Volvo | S80 | Sensus Navigation | Volvo S80 2014 Sensus Navigation

Volvo S80 2014 Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Ekran üzerindeki metin ve semboller
Bir sonraki kılavuz noktasındaki olay
Sonraki kılavuz noktasına olan mesafe
Bir sonraki yol/sokak adı
POI (Restoran)
Planlanmış rota son istikameti
Planlanmış rota ara noktası
İstikamet/son istikamet sembolü
Hesaplanan son istikamete varış zamanı
İstikamete kalan hesaplanan mesafe
Pusula
Trafik bilgisi
Trefik bilgisi tarafından kapsanan bölüm
Yol tipi
Mevcut yol/cadde ismi - aracın mevcut pozisyonunda (15)
Renk
Planlanmış rota
Otoban
Turuncu
Aracın mevcut pozisyonu
Ana yol
Koyu gri
Saklanmış konum
Küçük ana yol
Gri
Normal yol
Açık gri
Yerel yol
Beyaz
Harita ölçeği
SENSUS NAVIGATION
Volvo'nun navigasyon sistemi Volvo tarafından geliştirilmiş trafik bilgisi ve yol navigasyon sistemidir. Sensus Navigation size
hedefe kadar kılavuzluk eder ve rota boyunca bilgi
sağlar. Kazalar ve yol çalışmaları gibi sürüşü etkileyebilecek durumlar hakkında bilgi verir ve alternatif yollar gösterir.
Sezgi yoluyla ne kadar rahat kullanıldığını göreceksiniz. Deneyin. Sistemi rahat kullanabilmeniz
için bu kılavuzdaki bilgileri edinmenizi tavsiye ederiz.
Bir seyahat programı oluşturabilir, güzergah üzerinde ilgilendiğiniz yerleri (POI) arayabilir, belirli
yerleri kaydedebilirsiniz. Sensus Navigation aracın
tam konumunu gösterir ve yanlış bir dönüş yapılması durumunda daima hedefe doğru yönlendirmek için güzergahı düzeltir.
Lisans anlaşması NAVTEQ Veritabanı
Erişimi kolaylaştırmak ve sürüş mesafelerini kısaltmak suretiyle Volvo'nun navigasyon sistemi çevre
açısından da faydalı olabilir.
Son kullanıcıya yönelik bilgiler için - bkz
sayfa 78.
İçindekiler
01 Hızlı Kılavuz
Hızlı başlatma.............................................. 8
02 Navigasyon sisteminizi
öğrenin
Bu kullanıcı el kitabı..................................
Başlamadan önce.....................................
Genel bakış...............................................
Kumandalar...............................................
Ses tanıma................................................
Klavye.......................................................
Haritalar, yol tipleri ve pusula....................
Menüler.....................................................
Üç seviyede menü ağacı...........................
03 Yolculuğunuzu planlamak
14
16
18
21
24
28
30
32
34
Bir istikamet belirtin.................................. 40
Seyahat planı ve Rota............................... 47
Ayarlar....................................................... 52
01 02 03
2
İçindekiler
04 Trafik bilgisi
05 Harita üzerindeki semboller
06 Sorular ve cevaplar
Trafik bilgisi............................................... 64
Cazibe Merkezi (POI)................................. 70
Sık sorulan sorular.................................... 76
SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI.... 78
Telif hakkı.................................................. 80
04 05 06
3
İçindekiler
07 Alfabetik İndeks
Alfabetik İndeks........................................ 82
07
4
İçindekiler
5
Hızlı başlatma............................................................................................ 8
6
HIZLI KILAVUZ
01 Hızlı Kılavuz
Hızlı başlatma
01
Sistemin etkinleştirilmesi
Kumandalar
•
Önce aracın elektrik sisteminin etkinleştirilmesi gerekir:
Volvo'nun GPS navigatörü birkaç şekilde kullanılabilir:
Parmakla döndürülen tekerlek (1) ile
menüleri kaydırın/seçin.
•
1. Uzaktan kumanda anahtarını kontağa
takın ve I anahtar konumunu etkinleştirin
(aracın kullanıcı el kitabına bakın).
•
Parmakla döndürülen tekerlek kısa
süreyle basarak seçimleri etkinleştirin
(aşağıdaki örnekte "+ OK" şeklinde kısaltılmıştır).
•
EXIT tuşunu kullanarak, menülerde geri
gidin ve/veya yaptıklarınızı iptal edin (2).
2. Navigasyon sistemi birkaç saniye içerisinde başlamazsa - bu durumda orta konsolun NAV düğmesine basın.
UYARI
Aşağıdaki gözetin.
8
•
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
•
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
•
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki yol koşullarına bağlı olarak, bazı
tavsiyeler daha az güvenilir olabilir.
•
•
•
Direksiyon simidinin sağ tarafında bulunan tuş takımıyla
Orta konsoldaki kumandalarla
Bir uzaktan kumandayla
Ses tanıma sistemiyle
Fonksiyonel bir tanım için, bkz sayfa 21.
Ana komutlar
Direksiyon simidi tuş takımı, bir Adres veya
Cazibe Merkezine yönlendirme sağlamak için
aşağıdaki iki örnekte kullanılır.
Orta konsol kumandaları
Direksiyon simidi tuş takımı yerine orta konsol tuş takımı kullanılıyorsa, aşağıdakiler
geçerli olur:
Direksiyon simidindeki tuş takımı
Orta konsol
Parmakla döndürülen
tekerleği döndürün
TUNE düğmesini
döndürün
Parmakla döndürülen
tekerleğe basın
OK tuşuna basın
EXIT tuşuna basın
EXIT tuşuna
basın
01 Hızlı Kılavuz
Hızlı başlatma
Bir varış noktasına yönlendirme
Navigasyon sistemi istikamet için rotayı, seyahat zamanını ve mesafeyi hesaplar. Sistem,
kavşaklar, vs. konularında yardım ve talimatlar
verir.
Adım
5
Seyahat sırasında planlanan rotadan sapma
olursa, sistem otomatik olarak yeni bir rota
hesaplar.
Ekran/
menü
Eylem
Papatya
tekerleği bkz
sayfa 28.
Karakterleri seçmek için parmakla döndürülen tekerleği döndürün ve OK
düğmesini tıklatarak girin - ekranda
bir seçenek listesi
belirir.
Adres arama
Adım
1
2
3
4
Ekran/
menü
Eylem
Ekranda bir
harita görüntüsü gösterilmiyorsa
aşağıdaki
gibi ilerleyin:
Orta konsoldaki
NAV düğmesine
basın.
Harita
"Kısayollar"
menüsünü görüntülemek için NAV
düğmesine basın.
Menü Kısayollar, bkz
sayfa 32.
Adres ayarla +
OK işaretleyin.
Adres
Şehir: + OK işaretleyin.
6
Papatya
tekerleği
Listeden ilgili bölgeyi seçin + OK.
7
Ekran Şehir:
doldurulmuş
şekilde (4) ile
aynı görüntüyü gösterir.
Tek hedef ayarla
+ OK işaretleyin.
Harita
Yönlendirme başlar - talimatları
takip edin.
8
Varış noktalarını adreslerle birlikte aramak
hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz sayfa 41.
POI arayın
POI aynı zamanda "cazibe merkezi" ve
"tesisi" de ifade eder.
Adım
Ekran/
menü
Eylem
1
Ekranda bir
harita görüntüsü gösterilmiyorsa
aşağıdaki
gibi ilerleyin:
Orta konsoldaki
NAV düğmesine
basın.
2
Harita
"Kısayollar"
menüsünü görüntülemek için NAV
düğmesine basın.
3
Menü Kısayollar, bkz
sayfa 32.
İlgi noktası
belirle + OK işaretleyin.
4
İlgi noktası
(POI)
Örn. Araç yakınında öğesini
seçin + OK.
5
Menü Araç
yakınında ve
Sonuç listesi.
Örn. Nearest
tourist attraction öğesini seçin
+ OK.
6
Sonuç listesi
Listeden
istediğiniz
seçeneği belirleyin + OK.
01
}}
9
01 Hızlı Kılavuz
01
Hızlı başlatma
Adım
Ekran/
menü
Eylem
7
Açılır menü
Tek hedef ayarla
+ OK işaretleyin.
8
Harita
Yönlendirme başlar - talimatları
takip edin.
Varış noktalarını POI ile birlikte aramak hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz sayfa 42 ve
70.
10
01 Hızlı Kılavuz
01
11
Bu kullanıcı el kitabı................................................................................
Başlamadan önce...................................................................................
Genel bakış.............................................................................................
Kumandalar.............................................................................................
Ses tanıma..............................................................................................
Klavye......................................................................................................
Haritalar, yol tipleri ve pusula..................................................................
Menüler...................................................................................................
Üç seviyede menü ağacı.........................................................................
12
14
16
18
21
24
28
30
32
34
NAVİGASYON SİSTEMİNİZİ ÖĞRENİN
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Bu kullanıcı el kitabı
Başlık seviyesi 1
02
Başlık seviyesi 2
Bu başlık altındaki içerik Başlık seviyesi 1'in
parçasıdır.
Başlık seviyesi 3
Bu başlık altındaki içerik Başlık seviyesi 2'nin
parçasıdır.
Başlık seviyesi 4
Bu başlık altındaki içerik Başlık seviyesi 3'ün
parçasıdır.
Kullanıcı el kitabı hakkında genel
bilgiler
Hemen başlamak isteyen kullanıcı için, hızlı
bir kılavuz mevcuttur, bkz sayfa 8.
Kullanımla, seçeneklerle ve istikamet ayarlarının seçimiyle ilgili daha derinlemesine açıklamalar için, pratik kullanımla beraber kılavuzun
da okunması önerilir.
Menü seçenekleri/Arama yolları
Ekranda seçilebilen tüm seçenekler el kitabında hafifçe büyük ve gri gölgeli metinle işaretlenmiştir, örneğin Hedef ayarla.
Arama yolları, menü ağacında örneğin şu
şekillerde belirtilir:
Hedef ayarla
Adres
Şehir:
İngilizce metin
Kullanıcı el kitabındaki resimler tüm pazarlar
ve diller için ortaktır, bu nedenle içerdiği metin
genellikle İngilizcedir.
Kullanıcının, kılavuzdaki metinle bağlantılı
arama yollarıyla görüntüleri ve bunların menü
seçeneklerini kavramasını kolaylaştırmak için,
kılavuzun dilindeki ilgili metin/sözcük
öbeğinden hemen sonra görüntünün İngilizce'si parantez içinde verilir.
Hedef ayarla
Adres
(Set destination > Address)1
Özel metin
NOT
DİKKAT
NOT işaretli metinler, bu tip özellik ve işlevlerin kullanımını kolaylaştıran tavsiye ve
ipuçları verir.
Dipnot
Kullanıcı el kitabında sayfanın alt kısmında
dipnot olarak eklenmiş veya tabloyla
doğrudan ilişkili bir bilgi var. Bu bilgi dipnot
1
14
İngilizce kullanıcı el kitabında basılmamıştır - fakat burada örnek olarak görüntülenir.
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Bu kullanıcı el kitabı
numarası/harfi ile atıfta bulunulan metne bir
ilavedir.
Seçenekler
02
Tüm seçenek/aksesuar tipleri, bir yıldız işareti
(*) ile işaretlenmiştir.
Standart donanımlara ek olarak, bu kılavuz
ayrıca seçenekler (fabrikada takılmış donanımlar) ve belirli aksesuarları (iyileştirilmiş ekstra donanımlar) da tanımlar.
Bu el kitabında tanımlanan donanımlar, tüm
araçlarda mevcut değildir - araçlarda farklı
pazarların ihtiyaçlarına ve ulusal ve yerel
kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak
farklı donanımlar bulunur.
Bir donanımın standart mı, yoksa seçenek/
aksesuar mı olduğundan emin olmazsanız bir Volvo satıcısıyla bağlantıya geçin.
Kullanıcı el kitabındaki değişiklikler
Bu el kitabındaki teknik özellikler, tasarım
özellikleri ve resimler bağlayıcı değildir.
Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik
yapma hakkımızı saklı tutarız.
© Volvo Car Corporation
15
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Başlamadan önce
02
Genel
Ayarlar
Volvo navigasyon sistemi, enlem ve boylam
pozisyonlarını veren, WGS84 referans sistemini kullanır.
Sistem varsayılan ayarlarla gelir, fakat en son
kullanılan ayarlarla başlar.
Navigasyon sistemi istikamet seçilmeden kullanılabilir.
Açık/Kapalı
Hatırlanacak noktalar
Navigasyon sistemi önceden ayarlanan bir
varış noktasına kılavuzluk eden yol bilgilerini
sağlar. Ancak, tavsiye edilen tüm kılavuzluk
havadaki ani değişiklikler gibi navigasyon
kapasitesi ve değerlendirmesinin dışında
durumlar ortaya çıkabileceğinden her zaman
güvenilir değildir.
UYARI
Aşağıdaki gözetin.
16
•
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
•
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
•
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki yol koşullarına bağlı olarak, bazı
tavsiyeler daha az güvenilir olabilir.
Açık
1. Uzaktan kumanda anahtarını kontağa
takın.
2. Anahtar I pozisyonundayken, ekran otomatik olarak etkinleşir (aracın kullanıcı el
kitabına bakın).
3. Navigasyon sistemi otomatik olarak başlamazsa, orta konsoldaki NAV düğmesine
basın.
Sistem aracın pozisyonunu ve hareketini algılamak için birkaç saniyeye ihtiyaç duyabilir bunu takiben aracın mavi üçgen ile sembolize
dildiği geçerli coğrafi bölgeyi kapsayan haritanın gösterilir.
Kapalı
Navigasyon sistemi manuel olarak devre dışı
bırakılamaz, fakat bunun yerine "Başlangıç"
dizisinden sonra arka planda çalışır - uzaktan
kumanda anahtarı kontak anahtarından çıkartılana kadar devre dışı bırakılmaz.
DİKKAT
Navigasyon sistemi, motor durdurulmuş
haldeyken de kullanılabilir. Akü seviyesi
çok düştüğünde sistem kapanır.
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Başlamadan önce
02
17
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Genel bakış
02
NOT: Görüntü taslak halindedir; ayrıntılar aracın modeli ve pazara göre farklılık gösterebilir.
18
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Genel bakış
GPS anteni
Anten, çatıdaki antene entegre edilmiştir.
Ses tanıma
Navigasyon sistemindeki bazı işlemler, sesle
de kontrol edilebilir. Mikrofon (2a) tavana yerleştirilmiştir ve etkinleştirme düğmesi (2b)
direksiyon simidinin sağ tuş takımında yer alır.
Daha fazla bilgi için, bkz sayfa 24.
Ana ünite
Ana ünite orta konsolun içine ve arkasına
takılmıştır ve aşağıdaki fonksiyonları içerir:
•
•
Aracın konumunun hesaplanması
•
•
•
Trafik bilgisinin idare edilmesi
Belirlenen varış istikametine olan yolun
hesaplanması
Ses kılavuzu
DVD oynatıcı
GPS ve trafik bilgileri alıcısı (TMC1) ana üniteye entegre edilmiştir.
Bu konseptin avantajı, örneğin bir tünelden
geçerken geçici bir süre için GPS sinyali kaybolsa bile Navigasyon sistemi rotayı kaydeder
ve hesaplar.
Trafik bilgisi
TMC1 trafik bilgisi için standartlaştırılmış bir
kodlama sistemidir. Alıcı otomatik olarak
doğru frekansı arar. Yayın alma işlemi FM
anteni üzerinden gerçekleşir.
DİKKAT
TMC tüm bölgeler/ülkelerde mevcut
değildir. Sistemin kapsama alanı sürekli
yapım halindedir ve bazen güncelleme
gerekli olabilir.
Ekran
Ekran, haritaları gösterir ve rota tipi, mesafe,
menü vb. hakkında detaylı sağlar.
Tuş takımı, orta konsol
Direksiyon simidinin tuş takımına bir alternatif
olarak, farklı menü seçenekleri arasından
gezinmek, seçenekleri onaylamak veya menülere geri gitmek için, OK/MENU, TUNE ve
EXIT düğmeleriyle birlikte, orta konsolun sayısal tuş takımı kullanılabilir, bkz sayfa 21.
02
Ses kontrolü ve IR alıcısı
Ses düzeyini ayarlamak için, sesli mesaj
devam ederken, ses ünitesinin ses kontrolünü
kullanın, bkz sayfa 31. Ses ayrıca, menü sisteminde de ayarlanabilir.
Kullanım sırasında, uzaktan kumandayı orta
konsola yöneltin - kumandanın IR alıcısı
burada bulunur.
Klavye, direksiyon simidi
Direksiyon simidinin sağ tarafında bir tuş
takımı bulunur. Bunu, menü seçenekleri arasında gezinmek, seçimleri onaylamak veya
menülere dönmek için kullanın, bkz
sayfa 21.
Yer belirleme
Aracın hız sensörü ve cayro, GPS uydu sisteminden gelen sinyalleri kullanarak aracın
geçerli konumunu ve seyahat yönünü hesaplar.
1
Traffic Message Channel.
19
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Genel bakış
Hoparlörler
02
20
Navigasyon sistemi, ön hoparlörleri kullanır.
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Kumandalar
Kumandalarla ilgili genel bilgiler
Orta konsol
Navigasyon sistemi, orta konsoldaki kumandalar, direksiyon simidinin tuş takımı veya bir
uzaktan kumandayla kullanılır*. Üç farklı kontrol ünitesi tuş takımının ortak fonksiyonları
vardır, ancak görünüşleri ve çalışma şekilleri
farklılık gösterir. Pazara bağlı olarak tasarımları da değişebilir.
kılavuzda "TUNE düğmesi" ile tanımlan฀
mıştır".
Menü yapısında geri gitmek veya bir
seçimi kaldırmak için, EXIT tuşuna bir kez
basın.
02
Direksiyon simidi
Direksiyon simidinin tuş takımı, pazara ve ses
sistemi seçimine bağlı olarak, çeşitli versiyonlarda mevcuttur.
Sistem ayrıca, belirli komutlar kullanılarak, ses
tanıma ile de kontrol edilebilir - bkz
sayfa 24.
Orta konsolun tuş takımı.
NAV ekranda GPS navigatörünü etkinleştirir. GPS devredeyken bir hızlı menü açılır/kapanır, bkz sayfa 32.
Sayısal tuşlar ile adres ve isim aramak
için bilgiler girilir, ve harita üzerinde gezinilir, 28 ve 32. sayfalara bakın.
Bir seçimi onaylamak ya da etkinleştirmek
için, OK/MENU tuşlarına bir kez basın. Bu
kılavuzda "OK" düğmesi veya "+ OK" ile
tanımlanmıştır.
TUNE'un döndürülmesi farklı menü seçeneklerine geçiş yapar veya harita görüntüsü ekrandayken büyütme yapar. Bu
Direksiyon simidinin sağ tuş takımı.
Farklı menü seçeneklerine geçiş yapmak
veya harita görüntüsü ekrandayken
}}
* İsteğe bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
21
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Kumandalar
büyütme yapmak için düğmeyi döndü฀
rün.
02
Ok tuşları menü imlecini hareket ettirir.
Sayısal tuşlar ile adres ve isim arama
verileri girilir ve harita üzerinde gezinilir.
Bir seçimi onaylamak/etkinleştirmek için,
parmakla döndürülen tekerleğe basın.
EXIT menü yapısında geri gider veya bir
seçimi kaldırır.
DİKKAT
Uzaktan kumanda çalışmıyorsa, her şeyden önce yeni AA/LR6 pilleri takmayı deneyin.
Ses tanıma
Bkz. sayfa 24.
UYARI
Uzaktan kumanda
Uzaktan kumandayı ve diğer benzeri nesneleri depolama bölmelerinden birine saklayın - ani fren veya çarpışma sıranda bu
tür nesneler yaralanmaya veya hasara yol
açabilir.
Uzaktan kumanda, araçta çeşitli fonksiyonları
kontrol etmek/çalıştırmak için kullanılabilir burada yalnızca ilgili navigasyon sistemi
tanımlanmıştır.
•
Kullanım sırasında, uzaktan kumandayı
orta konsola doğru tutun.
Ek bilgiler
Uzaktan kumanda tuş takımı.
NAV ekranda GPS navigatörünü etkinleştirir. GPS devredeyken bir hızlı menü açılır/kapanır, bkz sayfa 32
EXIT menü yapısında geri gider veya bir
seçimi kaldırır.
OK/MENU bir seçimi onaylar veya etkinleştirir. Bu kılavuzda "OK" düğmesi veya
"+ OK" ile tanımlanmıştır.
22
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Kumandalar
Bazen, menü çubuğuna sığabilecek olandan
daha fazla bilgi mevcuttur - bu durumda
metin satırın sonunda "#" karakteri yer alır.
02
Bilginin kalanını okumak için:
•
INFO düğmesine basın.
23
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Ses tanıma
Sesle kontrol ile ilgili genel bilgiler
02
Kullanma
DİKKAT
Sesle kontrol, navigasyon sistemindeki bazı
işlevlerin sözlü olarak etkinleştirilebilmesi
anlamına gelir.
Sürücü hangi komutu kullanacağından
emin değilse "Yardım" diyebilir - sistem
geçerli durumda kullanılabilecek birkaç
farklı komutla yanıt verecektir.
Sesli komutlar, konfor sağlar ve sürücünün
dikkatinin dağılmasını önlemeye yardımcı olur;
böylece sürücü sürüşe konsantre olabilir ve
dikkatini yol ve trafik durumuna verebilir.
Ses komutları şu şekilde devre dışı bırakılabilir:
•
•
UYARI
Sürücü her zaman aracı güvenli bir şekilde
sürme ve tüm geçerli yol kurallarına uyma
sorumluluğunu üzerinde taşır.
Direksiyon simidindeki tuş takımı.
Sesle kontrol düğmesi
Sesli kontrol, eller serbest sisteminin genel
kumandasını kullanır, sürücü, aracın hoparlörleri vasıtasıyla Sesli kontrole verilen yanıtları
alır.
Sistemi etkinleştirme
Mikrofon, sürücünün söylediklerinin optimum
şekilde alınabilmesi için sürücünün ön tarafında tavanda bulunur ancak yolcuların sesleri
nedeniyle sesin alınmasında sorun oluşabilir.
Ses tanıma sistemini kullanırken aşağıdakileri
dikkate alın:
•
•
Komutlar için: - Sinyal sesinden sonra
normal tonda ve normal hızda konuşun.
•
Aracın kapıları, camları ve açılır tavanı
kapalı olmalıdır.
•
24
Direksiyon simidi düğmesine (1) kısa basmak ses tanıma sistemini etkinleştirir sesten sonra bir ses komutu verilebilir.
Yolcu bölmesindeki arkaplan gürültüleri
engelleyin.
ÇIKIŞ'a basın
direksiyon simidi düğmesini Ses
tanıma için birkaç saniye basılı tutun.
Sesli komutu kullanma
Sesli komutu kullanarak navigasyon sistemine
bilgi girilmesi çok basittir çünkü ekranda, ilgili
durumda kullanılacak sık sık ortaya çıkan
komutlar listelenir.
Çalıştırma
Bir sesli komut aşağıdaki şekilde başlatılır:
•
Direksiyon simidindeki ses tanıma
düğmesine kısaca basın; ardından
ekranda kullanılabilen komut örnekleri listelenir.
Farklı şekillerde komutlar
Örneğin "Navigasyon > Adresi ayarla" komutu şu şekilde söylenebilir:
•
"Navigasyon" deyip artından sistemin
ekranda uygun alternatifler göstererek
yanıt vermesini bekleyin - seçmeye
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Ses tanıma
devam edin ve örneğin "Adresi ayarla"
deyin.
veya
•
Tüm komutu tek bir seferde söyleyin "Navigasyon Adresi ayarla".
Bazı basit ipuçları
•
Bir komut vermek için: Direksiyon simidinin ses düğmesine kısaca - basın ve
ardından normal tonda doğal bir şekilde
konuşun.
•
Ses tanıma sistemini cevaplamak için:
Soruyu bitiren tondan sonra - Konuşun.
•
Ses tanıma sistemi birden fazla kez cevap
ister. Sürücü cevap vermezse oturum
sonlanır.
•
•
DİKKAT
Menü sisteminde tam bir hızlı komut listesi
mevcuttur MY CAR - MY CAR
Ayarlar
Sesli kontrol ayarları
Sesli komut
listesi.
02
Ses
Ses tanıma sisteminin ses seviyesini sistem
konuşmaya devam ederken orta konsoldaki
VOL düğmesiyle ayarlayın.
Yardım işlevleri ve ayarları
Sistemle yürütülen diyalog hızlandırılabilir:
Direksiyon simidinin ses düğmesine
kısaca bastığınızda sistemin konuşmasını
- Yarıda Kesebilirsiniz, sinyal sesini bekleyip konuşmaya başlayın.
Sürücü, sinyal sesinin ardından bir diyalog esnasında "Yardım" diyerek yardım
alabilir.
MY CAR
ayarları
Ayarlar
Sesli kontrol
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings)
MY CAR1 sürücünün ses tanıma sistemindeki
fonksiyonları deneyebileceği programlar mevcuttur.
Sürücü ses tanıma sistemi hakkında ne kadar
bilgi sahibiyse işlevleri o kadar rahat kullanabilir. Bu sebepten ötürü entegre alıştırma
programlarına aşina olmanız önerilir.
DİKKAT
Egzersiz programlarına sadece araç el freni
çekilmiş halde durur vaziyetteyken erişilebilir.
1
MY CAR menü sisteminin tanımı için aracın normal kullanıcı el kitabına bakın.
}}
25
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Ses tanıma
Sesle kontrole giriş
02
İmleci Sesli komut listesi (Command list)
üzerine getirmek ve OK, sistemin tanıdığı tüm
sesli komutları gösterir.
Kullanıcı profili
Profil oluşturma tamamlandıktan sonra istenen opsiyon seçilip OK ile bir ayar yapılabilir:
• Varsayılan (Default) - hiç bir ses ve dil
profili tamamlanmamışsa standart ayardır.
• Deneyimli kullanıcı (Trained user) - Ses
tanıma sistemi, belirli bir dilde belirli bir
sürücü için uyarlanmıştır.
DİKKAT
MY CAR
ayarları
Ayarlar Sesli kontrol
Sesli kumandaya giriş
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Tutorial)
İmleci Sesli kumandaya giriş(Tutorial) üzerine getirmek ve OK, ses tanıma sisteminin
nasıl çalıştığına dair bilgiler verir ve fonksiyonlarını öğrenmenin ve komut vermenin kolay bir
yoludur.
Komut listesi
MY CAR
ayarları
Ayarlar Sesli kontrol
Sesli komut listesi
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Command list)
26
Menü seçeneği Varsayılan, Kullanıcı
ayarı üzerinde bir ders tamamlandığında
sadece Deneyimli kullanıcı olarak
değiştirilir.
MY CAR
ayarları
Ayarlar Sesli kontrol
Kullanıcı ayarı
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> User setting)
İmleci Kullanıcı ayarı (User setting) üzerine
getirmek ve OK, ses tanıma sisteminin sürücü
sesini ve dil profilini öğrendiği bir programı
çalıştırır.
Burada sürücünün görevi program tarafından
okunan kelime ve cümleleri her bir sesli sinyalden sonra tekrar etmek ve ayrıca ekran
komutlarını takip etmektir. Profil oluşturmak
için gerekli süre yaklaşık 5 dakikadır.
Ayrıca sayfa 27 içinde "Dilden bağımsız kullanıcı profili" başlığındaki talimatlara da bakın.
Sesle eğitim
MY CAR
ayarları
Ayarlar Sesli kontrol
Hoparlör adaptasyonu
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> Voice training)
İmleci Hoparlör adaptasyonu (Voice
training) üzerine getirmek ve OK, ses ve dil
profili oluşturma esnasında kaydedilenden
çok daha iyi bir şekilde ses tanım sisteminin
sürücünün ses ve dil profilini tanımayı
öğrendiği bir programı çalıştırır - önceki "Kullanıcı profili" bölümündeki tanıma bakın.
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Ses tanıma
Sentetik ses hızı
MY CAR
ayarları
Ayarlar
TTS hızı
DİKKAT
Sesli kontrol
(MY CAR > Settings > Voice Control Settings
> TTS speed)
İmleci TTS hızı (TTS speed) üzerine getirmek
ve OK, ses tanıma sisteminin konuşma hızını
değiştirme seçeneğini etkinleştirir:
• Hızlı
• Orta (Medium)
• Yavaş
Dil
Ses tanıma sistemi sürekli geliştirilmektedir ve
bu kılavuzun düzenlendiği tarih itibariyle bu
fonksiyon aşağıdaki dilleri desteklemektedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
2
İngilizce (UK)
Fransızca (FRA)
Felemenkçe
İtalyanca
Rusya
İspanyolca (AB)
İsveççe
Almanca
GPS navigasyonuyla birlikte ses tanıma
sistemi yalnızca burada listelenen dillerle
çalışır.
Dili değiştir
MY CAR
Ayarlar
Dil
Ses tanıma sistemine dahil olan diller
için dil listesinde bu simge mevcuttur.
Dili değiştirmek için - MY CAR Ayarlar
Dil öğesine gidip gereken dili işaretleyin OK +
NAV tuşlarına basın.
Dile bağlı kullanıcı profili
Ses tanıma sistemi yalnızca MY CAR içinde
ayarlanmış dili anlar.
Farz edelim ses ve dil profili "Deneyimli
kullanıcı" bir İsveççe konuşan sürücü tarafından kaydedilmiş ve sistem İsveççe olarak
ayarlanmış.
filinin, ses tanıma sisteminin artık sadece
İngilizce konuşmayı anlaması ve umması
nedeniyle artık seçilebilir olmamasıdır. Bunun
yerine sistem "Varsayılan" opsiyonunu etkinleştirir.
02
Ses tanıma sisteminin İngilizce telaffuzu
anlayabilmesi için tek çözüm "Kullanıcı profili"2 başlığında anlatılan prosedürü - ancak
sistem İngilizceye ayarlanmışken tekrar
etmektir.
DİKKAT
Dil listesine bir pazar dahil edilmemişse her
zaman listeden bir dil seçme ve navigasyon için o dilde ses tanıma kullanma
seçeneği mevcuttur.
Ancak, dil İngilizce olarak değişmişse,
örneğin MY CAR içinde, sadece Ses
tanımı İngilizce'ye değişmez ayrıca Sesli
kılavuz, Menü ve Yardım metinleri de aynı
dile değiştirilir.
Sürücü aracın dilini (MY CAR içinde) İngilizce olarak değiştirirse ses tanıma sistemi
çalışmaz.
Bunun nedeni sadece İsveççe komutları
anlayan "Deneyimli kullanıcı" ses ve dil pro-
Bkz. sayfa 26.
27
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Klavye
Seçenekleri girme ve seçme
bırakın - karakter giriş satırında görüntülenir.
Aşağıdaki şekilde giriş yapın
02
•
EXIT tuşunu kullanarak, silin/değiştirin.
Daha fazla opsiyon
DİKKAT
Soluk karakterler mevcut girilen karakterlerle birlikte seçilemez.
Metin alanı veya opsiyonel metin ile ekran görüntüsü.
Bu navigasyon sistemi, örneğin POI tipi, kent/
şehir, bölge/ülke, adres, sokak veya posta
kodu gibi belirli bilgileri girmek için, bir
"papatya tekerleği" kullanır.
Bir opsiyonu etkinleştirin
İstenen bir fonksiyonu/menü çubuğunu parmakla döndürülen tekerleği veya TUNE
düğmesini kullanarak etkinleştirdikten sonra,
bir sonraki fonksiyon/opsiyon düzeyini görmek için, parmakla döndürülen
tekerleğe/OK basın.
Papatya tekerleği.
1. Bir metin alanını işaretle.
2. Papatya tekerleğini çağırmak için OK
tuşuna basın.
3. Parmakla döndürülen tekerleğiTUNE
kullanarak karakterleri seçin ve parmakla
döndürülen tekerleğeOK basarak girin.
Sayısal klavye
Karakterleri girmenin bir diğer yolu, orta konsolun 0-9, * ve # düğmelerini kullanmaktır.
9'a basılıyken, düğmelerin altında, üzerinde
tüm karakterler1 bulunan bir çubuk çıkar: W,
x, y, z ve 9. Bu karakterler üzerinde
taşı/"döngü" imlecine hızla basın.
•
1
28
Her düğmenin karakteri pazar/ülke/dile göre farklılık gösterir.
İstenen karakteri seçmek için, o karakterin üzerine gelindiğinde imleci kullanmayı
Papatya tekerleğinin iç menüsünde, daha
fazla karaktere ve rakama sahip olan başka
seçenekler de vardır.
• 123 + OK - tekerlekte sayılar çıkar.
• DAHA (More) + OK - tekerlekte alternatif
karakterler gösterilir.
• => + OK - imleç, OK kullanılarak seçimlerin yapılabildiği ekranın sağındaki listeye
gider.
• Posta kodu (Postcode) + OK - imleç, OK
kullanılarak seçimlerin yapılabildiği ekranın sağındaki listeye gider.
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Klavye
Seçenekler listesi
02
Girilen karakterlerle eşleşen liste.
Ekranın üst sağ köşesindeki "149" sayısı, listenin girilen harflerle "LON" eşleşen muhtemel 149 seçenek içerdiği anlamına gelir.
Liste yok
Boş bir liste ve ekranın sağ üst köşesindeki
"***" karakterleri, mevcut girilen karakterlerle
muhtemel seçeneklerin sayısının, 1000'den
fazla olduğu anlamına gelir - rakam daha
düşük olduğunda mevcut seçenekler otomatik olarak gösterilir.
Listedeki seçenek sayısını azaltmak için:
•
Metin satırına daha fazla karakter girin.
29
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Haritalar, yol tipleri ve pusula
02
NOT: Görüntüler taslak halindedir; bazı ayrıntılar yazılım sürümü ve pazara göre farklılık gösterebilir.
30
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Haritalar, yol tipleri ve pusula
Mevcut pozisyonun harita görüntüsü
•
Ekran resminin görünümü, coğrafi konuma ve
örn; harita ölçeği, ekran için seçilen POI'ler,
vb. gibi yapılan ayarlara dayanır.
Sesli kılavuz hakkında daha fazla bilgi için,
bkz sayfa 58.
Ayrıntılı kavşak haritası - ekranın sol bölümünde, sonraki kavşağın ayrıntılı bir
genişletmesi görüntülenir. Durum, daima
sesli bir mesajla desteklenir, bir sonraki
bölüme bakın.
Belirli bir bölgeden kaçının - bkz
sayfa 53.
02
DİKKAT
Ekranda görünebilecek metinler, işaretler ve
semboller için açıklamalar, kapağın önünde
mevcuttur.
Bir seyahat planı ayarlandığında üç alternatif rota hesaplanabilir - bkz sayfa 52.
OK düğmesine iki kez basın.
Bluetootha bağlı bir mobil telefonda mevcut bir telefon görüşmesi yapılırken sesli
yönlendirme yoktur.
Sesli kılavuzu farklı bir dilde kullanmak için:
•
Bkz başlık "Dili değiştir" sayfa 27.
Pusula
Pusula iğnesinin kırmızı ucu
kuzeyi ve beyaz ucu güneyi
gösterir.
Kaydırma modu - bkz sayfa 32.
Ses kılavuzu
Bir istikamet girildikten sonra, araç bir
kavşağa veya çıkışa yaklaştığında, bir sonraki
manevranın mesafesini ve tipini belirten sesli
bir mesaj verilir. Aynı zamanda kavşağın
detaylı bir haritası gösterilir. Kavşağa yaklaşıldığında sesli mesaj yardımı tekrarlanır.
Ses seviyesi, ses ünitesinin ses düğmesi ile
ayarlanabilir (mesaj devam ederken).
Bir mesajı tekrarlamak için:
31
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Menüler
02
Menü sistemi
• Adres ayarla (Set address) - ayrıca bkz.
Bu kılavuzdaki her bir ilgili bölüm tüm mevcut
menüleri ve seçenekleri gösterir.
• İlgi noktası belirle (Set Point Of Interest)
DİKKAT
Ekrandaki gri menü çubukları/seçenekleri
geçici olarak seçilemez.
Kısayollar
sayfa 41.
- ayrıca bkz. sayfa 42.
• Önceki hedef (Previous destinations) ayrıca bkz. sayfa 44.
• Trafik bilgileri (Traffic information) -
•
ayrıca bkz. sayfa 65.
• Kılavuzluğu iptal et (Cancel guidance) -
geçerli seyahat planını iptal eder/duraklatır Ardından menü çubuğu Kılavuzluğa
devam et seçeneğine döner.
Ana menü
Harita modundan kısayollara
NAV düğmesine basın.
Başka bir menüden kısayollara
•
NAV düğmesine iki kez basın.
Kısayollar:
32
OK düğmesine basın.
Başka bir menüden ana menüye
•
47.
navigation) - ayrıca bkz. sayfa 44.
•
Harita modundan ana menüye
•
• Güzergah (Itinerary) - ayrıca bkz. sayfa
• İnternet navigasyonu (Internet
Navigasyon sistemi en çok kullanılan fonksiyonların kısayolunu içeren bir menüye sahiptir.
Ana menü navigasyon sisteminin menü ağacının en tepesindedir.
NAV ve ardından OK düğmelerine basın.
veya
Ekranda Ana menü görüntüleninceye
kadar, EXIT tuşuna basın.
Haritaya geri dön
Kullanıcı menü sisteminde ne kadar derinde
olursa olsun, haritayı hızla tekrar ekrana getirmenin kolay bir yolu vardır:
•
NAV tuşuna basın.
Kaydırma menüsü
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Menüler
Kaydırma modunda, orta konsolun sayısal
tuşları ile, artı işareti1 harita görüntüsü üzerinde hareket ettirilir.
Artı işareti
kındaki mevcut bilgileri gösterir.
• Kaydet (Save)- Vurgulu konumu hafızaya
02
kaydetmenizi sağlar.
Normal harita modunda Kaydırma
modunu etkinleştirme
•
• Bilgi (Information) - Vurgulu konum hak-
0-9 sayısal tuşlarından birisine basın.
Kaydırma
•
1-2-3-4-6-7-8-9 sayısal tuşlarından birisine basın - haritayı istenen yönde kaydıracak, sınırlar dahilinde sayılarla birleştirilmiş yön gösteren bir ok ekrana gelir.
Yakınlaştırmak için
•
TUNE düğmesini çevirin.
Sayısal düğme "5"
Kaydırma modunda 5 numarasına
basmak araç konumun etrafındaki
haritayı ortalar.
Ara istikametleri olan bir seyahat planı etkinleştirilirse, her bir ek basışta harita her bir ilgili
Ara istikametin etrafında ortalanır.
Kaydırma modundan çıkma
•
1
2
EXIT tuşuna basın.
Harita üzerindeki bir konum için menünün
görüntülenmesi için, OK düğmesine bir kez
basın, artı işaretinin merkezi şuna işaret eder:
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
- Seyahat planındaki tüm önceki varış
noktalarını siler ve haritada yönlendirmeyi
başlatır.
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
waypoint) - Seçilen konumu seyahat planına ekler.
• POI bilgisi (POI information) - Tesisler
hakkında, bkz sayfa 42.
• Haritada trafik bilgileri (Traffic
information on map) - Seçilen konumun
yakınındaki trafik mesajlarını2 görüntülemenizi sağlar.
Artı işareti/imlecin pozisyonunun ad veya PS koordinatları ile birlikte gösterilip gösterilmeyeceğini seçin, bkz sayfa 56.
Servis, tüm bölgeler/pazarlarda mevcut değildir.
33
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Üç seviyede menü ağacı
Menü ağacı
02
Adres
Menü yapısı aşağıdaki gibidir:
Menü seviyesi 1
Menü seviyesi 2
––
Menü seviyesi 3
41
Tek hedef ayarla
Şehir:
Düzenle
Sokak:
Sil
Numara:
Hepsini sil
Kavşak:
Menü seviyesi 4
Sesli rehberliği tekrarla
31
Hedef ayarla
41
Ev
41
Bilgi
Kaydet
Ada göre
Kategoriye göre
Araç yakınında
Rota üzerinde
Hedef yakınında
Haritada bir noktaya yakın
44
Ara hedef olarak ilave et
Bilgi
İlgi noktası (POI)
43
Tek hedef ayarla
Ara hedef olarak ilave et
Burada gösterilen üç menü ağacı düzeyidir.
Üçüncü düzeydeki menülerin çoğu, daha
fazla alt menüye sahiptir - bunlar ilgili bölümlerde ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
34
Önceki hedef
Tek hedef ayarla
Menüler/fonksiyonlar ve sayfa
Kayıtlı konum
Ülke:
Kaydet
42
Sil
Hepsini sil
İnternet araması
44
Posta kodu
45
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Üç seviyede menü ağacı
Enlem ve boylam
45
Önle
Kılavuzluğu iptal et
veya
Tek hedef ayarla
Daha uzun
Kılavuzluğa devam et
Ara hedef olarak ilave et
Daha kısa
Bilgi
Sil
Haritada işaretle
46
Tek hedef ayarla
Ara hedef olarak ilave et
Hedefe alternatif rotalar
49
Rota genel görünümü
50
Detaylı rota bilgisi
50
Güzergah
47
Güzergah
47
Kılavuzluğu başlat
Başka bir ara hedef ilave et
Güzergahı sil
48
Ayarlar
52
Rota seçenekleri
52
Rota türü
Rota önerileri
Kaçınılacak alan
Harita seçenekleri
Sonraki
Kaydet
Önceki
Tam ekran harita göster
Yakınlaştır
Map type
Uzaklaştır
Otoyol bilgileri
Kalan rotanın haritası
50
Rotayı kaydet
51
32
02
Yeniden rota oluştur
Kaydet
Rota
48
Format:
54
Konum bilgileri
POI simgeleri
Harita renkleri
veya
Kaydı durdur
Trafik bilgileri
65
}}
35
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Üç seviyede menü ağacı
Kılavuzluk seçenekleri
02
57
Varış zamanı biçimi
Sesli rehber cadde adları
Adım adım navigasyon
Otom. trafik sesli okuması
Sesli kılavuzluk
Radar uyarısı
36
Sistem bilgileri
59
FAV tuş opsiyonları
59
Kayıtlı konumları al/gönder
60
02 Navigasyon sisteminizi öğrenin
02
37
Bir istikamet belirtin................................................................................ 40
Seyahat planı ve Rota............................................................................. 47
Ayarlar..................................................................................................... 52
38
YOLCULUĞUNUZU PLANLAMAK
03 Yolculuğunuzu planlamak
Bir istikamet belirtin
• Önceki hedef (Previous destination), bkz
sayfa 44.
• İnternet araması (Internet search), bkz
sayfa 44.
Navigasyon sistemi, "Ev" menü seçeneği
altında herhangi bir konuma kaydedebilir işlev, bir seyahat veya görev sonrası eve veya
işe geri dönüş seyahatini basitleştirir.
• Posta kodu (Postcode), bkz sayfa 45.
• Enlem ve boylam (Latitude and
03
Longitude), bkz sayfa 45.
• Haritada işaretle (Point on map), bkz
sayfa 46.
Sistemin çeşitli metin alanlarına karakterlerin
nasıl yazılacağı/girileceği hakkında bilgi almak
için 28. sayfaya da bakınız.
Ev üzerinden Arama
Bir konum her kaydedileceğinde "Ev" gibi bir
konumu kaydetme seçeneği gösterilir:
• pozisyonu ev olarak kaydet (Save as
Home) + Tamam seçeneklerini vurgulayın.
Bir Seyahat planını varış yeri "Ev" ile etkinleştirmek için:
Bir varış yeri girmenin birkaç yolu vardır aşağıdakiler mevcuttur:
• Ev (Home), bkz sayfa 40.
• Adres (Address), bkz sayfa 41.
• İlgi noktası (POI) (Point of interest –
POI), bkz sayfa 42.
•
40
Kayıtlı konum (Stored location), bkz
sayfa 43.
•
Hedef ayarla
Ev
(Set destination > Home)
Hedef ayarla Ev + Tamam seçeneklerini vurgulayın - yönlendirme başlar.
03 Yolculuğunuzu planlamak
Bir istikamet belirtin
Adres üzerinden Arama
Ülke, kent/şehir ve cadde
• Numara: (Number:) - Sokaktaki binalardan birisinin numarasını seçin.
• Kavşak: (Junction:) - İki kesişen cadde/
yola dayalı olarak varış yeri seçer.
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
- Seyahat planındaki tüm eski varış noktalarını siler ve geçerli varış noktasına yönlendirmeyi başlatır.
03
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
waypoint) - Seyahat programına adres
eklemek için, + OK seçin.
Bir varış yeri adresle1 nasıl aranır ve bulunur:
Hedef ayarla
Adres
(Set destination > Address)
Yönlendirme ile bir seyahat planı elde etmek
için sadece kenti/şehri girmek yeterlidir - kentin/şehrin merkezine yönlendirme yapar.
DİKKAT
Bir şehir veya bölgenin tanımı ülkeden
ülkeye, hatta aynı ülke içerisinde bile
değişebilir. Bazı durumlarda bir belediyeyi
ifade ederken bazen tek bir şehir bölgesini
ifade edebilir.
1
1. Ekranda bir önceki görüntü varken ön
ayarlanmış metin alanını etkinleştirmek
için OK seçeneğine basın - papatya
tekerlek gösterilir, bkz sayfa 28.
2. Papatya tekerlekle veya orta konsolun
rakamsal tuş takımı ile Şehir: (City) alanına kentin/şehrin adını girin, bkz
sayfa 21.
• Bilgi - seçilen istikametle ilgili bilgileri
görüntülemek için, + OK seçin.
• Kaydet - Kayıtlı konum veya Ev olarak
adresi hafızaya kaydeder.
Bilgi hakkında daha fazlası
3. Ardından TUNE + OK ile Sokak: (Street)
seçimi yapın ve prosedürü tekrarlayın.
Aşağıdaki arama kriterleri kullanılabilir:
• Ülke: (Country:) - Bir ülke girin.
• Şehir: (City:) - Bir bölge/şehir girin.
• Sokak: (Street:) - Sokak adresini girin.
Metin alanlarına karakterlerin nasıl yazıldığı/girildiği hakkında bilgi için, bkz sayfa 28.
Bir adres/sokak seçin + OK - bundan sonra,
aşağıdakiler seçilebilir:
}}
41
03 Yolculuğunuzu planlamak
Bir istikamet belirtin
• Harita (Map) - harita üzerinde yerin
POI vasıtasıyla arama
nerede bulunabileceğini gösterir - bazen
ek bilgilerle birlikte.
• Arama numarası2 (Call) - Bir telefon
numarası verilmişse tesisi arar.
03
• Çevrimiçi bilgi.3 (Online info.) - Tamamlayıcı bilgiler, İnternetten indirilir.
Tek bir varış noktası belirle
Bir varış noktası ve her türlü ara istikametler
bir seyahat planına kaydedilir.
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
- bir seyahat planı oluşturulur. Eski tüm
seyahat planları silinir.
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
waypoint) - varış noktası, seyahat planına
ara istikamet olarak eklenir.
• Kılavuzluğu başlat (Start Guidance) -
mevcut seyahat planına göre yönlendirmeyi etkinleştirir.
47. sayfada Kılavuzluğu başlat hakkında
daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
2
3
4
5
42
Bağlı bir cep telefonu olmasını gerektirir, bkz. Sensus Infotainment eki.
İnternete bağlantı gerektirir, bkz. Sensus Infotainment eki.
Point of interest
Haritada hangi cazibe merkezlerinin kalıcı şekilde görüntüleneceğini seçmek için,, bkz sayfa 56.
POI4 aynı zamanda "cazibe merkezi" ve
"tesisi" de ifade eder.
Harita veritabanı, varış yeri olarak belirtilebilecek çok sayıda aranabilir 5 içerir.
Tüm cazibe merkezi aramaları, papatya
tekerleği ve sonuçlar listesinde sonra gelen
seçenekleri kullanarak yapılır. Sonuç listesinde gerekli seçeneği + Tamam öğesini vurgulayın ve aşağıdakilerden birini seçerek
tamamlayın:
03 Yolculuğunuzu planlamak
Bir istikamet belirtin
• Tek hedef ayarla - Seyahat planındaki
tüm eski varış noktalarını siler ve geçerli
varış noktasına yönlendirmeyi başlatır.
Kategori ile
seçeneği, varış yeri yakınındaki cazibe merkezlerini aramayı ifade eder.
• Ara hedef olarak ilave et - Seyahat
programına adres eklemek için, + OK
seçin.
Haritadaki nokta etrafında
Haritada bir noktaya yakın (Around point on
• Bilgi - seçilen istikametle ilgili bilgileri
map) menü seçeneği, Kaydırma işlevinin artı
işaretini ile cazibe merkezlerini aramayı ifade
eder - bkz sayfa 32.
görüntülemek için, + OK seçin.
• Kaydet - Kayıtlı konum veya Ev olarak
adresi hafızaya kaydeder.
Prosedür, 41. sayfada
"Ülke, kenti/şehir ve cadde" başlığı altında
açıklanan ile aynıdır.
İsimle birlikte
Varış yeri civarında
Hedef yakınında (Near the destination) menü
•
Kategoriye göre (By category) menü
seçeneği, sınırlı cazibe alanı aramasını etkinleştirir - kategorilerini (örneğin banka/otel/
müze), özel ismi, ülke ve/veya kent/şehri girmek için seçin.
03
Kaydırılabilen harita gösterilir - Artı işretini
istenen konuma getirin OK seçeneğine
basıp istenen cazibe merkezini arayın.
Kayıtlı konum üzerinden arama
Aracın etrafında
Araç yakınında (Near the car) menü
seçeneği, aracın mevcut konumu çevresindeki cazibe merkezlerini aramayı ifade eder.
Ada göre (By name) menü seçeneği +
Tamam, doğrudan papatya tekerleğine yönlendirir ve örneğin "Peppes Bodega" gibi özel
isimli cazibe merkezlerini aramayı ifade eder.
Arama alanı, örneğin AVRUPA gibi geçerli
harita alanının tümüdür.
Rota boyunca
Rota üzerinde (Along the route) menü
seçeneği, ayarlanan seyahat planı boyunca
mevcut cazibe merkezlerini aramayı ifade
eder.
Hedef ayarla
Kayıtlı konum
(Set destination > Stored location)
}}
43
03 Yolculuğunuzu planlamak
Bir istikamet belirtin
Burada "Kaydet" menü seçeneği ile kaydedilmiş rotalar, varış noktaları ve konumlar toplanır. Bundan sonra bu öğeleri kullanarak hızlı
bir şekilde bir seyahat planı ayarlanabilir/
tamamlanabilir.
Eski varış noktaları üzerinden arama
İnternet üzerinden arama
03
Hedef ayarla
Kaydedilen ilgili her bir rota, varış noktası ve
konum ayarlanabilir:
•
•
•
•
Tek hedef ayarla (Set single destination)
Düzenle (Edit)
Sil (Delete)
Hepsini sil (Delete all)
44
İnternete bağlantı gerektirir, bkz. Sensus Infotainment eki.
Hedef ayarla
İnternet araması
(Set destination > Previous destination)
(Set destination > Internet search)
Daha önce kullanılmış istikametler burada
saklanır. Bunlardan birisini vurgulayın +
Tamam seçeneğini seçin ve ardından aralarından seçim yapın:
Seçenek, İnternet6 üzerinden varış noktalarını
aramayı etkinleştirir. Ekrandaki talimatları izleyin.
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
waypoint)
•
•
•
•
6
Önceki hedef
Bilgi (Information)
Kaydet (Save)
Sil (Delete)
Hepsini sil (Delete all).
03 Yolculuğunuzu planlamak
Bir istikamet belirtin
Posta kodu
2. TUNE düğmesiyle karakterleri seçin ve
OK düğmesine basarak yazın/girin (veya
orta konsolun sayısal düğmelerini kullanarak karakterleri yazın/girin - bkz sayfa 28).
DİKKAT
03
Post kodu sunumu farklı pazarlar/bölgelerde farklı olabilir.
Enlem/Boylam ile ara
Hedef ayarla
Posta kodu
(Set destination > Postcode)
İstikametleri posta koduna göre arayın:
1. Papatya tekerleğini görüntülemek için
Posta
kodu (Postcode) + OK seçeneklerini vurgulayın.
Hedef ayarla
Enlem ve boylam
(Set destination > Latitude and Longitude)
Önce Format: (Format:) + OK seçeneklerini
vurgulayarak GPS koordinatlarını girmek için
hangi yöntemin kullanılacağına karar verin.
Ardından aşağıdaki seçeneklerden birini + OK
öğesini vurgulayın:
• DD°MM'SS'' - Derece, Dakika ve Saniye
ile konum.
•
Ondalık (Decimal) - Ondalık ile konum.
Ardından aşağıdaki şekilde GPS koordinatlarını girin:
1. TUNE öğesini çevirerek imleci değiştirilecek sayıya/karaktere getirin ve OK
}}
45
03 Yolculuğunuzu planlamak
Bir istikamet belirtin
seçeneğine basın - karakter penceresi
kontrastı değişir ve "aktif" olur.
Harita üzerinde bir nokta ile ara
2. Sayısı/karakteri girmek için TUNE
düğmesini çevirin ve OK ile tamamlayınkarakter penceresi "devreden çıkarılır".
03
•
Ölçeği değiştirmek için, TUNE düğmesini
çevirin.
1. Orta konsolun sayısal düğmelerini kullanarak, artı işaretini hareket ettirin:
[6 MNO] sağa hareket ettirir, [8 TUV]
aşağı hareket ettirir, vs. - bkz sayfa 32.
3. İmleci değiştirilecek bir sonraki karakter
konumuna getirin ve 1 + 2. adımları tekrarlayın.
2. İstenen konum bulunduğunda - OK
düğmesine basın.
4. Her iki koordinat da girildikten sonra
TUNE düğmesini çevirin ve konumu kaydetmek veya seyahat planına eklemek
için aşağıdaki seçeneklerden birini + OK
öğesini vurgulayın:
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
- haritadaki koordinatların konumunu
varış yeri olarak ekler.
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
waypoint) - haritadaki koordinatların
konumunu seyahat planına ara istikamet
olarak ekler.
• Bilgi (Information) - konum hakkındaki
mevcut bilgileri gösterir.
• Kaydet - Kayıtlı konum veya Ev olarak
konumu hafızaya kaydeder.
İmleç konumu isimle7 gösterilir.
GPS koordinatları7 ile gösterilen imleç konumu.
Hedef ayarla
Haritada işaretle
(Set destination > Point on map)
Üzerlerinde bir imleçle gösterilmiş o andaki
yerler olan haritaları gösterir.
7
46
İmlecin konumunun isim veya GPS koordinatları ile gösterilip gösterilmediğini seçer, bkz sayfa 56.
Ardından aşağıdaki seçenekler arasından
seçim yapıp Tamam ile etkinleştirin:
• Tek hedef ayarla (Set single destination)
• Ara hedef olarak ilave et (Add as
waypoint)
• Kaydet (Save)
03 Yolculuğunuzu planlamak
Seyahat planı ve Rota
Seyahat programı
Başlatma kılavuzu
Rota önerileri
03
Güzergah
Güzergah
Kılavuzluğu başlat
(Itinerary)
(Itinerary > Start guidance)
Bir varış noktası kaydedildiğinde bir seyahat
planı oluşturulur. Sistem bir defada, maksimum 4 ara istikamete sahip, bir seyahat programını idare edebilir.
İmlecin Kılavuzluğu başlat (Start guidance)
+ OK üzerinde olması mevcut seyahat planını
etkinleştirir ve kılavuz başlar.
"Rota önerisi 3" önayarı ile "Başlatma kılavuzu"
sonrası sonuçlanır.
3 alternatif seyahat planı gösteren - Rota
önerileri1 fonksiyonu önayar ise - sürücü kılavuz başlamadan önce bunlardan birini seçmelidir.
Daha fazla bilgi Hedefe alternatif rotalar
başlığı altında 49 sayfada bulunabilir.
Ara istikamet ekleme
Aşamalı olarak bir seyahat yapmak istiyorsanız seyahat planına 4 "ara durak"/ara istikamete kadar eklenebilir.
1
Bkz. sayfa 52.
}}
47
03 Yolculuğunuzu planlamak
Seyahat planı ve Rota
Seyahat programı üzerindeki ara
istikametler
3. TUNE döndürün - ara istikamet listede
yukarı/aşağı taşınır
4. EXIT ile kapatın - rota yeniden hesaplanır
ve kılavuz başlar.
Seyahat planını silme
İmleç Güzergahı sil (Clear itinerary) üzerinde
+ OK tuşuna basmak, tüm ara istikametler
dahil geçerli seyahat planını siler.
03
Güzergah
(Itinerary > Add another waypoint)
İmlecin Başka bir ara hedef ilave et (Add
another waypoint) + OK üzerinde olması
seyahat planına bir ara istikamet ekler.
İlk belirtilen/kaydedilen istikamet, seyahatin
Bitiş istikametidir - bundan sonra girilmiş olan
istikametler, Ara istikametlerdir.
DİKKAT
Son eklenen hedef her zaman Dönüş noktası 1 olacaktır - önceki Dönüt noktası bir
basamak yükseltilir: Böylece "Eski" Dönüş
noktası 1, Dönüş noktası 2 olacaktır vb.
Ardından ara istikametlerin tersine sırası
kolaylıkla ayarlanabilir - sonraki başlığın
altında Liste içinde kaydır noktasına bakın.
48
Rota
Başka bir ara hedef ilave et
Ara istikameti güncellemek için bir istikameti
vurgulayın + OK tuşuna basın.
• Bilgi (Information) - örneğin ad veya
adres.
• Sil (Delete) - ara istikameti siler.
• Liste içinde kaydır (Move in list) - seyahat planındaki sırayı değiştirir (sonraki
başlığa bakın).
• Kaydet (Save) - ara istikameti kaydeder.
Listede taşı
Ara istikametler arasındaki sırayı değiştirmek
için, aşağıdaki gibi ilerleyin:
1. Taşınacak ara istikameti vurgulayın + OK
düğmesine basın - bir açılır menü gösterilir
2. Liste içinde kaydır (Move in list) + OK
seçeneklerini vurgulayın.
Kaçın
03 Yolculuğunuzu planlamak
Seyahat planı ve Rota
Alternatif rotalar
03
Vurgulanmış alt bölüm.
Rota
Önle
(Route > Avoid)
Bu fonksiyon ile sürücü rotanın gelecek yaklaşan bölümünden kaçınmayı seçebilir. Ancak,
fonksiyon sadece alternatif sokak/caddeler
olduğunda çalışır - aksi takdirde vurgulama
veya parçaları görmezden gelinir.
İmleç Önle (Avoid) üzerinde + OK tuşuna
basmak ilk muhtemel alt bölüm seçili halde
aşağıdaki görünümü açar.
İstenen eylemi vurgula + ok:
• Yeniden rota oluştur (Reroute) - sistem
kaçınılacak bölümün de hesaba katıldığı
yeni bir rotayı hesaplar.
• Daha uzun (Longer) - kaçınılacak alt
bölüm uzatılır.
• Daha kısa (Shorter) - kaçınılacak alt
bölüm kısaltılır.
• Sil (Delete) - vurgulanan alt bölümler sili-
nir ve rota orijinal versiyona geri yüklenir.
Benzer bir fonksiyon kullanma - Kaçınılacak
alan tüm alanın seçimi kaldırılabilir, bkz
sayfa 53.
Rota
Hedefe alternatif rotalar
(Route > Alternative routes to destination)
İmleç Hedefe alternatif rotalar üzerinde +
OK tuşuna basmak varış yerine olan önceden
derlenmiş alternatif rotalardan seçmek için
seçeneği etkinleştirir. Ayrıca bkz. Rota
önerileri sayfa 52.
}}
49
03 Yolculuğunuzu planlamak
Seyahat planı ve Rota
Rota genel bakış
Ayrıntılı rota bilgileri
03
Bir rotadaki ayrıntılı alt bölüm.
Rota
Detaylı rota bilgisi
(Route > Detailed route information)
Bir rotanın ara istikametleri arasındaki her bir
bölüm, düz bölümler, çıkışlar, kavşaklar, tali
yolar vb. farklı unsurlar içeren bir dizi alt
bölümden oluşur.
Rota
Rota genel görünümü
(Route > Route overview)
İmleç Rota genel görünümü üzerinde + OK
tuşuna basmak, rotanın ara istikametleri ve
son varış noktası hakkındaki bilgileri listeler.
50
İmleç Sonraki/Önceki üzerinde + OK tuşuna
basmak harita üzerindeki konumu, ölçü birimi
ve rotanın tüm alt bölümleri için mesafeyi bir
döngüde gösterir.
• Sonraki (Next) - bir sonraki alt bölüme
kaydırır.
• Önceki (Previous) - bir önceki alt bölüme
kaydırır.
• Yakınlaştır/Uzaklaştır (Zoom in/Zoom
out) - geçerli alt bölümün harita resmini
büyültür/küçültür.
Kalan rotanın haritası
03 Yolculuğunuzu planlamak
Seyahat planı ve Rota
Rotayı kaydet
Kayıt işlemi sürerken ekranda REC sembolü
görüntülenir. Kayıt aynı menü seçeneği ile
iptal edilir - Rota kaydını Başlat/Durdur.
Örneğin başka bir aracın GPS navigatörüne
kopyalamak için kaydedilen dosya bir USB
bellek çubuğuna2 dışarı verilebilir/aktarılabilir,
bkz sayfa 60.
Rota
03
Kalan rotanın haritası
(Route > Map of remaining route)
İmleç Kalan rotanın haritası üzerinde + OK
tuşuna basmak aracın mevcut pozisyonundan
rotanın kalan bölümünün bir ekran resmini
gösterir.
Bunun dışında, Kaydırma menüsündeki ile
aynı fonksiyonlar, bkz sayfa 32.
"REC" sembolü rota kaydetmenin sürdüğünü
gösterir.
Rota
Rotayı kaydet
(Route > Record route)
Geçerli rotayı kaydeder ve bellekte saklar.
2
USB hafıza çubukları hakkında bilgi için aracın kullanıcı el kitabına veya Sensus Infotainment ekine bakın.
51
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
Rota seçenekleri
(Settings > Route options > Route type)
Burada farklı rota türleri seçilebilir: Tamam ile
istenen seçeneği etkinleştirin.
• Trafik adaptasyonu ile hızlı (Fast with
traffic adaption) - asgari trafik sıkışıklığı
olan kısa seyahat süresi1.
03
• Hızlı (Fast) - kısa seyahat süresine öncelik
verilir.
• Kısa (Short) - kısa rotaya öncelik verilir.
Rota aynı zamanda daha küçük yollarla
da ayarlanabilir.
Ayarlar
Rota seçenekleri
• Trafik adaptasyonu ile ECO (ECO with
traffic adaption) - düşük yakıt tüketimine1
öncelik verilir.
(Settings > Route options)
Rota tipi
Ayarlar
1
2
52
Ayarlar Rota seçenekleri
önerileri
Rota
(Settings > Route options > Route proposals)
Sürücünün "1" veya "3"2 seçeneklerinden
hangisini seçtiğine bağlı olarak komutla
Kılavuzluğu başlat yönlendirme başlar.
•
Tamam ile istenen seçeneği etkinleştirin
ve EXIT ile geri giderek menüden çıkın.
Alternatifler "1"
Rota, önceki seçimde ön ayarlanan Rota türü
öğesine bağlıdır ve yönlendirme başlar.
Alternatifler "3"
Rota önerileri
Rota seçenekleri
Rota türü
Trafik radyosundan gelen bilgilerle koordinedir, bkz sayfa 66.
Bkz. sayfa 47.
Sürücünün farklı alternatif rotalar arasından
seçim yapması gerekir - ancak bu durumda
yönlendirme başlar.
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
DİKKAT
Kılavuz başlamadan önceki gecikme 3
seçeneği seçili olduğundakinden hafif daha
uzundur - sistem bu durumda önce 3
uygun alternatifi hesaplamalıdır.
03
Kaçınma alanı
Kısıtlamalı bir alan oluşturmak ve kaydetmek
için:
1. İmleç istenen alanda oluncaya kadar haritada yana kayın.
2. Tamam seçeneğine basın - kırmızı bir
"kutu" oluşturulur.
3. Kutunun boyutunu ayarlamak için AYAR
düğmesini çevirin.
Ayarlar Rota seçenekleri
Kaçınılacak alan
(Settings > Route options > Avoid area)
İşlev, belirli alanlar, şehirler veya bölgeler içinden yönlendirmeden kaçınacak şekilde tasarlanmıştır. Rota taslağını hesaplarken sistem
işaretli alanları görmezden gelir. Buna istisna
otobanlardır, bunlar aynı zamanda kısıtlamalı
bir alanda hesaplama yapmak için de kullanılır.
Ayarlar Rota seçenekleri
Kaçınılacak alan Kaçınılacak yeni alan
Haritada alan seç
(Settings > Route options > Avoid area >
Avoid new area > Select area on map)
4. Kutu istenen alanı kapladığında Tamam
seçeneğine basın - alan kaydedilir ve bir
listede gösterilir.
Kısıtlamalı bir alanı etkinleştirme
İçinden yönlendirmeden kaçınmak için kayıtlı
bir kısıtlamalı alanın daha sonra etkinleştirilmesi gerekir. Şu şekilde devam edin:
Kısıtlamalı bir alan oluşturma
Kaçınılacak alan, doğrudan harita üzerinde bir
kare bölge/bir "kutu" vurgulayarak seçilir.
}}
53
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
Belirli bir rotanın/caddenin bir alt bölümü içinden yönlendirmeden kaçınmak ve burayı
engellemek de mümkündür, bkz sayfa 48.
DİKKAT
•
Bir yol kılavuzu girilirse, bu seçimler
yapıldığında, yol kılavuzu yeniden
hesaplanacağından bir seçenek işaretlendiğinde/işareti kaıdırıldığında belirli
bir gecikme olabilir.
•
Tüneller, paralı yol ve otobanlar seçilmemişse mümkün olduğunca bunlardan kaçınılır ve ancak başka makul bir
alternatif olmadığı sürece kullanılır.
Rotayı özelleştir
03
1. Kısıtlamalı alan listesinden istenen
seçeneği vurgulayın + Tamam.
Harita seçenekleri
2. Etkinleştir + Tamam öğelerini seçin kısıtlamalı alan etkinleşmiştir ve sistem,
içinden yönlendirmeye izin vermeyecektir.
Kısıtlamalı bir alanı devreden çıkarma
Etkinleştirilmiş bir kısıtlamalı nalanda tekrar
yönlendirme yapabilmek için önce devreden
çıkarılması gerekir:
1. Listeden istenen alanı vurgulayın +
Tamam.
2. Devre dışı bırak (Deactivate) + Tamam
seçeneklerini seçin - kısıtlamalı alan devreden çıkarılmıştır ve sistem tekrar içinden
yönlendirme verebilir.
Sistem, gereken şekilde etkinleştirilebilen/
devreden çıkarılabilen birkaç kısıtlamalı alanı
kaydedebilir.
3
54
Mevcut seçenekler bölgeye/pazara göre değişiklik gösterir.
Ayarlar
Rota seçenekleri
(Settings > Route options)
Burada belirli trafik önerilerinin seçimini kaldırabilirsiniz. Tüm rota üzerinde aşağıdaki
öğeden3 kaçınmak için, bunu işaretleyin:
•
•
•
•
•
•
Otoyollardan kaçın (Avoid motorways)
Ücretli yollardan kaçın (Avoid toll roads)
Tünellerden kaçın (Avoid tunnels)
Feribotlardan kaçın (Avoid ferries)
Araç taşıyan trenlerden kaçın
Ücretli yoldan kaçın
Ayarlar
Harita seçenekleri
(Settings > Map options)
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
Tam ekran harita
harita çapraz olarak aracın üstünden gösterilir.
Harita modu pusula yönü
• 3 boyutlu harita gelişmiş (3D map
enhanced) - önceki seçenek ile aynıdır,
ancak harita görüntüsüne farklı nesneler,
binalar vs. eklenmiştir.
03
Bir otoban boyunca bilgiler
Ayarlar Harita seçenekleri
ekran harita göster
Tam
(Settings > Map options > Show full-screen
map)
Vurgulanan seçenek + Tamam, ekranın alt ve
üst kenarında yolcu bölmesi sıcaklığı veya
aktif radyo vericisi gibi araçla ilgili diğer bilgiler olmadan tam ekran haritayı gösterir.
Ayarlar
Harita seçenekleri
Map type
(Settings > Map options > Map type)
Buradan haritanın ekranda nasıl gösterileceği
seçilir. Tamam ile istenen seçeneği etkinleştirin.
• Kuzeye doğru (North up) - harita ekranın
üst kısmında daima Kuzey yönü gösterir.
Araba sembolü, ekranın üzerinde uygun
yönde hareket eder.
• Map heading up (Heading up) - araç
sembolü merkezdedir ve daima ekranın
üst kısmını işaret eder. Harita görüntüsü,
yolun nasıl kıvrıldığına bağlı olarak, araba
sembolünün altında döner.
• 3 boyutlu harita temel (3D map basic) araç sembolü merkezde ve seyir yönü
ekranın yukarı kısmında olacak şekilde
Ayarlar
bilgileri
Harita seçenekleri
Otoyol
(Settings > Map options > Motorway
information)
Araç bir otobanda olduğunda örneğin dinlenme alanı veya benzin istasyonu gibi
sonraki üç (3) çıkış gösterilir. Liste, en yakın
çıkış listenin en altında olacak şekilde dizilir.
İmlecin Otoyol bilgileri + OK üstünde olması,
bir onay kutusu görünmesini sağlar ve işlevi
etkinleştirir.
}}
55
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
Mevcut konum hakkında bilgi
Harita renkleri
haritada POI5
03
Ayarlar
bilgileri
Harita seçenekleri
Konum
(Settings > Map options > Position
information)
Tamam ile istenen seçeneği etkinleştirin.
• Şu anki yol (Current road) - ekran, ara-
POI
Harita
(Settings > Map options > Map colours)
Tamam ile istenen seçeneği etkinleştirin.
• Enlem/Boylam (Lat/Lon) - ekran, aracın/
• Seçilen (Selected) - ekranda gerekli her
• Yok (None) - ekran, aracın/imlecin
• Yok (None) - hiçbir POI gösterilmez.
4
5
Harita seçenekleri
Buradan haritada hangi POI gösterileceği
belirlenir. Tamam ile istenen seçeneği etkinleştirin.
• Varsayılan (Default) - Seçilen (Selected)
bulunduğu konum için hiçbir bilgi göstermez.
Ayarlar
renkleri
(Settings > Map options > POI symbols)
cın/imlecin bulunduğu yolun/caddenin
adını4 gösterir.
imlecin bulunduğu konumun koordinatlarını4 gösterir.
56
Ayarlar Harita seçenekleri
simgeleri
işlevi ile tanımlanan POI gösterilir.
bir POI için AYAR düğmesi + Tamam
seçeneği ile seçim yapın.
70. sayfadaki POI örneklerini içeren listeye
bakınız.
46. sayfadaki örneğe bakınız.
POI – Point of interest. Aynı zamanda "cazibe merkezi" ve "tesisi" de ifade eder.
• Otomatik (Automatic) - gündüz veya
gece olduğunu tespit eden bir ışık sensörü, ekranı otomatik olarak uyarlar.
• Gün (Day) - ekranın renkleri ve kontrastı
netleşir veya keskinleşir.
• Gece (Night) - ekranın renkleri ve kontrastı, sürücüye en iyi gece görüşünü
sağlayacak şekilde uyarlanır.
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
Yol gösterme seçenekleri
(Settings > Guidance options > Time of arrival
format)
Tamam ile istenen seçeneği etkinleştirin.
• ETA (Estimated Time of Arrival) - tahmini
bilgilere ek olarak aynı zamanda cadde ve yol
isimlerini de yüksek sesle okuması anlamına
gelir.
Turn-by-turn ile navigasyon
varış zamanını gösterir
• RTA (Remaining Time of Arrival) - varışa
03
kadar kalan seyahat süresini gösterir.
Ses yardımında sokak isimleri6
Ayarlar
Kılavuzluk seçenekleri
(Settings > Guidance options)
Varış zamanı veya Kalan seyahat süresi
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
adım navigasyon
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
rehber cadde adları
Sesli
(Settings > Guidance options > Street names
in voice guidance)
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
zamanı biçimi
6
Belirli pazarlar ve diller.
Varış
İmlecin Sesli rehber cadde adları (Street
names in voice guidance) üstünde olması +
Tamam işlevi işaretler/etkinleştirir, bu da sesli
kılavuzun mesafe ve yön hakkındaki normal
Adım
(Settings > Guidance options > Turn-by-turn
navigation)
İmlecin Adım adım navigasyon + Tamam
üzerinde olması işlevi işaretler/etkinleştirir, bu
da seyahat planındaki bir sonraki manevranın
ve manevraya kalan mesafenin kombine gösterge tablosunda gösterilmesi anlamına gelir.
}}
57
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
Trafiğin otomatik okunması
Otomatik ses uyarlama
Ses kılavuzu
03
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
Otom. trafik sesli okuması
58
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
kısılması
Ses
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
kılavuzluk
Sesli
(Settings > Guidance options > Automatic
read out of traffic)
(Settings > Guidance options > Audio
fadeout)
(Settings > Guidance options > Voice
guidance)
İmlecin Otom. trafik sesli okuması +
Tamam üzerinde olması işlevi işaretler/etkinleştirir, bu da rotadaki trafik kesintilerinin otomatik okunması anlamına gelir.
İmlecin Ses kısılması + Tamam üzerinde
olması işlevi işaretler/etkinleştirir, bu da sesli
kılavuz bilgileri okurken örneğin radyodan
gelen sesin kısılması anlamına gelir.
İmlecin Sesli kılavuzluk + Tamam üzerinde
olması okuma kılavuzunun çalışmasını işaretler/etkinleştirir.
31. sayfada daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
Güvenlik kamerası
DİKKAT
•
Belirtilen maksimum izin verilen hızın
bazen değişebileceğine dikkat edin ve
uygun şekilde navigatörün veritabanından farklı hareket edin.
•
Geçerli trafik ve hız düzenlemelerine
uymak daima sürücünün sorumluluğudur.
Sistem bilgileri
Ayarlar Kılavuzluk seçenekleri
Radar uyarısı
(Settings > Guidance options > Speed
camera warning)
Sürücü sesli bir sinyal ve bir güvenlik kamerasının yaklaştığına dair sembol ile uyarılır.
•
İmlecin Radar uyarısı + Tamam üzerinde
olması kutuyu işaretler ve işlevi etkinleştirir - ardından ÇIKIŞ ile menüden çıkın.
DİKKAT
Haritaya dahil etmek için izin verilebilen tip
bilgisi ulusal mevzuatta şart koşulmuştur.
Geçerli bilgiler için, bkz. www.volvocars.com/navi.
03
İmlecin Ayarlar Sistem bilgileri + Tamam
üzerinde olması, navigasyon sisteminde sürümünün yanı sıra mevcut trafik bilgileri vericisi,
mevcut sistem belleği, geçerli harita verileri
gibi mevcut durumun küçük bir özetini gösterir.
FAV düğmesi
Ayarlar
Sistem bilgileri
(Settings > System information)
Ayarlar
FAV tuş opsiyonları
}}
59
03 Yolculuğunuzu planlamak
Ayarlar
(Settings > FAV key options)
İmlecin gerekli seçenek + Tamam üzerinde
olması işlevi etkinleştirir - ardından ÇIKIŞ ile
menüden çıkın.
Kayıtlı konumların içe/dışa aktarılması
DİKKAT
•
Harita veritabanına POI dosyalarını
eklemek belli miktarda bilgisayar bilgisi
gerektirir!
•
POIdosyaları için dosya biçimi ve dosyaların İnternet'ten nasıl indirileceği
ilgili üretici/dağıtıcı tarafından belirlenir.
Sonuç olarak, POI dosyalarının İnternet'ten indirilmesine dair standartlaştırılmış bir süreç yoktur ve bu nedenle
bu kullanıcı el kitabı tam bir adım-adım
açıklama göstermemektedir.
•
Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde,
bir Volvo satıcısına danışın.
03
Rakamsal tuş takımının FAV
düğmesi, aşağıdaki seçeneklerden
biri + Tamam ile programlanabilir:
• Fonksiyon yok (No funktion)
• Sesli rehberliği tekrarla (Repeat voice
guidance)
• Kılavuzluğu İptal et/Devam et (Cancel/
Resume guidance )
• Tam ekran harita Göster/Gizle (Show/
Hide full-screen map)
• Otoyol bilgilerini Göster/Gizle (Show/
Hide motorway information)
• Rota kaydını Başlat/Durdur (Start/Stop
Ayarlar
Kayıtlı konumları al/gönder
(Settings > Import/export stored locations)
Navigasyon sisteminin kayıtlı konumları, bir
USB hafıza çubuğu7 üzerinden kopyalanabilir.
Harita veritabanı aynı zamanda bir USB hafıza
çubuğu vasıtasıyla başka kaynaklardan da
cazibe merkezleri ile desteklenebilir. Cazibe
merkezi dosyaları, "gpx" formatında olmalıdır.
route recording)
7
60
USB hafıza çubukları hakkında bilgi için aracın kullanıcı el kitabına veya Sensus Infotainment ekine bakın.
03 Yolculuğunuzu planlamak
03
61
62
G000000
Trafik bilgisi............................................................................................. 64
TRAFİK BİLGİSİ
04 Trafik bilgisi
Trafik bilgisi
Genel
Trafik bilgisinin açılması
Navigasyon sistemi sürekli olarak yayınlanan
trafik bilgilerini alır.
Belirli bir varış noktası olmadan
Haritadaki trafik bilgisi
Bu sembol geçerli alış bölgesinde trafik bilgisinin mevcut
olduğunu gösterir.
Bu sembol trafik sorununun
konumunu vurgular - 66
sayfadaki "Haritada trafik"
başlığı altındaki bilgilere
bakın.
04
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut değildir.
Trafik bilgilerinin aktarım alanları sürekli
artmaktadır.
64
Trafik bilgileri
İmleç Trafik bilgileri (Traffic information) üzerinde + OK tuşuna basmak trafik aksaklıkları
hakkında bilgileri gösterir- fakat bilginin nasıl
gösterileceği hava durumu veya bir seyahat
planının belirlenmemesine bağlı olarak
değişiklik gösterir.
Harita üzerinde kaydırma fonksiyonunu açar.
Trafik bilgileri
Haritada trafik
(Traffic information > Traffic on map)
İmleç Haritada trafik (Traffic on map) üzerinde + OK tuşuna basmak kaydırma fonksiyonu ile trafik sorunlarını arama seçeneğini
etkinleştirir - 66 sayfa üzerindeki "Haritada
trafik" başlığı altındaki açıklamaya bakın.
04 Trafik bilgisi
Trafik bilgisi
Tüm trafik
Trafik bilgileri
Yolda trafiği dinle
(Traffic information > Listen to traffic on route)
İmleç Yolda trafiği dinle (Listen to traffic on
route) üzerinde + OK tuşuna basmak seyahat
planı rotası boyunca mevcut trafik bilgilerini
okumayı etkinleştirir.
Tüm trafik
Yayın alım bölgesi dahilindeki trafik bilgisi.
Yayın alım bölgesi dahilindeki trafik bilgisi.
Trafik bilgisi önce ülkeye göre ardından cadde
numarası ve sokak adına göre gruplanır.
İmleç cadde/sokak üzerinde + OK tuşuna
basmak aynı fonksiyonu açar ve aşağıdaki
"Belirtilen varış noktasıyla" bölümündeki
menü ve "Tüm trafik" başlığı görüntülenir, bkz
sayfa 65.
04
İmleç bir cadde/sokak üzerinde + OK tuşuna
basmak söz konusu cadde/sokak için trafik
bilgilerini verir - sonraki resme bakın:
Belirtilen varış noktasıyla
Rota boyunca trafik bilgisi dinleme
Trafik bilgileri
Bütün trafik
(Traffic information > All traffic)
İmleç Bütün trafik (All traffic) üzerinde + OK
tuşuna basmak radyo yayını alım bölgesindeki
tüm trafik mesajlarını listeler.
Özel trafik bilgisi.
Belirli bir cadde/sokağa özgü trafik bilgileri
örneğin bir şeritte en ciddi trafik aksaklığı kriterine göre listelenir.
}}
65
04 Trafik bilgisi
Trafik bilgisi
İmleç bir trafik sorunu üzerinde + OK tuşuna
basmak daha fazla bilgi ve harita üzerindeki
konumu gösterir - sonraki resme bakın:
Trafik bilgileri
Haritada trafik
(Traffic information > Traffic on map)
İmleç Haritada trafik (Traffic on map) üzerinde + OK tuşuna basmak kaydırma fonksiyonu1 ile trafik sorunlarını arama seçeneğini
etkinleştirir.
Trafik sorunu ile ilgili bilgi her bir ilgili sembole
bağlanmıştır ve hangi ayrıntıların mevcut
olduğuna göre örneğin aşağıdaki gösterilir:
04
Haritadaki trafik sorunu.
Harita görüntüsü trafik sorunu etrafındaki
konuma ortalanır.
Haritadaki trafik bilgisi
Belirli bir trafik sorunu hakkındaki bilgiyi göstermek için kaydırma fonksiyonunu kullanın.
1. Artı işaretini ayrıntılı bilginin gerekli olduğu
trafik olayı/sembolü üzerine kaydırın sembolün etrafında sarı bir çerçeve yanar.
2. Aşağıdaki şekildekine benzer bilgi gösterildikten sonra OK tuşuna basın:
•
•
•
•
•
66
Kaydırma fonksiyonu: bkz sayfa 32
sorunun doğası
sorunun yaygınlığı
sorunun süresi
Artı çerçevesi dahilinde birden fazla trafik
sorunu varsa artının merkezine en yakın olanı
önce gösterili.
Ekranın üst kısmındaki "2/5" gibi şekiller artı
dahilindeki toplam 5 mesajın 2 numaralı bilgisinin gösterildiği anlamına gelir - geriye kalan
mesajlar OK tuşuna kısa basarak taranır.
•
1
sokak adı/cadde numarası
Ülke
EXIT veya NAV tuşunu kullanarak, harita
görüntüsüne dönün.
04 Trafik bilgisi
Trafik bilgisi
Uzunluk
Yaygınlığıyla birlikte trafik sorunu.
04
Belirli trafik sorunları sadece bir konuma bağlı
olmaz daha büyük bir bölgeyi kapsayabilir.
Trafik sorununun konumu için sembole ek
olarak, geçerli mesafe de bir artı sırası
"xxxxx" vurgulanır.
•
Vurguların uzunluğu trafik sorunun yaygınlığına (mesafe) tekabül eder.
•
Sürüş yönü vurgulanan caddenin yanında
gösterilir.
Trafik bilgisi için alan boyutu
Haritanın ölçeği ne kadar trafik bilgisi gösterileceğini belirler - ekranda daha büyük harita
alanı gösterildikçe daha fazla trafik kesintisi
sağlanır.
67
Cazibe Merkezi (POI)............................................................................... 70
68
HARİTA ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER
05 Harita üzerindeki semboller
Cazibe Merkezi (POI)
"Cazibe merkezi" aynı zamanda "tesis" veya
POI1" olarak ifade edilir.
DİKKAT
Önceden işaretli POI'ler haritada gösterilecektir.
Ne gösterilmesi gerektiğini belirlemek için
Seçilen (Selected) seçeneğini kullanın.
Ayarlar Harita seçenekleri
simgeleri
05
POI
(Settings > Map options > POI symbols)
Varsayılan (Default), Seçilen (Selected) veya
Yok (None) seçerek haritada hangi POI öğesinin görüntüleneceğini belirleyin, ayrıca bkz
sayfa 56.
•
TUNE düğmesi ile POI'yi seçin/vurgulayın
- OK öğesini kullanarak işaret ekleyin/
işareti kaldırın ve EXIT ile çıkın.
Harita görüntüsünün okunmasını zorlaştırmaktan kaçınmak için aynı anda ekranda
görüntülenebilen POI sayısı sınırlanmıştır - bir
alanı yakınlaştırma birden fazla POI'nin görünmesine olanak sağlar.
•
Bir POI sembolü veya POI sayısı, farklı
pazarlar arasında değişiklik gösterebilir.
•
Harita verilerinin güncellenmesi ile birlikte semboller görünüp diğerleri kaybolabilir - menü sisteminde MY
Harita seçenekleri
CAR ,Ayarlar
POI simgeleri altında, ilgili harita
sistemi için tüm POI sembollerinde
dolaşmak mümkündür.
Burada gösterilen sembol örnekleri farklı
POI'ler içindir - sosyal işlevlerine göre gruplanmışlardır:
Benzin istasyonu
CNG'li (biyogaz) benzin istasyonu
LPG'li benzin istasyonu
Araç yıkama
Araç atölyesi
1
70
POI – Point of interest.
05 Harita üzerindeki semboller
Cazibe Merkezi (POI)
Araba kiralama
Restoran
Motorsport tesisi
Restoran
Volvo yetkili satıcısı
Restoran, Çin
Otopark
Restoran, deniz ürünü
Kapalı otopark
Fastfood
Park yeri, büyük araçlar
Kafeterya
Turizm danışma bürosu
Alışveriş Merkezi
Ören yeri
Kuru temizlemeci
Turistik atraksiyon
Büfe
Jimnastik tesisi
Dinlenme odası
Sinema
Kamp yeri
Lunapark
Otel
Bar
Konferans tesisi
Gece kulübü
Sergi alanı
Tren istasyonu
Banliyö tren istasyonu
Havaalanı
Otobüs durağı
Feribot
Marina
Marina
Belediye binası
Resmi daire
05
Üniversite
Üniversite
Şehir merkezi
Şehir merkezi
Karakol
İtfaiye binası
Kütüphane
Hastane
}}
71
05 Harita üzerindeki semboller
Cazibe Merkezi (POI)
Eczane
Banka
ATM
Postane
Çocuk yuvası
Okul
05
72
05 Harita üzerindeki semboller
05
73
Sık sorulan sorular.................................................................................. 76
SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI.................................................. 78
Telif hakkı................................................................................................ 80
74
SORULAR VE CEVAPLAR
06 Sorular ve cevaplar
Sık sorulan sorular
Aracın harita üzerindeki konumu yanlış
Navigasyon sistemi, yaklaşık 20 metrelik bir
hassasiyette aracın konumunu gösterir.
Birbirine paralel uzan yollarda, kıvrımlı yollarda, çok katmanlı yollarda ve herhangi belirgin dönüş olmaksızın uzun mesafe sürüşün
ardından hata şansı çok yüksektir.
Yüksek dağlar, binalar, tüneller, viyadükler,
alt/üst geçitler vb. de GPS sinyallerinin alımında olumsuz etkiye sahiptir, bu aracın
konumun hespalanmasındaki hassaslığın düşmesi anlamına gelir.
Sistem her zaman ne hızlı/en kısa rotayı
hesaplamıyor
06
Rota hesaplanırken, mesafe, yolun genişliği,
yolun tipi, sağa veya sola dönüşlerin sayısı,
dolambaçlı yollar vb. en iyi teorik rotayı bulmak için hep birlikte hesaba katılırlar. Bölge
hakkındaki bilgi ve tecrübeye dayalı olarak
daha verimli bir rota seçimi yapılabilir.
Sistem engellemeyi seçtiğim halde
paralı yolları, otobanları ve feribotları
kullanıyor
Teknik nedenlerle, uzun mesafede uzanan bir
rota hesaplarken sadece daha geniş yolları
kullanabilmektedir.
Paralı yollardan ve otobanlardan kaçınmayı
seçtiyseniz, mümkün olduğunca geniş şekilde
76
kullanılmalarından kaçınılır ve sadece bir
başka mantıklı alternatifi yoksa kullanılırlar.
Aracın harita üzerindeki konumu nakliye
sonrası hatalı
Araç, örneğin; feribot veya trenle ya da GPS
sinyalini alımına sekte vurabilecek herhangi
bir şekilde nakledildiyse, aracın konumunun
doğru şekilde hesaplanması 5 dakikaya kadar
sürebilir.
Aracın akü bağlantısı kesildikten sonra
aracın harita üzerindeki konumu yanlış
GPS anteninden güç kesildiyse, GPS sinyallerinin doğru şekilde alınması ve aracın konumunun hesaplanması 5 dakika alabilir.
Lastik değişiminin ardından ekranda araç
sembolü kararsız davranıyor
GPS alıcısına ek olarak, aracın hız sensörü ve
gayro pusula aracın geçerli konumunu ve
seyahat yönünü hesaplamada yardımcı olurlar. Yedek lastiği taktıktan sonra veya yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçildiğinde, sistemin yeni tekerleklerin boyutlarını "öğrenmesi"
gerekir.
Sistemin optimum bir şekilde çalışması için,
sürüş sırasında, uygun bir konumda, aracın
direksiyonunun birkaç kez tam kilitli pozisyona kadar döndürülmesi önerilir.
Harita görüntüsü gerçek durumla
uyuşmuyor
Yol ağının sürekli genişletilmesi ve yeniden
inşa edilmesi, sürekli yeni trafik kurallarının
ortaya çıkması, vs. gibi faktörler nedeniyle,
harita veritabanı her zaman eksiksiz değildir.
Harita sürekli geliştirilmekte ve güncellenmektedir - bir Volvo satıcısı bum konuda daha
fazla bilgi sağlayabilir.
Haritalar vb. hakkında daha fazla bilgi için
ayrıca www.volvocars.com/navi adresine de
bakın.
Zaman zaman haritanın ölçeği değişiyor
Belirli bölgelerde ayrıntılı harita bilgisi yoktur.
Ardından sistem otomatik olarak büyütme
derecesini değiştirir.
Ekrandaki araç sembolü ileri atlar veya
döner
Sistem sürüşe başlamadan önce aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç
saniyeye ihtiyaç duyabilir.
Sistemi ve motoru kapatın. Tekrar çalıştırın
fakat sürüşe başlamadan önce bir süre hareketsiz bekleyin.
06 Sorular ve cevaplar
Sık sorulan sorular
Uzun bir yolculuğa çıkacağım, ancak
geçmek istediğimi şehirler için belirli bir
rota belirtmek istemiyorum - nasıl
basitçe bir seyahat programı
oluşturabilirim?
Artı 1 imlecini kullanarak varış noktasını
doğrudan harita üzerinde belirleyin. Ara istikametlere doğru sürüş yapmakta olsanız bile
sistem otomatik olarak son varış istikametine
doğru size kılavuzluk etmeye başlar.
Harita bilgilerim güncel değil
Harita verilerinin güncellenmesiyle ilgili olarak
size en yakın Volvo Satıcısıyla temas kurun.
Ayrıca bkz www.volvocars.com/navi.
Hangi harita versiyonunun kullanıldığını
kolayca nasıl kontrol edebilirim?
Diskin versiyonu ve coğrafi alanı ile ilgili bilgiler için, Ayarlar Sistem bilgileri bölümüne
bakın.
1
06
Bkz. sayfa 32.
77
06 Sorular ve cevaplar
SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI
06
KULLANICIYA HATIRLATMA
LİSANS VERİLMESİ
NAVTEQ VERİTABANINI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN İŞBU SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASINI DİKKATLİ BİR
ŞEKİLDE OKUYUN
NAVTEQ, Veritabanını kişisel kullanımınız için
veya, uygulanabilir ise, işletmenizin iç işlemlerinde kullanımınız için size gayrimünhasır
lisans vermektedir. İşbu lisans, alt lisanslar
verme hakkını içermemektedir.
İŞBU ANLAŞMA, SİZİNLE NAVTEQ EUROPE
B.V (“NAVTEQ”). ARASINDA İLGİLİ BİLGİSAYAR YAZILIMI, MEDYA VE NAVTEQ TARAFINDAN YAYINLANAN AÇIKLAYICI BASILI
DOKÜMANTASYON DAHİL NAVTEQ SEYİR
HARİTASI VERİTABANI (MÜŞTEREKEN ”VERİTABANI”) KOPYANIZ İÇİN - BİR
SATIŞ ANLAŞMASI DEĞİL - LİSANS ANLAŞMASIDIR. BU VERİTABANINI KULLANARAK,
İŞBU SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASININ (”ANLAŞMA”) TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILACAKSINIZ.
İŞBU ANLAŞMANIN KOŞULLARINI KABUL
ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE PARA İADESİ İÇİN
VERİTABANINI, BERABERİNDEKİ TÜM
UNSURLARLA BİRLİKTE, TEDARİKÇİNİZE
HEMEN GERİ GÖNDERİN.
MÜLKİYET
Veritabanı ve ilişkili telif hakları, fikri mülkiyet
veya ilişkili haklar NAVTEQ veya lisansörlerine
aittir. Veritabanını içeren medyanın mülkiyeti,
işbu Anlaşma veya malların size tedarik
edildiği benzeri anlaşma(lar) uyarınca NAVTEQ ve/veya tedarikçinize olan borçlarınız
tam olarak ödeninceye kadar NAVTEQ ve/
veya tedarikçinize ait olacaktır.
78
KULLANIM SINIRLAMALARI
Veritabanı, oluşturulmuş olduğu özel sistemde
kullanımla sınırlıdır. Zorunlu kanunların (örn.
Avrupa Yazılım Direktifi (91/250) ve Veritabanı
Direktifi (96/9)) açık şekilde izin verdiği hususlar hariç, Veritabanı içeriğinin önemli parçalarını çıkarma veya tekrar kullanma, Veritabanının hiçbir bölümünü tekrar oluşturma, kopyalama, değiştirme, uyarlama, çevirme,
demonte etme, kaynak koda dönüştürme, tersine mühendislik yapma izniniz bulunmamaktadır. Avrupa Yazılım Direktifi (buna dayanan
ulusal yasalar) içinde bahsedildiği anlamda
birlikte işlerlik bilgisi almak istediğiniz takdirde, NAVTEQ tarafından belirlenecek masraflar dahil, söz konusu bilgileri makul şartlarda vermesi için NAVTEQ’e makul fırsat vermeniz gerekmektedir.
LİSANS DEVRİ
Oluşturulmuş olduğu sisteme kurulmuş
olması veya Veritabanının hiçbir kopyasını elinizde tutmuyor olmanız durumları haricinde
ve devralan şahsın işbu Anlaşmanın tüm
hüküm ve koşullarını kabul etmesi ve bu
hususu yazılı olarak NAVTEQ’e teyit etmesi
haricinde Veritabanını üçüncü şahıslara devredemezsiniz. Ortam (örneğin CD, DVD, SD
kartı içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan) bir
alt set olarak değil, sadece NAVTEQ tarafından tedarik edildiği şekilde komple set olarak
devredilebilir veya satılabilir.
SINIRLI GARANTİ
NAVTEQ, aşağıda belirtilen uyarılara tabi olarak, Veritabanı kopyanızı satın almanızdan itibaren 12 ay süre ile, Veritabanının satın
aldığınız tarihte mevcut olan NAVTEQ
Doğruluk ve Tamlık Kriterlerine uygun olarak
iş göreceğini garanti eder; bu kriterler talebiniz üzerine NAVTEQ’ten temin edilebilir. Veritabanının işbu sınırlı garantiye uygun olarak iş
görmemesi durumunda, NAVTEQ Veritabanının uygun olmayan kopyasını onarmak veya
değiştirmek için makul gayretleri gösterecektir. Bu gayretler, Veritabanının burada belirtilen garantilere uygun şekilde iş görmesi sonucunu vermediği takdirde, Veritabanı için
verdiğiniz para için makul bir geri ödeme alma
veya işbu Anlaşmayı feshetme seçeneğine
sahip olacaksınız. Bu, NAVTEQ’in tüm sorumluluğu ve sizin NAVTEQ’e karşı tek hukuki
çözüm yolunuzdur. Bu bölümde açık şekilde
belirtilenler hariç, NAVTEQ, doğruluk, kesinlik,
güvenilirlik vs. hususlar bakımından Veritabanı
kullanımı sonuçlarının kullanılması bakımından
hiçbir garanti vermemekte ve beyanda bulun-
06 Sorular ve cevaplar
SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI
mamaktadır. NAVTEQ Veritabanının hatasız
olduğunu veya olacağını garanti etmemektedir. NAVTEQ, tedarikçiniz veya bir diğer şahıs
tarafından verilen hiçbir sözlü bilgi veya tavsiye, bir garanti oluşturmayacak veya yukarıda belirtilen sınırlı garanti kapsamını herhangi bir şekilde genişletmeyecektir. İşbu
Anlaşmada ortaya koyulan sınırlı garanti, gizli
kusurlara karşı yasal garanti altında sahip
olacağınız yasal haklarınızı etkilemez veya
bunlara zarar vermez.
Veritabanını NAVTEQ’ten doğrudan almamış
olmanız durumunda, NAVTEQ’in verdiği haklara ek olarak Veritabanını aldığınız şahsa
karşı da ülkenizde geçerli kanunlara göre
yasal haklarınız olabilir. NAVTEQ’in yukarıdaki
garantisi bu gibi yasal hakları etkilemez ve
burada verilen garanti haklarına ek olarak bu
gibi hakları iddia edebilirsiniz.
SINIRLI SORUMLULUK
Veritabanı fiyatı, Veritabanının kullanımıyla
bağlantılı olarak doğabilecek nihai, dolaylı
veya sınırsız doğrudan zararlar riski varsayımı
için bir bedel içermemektedir. Buna göre,
NAVTEQ hiçbir şekilde, zarar olasılığı NAVTEQ’e bildirilmiş olsa dahi, Veritabanını kullanmanızdan kaynaklanan, bunlarla sınırlı
olmayarak sizin veya üçüncü şahısların maruz
kaldığı gelir, veri veya kullanım kaybı nedeniyle bir dava, sözleşme, zarar veya garantiye
dayanan nihai veya dolaylı zararlar bakımından sorumlu olmayacaktır. Her durumda,
NAVTEQ’in doğrudan zararlar için sorumluluğu Veritabanı kopyanızın fiyatı ile sınırlıdır.
İŞBU ANLAŞMADA BELİRTİLMİŞ OLAN
SINIRLI GARANTİ VE SINIRLI SORUMLULUK, VERİTABANINI İŞ MÜNASEBETİ HARİCİNDE ALMIŞSANIZ YASAL HAKLARINIZI
ETKİLEMEZ VE ZARAR VERMEZ.
UYARILAR
Veritabanı, bunlardan herhangi biri yanlış
sonuçlara neden olabilecek olan, zamanın
geçmesi, koşullar, kullanılan kaynaklar ve
kapsamlı coğrafi veri toplama özelliklerinin
değişmesi gibi nedenlerden dolayı kesin
olmayan veya eksik bilgiler içerebilir. Veritabanı,son kullanıcının sahip olduğu navigasyon
sistemi markasına bağlı olarak- diğer şeylerin
yanı sıra seyahat süresini içermez veya yansıtmaz ve muhit güvenliği; kanun yaptırımı;
acil durum yardımı; inşaat çalışmaları; kara
yolu veya kırsal yol kapalı olma durumları;
araç veya hız sınırlamaları; yol eğimi veya
seviyesi; köprü yüksekliği, ağırlık veya diğer
sınırlamalar; yol veya trafik şartları; özel olaylar; trafik sıkışıklığıkonularında bilgi içermeyebilir.
edilecektir. Bu tarihte Avrupa Birliği veya
İsviçre sınırları dışında ikamet ediyorsanız,
Veritabanını almış olduğunuz Avrupa Birliği
ülkesi veya İsviçre kanunları tatbik edilecektir.
Diğer tüm durumlarda, Veritabanını aldığınız
yargı alanı belirlenemiyorsa, Hollanda kanunları tatbik edilecektir. Veritabanını aldığınız
tarihte ikamet ettiğiniz yerde yetkili olan mahkemeler, işbu Anlaşmadan doğan veya onunla
ilişkili ihtilaflar konusunda, NAVTEQ’in sizin o
sıradaki ikamet yerinizde dava açma hakkına
halel gelmeksizin, yetkili olacaktır.
06
GEÇERLİ HUKUK
İşbu Anlaşma, Veritabanını aldığınız tarihte
ikamet ettiğiniz ülke kanunlarına göre tatbik
79
06 Sorular ve cevaplar
Telif hakkı
Mitsubishi Electric Corporation
Great Britain
Spain
İşbu belgeyle, MITSUBISHI ELEKTRIC
CORPORATION, bu NR 1V'nin,
Yönerge 1999/5/EC'nin gerekli koşulları ve diğer uygun hükümleri ile uyum içinde
olduğunu beyan eder.
Contains Ordnance Survey data © Crown
copyright and database right 2010 Contains
Royal Mail data © Royal Mail copyright and
database right 2010.
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaDirección General del Catastro- INE- Correos.
Europe
Austria
© Bundesamt für Eich- und
Vermessungswesen.
Belgium
Traffic Codes for Belgium are provided by the
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap and
the Ministèrie de l’Equipement et des
Transports.
06
Croatia
Italy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Latvia
© EuroGeographics.
Lithuania
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
Norway
Estonia
Copyright © 2000; Norwegian Mapping
Authority.
© EuroGeographics.
France
Source: © IGN France 2009 – BD TOPO ®.
Germany
Die Grundlagendaten wurden mit
Genehmigung der zuständigen Behörden
entnommen.
80
Greece
Copyright Geomatics Ltd.
Poland
© EuroGeographics.
Region of the Balearic Islands
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaDirección General del Catastro- INE- Correos
-Govern Balear.
Region of La Rioja
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaDirección General del Catastro- INE- Correos
- Gobierno de La Rioja.
Region of Valencia
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaDirección General del Catastro- INE- Correos
-Instituto Cartográfico Valenciano.
Region of Navarra
© Instituto Geográfico Nacional de EspañaCorreos - Gobierno de Navarra Información
geográfica propiedad del CNIG.
Sweden
Based upon electronic data. © National Land
Survey Sweden.
Switzerland
Source: IgeoE – Portugal.
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
Slovenia
Ukraine
Portugal
© EuroGeographics.
© EuroGeographics.
06 Sorular ve cevaplar
Telif hakkı
United Kingdom
Contains public sector information licensed
under the Open Government License v.1.0
(see the license http://
www.nationalarchives.gov.uk/doc/opengovernment-licence/).
Adapted from data from the Office for
National Statistics licensed under the Open
Government Licence v.1.0.
Please note that the EuroGeographics
copyright notice is required for Croatia,
Cyprus, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova,
Poland, Slovenia and Ukraine. If a product
includes one or more of these countries, the
copyright notice should be mentioned only
one time.
Worldwide
©20XX DigitalGlobe.
Scenic routes: Byways by permission from
www.byways.org.
Central and South America
Brazil
© 2010 Porto Seguro.
Asia Pacific
Australia
Copyright. Based on data provided under
license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).
Product incorporates data which is © 20XX
Telstra Corporation Limited and its licensors.
Copyright. GM Holden Limited, Intelematics
Australia Pty Ltd, HERE International LLC,
Sentinel Content Pty Limited and Continental
Pty Ltd.
Middle East/Africa
06
Jordan
© Royal Jordanian Geographic Centre.
Central and South America (including
Mexico).
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.
81
07 Alfabetik İndeks
A
E
Açık/Kapalı................................................. 16
Ek bilgiler................................................... 22
Adres
giriş....................................................... 41
Enlem ve boylam....................................... 45
Harita rengi................................................ 56
Harita seçenekleri...................................... 54
Hoparlörler
yer......................................................... 20
Ev varış noktası olara................................. 40
Adres varış noktası olara........................... 41
Ana ünite
yer......................................................... 19
Anten
yer......................................................... 19
Arama
haritada bir nokta ile............................. 46
posta kodu............................................ 45
F
I
IR alıcı ve uzaktan kumanda...................... 22
Fabrika ayarları.......................................... 16
G
İ
İlgi noktası (POI) varış noktası olara........... 42
Ara nokta................................................... 48
GPS alıcısı.................................................. 19
Artı gösterge.............................................. 32
İngilizce metin köşeli parantez içinde........ 14
Güzergah seçenekleri.......................... 54, 57
İngilizce metinli köşeli parantezler............. 14
İnternet araması......................................... 44
07
B
H
Bir konumu sakla....................................... 43
Harita
nokta..................................................... 46
Bir seyahat programı girin.......................... 47
Haritada gezinme....................................... 32
D
Dolaşma..................................................... 32
82
Harita görüntüsü........................................ 30
Harita görünümü........................................ 54
Harita modu............................................... 16
İşlevler
tuş takımı ve uzaktan kumanda............ 22
07 Alfabetik İndeks
K
O
S
Kaçının
feribotlar................................................ 54
otobanlar............................................... 54
ücretli yollar.......................................... 54
Ok tuşları.................................................... 22
Semboller
tesisler.................................................. 70
Kapsam...................................................... 67
Ö
Kavşak....................................................... 41
Kayıtlı konumlar......................................... 43
Kayıtlı varış yerleri...................................... 44
Kılavuz....................................................... 47
hızlı kılavuz.............................................. 9
Kılavuzluk seçenekleri................................ 52
Kılavuzu başlat........................................... 47
Komponent yerleştirme, genel bakış......... 18
Kullanıcı El Kitabı'ndaki Değişiklikler......... 15
Kullanıcı El Kitabı'nda tanımlanan arama
yolları......................................................... 14
Otomobil nakliyesi..................................... 76
Ses kontrolü............................................... 24
Sesli kılavuz............................................... 31
Sesli komutlar (Ses kontrolü)..................... 24
Ölçek
değişim........................................... 46, 67
Önceki hedef varış noktası olara................ 44
Menüler/işlevler.......................................... 34
Seyahat programında bir sonraki varış
yeri............................................................. 50
Seyahat programını sil............................... 48
Sistem ayarları........................................... 16
P
Sistem başlatılıyor........................................ 8
Parça yerlerine genel bakış........................ 18
Sistem seçenekleri..................................... 59
Pil
uzaktan kumanda................................. 22
Posta kodu
arama.................................................... 45
Pusula........................................................ 31
M
Sesli mesaj için ses seviyesi kumandası... 19
T
Temel işlevler............................................. 21
Tesisler
Semboller.............................................. 70
07
TMS alıcısı................................................. 19
Trafik bilgileri........................................ 19, 64
aktarım.................................................. 64
Trafik bilgileri için ölçeği değiştir................ 67
83
07 Alfabetik İndeks
Trafik mesajını oku..................................... 65
Tuş takımı.................................................. 22
yer......................................................... 19
U
Uzaklık birimi
ETA....................................................... 57
RTA....................................................... 57
V
Varış notası olarak POI.............................. 42
Varış yeri
ayar....................................................... 41
Varış yeri belirle.......................................... 40
Varış yerleri olarak tesisler......................... 42
07
Varsayılan ayarlar....................................... 16
Y
Yolları uzatmaktan kaçının......................... 48
84
Volvo Car Corporation TP 17153 (Turkish) AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising