Volvo | V70 | Quick Guide | Volvo V70 2008 Quick Guide

Volvo V70 2008 Quick Guide
VOLVO V70 & XC70
Quick Guide
Yenİ volvo'nuzA hoşGeldİnİz!
Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.
Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvo'nuzu çok daha fazla
beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı el kitabında bulabilirsiniz.
Uyarı metinleri ve diğer önemli bilgiler bu klasörde değil sadece Kullanıcı el
kitabında mevcuttur. Kullanıcı el kitabında en güncel bilgiler bulunmaktadır.
Seçenekler yıldız (*) işareti ile belirtilmiştir.
AnAhtAr & uzAktAn kumAndAlı
kapıları ve yükleme kapağını kilitler ve
alarmı devreye sokar1.
kapıları ve yükleme kapağının kilidini
açar ve alarmı devreden çıkartır1.
Yükleme kapağının kilidini açar.
lamba açılır. Kapı aynası lambası, iç
aydınlatma, basamak lambası, plaka
lambası, sinyal lambaları (açık) ve park
lambaları devrededir.
"Panik" düğmesi. Acil durum halinde
alarmı aktive etmek için basın yaklaşık
3 saniye süreyle basılı tutunuz.
1
Kilitler açıldıktan sonraki 2 dakika içinde, kapılardan biri/yükleme kapağı açılmazsa otomatik yeniden kilitleme
devreye girer.
bAşlAtınız
1
uzaktan kumandayı kontak düğmesine
takınız.
3
debriyaj ve fren pedalına basınız.
2
2
uzaktan kumandaya hafifçe basınız. Uzaktan kumanda sonrasında doğru konuma çekilir.
4
motoru çalıştırmak için StArt/StoP (bAşlAt/durdur) düğmesine basınız2.
Rölanti devri soğuk başlatma esnasında kısa bir süre için biraz daha yüksek tutulabilir.
motoru kAPAtınız ve uzAktAn kumAndAYı çıkArtınız
1
Arabayı park edin ve motoru kapatmak için
StArt/StoP (bAşlAt/durdur) düğmesine basın.
2
uzaktan kumandaya basınız. Böylece uzaktan kumanda dışarı çıkar. Otomatik şanzıman
P konumunda olmalıdır.
AnAhtArSız çAlıştırmA SİStemİne SAhİP kİşİSel otomobİl İletİşİm SİStemİ, PCC*
1
2
1 Yeşil ışık: Araba kilitlidir.
2 Sarı ışık: Araba kilitli değildir.
3 Yanıp sönen kırmızı ışık: Arabanın içinde
biri olabilir.
3
4 kırmızı ışık: Alarm devreye girmiştir.
bilgi menzil içindeyse araçtan alınır.
Düğmeye basın ve 5 saniye bekleyin. Araç
menzil dışındayken düğmeye basıldığında PCC hafıza fonksiyonunu kullanarak
aracın kilitli olup olmadığını gösterir.
4
AnAhtArSız Sürüşle bAşlAmAk
1
Örnek olarak PCC cebinizdeyken araca binin.
debriyaj ve fren pedalına basınız.
1
2
motoru çalıştırmak için StArt/StoP (bAşlAt/durdur) düğmesine basınız1.
Rölanti devri soğuk başlatma esnasında kısa bir süre için biraz daha yüksek tutulabilir.
motorun kAPAtılmASı
önemlı
Anahtarsız sürüşte sadece PCC araba içinde
olmalıdır. Arabaya binip inerken ve sürerken
örneğin PCC'yi cebinizde tutun.
Kapı açık olduğunda otomatik olarak aracın
kilidi açılır.
Sürüşten sonra aracı park ederken kilitleme
için sadece kapının dışındaki düğmeye basmanız gerekmektedir.
Arabayı park edin ve motoru kapatmak için
START/STOP (BAŞLAT/DURDUR) düğmesine
basın.
derı korumA
Özellikleri ve derinin görünümünü korumak
için düzenli temizlik gerekir. Volvo'nun deri
koruma kitiyle deri döşemeyi yılda bir veya
dört kez temizleyin. Deri koruma kiti Volvo
bayisinde mevcuttur.
blıS – kör noktA bİlGİ SİStemİ*
BLIS gösterge lambası kör noktada araç
olmamasına rağmen yanabilir, bunun sebebi
örneğin parlak ıslak yol yüzeyi veya kameraya
gelen az güneş ışığı olabilir. Sistemde doğrudan arıza olması durumunda ekranda kör
nokta sist. Servis gerekli
SeS SİStemİ
6
2
2
1
5
7
4
1 PoWer/volume (Güç/SeS)
AçmA/kAPAtmA için basın.
Sesi ayarlamak için çevirin
Radyo, TP, Eller serbest* ve RTI ses şiddeti
bir sonraki kez kullanılmak üzere ayrı ayrı
kaydedilir.
2 Am, Fm1, Fm2, Cd veya mode seçin.
3
3 Ses modelini ayarlayın
Bas, Tiz, Fader, Balans, Dolby Pro Logic II*
veya SUBWOOFER* modellerinden birini
seçmek için düğmeye basın.
Ayarlamak için kontrolü döndürün.
1
Örn. MP3 çalar için AUX girişi (optimumu ses için sesi
ortaya ayarlayın).
AUX1 aktif konuma getirmek ve AUX ses
kaynağı şiddetini ayarlamak için MODE
seçeneğini kullanın.
rAdYo
3 radyo istasyonunu seçmek için çeviriniz
4 Sol/sağ okuyla istasyon arayın. FM1
üzerindeki 0-9 ve FM2 üzerindeki 0-9 tuşlarını basılı tutarak maksimum 20'ye kadar
istasyonu hafızaya kaydedin. Bir istasyon
kaydedildiğinde ekranda onaylanır.
5 en güçlü 10 istasyonu otomatik olarak
kaydedin
Yaklaşık 2 saniye süreyle Auto (oto.) tuşuna basınız. Arama sürdüğü sürece otomatik kaydetme işlemi ekranda gösterilir.
Hafızaya kaydedilen radyo istasyonlarından
birisini çalmak için 0-9 seçeneklerinden
birini seçin.
otomAtık Yükleme kAPAğı*
Açılması
Far kumandası için panel üzerindeki
düğmeye veya uzaktan kumanda düğmesine
kısa bir süreyle basınız. Yükleme kapağı aynı
zamanda kol üzerindeki kumandanın bir kez
çekilmesiyle de açılabilir.
kapatılması
Yükleme kapağı üzerindeki kapatma düğmesine basınız veya manuel olarak kapatınız.
Cd
4 Sol/Sağ okunu kullanarak Cd'de çalan
parçayı değiştiriniz veya döndürün (3).
Yukarı/Aşağı okunu kullanarak Cd diskini* seçiniz.
6 Cd çıkarma
Mevcut CD diskini çıkarmak için basın.
CD değiştiricideki* tüm CD disklerini çıkarmak için düğmeye basılı tutun.
7 Cd değiştirici*. 1-6 arasından CD disklerini seçin.
elektronİk klİmA kontrolü, eCC*
2
1
otomAtİk kumAndA
Auto (oto.) modunda ECC sistemi tüm fonksiyonları otomatik olarak kontrol ederek sürüşü
optimum hava kalitesi ile daha kolay hale getirir.
1 Sıcaklık
İstenen sıcaklığı seçmek için kumandaları
döndürün. Ayarlanan sıcaklık ekranda
görüntülenir.
2 Sıcaklığın ve diğer fonksiyonların otomatik olarak kumanda edilmesi için Auto
(oto.) üzerine basınız.
mAnüel kumAndA
Fan hızı
hava dağılımı
Yan camlar ve ön camdaki buharı
çabucak gidermek için buz çözücüyü
kullanınız.
hava kalite sistemi. OFF/AUT/Recirculation (KAPALI/OTOMATİK/Devirdaim).
klima ON/OFF (AçIK/KAPALI)
dePolAmA boşluklArı, 12 v Soket ve AuX
Merkez konsolun ön/arka tarafındaki 12 V
soketler ateşleme konumu I ve daha üzerinde
çalışır. Bagaj bölmesinin sağ tarafındaki 12 V
soket her zaman devrededir.
önemlı
12 V soketin bagaj bölmesinde kullanılması
akünün şarjını bitirebilir.
Yol bılGıSAYArı ve Yol ölçerler
123456
12:34
T2 12.3
0
3
1
1
2
kilometre sayacı
Araçta her zaman devrede olan birbirinden
bağımsız iki kilometre sayacı, T1 ve T2,
bulunur
Gösterge ekranı üzerinde görünen kilometre sayacını sıfırlamak için (6) üzerine
2 saniye basın.
T1 ve T2 arasında geçiş yapmak için hızlı
bir şekilde (6) üzerine basın.
2 Yakıt göstergesi
Ok hangi tarafta yakıt doldurma kapağının
açık olduğunu göstermektedir.
3 düşük yakıt seviyesi
Depoda 8 litre yakıt kaldığında sembol
yanar (dizel araçlar: 7 litre).
4 km kalan yakıtla
Yol bilgisayarı ayar düğmesini (8) depo
boşalana kadar alınabilecek hesaplanan
mesafeyi göstermesi için ayarlayın.
önemlı
Km kalan yakıtla, depo boşalana kadar
alınabilecek hesaplanan potansiyel mesafeyi
gösterir. Hesaplama önceki sürüş tarzı, tepeler, trafik tipi vb. temelinde yapılır.
dırekSıYon Sımıdının AYArlAnmASı
uYArı! Direksiyon simidini yola çıkmadan
önce ayarlayınız; asla sürüş esnasında ayarlamayınız.
1000km
to empty tank
P _3 oC
4
5
6
7
8
9
5 Saat
Saati ayarlamak için kontrolü (6) saat yönünde veya saatin aksi yönde döndürün.
6 çok fonksiyonlu kumandalar
Sıfırlamak veya T1 ve T2 kilometre sayaçları arasında geçiş yapmak için basın.
Saati ayarlamak için döndürün.
7 reAd (oku)
Gösterge ekranındaki mesajları okumak
için basın. Bir mesajın okunduğunu onaylamak için tekrar basın.
8 Yol bilgisayarı
Ayar düğmesini kaydırarak istenen fonksiyonu ayarlayın.
9 tüm fonksiyonları sıfırlar
YAkıt doldurmA
Yakıt doldurma kapağını açmak için düğmeye basın.
FAr kumAndASı
Gösterge ekranı ve gösterge paneli
ışıklandırması
Sis lambaları, ön
Arka sis lambası
otomatik kısa far. Uzun far selektörü
uzun fara bağlı olmaksızın çalışır.
Park lambaları
kısa far. Kontak kapatıldığında kısa
far da kapanır. Uzun far kolla devreye
sokulur.
Far seviyesi ayarı, kısa far. Bi-Xenon
lambalar için otomatik fonksiyon*.
uzun far selektörü.
Uzun/kısa far arasında anahtarlayın.
SürüCü kAPıSındAkı kumAndA PAnelı
Bütün kapıları kilitleme/kilit açma.
L R
2
kapı aynalarının içeri çekilmesi*
eş zamanlı olarak l ve r vasıtasıyla
gerçekleştirilir.
kapı aynası kumandaları
manüel camlar
otomatik camlar
2
1
1
2
2
Arka camların ve kapıların kilitlenmesi* (çocuk güvenlik kilitleri)
YAğmur SenSörü* ve ön CAm SıleCeklerı
F
Sembol yağmur sensörünün Açık
olduğunu gösterir.
A
0
A
tel silme, ön cam silecekleri
B
Aralıklı silme. Silecek aralığını ayarlamak için ayar düğmesini (3) döndürün
#
normal hız
$
Yüksek hız
1 Kol 0 konumundayken yağmur sensörünü
%
ön cam ve far yıkama
2 Ayar düğmesini döndürerek yağmur
F
Arka cam yıkayıcı
3
B
E
1
2
C
D
YAğmur SenSörü
etkinleştirmek için basın.
sensörünün hassasiyetini ayarlayın.
3 Arka cam sileceği aralıklı/normal.
kontAk konumlArı (mod 0, ı)
ön koltuğun AYArlAnmASı
Debriyaja/fren pedalına basılmamalıdır.
1
uzAktAn kumAndA
2
+
-
mod 0
3
mod ı
5
PCC & AnAhtArSız Sürüş
4
4
3 5
2
mod ı
0
Panel/saat ışıklandırması, direksiyon
kilidi açılır.
ı
Hidrolik sunroof, hidrolik pencere
kaldırma tertibatları, fan, ECC, ön cam
silecekleri, merkez konsoldaki 12 V
soketleri, RTI.
bel desteği
Arkalık eğimi
koltuğu kaldırma/indirme
koltuk minderi ön kenarı kaldırma/indirme
5 İleri/geri
elektrİklİ el Frenİ, PPb
uygulamak için
Düğmeye basın.
El freni tamamen uygulanana kadar
lamba yanıp söner, uygulandıktan
sonra lamba yanar.
devre dışına almak için
Kontak konumu 0 veya daha üstü.
Debriyaj ve fren pedalına basınız.
Düğmeyi dışarı çekin.
otomatik devre dışına alma
Bir vitese takın ve sürün.
(Otomatik şanzımanlı araçlarda sürücü emniyet
kemerini takmalıdır.)
1
2
Bir vitese takın ve sürün. El freni otomatik olarak
devre dışı kalır.
TP 9622 (Turkish). AT 0720. Printed in Sweden, Göteborg 2007, Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation.
Ses sistemi/iç ışıklandırma kontak konumundan bağımsız çalışır.
1
2
3
4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising