Volvo | XC90 | Quick Guide | Volvo XC90 2008 Quick Guide

Volvo XC90 2008 Quick Guide
VOLVO XC90
quick guide
YeNİ vOlvO'NuzA HOŞGeldİNİz!
Aracınızı tanımak heyecan verici bir tecrübedir.
Bu Quick Guide okuduktan sonra yeni Volvonuzu çok daha fazla
beğeneceksiniz. Ayrıntılı bilgileri Kullanıcı el kitabında bulabilirsiniz.
Uyarı metinleri ve diğer önemli bilgiler bu klasörde değil sadece
Kullanıcı el kitabında mevcuttur. Kullanıcı el kitabında en güncel bilgiler
bulunmaktadır.
Seçenekler yıldız (*) işareti ile belirtilmiştir.
ANAHTAR & uzAKTAN KuMANdAlI
Kapıları ve yakıt dolum kapağını/bagaj kapısını kilitler ve alarmı
devreye sokar*.
Kapıların ve yakıt dolum kapağı/bagaj kapısının kilidini açar ve
alarmı devreden çıkartır1.
Bagaj kapısının kilidini açar. (Bagaj
kapısı açılmaz.)
Yan dikiz aynalarındaki*, kabindeki
ve araç plakasındaki lambayı 30 saniye süreyle2 yakar. Göstergeler ve
park lambaları yanar.
“Panik” düğmesi. Alarmı devreye
sokmak için acil durumda bu düğmeyi yaklaşık 3 saniye süreyle basılı
tutunuz. Alarmı uNlOcK (KİlİT
AçMA) düğmesiyle kapatınız.
seRvİs ANAHTARI*
Sadece ön kapıda, kontakta ve direksiyon
kilidinde çalışır.
1. Kilitler açıldıktan sonraki 2 dakika içinde kapılardan biri/bagaj kapağı açılmazsa otomatik yeniden kilitleme devreye girer.
2. Süre 30, 60 veya 90 saniye olarak ayarlanabilir; bkz.
Kullanıcı El Kitabı.
sOğuK çAlIŞTIRMA
OTOMATİK MARŞ (sAdece 3.2 ve v8'de)
dİKKAT
Kontak anahtarını konum III'e çeviriniz/tuşlayınız ve bırakınız. Motor otomatik olarak çalışır.
Yeterli emisyon kontrolünün sağlanması için
rölanti hızı kısa bir süre biraz yüksek olabilir.
dizel motorların motor çalıştırılmadan önce II
konumunda ön ısıtmaya tabi tutulması gerekir.
ÖN cAM sİleceKleRİ ve YAğMuR seNsÖRÜ*
#
Tek siliş
0
Kapalı
%
Kesintili siliş. Ayarlamak için döndürünüz (2).
Normal hız
F
Yüksek hız
G
Ön cam ve far yıkama
H
Arka cam yıkayıcı
3
Arka cam sileceği aralıklı/normal
$
C
0
D
G
E
F
1
2
Yağmur sensörünü devreye sokar.
Konum d-F yağmur sensörünü devreden
çıkartır.
Ayar düğmesini kullanarak hassasiyeti
ayarlayınız.
Yağmur sensörü gösterge sembolü
Açık.
IŞIK dÜğMeleRİ
Otomatik kısa far ve uzun far yanıp
söner. Uzun far aktive edilemeyebilir.
Park lambaları
Kısa far, kontak anahtarı kapalı konuma
getirildiğinde kısa far da kapanır. Uzun
far aktive edilebilir.
Far seviye ayarı (Bi-Xenon farlar için
otomatik*)
ekran ve gösterge aydınlatması
Ön sis lambaları
Arka sis lambası, bir lamba
A
uzun far yanıp söner
B
uzun/kısa far düğmesi ve yaklaşma
ışığı.
A
B
sÜRÜcÜ KAPIsINdAKİ KuMANdA PANelİ
2
L R
1
1
2
Yan aynaların ayarlanması, l veya R
seçeneklerini seçiniz. Kol ile ayarlayınız.
Manüel camlar
2
Otomatik camlar
Tüm kapıları, yakıt dolum kapağını/
arka kapıyı kilitler/kilidini açar.
Arka elektrikli camları devreden
çıkartır.
ARAç BAKIMI
Boyanın otomatik araç yıkamasından ziyade
elle yıkanması daha iyidir. Ayrıca boya yeni
olduğunda çok daha hassastır. Bu sebeple
yeni bir araçta ilk bir kaç süreyle aracın elle
yıkanması önerilmektedir.
Deri döşeme, düzenli temizlik gerektirir. Deri
bakım ürünleriyle yılda bir ila dört kez veya
gerektiği zaman bakım yaptırılması önerilir.
Deri bakım ürünleri, Volvo bayilerinde mevcuttur.
ses sİsTeMİ
1 On/Off (Açık/Kapalı) ve ses şiddeti
tuşu, Açmak/Kapatmak için basınız. Ses
şiddetini ayarlamak için çeviriniz. Radyo,
TP, telefon* ve RTI* ses ayarları bireysel
olarak kaydedilir.
RAdYO
5 İstasyonları otomatik olarak kaydetme.
Yaklaşık 2 saniye süreyle AuTO düğmesine basınız. On tane en güçlü istasyon
hafızaya kaydedilir. Sonra, bir istasyon
seçmek için 0-9 düğmesine basınız.
6 Otomatik/manuel olarak istasyon arama
Kısa bir basışın ardından otomatik arama
başlar. Uzun bir basışla birlikte manü açılır. 0-9 üzerine uzun bir basış istasyonları
kaydeder, FM1/FM2 her biri 10 istasyon
kaydeder.
2 ses düzeni. Mesela BASS, Dolby II* veya
SUBWOOFER* özelliklerini seçmek için
basınız. Ayarlamak için döndürünüz.
2 Müzik kaynağı. FM1, FM2, AM, cd veya
AuX1 için döndürünüz.
cd çAlAR
3 cd diski değiştirme2 ayrıca tuş takımındaki (5) 1-6 düğmeleri.
4 diskin çıkartılması. Kısa bir basış mevcut diskin çıkartılmasını sağlar. Uzun bir
basış tümünü 2 çıkartır.
6 Parça değiştirme
1. Örneğin MP3 çalar için AUX girişi.
2. Sadece CD değiştirici*.
YAKIT dOlduRMA
ReJeNeRAsYON (dİzel)
Dizel araçlarda daha etkin emisyon kontrolü
sağlayan bir partikül filtresi mevcuttur.
Egzoz gazlarında bulunan partiküller normal
sürüş sırasında filtrede toplanmaktadır.
Partikülleri yakmak ve filtreyi boşaltmak için
"rejenerasyon" adı verilen uygulama otomatik olarak başlatılır. Rejenerasyon sırasında
motorun gücü biraz düşebilir.
Yakıt doldurma esnasında yakıt kapağını asınız.
eleKTRONİK KlİMA KONTROlÜ, ecc*
OTOMATİK KuMANdA
MANÜel KuMANdA
Fan hızı
AuTO (OTO.) modunda ECC sistemi tüm
fonksiyonlara otomatik olarak kumanda ederek
sürüşü optimum hava kalitesi ile daha kolay
hale getirir.
Hava dağılımı
Yan camlar ve ön camdaki buharı
çabucak gidermek için Buz çözücüyü
kullanınız.
Hava kalite sistemi Açık AuT düğmesine basınız. İç Hava dolaşımı Açık
MAN düğmesine basınız.
Klima Açık/Kapalı.
1 sıcaklık
Gerekli sıcaklığa döndürünüz.
2 Otomatik
Ayarlanan sıcaklığa ve diğer fonksiyonlara
otomatik olarak kumanda edilmesi için
AuTO düğmesine basınız.
Arka cam ve yan ayna buz çözücüleri.
Otomatik devreden çıkartma1
1. Arka pencere 12 dakika. Aynalar 6 dakika.
PAcOs*, HAvA YAsTIğINI devRedeN çIKARTMA
uYARI
Hatalı kullanım hayati tehlike doğurabilir.
Kullanımla ilgili en küçük endişede Kullanıcı
Kılavuzuna başvurunuz.
PAcOs (Yolcu Hava Yastığı Kapatma Anahtarı) ON/OFF konuma getirmek için kontak
anahtarını kullanınız.
OFF (KAPAlI): Hava yastığı devreden
çıkartılmıştır. İç dikiz aynasındaki uyarı
lambasında
PAss AIRBAG OFF (YOlcu HAv. YAs. KAPAlI) ibaresi görüntülenir.
Çocukların bir çocuk koltuğu ya da çocuk
minderiyle ön yolcu koltuğuna oturmasına izin
verilebilir fakat 140 cm'den uzun kişiler asla
oturmamalıdır.
ON (AçIK): Hava yastığı aktive edilir.
Boyu 140 cm'den uzun yolcular ön koltukta oturabilir fakat bu yolcular çocuk minderi veya
çocuk koltuğunda asla oturmamalıdır.
YOl BIlGIsAYARI ve YOl ÖlçeRleR
7
6
YOl BİlGİsAYARI
YAKIT
6 Yakıt göstergesi
7 düşük yakıt seviyesi
8
9
10
Depoda 8 litre yakıt kaldığında (dizel araçlarda: 7 litre) lamba yanar.
1 Yol bilgisayarı göstergesi. (9)'u kullana-
YOl ÖlçeR
rak yol bilgisayarını ayarlayınız.
8 Bir mesajı silmek için basınız.
9 Mesela ekranda (1) KİLOMETRE YAKIT
BİTENE DEK ibaresini görüntülemek için
döndürünüz.
10 Mevcut fonksiyonu sıfırlar
3 ekranda ayrı ayrı iki yol ölçer görünür,
ÖNeMlI
T1 & T2.
2 Kısa bir süre bastırarak T1 & T2 arasında geçiş yapınız. Mevcut ölçüm cihazını
uzun süreyle bastırarak sıfırlayınız.
sAAT
5 durdurmak için döndürünüz ve saati (4)
ayarlamak için tutunuz.
Kalan yakıtla gidilebilecek mesafe, önceki
sürüş şartlarına göre hesaplanmış tahmini bir
değerdir.
GÖsTeRGe ve uYARI lAMBAlARI
Bilgi ekranında görünür.
Güvenli bir biçimde durunuz. Arızayı bilgi ekranında gösterildiği biçimde
gideriniz.
Yağ basıncı düşük, güvenli şekilde
durunuz. Yağ seviyesini kontrol
ediniz1.
1. Eğer lamba sönmezse aracı çektiriniz.
Fren sisteminde arıza, güvenli
şekilde durunuz. Fren hidroliğini
kontrol ediniz1.
dsTc* denge sistemi. Sistem çalışıyorsa yanıp söner.
sİNYAl lAMBAlARI
dİReKsİYON sİMİdİNİN AYARlANMAsI
A. Kısa sekans,üç kere yanıp söner.
B. sürekli yanıp sönme sekansı.
uYARI! Direksiyon simidini yola çıkmadan önce
ayarlayınız; asla sürüş esnasında ayarlamayınız.
BlIs – KÖR NOKTA BİlGİ sİsTeMİ*
Acİl duRuM FReN YARdIMI, eBA
BLIS gösterge lambası kör nokta bölgesindende herhangi bir araç olmamasına
rağmen sınırlı durumlarda yanarsa bu durum
sistemde bir hata meydana geldiği anlamına
gelmez. BLIS sisteminde bir arıza meydana
gelmesi durumunda gösterge ekranında
KÖR NOKTA sİsT. seRvİs GeReK ibaresi
görüntülenir.
Acil Durum Fren Desteği (EBA) fren gücünün
artmasında yardımcı olur ve böylece fren
mesafesi azalır. EBA devrede olduğunda
fren pedalı normalden biraz daha fazla alçalır, fren pedalına mümkün olduğu kadar uzun
süreyle basınız (basılı tutunuz). Eğer ayak
fren pedalından çekilirse frenleme durur.
ARKA KOlTuK ARKAlIKlARINI AlçAlTMA
Üçüncü koltuk sırası* (yedi koltuklu araçlarda)
İkinci koltuk sırasını ön konumuna kaydırınız.
İkinci koltuk sırası
Koltukları en geri konuma getiriniz (sadece yedi
koltuklu araçlarda geçerlidir).
A. Kolu kaldırınız.
A. Halkayı çekiniz.
B. Koltuk minderini en geri konuma kaydırınız ve
bağlı halkalarını katlayınız.
B. Baş desteğini indiriniz.
C. Arkalığı öne katlayınız.
D. Arkalığı öne doğru katlayınız ve arkalığı eğik
konumda kilitlemek için üzerine bastırınız.
C. Mandalı açınız.
Ayrıca, ön yolcu koltuğu da alçaltılabilir. 6.
noktadaki Ön koltuğun ayarlanması bölümüne
bakınız.
ÖN KOlTuğuN AYARlANMAsI
+
-
1
2
3
4
Bel desteği
Arkalık eğimi
Koltuğu kaldırma/indirme
Koltuk minderi ön kenarı kaldırma/indirme
5 İleri/geri
6 Yolcu koltuğu arkalığını indirme
sAKlAMA AlANlARI, 12 v sOKeT ve AuX
ön/arka orta konsoldaki 12 v'luk soket kontak
anahtarı I konumunda veya daha üstündeyken
çalışır.
Bagaj bölmesinin sağ tarafındaki 12 v'luk
soket her zaman devrededir.
Aracın müzik sistemi AuX çıkışını (klima kontrol sistemi panelinin alt bölümünün arkasında)
kullanarak MP3 çalar vb. kaynaklardan müzik
çalabilir.
ÖNeMlI
Motor çalışmıyorken bagaj bölmesindeki 12 V
soketi kullanmak aküyü bitirebilir.
TP 9576 (Turkish). AT 0720. Printed in Sweden, Göteborg 2007. Copyright © 2000-2007 Volvo Car Corporation.
çANTA TuTucu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising