Zelmer | 32Z013 | User manual | Zelmer 32Z013 User Manual

Zelmer 32Z013 User Manual
PL
Zdejmowany nóż ze stali nierdzewnej.
CZ
Odnímatelný nůž z nerezové oceli.
SK
Vytiahnuteľný nôž z nehrdzavejúcej ocele.
HU
Rozsdamentes acélból készült levehető láb.
RO
Cuţitul detaşabil din oţel inoxidabil.
RU
Cъемный нож из нержавеющей стали.
BG
Cнеман нож от неръждаема стомана.
UA
Ніж з нержавіючої сталі, що знімається.
EN
Removable stainless steel knife.
instrukcja
użytkowania
user
manual
32Z013
32Z013
Mikser kielichowy
Stand blender
Mikser kielichowy
Stand blender
PL
Blokada uruchomienia bez dzbanka.
CZ
Pojistka proti zapnutí bez džbánku.
SK
Ochrana proti spusteniu bez džbána.
HU
Beindítás elleni zár kancsó nélkül.
RO
Blocada ce impiedica punerea in functiune fara vas.
RU
Защита от включения без кувшина.
BG
Блокировка на включването без каната.
UA
Блокада запуску без дзбанка.
EN
Blockade against operation without jug.
PL
Przystawka umożliwiająca odwirowanie soku
z miękkich owoców i soi.
CZ
Nástavec umožňující odstředění šťávy z měkkého ovoce a sóje.
SK
Nástavec umožňujúci odšťavovanie mäkkého ovocia a sóje.
HU
A puha gyümölcsök és szója levének a különválasztását
lehetővé tevő kiegészítő tartozék.
RO
Accesoriul care face posibilă stoarcerea sucului
din fructele moi şi din soia.
RU
Приставка для отжима сока из мягких фруктов и сои.
BG
Приставка за изстискване на сок от меки плодове и соя.
UA
Приставка, яка надає можливість центрифугувати
сік з м’яких фруктів та сої.
EN
Linia Produktów Product Line
Krajalnica
Slicer
PL
HU
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MIKSER KIELICHOWY
An attachment allowing to centrifuge the juice of soft fruit and soya.
Typ 32Z013
CZ
KELYHES MIXER
RO
GW32-006
STOLNÍ MIXÉR
SK
RU
NÁVOD NA OBSLUHU
Typ 32Z013
UA
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Tип 32Z013
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
19–21
22–24
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
МІКСЕР З ЧАШЕЮ
Тип 32Z013
16–18
БЛЕНДЕР
10–12
Robot kuchenny
Food processor
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Тип 32Z013
13–15
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Tip 32Z013
7–9
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
ШЕЙКЪР КАНА
BLENDER STATIV
STOLOVÝ MIXÉR
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
32Z013 Típus
4–6
NÁVOD K POUŽITÍ
Typ 32Z013
BG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Czajnik
Electric kettle
EN
25–27
USER MANUAL
STAND BLENDER
Type 32Z013
28–30
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
1
PL
5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
6
2
7
3
8
9
4
10
11
B
1
5
9
2
6
10
3
7
11
4
8
12
C
1
2
3
4
Przed rozpoczęciem użytkowania miksera kielichowego
zapoznaj się z treścią całej instrukcji obsługi.
● Mikser kielichowy jest przeznaczony do użytku domowego. W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
● Urządzenie podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 230 V.
● Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko,
które powinno z czasem ustąpić.
● Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej
powierzchni.
● Odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego, gdy nie
jest ono używane oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając
za przewód.
● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu
lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający,
obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone.
Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego.
● Nie wkładaj zespołu silnika do wody lub innego płynu;
nie używaj w łazience oraz na wolnym powietrzu.
● Nie używaj miksera kielichowego bez nałożenia nakładki
pokrywy.
● Nie napełniaj dzbanka wrzącymi płynami.
● Nie wkładaj rąk do dzbanka, nawet kiedy został on zdjęty
do czyszczenia, gdyż noże są wciąż niebezpieczne –
bardzo ostre.
● Nie wkładaj żadnych innych przedmiotów (łyżeczka,
łopatka, itp.) do dzbanka podczas podłączenia miksera
kielichowego do zasilania.
● Trzymaj mikser kielichowy i przewód zasilający z daleka
od płyt grzewczych i palników.
● Jeżeli jest to możliwe, to przechowuj mikser kielichowy
z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego
i światła jarzeniowego.
● Podczas przechowywania nigdy nie trzymaj pokrywy
założonej na dzbanku miksera.
● Nie przepełniaj dzbanka. Jeżeli płyn dostanie się pod
zespół silnika, może zostać zassany do silnika, powodując jego uszkodzenie.
● Nie napełniaj dzbanka powyżej oznaczenia 1000 ml –
4
●
●
●
●
●
●
●
●
jeżeli tak się stanie, to jego zawartość może spowodować podniesienie pokrywy przy uruchomieniu silnika.
Po 2 minutowej pracy zatrzymaj urządzenie na przynajmniej 1 minutę pozwalając na ostygnięcie silnika. Cykl
ten powtarzaj maksimum 10 razy.
Nie włączaj miksera kielichowego, kiedy jest pusty,
ponieważ może ulec przegrzaniu.
Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed
przegrzaniem silnika. Jeśli jego temperatura podczas
pracy jest zbyt wysoka, mikser przestanie działać. Po
ostygnięciu urządzenie automatycznie wznowi pracę.
Nie myj noży bezpośrednio ręką.
Do mycia metalowych części zwłaszcza ostrych noży
używaj miękkiej szczoteczki.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Temperatura składników użytych do miksowania nie
powinna przekraczać 60°C.
Upewnij się,
zrozumiane.
że
powyższe
wskazówki
zostały
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 2 minuty.
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 10 minut.
Maksymalny poziom hałasu: 78 dB/A.
Mikser kielichowy zbudowany jest w II klasie izolacji.
Nie wymaga podłączenia do gniazdka sieci wyposażonego
w kołek ochronny.
Mikser kielichowy spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Rys. A)
Nakładka pokrywy
Sitko pokrywy
Dzbanek miksera
Pokrętło regulatora prędkości
Pokrywa
Zespół noży
Przystawka do odwirowywania soku z miękkich owoców
i soi
Uszczelka
Schowek na przewód
Zespół silnika
Stopka antypoślizgowa
Obsługa i działanie
(Rys. B)
Przygotowanie urządzenia do pracy
Przed użyciem miksera kielichowego po raz pierwszy (lub po
jego przechowywaniu przez dłuższy okres czasu), wymyj dzbanek miksera (3), pokrywę (5) i nakładkę pokrywy (1) w ciepłej
wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, dobrze przepłucz
i osusz. Trzymaj ręce z dala od noży – są one ostre.
Instrukcja użytkowania
1 Ustaw zespół silnika (10) na suchej, stabilnej, poziomej
powierzchni, w pobliżu gniazdka zasilającego i poza zasięgiem dzieci.
Poprowadź przewód zasilający tak, żeby nie zwisał ze stołu
lub blatu i nie mógł zostać przypadkowo pociągnięty lub
zaczepiony.
2 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka
sieci elektrycznej.
Upewnij się, że przed podłączeniem urządzenia do
zasilania, pokrętło regulatora prędkości (4) ustawione
jest w pozycji 0.
8 Zablokuj pokrywę (2) na dzbanku miksera (3) przekręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż
do oporu.
9 Włóż nakładkę pokrywy (1) w otwór w pokrywie (5).
Nie włączaj miksera kielichowego bez nakładki
pokrywy (1), szczególnie jeżeli mają być użyte stałe
składniki. Mogą one zostać wyrzucone przez otwór.
10 Włącz miksowanie poprzez obrócenie pokrętła regulatora prędkości (4) do odpowiedniej pozycji (pulse, 1, 2, 3).
11 Aby zatrzymać urządzenie przekręć pokrętło regulatora
prędkości do pozycji 0.
12 Funkcja pulse
●● Przekręcenie pokrętła do pozycji pulse spowoduje krótkotrwałą pracę urządzenia z maksymalną prędkością na
czas przytrzymania pokrętła.
●● Nie uruchamiaj urządzenia na dłużej niż 2 minuty, inaczej może on ulec przegrzaniu.
●● Jeżeli potrzebujesz dodać składniki podczas pracy
miksera kielichowego, podnieś nakładkę pokrywy (1),
wprowadź nowe składniki przez otwór, następnie załóż
z powrotem nakładkę pokrywy (1).
●● Upewnij się, że dodane składniki nie zwiększą objętości
w dzbanku powyżej oznaczenia 1000 ml na dzbanku
miksera (3).
Przystawka do odwirowania soku
z miękkich owoców i soi
(Rys. C)
Przystawka (7) służy do odwirowania soku z miękkich owoców a także może być stosowana do sporządzania mleczka
sojowego.
W przystawce nie można stosować owoców z pestkami bez ich wcześniejszego wydrylowania.
zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, by symbol
na
zespole silnika (10) pokrywał się z zaznaczeniem ▼na dzbanku.
1 Włóż przystawkę (7) do dzbanka miksera (3) tak by prowadnice wewnątrz dzbanka miksera (3) przechodziły przez
wycięcia w dolnym kołnierzu przystawki (7).
2 Zablokuj przystawkę (7) przekręcając ją w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do oporu.
3 Załóż pokrywę (5) na dzbanek miksera (3) i zablokuj
przez przekręcenie jej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do oporu.
4 Dodaj owoce przez otwór w pokrywie i miksuj do uzyskania wymaganego efektu.
Uchwyt dzbanka miksera (3) powinien znajdować się
po prawej stronie urządzenia.
UWAGA: Pamiętaj o przestrzeganiu maksymalnego
czasu pracy urządzenia.
5 Włóż składniki do dzbanka miksera (3).
6 Nie napełniaj poza oznaczenie 1000 ml na dzbanku
miksera (3). Jeżeli tak się stanie, to jego zawartość może spowodować podniesienie pokrywy (5) przy uruchomieniu silnika.
7 Przed użyciem miksera kielichowego, załóż pokrywę (2)
na dzbanek miksera (3).
Jeżeli owoce posiadają niewielką ilość miąższu zalecamy dodanie substancji płynnych np. wody, soku
w trakcie odwirowywania.
3 Zamontuj dzbanek miksera (3) na zespole silnika, tak by
symbol
na zespole silnika (10) pokrywał się z zaznaczeniem ▼na dzbanku.
4 Zablokuj dzbanek miksera (3) przekręcając go w kierunku
●● W
przypadku sporządzania mleczka sojowego przez
otwór w pokrywie (5) wlej ok. 500 ml wody oraz ok. 350 g
namoczonych fasolek.
5
Po zakończeniu pracy
Aby zatrzymać urządzenie przekręć pokrętło regulatora
prędkości do pozycji 0.
●● Przytrzymaj zespół silnika (10) jedną ręką, chwyć uchwyt
dzbanka drugą ręką i zdejmij go z zespołu silnika (10)
przekręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
●● Zdejmij pokrywę (5) z dzbanka miksera (3).
●● Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej jeżeli nie będzie
używane.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie wykonaj tak szybko po użyciu, jak to jest
możliwe, aby zapobiec osadzaniu się resztek wewnątrz
dzbanka miksera (3).
●● Wlej około 500 ml wody do dzbanka miksera (3) i uru-
chom urządzenie na około 30 sekund wciskając i przytrzymując przycisk pulse.
●● Następnie wylej wodę z dzbanka miksera (3), obróć go
do góry nogami i osusz.
●● W razie potrzeby wymyj dzbanek (3), pokrywę (5),
nakładkę pokrywy (1) i noże (6) w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
●● Następnie przepłucz w czystej bieżącej wodzie i wysusz.
●● Jeżeli pozostawiłeś dzbanek na dłużej bez czyszczenia
i do wnętrza dzbanka przywarły jakieś kawałki, użyj nylonowej szczotki.
●● Nie zalecamy wstawiania dzbanka miksera (3), noży (6),
pokrywy (5) i nakładki pokrywy (1) do zmywarki do
naczyń. Agresywne środki czyszczące stosowane w tym
urządzeniu mogą negatywnie oddziaływać na stan ich
powierzchni.
●● Przetrzyj zewnętrzną część zespołu silnika (10) wilgotną,
delikatną szmatką.
UWAGA: Nie wkładaj zespołu silnika (10) do wody lub
innego płynu.
●● Do mycia zewnętrznej części zespołu silnika (10) nie
używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji,
mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć
naniesione informacyjne symbole graficzne.
●● Nie czyść przezroczystego dzbanka miksera (3) szorstkimi gąbkami lub ścierkami.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie elementy
urządzenia.
Demontaż zespołu tnącego
odkręć zespół noży (w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara)
●● Wyjmij ostrożnie zespół noży (6) wraz z uszczelką (8).
UWAGA: Noże urządzenia są ostre. Obchodź się z nimi
ostrożnie.
Montaż zespołu tnącego
●● Załóż uszczelkę (8) na kołnierz zespołu noży (6).
●● Zdejmij pokrywę (5) z dzbanka miksera (3). Obróć dzba-
nek miksera (3) „do góry nogami” i postaw na płaskiej,
stabilnej powierzchni.
●● Włóż zespół noży (6) do otworu w spodzie dzbanka miksera (3).
●● Zablokuj zespół noży (6) przekręcając go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
Zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów:
–– w punktach serwisowych,
–– sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej:
–– wyroby/akcesoria – sklep internetowy:
www.zelmer.pl, e-mail: salon@zelmer.pl
–– części zamienne:
tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47
2. Sprawy handlowe:
tel. (017) 865-81-02, e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
3. Biuro reklamacji:
tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04
e-mail: reklamacje@zelmer.pl
●● Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia od
sieci elektrycznej.
●● Opróżnij dzbanek miksera (3) z zawartości.
●● Zdejmij pokrywę (5) z dzbanka miksera (3). Obróć dzba-
nek miksera (3) „do góry nogami” i postaw na płaskiej,
stabilnej powierzchni.
●● Jedną ręku przytrzymaj dzbanek miksera (3), a drugą
6
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
CZ
●● Nezapínejte stolní mixér, když je prázdný, protože může
Pokyny týkající se bezpečnosti
●● Přístroj je vybaven ochranou proti přehřátí motoru. Je-li
Před zahájením používání stolního mixéru se seznamte
s obsahem pokynů k obsluze.
●● Stolní mixér je určený k domácímu používání. V případě
jeho používání pro komerční gastronomické účely se
mění záruční podmínky.
●● Zařízení připojujte pouze do zásuvky na střídavý proud
220 - 240 V.
●● Při prvním použití zařízení může docházet k úniku pachů.
Jedná se o normální jev, který brzo vymizí.
●● Vždy pokládejte zařízení na plochý rovný povrch.
●● Zařízení odpojte od elektrické zásuvky, pokud není používáno a před jeho čištěním.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky elektrického proudu
taháním za kabel.
●● Napájecí kabel nesmí viset přes hranu stolu nebo desky
a ani se dotýkat horkého povrchu.
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí kabel, kryt nebo
držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry,
musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení.
Opravy vysavačů může provádět pouze odborný pracovník. Neodborně provedená oprava může být příčinou
vážných zranění a dokonce ohrozit váš život. V případě
jakýchkoliv pochybnosti o správné funkci vysavače,
doporučujeme obrátit se na kterýkoliv záruční servis.
●● Dávejte pozor, aby se motorová část zařízení nedostala
do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou; zařízení nepoužívejte v koupelně a na volném prostranství.
●● Nepoužívejte stolní mixér bez nástavce víka.
●● Nevlévejte do nádoby horké tekutiny.
●● Nestrkejte do nádoby ruce, ani když byla odpojena od
motorové části za účelem čištění, protože nože jsou
stále nebezpečné – velmi ostré.
●● Nevkládejte žádné další předměty (lžička, lopatka apod.)
do nádoby během připojení stolního mixéru k síti.
●● Zachovávejte dostatečnou vzdálenost stolního mixéru od
sporáků, keramických desek a ohně.
●● Pokud je to možné, uložte stolní mixér v dostatečné
vzdálenosti od přímého slunečního světla a zářivky.
●● Během nepoužívání a uložení nikdy nezakrývejte nádobu
víkem.
●● Nádobu nepřeplňujte. Pokud se tekutina dostane do
motorové části, může být nasána do motoru a způsobit
jeho poškození.
●● Neplňte nádobu nad značku 1000 ml – pokud se tak
stane, může její obsah způsobit nadzvednutí víka při
spuštění motoru.
●● Po 2 minutovém provozu zastavte zařízení na alespoň
1 minutu a nechte motor vychladnout. Tento cyklus opakujme maximálně 10-krát.
dojít k přehřátí.
jeho teplota za provozu příliš vysoká, mixér přestane
fungovat. Po vychladnutí přístroj automaticky obnoví
provoz.
●● Neumývejte nože přímo rukama.
●● Pro umývaní kovových částí, zejména ostrých nožů,
používejte měkký kartáček.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí
práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo
podle návodu k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Věnujte pozornost, aby si děti s přístrojem nehrály.
●● Teplota surovin použitých k mixování by neměla překračovat 60°C.
Ujistěte se, že výše uvedené pokyny byly pochopeny.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku výrobku.
Povolená doba nepřerušované činnosti: 2 minuty.
Délka přestávky před opětovným používáním: 10 minut.
Maximální hlučnost: 78 dB/A.
Konstrukce stolního mixéru je vyhotovena ve II. izolační
třídě
.
Mixér je sestrojen s třídou izolace II. Nemusí se zapojovat do
zásuvky s ochranným kolíkem.
Mixér splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič vyhovuje požadavkům směrnic:
–– Elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na výrobním štítku označen znakem CE.
Stavba spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Obr. A)
Krytka na víčko
Sítko víčka
Nádoba mixéru
Ovládání rychlosti
Víčko
Blok nožů
Nástavec k odšťavnění měkkého ovoce a sóje
Těsnění
Prostor pro kabel
Blok motoru
Protiskluzové nožičky
7
Činnost a obsluha
(Obr. B)
Příprava spotřebiče k práci
Před prvním použitím mixéru (nebo po delší době skladování) umyjte nádobu mixéru (3), víčko (5) a krytku (1) v teplé
vodě s příměsí saponátu, dobře opláchněte a nechejte
vyschnout. Dávejte pozor na nože, jsou ostré.
Návod k použití
1 Umístěte jednotku motoru (10) na suché, stabilní, vodorovné ploše v blízkosti napájecí zásuvky a mimo dosah dětí.
Veďte napájecí kabel tak, aby nevisel ze stolu nebo linky
a nemohl být náhodně zatažen nebo zachycen.
2 Připojte zástrčku napájecího kabelu k elektrické síti.
Ujistěte se, že před připojením zařízení do napájení
je ovládací kolečko ovládače rychlosti (4) umístěno
v poloze 0.
3 Namontujte nádobu mixéru (3) na jednotce motoru tak,
aby se symbol
na jednotce motoru (10) kryl s označením
▼na nádobě.
4 Zablokujte nádobu mixéru (3) jejím otočením ve směru
hodinových ručiček tak, aby se symbol
motoru (10) kryl s označením ▼na nádobě.
na jednotce
Držák nádoby mixéru (3) se má nacházej na pravé
straně přístroje.
5 Vložte suroviny do nádoby mixéru (3).
6 Nenaplňujte více než k označení 1000 ml na nádobě
mixéru (3). V opačném případě může obsah nádoby zvednout víko (5) při zapnutí motoru.
7 Před použitím nasaďte víko (2) na nádobu mixéru (3).
8 Zablokujte víko (2) na nádobě mixéru (3) jejím otočením
ve směru hodinových ručiček až na doraz.
9 Vložte násadu víka (1) do otvoru ve víku (5).
Nezapínejte mixér bez násady víka (1), zejména mají-li
být použité hutné suroviny. Mohly by být vymrštěné
přes otvor.
10 Zapněte mixování otočením ovládací kolečko ovládače
rychlosti (4) do příslušné polohy (pulse, 1, 2, 3).
11 Pro zastavení přístroj otočte ovládacím kolečkem ovládače rychlosti do polohy 0.
12 Funkce pulse
●● Otočením ovládací kolečko do polohy pulse způsobuje
krátkodobý provoz přístroj s maximální rychlostí po dobu
přidržení ovládacího kolečka.
●● Nespouštějte zařízení déle než na 2 minuty – mohlo byt
dojít k jeho přehřátí.
●● Potřebujete-li přidat suroviny v průběhu činnosti mixéru,
zvedněte násadu víka (1), vložte další suroviny otvorem,
následně vložte otvorem nové suroviny, poté nasaďte
násadu víka zpět (1).
8
●● Ujistěte se, že přidané složky nezvýší objem v nádobě
nad úroveň 1000 ml na nádobě mixéru (3).
Nástavec k odšťavnění měkkého
ovoce a sóje
(Obr. C)
Nástavec (7) je určen k odšťavnění měkkého ovoce a může
být použitá pro příprava sójového mléka.
V nástavci nelze použít nevypeckované peckoviny.
1 Vložte nástavec (7) do nádoby mixéru (3) tak, aby vodicí
profily uvnitř nádoby mixéru (3) procházely zářezy v dolním
límci nástavce (7).
2 Zajistěte nástavec (7) jeho otočením ve směru hodinových ručiček až na doraz.
3 Nasaďte víko (5) na nádobu mixéru (3) a zajistěte jeho
přetočením ve směru hodinových ručiček až na doraz.
4 Přidejte ovoce otvorem ve víku a mixujte do doby dosažení požadovaného efektu.
UPOZORNĚNÍ: Dbejte na dodržování maximální doby
provozu přístroje.
Má-li ovoce menší množství dužiny doporučujeme přidání tekutin, například vody, šťávy, během
odšťavňování.
●● Při přípravě sójového mléka vlijte otvorem ve víku (5) asi
500 ml vody a asi 350 g namočených fazolí.
Po ukončení činnosti
Přístroj zastavíte tak, že ovládání otočíte do polohy 0.
●● Jednou rukou přidržte blok motoru (10), druhou rukou
uchopte ucho nádoby a sejměte ji z motorové části (10)
tak, že ji otočíte proti směru pohybu hodinových ručiček.
●● Z nádoby mixéru (3) sejměte víčko (5).
●● Nebudete-li přístroj dále používat, vypojte jej z elektrické
sítě.
Čištění a údržba
Čištění proveďte ihned po použití, abyste se neusazovaly zbytky na nádobě mixéru (3).
●● Nalijte asi 1 litr vody do nádoby mixéru (3) a stisknutím
a přidržením tlačítka pulse zapněte přístroj na přibližně
30 sekund.
●● Pak vodu z nádoby mixéru (3) vylijte, obraťte jej vzhůru
nohama a nechejte oschnout.
●● V případě potřeby vymyjte nádobu (3), víko (5), nástavec
víka (1) a nože (6) v teplé vodě se saponátem.
●● Následně opláchněte v čisté tekoucí vodě a vysušte.
●● Pokud po práci necháte nádobu déle bez umytí a dovnitř
nádoby se přilepily kousky, použijte nylonový kartáček.
●● Nedoporučujeme pro mytí nádoby mixéru (3), nožů (6),
víka (5) a nástavce víka (1) používat myčku na nádobí.
Agresivní čisticí prostředky používané pro čištění tohoto
zařízení mohou negativně působit na jeho povrch.
●● Utřete vnější část motorové části (10) vlhkým jemným
hadříkem.
UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, aby se motorová
část (10) nedostala do kontaktu s vodou nebo jinou
kapalinou.
●● Pro mytí vnější části motorové části (10) nepoužívejte
agresivní čisticí prostředky ve formě emulze, mléka,
krému apod. Mohly by mimo jiné odstranit informační
grafické symboly.
●● Nečistěte průhlednou nádobu mixéru (3) drsnými houbami nebo drátěnkami.
●● Po umytí důkladně vysušte všechny součásti zařízení.
Demontáž řezného ústrojí
●● Odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické sítě.
●● Vyprázdněte obsah nádoby mixéru (3).
●● Sundejte víko (5) z nádoby mixéru (3). Obraťte nádobu
mixéru (3) dnem vzhůru a umístěte na vodorovné, stabilní ploše.
●● Jednou rukou přidržte nádobu mixéru (3), a druhou
odšroubujte jednotku nožů (ve směru hodinových
ručiček).
●● Vyjměte opatrně jednotku nožů (6) spolu s těsněním (8).
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí
prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné,
a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního
odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je
zapojena do kolektivního systému ekologické
likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s.
Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
UPOZORNĚNÍ: Nože zařízení jsou ostré. Zacházejte
s nimi opatrně.
Montáž řezného ústrojí
●● Nasaďte těsnění (8) na límec jednotky nožů (6).
●● Sundejte víko (5) z nádoby mixéru (3). Obraťte nádobu
mixéru (3) dnem vzhůru a umístěte na vodorovné, stabilní ploše.
●● Vložte jednotku nožů (6) do otvoru ve dně nádoby
mixéru (3).
●● Zajistěte jednotku nožů (6) jejím otočením proti směru
hodinových ručiček hodin až na doraz.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
9
SK
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti
Pred rozpočatím používania stolového mixéra sa oboznámte
s obsahom celého návodu na použitie.
●● Stolový mixér je určený na domáce použitie. V prípade
využívania na gastronomické ciele, podmienky záruky sa
menia.
●● Zariadenie pripájajte iba do striedavého prúdu
220 - 240 V.
●● Pri prvom spustení zariadenia môže z neho vychádzať pach. Tento naturálny jav by mal v priebehu času
ustúpiť.
●● Zariadenie vždy umiestňujte na plochom, rovnom povrchu.
●● Zariadenie z elektrickej zásuvky odpojte ak ho nepoužívate ako aj pred čistením.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahajúc za kábel.
●● Napájací kábel nemôže visieť nad brehom stola alebo
dosky a nemôže sa dotýkať horúceho povrchu.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel, kryt
alebo rukoväť viditeľným spôsobom poškodené. V takom
prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel poškodí, musí ho
vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba, aby ste predišli
nebezpečenstvu.
Opravy zariadenia môže prevádzať len vyškolený personál. Nesprávne prevedená oprava môže spôsobiť vážne
ohrozenia užívateľa. V prípade výskytu porúch je potrebné
obrátiť sa na špecializované servisné stredisko.
●● Neklaďte motor do vody alebo inej tekutiny, nepoužívajte
v kúpeľni ani na voľnom priestranstve.
●● Nepoužívajte stolový mixér bez pokrývky.
●● Nenapĺňajte nádobu horúcimi tekutinami.
●● Do nádoby nedávajte ruky, ani vtedy ak je pripravený na
čistenie, pretože nože sú nebezpečné – veľmi ostré.
●● Ak je stolový mixér pripojený do napájania, neklaďte do
nádoby žiadne iné predmety (lyžičku, varechu atď.)
●● Stolový mixér a napájací kábel držte zďaleka od ohrievacích dosiek a sporáku.
●● Ak to je možné uschovávajte stolový mixér z ďaleka od
priameho slnečného žiarenia a svetla žiarivky.
●● Počas uschovávania pokrývky nedržte nikdy na nádobe
mixéra.
●● Neprepĺňajte nádobu. Ak sa tekutina dostane pod
motor, môže presiaknuť do motora, čo môže spôsobiť
poškodenie.
●● Nenapĺňajte nádobu vyššie ako 1000 ml – ak sa tak
stane, vtedy jej obsah môže spôsobiť zdvihnutie krytu pri
spustení motoru.
●● Po 2 minútach prevádzky zastavte spotrebič na minimálne 1 minútu, aby motor vychladol. Tento cyklus opakujte maximálne 10 krát.
●● Nezapínajte stolový mixér, ak je prázdny, pretože sa
môže prehriať.
10
●● Spotrebič je vybavený poistkou proti prehriatiu motora.
Ak jeho teplota počas prevádzky prudko stúpne, mixér sa
vypne. Po vychladnutí sa spotrebič automaticky zapne.
●● Nože neumývajte priamo rukou.
●● Na umývanie kovových častí, najmä ostrých nožov používajte mäkkú kefku.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
●● Teplota zložiek použitých pre mixovanie nemôže byť
väčšia ako 60°C.
Ubezpečte sa, že vyššie uvedené pokyny boli
pochopené.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku.
Dovolený čas nepretržitej prevádzky : 2 minúty.
Prestávka pred opätovnou prevádzkou: 10 minút.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
78 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Kuchynský mixér je vyhotovený podľa izolácie II triedy.
Nevyžaduje si pripojenie do sieťovej zásuvky, ktorá je zariadená ochranným kolíkom.
Kuchynský mixér spĺňa požiadavky platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenie (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Produkt bol označený znakom CE na výrobnom štítku.
Konštrukcia spotrebiča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Obr. A)
Dávkovacia nádoba
Sitko krytu
Nádoba mixéra
Regulátor rýchlosti
Kryt
Rezacie nástavce (nože)
Nástavec umožňujúci odšťavovanie mäkkého ovocia
a sóje
Tesnenie
Úložný priestor pre šnúru
Blok motoru
Protišmyková pätka
Obsluha a fungovanie
(Obr. B)
Príprava zariadenia na prevádzku
Pred prvým použitím kuchynského mixéra (alebo počas jeho
neprevádzkovania dlhšiu dobu), nádobu mixéra (3), kryt
(5) a dávkovaciu nádobu (1) umyte v teplej vode s prísadou
prostriedku na umývanie riadu, potom ich dobré opláchnite
a osušte. Ruky držte ďaleko od rezacích nástavcov – sú ostré.
Návod na obsluhu
1 Umiestnite pohon (10) na suchom, stabilnom, vodorovnom povrchu, v blízkosti napájacej zásuvky a mimo dosahu
detí.
Preveďte napájací vodič tak, aby nevisel cez hranu stola
alebo pracovnej dosky, aby ste ho náhodou nezachytili
a nepotiahli.
2 Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že je pred pripojením spotrebiča k napájaniu
otočný prepínač rýchlosti (4) nastavený do polohy 0.
3 Naložte mixovaciu nádobu (3) na pohon tak, aby sa
symbol
na pohone (10) prekrýval s označením ▼na
nádobe.
4 Zaistite mixovaciu nádobu (3) jej otočením v smere hodinových ručičiek tak, aby sa symbol
krýval s označením ▼na nádobe.
na pohone (10) pre-
Rukoväť mixovacej nádoby (3) sa musí nachádzať na
pravej strane spotrebiča.
5 Vložte potraviny do mixovacej nádoby (3).
6 Nenapĺňajte nad označenie 1000 ml na mixovacej
nádobe (3). Príliš veľké množstvo potravín môže zdvihnúť
kryt (5) po zapnutí motora.
7 Pred použitím stolného mixéra naložte kryt (2) na mixovaciu nádobu (3).
8 Zaistite kryt (2) na mixovacej nádobe (3) otočením
v smere hodinových ručičiek až na doraz.
9 Vložte nástavec krytu (1) do otvoru v kryte (5).
Stolný mixér sa nesmie používať bez nástavca
krytu (1), najmä v prípade, že budete spracovávať tuhé
potraviny. Tieto môžu vyletieť otvorom.
10 Zapnite mixovanie otočením prepínača rýchlosti (4) do
požadovanej polohy (pulse, 1, 2, 3).
11 Pre zastavenie spotrebiča otočte prepínač rýchlosti do
polohy 0.
12 Funkcia pulse
●● Otočením prepínača do polohy pulse zapnete spotrebič s maximálnou rýchlosťou po dobu pridržiavania
prepínača.
●● Spotrebič nezapínajte na dlhšie ako 2 minúty, pretože sa
môže prehriať.
●● Ak potrebujete pridať nejaké potraviny počas prevádzky
stolného mixéra, zdvihnite nástavec krytu (1), pridajte nové suroviny cez otvor a opäť naložte nástavec
krytu (1).
●● Uistite sa, že pridané množstvo potravín nezväčší obsah
nádoby o viac ako je označené 1000 ml na mixovacej
nádobe (3).
Nástavec umožňujúci odšťavovanie
mäkkého ovocia a sóje
(Obr. C)
Nástavec (7) sa používa na odšťavovanie mäkkého ovocia,
môže sa používať aj na prípravu sójového mlieka.
Nástavec sa nesmie používať na ovocie s kôstkami
bez ich predchádzajúceho odkôstkovania.
1 Vložte nástavec (7) do mixovacej nádoby (3) tak, aby
vodiace lišty vo vnútri mixovacej nádoby (3) prechádzali
výrezmi v dolnej prírube nástavca (7).
2 Zaistite nástavec (7) otočením v smere hodinových ručičiek až na doraz.
3 Naložte kryt (5) na mixovaciu nádobu (3) a zaistite otočením v smere hodinových ručičiek až na doraz.
4 Vsypte ovocie otvorom v kryte a mixujte, až kým nedosiahnete požadovaný výsledok.
POZOR: Pamätajte, aby ste neprekročili maximálnu
dobu prevádzky spotrebiča.
Ak ovocie obsahuje malé množstvo dužiny, odporúčame, aby ste pri odšťavovaní pridali nejakú tekutinu,
napr. vodu, džús.
●● Počas prípravy sójového mlieka cez otvor v kryte (5)
nalejte cca. 500 ml vody a cca. 350 g namočených zŕn.
Po ukončení prevádzky
Aby sa zariadenie zastavilo je potrebné pootočiť regulátor
rýchlosti do polohy 0.
●● Jednou rukou pridržte blok motora (10), druhou rukou
chyťte držiak nádoby a stiahnite ho z bloku motora (10)
potočením v smere pohybu hodinových ručičiek.
●● Stiahnite kryt (5) z nádoby mixéra (3).
●● Zariadenie odpojte od elektrickej siete ak už nebude
používané.
Čistenie a údržba
Po použití zariadenie čo najrýchlejšie vyčistite, aby
ste zabránili zaschnutiu zvyškou vo vnútri nádoby
mixéra (3).
●● Vlejte približne 1 liter vody do džbána mixéra (3) a spuste
zariadenie približne na cca. 30 sekúnd vtlačením a pridržaním tlačidla pulse.
●● Následne vylejte vodu z džbána mixéra (3), obráťte ho
hornom časťou nadol a osušte.
11
●● V
prípade potreby umyjte nádobu (3), pokrývky (5),
kryt (1) a nože (6) v teplej vode s dodatkom čistiaceho
prostriedku.
●● Následne opláchnite v čistej tečúcej vode a vysušte.
●● Ak ste nechali nádobu dlhšiu dobu nevyčistenú a do jej
vnútra prischli nejaké kúsky, použite nylónovú kefku.
●● Neodporúčame vkladanie nádoby mixéra (3), nožov (6),
pokrývky (5) a krytu (1) do umývačky riadu. Silné čistiace
prostriedky používané v tomto ziaradení môžu negatívne
pôsobiť na stav ich povrchu.
●● Vonkajšiu časť súpravy motora pretrite (10) vlhkou jemnou handričkou.
POZOR: Súpravu motora (10) neklaďte do vody alebo
inej tekutiny.
●● Na umývanie vonkajšej časti súpravy motora (8) nepoužívajte silné detergenty také ako emulzie, mliečka, krémy
atď. Okrem iného môžu odstrániť nanesené informačné
grafické symboly.
●● Nečistite priehľadnú nádobu mixéra (3) drsnými hubkami
alebo handričkami.
●● Po umytí vysušte dôkladne všetky elementy zariadenia.
Demontáž rezacej sústavy
●● Odpojte zástrčku napájacieho kábla spotrebiča od sieťovej zásuvky.
●● Vyprázdnite mixovaciu nádobu (3).
●● Snímte kryt (5) z mixovacej nádoby (3). Otočte mixova-
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho
odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú
likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o.
je zapojená do systému ekologickej likvidácie
elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
ciu nádobu (3) „hore dnom” a položte na rovný, stabilný
povrch.
●● Jednou rukou pridržiavajte mixovaciu nádobu (3),
a druhou otočte rezaciu sústavu (v smere hodinových
ručičiek).
●● Opatrne vyberte sústavu nožov (6) spolu s tesnením (8).
POZOR: Nože spotrebiča sú ostré. Buďte opatrní.
Montáž rezacej sústavy
●● Založte tesnenie (8) na prírubu sústavy nožov (6).
●● Snímte kryt (5) z mixovacej nádoby (3). Otočte mixovaciu nádobu (3) „hore dnom” a položte na rovný, stabilný
povrch.
●● Vložte sústavu nožov (6) do otvoru v spodnej časti mixovacej nádoby (3).
●● Zaistite sústavu nožov (6) otočením proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
12
HU
Biztonsági utasítások
A kelyhes mixer használata előtt alaposan olvassa el a használati utasítást.
●● A kelyhes mixer háztartásbeli használatra készült.
A készülék vendéglátóiparban való használata esetén,
a garancia feltételei változnak.
●● A készüléket csak a 220 - 240 V feszültségű váltóáramú
konnektorhoz csatlakoztassa.
●● A készülékből az első beindításakor kellemetlen szagok
távozhatnak. Ez természetes jelenség, ami egy bizonyos
idő után valószínűleg megszűnik.
●● A készüléket mindig sík, eggyező felületre helyezze.
●● A hálózati villás csatlakozót húzza ki a konnektorból, ha
a készülék használaton kívül van, valamint a tisztítása
előtt is.
●● Ne húzza ki a villás csatlakozót a vezetéknél fogva
a konnektorból.
●● A hálózati kábel ne függjön az asztallap szélén, és ne
érjen a forró felülethez.
●● Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati csatlakozó
kábele, a külső burkolata vagy a fogantyúja szemmel
láthatólag sérült. Ilyen esetben vigye el a készüléket
a szervízbe.
Ha a tápkábel sérült, a cserét a készülék gyártójának
vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem
kikerülése céljából.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás
esetén hívja a szakszervíz dolgozóját.
●● Az elektromotort tartalmazó részt ne merítse vízbe vagy
más folyadékba, ne használja fürdőszobában valamint
a szabad levegőn.
●● Ne használja a kelyhes mixert a fedél teteje nélkül.
●● Forró folyadékot ne öntsön a kancsóba.
●● Ne tegye kezét a kancsóba, akkor se, ha leszerelte tisztításhoz, mert a kések veszélyesek – nagyon élesek.
●● A kelyhes mixer konnektorhoz való csatlakoztása alatt
na tegyen a kancsóba más tárgyat (pl.: kanál, stb.).
●● A kelyhes mixert és a hálózati kábelt tárolja távol a tűzhelylaptól és a gázégőtől.
●● Ammenyiben lehetséges, ne tegye ki a kelyhes mixert
közvetlen napsugárzásnak és fénycsővilágításnak.
●● A készülék tárolása alatt a fedél ne legyen rajta a mixer
kancsóján.
●● A kancsót ne töltse túl. Ammenyiben a folyadék az
elektromotort tartalmazó rész alá kerül, beszívódhat
a motorba és annak sérülését okozhatja.
●● Ne töltse a kancsót a 1000 ml jelzősáv felé, különben
a tartalma felemeli a fedelet a motor beindítása alatt.
●● A készüléket 2 perces működés után állítsa le legalább
1 percre, hogy a motorja kihűljön. Ezt a ciklust maximum
10-szer ismételheti meg.
●● Ne kapcsolja be a kelyhes mixert üresen, mert
túlhevülhet.
●● A készülék a hajtómű túlmelegedés elleni védelmével
van ellátva. Ha a hőmérséklete a működés közben túl
magas, a mixer leáll. A lehűlése után a készülék ismét
automatikusan működni kezd.
●● Ne mossa közvetlenül kézzel a késeket.
●● A fémalkatrészek, főleg az éles kések tisztításához
enyhe kefét használjon.
●● A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek
(beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha
a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős
személy által készülékhasználatra vonatkozóan utasítást
adtak.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
●● A mixelt anyagok hőmérséklete ne legyen 60°C-nál
magasabb.
Ellenőrízze, a fenti utasításokat betartását.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája
tartalmazza.
Megengedett folyamatos működési idő: 2 perc.
Az ismételt beindítás előtti várakozási idő: 10 perc.
Maximális zajszint: 78 dB/A.
A kelyhes mixer a II. érintésvédelmi osztályba tartozó
készülék.
A készüléket nem szükséges földelt konnektorhoz
csatlakoztatni.
A kelyhes mixer az érvényes szabványoknak megfelel.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
A készülék szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(A. ábra)
Fedél kiegészítő tartozéka
Fedél szűrője
Mixelő kehely
Sebességszabályozó gomb
Fedél
Késes egység
Kiegészítő tartozék a puha gyümölcsök és szója levének
a különválasztásához
Tömítés
Kábeltartó rekesz
Hajtómű-egység
Csúszásgátló láb
13
A készülék kezelése és működése
(B. ábra)
A készülék üzembehelyezése előtti előkészületek
A kelyhes mixer első használata előtt (vagy ha hosszabb
ideig nem volt használva), mosogassa el a mixelő kelyhet (3),
a fedelet (5) és a fedél kiegészítő tartozékát (1) mosogatószeres meleg vízben, majd azokat alaposan öblítse le és
szárítsa meg. A kezével soha ne nyúljon a kések közelébe
– azok nagyon élesek.
Használati utasítás
1 A hajtómű-egységet (10) állítsa száraz, stabil, vízszintes
felületre, hálózati konnektor közelébe úgy, hogy gyermekek
ne férhessenek hozzá.
A hálózati csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy az ne lógjon le az asztallapról vagy a konyhabútorról, és azt nehogy
valaki véletlenül meghúzhassa vagy megbotoljon benne.
2 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
Ellenőrizze, hogy a készüléknek a hálózati konnektorhoz való csatlakoztatása előtt a sebességszabályozó
gomb (4) a 0 pozícióban legyen.
3 Szerelje fel a mixelő kelyhet (3) a hajtóműre úgy, hogy
a készülék hajtóművén (10) található
jel és a kelyhen
lévő ▼ jelzés fedjék egymást.
4 Blokkolja le a mixelő kelyhet (3) az óramutató járásával
megegyező irányba fordítva úgy, hogy a készülék hajtóművén (10) található
egymást.
jel és a kelyhen lévő ▼jelzés fedjék
A mixelő kehely (3) fogantyújának a készülék jobb
oldalán kell lennie.
5 Tegye be az anyagokat a mixelő kehelybe (3).
6 Ne töltsön be anyagokat a mixelő kehely (3) 1000
ml-es jelzésén felül. Ha a jelzésen felül tölt be anyagokat,
azok a hajtómű beindításakor a fedelet (5) megemelhetik.
7 A kelyhes mixer használata előtt helyezze fel a fedelet (2) a mixelő kehelyre (3).
8 Blokkolja le a fedelet (2) a mixelő kelyhen (3) az óramutató járásával megegyező irányba fordítva azt, egészen
ütközésig.
9 Tegye be a fedél kiegészítő tartozékát (1) a fedélen (5)
található nyílásba.
Ne indítsa be a kelyhes mixert a fedél kiegészítő tartozéka (1) nélkül, különösen akkor, ha szilárd halmazállapotú anyagokat kíván feldolgozni. Azokat a készülék
a nyíláson keresztül kidobhatja.
10 Kapcsolja be a mixelő funkciót a sebességszabályozó gomb (4) megfelelő pozícióba (pulse, 1, 2, 3) való
állításával.
11 A készülék leállítása céljából a sebességszabályozó
gombot fordítsa a 0 pozícióba.
14
12 Pulse funkció
●● A gombnak a pulse pozícióba való elfordítása a készülék
rövid ideig tartó, legnagyobb sebességfokozaton történő
működését eredményezi, egészen addig, míg a gombot
ebben a pozícióban tartja.
●● Ne üzemeltesse a készüléket 2 percnél tovább, mert az
túlmelegedhet.
●● Ha a mixelő kehely működése közben valamilyen összetevőt kíván hozzáadni, emelje fel a fedél kiegészítő tartozékát (1), a nyíláson keresztül adja hozzá az újabb összetevőket, majd tegye vissza a fedél kiegészítő tartozékát (1).
●● Ellenőrizze, hogy a hozzáadott anyagok a mixelő kehelyben (3) ne haladják meg az 1000 ml-es jelet.
Kiegészítő tartozék a puha gyümölcsök és
szója levének a különválasztásához (C. ábra)
A kiegészítő tartozék (7) a puha gyümölcsök levének a különválasztására valamint szójatej készítésére szolgál.
A kiegészítő tartozékot a magvas gyümölcsökhöz csak
a magvak előzetes eltávolítása után szabad használni.
1 Helyezze be a kiegészítő tartozékot (7) a mixelő
kehelybe (3) úgy, hogy a mixelő kehely (3) belső részében
található csúszósínek a kiegészítő tartozék (7) alsó peremének a vájatán keresztül menjenek át.
2 Blokkolja le a kiegészítő tartozékot (7) az óramutató járásával megegyező irányba fordítva azt, egészen ütközésig.
3 Tegye fel a fedelet (5) a mixelő kehelyre (3) és blokkolja
le az óramutató járásával megegyező irányba fordítva azt,
egészen ütközésig.
4 A fedélen található nyíláson keresztül szórja be a gyümölcsöket és mixelje őket egészen a kívánt eredmény
eléréséig.
FIGYELEM: Tartsa be a készülék megengedett maximális működési idejét.
Ha a gyümölcsök kevésbé húsosak, a levük különválasztása során ajánlatos folyadékokat - pl. víz
- hozzáönteni.
●● A szójatej készítése esetében a fedélen (5) található nyíláson keresztül öntsön be kb. 500 ml vizet és szórjon be
kb. 350 g beáztatott szójababot.
Használat után
A készülék leállítása céljából a sebességszabályozó gombot
fordítsa a 0 pozícióba.
●● Az egyik kezével fogja meg a hajtómű-egységet (10),
a másik kezével fogja meg a kehely fogantyúját és vegye
le a hajtóműről (10) az óramutató járásával ellenkező
irányba forgatva.
●● Vegye le a fedelet (5) a mixelő kehelyről (3).
●● Ha a készüléket már nem kívánja használni, húzza ki
a hálózati csatlakozó dugóját a konnektorból.
A készülék tisztítása és karbantartása
Használat után minél hamarabb végezze el a készülék tiszítását, hogy elkerülje a maradékok letapadását
a kancsó belsejében (3).
●● Öntsön kb. 1 liter vizet a mixer kelyhébe (3) és indítsa be
a készüléket kb. 30 másodpercre a pulse gombot megnyomva és azt benyomva tartva.
●● Ezután öntse ki a vizet a mixer kelyhéből (3), fordítsa fejjel lefelé és szárítsa meg.
●● Szükség esetén mossa ki a kancsót (3), a fedelet (5),
a fedél tetejét (1) és a késeket (6) meleg, mosogatószeres vízben.
●● Utána öblítse ki tiszta, folyóvízzelés szárítsa meg.
●● Ammenyiben hosszabb időre hagyta a kancsót tisztítás
nélkül, és a belsejéhez maradékok tapadtak, használjon
egy nylonkefét.
●● Nem ajánljuk, hogy a mixer kancsóját (3), a késeket (6),
a fedelet (5) és a fedél tetejét (1) mosogatógépbe tegye.
A benne használandó agresszív mosogatószerek negatív befolyással lehetnek a felület állapotára.
●● A motort tartalmazó rész külsőrészét (8) nedves, enyhe
ruhával törölje le.
●● Helyezze be a késes egységet (6) a mixelő kehely (3)
fenekén található nyílásba.
●● Blokkolja le a késes egységet (6) az óramutató járásával
ellenkező irányba fordítva azt, egészen ütközésig.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
FIGYELEM: Ne tegye be a motort tartalmazó részt (10)
vízbe vagy egyéb folyadékba.
●● A motort tartalmazó rész külső részének (8) tisztításá-
hoz ne használjon agresszív detergenseket, mint emulzió, tisztítótej, kenőcs stb. Többek között leltüntethetik
a tajékoztató írásjeleket.
●● A mixer átlátszó kancsóját (3) érdes szivacs vagy ruha
használatával ne tisztítsa.
●● Mosás után alaposan száritsa meg a készülék összes
elemét.
A vágóegység kiszerelése
●● Húzza ki a készülék csatlakozó dugóját a konnektorból.
●● Ürítse ki a mixelő kehely (3) tartalmát.
●● Vegye le a fedelet (5) a mixelő kehelyről (3). Fordítsa
a mixelő kelyhet (3) „fejjel lefelé” és állítsa egy lapos és
stabil felületre.
●● Az egyik kezével fogja meg a mixer kelyhét (3), a másik
kezével pedig tekerje el a késes egységet (az óramutató
járásával megegyező irányba).
●● Vegye ki óvatosan a késes egységet (6) a tömítéssel (8)
együtt.
FIGYELEM: A készülék pengéi élesek. Óvatosan bánjon velük.
A vágóegység összeszerelése
●● Helyezze
fel a tömítést (8) a késes egység (6)
peremrészére.
●● Vegye le a fedelet (5) a mixelő kehelyről (3). Fordítsa
a mixelő kelyhet (3) „fejjel lefelé” és állítsa egy lapos és
stabil felületre.
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
15
RO
Indicaţii privind siguranţa
Înainte de a începe utilizarea blenderului stativ, luaţi la
cunoştinţă, în întregime, conţinutul instrucţiunilor de utilizare.
●● Blenderul stativ este destinat numai utilizării casnice. În
cazul utilizării sale în scopuri gastronomice, condiţiile
garanţiei se schimbă.
●● Aparatul trebuie conectat numai la reţeaua electrică de
curent alternativ de 220 - 240 V.
●● La prima utilizare, aparatul poate emana mirosuri. Este
un fenomen normal care ar trebui să dispară cu timpul.
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua de curent electric atunci
când nu este utilizat sau înainte de curăţare.
●● Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablul de
alimentare.
●● Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne pe marginea
mesei sau a blatului, nici să atingă suprafeţe fierbinţi.
●● Nu porniţi aparatul dacă cablul de alimentare, carcasa
sau mânerul sunt defecte în mod vizibil. În acest caz trimiteţi aparatul la servis pentru reparaţii.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Reparaţiile executate în mod necorespunzător pot reprezenta un real pericol pentru utilizator. In cazul în care
apar defecţiuni, adresaţi-vă unui punct specializat de
servis.
●● Nu introduceţi unitatea motor în apă sau în alt lichid; nu
folosiţi aparatul în baie sau în spaţiu deschis.
●● Nu folosiţi blenderul stativ fără a monta capacul.
●● Nu umpleţi vasul cu lichide fierbinţi.
●● Nu introduceţi mâinile în vas nici chiar atunci când aţi
scos vasul pentru a-l curăţa, deoarece cuţitele sunt periculoase – foarte ascuţite.
●● Nu introduceţi nici un obiect (linguriţă, spatulă ş.a) în
vas cât timp blenderul stativ este conectat la reţeaua
electrică.
●● Ţineţi blanderul stativ şi cablul de alimentare departe de
plite şi de arzătoare.
●● Pe cât posibil, păstraţi blenderul stativ departe acţiunea
directă a razelor solare şi de lumina de neon.
●● Nu umpleţi în mod excesiv vasul. Dacă lichidul curge
peste unitatea motor, poate să fie absorbit de aceasta şi
să producă deteriorarea sa.
●● Nu umpleţi vasul peste semnul care indică 1000 ml;
dacă este umplut peste acest nivel, atunci conţinutul său
poate să producă ridicarea capacului în timpul utilizării
aparatului.
●● După 2 minute de funcţionare, opriţi aparatul pentru cel
puţin 1 minut ca motorul să se răcească. Repetaţi ciclul
respectiv de maxim 10 ori.
●● Nu puneţi blenderul stativ în funcţiune când este gol,
deoarece se poate supraîncălzi.
16
●● Aparatul este dotat cu o siguranţă care protejează motorul de supraîncălzire. Dacă în timpul funcţionării temperatura este prea ridicată, mixerul se opreşte. Aparatul
porneşte automat după ce se răceşte.
●● Nu spălaţi cuţitele direct cu mâna.
●● Pentru a spăla părţile metalice, mai ales cuţitele ascuţite,
folosiţi o periuţă moale.
●● Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane
(printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost
instruite în această privinţă de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
●● Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu
aparatul.
●● Temperatura produselor folosite pentru mixare nu poate
depăşi 60°C.
Asiguraţi-vă că aţi înţeles bine indicaţiile prezentate
mai devreme.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta de specificaţii tehnice a produsului.
Timpul permis de utilizare neîntreruptă: 2 minute.
Durata pauzei înainte de utilizarea următoare: 10 minute.
Nivelul maxim al zgomotului: 78 dB/A.
Blenderul stativ este construit în clasa a doua de izolaţie.
Nu necesită conectarea la o priză electrică prevăzută cu
contact de protecţie.
Blenderul stativ îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are înscris însemnul CE pe eticheta de specificaţii
tehnice.
Structura aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Fig. A)
Dopul capacului
Sita capacului
Vasul blenderului
Potenţiometru de reglare a vitezei
Capac
Cuţite
Accesoriu pentru stoarcerea sucului din fructele moi şi
din soia
Garnitură
Compartiment pentru cablul de alimentare
Unitatea motor
Talpă antialunecare
Întreținere și funcționare
(Fig. B)
Pregătirea aparatului pentru utilizare
Înainte de prima utilizare a blenderului stativ (sau după ce
a fost strâns, neutilizat mult timp), spălaţi vasul blenderului (3), capacul (5) şi dopul capacului (1) cu apă caldă şi
detergent pentru vase, clătiţi bine şi lăsaţi să se usuce. Aveţi
grijă să nu atingeţi cuţitele (6), sunt foarte ascuţite.
Instrucţiuni de utilizare
1 Aşezaţi unitatea motor (10) pe o suprafaţă uscată, stabilă, orizontală, aproape de priza de alimentare cu energie
electrică şi unde să nu fie la îndemâna copiilor.
Aşezaţi cablul de alimentare astfel încât să nu atârne peste
marginea mesei sau a blatului şi să nu poată fi, în mod accidental, agăţat sau tras.
2 Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza
electrică.
●● Nu folosiţi aparatul mai mult de 2 minute, altfel se poate
supraîncălzi.
●● Dacă trebuie să adăugaţi produse în timp ce mixerul
stativ funcţionează, ridicaţi dopul capacului (1), introduceţi produsele noi prin orificiu, pe urmă fixaţi la loc dopul
capacului (1).
●● Asiguraţi-vă că produsele din vas nu depăşesc în volum
marcajul 1000 ml de pe vasul mixerului (3).
Accesoriu pentru stoarcerea sucului
din fructele moi și din soia
(Fig. C)
Accesoriul (7) face posibilă stoarcerea sucului din fructele
moi ţi poate fi folosit pentru obţinerea laptelui de soia.
Accesoriul nu poate fi folosit pentru fructe cu sâmburi
fără scoaterea lor în prealabil.
simbolul
de pe unitatea motor (10) să se potrivească cu
marcajul ▼de pe vas.
4 Blocaţi vasul mixerului (3) rotindu-l în direcţia acelor de
1 Introduceţi accesoriul (7) în vasul mixerului (3) astfel
încât ghidajele din interiorul vasului de mixer (3) să treacă
prin caneluri din flanţa inferioară a accesoriului (7).
2 Blocaţi accesoriul (7) rotindu-l în direcţia acelor de ceasornic până ce simţiţi rezistenţă.
3 Montaţi capacul (5) la vasul mixerului (3) ţi blocaţi-l
rotindu-l în direcţia acelor de ceasornic până ce simţiţi
rezistenţă.
4 Introduceţi fructele prin orificiul din capacul mixerului ţi
mixaţi până ce obţineţi efectul cerut.
ceasornic astfel încât simbolul
de pe unitatea motor (10)
să se potrivească cu marcajul ▼de pe vas.
ATENŢIE: Nu depăţiţi timpul maxim de funcţionare
a aparatului.
Mânerul vasului mixerului (3) trebuie să se afle pe partea dreaptă a aparatului.
Dacă fructele conţin puţină pulpă, recomandăm să
adăugaţi niţte lichid, de exemplu apă sau zeamă în timpul centrifugării.
Înainte de a conecta aparatul la reţeaua electrică asiguraţi-vă că potenţiometrul de reglare a vitezei (4) este
în poziţia 0.
3 Aşezaţi vasul mixerului (3) pe unitatea motor astfel încât
5 Introduceţi ingredientele în vasul mixerului 0.
6 Nu umpleţi mai sus de semnul 1000 ml de pe vasul
mixerului (3). Dacă se întâmplă acest lucru, conţinutul poate
provoca ridicarea capacului (5) atunci când se porneşte
motorul.
7 Înainte de utilizarea mixerului stativ, montaţi capacul (2)
la vasul mixerului (3).
8 Blocaţi capacul (2) la vasul mixerului (3) rotindu-l în
direcţia acelor de ceasornic până ce simţiţi rezistenţă.
9 Montaţi dopul capacului (1) în orificiul capacului (5).
Nu puneţi în funcţiune mixerul stativ fără dopul capacului (1), mai ales dacă vor fi folosite produse solide.
Pot fi aruncate prin orificiul capacului.
10 Porniţi aparatul rotind potenţiometrul de reglare a vitezei
(4) până la semnul vitezei cerute (pulse, 1, 2, 3).
11 Pentru a opri aparatul rotiţi potenţiometrul de reglare
a vitezei în poziţia 0.
12 Funcţia pulse
●● Rotirea potenţiometrului de reglare a vitezei în poziţia
pulse determină funcţionarea aparatului pe timp scurt, la
viteza maximă în timpul reţinerii potenţiometrului.
●● În cazul pregătirii laptelui de soia, adăugaţi cca. 500 ml
de apă ţi 350 g de boabe de soia înmuiate prin orificiu
din capac (5).
După încheierea utilizării
Pentru a opri aparatul rotiţi potenţiometrul de reglare a vitezei în poziţia 0.
●● Ţineţi unitatea motor (10) cu o mână, apucaţi mânerul
cu cealaltă, pe urmă scoateţi vasul blenderului de pe
unitatea motor (10) rotindu-l în sensul invers acelor de
ceasornic.
●● Scoateţi capacul (5) de la vasul blenderului (3).
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică dacă nu va mai
fi utilizat.
17
Curăţare şi păstrare
Efectuaţi curăţarea aparatului după utilizare cât mai
repede e posibil, pentru a împiedica depunerile de
resturi în interiorul vasului blenderului (3).
●● Turnaţi
circa 1 litru de apă în vasul blenderului (3) şi
puneţi aparatul în funcţiune în jur de 30 de secunde apăsând şi ţinând butonul pulse.
●● Apoi goliţi vasul blenderului (3), întoarceţi-l cu gura în jos
şi lăsaţi-l să se usuce.
●● Dacă este necesar, spălaţi vasul blenderului (3), capacul (5), dopul capacului (1) şi cuţitele (6) în apă caldă cu
detergent pentru vase.
●● Pe urmă clătiţi sub jet de apă şi lăsaţi să se usuce.
●● Acă aţi lăsat vasul mult timp fără să-l curăţaţi şi în interiorul său s-au lipit bucăţi, folosiţi o perie de nylon.
●● Nu vă recomandăm să puneţi vasul blenderului (3), cuţitele
(6),capacul (5) şi dopul capacului (1) în maşina de spălat
vase. Substanţele agresive de curăţare folosite în această
maşină pot acţiona negativ asupra stării suprafeţelor.
●● Curăţaţi suprafaţa exterioară a unităţii motor (10) cu
o cârpă delicată, uşoară.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump.
În acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în
container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!!!
ATENŢIE: Nu introduceţi unitatea motor (10) în apă sau
în alt lichid.
●● Pentru spălarea părţii exterioare a unităţii motor (10) nu
utilizaţi detergenţi agresivi sub formă de emulsiii, lichide,
paste ş.a. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice de informare înscrise pe ele.
●● Nu curăţaţi vasul transparent al blenderului (3) cu bureţi
şi cârpe aspre.
●● După spălare, lăsaţi să se usuce bine toate elementele
aparatului.
Demontarea ansamblului de tăiere
●● Decuplaţi cablul de alimentare de la priza electrică.
●● Goliţi vasul mixerului (3) de conţinut.
●● Scoateţi capacul (5) de la vasul mixerului (3). Întoarceţi
vasul mixerului (3) cu gura în jos ţi aţezaţi-l pe o suprafaţă plată, stabilă.
●● Ţineţi vasul mixerului cu o mână (3), iar cu cealaltă
mână, deţurubaţi cuţitele (în sensul mişcării acelor de
ceasornic).
●● Scoateţi cu grijă cuţitele (6) o dată cu garnitura (8).
ATENŢIE: Cuţitele aparatului sunt ascuţite. Manevraţile cu atenţie.
Montarea ansamblului de tăiere
●● Montaţi garnitura (8) la flanţa ansamblului de cuţite (6).
●● Scoateţi capacul (5) de la vasul mixerului (3). Întoarceţi
vasul mixerului (3) cu gura în jos ţi aţezaţi-l pe o suprafaţă plată, stabilă.
●● Introduceţi ansamblul de cuţite (6) în orificiul din partea
inferioară a vasului mixerului (3).
●● Blocaţi ansamblul de cuţite (6) rotindu-l în sensul invers
acelor de ceasornic până ce simţiţi rezistenţă.
18
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
RU
Указания по технике безопасности
Прежде чем пользоваться блендером, внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации.
●● Блендер предназначен исключительно для домашнего пользования. В случае использования блендера
в профессиональном гастрономическом бизнесе
условия гарантия изменяются.
●● Подключайте блендер только к сети переменного
тока 220 - 240 V.
●● При первом включении прибора может появиться
запах. Это нормальное явление, которое должно со
временем исчезнуть.
●● Ставьте блендер всегда только на стабильную, ровную и плоскую поверхность.
●● Всегда отсоединяйте прибор от сети, если Вы им не
пользуетесь или перед очисткой.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Следите за тем, чтобы сетевой шнур не соприкасался с какой-либо горячей поверхностью, а также
не свисал с края стола или рабочей поверхности, на
которой установлен электроприбор.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод, корпус или ручка имеют видимые
повреждения. В таких случаях рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная мастерская либо
квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Не погружайте прибор в воду или другие жидкости;
не пользуйтесь прибором в ванной комнате и на
открытом воздухе.
●● Используйте блендер только с закрытой крышкой.
●● Не наполняйте кувшин горячими ингредиентами.
●● Будьте осторожны! Во избежание порезов не прикасайтесь к острым ножам блендера голыми руками
даже в том случае, если кувшин блендера снят для
очистки.
●● Не помещайте в кувшин блендера металлические
предметы (ложки, лопатки и т.п.) во время работы
блендера.
●● Не ставьте блендер рядом с обогревательными
приборами, открытым огнем или вблизи кухонной
плиты. Убедитесь, что питающий провод блендера
не соприкасается с какой-либо горячей или острой
поверхностью.
●● По
мере возможности предохраняйте блендер от
попадания прямых солнечных лучей и близкого расположения галогеновых ламп.
●● Перед тем, как поместить блендер на хранение, снимите крышку с кувшина блендера.
●● Не наполняйте кувшин блендера выше максимальной отметки. Следите за тем, чтобы внутрь корпуса
с приводом не попала вода, в противном случае
можно повредить двигатель.
●● Не наполняйте кувшин свыше отметки 1000 ml – если
так случится, содержимое кувшина может приподнять крышку при включении блендера.
●● Время непрерывной работы прибора не должно превышать 2 минуты, интервал между включениями
должен составлять, по крайней мере, 1 минуту,
чтобы дать двигателю остыть. Повторяйте цикл максимум 10 раз.
●● Не включайте блендер с пустым кувшином, т.к. это
может привести к перегреву прибора.
●● Прибор оснащен защитой от перегрева двигателя.
При превышении во время работы максимальной
температуры блендер прекращает работать. Когда
температура уменьшится, блендер включится
автоматически.
●● Не мойте ножи блендера голыми руками.
●● Для мытья металлических деталей, а особенно для
мытья ножей, используйте мягкую щеточку.
●● Не разрешайте пользоваться прибором детям
и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим
опыта и умения, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией по эксплуатации
прибора.
●● Не позволяйте детям пользоваться или играть
прибором.
●● Температура перерабатываемых продуктов не
должна превышать 60°C.
Убедитесь, что Вам понятны все привед енные
выше указания.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Допустимое время непрерывной работы: 2 минуты.
Интервал между очередными включениями: 10 минут.
Максимальный уровень шума: 78 dB/A.
Блендер имеет II класс изоляции, не требует заземления.
Блендер отвечает требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости
(EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия СЕ.
19
Устройство блендера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Рис. A)
Защитная накладка
Ситечко в крышке
Кувшин блендера
Переключатель скорости
Крышка
Ножевой блок
Приставка для отжима сока из мягких фруктов и сои
Уплотнение
Отсек для электропровода
Корпус привода
Противоскользящие ножки
Принцип действия и обслуживание (Рис. B)
Подготовка блендера к работе
Перед первым включением блендера (или после его
длительного хранения) тщательно промойте кувшин (3),
крышку (5) и защитную накладку (1) теплой водой
с добавлением средства для мытья посуды, ополосните и просушите. Будьте осторожны – не прикасайтесь
голыми руками к остым ножам блендера.
Инструкция по эксплуатации
1 Поставьте корпус с приводом (10) вблизи сетевой
розетки на твердой, чистой и сухой поверхности, в месте,
недоступном для детей.
Не допускайте, чтобы питающий подсоединительный
провод свешивался с края стола или рабочей поверхности, на которой установлен электроприбор.
2 Вложите вилку питающего провода в розетку.
Прежде чем подсоединить прибор к сети убедитесь, что переключатель скорости (4) установлен в положение 0.
3 Установите кувшин блендера (3) на корпус привода
таким образом, чтобы символ
на корпусе привода
(10) совпал со знаком ▼на кувшине.
4 Заблокируйте кувшин блендера (3), поворачивая его
в направлении по часовой стрелке так, чтобы символ
на корпусе привода (10) совпал со знаком ▼на кувшине.
Ручка кувшина блендера (3) должна находиться
с правой стороны прибора.
5 Поместите продукты в кувшин блендера (3).
6 Не наполняйте кувшин (3) выше отметки 1000 мл.
Если так случится, содержимое кувшина может приподнять крышку (5) при включении блендера.
7 Закройте кувшин блендера (3) крышкой (2).
8 Поверните крышку (2) кувшина блендера (3) в направлении по часовой стрелке до упора.
20
9 Вставьте защитную накладку (1) в отверстие
в крышке (5).
Запрещается включать блендер без защитной
накладки (1), особенно, если будут использоваться твердые ингредиенты, которые могут
быть выброшены через отверстие.
10 Для включения блендера установите переключатель
скорости (4) в нужное положение («pulse», 1, 2, 3).
11 Для выключения прибора переведите переключатель
скорости в положение 0.
12 Функция «pulse»
●● При установке переключателя скорости в положение
«pulse» прибор некоторое время работает с максимальной скоростью.
●● Не включайте прибор более чем на 2 минуты, в противном случае он может перегреться.
●● Во время работы добавляйте ингредиенты в кувшин
блендера через отверстие в крышке, после этого
установите на место защитную накладку (1).
●● Убедитесь, что добавленные ингредиенты не увеличат своего объема и не превысят отметки 1000 мл
на кувшине блендера (3).
Приставка для отжима сока
из мягких фруктов и сои
(Рис. C)
Приставка (7) предназначена для отжима сока из мягких
фруктов, а также может использоваться для приготовления соевого молока.
В приставке нельзя отжимать сок из фруктов
с косточками. Косточки нужно предварительно
удалить.
1 Установите приставку (7) на кувшин блендера (3)
таким образом, чтобы направляющие внутри кувшина
блендера (3) попали в прорези в нижнем фланце приставки (7).
2 Поверните приставку (7) в направлении по часовой
стрелке до упора.
3 Закройте кувшин блендера (3) крышкой (5) и поверните крышку в направлении по часовой стрелке до
упора.
4 Загрузите фрукты через отверстие в крышке
и измельчайте до требуемой консистенции.
ВНИМАНИЕ: Не забывайте о том, чтобы не превышать максимальное время работы блендера.
Если фрукты содержат мало мякоти, в ходе
отжима рекомендуем добавить воду, сок или
какую-либо другую жидкость.
●● Для приготовлении соевого молока нужно загрузить
в кувшин блендера через отверстие в крышке (5)
ок. 350 г намоченных соевых бобов и влить ок. 500 мл
воды.
Окончание работы
Для остановки прибора переведите переключатель скорости в положение 0.
●● Придержите корпус с приводом (10) одной рукой, второй рукой возьмитесь за ручку кувшина и снимите его
с корпуса привода (10), поворачивая в направлении
против часовой стрелки.
●● Снимите крышку (5) с кувшина блендера (3).
●● Всегда отсоединяйте прибор от сети, если Вы им не
пользуетесь, или перед очисткой.
Очистка и консервация
Сразу же после использования промойте кувшин блендера (3), чтобы остатки продуктов не
засохли внутри кувшина.
●● Налейте в кувшин
блендера (3) около 1 литра воды
и включите прибор на ок. 30 секунд, нажимая и придерживая кнопку «pulse».
●● Затем слейте воду из кувшина (3), переверните его
вверх дном и осушите.
●● В случае надобности промойте кувшин (3), крышку
(5), защитную накладку (1) и ножи (6) в теплой воде
с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Затем необходимо тщательно ополоснуть в/у детали
блендера чистой водой и осушить.
●● Для очистки кувшина блендера от присохших остатков
продуктов воспользуйтесь мягкой нейлоновой щеткой.
●● Не мойте кувшин блендера (3), ножи (6), крышку (5)
и защитную накладку (1) в посудомоечных машинах.
Агрессивные моющие средства, которые используются для мытья в этих бытовых устройствах, могут
отрицательно подействовать на в/у элементы.
●● Корпус привода (10) блендера рекомендуется протирать влажной тряпочкой с добавлением жидкости
для мытья посуды.
●● Придержите кувшин блендера (3) одной рукой, второй рукой отвинтите режущий блок (в направлении
по часовой стрелке).
●● Аккуратно извлеките ножи (6) вместе с уплотнительной прокладкой (8).
ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны. Ножи блендера
очень острые.
Mонтаж режущего блока
●● Вложите уплотнительную прокладку (8) во фланец
режущего блока (6).
●● Снимите крышку (5) с кувшина блендера (3). Переверните кувшин блендера (3) вверх дном и поставьте
на плоской стабильной поверхности.
●● Установите ножи (6) в отверстие в дне кувшина блендера (3).
●● Заблокируйте ножи (6), поворачивая в направлении
против часовой стрелки до упора.
Экология – забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
●● Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
●● Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер, предназначенный для пластика.
●● Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к.
содержащиеся в приборе вредные
компоненты могут создавать угрозу для
окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
ВНИМАНИЕ: Не погружайте корпус привода (10)
в воду или другие жидкости.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
(8) агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не рекомендуется мыть прозрачный кувшин блендера (3) с помощью металлических мочалок или
острых тряпочек.
●● Чистые детали необходимо тщательно осушить.
Демонтаж режущего блока
●● Отсоедините блендер от питающей сети.
●● Опорожните кувшин блендера (3) от содержимого.
●● Снимите крышку (5) с кувшина блендера (3). Переверните кувшин блендера (3) вверх дном и поставьте
на плоской стабильной поверхности.
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
21
BG
Препоръки за безопасност
Преди да започнете да използвате шейкър каната,
запознайте се със съдържанието на цялата инструкция
за употреба.
●● Шейкър каната е предназначена само за домашно
използване. В случай че се използва в заведение за
хранене, гаранционните условия се променят.
●● Включвайте уреда само към мрежа с променлив ток
220 - 240 V.
●● При първоначалното задвижване на съоръжението
могат да се появят миризми. Това е естествено явление, което ще изчезне с времето.
●● Винаги поставяйте уреда върху гладка, равна
повърхност.
●● Изключвайте уреда от електрическия контакт, когато
не го използвате или преди да започнете почистването му.
●● Не изваждайте щепсела от ел. контакта с дърпане за
кабела.
●● Захранващият кабел не бива да виси над ръба
на масата или плота или да се допира до горещи
повърхности.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, корпусът или дръжката са видимо повредени. В такъв
случай занесете уреда в сервиза.
Ако неотключаемият захранващ кабел се повреди,
той следва да е заменен при производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да бъде поправян само от обучени
специалисти. Неправилно извършените поправки
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да
се обърнете към специализиран сервиз.
●● Не слагайте модула на двигателя във вода или
друга течност; не използвайте уреда в банята или на
открито.
●● Не използвайте шейкър каната, без да сте поставили
капачето на капака.
●● Не наливайте в каната врели течности.
●● Не пъхайте ръцете си в каната, дори когато е свалена за почистване, тъй като ножовете са много
остри и представляват опасност.
●● Не пъхайте никакви други предмети (лъжички,
шпатули и др.) в каната, когато уредът е включен
в захранването.
●● Шейкър каната и захранващият й кабел трябва да се
намират далеч от нагревателни плотове и котлони.
●● Ако е възможно, съхранявайте шейкър каната
далеч от пряка слънчева светлина и флуоресцентна
светлина.
●● По време на съхраняване капакът не бива да бъде
поставен на каната на уреда.
●● Не препълвайте каната. Ако под модула на двигателя
22
попадне течност, тя може да се всмуче в двигателя
и да доведе до повредата му.
●● Не пълнете каната над обозначението 1000 мл – ако
направите това, съдържанието й може да предизвика
повдигане на капака при включване на двигателя.
●● След 2 минути работа изключете уреда за поне
1 минута, за да може двигателят да изстине. Този
цикъл може да се повтаря максимално 10 пъти.
●● Не включвайте шейкър каната, когато е празна, тъй
като може да прегрее.
●● Уредът е снабден със защита от прегряване на двигателя. Ако температурата му по време на работа
е прекалено висока, шейкърът спира да работи. След
изстиване уредът автоматично продължава работа.
●● Не мийте ножовете с ръце.
●● За миене на металните части, особено на острите
ножове използвайте мека четка.
●● Този уред не е предназначен за използване от лица
(в това число деца) с ограничени физически, сетивни
или психически възможности, както и от лица без
опит и познаване на уреда, освен ако това не става
под наблюдение или съгласно с инструкцията за
използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
●● Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
●● Температурата на предвидените компоненти за
миксиране не трябва да превишава 60°C.
Уверете се, че сте разбрали горепосочените
упътвания.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната
табелка на уреда.
Допустимо време на непрекъсната работа: 2 минути.
Почивка преди повторно използване: 10 минути.
Максимално ниво на шум: 78 dB/A.
Шейкър каната е конструирана съгласно ІІ клас изолация.
Тя не трябва да се включва в ел. контакт с предпазен
щифт.
Шейкър каната отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Рис. A)
Капаче на капака
Цедка на капака
Кана на шейкъра
Регулатор на скоростта
Капак
Модул на ножовете
Приставка за изстискване на сок от меки плодове
и соя
Уплътнител
Място за съхраняване на кабела
Модул на двигателя
Застопоряваща подставка
Употреба и работа
(Рис. B)
Подготовка на уреда за работа
Преди използване на шейкър каната за първи път
(или след съхраняването й по-продължително време)
измийте каната (3), капака (5) и капачето на капака (1)
с топла вода с препарат за миене на съдове, изплакнете
ги добре и ги подсушете. Пазете ръцете си от ножовете
– те са остри.
Инструкция за употреба
1 Поставете модула на двигателя (10) върху суха, стабилна, хоризонтална повърхност близо до захранващ
контакт и на място, до което нямат достъп деца.
Прекарайте захранващия кабел така, че да не виси от
масата или плота и да не може случайно да го дръпнете
или закачите.
2 Включете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
7 Преди използване на шейкър каната, поставете
капака (2) на каната на уреда (3).
8 Фиксирайте капака (2) на каната на шейкъра (3),
като го завъртите по посока на часовниковата стрелка
докрай.
9 Поставете капачето на капака (1) в отвора на
капака (5).
Не включвайте шейкър каната без капачето на
капака (1), особено ако имате намерение да използвате твърди съставки. Те могат да изхвърчат
от отвора.
10 Включете шейкъра със завъртане на регулатора на
скоростта (4) на съответното положение (pulse, 1, 2, 3).
11 За да спрете уреда, завъртете регулатора на скоростта на положение 0.
12 Функция pulse
●● Със завъртане на регулатора на положение pulse
уредът се включва за краткотрайна работа на
максимална скорост за времето на задържане на
регулатора.
●● Не включвайте уреда за повече от 2 минути, в противен случай той може да прегрее.
●● Ако е необходимо да добавите съставки по време
на работата на шейкър каната, повдигнете капачето на капака (1), сложете новите съставки през
отвора, а след това поставете обратно капачето на
капака (1).
●● Уверете се, че добавените съставки не увеличават
вместимостта на продуктите в каната над обозначението 1000 мл на каната (3).
Приставка за изстискване на сок
от меки плодове и соя
(Рис. C)
Преди включване на уреда към захранването
проверете дали регулаторът на скоростта (4)
е настроен на положение 0.
Приставката (7) служи за изстискване на сок от меки
плодове, а също може да се използва за приготвяне на
соево мляко.
3 Монтирайте каната на шейкъра (3) върху модула на
Приставката не бива да се използва за плодове
с костилки без предварителното им изваждане.
двигателя така, че символът
на модула на двигателя
(8) да съвпада с обозначението ▼на каната.
4 Фиксирайте каната на шейкъра (3), като я завъртите
по посока съгласно часовниковата стрелка така, че символът
на модула на двигателя (10) да съвпада с обозначението ▼на каната.
Дръжката на каната на шейкъра (3) трябва да се
намира от дясната страна на уреда.
5 Сложете съставките в каната на шейкъра (3).
6 Не я пълнете над обозначението 1000 мл на каната
на шейкъра (3). Ако направите това, съдържанието
й може да предизвика повдигане на капака (5) при включване на двигателя.
1 Поставете приставката (7) в каната на шейкъра (3)
така, че релсите вътре в каната на шейкъра (3) да минават през изрезите в долния фланец на приставката (7).
2 Фиксирайте приставката (7), като я завъртите по
посока на часовниковата стрелка докрай.
3 Поставете капака (5) на каната на шейкъра (3) и го
фиксирайте, като го завъртите по посока на часовниковата стрелка докрай.
4 Добавете плодове през отвора в капака и ги пасирайте до постигане на желания ефект.
ВНИМАНИЕ: Спазвайте максималното време на
работа на уреда.
23
Ако плодовете имат малко количество пулпа,
препоръчва се по време на изстискване да се
добави течност, напр. вода, сок.
●● Ако приготвяте соево мляко, налейте през отвора
в капака (5) около 500 мл вода и добавете около
350 г накиснати зърна.
След приключване на работа
За да спрете уреда, завъртете регулатора на скоростта
на положение 0.
●● Придържайте модула на двигателя (10) с едната
си ръка, хванете дръжката на каната с другата си
ръка и я свалете от модула на двигателя (10), като
я завъртите по посока обратна на часовниковата
стрелка.
●● Свалете капака (5) от каната на шейкъра (3).
●● Изключете уреда от електричеството, ако няма да го
използвате.
Почистване и поддръжка
Почистете го възможно най-бързо след използването му, за да избегнете залепването на остатъците вътре в каната на уреда (3).
●● Налейте около 1 литър вода в каната на миксера
и включете уреда за около 30 секунди, като натискате и задържате бутона pulse.
●● След това излейте водата от каната на миксера (3),
обърнете го обратно и го изсушете.
●● В случай на необходимост измийте каната (3), капака
(2), капачето на капака (1) и ножовете (6) с топла
вода с препарат за миене на съдове.
●● След това ги изплакнете с чиста течаща вода и ги
подсушете.
●● Ако сте оставили каната за по-дълго непочистена
и във вътрешността на каната са засъхнали парчета
храна, използвайте пластмасова четка.
●● Не се препоръчва миенето на каната на уреда (3),
ножовете (6), капака (5) и капачето на капака (1)
в съдомиялна машина. Агресивните миещи препарати, използвани в нея, могат негативно да повлияят
на състоянието на техните повърхности.
●● Изтрийте външната част на модула на двигателя (10)
с влажна, мека кърпа.
Демонтаж на режещия модул
●● Изключете щепсела на захранващия кабел на уреда
от електричеството.
●● Изпразнете каната на уреда (3) от съдържанието й.
●● Свалете капака (5) от каната на шейкъра (3). Обърнете каната на шейкъра (3) с дъното нагоре и я
поставете върху равна, стабилна повърхност.
●● С едната си ръка придържайте каната на шейкъра (3), а с другата развъртете модула на ножовете
(по посока на часовниковата стрелка).
●● Внимателно извадете модула на ножовете (6) заедно
с уплътнителя (8).
ВНИМАНИЕ: Ножовете на уреда са остри. Внимавайте да не се порежете.
Монтаж на режещия модул
●● Поставете уплътнителя (8) на фланеца на модула на
ножовете (6).
●● Свалете капака (5) от каната на шейкъра (3). Обърнете каната на шейкъра (3) с дъното нагоре и я
поставете върху равна, стабилна повърхност.
●● Поставете модула на ножовете (6) в отвора в дъното
на каната на шейкъра (3).
●● Фиксирайте модула на ножовете (6), като го завъртите докрай по посока обратна на часовниковата
стрелка.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно, нито скъпо. За да го
постигнете: изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда
в подходящ център за унищожаване,
защото съдържа опасни елементи, които
могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!!!
ВНИМАНИЕ: Не слагайте модула на двигателя (8)
във вода или друга течност.
●● За
миене на външната част на модула на двигателя (10) не използвайте агресивни миещи препарати
– емулсии, млека, пасти и др. Те могат да отстранят
нанесените графични информационни символи.
●● Не почиствайте прозрачната кана на уреда (3) с абразивни гъби или кърпи.
●● След измиване внимателно изсушете всички части
на уреда.
24
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
UA
Вказівки з безпеки
●● Перед
початком користування міксером з чашею,
ознайомтесь зі змістом інструкції з обслуговування.
●● Міксер з чашею призначений для домашнього використання. У разі його використання для цілей бізнесу
загального харчування, умови гарантії змінюються.
●● Міксер підключайте тільки до мережі перемінного
струму 220 - 240 V.
●● При першому запуску обладнання можуь виходити
запахи. Це нормальне явище, яке з часом повинно
відступити.
●● Установлюйте кавоварку на плоскій, рівній поверхні.
●● Відключайте міксер від розетки, якщо не користуєтесь
ним або перед початком очищування.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Кабель живлення не може звисати над краєм столу
або робочої поверхні, а також не може доторкатися
до гарячих поверхонь.
●● Не запускайте обладнання, якщо живильний кабель,
корпус або ручка мають помітні пошкодження. У такому
випадку здайте обладнання у сервісний центр.
Якщо буде пошкоджений невід‘єднувальний кабель
живлення, то його повинен замінити виробник або
спеціалізована ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення виникнення небезпеки.
Ремонт пристрою можуть здійснювати виключно
кваліфіковані спеціалісти. Неправильний ремонт
може створювати особливу небезпеку для користувача. У випадку появи недоліків у роботі пристрою
зверніться у спеціалізований сервісний центр.
●● Не покладайте блок двигуна у воду чи іншу рідину; не
користуйтесь ним у ванній кімнаті і на вільному повітрі.
●● Не користуйтесь міксером з чашею без установлення
накладки кришки.
●● Не наповнюйте чашу киплячою рідиною.
●● Не покладайте руки у чашу, навіть коли він був знятий для очищення, тому що надалі ножі небезпечні
– дуже гострі.
●● Не покладайте інші речі (ложечки, лопатки та ін.)
у чашу під час підключення міксера з чашею до
мережі живлення.
●● Зберігайте міксер і кабель живлення далеко від
нагрівних плит чи пальників.
●● Якщ це можливо, зберігайте міксер з чашею далеко
від безпосереднього впливу сонячних променів
і люмінесцентного світла.
●● Під час зберігання не тримайте кришку, встановлену
на чаші міксера.
●● Не переповнюйте чашу. У разі попадання рідини під
блок двигуна, двигун може її увіссати, що приведе до
його пошкодження.
●● Не наповнюйте чашу вище позначення 1000 мл –
якщо це станеться, тоді його вміст може привести до
піднесення кришки під час запуску двигуна.
●● Через 2 хвилини роботи припиніть обладнання при-
наймі на 1 хвилину, залишаючи для охолодження
двигуна. Цей цикл повторюйте не більше 10 разів.
●● Не включайте міксер з чашею якщо він порожній,
тому що він може перегрітися.
●● Обладнання оснащено захистом від перегріву двигуна. Якщо його температура під час праці надто
висока, міксер перестане працювати. Після охолодження обладнання автоматично поновлює роботу.
●● Не мийте ножі безпосередньо рукою.
●● Для миття металевих частин, особливо гострих ножів
вживайте м’яку щітку.
●● Цей прилад непризначений для користування особами (у т.ч. дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не
мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під
наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо
способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
●● Температура компонентів, використаних для змішування не повинна перевищувати 60°C.
Необхідно упевнитися, що вищенаведені вказівки
є зрозумілими.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Допустимий час безперервної праці: 2 хвилини.
Тривалість перерви до повторного використання:
10 хвилин.
Максимальний рівень шуму: 78 dB/A.
Міксер з чашею розроблений за II класом ізоляції.
Не вимагає підключення до розетки, оснащеної захисним
штифтом.
Міксер з чашею виконує вимоги діючих стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Складові частини приладу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Рис. A)
Накладка кришки
Ситко кришки
Дзбанок міксера
Регулятор швидкості
Кришка
Блок ножів
Приставка для сепарування соку з м’яких фруктів та сої
Прокладка
Сховище для кабелю
Блок двигуна
Антиковзна стопа
25
Обслуговування та дія
(Рис. B)
Підготовлення міксера до праці
Перед використанням міксера з чашею перший раз
(або після його зберігання протягом довготривалого
часу), вимийте дзбанок міксера (3), кришку (5) i накладку
кришки (1) у теплій воді з доданням засобу для миття
посуду, старанно прополоскайте й осушіть. Тримайте
руки далеко від ножів – вони гострі.
Інструкція з користування
1 Установіть блок двигуна (10) на сухій, стабільній,
горизонтальній поверхні, поблизу живильної розетки
і поза доступом дітей.
Проведіть кабель живлення так, щоб не звисав за край
столу або робочої дошки i для попередження випадкового потягнення чи зачеплення.
2 Підключіть вилку кабелю живлення до розетки
електромережі.
Упевніться, що перед підключенням обладнання
до живлення, регулятор швидкості (4) встановлений у положення 0.
3 Встановіть дзбанок міксера (3) на блок двигуна так,
щоб символ
на блоку двигуна (10) зівпадав із позначенням ▼на дзбанку.
4 Заблокуйте дзбанок міксера (3) повертаючи його
у напрямку згідно з рухом годинникових стрілок так, щоб
символ
на блоку двигуна (10) зівпадав із позначенням ▼на дзбанку.
Тримач дзбанка міксера (3) повинен знаходитися
з правого боку обладнання.
5 Покладіть компоненти у дзбанок міксера (3).
6 Не наповнюйте за позначення 1000 мл на дзбанку
міксера (3). Якщо це станеться, його вміст може привести до піднесення кришки (5) під час запуску двигуна.
7 Перед використанням міксера з чашею, установіть
кришку (2) на дзбанок міксера (3).
8 Заблокуйте кришку (2) на дзбанку міксера (3) повертаючи її у напрямку згідно з рухом годинникових стрілок
до упору.
9 Установіть накладку кришки (1) на отвір у кришці (5).
Не включайте міксер з чашею без накладки
кришки (1), особливо якщо будуть використані
тверді компоненти. Вони можуть викидатися
через отвір.
10 Включіть змішування шляхом повернення регулятора
швидкості (4) у відповідне положення (pulse, 1, 2, 3).
11 Для припинення обладнання поверніть регулятор
швидкості у положення 0.
26
12 Функція pulse
●● Повернення регулятора у положення pulse приведе
до короткотривалої роботи обладнання з максимальною швидкістю на час притримання регулятора.
●● Не запускайте обладнання на більш як 2 хвилини,
інакше воно може перегрітися.
●● Якщо вам потрібно додати компоненти під час роботи
міксера з чашею, поверніть і піднесіть накладку
кришки (1), покладіть нові компоненти через отвір,
потім установіть назад накладку кришки (1).
●● Упевніться, що додані компоненти не приведуть до
збільшення об’єму у чаші вище позначення 1000 мл
на чаші міксера (3).
Приставка для сепарування соку
з м’яких фруктів та сої
(Рис. C)
Приставка (7) служить для сепарування соку з м’яких
фруктів, а також може використовуватися для приготування соєвого молочка.
Не допускається вживати у приставці фрукти
з кісточками без їхнього попереднього очищення.
1 Встановіть приставку (7) у дзбанок міксера (3) так,
щоб направляючі усередині дзбанка міксера (3) проходили через вирізи у нижньому фланці приставки (7).
2 Заблокуйте приставку (7) повертаючи її у напрямку
згідно з рухом годинникових стрілок до упору.
3 Встановіть кришку (5) на дзбанок міксера (3) і заблокуйте шляхом повернення її у напрямку згідно з рухом
годинникових стрілок до упору.
4 Додайте фрукти через отвір у кришці і змішуйте до
отримання бажаного ефекту.
УВАГА: Пам’ятайте
роботи обладнання.
про
максимальний
час
Якщо фрукти мають невелику кількість м’якоті
рекомендуємо додати під час сепарування рідкі
речовини, напр. воду, сік.
●● Під час приготування соєвого молочка через отвір
у кришці (5) влийте бл. 500 мл води та бл. 350 г намочених квасольок.
Після закінчення праці
Для припинення роботи обладнання поверніть регулятор
швидкості у положення 0.
●● Притримайте блок двигуна (10) одною рукою, схопіть
тримач дзбанка другою рукою i зніміть його з блоку
двигуна (10), повертаючи у напрямку протилежному
руху годинникових стрілок.
●● Зніміть кришку (5) з дзбанка міксера (3).
●● Відключіть обладнання від електромережі, якщо не
користуєтесь ним.
Очищення і зберігання
Очищення виконуйте так швидко після використання, як це можливо, для попередження осідання
залишків усередині чаши міксера (3).
●● Влийте
близько 1 літр води у дзбанок міксера (3)
i запустіть обладнання на близько 30 секунд, натискаючи і притримуючи кнопку pulse.
●● Потім вилийте воду з дзбанка міксера (3), поверніть
його ногами уверх i осушіть.
●● За необхідністю, вимийте чашу (3), кришку (5),
накладку кришки (1) i ножі (6) у теплій воді з доданням засобу для миття посуду.
●● Прополоскайте у чистій проточній воді й осушіть.
●● Якщо ви залишили чашу на довготривалий час без
її очищення, а усередині чаши є присохлі залишки
продуктів, потрібно скористатися нейлоновою щіткою.
●● Не рекомендуємо мити чашу міксера (3), ножі (6),
кришку (5) i накладку кришки (1) у посудомийній
машині. Агресивні очищувальні засоби, що застосовуються у цьому обладнанні можуть негативно впливати на стан їхньої поверхні.
●● Протріть зовнішню частину блоку двигуна (10) зволоженою, делікатною ганчіркою.
УВАГА: Не покладайте блок двигуна (10) у воду
або іншу рідину.
●● Для
миття зовнішньої частини блоку двигуна (10)
не використовуйте агресивні миючі засоби у вигляді
емульсії, молочка, пасти та ін. Вони можуть між ін.
усунути нанесені інформаційні графічні символи.
●● Не очищуйте прозору чашу міксера (3) шорсткими
губками або ганчірками.
●● Після очищення, старанно осушіть усі елементи
обладнання.
Демонтаж ріжучого блоку
●● Відключіть вилку кабелю живлення від електромережі.
●● Спорожніть чашу міксера (3) від вмісту.
●● Зніміть кришку (5) з дзбанка міксера (3). Поверніть
дзбанок міксера (3) «уверх ногами» і встановіть на
плоскій, стабільній поверхні.
●● Одною рукою притримайте дзбанок міксера (3),
a другою відгвинтіть блок ножей (у напрямку згідно
з рукхом годинникових стрілок).
●● Вийміть обережно блок ножей (6) разом з прокладкою (8).
УВАГА: Ножі обладнання гострі. Користуйтесь
ними дуже обережно.
Монтаж ріжучого блоку
●● Встановіть прокладку (8) на фланець блоку ножей (6).
●● Зніміть кришку (5) з дзбанка міксера (3). Поверніть
дзбанок міксера (3) «уверх ногами» і встановіть на
плоскій, стабільній поверхні.
●● Встановіть блок ножей (6) в отвір у днищі дзбанка
міксера (3).
●● Заблокуйте
блок ножей (6) повертаючи його
у напрямку, протилежному руху годинникових стрілок
до упору.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими
відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
27
EN
Important safety instructions
●● Read the whole instruction for use before you start using
your jug blender.
●● The jug blender is intended for domestic usage only.
In case it is used for gastronomic business purposes,
warranty terms and conditions change.
●● Connect the appliance to 220 - 240 V mains supply.
●● During first start-up the appliances can emit some
odours. It is a normal phenomenon, which should be
over after a time.
●● Always place the appliance on flat, plain surface.
●● Always unplug the appliance when it is not in use and
before cleaning.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● The supplying cord shall not be hanged over the edge of
the table or board, nor touch any hot surface.
●● Do not operate the appliance if the cord, the housing or
the handle is visibly damaged. In such a case, return the
appliance to a service center.
If the non-detachable part of the cord is damaged,
it should be replaced by the producer or at a proper
service point or by a qualified person in order to avoid
any hazards.
The appliance should be repaired by trained staff only.
Improper repair can result in serious hazard for a user. In
case of defects we recommend you to contact qualified
service desk.
●● Do not immerse motor housing in water or any other
liquid; do not use it in bathroom and outdoors.
●● Do not use jug blender without feeder opening stopper.
●● Do not fill the jug in with boiling liquids.
●● Do not put your hands inside the jug, even if it is removed
for cleaning, as the cutting blades are still dangerous –
very sharp.
●● Do not put any objects (spoon, etc.) into the jug, when
the blender is connected to power supply.
●● Keep the jug blender and supplying cord away from hot
surfaces and burners.
●● If it is possible, store the jug blender away from direct
sun radiation and glow-like light.
●● Never store with lid closed on the blender jug.
●● Do not overflow the jug. In case the liquid gets under
the motor housing, it can be vacuumed into the motor,
causing its damage.
●● Do not fill the jug over 1000 ml mark – in such case, the
content of the jug can lift the lid when the motor starts up
●● After 2 minutes operation stop the appliance for at least
minute to let the motor cool down. You can repeat this
cycle maximum10 times.
●● Do not operate when the jug is empty, as it can get
overheated.
●● The appliance is equipped with motor overheating
protection. In case the motor working temperature is too
28
high, the blender shall stop operating. After cooling the
operation shall come back automatically.
●● Do not wash the cutting blades directly with hand.
●● Use the soft brush for washing metal parts, especially
the sharp blades.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
●● The temperature of mixed ingredients should not exceed
60°C.
Make sure you understand well above mentioned
instructions.
Technical specification
Technical parameters are indicated on the nameplate of the
product.
Admissible time of uninterrupted operation: 2 minutes.
Time of interval before next operation: 10 minutes.
Maximum noise level: 78 dB/A.
The jug blender is built in 2nd isolation class.
It does not require connection to the socket equipped with
grounding pin.
The jug blender meets the requirements of standards in
force.
The appliance meets the requirements of the directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE mark on the nameplate.
The outline of the appliance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(Fig. A)
Lid overlay
Lid sieve
Blender jug
Speed control knob
Lid
Blade unit
Attachment for centrifuging juice of soft fruit and soya
beans
Gasket
Power cord compartment
Motor unit
Anti-slip foot
Handling and operation
(Fig. B)
Preparation for operation
Before first operation of the jug blender (or operation after
longer storage time), clean the blender jug (3), lid (5) and
lid overlay (1) in warm water with dish washing liquid, rinse
them well and dry. Keep your hands far from the blades –
they are sharp.
Instructions for use
1 Place the motor unit (10) on dry, firm, horizontal surface,
near the mains supply outlet and out of the children access.
Arrange the supplying cord so, that it does not hang out of the
table or counter to avoid risk of being pulled or caught on.
2 Connect the plug to the mains supply outlet.
Before you connect the appliance to the power,
make sure that the speed control knob (4) is set in 0
position.
3 Assemble the blender jug (3) on the motor unit, so that
the symbol
on the motor unit (10) is in line with ▼mark
on the jug.
4 Lock the blender jug (3) rotating it in clockwise direction
so that the symbol
▼mark on the jug.
on the motor unit (10) is in line with
The handle of the blender jug (3) should be located on
the right side of the appliance.
5 Insert the ingredients into the jug (3).
6 Do not load over the 1000 ml mark on the jug (3).
In such case, the content can lift the lid (5) when the motor
starts up
7 Before you use the jug blender, insert the lid (2) on the
blender jug (3).
8 Lock the lid (2) on the blender jug (3) rotating it in
clockwise direction until it moves.
9 Insert the lid overlay (1) into the lid inlet (5).
Don’t start the jug blender without the lid overlay (1),
especially, when solid ingredients shall be used. They
can be ejected through the lid inlet.
10 Switch on mixing turning the speed control knob (4) to
appropriate position (pulse, 1, 2, 3).
11 In order to stop the appliance turn the speed control knob
to 0 position.
12 Pulse function
●● Turning the knob to pulse position shall cause a short
operation of the appliance with maximum speed, for the
time you hold the knob.
●● Do not use it longer than 2 minutes, otherwise it can get
overheated.
●● When you need to add some ingredients during
operation of the jug blender, lift the lid overlay (1), insert
new ingredients into the inlet, and replace the lid overlay
(1) again.
●● Make sure, that the ingredients you add, shall not
increase the volume of the ingredients over the 1000 ml
mark on the blender jug (3).
Attachment for centrifuging juice
of soft fruit and soya beans
(Fig. C)
The attachment (7) is used for centrifuging juice out of soft
fruit; it can be also applied for preparing soya milk.
It is not allowed to use fruit with stones without prior
pitting them.
1 Insert the attachment (7) into the blender jug (3) so, that
the runners inside the blender (3) get through the cut-outs in
the bottom flange of the attachment (7).
2 Lock the attachment (7) rotating it in clockwise direction
until it moves.
3 Insert the lid (5) on the blender jug (3) and lock it rotating
it in clockwise direction until it moves.
4 Add the fruit through the inlet in the lid and mix it until you
obtain desired result.
REMARK: Please remember to observe the maximum
operation time for the appliance.
In case the fruit has a small amount of pulp, we
recommend adding liquids, i.e. water, juice during
centrifuging.
●● In case of preparing soya milk, pour approx. 500 ml of
water and 350 g of soaked soya beans through the inlet
in the lid.
After operation
In order to stop the appliance, turn the speed control knob
to position 0.
●● Hold the motor unit (10) with one hand, catch the jug
handle with the other hand and remove it out of the
motor unit (10) turning it counter-clockwise.
●● Remove the lid (5) out of the blender jug (3).
●● Unplug the appliance from the mains supply when not
in use.
Cleaning and maintenance
Clean after operation as soon as possible, to prevent
the pulp accumulation inside the jug (3).
●● Pour approximately 1 liter of water to the blender jug (3)
and start-up the appliance for approximately 30 seconds
and hold the pulse button.
●● Then empty the blender jug (3), turn it upside-down
and dry.
●● If necessary, clean the jug (3), lid (5), feeder opening
stopper (1) and blades (6) in warm water with wash-up
liquid.
29
●● Then rinse it under clean running water and dry.
●● If you left the jug for longer time without cleaning and
some particles glued to the jug inner, use nylon brush.
●● We do not recommend cleaning the jug (3), blades (6),
lid (5) and feeder opening stopper (1) in dish washer.
Aggressive cleaning agents applied in such device can
influence negative the surface conditions.
●● Clean the outsider of the motor housing (8) with damp,
gentle cloth.
ATTENTION: Do not immerse the motor housing (10) in
water or other liquid.
●● Do
not clean the outside of the housing (10) with
aggressive detergents such as emulsion milk or pastes,
etc. They can remove information graphic symbols.
●● Do not clean the transparent jug (3) with harsh sponges
or clothes.
●● After washing dry thoroughly all the parts of the
appliance.
Disassembling of the cutting unit
●● Disconnect the plug of the supply cord from the mains
supply outlet.
●● Empty the blender jug (3).
●● Remove the lid (5) from the blender jug (3). Turn the
blender jug (3) „upside down” and place it on the flat, firm
surface.
●● Hold the blender jug with one hand (3), and rotate the
blade unit (in clockwise direction).
●● Remove carefully the blade unit (6) including the
gasket (8).
ATTENTION: The blades are sharp. Handle them
carefully.
Assembling of the cutting unit
●● Assemble the gasket (8) on the blade unit flange (6).
●● Remove the lid (5) from the blender jug (3). Turn the
blender jug (3) „upside down” and place it on the flat, firm
surface.
●● Insert the blade unit (6) into the inlet on the bottom of the
blender jug (3).
●● Lock the blade unit (6) rotating it counterclockwise until
it moves.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!!!
30
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising