Zelmer | ZHB1214S (491.4 NP) | User manual | Zelmer ZHB1214S (491.4 NP) User Manual

Zelmer ZHB1214S (491.4 NP) User Manual
2
1
2
491
491
BLENDER RĘCZNY
ручной блендер
/ hand blender
BLENDER RĘCZNY
ручной блендер
/ hand blender
3
4
A
10
6
5
14
7
1
11
6a
A
15
12
B
8
1b
1a
Nowoczesny i praktyczny blender.
13
9
Современный практичный блендер.
3
Modern and useful blender.
4
13a
4
20
2
3
19
18
22
17
21
1. Duża moc - 700 W 2. Pojemnik do miksowania
ze skalą i pokrywką 3. Spinka przewodu - wygodne
zwijanie kabla 4. Gumowa osłona na nasadkę
miksującą - bezpieczne przechowywanie
CZ
1. Vysoký výkon - 700 W 2. Mixovací nádoba
s odměrkou a víkem 3. Spona přívodní šňůry pohodlné svinutí kabelu 4. Gumový kryt na
mixovací nástavec - bezpečné uskladnění
SK
RO
1. Vysoký výkon - 700 W 2. Nádoba na mixovanie
s odmerkou a vekom 3. Spona prívodného kábla jednoduchá úschova 4. Ochranné veko na ochranu
sekacieho noža - bezpečné uskladnenie
1. Высокая мощность - 700 Вт 2. Чаша для
перемешивания с мерной шкалой и крышкой
3. Удобное крепление для хранения кабеля
4. Защитная резиновая крышка для ножа ноги
блендера - безопасное хранение
BG
1. Висока мощност - 700 W 2. Купа за смесване
със скала за измерване и капак 3. Скоба за
кабела - удобно съхранение на кабела 4. Гумено
покритие за накрайника на смесителя - сигурно
съхранение
UA
1. Висока потужність - 700 Вт 2. Ємність для
змішування зі шкалою і кришкою 3. Кріплення
кабеля - зручне зберігання 4. Гумова накладка
на блендерну ніжку - безпечне зберігання
EN
1. High power - 700 W 2. Mixing container with
measuring scale and cover 3. Cable clip - for
convenient cable keeping 4. Rubber cover
for blending attachment - for safe storage
B
491-012_v01
1. Putere mare - 700 W 2. Recipient gradat cu
capac - pentru mixare 3. Clemă pentru cablu
- înfăşurare confortabilă a cablului de alimentare
cu curent electric 4. Obturator de caciuc pentru
dispozitivul de mixare - siguranta in depozitare
RU
491
PL
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
BLENDER RĘCZNY
6–12
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
RUČNÍ MIXÉR
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
34–41
РЪЧЕН ПАСАТОР
42–49
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
20–26
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
BLENDER DE MANA
РУЧНОЙ БЛЕНДЕР
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
13–19
SK NÁVOD NA OBSLUHU
RUČNÝ MIXÉR
491.20NP
491.20NM
491.30NP
491.30NM
491.4NP
491.4NM
491.45NM
491.5NP
491.5NM
491.6NP
491.6NM
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
27–33
РУЧНИЙ БЛЕНДЕР
50–57
EN USER MANUAL
HAND BLENDER
58–64
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
16
24
23
C
G
1
2
3
4
5
PL
1
2
3
4
5
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli Państwo
z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
H
D
Szanowni Klienci!
2
3
4
1
5
2
3
4
5
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
E
6
7
●
8
6
1
7
8
9
10
●
2
F
●
I
●
●
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
●
●
●
6
7
8
9
10
●
●
●
6
7
8
9
10
6
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający
jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego.
Urządzenie powinno być użytkowane tylko wewnątrz
pomieszczeń.
Nie wyjmuj z naczynia elementów roboczych, gdy
blender jest w ruchu.
Nie dotykaj rękami elementów wyposażenia będących
w ruchu, zwłaszcza niebezpieczne są tarcze malaksera, ostrza tarczy kruszarki do lodu, noże nasadki miksującej i minimalaksera. Są bardzo ostre! Nieostrożne
użytkowanie może prowadzić do skaleczenia.
Podczas pracy malaksera przed uruchomieniem upewnij się iż pokrywa malaksera jest zamknięta.
Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej,
lub nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu,
ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym
zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania
z urządzenia.
Należy zapewnić, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do
części poruszających się podczas użytkowania, należy
wyłączać sprzęt i odłączyć od zasilania.
Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia,
opróżniania pojemnika i manipulowania ostrzami tnącymi. Nieostrożne użytkowanie może prowadzić do
skaleczenia.
Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci.
Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania gdy jest
pozostawione bez nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
1
●
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Nie narażaj blendera i wyposażenia na działanie temperatury powyżej 60°C – możesz go uszkodzić.
Nie zanurzaj napędu blendera, przekładni trzepaka,
pokrywy minimalaksera z przekładnią, podstawy
malaksera w wodzie, ani nie myj ich pod bieżącą
wodą.
Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem.
Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
Do mycia elementów zewnętrznych nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione
informacyjne symbole graficzne takie, jak: podziałki,
oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
Nie używaj nasadki miksującej bez zanurzenia jej
w produktach, w przypadku cieczy jej poziom nie powinien przekraczać połowy wysokości nasadki.
Uważaj, aby nie zalać wodą wnętrza korpusu nasadki
miksującej.
Nie przekraczaj ilości składników ani czasów przygotowania podanych w tabelach.
Nie przetwarzaj bez przerwy więcej niż 1 porcję. Przed
ponownym użyciem urządzenia odczekaj, aż ochłodzi
się do temperatury pokojowej.
Nie przyciskaj dwóch przycisków równocześnie ((2)/
TURBO).
Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed
przegrzaniem które powoduje jego wyłączenie przy
491-012_v01
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising