Volvo | S80 | Kullanıcı El Kitabı | Volvo S80 2007 Late Kullanıcı El Kitabı

Volvo S80 2007 Late Kullanıcı El Kitabı
Değerli Volvo sahİbİ
VOLVO’YU SEÇTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!
Volvo’nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz.
Otomobiliniz, sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate
alınarak tasarlanmıştır. Volvo, dünyadaki en güvenli
otomobillerden biridir. Volvo’nuz aynı zamanda tüm güncel
güvenlik ve çevre gereksinimlerini karşılamak üzere
tasarlanmıştır.
Otomobilinizden alacağınız keyfi arttırmak için bu kullanıcı el
kitabında yer alan donanım, talimat ve bakım bilgilerini
öğrenmenizi öneririz.
İçindekiler
00 Giriş
01 Güvenlik
02 Kilitler ve alarm
Önemli bilgiler ............................................... 6
Çevre............................................................. 8
Yolcu kabininde emniyet ............................ 12
Güvenlik modu ........................................... 25
Çocuk güvenliği ......................................... 26
Uzaktan kumanda anahtarı/anahtar...........
Anahtarsız çalıştırma..................................
Kilitler .........................................................
Alarm* ........................................................
00 01 02
2
34
40
42
45
İçindekiler
03 Sürüş ortamınız
Göstergeler ve kumandalar ........................
Kontak anahtarı konumları..........................
Koltuklar .....................................................
Direksiyon simidi.........................................
Aydınlatma..................................................
Silecekler ve yıkama ...................................
Camlar ve iç ve dış dikiz aynaları................
Elektrikli sunroof*........................................
Motorun çalıştırılması .................................
Şanzımanlar................................................
Ayak freni ....................................................
El freni.........................................................
50
59
60
63
64
73
75
79
81
84
87
89
04 Konfor ve sürüş keyfi
05 Yolculuk esnasında
Menüler ve mesajlar ................................... 94
Klima kontrolü............................................. 99
Müzik sistemi............................................ 109
Yol bilgisayarı ............................................ 118
Pusula* ..................................................... 119
Denge ve çekiş kontrol sistemi................. 120
Sürüş karakteristiklerinin uyarlanması...... 121
Cruise control sistemi* ............................. 122
Adaptif cruise control sistemi*.................. 123
Fren destekli çarpışma uyarı sistemi* ....... 127
Park yardımı*............................................. 130
Kör Nokta Bilgi Sistemi, BLIS*.................. 132
Yolcu kabini içerisinde konfor................... 135
Bluetooth eller serbest* ............................ 140
Ankastre telefon* ...................................... 145
Seyir esnası önerileri ................................
Yakıt doldurma .........................................
Yakıt ..........................................................
Yükleme....................................................
Römorkla seyir .........................................
Aracın çekilmesi .......................................
03 04 05
152
155
156
158
162
168
3
İçindekiler
06 Bakım ve teknik özellikler
Motor kabini .............................................
Lambalar ..................................................
Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı..............
Akü ...........................................................
Sigortalar..................................................
Tekerlekler ve lastikler ..............................
Otomobil bakımı.......................................
Tip tanımları..............................................
Teknik özellikler ........................................
07 İndeks
172
177
184
186
189
194
210
214
215
06 07
4
5
Giriş
Önemli bilgiler
Kullanıcı El Kitabının Okunması
Giriş
Yeni otomobilinizi tanımanın en iyi yolu, ideal
olarak ilk yolculuğunuzdan önce olmak
üzere, kullanıcı el kitabını okumaktır. Bu, yeni
fonksiyonları tanıma, otomobilinizi farklı
durumlarda en iyi nasıl kullanmanız
gerektiğini görme ve otomobilin tüm
özelliklerini en iyi şekilde kullanama fırsatı
verecektir. Lütfen kılavuzdaki güvenlik
talimatlarına dikkat ediniz.
Kullanıcı el kitabında tarif edilen donanımların
hepsi tüm modellerde mevcut değildir.
Standart donanıma ek olarak, bu el kitabında
ayrıca seçenekler (fabrikada monte edilen
donanımlar) ve belirli aksesuarlar da (ekstra
donanımlar) açıklanmaktadır.
Volvo otomobilleri farklı pazarların değişken
gerekliliklerinin yanı sıra uluslararası veya
yerel gereklilikler ve yönetmeliklere göre de
uyarlanır.
Bu kullanıcı el kitabındaki spesifikasyonlar,
tasarım özellikleri ve resimler bağlayıcı
değildir. Önceden bildirmeden değişiklik
yapma hakkımızı saklı tutarız.
© Volvo Car Corporation
6
İsteğe bağlı
Yeni bir otomobil sipariş edilirken seçenek
olarak bazı fonksiyonlar ve donanımlar da
satın alınabilir. Seçenekler tüm otomobiller
için geçerli olabileceği gibi bazen sadece
belirli modeller ve/veya belirli pazarlar için
geçerli olabilir. Kullanıcı el kitabındaki tüm
seçenek türleri yıldızla * işaretlenmiştir.
Daha fazla bilgi için Volvo yetkili satıcınıza
danışınız.
Özel metinler
UYARI
UYARI ibareli metinler kişisel yaralanma
risklerini gösterir.
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ ibareli metinler maddi hasar
risklerini gösterir.
DİKKAT
DİKKAT ibareli metinler, örneğin özelliklerin
ve fonksiyonların kullanımını kolaylaştıran
tavsiyeler ve ipuçları verir.
Dipnot
Kullanıcı el kitabında sayfanın altında veya
tabloların hemen yanında dip notlar
bulunmaktadır. Bu bilgiler, bir numara
aracılığıyla göndermede bulunduğu metne ek
mahiyetindedir.
Mesaj metinleri
Otomobilin içinde metin mesajları gösteren
ekranlar vardır. Bu metin mesajları, Kullanıcı
El Kitabında metin hafif büyütülerek ve gri
renkte basılarak belirginleştirilmiştir. Örnek
DIM metni.
Prosedür listeleri
Belirli durumlarda işlemlerin belirli bir
sıralamayla yapılmasını gerektiren
prosedürler, Kullanıcı El Kitabında rakamlarla
belirtilmiştir.
Adım adım açıklanan talimatlar için bir dizi
resim olması durumunda her adım, ilgili
resimle aynı şekilde numaralandırılmıştır.
Bir hareketi göstermek veya bir parçayı
işaret etmek için numaralı veya
numarasız ok işaretleri vardır.
Adım adım açıklanan talimatlar için resimler
yoksa farklı adımlar normal şekilde
numaralandırılmıştır.
Konum listeleri
Farklı parçalara işaret edilen genel
görünüm resimlerinde içinde rakam
bulunan kırmızı daireler kullanılmıştır.
Giriş
Önemli bilgiler
Rakam, öğeyi tarif eden resim ile
bağlantılı olarak hazırlanan konum
listesinde tekrarlanır.
Adım listeleri
Kullanıcı El Kitabında rakamla sıralanmış bir
işlem olduğunda bir adım listesi kullanılır.
Örnek:
• Soğutma sıvısı
• Motor yağı
Verilerin kaydedilmesi
Aksesuarlar ve ilave donanımlar
Volvo’nuzdaki bir veya daha fazla bilgisayar,
detaylı bilgi kaydetme özelliğine sahiptir. Bu
bilgilerin, otomobilin bazı sistemlerinde
güvenliği arttırmaya dönük araştırmalarda ve
arıza teşhislerinde kullanılması
amaçlanmaktadır. Veriler, sürücü ve yolcu
tarafından emniyet kemerinin kullanılması ile
ilgili ayrıntıları, çeşitli araç sistemlerinin ve
modüllerinin çalışmalarını ve motor, gaz,
direksiyon, frenler ve diğer sistemler ile ilgili
durum bilgilerini içerebilir. Bu bilgiler aynı
zamanda otomobilin sürülüş şekli ile ilgili
ayrıntıları da içerebilir. Bu tip bilgiler, sadece
bununla sınırlanmamakla birlikte, araç hızı,
fren ve gaz pedallarının kullanımı ve
direksiyon simidinin konumu gibi özel
ayrıntıları da içerebilir. Bu ikinci tip bilgiler,
otomobil sürülürken ve çarpışma sırasında
veya çarpışmaya yakın bir esnada sınırlı bir
sürede kaydedilebilirler. Volvo Car
Corporation kaydedilen bilgileri izinsiz olarak
açıklamayacaktır. Ancak, Volvo Car
Corporation ulusal yasalara bağlı olarak
bilgileri vermeye zorlanabilir. Volvo Car
Corporation ve yetkili servisleri de bilgileri
okuyabilir ve kullanabilir.
Aksesuarların yanlış şekilde bağlanması ve
montajı otomobilin elektrik sistemine
olumsuz yönde etki edebilir. Belirli
aksesuarlar sadece ilgili yazılımları aracın
bilgisayar sistemine yüklendiğinde çalışır.
Elektrik sistemine bağlanacak veya bu
sistemi etkileyecek aksesuarları monte
etmeden önce mutlaka yetkili bir Volvo
servisiyle irtibata geçiniz.
7
Giriş
Çevre
Volvo Cars çevre felsefesi
Çevreyi koruma, güvenlik ve kalite, Volvo Car
Corporation’ın tüm operasyonlarını etkileyen
üç temel değerdir. Ayrıca müşterilerimizin de
çevreye karşı hassasiyetimizi paylaştığına
inanıyoruz.
Volvo’nuz katı uluslararası çevre
standartlarına uyumlu olup dünyanın en temiz
ve kaynak kullanımı açısından en verimli
tesislerinden birinde üretilmiştir. Volvo Car
Corporation ISO 14001 çevre standardında
global sertifikaya sahiptir. Bu standart
bulunulan bölgede yapılan işleri
desteklemektedir.
Bütün Volvo modelleri için EPI (Çevresel Ürün
Bilgileri) sağlanmaktadır. Burada, aracın
ömür döngüsünün çevreyi nasıl etkilediğini
görebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için www.volvocars.com/EPI
adresine bakınız
Yakıt tüketimi
Volvo otomobilleri, ait oldukları sınıfların her
birinde rekabetçi bir yakıt tüketimine sahiptir.
Yakıt tüketimi ne kadar düşükse sera gazı
olan karbondioksit emisyonu da o kadar
düşüktür.
Sürücünün yakıt tüketimini etkilemesi
mümkündür. Daha fazla bilgi için, aşağıda
8
bulunan Çevre üzerindeki etkilerin
azaltılması, başlıklı bölümü okuyunuz.
Verimli emisyon kontrolü
Volvo’nuz, hem temiz bir yolcu ortamı hem
de yüksek verimde emisyon kontrolünü
kapsayan bir kavram olan "İçi ve dışı temiz" –
kavramına göre üretilmiştir. Birçok durumda
egzoz emisyonları geçerli standartların
oldukça altındadır.
Yolcu kabininde temiz hava
Yolcu kabini filtresi, hava girişi üzerinden
yolcu kabinine toz ve polen girişini engeller.
Gelişmiş hava temizleme sistemi, IAQS*
(Yolcu Kabini Hava Kalitesi Sistemi), yolcu
kabinine giren havanın dışarıdaki havadan
daha temiz olmasını sağlar.
Sistem elektronik bir sensör ve bir karbon
filtresinden oluşur. İçeri giren hava sürekli
olarak izlenir ve eğer, örneğin, karbon
monoksit gibi belirli sağlığa zararlı gazların
seviyesinde bir artış olursa, hava girişi
kapanır. Örneğin sıkışık trafikte, kuyruklarda
veya tünellerde bu tür bir durum meydana
gelebilir.
Karbon filtresi azot oksitlerin, yer
seviyesindeki ozonun ve hidrokarbonların
girmesini önler.
Kumaş standardı
Volvo’nun içi, alerjisi veya astımı olan kişiler
için bile hoş ve rahat olması için
tasarlanmıştır. Çevreye duyarlı ürünlerin
seçilmesi için büyük dikkat gösterilmiştir. Bu,
ilgili standartların aynı zamanda daha sağlıklı
bir yolcu kabini çevresi açısından büyük bir
ilerleme anlamında Öko-Tex 100
standardındaki1 gereklilikleri de karşıladığı
anlamına gelmektedir.
Öko-Tex sertifikasyonu, örneğin emniyet
kemerlerini, halıları, iplikleri ve kumaşları
kapsar. Döşemede kullanılan deri, doğal
maddelerin kullanıldığı, krom içermeyen bir
tabakalama işleminden geçer ve
sertifikasyon gereksinimlerine uygundurlar.
Volvo servisleri ve çevre
Düzenli bakım, uzun hizmet ömrü ve düşük
yakıt tüketimi için gerekli koşulları meydana
getirir ve böylece temiz bir çevreye katkıda
bulunur. Araç, onarım ve bakım işleri için
Volvo’ya teslim edildiğinde sistemimizin bir
parçası haline gelir. Servislerimizin
tasarlanma şekli itibariyle zararlı maddelerin
doğaya atılmasını veya boşalmasını
önleyecek net taleplerde bulunmaktayız.
Servis personelimiz, çevreye mümkün olan
1 www.oekotex.com
bulabilirsiniz.
adresinde daha fazla bilgi
Giriş
Çevre
en iyi özeni garanti edecek bilgi ve takımlara
sahiptir.
Çevre üzerindeki etkilerin azaltılması
Örneğin, ekonomik sürüş yaparak, ekolojik
etiketli otomobil bakım ürünleri satın alarak
ve otomobilin servisini ve bakımını kullanıcı el
kitabındaki talimatlara uygun olarak yaparak
çevresel etkinin azaltılmasına yardımcı
olabilirsiniz.
Aşağıda çevresel etkinin nasıl azaltılabileceği
konusunda birkaç tavsiye bulunmaktadır:
• En düşük yakıt tüketimi için ECO lastik
basıncını tercih ederek yakıt tüketimini
düşürebilirsiniz, bkz sayfa 207.
• Bir portbagaj ve kayak kutusu hava
direncini artırarak oldukça yüksek bir yakıt
sarfiyatına neden olur. Bunları işiniz
bittikten sonra hemen sökünüz.
• Gereksiz parçaları otomobilden çıkartınız.
Yükünüz ne kadar çok olursa yakıt
tüketimi o kadar fazla olur.
• Araçta motor bloğu ısıtıcısı varsa bunu
soğuk motoru çalıştırmadan önce bir kaç
saat kullanınız. Bu, yakıt sarfiyatını ve
egzoz emisyonlarını azaltır.
• Yumuşak sürünüz ve sert frenlerden
kaçınınız.
• Mümkün oldukça en yüksek vitesi
kullanınız. Motor devri ne kadar düşükse
yakıt sarfiyatı o kadar azalır.
• Yavaşlamak için motor frenini kullanınız.
• Rölantide gereksiz çalıştırmaktan
kaçınınız. Yerel yasal düzenlemeleri göz
önünde bulundurunuz. Trafikte uzun
süreyle beklediğinizde motoru kapatınız.
• Aküler ve yağlar gibi çevre için zararlı
maddeleri daima çevre açısından güvenli
bir şekilde atınız. Emin değilseniz, tavsiye
almak için yetkili Volvo servisine
başvurunuz.
• Otomobilinizin bakımını düzenli olarak
yaptırınız.
• Rüzgar direncinin artması sebebiyle
yüksek hızda tüketim ciddi bir şekilde
artabilir. Hızın iki katına çıkarılması rüzgar
direncini dört kat artırabilir.
Bu tavsiyeler, yolculuk sürenizi uzatmadan ya
da sürüş zevkinden ödün vermeden yakıt
tüketimini düşürmenize yardımcı olacaktır.
Otomobilinize özen göstererek, paranızı ve
ayrıca gezegeninizin kaynaklarını korursunuz.
9
Yolcu kabininde emniyet .......................................................................... 12
Güvenlik modu ......................................................................................... 25
Çocuk güvenliği........................................................................................ 26
10
GÜVENLİK
01
01 Güvenlik
01
Yolcu kabininde emniyet
Emniyet kemerini her zaman
kullanınız
Emniyet kemerinin çıkartılması
Kırmızı kilit düğmesine basınızı ve ardından
kemerin toplanmasını sağlayınız. Kemer tam
olarak toplanmazsa kemeri sarkmayacak
şekilde elinizle sardırınız.
Emniyet kemeri kilitlenir ve çekilemez:
8803512j
• Çok hızlı çekilirse
• Fren ya da hızlanma sırasında
• Otomobil aşırı derecede yana yatarsa
Emniyet kemeri kullanılmıyorsa yapılan sert
frenlerin ciddi sonuçları olabilir. Tüm
yolcuların emniyet kemerlerini taktığından
emin olunuz.
Maksimum koruma sağlayabilmesi açısından
kemerin vücuda oturması önemlidir. Koltuk
arkalığını çok fazla arkaya yatırmayınız.
Emniyet kemeri, yolcuları normal oturma
konumunda koruyacak şekilde tasarlanmıştır.
Emniyet kemerinin takılması
Kemeri yavaşça çekiniz ve tokayı kilide
bastırarak takınız. Güçlü bir "tık" sesi kemerin
kilitlendiğini gösterir.
Kemer tokaları sadece arka koltuktaki ilgili
kilide uyar1.
12
Aşağıdakileri aklınızdan çıkarmayınız:
• Emniyet kemerinin doğru takılmasını
engelleyecek klips veya buna benzer
herhangi bir madde kullanmayınız.
• Emniyet kemerinin bükülmemiş ya da bir
yere takılmamış olmasına dikkat ediniz.
• Kalça kemeri aşağıdan takılmalıdır (Karnın
üzerinden geçmemelidir).
• çapraz omuz kemerini şekilde görüldüğü
gibi çekerek, kalça kemerinin kucağınızın
üzerinde gerilmesini sağlayınız.
UYARI
Emniyet kemerleri ve hava yastıkları birbiri
ile etkileşimlidir. Emniyet kemeri
kullanılmazsa veya yanlış kullanılırsa, bir
çarpışma durumunda hava yastığının
sağlayacağı koruma olumsuz etkilenebilir.
1 Belirli
pazarlar
UYARI
Emniyet kemerleri üzerinde asla kendi
başınıza değişiklik veya onarım yapmayınız.
Yetkili bir Volvo servisine danışınız.
Emniyet kemerine bir çarpışma anında
oluşabilecek türde büyük bir yük binerse
tüm emniyet kemeri değiştirilmelidir.
Hasarsız görünse bile, emniyet kemerinin
bazı koruyucu özellikleri kaybolmuş olabilir.
Ayrıca, eğer aşınmış veya hasarlıysa
emniyet kemerini değiştiriniz. Yeni emniyet
kemerinin türünün onaylanmış ve
değiştirilen emniyet kemeri ile aynı
konumda monte edilmek için üretilmiş
olması gerekir.
UYARI
Her emniyet kemeri sadece tek kişi için
tasarlanmıştır.
01 Güvenlık
Yolcu kabininde emniyet
Emniyet kemerleri ve gebelik
3905547s
Emniyet kemeri uyarısı1
8704370s
hareket ettirebilmeleri gerekir). Bu bağlamda,
karınları ile direksiyon simidi arasında olası en
büyük mesafeyi elde etmek için koltuğu
olabildiğince geri kaydırmaları gerekir.
01
Emniyet kemeri hamilelikte de her zaman için
takılmalıdır. Ancak doğru şekilde takılmış
olması çok önemlidir. Çapraz kısmı vücudu
omuz üzerinden kavrayıp, göğüslerin
arasından, kalçanın yanına ulaşmalıdır.
Kucak kısmı kalçaların üzerinden ve karnın
mümkün olduğunca altından geçmelidir.
Yukarı doğru kaymasına asla izin
verilmemelidir. Kemerdeki tüm boşluğu alıp
vücuda tam oturduğundan emin olunuz.
Ayrıca, kemerde herhangi bir bükülme olup
olmadığını kontrol ediniz.
Sesli bir ikaz ve gösterge lambası emniyet
kemerlerini takmamış olanları ikaz eder. Sesli
uyarı hıza bağlıdır. İkaz gösterge lambaları
tavan konsoluna ve kombine gösterge
paneline yerleştirilmiştir. Düşük hızlarda, sesli
uyarı ilk 6 saniye öter.
Hamilelik ilerledikçe, hamile sürücüler
koltuklarını ve direksiyon simidini sürüş
sırasında otomobilin hakimiyetini kolayca
elde tutacak şekilde ayarlamalıdırlar (yani
pedalları ve direksiyon simidini rahatlıkla
Çocuk koltukları emniyet kemeri uyarı
sistemine dahil değildir.
Arka koltuk
Arka koltuktaki emniyet kemeri uyarısının iki
alt fonksiyonu vardır:
• Arka koltukta hangi emniyet kemerlerinin
kullanıldığı ile ilgili bilgiyi iletir. Bu, bilgi
ekranında gösterilir. Mesaj yaklaşık
30 saniye içinde otomatik olarak silinir
1 Belirli
pazarlar
13
01 Güvenlik
Yolcu kabininde emniyet
veya READ düğmesine elle basılarak
onaylanabilir.
• Eğer yolculuk sırasında arka emniyet
kemerlerinden birisi takılı değilse uyarıda
bulunur. Bu uyarı, sesli/görsel sinyalin yanı
sıra bilgi ekranında mesaj biçiminde de
görünür. Uyarı, emniyet kemerinin yeniden
takılması ile kesilir veya READ düğmesine
elle basılarak onaylanabilir.
Bilgi ekranında hangi emniyet kemerlerinin
kullanımda olduğu bilgisi her zaman
mevcuttur. Lütfen kayıtlı mesajları görmek
için READ düğmesine basınız.
Belirli pazarlar
Sesli bir ikaz ve gösterge lambası emniyet
kemerlerini takmamış sürücüyü ikaz eder.
Düşük hızlarda, sesli uyarı ilk 6 saniye öter.
Emniyet kemeri gergisi
Tüm emniyet kemerleri kemer gergileri ile
donatılmıştır. Yeterince sert bir çarpışmada
kemer gergisinde bulunan mekanizma kemeri
vücut etrafında sıkar. Bu özellik yolcuların
yerinden hareket etmemesi amacıyla oldukça
etkilidir.
Kombine gösterge panelindeki uyarı
lambası
0
1
o
3801180s
01
Hava yastığı sistemi, sistem kontrol modülü
tarafından sürekli kontrol edilir. Kombine
gösterge panelindeki uyarı lambası kontak
anahtarı, II veya III konumundayken yanar.
Hava yastığı sistemi arızasız ise lamba
yaklaşık 6 saniye sonra söner.
UYARI
Sürüş sırasında hava yastığı sistemi uyarı
lambası yanık kalırsa veya yanarsa, Hava
Yastığı sistemi tam olarak çalışmıyor
demektir. Uyarı lambası, emniyet kemeri
tokası, SRS, SIPS veya IC sisteminde bir
arızayı işaret ediyor olabilir. En kısa
zamanda yetkili bir Volvo servisi ile temasa
geçiniz.
14
01 Güvenlık
Yolcu kabininde emniyet
Ön yolcu tarafındaki hava yastığı
8803516j
Sürücü hava yastığı
8803515j
Bazı durumlarda uyarı lambası ile birlikte,
bilgi ekranında bir mesaj görünür. Uyarı
lambası arızalanırsa uyarı üçgeni yanar ve
bilgi ekranında SRS-Hava Yastığı Servisi
gerekli veya SRS Hava Yastığı/Acil Servis
mesajı belirir. Derhal yetkili bir Volvo servisine
başvurunuz.
01
Otomobilin direksiyon simidinin içinde,
emniyet kemerinin sağladığı korumayı
destekleyen bir SRS (İlave Güvenlik Sistemi)
hava yastığı bulunmaktadır. Hava yastığı
direksiyon simidinin göbeğine yerleştirilmiştir.
Direksiyon üzerinde SRS AIRBAG işareti
vardır.
Otomobilde, emniyet kemerinin sağladığı
korumayı destekleyen bir SRS (İlave Güvenlik
Sistemi) hava yastığı bulunmaktadır. Yolcu
hava yastığı torpido gözünün üzerine
yerleştirilmiştir. Bu panelin üzerinde SRS
AIRBAG (SRS HAVA YASTIĞI) ibaresi
bulunmaktadır.
UYARI
Emniyet kemerleri ve hava yastıkları birbiri
ile etkileşimlidir. Emniyet kemeri
kullanılmazsa veya yanlış kullanılırsa, bir
çarpışma durumunda hava yastığının
sağlayacağı koruma olumsuz etkilenebilir.
UYARI
Hava yastığı şiştiğinde yaralanma riskini en
aza indirmek için, yolcular ayakları yerde ve
sırtları koltuk arkalığına dayalı olacak
şekilde, mümkün olduğu kadar dik bir
konumda oturmalıdırlar. Emniyet kemerleri
bağlı olmalıdır.
15
01 Güvenlik
01
Yolcu kabininde emniyet
SRS sistemi
UYARI
Ön panelde yolcu hava yastığının
bulunduğu yerin önüne veya üzerine
herhangi bir nesne koymayınız.
Yeri, soldan direksiyonlu.
8803417d
Soldan direksiyon
Yeri, sağdan direksiyonlu.
8803418d
8803561s
Hava yastığı devreye sokulmuş ise, ön
koltuğa asla çocuk koltuğu veya çocuk
minderi yerleştirmeyiniz.
Asla bir çocuğun ön yolcu koltuğunda
oturmasına veya ayakta durmasına izin
vermeyiniz. Hava yastığı (SRS) devreye
sokulmuş ise ön yolcu koltuğuna
140 cm’den kısa boylu hiç kimse
oturmamalıdır.
Yukarıdaki tavsiyelere uyulmaması çocuğun
hayatını tehlikeye sokabilir.
8803560s
UYARI
Sağdan direksiyon
Sistem, hava yastıkları ve sensörlerden
oluşur. Yeterli şiddette bir çarpışma sensörü
harekete geçirir ve hava yastığı/yastıkları
16
01 Güvenlık
Yolcu kabininde emniyet
sıcak gazla şişirilir. Darbenin emilmesi için
hava yastığı basınç uygulandığında sönmeye
başlar. Bu gerçekleştiğinde aracın içerisinde
duman sızar. Bu tamamen normaldir. Bütün
bu süreç, hava yastığının şişmesi ve sönmesi
saniyenin onda biri gibi sürede gerçekleşir.
Hava yastığının (SRS) devreye
sokulması/devreden çıkartılması*
sayfa 37. (Anahtara benzer şekle sahip diğer
nesneler da kullanılabilir.) Yukarıdaki
tavsiyeye uyulmaması, hayatınızı tehlikeye
sokabilir.
UYARI
Otomobil ön yolcu hava yastığı (SRS) ile
donatılmış ancak PACOS’a (Yolcu Hava
Yastığını Devreden Çıkarma Düğmesi) sahip
değilse, hava yastığı her zaman devrede
olacaktır.
ÖNEMLİ
3905550s
Onarımlar, yalnızca yetkili bir Volvo servisi
tarafından gerçekleştirilmelidir. SRS
sistemine yapılacak herhangi bir müdahale,
arızalara neden olabilir ve ciddi kişisel
yaralanmalara yol açabilir.
Tavan konsolunda gösterim
DİKKAT
Sensörler, çarpışmanın seyrine ve sürücü ve
yolcu tarafı emniyet kemerlerinin takılı olup
olmadığına bağlı olarak farklı tepkiler
verecektir. Bu nedenle, bir çarpışma
durumunda hava yastıklarının sadece birinin
açılması (veya hiçbirinin açılmaması)
mümkündür. SRS sistemi, otomobil
üzerindeki çarpışma kuvvetlerini algılar ve
buna uygun olarak bir ya da daha fazla hava
yastığını açacak şekilde tepki verir. Hava
yastıklarının hacmi de aracın maruz kaldığı
çarpışma kuvvetine göre uyarlanır.
01
Ön yolcu koltuğunun hava yastığı (SRS)
devreden çıkartılabilir. Bu durum özellikle
buraya bir çocuk koltuğu yerleştirilecekse
gereklidir.
Tavan paneli üzerindeki bir yazılı mesaj yolcu
hava yastığının (SRS) devreden çıkartıldığını
göstermektedir.
UYARI
Devreye sokulmuş yastığı (yolcu koltuğu):
Hava yastığı devredeyken ön koltuktaki bir
çocuk koltuğu veya çocuk minderine
kesinlikle bir çocuk oturtmayınız. Bu durum,
140 cm’den kısa olan herkes için geçerlidir.
Devreden çıkartılmış hava yastığı (yolcu
koltuğu): Hava yastığı devreden çıkartılmış
ise ön yolcu koltuğuna 140 cm’den uzun
boylu hiç kimse oturmamalıdır.
Devreye sokma/devreden çıkartma
Düğme gösterge panelinin yolcu tarafına
yerleştirilmiş olup yolcu kapısı açıkken
erişilebilir. Anahtarın gerekli konumda olup
olmadığını kontrol ediniz. Volvo, konumu
değiştirmek için anahtar dilinin kullanılmasını
önerir. Anahtar dili hakkında bilgi için bkz.
17
01 Güvenlik
01
Yolcu kabininde emniyet
Yan hava yastıkları SIPS yastıkları
Anahtar konumu
UYARI
8803407j
Tavan panelindeki yazılı mesaj hava
yastığının (SRS) devreden çıkarıldığını
belirtiyor ve ayrıca kombine gösterge
panelinde de hava yastığı uyarı lambası
görüntüleniyorsa, ön yolcu koltuğuna hiç
kimsenin oturmasına izin vermeyiniz. Bu,
ciddi bir arıza olduğunu göstermektedir.
Derhal yetkili bir Volvo servisine danışınız.
PACOS (Yolcu Hava Yastığını Devreden Çıkarma
Düğmesi)
Hava yastığı (SRS) devrede. Düğme bu
konumdayken boyu 140 cm’den uzun
insanlar ön yolcu koltuğuna oturabilirler
ancak çocuk koltuğuna veya takviye
minderine oturtulmuş bir çocuk
yerleştirilemez.
Hava yastığı (SRS) devrede değil. Düğme
bu konumdayken, çocuklar ön yolcu
koltuğuna çocuk koltuğu veya çocuk
minderiyle oturabilirler fakat, 140 cm’den
uzun kişiler asla oturmamalıdır.
18
Çarpışma kuvvetinin büyük bir kısmı SIPS
(Yan Darbe Koruma Sistemi) tarafından
kirişlere, direklere zemine ve karoserin diğer
yapısal kısımlarına aktarılır. Sürücü ve ön
yolcu koltuklarında bulunan yan hava
yastıkları göğüs ve bel bölgesini korur ve
SIPS sisteminin önemli bir parçasıdır. SIPS
hava yastığı sistemi iki ana bileşenden, yan
hava yastığı ve sensörlerden oluşur. Yan
hava yastıkları, ön koltukların arkalıklarına
yerleştirilmiştir.
UYARI
Yan hava yastıkları SIPS sisteminin
tamamlayıcısıdır. Her zaman emniyet
kemeri takınız.
UYARI
Onarımlar, yalnızca yetkili bir Volvo servisi
tarafından gerçekleştirilmelidir.
SIPS sistemine yapılacak herhangi bir
müdahale, arızalara neden olabilir ve ciddi
kişisel yaralanmalara yol açabilir.
01 Güvenlık
Yolcu kabininde emniyet
UYARI
SIPS hava yastığı sistemi yan hava yastığı ve
sensörlerinden oluşur. Yeterince sert bir
çarpışma, sensörleri devreye sokar ve yan
hava yastıkları şişer. Hava yastığı, oturan kişi
ve kapı paneli arasında şişer ve sönerken ilk
darbenin etkisini azaltır. Yan hava yastığı
normal koşullarda, sadece yan taraftan
gerçekleşen çarpışmalar sonucunda açılır.
SIPS yastık sistemi
Bu alan yan hava yastığı tarafından
kullanılacağı için, koltuğun dışı ve kapı
paneli arasındaki alana herhangi bir nesne
koymayınız.
UYARI
Çocuk koltukları ve yan hava yastıkları
Yan hava yastığı, çocuk koltuğunda ya da
çocuk minderinde oturan çocuklara
otomobilin sağladığı korumayı azaltmaz.
8803566s
Sadece Volvo tarafından onaylanmış koltuk
kılıflarını kullanınız. Diğer koltuk kılıfları, yan
hava yastıklarının çalışmasını
engelleyebilirler.
01
Sürücü koltuğu, soldan direksiyonlu
8803567s
Ön yolcu koltuğuna bir çocuk koltuğu veya
çocuk minderi otomobilin devreye sokulmuş
bir yolcu hava yastığı olmaması şartıyla
yerleştirilebilir.
Ön yolcu koltuğu, soldan direksiyonlu
19
01 Güvenlik
01
Yolcu kabininde emniyet
Hava Perdesi (IC)
8803556s
UYARI
IC (Hava Perdesi) hava perdesi, SIPS ve SRS
hava yastıklarının tamamlayıcısıdır. Tavan
döşemesinin her iki yanı boyunca
yerleştirilmiş olup hem ön koltuktaki hem de
arka koltuktaki yolcuları korur. Yeterince sert
bir çarpışma sensörleri devreye sokar ve
hava perdesi şişirilir. Hava perdesi, bir
çarpışma esnasında sürücü ve ön koltuktaki
yolcunun başlarını aracın içerisinde sağa sola
çarpmasını engellemeye yardımcı olur.
UYARI
Hava perdesi, emniyet kemerlerine destek
olan bir sistemdir.
Her zaman emniyet kemeri takınız.
20
Tavandaki tutacaklara kesinlikle ağır şeyler
asmayınız veya bağlamayınız. Askı sadece
hafif kıyafetler için tasarlanmıştır (örneğin
şemsiye gibi katı nesneler için değil).
Aracın tavan döşemesine, kapı kolonlarına
veya yan panellere hiç bir şey vidalamayınız
veya takmayınız. Bu durum tasalanan
korumayı engelleyebilir. Sadece, bu
alanlarda değiştirilmeleri onaylanmış Volvo
orijinal parçalarını kullanınız.
01 Güvenlık
Yolcu kabininde emniyet
Boynun Ani Hareket Sonucunda
Yaralanmasını Önleme – WHIPS
Boynun Ani Hareket Sonucunda
Yaralanmasını Önleme Sistemi (WHIPS)
enerjiyi emen arkalıklardan ve özel
tasarlanmış, ön koltuk başlıklarından oluşur.
Çarpma açısı ve hızı ile çarpışan araçların
tipinin etkili olduğu, arkadan çarpmalarda
sistem devreye girer.
UYARI
WHIPS sistemi emniyet kemerlerinin
tamamlayıcısıdır. Her zaman emniyet
kemeri takınız.
Koltuğun özellikleri
WHIPS sistemi devreye sokulduğunda ön
koltuk arkalıkları sürücünün ve ön koltuktaki
yolcunun oturma konumunu değiştirecek
şekilde geriye doğru yatırılır. Bu durum
boynun ani hareket sonucunda yaralanması
riskini azaltır.
01
WHIPS sistemi ve çocuk koltukları/
çocuk minderleri
WHIPS sistemi, çocuk koltuğunda ya da
çocuk minderinde oturan çocuklara aracın
sağladığı korumayı azaltmaz.
Doğru oturma konumu
Mümkün olan en iyi koruma için, sürücü ve
ön koltukta oturan yolcu, koltukların ortasına
baş ile baş desteği arasında mümkün olan en
kısa mesafe kalacak şekilde oturmalıdır.
UYARI
Bir koltuğun arkadan çarpma gibi, aşırı bir
kuvvete maruz kalması durumunda, WHIPS
sisteminin yetkili bir Volvo servisi tarafından
kontrol edilmesi gerekir.
WHIPS sisteminin koruyucu kapasitesinin
bir kısmı, koltuklar hasar görmemiş gibi
gözükse bile eksilmiş olabilir. Küçük çaplı
bir arkadan çarpma durumunda bile sistemi
kontrol ettirmek için yetkili bir Volvo
servisiyle irtibata geçiniz.
UYARI
8803529j
Koltuğu veya WHIPS sistemini kendi
başınıza kesinlikle değiştirmeyiniz veya
onarmayınız. Yetkili bir Volvo servisine
danışınız.
21
01 Güvenlik
01
Yolcu kabininde emniyet
8803530j
8803531j
WHIPS sisteminin çalışmasını hiçbir
zaman engellemeyiniz
UYARI
UYARI
Arka koltuk minderi ve ön koltuk arkalığı
arasına katı cisimler sıkıştırmayınız. WHIPS
sisteminin çalışmasını engellemediğinizden
emin olunuz.
22
Bir arka koltuk arkalığı yatırılırsa karşılık
gelen ön koltuk katlanmış arkalığa
değmeyecek kadar öne kaydırılmalıdır.
01 Güvenlık
Yolcu kabininde emniyet
01
Sistemler çalıştığında
Sistem
Harekete geçirilmiş
Emniyet kemeri gergisi
Ön tarafta gerçekleşecek bir çarpışmada, yan darbeli bir kazada veya arka tarafta gerçekleşecek bir
çarpışmada.
Hava yastıkları (SRS)
Önden çarpışmada1.
Yan hava yastıkları SIPS
Yandan darbeli bir kazada1.
Hava Perdesi IC
Yandan darbeli bir kazada ve bazı durumlarda önden meydana gelen bir çarpışmada.1
Boynun ani hareket sonucunda
yaralanmasını önleme WHIPS
Arkadan çarpışmada.
1
Aracınızın kaportası hava yastığının açılmadığı bir çarpışmada bile çok ciddi bir biçimde deforme olabilir. Çarpan nesnenin sertliği ve ağırlığı, aracın hızı, çarpışma
açısı vs. gibi bir dizi etken aracınızın güvenlik sistemlerinin nasıl devreye gireceğini belirler.
Hava yastıkları açılmışsa Volvo’nun önerisi:
• Aracınızı yetkili bir Volvo servisine
naklettiriniz. Otomobili hava yastığı açılmış
durumdayken sürmeyiniz.
• Yetkili bir Volvo servisinde otomobilin
güvenlik sistemindeki parçaları
değiştirtiniz.
• Daima bir doktora görününüz.
UYARI
Hava yastığı kontrol modülü orta konsola
yerleştirilmiştir. Orta konsol, su veya başka
bir sıvı ile ıslanırsa, akü kablolarını sökünüz.
Hava yastıkları açılabileceğinden dolayı
aracı çalıştırmaya kalkışmayınız. Aracınızı
yetkili bir Volvo servisine naklettiriniz.
UYARI
Otomobili asla hava yastığı açılmış
durumdayken sürmeyiniz. Bu durum,
direksiyon hakimiyetini zorlaştırabilir. Diğer
güvenlik sistemleri de zarar görmüş olabilir.
Hava yastığı açıldığında ortaya çıkan duman
ve toza yoğun şekilde maruz kalınması
halinde cilt ve gözlerde tahriş/yaralanma
olabilir. Tahriş durumunda, soğuk su ile
yıkayınız. Çabuk açılma işlemi ve hava
yastığı kumaşı, sürtünmeden kaynaklı
yaralanma ve deride yanma hissine yol
açabilir.
DİKKAT
SRS, SIPS, IC ve emniyet kemeri gergi
sistemleri bir çarpışma durumunda sadece
bir kez çalışırlar.
23
8803557s
8803559s
THIS CAR USE EQUIPPED WITH SIPSBAG IN EACH FRONT SEAT
DO NOT INSTALL ANY ACCESSORIES ON THE SIDE OR NEAR THE SIPSBAG
DO NOT USE EXCESSIVE FORCE ON THE SIDE OF THE SEAT
DO NOT USE ASSESSOY SEAT COVERS UNLESS THEY MEET VOLVO´S SPECIFICATION
USE OF OTHER SEAT COVERS COULD REDUCE THE EFFECT OF THE SYSTEM
FOR FURTHER INFORMATION SEE OWNER´S MANUAL
01
SIPS hava yastığı etiketi kapı direğine
yerleştirilmiştir
24
8803558s
BAG
01 Güvenlik
Yolcu kabininde emniyet
AIRBAG etiketleri
SRS hava yastığı uyarı etiketi
SRS hava yastığı uyarı etiketi ön panelin
yolcu tarafının uç kısmına yerleştirilmiştir.
SIPS hava yastığı etiketi
SRS hava yastığı uyarı etiketi
(Avustralya)
01 Güvenlık
Güvenlik modu
Güvenlik modu
3801152s
İlk önce uzaktan kumanda anahtarını
çıkartınız ve tekrar takınız. Aracın elektronik
donanımı kendini normal mod ile yeniden
başlatmayı deneyecektir. Ardından aracı
çalıştırınız. Ekranda hâlâ Güvenlik modu
ibaresi gösteriliyorsa otomobil kullanılmamalı
veya çekilmemelidir. Araç kullanılabilir gibi
görünse bile, gizli hasarlar, hareket ettikten
sonra aracı kontrol etmeyi imkansız kılabilir.
Araç bir çarpışmaya karıştıysa bilgi ekranında
Güvenlik modu - El kitabına bkz. ibaresi
görüntülenebilir. Bu durum, aracın
fonksiyonelliğinin azaldığı anlamına
gelmektedir Güvenlik modu, yakıt hatları,
güvenlik sistemlerinden birine ait sensörler ya
da fren sistemi gibi otomobilin hayati
fonksiyonlarının hasar gördüğü durumlarda
devreye giren koruyucu bir özelliktir.
Aracı çalıştırmaya çalışma
Önce otomobilden hiç yakıt sızmadığını
kontrol ediniz. Yakıt kokusu duyulmamalıdır.
Aracın hareket ettirilmesi
Güvenlik modu sıfırlandıktan sonra Normal
mod ibaresi gösterilirse otomobil tehlikeli
konumdan dikkatlice çıkartılabilir. Aracı
gereğinden fazla götürmeyiniz.
01
UYARI
Ekranda Güvenlik modu mesajı
görüntüleniyorken yakıt kokusu
duyuluyorsa, hiç bir koşulda aracı
çalıştırmayı denemeyiniz. Aracı derhal terk
ediniz.
UYARI
Araç güvenlik modundaysa çekilmemelidir.
Yetkili bir Volvo servisine nakledilmelidir.
UYARI
Otomobiliniz güvenlik modundayken
otomobilinizi kendi başınıza onarmaya veya
elektronik sistemi sıfırlamaya kesinlikle
teşebbüs etmeyiniz. Bu, kişisel
yaralanmaya veya aracın normal şekilde
çalışmamasına neden olabilir. Ekranda
Güvenlik modu görüntülendikten sonra,
aracı kontrol ettirme ve normal durumuna
getirme işlemini daima yetkili bir Volvo
servisinin yapmasını sağlayınız.
Her şey normal görünüyorsa ve yakıt kaçağı
olup olmadığını kontrol ettiyseniz, aracı
çalıştırmayı deneyebilirsiniz.
25
01 Güvenlik
01
Çocuk güvenliği
Genel
Çocuk koltukları
Çocuk koltuklarının konumu
Çocuğun otomobildeki konumu ve donanım
seçimi, çocuğun ağırlığı ve boyuna göre
belirlenir; daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 27.
Volvo, Volvo için tasarlanmış ve Volvo
tarafından test edilmiş çocuk güvenlik
ürünlerine sahiptir.
Aşağıdakiler kullanılabilir:
DİKKAT
Çocukların araçlara bindirilmesiyle ilgili
yönetmelikler ülkeden ülkeye farklılık
gösterir.
Her yaştan ve boydan çocuk araçta doğru
şekilde güvenliği sağlanarak oturtulmalıdır.
Çocuğun bir yolcunun dizinde oturmasına
kesinlikle izin vermeyiniz.
Volvo çocuk güvenlik donanımı otomobilinize
uygun olarak tasarlanmıştır. Bağlama
noktalarının ve bağlantıların doğru
yerleştirildiğinden ve yeterince sağlam
olduğundan emin olmak için, orijinal Volvo
donanımı kullanınız.
26
Diğer çocuk güvenlik ürünlerini kullanırken
ürünle birlikte verilen kurulum talimatlarının
okunması son derece önemlidir.
Çocuk koltuğunun kayışlarını aracın
koltuğunun altındaki yatay ayar çubuğuna,
yaylara, kızaklara veya kirişlere bağlamayınız.
Keskin kenarlar kayışlara zarar verebilir.
Çocuk koltuğunun arkalığının ön panele
yaslanmasına izin veriniz. Bu durum sadece
yolcu hava yastığı bulunmayan veya hava
yastığının devreden çıkartıldığı araçlar için
geçerlidir.
UYARI
Otomobil devreye sokulmuş bir ön yolcu
koltuğu hava yastığı ile donatılmışsa ön
koltuğa kesinlikle çocuk koltuğu
yerleştirmeyiniz. Çocuk güvenlik ürünlerini
takarken sorunla karşılaşırsanız daha
anlaşılır talimatlar için üreticiyle temasa
geçiniz.
• hava yastığının devreye sokulmaması
şartıyla ön yolcu koltuğunda bir çocuk
koltuğu ya da çocuk minderi.
• Arka koltuğa yerleştirilmiş, yüzü arka
koltuğa bakan bir çocuk koltuğu (ön
koltuğun arkalığını destek olarak kullanır).
Çocuk koltukları ve devrede olan hava
yastıkları uyumlu değildir.
Yolcu koltuğu hava yastığı devreye sokulmuş
ise, çocuğu daima arka koltuğa oturtunuz.
Hava yastığı şişerse, yolcu koltuğuna
yerleştirilmiş bir çocuk koltuğunda oturan
çocuk ciddi şekilde yaralanabilir.
UYARI
Boyu 140 cm’den kısa olan kişiler ön
koltuğa yolcu hava yastığı devreden
çıkartılırsa oturmalıdırlar.
01 Güvenlık
Çocuk güvenliği
01
Çocuğun araca yerleştirilmesi
Ağırlık/Yaş
Ön koltuk
Dış arka koltuk
Orta arka koltuk
<10 kg
(0–9 aylık)
Emniyet kemeri ve kayışlarla sabitlenmiş,
arkaya bakan çocuk koltuğu.
L1: Tip onay no. E5 03135
Emniyet kemeri, destek ayakları ve kayışlarla
sabitlenmiş, arkaya bakan çocuk koltuğu.
L1: Tip onay no. E5 03135
Emniyet kemeri, destek ayakları ve
kayışlarla sabitlenmiş, arkaya bakan
çocuk koltuğu.
L1: Tip onay no. E5 03135
9–18 kg
(9–36 aylık)
Emniyet kemeri ve kayışlarla sabitlenmiş,
arkaya bakan çocuk koltuğu.
L 1: Tip onay no. E5 03135
Emniyet kemeri, destek ayakları ve kayışlarla
sabitlenmiş, arkaya bakan çocuk koltuğu.
L 1: Tip onay no. E5 03135
Emniyet kemeri, destek ayakları ve
kayışlarla sabitlenmiş, arkaya bakan
çocuk koltuğu.
L 1: Tip onay no. E5 03135
15–36 kg
(3–12 yaş)
Arkalığı olan veya olmayan çocuk minderi.
L1: Tip onay no. E5 03139
Arkalığı olan veya olmayan çocuk minderi.
L1: Tip onay no. E5 03139
Seçenekler:
• Arkalığı olan veya olmayan çocuk
minderi.
L1: Tip onay no. E5 03139
• Entegre çocuk minderi.
B2: Tip onay no. E5 03140
1
Belirlenmiş olan tip onayında verildiği şekilde belirli çocuk koltukları için uygundur. Çocuk koltukları araca özel, kısıtlı, yarı evrensel ve evrensel olabilir.
2
Bu yaş grubu için entegre edilmiş ve onaylanmıştır.
UYARI
Otomobil devreye sokulmuş bir ön yolcu
koltuğu hava yastığı ile donatılmışsa ön
koltuğa kesinlikle çocuk koltuğu
yerleştirmeyiniz. Çocuk güvenlik ürünlerini
takarken sorunla karşılaşırsanız daha
anlaşılır talimatlar için üreticiyle temasa
geçiniz.
27
01 Güvenlik
Çocuk güvenliği
ISOFIX bağlantı sisteminin montaj noktaları,
yan koltuklarda arka koltuk arkalığının alt
bölümünün arkasına gizlenmiştir.
Montaj noktalarının konumu koltuk arkalığının
döşemesindeki simgelerle gösterilir
(yukarıdaki resme bakınız).
Montaj noktalarına erişmek için koltuk
minderini aşağıya doğru bastırınız.
Bir çocuk koltuğunu ISOFIX montaj
noktalarına bağlarken her zaman için
üreticinin talimatlarına uyunuz.
Araç, çocuk koltukları için üst montaj
noktalarıyla donatılmıştır. Bu montaj noktaları
şapkalıktadır ve plastik kapaklarla
gizlenmiştir. İlgili montaj noktalarına ulaşmak
için plastik kapakları yana yatırınız.
Dış koltuklarda katlanan baş desteği olan
otomobillerde montajın gerçekleşmesi için
baş desteklerinin katlanması gerekir.
Çocuk koltuğunun üst montaj noktalarında
nasıl gerileceği konusunda daha fazla bilgi
için koltuk üreticisinin talimatlarına bakınız.
UYARI
Çocuk emniyet kemerlerinin montaj
noktasında gerilmeden önce her zaman
arka koltuk baş desteklerinin altından
geçirilmesi gerekir.
28
Entegre çocuk minderi*
8803565s
Çocuk koltukları için üst montaj
noktaları
8704364s
Çocuk koltukları için ISOFIX bağlantı
sistemi*
8904139s
01
Volvo’nun arka orta koltuk için olan entegre
takviye minderi özellikle çocuklar için
optimum emniyet sağlamak üzere
tasarlanmıştır. Normal emniyet kemeriyle
birlikte takviye minderi ağırlığı 15 ila 36 kg
arasında değişen çocuklar için onaylanmıştır.
Otomobili sürmeye başlamadan önce şunları
kontrol ediniz:
• emniyet kemerinin çocuğun bedenine
oturduğunu ve gevşek veya bükülmüş
olmadığı
• emniyet kemerinin omzun üzerinden doğru
şekilde geçtiği
• emniyet kemerinin optimal koruma
sağlamak için aşağıda kalça hizasında
olduğunu
01 Güvenlık
Çocuk güvenliği
Takviye minderini indiriniz
Çocuk minderini aşağı yatırınız.
Cırt cırtlı tutturucuyu açınız.
1
Üst kısmı geri kaldırınız.
8505333s
UYARI
8505330s
2
Onarım veya değişiklikler sadece yetkili bir
Volvo servisi tarafından gerçekleştirilmelidir.
Takviye minderde herhangi bir değişiklik
veya ilave yapmayınız. Takviye minderine
bir çarpışma anında oluşabilecek türde
büyük bir yük binerse tüm takviye minderi
değiştirilmelidir. Takviye minderi hasar
görmemiş gibi gözükse de aynı miktarda
korumayı sağlayamayabilir. Çocuk minderi
ağır bir şekilde yıpranmışsa değiştirilmelidir.
3
8505343s
• emniyet kemerinin çocuğun boğazının
üzerinden veya omzunun altından
geçmediği
• baş desteğinin çocuğun başına uygun
şekilde ayarlandığını.
01
29
01 Güvenlik
01
Çocuk güvenliği
Çocuk kilitleri
Takviye minderin kaldırılması
Üst kısmı aşağı yatırınız.
Cırt cırtlı tutturucuyu sabitleyiniz.
1
Çocuk minderini koltuk arkalığının içine
katlayınız.
Arka kapıların manuel olarak
kilitlenmesi
8505334s
DİKKAT
8505344s
8302555s
2
Takviye minderinin her iki kısmının
katlanmadan önce Velcro kayışıyla
sabitlendiğinden emin olunuz. Aksi takdirde
takviye minderi tekrar açıldığında üst kısım
arka koltuk arkalığına sıkışabilir.
3
Çocuk kilitleri arka kapıların dış kenarlarına
yerleştirilmiş olup sadece kapılar açıkken
erişilebilirler. Kilidi döndürmek için anahtar
dilini kullanarak çocuk kilidini devreye sokun
veya devreden çıkartınız.
Kapılar içeriden açılamaz.
Kapılar içeriden açılabilir.
8505335s
DİKKAT
30
Elektrikli çocuk kilidi bulunan araçlarda
manuel çocuk kilidi bulunmaz.
01 Güvenlık
Çocuk güvenliği
01
Arka kapıların* ve elektrikli camların
otomatik olarak kilitlenmesi
UYARI
3603789s
Kilit düğmelerini seyir esnasında her zaman
yukarı çekili tutunuz. Böylece bir kaza
durumunda acil yardım ekiplerinin araca
daha hızlı bir şekilde girmesi sağlanır.
Çocuk kilitleri devredeyken arka koltuktaki
yolcular kapıları içeriden açamazlar.
Çocuk güvenlik kilitleri kontak anahtarı I
veya II konumundayken devreye sokulabilir.
Elektrikli çocuk güvenlik kilitleri devredeyken
arka camlar sadece sürücü kapısından
açılabilir. Arka kapılar içeriden açılamaz.
Sürücü kapısındaki düğmeye basınız. Bilgi
ekranında bir mesaj görüntülenir. Kilitler
devredeyken düğmedeki lamba yanar.
31
Uzaktan kumanda anahtarı/anahtar ......................................................... 34
Anahtarsız çalıştırma ................................................................................ 40
Kilitler ....................................................................................................... 42
Alarm*....................................................................................................... 45
32
KİLİTLER VE ALARM
02
02 Kilitler ve alarm
Uzaktan kumanda anahtarı/anahtar
Genel
02
Otomobil iki uzaktan kumanda anahtarı veya
PCC (Kişisel Otomobil İletişim Sistemi) vardır.
Altı taneye kadar anahtar sipariş edilebilir.
Otomobili çalıştırmak, kilitlemek ve kilidi
açmak için kullanılır.
PCC, uzaktan kumanda anahtarıyla
kıyaslandığında daha fazla işlevselliğe
sahiptir. Bu bölümün geri kalan kısmında
hem PCC’de hem de uzaktan kumanda da
bulunan fonksiyonlar anlatılırken sadece
uzaktan kumanda ifadesi kullanılacaktır.
Tek bir otomobil için maksimum altı uzaktan
kumanda programlanabilir ve kullanılabilir.
UYARI
Eğer araçta çocuklar varsa:
Eğer sürücü otomobili terk ediyorsa kilitlere,
elektrikli camlara ve sunroofa giden güç
uzaktan kumanda anahtarı çıkartılarak
mutlaka kesilmelidir.
Ayrılabilir anahtar dilleri
Uzaktan kumanda anahtarı sürücü kapısının,
bagaj kapağının ve torpido gözünün (servis
kilidi) kilitlerini mekanik olarak açmak/
kapatmak için ayrılabilir bir metal anahtar dili
barındırır.
34
Anahtar dili fonksiyonları için bkz. sayfa 37.
Servis kilidi için bkz. sayfa 38.
Anahtar dillerinin özel kodu, yeni anahtar
dilleri üretebilecek olan yetkili Volvo
servislerinde bulunmaktadır.
Uzaktan kumanda anahtarının kaybı
Bir uzaktan kumandayı kaybederseniz diğer
uzaktan kumanda anahtarlarını yetkili bir
Volvo servisine götürünüz. Kayıp uzaktan
kumanda anahtarının kodu, hırsızlığı
önlemeye dönük bir tedbir olarak sistemden
silinmelidir.
Araca kaydedilmiş geçerli anahtarların sayısı
Araç ayarları
Araç Anahtar hafızası
Anahtar sayısı bölümünden kontrol edilebilir.
Menü sisteminin açıklaması için bkz.
sayfa 94.
Anahtar hafızası – yan aynalar ve
sürücü koltuğu*
Ayarlar otomatik olarak uzaktan kumanda
anahtarına bağlanır; bkz sayfa 61 ve 77.
Araç Anahtar
Bu fonksiyon Araç ayarları
hafızası
Koltuk ve ayna konumları
bölümü altından devreye sokulabilir/
devreden çıkartılabilir. Menü sisteminin
açıklaması için bkz. sayfa 94.
Anahtarsız çalıştırma sistemi bulunan araçlar
için bkz. sayfa 41.
Kilitleme/kilit açma göstergesi
Araç uzaktan kumanda anahtarı kullanılarak
kilitlendiğinde veya açıldığında sinyal
lambaları kilitleme/kilit açma işleminin doğru
şekilde gerçekleştirildiğini belirtir:
• kilitleme: bir kez yanıp söner
• kilit açma: iki kez yanıp söner
Kilitleme işleminde sonraki gösterge sadece
tüm kilitler kapılar kapandıktan sonra devreye
sokulduğunda verilir.
Bu fonksiyon Araç ayarları
Far ayarları
Kilit geri bildirim lambası veya Araç
ayarları
Far ayarları
Kilit açma geri
bildirim lambası bölümünden devreye
sokulabilir veya devreden çıkartılabilir. Menü
sisteminin açıklaması için bkz. sayfa 94.
İmmobilizer
Her bir uzaktan kumandanın özel bir kodu
vardır. Araç sadece doğru koda sahip doğru
uzaktan kumanda anahtarıyla çalıştırılabilir.
02 Kilitler ve alarm
Uzaktan kumanda anahtarı/anahtar
Mesaj
Teknik özellikler
Anahtar hatası
Tekrar deneyiniz
Marş esnasında
uzaktan kumanda
anahtarını okuma
hatası. Aracı tekrar
çalıştırmayı deneyiniz.
Araç anahtarı
Bulunamadı
İmmobilizer El
kitabına bkz.
Sadece PCC’nin
Anahtarsız çalıştırma
fonksiyonu için
geçerlidir. Çalıştırma
sırasında PCC okuma
hatası. Aracı tekrar
çalıştırmayı deneyiniz.
Marş esnasında
uzaktan kumanda
anahtarı fonksiyon
hatası. Yetkili bir Volvo
servisine danışınız.
Fonksiyonlar – uzaktan kumanda
anahtarı/PCC
4
3
5
Uzaktan kumanda anahtarı
3
4
UYARI
Bu fonksiyon mesela sıcak bir havada aracın
içerisini hızlı bir şekilde havalandırmak için
kullanılabilir.
5
3603821s
PCC (Kişisel Otomobil İletişim Sistemi)
Toplam havalandırma fonksiyonu (genel
açma)
veya
düğmesine bir uzun basış (en az
4 saniye), tüm camları açar ya da kapatır
(ayrıca sunroofu da kapatır).
Eğer sunroof ve camlar uzaktan kumanda
anahtarı ile kapatılacaksa, hiç kimsenin
elinin sıkışma tehlikesi olmadığından emin
olunuz.
2
1
02
Yaklaşma aydınlatması
Bagaj kapağı
Panik fonksiyonu
2
1
Aracı çalıştırmak için bkz sayfa. 81.
Uzaktan kumanda anahtarında zayıf pil
Aşağıdaki durumlarda piller değiştirilmelidir:
• bilgi lambası yanıyorsa ve ekranda Araç
anahtarı Pili zayıf ibaresi gösteriliyorsa ve/
veya
• kilitler 20 metre dahilinde uzaktan
kumanda anahtarının sinyallerine sık sık
yanıt vermiyorsa.
Pili değiştirmek için bkz. sayfa 39.
Kilitleme
Kilit açma
3905616s
Bilgi ekranında (kombine gösterge
panelindeki) görünen aşağıdaki hata
mesajları elektronik immobilizer ile ilgilidir:
Fonksiyon düğmeleri
Kilitleme – Kapıları ve bagaj kapağını kilitler
ve sonra alarmı çalıştırır.
Kilit açma – Kapıların ve bagaj kapağının
kilidini açar ve alamı devreden çıkartır.
Bu fonksiyon tüm kapıların kilitlerini aynı anda
açmak yerine, düğmeye bir kez basıldığında
sürücü kapısını ve düğmeye bir kez daha
35
02 Kilitler ve alarm
Uzaktan kumanda anahtarı/anahtar
Yaklaşma aydınlatması – Aracın ışıklarını
belirli bir mesafeden yakmak için kullanılır.
Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 69.
Özel fonksiyonlar – PCC
DİKKAT
2
2
1
2
Gösterge lambaları
aşağıdaki çizimde
gösterilen bilgileri sağlar.
Mesafe
Uzaktan kumanda, araçtan 20 metreye kadar
menzile sahiptir.
DİKKAT
Uzaktan kumanda anahtarının fonksiyonu
çevredeki radyo dalgaları, binalar,
topografik şartlar vb. yüzünden etkilenebilir.
Araç her zaman anahtar dili kullanılarak
kilitlenebilir/kilidi açılabilir; bkz. sayfa 37.
36
3603840s
Bagaj kapağı – Sadece bagaj kapağının
kilidini açar (ancak kapağı açmaz). Daha fazla
bilgi için bkz. sayfa 43.
Panik fonksiyonu – Acil bir durumda dikkati
seçmek için kullanılır. Sinyal lambaları ve
kornayı devreye sokmak için kırmızı düğmeye
en az 3 saniye basılı tutun veya 3 saniye
içerisinde iki kez basınız. Fonksiyon en az
5 saniye çalıştıktan sonra aynı düğme
kullanılarak durdurulabilir. Aksi takdirde
fonksiyon 2 dakika 45 saniye sonra otomatik
olarak durur.
Eğer bilgi düğmesine artarda ve farklı
yerlerde basılmasında sonra (ayrıca
7 saniye sonra ve ışık PCC’nin etrafında
dolaştıktan sonra) gösterge lambalarından
hiçbiri yanmıyorsa, yetkili bir Volvo servisine
başvurunuz.
Bilgi düğmesi
Gösterge lambaları
Bilgi düğmesinin
kullanımı gösterge
lambaları
vasıtasıyla araçtan belirli
bilgilere erişebilmeyi sağlar.
Bilgi düğmesinin kullanımı
1. Bilgi düğmesine basınız
.
2. Tüm gösterge lambaları
yaklaşık
7 saniye yanıp söner ve ışık PCC’nin
etrafında dolaşır. Bu, araçtan bilgilerin
okunduğunu gösterir. Bu esnada başka
düğmelerden birine basılırsa okuma
işlemi yarıda kesilir.
1
2
3
4
3603841s
02
basıldığında ise geri kalan kapıları açacak
(10 saniye içinde) şekilde ayarlanabilir. Bu
Kilitleme ayarları
fonksiyon Araç ayaları
Kilit açma, kapılar altından değiştirilebilir.
Menü sisteminin tanımı için bkz. sayfa 94.
Yeşil sürekli ışık: araç kilitli.
Sarı sürekli ışık: araç kilitli değil.
Kırmızı sürekli ışık: alarm çalışmış.
İki gösterge lambasında kırmızı ışık
sırayla yanıp sönüyor: bu durum HBS
(Kalp atışı sensörü) aracılığıyla araçta
birisinin olabileceğini belirtir. Bu gösterge
02 Kilitler ve alarm
Uzaktan kumanda anahtarı/anahtar
sadece alarm harekete geçirildiğinde
görüntülenir.
Mesafe
PCC kilit fonksiyonları araçtan 20 m’ye kadar
menzile sahiptir.
Yakınlaşma aydınlatması, panik fonksiyonları
ve bilgi düğmesi ile çalışan fonksiyonlar
araçtan maksimum 100 m’ye kadar menzile
sahiptir.
DİKKAT
Uzaktan kumanda anahtarının fonksiyonu
çevredeki radyo dalgaları, binalar,
topografik şartlar vb. yüzünden etkilenebilir.
PCC menzili dışında
PCC, araçtan bilgilerin okunabileceğinden
daha uzak bir mesafedeyse PCC’nin
etrafında ışık dolaştırılmaksızın aracın
bırakıldığı son durum gösterilir.
Kilidi açmak/Kilitlemek için kullanılan en son
PCC doğru durumu gösterir.
DİKKAT
Bilgi düğmesine basıldığında hiç bir
gösterge lambasının yanmamasının sebebi
PCC ile araç arasındaki son haberleşmenin
çevredeki radyo dalgaları, binalar,
topografik şartlar vb. tarafından
engellenmesi olabilir.
Kalp Atışı Sensörü
Bu fonksiyon
bir HBS (Kalp Atışı sensörü)
vasıtasıyla çalışır. HBS aracın alarm
sisteminin tamamlayıcısı olup araçta birisi
olup olmadığını belirli bir mesafeden
gösterebilir. Bu gösterge sadece alarm
harekete geçirildiğinde görüntülenir.
HBS, bir yolcunun aracın şasisine aktarılan
nabzını tespit edebilir. Bu sebeple HBS’nin
fonksiyonu gürültü ve titreşime açık
ortamlarda bozulabilir.
Anahtarsız çalıştırma
Bkz. sayfa 40.
Ayrılabilir anahtar dili
Uzaktan kumanda anahtarının ayrılabilir
anahtar dilini torpido gözüne ve eşya
bölmesine1 erişimi engellemek için kullanınız.
Yani uzaktan kumanda anahtarı sadece
kapıları açmak ve aracı sürmek için
kullanılabilmektedir.
02
Bu anahtar dili, mesela aracı servise veya bir
otelin parkına bırakmadan önce torpido
gözünü kilitlemek için kullanılır (ayrıca servis
kilidi de denir; bkz. sayfa. 38). Uzaktan
kumanda anahtarını verin ve ayrılabilir
anahtar dili sizde kalsın.
Anahtar diliyle kilit açma
Uzaktan kumanda anahtarının fonksiyonları
devre dışı kaldıysa veya uzaktan kumanda
anahtarının pilleri bittiyse anahtar dili
kullanılabilir.
Bagaj kapağının kilidini açma, bkz. sayfa 44.
Sürücü kapısının kilidi kapı kolundaki anahtar
deliği kullanılarak (merkezi kilidi devreye
sokmadan) açılabilir. Ancak bu alarmı
harekete geçirir. Uzaktan kumanda anahtarını
kontağa takarak alarmın etkinliğini kaldırınız.
1 Belirli
pazarlar için geçerlidir.
37
02 Kilitler ve alarm
Uzaktan kumanda anahtarı/anahtar
Servis kilidi*
Anahtarın çıkarılması
Servis kilidi: anahtar dilini torpido gözünde
saat yönünde 180 derece döndürünüz. Yani
bagaj kapağı bloke edilerek uzaktan
kumanda anahtarıyla açılamaz (bilgi
ekranında bir mesaj gösterilir).
02
1
3603822s
8302565s
2
Torpido gözünün kilitlenmesi, bkz. sayfa 43.
Anahtar dilini
tam geriye doğru çekerken,
yay yüklü mandalı
Servis kilidi devrede değilken uzaktan kumanda
anahtarı için aktif kilitler.
yana kaydırınız.
1. Uzaktan kumanda anahtarını yuvası
yukarıya doğru bakacak şekilde tutunuz ve
anahtar dilini yuvasının içine doğru
indiriniz.
2. Anahtar dilini hafifçe bastırınız. Anahtar
dili yerine oturduğunda bir "tık" sesi
duymalısınız.
38
8302564s
Anahtarın takılması
Anahtar dilini, zarar vermemeye özen
göstererek dikkatli bir şekilde uzaktan
kumanda anahtarına yerleştiriniz.
Servis kilidi devredeyken uzaktan kumanda
anahtarı için aktif kilitler.
02 Kilitler ve alarm
Uzaktan kumanda anahtarı/anahtar
Uzaktan kumanda anahtarının pilinin
değiştirilmesi
kumanda anahtarını yavaşça zorlayarak
açınız.
DİKKAT
1
3603816s
2
1
Uzaktan kumanda anahtarını düğmeleri
yukarı gelecek şekilde ters döndürünüz; bu
şekilde açıldığında pillerin yere düşmesi
önlenir.
2
ÖNEMLİ
Pile ve kutup başlarına parmaklarınızla
dokunmayınız, aksi takdirde fonksiyonlarına
zarar verebilirsiniz.
3603817s
Pil türü: CR2430, 3 V (uzaktan kumanda
anahtarında bir ve PCC’de iki).
ÖNEMLİ
G015518
Açma
Anahtar dilini
tam geriye doğru
çekerken, yay yüklü mandalı
yana
kaydırınız.
Yay yüklü mandalın arkasındaki deliğe bir
tornavida sokunuz ve
uzaktan
02
Montaj
1. Uzaktan kumanda anahtarını sıkıca
bastırarak birleştiriniz.
2. Uzaktan kumanda anahtarını yuvası
yukarıya doğru bakacak şekilde tutunuz
ve anahtar dilini yuvasının içine doğru
indiriniz.
3. Anahtar dilini hafifçe bastırınız. Anahtar
dili yerine oturduğunda bir "tık" sesi
duymalısınız.
Pil değiştirme
3
Uzaktan kumanda anahtarı
Pili dikkatli bir şekilde çıkarınız. Yeni bir
pili (+) aşağıya bakacak şekilde
yerleştiriniz.
PCC
Pilleri dikkatli bir şekilde çıkarınız. Önce,
yeni bir pili (+ ) yukarıya bakacak şekilde
yerleştiriniz. Beyaz plastik şeridi ara
kısma yerleştiriniz ve son olarak (+)
aşağıya bakacak şekilde ikinci bir pili
yerleştiriniz.
Eski pilleri çevreye zarar vermeyecek
şekilde atınız.
Pilin/pillerin, kapağın içerisinde gösterilen
(+) ve (–) tarafları itibariyle nasıl
yerleştirildiklerini yakından inceleyiniz.
39
02 Kilitler ve alarm
Anahtarsız çalıştırma
Anahtarsız çalıştırma (sadece PCC)
02
isteyen bir kişi beraberinde PCC’yi
bulundurmalıdır. PCC aracın diğer tarafında
ise, bir kapı kilidini açmak veya kapatmak
mümkün değildir.
Anahtarsız kilit ve ateşleme sistemi
8302561s
Resimdeki kırmızı daireler sistemin
antenlerinin kapsadığı alanı göstermektedir.
PCC’nin anahtarsız çalıştırma fonksiyonu bir
anahtara gerek kalmadan aracın kilidinin
açılmasını, sürülmesini ve kilitlenmesini
sağlar. Sadece PCC’yi yanınızda
bulundurmanız yeterlidir. Sistem, örneğin
elleriniz doluyken aracı daha kolay ve daha
rahat bir şekilde açmanızı sağlar.
Aracın iki PCC’si Anahtarsız çalıştırma
fonksiyonunu birleştirir. Ek PCC’ler sipariş
edilebilir.
PCC menzili
Kapıyı veya bagaj kapağını açmak için PCC
ile kapı kolu veya bagaj kapağı arasındaki
mesafenin en fazla 1,5 metre olması gerekir.
Yani kapı kilidini açmak veya kapatmak
40
sokulabilir. Bu sebeple bütün PCC’lerin iyice
korunması oldukça önemlidir.
ÖNEMLİ
Asla PCC’yi araçta bırakmayınız.
Eğer tüm PCC’ler araçtan çıkartılırsa ve eğer
tüm kapılar kapalıysa o zaman bilgi ekranında
bir mesaj görünür ve aynı anda sesli
hatırlatma sinyali duyulur. PCC araca geri
getirildiğinde mesaj silinir.
PCC fonksiyonuna engelleme
Elektromanyetik alanlar ve parazitler
anahtarsız çalıştırma sistemini engelleyebilir.
Bu nedenle PCC’yi mobil telefonların veya
metal cisimlerin yanına koymayınız.
Uyarı mesajı ve sesli ikaz sinyali, PCC şu
durumlardan sonra araca geri getirildiğinde
silinir:
Yine de engelleme meydana gelirse, PCC’yi
ve anahtar dilini normal şekilde kullanınız,
bkz. sayfa 35.
• Bir kapı açılıp kapanmıştır.
• PCC kontağa takılmıştır.
• READ düğmesine basılmıştır.
PCC’nin güvenli kullanımı
Anahtarsız çalıştırma fonksiyonlu bir PCC
araçta bırakılmışsa araç kilitlendiğinde geçici
olarak devre dışı kalır. Bu sayede izinsiz
girişler önlenir.
Ancak, eğer birisi araca izinsiz girip PCC’yi
bulursa, o zaman yeniden devreye
Kilit açma
Kapıları kapı tutamağıyla veya bagaj kapağını
tutamağıyla açınız.
Anahtar diliyle kilit açma
PCC’deki anahtarsız çalıştırma fonksiyonu
çalışmıyorsa sürücü kapısı kilidi anahtar
diliyle açılabilir. Bu durumda merkezi kilit
devreye girmez.
DİKKAT
Kilidin anahtar dili ile açılması alarmı
devreye sokar. Devreden çıkartmak için,
bkz. sayfa 46.
02 Kilitler ve alarm
Anahtarsız çalıştırma
Anahtar hafızası – sürücü koltuğu ve
yan aynalar*
PCC hafıza fonksiyonu
Eğer araca PCC’si olan birden fazla kişi
yaklaşırsa, o zaman sürücü kapsını açan
kişinin ayarları geçerli olur.
02
Sürücü kapısı açıldıktan sonra ayarlar iki
şekilde değiştirilir:
• sürücü koltuğu konumundan: PCC’deki
kilit açma düğmesine basınız, bkz.
sayfa 35
• koltuk ayarları düğmesine basınız, bkz.
sayfa 61.
Kilitleme
Kapıları ve bagaj kapağını dışarıdaki kapı
kollarından birindeki kilitleme düğmesine
basmak suretiyle kilitleyiniz.
Aracın kilitlenebilmesi için tüm kapıların ve
bagaj kapağının kapalı olması gerekir. Aksi
takdirde araç kilitlenmez.
Kilit ayarları
Anahtarsız çalıştırma fonksiyonu, Araba
ayarları
Kilitleme ayarları
Anahtarsız
giriş altından aracın hangi kapılarının kilidinin
açılacağını belirleyecek şekilde ayarlanabilir.
Menü sisteminin açıklaması için bkz.
sayfa 94.
41
02 Kilitler ve alarm
Kilitler
Kilitleme ve açma
02
kapı kolunu çekiniz. Kapıyı açmak için kapı
kolunu iki kez çekiniz.
İçeriden
Dışarıdan
Uzaktan kumanda anahtarı aynı anda tüm
kapıları ve bagaj kapağını kilitler/kilitlerini
açar. Kilitleme esnasında kapıların kilit
düğmeleri ve iç kapı kolları devre dışı kalır1.
Tekrar otomatik kilitleme
Kapıların hiç biri veya bagaj kapağı kilit
açıldıktan sonra iki dakika içerisinde
açılmazsa tümü otomatik olarak tekrar
kilitlenir. Bu fonksiyon aracın yanlışlıkla
kilitlenmeden bırakılmasını engeller. Alarm
bulunan araçlar için bkz sayfa 45.
8302562s
Otomobilin kilitleri açıksa yakıt deposu
kapağı açılabilir. Eğer otomobil kilitli ve alarm
devredeyse açılmaz.
DİKKAT
Kapı açıkken bile araç kilitlenebilir1. Açık
kapı kapatıldığında o da kilitlenir ve uzaktan
kumanda anahtarının içeride kilitli kalma
riski vardır.
1
Sadece belirli pazarlardaki araçlar için
geçerlidir, fakat Anahtarsız sürüş özelliği olan
araçlar için geçerli değildir.
UYARI
Araç dışarıdan kilitlendiyse, aracın içinde
oturan kişiler kilitli kalabilir.
Kapıların tümü ve bagaj kapağı kapı
panelindeki kapı düğmeleri kullanılarak aynı
anda kilitlenebilir veya kilitleri açılabilir.
Kilit açma
Kapı kilit açma düğmesine basınız. Ayrıca
tüm camları da açmak için düğmeyi basılı
tutunuz.
Kilitleme
Ön kapılar kapandıktan sonra kapı kilidi
düğmesine basınız. Tüm camları ve eğer
varsa sunroofu da kapatmak için basılı
tutunuz.
Bütün kapılar, kapalı olmaları durumunda ilgili
kilitleme düğmelerine manuel olarak
basılarak kilitlenebilir. Kapı kilidini açmak için
1 Belirli
42
pazarlar için geçerlidir.
Otomatik kilitleme
Kapılar ve bagaj kapağı araç hareket etmeye
başladığında otomatik olarak kilitlenir.
Kilit ayarları
Bu fonksiyon Araç ayarları
Otomatik kilitleme, kapılar bölümünden
devreye sokulabilir/devreden çıkartılabilir.
Menü sisteminin tanımı için bkz. sayfa 94.
02 Kilitler ve alarm
Kilitler
Torpido gözü
A
Gösterge panelindeki alarm göstergesi
alarmın devrede olduğunu belirtecek şekilde
yanıp sönmeye başlar.
Bagaj kilidinin kilitlenmesi/açılması
B
02
Bagaj kapağı kapalıyken kapılar kilitlenirse,
bagaj kapağının kilidi araç uzaktan kumanda
anahtarı ile kilitleninceye kadar açık kalır.
Serviste kilitleme, bkz sayfa 38.
Uzaktan kumanda anahtarıyla kilit açma
Bagaj kapağının kilidini açmak için uzaktan
kumanda anahtarı düğmesine basınız.
DİKKAT
Fonksiyon bagaj kapağını açmaz.
Gösterge panelindeki alarm göstergesi
alarmın devrede olmadığını göstermek için
söner. Alarm seviyesi ve hareket sensörleri ve
bagaj kapağının açılmasıyla ilgili sensörler
otomatik olarak devreden çıkartılır. Kapılar
kilitli kalır ve alarm devrededir.
1
3603845s
Torpido gözü kilidini anahtarı saat
yönünün tersinde çeyrek tur (90 derece)
döndürmek suretiyle açınız. Kilit açık
konumundayken anahtar deliği dik
konumdadır.
Torpido gözünü anahtarı saat yönünde
çeyrek tur (90 derece) döndürmek
suretiyle kilitleyiniz. Kilitli
konumundayken anahtar deliği yatay
konumdadır.
Torpido gözü sadece uzaktan kumanda
anahtarındaki çıkartılabilir anahtar diliyle
kilitlenebilir veya açılabilir.
3905612s
8302560s
Aracın içeriden açılması
Bagaj kapağının kilidini açmak için far kontrol
paneli düğmesine
basınız.
Uzaktan kumanda anahtarıyla kilitleme
Uzaktan kumanda anahtarının kilitleme
düğmesine basınız, bkz. sayfa 35.
43
02 Kilitler ve alarm
Kilitler
1
3905611s
8302568s
02
1. Uzaktan kumanda anahtarını kontaktan
çıkartınız. Devreden çıkarma işleminin
mümkün olabilmesi için motor durduktan
sonra bir dakikadan fazla süre geçmemiş
olmalıdır.
2. Düğmeye basınız.
Araç alarmla donatılmışsa hareket ve eğim
detektörlerinin de* devreden çıkartılması
gerekir, bkz sayfa 47.
Deadlock güvenlik kilidi fonksiyonu1
Anahtar diliyle kilit açma
2
8302569s
Deadlock güvenlik kilidi devredeyken kapılar,
kilitlendiklerinde içeriden açılamazlar.
Deadlock güvenlik kilidi uzaktan kumanda
anahtarıyla etkinleştirilir ve kapılar
kilitlendikten 10 saniye sonra devreye girer.
Bagaj kapağını açmak için olan uzaktan
kumanda anahtarı düğmesi çalışmıyorsa
bagaj kapağı kilidi anahtar diliyle açılabilir.
Anahtar deliğini kapatan tapayı çıkartınız.
Anahtar dilini resimde gösterildiği
şekilde saat yönünün tersine yarım tur
döndürerek bagaj kapağının kilidini
açınız.
Bir aracın deadlock güvenlik kilidi sadece
uzaktan kumanda anahtarıyla açılabilir.
Sürücü kapısı dışarıdan anahtarla da
açılabilir.
Deadlock güvenlik kilitlerinin geçici
olarak devreden çıkartılması
Eğer araçta birisi kalmak istiyorsa ve yine de
kapıları dışarıdan kilitlemek istiyorsanız,
deadlock güvenlik kilidi fonksiyonu devreden
çıkartılabilir.
1 Belirli
44
pazarlar için geçerlidir.
Düğmedeki ışık, araç uzaktan kumandayla
kilitlenene kadar yanmaya devam eder.
10 saniye süreyle veya araç kilitlenene kadar
ekranda bir mesaj gösterilir. Detektörler ve
deadlocklar aracın bir sonraki çalıştırılışında
yeniden devreye girer.
UYARI
Birisinin içeride kilitli kalma riskini ortadan
kaldırmak için deadlock sistemini devreden
çıkartmadan hiç kimsenin aracın içinde
kalmasına izin vermeyiniz.
02 Kilitler ve alarm
Alarm*
Alarm aşağıdaki durumlarda devreye girer:
• bir kapı, motor kaputu veya bagaj kapağı
açıldı
• anahtar deliğinde onaylanmamış bir
anahtar kullanılmış veya kilit zorlandığında.
• Yolcu kabininde hareket tespit edildiğinde
(bir hareket detektörü takılıysa)
• araç kaldırıldığında ya da çekildiğinde (bir
eğim detektörü* takılmışsa)
• Akü kablosu söküldüğünde
• Sirenin bağlantılarını sökmeye çalışan
olursa.
alarm sisteminde bir arıza varsa, bilgi
ekranında bir mesaj belirir. Yetkili bir Volvo
servisine başvurunuz.
Uzaktan kumanda anahtarının kilitleme
düğmesine basınız. Aracın sinyal lambalarının
uzunca bir şekilde yanıp sönmesi alarmın
kurulu olduğunu ve kapıların kilitli olduğunu
belirtir.
Alarm sistemi bileşenlerini onarma veya
değiştirme teşebbüsünde bulunmayınız. Bu
gibi teşebbüsler sigorta şartlarını
etkileyebilir.
02
Aracın alarmın kurulduğunu teyit etme şeklini
Araç ayarları
Kilit ayarları
Anahtarsız çalıştırma bölümü altında
gereksinimleriniz doğrultusunda
ayarlayabilirsiniz. Menü sisteminin tanımı için
bkz. sayfa 94.
Alarm göstergesi
DİKKAT
Yolcu kabininde herhangi bir hareket olması
durumunda hareket algılayıcıları alarmı
devreye sokar. Bu sebeple araç
camlarından birinin açık bırakılması veya
elektrikli yolcu kabini ısıtıcısının kullanılması
durumunda alarm devreye girebilir. Bunu
önlemek için: aracı bırakırken pencereleri
kapatınız ve yolcu kabininden gelen havayı
yolcu kabininden yukarıya doğru
yönlendirilmeyecek şekilde gönderin.
Alarmın kurulması
DİKKAT
8302563s
Genel
Ön panelindeki alarm göstergesi alarm
sisteminin durumunu gösterir:
• lamba sönük– alarm devrede değil
• lamba saniye bir kez yanıp sönüyor –
alarm devrede
• alarm devreden çıkartıldıktan sonra (ve
uzaktan kumanda anahtarı kontağa
takılana ve kontak konumu I’e ulaşılana
kadar) lamba hızlı bir şekilde yanıp
sönüyor – alarm tetiklenmiş.
45
02 Kilitler ve alarm
Alarm*
02
Alarmın devreden çıkartılması
Aktif bir alarmın kapatılması
Uzaktan kumanda anahtarının kilit açma
düğmesine basınız. Aracın sinyal lambalarının
iki kez kısa bir şekilde yanıp sönmesi alarmın
devreden çıkartıldığını ve kapı kilitlerinin
açıldığını belirtir.
Uzaktan kumanda anahtarı kilit açma
düğmesine basınız veya uzaktan kumanda
anahtarını kontağa takınız. Sinyal
lambalarının iki kez yanıp sönmesiyle teyit
edilir.
Diğer alarm fonksiyonları
Alarmın otomatik olarak kurulması
Bu fonksiyon aracın yanlışlıkla alarm
kurulmadan bırakılmasını önler.
Araç kilidi uzaktan kumanda anahtarıyla
açılmışsa (ve alarm devreden çıkartılmışsa)
ve kapılar veya bagaj kapağı iki dakika
içerisinde açılmamışsa alarm otomatik olarak
kurulur. Araç ayrıca aynı esnada kilitlenir.
Alarm sinyalleri
Alarm çalışmaya başladığında:
• 30 saniye boyunca alarm çalar. Bu alarmın
aracın aküsünden bağımsız olarak kendi
pili vardır.
• Sinyal lambaları beş dakika boyunca veya
alarm devreden çıkartılana dek yanıp
söner.
Uzakta kumanda anahtarı çalışmıyor
Uzaktan kumanda anahtarı çalışmıyorsa
aşağıdaki şekilde alarm kapatılabilir ve araç
çalıştırılabilir:
1. Sürücü kapısını anahtar diliyle açınız.
Alarm devreye girer ve alam çalar.
2. Uzaktan kumanda anahtarını kontağa
takınız. Alarm devreden çıkar. Alarm
göstergesi uzaktan kumanda anahtarı
takılana dek hızlıca yanıp söner.
46
02 Kilitler ve alarm
Alarm*
Alarmın geçici olarak devreden
çıkartılması
Araç deadlock güvenlik kilidi fonksiyonuyla
donatılmışsa bu da aynı esnada devreye
girer, bkz. sayfa 44.
Detektörlerin devre dışı bırakılması
3905611s
Alarmın test edilmesi sistemi
Alarmın feribot yolculuğu gibi durumlarda
yanlışlıkla tetiklenmesini engellemek için
hareket ve eğim detektörleri geçici olarak
devre dışı bırakılabilir.
Devreden çıkarma düğmesine basınız.
Devreden çıkarma işleminin mümkün
olabilmesi için motor durduktan sonra bir
dakikadan fazla bir süre geçmemiş olmalıdır.
Araç kilitlenene kadar düğmedeki ışık
yanmaya devam eder.
Ekranda bir mesaj 10 saniye boyunca veya
araç kilitlenene kadar gösterilir.
Detektörler aracın bir sonraki çalıştırılışında
tekrar devreye girerler.
Yolcu kabinindeki hareket detektörünün
test edilmesi
1. Bütün pencereleri kapatınız. Araç
içerisinde kalınız.
2. Alarmı kur, bkz sayfa 45.
3. 15 saniye bekleyiniz.
4. Kollarınızı koltuk arkalığı yüksekliğinde
ileri ve geri doğru hareket ettirerek
alarmı harekete geçiriniz. Alarm çalar ve
tüm sinyal lambaları yanıp söner.
5. Aracın kilidini uzaktan kumanda
anahtarıyla açarak alarmı devreden
çıkartınız.
5. Aracın kilidini uzaktan kumanda
anahtarıyla açarak alarmı devreden
çıkartınız.
02
Kaputtaki alarm sensörlerinin test
edilmesi
1. Arabanın içine oturun ve alarmı devreden
çıkartınız, bkz. sayfa 46.
2. Alarmı devreye sokunuz, bkz sayfa 45.
Araçta kalınız ve uzaktan kumanda
anahtarının düğmesiyle kapıları
kilitleyiniz.
3. 15 saniye bekleyiniz.
4. Gösterge panelinin altındaki kolu
kullanarak kaputu açınız. Alarm çalar ve
tüm sinyal lambaları yanıp söner.
5. Aracın kilidini uzaktan kumanda
anahtarıyla açarak alarmı devreden
çıkartınız.
Kapılardaki alarm sensörlerinin test
edilmesi
1. Alarmı kur, bkz sayfa 45.
2. 15 saniye bekleyiniz.
3. Anahtar dilini kullanarak sürücü kapısını
açınız.
4. Sürücü kapısını açınız. Alarm çalar ve
tüm sinyal lambaları yanıp söner.
47
Göstergeler ve kumandalar ...................................................................... 50
Kontak anahtarı konumları ....................................................................... 59
Koltuklar ................................................................................................... 60
Direksiyon simidi ...................................................................................... 63
Aydınlatma................................................................................................ 64
Silecekler ve yıkama................................................................................. 73
Camlar ve iç ve dış dikiz aynaları ............................................................. 75
Elektrikli sunroof* ..................................................................................... 79
Motorun çalıştırılması ............................................................................... 81
Şanzımanlar.............................................................................................. 84
Ayak freni.................................................................................................. 87
El freni ...................................................................................................... 89
48
SÜRÜŞ ORTAMINIZ
03
03 Sürüş ortamınız
Göstergeler ve kumandalar
Göstergelere genel bakış
1
2
3
4
5
6
7
8
03
20
9
11
10
12
9
10
13
18
17
16
15
14
8505311s
19
Soldan direksiyon
50
03 Sürüş ortamınız
Göstergeler ve kumandalar
Fonksiyon
Sayfa
Fonksiyon
Sayfa
Menüler ve mesajlar, yöne göstergeleri, ana/kısa
lar, yol bilgisayarı
97, 67, 65,
118
Menü kontrolü, klima kontrolü ve müzik sistemi
94, 102,
112
Cruise control sistemi
122, 58
Klima kontrolü, ECC
102
Korna, hava yastıkları
63, 15
Vites kolu
84
Kombine gösterge paneli
54, 58
Aktif şasi (Four-C) kumandaları
121
Menü, ses sistemi ve telefon kumandası
94, 109,
140
Silecekler ve yıkama
73, 74
Kontak
81
Direksiyon simidi ayarları
63
Çalıştırma/durdurma düğmesi
59
El freni
89, 89
Dörtlü flaşör
67
Kaput açma kolu
172
Kapı kolu
–
Koltuk ayarı
60
Kontrol paneli
75, 77, 31,
42
Far kumandası, yakıt deposu kapağı ve bagaj kapağı
açma kolu
64, 155,
158
03
51
03 Sürüş ortamınız
Göstergeler ve kumandalar
1
2
3
4
5
6
7
8
03
9
10
11
10
20
11
19
18
17
16
15
14
13
8505325s
12
Sağdan direksiyon
52
03 Sürüş ortamınız
Göstergeler ve kumandalar
Fonksiyon
Sayfa
Fonksiyon
Sayfa
Dörtlü flaşör
67
Kontrol paneli
75, 77, 31,
42
Kontak
59
Koltuk ayarı
60
Çalıştırma/durdurma düğmesi
81
Kaput açma kolu
172
Cruise control sistemi
122, 123
El freni
89, 89
Kombine gösterge paneli
54, 58
Direksiyon simidi ayarları
63
Korna, hava yastıkları
63, 15
Menüler ve mesajlar, yöne göstergeleri, ana/kısa farlar,
yol bilgisayarı
97, 67, 65,
118
Menü, ses sistemi ve telefon kumandası
94, 109,
140
Aktif şasi (Four-C) kumandaları
121
Silecekler ve yıkama
73, 74
Vites kolu
84
Far kumandası, yakıt deposu kapağı ve bagaj kapağı
açma kolu
64, 155,
158
Klima kontrolü, ECC
102.
Kapı kolu
–
Menü kontrolü, klima kontrolü ve müzik sistemi
94, 102,
112
03
53
03 Sürüş ortamınız
Göstergeler ve kumandalar
Saatler
Gösterge, bilgi ve uyarı lambaları
1
2
3
3
03
T2
1
Bilgi ekranları
Bilgi ekranları
sabit cruise control, yol
bilgisayarı ve mesajlar gibi aracın bazı
fonksiyonları hakkında bilgiler gösterir.
Bilgiler metin ve simgelerle gösterilir.
Bilgi ekranlarını kullanan fonksiyonların
altında daha başka tanımlar vardır.
1
Kombine gösterge panelindeki sayaçlar
Hız göstergesi
Yakıt göstergesi, ayrıca bkz. yakıt
doldurma, sayfa 155.
Takometre
Bu saat motor devrini dakikadaki devir
sayısı cinsinden gösterir (d/d).
123456
12.3
0
3801154s
0
1
3603843s
0
12:34
P
1
1
1
2
_3 C
o
2
Gösterge ve uyarı lambaları
Gösterge ve bilgi lambaları
Gösterge ve uyarı lambaları1
Uzun far ve sinyal lambası simgesi
İşlevsellik kontrolü
Kontak II konumundayken veya motor
çalıştırıldığında tüm gösterge ve uyarı
lambaları yanar. Motor çalıştıktan sonra, el
freni indirildiğinde sönecek olan el freni
simgesi hariç diğer tüm simgelerin sönmesi
gerekir.
Motor çalışmazsa veya fonksiyon kontrolü
kontak anahtarı II konumundayken
gerçekleşirse aracın emisyon sistemindeki
1
54
Bazı motor modellerinde düşük yağ basıncı
lambası kullanılmaz. Uyarılar gösterge ekranı
metniyle verilir, bkz sayfa 173.
3603801s
Bilgi ekranları
03 Sürüş ortamınız
Göstergeler ve kumandalar
arızaları gösteren lamba ve düşük yağ basıncı
lambası hariç tüm lambalar 5 saniye
içerisinde söner.
daha hızlı bir şekilde yanıp sönmezse
römorktaki veya otomobildeki lambalardan
biri arızalıdır.
Gösterge ve bilgi lambaları
Emisyon sisteminde arıza
Sistemi kontrol ettirmek için yetkili
Volvo servisine uğrayınız.
Simge
Teknik özellikler
Römork üzerindeki sinyal
lambaları
Emisyon sisteminde arıza
ABS arızası
Arka sis lambası
Denge sistemi
Motor ön ısıtıcısı (dizel)
Yakıt deposunda düşük
yakıt seviyesi
Bilgi, gösterge ekranı
metnini okuyunuz
Uzun far Açık
Sol sinyal lambaları
Sağ sinyal lambaları
Römork üzerindeki sinyal
lambaları
Bu lamba, sinyal lambaları kullanıldığında ve
römork bağlandığında yanıp söner. Lamba
ABS arızası
Bu simge yanarsa sistem
çalışmıyordur. Aracın normal fren sistemi
çalışmaya devam eder ancak ABS
fonksiyonu yoktur.
1. Otomobili güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapatınız.
2. Motoru tekrar çalıştırınız.
3. Lambanın yanık kalması durumunda
yetkili bir Volvo servisine gidiniz ve ABS
sistemini kontrol ettiriniz.
Arka sis lambası
Bu simge arka sis lambası yandığında
yanar.
Denge sistemi
Yanıp sönen lamba, denge sisteminin
kullanımda olduğunun göstergesidir. Bu
lamba sabit bir şekilde yanmaya
başladığında sistemde bir arıza var demektir.
Motor ön ısıtıcısı (dizel)
Bu simge motorun ön ısıtılması
esnasında yanar. Ön ısıtma işlemi sıcaklık
–2 °C’nin altındayken gerçekleşir. Araç simge
söndükten sonra çalıştırılabilir.
Yakıt deposunda düşük yakıt
seviyesi
Bu simge, depoda, benzinli araçlar için
sekiz litre ve dizel araçlar için ise yedi litre
yakıt kaldığı zaman yanar.
03
Bilgi, gösterge ekranı metnini
okuyunuz
Aracın sistemlerinden biri tasarlandığı şekilde
çalışmazsa bu bilgi simgesi yanar ve bilgi
ekranında bir metin gözükür. Mesaj metni
READ düğmesi kullanılarak silinir (bkz.
sayfa 97) veya bir süre sonra otomatik olarak
kaybolur (süre, belirtilen fonksiyona göre
değişir). Bilgi simgesi diğer simgelerle birlikte
de yanabilir.
DİKKAT
Bir servis mesajı görüntülendiğinde lamba
ve mesaj READ düğmesi kullanılarak silinir
veya bir süre sonra otomatik olarak silinir.
Uzun far Açık
Bu lamba, uzun far yandığında ve
uzun far selektörü devreye girdiğinde yanar.
Sol sinyal lambaları
Sağ sinyal lambaları
55
03 Sürüş ortamınız
Göstergeler ve kumandalar
Dörtlü flaşörler kullanıldığında iki taraftaki
sinyal lambaları da yanıp söner.
Gösterge ve uyarı lambaları
Simge
Teknik özellikler
Düşük yağ basıncı1
03
Park freni çekili
Hava yastıkları – (SRS)
Emniyet kemeri uyarısı
Alternatör şarj etmiyor
Fren sisteminde arıza
Uyarı
1
Bazı motor modellerinde düşük yağ
basıncı lambası kullanılmaz. Uyarılar
gösterge ekranı metniyle verilir, bkz
sayfa 173 ve 174.
Düşük yağ basıncı
Bu simge seyir esnasında yanarsa
motor yağ basıncı çok düşüktür. Motoru
derhal durdurun ve motor yağ seviyesini
kontrol ediniz, gerekiyorsa üzerini
56
tamamlayınız. Simge yanarsa ve yağ seviyesi
normalse, yetkili bir Volvo servisine danışınız.
Park freni çekili
Bu simge el freni çekildiğinde sürekli
sabit bir şekilde yanar. Elektrik el freninde bu
simge çekilme esnasında yanıp söner ve
daha sonra sabit bir şekilde yanar.
Yanıp sönen bir simge bir arıza çıktığı
anlamına gelir. Bilgi ekranındaki mesajı
okuyunuz.
DİKKAT
Bu simge mekanik el freni sadece hafif
çekiliyken yanar.
Hava yastıkları – SRS
Bu simge yanmaya devam ederse
veya seyir esnasında yanarsa emniyet kemeri
tokasında, SRS, SIPS veya IC sistemlerine bir
arıza tespit edilmiştir. Sistemi kontrol
ettirmek için derhal yetkili bir Volvo servisine
uğrayınız.
Emniyet kemeri uyarısı
Bu lamba ön veya arka koltukta oturan
biri emniyet kemerini takmazsa yanar.
Alternatör şarj etmiyor
Seyir esnasında elektrik sisteminde bir
arıza oluşursa bu simge yanar. Yetkili bir
Volvo servisine danışınız.
Fren sisteminde arıza
Lamba yanarsa, fren hidrolik seviyesi
çok düşük olabilir. Aracı güvenli bir yerde
durdurunuz ve fren hidroliği haznesindeki
seviyeyi kontrol ediniz; bkz. sayfa 176.
Eğer fren ve ABS simgeleri aynı anda yanarsa
fren güç dağıtım sisteminde bir arıza olabilir.
1. Otomobili güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapatınız.
2. Motoru tekrar çalıştırınız.
• Her iki lamba da sönerse yolcuğunuza
devam ediniz.
• Eğer lambalar yanmaya devam ederse
fren hidrolik seviyesini kontrol ediniz. Bkz.
sayfa 176. Eğer fren hidrolik seviyesi
normalse ve lambalar yanıyorsa, fren
sistemini kontrol ettirmek için aracınızı
yetkili bir Volvo servisine dikkatli şekilde
kullanarak götürünüz.
UYARI
Haznedeki yağ seviyesi MIN yazısının
altındaysa araç, fren sistemini kontrol
ettirmek için yetkili bir Volvo servisine
nakledilmelidir.
03 Sürüş ortamınız
Göstergeler ve kumandalar
UYARI
Fren ve ABS lambaları aynı anda yanarsa,
aracın arkasının sert bir fren anında kayma
tehlikesi vardır.
Uyarı
Aracın emniyetini ve/veya
sürülebilirliğini etkileyebilecek bir arıza
belirlendiğinde kırmızı uyarı lambası yanar.
Aynı esnada bilgi ekranında açıklayıcı bir
metin gösterilir. Arıza düzeltilene kadar lamba
yanmaya devam eder ancak ekrandaki
mesaj, READ düğmesine basılarak silinebilir;
bkz. sayfa 97. Uyarı lambası diğer lambalarla
birlikte de yanabilir.
ve açık olan kapıları, kaputu ve bagaj
kapağını kapatınız.
Eğer araç 7 km/saatten daha düşük
bir hızda sürülürse bilgi lambası yanar.
Eğer araç 7 km/saatten daha yüksek
bir hızda sürülürse uyarı lambası yanar.
03
Eylem:
1. Güvenli bir yerde durunuz. Aracı daha
fazla sürmeyiniz.
2. Bilgi ekranındaki bilgiyi okuyunuz.
Ekrandaki mesaj doğrultusunda gerekli
işlemleri uygulayınız. Mesajı READ
düğmesini kullanarak siliniz.
Uyarı – kapılar kapalı değil
Kapılardan biri, motor kaputu1 veya bagaj
kapağı tam olarak kapanmadıysa kombine
gösterge panelindeki açıklayıcı bir metinle
birlikte bilgi veya uyarı lambası yanar. Aracı
en kısa sürede güvenli bir yerde durdurunuz
1 Sadece
alarm bulunan araçlar.
57
03 Sürüş ortamınız
Göstergeler ve kumandalar
Kilometre sayacı
Saat
Kilometre sayacı ve saati kumandaları
1
T2
0
12.3
1
12:34
P
T2
0
_3 C
o
123456
12.3
12:34
1
_3 C
o
58
3801156s
2
1
3801157s
2
Kilometre sayacı ve düğmesi
Saat ve ayar düğmesi
Bu saatler kısa mesafeleri ölçmek için
kullanılır.
düğmesine kısa bir süre
basıldığında iki kilometre sayacı T1 ve T2
arasında geçiş yapılır. Daha uzun bir süreyle
basıldığında (2 saniyeden uzun) aktif
kilometre sayacı sıfırlanır. Mesafe ekranda
gösterilir
.
Saati ayarlamak için düğmeyi
saat
yönünde/saat yönünün tersinde çeviriniz.
Bilgi ekranında
ayarlanan saat gösterilir.
Saatin yerinde bir mesaj nedeniyle geçici
olarak bir lamba görüntülenebilir; bkz.
sayfa 97.
G016141
03
Kumandaların konumu
03 Sürüş ortamınız
Kontak anahtarı konumları
Uzaktan kumanda anahtarı çıkartıldığında
kullanılabilecek müzik sistemi fonksiyonları
için, bkz. sayfa 109.
Fonksiyonlar
DİKKAT
Kontak anahtarının I veya II konumlarında
olması gerekliyse fren/debriyaj pedalına
basılmamalıdır.
Motoru durdurun
START/STOP düğmesine basınız. (Eğer
motor çalışıyorsa ve araç hareket halindeyse,
motor duruncaya kadar düğmeye basılı
tutunuz.)
Kontağı 0 konumuna döndürünüz
Konum I, II veya III’den konum 0’a dönmek
için START/STOP düğmesine basınız.
3905610s
DİKKAT
Kontaktaki yabancı nesneler fonksiyonu
engelleyebilir veya kilidi tahrip edebilir.
Uzaktan kumanda anahtarlı kontak anahtarı,
çalıştırma/durdurma düğmesi
Uzaktan kumanda anahtarını takınız ve
çıkartınız
Uzaktan kumanda anahtarı kontağa takılmış.
Hafif bir itiş ile uzaktan kumanda anahtarı
doğru konumda yakalanır.
Uzaktan kumanda anahtarı tek bir dokunuş
ile kontaktan çıkartılır. Bu durumda anahtar
yerinden çıkar ve oradan alınabilir.
Otomatik şanzımanın* P konumunda olması
gerekir.
Kontak konumu 0
Uzaktan kumanda anahtarını kontağa takınız.
Kontak konumu I
Uzaktan kumanda anahtarını kontağın içine
bastırınız ve START/STOP düğmesine
basınız.
Kontak konumu II
Uzaktan kumanda anahtarını kontağın içine
bastırınız ve START/STOP düğmesine
yaklaşık 2 saniye basınız.
Motorun çalıştırılması III
Motoru çalıştırınız bkz. sayfa 81.
03
DİKKAT
Araç çekilirken, farların yanabilmesi için
kontak anahtarı II konumunda olmalıdır.
Konum
Fonksiyon
0
Kilometre sayacı, saat ve sıcaklık
göstergesi aydınlatılır. Direksiyon
kilidinin etkinliği kaldırılır. Ses
sistemi kullanılabilir.
I
Sunroof, elektrikli camlar, telefon,
havalandırma fanı, ECC, ön cam
silecekleri, kullanılabilir.
II
Farlar yanar. Uyarı/gösterge
lambaları 5 saniye boyunca
yanar. Sadece motor çalışırken
çalışan ısıtmalı koltuklar ve arka
cam buğu çözücüsü dışında tüm
donanımlar çalışır.
59
03 Sürüş ortamınız
Koltuklar
Ön koltuklar
Ön koltuk arkalığının yatırılması
03
2
4
3
1
2
8505315s
6
Bel desteği, çarkı döndürünüz1.
İleri/geri: direksiyon simidine ve pedallara
olan uzaklığı ayarlamak için kolu
kaldırınız. Konumu değiştikten sonra
koltuğun yerine oturduğunu kontrol
ediniz.
Koltuk minderinin ön kısmını kaldırınız/
indiriniz, yukarı/aşağı pompalayınız.
Koltuk arkalığının yatıklığını ayarlayınız,
çarkı döndürünüz.
Koltuğu indiriniz/kaldırınız, yukarı/aşağı
pompalayınız.
Elektrikli koltuk* için kontrol paneli.
UYARI
Sürücü koltuğu konumunu hiçbir zaman
sürüş sırasında değil, sürüşten önce
ayarlayınız. Koltuğun konumuna
sabitlendiğini kontrol ediniz.
elektrikli koltuk için de geçerlidir.
8505326s
5
3
1 Ayrıca
3
Yolcu koltuğunun arkalığı uzun yüklere yer
açmak için öne doğru katlanabilir.
Koltuğu mümkün olduğunca geriye/
aşağıya doğru kaydırınız.
Koltuk arkalığını dik konuma getiriniz.
Arkalığın arkasındaki mandalları kaldırınız
ve öne doğru katlayınız.
Koltuğu baş desteği torpido gözünün altına
"kilitlenecek" şekilde ittiriniz.
1
2
3
3603820s
1
60
Elektrikli koltuk*
Koltuk minderi üstü/altının ön kenarı
Koltuk ileri/geri ve yukarı/aşağı
Koltuk arkalığı eğimi
Elektrikli ön koltuklarda, bir eşya tarafından
engellendiğinde devreye giren aşırı yüklenme
koruması vardır. Bu durum oluşursa kontağı
kapatın ve koltuğu tekrar ayarlamaya
başlamadan önce bir müddet bekleyiniz.
Bir seferde elektrik motorlarından sadece teki
kullanılabilir.
03 Sürüş ortamınız
Koltuklar
Hazırlıklar
Koltuklar, kapı uzaktan kumandalı anahtarla
açıldıktan sonra, anahtar kontakta olmaksızın
belirli bir süre için ayarlanabilir. Koltuk ayarı
normalde, kontak açıkken ve motor
çalışıyorken her zaman yapılabilir.
Uzaktan kumanda anahtarındaki
anahtar hafızası*
Sürücü koltuğu ve kapı aynalarının konumları,
araç uzaktan kumanda anahtarıyla
kilitlendiğinde anahtar hafızasına kaydedilir.
Hafıza fonksiyonlu koltuk*
2
3
Anahtar hafızası, Araç anahtarı hafızası
Koltuk ve ayna konumları altında devreye
sokulabilir/devreden çıkartılabilir. Menü
sisteminin tanımı için, bkz. sayfa 94.
03
DİKKAT
4
İki uzaktan kumandadaki anahtar hafızası ve
koltuk hafızası tümüyle birbirinden
bağımsızdır.
8505312s
G014387
1
anahtarındaki kilit açma düğmesine bakarak
da kullanmak mümkündür.
Ayarı kaydediniz
1. Koltuk ve kapı aynalarını ayarlayınız.
2.
düğmesine basarken aynı anda
düğme,
,
, veya
‘ü basılı tutunuz.
Kayıtlı bir ayarın kullanılması
–
hafıza düğmelerinden birine koltuk
ve kapı aynaları durana kadar basınız.
Düğmeyi bırakırsanız koltuğun hareketi
kesilir.
Aracın kapı kilidi aynı uzaktan kumandayla
açıldığında ve sürücü kapısının açılmasıyla
birlikte sürücü koltuğu ve aynı zamanda kapı
aynaları otomatik olarak anahtar hafızasında
kayıtlı konumlarına geçer.
DİKKAT
Koltuk ve kapı aynaları zaten uygun
konumda bulundukları takdirde hareket
etmezler.
Ayrıca anahtar hafızasını, sürücü kapısının
açılmasıyla birlikte uzaktan kumanda
61
03 Sürüş ortamınız
Koltuklar
Acil durdurma
Koltuk yanlışlıkla hareket etmeye başlarsa,
durdurmak için düğmelerden birine basınız.
03
Anahtar hafızasındaki koltuk konumuna
ulaşmak için yeniden başlatma, uzaktan
kumanda anahtarı kilit açma düğmesine
basılarak yerine getirilebilir. Bu durumda
sürücü kapısı açılmalıdır.
Arka koltuklar
Dış baş desteklerinin indirilmesi, arka
koltuk*
Arka koltuk arkalığının yatırılması
Bilgi için bkz. sayfa 159.
Baş desteği, orta koltuk, arka
Isıtmalı/havalandırmalı koltuklar*
Bkz. sayfa 102.
62
8505332s
Sıkışma tehlikesi! Çocukların kumandalarla
oynamadığından emin olunuz. Ayar
esnasında koltuğun önünde, arkasında veya
altında herhangi bir eşya bulunmadığından
emin olunuz. Arka koltukta oturan yolcuların
sıkışmamasına dikkat ediniz.
3801190s
UYARI
Baş desteği yolcunun boyuna göre dikey
doğrultuda ayarlanır. Baş desteğinin üst
bölümü başın arka kısmının ortasına göre
ayarlanır. Gerektiği kadar yukarıya doğru
kaydırınız. Baş desteğini tekrar indirmek için
sol taraftaki direğin yanındaki düğmeye
basılırken baş desteği aşağıya doğru
bastırılmalıdır.
1. Kontak I veya II konumunda olmalıdır.
2. Görüş açınızı iyileştirmek maksadıyla
arka baş desteklerini indirmek için
düğmeye basınız.
Yan koltuklarda yolcular varsa baş
desteklerini alçaltmayınız. Baş desteği elle
arkaya doğru kaydırılır.
DİKKAT
Baş destekleri kaldırıldıktan sonra
sabitlenmelidir.
03 Sürüş ortamınız
Direksiyon simidi
Ayarlama
Tuş takımları
Korna
1
2
03
Direksiyon simidinin ayarlanması
Direksiyon simidi hem yükseklik hem de
erişim için ayarlanabilir:
1. Direksiyon simidini çözmek için kolu
kendinize doğru çekiniz.
2. Direksiyon simidini size uyan
konuma
ayarlayınız.
3. Direksiyon simidini sabitlemek için
kolu
geriye doğru itiniz. Kol sertse
kolu geriye doğru iterken aynı esnada da
direksiyon simidini hafifçe bastırınız.
Direksiyon simidindeki tuş takımları
Cruise control sistemi, bkz. sayfa 122
Adaptif cruise control sistemi, bkz.
sayfa 125
Müzik sistemi ve telefon kumandası, bkz.
sayfa 109
3603793s
6401073s
2
3603792s
1
Korna
Korna çalmak için direksiyon simidinin
ortasına basınız.
UYARI
Aracı kullanmaya başlamadan önce
direksiyon simidini ayarlayın ve yerine
sabitleyiniz.
Hıza duyarlı hidrolik direksiyonda* direksiyon
sertliğinin seviyesi ayarlanabilir, bkz.
sayfa 121.
63
03 Sürüş ortamınız
Aydınlatma
Far düğmeleri
Far seviye ayarı
Araçtaki yük miktarı far huzmesinin dikey
konumunu etkileyerek karşıdan gelen
sürücülerin gözlerini kamaştırabilir. Far
huzmesinin yüksekliğini ayarlayarak bunu
önleyiniz. Eğer araç çok yüklü ise huzmeyi
aşağı indiriniz.
1
2
3
4
5
3501881s
03
Genel bakış, lamba düğmeleri
Ekran ve gösterge aydınlatmasını
ayarlamak için ayar düğmesi
Arka sis lambaları
Ön sis farları*
Far düğmeleri
Far seviyesi ayarı
Gösterge paneli aydınlatması
Farklı gösterge ekranı ve panel lambaları
kontak konumuna bağlı olarak açılabilir.
Ekran aydınlatması karanlıkta otomatik olarak
azalır ve hassasiyeti, ayar düğmesiyle
ayarlanır
.
Gösterge paneli aydınlatmasının yoğunluğu
ayar düğmesiyle ayarlanır.
64
1. Motoru çalışır tutunuz veya kontağı I
konumuna getiriniz.
2. Far seviyesini yükseltmek/alçaltmak
için ayar düğmesini döndürünüz.
Bi-Xenon ve Aktif Bi-Xenon farlı* araçlarda
otomatik far seviyesi ayarı vardır ve bunlarda
ayar düğmesi bulunmaz.
03 Sürüş ortamınız
Aydınlatma
Ana/kısa far
Kısa far
Motor çalıştırıldığında far kumandası
konumundaysa, kısa far otomatik olarak*
devreye girer. Eğer gerekirse, yetkili Volvo
servisinde bu konum için otomatik kısa fara
geçme özelliği devre dışı bırakılabilir.
1
03
3501888s
Far kumandası ve selektör kolu
Teknik özellikler
Otomatik*/devreden
çıkarılmış kısa far. Sadece
uzun far selektörü.
Pozisyon/park lambası
Otomatik kısa far. Uzun far
ve uzun far selektörü bu
konumda çalışır.
Uzun far yakıldığında kombine gösterge
panelinde
simgesi yanar.
Uzun far selektörü
Kolu hafifçe direksiyon simidine doğru
konumuna çekiniz. Uzun far, kumanda kolu
bırakılana kadar yanar.
Sırasıyla fonksiyon devredeyken (sol) ve devrede
değilken (sağ) far düzeni
Araç aktif farlarla (Aktif Bi-Xenon Farlar, ABL)
donatılmışsa farlardan gelen ışık virajlarda ve
kavşaklarda emniyeti artıracak şekilde azami
aydınlatmayı sağlaması için direksiyonun
hareketini takip eder.
Araç çalıştırıldığında fonksiyon otomatik
olarak devreye girer. Daha sonra orta
konsoldaki
düğmesi ile devreye
sokulabilir/devreden çıkartılabilir.
Fonksiyon sadece alacakaranlıkta ve araç
hareket halindeyken devreye sokulabilir.
DİKKAT
Uzun far sadece
devreye sokulabilir.
Uzun far
Uzun far sadece far kumandası
konumundaysa devreye sokulabilir. Uzun
farı, selektör kolunu direksiyon simidine
doğru en son
konuma getirip bırakarak
devreye sokabilir/devreden
çıkartabilirsiniz.
3501889s
Motor çalışıyorken veya kontak II
konumundaysa,
konumunda kısa far
her zaman otomatik olarak devreye alınır.
2
Konum
Aktif Bi-Xenon Farlar*
konumunda
65
03 Sürüş ortamınız
Aydınlatma
Pozisyon/park lambaları
Fren lambası
Ön sis farları*
Fren lambası fren yapıldığında otomatik
olarak yanar.
Far kumandası konum/park lambaları
konumunda
Far kumandasını orta konuma döndürünüz
(aynı esnada plaka aydınlatması da yanar).
Bagaj kapağı açıldığında arkada
bulunabilecek kişileri uyarmak için
aydınlatma da yanar.
66
Sadece 50 km/s’in üzerindeki hızlarda olmak
kaydıyla ABS 0,5 saniyeden daha uzun süre
devrede kalırsa veya sert bir fren yapılırsa
sistem devreye girer. Araç hızı 30 km/s’in
altında olduğunda fren lambaları normal
olarak yeniden yanar ve dörtlü flaşör
otomatik olarak yanar. Dörtlü flaşör araç
yeniden sürülene kadar yanık kalır ve dörtlü
flaşör düğmesi kullanılarak devreden
çıkarılabilir.
3501900s
3603815s
03
Acil durum fren lambası ve otomatik
dörtlü flaşörler, EBL
Acil Durum Fren Lambaları (EBL) sert fren
durumunda veya ABS devreye girdiğinde
yanar. Bu fonksiyon, arkadan gelen araçları
anında uyarmak için fren lambalarının yanıp
söndüğü anlamına gelir.
Ön sis farları düğmesi
Ön sis farları uzun/kısa farlarla veya konum
lambaları/park lambalarıyla birlikte yakılabilir.
Açma/kapatma düğmesine basınız. Sis farları
açıkken düğmedeki ışık yanar.
DİKKAT
Ön sis farlarının kullanımına dair
yönetmelikler ülkeden ülkeye farklılık
gösterir.
03 Sürüş ortamınız
Aydınlatma
Arka sis lambaları
Dörtlü flaşör
Sinyal lambaları/dörtlü flaşör
2
1
03
3603798s
3501909s
3501901s
1
2
Arka sis farları düğmesi
Dörtlü flaşör
Sinyal lambaları/dörtlü flaşör
Arka sis lambası bir arka lambadan oluşur ve
sadece uzun/kısa far veya ön sis lambaları ile
birlikte yakılabilir.
Dörtlü flaşörü devreye sokmak için düğmeye
basınız. Dörtlü flaşör devreye girdiğinde
kombine gösterge panelinin iki tarafındaki
sinyal lambaları yanıp söner.
Sürekli yanıp sönme düzeni
Kolu yukarı veya aşağı
konumuna
getiriniz.
Açma/kapatma düğmesine basınız. Kilitler
devredeyken düğmedeki lamba yanar.
Arka sis lambası yakıldığı zaman arka sis
lambasının kombine gösterge panelindeki
gösterge simgesi
ve düğmesindeki
ışığı yanar.
DİKKAT
Arka sis farlarının kullanımına dair
yönetmelikler ülkeden ülkeye farklılık
gösterir.
Araç ani fren yaptığında, acil durum fren
lambaları (EBL) devreye girdiğinde ve hız
30 km/s’nin altına indiğinde dörtlü flaşör
otomatik olarak devreye girer. Bu lambalar
araç durduğu sürece yanık kalır ve araç
yeniden sürüldüğünde ve düğmesine
basıldığında otomatik olarak devreden çıkar.
Kumanda kolu konumunda kalır veya elle ya
da direksiyon simidinin hareketine göre
otomatik olarak geri döner.
Kısa yanıp sönme düzeni
Kumanda kolunu yukarı veya aşağı
yönde
konumuna getirip bırakınız. Sinyal
lambaları üç kez yanıp söner.
Sinyal lambaları sembolü
Bkz. sayfa 54.
67
03 Sürüş ortamınız
Aydınlatma
Ön tavan aydınlatması
2
Otomatik aydınlatma
Yolcu kabini aydınlatması
düğmesi nötr
konumdayken otomatik olarak yakılır ve
söndürülür.
3
Aydınlatma aşağıdaki durumlarda yanar ve
30 saniye yanık kalır:
1
Okuma lambaları ve ön tavan aydınlatması
kumandaları
Sol okuma lambası, açık/kapalı
Sağ okuma lambası, açık/kapalı
İç aydınlatma
Ön okuma lambaları tavan konsolundaki
ve
düğmeleriyle kumanda edilir.
anahtarının tüm yolcu kabini aydınlatması
için üç konumu vardır:
• Kapalı – sağ taraf basılı, otomatik
aydınlatma devre dışı.
• Nötr konumda – otomatik aydınlatma
devreye girer.
68
• Aracın kilidini anahtar veya uzaktan
kumanda ile dışarıdan açarsanız
• motor durdurulmuş ve kontak anahtarı
konum 0’da ise
Bu lamba aşağıdaki durumlarda söner:
• Motor çalıştırıldığında
• araç dışarıdan kilitlemişse
Kapılardan biri açıkken bu ışık yanar ve
iki dakika yanık olarak kalır.
Yolcu kabini aydınlatması aracın kilidi
açıldıktan sonra 30 dakika içinde manüel
olarak devreye sokulabilir veya devreden
çıkartılabilir.
Aydınlatma manüel olarak yakılmışsa ve
sonra araç kilitlenirse bir dakika sonra
otomatik olarak söndürülür.
Arka tavan aydınlatması
3501886s
• Açık – sol tarafına basıldığında, yolcu
kabini lambası yanar.
3501882s
03
İç aydınlatma
Arka tavan aydınlatması
Lambalar ilgili düğmelere basılmak suretiyle
yakılabilir veya söndürülebilir.
Zemin aydınlatması/Basamak
aydınlatması*
Zemin aydınlatması/basamak aydınlatması
ön kapılardan biri açıldığında/kapatıldığında
otomatik olarak devreye girer/devreden çıkar.
Torpido gözü aydınlatması.
Torpido gözü aydınlatması kapı açıldığında/
kapatıldığında otomatik olarak yakılır/
söndürülür.
03 Sürüş ortamınız
Aydınlatma
Güvenli eve gidiş aydınlatması
Yaklaşma aydınlatması
Dış aydınlatmaların bazıları araç kilitlendikten
sonra güvenli eve gidiş aydınlatması olarak
yanık tutulabilirler.
Yaklaşma aydınlatması uzaktan kumanda
anahtarı ile yakılabilir, bkz. sayfa 35 ve aracın
ışıklarını belli bir mesafeden yakmak için
kullanılır.
Fonksiyon uzaktan kumanda anahtarı ile
devreye sokulunca park lambaları, gösterge
lambaları, yan ayna lambaları, plaka
aydınlatması, iç tavan lambaları ve basamak
aydınlatması yanar.
3501890s
Yaklaşma aydınlatmasının yanık kalacağı
süre Araç ayarları
Aydınlatma ayarları
Yaklaşma aydınlatması bölümünde
ayarlanabilir. Menü sisteminin tanımı için bkz.
sayfa 94.
03
Far düzeni, trafiğin soldan olduğu yerlerde
3501891s
1. Uzaktan kumanda anahtarını kontaktan
çıkartınız.
2. Sol kumanda kolunu direksiyona doğru
sonuna kadar çekip bırakınız.
3. Otomobilden inip kapıyı kilitleyiniz.
Güvenli eve gidiş aydınlatmasının yanık
Aydınlatma
kalacağı süre Araç ayarları
ayarları
Güvenli eve gidiş aydınlatması
bölümünde ayarlanabilir. Menü sisteminin
tanımı için bkz. sayfa 94.
Far düzeninin ayarlaması
Far düzeni, trafiğin sağdan olduğu yerlerde
Farların yansıtması karşıdan gelenlerin
gözlerini kamaştırmayacak şekilde ve trafiğin
soldan veya sağdan olmasına göre
69
03 Sürüş ortamınız
Aydınlatma
Aracın gönderildiği ülkeye göre konumun
sol veya sağ taraftan akan trafiğe göre
tasarlanacağı belirlenir.
ayarlanmalıdır. Doğru ışık ayarı yol kenarını
da daha iyi aydınlatacaktır.
Bi-Xenon ve Aktif Bi-Xenon farlar*
A
Örnek 1
Eğer İsveç’te teslim edilen bir araç
İngiltere’de kullanılacaksa, farların ayarlı
konuma getirilmesi gerekir .
B
Örnek 2
İngiltere’de teslim edilen bir araç sol taraftan
akan trafiğe göre tasarlanmıştır ve orada,
farları normal konumda
kullanılabilir.
3501895s
03
Far düzenini ayarlamak için far kumandası
Normal konum – far düzeni aracın
gönderildiği ülkeye için doğrudur.
Uyarlanmış konum – zıt far düzenine göre
tasarlanmıştır.
UYARI
Farlar üzerindeki çalışmalar Xenon lambası
üzerindeki yüksek gerilim ünitesi nedeniyle
son derece dikkatli bir şekilde
gerçekleştirilmelidir.
70
Halojen farlar
Halojen farların far düzeni, far camının
maskelenmesi ile yeniden ayarlanır. Far
düzeni çok iyi olmayabilir.
Farların maskelenmesi
1. Soldan direksiyonlu araçlar için A ve B
şablonlarını veya sağdan direksiyonlu
araçlar için C ve D şablonlarını 1:2
oranında kopyalayınız; şablonlar için 72.
sayfaya bakınız. Mesela büyütme özelliği
olan bir fotokopi makinesi kullanabilirsiniz.
2. Şablonu kendinden yapışkanlı su
geçirmez bir materyale transfer ediniz ve
kesiniz. Ayrıca kırmızı noktaları
işaretleyiniz.
3. Kendinden yapışkanlı şablonları far
camlarında referans noktaları oluşturan
kızımı noktalarla eşleşecek şekilde
yerleştiriniz; bkz. sayfa 71.
03 Sürüş ortamınız
Aydınlatma
Halojen farların maskelenmesi
03
Soldan direksiyonlu araçların maskelenmesi
Sağdan direksiyonlu araçların maskelenmesi
71
03 Sürüş ortamınız
Aydınlatma
Şekiller, halojen farlar
03
A
B
LHD RIGHT
LHD LEFT
D
RHD LEFT
C
0300430s
RHD RIGHT
72
03 Sürüş ortamınız
Silecekler ve yıkama
Ön cam silecekleri
Aralıklı silme
Birim zamanda silme sayısını,
aralıklı silme seçildiğinde ayar
düğmesini kullanarak ayarlayınız.
0
Sürekli silme
Silecekler normal hızda çalışırlar.
Silecekler yüksek hızda çalışırlar.
2
3603799s
1
Ön cam silecekleri ve ön cam yıkayıcıları
Yağmur sensörü açık/kapalı
Ayar düğmesi hassasiyeti/frekansı
Ön cam silecekleri kapalı
Cam sileceklerini kapatmak için
kumanda kolunu 0 konumuna
getiriniz.
0
Tek silme
Bir kez silmesi için kumanda
kolunu yukarı kaldırınız ve
bırakınız.
ÖNEMLİ
Silecekler ön camı silerken bol miktar
yıkama suyu kullanınız. Silecekler çalışırken
camın ıslak olması gerekir.
Yağmur sensörü*
Yağmur sensörü camda tespit ettiği suyun
miktarına göre cam sileceklerini otomatik
olarak çalıştırır. Yağmur sensörünün
hassasiyeti ayar düğmesi kullanılarak
ayarlanabilir.
Hassasiyetin devreye sokulması ve
ayarlanması
Yağmur sensörünü devreye sokarken araç
çalışıyor veya kontak konumu I veya II olmalı
ve ön cam silecek kumanda kolu konumu 0
olmalıdır.
Düğmeye
basarak yağmur sensörünü
devreye sokunuz. Cam silecekleri bir kez
çalışır.
03
Sileceklerin fazladan bir siliş daha yapması
için kumanda kolunu yukarı bastırınız.
Ayar düğmesini daha yüksek hassasiyet için
yukarı ve daha düşük hassasiyet için aşağıya
döndürünüz. (Ayar düğmesi yukarı doğru
döndürüldüğünde ilave bir silme işlemi
gerçekleştirilir.)
Devreden çıkarma
düğmesini döndürerek yağmur
sensörünü devreden çıkartınız veya kumanda
kolunu başka bir silecek programına getiriniz.
Yağmur sensörü devreye sokulduğunda
kombine gösterge panelinin sağ tarafındaki
ekranda yağmur sensörü simgesi
gösterilir.
73
03 Sürüş ortamınız
Silecekler ve yıkama
Anahtar kontaktan çıkarıldığında veya kontak
kapatıldıktan beş dakika sonra, yağmur
sensörü otomatik olarak devreden çıkarılır.
Far yıkama ve ön cam yıkama
ÖNEMLİ
Yıkama fonksiyonu
Çalıştırma
Ön cam ve far yıkayıcılarının çalışması için
kumanda kolunu
direksiyon simidine
doğru çekiniz.
Kumanda kolu bırakıldıktan sonra silecekler
çok sayıda ilave silme işlemi yaparlar. Işığın
gücünün engellenmemesi için farlar sıra ile
yıkanır.
DİKKAT
Bir seferde tek bir far yıkanır.
74
Yüksek basınçlı far yıkama*
Yüksek basınçlı far yıkaması yüksek miktarda
yıkama sıvısı tüketir. Sıvıdan tasarruf etmek
için farlar her beşinci seferde bir otomatik
olarak yıkanırlar.
1
Ön cam silecekleri otomatik araç
yıkayıcılarında çalışabilir ve hasar görebilir.
Araç çalışırken veya kontak I veya II
konumundayken yağmur sensörü devreden
çıkabilir. Kombine gösterge panelindeki
simge ve düğmedeki lamba sönebilir.
3603805s
03
Isıtmalı yıkayıcı uçları*
Yıkayıcı uçları yıkama sıvısının donup
katılaşmasını engellemek için soğuk
havalarda otomatik olarak ısıtılır.
03 Sürüş ortamınız
Camlar ve iç ve dış dikiz aynaları
Lamine camlar
Cam hırsızlığa karşı daha iyi koruma
ve yolcu kabininde daha iyi bir ses
yalıtımı sunacak şekilde
güçlendirilmiştir. Ön cam ve yan
camlar* lamine camdır.
Su ve kir tutmayı engelleyici kaplama*
Ön camlar ve/veya yan aynalar kötü
hava koşullarında görüşü iyileştiren
bir kaplamayla kaplanmıştır. Bakım, bkz.
sayfa 210.
Dikiz aynası/kapı aynaları
Belirli hava koşullarında kir tutmayı
engelleyici kaplamanın fonksiyonu kapı
aynalarının buz çözücüsü kullanıldığında
iyileşir.
Cam aynalarını ısıtın:
• buz veya karla kaplanmışlarsa
• sağanak yağmurda ve kirli yol koşullarında
• buğulanmışlarsa
ÖNEMLİ
Camlardan buz temizlemek için metal buz
kazıyıcılarını kullanmayınız. Su ve kire karşı
koruyucu kaplama zarar görebilir. Kapı
aynalarındaki buzu temizlemek için buz
çözücüyü kullanınız. Bir buz kazıyıcısı ayna
camını çizebilir!
Elektrikli camlar
1
2
3
03
3603790s
Genel
Sürücü kapısı kontrol paneli
Elektrikli çocuk kilidi* ve arka elektrikli
camları devreden çıkarma düğmesi, bkz.
sayfa 31.
Arka cam kumandaları
Ön cam kumandaları
UYARI
Camları sürücü kapısındaki kumandadan
kapatırken arka koltuktaki yolcuların hiç
birinin ellerinin cama sıkışma riskinin
bulunmadığından emin olunuz.
75
03 Sürüş ortamınız
Camlar ve iç ve dış dikiz aynaları
Camları kapatırken, özellikle de uzaktan
kumanda anahtarını kullanıyorken
çocukların veya diğer yolcuların ellerini
sıkıştırma tehlikesinin bulunmadığından
emin olunuz.
03
UYARI
Araçta çocuklar varsa:
Sürücü araçtan çıkıyorsa uzaktan kumanda
anahtarını çıkartarak elektrikli camların güç
kaynağını her zaman için kesmeyi
unutmamalıdır.
Camların kapanma işlemi, herhangi bir şeyin
engellemesi durumunda durur ve cam açılır.
Camların kapanma işlemi, mesela buzlanma
nedeniyle engellemesi durumunda, durur ve
cam açılır. Sıkışma koruma sistemi kısa bir
aradan sonra yeniden devreye girer.
Çalıştırma
2
1
1
2
3603813s
UYARI
Elektrikli camların çalıştırılması
Oto olmadan çalışma
Oto ile çalıştırma
Tüm elektrikli camlar sürücü kapısındaki
kontrol paneli kullanılarak çalıştırılabilir. Diğer
kapılardaki her bir kontrol paneli sadece
kendi elektrikli camına kumanda edebilir.
Elektrikli camlara bir seferde sadece tek bir
kontrol paneli tarafından kumanda edilebilir.
Elektrikli camların kullanılabilmesi için aracın
kontağı I veya II konumunda olmalıdır. Araç
çalıştırıldıktan sonra, uzaktan kumanda
anahtarı çıkartılırsa elektrikli camlar bir kaç
dakika daha kullanılabilir ama kapı açıldıktan
sonra çalışmazlar.
76
Oto olmadan çalışma
Kontrollerden birini hafifçe yukarı/aşağı
hareket ettiriniz. Elektrikli camlar kontrol ilgili
konumda tutulduğu müddetçe açılmaya/
kapanmaya devam eder.
Oto ile çalıştırma
Kontrollerden birini en son konumuna kadar
indiriniz/kaldırınız ve bırakınız. Cam otomatik
olarak en son konumuna kadar hareket eder.
Uzaktan kumanda ve merkezi kilit
düğmeleri
Tüm yan camlar uzaktan kumandayla veya
merkezi kilit düğmeleriyle otomatik olarak
açılabilir/kapatılabilir:
Camlar açılmaya/kapanmaya başlayana
kadar kilitleme düğmesini basılı tutunuz.
Açma/kapatma işlemini kesmek için kilit
düğmesine tekrar basınız.
Sıfırlama
Akü bağlantısı kesilirse otomatik açma
fonksiyonu doğru şekilde çalışabilmesi için
sıfırlanmalıdır.
03 Sürüş ortamınız
Camlar ve iç ve dış dikiz aynaları
1. Düğmenin ön kısmını camı en son
konumuna kadar kaldırmak için hafifçe
kaldırıp burada bir saniye bekletiniz.
2. Düğmeyi hemen bırakınız.
3. Düğmenin ön kısmını tekrar bir saniye
için kaldırınız.
Kapı aynaları
Katlanabilir elektrikli kapı aynaları*
Dar alanlarda park ederken/araç kullanırken
aynalar katlanabilirler:
1. L ve R düğmelerine aynı anda basınız.
2. Yaklaşık olarak bir saniye sonra
bırakınız. Aynalar otomatik olarak tam
katlı konumda kalırlar.
L ve R düğmelerine aynı anda basarak
aynaları açınız. Aynalar otomatik olarak tam
açık konumda kalırlar.
UYARI
3905556s
Sıkışma koruyucusunun çalışabilmesi için
sıfırlama işlemi gerçekleştirilmelidir.
Kapı aynası kumandaları
Ayarlama
1. Sol taraftaki kapı aynası için L düğmesine
veya sağ taraftaki kapı aynası için R
düğmesine basınız. Düğmedeki ışık yanar.
2. Ortada bulunan kumanda koluyla
aynanın konumunu ayarlayınız.
3. L veya R düğmesine tekrar basınız. Işık
artık yanmaz.
UYARI
Optimum görüş sağlanması için aynalar
geniş açılıdır. Cisimler, gerçek bulundukları
yerden daha uzakta görünebilirler.
03
Konumun hafızaya kaydedilmesi*
Ayna konumları, araç uzaktan kumanda
anahtarıyla kilitlendiğinde anahtar hafızasına
kaydedilir. Aracın kapı kilidi aynı uzaktan
kumandayla açıldığında sürücünün koltuğu
ve aynalar sürücünün kapısı açıldığında
kayıtlı konuma göre ayarlanırlar.
Bu fonksiyon Araç anahtarı hafızası
Koltuk ve ayna konumları altında devreye
sokulabilir/devreden çıkartılabilir. Menü
sisteminin tanımı için bkz. sayfa 94.
Park ederken kapı aynasının aşağı
eğilmesi*
Kapı aynası sürücünün, mesela, park
esnasında yolun kenarını görebilmesi için
aşağı doğru eğilebilir. Geri vitese geçin ve L
veya R düğmesine basınız. Kapı aynası geri
vitesten çıkıldığında eski konumuna döner.
77
03 Sürüş ortamınız
Camlar ve iç ve dış dikiz aynaları
Kilitlerken otomatik katlama
Araç uzaktan kumanda anahtarıyla
kilitlendiğinde/açıldığında kapı aynaları
otomatik olarak katlanır/açılır.
İç dikiz aynası
Kilitlerken
Bu fonksiyon Araç ayarları
aynalı katla bölümünde devreye sokulabilir/
devreden çıkartılabilir. Menü sisteminin
tanımı için bkz. sayfa 94.
• Aynaları L ve R düğmeleriyle katlayınız.
• Tekrar açmak için L ve R düğmelerini
kullanınız.
Aynalar artık nötr konuma getirilir.
Güvenli eve gidiş ve yaklaşma
aydınlatması
Kapı aynalarında ışıklar yaklaşma ışıkları ve
eve güvenli giriş ışıkları seçildiğinde yanar,
bkz. sayfa 69.
1
Arka cam ve kapı aynalarındaki buğulanma
ve buzlanmayı çabucak yok etmek için buz
çözücüyü kullanınız.
Arka camda ve yan kapı aynalarında aynı
anda buz çözme fonksiyonunu başlatmak
için düğmeye bir kez basınız. Düğmedeki ışık,
fonksiyonun etkin olduğuna işaret eder. Buz
çözme fonksiyonu otomatik olarak devreden
çıkartılır ve süresi dış sıcaklığa göre kumanda
edilir.
Eğer araç, dışarıdaki sıcaklık + 7 °C’den
düşük iken çalıştırılırsa otomatik olarak arka
camın buğusu giderilir/buzu çözülür.
Buz çözme Klima ayarları
Otomatik arka
buz çözücü altından seçilebilir. Açık veya
Kapalı seçeneklerinden birini seçiniz.
78
8803553s
Nötr konuma getirme
Elektrikli katlama/açma fonksiyonunun
çalışabilmesi için harici bir güçle konumu
değiştirilen aynalar elektrikli olarak
sıfırlanmalıdır.
3801191s
03
Arka cam ve kapı aynası rezistansı
Manüel karartma
Arkadan gelen parlak ışık dikiz aynasından
yansıyarak sürücünün gözünü kamaştırabilir.
Arkadan gelen ışık rahatsız ettiğinde
karartma fonksiyonunu kullanınız.
Ayna ayarı
Karartma kontrolü
Normal konum
Karartılmış konum.
Otomatik karartma*
Arkadan gelen parlak ışık dikiz aynası
tarafından otomatik olarak karartılır. Otomatik
karartma özelliğine sahip aynalarda kumanda
mevcut değildir.
03 Sürüş ortamınız
Elektrikli sunroof*
Sunroof kumandaları tavan panelindedir.
Sunroof yatay ve dikey açılabilir. Sunroof’un
açılabilmesi için kontak konumu I veya II
gerekir.
Yatay açılma
Kontrolü dayanma noktasına
kadar geri
çekmek suretiyle manüel olarak açınız.
Sunroof, düğme basılı tutulduğu müddetçe
azami açılma konumuna kadar hareket eder.
Kapatma
Kontrolü dayanma noktasına
kadar
bastırmak suretiyle manüel olarak kapatınız.
Sunroof, düğme basılı tutulduğu müddetçe
kapanma konumuna doğru kadar hareket
eder.
Dikey açılma
03
5
6
8302559s
Genel
UYARI
1
4
Yatay açılma, ileri/geri
Açma, otomatik
Açma, elle
Kapama, elle
Kapama, otomatik
Açma
Sunroofun maksimum açılması için,
kumandayı
konumuna çekiniz ve
bırakınız.
8302558s
2
3
Sunroofun sıkışma koruma sistemi sadece
otomatik kapanmada çalışır; manüel
kapanmada çalışmaz. Sunroof kapanırken
tavanın yolunda el olmadığından emin
olunuz.
Dikey açılma, arka kenardan kaldırma
Açma: kumandanın arka kenarını yukarı
doğru bastırarak açınız.
Kapatma: kumandanın arka kenarını
aşağı doğru bastırarak kapatınız.
Kontrolü
konumuna bastırıp daha sonra
bırakmak suretiyle otomatik olarak kapatın
Uzaktan kumanda anahtarı kontaktan
çıkartıldığında sunroofun elektriği kesilir.
UYARI
Araçta çocuklar varsa:
Sürücü araçtan çıkıyorsa uzaktan kumanda
anahtarını çıkartarak sunroofun güç
kaynağını kesmeyi hiçbir koşulda
unutmamalıdır.
79
03 Sürüş ortamınız
Elektrikli sunroof*
Uzaktan kumanda anahtarını veya kilit
düğmesini kullanarak kapatın
Sıkışma koruması
Sunroofun sıkışmaya karşı koruma
fonksiyonu, otomatik kapanma esnasında
sunroof’un bir nesne tarafından engellenmesi
durumunda devreye girer. Sunroof,
engellenirse durur ve otomatik olarak önceki
konumuna açılır.
8302556s
03
Kilitleme düğmesine basınız ve 2 saniye basılı
tutunuz. Sunroof ve camlar kapanır. Kapılar
kilitlenir. Kapatma işlemini yarıda kesmek için
kilit düğmesine tekrar basınız.
UYARI
Eğer sunroof uzaktan kumanda anahtarı ile
kapatılacaksa, önce hiç kimsenin elinin
sıkışma tehlikesi olmadığından emin olunuz.
Güneş penceresi
Sunroofun elle açılan, sürgülü bir iç güneşliği
vardır. Güneş penceresi sunroof açıldığında
otomatik olarak geriye doğru kayar.
Kapatmak için sapından tutup camı ileriye
doğru sürünüz.
80
03 Sürüş ortamınız
Motorun çalıştırılması
Benzinli ve dizel motorlar
1. Uzaktan kumanda anahtarı bulunan
araçlarda uzaktan kumandayı kontağa
takınız. Çekilene kadar ileriye doğru
hafifçe ittiriniz.
2. Debriyaj pedalını sonuna kadar basınız1.
Otomatik şanzımanlı araçlarda fren
pedalına basınız.
3. START/STOP (çalıştır/durdur)
düğmesine basınız ve düğmeyi serbest
bırakınız.
Marş motoru motor çalışıncaya kadar çalışır
ama çalışması 10 saniyeden (dizel motorda
60 saniyeden) fazla sürmez. Motor 10 saniye
sonunda çalışmazsa, motor çalışana kadar
START/STOP (çalıştır/durdur ) düğmesine
basılı tutarak yeniden deneyiniz.
UYARI
Araçtan çıkarken uzaktan kumanda
anahtarını, özellikle de araçta çocuklar
varsa kontaktan çıkartınız.
UYARI
Seyir esnasında veya araç çekilirken
kesinlikle uzaktan kumanda anahtarını
kontaktan çıkartmayınız. Direksiyon kilidi
devreye girebilir ve bu durum direksiyonun
oynatılamaması anlamına gelir. Anahtarsız
çalıştırma* fonksiyonu olan uzaktan
kumanda anahtarını araç sürülürken veya
çekilirken asla çıkartmayınız.
Direksiyon kilidi
Direksiyon kilidi uzaktan kumanda anahtarı
kontağa2 takıldığında devreden çıkartılır ve
uzaktan kumanda anahtarı kontaktan
çıkartıldığında devreye sokulur.
Aracın çalınması riskini azaltmak için araçtan
çıkarken direksiyon kilidini devreye sokunuz.
03
n
DİKKAT
Belirli motor tiplerinde soğuk çalıştırma
sırasında rölanti devri dikkate değer oranda
daha yüksek olabilir. Bunun nedeni, egzoz
emisyonlarını en aza indiren ve çevreyi
koruyan emisyon sisteminin olabildiğince
kısa bir sürede normal çalışma sıcaklığına
ulaşmasını sağlamaktır.
Anahtarsız çalıştırma*
Benzinli ve dizel motorları çalıştırmak için
adım 2–3’ü uygulayınız.
DİKKAT
1
Eğer araç hareket halindeyse, aracı
çalıştırmak için START/STOP düğmesine
basmak yeterli olacaktır.
Aracı çalıştırmanın tek ön şartı, aracın
anahtarsız çalıştırma* fonksiyonuna sahip
uzaktan kumandasının yolcu kabininde veya
bagajda olmasıdır.
2 Anahtarsız
çalıştırma* özelliği bulunan
araçlarda direksiyon kilidi, çalıştırma
düğmesine ilk kez basıldığında devreden
çıkartılır. Motor çalıştırılıp sürücü kapısı
açıldığında direksiyon kilidi devreye girer.
81
03 Sürüş ortamınız
Motorun çalıştırılması
Dizel parçacık filtresi (DPF)
03
Dizel araçlar, daha etkili bir emisyon kontrolü
sunan parçacık filtresiyle donatılmıştır. Egzoz
gazlarındaki parçacıklar normal sürüş
esnasında filtrede toplanırlar. "Rejenerasyon"
işlemi parçacıkları yakıp filtreyi boşaltmak
için başlatılır. Bu durum motorun normal
çalışma sıcaklığına erişmesini gerektirir.
Filtrenin rejenerasyonu sürüş koşullarına
bağlı olarak yaklaşık 300–900 km’de bir
otomatik olarak gerçekleştirilir. Rejenerasyon
normalde 10 ila 20 dakika sürer. Bu esnada
yakıt tüketimi hafifçe artabilir.
Soğuk havada rejenerasyon.
Araç soğuk havalarda sık sık kısa
mesafelerde kullanılırsa motor normal
çalışma sıcaklığına erişemez. Yani dizel
parçacık filtresinin rejenerasyonu
gerçekleşmez ve filtre boşaltılamaz.
Filtre, parçacıklar nedeniyle yaklaşık
%80 doluluk oranına eriştiğinde, ön panelde
panelinde sarı uyarı ışığı yanar ve ön
paneldeki ekranda Kurum filt. dolu. El
kitabına bkz. uyarı mesajı görüntülenir.
Aracı, motor normal çalışma sıcaklığına
erişene kadar tercihen ana yolda veya
otobanda sürerek filtrenin rejenerasyonunu
82
başlatınız. Araç daha sonra yaklaşık olarak
20 dakika daha sürülmelidir.
Rejenerasyon tamamlandığında uyarı metni
otomatik olarak silinir.
Soğuk havalarda park ısıtıcısını* kullanınız,
böylece motor normal çalışma sıcaklığına
daha hızlı erişir.
ÖNEMLİ
Filtre parçacıklarla dolmuşsa motorun
çalıştırılması zor gerçekleşebilir ve filtre
fonksiyonunu yerine getiremeyebilir. Bu
durumda filtrenin değiştirilmesi riski vardır.
03 Sürüş ortamınız
Motorun çalıştırılması
Çalıştırma yardımı
4
2
1
3
3100230s
+
Akü boşalmışsa araç başka bir aküden
alınacak akımla çalıştırılabilir.
Patlama riskinden kaçınmak için harici akü
kullanırken aşağıdaki hususlara dikkat
edilmelidir:
1. Aracın kontak anahtarını 0 konumuna
getiriniz; bkz. sayfa 59.
2. Harici akünün 12 volt olduğundan emin
olunuz.
3. Takviye aküsü başka bir araçta ise diğer
aracın motorunu durdurunuz ve
araçların birbirine temas etmediğinden
emin olunuz.
4. Kırmızı takviye kablosunu harici akünün
artı kutup başına bağlayınız
.
5. Aracınızdaki akünün ön kapağı
üzerindeki klipsleri açınız ve kapağı
çıkartınız, bkz sayfa 187.
6. Marş kablosunu, katlanmış bir plastik
kapağın altında bulunan araç aküsünün
artı kutbuna
takın.
7. Siyah takviye kablosunun bir
kelepçesini, takviye aküsünün negatif
kutup başına takınız
.
8. Diğer kelepçeyi bir topraklama
noktasına takınız, (üstteki sağ motor
takozu, dış vida başı)
. Takviye
kablosu kelepçelerinin işlem başladığında
kıvılcım çıkartmayacak şekilde sıkıca takılı
olduğundan emin olunuz.
ÖNEMLİ
Motor bölmesindeki diğer bileşenlerle kısa
devre yapmasından kaçınmak için marş
kablosunu dikkatli bir şekilde bağlayınız.
11.Önce siyah ve sonra kırmızı olmak
üzere takviye kablolarını sökünüz. Siyah
takviye kablosu üzerindeki
kelepçelerden hiç birinin akünün artı
kutbu veya kırmızı takviye kablosuna
bağlı olan kelepçeye temas
etmeyeceğinden emin olunuz.
03
UYARI
Akü, oldukça patlayıcı olan oksihidrojen
gazı çıkarabilirler. Akü takviye kablolarının
yanlış bağlanmasıyla oluşabilen bir kıvılcım,
akünün patlaması için yeterlidir. Akü, ciddi
yanıklara yol açabilen sülfürik asit
içermektedir Asit gözlerinize, cildinize ya da
giysilerinize temas ederse, bol miktarda
suyla yıkayınız. Asit gözlere sıçrarsa, derhal
tıbbi yardım isteyiniz.
9. "Takviye aracının" motorunu çalıştırınız.
Motorun birkaç dakika rölanti devrinden
biraz daha yüksek bir devirle
(1500 devir/dakika) çalışmasını
sağlayınız.
10.Aküsü boşalmış olan otomobilin
motorunu çalıştırınız. Çalıştırma işlemi
esnasında klipslere dokunmayınız.
Kıvılcım oluşma riski vardır.
83
03 Sürüş ortamınız
Şanzımanlar
Düz şanzıman
Otomatik şanzıman
Geri vites engelleyici
Her vites değiştirme işlemi esnasında
debriyaj pedalı sonuna kadar basılı olmalıdır.
Vites değiştirme işlemleri arasında ayağınızı
debriyajdan çekiniz. Belirtilen vites
değiştirme düzenine uyunuz.
En uygun yakıt tasarrufu için, mümkün
olduğunca sık en yüksek vitesi kullanınız.
Geri vitese sadece araç hareketsizken
geçiniz.
4304157s
4304160s
4304161s
03
Park konumu (P)
Motoru çalıştırırken veya araç park
halindeyken P konumunu seçiniz. Vites
kolunun P konumundan çıkabilmesi için fren
pedalına basılması gerekir. P devredeyken
şanzıman mekanik olarak devre dışı kalır.
Aracı park ederken, her zaman el frenini
devreye sokunuz veya eğer araçta otomatik
el freni varsa düğmesine basınız, bkz.
sayfa 89.
ÖNEMLİ
P konumu seçildiğinde, araç hareketsiz
durumda olmalıdır.
84
03 Sürüş ortamınız
Şanzımanlar
Boş vites (N)
Hiç bir vites seçili değildir ve motor
çalıştırılabilir. Araç hareketsizken ve vites
kolu N konumundayken el frenini çekiniz.
Sürüş (D)
D normal sürüş konumudur. Hızlanma
düzeyine ve hıza bağlı olarak farklı şanzıman
oranları arasında vites yükseltme ve küçültme
işlemleri otomatik olarak meydana gelir. Vites
kolu R konumundan D konumuna geçirilirken
araç hareketsiz olmalıdır.
Geartronic–düz vites konumları
D vitesinden düz konuma geçmek için vites
kolunu M konumuna geçiriniz. M
konumundan D konumuna geçmek için vites
kolunu D konumuna geçiriniz.
Yolculuğun herhangi bir evresinde düz vites
M konumu seçilebilir. Düşük vitese geçmek
için vites kolunu – konumuna getiriniz.
Otomobilin motoru fren yapar ve gaz pedalı
bırakılır. Vites yükseltmek için, vites kolunu +
konumuna getiriniz.
Seçilen vites kombine gösterge panelinde
gösterilir, bkz. sayfa 54.
Emniyet fonksiyonları
Rölanti devreye girdiğinde motor devrine
göre araç bir veya bir kaç kere vites
değiştirebilir. Motor devri maksimuma
eriştiğinde motor hasarının önlenmesi için
araç, vitesi yükseltir.
Vites kolu, N ile D arasında serbest bir
şekilde hareket ettirilebilir. Diğer konumlar,
vites kolunda bulunan kilit düğmesiyle
serbest bırakılan bir mandalla kilitlenir. Kilit
düğmesine basıldıktan sonra vites kolu R, N
ve D konumları arasında hareket ettirilebilir.
Sürücü hızın seçilen vitese uygun hızın altına
düşmesine izin verirse Geartronic, sallantı ve
bayılma meydana gelmesini önlemek için
otomatik olarak vites küçültür.
Otomatik vites kolu kilidi
Otomatik şanzımanın özel emniyet sistemleri
vardır:
Geartronic, motora zarar verecek kadar
yüksek motor devrine yol açabilecek bir vites
küçültme/roketleme işlemine izin vermez.
Yüksek motor devrinde sürücü bu şekilde
vites küçültmeye çalışırsa hiç bir şey olmaz.
Orijinal vites takılı kalır.
Mekanik vites kolu kilidi
03
Anahtar kilidi
Uzaktan kumanda anahtarını kontaktan
çıkartabilmek için vites kolu P konumunda
olmalıdır. Uzaktan kumanda anahtarı diğer
tüm konumlarda kilitlidir.
Park konumu (P)
Motor çalışırken hareketsiz duran Otomobil:
Vites seçme kolunu başka konuma geçirirken
ayağınızı fren pedalı üzerinde tutunuz.
Elektronik vites kilidi – Vites kilidi Park
konumu (P)
Vites kolunu P konumundan diğer vites
konumlarına geçirebilmek için fren pedalı
basılı olmalı ve kontak anahtarı II konumunda
olmalıdır, bkz. sayfa 81.
4304164s
Geri (R)
R konumu seçildiğinde, araç hareketsiz
durumda olmalıdır.
Vites kilidi – Boş (N)
Vites kolu N konumundaysa ve araç en az
3 saniyedir hareketsizse (motorun çalışıyor
85
03 Sürüş ortamınız
Şanzımanlar
olup olmadığından bağımsız olarak) vites
kolu kilitlenir.
03
Vites kolunu N konumundan diğer vites
konumlarına geçirebilmek için fren pedalı
basılı olmalı ve kontak anahtarı II konumunda
olmalıdır, bkz. sayfa 81.
Otomatik vites kolu kilidinin devreden
çıkartılması
1
4900001s
2
Araç, örneğin boşalmış bir akü nedeniyle
çalıştırılamıyorsa, aracın hareket
ettirilebilmesi için vites kolu P konumundan
çıkartılmalıdır.
Orta konsolun arkasında zemindeki lastik
paspası kaldırınız ve bölme kapağını
açınız.
Alt kısma anahtar dilini yerleştiriniz.
Anahtar dilini aşağıya doğru bastırınız ve
86
basılı tutunuz. Vites kolunu P
konumundan çıkartınız. Anahtar diliyle
ilgili bilgi için, bkz. sayfa 34.
Dört tekerlekten çekiş – AWD (Dört
tekerlekten çekiş)*
Dört Tekerlekten Çekiş her zaman
devrededir. Dört Tekerlekten Çekiş aracın
dört tekerleğinin de aynı anda tahrik edildiği
anlamına gelir. Güç otomatik olarak ön ve
arka tekerleklere dağıtılır. Elektronik olarak
kumanda edilen kavrama sistemi, yol
üzerinde en iyi tutuşu sağlayacak şekilde
gücü tekerleklere dağıtır. Böylece en iyi çekiş
sağlanır ve patinajı önlenir. Normal sürüş
koşulları altında gücün büyük çoğunluğu ön
tekerleklere aktarılır. Dört tekerlekten çekiş
yağmurda, karda ve buzlu havalarda sürüşü
iyileştirir.
03 Sürüş ortamınız
Ayak freni
Genel
Araçta iki fren devresi vardır. Eğer
devrelerden birisi hasar görürse bu frenlerin
normal fren etkisi vermesi için fren pedalına
daha derin seviyede ve daha sert basılması
gerektiği anlamına gelir.
Sürücünün fren pedalına yaptığı baskı fren
servosu ile desteklenir.
UYARI
Frenin servo desteğinin çalışması için motor
çalışmakta olması gereklidir.
Eğer frene motor çalışmıyorken basılırsa,
pedal daha sert hissedilir ve aracı frenlemek
için daha çok güç gerekir.
Çok dağlık arazide veya çok ağır yükle
giderken frenler motor freni kullanılarak
rahatlatılabilir. Motor freni özellikle çıkarken
kullanılan vitesle iniş yapıldığında en etkili
olur.
Araçta ağır yüklerle ilgili daha genel bilgiler
için, bkz. sayfa 218.
Kilitlenme önleyici fren sistemi
Araç, tekerleklerin frenleme esnasında
kilitlenmesini önleyen ABS (Kilitlenme
önleyici Fren Sistemi) ile donatılmıştır. Bu,
yönlendirme yeteneğinin korunduğu ve
örneğin, bir tehlikeden kaçınmak için
direksiyonu kırmanın daha kolay olduğu
anlamına gelir. Bu fonksiyon devreye
girdiğinde fren pedalında bir titreşim
hissedilebilir ve bu durum normaldir.
Motor çalıştıktan sonra ve araç 20 km/s hıza
erişince kısa bir otomatik ABS sistem testi
yapılır. Bu test fren pedalındaki titreşimlerle
hissedilebilir.
DİKKAT
EBA devreye girince fren pedalı her
zamankinden biraz daha alçalır, fren
pedalına gerektiği kadar basınız (tutunuz).
Eğer fren pedalı bırakılırsa tüm frenleme
kesilir.
03
Fren disklerinin temizlenmesi
Fren disklerindeki kir ve su, frenin işleyişini
geciktirebilir. Bu gecikme fren balatalarının
temizlenmesiyle en aza indirgenir.
Islak yollarda, uzun süreli park etmeden önce
ve araç yıkandıktan sonra manüel temizlik
yapılması önerilir. Bu işlemi yoldayken kısa
bir süre frene hafifçe basmak suretiyle
gerçekleştiriniz.
Acil Durum Fren Desteği*
Acil Durum Fren Desteği (EBA) fren gücünün
artmasında yardımcı olur ve böylece fren
mesafesi azalır. EBA sistemi sürücünün fren
stilini tespit eder ve fren gücünü gerektiği
şekilde arttırır. ABS sistemi devreye
girdiğinde fren kuvveti, seviyesine kadar
çıkabilir. Fren pedalındaki baskı azalınca EBA
fonksiyonu kesilir.
87
03 Sürüş ortamınız
Ayak freni
Kombine gösterge panelindeki simgeler
Simge
03
Teknik özellikler
Sürekli yanıyor – Fren hidroliği
seviyesini kontrol ediniz. Eğer
seviye düşükse, fren hidroliği
doldurunuz ve fren hidroliği
kaybının sebebini araştırınız.
Motor çalıştığında iki saniye
sürekli yanıyor – Aracın son
çalıştırılışında fren sisteminin
ABS fonksiyonunda bir arıza
oluşmuş demektir.
UYARI
Eğer
ve
aynı esnada yanarsa fren
sisteminde bir arıza ortaya çıkmış olabilir.
Fren hidroliği haznesinin seviyesi bu esnada
normalse aracı en yakın yetkili Volvo
servisine dikkatlice sürünüz ve fren
sistemini kontrol ettiriniz.
Fren hidroliği, fren hidroliği haznesindeki
MIN işaretinin altındaysa, fren hidroliği
doldurmadan kullanmaya devam etmeyiniz.
Fren hidroliği kaybının nedeni
araştırılmalıdır.
88
03 Sürüş ortamınız
El freni
El freni, manuel
5. Araç park edildiğinde, vites kolu 1 (düz
şanzıman) veya P (otomatik şanzıman)
konumunda olmalıdır.
Yokuşta park etme
Araç yokuş yukarı park edildiği takdirde,
tekerlekleri kaldırımdan dışarı doğru çeviriniz.
2
Araç yokuş aşağı park edilirse, tekerlekleri
kaldırıma doğru çeviriniz.
5500134s
1
El freni en sola yerleştirilmiştir
.
DİKKAT
Kombine gösterge panelindeki uyarı
lambası park freni pedalına ne kadar sert
basıldığından bağımsız olarak yanar.
El freni nasıl kullanılır
1. Fren pedalına sıkıca basınız.
2. El frenine
mümkün olduğu kadar sert
bir şekilde bastırınız.
3. Fren pedalın bırakınız ve otomobilin
durgun halde olduğundan emin olunuz.
4. Eğer tekerlekler hareket ediyorsa el freni
pedalına biraz daha basılması gerekir.
El freni nasıl indirilir
1. Fren pedalına sıkıca basınız.
2. Kumandayı
çekiniz.
El freni, otomatik*
Elektrikli park freni manüel el freniyle aynı
uygulamalara sahiptir; örneğin aracı yokuşta
çalıştırmak gibi.
Fonksiyon
El freni devreye girerken hafif bir elektrik
motoru sesi duyulabilir. Bu ses ayrıca el
freninin otomatik fonksiyon kontrolü
sırasında da duyulabilir.
03
El freni çekildiğinde araç hareketsiz haldeyse,
sadece arka tekerleklere etki eder. Araç
hareket halindeyken çekilmişse normal ayak
freni kullanılır, yani fren dört tekerlekte de
çalışır. Araç neredeyse hareketsiz duruma
geldiğinde fren fonksiyonu arka tekerleklere
geçer.
Düşük akü gerilimi
Eğer akü gerilimi çok düşükse el freni ya
bırakılmaz ya da devreye girmez. Eğer akü
gerilimi çok düşükse bir takviye aküsü
bağlayınız; bkz. sayfa 83.
89
03 Sürüş ortamınız
El freni
El freni nasıl kullanılır
Düz şanzımanlı araçlar
DİKKAT
10 km/s’nin üzerindeki hızlarda acil durum
frenine basılması durumunda fren
süresince bir sinyal sesi duyulur.
Yokuşta park etme
Araç yokuş yukarı park edildiği takdirde,
tekerlekleri kaldırımdan dışarı doğru çeviriniz.
El freni kumandası
1. Fren pedalına sıkıca basınız.
2. Kumandaya basınız.
3. Fren pedalın bırakınız ve otomobilin
durgun halde olduğundan emin olunuz.
4. Araç park edildiğinde, vites kolu 1 (düz
şanzıman) veya P (otomatik şanzıman)
konumunda olmalıdır.
El freni tamamen uygulanıncaya kadar
kombine gösterge panelinde
lambası
yanıp söner. Lamba yandığında el freni
çekilmiş demektir.
Araç hareket halindeyken, acil bir durumda
kumandayı tutarak el freni devreye
sokulabilir. Kumanda bırakıldığında veya gaz
pedalına basıldığında frenleme etkisi kesilir.
90
DİKKAT
Ayrıca el freni de fren pedalı yerine debriyaj
pedalına basılarak manuel olarak serbest
bırakılabilir. Volvo fren pedalının
kullanılmasını önermektedir.
Araç yokuş aşağı park edilirse, tekerlekleri
kaldırıma doğru çeviriniz.
El freni nasıl indirilir
Otomatik bırakma
1. Motoru çalıştırınız.
2. Debriyajı yavaşça bırakınız ve gaza
basınız.
ÖNEMLİ
5500132s
5500133s
03
Manüel bırakma
1. Uzaktan kumanda anahtarını kontağa
takınız.
2. Fren pedalına sıkıca basınız.
3. Kumandayı çekiniz.
El freni kumandası
Ayrıca eğer motor çalışırken vites kolu boş
konumuna getirilirse, el freni otomatik
olarak serbest bırakılabilir.
03 Sürüş ortamınız
El freni
Anahtarsız çalıştırma* fonksiyonu
bulunan araçlar
START/STOP düğmesine basıp daha sonra
fren veya debriyaj pedalına basmak ve
kontrol kolunu çekmek suretiyle manüel
olarak bırakınız.
Simgeler
Simge
(P)!
Yokuş yukarı ağır yük
Römork gibi ağır bir yük, dik bir yokuşta el
freninin otomatik olarak devreden çıkartıldığı
bir durumda aracın geriye kaymasına neden
olabilir. Kumandayı çekerken tutmak suretiyle
bunu engelleyiniz. Motor çekiş noktasına
ulaştığında kumandayı serbest bırakınız.
El freni çekili değil – Bir arıza el freninin
devreye girmesini engelliyor. Çekmeye ve
bırakmaya çalışınız. Mesaj görünmeye devam
ederse yetkili bir Volvo servisine danışınız.
03
Bu mesaj aynı zamanda düz şanzımanlı
araçlarda, araç kapı açıkken düşük hızlarda
kullanıldığında el freni istenmeden serbest
kaldığında sürücüyü uyarmak için de yanar.
Bilgi ekranındaki mesajı
okuyunuz.
Yanıp sönen lamba el freninin
devrede olduğu gösterir.
Eğer lamba başka herhangi bir
durumda da yanıp sönerse bu,
bir arıza meydana geldiği
anlamına gelir. Bilgi ekranındaki
mesajı okuyunuz.
DİKKAT
Güvenlik gerekçesiyle, el freni otomatik
olarak sadece motor çalışıyorken ve sürücü
emniyet kemerini takıyorsa bırakılır.
Otomatik şanzımanlı araçlarda gaz pedalına
basıldığında ve vites kolu D veya R
konumundaysa el freni hemen bırakılır. D
veya R.
Teknik özellikler
El freni tam serb. değil – Bir arıza el freninin
bırakılmasını engelliyor. Yetkili bir Volvo
servisine danışınız. Bu hata mesajı varken
hareket ederseniz bir sesli uyarı çalar.
El freni Servis gerekli – Bir arıza meydana
gelmiştir. Arıza devam ederse yetkili bir Volvo
servisine danışınız.
Araç arıza düzeltilmeden önce park edildiği
takdirde tekerlekler yokuşta park
ediliyormuş gibi çevrilmelidir ve vites
kolu 1 (düz şanzıman) veya P (otomatik
şanzıman) konumunda olmalıdır.
Mesajlar
Fren balatalarının değiştirilmesi
Elektrikli el freninin tasarımı yüzünden arka
fren balatalarının yetkili Volvo servisinde
değiştirilmesi gerekir.
G016166
Otomatik şanzımanlı araçlar
Manüel bırakma
1. Uzaktan kumanda anahtarını kontağa
takınız.
2. Fren pedalına sıkıca basınız.
3. Kumandayı çekiniz.
Otomatik bırakma
1. Motoru çalıştırınız.
2. Emniyet kemerini takınız.
3. Vites kolunu D veya R konumuna
getiriniz ve gaza basınız.
91
Menüler ve mesajlar ................................................................................. 94
Klima kontrolü .......................................................................................... 99
Müzik sistemi ......................................................................................... 109
Yol bilgisayarı.......................................................................................... 118
Pusula* ................................................................................................... 119
Denge ve çekiş kontrol sistemi .............................................................. 120
Sürüş karakteristiklerinin uyarlanması ................................................... 121
Cruise control sistemi* ........................................................................... 122
Adaptif cruise control sistemi* ............................................................... 123
Fren destekli çarpışma uyarı sistemi*..................................................... 127
Park yardımı* .......................................................................................... 130
Kör Nokta Bilgi Sistemi, BLIS* ............................................................... 132
Yolcu kabini içerisinde konfor................................................................. 135
Bluetooth eller serbest*.......................................................................... 140
Ankastre telefon* .................................................................................... 145
92
KONFOR VE SÜRÜŞ KEYFİ
04
04 Konfor ve sürüş keyfi
Menüler ve mesajlar
Orta konsol
EXIT (ÇIKIŞ) – menü yapısında bir adım
geri gitmeyi sağlar. Uzun süre basılı
tutulduğunda menü sisteminden çıkartır.
Bazı fonksiyonlar, orta konsolda menü
sistemi vasıtasıyla veya direksiyon
simidindeki tuş takımı vasıtasıyla kumanda
edilir. Her bir fonksiyon kendi ilgili bölümü
altında anlatılmaktadır.
Geçerli menü seviyesi orta konsoldaki
ekranın sağında en üstte gösterilir.
1
Orta konsol kumandaları
3
2
3905597s
04
Direksiyon simidi tuş takımı
2
3
4
Bilgi ekranı ve menülerin kontrollerinin
bulunduğu orta konsol.
Navigasyon düğmesi – menü
seçeneklerini değiştirir ve seçer
ENTER (GİRİŞ) – menü seçeneklerini
seçer
MENU – menü sistemine götürür
94
3905554s
1
ENTER (GİRİŞ)*
EXIT (ÇIKIŞ)*
Navigasyon düğmeleri – yukarı/aşağı.
Eğer direksiyon simidi tuş takımında ENTER
ve EXIT düğmeleri varsa
ile
düğmeleri
orta konsoldakilerle aynı özelliklere sahiptir.
Arama yolları
Bazı fonksiyonlara erişim doğrudan
fonksiyon düğmeleri vasıtasıyla sağlanırken
bazılarına menü sistemi vasıtasıyla erişilir.
Menü sistemi fonksiyonlarını arama yolları şu
şekilde ifade edilir: Araba ayarları
Kilitleme ayarları ; öncesinde aşağıdaki
işlemin yapıldığı varsayılır:
1. MENU düğmesine basınız.
2. Menü’ye gidiniz ve ENTER düğmesine
basınız.
3. Alt menü’ye gidiniz ve ENTER düğmesine
basınız.
Menü hiyerarşisi içerisinde dolaşıyorken
ENTER ve EXIT yerine navigasyon düğmesi
kullanılabilir. Sağ taraftaki ok ENTER ve sol
taraftaki ok EXIT tuşlarına karşılık gelir.
Menü seçenekleri numaralıdır ve doğrudan
nümerik tuşlarla da (sadece 1 – 9)
seçilebilirler.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Menüler ve mesajlar
Menüye genel bakış
Telefon ve müzik sistemi kaynaklarının ana
menüleri farklıdır. Aşağıdaki menüler tüm ana
menülerde gereçlidir:
Ana menü AM
Ses ayarları1
Ana menü CD
Rasgele
Ses kademesi
Kapalı
Ekolayzer, ön
Klasör2
Araba Anahtarı hafızası
Koltuk & ayna konumları*
Ekolayzer arka
Disk2
Otomatik ses kontrolü
Tek disk3
Araç ayarları
Kilitleyince aynaları katla*
Ses ayarlarını sıfırla
Tüm diskler3
Çarpışma uyarısı ayarları*
CD ayarları
Ana menü FM
FM ayarları
Bilgi
Haber
Işık ayarları
TP (Trafik bilgileri)
Kilit ayarları
Radyo metni
Park kamera ayarları*
PTY (Program tipi)
Direksiyon gücü seviyesi*
Klima kontrolü ayarları
Otomatik fan ayarı
Gelişmiş radyo ayarları
Ses ayarları
Disk metni*
04
Haber
TP (Trafik bilgileri)
Ses ayarları
Ana menü AUX
Ses, AUX girişi
Ses ayarları
Otom. arka cam ısıtıcısı
Devridaim zamanlayıcısı
Klima ayarlarını sıfırla
2 Sadece
MP3 ve WMA formatlarındaki ses
dosyalarını çalabilmenin mümkün olduğu
sistemler için geçerlidir.
1 Müzik
sistemi ayarlarının menü seçenekleri
tüm ses kaynakları için mevcuttur.
3 Sadece
CD değiştirici sahibi sistemler için
geçerlidir.
95
04 Konfor ve sürüş keyfi
Menüler ve mesajlar
Bluetooth ana menü
En son 10 cevapsız arama
Yerleşik telefon ana manü
Çağrı listesi
En son 10 arama
En son 10 cevapsız arama
Son 10 arama
En son 10 arama
Telefon rehberi
Son 10 arama
Ara
Listeyi sil
Cep tel.den kopyala
Arama süresi
Bluetooth*
04
Telefon rehberi
Telefonu bağlayınız
Yeni kişi
Telefonu değiştir
Ara
Telefonu çıkar
Tümünü kopyala
Telefon ayarları
Arama seçenekleri
Ses ve seviyesi
Telefon defterini senkronize et
SIM’i boşalt
Telefonu boşalt
Hafıza durumu
Mesajlar
Oku
Yeni yaz
Mesaj ayarları
Arama seçenekleri
Numaramı gönder
Çağrı bekleme
Otomatik cevaplama
96
Sesli posta numarası
Çağrıyı yönlendirme
Telefon ayarları
Şebeke seçimi
SIM güvenliği
PIN kodunu değiştir
Ses ve seviyesi
IDIS
Telefon ayarlarını sıfırla
04 Konfor ve sürüş keyfi
Menüler ve mesajlar
Kombine gösterge paneli
Menüye genel bakış1
Mesaj
Kalan yakıtla
Ortalama
Mevcut tüketim
1
2
ORTALAMA HIZ
3
Yoldan çıkma ikazı
3603794s
Mevcut hız
Park ısıt. saati AM/PM
P
_3 C
o
Bilgi ekranı ve menü kumandaları
Park hav. saati AM/PM
Bilgi ekranındaki metin mesajları.
READ – mesaj listesine ve mesaj onayına
erişir.
Ayar düğmesi – menü seçenekleri
arasında geçiş sağlar.
RESET – etkin fonksiyonu sıfırlar. Belirli
durumlarda bir fonksiyonu seçme/
etkinleştirmek için kullanılır, her bir ilgili
fonksiyonun altındaki tanıma bakınız.
Kombine gösterge panelindeki bilgi
ekranlarında gösterilen menüler sol kumanda
çubuğuyla kontrol edilirler. Gösterilen
menüler kontak anahtarı konumuna bağlıdır.
Eğer bir mesaj görünürse menülerin
gösterilmesi için bunun READ tuşu ile
onaylanması gerekir.
Park saati modu
Bir uyarı, bilgi veya gösterge simgesi
yandığında bilgi ekranında ilgili mesaj
gösterilir. Arıza düzeltilene kadar bir hafıza
listesine bir hata mesajı kaydedilir.
Direkt marş. Park ısıt
Direkt marş Park el.ıs.
Direkt marş Park hav.
Ek ısıtıcı otom
Park ısıt. baş
DSTC
1 Belirli
3801153s
Lastik basıncı Ayarlama
04
Onaylamak ve mesajlar arasında dolaşmak
için READ düğmesine basınız.
DİKKAT
Yol bilgisayarı kullanılmakta iken bir uyarı
mesajı gösterilirse, bir önceki faaliyetin geri
alınabilmesi için mesaj okunmalıdır (READ
düğmesine basınız).
menü seçenekleri isteğe bağlıdır
97
04 Konfor ve sürüş keyfi
Menüler ve mesajlar
Mesaj
Teknik özellikler
Mesaj
Teknik özellikler
Emnİyetlİ Dur
Durun ve motoru
durdurunuz. Ciddi hasar
riski. Yetkili bir Volvo
servisine danışınız.
Bakım zamanı
geçmiş
Motoru
durdurun
Durun ve motoru
durdurunuz. Ciddi hasar
riski. Yetkili bir Volvo
servisine danışınız.
Bakım sürelerine
uyulmazsa hasar
görebilecek parçaların
hiç biri garanti
kapsamına girmez.
Bakım için yetkili bir
Volvo servisine
danışınız.
Geçici kapalı
Acil servis
Aracı derhal yetkili bir
Volvo servisinde kontrol
ettiriniz.
Servis gerek
Aracın mümkün olan en
kısa sürede yetkili bir
Volvo servisinde kontrol
ettiriniz.
Bir fonksiyon geçici
olarak kapatılmış ve
seyir esnasında veya
tekrar başlattıktan sonra
otomatik olarak
sıfırlanmış.
Güç tasarruf
modu
Müzik sistemi güç
tasarrufu için kapatılır.
Aküyü şarj ediniz.
04
98
El kitabına bkz.
Kullanıcı El Kitabı’nı
okuyunuz.
Düzenli bakım
zamanı
Yetkili bir Volvo
servisinde düzenli bakım
zamanı. Bu süre kat
edilen kilometreye, en
son servisten beri geçen
süreye, motorun
çalışma saat değerine
ve yağ kalitesine göre
belirlenir.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Klima kontrolü
Genel
Klima
Araç, Elektronik Klima Kontrolü (ECC) ile
donatılmıştır. Klima kontrol sistemi yolcu
kabinini serinletip soğutmanın yanı sıra,
nemini de alır.
DİKKAT
Klima kapatılabilir ama yolcu kabininde
olabilecek en iyi klima konforunun
sağlanması ve camların buhar yapmasının
engellenmesi için, her zaman açık olmalıdır.
Gerçek sıcaklık
Seçtiğiniz sıcaklık, aracın içini ve dışını
etkileyen hava hızı, nem, güneş ışıması gibi
fiziksel etmenlere bağlıdır.
Sensör konumu
• Güneş sensörü ön panelinin üst tarafına
yerleştirilmiştir.
• Yolcu kabininin sıcaklık sensörü klima
kontrol panelinin altına yerleştirilmiştir.
• Dış sıcaklık sensörü yan aynadadır.
• Nem sensörü* dikiz aynasına
yerleştirilmiştir.
DİKKAT
Sensörleri bez veya başka maddelerle
kapatmayınız veya engellemeyiniz.
Yan camlar ve sunroof
Klimanın tatmin edici bir şekilde çalıştığından
emin olmak için yan camlar ve sunroof eğer
uygunsa kapalı olmalıdır.
Camların buğulanması
Camların iç tarafında oluşan buğulanmanın
öncelikli olarak buz çözücü kullanılarak
giderilmesi.
Buğulanma riskini azaltmak için camları
normal cam temizleme maddeleri ile
temizleyiniz.
Eşya rafındaki havalandırmalar
DİKKAT
Buhar oluşumunun engellenmesi için
şapkalığın en arkasındaki havalandırma
deliklerini elbise veya diğer cisimlerle
engellemeyiniz.
Klimanın geçici olarak katılması
Mesele tam hızlanma veya römork ile yokuş
tırmanma sırasında motora tam güç
gerektiğinde klima geçici olarak kapanır.
Geçici olarak sıcaklık artışı olabilir.
Yoğunlaşma
Sıcak hava şartlarında klima sisteminde
oluşan yoğuşma nedeniyle otomobilin altına
su damlayabilir. Bu normaldir.
Buz ve kar
Klima kontrol sistemi hava girişindeki (motor
kaputuyla ön cam arasındaki ızgara) buz ve
karları temizleyiniz.
Arıza izleme ve onarım
Klima kontrol sisteminde arıza izleme ve
bulunan arızanın onarımını sadece yetkili bir
Volvo servisine yaptırınız.
04
Soğutucu gaz
Klima sisteminde R134a soğutucu gazı
bulunmaktadır. Bu soğutucu gaz klor
içermediğinden ozon tabakasına zararlı
değildir. Soğutucu gazın doldurulma/
değiştirilme işlemlerini yetkili bir Volvo
servisinde yaptırınız.
Toplam havalandırma fonksiyonu
Fonksiyon tüm yan camları aynı anda açar/
kapatır ve mesela, sıcak havalarda aracı hızlı
biçimde havalandırmak için kullanılabilir; bkz.
sayfa 35.
99
04 Konfor ve sürüş keyfi
Klima kontrolü
Yolcu kabini filtresi
Aracın yolcu kabinine giren tüm hava bir
filtreyle temizlenir. Bu, düzenli aralıklarla
değiştirilmelidir. Önerilen değiştirme
zamanları için Volvo Servis Programına
bakınız. Araç çok kirli bir ortamda
kullanılıyorsa filtrenin daha sık değiştirilmesi
gerekebilir.
DİKKAT
04
Farklı tipte yolcu kabini filtreleri vardır.
Doğru filtrenin takılı olduğundan emin
olunuz.
Temiz Bölge İç Paketi (CZIP)*
Bu seçenek yolcu kabinini alerji ve astımı
tetikleyen maddelerden bile arındırabilir.
Daha fazla bilgi için araç satın alındığında
dahil edilen Temiz Bölge İç Alan sertifikasına
bakınız. Aşağıdakiler dahil edilmiştir:
• Geliştirilmiş fan fonksiyonu yani araç
uzaktan kumana anahtarıyla açıldığında
fan çalışmaya başlar. Fan yolcu kabinini
taze havayla doldurur. Bu fonksiyon
gerektiğinde başlar ve bir süre sonra veya
yolcu kabini kapılarından biri açıldığında
otomatik olarak devreden çıkar. Fanın
çalışma süresi araç dört yaşına gelene
kadar kademeli olarak azalır. Ardından,
fanın yolcu kabindeki havanın temizliğiyle
ilgili herhangi bir fonksiyonu kalmadığı için
100
gelişmiş fan fonksiyonu tamamen
devreden çıkar.
• İç Hava Kalite Sistemi (IAQS). Yolcu
kabinindeki havayı parçacıklar,
hidrokarbonlar, nitrooksitler ve yer
seviyesindeki ozondan arındıran tam
otomatik bir sistemdir.
• İç donanımda test edilmiş materyallerin
kullanımı. Malzemeler, yolcu kabininde
oluşabilecek toz miktarını en aza
indirgeyecek şekilde geliştirilmiş olup
yolcu kabininin daha kolay
temizlenebilmesine katkıda bulunurlar.
Hem yolcu kabini hem de bagaj
bölmesindeki halıların çıkartılması ve
temizliği kolaydır. Volvo tarafından tavsiye
edilen temizlik ürünlerini ve araç bakım
ürünlerini kullanınız; bkz. sayfa 211.
DİKKAT
Temiz Bölge İç Paketi olan araçlarda IAQS
hava filtresi her 15 000 km’de bir veya yılda
bir değiştirilmelidir. Temiz Bölge İç Paketi
olmayan araçlarda IAQS hava filtresi normal
serviste değiştirilmelidir.
Menü ayarları
Klima kontrol sistemi fonksiyonlarının üç
tanesinin varsayılan ayarlarını orta konsol
vasıtasıyla değiştirmek mümkündür; bkz.
sayfa 94:
• Otomatik modda fan hızı; bkz. sayfa 103.
• Yolcu kabini havası için Hava sirkülasyon
zamanlaması; bkz sayfa 104.
• Otomatik arka cam buz çözme; bkz.
sayfa 78.
Tüm klima kontrol sistemi fonksiyonları
ekrandaki RESET (SIFIRLA) komutu ile
orijinal konumlarına getirilir.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Klima kontrolü
Hava dağılımı
Ön paneldeki havalandırma kanalları
Kapı direklerindeki havalandırma
kanalları
A
D
D
AUTO (OTOMATİK) modda hava dağılımı tam
otomatiktir.
Eğer gerekirse manüel olarak da kumanda
edilebilir; bkz sayfa 105.
C
D
B
8704343s
8704363s
D
Gelen hava, yolcu kabinindeki 20 farklı
havalandırma kanalına dağıtılır.
C
C
Açık
Kapalı
Yatay hava akımı
Dikey hava akımı.
Buğulanmayı gidermek için dış havalandırma
kanallarını yan camlara yöneltiniz.
Yolcu kabinindeki havanın iyi durumda
kalmasını sağlamak için havalandırma
kanallarından sürekli olarak belli miktarda bir
hava akımı gelir. Direksiyon simidinin
yanındaki havalandırma kanalları soğuk
havalarda elleri ısıtmak için kullanılabilir.
A
04
B
8704365s
C
Açık
Kapalı
Yatay hava akımı
Dikey hava akımı.
Buğulanmayı gidermek için havalandırma
kanallarını camlara yöneltiniz.
Arka koltukta rahat bir hava ortamı
oluşturmak için havalandırma kanallarını
yolcu kabinine yöneltiniz.
Küçük çocukların hava akımlarına karşı
hassas olabileceğini unutmayınız.
101
04 Konfor ve sürüş keyfi
Klima kontrolü
2
3
4
5
6
12
11 10
9
Havalandırmalı ön koltuklar*, sol
Fan
Isıtmalı ön koltuklar, sol
Hava dağılımı
Isıtmalı ön koltuklar, sağ
AUTO
Havalandırmalı ön koltuklar*, sağ
Sıcaklık kontrolü, sağ taraf
A/C – Açık/Kapalı
Arka cam ve yan dikiz aynaları buz
çözücüleri, bkz. sayfa 78
Buz çözücü
İç hava dolaşımı/Hava kalitesi sistemi
Sıcaklık kontrolü, sol taraf
102
Havalandırmaya, koltuk sıcaklığını, güneş
radyasyonunu ve dış hava sıcaklığını hesaba
katan ECC tarafından kumanda edilir.
8
13
04
7
8704366s
1
Havalandırmalı ön koltuklar*
Havalandırma sistemi, koltuklar ve koltuk
arkalıklarda bulunan ve havayı koltuk
döşemesinden çeken fanlardan oluşur.
Serinletme etkisi, yolcu kabini soğudukça
daha da artar.
Havalandırma, koltuk ısıtması ile aynı anda
kullanılabilir. Mesela, bu fonksiyon nemli
kıyafetleri kurutmak için kullanılabilir.
Havalandırma sistemi motor çalışırken
devreye sokulabilir. Farklı serinlik ve nem
giderme çıkışları olan üç farklı konfor seviyesi
vardır:
• Konfor seviyesi üç: maksimum çıkış için
düğmeye bir kere basınız – üç lamba
yanar.
• Konfor seviyesi iki: düşük çıkış için
düğmeye iki kere basınız – iki lamba yanar.
• Konfor seviyesi bir: en düşük çıkış için
düğmeye üç kere basınız – bir lamba
yanar.
Isıtıcıyı kapatmak için düğmeye dört kez
basınız – hiç bir lamba yanmaz.
DİKKAT
Koltuk havalandırmasının hava akımına
hassas kişiler için dikkatli kullanılması
gerekir. Uzun süreli kullanım için comfort
seviyesinde bir model tavsiye edilir.
ÖNEMLİ
Koltuk havalandırması yolcu kabini sıcaklığı
5 °C’nin altına düştüğünde
çalıştırılmamalıdır. Bunun sebebi koltuktan
oturan kişinin üşümesinin önlenmesidir.
Fan
8704352s
Elektronik klima kontrolü, ECC
Fan hızını artırmak veya
azaltmak için düğmeyi
çeviriniz. AUTO seçilirse fan
devri otomatik olarak
ayarlanır. Önceden
ayarlanmış fan devri
devreden çıkartılır.
DİKKAT
Fan tamamen devreden çıkartılmışsa fan
devreye girmez.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Klima kontrolü
Arka koltuklar
8704361s
Otomatik
Bu fonksiyon, sıcaklığı,
klimayı, fan devrini,
sirkülasyonu ve hava
dağıtımını otomatik olarak
düzenler. Bir veya daha
fazla manüel fonksiyon
seçerseniz diğer
fonksiyonlar otomatik olarak kontrol edilmeye
devam ederler. AUTO düğmesine
basıldığında hava kalite sensörü devreye
girer ve tüm manüel ayarlar kapanır. Ekranda
OTOM KLİMA ibaresi görünür.
8704348s
8704369s
• En yüksek ısıtma
seviyesi için düğmeye bir
kere basınız – üç lamba
yanar.
• Daha düşük ısıtma
seviyesi için düğmeye iki
kez basınız – iki lamba
yanar.
• En düşük ısıtma seviyesi için düğmeye üç
kez basınız – bir lamba yanar.
• Isıtıcıyı kapatmak için, düğmeye dört kez
basınız – hiç bir lamba yanmaz.
Şekil, üç düğmeden oluşur.
Düğmelere basıldığında ilgili
şeklin önündeki lamba
yanar ve hangi hava
dağılımının seçildiğini
gösterir; bkz. sayfa 105.
3603819s
Otomatik modda fan hızı Klima ayarları
Otomatik fan ayarı altından ayarlanabilir.
Düşük, Orta veya Yüksek’ten birini seçiniz.
Isıtma kontrolü ön koltukta olduğu şekilde
devreye girer.
DİKKAT
En düşük fan hızını seçmek, camların
buğulanma riskini biraz arttırır.
Menü sisteminin açıklaması için, bkz.
sayfa 94.
Sıcaklık kontrolü
Sürücü ve yolcu
taraflarındaki sıcaklık
değerleri birbirinden
bağımsız olarak
ayarlanabilir. Araç
çalıştırıldığında önceki
ayarlar kullanılır.
8704362s
Hava dağılımı
04
DİKKAT
Gerçekte gerekli olan sıcaklık değerinden
daha yüksek/daha düşük bir sıcaklık
seçilmek suretiyle ısıtma veya soğutma
işlemi hızlandırılamaz.
A/C – ON/OFF
Klima ON ışığı yanıkken
sistem tarafından otomatik
olarak kontrol edilir. Bu
şekilde gelen hava yeterli
miktarda soğutulur ve nemi
alınır. OFF ışığı yanarken
klima her zaman için devre
dışıdır. Diğer fonksiyonlar hala otomatik
olarak kontrol edilir. Buz çözücü seçiliyken
8704344s
Isıtmalı koltuklar*
Ön koltuklar
103
04 Konfor ve sürüş keyfi
Klima kontrolü
04
Ön cam ve yan camlardaki
buğu ve buzu hızla çözmek
için kullanılır. Hava yan
camlara yüksek fan devriyle
üflenir. Buz çözücü
düğmesindeki lamba,
fonksiyon devreye girince
yanar.
Yolcu kabininde maksimum nem gidermeyi
sağlamak için ayrıca aşağıdaki işlemler
gerçekleşir:
• klima (A/C) otomatik olarak devreye girer
• sirkülasyon otomatik olarak devre dışı kalır
Buz çözme fonksiyonu devre dışı kalınca
klima kontrol sistemi önceki ayarlarına döner.
İç hava dolaşımı/Hava kalitesi sistemi
8704347s
Devridaim
104
Sirkülasyon devreye
girdiğinde düğmenin sağ
tarafındaki ışık yanar.
Fonksiyon yolcu
kabinindeki kötü hava,
egzoz gazları vs.’yi dışarı
atmak için kullanılır. Yolcu
Zamanlayıcı
Zamanlayıcı fonksiyonunun devreye
girmesiyle sistem dış hava sıcaklığına bağlı
olan bir zamanda, manüel olarak devreye
sokulmuş iç hava dolaşımı modundan çıkar.
Bu buzlanma, buğulanma ve kötü hava riskini
azaltır. Bu fonksiyonu Klima kontrol ayarları
Klima kontrol ayarları
hava sirkülasyonu
zamanlayıcısı altından devreye sokabilir/
devreden çıkartabilirsiniz. Menü sisteminin
açıklaması için bkz. sayfa 94.
DİKKAT
Buz çözücü seçildiğinde, sirkülasyon her
zaman için devreden çıkartılır.
Hava kalitesi sistemi*
Hava kalitesi sistemi, yolcu
kabinindeki koku ve kirlilik
seviyelerini azaltmak için
gazları ve parçacıkları
ayrıştırır. Eğer dışarıdaki
hava kirli ise hava girişi
kapanır ve havaya
sirkülasyon yaptırılır. AUTO düğmesine
basıldığında hava kalitesi sensörü her zaman
devreye girer.
Hava kalitesi sensörünün
etkinleştirilmesi.
Düğmeye arka arkaya
basmak suretiyle üç
fonksiyon arasında geçiş
yapabilirsiniz.
8704346s
8704354s
Buz çözücü
kabinindeki havaya sirkülasyon yaptırılır, yani
bu fonksiyon devredeyken aracın içine
dışarıdan hava alınmaz. Araç içerisindeki
hava çok uzun süre sirkülasyon yaptırılırsa
camların iç tarafında buğulanma riski ortaya
çıkar.
8704345s
klima sistemi maksimum nem giderme için
ayarlanır.
• Soldaki turuncu ışık yanar – hava kalitesi
sensörü devreden çıkar.
• Ortadaki yeşil lamba yanar – sıcak suyu
soğutmak için gerekli olmaması şartıyla
sirkülasyon devreye girmez.
• Sağdaki turuncu lamba yanar –
sirkülasyon devreye girer.
DİKKAT
Yolcu kabininde en iyi havayı temin etmek
için hava kalitesi sensörü her zaman
devrede olmalıdır.
Buğulanmayı önlemek için sirkülasyon
soğuk havalarda sınırlıdır.
Camların iç kısmı buğulanmaya başlarsa,
ön, yan ve arka camlardaki buğulanmayı
gidermek için hava kalite sensörünü
devreden çıkartınız ve buz çözme
fonksiyonunu çalıştırınız.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Klima kontrolü
Kullanım:
Hava dağılımı
Kullanım:
Hava akımı camlara
doğru. Hava akışının bir
kısmı hava
menfezlerinden gelir.
Hava sirkülasyona tabi
tutulmaz. Klima her
zaman devrede tutulur.
Buzlanma ve
buğulanmayı çabucak
gidermek için.
Hava akışı zemine ve
camlara doğru. Hava
akışının bir kısmı ön panel
menfezlerinden gelir.
Soğuk ve nemli bir iklimde
konforlu şartları ve iyi buz
çözmeyi sağlamak için.
Hava akışı ön ve yan
camlara doğru. Hava
akışının bir kısmı hava
menfezlerinden gelir.
Soğuk ve nemli iklimde
buğulanma ve buzlanmayı
önlemek için, (çok düşük
fan devirlerinde bu özelliği
devreye sokmayınız).
Hava akımı zemine doğru
ve ön panel hava
panjurlarından.
Dış hava sıcaklığının
düşük olduğu güneşli
havalarda.
Hava akımı camlara doğru
ve ön panel hava
panjurlarından.
Sıcak, kuru bir iklimde iyi
soğutma sağlamak için.
Yere gelen hava. Hava
akışının bir kısmı yere ve
ön göğüsteki
havalandırma panjurlarına
doğru.
Ayakları ısıtmak veya
soğutmak için.
Ön panel hava
panjurlarından baş ve
göğse doğru hava akımı.
Sıcak bir iklimde yeterli
soğutma sağlamak için.
Hava çıkışı pencerelere
doğru, ön panel hava
panjurlarından zemine
doğru.
Soğuk havada veya sıcak,
kuru havada ayakları
serinletmek için veya üst
vücut bölgesine daha
sıcak hava sağlamak için.
04
8704359s
8704360s
8704353s
8704358s
8704356s
8704358s
Hava dağılımı
8704355s
8704354s
Hava dağılımı tablosu
105
04 Konfor ve sürüş keyfi
Klima kontrolü
Yakıtla çalışan park ısıtıcısı*
UYARI
Park ısıtıcısı kullanılırken aracın açık havada
olması gerekir.
DİKKAT
Park ısıtıcısı devredeyken sağ tekerlek
davlumbazından duman çıkması tamamen
normaldir.
UYARI
Yere saçılarak dökülen yakıtlar alev alabilir.
Yakıt almadan önce park ısıtıcısını kapatınız.
Park ısıtıcısının kapalı olup olmadığını
görmek için bilgi ekranını kontrol ediniz.
Yokuşta park etme
Aracınızı dik bir yokuşa park ederseniz, park
ısıtıcısına yakıt sağlanabilmesi için aracın
önünün yokuş aşağı baktığından emin
olunuz.
Akü ve yakıt
Aküde yeterince yüklü değilse veya yakıt
seviyesi çok düşükse park ısıtıcısı otomatik
olarak kapatılır. Bilgi ekranında bir mesaj
görüntülenir. Mesajı READ düğmesine
basarak onaylayınız, bkz. sayfa 107.
106
Sık sık kullanılan park ısıtıcısı ve aynı
zamana denk gelen kısa mesafeli
yolculuklar aküyü boşaltarak marş işlemini
zorlaştırabilir. Eğer park ısıtıcısı düzenli
olarak kullanılıyorsa, alternatörün aküyü
dolduracak zaman bulabilmesi için aracın,
park ısıtıcısının çalıştığı süre kadar
sürülmesi gerekir.
2303544s
04
Park ısıtıcısı hakkında genel bilgi
Park ısıtıcısı hemen ya da zamanlayıcı
ayarlanarak çalıştırılabilir. Burada, başlangıç
zamanı aracın ısıtılmış ve hazır olduğu zaman
anlamına gelir. Aracın elektronik sistemi dış
hava sıcaklığını esas alarak başlama
zamanını hesaplar. Dış hava sıcaklığı 15 °C
değerini aşarsa ısıtıcı çalışmaz. –10 °C ile
daha düşük sıcaklıklarda, park ısıtıcısının
maksimum çalışma süresi 50 dakikadır. Park
ısıtıcısı çalışıyorsa, bilgi ekranında
PRK.ISIT. AÇIK görünür.
ÖNEMLİ
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
04 Konfor ve sürüş keyfi
Klima kontrolü
Çalıştırma
2
3
8904102s
1
Saat/zamanlayıcı
Araç saati sıfırlanırsa zamanlayıcı ayarları da
silinir.
READ düğmesi
Ayar düğmesi
RESET düğmesi
Bilgi ekranı ve READ komutu ile ilgili daha
fazla bilgi için, bkz. sayfa 97.
Bilgi ekranındaki mesajlar
Zamanlayıcı ve direkt marş devredeyse,
kombine gösterge panelindeki bilgi lambası
yanar ve bilgi ekranında bir açıklama mesajı
belirir. Ekranda ayrıca, sürücü araçtan
ayrılmak için uzaktan kumanda anahtarını
anahtar deliğinden çıkarttığında hangi
zamanlayıcının devrede olduğu da gösterilir.
Direkt marş/durdurma
1. Direkt marş Park ısıt ayarına gelmek için
ayar düğmesini
kullanınız.
2. ON ve OFF arasında geçiş yapmak için
RESET düğmesine basınız.
Direkt marş kullanıldığında park ısıtıcısı
50 dakika süreyle devreye girer. Yolcu
kabininin ısıtılma işlemi motor soğutma
sıvısının sıcaklığı 38 ºC değerine erişir
erişmez başlar.
4. RESET düğmesine basarak yanıp sönen
dakika ayarına ilerleyiniz.
5. Ayar düğmesini
döndürerek istenen
dakikaya ayarlayınız.
6. Ayarı onaylamak için RESET düğmesine
basınız.
7. Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için RESET
düğmesine basınız. PM’i ayarlandıktan
sonra AM için ikinci bir başlangıç zamanı
daha ayarlanabilir. Buna, ayar
düğmesi
ile erişebilirsiniz. Alternatif
başlangıç zamanını AM ile aynı şekilde
ayarlayınız.
04
DİKKAT
Araç, park ısıtıcısı çalışır durumdayken
çalıştırılabilir ve kullanılabilir.
Zamanlayıcının ayarlanması
Sadece sonraki 24 saat boyunca ayarlama
yapmak mümkündür.
Park ısıt.saati’ne
1. Ayar düğmesini
getiriniz.
2. RESET düğmesine basarak yanıp sönen
saat ayarına ilerleyiniz.
3. Ayar düğmesini
döndürerek istenen
saate ayarlayınız.
107
04 Konfor ve sürüş keyfi
Klima kontrolü
Ek ısıtıcı (dizel)*
1
2
1. Ayar düğmesini
kullanarak Ek ısıtıcı
otom öğesine geliniz.
2. ON ve OFF arasında geçiş yapmak için
RESET düğmesine basınız.
3
8904102s
04
READ düğmesi
Ayar düğmesi
RESET düğmesi
Soğuk havalarda yolcu kabininde doğru
sıcaklığın elde edilmesi için ek ısıtıcı
gerekebilir.
Ek ısıtıcı, motor çalışıyorken ve ilave
sıcaklığın gerekli olduğu durumlarda
otomatik olarak çalışır. Doğru sıcaklığa
erişildiğinde veya motor durdurulduğunda
otomatik olarak kapanır.
DİKKAT
Ek ısıtıcı devredeyken sağ tekerlek
davlumbazından duman çıkması tamamen
normaldir.
108
Otomatik mod veya kapanma
Akünün bitmesinin engellenmesi için ek ısıtıcı
kısa mesafelerde devre dışı bırakılabilir.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Müzik sistemi
Dolby Surround Pro Logic II ve
simgesi
Dolby Laboratories Licensing Corporation’ın
tescilli markalarıdır. Dolby Surround
Pro Logic II System, Dolby Laboratories
Licensing Corporation lisansı altında imal
edilmektedir.
Uzaktan kumanda anahtarı ve kontak
anahtarı konumları
Müzik sistemi uzaktan kumanda anahtarı
kontak anahtarından çıkartıldıktan sonra
15 dakika süreyle kullanılabilir.
DİKKAT
Motor çalışmıyorken müzik sistemi
kullanılacaksa uzaktan kumanda anahtarını
kontak anahtarından çıkartınız. Bu, akünün
gereksiz yere harcanmasını engellemek
içindir.
Genel bakış
Direksiyon simidi tuş takımı
2
3
1
1
4
4
Harici ses kaynağı girişi (AUX)
Direksiyon simidi tuş takımı
Orta konsol kontrol paneli
Kulaklık girişli kontrol paneli*
2
3
3905555s
Müzik sistemi çeşitli opsiyonlar ve farklı
sürümlerle donatılmış olabilir. Üç sistem
sürümü vardır: Performance, High
Performance ve Premium Sound. Müzik
sistemi çalıştırıldığında ekranda sistem
versiyonu gösterilir.
3905596s
Genel
04
Menü sistemindeki seçeneği onaylar,
çağrıyı kabul eder.
Menü sisteminde ilerler. Mevcut
fonksiyonu devre dışı bırakır. Çağrıları
bitirir/reddeder, girilen karakterleri siler.
Ses seviyesi
Kısa bir süre basıldığında CD’deki
parçalar veya önayarlı radyo istasyonları
arasında geçiş yapılır. Uzun süreli
basıldığında CD’deki parçaları hızla ileri/
geri alır veya radyo istasyonlarını
otomatik olarak arar.
Motor durdurulduğunda müzik sistemi
etkinse motorun bir sonraki çalıştırılışında
otomatik olarak etkinleştirilir.
109
04 Konfor ve sürüş keyfi
Müzik sistemi
Kulaklık girişli arka kontrol paneli*
En iyi ses kalitesi için 16–32 ohm empedanslı
ve 102 dB ve üzerinde hassasiyete sahip
kulaklıklar önerilir.
1
2
1
3
4
3
3905594s
04
Hızla ileri ve geri alma/arama
düğmelerine kısa basışlar CD parçaları
arasında veya önayarlı radyo istasyonları
arasında dolaşma imkanı sağlar. Uzun süreli
basışlar, CD parçalarını hızla ileri/geri almak
veya radyo istasyonları otomatik olarak
aramak için kullanılır.
Menüler ve MY KEY (ANAHTARIM)
Sınırlamalar
• Hoparlörlerde duyulan müzik sistemi
kaynağına (FM, AM, CD vs.) arka kontrol
panelinden kumanda edilemez.
• Kulaklıklardan radyo dinleniyorken
hoparlörlerde başka bir müzik sistemi
kaynağı çalıyorsa RDS mesajları
görüntülenmez.
Sık kullanılan fonksiyonları MY KEY
(ANAHTARIM) ile kaydediniz.
Bazı fonksiyonlar orta konsoldaki menü
sisteminden kumanda edilir. Menülerle ilgili
daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 94.
Bluetooth™ eller serbest veya telefon ile
birlikte müzik sisteminin fonksiyonları
hakkında bilgi için, bkz. sayfa 142.
Devreye sokma/Devreden çıkartma
Müzik sistemi etkinken kontrol paneli MODE
düğmesi ile devreye sokulabilir. Müzik
sistemi devreden çıktığında otomatik olarak
veya MODE düğmesine uzun süre
basıldığında devreden çıkar.
110
G010272
Ses seviyesi
Hızla ileri ve geri alma/arama
Ses kaynağı, etkinleştirilmesi
Kulaklık girişleri (3,5 mm)
1. Menüden kaydedilecek fonksiyonu
seçiniz. Fonksiyonlarla ilgili sadece bir
seçim kaydedilecektir.
2. MY KEY (ANAHTARIM) düğmesini iki
saniyeden daha uzun süreyle basılı
tutunuz.
3. MY KEY (ANAHTARIM) düğmesine kısa
bir süreyle basarak kaydedilen
fonksiyonu etkinleştiriniz.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Müzik sistemi
Aşağıdaki fonksiyonlar MY KEY
(ANAHTARIM) ile kaydedilebilir:
CD/CD değiştirici
•
•
•
•
Rasgele (CD değiştirici)
Haber
TP
Disk metni
04
FM
•
•
•
•
•
Haber
TP
Radyo metni
PTY ara
PTY metnini göster
SIRIUS
• Şarkı listesi hafızasına şarkı ekle
• Kanal kısayoluna doğrudan geçiş
• Şarkı arama
SES AYARLARI
• Ses ayarı
• Oto. ses kontrolü
111
04 Konfor ve sürüş keyfi
Müzik sistemi
Müzik sistemi fonksiyonlar
Otom. ses seviyesi kntrl altından istediğiniz
seviyeyi seçiniz.
Harici müzik sistemi kaynağı ses
seviyesi
AUX girişi mesela bir MP3 çalar bağlanması
için kullanılabilir; bkz. sayfa 109.
1
DİKKAT
04
4
3
G010266
2
5
Orta konsol, müzik sistemi fonksiyonlarının
kumandaları
Dahili müzik sistemi kaynakları: AM, FM
ve CD
Harici müzik sistemi kaynağı. Bağlantı
için, bkz. sayfa 109
Ses düzenini ayarlamak için düğmeler ve
ayar düğmeleri
AUX ses seviyesi ve ekolayzer için
navigasyon düğmesi
Ses seviyesi ve açma/kapama
Müzik sistemi ses seviyesi ve otomatik
ses kontrolü
Müzik sistemi, aracın hızına bağlı olarak ses
seviyesini artırmak suretiyle yolcu
kabinindeki rahatsız edici gürültüleri bastırır.
Bu bastırma seviyesi düşük, orta ve yüksek
seviyelere ayarlanabilir. Ses ayarları
112
Müzik sistemi AUX modunda iken müzik
çalar şarj edilirse ses kalitesi bozulabilir. Bu
durumda, müzik çaları şarj etmeyiniz.
Bazen AUX harici müzik sistemi kaynağının
sesi dahili müzik sistemi kaynaklarından farklı
duyulabilir. Harici müzik sistemi kaynağının
ses seviyesi çok yüksekse ses kalitesi
bozulabilir. Bunu, AUX girişinin ses seviyesini
ayarlamak suretiyle engelleyiniz:
1. Müzik sistemini MODE düğmesini
kullanarak AUX moduna geçiriniz ve AUX,
Ses ayarına gidiniz.
2. Kontrolü
veya
/
basınız.
konumuna çeviriniz
navigasyon düğmesine
• Tiz – Tiz ses seviyesi.
• Fader – Ön ve arka hoparlörler arasındaki
denge.
• Balans – Sağ ve sol hoparlörler arasındaki
denge.
• Surround* – Surround ayarları.
Surround menüsü altında sırasıyla 3-ch veya
Dpl2 seçenekleri seçilerek 3 kanal stereo
veya Dolby pro logic II etkinleştirilebilir. Bu,
aşağıdaki seçeneklere olanak sağlar:
• Orta Seviye 1 – Orta hoparlörün seviyesi.
• Surround seviyesi 1 – Surround seviyesi.
Ekolayzer
Farklı frekanslar için ses seviyeleri ekolayzer2
kullanılarak ayrı ayrı ayarlanabilir.
1. Ses ayarları bölümüne gidiniz ve
Ekolayzer Ön veya Ekolayzer Arka ayarını
seçiniz.
Dalga boyu ses seviyesi navigasyon
düğmesindeki
/
ile ayarlanır. Başka bir
dalga boyu seçmek için
/
düğmesine
basınız.
2. Ayarları ENTER ile kaydediniz veya EXIT
ile menüden çıkınız.
Ses düzeni
Aşağıdaki seçenekler arasında dolaşmak için
kumanda
düğmesine arka arkaya
basınız. Ayar işlemi kumanda
düğmesini
çevirmek suretiyle yapılır.
Ses kademesi1
Ses dağılımı sürücü koltuğu, ön iki koltuk
veya arka koltuklar için optimize edilebilir.
• Bas – Bas seviyesi.
2 Belirli
1
Premium Sound.
müzik sistemleri.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Müzik sistemi
başlar. Aksi takdirde bir disk takıp CD
düğmesine basınız.
Ses ayarları
Ses kademesi altındaki
seçeneklerden birini seçiniz.
CD fonksiyonları
2
3
5
4
6
Orta konsol, CD fonksiyonlarının kumandaları
CD çıkartma
CD takma ve çıkarma yuvası
CD’deki parçayı değiştirmek için
navigasyon düğmesi
CD’deki parçayı hızla ileri alma ve
değiştirme
CD değiştirici konumu seçimi*
CD Tarama
Çalmayı başlat (CD çalar)
CD düğmesine basıldığında oynatıcıda bir
müzik CD’si varsa otomatik olarak çalmaya
G010267
1
Çalmayı başlat (CD değiştirici)
Eğer CD düğmesine basıldığında müzik CD’li
bir CD konumu seçiliyse çalma işlemi
otomatik olarak başlar. Diğer durumlarda
1-6 rakam düğmelerini veya navigasyon
düğmesindeki
/
seçeneklerini
kullanarak, bir disk seçiniz.
Bir CD takınız (CD değiştirici)
1. 1-6 rakam düğmeleri veya navigasyon
düğmesindeki
/
seçeneklerini
kullanarak boş bir konum seçiniz.
Ekranda boş bir konum işaretlenir. Disk takın
mesajı yeni bir diskin takılabileceğini belirtir.
CD değiştirici altı adede kadar CD alabilir.
2. CD değiştirici yuvasına bir CD
yerleştiriniz.
Disk çıkartma
Bir CD, çıkarma konumunda en fazla
12 saniye kadar durur. Daha sonra oynatıcıya
geri alınır ve çalma işlemi devam eder.
Çıkarma düğmesine basmak suretiyle diskleri
ayrı ayrı çıkartınız.
Çıkarma düğmesine uzun süreli basarak tüm
diskleri çıkartınız. Disklerin tümü teker teker
çıkartılır.
Durdurma
Ses tamamen kesildiğinde, CD çalar durur.
Ses düzeyi yükseltilince, CD çalar yeniden
başlatılır.
Ses dosyaları1
CD çalar aynı zamanda MP3 ve WMA
formatlarındaki ses dosyalarını da
desteklemektedir.
DİKKAT
04
Bazı kopya korumalı ses dosyaları
okunamayabilir.
Oynatıcıya ses dosyalarını içeren bir CD
takıldığında diskin dizin yapısı okunur. Diskin
kalitesine göre çalmaya başlaması biraz
zaman alabilir.
Navigasyon ve oynatma
CD çalara ses dosyaları içeren bir disk
takılmışsa ENTER düğmesine basıldığında
diskin klasör yapısına erişilir. Klasör yapısı,
müzik sisteminin menü yapısını gezmek için
kullanılanla aynı şekilde gezilir. Ses
dosyalarında
simgesi vardır ve
klasörlerde
simgesi vardır. Ses
dosyasını ENTER düğmesiyle oynatmaya
başlayınız.
1 High
Performance ve Premium Sound.
113
04 Konfor ve sürüş keyfi
Müzik sistemi
Bir dosyanın çalınma işlemi tamamlandığında
aynı klasördeki diğer dosyaların çalınmasına
geçilir. Aynı klasördeki tüm dosyalar
oynatıldığında klasör otomatik olarak
değiştirilir.
Rasgele
Bu fonksiyon parçaları rasgele sırayla oynatır.
Rasgele CD parçaları/ses dosyaları normal
şekilde değiştirilebilir.
DİKKAT
04
Hızlı ileri-geri alma/CD parçalarını ve
ses dosyalarını değiştirme
Navigasyon düğmesindeki
/
seçeneklerine kısa basışlar CD parçaları/ses
dosyaları arasında dolaşmak için kullanılır.
Uzun basışlar CD parçalarını/ses dosyalarını
ileri-geri almak için kullanılır. Direksiyon
simidi tuş takımı) düğmesi de bu işlem için
kullanılabilir. Parça değişimi aynı zamanda
Tuning (Ayarlama Düğmesi) çevrilerek de
yapılabilir.
CD Tarama
Bu fonksiyon her CD parçasının/ses
dosyasının ilk on saniyesini çalar.
Etkinleştirmek için SCAN düğmesine basınız.
Geçerli parçanın/ses dosyasının çalınmasına
devam etmek için EXIT veya SCAN
düğmesine basınız.
Sadece o anda çalınan CD’deki parçalar
arasında rasgele seçim yapılabilir.
Seçilen rast gele çalma seçeneğine göre
farklı mesajlar belirebilir.
• RASGELE, sadece tek bir müzik
CD’sindeki parçaların çalınacağı anlamına
gelir
• RAS. TÜMÜ CD değiştiricideki tüm müzik
CD’lerindeki tüm parçaların çalınacağını
belirtir.
• RASGELE KLASÖR geçerli CD’deki bir
klasördeki ses dosyalarının çalınacağı
anlamına gelir.
CD çalar
Normal bir müzik CD’si çalınıyorsa, Rasgele
altından devreye sokunuz/devreden
çıkartınız.
Eğe müzik dosyası içeren bir disk çalınıyorsa,
Rasgele
Klasör altından devreye
sokunuz/devreden çıkartınız.
114
CD değiştirici
Normal bir müzik CD’si Rasgele
Tek disk
veya Rasgele Tüm diskler fonksiyonları
altında çalınıyorsa, Tüm diskler seçeneği
sadece değiştiricideki müzik CD’leri için
geçerlidir.
Eğer içinde sadece ses dosyaları olan bir CD
çalınıyorsa, Rasgele
Klasör altından
devreye sokunuz/devreden çıkartınız. Eğer
başka bir CD seçerseniz fonksiyon devre dışı
kalır.
Disk metni
Eğer şarkı başlıkları müzik CD’sinde
kayıtlıysa, bunlar ekranda gösterilebilir. Bu
durum Premium Sound ve High Performance
için MP3 ve WMA dosyaları için de geçerlidir.
Disk
Bu özelliği CD modunda CD ayarları
metni altından devreye sokunuz/devreden
çıkartınız.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Müzik sistemi
Radyo fonksiyonları
Ayarlama, elle
1. FM veya AM ayarını kullanarak dalga
boyunu seçiniz.
2. TUNING düğmesini döndürünüz.
7
1
2
3
5
4
G010268
6
Orta konsol, radyo fonksiyonlarının kumandaları
Ayarlama işlemi için navigasyon
düğmesi, otomatik
Devam eden fonksiyonu iptal eder
Ayarlama, elle
Dalga boyunu tarar
Önayar kaydetme, otomatik
Önayar düğmeleri ve önayar kaydı, elle
AM ve FM (FM1 ve FM2) dalga boyunu
seçiniz
Ayarlama, otomatik
1. FM veya AM ayarını kullanarak dalga
boyunu seçiniz.
2. Navigasyon düğmesi üzerindeki
/
kısmına basınız.
Önayarlı
Her dalga boyu için on radyo istasyonu
önayarlanabilir. FM’in, önayar için iki hafızası
vardır: FM1 ve FM2. Sadece aracın
hoparlörlerinden çalınan radyo istasyonları
önayarlanabilir. Kayıtlı kanallar önayar
düğmeleri kullanılarak seçilebilir.
Önayarların kaydedilmesi elle veya otomatik
olarak gerçekleştirilebilir.
Önayar kaydı, elle
1. Bir radyo istasyonu bulunuz.
2. Önayar tuşlarından birine, ekranda
Kanal kaydedildi mesajı belirene kadar
basılı tutunuz.
Önayar kaydetme, otomatik
Bu fonksiyon özellikle radyo istasyonlarının
ve frekanslarının bilinmediği bölgelerde
kullanışlıdır. On en kuvvetli radyo istasyonu
otomatik olarak ayrı bir hafızaya kaydedilir.
1. FM veya AM ayarını kullanarak dalga
boyunu seçiniz.
2. Ekranda Otomatik kayıt... ibaresi
gözükene kadar AUTO düğmesini basılı
tutunuz.
Otomatik kayıt... ibaresi ekrandan
silindiğinde istasyonlar kaydedilmiştir.
Radyo, otomatik modda çalışmaya devam
eder ve ekranda Otomatik ibaresi belirir.
Otomatik olarak kaydedilmiş önayarlar artık
önayar düğmeleri kullanılarak seçilebilir.
Otomatik önayar kaydetme işlemi EXIT
düğmesi kullanılarak iptal edilebilir.
Otomatik mod, mesela AUTO veya FM
düğmesine basmak suretiyle iptal edilebilir.
Otomatik moda geri dönülünce otomatik
kaydedilmiş kanallarla erişim sağlanır:
04
1. AUTO düğmesine basınız.
Ekranda AUTO görünür.
2. Bir önayar düğmesine basınız.
Dalga boyunu tara
Bu fonksiyon, dalga boyundaki en güçlü
radyo istasyonlarını otomatik olarak tarar. Bir
istasyon bulunduğunda tarama işlemine
tekrar başlamadan önce yaklaşık
sekiz saniye boyuna dinletilir. İstasyon
çalarken normal şekilde önayar olarak
kaydedilebilir.
1. AM veya FM ile dalga boyunu seçiniz.
2. SCAN düğmesine basınız.
Ekranda AUTO görünür. SCAN veya EXIT
düğmesini kullanarak kapatınız.
115
04 Konfor ve sürüş keyfi
Müzik sistemi
RDS fonksiyonları
Radyo Veri Sistemi –RDS, FM vericilerini bir
ağa bağlar. Böyle bir ağdaki bir FM vericisi
bir RDS radyosuna aşağıdaki fonksiyonları
veren bilgiler gönderir:
04
• Yayın zayıf bir alanda ise, otomatik olarak
daha kuvvetli bir vericiye geçilir.
• Trafik bilgileri veya haberler gibi program
biçimleri aranır.
• Güncel radyo programlarının gönderdiği
metin mesajlarını alır.
DİKKAT
Bazı radyo istasyonları RDS kullanmaz veya
sadece fonksiyonlarının bir kısmını
kullanırlar.
İstenen türde bir program bulunduğunda
radyo, halihazırda kullanımda olan müzik
sistemi kaynağını keserek istasyon
değiştirebilir. Mesela, CD çalar
kullanımdaysa, duraklatılır. Araya giren yayın
önceden belirlenmiş bir ses seviyesinde
dinletilir, bkz. sayfa 117. Ayarlanan program
türünün yayınına artık erişilemediğinde radyo
önceki ses kaynağına ve ses seviyesine geri
döner.
Alarm (ALARM), trafik bilgileri (TP)
haberler (HABERLER) ve program
türleri (PTY) fonksiyonları, öncelik
116
sıralamasına göre birbirlerinin yayınını
keserler ve en yüksek öncelik alarmın, en
düşük öncelik ise program türlerinindir. Diğer
program kesme ayarları için bkz. EON ve
REG, sayfa 117. Kesilen ses kaynağına geri
dönmek için EXIT düğmesine basınız.
Alarm
Bu fonksiyon ciddi kazaları ve felaketleri
haber vermek için kullanılır. Alarm geçici
olarak kesilemez veya devreden çıkartılamaz.
Bir alarm mesajı iletildiğinde ekranda
ALARM! mesajı görüntülenir.
Trafik bilgileri – TP
Bu fonksiyon, ayarlanmış bir istasyonun RDS
ağı içerisinde tüm trafik bilgilerinin
iletilebilmesini sağlar. TP simgesi
fonksiyonun devrede olduğunu gösterir.
Belirlenen istasyon trafik bilgileri
gönderemiyorsa ekranda TP belirir.
FM ayarları
TP altından devreye sokunuz/
devreden çıkartınız.
Güncel istasyon/tüm istasyonlar için TP
Radyo trafik bilgilerini vermek için sadece
ayarlanmış olan (güncel) istasyonu veya tüm
diğer istasyonları kesebilir.
Değiştirmek için FM ayarları
Gelişmiş
radyo ayarları
TP
TP İstasyonu
menüsüne gidiniz.
Haber
Bu fonksiyon, ayarlanmış bir istasyonun RDS
ağı içerisinde tüm haberleri iletilebilmesini
sağlar. HABERLER simgesi fonksiyonun
devrede olduğunu gösterir.
FM ayarları
Haberler menüsünden
devreye sokunuz devreden çıkartınız.
Geçerli/tüm istasyonlardan gelen
haberler.
Radyo haberleri vermek için sadece
ayarlanmış olan (güncel) istasyonu veya tüm
diğer istasyonları kesebilir. Değiştirmek için
FM ayarları
Gelişmiş radyo ayarları
Haber istasyonu seçeneğine gidiniz.
Program tipleri – PTY
PTY fonksiyonu pop müzik ve ciddi klasik
müzik gibi farklı program türlerini seçmek için
kullanılabilir. PTY simgesi, fonksiyonun etkin
olduğuna işaret eder. Bu fonksiyon,
ayarlanmış bir istasyonun RDS ağı içerisinde
tüm program türlerini iletilebilmesini sağlar.
FM ayarları
PTY
PTY seç altından bir
program türünü seçerek FM modunda
etkinleştiriniz.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Müzik sistemi
FM ayarları
Bütün PTY’leri temizle
altından PTY’leri silerek devreden çıkartınız.
FM modunda Radyo metni altında
etkinleştiriniz/devreden çıkartınız.
kaynağını yarıda keseceğini belirlemesine
olanak tanır.
PTY araması
Bu fonksiyon tüm dalga boyunda seçilen
program türünü arar.
Otomatik frekans güncelleştirme –AF
Bu fonksiyon ayarlanmış istasyon için en
güçlü vericilerden birini seçer. Bu
fonksiyonun en güçlü vericiyi bulabilmek için
tüm FM dalga boyunu taraması gerekebilir.
Bu durum gerçekleşirse, radyonun sesi
kapanır ve ekranda PI Arama İptal etmek
için EXIT’e basın ibaresi belirir.
Gelişmiş radyo
FM modunda FM ayarları
ayarları
EON altındaki seçeneklerden
birisini seçerek devreye sokunuz/devreden
çıkartınız:
PTY
PTY Seç altından
1. FM ayarları
bir PTY seçiniz.
2. FM ayarları
PTY
PTY Ara
menüsüne gidiniz.
Eğer radyo seçilen program türlerinden birisi
bulursa ekranda > ibaresi belirir.I Arama
yapmak için . Seçilen program türlerinde
başka bir yayın aramaya devam etmek için
navigasyon düğmesinin
kısmına basınız.
Program tipinin ekrana getirilmesi
Güncel istasyonun program tipi ekrandan
okunabilir.
PTY
PTY
FM modunda FM ayarları
Göster altından devreye sokunuz/devreden
çıkartınız.
FM modunda FM ayarları
Gelişmiş radyo
ayarları
AF altından devreye sokunuz/
devreden çıkartınız.
Bölgesel radyo programları – REG
Bu fonksiyon radyonun, sinyal gücü çok
düşük olsa bile bölgesel bir vericiyle devam
etmesini sağlar. REG simgesi fonksiyonun
devrede olduğunu gösterir.
Gelişmiş radyo
FM modunda FM ayarları
ayarları
Bölgesel altından devreye
sokunuz/devreden çıkartınız.
DİKKAT
Tüm radyo istasyonları program türünü
görüntülemeyi desteklemez.
Radyo metni
Bazı RDS istasyonları program içeriği,
sanatçılar, vs hakkında bilgi yayınlarlar. Bu
bilgiler ekranda gösterilebilir.
Gelişmiş Diğer Ağlar – EON
Bu fonksiyon çok fazla bölgesel radyo
istasyonunun bulunduğu yerleşim alanlarında
faydalıdır. Araç ve radyo istasyonu vericisi
arasındaki mesafenin program
fonksiyonlarının ne zaman geçerli ses
• Yerel – sadece radyo istasyonu vericisi
yakında ise araya girer.
• Uzak 1 – çok fazla parazit olsa bile
istasyon vericisi çok uzaktaysa araya girer.
• Kapalı – Diğer vericilerin programlarında
araya girilmez.
04
RDS fonksiyonlarının sıfırlanması
Tüm radyo ayarları orijinal fabrika ayarlarına
geri çevrilebilir. Sıfırlama işlemi FM modunda
FM ayarları
Gelişmiş radyo ayarları
Hepsini sıfırla altında gerçekleştirilir.
Ses seviyesi kontrolü, program tipleri
Araya giren program türleri, örneğin
HABERLER veya TP, her bir program türü
için seçilmiş ses seviyesinde duyulur. Ses
seviyesi program araya girerken
ayarlanmışsa yeni seviye bir sonraki program
araya girişine kadar kaydedilir.
1 Varsayılan/fabrika
ayarı.
117
04 Konfor ve sürüş keyfi
Yol bilgisayarı
Genel
Fonksiyonlar
DİKKAT
1
2
Yol bilgisayarını kullanırken bir uyarı mesajı
görüntülenirse, yol bilgisayarı fonksiyonuna
geri dönebilmek için bu mesajın
onaylanması gerekir. READ düğmesine
basarak onaylayınız.
3
3603794s
04
Bilgi ekranı ve kumandalar
READ – onaylar
Ayar düğmesi – yol bilgisayarı listesindeki
menüler ve seçenekler arasında geçiş
sağlar
RESET – sıfırlar
Yol bilgisayarı bilgileri arasında geçiş yapmak
için ayar düğmesini yukarı veya aşağıya
kademeli olarak döndürünüz. Başlangıç
noktasına dönmek için döndürmeye devam
ediniz.
118
Mesafe ve hız için belirtilmiş birimi
değiştirmek için yetkili bir Volvo servisine
danışınız.
Mevcut hız*
Geçerli hız mil-saat, mph cinsinden gösterilir.
Ortalama hiz
Araç ortalama hızı en son sıfırlama
işleminden itibaren hesaplar. RESET
düğmesini kullanarak sıfırlayınız.
Mevcut tüketim
Geçerli yakıt tüketimi her saniye başında
hesaplanır. Ekrandaki bilgiler birkaç saniyede
bir güncellenir. Araç hareketsizken ekranda
"----" ibaresi belirir.
Ortalama
En son sıfırlamadan beri ortalama yakıt
tüketimi. RESET düğmesini kullanarak
sıfırlayınız.
DİKKAT
Yakıtla çalışan park ısıtıcısı* kullanılıyorsa
okumalarda küçük hatalar görülebilir.
Km kalan yakıtla
Hesaplama işlemi en son 30 km’deki
ortalama yakıt tüketimi ve kalan yakıt miktarı
esas alınarak gerçekleştirilir. Depoda kalan
yakıtla daha gidilebilecek ortalama mesafeyi
gösterir. Deponun boşalana kadar
gidebileceği km 20 km’den az ise ekranda
"----" ibaresi belirir.
DİKKAT
Yakıtla çalışan park ısıtıcısı* kullanılıyorsa
okumalarda küçük hatalar görülebilir.
Sıfırlama
1. Ortalama hız veya Ortalama seçeneğini
seçiniz.
2. Seçilen fonksiyonu sıfırlamak için
RESET düğmesine basınız ve 1 saniye
basılı tutunuz. Eğer RESET düğmesine
3 saniyeden uzun süre basılırsa
Ortalama hız ve Ortalama aynı anda
sıfırlanır.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Pusula*
Çalıştırma
aracı sekiz km/saatten yüksek olmayan
bir hızda bir daire etrafında yavaşça
sürünüz.
Kalibre etmek
Bölge seçme
9
6
8
10
7
9
8
Pusulalı dikiz aynası.
Pusulanın kalibre edilmesi.
Dikiz aynasının sağ üst köşesinde aracın
bulunduğu yöne göre pusula yönünü
gösteren entegre bir ekran vardır. Sekiz farklı
yön İngilizce kısaltmalarıyla gösterilir: N
(kuzey), NE (kuzeydoğu), E (doğu), SE
(güneydoğu), S (güney), SW (güneybatı), W
(batı) ve NW (kuzeybatı).
Pusulanın doğru çalışabilmesi için kalibre
edilmesi gerekebilir. Pusulanın kalibre
edilmesi gerekiyorsa aynanın ekranında CAL
gösterilir.
Pusula araç çalıştırıldığında veya kontak II
konumundayken otomatik olarak
etkinleştirilir. Pusulayı etkinleştirmek/
etkinliğini kaldırmak için örneğin dikiz
aynasının arka tarafında bulunan bir ataşı
kullanınız.
1. Geniş, açık bir alanda aracı durdurunuz.
2. Aracı çalıştırınız.
3. Dikiz aynasının arkasındaki düğmeyi
tekrar CAL ibaresi belirene kadar (ataç
veya benzeri bir nesne kullanarak) basılı
tutunuz (yaklaşık 6 saniye).
4. Aracınızı her zaman olduğu gibi sürünüz.
Kalibre etme işlemi tamamlandığında
ekrandaki CAL ibaresi kaybolur.
Alternatif kalibre etme yöntemi:
Kalibrasyon işlemi tamamlandığında
ekrandaki CAL ibaresi yok olana kadar
11
6
04
5
12
13
14
15
4
3
2
1
3905558s
8803554s
8803562s
7
Manyetik bölgeler.
Dünya 15 manyetik bölgeye ayrılmıştır.
Pusulanın doğru çalışabilmesi için doğru
bölgenin seçilmiş olması gerekir.
1. Kontak konumu II.
2. Dikiz aynasının arkasındaki düğmeye
(ataç veya benzeri bir cisim ile) en az
3 saniye boyunca basılı tutunuz. Mevcut
alanın numarası gösterilir.
3. İstenen coğrafi bölgenin rakamı (1–15)
gösterilinceye kadar düğmeye arka
arkaya basınız.
4. Ekran bir kaç saniyeliğine pusula
yönünü gösterir.
119
04 Konfor ve sürüş keyfi
Denge ve çekiş kontrol sistemi
Denge ve çekiş kontrol sistemi, DSTC
(Dinamik Patinaj ve Çekiş Kontrolü)
sürücünün patinajı engellemesine ve aracın
çekişini arttırmaya yardımcı olur.
04
Sistem tekerleklerin çekiş ve fren güçlerini
ayrı ayrı sınırlandırarak patinaj yapmayı
engellemektedir. Bu durum ani bir hareket
esnasında manevra becerisini ve sonuç
olarak da emniyeti artırmaktadır.
Çekiş, çekiş kuvvetinin tekerlekler arasında
sistem tarafından dağıtılması suretiyle
iyileştirilmektedir. Bu sistem özellikle düşük
hızlarda kötü satıhlı yollarda devreye girer.
Fren yapılırken sistemin devreye girişi bir
darbe sesiyle fark edilebilir. Gaz pedalına
basıldığında araç umulandan daha yavaş
hızlanabilir.
Bilgi ekranındaki mesajlar
DSTC Geçici KAPALI – Fren diski çok
ısındığı için Sistem fonksiyonları geçici olarak
azaltılmıştır. Bu fonksiyon frenler
soğuduğunda otomatik olarak yeniden
etkinleştirilir.
DSTC Servisi gerekli – Sistem bir arıza
nedeniyle devre dışıdır.
120
Otomobili güvenli bir yerde durdurunuz ve
motoru kapatınız. Eğer motor yeniden
çalıştırıldığında mesaj duruyorsa, yetkili bir
Volvo servisine başvurunuz.
Çalıştırma
Kombine gösterge panelindeki
simgeler
ve
simgeleri aynı anda gösterilirse
bilgi ekranındaki mesajı okuyunuz.
1
2
simgesi tek başına belirirse aşağıdaki
şekillerde gözükebilir:
• Yanıp sönmesi, sistemin artık devrede
olduğu anlamına gelir.
• Motor çalıştırıldığında 2 saniye boyunca
sabit şekilde yanarsa sistem kontrolü
yapılıyor demektir.
• Motor çalıştıktan sonra veya sürüş
esnasında sürekli yanma sistemde arıza
olduğu anlamına gelir.
Azaltılmış çalışma
Sistemin patinaj ve hızlanma esnasında
işleyişi azaltılabilir. İşleyiş patinaj esnasında
geciktirilir ve böylece dinamik sürüş için daha
fazla özgürlük sunacak şekilde daha fazla
patinaj sağlanır. Artık çekiş kısıtlı olmadığı
için derin kar veya kumda çekiş gücü
geliştirilmiştir.
3603905s
Genel
1. DSTC menüsü gösterilene kadar ayar
düğmesini
döndürünüz.
DSTC AÇIK sistem işleyişinin değişmediği
anlamına gelir.
DSTC patinaj kontrolü KAPALI, sistem
çalışmasının azaltıldığı anlamına gelir.
2. DSTC menüsü değiştirilene kadar
RESET düğmesini basılı tutunuz.
Motor bir daha çalıştırılıncaya kadar sistem
düşük fonksiyonda kalır.
UYARI
Fonksiyon eksiltilirse aracın sürüş
karakteristikleri bozulabilir.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Sürüş karakteristiklerinin uyarlanması
Aktif şasi (Four-C)*
Hıza bağlı direksiyon gücü*
Çalıştırma
Sürücüye geliştirilmiş bir hassasiyet sunmak
için direksiyon gücü aracın hızıyla birlikte
artar. Düşük hızlarda aracın yönlendirilmesi,
örneğin park etme gibi işlemlere yardımcı
olacak şekilde kolaydır.
Aktif şasi, Dört-C (Sürekli Kontrol Edilen Şasi
Konsepti), aracın sürüş karakteristikleri
ayarlanacak şekilde amortisörlerin
karakteristiklerini düzenler. Üç ayar kademesi
vardır: Comfort, Sport ve Advanced.
3801181s
Konfor
Bu ayar, aracın daha konforlu olarak
algılanması anlamına gelir ve uzun yolculuklar
için önerilir. Amortisör yumuşaktır ve
gövdenin hareketleri yumuşak ve naziktir.
Direksiyon
Direksiyon gücü Araç ayarları
gücü seviyesi altından değiştirilebilir. Menü
sisteminin açıklaması için bkz. sayfa 94. Araç
hareket halindeyken bu menüye erişilemez.
04
Şasi ayarları
Spor
Bu ayar, aracın daha sportif olarak
algılanması anlamına gelir ve daha aktif sürüş
için önerilir. Direksiyon tepkisi Konfor
moduna göre daha seridir. Amortisör daha
sert olup gövde, viraj alırken yalpalamayı
azaltacak şekilde yolu takip eder.
Ayarı değiştirmek için orta konsoldaki
düğmeleri kullanınız. Motor durdurulurken
kullanımda olan ayar motorun bir sonraki
çalıştırılışında etkinleştirilir.
İler Düzey
Bu ayar sadece çok dengeli ve düz satıhlı
yollar için önerilir.
Amortisörler azami yol tutuşu sağlayacak
şekilde optimize edilirler ve virajlardaki
yalpalama daha da azaltılmıştır.
121
04 Konfor ve sürüş keyfi
Cruise control sistemi*
Çalıştırma
kayıtlı hız olarak kullanılır. Kayıtlı hız ekranda
gösterilir.
DİKKAT
1
Cruise control sistemi, 30 km/s’in altındaki
hızlarda devreye sokulamaz.
2
5
3
4
Kayıtlı hızın ayarlanması
Aktif modda hız
veya
düğmelerine
yapılan uzun veya kısa basışlarla ayarlanır.
___
0
1
2700812s
04
Ekranlar ve kontroller
Bekleme modu
Ayarlı hızı başlat
Devreden çıkarma
Hızı etkinleştir/ayarla
Hız, ayarlama
Hızın devreye sokulması ve ayarlanması
Cruise control (Hız sabitleme) sisteminin
devreye sokulması için, önce CRUISE
düğmesi kullanılarak bekleme moduna
alınması gerekir.
lambası yanar ve
(---) km/s metni cruise control sisteminin
bekleme modunda olduğunu gösterir. Daha
sonra cruise control
veya
ile devreye
sokulur ve ardından mevcut hız kaydedilerek
122
60 saniye) basılırsa devre dışı kalır. Bu
durumda cruise control sistemi bekleme
moduna geçer ve ayarlanan hız kaydedilir.
Mesela sollamada meydana gelen geçici hız
artışları cruise control sisteminin ayarını
etkilemez. Gaz pedalı bırakılınca araç kayıtlı
hıza geri döner.
DİKKAT
Eğer cruise control düğmelerinden birisine
yaklaşık bir dakikadan daha uzun bir süreyle
basılırsa cruise control sistemi devreden
çıkar. Cruise control sistemini sıfırlamak
için, motorun durdurulması gerekir.
Otomatik geçici devre dışı bırakma
Cruise control sistemi tahrik tekerlekleri
patinaj yaparsa veya aracın hızı yaklaşık
30 km/s’in altına düşerse devre dışı kalır.
Cruise control sistemi ayrıca frenler
kullanılınca, vites kolu boş konumundayken
veya gaz pedalına uzunca bir süre (yaklaşık
Geçici devre dışı bırakma
Cruise control sistemini geçici olarak devre
dışı bırakmak için, 0 düğmesine basınız.
Kaydedilen hız parantez içinde bilgi
ekranında gösterilir.
Ayarlı hızı başlat
Eğer cruise control sistemi geçici olarak
devre dışı bırakılmışsa,
düğmesine
basılarak yeniden devreye sokulabilir. Hız
önceden ayarlanmış hıza ayarlanır.
DİKKAT
Hız,
ile devam ettirildiğinde hızda
önemli bir artış ortaya çıkabilir.
Devre dışı bırakılması
Cruise control sistemi, CRUISE düğmesi
veya motorun durdurulması ile devreden
çıkartılır. Ayarlanan hız silindi.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Adaptif cruise control sistemi*
Genel
Adaptif Cruise Control (ACC) sürücüye uzun
düz yollarda, sabit trafikte mesela otoyollarda
veya ana yollarda destek olması için
tasarlanmıştır.
Cruise control sistemi parçalarının bakımı
sadece yetkili bir Volvo servisinde
gerçekleştirilmelidir.
Fonksiyon
1
2
UYARI
3
3905615s
UYARI
Adaptif cruise control sistemi her türlü
sürüş durumunu ve trafik, hava ve yol
koşulunu kapsayamaz.
Sayfa 123 ve sonrasındaki Fonksiyon
bölümü, sürücünün adaptif cruise control
sistemini kullanmadan önce mutlaka bilmesi
gereken kısıtlılıklar hakkında bilgiler
içermektedir.
Seyir esnasında adaptif cruise control
sistemi kullanıyorken bile doğru takip
mesafesi ve hızı korumakla
yükümlüsünüzdür. Trafik koşullarına her
zaman dikkat etmeniz ve adaptif cruise
control sistemi uygun bir hız veya uygun bir
takip mesafesi sağlayamadığında müdahale
etmeniz gerekir.
Fonksiyonlara genel bakış
Uyarı lambası, sürücünün fren yapması
gerekiyor
Kontroller
Radar sensörü
Adaptif cruise control sistemi, cruise control
sistemi ve koordineli boşluk sisteminden
oluşur.
Adaptif cruise control sistemi bir çarpışma
önleyici sistem değildir. Sistem önünde
bulunan bir aracı tanımlayamadığında
sürücünün müdahale etmesi gerekir.
Adaptif cruise control yavaş ilerleyen veya
duran araçlara fren yapmaz.
Adaptif cruise control sistemini, örneğin,
şehir trafiğinde, yoğun trafikte, kavşaklarda,
aşırı su birikmesi ve çamur olan kaygan
yüzeylerde, aşırı yağmur/kar altında, görüş
şartları kötü olduğunda, virajlı yollarda veya
kaygan yollarda kullanmayınız.
04
Aracın önündeki mesafe bir radar sensörü
tarafından ölçülür. Aracın hızı hızlanma ve
frenlemelere göre düzenlenir. Frenler cruise
control sistemi tarafından kullanıyorken hafif
bir ses çıkması normaldir.
UYARI
Cruise control sistemi fren yaptığında fren
pedalı da hareket eder. Ayağınızı fren pedalı
altında tutmayınız; sıkışabilir.
Cruise control sisteminin amacı aracı ileri
doğru ancak ayın şeritte ve belirli bir
mesafede götürmektir. Radar sensörü önde
bir araç algılayamazsa tek amaç kayıtlı hız
değeridir. Öndeki aracın hızı, cruise control
123
04 Konfor ve sürüş keyfi
Adaptif cruise control sistemi*
sistemine girilen hızı geçtiğinde de aynı
durum söz konusudur.
04
Adaptif cruise control sisteminin amacı hıza
sorunsuz bir biçimde kumanda etmektir. Ani
fren gerektiren durumlarda sizin fren
yapmanız gerekir. Bu durum, hızda büyük
farklar olursa veya öndeki araç sert fren
yaparsa geçerli olur. Radar sensörünün
kısıtlamaları yüzünden, çok beklenmedik
zamanlarda fren yapılabilir veya
yapılmayabilir; bkz. sayfa 124.
Adaptif cruise control sistemi sadece 30 km/
s’nin üzerindeki hızlarda devreye sokulabilir.
Hız 30 km/s’nin altına düşerse veya motor
devri çok fazla düşerse adaptif cruise control
sistemi devreden çıkar ve fren yapmaz. Hangi
durumda olursa olsun sürücü derhal kontrolü
ele almalı ve öndeki araçla mesafeyi
korumalıdır. Girilebilecek en üst hız sınırı
200 km/saattir. Bu sistemin devreye
sokulamadığı bazı durumlarda ekranda
Cruise Mevcut Değil mesajı gösterilir; bkz.
sayfa 126.
Uyarı lambası, sürücünün fren yapması
gerekiyor
Adaptif cruise control sisteminin fren
kapasitesi aracın fren kapasitesinin yaklaşık
olarak % 30’una eşittir. Eğer aracın cruise
control sisteminden daha sert fren yapması
gerekiyorsa ve sürücü fren yapmazsa sesli bir
ikaz duyulur ve kırmızı uyarı lambası ön camı
124
aydınlatır. Kırmızı uyarı lambasının güçlü
güneş ışığı altında veya güneş gözlüğü
takarken fark edilmesi zor olabilir.
UYARI
Cruise control sistemi sadece radar sensörü
tarafından tespit edilen araçlar için uyarıda
bulunur. Sonuç olarak, hiç uyarı olmayabilir
veya gecikme yaşanabilir. Eğer gerekiyorsa
uyarı beklemeden fren yapınız.
Otomatik devreden çıkarma
Adaptif cruise control sistemi örneğin denge
ve çekiş kontrol sistemi (DSTC) benzeri diğer
sistemlere bağımlıdır. Bu sistemlerden
herhangi biri çalışmazsa hız sabitleme
sistemi otomatik olarak devreden çıkartılır.
Otomatik devreden çıkma durumunda sesli
bir ikaz duyulur ve ekranda Cruise İptal
Edildi mesajı belirir. Daha sonra müdahale
edip sürüşünüzü ve hızınızı öndeki araca göre
uyarlamanız gerekir.
Otomatik devreden çıkma şu sebeplerle
olabilir:
• hız 30 km/saatin altına düştüğünde
• tekerleklerde çekiş kaybolduğunda
• fren sıcaklığı çok yüksekse
• motor devri çok düşükse
• radar sensörünün üzeri örn; ıslak kar veya
yağmurla kapanmışsa
Radar sensörü ve sınırlamaları
Radar sensörü hem adaptif cruise control
sistemi hem de çarpışma uyarı sistemi
tarafından kullanılır. Aynı yönde seyreden
otomobil veya daha büyük araçları tespit
etmek için tasarlanmıştır. Radar sensörü
yayaları veya karşıdan gelen, yavaş veya
durgun araçları ve cisimleri tespit etmez.
Böyle durumlarda uyarı verilmez ve frenler
devreye girmez.
Radar sensöründe değişiklik yapılması
yasadışı şekillerde kullanılmasına neden
olabilir.
UYARI
Panjurun önüne aksesuar veya başka şeyler
takılmamalıdır.
Aşağıdaki durumlarda radar sensörünün
öndeki araçları tespit edebilme kapasitesi
büyük oranda azalır:
• örn; aşırı yağmur ve kar altında radar
sensörünün üzeri kapanmışsa ve diğer
araçları tespit edemiyorsa veya radar
sensörünün önünde başka nesneler
birikmişse.
DİKKAT
Radar sensörünün önündeki yüzeyi temiz
tutunuz.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Adaptif cruise control sistemi*
• öndeki araçların hızı aracınızın hızından
çok fazla farklıysa.
Radar sensörünün görüş alanı sırlıdır. Bazı
durumlarda beklenenden farklı bir aracı tespit
edebilir veya hiç araç tespit edemeyebilir.
Çalıştırma
geçici olarak devreden çıkar ve gaz pedalı
bırakıldıktan sonra tekrar devreye girer.
1
2
3
1
2
0
1/2
1
3
3905614s
Ekranlar ve kontroller
Etkinleştirme ve başlatma ayarları, hız
artırma
Bekleme modu, açma/kapama
Mesafeyi giriniz
Hızın etkinleştirilmesi ve ayarlanması
Radar sensörünün görüş alanı (gri)
Bazen radar sensörü, mesela aracınızla
öndeki araçlar arasında giden bir araç
gibi yakın mesafedeki araçları tespit
edemez.
Motosiklet gibi küçük araçlar veya şeridin
tam ortasında gitmeyen araçlar tespit
edilmeyebilir.
Radar sensörü virajlarda yanlış aracı
tespit edebilir veya tespit ettiği araç
görüş alanından çıkabilir.
Sürücünün çalıştırması
Frenler kullanıldığında, vites kolu boşa
alındığında veya gaz pedalı uzun bir süre
basılı tutulduğunda cruise control sistemi
devreden çıkartılır. Cruise control sistemi
bundan sonra bekleme moduna geçer ve
aracın tüm hakimiyeti sürücüye geçer. Gaz
pedalı kısa bir süre basılı tutulursa örneğin
sollama yaparken, cruise control sistemi
2700813s
4
Hızın etkinleştirilmesi ve ayarlanması
Cruise control sistemini etkinleştirmek için ilk
önce
ile bekleme moduna alınmalıdır.
Belirlenen zaman aralığı kısaca ekranda
gösterilir. Cruise control sistemi
veya
ile etkinleştirilir ve ardından geçerli hız
kaydedilip kayıtlı hız olarak kullanılır. Kayıtlı
hız ekranda gösterilir. Aktif modda hız ,
veya
tuşlarına uzun veya kısa süreli
basışlarla ayarlanır.
düğmesi + ile aynı
fonksiyona sahiptir ancak hızda daha düşük
artışa neden olur.
04
DİKKAT
Cruise control sistemi devreye sokma
işlemine tepki göstermiyorsa bunun nedeni
en yakın araçla olan zaman aralığının hızda
artışı engellemesi olabilir.
DİKKAT
Bazı durumlarda cruise control sistemi
devreye sokulamaz. Böyle bir durumda
ekranda Hız Sabitleme Mevcut Değil
ibaresi gösterilir, bkz. sayfa 126.
125
04 Konfor ve sürüş keyfi
Adaptif cruise control sistemi*
04
Zaman aralığını giriniz
Öndeki araçlar için girilen zaman aralığı
ile artırılır ve
ile azaltılır. Ayar işleminden
sonra geçerli zaman aralığı ekranda kısaca
gösterilir. Beş farklı zaman aralığı seçilebilir.
Daha uzun zaman aralıkları daha rahat bir hız
kontrolü anlamına gelir. Tavsiye edilen zaman
aralığı üç ila beş arasıdır. Zaman aralığı bir ve
iki esasen, sıkışık trafikte sıra beklerken
olduğu gibi sürüşe daha çok müdahale
edeceğiniz durumlar için tasarlanmıştır.
Bekleme modundayken
düğmesine kısa
bir basış veya aktif moddayken uzun bir basış
cruise control sistemini devreden çıkartır.
Girilen hız silinir ve başlatılamaz.
Ekrandaki simgeler
Simge
Bekleme modu veya araç
tespiti yapılmamış aktif
mod.
Cruise control sisteminin
hızı ayarlamak için referans
aldığı aracın tespit edildiği
aktif mod.
DİKKAT
Sadece yerel trafik yönetmeliklerine uygun
bir zaman aralığı kullanınız.
Devreden çıkarma ve başlatma ayarları
Cruise control sistemi,
düğmesine kısa
bir basış veya sürücünün müdahalesi, mesela
fren yapması ile devre dışı kalır. Daha sonra,
ayarlanan hız parantez içinde gösterilir. Hız
ve zaman aralığı
düğmesine bir kez
basılarak başlatılabilir.
DİKKAT
Hızın
ile başlatılmasını takiben hızdaki
belirgin bir artış ortaya çıkabilir.
126
Teknik özellikler
Mesafe bilgileri.
Ekrandaki mesajlar
Mesaj
Teknik özellikler
Radarın üzeri
kapanmış El
kitabına bkz.
Cruise control sistemi
geçici olarak devre dışı.
Örn; aşırı yağmur ve kar
altında radar sensörünün
üzeri kapanmışsa ve diğer
araçları tespit edemiyorsa
veya radar sensörünün
önünde çamur ve kar
birikmişse bu mesaj
görüntülenir.
Mesaj
Teknik özellikler
Cruise İptal
Edildi
Cruise control sistemi
kapatılır. Sürücünün hızını
ayarlaması gerekir.
Cruise Servis
gerek
Cruise control sistemi
çalışmıyor. Yetkili bir Volvo
servisine danışınız.
Hız Sabitleme
Sistemi
Mevcut Değil
Cruise control sistemi
devreye sokulamıyor.
Bunun nedeni
aşağıdakiler olabilir:
• çekiş kontrolü ve
denge fonksiyonu
(DSTC) azaltılmış, bkz.
sayfa 120
• fren sıcaklığı çok
yüksekse
• radar sensörünün
üzeri örn; ıslak kar
veya yağmurla
kapanmışsa
04 Konfor ve sürüş keyfi
Fren destekli çarpışma uyarı sistemi*
Genel
Çarpışma uyarı sistemi (Fren destekli
Çarpışma Uyarısı, CW) önünde olup da aynı
yöne gitmekte olan araçla ilgili bulunan risk
konusunda sürücüyü uyarmak için
tasarlanmış bir yardımdır.
Fonksiyon
Sınırlamalar
Görsel uyarı sinyalinin güçlü güneş ışığı
altında veya güneş gözlüğü takarken fark
edilmesi zor olabilir. Bu nedenle bu gibi
durumlarda sesli ikazı sürekli devrede
tutunuz.
1
Fren desteği çarpışma hızını düşürür.
DİKKAT
Çarpışma uyarı sistemi parçalarının bakımı
sadece yetkili bir Volvo servisinde
gerçekleştirilmelidir.
3905613s
2
UYARI
Çarpışma uyarı sistemi her sürüş
durumunda ve trafik, hava ve yol koşulunda
çalışmaz. Çarpışma uyarı sistemi, yavaş
ilerleyen araçlara, duran araçlara ve
sistemin bulunduğu araçla ters yönde
ilerleyen araçlara tepki vermez.
Yüksek çarpışma riskinin bulunduğu bir
durumda en kısa sürede uyarı verilir.
Fonksiyon bölümünde ve sonrasında
sürücünün kullanmadan önce mutlaka
farkında olması gereken kısıtlamalar
hakkında bilgiler verilir.
Çarpışma uyarı sisteminde sürücünün fren
yapması durumunda sadece çarpışma hızını
azaltan fren desteği bulunmaktadır.
Asla çarpışma uyarısının verilmesini
beklemeyiniz. Seyir esnasında çarpışma
uyarı sistemi kullanıyorken bile doğru takip
mesafesi ve hızı korumakla
yükümlüsünüzdür.
Fonksiyonlara genel bakış
Görsel uyarı sinyali, çarpışma riski
Sensör
Radar sensörü aracın önünde sizinle aynı
yönde giden araçları tespit eder. Söz konusu
böyle bir araçla çarpışma riskinin ortaya
çıkması durumunda kırmızı uyarı lambası ve
sesli ikazla dikkatiniz çekilir.
Çarpışma riski hala artmaya devam ederse
uyarıdan sonra fren desteği etkinleştirilir.
Fren desteği fren sistemini ani frene hazırlar
ve frenler hafifçe devreye sokulur, bu durum
hafif bir ötme sesiyle fark edilebilir. Eğer fren
pedalına yeterince hızlı basılırsa, pedala
hafifçe basılmış bile olsa fren fonksiyonu tam
olarak devreye girer. Çarpışma uyarı sistemi
7 km/s ve 180 km/s arasında aktiftir.
Görsel uyarı sinyali, mesela kuvvetli güneş
ışığının neden olabileceği yüksek yolcu
kabini sıcaklığı durumunda geçici olarak
devre dışı kalabilir. Bu durum oluşursa
menü sisteminden devre dışı bırakılmış olsa
bile uyarı sesi duyulur.
04
Eğer öndeki araçla olan mesafe çok az ise
veya direksiyon simidi ve pedal hareketleri
çok fazla ise, mesela çok aktif bir sürüş stili
sergileniyorsa uyarılar görünmeyebilir.
Trafik durumu, öndeki aracın doğru şekilde
tespit edilmesine izin vermiyorsa uyarılar geç
tetiklenebilir, hiç tetiklenmeyebilir veya
gereksiz zamanlarda tetiklenebilir. Çarpışma
uyarı sistemi adaptif cruise control sistemiyle
aynı radar sensörlerini kullanır. Radar
sensörü ve sınırlamaları hakkında daha fazla
bilgi için bkz. sayfa 124.
Eksik veya geç uyarı, fren desteğinin
olmayacağı veya geç olacağı anlamına gelir.
127
04 Konfor ve sürüş keyfi
Fren destekli çarpışma uyarı sistemi*
Hatalı uyarılar hem sesli hem görsel sinyaller
şeklinde gelebilir. Hatalı uyarıların önüne
geçmenin bir yolu uyarı mesafesini
azaltmaktır.
Çalıştırma
Bazı ayarlar menü sistemi vasıtasıyla orta
konsoldan denetlenebilir. Menü sisteminin
nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için
bkz. sayfa 94.
Uyarı sesi ve uyarı lambası araç
çalıştırıldığında otomatik olarak etkinleştirilir.
Otomatik devreye girme Araba ayarları
Çarpışma uyarı ayarları
Çalıştırılınca
açılır altından devreden çıkartılabilir.
Uyarı sesi, ayrı olarak Araba ayarları
Çarpışma uyarı ayarları
Uyarı sesi
altından devreye sokulabilir/devreden
çıkartılabilir.
04
3603839s
UYARI
Uyarı sinyallerini etkinleştirilme/devreden
çıkarma düğmesi.
DİKKAT
Fren desteği burada anlatılan ayarlardan
etkilenmez.
Uyarı sinyallerinin etkinleştirilmesi/
devreden çıkartılması
Çarpışma uyarı sisteminin sesli ve görsel
ikazları
kullanılarak etkinleştirilebilir/
devreden çıkartılabilir. Düğmenin ışığı uyarı
sinyallerinin etkinleştirildiğini gösterir.
128
Adaptif cruise control sistemi
kullanıldığında, cruise control sürücü
tarafından etkinliği kaldırılsa bile uyarı
lambası ve uyarı sesi kullanılır
Uyarı mesafesini ayarlayınız
Hassasiyet kademeleri görsel ve sesli
ikazların ne kadar erken tetikleneceğini
Çarpışma uyarı
belirler. Araba ayarları
ayarları
Uyarı mesafesi altındaki
seçeneklerden birisini seçiniz.
DİKKAT
Bazı durumlarda uyarı mesafesi Uzak
olarak belirlenmişken bile uyarılar geç
gelmiş gibi görünebilir.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Fren destekli çarpışma uyarı sistemi*
Ayarların kontrol edilmesi
Geçerli ayarlar en kolay
düğmesine
arka arkaya hızla basılmak suretiyle kontrol
edilebilir. Ayarlar ekranda gösterilir.
Ekrandaki mesajlar
Radarın üzeri kapanmış El kitabına bkz. –
Çarpışma uyarı sistemi geçici olarak devre
dışı bırakılır. Örn; aşırı yağmur ve kar altında
radar sensörünün önünde çamur ve kar
birikmişse bu mesaj görüntülenir. Radar
sensörü sınırlamalarının bulunduğu bölüm
için bkz. sayfa 124
04
Çarpışma uyarısı Servis gerekli – Çarpışma
uyarı sistemi devre dışıdır. Mesaj kalmaya
devam ederse yetkili bir Volvo servisine
danışınız.
129
04 Konfor ve sürüş keyfi
Park yardımı*
Genel
Park yardımı, park etme sırasında bir
yardımcı olarak kullanılır. Bir sinyal, algılanan
nesne ile aradaki mesafeyi belirtir.
UYARI
Park yardımı, sürücünün park etme
sırasındaki sorumluluklarını ortadan
kaldırmaz. Sensörlerin nesneleri tespit
edemediği kör noktaları vardır. Aracın
yakınındaki çocuklara ve hayvanlara dikkat
ediniz.
04
Sinyalin frekansı, araç önündeki veya
arkasındaki bir cisme yaklaştıkça artar. Eğer
müzik sisteminden gelen başka bir ses
kaynağının ses seviyesi yüksekse, otomatik
olarak düşürülür.
Ses yaklaşık olarak 30 cm mesafede sabit
hale gelir. Bu mesafe içinde aracın hem
arkasında hem önünde nesneler varsa, sinyal
ön ve arka hoparlörlerden sırayla gelir.
bırakılmalıdır. Aksi takdirde sensörleri
tetiklerler.
Volvo’nun orijinal Volvo römork kablo
bağlantısı kullanılırsa römork çekerken arka
park yardımı otomatik olarak devreden
çıkartılır.
Ön park yardımı
Arka park yardımı
3603803s
Fonksiyon1
Sistem, araç çalıştırıldığında otomatik olarak
etkinleştirilir. Düğme panelindeki düğmenin
lambası yanar. Eğer geri vites takılıysa veya
Ön park yardımı, geri giderken bile 15 km/s’in
altındaki hızlarda aktiftir. Daha yüksek
hızlarda sistem devre dışı kalır. Ancak,
sürücüye bir sonraki sefer park edeceğinde
sistemin devrede olduğunu belirtmek için
düğmedeki lamba yanık kalır. Hız 10 km/s’in
altına düşünce sistem yeniden devreye girer.
1
130
Pazara bağlı olarak Park yardımı sistemi
standart olarak, isteğe bağlı olarak veya bir
aksesuar olarak mevcut olabilir.
3603802s
ön sensörler bir cisim tespit ettiyse orta
kontrol ekranında Park yardımı AÇIK metni
görünür.
Aracın arka tarafında kapsanan mesafe
yaklaşık 1,5 m’dir. Geri vitese geçirildiğinde
arka park yardımı devreye girer. Sinyal arka
hoparlörlerden gelir.
Çekme çubuğu veya benzeri bir donanıma
bağlı bir römorkla veya bisiklet taşıyıcısıyla
geri geri giderken sistem devre dışı
Aracın ön tarafında kapsanan mesafe
yaklaşık 0,8 m’dir. Sinyal ön hoparlörlerden
gelir.
Sensörler ekstra ışıklardan etkilendiğinden,
park yardımı ekstra ışıklarla birleştirilemez.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Park yardımı*
Arıza göstergesi
Eğer bilgi lambası sürekli olarak yanarsa ve
bilgi ekranında Park yard. sist. Servis gerekli
mesajı belirirse, park yardımı devre dışıdır.
Devreye sokma/Devreden çıkartma
Sensörlerin temizlenmesi
ÖNEMLİ
Park yardımı düğme panelindeki düğme
aracılığıyla devre dışı bırakılabilir; düğmedeki
lamba söner. Park yardımı, düğme açık
konuma getirilince yeniden devreye girer ve
lamba yanar.
DİKKAT
3603804s
3501920s
Bazı durumlarda park yardımcı sistemi,
sistemin çalıştığı ultrasonik frekanslarla aynı
frekansları yayan dış ses kaynakları
nedeniyle hatalı uyarı sinyalleri verebilir.
Benzer örneklere kornalar, asfalt üzerinde
ıslak lastikler, havalı frenler ve motosiklet
egzoz boruları eklenebilir.
04
İyi çalışabilmeleri için sensörlerin düzenli
aralıklarda temizlenmeleri gerekir.
Temizlemek için su ve otomobil şampuanı
kullanınız.
Sensörleri kaplayan buz ve kar hatalı uyarı
sinyalleri verilmesine yol açabilir.
El freni çekilince ön park yardımı otomatik
olarak devre dışı kalır.
131
04 Konfor ve sürüş keyfi
Kör Nokta Bilgi Sistemi, BLIS*
Genel
Sistem özellikle çok şeritli otobanlarda yoğun
trafik koşullarında en etkili olacak şekilde
tasarlanmıştır.
Bir kamera
kör nokta bölgesinin
içerisinde bir araç tespit ettiğinde gösterge
lambası
sürekli yanar.
B
A
DİKKAT
BLIS kamerası
Gösterge lambası
BLIS simgesi
BLIS, araçla aynı yönde aracın "kör nokta"
denen konumunda seyreden araçları belirli
koşullar altında sürücüye bildirmeye yardımcı
olan dijital kamera teknolojisine dayanan bir
bilgi sistemidir.
UYARI
Sistem emniyetli sürüş stilinin ve dikiz
aynalarının tamamlayıcısı olup yerine
geçmez. Sürücünün dikkat ve
sorumluluğunun kesinlikle yerine geçemez.
Güvenli bir şekilde şerit değiştirme
sorumluluğu her zaman sürücüye aittir.
132
Lamba, otomobilin sistemin araç tespit
ettiği tarafında yanar. Otomobilin her iki
yanından da aynı anda araç geçiyorsa her
iki lamba da yanar.
BLIS, sistemde bir arıza ortaya çıktığında
sürücüye bir mesaj iletir. Eğer, mesela
sistemin kameraları engellenirse BLIS
gösterge lambası yanıp söner ve bilgi
ekranında bir mesaj belirir. Böyle durumlarda
mercekleri kontrol edip temizleyiniz.
Gerekiyorsa sistem BLIS düğmesine
basılmak suretiyle geçici olarak kapatılabilir,
bkz. sayfa 133.
3603842s
8401361s
04
BLIS kameralarının kapsadığı "Kör noktalar".
A = yaklaşık 9,5 m ve B = yaklaşık 3 m
Temizleme
En etkili şekilde çalışabilmesi için BLIS
kamerası merceklerinin temiz olması gerekir.
Mercekler yumuşak bir bez veya nemli
süngerle temizlenebilir. Mercekleri
çizilmemelerine dikkat ederek temizleyiniz.
ÖNEMLİ
Camlar buz ve karı eritmek için elektrikle
ısıtılır. Gerekiyorsa camlardaki karı fırçayla
temizleyiniz.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Kör Nokta Bilgi Sistemi, BLIS*
Sistem, araç hızının 10 km/saat’in üzerinde
olduğu durumlarda çalışır.
Sollama
Sistem aşağıdaki durumlarda tepki verecek
şekilde tasarlanmıştır:
• başka bir aracı 10 km/saate kadar daha
fazla bir hızla sollarsanız
• başka bir araç sizin aracınızı 70 km/saate
kadar fazla bir hızla sollarsa.
UYARI
BLIS keskin virajlarda çalışmaz.
BLIS araç geri vitesteyken çalışmaz.
Araca takılmış geniş bir römork yan
şeritlerdeki diğer araçları gizleyebilir. İzlenen
alandaki aracın BLIS tarafından tespit
edilmesini engelleyebilir.
Gün ışığı ve karanlık
Gün ışığında sistem etraftaki araçların şekline
tepki gösterir. Sistem otomobil, kamyon,
otobüs ve motosiklet gibi motorlu araçları
tespit edecek şekilde tasarlanmıştır.
Karanlıkta sistem etraftaki araçların farlarına
tepki gösterir. Etraftaki araçların farları
yakılmazsa sistem araçları tespit edemez.
Bu, sistemin mesela bir aracın veya
kamyonun arkasında farları yakılmadan
çekilen bir römorka tepki göstermeyeceği
anlamına gelir.
Devreye sokma/Devreden çıkartma
UYARI
Sistem bisikletleri veya mopedleri
yakalamaz.
BLIS kameraları şiddetli ışıktan veya hiç bir
ışık kaynağının (sokak lambası veya diğer
araçlar) bulunmadığı karanlık bir ortamda
giderken çalışmayabilir. Sistem ışık
eksikliğini kameraların engellendiği şeklinde
yorumlayabilir.
Her iki durumda da bilgi ekranında bir
mesaj gösterilir.
Söz konusu koşullarda seyir halindeyken
sistem otomatik olarak devreden
çıkartılabilir ve bir metin mesajı gösterilir;
bkz. sayfa 134. Mesaj otomatik olarak
kaybolursa BLIS normal çalışmasına geri
dönmüştür.
BLIS kameralarının insan gözüyle aynı
sınırlamaları vardır, yani yoğun kar
yağışında veya yoğun siste kötü "görür"ler.
3905609s
BLIS ne zaman çalışır
04
Devreye sokma/devreden çıkarma düğmesi
BLIS, motor çalıştırıldığında etkinleştirilir.
Kapı panellerindeki gösterge lambaları BLIS
etkinken üç kez yanıp söner.
Sistem motor çalıştırıldığında BLIS
düğmesine basıldığında etkinleştirilebilir/
devreden çıkartılabilir.
BLIS devreden çıkartıldığında düğmedeki ışık
söner ve ön panel ekranında bir metin mesajı
belirir.
BLIS etkinleştirildiğinde düğmedeki ışık
yanar, ekranda yeni bir metin mesajı gösterilir
ve kapı panellerindeki gösterge lambaları üç
kez yanıp söner. Metin mesajını silmek için
READ düğmesine basınız. Mesajlarla ilgili
daha fazla bilgi için bkz. sayfa 97.
133
04 Konfor ve sürüş keyfi
Kör Nokta Bilgi Sistemi, BLIS*
BLIS sistemi mesajları
Ekrandaki
metin
04
134
Sistem durumu
Kör nokta sist.
Servis gerek
Kör nokta sist. devrede
değil. Yetkili bir Volvo
servisine danışınız.
Kör nokta sist.
kam. engel.
BLIS kamerası
engellendi. Mercekleri
temizleyiniz.
Kör nokta sist.
AÇIK
BLIS sistemi açık
Kör nokta sist.
KAPALI
BLIS sistemi kapalı
BLIS
fonksiyonu
azaltılmış
BLIS fonksiyonu
azaltılmış durumda
04 Konfor ve sürüş keyfi
Yolcu kabini içerisinde konfor
Eşya bölmeleri
1
2
3
04
4
7
6
5
8505323s
8
135
04 Konfor ve sürüş keyfi
Yolcu kabini içerisinde konfor
Kapı tarafındaki saklama bölmesi
Ön koltuk minderlerinin ön kenarındaki
eşya saklama cepleri
Bilet klipsi
Tünel konsolu
Torpido gözü
A
1
B
2
Torpido gözü
Eşya gözü, bardaklık
Ceket askısı
Kollukta bardaklık, arka koltuk
Eşya saklama cebi
Ceket askısı
Ceket askısı sadece hafif kıyafetler için
tasarlanmıştır.
Eşya gözü (mesela CD kutuları için) ve
AUX girişi kol dayamasının altındadır.
Sürücü ve yolcu için bardaklık ve 12 V
soket ve küçük bölme içerir. (Küllük ve
çakmak seçilmişse 12 V soketin yerine
çakmak ve küçük bölme yerine
çıkartılabilir küllük takılmıştır.)
Çakmak ve küllük*
Tünel konsolundaki küllük düz yukarıya
doğru kaldırmak suretiyle boşaltılır.
Düğmeye bastırarak çakmağı çalıştırınız.
Çakmak ısındığında düğme dışarı atar.
Çakmağı dışarı çekerek çıkartınız, sigaranızı
kızgın telleri kullanarak yakabilirsiniz.
136
8302560s
8505331s
04
Kullanım kılavuzu ve haritalar burada
tutulabilir. Ayrıca kalemler ve yakıt kartları için
de gözler vardır. Torpido gözü anahtar ucuyla
manüel olarak kilitlenebilir, bkz. sayfa 37.
Paspaslar*
Volvo özel olarak imal edilmiş taban
paspasları tedarik eder.
UYARI
Sürücü koltuğu tarafındaki zemin
paspasının pedalların etrafına ve altına
sıkışmasının önlenmesi için yerine sıkıca
oturtulması ve tutturucu klipslerle
sabitlenmesi gerekir.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Yolcu kabini içerisinde konfor
Makyaj aynası
12 V soket
Soketten besleme akımı gelmesi için, kontak
anahtarının en az I konumunda olması
gerekir; bkz. sayfa 59.
UYARI
3501887s
3100219s
Soket kullanılmadığında kapağını daima
soket üzerinde bırakınız.
Lamba, kapak kaldırıldığında otomatik olarak
yanar.
Tünel konsolunda 12 V soket, ön koltuk.
.
3100218s
Işıklı makyaj aynası.
04
Tünel konsolunda 12 V soket, arka koltuk.
Elektrik soketi, cep telefonu şarj cihazı veya
soğutucular gibi 12 V’luk aksesuarlar için
kullanılabilir. Maksimum akım 10 A’dir
137
04 Konfor ve sürüş keyfi
Yolcu kabini içerisinde konfor
İlk yardım donanımı*
Bagaj bölmesindeki elektrik soketi*
04
3603814s
Donanım bagaj bölmesine yerleştirilmiştir.
Çantanın bagaj bölmesi duvarına
bağlanmasını sağlayan bir Velcro kayışı
vardır.
Elektrik soketine erişmek için kapağı aşağıya
katlayınız. Kontağın açık olup olmamasından
bağımsız olarak çalışır. Aküyü boşaltmamak
için elektrik soketini motor çalışıyorken
kullanınız.
138
04 Konfor ve sürüş keyfi
Yolcu kabini içerisinde konfor
Buzdolabı*
Bardak*
Bagaj bölmesi paspası*
04
Buzdolabı arka koltukta kol dayamasının
arkasına yerleştirilmiştir. Motor çalışıyorken
veya II kontak konumundayken buzdolabı
daima çalışır durumdadır ve motor
durdurulduğunda kapatılır. Buzdolabının
kapasitesi 11,5 litredir.
UYARI
Şişeleri buzdolabı içerisinde sıkı bir şekilde
kapatılmış olarak muhafaza ediniz ve
yolculuk sırasında buzdolabı kapısının
kapalı olduğundan emin olunuz.
Kol dayamasındaki kapağın altında iki bardak
ve bir şişe açacağı koyulabilecek bir eşya
gözü bulunmaktadır.
UYARI
Bardakları eşya gözünde veya bardaklıkta
muhafaza ediniz ve yolculuk sırasında kol
dayamasının kapalı olduğundan emin
olunuz.
Buzdolabı bulunan araçlarda bagaj bölmesi
paspası çıkarılmadan önce arka koltuk
hafifçe ileriye doğru katlanmalıdır. Kolu
çekerek koltuk arkalığını ileriye doğru
katlayınız, bkz sayfa 159.
Buzdolabının en üst düzeyde işlev
sergilemesi için havanın serbestçe
dolaşımına ihtiyacı vardır. Bu sebeple bagaj
bölmesindeki buzdolabı hava girişinde en az
5 cm boşluk bırakınız.
139
04 Konfor ve sürüş keyfi
Bluetooth eller serbest*
Genel
DİKKAT
Sadece belli modellerdeki cep telefonları
eller serbest fonksiyonu ile tamamen
uyumludur. Uyumlu telefonlarla ilgili bilgiler
Volvo yetkili satıcılarından ve
www.volvocars.com adresinden
öğrenilebilir.
2
1
2
3
4
6
5
04
4
Sisteme genel bakış
Mobil telefon
Mikrofon
Direksiyon simidi tuş takımı
Orta konsol
Bluetooth™
Bluetooth™ özelliği olan bir mobil telefon
kablosuz olarak müzik sistemine bağlanabilir.
Müzik sistemi bundan sonra mobil telefonun
bir çok fonksiyonunu uzaktan kontrol
edebilme seçeneğiyle eller serbest olarak
çalışır. Mobil telefon bağlı olup
olmamasından bağımsız olarak her zaman
için kendi tuşlarıyla çalıştırılabilir.
140
Orta konsol kontrol paneli
Ses seviyesi. Aynı fonksiyona
direksiyondaki tuş takımından da
erişilebilir.
Rakam ve harf tuşları
Açık/Kapalı
Navigasyon düğmesi
Görüşmeleri bitir/reddet, girilen
karakterleri sil, mevcut fonksiyonu
durdur. Aynı fonksiyona direksiyondaki
tuş takımından da erişilebilir.
Çağrıları kabul eder. Aynı fonksiyona
direksiyondaki tuş takımından da
erişilebilir.
3905557s
3
3801194s
1
Telefon fonksiyonları, kumandalara
genel bakış
04 Konfor ve sürüş keyfi
Bluetooth eller serbest*
Hatırlama
Menülere orta konsoldan ve direksiyon simidi
tuş takımından kumanda edilir. Menülerle
ilgili genel bilgi için bkz. sayfa 94.
Telefon ekle menü seçeneği ekranda
gösterilir. Eğer bir veya daha fazla mobil
telefon önceden kaydedilmişse bu telefonlar
da gösterilir.
Devreye sokma/Devreden çıkartma
PHONE düğmesine kısa bir basış eller
serbest fonksiyonunu devreye sokar. Ekranın
üst kısmındaki TELEFON metni telefon
modunda olunduğunu gösterir.
lambası
eller serbest fonksiyonunun devrede
olduğunu gösterir.
3. Telefon ekle seçeneğini seçiniz.
Ses sistemi yakın mesafedeki cep
telefonlarını araştırır. Arama işlemi yaklaşık
olarak 30 saniye sürer. Tespit edilen
telefonlar ekranda kendilerine özel
Bluetooth™ adı ile gösterilir. Eller serbest
fonksiyonunun Bluetooth™ adı mobil
telefonda, mesela Aracım şeklinde görünür.
PHONE düğmesine uzun bir süre basılı
tutulduğunda eller serbest fonksiyonu
devreden çıkar ve bağlı telefonun bağlantısı
kesilir.
Mobil telefonu bağlayınız
Bir mobil telefon daha önce bağlanmış olup
olmamasına bağlı olarak farklı şekillerde
bağlanabilir. Bir mobil telefonu ilk kez
bağlamak için aşağıdaki talimatlara uyunuz.
1. Telefonu Bluetooth™ ile tespit edilebilir/
görülebilir hale getiriniz; mobil telefon el
kitabına veya www.volvocars.com
adresine bakınız
2. PHONE düğmesini kullanarak eller
serbest fonksiyonunu devreye sokunuz.
4. Müzik sistemi ekranındaki mobil
telefonlardan birisini seçiniz.
5. Müzik sistemi ekranında görünen sayı
dizisini mobil telefonun tuş takımını
kullanarak giriniz.
Ekranda Senkronize ediliyor metni
görünürken mobil telefon kaydedilir ve
otomatik olarak müzik sistemine bağlanır.
Mobil telefonların kaydedilmesi ile ilgili daha
fazla bilgi için, bkz. sayfa 143.
Bağlantı sağlanınca
lambası gösterilir ve
ekranda mobil telefonun Bluetooth™ adı
görünür. Artık mobil telefona müzik
sisteminden kumanda edilebilir.
Aramak için
1. Ekranın üst kısmında TELEFON metninin
olduğundan ve
lambasının
göründüğünden emin olunuz.
2. Numarayı çevirin veya telefon rehberini
kullanınız, bkz. sayfa 143.
3. ENTER düğmesine basınız.
Çağrı EXIT düğmesi ile kesilir.
Mobil telefonun bağlantısının kesilmesi
Eğer mobil telefon müzik sisteminin etki
mesafesinin dışına çıkarsa bağlantı otomatik
olarak kesilir. Bağlantı ile ilgili daha fazla bilgi
için bkz. sayfa 143.
04
Manüel bağlantı kesme eller serbest
fonksiyonunun PHONE düğmesine uzun bir
basış ile devre dışı bırakılması ile gerçekleşir.
Eller serbest fonksiyonu ayrıca motor
durdurulunca veya kapılardan birisi açılınca
da devre dışı kalır1.
Mobil telefonun bağlantısı kesilince mevcut
çağrı mobil telefonun dahili mikrofonu ve
hoparlörü ile devam eder.
DİKKAT
Bazı mobil telefonlarda eller serbest
özelliğine geçişin telefonun tuş takımından
da onaylanması gerekir.
1 Sadece
Anahtarsız Çalıştırma
141
04 Konfor ve sürüş keyfi
Bluetooth eller serbest*
Telefonla arama ve cevap verme
Gelen çağrılar
Müzik sistemi mesela CD veya FM modunda
olsa bile ENTER tuşuna basarak çağrılar
alınabilir. EXIT düğmesi ile çağrıyı bitirebilir
veya reddedebilirsiniz.
04
DİKKAT
Mevcut bir çağrı sırasında yeni bir çağrı
başlatılamaz.
Ses ayarları
Çağrı sesi seviyesi
Eller serbest fonksiyonu telefon
modundayken çağrı ses seviyesi
ayarlanabilir. Direksiyon simidi tuş takımını
veya VOLUME düğmesini kullanınız.
Otomatik cevaplama
Otomatik cevaplama fonksiyonu çağrıların
otomatik olarak kabul edileceği anlamına
gelir. Telefon ayarları
Arama seçenekleri
Otomatik cevapla altından devreye
sokunuz/devreden çıkartınız.
Müzik sistemi ses seviyesi
Mevcut bir çağrı olmaması koşuluyla, müzik
sistemi ses seviyesine normal biçimde
VOLUME düğmesi ile kumanda edilir.
Mevcut bir görüşme sırasında müzik sistemi
ses seviyesine kumanda etmek için müzik
sistemi kaynaklarında birine geçmeniz
gerekir.
Çağrı menüsü
Aşağıdaki fonksiyonlara erişmek için devam
eden bir çağrı esnasında MENU veya ENTER
düğmesine basınız:
Ses kaynağı gelen çağrılar için Telefon
ayarları
Sesler ve ses seviyesi
Radyo
sessiz altından otomatik olarak
sessizleştirilebilir.
• Sessiz – müzik sistemi mikrofonu
sessizleşir.
• Gizlilik – çağrı mobil telefona aktarılır.
Zil sesi seviyesi
DİKKAT
Bazı telefonlarda gizlilik fonksiyonu
kullanıldığında bağlantı kesilir. Bu normaldir.
Eller serbest fonksiyonu yeniden bağlanıp
bağlanmak istemediğinizi sorar.
142
• Telefon defteri – telefon defterinde arama
yapar.
Telefon ayarları
Sesler ve ses seviyesi
Çalma ses seviye menüsüne gidiniz ve
navigasyon düğmesindeki
/
ile
ayarlayınız.
Zil sinyalleri
Eller serbest fonksiyonunun, Telefon ayarları
Sesler ve ses seviyesi
Çalma
sinyalleri
Çalma sinyali 1, 2, 3 vs.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Bluetooth eller serbest*
altından seçilebilecek entegre çalma
sinyalleri vardır.
DİKKAT
Eller serbest sisteminin entegre
sinyallerinden biri kullanılırken bağlı mobil
telefonun çalma sinyali devreye girmez.
Bağlı telefonun çalma sinyalini seçmek için1,
Telefon ayarları
Sesler ve ses seviyesi
Çalma sinyalleri mobil tel. sinyalini
kullan öğesine gidiniz.
Kayıt ve bağlantı ile ilgili ek bilgiler
Telefon rehberi
En fazla beş mobil telefon bağlanabilir. Kayıt
işlemi her telefon için bir kez gerçekleştirilir.
Telefonu
Telefonların kaydı Bluetooth
kaldır altıdan silinebilir. Kayıttan sonra,
telefonun görünür/tespit edilebilir olmasına
gerek yoktur. Bir seferde en fazla bir telefon
bağlanabilir.
Telefon defterinin tüm kullanımları, ekranın
üst kısmında TELEFON ibaresinin ve
lambasının göründüğünü varsayar.
Otomatik bağlantı
Eller serbest fonksiyonu etkinken ve en son
bağlanmış mobil telefon menzil
içerisindeyken otomatik olarak bağlanır.
Müzik sistemi en son bağlanmış telefonu
ararken ekranda telefonun adı gösterilir.
Başka bir telefon için manüel bağlantıya
geçmek için EXIT düğmesine basınız.
Manüel bağlantı
Son bağlanandan başka bir telefon bağlamak
istiyorsanız veya bağlı telefonu değiştirmek
istiyorsanız, aşağıdaki işlemleri uygulayınız:
1. Müzik sistemini telefon moduna getiriniz.
2. PHONE düğmesine basınız ve listedeki
telefonlardan birisini seçiniz.
Telefonu bağla veya
Bağlantı Bluetooth
Telefonu değiştir altındaki menü sistemi
vasıtasıyla da yapılabilir.
1 Bütün
mobil telefonlar tarafından
desteklenmez.
Müzik sistemi kayıtlı her telefon için bir
telefon defteri kopyası kaydeder. Her
bağlantı sırasında telefon defteri otomatik
olarak müzik sistemine kopyalanır.
Fonksiyon, Telefon ayarları
Telefon
defterini senkronize et altından devre dışı
bırakılır. Kişi araması sadece bağlı mobil
telefonun telefon defterinde yapılır.
04
DİKKAT
Eğer mobil telefon, telefon defterinin
kopyalanması özelliğini desteklemiyorsa,
kopyalama işlemi bitince Liste boş ibaresi
görünür.
Telefon rehberi çağrı yapanın kişi bilgilerini
içeriyorsa bu bilgiler ekranda gösterilir.
Kişi arama
Telefon defterinde arama yapmanın en kolay
yolu 2 ve 9 düğmelerine uzunca basmaktır.
Bu, telefon defterinde tuşun ilk harfi
temelinde bir arama başlatır.
Telefon defterine ayrıca navigasyon
düğmesindeki
/
ile veya direksiyon
143
04 Konfor ve sürüş keyfi
Bluetooth eller serbest*
simidi tuş takımındaki
ulaşılabilir.
/
ile de
Arama işlemi ayrıca, telefon defterinin
Telefon defteri
Ara öğesinin altındaki
Arama menüsünden de yapılabilir:
04
1. Kişinin adının ilk birkaç harfi giriniz ve
ENTER düğmesine basınız veya doğrudan
ENTER düğmesine basınız.
2. Kişinin adı üzerine geliniz ve aramak için
ENTER düğmesine basınız.
Ses tanıma
Mobil telefonun numara çevirmekte kullanılan
ses tanıma fonksiyonu ENTER tuşuna
basılarak kullanılabilir.
Sesli posta numarası
Sesli posta numarası Telefon ayarları
Arama seçenekleri
Sesli posta numarası
altından değiştirilebilir. Eğer kayıtlı bir numara
yoksa o zaman bu menüye 1 düğmesine
uzunca bir süre basılarak ulaşılabilir. kayıtlı
numarayı kullanmak için 1 düğmesine uzunca
bir süre basınız.
Çağrı listesi
Çağrı listeleri her yeni bağlantıda eller serbest
fonksiyonuna kopyalanır ve sonra bağlantı
süresince güncellenir. Son aranan numarayı
144
göstermek için ENTER tuşuna basınız. Diğer
çağrı listeleri Çağrı listesi altında mevcuttur.
DİKKAT
Bazı mobil telefonlar son aranan
numaraların listesini ters sırada verir.
Metin girmek
Orta konsoldaki tuş takımını kullanarak metni
giriniz. Anahtarın ilk karakteri için bir kez
basın, ikinci için iki kez basınız vb. Daha fazla
karakter için basmaya devam ediniz,
aşağıdaki tabloya bakınız.
EXIT düğmesine kısa bir basış bir giriş
karakterini siler. EXIT tuşuna uzunca
basılınca tüm karakterler silinir. Navigasyon
düğmesindeki
/
, karakterler
arasında dolaşır.
Anahtar
1
Fonksiyon
boşluk 1-? ! , . : " ' ( )
2
ABC
ABC2ÄÅÀÆÇ
3
DEF
DEF3ÈÉ
Anahtar
Fonksiyon
4
GHI
GHI4Ì
5
JKL
JKL5
6
MNO
MNO6ÑÖÒØ
7
PQRS
PQRS7ß
TUV8ÜÙ
8
TUV
9
WXYZ
AUTO
*
0
+
SCAN
#
WXYZ9
Aynı tuş ile artarda iki karakter
girilecekse lütfen kısaca basınız.
+0@*#&$£/%
#
04 Konfor ve sürüş keyfi
Ankastre telefon*
Genel
5
3
3
4
4
5
G010540
3905635s
2
1
Sisteme genel bakış
Mikrofon
SIM kart okuyucu
Tuş takımı, bkz. sayfa 109.
Kumanda paneli
Ahize
Güvenlik
Telefon bakım işlemlerinizde sadece yetkili
Volvo servislerine güveniniz Ankastre telefon
yakıt doldurma esnasında veya patlayıcıyla
yıkım çalışmalarının yapıldığı yerlerin
yakınında kapatılmalıdır. IDS aracın hızına
bağlı olarak menü sistemini kısıtlar; bkz.
sayfa 148.
Hatırlama
Telefonla arama ve cevap verme
SIM kart
Telefon sadece geçerli bir SIM kart (Abone
Kimlik Modülü) ile kullanılabilir. Takma işlemi
için, bkz. sayfa 149. Acil servis numaralarına
yapılacak acil aramalar SIM kart olmadan
yapılabilir.
Çağrı gönderme
1. Telefon üzerindeki düğme.
2. Eğer ekranda PHONE ibaresi
görünmüyorsa, kısaca PHONE
düğmesine basınız.
3. Numarayı çevirin veya telefon rehberini
kullanınız, bkz. sayfa 143.
4. Eller serbest çağrıları için ENTER
düğmesine basınız veya ahizeyi kaldırınız.
Ahizeyi aşağı doğru çekerek
çıkartabilirsiniz.
Menüler ve kumandalar
Menülerde kumanda paneli
ve direksiyon
simidi tuş takımı kullanılarak gezilebilir .
Menülerin genel bilgileri için, bkz. sayfa 94.
Telefon kumandaları ile ilgili daha fazla bilgi
için, bkz. sayfa 140.
Açık/Kapalı
PHONE düğmesine kısa bir basışla telefonu
açınız. Eğer gerekiyorsa PIN kodunu
giriniz.
lambası telefonun açık olduğunu
belirtir. Bu lamba yanıyorken, ekranda
mesela CD menüsü görüntüleniyor olsa bile
çağrılar alınabilir. Telefon menülerini
kullanmak ve dışarı çağrı göndermek için
PHONE düğmesine kısaca basınız. PHONE
ibaresi telefon menüsünün devreye girdiğini
gösterir.
PHONE düğmesine uzunca basarak telefonu
kapatınız.
04
Çağrı bitirme
Çağrıyı EXIT düğmesine basarak veya
ahizeyi kaparak bitirebilirsiniz.
Gelen çağrılar
Eller serbest çağrılar için ENTER düğmesine
basınız veya ahizeyi kaldırınız. Ahizeyi, aşağı
doğru bastırarak çıkartınız. Telefon
çaldığında ahize yuvasında değilse o zaman
çağrının ENTER düğmesine basılarak
alınması gerekir.
Çağrıyı, EXIT düğmesine basarak veya
ahizeyi kaparak bitirebilirsiniz. EXIT düğmesi
ile çağrıyı reddedebilirsiniz.
145
04 Konfor ve sürüş keyfi
Ankastre telefon*
Otomatik cevaplama
Bkz. sayfa 142.
Çağrı bekleme
Bu fonksiyon mevcut bir çağrı sırasında yeni
bir çağrıya cevap verilmesini sağlar. Yeni
çağrıya normal biçimde cevap verilir ve
önceki arama beklemeye alınır. Telefon
04
ayarları
Arama seçenekleri
Arama
bekletme altından devreye sokunuz/
devreden çıkartınız.
Otomatik yönlendirmeler
Gelen çağrılar çağrının türü ve duruma göre
otomatik olarak yönlendirilebilir. Arama
seçenekleri
Yönlendirmeler altından
devreye sokunuz/devreden çıkartınız.
Çağrı sırasında
Çağrı sırasında çağrı içi menüsüne erişmek
için MENU veya ENTER düğmesine basınız.
Aramak için
1. Beklet düğmesi ile çağrıyı beklemeye
alınız.
2. Üçüncü şahsın numarasını tuşlayınız
veya Telefon defteri menü seçeneğini
kullanınız.
Değiştir menü seçeneğini kullanarak çağrılar
arasında geçiş yapınız.
Konferans görüşmesi
Konferans görüşmesi için birkaç kişi
gereklidir. Bir çağrı gelirken ve diğeri
beklemede iken devreye sokulabilir. Bağla
menü seçeneği konferans görüşmesini
başlatır.
Eğer konferans görüşmesi bitirilirse tüm
mevcut çağrılar kesilir.
Ahize ile eller serbest seçeneği
arasında geçiş yapma
Eller serbestten ahizeye geçmek için ahizeyi
kaldırınız veya menüden Ahize seçeneğini
seçiniz.
Eller serbest menü seçeneğini kullanarak,
ahizeden eller serbest durumuna geçiniz.
146
Sessiz mod
Sessiz mod mikrofonun devre dışı kalmasını
da içerir; bkz. sayfa 145. Mikrofonu Mikrofon
Açık/Kapalı menü seçeneklerini kullanarak
devreye sokunuz/devreden çıkartınız.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Ankastre telefon*
Ses ayarları
Çağrı sesi seviyesi
Telefon ön kapı hoparlörlerini kullanır.
Ekranın üst kısmında TELEFON ibaresi
görünüyorsa çağrı ses seviyesi kontrol
edilebilir. Direksiyon simidi tuş takımını veya
VOLUME düğmesini kullanınız.
Müzik sistemi ses seviyesi
Bkz. sayfa 147.
Sinyaller ve ses seviyesi
Zil sinyalini Telefon ayarları
Sesler ve ses
seviyesi
Çalma sinyalleri altından
değiştiriniz.
Sesler ve
Mesaj bipini Telefon ayarları
ses seviyesi
mesaj bip altından devreye
sokunuz/devreden çıkartınız.
Çalma ses seviyesini Telefon ayarları
Sesler ve ses seviyesi
Çalma ses
seviyesi altından kontrol ediniz. Navigasyon
düğmesi üzerindeki
/
ile ayarlayınız.
Telefon rehberi
Kişi bilgisi SIM kartta veya telefonda
saklanabilir.
Kişileri telefon defterinde saklama
1. MENU düğmesine basınız ve Telefon
defteri
Yeni kişi seçeneğine kaydırınız.
2. Bir isim giriniz ve ENTER düğmesine
basınız. Metin girişi ile ilgili daha fazla bilgi
için, bkz. sayfa 143.
3. Bir numara giriniz ve ENTER düğmesine
basınız.
4. SIM kart veya Telefon hafızası ibaresine
kaydırınız ve ENTER düğmesine basınız.
SIM kartı ve telefon defteri arasında
kayıtları kopyalama
Telefon defteri
Tümünü kopyala
SIM’den telefona veya Telefon’dan SIM’e
seçeneğine kaydırınız ve ENTER düğmesine
basınız.
Sesli posta numarası
Bkz. sayfa 144.
04
Kişileri arama
Bkz. sayfa 143.
Kişileri silme
Telefon defterindeki bir kişiyi silmek için ilgili
kişiyi seçiniz ve ENTER düğmesine basınız.
Sonra Sil seçeneğine kaydırınız ve ENTER
düğmesine basınız.
Telefon defterindeki tüm kişileri Telefon
defteri
SIM’i sil veya Telefonu sil
seçeneği altından siliniz.
147
04 Konfor ve sürüş keyfi
Ankastre telefon*
Diğer fonksiyonlar ve ayarlar
DIS
IDIS (Akıllı Sürücü Bilgi Sistemi) aktif sürüş
durumlarında gecikebilir veya gelen çağrıların
arama sinyallerini geri çevirebilir. Bu şekilde
sürücünün dikkati daha az dağılır. IDIS,
Telefon ayarları
IDIS altında devreden
çıkartılabilir.
04
Mesajları okuma
1. Mesajlar
Oku seçeneğine kaydırınız ve
ENTER düğmesine basınız.
2. Mesaja gidiniz ve ENTER düğmesine
basınız.
3. Ekranda mesaj metni görüntülenir. Diğer
seçeneklere ENTER düğmesine
basılarak ulaşılabilir.
Mesaj yazma ve gönderme
1. Mesajlar
Yeni yaz seçeneğine
kaydırınız ve ENTER düğmesine basınız.
2. Metni giriniz ve ENTER düğmesine
basınız. Metin girişi ile ilgili daha fazla
bilgi için, bkz. sayfa 144.
3. Gönder seçeneğine gidiniz ve ENTER
düğmesine basınız.
4. Bir telefon numarası giriniz ve ENTER
düğmesine basınız.
148
Mesaj ayarları
Mesaj ayarları normal biçimde değişmedi.
Şebeke operatöründen bu ayarlarla ilgili daha
Mesaj
fazla bilgi edinilebilir. Mesajlar
ayarları seçeneği altında üç seçenek vardır:
• SMSC numarası mesajların transfer
edileceği mesaj merkezini belirler.
• Mesajın ne kadar süre saklanacağını
belirleyen Geçerlilik süresi mesaj
merkezinde saklanır.
• Mesaj türü.
Çağrı listesi
Alınan, yapılan ve cevapsız çağrıların listesi
Çağrı listesi bölümünde tutulur. Yapılan
çağrılar ayrıca ENTER düğmesine basılarak
gösterilir. Listedeki telefon numaraları telefon
defterine kaydedilebilir.
Arama süresi
Arama süresi Çağrı listesi
Arama süresi
seçeneği altında saklanır. Değerleri Çağrı
listesi
Arama süresi
Zamanlayıcıları
sıfırla seçeneği altından sıfırlayınız.
Üçüncü şahıs için numaraları göster/
gizle
Telefon numarası geçici olarak Arama
seçenekleri
Numaramı gönder seçeneği
altından gizlenebilir.
IMEI numarası
Bir telefonu bloke etmek için şebeke
operatörüne IMEI numarasının bildirilmesi
gerekir. Numaranın ekranda görünmesi için
*#06#’yı tuşlayınız. Yazınız ve güvenli bir
yerde tutunuz.
Şebeke seçimi
Şebeke, otomatik olarak veya manüel olarak
Telefon ayarları
Ağ seçimi altından
seçilebilir.
SIM kodu ve güvenlik
PIN kodu SIM kartını yetkisiz kullanıma karşı
PIN kodunu
korur. Kod, Telefon ayarları
değiştir seçeneği altından değiştirilebilir.
SIM
Güvenlik seviyesini Telefon ayarları
güvenliği seçeneği altından değiştiriniz. Açık
seçeneği ile maksimum güvenliği seçiniz. Bu
durumda telefonu her açışınızda kod girilmesi
gerekecektir. Güvenlik seviyesini Otomatik
seçeneği altından seçiniz. Telefon bu
durumda kodu kaydeder ve otomatik olarak
telefon açıldığında belirtir. SIM kart başka bir
telefon ile kullanılıyorsa kodun manüel olarak
girilmesi gerekir. Off (Kapalı) seçeneğini
kullanarak minimum güvenliği seçiniz.
Böylece SIM kart artık kodsuz kullanılabilir.
04 Konfor ve sürüş keyfi
Ankastre telefon*
SIM kartın takılması
3905628s
1
04
2
3905629s
Fabrika ayarlarına dön
Telefon ayarları, Telefon ayarları
Telefon
ayarlarını sıfırla seçeneği altında tümüyle
sıfırlanır.
Telefonun devre dışı olduğundan emin
olunuz ve SIM kart yuvasını çıkartınız.
SIM kartını metal yüzeyi görülebilecek
şekilde yerleştiriniz
ve SIM kart
yuvasını kapağını kapatınız
yuvasını yerine yerleştiriniz.
. SIM kart
149
Seyir esnası önerileri .............................................................................. 152
Yakıt doldurma ....................................................................................... 155
Yakıt........................................................................................................ 156
Yükleme.................................................................................................. 158
Römorkla seyir ....................................................................................... 162
Aracın çekilmesi ..................................................................................... 168
150
YOLCULUK ESNASINDA
05
05 Yolculuk esnasında
Seyir esnası önerileri
Genel
Ekonomik sürüş
Ekonomik sürüş, tedbirli davranarak ve
mevcut koşullara göre sürüş tarzınızı ve
hızınızı ayarlayarak, yumuşak bir şekilde
sürme anlamına gelir.
05
• Motorun mümkün olan en kısa sürede
ısınmasını sağlayınız.
• Motorun rölantide çalışmasına izin
vermeden, en kısa sürede düşük devirle
aracı sürmeye başlayınız.
• Soğuk bir motor, sıcak motora göre daha
fazla yakıt harcar.
• Aracınızı gereksiz yükle kullanmayınız.
• Yollar kuruyken kış lastikleri kullanmayınız.
• Kullanılmıyorken yük taşıyıcısını çıkartınız.
• Camlar açıkken sürüş yapmayınız.
• Soğuk havalarda park ısıtıcısını* kullanınız,
böylece motor normal çalışma sıcaklığına
daha hızlı erişir.
Kaygan sürüş koşulları
Aracın ne tür tepkiler verdiğini öğrenmek için,
kontrollü koşullarda kaygan zeminlerde sürüş
talimi yapınız.
152
Suda ilerleme
Araç, 25 cm derinliğinde suyun içinde
maksimum 10 km/s hızda sürülebilir. Akar
sudan geçerken çok daha dikkatli olunması
gerekir.
Sudan geçme esnasında, düşük hızda
seyrediniz ve aracı durdurmayınız. Sudan
geçilince, fren pedalına hafifçe basınız ve tam
fren fonksiyonuna erişilip erişilmediğini
kontrol ediniz. Fren balatalarına su veya
çamur girmiş olabilir; bu durumda frenin
devreye girmesinde gecikmeler olabilir.
Su ve çamur içinde sürüşten sonra elektrikli
motor bloğu ısıtıcısı ve römork bağlantısının
elektrik bağlantılarını temizleyiniz.
Aracın marşpiye hizasından yüksek suyun
içinde uzun süre kalmasına izin vermeyiniz.
Bu, elektrik arızalarına neden olabilir.
DİKKAT
Eğer hava filtresine su girerse hasar
meydana gelebilir.
ÖNEMLİ
Motorun su içinde durması durumunda
yeniden çalıştırmayı denemeyiniz. Aracı
sudan çekiniz.
Motor ve soğutma sistemi
Dağlık bir arazide, aşırı sıcakta veya ağır
yükle sürmek gibi özel koşullar altında,
motorun ve soğutma sisteminin aşırı ısınma
tehlikesi vardır. Motorun aşırı ısınmasını
engellemek için aşağıdaki işlemleri yapınız.
• Uzun dik bir yokuşu römorkla çıkıyorsanız
düşük hızda hızı koruyunuz.
• Araç zor koşullarda kullanıldıktan sonra,
durur durmaz motoru kapatmayınız.
• Aşırı yüksek sıcaklıklarda otomobilinizi
kullanırken ızgaranın önündeki ek
lambaları çıkarınız.
• Dağlık arazide aracınızı römork veya
karavanla birlikte kullanıyorsanız
4500 dev/dak’nın (dizel motorlarda
3500 dev/dak) üzerindeki motor devirlerine
çıkmayınız. Yağ sıcaklıkları çok
yükselebilir.
DİKKAT
Derinlik fazla ise şanzımana su girebilir. Bu,
yağların yağlama özelliğini azaltır ve
sistemlerin servis ömrünü kısaltır.
Açık bagaj kapağı
Camlar açıkken sürüş yapmayınız. Ancak
gerekliyse sadece kısa mesafelerde sürünüz.
Tüm camları kapatın, hava dağıtımını ön
05 Yolculuk esnasında
Seyir esnası önerileri
cama ve yere verin ve fanı en yüksek devirde
çalıştırınız.
UYARI
Aracı bagaj kapısı açık olarak sürmeyiniz.
Bagaj bölmesinden aracın içine zehirli
egzoz dumanları girebilir.
Aküye aşırı yük yüklemeyiniz
Araçtaki elektrikli fonksiyonlar aküye çeşitli
derecelerde yük bindirir. Motor çalışmıyorken
II kontak konumunu kullanmaktan kaçınınız.
Daha az güç tüketildiği için I kontak
konumunu kullanınız.
Ayrıca elektrikli yük sistemine güç
bindirebilecek farklı donanımlara dikkat
ediniz. Motor çalışmıyorken çok fazla güç
tüketen fonksiyonları kullanmayınız. Oldukça
fazla güç tüketen fonksiyonlara örnekler:
• Havalandırma fanı
• Ön cam silecekleri
• müzik sistemi (yüksek ses seviyesi)
• park lambaları
Akü çok zayıfsa bilgi ekranında bir mesaj
görüntülenir. Enerji tasarrufu fonksiyonu
belirli fonksiyonları kapatır veya örneğin
havalandırma fanını ve müzik sistemini
kapatır. Motoru çalıştırarak aküyü şarj ediniz.
Uzun bir yolculuktan önce
• Motorun normal şekilde çalışıp
çalışmadığını ve yakıt tüketiminin normal
olup olmadığını kontrol ediniz.
• Herhangi bir kaçak olmadığından emin
olunuz (yakıt, yağ veya başka sıvılarda).
• Tüm ampulleri ve lastik dişi derinliklerini
kontrol ediniz.
• Bazı ülkelerde üçgen reflektör
bulundurulması yasal bir zorunluluktur.
Kışın sürüş
Kış sezonundan önce özellikle aşağıdaki
hususları kontrol ediniz:
• Motor soğutma sıvısı en az % 50 glikol
içermelidir. Bu karışım, motoru yaklaşık
olarak –35 °C’ye kadar korur. Optimum
antifriz koruması sağlamak için, farklı glikol
türleri karıştırılmamalıdır.
• Yakıt deposu yoğuşmayı önlemek için
dolu tutulmalıdır.
• Motor yağı viskozitesi önemlidir. Düşük
viskoziteli yağlar (ince yağlar) soğuk
havalarda aracın çalışmasını kolaylaştırır
ve ayrıca motor soğuktan çalıştırıldığında
yakıt sarfiyatını da azaltır. Uygun yağlarla
ilgili daha fazla bilgi için bkz. sayfa 218.
05
ÖNEMLİ
Sert sürüşler ve sıcak havalarda düşük
viskoziteli yağ kullanılmamalıdır.
• Akünün durumu ve şarj seviyesi
incelenmelidir. Soğuk hava aküye çok yük
bindirir ve akü kapasitesi soğukta azalır.
• Yıkama sıvısı haznesinde buz oluşumunu
engellemek için yıkama sıvısı kullanınız.
Volvo, kar veya buzlanma riski varsa
optimum yol tutuşu için tüm tekerleklerde kış
lastiği kullanılmasını önerir.
153
05 Yolculuk esnasında
Seyir esnası önerileri
DİKKAT
Kış lastiklerinin kullanımı bazı ülkelerde
yasal bir zorunluluktur. Bazı ülkelerde çivili
lastiklere izin verilmez.
05
154
05 Yolculuk esnasında
Yakıt doldurma
Yakıt doldurma
Yakıt deposu kapağını açma/kapama
Yakıt doldurma kapağını manüel açma
3603844s
2303544s
2303554s
WARNING! ACHTUNG!
AVERTISSEMENT!
Yakıt deposu dış kapağını açma/
kapama
Yakıt deposu dış kapağını açmadan önce
motor durdurulmuş olmalıdır. Aydınlatma
panelindeki düğmeyi kullanarak açınız. Yakıt
deposu dış kapağı sağ arka taraftadır; bilgi
ekranında lambasının
okuyla
gösterilmiştir.
Yakıt deposu dış kapağını kapatın ve
kapanma sesini duyana kadar bastırınız.
Yüksek dış hava sıcaklıklarında depoda belirli
bir aşırı basınç meydana gelebilir. Kapağı
yavaşça açınız.
Yakıtı doldurduktan sonra, kapağı geri takınız
ve bir veya bir kaç tık sesi gelinceye kadar
döndürünüz.
Yakıt doldurma
Depoyu aşırı oldurmayınız, pompa
nozülünden akış kesilinceye kadar
doldurunuz.
Yakıt doldurma kapağı yolcu kabininden
açılmadığı zamanlarda manüel olarak
açılabilir.
05
Bagaj bölmesinin sağ tarafındaki arka
lambaların üzerindeki kapağı kaldırınız.
İçeri uzanınız ve açılı metal kelepçeyi
tutunuz. Yakıt doldurma kapağının arka
köşesinde yer almaktadır.
Kelepçeyi hafifçe çektiğinizde yakıt
doldurma kapağı açılır.
UYARI
DİKKAT
Depodaki fazla yakıt, sıcak havalarda
taşabilir.
Panelin arkasında keskin köşeler
bulunmaktadır o yüzden ellerinizi yavaşça
ve dikkatlice hareket ettiriniz.
155
05 Yolculuk esnasında
Yakıt
Genel
Dizel
Volvo’nun önerdiğinden daha düşük kaliteli
bir yakıt, motor gücü ve yakıt tüketimini
olumsuz yönde etkileyeceğinden dolayı
kullanılmamalıdır.
Dizel yakıtlarının EN 590 veya JIS K2204
standartlarını karşılaması gerekir. Dizel
motorlar, örneğin yüksek miktarlarda sülfür
partikülleri gibi kirlere karşı hassastır. Sadece
iyi tanıdığınız bir petrol şirketinin dizel yakıtını
kullanınız. Kaliteden şüpheniz varsa kesinlikle
dizel yakıt doldurmayınız.
UYARI
Yere saçılan yakıtlar alev alabilir.
Yakıt almadan önce yakıtla çalışan ısıtıcıyı
kapatınız.
Yakıt alırken asla cep telefonunuzu açık
tutmayınız. Telefon çalma sinyali kıvılcıma
neden olarak benzin buharını tutuşturarak
yangına ve yaralanmaya neden olabilir.
05
Düşük sıcaklıklarda (–40 °C ila –6 °C) dizel
yakıtta ateşleme sorunlarına yol açabilen
parafin çökeltisi oluşabilir. Büyük petrol
şirketlerden donma noktasına yakın
sıcaklıklar için kış kullanımına özel dizel
yakıtları da temin edilebilir. Bu yakıt, düşük
sıcaklıklarda daha az viskozdur ve yakıt
sisteminde mum oluşma riskini
azaltmaktadır.
Yakıt deposu dolu tutulursa yakıt
deposundaki yoğunlaşma riski azalır. Yakıt
alırken, yakıt dolum borusunun etrafındaki
alanın temiz olup olmadığını kontrol ediniz.
Boyaya yakıt sıçratmaktan kaçınınız. Boyaya
yakıt sıçratmaktan kaçınınız.
ÖNEMLİ
Kullanılmaması gereken dizel türü yakıtlar:
özel katkı maddeleri, Deniz Dizel Yakıtı,
mazot, RME (Kolza Metil Esteri) ve bitkisel
yağ. Bu yakıtlar, Volvo’nun tavsiyeleri
doğrultusundaki gereklilikleri
karşılamamakta ve Volvo garantisi
kapsamında olmayan yüksek aşınma ve
motor tahribatına yol açmaktadır.
ÖNEMLİ
Model yılı 2006 ve daha sonraki araçlar için
sülfür içeriği minimum 50 ppm düzeyinde
olmalıdır.
Boş yakıt deposu
Depo boşalırsa özel bir işlem yapılmasına
gerek yoktur. Eğer kontak anahtarı marş
denemesinden önce yaklaşık 60 saniye II
konumunda tutulursa yakıt sisteminin
otomatik olarak havası alınır.
Yakıt filtresinden yoğuşmuş suyun
boşaltılması
Yakıt filtresi, yakıttaki yoğunlaşmayı ayrıştırır.
Yoğunlaşma, motorun çalışmasını bozabilir.
Yakıt filtresi Servis ve Garanti Belgesi’nde
belirtilen aralıklarla veya araca kirli yakıt
koyulduğundan şüphelendiğiniz hallerde
boşaltılmalıdır.
156
05 Yolculuk esnasında
Yakıt
ÖNEMLİ
Bazı özel katkı maddeleri yakıt filtresindeki
su ayrıştırma özelliğini engeller.
Benzin
Benzinin EN 228 standartlarında olması
gerekir. Çoğu motor 95 ila 98 RON oktan
dereceleriyle çalışabilir. 91 RON çok özel
durumlarda kullanılmalıdır.
• Normal sürüş için 95 RON kullanılabilir.
• En uygun performans ve minimum yakıt
tüketimi için 98 RON önerilir.
+38 ºC’nin üzerindeki sıcaklıklarda sürüş
esnasında, optimum performans ve yakıt
tasarrufu için mümkün olan en yüksek oktanlı
yakıt kullanılması önerilir.
ÖNEMLİ
Katalitik konvertöre hasar gelmemesi için
her zaman kurşunsuz benzin kullanınız.
Volvo garantisinin geçerli olması için asla
benzin ile alkolü karıştırmayınız çünkü yakıt
sistemi hasar görebilir. Volvo tarafından
tavsiye edilmeyen katkı maddeleri
kullanmayınız.
Kanal duvarları ince platin, rodyum ve
paladyum tabakasıyla kaplanmıştır. Bu
metaller katalizör fonksiyonu görür, yani diğer
maddelerle karışmadan kimyasal reaksiyona
katılıp reaksiyonu hızlandırırlar.
Lambda sondalıTM oksijen sensörü
Lambda sondası emisyonları azaltmayı ve
yakıt tasarrufunu artırmayı hedefleyen kontrol
sisteminin bir parçasıdır.
Bir oksijen sensörü motordan çıkan egzoz
gazlarının oksijen içeriğini izler. Bu değer
enjektörleri sürekli olarak denetleyen
elektronik sisteme girilir. Yakıtın motora
alınan havaya oranı sürekli olarak ayarlanır.
Bu ayarlamalar etkili yanma işlemi için en iyi
koşulları oluştururken üç yollu katalitik
konvertörle birlikte zararlı emisyonları
(hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot
oksitler) azaltır.
05
Katalitik konvertör
Katalitik konvertörün amacı, egzoz gazlarını
temizlemektir. Çalışma sıcaklığına kolayca
ulaşacak şekilde, motora yakın bir yere
yerleştirilir.
Katalitik konvertör kanallı yekpare (monolit)
bir elemandan (seramik veya metal) oluşur.
157
05 Yolculuk esnasında
Yükleme
Yük kapasitesi aracın üzerine monte edilen
çekme çubuğu, yük taşıyıcıları ve tavan
kutusu gibi şeylere bağlı olarak değişir.
Aracın yük kapasitesi yolcu sayısına ve
ağırlığına bağlı olarak da değişir.
UYARI
Otomobilin sürüş özellikleri, yüklenmesine
ve yükün nasıl dağıldığına bağlı olarak
değişir.
05
Bagaj bölmesini yükleme
Uzun parçaları yüklerken ve boşaltırken
motoru durdurunuz ve el frenini çekiniz. Uzun
eşyalar, vites kolunu vitesten çıkartarak
aracın kaymasına neden olabilir.
Bagaj kapağı far panelindeki bir
düğme veya uzaktan kumandalı
anahtar vasıtasıyla açılabilir,
bkz. sayfa 43.
• Yükü öndeki arkalığa sıkıca yerleştiriniz.
• Geniş yükleri ortaya koyunuz.
• Ağır eşyalar mümkün olduğunca zemine
yakın yerleştirilmelidir. Katlanmış koltuk
arkalıklarının üzerine ağır yük koymaktan
kaçınınız.
158
• Döşemenin hasar görmesini önlemek için,
keskin kenarları yumuşak bir şey ile
örtünüz.
• Tüm yükleri yük bağlama kopçalarına
kayışlarla veya ağlarla bağlayınız.
Yük bağlama kopçaları
UYARI
Bağlı olmayan 20 kg ağırlığındaki bir cisim,
50 km/saat hızla önden bir çarpışmada,
1000 kg’lık bir cismin ağırlığına eşit bir
darbe iletir.
Yükü her zaman bağlayınız.
UYARI
Tavan döşemesindeki hava perdelerinin
sunduğu koruma yükün çok yüksek olması
durumunda etkilenebilir veya ortadan
kalkabilir. Asla koltuk arkalıklarının üzerine
yükleme yapmayınız. Aksi takdirde ani fren
yaparken yükler kayarak araçta bulunanların
yaralanmasına neden olabilir.
8505313s
Genel
Katlanan yük bağlama kopçaları bagaj
bölmesindeki eşyaları bağlamak için kullanılır.
UYARI
Gevşek bağlanmış veya çıkıntı yapan sert,
keskin ve/veya ağır nesneler ani fren
yapıldığında yaralanmaya neden olabilir.
Büyük ve ağır eşyalar her zaman emniyet
kemeriyle veya yük tespit kayışları ile
bağlanmalıdır.
05 Yolculuk esnasında
Yükleme
Torba tutucu*
Kayak bölmesi
Arka koltuk arkalığının yatırılması
Uzun ince eşyaların taşınması için arkalıktaki
kapakçık açılabilir.
Torba tutucu, alışveriş torbalarını yerinde
tutar.
1. Bagaj bölmesindeki zeminin parçası olan
kapakçığı açınız.
2. Alışveriş torbalarını bağlayınız.
Arka koltuk arkalıkları uzun eşyaların
taşınmasını kolaylaştırmak için hep birlikte
veya ayrı ayrı öne doğru katlanabilir.
1. Kol(ları)u çekiniz. Eğer indirilmişse önce
baş desteklerini kaldırınız, bkz. sayfa 62.
2. Koltuk arkalığını öne katlayınız. Eğer
gerekiyorsa orta koltuk baş desteğini
ayarlayınız; bkz. sayfa 62.
UYARI
2
05
8505328s
8904104s
8505314s
1
Kaldırıldıktan sonra arka koltuk arkalıklarının
güvenli bir biçimde yerlerine oturduğundan
emin olunuz.
159
05 Yolculuk esnasında
Yükleme
Entegre çocuk minderinin arkasındaki
kapakçık*
Kapakçık arkalığa menteşelerle bağlı değildir,
yerinden çıkartılabilir.
8505329s
3
05
Sağ koltuk arkalığını öne doğru katlayınız.
Arka koltuk arkalığındaki kapağı vidayı
yukarı kaydırırken kapağı aşağı/öne
doğru bastırarak açınız.
Koltuk arkalığını kapak açıkken yukarı
kaldırınız.
DİKKAT
Eğer araçta entegre çocuk minderi* varsa,
önce onu açınız.
Yükün kaymasını önlemek için emniyet
kemerini kullanınız.
UYARI
Araca eşya yüklerken veya araçtan eşya
indirirken motoru durdurup el frenini çekiniz.
Aksi takdirde vites kolu yanlışlıkla yerinden
çıkabilir ve vitese geçebilir.
160
Kapakçığın çıkartılması
Kapakçık serbest kalıp arkalık geriye
yaslanınca, kapakçığı yaklaşık 30 derece
açınız ve yukarı doğru çekiniz.
Kapakçığın takılması
Kapakçığı döşemenin ardındaki kanalara
yerleştiriniz ve kapakçığı kapatınız.
Ön koltuk
Ekstra uzun yükler için yolcu koltuğu arkalığı
da katlanabilir, bkz. sayfa 60.
05 Yolculuk esnasında
Yükleme
Tavan yükü
Yük taşıyıcıların kullanılması
Seyir esnasında aracın zarar görmesini
önlemek ve mümkün olan azami emniyeti
sağlamak için Volvo tarafından tasarlanmış
yük taşıyıcıları önerilir.
Üçgen reflektör
1
G015351
Taşıyıcılarla birlikte verilen montaj
talimatlarına uyunuz.
2
Lastik mandalların her ikisini de dışarıya
doğru çekerek üçgen reflektörün kılıfını
ayırınız.
Üçgen reflektörü kılıfından çıkarınız,
katlayınız ve iki gevşek kenarı takınız.
Üçgen reflektörün destek ayaklarını
katlayınız.
Üçgen reflektörü talimatlara uygun olarak
kullanınız. Üçgen reflektörü trafiğe uygun bir
yere yerleştiriniz.
Üçgen reflektör ve kutusunun kullanıldıktan
sonra bagaj bölmesinde uygun şekilde
bağlandığından emin olunuz.
05
G015352
• Yük taşıyıcılarının ve yükün uygun şekilde
monte edilip edilmediğini periyodik olarak
kontrol ediniz. Yükü bağlantı kayışlarıyla
sıkıca bağlayınız.
• Yükü, yük taşıyıcıları üzerine dengeli bir
şekilde dağıtınız. En ağır yükleri en aşağıya
koyunuz.
• Rüzgara açık kalan alanın büyüklüğü ve bu
nedenle yakıt sarfiyatı yükün büyüklüğüyle
artar.
• Yavaş sürünüz. Ani hızlanmalardan, ani
frenlerden ve sert dönüşlerden kaçınınız.
Üçgen reflektör bagaj kapağının içerisine
iki klipsle tutturulmuştur.
3
G015353
UYARI
Aracın ağırlık merkezi ve sürüş
karakteristikleri tavan yüklerinden etkilenir.
Tavana yük taşıyıcıları ve tüm tavan kutuları
dahil olmak üzere 100 kg’dan daha ağır yük
koymayınız.
161
05 Yolculuk esnasında
Römorkla seyir
Genel
Çekme braketi Volvo fabrikasında takılmışsa,
otomobil, römorkla sürüş için gerekli tüm
donanımlarla birlikte teslim edilmiştir.
05
162
• Aracın çekme donanımı onaylanmış bir
tipten olmalıdır.
• Çekme çubuğu sonradan takılmışsa,
Volvo yetkili satıcınızla temas kurarak
aracın römorkla sürüş için gerekli tüm
donanımlara sahip olup olmadığını kontrol
ediniz.
• Römork üzerindeki yükü, çekme braketi
üzerindeki ağırlık, belirtilen maksimum
çekme topuzu yüküne uygun olacak
şekilde dağıtınız.
• Lastik basıncını tam yük basıncı için
tavsiye edilen basınca artırınız. Lastik
basıncı etiketinin yeri için bkz. sayfa 207.
• Çekme braketini düzenli aralıklarla
temizleyiniz ve çekme topuzunu
gresleyiniz.
• Aracınız yeniyken ağır bir römork
çekmeyiniz. Aracınızı en az 1000 km
kullanıncaya kadar bekleyiniz.
• Frenlere uzun ve dik yokuşlarda
olağandan daha fazla yüklenilir. Vitesi
küçültüp hızınızı ayarlayınız.
• Otomobilinizle römork çekerken motora
normalden daha fazla yük biner.
• Sıcak havalarda araç ağır yükle
sürülürken, motor hararet yapabilir. Motor
soğutma sistemindeki sıcaklık çok yüksek
olduğunda uyarı lambası yanar ve
gösterge ekranı Yüksk motor sıc
Emniyetli Dur ibaresini gösterir.
Otomobili emniyetli bir şekilde durdurunuz
ve motoru bir kaç dakika rölantide
çalıştırdıktan sonra soğumaya bırakınız.
Eğer Yüksk motor sıc. Motoru Durdur
veya Soğ. sıvısı az Motoru Durdur ibaresi
görüntüleniyorsa araç durdurulduktan
sonra motor da durdurulmalıdır.
• Otomatik şanzımanın bünyesinde aşırı
hararet durumunda devreye giren bir
koruma sistemi bulunmaktadır.
Şanzımandaki sıcaklık çok yüksekse uyarı
lambası yanar ve gösterge ekranında
Şanzıman sıcak Yavaşla veya Şanzıman
sıcak Emniyetli Dur ibareleri görüntülenir.
Talimatları uygulayınız ve şanzımanın
soğumasını sağlamak için yavaşlayınız
veya motoru rölantide bir kaç dakika
süreyle çalıştırdıktan sonra motoru
durdurunuz.
Aşırı ısınma durumunda araç klima sistemi
geçici olarak kapanabilir.
• Bazı ülkelerdeki yasalar daha yüksek
hızlara izin verse dahi, güvenliğiniz
nedeniyle hızınızı 80 km/saat ile
sınırlamalısınız.
• Otomatik vitesli bir aracı takılı bir römorkla
birlikte park ettiğinizde vites kolunu P park
konumuna getiriniz. Her zaman el frenini
çekiniz. Römork takılı bir aracı yokuşta
park ettiğinizde tekerleklere takoz
yerleştiriniz.
Römork kablosu
Eğer otomobilin çekme çubuğunda 13 pimli
elektrik soketi varsa ve römorkta 7 pimli
elektrik soketi varsa, bir adaptör gereklidir.
Volvo tarafından onaylanmış adaptör kablosu
kullanınız. Kablonun sarkarak yere
değmemesine dikkat ediniz.
Römork üzerindeki sinyal lambaları
Sinyal lambaları kullanıldığında ve römork
bağlandığında, kombine gösterge panelinde
bulunan bir simge yanıp söner. Sembol daha
hızlı şekilde yanıp sönüyorsa, römork ya da
araçta bulunan lambalardan biri arızalıdır, bkz
sayfa 55.
Otomatik şanzıman
Yokuşta park etme
1. El frenini (park frenini) çekiniz.
2. Vites kolunu P konumuna getiriniz.
Yokuşta çalıştırma
1. Vites kolunu D konumuna getiriniz.
2. Park frenini (el frenini) boşaltınız.
05 Yolculuk esnasında
Römorkla seyir
Dik eğimli yüzeyler:
• Dik yokuşları çıkarken veya düşük
hızlarda, uygun bir düz vites konumunu
seçiniz. Bu, şanzımanın vites büyütmesini
önler ve şanzıman yağını daha soğuk tutar.
• Motorun "başa çıkabileceğinden" daha
yüksek bir düz vites kullanmayınız. Yüksek
viteste sürmek her zaman ekonomik
değildir.
• Eğimi % 15’i aşan yollarda römork
çekmekten kaçınınız.
UYARI
Römork ağırlıkları için belirtilen tavsiyelere
uyunuz. Aksi halde römork ve otomobilin ani
bir manevra veya fren esnasında kontrol
edilmesi zor olabilir.
Çekme braketi
Araç, sökülebilir bir çekme çubuğuyla
donatılmışsa, çekme topuzu montaj
talimatlarına titizlikle uyulmalıdır, bkz.
sayfa 165.
UYARI
Römorkun güvenlik kablosunu doğru yere
bağladığınızdan emin olunuz.
UYARI
Seviye kontrolü*
Arka amortisörler aracın yükünden (izin
verilen maksimum ağırlığa kadar) bağımsız
olarak sabit bir yükseklik sağlarlar. Araç
sabitken aracın arkası hafifçe alçalır ve bu
normaldir.
Römork ağırlıkları
Ulusal araç yönetmelikleri, römork ağırlıklarını
ve hızlarını sınırlandırabilir. Çekme çubukları
aracın çekebileceğinden çok daha yüksek
çekiş ağırlıkları için onaylanmış olabilir.
Volvo’nun izin verilen römork ağırlıkları için,
bkz. sayfa 215.
Eğer araç Volvo sökülebilir çekme çubuğu
ile donatılmışsa: Çekme topuzu
bölümündeki montaj talimatlarını dikkatli bir
şekilde takip ediniz. Çekme topuzu kısmı,
hareket etmeden önce anahtarla
kilitlenmelidir. Gösterge camının yeşil renk
olduğunu kontrol ediniz.
05
DİKKAT
Kullandıktan sonra çekme topuzu kısmını
daima çıkarınız. Bagajda muhafaza ediniz.
163
05 Yolculuk esnasında
Römorkla seyir
Teknik özellikler
Önemli kontroller
• Çekme topuzunun düzenli olarak
temizlenmesi ve greslenmesi gerekir.
2
DİKKAT
8601532s
8601534s
Titreşim sönümleyicili çekme topuzu
bağlantısı kullanıldığında, çekme topuzunun
yağlanmasına gerek yoktur.
1
Montaj noktalarının boyutları
05
mm
8
4
1127
951
855
428
Yan eleman
3
7
164
5
6
8601533s
Topuz merkezi
1
Boyutu, Nivomat ile birlikte 97 mm’dir.
112
360
05 Yolculuk esnasında
Römorkla seyir
Çekme topuzunun montajı
Gösterge camı kırmızı göstermelidir.
Gösterge camı yeşil göstermelidir.
6
4
2
8904095s
8904091s
Koruyucu tapayı sökünüz
5
8904093s
3
1
Anahtarı saat yönünde döndürerek
mekanizmanın açık konumda olduğunu
kontrol ediniz.
"Tık" diye bir kilitlenme sesi işitinceye
kadar çekme topuzu kısmını yerleştiriniz.
8904096s
8904094s
8904092s
05
Anahtarı saat yönü tersinde kilitli konuma
çeviriniz. Anahtarı kilitten çıkartınız.
165
05 Yolculuk esnasında
Römorkla seyir
8904103s
7
Yukarı, aşağı ve geri asılmak suretiyle
çekme çubuğu kısmının sağlam olup
olmadığını kontrol ediniz. Çekme çubuğu
kısmı doğru takılmamışsa, çıkartılmalı ve
önceki adımlara uygun bir şekilde geri
takılmalıdır.
05
8904097s
8
Römorkun emniyet kablosu, çekme
braketi bağlantısına bağlanmalıdır.
166
05 Yolculuk esnasında
Römorkla seyir
Çekme topuzunun sökülmesi
8904098s
8904100s
3
1
Kilitleme düğmesini duruncaya kadar
döndürünüz. Çekme topuzunu geriye ve
yukarı doğru çekerken yerinde tutunuz.
Anahtarı sokunuz ve kilidin açık olduğu
konuma doğru saat yönünde döndürünüz.
2
4
05
8904101s
Kilitleme düğmesini içe bastırınız ve tık
sesi duyulana kadar saat yönünün
tersinde döndürünüz.
8904099s
1
2
Koruyucu tapayı yerleştiriniz.
167
05 Yolculuk esnasında
Aracın çekilmesi
Genel
Vurdurarak çalıştırmak için asla aracı
çekmeyiniz. Akü boşalmışsa ve motor
çalışmıyorsa takviye akü kullanınız.
ÖNEMLİ
Aracı vurdurarak çalıştırma, katalitik
konvertöre zarar verebilir.
UYARI
Direksiyon kilidi, güç kesildiğindeki
konumda kalır. Direksiyon kilidi çekme
işleminden önce açılmalıdır. Kontak II
konumunda olmalıdır. Sürüş esnasında
veya araç çekilirken uzaktan kumanda
anahtarını kontaktan kesinlikle
çıkartmayınız.
UYARI
Otomatik şanzıman
Vites kolunu N konumuna getiriniz.
ÖNEMLİ
05
Otomatik şanzımanlı araçlar 80 km/s
üzerinde bir hızda veya 80 km’den daha
fazla çekilmemelidir. Otomobil her zaman
burnu öne bakacak şekilde çekilmelidir.
Sadece kısmen kaldırıldıysa otomatik
şanzımanlı bir otomobil 80 km/s üzerinde bir
hızla veya 80 km’den fazla bir mesafeye
nakledilmemelidir. Otomobil her zaman
tekerlekleri ileri dönecek şekilde
çekilmelidir.
Düz şanzıman
Vites kolunu boşa alınız. Şiddetli sarsıntıların
önlenmesi için çekme halatı her zaman
gergin olmalıdır. Fren pedalına basmak için
hazırlıklı olunuz.
168
Motor çalışmıyorken fren servosu ve hidrolik
direksiyon çalışmaz. Fren pedalı normalden
yaklaşık olarak beş kat daha sertleşir ve
direksiyon normale göre daha sert olur.
Çekme halkası
Aracın yolda çekilmesi gerekiyorsa çekme
halkasını kullanınız. Çekme halkası ön veya
arka tamponların sağ tarafındaki yuvaya
bağlanır.
Kullandıktan sonra çekme halkasını çıkartıp
bagaj bölmesindeki yerine koyunuz.
Tampondaki kapağını tekrar takınız.
UYARI
Çekme halkası yalnızca aracı yolda çekmek
için tasarlanmıştır, aracı kurtarmak için
kullanılamaz. Araç kurtarmak için kurtarma
yardımını arayınız.
Aracı çekmeye başlamadan önce, en yüksek
yasal çekme hızını öğreniniz.
UYARI
Çekme işlemi için direksiyon kilidini (aracın
kontrol edilebilmesi için) açmak maksadıyla
uzaktan kumanda anahtarını kontağa
takınız.
05 Yolculuk esnasında
Aracın çekilmesi
Çekme halkasının takılması
8601528s
1
2
8601529s
05
Bagaj bölmesinde zemindeki kapağın
altına yerleştirilmiş çekme halkasını
çıkartınız.
Tampondaki kapağın alt kenarını bir
tornavida veya bozuk para kullanarak
açınız. Çekme halkasını doğrudan flanşa
sıkıca vidalayınız. Çekme halkasını
sıkmak için bijon anahtarı kullanınız.
169
Motor kabini ........................................................................................... 172
Lambalar ................................................................................................ 177
Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı............................................................ 184
Akü ......................................................................................................... 186
Sigortalar................................................................................................ 189
Tekerlekler ve lastikler ............................................................................ 194
Otomobil bakımı ..................................................................................... 210
Tip tanımları............................................................................................ 214
Teknik özellikler ...................................................................................... 215
170
BAKIM VE TEKNİK ÖZELLİKLER
06
06 Bakım ve teknik özellikler
Motor kabini
Genel
Kaputu açma ve kapatma
UYARI
ÖNEMLİ
1
Motor kapatıldıktan bir süre sonra radyatör
fanının otomatik olarak çalışabileceğini göz
önünde bulundurunuz.
Motoru her zaman bir serviste yıkatınız.
Motor sıcakken yangın riski vardır.
200268s
Volvo servis programı
Aracı olabildiğince güvenli ve güvenilir
tutmak için, Servis ve Garanti kitapçığında
belirtilen Volvo servis programını takip ediniz.
Servis ve bakım işlerini yetkili bir Volvo
servisinde yaptırınız. Volvo servisleri, en
yüksek kalitede servisi garanti edecek
personele, özel aletlere ve servis literatürüne
sahiptir.
ÖNEMLİ
Ezilme riski! Kaput açılmadan önce el freni
mutlaka çekilmelidir. (Bu manüel el frenleri
için geçerlidir.)
2
06
Düzenli aralıklarda kontrol ediniz.
Aşağıdaki yağları ve sıvıları düzenli aralıklarla,
mesela yakıt alırken kontrol ediniz:
•
•
•
•
Soğutma sıvısı
Motor yağı
Hidrolik direksiyon hidroliği
Yıkama sıvısı
G010951
Volvo garantisinin geçerliliği için Servis ve
Garanti Belgesi’ndeki talimatlara bakınız ve
bu talimatlara uygun hareket ediniz.
Pedalların yanındaki kolu çekiniz. Mandal
kurtulduğunda bunu duyarsınız.
Mandalı sola çekip kaputu açınız.
(Yakalama kancası ortanın solunda, far
ve ızgaranın arasındadır.)
UYARI
Kapatıldığında kaputun gerektiği gibi
kilitlendiğini kontrol ediniz.
172
06 Bakım ve teknik özellikler
Motor kabini
Motor bölmesi, genel bakış
UYARI
6
7
2
8
3
9
4
10
Kontak sisteminden yüksek gerilim çıkışı.
Kontak sistemindeki voltaj çok tehlikelidir.
Bu nedenle motor bölmesinde çalışırken
kontak her zaman 0 konumunda olmalıdır.
Kontak II konumundayken veya motor
sıcakken bujilere veya ateşleme bobinlerine
dokunmayınız.
2000480s
5
2000481s
1
Motor yağının kontrol edilmesi
Motor bölmesinin görünüşü motor modeline
göre değişebilir.
Soğutma sıvısı genleşme kabı
Direksiyon hidroliği deposu
Motor yağ ölçme çubuğu
Radyatör
Hava filtresi
Motor yağı doldurma ağzı
Fren ve debriyaj hidrolik deposu
(soldan direksiyonlu)
Akü
Röle ve sigorta kutusu, motor bölmesi
Yıkama sıvısının doldurulması
Yağ cinsi etiketi
Volvo
yağ ürünlerini tavsiye
etmektedir. Araç zor koşullar altında
kullanılıyorsa, Volvo’nun 218 sayfadaki
önerilerine bakınız.
06
173
06 Bakım ve teknik özellikler
Motor kabini
Volvo düşük yağ seviyesi veya düşük yağ
basıncı uyarısı için farklı sistemler
kullanmaktadır. Bazı modellerde bir yağ
basınç sensörü bulunmaktadır ve yağ basıncı
için lamba kullanılmaktadır. Diğer modellerde
bir yağ seviye sensörü bulunmaktadır ve
sürücü gösterge panelinin ortasındaki uyarı
lambasının yanı sıra ekran üzeri metin yoluyla
bilgilendirilmektedir. Bazı modellerde bu
türlerin her ikisi de mevcuttur. Daha fazla bilgi
için yetkili bir Volvo servisine danışınız.
Benzinli motor
Yeni bir otomobilde, programlanmış ilk yağ
değişiminden önce yağ seviyesinin kontrolü
özellikle önemlidir.
En doğru ölçümler motor çalıştırılmadan
önce soğukken yapılır. Motor durdurulduktan
hemen sonra yapılan ölçümler doğru
olmayabilir. Seviye ölçme çubuğu, yağın
kartere akması için yeterli süre
geçmediğinden dolayı seviyeyi düşük
gösterecektir.
MIN
MAX
2200330s
06
ÖNEMLİ
Yağ seviyesini tamamlarken doldurulan yağ
motordaki yağla aynı cinsten olmalıdır, bkz.
sayfa 218.
2200328s
Motorun servis aralıklarıyla ilgili
gereksinimlere uymak için bütün motorlara
fabrikada özel olarak uyarlanmış sentetik bir
motor yağı doldurulmaktadır. Yağ seçimi
servis ömrü, marş karakteristikleri, yakıt
tüketimi ve çevre üzerindeki etkileri göz
önünde bulundurularak çok dikkatli bir
şekilde yapılmaktadır. Önerilen servis
aralıklarının geçerli olması için onaylanan bir
motor yağı kullanılmalıdır. Yağ doldururken
ve değiştirirken sadece belirtilen cinste yağ
(bkz motor bölmesi etiketi) kullanınız aksi
takdirde servis ömrü, marş karakteristikleri,
yakıt tüketimi ve çevre üzerindeki etkileri
riske atmış olursunuz. Volvo Car
Corporation, belirtilen cins ve viskozitede
yağ kullanılmaması durumunda herhangi bir
garanti yükümlülüğünü üstlenmeyeceğini
beyan eder.
Servis ve Garanti El Kitabında belirtilen
aralıklara göre değiştiriniz.
Doldurma ve yağ seviye çubuğu
2200327s
ÖNEMLİ
Dizel motor
Yağ seviyesi, yağ seviye çubuğu üzerindeki
işaretli alan içinde olmalıdır.
174
06 Bakım ve teknik özellikler
Motor kabini
Soğuk motorda kontrol edilmesi
1. Seviye çubuğunu silerek temizleyiniz.
2. Seviyeyi seviye çubuğunu kullanarak
kontrol ediniz. MIN ve MAX işaretleri
arasında olmalıdır.
3. Seviye MIN işaretine yakınsa 0,5 litre
yağ koyarak başlayınız. Yağ seviyesi
seviye çubuğunda MAX işaretine MIN
işaretinden daha yakın olana kadar ilave
ediniz.
ÖNEMLİ
Asla MAX işaretinin üzerine kadar
doldurmayınız. Motora çok fazla yağ
doldurulursa yağ tüketimi artabilir.
UYARI
Yangın tehlikesinden dolayı, sıcak egzoz
manifoldu üzerine yağ dökmeyiniz.
Sıcak motorda kontrol edilmesi
1. Seviye çubuğunu silerek temizleyiniz.
2. Yağ seviyesini seviye çubuğunu
kullanarak kontrol ediniz.
3. Seviye MIN işaretine yakınsa 0,5 litre
yağ koyarak başlayınız. Yağ seviyesi
seviye çubuğunda MAX işaretine MIN
işaretinden daha yakın olana kadar ilave
ediniz.
Soğutma sıvısı
Soğutma sıvısının kontrolü ve
eklenmesi
ÖNEMLİ
Soğutma sıvısını her zaman Volvo
tarafından önerilen korozyon önleyici
maddeyle birlikte kullanınız. Yeni araçlar
yaklaşık –35° C’ye kadar düşük sıcaklıklara
dayanabilen soğutma sıvısıyla
doldurulmuştur.
Soğutma sıvısını düzenli olarak kontrol
ediniz
Seviye, genleşme deposundaki MIN ve MAX
işaretlerinin arasında olmalıdır. Sistem
yeterince doldurulmazsa, yüksek sıcaklıklar
oluşarak motorda hasar riski ortaya
çıkarabilir.
2600518s
Aracı düz bir zemin üzerinde park ediniz,
motoru durdurunuz ve yağın kartere
dönmesine imkan vermek üzere 1015 dakika bekleyiniz. Kapasiteler için, bkz
sayfa 219.
Soğutma sıvısının üzerini doldururken
kutusundaki talimatlara uyunuz. Soğutma ve
korozyon önleme özelliklerini optimize etmek
için soğutma sıvısı karışımının her zaman
%50 su ve %50 soğutma sıvısı olmasını
garanti ediniz. Asla sadece suyla
doldurmayınız. Çok az veya çok fazla
soğutma sıvısı konsantrasyonu, donma
tehlikesini artırır. Hacim değerleri için bkz.
sayfa 220.
UYARI
Soğutma sıvısı çok sıcak olabilir. Motor
çalışma sıcaklığındayken soğutma sıvısı
eklemek gerekirse, aşırı basıncı boşaltmak
için genleşme kabının kapak vidasını
yavaşça açınız.
06
175
06 Bakım ve teknik özellikler
Motor kabini
Fren ve debriyaj hidroliği
Seviyenin kontrol edilmesi
Fren ve debriyaj hidroliğinin ortak bir haznesi
vardır. Seviye, haznenin iç tarafında görünen
MIN ve MAX işaretleri arasında olmalıdır.
Seviyeyi düzenli olarak kontrol ediniz.
Hidrolik direksiyon hidroliği
Doldurma
1
Max
Min
2
UYARI
06
Fren hidroliği, fren hidroliği haznesindeki
MIN işaretinin altındaysa, fren hidroliği
doldurmadan kullanmaya devam etmeyiniz.
Fren hidroliği kaybının sebebi yetkili Volvo
servisi tarafından incelenmelidir.
Hidrolik haznesi sürücü tarafındadır
Hidrolik haznesi motor bölmesinin içerisinde
soğuk bölümün üzerindeki kapağın altında
korunur. Hazne kapağına erişebilmek için
yuvarlak kapak çıkartılmalıdır.
Koruyucu üzerindeki kapağı döndürüp
açınız.
Hazne kapağını açınız ve hidrolik
doldurunuz. Seviye MIN ve MAX
işaretleri arasında olmalıdır.
ÖNEMLİ
Kapağı kapatmayı unutmayınız.
176
5200697s
Hacim değerleri ve önerilen yağ kalitesi için
bkz. sayfa 220. Hidrolik; dağlık alanlar veya
yüksek nem oranına sahip tropik iklimler gibi
sert, sık frenleme gerektiren koşullarda
sürülen araçlarda her yıl değiştirilmelidir.
5200696s
Fren hidroliğini, her iki yılda bir veya düzenli
her iki servis aralığında bir değiştiriniz.
ÖNEMLİ
Hidrolik direksiyon sıvısı haznesini kontrol
ederken etrafındaki alanı temiz tutunuz.
Seviyeyi her serviste kontrol ettiriniz.
Hidroliğin değiştirilmesi gerekmez. Hidrolik
seviyesi MIN ve MAX işaretleri arasında
olmalıdır. Hacim değerleri ve önerilen hidrolik
cinsi için bkz. sayfa 220.
DİKKAT
Hidrolik direksiyon sisteminde bir arıza
olması halinde ya da motoru
durdurulduktan sonra aracın çekilmesi
gerektiğinde de araç hala yönetilebilir.
06 Bakım ve teknik özellikler
Lambalar
Genel
Ön far mahfazası
Tüm ampullerin teknik özellikleri 183. sayfada
verilmiştir. Aşağıdaki liste, uzmanlık
gerektiren ve servis haricinde değiştirilmesi
uygun olmayan ampulleri ve nokta kaynaklı
lambaları içermektedir:
• Tavandaki genel iç aydınlatma
• Okuma lambaları
• Torpido gözü aydınlatması.
• Sinyal lambaları, kapı aynası
• Yaklaşma aydınlatması, kapı aynası
• Fren lambası
• Aktif Bi-Xenon, Bi-Xenon ve LED
ampulleri
2. Lamba mahfazasının sabitleme pimlerini
çekiniz
.
3. Lamba mahfazasını düz ileri çekiniz
.
4. Baş parmağınızla klipse bastırarak
lamba yuvası konektörünü sökünüz ve
G010479
aynı zamanda diğer elinizle
konektörü dışarıya doğru çıkarınız.
Elektrik kablosunu değil, yalnızca konektörü
çekiniz
ÖNEMLİ
Ampulün cam kısımlarına asla
parmaklarınızı değdirmeyiniz.
Parmaklarınızdaki yağ ve kirler ısıdan
buharlaşarak reflektörü kaplar ve zarar verir.
G010325
UYARI
Bi-Xenon ve Aktif Bi-Xenon farlı
otomobillerde, Xenon lambalarının değişimi
yetkili bir Volvo servisinde
gerçekleştirilmelidir. Farlar üzerindeki
çalışmalar Xenon lambaların yüksek gerilim
ünitesi nedeniyle son derece dikkatli bir
şekilde gerçekleştirilmelidir.
ÖNEMLİ
Tüm ön ampuller (sis farları hariç), önce
lamba mahfazasının motor bölmesinden
sökülmesi suretiyle değiştirilirler.
UYARI
Ampulü değiştirmeye başlamadan önce her
zaman kontağı kapatınız ve uzaktan
kumanda anahtarını çıkartınız.
Anahtarın çıkarılması
1. Çalıştırma/durdurma düğmesine hızlıca
basarak kontağı kapatınız ve uzaktan
kumanda anahtarını çıkartınız.
5. Lamba mahfazasını kaldırarak çıkarınız
ve far camları zarar görmeyecek şekilde
yumuşak bir yüzeyin üzerine
yerleştiriniz.
6. Söz konusu ampulü değiştirin, bkz.
sayfa 183.
Farın takılması
1. Soketi takınız, bir oturma sesi
duyulmalıdır.
2. Far mahfazasını ve tespit pimlerini tekrar
takınız. Doğru şekilde takılmış olup
olmadıklarını kontrol ediniz.
3. Aydınlatmayı kontrol ediniz.
Lambalar yakılmadan önce veya uzaktan
kumanda anahtarı kontağa takılmadan önce,
lamba mahfazası bağlanmalı ve yerine
yerleştirilmelidir.
06
177
06 Bakım ve teknik özellikler
Lambalar
Ampulü değiştirmeye başlamadan önce,
bkz. sayfa 177.
06
178
1. Kilit kelepçesini yukarı/dışarı doğru
bastırarak açınız.
2. Kapaktaki klipse bastırarak çıkartınız.
Kapağı işlemleri tersine takip ederek tekrar
takınız.
3501877s
DİKKAT
Uzun far, Halojen
3501875s
Kısa far, halojen
3501876s
Kapağın çıkartılması
1. Farı sökünüz.
2. Kapağı çıkartınız.
3. Ampulü duyunu aşağı doğru bastırarak
çıkartınız.
4. Konektörü (klemensi) ampulden ayırınız.
5. Sokete yeni bir ampul yerleştirip
bastırınız. Sadece tek bir şekilde
bağlanabilir.
Parçaları işlemleri tersine takip ederek tekrar
takınız.
1. Farı sökünüz.
2. Kapağı çıkartınız.
3. Ampulü saatin aksi yönde döndürerek
çıkartınız.
4. Konektörü (klemensi) ampulden ayırınız.
5. Ampulü değiştiriniz ve soket ile hizalayıp
yerine oturtmak için saat yönünde
döndürünüz. Sadece tek bir şekilde
bağlanabilir.
Parçaları işlemleri tersine takip ederek tekrar
takınız.
06 Bakım ve teknik özellikler
Lambalar
1. Farı sökünüz.
2. Kapağı çıkartınız.
3. Ampulü duyunu aşağı doğru bastırarak
çıkartınız.
4. Konektörü (klemensi) ampulden ayırınız.
5. Sokete yeni bir ampul yerleştirip
bastırınız. Sadece tek bir şekilde
bağlanabilir.
Parçaları işlemleri tersine takip ederek tekrar
takınız.
1. Farı sökünüz.
2. Kapağı sökünüz, bkz. sayfa 178.
3. Daha rahat erişim için, önce uzun far
ampulünü çıkartınız.
4. Ampul yuvasını çıkartmak için kabloyu
çekiniz.
5. Yanmayan ampulü çıkartıp yenisini
takınız. Sadece tek bir şekilde
bağlanabilir.
6. Ampul yuvasını sokete geri takınız ve
yerine oturma sesi çıkana kadar
bastırınız.
Parçaları işlemleri tersine takip ederek tekrar
takınız.
3501872s
Sinyal lambaları/selektör
3501879s
Pozisyon/park lambası
3501897s
Ekstra uzun far Aktif Bi-Xenon ve BiXenon*
1. Farı sökünüz.
2. Küçük yuvarlak kapağı çıkartınız.
3. Ampulü çıkartmak için ampul duyunu
çekiniz.
4. Yanmayan ampulü çıkartıp yenisini
takınız. Sadece tek bir şekilde takılabilir.
5. Ampul yuvasını sokete geri takınız ve
yerine oturma sesi çıkana kadar
bastırınız.
6. Kapağı yerine takınız. Yerleştirildikten
sonra yerine oturma sesi duyulana kadar
bastırılmalıdır.
Parçaları işlemleri tersine takip ederek tekrar
takınız.
06
179
06 Bakım ve teknik özellikler
Lambalar
DİKKAT
Ampulü değiştirmeye başlamadan önce,
bkz. sayfa 177.
06
180
1. Farı sökünüz.
2. Küçük yuvarlak kapağı çıkartınız.
3. Ampul yuvasını çıkartmak için kabloyu
çekiniz.
4. Yanmayan ampulü çıkartıp yenisini
takınız. Sadece tek bir şekilde takılabilir.
5. Ampul yuvasını sokete geri takınız ve
yerine oturma sesi çıkana kadar
bastırınız.
6. Kapağı yerine takınız. Yerleştirildikten
sonra yerine oturma sesi duyulana kadar
bastırılmalıdır.
Parçaları işlemleri tersine takip ederek tekrar
takınız.
3501878s
Ampul yuvası, arka
3501874s
Sis farları
3501880s
Yan işaret lambaları
1. Klipsi bastırarak ve düz dışarı çekerek
kapağı çıkartınız.
2. Lamba mahfazasının vidalarını açınız ve
çıkartınız.
3. Ampulü saat yönünün tersine
döndürerek çıkartınız.
4. Saat yönünde döndürerek yeni bir
ampul takınız.
5. Ampulü yerleştiriniz. (Ampul yuvasının
profili ampulün taban profiline karşılık
gelir.)
6. Lamba yuvasını tekrar yerine
yerleştiriniz. Ampul duyunun üstündeki
TOP (ÜST) işareti her zaman yukarıya
bakmalıdır.
Arka far grubundaki ampuller bagaj
bölmesinin içerisinden değiştirilir (LED
lambaları değil).
1. Ampullere erişebilmek için sol/sağ
paneldeki kapakları çıkartınız. Ampuller
ayrı ampul yuvalarına yerleştirilmiştir.
2. Mandallara birlikte bastırınız ve ampul
yuvasını çekip çıkartınız.
3. Ampulü değiştiriniz.
4. Konektörü (klemensi) bağlayınız.
5. Ampul yuvasını yerine bastırınız ve
kapağı takınız.
06 Bakım ve teknik özellikler
Lambalar
Arka ampullerin yeri
Plaka lambası
1
6
2
3
5
4
Lamba camı, sağ taraf
Konum/park lambaları (LED)
Sinyal lambaları
Yan pozisyon lambaları, SML (LED)
Fren lambası
Arka sis lambası (bir taraf)
Geri vites lambası
3501910s
4
3501894s
5
2
G015418
6
Arka lamba ampul duyu
Sinyal lambaları
Fren lambası
Arka sis lambası (bir taraf)
Geri vites lambası
1. Vidaları bir tornavidayla çıkartınız.
2. Tüm lamba grubunu dikkatlice ayırıp
çekiniz.
3. Ampulü değiştiriniz.
4. Lamba yuvasını tekrar yerine takınız ve
vidalayınız.
06
DİKKAT
Arızalı bir ampul değiştirildikten sonra bir
hata mesajı sönmezse, arızayı düzeltmesi
için yetkili bir Volvo servisine danışılmalıdır.
181
06 Bakım ve teknik özellikler
Lambalar
Zemin aydınlatması
Bagaj bölmesi aydınlatması
Makyaj aynası aydınlatması
DİKKAT
Ampulü değiştirmeye başlamadan önce,
bkz. sayfa 177.
06
182
1. Tünel konsoluna en yakın camın kısa
kenarına bir tornavida takınız ve cam
gevşeyecek şekilde hafifçe döndürünüz.
(Her iki taraftaki lamba için de geçerlidir).
2. Cam gevşeyene kadar dikkatli bir
şekilde döndürünüz.
3. Ampulü değiştiriniz.
4. Camları yerine takınız.
1. Bir tornavida yardımıyla lamba yuvasını
gevşetecek şekilde hafifçe döndürünüz.
2. Ampulü değiştiriniz.
3. Ampulün yanıp yanmadığını kontrol
ediniz ve ampul yuvasını yerine
bastırınız.
3501883s
3501903s
3501902s
Ayna camının çıkarılması
1. Ortada, alt kenarın altına bir tornavida
sokunuz, kenardaki kulağı döndürerek
dikkatli bir şekilde yukarı kanırtınız.
2. Tornavidayı sol ve sağ kenarlarının altına
yerleştiriniz (siyah lastik kısımlar) ve cam
alt kenarından gevşeyecek şekilde
yukarı doğru dikkatlice kanırtınız.
3. Dikkatli bir şekilde tüm ayna camını ve
kapağı çıkarınız ve bir tarafa kaldırınız.
4. Ampulü değiştiriniz.
Ayna camının takılması:
1. Ayna camının üst kenarındaki üç tırnağı
yerine doğru bastırınız.
2. Daha sonra üç alt kulağı yerine
yerleştiriniz.
06 Bakım ve teknik özellikler
Lambalar
Teknik özellikler, ampuller
Aydınlatma
Çıkış/
gerilim
(W/V)
Aydınlatma
Tip/soket
Bi Xenon, Ana
ve kısa far
35/12
D1S/
PK32d-2
İlave uzun far,
Bi-Xenon
55/12
H7 LL/
PX26d
Kısa far,
halojen
55/12
H7 LL/
PX26d
Uzun far,
Halojen
65/12
H9/PGJ195
Fren lambası
21/12
P21W LL/
BA15s
Geri vites
lambası
21/12
P21W LL/
BA15s
Arka sis
lambaları
21/12
P21W LL/
BA15s
Sinyal
lambaları,
arka (sarı)
21/12
PY21W LL/
BAU15s
Çıkış/
gerilim
(W/V)
Tip/soket
Aydınlatma
Çıkış/
gerilim
(W/V)
Tip/soket
İleri vitesi
göstergeleri
21/12
H21W LL/
BAY9s
Sis farları
35/12
H8/PGJ191
Arka konum/
park ve yan
işaret
lambaları
–
LED/-
Torpido gözü
aydınlatması.
5/12
-/BA9
Zemin
aydınlatması,
bagaj
aydınlatması,
plaka
aydınlatması
5/12
-/SV8,5
Makyaj
aynası
1,2/12
-/SV5,5
Ön konum ve
park
lambaları
5/12
W5W LL/
W2,1x9,5d
Ön yan işaret
lambaları
5/12
W5W LL/
W2,1x9,5d
Sinyal
lambaları, yan
ayna (sarı)
5/12
WY5W LL/
W2,1x9,5d
06
183
06 Bakım ve teknik özellikler
Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı
1. Kontak anahtarını 0 konumuna getiriniz ve
uzaktan kumanda anahtarını kontakta
tutunuz.
2. Kumanda kolunu yukarıya doğru
yaklaşık 1 saniye süreyle oynatınız.
Ardından silecekler yukarıya doğru
hareket eder.
Araç çalıştırıldığında silecekler başlangıç
konumuna geri döner.
1
"Tık" sesi duyulana kadar yeni silecek
lastiğini yerine sürünüz.
Lastiğin sıkıca oturduğunu kontrol ediniz.
3603785s
Servis konumu
Değiştirme veya yıkama işlemini
kolaylaştırmak için silecek lastiklerinin servis
konumunda olması gerekir.
Sileceği yukarı doğru döndürünüz.
Silecek lastiği bağlama elemanındaki
düğmeye bastırınız ve silecek koluna
paralel yönde dümdüz çekiniz.
Silecek lastiklerinin değiştirilmesi
2
03786s
Silecek lastikleri
06
3603787s
3
184
06 Bakım ve teknik özellikler
Silecek lastikleri ve yıkama sıvısı
3603784s
3603783s
Yıkama sıvısının doldurulması
Temizleme
DİKKAT
Silecek lastikleri farklı uzunluklardadır.
Sürücü tarafındaki silecek yolcu
tarafındakinden daha uzundur.
Silecek lastiklerini ılık sabunlu suyla veya
araç şampuanı ile temizleyiniz.
Ön cam ve far yıkayıcıları ortak bir depoyu
paylaşırlar.
ÖNEMLİ
Kış mevsiminde pompa, depo ve
hortumlardaki sıvının donmaması için
yıkayıcı antifrizi ekleyiniz. Hacim değerleri
için bkz. sayfa 220.
06
185
06 Bakım ve teknik özellikler
Akü
Aküdeki uyarı simgeleri
Koruyucu gözlük kullanınız
Aküyü çocukların
erişemeyeceği bir yerde
saklayınız.
Kıvılcım ve açık alevden
sakınınız.
i
Kullanıcı El Kitabı’nı
okuyunuz.
Aşındırıcı asit içerir.
06
Patlama tehlikesi
Kullanım
• Akü kablolarının doğru şekilde bağlanıp
sıkıştırılmış olduğunu kontrol ediniz.
• Motor çalışır durumdayken akü
bağlantısını ayırmayınız.
Akünün hizmet ömrü ve fonksiyonu marş
sayısı, boşalma, sürüş tarzı, sürüş koşulları,
iklim koşulları gibi faktörler tarafından
etkilenir.
Aküyü şarj etmek için asla hızlı şarj edici
kullanmayınız.
UYARI
Aküler oldukça patlayıcı olan oksihidrojen
gazı çıkarabilirler. Akü takviye kablolarının
yanlış bağlanmasıyla oluşabilen bir kıvılcım,
akünün patlaması için yeterlidir. Akü, ciddi
yanıklara yol açabilen sülfürik asit
içermektedir Asit gözlerinize, cildinize ya da
giysilerinize temas ederse, bol miktarda
suyla yıkayınız. Asit gözlere sıçrarsa, derhal
tıbbi yardım isteyiniz.
DİKKAT
Birçok kez boşalırsa, akünün ömrü
kısalacaktır.
DİKKAT
Kurşun içerdiği için, biten akünün doğal
çevreye duyarlı bir biçimde geri
dönüştürülmesi gerekir.
186
06 Bakım ve teknik özellikler
Akü
Değiştirilmesi
4
Çıkartma
Siyah negatif kabloyu sökünüz
.
Kırmızı pozitif kabloyu sökünüz
,
2
havalandırma hortumunu
aküden
ayırınız ve akü kelepçesini tutan vidayı
1
4
gevşetiniz
.
Aküyü yana kaydırınız ve kaldırınız.
1
0223s
3
0220s
5
2
2
0225s
1
0221s
Kontağı kapatınız ve 5 dakika bekleyiniz.
G013020
3
Ön kapaktaki klipsleri açınız ve kapağı
çıkartınız.
Lastik kalıbı arka kapak serbest kalacak
şekilde çözünüz.
Arka kapağı dışarıya doğru kaldırmak
suretiyle bir çeyrek tur çevirerek çıkarınız.
06
UYARI
Pozitif ve negatif kablolarını doğru sırada
bağlayınız ve sökünüz.
187
06 Bakım ve teknik özellikler
Akü
Bakım
Takma
1. Aküyü akü kutusuna indiriniz.
• Seviyenin doğru olduğunu düzenli
aralıklarda kontrol ediniz.
A
ÖNEMLİ
3100224s
3100217s
Asla işaretin
üzerine kadar
doldurmayınız.
188
ÖNEMLİ
A
Damıtılmış veya deiyonize su (saf su)
kullanınız.
3100229s
06
2. Aküyü içeriye ve yana doğru, kutunun
arkasına erişene kadar ittiriniz.
3. Aküyü kelepçedeki vidayla vidalayınız.
4. Havalandırma hortumunu bağlayınız.
5. Kırmızı pozitif kabloyu bağlayınız.
6. Siyah negatif kabloyu bağlayınız.
7. Arka kapağa bastırınız. (Sökülmesi
başlıklı bölüme bakınız).
8. Soğuk bölüm kalıbını takınız. (Çıkartma
bölümüne bakınız).
9. Ön kapağı takınız ve klipslerle tespit
ediniz. (Çıkartma bölümüne bakınız).
• Tüm hücreleri kontrol ediniz. Hücre
kapaklarını (veya kapağını) açmak için
geniş ağızlı bir tornavida veya bozuk para
kullanınız.
• Akünün max. seviye çizgisine kadar
doldurunuz. (Her hücrenin kendi min ve
max işaretleri vardır.)
• Hücre kapaklarını (veya kapağını) sıkıca
sıkıştırınız.
İki tür akü olabilir. Bunlar tümüyle birbirlerinin
yerine kullanılabilir
06 Bakım ve teknik özellikler
Sigortalar
Otomobilinizdeki elektrik sisteminin kısa
devreler ve aşırı yüklenmeler sonucu hasar
görmesini önlemek için birbirinden farklı
elektrikli fonksiyonlar ve parçaların tümü bir
dizi sigorta ile korunur. Bir elektrikli parça
veya fonksiyonu çalışmıyorsa, bunun nedeni
sigortaya geçici olarak yüklenilmesinden
dolayı sigortanın atmış olması olabilir. Aynı
sigorta sürekli olarak yanıyorsa bileşende bir
arıza vardır. Benzer bir durumda, sistemi
kontrol etmesi için yetkili Volvo servisi ile
bağlantı kurunuz.
Değiştirilmesi
1. Yanmış sigortayı bulmak için sigorta
şemasına bakınız.
2. Sigortayı çekerek çıkarınız ve içindeki
kıvrık telin yanmış olup olmadığını
görmek için yandan kontrol ediniz.
3. Durum buysa, aynı renk ve amper
değerindeki bir sigortayla değiştiriniz.
Yer, sigorta kutuları
1
2
3
3703828s
Genel
Sigorta kutularının yeri, soldan direksiyonlu
araçlarda
Eğer araç sağdan direksiyonlu ise, sigorta
kutusunu
tarafına geçiriniz.
Torpido gözünün altında
Motor kabini
Bagaj bölmesi
06
189
06 Bakım ve teknik özellikler
Sigortalar
Motor kabini
Konumlar
1
1
2
4
39 36
5
40 37
6
41 38
3703833d
3703824s
3
34
32
30
35
33
31
7
44
3
1
Bu sigortaların hepsi motor bölmesindeki
kutudadır.
’deki sigortalar
’in altındadır
2
06
20
15
16
2
G010503
27
Kapağın iç kısmında sigortaların çıkarılması
ve takılmasına yardımcı olmak üzere sigorta
pensesi vardır.
190
42
43
28
29
21
24
25
26
22
23
17
18
19
Motor bölmesi, üst
Motor bölmesi, ön
Motor bölmesi, alt
• 16–33 ve 35–41 "MiniFuse" türündedir.
• 8–15 ve 34 arasındaki sigortalar "JCASE"
türündedir ve sadece yetkili bir Volvo
servisi tarafından değiştirilmelidirler.
• 1–7 ve 42–44 arasındaki sigortalar "Midi
Sigorta" türündedir ve yetkili bir Volvo
servisi tarafından değiştirilmelidirler.
06 Bakım ve teknik özellikler
Sigortalar
Fonksiyon
A
Ana sigorta CEM KL30A
60
Ana sigorta CEM KL30 B
60
Ana sigorta RJBA KL30
60
Ana sigorta RJBB KL30
60
Ana sigorta RJBD KL30
50
Yedek
PTC Hava ön ısıtıcısı*
100
Yedek
Fonksiyon
A
Fonksiyon
A
Isıtmalı yıkayıcı uçları
10
Vakum pompası I5T
20
10/
20/
20
Aydınlatma paneli
5
Far yıkayıcılar
15
12 V soket, ön ve arka koltuk
15
Su pompası (V8)
karter havalandırması ısıtıcısı (5
sil. benzinli)
Dizel filtre ısıtıcısı, karter
havalandırması ısıtıcısı (5 sil.
dizel)
Kaçak teşhisi*
Sunroof*,Tavan konsol/ECC*
10
Kızdırma bujileri dizel
70
Röle, motor bölmesindeki kutu
5
Soğutma fanı
50
Yardımcı lambalar*
20
Soğutma fanı
60
Korna
15
Motor Kontrol Modülü (ECM)
10
15
Ön cam silecekleri
30
Park ısıtıcısı*
25
Havalandırma fanı
40
Yedek
Kontrol modülü, otomatik
şanzıman*
Kompresör A/C
ABS pompası
30
Röle bobinleri
5
ABS valfleri
20
Marş motoru rölesi
30
20/10
Far seviyesi ayarı *(Aktif B-Xenon, 10
Bi-Xenon)
Ana sigorta CEM
20
Ateşleme bobinleri/Kızdırma
sistemi dizel
Motor Kontrol Modülü (ECM)
benzinli/dizel
Enjeksiyon sistemi
Radar. ACC kontrol modülü*
5
Motor valfleri
10
Hıza duyarlı hidrolik direksiyon
5
10
EVAP, Lambda-sondası,
Enjeksiyon (benzinli/dizel)
15/10
Motor Kontrol Modülü (ECM),
şanzıman SRS
Yedek
5
15
06
10/15
15
191
06 Bakım ve teknik özellikler
Sigortalar
Torpido gözünün altında
Konumlar
1
1 2 3
4
5
6
7 8
9 10 11 12 13 14
3501898s
3501899s
Kapağın kilidine bastırınız ve yukarı
kaldırınız.
Sigortalara ulaşılabilir.
Geri vites lambaları.
7,5
Ön sis lambası*
15
Ön cam silecekleri
15
Yedek
Tavan aydınlatması. Kontrol paneli
sürücü kapısı/
Elektrikli yolcu koltuğu*
Bilgi ekranı
7,5
Elektrikli sürücü koltuğu*
5
Katlanabilir baş desteği, arka*
15
5
5
Fonksiyon
A
Yağmur sensörü
5
SRS sistemi
10
ABS frenleri Elektrikli el freni
5
Uzaktan kumanda anahtarı alıcısı.
Alarm sensörleri
Yakıt pompası
Gaz pedalı*, hava ısıtıcı (PTC)
Isıtmalı koltuklar*
Yedek
7,5
Elektrikli direksiyon kilidi
20
Yedek
15
Kilit, yakıt/bagaj kapağı
10
ICM gösterge ekranı. CD & Radyo,
RSE sistemi*
Direksiyon simidi modülü
15
Alarm sireni. ECC
5
Çalıştırma/durdurma düğmesi
5
Fren lambası svici
5
7,5
Yedek
Uzun far
192
20
Adaptif cruise control sistemi ACC* 10
2
Sigorta kutusu üzerindeki iç kaplamayı
kenara katlayınız.
A
Sunroof*
Yedek
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
06
Fonksiyon
15
20
06 Bakım ve teknik özellikler
Sigortalar
Bagaj bölmesi
Konumlar
D
A
B
Modül (beyaz). Fonksiyon
Modül A (siyah) Fonksiyon
A
Kumanda paneli sürücü kapısı
25
Kumanda paneli yolcu kapısı
25
Kontrol paneli, arka kapı, sol
25
Kontrol paneli, arka kapı, sağ
25
A
Yedek
Elektrikli koltuk, yolcu tarafı
25
Anahtarsız çalıştırma*
20
Elektrikli el freni* sol
30
Elektrikli el freni* sağ
30
Yedek
12 V soket bagaj, buzdolabı*
15
Modül D (mavi) Fonksiyon
A
Arka cam buz çözücü
30
Gösterge ekranı RTI*, park
kamerası*
Yedek
10
Yedek
4
3
2
1
Römork soketi 2*
15
Elektrikli koltuk, sürücü tarafı
25
Römork soketi 1*
40
Yedek
8
7
6
5
12
10
9
11
Sigorta kutusu sol tarafta, döşemenin arkasına
yerleştirilmiştir.
Yedek
Yedek
Ses amplifikatörü
25
Müzik sistemi
15
5
Modül (beyaz). Fonksiyon
A
Telefon. Bluetooth
Park yardımı*
5
Yedek
Kontrol modülü, Four C*
15
Koltuk ısıtması, sürücü tarafı ön*
15
Koltuk ısıtması, yolcu tarafı ön*
15
Sağ koltuk ısıtması arka*
15
AWD kontrol modülü
10
Sol koltuk ısıtması arka*
15
06
-
193
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
Genel
kenarına atma kuvveti olumsuz yönde
etkilenir.
Lastikler aracın sürüş karakteristiklerini
büyük oranda etkiler. Lastik türü, boyutları,
lastik basıncı ve hız dereceleri aracın
performansı açısından önemlidir.
Tekerleklerin değiştirilmesi
Çıkarma
DİKKAT
Dört tekerleğin dördüne de aynı türde,
boyutta ve ayrıca aynı modelde lastiklerin
takılı olmasına dikkat ediniz.
Dönüş yönü
7700602s
Lastik basıncı etiketi üzerinde belirtilen lastik
basıncı önerilerine uyunuz; bkz. sayfa 208.
7700600s
Montaj noktaları
06
Ok lastiğin dönüş yönünü gösterir
Sadece tek bir yönde dönecek şekilde
tasarlanmış diş düzenine sahip lastikler
dönüş yönünü gösteren oklarla
işaretlenmiştir. Lastik ömrü boyunca her
zaman aynı yönde dönmelidir. Lastikler
sadece ön ve arka konumlar arasında
değiştirilmelidir, asla sol ve sağ taraftaki
lastikler kendi aralarında değiştirilmemelidir.
Lastikler yanlış takılırsa, otomobilin frenleme
özellikleri ve yağmuru, karı ve çamuru yolun
194
Trafiğin olduğu bir yerde lastik değiştirmeniz
gerekiyorsa üçgen reflektörü kullanınız. Araç
ve kriko düz bir satıhta olmalıdır.
1. El frenini çekiniz ve aracınız düz vitese
sahipse birinci vitese, otomatik vitese
sahipse P konumuna getiriniz.
2. Bagaj bölmesinde paspasın altına
yerleştirilmiş olan stepneyi, krikoyu ve
bijon anahtarını çıkartınız.
DİKKAT
Araca ait olan krikoyu kullanınız.
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
3. Yerde kalan tekerleklerin önüne ve
arkasına takoz yerleştiriniz. Büyük ağır
bloklar veya büyük taşlar kullanınız.
Takma
1. Tekerlek ve göbek üzerindeki temas
noktalarını temizleyiniz.
2. Tekerleği takınız. Bijonları sıkınız.
3. Aracı tekerleklerin dönmesini
engelleyecek kadar indiriniz.
UYARI
4. (Çelik jantlı araçlar için.) Jant kapağını,
bijon anahtarının ucu ile kaldırınız veya
elle çekip çıkartınız.
5. Bijon somunlarını gevşetin ½–1 bijon
anahtarıyla saat yönünün tersinde
döndürünüz.
6. Aracın her iki yanında da ikişer kriko
yerleştirme noktası vardır. Kriko ayağını
zemine kare şeklinde basacak şekilde
indiriniz. Krikonun bağlantı noktasına
resimde gösterildiği gibi oturup
oturmadığını ve ayağın, bağlantı
noktasının altına dikey olarak yerleşip
yerleşmediğini kontrol ediniz.
7. Otomobili, tekerlek yerden kesilecek
şekilde kaldırınız. Bijonları sökünüz ve
tekerleği kaldırarak çıkartınız.
7700605s
7700603s
Kriko ile kaldırılmışken asla otomobilin altına
girmeyiniz.
Kriko ile kaldırılmışken, otomobilde yolcu
bulunmamalıdır.
Aracı, araç - veya tercihen bariyer yolcularla yol arasında kalacak şekilde park
ediniz.
4. Bijon somunlarını saat yönünde sıkınız.
Bijon somunlarının uygun şekilde
sıkılmış olması önemlidir. 140 Nm
değerine kadar sıkınız. Tork değerini
tork anahtarıyla kontrol ediniz.
5. Jant kapağını takınız (çelik jantlı
araçlarda).
06
DİKKAT
Supabın jant kapağı çıkışı takılırken janttaki
supap üzerinde tespit edilmelidir.
195
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
Lastiğin yaşı
Altı yaşından eski tüm lastikler hasarsız
görünseler bile bir uzman tarafından kontrol
edilmelidir. Oldukça kullanılmış veya hiç
kullanılmamış olsalar dahi lastikler eskir ve
çürür. Bu sebeple fonksiyon etkilenebilir. Bu,
stepne, kış lastikleri ve daha sonra
kullanılmak üzere saklanan lastikler için de
geçerlidir. Lastiğin kullanım açısından uygun
olmadığını gösteren harici belirtilere örnek
olarak çatlaklar ve renk bozulmaları
sayılabilir.
Yeni lastikler
1502
7700607s
06
Lastikler çürüyebilir. Bir kaç yıl geçtikten
sonra sertleşmeye başlarlarken ayrıca
sürtünme kapasiteleri/karakteristikleri
kademeli olarak bozulur. Bu nedenle,
196
değiştirdiğinizde mümkün olan en yeni
lastikleri almaya çalışınız. Bu özellikle kış
lastikleri için geçerlidir. Üretim haftası ve yılı,
lastiğin DOT damgası (Ulaştırma Bakanlığı)
dört hane ile belirtilir; mesela 1502. Resimde
gösterilen lastik, 2002 yılının 15. haftasında
üretilmiştir.
Yaz ve kış lastikleri
Yaz ve kış lastikleri değiştirilirken aracın hangi
tarafında takılı oldukları işaretlenmelidir,
örneğin L sol için ve R sağ için.
Aşınma ve bakım
Doğru lastik basıncı daha dengeli aşınma ile
sonuçlanır, bkz. sayfa 208. En iyi çekişi ve
lastiklerde daha dengeli bir aşınma elde
etmek için, ön ve arka lastiklerin birbirleriyle
düzenli olarak değiştirilmesi tavsiye edilir. İlk
değişiklik 5 000 km’de yapılmalı ve daha
sonra 10 000 km’de bir tekrarlanmalıdır; bu
sayede diş derinliklerindeki farklar engellenir.
En büyük diş derinliği olan lastikler, patinaj
riskini azaltmak için her zaman arkaya
takılmalıdır. Diş derinliğinden emin değilseniz,
yetkili bir Volvo servisine başvurunuz.
Tekerlekler, yatay veya asılı olarak
saklanmalıdır, kesinlikle dik olarak
saklanmamalıdır.
UYARI
Hasarlı bir lastik aracın kontrolünü
kaybettirebilir.
Diş aşınma göstergeli lastikler
7700601s
Lastik bakımı
Diş aşınma göstergeleri, dişi genişliğine
kesen dar dişsiz şeritlerdir. Tekerleğin
yanında TWI (Diş Aşınma Göstergesi) harfleri
vardır. Lastiğin dişli derinliği 1,6 mm’ye
düşünce, diş derinliği, yükseklik itibariyle diş
aşınma göstergeleri ile aynı hizaya gelecektir.
Olabildiğince çabuk yeni lastikleri takınız.
Düşük diş derinliği olan lastiklerin yağmur ve
karda yetersiz tutuş sağladığını unutmayınız.
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
Jantlar ve bijon somunları
ÖNEMLİ
Bijon somunları 140 Nm torkla sıkılmalıdır.
Aşırı sıkma, somunlara ve cıvatalara zarar
verebilir.
Sadece Volvo tarafından test edilmiş ve
onaylanmış ve Volvo orijinal donanımı olan
jantları kullanınız. Torku tork anahtarıyla
kontrol ediniz.
Bijon somunlarının kilitlenmesi
Kilitli bijon somunları hem alüminyum hem de
çelik jantlarda kullanılabilir.
Kış lastikleri
Kar zincirlerinin kullanımı
Volvo belirli boyutlara sahip kış lastikleri
önerir. Bunlar, lastik basınç etiketinde
belirtilmiştir, bkz. sayfa 207. Lastik ebatları
motor modeline bağlıdır. Kış lastiklerini
kullanırken her dört tekerleğe de doğru
lastikler takılmalıdır.
Kar zincirleri sadece ön tekerleklerde
kullanılabilir (ayrıca dört tekerden çekişli
araçlar için de geçerlidir):
DİKKAT
En uygun jant ve lastik tipleri için bir Volvo
yetkili satıcısına danışınız.
Çivili lastikler
Çivili kış lastikleri çiviler yerlerine düzgün
şekilde oturana kadar 500-1000 km boyunca
yumuşak bir şekilde sürülmelidir. Böylece
lastiğe ve özelliğe çivilere daha uzun bir
servis ömrü sağlanır.
Kar zincirleriyle asla 50 km/saatten hızlı
gitmeyiniz. Hem kar zincirleri hem de lastikler
aşınacağından temiz satıhta kullanmayınız.
Fren diskleri ve jantlar arasındaki mesafe çok
küçük olduğundan dolayı kesinlikle kolay
takılır kar zincirlerini kullanmayınız.
ÖNEMLİ
Araç modeli, lastiği ve jant boyutları için
tasarlanmış Volvo orijinal kar zincirleri veya
eşdeğeri zincirler kullanınız. Yetkili bir Volvo
servisine başvurunuz
06
DİKKAT
Çivili lastiklerin kullanımına ilişkin yasal
düzenlemeler ülkeden ülkeye değişiklik
gösterir.
Diş derinliği
Buz, sulu kar ve düşük sıcaklık gibi yol
koşulları lastikleri yaz koşullarına nazaran çok
daha fazla zorlar. Volvo bu nedenle, diş
derinliği 4 milimetreden az olan kış
lastiklerinin kullanılmamasını önerir.
197
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
Araçlar
Yedek tekerlek (stepne)*
Stepne (Geçici yedek) sadece geçici kullanım
için tasarlanmıştır. Stepneyi mümkün olan en
kısa sürede normal bir lastikle değiştiriniz.
Aracın kontrolü stepne kullanımı nedeniyle
değişmiş olabilir. Stepne için doğru lastik
basıncı lastik basıncı tablosunda belirtilmiştir;
bkz. sayfa 208.
ÖNEMLİ
Araçta stepne takılıyken asla 80 km/s
üzerindeki hızlara çıkmayınız.
ÖNEMLİ
06
Stepne jantında bulunan köpük bir blok
içinde gerekli tüm aletler vardır. Aletler bir
çekme halkasından, krikodan ve bijon
anahtarından oluşur. Köpük blok, stepne
haznesinin dip kısmındaki bir brakete vidayla
sabitlenmiştir.
Kriko
Orijinal kriko sadece tekerlekleri değiştirmek
için kullanılacaktır. Krikonun dişleri her zaman
iyice yağlanmalıdır.
Krikoyu birlikte kaldırınız.
198
Araç, bir geçici yedek lastikten daha fazla
lastik takılı olarak asla kullanılmamalıdır.
Stepne, jant tarafı aşağı bakacak şekilde
stepne haznesine yerleştirilmiştir. Üç köpük
blokları, ikisi stepnenin altında ve bir tanesi
de stepnenin üst/iç kısmında stepneyi
konumunda tutunuz. Üstte bulunan bütün
aletleri içerir.
Aynı cıvatayla stepne ve köpük bloklar
sabitlenir.
Stepnenin çıkartılması
1. Zemin paspasının arka kenarını ileri doğru
katlayınız.
2. Tespit vidasını çıkartınız.
3. Aletlerin bulunduğu köpük bloğu,
kaldırarak çıkartınız.
4. Stepneyi kaldırarak çıkartınız.
Alt kısımdaki bloğun çıkartılmasına gerek
yoktur.
Kullanımdan sonra
Köpük blok ve stepne, çıkartılırken izlenen
sıralamanın tersi izlenerek yerine
yerleştirilmelidir.
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
Genel
Acil durum lastik onarım seti, hem patlağı
yamamak hem de lastik basıncını kontrol
edip ayarlamak için kullanılabilir. Bir
kompresör ve sızdırmazlık sıvısı bulunan bir
şişeden oluşur. Bu takım geçici tamir
amacına dönüktür. Sızdırmazlık sıvısı, son
kullanma tarihinden önce ve kullanımdan
sonra değiştirilmelidir. Değiştirmeyle ilgili bilgi
için, bkz. tip 2021 için sayfa ve tip 2062 için
sayfa .
Sızdırmazlık sıvısı dişde lastikte patlayan yeri
etkin şekilde kapatır.
DİKKAT
Acil durum lastik onarım seti, sadece
sırtında deliği olan lastikleri onarmak
amacıyla tasarlanmıştır.
Acil durum lastik onarım setinin duvarında
delikler olan lastikleri yamamak için sınırlı
Lastik onarım tipleri
Kompresörün 12 V soketleri, öndeki orta
konsolda, arka koltuğun yanında ve bagaj
bölmesindedir. Patlak lastiğe en yakın
elektrik soketini seçiniz.
Acil durum lastik onarım setinin
çıkartılması
Trafiğin yoğun olduğu bir yerin yakınına
üçgen reflektörü kurunuz. Acil durum lastik
onarım kiti bagaj bölmesinde, zeminin
altındadır.
7700608s
DİKKAT
Araçta iki farklı türde acil durum lastik
onarım seti bulunabilir. Bunların her biri ayrı
ayrı tanımlanmaktadır ve model 1 ile model
2 olarak adlandırılmaktadır.
kapasitesi vardır. Daha büyük yarıkları,
çatlakları veya benzer hasarları olan lastikleri
acil durum lastik onarım setiyle yamamayınız.
Acil durum lastik onarım seti, tip 1 bkz sayfa 200.
1. Zemin paspasının arka kenarını ileri doğru
katlayınız.
2. Montaj vidasını çıkartınız.
3. Kriko ve buji anahtarını tutan blok
köpüğü kaldırınız.
4. Acil durum lastik onarım setini kaldırınız.
Kullanımdan sonra parçaları değiştiriniz.
06
UYARI
Acil durum lastik onarım seti kullanıldıktan
sonra, aracınızı 80 km/saat’ten daha hızlı
sürmeyiniz. Geçici olarak onarılmış lastikler
en kısa zamanda değiştirilmelidir (müsaade
edilen azami sürüş mesafesi 200 km’dir).
G014340
Acil durum lastik onarımı
Acil durum lastik onarım seti, tip 2 bkz sayfa 204.
199
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
2. Tekerleğin toz kapağını çıkartınız ve
hava hortumu supap bağlantısını lastiğin
hava supabındaki dişin dip kısmına
bağlayınız.
3. Kabloyu
aracın 12 V’luk elektrik
soketlerinden birine takınız.
4. Motoru çalıştırınız. Araç iyi
havalandırılmış bir yerde olmalıdır.
3
UYARI
7700609s
2
06
4
8
6000034s
5
1. Turuncu renkli anahtarın
0 konumunda
olduğundan emin olunuz ve kabloyu
ve
hava hortumunu
yan bölmeden
çıkarınız.
200
3
2
Araç egzoz dumanının solunması hayati
tehlike doğurabilir. Motoru asla kapalı veya
havalandırması yetersiz olan bir yerde çalışır
vaziyette bırakmayınız.
5. Düğmeyi
I konumuna getirerek
kompresörü çalıştırınız.
6. Lastiği, lastik basınç etiketinde belirtilen
basınca kadar pompalayınız.
7. Kompresörü kapatınız; düğme
0
konumunda olmalıdır. Hava hortumunu
çıkartınız ve kabloyu sökünüz. Toz
kapağını yerine takınız.
8. Kabloyu
ve hava hortumunu
yan
bölmeye
koyunuz.
9. Lastik onarım setini yeniden bagaj
zeminin altına yerleştiriniz.
Kompresör 10 dakikadan fazla
çalışmamalıdır. Aşırı ısınma riski
bulunduğundan dolayı soğumasını
bekleyiniz.
50 litre hacme kadar eşyalar kompresörle
şişirilebilir.
7700609s
Lastiklerin şişirilmesi
Patlak lastiklerin onarılması
1
6
7700610s
Model 1
1. Acil durum lastik onarım setinden, izin
verilen en yüksek hız ile ilgili etiketi
çıkarınız ve onu sürücü tarafından kolayca
görülebileceği direksiyon simidine
yapıştırınız.
2. Turuncu renkli düğmenin
0
konumunda olduğundan emin olunuz ve
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
3.
4.
5.
6.
kablo
ile ve hava hortumunu
yan
bölmeden çıkartınız
.
Hava hortumunun supap bağlantısını,
lastiğin hava supabındaki dişin altına
vidalayınız.
Kabloyu
, aracın 12 V’luk elektrik
soketlerinden birine takınız.
Emniyet mandalını
ayırınız ve turuncu
renkli kısmı
tık sesi işitilene kadar
dikey konuma döndürünüz.
Motoru çalıştırınız. Araç iyi
havalandırılmış bir yerde olmalıdır.
7
4
8
7. Düğmeyi
I konumuna getirerek
kompresörü çalıştırınız. Sızdırmazlık
sıvısı içeriye pompalanırken basınç
geçici olarak maksimum 4 bar kadar
yükselir. Bu basınç yaklaşık 1 dakika
sonra tekrar düşer ve göstergede
normal lastik basıncı görülür.
7700611s
5
8. Lastiği, 1,8 bar ile 3,5 arasında bir
basınca pompalayınız. 10 dakika
pompaladıktan sonra basınç 1,8 bar
basınca ulaşmamışsa, aşırı ısınmaması
için kompresör durdurulmalıdır.
UYARI
Kompresör çalışıyorken kesinlikle lastiğin
yanında durmayınız. Lastiğin çeperlerini
özellikle gözleyiniz. Çatlakları, düzensizlikler
veya diğer tür hasarlar gözüküyorsa
kompresörü derhal durdurunuz. Bu koşullar
altında yolculuğunuza devam
etmemelisiniz. Yetkili bir lastik servisine
danışınız.
9. Hava hortumunu
lastiğin hava
supabından çıkarınız ve toz kapağın
yerine takınız. Kabloyu
12 V’luk
elektrik soketinden çıkarınız. Turuncu
renkli kısmı
orijinal konumuna geri
katlayınız ve mandalı
tespit ediniz.
Lastik onarım setini araçta emniyetli bir
yerde muhafaza ediniz.
10.Sızdırmazlık sıvısının lastiğe iyice
yapışabilmesi için derhal maksimum
80 km/saat hızla 3 km kadar gidiniz.
Son kontrol
UYARI
Acil durum lastik onarım seti kullanıldıktan
sonra, aracınızı 80 km/saat’ten daha hızlı
sürmeyiniz. Geçici olarak onarılmış lastikler
en kısa zamanda değiştirilmelidir (müsaade
edilen azami sürüş mesafesi 200 km’dir).
DİKKAT
Şişirme için sadece kompresör kullanılacak
olduğunda turuncu renkli kısmı (7)
kaldırmayınız.
1. Toz kapağını çıkartınız ve hava
hortumunu
lastiğin hava supabına
bağlayınız. Kabloyu
12 V’luk sokete
takınız. Kompresördeki basınç değerini
okuyunuz. Lastik basıncı 1,3 bardan
düşükse lastik yeterince sızdırmaz
yapılamamıştır. Bu koşullar altında
yolculuğunuza devam etmemelisiniz. Bir
lastik merkezini arayınız.
2. Lastik basıncı 1,3 bar’dan yüksekse,
lastik, lastik basınç etiketinde belirtilen
basınç değerine kadar şişirilmelidir.
Lastik basıncı çok yüksek ise, indirme
supabı
ile basıncı indiriniz, bkz.
sayfa 208.
3. Kompresörü kapatınız; düğme
0
konumunda olmalıdır. Hava hortumunu
06
201
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
DİKKAT
Kullanımdan sonra yapıştırıcı bulunan
teneke kutu ve hortum değiştirilmelidir.
1
2
6
8
4
3
5
9
değiştirilmesi
Sızdırmazlık sıvısı kutusu, son kullanma
tarihinden önce (tarih etiketine
bakınız)
veya acil bir onarım yapıldıktan sonra
değiştirilmelidir. Kullanımdan sonra,
tutuculu
teneke kutu
hortumu
değiştirilmelidir.
10
ve hava
7700615s
06
7700614s
4. Kabloyu
ve hava hortumunu
yan
bölmeye
koyunuz.
5. Lastik onarım setini yeniden bagaj
zeminin altına yerleştiriniz.
Kompresör 10 dakikadan fazla
çalışmamalıdır. Aşırı ısınma riski
bulunduğundan dolayı soğumasını
bekleyiniz.
Sızdırmazlık sıvısı kutusunun
7700616s
çıkartınız ve kabloyu sökünüz. Toz
kapağını yerine takınız.
Bu değişiklik bir Volvo servisi tarafından veya
talimatları takip ederek yapılabilir.
ÖNEMLİ
Kutunun altındaki güvenlik talimatlarını
okuyunuz.
202
UYARI
Sızdırmazlık kutusu değiştirilirken,
kompresörün 12 V’luk sokete bağlı
olmadığından emin olunuz; kutuda hava
kalmış olması riski vardır.
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
Teneke kutunun son kullanma tarihi
gelmeden önce değiştirilmesi
3. Kutuyu
4. Yeni kutunun contasının
hasar görüp
görmediğini kontrol ediniz. Kutuyu
yerine vidalayınız.
1
2
5. Kutuyu
yerine koyunuz. Kutunun
doğru olarak takıldığını kontrol ediniz,
vidalarla
vidalayınız.
3
5
7700616s
4
vidasını çözüp çıkartınız.
6. Yeni bir hava hortumu
takınız ve
doğru takılıp takılmadığını kontrol ediniz.
6
7. Yeni kutunun contasının
hasar görüp
görmediğini kontrol ediniz. Tutucuyu
kutuya
vidalayın ve bir oturma sesi
duyulana kadar saat yönünün tersinde
döndürünüz.
7
10
2. Hız etiketi
7700615s
7700617s
8
1. Turuncu renkli kutudaki
vidayı
çözünüz.
iki adet
ile tarih etiketini
1. Turuncu renkli kutudaki
vidayı
çözünüz.
iki adet
çekerek çıkartınız,
5. Kalan sızdırmazlık sıvısını bir bezle
silerek temizleyiniz veya kurumuş ise
kazıyınız.
Kutunun ve hortumun değiştirilmesi
9
3. Teneke kutuyu
ve tutucuyu
saat
yönünde döndürürken, düğmeye
basınız. Onları çıkarınız.
4. Hava hortumunu
bkz. sayfa 202.
6. Hız etiketi
ile yeni tarih etiketini
lastik onarım setine geri koyunuz.
Çıkarılan teneke kutuyu tehlikeli atık olarak
işleme tabi tutunuz.
6
2. Hız etiketini
ve tarih etiketini
sökünüz ve emniyet mandalını
açınız.
Kutuyu
gevşetin ve çekip çıkartınız.
06
8. Kutuyu
yerine koyunuz. Kutunun
doğru olarak takıldığını kontrol ediniz,
vidalarla
vidalayınız.
9. Hız etiketi
ile yeni tarih etiketini
lastik onarım setine geri koyunuz.
Boş teneke kutu ve hava hortumu, normal
atık gibi işleme tabi tutulabilir.
çıkarınız ve güvenlik mandalını
açınız. Kutuyu
gevşetiniz ve çıkarınız.
203
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
Model 2
Hava hortumu
Sızdırmazlık sıvısı şişesi
Basınç göstergesi
Eldivenler
Genel bakış
Lastiklerin şişirilmesi
Otomobilin orijinal lastikleri kompresörle
şişirilebilir.
1. Kompresör kapatılmalıdır. Düğmenin 0
konumunda olduğundan emin olunuz ve
kablo ile hava hortumunu yerleştiriniz.
2. Tekerleğin toz kapağını çıkartınız ve
hava hortumu supap bağlantısını lastiğin
hava supabındaki dişin dip kısmına
bağlayınız.
3. Kabloyu otomobilin 12 V soketlerinden
birini takınız ve aracı çalıştırınız.
06
10
G014337
UYARI
Etiket, izin verilen maksimum hız
Anahtar
Kablo
Bardak tutucusu (portakal renkli kapaklı)
Koruyucu kapak
Basınç azaltma valfi
204
Araç egzoz dumanının solunması hayati
tehlike doğurabilir. Motoru asla kapalı veya
havalandırması yetersiz olan bir yerde,
çalışır vaziyette bırakmayınız.
4. Düğmeyi I konumuna getirerek
kompresörü çalıştırınız.
5. Lastiği, lastik basınç etiketinde belirtilen
basınca kadar şişiriniz.(Lastik basıncı çok
yüksek olduğunda basınç azaltma valfini
kullanarak havasını indiriniz.)
ÖNEMLİ
Aşırı ısınma riski. Kompresör
10 dakikadan fazla çalışmamalıdır.
6. Kompresörü kapatınız. Hava hortumu ve
kabloyu sökünüz.
7. Toz kapağını yerine takınız.
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
4. Eldivenleri takınız.
Patlak lastiklerin onarılması
UYARI
Sızdırmazlık sıvısı cildi tahriş edebilir. Cilde
temas etmesi halinde, yapıştırıcıyı sabun ve
suyla yıkayarak temizleyiniz.
5. Portakal renkli kapağı çevirerek açınız
ve şişenin mantarını çıkarınız.
DİKKAT
Şişenin contasını kırmayınız. Şişe
çevrildiğinde kapak contası kırılmaktadır.
9. Düğmeyi I konumuna getiriniz.
UYARI
Kompresör çalışıyorken kesinlikle lastiğin
yanında durmayınız. Eğer çatlaklar veya
dengesizlikler meydana gelirse kompresör
derhal kapatılmalıdır. Yolculuğa devam
edilmemelidir. Yetkili bir lastik servisine
danışınız.
DİKKAT
Kompresör çalıştırıldığında basınç 6 bar
seviyesine kadar artabilir fakat
yaklaşık 30 saniye sonra basınç düşer.
6. Şişeyi tutucusuna takınız.
10.Lastiği 7 dakika içerisinde şişiriniz.
G014338
ÖNEMLİ
Parçaların fonksiyonuyla ilgili bilgi almak için
lütfen bkz şekil sayfa 204.
1. Acil durum lastik onarım setinin kapağını
açınız.
2. Maksimum izin verilen hız etiketini
sökünüz ve onu direksiyona takınız.
3. Düğmenin 0 konumunda olup olmadığını
kontrol ediniz ve kablo ile hava
hortumunu yerleştiriniz.
Fazla sıvı dökülebileceği için, şişeyi
kullandıktan sonra tutucusundan tutup
çevirmeyiniz.
7. Tekerleğin toz kapağını çıkartınız ve
hava hortumu, supap bağlantısını
lastiğin hava supabındaki dişin dip
kısmına bağlayınız.
8. Kabloyu 12 V soketine takınız ve aracı
çalıştırınız.
ÖNEMLİ
Aşırı ısınma riski. Kompresör
10 dakikadan fazla çalışmamalıdır.
06
11.Basınç göstergesindeki basıncı kontrol
etmek için kompresörü kapatınız.
205
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
Minimum basınç, 1,8 bar ve maksimum
basınç ise 3,5 bar değerindedir.
3. Kompresörü kapatınız. Hava hortumu ve
kabloyu sökünüz. Toz kapağını yerine
takınız.
UYARI
Basınç 1,8 bar değerinin altına düşerse
lastikteki delik çok büyük demektir.
Yolculuğa devam edilmemelidir. Yetkili bir
lastik servisine danışınız.
06
206
12.Kompresörü kapatınız ve kabloyu 12 V
soketinden çıkarınız.
13.Hortumu lastik valfinden çıkarınız ve
valf kapağını takınız.
14.Sızdırmazlık sıvısının lastiği kaplaması
için, mümkün olduğu kadar aracı
maksimum 80 km/s hızla yaklaşık 3 km
sürünüz.
Onarım ve basıncın yeniden kontrol
edilmesi
1. Donanımı yeniden bağlayınız.
2. Basınç göstergesindeki lastik basıncı
değerini okuyunuz.
• Bu değer 1,3 bar’ın altındaysa lastik
sızdırmazlığı yeterince sağlanamamıştır.
Yolculuğa devam edilmemelidir. Bir lastik
merkezini arayınız.
• Lastik basıncı 1,3 bar’dan yüksekse,
lastik, lastik basınç etiketinde bildirilen
basınç değerine kadar şişirilmelidir. Lastik
basıncı çok yüksek olduğunda basınç
azaltma valfini kullanarak havasını indiriniz.
DİKKAT
Sıçramasını önlemek için şişeyi
tutucusunda bırakınız.
4. Lastik onarım setini, bagaj zeminin altına
yeniden yerleştiriniz.
DİKKAT
Kullanımdan sonra sızdırmazlık sıvısı şişesi
ve hortum değiştirilmelidir. Değiştirme
işlemi yetkili bir Volvo servisi tarafından
yerine getirilmelidir.
UYARI
Lastik basıncını düzenli aralıklarda kontrol
ediniz.
Hasar görmüş lastiği değiştirmek için
aracınızı en yakındaki yetkili Volvo servisine
sürünüz. Servise lastikte sızdırmazlık sıvısı
bulunduğunu bildiriniz.
UYARI
Acil durum lastik onarım seti kullanıldıktan
sonra, aracınızı 80 km/saat’ten daha hızlı
sürmeyiniz. Geçici olarak onarılmış lastikler
en kısa zamanda değiştirilmelidir (müsaade
edilen azami sürüş mesafesi 200 km’dir).
Sızdırmazlık sıvısı kutusunun
değiştirilmesi
5. Son kullanma tarihi geçtiğinde şişeyi
değiştiriniz. Çıkarılan şişeyi çevreye
tehlikeli atık olarak işleme tabi tutunuz.
ÖNEMLİ
Şişenin altındaki güvenlik talimatlarını
okuyunuz.
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
üzerinde sürülmemesi gerekir (mesela, Q
sınıfı maksimum 160 km/s’de sürülebilir).
Boyutların gösterilişi
Boyutlar tüm otomobil lastiklerinde
belirtilmiştir. Gösterim örneği:
225/50R17 94 W.
Otomobilin hangi hızda sürüleceğini
lastiklerin hız değeri değil, trafik kuralları
belirler.
225
Kesit genişliği (mm)
50
Kesit yüksekliği ile genişliği
arasındaki oran (%)
R
Radyal kat
17
Tekerlek jantı çapı inç (")
olarak
94
Lastik yük indeksi
W
Hız değeri (bu durumda
270 km/saat)
Q
160 km/s (sadece kış
lastiklerinde kullanılır)
T
190 km/s
H
210 km/s
V
240 km/s
W
270 km/s
Y
300 km/s
Bu şartlara tek istisna kış lastikleridir (metal
çivileri olanlar ve olmayanlar). Eğer böyle bir
tekerlek seçilmişse, aracın lastiğin hız değeri
• Aracın tavsiye edilen tekerlek boyutları için
lastik basınçları
• ECO basıncı
• Stepne basıncı (Geçici Stepne)
DİKKAT
DİKKAT
Hız değerleri
Otomobil bir bütün olarak onaylanmıştır, yani
boyutlar ve hız değerleri aracın ruhsat
belgesinde belirtilenlerden farklı olmamalıdır.
Lastik basıncı
7700650s
Teknik özellikler
Bu, tabloda belirtilmiş izin verilen azami
hızdır.
06
Sıcaklık farklılıkları lastik basıncımı
değiştirir.
Sürücü kapısının direğine yapıştırılmış lastik
basıncı etiketi (çerçeve ve arka kapı arasında)
farklı yükler ve hız koşullarında lastiklerin
sahip olması gereken basıncı gösterir ve bu
bilgiler aynı zamanda lastik basıncı
tablosunda da verilmiştir; bkz. sayfa 208.
207
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
Tavsiye edilen lastik basıncı
Model
Lastik ebadı
Hız (km/s)
Yük, 1-3 kişi
Ön (kPa)
Arka (kPa)
Maks. yük
Ön (kPa)
8-sil
225/50 R 17
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
230
290
220
280
240
270
220
270
230
270
220
210
290
210
280
220
270
210
270
210
270
210
260
300
260
300
260
290
260
290
260
290
260
260
300
260
300
260
290
260
290
260
290
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
260
230
260
220
260
210
260
210
270
260
270
260
270
260
270
260
160 +
0 – 160
160 +
0 – 160
260
230
260
260
210
260
270
260
270
270
260
270
2601
420
2601
420
2601
420
2601
420
245/45 R 17
245/40 R 18
06
6-sil
225/55 R 16, 225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
5-sil dizel
185 hp
225/55 R 16,
225/50 R 17,
245/45 R 17
245/40 R 18
5-sil dizel
163 hp
5-sil
benzinli
225/55 R 16,
225/50 R 17,
245/45 R 17
205/60 R 16, 245/40 R 18
Tümü
Tümü1
T 125/80 R 17
Yedek
tekerlek
(stepne)2
1
ECO basıncı, ekonomik sürüş
2Geçici
208
Yedek
maks. 80
Arka (kPa)
06 Bakım ve teknik özellikler
Tekerlekler ve lastikler
Yakıt tasarrufu, ECO basıncı
Optimum yakıt tasarrufunun sağlanması için
160 km/s’in altındaki hızlarda, tam yük için
genel lastik basıncı tavsiye edilir.
Lastik basıncının kontrol edilmesi
Lastik basıncının her ay kontrol edilmesi
gerekir. Bu ayrıca aracın stepnesi için de
geçerlidir. Araç bir kaç kilometre sürdükten
sonra lastikler ısınır ve basınç artar. Lastik
basıncını lastikler soğukken kontrol ediniz.
"Soğuk lastikler", lastiklerin çevre sıcaklığıyla
aynı sıcaklıkta olduğu anlamına gelir.
Farklı şişirilmiş lastikler yakıt tüketimini,
lastiğin ömrünü ve otomobilin yol tutuşunu
etkiler. Düşük basınçlı lastiklerle sürüş
lastiklerin aşırı ısınmasına ve parçalanmasına
yol açabilir. Lastik basıncı yolculuğun
rahatlığını, yoldan gelen sesi ve direksiyon
karakteristiklerini etkiler.
06
DİKKAT
Basınç zaman içinde azalır ve bu doğal bir
olgudur. Lastik basıncı, ortam sıcaklığına
bağlı olarak sürekli değişir.
209
06 Bakım ve teknik özellikler
Otomobil bakımı
Otomobilin yıkanması
Aracı kirlendiğinde en kısa sürede yıkayınız.
Aracı atık yağ ayırıcısı olan bir araç yıkama
merkezinde yıkayınız. Araç şampuanı
kullanınız.
06
210
• Boya üzerindeki kuş pisliklerini en kısa
sürede temizleyiniz. Kuş pislikleri boyayı
çok kısa sürede etkileyen ve solduran
kimyasal maddeler içerir. Soluklukların
giderilmesi için yetkili bir Volvo servisi
önerilir.
• Karoserin altına hortum tutunuz. Basınçlı
su kullanıyorsanız hortum ağzını boyalı
yüzeylere en fazla 30 cm yaklaştırınız.
• Hafif tozu gidermek için tüm aracı suyla
yıkayınız. Basınçlı yıkayıcı kullanılıyorsa:
hortum ağzını boyalı yüzeylere en fazla
30 cm yaklaştırınız. Doğrudan kilitler
üzerine püskürtmeyiniz.
• Sünger, araç şampuanı ve bol miktarda ılık
suyla yıkayınız.
• Silecek lastiklerini ılık sabunlu suyla veya
araç şampuanı ile temizleyiniz.
• Çok kirli yüzeylere soğuk yağ çözücü
madde sürünüz.
• Aracı temiz, yumuşak bir güderiyle veya su
sıyırma lastiği ile kurulayınız.
UYARI
Motoru her zaman bir serviste yıkatınız.
Motor sıcakken yangın riski vardır.
DİKKAT
Far, sis lambası ve arka lambalar gibi dış
aydınlatmaların camında geçici bir
yoğunlaşma olabilir. Bu doğal bir olaydır;
dış aydınlatmaların hepsi bu duruma uygun
şekilde tasarlanmıştır. Lamba bir süre açık
tutulduğunda lamba yuvasındaki
yoğunlaşma kaybolur.
Otomatik araç yıkama merkezleri
Otomatik araba yıkayıcısı basit ve hızlı bir
araba yıkama şeklidir ancak otomatik araba
yıkayıcı her yere yetişemez. Aracın elle
yıkanması optimum sonucun elde edilmesi
için önerilir.
DİKKAT
Yeni bir araç ilk bir kaç ayında sadece elle
yıkanmalıdır. Bunun nedeni boyanın yeni
olduğu için daha hassas olmasıdır.
UYARI
Yıkama işleminden sonra frenleri hep
kontrol ediniz böylece fren balataları nem ve
korozyondan etkilenmez ve frenler
zayıflamaz.
Fren pedalına şimdi ve daha sonra uzun
mesafede yağmurda veya karda hafifçe
bastırınız. Sürtünmeden doğan sıcaklık fren
balatalarının ısınmasına ve kurumasına neden
olur. Aynı işlemi çok ıslak veya soğuk
havalardan sonra da tekrar ediniz.
Dış plastik parçalar
Renkli olmayan dış plastik parçaların
temizliğinde Volvo yetkili satıcılarından temin
edilebilen özel bir temizlik maddesi önerilir.
Kuvvetli yağ çözücüleri asla kullanmayınız.
Jantlar
Sadece Volvo tarafından önerilen temizlik
maddelerini kullanınız. Kuvvetli jant
temizleme maddeleri yüzeye zarar verebilir ve
krom kaplı alüminyum jantlarda lekeye yol
açabilir.
06 Bakım ve teknik özellikler
Otomobil bakımı
Pastalama ve cilalama
Pas önleyici – muayene ve bakım
Otomobilin içinin temizlenmesi
Yüzey boyası matlaştığı zaman boyaya
ekstra bir koruma tabakası sağlamak için,
aracınıza pasta ve cila uygulayınız.
Araca fabrikada kapsamlı ve tam bir pas
önleme işlemi uygulanmıştır. Kaportanın
parçaları galvanizli metal saçtan yapılmıştır.
Alt karoser aşınmaya dirençli korozyon
önleyici bir maddeyle korunmaktadır. Açıkta
kalan parçalara, oyuklara, kapalı bölümlere
ve yan kapılara ince bir kat, nüfuz edici pas
önleyici sıvı püskürtülmüştür.
Sadece Volvo tarafından önerilen temizlik
maddelerini ve araç bakım ürünlerini
kullanınız. Düzenli olarak temizleyin ve araç
bakım ürünüyle birlikte verilen talimatlara
uyunuz.
Bir yıldan önce aracı cilalamanız gerekmez.
Bununla birlikte, bu sürede araca pasta
uygulanabilir Araca direkt güneş ışığı altında
pasta ve cila yapmayınız.
Pasta veya cilaya başlamadan önce aracı
iyice yıkayıp kurulayınız. Volvo zift çıkarıcısı
veya beyaz ispirto kullanarak asfalt ve zift
lekelerini temizleyiniz. Daha inatçı lekeler,
araç boyası için tasarlanmış ince ovma
pastası kullanılarak çıkarılabilir.
Önce cila kullanarak cilalayınız ve sonra sıvı
veya katı pasta uygulayınız. Ambalajın
üzerindeki talimatlara dikkatle uyunuz. Pek
çok ürün hem cila hem pasta içerir.
ÖNEMLİ
Koruma macunu, sızdırmazlık macunu, cila
uygulaması veya benzeri uygulamalar gibi
boya uygulamaları kaporta boyasına zarar
verebilir. Bu gibi uygulamaların boyada yol
açtığı hasar, Volvo garantisi kapsamında
değildir.
Normal koşullar altında pas önleme işleminin
yaklaşık olarak 12 yıl herhangi bir işlem
istememesi gerekir. Bu süreden sonra üç
yıllık periyotlarla işlem görmesi gerekir.
Aracınızın başka bir işleme ihtiyaç duyması
halinde yetkili bir Volvo servisine danışınız.
Kir ve yol tuzu korozyona neden olacağından
dolayı aracın temizlenmesi çok önemlidir.
Aracın pasa karşı dayanımı düzenli olarak
kontrol edilmeli ve gerekiyorsa bakım
yapmak için rötuş uygulanmalıdır.
Kumaş döşemede ve tavan
döşemesinde lekeler
Döşemenin yanmayıcı geciktirici özelliklerinin
bozulmasını önlemek için Volvo yetkili
satıcılarından temin edilebilen özel bir kumaş
temizleme maddesinin kullanılması
önerilmektedir.
Emniyet kemerlerini temizlemek için su ve
sentetik deterjan kullanınız. Emniyet
kemerinin yerine sarılmadan önce
kuruduğundan emin olunuz.
ÖNEMLİ
06
Keskin cisimler ve Velcro, kumaş döşemeye
zarar verebilir.
Deri döşeme üzerindeki lekeleri
temizleme
Volvo’nun deri döşemesinde kire karşı yüzey
koruması vardır. Temizlik deriyi yeniden korur
ama yağ ve kir, yüzey korumasını eritir. Deri
döşemenin korunması ve bakımı konusunda
kapsamlı bir program vardır. Volvo döşemeyi
temizleyen ve yenileyen bir ürün
211
06 Bakım ve teknik özellikler
Otomobil bakımı
ÖNEMLİ
Asla kuvvetli solventler kullanmayınız. Söz
konusu ürünler kumaşa, vinil ve deri
döşemeye zarar verebilir.
4. Yumuşak kağıtla veya kumaşla silip
derinin tamamen kurumasını bekleyiniz.
Deri döşeme için koruyucu bakım
1. Keçe bezin üzerine az bir miktarda
koruyucu krem dökünüz ve derinin üzerine
nazik dairesel hareketlerle yayınız.
2. Kullanımdan önce derinin kuruması için
20 dakika bekleyiniz.
Deri artık lekelere karşı gelişmiş koruma ve
UV filtresi kazanmıştır.
ÖNEMLİ
Kuruduğunda boya çıkartan ürünler (yeni
kotlar, süet kıyafetler vs.) döşemenin rengini
değiştirebilir.
06
En iyi sonuçları elde etmek için Volvo,
koruyucu kremin yılda iki ila dört kere temizlik
amaçlı uygulanmasını tavsiye eder. Volvo’nun
Deri bakım ürünleri için Volvo bayiinize
danışınız.
Deri döşeme için yıkama talimatları
1. Deri temizleyiciyi nemli bir süngere
dökünüz ve sıkarak büyük bir köpük
çıkartınız.
2. Kiri yumuşak dairesel hareketlerle
temizleyiniz.
3. Süngeri lekenin tam üzerine hafifçe
vurunuz. Süngerin lekeyi emmesine izin
eriniz. Ovalamayınız.
212
İç plastik parçalarda ve yüzeylerde
lekeler
İç plastik parçaları ve yüzeyleri temizlemek
için Volvo yetkili satıcılarından temin
edilebilen ince lifli veya mikro lifli bir bezi
suyla hafifçe ıslatarak kullanmanız tavsiye
edilir.
Boya rötuşu
Boya aracın pas önleyici korumasının önemli
bir parçası olup düzenli olarak kontrol
edilmelidir. Pasın yayılmasını önlemek için,
hasar görmüş boya hemen onarılmalıdır.
Boya hasarının en yaygın türleri taş
parçacıkları, sıyrıklar ve tekerlek
çamurluğunun kenarındaki ve kapılardaki
çiziklerdir.
Malzemeler
• Bir kutu astar boya
• Bir kutu boya ya da rötuş kalemi
• Fırça
• maskeleme bandı
Renk kodu
Lekeleri kazımayın veya ovalamayınız.
Kuvvetli yağ çözücüler kullanmayınız. Daha
zor lekeler için Volvo yetkili satıcılarından
temin edilebilen özel bir temizlik maddesi
kullanılabilir.
Halılar ve bagaj bölmesi
Zemin halısının ve iç döşeme halılarının ayrı
ayrı temizlenmesi için iç döşeme halılarını
çıkartınız. Toz ve kiri almak için elektrik
süpürgesi kullanınız.
0300443s
sunmaktadır, bu ürün sayesinde deri,
koruyucu tabakasını geri kazanır.
Doğru boyanın kullanılması önemlidir. Ürün
etiketi aracın renk kodunu belirtir, bkz.
sayfa 214.
06 Bakım ve teknik özellikler
Otomobil bakımı
Taş izlerinin onarılması
4. Bir kaç gün sonra rötuş yapılan bölgeyi
cilalayınız. Yumuşak bir bez ve az
miktarda alıştırma pastası sürünüz.
DİKKAT
1700382s
Taş izi çıplak metale kadar nüfuz etmediyse
ve hasar görmemiş bir boya kaplaması
varsa doğrudan hasarlı yüzeyi temizledikten
sonra boyayabilirsiniz.
İşe başlamadan önce araç temizlenmeli ve
15 °C sıcaklığın üzerinde kurutulmalıdır.
1. Hasarlı yüzeyin üzerine bir parça maske
bandı uygulayınız. Daha sonra gevşek
boyayı çıkartmak için bandı sökünüz.
2. Astarı iyice karıştırın ve ince bir fırça
veya kibrit çöpüyle sürünüz. Astar
kuruduktan sonra boyayı bir fırçayla
sürünüz.
3. Çizikler için de işlemler aynıdır, ancak
hasar görmemiş boyayı korumak için
çevresini bir bantla maskeleyiniz.
06
213
06 Bakım ve teknik özellikler
Tip tanımları
Etiket yeri
Aracın tip tanımı, şasi numarası ve motor
numarasının bilinmesi araçla ilgili olarak ve
yedek parça veya aksesuar sipariş ederken
Volvo yetkili satıcıları ile temas kurulmasını
kolaylaştırır.
1
2
Tip tanımı, şasi numarası, izin verilen
maksimum ağırlıklar, renk ve döşeme
kodları ve tip onay numarası.
Park ısıtıcısı etiketi.
Motor yağı etiketi yağ kalitesini ve
viskozitesini belirtir.
Motor tipi tanımı, parça ve seri numarası.
HFGDOIHV
HFGJJFFOI
BFDRYOIHV
Gfdr_urtvb
Seyj_tu
Fkfu
Ohtk_jdtr
Mgdh_ ytegf
Seyj_tu
Fkfu
Ehdfjljl_ncy
3
Şanzıman türü tanımı ve seri numarası.
Düz şanzıman
Otomatik şanzıman
Otomobilin şasi numarası. (VIN Araç Şasi
Numarası)
6
5
A
B
P 1208632
3,77
T 100001
M56L
AISIN AW
SERIAL NO
214
CO
LTD
MADE IN JAPAN
TF-80SC
3YYYYYYY
0300444s
4
30748043
06
06 Bakım ve teknik özellikler
Teknik özellikler
Boyutlar ve ağırlıklar
UYARI
Uzunluk
485
Yükseklik
150
Genişlik
189
Aks Mesafesi
284
Ön tekerlekler arası
mesafe
158 – 159
Arka tekerlekler arası
mesafe
158 – 159
Ağırlıklar
Yüksüz ağırlık, sürücüyü, % 90 dolu yakıt
deposunu ve tüm sıvıları içerir. Yolcular ve
çekme çubuğu, çekme topuzu yükü (bir
römork bağlandığında, tabloya bakın), yük
taşıyıcıları ve tavan kutusunun ağırlığı yük
miktarını etkiler ve yüksüz ağırlığa dahil
edilmemelidir. İzin verilen ağırlık (sürücüye ek
olarak) = Brüt araç ağırlığı–yüksüz ağırlık.
Otomobilin sürüş özellikleri, ne kadar yüklü
olduğuna ve yükün nasıl dağıldığına bağlı
olarak değişir.
1
2
0300446s
cm
1
2
Sadece Çin’de
Maksimum toplam ağırlık
Maksimum römork ağırlığı
3
4
Etiketin yeri hakkında bilgi için, bkz. 214.
0300445s
Boyutlar
Maks. yük: Ruhsat belgesine bakınız.
Maksimum tavan yükü: 100 kg.
06
Maksimum toplam ağırlık
Maksimum ön dingil yükü
Maksimum arka dingil yükü
Maksimum çekme ağırlığı
(otomobil+römork)
215
06 Bakım ve teknik özellikler
Teknik özellikler
Çekme kapasitesi ve çekme topuzu yükü
Model
Şanzıman
Frenli römork ağırlığı (kg)
Çekme topuzu
yükü (kg)
Tümü
Tümü
0 – 1200
50
2.5T
Manüel (M66)
maks. 1800
75
Otomatik (TF–80SC)
maks. 1800
75
3.2
Otomatik (TF–80SC)
maks. 1800
75
V8
Otomatik (TF–80SC)
maks. 2000
90
2.4D
Manüel (M66)
maks. 1600
75
Otomatik (TF–80SC)
maks. 1800
75
Manüel (M66)
maks. 1600
75
Otomatik (TF–80SC)
maks. 2000
90
D5
06
Frensiz römork ağırlığı (kg)
Çekme topuzu yükü (kg)
maks. 750
50
DİKKAT
1800 kg’den daha ağır römorklar için
dengeleyici düzeneklerin kullanılması
önerilmektedir.
216
06 Bakım ve teknik özellikler
Teknik özellikler
Motorun teknik özellikleri
Özellik/Model
2.5T
3.2
V8
D5
2.4D
Motor tanımı
B5254T6
B6324S
B8444S
D5244T4
D5244T5
Çıkış (kW/dev/dak)
147/4500
175/6200
232/5950
136/4000
120/4000
Çıkış (hp/dev/dak)
200/4800
238/6200
315/5950
185/4000
163/4000
Tork (Nm/dev/dak)
300/1500-4500
320/3200
440/ 3950
400/2000-2750
340/1750-2750
Silindir sayısı
5
6
8
5
5
Silindir çapı (mm)
83
84
94
81
81
Strok (mm)
93,2
96
79,5
93,1
93,1
Silindir hacmi (litre)
2,521
3,192
4,414
2,400
2,400
Sıkıştırma oranı
9,0:1
10,8:1
10,4:1
17,0:1
17,0:1
06
217
06 Bakım ve teknik özellikler
Teknik özellikler
Olumsuz sürüş koşulları
Olumsuz sürüş koşulları anormal derecede
yüksek yağ sıcaklıklarına veya yağ tüketimine
yol açabilir.
Uzun seyahatler için yağ seviyesini daha sık
kontrol ediniz:
•
•
•
•
06
218
Bir karavan veya römork çekme
Dağlık bölgelerde
Yüksek hızlarda
–30 °C’den düşük ve +40 °C’den yüksek
sıcaklıklarda
• düşük sıcaklıklarda (5 °C’den düşük) daha
kısa sürüş mesafeleri (10 km’den kısa)
Olumsuz sürüş koşulları için tümüyle sentetik
bir motor yağı seçiniz Motor için ilave bir
koruma sağlar.
Volvo
etmektedir.
yağ ürünlerini tavsiye
ÖNEMLİ
Motorun servis aralıklarıyla ilgili
gereksinimlere uymak için bütün motorlara
fabrikada özel olarak uyarlanmış sentetik bir
motor yağı doldurulmaktadır. Yağ seçimi
servis ömrü, marş karakteristikleri, yakıt
tüketimi ve çevre üzerindeki etkileri göz
önünde bulundurularak çok dikkatli bir
şekilde yapılmaktadır. Önerilen servis
aralıklarının geçerli olması için onaylanan bir
motor yağı kullanılmalıdır. Yağ doldururken
ve değiştirirken sadece belirtilen cinste yağ
(bkz motor bölmesi etiketi) kullanınız aksi
takdirde servis ömrü, marş karakteristikleri,
yakıt tüketimi ve çevre üzerindeki etkileri
riske atmış olursunuz. Volvo Car
Corporation, belirtilen cins ve viskozitede
yağ kullanılmaması durumunda herhangi bir
garanti yükümlülüğünü üstlenmeyeceğini
beyan eder.
2200331s
Motor yağı
Viskozite çizelgesi
06 Bakım ve teknik özellikler
Teknik özellikler
Otomobilin motor bölmesine yukarıda
belirtilen etiket yapıştırılmışsa aşağıdakiler
geçerlidir. Etiketin yeri hakkında bilgi için,
bkz. 214.
ATTENTION!
Engine oil quality ACEA A5/B5
Viscosity SAE 0W-30
Yağ cinsi: ACEA A5/B5
2200329s
Viskozite: SAE 0W–30
Motor modeli
MIN ve MAX arasındaki hacim
(litre)
Hacim (litre)
2.5T
B5254T6
1,3
5,5
3.2
B6324S
0,8
7,3
V8
B8444S
1,1
7,0
D5
D5244T4
1,5
6,0
2.4D
D5244T5
1,5
6,0
06
219
06 Bakım ve teknik özellikler
Teknik özellikler
Diğer sıvılar ve yağlama yağları
Sıvı
Sistem
Hacim (litre)
Önceden belirlenmiş kalite
Şanzıman yağı
Manüel (M66)
2,0
Şanzıman hidroliği MTF 97309
Otomatik (TF–80SC)
7,0
Şanzıman hidroliği: JWS 3309
Benzinli motor 3.2
8,9
Benzinli motor 2.5T
9,0
Suyla karıştırılmış korozyon engelleyicili soğutma
sıvısı, pakete bakınız.
Benzinli motor V8
10,2
Dizel motor
12,5
-
-
Yağ: PAG
Soğutucu gaz: R134a (HFC134a)
Fren hidroliği
0,6
DOT 4+
Hidrolik direksiyon
1,2
Hidrolik direksiyon hidroliği WSS M2C204-A2 veya
eşdeğeri.
Yıkama sıvısı
6,5
4,52
Volvo tarafından önerilen yıkama sıvısı antifrizini suyla
karıştırarak kullanınız.
Soğutma sıvısı
Klima1
06
1Ağırlıklar
2Far
motor modeline göre değişebilir. Doğru bilgi için yetkili bir Volvo servisine danışınız.
yıkayıcısı olmayan araçlar
DİKKAT
Normal sürüş koşullarında şanzıman
yağının, şanzımanın hizmet ömrü boyunca
değişmesine gerek yoktur. Ancak, olumsuz
sürüş koşullarında gerekli olabilir; bkz.
sayfa 218.
220
06 Bakım ve teknik özellikler
Teknik özellikler
Tüketim, emisyon ve hacim
Model
Motor
Şanzıman
Tüketim
litre/100 km
Karbondioksit
(CO2) emisyonları
g/km
Depo
hacmi
(litre)
2.5T
B5254T6
Manüel (M66)
9,4
224
70
Otomatik (TF–80SC)
10,2
244
Otomatik (TF–80SC)
9,8
234
Otomatik (TF–80SC)
10,7
255
3.2
B6324S
AWD
V8
B8444S
Otomatik (TF–80SC)
11,9
284
D5
D5244T4
Manüel (M66)
6,4
169
Otomatik (TF–80SC)
7,3
193
Manüel (M66)
6,3
167
Otomatik (TF–80SC)
7,2
189
2.4D
D5244T5
Yakıt tüketimi ve karbondioksit
emisyonları
Resmi yakıt tüketimi değerleri, AB Yönergesi
80/1268 uyarınca standart bir sürüş
çevrimine dayanmaktadır. Yakıt tüketimi
değerleri, otomobilin ağırlığını etkileyen ek
06
donanımın takılı olması halinde değişebilirler.
Otomobilin kullanılış şekli ile teknik faktörlere
girmeyen diğer faktörler de otomobilin yakıt
tüketimini etkileyebilirler. Daha fazla bilgi için
bkz. sayfa 9.
221
06 Bakım ve teknik özellikler
Teknik özellikler
Elektrik sistemi
Onaylanmış tipte uzaktan kumanda
sistemi
Genel
Gerilim düzenleme özelliğine sahip 12 voltluk
sistem. Şasinin ve motor bloğunun iletken
olarak kullanıldığı tek kutuplu sistem. Negatif
terminal şasiye bağlanmıştır.
Performans, akü
06
2Baskının
A, B, CY, CZ,
D, DK, E, EST,
F, FIN, GB, GR,
H, I, IRL, L, LT,
LV, M, NL, P,
PL, S, SK, SLO
2.5T
V8
D5
Voltaj (V)
12
12
12
HR
Soğuk
çalışma
kapasitesi
(A)
520 –
800
600 –
800
700
ROK
Yedek
kapasite
(min)
100 –
150
1
IS, LI, N, CH
BR
Delphi 2003-07-15,
Almanya R-LPD1-03-0151
2
135
ÖNEMLİ
Akü değiştirilirse, yeni akünün soğuk
çalıştırma kapasitesinin ve yedekleme
kapasitesinin orijinal akü ile aynı olmasına
dikkat ediniz (akünün üzerindeki etikete
bakınız).
222
Ülke
Motor
120 – 150
1Delphi VDO, bu uzaktan kumanda sisteminin
1999/5/EU direktifinin temel karakteristik
gereksinimlerine ve diğer ilgili yönetmeliklerine
uygunluğunu beyan eder.
RC
CCAB06LP1940T4
yapıldığı zamanda bulunmayan bilgiler.
06 Bakım ve teknik özellikler
06
223
İndeks
A
07
224
A/C ............................................................103
ABL – Aktif Bi-Xenon Farlar ........................65
ABS .............................................................87
ACC – Adaptif cruise control sistemi ........123
Acil aramalar .............................................149
Acil durum donanımı
ilk yardım çantası .................................138
üçgen reflektör .....................................161
Adaptif cruise control sistemi ...................123
radar sensörü .......................................124
AF –otomatik frekans güncelleme ............117
Ağırlıklar
arka dingil yükü ....................................215
brüt araç ağırlığı ...................................215
çekme topuzu yükü .............................215
maksimum çekme ağırlığı ....................215
ön dingil yükü ......................................215
römork ağırlığı ......................................215
tavan ağırlığı ........................................215
yüksüz ağırlık .......................................215
Akü ..................................................... 83, 186
bakım ...................................................186
değiştirme ............................................187
kullanım ...............................................186
teknik özellikleri ...................................222
uyarı simgeleri ......................................186
Alarm .......................................................... 45
aktif bir alarmın kapatılması .................. 46
alarm göstergesi ................................... 45
alarm kontrolü ....................................... 36
alarm sinyalleri ...................................... 46
alarm sisteminin test edilmesi ............... 47
devreden çıkarma ................................. 46
diğer fonksiyonlar .................................. 46
geçici olarak devreden çıkarma ............ 47
kurma .................................................... 45
RDS trafik uyarısı ................................ 116
Alarm sisteminin test edilmesi .................... 47
Alerji ve astım tetikleyen maddeler .......... 100
Ampuller, değiştirilmesi ............................ 177
Ampuller, değiştirme
arka lambalar ...................................... 180
bagaj bölmesi aydınlatması ................. 182
ilave uzun far ....................................... 179
kısa far, halojen ................................... 178
konum lambaları .................................. 179
makyaj aynası ..................................... 182
ön sis lambaları ................................... 180
park lambaları ..................................... 179
sinyal lambaları ................................... 179
uzun far, halojen .................................. 178
yan işaret lambaları ............................. 180
zemin aydınlatması ............................. 182
Anahtar ....................................................... 34
anahtarsız kilitleme ve ateşleme
sistemi ................................................... 40
PCC ....................................................... 34
uzaktan kumanda anahtarı .................... 34
Anahtar dili .................................................. 37
Anahtarsız çalıştırma ........................... 40, 81
Anahtarsız çalıştırma (anahtarsız sürüş) ..... 81
Ankastre
telefon, genel bakış ............................. 145
Ankastre telefon ....................................... 145
Aracın çekilmesi ....................................... 169
çekme halkası ...................................... 169
Araç döşemesi .......................................... 211
Aramalar
arama sırasındaki fonksiyonlar ............ 145
Arka ampuller
konum .................................................. 181
Arka sis farı ................................................. 67
Aşırı ısınma ............................................... 162
AUX ................................................. 109, 112
ses seviyesi ......................................... 112
AUTO
klima kontrol ayarları ........................... 103
Ayak freni .................................................... 87
Aydınlatma
Aktif Bi-Xenon Farlar, ABL ..................... 65
ampullerin değiştirilmesi, ayrıca
bkz Ampuller ........................................ 177
İndeks
far düzeni ayarı ......................................70
far seviyesi ayarı ....................................64
gösterge aydınlatması ...........................64
güvenli eve gidiş aydınlatması ...............69
konum/park lambaları ............................66
kumanda ................................................68
otomatik .................................................68
ön sis farları ...........................................66
sis farı, arka ...........................................67
uzun/kısa far ..........................................65
yakınlaşma aydınlatması ........................69
Aynalar
yan .........................................................77
B
Bagaj bölmesi paspası ..............................139
Bagaj kapağı
kilitleme ........................................... 35, 43
Bakım
pas önleme ..........................................211
Bardak ve şişe açacağı tutucusu ..............139
Bas hoparlörü ...........................................112
Baş desteği, orta koltuk ..............................62
Baş destekleri, arka ....................................62
Bekleme modu, telefon .............................145
Bilgi düğmesi ..............................................36
Bilgi ekranları ..............................................54
Bilgi ve uyarı lambaları ................................54
BLIS .......................................................... 132
Bluetooth
eller serbest ......................................... 140
gizlilik .................................................. 142
Boya
hasar ve rötuş ..................................... 212
renk kodu ............................................ 212
taş izleri ve çizikler .............................. 212
Boynun ani hareket sonucunda
yaralanması ................................................ 21
Boyutlar .................................................... 215
Brüt araç ağırlığı ....................................... 215
Buğulanma
camlarla ilgilenme ................................. 99
farlardaki yoğunlaşma ......................... 210
hava kanallarıyla çözme ...................... 105
rezistans fonksiyonuyla giderme ......... 104
zamanlayıcı fonksiyonu ....................... 104
Buzdolabı ................................................. 139
C
Cam
kaplama ................................................ 75
lamine/güçlendirilmiş ............................ 75
yüzey işlemi ........................................... 75
Camlar ve iç ve dış dikiz aynaları ............... 75
CD
değiştirici ............................................. 113
fonksiyonlar ......................................... 113
CD’yi hızlı ileri-geri alma ........................... 114
Cilalama .................................................... 211
Cruise control ........................................... 122
Cruise control sistemi ............................... 122
Ç
Çağrı
alma ve gönderme ............................... 141
Çağrı bekleme .......................................... 145
Çağrı gönderme ........................................ 145
Çağrı reddetme ......................................... 141
Çağrı yapma ............................................. 141
Çağrılar
gönderme ve alma ............................... 145
Çağrıları beklemeye alma ......................... 145
Çağrıları reddetme .................................... 145
Çakmak
arka koltuk ........................................... 137
Çarpışma .................................................... 25
Çarpışma uyarı sistemi ............................. 127
radar sensörü ...................................... 124
Çekiş kontrolü .......................................... 120
Çekme braketi .......................................... 163
Çekme çubuğu ......................................... 163
Çekme topuzu ağırlığı ............................... 216
Çekme topuzu yükü ................................. 216
Çevre
çevre üzerindeki etkinin azaltılması ......... 8
07
225
İndeks
kumaş standardı ......................................8
verimli emisyon kontrolü ..........................8
Volvo atölyeleri ve çevre ..........................8
Volvo Cars çevre felsefesi .......................8
yakıt tüketimi ...........................................8
yolcu kabininde temiz hava .....................8
Çocuk
araçtaki konumu ............................. 26, 28
Çocuk güvenliği ..........................................25
Çocuk güvenliği ürünleri .............................26
Çocuk kilitleri ..............................................30
Çocuk koltuğu
bağlantı sistemi ......................................28
çocuk koltukları ve hava yastıkları .........17
Çocuk koltukları ..........................................26
Çocuk koltukları için ISOFIX bağlantı
sistemi .........................................................28
Çocuk koltuklarının yeri ..............................26
D
07
226
Deadlock güvenlik kilidi fonksiyonu ............44
devreden çıkarma ..................................44
Denge sistemi ...........................................120
Denge ve çekiş kontrol sistemi .................120
Depo hacmi ..............................................221
Derin su .....................................................152
Devridaim ..................................................104
Dikiz aynası
iç ............................................................78
ısıtmalı ................................................... 78
Direksiyon kilidi .......................................... 81
Direksiyon sertlik seviyesi, hıza duyarlı .... 121
Direksiyon simidi
direksiyon simidi ayarı ........................... 63
sağ tuş takımı ...................................... 109
tuş takımı ............................................. 145
tuş takımı, adaptif cruise control
sistemi ................................................. 125
tuş takımı,sol ....................................... 122
Direksiyon simidi tuş takımı
sol ....................................................... 122
Direksiyon simidindeki tuş takımı ............... 63
sağ taraf .............................................. 109
Direksiyon simidinin ayarlanması ............... 63
Disk metni ................................................ 114
Dizel filtresi ............................................... 156
Dizel parçacık filtresi .................................. 82
Dış ses kaynağı
AUX çıkışı ............................................ 109
Dolby Surround Pro Logic II .............109, 112
Dört C ....................................................... 121
Dört Tekerden Çekiş .................................. 86
Dört Tekerlekten Çekiş (AWD) .................... 86
Dörtlü flaşör ................................................ 67
DSTC, ayrıca bkz. Denge sistemi
çalıştırma ............................................. 120
DSTC,ayrıca bkz. Denge sistemi
devreye sokma/devreden çıkartma ..... 120
Düşük yağ seviyesi ................................... 174
Düz şanzıman ............................................. 84
Düz vites konumları (Geartronic) ................ 85
E
EBA ............................................................. 87
ECC –elektronik klima kontrolü ................ 102
Ek ısıtıcı .................................................... 108
Ekolayzer .................................................. 112
Ekonomik sürüş ........................................ 152
Ekran aydınlatması ..................................... 64
El freni ......................................................... 89
düşük akü voltajı .................................... 89
otomatik ................................................ 89
Elektrik sistemi ......................................... 222
Elektrik soketi
arka koltuk ........................................... 137
bagaj bölmesi ...................................... 138
ön koltuk .............................................. 137
Elektrikli camlar .......................................... 75
Elektrikli camların sıfırlanması ..................... 76
Elektrikli sunroof ......................................... 79
Elektronik immobilizer ................................ 34
Emniyet kemeri gergisi ............................... 14
Emniyet kemeri uyarısı ................................ 13
Emniyet kemerleri ....................................... 12
emniyet kemeri gergisi .......................... 14
İndeks
fren hidroliğinin doldurulması .............. 176
fren lambaları ........................................ 66
fren sistemi ............................................ 87
kilitlenme önleyici fren sistemi .............. 87
kombine gösterge panelindeki lambalar 88
otomatik el freni .................................... 89
Entegre çocuk minderi ................................28
EON –Gelişmiş Diğer Ağlar .......................117
F
Fan ............................................................102
Far düğmeleri ..............................................64
Far düzeni ayarı ................................... 69, 70
Aktif Bi-Xenon farlar ........................ 69, 70
Bi-Xenon farlar ................................ 69, 70
halojen farlar ..........................................70
Far düzeni, ayarlanması ..............................69
Far seviyesi ayarı
Aktif Bi-Xenon farlar ...............................64
Bi-Xenon farlar .......................................64
Far yıkama ..................................................74
Farlar .................................................. 65, 177
far yıkama ..............................................74
Farlardaki yoğunlaşma ..............................210
Fas seviyesi ayarı ........................................64
Frekans güncelleme, otomatik ..................117
Fren destekli çarpışma uyarı sistemi* .......127
fren hidroliği, hacim ve derece .................221
Fren lambaları .............................................66
Fren ve kavrama sıvısı ..............................176
Frenler .......................................................221
acil durum fren desteği ..........................87
acil durum fren lambası,EBL ..................66
el freni genel ..........................................89
G
Geartronic .................................................. 85
Gelen çağrılar ...................................141, 145
Genel açma ..........................................35, 99
Geri vites engelleyici .................................. 84
Gösterge aydınlatması ............................... 64
Gösterge lambaları ..................................... 54
Gösterge lambaları, PCC ........................... 36
Göstergeler ve kumandalar ........................ 50
Göstergelere genel bakış ........................... 50
Güvenli eve gidiş aydınlatması ................... 69
Güvenlik ..................................................... 12
Güvenlik modu ........................................... 25
H
HABER ..................................................... 116
Haber yayını ............................................. 116
Hamilelik ..................................................... 13
Harici ses kaynağı
ses seviyesi ......................................... 112
harici ses kaynağı ..................................... 112
Hava dağılımı ............................................ 101
Hava dağıtımı ............................................ 105
Hava kalitesi sistemi ................................. 104
Hava kanalları ........................................... 101
Hava Perdesi .............................................. 20
Hava Yastığı ............................................... 15
HAVA YASTIĞI sistemi ............................... 14
Hava yastıkları
devreye sokulması/devreden
çıkartılması, PACOS .............................. 18
Havalandırma ........................................... 101
HBS –Kalp Atışı Sensörü ............................ 37
Hidrolik direksiyon sıvısı ........................... 176
İ
İç aydınlatma .............................................. 68
İç dikiz aynası ............................................. 78
İlave uzun far ............................................ 179
İmmobilizer ................................................. 34
İstasyon arama ......................................... 115
I
IAQS –İç Hava Kalite Sistemi .................... 100
IC –Hava Perdesi ........................................ 20
IDIS –Akıllı Sürücü Bilgi Sistemi ............... 148
IMEI numarası ........................................... 148
Isıtma ........................................................ 103
koltuklar ............................................... 103
ısıtma
arka cam ................................................ 78
07
227
İndeks
Isıtmalı yıkayıcı uçları ..................................74
J
Jantlar
temizleme ............................................210
K
07
228
Kapı aynalarını sıfırlama ..............................78
Karbondioksit emisyonları ........................221
Katalitik konvertör .....................................157
Katlanabilir elektrikli kapı aynaları ...............77
Katlanabilir kapı aynaları .............................77
Kayak bölmesi ..........................................159
Kayma engelleyici .....................................120
Keylock .......................................................85
Kilidi içeriden açma .....................................42
Kilit açma
anahtarsız ..............................................42
bagaj kapağı ..........................................42
dışarıdan ................................................42
Kilitler
bagaj kapağı ..........................................42
içerdeki kilit düğmesi .............................42
kilit açma ...............................................42
kilitleme ..................................................42
otomatik kilitleme ...................................42
torpido gözü ..........................................42
Kilometre sayacı .........................................58
Kısa far ......................................................178
Kış lastikleri .............................................. 197
Klima
genel ..................................................... 99
Klima kontrol sistemi
elektronik ............................................. 102
Klima kontrolü ............................................ 99
genel ..................................................... 99
sensör ................................................... 99
Klima, A/C ................................................ 103
Koltuk
elektrikli koltuk ...................................... 60
Koltuk arkalığı
arka koltuk, indirme ............................. 159
ön koltuk, indirme ................................. 60
Koltuklar ...............................................60, 62
anahtar hafızası ..................................... 61
arka koltuk arkalıklarının indirilmesi .... 159
elektrikli koltuklar .................................. 60
hafıza fonksiyonu .................................. 61
havalandırmalı ön koltuklar ................. 102
ısıtma ................................................... 103
manuel ayar ........................................... 60
ön koltuk arkalığını indirme ................... 60
Koltuklardaki hafıza fonksiyonu ................. 61
Kombine gösterge panelindeki mesajlar .... 97
Kombine gösterge panelindeki sayaçlar .... 54
Kontak anahtarı .......................................... 59
Kontak anahtarı konumları ......................... 59
Konum/park lambaları ................................ 66
Korna .......................................................... 63
Korna sesi ................................................... 63
Kör nokta .................................................. 132
Kör Nokta Bilgi Sistemi, BLIS ................... 132
Kulaklık girişi ............................................. 110
Kullanıcı El Kitabının Okunması .................... 6
"Önemli" diyalog
kutularıKullanıcı El Kitabının Okunması
"Uyarı" diyalog kutuları ............................ 6
konum listeleri ......................................... 6
mesaj metinleri ........................................ 6
nokta listeleri ........................................... 6
prosedür listeleri ...................................... 6
seçenekler ............................................... 6
Kurtarma ................................................... 169
Kurum filtresi dolu ...................................... 82
L
Lambalar ..................................................... 67
arka lambalar ....................................... 180
bagaj bölmesi aydınlatması ................. 182
bilgi lambaları ........................................ 54
farlar .................................................... 177
genel .................................................... 177
gösterge lambaları ................................. 54
ilave uzun far ....................................... 179
kısa far ................................................. 178
konum lambaları .................................. 179
makyaj aynası ...................................... 182
İndeks
ön sis farları .........................................180
park lambaları ......................................179
plaka aydınlatması ...............................181
sinyal lambaları ....................................179
spesifikasyonlar ...................................183
uyarı lambaları .......................................54
uzun far ................................................178
yan işaret lambaları ..............................180
zemin aydınlatması ..............................182
Lamine camlar ............................................75
Lastikler
bakım ...................................................196
basınç ..................................................208
diş aşınma göstergeleri ........................196
dönüş yönü ..........................................194
hız değerleri .........................................207
kış lastikleri ..........................................197
özellikler ...............................................207
patlak ...................................................198
Lekeler ......................................................211
M
Makyaj aynası ...........................................182
Media player .............................................112
Menüler ve mesajlar ....................................94
Mobil telefon
bağlantı ................................................143
eller serbest .........................................140
telefonu kaydet ....................................141
Motor
aşırı ısınma .......................................... 162
çalıştırma ............................................... 81
Motor bölmesi
genel ................................................... 172
genel bakış .......................................... 173
hidrolik direksiyon sıvısı ...................... 176
kaput ................................................... 172
soğutma sıvısı ..................................... 175
yağ ...................................................... 174
Motorun çalıştırılması ................................. 81
Motorun teknik özellikleri ......................... 217
MP3 fonksiyonları ..................................... 113
Müzik
ses seviyesi ......................................... 112
Müzik ses seviyesi
telefon/medya çalar ............................ 147
Müzik sistemi ........................................... 109
ayarlar ................................................. 112
kaynak ................................................. 112
koltuk profilleri ..................................... 113
kulaklık girişi ........................................ 110
ses seviyesi, otomatik ses seviyesi
kontrolü ............................................... 112
ses, program türleri ............................. 117
surround .............................................. 112
Müzik sistemi ses seviyesi
çalma sinyali, telefon ........................... 142
medya çalar ........................................ 142
telefon .................................................. 142
MY KEY (ANAHTARIM) ............................. 110
O
Olumsuz sürüş koşulları ........................... 218
Onaylanmışı tip, uzaktan kumanda
sistemi ...................................................... 222
OTOMATİK
önayar kaydı ........................................ 115
Otomatik araba yıkayıcıları ....................... 210
Otomatik araç yıkama merkezi ................. 210
Otomatik el freni
düşük akü voltajı .................................... 89
manuel olarak serbest bırakılması ......... 89
otomatik olarak serbest bırakılması ....... 89
Otomatik karartma ...................................... 78
Otomatik kilitleme ....................................... 42
Otomatik ses seviyesi kontrolü ................. 112
Otomatik şanzıman ..................................... 84
düz vites konumları (Geartronic) ............ 85
Otomobili bakımı ...................................... 210
Otomobilin yıkanması ............................... 210
Ö
07
Ön cam silecekleri ...................................... 73
Ön cam yıkama ........................................... 74
Ön sis farları ................................................ 66
Önayar kaydı ............................................ 115
Önemli bilgiler ............................................... 6
229
İndeks
P
07
PACOS ........................................................18
Panel aydınlatması ......................................64
Panik fonksiyonu ........................................36
Park ısıtıcısı ...............................................106
yokuşta park etme ...............................106
zaman ayarı .........................................107
Park yardımı ..............................................130
Parlatma ....................................................211
Pas önleme ...............................................211
Patinaj kontrolü .........................................120
PCC –Kişisel Otomobil İletişim Sistemi
fonksiyonlar ...........................................35
mesafe ...................................................37
Pil
uzaktan kumanda anahtarı/PCC ............39
PI aramam ................................................117
Program fonksiyonları ...............................116
Program tipi ..............................................116
PTY –Program tipi .....................................116
Pusula .......................................................119
bölgenin ayarlanması ...........................119
kalibrasyon ..........................................119
R
Radar sensörü ..........................................124
Radyo
AF ........................................................117
230
ayarlar ................................................. 115
EON ..................................................... 117
frekans güncelleme ............................. 117
istasyonlar ........................................... 115
önayar kaydı ........................................ 115
PTY ..................................................... 116
radyo metni ......................................... 117
REG ..................................................... 117
Rasgele, CD ve ses dosyaları .................. 114
RDS fonksiyonları ..................................... 116
RDS fonksiyonları, sıfırlama ..................... 117
REG –Bölgesel radyo programları ............ 117
Renk kodu, boya ...................................... 212
Rezistans .................................................. 104
RND –Rasgele .......................................... 114
Römork
römork ağırlığı ..................................... 215
römorkla seyir ..................................... 162
Römorkla seyir ......................................... 162
çekme topuzu ağırlığı .......................... 216
çekme topuzu yükü ............................. 216
römork ağırlığı ..................................... 215
S
Saat ............................................................ 58
SCAN
CD ve ses dosyaları ............................ 114
radyo istasyonları ................................ 115
Servis kilidi .................................................. 38
Servis programı ........................................ 172
Ses
müzik sistemi ....................................... 109
Ses dosyaları ............................................ 113
Ses seviyesi, ayrıca bkz. Müzik ses
seviyesi ..................................................... 112
ses seviyesi, Müzik ................................... 112
Seyir esnası önerileri ................................. 152
Sigara çakmağı soketi
ön koltuk .............................................. 136
Sigorta kutusu
bagaj bölmesi ...................................... 193
motor bölmesi ..................................... 190
torpido gözü ........................................ 192
yeri ....................................................... 189
Sigortalar .................................................. 189
Silecek lastikleri
değiştirme ............................................ 184
servis konumu ..................................... 184
temizleme ............................................ 184
silecek lastikleri
temizlik ................................................ 185
Silecekler ve yıkama ................................... 73
Simgeler ................................................... 120
Sinyal girişi, dış ......................................... 109
Sinyal lambaları .......................................... 67
Sis farları, ön ............................................... 66
İndeks
Sıcaklık
gerçek sıcaklık .......................................99
Sıcaklık kontrolü .......................................103
SIM kart ....................................................149
SIPS hava yastıkları ....................................18
Sıvılar
kapasiteler ...........................................220
Soğutma sıvısı seviyesi .............................175
Soğutucu gaz ..............................................99
SRS HAVA YASTIĞI ....................................15
SRS sistemi
genel ......................................................16
Su ve kir tutmayı engelleyici kaplama .........75
Suda ilerleme ............................................152
Sunroof
açma ve kapama ...................................79
güneş penceresi ....................................80
havalandırma konumu ...........................79
Surround .......................................... 109, 112
Sürüş
olumsuz sürüş koşullarında .................218
Sürüş karakteristiklerinin uyarlanması ......121
Ş
Şanzıman ....................................................84
düz .........................................................84
otomatik .................................................84
Şasi ayarları ..............................................121
T
Taban paspasları ...................................... 136
Takviye aküyle çalıştırma ........................... 83
Taş izleri ve çizikler .................................. 212
Tavan
otomatik kapanma sırasında
kilitlenme .........................................79, 80
Tekerlekler
değiştirme ........................................... 194
jantlar .................................................. 197
kar zincirleri ......................................... 197
stepne ................................................. 198
takılması .............................................. 195
Tekerlekler ve lastikler .............................. 194
Teknik özellikler ........................................ 215
Tekrar otomatik kilitleme ............................ 42
Telefon ..................................................... 145
bağlantı ............................................... 143
bekleme modu .................................... 145
çağrı alma ...................................142, 145
çağrı yapma ........................................ 141
eller serbest ......................................... 140
gelen çağrılar ....................................... 141
telefon defteri, kısa yol ........................ 143
telefon defterinden arama ................... 147
telefonu kaydet ................................... 141
Telefon defteri
numaraları kullanma ............................ 147
Temiz Bölge İç .......................................... 100
Temizleme
döşeme ................................................ 211
emniyet kemerleri ................................ 211
jantlar ................................................... 210
otomatik araba yıkayıcıları ................... 210
otomatik araç yıkama merkezi ............. 210
Tip tanımı .................................................. 214
Tip tanımları .............................................. 214
Titreşim sönümleyici ................................. 164
Toplam havalandırma fonksiyonu ........ 35, 99
Torpido gözü ............................................ 136
kilitleme ................................................. 43
TP –trafik bilgisi ........................................ 116
Trafik bilgisi .............................................. 116
U
Uyarı lambaları ............................................ 54
alternatör şarj etmiyor ........................... 56
düşük yağ basıncı .................................. 56
el freni çekili ........................................... 56
emniyet kemeri uyarıcısı ........................ 56
fren sisteminde arıza ............................. 56
Hava yastıkları SRS ............................... 56
uyarı ....................................................... 56
Uyarı lambası
adaptif cruise control sistemi .............. 123
çarpışma uyarı sistemi ......................... 128
denge ve çekiş kontrol istemi .............. 120
07
231
İndeks
Uyarı lambası, HAVA YASTIĞI sistemi ........14
Uyarı sesi
adaptif cruise control sistemi ..............123
çarpışma uyarı sistemi .........................128
Uzaktan kumanda anahtarı .........................34
ayrılabilir anahtar dili ..............................34
mesafe ...................................................36
pil ...........................................................35
pilin değiştirilmesi ..................................39
Uzaktan kumanda anahtarı,PCC
–Kişisel Otomobil İletişim Sistemi
fonksiyonlar ...........................................35
Uzaktan kumanda sistemi,
onaylanmış tip ...........................................222
Uzaktan kumanda, bkz.
Uzaktan kumanda anahtarı .........................34
Uzun/kısa far ...............................................65
Ü
Üçgen reflektör .........................................161
V
07
Vites kolu kilidi ............................................85
Vites kolu kilidi, mekanik devreden
çıkarma .......................................................86
Vites kolu kilidini devreden çıkartma ..........86
Y
Yağ
filtresi ...................................................174
232
hacimler .............................................. 219
hidrolik direksiyon hidroliği ................. 220
motor yağı ........................................... 218
olumsuz sürüş koşulları ....................... 218
şanzıman yağı ..................................... 220
yağ cinsi .............................................. 218
Yağ seviyesi ............................................. 174
Yağlar ....................................................... 220
Yağmur sensörü ......................................... 73
Yakıt ......................................................... 156
tüketimi ............................................... 221
yakıt filtresi .......................................... 156
yakıt tasarrufu ..................................... 209
yakıt tüketimi ........................................... 8
Yakıt doldurma
depo kapağı ........................................ 155
yakıt doldurma kapağı, elektrikli açma 155
yakıt doldurma kapağı, manüel açma . 155
Yaklaşma aydınlatması .............................. 69
Yan aynalar ................................................ 77
Yan hava yastıkları ..................................... 18
Yedek tekerlek (stepne) ............................ 198
Yıkayıcı
ön cam .................................................. 74
Yıkayıcı uçları, Isıtmalı ................................ 74
Yıkayıcı, farlar ............................................. 74
Yıkayıcılar
yıkama sıvısı, doldurma ....................... 185
Yoğunlaşma .............................................. 156
Yol bilgisayarı ........................................... 118
Yolcu kabini filtresi ................................... 100
Yolcu kabini içerisinde konfor .................. 135
Yolcu kabininde emniyet ............................ 12
Yolcu kabinindeki aydınlatma ..................... 68
Yolcu kabinindeki eşya bölmeleri ............. 135
Yükleme .................................................... 158
bagaj bölmesi ...................................... 158
tavan yükü ........................................... 161
yük bağlama kopçaları ........................ 158
Yüksek basınçlı far yıkama ......................... 74
Yüksek motor sıcaklığı .............................. 162
Yüksüz ağırlık ........................................... 215
Z
Zamanlayıcı .............................................. 104
W
WHIPS ........................................................ 21
Boynun Ani Hareket Sonucunda
Yaralanmasını Önleme Sistemi .............. 21
Volvo. for life
Volvo Car Corporation TP 8863 (Turkish), AT 0640, Printed in Sweden, Göteborg 2006, Copyright © 2000-2006 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising