Zelmer ZSB1400B (SB1000) User Manual

Zelmer ZSB1400B (SB1000) User Manual
1
2
ZSB1400B
ZSB1400B
MIKSER KIELICHOWY
блендер
/ stand blender
MIKSER KIELICHOWY
блендер
/ stand blender
A
10
13
Mikser kielichowy z elektronicznym panelem sterowania
– niezawodność połączona z wyjątkowym designem.
12
3
11
14
Блендер с электронной панелью управления
– надёжность в сочетании с неповторимым дизайном.
9
7
Stand blender with electronic control panel
– reliability coupled with unique design.
4
15
5
4
1. Elektroniczny panel sterowania 2. 5 prędkości
obrotowych 3. Funkcje TURBO, PULSE i ICE
4. Przystawka do rozdrabniania i mielenia
RU
1. Электронная панель управления 2. 5 скоростей
оборотов 3. Функции TURBO, PULSE и ICE
4. Насадка для измельчения и перемалывания
CZ
1. Elektronický ovládací panel 2. 5 rychlostí otáčení
3. Funkce TURBO, PULSE a ICE 4. Nástavec na
drcení a mletí
BG
1. Електронен пулт за управление 2. 5 скорости
на въртене 3. Функция TURBO, PULSE и ICE
4. Приставка за раздробяване и мелене
SK
1. Elektronický riadiaci panel 2. 5 otáčkových
rýchlostí 3. Funkcia TURBO, PULSE i ICE
4. Nástavec na rozdrobenie a mletie
UA
1. Електронна панель управління 2. 5 швидкостей
обертання 3. Функції TURBO, PULSE та ICE
4. Насадка для подрібнення та перемелювання
1. Elektromos vezérőpanel 2. 5 sebességfokozat
3. TURBO, PULSE és ICE funkció 4. Daraboló- és
darálófeltét
EN
HU
1. Electronic control panel 2. 5 speeds of rotation
3. TURBO, PULSE and ICE functions
4. Attachment for crushing and milling
1. Panou de control electronic 2. 5 trepte de vitezã
3. Funcţia TURBO, PULSE şi ICE 4. Accesoriu
pentru zdrobire si mãcinare
SB1000-001_v05
RO
8
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
SB1400/SB1000
PL
c
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MIKSER KIELICHOWY
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
STOLNÍ MIXÉR
SK NÁVOD NA OBSLUHU
STOLNÝ MIXÉR
6–10
11–15
16–20
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KELYHES MIXER
21–25
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ШЕЙКЪР КАНА
2
32–37
1
f
b
38–43
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
БЛЕНДЕР
EN USER MANUAL
STAND BLENDER
44–49
50–54
a
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
BLENDER STATIV
e
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛЕНДЕР
6
26–31
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
d
3
B
C
1
2
3
PL
4
5
6
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
4
5
6
7
8
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
9
D
7
10
8
11
9
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
1
12
2
4
3
5
E
13
14
15
1
2
3
C
1
2
3
4
5
6
● Zawsze umieszczaj urządzenie na
płaskiej, równej powierzchni.
● Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający, obudowa lub
uchwyt są w sposób widoczny
uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego.
6
● Nie wkładaj zespołu silnika do
wody lub innego płynu; nie używaj
w łazience oraz na wolnym powietrzu.
● Wyłącz urządzenie naciskając przycisk „ ” przed zdjęciem pokrywy
z dzbanka i przed zdjęciem dzbanka
z zespołu silnika; poczekaj aż noże
całkowicie zatrzymają się.
● Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do części poruszających
się podczas użytkowania, należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
● Nie używaj miksera kielichowego
bez nałożenia nakładki pokrywy.
● Nie wkładaj rąk do dzbanka, nawet
kiedy został on zdjęty do czyszczenia, gdyż noże są wciąż niebezpieczne – bardzo ostre.
● Nie wkładaj żadnych innych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.) do
dzbanka podczas podłączenia miksera kielichowego do zasilania.
● Nie myj noży bezpośrednio ręką.
● Do mycia metalowych części zwłaszcza ostrych noży używaj miękkiej
szczoteczki.
● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
SB1000-001_v05
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement