Zelmer | ZHB1214S (491.4 NP) | User manual | Zelmer ZHB1214S (491.4 NP) User Manual

Zelmer ZHB1214S (491.4 NP) User Manual
zbyt długim czasie pracy lub nadmiernym obciążeniu.
W takim przypadku konieczne jest odłączenie urządzenia od źródła zasilania. W tym celu wyciągnij wtyczkę
z gniazdka sieciowego, następnie odczekaj przynajmniej 10 minut, aż urządzenie ostygnie. Jeżeli ochrona
przed przegrzaniem włącza się zbyt często, skontaktuj
się z autoryzowanym punktem serwisowym Zelmer.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Producent nie odpowiada za szkody spowodowane
zastosowaniem blendera i jego wyposażenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą obsługą.
Budowa urządzenia
A
1 Napęd
1a Przewód przyłączeniowy
1b Spinka
2 Przycisk włącz/wyłącz
3 Przycisk „turbo”
4 Regulator prędkości
ELEMENTY NASADKI MIKSUJĄCEJ
5 Nasadka miksująca
6 Nasadka miksująca metalowa
6a Gumowa osłona
7 Pojemnik do miksowania ze skalą i pokrywką
ELEMENTY TRZEPAKA
8 Przekładnia trzepaka
9 Trzepak
ELEMENTY MINIMALAKSERA
10 Pokrywka minimalaksera z przekładnią
11 Nóż minimalaksera
12 Osłona
13 Pojemnik minimalaksera
13a Pokrywko-podstawka antypoślizgowa
ELEMENTY KRUSZARKI
14 Pojemnik kruszarki do lodu
15 Tarcza dwustronna kruszarki do lodu o granulacji pierwszego stopnia „I” (mniejszy rozmiar A ) i drugiego stopnia „II” (rozmiar większy B )
16 Wrzeciono
18
19
20
21
22
23
24
Popychacz
Podstawa malaksera
Pojemnik malaksera
Osłona stała
Zabierak tarcz
Tarcza dwustronna do plastrów grubych i cienkich
Tarcza dwustronna do wiórek i przecierania
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Hałas urządzenia (LWA) z:
–– nasadką miksującą
89 dB/A
–– trzepakiem
70 dB/A
–– minimalakserem
80 dB/A
–– malakserem
87 dB/A
–– kruszarką do lodu
74 dB/A
Blendery zbudowane są w II klasie izolacji, nie wymagają
uziemienia
.
Blendery ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Specyfikacja wyrobu
B
podstawowe wyposażenie blendera
wyposażenie dodatkowe do nabycia w hipermarketach,
sklepach AGD i w sprzedaży wysyłkowej.
Uruchomienie urządzenia i nastawianie
żądanego biegu
Z zamocowanym odpowiednim narzędziem, włóż wtyczkę
do gniazdka i uruchom urządzenie przyciskiem (2). Żądana
prędkość ustawiana jest w sposób płynny poprzez umieszczony powyżej regulator prędkości w zakresie biegów 1–15.
Najwyższe obroty możemy uzyskać niezależnie od ustawionego biegu przez wciśnięcie przycisku „turbo”.
Urządzenie pracuje tylko wtedy, gdy wciśnięty
jest przycisk (2) lub „turbo”. Zwolnienie dowolnego przycisku powoduje natychmiastowe
wyłączenie napędu blendera.
ELEMENTY MALAKSERA
17 Pokrywa malaksera
491-012_v01
7
Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj
elementy wyposażenia mające kontakt z żywnością w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do
mycia naczyń.
PRACA Z NASADKĄ MIKSUJĄCĄ
G
PRACA Z TRZEPAKIEM
Przygotowanie blendera do pracy
C
Blender ręczny ZELMER wraz z nasadką ma zastosowanie
przy przyrządzaniu potraw, żywności dla dzieci i napojów.
Szczególnie zalecany jest do rozdrabniania jarzyn gotowanych i surowych, miękkich owoców (bez pestek), mieszania
płynów, przygotowania sosów, kremów, zup, majonezów, itp.
Przed zakładaniem i zdejmowaniem nasadki
upewnij się, czy wtyczka przewodu przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka.
1 Napełnij pojemnik, nie więcej niż do zaznaczonego
poziomu MAX.
2 Zdejmij gumową osłonę i nałóż na napęd nasadkę miksującą w pozycji otwartej zgodnie ze wskazówką na obudowie
napędu i nasadki. Następnie obróć napęd względem nasadki
zgodnie z ruchem wskazówek zegara (kierunek obrotu wskazuje strzałka), aż do momentu kliknięcia zaczepu (wskaźnik
na nasadce powinien być w pozycji zamkniętej).
3 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
4 Umieść koniec nasadki miksującej w przetwarzanym
produkcie.
5 Następnie włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku (2) i ustaw żądany bieg w zależności od potrzeb.
Urządzenie pracuje tylko wtedy, gdy wciśnięty
jest przycisk „power” lub „turbo”.
●● Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka zasilającego.
Wskazówki eksploatacyjne
●● Demontaż
nasadki przebiega w sposób odwrotny do
montażu.
●● Po zakończeniu pracy z nasadką miksującą umyj ją
poprzez ponowne miksowanie czystej, ciepłej wody.
●● W razie zalania wnętrza nasadki miksującej, odwróć
ją i postaw ostrzem skierowanym ku górze, aż do
wyschnięcia.
●● Po wyschnięciu nasadki miksującej (6) załóż gumową
osłonę (6a) ułatwiającą bezpieczne przechowywanie
nasadki.
Blender ręczny ZELMER wraz z trzepakiem ma zastosowanie przy ubijaniu piany, śmietany, ucierania żółtek z cukrem,
sporządzania kremów, ciast na omlety i naleśniki, itp.
Przed zakładaniem i zdejmowaniem trzepaka
upewnij się, czy wtyczka przewodu przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka.
1 Przed rozpoczęciem pracy włóż trzepak do przekładni.
2 Tak zmontowany element nałóż na napęd, w pozycji
otwartej zgodnie z wskazówką na obudowie napędu i przekładni trzepaka. Następnie obróć napęd względem przekładni
zgodnie ze wskazówkami zegara (kierunek obrotu wskazuje
strzałka), aż do momentu kliknięcia zaczepu (wskaźnik na
przekładni powinien być w pozycji zamkniętej).
3 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci.
4 Umieść koniec trzepaka wewnątrz pojemnika w przetwarzanym produkcie.
5 Następnie włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku (2) i ustaw żądany bieg w zależności od potrzeb.
Urządzenie pracuje tylko wtedy, gdy wciśnięty
jest przycisk „power” lub „turbo”.
●● Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka zasilającego.
Wskazówki eksploatacyjne
●● Demontaż trzepaka przebiega w sposób odwrotny do
montażu.
●● Najlepsze
efekty uzyskuje się w czasie pracy na 15
biegu.
●● Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
●● Można również stosować pojemnik do miksowania dołączony do zestawu blendera.
Dla osiągnięcia lepszego efektu pochyl trzepak
pod niewielkim kątem i wykonuj koliste ruchy
w misce.
Poziom produktów znajdujących się w naczyniu nie powinien przekraczać wysokości części
roboczej trzepaka (L).
3 cm
L
W zestawie dołączony jest pojemnik do miksowania z uchwytem ułatwiającym trzymanie
podczas pracy. Można również stosować inne
pojemniki.
8
491-012_v01
PRACA Z MINIMALAKSEREM
D
Nigdy nie rozłączaj pokrywy i pojemnika przed
zatrzymaniem obrotów noża.
Blender ręczny ZELMER wyposażony w minimalakser służy do
siekania mięsa, sera, orzechów, cebuli, czosnku, marchwi, itp.
Przed zakładaniem i zdejmowaniem napędu
blendera na minimalakser upewnij się, czy
wtyczka przewodu przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka.
Blender obsługuj tak aby były dobrze widoczne oznacze­
nia zamknięcia/otwarcia umieszczone na wyposażeniu.
●● Przed każdorazowym użyciem noża minimalaksera ścią-
gnij z ostrzy osłonę.
1 Przed każdorazowym użyciem minimalaksera nałóż
gumową pokrywko-podstawkę antypoślizgową (13a) na
dolną część pojemnika minimalaksera. Następnie włóż nóż
do pojemnika, tak aby trzpień wystający z pojemnika trafił
w otwór noża.
2 Do pojemnika wsyp przetwarzany produkt. Napełnij
pojemnik minimalaksera, nie więcej niż do zaznaczonego
poziomu MAX.
3 Nałóż pokrywę-przekładnię na pojemnik, trafiając
wypustkami w rowki umieszczone w pojemniku i przekręć
wieko do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4 Na tak zmontowany minimalakser nałóż napęd blendera,
w pozycji otwartej
zgodnie z wskazówką na obudowie
napędu i pokrywie minimalaksera z przekładnią.
5 Następnie obróć napęd względem przekładni zgodnie
z ruchem wskazówek zegara (kierunek obrotu wskazuje
strzałka), aż do momentu kliknięcia zaczepu (wskaźnik na
przekładni powinien być w pozycji zamkniętej ).
6 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka
sieci. Włącz urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku (2).
7 Ustaw żądany bieg w zależności od potrzeb.
●● Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka zasilającego.
●● Demontaż malaksera przebiega w sposób odwrotny do
montażu.
8 Możesz przechowywać produkty w pojemniku minimalaksera (13), w tym celu aby zabezpieczyć przetwarzany
produkt załóż na niego pokrywko-podstawkę (13a).
Ostrza noża minimalaksera są bardzo ostre.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas
montażu i demontażu oraz w czasie czyszczenia. Dla bezpieczeństwa przechowuj nóż
w osłonie.
Nie wolno rozdrabniać zbyt twardych produktów, takich jak: ziarna kawy, gałka muszkatołowa, kostki lodu.
Przed przystąpieniem do siekania dużych
kawałków produktów, pokrój je na mniejsze –
kostki około 1 cm.
491-012_v01
Nie włączaj napędu bez wyposażenia.
Wskazówki eksploatacyjne
●● Jeżeli produkty przykleją się do noża lub do wewnętrznych ścianek pojemnika to:
–– wyłącz urządzenie,
–– zdejmij napęd, następnie pokrywę z przekładnią,
–– usuń produkty z noża i ścianek pojemnika,
–– zmontuj ponownie urządzenie - jak opisano powyżej,
kontynuuj pracę.
Orientacyjne czasy przetwarzania wybranych produktów spożywczych dla zalecanego biegu
Produkt
Zalecany
Czas
bieg
przetwarzania
ser
200 g
(500 ml)
TURBO
20-30 s
mięso
250-300 g
(400-500 ml)
TURBO
25-30 s
cebula
250 g
(500 ml)
8-10
15 s
migdały
300 g
(500 ml)
15
/ TURBO
40 s + 5 s
czosnek
300 g
15
10 s
orzechy
200 g
(500 ml)
15
/ TURBO
15 s + 5 s
zioła
20 g
(500 ml)
TURBO
30 s
Czas przetwarzania można skracać w zależności od potrzeby
użytkownika, wtedy uzyskamy inną granulację rozdrobnienia
produktów.
PRACA Z MALAKSEREM
Charakterystyka urządzenia
Blender ręczny ZELMER wyposażony w malakser służy do
siekania, przecierania, krojenia w plastry i wiórka warzyw
i owoców.
Zastosowanie wyposażenia malaksera
Tarcza dwustronna do plastrów – służy do cięcia owoców
i warzyw (surowych, gotowanych) na plastry cienkie i grube.
Tarcza do plastrów ma kształt okrągły, ostrza dwustronne
(jedna strona plastry cienkie, druga strona plastry grube).
Tarcza dwustronna do wiórek i przecierania – służy do
rozdrabniania na wiórki i przecierania owoców, warzyw.
Tarcza do wiórek i przecierania ma kształt okrągły, ostrza
dwustronne (jedna strona do wiórek np. marchewka, seler,
buraki gotowane, druga do przecierania – np.: na placki
ziemniaczane, ćwikła).
9
Zabierak tarcz – służy do mocowania wymiennych tarcz
(do plastrów, do wiórek i przecierania).
Popychacz – służy do popychania produktu rozdrabnianego
za pomocą wszystkich tarcz, oraz zamykania leja wlotowego
pokrywy.
Osłony stałej używamy do wszystkich tarcz
malaksera.
9 Przyłóż popychacz do leja pokrywy tak by nie dociskać
produktu przed włączeniem urządzenia (popychaj kolejne
partie produktów gdy napęd blendera jest włączony/tarcza
się obraca).
10 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazda
sieci. Następnie uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie
przycisku (2) napędu blendera.
H
Po zakończeniu pracy malaksera
Przygotowanie malaksera do pracy
Przed zakładaniem i zdejmowaniem napędu
blendera na malakser upewnij się, czy wtyczka
przewodu przyłączeniowego jest odłączona od
gniazdka sieci zasilającej.
Blender obsługuj tak aby były dobrze widoczne oznaczenia zamknięcia/otwarcia umieszczone na wyposażeniu.
E
Praca z malakserem
1 Połóż podstawę malaksera na twardej, płaskiej i suchej
powierzchni. Załóż pojemnik malaksera na zaczepy mocujące podstawy.
2 Zablokuj pojemnik.
Praca z malakserem (tarczami do plastrów,
wiórek i przecierania)
F
1 Umieść wybraną tarczę na zabieraku do tarcz (tarcze
dwustronne) tak, by ostrza przewidziane do pracy znalazły
się na górze.
2 Umieść narzędzie w pojemniku tak, by połączyło się
z wałkiem napędu.
3 Załóż osłonę stałą. Osłona może być umieszczona
w pojemniku malaksera tylko w jednej pozycji, tak aby występ
osłony stałej wszedł w wycięcie przy uchwycie pojemnika
malaksera.
4 Załóż pokrywę malaksera na zaczepy mocujące pojemnika (zwróć uwagę aby pokrywa była zamocowana we
wszystkich zaczepach).
5 Zablokuj pokrywę.
6 Nałóż napęd blendera (zamocowanie napędu blendera
możliwe jest tylko z zamkniętą pokrywą pojemnika). Następnie go zablokuj.
7 Regulatorem prędkości ustaw wymagany bieg.
8 Umieść we wnętrzu leja pokrywy przetwarzane produkty.
1 Zwolnij przycisk (2) (lub TURBO w przypadku używania
tej prędkości).
2 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
3 Odblokuj i wyjmij napęd blendera (po całkowitym zatrzymaniu się urządzenia).
4 Wyjmij popychacz z leja pokrywy (aby otworzyć pokrywę
najpierw należy wyciągnąć/podnieść popychacz z leja).
5 Odblokuj i otwórz pokrywę.
6 Wyjmij osłonę stałą.
7 Wyjmij tarczę.
8 Odblokuj pojemnik.
9 Zdejmij pojemnik z podstawy.
10 Opróżnij pojemnik z produktów.
Wskazówki eksploatacyjne
Tarcza do wiórek i przecierania
●● Podczas pracy tarczy do wiórek i przecierania zaleca się
stosowanie prędkości 15 lub TURBO napędu blendera.
●● Do leja włożyć produkt obrabiany, przyłożyć popychacz
(nie dociskać), włączyć napęd blendera. Gdy urządzenie
pracuje dociskać popychacz z niewielką siłą.
●● Po napełnieniu pojemnika do wartości MAX zatrzymaj
urządzenie, opróżnij i zbierz ścinki zgromadzone na tarczy.
Tarcza do plastrów
●● Podczas pracy tarczy do plastrów zaleca się stosowanie
prędkości 15 lub TURBO blendera.
●● Zaleca się wkładać produkty do leja w pozycji pionowej
tak by wypełniały całą przestrzeń leja.
●● Do leja włożyć produkt obrabiany, przyłożyć popychacz
(nie dociskać), włączyć napęd blendera. Gdy urządzenie
pracuje dociskać popychacz z niewielką siłą.
●● Po napełnieniu pojemnika do wartości MAX zatrzymaj
urządzenie, opróżnij i zbierz ścinki zgromadzone na tarczy.
Orientacyjne czasy przetwarzania wybranych produktów spożywczych dla zalecanego biegu
Produkt
Zalecany bieg
ogórek
Tarcza do plastrów
marchewka
cebula
ziemniaki
10
Czas przetwarzania
25 – 30 s
350 g
15
30 – 35 s
10 – 15 s
10 – 15 s
491-012_v01
Produkt
Zalecany bieg
15 – 20 s
jabłko
10 – 15 s
Tarcza dwustronna –
cebula
wiórka
marchew
350 g
15
20 – 25 s
20 – 25 s
buraki ćwikłowe
10 – 15 s
ziemniaki
10 – 15 s
jabłko
10 – 15 s
Tarcza dwustronna –
cebula
przecieranie
marchew
350 g
10 – 15 s
10 – 15 s
PRACA Z KRUSZARKĄ DO LODU
Charakterystyka urządzenia
Blender ręczny Zelmer wyposażony w kruszarkę do lodu
służy do rozdrabniania lodu i np. zamrożonych owoców.
Kruszarkę możemy używać wyłącznie z pojemnikiem i pokrywą minimalaksera!
Zastosowanie wyposażenia
Tarcza dwustronna – służy do kruszenia, rozdrabniania lodu i mrożonych owoców. Tarcza ma kształt okrągły,
ostrza dwustronne. Jedna strona służy do rozdrabniania
pierwszego stopnia „I” (mniejsze kawałki rozdrobnionego
produktu), którą rozpoznajemy po obtrysku z tworzywa
w kształcie gwiazdki piętnasto ramiennej rys. 15a. Druga
strona służy do rozdrabniania drugiego stopnia „II” (większe
kawałki rozdrobnionego produktu) i oznaczona jest gwiazdką
siedmio ramienną rys. 15b.
Wrzeciono – służy do mocowania tarczy.
Przygotowanie kruszarki do lodu
Przed zakładaniem i zdejmowaniem napędu
blendera na kruszarkę do lodu upewnij się, czy
wtyczka przewodu przyłączeniowego jest odłączona od gniazdka sieci zasilającej.
Przed pierwszym użyciem umyj części mające kontakt
z przetwarzanym produktem.
Blender obsługuj tak aby były dobrze widoczne oznaczenia zamknięcia/otwarcia umieszczone na wyposażeniu.
Praca z kruszarką do lodu
15
20 – 25 s
buraki ćwikłowe
I
1 Połóż pojemnik minimalaksera na twardej, płaskiej
i suchej powierzchni.
2 Umieść tarczę do lodu na wrzecionie (tarcza dwustronna)
tak, by ostrza przewidziane do pracy znalazły się na górze.
3 Umieść tarczę z wrzecionem w pojemniku minimalaksera
tak, aby trzpień wystający z pojemnika trafił w otwór wrzeciona.
491-012_v01
Czas przetwarzania
seler
4 Załóż pojemnik kruszarki do lodu na zaczepy mocujące
pojemnika minimalaksera. Następnie zablokuj pojemnik, przekręcając go do wyczuwalnego oporu.
5 Umieść w pojemniku przetwarzane produkty nie przekraczając poziomu MAX.
Po napełnieniu pojemnika kruszarki (14) odpowiednią
ilością obrabianego produktu (nie więcej niż do poziomu
MAX) ustaw wrzeciono (16) centralnie (na środku) tak,
by ułatwić jego poprawne zasprzęglenie z pokrywą minimalaksera (10).
6 Załóż pokrywę mini malaksera z przekładnią na zaczepy
mocujące pojemnika kruszarki do lodu. Następnie zablokuj
pokrywę, przekręcając ją do wyczuwalnego oporu.
7 Na tak zmontowaną kruszarkę nałóż napęd blendera
.
8 Zablokuj napęd blendera .
9 Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazda
sieci. Uruchom urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku
TURBO napędu blendera.
●● Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka.
●● Demontaż kruszarki do lodu przebiega odwrotnie do jego
montażu.
10 Możesz przechowywać produkty w pojemniku minimalaksera (13), w tym celu aby zabezpieczyć przetwarzany
produkt załóż na niego pokrywko-podstawkę (13a).
Ostrza tarczy kruszarki są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas montażu
i demontażu oraz w czasie czyszczenia.
Nie należy przekraczać maksymalnego poziomu
wsadu do pojemnika kruszarki.
Nigdy nie rozłączaj pokrywy i pojemnika przed
zatrzymaniem obrotów tarczy.
Podczas pracy napędu blendera z kruszarką do lodu
używaj funkcji TURBO.
11
Wskazówki eksploatacyjne
●● Maksymalny
poziom wsadu do pojemnika kruszarki
odpowiada pojemności 450 ml.
●● W przypadku zaklinowania się produktów ponad tarczą
wstrząśnij urządzeniem.
●● Jeżeli produkty przykleją się do wewnętrznej ścianki
pojemnika minimalaksera uniemożliwiając lub blokując
w ten sposób wyrzucanie z górnego pojemnika kruszarki
rozdrobnionego produktu:
–– Wyłącz urządzenie.
–– Zdejmij napęd z pokrywą i pojemnikiem kruszarki do
lodu i innych produktów.
–– Usuń produkty z ścianki mini malaksera.
–– Zmontuj ponownie urządzenie – jak opisano powyżej, kontynuuj pracę.
Przykłady zastosowania urządzenia
Rozdrobnione produkty (np. owoce) za pomocą kruszarki do
lodu można wykorzystać np. do przygotowania lodów, jogurtów, deserów.
Zalecane stopnie granulacji dla danego produktu
Produkt*
kostki
lodu
Zalecany Stopień
Czas
bieg
granulacji przetwarzania
250 ml
TURBO
I-II
45-60 s
mrożone
250 ml
owoce
TURBO
I
45-60 s
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
* Maksymalny poziom wsadu do pojemnika kruszarki odpowiada
pojemności 450 ml.
Czyszczenie i konserwacja
●● Po
każdorazowym użyciu wyposażenia napędu blendera dokładnie umyj części wyposażenia mające kontakt
z przetwarzanym produktem.
●● Napęd blendera, przekładnię trzepaka, pokrywę minimalaksera z przekładnią i podstawę malaksera czyść wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Nie
zanurzaj ich w wodzie i nie myj w zmywarce ponieważ
grozi to uszkodzeniem urządzenia!
●● Nasadkę miksującą umyj poprzez ponowne miksowanie czystej, ciepłej wody. Części metalowe umyj ręcznie
w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, później
dobrze wypłucz.
●● Nie myj nasadki miksującej ani innych części metalowych w zmywarce.
●● Zabrudzenia w szczelinach lub narożach usuń szczoteczką do mycia naczyń.
●● Pod wpływem długotrwałego użytkowania może wystąpić przebarwienie elementów wykonanych z tworzywa
sztucznego. Nie traktuj tego jako wady. Zabrudzenia
z soku z marchwi można łatwo usunąć, przecierając
szmatką zwilżoną olejem jadalnym.
●● Po umyciu wyposażenie blendera wysusz i przechowuj
w suchym miejscu.
12
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
491-012_v01
CZ
Vážení zákazníci,
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít
i během pozdějšího používání přístroje.
Bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené pokyny srozumitelné.
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nezapínejte zařízení v případě, že přívodní šňůra je
poškozená nebo zařízení je viditelně poškozeno.
●● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
●● Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Neodborně provedená oprava může vážně ohrozit
uživatele. V případě poruchy odevzdejte zařízení do
servisní opravny.
●● Spotřebič se smí používat pouze v místnostech.
●● Nevytahujte z nádoby pracovní prvky během práce
zařízení.
●● Nedotýkejte se rukama součástí vybavení, které jsou
v pohybu, zvláště nebezpečné jsou strouhací kotouče,
břity kotouče drtiče ledu, čepele mixovacího nástavce
a minimixéru. Jsou velmi ostré. Neopatrné používání
může přivodit zranění.
●● Při práci s robotem se před zapnutím ujistěte, zda je
víko robota zavřené.
●● Spotřebič mohou používat osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající zkušenosti a znalosti o spotřebiči, ale výhradně pod dohledem nebo po předchozím srozumitelném vyjasnění
možného rizika a poučení o bezpečném používání
spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem nehrají.
●● Před výměnou nástro je nebo přiblížením k pohyblivým
částem během používání spotřebič vypněte a odpojte
od napájení.
●● Při čištění, vyprazdňování nádoby a manipulaci
s ostřími zachovejte opatrnost. Neopatrné používání
může přivodit zranění.
●● Spotřebič by neměly používat děti. Uchovávejte spotřebič a přívodní šňůru mimo dosah dětí.
491-012_v01
●● Vždy odpojte spotřebič z napájecího zdroje když se
nachází bez dozoru, a také před montáží, demontáží
a čištěním.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Přístroj zapojujte vždy do elektrické zásuvky (pouze na
střídavý proud) s napětím, které odpovídá hodnotám
na výrobním štítku přístroje.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky potahem za šňůru.
●● Nevystavujte zařízení teplotě vyšší než 60°C – může
se poškodit.
●● Nenamáčejte ve vodě pohon přístroje, převod šlehače,
kryt minimixéru s převodem, podstavec robota, ani je
nemyjte pod tekoucí vodou.
●● Nepřetěžujte přístroj nadměrným množstvím surovin
ani přílišným pěchováním.
●● Neumývejte součásti zařízení připevněné k motorovému bloku.
●● K mytí vnějších částí nepoužívejte agresivní čisticí
prostředky jako jsou různé emulze, mléka, pasty atp.
Mohou mj. setřít informační grafické symboly jako
dílky, znaménka, varovné symboly atp.
●● Nikdy nedávejte do myčky kovové díly. Agresivní čistící prostředky používané v myčkách na nádobí můžou
vést k přebarvení těchto součástí. Umývejte je ručně
s použitím klasických saponátových přípravků na
nádobí.
●● Nepoužívejte nástavce k mixování bez toho, abyste ho
ponořili do potraviny, kterou hodláte mixovat. V případě
tekutin jejich hladina nemůže být výše než polovina
výšky nástavce.
●● Dbejte, aby se voda nedostala dovnitř do těla mixovacího nástavce.
●● Nezvyšujte množství složek ani neprodlužujte doby
uvedené v tabulkách
●● Nezpracovávejte bez přestávky více než 1 porci. Před
opětovným použitím přístroje počkejte, až se zchladí
na pokojovou teplotu.
●● Nemačkejte dvě tlačítka současně ((2)/TURBO).
●● Přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí, která vypne
přístroj při příliš dlouhém chodu nebo nadměrném zatížení. V takovém případě je nutné odpojit přístroj od
zdroje napájení. Za tímto účelem vytáhněte zástrčku
ze síťové zásuvky, a pak počketje minimálně 10 minut
až se přístroj zchladí. Pokud se ochrana proti přehřátí
zapíná příliš často, kontaktujte autorizované servisní
středisko Zelmer.
13
Technické údaje
Pokyny
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku spotřebiče.
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Výrobce
nenese odpovědnost za škody způsobené
nesprávným používáním spotřebiče a příslušenství
v rozporu s jeho určením.
●● Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Při používání v gastronomických zařízeních se mění záruční
podmínky.
Popis zařízení
A
1 Pohonná jednotka
1a Přívodní šňůra
1b Sponka
2 Tlačítko zapnuté/vypnuté
3 Tlačítko „turbo”
4 Tlačítko pro změnu rychlosti
DÍLY MIXOVACÍHO NÁSTAVCE
5 Nástavec pro mixování
6 Kovový mixovací nástavec
6a Gumový kryt
7 Nádoba k mixování s odměrkou a těsným poklopem
DÍLY ŠLEHAČE
8 Převodová jednotka metly
9 Metla
ELEMENTY MINIMIXÉRU
10 Víko minimixéru s převodovkou
11 Nůž minimixéru
12 Ochranný obal
13 Nádoba minimixéru
13a Víko-podstavec protiskluzové
DÍLY DRTIČE
14 Nádoba drtiče ledu
15 Oboustranný kotouč drtiče ledu s granulací prvního
stupně „I“ (menší velikost A ) a druhého stupně „II“
(větší velikost B )
16 Vřeteno
DÍLY ROBOTA
17 Kryt robota
18 Pěchovadlo
19 Podstavec robota
20 Nádoba robota
21 Stálý kryt
22 Unášeč kotoučů
23 Oboustranné struhadlo na tlusté a tenké plátky
24 Oboustranný kotouč na strouhání a pasírování
14
Hlučnost přístroje s (L­WA):
–– mixážním nástavcem
–– metličkou
–– minimixérem
–– robotem
–– drtičem ledu
89 dB/A
70 dB/A
80 dB/A
87 dB/A
74 dB/A
Zařízení mají II. třídu ochrany, uzemnění není nutné
.
Mixer a šlehač ZELMER splňují požadavky platných norem.
Zařízení je shodné s požadavky direktiv:
–– Nízkonapěťové elektrické zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na výrobním štítku.
B
Specifikace výrobku
základní vybavení mixeru a šlehače
doplňkové příslušenství, které lze zakoupit v prodejnách
se spotřebiči.
Uvedení zařízení do provozu a ustavení
žádané rychlosti
Po připevnění vhodného nástavce připojte zařízení k elektrické síti a stlačte tlačítko (2). Žádaná rychlost se dá seřídit plynule pomocí otočného knoflíku pro regulaci rychlosti
rychlostních stupňů od 1–15. Nejvyšší otáčky můžeme zvolit
přímo stisknutím tlačítka „turbo”.
Přístroj pracuje jen tehdy, je-li stisknuto tlačítko (2) nebo „turbo“. Uvolněním kteréhokoliv
tlačítka se mixér okamžitě vypne.
Příprava mixeru a šlehače k jednotlivým
funkcím
Před prvním použitím důkladně umyjte díly
spotřebiče, které mají kontakt s potravinami,
v teplé vodě s prostředkem na nádobí.
PRÁCE S NÁSTAVCEM PRO MIXOVÁNÍ
C
Ruční mixer ZELMER díky použití různých nástavců je užitečný v přípravě jídel, dětské a kojenecké stravy a nápojů.
Doporučujeme ho pro mixování vařené a syrové zeleniny,
měkkého ovoce (bez pecek), k míchání tekutin, k přípravě
šťávy, přípravě omáček, krémů, polévek, majonézy.
Před nasazováním a snímáním nástavce se
ujistěte, zda je zásuvka přívodní šňůry vytažena ze zásuvky.
1 Naplňte pracovní nádobu maximálně do výše označené
čárkou MAX.
2 Odstraňte gumový kryt a nasaďte nástavec na pohonnou mixovací jednotku v otevřené poloze, shodně s pokyny
491-012_v01
na krytu pohonné jednotky a nástavci. Následně pootočte
pohonnou jednotku ve směru pohybu hodinových ručiček
(směr ukazuje šipka), až ucítíte, že klikne západka a nástavec zaklapne (ukazatel na nástavci musí být v zavřené
poloze).
3 Zastrčte zástrčku do síťové zásuvky.
4 Vložte nástavec do zpracovávané hmoty nebo tekutiny.
5 Pak přístroj zapněte stisknutím tlačítka (2) a nastavte
požadovaný stupeň podle potřeby.
Přístroj pracuje jen tehdy, je-li stisknuto tlačítko
„power“ nebo „turbo“.
●● Po zakončení práce zařízení vypněte a odpojte ze sítě
přípojnou šňůru.
Pokyny k provozování
●● Demontáž nástavce probíhá podobně jak montáž, jen
v obráceném pořadí.
●● Umyjte nástavec pro mixování opětovným mixováním
čisté, teplé vody.
●● Pokud se voda dostane dovnitř mixovacího nástavce,
obraťte jej ostřím směrem nahoru a postavte na podložku do úplného vysušení.
●● Po vychladnutí mixovacího nástavce (6) nasaďte gumový
kryt (6a) usnadňující bezpečenou úschovu nástavce.
Sada obsahuje speciální nádobu s uchem,
které slouží k přidržování zařízení během provozu. Můžete též používat jiné nádoby.
ŠLEHACÍ A HNĚTACÍ METLY
G
Ruční šlehač ZELMER s metlou se může používat ke šlehání
sněhu, smetany, žloutků s cukrem, míchání krémů a těst na
omelety a lívance.
Před nasazováním a snímáním šlehače se ujistěte, zda je zásuvka přívodní šňůry vytažena ze
zásuvky.
1 Před zahájením práce vložte metličku do hnací jednotky.
2 Takto sestavený prvek naložte na pohonnou jednotku
v otevřené poloze, jak je napsáno v pokynech na tělese převodové jednotky metly. Následně otočte pohonnou jednotku
vzhledem k převodové jednotce ve směru hodinových ručiček (směr ukazuje šipka), do chvíle, až zaklapne (ukazatel
na převodové jednotce musí být v uzavřené poloze).
3 Zasuňte zástrčku přívodní šňůry do síťové zásuvky.
4 Ponořte šlehač do nádoby se zpracovávanou potravinou.
5 Pak přístroj zapněte stisknutím tlačítka (2) a nastavte
požadovaný stupeň podle potřeby.
Přístroj pracuje jen tehdy, je-li stisknuto tlačítko
„power“ nebo „turbo“.
●● Po zakončení práce zařízení vypněte a odpojte ze sítě
přípojnou šňůru.
491-012_v01
Pokyny k provozování
●● Demontáž
metly probíhá podobně jako montáž, jen
v obráceném pořadí.
●● Nejlepších výsledků lze dosáhnout použitím vysokým
otáček – 15 stupeň.
●● Po zakončení práce zařízení vypněte a odpojte přípojnou šňůru ze sítě.
●● Lze také používat nádobu na mixování připojenou k hnětači.
Aby se dosáhlo lepšího výsledku, nakloňte šlehač pod nevelkým úhlem a provádějte v misce
kruhové pohyby.
Množství potravin nacházejících se v nádobě
nesmí přesahovat výšku pracovní části šlehací
metly (L).
3 cm
L
D
POUŽITÍ MINIMIXÉRU
Ruční hnětač ZELMER vybavený minimixérem slouží
k sekání masa, sýra, ořechů, cibule, česneku, mrkve, sušených švestek.
Před nasazováním hnací jednotky mixéru
na minimixér a snímáním se ujistěte, zda je
zásuvka přívodní šňůry vytažena ze zásuvky.
Hnětač používejte tak, aby byla dobře viditelná označení
pro uzavření/otevření uvedena na vybavení.
●● Před každým použití nože minimixéru stáhněte z ostří
ochranný obal.
1 Před každým použitím minimixéru nasaďte gumové protiskluzové víko-nástavec (13a) na dolní část nádoby minimixéru. Následně vložte nůž do nádoby tak, aby byl hrot vyčnívající z nádoby nasazen do otvoru nože.
2 Do nádoby vsypte zpracovávaný produkt.
Naplňte nádobu minimixéru maximálně do vyznačené úrovně
MAX.
3 Nasaďte víko – převodovku na nádobu, zasunutím
výlisků do drážek v nádobě a otočte víkem nadoraz ve směru
hodinových ručiček.
4 Na takto připravený mixér nasaďte pohon hnětače v otevřené poloze
dle ukazatele na krytu pohonu a víku převodovky mixéru.
5 Na takto připravený mixér nasaďte pohon hnětače v otevřené poloze dle směru hodinových ručiček na krytu pohonu
a převodovce klepačky. Poté otočte pohon vůči převodovce
v souladu s pohybem hodinových ručiček (směr pohybu znázorňuje šipka), do doby kliknutí úchytky (ukazatel na převodovce musí být v uzavřené poloze
).
15
6 Vložte zástrčku napájecího kabelu do napájecí zásuvky.
Zapněte spotřebič zmáčknutím tlačítka (2).
7 Nastavte požadovaný chod podle potřeby.
●● Po skončení provozu vypněte přístroj a vytáhněte
zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
●● Demontáž mixéru proveďte v opačném pořadí než
montáž.
8 Můžete uchovávat produkty v nádobě minimixéru (13),
za tímto účelem zajistěte zpracovávaný produkt nasazením
víka-postavce (13a).
Ostří nože minimiséru jsou velmi ostrá. Při
montáži a demontáži a při čištění dbejte
zvláštní opatrnosti. Z bezpečnostních důvodu
přechovávejte nůž v ochranném obalu.
Nerozmělňujte příliš tvrdé suroviny jako je
zrnková káva, muškátový oříšek nebo kostky
ledu.
Velké kusy před mixováním nakrájejte na menší
kousky, asi centimetrové.
Nikdy neuvolňujte kryt a nádobu, doku se nezastaví nože.
Není-li nasazeno žádné příslušenství, pohon
nezapínejte.
Pokyny k provozování
●● Přilepují-li se produkty k noži nebo k vnitřním stěnám
nádoby postupujte takto:
–– zařízení vypněte,
–– sejměte hnací jednotku s krytem a nádobou drtiče
na led,
–– odstraňte ze stěny náplň,
–– opět přístroj sestavte podle výše uvedeného popisu
a pokračujte v práci.
Orientační doby zpracování vybraných surovin
pro doporučovaný chod
Surovina
Doporučený
Doba práce
režim
sýr
200 g
(500 ml)
TURBO
20-30 s
maso
250-300 g
(400-500 ml)
TURBO
25-30 s
cibule
250 g
(500 ml)
8-10
15 s
mandle
300 g
(500 ml)
15
/ TURBO
40 s + 5 s
česnek
300 g
15
10 s
16
Surovina
Doporučený
Doba práce
režim
ořechy
200 g
(500 ml)
15
/ TURBO
15 s + 5 s
byliny
20 g
(500 ml)
TURBO
30 s
Zpracování může být kratší podle potřeb uživatele, pak získáme jinou granulaci rozmělnění suroviny.
PRÁCE S ROBOTEM
Charakteristika spotřebiče
Ruční mixér ZELMER vybavený robotem slouží ke zpracování zeleniny a ovoce: strouhání, pasírování, krájení na
plátky a vločky.
Použití příslušenství robota
Oboustranný kotouč na krájení plátků – slouží ke krájení
ovoce a zeleniny (syrové i vařené) na tenké i tlusté plátky.
Koutouč na krájení plátků je kulatého tvaru, oboustranné
ostří (jedna strana na tenké plátky, druhá na tlusté).
Oboustranný kotouč na strouhání a pasírování – slouží
k drobnějšímu strouhání a pasírování ovoce a zeleniny.
Kotouč na strouhání a pasírování je kulatého tvaru, oboustranné ostří (jedna strana na strouhání např. mrkve, celeru,
vařenou, druhá na pasírování – např.: na bramboráky).
Unášeč kotoučů – slouží k připevnění výměnných kotoučů
(na krájení plátků, strouhání a pasírování).
Pěchovadlo – slouží k pěchování suroviny zpracovávané
všemi kotouči a k uzavírání plnicího otvoru v krytu.
Stálý kryt používáme pro všechny kotouče
robota.
Příprava robota k práci
Před nasazováním hnací jednotky mixéru na
robot a snímáním se ujistěte, zda je zásuvka
přívodní šňůry vytažena ze zásuvky.
Hnětač používejte tak, aby byla dobře viditelná označení
pro uzavření/otevření uvedena na vybavení.
E
Práce s robotem
1 Postavte podstavec robota na pevnou rovnou a suchou
plochu Nasaďte nádobu robota na připevňovací úchyty podstavce.
2 Nádobu zajistěte.
Práce s robotem (kotouči na krájení plátků,
strouhání a pasírování)
F
1 Nasaďte vybraný kotouč na unášeč tak, aby ostří, která
mají pracovat, byla směrem vzhůru.
2 Do nádoby vložte nástroj tak, aby se spojil s válcem
pohonu.
491-012_v01
3 Nasaďte stálý kryt. Kryt může být v nádobě usazen
pouze v jediné poloze tak, aby výstupek stálého krytu zapadl
do výřezu u držadla nádoby robotu.
4 Nasaďte kryt robotu na západky nádoby (dbejte, aby
víko bylo přichyceno ve všech bodech).
5 Zajistěte kryt.
6 Nasaďte hnací jednotku (nasadit hnací jednotku lze
pouze tehdy, když je zavřený kryt nádoby). Pak ji zajistěte.
7 Ovládáním rychlosti nastavte požadovaný chod.
8 Do plnicího otvoru v krytu vložte suroviny.
9 Přiložte pěchovadlo do plnicího otvoru tak, aby suroviny
nebyly před zapnutím přístroje tlačeny (další části ingrediencí
přitlačujte, když je hnací jednotka zapnuta a kotouč se otáčí).
10 Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Pak přístroj
zapněte stisknutím tlačítka (2) na hnací jednotce.
Po ukončení práce s robotem
H
1 Uvolněte tlačítko (2) (nebo TURBO, používáte-li tuto
rychlost).
2 Vytáhněte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky.
3 Odjistěte a sejměte hnací jednotku (až se přístroj zcela
zastaví).
4 Vyjměte pěchovadlo z plnicího otvoru (aby se mohl otevřít kryt, musí se vytáhnout pěchovadlo z plnicího otvoru).
5 Odjistěte a otevřete víko.
6 Vyjměte stálý kryt.
7
8
9
10
Vyjměte kotouč.
Uvolněte nádobu.
Nádobu sejměte z podstavce.
Zpracované suroviny přesypte.
Pokyny k provozování
Kotouč na strouhání a pasírování
●● Během práce s kotoučem na strouhání a pasírování se
doporučuje rychlost 15 nebo TURBO.
●● Do plnicího otvoru vložte suroviny, přiložte pěchovadlo
(ale nepřitlačujte) a zapněte přístroj. Když přístroj pracuje, jemně tlačte na pěchovadlo.
●● Když už je nádoba naplněna do hodnoty MAX, přístroj
zastavte, nádobu vyprázdněte a shrňte i odřezky na
kotouči.
Kotouč na krájení plátků
●● Během práce s kotoučem na krájení plátků se doporučuje rychlost 15 nebo TURBO.
●● Doporučuje se ingredience do plnicího otvoru vkládat
svisle tak, aby vyplňovaly celý prostor válce.
●● Do plnicího otvoru vložte suroviny, přiložte pěchovadlo
(ale nepřitlačujte) a zapněte přístroj. Když přístroj pracuje, jemně tlačte na pěchovadlo.
●● Když už je nádoba naplněna do hodnoty MAX, přístroj
zastavte, nádobu vyprázdněte a shrňte i odřezky na
kotouči.
Orientační doba zpracování vybraných potravin pro doporučenou rychlost
Produkt
Doporučená rychlost
okurka
Kotouč pro plátky
Oboustranný kotouč –
strouhanka
Oboustranný kotouč –
pasírování
491-012_v01
mrkev
cibule
Doba práče
25 – 30 s
350 g
15
30 – 35 s
10 – 15 s
brambory
10 – 15 s
celer
15 – 20 s
jablko
cibule
10 – 15 s
350 g
15
20 – 25 s
mrkev
20 – 25 s
červená řepa
10 – 15 s
brambory
10 – 15 s
jablko
cibule
10 – 15 s
350 g
15
10 – 15 s
mrkev
20 – 25 s
červená řepa
10 – 15 s
17
●● Rozložení drtiče ledu probíhá v opačném pořadí než
PRÁCE S DRTIČEM LEDU
Charakteristika spotřebiče
Ruční mixér Zelmer s drtičem ledu slouží k rozmělňování
ledu a např. zmrazeného ovoce.
sestavení.
10 Můžete uchovávat produkty v nádobě minimixéru (13),
za tímto účelem zajistěte zpracovávaný produkt nasazením
víka-postavce (13a).
Drtič ledu můžeme používat výhradně s nádobou a krytem minimixéru!
Ostří kotouče drtiče jsou velmi ostrá. Zachovejte zvláštní opatrnost během montáže
a demontáže i během čištění.
Použití příslušenství
Oboustranný kotouč – slouží k drobení, rozmělňování ledu
a mrazeného ovoce. Kotouč je kulatý, ostří oboustranná.
Jedna strana slouží k rozmělňování prvního stupně „I“ (menší
kousky rozdrcené suroviny), kterou poznáme po umělohmotném obvodě ve tvaru patnácticípé hvězdy, viz obr. č. 15a.
Druhá strana slouží k rozmělňování druhého stupně „II“
(větší kousky rozdrcené suroviny) a je označena sedmicípou
hvězdou, viz obr. č. 15b.
Vřeteno – slouží k přichycení kotouče.
Před nasazováím hnací jednotky na drtič ledu
a snímáním se ujistěte, zda je zásuvka přívodní
šňůry vytažena ze zásuvky.
Před prvním použitím umyjte díly, které přicházejí do
styku se zpracovávanou surovinou.
Hnětač používejte tak, aby byla dobře viditelná označení
pro uzavření/otevření uvedena na vybavení.
I
1 Postavte nádoby minimixéru na pevnou rovnou a suchou
plochu.
2 Nasaďte kotouč na led na vřeteno (oboustranný kotouč)
tak, aby ostří, která mají pracovat, byla směrem vzhůru.
3 Vložte kotouč s vřetenem do nádoby minimixéru tak, aby
čep vyčnívající z nádoby zapadlo do otvoru vřetena.
4 Nasaďte nádobu drtiče ledu na úchyty nádoby minimixéru. Pak nádobu zajistěte tak, že jí otočíte na doraz.
5 Do nádoby vložte suroviny, ale nepřekračujte úroveň
MAX.
Po naplnění nádoby drtiče (14) odpovídajícím množstvím zpracovávaného produktu (maximálně do úrovně
MAX) umístěte vřeteno (16) centrálně (ve středu) pro
usnadnění rádného spřažení s víkem mixéru (10).
6 Nasaďte víko minimixéru s převodem na úchyty nádoby
drtiče ledu. Pak kryt zajistěte tak, že jej otočíte na doraz.
7 Na takto sestavený drtič ledu nasaďte hnací jednotku
.
8 Hnací jednotku mixéru zajistěte .
9 Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky. Přístroj zapněte
stisknutím tlačítka TURBO na hnací jednotce.
●● Na konci spotřebič vypněte a vytáhněte přívodní šňůru
ze zásuvky.
18
úroveň
náplně
Nikdy neuvolňujte kryt a nádobu, dokud se
kotouč nezastaví.
Při činnosti hnací jednoty s drtičem ledu používejte
funkci TURBO.
Pokyny k provozování
●● Maximální
Příprava drtiče ledu k práci
Práce s drtičem ledu
Nepřekračujte maximální
v nádobě drtiče.
úroveň náplně do nádoby drtiče odpovídá
objemu 450 ml.
●● Pokud náplň uvízne nad kotoučem, přístrojem zatřeste.
●● Pokud se náplň přichytí k vnitřní stěně nádoby, čímž znemožňuje nebo blokuje vyhazování z horní nádoby drtiče
rozmělněné náplně:
–– zařízení vypněte,
–– sejměte hnací jednotku s krytem a nádobou drtiče
na led,
–– odstraňte ze stěny náplň,
–– opět přístroj sestavte podle výše uvedeného popisu
a pokračujte v práci.
Příklady použití přístroje
Rozmělněné suroviny (např. ovoce) pomocí drtiče ledu lze
využít např. k přípravě zmrzliny, jogurtu, zákusků.
Doporučené stupně granulace pro danou náplň
Doporučená
rychlost
Stupeň
granulace
Doba
práce
250 ml
TURBO
I-II
45-60 s
Mražené
250 ml
ovoce
TURBO
I
45-60 s
Produkt*
Ledové
kostky
* Maximální úroveň náplně do nádoby drtiče odpovídá objemu 450 ml.
Čistění a údržba
●● Po každém použití příslušenství pohonu mixéru důkladně
umyjte díly příslušenství, které přišly do styku se zpracovávanými surovinami.
●● Pohon mixéru, převod šlehače, kryt minimixéru s převodem a podstavec robota čistěte vlhkým hadříkem
s přídavkem saponátu na mytí nádobí. Nenamáčejte je
ve vodě a nemyjte v myčce, jelikož by se mohl přístroj
poškodit!
491-012_v01
●● Mixovací nástavec umyjte mixováním čisté teplé vody.
Kovové díly umyjte ručně ve vodě s přídavkem saponátu, později dobře opláchněte.
●● Nemyjte mixovací nástavec ani jiné kovové díly v myčce.
●● Nečistoty ve štěrbinách nebo rozích odstraňte kartáčkem
na nádobí.
●● Vlivem dlouhodobého používání mohou části z umělé
hmoty změnit barvu. Nepovažujte to za vadu. Znečištění
způsobená mrkvovou šťávou lze snadno odstranit hadříkem navlhčeným jedlým olejem.
●● Příslušenství po umytí osušte a uchovávejte na suchém
místě.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte.
Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně
by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren
PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti elektrický spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud
má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje
se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Výrobce ani dovozce neodpovídá za případné škody způsobené
nevhodným použitím spotřebiče v rozporu s návodem k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění konstrukčních, estetických
nebo jiných změn za účelem přizpůsobení výrobku požadavkům
norem, nařízení nebo z důvodů obchodních a dalších, bez předchozího oznámení těchto změn.
491-012_v01
19
SK
Vážení Klienti,
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Bezpečnostné pokyny
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel
alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
●● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
●● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy
sa obráťte na špecializovaný servis.
●● Zariadenie používajte iba vo interiéroch miestnosti.
●● Nevyberajte z nádoby pracovných prvkov, ak je mixér
v prevádzke.
●● Nedotýkajte sa rukami pohybujúcich sa prvkov výbavy.
Obzvlášť nebezpečné sú kotúče ponorného mixéru,
ostré hrany kotúčov drviča ľadu, nože mixujúceho
nástavca a minimixéru. Sú veľmi ostré! Neopatrne
používanie môže spôsobiť zranenie.
●● Pred zapnutím ponorného mixéru sa presvedčte, že
kryt ponorného mixéru je zatvorený.
●● Spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo
nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto
zariadenia, ale výlučne pod stálym dozorom alebo po
ich predošlom starostlivom oboznámení s možnými
rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci
so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
●● Pred výmenou príslušenstva alebo pred priblížením sa
k pohybujúcim sa dielom počas prevádzky, zariadenie
vypnite a odpojte od napájania.
●● Buďte opatrní pri čistení, vyprázdňovaní nádoby
20
a manipulácii s reznými čelusťami. Neopatrné používanie môže spôsobiť zranenia.
●● Spotrebič by nemali používať deti. Spotrebič a jeho
napäťový kábel skladujte mimo dosahu detí.
●● Spotrebič odpojte od zdroja napätia vždy v prípadoch,
ak je ponechané bez dozoru dosplej osoby, pred jeho
montážou, demontážou alebo čistením.
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky zdroja elektrického napätia (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
kábel.
●● Nevystavujte ponorný mixér a príslušenstvo pôsobeniu
teploty vyššej ako 60°C – môžete ich poškodiť.
●● Neponárajte pohon ponorného mixéra, metličku prevodu, veko minimixéra s prevodom, stojan mixéra do
vody aj ich nemyte pod tečúcou vodou.
●● Nepreťažujte zariadenie príliš veľkým množstvom produktu a príliš jeho silným posúvaním.
●● Neumývajte príslušenstvo, ktoré je namontované na
pohone.
●● Na umývanie vonkajších prvkov nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ako napr. emulzie, mliečka,
pasty a pod. Tieto prostriedky môžu okrem iného
zotrieť informačné grafické prvky, ako napr.: mierky,
označenia, výstražné značky a pod.
●● Kovové prvky sa nesmú umývať v umývačkách riadu.
Silné čistiace prostriedky, ktoré sa v týchto zariadeniach používajú, spôsobia, že tieto prvky tmavnú.
Čistite ich ručne, používajte tradičné tekuté čistiace
prostriedky.
●● Ponorný nástavec nepoužívajte bez ponorenia do produktov, v prípade tekutiny, jej hladina by nemala presahovať polovicu výšky nástavca.
●● Buďte opatrní, aby sa vodou nezalialo vnútro telesa
ponorného nástavca.
●● Neprekračujte množstvo potravín ani čas prípravy uvedený v tabuľkách.
●● Po každej porcií potravín urobte prestávku. Pred opätovným použitím prístroja počkajte, kým sa ochladí na
izbovú teplotu.
●● Nesmiete súčasne stlači ť dva tlačidlá ((2)/TURBO).
●● Prístroj je vybavený poistkou proti prehriatiu sa. Poistka
vypne prístroj pri veľmi dlhom čase práce alebo nadmernou záťažou. V takom prípade je potrebné vypnúť
prístroj z elektrickej siete. Vytiahnite elektrické zástrčku
z elektrickej zásuvky, následne počkajte aspoň 10
minút, kým prístroj vychladne. Ak sa poistka proti prehriatiu sa zapína veľmi často, skontaktujte sa s autorizovaným servisom Zelmer.
491-012_v01
Technické údaje
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Zariadenie je určené len pre domáce používanie. V prípade, ak bude používané za účelom gastronomického
biznisu, v tomto prípade sa menia záručné podmienky.
●● Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené
použitím ponorného mixéra a jeho príslušenstva v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Konštrukcia zariadenia
A
1 Pohon
1a Napäťový kábel
1b Spona na kábel
2 Tlačidlo zapni/vypni
3 Tlačidlo „turbo”
4 Regulátor rýchlosti
PRVKY PONORNÉHO MIXÉRA
5 Ponorný nástavec
6 Kovový mixujúci nástavec
6a Gumený kryt
7 Nádoba na mixovanie so stupnicou a tesnou pokrievkou
PRVKY METLIČKY
8 Prevod metličky
9 Metlička
PRVKY MINIMIXÉRA
10 Kryt minimixéra s prevodom
11 Nôž minimixéra
12 Kryt
13 Mini nádoba minimixéra
13a Protišmyková položka
PRVKY DRVIČA
14 Nádoba drviča ľadu
15 Dvojstranný kotúč ľadu s granuláciou prvého stupňa
„I” (menší rozmer A ) a druhého stupňa „II” (väčší
rozmer B )
16 Vreteno
PRVKY MIXÉRA
17 Veko mixéra
18 Posúvač
19 Stojan mixéra
20 Nádoba mixéra
21 Pevný kryt
22 Unášač pre kotúče
23 Dvojstranný kotúč na tenké a hrubé plátky
24 Dvojstranný kotúč na hoblinky a pasírovanie
491-012_v01
Technické parametre sú uvedené na štítku výrobku.
Deklarovaná hodnota emisie hluku (LWA) tohto spotrebiča je:
–– 89 dB(A) – (s ponorným nástavcom),
–– 70 dB(A) – (s metličkou),
–– 80 dB(A) – (s minimixérom),
–– 87 dB(A) – (s ponorným mixérom),
–– 74 dB(A) – (drvičom ľadu),
čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na
referenčný akustický výkon 1 pW.
Ponorné mixéry sa vyrábajú v II. triede izolácie, nevyžadujú
uzemnenie
.
Ponorné mixéry ZELMER vyhovujú požiadavkám platných
noriem.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilta (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Špecifikácia výrobku
B
základné príslušenstvo ponorného mixéra
doplnkové príslušenstvo, ktoré je možné zakúpiť v predajniach so spotrebičmi
Zapnutie zariadenia a nastavenie
požadovanej rýchlosti
Po namontovaní príslušného nástavca vložte zástrčku do
zásuvky a zapnite zariadenie tlačidlom (2). Požadovanú
rýchlosť môžete nastaviť plynulo pomocou nachádzajúceho
sa vyššie otočného prepínača v rozsahu rýchlostí 1–15. Najvyššie otáčky môžete zapnúť nezávisle od nastavenej rýchlosti stlačením tlačidla „turbo”.
Zariadenie pracuje len vtedy, ak je vtlačené tlačidlo (2) alebo „turbo”. Uvoľnenie ľubovoľného
tlačidlá spôsobí okamžité vypnutie pohonu
ponorného mixéra.
Príprava ponorného mixéra na prevádzku
Pred prvým použitím dôkladne umyte všetky
časti spotrebiča, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, najlepšie v teplej
vode s pridaním čistiaceho prostriedku.
Použitie ponorného nástavca
C
Ponorný mixér ZELMER spolu s nástavcom môžete používať na prípravu jedál, výživy pre deti a nápojov. Odporúča
sa najmä na rozdrobovanie varenej a surovej zeleniny,
mäkkého ovocia (bez kôstok), na miešanie tekutín, prípravu
omáčok, krémov, polievok, majonézy.
21
Pred naložením a snímaním nástavca sa uistite,
či je zástrčka napájacieho kábla odpojená od
zásuvky.
1 Naplňte pohár maximálne do označenej maximálnej hladiny MAX.
2 Odoberte gumený kryt a nadstavec na mixovanienasaďte pohonnú jednotku v otvorenej polohe, podľa pokynov,
ktoré sú uvedené na vonkajšom plášti pohonnej jednotky
a na nadstavci. Potom otočte pohon voči nástavcu v smere
hodinových ručičiek (smer otáčania ukazuje šípka), až kým
zámka necvakne (ukazovateľ na nástavci musí byť v zatvorenej polohe).
3 Vložte zástrčku napájacieho vodiča do sieťovej zásuvky.
4 Vložte koniec ponorného nástavca do potraviny.
5 Následne zapnite zariadenie (2) vtlačením tlačidla
a nastavte požadovanú rýchlosť podľa potrieb.
5 Následne zariadenie zapnite vtlačením tlačidla (2)
a požadovanú rýchlosť nastavte podľa potrieb.
Zariadenie je v prevádzke ak je vtlačené tlačidlo
„power” alebo „turbo”.
●● Po ukončení prevádzky, vypnite zariadenie a vytiahnite
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
Prevádzkové pokyny
●● Demontáž
nástavca prebieha v opačnom poradí ako
v prípade montáže.
●● Najlepšie výsledky dosiahnete pri prevádzke na vysokých otáčkach – 15 rýchlostný stupeň.
●● Po ukončení prevádzky, vypnite zariadenie a vytiahnite
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
●● Môžete tiež používať pohár na mixovanie pripojený
k sade ponorného mixéra.
Zariadenie je v prevádzke ak je vtlačené tlačidlo
„power” alebo „turbo”.
Pre dosiahnutie lepšieho výsledku jemne
nakloňte metličku a vykonávajte kruhové
pohyby.
●● Po ukončení prevádzky, vypnite zariadenie a vytiahnite
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
Úroveň výrobkov, ktoré sa nachádzajú
v nádobe, by nemala prevýšiť výšku pracovnej
časti miesiča (L).
Prevádzkové pokyny
●● Zapnite zariadenie stlačením tlačidla a nastavte požado-
3 cm
vanú rýchlosť.
●● Umyte ponorný nástavec mixovaním čistej, teplej vody.
●● Ak dôjde k zaliatiu vnútra mixujúceho nástavca, mixujúci
nástavec otočte a postavte ho ostrím smerom hore až
pokiaľ nevyschne.
●● Po vysušení nadstavca, na nadstavec na mixovanie (6)
nasaďte gumený kryt (6a), ktorý šetrí nadstavec pri skladovaní.
Vo vybavení nájdete špeciálnu nádobu s držiakom pre jednoduchšie držanie počas práce.
Môžete používať aj iné nádoby.
POUŽITIE METLIČKY
Pred naložením a snímaním metličky sa uistite,
či je zástrčka napájacieho kábla odpojená od
zásuvky.
1 Pred začatím prevádzky vložte metličku do prevodu.
2 Týmto spôsobom zmontovaný prvok naložte na pohon,
v otvorenej polohe podľa šípky na telese pohonu a prevode
metličky. Potom otočte pohon voči prevodu v smere hodinových ručičiek (smer otáčania ukazuje šípka), až kým zámka
necvakne (ukazovateľ na nástavci musí byť v zatvorenej
polohe).
3 Vložte zástrčku napájacieho vodiča do sieťovej zásuvky.
4 Vložte koniec metličky do nádoby so spracovávaným
produktom.
D
Ponorný mixér ZELMER vybavený minimixérom sa používa
na sekanie mäsa, syra, orechov, cibule, cesnaku, mrkvy,
sušených sliviek.
Pred naložením a sňatím metličky sa uistite,
že je zástrčka napájacieho kábla odpojená od
zásuvky.
G
Ponorný mixér ZELMER spolu s metličkou sa používa na
šľahanie peny, smotany, utieraní žĺtkov s cukrom, prípravy
krémov a omeliet či palaciniek.
22
PRÁCA S MINIMIXÉROM
L
Ponorný mixér obsluhujte tak, aby boli dobre viditeľné
označenia uzatvorenia /otvorenia umiestnené na zariadení.
●● Pred
každým použitím noža minimixéra stiahnite kryt
z nožov.
1 Pred každým použitím nadstavca na mixovanie, na
spodnú časť nádoby mixéra nasaďte protišmykovú podložku
(13a). Potom do nádoby nasaďte nôž tak, aby hriadeľ, ktorý
vyčnieva z nádoby zapadol do otvoru noža.
2 Do nádoby vsypte spracovávaný produkt.
Naplňte pohár minimixéra maximálne do označenej hladiny
– MAX.
3 Naložte kryt–prevod na nádobu, výčnelky musia zapadnúť do žliabkov v nádobe a otočte viečko na doraz v smere
hodinových ručičiek.
4 Na takto nainštalovaný minimixér naložte pohon ponor491-012_v01
ného mixéra, v otvorenej polohe
podľa pokynov na
telese pohonu a veka minimixéra s prevodom.
5 Potom otočte pohon voči prevodu v smere hodinových ručičiek (smer otáčania ukazuje šípka), až kým zámka necvakne
(ukazovateľ na prevode musí byť v zatvorenej polohe ).
6 Vložte zástrčku napájacieho vodiča do sieťovej zásuvky.
Zapnite zariadenie vtlačením tlačidla (2).
7 Nastavte požadovanú rýchlosť podľa potrieb.
●● Po ukončení prevádzky vypnite zariadenie a vytiahnite
napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
●● Demontáž mixéra prebieha v opačnom poradí ako v prípade montáže.
8 Potraviny môžete uskladniť v nádobe na mixovanie (13).
Spracované potraviny uzavrite v nádobe položkou (13a).
Nože minimixéra sú veľmi ostré. Buďte veľmi
opatrní pri montáži, demontáži a čistení. Pre
bezpečnosť uschovajte nôž v kryte.
Je zakázané rozdrobovať príliš tvrdé produkty,
ako napr. zrná kávy, muškátový orech, kocky
ľadu.
Pred začatím sekania veľkých kúskov produktov, pokrájajte ich na menšie – kocky cca. 1 cm.
Nikdy neodpájajte veko a nádobu pred zastavením otáčok noža.
Nevypínajte pohon bez príslušenstva.
Prevádzkové pokyny
●● V prípade, že sa produkty prilepia k nožu alebo k vnútorným stenám nádoby:
–– zariadenie vypnite.
–– pohon s vekom a nádobou drviča ľadu a ostatných
produktov snímte.
–– produkty zo stienky minimixéra odstráňte.
–– zariadenie opätovne zmontujte – tak ako je to hore
popísané, pokračujte v prevádzke.
Orientačný čas spracovávania vybratých potravín
pre odporúčanú rýchlosť
Potraviny
Odporúčaný
stupeň
Čas práce
syr
200 g
(500 ml)
TURBO
20-30 s
mäso
250-300 g
(400-500 ml)
TURBO
25-30 s
cibuľa
250 g
(500 ml)
8-10
15 s
491-012_v01
Potraviny
Odporúčaný
stupeň
Čas práce
15
/ TURBO
40 s + 5 s
mandle
300 g
(500 ml)
cesnak
300 g
15
10 s
orechy
200 g
(500 ml)
15
/ TURBO
15 s + 5 s
byliny
20 g
(500 ml)
TURBO
30 s
Čas prevádzky je možné skrátiť podľa potrieb používateľa,
vtedy získame inú granuláciu rozdrobovania produktov.
PRÁCA S PONORNÝM MIXÉROM
Charakteristika zariadenia
Ručný Blender ZELMER má ponorný mixér. Ručný Blender
slúži na sekanie, pretieranie, krájanie zeleniny a ovocia.
Používanie príslušenstva mixéra
Dvojstranný kotúč na plátky – slúži na rezanie ovocia
a zeleniny (surových, varených) na tenké a hrubé plátky.
Kotúč na plátky má okrúhly tvar, dvojstranné nože (jedná
strana tenké plátky, druhá strana hrubé plátky).
Dvojstranný kotúč na hoblinky a pasírovanie – slúži na
rozdrobovanie na hoblinky a pasírovanie ovocia, zeleniny.
Kotúč na hoblinky a pasírovanie má okrúhly tvar, dvojstranné
nože (jedna strana je určená na hoblinky napr. mrkva, zeler,
varená cvikla, druhá na pasírovanie - napr.: na zemiakové
placky, červenú repu).
Unášač pre kotúče – slúži na pripevňovanie náhradných
kotúčov (na plátky, hoblinky a pasírovanie).
Posúvač – slúži na posúvanie rozdrobovaného produktu
pomocou všetkých kotúčov a na uzatváranie vtokového lievika veka.
Stálu ochranu používame pre všetky kotúče
ponorného mixéra.
Príprava ponorného mixéra na prácu
Pred naložením a snímaním pohonu ponorného
mixéra na mixér sa uistite, či je zástrčka napájacieho kábla odpojená od zásuvky napájacej
siete.
Ponorný mixér obsluhujte tak, aby boli dobre viditeľné
označenia uzatvorenia/otvorenia umiestnené na zariadení.
Práca s ponorným mixérom
E
1 Stojan mixéra položte na tvrdý, rovný a suchý povrch.
Nádobu mixéra naložte na pripevňujúce zámky stojana.
2 Nádobu zablokujte.
23
Používanie mixéra (kotúčov na pláty,
hoblinky a pasírovanie)
F
1 Zvolený kotúč umiestnite na unášač pre kotúče (dvojstranné kotúče) tak, aby nože určené na prevádzku boli
umiestnené hore.
2 Zariadenie umiestnite v nádobe tak, aby sa spojilo s hriadeľom pohonu.
3 Pevný kryt naložte. Kryt môže byť v nádobe mixéra
umiestnený len v jednej polohe, tak aby výstupok pevného
krytu vošiel do vykroja pri rúčke nádoby mixéra.
4 Veko mixéra naložte na zámky pripevňujúce nádobu
(obráťte pozornosť, aby kryt bol na všetkých zámkoch pripevnený).
5 Veko zablokujte.
6 Pohon ponorného mixéra naložte (pripevnenie pohonu
ponorného mixéra je možné len s uzatvoreným vekom
nádoby). Následne ho zablokujte.
7 Regulátorom rýchlosti nastavte požadovanú rýchlosť.
8 Vo vnútri lievika veka umiestnite spracovávané produkty.
9 Posúvač priložte k lieviku veka tak, aby nedošlo ku tlačeniu produktu pred zapnutím zariadenia (posúvajte ďalšie produkty, ak pohon ponorného mixéra je zapnutý/kotúč sa točí).
10 Zástrčku napájacieho kábla vložte do zásuvky siete.
Následne zapnite zariadenie vtlačením tlačidla (2) pohonu
ponorného mixéra.
Po ukončení práce ponorného mixéra
H
1 Ttlačidlo (2) uvoľnite (alebo TURBO v prípade používania tejto rýchlosti).
2 Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky siete.
3 Pohon ponorného mixéra odblokujte a vytiahnite (po celkovom zastavení zariadenia).
4 Posúvač e z lievika veka vytiahnite (aby otvoriť veko najprv vytiahnite / podneste posúvač z lievika).
5 Veko odblokujte a otvorte.
6 Pevný kryt vytiahnite.
7 Kotúč vytiahnite.
8 Nádobu odblokujte.
9 Nádobu snímte od stojana.
10 Nádobu vyprázdnite od produktov.
Prevádzkové pokyny
Kotúč na hoblinky a pasírovanie
●● Počas prevádzky kotúča k hoblinkám a pasírovaní sa
odporúča používať rýchlosť 15 alebo TURBO pohonu
ponorného mixéra.
●● K lieviku vložte spracovávaný produkt, priložte posúvač
(nepritláčať), zapnite pohon ponorného mixéra. Ak zariadenie je v prevádzke, posúvač s neveľkou silou dotlačte.
●● Po naplnení nádoby na hodnotu MAX zariadenie zastavte,
odrezky zhromaždené na kotúči vyprázdnite a vyberte.
Kotúč na plátky
●● Počas prevádzky kotúča na pláty sa odporúča používať
rýchlosť 15 alebo TURBO ponorného mixéra.
●● Odporúča sa vkladať produkty k lieviku v zvislej polohe,
tak aby vyplňovali celý priestor lievika.
●● Do lievika vložte obrábaný produkt, posúvač priložte
(nepritláčajte), pohon ponorného mixéra zapnite. Ak
zariadenie je v prevádzke, posúvač s neveľkou silou
dotlačte.
●● Po naplnení nádoby na hodnotu MAX zastavte zariadenie,
vyprázdnite a vyberte odrezky zhromaždené na kotúči.
Orientačné časy práce vybraných potravín pre odporúčaný stupeň
Potraviny
Odporúčaný stupeň
uhorka
Kotúč na pláty
Dvojstranný kotúč –
strúhanka
Dvojstranný kotúč –
pretieranie
24
mrkva
cibuľa
Čas práce
25 – 30 s
350 g
15
30 – 35 s
10 – 15 s
zemiaky
10 – 15 s
zeler
15 – 20 s
jablko
cibuľa
10 – 15 s
350 g
15
20 – 25 s
mrkva
20 – 25 s
cvikla
10 – 15 s
zemiaky
10 – 15 s
jablko
cibuľa
10 – 15 s
350 g
15
10 – 15 s
mrkva
20 – 25 s
cvikla
10 – 15 s
491-012_v01
POUŽÍVANIE DRVIČA ĽADU
Charakteristika zariadenia
Ponorný mixér Zelmer je vybavený drvičom ľadu, slúži na
rozdrvenie ľadu a rozdrobenie napr. zamrazeného ovocia.
Drvič môžeme používať výlučne s nádobou
a vekom minimixéra!
9 Zástrčku napájacieho kábla vložte do zásuvky siete.
Zariadenie zapnite vtlačením tlačidla TURBO pohonu ponorného mixéra.
●● Po ukončení prevádzky zariadenie vypnite a napájací
kábel vytiahnite zo zásuvky.
●● Demontáž drviča ľadu prebieha opačne ako jeho montáž.
10 Potraviny môžete uskladniť v nádobe na mixovanie (13).
Spracované potraviny uzavrite v nádobe položkou (13a).
Používanie príslušenstva
Dvojstranný kotúč – slúži na drvenie, rozdrobenie ľadu
a mrazeného ovocia. Kotúč má okrúhly tvar, dvojstranné
nože. Jedna strana slúži na rozdrobenie prvého stupňa „I”
(menšie kúsky rozdrobeného produktu), ktorú rozpoznávame
po tom, že sa tam nachádza nanesená z hmoty pätnásťramenná hviezdička obr. 15a. Druhá strana slúži na rozdrobenie druhého stupňa „II” (väčšie kúsky rozdrobeného produktu) a je označená sedemramennou hviezdičkou obr. 15b.
Vreteno – slúži na pripevňovanie kotúča.
Pripravenie drviča ľadu
Pred naložením a snímaním pohonu ponorného
mixéra na drvič ľadu sa uistite, či je zástrčka
napájacieho kábla odpojená od zásuvky napájacej siete.
Pred prvým použitím umyte diely, ktoré majú kontakt so
spracovaným produktom.
Ponorný mixér obsluhujte tak, aby boli dobre viditeľné
označenia uzatvorenia/otvorenia umiestnené na zariadení.
I
Používanie drviča ľadu
1 Nádobu minimixéra položte na tvrdý, rovný a suchý
povrch.
2 Kotúč na ľad umiestnite na vreteno (dvojstranný kotúč)
tak, aby nože predpokladané na prevádzku boli hore.
3 Kotúč s vretenom umiestnite v nádobe minimixéra tak,
aby tŕň vystavajúci z nádoby vošiel do otvoru vretena.
4 Nádobu drviča ľadu naložte na zámky pripevňujúce
nádobu minimixéra. Následne zablokujte nádobu, jej pootočením na cítiteľný doraz.
5 V nádobe umiestnite spracovávané produkty a neprekročujte MAX hladinu.
Po naplnení nádoby drviča (14) primeraným množstvom
spracovaného produktu (nie viac ako na úroveň MAX)
vreteno (16) nastavte centrálne (na stred) tak, aby uľahčiť jeho správne spojenie s vekom minimixéra (10).
6 Veko minimixéra s prevodom naložte na zámky pripevňujúce nádobu drviča ľadu. Následne veko zablokujte jeho
pootočením na cítiteľný doraz.
7 Na takým spôsobom zmontovaný drvič naložte pohon
ponorného mixéra
.
8 Pohon ponorného mixéra zablokujte
491-012_v01
Nože kotúča sú veľmi ostré. Buďte zvlášť opatrní počas montáže, demontáže a počas čistenia.
Je zakázané prekročiť maximálnu hladinu
vstupu do nádoby drviča.
Nikdy veko a nádobu neodpájajte pred zastavením otáčok kotúča.
Počas prevádzky pohonu ponorného mixéra s drvičom
ľadu používajte funkciu TURBO.
Prevádzkové pokyny
●● Maximálna hladina vstupu do nádoby drviča zodpovedá
objemu 450 ml.
●● V prípade, ak sa zaklinujú produkty vyššie kotúča tak
zariadením potrepte
sa produkty prilepia k vnútornej stienke nádoby
minimixéra a týmto spôsobom znemožnia alebo budú
blokovať vyhadzovanie rozdrobeného produktu z hornej
nádoby drviča:
–– zariadenie vypnite.
–– pohon s vekom a nádobou drviča ľadu a ostatných
produktov snímte.
–– produkty zo stienky minimixéra odstráňte.
–– zariadenie opätovne zmontujte – tak ako je to hore
popísané, pokračujte v prevádzke.
●● Ak
Príklady používania zariadenia
Rozdrobené produkty (napr. ovocie) je možné pomocou drviča
ľadu využiť napr. na prípravu zmrzliny, jogurtov, dezertov.
Odporúčané stupne granulácie pre príslušný
produkt
Potraviny*
kocky
ľadu
Odporúčaný Stupeň
Čas práce
stupeň
granulácie
250 ml
TURBO
I-II
45-60 s
mrazené
250 ml
ovocie
TURBO
I
45-60 s
* Maximálna hladina vstupu do nádoby drviča zodpovedá objemu
450 ml.
.
25
Čistenie a údržba
●● Vždy po použití príslušenstva pohonu ponorného mixéra
dôkladne umyte diely príslušenstva, ktoré majú kontakt
so spracovaným produktom.
●● Pohon blendera, metličku prevodu, kryt ponorného
mixéru s prevodom a podstavec ponorného mixéru čistite vlhkou handričkou s prísadou tekutiny na umývanie
riadu. Neponárajte ich do vody a neumývajte v umývačke
riadu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia!
●● Ponorný nástavec umyte opätovným mixovaním čistej,
teplej vody. Kovové diely umyte ručne vo vode, dodajte
prostriedok na umývanie riadu, neskôr dobré vypláchnite.
●● Ponorný nástavec a ostatne kovové diely neumývajte
v umývačke riadu.
●● Zašpinenia v medzerách alebo nárožiach odstráňte kefkou na umývanie riadu.
●● Pod vplyvom dlhodobého prevádzkovania môže vzniknúť vyblednutie prvkov vyhotovených z umelej hmoty.
Neberte to ako chybu. Zašpinenia spôsobené šťavou
z mrkvy ľahko odstránite, musíte prečistiť handričkou
zvlhčenou jedálnym olejom.
●● Po umývaní príslušenstvo ponorného mixéra vysušte
a uschovajte na suchom mieste.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne
vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete
jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude
nepoužiteľný.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku jeho
nesprávneho používania.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na výrobku
bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia
právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných,
obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
26
491-012_v01
RO
Stimaţi Clienţi,
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
Asiguraţi-vă că toate indicaţiile au fost foarte bine înţelese.
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă cablul de alimen-
tare este deteriorat sau dacă observaţi deteriorări ale
carcasei.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul autorizat. Repraţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune în serios în pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care apar deteriorări, vă sfătuim să vă
adresaţi unui punct specializat de servis.
●● Dispozitivul trebuie să fie întrebuinţat în interior.
●● Nu scoateţi din vase elementele care lucrează când
blenderul este în mişcare.
●● Nu atingeţi cu mâna piesele din dotare, deosebit de
periculoase sunt discurile malaxrorului, tăişul discului
pentru zdrobit gheaţă, cuţitul ajutajului pentru mixare
şi minimalaxorul. Sunt foarte ascuţite! Manipulaţi-le cu
atenţie ca să nu vă răniţi.
●● Atunci când folosiţi malaxorul, înainte de pornire trebuie să verificaţi dacă capacul malaxorului este închis.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu cunosc dispozitivul, dar numai sub supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa fel încât copii să nu
aibă posibilitatea de a se juca cu acesta.
●● Opriţi şi decuplaţi aparatul de la alimentare înainte de
491-012_v01
a schimba elementele de dotare sau înainte de a vă
apropia de piese în mişcare.
●● Fiţi atenţi când curăţaţi aparatul, goliţi vasul sau manipulaţi cuţitele. Vă puteţi răni dacă nu sunteţi atenţi.
●● Dispozitivul nu trebuie să fie folosit de către copii.
Depozitaţi dispozitivul împreună cu cablul de alimentare cu curent electric într-un loc care nu se găseşte la
îndemâna copiilor.
●● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul de la reţeaua de
alimentare cu curent electric atunci când acesta este
lăsat fără supraveghere, sau înainte de montarea
acestuia, demontare sau curăţare.
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Cuplaţi aparatul mereu la priza de reţea (coar curent
alternativ) cu tensiune conformă cu cea indicată pe
plăcuţa nominală a aparatului.
●● Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablul de alimentare.
●● Nu expuneţi blenderul şi accesoriile sale la acţiunea
unei temperaturi mai mari de 60°C.
●● Nu scufundaţi în apă şi nu spălaţi sub jet de apă unitatea de motor a mixerului, angrenajul bătătorului, capacul minimalaxorului cu angrenaj, suportul malaxorului.
●● Nu supraîncărcaţi aparatul cu o cantitate prea mare de
produs sau prin împingerea lui prea tare.
●● Nu spălaţi accesoriile atunci când sunt montate la unitatea motor.
●● Pentru a curăţa elementele exterioare, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de emulsii, paste etc. Ele pot
înlătura, printre altele, informaţiile, simbolurile grafice,
care se află pe dispozitiv, de ex. însemnările, simbolurile de avertizare etc.
●● Nu spălaţi părţile metalice în maşini de spălat vase.
Agenţii agresivi de spălare utilizaţi în aceste maşini
provoacă înnegrirea componentelor la care ne-am
referit. Spălaţi-le manual, folosind un detergent obişnuit pentru vase.
●● Nu folosiţi accesoriul de mixare fără a-l introduce în
produsele ce trebuie mixate; în cazul unui lichid, nivelul
acestuia nu trebuie să depăşească jumătate din înălţimea accesoriului.
●● Fiţi atenţi ca interiorul dispozitivului de mixare să nu se
ude.
●● Nu depăşiţi cantitatea de ingrediente sau timpii de pregătire indicaţi în tabele.
●● Nu procesaţi fără pauză mai mult decât 1 porţie. Înainte de fiecare utilizare a aparatului aşteptaţi până ce
se răceşte la temperatura camerei.
●● Nu apăsaţi două butoane deodată ((2)/TURBO).
●● Aparatul este dotat cu protecţie împotriva încălzirii care
duce la oprirea acestuia după o durată prea mare de
funcţionare, sau în caz de suprasolicitare. În acest caz
este necesar să decuplaţi aparatul de la sursa de ali-
27
mentare. Pentru a face acest lucru scoateţi ştecherul
din priza de reţea, apoi aşteptaţi cel puţin 10 minute,
până ce aparatul se răceşte. În cazul în care protecţia împotriva supraîncălzirii se porneşte prea des luaţi
legătura cu un punct de service autorizat al Zelmer.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Acest dispozitiv este destinat utilizării casnice. În cazul
în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
●● Producătorul nu răspunde pentru daunele cauzate de
folosirea mixerului sau a echipamentului său în mod
incompatibil cu scopul său sau de deservirea sa nepotrivită.
Structura aparatului
A
1 Corp motor
1a Cablul de conectare
1b Agrafă pentru
2 Buton pornire/oprire
3 Buton „turbo”
4 Potenţiometru pentru reglarea vitezei.
ELEMENTELE DISPOZITIVULUI DE MIXARE
5 Capăt pentru mixare
6 Malaxor metalic
6a Element protector de cauciuc
7 Vas pentru mixare, cu măsură şi capac închis ermetic
ELEMENTELE BĂTĂTORULUI
8 Angrenaj bătător
9 Bătător
ELEMENTELE MINIMALAXORULUI
10 Capacul minimalaxorului cu transmisie
11 Cuţitul minimalaxorului
12 Carcasă
13 Recipientul minimalaxorului
13a Capacul - bază anti-alunecare
ELEMENTELE ZDROBITORULUI
14 Vasul zdrobitorului de gheaţă
15 Discul bilateral pentru zdrobitor de gheaţă – granulare
de gradul ”I” (dimensiune mai mică A ) şi de gradul ”II”
(dimensiune mai mare B )
16 Arbore
ELEMENTELE MALAXORULUI
17 Capacul malaxorului
18 mpingător
28
19
20
21
22
23
24
Suportul malaxorului
Vasul malaxorului
Protecţia fixă
Roată motrică
Discul bilateral pentru felii groase şi subţiri
Discul bilateral pentru răzuire şi fărâmiţare
Date tehnice
Parametri tehnici prezentaţi pe tăbliţa nominală a produsului.
Zgomotul aparatului cu (LWA):
–– Accesoriu de mixare
89 dB/A
–– Bătător
70 dB/A
–– Minimalaxor
80 dB/A
–– Malaxor
87 dB/A
–– Zdrobitor de gheaţă
74 dB/A
Blenderele sunt construite în clasa a II-a de izolaţie, nu necesită împământare
.
Blenderele ZELMER corespund cerinţeleor normelor în vigoare.
Aparatele sunt în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produs marcat cu semnul CE pe eticheta cu specificaţii
tehnice.
B
Specificaţiile produsului
accesoriile de bază ale blenderului
echipament suplimentar care poate fi cumpărat în magazine
Punerea în funcţiune a aparatului şi stabilirea
vitezei dorite
După ce a fost montat accesoriul corespunzător la blender,
introduceţi ştecărul în priza electrică şi puneţi în funcţiune
aparatul apăsând butonul (2). Viteza dorită se reglează treptat, prin deplasarea butonului în intervalul de viteză 1–15.
Viteza cea mai mare de rotaţie o puteţi obţine, indiferent de
viteza stabilită, prin apăsarea butonului „turbo”.
Aparatul funcţionează numai atunci când butonul (2) sau ”turbo” este apăsat. Slăbirea unui
alt buton duce la oprirea imediată a unităţii de
motor al mixerului.
Pregătirea blenderului pentru utilizare
Înainte de prima folosire a dispozitivului spălaţi
cu exactitate în apă caldă folosind detergent
pentru spălarea vaselor elementele echipamentului care au contact direct cu produsele
alimentare.
491-012_v01
UTILIZAREA CU ACCESORIU DE MIXARE
C
Blenderul de mână ZELMER cu accesoriu de mixare este
utilizat la prepararea unor feluri, a hranei pentru copii şi
a băuturilor. Este recomandat în special la prepararea pastelor de legume fierte şi la fărâmiţarea celor crude, a fructelor
moi (fără sâmburi), la amestecarea lichidelor, la prepararea
sosurilor, a cremelor, a supelor, a maionezelor.
Înainte de a fixa sau a scoate accesoriul asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este
scos din priză.
1 Umpleţi vasul, nu mai mult decât nivelul maxim (MAX)
marcat.
2 Daţi la o parte elementul protector de cauciuc şi montaţi pe transmisie accesoriul de mixare în opţiunea deschis
în conformitate cu indicaţiile de pa carcasa transmisiei şi
a accesoriului. Pe urmă rotiţi unitatea motor faţă de accesoriu, în sensul mişcării acelor de ceasornic (direcţia de rotaţie
esete indicată de săgeată), până în momentul în care închizătorul face „click” (indicatorul de pe accesoriu trebuie să fie
în poziţia închis).
3 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare îin priza electrică.
4 Aşezaţi cap ătul accesoriului de mixare în produsul ce
urmeaz ă a fi preparat.
5 Apoi porniţi aparatul apăsând butonul (2) şi alegeţi
treapta potrivită.
Aparatul funcţionează doar atunci când butoanele „power” sau „turbo” sunt apăsate.
●● După încheierea utilizării, opriţi aparatul şi scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priza reţelei electrice.
Indicaţii de exploatare
●● La demontarea accesoriului se procedează invers ca la
montare.
●● Înainte de utilizarea următoare, spălaţi accesoriul de
mixare cu apă curată, caldă.
●● În cazul în care interiorul malaxorului mixerului a intrat
în contact cu lichide, întoarceţi-l şi aşezaţi-l cu lamele în
sus până la uscare.
●● După ce accesoriul de mixare (6) s-a uscat montaţi elementul protector de cauciuc (6a) care permite păstrarea
în siguranţă a accesoriului.
Blenderul este livrat împreună cu un vas special
cu toartă care facilitează ţinerea sa în timpul utilizării aparatului. Pot fi folosite şi alete vase.
UTILIZAREA CU BĂTĂTOR
G
Blenderul manual ZELMER, împreună bătătorul este utilizat la bătut frişca, smântâna, la frecarea gălbenuşurilor
cu zahăr, la prepararea cremelor sau a compoziţiei pentru
omletă şi clătite.
Înainte de a fixa sau a scoate bătătorul asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este
scos din priză.
491-012_v01
1 Fixaţi bătătorul în angrenaj înainte de a începe folosirea
aparatului.
2 Elementul montat astfel montaţi-l la unitatea motor, în
poziţia deschis, după cum indică săgeata de pe carcasa unităţii motor şi angrenajul bătătorului. Pe urmă rotiţi unitatea
motor faţă de angrenaj în sensul mişcării scelor de ceasornic (direcţia de rotaţie este indicată de săgeată), până în
momentul în care elementul de prindere face „clik” (indicatorul de pe angrenaj trebuie să fie în poziţia „închis”).
3 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
de alimentare cu energie electrică.
4 Introduceţi capătul bătătorului în vas, în produsul ce trebuie preparat.
5 Apoi porniţi aparatul apăsând butonul (2) şi alegeţi
treapta potrivită.
Aparatul funcţionează doar atunci când butoanele „power” sau „turbo” sunt apăsate.
●● După încheierea utilizării, opriţi aparatul şi scoateţi ştecărul cablului de alimentare din priza reţelei electrice.
Indicaţii de exploatare
●● Demontarea bătătorului se face procedând în mod invers
ca la montarea sa.
●● Cele mai bune rezultate le obţineţi cînd se lucrează la cu
o viteză de rotaţie mare – 15.
●● După încheierea utilizării, închideţi aparatul şi scoateţi
ştecărul cablului de alimentare din priza electrică.
●● Puteţi de asemenea folosi recipientul pentru mixare aflat
în dotarea blenderului.
Înclinaţi uşor bătătorul şi faceţi mişcări rotunde
în vas ca să obţineţi un efect mai bun.
Nivelul produselor care se află în vas nu poate
depăşi înălţimea de lucru al telurilor (L).
3 cm
LUCRU CU MINIMALAXOR
L
D
Blenderul de mână ZELMER este prevăzut cu malaxor pentru a toca carne, brânză, nuci, ceapă, usturoi, morcovi şi
măsline uscate.
Asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare este scos din priză înainte de a fixa şi de
a scoate unitatea de motor al mixerului pe/de
pe minimalaxor.
Folosiţi blenderul în aşa fel încât marcajele de închidere/
deschidere amplasate pe accesorii să fie vizibile.
●● Înainte
de fiecare utilizare a cuţitului minimalaxorului,
scoateţi carcasa de pe lame.
29
1 Înainte de fiecare folosire a mini-malaxorului montaţi
capacul - bază anti-alunecare de cauciuc (13a) pe partea
inferioară a recipientului mini-malaxorului. Apoi introduceţi
cuţitul în recipient, astfel încât bolţul care iese din recipient
să intre în orificiul cuţitului.
2 Turnaţi în recipient produsul prelucrat. Umpleţi vasul
minimalaxorului, fără a depăşi nivelul – MAX marcat.
3 Montaţi capacul cu profil de prindere la recipient, astfel
încât profilurile să intre în adânciturile din recipient şi rotiţi în
sensul mişcării acelor de ceasornic, până simţiţi rezistenţă.
4 Puneţi unitatea de motor a blenderului pe minimalaxorul
astfel montat, într-o poziţie deschisă
, conform indicaţiei
de pe carcasa unităţii de motor şi capacul minimalaxorului cu
angrenaj.
5 Pe urmă deplasaţi unitatea-motor în raport cu profilul de
prindere în sensul mişcării acelor de ceasornic (direcţia de
deplasare este indicată prin săgeată), până când face click
elementul de prindere (indicatorul de pe profilul de prindere
trebuie să fie în poziţia închis ).
6 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice. Porniţi aparatul apăsând butonul (2).
7 Alegeţi treapta potrivită.
●● După încheierea utilizării, închideţi aparatul şi scoateţi
ştecărul din priza electrică.
●● Demontarea malaxorului se face invers decât s-a făcut
montarea.
8 Puteţi păstra produsele în recipientul mini-malaxorului
(13), de aceea, pentru ca produsul prelucrat să fie protejat
trebuie să folosiţi capacul-bază (13a).
Cuţitele minimalaxorului sunt foarte ascuţite.
Manipulaţi-le cu atenţie în timpul montării,
demontării şi curăţării. Pentru a proteja cuţitele, păstraţi-le în carcasă.
Zdrobirea produselor foarte tari, cum ar fi
boabe de cafea, nucşoară, cuburi de gheaţă,
este interzisă.
Pentru de a tăia bucăţi mari de produs, tăiaţi-le
înainte în bucăţi mai mici – cuburi de cca. 1 cm.
Nu demontaţi niciodată capacul şi vasul înainte
de oprirea cuţitului.
Nu porniţi unitatea de motor fără accesoriile
montate.
Indicaţii de exploatare
●● Dacă produsele se vor lipi de cuţit sau de pereţii interiori
ai recipientului trebuie:
–– Opriţi aparatul.
–– Scoateţi unitatea de motor, cu capacul şi zdrobitorul
de gheaţă.
30
–– Îndepărtaţi produsele de pe pereţii malaxorului.
–– Montaţi aparatul, aşa cum este descris mai sus şi
continuaţi să lucraţi.
Timpuri orientative de prelucrare a produselor
alese şi treptele recomandate.
Produs
Viteză
Durata de
recomandată prelucrare
brânză
200 g
(500 ml)
TURBO
20-30 s
carne
250-300 g
(400-500 ml)
TURBO
25-30 s
ceapă
250 g
(500 ml)
8-10
15 s
migdale
300 g
(500 ml)
15
/ TURBO
40 s + 5 s
usturoi
300 g
15
10 s
nuci
200 g
(500 ml)
15
/ TURBO
15 s + 5 s
plante medi- 20 g
cinale
(500 ml)
TURBO
30 s
Timpul de prelucrare poate fi mai scurt, în funcţie de nevoile
utilizatorului – atunci veţi obţine altă granulare de măcinare
a produselor.
LUCRUL CU MALAXORUL
Caracteristicile aparatului
Blenderul manual ZELMER dotat cu malaxor poate fi folosit
pentru a răzui, fărâmiţa şi felia legume şi fructe.
Întrebuinţarea accesoriilor de malaxor
Discul bilateral pentru felii – se foloseşte la tăierea fructelor şi a legumelor (crude şi fierte) în felii groase şi subţiri.
Discul pentru felii este rotund iar muchia este bilaterală
(o margine este pentru tăiere în felii groase, altă – pentru
felii subţiri).
Discul bilateral pentru răzuire şi fărâmiţare – se foloseşte
la răzuirea şi fărâmiţarea fructelor şi a legumelor. Discul pentru răzuire şi fărâmiţare este rotund iar muchia este bilaterală (o margine este pentru fărâmiţare, de exemplu pentru
morcov, ţelină, sfeclă fiartă, altă pentru răzuire, de exemplu
pentru plăcinte din cartofi, hrean).
Roată motrică – se foloseşte la fixarea discurilor (de feliere,
de răzuire, de fărâmiţare).
Împingător – se foloseşte la împingerea produsului mărunţit
cu toate discurile şi pentru închiderea pâlnii din capac.
Capacul stabil trebuie folosit pentru toate discurile malaxorului.
491-012_v01
După ce aţi terminat de lucrat cu malaxorul
Pregătire malaxor pentru lucru
Înainte de a fixa sau a scoate unitatea de motor
al mixerului pe/de pe malaxor, asiguraţi-vă că
ştecherul cablului de alimentare este scos din
priză.
Folosiţi blenderul în aşa fel încât marcajele de închidere/
deschidere amplasate pe accesorii să fie vizibile.
E
Lucrul cu malaxorul
1 Aşezaţi suportul malaxorului pe o suprafaţă tare, netedă,
şi uscată. Fixaţi vasul malaxorului pe clemele de fixare ale
suportului.
2 Blocaţi vasul.
Întrebuinţarea malaxorului (cu discuri
pentru feliere, răzuire şi fărâmiţare)
F
1 Aşezaţi discul ales pe roată motrică (discuri bilaterale) în
aşa fel încât muchia cu care vreţi să lucraţi să fie sus.
2 Fixaţi discul în vas în aşa fel încât să se cupleze cu arborele de transmisie.
3 Puneţi protecţia fixă. Protecţia poate fi fixată în malaxor
numai într-o poziţie, în aşa fel încât capătul protecţiei să intre
în orificiul de lângă mânerul vasului de malaxor.
4 Fixaţi capacul malaxorului pe clemele de fixare ale vasului (capacul trebuie fixat cu toate clemele).
5 Blocaţi capacul.
6 Fixaţi unitatea de motor a mixerului (fixarea unităţii de
motor a mixerului este posibilă numai cu capacul închis al
vasului). Blocaţi-o.
7 Setaţi treapta potrivită cu regulatorul de viteză.
8 Puneţi produsele prelucrate în interiorul pâlnii din capac.
9 Introduceţi împingătorul în pâlnie dar nu împingeţi produsele înainte de a porni aparatul (împingeţi produsul numai
atunci când aparatul funcţionează şi discul se roteşte).
10 Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza electrică. Porniţi aparatul prin apăsarea butonului (2) mixerului.
H
1 Slăbiţi butonul (2) (sau TURBO, dacă folosiţi această
funcţie).
2 Scoateţi cablul de alimentare electrică din priză.
3 Deblocaţi şi scoateţi unitatea de motor a mixerului (după
ce aparatul de opreşte).
4 Scoateţi împingătorul din pâlnia capacului (pentru a deschide capacul trebuie să scoateţi mai întâi împingătorul din
pâlnie).
5 Deblocaţi şi ridicaţi capacul.
6 Scoateţi protecţia fixă.
7 Scoateţi discul.
8 Deblocaţi vasul.
9 Scoateţi vasul de pe suport.
10 Goliţi vasul.
Indicaţii de exploatare
Discul pentru răzuire şi fărâmiţare
●● În timpul folosirii discului pentru răzuire şi fărâmiţare se
recomandă întrebuinţarea vitezei 15 sau TURBO.
●● Introduceţi produsul prelucrat şi împingătorul în pâlnie
(nu împingeţi încă). Porniţi aparatul. Împingeţi uşor.
●● După ce umpleţi vasul până la valoarea MAX opriţi aparatul, goliţi vasul şi curăţaţi discul de bucăţile rămase.
Discul pentru feliere
●● În timpul folosirii discului pentru feliere se recomandă
întrebuinţarea vitezei 15 sau TURBO.
●● Se recomandă introducerea produselor în pâlnie în poziţie verticală, ca să umple întreaga pâlnie.
●● Introduceţi produsul prelucrat şi împingătorul în pâlnie
(nu împingeţi încă). Porniţi aparatul. Împingeţi uşor.
●● După ce umpleţi vasul până la valoarea MAX opriţi aparatul, goliţi vasul şi curăţaţi discul de bucăţile rămase.
Durată orientativă de prelucrare pentru produsele alimentare selectate pentru viteza recomandată
Produs
Viteză recomandată
castravete
Disc pentru felii
Disc cu două feţe –
felii subţiri
491-012_v01
morcovi
ceapă
Durata de prelucrare
25 – 30 s
350 g
15
30 – 35 s
10 - 15 s
cartofi
10 – 15 s
ţelină
15 – 20 s
măr
ceapă
10 – 15 s
350 g
15
20 – 25 s
morcovi
20 – 25 s
Sfeclă pentru salată
10 – 15 s
31
Produs
Disc cu două feţe –
radere
Viteză recomandată
10 – 15 s
măr
10 – 15 s
ceapă
350 g
15
10 – 15 s
morcovi
20 – 25 s
Sfeclă pentru salată
10 – 15 s
ÎNTREBUINŢAREA ZDROBITORULUI DE GHEAŢĂ
Caracteristicile aparatului
Mixerul de mână Zelmer este dotat cu zdrobitor de gheaţă,
care se foloseşte la zdrobirea gheţii şi, de exemplu, a fructelor congelate.
Zdrobitorul de gheaţă poate fi folosit numai cu
vasul şi capacul minimalaxorului!
Discul bilateral – se foloseşte la zdrobirea gheţii şi a fructelor congelate. Discul este rotund cu o muchie bilaterală. Una
serveşte la zdrobire de gradul ”I” (bucăţi mai mici de produs),
este marcată cu o steluţă din plastic cu cincisprezece braţe,
fig. 15a. Latura a doua serveşte la zdrobire de gradul ”II”
(bucăţi mai mari de produs) este marcată cu o steluţă din
plastic cu şapte braţe, fig. 15b.
Arbore – serveşte la fixarea discului.
Pregătirea zdrobitorului de gheaţă pentru întrebuinţare
Înainte de a fixa sau a scoate unitatea de motor
al mixerului pe/de pe zdrobitor de gheaţă, asiguraţi-vă că ştecherul cablului de alimentare
este scos din priză.
Înainte de prima întrebuinţare spălaţi piesele aparatului
care intră în contact cu produsul prelucrat.
Folosiţi blenderul în aşa fel încât marcajele de închidere/
deschidere amplasate pe accesorii să fie vizibile.
Întrebuinţarea zdrobitorului de gheaţă
După ce umpleţi vasul zdrobitorului (14) cu o cantitate
potrivită de produs prelucrat (nu poate să depăşească
nivelul MAX), montaţi arborele (16) în mijloc în aşa fel încât
să facilitaţi cuplarea lui cu capacul minimalaxorului (10).
6 Aşezaţi capacul minimalaxorului cu angrenaj pe clemele
de fixare ale vasului de zdrobitor de gheaţă. Apoi blocaţi
capacul rotindu-l până ce simţiţi rezistenţă.
7 Montaţi unitatea de motor a mixerul pe zdrobitorul de
gheaţă fixat conform indicaţiilor de mai sus
Întrebuinţarea accesoriilor
I
1 Aşezaţi vasul minimalaxorului pe o suprafaţă tare,
netedă, şi uscată.
2 Aşezaţi discul ales pe roată motrică (discul bilateral) în
aşa fel încât muchia cu care vreţi să lucraţi să fie sus.
3 Aşezaţi discul cu arborele în vasul minimalaxorului în aşa
fel încât bolţul care iese din vas să intre în orificiul arborelui.
4 Fixaţi vasul zdrobitorului de gheaţă pe clemele de fixare
ale vasului minimalaxorului. Apoi blocaţi vasul rotindu-l până
ce simţiţi rezistenţă.
5 Introduceţi produsele prelucrate în vas. Nu depăşiţi nivelul MAX.
32
Durata de prelucrare
cartofi
.
8 Blocaţi unitatea de motor a mixerului .
9 Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza electrică. Porniţi aparatul prin apăsarea butonului TURBO al unităţii de motor de mixer.
●● După ce încheiaţi întrebuinţarea aparatului, opriţi-l şi
scoateţi cablul de alimentare din priză.
●● Demontarea zdrobitorului de gheaţă se face în ordinea
inversă a montajului.
10 Puteţi păstra produsele în recipientul mini-malaxorului
(13), de aceea, pentru ca produsul prelucrat să fie protejat
trebuie să folosiţi capacul-bază (13a).
Muchiile zdrobitorului de gheaţă sunt foarte
ascuţite. Manipulaţi-le cu atenţie în timpul montării, demontări şi curăţării.
Nu depăşiţi nivelul maxim al vasului de zdrobitor de gheaţă.
Nu desfaceţi niciodată capacul şi vasul înainte
de oprirea rotaţiilor de disc.
În timpul întrebuinţării unităţii de motor a mixerului cu
zdrobitor de gheaţă folosiţi funcţia TURBO.
Indicaţii de exploatare
●● Nivelul
maxim de umplere a vasului zdrobitorului de
gheaţă echivalează cu 450 ml.
●● În cazul blocării produselor deasupra discului scuturaţi
aparatul.
●● Dacă produsele se lipesc de peretele interior al vasului
minimalaxorului şi prin asta se blochează aruncarea produsului mărunţit din vasul de sus al zdrobitorului:
–– Opriţi aparatul.
–– Scoateţi unitatea de motor, cu capacul şi zdrobitorul
de gheaţă.
491-012_v01
–– Îndepărtaţi produsele de pe pereţii malaxorului.
–– Montaţi aparatul, aşa cum este descris mai sus şi
continuaţi să lucraţi.
Exemple de întrebuinţare a aparatului
Produsele mărunţite cu ajutorul zdrobitorului de gheaţă
(de exemplu fructele) pot fi folosite pentru pregătirea îngheţatelor, iaurtului, deserturilor.
Graduri de mărunţire recomandate pentru unele
produse
Produs*
Viteză
Nivel de Durată de
recomandată granulare prelucrare
cuburi de
250 ml
gheaţă
TURBO
I-II
45-60 s
fructe
250 ml
congelate
TURBO
I
45-60 s
* Nivelul maxim de umplere a vasului zdrobitorului de gheaţă echivalează cu 450 ml.
Curăţare şi conservare
●● După fiecare folosire spălaţi echipamentul mixerului care
a intrat în contact cu produsul prelucrat.
●● Corpul motor al blenderului, pârghia bătătorului, capacul
minimalaxorului cu pârghia i suportul malaxorului trebuie
curăţate cu o pânză umedă cu puţin lichid de spălat
vase. Nu scufundaţi în apă, nu spălaţi în maşina de spălat vase – asta va duce la deteriorarea aparatului!
●● Accesoriul de mixare trebuie spălat prin mixarea de apă
curată caldă. Piesele din metal se spală manual cu soluţie de spălat vase, iar apoi se clătesc.
●● Nu spălaţi accesoriul de mixare şi alte piese din metal în
maşina de spălat vase.
●● Îndepărtaţi impurităţile din crăpături sau colţuri cu o periuţă de spălat vase.
●● Piesele făcute din plastic se pot decolora din cauza folosirii îndelungate. Acesta nu este un defect. Murdăriile din
suc de morcov pot fi curăţate cu o cârpă înmuiată în ulei
alimentar.
●● Uscaţi echipamentul mixerului după ce îl spălaţi şi păstraţi-l într-un loc uscat.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump.
În acest scop: cutia de carton duceţi-o la
maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele
periculoase care se găsesc în aparat pot fi
periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
491-012_v01
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
33
RU
Уважаемые Клиенты,
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
Следует убедиться, что нижеследующие указания понятны.
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус привода имеют видимые повреждения.
●● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
●● Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Прибор предназначен исключительно для использования внутри помещений.
●● Не вынимайте рабочие элементы из чаши до тех
пор, пока миксер не закончит работу.
●● Не прикасайтесь руками к вращающимся элементам, особенно опасны дисковые тёрки малаксера,
лезвия ножа для колки льда, лезвия блендерной
насадки и минималаксера. Они очень острые!
Неосторожное использование может привести
к травмам.
●● Во время работы малаксера перед включением
убедитесь в том, что крышка малаксера закрыта.
●● Устройством могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями, а также не имеющие опыта
работы с устройством, при условии, что они будут
34
это делать исключительно под присмотром либо
после предварительного понятного объяснения
возможных угроз и инструктажа по безопасному
пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы дети не играли
с устройством.
●● Всегда выключайте прибор и отсоединяйте его от
сети перед сменой оснащения и не дотрагивайтесь
до вращающихся элементов во время работы.
●● Во избежание порезов соблюдайте особую осторожность во время очистки, опорожнения чаши
и установки режущих частей.
●● Устройство не должно использоваться детьми.
Храните устройство с кабелем в месте недоступном для детей.
●● Всегда отключайте устройство от электросети,
когда оно остается без присмотра, а также перед
монтажом, демонтажем или его чисткой.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Всегда
подключайте прибор к розетке электрической сети (исключительно переменного тока)
с напряжением, соответствующим приведенному
на заводском щитке прибора.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Чтобы не допустить до перегрева мотора, не подвергайте блендер воздействию температуры выше
60°C.
●● Не погружайте в воду корпус привода, переходник
венчика, крышку минималаксера с переходником,
основание малаксера в воду и не мойте под струей
воды.
●● Не перегружайте прибор чрезмерным количеством
продукта и не проталкивайте его слишком быстро.
●● Запрещается мыть элементы в то время, пока они
установлены на приводе.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не мойте металлические элементы в посудомоечных машинах. Агрессивные моющие средства,
которые используются для мытья в этих бытовых
устройствах, вызывают потемнение в/у элементов.
Рекомендуем мыть их вручную с использованием
традиционных жидкостей для мытья посуды.
●● Не рекомендуется использовать блендерную
насадку без погружения в продукт. Если продуктом
является жидкость, ее уровень не должен превышать половины высоты насадки.
●● Следите за тем, чтобы внутрь блендерной насадки
не попадала вода.
491-012_v01
●● Не
превышайте количества ингредиентов и времени, указанных в таблице.
●● Не обрабатывайте без перерыва более чем 1 порцию. Перед повторным использованием устройства подождите пока оно охладится до комнатной
температуры.
●● Не нажимайте одновременно на две кнопки ((2)/
TURBO).
●● Устройство оснащено защитой от перегревания,
которая выключает его при слишком длительном
времени работы или чрезмерной нагрузке. В этом
случае необходимо отключить устройство от источника питания. Для этого выньте вилку из электрической розетки и подождите не менее 10 минут, пока
устройство остынет. Если защита от перегревания
срабатывает слишком часто, свяжитесь с авторизованным сервисным пунктом Zelmer.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования. В случае использования прибора в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного
обращения с ним.
Устройство блендера
1 Корпус привода
1a Соединительный кабель
1b Крепление
2 Кнопка вкл./выкл.
3 Кнопка «turbo»
4 Регулятор скорости
ЭЛЕМЕНТЫ БЛЕНДЕРНОЙ НАСАДКИ
5 Блендерная насадка
6 Насадка миксирующая металлическая
6a Резиновое покрытие
7 Стакан-мерка с герметичной крышкой
ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНЧИКА
8 Переходник венчика
9 Венчик
ЭЛЕМЕНТЫ МИНИМАЛАКСЕРА
10 Крышка минималаксера с переходником
11 Лезвие минималаксера
12 Чехол ножа
13 Стакан минималаксера
13a Подкладка–противоскользящая подставка
491-012_v01
A
ЭЛЕМЕНТЫ ПРИСТАВКИ ДЛЯ КОЛКИ ЛЬДА
14 Чаша для колки льда
15 Двухсторонний дисковый нож-терка для колки льда
с измельчением первой степени «I» (меньшего размера
A ) и второй степени «II» (большего размера B )
16 Держатель
ЭЛЕМЕНТЫ МАЛАКСЕРА
17 Крышка малаксера
18 Толкатель
19 Основание малаксера
20 Чаша малаксера
21 Стационарная крышка
22 Держатель для терок
23 Двухсторонняя терка для нарезки толстыми и тонкими ломтиками
24 Двухсторонняя терка для шинковки и протирания
Техническая характеристика
Технические данные прибора указаны на заводском
щитке.
Уровень шума (LWA):
–– с блендерной насадкой
89 dB/A
–– с венчиком
70 dB/A
–– с минималаксером
80 dB/A
–– с малаксером
87 dB/A
–– с приставкой для колки льда
74 dB/A
Блендеры имеют II класс изоляции, не требуют заземления
.
Блендеры ZELMER отвечают требованиям соответствующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Спецификация блендера
B
основное оснащение блендера
дополнительное оснащение, которое можно приобрести в магазине
Первый пуск блендера и выбор режима
работы
Установите нужную Вам насадку, вложите вилку в сетевую розетку и включите прибор с помощью кнопки (2).
Необходимая скорость устанавливается плавно с помощью регулятора скорости 1–15. Нажимая на кнопку
«turbo» можно немедленно переключить блендер на
максимальную скорость, несмотря на то, какая скорость
установлена на регуляторе скорости.
35
Прибор работает только в том случае,
когда нажаты кнопки (2) или «turbo». Отжатие какой-либо кнопки приводит к немедленному выключению привода блендера.
Перед первым использованием промойте
теплой водой с добавлением средства для
мытья посуды элементы оборудования,
находящиеся в контакте с пищевыми продуктами.
C
Ручной блендер ZELMER с насадкой подходит для приготовления детского питания и напитков. Особенно рекомендуется для измельчения вареных и сырых овощей,
мягких фруктов (без косточек), смешивания напитков,
приготовления соусов, кремов, супов, майонеза.
Перед установкой и снятием насадки убедитесь, что вилка питающего подсоединительного провода вынута из розетки.
1 Не наполняйте стакан блендера выше отметки –
MAX.
2 Снимите резиновое покрытие и установите на привод
миксирующую насадку, таким образом, как это указано
на корпусе привода и насадки. Затем поверните привод
относительно насадки в направлении по часовой стрелке
(направление вращения указано стелкой) до момента,
пока не услышите щелчок (указатель на насадке должен
быть в замкнутом положении).
3 Вложите вилку питающего провода в розетку.
4 Погрузите блендерную насадку в продукт.
5 Включите прибор, нажимая на кнопку (2) и установите необходимый Вам режим работы.
Прибор работает только в том случае,
когда нажаты кнопки «power» или «turbo»
●● После окончания работы всегда необходимо отключить прибор и вынуть вилку питающего провода из
розетки.
Указания по эксплуатации
●● Демонтаж насадки происходит в обратном порядке.
●● Чтобы вымыть блендерную насадку, можно налить
в стакан-мерку чистую, теплую воду и включить
блендер.
●● В случае заливания миксирующей насадки, переверните её и поставьте острием вверх до полного
высыхания.
●● После просушивания миксирующей насадки (6)
наденьте на неё резиновое покрытие (6а) для безопасного хранения.
36
G
PАБОТА С ВЕНЧИКОМ
Подготовка блендера к работе
РАБОТА С БЛЕНДЕРНОЙ НАСАДКОЙ
В комплект блендера входит специальный
стакан с ручкой, чтобы удобнее было его
держать во время работы. Можно использовать также другую посуду.
Ручной блендер ZELMER с насадкой-венчиком подходит
для взбивания белков и сливок, растирания желтков с сахаром, для приготовления кремов, омлетов и блинчиков.
Перед установкой и снятием венчика убедитесь, что вилка питающего подсоединительного провода вынута из розетки.
1 Перед началом работы вставьте венчик в переходник.
2 Tаким образом собранный элемент закрепите на приводе в открытом положении в соответствии с указаниями
на корпусе привода и насадке. Затем поверните привод
относительно насадки в направлении по часовой стрелке
(направление вращения указано стелкой) до момента,
пока не услышите щелчок (указатель на насадке должен
быть в замкнутом положении).
3 Вложите вилку питающего провода в розетку.
4 Погрузите венчик в посуду с продуктом.
5 Включите прибор, нажимая на кнопку (2) и установите необходимый Вам режим работы.
Прибор работает только в том случае,
когда нажаты кнопки «power» или «turbo»
●● После окончания работы всегда необходимо отключить прибор и вынуть вилку питающего провода из
розетки.
Указания по эксплуатации
●● Демонтаж насадки происходит в обратном порядке.
●● Наилучшие результаты достигаются при работе на
высоких оборотах – 15 скорость.
●● После окончания работы всегда необходимо отключить прибор и вынуть вилку питающего провода из
розетки.
●● Для перемешивания можно также использовать
стакан-мерку, приложенный в комплекте.
Для большей эффективности взбивания
или перемешивания наклоните венчик под
небольшим углом и выполняйте круговые
движения.
Уровень продуктов, которые находятся
в чаше – ёмкости, не должен превышать
высоты рабочей части венчика-мешалки (L).
3 cм
L
491-012_v01
РАБОТА С МИНИМАЛАКСЕРОМ
D
Запрещается измельчать твердые продукты, такие как кофейные зерна, мускатный орех, кусочки льда и т.п.
Ручной блендер ZELMER оснащен малаксером служит
для резания мяса, сыра, орехов, лука, чеснока, моркови,
сушеных слив.
Крупные куски продуктов перед измельчением следует порезать на кубики размером около 1 см.
Перед установкой и снятием привода
блендера с минималаксера убедитесь, что
вилка питающего подсоединительного
провода вынута из розетки.
Запрещается снимать крышку до полной
остановки вращения ножа.
Необходимо обслуживать блендер таким образом, чтобы не повредить обозначения закрытия/
открытия, нанесенные на элементы оснащения.
●● Перед каждым использованием ножа минималаксера
снимите с него защитную накладку.
1 Перед каждым использованием блендера закрепите
резиновую противоскользящую подставку-подкладку
(13а) в нижней части контейнера блендера. Затем
вставьте нож в контейнер, таким образом, чтобы шпиндель, выступающий из контейнера, попал в отверстие
ножа.
2 В емкость нужно всыпать продукт, который перерабатывается. Не наполняйте емкость минималаксера
выше отметки – МАХ.
3 Установите крышку – передачу на емкость, чтобы
канты попали в канавки, размещенные в емкости
и поверните крышку к упору согласно движению часовых
стрелок.
4 В таким образом собранный малаксер вставьте привод блендера в открытом положении
zв соответствии
с символами на приводе блендера и крышке минималаксера с переходником.
5 Потом поверните привод по отношению к передаче, согласно указаниям часов (направление оборота
показывает стрелка), до момента защемления зацепа
(показатель на передаче должен находиться в закрытом
положении ).
6 Уставьте вилку присоединительного кабеля
в питательнуб розетку. Включите прибор при помощи
кнопки (2).
7 Установите необходимый Вам режим работы.
●● По окончании работы, выключите прибор и выньте
присоединительный кабель из розетки.
●● Демонтаж малаксера осуществляется способом противоположном монтажу.
8 Вы можете хранить продукты в контейнере блендера
(13); для безопасной обработки продуктов, установите
на блендере подкладку-подставку (13а).
Нож минималаксера очень острый. Соблюдайте особую осторожность во время
очистки, разборки и сборки. В целях безопасности - храните нож всегда в защитном чехле.
491-012_v01
Запрещается включать привод блендера
без подсоединенной насадки.
Указания по эксплуатации
●● Если продукты приклеятся к лезвиям или к стенкам
внутри стакана, необходимо:
–– Выключить блендер.
–– Снять блендер вместе с крышкой и чашей для
колки льда и других продуктов.
–– Очистить стенки стакана минималаксера от прилипшего продукта.
–– Установить все элементы на место, как это описано выше, и продолжать работу.
Ориентировочное время и рекомендуемая скорость переработки избранных пищевых продуктов
Продукт
РекомендуеВремя
мая скорость обработки
сыр
200 г
(500 мл)
TURBO
20-30 c
мясо
250-300 г
(400-500 мл)
TURBO
25-30 c
лук
250 г
(500 мл)
8-10
15 c
миндаль
300 г
(500 мл)
15
/ TURBO
40 c + 5 c
чеснок
300 г
15
10 c
орехи
200 г
(500 мл)
15
/ TURBO
15 c + 5 c
приправы
20 г (500 мл)
TURBO
30 c
Степень измельчения продуктов зависит от времени их
переработки, которое пользователь может изменять по
мере надобности.
РАБОТА С МАЛАКСЕРОМ
Описание прибора
Ручной блендер ZELMER оснащён малаксером, который
служит для измельчения, протирки, шинковки, нарезки
стружкой овощей и фруктов.
37
Назначение элементов малаксера
Двухсторонняя терка для нарезки ломтиками – предназначена для нарезки овощей и фруктов толстыми
и тонкими ломтиками. Терка для ломтиков и шинковки
имеет круглую форму и двухсторонние лезвия (одна сторона для тонкой нарезки, вторая для крупной).
Двухсторонняя терка для протирания и шинковки
– предназначена для протирания и шинковки овощей
и фруктов. Терка для протирания и шинковки имеет круглую форму и двухсторонние лезвия (одна сторона для
шинковки - напр. моркови, сельдерея, вареной красной
свеклы, вторая - для протирания - напр. картофеля для
картофельных оладий, тертого хрена).
Держатель для терок – предназначен для закрепления
сменных терок (для нарезки ломтиками, для протирания
и шинковки).
Толкатель – предназначен для проталкивания продуктов, измельчаемых с помощью всех дисковых терок,
а также закрытия загрузочной горловины.
Стационарная крышка используется со
всеми дисковыми тёрками малаксера.
Подготовка малаксера к работе
Перед установкой и снятием привода блендера с малаксера убедитесь, что вилка
питающего подсоединительного провода
вынута из розетки.
Необходимо обслуживать блендер таким образом, чтобы не повредить обозначения закрытия/
открытия, нанесенные на элементы оснащения.
Работа с малаксером
E
1 Поставьте основание малаксера на твердой, чистой
и сухой поверхности. Установите чашу малаксера на
фиксаторы крепления в основании.
2 Заблокируйте чашу.
Работа с малаксером (терками для
нарезки ломтиками, терками для
шинковки и протирания)
F
1 Установите нужную Вам терку на держатель (двухсторонняя терка) так, чтобы рабочие лезвия оказались
сверху.
2 Поместите терку с держателем в чашу так, чтобы он
попал на ось привода.
3 Установите стационарную крышку. Крышку можно
устанавливать на чаше малаксера только в одном положении так, чтобы выступ в крышке попал в прорезь около
ручки чаши малаксера.
4 Установите крышку малаксера на крепежные элементы на чаше (обращайте внимание на то, чтобы
крышка попала во все зацепы).
38
5 Заблокируйте крышку.
6 Вставьте привод блендера (блендер можно закрепить только на закрытой крышке чаши). Заблокируйте
блендер.
7 При помощи регулятора скорости установите необходимую Вам скорость.
8 Загрузите перерабатываемые продукты в загрузочную горловину.
9 Осторожно, без усилия вставьте толкатель в загрузочную горловину и не начинайте проталкивать продукт
до включения прибора (проталкивайте продукты порциями только при включенном приводе блендера и вращающейся терке).
10 Вложите вилку электропровода в сетевую розетку.
Включите прибор при помощи кнопки (2) на приводе
блендера.
После окончания работы с малаксером
H
1 Отожмите кнопку (2) (или TURBO, если в данный
момент используете данный режим).
2 Выньте вилку питающего провода из розетки.
3 Oтбокируйте и снимите привод блендера (подождите,
пока блендер полностью остановится).
4 Выньте толкатель из загрузочной горловины (чтобы
открыть крышку, сначала нужно вынуть толкатель из
загрузочной горловины).
5 Снимите крышку.
6 Снимите стационарную крышку.
7 Снимите терку.
8 Отблокируйте чашу.
9 Снимите чашу с подставки.
10 Oпорожните чашу от содержимого.
Указания по эксплуатации
Tерка для шинковки и протирания
●● Для шинковки и протирания рекомендуется устанавливать скорость блендера 15 или TURBO.
●● Загрузите перерабатываемые продукты в загрузочную горловину осторожно, без усилия. Вложите
толкатель и включите блендер. Не начинайте проталкивать продукт до включения блендера. Проталкивайте продукты только при включенном приводе
и с небольшим усилием.
●● Содержимое чаши не должно превышать отметки
максимальной загрузки МАХ. Если это произошло,
нужно немедленно выключить прибор, опорожнить
и очистить дисковую терку от остатков продукта.
Tерка для нарезки ломтиками
●● Для нарезки ломтиками рекомендуется устанавливать скорость блендера 15 или TURBO.
●● Рекомендуется закладывать продукты в загрузочную
горловину вертикально так, чтобы они равномерно
заполняли все пространство горловины.
491-012_v01
●● Загрузите
перерабатываемые продукты в загрузочную горловину осторожно, без усилия. Вложите
толкатель и включите блендер. Не начинайте проталкивать продукт до включения блендера. Проталкивайте продукты только при включенном приводе
и с небольшим усилием.
●● Содержимое чаши не должно превышатьо отметки
максимальной загрузки МАХ. Если это произошло,
нужно немедленно выключить прибор, опорожнить
и очистить дисковую терку от остатков продукта.
Ориентировочное время обработки выбранных пищевых продуктовдля заданной скорости
Рекомендуемая
скорость
Продукт
огурец
Диск для ломтиков
Двухсторонний диск
– стружка
Двухсторонний диск
– перетирание
морковь
лук
25 – 30 c
350 г
15
30 – 35 c
10 – 15 c
картофель
10 – 15 c
сельдерей
15 – 20 c
яблоко
10 – 15 c
лук
350 г
15
20 – 25 c
морковь
20 – 25 c
Свекла
10 – 15 c
картофель
10 – 15 c
яблоко
лук
10 – 15 c
350 г
15
10 – 15 c
морковь
20 – 25 c
свекла
10 – 15 c
PАБОТА С ПРИСТАВКОЙ ДЛЯ КОЛКИ ЛЬДА
Описание прибора
Ручной блендер Zelmer, оснащенный приставкой для
колки льда, предназначен для колки льда и, напр., замороженных фруктов.
Приставку для колки льда можно использовать только со стаканом и крышкой минималаксера!
Назначение оснащения
Двухсторонний дисковый нож-терка – предназначен
для колки и измельчения льда и замороженных фруктов. Нож-терка имеет круглую форму и двухсторонние
лезвия. Одна сторона для измельчения первой степени
«I» (меньшие куски измельчаемого продукта), которую
можно отличить по пятнадцатилучевой звездочке, рис.
15a. Вторая сторона - для измельчения второй степени
«II» (большие куски измельчаемого продукта), обозначена семилучевой звездочкой, рис. 15b.
Держатель – предназначен для крепления дискового
ножа-терки.
491-012_v01
Время обработки
Подготовка приставки для колки льда
Перед установкой и снятием привода
блендера с приставки для колки льда убедитесь, что вилка питающего подсоединительного провода вынута из розетки.
Перед первым включением прибора тщательно
промойте все детали, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами.
Необходимо обслуживать блендер таким образом, чтобы не повредить обозначения закрытия/
открытия, нанесенные на элементы оснащения.
Pабота с приставкой для колки льда
I
1 Поставьте стакан минималаксера на твердой, чистой
и сухой поверхности.
2 Установите нож-терку для колки льда на держатель
(двухсторонний нож) так, чтобы рабочие лезвия оказались сверху.
3 Поместите нож-терку с держателем в стакан минималаксера так, чтобы стержень в днище чаши попал
в отверстие в держателе.
39
4 Установите чашу для колки льда на крепежные элементы на стакане минималаксера. Заблокируйте чашу,
поворачивая ее до упора.
5 Загрузите в чашу перерабатываемые продукты, не
наполняяя выше отметки MAX.
Загрузите в чашу для колки льда (14) соответствующее количество перерабатываемого продукта
(не более, чем до отметки максимальной загрузки
МАХ) и поместите держатель (16) в середине (по
центру) стакана минималаксера так, чтобы можно
было легко закрыть крышку минималаксера (10).
6 Установите крышку минималаксера с переходником
на крепежные элементы чаши для колки льда. Заблокируйте крышку, поворачивая ее до упора.
7 В установленную таким образом приставку вставьте
привод блендера
.
8 Заблокируйте привод блендера .
9 Вложите вилку электропровода в сетевую розетку.
Включите прибор при помощи кнопки «TURBO» на приводе блендера.
●● После окончания работы всегда необходимо отключить прибор и вынуть вилку питающего провода из
розетки.
●● Демонтаж приставки происходит в обратном порядке.
10 Вы можете хранить продукты в контейнере блендера
(13); для безопасной обработки продуктов, установите
на блендере подкладку-подставку (13а).
Дисковый нож-терка для колки льда очень
острый. Соблюдайте особую осторожность во время очистки, разборки
и сборки.
Содержимое чаши для колки льда не
должно превышать отметки максимальной загрузки.
Запрещается снимать крышку до полной
остановки вращения ножа-терки.
При колке льда воспользуйтесь функцией TURBO.
Указания по эксплуатации
●● Уровень максимальной загрузки чаши для колки льда
до отметки МАХ соответствует емкости 450 мл.
●● Некоторые продукты могут заблокироваться на дис-
ковом ноже-терке. Если это произошло, немедленно
выключите блендер и встряхните ним
●● Если продукты приклеиваются к внутренним стенкам стакана минималаксера и блокируют выпадание
измельченного продукта из чаши для колки льда,
необходимо:
–– Выключить блендер.
–– Снять блендер вместе с крышкой и чашей для
колки льда и других продуктов.
40
–– Очистить стенки стакана минималаксера от прилипшего продукта.
–– Установить все элементы на место, как это описано выше, и продолжать работу.
Примеры использования прибора
Измельченные в приставке для колки льда продукты
(напр. фрукты) можно использовать для приготовления
мороженого, йогуртов, десертов и т.п.
Рекомендуемая степень измельчения для
избранных продуктов
Продукт*
кубики
льда
РекоменСтепень
Время
дуемая
грануляции обработки
скорость
250 мл
TURBO
I-II
45-60 c
замороженные 250 мл
фрукты
TURBO
I
45-60 c
* Уровень максимальной загрузки чаши для колки льда до
отметки МАХ соответствует емкости 450 мл.
Очистка и консервация
●● После каждого использования элементов блендера
тщательно промойте все детали, которые соприкасаются с пищевыми продуктами
●● Корпус привода блендера, переходник венчика,
крышку минималаксера с переходником и основание малаксера следует протирать влажной тряпочкой с добавлением жидкости для мытья посуды. Не
погружайте их в воду и не мойте в посудомоечных
машинах, поскольку это угрожает повреждением прибора!
●● Чтобы вымыть блендерную насадку, можно налить
в кувшин блендера чистую, теплую воду и включить
блендер. Металлические детали мойте вручную
в воде с добавлением жидкости для мытья посуды,
а затем тщательно ополосните.
●● Не мойте блендерную насадку и металлические элементы в посудомоечной машине.
●● Загрязнение в щелях или углах мойте щеточкой для
мытья посуды.
●● При переработке продуктов с большим содержанием
пигмента (например, моркови) пластмассовые части
могут окраситься. Это не является дефектом. Перед
тем как мыть окрасившиеся части, протрите их салфеткой, смоченной растительным маслом.
●● После мытья дайте деталям обсохнуть. Храните
блендер и его элементы в сухом месте.
491-012_v01
Экология – Забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE)
выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
491-012_v01
41
BG
Уважаеми Клиенти,
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
Бъдете сигурни, че изредените по долу указания
са добре разбрани.
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Не
включвайте уреда, ако захранващият кабел
е повреден или забележите повреда на корпуса.
●● Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени
специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към
специализиран сервиз.
●● Уредът трябва да бъде използван само в помещения.
●● Не изваждайте от съда работните елементи, когато
пасаторът работи.
●● Не се докосвайте с ръце до движещите се елементи на оборудването, особено опасни са дискове
на кухненския комбайн, остриета на диска на трошачката за лед, ножовете на присадката за пасиране и на кухненския миникомбайн. Те са много
остри! Невнимателното ползване на уреда може да
доведе до наранявания.
●● При работа на кухненския комбайн осигурете се
преди задвижването му, че капакът на комбайна
е затворен.
●● Устройството може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само
под надзор, или след като по-рано са разбрали
обясненията за възможните рискове и указанията
и инструкциите за безопасно използване на уреда.
42
●● Уверете се, че децата не си играят с уреда.
●● Изключете и отстранете уреда от захранващата го
мрежа, когато възнамерявате да смените оборудването или да се приближите до части, които се
движат по време на ползването на уреда.
●● Бъдете внимателни по време на чистене на режещите ножове и изпразване на каната. Невнимателното манипулиране може да доведе до наранявания.
●● Устройството не трябва да се използва от деца.
Съхранявайте уреда и захранващия кабел на място
недостъпно за деца.
●● Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен без надзор и преди монтиране, демонтиране или почистване.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Винаги
подключвайте уреда към мрежово електрическо гнездо (изключително за променлив ток)
с напрежението, съответстващо на посоченото
върху табелката за технически данни на уреда.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Не излагайте пасатора и неговите елементи на
въздействието на температура над 60°C.
●● Не потапяйте електрозадвижването на пасатора,
съединителя на разбиващия механизъм, капака на
миникухненския комбайн със съединител, подставката на кухненския комбайн във вода и не ги мийте
под течаща вода.
●● Не претоварвайте уреда с прекомерно количество
продукти, както и не ги притискайте твърде силно
с буталото.
●● Не мийте приставките, когато са монтирани към
задвижващия механизъм.
●● Не ползвайте за миенето на външните елементи
агресивни препарати като: емулсии, млека, пасти
и др. Те могат да отстранят нанесените информационни символи като: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.
●● Не мийте металните части в съдомиялна машина.
Прекалено силните почистващи препарати, използвани в тези уреди, предизвикват потъмняване на
металните части. Мийте ги ръчно, с обикновен препарат за миене на съдове.
●● Не включвайте приставката за пасиране, без да сте
я потопили в продуктите, ако разбивате течности,
тяхното ниво не бива да надвишава половината
височина на приставката.
●● Внимавайте да не залеете с вода вътрешната част
на корпуса на пасиращата приставка.
●● Не превишавайте посоченото в таблиците количество съставки и време на приготвяне.
491-012_v01
●● Не преработвайте непрекъснато повече от 1 пор-
ция. Преди повторна употреба на уреда почакайте
да изстине до стайната температура.
●● Не натискайте два бутона едновременно ((2)/
TURBO).
●● Уредът е снабден със защита от прегряване, която
предизвиква изключването му при прекалено дълго
време на работа или при излишно претоварване.
В такъв случай необходимо е отключване на уреда
от източника на захранването. За целта извадете
щепсела от мрежовото гнездо, след това изчакайте
най-малко 10 минути, докато уредът изстине. Ако
защита от прегряването се включва много често,
свържете се с оторизирания сървизен пункт на
Zelmer.
Указание
Информация за продукта и указания относно
ползването му
●● Уредът
е предназначен за ползване в домашни
условия. В случай, че се използва в заведение за
обществено хранене, условията на гаранцията се
променят.
●● Производителят не отговаря за вреди, причинени
при употребата на пасатора и неговото оборудване
по начин, неотговарящ на неговото предназначение, както и поради неправилното обслужване.
Устройство на уреда
1
2
3
4
A
Задвижващ механизъм
1a Свързващ кабел
1b Кламер
Бутон включване / изключване
Бутон „turbo”
Регулатор на скоростта
ЕЛЕМЕНТИ НА ПРИСАДКАТА ЗА ПАСИРАНЕ
5 Приставка за пасиране
6 Метална смесваща наставка
6a Гумен предпазител
7 Съд за разбиване с мерителна скала и плътен капак
ЕЛЕМЕНТИ НА ПРИСАДКАТА ЗА РАЗБИВАНЕ
8 Съединител на приставката за разбиване
9 Приставка за разбиване
ЕЛЕМЕНТИ НА МИНИКУХНЕНСКИЯ КОМБАЙН
10 Капак на минимиксера със съединител
11 Нож на минимиксера
12 Пластмасово прикритие
13 Съд на минимиксера
13a Капак – подставка против подхлъзване
491-012_v01
ЕЛЕМЕНТИ НА ТРОШАЧКАТА ЗА ЛЕД
14 Купа на трошачката за лед
15 Двустранен диск на трошачката за лед с гранули от
първа степен„I” (по-малък размер от A ) и втора степен „II” (размер по-голям от B )
16 Шпиндел
ЕЛЕМЕНТИ НА КУХНЕНСКИЯ КОМБАЙН
17 Капак на комбайна
18 Прибор за притискане на продуктите(бутало)
19 Подставка на комбайна
20 Кана на комбайна
21 Покритие трайно
22 Водило на дисковете
23 Двустранен диск за едро и тънко рязане
24 Двустранен диск за рендосване и прецеждане
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Ниво на шум на уреда с (LWA):
–– приставка за пасиране
89 dB/A
–– приставка за разбиване
70 dB/A
–– минималаксер
80 dB/A
–– кухненският комбайн
87 dB/A
–– с трошачка за лед
74 dB/A
Пасаторите имат ІІ клас изолация, не се нуждаят от заземяване
.
Пасаторите ZELMER отговарят на изискванията на
действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Спецификация на изделието
B
основни принадлежности на пасатора
допълнителни принадлежности, които могат да се
купят отделно в магазините
Пускане на уреда и настройка на желаната
скорост
След поставяне на съответната приставка пъхнете щепсела в контакта и пуснете уреда с натискане на бутона
(2). Желаната скорост се настройва плавно с помощта
на разположения по-горе регулатор в интервала 1–15
скорост. Най-високите обороти могат да се достигнат
независимо от настроената скорост с натискане на
бутона „turbo”.
43
Уредът работи само тогава, когато
е натиснат бутонът (2) или „turbo”. Спирането на натиска, на който и да е от бутоните, предизвиква веднага изключване на
електрозадвижването на пасатора.
Подготовка на пасатора за работа
Преди първото използване измийте старателно елементите от оборудването имащи
контакт с хранителни продукти в топла
вода с препарат за миене на съдове.
РАБОТА С ПРИСТАВКАТА ЗА ПАСИРАНЕ
C
Ръчният пасатор ZELMER с приставката за пасиране се
използва за приготвяне на ястия, детски храни и напитки.
Препоръчва се най-вече за раздробяване на варени
и сурови зеленчуци, меки плодове (без семки), разбъркване на течности, приготвяне на сосове, кремове, супи,
майонези.
Преди поставянето и снемането на приставката уверете се, дали щепселът на
присъединителния кабел е изваден от контакта.
1 Напълнете каната под обозначеното ниво – MAX.
2 Свалете гуменият предпазител и сложете миксиращата приставка на задвижващия механизъм в отворена
позиция съгласно с указанията на корпуса на задвижващия блок и приставката. След това завъртете задвижващия механизъм спрямо приставката по посока на часовниковата стрелка (посоката на завъртане е показана
със стрелка), докато не щракне прикрепващият елемент
(индикаторът на приставката трябва да бъде в затворено
положение).
3 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
4 Поставете накрайника на приставката за пасиране
в преработвания продукт.
5 това включете уреда чрез натискане на бутона (2)
и изберете желаната скорост в зависимост от нуждата.
Уредът работи само тогава, когато
е натиснат бутонът „power” lub „turbo”.
●● След
приключване на работата изключете уреда
и изключете захранващия кабел от електрическия
контакт.
Указания по експлоатацията
●● Демонтажът на приставките става по начин, обратен
на монтажа.
●● Измийте приставката за пасиране с разбъркване на
чиста, топла вода.
случай на заливане на смесителния накрайник
отвътре обърнете го и поставете до изсъхване
с острието, насочено нагоре.
●● В
44
●● След като миксиращите приставки изсъхнат (6) сложете гуменият предпазител (6a) улесняващ безопасното съхранение на приставките.
В комплекта има специален съд с дръжка,
която улеснява държането по време на
работа. Могат да се използват и други
съдове.
РАБОТА С ПРИСТАВКАТА ЗА РАЗБИВАНЕ
G
Ръчният пасатор ZELMER с приставката за разбиване
се прилага за разбиване на пяна, сметана, разбиване
на жълтъци със захар, приготвяне на кремове и тесто за
омлети и палачинки.
Преди да поставите и снемете разбиващия механизъм проверете, дали щепселът
на присъединителния кабел е изваден от
контакта.
1 Преди да започнете работа вложете разбиващия
механизъм в съединителя.
2 Така сглобения елемент поставете на задвижващия
механизъм в отворено положение съгласно упътването
на корпуса на задвижващия механизъм и съединителя
на приставката за разбиване. След това завъртете задвижващия механизъм спрямо съединителя по посока на
часовниковата стрелка (посоката на завъртане е показана със стрелка), докато не щракне прикрепващият
елемент (индикаторът на приставката трябва да бъде
в затворено положение).
3 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
4 Поставете края на приставката за разбиване вътре
в съда с преработвания продукт.
5 След това включете уреда чрез натискане на бутона
(2) и изберете желаната скорост в зависимост от нуждата.
Уредът работи само тогава, когато
е натиснат бутонът „power” lub „turbo”.
●● След
приключване на работата изключете уреда
и изключете захранващия кабел от електрическия
контакт.
Указания по експлоатацията
●● Демонтажът на приставката за разбиване става по
начин, обратен на монтажа.
●● Най-добри ефекти се постигат при работа на високи
обороти – 15 скорост.
приключване на работата изключете уреда
и изключете захранващия кабел от електрическия
контакт.
●● Може да се използва съдът за пасиране, който се
намира в комплект с пасатора.
●● След
За да получите по-добър ефект наклонете
приставката за разбиване под неголям ъгъл
и правете кръгообразни движения в каната.
491-012_v01
Ниво на намиращите се в съда продукти не
трябва да превишава височина на работната част на бъркачката (L).
3 cм
РАБОТА С МИНИМИКСЕРА
L
●● След
приключване на работата изключете уреда
и изключете захранващия кабел от електрическия
контакт.
●● Демонтажът на миксера става по начин, обратен на
монтажа.
8 Можете да съхранявате хранителни продукти в съда
на чопъра (13), за тази цел, за да осигурите хранителните продукти, затворете съда с капака-подставка (13a).
Остриетата на ножа на миникухненския
комбайн са много остри. Запазете изключително внимание по време на сглобяването и разглобяването, както и по време
на почистването. За по-голяма сигурност
съхранявайте ножа в пластмасовото прикритие.
D
Ръчният пасатор ZELMER с минимиксер служи за раздробяване на месо, кашкавал, орехи, лук, чесън, моркови, сушени сливи.
Преди да поставите и снемете електрозадвижването на пасатора от миникухненския комбайн уверете се, че щепселът
на присъединителния кабел е изключен от
контакта.
Не бива да се разбиват прекалено твърди
продукти като: кафеени зърна, мускатови
орехи, ледени бучки.
Преди да пристъпите към накълцването
на големите парчета от продукта, расфасовайте ги на по-малки – на парчета
с големина около 1 см.
Пасатора обслужвайте така, че да се виждат
добре обозначенията затворено/отворено, нанесени върху уреда.
●● Преди употреба на ножа на миникухненския комбайн
махнете прозрачното пластмасово прикритие от
остриетата.
1 Преди всяка употреба на чопъра сложете гуменият
капак – подставка против подхлъзване (13а) в долната
част на чопъра. След това поставете ножа в съда, така
че щифта излизащ от съда да влезе в отвора на ножа.
2 Сложете в съда преработвания продукт.
Напълнете каната на минимиксера до не по-високо от
отбелязаното ниво – MAX.
3 Поставете капака-съединител на съда, така че издатините да попаднат в улеите в съда и завъртете капака
докрай по посока на часовниковата стрелка.
4 Върху така монтирания миникухненски комбайн сложете електрозадвижването на блендера в отворена позиция
съгласно указанието, намиращо се на корпуса на
задвижването и капака на миникухненския комбайн със
съединителя.
5 След това завъртете задвижващия механизъм
спрямо съединителя по посока на часовниковата
стрелка (посоката на завъртане е показана със стрелка),
докато не щракне прикрепващият елемент (индикаторът
на съединителя трябва да бъде в затворено положение ).
6 Пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт. Включете уреда чрез натискане на
бутона (2).
7 Изберете желаната скорост в зависимост от нуждата.
491-012_v01
Никога не отделяйте капака от купата
преди ножът да е спрял.
Не включвайте задвижващия механизъм
без оборудването.
Указания по експлоатацията
●● Ако
продуктите се прилепват към ножа или към
вътрешните стени на съда, направете следното:
–– Изключете уреда.
–– Снемете електрозадвижването с капака и купата
на трошачката за лед и други продукти.
–– Отстранете продуктите от стените на миникухненския комбайн.
–– Монтирайте отново уреда – както е описано погоре и продължете работата.
Ориентировачно време за преработването на
избрани хранителни продукти с препоръчвана
скорост
Продукт
Препоръ- Време на пречан ход
работване
кашкавал 200 г (500 мл)
ТУРБО
20-30 c
месо
250 – 300 г
(400 – 500 мл)
ТУРБО
25-30 c
лук
250 г (500 мл)
8-10
15 c
бадеми
300 г (500 мл)
15
/ ТУРБО
40 c + 5 c
чесън
300 г
15
10 c
45
Продукт
Препоръ- Време на пречан ход
работване
орехи
200 г (500 мл)
15
/ ТУРБО
15 c + 5 c
билки
20 г (500 мл)
ТУРБО
30 c
Времето на преработка може да се съкрати в зависимост
от нуждите на потребителя, само че тогава ще се получи
друга гранулация при раздробяване на продуктите.
РАБОТА С КУХНЕНСКИЯ КОМБАЙН
Характеристика на уреда
Ръчният пасатор ZELMER, снабден с кухненски комбайн,
служи за рендосване, прецеждане, рязане на резени
и стружки на плодове и зеленчуци.
Приложение на оборудването на кухненския
комбайн
Двустранен диск за рязане във вид на резени –
използва се за рязане на плодове и зеленчуци (сурови
и варени) на тънки и едри резени. Дискът за резените
има кръгла форма, остриета са двустранни( от едната
страна за тънките, от другата страна за едрите резени).
Двустранен диск за рендосване и прецеждане –
използва се за раздробняване във формата на стружки
и прецеждане на плодове, зеленчуци. Дискът за рендосване и прецеждане има кръгла форма, остриетата са
двустранни (от едната страна - за стружки, например, от
моркови, целина, варено цвекло, а другата страна – за
прецеждане, например, на пулп от сурови картофи за
картофени питки, на вид цвекло, употребявано с хрян).
Водило на дисковете – служи за закрепване на сменящите се дискове( за рязане, за рендосване и прецеждане).
Бутало – служи за притискане на раздробявания продукт
с помощта на дисковете и за прикриване на входящата
фуния на капака.
Постоянното прикритие се използва за
всички дискове на кухненския комбайн.
Подготовка на кухненския комбайн за работа
Преди поставяне и снемане на електрозадвижването на пасатора от кухненския комбайн, уверете се, че щепселът на присъединителния кабел е изваден от гнездото
на захранващата мрежа.
Пасатора обслужвайте така, че да се виждат
добре обозначенията затворено/отворено, нанесени върху уреда.
Работа с кухненския комбайн
E
1 Поставете подставката на кухненския комбайн върху
твърда, плоска и суха повърхност. Сложете каната на
кухненския комбайн върху запънките, които я прикрепят
към подставката.
46
2 Направете блокировка на каната.
Работа с кухненския комбайн (дискове
за рязане, рендосване и прецеждане)
F
1 Сложете избрания диск във водилото на дискове
(двустранни дискове) така, че остриетата, които ще
работят да бъдат отгоре.
2 Вкарайте този инструмент в каната и го свържете със
задвижващия вал.
3 Сложете трайното покритие върху каната на кухненския комбайн така, че издатината на трайното покритие
да влезе в процепа, намиращ се при дръжката на каната
на кухненския комбайн.
4 Поставете капака на кухненския комбайн върху
запънките, които закрепят каната (обърнете внимание
капакът да бъде закрепен с всички запънки).
5 Направете блокировка на капака.
6 Свържете електрозадвижването с пасатора (свързването на електрозадвижването с пасатора е възможно
само при затворен капак на каната) и след това направете блокировка на пасатора.
7 Изберете желаната скорост чрез регулатора на скоростите.
8 Вкарайте през фунията на капака преработваните
продукти.
9 Вкарайте буталото във фунията на капака така, че
да не притиска продуктите преди включването на уреда
(побутвайте поредните партиди на продуктите, когато електрозадвижването на пасатора е включено/диска се върти).
10 Вложете щепсела на присъединителния кабел в гнездото на мрежата. След това пуснете уреда в действие
чрез натискане на бутона (2) от електрозадвижването на
пасатора.
След приключване на работата
с кухненския комбайн
H
1 Престанете да натискате бутона (2) (или TURBO
в случай на ползване на тази скорост).
2 Извадете щепсела на присъединителния кабел от
контакта на мрежата.
3 Прекратете блокировката и извадете електрозадвижването на пасатора (след пълното спиране на уреда).
4 Извадете буталото от фунията на капака (за да отворите капака най-напред трябва да се извади/повдигне
буталото от фунията).
5 Прекратете блокировката и отворете капака.
6 Извадете трайното покритие.
7 Извадете диска.
8 Прекратете блокировката на каната.
9 Свалете каната от подставката.
10 Изпразнете каната от продуктите.
491-012_v01
Указания по експлоатацията
Диск за рендосване и прецеждане
●● По време на работа на диска за рендосване и прецеждане препоръчва се използването на скорост 15 или
TURBO за електрозадвижването на блендера.
●● Във фунията се слага обработвания продукт, притиска се с буталото (без да се натиска), след което се
включва електрозадвижването на пасатора. Когато
уредът работи, следва да се натиска буталото с неголяма сила.
●● напълването на уреда до стойността MAX, спрете
уреда, изпразнете и съберете отпадъците от дисковете.
Диск за резени
●● По време на работа на диска за резени препоръчва се
използване на скорост 15 или TURBO на пасатора.
●● Препоръчва се да се вкарват продуктите във фунията във вертикално положение за да се запълни
цялото пространство на фунията.
●● Във фунията се слага обработвания продукт, с буталото само се притиска (без да се натиска), след
което се включва в действие пасатора. Когато уредът
работи, тогава се притиска буталото с неголяма сила.
●● След напълването на каната до стойността MAX,
спрете уреда, изпразнете отпадъците, останали по
диска.
Ориентационно време на преработване на избраните хранителни продукти за препоръчания ход
Продукт
Препоръчан ход
краставица
Диск за филии
Двустранен диск –
стърготини
Двустранен диск –
протриване
морков
лук
25 – 30 c
350 г
15
30 – 35 c
10 – 15 c
картофи
10 – 15 c
кервиз
15 – 20 c
ябълки
лук
10 – 15 c
350 г
15
20 – 25 c
морков
20 – 25 c
захарно цвекло
10 – 15 c
картофи
10 – 15 c
ябълки
лук
10 – 15 c
350 г
15
10 – 15 c
морков
20 – 25 c
захарно цвекло
10 – 15 c
РАБОТА С ТРОШАЧКАТА ЗА ЛЕД
Характеристика на уреда
Ръчният блендер на фирмата Zelmer е оборудван с трошачка за лед, която се използва за раздробяване на лед
и други замразени плодове.
Трошачката за лед можем да използваме
единствено с купата и капака на миникухненския комбайн!
Приложение на оборудването
Двустранен диск – служи за трошене, раздробяване
на лед и замразени плодове. Дискът има кръгла форма
и двустранни остриета. Едната страна на диска служи за
раздробяване от първа степен „I” (по-малки парчета от
раздробявания продукт), която разпознаваме по частиците от пластмаси във формата на петнадесетраменна
звездичка (Фиг. 15а). Другата страна на диска служи за
491-012_v01
Време на преработване
раздробяване от втора степен „II” (по-големи парчета от
раздробявания продукт) и обозначена е със седмораменна звездичка (Фиг. 15b).
Шпиндел – служи за прикрепяне на диска.
Приготвяне на трошачката за лед
Преди поставянето и снемането на електрозадвижването на блендера проверете
дали щепселът на присъединителния
кабел е изваден от гнездото на захранващата мрежа.
Преди първата употреба измийте частите, които
ще имат съприкосновение с преработвания продукт.
Пасатора обслужвайте така, че да се виждат
добре обозначенията затворено/отворено, нанесени върху уреда.
47
Работа с трошачката за лед
I
1 Поставете купата на миникухненския комбайн на
твърда, плоска и суха повърхност.
2 Сложете диска за лед на шпиндела (диск двустранен)
така, че остриета предвидени за работа да бъдат отгоре.
3 Сложете диска с шпиндела в купата на миникухненския комбайн така, че щифтът, стърчащ от купата да
влезе в отвора на шпиндела.
4 Поставете купата на трошачката за лед върху запънките, прикрепящи купата на миникухненския комбайн.
След това направете блокировка на купата, като я завъртвате до момента, в който усетите съпротивление.
5 Сложете преработваните продукти в купата като не
надминавайте над посоченото ниво.
След напълване на купата на трошачката за лед
(14) със съответно количество на обработвания
продукт( не повече от нивото MAX), поставете
шпиндела (15) централно (по средата) по такъв
начин, че да улесните неговото правилно съединяване с капака на миникухненския комбайн (10).
6 Поставете капака на миникухненския комбайн със
съединителя върху запънките, прикрепящи купата на
трошачката за лед. След това направете блокировка на
капака, като го завъртвате до момента, в който усетите
съпротивление.
7 Върху така монтираната трошачка за лед поставете
електрозадвижването на блендера
.
8 Направете блокировка на електрозадвижването на
блендера .
9 Вложете щепсела на присъединителния кабел
в гнездото на мрежата. Пуснете в действие уреда чрез
натискане на бутона TURBO от електрозадвижването на
блендера.
●● След приключване на работата изключете уреда
и извадете щепсела на присъединителния кабел от
контакта.
●● Демонтажът на трошачката за лед протича обратно
на нейния монтаж.
10 Можете да съхранявате хранителни продукти в съда
на чопъра (13), за тази цел, за да осигурите хранителните продукти, затворете съда с капака-подставка (13a).
Остриетата на диска на трошачката за
лед са много остри. Бъдете особено внимателни по време на монтажа, демонтажа
и чистенето им.
Не надминавайте максималното ниво на
влагания материал в купата на трошачката.
Никога не отделяйте капака и купата
преди дискът да е спрял да се върти.
48
По време на работа на електрозадвижването на
блендера с трошачката за лед използвайте функцията TURBO.
Указания по експлоатацията
●● Максималното ниво на запълване на купата на трошачката отговаря на обем 450 ml.
●● В случай на заклинване на продуктите извън диска
раздрусайте уреда.
●● Ако продуктите се залепват към вътрешната стена на
купата на миникухненския комбайн, правейки невъзможно или блокирайки по този начин изваждането на
раздробения материал от горния съд на трошачката
за лед:
–– Изключете уреда.
–– Снемете електрозадвижването с капака и купата
на трошачката за лед и други продукти.
–– Отстранете продуктите от стените на миникухненския комбайн.
–– Монтирайте отново уреда – както е описано погоре и продължете работата.
Примери за използването на уреда
Раздробените продукти( например, плодове) с помощта
на трошачката за лед могат да се използват за приготвянето на сладоледи, кисели млека, десерти.
Препоръчвани степени на гранулация за даден
продукт
Продукт*
бучки лед
Степен Време на
Препоръна грану- преработчан ход
лация
ване
250 мл
TURBO
I-II
45-60 c
замразени
250 мл
плодове
TURBO
I
45-60 c
* Максималното ниво на запълване на купата на трошачката
отговаря на обем 450 ml.
Чистене и поддръжка
●● След всяко ползване на оборудването на електрозадвижването на блендера, измивайте добре тези
елементи, които са имали съприкосновение с преработвания продукт.
●● Задвижването на пасатора, предавката на присадката за разбиване, капака на кухненския миникомбайн с предавка и основата на кухненския комбайн
почиствайте с влажна кърпичка с добавка на миещо
средство за съдове. Не ги потапяйте във вода и не ги
мийте в съдомиялна машина тъй като има опасност
от повреждане на уреда!
●● Приставката за пасиране измийте чрез миксиране
с чиста, топла вода. Металните части умийте ръчно
във вода с добавка на препарат за миене на прибори, като след това добре ги изплакнете.
●● Не мийте приставката за пасиране и другите метални
части в съдомиялна машина.
491-012_v01
●● Замърсяванията
в отворите и улеите отстранете
с четка за миене на съдове.
●● Под влияние на дълготрайното използване може да
се появи потъмняване на елементите, изработени от
пластмаса. Не го приемайте това като дефект. Замърсяването от сока от моркови може лесно да се премахне, като се претрие с кърпа навлажнена с лио.
●● След измиването на оборудването на блендера,
изсушете го и съхранявайте на сухо място.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно нито скъпо. За тази цел: картонените опаковки предайте за вторични
суровини, полиетиленовите пликове (ПЕ)
изхвърлете в контейнера за пластмаса.
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни
съставни части могат да представляват опасност за
околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
Производителят не носи отговорност за каквито и да
е повреди, които са резултат от неволна или неправилна употреба.
Производителят си запазва правото да видоизменя продукта по всяко време, за да отговори на законовите регулации,
норми, директиви или поради конструктивни, търговски,
естетически или други основания, без да съобщава за това
предварително.
491-012_v01
49
UA
Шановні Клієнти,
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з техніки безпеки іналежної
експлуатації блендера
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
Слід переконатися, що наведені нижче вказівки зрозумілі.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Невмикайтепристрій,
якщокабель живлення або
корпус пошкоджені.
●● Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Обладнання повинно використовуватися тільки
усередині приміщень.
●● Не виймайте із чаші робочі елементи, якщо блендер працює.
●● Не доторкайтесь руками до елементів оснащення,
які рухаються, особливо небезпечні диски змішувача, леза диска роздрібнювача для льоду, ножі
змішувальної насадки та міні-змішувача. Вони дуже
гострі! Необережне користування може призвести
до травм.
●● Під час праці змішувача перед увімкненням переконайтеся в тому, що кришка змішувача закрита.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними,
сенсорними й психічними можливостями, а також ті,
хто має досвіду роботи із пристроєм, за умови, що
вони будуть робити це виключно під наглядом або
після попереднього зрозумілого пояснення можливих загроз та інструктажу з безпечного використання пристрою.
50
●● Необхідно
прослідкувати, щоб діти не бавилися
з пристроєм.
●● Перед заміною оснащення або наближенням до
частин, які рухаються під час користування, слід
виключати оснащення та відключити від джерела
живлення.
●● Слід дотримуватися обережності під час чищення,
опорожнення чаші та маніпулювання ріжучими
лезами. Необережне користування може привести
до поранення.
●● Пристрій не повинен використовуватися дітьми.
Зберігайте пристрій з кабелем у місці недоступному
для дітей.
●● Завжди відключайте пристрій від електромережі,
коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його чищенням.
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Пристрій завжди підключайте до розетки електрич-
ної мережі (тільки перемінного струму) з напругою,
котра відповідає напрузі, вказаній на інформаційній
табличці специфікації пристрою.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Не піддавайте блендер і комплектуючі впливу температури вище 60°C.
●● Не занурюйте привід блендера, передачу вінчика,
кришку міні-малаксера з перехідником, підставу змішувача у воду, не мийте їх під проточною водою.
●● Не перевантажуйте пристрій надмірною кількістю
продукту, чи надто сильним штовханням його.
●● Не мийте оснащення, встановленого на приводі.
●● Для миття зовнішніх елементів не вживайте агресивні миючі засоби у вигляді емульсії, крему, пасти
та ін. Вони можуть між ін. усунути нанесені інформаційні графічні символи, тобто: шкали, позначення, попереджувальні знаки та ін.
●● Не мийте металеві частини у посудомийних машинах. Агресивні миючі засоби, що застосовуються
для очищення цих приладів, приводять до потемніння вищевказаних частин. Мийте їх ручним способом, з застосуванням традиційних засобів для
миття посуду.
●● Не вживайте змішувальну насадку без занурення
її у продуктах, у випадку рідини, її рівень не повинен перевищувати половину висоти насадки.
●● Не допускайте заливання водою внутрішньої частини корпусу змішувальної насадки.
●● Не перевищуйте кількості складників, а також тривалості часу приготування, вказаної у таблицях.
●● Не переробляйте без перерви більше, ніж 1 порцію.
Перед наступним користуванням зачекайте, доки
пристрій охолоне до кімнатної температури.
491-012_v01
●● Не
натискайте на дві кнопки одночасно ((2)/
TURBO).
●● Пристрій оснащений запобіжним захистом від
перегрівання, котрий викликає його вимкнення при
занадто тривалому часі використання або надмірному навантаженні. У такому випадку необхідно
відключити пристрій від джерела живлення. Для
цього слід витягнути штепсельну вилку із розетки електромережі, потім зачекати не менше 10
хвилин, доки пристрій охолоне. Якщо запобіжний
захист від перегрівання вмикається занадто часто,
то слід звернутися в авторизований пункт сервісного обслуговування Zelmer.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Обладнання
15 Двобічний диск роздрібнювача для льоду з першим
ступенем грануляції „I” (менший розмір A ) та другого ступеня„II” (розмір більший B )
16 Веретено
ЕЛЕМЕНТИ ЗМІШУВАЧА
17 Кришка змішувача
18 Штовхач
19 Підстава змішувача
20 Ємність змішувача
21 Стійкий захист
22 Захоплювач дисків
23 Двобічний диск для товстих та тонких шматків
24 Двобічний диск для стружки та протирання
Технічні дані
призначене для домашнього використання. У випадку його використання для цілей
господарської діяльності у сферігромадського харчування, умови гарантії змінюються.
●● Виробник не відповідає за збитки, які заподіяні
в результаті користування блендером тайого оснащенням не за їхнім призначенням або внаслідок
невідповідного обслуговування.
Технічні параметри наведені на номінальній панелі специфікації приводу.
Шум приладу зі (LWA):
–– змішувальною насадкою
89 dB/A
–– вінчиком
70 dB/A
–– міні-малаксером
80 dB/A
–– змішувачем
87 dB/A
–– роздрібнювач для льоду
74 dB/A
Блендери виготовлені за II класом ізоляції. Не вимагають
A
заземління
.
Блендери ZELMER відповідають вимогам діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Складові частини обладнання
1 Корпус привода
1a З’єднувальний кабель
1b Кріплення
2 Кнопка вмикання/вимикання
3 Кнопка „turbo”
4 Регулятор швидкості
ЕЛЕМЕНТИ ЗМІШУВАЛЬНОЇ НАСАДКИ
5 Змішувальна насадка
6 Металева змішувальна насадка
6a Гумове покриття
7 Посудина для змішування з міркою і щільною кришкою
ЕЛЕМЕНТИ ЗБИВАЛКИ
8 Перехідник вінчика
9 Вінчик
ЕЛЕМЕНТИ МІНІ-МАЛАКСЕРА
10 Кришка міні-малаксера з передачею
11 Ніж міні-малаксера
12 Захист
13 Чаша міні-малаксера
13a Підкладка-протиковзна підставка
ЕЛЕМЕНТИ РОЗДРІБНЮВАЧА ДЛЯ ЛЬОДУ
14 Чаша роздрібнювача для льоду
491-012_v01
Специфікація виробу
B
основне оснащення блендера
додаткове оснащення, можна купити в магазинах електропобутової техніки
Запуск приладу і встановлення потрібного
режиму
Із закріпленим відповідним інструментом, уставте вилку
в розетку і ввімкніть пристрій кнопкою (2). Потрібна швидкість встановлюється плавним способом за допомогоювказаного вище регулятора у діапазоні режимів 1–15.
Найвищі обороти можна отримати незалежно від встановленого режиму шляхом натиснення на кнопку „turbo”.
Пристрій працює тільки тоді, коли натиснута кнопка (2) або „turbo”. Звільнення
будь-якої кнопки приводить до негайного
вимкнення приводу блендера.
51
Перед першим використанням промийте
теплою водою з додаванням засобу для
миття посуду елементи обладнання, що
знаходяться в контакті з харчовими продуктами.
РОБОТА З ЗМІШУВАЛЬНОЮ НАСАДКОЮ
C
Ручний блендер ZELMER разом з насадкою застосовується для приготування страв і напоїів для дітей. Особливо рекомендується для роздрібнення варених і сирих
овочів, м’яких фруктів (без кісточок), змішування речовин,
приготування соусів, кремів, супів, майонезів.
Перед встановленням та зніманням
насадки перевірте, чи вилка приєднувального кабелю відключена від розетки.
1 Наповніть чашу, не більш, як до позначеного рівня –
MAX.
2 Зніміть гумове покриття та встановіть на повідню
міксуючу насадку, таким чином, як це зазначено на корпусі повідні та насадки. Потім поверніть привід по відношенню до насадки згідно з рухом стрілок годинника
(напрямок повороту показує стрілка), до моменту защемлення зачепу (вказівник на насадці повинен знаходитися
у закритому положенні).
3 Уставте вилку приєднувального кабелю в розетку.
4 Установіть кінець змішувальної насадки у продукті,
що переробляється.
5 Потім увімкніть пристрій шляхом натискання накнопку
(2) i встановіть потрібну швидкість у залежності від потреб.
Пристрій працює тільки тоді, коли натиснута кнопка „power” або „turbo”.
●● Після закінчення роботи вимкніть пристрій і вийміть
приєднувальний кабель з розетки.
Вказівки з експлуатації
●● Демонтаж насадки відбувається у спосіб зворотній до
монтажу.
●● Очистіть
змішувальну насадку шляхом повторного
змішування чистої, теплої води після закінченняпраці.
●● У випадку заливання міксуючої насадки, переверніть
її та поставте вістрям догори до повного висихання.
●● Після просушування міксуючої насадки (6) надіньте
на неї гумове покриття (6а) для безпечного зберігання.
У наборі додається спеціальна чаша
з вухом для полегшення тримання її під час
праці. Можна користуватися також іншим
посудом.
52
G
РОБОТА З ВІНЧИКОМ
Підготовлення блендера до праці
Ручний блендер ZELMER разом з вінчиком використовується для збивання піни, вершків, розтирання жовтків з цукром, приготування кремів та тіста для омлетів
і налисників.
Перед встановленням та зніманням вінчика перевірте, чи вилка приєднувального
кабелю відключена від розетки.
1 Перед початком роботи встановіть вінчик у передачу.
2 Встановлений таким чином елемент накладіть на
привід у відкрите положення, згідно зі вказівкою на корпусі приводу і передачі вінчика. Потім поверніть привід
по відношенню до передачі згідно з рухом годинникових
стрілок (напрямок повороту показує стрілка), до моменту
защемлення зачепу (вказівник на передачі повинен знаходитися у закритому положенні).
3 Уставте вилку приєднувального кабелю у розетку.
4 Установіть кінець вінчика всередину чаші у продукт,
що переробляється.
5 Потім увімкніть пристрій шляхом натиснення на
кнопку (2) та встановіть потрібну швидкість у залежності
від потреб.
Пристрій працює тільки тоді, коли натиснута кнопка „power” або „turbo”.
●● Після закінчення роботи вимкніть пристрій і вийміть
приєднувальний кабель з розетки.
Вказівки з експлуатації
●● Демонтаж вінчика відбувається способом, зворотнім
до монтажу.
●● Найкращі ефекти можна отримати під час роботи на
високих оборотах – 15 швидкість.
●● Робочий час приводу ручного блендера, оснащеного
вінчиком, не може перевищувати 3 хвилини. Перед
подальшим користуванням привід повинен охолонути.
●● Після закінчення роботи вимкніть пристрій і вийміть
приєднувальний кабель з розетки.
●● Можна також застосовувати чашу для змішування,
що додається до набору блендера.
Для отримання кращого ефекту нахиліть
вінчик під невеликим кутом і виконуйте
колоподібні рухи у мисці.
Рівень продуктів, котрі знаходяться в чаші
– ємкості, не повинен перевищувати висоти
робочої частини вінчика – мішалки (L).
3 cм
L
491-012_v01
РОБОТА З МІНІ-МАЛАКСЕРОМ
D
Перед початком різання великих шматків
продуктів, поріжте їх на менші – кубики
приблизно 1 см.
Ручний блендер ZELMER оснащений міні-малаксером,
котрий призначений для різання м’яса, сиру, горіхів,
цибулі, часнику, моркви, сушених слив.
Ніколи не роз’єднуйте кришку та чашу до
припинення обертання ножа.
Перед встановленням та зніманням приводу блендера на змішувач упевніться, чи
вилкаприєднувального кабелю відключена
від розетки.
Користуйтеся блендером таким чином, щоб добре
були помітні позначення закриття/відкриття, вказані на оснащенні.
Не включайте привід без оснащення.
Вказівки з експлуатації
У разі прилипання продуктів до ножа або до внутріш●● Перед кожним користуванням ножом мінімалаксера ●● ніх стінок чаші потрібно:
зніміть з лез захист.
1 Перед кожним використанням блендера закріпіть
гумову протиковзну підставку-підкладку (13а) у нижній
частині контейнера блендера. Потім вставте ніж в контейнер, таким чином, щоб шпиндель, виступаючий з контейнера, потрапив в отвір ножа.
2 В чашу потрібно всипати продукт, що переробляється. Наповніть чашу міні-малаксера не більш, як до
позначеного рівня MAX.
3 Установіть кришку – передачу на чашу, щоб виступи
потрапили у канавки, розміщені в чаші, і поверніть кришку
до упору згідно з рухом годинникових стрілок.
4 На встановлений таким чином міні-змішувач покладіть привід блендера, у відкритому положенні
відповідно до напрямку стрілки на корпусі приводу і кришки
міні-змішувача з передачею.
5 Потім поверніть привід по відношенню до передачі
згідно з рухом годинникових стрілок (напрямок повороту
показує стрілка), до моменту защемлення зачепу (вказівник на передачі повинен знаходитися у закритому поло-
женні ).
6 Вставте вилку приєднувального кабелю у розеткуживлення. Увімкніть пристрій шляхом натиснення на
кнопку (2).
7 Встановіть потрібну швидкість залежно від потреби.
●● Після закінчення роботи вимкніть пристрій і вийміть
приєднувальний кабель з розетки.
●● Демонтаж малаксера відбувається у спосіб зворотній
до монтажу.
8 Ви можете зберігати продукти в контейнері блендера
(13); для безпечної обробки продуктів, встановіть на
блендері підкладку-підставку (13а).
Леза ножа міні-малаксера гострі. Будьте
особливо обережні під час монтажу та
демонтажу, а також під час чищення. Для
безпеки ніж зберігайте у захисті.
Не роздрібнюйте надто тверді продукти,
тобто: зерна кави, мускатний горіх, кубики
льоду.
491-012_v01
–– Вимкніть пристрій.
–– Зніміть привід з кришкою і чашу роздрібню-вача
для льоду та інших продуктів.
–– Усуньте продукти зі стінки міні-малаксера.
–– Проведіть повторний монтаж обладнання – як це
описано вище, продовжуйте роботу.
Орієнтовний час переробки вибраних харчових
продуктів для рекомендованої швидкості
Продукт
Рекомендована
Час
швидкість переробки
твердий сир
200 г
(500 мл)
ТУРБО
20-30 с
м‘ясо
250-300 г
(400-500 мл)
ТУРБО
25-30 с
цибуля
250 г
(500 мл)
8-10
15 с
мигдаль
300 г
(500 мл)
15
/ ТУРБО
40 с + 5 с
часник
300 г
15
10 с
горіхи
200 г
(500 мл)
15
/ ТУРБО
15 с + 5 с
трави/спеції
20 г
(500 мл)
ТУРБО
30 с
Час переробки можна скорочувати у залежності від
потреби користувача, тоді отримаємо іншу грануляцію
роздрібнення продуктів.
РОБОТА ЗІ ЗМІШУВАЧЕМ
Характеристика обладнання
Ручний блендер ZELMER обладнаний змішувачем,
котрий призначений для роздрібнення, перетирання,
шинкування та нарізки стружкою овочів і фруктів.
Призначення оснащення змішувача
Двобічний диск для шматків – служить для різання
фруктів та овочів (сирих, варених) у тонкі та товсті
шматки. Диск для шматків має круглу форму, двобічні
леза (один бік тонкі шматки, другий бік товсті шматки).
53
Двобічний диск для стружки та протирання – служить
для роздрібнювання на стружку та протирання овочів,
фруктів. Диск для стружки та протирання має круглу
форму, двобічні леза (один бік для стружки, напр. морква,
селера, варені буряки, другий для протирвання - напр.:
на картопляники буряковий салат із хроном).
Хомутик дисків – служить для кріплення замінних дисків
(для шматків, стружки та протирання).
Штовхач – служить для штовхання продукту, який роздрібнюється за допомогою всіх дисків та закриття вхідної
лійки кришки.
Стаціонарна кришка використовується зі
всіма дисками змішувача.
Підготовка змішувача до роботи
Перед встановленням та зніманням приводу блендера на змішувач упевніться, чи
вилка приєднувального кабелю відключена
від розетки.
Користуйтеся блендером таким чином, щоб добре
були помітні позначення закриття/відкриття, вказані на оснащенні.
Робота зі змішувачем
E
1 Покладіть підставу змішувача на тверду, плоску та
суху поверхню. Встановіть ємність змішувача на кріпильні зачепи підстави.
2 Заблокуйте ємність.
Робота із змішувачем (дисками для
шматків, стружки та протирання)
F
1 Помістіть вибраний диск на хомутику дисків (двобічні
диски) так, щоб леза передбачені для роботи знаходилися наверху.
2 Помістіть інструмент в ємність так, щоб з’єднався
з валиком приводу.
3 Встановіть стійкий захист. Захист може бути встановлений в ємності змішувача тільки в одному положенні
так, щоб виступ стійкого захисту увійшов у виріз біля
ручки ємності змішувача.
4 Встановіть кришку змішувача на кріпильні зачепи
ємності (зверніть увагу, щоб кришка була встановлена
у всіх зачепах)
5 Заблокуйте кришку.
6 Накладіть привід блендера (кріплення приводу блендера можливе тільки із закритою кришкою ємності). Потім
заблокуйте його.
7 Регулятором швидкості встановіть потрібний хід.
8 Помістіть усередині лійки кришки продукти, які пддаються переробці.
9 Прикладіть штовхач до лійки кришки так, щоб не
дотискати продукту перед включенням обладнання
54
(штовхайте наступні партії продуктів якщо привід блендера включений/диск обертається).
10 Уставте вилку приєднувального кабелю до розетки
мережі. Потім запустіть обладнання шляхом натиснення
кнопки (2) приводу блендера.
Після закінчення роботи зі змішувачем
H
1 Звільніть кнопку (2) (або TURBO у випадку вживання
цієї швидкості).
2 Вийміть вилку приєднувального кабелю з розетки
мережі.
3 Зніміть блокаду та вийміть привід блендера (після
повного припинення обладнання).
4 Вийміть штовхач з лійки кришки (щоб відкрити кришку
зпочатку потрібно витягнути/піднести штовхач з лійки).
5 Зніміть блокаду та відкрийте кришку.
6 Вийміть стійкий захист.
7 Вийміть диск.
8 Зніміть блокаду ємності.
9 Зніміть ємність з підстави.
10 Опорожніть ємність від продуктів.
Вказівки з експлуатації
Диск для стружки та протирання
●● Під час праці диску для стружки та протирвання рекомендується застосовувати швидкість 15 або TURBO
приводу блендера.
●● У лійку покласти продукт, який переробляється,
прикласти штовхач (не дотискати), включити привід
блендера. Якщо обладнання працює дотискати штовхач з невеликою силою.
●● Після наповнення ємності до значення MAX припиніть обладнання, опорожніть та зберіть залишки,
нагромаджен на диску.
Диск для шматків
●● Під час праці диску для шматків рекомендується
застосовувати швидкість 15 або TURBO блендера.
●● Рекомендується вкладати продукти в лійку у вертикальному положенні так, щоб заповнили цілий простір лійки.
●● У лійку покласти продукт, який переробляється,
прикласти штовхач (не дотискати), включити привід
блендера. Якщо обладнання працює дотискати штовхач з невеликою силою.
●● Після наповнення ємності до значення MAX припиніть обладнання, опорожніть та зберіть залишки,
нагромаджені на диску.
491-012_v01
Орієнтовний час переробки вибраних харчових продуктів для рекомендованої швидкості
Рекомендована
швидкість
Продукт
Час переробки
огірок
Диск для пластівців
Диск двохсторонній
– стружка
Диск двохсторонній
– перетирання
морква
цибуля
25 – 30 с
350 г
30 – 35 с
10 – 15 с
картопля
10 – 15 с
селера
15 – 20 с
яблуко
цибуля
10 – 15 с
350 г
15
20 – 25 с
морква
20 – 25 с
червоний буряк
10 – 15 с
картопля
10 – 15 с
яблуко
цибуля
10 – 15 с
350 г
15
10 – 15 с
морква
20 – 25 с
червоний буряк
10 – 15 с
РОБОТА З РОЗДРІБНЮВАЧЕМ ДЛЯ ЛЬОДУ
Характеристика обладнання
Ручний блендер оснащений роздрібнювачем для льоду,
котрий призначений для подрібнення льоду та, напр.,
заморожених фруктів.
Роздрібнювач можна використовувати
виключно з чашею та кришкою мінімалаксера!
Призначення оснащення
Двобічний диск – служить для дроблення, кришення
льоду та заморожених фруктів. Диск має круглу форму,
двобічні леза. Один бік призначений для роздрібнювання
першого ступеня „I” (менші шматки роздрібненого продукту), який розпізнаємо за пластмасовимнапиленням
у формі п’ятнадцятипроменевої зірочки мал. 15a. Інший
бік призначений для роздрібнювання другого ступеня
„II” (більші шматки роздрібненого продукту) i позначений
семипроменевою зірочкою мал. 15b.
Веретено – призначене для кріплення дисків.
Приготовлення роздрібнювача для льоду
Перед встановленням та зніманням приводу блендера на роздрібнювач для льоду
перевірте, чи вилка приєднувального
кабелю відключена від розетки.
Перед першим користуванням умийте частини, які
контактують з продуктом, що переробляється.
Користуйтеся блендером таким чином, щоб добре
були помітні позначення закриття/відкриття, вказані на оснащенні.
491-012_v01
15
Робота з роздрібнювачем льоду
I
1 Покладіть чашу міні-малаксера на тверду, пласку та
суху поверхню.
2 Помістіть диск для льоду на веретено (двобічний
диск) таким чином, щоб леза, призначені для роботи,
знаходилися зверху.
3 Помістіть диск з веретеном у чашу міні-малаксера
так, щоб стержень, який виступає з чаші, потрапив в отвір
веретена.
4 Встановіть чашу роздрібнювача льоду на кріпильні
зачепи чаші міні-малаксера. Потім заблокуйте чашу,
повертаючи її до відчутного упору.
5 Помістіть в чашу продукти, які переробляються, не
перевищуючи максимального рівня MAX.
Після наповнення чаші роздрібнювача (14) відповідною кількістю продукту, який переробляється
(не більше максимального рівня MAX), встановіть
веретено (16) центрально (посередині) таким
чином, щоб забезпечити його правильне з’єднання
з кришкою міні­малаксера (10).
6 Встановіть кришку міні-малаксера з передачею на
кріпильні зачепи чаші роздрібнювача для льоду. Потім
заблокуйте кришку, повертаючи її до відчутного упору.
7 На встановлений таким чином роздрібнювач покладіть привід блендера
.
8 Заблокуйте привід блендера .
9 Вставте вилку приєднувального кабелю у розетку
електромережі. Увімкніть пристрій шляхом натиснення
на кнопку TURBO приводу блендера.
●● Після закінчення роботи вимкніть пристрій та вийміть
приєднувальний кабель з розетки.
55
●● Демонтаж
роздрібнювача для льоду проводиться
протилежно його монтажу.
10 Ви можете зберігати продукти в контейнері блендера
(13); для безпечної обробки продуктів, встановіть на
блендері підкладку-підставку (13а).
Леза диску роздрібнювача дуже гострі.
Будьте особливо обережні під час монтажу
та демонтажу, а також під час чищення.
Не перевищуйте максимального рівня
покладених продуктів в чашу роздрібнювача.
Ніколи не роз’єднуйте кришку та чашу до
припинення обертання диску.
Під час праці приводу блендера з роздрібнювачем
льоду використовуйте функцію TURBO.
Вказівки з експлуатації
●● Максимальний рівень покладених продуктів в чашу
роздрібнювача відповідає об’єму 450 мл.
●● У випадку закупорення продуктів над диском потря-
сіть пристроєм.
разі прилипання продуктів до внутрішньої стінки
чаші міні-малаксера, унеможливлюючи або блокуючи
таким чином висипання з верхньої чаші роздрібнювача роздрібненого продукту:
–– Вимкніть пристрій.
–– Зніміть привід з кришкою і чашею роздрібнювача
для льоду та інших продуктів.
–– Усуньте продукти зі стінки міні-малаксера.
–– Проведіть повторний монтаж обладнання – як це
описано вище, продовжуйте роботу.
●● У
Приклади використання обладнання
Роздрібнені продукти (напр. фрукти) за допомогою роздрібнювача для льоду можна використати напр. для приготування морозива, йогуртів, десертів.
Рекомендовані ступені гранулювання для
даного продукту
Продукт*
кубики
льоду
Рекомен- Степінь Час передована гранулюробки
швидкість вання
250 мл
ТУРБО
I-II
45-60 c
морожені
250 мл
фрукти
ТУРБО
I
45-60 c
* Максимальний рівень покладених продуктів в чашу роздрібнювача відповідає об’єму 450 мл.
56
Чищення і зберігання
●● Після
кожного використання оснащення приводу
блендера старанно помийте частини оснащення, які
контактують із продуктом, котрий переробляється.
●● Привід блендера, перехідник збивалки-вінчика,
кришку міні-малаксера з перехідником та підставу
змішувача слід з чистити зволоженою ганчіркою
з додаванням рідини для миття посуду. Не занурюйте
їх у воду і не мийте у посудомийній машині, тому що
це може привести до пошкодження обладнання!
●● Змішувальну насадку умийте шляхом повторного
змішування чистої, теплої води. Металеві частини
умийте ручним способом у воді із доданням засобу
для миття посуду, пізніше старанно сполосніть.
●● Не мийте змішувальну насадку чи інші металеві частини у посудомийній машині.
●● Забруднення у щілинах або кутах усуньте щіткою для
миття посуду.
●● Під впливом довготривалого користування може
виникнути зміна кольорів елементів, виготовлених
з пластмаси. Цього не треба вважати недоліком.
Забруднення морквяним соком можна легко усунути,
протираючи ганчіркою, зволоженою продовольчим
маслом.
●● Після чищення оснащення блендера висушіть його та
зберігайте у сухому місці.
Екологія – давайте дбати про довкілля!
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури та викинути поліетиленові пакети у контейнер для пластмаси.
Відпрацьований пристрій слід віддати у відповідний пункт
прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
491-012_v01
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, спричинені
використанням пристрою не за призначенням або неправильною експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без
попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу
з метою забезпечення його відповідності нормативним актам,
стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних, естетичних та інших причин.
491-012_v01
57
EN
Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this instruction
manual for future reference.
Important safety instructions
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
Make sure that you understand the below safety
precautions.
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Do not use the appliance if the power cord is damaged
or the appliance has apparent damage.
●● If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
●● Repairs may only be undertaken by qualified staff.
Repairs not properly carried out may result in serious
injuries to the user. In case of malfunction, contact
specialized service centre.
●● The appliance is intended for indoor use only.
●● Do not take any elements out while the blender is in
motion.
●● Do not touch the parts of the accessories which are
in motion – especially pay attention to the discs of the
food processor, blade discs of the ice processor, and
mini food processor and mixing attachment blades.
They are extremely sharp! Careless usage can result
in injuries.
●● When operating the food processor make sure that its
lid is closed.
●● Appliances can be used by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
●● experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
involved.
●● Children shall not play with the appliance.
●● Switch off and unplug the appliance before you
exchange the accessories or approach the parts
moving during operation.
●● You should be careful during cleaning, emptying
the container and manipulating with cutting blades.
Careless usage can result in injuries.
58
●● This product is not intended for use by children. Keep
the appliance and the power cable out of reach of
children.
●● Always unplug the appliance from the electrical outlet
when it is left unattended and before assembling,
disassembling and cleaning.
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● The appliance may only be plugged to an electrical
socket (alternating current only) with a voltage in
conformity with the one given on the rating plate of the
appliance.
●● Do not unplug the appliance by pulling the power cord.
●● Do not expose the blender to temperatures above
60°C – it may get damaged.
●● Do not immerse the blender motor, whisk gear unit,
the lid of mini food processor including gearbox or the
base of the food processor in water, do not wash them
under running water.
●● Do not overload the appliance with excessive amount
of the product, or too strong pushing.
●● Unplug the appliance before cleaning.
●● Do not use aggressive detergents such as emulsion,
milk, paste, etc. They can remove some applied
information graphic symbols such as: scales, markings,
warning signs, etc.
●● Do not wash metal elements in a dishwasher.
Aggressive cleaning detergents used in such
appliances cause tarnishing and dulling to metal
elements. Wash them in hands, using traditional dish
detergents.
●● Do not use plastic shaft if it is not immersed in
foodstuffs; in case there is liquid, its height should not
exceed half of the plastic shaft height.
●● Be careful, not to flood the inside of the casing of
mixing attachment.
●● Do not exceed the filing quantities or processing times
given in the tables.
●● Do not process continuously more than one portion.
Before the next use, wait until the appliance has cooled
itself down to room temperature.
●● Do not press two buttons at a time ((2)/TURBO).
●● The appliance is equipped with overheat protection,
which will switch the appliance off if continuous
operation time is exceeded or the appliance is
overloaded. In this case unplug the appliance from the
power source. Remove the plug from the power socket
and allow for at least 10 minutes for the appliance to
cool down. If the overheat protection activates too
often, contact Zelmer authorized service point.
491-012_v01
Technical data
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● The appliance is intended for domestic use. In case
it is used for food business purposes, the warranty
conditions shall change.
●● Manufacturer shall be not responsible for the damages
caused by unintended usage or improper handling
blender and its accessories.
Appliance description
A
1 Drive
1a Patch cable
1b Cable clip
2 Button switch on/switch off
3 “turbo” button
4 Speed selector
MIXING ATTACHMENT SET
5 Plastic shaft
6 Metal blender shaft
6a Rubber lid
7 Beaker for mixing with scale and hermetic lid
WHISK SET
8 Whisk gear
9 Whisk
MINI FOOD PROCESSOR SET
10 Mini food processor cover with transmission
11 Mini food processor blade
12 Cover
13 Mini food processor container
13a Anti-skidding lid– mat
ICE CRUSHER SET
14 The ice crusher container
15 Double- sided disc of ice crusher for first level
granulation I (smaller size A ) and second level
granulation “II” (bigger size B )
16 Spindle
FOOD PROCESSOR SET
17 Food processor lid
18 Pusher
19 Base of the food processor
20 Food processor compartment
21 Permanent guard
22 Disc driver
23 Double sided disc for thick and thin slices
24 Double-sided disc for chipping and purée
491-012_v01
Technical parameters are quoted at product nameplate.
Appliance noise with the (LWA):
–– blending attachment
89 dB/A
–– beaters
70 dB/A
–– mini food processor
80 dB/A
–– food processor
87 dB/A
–– ice crusher
74 dB/A
Blenders are manufactured in II insulation class, they do not
require grounding
.
ZELMER blenders comply with all current norms.
The appliance complies with current directives:
–– Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro-magnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The appliance is marked with CE symbol on its data plate.
Appliance specifications
B
basic blender accessories
additional equipment, which you can buy in shops.
Starting and setting the required speed
With the proper blade installed, plug the power cord into
the power supply outlet and get the appliance started
by pushing button (2). The blades can be smoothly set to
rotate at different speeds, which is easily set by turning the
speed selector in the range from 1–15. The highest rotation
is obtained by pushing the button “turbo”, no matter which
rotation is set on the speed selector.
The appliance is in operation only when the
switch (2) or „turbo” is pressed. Releasing
of any switch shall cause the blender drive is
instantly off.
Preparing the blender to use
Before first use, wash all parts of the appliance
that come in contact with food in warm soapy
water.
USING PLASTIC SHAFT
C
ZELMER hand blender with the plastic shaft can be used for
home cooking, preparing foodstuffs for children and drinks.
It is especially recommended for pureeing cooked and raw
vegetables, soft fruit (with no stones), mixing up different
beverages or preparing dips, sauces, soups or other softtextured foods.
Before assembling on and removing the
attachment, make sure, that the plug of the
supplying cord is disconnected from the mains
supply outlet.
1 Fill up the beaker, no more than the MAX level.
59
2 Take the rubber lid off and place the mixing attachment
onto the drive in an open position following the instructions on
the drive and lid’s case. Then twist the drive shaft clockwise
(the direction is shown by the arrow) until you hear that it has
clicked (the indicator on the coupling should be in a closed
position.
3 Plug the power cord to the power supply socket.
4 Plunge the coupling in the products to be mixed.
5 Then start – up the appliance pressing the (2) switch and
set the required gear as necessary.
The appliance operates only with the “power”
or “turbo” button pressed.
●● When finished, turn the appliance off and unplug it by
disconnecting the cable cord from the power outlet.
Operational guidelines
Operational guidelines
●● To detach the whisk attachment, just follow the attaching
procedure in reverse order.
●● For best results operate the appliance at high gear –
15th speed setting.
●● When finished, turn the appliance off and unplug it by
disconnecting the cable cord from the power outlet.
●● You can also use the mixing container included with the
blender.
To obtain better results lean the whisk is
a small angle and make round movements with
it inside the bowl.
The level of products placed in a bowl should
not exceed the height of the workspace of the
beater (L).
3 cm
●● To
detach the plastic shaft, just follow the attaching
procedure in reverse order.
●● Wash the plastic shaft by swishing it in clean, warm water.
●● If any fluid gets inside the blender attachment, turn it and
put with the blade up until it is dry.
●● When the mixing attachment is dry (6) put the rubber lid
on (6a) to keep the attachment safe.
Included in the set you will find a special
beaker with a handle for mixing, which is easy
and helpful to operate with. Other jars may be
used as well.
USING WHISK ATTACHMENT
G
ZELMER hand blender with the whisk attachment purees
soups, whips up your favourite smoothies, mayonnaise or
creams and toppings for waffles and desserts, as well as
rubs egg yoke with sugar or prepares dough for pancakes.
Before assembling on and removing the whisk,
make sure, that the plug of the supplying cord
is disconnected from the socket.
1 Before operation insert the whisk into the gearbox.
2 Such assembled attachment attach to the drive shaft,
align them in the position according to the indicators on the
cover of the drive shaft and the whisk attachment. Then
twist the drive shaft clockwise (the direction is shown by the
arrow) until you hear that it has clicked (the indicator on the
coupling should be in a closed position).
3 Plug the power cord to the power supply socket.
4 Plunge the end of the whisk inside the beaker into products.
5 Then start – up the appliance pressing the switch (2) and
set the required gear as necessary.
The appliance operates only with the “power”
or “turbo” button pressed.
●● When finished, turn the appliance off and unplug it by
disconnecting the cable cord from the power outlet.
60
L
OPERATING THE MINI FOOD PROCESSOR
D
ZELMER hand blender is equipped with a mini food
processor used to chop meat, cheese, nuts, onions, garlic,
carrots, and prunes.
Before assembling on and removing the
blender drive out of the mini food processor,
make sure that the plug of the supplying cord
is disconnected from the mains supply outlet.
Operate the blender so, that the closed/open marking
located on the appliance are well visible.
●● Before
each usage of the mini food processor knife,
remove the cover out of the blades.
1 Before use put the rubber anti-skidding lid – mat (13a) at
the bottom of the housing base. Then, place the blade into
the work bowl so that its hole matches the tang inside.
2 Put the food to be processed into the container. Fill in the
container. Do not exceed the marked MAX level.
3 Put the cover-transmission on the container. Make sure
the protrusions fit the openings in the container and turn the
lid clockwise until stop.
4 Place the blender motor in open position
on such
assembled mini food processor, in accordance with the
indicator on the motor casing and the lid of the mini food
processor including gearbox.
5 Turn the motor clockwise relative to the transmission
(according to the direction of the arrow) until you hear a click
(the indicator on the transmission should be in the closed
position ).
6 Plug in the appliance. Switch on the appliance pressing
the switch (2).
7 Set the required gear as necessary.
491-012_v01
●● When finished, turn the appliance off and unplug it by
disconnecting the cable cord from the power outlet.
●● The dismantling process should be done in reverse order
to assembly.
8 You can keep food in the work bowl (13). To do so,
place the lid– mat (13a) onto the work bowl to protect the
processed food.
The mini food processor blades are very
sharp. Be very careful during assembling,
disassembling or during cleaning. Store the
knife inside the cover for safety reasons.
It is not allowed to grind too hard products,
such as: coffee beans, nutmeg, ice cubes.
Before shredding big pieces of the products
cut them into smaller ones – approximately
1 cm cubes.
Never disassemble the lid from the container
before the disc stops rotating.
Do not start – up the motor without
accessories.
Operational guidelines
●● If the products stick to the blade or the walls of the
container:
–– Switch off the appliance.
–– Remove the drive with the lid and container of ice or
other products crusher.
–– Remove the products out of the mini food processor
walls.
–– Re-assemble the appliance – as defined above,
Continue the operation.
Approximate time for processing of selected
products for the recommended gear
Product
Recommended Processing
speed
time
cheese
200 g
(500 ml)
TURBO
20-30 secs
meat
250-300 g
(400-500 ml)
TURBO
25-30 secs
onions
250 g
(500 ml)
8-10
15 secs
almonds
300 g
(500 ml)
15
/ TURBO
40 secs
+ 5 secs
garlic
300 g
15
10 secs
walnuts
200 g
(500 ml)
15
/ TURBO
15 secs
+ 5 secs
herbs
20 g
(500 ml)
TURBO
30 secs
491-012_v01
You can shorten the processing time as you wish, then you
obtain other granulation of grinded products.
OPERATING THE FOOD PROCESSOR
The appliance characteristics
ZELMER Hand blender is equipped with a food processor
which is used for chopping, liquidizing, slicing, and grating
fruits and vegetables.
The application of the food processor accessories
Double – sided slicing disc – is used to slice fruit and
vegetable (raw, boiled) into thin or thick slices. The slicing
disc is round, with double -sided blades (one side for thin
slices, the other side for thick slices).
Double – sided chipping and puree disc – is used for
chipping and pureeing fruit and vegetables. Chipping and
puree disc is round, with double -sided blades (one side for
chipping i.e. carrots, celery boiled beetroots, the other side
for pureeing – i.e. for potato pancakes, beetroot salad).
Disc driver – is used for assembling discs (for slicing,
chipping and pureeing).
Pusher – is used for pushing product grinded with all discs
and closing the lid feed chute.
Use permanent guard for all shields of the food
processor.
Preparing the food processor to use
Before assembling on and removing the blender
drive out of the food processor, make sure that
the plug of the supplying cord is disconnected
from the mains supply outlet.
Operate the blender so, that the closed/open markings
located on the appliance are well visible.
Operating the food processor
E
1 Place the base of the food processor on firm, flat and
dry surface. Insert the food processor container into the base
fasteners.
2 Lock the container.
Operation with food processor (slicing disc,
chipping and puree disc)
F
1 Place the selected disc on the disc driver (double-sided
discs) so that the blades provided for operation are on
the top.
2 Insert the accessory inside the container, so that it is
connected with the drive shaft.
3 Insert the permanent guard. The guard can be assembled
inside the food processor container in one position only, so
that the protrusion of the permanent guard is locked inside
the handle of the food processor container.
4 Insert the lid of the food processor into the fasteners of
the container (take care that the lid is fastened with all the
fasteners).
61
5 Lock the lid.
6 Insert the blender drive (assembling of the drive is
possible only when the container lid is closed). Then lock it.
7 Set the desired gear using the speed control knob.
8 Insert processed products into the lid chute.
9 Hold the pusher to the chute, so that it does not press
the product before start – up of the appliance (push the next
portions of products when the blender drive is in operation /
the disc is rotating).
10 Connect the plug into the mains supply outlet. Then start –
up the appliance pressing the switch (2) of the blender drive.
After finishing operating the food processor
H
1 Release the button (2) (or TURBO in case of using this
gear).
2 Remove the plug of the supply cord from the mains
supply outlet.
3 Unlock and remove the blender drive (after the appliance
stops completely).
4 Remove the pusher from the lid chute (in order to open
the lid it is necessary at first to remove/lift the pusher out of
the chute).
5 Unlock and open the lid.
6 Remove the permanent guard.
7 Remove the disc.
8 Unlock the container.
9 Remove the container from the base.
10 Empty the container removing the products.
Operating instructions
Chipping and puree disc
●● During operation with chipping and puree disc it is
recommended to apply the blender drive speed 15 or
TURBO.
●● Insert the processed product into the feed chute, hold the
pusher (do not press), switch on the blender drive. When
the appliance is in operation press the pusher with a bit
of power.
●● When the container is filled up to MAX level, stop the
operation, empty it and collect the scrap accumulated on
the disc.
Slicing disc
●● During operation with slicing disc it is recommended to
apply the blender drive speed 15 or TURBO.
●● It is recommended to insert the products onto the feed
chute in vertical position so that they fill in complete
space of the chute.
●● Insert the processed product into the feed chute, hold the
pusher (do not press), switch on the blender drive. When
the appliance is in operation press the pusher with a bit
of power.
●● When the container is filled up to MAX level, stop the
operation, empty it and collect the scrap accumulated on
the disc.
Approximate processing times of selected food products at the recommended speed
Product
Recommended speed
cucumbers
slicing disc
double disc –
shredding
double disc –
pureeing
62
carrots
onions
Processing time
25 – 30 secs
350 g
15
30 – 35 secs
10 – 15 secs
potatoes
10 – 15 secs
celery
15 – 20 secs
apples
onions
10 – 15 secs
350 g
15
20 – 25 secs
carrots
20 – 25 secs
beetroots
10 – 15 secs
potatoes
10 – 15 secs
apples
onions
10 – 15 secs
350 g
15
10 – 15 secs
carrots
20 – 25 secs
beetroots
10 – 15 secs
491-012_v01
OPERATION WITH ICE CRUSHER
The appliance characteristics
Zelmer hand blender is equipped with ice crusher which is
used for crushing ice and i.e. frozen fruits.
You can use the crusher only with the container
and lid of mini food processor!
Application of the accessories
Double-sided disc – is used for crushing, grinding ice and
frozen products. The disc is round, the blades are doublesided. One side, which we recognize by the applied plastic
fifteen- pointed star, fig. 15a is used for first level grinding
„I” (smaller particles of grinded product), the other side is
used for second level grinding „II” (bigger particles of grinded
product) and it is marked with seven-pointed star fig 15b.
Spindle – is used for fixing the disc.
Preparation of the ice-crusher
Before assembling and disassembling blender
motor drive On the ice crusher, make sure if
the supply cord plug is disconnected from the
mains supply outlet.
Wash the parts in contact with processed product before
first usage.
Operate the blender so, that the closed/open markings
located on the appliance are well visible.
Operation with ice crusher
I
1 Place the container of the mini food processor on firm,
flat and dry surface.
2 Place the disc for ice on the spindle (double – sided disc),
so that the blades provided for operation are on the top.
3 Place the disc with the spindle inside the mini food
processor container so that the pivot protruding from the
container is inserted into the spindle orifice.
4 Insert the ice crusher container on the fasteners of the
mini food processor. Then lock the crusher container, turning
it until you can feel it is blocked.
5 Place the processed products inside the container not
exceeding MAX level.
When you fill up the crusher container (14) with
appropriate amount of processed product (do not
exceed MAX level) center the spindle (15) (put in the
middle) to enable its proper coupling with the mini food
processor lid (10).
6 Insert the mini food processor lid including the gearbox
into the fasteners of the ice crusher container. Then lock the
lid turning it until you feel it is blocked.
7 Insert the blender drive on such assembled ice
crusher
.
8 Lock the blender drive
491-012_v01
9 Connect the plug into the mains supply outlet. Start-up
the appliance pressing TURBO switch of the blender motor
drive.
●● After operation, switch off the appliance and unplug it
from the socket.
●● Disassembling the ice crusher, proceed reverse to its
assembling.
10 You can keep food in the work bowl (13). To do so,
place the lid– mat (13a) onto the work bowl to protect the
processed food.
The ice crusher blades are very sharp. Be very
careful during assembling, disassembling or
during cleaning.
Never exceed the maximum level of the ice
crusher input.
Never disassemble the lid from the container
before the disc stops rotating.
During operation of the drive of the blender with the ice
crusher use TURBO function.
Operational tips
●● Maximum
level of input of the ice crusher container
corresponds with the capacity of 450 ml.
●● Shake the appliance in case the products are clogged
over the disc.
●● In case the products get stuck to the inner wall of the
mini food processor container hindering or blocking
ejection of grinded product out of the upper container of
the ice crusher:
–– Switch off the appliance.
–– Remove the drive with the lid and container of ice or
other products crusher.
–– Remove the products out of the mini food processor
walls.
–– Re-assemble the appliance – as defined above,
Continue the operation.
Possible usage of the appliance
You can use products (i.e. fruit) grinded with the ice crusher
to prepare ice-cream, yoghurts, desserts.
Recommended granulation level for given product
Product*
Recommended
Processing
Granulation
speed
time
ice
250 ml
cubes
TURBO
I-II
45-60 secs
frozen
250 ml
fruits
TURBO
I
45-60 secs
* The maximum level of input to the ice crusher container corresponds
with the capacity of 450 ml.
.
63
Cleaning and maintenance
●● After each use of the blender drive wash carefully the
parts in contact with processed product.
●● Clean the drive of the blender, the whisk gear, the mini
food processor cover with transmission, and the base of
the food processor with a damp cloth with the addition of
a dishwashing liquid. Do not immerse in water or wash in
dishwasher, as it can result in damage of the appliance!
●● Wash the mixing attachment mixing clean warm water.
Wash manually the metal parts with water with dish
washing liquid, then rinse well.
●● Do not wash the mixing attachment or other metal parts
in dishwasher.
●● Remove the dirt in gaps or corners with brush for
dishwashing.
●● In respect of long-term usage the elements made of
plastic can be discoloured. Do not treat it as a defect.
●● You can easily remove the carrot juice stains with cloth
immersed in edible oil.
●● After washing the blender accessories dry them and
store in dry place.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural
environment. It is neither difficult nor
expensive.
In order to do it: put the cardboard packing
into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for
plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or inappropriate handling.
The manufacturer reserves his rights for modifying the product any
time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due
to construction, trade aesthetic or other reasons, without notifying it
in advance.
64
491-012_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising