Volvo | XC90 | Sensus Navigation | Volvo XC90 2016 Sensus Navigation

Volvo XC90 2016 Sensus Navigation
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Varış noktası/nihai varış noktası
Ara varış noktası
Yönlendirme noktası
Planlanan rotadaki araç (mavi üçgen)
Bilgilerle birlikte trafik sorunu
Harita görünümünü simge durumuna küçült (genişletilmiş görünüm) veya
büyüt (tam ekran)
Alternatif yolu hesapla
Mevut sesli yönlendirmeyi tekrarla
Sesli yönlendirme geçici olarak Açık/Kapalı
Yönlendirmeyi duraklat/devam ettir
Varış noktaları/ara varış noktaları tanımlama
İlgi Çekici Nokta (Restoran)
Harita üzerindeki metin ve semboller
Haritayı, aracı (mavi üçgen) takip edecek şekilde sıfırlayan basınç noktası
Aracın mevcut konumu + Seyahat planını açmak için basılacak nokta
2D/3D arasında geçiş yapmak için basılacak nokta
Harita ölçeği
Pusula + Kuzey yukarı/Seyahat yönü yukarı için basılacak nokta
Seyahat planının yönlendirme noktalarını içeren liste
Varış noktasına sürüş mesafesi/Varış noktasına varma zamanı + Yönler
arasında geçiş yaparken basılacak nokta
Seyahat planının ilgi çekici noktalarının listesi ve trafik bilgileri için basılacak nokta
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation uydu tabanlı bir trafik bilgileri ve rota yönlendirme sistemidir.
Ürünümüzü daha da geliştirmek için sürekli yeni çalışmalar yapılmaktadır.
Modifikasyonlar ekteki bu bilgilerin, tanımların ve resimlerin araçtaki ekip-
manlardan farklı olabileceği anlamına gelir. Önceden bildirimde bulunmadan değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
2
SES TANIMA
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
Harita navigasyonuna Quick Guide
6
Ses tanıma
14
Varış noktasına basit yönlendirme
6
Ses tanımayı kullanma
14
Harita navigasyonunun gösterimleri
ve kullanma kumandaları
7
Ses tanıma ve harita navigasyonu
15
Harita navigasyonu sırasında sık kullanılan işlemler
9
Ses tanıma ayarları
16
Bir varış noktası girme hakkında
genel bilgi
20
Doğrudan harita üzerinde ara varış
noktası tanımlama
20
Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama
21
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile
varış noktası tanımlama
23
POI ile bir varış noktası tanımlama
25
Bir adresle varış noktası tanımlama
26
"Send to Car" ile varış noktasını kaydedin
26
SEYAHAT PLANI VE ROTA
TRAFİK BİLGİSİ
AYARLAR
Seyahat planı ve Alternatif rota
30
Trafik bilgisi
38
Seyahat planındaki yönlendirme noktaları
31
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI)
38
Rota boyunca ilgi çekici noktalar
32
Rota boyunca trafik aksaklıkları
33
Haritadaki bilgi kartları
33
Alternatif yol seçme
34
Sürücü gösterge ekranında harita
navigasyonu
42
Sensus Navigation ayarları
42
Harita ayarları
43
Rota ayarları
46
Trafik ayarları
48
Yönlendirme ayarları
49
Sistem ayarları
49
3
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
4
ALFABETİK İNDEKS
MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi
52
Uzaktan güncellemeyle harita verilerini güncelleme
53
Bilgisayar ve USB ile harita verilerini
güncelleme
54
Sensus Navigation için arıza arama
56
Harita navigasyonu için lisans sözleşmesi
58
Harita navigasyonu için telif hakkı
60
Alfabetik İndeks
61
GİRİŞ
GİRİŞ
Harita navigasyonuna Quick Guide
UYARI
Sürücü kapısı açıldığında aracın elektrik sistemi
otomatik olarak etkinleşir.
Aşağıdaki gözetin.
Navigasyon Açık/Kapalı
Açık
•
Tüm dikkatinizi yola verin ve yalnızca
sürüşe odaklanın.
•
Bütün geçerli trafik kurallarına uyun ve
aracı sağduyulu kullanın.
•
Hava koşullarına veya bazı dönemlerdeki
yol koşullarına bağlı olarak, bazı tavsiyeler
daha az güvenilir olabilir.
Kapalı
Navigasyon sistemi kapatılamaz, daima arka
planda çalışır - sadece sürücü araçtan çıkıp aracı
kilitlediğinde kapanır.
Varış noktasına basit yönlendirme
Tüm kullanıcı el kitabını okumadan yönlendirmeyi
istenen varış noktasına ayarlama.
Haritada bir varış noktası seçme
Adım
Ekran/menü
Eylem
1
Ekranda bir
harita
görüntüsü
gösterilmiyorsa aşağıdaki gibi
ilerleyin:
Ana sayfa görünümüne
gelmek için orta gösterge ekranının altındaki
dikdörtgen düğmeye
basın.
2
Ana sayfa
görünümü
gösterilir.
Gösterge ekranının üst
menü sırasında Navigasyon seçeneğine
basın.
3
Bir harita
gösterilir.
DİKKAT
Navigasyon sistemi, motor durdurulmuş haldeyken de kullanılabilir. Akü seviyesi çok düştüğünde sistem kapanır.
"Ana sayfa" düğmesi
Menü sırası "Navigasyon"
Navigasyon sistemi, orta gösterge ekranında bir
harita göstermiyorsa en üst menü sırasına
Navigasyon (2) basın.
Eğer orta ekran Navigasyon menü sırasını göstermezse - "Ana ekran" düğmesine basın (1) ve
ardından Navigasyon menü sırasına (2) basın.
Bundan sonra, mevcut alanın bir haritası gösterilir,
burada araç mavi bir üçgenle belirtilir.
6
İlgili bilgiler
•
Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları (s. 7)
•
Varış noktasına basit yönlendirme (s. 6)
Ekranda bu düğme
görünüyorsa - harita
görünümünü maksimum boyuta çıkarmak
için düğmeye basın.
GİRİŞ
Adım
Ekran/menü
Eylem
4
Bir harita
gösterilir.
Haritada istenen
konuma kayın ve
konuma uzun basın.
5
Ekranda
Navigasyonu başlat metni
olan bir alan
gösterilir.
Navigasyonu başlat
düğmesine basınız.
6
Vurgulanan
rota ile bir
harita gösterilir.
Yönlendirme başlar sürücü gösterge ekranındaki talimatları takip
edin.
Harita navigasyonunun gösterimleri
ve kullanma kumandaları
Sürücü gösterge ekranı
Volvo Sensus Navigation, birkaç farklı şekilde
sunulur ve örneğin sürücü gösterge ekranı, baş
üstü gösterge ekranı ve sesli komutlarla kullanılır.
Orta gösterge ekranı
Harita sadece 12" sürücü gösterge ekranında gösterilir.
Sürüş sırasında sürücü sesli yönlendirme ve
sürücü gösterge ekranında talimatlar ile yönlendirilir.
Orta gösterge ekranı, ayarları tanımlamak ve varış
noktaları seçip aramak için kullanılır.
Orta gösterge ekranında harita görüntüsü gösterilmiyorsa:
•
Sağ direksiyon simidi tuş takımı ve
sürücü gösterge ekranı
Sağ direksiyon simidi düğmeleri, örneğin Beni
eve götür gibi harita navigasyon işlevlerinden
bazılarını yönetmek için kullanılabilir.
Ana sayfa görünümünün en üst menü sırasında Navigasyon seçeneğine basın.
}}
7
GİRİŞ
||
3.
(4) ile bir seçeneği onaylayın veya vurgulayın.
> İşlev etkinleşir ve bazı seçimlerde menü
kapanır.
Direksiyon simidi düğmesine
basın, sinyali bekleyin ve örneğin "Ev noktasına sür" deyin.
HUD – Head-up-display*
Ses tanıma, "Ses tanıma", "Ses tanıma ve harita
navigasyonu", "Ses tanımayı kullanma", "Ses
tanıma ayarları" bölümlerinde kapsamlı şekilde
açıklanmıştır.
İlgili bilgiler
Aç/kapat
•
Sol/Sağ
Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama (s. 21)
•
•
•
•
Ses tanıma ve harita navigasyonu (s. 15)
Yukarı/Aşağı
Onayla
Menünün açılması/kapatılması
– Aç/kapat (1) seçeneğine basın
> Alternatifler içeren menü açılır/kapanır belirli bir süre işlem yapılmadığında veya
belirli seçimlerde menü otomatik olarak
kapanır.
Menüde dolaşma ve seçim yapma
1. Sağ/Sol (2) ile menüler arasında göz atın.
2.
8
Yukarı/Aşağı (3) ile seçenekler arasında göz
atın.
Ön camda harita navigasyonu.
Sürücü aynı zamanda ön cam alt tarafındaki navigasyon sistemi gösterge ekranından da yönlendirme ve bilgi alabilir.
Ses tanıma (s. 14)
Ses tanımayı kullanma (s. 14)
Ses tanıma ayarları (s. 16)
Bilgi alanının konumu ayarlanabilir. HUD, kapsamlı olarak "Head-up-display" bölümünde açıklanmıştır.
Ses tanıma
Çoğu işlev aynı zamanda sesli komutlarla da yapılabilir.
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
GİRİŞ
Harita navigasyonu sırasında sık
kullanılan işlemler
Haritada araç sembolünü bulma
Sürüş yönü veya haritada kuzey yukarı
Artı göstergeler sembolüne basın.
Araç sembolünün haritadaki hareketini değiştirmek için
pusulaya basın.
Harita navigasyonu sırasında bazı sık kullanılan
işlemleri aşağıda açıklanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Neredeyim?
Haritada araç sembolünü bulma
Sürüş yönü veya haritada kuzey yukarı
2D veya 3D gösterim
Yakınlaştırma
Kaydırın
Baş üstü gösterge ekranının değiştirilmesi
Bir menüden geri dönme
Aracın şu anki coğrafi konumu ne?
Yakınlaşıp uzaklaştıktan ve harita çevresinde kaydıktan sonra bazen haritada aracınızın o anda
bulunduğu konuma dönmek zor olabilir. Bulmanın
en kolay yolu şudur:
Sürücü, aracın hareketinin haritaya göre nasıl
sunulacağının iki yöntemi arasından seçim yapabilir:
•
•
•
Harita, orta gösterge ekranında kuzey daima
yukarı doğru olacak şekilde gösterilir — araç
sembolü, haritada kendi gerçek pusula
yönünde hareket eder veya "sürülür". Araç
sembolü haritada sola doğru hareket ediyorsa araç, batıya doğru sürülüyordur.
•
Araç sembolü, orta gösterge ekranında yukarı
doğru bakar/sürülür - aracın nasıl döndüğüne göre harita, araç sembolü altında döner.
Pusula sembolü, haritada hangi yönün kuzey
(N) olduğunu gösterirken pusulanın merkezi,
aracın ön tarafının hangi yöne baktığını gösterir (bu örnekte NE = Kuzeydoğu).
Görünümlerde "yanlış" dil
Neredeyim?
Haritanın araç sembolüne (mavi üçgen) basın
- bilgiler doğrudan haritada gösterilir.
Artı göstergeler sembolüne basın - harita
sıfırlanır ve ardından araç sembolünü takip
eder.
}}
9
GİRİŞ
||
Pusula sembolleri
pusula yönü
N
(North): Kuzey
NE
(NorthEast): Kuzeydoğu
E
(East): Doğu
SE
(SouthEast): Güneydoğu
S
(South): Güney
SW
(SouthWest): Güneybatı
W
(West): Batı
NW
(NorthWest): Kuzeybatı
Pusula sembolü, haritada hangi yönün kuzey (N)
olduğunu gösterirken pusulanın merkezi, aracın
ön tarafının hangi yöne baktığını gösterir.
3D modda harita ölçeği gösterilmez.
2D gösterim, önceki "Sürüş yönü veya haritada
kuzey yukarı" başlığı altında açıklanmıştır
Bir parmakla orta gösterge
ekranına çift dokunun.
Kaydırın
Bir parmağı haritaya yerleştirin,
istenen yönde kaydırıp bırakın.
İki parmak birlikte orta gösterge
ekranına dokunun, ardından
parmakları ayırın.
10
İki parmak ayrık şekilde orta
gösterge ekranına dokunun ve
parmakları birbirine yaklaştırın.
Yakınlaşma
Haritayı şu şekilde büyütebilirsiniz:
veya
3D ekranda aracın yönü daima orta gösterge
ekranının üst kısmına doğrudur — aracın nasıl
veya
Yakınlaştırma
2D veya 3D gösterim
2D ve 3D gösterim arasında geçiş yapmak için 2D/3D
üstüne basın.
İki parmak ayrık şekilde orta
gösterge ekranına bir kez dokunun.
döndüğüne göre harita, araç sembolü çevresinde
döner.
Uzaklaştırma
Haritayı şu şekilde küçültebilirsiniz:
Kaydırma işlevi sadece harita
maksimum modundayken kullanılabilir, harita simge haline
küçültüldüğünde kullanılamaz.
GİRİŞ
Baş üstü gösterge ekranının
değiştirilmesi
Harita görünümüne geri dönme
"Ana sayfa" düğmesi
Harita yönünü değiştirmek için buraya basın.
Haritadaki yön olarak aşağıdaki gösterimler arasından seçim yapın:
•
Varış noktası (Destination) ve varış zamanı
(ETA1) veya varışa kalan süreyi (RTA1) tanımlama
Menü sırası "Navigasyon"
Sürücü sistemin başka bir kısmının "uzak bir
köşesindeyse" ve hızla harita görünümüne geri
dönmek istiyorsa şu yöntem kullanılabilir:
1.
Orta gösterge ekranında Ana sayfa düğmesine basın (1).
2.
Orta gösterge ekranı, harita görünümü yerine
ana sayfa görünümünü gösteriyorsa üst
menü sırasına Navigasyon (2) basın.
veya
•
Mevcut konumun (Position) ve varış noktasına kalan mesafenin (Dist) tanımı.
Yön değişikliği sadece harita maksimum modundayken kullanılabilir, harita simge haline küçültüldüğünde kullanılamaz.
1
Kullanıcının, talimatlardaki metinle ilişkili arama
yolları ile birlikte görüntüleri ve bunların menü
seçeneklerini kavramasını kolaylaştırmak için kullanıcı el kitabının dilindeki ilgili metin/sözcük öbeğinden hemen sonra, görüntünün İngilizce ifadesi parantez içinde verilir.
Görünümlerde "yanlış" dil
Talimatlardaki şekiller çoğu pazar ve dilde aynıdır,
bu yüzden içlerindeki metin çoğunlukla İngilizcedir.
ETA – Estimated Time of Arrival veya RTA – Remaining Time to Arrival seçimi, "Rota ayarları" bölümünden yapılır.
}}
11
GİRİŞ
||
Örnek
Menü yolu:
Ayarlar
Navigasyon
Trafik
(Settings > Navigation > Traffic)
Başlık: Trafik olayları (Traffic events)
Seçenekler:
• Yok (None)
• Büyük (Major)
• Tümü (All)
İlgili bilgiler
12
•
Sürücü gösterge ekranında harita navigasyonu (s. 42)
•
Sensus Navigation ayarları (s. 42)
SES TANIMA
SES TANIMA
Ses tanıma
Ses tanıma sistemi sürücünün medya çalar,
Bluetooth'a bağlı telefon, klima sistemi ve
Volvo'nun navigasyon sistemindeki* belirli işlevleri ses tanıma kullanarak kontrol etmesine olanak tanır.
Sesli komutlar rahatlık sunar ve sürücünün dikkatinin dağılmasına engel olup aracı sürmeye odaklanmasına ve dikkatini yol ve trafik koşullarına vermesine yardımcı olur.
UYARI
Sürücü her zaman aracı güvenli bir şekilde
sürme ve tüm geçerli yol kurallarına uyma
sorumluluğunu üzerinde taşır.
diyaloglardan oluşur. Ses tanıma sistemi
Bluetooth ahizesiz konuşma sistemiyle aynı mikrofonu kullanır ve ses tanıma sisteminin yanıtları,
aracın hoparlörlerinden gelir. Bazı durumlarda
sürücü gösterge ekranında bir metin mesajı da
gösterilir. İşlevler, direksiyon simidi sağ tuş takımından kontrol edilir. Ayarlar, orta gösterge ekranından yapılır.
Sistem güncelleme
Ses tanıma sistemi sürekli iyileştirilmektedir. En iyi
performans için güncellemeleri indirin, bkz.
support.volvocars.com.
İlgili bilgiler
•
•
•
Ses tanımayı kullanma (s. 14)
Ses tanıma ve harita navigasyonu (s. 15)
Ses tanıma ayarları (s. 16)
Ses tanımayı kullanma
Ses tanıma kumandasını kullanmak için temel
talimatlar.
Sistemi etkinleştirmek ve sesli
komutlar kullanarak diyalog
başlatmak için direksiyon simidi
düğmesine
ses tanıma
basın.
İletişim sırasında aşağıdakileri unutmayın:
•
Komut için, sesli ikazdan sonra normal sesinizle normal hızda konuşun.
•
Sistem cevap verirken konuşmayın (sistem
bu esnada komutları anlamaz).
•
Kapıları, camları ve yükleme kapağını kapatarak yolcu kabininde arkaplan sesinden kaçının.
Ses tanıma aşağıdaki şekilde devre dışı bırakılabilir:
•
•
"Cancel" diyerek.
direksiyon simidindeki ses tanıma düğmesine
uzun basarak.
İletişimi hızlandırmak ve sistemden gelen ikazları
atlamak için sistem sesi konuşurken direksiyon
simidindeki ses tanıma
düğmesine basın ve
bir sonraki komutu söyleyin.
Ses tanıma kontrolü, kullanıcının vereceği sesli
komutlar ve sistemin sesli cevaplarıyla oluşan
14
* İsteğe
bağlı/aksesuar, daha fazla bilgi için bkz. Giriş.
SES TANIMA
yirmi iki (22 22). İngilizce için çift veya
üçleme kullanılabilir, örneğin çift sıfır (00).
Rakamlar 0-2300 aralığında verilebilir.
Ses tanıma kumandasına örnek
seçeneğine dokunun, “Call [İsim] [Soyadı]
[numara kategorisi]" deyin — kişinin birden
fazla telefon numarası (örneğin ev, cep telefonu,
iş) varsa telefon rehberinden seçilen kişiyi arar,
örneğin:
öğesine basın, "Call Robin Smith Mobil"
deyin.
Komutlar/ifadeler
Aşağıdaki komutlar daima kullanılabilir:
•
Frekanslar doksan sekiz nokta sekiz (98.8),
yüz dört nokta iki (104.2) şeklinde söylenebilir.
İlgili bilgiler
•
•
Ses tanıma (s. 14)
Ses tanıma ayarları (s. 16)
Ses tanıma ve harita navigasyonu
Ses tanıma kumandası ile navigasyon sistemindeki çok sayıda işlev, söylenen kelimelerle etkinleştirilebilir.
Ses tanıma "Ses tanıma ve harita navigasyonu",
"Ses tanımayı kullanma", "Ses tanıma ayarları"
bölümlerinde kapsamlı şekilde açıklanmıştır.
Sesli komutlar
Aşağıda, harita navigasyonuna özgü sesli komutlara bazı örnekler verilmiştir.
•
"Repeat" - devam eden diyalogdaki son
sesli talimatı tekrarlar.
•
•
Direksiyon simidi
düğmesine basın ve aşağıdaki komutlardan birini söyleyin:
"Cancel" - diyalogu sonlandırır
•
"Navigasyon" - Bir navigasyon diyalogunu
başlatır ve komut örnekleri gösterir.
•
Belirli işlevlerin komutları ilgili bölümlerde açıklanmıştır, örneğin Telefonun ses tanımayla kontrolü.
"Take me home" - Yönlendirme sadece Ev
konumuna verilir.
•
"Go to [Şehir]" - Varış noktası olarak bir
kenti tanımlar. Örneğin "Coventry'ye git".
Rakamlar
Rakam komutları, kontrol edilecek işleve bağlı
olarak farklı şekilde ifade edilir:
•
"Go to [Adres]" - Varış noktası olarak bir
adresi tanımlar. Bir adres, kent ve cadde içermelidir. Örneğin "5 King Street, Coventry'ye
git".
•
"Ayarla [kavşak]" - Varış noktası olarak bir
kavşağı tanımlar. Tanımlanan arama alanı içerisinde yer alan kavşağı arar.
"Help" - bir yardım diyalogunu başlatır. Sistem geçerli durumda kullanılabilen komutlarla, bir talep veya bir örnekle yanıt verir.
•
Telefon numaraları ve posta kodlarının
tek olarak, rakam rakam söylenmesi gerekir,
örneğin sıfır üç bir iki iki dört dört üç
(03122443).
•
Ev numaraları, tek olarak veya gruplar
halinde söylenebilir, örneğin iki iki veya yirmi
iki (22). İngilizce ve Hollandaca için çeşitli
gruplar sıralı olarak söylenebilir, örn. yirmi iki
}}
15
SES TANIMA
||
•
•
•
•
"Go to [kişi]" - Varış noktası olarak telefon
rehberinden bir adresi tanımlar. Örneğin
"Robin Smith'e git".
•
Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları (s. 7)
•
•
•
Ses tanıma (s. 14)
"Search [İlgi çekici nokta kategorisi]" Daima "aracın çevresine" göre sıralanan ilgi
çekici nokta1 kategorisi (örneğin restoran)
arar. Listeyi rota boyunca sıralamak için
sonuç listesi gösterildiğinde "Rota
boyunca" deyin.
•
"[Ülkeyi]
yon arama alanını değiştirir.
•
"Show favourites" - Sürücü gösterge ekranında favori konumları gösterir.
•
"Clear itinerary" — Bir seyahat planında
kayıtlı tüm ara varış noktalarını ve nihai varış
noktasını siler.
•
"Repeat voice guidance" - Son söylenen
yönlendirmeyi tekrarlar.
•
"Pause guidance" - Haritadaki yönlendirmeyi duraklatır.
•
"Resume guidance" - Haritada duraklatılan
yönlendirmeyi devam ettirir.
•
"Turn off voice guidance" - Sesli yönlendirmeyi kapatır.
1
2
3
16
"Go to [Posta kodu]" - Varış noktası olarak
bir posta kodunu tanımlar. Örneğin "LE5
4PQ'ya git"
ayarlayın/[eyalet]2, 3"
"Turn on voice guidance" - Kapatılan sesli
yönlendirmeyi başlatır.
İlgili bilgiler
Ses tanıma ayarları
Ses tanıma sisteminde birkaç ayar yapılabilir.
1.
Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
2.
Sistem Sesli Kontrol seçeneğine basın
ve ayarları seçin.
• Tekrarlama modu
• Cinsiyet
• Konuşma hızı
Ses tanımayı kullanma (s. 14)
Ses tanıma ayarları (s. 16)
- Navigas-
Kullanıcının ilgi çekici noktayı arama veya varış noktası olarak belirleme imkanı vardır.
Avrupa ülkelerinde "Eyalet" yerine "Bölge" kullanılır.
Brezilya ve Hindistan için arama alanı, orta gösterge ekranından değiştirilir.
Ses ayarları
1. Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
2.
Ses Sistem sesleri Sesli Kontrol
seçeneğine basın ve ayarları seçin.
Dilin değiştirilmesi
Ses tanıma tüm diller için mevcut değildir. Ses
tanıma özelliğinin olduğu diller dil listesinde bir
simge ile işaretlenir .
Dilin değiştirilmesi aynı zamanda menü, mesaj ve
yardım metinlerini de etkiler.
1.
Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
2.
Sistem
Dil seçeneğine basın ve dili seçin.
SES TANIMA
İlgili bilgiler
•
•
•
Ses tanıma (s. 14)
Ses tanımayı kullanma (s. 14)
Ses tanıma ve harita navigasyonu (s. 15)
17
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
Bir varış noktası girme hakkında
genel bilgi
Doğrudan harita üzerinde ara varış
noktası tanımlama
Doğrudan harita üzerinde ara varış noktası
tanımlama (s. 20)
Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir haritada parmakla işaretleme bunlardan biridir.
Çoğu durumda istenen varış noktasına kayıp parmağınızla dokunmak en kolay yoldur.
Bir varış noktası farklı yollarla girilebilir.
•
•
Bir varış noktası girmek için aşağıdaki yöntemler
mevcuttur:
•
Serbest metinle aramayla varış noktası tanımlama (s. 21)
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 23)
•
•
•
•
•
•
•
Haritaya basın
Serbest metinle arama ve Harita koordinatları
Son seçilen varış noktası
Kütüphaneden favori olarak işaretlenen
konumlar
POI1
Adres
Varış noktası ve Ara varış noktaları
İlk tanımlanan nokta, seyahat planının varış noktası olacaktır.
Sonraki konumlar, seyahat planının ara varış
noktaları olacaktır.
Varış noktası ve ara varış noktaları ile bir seyahat
planı, daha sonra kolayca düzenlenebilir - "Seyahat planı ve Alternatif rota" bölümünde "Seyahat
planını düzenleme" kısmına bakın.
1
•
•
Önce harita görünümünün
maksimum modda olduğunu
kontrol edin: Ekranda bu
düğme görünüyorsa - harita
görünümünü maksimum boyuta
çıkarmak için düğmeye basın.
POI ile bir varış noktası tanımlama (s. 25)
Bir adresle varış noktası tanımlama (s. 26)
Kütüphaneye kaydedilen konumlar
"Varış noktası ve Ara varış noktaları" başlığı altından yönlerle alternatiflerden birini seçin ve talimatları takip edin.
20
Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)
İlgili bilgiler
POI: Point of interest, bir tesis veya etkinlik olarak bile adlandırılabilir.
Ardından aşağıdaki şekilde devam edin:
1.
İstenen konum görününceye kadar haritayı
kaydırın.
2.
Bu konuma basın ve basılı tutun - bir simge
oluşturulur ve bir menü açılır.
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
Serbest metinle aramayla varış
noktası tanımlama
Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir serbest metinle arama bunlardan biridir.
Serbest metinle arama
Çoğu şey, serbest metinle aranabilir. Örneğin
telefon numarası, posta kodu, caddeler, kentler,
koordinatlar ve ilgi çekici noktalar.
Ekran üstü klavye, çoğu karakteri yazmak ve varış
noktası aramak için kullanılabilir.
3. Buraya git (Go here) seçeneğini seçin - Yönlendirme başlar.
Simgeyi silin.
Simgeyi konumdan silmek için:
• Sil (Delete) öğesini seçin
Simgenin konumunu ayarlama
Simgenin konumunu ayarlamak için:
1.
Kısa bir dokunma ile simgeyi işaretleyin.
2.
Simgeye dokunup tutun, istenen konuma
sürükleyip bırakın.
İlgili bilgiler
•
2
Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi
(s. 20)
"Haritadaki bilgi kartı" başlığı altındaki bilgilere bakın.
Klavyeyi görüntülemek için:
1. Ekranın altındaki Hdf seç
(Set dest.) ögesine tıklayın harita görünümü adres ile aramaya dönüşecektir.
2. Ardından ekranın üst kısmındaki bu sembole dokunun klavyesi ile birlikte serbest
metinle arama, arama alanı ve
filtre açılır.
1.
Arama kelimelerini girin - haritanın araç sembolünden mesafesine göre sırayla muhtemel
varış noktası seçenekleri için öneriler listelenir.
2.
Listede uygun bir öneriyi seçin/işaretleyin öneri için Bilgi kartı2 gösterilir.
3.
Orta gösterge ekranındaki talimatları takip
edin ve varış noktasına yönlendirmeyi etkinleştirin.
}}
21
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
||
Klavye
Klavye ve diğer işlevler, "Orta gösterge ekranındaki klavyenin kullanılması" bölümünde daha
ayrıntılı açıklanmıştır.
Filtre
Çeşitli fitreler, bulunan nokta listesini kısaltmaya
yardımcı olur.
İlgi çekici noktalar için filtre
Geçerli alanda mevcut ilgi çekici nokta kategorileri, gösterge ekranının daha aşağı kısmında listelenir.
Klavye fonksiyon düğmeleri.
Filtre - Bulunan noktalar listelerini sınırlar/
filtreler.
Daha büyük/daha uzun bir bulunan noktalar
listesi görüntülemek için klavyeyi gizleyin klavyeyi tekrar görüntülemek için metin alanına basın
BÜYÜK ve küçük harfler arasında geçip
yapar
Karakterler ve rakamlar/özel karakterler arasında geçiş yapar
Bulunan noktalar listeleri için filtre
Filtrelerin kullanılabilirliği, durumdan duruma farklılık gösterebilir - aşağıdaki filtreler mevcuttur:
• Rotada (Along route) - Bulunan noktalar listesinde sadece rota boyunca bulunan noktalar gösterilecektir.
• Sokaklar (Streets) — Bulunan noktalar lis-
tesinde sadece caddeler/sokaklar gösterilecektir.
Boş (boşluk)
İmlecin solundaki metni silme
Yazma pedi — ekran üstündeki "yazma
pedine" parmağınızla istenen karakteri
"yazın".
22
•
Şehirler (Only cities) — Bulunan noktalar
listesinde sadece şehirler/kentler gösterilecektir.
İşaretlenen kategoriden (2) filtrelenen ilgi
çekici nokta
İlgi çekici nokta kategorileri (bir ilgi çekici
nokta kategorisinde alt kategoriler de olabilir).
Sadece işaretlenen bir ilgi çekici nokta kategorisinden ilgi çekici noktalar listelenir ve sadece
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
"Rotada" (Along route) filtresi, ilgi çekici noktalar
ile kombine edilebilir.
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile
varış noktası tanımlama
Koordinatlar
Bir varış noktası aynı zamanda harita koordinatları
ile de tanımlanabilir.
Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir bir listeden seçim yapma bunlardan biridir.
•
Örneğin “N 58.1234 E 12.5678” yazıp Ara
(Search) seçeneğine dokunun.
Pusula noktaları N, E, S ve W farklı şekillerde girilebilir, örn. sıralananlar ile uyumlu şekilde:
N 58,1234 E 12,5678 (boşluklarla)
Son
Bu listeleri görüntülemek için:
1. Ekranın altındaki Hdf seç
(Set dest.) ögesine tıklayın harita görünümü adres ile aramaya dönüşecektir.
N58,1234 E12,5678 (boşluksuz şekilde)
58,1234N 12,5678E (pusula noktası, koordinattan sonra olacak şekilde)
58,1234-12,5678 (pusula noktası olmadan
kısa çizgiyle)
Dilerseniz nokta [.] yerine virgül [,] kullanabilirsiniz.
İlgili bilgiler
•
Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi
(s. 20)
•
Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları (s. 7)
•
Haritadaki bilgi kartları (s. 33)
2. Ardından ekranın en üstünde, sıralanan listelerden birini seçin:
• En son (Recent)
• Favoriler (Favourites)
• Kitaplık (Library)
Bir listedeki bir alternatif işaretlendikten sonra
Navigasyonu başlat (Start navigation) düğmesini veya Aranokta olarak ekle (Add as
waypoint) düğmesini kullanarak varış noktası olarak eklenebilir.
Son aramalar burada listelenir. Kaydırın ve seçin.
Ayrıca sürücü gösterge ekranında bir menü seçeneği olarak da mevcuttur ve direksiyon simidinin
sağ tuş takımını kullanarak seçilir. "Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları" bölümüne bakın.
}}
23
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
||
Favoriler
Kütüphane
MAVİ bir belirteci vardır. Konumlar okunduğunda
belirteçler söner. Daha fazla bilgi için "Send to
car ile varış noktasını kaydetme" bölümüne bakın.
Liste konumlarının her biri Düzenle (Edit list)
seçeneğini kullanarak İsim, Konum, İnternet
adresi ve Telefon numarasına göre (konum
başına maks. üç telefon numarası) düzenlenebilir.
İlgili bilgiler
Kitaplık seçeneğinden favori olarak işaretlenen
konumlar burada listelenir. Kaydırın ve seçin.
Kayıtlı konumlar ve seyahat planları burada toplanır. Son kaydedilen, listenin en üstünde görünür.
Favoriler seçeneğinden silinen bir konum
Kitaplık seçeneğinde kalır, ama bu durumda
"sönmüş" bir yıldızı vardır. Favoriler seçeneğine
geri getirmek için - Kitaplık öğesine gidin ve
konumun yıldızını tekrar işaretleyin.
Favori olarak seçmek/seçimini kaldırmak için bir
konumun "yıldızına" basın. İşaretlenmiş/"doldurulmuş" yıldızı olan bir konum da "Favoriler" altında
listelenir.
Sık kullanılan bir varış noktası Ev adresi ayarla
(Set home address) ile programlanıp kullanılabilir.
Ayrıca programlı bir Ev varış noktası da sürücü
gösterge ekranında bir menü seçeneği olarak
mevcuttur ve direksiyon simidinin sağ tuş takımını
kullanarak seçilir. "Gösterge ekranları ve kumandalar" bölümüne bakın.
Liste, Düzenle (Edit list) seçeneğini kullanarak
düzenlenebilir.
24
Kitaplık seçeneğinde silinen bir konum,
Favoriler seçeneğinden de silinir.
Kütüphane, çeşitli şekillerde sıralanabilir:
•
•
•
•
Eklendi (Added)
İsim (Name)
Mesafe (Distance)
Alındı (Received) - bu bir filtredir.
"Send to Car" kullanarak araca gönderilen
konumlar, Alındı (Received) seçeneğini kullanarak filtrelenebilir. Okunmamış yeni konumların
•
"Send to Car" ile varış noktasını kaydedin
(s. 26)
•
Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları (s. 7)
•
Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi
(s. 20)
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
POI ile bir varış noktası tanımlama
Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir bir POI3 tanımlama bunlardan biridir.
1. Ekranın altındaki Hdf seç
(Set dest.) ögesine tıklayın kendi arama alanıyla harita
görünümü adres ile aramaya
dönüşecektir.
2. Ardından ekranın üst kısmındaki POI (POI) ögesini seçin.
İlgi çekici nokta örnekleri
Çok sayıda POI (örneğin restoranlar), alt kategorilere (örneğin Çin restoranları) sahiptir.
POI önerileri, haritanın araç sembolünden mesafesine göre sıralanır.
3
"Harita ayarları" bölümünden haritada hangi
POI'lerin gösterileceğini seçmek mümkündür.
Mevcut bölgede bulunan tüm POI'ler burada listelenir. Bu ayar, varış noktası olarak POI aramasını
etkilemez - hatta dışarıda bırakılmış POI da alternatif varış noktaları olarak gösterilir.
Filtre etkinleştirildiğinde liste İsim (Name) veya
Mesafe (Distance) seçeneklerine göre sıralanabilir.
Ölçek 1 km (1 mi) olduğunda haritada önce belirli
POI'ler gösterilir.
İlgili bilgiler
DİKKAT
•
Bir POI sembolü ile POI numarası farklı
pazarlarda farklılık gösterir.
•
Bir harita verileri güncellemesinden sonra
yeni semboller görünebilir ve bazıları kaybolabilir. Geçerli harita sisteminde kullanılan tüm sembolleri bulmak için menü sistemine göz atabilirsiniz.
POI önerileri, haritanın araç sembolünden mesafesine göre sıralanır.
•
Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi
(s. 20)
•
Harita ayarları (s. 43)
Filtre
Bir seyahat planı etkinleştirilip bir ilgi çekici nokta
kategorisi seçildiğinde arama listesini sadece rota
boyunca bulunan ilgi çekici noktaları içerecek
şekilde kısaltan bir filtre önerilir. Ardından liste
düzenlenebilir.
• Rota üzerinde (Along route) - Bulunan noktalar listesinde sadece rota boyunca bulunan
noktalar gösterilecektir.
POI = Point of interest - aynı zamanda "ilgi çekici nokta" veya "tesis" olarak da adlandırılabilir.
25
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
Bir adresle varış noktası tanımlama
Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir bir adres tanımlama bunlardan biridir.
Ekranın altındaki Hdf seç(Set
dest.) ögesine tıklayın - kendi
arama alanıyla harita görünümü
adres ile aramaya dönüşecektir.
Mevcut metin alanı seçeneklerinden birini seçin
ve orta gösterge ekranı klavyesini kullanarak
yazın:
•
•
•
•
•
Ülke (Country)/Eyalet/İl
Şehir (City)/Yöre:/PK
Adres (Address)
Numara (Number)
Kavşak (Junction)
İlgili bilgiler
•
Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi
(s. 20)
•
Haritadaki bilgi kartları (s. 33)
"Send to Car" ile varış noktasını
kaydedin
Bir varış noktası, farklı şekillerde tanımlanabilir Send to Car işlevinin (Araca Gönder) kullanılması bunlardan biridir.
Send to Car (Araca Gönder), bilgisayar aracılığıyla
aracın navigasyon sistemine bir varış noktası veya
konum eklemeyi mümkün kılan bir işlevdir.
Send to Car işlevi aynı zamanda cep telefonu ile
Volvo'nun VOC (Volvo On Call) hizmeti vasıtasıyla
da etkinleştirilebilir. VOC, araçtan VOC merkezine
bir varış noktası/konum gönderilmesi gerektiğinde de kullanılabilir.
Arama alanına örnek - bunlar, pazara/bölgeye göre farklılık gösterebilirler.
Burada açıklanan arama opsiyonlarının tüm
pazarlarda/bölgelerde olmadığına dikkat edin ekran sadece güncel arama alanı için mevcut
arama opsiyonlarını gösterir.
26
İstenen konumu işaretleyin ve "Send this location to car"
öğesini seçin.
BİR İSTİKAMET BELİRTİN
Diğer tedarikçiler ve Send to Car işlevi hakkında
daha fazla bilgi, Volvo Cars destek sayfasında
(support.volvocars.com) bulunabilir.
İlgili bilgiler
•
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 23)
•
Bir varış noktası girme hakkında genel bilgi
(s. 20)
VIN no. veya Volvo ID'yi girin ve "Send" seçeneğini seçin.
1.
İnternete bağlanın (burası.com) - bir harita
hizmeti açılır.
2.
İnternete bağlanın - bir harita hizmeti açılır.
3.
İstenen konumu işaretleyin
4.
"Send this location to car" öğesini seçin
5.
Aracın VIN no. veya Volvo ID'sini girin
6.
"Send" seçeneğini seçin - konum aracın
Kütüphane listesine gönderilir ve burada
mavi bir belirteçle tanımlanır.
Bu durumda araçta orta gösterge ekranında vurgulanan bir sembol, varış noktası veya konumun
araca gönderildiğine dair sürücüyü ikaz eder.
Sembole bastığınızda bir bilgi kartı, içerik ve mevcut alternatifler hakkındaki bilgileri gösterir.
Burada gösterilen prosedürün, birçok harita hizmeti tedarikçisinden sadece bir tanesinden bir
örnek olduğuna dikkat edilmelidir.
27
SEYAHAT PLANI VE ROTA
SEYAHAT PLANI VE ROTA
Seyahat planı ve Alternatif rota
veya
Yönlendirme aktifken seyahat planına bakabilir
veya alternatif rotalar olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
• Güzergahı sil (Clear itinerary) ögesini seçin
Seyahat planını göster
Bir alternatif rotayı görüntüleme
Seyahat planını görmek/görüntülemek için:
Yönlendirme aktifken herhangi bir anda sürücü
alternatif rotalar olup olmadığına bakabilir. Şu
şekilde devam edin:
ve büyün seyahat planını silerek bu seçimi
onaylayın.
•
Seyahat planı sıralarından birini seçin ve talimatları takip edin.
Seyahat planını silin
Tüm seyahat planı veya tek Ara varış noktaları silinebilir:
• Konum: Position: veya Varış yeri:
Destination: seçeneğine basın - geçerli seyahat planı gösterilir.
1.
Seyahat programını düzenle
Seyahat planı ayarlanabilir:
•
30
Seyahat planında tek bir ara varış noktası
seçin ve talimatları takip edin.
Konum: Position: veya Varış
yeri: Destination: seçeneğine basın - geçerli
seyahat planı gösterilir.
SEYAHAT PLANI VE ROTA
4.
Haritaya tıklayın — güncellenen rota haritada
gösterilir ve yönlendirme devam eder.
Ayrıca "Rota ayarları" bölümündeki "Alternatif
rotalar" kısmına bakın.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
2.
Seyahat planındaki yönlendirme noktaları
(s. 31)
Seyahat planındaki yönlendirme
noktaları
Seyahat planının gelecekteki yönlendirme noktalarının bir listesi, sürücünün yaklaşmakta olan
manevraları zamanında planlamasına/"görmesine" yardımcı olur.
Alternatif yol seçme (s. 34)
Haritadaki bilgi kartları (s. 33)
Rota ayarları (s. 46)
Alternatif
yollar (Summary) seçeneğine basın - seyahatin geri kalan kısmı için varsa mevcut alternatif rotalar gösterilir.
Seyahat planının yönlendirme noktaları.
Bir seyahat planı etkinleştirildiğinde haritada
seyahat planının yönlendirme noktalarının bir listesi gösterilir.
Liste "Aşağı" okuna
veya "Yukarı" okuna
küçültülebilir.
3.
Bundan sonra alternatiflerden birini seçin:
• Eko (Eco)
• Hızlı (Fast)
• Manzara (Scenic)
basarak genişletilebilir
basarak simge haline
Bir sonraki yönlendirme noktası daima listenin en
üstüne yerleştirilir.
Listenin yönlendirme noktalarından birine dokunulması, haritayı ileri ilgili konuma doğru kaydırır.
Haritanın "artı göstergeler" sembolüne (2D/3D
}}
31
SEYAHAT PLANI VE ROTA
||
düğmesinin altında) bir kez daha dokunulduğunda harita yönlendirme görünümüne sıfırlanır
ve harita aracı takip eder.
Rota boyunca ilgi çekici noktalar
Rota boyunca mevcut ilgi çekici noktaların bir listesi sunulabilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Bu durumda örneğin bir tali yol veya servis alanında mevcut ilgi çekici nokta kategorilerinin bir
listesi görüntülenir.
1.
İstenen kategoriyi seçtiğinizde yeni bir liste
açılır - bu liste bazen alt kategoriler de içerebilir.
2.
Tek bir ilgi çekici nokta seçilebilinceye kadar
yakınlaştırmaya devam edin.
3.
Listede bir ilgi çekici noktayı işaretleyin, bu
noktanın bilgi kartı görüntülenir.
4.
Bilgi kartı alternatiflerinden birini seçin ve
talimatları takip edin.
Alternatif yol seçme (s. 34)
Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)
Haritadaki bilgi kartları (s. 33)
Rota ayarları (s. 46)
1. "İleri" (Ahead) seçeneğine basın.
Sayılan alternatifler haritanın araç sembolünden
olan mesafesine göre listelenir - listenin en
üstündeki, en yakın olandır.
İlgili bilgiler
•
2. Ardından rota boyunca mevcut ilgi çekici noktalar hakkında bilgi almak için buraya basın.
32
POI ile bir varış noktası tanımlama (s. 25)
SEYAHAT PLANI VE ROTA
Rota boyunca trafik aksaklıkları
Rota boyunca trafik aksaklıklarının bir listesi
sunulabilir.
Belirli bir trafik aksaklığı hakkındaki bilgileri görmek için:
•
Listeden seçim yapın - aksaklık hakkında
bilgi verilir.
Haritadaki bilgi kartları
Haritadaki her simge, örn. varış noktaları, ara
varış noktaları veya favoriler için, simgeye tıklandığı zaman açılan bir bilgi kartına sahiptir.
Alternatif rota üzerinden yönlendirme, Kaçın
(Avoid) seçeneğini seçerek verilir.
Simgenin Bilgi kartı seçeneği ile sürücü, söz
konusu simgenin mevcut bilgilerini görebilir.
İlgili bilgiler
Bilgi kartının bilgileri ve muhtemel opsiyonlar
simge tipine göre çeşitlilik gösterir.
•
•
Trafik bilgisi (s. 38)
Trafik ayarları (s. 48)
1. "İleri" (Ahead) seçeneğine basın.
İlgi çekici nokta bilgi kartına bir örnek.
Bu örnekte işaretli bir ilgi çekici nokta ile sürücü,
başka şeylerin yanı sıra aşağıdakileri seçebilir:
• Navigasyonu başlat (Go here) - konum,
varış noktası olarak kaydedilir
• Aranokta olarak ekle (Add as waypoint) 2. Ardından rota boyunca mevcut trafik sıkışmaları hakkında bilgi almak için "Traffic" seçeneğine basın.
konum, bir ara varış noktası olarak kaydedilir
• Kaydet (Save) - konum Kütüphaneye kaydedilir, daha fazla bilgi için "En Yeni/Favoriler/
}}
33
SEYAHAT PLANI VE ROTA
||
Kütüphane ile varış noktası tanımlama" bölümüne bakın.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)
Seyahat planındaki yönlendirme noktaları
(s. 31)
Alternatif yol seçme
Sürücü, örneğin yol kapalı olduğu için rotanın en
yakın kısmından kaçınmak istiyorsa Başka yol
işlevi seçilebilir.
Alternatif yol
Alternatif yol seçme (s. 34)
Rota ayarları (s. 46)
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 23)
Alternatif yol ve ayrıntıları gösterilir.
2.
"Alternatif yol" (Detour) düğmesi.
1.
Öneri kabul edilirse: Alternatif yol bilgilerine
sahip işarete basın.
Öneri kabul edilmezse: X düğmesine
(Cancel) basın. Ardından mevcut rotada kılavuzluk devam edecektir.
Başka
yol (Detour) düğmesine basın - haritada,
rotanın ne kadar daha uzadığı veya kısaldığı
hakkında bilgiler ve tahmini seyahat süresi ile
birlikte alternatif rota gösterilecektir.
Normalde sadece hızlı bir şekilde seyahat
planının orijinal rotasına katılan kısa bir alternatif yol önerilir.
Alternatif yol etkinleşir.
34
SEYAHAT PLANI VE ROTA
3.
Öneri kabul edildikten sonra yönlendirme
devam eder - artık alternatif yol rota olarak
seçilmiştir.
Başka yol (Detour) işlevine bir alternatif, başka
bir yol seçmek ve seyahat planı rotasından sapmaktır - sistem bu durumda rotayı otomatik olarak
günceller ve en uygun rota boyunca varış noktasına yönlendirmeye devam eder.
Alternatif rota seçmenin bir diğer yolu, "Seyahat
planı ve Alternatif rota" bölümünde verilmiştir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Rota ayarları (s. 46)
Alternatif yol seçme (s. 34)
Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)
Haritadaki bilgi kartları (s. 33)
35
TRAFİK BİLGİSİ
TRAFİK BİLGİSİ
Trafik bilgisi
Navigasyon sistemi sürekli olarak trafik akışı ve
olaylar hakkında aktarılan bilgileri alır.
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut
değildir.
Trafik bilgilerinin kapsama alanları sürekli artmaktadır.
"Trafik ayarları" bölümünde sürücü bir dizi ayarı
tanımlayabilir.
Doğrudan harita üzerinde
Sıkışık ve yavaş trafik, yol çalışmaları, kazalar vs.
gibi trafik aksaklıkları, haritada farklı sembollerle
gösterilir.
Aksaklıklar daha ciddi olduğunda, örneğin yol
çalışmalarında yolun kenarı boyunca KIRMIZI bir
çizgi ile aksaklığın içeriği de gösterilir. Çizgi aynı
zamanda aksaklığın hangi seyir yönünde olduğunu da gösterir - aksaklık her iki yöndeyse yol
bölümü, her iki tarafta bir çizgi ile işaretlenir.
•
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri
(RTTI)4
İnternete bağlı bir araçta gerçek zamanlı trafik
bilgileri, RTTI ile İnternet üzerinden alınabilir.5
Trafik aksaklığı sembolüne basın - bir bilgi
kartı gösterilir.
Bilgiler, örneğin cadde adı veya yol numarası ile
aksaklığın konumunu ve aksaklığın yapısını,
büyüklüğünü veya süresini belirtebilir.
Aksaklık rota boyunca bulunuyorsa Kaçın seçeneği seçilebilir. Bu durumda sistem alternatif bir
rota hesaplar.
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTT)1
İnternete bağlı bir araçta gerçek zamanlı trafik bilgileri, RTTI2 ile İnternet üzerinden alınabilir.
İlgili bilgiler
Trafik bilgilerine örnek.
1 Belirli
pazarlarda geçerlidir.
RTTI = Real Time Traffic Information (Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri)
Belirli pazarlarda geçerlidir.
5 RTTI = Real Time Traffic Information (Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri)
2
4
38
•
•
Trafik ayarları (s. 48)
•
Rota boyunca trafik aksaklıkları (s. 33)
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI)
(s. 38)
Olaylar ve akışla ilgili trafik bilgileri, mobil uygulamalar, kamu daireleri ve araçlardan gelen GPS
TRAFİK BİLGİSİ
verilerinden sürekli olarak toplanır. Bir araç, trafik
akış bilgilerini talep ettiğinde aynı anda aracın
konumundaki trafik akışı hakkında isimsiz veriler
de sağlanır, bu da hizmetin işlemesine katkıda
bulunur. İsimsiz veriler sadece RTTI etkinleştirildiğinde gönderilir.
Devreye alma/devreden çıkarma
RTTI özelliğinin kullanılabilmesi için aracın İnternete bağlı olması gerekir.
1.
Üst görünümde Ayarlar seçeneğine basın.
2.
Navigasyon Trafik üzerine tıklayın ve
çevirim içi trafik bilgileri ayarını seçin:
Belirli şehirlerarası rotaların yanı sıra otoyollar,
büyük yollar ve şehir dışı yollar için de mevcut trafik koşulları gösterilir.
Haritada gösterilen trafik bilgileri miktarı, araçtan
olan mesafeye bağlıdır ve sadece araç konumundan yaklaşık 100 km mesafe dahilinde gösterilir.
Haritadaki metin ve semboller normal şekilde
gösterilir ve trafik akışı, yolun hız sınırına kıyasla
trafiğin yolda ne hızla hareket ettiğini gösterir.
Trafik akışı haritada, yolun her iki tarafında, seyir
yönü başına tek renkli bir çizgiyle gösterilir:
•
•
•
Yeşil - aksama yok.
Sarı - yavaş trafik.
Kırmızı - tıkanıklık/trafik sıkışıklığı/kaza.
•
Kutuyu işaretleyin - RTTI etkinleşir ve normal trafik bilgilerinin yerini alır.
•
Kutunun işaretini kaldırın - RTTI devreden
çıkar ve normal trafik bilgileri etkinleşir.
RTTI etkinleştirildiğinde aracın İnternet bağlantısı
kesilmişse otomatik olarak normal trafik bilgileri
etkinleşecektir. İnternet bağlantısı yeniden kurulduğunda RTTI yeniden etkinleşir.
İlgili bilgiler
•
•
•
Trafik bilgisi (s. 38)
Trafik ayarları (s. 48)
Rota boyunca trafik aksaklıkları (s. 33)
DİKKAT
Trafik bilgileri tüm bölgeler/ülkelerde mevcut
değildir.
Trafik bilgilerinin kapsama alanları sürekli artmaktadır.
39
AYARLAR
AYARLAR
Sürücü gösterge ekranında harita
navigasyonu
Sensus Navigation ayarları
Kullanıcı, bazı ayarları yaparak rotanın ve diğer
bilgilerin nasıl sunulacağını seçebilir.
Etkinleştirilmiş seyahat planı, sürücü gösterge
ekranında otomatik olarak gösterilir.
Harita navigasyonu farklı şekillerde sunulabilir kullanıcı, harita gösterimini kişiselleştirecek
şekilde ayarları seçme imkanına sahiptir.
Ayarlara erişmek için aşağıdaki şekilde ilerleyin:
Sürücü gösterge ekranında harita gösterimi, buradan
etkinleştirilir/devre dışı bırakılır.
Menü yolu:
Sürücü gösterge ekranı1.
Sürücü, etkinleştirilmiş seyahat planı olmasa bile
sürücü gösterge ekranında navigasyon bilgileri
görünmesini seçebilir. Etkinleştirilmiş bir seyahat
planı ile, harita otomatik olarak sürücü ekranında
görüntülenir.
Ayarlar My Car Ekranlar Sürücü
Sürücü ekranı
ekran arka plan durumu
seçenekleri
(Settings > My car > Displays > Driver display
centre area > Driver display options)
•
Burada Navigasyonu göster (Show
navigation even if no route is set) seçeneğini
işaretleyin.
İlgili bilgiler
•
•
1
42
Harita sadece 12" sürücü gösterge ekranı ile gösterilir.
Sensus Navigation ayarları (s. 42)
Harita navigasyonunun gösterimleri ve kullanma kumandaları (s. 7)
1.
Ekranın üst kısmından üst görünümü aşağı
sürükleyin.
2.
Burada, sıralanan arama yolunu seçin:
Ayarlar
Navigasyon
Rota
AYARLAR
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
Harita ayarları
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
• Harita (Map) — harita içeriğini ve görünü-
Haritanın ekranda nasıl gösterileceğine tanımlama için ayarlar buradan seçilir.
•
•
•
•
•
münü yönetir.
• Rota (Route) - rota hesaplamasını ve gösterimini yönetir.
•
Trafik (Traffic) - trafik aksaklıkları hakkındaki
bilgileri yönetir.
Konum biçimi (Position format)
Harita tasarımı (Map design)
POI (POI)
Favoriler (Favorites)
Hız kameraları2 (Speed cameras)
• Kılavuz (Guidance) — yönlendirmeyi yönetir.
• Sistem (System) - yazılım ve harita güncellemeleri hakkındaki bilgiler.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
•
•
Harita ayarları (s. 43)
Sürücü gösterge ekranında harita navigasyonu (s. 42)
Rota ayarları (s. 46)
Trafik ayarları (s. 48)
Yönlendirme ayarları (s. 49)
Sistem ayarları (s. 49)
Ayarlar
Navigasyon
Harita
(Settings > Navigation > Map)
2
İşlev tüm pazarlarda mevcut değildir.
}}
43
AYARLAR
||
Aşağıdaki şekil, her iki alternatifi de gösterir.
Konum formatı
Konum formatı
Konum biçimi geçerli konumun adresi veya
koordinatlarına göre mi isimlendirileceğini/gösterileceğini seçilmesi için kullanılır.
• Adres (Address)
• Koordinatlar ve yükseklik (Coordinates
and altitude)
Aşağıdaki şekil, her iki alternatifi de gösterir.
Konum biçimi geçerli konumun adresi veya
koordinatlarına göre mi isimlendirileceğini/gösterileceğini seçilmesi için kullanılır.
• Adres
• Koordinatlar ve yükseklik
44
AYARLAR
Harita tasarımı
POI
Harita tasarımı harita renklerinin nasıl görüntüleneceğinin seçilmesi için kullanılır:
Haritada hangi ilgi çekici noktaların gösterileceğini buradan seçin. Her kategorinin iki alternatifi
vardır - bir kategorideki tüm ilgi çekici noktaların
gösterilmesini seçebilirsiniz, örneğin "Taşıma hizmetleri".
• Gün (Day) - parlak renkler.
• Gece (Night) - gece görüşünüze engel
olmaması için koyu renkler.
• Otomatik (Automatic) - Sistem, yolcu kabi-
Alternatif olarak ">" sembolü ile kategoriyi açabilir ve hangi alt kategorilerin gösterileceğini veya
gösterilmeyeceğini seçebilirsiniz.
İlgi çekici nokta alt kategorileri.
• Geri (Back) veya Kapat (Close) seçeneğine
basılarak haritada hangi ilgi çekici nokta
kategorilerinin gösterileceğini işaretleyin.
Daha fazla bilgi için "Bir ilgi çekici nokta ile varış
noktası tanımlama" bölümüne bakın.
nindeki ışığa göre Gün ile Gece arasında
değişir.
İlgi çekici nokta ana kategorileri.
}}
45
AYARLAR
||
Favoriler
Hız kameraları3
Rota ayarları
Rotanın nasıl hesaplanacağını tanımlamak için
ayarlar buradan seçilir.
Haritada Favoriler öğesinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin:
Haritada Hız kameraları öğesinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin:
•
•
Evet/Hayır
Daha fazla bilgi için "En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama" bölümüne
bakın.
Evet/Hayır
İlgili bilgiler
•
•
•
Sensus Navigation ayarları (s. 42)
En Yeni/Favoriler/Kütüphane ile varış noktası tanımlama (s. 23)
POI ile bir varış noktası tanımlama (s. 25)
Menü yolu:
Ayarlar
Navigasyon
Rota
(Settings > Navigation > Route)
3 İşlev
46
tüm pazarlarda mevcut değildir.
AYARLAR
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
•
•
•
•
•
Rota öğrenme (Route learning)
Alternatif rotalar (Alternative routes)
Varsayılan rota tipi (Default route type)
Kaçın (Avoid))
Varış süresi biçimi (Arrival time format)
Rota öğrenme
Rota hesaplamasını optimize etmek için veri toplamaya izin verilip verilmeyeceğini seçin:
•
Standart rota türleri
Tercih edilen standart rota türünü seçin:
• Ücretli giriş bölgesi (Congestion charging
•
• Eko (Eco)
• Manzara (Scenic)
•
•
•
•
Hızlı (Fast)
zone)
Araç vagonu (Car train)
Feribot (Ferry)
Otoban (Highway)
Ücretli yollar (Toll roads)
Geçerli bir seyahat sırasında alternatif rotalar seçmek bile mümkündür - "Seyahat planı ve Alternatif rota" bölümüne bakın.
Zaman formatı
Varış zamanının nasıl tanımlanacağını seçin:
Kaçın
• ETA5 - Varış noktasına tahmin edilen varış
zamanı.
Evet/Hayır
• RTA6 - Varışa kalan süre
Alternatif rotalar
Gösterilen zamanlar, varış noktasının saat dilimine
göredir.
İlgili bilgiler
•
•
Yönlendirmeye başlamadan önce 3 alternatif
rotanın gösterilip gösterilmeyeceğini seçin:
•
4
5
6
Evet/Hayır
Sensus Navigation ayarları (s. 42)
Seyahat planı ve Alternatif rota (s. 30)
Rotayı hesaplarken otomatik olarak kaçınılması
gereken bir veya daha fazla seçeneği vurgulayın:
• Tünel (Tunnel)
• Ülke sınırı4 (Country border)
Tüm pazarlarda/bölgelerde mevcut değildir.
ETA – Estimated Time of Arrival
RTA – Remaining Time to Arrival
47
AYARLAR
Trafik ayarları
Burada trafikle ilgili bilgilerin haritada nasıl
görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz.
Trafik olayları
Haritada hangi trafik olaylarının gösterileceğine
ve rota hesaplaması için kullanılacağına karar
verin. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
• Yok (None)
• Büyük (Major)
• Tümü (All)
Trafik akışı
Haritada, trafik akışının yeşil çizgilerle gösterilip
gösterilmeyeceğine karar verin. Ayarlama:
•
Evet/Hayır
Turuncu ve Kırmızı çizgiler, mevcut trafik durumuna göre belirlenir ve bunların seçimi kaldırılamaz.
Menü yolu:
Ayarlar
Navigasyon
Trafik
(Settings > Navigation > Traffic)
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
• Trafik olayları (Traffic events)
• Serbest akan trafik (Traffic flow)
• Trafik olaylarından kaçın (Avoid traffic
events)
• Trafik sağlayıcı: %s (Traffic provider:)
48
Trafik kazalarından kaçınma
Sistemin rota boyunca trafik kazalarından otomatik kaçınması gerekip gerekmediğine karar verin.
Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
• Hiçbir zaman (Never)
• Sor (Ask)
• Her zaman (Always)
Sistem, rotayı hesaplarken sürücünün seçimini
hesaba katar. Sürücünün "onaylaması" gereken
seçimler, seyahat sırasında yapılan seçimlerdir.
Trafik sağlayıcısı:
Trafik bilgileri için kullanılan kaynaklar burada
gösterilir.
İlgili bilgiler
•
•
•
•
Sensus Navigation ayarları (s. 42)
Rota boyunca trafik aksaklıkları (s. 33)
Trafik bilgisi (s. 38)
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI) (s. 38)
AYARLAR
Yönlendirme ayarları
Yönlendirmenin nasıl sunulacağına dair ayarlar
buradan seçilir.
Sesli yönlendirme seviyesi
Ses kılavuzundaki bilgi miktarına karar verin sıralanan fonksiyonlardan birini seçin:
Sistem ayarları
Yazlım ve harita verilerinin güncellenmesi hakkında bilgiler burada gösterilir.
• Yok (None) - Otomatik sesli yönlendirme
yoktur, ancak geçerli sesli yönlendirmeyi bir
kez manuel olarak talep etme imkanı vardır.
• Düşük (Low) - Yönlendirme noktası başına
sadece bir mesaj.
• Orta (Moderate) - Sınırlı bilgi ile yönlendirme
noktası başına azami 3 mesaj.
• Dolu (Full) - Mevcut tüm bilgilerle yönlendirme noktası başına azami 4 mesaj.
Rota boyunca ilgi çekici noktalar
Haritada Rota üzerinde POI öğesinin gösterilip
gösterilmeyeceğini seçin:
Menü yolu:
•
Evet/Hayır
(Settings > Navigation > Guidance)
Otobanda seyrederken liste otomatik olarak seçilir. Daha fazla bilgi için "Rota boyunca ilgi çekici
noktalar" bölümüne bakın.
Sıralanan alanlar içerisinde ayarlar yapılabilir:
İlgili bilgiler
Ayarlar
Navigasyon
Kılavuz
• Sesli kılavuz (Guidance level)
• Rota üzerinde POI (POI along route)
•
•
Sensus Navigation ayarları (s. 42)
Rota boyunca ilgi çekici noktalar (s. 32)
Menü yolu:
Ayarlar
Navigasyon
Sistem
(Settings > Navigation > System)
Yazılım sürümü
Navigasyon sistemi temel haritası hakkında bilgiler.
• Temel harita versiyonu (Base Map
Version) - örneğin 00.20.00.18
Daha fazla bilgi için "MapCare ile harita verilerinin
güncellenmesi" bölümündeki "Navigasyon sistemi yazılımının güncellenmesi" kısmına bakın.
}}
49
AYARLAR
||
Harita bilgileri
Navigasyon sisteminin harita verileri hakkında bilgiler ve güncellemelere kısayollar.
• Harita bilgisi (Map information) — Haritaları, güncellemeleri yönetme ve favori bölge
seçme.
İlgili bilgiler
•
•
50
Sensus Navigation ayarları (s. 42)
MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi
(s. 52)
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
MapCare ile harita verilerinin
güncellenmesi
Volvo Sensus Navigation sahibi, navigasyon sisteminin harita verilerini internet üzerinden güncelleyebilir.
Güncelleme hakkında genel bilgiler
Güncelleme, bir cep telefonu bağlantısı kullanarak uzaktan güncellemeyle doğrudan araçta veya
USB hafıza çubuğu kullanarak bilgisayar üzerinden yapılabilir.
Aracın haritası, bir dizi ön tanımlı bölgeye ayrılmıştır. Harita verilerini güncellerken tüm bölgeleri
güncellemeye gerek yoktur - sürücü sadece bir
veya daha fazla belirli bölgeyi güncellemeyi seçebilir.
Aracın internet bağlantısı üzerinden bir veya daha
fazla bölge güncellenebilir. Daha çok sayıda
bölge veya tüm harita güncellenecekse toplam
harita verisi miktarı çok büyük olabilir ve bu yüzden bir USB hafıza çubuğu kullanarak bilgisayar
üzerinden güncelleme yapmak daha kolay olabilir.
DİKKAT
Bir seyahat planı birkaç bölgeye yayılırsa, bunların hepsi aynı sürüm numarasına sahip
olmalıdır. Aksi takdirde hesaplanan rotanın
beklenmedik bir şekilde gitme olasılığı vardır.
Harita yapısının güncellenmesi
Bazen harita yapısı değişebilir - bu durum bir
bölge eklenmesi gerektiğinde veya daha büyük
bir bölgenin daha küçük bölgelere bölünmesi
gerektiğinde gerçekleşir. Bu durum meydana geldiğinde normal prosedürü kullanarak tek bölgeleri
güncelleme denemesi başarısız olacak ve bir
mesaj, sebebi gösterecektir.
Bunun yerine bir USB hafıza çubuğu ile tüm
harita yeniden kurulmalıdır. Daha fazla bilgi için
Volvo Cars destek sayfasına
(support.volvocars.com) bakın veya bir Volvo yetkili satıcısına danışın.
Navigasyon sistemi yazılımının
güncellenmesi
Harita verilerinin yanı sıra navigasyon sisteminin
sürekli geliştirilen kendi yazılımı da bazen güncelleme gerektirir. Bu durumda harita verilerinin son
güncellemelerinin, navigasyon sisteminin mevcut
yazılımı tarafından desteklenmemesi durumu
ortaya çıkabilir. Böylesi bir durumda navigasyon
sistemi yazılımının güncellenmesi gerektiği konusunda bilgi veren bir mesaj gösterilir. Bu işlem bir
Volvo bayisinde yapılabilir.
Daha fazla bilgi, "Sistem Ayarları" bölümündeki
"Yazılım Sürümü" altında bulunabilir.
Uzaktan güncelleme veya USB
vasıtasıyla güncelleme
Haritaların nasıl güncelleneceğine dair bilgi için
"Uzaktan güncellemeyle harita verilerini güncel-
52
leme" ve "Bilgisayar ve USB ile harita verilerini
güncelleme" bölümlerine bakın.
Sık sorulan sorular
Soru
Cevap
Harita verilerinin platformunu, örneğin
Avrupa'dan
Kuzey Amerika'ya değiştirmek mümkün müdür?
Evet, bazı istisnalarla. Güncel
bilgiler için bir Volvo yetkili
satıcısına danışın.
Bir harita güncellemesini
indirmek ne
kadar sürer?
Bu, harita dosyasının boyutuna ve bağlantının bant
genişliğine bağlıdır. Güncellemenin boyutu (MB) hakkında
bilgi ekranda gösterilir.
Bir güncelleme ne kadar
büyüktür?
Pazara bağlıdır. Her bir pazar
haritası ile birlikte ayrıntılı bilgiler verilmiştir - Volvo Cars
destek sayfasına
(support.volvocars.com) bakın.
Bu güncellemelerin hiçbiri
çalışmıyor - ne
yapmalıyım?
Volvo Cars destek sayfasını
(support.volvocars.com) ziyaret etmeyi veya bir Volvo yetkili satıcısına danışmayı deneyin.
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
İlgili bilgiler
•
Uzaktan güncellemeyle harita verilerini güncelleme (s. 53)
•
Bilgisayar ve USB ile harita verilerini güncelleme (s. 54)
•
•
•
Sensus Navigation için arıza arama (s. 56)
Harita navigasyonu için telif hakkı (s. 60)
•
Sistem ayarları (s. 49)
Uzaktan güncellemeyle harita
verilerini güncelleme
Harita verilerinin İnternetten indirilmesi
İndirme işlemleri, orta gösterge
ekranının uygulama görünümündeki Uzaktan
güncelleme servisi üzerinden
yürütülür.
Cep telefonu bağlantısı üzerinden uzaktan güncelleme yapmadan önce bazı ayrıntılara dikkat
edilmelidir.
Hazırlıklar
Harita navigasyonu için lisans sözleşmesi
(s. 58)
Uzaktan güncelleme prensibi.
Bağlantı
Araç Bluetooth vasıtasıyla, Wi-Fi veya USB soketine bağlı bir kablo kullanarak veya aracın entegre
modemi üzerinden internete bağlıdır. Bağlantı
durumu, orta gösterge ekranının durum alanında
bir sembolle gösterilir.
1.
Uygulama görünümden Uzaktan
güncelleme servisi uygulamasını açın.
> Bir indirme uygulaması başlar ve
Haritalar düğmesindeki bir simge, kaç
tane güncelleme olduğunu gösterir.
2.
Mevcut güncellemelerin bir listesini görmek
için Haritalar düğmesine basın.
3.
Geçerli bölgeyi işaretleyin - geçerli harita
verileri sürümü hakkında bilgi için AŞAĞI
okuna basın veya daha yeni bir sürüm olup
olmadığını görmek için Kur (Install) seçeneğine basın.
Daha fazla bilgi için Volvo Cars destek sayfasına
(support.volvocars.com) bakın veya bir Volvo yetkili satıcısına danışın.
Kullanıcı El Kitabında "Aracın bağlanması" ve
"Bağlı araç" bölümlerindeki bilgilere/açıklamaya
bakın.
}}
53
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
||
Ev bölgesi
Sürücü, bir ev bölgesi gösterilmesini seçip bunun
otomatik güncellenmesini sağlayabilir. Şu şekilde
devam edin:
1.
Söz konusu bölgeyi vurgulayın - bölgeyi
genişletmek için AŞAĞI oka basın.
2.
Ana bölge olarak seç düğmesine basın.
3.
Otomatik güncellemeler gerekiyorsa Oto
güncelle: düğmesine basın.
Bilgisayar ve USB ile harita verilerini
güncelleme
Parametre
Gereksinimler
Bir USB hafıza çubuğuyla güncelleme yapmadan
önce bazı ayrıntılara dikkat edilmelidir.
USB standardı
(1.0/2.0/3.0):
En az 2.0
Hazırlıklar
Dosya sistemi
(Ext2/NTFS/
FAT32):
FAT32
Kapasite
(8/16/32/64
GB):
Harita dosyalarının boyutu
pazara bağlıdır - Volvo Cars
destek sayfasında
(support.volvocars.com) her
bir ilgili pazarın "Ayrıntılı bilgiler" kısmında dosya boyutuna bakın.
Otomatik güncellemeler sadece "Yazılım güncellemeleri için arka plan araması" işlevi etkinleştirilmişse seçilebilir, bkz. bölüm "Sistem güncellemeleri".
İlgili bilgiler
•
MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi
(s. 52)
Bilgisayar ve USB çubuğu ile güncelleme işleminin
şeması.
USB hafıza çubuğu
Bir güncellemeyi yönetmek için bir USB hafıza
çubuğu kullanılıyorsa aşağıdaki gereksinimler
geçerlidir:
54
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
Geçerli harita sürümü
Önce harita veri yüklemesine başlamadan araçta
hangi harita sürümünün yüklü olduğunu belirleyin.
Bu işlem aşağıdaki şekilde yapılabilir:
1.
Uygulama görünümden Uzaktan
güncelleme servisi uygulamasını açın.
> Bir indirme uygulaması başlar ve
Haritalar düğmesindeki bir simge, kaç
tane güncelleme olduğunu gösterir.
2.
Mevcut güncellemelerin bir listesini görmek
için Haritalar düğmesine basın.
3.
Geçerli bölgeyi işaretleyin - geçerli harita
verileri sürümü hakkında bilgi için AŞAĞI
okuna basın veya daha yeni bir sürüm olup
olmadığını görmek için Kur (Install) seçeneğine basın.
Harita verilerindeki bölgelere örnekler - daha fazla bilgi
için AŞAĞI okuna basın.
Harita verilerini İnternet'ten USB hafıza
çubuğuna indirme
İnternet erişimi olan bir bilgisayardan Volvo Cars
destek sayfasına (support.volvocars.com) bağlanın ve bilgisayar ekranındaki talimatları takip edin.
Bir bölgeye örnek - "Ana bölge olarak ayarla" (Set as
home region) seçeneğine bir kez bastığınızda burası ana
bölge olarak ayarlanır.
1.
Güncellenecek bölge için "Ayrıntılı bilgiler"
kısmına basın.
2.
Bölge için en yeni harita verileri hakkında bilgileri içeren bir harita resmi gösterilir —
araçta bulunan sürümden daha yeni olduğunu teyit edin.
3.
Bilgisayara bir USB hafıza çubuğu bağlayın
ve güncellemeyi USB hafıza çubuğuna indirin.
Verileri indirmek için gereken süre harita dosyasının boyutuna ve bağlantının bant genişliğine bağlıdır.
Harita verilerinin USB'den araca
aktarılması
Genel
Harita dosya boyutuna ve navigasyon/bilgieğlence sisteminin etkin olup olmadığına bağlı
olarak bir aktarma 30-60 dakika sürebilir.
Güncelleme sırasında marş motoru aküsünün
boşalması riskine girmemek için bir akü şarj cihazı
bağlanmalıdır. Güncelleme, sürüş sırasında da
yapılabilir.
Komple bir harita veritabanı gir güncelleme sırasında aşağıdaki bilgi-eğlence işlevleri kullanılamaz veya sınırlandırılır:
•
•
•
Navigasyon
Ses komutu
Sabit disk sürücüsünde kayıtlı ayrıntılar/
medya
}}
55
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
||
Güncelleme
1. Daha önceki "Geçerli harita sürümü" bölümü
uyarınca navigasyon sistemini etkinleştirin.
2.
3.
USB hafıza çubuğunu aracın USB soketine
bağlayın.
Navigasyon sistemi yeni bir güncellemeyi
otomatik olarak algılar ardından ekran güncelleme sırasında işlemin tamamlanması için
ne kadar kaldığını % cinsinden gösterir.
Güncellemeyi başlatmak için sürücünün
Onayla seçeneğine dokunması veya iptal
etmek için İptal et seçeneğine dokunması
gerekir.
Sensus Navigation için arıza arama
Kesintiler
Durum şu ise...
Cevap
...güncelleme
sırasında Bilgi
eğlence sistemi
kapatılırsa?
İşlem duraklar ve sistem
yeniden etkinleştiğinde,
örneğin motor çalıştırıldığında durduğu yerden otomatik olarak devam eder.
...güncelleme
tamamlanmadan
USB hafıza
çubuğu çıkarılırsa?
İşlem duraklar ve USB
çubuğu araca yeniden
bağlandığında durduğu
yerden otomatik olarak
devam eder.
Onayla seçeneğine dokunun - Güncelleme
başlar ve orta ekranda işlemin ilerlemesi hakkında bilgi gösterilir.
Güncelleme sırasında bir kesinti meydana gelirse
orta gösterge ekranında daima açıklayıcı bir metin
mesajı gösterilir.
5.
Ekran aktarımın tamamlandığı zamanı gösterir - bu noktada USB hafıza çubuğunu çıkartın.
Daha fazla bilgi için Volvo Cars destek sayfasına
(support.volvocars.com) bakın veya bir Volvo yetkili satıcısına danışın.
6.
Önceki "Geçerli harita sürümü" başlığı altında
açıklanan adımları tekrarlayarak araca doğru
harita verilerinin aktarıldığını teyit edin.
•
4.
İlgili bilgiler
MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi
(s. 52)
Aşağıda, navigasyon sistemi arızaları olarak
yorumlanabilecek şeylere örnekler yer alır.
Aracın harita üzerindeki konumu yanlış
Navigasyon sistemi, yaklaşık 20 metrelik bir hassasiyette aracın konumunu gösterir.
Birbirine paralel uzan yollarda, kıvrımlı yollarda,
çok katmanlı yollarda ve herhangi belirgin dönüş
olmaksızın uzun mesafe sürüşün ardından hata
şansı çok yüksektir.
Yüksek dağlar, binalar, tüneller, viyadükler, alt/üst
geçitler vs. de uydu sinyallerinin alımında olumsuz
etkiye sahiptir, bu aracın konumun hesaplanmasındaki hassaslığın düşmesi anlamına gelir.
Sistem her zaman ne hızlı/en kısa
rotayı hesaplamıyor
Bir rota hesaplanırken teorik olarak en iyi çözümü
belirlemek için birkaç faktör göz önünde bulundurulur. Bu faktörlere rota mesafesi, yol genişliği, yol
sınıflandırması, trafik yoğunluğu ve hız sınırları
dahilidir. Bununla birlikte bölge hakkındaki bilgiye
sahip tecrübeli bir sürücü, daha iyi bir rota seçimi
yapılabilir.
Sistem örneğin ücretli yollar veya
feribotlar seçerken sürücü bunlardan
kaçınmayı tercih edebilir.
Teknik nedenlerle sistem, uzun bir mesafeye yayılan bir rota hesaplarken sadece daha büyük yolları kullanabilmektedir.
56
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
Paralı yollardan ve otobanlardan kaçınmayı seçtiyseniz, mümkün olduğunca geniş şekilde kullanılmalarından kaçınılır ve sadece bir başka mantıklı
alternatifi yoksa kullanılırlar.
Aracın harita üzerindeki konumu nakliye
sonrası hatalı
Araç, örneğin; feribot veya trenle ya da uydu sinyallerinin alımına sekte vurabilecek herhangi bir
şekilde nakledildiyse, aracın konumunun doğru
şekilde hesaplanması 5 dakikaya kadar sürebilir.
Lastikler değiştirildikten sonra gösterge
ekranındaki araç sembolü mantıksız
davranışlar sergiler.
Uydu alıcısına ek olarak, aracın hız sensörü ve
ciroskobu aracın geçerli konumunu ve seyahat
yönünü hesaplamada yardımcı olurlar. Yedek lastiği taktıktan sonra veya yaz lastiklerinden kış lastiklerine geçildiğinde, sistemin yeni tekerleklerin
boyutlarını "öğrenmesi" gerekir.
Bu yüzden sistemin en iyi şekilde işlemesi için
aracın iyi uydu alımı (iyi görüş alanı) olan yollarda
bir süre sürülmesi tavsiye edilir.
Harita görüntüsü gerçek durumla
uyuşmuyor
Yol ağının sürekli genişletilmesi ve yeniden inşa
edilmesi, sürekli yeni trafik kurallarının ortaya çıkması, vs. gibi faktörler, harita veritabanın her
zaman her durumda tam olmadığı anlamına gelir.
Bu sebepten harita verileri sürekli geliştirilmekte
ve güncellenmektedir - arada bir yeni güncelleme
olup olmadığını kontrol edin.
Ekrandaki araç sembolü ileri atlar veya
döner
İlgili bilgiler
•
•
Harita navigasyonuna Quick Guide (s. 6)
MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi
(s. 52)
Sistem sürüşe başlamadan önce aracın konumunu ve hareketini algılayabilmek için birkaç
saniyeye ihtiyaç duyabilir.
Sistemi ve motoru kapatın. Tekrar çalıştırın fakat
sürüşe başlamadan önce bir süre hareketsiz bekleyin.
Harita bilgileri güncel değildir
Bir sonraki başlık altındaki cevaba bakın.
Sürücü, hangi harita sürümünün
kullanıldığını kolayca nasıl kontrol
edebilir?
1.
Orta gösterge ekranının uygulama görünümünü görünüme getirin.
2.
Uzaktan güncelleme servisi uygulamasını
seçin.
Mevcut sürüm hakkında bilgiler mevcuttur. "Harita
verilerini güncelleme - MapCare" kısmında sürüm
ve hangi coğrafi alanı kapsadığı hakkında daha
fazla bilgi mevcuttur.
Haritaların güncellenmesi hakkında daha fazla
bilgi için ayrıca Volvo Cars destek sayfasına da
(support.volvocars.com) bakın. Alternatif olarak bir
Volvo yetkili satıcısına danışın.
57
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
Harita navigasyonu için lisans
sözleşmesi
Bir lisans1, belirli bir faaliyeti uygulama veya
belirli bir kişinin yetkisini sözleşmedeki hüküm ve
şartlara uygun olarak kullanma hakkına dönük bir
sözleşmedir.
SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI
HERE VERİTABANINI KULLANMAYA
BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN İŞBU SON
KULLANICI LİSANS ANLAŞMASINI DİKKATLİ
BİR ŞEKİLDE OKUYUN.
KULLANICIYA HATIRLATMA
İŞBU ANLAŞMA, SİZİNLE HERE EUROPE B.V.
(“Here”) ARASINDA İLGİLİ BİLGİSAYAR
YAZILIMI, MEDYA VE HERE TARAFINDAN
YAYINLANAN AÇIKLAYICI BASILI
DOKÜMANTASYON DAHİL HERE SEYİR
HARİTASI VERİTABANI
(MÜŞTEREKEN ”VERİTABANI”) KOPYANIZ İÇİN
- BİR SATIŞ ANLAŞMASI DEĞİL - LİSANS
ANLAŞMASIDIR. BU VERİTABANINI
KULLANARAK, İŞBU SON KULLANICI LİSANS
ANLAŞMASININ (”ANLAŞMA”) TÜM HÜKÜM VE
KOŞULLARINI KABUL ETMİŞ SAYILACAKSINIZ.
İŞBU ANLAŞMANIN KOŞULLARINI KABUL
ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE PARA İADESİ İÇİN
VERİTABANINI, BERABERİNDEKİ TÜM
UNSURLARLA BİRLİKTE, TEDARİKÇİNİZE
HEMEN GERİ GÖNDERİN.
1
58
EULA = End User License Agreement
MÜLKİYET
Veritabanı ve ilişkili telif hakları, fikri mülkiyet veya
ilişkili haklar HERE ve lisansörlerine aittir.
Veritabanını içeren medyanın mülkiyeti, işbu
Anlaşma veya Veritabanının size tedarik edildiği
benzeri anlaşma(lar) uyarınca HERE ve/veya
tedarikçinize olan borçlarınız tam olarak
ödeninceye kadar HERE ve/veya tedarikçinize ait
olacaktır.
LİSANS VERİLMESİ
HERE, Veritabanını kişisel kullanımınız için veya,
uygulanabilir ise, işletmenizin iç işlemlerinde
kullanımınız için size gayri münhasır lisans
vermektedir. İşbu lisans, alt lisanslar verme
hakkını içermemektedir.
KULLANIM SINIRLAMALARI
Veritabanı, oluşturulmuş olduğu özel sistemde
kullanımla sınırlıdır. Zorunlu kanunların (örn.
Avrupa Yazılım Direktifi (91/250) ve Veritabanı
Direktifi (96/9)) açık şekilde izin verdiği hususlar
hariç, Veritabanı içeriğinin önemli parçalarını
çıkarma veya tekrar kullanma, Veritabanının hiçbir
bölümünü tekrar oluşturma, kopyalama,
değiştirme, uyarlama, çevirme, demonte etme,
kaynak koda dönüştürme, tersine mühendislik
yapma izniniz bulunmamaktadır. Avrupa Yazılım
Direktifi (buna dayanan ulusal yasalar) içinde
bahsedildiği anlamda birlikte işlerlik bilgisi almak
istediğiniz takdirde, HERE tarafından belirlenecek
masraflar dahil, söz konusu bilgileri makul
şartlarda vermesi için HERE’a makul fırsat
vermeniz gerekmektedir.
Veritabanı HERE’a üçüncü taraflarca verilen
lisans uyarınca sağlanan bilgileri içerir ve
aşağıdaki URL’de belirtilen tedarikçi koşullarına
ve telif hakkı bildirimlerine tabidir:
here.com/supplierterms
LİSANS DEVRİ
Oluşturulmuş olduğu sisteme kurulmuş olması
veya Veritabanının hiçbir kopyasını elinizde
tutmuyor olmanız durumları haricinde ve devralan
şahsın işbu Anlaşmanın tüm hüküm ve koşullarını
kabul etmesi ve bu hususu yazılı olarak HERE’a
teyit etmesi haricinde Veritabanını üçüncü
şahıslara devredemezsiniz. Çok diskli set bir alt
set olarak değil, sadece HERE tarafından tedarik
edildiği şekilde komple set olarak devredilebilir
veya satılabilir.
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
SINIRLI GARANTİ
HERE, aşağıda belirtilen uyarılara tabi olarak,
Veritabanı kopyanızı satın almanızdan itibaren 12
ay süre ile, Veritabanının satın aldığınız tarihte
mevcut olan HERE Doğruluk ve Tamlık
Kriterlerine uygun olarak iş göreceğini garanti
eder; bu kriterler talebiniz üzerine HERE’dan
temin edilebilir. Veritabanının işbu sınırlı garantiye
uygun olarak iş görmemesi durumunda, HERE
Veritabanının uygun olmayan kopyasını onarmak
veya değiştirmek için makul gayretleri
gösterecektir. Bu gayretler, Veritabanının burada
belirtilen garantilere uygun şekilde iş görmesi
sonucunu vermediği takdirde, Veritabanı için
verdiğiniz para için makul bir geri ödeme alma
veya işbu Anlaşmayı feshetme seçeneğine sahip
olacaksınız. Bu, HERE’ın tüm sorumluluğu ve sizin
HERE’a karşı tek hukuki çözüm yolunuzdur. Bu
bölümde açık şekilde belirtilenler hariç, HERE,
doğruluk, kesinlik, güvenilirlik vs. hususlar
bakımından Veritabanı kullanımı sonuçlarının
kullanılması bakımından hiçbir garanti
vermemekte ve beyanda bulunmamaktadır. HERE
Veritabanının hatasız olduğunu veya olacağını
garanti etmemektedir. HERE, tedarikçiniz veya bir
diğer şahıs tarafından verilen hiçbir sözlü bilgi
veya tavsiye, bir garanti oluşturmayacak veya
yukarıda belirtilen sınırlı garanti kapsamını
herhangi bir şekilde genişletmeyecektir. İşbu
Anlaşmada ortaya koyulan sınırlı garanti, gizli
kusurlara karşı yasal garanti altında sahip
olacağınız yasal haklarınızı etkilemez veya bunlara
zarar vermez.
Veritabanını HERE’dan doğrudan almamış
olmanız durumunda, HERE’ın verdiği haklara ek
olarak Veritabanını aldığınız şahsa karşı da
ülkenizde geçerli kanunlara göre yasal haklarınız
olabilir. HERE’ın yukarıdaki garantisi bu gibi yasal
hakları etkilemez ve burada verilen garanti
haklarına ek olarak bu gibi hakları iddia
edebilirsiniz.
SINIRLI SORUMLULUK
Veritabanı fiyatı, Veritabanının kullanımıyla
bağlantılı olarak doğabilecek nihai, dolaylı veya
sınırsız doğrudan zararlar riski varsayımı için bir
bedel içermemektedir. Buna göre, HERE hiçbir
şekilde, zarar olasılığı HERE’a bildirilmiş olsa dahi,
Veritabanını kullanmanızdan kaynaklanan,
bunlarla sınırlı olmayarak sizin veya üçüncü
şahısların maruz kaldığı gelir, veri veya kullanım
kaybı nedeniyle bir dava, sözleşme, zarar veya
garantiye dayanan nihai veya dolaylı zararlar
bakımından sorumlu olmayacaktır. Her durumda,
HERE’ın doğrudan zararlar için sorumluluğu
Veritabanı kopyanızın fiyatı ile sınırlıdır.
İŞBU ANLAŞMADA BELİRTİLMİŞ OLAN SINIRLI
GARANTİ VE SINIRLI SORUMLULUK,
VERİTABANINI İŞ MÜNASEBETİ HARİCİNDE
ALMIŞSANIZ YASAL HAKLARINIZI ETKİLEMEZ
VE ZARAR VERMEZ.
UYARILAR
Veritabanı, bunlardan herhangi biri yanlış
sonuçlara neden olabilecek olan, zamanın
geçmesi, koşullar, kullanılan kaynaklar ve
kapsamlı coğrafi veri toplama özelliklerinin
değişmesi gibi nedenlerden dolayı kesin olmayan
veya eksik bilgiler içerebilir. Veritabanı, sahip
olduğunuz navigasyon sistemi markasına bağlı
olarak - diğer şeylerin yanı sıra - seyahat süresini
içermez veya yansıtmaz ve muhit güvenliği; kanun
yaptırımı; acil durum yardımı; inşaat çalışmaları;
kara yolu veya kırsal yol kapalı olma durumları; yol
eğimi veya seviyesi; köprü yüksekliği, ağırlık veya
diğer sınırlamalar; yol şartları; özel olaylar gibi
konularda bilgi içermeyebilir.
GEÇERLİ HUKUK
İşbu Anlaşma, Veritabanını aldığınız tarihte ikamet
ettiğiniz ülke kanunlarına göre tatbik edilecektir.
Bu tarihte Avrupa Birliği veya İsviçre sınırları
dışında ikamet ediyorsanız, Veritabanını almış
olduğunuz Avrupa Birliği ülkesi veya İsviçre
kanunları tatbik edilecektir. Diğer tüm durumlarda,
Veritabanını aldığınız yargı alanı belirlenemiyorsa,
Hollanda kanunları tatbik edilecektir. Veritabanını
aldığınız tarihte ikamet ettiğiniz yerde yetkili olan
mahkemeler, işbu Anlaşmadan doğan veya
onunla ilişkili ihtilaflar konusunda, HERE’ın sizin o
sıradaki ikamet yerinizde dava açma hakkına halel
gelmeksizin, yetkili olacaktır.
İlgili bilgiler
•
MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi
(s. 52)
•
Harita navigasyonu için telif hakkı (s. 60)
59
HARİTA VE SİSTEM BİLGİSİ
Harita navigasyonu için telif hakkı
Telif hakkı (© Copyright) hakkında bilgi için
"Harita navigasyonu için lisans sözleşmesi" bölümüne bakın
İlgili bilgiler
60
•
MapCare ile harita verilerinin güncellenmesi
(s. 52)
•
Harita navigasyonu için lisans sözleşmesi
(s. 58)
ALFABETİK İNDEKS
ALFABETİK İNDEKS
A
K
Alternatif yol
34
Araca Gönder
26
Ayarlar
Harita seçenekleri
43
Kılavuz
hızlı kılavuz
Kılavuzluk seçenekleri
6
42, 46, 49
Bilgi kartı
Lisans sözleşmesi
58
33
O
C
Cazibe Merkezi (POI)
Otomobil nakliyesi
31
Seyahat planı ve Alternatif rota
30
Sistem başlatılıyor
6
Sorular ve cevaplar
56
T
L
B
Seyahat planındaki kılavuz noktalar
Telif hakkı
58, 60
Tesisler
Semboller
25
Trafik bilgileri
aktarım
48
38
57
25
V
R
G
Gerçek Zamanlı Trafik Bilgileri (RTTI)
38
H
32
Rota boyunca trafik aksaklığı
33
Varış yeri belirle
20, 25
20, 21, 23, 25, 26
S
Harita görünümü
43
Harita seçenekleri
43
Harita verilerini güncelle
Varış yeri
Rota boyunca POI
52, 53, 54
Semboller
tesisler
Ses kontrolü
Ayarlar
25
14, 15
16
61
ALFABETİK İNDEKS
62
TP 20522 (Turkish), AT 1546, MY16, Printed in Sweden, Göteborg 2015, Copyright © 2000-2015 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising