Volvo | S90 | Sensus Navigation | Volvo S90 2017 Sensus Navigation

Volvo S90 2017 Sensus Navigation
SENSUS NAVIGATION
Varış noktası/nihai varış noktası
Ara varış noktası
Yönlendirme noktası
Araç planlanan rotada
Trafik bilgisi
Harita görünümünü simge durumuna küçült (genişletilmiş görünüm) veya
büyüt (tam ekran)
Alternatif yolu hesapla
Mevut sesli yönlendirmeyi tekrarla
Sesli yönlendirme geçici olarak Açık/Kapalı
Kılavuzu iptal eder
Varış noktaları/ara varış noktaları tanımlama
İlgi çekici nokta (Point of Interest - POI)
Harita üzerindeki metin ve semboller
Aracı takip etmek için haritayı sıfırlar
Aracın güncel konumu
Harita ekranını 2D ve 3D arasında değiştirir
Harita ölçeği
Pusula + Kuzey ve seyir yönü arasındaki değişiklikler
Seyahat planının yönlendirme noktalarını içeren liste
Seyahat planı ve alternatif rota
Varış noktası ve varış zamanı/kalan varış süresi veya geçerli konum ve
varış noktasına kalan mesafe
Seyahat planının ilgi çekici noktalarının listesi (Point of Interest - POI) ve
trafik bilgileri
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation uydu tabanlı bir trafik bilgileri ve rota yönlendirme sistemidir.
Ürünümüzü daha da geliştirmek için sürekli yeni çalışmalar yapılmaktadır.
Modifikasyonlar ekteki bu bilgilerin, tanımların ve resimlerin araçtaki ekip-
manlardan farklı olabileceği anlamına gelir. Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
2
SES TANIMA
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
Harita navigasyonuna Quick Guide
6
Ses tanıma
14
Varış noktasına basit yönlendirme
6
Ses tanımayı kullanma
14
Harita navigasyonunun gösterimleri
ve kullanma kumandaları
7
Ses tanıma ve harita navigasyonu
15
Harita navigasyonu sırasında sık kullanılan işlemler
8
Ses tanıma ayarları
16
Bir varış noktası girme hakkında
genel bilgi
20
Doğrudan harita üzerinde ara varış
noktası tanımlama
20
Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama
21
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile
varış noktası tanımlama
22
İlgi çekici nokta (Point of Interest POI) ile varış noktasını belirleme
24
Bir adresle varış noktası tanımlama
25
"Send to Car" ile varış noktasını kaydedin
26
SEYAHAT PLANI VE ROTA
TRAFİK BİLGİSİ
AYARLAR
Seyahat planı ve Alternatif rota
30
Trafik bilgisi
36
Seyahat planındaki yönlendirme noktaları
31
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI),
37
Rota boyunca ilgi çekici nokta (Point
of Interest - POI)
31
Rota boyunca trafik aksaklıkları
32
Haritadaki bilgi kartları
32
Alternatif yol seçme
33
Sürücü gösterge ekranındaki harita
ekranını devreye sokma/devre dışı
bırakma
40
Sensus Navigation ayarları
40
Harita ayarları
41
Rota ayarları
43
Trafik ayarları
44
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgilerinin
devreye sokulması/devre dışı bırakılması (RTTI),
45
Yönlendirme ayarları
45
Harita bilgileri
46
3
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
4
ALFABETİK İNDEKS
MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi
48
İnternete bağlı araç ile harita verilerinin güncellenmesi
49
Bilgisayar ve USB ile harita verilerini
güncelleme
50
Sensus Navigation için arıza arama
52
Harita navigasyonu için lisans sözleşmesi
54
Harita navigasyonu için telif hakkı
56
Alfabetik İndeks
57
GİRİŞ
GİRİŞ
Harita navigasyonuna Quick Guide
UYARI
Sürücü kapısı açıldığında aracın elektrik sistemi
otomatik olarak etkinleşir.
Aşağıdaki gözetin.
Navigasyon etkinleştirme
•
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
•
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
•
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki
yol koşullarına bağlı olarak, bazı tavsiyeler
daha az güvenilir olabilir.
Varış noktasına basit yönlendirme
Tüm kullanıcı el kitabını okumadan yönlendirmeyi
istenen varış noktasına ayarlama.
Haritada bir varış noktası seçme
1.
Navigasyon alt görünümüne dokunun.
2.
Harita görüntüsünü maksimum boyuta çıkarmak için dokunun.
3.
Haritadan istediğiniz konumu bulun.
4.
Konuma dokunun ve elinizi basılı tutun.
> Bir simge oluşturulur ve bir menü gösterilir.
5.
Buraya git düğmesine basınız.
> Yönlendirme başlar.
Navigasyonu devre dışı bırakma
Navigasyon sistemi kapatılamaz, daima arka
planda çalışır - sadece sürücü araçtan çıkıp aracı
kilitlediğinde kapanır.
DİKKAT
Ana sayfa düğmesi
Navigasyon sistemi, motor durdurulmuş haldeyken de kullanılabilir. Akü seviyesi çok düştüğünde sistem kapanır.
Menü sırası Navigasyon
Navigasyon sistemi, orta gösterge ekranında bir
harita göstermiyorsa en üst menü sırasına
Navigasyon (2) basın.
Eğer orta ekran Navigasyon menü sırasını göstermezse - Ana ekran düğmesine basın (1) ve
ardından Navigasyon menü sırasına (2) basın.
Bundan sonra, mevcut alanın bir haritası gösterilir,
burada araç mavi bir üçgenle belirtilir.
6
İlgili bilgiler
•
Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları (s. 7)
•
Varış noktasına basit yönlendirme (s. 6)
GİRİŞ
Harita navigasyonunun gösterimleri
ve kullanma kumandaları
Sürücü gösterge ekranı
Sensus Navigation, birkaç farklı şekilde sunulur
ve örneğin sürücü gösterge ekranı, baş üstü
gösterge ekranı ve sesli komutlarla kullanılır.
Orta gösterge ekranı
Harita sadece 12" sürücü gösterge ekranında gösterilir.
Sürüş sırasında sürücü sesli yönlendirme ve
sürücü gösterge ekranında talimatlar ile yönlendirilir. Ayrıca ayarlı bir varış noktası olmaksızın
sürücü ekranından harita görünümü de aktif olabilir.
Navigasyon sistemiyle ilgili tüm işlemler orta gösterge ekranında gerçekleşir, örn. harita güncellemeleri ve varış yerinin ayarlanması.
Harita görünümü orta gösterge ekranında görüntülenmezse - ana sayfa görünümünde en üstteki
sıraya tıklayın Navigasyon.
Menünün açılması/kapatılması. Belirli bir süre
aktivite olmazsa veya belirli seçeneklerde
menü otomatik kapanır.
Menüler arasında gezinti.
Menü seçenekleri arasında gezinti.
Bir seçeneği onaylayın veya vurgulayın.
Sağ direksiyon simidi tuş takımı ve
sürücü gösterge ekranı
Sağ direksiyon simidi düğmeleri, örneğin Beni
eve götür ve Kılavuzluğu iptal et gibi harita
navigasyon işlevlerinden bazılarını yönetmek için
kullanılabilir. Sürücü gösterge ekranında bir mesaj
görüntülenirse öncelikle gösterilecek menü için
onaylanmalıdır.
}}
7
GİRİŞ
||
Baş üstü gösterge ekranı*
Ön camda harita navigasyonu.
Sürücü aynı zamanda ön cam alt tarafındaki navigasyon sistemi baş üstü gösterge ekranından da
yönlendirme ve bilgi alabilir.
Navigasyon bilgi ekranı kapanabilir ve bilgi alanı
konumu ayarlanabilir.
İlgili bilgiler
•
Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama (s. 21)
•
•
•
•
•
Ses tanıma ve harita navigasyonu (s. 15)
Ses tanıma (s. 14)
Ses tanımayı kullanma (s. 14)
Ses tanıma ayarları (s. 16)
Sürücü gösterge ekranındaki harita ekranını
devreye sokma/devre dışı bırakma (s. 40)
Harita navigasyonu sırasında sık
kullanılan işlemler
Harita navigasyonu sırasında bazı sık kullanılan
işlemleri aşağıda açıklanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
Neredeyim?
Haritada araç sembolünü bulma
Sürüş yönü veya haritada kuzey yukarı
2D veya 3D gösterim
Yakınlaştırma
Kaydırın
Baş üstü gösterge ekranının değiştirilmesi
Bir menüden geri dönme
Neredeyim?
Aracın şu anki coğrafi konumu ne?
•
Haritanın araç sembolüne (mavi üçgen) basın
- bilgiler doğrudan haritada gösterilir.
Ses tanıma
Çoğu işlev aynı zamanda sesli komutlarla da kontrol edilebilir.
Direksiyon simidi düğmesine
basın, sinyali bekleyin ve örneğin "Ev noktasına sür" deyin.
8
* Seçenek/aksesuar.
GİRİŞ
Haritada araç sembolünü bulma
Artı göstergeler sembolüne basın.
Sürüş yönü veya haritada kuzey yukarı
Araç sembolünün haritadaki hareketini değiştirmek için
pusulaya basın.
Yakınlaşıp uzaklaştıktan ve harita çevresinde kaydıktan sonra bazen haritada aracınızın o anda
bulunduğu konuma dönmek zor olabilir. Bulmanın
en kolay yolu şudur:
Sürücü, aracın hareketinin haritaya göre nasıl
sunulacağını belirleyen iki yöntem arasından
seçim yapabilir:
•
•
Harita, daima orta gösterge ekranında kuzey
yukarı doğru olacak şekilde gösterilir — araç
sembolü, haritada kendi gerçek pusula
yönünde hareket eder. Araç sembolü haritada sola doğru hareket ediyorsa araç, batıya
doğru sürülüyordur.
•
Araç sembolü, daima orta gösterge ekranında yukarı doğru bakar - aracın nasıl döndüğüne bağlı olarak harita, araç sembolü
altında döner. Pusula sembolü, haritada
hangi yönün kuzey (N) olduğunu belirtirken
pusulanın merkezi, aracın ön tarafının hangi
yöne baktığını gösterir (bu örnekte NE =
Kuzeydoğu).
Artı göstergeler sembolüne basın - harita
sıfırlanır ve ardından araç sembolünü takip
eder.
Pusula sembolleri
pusula yönü
N
(North): Kuzey
NE
(NorthEast): Kuzeydoğu
E
(East): Doğu
SE
(SouthEast): Güneydoğu
S
(South): Güney
SW
(SouthWest): Güneybatı
W
(West): Batı
NW
(NorthWest): Kuzeybatı
2D veya 3D gösterim
2D ve 3D gösterim arasında geçiş yapmak için 2D/3D
üstüne basın.
3D ekranda aracın yönü daima orta gösterge
ekranının üst kısmına doğrudur — aracın nasıl
}}
9
GİRİŞ
||
döndüğüne bağlı olarak harita, araç sembolü çevresinde döner.
İki parmak ayrık şekilde orta
gösterge ekranına bir kez dokunun.
Pusula sembolü, haritada hangi yönün kuzey (N)
olduğunu gösterirken pusulanın merkezi, aracın
ön tarafının hangi yöne baktığını gösterir.
3D modda harita ölçeği gösterilmez.
2D gösterim, önceki "Sürüş yönü veya haritada
kuzey yukarı" başlığı altında açıklanmıştır
Baş üstü gösterge ekranının
değiştirilmesi
veya
İki parmak ayrık şekilde orta
gösterge ekranına dokunun ve
parmakları birbirine yaklaştırın.
Yakınlaştırma
Yakınlaşma
Haritayı şu şekilde büyütebilirsiniz:
Bir parmakla orta gösterge
ekranına çift dokunun.
Harita yönünü değiştirmek için buraya basın.
Kaydırın
Bir parmağı haritaya yerleştirin,
istenen yönde kaydırıp bırakın.
veya
İki parmak birlikte orta gösterge
ekranına dokunun, ardından
parmakları ayırın.
Uzaklaştırma
Haritayı şu şekilde küçültebilirsiniz:
10
Kaydırma işlevi sadece harita
maksimum modundayken kullanılabilir, harita simge haline
küçültüldüğünde kullanılamaz.
Haritadaki yön olarak aşağıdaki gösterimler arasından seçim yapın:
•
Varış noktası (Destination) ve varış zamanı
(ETA ) veya varışa kalan süreyi (RTA ) tanımlama. ETA veya RTA seçimi için bkz. bölüm
"Güzergah ayarları".
veya
•
Mevcut konumun (Position) ve varış noktasına kalan mesafenin (Dist) tanımı.
Yön değişikliği sadece harita maksimum modundayken kullanılabilir, harita simge haline küçültüldüğünde kullanılamaz.
GİRİŞ
Harita görünümüne geri dönme
Ana sayfa düğmesi
Menü sırası Navigasyon
Sürücü sistemin başka bir kısmının "uzak bir
köşesindeyse" ve hızla harita görünümüne geri
dönmek istiyorsa şu yöntem kullanılabilir:
1.
Orta ekranda Ana sayfa düğmesine basın (1).
2.
Orta gösterge ekranı, harita görünümü yerine
ana sayfa görünümünü gösteriyorsa üst
menü sırasına Navigasyon (2) basın.
İlgili bilgiler
•
•
•
Sürücü gösterge ekranındaki harita ekranını
devreye sokma/devre dışı bırakma (s. 40)
Sensus Navigation ayarları (s. 40)
Rota ayarları (s. 43)
11
SES TANIMA
SES TANIMA
Ses tanıma1
Ses tanıma sistemi sürücünün medya çalar,
Bluetooth'a bağlı telefon, klima sistemi ve
Volvo'nun navigasyon sistemindeki* belirli işlevleri ses tanıma kullanarak kontrol etmesine olanak tanır.
Sesli komutlar rahatlık sunar ve sürücünün dikkatinin dağılmasına engel olup aracı sürmeye odaklanmasına ve dikkatini yol ve trafik koşullarına vermesine yardımcı olur.
UYARI
Sürücü her zaman aracı güvenli bir şekilde
sürme ve tüm geçerli yol kurallarına uyma
sorumluluğunu üzerinde taşır.
Ses tanıma kontrolü, kullanıcının vereceği sesli
komutlar ve sistemin sesli cevaplarıyla oluşan
diyaloglardan oluşur. Ses tanıma sistemi
Bluetooth ahizesiz konuşma sistemiyle aynı mikrofonu kullanır ve ses tanıma sisteminin yanıtları,
aracın hoparlörlerinden gelir. Bazı durumlarda
sürücü gösterge ekranında bir metin mesajı da
gösterilir. İşlevler, direksiyon simidi sağ tuş takımından kontrol edilir. Ayarlar, orta gösterge ekranından yapılır.
Sistem güncelleme
Ses tanıma sistemi sürekli iyileştirilmektedir. En iyi
performans için güncellemeleri indirin, bkz.
support.volvocars.com.
İlgili bilgiler
•
•
•
Ses tanımayı kullanma (s. 14)
Ses tanıma ve harita navigasyonu (s. 15)
Ses tanıma ayarları (s. 16)
Ses tanımayı kullanma2
Ses tanıma kumandasını kullanmak için temel
talimatlar.
Sistemi etkinleştirmek ve sesli
komutlar kullanarak diyalog
başlatmak için direksiyon simidi
ses tanıma
düğmesine
basın.
İletişim sırasında aşağıdakileri unutmayın:
•
Komut için, sesli ikazdan sonra normal sesinizle normal hızda konuşun.
•
Sistem cevap verirken konuşmayın (sistem
bu esnada komutları anlamaz).
•
Kapıları, camları ve açılır tavanı kapatarak
yolcu kabininde arkaplan sesinden kaçının.
Ses tanıma aşağıdaki şekilde devre dışı bırakılabilir:
•
•
"Cancel" diyerek.
direksiyon simidindeki ses tanıma düğmesine
uzun basarak.
İletişimi hızlandırmak ve sistemden gelen ikazları
atlamak için sistem sesi konuşurken direksiyon
simidindeki ses tanıma
düğmesine basın ve
bir sonraki komutu söyleyin.
Sesle kontrol sistemi mikrofon
1
14
Belirli pazarlarda geçerlidir.
* Seçenek/aksesuar.
SES TANIMA
Ses tanıma kumandasına örnek
seçeneğine dokunun, "Call [İsim] [Soyadı]
[numara kategorisi]" deyin — kişinin birden
fazla telefon numarası (örneğin ev, cep telefonu,
iş) varsa telefon rehberinden seçilen kişiyi arar,
örneğin:
iki (22). İngilizce ve Hollandaca için çeşitli
gruplar sıralı olarak söylenebilir, örn. yirmi iki
yirmi iki (22 22). İngilizce için çift veya
üçleme kullanılabilir, örneğin çift sıfır (00).
Rakamlar 0-2300 aralığında verilebilir.
•
öğesine basın, "Call Robin Smith Mobil"
deyin.
Komutlar/ifadeler
Aşağıdaki komutlar daima kullanılabilir:
Frekanslar doksan sekiz nokta sekiz (98.8),
yüz dört nokta iki (104.2) şeklinde söylenebilir.
İlgili bilgiler
•
•
Ses tanıma (s. 14)
Ses tanıma ayarları (s. 16)
Ses tanıma ve harita navigasyonu3
Navigasyon sisteminin ses kontrolüne komut
verin, örneğin hedef belirleyin veya kılavuzluğu
durdurun.
üzerine basın ve aşağıdaki komutlardan birini
söyleyin:
•
"Navigasyon" - Bir navigasyon diyalogunu
başlatır ve komut örnekleri gösterir.
•
"Take me home" - Yönlendirme sadece Ev
konumuna verilir.
•
"Go to [Şehir]" - Varış noktası olarak bir
şehri tanımlar. Örnek "Londra'ya Git."
•
"Repeat" - devam eden diyalogdaki son
sesli talimatı tekrarlar.
•
•
"Cancel" - diyalogu sonlandırır
•
"Help" - bir yardım diyalogunu başlatır. Sistem geçerli durumda kullanılabilen komutlarla, bir talep veya bir örnekle yanıt verir.
"Go to [Adres]" - Varış noktası olarak bir
adresi tanımlar. Bir adreste şehir ve sokak
bulunmalıdır. Örnek "5 King caddesine Git."
•
"Add intersection" - İki cadde adının belirtilmesi gereken bir diyaloğu başlatır. Belirtilen
caddelerin kesişme noktası varış yeri olur.
•
"Go to [Posta kodu]" - Varış noktası olarak
bir posta kodunu tanımlar. Örnek "1 2 3 4 5
Git."
•
"Go to [kişi]" - Telefon defterinden bir
adresi varış noktası olarak tanımlar. Örnek
"Robyn Smith'e Git"
•
"Search [İlgi çekici nokta kategorisi]" Belirli bir kategori içindeki (örn. restoranlar)
komşu ilgi çekici noktaları (İÇN) arar.4 Rota
Belirli işlevlerin komutları ilgili bölümlerde açıklanmıştır, örneğin Telefonun ses tanımayla kontrolü.
Rakamlar
Rakam komutları, kontrol edilecek işleve bağlı
olarak farklı şekilde ifade edilir:
•
•
2
Telefon numaraları ve posta kodlarının
tek olarak, rakam rakam söylenmesi gerekir,
örneğin sıfır üç bir iki iki dört dört üç
(03122443).
Ev numaraları, tek olarak veya gruplar
halinde söylenebilir, örneğin iki iki veya yirmi
Belirli pazarlarda geçerlidir.
}}
15
SES TANIMA
||
liste sıralaması için sonuçlar gösterildiğinde
şunu söyleyin: "Rota boyunca".
•
"Search [İlgi çekici nokta kategorisi] in
[Şehir]" - Belirli bir kategori ve şehir içindeki
ilgi çekici noktayı (İÇN) arar. Sonuç listesi
şehir merkez noktasına göre sıralanır. Örnek
"Londra'da bir restoran için arama yap".
•
"Search İlgi çekici nokta ismi]". Örnek
"Hyde Parkı ara".
•
"Change country/Change state5, 6" Navigasyon arama alanını değiştirir.
•
"Show favourites" - Sürücü gösterge ekranında favori konumları gösterir.
•
"Clear itinerary" — Bir seyahat planında
kayıtlı tüm ara varış noktalarını ve nihai varış
noktasını siler.
•
"Repeat voice guidance" - Son söylenen
yönlendirmeyi tekrarlar.
•
"Turn off voice guidance" - Sesli yönlendirmeyi kapatır.
•
"Turn on voice guidance" - Kapatılan sesli
yönlendirmeyi başlatır.
İlgili bilgiler
Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları (s. 7)
•
•
•
Ses tanıma (s. 14)
1.
Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
Ses tanımayı kullanma (s. 14)
2.
Sistem Sesli Kontrol seçeneğine basın
ve ayarları seçin.
4
16
Ses tanıma sisteminde birkaç ayar yapılabilir.
Ses tanıma ayarları (s. 16)
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Kullanıcının ilgi çekici noktayı arama veya varış noktası olarak belirleme imkanı vardır.
5 Avrupa ülkelerinde "Eyalet" yerine "Bölge" kullanılır.
6 Brezilya ve Hindistan için arama alanı, orta gösterge ekranından değiştirilir.
7 Belirli pazarlarda geçerlidir.
3
Ses tanıma ayarları7
•
• Tekrarlama modu
• Cinsiyet
• Konuşma hızı
Ses ayarları
1. Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
2.
Ses Sistem sesleri Sesli Kontrol
seçeneğine basın ve ayarları seçin.
Dilin değiştirilmesi
Ses tanıma tüm diller için mevcut değildir. Ses
tanıma özelliğinin olduğu diller dil listesinde bir
simge ile işaretlenir .
Dilin değiştirilmesi aynı zamanda menü, mesaj ve
yardım metinlerini de etkiler.
1.
Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
2.
Sistem
Dil seçeneğine basın ve dili seçin.
SES TANIMA
İlgili bilgiler
•
•
•
Ses tanıma (s. 14)
Ses tanımayı kullanma (s. 14)
Ses tanıma ve harita navigasyonu (s. 15)
17
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
Bir varış noktası girme hakkında
genel bilgi
Doğrudan harita üzerinde ara varış
noktası tanımlama
Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası
tanımlama (s. 20)
Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir haritada parmakla işaretleme bunlardan biridir.
Çoğu durumda istenen varış noktasına kayıp parmağınızla dokunmak en kolay yoldur.
Bir varış noktası farklı yollarla girilebilir.
•
•
Bir varış noktası girmek için aşağıdaki yöntemler
mevcuttur:
•
Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama (s. 21)
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 22)
•
İlgi çekici nokta (Point of Interest - POI) ile
varış noktasını belirleme (s. 24)
•
Bir adresle varış noktası tanımlama (s. 25)
•
•
•
•
•
•
•
Haritaya basın
Serbest metinle arama ve Harita koordinatları
Son seçilen varış noktası
Kütüphaneden favori olarak işaretlenen
konumlar
Kütüphaneye kaydedilen konumlar
Önce harita görünümünün
maksimum modda olduğunu
kontrol edin: Ekranda bu
düğme görünüyorsa - harita
görünümünü maksimum boyuta
çıkarmak için düğmeye basın.
İlgi çekici nokta (Point of Interest - POI)
Ardından aşağıdaki şekilde devam edin:
Adres
1.
İstenen konum görününceye kadar haritayı
kaydırın.
2.
Bu konuma basın ve basılı tutun - bir simge
oluşturulur ve bir menü açılır.
"Varış noktası ve Ara varış noktaları" başlığı altından yönlerle alternatiflerden birini seçin ve talimatları takip edin.
Varış noktası ve Ara varış noktaları
İlk tanımlanan nokta, seyahat planının varış noktası olacaktır.
Sonraki konumlar, seyahat planının ara varış
noktaları olacaktır.
Varış noktası ve ara varış noktaları ile bir seyahat
planı, daha sonra kolayca düzenlenebilir - "Seyahat planı ve Alternatif rota" bölümünde "Seyahat
planını düzenleme" kısmına bakın.
20
Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)
İlgili bilgiler
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
3. Buraya git seçeneğini seçin - Yönlendirme
başlar.
Serbest metinle aramayla varış
noktası tanımlama
Simgeyi silin.
Simgeyi konumdan silmek için:
Bir hedef farklı yollarla gönderilebilir - serbest
metin aramasıyla, örneğin, telefon numaraları,
posta kodları, sokaklar, şehirler, koordinatlar ve
ilgi noktaları (Point of Interest - POI) kullanılarak
arama yapılabilir.
• Sil öğesini seçiniz
Simgenin konumunu ayarlama
Simgenin konumunu ayarlamak için:
1.
Simgeye dokunup tutun, istenen konuma
sürükleyip bırakın.
İlgili bilgiler
•
Ekran üstü klavye, çoğu karakteri yazmak ve varış
noktası aramak için kullanılabilir. Bir açıklama için
"Orta gösterge ekranındaki klavyenin kullanılması" bölümüne bakın.
Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi
(s. 20)
1.
2.
Ekranın altındaki Hdf seç ögesine dokunun.
> Harita görünümü adres ile aramaya dönüşecektir
düğmesine basınız.
3.
Arama terimlerini girin
> Arama sonuçları, karakterler girdikçe
görüntülenir.
}}
21
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
||
4.
Arama istenen sonucu vermişse - bilgi
kartını görüntülemek için bir arama sonucuna
tıklayın ve arama sonucunu kullanmaya
devam etmeyi seçin.
Çok fazla arama sonucu verilmişse Aramayı filtrele seçeneğine tıklayın, arama
sonucu etrafında konum seçin ve ardından
arama sonucunu kullanmaya devam etmeyi
seçin:
•
•
•
•
•
Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi
(s. 20)
•
Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları (s. 7)
•
Haritadaki bilgi kartları (s. 32)
Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir bir listeden seçim yapma bunlardan biridir.
Bu listeleri görüntülemek için:
1. Ekranın altındaki Hdf seç
ögesine tıklayın - harita görünümü adres ile aramaya dönüşecektir.
Varış yeri etrafında
Rota etrafında
Harita nokta etrafında
Örneğin "N 58.1234 E 12.5678" yazıp Ara
seçeneğine dokunun.
Pusula noktaları N, E, S ve W farklı şekillerde girilebilir, örn. sıralananlar ile uyumlu şekilde:
N 58,1234 E 12,5678 (boşluklarla)
N58,1234 E12,5678 (boşluksuz şekilde)
58,1234N 12,5678E (pusula noktası, koordinattan sonra olacak şekilde)
58,1234-12,5678 (pusula noktası olmadan
kısa çizgiyle)
22
İlgili bilgiler
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile
varış noktası tanımlama
Araç etrafında
Koordinatlar
Bir varış noktası aynı zamanda harita koordinatları
ile de tanımlanabilir.
•
Dilerseniz nokta [.] yerine virgül [,] kullanabilirsiniz.
2. Ardından ekranın en üstünde, sıralanan listelerden birini seçin:
• En son
• Favoriler
• Kitaplık
Bir listedeki bir alternatif işaretlendikten sonra
Navigasyonu başlat düğmesini veya Aranokta
olarak ekle düğmesini kullanarak varış noktası
olarak eklenebilir.
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
Son
Favoriler
Kütüphane
Son aramalar burada listelenir. Kaydırın ve seçin.
Kitaplık seçeneğinden favori olarak işaretlenen
konumlar burada listelenir. Kaydırın ve seçin.
Kayıtlı konumlar ve seyahat planları burada toplanır. Son kaydedilen, listenin en üstünde görünür.
Favoriler seçeneğinden silinen bir konum
Kitaplık seçeneğinde kalır, ama bu durumda
"sönmüş" bir yıldızı vardır. Favoriler seçeneğine
geri getirmek için - Kitaplık öğesine gidin ve
konumun yıldızını tekrar işaretleyin.
Favori olarak seçmek/seçimini kaldırmak için bir
konumun yıldızına basın. İşaretlenmiş/doldurulmuş yıldızı olan bir konum da "Favoriler" altında
listelenir.
Ayrıca sürücü gösterge ekranında bir menü seçeneği olarak da mevcuttur ve direksiyon simidinin
sağ tuş takımını kullanarak seçilir. "Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları" bölümüne bakın.
Liste, Düzenle seçeneğini kullanarak düzenlenebilir.
Sık kullanılan bir varış noktası Ev adresi ayarla
ile programlanıp kullanılabilir. Ayrıca programlı bir
Ev varış noktası da sürücü gösterge ekranında bir
menü seçeneği olarak mevcuttur ve direksiyon
simidinin sağ tuş takımını kullanarak seçilir. "Gösterge ekranları ve kumandalar" bölümüne bakın.
Liste, Düzenle seçeneğini kullanarak düzenlenebilir.
Kitaplık seçeneğinde silinen bir konum,
Favoriler seçeneğinden de silinir.
Kütüphane, çeşitli şekillerde sıralanabilir:
• Eklendi - kronolojik sırayla listeler.
• İsim - alfabetik sırayla listeler.
• Mesafe - mevcut konumla olan mesafeye
göre listeler.
•
Alındı - "Send to Car" fonksiyonu kullanarak
araca gönderilen konumlar filtreden geçer.
Okunmamış yeni konumların MAVİ bir belir-
}}
23
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
||
teci vardır. Konumlar okunduğunda belirteçler
söner. Daha fazla bilgi için "Send to car ile
varış noktasını kaydetme" bölümüne bakın.
Düzenle kullanarak listedeki bir veya daha fazla
öğe silinebilir.
İlgi çekici nokta (Point of Interest POI) ile varış noktasını belirleme
Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir bir POI tanımlama bunlardan biridir.
İlgili bilgiler
•
"Send to Car" ile varış noktasını kaydedin
(s. 26)
•
Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları (s. 7)
•
Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi
(s. 20)
1.
Ekranın altındaki Hdf seç ögesine tıklayın kendi arama alanı olan harita görünümü
adres ile aramaya dönüşecektir.
2.
POI düğmesine basınız.
3.
İstediğiniz filtreye tıklayın:
•
•
•
•
•
24
Araç yakınında
Varış yeri yakınında
Ara varış noktalarını kapatın
Rota üzerinde
Harita üzerindeki nokta yakınında
4.
Arama yapın ve istediğiniz POI seçimini yapın.
5.
Navigasyonu başlat veya Aranokta olarak
ekle'ı seçin.
İlgi çekici nokta örnekleri
Çok sayıda POI (örneğin restoranlar), alt kategorilere (örneğin hızlı yiyecekler) sahiptir.
"Harita ayarları" bölümünden haritada hangi
POI'lerin gösterileceğini seçmek mümkündür.
Mevcut bölgede bulunan tüm POI'ler burada listelenir. Bu ayar, varış noktası olarak POI aramasını
etkilemez - hatta dışarıda bırakılmış POI da alternatif varış noktaları olarak gösterilir.
Ölçek 1 km (1 mi) olduğunda haritada önce belirli
POI'ler gösterilir.
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
DİKKAT
•
Bir POI sembolü ile POI numarası farklı
pazarlarda farklılık gösterir.
•
Bir harita verileri güncellemesinden sonra
yeni semboller görünebilir ve bazıları kaybolabilir. Geçerli harita sisteminde kullanılan tüm sembolleri bulmak için menü sistemine göz atabilirsiniz.
Bir adresle varış noktası tanımlama
Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir bir adres tanımlama bunlardan biridir.
Ekranın altındaki Hdf seç ögesine tıklayın - kendi arama alanı
olan harita görünümü adres ile
aramaya dönüşecektir.
İlgili bilgiler
•
•
Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi
(s. 20)
ve ülke adının girilmesi yeterlidir. Şehir merkezine
kılavuzluk sağlanır.
Mevcut metin alanı seçeneklerinden birini seçin
ve orta gösterge ekranı klavyesini kullanarak
yazın:
•
•
•
•
•
Ülke/Eyalet/İl
Şehir/Yöre:/PK
Adres
Numara
Kavşak
İlgili bilgiler
Harita ayarları (s. 41)
•
Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi
(s. 20)
•
Haritadaki bilgi kartları (s. 32)
Arama alanına örnek - bunlar, pazara/bölgeye göre farklılık gösterebilirler.
Burada açıklanan arama opsiyonlarının tüm
pazarlarda/bölgelerde olmadığına dikkat edin ekran sadece güncel arama alanı için mevcut
arama opsiyonlarını gösterir.
Bütün alanlar doldurulmalıdır. Eğer örneğin bir
şehre seyahat etmek isteniyorsa, o zaman şehir
25
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
"Send to Car" ile varış noktasını
kaydedin
Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir Send to Car işlevinin (Araca Gönder) kullanılması bunlardan biridir.
Konumu araca gönder
Send to Car (Araca Gönder), bilgisayar aracılığıyla
aracın navigasyon sistemine bir varış noktası veya
konum eklemeyi mümkün kılan bir işlevdir.
Send to Car işlevi, ayrıca Volvo On Call uygulamasından kullanılabilir. Bir hedefin/konumun araca
Volvo On Call servis merkezinden gönderilmesi
gerekiyorsa yine Volvo On Call uygulaması kullanılabilir.
3.
5.
Yan menüde Send to car (Araca Gönder)
seçeneğine tıklayın.
6.
Aracı seçin ve Volvo ID'nizin kayıtlı olduğu
araç VIN numarası veya e-posta adresini girin.
Ardından Send (Gönder) seçeneğine tıklayın.
7.
Done (Bitti) seçeneğine tıklayın.
> Konum araca gönderilir.
Konuma sağ tıklayın ve ardından adrese tıklayın.
> Bir yan menü/bilgi kartı açılır.
Burada gösterilen prosedürün, birçok harita hizmeti tedarikçisinden sadece bir tanesinden bir
örnek olduğuna dikkat edilmelidir.
1.
Bilgisayarla here.com adresine bağlanın.
> Bir harita servisi açılır.
2.
İstediğiniz konum için arama yapın.
4.
26
Yan menüde Share (Paylaş) seçeneğine tıklayın.
Diğer tedarikçiler ve Send to Car işlevi hakkında
daha fazla bilgi, Volvo Cars destek sayfasında
(support.volvocars.com) bulunabilir.
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
Araçta bir konumun alınması ve
kullanılması
Aracın verileri alabilmesi için internete bağlı
olması gerekir, bu konuda Kullanıcı El Kitabındaki
"Aracı bağlama" bölümündeki açıklamaya bakın.
Konum araca Volvo On Call ile gönderilirse verileri göndermek için araçtaki dahili modem kullanılır ve bu durumda ayrı bir internet bağlantısı
gerekmez.
1.
Araç tarafından bir konum alındığında orta
gösterge ekranında bir bildirim görüntülenir.
Bildirim/sembol üzerine tıklayın.
> Bir bilgi kartı açılır.
2.
Konumun istenen kullanımını seçin.
Kayıtlı bir konumun kullanılması
Alınan konumlar navigasyon sisteminin kitaplığında kaydedilir ve sonrasında kullanılabilir, bkz
"Varış noktasını En Yeniler/Favoriler/Kitaplık ile
ayarla".
İlgili bilgiler
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 22)
•
Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi
(s. 20)
27
SEYAHAT PLANI VE ROTA
SEYAHAT PLANI VE ROTA
Seyahat planı ve Alternatif rota
2.
Yönlendirme aktifken seyahat planına bakabilir
veya alternatif rotalar olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Seyahat planını göster
Seyahat planını açmak için sembole dokunun.
Seyahat planını düzenle veya sil
3.
Bir alternatif rota seçin:
• Eko
• Hızlı
• Manzara
4.
Haritaya dokunun.
> Güncellenen rota haritada gösterilir ve
yönlendirme devam eder.
İlgili bilgiler
1.
30
Kılavuz aktif konumdayken harita görüntüsünü büyütmek ve seyahat planına erişmek
için Büyüt seçeneğine dokunun.
1.
Seyahat planını göster.
•
2.
Seyahat planındaki bir ara noktayı silmek için
çöp kutusuna dokunun ve tüm seyahat planını silmek için Güzergahı sil seçeneğine
dokunun.
•
•
•
Bir alternatif rotayı görüntüleme
Kılavuz aktif durumdayken alternatif rotalar için
arama yapabilirsiniz.
1.
Seyahat planını göster.
2.
Alternatif yollar düğmesine basınız.
Seyahat planındaki yönlendirme noktaları
(s. 31)
Alternatif yol seçme (s. 33)
Haritadaki bilgi kartları (s. 32)
Rota ayarları (s. 43)
SEYAHAT PLANI VE ROTA
Seyahat planındaki yönlendirme
noktaları
Seyahat planının gelecekteki yönlendirme noktalarının bir listesi, sürücünün yaklaşmakta olan
manevraları zamanında planlamasına/"görmesine" yardımcı olur.
düğmesinin altında) bir kez daha dokunulduğunda harita yönlendirme görünümüne sıfırlanır
ve harita aracı takip eder.
Rota boyunca ilgi çekici nokta (Point
of Interest - POI)
Rota boyunca (POI) listesi sunulabilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Alternatif yol seçme (s. 33)
Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)
Haritadaki bilgi kartları (s. 32)
Rota ayarları (s. 43)
1.
İleri düğmesine basınız.
2.
POI düğmesine basınız.
> Güzergah boyunca mevcut olan POI seçenekleri mesafeye bağlı olarak gösterilir.
3.
Aynı konumda birden fazla POI olduğunda
bunlar haritada bir grup halinde gösterilir.
POI'leri listelemek için gruba tıklayın.
4.
Bir POI seçin.
5.
Bilgi kartı alternatiflerinden birini seçin ve
talimatları takip edin.
Seyahat planının yönlendirme noktaları.
Bir seyahat planı etkinleştirildiğinde haritada
seyahat planının yönlendirme noktalarının bir listesi gösterilir.
Liste "Aşağı" okuna
veya "Yukarı" okuna
küçültülebilir.
basarak genişletilebilir
basarak simge haline
Bir sonraki yönlendirme noktası daima listenin en
üstüne yerleştirilir.
Listenin yönlendirme noktalarından birine dokunulması, haritayı ileri ilgili konuma doğru kaydırır.
Haritanın "artı göstergeler" sembolüne (2D/3D
İlgili bilgiler
•
İlgi çekici nokta (Point of Interest - POI) ile
varış noktasını belirleme (s. 24)
31
SEYAHAT PLANI VE ROTA
Rota boyunca trafik aksaklıkları
Haritadaki bilgi kartları
Rota boyunca trafik aksaklıklarının bir listesi
sunulabilir.
Haritadaki her simge, örn. varış noktaları, ara
varış noktaları veya favoriler için, simgeye tıklandığı zaman açılan bir bilgi kartına sahiptir.
Simgenin Bilgi kartı seçeneği ile sürücü, söz
konusu simgenin mevcut bilgilerini görebilir.
Bilgi kartının bilgileri ve muhtemel opsiyonlar
simge tipine göre çeşitlilik gösterir.
1.
2.
Trafik düğmesine basınız. Güzergahınızda
herhangi bir trafik olayı yoksa Trafik düğmesi
gridir.
> Güzergah boyunca mevcut olan trafik
olayları mesafeye bağlı olarak gösterilir.
3.
Rota boyunca trafik aksaklıklarıyla ilgili daha
fazla bilgi için satıra dokunun ve bir bilgi kartı
açılır. Bilgi kartı alternatiflerinden birini seçin
ve talimatları takip edin.
4.
Trafik aksaklıklarından kaçınmak için Kaçın
tuşuna dokunun.
> Rota yeniden hesaplanır ve alternatif rota
üzerinden kılavuzluk verilir.
İleri düğmesine basınız.
İlgili bilgiler
•
•
32
Trafik bilgisi (s. 36)
Trafik ayarları (s. 44)
İlgi çekici nokta için bilgi kartı örneği (Point of Interest POI).
SEYAHAT PLANI VE ROTA
Bu örnekte seçli bir ilgi çekici nokta (Point of
Interest - POI) ile sürücü, başka şeylerin yanı sıra
aşağıdakileri seçebilir:
• Navigasyonu başlat - konum, varış noktası
olarak kaydedilir
• Aranokta olarak ekle - konum, bir ara varış
Alternatif yol seçme
Sürücü, örneğin yol kapalı olduğu için rotanın en
yakın kısmından kaçınmak istiyorsa Başka yol
işlevi seçilebilir.
Alternatif yol
noktası olarak kaydedilir
• Kaydet - konum Kütüphaneye kaydedilir,
daha fazla bilgi için "En Yeni/Favoriler/
Kütüphane ile varış noktası tanımlama" bölümüne bakın.
Alternatif yol ve ayrıntıları gösterilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
2.
Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)
Seyahat planındaki yönlendirme noktaları
(s. 31)
Alternatif yol seçme (s. 33)
Rota ayarları (s. 43)
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 22)
1.
Başka yol düğmesine basın - haritada, rotanın ne kadar daha uzadığı veya kısaldığı hakkında bilgiler ve tahmini seyahat süresi ile birlikte alternatif rota gösterilecektir.
Öneri kabul edilirse: Alternatif yol bilgilerine
sahip işarete basın. Rota aynı zamanda önerilen yolda sürmeniz durumunda da kabul edilir.
Öneri kabul edilmezse: İptal et düğmesine
basın. Ardından mevcut rotada kılavuzluk
devam edecektir.
Normalde sadece hızlı bir şekilde seyahat
planının orijinal rotasına katılan kısa bir alternatif yol önerilir.
}}
33
SEYAHAT PLANI VE ROTA
||
Alternatif yol etkinleşir.
Öneri kabul edildikten sonra yönlendirme devam
eder - artık alternatif yol rota olarak seçilmiştir.
Başka yol işlevine bir alternatif, seyahat planı
rotasından sapmaktır - sistem bu durumda rotayı
otomatik olarak günceller ve en uygun rota
boyunca varış noktasına yönlendirmeye devam
eder.
Alternatif rota seçmenin bir diğer yolu, "Seyahat
planı ve Alternatif rota" bölümünde verilmiştir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
34
Rota ayarları (s. 43)
Alternatif yol seçme (s. 33)
Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)
Haritadaki bilgi kartları (s. 32)
TRAFİK BİLGİSİ
TRAFİK BİLGİSİ
Trafik bilgisi
Navigasyon sistemi sürekli olarak trafik akışı ve
olaylar hakkında aktarılan bilgileri alır.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut
değildir.
Trafik bilgilerinin kapsama alanları sürekli artmaktadır.
"Trafik ayarları" bölümü haritada trafikle ayarlı bilgileri görüntülemek için yapılabilecek adaptasyonları tanımlar.
Sıkışık ve yavaş trafik, yol çalışmaları, kazalar vs.
gibi trafik aksaklıkları, haritada farklı sembollerle
gösterilir.
Aksaklıklar daha ciddi olduğunda, örneğin yol
çalışmalarında yolun kenarı boyunca KIRMIZI bir
çizgi ile aksaklığın içeriği de gösterilir. Çizgi aynı
zamanda aksaklığın hangi seyir yönünde olduğunu da gösterir - aksaklık her iki yöndeyse yol
bölümü, her iki tarafta bir çizgi ile işaretlenir.
Trafik yoğunluk bilgileri
– Trafik yoğunluk bilgileri için sembole dokununuz.
> Bir bilgi kartı gösterilir. Bilgiler, örneğin
cadde adı veya yol numarası ile aksaklığın
konumunu ve aksaklığın yapısını, büyüklüğünü veya süresini belirtebilir.
Trafik aksaklıklarından kaçın
Aksaklık rota boyunca bulunuyorsa Kaçın seçeneği seçilebilir. Bu durumda sistem alternatif bir
rota hesaplar.
Tanım için, bkz. "Yol boyunca trafik yoğunlukları".
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTT)1
İnternete bağlı bir araçta gerçek zamanlı trafik bilgileri, RTTI ile İnternet üzerinden alınabilir.
Trafik bilgilerine örnek.
1 Belirli
36
pazarlarda geçerlidir.
İlgili bilgiler
•
•
Trafik ayarları (s. 44)
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI),
(s. 37)
•
Rota boyunca trafik aksaklıkları (s. 32)
TRAFİK BİLGİSİ
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri
(RTTI)2, 3
İnternete bağlı bir araçta gerçek zamanlı trafik
bilgileri, RTTI ile İnternet üzerinden alınabilir.
akış bilgilerini talep ettiğinde aynı anda aracın
konumundaki trafik akışı hakkında isimsiz veriler
de sağlanır, bu da hizmetin işlemesine katkıda
bulunur. İsimsiz veriler sadece RTTI etkinleştirildiğinde gönderilir.
Belirli şehirlerarası rotaların yanı sıra otoyollar,
büyük yollar ve şehir dışı yollar için de mevcut trafik koşulları gösterilir.
Haritada gösterilen trafik bilgileri miktarı, araçtan
olan mesafeye bağlıdır ve sadece araç konumundan yaklaşık 120 km mesafe dahilinde gösterilir.
Haritadaki metin ve semboller normal şekilde
gösterilir ve trafik akışı, yolun hız sınırına kıyasla
trafiğin yolda ne hızla hareket ettiğini gösterir.
Trafik akışı haritada, yolun her iki tarafında, seyir
yönü başına tek renkli bir çizgiyle gösterilir:
•
•
•
•
•
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut
değildir.
Trafik bilgilerinin kapsama alanları sürekli artmaktadır.
İlgili bilgiler
•
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgilerinin devreye
sokulması/devre dışı bırakılması (RTTI),
(s. 45)
•
•
•
Trafik bilgisi (s. 36)
Trafik ayarları (s. 44)
Rota boyunca trafik aksaklıkları (s. 32)
Yeşil - aksama yok.
Sarı - trafik olayının boyutunu gösterir ve
örneğin yol çalışmaları gibi güncel akışı yansıtmaz.
Turuncu - yavaş akan trafik.
Kırmızı - tıkanıklık/trafik sıkışıklığı/kaza.
Siyah - yol kapalı.
Olaylar ve akışla ilgili trafik bilgileri, mobil uygulamalar, kamu daireleri ve araçlardan gelen GPS
verilerinden sürekli olarak toplanır. Bir araç, trafik
2
3
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Real Time Traffic Information
37
AYARLAR
AYARLAR
Sürücü gösterge ekranındaki harita
ekranını devreye sokma/devre dışı
bırakma
Bir varış yeri seçildiğinde harita sürücü ekranında
otomatik gösterilir. Ayrıca bir varış noktası ayarlanmadan da harita ekranı aktif olarak seçilebilir.
İlgili bilgiler
•
•
Sensus Navigation ayarları (s. 40)
Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları (s. 7)
Sensus Navigation ayarları
Kullanıcı, bazı ayarları yaparak rotanın ve diğer
bilgilerin nasıl sunulacağını seçebilir.
Harita navigasyonu farklı şekillerde sunulabilir kullanıcı, harita gösterimini kişiselleştirecek
şekilde ayarları seçme imkanına sahiptir.
Ayarlara erişmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:
1.
Ekranın üst kısmından üst görünümü aşağı
sürükleyin.
2.
Burada, sıralanan arama yolunu seçin:
Ayarlar
Sürücü gösterge ekranı1.
1.
Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
2.
My Car Ekranlar Sürücü ekran arka
plan durumu seçeneğine basınız.
3.
Etkin güzergâh olmasa bile, sürücü ekranında
harita görünümünü etkinleştirmek için
Navigasyonu göster radyo düğmesine
dokunun.
1
40
Harita sadece 12" sürücü gösterge ekranı ile gösterilir.
Navigasyon
AYARLAR
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
Harita ayarları
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
• Harita - harita içeriğini ve görünümünü yöne-
Haritanın ekranda nasıl gösterileceğine tanımlama için ayarlar buradan seçilir.
•
•
•
•
•
tir.
• Rota - rota hesaplamasını ve gösterimini
yönetir.
• Trafik - trafik aksaklıkları hakkındaki bilgileri
yönetir.
Konum biçimi
Harita tasarımı
POI
Favoriler
Hız kameraları2
Konum formatı
• Kılavuz - yönlendirmeyi yönetir.
• Sistem - yazılım ve harita güncellemeleri
hakkındaki bilgiler.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
•
Harita ayarları (s. 41)
Sürücü gösterge ekranındaki harita ekranını
devreye sokma/devre dışı bırakma (s. 40)
Rota ayarları (s. 43)
Trafik ayarları (s. 44)
Yönlendirme ayarları (s. 45)
Harita bilgileri (s. 46)
Konum biçimi geçerli konumun adresi veya
koordinatlarına göre mi isimlendirileceğini/gösterileceğini seçilmesi için kullanılır.
Ayarlar
2
İşlev tüm pazarlarda mevcut değildir.
Navigasyon
Harita
• Adres
• Koordinatlar ve yükseklik
}}
41
AYARLAR
||
Harita tasarımı
İlgi çekici nokta (Point of Interest - POI)
Harita tasarımı harita renklerinin nasıl görüntüleneceğinin seçilmesi için kullanılır:
Haritada hangi ilgi çekici noktaların gösterileceğini buradan seçin. Her kategorinin iki alternatifi
vardır - bir kategorideki tüm ilgi çekici noktaların
gösterilmesini seçebilirsiniz, örneğin "Taşıma hizmetleri".
• Gün - parlak renkler.
• Gece - gece görüşünüze engel olmaması
için koyu renkler.
• Otomatik - Sistem, yolcu kabinindeki ışığa
İlgi çekici nokta alt kategorileri.
• Geri veya Kapat seçeneğine basarak hari-
tada hangi ilgi çekici nokta kategorilerinin
gösterileceğini işaretleyin ve menüden çıkın.
Daha fazla bilgi için "Bir ilgi çekici nokta ile varış
noktası tanımlama (Point of Interest - POI)" bölümüne bakın.
bağlı olarak Gün ile Gece arasında değişir.
İlgi çekici nokta ana kategorileri.
42
Alternatif olarak ">" sembolü ile kategoriyi açabilir ve hangi alt kategorilerin gösterileceğini veya
gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.
AYARLAR
Favoriler
Hız kameraları3
Rota ayarları
Rotanın nasıl hesaplanacağını tanımlamak için
ayarlar buradan seçilir.
Menü yolu:
Ayarlar
Navigasyon
Rota
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
Haritada Favoriler öğesinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin:
Haritada Hız kameraları öğesinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin:
•
•
Evet/Hayır
Daha fazla bilgi için, "En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama" bölümüne
bakın.
İlgili bilgiler
•
•
•
3 İşlev
tüm pazarlarda mevcut değildir.
Evet/Hayır
Sensus Navigation ayarları (s. 40)
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 22)
İlgi çekici nokta (Point of Interest - POI) ile
varış noktasını belirleme (s. 24)
•
•
•
•
•
Rota öğrenme
Trafik Geçmişi Modeli
Varsayılan rota tipi
Kaçın
Varış süresi biçimi
Rota öğrenme
Rota hesaplamasını optimize etmek için veri toplamaya izin verilip verilmeyeceğini seçin:
•
Evet/Hayır
Trafik modelleri geçmişi
Trafik geçmişinin yol hesabında kullanılıp kullanılmayacağını seçin:
•
Evet/Hayır
}}
43
AYARLAR
||
Standart rota türleri
Tercih edilen standart rota türünü seçin:
• Hızlı
• Eko
• Manzara - otoyollardan mümkün olduğu
kadar kaçınılmıştır, bu nedenle seyahat süresi
uzun olabilir.
Geçerli bir seyahat sırasında alternatif rotalar seçmek bile mümkündür - "Seyahat planı ve Alternatif rota" bölümüne bakın.
Kaçın
Rotayı hesaplarken mümkünse otomatik olarak
kaçınılması gereken bir veya daha fazla seçeneği
belirleyin:
•
•
•
•
•
•
•
Trafik ayarları
Burada trafikle ilgili bilgilerin haritada nasıl
görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz.
Tünel
Ülke sınırı4
Ücretli giriş bölgesi
Araç vagonu
Feribot
Otoban
Ücretli yollar
Zaman formatı
Varış zamanının nasıl tanımlanacağını seçin:
• ETA5 - Varış noktasına tahmin edilen varış
zamanı.
• RTA6 - Varışa kalan süre
Gösterilen zamanlar, varış noktasının saat dilimine
göredir.
İlgili bilgiler
•
•
4
5
6
44
Tüm pazarlarda/bölgelerde mevcut değildir.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
Sensus Navigation ayarları (s. 40)
Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)
1.
Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
2.
Navigasyon
ayarları seçin:
Trafik seçeneğine basın ve
AYARLAR
• Trafik olayları - haritada ve rota hesaplamasında kullanılacak olanlar.
Yok
Büyük
Tümü
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgilerinin
devreye sokulması/devre dışı
bırakılması (RTTI)8, 9
İnternete bağlı bir araçta gerçek zamanlı trafik
bilgileri, RTTI ile İnternet üzerinden alınabilir.
• Serbest akan trafik - haritada göstermek
RTTI özelliğinin kullanılabilmesi için aracın İnternete bağlı olması gerekir.
• Trafik olaylarından kaçın - rota boyunca.
1.
için kutuyu tıklayın.
2.
Navigasyon
Hiçbir zaman
3.
Normal trafik bilgilerini RTTI ile değiştirmek
için Çevrimiçi trafik bilgilerini kullan kutusuna tıklayın.
Sor - yolculuk sırasında rota değişiklikleri için
tüm öneriler verilir.
Her zaman
• İnternet bağlantısı mevcut olduğunda
RTTI kullan - İnternet üzerinden Gerçek
Zamanlı Trafik Bilgilerini kullanmak için
kutuya tıklayın. 7
• Trafik sağlayıcısı - Trafik bilgileri için kullanılan kaynakları gösterir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
7
8
9
Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
Bu seçenek rota hesaplanırken göz önünde
bulundurulur.
Sensus Navigation ayarları (s. 40)
Rota boyunca trafik aksaklıkları (s. 32)
Trafik bilgisi (s. 36)
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI), (s. 37)
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Belirli pazarlarda geçerlidir.
Real Time Traffic Information
Yönlendirme ayarları
Yönlendirmenin nasıl sunulacağına dair ayarlar
buradan seçilir.
Sesli yönlendirme seviyesi
1. Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
2.
3.
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI), (s. 37)
Trafik bilgisi (s. 36)
Gerekli ses yönlendirmesine tıklayın:
ancak geçerli sesli yönlendirmeyi bir kez
manuel olarak talep etme imkanı vardır.
• Düşük - Yönlendirme noktası başına
sadece bir mesaj.
• Orta - Sınırlı bilgi ile yönlendirme noktası
RTTI etkinleştirildiğinde aracın İnternet bağlantısı
kesilmişse otomatik olarak normal trafik bilgileri
etkinleşecektir. İnternet bağlantısı yeniden kurulduğunda RTTI yeniden etkinleşir.
•
•
Kılavuz seçeneğine tıklayın.
• Yok - Otomatik sesli yönlendirme yoktur,
Trafik seçeneğine tıklayın.
İlgili bilgiler
Navigasyon
başına azami 3 mesaj.
• Dolu - Mevcut tüm bilgilerle yönlendirme
noktası başına azami 4 mesaj.
Rota boyunca ilgi çekici nokta (Point of
Interest - POI)
1. Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
2.
Navigasyon
3.
Haritadaki ekranı etkinleştirmek için Rota
üzerinde POI seçeneğine tıklayın.
Kılavuz seçeneğine tıklayın.
Otobanda seyrederken liste otomatik olarak seçilir.
}}
45
AYARLAR
||
Hem zemin geçitler boyunca yol navigasyon
1. Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
2.
Navigasyon
3.
Haritadaki ekranı etkinleştirmek için
Demiryolu Geçidi Kılavuzu seçeneğine
tıklayın.
Kılavuz seçeneğine tıklayın.
Harita bilgileri
Yazlım ve harita verilerinin güncellenmesi hakkında bilgiler burada gösterilir.
Otoyol birleşmeleri için yol navigasyon
1. Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
2.
Navigasyon
3.
Haritadaki ekranı etkinleştirmek için
Birleşme noktası kılavuzu seçeneğine tıklayın.
Kılavuz seçeneğine tıklayın.
Dönüşler için uyarı
1. Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
2.
Navigasyon
3.
Haritadaki ekranı etkinleştirmek için Viraj
uyarısı seçeneğine tıklayın.
Kılavuz seçeneğine tıklayın.
İlgili bilgiler
•
•
Sensus Navigation ayarları (s. 40)
Rota boyunca ilgi çekici nokta (Point of
Interest - POI) (s. 31)
Menü yolu:
Ayarlar
Navigasyon
Sistem
Harita bilgileri
Harita bölgesi ayarları ve güncellemeleri için kısayol.
• Harita bilgisi — Haritaları, güncellemeleri
yönetme ve favori bölge seçme.
İlgili bilgiler
•
•
46
Sensus Navigation ayarları (s. 40)
MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi
(s. 48)
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
MapCare ile harita verilerinin
güncellenmesi
MapCare, Sensus Navigation bulunan Volvo
araçlar için bir harita güncelleme servisidir.
Harita verileri internetten güncellenebilir.
Güncelleme hakkında genel bilgiler
Güncelleme, bir cep telefonu bağlantısı kullanarak doğrudan araçta veya USB hafıza çubuğu kullanarak bilgisayar üzerinden yapılabilir.
Aracın haritası, bir dizi ön tanımlı bölgeye ayrılmıştır. Harita verilerini güncellerken tüm bölgeleri
güncellemeye gerek yoktur - sürücü sadece bir
veya daha fazla belirli bölgeyi güncellemeyi seçebilir.
Aracın internet bağlantısı üzerinden bir veya daha
fazla bölge güncellenebilir. Daha çok sayıda
bölge veya tüm harita güncellenecekse toplam
harita verisi miktarı çok büyük olabilir ve bu yüzden bir USB hafıza çubuğu kullanarak bilgisayar
üzerinden güncelleme yapmak daha kolay olabilir.
DİKKAT
Bir seyahat planı birkaç bölgeye yayılırsa, bunların hepsi aynı sürüm numarasına sahip
olmalıdır. Aksi takdirde hesaplanan rotaya
yolun beklenmedik bir bölümünün dahil olma
olasılığı vardır.
Harita yapısının güncellenmesi
Bazen harita yapısı değişebilir - bu durum bir
bölge eklenmesi gerektiğinde veya daha büyük
bir bölgenin daha küçük bölgelere bölünmesi
gerektiğinde gerçekleşir. Bu durum meydana geldiğinde normal prosedürü kullanarak tek bölgeleri
güncelleme denemesi başarısız olacak ve bir
mesaj, sebebi gösterecektir.
Bunun yerine bir USB hafıza çubuğu ile tüm
harita yeniden kurulmalıdır. Daha fazla bilgi için
Volvo Cars destek sayfasına
(support.volvocars.com) bakın veya bir Volvo yetkili satıcısına danışın.
Navigasyon sistemi yazılımının
güncellenmesi
Harita verilerinin yanı sıra navigasyon sisteminin
sürekli geliştirilen kendi yazılımı da bazen güncelleme gerektirir. Bu durumda harita verilerinin son
güncellemelerinin, navigasyon sisteminin mevcut
yazılımı tarafından desteklenmemesi durumu
ortaya çıkabilir. Böylesi bir durumda navigasyon
sistemi yazılımının güncellenmesi gerektiği konusunda bilgi veren bir mesaj gösterilir. Bu işlem bir
Volvo bayisinde yapılabilir.
Daha fazla bilgi, "Sistem Ayarları" bölümündeki
"Yazılım Sürümü" altında bulunabilir.
İnternet bağlantısı bulunan araç veya
USB ile güncelleme
Haritaların nasıl güncelleneceğine dair bilgi için
"İnternete bağlı araç ile harita verilerinin güncel-
48
lenmesi" ve "Bilgisayar ve USB ile harita verilerini
güncelleme" bölümlerine bakın.
Sık sorulan sorular
Soru
Cevap
Harita verilerinin platformunu, örneğin
Avrupa'dan
Kuzey Amerika'ya değiştirmek mümkün müdür?
Evet, bazı istisnalarla. Güncel
bilgiler için bir Volvo yetkili
satıcısına danışın.
Bir harita güncellemesini
indirmek ne
kadar sürer?
Bu, harita dosyasının boyutuna ve bağlantının bant
genişliğine bağlıdır. Güncellemenin boyutu (MB) hakkında
bilgi ekranda gösterilir.
Bir güncelleme ne kadar
büyüktür?
Pazara bağlıdır. Her bir pazar
haritası ile birlikte ayrıntılı bilgiler verilmiştir - Volvo Cars
destek sayfasına
(support.volvocars.com) bakın.
Bu güncellemelerin hiçbiri
çalışmıyor - ne
yapmalıyım?
Volvo Cars destek sayfasını
(support.volvocars.com) ziyaret etmeyi veya bir Volvo yetkili satıcısına danışmayı deneyin.
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
İlgili bilgiler
•
İnternete bağlı araç ile harita verilerinin güncellenmesi (s. 49)
•
Bilgisayar ve USB ile harita verilerini güncelleme (s. 50)
•
•
•
•
İnternete bağlı araç ile harita
verilerinin güncellenmesi
Araç internete bağlı olduğunda harita verileri
internet bağlantısı üzerinden güncellenebilir.
Araç internete bağlı olmalıdır, konuyla ilgili Kullanıcı El Kitabındaki "Aracı bağlama" bölümündeki
açıklamaya bakın.
Sensus Navigation için arıza arama (s. 52)
Harita navigasyonu için telif hakkı (s. 56)
Harita navigasyonu için lisans sözleşmesi
(s. 54)
Harita bilgileri (s. 46)
1.
Uygulama görünümünde Güncelleme
servisi seçeneğine dokunun.
> Uygulama başlatılır ve belirlenen bölgede
kaç tane harita güncellemesi mevcut olduğunu gösteren bir rakam Haritalar tarafından görüntülenir. Güncelleme için yeni
arama yapılana veya güncellemeler kurulana kadar bu rakam görünmeye devam
eder.
2.
Haritalar düğmesine basınız.
Uzaktan güncelleme prensibi.
}}
49
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
||
yonunun etkin olması durumunda seçilebilir, bkz.
bölüm "Sistem güncellemeleri".
Bilgisayar ve USB ile harita verilerini
güncelleme
1.
Harita verilerinin internetten USB belleğe ve
ardından USB bellekten araca indirilmesi.
Harita verilerinin otomatik güncellenmesi
sadece ev bölgesi için seçilebilir. Ev bölgesi
halen seçilmemişse - bölgeyi genişletmek
için AŞAĞI ok tuşuna basın.
> Detaylı harita bilgileri görüntülenir.
2.
Ana bölge olarak seç düğmesine basınız.
3.
Oto güncelle: öğesi için kutuyu işaretleyin.
> Araç internete bağlı olduğunda ve bir
harita güncellemesi mevcut olduğunda bu
güncelleme otomatik olarak araca indirilir.
Hazırlıklar
İlgili bilgiler
3.
Kur ve ardından Onayla düğmelerine basın.
> Seçilen haritanın kurulumu/harita güncellemesi başlatılır.
Daha fazla bilgi için Volvo Cars destek sayfasına
(support.volvocars.com) bakın veya bir Volvo yetkili satıcısına danışın.
Harita verilerinin otomatik güncellenmesi
Otomatik güncelleme seçeneği ancak Yazılım
güncelleme için arkaplan kontrolleri fonksi-
50
•
MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi
(s. 48)
•
Bilgisayar ve USB ile harita verilerini güncelleme (s. 50)
Bilgisayar ve USB çubuğu ile güncelleme işleminin
şeması.
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
Harita verilerini İnternet'ten USB hafıza
çubuğuna indirme
USB hafıza çubuğu
Bir güncellemeyi yönetmek için bir USB hafıza
çubuğu kullanılıyorsa aşağıdaki gereksinimler
geçerlidir:
Parametre
Gereksinimler
USB standardı
(1.0/2.0/3.0):
En az 2.0
Dosya sistemi
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Kapasite
(8/16/32/64
GB):
Harita dosyalarının boyutu
pazara bağlıdır - Volvo Cars
destek sayfasında
(support.volvocars.com) her
bir ilgili pazarın "Ayrıntılı bilgiler" kısmında dosya boyutuna bakın.
USB belleği ve not edilen harita bilgilerini her
zaman hazır bulundurun.
2.
Bölgeyi genişletmek için oka tıklayın.
> Detaylı harita bilgileri görüntülenir.
1.
İnternet ile bir bilgisayardan - Volvo Cars
destek sitesine (support.volvocars.com) bağlanın.
2.
Haritaları, araç modelini ve model yılını seçin.
3.
Güncellenecek bölgeye tıklayın.
> Bölge için en yeni harita verilerini içeren
bilgilerin bulunduğu harita görünümü
görüntülenir.
4.
Harita görünümünün araçta bulunandan
daha yeni olduğunu kontrol edin.
5.
Bilgisayara bir USB hafıza çubuğu bağlayın
ve güncellemeyi USB hafıza çubuğuna indirin.
Verileri indirmek için gereken süre harita dosyasının boyutuna ve bağlantının bant genişliğine bağlıdır.
Geçerli harita versiyonunu not et
Harita verilerinin USB'den araca
aktarılması
1.
Uygulama görünümünde Güncelleme
servisi seçeneğine dokunun.
3.
Harita bilgilerini not edin.
Harita veri miktarına göre bir transfer 40 dakikaya
kadar sürebilir. Sürüş esnasında güncelleme gerçekleşir. Araç durdurulduğunda kurulum tamamlanmamışsa, güncelleme bir sonraki sürüşte
devam eder.
}}
51
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
||
Güncelleme
1. Navigasyon sistemini devreye sokun.
2.
3.
USB belleği aracın USB portuna bağlayın. İki
USB port varsa, diğeri kullanımda olmamalıdır.
Navigasyon sistemi otomatik olarak bir güncelleme olduğunu tespit eder ve tüm harita
veritabanının güncellenmesi sırasında
ekranda işlemin ne kadar yüzdesinin kaldığı
gösterilir.
> Tek bir harita bölgesinin güncellenmesi
için güncelleme hemen başlar.
Tüm harita veritabanının güncellenmesini
başlatmak için kurulumu iptal etmek üzere
kullanıcının Onayla - veya İptal et seçeneklerine tıklaması gerekir.
52
Kesintiler
Güncelleme sırasında bir kesinti meydana gelirse
orta gösterge ekranında daima açıklayıcı bir metin
mesajı gösterilir.
Durum şu ise...
Cevap
...güncelleme
sırasında Bilgi
eğlence sistemi
kapatılırsa?
İşlem duraklar ve sistem
yeniden etkinleştiğinde,
örneğin motor çalıştırıldığında durduğu yerden otomatik olarak devam eder.
...güncelleme
tamamlanmadan
USB hafıza
çubuğu çıkarılırsa?
İşlem duraklar ve USB
çubuğu araca yeniden
bağlandığında durduğu
yerden otomatik olarak
devam eder.
4.
Onayla seçeneğine tıklayın - Tüm harita veritabanının güncellenmesi başlar ve işlemin
nasıl ilerlediğine dair bilgiler, orta gösterge
ekranında gösterilir.
Daha fazla bilgi için Volvo Cars destek sayfasına
(support.volvocars.com) bakın veya bir Volvo yetkili satıcısına danışın.
5.
Ekran aktarımın tamamlandığı zamanı gösterir - bu noktada USB hafıza çubuğunu çıkartın.
•
MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi
(s. 48)
6.
Bilgi eğlence sistemini yeniden başlatın.
•
7.
Önceki "Geçerli harita versiyonunu not et"
başlığı altında açıklanan adımları tekrarlayarak araca doğru harita verilerinin aktarıldığını
teyit edin.
İnternete bağlı araç ile harita verilerinin güncellenmesi (s. 49)
İlgili bilgiler
Sensus Navigation için arıza arama
Aşağıda, navigasyon sistemi arızaları olarak
yorumlanabilecek şeylere örnekler yer alır.
Aracın harita üzerindeki konumu yanlış
Navigasyon sistemi, yaklaşık 20 metrelik bir hassasiyette aracın konumunu gösterir.
Birbirine paralel uzan yollarda, kıvrımlı yollarda,
çok katmanlı yollarda ve herhangi belirgin dönüş
olmaksızın uzun mesafe sürüşün ardından hata
şansı çok yüksektir.
Yüksek dağlar, binalar, tüneller, viyadükler, alt/üst
geçitler vs. de uydu sinyallerinin alımında olumsuz
etkiye sahiptir, bu aracın konumun hesaplanmasındaki hassaslığın düşmesi anlamına gelir.
Sistem her zaman ne hızlı/en kısa
rotayı hesaplamıyor
Bir rota hesaplanırken teorik olarak en iyi çözümü
belirlemek için birkaç faktör göz önünde bulundurulur. Bu faktörlere rota mesafesi, yol genişliği, yol
sınıflandırması, trafik yoğunluğu ve hız sınırları
dahilidir. Bununla birlikte bölge hakkındaki bilgiye
sahip tecrübeli bir sürücü, daha iyi bir rota seçimi
yapılabilir.
Sistem örneğin ücretli yollar veya
feribotlar seçerken sürücü bunlardan
kaçınmayı tercih edebilir.
Teknik nedenlerle sistem, uzun bir mesafeye yayılan bir rota hesaplarken sadece daha büyük yolları kullanabilmektedir.
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
Paralı yollardan ve otobanlardan kaçınmayı seçtiyseniz, mümkün olduğunca geniş şekilde kullanılmalarından kaçınılır ve sadece bir başka mantıklı
alternatifi yoksa kullanılırlar.
Aracın harita üzerindeki konumu nakliye
sonrası hatalı
Araç, örneğin; feribot veya trenle ya da uydu sinyallerinin alımına sekte vurabilecek herhangi bir
şekilde nakledildiyse, aracın konumunun doğru
şekilde hesaplanması 5 dakikaya kadar sürebilir.
Lastikler değiştirildikten sonra gösterge
ekranındaki araç sembolü mantıksız
davranışlar sergiler.
Uydu alıcısına ek olarak, aracın hız sensörü ve
ciroskobu aracın geçerli konumunu ve seyahat
yönünü hesaplamada yardımcı olurlar. Yedek lastiği taktıktan sonra veya yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçildiğinde, sistemin yeni tekerleklerin
boyutlarını "öğrenmesi" gerekir.
Bu yüzden sistemin en iyi şekilde işlemesi için
aracın iyi uydu alımı (iyi görüş alanı) olan yollarda
bir süre sürülmesi tavsiye edilir.
Harita görüntüsü gerçek durumla
uyuşmuyor
Yol ağının sürekli genişletilmesi ve yeniden inşa
edilmesi, sürekli yeni trafik kurallarının ortaya çıkması, vs. gibi faktörler, harita veritabanın her
zaman her durumda tam olmadığı anlamına gelir.
Bu sebepten harita verileri sürekli geliştirilmekte
ve güncellenmektedir - arada bir yeni güncelleme
olup olmadığını kontrol edin.
Ekrandaki araç sembolü ileri atlar veya
döner
Sistem sürüşe başlamadan önce aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç
saniyeye ihtiyaç duyabilir.
İlgili bilgiler
•
•
Harita navigasyonuna Quick Guide (s. 6)
•
İnternete bağlı araç ile harita verilerinin güncellenmesi (s. 49)
•
Bilgisayar ve USB ile harita verilerini güncelleme (s. 50)
MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi
(s. 48)
Sistemi ve motoru kapatın. Tekrar çalıştırın fakat
sürüşe başlamadan önce bir süre hareketsiz bekleyin.
Harita bilgileri güncel değildir
Bir sonraki başlık altındaki cevaba bakın.
En güncel harita bilgileri yüklenmiş mi?
Harita bilgileri sürekli olarak güncellenmekte ve
geliştirilmektedir. Harita versiyonunun en güncel
olduğunu ve son güncellemelerin mevcut olduğunu kontrol edin:
•
İnternete bağlı araç ile kontrol edin - "İnternete bağlı araç ile harita verilerinin güncellenmesi" bölümüne bakın.
•
Araçtaki harita verilerini kontrol edin ve Volvo
Cars destek sitesindeki mevcut harita versiyonuyla karşılaştırın - "Bilgisayar ve USB ile
harita verilerini güncelleme" bölümüne bakın.
53
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
Harita navigasyonu için lisans
sözleşmesi
Bir lisans1, belirli bir faaliyeti uygulama veya
belirli bir kişinin yetkisini sözleşmedeki hüküm ve
şartlara uygun olarak kullanma hakkına dönük bir
sözleşmedir.
SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI
HERE VERİTABANINI KULLANMAYA
BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN İŞBU SON
KULLANICI LİSANS ANLAŞMASINI DİKKATLİ
BİR ŞEKİLDE OKUYUN.
KULLANICIYA HATIRLATMA
İŞBU ANLAŞMA, SİZİNLE HERE EUROPE B.V.
(“Here”) ARASINDA İLGİLİ BİLGİSAYAR
YAZILIMI, MEDYA VE HERE TARAFINDAN
YAYINLANAN AÇIKLAYICI BASILI
DOKÜMANTASYON DAHİL HERE SEYİR
HARİTASI VERİTABANI
(MÜŞTEREKEN ”VERİTABANI”) KOPYANIZ İÇİN
- BİR SATIŞ ANLAŞMASI DEĞİL - LİSANS
ANLAŞMASIDIR. BU VERİTABANINI
KULLANARAK, İŞBU SON KULLANICI LİSANS
ANLAŞMASININ (”ANLAŞMA”) TÜM HÜKÜM VE
KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILACAKSINIZ.
İŞBU ANLAŞMANIN KOŞULLARINI KABUL
ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE PARA İADESİ İÇİN
VERİTABANINI, BERABERİNDEKİ TÜM
UNSURLARLA BİRLİKTE, TEDARİKÇİNİZE
HEMEN GERİ GÖNDERİN.
1
54
EULA = End User License Agreement
MÜLKİYET
Veritabanı ve ilişkili telif hakları, fikri mülkiyet veya
ilişkili haklar HERE ve lisansörlerine aittir.
Veritabanını içeren medyanın mülkiyeti, işbu
Anlaşma veya Veritabanının size tedarik edildiği
benzeri anlaşma(lar) uyarınca HERE ve/veya
tedarikçinize olan borçlarınız tam olarak
ödeninceye kadar HERE ve/veya tedarikçinize ait
olacaktır.
LİSANS VERİLMESİ
HERE, Veritabanını kişisel kullanımınız için veya,
uygulanabilir ise, işletmenizin iç işlemlerinde
kullanımınız için size gayri münhasır lisans
vermektedir. İşbu lisans, alt lisanslar verme
hakkını içermemektedir.
KULLANIM SINIRLAMALARI
Veritabanı, oluşturulmuş olduğu özel sistemde
kullanımla sınırlıdır. Zorunlu kanunların (örn.
Avrupa Yazılım Direktifi (91/250) ve Veritabanı
Direktifi (96/9)) açık şekilde izin verdiği hususlar
hariç, Veritabanı içeriğinin önemli parçalarını
çıkarma veya tekrar kullanma, Veritabanının hiçbir
bölümünü tekrar oluşturma, kopyalama,
değiştirme, uyarlama, çevirme, demonte etme,
kaynak koda dönüştürme, tersine mühendislik
yapma izniniz bulunmamaktadır. Avrupa Yazılım
Direktifi (buna dayanan ulusal yasalar) içinde
bahsedildiği anlamda birlikte işlerlik bilgisi almak
istediğiniz takdirde, HERE tarafından belirlenecek
masraflar dahil, söz konusu bilgileri makul
şartlarda vermesi için HERE’a makul fırsat
vermeniz gerekmektedir.
Veritabanı HERE’a üçüncü taraflarca verilen
lisans uyarınca sağlanan bilgileri içerir ve
aşağıdaki URL’de belirtilen tedarikçi koşullarına
ve telif hakkı bildirimlerine tabidir:
here.com/supplierterms
LİSANS DEVRİ
Oluşturulmuş olduğu sisteme kurulmuş olması
veya Veritabanının hiçbir kopyasını elinizde
tutmuyor olmanız durumları haricinde ve devralan
şahsın işbu Anlaşmanın tüm hüküm ve koşullarını
kabul etmesi ve bu hususu yazılı olarak HERE’a
teyit etmesi haricinde Veritabanını üçüncü
şahıslara devredemezsiniz. Çok diskli set bir alt
set olarak değil, sadece HERE tarafından tedarik
edildiği şekilde komple set olarak devredilebilir
veya satılabilir.
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
SINIRLI GARANTİ
HERE, aşağıda belirtilen uyarılara tabi olarak,
Veritabanı kopyanızı satın almanızdan itibaren 12
ay süre ile, Veritabanının satın aldığınız tarihte
mevcut olan HERE Doğruluk ve Tamlık
Kriterlerine uygun olarak iş göreceğini garanti
eder; bu kriterler talebiniz üzerine HERE’dan
temin edilebilir. Veritabanının işbu sınırlı garantiye
uygun olarak iş görmemesi durumunda, HERE
Veritabanının uygun olmayan kopyasını onarmak
veya değiştirmek için makul gayretleri
gösterecektir. Bu gayretler, Veritabanının burada
belirtilen garantilere uygun şekilde iş görmesi
sonucunu vermediği takdirde, Veritabanı için
verdiğiniz para için makul bir geri ödeme alma
veya işbu Anlaşmayı feshetme seçeneğine sahip
olacaksınız. Bu, HERE’ın tüm sorumluluğu ve sizin
HERE’a karşı tek hukuki çözüm yolunuzdur. Bu
bölümde açık şekilde belirtilenler hariç, HERE,
doğruluk, kesinlik, güvenilirlik vs. hususlar
bakımından Veritabanı kullanımı sonuçlarının
kullanılması bakımından hiçbir garanti
vermemekte ve beyanda bulunmamaktadır. HERE
Veritabanının hatasız olduğunu veya olacağını
garanti etmemektedir. HERE, tedarikçiniz veya bir
diğer şahıs tarafından verilen hiçbir sözlü bilgi
veya tavsiye, bir garanti oluşturmayacak veya
yukarıda belirtilen sınırlı garanti kapsamını
herhangi bir şekilde genişletmeyecektir. İşbu
Anlaşmada ortaya koyulan sınırlı garanti, gizli
kusurlara karşı yasal garanti altında sahip
olacağınız yasal haklarınızı etkilemez veya bunlara
zarar vermez.
Veritabanını HERE’dan doğrudan almamış
olmanız durumunda, HERE’ın verdiği haklara ek
olarak Veritabanını aldığınız şahsa karşı da
ülkenizde geçerli kanunlara göre yasal haklarınız
olabilir. HERE’ın yukarıdaki garantisi bu gibi yasal
hakları etkilemez ve burada verilen garanti
haklarına ek olarak bu gibi hakları iddia
edebilirsiniz.
SINIRLI SORUMLULUK
Veritabanı fiyatı, Veritabanının kullanımıyla
bağlantılı olarak doğabilecek nihai, dolaylı veya
sınırsız doğrudan zararlar riski varsayımı için bir
bedel içermemektedir. Buna göre, HERE hiçbir
şekilde, zarar olasılığı HERE’a bildirilmiş olsa dahi,
Veritabanını kullanmanızdan kaynaklanan,
bunlarla sınırlı olmayarak sizin veya üçüncü
şahısların maruz kaldığı gelir, veri veya kullanım
kaybı nedeniyle bir dava, sözleşme, zarar veya
garantiye dayanan nihai veya dolaylı zararlar
bakımından sorumlu olmayacaktır. Her durumda,
HERE’ın doğrudan zararlar için sorumluluğu
Veritabanı kopyanızın fiyatı ile sınırlıdır.
İŞBU ANLAŞMADA BELİRTİLMİŞ OLAN SINIRLI
GARANTİ VE SINIRLI SORUMLULUK,
VERİTABANINI İŞ MÜNASEBETİ HARİCİNDE
ALMIŞSANIZ YASAL HAKLARINIZI ETKİLEMEZ
VE ZARAR VERMEZ.
UYARILAR
Veritabanı, bunlardan herhangi biri yanlış
sonuçlara neden olabilecek olan, zamanın
geçmesi, koşullar, kullanılan kaynaklar ve
kapsamlı coğrafi veri toplama özelliklerinin
değişmesi gibi nedenlerden dolayı kesin olmayan
veya eksik bilgiler içerebilir. Veritabanı, sahip
olduğunuz navigasyon sistemi markasına bağlı
olarak - diğer şeylerin yanı sıra - seyahat süresini
içermez veya yansıtmaz ve muhit güvenliği; kanun
yaptırımı; acil durum yardımı; inşaat çalışmaları;
kara yolu veya kırsal yol kapalı olma durumları; yol
eğimi veya seviyesi; köprü yüksekliği, ağırlık veya
diğer sınırlamalar; yol şartları; özel olaylar gibi
konularda bilgi içermeyebilir.
GEÇERLİ HUKUK
İşbu Anlaşma, Veritabanını aldığınız tarihte ikamet
ettiğiniz ülke kanunlarına göre tatbik edilecektir.
Bu tarihte Avrupa Birliği veya İsviçre sınırları
dışında ikamet ediyorsanız, Veritabanını almış
olduğunuz Avrupa Birliği ülkesi veya İsviçre
kanunları tatbik edilecektir. Diğer tüm durumlarda,
Veritabanını aldığınız yargı alanı belirlenemiyorsa,
Hollanda kanunları tatbik edilecektir. Veritabanını
aldığınız tarihte ikamet ettiğiniz yerde yetkili olan
mahkemeler, işbu Anlaşmadan doğan veya
onunla ilişkili ihtilaflar konusunda, HERE’ın sizin o
sıradaki ikamet yerinizde dava açma hakkına halel
gelmeksizin, yetkili olacaktır.
İlgili bilgiler
•
MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi
(s. 48)
•
Harita navigasyonu için telif hakkı (s. 56)
55
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
Harita navigasyonu için telif hakkı
Telif hakkı (© Copyright) hakkında bilgi için
"Harita navigasyonu için lisans sözleşmesi" bölümüne bakın
İlgili bilgiler
56
•
MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi
(s. 48)
•
Harita navigasyonu için lisans sözleşmesi
(s. 54)
ALFABETİK İNDEKS
ALFABETİK İNDEKS
A
K
Alternatif yol
33
Araca Gönder
26
Ayarlar
Harita seçenekleri
41
Kılavuz
hızlı kılavuz
Kılavuzluk seçenekleri
6
40, 43, 45, 46
Bilgi kartı
Lisans sözleşmesi
54
32
O
C
Cazibe Merkezi (POI)
Otomobil nakliyesi
31
Seyahat planı ve Alternatif rota
30
Sistem başlatılıyor
6
Sorular ve cevaplar
52
T
L
B
Seyahat planındaki kılavuz noktalar
Telif hakkı
54, 56
Tesisler
Semboller
24
Trafik bilgileri
aktarım
44
36
53
24
V
R
G
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI)
37, 45
H
31
Rota boyunca trafik aksaklığı
32
Varış yeri belirle
20, 24
20, 21, 22, 24, 25
S
Harita görünümü
41
Harita seçenekleri
41
Harita verilerini güncelle
Varış yeri
Rota boyunca POI
48, 49, 50
Semboller
tesisler
Ses kontrolü
Ayarlar
24
14, 15
16
57
ALFABETİK İNDEKS
58
TP 22786 (Turkish), AT 1646, MY17, Printed in Sweden, Göteborg 2016, Copyright © 2000-2016 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising