Volvo S60 2014 Road and Traffic Information

Volvo S60 2014 Road and Traffic Information
WEB EDITION
ROAD AND TRAFFIC INFORMATION – RTI
Bir sonraki kılavuz noktasındaki olay
Seyahat programı istikameti
Bir sonraki yol/sokak adı
Rotanın dışında tutulan alan
Tesisler (benzin istasyonu)
Varış istikametine olan tahmini mesafe
Varış istikametine olan tahmini yolculuk süresi veya tahmini varış
süresi (ETA)
Harita ölçeği
Planlanmış rota
Geçerli cadde/sokak adı
G032524
Planlanmış rota ara varış istikametleri
Bir sonraki kılavuz nokta
Bilinen yön bulma işareti
Yol tipi
Renk
Aracın konumu
Otoban
Yeşil
Tamamlanan planlanmış rota
Ana yol
Kırmızı
Planlanmış rota başlangıcı
Küçük ana yol
Koyu gri
Trafik bilgisi
Normal yol
Açık gri
Trefik bilgisi tarafından kapsanan bölüm
Ekran üzerindeki metin ve semboller
Saklama yeri (tüm sembol ve metinler)
Sonraki kılavuz noktasına olan mesafe
Dış pusula halkası üzerindeki ok varış istikametine giden yönü gösterir
Pusula
YOL VE TRAFİK BİLGİSİ SİSTEMİ - (RTI)
Volvo'nun navigasyon sistemi, Volvo tarafından
geliştirilmiş bir trafik bilgisi ve yol navigasyon sistemidir. Sistem, sizi bir hedefe yönlendirir ve yol
boyunca bilgi verir. Kazalar ve yol çalışmaları gibi
sürüşü etkileyebilecek durumlar hakkında bilgi
verir ve alternatif yollar gösterir.
Bir seyahat programı oluşturabilir, güzergah üzerinde ilgilendiğiniz yerleri (POI) arayabilir, belirli
yerleri kaydedebilirsiniz. Sistem aracın tam konumunu gösterir ve yanlış bir dönüş yapılması durumunda daima hedefe doğru yönlendirmek için
güzergahı düzeltir.
Sezgi yoluyla ne kadar rahat kullanıldığını göreceksiniz. Deneyin. Sistemi rahat kullanabilmeniz
için bu kılavuzdaki bilgileri edinmenizi tavsiye ederiz.
Erişimi kolaylaştırmak ve sürüş mesafelerini kısaltmak suretiyle Volvo'nun navigasyon sistemi çevre
açısından da faydalı olabilir.
Lisans anlaşması NAVTEQ VERİTABANI
Son kullanıcıya yönelik bilgiler için - bkz
sayfa 74.
İçindekiler
01 Navigasyon sisteminizi
öğrenin
El kitabı.......................................................
Başlamadan önce.......................................
Menüler.....................................................
Bileşen konumu ve fonksiyonlar XC90.....
Kontroller...................................................
Klavye.......................................................
Ekran modları ve ses mesajları.................
Ana ünite, güncelleme, bakım...................
02 Kolay kullanıcı modu
8
9
11
14
16
17
18
20
Menüler.....................................................
Menü ağacı...............................................
İstikamet belirle.........................................
Varış istikametini Göster/Sil......................
Ayarlar.......................................................
03 Gelişmiş kullanıcı modu
24
26
27
30
31
Menüler.....................................................
Menü ağacı...............................................
İstikamet belirle.........................................
Seyahat programı......................................
Geçerli konum...........................................
Trafik bilgisi...............................................
Ayarlar.......................................................
Simülasyon................................................
01 02 03
2
34
38
40
45
48
49
50
55
İçindekiler
04 Trafik bilgisi
Genel.........................................................
Trafik sorunlarının görmezden gelinmesi..
Bilgi seçimi................................................
Bilgileri okuma...........................................
Vericiler.....................................................
58
59
61
62
63
05 Harita üzerindeki semboller
06 Sorular ve cevaplar
Kent simgeleri ve yol numaraları............... 66
Tesisler için semboller............................... 67
Sık sorulan sorular.................................... 72
EULA - Lisans sözleşmesi......................... 74
Telif hakkı.................................................. 76
04 05 06
3
İçindekiler
07 Alfabetik İndeks
Alfabetik İndeks........................................ 78
07
4
İçindekiler
5
6
G028780
El kitabı...................................................................................................... 8
Başlamadan önce..................................................................................... 9
Menüler................................................................................................... 11
Bileşen konumu ve fonksiyonlar XC90.................................................... 14
Kontroller................................................................................................. 16
Klavye...................................................................................................... 17
Ekran modları ve ses mesajları............................................................... 18
Ana ünite, güncelleme, bakım................................................................. 20
NAVİGASYON SİSTEMİNİZİ ÖĞRENİN
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
El kitabı
01
El kitabı hakkında genel bilgiler
El kitabındaki değişiklikler
El kitabı tüm pazarlar için genel fonksiyonları
anlatır fakat aynı zamanda pazara özgü bilgiler de içerebilir.
Bu kullanıcı kılavuzundaki teknik özellikler,
tasarım özellikleri ve resimler bağlayıcı
değildir.
Sistem gibi el kitabı da Kolay ve Gelişmiş
kullanıcı ayarları olarak ikiye ayrılmıştır.
Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik
yapma hakkımızı saklı tutarız.
Menü seçenekleri/Arama yolları
© Volvo Car Corporation
Ekranda seçilebilen tüm seçenekler el kitabında hafifçe büyük ve gri gölgeli metinle işaretlenmiştir, örneğin İstikamet belirle.
Menü ağacındaki arama yolları aşağıdaki gösterilmiştir:
İstikamet belirle
Adres
Şehir
Özel metin
DİKKAT
NOT işaretli metinler, bu tip özellik ve işlevlerin kullanımını kolaylaştıran tavsiye ve
ipuçları verir.
Dipnot
El kitabında sayfanın alt kısmında dipnot olarak eklenmiş veya tabloyla doğrudan ilişkili bir
bilgi var. Bu bilgi dipnot numarası ile atıfta
bulunulan metne bir ilavedir.
8
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Başlamadan önce
Genel
Navigasyon sistemi istikamet seçilmeden kullanılabilir. Ekranda aracın bulunduğu konumu
içeren bir harita gösterilir ve araç bir mavi
üçgen ile gösterilir.
Sistem sürekli olarak güncellenmektedir bu
nedenle bu kılavuzda anlatılmayan fonksiyonlar içerebilir.
Sistem içeriği ülkeden ülkeye bazı farklılıklar
gösterebilir ve bazı menü seçenekleri teknik
nedenlerden dolayı tüm ülkelerde mevcut
değildir.
Başlangıç
zorunda olduğunuz bir ekran görüntüleyerek
başlar.
Harita modu
Başlangıçtan sonra, Ekran harita moduna
geçene kadar kısa bir süre Ana menü görüntülenir. Bu noktada geçerli harita tüm ekranı
kaplar.
•
Ana menüyü etkinleştirmek için BACK
tuşuna basın, bkz sayfa 24.
•
Hızlı menüyü etkinleştirmek için ENTER
tuşuna basın, bkz sayfa 24.
1. Örneğin haritanın ekran dışında kalan
bölümlerini görüntülemek amacıyla Kaydırma modunu etkinleştirmek için navigasyon düğmesine basın.
2. Bu modda ENTER tuşu Kaydırma menüsünü etkinleştirir, bkz sayfa 24.
01
Ayarlar
Sistem varsayılan ayarlarla beslenir fakat en
son yapılan ayarlarla başlar.
Bir ayar değişmişse ve tekrar fabrika ayarı
gerekiyorsa, sadece geçerli fonksiyon etkilenir.
Tüm ayarları aynı anda sıfırlayan bir fonksiyon
yoktur.
Açık/Kapalı
Açık
Kontak anahtarı/marş kolu1, I veya II konumuna getirildiğinde sistem otomatik olarak
açılsın.
Sistem, manuel olarak kapatılır, aynı zamanda
aşağıda gösterildiği gibi manuel olarak açılmalıdır:
1. Kontak anahtarı/marş kolu I veya II konumunda olmalıdır (aracın kullanım kılavuzuna bakın).
2. ENTER veya BACK'ye basın.
3. Ekran etkinleştirilir.
Sistem, Kolay (Easy mode) veya Gelişmiş
(Advanced mode) modunu seçtikten sonra
ENTER tuşuna basarak içeriği onaylamak
1
Anahtarsız sistemle donatılmış araçlarda kontak anahtarı yerine kullanılır.
Sistem aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç saniyeye ihtiyaç duyabilir.
}}
9
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
Başlamadan önce
Kapalı
Basit/Gelişmiş ayar
Demo (kılavuz simülasyonu)
Kontak anahtarı 0 konumuna getirildiğinde
sistem otomatik olarak kapatılır.
Navigasyon sistemi çalışırken gerekli kullanıcı
ayarları seçilir.
Sistem manuel olarak kapatılabilir böylece
gelecek sefer kontak anahtarı I konumuna
getirildiğinde aşağıdaki gibi otomatik olarak
başlamaz:
• Kolay
Kılavuzun nasıl çalıştığının bir tanıtımını elde
etmek için bir istikamet belirleyin. Belirlenen
istikamet kılavuzluk işlemi araç durağanken
simüle edilebilir.
1. Ana menüye erişmek için BACK tuşuna
basın.
• Gelişmiş
2. Navigasyon düğmesi ile Kapat'e gelin.
3. ENTER tuşuna basın.
4. Ekran kapatılır.
DİKKAT
Sistem motor kapalıyken de kullanılabilir.
Bu nedenle, motor kapalıyken navigasyon
sisteminin çok sık kullanılması durumunda
akünün boşalabileceğini aklınızda bulundurun.
10
Bu modda sadece en önemli menüler bulunur. Basitçe A noktasından B noktasına giderken kullanmak için uygundur.
Bu modda tüm ayarlar ve fonksiyonlar mevcuttur.
Ayarlar arasında geçiş yapmak
Ayarlar altında Kolay ve Gelişmiş ayarları
arasında geçiş yapmak mümkünse.
Kolay modunda yapılan ayarlar Gelişmiş
moduna aktarılamaz veya bunun tersi de
mümkün değildir, bunun yerine ilgili modda
saklanır.
İki seçenek arasındaki hangi menülerin farklı
olduğunu görmek için aşağıdaki sayfaya
bakın.
Bu fonksiyon sadece Gelişmiş modundan
mevcuttur.
Demo hakkında daha fazla bilgi için, bkz
sayfa 55.
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Menüler
İki seviyeli Basit modda menü
seçenekleri
İstikamet belirle
Adres
Tesisler
Son 20
Haritadaki nokta
Varış istikametini göster
Varış istikametini sil
Kılavuz sesi
Kılavuz ses seviyesi
Dil
Renk
Harita görünümü
Kullanıcı modu
Kapat
Basit moddaki tüm olası menü seçenekleri
hakkında bilgi edinmek için, bkz sayfa 26.
01
İki seviyeli Gelişmiş modda menü
seçenekleri
İstikamet belirle
Adres
Tesisler
Saklanan konumlar
Son 20
Geri dönüş seyahati
Haritadaki nokta
Enlem/boylam
Ayarlar
Seyahat programı
Kılavuzu başlat
Seyahat programına ekle
Rota seçenekleri
Seyahat programını temizle
Bir sonraki istikamet noktası
11
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
Menüler
Adres
Geçerli konum
Ayarlar
Trafik bilgisi
Rota seçenekleri
Harita seçenekleri
Yol gösterme seçenekleri
Sistem seçenekleri
Demoyu başlat
Kapat
Gelişmiş moddaki tüm olası menü seçenekleri
hakkında bilgi edinmek için, bkz sayfa 38.
12
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Menüler
01
13
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
14
Bileşen konumu ve fonksiyonlar XC90
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Bileşen konumu ve fonksiyonlar XC90
Ana ünite
Sistem sabit disk tabanlıdır. Daha fazla bilgi
için, bkz sayfa 20.
Ana ünite sürücü koltuğunun altına takılmıştır
ve aşağıdaki fonksiyonları içerir:
•
•
•
•
•
•
Aracın konumunun hesaplanması
Belirlenen varış istikametine olan yolun
hesaplanması
Trafik bilgisinin idare edilmesi
Ses kılavuzu
Harita verisin kaydedilmesi
DVD oynatıcı; harita verilerinin ve yazılımın
güncellenmesi içindir.
DİKKAT
Ana ünitenin DVD oynatıcısı, sadece Volvo
harita diskleri için tasarlanmıştır.
GPS ve TMC alıcıları ana üniteye entegredir.
Yer belirleme
Aracın hız sensörü ve cayro GPS uydu sisteminden gelen sinyalleri kullanarak aracın
geçerli konumunu ve seyahat yönünü hesaplar.
Trafik bilgisi
TMC (Trafik Mesaj Kanalı) trafik bilgisi için
standart bir kodlama sistemidir. Alıcı otomatik
olarak doğru frekansı arar. Yayın alma işlemi
FM anteni üzerinden gerçekleşir.
Sistemin kaplam alanı sürekli gelişme halindedir bu nedenle bazen güncellemeler gerekmektedir, bkz sayfa 20.
Kolay veya Gelişmiş kullanıcı ayarlarından
hangisinin seçildiğine bakılmaksızın, trafik bilgisi her zaman alınır ve sunulur. Daha fazla
bilgi için, bkz sayfa 58.
01
Ekran
Ekran, haritaları gösterir ve rota tipi, mesafe,
menü vb. hakkında detaylı sağlar. Ekran
bakımı için, bkz sayfa 20.
IR alıcıcı
Uzaktan kumanda için IR alıcısı ses sisteminin
kontrol panelini içine yerleştirilmiştir. Daha
fazla bilgi için, bkz sayfa 16.
Hoparlörler
Navigasyon sistemi ön hoparlörleri kullanır.
Klavye
Klavye direksiyon simidinin sağ arka tarafına
yerleştirilmiştir. Menü seçenekleri arasında
gezinmek, seçimleri onaylamak veya menülere dönmek için kullanın. Daha fazla bilgi için,
bkz sayfa 16.
Bu konseptin avantajı, örneğin bir tünelden
geçerken geçici bir süre için GPS sinyali kaybolsa bile navigasyon sistemi kaydeder ve
rotayı hesaplar.
15
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
Kontroller
Klavye konumu ve IR alıcısı
Klavye ve direksiyon simidi/uzaktan
kumanda
ENTER
Seçimleri onaylar veya etkinleştirir.
GERİ
En son yapılan seçimi geri alır veya menü
yapısında geriye gider.
G019916
"Rahatsız etmeyin"
Navigasyon sistemi direksiyon simidinin klavyesi veya uzaktan kumanda ile kontrol edilir.
Klavye direksiyon simidinin sağ arka tarafına
yerleştirilmiştir.
Uzaktan kumandayı ekrana veya ses sisteminin kontrol paneline (sadece XC90) bitişik
hoparlör ızgarasının üzerine yerleştirilen IR alıcısına doğru tutun.
DİKKAT
Uzaktan kumanda AAA veya R03 pilleri
kullanır. Uzaktan kumanda çalışmazsa
önce pilleri değiştirmeyi deneyin.
16
Direksiyon simidi klavyesi ve uzaktan
kumanda üzerindeki klavye aynı fonksiyonlara
sahiptir. Klavyeyi menü seçenekleri arasında
gezinmek, seçimleri onaylamak veya menülere dönmek için kullanın.
Farklı modellere göre tasarım değişebilir.
Navigasyon düğmesi
Navigasyon düğmesini, klavyenin yerleştirme pimi veya uzaktan kumandanın ok tuş,
,
ve
kullanarak farklı
ları nı
menüler arasında gezinin. Navigasyon
düğmesi harita üzerindeki imleci (artı imleci)
onatır.
Bazı durumlarda, sistem hesaplama yapabilmek için ekstra birkaç saniyeye daha ihtiyaç
duyar. Ardından ekranda bir sembol görünür.
DİKKAT
Hesaplama sembolü görünür olduğunda
sistem navigasyon, ENTER veya BACK
düğmesinden hiçbir komut alamaz.
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Klavye
Seçenekleri girme ve seçme
01
Listenin sağ tarafındaki kaydırma çubuğu listede ekranda gözükenden daha fazla alternatif olduğunu gösterir. Nuamara (110) seçenek
sayısını gösterir.
1. BACK tuşunu kullanarak alternatif listesinden karakter tablosuna geri dönün.
2. Girilen harf girdilerini bir kez BACK
tuşunu kullanmak suretiyle silin.
Genel arama
Klavye örneğin tesis tipi, ülke, şehir, sokak
adresi, sokak veya posta kodu gibi belirli bilgileri girmek için menü içinde pek çok yerde
kullanılır.
1. navigasyon düğmesini kullanarak harfleri
seçin ve ENTER düğmesine basın.
> Addaki kalan harflerde başka alternatif
kalmadığında otomatik olarak girilir.
Ekranın alt kısmındaki liste, harf girişiyle eşleşen il üç muhtemel alternatifi
gösterir.
2. Aynı zamanda doğrudan listedeki alternakullanarak aşağı
tife erişmek için
doğru da kaydırabilirsiniz.
Arama fonksiyonu her zaman kullanabilir ve
bir konum girildiğinde menü durumu hesaba
katılmaksızın her zaman aynı şekilde çalışır.
Bir giriş sırasında ENTER tuşuna basılırsa her
bir alternatif için tüm yanıt kombinasyonları
gösterilir: Şehir, sokak, tesis vb.
Örneğin London Airport gibi bir isim için yapılmışsa, LO giriş olduğunda tüm London kombinasyonları gösterilecektir. Ne kadar fazla
harf girerseniz o kadar belirli yanıt alırsınız.
Bir LO araması aynı zamanda Restaurant Lou
Trivalou gibi yanı alternatiflerini de sağlar
örneğin aramanın içine boşluklarla ayrılmış
çeşitli kelimeler de dahildir.
3. Alternatifi seçin ve ENTER düğmesine
basın.
17
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
18
Ekran modları ve ses mesajları
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
Ekran modları ve ses mesajları
Farklı ekran modu görünümleri
Sesli mesajları
Ekran resminin görünümü coğrafi konuma ve
harita ayarı, ekran için seçilen semboller vb.
yapılan ayarlara dayanır.
Bir istikamet ayarlandıktan sonra, Kılavuz
etkinleştirilir ve bir kavşak veya çıkış yaklaştığında sistem mesafeyi ve manevra tipini
belirten bir sesli mesaj oluşturur. Aynı
zamanda kavşağın detaylı bir haritası gösterilir. Kavşağa yaklaşıldığında sesli mesaj tekrarlanır.
Metin, işret ve semboller için ekran görülebilen açıklamalar kapağın içinde mevcuttur.
Otoban boyunca tesisler. Bu fonksiyon bir
istikamet girilmediğinde bile kullanılabilir.
Sadece otoban bölgesinde sürüş
yapıldığında gösterilir. Sağ farın üzerindeki Hızlı menüdeki Tesisler sembolü üzerinde ENTER tuşuna bası, bkz sayfa 35.
Ayrıntılı kavşak haritası. Ekranın sol kısmı
bir sonraki kavşakta navigasyonu genişletir. (Alternatif navigasyon seçenekleri
sadece ana caddelerde gösterilir.) Durum
her zaman bir sesli mesaj ile desteklenir.
Ekran modu olarak iki harita seçilebilir.
Ekran aynı harita resmini iki farklı ölçekte
gösterir. Hızlı menüde Harita/Rota taslağı
sembolü üzerinde aşağıdaki ENTER tuşu
gösterilir, bkz sayfa 34.
Sesli mesajlı kılavuz, Hızlı menünün Kılavuz
sembolü üzerinde ENTER tuşuna basılarak
elde edilebilir, bkz sayfa 24 ve 34.
DİKKAT
Bazı durumlarda, örneğin bir araç telefonu
kullanıyorsanız, sesli mesajın yerini bir tınlama sesi alır.
Ücretli yollar
01
Pusula
Harita resmi pusulayı iki farklı
şekilde gösterebilir:
- Pusula yönü her zaman
kuzeye gelecek şekilde.
- Seyahat yönü üste gelecek
şekilde.
Harita üzerinde pusula iğnesinin kırmızı ucu
kuzeyi ve beyaz ucu güney gösterir.
Pusulanın dış halkasındaki gri istikamet oku
seçilen istikameti gösterir.
Harita yönünün nasıl görüntüleneceğini seçmek için Ayarlar Harita seçenekleri
Haritayı yönüne koyma'e ve pusulanın nasıl
gösterileceğini seçmek için Pusula'e gidin,
bkz sayfa 52.
Bazı bölgeler ücretli yolları içerir. Ücretli bir
yol yaklaştığında bunu bildiren bir sesli mesaj
duyulur.
Mesajı almak için bir istikamet girilmelidir.
Kaydırma modu, bkz sayfa 24 ve 36.
19
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
Ana ünite, güncelleme, bakım
Ana ünitedeki içerikler
Ekran bakımı
Tüm harita bilgisi ana ünitenin sabit diskine
önceden yüklenmiştir. Teslimat anında ünite
içinde DVD diski bulunmaz. Bir harita verisi
güncellenene kadar DVD diski kullanılmaz,
paket talimatlarına bakın.
Ekranı yumuşak, tiftiksiz temiz su veya yumuşak cam temizleme maddesi ile hafifçe nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.
Güncellenmiş ve ilave bilgilerle dolu olan bir
DVD diski düzenli olarak yayınlanır. En son
yayın için bir Volvo satıcısı ile temas kurun.
Haritalar vb. hakkında daha fazla bilgi için
ayrıca www.volvocars.com/navi adresine de
bakın.
Haritalarınızla ilgili bir hata veya diğer sorunlarla karşılaşırsanız, doğrudan harita tedarikçisi NavTeq ile temas kurmanızı tavsiye ediyoruz: bkz. www.navteq.com.
DİKKAT
Ana ünitenin DVD oynatıcısı, sadece Volvo
harita diskleri için tasarlanmıştır.
DVD disklerini bakımı
DVD disklerini dikkatli bir şekilde tutun. Kullanılmadıklarında paketlerinde saklanmalıdırlar.
DVD disklerini nemli aşırı sıcak, doğrudan gün
ışığı alan veya tozlu ortamlarda saklamaktan
kaçının.
DVD diski ile Güncelleme
DİKKAT
Bir güncelleme yaklaşık 2 saat sürebileceğinden aracın elektrik beslemesinin
sağlam olduğundan emin olun.
DVD diskleri, yeni harita disklerinden ayrı olarak yeni yazılıma sahipse bu kısım önce başlar.
Harita bilgisi güncellenirken araç sürülebilir
fakat güncelleme devam ederken sistem kullanılamaz.
1. Sistemi açın.
2. Üniteye takılı olabilecek herhangi bir DVD
diski çıkartın.
20
3. DVD güncelleme diskini takın. Birden
fazla dik varsa numara sırasına göre takın.
4. Sistem şimdi otomatik olarak güncellenir.
İşlemin tamamlandığını gösteren bir bilgi
gösterilir.
5. Güncellemeden sonra en son güncellemenin bulunduğu DVD diski ünitenin
içinde kalmalıdır. Birden fazla disk varsa 1
nolu disk kullanılmalıdır. Disk ana menüden çıkartılırsa sistem fonksiyon göstermeyi bırakır.
Güncelleme sırasında sistem kapatılırsa, sistem tekrar çalıştırıldığında otomatik olarak
devam eder.
Bazı durumlarda harita bilgisi güncellemeleri
sisteme yeni fonksiyonlar ekleyebilir.
Güncelleme bittiğinde başlangıç ekranı görüntülenir.
Güncellemenin kesilmesi
Bir güncelleme kesintiye uğrarsa tekrar geri
dönülebilir. Sonraki başlatma sırasında Navigasyon menüsünde Harita güncellemesine
devam et seçeneğini seçin.
Ardından güncelleme devam eder, baştan
başlamaz sistem güncellemenin kesildiği yeri
tespit eder.
01 Navigasyon sisteminizi öğrenin
01
21
22
24
26
27
30
31
G029194
Menüler...................................................................................................
Menü ağacı.............................................................................................
İstikamet belirle.......................................................................................
Varış istikametini Göster/Sil....................................................................
Ayarlar.....................................................................................................
KOLAY KULLANICI MODU
02 Kolay kullanıcı modu
Menüler
Genel
02
Hızlı menü
Navigasyon sistemi çalışırken gerekli kullanıcı
ayarları Kolay olarak seçilir.
Kolay modunda, sadece en önemli menüler
içerilir ve en genel fonksiyonlar erişilebilir
durumdadır.
Ana menü
G028755
G029190
En genel fonksiyonlar sürüş esnasında erişimi
kolaylaştırması açısından Hızlı menüde toplanmıştır.
1. Harita modunda ENTER tuşuna basın.
2.
veya
seçin.
'yi kullanarak bir sembol
Diğerlerine sadece Hızlı menü vasıtasıyla erişilebilirken çoğu sistem ayarı Ana menüdeki
Ayarlar altında yapılabilir.
G028755
– Kılavuzluk
ENTER tuşuna basmak geçerli ses kılavuzunu
sağlar.
Trafik bilgisi1
Kolay veya Gelişmiş kullanıcı ayarlarından
hangisinin seçildiğine bakılmaksızın, trafik bilgisi her zaman alınır ve sunulur. Daha fazla
bilgi için, bkz sayfa 49 veya 58.
Kaydırma menüsü
- Harita ölçeği
İki seçenek içeren menü görüntülenir.
Ana menü menü ağacının tepesindedir ve
BACK tuşuna birkaç kez basmak suretiyle
ulaşılabilir.
Ana menüde aşağıdaki konumdan Kolay ila
Gelişmiş modu arasında geçiş yapmak mümkündür: Ayarlar Sistem seçenekleri
Kullanıcı modu.
1
24
Tüm alalar/ülkeler için geçerli değildir.
(+) veya (-) seçenekleri üzerinde ENTER
tuşuna basmak size daha geniş bir perspektif
sunmak veya daha fazla ayrıntı görüntülemenizi sağlamak için haritanın ölçeğini 50 metreden 100 km'ye kadar çeşitli kademelerde
değiştirmenizi sağlar. ENTER tuşuna basılı
tutarsanız adımsız değiştirme mümkündür ölçek uygun olduğunda düğmeyi serbest bırakın.
Harita kaydırma
Kaydırma modunda, harita görüntüsü üzerinde bir artı imleci hareket eder.
–
Navigasyon düğmesi ile gezinerek Kaydırma modunu (Scroll menu) etkinleştirin.
02 Kolay kullanıcı modu
Menüler
Düğmeyi basılı tuttuğunuz sürece artı imleci
harita üzerinde daha hızlı hareket eder.
Menü
–
02
Kaydırma menüsünü görüntülemek için
Harita kaydırma modunda ENTER tuşuna
basın.
Scale
Daha geni perspektif veya daha fazla ayrıntı
sağlamak için harita görüntüsünün boyutunu
değiştirir.
(+) veya (-) seçenekleri üzerinde ENTER
tuşuna basmak 50 metreden 100 metreye
kadar çeşitli kademelerde garitanın ölçeğini
değiştirir.
ENTER tuşuna basılı tutarsanız adımsız
değiştirme mümkündür - ölçek uygun
olduğunda düğmeyi serbest bırakın.
İstikamet olarak belirle (Set as
destination)
ENTER tuşuna basarak artı imleci ile işaretlenmiş konumu istikamet olarak ayarlayın.
Kılavuz anında başlar.
25
02 Kolay kullanıcı modu
Menü ağacı
Menü seçenekleri
02
Burada gösterilen üç menü ağacı düzeyidir.
Menülerin pek çoğu ağaç boyunca daha fazla
alt menüye sahiptir - bunlar ilgili bölümlerde
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
İstikamet belirle
Adres
sayfa 27
Varış istikametini göster
sayfa 30
Varış istikametini sil
sayfa 30
Ayarlar
sayfa 31
Kılavuz sesi
Kadın/Erkek
sayfa 27
Country
Kılavuz ses seviyesi
Şehir
No.
Kavşak
sayfa 28
Country
Dil
sayfa 31
Harita ve menü rengi
sayfa 31
Siyah/Krom/Mavi/oyu
Harita görünümü
Şehir
sayfa 31
2D/3D
Tip
Ad
26
sayfa 31
Kapalı/1/2/3/4/5
Sokak
Tesisler
sayfa 31
Mesafe birimi
Son 20
sayfa 28
Haritadaki nokta
sayfa 29
km/Kara mili
sayfa 31
Kullanıcı modu
sayfa 31
Basit/Gelişmiş
Kapat
sayfa 9
02 Kolay kullanıcı modu
İstikamet belirle
Adres
1. Country (Country) ve/veya Şehir
(City)'ye gelin ve ENTER tuşuna basın.
2. Veya
düğmesine basarak en son seçilen seçeneklerden seçin.
(Klavyenin nasıl kullanılacağına dair bilgi için,
bkz sayfa 17.)
DİKKAT
İstikamet belirle
Birbirine yakın iki şehir/semt olduğunda
sistem yanlış anlamaları ortadan kaldırmak
için Sokak ile başlar.
Adres
Alternatifler 1
–
Herhangi bir şehir seçmeksizin Sokak
(Street) seçin.
Sokak birden fazla şehirde görünürse, alternatifler arasından seçmeniz için bir liste
görüntülenir. Sistem seçilen sokağın ortasına
yönlendirir.
Alternatifler 2
1. Şehir öğesini seçerek başlayın.
Sokak adresini gir
Sistem imleci önce Sokak (Street) üzerine
yerleştirir. En son seçilen Country (Country)
önceden seçili olarak gelir.
Aksi halde:
2. Ardından Sokak öğesini seçin.
DİKKAT
Bir şehir veya bölgenin tanımı ülkeden
ülkeye, hatta aynı ülke içerisinde bile
değişebilir. Bazı durumlarda bir belediyeyi
ifade ederken bazen tek bir şehir bölgesini
ifade edebilir.
02
Küçük yerler için sistemde sokak adresi girilmemiştir. Yerin merkezini varış istikametini
olarak belirlemek her zaman mümkündür.
Sokak numarasını belirle
Seçilen adresin sokak numarası varsa, varış
istikametini daha kesin bir şekilde belirlemek
için bu bilgi girilebilir.
1. Adresi girdikten sonra çizgiyi Numarası
öğesine kaydırın ve sonra ENTER tuşuna
basın.
> Alternatif sokak numaraları gösterilir.
2. İstenen sokak numarasını girin.
3. Select'e gidin ve ENTER tuşuna basın.
> Seçilen adres seyahat programında
görünür.
4. İmleç Başlat öğesi üzerinde görünür - tekrar ENTER tuşuna basın.
> Rota gösterme başlar.
Alternatif olarak:
}}
27
02 Kolay kullanıcı modu
İstikamet belirle
–
02
Başlat'e gidin ve ENTER tuşuna basın.
> Rota gösterme anında başlar.
Sokak numarası belirlenmediyse sistem sizi
seçilen sokağın ortasına yönlendirir.
Seç
Giriş numarasını onaylar.
4. Seçili posta koduna sahip adresler arasından seçmek için Sokak öğesine gidin ve
ENTER tuşuna basın.
5. İstikamete kılavuzluk için Kılavuzu
başlat'e gidin.
DİKKAT
İptal
Bu tesisleri aramak için de geçerlidir.
Bir önceki ekrana geri döner.
Bir kavşak gir
Tesislere göre ara
Kılavuzu başlat
–
Kılavuzu başlatmak için Kılavuzu
başlat'e gidin.
Tesisler, benzin istasyonları, oteller, restoranlar, Volvo satıcıları, hastaneler otoparklar vb.
gibi yapıların ortak adıdır.
–
Posta koduna göre ara
İstikamet belirle
Adres
Ülke (Country)
Şehir
–
Bir şehir içinde aramak yerine posta kodu
alanı dahilinde arama yapmayı seçebilirsiniz.
1. Şehir öğesini seçin ve ENTER tuşuna
basın.
2. Posta kodu'e gidin ve ENTER tuşuna
basın.
3. Rakamları seçin ve ENTER tuşuna basın
ve alternatifler listesindn bir tane seçin.
28
Bir tesis belirlemek amacıyla farklı arama
seçeneklerinin bulunduğu alt menüye girmek için ENTER tuşuna basın.
Girin ve ülke seçin ve ard ENTER tuşuna
basın.
Şehir (City)
–
İstikamet belirle
Tesisler
Girin ve şehir seçin ve ard ENTER tuşuna
basın.
Tip (Type)
–
Girin ve tesisin tipini seçin ve ENTER
tuşuna basın.
Ad (Name)
–
Tesisin adını girin veya menüdeki alternatifler arasından seçin.
02 Kolay kullanıcı modu
İstikamet belirle
Liste sadece seçili şehir/seçili bölgedeki
tesisleri gösterir.
Son 20 arasından seçin
İstikamet belirle
Son 20
DİKKAT
Harita üzerinde biri yer, aynı zamanda
Harita modu içindeki navigasyon düğmesi
kullanılmak suretiyle artı imleci ile de aranabilir.
02
Yirmi en yakın istikametin bir listesi gösterilir.
–
'i kullanarak istenilen istikamete gidin
veya alt menüye erişmek için ENTER
tuşuna basın.
İstikamet olarak belirle
Bu istikameti seyahat programına ekler.
Konumu sil
Konumu listeden siler Son 20.
Haritadaki yer
İstikamet belirle
Haritadaki yer
1. Artı imlecini istenen konuma getirmek için
navigasyon düğmesini kullanın, ardından
Kaydırma menüsüne erişmek için ENTER
tuşuna basın, bkz sayfa 24.
2. İstikamet olarak belirle'e gidin ve
ENTER tuşuna basın.
29
02 Kolay kullanıcı modu
Varış istikametini Göster/Sil
Varış yerini haritada göster
02
Varış istikametini göster
–
Son varış istikameti olarak belirlediğiniz
alanın bir harita genel bakışını edinmek
için ENTER düğmesine basın.
Varış istikametini sil
Varış istikametini kaldır
1. Silinecek varış istikametine erişmek için
ENTER düğmesine basın.
2. Varış istikametini silmek için tekrar
ENTER düğmesine basın.
30
02 Kolay kullanıcı modu
Ayarlar
Kılavuz sesi
Ayarlar
Kılavuz sesi
Kadın veya erken kılavuz sesi ayarlayın1.
Kılavuz ses seviyesi
Ayarlar
Kılavuz ses seviyesi
Sesli mesajların ses seviyesi ayarlayın veya
tamamen kapatın.
Dil
Ayarlar
Dil
Menü, metin ve ses mesajları için dili ayarlar.
Renk
Ayarlar
Harita görünümü
Ayarlar
Harita görünümü
02
Harita 2D (doğrudan yukarıdan) veya 3D
(dolaylı olarak yukarıdan) görüntülenebilir.
Mesafe Birimi
Ayarlar
Mesafe Birimi
km veya İngiliz mili'de mesafenin gösterilip
gösterilmeyeceğini ayarlar.
Kullanıcı modu
Ayarlar
Kullanıcı modu
Kolay ve Gelişmiş kullanıcı ayarları arasında
geçiş yapın.
Renk
Dört ekran görüntüleme ayarı vardır - sizin için
en iyi olanı seçin.
1
Hollanda'da uygulanamaz. Nederlands ve Belçika arasında dil seçmek yerine.
31
32
34
38
40
45
48
49
50
55
G029196
Menüler...................................................................................................
Menü ağacı.............................................................................................
İstikamet belirle.......................................................................................
Seyahat programı....................................................................................
Geçerli konum.........................................................................................
Trafik bilgisi.............................................................................................
Ayarlar.....................................................................................................
Simülasyon..............................................................................................
GELİŞMİŞ KULLANICI MODU
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Menüler
Genel
Hızlı menü
Navigasyon sistemi çalışırken gerekli kullanıcı
ayarları Gelişmiş olarak seçilir.
03
Gelişmiş modunda navigasyon sisteminin
tüm ayarlarına ve fonksiyonlarına erişmek
mümkündür.
G029190
En genel fonksiyonlar sürüş esnasında erişimi
kolaylaştırması açısından Hızlı menüde toplanmıştır.
1. Harita modunda ENTER tuşuna basın.
Ana menü
2.
veya
seçin.
'yi kullanarak bir sembol
Diğerlerine sadece Hızlı menü vasıtasıyla erişilebilirken çoğu sistem ayarı Ana menüdeki
Ayarlar altında yapılabilir.
Geçerli konumun hızlı saklanması
Aracınızın konumunu istediğiniz an düğmeye
basmak suretiyle haritaya saklayabilirsiniz.
•
Ana menü menü ağacının tepesindedir ve
BACK düğmesine bir veya daha fazla kez
basmak suretiyle ulaşılabilir.
Ana menüde aşağıdaki konumdan Gelişmiş
ila Kolay modu arasında geçiş yapmak mümkündür:
Ardından bu sembolle gösterildiği gibi
konumunuz saklanacaktır. Bilgi ile
bağlantılı konum Saklanan konum
Düzenle, bkz sayfa 42 ile ayarlanır.
1
34
Sistem seçenekleri
Bir rota seçilmek zorundadır.
Kullanıcı
İkinci seçeneğin üzerinde ENTER tuşuna
basıldığında başlangıçtan istikamet noktasına
kadar olan tüm rota taslağını gösteren bir
harita1 görüntülenir.
(+) veya (-) seçenekleri üzerinde ENTER
tuşuna basmak size daha geniş bir perspektif
sunmak veya daha fazla ayrıntı görüntülemenizi sağlamak için haritanın ölçeğini 50 metreden 100 km'ye kadar çeşitli kademelerde
değiştirmenizi sağlar.
ENTER tuşuna basılı tutarsanız adımsız
değiştirme mümkündür - ölçek uygun
olduğunda düğmeyi serbest bırakın.
İki harita görüntülemeye karar verirseniz, ilgili
ölçeği ayrı ayrı ayarlayabilmeniz için Hızlı
menünün her iki ucunda harita ölçeği sembolü görünür.
G028755
G028755
Ayarlar
modu
ENTER tuşuna basın - ekran değişene
kadar düğmeyi basılı tutun.
Üstteki seçeneğin üzerinde ENTER tuşuna
basıldığında geçerli konumdan istikamet noktasına kalan rota taslağını görüntüleyen bir
harita1 görüntülenir.
- Rota taslağı/Ölçeği
Dört seçenek içeren menü görüntülenir.
– Kılavuzluk
ENTER tuşuna basmak geçerli ses kılavuzunu
sağlar.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Menüler
G028755
– Harita/Rota taslağı
Rota taslağı
ENTER tuşuna basıldığında yaklaşan dönüş
noktalarının bir listesi görüntülenir. Yol adına
ek olarak dönüş noktaları arasındaki mesafe
ve manevra tipi de görüntülenir.
Bir harita/İki harita
ENTER tuşuna basıldığında geçerli alanın bir
büyük veya iki küçük harita resmi görüntülenir. İlgili haritalar için farklı ölçekler girilebilir.
İzleme2
Örneğin sıklıkla trafik sorunlarına maruz kalan
trafiğin yüksek yoğunlukta olduğu yollar gibi
üç farklı izleme alanının harita görüntülerini
saklamanızı sağlar.
seyahat programından sokakları veya caddeleri kaldırır.
–
1. Sapma menüsünde Görmezden gelme'i
seçin ve ENTER tuşuna basın. Rota
taslağına dahil olan sokakların/caddelerin
bir listesi gösterilir.
Ardından sistem belirlenen alan görmezden
gelinip geçildiğinde mümkün olduğunca hızlı
bir şekilde orijinal rota taslağına geri dönecek
yeni bir rota taslağını hesaplar.
2. Görmezden gelinecek soka/cadde üzerine
gelin ve ENTER tuşuna basın.
Aynı zamanda doğrudan harita üzerinde bir
alanın kare içine alıp görmezden gelinmesi de
mümkündür, bkz Belirli bölgeleri engelle
3. Birden fazla sokak/cadde görmezden
gelinecekse
'i kullanarak engellenecek
gruptaki ilk sokak/caddeye gitmekle başlayın, ardından ENTER tuşuna basın.
Ardından engellenecek gruptaki son
sokak/caddeye gidin ve ENTER tuşuna
basın.
İzleme.1, 2 veya 3'ü seçin. Önceden ayarlanan izlemeleri görüntülemek için, bkz
sayfa 36.
Ardından sistem belirlenen alanlar görmezden
gelinip geçildiğinde mümkün olduğunca hızlı
bir şekilde orijinal rota taslağına geri dönecek
yeni bir rota taslağını hesaplar.
– Sapma
Görmezden gelme ve 1-5-10-20-40-80 km
1-80km dahilindeki alanları görmezden
gel
G028755
seçeneklerinin bulunduğu bir menü görüntüler.
Sokakları/caddeleri görmezden gel
Örneğin koşu alanı olduğu bilinen bir yolda
sürüş yapmaktan kaçınmanızı sağlamak için
2
3
Sadece trafik bilgisi alınabilen alanlarda.
Tüm alalar/ülkeler için geçerli değildir.
Bu fonksiyon örneğin kalabalık saatlerde
yoğun bir şekilde dolu olan alanlarda sürüş
yapmamanız için orijinal seyahat programındaki bütün bir alanı kaldırır.
Sapma menüsünden bir seçenek belirleyin1-80 km ve ENTER tuşuna basın.
Ayarlar
03
Rota seçenekleri
sayfa 50.
G028755
Trafik bilgisi3
Ekran üzerinde görüntülenen alan dahilindeki
trafik sorunları hakkında bilgi görüntülemek
için farklı seçenekler içeren bir menü görüntüler.
Ölçekte yapılacak bir değişiklik gösterilecek
mesaj sayısını etkiler, bkz sayfa 62.
Mesajı okuma
ENTER tuşuna basmak ekranda gösterilen
trafik mesajları arasında gezinmenizi sağlar.
Hepsini göster
ENTER tuşuna basıldığında tüm mesajlar
görüntülenir.
}}
35
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Menüler
Hepsini gizle
ENTER tuşuna basıldığında tüm mesajlar gizlenir.
Seçilenleri göster
03
ENTER tuşuna basmak haritada gösterilecek
trafik mesajı tipini seçmenizi sağlar.
Kolay veya Gelişmiş kullanıcı ayarlarından
hangisinin seçildiğine bakılmaksızın, trafik bilgisi her zaman alınır ve sunulur. Daha fazla
bilgi için, bkz sayfa 58.
G028755
Kaydırma menüsü
–
Navigasyon düğmesi ile gezinerek Kaydırma modunu (Scroll menu) etkinleştirin.
Düğmeyi basılı tuttuğunuz sürece artı imleci
harita üzerinde daha hızlı hareket eder.
Menü
36
Tüm alalar/ülkeler için geçerli değildir.
Artı imleci ile işaretlenen konumu istikamet
olarak seçer.
•
Rota boyunca
3
İstikamet olarak belirle (Set as
destination)
ENTER tuşuna basın. Kılavuz anında başlar.
Bir menü görüntülenir.
Aracın etrafında
Hesaplanan rotada birden fazla otoban varsa,
sistem sadece kullanılan geçerli otoban
boyunca arama yapar.
ENTER tuşuna basılı tutarsanız adımsız
değiştirme mümkündür - ölçek uygun
olduğunda düğmeyi serbest bırakın.
Etraftaki tesisler (Facilities around)
ENTER tuşuna basmak aracın etrafında
arama yapmanızı sağlar. Bkz. sayfa 41
ENTER tuşuna basmak otoban boyunca dinleme tesislerini, benzin istasyonlarını ve restoranları aramanızı sağlar.
•
•
– Tesisler
Otoban boyunca
(+) veya (-) seçenekleri üzerinde ENTER
tuşuna basmak 50 metreden 100 metreye
kadar çeşitli kademelerde garitanın
ölçeğini değiştirir.
Harita kaydırma
Kaydırma modunda, harita görüntüsü üzerinde bir artı imleci hareket eder.
Bir tesis aramak için çeşitli seçenekler içeren
bir menü görüntüler.
ENTER tuşuna basmak rota boyunca arama
yapmanızı sağlar. Bkz. sayfa 41
•
Yerel bölge dahilindeki tesisleri aramak
için Son 5 ve Tüm tipler arasında seçim
yapın.
Trafik mesajı okuma (Read traffic msg.)
Alan dahilindeki geçerli trafik mesajlarını arar.
–
Kaydırma menüsünü görüntülemek için
Harita kaydırma modunda ENTER tuşuna
basın.
Scale
Daha geni perspektif veya daha fazla ayrıntı
sağlamak için harita görüntüsünün boyutunu
değiştirir.
İzleme (Set for surveill.)3
ENTER tuşuna basıldığında çeşitli seçenekler
içeren bir menü görüntülenir.
• İzleme 1, 2 veya 3 arasında seçim yapın
ve izleme alanı olarak kaydetmek
istediğiniz bir harita görüntüsü saklamak
için ENTER tuşuna basın, örneğin sıklıkla
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Menüler
trafik sorunlarına maruz kalan yoğun trafikli yollar.
Haritanın etkinleştirilmesi
Hızlı menüdeki harita seçeneklerini belirler.
•
Gerekli izlemeyi seçin.
Konum saklama (Store location)
03
Şunların altında görünen seçili bir konumu
saklar:
İstikamet belirle
Saklanan konumlar
Seyahat programındaki rotayı izleme
veya
rak izlenir.
kullanılarak rota taslağı otomatik ola-
veya
rak izlenir.
kullanılarak rota taslağı otomatik ola-
Seyahat programı içinde ayarlanmış bir rotayı
kolaylıkla izleyebilmek için, rota taslağının
döndüğünden ve pusula yönünün nasıl
değiştiğinden bağımsız olarak dahili bir mıknatıs fonksiyonu vardır- artı imleci basitçe
düğmeyi basılı tutarak otomatik olarak rota
taslağını izler.
Artı imleci üzerindeki çizgilerden birisi hangi
düğmenin seçileceğini gösterir - bu diğerinden daha kalın görünür.
"Mıknatıs fonksiyonu" gerekli değilse, artı
imlecini seçilen seyahat programından birkaç
milimetre kaydırdığınızda kalın artı imleci ortadan kaybolur. Ardından Kaydırma fonksiyonu
normale döner.
37
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Menü ağacı
Menü seçenekleri
Burada gösterilen üç menü ağacı düzeyidir.
Menülerin pek çoğu ağaç boyunca daha fazla
alt menüye sahiptir - bunlar ilgili bölümlerde
ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.
03
İstikamet belirle
Adres
Country
sayfa
40
sayfa
40
No.
Kavşak
Aracın etrafında
Son 20
Seyahat programına
ekle/Bilgiler/Konum
silme/Hepsini sil
Seyahat Programını Görüntüle
Sokak
Ada göre tesis
Seyahat programına
ekle/Bilgiler/Sınıflandırma/Konum silme
Dönüş seyahati
Şehir
Tesisler
Saklanan konumlar
Haritadaki nokta
sayfa
28
Sokak boyunca
38
Seyahat programına ekle
sayfa
43
Rota seçenekleri
sayfa
43
sayfa
43
Ayarlanan istikametin
altında adresleri görüntüler
Ayarlar altında rota
seçeneklerini görüntüler
Seyahat programını temizle
Bir sonraki istikamet noktası
Adres
Ayarlanan istikametin
altında adresleri görüntüler
sayfa
45
sayfa
50
sayfa
45
sayfa
40
sayfa
40
Enlem/boylam
sayfa
44
Seyahat programı
sayfa
45
Geçerli konum
sayfa
48
Kılavuzu başlat
sayfa
40
Ayarlar
sayfa
49
Rota boyunca
Haritadaki
nokta etrafında
sayfa
42
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Menü ağacı
Trafik bilgisi
Dinamik rota kılavuzu
sayfa
49
Yol gösterme seçenekleri
Zaman/gidilecek mesafe
Trafik bilg. seçimi
Tesis uyarısı
İstasyonları ara
Ücretli alan uyarısı
Varsayılana sıfırla
Varsayılana sıfırla
Rota seçenekleri
Rota
sayfa
50
Sistem seçenekleri
Kılavuz sesi
Otobanları/ücretli yollar/
feribotlar/araç trenleri/
trafik sorunları/zamanla
sınırlı/belirli alanları görmezden gelme
Kılavuz ses seviyesi
Varsayılana sıfırla
Ekran koruyucu
Harita seçenekleri
Tesis seçimi
Harita
Sağ harita görünümü
Sol harita görünümü
Pusula
Geçerli konum
sayfa
52
Demoyu başlat
Kapat
sayfa
55
sayfa 9
03
sayfa
53
Dil
Menü rengi
Harita rengi
sayfa
51
Yardım
Mesafe birimi
Kullanıcı modu
Tarih ve zaman bilgisi
GPS bilgisi
Hakkında
Varsayılana sıfırla
Varsayılana sıfırla
39
03 Gelişmiş kullanıcı modu
İstikamet belirle
Adres
1. Country (Country) ve/veya Şehir
(City)'ye gelin ve ENTER tuşuna basın.
DİKKAT
Bir şehir veya bölgenin tanımı ülkeden
ülkeye, hatta aynı ülke içerisinde bile
değişebilir. Bazı durumlarda bir belediyeyi
ifade ederken bazen tek bir şehir bölgesini
ifade edebilir.
2. Veya
düğmesine basarak en son seçilen seçeneklerden seçin.
(Klavyenin nasıl kullanılacağına dair bilgi için,
bkz sayfa 17.)
03
DİKKAT
İstikamet belirle
Birbirine yakın iki şehir/semt olduğunda
sistem yanlış anlamaları ortadan kaldırmak
için Sokak ile başlar.
Adres
Alternatifler 1
–
Sokak adresini gir
Sistem imleci önce Sokak (Street) üzerine
yerleştirir. En son seçilen Country (Country)
önceden seçili olarak gelir.
Aksi halde:
40
Herhangi bir şehir seçmeksizin Sokak
(Street) seçin.
Küçük yerler için sistemde sokak adresi girilmemiştir. Yerin merkezini varış istikametini
olarak belirlemek her zaman mümkündür.
Sokak numarasını belirle
Seçilen adresin sokak numarası varsa, varış
istikametini daha kesin bir şekilde belirlemek
için bu bilgi girilebilir.
–
Adresi girdikten sonra çizgiyi Numarası
öğesine kaydırın ve sonra ENTER tuşuna
basın.
Sokak birden fazla şehirde görünürse, alternatifler arasından seçmeniz için bir liste
görüntülenir. Sistem seçilen sokağın ortasına
yönlendirir.
Sokak numarası belirlenmediyse sistem sizi
seçilen sokağın ortasına yönlendirir.
Alternatifler 2
Alternatif olarak:
1. Şehir öğesini seçerek başlayın.
1. İstenen sokak numarasını girin.
> Alternatif sokak numaraları gösterilir.
2. Ardından Sokak öğesini seçin.
2. Select'e gidin ve ENTER tuşuna basın.
İptal
Bir önceki ekrana geri döner.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
İstikamet belirle
Bir kavşak gir
– Kavşak (Junction)'a kaydırın ve seçilen
1. Şehir'i seçin ve ENTER düğmesine
basın.
Kılavuzu başlat
2. Posta kodu'e gidin ve ENTER tuşuna
basın.
1. Kılavuzu başlatmak için Kılavuzu
başlat'e gidin.
3. Rakamları seçin ve ENTER tuşuna basın
ve alternatifler listesindn bir tane seçin.
2. Giriş adresini seyahat programına eklemek için Select'e gelin.
4. Seçili posta koduna sahip adresler arasından seçmek için Sokak öğesine gidin ve
ENTER tuşuna basın.
sokakla kesişen bir sokak seçin.
Bilgi
Tesisler, benzin istasyonları, oteller, restoranlar, Volvo satıcıları, hastaneler otoparklar vb.
gibi yapıların ortak adıdır.
–
Tesisleri belirlemek için çeşitli arama
seçenekleri olan bir alt menüye erişmek
için ENTER tuşuna basın.
Ada göre tesis (Facility by name)
03
5. İstikamete kılavuzluk için Kılavuzu
başlat'e gidin.
İstikamet hakkında bilgi sağlar.
Posta koduna göre ara
DİKKAT
Bu tesisleri aramak için de geçerlidir.
Tesislere göre ara
–
Tesisin adını girin veya menüdeki alternatifler arasından seçin.
Liste sadece seçili şehir/bölgedeki tesisleri
gösterir.
İstikamet belirle
Adres
Aracın etrafında (Around the car)
Son 5 veya Tüm tipler'yi ara.
Şehir
Sistem aracın etrafındaki tesisleri arar (maks.
100 km çap). Arama 40 tesis bulunduktan
sonra durdu.
Bir şehir içinde aramak yerine posta kodu
alanı dahilinde arama yapmayı seçebilirsiniz.
İstikamet belirle
Tesisler
Rota boyunca (Along the route)
Son 5 veya Tüm tipler'yi ara.
}}
41
03 Gelişmiş kullanıcı modu
İstikamet belirle
Bir istikamet belirlendiğinde, sistem rota
boyunca etraftaki tesisleri arayabilir (rotanın 1
km dahilinde).
03
Haritadaki nokta etrafında (Around
point on map)
Sistem Aracın etrafında ile aynı şekilde arar
Diğer tesisler
1. Country ve/veya Şehir'ye gelin ve
ENTER tuşuna basın.
Havaalanları, örneğin havaalanının yanında
genellikle restoranlar, benzin istasyonları vb
tesisler olur.
Veya
düğmesine basarak en son seçilen seçeneklerden seçin.
Menüde Restoranları aramak yerinde,
Doğrudan seçili Havaalanı için Restoranları
seçebilirsiniz.
fakat harita üzerindeki seçili bir nokta etrafında.
2. Bir şehir belirlemeden tesis adı girmek
için Ad'e gelin ve ENTER tuşuna basın.
1. Navigasyon düğmesi kullanarak harita
üzerindeki artı imlecini oynatın.
3. Select'e gidin ve ENTER tuşuna basın.
Alternatifleri görmezden gelerek havaalanı
aramanızı basitleştirir ve hızlandırır.
4. İstikamete kılavuzluk için Kılavuzu
başlat'e gidin ve ENTER tuşuna basın.
Saklanan konumlar
2. Kaydırma menüsüne erişmek için ENTER
tuşuna basın.
Sokak boyunca (Along a street)
Sistem belirleenen bir sokak boyunca arama
yapar.
Aynı zamanda Hızlı menü sayesinde aracın
etrafındaki ya da rota veya otoban
boyunca mevcut olan tesisleri de aramak
mümkündür, bkz sayfa 24.
Tesis tipleri/Farklı kategoriler
İstikamet belirle
tesis
DİKKAT
Aramayı daraltmak için önce Şehir'i seçin
ve ardından Ad'a doğru kaydırın.
Aramayı basitleştirmek için restoranlar gibi
alt kategoriler vardır.
DİKKAT
Tesisler
Ada göre
Sistem imleci önce Tip üzerine yerleştirir. En
son seçilen Country önceden seçili olarak
gelir.
42
Aksi halde:
İstikamet belirle
Saklanan konum daha önce kaydedilmiş bir
istikamettir, örneğin ev adresi, favori restoran,
havaalanı, Volvo satıcısı. Nasıl konum saklanacağına dair bilgi, bkz sayfa 46.
–
Tesis hakkında bilgi
Bilgi, adresi, koordinatları ve bazı durumlarda
Saklanan konumlar
Saklanan konumlar arasında gezinin ve
'e basın veya alt menüye erişmek için
ENTER tuşuna basın.
tesisin telefon numarasını gösterir. Araç dahili
bir telefonla donatılmışsa aynı zamanda Ara
fonksiyonu da etkinleştirilir.
Seyahat programına ekle
Arama
Bilgi
Telefon belirlenen numarayı arar.
Harita
Tesisin harita üzerindeki konumunu görüntüler.
Saklanan konumu seyahat programına ekler.
Saklanan konum hakkında bilgi sağlar.
Düzenle
Saklanan konum için ad değiştir, ses ekle, vb.
Aşağıdaki başlığa bakın, Saklanan konuma
bilgi ekleme.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
İstikamet belirle
Sınıflandırma
Saklanan konuma bilgi ekle
Saklanan konumları simge veya ada göre
sınıflandır.
–
Konumu sil
Saklanan konumu siler.
Saklanan konum hakkında daha fazla bilgi
ile Bilgi
eklemek için Düzenle,'i seçin
ekle'ye gidin be ENTER tuşuna basın.
Her saklanan konuma aşağıdaki bilgiler
sağlanabilir:
Hepsini sil
Tüm saklanan konumları siler.
Saklanan bir konumun pozisyonuna git
1. Saklanan konum için harita üzerinde yeni
bir pozisyon belirlemek için Düzenle'i
ile Ayarla'ye gidin be ENTER
seçin
tuşuna basın.
2. Navigasyon düğmesini kullanarak artı
imlecini yeni pozisyona getirin ve ardındanENTER tuşuna basın.
3. Sonra konumu kaydetmek için Konum
saklama'i seçin ve ENTER tuşuna basın.
•
Alarm Açık/Kapalı (... sürücüyü konuma
yaklaştığı konusunda uyarmak için)
•
•
•
•
•
•
•
•
Simge
Adres
Konumu listeden siler Son 20.
Hepsini sil
Listedeki tüm adresleri siler Son 20.
03
Dönüş seyahati
–
Şehir
Dönüş seyahati
Kılavuzu başlat'i seçin ve ENTER
düğmesine basın.
Sistem Kılavuzu başlat'in son olarak
seçildiği konuma geriye doğru seyahat
etmeye başlar.
Ülke
Tel.
E-posta
URL
Harita üzerinde bir nokta ile ara
Son 20 arasından seçin
Son 20
Yirmi en yakın istikametin bir listesi gösterilir.
–
İstikamet hakkında bilgi sağlar.
Konumu sil
İstikamet belirle
Ad
İstikamet belirle
Bilgi
'i kullanarak istenilen istikamete gidin
veya alt menüye erişmek için ENTER
tuşuna basın.
İstikamet belirle
Haritadaki yer
1. Artı imlecini istenen konuma getirmek için
navigasyon düğmesini kullanın, ardından
Kaydırma menüsüne erişmek için ENTER
tuşuna basın.
2. Seç İstikamet olarak belirlebkz
sayfa 36.
Seyahat programına ekle
Bu istikameti seyahat programına ekler.
}}
43
03 Gelişmiş kullanıcı modu
İstikamet belirle
DİKKAT
Harita üzerinde biri yer, aynı zamanda
Harita modu içindeki navigasyon düğmesi
kullanılmak suretiyle artı imleci ile de aranabilir.
03
Enlem/boylam ile ara
İstikamet belirle
Enlem/boylam
1. İstikametin koordinatlarını girerek bir istikamet belirler.
2. Navigasyon düğmesini kullanarak bir
enlem girin: kuzey için K'i veya güney
içinG'yi seçin.
DİKKAT
Lodra 0 (sıfır) boylamındadır. Londra boylamının batısındaki noktalar B (Batı) ve
doğusundaki noktalar D (doğu) ile gösterilir.
3. Bir sonraki satıra kaydırın ve boylamı
belirleyin: doğu için D'i ve batı için B'yi
seçin.
OK'e basın
> Belirlenen koordinatların harita üzerindeki konumunu gösterir.
44
4. Kaydırma menüsüne erişmek için ENTER
tuşuna basın.
5. Konumu istikamet olarak seçmek için
İstikamet olarak belirle'e kaydırın ve
ENTER tuşuna basın.
6. Koordinat girişine dönmek için BACK
tuşuna basın.
İptal
Bir önceki ekrana döner.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Seyahat programı
Bir seyahat programı oluşturma
Kılavuzu başlat (Start guidance)
Seyahat programı düzeni
03
İstikamet/ara istikamet
Sadece bir seyahat programı girdiğinizde
Seyahat programı (Itinerary) menü
seçeneğine erişilebilir.
Seyahatiniz boyunca istikamet ardından istikamet girmekten kaçınmak için birçok dönüş
noktasına sahip bir seyahat programı oluşturun. Bir seyahat programında bir son istikamet noktası ile altıya kadar dönüş noktası
belirlenebilir.
Seyahat programı
Seyahat programı
İstikamet için kılavuzu başlatın.
–
Seyahat programına ekle (Add to
itinerary)
Bilgi (Information)
Seyahat programına ilave dönüş noktaları
buradan eklenir, bkz sayfa 40.
Rota seçenekleri (Route options)
Rota önceleme seçenekleri, bkz sayfa 50.
Seyahat programını sil (Clear itinerary)
Bütün seyahat programını siler.
Bir giriş istikameti seçin ve alt menüye
erişmek için ENTER veya
'ye basın.
İstikamet hakkında bilgi sağlar.
Sil (Delete)
Seyahat programından istikameti siler.
Taşı (Move)
Seyahat programındaki istikametin konumunu
değiştirir.
Ayarla (Adjust)
İstikametin harita üzerindeki konumunu
değiştirir.
Sakla (Store)
Saklanan konumlar altında bulunacak istikameti saklar.
}}
45
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Seyahat programı
Seyahat programından sil
Haritadaki bir konumu saklama
Seyahat programı
Bütün seyahat programını siler
Tüm dönüş noktaları ve son istikamet silinir.
03
–
Doğrudan Seyahat programını sil'e
gidin ve ENTER tuşuna basın.
Seyahat programından ara istikameti sil
1. Ara istikamet girişlerinden birini seçin ve
alt menüye erişmek için ENTER veya
'ye basın.
2. Delete'e gidin ve ENTER tuşuna basın.
DİKKAT
Geçilen dönüş noktaları otomatik olarak
seyahat programından silinir.
Yeniden kullanım için saklama
Farklı seyahat programlarında yeniden kullanmak üzere 250'ye kadar istikamet saklanabilir.
Saklanan konuma, sürücüyü saklanan konumun yaklaştığı konusunda uyaran bir sesli sinyal artı diğer bilgiler bağlanabilir, bkz sayfa 43
- Saklanan konuma bilgi ekleme.
46
Seyahat programı
Seyahat programından bir konum
kaydet
1. Saklamak istediğiniz istikamete girmek
için navigasyon düğmesini kullanın ve
ardından alt menüye erişmek için ENTER
'ye basın.
veya
2. Sakla'i seçin ve ENTER düğmesine
basın.
3. Haritada gösterilecek bir sembol seçmek
için navigasyon düğmesini kullanın ve
ardından ENTER düğmesine basın.
Kaydırma menüsü
1. Kaydırma modunda, saklanacak noktaya
gitmek için navigasyon düğmelerini kullanın ve ardından ENTER tuşuna basın.
2. Kaydırma menüsünden Konum saklama
Sore location'ı seçin ve ardından
ENTER düğmesine basın.
3. Haritada gösterilecek bir sembol seçmek
için navigasyon düğmesini kullanın ve
ardından ENTER düğmesine basın.
4. Gerekli adı girin.
4. Gerekli adı girin.
5. Sakla'e gidin ve ENTER tuşuna basın.
5. Sakla Store'a gidin ve ENTER tuşuna
basın.
Sürüş esnasında geçerli bir konum hızlı bir
şekilde saklanabilir, bir tuşa dokunmak kadar
hızlı, bkz sayfa 34 - Geçerli konumun hızlıca
saklanması.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Seyahat programı
Seyahat programındaki bir sonraki
istikamet
2. Bilgilerini görüntülemek ve haritada görmek için birden fazla istikamet sunulacaksa ENTER tuşuna basın.
3. HaritaMap'e gidin ve bölgenin haritasını
görüntülemek için ENTER tuşuna basın.
03
Bir sonraki istikamet
Harita resmi gelecek istikameti gösterir.
1. Ad istikamete kalan süre veya geçerli
konumdan istikamete olan mesafe gibi
istikamet hakkındaki bilgileri görüntüle'ye basın.
mek için ENTER veya
47
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Geçerli konum
Geçerli konum
GPS
Sistemin temas halinde olacağı uydu sayısını
belirler.
03
Geçerli konum
Harita resmi aracın konumunu gösterir.
–
48
Konum hakkında, ad ve koordinatlar gibi
bilgiler almak için ENTER veya
tuşuna
basın.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Trafik bilgisi
Trafik bilgisi
03
Ayarlar
Trafik bilgisi
Kolay veya Gelişmiş kullanıcı ayarlarından
hangisinin seçildiğine bakılmaksızın, trafik bilgisi her zaman alınır ve sunulur. Daha fazla
bilgi için, bkz sayfa 58.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut değildir.
49
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Ayarlar
Rota seçenekleri
Route
Avoid car train
Bir rota hesaplarken hızlı, kısa veya basit rota
seçin.
Rota hesaplanırken trenlerin kullanılıp kullanılmayacağını gösterir.
• Hızlı: Sistem mümkün olduğunca yüksek
hız sınırlı ana caddelere öncelik verir.
• Kısa: Sistem mümkün oluğunca en yakın
03
yola öncelik verir.
• Kolay: Sistem mümkün olduğunca kar-
maşık manevraları ve kavşakları olmayan
yolları tercih eder.
Ayarlar (Settings)
(Route options)
Rota seçenekleri
1. Fonksiyonlar arasında gezinin, gerekli
ayarı seçin ve ayarları kaydetmek için
ENTER tuşuna basın.
2. İptal etmek için BACK tuşuna basın.
DİKKAT
Bir rota hesaplaması sırasında, sistem
mümkün olduğunca sürücünün görmezden
geldiği alternatifleri de hesaba kadar.
Bununla birlikte, mantıklı bir alternatif
yoksa bir istisna yapılır.
Avoid motorways
Rota hesaplanırken otobanların kullanılıp kullanılmayacağını gösterir.
Avoid toll roads
Rota hesaplanırken paralı yolların kullanılıp
kullanılmayacağını gösterir.
Avoid ferries
Rota hesaplanırken feribotların kullanılıp kullanılmayacağını gösterir.
50
Avoid traffic problems
Rota hesaplarken sistemin trafik sorunlarını
hesaba katıp katmayacağını gösterir.
Avoid time-restr. roads
•
Rota hesaplarken sistemin zamanla sınırlı
yolları tamamen engellemesini istiyorsanız
Yes'ye basın.
•
Rota hesaplarken sistem zamanla sınırlı
yolları hesaba katacaksa No öğesine
basın.
Sistem yolun kullanılıp kullanılmayacağına
karar vermek için araçtaki saati kullanır.
DİKKAT
Bir saat dilimi sınırı aşılırsa araç saati yeniden ayarlanmalıdır.
Belirli bölgeleri engelle
Özel alanlar, şehirler veya bölgeler boyunca
yol gösterilmesine engel olma fonksiyonu.
Rota taslağını hesaplarken sistem işaretli
alanları görmezden gelir. Engellenecek alanlarda bile hesaplama için kullanılacak istisna
otobanlardır.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Ayarlar
2. Boyutu değiştirmek için: Boyutu ayarla
(Adjust size) öğesini seçin ve ENTER
tuşuna basın.
> Görmezden gelinen alanı kapsayabilsin
diye navigasyon düğmesini kullanarak işaretçi alanının şeklini değiştirin ve
sonra ENTER tuşuna basın.
–
'e basın OK'i seçin ve ENTER tuşuna
basın
Harita seçenekleri
03
Aynı şekilde, işaretçi alanı modu Alanı
ayarla (Adjust area) bölümünün
altında da değiştirilebilir.
Ayarlar Rota seçenekleri
bölgeleri engelle Seçili
Belirli
Seyahat programının harita üzerinde bir kare
alanı ile doğrudan seçip görmezden geleceği
alanı seçer.
1. Seçili üzerinde
ile tıklatarak haritayı
ile tıklatın ve
çağırın, Harita üzerinde
sonra listede gösterilen seçeneklerden
birinin üzerinde ENTER tuşuna basın.
> İşaretçi alanı ile gerekli alana kayın,
sonra ENTER tuşuna basın.
3. Görmezden gelinecek alanı belirleme'i
seçin ve ENTER düğmesine basın.
> Seçilen alan bir dizi alanın saklanıp
gerektiğinde etkinleştirilebileceği bir listeye kaydedilir.
4. OK üzerinde ENTER ile ve listede bir çarpıyla alanın görmezden gelinmesine onay
verin.
> Ardından sistem seyahat programı
boyunca mümkün olduğunca bu alandan kaçınacaktır.
Listede saklanan alanlar Düzenle altında
boyut ve coğrafi konum açısından ayarlanabilir ve Delete ile listeden kalıcı olarak silinebilir.
Etkinleştirilmiş alanlardan bir kısmı Hiç biri
seçeneği ile aynı anda devre dışı bırakılabilir.
Varsayılana sıfırla
Rota seçenekleri için fabrika ayarlarını geri
yükle.
Ayarlar (Settings)
(Map options)
Harita seçenekleri
Haritada hangi tesislerin gösterileceğini ve
haritanın ekranda nasıl görüneceğini buradan
seçin.
1. Navigasyon düğmesi kullanılarak ayarlanacak bir fonksiyon seçin.
2. Fonksiyonu açmak için ENTER tuşuna
basın.
Tesis seçimi
Alt menü seçeneklerine erişmek için
basın.
'e
}}
51
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Ayarlar
• Hepsini göster: Tüm tesis sembolleri
harita resminde gösterilir.
• Hepsini gizle: Semboller gösterilmez.
• Seçileni göster: Harita görüntüsünde
gösterilebilecek tüm sembolleri görüntüle'e basın. Ardından sembolleri
mek için
aşağıdaki gibi seçin:
03
Sağ harita görünümü
Sol harita görünümü
Haritanın 2D (doğrudan yukarıdan) veya 3D
(dolaylı olarak yukarıdan) görüntüleneceğini
seçin.
Bir önceki bölümdeki açıklamaya bakın.
DİKKAT
• 3D seçeneği ile başlık her zaman ekranın
Sağ taraftaki harita 3D olarak seçildiyse sol
taraftaki harita sadece 2D gösterir.
üst kısmında olur.
• 2D Başlığı seçeneği ile, 2D ekranın yukarı
kısmındaki bir başlık ile gösterilir ve 2D
Kuzey seçeneği 2D'ye her zaman Kuzeyi
gösteren bir pusula sağlar.
Pusula
Pusulanın ekranda gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
Geçerli konum
Aracın sürülmekte olduğu sokak/yolun adını
ekranın alt kısmında gösterir.
Varsayılana sıfırla
Harita seçenekleri için fabrika ayarlarını geri
yükle.
1.
veya
'ye basarak semboller arasında gezinin.
2.
veya
ile bir artı koyarak gerekli
sembolleri etkinleştirin.
3. Kaydetmek için ENTER tuşuna basın.
Harita
Göster ve Gizle seçenekleri arasında seçim
yapın.
Harita gizli ise, sistem bir ok ile yol gösterecektir.
52
–
Yükseltme açısının seçilmesi.
Ayarlar Harita seçenekleri
görünümü 3D
'e basın OK'i seçin ve ENTER tuşuna
basın
Yol gösterme seçenekleri
Harita
veya
ile 3D seçildikten ve ENTER
tuşuna basıldıktan sonra yükseltme açısı kontrolü görüntülenir.
veya
ile istenen açıyı
seçin ardından ENTER ve BACK tuşuna
basın.
Ayarlar
Yol gösterme seçenekleri
Zaman/gidilecek mesafe
Alternatiflerden birini seçin RTAETAGizle.
• RTA (Remaining Time to Arrival): Kalan
varış süresi.
• ETA (Estimated Time of Arrival): Tahmini
varış süresi.
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Ayarlar
DİKKAT
Araç saatinin ayarlı olduğu saat ETA için
gösterilir.
hızı izin verilenin üzerindeyse sembol turuncu
aksi takdirde beyaz görünür.
•
Sesli uyarı sinyalini duymak için Yes'i
seçin veya sinyal gerekli değilse No'yi
seçin.
Ücretli alan uyarısı
Bariyerli veya diğer engelleme sistemlerine
sahip ücretli yolların yanında aynı zamanda
trafik yoğunluğu ücreti alınan bölgeler gibi
fiziksel bariyeri bulunmayan ücretli rotalar/
bölgeler de vardır.
Bu tip yollar hakkında uyarı istiyorsanız
YesAçık'yi seçin aksi takdirde NoKapalı'ü
seçin.
Tesis uyarısı
DİKKAT
Haritaya dahil etmek için izin verilebilen tip
bilgisi ulusal mevzuatta şart koşulmuştur.
Geçerli bilgiler için, bkz. www.volvocars.com/navi.
DİKKAT
•
•
•
Güvenlik kamerası
Sürücü sesli bir sinyal ve bir güvenlik kamerasının yaklaştığına dair sembol ile uyarılır. Araç
1
–
'e basın OK'i seçin ve ENTER tuşuna
basın
Sistem seçenekleri
Ayarlar
Sistem seçenekleri
2. İptal etmek için BACK tuşuna basın.
Kılavuz sesi
Ayarlamak istediğiniz kılavuz sesini
seçin:KadınErkek1.
Bazı bölgelerde izin verilen maksimum
hız haritada bir kamera uyarısı ile birlikte belirtilmez.
Kılavuz ses seviyesi
Belirtilen izin verilen maksimum hızın
bazen navigasyon sisteminin veri tabanından farklı olabileceğine dikkat ediniz.
Menü, metin ve ses mesajları için dili ayarlar.
Trafik ve hız kurallarının yerine getirilmesinden daima sürücü sorumludur.
Sesli mesajlar için ses seviyesini ayarlayın.
Dil
Menü rengi
Menülerin görünümü için Siyah, Krom veya
Mavi'ü seçin.
Varsayılana sıfırla
Harita rengi
Parlak 1, Parlak 2 veya Koyu'ü seçin.
Yol gösterme seçenekleri için fabrika ayarlarını geri yükle.
Açık renkler gündüz için koyu renkler gece
veya karanlık içindir.
Hollanda'da uygulanamaz. Nederlands ve Belgisch arasında dil seçmek yerine.
03
1. Navigasyon düğmesini kullanarak fonksiyonlar arasında gezinin, ardından ayarları kaydetmek için ENTER tuşuna basın.
}}
53
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Ayarlar
Ekran koruyucu
Ekran koruyucunun kullanılıp kullanılmayacağını gösterir (ekran son tuş vuruşundan
30 saniye sonra kararır).
Koordinatları ve araç konumunun denizden
yüksekliğini görmek ve sistemin kaç uydu ile
iletişim kurduğunu görmek için
'e basın.
DİKKAT
Yardım
03
Yardım metinlerinin ekranın alt kısmında gösterilip gösterilmeyeceğini gösterir.
Yükseklik bilgileri 10 metrelik artışlarla gösterilir. 50 m ASL altındaki tüm yükseklikler
<50 m. olarak gösterilir.
Mesafe Birimi
Mesafe için kullanılacak birimi seçin - km
veya kara mili.
Sistem ve harita bilgisini gösterir.
Varsayılana sıfırla
Tarih ve zaman bilgisi
Sistem seçenekleri için fabrika ayarlarını geri
yükle.
Tarih ve saatin nasıl görüntüleneceğini seçin.
–
yapın.
GPS bilgisi
Arabanın konumu deniz seviyesinden yüksekliği
(Altitude).
54
Hakkında
Kullanıcı ayarları
Kolay ve Gelişmiş modu arasında geçiş
'e basın OK'i seçin ve ENTER tuşuna
basın
03 Gelişmiş kullanıcı modu
Simülasyon
Demoyu başlat (simülasyon)
Ayarlar
Demoyu başlat
Demo, araç durur haldeyken belirlenen bir
istikamet noktasına seyahat simüle ederek
sistemin sunumunu yapar.
Demo sırasında ayar yapmak da mümkündür.
03
Demoyu durdur simülasyonu durdurur.
DİKKAT
Gösterimin çalışması için bir hedefin belirlenmesi gerekir.
55
56
58
59
61
62
63
G029197
Genel.......................................................................................................
Trafik sorunlarının görmezden gelinmesi................................................
Bilgi seçimi..............................................................................................
Bilgileri okuma.........................................................................................
Vericiler...................................................................................................
TRAFİK BİLGİSİ
04 Trafik bilgisi
Genel
Görüntüleme ve alma
04
Aktarılan trafik bilgisi Kolay veya Gelişmiş
kullanıcı ayarlarından birinin seçilip seçilmemesinden bağımsız olarak her zaman alınır ve
gösterilir.
Seyahat programı rotası boyunca en az bir
trafik mesajı olması halinde haritanın sol üst
köşesinde bir sembol görünür. Trafik sorunu
konumunu yapısını görmek için navigasyon
düğmesi kullanılarak ileriye kaydırılabilir.
Trafik bilgilerinin ne şekilde gösterileceğine
ilişkin ayarlar sadece Gelişmiş modunda
değiştirilebilir, bkz sayfa 34.
Trafik sorunları semboller, çizgiler ve çerçeveler ile işaretlenir. Bunlar kırmızı veya sarı renklidir.
Trafik bilgilerini gösterilmesi aynı zamanda
nasıl aktarıldığına da dayalıdır.
Kırmızı - Önemli bilgi.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut değildir.
Trafik bilgilerinin aktarım alanları sürekli
artmaktadır.
Harita üzerindeki trafik sembolleri
Sarı - Genel bilgi.
Kaza
Yavaş akan trafik
Her iki yönde yavaş akan trafik
Durgun trafik
Bölge mesajı
Diğer bilgiler
Trafik mesajı sembolü.
58
Uzunluk
Belirli trafik mesajları trafik engelinin uzunluğu
hakkında bilgi de içerir.
Tüm ölçeklerde 5 km'ye kadar uzunluk etkilenen rota boyunca kırmızı veya sarı çizgi ile
işaretlenir. Çizginin uzunluğu trafik sorununun
uzunluğuna (mesafe) tekabül eder.
04 Trafik bilgisi
Trafik sorunlarının görmezden gelinmesi
Ayarlar
Rota seçenekleri
Navigatöre yeni bir seyahat programı girmekle
bağlantılı bir şekilde: Kılavuzu başlatfonksiyonu etkinleştirildiğinde sistemin trafik sorunlarını hesaba katıp katmayacağını seçin, bkz
sayfa 45.
1. Trafik sorunlarını görmezden gel'e
ayarla.
2. Yes ve No arasında seçim yapın.
Evet
Seyahat programı etkinleştirildiğinde sistem
trafik sorunu bulunan yollardan mümkün
olduğunca kaçınacaktır.
Hayır
Seyahat programı etkinleştirildiğinde sistem
trafik sorunu bulunan herhangi bir yolu görmezden gelmez.
DİKKAT
Sistemi başlatırken bölgenin tüm trafik bilgilerinin yüklenmesi 15 dakika sürebilir.
Seyahat sırasında
Ayarlar Trafik bilgisi
kılavuzu
Dinamik rota
Uygun bir alternatif varsa sistem bir başka
rota sunar, örneğin orijinal seyahat programında trafik sorunu olduğunu belirten bir trafik mesajı varsa.
Sistem daha iyi rotaları görüntülemez veya
alternatifleri hesaplamaz.
Rota boyunca mesajlar
Bundan önceki bölümde Erkek Yarı
otomatik alternatiflerinden biri seçildi ve rota
üzerinde bir trafik sorunu oluştu:
Man/Yarı otomatik/Otomatik/Kapalı
Man/Yarı otomatik/Auto'ü seçerek sistemin
alternatif rotayı nasıl belirleyeceğini seçin
veya Kapalı'ü seçerek fonksiyonu kapatın.
04
• Manuel
Daha iyi veya daha kötü olmasına bakılmaksızın farklı bir rota önerilir - önerilen rotayı
seçin/kabul edin, ardından yeni bir seyahat
programı kullanılacaktır.
• Yarı otomatik
Sadece daha iyi olması durumunda farklı bir
rota önerilir - önerilen rotayı seçin/kabul edin,
ardından yeni bir seyahat programı kullanılacaktır.
• Auto
Daha iyi bir rota varsa, sistem yeni bir seyahat
programını otomatik olarak hesaplar ve kullanır.
•
Kapalı
G037262
Kılavuz başlatılmadan önce
Sorunu geçtiği başka bir rota mevcutsa,
ekran mesafe ve sürüş süresindeki farkı gösterir:
Değişen trafik durumu, Yeni rota?: 600 m
daha uzun, 00s 09d daha hızlı.
(Changed traffic situation. Use new
route?: 600m longer, 00h 09m faster).
• Yes veya No'yi seçin.
Evet (Yes)
Yeni rota kullanılır - sorunun etrafında ve ötesinde.
}}
59
04 Trafik bilgisi
Trafik sorunlarının görmezden gelinmesi
Hayır (No)
Soruna doğru ve sorun içinde kılavuz.
Yeni rota göster (Show new route)
Yeni rota vurgulanmış şekilde haritayı gösterir.
04
60
04 Trafik bilgisi
Bilgi seçimi
Trafik bilg. seçimi
3. Sırasıyla
veya
kullanarak etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Kaygan yol
4. ENTER tuşuna basarak ayarları onaylayın.
Haritadaki trafik işaretleri
Diğer tehlikeler
Kaza
Ek şerit
04
Sistemin görüntülemesi gereken ve rota
hesaplamada hesaba katılacak trafik bilgisi
tipini seçin.
Ayarlar
seçimi
Trafik bilgisi
Trafik bilg.
Hepsini göster
Sapma
Bilgi
Dar yol
Tüm trafik bilgisi mevcuttur.
Hepsini gizle
Otopark
Trafik bilgisi görüntülenmez.
Seçilenleri göster
1. Sembollerden seçimi etkinleştirmek için
'e basın.
2.
veya
kullanarak sistemin haritada
göstermesi gereken trafik bilgisi sembollerini seçin (trafik mesajları).
Tıkanıklık
Koşu alanı
61
04 Trafik bilgisi
Bilgileri okuma
Trafik mesajını oku
3.
veya
kullanarak ileri veya geri
gözatın ve detaylı trafik bilgisi için ENTER
tuşuna basın (resim bunun bir örneğini
göstermektedir).
4. Güncel mesajlar arasında tekrar dolaşabilmek için BACK tuşuna basın.
Harita alanı ile ilgili trafik mesajları ekranda
gösterilir.
04
G028868
Detaylı trafik bilgisi.
Trafik mesajı okuma
Bir trafik mesajı ekrandaki bir sembolle gösterilir. Bir trafik mesajı okumak için:
Detaylar mevcutsa, aynı zamanda aşağıdakiler görüntülenir:
1. Hızlı menüyü çağırmak için ENTER tuşuna
basın:
•
•
süre
•
etkilenen yollar.
G029190
2.
veya
kullanarak
'e gidin,
ardından ENTER tuşuna basın, bkz
sayfa 34 ve 35.
> Güncel mesajlar kırmızı veya sarı çerçeve ile işaretlenir.
G028755
62
Aynı zamanda trafik sorunu ile ilgili detaylı
bilgi de gösterilir. Sorunun uzunluğu üst
kısımda gösterilir. Trafik sorunu seçilen rota
boyunca konumlanmışsa soruna olan mesafe
belirlenir.
ızı sınırlandırması, araç genişliği ve yüksekliği
Ölçek
Haritanın ölçeği ne kadar trafik bilgisi gösterileceğini belirler - ekranda daha büyük harita
alanı gösterildikçe daha fazla bilgi sağlanır.
Daha fazla bilgi için, bkz sayfa 24.
04 Trafik bilgisi
Vericiler
Trafik bilgisi için istasyon arama/
seçme
Ayarlar
Trafik bilgisi
İstasyon ara
Sistem otomatik olarak trafik bilgisi için istasyonları arar fakat belirli bir istasyon da seçilebilir.
İstasyonları ara
–
Evcut istasyonları aramak için ENTER
tuşuna basın.
04
İstasyon seç
1. Mevcut istasyonlar arasında seçim yapmak için ENTER tuşuna basın.
2.
veya
kullanarak istasyon seçin ve
ENTER tuşuna basın.
3. Bir önceki ekrana geri dönmek için BACK
tuşuna basın.
Geçerli istasyon
Trafik bilgisi için geçerli istasyonu gösterir.
Varsayılana sıfırla
Istasyon ayarları için fabrika ayarlarını geri
yükle.
–
'e basın OK'i seçin ve ENTER tuşuna
basın.
63
64
G028760
Kent simgeleri ve yol numaraları............................................................. 66
Tesisler için semboller............................................................................. 67
HARİTA ÜZERİNDEKİ SEMBOLLER
05 Harita üzerindeki semboller
Kent simgeleri ve yol numaraları
Kent simgeleri
Birçok ülke/şehir hedef nokta olarak kullanılabilecek kent simgelerine sahiptir.
Harita ölçeği 1 km veya altına ayarlandığında
kilise ve şatolar gibi kent simgeleri seçimleri
gösterilir.
DİKKAT
Kent simgeleri sadece Avrupa için mevcuttur.
05
Yol numaraları
Harita üzerinde yerel yol numaraları ve uluslararası numaraları gösterilir.
Dağ tepeleri
5 km veya aşağı harita ölçeğinde dağ tepeleri
gösterilir (sadece belirli bölgelerde).
66
Tesisler
Tesisler
seçimi
Harita seçenekleri
Tesis
Haritada gösterilecek tesisleri seçin.
05 Harita üzerindeki semboller
Tesisler için semboller
Haritada tüm tesislerin gösterilmesini veya
hiçbir tesisin gösterilememesini veya hangilerinin gösterileceğini seçin.
1. Tesis seçimi (Facility selection) seçiliyken
tuşuna basın - br menü açılır.
Benzin istasyonu
2. Seçileni göster (Show selected) öğesini
tuşuna basın - yeni bir menü
seçin ve
açılır.
Kütüphane
3. Artı işareti ile işaretlenen tesisler haritada
gösterilir, liste boyunca gezinin ve gösterilmeyecek sembollerin
işaretini kaldırın.
4. Tüm seçimler yapıldığında ENTER tuşu ile
bitirin - BACK tuşu ile menüden çıkın.
Otomobil galerisi
Araba kiralama
Araç atölyesi
Sinema
DİKKAT
Bir tesis sembolü farklı ülkeler arasında
değişiklik gösterebilir.
Kitapçı
05
Bovling
Farklı tesisler için aşağıdaki semboller
ekranda gösterilmek üzere seçilebilir.
(Ayarlar
seçimi)
Harita seçenekleri
Tesis
Ayarlar
seçimi
Harita seçenekleri
Tesis
İtfaiye
Elçilik
Otobüs durağı
Eczane
Şehir merkezi
Plaj
Adliye
Banka
Havaalanı
}}
67
05 Harita üzerindeki semboller
Tesisler için semboller
05
68
Eğlence alanı
Kumarhane
Kongre/gösteri merkezi
Eğlence alanı
Kuru temizlemeci
Gece hayatı/müzik kulübü
Feribot terminali
Belediye/halkevi
Sıkıştırılmış doğal gaz
Akışkan petrol gaz
Konser salonu
Lunapark
Golf sahası
Sanat müzesi
Kamu spor havaalanı
Kutsal yapı
İl meclisi
Kaza mahalli
Ören yeri
Market
Otopark
Otel
Doktor
Kapalı otopark
Spor kompleksi
Sağlık hizmeti
Park Et Devam Et
Sanayi bölgesi
Mezra
Banliyö tren istasyonu
Buz pateni
Anıt
Konuk evi
Tren istasyonu
Müze
Karakol
Kafeterya
Otorite
Postane
05 Harita üzerindeki semboller
Tesisler için semboller
Dinlenme odası
Turistik atraksiyon
Restoran
Turizm danışma bürosu
Belediye binası
Tren istasyonu
Alışveriş merkezi
Üniversite/kolej
Yüzme havuzları
Gözetleme noktası
Hastane
Bankamatik
Kayak yeri
Şarap imalathanesi
Okul
Volvo yetkili satıcısı
Yat limanı/Marina
Ücretli geçis gişesi
Belediye Dairesi
Hayvanat Bahçesi
05
Önemli şirketler
Güvenlik kamerası
Tiyatro/opera
69
70
G028784
Sık sorulan sorular.................................................................................. 72
EULA - Lisans sözleşmesi....................................................................... 74
Telif hakkı................................................................................................ 76
SORULAR VE CEVAPLAR
06 Sorular ve cevaplar
Sık sorulan sorular
Aracın harita üzerindeki konumu yanlış
GPS sistemi yaklaşık 20 metrelik bir hassasiyet ile gösteriyor.
Birbirine paralel uzan yollarda, kıvrımlı yollarda, çok katmanlı yollarda ve herhangi belirgin dönüş olmaksızın uzun mesafe sürüşün
ardından hata şansı çok yüksektir.
Yüksek dağlar, binalar, tüneller, viyadükler,
alt/üst geçitler vb. de GPS sinyallerinin alımında olumsuz etkiye sahiptir, bu aracın
konumun hespalanmasındaki hassaslığın düşmesi anlamına gelir.
Sistem her zaman ne hızlı/en kısa rotayı
hesaplamıyor
06
Rota hesaplanırken, mesafe, yolun genişliği,
yolun tipi, sağa veya sola dönüşlerin sayısı,
dolambaçlı yollar vb. en iyi teorik rotayı bulmak için hep birlikte hesaba katılırlar. Bölge
hakkındaki bilgi ve tecrübeye dayalı olarak
daha verimli bir rota seçimi yapılabilir.
Sistem engellemeyi seçtiğim halde
paralı yolları, otobanları ve feribotları
kullanıyor
Teknik nedenlerle, uzun mesafede uzanan bir
rota hesaplarken sadece daha geniş yolları
kullanabilmektedir.
No paralı yollar ve otobanlar için seçilirse,
mümkün olduğunca geniş şekilde kullanılma-
72
larından kaçınılır ve sadece bir başka mantıklı
alternatifi yoksa kullanılır.
Aracın harita üzerindeki konumu nakliye
sonrası hatalı
Araç, feribot veya trenle ya da GPS sinyalini
alımına sekte vurabilecek herhangi bir şekilde
nakledildiyse, Aracın konumunun doğru
şekilde hesaplanması 5 dakika alabilir.
Aracın akü bağlantısı kesildikten sonra
aracın harita üzerindeki konumu yanlış
GPS anteninden güç kesildiyse, GPS sinyallerinin doğru şekilde alınması ve aracın konumunun hesaplanması 5 dakika alabilir.
Lastik değişiminin ardından ekranda araç
sembolü kararsız davranıyor
GPS alıcısına ek olarak, aracın hız sensörü ve
gayro pusula aracın geçerli konumunu ve
seyahat yönünü hesaplamada yardımcı olurlar. Yedek lastiği taktıktan sonra veya yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçildiğinde sitemin
yeni tekerleklerin boyutlarını "öğrenmesi"
gerekir.
Sistemim optimum işlevselliğini sağlamak için
belirgin dönüşler içeren birkaç kilometrelik bir
sürüş yapılması gerekli olabilir.
Harita görüntüsü gerçek durumla
uyuşmuyor
Yol ağının sürekli genişletilmesi ve yeniden
inşa edilmesi, sürekli yeni trafik kurallarının
ortaya çıkması gibi faktörler nedeniyle dijital
harita veritabanının her zaman tam ve eksiksiz
değildir. Haritalarda saklanan bilgiler sürekli
olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir.
Volvo Satıcınız daha fazla bilgi sağlayabilir.
Haritalar vb. hakkında daha fazla bilgi için
ayrıca www.volvocars.com/navi adresine de
bakın.
Zaman zaman haritanın ölçeği değişiyor
Belirli bölgelerde ayrıntılı harita bilgisi yoktur.
Ardından sistem otomatik olarak büyütme
derecesini değiştirir.
Beklenen menü seçeneği eksik
Yapılan ayarları kontrol edin. Orijinal ayarları
geri yüklemek için Temel ayarlara dönün
fonksiyonunu seçin.
Sistem zaten üzerinde olduğum rotayı
gösteriyor
Yeni hesapla veya Sapma'yi seçtiğimde sistem mevcut rotadan daha iyi bir alternatif
bulamıyor.
06 Sorular ve cevaplar
Sık sorulan sorular
Ekrandaki araç sembolü ileri atlar veya
döner
Sistem sürüşe başlamadan önce aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç
saniyeye ihtiyaç duyabilir. Sistemi ve motoru
kapatın. Tekrar çalıştırın fakat sürüşe başlamadan önce bir süre hareketsiz bekleyin.
Uzun bir seyahate çıkacağım fakat
dolaşmak istediğim şehirlerde belirli bir
varış istikameti belirlemek istemiyorum.
Seyahat programını en kolay nasıl
oluştururum?
Artı imlecini kullanarak varış istikametini
doğrudan harita üzerinde belirleyin. Ara istikametlere doğru sürüş yapmakta olsanız bile
sistem otomatik olarak son varış istikametine
doğru size kılavuzluk etmeye başlar.
Neden her zaman trafik mesajlarını
almıyorum?
06
Fonksiyon erişilebilir değil, tamamen geliştirilmemiş veya tüm pazarlarda mevcut değil.
Aynı zamanda Rota seçenekleri altında
doğru ayarların yapıldığını da kontrol edin.
Harita bilgilerim güncel değil
Harita verilerinin güncellenmesiyle ilgili olarak
Volvo Satıcınızla temas kurun.
Ayrıca bkz www.volvocars.com/navi
73
06 Sorular ve cevaplar
EULA - Lisans sözleşmesi
06
Kullanıcıya not
LİSANS VERME
LÜTFEN NAVTEQ VERİTABANINI KULLANMADAN ÖNCE BU SON KULLANICI LİSANS
SÖZLEŞMESİNİ OKUYUN.
NAVTEQ size Veritabanını kişisel ve varsa işinizde dahili işlemlerde kullanmanız için özel
olmayan bir lisans verir. Bu lisans alt lisanslar
verme yetkisini içermez.
BU, SİZİNLE AVTEQ EUROPE B.V. ARASINDA NAVTEQ TARAFINDAN YAYINLANAN
İLGİLİ BİLGİSAYAR YAZILIMI, MEDYA VE
AÇIKLAYICI YAZILI BELGELER (BİRLİKTE
"VERİTABANI") DAHİL SİZİN NAVTEQ DOLAŞABİLİR HARİTA VERİTABANI KOPYANIZ
İÇİN BİR LİSANS SÖZLEŞMESİDİR - BİR
SATIŞ SÖZLEŞMESİ DEĞİLDİR. VERİTABANINI KULLANARAK BU SON KULLANICI
LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TÜM HÜKÜM VE
KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ
(SÖZLEŞME). BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜM
VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ
DERHAL VERİTABANINI TÜM DİĞER BERABERİNDEKİ ÖĞELERLE BİRLİKTE TEDARİKÇİNİZE GERİ GÖNDERİN.
SAHİPLİK
Buradaki Veritabanı ve telif hakları ve fikri
mülkiyet hakları veya komşu hakların sahibi
NAVTEQ ve lisansörleridir. Veritabanının
bulunduğu medyanın sahipliği, bu sözleşme
veya hangi malların size sağlandığını gösteren
benzeri sözleşmelere uygun şekilde tüm
gerekli miktarı NAVTEQ ve/veya tedarikçinize
ödeyene kadar NAVTEQ ve/veya tedarikçiniz
tarafından elde tutulur.
74
KULLANIMDA OLAN
SINIRLANDIRMALAR
Veritabanın oluşturulduğu belirli bir sistemde
kullanımı kısıtlanmıştır. Zorunlu kanunlarla
(örneğin Avrupa Yazılım Direktifi (91/250) ve
Veritabanı Direktifi (96/9)) izin verilenler haricinde, Veritabanın içeriğini çıkartamaz veya
içeriğin mevcut kısımlarını yeniden kullanamazsınız veya Veritabanın herhangi bir kısmını
yeniden üretemez, kopyalayamaz, değiştiremez, uyarlayamaz, tercüme edemez, parçalarına ayıramaz, kaynak koduna dönüştüremez,
ters mühendisliğe tabi tutamazsınız. Avrupa
Yazılım Direktifinde (buna dayalı ulusal yasalar) kastedilen birlikte ilerlik bilgilerini edinmek
isterseniz, masraflar dahil olmak üzere NAVTEQ tarafından belirlenecek makul koşullar
çerçevesinde söz konusu bilgilerin sağlanması için uygun NAVTEQ fırsatlarından faydalanma hakkına sahip olacaksınız.
LİSANSIN AKTARIMI
Oluşturulduğu sisteme yüklendiği veya Veritabanının herhangi bir kopyasını saklamadığınız
ve tranfer olunanın bu Anlaşmanın tüm hüküm
ve koşullarını kabul ettiği ve bunu NAVTEQ'e
gönderdiği yazıda onayladığı durumlar dışında
Veritabanını üçüncü taraflara aktaramazsınız.
Sadece çoklu disk setleri aktarılabilir veya
NAVTEQ tarafından sağlanan komple bir disk
olarak satılabilirler bu nedenle alt set yoktur.
SINIRLI GARANTİ
NAVTEQ aşağıda verilen uyarılara bağlı olarak, Veritabanı kopyanızı edinmenizin ardından geçecek 12 aylık süre zarfında, Veritabanının çoğunlukla edindiğiniz tarihte mevcut
olan NAVTEQ Hassaslık ve Bütünlük kriteri ile
uyumlu bir şekilde çalışacağını garanti eder,
bu kriterler talep etmeniz dahilinde NAVTEQ
üzerinden edinilebilir. Veritabanı bu sınırlı
garanti ile uyumlu bir şekilde çalışmazsa,
NAVTEQ uygun olmayan Veritabanınızın onarımı veya değiştirilmesi için makul çabayı gösterecektir. Bu çabalar Veritabanı performansının işbu belgedeki garantilerle uyumlu şekilde
çalışmasını sağlamazsa, Veritabanına
ödediğiniz ücretin makul bir bölümünü geri
alma ve bu Sözleşmeyi feshetme seçeneğine
sahip olacaksınız. NAVTEQ'in tüm yükümlülüğü ve NAVTEQ'e karşı çare arabileyeceğiniz tek durum budur. Bu bölümde açık
bir şekilde belirtilmedikçe, NAVTEQ ne Veritabanının doğruluğu, hassaslığı, güvenilirliği açısından kullanımın sonuçlarının kullanımımı ile
ilgili fikir beyan etmeyi garanti etmez. NAVTEQ Veritabanının hatasız bir şekilde çalışacağını garanti etmez. NAVTEQ, tedarikçiniz
06 Sorular ve cevaplar
EULA - Lisans sözleşmesi
veya herhangi bir başkasının sözlü veya yazılı
bilgi veya tavsiyesi herhangi bir garanti oluşturmaz veya anlatılan sınırlı garantinin kapsamını değiştirmez. Bu Sözleşmenin ortaya
koyduğu sınırlı garanti, gizli kusurlara karşı
yasal garanti altında sahip olabileceğiniz
kanuni hakları etkilemez veya zarar vermez.
Veritabanını doğrudan NAVTEQ'den almadıysanız, Veritabanını aldığınız kişiye karşı bu
anlaşma ile NAVTEQ tarafından garanti edilen
haklara ek olarak bağlı bulunduğunuz yetkili
yargı organı kanunları uyarınca ek kanuni haklara sahip olabilirsiniz. Yukarıdaki NAVTEQ
garantisi bu gibi kanuni hakları etkilemez ve
bu sözleşmede verilen garanti haklarına ek
olarak bu haklarınızı da arayabilirsiniz.
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
Veritabanı ücreti, Veritabanını kullanma biçiminizle bağlantılı olarak, dolaylı veya
doğrudan ortaya çıkabilecek hasar riskinin
üstlenilmesi ile ilgili herhangi bir bedeli içermez. Bu bağlamda, NAVTEQ, herhangi bir fiili
durum, sözleşme veya haksız fiil ya da garanti
temelinde, Veritabanını kullanmanız nedeniyle
sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın maruz
kaldığı kar, veri veya menfaat kaybını içeren
ancak bunlarla sınırlı olmayan tüm sonuç olarak meydana gelen veya dolaylı zararlardan,
NAVTEQ bu tür zararlar hakkında önceden
bilgilendirilmiş olsa dahi hiçbir duruma
sorumlu tutulamaz. Herhangi bir durumda
NAVTEQ'in doğrudan hasarlar için yükümlülüğü Veritabanı kopyanızın fiyatı ile sınırlıdır.
BU SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN SINIRLI
GARANTİ VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, VERİTABANINI İŞLERİN AKIŞI
DIŞINDA BİR ŞEKŞLDE EDİNDİĞİNİZDE
ORTAYA ÇIKAN KANUNİ HAKLARINIZI ETKİLEMEZ VEYA HALEL GETİRMEZ.
UYARILAR
Veritabanı zamanla yöntemin değişmesi,
koşulların değişmesi, kullanılan kaynakların
kalitesi ve yoğun coğrafi verilerin toplanmasında kullanılan işlem gibi nedenlerle hatalı
veya tamamlanmamış bilgiler içerebilir. Bu
durumların hepsi yanlış sonuçlara neden olabilirler. Veritabanı -karşılıklı- komşuluk
güvenliği; kanuni zorlama; acil yardım; inşaat
çalışması; yol veya şerit renkleri; araç veya hız
sınırlandırmaları; yol yokuş veya eğimi; köprü
yüksekliği, ağırlığı veya diğer sınırlar; yol vey
trafik durumu; özel olaylar; trafik tıkanıklığı
veya seyahat süresi gibi bilgileri içermez veya
yansıtmaz.
İsviçre yetki alanındaki kanunlar uygulanacaktır. Tüm diğer durumlarda, Veritabanını
edindiğiniz yerdeki yetki alanı belirlenemiyorsa Hollanda kanunları geçerli olacaktır. Bu
sözleşmeden doğan veya sözleşmeyle ilgili
herhangi bir ihtilaf söz konusu olduğunda Yargılama yetkisine Veritabanını edindiğiniz anda
ikamet ettiğiniz bölgedeki yetkili mahkeme
sahiptir, Bu durum NAVTEQ'in şu anda ikamet ettiğiniz bölgede dava açma hakkına
halel getirmez.
06
GEÇERLİ KANUNLAR
Bu sözleşme Veritabanını edindiğiniz tarihte
ikamet ettiğiniz yerin yetki bölgesindeki
kanunlarca idare edilecektir. Şu anda Avrupa
Birliği ve İsviçre dışında ikamet ediyorsanız,
Veritabanını edindiğiniz Avrupa Birliği veya
75
06 Sorular ve cevaplar
Telif hakkı
Avusturya
Portekiz
© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.
Kaynak: IgeoE - Portugal.
Fransa
Source Géoroute® IGN France & BD Carto®
IGN France.
Almanya
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.
İngiltere
© Based upon Crown Copyright material.
Yunanistan
Copyright Geomatics Ltd.
Macaristan
Copyright © 2003; Top-Map Ltd.
06
İtalya
La Banca Dati Italiana è stata prodotta
usando quale riferimento anche cartografia
numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla
Regione Toscana.
Norveç
Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority.
Polonya
© EuroGeographics.
76
İspanya
Información geográfica propiedad del CNIG.
İsveç
Based upon electronic data © National Land
Survey Sweden.
İsviçre
Topografische Grundlage: © Bundesamt für
Landestopographie.
© 2005-2014 NAVTEQ Tüm hakları saklıdır.
DİKKAT
Avustralya bu sözleşme kapsamında
değildir, özel bilgilere bakınız.
06 Sorular ve cevaplar
06
77
07 Alfabetik İndeks
"
Ana ünite
içerikler................................................. 20
D
"Rahatsız etmeyin" sembolü...................... 16
Ana ünite XC90
yer......................................................... 15
Dil......................................................... 31, 53
Arama
genel.....................................................
haritada bir nokta ile.............................
koordinatlar ile......................................
posta kodu............................................
DVD disk
değiştiriliyor.......................................... 20
dikkat.................................................... 20
1, 2, 3 ...
2D veya 3D.......................................... 31, 52
3D görüş açısı............................................ 52
17
43
44
41
Ara nokta................................................... 45
ARKA......................................................... 16
A
Ekran ayarları
Dil.......................................................... 31
harita rengi............................................ 31
Açılır menü
basit mod.............................................. 24
gelişmiş mod........................................ 36
Ayarlar arasında geçiş............................... 24
Ekran koruyucu.......................................... 54
Adres
giriş................................................. 27, 40
B
Akustik sinyal
kamera..................................................
kayıtlı konum.........................................
Kayıtlı konum........................................
yol kamerası..........................................
53
43
43
53
Ana menü Basit......................................... 24
Ana menü Gelişmiş.................................... 34
78
E
Ayarlar
rota....................................................... 50
Açık/Kapalı................................................... 9
07
Dönüş seyahati.......................................... 43
El kitabındaki değişiklikler............................ 8
Basit kullanıcı ayarları................................ 24
Enlem ve boylam....................................... 44
Bileşen konumu ve işlevleri XC90.............. 14
F
Bir konumu kaydet..................................... 46
Fabrika ayarları............................................ 9
Bir konumu sakla....................................... 46
Bir seyahat programı girin.......................... 45
Boylam ve enlem....................................... 44
07 Alfabetik İndeks
G
Geçerli konum............................................ 48
GİRİŞ......................................................... 16
GPS bilgileri............................................... 54
Güvenlik kamerası..................................... 53
Güzergah seçenekleri................................ 50
H
Harita görünümü........................................ 31
Harita modu................................................. 9
Harita rengi................................................ 31
Harita seçenekleri...................................... 51
Harita üzerindeki nokta........................ 29, 43
Hızlı menü.................................................. 34
Hızlı menüde Harita ölçeği/Geçerli güzergah....................................................... 24, 34
Hızlı menüde Ölçek/Geçerli güzergah. 24, 34
Hoparlörler................................................. 15
Hakkında
harita diskindeki bilgiler........................ 54
Harita......................................................... 35
2D veya 3D........................................... 52
ekran rengi...................................... 31, 53
göster/gizle........................................... 52
nokta..................................................... 29
yön........................................................ 52
Haritada gezinme
basit mod.............................................. 24
gelişmiş mod........................................ 36
Harita diski
değiştiriliyor.......................................... 20
dikkat.................................................... 20
ücretli yollar.......................................... 50
zaman kısıtlaması olan yollar................ 50
Kamera
akustik sinyal........................................ 53
kamera (Akustik sinyal).............................. 53
Kaydırma menüsü...................................... 36
Kayıtlı konum
Akustik sinyal........................................ 43
Kayıtlı konumlar......................................... 42
Kent simgeleri............................................ 66
Kılavuz
başlat.............................................. 28, 41
Kılavuzda tanımlanan arama yolları............. 8
I
IR alıcı ve uzaktan kumanda...................... 16
Kılavuzluk seçenekleri................................ 52
Kılavuz ses düzeyi...................................... 31
Kılavuz sesi................................................ 31
Kılavuzu başlat..................................... 28, 41
K
Kaçının
belirlenen bölgeler................................
feribotlar................................................
otobanlar...............................................
trafik sorunları.......................................
50
50
50
50
Koordinatlar
arama.................................................... 44
07
Kullanıcı ayarları
arasında değiştir............................. 10, 31
Kumandalar............................................... 16
Harita görüntüsü........................................ 19
79
07 Alfabetik İndeks
L
P
Seyahat programında bir sonraki varış
yeri............................................................. 47
Lisans sözleşmesi...................................... 74
Paralı yollar................................................ 53
Seyahat programında silme....................... 46
Pil
Simülasyon................................................ 55
devre dışı bırakma................................ 72
uzaktan kumanda................................. 16
M
Menü ağacı
basit...................................................... 26
gelişmiş................................................. 38
Posta kodu
arama.................................................... 41
Navigasyon düğmesi................................. 16
Sistem seçenekleri..................................... 53
Son 20 varış noktası............................ 29, 43
Pusula.................................................. 19, 52
Menü seçenekleri................................... 8, 38
N
Sistem ayarları............................................. 9
T
R
Takip için ayarla................................... 35, 36
Rakım farklılıkları
harita üzerindeki işaret.......................... 66
Tali yol
hızlı menü.............................................. 35
Rota........................................................... 35
Telif hakkı................................................... 76
Tepe ve rakım farklılıkları........................... 66
O
07
Ok tuşları.................................................... 16
Otomobil nakliyesi..................................... 72
Ö
Örnek gösterim.................................... 10, 55
80
S
Semboller
tesisler.................................................. 67
Sesli kılavuz............................................... 19
hızlı menü........................................ 24, 34
Seyahat programı...................................... 45
sonraki varış noktası............................. 47
Tesisler
hızlı menü.............................................. 36
Semboller.............................................. 67
Trafik bilgileri.............................................. 24
hızlı menü.............................................. 35
Tuş takımı
yer......................................................... 16
TV ekranı
dikkat.................................................... 20
07 Alfabetik İndeks
U
Uzaklık birimi............................................. 31
ETA....................................................... 52
Uzaktan kumanda ve IR alıcı..................... 16
V
Varış noktasını göster................................ 30
Varış noktasını sil....................................... 30
Varış yeri.................................................... 45
ayar................................................. 27, 40
son 20............................................. 29, 43
Varış yeri belirle.................................... 27, 40
Varış yeri olarak tesis........................... 28, 41
Varsayılan ayarlar......................................... 9
Varsayılan ayarlara dön........................ 51, 54
07
Y
Yol numarası.............................................. 66
81
07 Alfabetik İndeks
07
82
Volvo Car Corporation TP 17209 (Turkish) AT 1346, Printed in Sweden, Göteborg 2013, Copyright © 2000-2013 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement