Zelmer | ZSB1200X (32Z012) | User manual | Zelmer ZSB1200X (32Z012) User Manual

Zelmer ZSB1200X (32Z012) User Manual
1
2
ZSB1200X
ZSB1200X
MIKSER KIELICHOWY
блендер
/ stand blender
MIKSER KIELICHOWY
блендер
/ stand blender
Stylowy, nowoczesny mikser kielichowy z elektronicznym,
podświetlanym panelem sterowania.
Стильный, современный блендер с электронным
управлением и подсветкой панели управления.
PL
1. Dzbanek z hartowanego szkła o poj. 1,5 L - możliwość
kruszenia lodu 2. Podstawa z przyssawką - stabilność
i bezpieczeństwo obsługi 3. Podświetlany panel
sterowania 4. Stylowy, nowoczesny design
CZ
1. Nádoba z tvrzeného skla o obj. 1,5 L - možnost
drcení ledu 2. Základna s přísavkou - stabilita
a bezpečné použití 3. Podsvícený ovládací panel
4. Elegantní, moderní design
SK
HU
1. Edzett üvegből készült, 1,5 L-es kancsó - jégdarálási
lehetőség 2. Tapadókorongos talp - a kezelés stabilitása
és biztonsága 3. Háttérvilágosításos vezérlőpanel
4. Stílusos, modern dizájn
1. Recipientul din sticlă călită are o capacitate de 1,5 L
- există posibilitatea de fărâmiţare gheaţă 2. Baza cu
ventuză - stabilitate şi siguranţă în timpul utilizării
3. Panou de comandă iluminat 4. Design modern, elegant
RU
1. Чаша из закаленного стекла объемом 1,5 Л
- возможность измельчения льда 2. Подставка
с присоской - устойчивость и безопасность
эксплуатации 3. Подсвечиваемая панель
управления 4. Стильный и современный дизайн
BG
1. Кана от закалено стъкло с вместимост 1,5 Л
- има възможност за раздробяване на лед 2. Основа
с гумени крачета - стабилност и безопасност при
използване 3. Осветен контролен панел 4. Стилен
и модерен дизайн
UA
1. Чаша із загартованого скла ємністю 1,5 Л можливість подрібнення льоду 2. Підставка
з присоскою - стійкість і безпека експлуатації
3. Панель керування з підсвічуванням 4. Стильний
і сучасний дизайн
EN
1. 1,5 L tempered glass jar with ice crushing function
2. Anti-slip base - stability and safety 3. Backlit control
panel 4. Stylish, modern design
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
32Z012-002_v04
RO
1. Mixovacia nádoba z tvrdeného skla s objemom 1,5 L
- s možnosťou drvenia ľadu 2. Prísavky na spodnej
strane - pre lepšiu stabilitu a bezpečnosť pri práci
3. Podsvietený ovládací panel 4. Štýlový moterný dizajn
4
SB1200/32Z012
3
Stylish, modern stand blender
with electronic, backlit contol panel.
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MIKSER KIELICHOWY
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
KALICHOVÝ MIXÉR
SK NÁVOD NA OBSLUHU
STOLNÝ MIXÉR
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KELYHES MIXER
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
BLENDER TIP
4–7
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛЕНДЕР
24–27
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
8–11
12–15
16–19
МИКСЕР КАНА
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
БЛЕНДЕР
EN USER MANUAL
STAND BLENDER
28–31
32–35
36–39
20–23
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
1
7
8
9
PL
13
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
14
15
3
4
2
10
5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
9
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
11
6
Szanowny Kliencie!
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
12
B
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
1
5
9
2
6
10
3
7
11
4
8
12
C
1
2
3
4
● Zawsze umieszczaj urządzenie na
płaskiej, równej powierzchni.
● Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający, obudowa lub
uchwyt są w sposób widoczny
uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego.
4
● Nie wkładaj zespołu silnika do
wody lub innego płynu; nie używaj
w łazience oraz na wolnym powietrzu.
● Naciśnij przycisk „OFF” przed zdjęciem pokrywy z dzbanka i przed
zdjęciem dzbanka z zespołu silnika;
poczekaj aż noże całkowicie zatrzymają się.
● Nie używaj miksera kielichowego
bez nałożenia nakładki pokrywy.
● Nie wkładaj rąk do dzbanka, nawet
kiedy został on zdjęty do czyszczenia, gdyż noże są wciąż niebezpieczne – bardzo ostre.
● Nie wkładaj twardych przedmiotów
(łyżeczka, łopatka, itp.) do dzbanka
podczas podłączania miksera kielichowego do zasilania.
● Nie myj noży bezpośrednio ręką.
● Do mycia metalowych części zwłaszcza ostrych noży używaj miękkiej
szczoteczki.
● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
32Z012-002_v04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising