Volvo | S60 | Sensus Navigation | Volvo S60 2019 Sensus Navigation

Volvo S60 2019 Sensus Navigation
SEN SUS N A V IG A TIO N
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation uydu tabanlı bir trafik bilgileri ve rota navigasyon sistemidir.
Ürünümüzü daha da geliştirmek için sürekli yeni çalışmalar yapılmaktadır.
Modifikasyonlar ekteki bu bilgilerin, tanımların ve resimlerin araçtaki ekip-
manlardan farklı olabileceği anlamına gelir. Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.
İÇİNDEKİLER
NAVİGASYON
2
ALFABETİK İNDEKS
Navigasyon sistemini* etkinleştirmek
ve devre dışı bırakmak
4
Bir rota boyunca POI'leri(ilgi çekici
noktaları)göstermek
17
Navigasyon sistemindeki* semboller
ve düğmeler
5
Seyahat planında rehber noktalarını
göstermek
17
Navigasyon sistemindeki bilgi kartı*
6
Harita üzerindeki trafik aksaklıkları
18
Orta ekranda navigasyon sistemi*
6
18
Sürücü ekranında navigasyon sistemi*
8
Rota boyunca trafik sıkışıklıklarını
göstermek
Sürücü gösterge ekranındaki navigasyon sistemini* etkinleştirme ve
devre dışı bırakma
8
Navigasyon sisteminde bir sapak seçin*
19
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri
20
20
Baş üstü ekranındaki* Navigasyon
sistemi*
9
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgilerinin
devreye sokulması ve devre dışı bırakılması
Navigasyon sistemini* ses tanıma ile
kontrol edin
9
Navigasyon sistemi ayarları*
21
Harita ayarları
21
Rota ve yol navigasyonu ayarları
22
Trafik ayarları
23
Harita güncellemeleri
24
Haritaları bir bilgisayar veya USB
yoluyla güncellemek
25
Haritaları çevrimiçi bir araç üzerinden
güncelleyin
28
Navigasyon sistemi ile ilgili sıkça
sorulan sorular*
29
Doğrudan harita üzerinde ara varış
noktası tanımlama
10
Bir adresle varış noktası tanımlama
11
Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama
11
İlgi çekici nokta ile varış noktasını
belirleme
12
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile
varış noktası tanımlama
13
Send to Car ile varış noktası belirleme
14
Seyahat programı
15
Navigasyon sistemi için lisans sözleşmesi*
30
Seyahat planını göster
15
Navigasyon sistemi* için telif hakkı
Seyahat planını düzenle veya sil
32
16
Bir alternatif rotayı görüntüleme
16
Alfabetik İndeks
33
NAVİGASYON
NAVİGASYON
Navigasyon sistemini*
etkinleştirmek ve devre dışı
bırakmak
Navigasyon sistemi, sürücü kapısı açıldığında
otomatik olarak devreye girer ve yalnızca sürücü
arabayı terk edip kilitlediğinde devre dışı bırakılır.
Navigasyon etkinleştirme
Orta ekranda ana görünümde üst görünüme (1)
dokunarak harita görüntüsünü gösterin.
Orta ekran navigasyon sistemi döşemesini göstermiyorsa - ana sayfa düğmesine (2) bir kere
kısaca basın ve navigasyon sistemi (1) döşemesine dokunun.
Bundan sonra, mevcut alanın bir haritası gösterilir,
burada araç mavi bir üçgenle belirtilir.
Tüm orta ekran boyunca harita
görünümünü göstermek için bu
sembole basın.
UYARI
DİKKAT
Navigasyon sistemi, motor durdurulmuş haldeyken de kullanılabilir. Akü seviyesi çok düştüğünde sistem kapanır.
İlgili bilgiler
•
•
Orta ekranda navigasyon sistemi* (s. 6)
Sürücü ekranında navigasyon sistemi*
(s. 8)
•
Baş üstü ekranındaki* Navigasyon sistemi*
(s. 9)
•
Navigasyon sistemini* ses tanıma ile kontrol
edin (s. 9)
•
Navigasyon sistemindeki* semboller ve düğmeler (s. 5)
Aşağıdaki gözetin.
Navigasyon sistemi döşemesi
Ana sayfa düğmesi
4
•
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
•
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
•
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki
yol koşullarına bağlı olarak, bazı tavsiyeler
daha az güvenilir olabilir.
Navigasyonu devre dışı bırakma
Navigasyon sistemi kapatılamaz, daima arka
planda çalışır - sadece sürücü araçtan çıkıp aracı
kilitlediğinde kapanır.
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Navigasyon sistemindeki* semboller
ve düğmeler
Orta ekrandaki harita, çeşitli yollar hakkında bilgi
ve renkleri, ayrıca aracın çevresindeki alanı ve
güzergahı gösterir. Farklı ayarlar için farklı düğmelere sahip bir alet çubuğu soldadır.
Varış yerine olan mesafe
Varış noktaları/ara varış noktaları tanımlama
Pusula kuzey ve seyahat yönü yukarıda arasında değişir
Kılavuzu iptal eder
Çalıştırma
Seyahat planındaki ilgi çekici noktaların
(POI1) ve trafik bilgilerinin listesini gösterir
Varış noktası/nihai varış noktası
Sonraki işlem
Harita görünümünü 2D ve 3D arasında
değiştirir
Seyahat planı ve Alternatif rota
Varış noktası/nihai varış noktası
Haritayı, aracı takip edecek şekilde sıfırlar
İlgi çekici nokta (POI1)
Trafik bilgisi
Harita görüntüsünü simge düzeyine küçültür
(genişletilmiş görünüm) veya maksimum
düzeye (tam ekran) çıkarır
Araç planlı yolda
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Navigasyon sistemindeki bilgi kartı* (s. 6)
Harita üzerindeki trafik aksaklıkları (s. 18)
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (s. 20)
Rota boyunca trafik sıkışıklıklarını göstermek
(s. 18)
Aletler alanını küçültür
Mevut sesli yönlendirmeyi tekrarla
Aletler alanını küçültür
Alternatif yolu hesapla
Sesli yönlendirme geçici olarak Açık/Kapalı
Harita üzerindeki semboller ve düğmeler
varış zamanı/kalan seyahat süresi
1
Seyahat planının yönlendirme noktalarını içeren listeyi gösterir
Point of Interest
* Seçenek/aksesuar.
5
NAVİGASYON
Navigasyon sistemindeki bilgi kartı*
Orta ekranda navigasyon sistemi*
Varış noktası, ara varış noktası ve favoriler gibi
harita simgeleri, simgeye dokunulduktan sonra
açılan bir bilgi kartına sahiptir.
Navigasyon sistemi, birkaç farklı şekilde sunulur
ve örneğin, orta ekran ile.
Neredeyim?
Aracın şu anki coğrafi konumu ne?
Bilgi kartına basmak küçük bir kart gösterir, iki
basış daha fazla bilgi içeren daha büyük bir kart
gösterir. Bilgi kartının içeriği ve seçenekleri simge
tipine göre değişiklik gösterir.
•
Yakınlaşıp uzaklaştıktan ve harita çevresinde dolaştıktan sonra bazen aracınızın bulunduğu konuma dönmek zor
olabilir. Araç sembolünü takip etmek
amacıyla haritayı sıfırlamak için artı işaretine
basın.
• Navigasyonu başlat - konum, varış noktası
olarak kaydedilir
• Aranokta olarak ekle - konum bir ara varış
noktası olarak kaydedilir (yalnızca belirtilen
varış noktasında görüntülenir)
Harita üzerinde kuzey veya yukarı
seyahat yönü
• Kaydet - konum kütüphaneye kaydedildi
• Güzergahtan kaldır - seyahat planına dahil
Aracın hareketini haritada göstermenin
iki yolu vardır. Haritada kuzeyin mi
yoksa seyir yönünün mü yukarıda olacağı arasında geçiş yapmak için sembollere basın.
ise konum kaldırılır
• Yakınlardaki POI - aracın konumu belirdiğinde ilgi çekici nokta
İlgili bilgiler
•
2
6
Seyahat programı (s. 15)
İlgi çekici nokta ile varış noktasını belirleme
(s. 12)
Bir rota boyunca POI'leri(ilgi çekici noktaları)göstermek (s. 17)
Haritanın araç sembolüne (mavi üçgen) basın
- bilgiler doğrudan haritada gösterilir.
Haritada araç sembolünü bulma
Örneğin işaretlemiş bir ilgi noktası (POI2) ile
sürücü şunları seçebilir:
•
•
Harita görünümü orta gösterge ekranında görüntülenmezse - üst döşemeye dokunun (navigasyon
sistemi için).
Navigasyon sisteminin tüm ayarları orta gösterge
ekranı üzerinden yapılır. Burada, sürücü haritanın
nasıl görüntüleneceğini ve nasıl varış noktası gireceğini ayarlar.
Harita kuzeyi yukarıda olarak gösterdiğinde, araç sembolü haritadaki mevcut
pusulaya göre hareket eder. Araç sembolü haritada sola doğru hareket ediyorsa araç, batıya
doğru sürülüyordur.
Point of Interest
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Araç sembolü yukarıya doğru işaret ediyorsa,
harita aracın nasıl döndüğüne bağlı olarak araç
sembolünün altında döner. Pusula sembolü haritada kuzeye (N) bakar ve pusulanın merkezi, aracın yöneldiği yönü gösterir:
Pusula sembolleri
pusula yönü
N
Kuzey
NE
Kuzeydoğu
E
Doğu
SE
Güneydoğu
S
Güney
SW
Güneybatı
W
Batı
NW
Kuzeybatı
2D veya 3D gösterim
2D ve 3D görüntü arasında geçiş yapmak için sembollere dokunun.
3D görüntü için aracın seyahat yönü
her zaman yukarı doğru gösterilir.
Harita aracın nasıl döndüğüne bağlı
olarak araç sembolünün altında döner.
Pusula sembolü, haritada hangi yönün
kuzey (N) olduğunu gösterirken pusulanın merkezi, aracın ön tarafının hangi yöne baktığını gösterir. Harita ölçeği 3D modunda gösterilmez.
2D görüntü için, harita kuzeyi yukarıda olarak
gösterir ve araç sembolü haritadaki mevcut pusulaya göre hareket eder.
Yakınlaşma
Orta ekrana hızlı bir şekilde iki kez basarak veya
orta ekrana iki parmağınızı birlikte yerleştirip dışarı
doğru çekerek haritayı büyün.
seçim yapmak için, "Harita ayarları" bölümüne bakın.
İlgili bilgiler
•
•
•
Uzaklaştırma
Orta ekranda iki parmağınızla bir kez hafifçe vurarak veya orta paralel ekranda iki parmağını sürükleyerek haritadan uzaklaşın.
•
•
Navigasyon sistemi ayarları* (s. 21)
Sürücü ekranında navigasyon sistemi*
(s. 8)
Baş üstü ekranındaki* Navigasyon sistemi*
(s. 9)
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 22)
Harita ayarları (s. 21)
Kaydırın
Bir parmağı haritaya yerleştirin, istenen yönde
kaydırıp bırakın. Kaydırma fonksiyonu ekran büyütüldüğünde kullanılabilir, küçültüldüğünde değil.
Baş üstü gösterge ekranının
değiştirilmesi
Haritayı büyütün ve orta ekranın üst kısmında
harita başlığı üzerine basın. Haritadaki yön olarak
aşağıdaki gösterimler arasından seçim yapın:
1.
Varış noktası Destination, varış zamanı (ETA)
veya kalan seyahat süresi (RTA) ve varış noktasına kalan mesafe (Distance). ETA veya
RTA seçimi için "Rota ve yol navigasyonu
ayarları" bölümüne bakın.
2.
Adres (Address) veya koordinat
(Coordinates) olacak geçerli konum. Koordinatlar gösterildiğinde, rakım da gösterilir
(Altitude). Adres ve koordinatlar arasında
* Seçenek/aksesuar.
7
NAVİGASYON
Sürücü ekranında navigasyon
sistemi*
Sürücü gösterge ekranındaki
navigasyon sistemini* etkinleştirme
ve devre dışı bırakma
Navigasyon sistemi, birkaç farklı şekilde sunulur
ve örneğin, sürücü ekranı ile.
Bir varış yeri seçildiğinde navigasyon sistemi
sürücü ekranında otomatik gösterilir. Navigasyon
sistemi ayrıca bir varış noktası belirlemeden de
gösterilebilir.
Menünün açılması/kapatılması. Belirli bir süre
aktivite olmazsa veya belirli seçeneklerde
menü otomatik kapanır.
1.
Orta ekranın üst görünümünü aşağı sürükleyin.
2.
Ayarlar düğmesine basınız.
3.
My Car Ekranlar Sürücü Ekranı
Bilgisi tuşuna basınız.
4.
Girilen bir varış noktası olmadan navigasyon
sistemini sürücü ekranında görüntülemek için
Haritayı sürücü ekranında göster radyo
düğmesine basın.
Menüler arasında gezinti.
Harita sadece 12" sürücü gösterge ekranında gösterilir.
Sürüş sırasında sürücü sesli yönlendirme ve
sürücü gösterge ekranında talimatlar ile yönlendirilir. Ayrıca ayarlı bir varış noktası olmaksızın
sürücü ekranından harita görünümü de etkinleştirilebilir.
Sağ direksiyon simidi tuş takımı ve
sürücü gösterge ekranı
Sağ direksiyon simidi düğmeleri, örneğin Beni
eve götür ve Kılavuzluğu iptal et gibi navigasyon sistemindeki fonksiyonlardan bazılarını yönetmek için kullanılabilir. Sürücü gösterge ekranında
bir mesaj görüntülenirse öncelikle gösterilecek
menü için onaylanmalı veya azledilmelidir.
8
Menü seçenekleri arasında gezinti.
Bir seçeneği onaylayın veya vurgulayın.
İlgili bilgiler
•
İlgili bilgiler
•
•
•
Sürücü ekranında navigasyon sistemi* (s. 8)
Sürücü gösterge ekranındaki navigasyon sistemini* etkinleştirme ve devre dışı bırakma
(s. 8)
Orta ekranda navigasyon sistemi* (s. 6)
Baş üstü ekranındaki* Navigasyon sistemi*
(s. 9)
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Baş üstü ekranındaki* Navigasyon
sistemi*
3Navigasyon
•
Navigasyon sistemi, birkaç farklı şekilde sunulur
ve örneğin, baş üstü gösterge ekranı ile.
Bir dizi navigasyon sistemi fonksiyonları sesli
komutlarla etkinleştirilebilir.
"Go to [Posta kodu]" - Varış noktası olarak
bir posta kodunu tanımlar. Örnek "1 2 3 4 5
Git."
•
Direksiyon sistemindeki sağ tuş takımında
üzerine basın ve aşağıdaki komutlardan birini söyleyin.
"Go to [kişi]" - Telefon defterinden bir
adresi varış noktası olarak tanımlar. Örnek
"Robyn Smith'e Git"
•
"Search [İlgi çekici nokta kategorisi]" Belirli bir kategori içindeki (örn. restoranlar)
komşu ilgi çekici noktaları (POI) arar4. Rota
liste sıralaması için sonuçlar gösterildiğinde
"Rota boyunca" deyin.
•
"Search [İlgi çekici nokta kategorisi] in
[Şehir]" - Belirli bir kategori ve şehir içindeki
ilgi çekici noktayı (İÇN) arar. Sonuçlar listesi
şehrin merkezi noktasına göre sıralanır.
Örnek "İstanbul'da restoran ara".
•
"Search İlgi çekici nokta ismi]". Örnek
"Search Kielder Forest".
•
"Change country/Change state5,6" Navigasyon arama alanını değiştirir.
•
"Show favourites" - Sürücü gösterge ekranında favori konumları gösterir.
•
"Clear itinerary" — Bir seyahat planında
kayıtlı tüm ara varış noktalarını ve nihai varış
noktasını siler.
sistemini* ses tanıma
ile kontrol edin
•
"Navigasyon" - Bir navigasyon diyalogunu
başlatır ve komut örnekleri gösterir.
•
"Take me home" - Yönlendirme sadece Ev
konumuna verilir.
•
"Go to [Şehir]" - Varış noktası olarak bir
şehri tanımlar. Örnek "İstanbul'a Git."
•
"Go to [Adres]" - Varış noktası olarak bir
adresi tanımlar. Adreste şehir ve sokak da
olmalıdır. Örnek "İstanbul, Barbaros Bulvarına
Git."
Ön camda navigasyon sistemi.
Sürücü ön cam alt tarafındaki navigasyon sistemi
baş üstü gösterge ekranından yönlendirme ve
bilgi alabilir.
Baş üstü gösterge ekranında navigasyon sisteminin gösterilip gösterilmeyeceği ayarlanabilir, bilgi
alanının konumu da ayarlanabilir.
•
"Add intersection" - İki cadde adının belirtilmesi gereken bir diyaloğu başlatır. Belirtilen
caddelerin kesişme noktası varış yeri olur.
İlgili bilgiler
•
•
Orta ekranda navigasyon sistemi* (s. 6)
Sürücü ekranında navigasyon sistemi* (s. 8)
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Kullanıcının ilgi çekici noktayı arama veya varış noktası olarak belirleme imkanı vardır.
Avrupa ülkelerinde "Eyalet" yerine "Bölge" kullanılır.
6 Brezilya ve Hindistan için arama alanı, orta gösterge ekranından değiştirilir.
3
4
5
}}
* Seçenek/aksesuar.
9
NAVİGASYON
||
•
"Repeat voice guidance" - Son söylenen
yönlendirmeyi tekrarlar.
Doğrudan harita üzerinde ara varış
noktası tanımlama
•
İlgi çekici nokta ile varış noktasını belirleme
(s. 12)
•
"Turn off voice guidance" - Sesli yönlendirmeyi kapatır.
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 13)
•
"Turn on voice guidance" - Kapatılan sesli
yönlendirmeyi başlatır.
Bir varış noktası, navigasyon sisteminde* farklı
şekillerde tanımlanabilir - parmağınızla haritadaki
bir noktayı işaretlemek bunlardan biridir.
•
Çoğu durumda haritada istenen varış noktasına
kayıp parmağınızla dokunmak en kolay yoldur.
Send to Car ile varış noktası belirleme
(s. 14)
•
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 22)
Adresler
Bir adres girildiğinde, arama alanı, navigasyon sistemindeki arama alanı ön ayarı olarak tanımlanır.
Farklı bir arama alanına geçmek mümkündür.
Yeni arama alanı seçilen sistem diline farklı bir dil
kullanıyorsa, sistem otomatik olarak farklı bir
tanıma altyapısına geçecektir. Bu nedenle, yeni
arama alanında kullanılan dilde adresi belirtin.
1.
Harita görünümün maks. modda olduğunu
kontrol edin.
2.
İstenen konum görününceye kadar haritayı
kaydırın.
3.
Bu konuma basın ve basılı tutun - bir simge
oluşturulur ve bir menü açılır.
4.
Buraya git seçeneğini seçin - kılavuz başlar.
Simgeyi silin.
Simgeyi konumdan silmek için:
• Sil öğesini seçiniz
Simgenin konumunu ayarlama
Simgenin konumunu ayarlamak için:
•
Simgeye dokunup tutun, istenen konuma
sürükleyip bırakın.
İlgili bilgiler
•
•
•
10
Seyahat programı (s. 15)
Bir adresle varış noktası tanımlama (s. 11)
Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama (s. 11)
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Bir adresle varış noktası tanımlama
Bir varış noktası, navigasyon sistemi* üzerinden
farklı şekillerde tanımlanabilir - bir adres seçmek
bunlardan biridir.
1.
Harita gösterildiğinde, sol taraftaki aşağı
okunu kullanarak ve Varış yeri üzerine basarak aletler alanını genişletin.
> Harita görüntü serbest metin aramaya
geçecektir.
2.
Adres düğmesine basınız.
3.
Bütün alanlar doldurulmalıdır. Eğer örneğin
bir şehre seyahat etmek isteniyorsa, o zaman
şehir ve ülke adının girilmesi yeterlidir. Şehir
merkezine kılavuzluk sağlanır.
4.
Mevcut metin alanı seçeneklerinden birini
seçin ve orta gösterge ekranı klavyesini kullanarak yazın:
•
•
•
•
•
7
8
Ülke/Eyalet/İl
Şehir/Yöre:/PK
Volvo On Call* bulunan araçlar için ayrıca Volvo
On Call uygulaması ve Volvo On Callservis merkezi7 vasıtasıyla adresleri ve varış noktalarını aracın navigasyon sistemine göndermek de mümkündür.
İlgili bilgiler
•
•
Seyahat programı (s. 15)
Serbest metinle aramayla varış
noktası tanımlama
Bir varış noktası navigasyon sisteminde* farklı
yollarla gönderilebilir - serbest metin aramasıyla,
örneğin, telefon numaraları, posta kodları, sokaklar, şehirler, koordinatlar ve ilgi noktaları (POI8)
kullanılarak arama yapılabilir.
Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası
tanımlama (s. 10)
Orta ekrandaki klavye, çoğu karakteri yazmak ve
varış noktası aramak için kullanılabilir.
•
Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama (s. 11)
1.
•
İlgi çekici nokta ile varış noktasını belirleme
(s. 12)
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 13)
•
Send to Car ile varış noktası belirleme
(s. 14)
•
•
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 22)
Navigasyon sistemindeki bilgi kartı* (s. 6)
Harita gösterildiğinde, sol taraftaki aşağı
okunu kullanarak ve Varış yeri üzerine basarak aletler alanını genişletin.
> Harita görüntü serbest metin aramaya
geçecektir.
2.
Arama kutusuna bir arama terimi girin veya
ilk önce filtreyi ayarlayarak arama sonuçlarını
daraltın.
> Arama sonuçları, karakterler girdikçe
görüntülenir.
Adres
Numara
Kavşak
Sadece belirli pazarlarda geçerlidir.
Point of Interest
}}
* Seçenek/aksesuar.
11
NAVİGASYON
||
3.
Arama istenen sonucu vermişse - bilgi
kartını görüntülemek için bir arama sonucuna
tıklayın ve arama sonucunu kullanmaya
devam etmeyi seçin.
Çok fazla arama sonucu verilmişse Gelişmiş filtre seçeneğine tıklayın, arama
sonucu etrafında konum seçin ve ardından
arama sonucunu kullanmaya devam etmeyi
seçin:
• Araç etrafında
• Varış yeri etrafında - yalnızca konum
girildiyse gösterilir.
• Rota üzerinde - yalnızca konum girildiyse
gösterilir.
•
Harita nokta etrafında
Koordinatlar
Bir varış noktası aynı zamanda harita koordinatları
ile de tanımlanabilir.
•
Örneğin "N 58.1234 E 12.5678" yazıp Ara
seçeneğine dokunun.
58,1234N 12,5678E (pusula noktası, koordinattan sonra olacak şekilde)
İlgi çekici nokta ile varış noktasını
belirleme
58,1234-12,5678 (pusula noktası olmadan
kısa çizgiyle)
Bir varış noktası, navigasyon sisteminde* farklı
şekillerde tanımlanabilir - bir ilgi noktası (POI9)
seçme bunlardan biridir.
Dilerseniz nokta [.] yerine virgül [,] kullanabilirsiniz.
1.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Seyahat programı (s. 15)
Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası
tanımlama (s. 10)
Bir adresle varış noktası tanımlama (s. 11)
İlgi çekici nokta ile varış noktasını belirleme
(s. 12)
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 13)
•
Send to Car ile varış noktası belirleme
(s. 14)
•
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 22)
> Harita görüntü serbest metin aramaya
geçecektir.
2.
POI düğmesine basınız.
3.
İstenen filtre üzerine dokunun (bazı ayarlar
yalnızca belirlenmiş veya ara varış noktasını
gösterir):
•
•
•
•
•
Pusula noktaları N, E, S ve W farklı şekillerde girilebilir, örn. sıralananlar ile uyumlu şekilde:
N 58,1234 E 12,5678 (boşluklarla)
N58,1234 E12,5678 (boşluksuz şekilde)
9
12
Harita gösterildiğinde, sol taraftaki aşağı
okunu kullanarak ve Varış yeri üzerine basarak aletler alanını genişletin.
4.
Araç yakınında
Varış yeri yakınında
Ara varış noktalarını kapatın
Rota üzerinde
Harita üzerindeki nokta yakınında
Arama yapın ve istenilen ilgi çekici noktayı
seçin.
Point of Interest
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Navigasyonu başlat veya Aranokta olarak
ekle'ı seçin.
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 13)
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile
varış noktası tanımlama
Çok sayıda POI (örneğin restoranlar), alt kategorilere (örneğin hızlı yiyecekler) sahiptir.
•
Send to Car ile varış noktası belirleme
(s. 14)
Harita ayarlarında hangi POIlerin haritada gösterileceğini seçebilirsiniz. Bu ayar, varış noktası olarak POI aramasını etkilemez - hatta dışarıda bırakılmış POI da alternatif varış noktaları olarak gösterilir.
•
Harita ayarları (s. 21)
Bir varış noktası, navigasyon sisteminde* farklı
şekillerde tanımlanabilir - bir listeden seçim
yapma bunlardan biridir.
5.
1.
Harita gösterildiğinde, sol taraftaki aşağı
okunu kullanarak ve Varış yeri üzerine basarak aletler alanını genişletin.
Ölçek 1 km (1 mile) olduğunda haritada önce
belirli POI'ler gösterilir.
> Harita görüntü serbest metin aramaya
geçecektir.
DİKKAT
•
Bir POI sembolü ile POI numarası farklı
pazarlarda farklılık gösterir.
•
Bir harita verileri güncellemesinden sonra
yeni semboller görünebilir ve bazıları kaybolabilir. Geçerli harita sisteminde kullanılan tüm sembolleri bulmak için menü sistemine göz atabilirsiniz.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Seyahat programı (s. 15)
2.
Ardından ekranın en üstünde, sıralanan listelerden birini seçin:
• En son
• Favoriler
• Kitaplık
Bir listedeki bir alternatif işaretlendikten sonra
Navigasyonu başlat düğmesini veya Aranokta
olarak ekle düğmesini kullanarak varış noktası
olarak eklenebilir.
Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası
tanımlama (s. 10)
Bir adresle varış noktası tanımlama (s. 11)
Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama (s. 11)
}}
* Seçenek/aksesuar.
13
NAVİGASYON
||
Son
Önceki aramalar burada listelenir. Kaydırın ve
seçin.
Sürücü gösterge ekranında menü seçeneği olarak da bulunur ve direksiyondaki sağ tuş takımını
kullanarak da görüntülenebilir.
Liste, Düzenle seçeneğini kullanarak düzenlenebilir.
Favoriler
Kitaplık seçeneğinden favori olarak işaretlenen
konumlar burada listelenir. Kaydırın ve seçin.
Favoriler seçeneğinden silinen bir konum
Kitaplık seçeneğinde kalır, ama bu durumda
"sönmüş" bir yıldızı vardır. Favoriler içinde konum
eklemek için, Kitaplık üzerine gidin ve ilgili konumun yıldızını tekrar seçin.
Sık kullanılan bir varış noktası Ev adresi ayarla
ile programlanıp kullanılabilir. Girilmiş bir Ev varış
noktası, sürücü gösterge ekranında menü seçeneği olarak da bulunur ve direksiyondaki sağ tuş
takımını kullanarak da görüntülenebilir.
Liste, Düzenle seçeneğini kullanarak düzenlenebilir.
Kütüphane
Kayıtlı konumlar ve seyahat planları burada toplanır. Son kaydedilen, listenin en üstünde görünür.
Favori olarak seçmek/seçimini kaldırmak için bir
konumun yıldızına basın. İşaretlenmiş/doldurul-
14
muş yıldızı olan bir konum da "Favoriler" altında
listelenir.
Send to Car ile varış noktası
belirleme
Kitaplık içinde bir konumu silmek ayrıda
Favoriler içinden de silecektir.
Bir varış noktası, navigasyon sisteminde* farklı
şekillerde tanımlanabilir - Send to Car fonksiyonunu kullanmak bunlardan biridir.
Kütüphane, çeşitli şekillerde sıralanabilir:
• Eklendi - kronolojik sırayla listeler.
• İsim - alfabetik sırayla listeler.
• Mesafe - mevcut konumla olan mesafeye
göre listeler.
• Alındı -Send to Car kullanarak araca gönderilen konumlar filtreden geçer. Okunmamış
yeni konumların konumlar okunduğunda
sönen MAVİ bir belirteci vardır.
Konumu araca gönder
Send to Car bir bilgisayar kullanarak aracın navigasyon sistemine bir varış noktası/konum eklemeyi mümkün kılan bir fonksiyondur.
Send to Car ayrıca Volvo On Call* uygulamasından da kullanılabilir.
Send to Car kullanmak bir için araca kayıtlı bir
Volvo ID gereklidir.
Düzenle kullanarak listedeki bir veya daha fazla
öğe silinebilir.
Send to Car kullanılabilecek bir harita servis sağlayıcısı örneği wego.here.com
İlgili bilgiler
Araçta bir konumun alınması ve
kullanılması
•
•
•
•
Seyahat programı (s. 15)
Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası
tanımlama (s. 10)
Bir adresle varış noktası tanımlama (s. 11)
Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama (s. 11)
•
İlgi çekici nokta ile varış noktasını belirleme
(s. 12)
•
Send to Car ile varış noktası belirleme
(s. 14)
•
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 22)
Aracın veri alabilmesi için internete bağlı olması
gerekir. Konum araca Volvo On Call ile gönderilirse verileri almak için araçtaki dahili modem kullanılır ve bu durumda ayrı bir internet bağlantısı
gerekmez.
1.
Araç tarafından bir konum alındığında orta
gösterge ekranında bir bildirim görüntülenir.
Bildirim/sembol üzerine tıklayın.
> Bir bilgi kartı açılır.
2.
Konumun istenen kullanımını seçin.
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Kayıtlı bir konumun kullanılması
Alınan konumlar navigasyon sisteminin kütüphanesine kaydedilir ve daha sonra kullanılabilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Seyahat programı
Seyahat planını göster
Seyahat programı, kullanıcı bir varış noktası girdiği zaman navigasyon sisteminde* tavsiye edilir.
Yol navigasyonu sırasında seyahat planını navigasyon sisteminde göstermek mümkündür*.
Seyahat programı (s. 15)
İlk tanımlanan nokta, seyahat planının varış noktası olacaktır.
Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası
tanımlama (s. 10)
Sonraki konumlar, seyahat planının ara varış
noktaları olacaktır.
Bir adresle varış noktası tanımlama (s. 11)
Bir seyahat planı oluşturulduktan sonra varış noktası ve ara varış noktaları kolaylıkla düzenlenebilir.
Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama (s. 11)
İlgi çekici nokta ile varış noktasını belirleme
(s. 12)
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 13)
•
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 22)
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Seyahat planını göster (s. 15)
Seyahat planını düzenle veya sil (s. 16)
Bir alternatif rotayı görüntüleme (s. 16)
Seyahat planında rehber noktalarını göstermek (s. 17)
1.
Kılavuz sırasında, alt ok ve üç nokta ile aletler
alanını genişletin.
}}
* Seçenek/aksesuar.
15
NAVİGASYON
||
2.
Seyahat planını açmak için Yol güzergahı
sembolüne dokunun.
İlgili bilgiler
•
•
•
Seyahat planını düzenle veya sil
Bir alternatif rotayı görüntüleme
Kılavuzluk devam ederken navigasyon sisteminde* ara hedefleri veya tüm seyahat planını silmek mümkündür.
Rehberlik devam ederken navigasyon sisteminde* alternatif rotalar aramak mümkündür.
1.
Aşağı ok ve ardından üç noktaya basarak
aletler alanını genişletin.
1.
2.
2.
Seyahat planını düzenle veya sil (s. 16)
Bir alternatif rotayı görüntüleme (s. 16)
Seyahat planında rehber noktalarını göstermek (s. 17)
Seyahat planını açmak için Yol güzergahı
sembolüne dokunun.
3.
Seyahat planındaki bir ara noktayı silmek için
çöp kutusuna dokunun ve tüm seyahat planını silmek için Güzergahı sil seçeneğine
dokunun.
Seyahat planını açmak için Yol güzergahı
sembolüne dokunun.
3.
4.
•
•
Bir alternatif rotayı görüntüleme (s. 16)
•
Seyahat planında rehber noktalarını göstermek (s. 17)
Alternatif yollar düğmesine basınız.
Bir alternatif rota seçin:
• Eko
• Hızlı
• Manzara
İlgili bilgiler
16
Aşağı ok ve ardından üç noktaya basarak
aletler alanını genişletin.
5.
Bir rota boyunca POI'leri(ilgi çekici noktaları)göstermek (s. 17)
Haritaya dokunun.
> Güncellenen rota haritada gösterilir ve
yönlendirme devam eder.
İlgili bilgiler
•
•
Seyahat planını düzenle veya sil (s. 16)
Rota boyunca trafik sıkışıklıklarını göstermek
(s. 18)
•
Navigasyon sisteminde bir sapak seçin*
(s. 19)
•
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 22)
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Bir rota boyunca POI'leri(ilgi çekici
noktaları)göstermek
Seyahat planında rehber noktalarını
göstermek
Navigasyon sisteminde* rota boyunca ilgi çekici
noktaların (POI10) bir listesi sunulabilir.
Seyahat planının gelecekteki yönlendirme noktalarının bir listesi, sürücünün yaklaşmakta olan
manevraları zamanında planlamasına görmesine
yardımcı olur.
1.
İleri düğmesine basınız.
2.
POI düğmesine basınız.
> Rota boyunca mevcut olan POI seçenekleri mesafeye bağlı olarak gösterilir.
3.
Aynı konumda birden fazla POI olduğunda
bunlar haritada bir grup halinde gösterilir.
POI'leri listelemek için gruba tıklayın.
4.
Bir POI seçin.
5.
Bilgi kartı alternatiflerinden birini seçin ve
talimatları takip edin.
İlgili bilgiler
•
•
Navigasyon sistemindeki bilgi kartı* (s. 6)
Harita ayarları (s. 21)
Konum haritada listenin yönlendirme
noktalarından birine basarak gösterilir.
Artı sembolüne (bkz örnek) bir kez
daha dokunulduğunda harita yönlendirme görünümüne sıfırlanır ve harita aracı takip
eder.
Navigasyon sistemindeki* seyahat planında
öndeki dönüşlerin bir listesini aşağıdaki şekilde
göster:
1.
Sol taraftaki aşağı oku kullanarak aletler alanının genişletilmesi.
2.
Üç nokta ile aletler alanını daha fazla genişletme.
3.
Adım adım sembolüne dokunun (bkz örnek).
Aletler alanı yerine seyahat planının yönlendirme
noktalarının bir listesi gösterilir (listede kaydırma
yapılabilir). Solu gösteren oka basmak listeyi
küçültür.
Bir sonraki yönlendirme noktası daima listenin en
üstüne yerleştirilir.
10
Point of Interest
* Seçenek/aksesuar.
17
NAVİGASYON
Harita üzerindeki trafik aksaklıkları
Navigasyon sistemi*, trafik olaylarıyla ve trafik
sıkışıklığıyla ilgili bilgi alır ve bunları haritada gösterir.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut
değildir.
Trafik bilgilerinin kapsama alanları sürekli artmaktadır.
Haritada trafikle ilgili hangi bilgi gösterileceğini
seçebilirsiniz.
Ağır ve yavaş ilerleyen trafik, yol çalışmaları ve
kazalar gibi trafik aksaklıkları harita yeterince
yakınlaştırılmış ise farklı sembollerle belirtilir.
Yol çalışmaları aşağıdaki gibi görünür.
Aksaklıklar daha ciddi olduğunda, yolun
kenarı boyunca kırmızı bir çizgi ile
aksaklığın içeriği de gösterilir. Çizgi aynı
zamanda aksaklığın hangi seyir yönünde olduğunu da gösterir - aksaklık her iki yöndeyse yol
bölümü, her iki tarafta bir çizgi ile işaretlenir.
11
12
18
Trafik yoğunluk bilgileri
– Trafik yoğunluk bilgileri için sembole dokunun.
> Bir bilgi kartı gösterilir. Bilgiler, örneğin
cadde adı veya yol numarası ile aksaklığın
konumunu ve aksaklığın yapısını, büyüklüğünü veya süresini belirtebilir.
Trafik aksaklıklarından kaçın
Güzergah boyunca trafik sıkışıklığı varsa alternatif
Kaçın seçilebilir. Bu durumda sistem alternatif bir
rota hesaplar.
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri11
Araç internete bağlıysa, trafik bilgisinin içeriği,
genişletilmiş trafik bilgisi ayrıca RTTI12 ile de alınabilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Rota boyunca trafik sıkışıklıklarını
göstermek
Navigasyon sisteminde* hedef belirlendiğinde,
güzergah boyunca meydana gelen trafik aksaklıklarının bir listesi üretilebilir.
1.
2.
İleri düğmesine basınız.
3.
Trafik düğmesine basınız. Rotanızda herhangi bir trafik olayı yoksa Trafik düğmesi gridir.
> Rota boyunca mevcut olan trafik olayları
mesafeye bağlı olarak gösterilir.
4.
Rota boyunca trafik aksaklıklarıyla ilgili daha
fazla bilgi için satıra dokunun ve bir bilgi kartı
açılır. Bilgi kartı alternatiflerinden birini seçin
ve talimatları takip edin.
5.
Trafik aksaklıklarından kaçınmak için Kaçın
tuşuna dokunun.
> Rota yeniden hesaplanır ve alternatif rota
üzerinden kılavuzluk verilir.
Trafik ayarları (s. 23)
Harita ayarları (s. 21)
Rota boyunca trafik sıkışıklıklarını göstermek
(s. 18)
Harita gösterildiğinde, aşağı ok ve ardından
üç nokta ile sol taraftaki aletler alanını genişletin.
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (s. 20)
Navigasyon sistemindeki bilgi kartı* (s. 6)
Sadece belirli pazarlarda geçerlidir.
Real Time Traffic Information
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Harita üzerindeki trafik aksaklıkları (s. 18)
Trafik ayarları (s. 23)
Navigasyon sistemindeki bilgi kartı* (s. 6)
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (s. 20)
Navigasyon sisteminde bir sapak
seçin*
Sürüş devam ederken alternatif bir rota göstermek mümkündür.
Sürücü, örneğin yol kapalı olduğu için rotanın en
yakın kısmından kaçınmak istiyorsa, bir alternatif
yol seçilebilir.
•
1.
İlgili bilgiler
Bir alternatif rotayı görüntüleme (s. 16)
Aşağı ok ve ardından üç nokta ile sol taraftaki
aletler alanını genişletin.
2.
En uzun/en kısa rota ile birlikte hesaplanmış
yolculuk süresi bilgilerini içere alternatif bir
yolculu göstermek için Başka yol sembolüne basın. Normalde sadece hızlı bir şekilde
orijinal seyahat planına katılan kısa bir alternatif yol önerilir.
3.
Öneri kabul edilirse: Alternatif yol bilgisi
bulunan işarete dokunun. Tavsiye dilen yolda
sürseniz bile rota kabul edilir. Öneri kabul
edildikten sonra yönlendirme devam eder artık alternatif yol rota olarak seçilmiştir. Eğer
öneri kabul edilmediyse orijinal rotada sürmeye devam edin.
Başka yol işlevine bir alternatif, seyahat planı
rotasından sapmaktır - sistem bu durumda rotayı
otomatik olarak günceller ve en uygun rota
boyunca varış noktasına yönlendirmeye devam
eder.
* Seçenek/aksesuar.
19
NAVİGASYON
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri13
Araç internete bağlandığında, sürücü tıkanıklık,
kapalı yollar ve seyahat süresini etkileyebilecek
başka herhangi bir şey hakkında genişletilmiş trafik bilgilerine (RTTI14) erişebilir.
RTTI servisi etkinleştirilmişse, trafik olayları ve trafik akışı ile ilgili bilgiler, bir İnternet servisinden
sürekli olarak alınacaktır. Bir araç, trafik akış bilgilerini talep ettiğinde aynı anda aracın konumundaki trafik akışı hakkında isimsiz veriler de sağlanır, bu da hizmetin işlemesine katkıda bulunur.
İsimsiz veriler sadece RTTI etkinleştirildiğinde
gönderilir. Bu servis etkinleştirilmemiş ise, hiçbir
veri sağlanmaz.
Örneğin belirli yazılım güncellemelerinden sonra,
atölye ziyaretlerinden veya yeni bir sürücü profili
oluşturulduktan sonra servisin tekrar aktifleştirilmesi gerekebilir.
Navigasyon sisteminde* belirli şehirlerarası rotaların yanı sıra otoyollar, büyük yollar ve şehir dışı
yollar için de mevcut trafik koşulları gösterilir.
Haritada gösterilen trafik bilgileri miktarı, araca
olan mesafeye bağlıdır ve sadece araç konumundan yaklaşık 120 km (75 mil) mesafe dahilinde
gösterilir.
trafiğin yolda ne hızla hareket ettiğini gösterir.
Trafik akışı haritada, yolun her iki tarafında, seyir
yönü başına tek renkli bir çizgiyle gösterilir:
•
•
•
•
Yeşil - aksama yok.
Turuncu - yavaş akan trafik.
Kırmızı - tıkanıklık/trafik sıkışıklığı/kaza.
Siyah - yol kapalı.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut
değildir.
Trafik bilgilerinin kapsama alanları sürekli artmaktadır.
İlgili bilgiler
•
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgilerinin devreye
sokulması ve devre dışı bırakılması (s. 20)
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgilerinin
devreye sokulması ve devre dışı
bırakılması15
Sürücü internete bağlı araç ile navigasyon sisteminde* gerçek zamanlı trafik bilgilerine (RTTI16
'de erişebilir.
RTTI şu şekilde etkinleştirilir ve devreden çıkarılır:
1.
Orta gösterge ekranı üst görünümde Ayarlar
seçeneğine basın.
2.
Navigasyon
3.
Etkinleştirmek için (normal trafik bilgisini
RTTI ile değiştirir) Gerçek Zamanlı Trafik
Bilgisi seçiniz veya devreden çıkarmak için
RTTI seçiniz.
4.
RTTI ilk defa kullanılıyorsa Hüküm ve
koşullar başlığı ile bir açılan pencere ve Veri
paylaşma başlığı ile başka bir açılan pencere gösterilir.
Trafik tuşuna basınız.
RTTI etkinleştirildiğinde aracın İnternet bağlantısı
kesilmişse otomatik olarak normal trafik bilgileri
etkinleşecektir. İnternet bağlantısı yeniden kurulduğunda RTTI yeniden etkinleşir.
Haritadaki metin ve semboller normal şekilde
gösterilir ve trafik akışı, yolun hız sınırına kıyasla
13
14
20
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Real Time Traffic Information
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Yeşil çizgiyi devre dışı bırak
Trafiğin sorunsuz bir şekilde aktığını gösteren
yeşil çizgileri görüntülemeyi durdurmak için:
1.
Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
2.
Navigasyon Trafik üzerine basın ve
Serbest Akan Trafiği Göster işaretini kaldırın.
İlgili bilgiler
•
•
Navigasyon sistemi ayarları*
Harita ayarları
Rota ve diğer bilgilerin navigasyon sisteminde
nasıl sunulacağını belirlemek için ayarlar buradan
seçilir.
Haritanın navigasyon sisteminde* nasıl görüntüleneceğini tanımlamak için ayarlar burada seçilir.
Ayarlar
Ayarlar
• Harita - harita içeriğini ve görünümünü yönetir.
• Rota ve Kılavuz - kılavuzu rota gösterimi ve
hesaplamasını yönetir.
• Trafik - trafik aksaklıkları hakkındaki bilgileri
yönetir.
İlgili bilgiler
•
•
•
15
16
Harita
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (s. 20)
Trafik ayarları (s. 23)
Navigasyon
Navigasyon
Harita ayarları (s. 21)
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 22)
Trafik ayarları (s. 23)
•
•
•
•
•
Konum biçimi
Harita Ekranı Formatı
Hız Kameralarını Göster
Favorileri Göster
İlgi Alanı (POI)
Konum formatı
Konum biçimi geçerli konumun adresi veya
koordinatlarına göre mi isimlendirileceğini/gösterileceğini seçilmesi için kullanılır.
• Adres
• Koordinatlar ve yükseklik
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Real Time Traffic Information
}}
* Seçenek/aksesuar.
21
NAVİGASYON
||
Harita tasarımı
•
Harita Ekranı Formatı harita renklerinin nasıl
görüntüleneceğinin seçilmesi için kullanılır:
Bir rota boyunca POI'leri(ilgi çekici noktaları)göstermek (s. 17)
•
• Gün - parlak renkler.
• Gece - gece görüşünüze engel olmaması
İlgi çekici nokta ile varış noktasını belirleme
(s. 12)
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 13)
için koyu renkler.
• Otomatik - Sistem, yolcu kabinindeki ışığa
bağlı olarak Gün ile Gece arasında değişir.
Hız kameraları17
Hız Kameralarını Göster haritada hız kameralarının gösterilip gösterilmeyeceği belirtilir.
Favoriler
Haritada Favoriler öğesinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.
Rota ve yol navigasyonu ayarları
Rotanın nasıl hesaplanacağı ve yol navigasyonunun navigasyon sisteminde* nasıl sunulacağını
belirlemek için ayarlar burada seçilir.
Ayarlar
Navigasyon
Rota ve Kılavuz
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
•
•
•
•
•
•
Varış süresi biçimi
Sesli Kılavuz Seviyesi
Varsayılan Rota Tipini Seç
Rota öğrenme
Engelleme Ayarları
Benzin istasyonu öner
İlgi çekici nokta (POI18)
Haritada hangi ilgi çekici noktaların gösterileceği
İlgi Alanı (POI) altında gösterilir. Örneğin "Ulaşım" gibi istediğiniz kategoriye dokunun ve ardından tümünü veya belirli alt kategorileri göstermeyi
seçin. Geri veya Kapat üzerine basarak menüden çıkın.
İlgili bilgiler
•
•
•
17
18
22
Navigasyon sistemi ayarları* (s. 21)
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 22)
Trafik ayarları (s. 23)
İşlev tüm pazarlarda mevcut değildir.
Point of Interest
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
Zaman formatı
• Manzara (otoyollardan mümkün olduğu
kadar kaçınılmıştır, bu nedenle seyahat süresi
uzun olabilir)
Varış zamanının nasıl tanımlanacağını seçin:
• ETA19 (son varış yerine hesaplanan varış
zamanı)
• RTA20 (varışa kalan süre)
Gösterilen zamanlar, varış noktasının saat dilimine
göredir.
Sesli yönlendirme seviyesi
1.
Sesli Kılavuz Seviyesi düğmesine basınız.
2.
Gerekli ses yönlendirmesine tıklayın:
• Yok (otomatik sesli yönlendirme yoktur,
ancak geçerli sesli yönlendirmeyi bir kez
manuel olarak talep etme imkanı vardır)
• Düşük (yönlendirme noktası başına
sadece bir mesaj)
• Orta (sınırlı bilgi ile yönlendirme noktası
başına azami 3 mesaj)
• Dolu -(mevcut tüm bilgilerle yönlendirme
noktası başına azami 4 mesaj)
Standart rota türleri
Tercih edilen standart rota türünü seçin:
• Hızlı
• Eko
Sürüş devam ederken alternatif bir rota göstermek mümkündür.
Rota öğrenme
Rota hesaplamasını optimize etmek için veri toplamaya izin verilip verilmeyeceğini seçin Rota
öğrenme.
Kaçın
Mümkünse rota hesaplarken otomatik olarak
kaçınılabilecek farklı seçenekleri içeren bir menü
açmak için Engelleme Ayarları üzerine basın.
Örneğin tünelleri ve trafik sıkışıklığı ücretleri ve
feribot olan alanları seçin.
Yakıt istasyonları için öneriler
Yakıt seviyesi düşük olduğunda sürücü ekranında
yakındaki benzin istasyonları için önerileri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Benzin
istasyonu öner üzerine basın.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Navigasyon sistemi ayarları* (s. 21)
Harita ayarları (s. 21)
Trafik ayarları (s. 23)
Bir alternatif rotayı görüntüleme (s. 16)
Trafik ayarları
Trafik bilgilerinin navigasyon sisteminde* nasıl
sunulacağına dair ayarlar buradan seçilir.
Ayarlar
Navigasyon
Trafik
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
•
•
•
•
Trafik Olaylarını Göster ve İşle
Trafik olaylarından kaçın
Serbest Akan Trafiği Göster
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgisi
trafik olaylarını göster
Haritada trafik olaylarının gösterilip gösterilmeyeceğini ve rota hesaplaması için kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
• Yok
• Büyük
• Tümü
Trafik kazalarından kaçınma
Rota hesaplanırken trafik olaylarının görmezden
gelinip gelinmeyeceğini seçin:
• Hiçbir zaman
• Sor (yolculuk sırasında rota değişiklikleri için
tüm öneriler verilir)
• Her zaman
19
20
Estimated Time of Arrival
Remaining Time to Arrival
}}
* Seçenek/aksesuar.
23
NAVİGASYON
||
Serbest akan trafiği göster
Harita güncellemeleri
Bunu harita göstermek için Serbest Akan
Trafiği Göster öğesini seçin.
MapCare, Sensus Navigation* bulunan Volvo
araçlar için ücretsiz bir harita güncelleme servisidir.
Genişletilmiş trafik bilgisi kullanılır21
İnternet vasıtasıyla Gerçek Zamanlı Trafik Bilgilerini (RTTI) kullanmak için Gerçek Zamanlı
Trafik Bilgisi öğesini seçin.
Güncelleme hakkında genel bilgiler
İlgili bilgiler
Haritaları güncellemenin iki yolu vardır. Ya bir bilgisayar ve USB hafıza çubuğu vasıtasıyla, veya
doğrudan araç üzerinden22 (araç internete bağlı
ise).
•
•
•
•
Navigasyon sistemi ayarları* (s. 21)
Harita ayarları (s. 21)
Rota ve yol navigasyonu ayarları (s. 22)
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (s. 20)
Harita güncellemeleri yılda iki defaya kadar yapılabilir.
Aracın haritası, bir dizi ön tanımlı bölgeye ayrılmıştır. Harita verilerini güncellerken tüm bölgeleri
güncellemeye gerek yoktur - sürücü sadece bir
veya daha fazla belirli bölgeyi güncellemeyi seçebilir.
Araç Internet'e bağlandığında bir veya birkaç
bölge güncellenebilir. Daha çok sayıda bölge veya
tüm harita güncellenecekse toplam harita verisi
miktarı çok büyük olabilir ve bu yüzden bir USB
hafıza çubuğu kullanarak bilgisayar üzerinden
güncelleme yapmak daha kolay olabilir.
DİKKAT
Bir seyahat planı birkaç bölgeye yayılırsa, bunlar aynı sürüm numarasına sahip olmalıdır.
Aksi takdirde hesaplanan rotaya yolun beklenmedik bir bölümünün dahil olma olasılığı vardır.
Harita yapısının güncellenmesi
Bazen harita yapısı değişebilir - bu durum bir
bölge eklenmesi gerektiğinde veya daha büyük
bir bölgenin daha küçük bölgelere bölünmesi
gerektiğinde gerçekleşir. Bu durum meydana geldiğinde normal prosedürü kullanarak tek bölgeleri
güncelleme denemesi başarısız olacak ve bir
mesaj, sebebi gösterecektir.
Bunun yerine bir USB hafıza çubuğu ile tüm
harita yeniden kurulmalıdır. Daha fazla bilgi için
Volvo Cars destek sayfasına
(support.volvocars.com) bakın veya bir Volvo yetkili satıcısına danışın.
Navigasyon sistemi yazılımının
güncellenmesi
Harita verilerinin yanı sıra navigasyon sisteminin
sürekli geliştirilen kendi yazılımı da bazen güncelleme gerektirir. Bu durumda harita verilerinin son
güncellemelerinin, navigasyon sisteminin mevcut
yazılımı tarafından desteklenmemesi durumu
ortaya çıkabilir. Böylesi bir durumda navigasyon
21
22
24
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Sadece bazı ülkelerde geçerlidir.
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
sistemi yazılımının güncellenmesi gerektiği konusunda bilgi veren bir mesaj gösterilir. Bu işlem bir
Volvo bayisinde yapılabilir. Ayrıca bir Volvo bayisinde harita güncellemesi ile ilgili yardım almak
da mümkündür. Bununla birlikte, harita güncellemesinin kendisi ücretsiz olsa bile, güncellemeyi
gerçekleştirmek için gerekli olan atölye süresinin
ücretlendirilebileceğini unutmayın.
Sık sorulan sorular
Soru
Cevap
Harita verilerinin platformunu, örneğin
Avrupa'dan
Kuzey Amerika'ya değiştirmek mümkün müdür?
Evet, bazı istisnalarla. Güncel
bilgiler için bir Volvo yetkili
satıcısına danışın.
Bir harita güncellemesini
indirmek ne
kadar sürer?
Bu, harita dosyasının boyutuna ve bağlantının bant
genişliğine bağlıdır. Güncellemenin boyutu (MB) hakkında
bilgi ekranda gösterilir.
Soru
Cevap
Bir güncelleme ne kadar
büyüktür?
Pazara bağlıdır. Her bir pazar
haritası ile birlikte ayrıntılı bilgiler verilmiştir - Volvo Cars
destek sayfasına
(support.volvocars.com) bakın.
Bu güncellemelerin hiçbiri
çalışmıyor - ne
yapmalıyım?
Volvo Cars destek sayfasını
(support.volvocars.com) ziyaret etmeyi veya bir Volvo yetkili satıcısına danışmayı deneyin.
Haritaları bir bilgisayar veya USB
yoluyla güncellemek
Yeni haritalar internete bağlı bir bilgisayardan bir
USB belleğe indirilebilir ve daha sonra USB belleğinden aracın navigasyon sistemine* aktarılabilir.
Hazırlıklar
İlgili bilgiler
•
Haritaları bir bilgisayar veya USB yoluyla güncellemek (s. 25)
•
Haritaları çevrimiçi bir araç üzerinden güncelleyin (s. 28)
•
Navigasyon sistemi ile ilgili sıkça sorulan
sorular* (s. 29)
•
Navigasyon sistemi için lisans sözleşmesi*
(s. 30)
•
Navigasyon sistemi* için telif hakkı (s. 32)
Bilgisayar ve USB çubuğu ile güncelleme
}}
* Seçenek/aksesuar.
25
NAVİGASYON
||
USB hafıza çubuğu
Bir güncellemeyi yönetmek için bir USB hafıza
çubuğu kullanılıyorsa aşağıdaki gereksinimler
geçerlidir:
Parametre
Gereksinimler
USB standardı
(1.0/2.0/3.0):
En az 2.0
Dosya sistemi
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Kapasite
(8/16/32/64
GB):
Harita dosyalarının boyutu
pazara bağlıdır - Volvo Cars
destek sayfasında
(support.volvocars.com) her
bir ilgili pazarın "Ayrıntılı bilgiler" kısmında dosya boyutuna bakın.
mındaki indirmeyi kontrol etmek için seçerek
yapılabilir.
3.
Seçilen bölgeyi genişletmek için oka tıklayın.
> Detaylı harita bilgileri görüntülenir.
4.
Harita bilgisini harita görünümü altında not
edin.
Harita verilerini İnternet'ten USB hafıza
çubuğuna indirme
USB belleği ve not edilen harita bilgilerini her
zaman hazır bulundurun.
1.
İnternet bağlantılı bir bilgisayarda Volvo Cars
destek sitesine (support.volvocars.com) gidin.
2.
Haritaları, araç modelini ve model yılını seçin.
3.
Güncellenecek bölgeye tıklayın.
> Bölge için en yeni harita verilerini içeren
bilgilerin bulunduğu bir harita görünümü
görüntülenir.
4.
Harita görünümünün araçta bulunandan
daha yeni olduğunu kontrol edin.
5.
Bilgisayara bir USB hafıza çubuğu bağlayın
ve güncellemeyi USB hafıza çubuğuna indirin.
Geçerli harita versiyonunu not et
26
1.
Uygulama görünümünde Güncelleme
servisi seçeneğine dokunun.
2.
Haritalar düğmesine basın
> Mevcut harita bölgeleri gösterilir.
İndirme süreleri, haritanın boyutuna ve bağlantının
bant genişliğine bağlı olarak değişebilir. Araçta
harita yüklemeden önce USB bellek çubuğuna
doğru indirmenin doğrulanması, indirme progra-
Mobil cihazlarla mobil bağlantılar veya kullanılan
aboneliğin aylık bir veri limitine sahip olduğu
durumlar, indirirken kullanım için uygun değildir.
Harita verilerinin USB'den araca
aktarılması
USB belleğinden araca aktarmak için gerekli süre
harita verileri boyutuna göre değişiklik gösterir.
Güncelleme sürüş sırasında yapılabilir. Navigasyon sistemi bir harita bölgesini güncellemek için
kullanılabilir, ancak bütün bir harita pazarını, örneğin; güncelleme sırasında AB, navigasyon sistemi
kullanılamaz. Araç durdurulduğunda kurulum
tamamlanmamışsa, güncelleme bir sonraki
sürüşte devam eder. Güncellemenin sürüş sırasında yapılması gerekli değildir, ancak kontak açık
olmalıdır. Araç, güncelleme sırasında sürülmezse,
akü desteği önerilir.
NAVİGASYON
Güncelleme
1. Navigasyon sistemini devreye sokun.
2.
3.
USB belleği aracın USB portuna bağlayın. İki
USB port varsa, diğeri aynı anda kullanımda
olmamalıdır.
Navigasyon sistemi otomatik olarak bir güncelleme olduğunu tespit eder ve tüm harita
veritabanının güncellenmesi sırasında
ekranda işlemin ne kadarının tamamlandığının yüzdesi gösterilir.
> Tek bir harita bölgesinin güncellenmesi
için güncelleme hemen başlar.
Tüm harita veritabanının güncellenmesini
başlatmak için kurulumu iptal etmek üzere
kullanıcının Onayla - veya İptal et seçeneklerine tıklaması gerekir.
4.
Onayla seçeneğine tıklayın - Tüm harita veritabanının güncellenmesi başlar ve işlemin
nasıl ilerlediğine dair bilgiler, orta gösterge
ekranında gösterilir.
5.
Orta ekran aktarımın tamamlandığı zamanı
gösterir - bu noktada USB hafıza çubuğunu
çıkartın.
6.
Bilgi eğlence sistemini yeniden başlatın.
7.
Önceki "Geçerli harita versiyonunu not et"
başlığı altında açıklanan adımları tekrarlayarak araca doğru harita verilerinin aktarıldığını
teyit edin.
DİKKAT
Kurulumun başlatılması için aşağıdaki kriterler
karşılanmalıdır:
•
Seçilen bölge sistem haritasında mevcuttur. Sistemde bir Avrupa haritası zaten
mevcutsa sadece İskandinavya bölgesini
indirmek mümkündür. Tamamen yeni bir
harita indirilirse, önceki haritanın üzerine
yazılır.
•
Seçilen bölge için olan versiyon sonrasında araçta olandır.
•
Seçilen bölge araç yazılımıyla uyumludur.
Güncelleme uyumlu değilse bu durumda
yeni yazılımın indirilmesi gerekir.
•
Seçilen bölge mevcut bölgeyle uyumludur. Alan uyumlu değilse bu durumda
haritanın değiştirilmesi gerekir.
Kesintiler
Güncelleme sırasında bir kesinti meydana gelirse
orta gösterge ekranında daima açıklayıcı bir metin
mesajı gösterilir.
Durum şu ise...
Cevap
güncelleme sırasında Bilgi
eğlence sistemi
kapatılırsa?
İşlem duraklar ve sistem
yeniden etkinleştiğinde,
örneğin motor çalıştırıldığında durduğu yerden otomatik olarak devam eder.
güncelleme
tamamlanmadan
USB hafıza
çubuğu çıkarılırsa?
İşlem duraklar ve USB
çubuğu araca yeniden
bağlandığında durduğu
yerden otomatik olarak
devam eder.
Daha fazla bilgi için Volvo Cars destek sayfasına
(support.volvocars.com) bakın veya bir Volvo yetkili satıcısına danışın.
İlgili bilgiler
•
Haritaları çevrimiçi bir araç üzerinden güncelleyin (s. 28)
•
Harita güncellemeleri (s. 24)
27
NAVİGASYON
Haritaları çevrimiçi bir araç
üzerinden güncelleyin
Araç internete bağlı olmalıdır.
Araç internete bağlandığında, navigasyon sistemi* haritaları güncellenebilir23.
1.
Uzaktan güncelleme prensibi.
Uygulama görünümünde Güncelleme
servisi seçeneğine dokunun.
> Uygulama başlatılır ve belirlenen bölgede
kaç tane harita güncellemesi mevcut olduğunu gösteren bir rakam Haritalar tarafından görüntülenir. Güncelleme için yeni
arama yapılana veya güncellemeler kurulana kadar bu rakam görünmeye devam
eder.
2.
Haritalar düğmesine basınız.
3.
Kur ve ardından Onayla düğmelerine basın.
> Seçilen haritanın kurulumu/harita güncellemesi başlatılır.
Daha fazla bilgi için Volvo Cars destek sayfasına
(support.volvocars.com) bakın veya bir Volvo yetkili satıcısına danışın.
Harita verilerinin otomatik güncellenmesi
Otomatik güncelleme seçeneği ancak Otomatik
Yazılım Güncellemesi fonksiyonunun Ayarlar
23
28
Sistem Güncelleme servisi altında etkin
olması durumunda seçilebilir.
1.
Harita verilerinin otomatik güncellenmesi
sadece ev bölgesi için seçilebilir. Ev bölgesi
halen seçilmemişse - bölgeyi genişletmek
için aşağı ok tuşuna basın.
> Detaylı harita bilgileri görüntülenir.
2.
Ana bölge olarak seç düğmesine basınız.
3.
Oto güncelle: kutusunu işaretleyin.
> Araç internete bağlı olduğunda ve bir
harita güncellemesi mevcut olduğunda bu
güncelleme otomatik olarak araca indirilir.
Devam eden bir harita güncellemesi iptal
edildiğinde
Harita indirme işlemi başladıysa, ancak indirme
işlemi tamamlanmadan araç kapatılırsa işlem
duraklatılır ve araç tekrar başlatıldığında ve internete yeniden bağlandığında otomatik olarak sürdürülür.
Bir veya daha fazla güncelleme seçildiyse veya
cevaplanmadıysa, güncelleme dosyaları doğrudan
araca indirilemeyecek kadar büyük olabilir. Bu
durumda, araca yüklemek için dosyaları bir USB
aygıtına indirme seçeneğiniz vardır.
Sadece bazı ülkelerde geçerlidir.
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
İlgili bilgiler
•
Haritaları bir bilgisayar veya USB yoluyla güncellemek (s. 25)
•
Harita güncellemeleri (s. 24)
Navigasyon sistemi ile ilgili sıkça
sorulan sorular*
Navigasyon sistemi Sensus Navigation ile ilgili
sık sorulan bazı sorular aşağıda verilmektedir.
Aracın harita üzerindeki konumu yanlış
Navigasyon sistemi, yaklaşık 20 metrelik ( 65 ft)
bir hassasiyette aracın konumunu gösterir.
Birbirine paralel uzan yollarda, kıvrımlı yollarda,
çok katmanlı yollarda ve herhangi belirgin dönüş
olmaksızın uzun mesafe sürüşün ardından hata
riski çok yüksektir.
Yüksek dağlar, binalar, tüneller, viyadükler, alt/üst
geçitler vs. de uydu sinyallerinin alımında olumsuz
etkiye sahiptir, bu aracın konumun hesaplanmasındaki hassaslığın düşmesi anlamına gelir.
Sistem her zaman ne hızlı/en kısa
rotayı hesaplamıyor
Bir rota hesaplanırken teorik olarak en iyi çözümü
belirlemek için birkaç faktör göz önünde bulundurulur. Bu faktörlere rota mesafesi, yol genişliği, yol
sınıflandırması, trafik yoğunluğu ve hız sınırları
dahilidir. Bununla birlikte bölge hakkındaki bilgiye
sahip tecrübeli bir sürücü, daha iyi bir rota seçimi
yapılabilir.
Sistem örneğin ücretli yollar veya
feribotlar seçerken sürücü bunlardan
kaçınmayı tercih edebilir.
Teknik nedenlerle sistem, uzun bir mesafeye yayılan bir rota hesaplarken sadece daha büyük yolları kullanabilmektedir.
Paralı yollardan ve otobanlardan kaçınmayı seçtiyseniz, mümkün olduğunca geniş şekilde kullanılmalarından kaçınılır ve sadece bir başka mantıklı
alternatifi yoksa kullanılırlar.
Aracın harita üzerindeki konumu nakliye
sonrası hatalı
Araç, örneğin; feribot veya trenle ya da uydu sinyallerinin alımına sekte vurabilecek herhangi bir
şekilde nakledildiyse, aracın konumunun doğru
şekilde hesaplanması 5 dakikaya kadar sürebilir.
Lastikler değiştirildikten sonra gösterge
ekranındaki araç sembolü mantıksız
davranışlar sergiler.
Uydu alıcısına ek olarak, aracın hız sensörü ve
ciroskobu aracın geçerli konumunu, hızını ve
seyahat yönünü hesaplamada yardımcı olurlar.
Yedek lastiği taktıktan sonra veya yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçildiğinde, sistemin yeni
tekerleklerin boyutlarını "öğrenmesi" gerekir.
Bu yüzden sistemin en iyi şekilde işlemesi için
aracın iyi uydu alımı (iyi görüş alanı) olan yollarda
bir süre sürülmesi tavsiye edilir.
}}
* Seçenek/aksesuar.
29
NAVİGASYON
||
Harita görüntüsü gerçek durumla
uyuşmuyor
Navigasyon sistemi için lisans
sözleşmesi*
Yol ağının sürekli genişletilmesi ve yeniden inşa
edilmesi, sürekli yeni trafik kurallarının ortaya çıkması, vs. gibi faktörler, harita veritabanın her
zaman her durumda tam olmadığı anlamına gelir.
Bir lisans24, belirli bir faaliyeti uygulama veya
belirli bir kişinin yetkisini sözleşmedeki hüküm ve
şartlara uygun olarak kullanma hakkına dönük bir
sözleşmedir.
Bu sebepten harita verileri sürekli geliştirilmekte
ve güncellenmektedir - arada bir yeni güncelleme
olup olmadığını kontrol edin.
Ekrandaki araç sembolü ileri atlar veya
döner
Sistem sürüşe başlamadan önce aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç
saniyeye ihtiyaç duyabilir.
Sistemi ve motoru kapatın. Tekrar çalıştırın fakat
sürüşe başlamadan önce bir süre hareketsiz bekleyin.
Harita bilgileri güncel değildir
Bir sonraki başlık altındaki cevaba bakın.
En güncel harita bilgileri yüklenmiş mi?
Harita bilgileri sürekli olarak güncellenmekte ve
geliştirilmektedir. Bilgisayar ve USB üzerinden
harita güncellemeleri ile bağlantılı olarak, araçtaki
güncel harita versiyonu gösterilebilir. Araçtaki
harita versiyonunu kontrol edin ve Volvo Cars
destek sitesindeki support.volvocars.com mevcut
olan harita ile kıyaslayın.
SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI
HERE VERİTABANINI KULLANMAYA
BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN İŞBU SON
KULLANICI LİSANS ANLAŞMASINI DİKKATLİ
BİR ŞEKİLDE OKUYUN.
KULLANICIYA HATIRLATMA
İŞBU ANLAŞMA, SİZİNLE HERE EUROPE B.V.
(“Here”) ARASINDA İLGİLİ BİLGİSAYAR
YAZILIMI, MEDYA VE HERE TARAFINDAN
YAYINLANAN AÇIKLAYICI BASILI
DOKÜMANTASYON DAHİL HERE SEYİR
HARİTASI VERİTABANI
(MÜŞTEREKEN ”VERİTABANI”) KOPYANIZ İÇİN
- BİR SATIŞ ANLAŞMASI DEĞİL - LİSANS
ANLAŞMASIDIR. BU VERİTABANINI
KULLANARAK, İŞBU SON KULLANICI LİSANS
ANLAŞMASININ (”ANLAŞMA”) TÜM HÜKÜM VE
KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILACAKSINIZ.
İŞBU ANLAŞMANIN KOŞULLARINI KABUL
ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE PARA İADESİ İÇİN
VERİTABANINI, BERABERİNDEKİ TÜM
UNSURLARLA BİRLİKTE, TEDARİKÇİNİZE
HEMEN GERİ GÖNDERİN.
MÜLKİYET
Veritabanı ve ilişkili telif hakları, fikri mülkiyet veya
ilişkili haklar HERE ve lisansörlerine aittir.
Veritabanını içeren medyanın mülkiyeti, işbu
Anlaşma veya Veritabanının size tedarik edildiği
benzeri anlaşma(lar) uyarınca HERE ve/veya
tedarikçinize olan borçlarınız tam olarak
ödeninceye kadar HERE ve/veya tedarikçinize ait
olacaktır.
LİSANS VERİLMESİ
HERE, Veritabanını kişisel kullanımınız için veya,
uygulanabilir ise, işletmenizin iç işlemlerinde
kullanımınız için size gayri münhasır lisans
vermektedir. İşbu lisans, alt lisanslar verme
hakkını içermemektedir.
İlgili bilgiler
•
30
Harita güncellemeleri (s. 24)
* Seçenek/aksesuar.
NAVİGASYON
KULLANIM SINIRLAMALARI
Veritabanı, oluşturulmuş olduğu özel sistemde
kullanımla sınırlıdır. Zorunlu kanunların (örn.
Avrupa Yazılım Direktifi (91/250) ve Veritabanı
Direktifi (96/9)) açık şekilde izin verdiği hususlar
hariç, Veritabanı içeriğinin önemli parçalarını
çıkarma veya tekrar kullanma, Veritabanının hiçbir
bölümünü tekrar oluşturma, kopyalama,
değiştirme, uyarlama, çevirme, demonte etme,
kaynak koda dönüştürme, tersine mühendislik
yapma izniniz bulunmamaktadır. Avrupa Yazılım
Direktifi (buna dayanan ulusal yasalar) içinde
bahsedildiği anlamda birlikte işlerlik bilgisi almak
istediğiniz takdirde, HERE tarafından belirlenecek
masraflar dahil, söz konusu bilgileri makul
şartlarda vermesi için HERE’a makul fırsat
vermeniz gerekmektedir.
Veritabanı HERE’a üçüncü taraflarca verilen
lisans uyarınca sağlanan bilgileri içerir ve
aşağıdaki URL’de belirtilen tedarikçi koşullarına
ve telif hakkı bildirimlerine tabidir:
here.com/supplierterms
LİSANS DEVRİ
Oluşturulmuş olduğu sisteme kurulmuş olması
veya Veritabanının hiçbir kopyasını elinizde
tutmuyor olmanız durumları haricinde ve devralan
şahsın işbu Anlaşmanın tüm hüküm ve koşullarını
kabul etmesi ve bu hususu yazılı olarak HERE’a
teyit etmesi haricinde Veritabanını üçüncü
şahıslara devredemezsiniz. Çok diskli set bir alt
24
EULA = End User License Agreement
set olarak değil, sadece HERE tarafından tedarik
edildiği şekilde komple set olarak devredilebilir
veya satılabilir.
SINIRLI GARANTİ
HERE, aşağıda belirtilen uyarılara tabi olarak,
Veritabanı kopyanızı satın almanızdan itibaren 12
ay süre ile, Veritabanının satın aldığınız tarihte
mevcut olan HERE Doğruluk ve Tamlık
Kriterlerine uygun olarak iş göreceğini garanti
eder; bu kriterler talebiniz üzerine HERE’dan
temin edilebilir. Veritabanının işbu sınırlı garantiye
uygun olarak iş görmemesi durumunda, HERE
Veritabanının uygun olmayan kopyasını onarmak
veya değiştirmek için makul gayretleri
gösterecektir. Bu gayretler, Veritabanının burada
belirtilen garantilere uygun şekilde iş görmesi
sonucunu vermediği takdirde, Veritabanı için
verdiğiniz para için makul bir geri ödeme alma
veya işbu Anlaşmayı feshetme seçeneğine sahip
olacaksınız. Bu, HERE’ın tüm sorumluluğu ve sizin
HERE’a karşı tek hukuki çözüm yolunuzdur. Bu
bölümde açık şekilde belirtilenler hariç, HERE,
doğruluk, kesinlik, güvenilirlik vs. hususlar
bakımından Veritabanı kullanımı sonuçlarının
kullanılması bakımından hiçbir garanti
vermemekte ve beyanda bulunmamaktadır. HERE
Veritabanının hatasız olduğunu veya olacağını
garanti etmemektedir. HERE, tedarikçiniz veya bir
diğer şahıs tarafından verilen hiçbir sözlü bilgi
veya tavsiye, bir garanti oluşturmayacak veya
yukarıda belirtilen sınırlı garanti kapsamını
herhangi bir şekilde genişletmeyecektir. İşbu
Anlaşmada ortaya koyulan sınırlı garanti, gizli
kusurlara karşı yasal garanti altında sahip
olacağınız yasal haklarınızı etkilemez veya bunlara
zarar vermez.
Veritabanını HERE’dan doğrudan almamış
olmanız durumunda, HERE’ın verdiği haklara ek
olarak Veritabanını aldığınız şahsa karşı da
ülkenizde geçerli kanunlara göre yasal haklarınız
olabilir. HERE’ın yukarıdaki garantisi bu gibi yasal
hakları etkilemez ve burada verilen garanti
haklarına ek olarak bu gibi hakları iddia
edebilirsiniz.
}}
31
NAVİGASYON
||
SINIRLI SORUMLULUK
Veritabanı fiyatı, Veritabanının kullanımıyla
bağlantılı olarak doğabilecek nihai, dolaylı veya
sınırsız doğrudan zararlar riski varsayımı için bir
bedel içermemektedir. Buna göre, HERE hiçbir
şekilde, zarar olasılığı HERE’a bildirilmiş olsa dahi,
Veritabanını kullanmanızdan kaynaklanan,
bunlarla sınırlı olmayarak sizin veya üçüncü
şahısların maruz kaldığı gelir, veri veya kullanım
kaybı nedeniyle bir dava, sözleşme, zarar veya
garantiye dayanan nihai veya dolaylı zararlar
bakımından sorumlu olmayacaktır. Her durumda,
HERE’ın doğrudan zararlar için sorumluluğu
Veritabanı kopyanızın fiyatı ile sınırlıdır.
İŞBU ANLAŞMADA BELİRTİLMİŞ OLAN SINIRLI
GARANTİ VE SINIRLI SORUMLULUK,
VERİTABANINI İŞ MÜNASEBETİ HARİCİNDE
ALMIŞSANIZ YASAL HAKLARINIZI ETKİLEMEZ
VE ZARAR VERMEZ.
UYARILAR
Veritabanı, bunlardan herhangi biri yanlış
sonuçlara neden olabilecek olan, zamanın
geçmesi, koşullar, kullanılan kaynaklar ve
kapsamlı coğrafi veri toplama özelliklerinin
değişmesi gibi nedenlerden dolayı kesin olmayan
veya eksik bilgiler içerebilir. Veritabanı, sahip
olduğunuz navigasyon sistemi markasına bağlı
olarak - diğer şeylerin yanı sıra - seyahat süresini
içermez veya yansıtmaz ve muhit güvenliği; kanun
yaptırımı; acil durum yardımı; inşaat çalışmaları;
kara yolu veya kırsal yol kapalı olma durumları; yol
eğimi veya seviyesi; köprü yüksekliği, ağırlık veya
32
diğer sınırlamalar; yol şartları; özel olaylar gibi
konularda bilgi içermeyebilir.
Navigasyon sistemi* için telif hakkı
GEÇERLİ HUKUK
İşbu Anlaşma, Veritabanını aldığınız tarihte ikamet
ettiğiniz ülke kanunlarına göre tatbik edilecektir.
Bu tarihte Avrupa Birliği veya İsviçre sınırları
dışında ikamet ediyorsanız, Veritabanını almış
olduğunuz Avrupa Birliği ülkesi veya İsviçre
kanunları tatbik edilecektir. Diğer tüm durumlarda,
Veritabanını aldığınız yargı alanı belirlenemiyorsa,
Hollanda kanunları tatbik edilecektir. Veritabanını
aldığınız tarihte ikamet ettiğiniz yerde yetkili olan
mahkemeler, işbu Anlaşmadan doğan veya
onunla ilişkili ihtilaflar konusunda, HERE’ın sizin o
sıradaki ikamet yerinizde dava açma hakkına halel
gelmeksizin, yetkili olacaktır.
Telif hakkı (© Copyright) hakkında bilgi için
"Navigasyon sistemi için lisans sözleşmesi" bölümüne bakın.
İlgili bilgiler
•
•
Harita güncellemeleri (s. 24)
Navigasyon sistemi için lisans sözleşmesi*
(s. 30)
İlgili bilgiler
•
•
Harita güncellemeleri (s. 24)
Navigasyon sistemi* için telif hakkı (s. 32)
* Seçenek/aksesuar.
ALFABETİK İNDEKS
ALFABETİK İNDEKS
A
İ
İlgi noktaları
S
Alternatif rota
Eko, Hızlı, Manzara
16
Seyahat planındaki kılavuz noktalar
17
Alternatif yol
19
Seyahat programı
düzenle ve sil
göster
15
16
15
Araca Gönder
14
Ayarlar
Harita seçenekleri
rota ve kılavuz
trafik bilgileri
21
21
22
23
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI)
20
harita navigasyonu
baş üstü ekranında
orta gösterge ekranında
Sürücü ekranında
Harita seçenekleri
Harita verilerini güncelle
Kılavuzluk seçenekleri
21
9
6
8
21
24, 25, 28
21, 22
Ses kontrolü
9
Sistem başlatılıyor
4
Sorular ve cevaplar
29
L
30
T
Telif hakkı
O
Otomobil nakliyesi
H
Harita görünümü
K
Lisans sözleşmesi
G
12, 17
Trafik bilgileri
aktarım
23
18
29
V
P
Varış yeri belirle
POI
30, 32
10, 11, 12, 13, 14
12, 17
R
Rota boyunca trafik tıkanıklığı
18
33
ALFABETİK İNDEKS
34
TP 28371 (Turkish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising