Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence

Volvo XC90 Twin Engine 2019 Late ‏Excellence
XC90
EXCELLENCE
EK
VÄLKOMMEN!
Burada Volvo XC90 Excellence aracınızın arka koltuk fonksiyonları hakkında bilgiler okuyabilirsiniz. Daha detaylı sahip bilgisi arabada, uygulamada ve web üzerinde mevcuttur.
ARACIN ORTA EKRANI
Kullanıcı el kitabı üst görünümden erişilebilecek şekilde aracın orta ekranında mevcuttur.
MOBİL UYGULAMA
Kullanıcı el kitabı akıllı telefonlar ve tabletler için bir uygulama (Volvo Kılavuzu) olarak mevcuttur. Uygulama ayrıca seçili fonksiyonlar için video öğreticileri içerir.
VOLVO DESTEK SİTESİ
Volvo Cars destek sitesi (support.volvocars.com) kılavuzlar ve video öğreticileri ile birlikte Volvo'nuz ve araç sahipliğiniz için ek bilgiler ve yardım içerir.
BASILI BİLGİ
Torpido kutusunda sigortalar ve teknik özelliklerle birlikte önemli ve pratik
bilgilerin özetini içeren kullanıcı el kitabına bir ek bulunmaktadır. Basılı bir
kullanıcı el kitabı ve ilgili eki sipariş edilebilir.
İÇİNDEKİLER
01. ARKA KOLTUKTAKİ TÜNEL KONSOLU
Bu bölüm, kontrol ekranı ve buradan neler kontrol edilebileceği gibi arka koltuktaki tünel konsolunda neler bulacağınızı artı soğutucu kutusu ve içecekleri ısıtmak ve soğutmak hakkında bilgileri açıklar.
02. KOLTUK AYARLARI
Koltukların nasıl ayarlanacağı ve ayarlanacağı ile ilgili diğer koltuk fonksiyonlarıyla ilgili bilgiler burada bulunabilir.
03. İÇ DONANIMA GENEL BAKIŞ
Burada aracın iç kısmı hakkında bilgiler okuyabilir ve örneğin çeşitli saklama bölmelerine genel bir bakış yapabilirsiniz.
04. ÖZEL METİNLER
Okunması gereken uyarı, önemli ve not metinleri.
Yayı sırasında, tüm bilinen opsiyon/aksesuar tipleri bir yıldı ile işaretlenir: *.
01
ARKA KOLTUKTAKİ KUMANDA EKRANI
Kumanda ekranı arka koltukların arasındaki tünel konsoluna takılır ve
koltuk fonksiyonlarının yanı sıra içeceklerin ısıtılması ve soğutulmasını
da kontrol eder.
Ekranın kaldırılması
– Ekranın üst kısmına basın. Ekran yükselir ve otomatik olarak başlar.
Belirli bir süre sora ışığı karartılır. Yeniden etkinleştirmek için ekrana
dokunun.
Ekranın indirilmesi
Ekran manuel olarak indirilir:
– Ekranın üst kısmına basın. Ekran tamamen tünel konsoluna geri çekilene kadar itin. Ekran indirildiğinde otomatik olarak kapatılır.
01
KUMANDA EKRANINDA GEZİNME
Kumanda ekranı farklı görünümlerden oluşan dokunmatik bir ekrandır.
Bir fonksiyonu etkinleştirmek veya ayarlarını değiştirmek için bir düğmenin üzerine dokunun.
Ana sayfa görünümündeki düğmeler
Sırasıyla sol ve sağ koltuğun ısıtılması.
Kupa tutucunun soğutulması/ısıtılması.
Sırasıyla sol ve sağ koltuğun havalandırılması.
Ön yolcu koltuğunun arka koltuktan ayarlanması.
Başka bir görünümden ana sayfa görünümüne dönme
Kumanda ekranı belirli bir süre sonra otomatik olarak ana ekran görünümüne döner. Ön yolcu koltuğunu ayarlarken, ana ekran görünümüne
dönmek için çarpı işaretine dokunun.
01
SOĞUTUCU GÖZ
Arka koltuktaki kol dayamasının arkasında iki şişelik alana sahip soğutucu göz ve ekteki kristal camlar için depolama alanı mevcuttur.
Kutuyu açmak için kapağın üzerindeki düğmeye basın.
Kutunun içinde sıcaklığı ayarlamak için bir kumanda mevcuttur.
Soğutma fonksiyonu, araç çalışırken veya kontak II konumundayken
etkindir.
SICAK VE SOĞUK İÇECEKLER
Kol dayamasının önünde iki kupa/bardak tutucusunun yanı sıra örneğin
şişe veya çay/kahve fincanı için ısıtma/soğutma tutucusu vardır.
– Tutucuyu açmak için kapağın üzerine bastırın. Isıtma ve soğutma
kumanda ekranından kontrol edilir. Mavi LED soğutmanın, Kırmızı
LED ise ısıtmanın etkin olduğunu gösterir.
Isıtma veya soğutma araç çalışır durumdayken veya kontak konumu II
olarak ayarlandığında etkinleştirilebilir.
Soğutma ve ısıtma olan iki fonksiyon arasında geçiş yapmak
için kumanda ekranındaki düğmeye tekrar tekrar basın. Düğme
ayarlanan konumu gösterir.
01
MASALARIN KATLANMASI
Kol dayamasının altında arka koltukların üzerine katlanabilen iki masa
vardır.
1. Kol dayaması kapağını tamamen açın.
2. Deri tırnağı kullanarak masayı kol dayamasından kaldırın ve masayı
tamamen dikey pozisyona getirin.
3. Masanın üst kısmını koltuk boyunca katlayın ve yana kaydırın.
Masaları yerlerine geri katlamak için adımları ters sıra ile tekrarlayın.
01
USB BAĞLANTI NOKTALARI VE ELEKTRİK
SOKETLERİ
USB bağlantı noktaları: Arka koltuktaki kol dayamasının altında iki
USB bağlantı noktası vardır. Bu bağlantı noktaları örneğin mobil telefonları veya tabletleri şarj etmek için kullanılabilir. Ön koltuk baş desteğinin
arkasındaki ekran yuvaları* da iki USB bağlantı noktasına sahiptir. Bu
bağlantı noktaları örneğin mobil telefonları veya tabletleri şarj etmek için
kullanılabilir.
USB bağlantı noktaları aracılığıyla aracın ses sisteminde ortam çalmak
mümkün değildir.
Elektrik soketleri: Arka koltuktaki kol dayamasının altında bir 12 V ve
bir 230 V soket vardır.
230 V: Soket, şarj cihazı veya portatif bilgisayarlar gibi 230 V besleme
gerektiren çeşitli aksesuarlar için kullanılabilir (maksimum güç çıkışı
150 W).
– Aksesuarın konektörünü takın. Konektörü çıkartarak aksesuarı ayırın.
12 V: Soket, müzik çalarlar veya mobil telefonlar gibi 12 V besleme
gerektiren çeşitli aksesuarlar için kullanılabilir (maksimum güç çıkışı
120 W).
– Çakmağı soketten çıkartın ve aksesuarın konektörünü takın. Soket
kullanımda değilken aksesuarın konektörünü çıkartın ve çakmağı tekrar sokete takın.
USB bağlantı noktaları ve elektrik soketlerinin güç besleyebilmesi için
aracın elektrik sistemi en azından I kontak pozisyonunda olmalıdır.
ARKA KOLTUĞUN AYARLANMASI
Aracın arka koltukları koltukların yanındaki kumandalar kullanılarak ayarlanır.
Kumandayı ileri/geri ayarlayarak koltuk arkalığı eğimini ayarlayın.
Kumandaların arka kısmını yukarı/aşağı doğru ayarlayarak koltuğu
kaldırın veya indirin. Kumandaları ileri/geri ayarlayarak koltuğu ileri/
geri taşıyın.
Kumandanın ön kısmını yukarı/aşağı ayarlama yoluyla koltuk yastığı
ön kenarını kaldırın/indirin.
Masaj, yan destek, bel desteği ve koltuk minderi uzatması ayarları,
çok işlevli kumandaya bağlıdır.
Bir defada sadece tek yönde (ileri/geri/yukarı/aşağı) hareket ettirilebilir.
Koltuk ayarı, araç çalışırken ve kapılar çalıştırılmadan kapılar açıldıktan
sonra belirli bir süre yapılabilir. Ayarlama aynı zamanda araç kapatıldıktan sonra belirli bir süre içinde de yapılabilir.
Koltuklarda, bir eşya tarafından engellendiğinde devreye giren aşırı yüklenme koruması vardır. Bu durum meydana gelirse nesneyi kaldırıp koltuğu tekrar çalıştırın.
Uyku/konfor pozisyonunu ayarlamak için, koltuğu hafifçe ileri hareket
ettirmek gerekebilir.
02
KOLTUK AYARLARININ AYARLANMASI
02
Bel desteğini, koltuk arkalığındaki yan desteği, koltuk minderi uzunluğunu ve masaj ayarlarını ayarlamak için, koltuğun yanındaki çok işlevli
kumandayı kullanın. Çok işlevli kumandayla yapılan ayarlar, kumanda
ekranında gösterilir. Ekran her seferinde bir koltuk için ayarları gösterir.
1. Kumanda ekranını kaldırın.
2. Çok işlevli kumandaya her hangi bir yönde basarak koltuk ayarını
etkinleştirin. Koltuk ayarları görünümü, kumanda ekranında açılır.
3. Ekrana dokunarak veya çok işlevli kumandayı yukarı/aşağı döndürerek kumdan ekranında istenilen fonksiyonu seçin.
4. Kumandaya istenilen yönde bastırarak ayarı değiştirin.
Masaj
Masaj fonksiyonunu etkinleştirmek için ekran düğmesine
dokunun veya fonksiyonu çok işlevli kumandayı kullanarak
seçin. Araç kapalı olduğunda masaj fonksiyonunu kullanmak
mümkün değildir.
Masaj için aşağıdaki ayar seçenekleri mevcuttur:
Açık/Kapalı:
Masaj fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için
Açık veya Kapalı arasında seçim yapın.
Program 1-5:
Beş ön ayarlı masaj programı vardır. 1 (Şişkinlik), 2 (Artan), 3
(Gelişmiş), 4 (Bel) ve 5 (Omuz) arasından seçim yapın.
Yoğunluk:
Düşük, normal ve yüksek arasında seçim yapın.
Hız:
Yavaş, normal ve hızlı arasında seçim yapın.
Yan destek
Koltuk arkalığındaki yan minderlerin ayarını etkinleştirmek için
ekran düğmesine dokunun veya çok işlevli kumanda ile fonksiyonu seçin.
•
Yan desteği arttırmak için çok işlevli kumanda üzerindeki koltuk düğmesinin ön kısmına basın.
•
Yan desteği azaltmak için koltuk düğmesinin arka kısmına basın.
Bel desteği
Bel desteğinin ayarını etkinleştirmek için ekran düğmesine
dokunun veya çok işlevli kumanda ile fonksiyonu seçin.
•
Bel desteğini yukarı/aşağı hareket ettirmek için çok işlevli kumandada koltuk düğmesine yukarı/aşağı basın.
•
Bel desteğini arttırmak koltuk düğmesinin ön kısmına basın.
•
Bel desteğini azaltmak için koltuk düğmesinin arka kısmına basın.
Koltuk minderi uzatması
Koltuk minderinin uzunluk ayarını etkinleştirmek için ekran
düğmesine dokunun veya çok işlevli kumanda ile fonksiyonu
seçin.
•
Koltuk minderini uzatmak için çok işlevli kumanda üzerindeki koltuk
düğmesinin ön kısmına basın.
•
Koltuk minderini geri çekmek için koltuk düğmesinin arka kısmına
basın.
02
02
ÖN YOLCU KOLTUĞUNUN ARKA KOLTUKTAN AYARLANMASI
Ön yolcu koltuğu dikey pozisyon için arka koltuktan ayarlanabilir ve koltuk arkalığı açısı değiştirilebilir. Ön yolcu koltuğu ayarlarını değiştirmek
için kumanda ekranını kullanın.
•
Koltuk arkalığını geriye katlamak için üst sağ ok üzerine dokunun.
İleri geri ayarlama
1. Ekrandaki düğmeye dokunun.
•
Koltuğu ileri doğru taşımak için alt sol ok üzerine dokunun.
2. Yeni bir görünüm açılır ve koltuğun ileri geri pozisyonu ve
koltuk arkalığı açısı ayarlanabilir.
•
Koltuğu geriye doğru taşımak için alt sağ ok üzerine dokunun.
3. Ana ekran görünümüne dönmek için çarpı işaretine
dokunun.
Koltuk arkalığı açısının ayarlanması
•
Koltuk arkalığını öne katlamak için üst sol ok üzerine dokunun.
ISITMALI/HAVALANDIRMALI KOLTUKLAR
Hava soğuk olduğunda konforu artırmak için koltuklar ısıtılabilir. Koltuk
ısıtıcısı kumanda ekranından kontrol edilir.
Üç seviye arasında geçiş yapmak için sol veya sağ koltuk düğmesine tekrar tekrar basın: kapalı, yüksek, orta ve düşük.
Düğme ayarlı seviyeyi gösterir.
Koltuklar, örneğin kumaşlardan nemi almak için havalandırılabilir. Koltuk
havalandırması kumanda ekranından kontrol edilir.
Üç konum arasında geçiş yapmak için sol veya sağ koltuk düğmesine tekrar tekrar basın: kapalı, yüksek, orta ve düşük.
Düğme ayarlı konumu gösterir.
ÇOCUK KOLTUKLARI İÇİN MONTAJ NOKTALARI
Araçta, arka koltuk sırasında çocuk koltukları için montaj noktaları
bulunur. Üst montaj noktaları, öncelikle yüzü öne bakan çocuk koltukları
için tasarlanmıştır.
– Montaj noktasına erişmek için koltuğu öne kaydırın ve koltuk arkalığını öne doğru ayarlayın.
> Doğru şekilde monte etmek için her zaman üreticinin montaj talimatlarını izleyin.
02
EŞYA BÖLMELERİ
Ön koltuk baş desteklerinin arkasında tabletler için tutucular mevcuttur*.
Kapı yanlarında kül tablaları mevcuttur.
Koltukların arasındaki kol dayamasının altında bir eşya bölmesi vardır.
Kapı yanlarında eşya bölmeleri mevcuttur.
03
Ön koltuk arkalıklarının arkasında saklama cepleri vardır.
Tünel konsolunun yanlarında saklama cepleri vardır.
Koltuk minderinin ön kısmında küçük bir cep vardır.
KARGO BÖLMESİNDEKİ KOL
Araç bagaj kapağının iç kısmında kendinden aydınlatmalı bir kol ile
donatılmıştır. Acil bir durumda bagaj kapağını aracın iç kısmında açmak
için kullanılabilir.
– Bagaj kapağını açmak için kolu aşağı doğru çekin.
Kullanıldıktan sonra, kol manuel olarak orijinal konumuna geri getirilmelidir.
03
TABLET TUTUCU*
Seçilen ekipman seviyesine bağlı olarak, her ön koltuk baş desteğinin
arkasında bir tablet tutucu bulunmaktadır. Desteklenen tabletler hakkında bilgi için bir Volvo bayisine başvurun.
Tableti tutucuya takılması
1. Tableti tutucunun sol tarafındaki yay ünitesine doğru kaydırın.
2. Tableti tutucuya doğru katlayın ve çerçevenin altına geri yaylanmasına
izin verin.
03
3. Tutucu yerine oturana kadar aşağıya brakete doğru bastırın.
Tutucuyu braketinden çıkarma
Koltuğu veya koltuk arkalığını normal koltuk konumunun dışında ayarlarken tablet yuvası her zaman çıkartılmalıdır.
1. Tutucuyu aşağıya brakete
ğindeki
düğmeye basın.
2. Tutucuyu braketten çekin.
doğru bastırın ve aynı anda baş deste-
ÖZEL METİNLER
Kullanıcı el kitabı ve diğer kılavuzlar okunması gereken güvenlik talimatları ve tüm uyarı, önemli ve not
metinlerini içerir. Bazı fonksiyonlar sadece belirli
pazarlar için geçerlidir.
UYARI
SICAK VE SOĞUK İÇECEKLER
Sürüş sırasında şişeleri, termos şişelerini, bardakları,
fincanları tutucularda veya soğutucu gözde saklayın.
ISITMALI/HAVALANDIRMALI KOLTUKLAR
Isıtmalı koltukların kontrolü, uyuşukluğa bağlı olarak
sıcaklıkta bir artışı algılamayı zorlaştıran veya kontrolleri uygulamada zorluk çeken kişiler tarafından
kullanılmamalıdır. Bu yanma yaralanmalarını önlemek içindir.
ÇOCUK KOLTUKLARI İÇİN MONTAJ NOKTALARI
Çocuk koltuğu üst kayışları, montaj noktasında gerilmeden önce baş dayanağı bacağındaki delikten
yönlendirilmelidir. Bu mümkün değilse, koltuk üreticisinin tavsiyelerini takip edin.
EŞYA BÖLMELERİ
Cep telefonu, kamera, aksesuar vb. için uzaktan
kumandalar gibi hareketli nesneleri torpido gözü
veya diğer eşya gözlerinde tutunuz. Aksi takdirde,
ani bir frenleme veya çarpışma durumunda arabadaki yolcuların yaralanmalarına sebep olabilirler.
KARGO BÖLMESİNDEKİ KOL
Kapıların ve bagaj kapağının kilitli olduğundan emin
olun ve anahtarları çocukların ulaşamayacakları yerlerde tutun. Gözetim altında olmayan çocuklar kendilerini kilitleyebilirler ve yaralanma riski olabilir.
Sıcak günlerde araç içindeki sıcaklık hızla yükselebilir ve yüksek sıcaklığa maruz kalmak ciddi yaralanmaya ve ölüme neden olabilir. Küçük çocuklar özellikle duyarlıdırlar.
ÖNEMLİ
KUMANDA EKRANINDA GEZİNME
Çizebileceğinden ekran üstünde keskin nesneler
kullanmayın.
MASALARIN KATLANMASI
Masaya maksimum 10 kg yük uygulanabilir. Masa
aşırı yüklenirse, masa ayağını korumak için masa
destek kolu gevşetilir. Masayı sıfırlamak için, aşağıdaki talimatları izleyin:
1. Masa üstünü yatay olarak hafifçe aşağıya doğru
eğin ve bu konumda tutun.
2. Destek piminin ucundaki metal pimi, masanın
altındaki raydaki yuvalara sabitleyin. Aynı
zamanda, siyah plastik pimi destek kolunun biraz
dışına doğru katlayın.
3. Metal pim yuvasında olduğunda, masayı yukarı
doğru kaldırın, böylelikle destek kolu için tutturma
tertibatı rayın içine girer. Ardından masa üstünü
tekrar aşağı doğru eğin.
Masa üstünün bağlantı tertibatı artık rayın altından
masanın altına kayabilir ve destek kolu tekrar sabitlenir.
USB BAĞLANTI NOKTALARI VE ELEKTRİK
SOKETLERİ
Sigortalar
Yanmış bir sigortayı her zaman aynı renk ve amperaj
sınıfına sahip bir sigorta ile değiştirin. Asla kullanıcı
el kitabındaki tabloda belirtilenden yüksek değere
sahip bir sigorta takmayın. Bir elektrikli bileşen
çalışmıyorsa bunun nedeni geçici bir aşırı yüklenme
nedeniyle oluşan yanmış bir sigorta olabilir. Sigortalar hakkında bilgi için aracın normal kullanıcı el kitabına bakın.
Güç çıkışı
12 V soket maksimum 120 W ve 230 V soket 150
W güç çıkışına sahiptir.
ISITMALI/HAVALANDIRMALI KOLTUKLAR
Yolcu kabini sıcaklığı çok düşükse koltuk havalandırması çalıştırılamaz. Bunun sebebi, koltukta oturan
kişinin üşümesinden kaçınmaktır.
TABLET TUTUCU
Tutucuya takıldığında tablet ekranında koruyucu
plastik olmalıdır. Bu bir çarpışma sırasında cam parçalarını önlemek içindir.
DİKKAT
SOĞUTUCU GÖZ
Soğutucu gözün optimum düzeyde işlev görebilmesi
için hava devridaimi olmalıdır. Bu nedenle bagaj bölmesinde soğutucu gözün hava girişi için en az 5
cm'lik bir açıklık bırakmanız gereklidir.
Ortam sıcaklığına bağlı olarak sıcaklık ayarının ayarlanması gerekebilir. Sıcaklı hızlı bir şekilde düşürmek için maksimum konum önerilir.
Daha hızlı soğutma için buz dolabının dip kısmındaki
eksi sıcaklık nedeniyle, bazen silinmesi gereken
yoğuşma meydana gelebilir. Optimum kurutma/
temizleme için, saydam şişe tutucusunu çıkartmanız
gerekir.
ISITMALI/HAVALANDIRMALI KOLTUKLAR
Hava akımına karşı duyarlı kişiler koltuk havalandırmasını dikkatli bir şekilde kullanmalıdırlar. Uzun
süreli kullanım için düşük bir seviye önerilir.
04
TP 28589 (Turkish), AT 1846, MY19, Copyright © 2000-2018 Volvo Car Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement