Volvo | V40 | Sensus Infotainment | Volvo V40 2019 Sensus Infotainment

Volvo V40 2019 Sensus Infotainment
SEN SUS IN F O TA IN ME N T
VÄLKOMMEN!
Volvo'nuzu uzun yıllar zevkle kullanacağınızı ümit ediyoruz. Otomobiliniz,
sizin ve yolcularınızın rahatı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanmıştır.
Volvo, dünyadaki en güvenli otomobillerden biridir. Volvo'nuz aynı
zamanda tüm güncel güvenlik ve çevre gereksinimlerini karşılamak üzere
tasarlanmıştır.
Volvo aracınızla memnuniyetinizi artırmak için kullanıcı el kitabındaki talimatları ve bakım bilgilerinin yanı sıra bu ilaveyi de okumanızı öneriyoruz.
Kullanıcı el kitabı bir mobil uygulama olarak (Volvo Kılavuzu) ve Volvo
Cars destek sitesinde de (support.volvocars.com) mevcuttur.
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
INFOTAİNMENT
6
MY CAR
10
Infotainment
20
Volvo Sensus
6
MY CAR - arama yolları
11
Infotainment - genel bakış
20
7
MY CAR - menü seçenekleri
11
Infotainment - sistemin çalıştırılması
21
MY CAR - Araç ayarları
13
Favoriler
25
MY CAR - sürüş destek sistemi
14
Favori olarak kaydet
25
MY CAR - Sistem seçenekleri
16
Infotainment - ses ayarları
26
MY CAR - Klima kontrolü ayarları
17
Infotainment - genel ses ayarları
26
MY CAR Bilgi
17
Infotainment - gelişmiş ses ayarları
27
Ekolayzerin ayarlanması
27
Ses profilini ayarlama
27
Ses seviyesinin ayarlanması ve otomatik ses kontrolü
28
Radyo
28
Radyonun ayarlanması
29
Otomatik radyo ayarı
29
Radyo istasyonu listesi*
29
Manuel radyo ayarı
30
Önayarlı radyo istasyonları
31
RDS fonksiyonları
32
Kaza ve afet durumunda alarmlar
32
Trafik bilgisi (TP)
33
Gelişmiş Diğer Ağlar (EON)
33
Haber yayınları
33
Radyo programı türleri (PTY)
34
Volvo Cars destek sitesi
2
MY CAR
Giriş
Araya giren radyo programı türleri
için ses kumandası (PTY)
34
Radyo metni
34
Otomatik radyo frekansı güncelleme (AF)
35
Bölgesel radyo programları (REG)
35
RDS fonksiyonlarının sıfırlanması
35
DVD* video disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme
42
DVD* video disklerinin oynatılmasında kamera açısı
43
55
Bluetooth®*
56
versiyon bilgisi
Telefon rehberi*
56
43
Telefon rehberi* - kişiler için hızlı arama
57
Görüntü ayarları*
43
58
44
Telefon rehberi* - orta konsolda
karakter tablosu tuş takımı
Telefon rehberi* - kişileri arama
58
Telefon rehberi* - yeni kişi
59
Telefon rehberi* - hızlı arama numaraları
60
Telefon rehberi* - vCard alma
61
Telefon rehberi* - hafıza durumu
61
Telefon rehberi* - silinmesi
61
Uzaktan kumanda*
62
Uzaktan kumanda* - fonksiyonlar
63
Uzaktan kumanda* - pilin değiştirilmesi
64
DivX®
Video On Demand*
36
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
Kanal gruplarının saklanması (Koro
öğren)
36
Harici ses kaynağı AUX/USB* girişi ile
45
46
Kanal grubu listesinde gezinme (Takım)
36
AUX/USB* girişi üzerinden harici ses
kaynağı bağlama
Harici ses kaynağının oynatılması ve
menülerde gezinme*
47
48
49
Dijital radyo (DAB)*
Bluetooth® ahizesiz telefon* - ses ayarları
DAB'dan DAB'a bağlantı
37
Dijital radyo (DAB)* - dalga boyu
37
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal
37
Harici ses kaynağı iççin ses seviyesinin ayarlanması
Dijital radyo (DAB)* - sıfırlama
38
Bluetooth®*
Medya çalar
38
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması
ve ayrılması
49
Bir Bluetooth® cihazın* kaydedilmesi
50
Infotainment - menüye genel bakış
64
Bluetooth® cihazın* otomatik olarak
bağlanması
51
Menüye genel bakış - AM
65
Menüye genel bakış - FM
Başka bir Bluetooth® aygıtı seçme*
65
51
66
Bluetooth® cihazın* ayrılması
52
Menüye genel bakıp - Dijital radyo
(DAB)*
Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma*
53
Menüye genel bakış - CD Müziği
66
Bluetooth® ahizesiz telefon*
53
Menü genel bakış - CD/DVD* Verileri
67
Bluetooth® ahizesiz telefon* - genel bakış
54
Menüye genel bakış - DVD* Video
67
Telefonla arama ve cevap verme*
54
CD/DVD*
38
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme
39
Müzik/video dosyaları içeren kaydedilmiş disklerin oynatılması ve menülerde gezinme*
40
Hızlı ileri/geri sardırma
41
Diskteki bir parçayı veya müzik dosyasını tarama
41
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının rasgele seçilmesi
41
Medyası
Menüye genel bakış -
iPod®*
68
3
ALFABETİK İNDEKS
Menüye genel bakış - USB*
Menüye genel bakış - Medya
4
68
Bluetooth®*
69
Menüye genel bakış - AUX
70
Menüye genel bakış - Bluetooth®
ahizesiz*
70
Lisanslar
71
Tip onayı
73
Alfabetik İndeks
83
GİRİŞ
GİRİŞ
Giriş
Mobil cihazlarda Kullanıcı El Kitabı
Bu tamamlayıcı, araç için normal kullanıcı el
kitabı için tasarlanmış bir tamamlayıcıdır.
Volvo Sensus
Volvo Sensus, kişisel Volvo deneyiminin kalbidir
ve sizi araca ve dış dünyaya bağlar. Sensus
gerektiğinde bilgi, eğlence ve yardım sunar. Sensus hem araçla seyahati iyileştiren hem de araç
sahipliğini kolaylaştıran içgüdüsel işlevler içerir.
Aracın fonksiyonlarıyla ilgili herhangi bir şüpheye
düşüldüğünde, öncelikle kullanıcı el kitabına danışın. İlave soruların yanıtları için bir yetkili satıcıya
veya Volvo Car Corporation'ın bir temsilcisine
danışmak önerilir.
Bu tamamlayıcıdaki teknik özellikler, tasarım özellikleri ve resimler bağlayıcı değildir. Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkımızı
saklı tutarız.
© Volvo Car Corporation
Seçenekler/aksesuarlar
Tüm seçenek/aksesuar türleri, bir yıldız işareti: *
ile işaretlenmiştir.
Standart donanıma ek olarak, bu ek aynı zamanda
isteğe bağlı donanımları (fabrikada takılan donanımı) ve belirli aksesuarları da (sonradan takılan
ekstra donanımı) açıklamaktadır.
Ekte anlatılan ekipman tüm otomobillerde bulunmaz - farklı pazarların ve ulusal veya yerel kanunlar ve yönetmeliklerin ihtiyaçlarına uyum için farklı
ekipmana sahip olabilirler.
Neyin standart neyin isteğe bağlı/aksesuar
olduğu konusunda bir belirsizlik söz konusuysa
bir Volvo satıcısıyla irtibata geçin.
6
DİKKAT
Kullanıcı el kitabı mobil bir uygulama olarak
indirilebilir (belirli araç modelleri ve mobil
cihazlar için geçerlidir), bkz.
www.volvocars.com.
İçgüdüsel navigasyon yapısı, sürücünün dikkatini
dağıtmadan gerektiğinde ilgili desteğe, bilgilere
ve eğlenceye ulaşmayı mümkün kılar.
Mobil uygulama aynı zamanda video ve aranabilir içerik ve farklı bölümler arasından kolay
navigasyonu da içerir.
Sensus dış dünya ile bağlantı* sağlayan tüm araç
çözümlerini kapsar ve size aracın bütün yetenekleri üzerinde sezgisel bir kontrol sunar.
Volvo Sensus, araçtaki sistemlerde yer alan pek
çok fonksiyonu birleştirir ve orta konsoldaki gösterge ekranında sunar. Volvo Sensus ile araç sezgisel kullanıcı arayüzü sayesinde kişiselleştirilebilir. Araç ayarları, Infotainment, Klima kontrolü vb.
ile ilgili ayarlar yapılabilir.
Orta konsol düğmeleri ve kumandaları veya direksiyon simidinin sağ tuş takımı ile* fonksiyonlar
* Seçenek/aksesuar.
GİRİŞ
devreye alınabilir veya devre dışı bırakılabilir ve
farklı ayarlar yapılabilir.
Volvo Cars destek sitesi
Genel Bakış
Aracınızla ilgili daha fazla bilgi Volvo Cars web
sitesinde ve destek sitesinde bulunmaktadır.
MY CAR düğmesine bir basma ile City Safety
(Şehir Güvenliği), kilitler ve alarm, otomatik fan
hızı, saati ayarlama vb. sürüş ve aracın kontrolü ile
ilgili tüm ayarlar sunulur.
İnternet üzerinde destek
Sayfayı ziyaret etmek için support.volvocars.com
adresine gidin veya aşağıdaki QR kodunu kullanın. Destek sayfası çoğu pazar için mevcuttur.
İlgili RADIO, MEDIA, TEL*,
*, NAV* ve CAM1
fonksiyonuna basarak diğer kaynaklar, sistemler
ve fonksiyonlar etkinleştirilebilir, örneğin AM, FM,
CD, DVD*, TV*, Bluetooth®*, navigasyon* ve park
yardımı kamerası*.
Bütün fonksiyonlar/sistemler hakkında daha fazla
bilgi için kullanıcı el kitabında veya ekinde yer
alan ilgili bölüme bakın.
Orta konsol kontrol paneli. Figür şematiktir - fonksiyon
sayısı ve düğmelerin yerleşimi seçilen donanım ve pazara
göre değişir.
Navigasyon* - NAV, bkz. ayrı ek (Sensus
Navigation).
Ses ve medya - RADIO, MEDIA, TEL*, bkz.
bu ek içindeki ilgili bölüm.
Fonksiyon ayarları - MY CAR, bkz. MY CAR
(s. 10).
İnternete bağlı araç bölüme bakın.
*, bu ekteki2 ayrı
Klima kontrol sistemi, bkz. Kullanıcı El Kitabı.
Park yardımı kamerası - CAM1, bkz. Kullanıcı
El Kitabı.
1
2
Destek sayfasına yönlendiren QR kodu.
Destek sayfasındaki bilgiler aranabilir ve farklı
katergorilere bölünebilir. Burada örn. internet
bağlantılı servisler ve işlevler, Volvo On Call*, navigasyon sistemi* ve uygulamalarla ilgili seçenekler
için destek bulunmaktadır. Video ve adım adım
talimatlar farklı prosedürleri açıklamaktadır, örn.
aracın bir cep telefonu üzerinden internete nasıl
bağlandığı.
Destek sayfasından indirilebilir bilgi
Haritalar
Sensus Navigation* ile donatılmış araçlar için
destek sayfasından haritalar indirme imkanı
bulunmaktadır.
Bazı araç modelleri için geçerlidir.
Bilgi sadece araç bu fonksiyonla donatılmışsa mevcuttur.
}}
* Seçenek/aksesuar.
7
GİRİŞ
||
Uygulamalar
Model yılı 2014 ve 2015'ten seçili Volvo modelleri için, kullanıcı el kitabı uygulama biçiminde
mevcuttur. Volvo On Call* uygulamasına da buradan erişilebilir.
Önceki model yıllarından kullanıcı el kitapları
Önceki model yıllarından kullanıcı kılavuzları
burada PDF biçiminde bulunmaktadır. Quick
Guide ve eklere de destek sayfasından erişilebilir.
Gerekli yayını indirmek için araç modelini ve
model yılını seçin.
İletişim
Destek sayfasında müşteri desteği ve en yakın
Volvo yetkili satıcısı için iletişim bilgileri bulunmaktadır.
Volvo Cars web sitesine oturum açın
Kişisel bir Volvo ID oluşturun ve
www.volvocars.com adresine oturum açın. Oturum
açtığınızda diğer şeylerin yanı sıra servis, sözleşmeler ve garantiler ile ilgili genel bir bakışa sahip
olacaksınız. Ayrıca burada araç modelinize uyarlanmış aksesuarlar ve yazılım hakkında bilgiler de
yer alır.
8
* Seçenek/aksesuar.
MY CAR
MY CAR
MY CAR
OK/MENU - vurgulanmış menü seçeneğinde
seçim yapmak/işaretleme yapmak veya seçili
fonksiyonu hafızaya kaydetmek için orta konsoldaki düğmeye veya direksiyon simidindeki
başparmak tekerleğine basın.
MY CAR, örneğin City Safety™, kilitler ve alarm,
otomatik fan hızı, saat ayarlama, vs. gibi aracın
pek çok fonksiyonunu idare eden bir menü kaynağıdır.
TUNE - menü seçenekleri arasında yukarı/
aşağı gezinmek için orta konsoldaki düğmeyi
veya direksiyon simidindeki başparöak tekerleğini çevirin.
Belirli işlevler standart iken diğerleri opsiyoneldir mesafe de pazara göre farklılık gösterir.
Çalıştırma
EXIT
Menülerdeki navigasyon, orta konsol üzerindeki
düğmeler veya direksiyonun sağ tuş takımı* kullanılarak yürütülür.
EXIT fonksiyonları
Kısa süreliğine EXIT tuşuna basıldığında imlecin
hangi işlev üstünde ve hangi menü seviyesinde
olduğuna bağlı olarak aşağıdakilerden biri meydana gelir:
•
•
•
•
•
telefon görüşmesi reddedilir
geçerli işlev kesilir
girilen karakterler silinir
en son seçimler iptal edilir
menü sisteminde bir yukarı çıkılır.
EXIT tuşuna uzun basış, MY CAR için normal
görünüme veya normal görünümdeyseniz en yüksek menü seviyesine (ana kaynak menüsü) götürür.
Orta konsoldaki kumanda paneli ve direksiyon simidi tuş
takımı. Figür şematiktir - fonksiyon sayısı ve düğmelerin
yerleşimi seçilen donanım ve pazara göre değişir.
MY CAR - MY CAR menü sistemini açar.
10
* Seçenek/aksesuar.
MY CAR
MY CAR - arama yolları
6.
MY CAR, saat, kapı aynaları ve kilitlerin ayarlanması gibi aracın birçok fonksiyonunun yer aldığı
bir menü kaynağıdır.
Geçerli menü seviyesi orta konsoldaki ekranın
penceresinin sağında en üstte gösterilir. Menü
sistemi fonksiyonlarının arama yolları şu şekilde
belirlenmiştir:
Ayarlar Araç ayarları Kilit ayarları
Kapıları aç Önce sürücü kapısı, sonra
hepsi.
Aşağıda direksiyon simidi tuş takımı kullanılarak
bir işleve nasıl erişilebileceği ve nasıl ayarlanacağına dair bir örnek verilmiştir:
7.
Tüm kapılar ve Önce sürücü kapısı,
sonra hepsi seçenekleri arasında geçiş
yapın ve döner anahtara basın - seçenek
seçilir.
EXIT'e kısa basışlarla menülerden kademeli
olarak veya tek bir uzun basışla programdan
çıkın.
Prosedür, orta konsol kumandaları (s. 10) ile aynıdır: OK/MENU, EXIT ve TUNE düğmesi.
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 11)
MY CAR - menü seçenekleri
MY CAR saat, kapı aynaları ve kilitlerin ayarlanması gibi aracın fonksiyonlarının yürütüldüğü bir
menü kaynağıdır.
Aşağıdaki seçenekler MY CAR menü kaynağında
mevcuttur:
• S60'ım1
• Seyir istatistiği2
• DRIVe3/Hibrit2
• Destek sistemleri
• Ayarlar
S601'ım
MY CAR
S60'ım1
1.
Orta konsol düğmesi MY CAR'ne basın.
2.
İstenen menüye, örneğin Ayarlar, başparmak
tekerleğiyle gelin ve tekerleğe basın - bir alt
menü açılır.
3.
İstenen menüye gelin, örneğin Araç ayarları
ve ayar düğmesine basın - bir alt menü açılır.
Yol istatistikleri2
4.
Kilit ayarları satırına gelin ve ayar düğmesine basın - yeni bir alt menü açılır.
Ekran geçmişi ortalama elektrik ve yakıt tüketimi
çubuk çizelgesi şeklinde gösterir.
5.
Kapıları aç satırına gelin ve ayar düğmesine
basın - seçilebilir işlevlerden oluşan bir alt
menü açılır.
DRIVe3
1
2
3
Araç modeline bağlı olarak değişir.
V60 Twin Engine ve S60L Twin Engine için geçerlidir.
V40, V40 Cross Country, S60, S60L, V60, V60 Cross Country, XC60 için geçerlidir.
Ekran penceresi, aracın tüm sürücü destek sistemini bir grup şeklinde gösterir - Bunlar, burada
etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.
MY CAR
MY CAR
Seyir istatistikleri
DRIVe
}}
11
MY CAR
||
Volvo DRIVe konseptinin parçaları, diğer şeylerle
birlikte burada tanımlanır. Aşağıdaki başlıklar arasından seçin:
• Start/Stop
Burada Başlatma/Durdurma fonksiyonu ile
ilgili bilgiler vardır.
• Ekolojik sürme kılavuzu
– SETUP
MY CAR
• Sistem opsiyonları, bkz. MY CAR - Sistem
Menüler aşağıdaki gibi yapılandırılır:
Aracın sürüş sistemine dair bilgiler burada bulunur. Aşağıdaki başlıklar arasından seçin:
• Güç akımı
Ekran hangi motorun araca güç verdiğini ve
tahrik kuvvetinin nasıl aktığını gösterir.
• Sürme modları
Aracın farklı sürüş modları açıklanmıştır.
• Ekolojik sürme kılavuzu
İpuçları, tavsiye ve ekonomik sürüşün tanımı
burada bulunabilir.
Sürücü destek sistemi
MY CAR
Destek sistemleri
Ekran penceresi, araç sürücü destek sistemlerinin
mevcut durum özetini gösterir.
2 V60
12
Twin Engine ve S60L Twin Engine için geçerlidir.
ayarları (s. 26)
Klima ayarları, bkz. MY CAR - Klima kontrolü ayarları (s. 17)
•
Menü seviyesi 2
• Favoriler (FAV) - Normalde MY CAR içinde
kullanılan bir işlevi FAV düğmesiyle ilişkilendirin, bkz. Favoriler (s. 25)
Menü seviyesi 3
Menü seviyesi 4
Hibrid2
Hibrit
• Audio ayarlar, bkz. Infotainment - genel ses
Menü seviyesi 1
İpuçları, tavsiye ve ekonomik sürüşün tanımı
burada bulunabilir.
MY CAR
seçenekleri (s. 16)
Ayarlar
Burada gösterilenler, Ayarlar altındaki ilk 4 menü
düzeyidir. Belirli işlevler standart iken diğerleri
opsiyoneldir - mesafe de pazara göre farklılık
gösterir.
Bir fonksiyon ister etkinleştirilecek olsun/Açık
ister devre dışı bırakılsın/Kapalı, seçerken bir
kare görüntülenir:
Açık: Seçilen kare.
Kapalı: Boş kare.
•
OK ile Açık/Kapalı öğesini seçin - daha
sonra EXIT ile menüden çıkın.
Ayarlar altındaki menüler
• Araç ayarları, bkz. MY CAR - Araç ayarları
(s. 13)
• Sürücü asistan sistemleri, bkz. MY CAR sürüş destek sistemi (s. 14)
• Volvo On Call Ayrı bir kılavuzda anlatılmıştır.
• Bilgi, bkz. MY CAR Bilgi (s. 17)
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - arama yolları (s. 11)
MY CAR
MY CAR - Araç ayarları
MY CAR menü kaynağındaki Araç ayarları menü
seçeneği, örneğin Anahtar belleği ve Kapılar için
kilit ayarları gibi aracın pek çok fonksiyonunu içerir.
Araç ayarları
Anahtar belleği
Açık
Kapalı
Kilit ayarları
Otomatik kapı kilitleme
Açık
Kapalı
Kapıları aç
Tüm kapılar
Önce sürücü kapısı, sonra hepsi
Anahtarsız biniş
İç mekan ışığı
Tüm kapılar
Taban ışıkları
Herhangi bir kapı
Çevre ışığı
Aynı taraftaki kapılar
Çevre ışığı renkleri
İki ön kapı
Kapı kilitleme ışık sinyali
Sesli bildirim
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
Onay lambasını aç
Kısıtlı koruma
Bir kez aktifleştir
Açık
Kapalı
Çıkarken sor
Dış ayna ayarları
Aynaları içe katla
Sol aynayı aşağı indir
Sağ aynayı aşağı indir
Yaklaşma ışık süresi
Kapalı
30 sn.
60 sn.
90 sn.
Işık ayarları
}}
13
MY CAR
||
Kılavuz ışık süresi
Ek farlar
Kapalı
Açık
30 sn.
Kapalı
60 sn.
90 sn.
Lastik basınç sistemi
Çok düşük lastik basıncında ikaz
Lastik basıncı kalibrasyonu
Üç kez yön değiştirme sinyali
Açık
Lastik basınç sistemi
Direksiyon simidi kuvveti
Düşük
Açık
Orta
Kapalı
Yüksek
veya
Geçici sağdan sürüş
Hız bilgisi infotainm. ekranında
Açık
Kapalı
Açık
Kapalı
Açık
Kapalı
İkaz mesafesi
Uzun
Normal
Kısa
İkaz sesi
Açık
Kapalı
Kapalı
Araç ayarları öğesindeki tüm menülere, orijinal fabrika ayarları verilmiştir.
İlgili bilgiler
•
•
14
Çarpışma ikazı
Açık
Araç ayarlarını reset et
Aktif viraj farları
Sürücü asistan sistemleri
Lastik basıncı kalibrasyonu
Kapalı
Geçici soldan sürüş
MY CAR - sürüş destek sistemi
MY CAR menü kaynağındaki sürüş destek sistemleri menü seçeneği Çarpışma uyarı sistemi ve
Şeritte kalma desteği gibi fonksiyonları yürütür.
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 11)
Lane Departure Warning
Lane Departure Warning
Açık
Kapalı
MY CAR
Başlarken açık
Açık
Kapalı
Yükseltilmiş hassasiyet
Açık
Kapalı
Şeritte kalma yardımı
Şeritte kalma yardımı
Açık
Kapalı
hardım alternatifleri
Hız uyarısı
Açık
Kapalı
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 11)
DSTC
Açık
Kapalı
City Safety
Açık
Kapalı
BLIS
Açık
Kapalı
Tam fonksiyon
Mesafe ikazı
Sadece titreşim
Açık
Sadece direksiyon yardımı
Kapalı
Trafik işaretleri hakkında bilgi
İlgili bilgiler
Driver Alert
Açık
Açık
Kapalı
Kapalı
15
MY CAR
MY CAR - Sistem seçenekleri
MY CAR menü kaynağındaki sistem ayarları
menü seçeneği zaman ve diller gibi fonksiyonları
yürütür.
Açık
Kapalı
Sistem opsiyonları
Ekran penceresinin mevcut içeriği için açıklayıcı metin, bu seçeneğin seçilmesiyle gösterilir.
Zaman
Mesafe ve yakıt birimi
Kombine gösterge tablosunun saati burada
ayarlanır.
MPG (UK)
Zaman formatı
km/l
12h
24h
Ekran koruyucu
Açık
Kapalı
Gösterge ekranı, belirli bir süreden fazla işlevsiz
kaldığında yavaşça kapatılır ve bu seçenek
seçilmişse boş ekran gösterilir.
Gösterge ekranının herhangi bir düğmesi veya
kumandalar çalıştırıldığında mevcut ekran tekrar gösterilir.
Lisan
Menü metinlerinin dilini seçer.
16
Yardım metni göster
MPG (US)
l/100km
Sıcaklık birimi
Santigrat
Fahrenheit
Dış sıcaklığı gösterme birimini ve klima
kumanda sisteminin ayarını seçer.
Ses şiddeti seviyesi
Ön park yardımı ses şiddeti
Arka park yardımı ses şiddeti
Zil sesi şiddeti
Sistem opsiyonlarını reset et
Sistem opsiyonları öğesindeki tüm menülere, orijinal fabrika ayarları verilmiştir.
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 11)
MY CAR
MY CAR - Klima kontrolü ayarları
MY CAR menü kaynağındaki klima ayarları menü
seçeneği fan ayarı ve iç hava dolaşımı gibi fonksiyonları yürütür.
İç hava kalite sistemi
Açık
Kapalı
MY CAR Bilgi
MY CAR menüsündeki Bilgi menüsü seçeneği,
Anahtar adedi ve VIN numarası gibi fonksiyonları
içerir.
Klima ayarları
Klima ayarlarının reset edilmesi
Bilgi
Otomatik fan ayarı
Klima ayarları öğesindeki tüm menülere, orijinal fabrika ayarları verilmiştir.
Anahtar adedi
Normal
Yüksek
Düşük
Dolaşımlı hava zamanlayıcısı
Açık
Kapalı
Otom. arka cam ısıtması
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 11)
VIN numarası
DivX® VOD kodu
Araçta Bluetooth yazılım versiyonu
İlgili bilgiler
•
•
MY CAR (s. 10)
MY CAR - menü seçenekleri (s. 11)
Açık
Kapalı
Direks. simidi ısıtma. otom. aktifleştir.
Açık
Kapalı
Sür. koltuğu ısıtması otom. aktifleştir.
Açık
Kapalı
17
INFOTAİNMENT
INFOTAİNMENT
Infotainment
Audyssey MultEQ*
Ses ve medya sistemi, radyo (s. 28), medya
oynatıcı (s. 38) ve ayrıca cep telefonu*
(s. 53) ile iletişim kurma seçeneğinde oluşur.
Bilgiler orta konsolun üst kısmında 5 inçlik bir
ekranda* sunulur. Fonksiyonlar direksiyon simidindeki düğmelerden, ekranın altındaki orta konsoldan ya da bir uzaktan kumanda* (s. 62) ile
kontrol edilebilir.
Bilgi-eğlence sistemi devredeyken motor kapatılırsa, anahtarın I anahtar konumuna veya üzeri bir
konuma getirildiği bir sonraki seferde otomatik
olarak devreye girer ve motor kapatıldığı zamanki
kaynaktan (örneğin radyo) çalmaya devam eder
(Anahtarsız giriş sistemlerinde* sürücü kapısının
kapatılması gerekir).
Infotainment sistemi, On/Off düğmesine basılmak suretiyle uzaktan kumanda anahtarı kontakta
olmaksızın bir seferde 15 dakika süresince kullanılabilir.
Marş esnasında infotainment sistemi geçici olarak kapatılır ve motor çalıştığında kaldığı yerden
çalışmaya devam eder.
Infotainment - genel bakış
Ses ve medya sisteminin farklı parçalarına genel
bakış.
Dünya kalitesinde ses deneyimi sağlamak amacıyla sesin geliştirilmesi ve hassas bir biçimde
ayarlanması sırasında Audyssey MultEQ sistemi
kullanılmıştır.
AUX ve USB* girişleri, harici ses kaynakları
(s. 45) için (örn. iPod®).
Direksiyon simidi tuş takımı*.
5 inç ekran.
Orta konsol kontrol paneli.
DİKKAT
Motor kapatıldıktan sonra bilgi-eğlence sistemi kullanılırsa, uzaktan kumanda anahtarı
kontak anahtarından çıkartın. Bu sayede pilin
gereksiz yere boşalması önlenir.
20
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Infotainment - sistemin çalıştırılması
yonları1 veya bölümler2 arasında geçiş yapar.
Uzun basma disk parçalarını hızlı sarar ya da
bir sonraki kullanılabilir radyo istasyonunu
arar.
Infotainment sistemine orta konsoldan ve kısmen
de direksiyon simidindeki düğmelerden kumanda
edilir. Bilgiler, orta konsolun üst kısmındaki
ekranda gösterilir.
SOUND - ses ayarlarına (bass, treble, vs.)
erişmek için basın. Daha fazla bilgi için bkz.
genel ses ayarları (s. 26) .
VOL - ses seviyesini yükseltir veya alçaltır.
ON/OFF/MUTE - kısa basma sistemi
başlatır ve uzun basma (ekran kapanıncaya
kadar) kapatır. Tüm Sensus sisteminin (navigasyon * ve telefon işlevleri* dahil) aynı anda
çalışacağını/kapanacağını unutmayın. Sesi
kesmek (MUTE) için veya kapatılmışsa sesi
açmak için kısaca basın.
Disk takma ve çıkarma yuvası.
Ana kaynaklar - ana kaynağı (örneğin
RADIO, MEDIA) seçmek için basın. Son aktif
kaynak gösterilir (örneğin FM1). RADIO ya
da MEDIA içindeyken ana kaynak düğmesine
basılırsa yeni bir kaynak görüntüsü seçilir.
TEL* veya NAV* modundaysanız ve ana kaynak düğmesine basarsanız sık kullanılanlar
menü seçeneklerinde bir kısayol menüsü
gösterilir.
Kaydırma/hızlı sarma/arama - Kısa
basma disk parçaları, ön ayarlı radyo istas-
1
2
Disk çıkart.
DAB için geçerli değildir.
Sadece DVD disklerinde geçerlidir.
}}
* Seçenek/aksesuar.
21
INFOTAİNMENT
||
OK/MENU - menülerdeki seçimleri kabul
etmek için direksiyon simidindeki başparmak
tekerleğine veya orta konsoldaki düğmeye
basın. Normal görünümdeyseniz ve OK/
MENU düğmesine basarsanız, seçili kaynak
için bir menü görüntülenir (örn. RADIO veya
MEDIA). Açılır menüler olduğunda ekranın
sağ tarafında ok görüntülenir.
TUNE - parçalar/klasörler, radyo ve gösterge* istasyonları, telefon bağlantı kişileri*
arasında geçiş yapmak ya da gösterge ekranı
üstündeki seçeneklerde gezinmek için direk-
22
siyon simidi üstündeki başparmak tekerleğini
ya da orta konsoldaki düğmeyi çevirin.
EXIT - kısa basış menü sisteminde yukarı
yönlendirir, geçerli işlevi keser, telefon çağrılarını keser/reddeder veya girilen karakterleri
siler. Uzun basma normal görüntüye götürür
ya da normal görüntüdeyseniz orta konsolda
bulunan ana kaynak düğmelerinin aynılarına
erişebileceğiniz en üst menü seviyesine (ana
kaynak görüntüsü) dönersiniz (6).
INFO - Ekranda görüntülenebilecek başka
bilgiler varsa kalan bilgileri görmek için INFO
düğmesine basın.
Ön ayar düğmeler, numara ve harflerin girilmesi.
FAV - favori bir ayar için kısayol. Bu düğme
sık kullanılan bir fonksiyon için programlanabilir (örneğin FM, AUX). Daha fazla bilgi için
bkz. favoriler (s. 25).
MUTE - radyo/medya sesini kapatmak veya
kapatılmışsa sesi geri açmak için basın.
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Menüler
Örnek, bir disk oynatıldığında farklı işlevlere gezinmeyi gösterir. (1) Ana kaynak düğmesi, (2) Normal görünüm, (3) Kısayol/Kaynak menüsü, (4) Hızlı menü, (5) Kaynak menüsü.
}}
23
INFOTAİNMENT
||
Ana kaynak düğmesi - ana kaynağı değiştirmek veya etkin kaynaktaki Kısayol/Kaynak
menüsünü göstermek için basın.
Normal görünüm – kaynak için normal mod.
Kısayol/Kaynak menüsü - TEL ve MEDIA
ana kaynaklarındaki (aktif kaynağın ana kaynak düğmesine (1) basarak erişilir) sık kullanılan menü seçeneklerini gösterir.
Hızlı menü - TUNE döndürüldüğünde, örneğin disk parçalarını, radyo istasyonunu vs.
değiştirmek için hızlı mod.
Kaynak menüsü - menü navigasyonu için
(OK/MENU düğmesine basarak erişilir).
Görünüm kaynağa, araba donanımına, ayarlara, vs.
bağlıdır.
Bir ana kaynak düğmesine (1) (RADIO, MEDIA,
TEL) basarak ana kaynağı seçin. Kaynak menüleri
arasında gezinmek için TUNE, OK/MENU, EXIT
ya da ana kaynak düğmesi (1) kumandalarını kullanın.
Kullanılabilir işlevler için bkz. Infotainment menüye genel bakış (s. 64).
24
INFOTAİNMENT
Favoriler
•
Sık kullanılan fonksiyonları favori olarak kaydedin
(s. 25) . Kaydedilebilecek olası fonksiyonlar
arasında radyo, medya, geri vites kamerası ve
ayrıca saat, kapı aynaları ve kilitler gibi aracın
fonksiyonlarının çoğunun yer aldığı MY CAR
menü kaynağı yer almaktadır. Ardından FAV düğmesine basılarak fonksiyona kolayca erişilebilir.
MEDIA modunda:
•
•
•
•
•
•
DAB1*/DAB2*
DISC
USB*
iPod®*
Bluetooth®*
AUX
TV*
Aynı zamanda MY CAR, CAM* ve NAV* için bir
favori seçmek ve kaydetmek de mümkündür.
Favoriler aynı zamanda MY CAR altında da seçilip
kaydedilebilir.
Favori olarak kaydet
Sık kullanılan fonksiyonları favoriler (s. 25) olarak
kaydedin. Ardından, FAV düğmesine (s. 21)
basılarak fonksiyon kolayca başlatılabilir.
Bir fonksiyonu favori olarak kaydetmek için:
1.
Bir ana kaynak seçin (örneğin RADIO,
MEDIA).
2.
Bir dalga boyu veya kaynak seçiniz (FM1,
Disk vs.).
3.
"Sık kullanılanlar menüsü" gösterilene kadar
FAV düğmesine basın ve basılı tutun.
4.
Listeden bir seçenek seçmek için TUNE'u
döndürün ve kaydetmek için OK/MENU'ye
basın.
> Ana kaynak (örneğin RADIO, MEDIA)
aktif olduğunda FAV tuşuna kısaca basarak kaydedilen fonksiyona erişilebilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
FAVdüğmesi, FAV tuşuna basarak sık kullanılan
fonksiyonların kolayca başlatılabilmesi için fonksiyonları kaydetmek üzere kullanılır. Her bir fonksiyon için aşağıdaki gibi bir favori (örneğin
Ekolayzer) seçebilirsiniz:
Infotainment (s. 20)
MY CAR (s. 10)
Radyo (s. 28)
Medya çalar (s. 38)
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment (s. 20)
MY CAR - Araç ayarları (s. 13)
RADIO modunda:
•
•
3
AM3
FM1/FM2
V60 Twin Engine ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
* Seçenek/aksesuar.
25
INFOTAİNMENT
Infotainment - ses ayarları
Infotainment - genel ses ayarları
İlgili bilgiler
Ses sistemi, ideal ses üretimi için önceden
kalibre edilmiş olmakla birlikte ihtiyaçlarınıza göre
uyarlanabilir.
Infotainment sistemi için genel ses ayarları.
•
İdeal ses üretimi ayarları
Ses sistemi dijital sinyal işleme yöntemiyle optimum ses üretimi için önceden ayarlanır.
Bu ayarlama işlemi her araç modeli ve ses sistemi
kombinasyonu için hoparlörleri, ses yükselticileri,
yolcu bölmesinin akustiğini, dinleyici konumunu
vs. dikkate alır.
Ayrıca ses kontrolünü, radyo sinyal gücünü ve
araç hızının konumunu dikkate alan dinamik bir
ayar işlemi de vardır.
Bu kullanım kılavuzunda açıklanan kontroller yani
Bas, Tizler ve Ekolayzer sadece ses üretimini
kişisel tercihleri doğrultusunda uyarlayabilmesi
için verilmiştir.
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Ses ayarları (Bas, Tizler vs.) menüsüne erişmek
için SOUND düğmesine (s. 21) basın. SOUND
veya OK/MENU ile seçiminize (örneğin Tizler)
gidin.
TUNE düğmesini döndürerek ayarı ayarlayın ve
OK/MENU ile ayarı kaydedin.
Diğer seçeneklere erişmek için SOUND veya
OK/MENU düğmesine basmaya devam edin:
• Surround* - Açık/Kapalı konumuna ayarlanabilir. Açık olduğunda sistem en iyi ses üretimi için olan ayarı seçer. Normalde daha
sonra gösterge ekranında DPLII ve
gözükür. Kayıt işlemi Dolby Digital teknolojisiyle yapılmışsa yürütme işlemi bu ayarla gerçekleştirilir. gösterge ekranında
gösterilir. Kapalı seçildiğinde 3 kanallı stereo
mevcuttur.
• Bas - Bas seviyesi.
• Tizler - Tiz seviyesi.
• Fader – Ön ve arka hoparlörler arasındaki
balans.
• Balans – Sağ ve sol hoparlörler arasındaki
balans.
• Subwoofer* - Bas hoparlörü seviyesi.
• DPL II-Surround /4 – Surround seviyesi.
4
26
Sadece Surround devredeyken.
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Infotainment - gelişmiş ses ayarları
Ekolayzerin ayarlanması
Ses profilini ayarlama
Radyo ve medyanın ses ayarlarını gereksinimleriniz doğrultusunda uyarlayın.
Farklı radyo frekansları ve TV için ayrı ayrı geçerli
olmak üzere ekolayzerin* ayarlarını yapın ve ses
seviyesini ayarlayın.
Ses profilini* ayarlayın ve ses deneyiminizi ihtiyaçlarınıza göre optimize edin.
Aşağıdaki fonksiyonlar uyarlanabilir:
•
•
•
•
1.
Audio ayarlar'ye erişmek için medya kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye
basın ve Ekolayzer'i seçin.
Ses seviyesinin ayarlanması ve otomatik ses
kontrolü (s. 28)
2.
Harici ses kaynağı iççin ses seviyesinin ayarlanması (s. 48)
TUNE düğmesini döndürerek dalga boyunu
seçin ve OK/MENU'süyle onaylayın.
3.
TUNE düğmesini döndürerek ses değerini
ayarlayın ve OK/MENU öğesiyle onaylayın.
Değiştirmek istediğiniz diğer dalga boyları ile
aynı şekilde devam edin.
Ekolayzerin ayarlanması (s. 27)
Ses profilini ayarlama (s. 27)
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
4.
Ses dağılımı sürücü koltuğu, ön iki koltuk veya
arka koltuklar için optimize edilebilir. Hem ön hem
de arka koltuklarda yolcular varsa önerilen seçenek; her iki ön koltuktur. OK/MENU'ye basarak
ve Audio ayarlar Tını kulisi'i seçerek medya
kaynağının normal görünümündeki seçeneklere
erişin.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - ses ayarları (s. 26)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Ses ayarlarını bitirdiğinizde onaylamak ve normal görünüme geri dönmek için EXIT düğmesine basın.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - gelişmiş ses ayarları (s. 27)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
* Seçenek/aksesuar.
27
INFOTAİNMENT
Ses seviyesinin ayarlanması ve
otomatik ses kontrolü
Yolcu kabinindeki aşırı gürültü için ses dengelemesini ayarlayın.
Radyo
•
AM5 ve FM radyo frekanslarını ve bazı durumlarda dijital radyoyu (DAB)* (s. 36) da dinlemek mümkündür.
Kanal gruplarının saklanması (Koro öğren)
(s. 36)
•
Kanal grubu listesinde gezinme (Takım)
(s. 36)
Önayarlı radyo istasyonları (s. 31)
Müzik sistemi, aracın hızına bağlı olarak ses seviyesini artırmak suretiyle yolcu kabinindeki rahatsız
edici gürültüleri bastırır. Telafi etme seviyesi
düşük, orta, yüksek veya kapalı olarak ayarlanabilir. Medya kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basarak ve ardından Audio
ayarlar Ses şiddeti dengelemesi'i seçerek
seviyeyi etkinleştirin.
•
•
•
•
•
•
•
İlgili bilgiler
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - gelişmiş ses ayarları (s. 27)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Radyo fonksiyonlarının kumandaları.
Radyonun çalıştırılması için bkz. Sistemin çalıştırılması (s. 21).
•
•
•
Radyo programı türleri (PTY) (s. 34)
Radyo metni (s. 34)
DAB'dan DAB'a bağlantı (s. 37)
Dijital radyo (DAB)* - dalga boyu (s. 37)
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal (s. 37)
Dijital radyo (DAB)* - sıfırlama (s. 38)
Menüye genel bakış - AM (s. 65)
Menüye genel bakış - FM (s. 65)
Menüye genel bakıp - Dijital radyo (DAB)*
(s. 66)
AM5/FM radyo
•
•
•
•
•
Radyonun ayarlanması (s. 29)
Önayarlı radyo istasyonları (s. 31)
RDS fonksiyonları (s. 32)
Radyo programı türleri (PTY) (s. 34)
Radyo metni (s. 34)
Dijital radyo* (DAB)
•
5
28
Dijital radyo (DAB)* (s. 36)
V60 Twin Engine ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Radyonun ayarlanması
Otomatik radyo ayarı
Radyo istasyonu listesi*
Radyo, halihazırda aldığı radyo istasyonlarından
en güçlü sinyale sahip olanların yer aldığı bir
radyo istasyonu listesini* (s. 29) otomatik olarak derler. otomatik (s. 29) veya manuel
(s. 30) radyo ayarlama fonksiyonunu etkinleştirmek mümkündür.
Sonraki/önceki uygun istasyonu arar.
Radyo, halihazırda aldığı radyo istasyonlarından
en güçlü sinyale sahip olanların yer aldığı bir
radyo istasyonu listesini otomatik olarak derler.
Bu şekilde radyo istasyonlarını ve frekanslarını
bilmediğiniz bir alanda giderken bir istasyon bulmanız sağlanır.
DİKKAT
Sinyal alımı sinyalin gücüne ve kalitesine bağlıdır. Sinyal aktarımı yüksek binalar veya vericinin çok uzakta olması gibi nedenlerden dolayı
bozulabilir. Ülke içerisinde bulunduğunuz yer
de kapsam seviyesini etkileyebilir.
1.
RADIO seçeneğine basın, istenen dalga
boyu (örn. FM1) gösterilinceye kadar TUNE
seçeneğini çevirin, OK/MENU seçeneğine
basın.
2.
Orta konsoldaki (veya direksiyon simidi tuş
/
tuşuna basın. Radyo
takımındaki*)
bir sonraki/bir önceki istasyonu arar.
Listeye gitmek için bir istasyon seçin:
1.
İstenen dalga boyunu (örneğin FM1) seçin.
2.
TUNE düğmesini herhangi bir yönde tek bir
adım döndürün. Bu şekilde bölgedeki tüm
istasyonların listesi gösterilir. Halihazırda
ayarlı istasyon listede daha büyük harflerle
gösterilir.
3.
Listeden bir istasyonu seçmek için TUNE
düğmesini herhangi bir yönde döndürün.
4.
OK/MENU'ye basarak tercihinizi onaylayınız.
}}
* Seçenek/aksesuar.
29
INFOTAİNMENT
DİKKAT
•
Listede seçilen dalga boyundaki tüm
radyo istasyonlarının bir listesi değil,
sadece güncel olarak alınan istasyonlar
görünür.
•
Dinlenmekte olan istasyonun sinyali zayıf
ise, bu durumda istasyon listesini güncellemek mümkün olmayabilir. Bu durumda,
INFO düğmesine basarak (görüntü ekranında istasyon listesi görünüyor olmalı)
manuel ayara geçin ve bir frekans ayarlayın. Ekranda artık istasyon listesi görünmüyorsa, listeye yeniden bakmak için
TUNE düğmesini her iki yönde bir adım
döndürün ve geçmek için INFO üzerine
basın.
Liste bir kaç saniye geçtikten sonra gösterge
ekranından kaybolur.
İstasyon listesi artık mevcut değilse TUNE düğmesini herhangi bir yönde bir adım döndürün ve
elle ayara (s. 30) geçmek için (veya elle ayardan
İstasyon listesi fonksiyonuna geri dönmek için)
orta konsoldaki INFO düğmesine basın.
30
Manuel radyo ayarı
Radyo, otomatik olarak bir radyo istasyonu listesi* (s. 29) derler, ancak radyo ayarını manuel
olarak yapmak da mümkündür.
Fabrika ön ayarı, TUNE düğmesini döndürdüğünüzde bölgenizdeki en kuvvetli istasyonların listesini göstermek şeklindedir. Radyo istasyonu listesi gösterildiğinde, manuel ayarlamaya geçmek
için orta konsoldaki INFO düğmesine basın. Bu
şekilde seçilen dalga boyundaki mevcut tüm
radyo frekanslarının mevcut listesinden bir frekans seçebilirsiniz. Başka bir deyişle elle aramada
TUNE düğmesini bir kademe döndürürseniz frekans örneğin 93,3'den 93,4 MHz'e değişir.
Bir istasyonu elle seçmek için:
1.
RADIO düğmesine basın, istenen dalga boyu
(örn. FM1) gösterilinceye kadar TUNE seçeneğini çevirin, OK/MENU seçeneğine basın.
2.
Bir frekansı seçmek için TUNE düğmesini
döndürün.
DİKKAT
Cihaz fabrikada, radyonun arabayı sürdüğünüz
yerdeki istasyonları otomatik olarak arayacağı
şekilde ayarlanmıştır ("Radyo istasyonu listesi" bölümüne bakın).
Fakat manuel ayar moduna geçtiyseniz
(ekranda istasyon listesi görünürken orta konsoldaki INFO düğmesine basarak), radyoyu
ilerde tekrar çalıştırdığınızda, radyo manuel
ayar işlevi ile çalışır. Yeniden "Radyo istasyonu listesi" işlevine dönmek için, TUNE düğmesini bir adım döndürün (istasyon listesinin
tamamına bakmak için) ve INFOdüğmesine
basın.
Ekranda istasyon listesi görünmeden INFO
düğmesine bastığınızda, INFO etkinleşir. Bu
işlev ile ilgili ayrıntılı bilgiler için, bkz. Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21).
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Önayarlı radyo istasyonları
Sık kullanılan radyo istasyonları, basit bir şekilde
seçilebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla ideal
olarak önayarlara kaydedilirler.
Ön seçimli kanalların bir listesi, ekranda* gösterilebilir. AM/FM kaynağının normal görünümünde,
işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU 'ye basın ve Ön ayarlı istasyonları
göster'i seçin.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Dijital radyo* (DAB)
Dalga boyu başına 10 istasyon ayarı kaydedilebilir. DAB'de ayar için 2 hafıza vardır: DAB1 ve
DAB2. Ön ayarları, istediğiniz ön ayar düğmesini
uzun basarak kaydedebilirsiniz; daha fazla bilgi
için yukarıdaki FM radyo bölümüne bakın. Kayıtlı
kanallar önayar düğmeleri kullanılarak seçilebilir.
Radyo istasyonu ön seçimleri.
AM6/FM radyo
Her dalga boyu için 10 kanal kaydedilebilir (örn.
FM1).
Kayıtlı kanallar önayar düğmeleri kullanılarak seçilebilir.
1.
Bir istasyona geçin (bkz. Radyonun ayarlanması (s. 29)).
2.
Kanal düğmelerinden birini birkaç saniye
basılı tutun, bu esnada ses kesilir ve kanal
kaydedildiğinde ses geri gelir. Kanal düğmesi
artık kullanılabilir.
6 V60
Önayar, bir kanal içerir ancak alt kanal içermez.
Bir alt kanal çalınıyorsa ve bir önayar kayıtlıysa
sadece ana kanal kaydedilir. Bu, alt kanalların
geçici olmasından kaynaklanır. Önayarı geri
almayı bir dahaki deneyişinizde alt kanalı içeren
kanal çalınacaktır. Önayar, kanal listesine bağlı
değildir.
Ön seçimli kanalların bir listesi, ekranda* gösterilebilir. DAB kaynağının normal görünümünde,
işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU 'ye basın ve Ön ayarlı istasyonları
göster 'i seçin.
DİKKAT
Ses sistemine ait DAB sistemi DAB standardındaki tüm fonksiyonları desteklemiyor.
Twin Engine ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
* Seçenek/aksesuar.
31
INFOTAİNMENT
RDS fonksiyonları
RDS radyonun otomatik olarak en güçlü vericiye
geçmesine izin verir. RDS örneğin trafik bilgilerini
(TP) almanıza olanak tanır.
RDS (Radio Data System) - FM vericileri bir ağ
içinde birbirlerine bağlar. Böyle bir ağdaki bir FM
vericisi bir RDS radyosuna aşağıdaki fonksiyonları
veren bilgiler gönderir:
•
Yayın zayıf bir alanda ise, otomatik olarak
daha kuvvetli bir vericiye geçilir.
•
Trafik bilgileri veya haberler gibi program
biçimleri aranır.
•
Güncel radyo programlarının gönderdiği
metin mesajlarını alır.
DİKKAT
Bazı radyo istasyonları RDS kullanmaz veya
işlevinin sadece seçili parçalarını kullanır.
İstenen türde bir program bulunduğunda radyo,
halihazırda kullanımda olan müzik sistemi kaynağını keserek istasyon değiştirebilir. Mesela, CDçalar kullanımdaysa, duraklatılır. Araya giren yayın
önceden ayarlanmış ses düzeyi (s. 34) ile tekrar
çalınır. Ayarlanan program türünün yayını kesildiğinde radyo daha önceki ses kaynağına ve ses
seviyesine geri döner.
Alarm (ALARM!) trafik bilgisi (TP) ve haberin
(NEWS) program fonksiyonları öncelik sırasına
göre birbirinin yayınlarını keserler ve en yüksek
32
öncelik alarmındır. Daha başka program yarıda
kesme ayarları (EON Uzak veya EON Yerel) için
bkz EON (s. 33). Yarıda kesilen müzik kaynağına geri dönmek için EXIT'e basın, mesajı silmek
için OK/MENU'ye basın.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Kaza ve afet durumunda alarmlar (s. 32)
Radyo metni (s. 34)
Otomatik radyo frekansı güncelleme (AF)
(s. 35)
Bölgesel radyo programları (REG) (s. 35)
RDS fonksiyonlarının sıfırlanması (s. 35)
Kaza ve afet durumunda alarmlar
Radyo fonksiyonu ciddi kazaları ve felaketleri
haber vermek için kullanılır.
Bir alarm mesajı iletildiğinde gösterge ekranında
ALARM! mesajı görüntülenir.
Alarm geçici olarak kesilemez veya devre dışı
bırakılamaz.
İlgili bilgiler
•
RDS fonksiyonları (s. 32)
INFOTAİNMENT
Trafik bilgisi (TP)
Gelişmiş Diğer Ağlar (EON)
Haber yayınları
Bu fonksiyon, ayarlı bir radyo istasyonunun RDS
ağı dahilinde yayın yapan trafik bilgilerinin öncelikli olarak dinlenmesine olanak tanır.
EON, çok fazla bölgesel radyo istasyonunun
bulunduğu yerleşim alanlarında faydalıdır. Araç
ve radyo istasyonu vericisi arasındaki mesafenin
program fonksiyonlarının ne zaman geçerli ses
kaynağını yarıda keseceğini belirlemesine olanak
tanır.
Bu fonksiyon, ayarlı bir radyo istasyonunun RDS
ağı dahilindeki haber yayınlarının öncelikli olarak
dinlenmesine olanak tanır.
TP sembolü fonksiyonun devrede olduğunu gösterir. Kanal istasyonu trafik bilgisi gönderebiliyorsa gösterge ekranında TP parlak bir şekilde
yakılarak gösterilir, aksi takdirde TP gri renklidir.
FM kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, OK/MENU'ye
basın ve 'i seçin. TP.
–
Seçilen istasyon/tüm istasyonlardan TP
Radyo sadece seçilen istasyondan gelen trafik
bilgileri için veya RDS ağı içerisindeki tüm istasyonlar için yarıda keser.
FM kaynağını normal görünümde değiştirmek
için, OK/MENU'ye basın ve Geliştirilmiş
ayarlar TP favori ayarla'i seçin.
–
İlgili bilgiler
•
7
–
RDS fonksiyonları (s. 32)
Etkinleştirmek/etkisizleştirmek için FM kaynağının normal görünümünde OK/MENU'e
basın ve Geliştirilmiş ayarlar EON altındaki seçeneklerden birini seçin:
• Yerel – sadece verici istasyon yakında ise
araya girer.
• Uzak7 - ayarında verici istasyon çok uzakta
ise, radyo istasyonu yoğun atmosferik parazitlere rağmen araya girer.
İlgili bilgiler
•
NEWS sembolü fonksiyonun devrede olduğunu
gösterir.
–
FM kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, OK/MENU'ye
basın ve Haberler ayarları Haberler'i
seçin.
Seçilen istasyon/tüm istasyonlardan
haberler
Radyo sadece seçilen istasyondan gelen haberler
için veya RDS ağı içindeki tüm istasyonlar için
yarıda keser.
–
RDS fonksiyonları (s. 32)
FM kaynağını normal görünümde değiştirmek
için, OK/MENU'ye basın ve Haberler
ayarları Haberler favorisi ayarla'i seçin.
İlgili bilgiler
•
RDS fonksiyonları (s. 32)
Fabrika ayarları.
33
INFOTAİNMENT
Radyo programı türleri (PTY)
PTY fonksiyonu, Pop Music (Pop Müzik) ve
Serious Classical Music (Ciddi Klasik Müzik)
gibi bir veya daha fazla radyo programı türü seçmek için kullanılabilir. Bir program türünü seçtikten sonra, sadece bu tür yayın yapan kanallar
arasında gezinilebilir.
PTY, DAB radyo için seçilebilir. Fonksiyon etkinken ekranda PTY sembolü görüntülenir. Bu fonksiyon, ayarlanmış bir istasyonun RDS ağı içerisinde tüm program türlerini iletilebilmesini sağlar.
Araya giren radyo programı türleri
için ses kumandası (PTY)
Araya giren program türleri, örneğin NEWS veya
TP, her bir program türü için seçilmiş ses seviyesinde duyulur. Ses seviyesi program araya girerken ayarlanmışsa yeni seviye bir sonraki program
araya girişine kadar kaydedilir.
Radyo metni
Bazı RDS istasyonları program içeriği, sanatçılar,
vs hakkında bilgi yayınlarlar. Bu bilgiler gösterge
ekranında görüntülenebilir8. FM ve DAB radyo
için radyo metni görüntülenebilir.
FM radyo için radyo metni
–
İlgili bilgiler
•
•
Radyo programı türleri (PTY) (s. 34)
RDS fonksiyonları (s. 32)
DİKKAT
DAB radyo için PTY
Bir seferde "Radyo tekstini göster" ve "Ön
ayarlı istasyonları göster" fonksiyonlarından sadece biri etkinleştirilebilir. Bunlardan
biri etkin durumda iken, diğeri etkinleştirilirse,
önceki işlev otomatik olarak devre dışı kalır.
Her iki fonksiyon da devre dışı bırakılabilir.
DAB kaynağının normal görünümünde önce
OK/MENU ve sonra PTY filtresi'e basılarak
program türü seçilir. Bu moddan aşağıdaki gibi
çıkınız:
EXIT düğmesine basınız.
> PTY etkinleştirildiğinde gösterge ekranında bir ibare gösterilir.
–
Bazı durumlarda DAB radyo, PTY modundan
çıkacaktır, bkz. DAB'dan DAB'a bağlantı (s. 37).
FM/DAB kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Radyo tekstini
göster'i seçin.
İlgili bilgiler
•
•
RDS fonksiyonları (s. 32)
Dijital radyo (DAB)* (s. 36)
İlgili bilgiler
•
Araya giren radyo programı türleri için ses
kumandası (PTY) (s. 34)
•
RDS fonksiyonları (s. 32)
8
34
Sadece 7 inç ekranlı araçlar.
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Otomatik radyo frekansı güncelleme
(AF)
Fonksiyon, ayarlanan radyo istasyonu için otomatik olarak en iyi frekansı seçer.
En iyi frekansı bulabilmek için bu fonksiyonun
istisnai durumlarda tüm FM dalgaboyunu taraması gerekebilir.
–
FM kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, OK/MENU'ye
basın ve Geliştirilmiş ayarlar Alternatif
frekans'i seçin.
İlgili bilgiler
•
Bölgesel radyo programları (REG)
RDS fonksiyonlarının sıfırlanması
Bu fonksiyon radyonun sinyal gücü çok düşük
olsa bile bölgesel bir vericiyle devam etmesini
sağlar.
Tüm radyo ayarları orijinal fabrika ayarlarına geri
çevrilebilir.
REG sembolü fonksiyonun devrede olduğunu
gösterir.
–
FM kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için, OK/MENU'ye
basın ve Geliştirilmiş ayarlar REG'i
seçin.
–
FM kaynağını normal görünümde sıfırlamak
için, OK/MENU'ye basın ve Geliştirilmiş
ayarlar Tüm FM ayarları reset'i seçin.
İlgili bilgiler
•
RDS fonksiyonları (s. 32)
İlgili bilgiler
•
RDS fonksiyonları (s. 32)
RDS fonksiyonları (s. 32)
35
INFOTAİNMENT
Dijital radyo (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) radyo için bir
dijital yayın sistemidir. Araç DAB, DAB+ ve DMB
destekler.
DİKKAT
Tüm bölgelerde DAB için kapsama mevcut
değildir. Kapsama yok ise, görüntü ekranında
Kapsama dışı mesajı görünür.
Servis ve Koro
•
Servis- Kanal, radyo kanalı (sadece ses servisleri sistem tarafından desteklenir).
•
Koro - Aynı frekanstaki radyo kanallarının bir
koleksiyonu.
İlgili bilgiler
•
36
Kanal gruplarının saklanması (Koro
öğren)
Kanal grubu listesinde gezinme
(Takım)
Dijital radyo (DAB) için kanal gruplarının depolanması (Topluluk öğrenme).
Dijital radyo (DAB) için kanal grubu listesinde
(Takım) gezinme.
Araç yeni bir yayın alanına doğru hareket ettiğinde alandaki mevcut kanal gruplarının programlanması gerekli olabilir.
Kanal grubu listesinde gezinmek veya listeye erişmek için TUNE düğmesini döndürün. Koronun adı
gösterge ekranının üst kısmında görüntülenir.
Yeni Koroya geçerken ad yeni bir ada dönüşür.
Kanal gruplarının programlanması ile tüm mevcut
kanal gruplarının güncellenmiş bir listesi oluşturulur. Liste otomatik olarak güncellenmez.
Kanal grubu listesinde gezinme (Takım)
(s. 36)
•
•
•
•
•
•
•
•
Radyo (s. 28)
Önayarlı radyo istasyonları (s. 31)
İlgili bilgiler
1.
•
2.
TUNE düğmesini herhangi bir yönde bir adım
döndürün.
> Mevcut kanal gruplarının listesinde
Topluluk öğrenme gösterilir.
Dijital radyo (DAB)* (s. 36)
Radyo programı türleri (PTY) (s. 34)
Programlama işlemi EXIT ile iptal edilebilir.
İlgili bilgiler
Radyo metni (s. 34)
•
•
Dijital radyo (DAB)* - dalga boyu (s. 37)
•
•
Kanal gruplarının saklanması (Koro öğren)
(s. 36)
OK/MENU düğmesine basınız.
> Yeni programlama işlemi başlatılır.
Radyo programı türleri (PTY) (s. 34)
DAB'dan DAB'a bağlantı (s. 37)
Servis - Bulundukları kanal grubundan
bağımsız olarak kanalları gösterir. Liste, program tipi (PTY filtresi) seçimi kullanılarak da
filtrelenebilir, bkz. Radyo programı türleri
(PTY) (s. 34).
DAB kaynağını normal görünümünde programlamak için, OK/MENU'ye basın ve Topluluk
öğrenme'i seçin. Programlama işlemi aşağıdaki
şekilde de gerçekleşebilir:
Kanal gruplarının saklanması (Koro öğren)
(s. 36)
•
•
Dijital radyo (DAB)* (s. 36)
Kanal grubu listesinde gezinme (Takım)
(s. 36)
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal (s. 37)
Dijital radyo (DAB)* - sıfırlama (s. 38)
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
DAB'dan DAB'a bağlantı
Dijital radyo (DAB)* - dalga boyu
Dijital radyo (DAB)* - alt kanal
DAB'dan DAB'a bağlantı, DAB radyonun kötü
alışı olan ya da hiç olmayan bir kanaldan daha iyi
alışı olan başka bir kanal grubunda aynı kanala
geçebileceği anlamına gelir.
DAB, Band III dalga boyunda iletilir.
İkincil bileşenler genellikle alt kanal olarak adlandırılır. Bunlar geçicidir ve örn. ana programın
diğer dillere çevirilerini içerebilir.
Tüm kanal grupları bulunmayabilir.
–
Kanal grubunu değiştirirken belli bir gecikme olabilir. Mevcut kanalın yayını kesildiğinde başka bir
kanala geçerken kısa bir sessizlik olabilir.
–
DAB kaynağını normal görünümde etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Geliştirilmiş ayarlar
DAB bağlantısı'i seçin.
DAB kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basılarak ve sonra
Geliştirilmiş ayarlar DAB bandı seçilerek dalgaboyları etkinleştirilebilir/etkisizleştirilebilir.
İlgili bilgiler
•
Dijital radyo (DAB)* (s. 36)
Bir veya daha fazla kanalda yayın yapılırsa gössimterge ekranındaki kanal adının solunda
gesi gösterilir. Alt kanal, gösterge ekranındaki
kanal adının solunda görünen - simgesiyle belirtilir.
Alt kanallara erişmek için
düğmesine basın.
Alt kanallara sadece seçilen ana menüden erişilebilir ve seçilmeksizin başka bir kanal üzerinden
erişilemez.
–
DAB kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basılarak ve sonra
Geliştirilmiş ayarlar Alt kanallar seçilerek alt kanalların gösterilmesi etkinleştirilebilir/etkisizleştirilebilir.
* Seçenek/aksesuar.
37
INFOTAİNMENT
Dijital radyo (DAB)* - sıfırlama
Medya çalar
CD/DVD*
Tüm DAB ayarları orijinal fabrika ayarlarına geri
çevrilebilir.
Medya oynatıcı CD/DVD* diskleri(s. 38) disklerden ve AUX/USB* girişi(s. 45) vasıtasıyla
harici olarak bağlanan ses kaynaklarından ses ve
videoları oynatabilir veya Bluetooth® vasıtasıyla
harici cihazlardan kablosuz olarak ses dosyalarını
oynatabilir. Bazı medya çalarlar ve Bluetooth®
üzerinden bir cep telefonu* ile iletişim kurma
seçeneğine sahiptir.
Medya çalar (s. 38), önceden kaydedilmiş ve
yazdırılmış CD/DVD disklerini oynatabilir.
–
Sıfırlama DAB kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basarak ve ardından
Geliştirilmiş ayarlar Tüm DAB ayarları
reset'i seçerek yapılır.
İlgili bilgiler
•
Dijital radyo (DAB)* (s. 36)
Medya çalar aşağıdaki türde disk ve dosyaları
destekler ve oynatabilir:
•
•
•
•
Ön kayıtlı CD diskleri (Müzik CDsi).
Ses ve/veya video dosyalarıyla yazılmış CD
diskleri.
Ön kayıtlı DVD video diskleri.
Ses ve/veya video dosyalarıyla yazılmış DVD
diskleri.
Desteklenen dosya formatları hakkında daha fazla
bilgi için, bkz. uyumlu dosya formatları (s. 44).
İlgili bilgiler
Medya oynatıcı için kumandalar.
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
•
DVD* video disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 42)
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 39)
Medya oynatıcının çalıştırılması için bkz. Sistemin
çalıştırılması (s. 21).
İlgili bilgiler
•
•
•
•
38
Infotainment (s. 20)
Bluetooth®* Medyası (s. 49)
Uzaktan kumanda* (s. 62)
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
(s. 44)
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve
menülerde gezinme
Oynatma ve menülerde gezinme temel bilgisi için
bkz. Sistemin çalıştırılması, (s. 21). Daha ayrıntılı
bir açıklama için aşağı bakın.
Bir disk oynatımını başlatma
Medya kaynağının normal görünümünde MEDIA
düğmesine basın, Disk gösterilinceye kadar
TUNE'u çevirin ve OK/MENU'ye basın. Medya
çalarda bir disk varsa disk oynatımı otomatik olarak başlatılır aksi takdirde gösterge ekranında
Disk tak ibaresi gösterilir. Bir diski, diskin üst
tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin. Disk otomatik olarak çalınır.
Oynatıcının içine ses/video dosyaları yazılmış bir
disk yerleştirilmişse diskin klasör yapısının yüklenmesi gerekir. Diskin kalitesine ve içerdiği bilgi
miktarına bağlı olarak çalmaya başlaması biraz
zaman alabilir.
Disk çıkart
Diski çıkartmak için çıkart düğmesine (s. 21)
basın.
Oynatmayı duraklatma (duraklat)
İlgili bilgiler
Ses düzeyi tamamen kısıldığında veya MUTE düğmesine basıldığında, ortam yürütücüsü duraklatılır.
Ses düzeyi artırıldığında veya MUTE düğmesine
tekrar basıldığında, ortam yürütücüsü başlar. 9
menü sistemi üzerinden OK/MENU'ye basarak
ve Çal/Duraklat'i seçerek de duraklatmak mümkündür.
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
•
DVD* video disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 42)
•
•
Hızlı ileri/geri sardırma (s. 41)
•
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının
rasgele seçilmesi (s. 41)
•
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
(s. 44)
DİKKAT
Video film sadece araba dururken oynatılabilir.
Aracın hızı 8 km/saat'in üzerinde ise, görüntü
ekranında resim bulunmaz ve Sürüş
esnasında resim mevcut değil gösterilir,
fakat ses duyulur. Arabanın hızı yaklaşık 6
km/saat'in altına düştüğünde, resim yeniden
görünür.
Müzik/video dosyaları içeren kaydedilmiş
disklerin oynatılması ve menülerde gezinme*
(s. 40)
Diskteki bir parçayı veya müzik dosyasını
tarama (s. 41)
DİKKAT
Prodüksiyon şirketleri tarafından kopya korumalı olarak satılan veya özel olarak kopyalanmış ses dosyaları medya oynatıcı tarafından
okunamaz.
Bir disk yaklaşık 12 saniye boyunca çıkık vaziyette bekler, süre sonunda güvenlik nedeniyle
oynatıcıya geri alınır.
9
CD Sesinde geçerli değildir.
* Seçenek/aksesuar.
39
INFOTAİNMENT
Müzik/video dosyaları içeren
kaydedilmiş disklerin oynatılması ve
menülerde gezinme*
Müzik/video dosyaları içeren kaydedilmiş disklerin oynatılması ve menülerde gezinme.
DİKKAT
Video film sadece araba dururken oynatılabilir.
Aracın hızı 8 km/saat'in üzerinde ise, görüntü
ekranında resim bulunmaz ve Sürüş
esnasında resim mevcut değil gösterilir,
fakat ses duyulur. Arabanın hızı yaklaşık 6
km/saat'in altına düştüğünde, resim yeniden
görünür.
DİKKAT
Prodüksiyon şirketleri tarafından kopya korumalı olarak satılan veya özel olarak kopyalanmış ses dosyaları medya oynatıcı tarafından
okunamaz.
Müzik dosyalarının
simgesi, video dosyalasimgesi ve klasörlerin
simgesi
rının
vardır.
Bir dosyanın oynatılması tamamlandığında
oynatma işlemi söz konusu klasördeki diğer dosyalarla (aynı türden olan) devam eder. Geçerli klasördeki bütün dosyaların oynatımı tamamlandı10
40
ğında dosya değişimi10 otomatik olarak gerçekleşir. Bu sistem medya çalara sadece ses dosyaları
veya video dosyaları içeren bir disk yerleştirildiğinde ayarları otomatik olarak algılayıp değiştirir
ve sonrasında bu dosyaları oynatır. Ancak medya
çalara içerisinde karışık olarak ses ve video dosyaları bulunan bir disk yerleştirildiğinde sistem
ayarı değiştirmez bunun yerine aygıt önceki dosya
türünde oynatım yapmaya devam eder.
•
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının
rasgele seçilmesi (s. 41)
•
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
(s. 44)
•
DivX® Video On Demand* (s. 43)
Klasörü tekrar et
Bu fonksiyon bir dosyadaki parçaları tekrar tekrar
oynatabilmeyi mümkün kılar. En son dosya oynatıldıktan sonra ilk parçanın oynatımı tekrar başlar.
1.
OK/MENU komutuna basınız
2.
TUNE düğmesini Klasörü tekrarla konumuna döndürün
3.
Bu işlevi devreye sokmak/devreden çıkarmak
için OK/MENU düğmesine basın.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
•
DVD* video disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 42)
•
•
Hızlı ileri/geri sardırma (s. 41)
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 39)
Diskteki bir parçayı veya müzik dosyasını
tarama (s. 41)
Klasör tekrarla devreye sokulursa bu durum gerçekleşmez.
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Hızlı ileri/geri sardırma
Ses ve video dosyalarını hızlı ileri/geri sarmak
mümkündür11.
Ses ve video dosyalarını hızlı ileri/geri sarmak için
/
düğmesini basılı tutun.
Ses dosyalarında hızla ileri/geri gitme tek hızda
yapılırken video dosyaları birkaç farklı hızda ileri/
geri sarılabilir. Video dosyalarında hızla ileri/geri
/
sarma hızını artırmak için ardı ardına
düğmelerine basın. Normal hızda görüntülemeye
geri dönmek için düğmeyi bırakın.
İlgili bilgiler
•
•
•
11
12
13
Diskteki bir parçayı veya müzik
dosyasını tarama
Diskteki parçaların veya müzik
dosyalarının rasgele seçilmesi
Bu fonksiyon diskteki her bir parçanın/müzik
dosyasının ilk on saniyesini oynatır.12
Bu fonksiyon parçaları rasgele sırayla oynatır13.
Seçilen kaynağı taramak için:
Seçilen kaynak için parçaları/müzik dosyalarını
rasgele sıralamada dinlemek için:
1.
Seçili kaynağın normal görünümünde OK/
MENU'ye basın
1.
Seçili kaynağın normal görünümünde
OK/MENU'ye basın
2.
TUNE düğmesini Tara konumuna döndürün
> Her bir disk parçasının veya müzik dosyasının ilk 10 saniyesi oynatılır.
2.
TUNE düğmesini Rastgele konumuna döndürün
3.
3.
Tarama işlevini EXIT tuşuyla iptal edin, oynatılan disk parçası veya müzik dosyasının oynatılması devam eder.
Bu işlevi devreye sokmak/devreden çıkarmak
için OK/MENU düğmesine basın.
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 39)
Harici ses kaynağının oynatılması ve menülerde gezinme* (s. 47)
İlgili bilgiler
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 39)
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 39)
•
Harici ses kaynağının oynatılması ve menülerde gezinme* (s. 47)
•
Harici ses kaynağının oynatılması ve menülerde gezinme* (s. 47)
•
Bluetooth®* Medyası (s. 49)
•
Bluetooth®* Medyası (s. 49)
Yalnızca CD/DVD* diskleri, USB ve iPod® için geçerlidir.
DVD video diskleri için geçerli değildir. AUX/USB girişi üzerinden harici olarak bağlanan ses kaynaklarında bu fonksiyon sadece USB ve iPod® için geçerlidir. Her cep telefonu tarafından desteklenmez.
DVD video diskleri için geçerli değildir. AUX/USB girişi üzerinden harici olarak bağlanan ses kaynaklarında bu fonksiyon sadece USB ve iPod® için geçerlidir. Her cep telefonu tarafından desteklenmez.
* Seçenek/aksesuar.
41
INFOTAİNMENT
DVD* video disklerinin oynatılması
ve menülerde gezinme
DVD video diski menüsünde gezinme
basınız, bu orijinal konuma geri dönülmesini sağlar (herhangi bir seçim yapılmaksızın).
DVD video diski oynatılırken, görüntü ekranında
bir video menüsü açılabilir. Disk menüsü altyazı,
lisan seçimi ve sahne seçimi gibi ilave fonksiyonlara ve ayarlara erişim sağlar.
Bölümler aynı zamanda orta konsoldaki
/
düğmelerine veya direksiyon tuş takımına basılarak ta değiştirilebilir*.
Oynatma ve menülerde gezinme temel bilgisi için
bkz. Sistemin çalıştırılması, (s. 21). Daha ayrıntılı
bir açıklama için aşağı bakın.
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
•
DVD* video disklerinin oynatılmasında
kamera açısı (s. 43)
•
Müzik/video dosyaları içeren kaydedilmiş
disklerin oynatılması ve menülerde gezinme*
(s. 40)
•
•
Hızlı ileri/geri sardırma (s. 41)
•
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının
rasgele seçilmesi (s. 41)
•
Medya çalar - uyumlu dosya formatlar
(s. 44)
İlgili bilgiler
DİKKAT
Video film sadece araba dururken oynatılabilir.
Aracın hızı 8 km/saat'in üzerinde ise, görüntü
ekranında resim bulunmaz ve Sürüş
esnasında resim mevcut değil gösterilir,
fakat ses duyulur. Arabanın hızı yaklaşık 6
km/saat'in altına düştüğünde, resim yeniden
görünür.
DVD video diskinin menüsünde gezinme yukarıdaki resimdeki şekilde orta konsoldaki rakam tuşları kullanılarak gerçekleştirilir.
Bölüm veya başlığı değiştirme
Bölüm listesine erişmek ve aralarında dolaşmak
için TUNE düğmesini döndürünüz (film oynatılıyorsa duraklatılır). Bölüm seçmek için OK/MENU
düğmesine basınız, bu yanı zamanda orijinal
konuma geri dönmenizi sağlar (film yürütülmekteyse yeniden başlatılır). Başlık listesine erişmek
için EXIT düğmesine basınız.
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 39)
Diskteki bir parçayı veya müzik dosyasını
tarama (s. 41)
Başlık listesindeki başlıklar TUNE düğmesi döndürülerek seçilir ve seçim OK/MENU düğmesiyle
onaylanır, bu aynı zamanda bölüm listesine geri
dönülmesini sağlar. Seçimi etkinleştirmek ve başlangıç konumuna dönmek için OK/MENU tuşunu
kullanın. Seçimi iptal etmek için EXIT düğmesine
42
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
DVD* video disklerinin
oynatılmasında kamera açısı
DVD video diski destekliyorsa, fonksiyon belirli
bir sahnenin hangi kamera açısından görüntüleneceğini seçmekte kullanılabilir.
Disk kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Geliştirilmiş ayarlar
Açı'i seçin.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
DivX® Video On Demand*
Görüntü ayarları*
Ortam oynatıcı CD-/DVD diskleri, USB veya
iPod® üzerinden DivX® VOD tipi dosyaları çalmak üzere kaydedilebilir.
Parlaklık ve kontrast için ekran ayarlarını (araç
durgun haldeyken) yapabilirsiniz.
1.
Çalma modunda, OK/MENU'ye basın ve
Görüntü ayarları'i seçin, OK/MENU ile
onaylayın.
Daha fazla bilgi için www.divx.com/vod adresini
ziyaret edin.
2.
TUNE düğmesini ayar seçeneğine döndürün
ve OK/MENU ile onaylayın.
İlgili bilgiler
3.
TUNE düğmesini döndürerek değerini ayarlayın ve OK/MENU'süyle onaylayın.
Kayıt kodu, MY CAR menü sisteminde bulunabilir,
bkz. MY CAR (s. 10).
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
DVD* video disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 42)
Ayarlar listesine geri dönmek için OK/MENU
veya EXIT tuşuna basın.
•
Müzik/video dosyaları içeren kaydedilmiş
disklerin oynatılması ve menülerde gezinme*
(s. 40)
Görüntü ayarları Reset seçeneğiyle fabrika ayarlarına geri döndürülebilir.
•
Harici ses kaynağının oynatılması ve menülerde gezinme* (s. 47)
•
•
İlgili bilgiler
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Infotainment (s. 20)
* Seçenek/aksesuar.
43
INFOTAİNMENT
Medya çalar - uyumlu dosya
formatlar
Medya çalar birçok dosya türünü oynatabilir ve
aşağıdaki tabloda belirtilen formatlarla uyumludur.
CD/DVD diskleri için uyumlu dosya
formatları
DİKKAT
Çift formatlı, iki taraflı diskler (DVD Plus, CDDVD formatı), normal CD disklerden daha
kalın olduğundan, bu disklerin çalınması
garanti edilemez ve işlev hatası oluşabilir.
Bir CD üzerinde MP3 ve CDDA izleri birlikte
bulunuyorsa, MP3'ler dikkate alınmaz.
Ses formatı
mp3, wma, aac, m4a
Video formatı
divx, avi, asf
.avi ve .divx dosya formatları için teknik
veriler
Oynatılacak dosya için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekir:
DivX Versiyonu
3, 4, 5, 5:2
Görüntü
boyutu
32x32-720x576 piksel
Video çerçeve hızı
30 fps'ye kadar
Ortalama 4 Mbps'ye kadar,
maksimum 8 Mbps'ye kadar
(video bit oranı ve ses bit oranı
dahil)
Ses formatı
Müzik CD'si, mp3, wma, aac,
m4a
Toplam kapasite (toplam
bit oranı)
Video formatı
Video CD'si, Video DVD'si, divx,
avi, asf
Ses formatı
USB bağlantısıyla uyumlu dosya
formatları
Aşağıdaki tabloda yer alan ses ve video dosyalarının USB bağlantısı üzerinde oynatımı sistem tarafından desteklenmektedir.
44
.avi ve .divx dosya formatları için ses
teknik değerleri
kHz
kbps
MPEG-1 Tabaka 2
44.1
64–384
48
64–384
16
8–160
22.05
8–160
24
8–160
32
32–320A
44.1
32–320A
48
32–320A
48
64–448
MPEG-2 Tabaka 3 (MP3)
MPEG-1 Tabaka 3 (MP3)
DivX standardı
MP3 (MPEG-1/2 Tabaka 3),
MPEG-1 (Tabaka 2), AC3
(Dolby D)
Ses teknik değerleri için aşağıdaki tabloya bakın
Ses kanalları
(knl)
Format
MP3/MPEG-1 için 2knl, AC3
için 5.1knl
AC3
A
144 kbps'de geçerli değildir.
.asf dosya formatı için teknik veriler
Oynatılacak dosya için aşağıdaki kriterlerin karşılanması gerekir:
Görüntü boyutu
32x32-720x576 piksel
Video çerçeve
hızı
30 fps'ye kadar
Toplam kapasite (toplam bit
oranı)
384 kbs'ye kadar (video bit
oranı ve ses bit oranı dahil)
INFOTAİNMENT
Ses formatı
ITU-T G.726
Ses kanalları
(knl)
1knl
Stereo desteklenmez
Ses örnekleme
oranı
8 kHz
Ses bit oranı
16, 24, 32 veya 40 kbps (8
kHz örnekleme için)
Harici ses kaynağı AUX/USB* girişi
ile
Ses sistemine harici bir ses kaynağı, örneği bir
iPod® veya MP3 çalar bağlanabilir (s. 46).
DVD* video disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 42)
•
Müzik/video dosyaları içeren kaydedilmiş
disklerin oynatılması ve menülerde gezinme*
(s. 40)
•
DİKKAT
CD/DVD* disklerinin oynatılması ve menülerde gezinme (s. 39)
•
Harici ses kaynağının oynatılması ve menülerde gezinme* (s. 47)
Daha uzun olan bir USB taşınabilir bellek
modeli kullanıyorsanız bir USB adaptör kablosu kullanmanız önerilir. Bu, USB girişinin ve
bağlanan USB taşınabilir belleğin mekanik
hasar görmesini önlemek içindir.
USB girişine bağlanmış bir ses kaynağı aracın
ses kumandalarıyla14 çalıştırılabilir. AUX girişiyle
bağlanmış bir aygıt araç tarafından kumanda edilemez.
USB çoğaltıcı
Şarjlı pillere sahip iPod® veya MP3 çalar, USB
bağlantısına bağlanmışsa (kontak açıkken veya
motor çalışıyorsa) şarj edilir.
USB bağlantısına bir USB çoğaltıcısı takarak birden çok USB aygıtını aynı anda bağlanması mümkündür. USB cihazı seçimi normal USB görünümünden OK/MENU düğmesine basılarak ve
sonra USB cihazı seç seçilerek yapılır.
USB hafıza çubuğu
MP3 çalar
Bir USB hafıza çubuğundan faydalanılması için
USB üzerinde sadece müzik dosyaları bulunmalıdır. Sistemin uyumlu müzik dosyalarının haricinde
14
DİKKAT
Sistem USB 2.0 ve FAT32 dosya sistemi ile
uyumlu mobil ortamı destekler ve her klasörde
maksimum 254 alt klasör/dosya olmak üzere
1000 klasör tutabilir. 1000 alt klasör/dosya
tutabilen üst seviye bu duruma bir istisnadır.
İlgili bilgiler
•
şeyler içeren bir depolama aygıtını yüklemesi
daha uzun sürer.
Çoğu MP3 çalar müzik sistemi tarafından desteklenmeyen kendi dosya sistemlerini içerir. Sistemde kullanabilmek için MP3 çalar USB
Sadece USB bağlantısıyla bağlanmış müzik kaynaklarında geçerlidir.
}}
* Seçenek/aksesuar.
45
INFOTAİNMENT
||
Removable device/Mass Storage Device
moduna ayarlanmalıdır.
AUX/USB* girişi üzerinden harici
ses kaynağı bağlama
iPod®
Örneğin iPod® veya MP3 çalar gibi bir harici
müzik kaynağı tünel konsolundaki bağlantı noktalarından herhangi biriyle müzik sistemine bağlanabilir.
Bir iPod®, oynatıcının bağlantı kablosu üzerinden
USB bağlantısı ile şarj edilir ve beslenir.
Sistem, depolama aygıtından dosyaları yüklerken
gösterge ekranında USB okunuyor metni gösterilir. Dosya yapısına ve adedine bağlı olarak yükleme işlemi tamamlanmadan önce bazı gecikmeler olabilir.
DİKKAT
DİKKAT
Sistem aynı zamanda 2005 yılı ve sonrasında
çıkan çoğu iPod® modelini de desteklemektedir.
Sistem sadece iPod® ses dosyalarının kayıttan çalınmasını destekler.
DİKKAT
DİKKAT
iPod®,
USB bağlantısının zarar görmesini engellemek için, USB bağlantısı kısa devre yaparsa
ya da bağlanan bir USB ünitesi aşırı güç tüketiyorsa (bu bağlanan ünite USB standartlarına
uymadığında olabilir) kapatın. Sorun devam
etmiyorsa USB bağlantısı bir sonraki kontak
açılışında otomatik olarak yeniden etkinleştirilir.
Bir
ses kaynağı olarak kullanıldığında,
arabanın infotainment sistemi, iPod® oynatıcının kendi menü yapısına benzer bir menü
yapısına sahip olur.
İlgili bilgiler
Harici müzik kaynakları için bağlantı noktaları.
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Müzik kaynağını bağlamak için:
Harici ses kaynağının oynatılması ve menülerde gezinme* (s. 47)
1.
•
Harici ses kaynağı iççin ses seviyesinin ayarlanması (s. 48)
2.
46
Medya kaynağının normal görünümünden
MEDIA'ya basın, TUNE'u arzu edilen USB,
iPod veya AUX ses kaynağına getirin ve
OK/MENU'ye basın.
> USB seçiliyse gösterge ekranında USB
bağla gösterilir.
İlgili bilgiler
•
Harici ses kaynağı AUX/USB* girişi ile
(s. 45)
•
Harici ses kaynağının oynatılması ve menülerde gezinme* (s. 47)
Ses kaynağınızı tünel konsolu eşya gözündeki bağlantılardan birine bağlayın (bkz.
Harici ses kaynakları için bağlantı noktaları(s. 46)).
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Harici ses kaynağının oynatılması ve
menülerde gezinme*
Harici ses kaynağının oynatılması ve menülerde
gezinme15.
Oynatma ve menülerde gezinme temel bilgisi için
bkz. Sistemin çalıştırılması, (s. 21). Daha ayrıntılı
bir açıklama için aşağı bakın.
Ses dosyalarının
simgesi, video dosyalarısimgesi ve klasörlerin
simgesi
nın*
vardır.
Medya çaların desteklediği dosya formatları hakkında bilgi için Uyumlu dosya formatları (s. 44)
metnine bakın.
Bir dosyanın oynatılması tamamlandığında
oynatma işlemi söz konusu klasördeki diğer dosyalarla (aynı türden olan) devam eder. Geçerli klasördeki bütün dosyaların oynatımı tamamlandığında dosya değişimi16 otomatik olarak gerçekleşir. Bu sistem USB bağlantı noktasına sadece
ses dosyaları veya video dosyaları içeren bir aygıt
bağlandığında ayarları otomatik olarak algılayıp
değiştirir ve sonrasında bu dosyaları oynatır.
Ancak, USB bağlantı noktasına içerisinde karışık
olarak ses ve video dosyaları bulunan bir aygıt
bağlandığında sistem ayarı değiştirmez, bunun
15
16
17
18
yerine aygıt önceki dosya türünde oynatım yapmaya devam eder.
Arama
işlevi15
Orta konsolda bulunan kontrol paneli üzerindeki
tuş takımı, mevcut dizinde bir dosya adını bulmak
için kullanılabilir.
Arama fonksiyonuna TUNE düğmesi (dosya yapısına erişmek için) döndürülmek suretiyle veya
harf tuşlarından birine basılarak erişilir. Arama
satırına bir harf veya karakter girildiğinde, aradığınız hedefe daha çok yaklaşırsınız. Arama sonuçları birkaç saniye sonra ekranda gösterilir.
Hızlı ileri/geri sardırma
Bilgi için Hızlı ileri/geri (s. 41) bölümüne bakın.
Durklt
Ses düzeyi tamamen kısıldığında veya MUTE düğmesine basıldığında, ortam yürütücüsü duraklatılır.
Ses düzeyi artırıldığında veya MUTE düğmesine
tekrar basıldığında, ortam yürütücüsü başlar. 18
menü sistemi üzerinden OK/MENU'ye basarak
ve USB MENÜ'i ve sonra Çal/Duraklat'i seçerek de duraklatmak mümkündür.
DİKKAT
Video film sadece araba dururken oynatılabilir.
Aracın hızı 8 km/saat'in üzerinde ise, görüntü
ekranında resim bulunmaz ve Sürüş
esnasında resim mevcut değil gösterilir,
fakat ses duyulur. Arabanın hızı yaklaşık 6
km/saat'in altına düştüğünde, resim yeniden
görünür.
OK/MENU düğmesine basarak bir dosyayı oynatmaya başlayın.
Klasörü tekrar et17
Bu fonksiyon bir dosyadaki parçaları tekrar tekrar
oynatabilmeyi mümkün kılar. En son dosya oynatıldıktan sonra ilk parçanın oynatımı tekrar başlar.
1.
OK/MENU komutuna basınız
2.
TUNE düğmesini Klasörü tekrarla konumuna döndürün
3.
Bu işlevi devreye sokmak/devreden çıkarmak
için OK/MENU düğmesine basın.
İlgili bilgiler
•
AUX/USB* girişi üzerinden harici ses kaynağı bağlama (s. 46)
•
Harici ses kaynağı AUX/USB* girişi ile
(s. 45)
Sadece USB ve iPod® için geçerlidir.
Klasör tekrarla devreye sokulursa bu durum gerçekleşmez.
Sadece USB için geçerlidir.
iPod® için geçerli değildir
}}
* Seçenek/aksesuar.
47
INFOTAİNMENT
•
Diskteki bir parçayı veya müzik dosyasını
tarama (s. 41)
Harici ses kaynağı iççin ses
seviyesinin ayarlanması
•
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının
rasgele seçilmesi (s. 41)
•
•
DivX® Video On Demand* (s. 43)
harici ses kaynağı (s. 45) için ses düzeyi belirleyin. Harici ses kaynağının ses seviyesi çok yüksek ya da çok düşük olursa, ses kalitesi bozulabilir.
Görüntü ayarları* (s. 43)
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - gelişmiş ses ayarları (s. 27)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
AUX girişine bir harici müzik kaynağı (örneğin
MP3 çalar veya iPod®) bağlandığında bağlanmış
olan müzik kaynağının müzik sisteminin dahili ses
seviyesinden (örneğin radyo) farklı bir seviyeye
sahip olabilir. Girişin ses seviyesini ayarlamak
suretiyle bu durumu düzeltin:
1.
Medya kaynağının normal görünümünden
MEDIA düğmesine basın ve TUNE düğmesini AUX'ye döndürerek bir kaç saniye bekleyin veya OK/MENU'ye basın.
2.
OK/MENU tuşuna basın ve TUNE'u AUX
giriş ses şiddeti'ye döndürün. OK/MENU
ile onaylayın.
3.
AUX girişinin ses seviyesini ayarlamak için
TUNE düğmesini döndürün.
DİKKAT
Harici ses kaynağının ses seviyesi çok yüksek
ya da çok düşük olursa, ses kalitesi bozulabilir.
Ses kalitesi medya çalar bilgi-eğlence sistemi
AUX modunda iken şarj edildiğinde de bozulur. Bu durumda medya çalar 12 V soketini
kullanarak şarj edilmemelidir.
48
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Bluetooth®* Medyası
Bluetooth®
Aracın medya çaları
ile donatılmış
olup mobil telefon veya PDA gibi Bluetooth®'lu
harici aygıtlardaki eş zamanlı müzik dosyalarını
kablosuz olarak oynatabilir.
etmek mümkündür; bkz. Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53). Her birinin fonksiyonlarını çalıştırmak için TEL ve MEDIA ana kaynakları arasında
geçiş yapın.
DİKKAT
Bluetooth® medya oynatıcı Ses/Video Uzaktan Kumanda Kontrol Profili (AVRCP) ve
Gelişmiş Ses Dağıtım Profili'ni (A2DP) desteklemelidir. Medya oynatıcı AVRCP versiyon
1.3, A2DP 1.2'yi desteklemelidir. Aksi takdirde
işlevlerin bazıları çalışmayabilir.
Piyasada satılan cep telefonları ile harici
medya oynatıcıların tümü Bluetooth®arabadaki medya oynatıcının Bluetooth® işlevi ile
uyumlu değildir. Volvo, uyumlu telefonlar ve
harici medya oynatıcılar hakkında bilgi almak
için yetkili Volvo satıcınıza başvurmanızı önerir.
Medya Bluetooth® fonksiyonları, kontrollere genel bakış.
Öncelikle aygıt araca kaydedilmeli ve bağlantısı
kurulmalıdır (s. 50).
Menülerde gezinme ve ses kontrolü orta konsoldaki düğmeler veya direksiyon simidi tuş takımı*
kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bazı harici aygıtlarda parçaları aygıttan değiştirmek de mümkündür.
Müzik oynatmak için ilk önce aracın medya çalarını Bluetooth moduna geçirmelisiniz.
Araca bir cep telefonu bağlandığında, cep telefonunun bazı fonksiyonlarına uzaktan kumanda
DİKKAT
Arabadaki medya oynatıcı Bluetooth® işlevi
üzerinden sadece ses dosyalarını okuyabilir.
İlgili bilgiler
•
Diskteki bir parçayı veya müzik dosyasını
tarama (s. 41)
•
Diskteki parçaların veya müzik dosyalarının
rasgele seçilmesi (s. 41)
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması
ve ayrılması
Araç Bluetooth® ile donatılmış olup kayıt ve bağlantı (s. 50) yapıldıktan sonra diğer Bluetooth®
aygıtlarıyla kablosuz iletişim kurabilir.
Maksimum on Bluetooth® aygıtı kaydedilebilir.
Kayıt işlemi her aygıt için bir kez gerçekleştirilir.
Kayıttan sonra artık aygıtın görünür/aranabilir olarak etkinleştirilmesine gerek yoktur.
Bluetooth® işlevi devredeyken en son bağlanan
harici aygıt menzile girdiğinde otomatik olarak
bağlanır. Infotainment sistemi en son bağlanmış
aygıtı ararken gösterge ekranında aygıtın adı gösterilir. Başka bir aygıt bağlamak için, EXIT düğmesine basıp aygıtı değiştir (s. 51) öğesini seçin.
Bluetooth® aygıtı menzil dışına çıktığında bağlantısı otomatik olarak kesilir. Aygıtın bağlantısını
manuel olarak kesmek de (s. 52) mümkündür.
Bir Bluetooth® aygıtın kaydını araçtan silmek için,
Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma* (s. 53) öğesini
seçin. Bu durumda araç, aygıtı otomatik olarak
algılamayacaktır.
Aynı anda iki Bluetooth® aygıtı bağlamak mümkündür. Bir telefon ve bir medya ayrı bağlayarak
aralarında geçiş yapabilirsiniz (s. 51). Ayrıca aynı
anda hem telefonda arama yapıp hem de müzik
dosyalarını oynatmak mümkündür.
}}
* Seçenek/aksesuar.
49
INFOTAİNMENT
||
İlgili bilgiler
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bluetooth®* Medyası (s. 49)
Bluetooth®
ahizesiz telefon* (s. 53)
Bir Bluetooth® cihazın*
kaydedilmesi
olası yöntem vardır. Biri seçenek çalışmazsa diğerini deneyeniz.
Aynı anda iki Bluetooth® aygıtı bağlamak mümkündür. Bir telefon ve bir medya aygıtı arasında
geçiş yapmak mümkündür. Ayrıca aynı anda hem
telefonda arama yapıp hem de müzik dosyalarını
oynatmak mümkündür.
Eğer halihazırda telefon için normal görünümde
değilseniz, orta konsoldaki TEL düğmesine basın.
Maksimum on Bluetooth® aygıtı kaydedilebilir.
Kayıt işlemi her aygıt için bir kez gerçekleştirilir.
Kayıttan sonra artık aygıtın görünür/aranabilir olarak etkinleştirilmesine gerek yoktur.
DİKKAT
Telefonunuzun işletim sistemi güncelleniyorsa, telefonun kaydının yarıda kesilmesi
mümkündür. Bu tür durumlarda, telefonu ayırın, bkz. Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma*
(s. 53) ve daha sonra yeniden bağlayın.
Daha önce aygıtın bağlanmış olup olmamasına
bağlı olarak harici bir aygıtın bağlanması farklı
şekillerde olabilir. Aşağıdaki bağlantı seçenekleri
bunun aygıtın ilk bağlantısı (kaydedilişi) olduğunu
ve başka bir aygıt bağlı olmadığını varsayar. Bağlantı seçenekleri bir telefonun bağlanmasını gösterir. Bir medya aygıtını (s. 49) bağlama aynı
şekilde yapılır, ancak ana kaynaktan MEDIA başlar.
Aygıtları bağlamak için araçtan harici aygıtı aramak veya harici aygıttan aracı aramak şeklinde iki
50
Telefonun normal görünümünün örneği.
Alternatif 1 - aracın menü sisteminden
harici aygıtı arama
1.
Bluetooth® ile harici aygıtı aranabilir/görünür
yapın, harici aygıtın el kitabına veya
www.volvocars.com adresine bakın.
2.
OK/MENU üstüne basın ve aracın gösterge
ekranındaki talimatları izleyin.
> Harici cihaz artık araca bağlanmıştır ve
araçtan kumanda edilebilir.
Bağlantı başarısız, EXIT üstüne iki kere basın ve
Alternatif 2'ye uygun biçimde bağlantı yapın.
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Alternatif 2 - Harici aygıtın Bluetooth®
fonksiyonu ile aracı arayın
1.
Bluetooth® ile aracı aranabilir/görünür yapın.
TUNE'u Telefon ayarları'e döndürün,
OK/MENU ile onaylayın, BT tanıma modu
öğesini seçin ve OK/MENU ile onaylayın.
2.
Harici cihazın ekranından My Volvo Car
öğesini seçin ve talimatları izleyin.
3.
Harici cihaza tercihe bağlı olarak bir PIN
kodu girin, ardından bağlanmak için seçeneği
tercih edin.
4.
OK/MENU düğmesine basın ve ardından
orta konsoldaki araç tuş takımından aynı PIN
kodunu girin.
Harici cihaz bağlandığında, harici cihazın
Bluetooth® adı, aracın gösterge ekranında gösterilir ve cihaz araçtan kontrol edilebilir.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve ayrılması (s. 49)
Bluetooth® cihazın* otomatik olarak
bağlanması
Bir veya birkaç Bluetooth® aygıtı araca kaydedildiğinde (s. 50) bağlı aygıt menzil içinde olduğunda otomatik olarak bağlanır.
Bluetooth® işlevi devredeyken en son bağlanan
harici aygıt menzile girdiğinde otomatik olarak
bağlanır. Infotainment sistemi en son bağlanmış
aygıtı ararken gösterge ekranında aygıtın adı gösterilir. En son bağlanmış aygıt mevcut değilse sistem bir öncesinde bağlanan aygıtı bağlamaya
çalışır.
Başka bir Bluetooth® aygıtı seçme*
Araçta birden fazla aygıt bulunuyorsa bağlı aygıtı
başka bir aygıtla değiştirmek mümkündür. Aygıtın
öncelikle araca kaydedilmesi (s. 50) gerekir.
Medya aygıtını seçme
1.
Harici aygıtın Bluetooth® ile bulunabilir/görünebilir olduğunu kontrol edin, harici aygıtın
kılavuzuna bakın.
2.
Bluetooth® medya kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve Cihaz
değiştir'i seçin.
> Araç, daha önce bağlanan aygıtları arar.
Algılanan harici aygıtlar gösterge ekranında kendilerine özel Bluetooth® adı ile
gösterilir.
3.
Bağlanacak aygıtı seçin.
> Harici aygıtın bağlanması kısa bir süre
içinde gerçekleşir.
Başka bir aygıt bağlamak için, EXIT düğmesine
basın, yeni aygıt bağla (s. 50) öğesini veya kayıtlı
başka bir aygıta geç (s. 51) öğesini seçin.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve ayrılması (s. 49)
Telefonu değiştirme
1.
Harici aygıtın Bluetooth® ile bulunabilir/görünebilir olduğunu kontrol edin, harici aygıtın
kılavuzuna bakın.
}}
* Seçenek/aksesuar.
51
INFOTAİNMENT
||
2.
3.
Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Telefon değiştir'i
seçin.
> Araç, daha önce bağlanan aygıtları arar.
Algılanan harici aygıtlar gösterge ekranında kendilerine özel Bluetooth® adı ile
gösterilir.
Bağlanacak aygıtı seçin.
> Harici aygıtın bağlanması kısa bir süre
içinde gerçekleşir.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve ayrılması (s. 49)
Bluetooth® cihazın* ayrılması
İlgili bilgiler
Bluetooth®
aygıtı menzil dışına çıktığında bağlantısı otomatik olarak kesilir. Bir telefonun bağlantısını manuel olarak da kesmek mümkündür.
•
•
Mobil telefonun bağlantısı kesilince mevcut çağrı
mobil telefonun dahili mikrofonu ve hoparlörü kullanılmak suretiyle devam eder.
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve ayrılması (s. 49)
Bluetooth®* Medyası (s. 49)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53)
Motor kapatıldığında ve kapı açıldığında ahizesiz
mod da devre dışı kalır.
Bluetooth® cihazını araçtan silmek isterseniz
Bluetooth® cihazı kaldır (s. 53) öğesini seçin.
Araç bundan sonra cihazı otomatik olarak bulmayacaktır.
Telefon bağlantısının manuel olarak
kesilmesi
Telefon, OK/MENU düğmesine basılarak ve
sonra Telefon kapat seçilerek normal görünümde telefon modundan manüel olarak ayrılabilir.
DİKKAT
Cep telefonunuzun bağlantısı manuel olarak
kesildiğinde bile bazı cep telefonları otomatik
olarak yani yeni bir arama başladığında son
bağlanan ellerler serbest ünitesine bağlanabilir.
52
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Bir Bluetooth® aygıtını çıkarma*
Bluetooth®
Araca kayıtlı bir
aygıtını artık kullanmak istemiyorsanız, bu aygıtı araçtan kaldırmak
(kaydını silmek) mümkündür. Bu durumda araç,
aygıtı otomatik olarak algılamayacaktır.
Bluetooth® ahizesiz telefon*
Bluetooth® ile donatılmış bir cep telefonu, araca
kablosuz olarak bağlanabilir.
Bir medya aygıtının kaldırılması
Etkinleştirme
Bluetooth® medya kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve 'i seçin.
Bluetooth cihazını sil. Çıkarılacak aygıtı seçmek
için TUNE düğmesini çevirin, OK/MENU ile
onaylayın.
TEL düğmesine kısa basılması, son bağlanan
telefonu etkinleştirir/arar. Bir telefon zaten bağlıysa ve TEL düğmesine basılırsa telefonun sık
kullanılan menü seçenekleri olan bir kısayol
sembolü, bir telefonun
menüsü gösterilir.
bağlı olduğunu gösterir.
Bir telefonun kaldırılması
Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve Bluetooth cihazını sil'i
seçin. Çıkarılacak aygıtı seçmek için TUNE düğmesini çevirin, OK/MENU ile onaylayın.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve ayrılması (s. 49)
Bluetooth®* Medyası (s. 49)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53)
DİKKAT
Sadece belirli cep telefonları ahizesiz fonksiyonu ile tamamen uyumludur. Volvo, uygun
telefonlarla ilgili bilgi almak üzere yetkili bir
Volvo satıcısına başvurmanızı önermektedir.
Aramak için
Telefon fonksiyonları, kumandalara genel bakış.
1.
Gösterge ekranının üst tarafında
simgesi gösterildiğinden ve eller serbest fonksiyonunun telefon modunda olduğundan emin
olun.
2.
İstediğiniz numarayı veya hızlı arama numarasını (s. 60) tuşlayın. Veya normal görünümde TUNE düğmesini telefon rehberine
erişmek için sağa, tüm çağrıların bulunduğu
çağrı listesine erişmek için ise sola döndürün.
Telefon rehberi hakkında bilgi için, bkz. Telefon rehberi* (s. 56).
3.
OK/MENU tuşuna basınız.
Öncelikle aygıt araca kaydedilmeli ve bağlantısı
kurulmalıdır (s. 50).
Infotainment sistemi ahizesiz olarak işlev görür ve
bir dizi cep telefonu fonksiyonunun uzaktan kontrolü kolaylığına sahiptir. Mobil telefon, bağlı olup
olmamasından bağımsız olarak kendi tuşlarıyla
çalıştırılabilir.
Araca bir cep telefonu bağlandığında telefondan
veya bağlı başka bir Bluetooth® aygıtından ses
dosyaları oynatmak da mümkündür, bkz.
Bluetooth®* Medyası (s. 49). Her birinin fonksiyonlarını çalıştırmak için TEL ve MEDIA ana kaynakları arasında geçiş yapın.
Çağrı EXIT düğmesi ile kesilir.
}}
* Seçenek/aksesuar.
53
INFOTAİNMENT
||
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* - genel
bakış
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve ayrılması (s. 49)
Bluetooth® ahizesiz telefon için sisteme genel
bakış.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Telefonla arama ve cevap verme* (s. 54)
Bluetooth® ahizesiz telefon* - ses ayarları
(s. 55)
Telefonla arama ve cevap verme*
Telefon görüşmelerini yapmak için işlevler.
Gelen arama
–
Müzik sistemi örneğin RADIO veya MEDIA
modunda olsa bile çağrıyı cevaplamak için
OK/MENU düğmesine basın.
Reddedin veya EXIT ile sonlandırın.
Bluetooth®* versiyon bilgisi (s. 56)
Otomatik cevapla
Otomatik cevaplama fonksiyonu çağrıların otomatik olarak kabul edileceği anlamına gelir.
–
Sisteme genel bakış
Mobil telefon
Mikrofon
Direksiyon simidi tuş takımı
Orta konsol kontrol paneli
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bir Bluetooth® cihazın* bağlanması ve ayrılması (s. 49)
Telefon kaynağının normal görünümünde
etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU'ye basın ve Çağrı opsiyonları
Otomatik çağrı cevapla'i seçin.
Arama menüsünde
Telefon kaynağının normal görünümünden mevcut telefon görüşmesi sırasında OK/MENU'ye bir
kez basılması aşağıdaki fonksiyonlardan birine
erişim sağlar:
• Sessiz - ses sistemi mikrofonu susturulur.
• Cep telefonu - görüşme eller serbest
modundan mobil telefona aktarılır. Bazı mobil
telefonlarda bağlantı yarıda kesilir. Bu normaldir. Eller serbest fonksiyonu tekrar bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.
• Numarayı çevir - rakam tuşlarını kullanarak
üçüncü birisini arama seçeneği (mevcut
arama beklemeye alınır).
54
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Çağrı listesi
Çağrı listeleri her yeni bağlantıda eller serbest
fonksiyonuna kopyalanır ve sonra bağlantı süresince güncellenir. Tüm çağrılar çağrı listesini
görmek için normal görünümde TUNE ile sola
döndürün.
Tüm çağrı kayıtlarını görmek için telefon kaynağının normal görünümünde OK/MENU'ye basın ve
Tüm çağrılar'i seçin:
•
•
•
•
•
Tüm çağrılar
Cevapsız çağrılar
Cevaplanan çağrılar
Çevrilmiş numaralar
Çağrı süresi
DİKKAT
Belirli cep telefonları son aranan numaraların
bir listesini ters sırada gösterir.
Sesli mesaj kutusu
Sesli mesaj kutusunun bir hızlı arama numarası
telefon kaynağının normal görünümünde programlanabilir ve daha sonra 1'e uzunca basılarak
erişilebilir.
Sesli mesaj kutusu numarası telefon kaynağının
normal görünümünde OK/MENU'ye basarak ve
Çağrı opsiyonları Sesli mesaj kutusu
numarası Numarayı değiştir'i seçerek değiştirilebilir. Eğer kayıtlı bir numara yoksa, o zaman
bu menüye 1 düğmesine uzunca bir süre basılarak ulaşılabilir.
Bluetooth® ahizesiz telefon* - ses
ayarları
İlgili bilgiler
Çağrı ses seviyesini, ses sistemi ses seviyesini
ve zil sesi seviyesini ayarlamak, zil sesini değiştirmek mümkündür.
•
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53)
Bluetooth® ahizesiz telefon* - ses ayarları
(s. 55)
Telefon rehberi* (s. 56)
Tlfn arama sesi
Telefon görüşmesinin ses seviyesi görüşme sırasında değiştirilebilir. Direksiyon simidi tuş takımını* kullanın veya VOL kumandasını döndürün.
Müzik sistemi ses seviyesi
Mevcut bir çağrı olmaması koşuluyla, müzik sistemi ses seviyesine normal yoldan VOL kumandasını döndürerek kumanda edilir.
Gelen bir arama esnasında bir müzik kaynağı devredeyse otomatik olarak susturulabilir. Telefon
kaynağının normal görünümünde etkinleştirmek/
devre dışı bırakmak için, OK/MENU'ye basın ve 'i
seçin. Telefon ayarları Tını ve ses şiddeti
Radyo/Medya sessiz.
Arama ses seviyesi
Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basın ve 'i seçin. Telefon ayarları
Tını ve ses şiddeti Zil sesi şiddeti. Ses
seviyesini VOL'u çevirerek ayarlayın, duymak için
OK/MENU'ye basın ve kaydetmek için EXIT'e
basın.
}}
* Seçenek/aksesuar.
55
INFOTAİNMENT
||
Çalma sinyalleri
Ahizesiz fonksiyonunun dahili sinyallerini seçmek
için telefon kaynağının normal görünümünden
OK/MENU'ye basın ve sonra Telefon ayarları
Tını ve ses şiddeti Zil sesleri Çalma
sinyali 1 v.s.'yi seçin.
DİKKAT
Bazı cep telefonları için, eller serbest sistemi
için dahili sinyallerden biri kullanıldığında bağlanan cep telefonu üzerindeki zil sesi kapatılmayacaktır.
telefonun19
Bağlı
zil sesini seçmek için telefon
kaynağının normal görünümünden OK/MENU'ye
basın ve sonra Telefon ayarları Tını ve ses
şiddeti Zil sesleri Cep telefonu zil sesi'i
seçin.
İlgili bilgiler
•
•
19
56
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53)
Bluetooth®* versiyon bilgisi
Telefon rehberi*
Aracın güncel Bluetooth® versiyonun gösterir.
İki telefon rehberi vardır. Bunlar araca birleşiktir
ve tek bir telefon rehberi olarak gösterilir.
Aracın mevcut Bluetooth® versiyonu, MEDIA veya
TEL ana kaynaklarının normal görünümünden
görülebilir:
•
OK/MENU düğmesine basın ve Araçtaki
Bluetooth yazılım versiyonu öğesini seçin.
•
OK/MENU düğmesine basın ve Telefon
ayarları Araçta Bluetooth yazılım
versiyonu öğesini seçin.
İlgili bilgiler
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53)
Bluetooth®* Medyası (s. 49)
•
Araç, bağlı mobil telefonun telefon rehberini
indirir ve bu telefon rehberini, sadece bu telefon rehberinin indirilmiş olduğu telefon bağlı
olduğunda gösterir.
•
Araçta da entegre bir telefon defteri bulunur.
Kayıt sırasında hangi telefon bağlı olursa
olsun araçta kaydedilmiş tüm numaraları içerir. Bu numaralar, araca hangi mobil telefonun
bağlı olduğundan bağımsız olarak tüm kullanıcılar tarafından görülebilir. Bir numara
araçta kaydedilmişse telefon defterindeki
simgesi gösterilir.
numaranın önünde
DİKKAT
Cep telefonunun telefon rehberindeki bir
kayda arabadan yapılacak değişiklikler araç
telefon rehberinde yeni bir kayıt oluşturur yani
değişiklikler telefona kaydedilmez. Arabadayken artık farklı simgeleri olan çift kayıtlara
sahipmişsiniz gibi görünecektir. Aynı zamanda
bir kısayol numarası kaydedildiğinde veya bir
kişi üzerinde değişiklik yapıldığında bunun
sonucunda araç telefon rehberinde yeni bir
kayıt oluşturulacağını da aklınızda bulundurunuz.
Tüm mobil telefonlar tarafından desteklenmez.
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Telefon defterinin her kullanımı gösterge ekranısimgesinin gözükmesini
nın üst tarafında
ve eller serbest işlevinin telefon moduna olmasını
gerektirir.
3.
Mobil telefonun telefon rehberini aracın
telefon rehberine kopyala
Infotainment sistemi, kayıtlı her bir cep telefonunun telefon rehberinin bir kopyasını kaydeder.
Telefon rehberi, her bir bağlantı sırasında otomatik olarak ses ve medya sistemine kopyalanabilir.
–
Telefon kaynağının normal görünümünde,
işlevi etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için,
OK/MENU 'ye basın ve Telefon ayarları
Telefon rehberini indir 'i seçin.
Telefon rehberi çağrı yapanın kişi bilgilerini içeriyorsa bu bilgiler gösterge ekranında görüntülenir.
Tek irtibatı aracın telefon rehberine
kopyala
Aynı zamanda, mobil telefonun telefon rehberindeki tek irtibatları araca kopyalama seçeneği de
mevcuttur.
1.
Telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU öğesine basın ve Telefon
rehberi Kontak ara öğesini seçin.
2.
İrtibatı seçip OK/MENU öğesine basın.
OK/MENU öğesine basın ve ardından
Opsiyonlar Araç belleğine kopyala öğesini seçin.
> Aracın telefon rehberine kaydedilen irtibagösterilir ve irtibat
tın ön tarafında
kaydedilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53)
Telefon rehberi* - hızlı arama numaraları
(s. 60)
Telefon rehberi* - vCard alma (s. 61)
Telefon rehberi* - hafıza durumu (s. 61)
Telefon rehberi* - silinmesi (s. 61)
Telefon rehberi* - kişiler için hızlı
arama
Telefon kaynağının normal görünümünde, kişi listesini görüntülemek için TUNE düğmesini sağa
çevirin.
Seçmek için TUNE düğmesini döndürün ve aramak için OK/MENU düğmesine basın.
Kişinin adının altında varsayılan ayar gereği seçilmiş telefon numarası bulunur. Kişinin sağ tarafında > simgesi gözüküyorsa bu kişi için kaydedilmiş birden fazla numara vardır. Numaraları göstermek için OK/MENU seçeneğine basın. TUNE
düğmesini çevirerek varsayılan olarak seçilen
dışında bir numaraya geçip arayın. Aramak için
OK/MENU tuşuna basınız.
Kişi adının ilk harfini girmek için orta konsolun tuş
takımını kullanmak suretiyle kişi listesinde arama
yapın. Düğmelerin işlevi için bkz. Telefon rehberi*
- orta konsolda karakter tablosu tuş takımı
(s. 58).
Orta konsolun tuş takımında aranan kişinin adının
başlangıç harfini içeren tuş basılı tutulmak suretiyle kişi listesine normal görünümden de erişilebilir. Örneğin 6 düğmesine uzun basıldığında M
harfiyle başlayan kişileri bulabileceğiniz listenin
bir kısmına erişebilirsiniz.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53)
* Seçenek/aksesuar.
57
INFOTAİNMENT
Telefon rehberi* - orta konsolda
karakter tablosu tuş takımı
Tuş
+0pw
Telefon rehberinde kullanılmak üzere olası karakterleri içeren karakter tablosu.
Tuş
Fonksiyon
Telefon rehberi* - kişileri arama
telefon rehberinde (s. 56) kayıt arama.
#*
Fonksiyon
Boşluk . , - ? @ : ; / ( ) 1
İlgili bilgiler
ABCÅÄÆÀÇ2
•
•
•
DEFÈÉ3
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53)
Telefon rehberi* (s. 56)
GHIÌ4
JKL5
Harf çarkını kullanarak kayıtları arama.
Karakter listesi
MNOÖØÑÒ6
Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki tabloya bakınız)
PQRSß7
Telefon defteri
TUVÜÙ8
WXYZ9
Bir iletişim aramak veya düzenlemek için normal
telefon kaynağı görünümü modunda
OK/MENU'ye basın ve Telefon rehberi Ara'i
seçin.
Küçük ve büyük harf arasında geçiş.
58
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
DİKKAT
High Performance için metin düğmesi yoktur,
bu yüzden karakter girmek için TUNEkullanılamaz: bu iş için sadece orta konsoldaki kontrol panelindeki rakam ve harfler kullanılabilir.
1.
TUNE düğmesini istediğiniz harfe döndürün,
onaylamak için OK/MENU düğmesine basın.
Orta konsoldaki kumanda panelindeki
numara ve harf düğmeleri de kullanılabilir.
2.
Bir sonraki harfle devam edin. Arama sonucu
telefon defterinde (3) gösterilir.
3.
Giriş modunu rakam veya özel karakter olarak
değiştirmek veya telefon defterine gitmek
için TUNE düğmesini giriş modunu (2) değiştirmek için listedeki seçeneklerden birine
(aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara bakınız) döndürünüz, OK/MENU düğmesine
basınız.
123/ABC
Diğerleri
OK/MENU düğmesiyle harfler ve
rakamlar arasında geçiş yapınız.
Telefon rehberi* - yeni kişi
Telefon rehberinde yeni kişi yaratın.
OK/MENU ile özel karakterlere
değiştirin.
Telefon defterine (3) çıkartır. Bir
kayıt seçmek için TUNE düğmesini döndürün, kayıtlı numaraları
ve diğer bilgileri görmek için OK/
MENU düğmesine basın.
EXIT düğmesine kısa bir basış bir giriş karakterini
siler. EXIT düğmesine uzun bir basış girilmiş tüm
karakteri siler.
Metin tekerleği gösterilirken (önceki çizime bakınız) orta konsoldaki bir rakam tuşuna basarak
ekranda yeni bir karakter listesi (1) gösterilir. İstenen harfe gelene kadar rakam tuşuna arka arkaya
basmaya devam ediniz ve sonra bırakınız. Bir sonraki harfle devam edin. Bir düğmeye basıldığındaki giriş onayı başka bir düğmeye basıldığında
alınır.
Bir rakam girmek için ilgili rakam tuşunu basılı
tutunuz.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53)
Yeni kayıt için harf girme.
Giriş modunun değiştirilmesi (aşağıdaki tabloya bakınız).
Giriş alanı.
Telefon kaynağının normal görünümünde,
OK/MENU'ye basarak ve ardından Telefon
rehberi Yeni kontak'i seçerek iletişim kurulacak yeni kişiler eklenebilir.
DİKKAT
High Performance için metin düğmesi yoktur,
bu yüzden karakter girmek için TUNEkullanılamaz: bu iş için sadece orta konsoldaki kontrol panelindeki rakam ve harfler kullanılabilir.
}}
* Seçenek/aksesuar.
59
INFOTAİNMENT
||
1.
İsim satırı seçildiğinde giriş moduna erişmek
için OK/MENU düğmesine basınız (yukarıdaki çizim).
2.
TUNE düğmesini istediğiniz harfe döndürün,
onaylamak için OK/MENU düğmesine basın.
Orta konsoldaki kumanda panelindeki
numara ve harf düğmeleri de kullanılabilir.
3.
Bir sonraki harfle devam edin. Gösterge ekranındaki giriş alanında (2) girilen ad gösterilir.
4.
Giriş modunu rakam, özel karakterler olarak
değiştirmek, büyük/küçük harf arasında
değiştirmek vs. için TUNE düğmesini listedeki (1) seçeneklerden (aşağıdaki tablodaki
açıklamaya bakınız) birine çevirin ve ardından
OK/MENU düğmesine basın.
123/AB
C
OK/MENU düğmesiyle harfler ve
rakamlar arasında geçiş yapınız.
Telefon rehberi* - hızlı arama
numaraları
Diğerleri
OK/MENU ile özel karakterlere
değiştirin.
Bir numarayı veya kişiyi hızlı bir biçimde arayabilmek için telefon rehberine (s. 56) hızlı arama
numarası olarak kaydedin.
OK
OK/MENU tuşuyla kaydediniz ve
Kontak ilave et'ye geri gidiniz.
Büyük harf ile küçük harf arasında
OK/MENU ile geçiş yapınız.
OK/MENU tuşuna basınız, imleç
gösterge ekranının üst tarafındaki
giriş listesi (2)'ye hareket eder.
İmleç TUNE düğmesiyle uygun bir
yere örneğin yeni harf eklemeye
veya EXIT ile silmeye hareket ettirilebilir. Yeni harfler ekleyebilmek
için ilk önce OK/MENU düğmesine basarak giriş moduna geri
gitmelisiniz.
Ad tamamen girildiğinde gösterge ekranındaki (1)
listede OK öğesini seçin ve OK/MENU düğmesine basın. Şimdi telefon numarası için yukarıdakiyle aynı işlemi tekrar ediniz.
Telefon numarası girildiğinde OK/MENU tuşuna
basınız ve telefon numarası türünü seçiniz (Cep
telefonu, Home, İş veya Genel). OK/MENU
düğmesine basarak onaylayınız.
Tüm detaylar doldurulduğunda ilgili kişiyi kaydetmek için menüdeki Kontak kaydet öğesini seçin.
60
İlgili bilgiler
•
•
•
Telefon kaynağının normal görünümünde,
OK/MENU'ye basarak ve ardından Telefon
menüsü Telefon rehberi Hızlı arama 'i
seçerek iletişim kurulacak hızlı arama numaraları
eklenebilir.
Telefon modunda hızlı arama numaralarıyla arama
işlemi orta konsoldaki tuş takımındaki rakam tuşları kullanılarak bir rakam tuşuna basmak ve sonra
OK/MENU tuşuna basmak suretiyle gerçekleştirilir. Hızlı arama numarasında kayıtlı kişi yoksa,
seçilen hızlı arama numarasına bir kişi eklemeniz
için bir şeçenek görüntülenir.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53)
Telefon rehberi* (s. 56)
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Telefon rehberi* - vCard alma
Telefon rehberi* - hafıza durumu
Telefon rehberi* - silinmesi
Elektronik kartvizitlerin (vKart) aracın telefon rehberine (s. 56) alınması.
telefon rehberi (s. 56) hafıza durumunu gösterir.
Aracın entegre telefon rehberini (s. 56) silin.
Aracın ve bağlı mobil telefonun telefon rehberlerinin bellek durumu telefon kaynağının normal
görünümünde OK/MENU düğmesine basarak ve
sonra Telefon rehberi Bellek durumu'ı
seçerek görülebilir.
Aracın telefon rehberi silinebilir; bunu yapmak için
telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basmak ve sonra Telefon rehberi
Telefon rehberini sil'i seçmek gerekir.
Diğer mobil telefonlardan aracın telefon defterine
vCard almak mümkündür (halihazırda araca bağlı
olanın haricinde). Bunu sağlamak için araç
Bluetooth® için görünüz moda ayarlanmalıdır.
İşlev, telefon kaynağının normal görünümünde
OK/MENU'ye basarak ve ardından Telefon
rehberi vCard alındı'i seçerek etkinleştirilir.
İlgili bilgiler
•
•
DİKKAT
İlgili bilgiler
•
•
Araç telefon rehberini silmek sadece araç
telefon rehberindeki kişileri silecektir. Cep
telefonunun telefon rehberindeki kişiler silinmedi.
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53)
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Bluetooth® ahizesiz telefon* (s. 53)
* Seçenek/aksesuar.
61
INFOTAİNMENT
Uzaktan kumanda*
Uzaktan kumandayı kullanırken ilk önce F
konumu için uzaktan kumandanın
düğmesine basın. Daha sonra uzaktan kumandayı orta
konsoldaki INFO düğmesinin (s. 21) sağındaki IR
alıcısına yöneltin.
Uzaktan kumanda infotainment sistemindeki tüm
fonksiyonlar için kullanılabilir. Uzaktan kumandanın düğmeleri orta konsoldaki veya direksiyon
simidi tuş takımındaki* düğmelerle aynı işlevlere
sahiptir.
UYARI
Cep telefonu , kamera, aksesuar vb. için uzaktan kumandalar gibi hareketli nesneleri torpido gözü veya diğer eşya gözlerinde tutunuz.
Aksi takdirde, ani bir frenleme veya çarpışma
durumunda arabadaki yolcuların yaralanmalarına sebep olabilirler.
DİKKAT
Uzaktan kumandanın doğrudan güneş ışığına
maruz kalmasına izin vermeyin (örn. gösterge
paneli üzerinde) - aksi takdirde pillerle ilgili
sorunlar meydana gelebilir.
İlgili bilgiler
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Orta konsoldaki TUNE düğmesine karşılık
gelir.
62
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Uzaktan kumanda* - fonksiyonlar
Tuş
Uzaktan kumanda kullanılarak kumanda edilebilecek olası fonksiyonlar.
Tuş
Fonksiyon
Önceki, işlevi iptal eder, girilen
karakterleri siler
Fonksiyon
•
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Yukarı/aşağı dolaşma
Değiştirin:
Sağa/sola dolaş
L = Sol arka gösterge ekranı*
F = Ön gösterge ekranı
R = Sağ arka gösterge ekranı*
Seçim işlemini onaylayın veya seçilen kaynağın menü sistemine gidin
Navigasyona geç*
Ses seviyesi, azalt
Radyo kaynağına değiştirin (e.g.
FM1)
Ses seviyesi, artır
Müzik kaynağına geç (Disk, TV* vs.)
İlgili bilgiler
0-9
Kayıtlı kanallar, numara ve harf girişi
Sık kullanılan ayarlar için kısa yollar
Bluetooth® eller serbest*'e geç
Kaydır/geri sar, parça/şarkı değiştir
Oynat/duraklat
Mevcut program, şarkı, vs. hakkında
bilgiler. Ayrıca gösterge ekranında
gösterilebilecek olandan fazla bilgiler bulunduğunda da kullanılabilir
Dublaj lisanı seçimi
Durdur
Alt yazılar, lisan seçimi
Kaydır/ileri sar, parça/şarkı değiştir
Teletext*, Aç/Kapa
Menü
* Seçenek/aksesuar.
63
INFOTAİNMENT
Uzaktan kumanda* - pilin
değiştirilmesi
Infortainment sistemi için uzaktan kumanda pillerinin değiştirilmesi.
DİKKAT
Pilin ömrü normalde 1 - 4 yıl arasındadır ve bu
süre uzaktan kumandanın nasıl kullanıldığına
bağlıdır.
Uzaktan kumanda dört adet AA/LR6 tipinde pille
çalışır.
Uzun seyahatler için yanınıza fazladan pil alınız.
DİKKAT
Bitmiş pilleri çevresel olarak güvenli bir
şekilde atık toplamaya kazandırın.
Infotainment - menüye genel bakış
Infotainment sistemi menülerindeki olası seçenekler ve ayarlara genel bakış.
RADYO
•
•
•
AM (s. 65)20
FM (s. 65)
DAB (s. 66)
MEDYA
•
•
•
•
•
•
•
CD Ses (s. 66)
CD/DVD Verileri (s. 67)
DVD Video (s. 67)
iPod®(s. 68)
USB (s. 68)
Medya Bluetooth®(s. 69)
AUX (s. 70)
TEL.
•
Bluetooth ahizesiz®(s. 70)
İlgili bilgiler
•
64
1.
Pil kapağının tırnağını aşağıya ittirin ve pil
kapağını infrared merceği yönünde kaydırın.
2.
Kullanılmış pilleri çıkarınız ve pil bölmesindeki
simgelere göre yeni pilleri takınız.
3.
Kapağı geri takın.
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Menüye genel bakış - AM
Menüye genel bakış - FM
AM radyo için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
FM radyo için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Ana menü AMA
Ön ayarlı istasyonları göster*
Audio ayarlar
Bkz. dipnot B
Tını kulisi*
A
B
Bkz.
sayfa
(s. 31)
(s. 27)
(s. 27)
Ekolayzer*
(s. 27)
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Tüm audio ayarları reset
(s. 26)
V60 Twin Engine ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
Müzik ayarlarının menü seçenekleri tüm müzik kaynakları için
aynıdır.
Audio ayarlar
(s. 26)
Tını kulisi*
(s. 27)
Ekolayzer*
(s. 27)
(s. 34)
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Ön ayarlı istasyonları göster*
(s. 31)
Tüm audio ayarları reset
(s. 26)
Haberler ayarları
(s. 33)
Ana menü FM1/FM2
Bkz. sayfa
TP
(s. 33)
Radyo tekstini göster
İlgili bilgiler
•
Geliştirilmiş ayarlar
REG
(s. 35)
Alternatif frekans
(s. 35)
EON
(s. 33)
TP favori ayarla
(s. 33)
PTY ayarları
(s. 34)
Tüm FM ayarları reset
(s. 35)
Infotainment - menüye genel bakış (s. 64)
İlgili bilgiler
•
20
Infotainment - menüye genel bakış (s. 64)
V60 Twin Engine ve S60L Twin Engine için uygulanamaz.
* Seçenek/aksesuar.
65
INFOTAİNMENT
Menüye genel bakıp - Dijital radyo
(DAB)*
Tını kulisi*
(s. 27)
DAB radyo için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Ekolayzer*
(s. 27)
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Tüm audio ayarları reset
(s. 26)
Ana menü DAB1*/DAB2*
Bkz. sayfa
Topluluk öğrenme
(s. 36)
PTY filtresi
(s. 34)
PTY filtresini kapat
(s. 34)
Ön ayarlı istasyonları göster*
(s. 31)
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - menüye genel bakış (s. 64)
Menüye genel bakış - CD Müziği
CD Müzik için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Ana menü CD Audio (Disk
menüsü)
Bkz. sayfa
Rastgele
(s. 41)
Tara
(s. 41)
Audio ayarlar
(s. 26)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Geliştirilmiş ayarlar
(s. 27)
Ekolayzer*
(s. 27)
DAB bağlantısı
(s. 37)
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
DAB bandı
(s. 37)
Tüm audio ayarları reset
(s. 26)
Alt kanallar
(s. 37)
İlgili bilgiler
PTY teksti göster
(s. 34)
•
•
Tüm DAB ayarları reset
(s. 38)
Audio ayarlar
66
Tını kulisi*
Infotainment - menüye genel bakış (s. 64)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
(s. 26)
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Menü genel bakış - CD/DVD*
Verileri
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
CD/DVD Veri için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Tüm audio ayarları reset
(s. 26)
Ana menü CD/DVD Verileri
(Disk menüsü)
Oynat
Duraklat
Bkz. sayfa
(s. 39)
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - menüye genel bakış (s. 64)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Menüye genel bakış - DVD* Video
DVD Video için olası seçeneklere ve ayarlara
genel bakış.
Ana menü DVD Video (Disk
menüsü)
Bkz. sayfa
DVD disk menüsü
(s. 42)
Oynat/Duraklat/Devam
(s. 42)
Stop
(s. 42)
Alt yazı
(s. 42)
Audio oynatma için lisan seçimi
(s. 42)
Stop
(s. 39)
Rastgele
(s. 41)
Klasörü tekrarla
(s. 40)
Alt başlık değiştir
(s. 39)
Audio parça değiştir
(s. 39)
Açı
(s. 43)
Tara
(s. 41)
DivX® VOD kodu
(s. 43)
Audio ayarlar
(s. 26)
Tını kulisi*
(s. 27)
Ekolayzer*
(s. 27)
Geliştirilmiş ayarlar
Audio ayarlar
(s. 26)
Tını kulisi*
(s. 27)
Ekolayzer*
(s. 27)
}}
* Seçenek/aksesuar.
67
INFOTAİNMENT
||
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Tüm audio ayarları reset
(s. 26)
Menüye genel bakış - USB*
iPod® için olası seçeneklere ve ayarlara genel
bakış.
USB için olası seçeneklere ve ayarlara genel
bakış.
Ana menü iPod
Bkz. sayfa
Ana menü USB
Açılır menüA*video ve TV*
Rastgele
(s. 41)
Oynat
Bir video oynatırken veya TV* izlerken açılır
menüye erişmek için OK/MENU'ye basın.
Tara
(s. 41)
Görüntü ayarları
Audio ayarlar
(s. 26)
Kaynak menüsü
Bkz. dipnot B
DVD ana menüsü
Bkz. dipnot C
DVD üst menüC
A
B
C
(s. 43)
•
•
Tını kulisi*
(s. 21)
Duraklat
(s. 27)
Infotainment - menüye genel bakış (s. 64)
Stop
(s. 47)
Rastgele
(s. 41)
Klasör tekrarla
(s. 47)
USB cihazı seç
(s. 45)
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Alt başlık değiştir
(s. 47)
Tüm audio ayarları reset
(s. 26)
Audio parça değiştir
(s. 47)
Tara
(s. 41)
Audio ayarlar
(s. 26)
İlgili bilgiler
•
•
(s. 47)
(s. 27)
(s. 42)
Sadece video oynatırken veya TV izlerken geçerlidir.
Kaynak menünün açılır menüsünde neyin gösterileceği oynatılana veya gösterilene bağlıdır, Veri CD/DVD'si menüsü veya
USB menüsü olabilir.
Sadece DVD video disklerinde geçerlidir.
Bkz. sayfa
Ekolayzer*
(s. 42)
İlgili bilgiler
68
Menüye genel bakış - iPod®*
Infotainment - menüye genel bakış (s. 64)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Tını kulisi*
(s. 27)
Ekolayzer*
(s. 27)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Ses şiddeti dengelemesi
Tüm audio ayarları reset
(s. 28)
Menüye genel bakış - Medya
Bluetooth®*
(s. 26)
Medya Bluetooth® için olası seçeneklere ve ayarlara genel bakış.
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - menüye genel bakış (s. 64)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Ana menü Medya Bluetooth®
Bkz. sayfa
Rastgele
(s. 41)
Cihaz değiştir
(s. 51)
Bluetooth cihazını sil
(s. 53)
Tara
(s. 41)
Araçtaki Bluetooth yazılım versiyonu
(s. 56)
Audio ayarlar
(s. 26)
Tını kulisi*
(s. 27)
Ekolayzer*
(s. 27)
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Tüm audio ayarları reset
(s. 26)
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - menüye genel bakış (s. 64)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
* Seçenek/aksesuar.
69
INFOTAİNMENT
Menüye genel bakış - AUX
AUX için olası seçenekler ve ayarlara genel
bakış.
Menüye genel bakış - Bluetooth®
ahizesiz*
vCard alındı
(s. 61)
Bluetooth® ahizesiz için olası seçeneklere ve
ayarlara genel bakış.
Bellek durumu
(s. 61)
Telefon rehberini sil
(s. 61)
Ana menü AUX
Bkz. sayfa
AUX giriş ses şiddeti
(s. 48)
Ana menü Bluetooth® ahizesiz
(Telefon menüsü)
Bkz.
sayfa
Audio ayarlar
(s. 26)
Tüm çağrılar
(s. 54)
Tını kulisi*
(s. 27)
Tüm çağrılar
(s. 54)
Ekolayzer*
(s. 27)
Cevapsız çağrılar
(s. 54)
Ses şiddeti dengelemesi
(s. 28)
Cevaplanan çağrılar
(s. 54)
Tüm audio ayarları reset
(s. 26)
Çevrilmiş numaralar
(s. 54)
Çağrı süresi
(s. 54)
Telefon değiştir
(s. 51)
Bluetooth cihazını sil
(s. 53)
Telefon ayarları
İlgili bilgiler
•
•
70
Infotainment - menüye genel bakış (s. 64)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Telefon rehberi
(s. 56)
Ara
(s. 58)
Yeni kontak
(s. 59)
Hızlı arama
(s. 60)
BT tanıma modu
(s. 50)
Tını ve ses şiddeti
(s. 55)
Telefon rehberini indir
(s. 56)
Araçta Bluetooth yazılım versiyonu
(s. 56)
Çağrı opsiyonları
Otomatik çağrı cevapla
(s. 54)
* Seçenek/aksesuar.
INFOTAİNMENT
Sesli mesaj kutusu numarası
Telefon kapat
(s. 54)
(s. 52)
İlgili bilgiler
•
•
Infotainment - menüye genel bakış (s. 64)
Infotainment - sistemin çalıştırılması (s. 21)
Lisanslar
Bir lisans belirli bir faaliyeti uygulama veya belirli
bir kişinin yetkisini sözleşmedeki hüküm ve şartlara uygun olarak kullanma hakkına dönük bir
sözleşmedir. Aşağıdaki metin Volvo'nun üretici/
geliştiricilerle yaptığı sözleşmedir ve metin İngilizcedir.
Sensus software
This software uses parts of sources from clib2
and Prex Embedded Real-time OS - Source
(Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994),
and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990,
1993), The Regents of the University of
California. All or some portions are derived from
material licensed to the University of California by
American Telephone and Telegraph Co. or Unix
System Laboratories, Inc. and are reproduced
herein with the permission of UNIX System
Laboratories, Inc. Redistribution and use in
source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following
disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS
SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from
"libtess". The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
}}
71
INFOTAİNMENT
||
72
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use,
copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software,
and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following
conditions: The above copyright notice including
the dates of first publication and either this
permission notice or a reference to http://
oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE
OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE. Except as contained in this notice,
the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be
used in advertising or otherwise to promote the
sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization from Silicon
Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved
DivX®
DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX
Certified® and associated logos are registered
trademarks of DivX, Inc. and are used under
license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital
video format created by DivX, Inc. This is an
official DivX Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more information
and software tools to convert your files into DivX
video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order to
play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate the DivX
VOD section in the device setup menu. Go to
http://vod.divx.com with this code to complete
the registration process and learn more about
DivX VOD. Covered by one or more of the
following U.S. Patents: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
İlgili bilgiler
•
Volvo Sensus (s. 6)
INFOTAİNMENT
Tip onayı
Bluetooth® modülü için tip onayı tablodan okunabilir.
}}
73
INFOTAİNMENT
||
Bluetooth® modülü için Uygunluk Beyanı
Ülke/
Bölge
AB'deki
ülkeler:
İhracatçı ülke: Japonya
Üretici: Alpine Electronics Inc.
Ekipman türü: Bluetooth® cihazı
Daha fazla bilgi için http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing adresini ziyaret ediniz
74
INFOTAİNMENT
Ülke/
Bölge
Çek Cumhuriyeti:
Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Danimarka:
Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module overholder de væsentlige krav og
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Almanya:
Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
}}
75
INFOTAİNMENT
||
76
Ülke/
Bölge
Estonya:
Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
İngiltere
Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
İspanya:
Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con los requisitos esenciales y
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Yunanistan:
Η
Α Α Η
Fransa:
Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme aux exigences essentielles et aux
autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
İtalya:
Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre
disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Letonya:
Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to
saistītajiem noteikumiem.
Litvanya:
Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos
nuostatas.
Hollanda:
Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming is met de essentiële eisen en de
andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malta:
Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti
oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Macaristan:
Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb elõírásainak.
Α
Α
Α Alpine Electronics, Inc. Η Ω
Α Α
Η
Bluetooth® Module
Η Α 1999/5/
Ω
Α
Ω
.
INFOTAİNMENT
Ülke/
Bölge
Polonya:
Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi
stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Portekiz:
Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 1999/5/CE.
Slovenya:
Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovakya:
Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Finlandiya:
Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja
sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
İsveç:
Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
İzlanda:
Alpine Electronics, Inc. işburada bu Bluetooth® Modülünün 1999/5/EC yönergesinin temel karakteristik gerektirmelerine ve diğer ilgili düzenlemelerine uyduğunu bildirir.
Norveç:
Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
}}
77
INFOTAİNMENT
||
Ülke/
Bölge
Çin:
第十三条
进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中,应刊印下述有关内容
1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围,说明所有控制
■ 使用频率
2.4 - 2.4835 GHz
■ 等效全向辐射
■ 最大
率(EIRP)
率谱密度
■ 载频容限
天线增益
天线增益
10dBi 时
≤100 mW 或≤20 dBm
①
≤20 dBm / MHz(EIRP) ①
率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)
≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)
2. 不得擅自更改发射频率
大发射
率(包括额外
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业
续使用
4. 使用微
率无线电设备,必须忍
5. 不得在飞机和机场附近使用
78
10dBi 时
20 ppm
■ 杂散发射(辐射)
•
•
•
•
•
调整及开关等使用方法
装射频
产生有害干扰
各种无线电业
率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线
一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采
的干扰或工业
科学及医疗应用设备的辐射干扰
措施消除干扰后方可继
INFOTAİNMENT
Ülke/
Bölge
Tayvan:
低効率電波輻射性電機管理辧法第十条
第十二條
經型式認證合格之低
率射頻電機,非經許可,公司
商號或使用者均不得擅自 變更頻率
大
率或變更原設計之特性及
能
第十四條
低 率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時, 應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用 前
項合法通信,指依電信法規定 作業之無線電通信 低 率射頻電機須忍受合法通信或工業 科學及醫療用電波 輻射性電機設備之干
擾
}}
79
INFOTAİNMENT
||
Ülke/
Bölge
Güney
Kore:
제품 정보
Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-N25-IAM21L1
제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio
모델 명: IAM2.1
산 날짜: March/2010
Alpine Electronics, Inc
Made in Japan
고객 정보
Volvo Car Korea
볼보자동차코리아
서울시 용산구 한남2동 726-173 볼보빌딩 4층
볼보자동차 고객센터 1588-1777
http://www.volvocars.com/kr
사용자 주의사항
※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다
80
INFOTAİNMENT
Ülke/
Bölge
Birleşik
Arap
Emirlikleri:
Güney
Afrika:
Jamaika:
Jamaika SMA El: IAM2.1'de kullanılmak üzere onaylanmıştır
Tayland:
This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.
Umman
81
ALFABETİK İNDEKS
ALFABETİK İNDEKS
A
C
G
ARABAM
araba ayarları
arama yolları
bilgi
klima kontrolü ayarları
menü seçenekleri
sistem ayarları
sürücü destek sistemi
10
13
11
17
17
11
16
14
CD
38
Görüntü ayarları
Cep telefonu
ahizesiz
bağlayın
telefonu kaydet
53
50
50
H
Aramalar
gelen
kullanım
53
53
Çağrı gönderme
AUX girişi
Ç
53
20, 45
D
DAB Radyo
B
Destek
Bilgi-eğlence sistemi
kaynak düğmeleri
21
Bilgi-eğlence sistemi (Infotainment)
20
Bluetooth®
ahizesiz
çağrıyı cep telefonuna aktar
medya
mikrofon kapalı
streaming audio
53
54
49
54
49
Haber yayını
43
33
I
Infotainment
Giriş
sistemi yönet
20
21
iPod® bağlantısı
46
28, 36
7
Dijital radyo (DAB)
36
direksiyon simidi
tuş takımı
21
Direksiyon simidindeki tuş takımı
21
DVD
38
K
Kaza ve afet durumunda alarmlar
32
kumandalar
orta konsol
21
E
Ekolayzer
27
83
ALFABETİK İNDEKS
M
S
Medya, Bluetooth®
49
Sensus
Medya oynatıcı
uyumlu dosya formatları
38
44
Menü navigasyonu ses ve medya
21
Ses
Ayarlar
surround
Mikrofon
54
Ses kademesi
27
Ses seviyesi
Devir/ses dengelemesi
harici ses kaynağı
Telefon
telefon/medya çalar
zil sesi, telefon
21
28
48
55
55
55
ses sistemi
fonksiyonlar
genel bakış
20
26
20
Ses ve ortam
genel bakış
menüler
menüye genel bakış
20
21
64
N
Normal görünüm
21
P
Pil
Uzaktan kumanda
64
R
Radyo
DAB
84
T
28
28, 36
Radyo programı türleri (PTY)
34
RDS
32
6
26
20, 26
Sinyal girişi, harici
20, 45
Surround
20, 26
Telefon
ahizesiz
bağlayın
bir çağrı alma
çağrı yapma
gelen arama
telefon defteri
telefon defteri, kısayol tuşları
telefonu kaydet
53
50
54
53
53
56
56
50
Tip onayı
Bluetooth®
73
Trafik bilgisi (TP)
33
U
USB, bağlantı
46
USB girişi
45
Uzaktan kumanda
pil değiştirme
62
64
V
Volvo Sensus
6
TP 26713 (Turkish), AT 1817, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising