Zelmer | ZSB2000X | User manual | Zelmer ZSB2000X User Manual

Zelmer ZSB2000X User Manual
1
2
SB2000
SB2000
MIKSER KIELICHOWY
Z FUNKCJĄ GOTOWANIA ZUP
чашевой миксер с функцией
приготовления супов
/ pitcher blender and soup maker
MIKSER KIELICHOWY
Z FUNKCJĄ GOTOWANIA ZUP
чашевой миксер с функцией
приготовления супов
/ pitcher blender and soup maker
A
6
8
Przygotowanie zup i koktajli nigdy nie było tak proste.
9
Приготовление супов и коктейлей никогда
не было таким простым.
3
Making soups and smoothies has never been so easy.
4
13
12
4
5
10
14
11
CZ
SK
HU
1. Automatické udržování teploty po uvaření
2. Skleněná nádoba - 1,75 L (studené produkty), 1,4 L
(polévka) 3. Pohodlný ovládací panel 4. Vyjímatelné ostří
z ušlechtilé oceli a nepřilnavý povrch - snadné čištění
RU
BG
1. Automatické udržiavanie teploty po uvarení
2. Nádoba z tvrdeného skla - 1.75 L (studené
potraviny), 1.4 L (polievka) 3. Pohodlný ovládací panel
4. Odnímateľné nože z ušľachtilej ocele a nepriľnavý
povrch – jednoduché čistenie
UA
1. Automatikus hőmérséklet fenntartás a felforralást
követően 2. Tartós üveg kehely - 1,75 L (hideg
termékek), 1,4 L (leves) 3. Kényelmes vezérlőpanel
4. Kivehető nemesacél élek és tapadásmentes
bevonat - könnyen tisztítható
EN
1. Menţinerea automată a temperaturii după fierbere
2. Bol rezistent din sticlă - 1,75 L (produse reci), 1,4 L
(supă) 3. Panou de comandă confortabil 4. Lamă
detaşabilă din oţel inoxidabil şi strat anti-aderare curăţare simplă
1. Автоматическое поддержание температуры после
достижения кипения 2. Стеклянная, прочная чаша
- 1,75 Л (холодные продукты), 1,4 Л (суп) 3. Удобная
панель управления 4. Съемноелезвиеиз
нержавеющей стали иантипригарное покрытие - легко
моется
7
1. Автоматична підтримка температури після
досягнення кипіння 2. Скляна, міцна чаша - 1,75 Л
( холодні продукти), 1,4 Л ( суп) 3. Зручна панель
управління 4. Знімне лезо з нержавіючої сталі
і антипригарне покриття - легко миється
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MIKSER KIELICHOWY
Z FUNKCJĄ GOTOWANIA ZUP
4–9
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
kalichový MIXÉR s funkcí
vaření polévek
чашевой миксер с функцией
34–39
приготовления супов
e
10–15
kalichový mixér s funkciou
16–21
varenia polievok
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
blender cu bol pentru
gătit supe
1
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
SK NÁVOD NA OBSLUHU
kelyhes turmix levesfőző
funkcióval
d
миксер с кана с функция за
готвене на супи
40–45
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
чашевий міксер з функцією
приготування супів
f
46–51
EN USER MANUAL
22–27
pitcher blender and soup
maker
52–56
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
2
b
1. Автоматично поддържане на температурата след
завиране 2. Стъклена, устойчива кана - 1,75 L
(студени продукти), 1,4 L (супа) 3. Удобен панел за
управление 4. Демонтируем нож от неръждаема
стомана и незалепващо покритие - лесно почистване
1. Automatically keep food warm once cooked
2. Durable glass pitcher - 1.75 L (cold products), 1.4 L
(soups) 3. Convenient control panel
4. Removable stainless steel blade and non-stick
coating - easy to clean
2
a
c
SB2000-001_v01
RO
1. Automatyczne utrzymywanie temperatury po
zagotowaniu 2. Szklany wytrzymały kielich - 1,75 L
(zimne produkty), 1,4 L (zupa) 3. Wygodny panel
sterowania 4. Wyjmowane ostrze ze stali szlachetnej
oraz nieprzywierająca powłoka - łatwe czyszczenie
SB2000
PL
28–33
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
g
i
h
3
B
E
1
2
3
PL
1
2
3
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
4
5
6
4
5
6
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NiebezpieczeństWo!/
ostrzeżeNie!
F
●
7
1
2
3
●
C
●
●
1
2
3
4
5
6
●
4
5
6
7
8
9
●
D
1
2
3
4
10
6x
11
12
4
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej, równej powierzchni.
Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
Nie podłączaj wtyczki do gniazda sieci
mokrymi rękami.
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający, obudowa lub uchwyt
są w sposób widoczny uszkodzone.
Oddaj wówczas urządzenie do punktu
serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego
albo przez wykwalifi kowaną osobę w
celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego.
● Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni.
Powierzchnia urządzenia pozostaje
gorąca nawet po jego wyłączeniu.
Do przenoszenia używaj wyłącznie
uchwytów.
● Temperatura dostępnych powierzchni
może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
Nie dotykaj powierzchni oznaczonej
symbolem
.
● Nie stosuj jakichkolwiek innych akcesoriów niż te, które wchodzą w skład
zakupionego zestawu.
● Urządzenie powinno być używane
zgodnie z instrukcją obsługi do przygotowywania napojów, przetwarzania żywności. Nie używaj urządzenia
w żaden inny sposób niż przewidziany w niniejszej instrukcji.
● Nie wkładaj zespołu silnika, przewodu zasilającego do wody lub innej
cieczy; nie używaj w łazience oraz
na wolnym powietrzu.
● Wyłącz miksowanie przed zdjęciem
pokrywy z dzbanka.
● Wyłącz urządzenie przed zdjęciem
dzbanka z zespołu silnika; poczekaj
aż noże całkowicie się zatrzymają.
● Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od
zasilania.
● Nie używaj miksera kielichowego
bez nałożenia nakładki pokrywy.
● Nie wkładaj rąk do dzbanka, nawet
kiedy został on zdjęty do czyszczenia, gdyż noże są wciąż niebezpieczne – bardzo ostre.
● Nie wkładaj żadnych innych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.) do
dzbanka podczas podłączenia urządzenia do zasilania.
● Nie myj noży bezpośrednio ręką.
● Do mycia metalowych części zwłaszSB2000-001_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
cza ostrych noży używaj miękkiej
szczoteczki.
●● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
●● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej,
lub nie mające doświadczenia lub
znajomości sprzętu, ale wyłącznie
pod nadzorem lub po wcześniejszym
zrozumiałym objaśnieniu możliwych
zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania
z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem
mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elek-
trycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając
za przewód.
●● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem stołu
lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
●● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku
wewnątrz pomieszczeń.
●● Urządzenie należy odłączać od źródła zasilania w czasie, gdy nie jest użytkowane.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego
układu zdalnej regulacji.
●● Trzymaj urządzenie i przewód zasilający z daleka od
płyt grzewczych i palników.
●● Podczas przechowywania nigdy nie trzymaj pokrywy
założonej na dzbanku miksera. Przed użyciem zwilż
uszczelkę pokrywy wodą i załóż pokrywę na dzbanek
miksera.
●● Nie napełniaj dzbanka powyżej oznaczenia 1400 ml gdy
używasz funkcji gotowania lub 1750 ml dla miksowania
na zimno. Przekraczanie tych wartości może spowodować wychlapywanie się zawartości na zewnątrz.
●● Nie przepełniaj dzbanka. Jeżeli płyn dostanie się pod
zespół silnika, może zostać zassany do silnika, powodując jego uszkodzenie.
●● Po 3 minutowej pracy zatrzymaj urządzenie na przynajSB2000-001_v01
mniej 5 minut pozwalając na ostygnięcie silnika.
włączaj miksera kielichowego, kiedy jest pusty,
ponieważ może ulec przegrzaniu.
●● Nie
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki
dotyczące użytkowania
●● Urządzenie
domowego.
jest przeznaczone wyłącznie do użytku
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas miksowania: 3 minuty.
Czas przerwy pomiędzy dwoma kolejnymi procesami
miksowania: 5 minut.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy przy użyciu funkcji
STIR podczas gotowania/podgrzewania: 10 sekund.
Maksymalny poziom hałasu: 90 dB/A.
Urządzenie zbudowane jest w I klasie izolacji. Wyposażone
jest w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze
stykiem ochronnym.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
- Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
- 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Zespół silnika
Uchwyty zespołu silnika
Panel sterowania
Stopki antypoślizgowe
Schowek na przewód
Płyta grzejna
Podstawa dzbanka
Zespół noży miksera
Uszczelka
Dzbanek miksera z miarką
Uchwyt dzbanka
Pokrywa dzbanka
Nakładka pokrywy z miarką
Przewód zasilający
5
PANEL STEROWANIA (3)
a Przycisk włącz/wyłącz
b Przycisk mieszanie/miksowanie
c Wyświetlacz
d Przyciski zmiany czasu gotowania
e Pokrętło regulacyjne
f Przycisk zmiany temperatury gotowania/podgrzewania
- wysoka
g Przycisk zmiany temperatury gotowania/podgrzewania
- średnia
h Przycisk zmiany temperatury gotowania/podgrzewania
- niska
i Lampka kontrolna utrzymania ciepła - KEEP WARM
Obsługa i działanie
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY
Przed pierwszym użyciem urządzenia (lub po jego przechowywaniu przez dłuższy okres czasu), wymyj zespół noży
miksera (8), uszczelkę (9) dzbanek miksera (10), pokrywę
(12), nakładkę pokrywy (13), w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń, dobrze przepłucz i osusz.
Uważaj na noże – są bardzo ostre.
PANEL STEROWANIA (3) - OBSŁUGA
I. Przycisk włącz/wyłącz
Urządzenie po podłączeniu
do źródła zasilania znajduje się w trybie ‘stand-by’, miga
lampka kontrolna KEEP WARM (i). Po naciśnięciu przycisku
rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy, wyświetlacz
(c) zamiga trzykrotnie, a lampka kontrolna (i) zaświeci się
światłem ciągłym. Urządzenie jest włączone i gotowe do
pracy.
II. Przyciski zmiany czasu gotowania
Gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości do pracy,
(lampka kontrolna (i) świeci światłem ciągłym), można ustawić czas gotowania poprzez naciśnięcie przycisku + lub -.
Przycisk + zwiększa czas gotowania w odstępach 1 minuty.
Przycisk - zmniejsza czas gotowania w odstępach 1 minuty.
Prawidłowe naciśniecie przycisku będzie sygnalizowane
pojedynczym sygnałem dźwiękowym. Maksymalny czas
gotowania wynosi 30 min. Czas ten może być zmieniany
w dowolnym momencie gotowania.
III. Przyciski zmiany temperatury gotowania/podgrzewania (f,g,h)
Urządzenie przejdzie w tryb podgrzewania/gotowania gdy
po ustawieniu czasu gotowania (II), zostanie wybrana
odpowiednia temperatura
,
lub
. Wybranie temperatury sygnalizowane jest pojedynczym
sygnałem dźwiękowym i zaświeceniem się lampki kontrolnej
na każdym przycisku wyboru temperatury
,
i
.
Temperatura może być zmieniana w dowolnym
momencie procesu gotowania/podgrzewania.
6
Po zakończeniu procesu gotowania/podgrzewania rozlegnie
się 6 krotny sygnał dźwiękowy, urządzenie automatycznie
przejdzie w funkcję podtrzymania temperatury. Kontrolka
KEEP WARM zaświeci się światłem ciągłym na kolor biały.
Po 40 minutach podtrzymywania temperatury,
urządzenie przejdzie w tryb czuwania stand-by,
a kontrolka (i) zaświeci się światłem ciągłym na
kolor pomarańczowy.
IV. Przycisk mieszania/miksowania Stir
Funkcja ta służy do mieszania/miksowania w dowolnym
czasie podczas cyklu gotowania lub podgrzewania. Można
również używać tej funkcji w trybie gotowości do pracy (kontrolka (i) świeci się światłem ciągłym).
Nie używaj funkcji
podczas gotowania/podgrzewania dłużej niż przez 10 sekund. Używaj
tę funkcję z przerwami.
Funkcja
nie jest zalecana do mieszania
zupy podczas gotowania/podgrzewania chyba,
że chcemy uzyskać zupę typu krem.
V. Pokrętło regulacyjne (e) - miksowanie
Pokrętło regulacyjne służy do wyboru prędkości miksowania.
Do wyboru są następujące nastawy 1, 2, 3, 4 lub P. Funkcja miksowania ustawiana na pokrętle regulacyjnym (e) jest
dostępna wyłącznie gdy proces gotowania/podgrzewania
i podtrzymywania temperatury się zakończył.
Można ręcznie wyłączyć proces gotowania/podgrzewania,
naciskając wybrany przycisk zmiany temperatury
,
,
lub przycisk
. Naciśnięcie przycisku
,
lub
, spowoduje, że urządzenie przejdzie w tryb podtrzymywania temperatury, kontrolka
KEEP WARM (i) zaświeci się światłem ciągłym na kolor
biały. Aby wyłączyć proces podtrzymywania temperatury
.
naciśnij ponownie przycisk
Aby przełączyć urządzenie w stan gotowości do pracy, gdy
funkcja gotowania/podgrzewania i podtrzymywania temperatury została wyłączona ręcznie, naciśnij ponownie przycisk
.
Jeśli miksowane są gorące składniki, nie przekraczaj prędkości 1.
Demontaż dzbanka
B
1 Umieść dzbanek (10) na płaskiej i stabilnej powierzchni.
2 Wyjmij nakładkę pokrywy z miarką (13).
3 Aby zdjąć pokrywę dzbanka (12) złap prawą ręką uchwyt
dzbanka (11) i przesuń kciukiem krawędź pokrywy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Następnie
ściągnij pokrywę.
4 Przytrzymaj jedną ręką podstawę dzbanka (7), a drugą
trzymając dzbanek za uchwyt (11), przekręć w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do pozycji
widocznej na podstawie dzbanka (7).
SB2000-001_v01
5 Podnieś dzbanek (10).
6 Zdejmij uszczelkę (9).
7 Wyjmij zespół noży miksera (8) z podstawy dzbanka (7).
Montaż dzbanka
C
1 Nałóż zespół noży miksera (8) na podstawę dzbanka
(12), tak aby występ podstawy zespołu noży (8) wsunąć
w otwór w osłonie podstawy dzbanka (7).
2 Nałóż uszczelkę (9) na podstawę dzbanka (7).
Przed montażem, zwilż uszczelkę (9) wodą.
3 Nałóż dzbanek (10) na podstawę dzbanka (7), tak aby
uchwyt znalazł się nad oznaczeniem
, zgodnie z wskazówka na obudowie podstawy dzbanka (7).
4 Przytrzymaj jedną ręką podstawę dzbanka (7), a drugą
trzymając dzbanek za uchwyt (11), przekręć do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, do pozycji
widocznej na podstawie dzbanka (7).
5 Nałóż pokrywę (12) na dzbanek (10) i przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
Przed założeniem pokrywy (12) zwilż uszczelkę
wodą.
6 Nałóż nakładkę pokrywy z miarką (13) na pokrywę (12),
następnie lekko dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
Podczas gotowania/podgrzewania gorąca para
wodna może wydobywać się z pod pokrywy
z miarką (13) – zachowaj ostrożność. Montaż i demontaż dzbanka na zespole
silnika
D
1 Złożony dzbanek (10) umieść na zespole silnika (1)
w pozycji otwartej
, zgodnie ze strzałką na zespole silnika i symbolem na podstawie dzbanka (7)
.
2 Zablokuj dzbanek miksera przekręcając go w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, strzałka na zespole
silnika (1) pokryje się z rysunkiem na podstawie dzbanka (7)
.
Zwróć uwagę na prawidłowe zamontowanie
dzbanka na zespole silnika.
●● Przed demontażem dzbanka, wyłącz urządzenie
i odłącz od gniazdka sieci
naciskając przycisk
elektrycznej.
3 Trzymając za uchwyt dzbanka (10) obróć go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji odblokowania
.
4 Zdejmij dzbanek (10) z zespołu silnika (1).
Płyta grzejna (6) i zespół noży miksera (8)
nagrzewają się podczas używania funkcji gotowania/podgrzewania. Nie dotykaj płyty grzejnej
(6) i zespołu noży miksera (8), gdy są gorące
- ryzyko oparzenia. SB2000-001_v01
Miksowanie
E
Urządzenie przeznaczone jest do mieszania i siekania różnego rodzaju produktów spożywczych. Przy jego pomocy
można również kruszyć zamrożone produkty i lód.
1 Ustaw zespół silnika (1) wraz z zamontowanym dzbankiem (10) na suchej, stabilnej, poziomej powierzchni,
w pobliżu gniazdka sieci elektrycznej i poza zasięgiem
dzieci.
2 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego go gniazdka sieci
elektrycznej, rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy.
3 Włóż składniki do dzbanka miksera (10). Zamknij dzbanek miksera (10) pokrywą dzbanka (12).
Możesz dodawać poszczególne składniki podczas miksowania, w tym celu unieś nakładkę
pokrywy z miarką (13).
Nie napełniaj dzbanka poza oznaczenie 1750 ml
na dzbanku miksera.
4 Naciśnij przycisk
. Wybierz odpowiednią prędkość
miksowania pokrętłem regulacyjnym (e).
Podczas miksowania używaj prędkości zaznaczonych niebieską linią na pokrętle regulacyjnym (e).
5 Po osiągnięciu żądanej konsystencji, wyłącz urządzenie
przekręcając pokrętło regulacyjne (e) do pozycji 0.
Po 3 minutowej pracy zatrzymaj urządzenie na
przynajmniej 5 minut pozwalając na ostygnięcie silnika.
6 Po zakończeniu pracy, wyłącz urządzenie naciskając
przycisk
i odłącz urządzenie od zasilania.
Przygotowanie zupy
F
1 Ustaw zespół silnika (1) wraz z zamontowanym dzbankiem (10) na suchej, stabilnej, poziomej powierzchni,
w pobliżu gniazdka zasilającego i poza zasięgiem dzieci.
2 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego go gniazdka
sieci elektrycznej.
3 Naciśnij przycisk
.
4 Ustaw żądany czas naciskając + lub - .
5 Jeżeli chcesz podsmażyć cebulę lub czosnek, dodaj do
dzbanka (10) olej lub masło.
Upewnij się, że masło znajduje się na dnie
dzbanka i nie zatrzymało się na nożach (8).
6 Ustaw temperaturę
, aby stopić masło. Dodaj
cebulę lub czosnek i smaż aż zmięknie. Do smażenia nie
jest konieczne zakładanie pokrywy dzbanka (12).
7 Załóż pokrywę (12) i zmiksuj zawartość naciskając przycisk .
8 Dodaj pozostałe składniki (warzywa, wodę, przyprawy
itp.), zmień temperaturę na
i gotuj do wrzenia.
7
Nie napełniaj dzbanka podczas gotowania/
podgrzewania , poza oznaczenie 1400 ml na
dzbanku miksera.
9 Po zagotowaniu, zmniejsz temperaturę naciskając przycisk
, ustaw ponownie czas przyciskami + lub i pozostaw do gotowania.
●● Do miksowania żywności w formie stałej, w początkowej fazie używaj krótkotrwale funkcji „P” następnie
wybierz stałą prędkość miksowania.
Czyszczenie i konserwacja
Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie
i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
Urządzenie posiada termostat, który utrzymuje
stałą temperaturę grzania. Po 20 minutach
gotowania na poziomie
urządzenie
samoczynnie przechodzi na poziom
(sygnalizowane jest to zgaśnięciem lampki na
przycisku
i zaświeceniem lampki na
przycisku
).
10 Po zakończeniu procesu gotowania/podgrzewania, urządzenie wyda sześciokrotny sygnał dźwiękowy i automatycznie przejdzie w funkcję podtrzymywania temperatury (kontrolka KEEP WARM zaświeci sie światłem ciągłym na kolor
biały).
11 Podtrzymywanie temperatury można wyłączyć w dowolnym momencie naciskając przycisk
.
12 Aby zmiksować zupę do pożądanej konsystencji naciśnij
ponownie przycisk
i ustaw prędkość miksowania pokrętłem regulacyjnym (e) na 1 poziomie.
Podczas miksowania gorących cieczy upewnij
się, że dzbanek (10) zamknięty jest pokrywą
dzbanka (12).
Podczas miksowania gorących cieczy używaj
prędkości zaznaczonych czerwoną linią na
pokrętle regulacyjnym (e).
Nigdy nie używaj dużych prędkości (ponad
poziom 2) do miksowania gorących płynów. Wskazówki eksploatacyjne
●● Przed smażeniem np. warzyw dodaj do dzbanka (10)
olej lub masło i poczekaj, aż się rozgrzeje.
●● W przypadku przepisu na zupę który zawiera ser,
dodaj go na końcu nie doprowadzając zupy do wrzenia i użyj funkcji STIR.
●● Jeśli zupa jest za gęsta dodaj niewielką ilość przegotowanej wody podczas mieszania/miksowania.
●● Dla osiągnięcia lepszego rezultatu wrzucaj składniki
pokrojone w kostkę o wielkości 1,5 – 2,5 cm. Ser krój
na kawałki nie większe niż 1,5 cm.
●● Do odmierzania składników sypkich lub płynnych użyj
nakładki pokrywy z miarką (13).
●● Przed siekaniem świeżych ziół, czosnku, cebuli, bułki
tartej, orzechów i przypraw, upewnij się, że dzbanek
(13) i zespół noży miksera są całkowicie suche.
●● Jeżeli składniki mają tendencję przyklejania się do
ścianek dzbanka, użyj funkcji „P” w krótkich seriach.
●● Przed przygotowaniem mrożonych drinków, zmróź
wszystkie składniki przed zmiksowaniem.
8
Czyszczenie urządzenia wykonaj bezpośrednio
po użyciu. Zapobiegnie to osadzaniu się resztek wewnątrz dzbanka miksera.
Nigdy nie myj dzbanka zaraz po podgrzewaniu/
gotowaniu, pozostaw go do wystygnięcia.
Uważaj na noże – są bardzo ostre.
●● Wlej około 750 ml wody do dzbanka miksera (10) i uru-
chom urządzenie na około 10 sekund ustawiając 4 prędkość miksowania.
●● Wylej wodę z dzbanka miksera (10), rozmontuj wszystkie części według punktu B (demontaż dzbanka) i wymyj
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
●● Przepłucz w czystej bieżącej wodzie i wysusz.
●● Jeżeli pozostawiłeś dzbanek na dłużej bez czyszczenia
i do wnętrza dzbanka przywarły kawałki miksowanych
składników, użyj nylonowej szczotki.
●● Nie zaleca się wstawiania, zespołu noży miksera (8),
uszczelki (9) i podstawy dzbanka (7), do zmywarki do
naczyń. Agresywne środki czyszczące mogą negatywnie
oddziaływać na stan powierzchni elementów urządzenia.
●● Przetrzyj zewnętrzną część zespołu silnika (1) wilgotną,
delikatną szmatką.
Nie wkładaj zespołu silnika (1) do wody lub
innego płynu.
●● Do
mycia zewnętrznej części zespołu silnika (1) nie
używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji
,mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć
naniesione informacyjne symbole graficzne.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie elementy urządzenia.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
SB2000-001_v01
Importer: Zelmer Pro Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
SB2000-001_v01
9
CZ
Vážení klienti!
Blahopřejeme vám k výběru našeho zařízení a vítáme vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro získání nejlepších výsledků doporučujeme používat
pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo navrženo
speciálně pro tento výrobek. Přečtěte si prosím pozorně
tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům.
Návod k obsluze si prosím uschovejte, aby jej bylo možné
používat také během pozdějšího používání výrobku.
Pokyny týkající se bezpečnosti a správného
používání
Před prvním použitím zařízení se seznamte s obsahem
celého návodu k obsluze.
NEBEZPEČÍ!/UPOZORNĚNÍ!
Nedodržování vede k úrazu
●● Vždy pokládejte zařízení na plochý,
rovný povrch.
●● Vždy odpojte zařízení od napájení,
když je ponecháno bez dozoru, a
také před montáží, demontáží nebo
čištěním.
●● Zástrčku nepřipojujte do zásuvky
mokrýma rukama.
●● Zařízení nezapínejte, pokud napájecí kabel, kryt nebo držák jsou
zjevně poškozeny. V těchto případech odevzdejte zařízení do servisu.
●● Jestliže se neodpojitelný napájecí
kabel poškodí, nechte jej vyměnit u
výrobce nebo u pracovníka servisu
anebo osobou s kvalifikací, aby se
zabránilo nebezpečí.
●● Opravy zařízení může provádět pouze zaškolený personál.
Nesprávně provedená oprava může
vážně ohrozit uživatele. V případě
jakéhokoli výskytu poruch se obraťte
na specializované servisní místo.
●● Nedotýkejte se zahřátých povrchů.
Povrch zařízení zůstává horký i po
jeho vypnutí. K přenášení používejte
výlučně úchyty.
●● Teplota dostupných povrchů může
být vyšší, pokud je zařízení v pro10
vozu. Nedotýkejte se povrchů označených symbolem .
●● Nepoužívejte jakékoli jiné příslušenství než to, které je součástí zakoupené sady.
●● Zařízení musí být používáno v souladu s návodem k obsluze k přípravě nápojů, zpracování potravin.
Zařízení nepoužívejte žádným jiným
způsobem než předpokládaným v
tomto návodu.
●● Nevkládejte motorový blok a napájecí kabel do vody nebo jiné tekutiny; nepoužívejte v koupelně a na
volném prostranství.
●● Vypněte mixování před sejmutím
víka z džbánku.
●● Zařízení vypněte před sejmutím džbánku z motorového bloku;
počkejte, až se nože úplně zastaví.
●● Před výměnou příslušenství a manipulací s rotujícími díly během provozu vypněte zařízení a odpojte od
napájení.
●● Stolní mixér nepoužívejte bez
nástavce víka.
●● Nevkládejte ruce do džbánku, i když
byl sejmutý za účelem čištění, protože nože jsou stále nebezpečné –
velmi ostré.
●● Nevkládejte žádné jiné předměty
(lžička, lopatka apod.) do džbánku
při připojování zařízení k napájení.
●● Nože nemyjte přímo rukama.
●● K mytí kovových částí, zejména
ostrých nožů, používejte měkký kartáček.
●● Zařízení s napájecím kabelem uchovávejte mimo dosah dětí.
●● Zařízení mohou používat osoby
s omezenou fyzickou, rozumovou
a psychickou schopností nebo které
nemají zkušenosti se zařízením
nebo znalosti, ale výlučně pod dohledem nebo po dřívějším srozumitelném vysvětlení možného nebezpečí
SB2000-001_v01
a poučení o bezpečném používání
zařízení.
●● Zajistěte, aby si děti nehrály se zařízením.
UPOZORNĚNÍ!
Nedodržování může poškodit majetek
●● Zařízení
vždy připojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji uvedenými na výrobním štítku zařízení.
●● Zástrčku nevytahujte ze síťové zásuvky taháním za
kabel.
●● Napájecí kabel nesmí viset přes hranu stolu nebo desky
a nesmí se dotýkat horkého povrchu.
●● Zařízení je určeno pouze pro domácí použití, do vnitřních prostor.
●● Zařízení odpojujte od napájecího zdroje v době, když
není používáno.
●● Zařízení není určeno k provozu s použitím externích
časových spínačů nebo samostatného systému dálkového ovládání.
●● Zařízení a napájecí vodič uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
●● Během uchovávání nikdy nenechávejte nasazené víko
na džbánku mixéru. Před použitím navlhčete těsnění
víka vodou a nasaďte jej na džbánek mixéru.
●● Nenaplňujte džbánek nad značku 1400 ml, pokud používáte funkci vaření, nebo nad 1750 ml pro mixování za
studena. Překročení těchto hodnot může způsobit vylévání obsahu vně.
●● Džbánek nepřeplňujte. Pokud tekutina pronikne do
motorového bloku, může se nasát do motoru a způsobit
tak jeho poškození.
●● Po 3minutovém provozu zastavte zařízení na dobu alespoň 5 minut a nechte motor vychladnout.
●● Nezapínejte stolní mixér, když je prázdný, protože se
může přehřát.
POKYN
Informace o výrobku a pokyny
ohledně používání
●● Zařízení je určeno výlučně pro domácí používání.
SB2000-001_v01
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku
výrobku.
Přípustná doba mixování: 3 minuty.
Přestávka mezi dvěma následujícími procesy mixování:
5 minut.
Přípustná doba nepřetržitého provozu spoužitím funkce
STIR během vaření/ohřívání: 10 sekund.
Maximální hladina hluku: 90 dB/A.
Zařízení je vyrobeno v I. třídě ochrany. Je vybaveno
napájecím kabelem s ochranným vodičem a zástrčkou
s ochranným kolíkem.
Zařízení splňuje požadavky platných norem.
Zařízení je v souladu s požadavky směrnic:
– Elektrická zařízení určená pro použití ve stanovených
limitech napětí (LVD) – 2006/95/ES.
– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/ES.
Výrobek je označen značkou CE na výrobním štítku
Konstrukce zařízení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Motorový blok
Úchyty motorového bloku
Ovládací panel
Protiskluzové nožky
Schránka pro kabel
Topná deska
Podstavec džbánku
Sada mixovacích nožů
Těsnění
Džbánek mixéru s měrkou
Úchyt džbánku
Víko džbánku
Nástavec víka s měrkou
Napájecí kabel
OVLÁDACÍ PANEL (3)
a Tlačítko ZAP/VYP
b Tlačítko míchání/mixování
c Displej
d Tlačítko změny doby vaření
e Otočný regulátor
f Tlačítko změny teploty vaření/ohřívání
g Tlačítko změny teploty vaření/ohřívání
h Tlačítko změny teploty vaření/ohřívání
i Kontrolka udržení tepla – KEEP WARM
- vysoká
- střední
- nízká
11
Obsluha a fungování
PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ K PROVOZU
Před prvním použitím zařízení (nebo po jeho uchovávání po
delší dobu) umyjte sadu mixovacích nožů (8), těsnění (9),
džbánek mixéru (10), víko (12), nástavec víka (13) v teplé
vodě s přídavkem přípravku na mytí nádobí, dobře opláchněte a osušte.
Dávejte pozor na nože – jsou velmi ostré.
OVLÁDACÍ PANEL (3) – OBSLUHA
I. Tlačítko ZAP/VYP
Zařízení se po připojení k napájecímu zdroji nachází v režimu ‘stand-by’, bliká kontrolka
KEEP WARM (i). Po stisknutí tlačítka
zazní jeden
zvukový signál, displej (c) třikrát zabliká a kontrolka (i) se
rozsvítí stálým světlem. Zařízení je zapnuto a připraveno
k provozu.
II. Tlačítka změny času vaření
Pokud se zařízení nachází v pohotovostním režimu, (kontrolka (i) svítí stálým světlem), můžete nastavit čas vaření
stisknutím tlačítka + nebo −. Tlačítko + prodlužuje dobu
vaření v intervalech 1 minuty. Tlačítko − zkracuje dobu
vaření v intervalech 1 minuty. Správné stisknutí tlačítka bude
indikovat jeden zvukový signál. Maximální doba vaření činí
30 min. Tuto dobu můžete měnit v libovolném okamžiku
vaření.
III. Tlačítka změny teploty vaření/ohřívání (f,g,h)
Zařízení přejde do režimu ohřívání/vaření, když po
nastavení doby vaření (II) vyberete příslušnou teplotu
,
nebo
. Výběr teploty je indikován jedním zvukovým signálem a rozsvícením kontrolky na každém tlačítku výběru teploty
,
a
.
Teplotu můžete měnit v libovolném procesu
vaření/ohřívání.
Po ukončení procesu vaření/ohřívání zazní 6krát zvukový
signál, zařízení automaticky přejde do režimu udržování
teploty. Kontrolka KEEP WARM se rozsvítí stálým bílým
světlem.
Po 40 minutách udržování teploty přejde zařízení do pohotovostního režimu stand-by a kontrolka (i) svítí stálým oranžovým světlem.
IV. Tlačítko míchání/mixování Stir
Tato funkce slouží pro míchání/mixování v libovolném okamžiku během procesu vaření nebo ohřívání. Tuto funkci
můžete také používat k práci v pohotovostním režimu (kontrolka (i) svítí stálým světlem).
Nepoužívejte funkci během vaření/ohřívání
déle než po dobu 10 sekund. Tuto funkci používejte s přestávkami.
12
Funkce
není doporučena pro míchání
polévky během vaření/ohřívání, ledaže chcete
získat krémovou polévku. V. Otočný regulátor (e) – mixování
Otočný regulátor slouží k výběru rychlosti mixování. Na výběr
je následující nastavení. 1, 2, 3, 4 nebo P. Funkce mixování
se nastavuje otočným regulátorem (e) a je dostupná pouze,
když je proces vaření/ohřívání a udržování teploty ukončen.
Můžete ručně vypnout proces vaření/ohřívání stisknutím
vybraného tlačítka pro změnu teploty
,
,
nebo tlačítka
. Stisknutí tlačítka
,
nebo
, způsobí, že zařízení přejde do režimu udržování teploty, kontrolka KEEP WARM (i) se rozsvítí stálým
bílým světlem. Abyste vypnuli proces udržování teploty,
stiskněte opět tlačítko
.
Abyste přepnuli zařízení do pohotovostního režimu, když
byla funkce vaření/ohřívání a udržování teploty vypnuta
ručně, stiskněte opět tlačítko
.
Pokud mixujete horké složky, používejte
1. rychlost.
B
Demontáž džbánku
1 Umístěte džbánek (10) na plochý a stabilní povrch.
2 Vyjměte nástavec víka s měrkou (13).
3 Abyste sejmuli víko džbánku (12), uchopte pravou rukou
úchyt džbánku (11) a přesuňte prstem hranu víka proti směru
chodu hodinových ručiček. Pak sejměte víko.
4 Přidržte jednou rukou podstavec džbánku (7) a druhou
přidržte džbánek za úchyt (11), otáčejte proti směru chodu
viditelné na podstavci
hodinových ručiček, do polohy
džbánku (7).
5 Zvedněte džbánek (10).
6 Sejměte těsnění (9).
7 Vyjměte sadu mixovacích nožů (8) z podstavce džbánku (7).
C
Montáž džbánku
1 Nasaďte sadu mixovacích nožů (8) na podstavec
džbánku (7), tak, aby výčnělek podstavce sady nožů (8)
zapadl do otvoru v krytu podstavce džbánku (7).
2 Nasaďte těsnění (9) na podstavec džbánku (7).
Před montáží navlhčete těsnění (9) vodou.
3 Nasaďte džbánek (10) na podstavec džbánku (7), tak,
aby se úchyt nacházel nad značkou
, shodně se značkou na plášti podstavce džbánku (7).
4 Přidržte jednou rukou podstavec džbánku (7) a druhou
uchopte džbánek za úchyt (11), otočte na doraz ve směru
chodu hodinových ručiček, do polohy
viditelné na podstavci džbánku (7).
5 Nasaďte víko (12) na džbánek (10) a otočte ve směru
chodu hodinových ručiček.
SB2000-001_v01
Před nasazením víka (12) navlhčete těsnění
vodou.
6 Nasaďte nástavec víka s měrkou (13) na víko (12), pak
lehce přitlačte, až uslyšíte kliknutí.
Během vaření/ohřívání může unikat horká
vodní pára zpod víka s měrkou (13) – zachovejte - opatrnost. Montáž a demontáž džbánku na
motorový blok
D
1 Složený džbánek (10) umístěte na motorový blok (1)
v otevřené poloze
, shodně se šipkou na motorovém
bloku a symbolem na podstavci džbánku (7).
.
2 Zablokujte džbánek mixéru jeho otáčením ve směru
chodu hodinových ručiček, šipka na motorovém bloku (1) se
překryje s obrázkem na podstavci džbánku (7) .
Věnujte pozornost správnému namontování
džbánku na motorový blok.
●● Před demontáží džbánku vypněte zařízení stisknutím
a odpojte jej ze síťové zásuvky.
tlačítka
3 Uchopte džbánek (10) za úchyt a otočte jej proti směru
chodu hodinových ručiček do polohy odblokování
.
4 Sejměte džbánek (10) z motorového bloku (1).
Topná deska (6) a sada mixovacích nožů (8)
se zahřívají během používání funkce vaření/
ohřívání. Nedotýkejte se topné desky (6) a sady
mixovacích nožů (8) když jsou horké – nebezpečí opaření.
Mixování
E
Zařízení je určeno pro míchání a sekání potravin různého
druhu. S jeho pomocí můžete také drtit zmrazené výrobky
a led.
1 Postavte motorový blok (1) společně s namontovaným
džbánkem (10) na suchý, stabilní, vodorovný povrch, poblíž
síťové zásuvky a mimo dosah dětí.
2 Zástrčku napájecího kabelu připojte do síťové zásuvky,
zazní jeden zvukový signál.
3 Do džbánku mixéru (10) vložte složky. Uzavřete džbánek
mixéru (10) víkem džbánku (12).
Během mixování můžete přidávat jednotlivé
složky, za tímto účelem nadzvedněte nástavec
víka s měrkou (13).
Nenaplňujte džbánek nad označení 1750 ml na džbánku mixéru.
4 Stiskněte tlačítko
. Vyberte odpovídající rychlost
mixování otočným regulátorem (e).
SB2000-001_v01
Během mixování používejte rychlosti označené
modrou čárou na otočném regulátoru (e).
5 Po dosažení požadované konzistence vypněte zařízení
otočením otočného regulátoru (e) do polohy 0.
Po 3 minutovém provozu zastavte zařízení alespoň na dobu 5 minut a nechte vychladnout
motor.
6 Po ukončení práce vypněte zařízení stisknutím tlačítka
a odpojte jej od napájení.
Příprava polévky
F
1 Postavte motorový blok (1) společně s namontovaným
džbánkem (10) na suchý, stabilní, vodorovný povrch, poblíž
síťové zásuvky a mimo dosah dětí.
2 Připojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.
3 Stiskněte tlačítko
.
4 Nastavte požadovaný čas stisknutím + nebo − .
5 Pokud chcete osmažit cibuli nebo česnek, přidejte do
džbánku (10) olej nebo máslo.
Ujistěte se, že se máslo nachází na dně
džbánku a nezůstalo na nožích (8).
6 Nastavte teplotu
, aby se máslo roztopilo. Přidejte cibuli nebo česnek a smažte do změknutí. Při smažení
nemusíte nasazovat víko džbánku (12).
7 Nasaďte víko (12) a umixujte obsah stisknutím tlačítka .
8 Přidejte zbývající složky (zeleninu, vodu, koření apod.),
změňte teplotu na
a vařte do varu.
Nenaplňujte džbánek během vaření/ohřívání
nad značku 1400 ml na džbánku.
9 Po uvedení do varu snižte teplotu stisknutím tlačítka
, opět nastavte čas tlačítky + nebo − a nechte vařit.
Zařízení má termostat, který udržuje konstantní
teplotu vaření. Po 20 minutách vaření na úrovni
zařízení automaticky přejde na
úroveň
(je to indikováno zhasnutím kontrolky na tlačítku
a rozsvícením kontrolky na tlačítku
).
10 Po ukončení procesu vaření/ohřívání zařízení vydá šest
zvukových signálů a automaticky přejde do režimu udržování
teploty (kontrolka KEEP WARM se rozsvítí stálým, bílým
světlem).
11 Udržování teploty můžete vypnout v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka
.
12 Abyste rozmixovali polévku na požadovanou konzistenci, opět stiskněte tlačítko
a nastavte rychlost mixování otočný regulátorem (e) na 1. úroveň.
Během mixování horkých tekutin se ujistěte, že
džbánek (10) je uzavřen víkem džbánku (12).
13
Během mixování horkých tekutin používejte
rychlostí označené červenou čárou na otočném regulátoru (e).
Nikdy nepoužívejte vysoké rychlosti (nad
2. úroveň) pro mixování horkých tekutin. PROVOZNÍ POKYNY
●● Před smažením, např. zeleniny, přidejte do džbánku
(10) olej nebo máslo a počkejte, až se roztopí.
●● V případě receptu na polévku, která obsahuje sýr,
přidejte sýr nakonec a polévku nepřivádějte do varu,
použijte funkci STIR.
●● Pokud je polévka příliš hustá, přilijte během míchání/
mixování malé množství převařené vody.
●● Abyste dosáhli lepšího výsledku, vkládejte složky
nakrájené na kostky o velikosti 1,5–2,5 cm. Sýr krájejte na kousky ne větší než 1,5 cm.
●● K odměřování sypkých nebo tekutých složek použijte
nástavec víka s měrkou (13).
●● Před nasekáním čerstvých bylinek, česneku, cibule,
strouhanky, ořechů a koření se ujistěte, že džbánek
(13) a sada mixovacích nožů jsou úplně suché.
●● Pokud se složky lepí na stěny džbánku, použijte
funkci „P“ v krátkých intervalech.
●● Před přípravou chlazených drinků před mixováním
zmrazte všechny složky.
●● Pro mixování tuhých potravin v počáteční fázi použijte
krátce funkci „P“ a pak vyberte stálou rychlost mixování.
Čištění a údržba
Po ukončení práce vypněte zařízení a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové
zásuvky.
Zařízení čistěte ihned po použití. Tímto
zabráníte usazování zbytků uvnitř džbánku
mixéru.
●● Nedoporučuje se mytí sady mixovacích nožů (8), těsnění
(9) a podstavce džbánku (7) v myčce nádobí. Agresivní
čisticí přípravky mohou negativně působit na stav povrchů částí zařízení.
●● Vnější část motorového bloku (1) opatrně otřete vlhkým,
jemným hadříkem.
Motorový blok (1) nevkládejte do vody nebo
jiné tekutiny.
●● K mytí vnější části motorového bloku (1) nepoužívejte
agresivní čisticí přípravky ve formě emulze, mléka, pasty
atd. Mimo jiné by mohly odstranit informační grafické
symboly.
●● Po umytí důkladně osušte všechny části zařízení.
Ekologie – pečujme o životní prostředí
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER
– viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Džbánek nikdy nemyjte ihned po ohřívání nejprve jej nechte vychladnout.
Dávejte pozor na nože – jsou velmi ostré.
●● Nalijte
asi 750 ml vody do džbánku mixéru (10)
a zapněte zařízení na dobu asi 10 sekund, nastavte
4. rychlost mixování.
●● Vylijte vodu ze džbánku mixéru (10), demontujte všechny
části dle bodu B (demontáž džbánku) a umyjte je v teplé
vodě s přídavkem přípravku na mytí nádobí.
●● Opláchněte pod čistou tekoucí vodou a osušte.
●● Pokud jste džbánek nečistili delší dobu a uvnitř se přilepily kousky mixovaných složek, použijte nylonový kartáček.
14
SB2000-001_v01
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
SB2000-001_v01
15
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Pre získanie najlepších výsledkov odporúčame používanielen originálneho príslušenstva firmy Zelmer. Bolo projektované špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte túto užívateľskú príručku.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu prosíme zachovať, aby ho bolo možné
používať taktiež v prebehu neskoršieho používania výrobku.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
Pred začiatkom používania spotrebiča sa oboznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
NEBEZPEČENSTVO!/
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa
zraniť
●● Zariadenie vždy umiestňujte na plochom, rovnom povrchu.
●● Spotrebič odpojte od zdroja napätia
vždy v prípadoch, ak je ponechané
bez dozoru dosplej osoby, pred jeho
montážou, demontážou alebo čistením.
●● Zástrčku nepripájajte do zásuvky
mokrými rukami.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú
napájací kábel, kryt alebo rukoväť
viditeľným spôsobom poškodené.
V takom prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
●● Ak bude neodpojiteľný napájací
vodič poškodený, musíte ho vymeniť
u výrobcu, alebo u pracovníka servisu
alebo kvalifikovanou osobou s cieľom
nepripustiť ohrozenie.
●● Opravy zariadenia môže vykonať
len vyškolený personál. Nesprávne
prevedená oprava môže spôsobiť
vážne ohrozenia užívateľa. V prípade
výskytu porúch je potrebné obrátiť sa
na špecializované servisné stredisko.
16
●● Nedotýkajte sa zahriatych povrchov.
Povrch spotrebiča ostáva horúci aj po
jeho vypnutí. K prenášaniu používajte
výlučne úchyty.
●● Teplota dostupných povrchov, môže
byť vyššia, pokiaľ spotrebič pracuje.
Nedotýkajte sa povrchov označených
symbolom
.
●● Nepoužívajte akékoľvek iné príslušen­
stvo ako to, ktoré je súčasťou zakúpeného kompletu.
●● Spotrebič musí byť používaný
v súlade s návodom na obsluhu
na prípravu nápojov a na spracovanie
potravín. Nepoužívajte spotrebič žiadnym iným spôsobom, ako predpokladaným v tomto návodu.
●● Nevkladajte súpravu motora, napájacieho vodiča do vody alebo inej kvapaliny; nepoužívajte v kúpeľni a vo
voľnej prírode.
●● Vypnite mixovanie pred zložením krytu
z džbánu.
●● Vypnite spotrebič pred zložením
džbánku zo súpravy motora; počkajte,
až sa nože úplne zastavia.
●● Pred výmenou nástavca alebo pred
stykom s pohyblivý časťami zariadenia, spotrebič vypnite a odpojte od
zdroja napätia.
●● Nepoužívajte stolový mixér bez
pokrývky.
●● Do nádoby nedávajte ruky, ani vtedy
ak je pripravený na čistenie, pretože
nože sú nebezpečné – veľmi ostré.
●● Nevkladajte žiadne iné predmety
(lyžička, lopatka ap.) do džbánu
v priebehu pripojovania spotrebiča do
napájania.
●● Nože neumývajte priamo rukou.
●● Na umývanie kovových častí, najmä
ostrých nožov používajte mäkkú
kefku.
SB2000-001_v01
●● Spotrebič by nemali používať deti.
Spotrebič a jeho napäťový kábel skladujte mimo dosahu detí.
●● Zariadenie môžu používať osoby
s obmedzenou fyzickou, citovou
a psychickou schopnosťou, alebo
osoby, ktoré nemajú skúsenosti alebo
dané zariadenie nepoznajú, výhradne
pod dohľadom, alebo po predchádzajúcej inštruktáži vyjasňujúcej možné
riziká a spôsob bezpečného používania zariadenia, ktoré aj správne
pochopia.
●● Zariadenie musí byť príslušne zabezpečené pred deťmi, nesmú sa s ním
hrať.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete
spôsobiť škodu na majetku
●● Spotrebič zapájajte iba do zásuvky zdroja napätia (iba
so striedavým prúdom) s napätím, ktoré je uvedené na
výrobnom štítku spotrebiča.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahajúc za
kábel.
●● Napájací kábel nemôže visieť nad brehom stola alebo
dosky a nemôže sa dotýkať horúceho povrchu.
●● Spotrebič je určený len pre domáce použitie, do vnútorných priestorov.
●● Spotrebič, ak sa nepoužíva, odpojte od napájacieho
zdroja.
●● Spotrebič nie je určený k práci s použitím vonkajších
časových vypínačovalebo oddeleného systému diaľkovej regulácie.
●● Spotrebič a napájací vodič prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti od tepelných zdrojov.
●● V priebehu prechovávania nikdy nenechávajte založené
veko na džbánku mixéra. Pred použitím navlhčite tesnenie veka vodou a naložte je na džbánok mixéra.
●● Džbán nenapĺňajte viac ako 1400 ml pokiaľ používate
funkciu vareniaalebo 1750 ml pre mixovanie zastudena.
Prekročenie týchto hodnôt môže spôsobiť striekanie
obsahu navonok.
●● Neprepĺňajte nádobu. Ak sa tekutina dostane pod
motor, môže presiaknuť do motora, čo môže spôsobiť
poškodenie.
●● Po 3 minútach neustálej práce zariadenie zastavte
aspoň na 5 minút potrebných na vychladnutie motora.
●● Nezapínajte stolový mixér, ak je prázdny, pretože sa
môže prehriať.
SB2000-001_v01
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny, ktoré
sa týkajú používania
●● Spotrebič je určený výlučne pre domáce používanie..
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku.
Prípustná doba mixovania: 3 minúty.
Prestávka medzi dvoma nasledujúcimi procesmi mixovania:
5 minút.
Prípustná doba nepretržitej práce pri použitiu funkcie STIR
v priebehu varenia/zohrievania: 10 sekúnd.
Maximálna úroveň hluku: 90 dB/A.
Spotrebič je vyrobený v I. triede izolácie. Je vybavený napájacím vodičom s ochrannou žilou a zástrčkou s ochranným
kontaktom.
Zariadenie spĺňa všetky požiadavky platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
–– Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Produkt bol označený znakom CE na výrobnom štítku.
Súčasti spotrebiča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Jednotka motora
Držiaky jednotky motora
Ovládací panel
Protišmykové pätky
Odkladací priestor pre pripojovací kábel
Výhrevná doska
Podstavec džbánu
Súprava nožov mixéra
Tesnenie
Džbán mixéra s mierkou
Držiak džbánu
Veko džbánu
Nástavec veka s mierkou
Napájací vodič
OVLÁDACÍ PANEL(3)
a Tlačidlo zapni/vypni
b Tlačidlo miešanie/mixovanie
c Displej
d Tlačidlo zmeny času varenia
e Regulačné ovládacie koliesko
f Tlačidlo zmeny teploty varenia/zohrievania
vysoká
-
17
g Tlačidlo zmeny teploty varenia/zohrievania
stredná
h Tlačidlo zmeny teploty varenia/zohrievania
i Kontrolka udržania tepla - KEEP WARM
- nízka
Obsluha a činnosť
PRÍPRAVA SPOTREBIČA PRED PRÁCOU
Pred prvým použitím spotrebiča (alebo po dlhšom čase
prechováva­nia bez použitia), umyte jednotku nožov mixéra
(8), tesnenie (9) džbán mixéra (10), veko (12), nadstavec
veka (13), v teplej vode s dodatkom prípravku na umývanie
riadu, dobre opláchnite a vysušte.
S nožmi manipulujte opatrne – sú veľmi ostré.
OVLÁDACÍ PANEL (3) - OBSLUHA
I. Tlačidlo zapnúť/vypnúť
Spotrebič sa po pripojení do
napájacieho zdroja nachádza v režimu ‘stand-by’a bliká kontrolka KEEP WARM (i). Po stlačení tlačidla
zaznie jednotlivý zvukový signál, displej (c) zabliká trikrát, a kontrolka
(i) bude svietiť nepretržitým svetlom. Spotrebič je zapnutý
a pripravený na prácu.
II. Tlačidlo zmeny času varenia
Pokiaľ sa spotrebič nachádza v režime pripravenosti k práci,
(kontrolka (i) svieti nepretržitým svetlom), je možné nastaviť
čas varenia stlačením tlačidla + alebo -. Tlačidlo + zvyšuje
dobu varenia v odstupoch 1 minúty. Tlačidlo – znižuje dobu
varenia v odstupoch 1 minúty. Správne stlačenie tlačidla
bude signalizované jednotlivým zvukovým signálom. Maximálna doba varenia je 30 min. Táto doba môže byť zmenená
v ľubovoľnom okamihu varenia.
III. Tlačidlo zmeny teploty varenia /ohrievania (f,g,h)
Spotrebič prejde do režimu ohrievania/varenia keď po
nastavení doby varenia (II), bude zvolená požadovaná teplota
,
alebo
. Výber teploty je signalizovaný jednotlivým zvukovým signálom a rozsvietením sa
kontrolky na každom tlačidle voľby teploty
,
a
.
Teplota môže byť menená v ľubovoľnom procese varenia/zohrievania.
Po ukončení procesu varenia/zohrievania zaznie 6 násobný
zvukový signál, spotrebič automaticky prejde do režimu udržovania teploty. Kontrolka KEEP WARM sa zasvieti nepretržitým svetlom bielej farby.
Po 40 minútach udržovania teploty, spotrebič
prejde do režimu pohotovosti stand-by, a kontrolka (i) sa rozsvieti nepretržitým oranžovým
svetlom.
IV. Tlačidlo miešania/mixovania Stir
Táto funkciaslúži do miešania/mixovania v ľubovoľnej dobepriebehu cyklu varenia alebo zohrievania. Je taktiež možné
18
používať túto funkciu v režime pripravenosti k práci (kontrolka (i) sasvieti nepretržitým svetlom).
Nepoužívajte funkciu
v priebehu varenia/
zohrievania dlhšie ako 10 sekúnd. Používajte
túto funkciu s prestávkami.
Funkcia
nie je odporúčaná na do miešanie
polievky v priebehu varenia/zohrievania leda,
že chceme získať polievku typu krém.
V. Regulačné ovládacie koliesko (e) - mixovanie
Regulačné ovládacie koliesko slúži na výber rýchlosti mixovania. Na výber sú nasledujúce nastavenia 1, 2, 3, 4 alebo
P. Funkcia mixovania nastavovaná ovládacím kolieskom (e)
je dostupná výlučne pokiaľ sa proces varenia/zohrievania
a udržovania teploty zakončil.
Je možné vypnúť ručne proces varenia/zohrievania, stlačujúc zvolené tlačidlo zmeny teploty
,
,
alebo tlačidlo
. Stlačenie tlačidla
,
alebo
, spôsobí, že spotrebič prejde do režimu udržovania
teploty, kontrolka KEEP WARM (i) sa zasvieti nepretržitým
bielym svetlom. Pre vypnutie procesu udržovania teploty
opätovne stlačte tlačidlo
.
Pre prepnutie spotrebiča do stavu pripravenosti k práci, keď
funkcia varenia/zohrievania a udržovania teploty bola vypnutá ručne, opätovne stlačte tlačidlo
.
Ak mixujete horúce zložky, neprekračujte 1.
rýchlosť.
Demontáž džbánu
B
1 Umiestite džbán (10) na rovnom a stabilnom podklade.
2 Vyberte nástavec veka s mierkou (13).
3 Pre zloženie veka džbánu (12) uchopte pravou rukou
úchyt džbánka (11) a presuňte palcom hranu veka proti
smeru otáčania hodinových ručičiek. Potom snímte veko.
4 Pridržte jednou rukou podstavec džbánu (7), a druhou
držiac džbán za úchyt (11), obráťte proti smeru otáčania
hodinových ručičiek, do polohy
viditeľnej na podstavci
džbánku (7).
5 Zdvihnite džbánok (10).
6 Snímte tesnenie (9).
7 Vyberte jednotku nožov mixéra (8) z podstavca džbánu (7).
Montáž džbánu
C
1 Vložte súpravu nožov mixéra (8) na podstavec džbánka
(12), tak, aby výstupok podstavcasúpravy nožov (8) zasunúť
do otvoru v krytu podstavce džbánku (7).
2 Naložte tesnenie (9) na podstavec džbánu (7).
Pred montážou, navlhčite tesnenie (9) vodou.
3 Naložte džbánok (10) na podstavec džbánka (7), tak aby
sa úchyt ocitol nad označením
, v súlade s ukazovateľom na plášti podstavca džbánka (7).
SB2000-001_v01
4 Pridržte jednou rukou podstavec džbánka (7), a druhou
držiacdžbánok za úchyt (11), obráťte do odporu v súlade so
smerom otáčania hodinových ručičiek, do polohy
viditeľnej na podstavci džbánka (7).
5 Naložte veko (12) na džbánok (10) a obráťte v súlade so
smerom otáčania hodinových ručičiek.
Pred založením veka (12) navlhčite tesnenie
vodou.
6 Naložte nakládku veka s mierkou (13) na veko (12),
potom ľahko pritlačte, až uslyšíte kliknutie.
V priebehuvarenia/zohrievaniamôže unikať
horúca vodná para pod vekom s mierkou (13)
- zachovajte opatrnosť. Montáž a demontáž džbánu na jednotke
motora
D
1 Zložený džbán (10) umiestite na jednotke motora (1)
v otvorenej polohe
, v súlade so šípkou na jednotke
motora a symbolom na podstavci džbánu (7)
.
2 Zablokujte džbán mixéra otočením v smere otáčania
hodinových ručičiek, šípka na jednotke motora (1) sa pokryje
s kresbou na podstavci džbánu (7) .
Venujte pozornosť správnemu namontovaniu
džbánu na jednotke motora.
●● Pred demontážou džbánu, vypnite spotrebič stlaa odpojte od zásuvky elektrickej
čením tlačidla
siete.
3 Držiac za úchyt džbán (10) obráťte ho proti smeru otáčania hodinových ručičiek do polohy odblokovania
.
4 Džbán (10) zložte z jednotky motora (1).
Výhrevná doska (6) a súprava nožov mixéra (8)
sa počas používania funkcie varenia/zohrievania nahrieva. Nedotýkajte sa varnej dosky (6)
a súpravy nožov mixéra (8), pokiaľ sú horúce
- riziko popálenia.
Mixovanie
E
Spotrebič je určený na miešanie a sekanie potravín rôzneho
druhu. S jeho pomocou je taktiež možné drviť zmrazené produkty a ľad.
1 Nastavte jednotku motora (1) spolu s namontovaným
džbánom (10) na suchom, stabilnom podklade v blízkosti
zásuvky el. siete a mimo dosahu detí.
2 Pripojte zástrčku napájacieho vodiča do zásuvky elektrickej siete, zaznie jeden zvukový signál.
3 Vložte zložky do džbánu mixéra (10). Džbán mixéra (10)
zatvorte vekom džbánu (12).
Počas mixovania môžete pridávať ďalšie
zložky, stačí podvihnúť nástavec veka s mierkou (13).
SB2000-001_v01
Nenaplňujte džbán nad označení 1750 ml na
džbáne mixéra.
4 Stlačte tlačidlo
. Zvoľte požadovanú rýchlosť mixovania ovládacím kolieskom (e).
V priebehu mixovania používajte rýchlosti
označené modrou líniou na ovládacom
koliesku (e).
5 Po dosiahnutí požadovanej konzistencie, vypnite spotrebič otáčajúc ovládacie koliesko (e) do polohy 0.
Po 3 minútovej práci zastavte spotrebič na aspoň 5 minút čo umožní vychladnutie motora.
6 Po ukončení práce, vypnite spotrebič stlačením tlačidla
a odpojte spotrebič od napájania
Príprava polievky
F
1 Nastavte súpravu motora (1) spolu s namontovaným
džbánom (10) na suchom, stabilnom podklade, v blízkosti
sieťovej zásuvky a mimo dosahu detí.
2 Pripojte zástrčku napájacieho vodiča do zásuvky elektrickej siete.
3 Stlačte tlačidlo
.
4 Nastavte požadovaný čas stláčajúc + alebo - .
5 Ak chcete usmažiť cibuľu alebo cesnak, pridajte do
džbánu (10) olej alebo maslo.
Uistite sa, či sa maslo nachádza na dne džbánu
a nezostalo na nožoch (8).
6 Nastavte teplotu
, pre roztopenie masla. Pridajte cibuľuvalebovcesnak a smažte do zmäknutia. Pri smažení nie je nutné zakladať veko džbánka (12).
7 Vložte veko (12) a zmixujte obsah stláčajúc tlačidlo .
8 Pridajte ostatné zložky (zeleninu, vodu, koreniny ap.),
zmeňte teplotu na
varte do varu.
Nenaplňujte džbán v priebehu varenia/ ohrievania, mimo vyznačených 1400 ml na džbáne
mixéra.
9 Po uvedení do varu, znížte teplotu stláčajúc tlačidlo
, opätovne nastavte tlačidlami čas + alebo a nechajte až kým nezovrie varenia.
Spotrebič má termostat, ktorý udržuje stálu
teplotu varenia. Po 20 minútach varenia na
úrovni
spotrebič automaticky prechádza na úroveň
(je to signalizované
zhasnutím kontrolky na tlačidle
a rozsvietením kontrolky na tlačidle
).
10 Po ukončení procesu varenia/zohrievania, šesťkrát
zaznie zvukový signál a spotrebič automaticky prejde do
režimu udržovania teploty (kontrolka KEEP WARM sa
zasvieti bielym, nepretržitým svetlom).
19
11 Udržovanie teploty je možné v ľubovoľnom okamihu vypnúť stlačujúc tlačidlo
.
12 Pre zmixovanie polievky do požadovanej konzistencie
opätovne stlačte tlačidlo
a nastavte rýchlosť mixovania
ovládacím kolieskom (e) na 1. úroveň.
V priebehu mixovania horúcich tekutín sa uistite, že džbán (10) je uzavretý vekom džbánu
(12).
V priebehu mixovania horúcich tekutín používajte rýchlosti označené červenou líniou na
ovládacom koliesku (e).
Nikdy nepoužívajte vysoké rýchlosti (prekračujúce 2. Úroveň) na mixovanie horúcich tekutín. PREVÁDZKOVÉ POKYNY
●● Pred smažením napr. zeleniny pridajte do džbánka
(10) olej alebomaslo a počkajte, až sa rozohreje.
●● V prípade receptu na polievku, ktorý obsahuje syr, pridajte ho na konci neprivádzajúc ho do varu a použite
funkciu STIR.
●● Ak je polievka príliš hustá pridajte v priebehu mieša­
nia/mixovania malé množstvo prevarenej vody.
●● Pre dosiahnutie lepšieho výsledku, vkladajte zložky
nakrájané na kocky veľkosti 1,5 - 2,5 cm. Syr krájajte
na kúsky nie väčšie ako 1,5 cm.
●● Na meranie sypkých a tekutých zložiek použite nástavec veka s mierkou (13).
●● Pred sekaním čerstvých bylín, cesnaku, cibule, strúhanky, orechov a korenín, sa uistite, že džbán (13)
a súprava nožov mixéra sú úplne suché.
●● Ak majú zložky tendenciu k prilepovaniu sa k stenám
džbánu, použite funkciu „P” v krátkych sériách.
●● Pred prípravou chladených drinkov, pred mixovaním
zmrazte všetky zložky.
●● Na mixovanie tuhých potravín používajte na začiatku
krátkodobo funkciu „P” a potom zvoľte stálu rýchlosť
mixovania.
Čistenie a údržba
Po skončení práce spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej
zásuvky.
Spotrebič čistite hneď po jeho použití. Predíde
to usadeniu zvyškovvo vnútri džbánu mixéra .
Džbán nikdy neumývajte hneď po zohriatí/
varení, počkajte, kým vychladne.
●● Nalejte
cca 750 ml vody do džbánu mixéra (10)
a naštartujte spotrebič na približne 10 sekúnd s nastavením 4. rýchlosti mixovania.
●● Vylejte vodu z džbánu mixéra (10), rozmontujte všetky
časti podľa bodu B (demontáž džbánu) a umyte
v teplej vode s dodatkom prípravku na umývanie riadu.
●● Opláchnite v čistej tečúcej vode a vysušte.
●● Ak ste džbán dlhšie neumývali a vo vnútri džbánu sú prilepené kúsky mixovaných potravín, na čistenie použite
nylónovú kefu.
●● Neodporúčame vkladať súpravu nožov mixéra (8), tesnenia (9) a podstavce džbánu (7), do umývačky riadu.
Agresívne čistiace prostriedky môžu negatívne pôsobiť
na stav povrchov elementov spotrebiča.
●● Vytrite vonkajšiu časť jednotky motora (1) vlhkou jemnou
handričkou.
Pohonnú jednotku (1) neponárajte do vody
alebo do inej tekutiny.
●● Na čistenie vonkajšej časti pohonnej jednotky (1) nepo-
užívajte agresívne čistiace prostriedky ako sú emulzie,
krémy, pasty a pod. Okrem iného by mohli odstrániť
informačné grafické symboly.
●● Po umytí všetky komponenty spotrebiča dôkladne vysušte.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly
a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť
vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte
do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Viac informácií vám poskytne váš mestský/obecný úrad, ku
ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Spotrebiče sa môžu opravovať iba v autorizovaných servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou realizujú servisné
strediská firmy ZELMER – pozri ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dávajte pozor na nože – sú veľmi ostré.
20
SB2000-001_v01
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou
obsluhou.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
SB2000-001_v01
21
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében ajánljuk, hogy
csak eredeti Zelmer tartozékokat használjon. Ezeket ennél
a modellnél történő használatra terveztük. Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös
figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak.
A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék használata közben mindig kéz alatt legyen.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
Kérjük a készülék használatának megkezdése előtt
bizonyosodjon meg arról, hogy a jelen használati utasítást útmutatót megértette.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● A készüléket mindig sík, egyenletes
felületre helyezze.
●● Mindig áramtalanítsa a készüléket,
ha felügyelet nélkül hagyja, valamint
összerakás, szétszedés vagy tisztítás
előtt.
●● Ne dugja a dugót a konnektorba vizes
kézzel.
●● Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati csatlakozó kábele, a külső burkolata vagy a fogantyúja szemmel láthatólag sérült. Ilyen esetben vigye el
a készüléket a szervízbe.
●● Ha a le nem vehető tápkábel megsérül, akkor veszély elkerülése céljából
a cserét csak a gyártó szakszervize
illetve a gyártó szervizének munkatársa esetleg egy szakképzett személy végezheti el.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték
megsérül, azt - a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál vagy
szakszervizben, illetve egy szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● Ne nyúljon a forró felületekhez.
A készülék felülete forró marad
22
a kikapcsolást követően. A készülék
elmozdítását csak a fogantyúk segítségével végezze.
●● Az elérhető felületek hőmérséklete
magasabb lehet amikor a készülék
üzemel. Ne nyúljon a
jelzésű felületekhez.
●● Ne használjon egyéb kelléket, csak
a megvásárolt termék csomagolásában találhatót.
●● A készüléket a használati utasításnak megfelelően kell használni italok és előre feldolgozott élelmiszerek elkészítéséhez. Ne használja
a készüléket bármely más módon,
mint a használati utasításban leírtak
szerint.
●● A meghajtó motort és a tápkábelt be
tegye vízbe illetve egyéb folyadékba;
ne használja a készüléket a fürdőszobában illetve szabad ég alatt.
●● Kapcsolja ki a mixelést a kancsó fedelének levétele előtt.
●● Kapcsolja ki a készüléket a mielőtt
levenné azt a meghajtó motorról; várja
meg míg a kések teljesen leállnak.
●● Tartozékcsere előtt, vagy ha használat közben a mozgó alkatrészekhez
közelít, ki kell kapcsolni a készüléket,
és áramtalanítani kell.
●● Ne használja a kelyhes turmixot
a fedél teteje nélkül.
●● Ne tegye kezét a kancsóba, akkor
se, ha leszerelte tisztításhoz, mert
a kések veszélyesek – nagyon élesek.
●● Ne tegyen semmilyen tárgyat (kiskanál, spatula, stb.) a kancsóba amikor
a készülék áramhoz van csatlakoztatva.
●● Ne mossa közvetlenül kézzel a késeket.
●● A fémalkatrészek, főleg az éles kések
tisztításához enyhe kefét használjon.
SB2000-001_v01
●● Gyermekek a készüléket nem használhatják. Tartsa a készüléket a hálózati kábellel gyermekektől elzárva.
●● A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve azok, akik nem rendelkeznek megfelelő szakértelemmel
illetve tudással a használatot illetően
csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt vannak illetve ki lettek oktatva
a lehetséges veszélyhelyzeteket és
a biztonságos módon történő használatot illetően.
●● Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játs�szanak a készülékkel.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján fel-
tüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● Ne húzza ki a villás csatlakozót a vezetéknél fogva
a konnektorból.
●● A hálózati kábel ne függjön az asztallap szélén, és ne
érjen a forró felülethez.
●● A készüléket kizárólagosan beltéri, háztartásban történő
használatra tervezték.
●● Amikor a készüléket nem használja, áramtalanítsa.
●● A készülék nem használható külső időzítő kapcsolókkal
illetve külső távirányító rendszer segítségével.
●● A készüléket és a tápkábelt tartsa távol mindenféle fűtőtesttől és főzőlaptól.
●● Tárolás közben ne tartsa a kancsó fedelét a kancsóra
téve. Használat előtt nedvesítse meg a fedél tömítését
vízzel és tegye a fedelet a kancsóra.
●● Ne töltse túl a kancsót az 1400 ml-es jelzésen ha
a főzési funkciót használja és az 1750 ml-es jelzésen ha
a hidegen történő mixelést használja. Ha ezen jelzések
felett túltölti a kancsót, a kancsó tartalma kifröccsenhet
a munka közben.
●● A kancsót ne töltse túl. Ammenyiben a folyadék az
elektromotort tartalmazó rész alá kerül, beszívódhat
a motorba és annak sérülését okozhatja.
●● 3 perces használatot követően kapcsolja ki a készüléket
legalább 5 percre, hogy a motor le tudjon hűlni.
●● Ne kapcsolja be a kelyhes turmixot üresen, mert túlhevülhet.
SB2000-001_v01
JAVASLAT
Információk a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A készüléket csakis háztartási használatra tervezték.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A maximálisan megengedett mixelési idő: 3 perc
A minimális szünet két mixelés között: 5 perc
A maximálisan megengedett mixelés a STIR funkcióval
egyetemben a főzés/melegítés közben: 10 másodperc.
Maximális zajszint: 90 dB/A.
A készülék I. osztályú szigeteléssel rendelkezik. A készüléket földelt dugójú földelt tápkábellel szereltük fel.
A készülék megfelel az összes vonatkozó, hatályos szabványnak.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
A készülék felépítése
A
1 Meghajtó motor
2 Meghajtó motor fogantyúja
3 Vezérlőpanel
4 Csúszásmentes lábak
5 Tápkábel tároló
6 Főzőlap
7 Kancsóaljzat
8 Mixer késcsoport
9 Tömítés
10 A mixer kancsója szintjelzővel
11 A kancsó fogantyúja
12 A kancsó fedele
13 Fedő feltét mérőedénnyel
14 Tápkábel
VEZÉRLŐPANEL (3)
a Bekapcsolás/kikapcsolás gomb
b Keverés/mixelés gomb
c Kijelző
d Főzőidő szabályzó gomb
e Szabályzó tekerőgomb
f Főzési /melegítési
hőmérséklet szabályzó gomb
– magas
23
g Főzési /melegítési
hőmérséklet szabályzó
gomb - közepes
h Főzési /melegítési
hőmérséklet szabályzó gomb
- alacsony
i A melegen tartási kontroll lámpa - KEEP WARM
A készülék használata és üzemeltetése
A készülék használatra készen áll.
A készülék első használata előtt (illetve ha hosszabb ideig
nem használta), vegye ki a késcsoportot (8), a tömítést (9)
a mixer kancsóját (10), a fedelét (12), a fedő feltétet (13), és
mosogatószeres meleg vízben mossa meg, jól öblítse ki és
szárítsa meg.
Vigyázzon a késekre – nagyon élesek.
VEZÉRLŐPANEL (3) - KEZELÉS
I. A Bekapcsolás/kikapcsolás gomb
A készülék az
áramhoz való csatlakoztatást követően ‘stand-by’ üzemmódban üzemel, s a KEEP WARM (i) melegen tartási kontroll
lámpa villog. A
gomb megnyomását követően egy egyszeri hangjelzés hallható, a kijelző (c) háromszor felvillan,
s a kontroll lámpa (i) állandó módon égni fog. A készülék be
van kapcsolva és használatra kész.
II. Főzőidő szabályzó gombok
Amikor a készülék használatra kész üzemmódban üzemel,
(az (i) kontroll lámpa állandó módon ég), be lehet állítani
a főzőidőt a + illetve – gomb megnyomásával. A + gomb
növeli a főzőidőt 1 percenként. A – gomb csökkenti a főzőidőt
1 percenként. A gomb megfelelő megnyomását egy egyszeri
hangjelzés jelzi. A maximális főzőidő 30 perc. A főzőidőt
a főzés bármely pillanatában meg lehet változtatni.
III. Főzési /melegítési hőmérséklet szabályzó gomb
(f,g,h)
A készülék főzési /melegítési üzemmódba megy át, ha
a főzési idő (II) beállítását követően ki lesz választva a megfelelő
illetve
,
hőmérséklet. A hőmérséklet kiválasztását egy egyszeri hangjelzés jelzi valamint
minden hőmérséklet szabályzó gomb
,
és
kontroll lámpája felgyullad.
A hőmérsékletet a főzés /melegítés bármely pillanatában meg lehet változtatni.
A főzés /melegítés befejezését követően 6-szoros hangjelzés lesz hallható majd pedig a készülék automatikusan
hőmérséklet fenntartó funkcióban üzemel majd. A KEEP
WARM kontroll lámpa egész idő alatt fehér színűen világít.
A 40 perces hőmérséklet fenntartást követően
a készülék stand-by üzemmódba kapcsol,
s a (i) kontroll lámpa állandóan narancssárga
színűen világít majd.
IV. A keverés/mixelés Stir gomb
Ez a funkció a főzés illetve melegítés bármely pillanatában
24
történő keverésre/mixelésre szolgál. Ezt a funkciót lehet
használni a használatra kész üzemmódban (az (i) kontroll
lámpa állandó módon világít).
Ne használja a
funkciót főzés /melegítés
közben hosszabb ideig mint 10 másodperc. Ezt
a funkciót használja megszakításokkal.
A
funkció nem ajánlott leves keveréséhez
a főzés /melegítés közben, kivéve, ha krémlevest szeretne főzni. V. Szabályzó tekerőgomb (e) - mixelés
A szabályzó tekerőgomb a mixelési sebesség beállítására
szolgál. A következő sebességi fokozatok állnak rendelkezésre - 1, 2, 3, 4 illetve P. A szabályzó tekerőgombbal (e)
beállítható mixelés funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha
a főzés /melegítés és hőmérséklet fenntartás funkció már
befejeződött.
Kézzel is ki lehet kapcsolni a főzés /melegítés folyamatot
a kiválasztott
,
,
illetve
hőmérséklet szabályzó gomb megnyomásával. A
,
illetve
, gomb megnyomásával a készülék hőmérséklet fenntartás funkcióba kapcsol, a KEEP WARM (i)
kontroll lámpa egész idő alatt fehér színűen világít majd.
A hőmérséklet fenntartás funkció kikapcsolása céljából
nyomja meg ismételten a
gombot.
Nyomja meg ismételten a
gombot, hogy használatra
kész üzemmódba kapcsolja a készüléket, amikor a főzés /
melegítés és hőmérséklet fenntartás funkció kézileg ki lett
kapcsolva.
Ha forró ételt mixel, ne haladja meg az 1-es
sebességi fokozatot.
A kancsó levétele
B
1 Tegye a kancsót (10) egy sík és stabil felületre.
2 Vegye ki a mérőedényes fedő feltétet (13).
3 Hogy le tudja venni a kancsó fedelét (12) ragadja meg
a kancsó fogantyúját (11) és a hüvelykujjával tolja el a fedél
szélét az óramutató járásával ellentétes irányban. Majd
pedig vegye le a fedelet.
4 Az egyik kezével fogja meg a kancsóaljzatot (7), a másik
kezével a kancsó fogantyúját (11), s csavarja el az óramutató járásával ellentétes irányban, egészen a kancsóaljzaton
látható pozíció
eléréséig (7).
5 Emelje fel a kancsót (10).
6 Vegye le a tömítést (9).
7 Vegye ki a késcsoportot (8) a kancsóaljzatból (7).
A kancsó felszerelése
C
1 Tegye a késcsoportot (8) a kancsóaljzatra (7) úgy, hogy
a késcsoport (8) aljzatán található domborulat a kancsóaljzat
(7) házán található nyílásba illjen.
2 Illessze a tömítést (9) a kancsóaljzatra (7).
SB2000-001_v01
Felszerelés előtt, nedvesítse meg a tömítést (9)
vízzel.
3 Illessze a kancsót (10) a kancsóaljzatra (7), úgy, hogy
a fogantyú a
, jelzés felett legyen, a kancsóaljzat (7)
házon található utasításnak megfelelően.
4 Az egyik kezével fogja meg a kancsóaljzatot (7), a másik
kezével a kancsó fogantyúját (11), s csavarja el az óramutató járásával egy irányban, egészen a kancsóaljzaton (7)
látható pozíció eléréséig.
5 Tegye a fedelet (12) a kancsóra (10) és csavarja el az
óramutató járásával egy irányban.
Mielőtt feltenné a fedelet (12) nedvesítse meg
a tömítést vízzel.
6 Tegye a mérőedényes fedő feltétet (13) a fedélre (12),
majd pedig nyomja meg enyhén, míg egy kattanást nem hall
majd.
A főzés /melegítés közben a forró gőz kiszivároghat a mérőedényes fedő feltét (13) alól –
legyen nagyon óvatos. A kancsó felszerelése és leszerelése
a meghajtó motorról.
D
1 Az összerakott kancsót (10) illessze a meghajtó motorra
(1) nyitott pozícióban
, a meghajtó motoron található nyíl
szerint és a kancsóaljzaton (7) található jelöléssel megegyezően.
.
2 Blokkolja le a kancsót elcsavarva azt az óramutató járásával egy irányban, s a meghajtó motoron (1) található nyíl
összhangban legyen a kancsóaljzaton (7) található rajzzal
.
Ügyeljen, hogy a kancsó megfelelően legyen
felszerelve a meghajtó motoron.
●● Mielőtt levenné a kancsót,kapcsolja ki a készüléket
gomb megnyomásával, és húzza ki a dugót
a
a konnektorból.
3 A kancsó nyelét fogva (10) csavarja el azt az óramutató
járásával ellentétes irányban, amíg a blokád fel nem oldódik
.
4 Vegye le a kancsót (10) a meghajtó motorról (1).
A főzőlap (6) és a késcsoport (8) megmelegszenek a főzés /melegítés közben. Ne nyúljon
a főzőlaphoz (6) és a késcsoporthoz (8), amikor
ezek forróak – megégés veszélye áll fenn.
Mixelés
E
A készüléket különböző típusú ételek keveréséhez és aprításához készítettük. A segítségével lehetőség van mélyfagyasztott ételek és jég aprítására.
1 A meghajtó motort (1) a felerősített kancsóval (10) tegye
egy száraz, stabil, vízszintes felületre, konnektor közelében
és gyerekektől távol.
SB2000-001_v01
2 A dugót tegye a konnektorba, ekkor egy egyszeri hangjelzés lesz hallható.
3 Tegye az összetevőket a mixer kancsójába (10). Zárja
be a kancsót (10) a kancsó fedelével (12).
Az összetevőket a mixelés közben is hozzá
lehet adni az ételhez, e célból emelje fel
a mérőedényes fedő feltétet (13).
Ne töltse a kancsót túl az 1750 ml-es szintjelzésen.
4 Nyomja meg a
gombot. Válassza ki a megfelelő
mixelései sebességet az (e) szabályzó tekerőgombbal.
A mixelés közben használja a szabályzó tekerőgombon (e) kék nyíllal megjelölt sebességfokozatokat.
5 Miután az étel elérte a kívánt halmazállapotot, kapcsolja
ki a készüléket a Szabályzó tekerőgomb (e) 0 pozícióba fordításával.
3 perces üzemelést követőn állítsa meg és
pihentesse a készüléket legalább 5 percen
keresztül, hogy a motor le tudjon hűlni.
6 A munka befejezését követően kapcsolja ki a készüléket
a
gombbal és húzza ki a dugót a konnektorból.
Leves elkészítése
F
1 A meghajtó motort (1) a felerősített kancsóval (10) tegye
egy száraz, stabil, vízszintes felületre, konnektor közelében
és gyerekektől távol.
2 A dugót tegye a konnektorba.
3 Nyomja meg a gombot.
4 Állítsa be a kívánt időt a + illetve - gombokkal.
5 Ha hagymát illetve fokhagymát szeretne megpirítani,
adjon hozzá a kancsóhoz (10) olajat vagy vajat.
Bizonyosodjon meg arról, hogy vaj a kancsó
fenekén van s nem akadt a késekre (8).
6 Állítsa be a hőmérsékletet
fokozatra, hogy a
vaj elolvadjon. Adja hozzá a hagymát illetve fokhagymát, és
addig süsse, míg meg nem puhul. A sütéshez nem kell feltenni a kancsó fedelét (12).
7 Tegye fel a kancsó fedelét (12) és mixelje össze a gomb
megnyomásával.
8 Adja hozzá a többi összetevőt (zöldségek, víz, fűszerek
stb.), változtassa meg a hőmérsékletet a
és főzze
forralásig.
Főzés /melegítés közben ne öntse a kancsót túl
az 1400 ml-es szintet jelző jelzés fölé.
9 A felforralást követően csökkentse a hőmérsékletet az
, gombbal, ismét állítsa be a főzőidőt + illetve –
gombokkal és hagyja főni.
25
A készülék fel van szerelve egy termosztáttal,
ami biztosítja az állandó hőmérsékletet a melegítés közben. A 20 perces főzést a
fokon
követően a készülék automatikusan átáll az i um
fokozatra (ezt a
gombnál található kontroll
lámpa eloltása és a
gombnál található
kontroll lámpa bekapcsolása jelzi
).
10 A főzés /melegítés befejezését követően 6-szoros hangjelzés lesz hallható majd pedig a készülék automatikusan
hőmérséklet fenntartó funkcióban üzemel majd (a KEEP
WARM kontroll lámpa állandóan fehér színűen világít).
11 A hőmérséklet fenntartó funkciót bármely pillanatban ki
lehet kapcsolni a
gomb megnyomásával.
12 Hogy a levest a kívánt halmazállapotra tudja mixelni,
ismételten nyomja meg a
gombot és állítsa be a mixelési
sebességfokozatot a szabályzó tekerőgombbal (e) az 1 fokozatra.
Forró folyadék mixelésénél bizonyosodjon meg
arról, hogy a kancsóra (10) fel lett helyezve
a kancsó fedele (12).
Forró folyadék mixelésénél használja a piros
színnel megjelölt sebességfokozatokat a szabályzó tekerőgombon (e).
Soha ne használjon magas sebességfokozatot
(a 2 fokozatnál magasabbat) a forró folyadék
mixeléséhez. HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS TANÁCSOK
●● Sütés előtt, pl. zöldségeknél, adjon hozzá a kancsóhoz (10) olajat vagy vajat és várja meg, míg az elolvad.
●● Sajt tartalmú leveseknél a sajtot csak a főzés befejeztével adja hozzá, ne hagyja a levest felforrni és használja a STIR funkciót.
●● Ha a leves túl sűrű, adjon hozzá kis mennyiségű forralt vizet a főzés /melegítés közben.
●● A jobb hatékonyság érdekében az összetevőket kis
kockára vágva (1,5 - 2,5 cm) adja hozzá. A sajtot
vágja 1,5 cm-nél kisebb darabokra.
●● Laza vagy folyékony halmazállapotú összetevőknél
használja a mérőedényes fedő feltétet (13).
●● Mielőtt hozzáfogna friss fűszernövények, fokhagyma,
hagyma, zsemlemorzsa, dió és fűszerek aprításához, bizonyosodjon meg arról, hogy a kancsó (13) és
a kések teljes mértékben szárazak.
●● Ha az összetevők hozzátapadnak a kancsó falaihoz,
használja a „P” funkciót rövid sorozatokban.
●● Fagyasztott italok elkészítésénél fagyassza le az
összes összetevőt a mixelést megelőzően.
●● A szilárd halmazállapotú élelmiszerek mixeléséhez
használja rövid ideig a „P” funkciót majd pedig állítson
be egy állandó sebességet.
Tisztítás és karbantartás
A munka befejeztével kapcsolja ki a készüléket
és húzza ki a dugót a konnektorból.
A készülék tisztítását hajtsa végre közvetlenül
a használatot követően. Ezzel megelőzi az ételmaradékok lerakódását a turmixgép kancsójában.
Soha nem mossa a kancsót közvetlenül
a főzést /melegítést követően, hagyja előtte
kihűlni.
Ügyeljen a késekre – nagyon élesek.
●● Öntsön kb. 750 ml vizet a turmixgép kancsójába (10) és
indítsa el a készüléket kb. 10 másodperces időtartamra,
a 4 sebességfokozaton.
●● Öntse ki a vizet a turmixgép kancsójából (10) és szerelje
le az alkatrészeket a B pontban (a kancsó levétele) foglaltak szerint, és mossa meg meleg vízben mosogatószer hozzáadásával.
●● Öblítse ki folyó vízben és szárítsa meg.
●● Ha a kancsót hosszabb ideig nem tisztította és a kancsó
belsejéhez ételmaradványok tapadtak, használjon nylon
kefét.
●● Nem ajánlatos a késcsoportot (8), a tömítést (9) és
a kancsóaljzatot (7) mosogatógépben tisztítani. Az
agresszív hatású súrolószerek negatív módon befolyásolhatják a készülék alkatrészeinek felületét.
●● A meghajtó motor (1) külső részét törölje meg egy nedves, finom kendővel.
A motort (1) ne tegye vízbe vagy más folyadékba!
●● A motor
burkolatának (1) tisztításához ne használjon
agresszív detergenseket emulzió, tej, paszta stb. formájában. Ezek többek között eltávolíthatják a felvitt grafikus
jeleket.
●● A tisztítást követően alaposan szárítson meg minden
alkatrészt.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló
helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
26
SB2000-001_v01
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
SB2000-001_v01
27
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
utilizaţi numai accesorii originale Zelmer. Acestea au fost
proiectate special pentru acest produs. Vă rugăm să citiţi cu
atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului.
Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare astfel
încât să le puteţi folosi, de asemenea, în timpul utilizării ulterioare a produsului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a dispozitivului
Înainte să începeţi să utilizaţi dispozitivul citiţi toate
instrucţiunile de utilizare.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Aşezaţi mereu aparatul pe o suprafaţă stabilă, plată şi fără denivelări.
●● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
●● Nu conectaţi ştecherul la priza de alimentare cu mâinile umede.
●● Nu porniţi aparatul dacă cablul de alimentare, carcasa sau mânerul sunt
defecte în mod vizibil. În acest caz
trimiteţi aparatul la service pentru
reparaţii.
●● În cazul în care cablul de alimentare
ne-decuplabil, este deteriorat, acesta
trebuie înlocuit la producător sau de
către un angajat al unui atelier de
reparaţii de specialitate sau de către
o persoană calificată, cu scopul de
a evita pericolul.
●● Reparaţiile executate în mod necorespunzător pot reprezenta un real
pericol pentru utilizator. In cazul în
care apar defecţiuni, adresaţi-vă unui
punct specializat de service.
28
●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi.
Suprafaţa dispozitivului este fierbinte
chiar şi după oprirea acestuia. Pentru
mutarea dispozitivului dintr-un loc în
altul folosiţi numai mânerul.
●● Temperatura suprafeţelor accesibile
poate fi mai ridicată atunci când echipamentul se află în stare de funcţionare. Nu atingeţi suprafaţa marcată
cu simbolul
.
●● Nu folosiţi nici un fel de alte accesorii
în afara celor care intră în componenţa setului achiziţionat.
●● Dispozitivul trebuie să fie folosit în
conformitate cu instrucţiunea de
deservire, pentru pregătirea băuturilor răcoritoare şi pentru prelucrarea
alimentelor. Nu folosiţi dispozitivul în
nici un alt fel decât cel prevăzut în
prezenta instrucţiune.
●● Nu introduceţi ansamblul motorului,
cablul de alimentare cu curent electric în apă sau alt lichid; nu folosiţi în
baie sau în aer liber.
●● Opriţi funcţia de mixare înainte de
a da la o parte capacul de pe vasul
mixerului.
●● Opriţi dispozitivul înainte de a da la
o parte vasul mixerului de pe ansamblul motorului; aşteptaţi până ce
lamele se vor opri definitiv.
●● Înainte de a înlocui echipamentul sau
înainte de a vă apropia de piesele
care sunt în mişcare în timpul utilizării, dispozitivul trebuie oprit şi, de asemenea, trebuie decuplat de la sursa
de alimentare cu curent electric.
●● Nu folosiţi blenderul stativ fără
a monta capacul.
●● Nu introduceţi mâinile în vas nici
chiar atunci când aţi scos vasul pentru a-l curăţa, deoarece cuţitele sunt
periculoase – foarte ascuţite.
●● Nu introduceţi nici un fel de obiecte
(linguriţă, spatulă, etc) în vas atunci
SB2000-001_v01
când conectaţi dispozitivul la sursa
de alimentare cu curent electric.
●● Nu spălaţi cuţitele direct cu mâna.
●● Pentru a spăla părţile metalice, mai
ales cuţitele ascuţite, folosiţi o periuţă
moale.
●● Dispozitivul nu trebuie să fie folosit
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare cu
curent electric într-un loc care nu se
găseşte la îndemâna copiilor.
●● Dispozitivul poate fi utilizat de către
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale limitate sau lipsite
de experienţă ţi cunoţtinţe în ceea ce
privşete acest dispozitiv, dar numai
sub supraveghere, sau după explicarea pe înţelesul acestora a riscurilor
posibile ţi după instruirea cu privire la
utilizarea în siguranţă a dispozitivului.
●● Asiguraţi-vă că, copii nu se vor juca
cu dispozitivul.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Dispozitivul
trebuie conectat întotdeauna la priza
reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu
tensiune care este în conformitate cu cea menţionată
pe plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablul de
alimentare.
●● Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne pe marginea
mesei sau a blatului, nici să atingă suprafeţe fierbinţi.
●● Aparatul este destinat numai pentru uz casnic în interiorul interiorul.
●● Atunci când nu este folosit, dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare cu curent electric.
●● Echipamentul nu este destinat pentru a funcţiona cu
folosirea comutatoarelor de timp externe sau cu sistem
separat de reglare de la distanţă.
●● Ţineţi dispozitivul şi cablul de alimentare cu curent electric departe de plăcile de încălzire şi arzătoare
●● În momentul depozitării dispozitivului nu lăsaţi capacul
pus pe vasul de sticlă a mixerului. Înainte de folosire
umeziţi garnitura capacului cu apă şi apoi puneţi capacul
pe vasul mixerului.
●● Nu umpleţi vasul mixerului peste nivelul marcat de 1400
SB2000-001_v01
ml atunci când folosiţi funcţia de fierbere sau peste 1750
ml pentru mixarea la rece. Depăşirea acestor valori
poate cauza ca ceea ce se găseşte în interiorul vasului
să fie refulat în exterior.
●● Nu umpleţi în mod excesiv vasul. În cazul în care lichidul ajunge sub ansamblul motorului, poate fi aspirat
către motor şi va conduce la defectarea acestuia.
●● După o funcţionare de 3 minute opriţi dispozitivul pentru cel puţin 5 minute pentru a permite motorului să se
răcească.
●● Nu puneţi blenderul stativ în funcţiune când este gol,
deoarece se poate supraîncălzi.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii
referitoare la utilizarea acestuia
●● Dispozitivul este destinat numai pentru uz casnic.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta de specificaţii tehnice a produsului.
Timpul admisibil de mixare. 3 minute.
Pauza dintre două procese succesive de mixare: 5 minute.
Timpul maximal admisibil de funcţionare continuă atunci
când este folosită funcţia STIR în timpul fierberii/încălzirii:
10 secunde
Nivelul maximal de zgomot: 90 dB/A.
Dispozitivul este construit în clasa a I-a de izolare. Este
echipat cu cablu de racordare cu conductor de cablu de protecţie şi ştecher cu bolţ protector, împământare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Echipament electric destinat pentru utilizare în limite stabilite de tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul este marcat cu simbolul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
Construcţia dispozitivului
A
1 Ansamblul motorului
2 Mânerul ansamblului motorului
3 Panoul de comandă
4 Picioare anti-alunecare
5 Orificiu pentru ascunderea cablului de alimentare cu curent electric
6 Plita de gătit
7 Baza vasului de sticlă
8 Ansamblul lamelor mixerului
9 Garnitura
10 Vasul mixerului cu gradaj
11 Mâner vas
29
12 Capac vas
13 Accesoriu capac cu gradaj
14 Cablu de alimentare cu curent electric
PANOUL DE COMANDĂ (3)
a Tasta pornire/oprire
b Tasta amestecare/mixare
c Display
d Taste de modificare a timpului de fierbere
e Buton de reglare
f Tasta de modificare a temperaturii de fierbere/încălzire
- ridicată
g Tasta de modificare a temperaturii de fierbere/încălzire
- medie
h Tasta de modificare a temperaturii de fierbere/încălzire
- scăzută
i Dioda de control pentru menţinerea căldurii - KEEP WARM
Deservirea şi funcţionarea
PREGĂTIREA DISPOZITIVULUI PENTRU FUNCŢIONARE
Înainte de prima folosire a dispozitivului (sau în cazul în care
acesta nu a fost folosit o perioadă mai lungă de timp), spălaţi ansamblul de lame al mixerului (8), garnitura (9) vasul
mixerului (10), capacul (12), accesoriul capacului (13), în
apă caldă cu adaos de detergent pentru vase, apoi clătiţi-le
şi uscaţi-le bine.
Fiţi atenţi la lame - sunt foarte ascuţite.
PNOUL DE COMANDĂ (3) - DESERVIRE
I. Tasta pornit/oprit
După ce a fost conectat la sursa
de alimentare cu curent electric, dispozitivul se află în tribul
‘stand-by’, va licări dioda de control KEEP WARM (i). După
apăsarea tastei
veţi auzi un semnal sonor simplu, displayul (c) va licări de trei ori, iar dioda de control (i) va ilumina cu lumină continuă. Dispozitivul este pornit şi este gata
de funcţionare.
II. Taste de modificare a timpului de fierbere
Atunci când dispozitivul se află în tribul gata de funcţionare,
(dioda de control (i) iluminează cu lumină continuă), poate fi
setat timpul de fierbere prin apăsarea tastei + sau -. Tasta
+ lungeşte timpul de fierbere cu 1 minut. Tasta + scurtează
timpul de fierbere cu 1 minut. Apăsarea corectă a tastei va fi
semnalizată de un semnal sonor. Timpul maximal de fierbere
este de 30 de minute. Acest timp poate fi schimbat în orice
moment în timpul fierberii.
III. Tastele de schimbare a temperaturii de fierbere/încălzire (f,g,h)
Dispozitivul va trece în tribul de încălzire/fierbere atunci când
după setarea timpului de fierbere (II), va fi aleasă temperatura corespunzătoare
,
sau
. Alegerea temperaturii este semnalizată cu ajutorul unui singur
30
semnal sonor şi prin aprinderea diodei de control pe fiecare
tastă de selectare a temperaturii
,
şi
.
Temperatura poate fi schimbată în orice
moment al procesului de fierbere/încălzire.
După ce procesul de fierbere/încălzire a luat sfârşit veţi auzi
semnalul sonor de 6 ori, dispozitivul va trece automat în
funcţia de menţinere a temperaturii. Dioda de control KEEP
WARM va ilumina în continuu în culoare albă.
După 40 de minute dispozitivul va trece în tribul
de veghere stand-by, iar dioda de control (i) va
ilumina în continuu în portocaliu.
IV. Tasta de amestecare/mixare Stir
Această funcţie este folosită pentru amestecarea/mixarea
în orice moment al ciclului de fierbere sau încălzire. Această
funcţie poate fi folosită, de asemenea, în tribul gata de
funcţionare (dioda de control (i) va ilumina continuu).
Nu folosiţi funcţia
în timpul fierberii/încălzirii mai mult de 10 secunde. Folosiţi această
funcţie făcând pauze.
Funcţia
nu este recomandată pentru amestecarea supelor în timpul fierberii/încălzirii, în
afara cazului în care dorim să obţinem o supă
cremă.
V. Buton de reglare (e) - mixare
Butonul de reglare este folosit pentru alegerea vitezei de
mixare. La alegere aveţi următoarele setări 1, 2, 3, 4 sau
P. Funcţia de mixare setată pe butonul de reglare (e) este
accesibilă numai atunci când procesul de fierbere/încălzire şi
menţinere a temperaturii a luat sfârşit.
Puteţi opri manual procesul de fierbere/încălzire, prin apăsarea oricărei taste la alegere de schimbare a temperaturii
,
,
sau tasta
.
Apăsarea tastei
,
sau
, cauzează
că, dispozitivul va trece în tribul de menţinere a temperaturii,
dioda de control KEEP WARM (i) va ilumina continuu în alb.
Pentru a opri procesul de menţinere a temperaturii trebuie să
apăsaţi din nou tasta
.
Pentru a trece dispozitivul în starea de gata de funcţionare,
atunci când funcţia de fierbere/încălzire şi menţinere a temperaturii a fost oprită manual, apăsaţi din nou tasta
.
În cazul în care mixaţi produse fierbinţi nu
depăşiţi viteza 1.
Demontarea vasului
B
1 Amplasaţi vasul (10) pe o suprafaţă plană şi stabilă.
2 Scoateţi accesoriul capacului cu gradaj (13).
3 Pentru a da la o parte capacul vasului (12) prindeţi cu
mâna dreaptă mânerul vasului (11) şi împingeţi cu degetul
mare muchia capacului în direcţia opusă sensului acelor de
SB2000-001_v01
ceasornic. Apoi daţi la o parte capacul.
4 Ţineţi cu o mâna baza vasului (7), iar cu cealaltă, ţinând
vasul de mâner (11), rotiţi-l în sensul invers sensului acelor
de ceasornic în poziţia
vizibilă pe baza vasului (7).
5 Ridicaţi vasul (10).
6 Daţi la o parte garnitura (9).
7 Scoateţi ansamblul de lame a mixerului (8) din baza vasului (7).
Montajul vasului
C
1 Puneţi la loc ansamblul de lame a mixerului (8) pe baza
vasului (7), astfel încât pana bazei ansamblului de lame (8)
să intre în obturatorul bazei vasului (7).
2 Puneţi la loc garnitura (9) pe baza vasului (7).
Înainte de montaj umeziţi garnitura (9) cu apă.
3 Amplasaţi vasul (10) pe baza vasului (7), astfel încât
mânerul să se găsească deasupra marcajului
, în conformitate cu indicaţia de pe carcasa bazei vasului (7).
4 Ţineţi cu o mână baza vasului (7), iar cu cealaltă ţinând
vasul de mâner (11), rotiţi-l până la maximum în sensul acelor de ceasornic, până în poziţia
care este vizibilă pe
baza vasului (7).
5 Puneţi capacul (12) pe vas (10) şi rotiţi-l în direcţia corespunzătoare rotirii acelor de ceasornic
Înainte de amplasarea capacului (12) umeziţi
garnitura cu apă.
6 Amplasaţi accesoriul capacului cu gradaj (13) pe capac
(12), apoi apăsaţi-l delicat până în momentul în care veţi auzi
clic.
În timpul fierberii/încălzirii aburii fierbinţi de
apă pot să iasă de sub capacul cu gradaj (13)
- trebuie să fiţi atenţi. Montajul şi demontajul vasului pe
ansamblul motorului
D
1 Vasul montat (10) trebuie amplasat pe ansamblul motorului (1) în poziţie deschisă
, în conformitate cu săgeata
de pe ansamblul motorului şi simbolul de pe baza vasului (7)
.
2 Blocaţi vasul mixerului rotindu-l în direcţia rotirii acelor de
ceasornic, săgeata de pe ansamblul motorului (1) va acoperi
desenul de pe baza vasului (7) .
Trebuie să verificaţi cu atenţie dacă vasul este
montat corect pe ansamblul motorului.
●● Înainte de montajul vasului opriţi dispozitivul prin apăşi deconectaţi-l de la priza de alimensarea tastei
tare cu curent electric.
3 Ţinând de mânerul vasului (10) rotiţi-l în sensul opus rotirii acelor de ceasornic până la poziţia de deblocare
.
4 Daţi la o parte vasul (10) de pe ansamblul motorului (1).
SB2000-001_v01
Plita de gătit (6) şi ansamblul lamelor mixerului
(8) se încălzesc în timpul folosirii funcţiei de
fierbere/încălzire. Nu atingeţi plita de gătit (6)
şi nici ansamblul lamelor mixerului (8), atunci
când acestea sunt fierbinţi - risc de opărire.
Mixare
E
Dispozitivul este destinat pentru amestecarea şi mărunţirea
diferitelor tipuri de produse alimentare. Cu ajutorul acestuia puteţi, de asemenea, să mărunţiţi produse congelate şi
gheaţă.
1 Amplasaţi ansamblul motorului (1) împreună cu vasul
montat (10) pe o suprafaţă uscată, stabilă şi netedă, în apropierea unei prize de alimentare cu curent electric şi care să
nu fie la îndemâna copiilor.
2 Conectaţi ştecherul la priza de alimentare cu curent electric, veţi auzi un semnal sonor.
3 Introduceţi ingredientele în vasul mixerului (10). Închideţi
vasul mixerului (10) cu ajutorul capacului vasului (12).
În timpul procesului de mixare puteţi adăuga
ingrediente şi în acest scop trebuie să ridicaţi
accesoriul gradat de pe capac. (13).
Nu umpleţi vasul deasupra marcajului de 1750
ml de pe vasul mixerului.
4 Apăsaţi butonul . Alegeţi viteza corespunzătoare de
mixare cu ajutorul butonului de reglare (e).
În timpul mixării folosiţi vitezele marcate cu
linie albastră pe butonul de reglare (e).
5 După ce aţi obţinut consistenţa dorită, opriţi dispozitivul
prin rotirea butonului de reglare (e) până la poziţia 0.
După o funcţionare de 3 minute opriţi dispozitivul şi lăsaţi-l să se răcească cel puţin 5 minute.
6 După ce aţi terminat opriţi dispozitivul prin apăsarea tastei
şi deconectaţi dispozitivul de la sursa de alimentare
cu curent electric.
Pregătirea supei
F
1 Amplasaţi ansamblul motorului (1) împreună cu vasul
montat (10) pe o suprafaţă uscată, stabilă şi netedă, în apropierea unei prize de alimentare cu curent electric şi care să
nu fie la îndemâna copiilor.
2 Conectaţi ştecherul cablului de alimentare la priza de alimentare cu curent electric.
3 Apăsaţi tasta
.
4 Setaţi timpul necesar prin apăsarea + sau - .
5 Dacă doriţi să prăjiţi ceapă sau usturoi adăugaţi în vas
(10) ulei sau unt.
Asiguraţi-vă că, untul a căzut pe fundul vasului
şi nu s-a oprit pe lame (8).
31
6 Setaţi temperatura
, pentru a topi untul. Adăugaţi ceapa sau usturoiul şi prăjiţi până ce acestea devin moi.
Pentru prăjire nu este necesar să puneţi capacul vasului
(12).
7 Puneţi capacul (12) şi mixaţi conţinutul apăsând tasta
.
8 Adăugaţi restul de ingrediente (legume, apă, condimente
etc.), schimbaţi temperatura până la
şi fierbeţi până
va da în clocot.
Nu umpleţi vasul în timpul fierberii/încălzirii
deasupra marcajului 1400 ml de pe vasul mixerului.
9 După fierbere micşoraţi temperatura prin apăsarea tastei
, setaţi din nou timpul cu ajutorul tastelor + sau - şi
lăsaţi să fiarbă.
Dispozitivul posedă un termostat care menţine
o temperatură stabilă de încălzire. După 20 de
minute de fierbere la nivelul dispozitivul trece automat la nivelul
acest lucru
este semnalizat de stingerea diodei de pe tasta
şi aprinderea diodei de pe tasta
).
10 După ce procesul de fierbere/încălzire aluat sfârşit dispozitivul va scoate un semnal sonor care va fi auzit de şase
ori şi automat va trece în funcţia de menţinere a temperaturii
(dioda de control KEEP WARM va lumina continuu în alb).
11 Menţinerea temperaturii poate fi oprită în orice moment
prin apăsarea tastei
.
12 Pentru a mixa supa până la consistenţa dorită apăsaţi
din nou tasta
şi setaţi viteza de mixare cu ajutorul butonului de reglare (e) la nivelul 1.
Atunci când mixaţi lichide fierbinţi asiguraţi-vă
că, vasul (10) este închis cu ajutorul capacului
vasului (12).
În timpul mixării lichidelor fierbinţi folosiţi
viteze marcate cu linie roşie de pe butonul de
reglare (e).
Niciodată nu folosiţi viteze mari (peste nivelul
2) pentru mixarea lichidelor fierbinţi. INDICAŢII DE EXPLOATARE
●● De exemplu, înainte de prăjirea legumelor adăugaţi
în vas (10) ulei sau unt şi aşteptaţi până ce se încălzeşte.
●● În cazul reţetei de supă care conţine caşcaval, adăugaţi-l la sfârşit atunci când supa nu mai clocoteşte şi
folosiţi funcţia STIR.
●● În cazul în care supa este prea groasă adăugaţi
o cantitate mică de apă fiartă în timpul amestecării/
mixării.
●● Pentru a obţine un rezultat cât mai bun introduceţi
ingrediente tăiate în cubuleţe de mărime 1,5 - 2,5 cm.
Caşcavalul tăiaţi-l în bucăţi nu mai mari de 1,5 cm.
●● Pentru măsurarea ingredientelor pulbere folosiţi accesoriul cu gradaj al capacului (13).
32
●● Înainte de tocarea mirodeniilor, cepei, pesmetului,
alunelor şi a condimentelor asiguraţi-vă că, vasul (13)
şi ansamblul lamelor mixerului sunt uscate.
●● În cazul în care ingredientele au tendinţa de lipire pe
pereţii vasului, folosiţi funcţia „P” în serii scurte.
●● Înainte de pregătirea băuturilor reci congelaţi toate
ingredientele înainte de mixarea acestora.
●● Pentru mixarea alimentelor în formă fixă, în faza de
început folosiţi pentru scurt timp funcţia „P” apoi alegeţi o viteză fixă de mixare.
Curăţarea şi întreţinerea
După ce aţi terminat opriţi dispozitivul şi scoateţi ştecherul cablului de alimentare cu curent
electric din priză.
Curăţaţi dispozitivul imediat după folosirea
acestuia. Acest lucru va preveni depunerea
resturilor în interiorul vasului mixerului.
Nu spălaţi vasul imediat după procesul încălzire/fierbere, lăsaţi-l să se răcească.
Fiţi atenţi la lame - sunt foarte ascuţite.
●● Turnaţi aprox. 750 ml de apă în vasul mixerului (10) şi
porniţi dispozitivul pentru aprox. 10 secunde setând cea
de a 4-a viteză de mixare
●● Vărsaţi apa din vasul mixerului (10), demontaţi toate piesele în conformitate cu cele din punctul B (demontajul
vasului) şi spălaţi-le în apă caldă cu adaos de detergent
pentru vase.
●● Clătiţi-le în apă curată şi uscaţi-le.
●● În cazul în care aţi lăsat vasul o perioadă mai lungă
de timp fără să-l curăţaţi şi în interiorul acestuia există
resturi lipite de ingrediente, folosiţi o perie din nailon.
●● Nu se recomandă introducerea ansamblului de lame
a mixerului (8), garniturii (9) şi a bazei vasului (7), în
maşina de spălat vase. Detergenţii agresivi folosiţi de
aceasta pot avea influenţă negativă asupra suprafeţei
elementelor dispozitivului.
●● Ştergeţi partea externă a ansamblului motorului (1) cu
o cârpă delicată, umedă.
Nu introduceţi ansamblul motorului (1) în apă
sau alt lichid.
●● Pentru spălarea părţii externe a ansamblului motorului
(1) nu folosiţi detergenţi agresivi sub formă de emulsii,
creme, paste etc. Acestea pot conduce la ştergerea simbolurilor grafice informative de pe carcasa motorului.
●● După spălare uscaţi cu exactitate toate elementele dispozitivului.
SB2000-001_v01
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în containerul pentru
plastic.
Dispozitivul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deoarece componentele periculoase care se găsesc în
dispozitiv pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi dispozitivul împreună cu gunoiul menajer!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
SB2000-001_v01
33
RU Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства
и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Для получения наилучших результатов мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании
Zelmer. Они были разработаны специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности.
Просьба сохранить инструкцию обслуживания для того,
чтобы можно было ею воспользоваться при последующем
пользовании изделием.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
До начала эксплуатации устройства ознакомьтесь
с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение правил может
привести к травмам
●● Ставьте блендер всегда только
на стабильную, ровную и плоскую
поверхность.
●● Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается без
присмотра, а также перед монтажом, демонтажем или его чисткой.
●● Не вставляйте вилку сетевого
шнура в розетку мокрыми руками.
●● Не включайте прибор, если сетевой
шнур, корпус или ручка имеют видимые повреждения. В таких случаях
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный центр.
●● Во избежание опасностей в случае
провреждения несъемного сетевого
шнура его необходимо заменить,
обратившись к производителю или
сотруднику сервисного центра, либо
квалифицированному специалисту
с целью безопасности.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный
34
ремонт может создать серьезную
угрозу для пользователя. В случае
появления неполадок рекомендуем
обратиться в специализированный
сервисный центр.
●● Не прикасаться к разогретой поверхности. Поверхность прибора остается горячей даже после его выключения. Для перемещения прибора
пользоваться только держателями.
●● Температура доступной поверхности гораздо выше, когда прибор
работает. Не прикасаться к поверхности, обозначенной символом
.
●● Не использовать иные аксессуары,
кроме тех, которые входят в комплект приобретенного прибора.
●● Прибором пользоваться согласно
инструкции обслуживания для приготовления напитков, переработки
пищи. Не использовать прибор для
целей, не предусмотренных этой
инструкцией.
●● Запрещается погружать моторный блок, сетевой шнур в воду или
другие жидкости; не использовать
в ванной комнате или на открытом
воздухе.
●● Функцию перемешивания выключить перед снятием крышки с чаши.
●● Перед тем, как снять чашу с моторного блока, выключить прибор;
дождаться полной остановки ножа.
●● Перед сменой оборудования или
приближением к частям, щимся
во время использования, следует
выключить прибор и отключить от
питания.
●● Используйте
блендер
только
с закрытой крышкой.
●● Будьте осторожны! Во избежание
порезов не прикасайтесь к острым
ножам блендера голыми руками
даже в том случае, если кувшин
блендера снят для очистки.
SB2000-001_v01
●● Не вкладывать посторонние предметы (ложки, лопатки и т.п.) в чашу
во время подключения прибора
к источнику питания.
●● Не мойте ножи блендера голыми
руками.
●● Для мытья металлических деталей, особенно для мытья ножей,
используйте мягкую щеточку.
●● Устройство не должно использоваться детьми. Храните устройство
с кабелем в недоступном для.
●● Данное устройство может использоваться людьми с ограниченными
возможностями сенсорной системы,
ограниченными
физическими
или умстенными способностями,
а также лицами с недостаточным
опытом и знаниями в области обращения с техникой, при условии, что
для них был проведен инструктаж
по безопасному использованию
прибора, если пользование осуществляется под наблюдением или
им сообщили о возможных рисках.
●● Не разрешайте детям играть
с устройством.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований
может привести к нанесению
ущерба имуществу
●● Всегда подключайте прибор к гнезду электрической
сети (исключительно переменного тока) с напряжением, соответствующим для данного прибора.
●● Не вынимайте вилку из розетки, дергая ее за сетевой шнур.
●● Следите за тем, чтобы сетевой шнур не соприкасался с какой-либо горячей поверхностью, а также
не свисал с края стола или рабочей поверхности,
на которой установлен электроприбор.
●● Прибор предназначен исключительно для использования внутри помещений.
●● В случае если прибор не используется, он должен
быть отключен от источника питания.
●● Прибор не предназначен для работы с внешним
таймером или отдельной системой дистанционного
SB2000-001_v01
управления.
●● Прибор и сетевой шнур должны находиться вдали
от кухонной плиты и конфорок.
●● Во время хранения прибора никогда не закрывать
чашу крышкой. Перед использованием смочить
уплотнитель крышки водой, затем закрыть чашу
крышкой.
●● Не наполнять чашу выше отметки 1400 мл в случае,
когда применяется функция приготовления пищи
или 1750 мл для холодного перемешивания. Превышение этих значений может привести к разбрызгиванию содержимого наружу.
●● Не наполняйте кувшин блендера выше максимальной отметки. Следите за тем, чтобы внутрь корпуса
с приводом не попала вода, в противном случае
можно повредить двигатель.
●● После 3-х минутной работы устройство следует
остановить не менее чем на 5 минут с целью охлаждения мотора.
●● Не включайте блендер с пустым кувшином, т.к. это
может привести к перегреву прибора.
СОВЕТЫ
Информация об изделии и рекомендации по его применению
●● Прибор предназначен исключительно для домашнего пользования.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке прибора.
Допустимое время перемешивания: 3 минуты.
Время перерыва между двумя процессами перемешивания: 5 минут.
Допустимое время непрерывной работы с использованием функции STIR во время приготовления/подогрева
пищи: 10 секунд.
Максимальный уровень шума: 90 дБ/А.
Прибор I класса электрозащиты. Прибор оснащен шнуром с заземляющим проводом и вилкой с заземляющим
контактом.
Прибор удовлетворяет требованиям действующих стандартов.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Электрический прибор следует эксплуатировать при
определенных уровнях напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия СЕ.
35
Строение прибора
A
1 Моторный блок
2 Держатели блока мотора
3 Панель управления
4 Противоскользящие ножки
5 Отсек для хранения кабеля
6 Нагревательный элемент
7 Подставка для чаши
8 Набор ножей блендера
9 Уплотнитель
10 Чаша блендера с мерной шкалой
11 Ручка чаши
12 Крышка чаши
13 Мерный колпачок крышки с
14 Сетевой шнур
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (3)
a Кнопка включить/выключить
b Кнопка смешивания/перемешивания
c Дисплей
d Кнопка изменения времени приготовления
e Регулятор
f Кнопка изменения температуры приготовления/подогрева
- высокая
g Кнопка изменения температуры приготовления/подогрева
- средняя
h Кнопка изменения температуры приготовления/подогрева
- низкая
i Контрольная лампа поддержания температуры - KEEP
WARM
Обслуживание и работа
ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ
Перед первым использованием прибора (или после его
хранения в течение длительного времени) помыть набор
ножей для лендера (8), уплотнитель (9), чашу блендера
(10), крышку (12), колпачок крышки (13) в теплой воде с
применением жидкости для мытья посуды, тщательно
ополоснуть и высушить.
Осторожно обходиться с ножами - они
очень острые.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ (3) - ОБСЛУЖИВАНИЕ
I. Кнопка включить/выключить
Прибор после
подключения к источнику питания находится в режиме
‘stand-by’, мигает контрольная лампа KEEP WARM (i).
После нажатия кнопки
издается звуковой сигнал,
мигнет три раза дисплей (c), а контрольная лампа (i)
загорится непрерывным светом. Прибор включен и готов
к работе.
36
II. Кнопка изменения времени приготовления
Когда прибор находится в режиме готовности к работе
(контрольная лампа (i) светиться непрерывно), можно
установить время приготовления путем нажатия кнопки
+ или -. Кнопка + увеличивает время приготовления
с шагом в 1 минуту. Кнопка - уменьшает время приготовления с шагом в 1 минуту. Правильное нажатие кнопки
будет сопровождаться одним звуковым сигналом.Максимальное время приготовления составляет 30 мин.
Данное время можно изменить в любой момент времени
приготовления.
III. Кнопки изменения температуры приготовления/
подогрева (f,g,h)
Прибор перейдет в режим приготовления/подогрева,
когда после установки времени приготовления (II) будет
выбрана соответствующая температура
,
или
. Выбор температуры сопровождается
одним звуковым сигналом и загоранием контрольной
лампы при каждом нажатии выбора температуры
,
и
.
Температуру можно менять в любой
момент времени приготовления/подогрева.
После завершения приготовления/подогрева прозвучит
6-кратный звуковой сигнал, прибор автоматически перейдет в режим поддержания температуры. Контрольная
лампа KEEP WARM загорится непрерывным белым светом.
Через 40 минут поддержания температуры прибор перейдет в режим ожидания
stand-by, а контрольная лампа (i) загорится
непрерывным оранжевым светом.
IV. Кнопка смешивания/перемешивания Stir
Данная функция служит для смешивания/перемешивания в любое время процесса приготовления или
подогрева. Данную функцию также можно использовать
в режиме готовности к работе (контрольная лампа (i)
светится непрерывно).
Нельзя использовать функцию во
время приготовления/подогрева дольше
10 секунд. Данную функцию нужно использовать с перерывами.
Функция
не рекомендуется для помешивания супа во время приготовления/подогрева, кроме случаев, когда готовится
крем-суп.
V. Регулятор (e) - перемешивание
Регулятор служит для выбора скорости перемешивания.
Регулятор нужно установить в положение 1, 2, 3, 4 или
P. Функция перемешивания, устанавливаемая регулятором (e), доступна исключительно после завершения
процесса приготовления/подогрева и поддержания температуры.
SB2000-001_v01
Процесс приготовления/подогрева можно выключить
вручную, нажимая на кнопку изменения температуры
,
,
или кнопку . При нажатии
кнопки
,
или
, прибор перейдет
в режим поддержания температуры, загорится контрольная лампа KEEP WARM (i) белым непрерывным светом.
Для того чтобы выключить процесс поддержания температуры необходимо нажать еще раз кнопку .
Для того чтобы переключить прибор в состояние готовности к работе, когда вручную была выключена функция
приготовления/подогрева и поддержания температуры,
нажать еще раз кнопку
.
Если перемешиваются горячие компоненты,
то не нужно превышать скорость 1.
Демонтаж чаши
B
1 Поместить чашу (10) на плоскую твердую поверхность.
2 Выньте колпачок крышки с мерной шкалой (13).
3 Для того чтобы снять крышку чаши (12), правой
рукой взяться за ручку чаши (11) и большим пальцем
передвигать край крышки в направлении против часовой
стрелки. Затем снять крышку.
4 Одной рукой поддерживать подставку чаши (7),
а другой, держа чашу за ручку (11), повернуть в направлении против часовой стрелки до положения
, указанного на подставке чаши (7).
5 Поднять чашу (10).
6 Снять уплотнитель (9).
7 Вынуть ножи блендера (8) из подставки чаши (7).
Установка чаши
C
1 Установить ножи блендера (8) на подставку чаши (7)
таким образом, чтобы выступ подставки комплекта ножей
(8) вставить в отверстие крышки подставки чаши (7).
2 Установите уплотнитель (9) на подставку чаши (7).
Перед монтажом смочить уплотнитель
(9) водой.
3 Установить чашу (10) на подставку для чаши (7) так,
чтобы ручка находилась на уровне обозначения
,
согласно указателю на корпусе подставки чаши (7).
4 Одной рукой придерживать подставку чаши (7),
а другой, держа за ручку чаши (11), повернуть до опора
по часовой стрелке до положения , указанного на подставке чаши (7).
5 Закрыть крышкой (12) чашу (10) и закрутить ее по
часовой стрелке.
Перед закрытием чаши крышкой (12) смочить уплотнитель водой.
6 Установите колпачок крышки с мерной шкалой (13)
на крышку (12), затем легко дожать до возникновения
щелчка.
Во время приготовления/подогрева из-под
колпачка с мерной шкалой (13) может выходить горячий водяной пар - соблюдать
осторожность. Монтаж и демонтаж чаши на блоке
мотора
D
1 Собранную чашу (10) установить на блоке мотора (1)
в открытом положении
, согласно стрелке на блоке
мотора и символу на подставке чаши (7)
.
2 Заблокировать чашу блендера, поворачивая ее по
часовой стрелке, стрелку на блоке мотора (1) закроет
изображение на подставке чаши (7) .
Обратить внимание на правильную установку чаши на блоке мотора.
●● Перед демонтажем чаши выключить прибор,
и отключить кабель от источнажимая кнопку
ника электропитания.
3 Держа за ручку чаши (10), повернуть ее против часовой стрелки до положения разблокирования.
.
4 Снять чашу (10) с блока мотора (1).
Нагревательный элемент (6) и комплект
ножей блендера (8) нагреваются при включении функции приготовление/подогрев.
Не прикасаться к нагревательному элементу (6) и ножам блендера (8), когда они
горячие - опасность получить ожог.
Перемешивание
E
Прибор предназначен для перемешивания и измельчения разного рода продуктов питания. С его помощью
можно также измельчать замороженные продукты и лед.
1 Установить блок мотора (1) вместе с установленной чашей (10) на сухую, горизонтальную поверхность
вблизи электрической розетки и вдали от детей.
2 Подключит вилку сетевого шнура в розетку электросети, раздастся один звуковой сигнал.
3 Вложить ингредиенты в чашу блендера (10). Закрыть
чашу блендера (10) крышкой для чаши (12).
Во время перемешивания можно добавлять
отдельные ингредиенты, для этого необходимо вынуть колпачок крышки с отметкой (13).
Не наполнять чашу свыше отметки 1750
мл на чаше блендера.
4 Нажать кнопку . Выбрать соответствующую скорость перемешивания регулятором (e).
SB2000-001_v01
37
Во время перемешивания использовать
скорости, обозначенные на регуляторе
синей линией (e).
5 Получив желаемую консистенцию, выключить прибор, устанавливая регулятор (e) в положение 0.
Через 3 минуты работы выключить прибор примерно на 5 минут с целью охлаждения мотора.
6 После завершения работы выключить прибор, нажимая кнопку
и вынимая из розетки кабель питания.
Приготовление супа
F
1 Установить блок мотора (1) вместе с установленной
чашей (10) на сухую, твердую, горизонтальную поверхность, вблизи источника питания и вдали от детей.
2 Подключить вилку сетевого шнура в розетку электросети.
3 Нажать кнопку
.
4 Установите нужное время, нажимая + или - .
5 Если нужно поджарить лук или чеснок, добавить
в чашу (10) растительное или сливочное масло.
Убедиться, что масло находится на дне
чаши, а не на ножах (8).
6 Установить температуру
, чтобы масло
растопилось. Добавить лук или чеснок и жарить, пока не
размякнет. Во время жарки нет необходимости накрывать чашу крышкой (12).
7 Накрыть крышкой (12) и перемешать содержимое,
нажимая кнопку
.
8 Добавить остальные ингредиенты (овощи, воду,
специи и т.п.), изменить температуру
и готовить
до кипения.
Не наполнять чашу во время приготовления/подогрева выше отметки 1400 мл на
чаше блендера.
9 Когда суп начнет кипеть, снизить температуру, нажимая кнопку
, еще раз установить время кнопками + или - и оставить до момента приготовления.
Прибор имеет термостат, который поддерживает постоянную температуру
подогрева. Через 20 минут готовки на
уровне прибор автоматически
переходит на уровень
(данное сигнализируется погашением лампы и загоранием лампы на кнопке
).
10 После завершения процесса приготовления/подогрева прибор издает шестикратный звуковой сигнал
и автоматически переходит в режим поддержания температуры (контрольная лампа KEEP WARM загорится
непрерывным белым светом).
38
11 Поддержание температуры можно выключить
в любой момент, нажимая кнопку
.
12 Чтобы перемешать суп до желаемой консистенции,
повторно нажать
и установить скорость перемешивания регулятором (e) на 1 уровне.
Во время перемешивания горячих жидкостей убедиться, что чаша (10) закрыта
крышкой для чаши (12).
Во время перемешивания горячих жидкостей использовать скорости, обозначенные красной линией на регуляторе (e).
Запрещено использовать большие скорости (выше 2 уровня) для перемешивания
горячих жидкостей. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
●● Перед тем, как жарить, например, овощи, в чашу
добавить (10) растительное или сливочное масло
и подождать, пока разогреется.
●● В случае приготовления супа, в который нужно
добавлять сыр, - сделать это в конце, не доводя
суп до кипения, и включить функцию STIR.
●● Если суп слишком густой, добавить небольшое
количество кипяченой воды во время смешивания/перемешивания.
●● Для достижения лучшего результата ингредиенты
лучше порезать кубиками размером 1,5 - 2,5 см.
Сыр резать кусочками не больше 1,5 см.
●● Для того чтобы отмерять сыпучие или жидкие
ингредиенты используйте мерный колпачок на
крышке (13).
●● Перед измельчением свежей зелени, чеснока,
лука, сухарей, орехов и специй убедится, что чаша
(13) и ножи блендера полностью сухие.
●● Если ингредиенты имеют тенденцию прилипать
к стенкам чаши, использовать функцию „P” - короткие нажатия.
●● Для приготовления замороженных напитков заморозить все ингредиенты перед перемешиванием.
●● Для перемешивания твердых продуктов сначала
применить функцию „P”- короткие нажатия, затем
выбрать скорость непрерывного перемешивания.
Чистка и уход
После завершения работы выключить
прибор и вынуть вилку сетевого шнура из
розетки.
Чистить прибор сразу после использования. Это предотвратит накопление
остатков внутри чаши блендера.
Никогда не мыть чашу сразу после приготовления/подогрева, ей нужно дать
остыть.
SB2000-001_v01
Осторожно обходиться с ножами - они
очень острые.
●● Налить примерно 750 мл воды в чашу блендера (10)
и включить прибор примерно на 10 секунд, устанавливая 4 скорости перемешивания.
●● Вылить воду из чаши блендера (10), разобрать все
детали согласно пункту B (демонтаж чаши) и вымыть
теплой водой, используя жидкость для мытья
посуды.
●● Ополоснуть под чистой проточной водой и высушит.
●● Если чаша долгое время оставалась грязной и на
ее внутренней, поврехности засохли частички пищи,
использовать нейлоновую щетку.
●● Не рекомендуется мыть ножи (8), уплотнители (9)
и подставку чаши (7) в посудомоечной машине.
Агрессивные моющие средства могут негативно
повлиять на состояние поверхности элементов прибора.
●● Внешнюю часть блока мотора (1) протереть влажной
мягкой тканью.
Не помещайте привод двигателя (1) в воду
или другую жидкость.
●● Для мытья внешней части привода двигателя (1) не
используйте агрессивные моющие средства в виде
эмульсии, молочка, паст и т.п. Они могут, между прочим, удалить нанесенные информационные графические символы.
●● После мытья тщательно высушите все элементы прибора.
Экология – Позаботимся об окружающей
среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за
возможный ущерб, причиненный в результате использования
прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного
уведомления, с целью приведения в соответствие с нормами
закона, стандартами, директивами или из конструкционных,
коммерческих, эстетических и других соображений.
SB2000-001_v01
39
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати се препоръчва
използване само на оригиналните аксесоари на фирма
Zelmer. Те са проектирани специално за този продукт.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност.
Моля, запазете инструкцията за обслужване, за да
можете да я ползвате и при последващото използване
на продукта.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Преди да започнете да използвате уреда, прочетете съдържанието на цялата инструкция за
обслужване.
ОПАСНОСТ!/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Винаги поставяйте уреда върху
гладка, равна повърхност.
●● Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
●● Не включвайте щепсела в захранващото мрежово гнездо с мокри ръце.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, корпусът или дръжката
са видимо повредени. В такъв случай занесете уреда в сервиз.
●● В случай, че захранващия кабел,
който е вграден в уреда бъде повреден, трябва да го смените при производителя, в съответен сервиз или
да го смени квалифицирано лице
с цел предотвратяване на потенциална опасност.
●● Уредът може да бъде ремонтиран само от обучени специалисти.
Неправилно извършен ремонт може
да причини сериозна опасност за
потребителя. В случай на неизправ40
ност Ви съветваме да се обърнете
към специализиран сервиз.
●● Не докосвайте нагрети повърхности. Повърхността на уреда остава
нагрята дори и след неговото
изключване. За пренасяне на уреда
използвайте само ръкохватките.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде по-висока, когато уредът работи. Не
докосвайте повърхността, означена
със символ
.
●● Не използвайте никакви други аксесоари, освен включените в закупения комплект.
●● Уредът трябва да се използва
в съответствие с инструкцията
за обслужване за приготвяне на
напитки и обработка на храна. Не
използвайте уреда по никакъв друг
начин, освен описания в настоящата инструкция.
●● Не бива да потапяте модула с двигателя и захранващия кабел във
вода или друга течност; не използвайте уреда в банята и на открито.
●● Преди да снемете капака на каната
изключете пасирането.
●● Преди да снемете каната от модула
с двигателя, трябва да изключите
уреда; изчакайте докато движението на ножовете спре напълно.
●● Преди смяна на оборудването или
приближаване към движещи се
части по време на използване на
уреда, изключете уреда и извадете
щепсела от контакта.
●● Не използвайте шейкър каната,
без да сте поставили капачето на
капака.
●● Не пъхайте ръцете си в каната, дори
когато е свалена за почистване,
тъй като ножовете са много остри
и представляват опасност.
●● При включен към захранването уред
SB2000-001_v01
не слагайте в каната никакви други
предмети (лъжица, бъркалка и др.).
●● Не мийте ножовете с ръце.
●● За миене на металните части, особено на острите ножове използвайте мека четка.
●● Устройството не трябва да се
използва от деца. Съхранявайте
уреда и захранващия кабел на
място недостъпно за деца.
●● Уредът може да се използва от лица
с намалени физически, сетивни
или психически способности, или
с липса на опит и знания за уреда,
но само под надзор, или след като
по-рано са разбрали обясненията за
възможните рискове и указанията и
инструкциите за безопасно използване на уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Уредът трябва винаги да бъде включен в контакт
(само променлив ток) съвместим с напрежението
както е посочено върху табелката на устройството.
●● Не изваждайте щепсела от ел. контакта с дърпане
за кабела.
●● Захранващият кабел не бива да виси над ръба
на масата или плота или да се допира до горещи
повърхности.
●● Уредът е предназначен за използване само вътре
в помещенията.
●● По времето, когато уредът не се ползва, трябва да
го изключите от захранването.
●● Уредът не е предназначен за работа с използване
на външен часовников прекъсвач или отделна система за дистанционно управление.
●● Уредът и захранващият кабел трябва да се съхраняват далеч от нагревателни плочи и горелки.
●● При съхраняване на уреда никога не оставяйте
капака, поставен върху каната на миксера. Преди
използване на уреда навлажнете уплътнението на
капака с вода и поставете капака върху каната на
миксера.
SB2000-001_v01
●● Когато използвате функцията за готвене, не бива да
пълните каната над ниво 1400 ml, а при пасиране на
студено - над ниво 1750 ml. Надвишаването на тези
нива може да причини изливане на съдържанието
извън каната.
●● Не препълвайте каната. Ако под модула на двигателя попадне течност, тя може да бъде засмукана
от двигателя и да доведе до повредата му.
●● След 3 минути работа на уреда трябва да го изключите поне за 5 минути, за да позволите охлаждане
на двигателя.
●● Не включвайте шейкър каната, когато е празна, тъй
като може да прегрее.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта и указа
ния относно ползването му
●● Уредът е предназначен за ползване само в домакинствата.
Технически данни
Техническите параметри са посочени върху информационната табелка на уреда.
Допустимо време за пасиране: 3 минути.
Пауза между два поредни процеса на пасиране:
5 минути.
Допустимо време за непрекъсната работа с включена
функция STIR по време на готвене/загряване: 10 секунди.
Максимално ниво на шум: 90 dB/A.
Уредът е произведен с I клас на защита. Оборудван
е със свързващ кабел със заземително жило и щепсел
със заземителна клема.
Уредът изпълнява изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници на напрежението (LVD) –
2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Строеж на уреда
1
2
3
4
5
6
A
Модул на двигателя
Ръкохватки на модула на двигателя
Панел за управление
Противоплъзгащи крачета
Място за прибиране на кабела
Нагревателна плоча
41
7
8
9
10
11
12
13
14
Основа на каната
Модул с ножове на миксера
Уплътнение
Кана на миксера с деления
Дръжка на каната
Капак на каната
Чаша на капака с деления
Захранващ кабел
ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (3)
a Бутон включи/изключи
b Бутон бъркане/пасиране
c Дисплей
d Бутони за смяна на времето за готвене
e Потенциометър за настройка
f Бутон за смяна на температурата за готвене/загряване
- висока
g Бутон за смяна на температурата за готвене/загряване
- средна
h Бутон за смяна на температурата за готвене/загряване
- ниска
i Индикаторна лампа за поддържане на температура
- KEEP WARM
Обслужване и действие
Приготвяне на уреда за работа
Преди първото използване на уреда (или след дълъг
период на съхраняване), извадете модула с ножове
на миксера (8), уплътнението (9) на каната (10), капака
(12) и чашката на капака (13). Всички елементи изплакнете добре в топла вода с препарат за миене на съдове
и подсушете.
Внимавайте при боравене с ножовете – те
са много остри.
ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (3) - ОБСЛУЖВАНЕ
I. Бутон включи/изключи
След включване на уреда
към захранването той се намира в режим „stand-by”, мига
индикаторна лампа KEEP WARM (i). След натискане на
бутон
ще чуете единичен звуков сигнал, дисплеят
(c) ще мигне трикратно, а индикаторната лампа (i) ще
светне с постоянна светлина. Уредът е включен и готов
за работа.
II. Бутони за промяна на времето за готвене
Когато уредът се намира в режим готовност за работа
(индикаторната лампа (i) свети с постоянна светлина),
можете да настроите времето за готвене с помощта на
бутоните + или -. Бутон + увеличава времето за готвене
с интервали от 1 минута. Бутон - намалява времето за
готвене с интервали от 1 минута. Правилното натискане на бутона се сигнализира с единичен звуков сиг-
42
нал. Максималното време за готвене е 30 минути. Това
време може да бъде променено в произволен момент
в процеса на готвене.
III. Бутони за промяна на температурата за готвене/
загряване (f,g,h)
Когато след настройка на времето за готвене (II) бъде
избрана съответна температура
,
или
, уредът ще премине в режим загряване/готвене.
Изборът на температурата се сигнализира с единичен
звуков сигнал и запалване на индикаторните лампи
на всички бутони за избор на температурата
,
и
.
Температурата може да бъде променена
по всяко време на процеса на готвене/
загряване.
След завършване на процеса на готвене/загряване ще
чуете 6 звукови сигнала и уредът автоматично ще премине в режим на поддържане на температурата. Индикаторната лампа KEEP WARM ще светне с постоянна,
бяла светлина.
След 40 минути в режим поддържане на
температурата, уредът ще премине
в режим готовност stand-by, а индикаторната лампа (i) ще светне с постоянна,
оранжева светлина.
IV. Бутон за разбъркване/пасиране Stir
Тази функция е предназначена за разбъркване/пасиране
в произволен момент по време на цикъла на готвене
или загряване. Тази функция може да бъде използвана
и в режим готовност за работа (индикаторната лампа (i)
свети с постоянна светлина).
По време на готвене/загряване не използвайте функцията
по-дълго от 10
секунди. Ползвайте тази функция с паузи.
Функцията
не се препоръчва за разбъркване на супа по време на готвене/
загряване, освен ако целта ни е да получим
супа-крем.
V. Потенциометър за регулиране (e) – пасиране
Потенциометърът за регулиране е предназначен за
избор на скоростта на пасиране. Възможни са следните
настройки 1, 2, 3, 4 или P. Функцията пасиране, настройвана от потенциометъра за регулиране (e) е достъпна
само, когато процесът на готвене/загряване и поддържане на температурата е завършен.
Има възможност за ръчно изключване на процеса
на готвене/загряване с натискане на избран бутон за
смяна на температурата
,
,
или
бутон
. С натискане на бутон
,
или
, уредът ще премине в режим поддържане на
температурата, индикаторната лампа KEEP WARM (i)
ще светне с постоянна, бяла светлина. За изключване на
SB2000-001_v01
процеса поддържане на температурата натиснете отново
бутон
.
За да превключите уреда в състояние готовност за
работа, когато функцията за готвене/загряване и поддържане на температурата е била изключена ръчно,
трябва да натиснете отново бутон
.
В случай на смесване на горещи съставки
не надвишавайте скорост 1.
Демонтаж на каната
B
1 Поставете каната (10) върху равна и устойчива
повърхност.
2 Извадете чашата на капака с деления (13).
3 За да снемете капака (12) на каната, трябва с дясната ръка да хванете дръжката (11) на каната и с палеца
да преместите ръба на капака по посока обратна на
часовниковата стрелка. След това снемете капака.
4 С едната ръка задръжте основата (7) на каната,
а с другата – държейки дръжката (11), завъртете по
посока обратна на часовниковата стрелка до позицията
, посочена върху основата (7) на каната.
5 Повдигнете каната (10).
6 Снемете уплътнението (9).
7 Извадете модула с ножове на миксера (8) от основата на каната (7).
Монтаж на каната
C
1 Поставете модула с ножовете (8) на миксера върху
основата на каната (7) така, че да пъхнете палеца на
модула на ножовете (8) в отвора в корпуса на основата
(7) на каната.
2 Поставете уплътнението (9) върху основата на
каната (7).
Преди монтажа на уплътнението (9) навлажнете го с вода.
3 Поставете каната (10) върху основата (7) така, че
дръжката да се намира над означението
, съгласно
указанието върху основата (7) на каната.
4 С едната ръка задръжте основата на каната (7),
а с другата държейки каната за дръжката (11) завъртете, докато усетите съпротивление по посока, обратна
на часовниковата стрелка, до постигане на позиция
означена върху основата на каната (7).
5 Поставете капака (12) върху каната (10) и завъртете
по посока на часовниковата стрелка.
Преди да поставите капака (12), навлажнете уплътнението с вода.
6 Поставете чашата с деления (13) в капака (12), след
което леко притиснете, докато чуете щракване.
SB2000-001_v01
По време на готвене/загряване горещата
водна пара може да излиза под капака
с чашата с деления (13) – моля, запазете
повишено внимание. Монтаж и демонтаж на каната върху
модула на двигателя.
D
1 Сглобената кана (10) поставете върху модула на
двигателя (1) в отворена позиция
, съгласно стрелката върху модула на двигателя и символа върху основата на каната (7)
.
2 Блокирайте каната на миксера, като я завъртите
по посока на часовниковата стрелка и стрелката върху
модула на двигателя (1) съвпадне с символа върху основата на каната (7) .
Обърнете внимание на правилното монтиране на каната върху модула на двигателя.
●● Преди демонтажа на каната трябва да изключите
и да изключите
уреда с натискане на бутон
щепсела от захранващата електрическа мрежа.
3 Държейки каната (10) за дръжката я завъртете по
посока, обратна на часовниковата стрелка до позиция за
деблокиране
.
4 Снемете каната (10) от модула на двигателя (1).
Нагревателната плоча (6) и модулът
с ножове (8) на миксера се нагряват по
време на използване на функцията готвене/
загряване. Не докосвайте нагревателната
плоча (6) и модула с ножовете (8), когато са
горещи – опасност от изгаряне.
Пасиране
E
Уредът е предназначен за разбъркване и раздробяване
на различни видове хранителни продукти. С негова
помощ може също да се трошат замразени продукти
и лед.
1 Поставете модула на двигателя (1) заедно с монтираната кана (10) върху суха, устойчива, хоризонтална
повърхност близо до захранващо електрическо гнездо
и извън обсега на деца.
2 Включете щепсела на захранващия кабел в електрическото гнездо – ще чуете единичен звуков сигнал.
3 Поставете продуктите в каната на миксера (10).
Затворете каната на миксера (10) с помощта на капака
на каната (12).
Можете да добавяте отделните съставки
по време на работата на миксера, като за
тази цел повдигнете чашата с деления
(13) на капака.
43
Не напълвайте каната над посоченото
ниво 1750 ml върху каната на миксера.
4 Натиснете бутон
. С помощта на потенциометъра
(e) изберете съответна скорост на пасиране.
По време на работа на миксера използвайте скоростите, посочени със синя
линия върху потенциометъра за регулиране (e).
5 След постигане на желаната консистенция, изключете уреда чрез завъртане на регулиращия потенциометър (е) до позиция 0.
След 3 минути работа на уреда трябва
да го изключите поне за 5 минути, за да
позволите охлаждане на двигателя.
6 След завършване на работата, изключете уреда
с натискане на бутон
и изключете щепсела от
захранващия контакт.
Приготвяне на супа
F
1 Поставете модула на двигателя (1) заедно с монтираната кана (10) върху суха, устойчива, хоризонтална
повърхност близо до захранващо електрическо гнездо
и извън обсега на деца.
2 Включете щепсела на захранващия кабел
в електрическото гнездо.
3 Натиснете бутон
.
4 Настройте желаното време с натискане на бутони +
или -.
5 Ако искате за запържите лук или чесън, добавете
в каната (10) олио или масло.
Уверете се, дали маслото се намира на
дъното на каната и не се е спряло върху
ножовете (8).
6 Настройте температурата
, за да разтопите
маслото. Добавете лука или чесъна и пържете, докато
омекне. По време на запържването не е необходимо да
поставяте капака (12) на каната.
7 Поставете капака (12) и смесете съдържанието чрез
натискане на бутон .
8 Добавете останалите съставки (зеленчуци, вода,
подправки и др.), сменете температурата на
и гответе, докато заври.
По време на готвене / загряване не пълнете каната на миксера над означението
1400 ml.
9 След завиране на супата намалете температурата
чрез натискане на бутон
, отново регулирайте
времето с помощта на бутоните + или - и оставете да ври.
44
Уредът е оборудван с термостат, който
поддържа постоянна температура на
загряване. След 20 минути готвене при
ниво
уредът автоматично ще се
превключи на ниво
(това се сигнализира с изгасване на индикаторната лампа
на бутон
и запалване на индикаторната лампа на бутон
).
10 След завършване на процеса на готвене/загряване
уредът ще издаден 6 звукови сигнала и автоматично
ще премине в режим на поддържане на температурата
(индикаторната лампа KEEP WARM ще светне с постоянна, бяла светлина).
11 Поддържането на температурата можете да изключите по всяко време с натискане на бутон
.
12 За да пасирате супата до желаната консистенция,
натиснете отново бутон
и настройте скоростта на
пасиране с потенциометъра (e) на 1 ниво.
По време на разбъркване на горещи
течности се уверете, дали каната (10)
е затворена с капака (12).
По време на разбъркване на горещи течности използвайте скоростите, означени
с червена линия върху потенциометъра (e).
Никога не използвайте високи скорости
(над ниво 2) за разбъркване на горещи течности. УКАЗАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
●● Преди пържене например на зеленчуци добавете
в каната (10) олио или масло и изчакайте, докато
се нагорещи.
●● В случай, когато приготвяте супа, в която има
сирене – добавете сиренето на края, като не
допуснете до завиране на супата и използвайте
функция STIR.
●● Ако супата е твърде гъста, добавете малко количество превряла вода по време на разбъркването/
пасирането.
●● За постигане на по-добър резултат, добавяйте
съставките нарязани на кубчета с размери 1,5 2,5 см. Сиренето нарязвайте на парчета с размери
не по-големи от 1,5 см.
●● За измерване на насипните или течните съставки
използвайте чашата с деления в капака (13).
●● Преди нарязването на пресни подправки, чесън,
лук, галета, орехи и подправки трябва да се уверите, дали каната (13) и модула с ножовете на
миксера са напълно сухи.
●● Ако съставките полепват към стените на каната,
използвайте функция „P” за кратки интервали.
●● Преди приготвяне на студени коктейли охладете
всички съставки преди смесването им в миксера.
●● За пасиране на храни в твърдо състояние първо
използвайте краткотрайно функцията „P”, след
това изберете постоянна скорост на пасиране.
SB2000-001_v01
Почистване и поддръжка
След завършване на работата, изключете
уреда и изтеглете щепсела на захранващия кабел от захранващото гнездо.
Почистването на уреда трябва да се
извърши веднага след използването му.
Това ще предотврати натрупването на
остатъци вътре в каната на миксера.
Никога не бива да миете каната веднага
след загряване/готвене – оставете я да
изстине.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Внимавайте при боравене с ножовете – те
са много остри.
●● Сипете около 750 ml вода в каната на миксера (10)
и включете уреда за около 10 секунди при ниво на
скорост на пасиране 4.
●● Излейте водата от каната на миксера (10), демонтирайте всички елементи съгласно точка B (демонтаж
на каната) и измийте с топла вода и препарат за
миене на съдове.
●● Изплакнете под чиста течаща вода и изсушете.
●● Ако сте оставили каната за по-дълго време без
почистване и вътре са залепнали остатъци от продукти – използвайте найлонова четка.
●● Не се препоръчва миене на модула с ножове (8),
уплътнението (9) и основата на каната (7) в миялна
машина. Агресивните почистващи препарати могат
за окажат негативно влияние върху повърхността на
елементите на уреда.
●● Изтрийте външната част на модула на двигателя (1)
с влажна, мека кърпа.
Не потапяйте задвижващия блок (1) във
вода или други течности.
●● За миене на външните части на задвижващия блок (1)
не използвайте агресивни детергенти под формата на
емулсии, млека, пасти и др. Те могат да изтрият нанесените там означения и информационни символи.
●● След миене изсушете старателно всички елементи
на уреда.
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
SB2000-001_v01
45
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для отримання найкращих результатів ми рекомендуємо
використовувати тільки оригінальні аксесуари компанії
Zelmer. Вони були розроблені спеціально для цього продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки.
Прохання зберігати інструкцію обслуговування для того,
щоб можна було нею скористатися при подальшому
користуванні виробом.
Вказівки щодо техніки безпеки та належної
експлуатації
Перед початком експлуатації пристрою ознайомтеся зі змістом всієї Інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує травмами
●● Установлюйте
кавоварку
на
плоскій, рівній поверхні.
●● Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
●● Не вставляти вилку кабелю
в розетку мокрими руками.
●● Не запускайте обладнання, якщо
живильний кабель, корпус або
ручка мають помітні пошкодження.
У такому випадку здайте обладнання у сервісний центр.
●● У разі якщо кабель живлення
пошкоджений, потрібно його замінити новим, звернувшись до виробника або співробітника сервісного
центру, чи кваліфікованого фахівця
з метою безпеки.
●● Ремонт пристрою повинні здійснювати
виключно
кваліфіковані спеціалісти. Неправильний ремонт може створювати
серйозну небезпеку для користувача. У випадку появи недолі46
ків у роботі пристрою зверніться
у спеціалізований сервісний центр.
●● Не торкатися до розігрітої поверхні.
Поверхня приладу залишається
гарячою навіть після його виключення. Для переміщення приладу
користуватися тільки тримачами.
●● Температура доступної поверхні
набагато вища під час його роботи.
Не торкатися до поверхні, позначеної символом
.
●● Не використовувати інші аксесуари, крім тих, які входять у комплект придбаного приладу.
●● Приладом користуватися відповідно до інструкції обслуговування
для приготування напоїв, переробки їжі. Не використовувати прилад для цілей, не передбачених
цією інструкцією.
●● Не занурювати у воду або інші
рідини моторний блок, кабель живлення; не використовувати у ванній
кімнаті або на відкритому повітрі.
●● Функцію перемішування вимкнути
перед зняттям кришки із чаші.
●● Перед тим, як зняти чашу з моторного блоку, вимкнути прилад; дочекатися повної зупинки ножів.
●● Перед заміною обладнання або
наближенням до частин, що рухаються під час експлуатації, слід
виключити прилад від джерела
живлення.
●● Не
користуйтесь
блендером
з чашею без установлення мірного
ковпачка кришки.
●● Не покладайте руки у чашу, навіть
коли він був знятий для очищення,
тому що надалі ножі небезпечні –
дуже гострі.
●● Не вкладати сторонні предмети
(ложки, лопатки тощо) в чашу під
час підключення приладу до джерела живлення.
SB2000-001_v01
●● Не мийте ножі безпосередньо
рукою.
●● Для миття металевих частин, особливо гострих ножів, використовуйте м’яку щітку.
●● Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте пристрій
з кабелем у місці недоступному
для дітей.
●● Цим пристроєм можуть користуватися люди з фізичними, сенсорними вадами та обмеженими розумовими здібностями, або ж особи
без належного досвіду та знань
стосовно поводження з технікою,
за умови, що їм було проведено
інструктаж щодо безпечного користування пристроєм, якщо користування відбувається під наглядом
або якщо їх було повідомлено про
можливі ризики.
●● Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодження майна
●● Прилад завжди підключайте до гнізда електричної
мережі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає поданій на інформаційному табло приладу.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Кабель живлення не може звисати над краєм столу
або робочої поверхні, а також не може доторкатися
до гарячих поверхонь.
●● Пристрій призначений виключно для використання
всередині приміщень.
●● У разі якщо прилад не використовується, він повинен
бути відключений від джерела живлення.
●● Прилад не призначений для роботи із зовнішнім таймером вимикачем або окремою системою дистанційного керування.
●● Тримати прилад і кабель живлення подалі від нагрівальних плит та конфорок.
●● Під час зберігання приладу ніколи не закривати чашу
кришкою. Перед використанням змочити ущільнювач кришки водою, потім закрити чашу кришкою.
●● Не наповнювати чашу вище позначки 1400 мл
у випадку, коли застосовується функція приготуSB2000-001_v01
вання їжі або 1750 мл для холодного перемішування.
●● Не переповнюйте чашу. У разі попадання рідини під
блок двигуна, двигун може її увіссати, що приведе
до його пошкодження.
●● Після 3 хвилин роботи зупиніть пристрій щонайменше на 5 хвилин з метою охолодження двигуна.
●● Не вмикайте стаціонарний блендер, якщо він
порожній, тому що він може перегрітися.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Прилад
призначений виключно для домашнього
користування.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Допустимий час перемішування: 3 хвилини.
Час перерви між двома наступними процесами перемішування: 5 хвилин.
Допустимий час безперервної роботи з використанням
функції STIR під час готування/підігрівання їжі: 10 секунд.
Максимальний рівень шуму: 90 дБ/А.
Пристрій І класу електрозахисту. Прилад оснащений
кабелем із заземлюючим проводом і виделкою із заземлюючим контактом.
Пристрій відповідає вимогам чинних стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
–– Електричний прилад слід експлуатувати при визначених рівнях напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EС.
Продукт позначен о знаком CE на щитку.
Будова приладу
A
1 Моторний блок
2 Тримачі блоку мотора
3 Панель управління
4 Протиковзкі ніжки
5 Відсік для зберігання кабелю
6 Нагрівальний елемент
7 Підставка для чаші
8 Набір ножів блендера
9 Ущільнювач
10 Чаша блендера зі шкалою
11 Ручка чаші
12 Кришка чаші
13 Ковпачок кришки з мірною шкалою
14 Кабель живлення
47
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ (3)
a Кнопка включити/виключити
b Кнопка змішування/перемішування
c Дисплей
d Кнопка зміни часу приготування
e Регулятор
f Кнопка зміни температури готування/підігрівання
- висока
g Кнопка зміни температури готування/підігрівання
- середня
h Кнопка зміни температури готування/підігрівання
- low - низька
i Контрольна лампа підтримки температури - KEEP WARM
Обслуговування і робота
ПІДГОТОВКА ПРИСТРОЮ ДО РОБОТИ
Перед першим використанням приладу (або після його
зберігання протягом тривалого часу) помити набір ножів
для блендера (8), ущільнювач (9), чашу блендера (10),
кришку (12), ковпачок кришки (13) в теплій воді з застосуванням рідини для миття посуду, ретельно ополоснути
і висушити.
Обережно обходитися з ножами - вони дуже
гострі.
I. Кнопка включити/виключити
Прилад після підключення до джерела живлення знаходиться в режимі
‚stand-by’, блимає контрольна лампа KEEP WARM (i).
Після натискання кнопки
роздається звуковий сигнал, блимне три рази дисплей (c), а контрольна лампа (i)
стане світитися безперервно. Прилад увімкнений і готовий до роботи.
II. Кнопка зміни часу приготування
Коли прилад знаходиться в режимі готовності до роботи
(контрольна лампа (i) світитися безперервно), можна
встановити час приготування, натискаючи кнопки +
або -. Кнопка + збільшує час приготування з кроком
в 1 хвилину. Кнопка - зменшує час приготування з кроком
в 1 хвилину. Правильне натискання кнопки супроводжуватиметься одним звуковим сигналом. Максимальний
час приготування становить 30 хв. Даний час можна змінювати в будь-який момент часу приготування.
III. Кнопки зміни температури готування/підігрівання
(f, g, h)
Прилад перейде в режим готування/підігрівання, коли
після установки часу готування (II) буде обрана відповідна температура
,
або
. Вибір
температури супроводжується одним звуковим сигналом
і загорянням контрольної лампи при кожному натисканні
вибору температури
,
і
.
Температуру можна змінювати в будь-який
момент часу готування/підігрівання.
48
Після завершення готування/підігрівання роздасться
6-кратний звуковий сигнал, прилад автоматично перейде
в режим підтримки температури. Контрольна лампа
KEEP WARM загориться безперервним білим світлом.
Через 40 хвилин підтримки температури прилад перейде в режим очікування
stand-by, а контрольна лампа (i) загориться
безперервним помаранчевим світлом.
IV. Кнопка змішування/перемішування Stir
Ця функція служить для змішування/перемішування
в будь-який час готування або підігрівання. Дану функцію
також можна використовувати в режимі готовності до
роботи (контрольна лампа (i) світиться безперервно).
Не можна використовувати функцію під час готування/підігрівання довше 10
секунд. Дану функцію потрібно використовувати з перервами.
Функція
не рекомендується для помішування супу під час готування/підігрівання,
крім випадків, коли готується крем-суп.
V. Регулятор (e) - перемішування
Регулятор служить для вибору швидкості перемішування.Регулятор потрібно встановити в положення 1, 2,
3, 4 або P. Функція перемішування, встановлювана регулятором (e), доступна виключно після завершення процесу готування/підігрівання та підтримки температури.
Процес готування/підігрівання можна вимкнути вручну,
натискаючи на кнопку зміни температури
,
,
або кнопку
. При натисканні кнопки
,
або
, прилад перейде в режим
підтримки температури, загориться контрольна лампа
KEEP WARM (i) білим безперервним світлом. Для того
щоб вимкнути процес підтримки температури необхідно
натиснути ще раз кнопку
.
Для того щоб перемкнути прилад у стан готовності
роботи, коли вручну була вимкнена функція готування/
підігрівання та підтримки температури, натиснути ще раз
кнопку
.
Якщо перемішуються гарячі компоненти,
то не потрібно перевищувати швидкість 1.
Демонтаж чаші
B
1 Помістити чашу (10) на плоску тверду поверхню.
2 Вийняти ковпачок кришки з мірною шкалою (13).
3 Для того щоб зняти кришку чаші (12), правою рукою
узятися за ручку чаші (11) і великим пальцем пересувати
край кришки в напрямку проти годинникової стрілки.
Потім зняти кришку.
4 Однією рукою підтримувати підставку чаші (7),
а іншою, тримаючи чашу за ручку (11), повертати
в напрямку проти годинникової
стрілки до полоSB2000-001_v01
ження, зазначеного на підставці чаші (7).
5 Підняти чашу (10).
6 Зняти ущільнювач (9).
7 Вийняти ножі блендера (8) з підставки чаші (7).
Монтаж чаші
Перемішування
C
1 Встановити ножі блендера (8) на підставку чаші (7)
таким чином, щоб виступ підставки комплекту ножів (8)
вставити в отвір кришки підставки чаші (7).
2 Накласти ущільнювач (9) на підставку чаші (7).
Перед монтажем змочити ущільнювач (9)
водою.
3 Встановити чашу (10) на підставку для чаші (7) так,
щоб ручка знаходилася на рівні позначення
, відповідно до вказівника на корпусі підставки чаші (7).
4 Однією рукою притримувати підставку чаші (7),
а іншою, тримаючи за ручку чаші (11), повернути до
упору за годинниковою стрілкою до положення
,
зазначеного на підставці чаші (7).
5 Накрити кришкою (12) чашу (10) та повернути за
годинниковою стрілкою.
Перед закриттям чаші кришкою (12)
змочити ущільнювач водою.
6 Помістити ковпачок кришки з мірною шкалою (13) на
кришку (12), потім легко дотиснути до виникнення клацання.
Під час готування/підігрівання з-під ковпачка з мірною шкалою (13) може виходити
гаряча водяна пара - бути обережним. Монтаж і демонтаж чаші на блоці
мотора
D
1 Зібрану чашу (10) встановити на блоці мотора (1)
у відкритому положенні
, відповідно до стрілки на
блоці мотора і символу на підставці чаші (7)
.
2 Заблокувати чашу блендера, повертаючи її за годинниковою стрілкою, стрілка на блоці мотора (1) закриється
зображенням, що на підставці чаші (7) .
Звернути увагу на правильну установку
чаші на блоці мотора.
●● Перед демонтажем чаші вимкнути прилад,
і відключити кабель від
натискаючи кнопку
джерела електроживлення.
3 Тримаючи за ручку чаші (10) повернути її проти
годинникової стрілки до положення розблокування
.
4 Зняти чашу (10) з блоку мотора (1).
Нагрівальний елемент (6) і комплект ножів блендера (8) нагріваються при включенні функції
готування/підігрівання. Не торкатися до нагрівального елементу (6) і ножів міксера (8), коли
вони гарячі - загроза отримати опіки.
SB2000-001_v01
E
Призначений для перемішування і подрібнення різного
виду продуктів харчування. З його допомогою можна
також подрібнювати заморожені продукти і лід.
1 Встановити блок мотора (1) разом із встановленою
чашею (10) на суху, горизонтальну поверхню, поблизу
електричної розетки і далеко від дітей.
2 Підключити вилку кабелю до джерела живлення, пролунає один звуковий сигнал.
3 Вкласти інгредієнти в чашу блендера (10). Закрити
чашу блендера (10) кришкою для чаші (12).
Під час перемішування можна окремо додавати інгредієнти, для цього необхідно
зняти мірний ковпачок кришки (13).
Не наповнювати чашу вище позначки 1750
мл на чаші блендера.
4 Натиснути кнопку
. Вибрати відповідну швидкість
перемішування регулятором (e).
Під час перемішування використовувати швидкості, позначені на регуляторі
синьою лінією (e).
5 Отримавши бажану консистенцію, вимкнути прилад,
встановлюючи регулятор (e) в положення 0.
Через 3 хвилини роботи вимкнути прилад
приблизно на 5 хвилин з метою охолодження мотора.
6 Після завершення роботи вимкнути, натискаючи кноі виймаючи з розетки кабель живлення.
пку
Приготування супу
F
1 Встановити блок мотора (1) разом iз встановленою
чашею (10) на суху, тверду, горизонтальну поверхню,
поблизу джерела живлення і здалека від дітей.
2 Підключити вилку кабелю живлення до джерела живлення.
3 Натиснути кнопку
.
4 Встановити бажаний час, натискаючи + або -.
5 Якщо потрібно підсмажити цибулю або часник,
додати в чашу (10) олії або масла.
Переконатися, що масло знаходиться на
дні чаші, а не на ножах (8).
6 Встановити температуру
, щоб масло розтопилося. Додати цибулю або часник і смажити, поки не
розм’якне. Під час смаження немає необхідності накривати чашу кришкою (12).
7 Накрити кришкою (12) і перемішати вміст, натискаючи кнопку .
8 Додати інші інгредієнти (овочі, воду, спеції і т.п.), змінити температуру
і довести до кипіння.
49
Не наповнювати чашу під час готування/
підігрівання вище позначки 1400 мл на чаші
блендера.
9 Коли суп почне кипіти, зменшити температуру,
натискаючи кнопку
, ще раз встановити час кнопками + або - і залишити до моменту приготування.
Прилад має термостат, який підтримує
постійну температуру підігрівання. Через
20 хвилин готування на рівні прилад автоматично переходить на рівень
(дане сигналізується погашенням
лампи і загорянням лампи на кнопці
).
10 Після завершення процесу готування/підігрівання
прилад подає шестикратний звуковий сигнал і автоматично переходить у режим підтримки температури (контрольна лампа KEEP WARM загориться безперервним
білим світлом).
11 Підтримання температури можна вимкнути в будьякий момент, натискаючи кнопку
.
12 Щоб перемішати суп до бажаної консистенції, повторно натиснути кнопку
і встановити швидкість перемішування регулятором (e) на 1 рівні.
Під час перемішування гарячих рідин переконатися, що чаша (10) закрита кришкою
для чаші (12).
Під час перемішування гарячих рідин використовувати швидкості, позначені червоною лінією на регуляторі (e).
Заборонено використовувати великі швидкості (вище 2 рівня) для перемішування
гарячих рідин. ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ
●● Перед тим, як смажити, наприклад, овочі, в чашу
додати (10) олії або масла і почекати, поки розігріється.
●● У разі приготування супу, в який потрібно додавати сир, - зробити це в кінці, не доводячи суп до
кипіння, і включити функцію STIR.
●● Якщо суп занадто густий, додати невелику кількість кип’яченої води під час змішування/перемішування.
●● Для досягнення кращого результату інгредієнти
краще порізати кубиками розміром 1,5 - 2,5 см.
Сир різати шматочками до 1,5 см.
●● Для того щоб відміряти сипучі або рідкі інгредієнти
використовувати мірний ковпачок кришки (13).
●● Перед подрібненням свіжої зелені, часнику,
цибулі, сухарів, горіхів і спецій переконатися, що
чаша (13) і ножі блендера повністю сухі.
●● Якщо інгредієнти мають тенденцію прилипати до
стінок чаші, використовувати функцію „P” - короткі
натискання.
50
●● Для приготування заморожених напоїв заморозити
всі інгредієнти перед перемішуванням.
●● Для перемішування твердих продуктів спочатку
застосувати функцію „P” - короткі натискання,
потім вибрати швидкість безперервного перемішування.
Чищення і догляд
Після завершення роботи вимкнути прилад і вийняти вилку кабелю живлення
з розетки.
Чистити прилад відразу після використання. Це не дасть накопичуватись
залишкам всередині чаші блендера.
Ніколи не мити чашу відразу після готування/підігрівання, їй потрібно дати охолонути.
Обережно обходитися з ножами - вони дуже
гострі.
●● Налити приблизно 750 мл води в чашу блендера (10)
і включити прилад приблизно на 10 секунд, встановлюючи 4 швидкості перемішування.
●● Вилити воду з чаші блендера (10), розібрати всі
деталі згідно з пунктом B (демонтаж чаші) і вимити
теплою водою, використовуючи рідину для миття
посуду.
●● Ополоснути під чистою проточною водою і висушити.
●● Якщо чаша залишена невмивана на деякий час,
а всередині неї приклеїлися часточки їжі, використати
нейлонову щітку.
●● Не рекомендується мити ножі (8), ущільнювач (9)
і підставку чаші (7) в посудомийній машині. Агресивні
миючі засоби можуть негативно вплинути на стан
поверхні елементів приладу.
●● Зовнішню частину блоку мотора (1) протерти вологою м’якою тканиною.
Не занурюйте привід двигуна (1) в воду або
іншу рідину.
●● Для миття зовнішньої частини приводу двигуна (1)
не використовуйте агресивні миючі засоби у вигляді
емульсії, молочка, паст і т.п. Вони можуть, поміж
іншим, видалити нанесені інформаційні графічні символи.
●● Після миття ретельно висушіть всі елементи приладу.
SB2000-001_v01
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт
прийому макулатури, а поліетиленові
пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт
прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими
відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена
можливість переміщенння виробів всередині
тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або
контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах
вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення
упкованих виробів (кількість ярусів, рядів)
у транспортних засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних
складских приміщеннях при температурі +5°С –
+40°С. Умови зберігання повинні видповідати –
1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для
пристосування до правових положень, стандартів, директив
або у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними
та іншими причинами.
SB2000-001_v01
51
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and welcome among the users of Zelmer appliances!
For best results we recommend using original Zelmer accessories only. They have been designed specifically for this
product. Please carefully read this manual. Pay special
attention to important safety instructions.
Please keep this manual in a safe place to be able to refer to
it at a later time when using the product in future.
Safety precautions and proper use
Please read the entire manual before using this appliance.
DANGER!/ WARNING!
Failure to follow safety
recommendations may result in
injury.
●● Always place the appliance on a flat,
level surface.
●● Always unplug the unit from wall
outlet when it is left unattended and
before assembling, dismantling or
cleaning.
●● Do not connect the plug into the outlet with wet hands.
●● Do not operate the appliance if its
power cord, housing or the handle
are damaged. Take the appliance to
a service centre.
●● If the power cord is damaged, in
order to avoid a hazard it should be
replaced by the manufacturer or by
a specialised service centre or by
a qualified person.
●● The appliance should be repaired
by trained staff only. Improper repair
may result in a serious hazard to the
user. In case of defects, please contact a qualified service centre.
●● Do not touch hot surfaces. The appliance surface remains hot even after
it is turned off. Use only the handles
to move the appliance.
●● The temperature of accessible surfaces may be higher when the appli52
ance is operating. Do not touch the
surface marked with the
symbol.
●● Do not use any other accessories
than those included in the kit purchased.
●● The appliance should be used in
accordance with the instructions for
the preparation of beverages and
food processing. Do not use the
appliance in any way other than as
provided in this manual.
●● Do not immerse the motor unit or
power cord in water or other liquids.
Do not use in bathroom or outdoors.
●● Turn off the appliance before removing the cover from a jug.
●● Turn off the appliance before removing the jug from the motor unit; wait
until the blades have stopped completely.
●● Turn off the appliance and unplug it
from wall outlet before approaching
the moving parts or changing the
accessories.
●● Do not use stand blender without the
lid cup.
●● Do not put your hands inside the jug,
even when it has been removed for
cleaning, because the blades are
very sharp and dangerous.
●● Do not insert any other objects
(spoon, spatula, etc.) into the jug
when connecting the appliance to
the power supply.
●● Do not wash the cutting blades
directly by hand.
●● Use a soft brush to wash metal parts,
especially the sharp blades.
●● This appliance shall not be used by
children. Keep the appliance and its
power cord of reach of children.
●● The appliance can be used by persons with reduced physical, sensory
or mental abilities, or by persons
inexperienced or unfamiliar with
the appliance, however only under
SB2000-001_v01
supervision or in accordance with
the instructions as communicated to
them by persons responsible for their
safety.
●● Children should be supervised to
ensure that they do not play with the
appliance.
NOTE!
Failure to observe these guidelines
may result in damage to property.
●● Always connect the appliance to the power outlet (alter-
nating current only) with voltage matching that indicated
on the name plate.
●● Never pull the plug out of the power socket by pulling
on the cord.
●● Do not let the power cord hang over edge of table or
shelf, nor touch hot surfaces.
●● The appliance is intended for indoor household use only.
●● The appliance should be unplugged from the power
source when not in use.
●● The appliance is not designed to operate with external
timers or separate remote control system.
●● Keep the appliance and the power cord away from hobs
and burners.
●● During storage, never keep the lid on the jug. Before use
moisten the cover seal with water and put the lid on the
jug.
●● Do not fill the jug above the 1400 ml marking when
you use the cooking function or above 1750 ml for cold
blending. Filling the jug above these marking may result
in spilling the contents.
●● Do not overfill the jug. If the liquid gets under the motor
unit it can be sucked into the motor, causing damage.
●● After 3 minutes of operation turn off the appliance for at
least 5 minutes, allowing the motor to cool.
●● Do not operate when the jug is empty, as it can overheat.
TIP
Product information and directions
for use
●● This appliance is intended for domestic use only.
SB2000-001_v01
Specifications
Technical specifications are listed on the product name plate.
Maximum blending duration: 3 minutes.
Time interval between two successive blending processes:
5 minutes.
The maximum duration of continuous operation using STIR
function when cooking/heating: 10 seconds.
Maximum noise level: 90 dB/A.
This is a Class I insulated appliance. It is equipped with
a power cord having a grounding wire and a grounding plug.
The appliance meets the requirements of standards in force.
The appliance meets the requirements of the directives:
- Electrical equipment designed for use within certain volt
age limits - Low Voltage Directive (LVD) - 2006/95/EC.
- Electromagnetic compatibility (EMC) - 2004/108/EC
The product is marked with CE marking on the nameplate.
For EC declaration of conformity please visit the manufacturer’s website at www.zelmer.pl
Features and components
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
Motor unit
Motor unit handles
Control Panel
Non-slip feet
Power cord storage compartment
Hotplate
Jug base
Blade unit
Seal
Blender jug with volume markings
Jug handle
Jug lid
Lid cup with volume markings
Power cord
CONTROL PANEL (3)
a On/Off button
b Stir button
c Display
d Cooking time selection buttons
e Control knob
f Cooking temperature selection button
g Cooking temperature selection button
h Cooking temperature selection button
i KEEP WARM indicator
- high
- medium
- low
53
Operate the appliance
PREPARE THE APPLIANCE FOR OPERATION
Prior to initial use (or after storage for an extended period
of time), wash the blade unit (8), seal (9) jug (10), lid (12),
lid cup (13) in warm water with washing-up liquid, rinse thoroughly and dry.
Be careful not to touch the blades — they are
very sharp.
CONTROL PANEL (3) - OPERATION
I. On/Off button
When connected to a power source
the appliance in the stand-by mode and the KEEP WARM
(i) indicator light flashes. When you press the
button you
will hear a single beep. The display (c) will blink three times
and the light (s) will be on. The appliance is turned on and
ready to operate.
II. Cooking time selection buttons
When the appliance is ready for operation (light (i) is on),
press + or - to set the cooking time. The + button increases
the time in increments of one minute. The - button reduces
the time in increments of one minute. Proper pressing of
a button will be confirmed with a single beep. The maximum
cooking time is 30 minutes. You can adjust cooking time at
any time during cooking.
III. Cooking / heating temperature selection buttons (f, g, h)
The appliance will start heating / cooking when you set the
cooking time (II) and an appropriate temperature
,
or
. Selecting the temperature is indicated
by a single beep and illumination of a control indicator on
the respective temperature selection button
,
and
.
You can adjust temperature at any time during
cooking / heating.
When the cooking / heating time has elapsed a beep will be
heard 6 times and the appliance will automatically enter the
keep warm mode. KEEP WARM indicator light lights up continuously in white.
After 40 minutes in keep warm mode, the appliance will go into stand-by mode and the orange
light (i) will be on.
IV. Stir button
Use this function to stir contents at any time during the
cooking or heating cycle. You can also use this function in
standby mode (indicator light (i) is on).
Do not use the Stir function
during cooking
/ heating for more than 10 seconds. Use this
feature on and off.
The stir function is not recommended to
stir the soup while cooking / heating, unless
you want to get the cream soup.
54
V. Control knob (e) — blend
Use control knob to select the speed. Select from the following settings 1, 2, 3, 4, or P. You can set the control knob
(e) to blend only when cooking/heating and keep warm functions are off.
Press the
,
,
temperature selection
button or the
on/off button to manually turn off the cooking / heating. Press the
,
or
, temperature selection button to switch the appliance to keep warm
(i) mode and KEEP WARM indicator will light up in white.
Press
on/off button to turn off the keep warm mode.
Press
on/off button again to switch the appliance to
standby mode when the cooking / heating and keep warm
functions were turned off manually.
Do not exceed the speed 1 if the blended ingredients are hot.
B
Remove the jug
1 Place the jug (10) on a flat, stable surface.
2 Remove the lid cup with volume markings (13).
3 To remove the jug lid (12) grab the jug handle (11) with
your right hand and turn the edge of the lid anticlockwise with
your thumb. Remove the lid.
4 Hold the jug base (7) with one hand and hold its handle
(11) with your other hand and turn anticlockwise until aligned
with the
marking on the jug base (7).
5 Lift the jug (10).
6 Remove the seal (9).
7 Remove the blade unit (8) from the jug base (7).
C
Replace the jug
1 Replace the blender blade unit (8) in jug base (7), so that
the tab of the blade unit (8) base fits in the hole of the jug
base (7).
2 Replace seal (9) in the jug base (7).
First moisten the seal (9) with water.
3 Place the jug (10) on the base (7) so that the handle is
above the
, mark in accordance with the tip of the jug
base housing (7).
4 Hold the jug base (7) with one hand and hold its handle
(11) with your other hand and turn all the way clockwise until
aligned with the mark on the jug base (7).
5 Place the lid (12) on the jug (10) and turn clockwise.
Before replacing the lid (12) moisten the seal
with water.
6 Put the lid cup with volume markings (13) on the lid (12),
then gently press down until you hear a click.
When cooking / heating hot water vapour can
be released from under the lid cup with volume
markings (13) — be careful.
SB2000-001_v01
Replace and remove jug from the motor
unit
D
1 Place the assembled jug (10) on the motor unit (1) in
the open
, position in accordance with the arrow on the
motor unit and symbol on the jug base (7)
.
2 Lock the jug turning it clockwise until the arrow on the
motor unit (1) is aligned with the pictogram on the jug base
(7) .
Make sure the jug is correctly installed on the
motor unit.
●● Before removing the jug, turn off the appliance by
button and unplug the appliance
pressing the
from the wall outlet.
3 Holding the jug handle (10) rotate it anticlockwise into
unlocked position
.
4 Remove the jug (10) from the motor unit (1).
Hot plate (6) and the blade unit (8) heat up
when using the cooking / heating function. Do
not touch the hot plate (6) and blade unit (8)
when hot — risk of burns.
E
Blend
The appliance is designed for blending and chopping various
food products. You can also use it to crush ice and frozen
products.
1 Places the motor unit (1) with a mounted jug (10) on
a dry, firm, level surface near a wall outlet and out of reach
of children.
2 Plug the power cord into an electrical outlet. You will hear
a single beep.
3 Put the ingredients in the blender jug (10). Cover the jug
(10) with the lid (12).
You can add more ingredients during blending.
To do this lift the lid cup with volume markings
(13).
Do not overfill the jug above the 1750 ml mark.
4 Press
on/off button. Select the appropriate blend
speed with the control knob (e).
When blending, use the speeds marked with
blue line on the control knob (e).
5 When you reach the desired consistency, turn off the
appliance by turning the control knob (e) to 0 position.
After 3 minutes of operation turn off the appliance for at least 5 minutes, allowing the motor
to cool.
SB2000-001_v01
6 Once you have finished, press the
on/off button to
turn off the appliance and unplug the appliance from the wall
outlet.
Prepare soup
F
1 Place the motor unit (1) with a mounted jug (10) on
a dry, firm, level surface near a wall outlet and out of reach
of children.
2 Plug the power cord into a wall outlet.
3 Press
on/off button.
4 Press the + or - button to set the desired time.
5 If you want to fry the onion or garlic, add oil or butter to
the jug (10).
Make sure the butter is at the bottom of the jug
rather than trapped on the blades (8).
6 Set temperature to
, to melt the butter. Add
onion and garlic and cook until softened. When frying, you
don’t need to cover the jug with a lid (12).
7 Replace the lid (12) and blend the contents by pressing
the
button.
8 Add remaining ingredients (vegetables, water, spices,
etc.), adjust the temperature to
and cook until boiling.
When cooking/heating do not overfill the jug
above the 1400 ml mark.
9 Once boiling, reduce the temperature by pressing the
button, and re-adjust the time with the + or - buttons and leave to cook.
The appliance is equipped with a thermostat
that maintains a constant temperature. After 20
minutes of cooking at the
setting, the
appliance automatically switches to the
setting (
indicator light will be off and
the
indicator will be on).
10 When cooking / heating is finished, the appliance will
beep six times and automatically switch to keep-warm mode
(KEEP WARM indicator light will be on in white).
11 Press the
on/off button to turn off the keep warm
function at any time.
12 Press the
on/off button again, use control knob (e)
to set speed to level 1 and blend the soup to the desired
consistency.
When blending hot liquids, make sure that the
jug (10) is covered with a lid (12).
When blending hot liquids, use speeds marked
with a red line on the control knob (e).
Never use a high speeds (above level 2) for
blending hot liquids.
55
TIPS ON OPERATING THE APPLIANCE
●● Before frying vegetables add oil or butter to the jug
(10) and wait until it warms up.
●● When preparing a soup that includes cheese, add it
at the end without bringing the soup to a boil and use
the STIR function.
●● If the soup is too thick, add a small amount of boiled
water while stirring.
●● For the best result add ingredients diced into 1.5 - 2.5
cm chunks. Cut cheese into pieces no larger than 1.5
cm.
●● Use lid cup with volume markings (13) to measure out
loose or liquid ingredients.
●● Before chopping fresh herbs, garlic, onion, bread
crumbs, nuts and spices, make sure the jug (13) and
the blade unit are completely dry.
●● If the ingredients tend to stick to the jug walls, use the
„P” function in short bursts.
●● Before preparing frozen drinks, freeze all the ingredients.
●● To blend solid foods use „P” function in short bursts
initially and then select a constant speed.
●● Do not clean the motor unit casing (1) with aggressive
detergents, such as emulsions and pastes. They might
remove graphic symbols.
●● After washing thoroughly dry all appliance components.
Ecology – Environment protection
Each user can contribute to environmental protection. It is neither difficult nor expensive.
In order to do this: dispose of the cardboard
packaging in the waste paper recycling container while all polyethylene (PE) bags into
a waste plastic recycling container.
When the appliance will be no longer used take it to a specialised waste collection centre collecting used electrical and
electronic goods as the appliance can contain components
and materials hazardous to the environment.
Used appliance must NOT be disposed of together with
other household waste!
Cleaning and Maintenance
Once finished, turn off and unplug the appliance from the wall outlet.
Clean the appliance immediately after use. This
will prevent residue build-up inside the jug.
Never wash up the jug immediately after the
heating / cooking, leave it to cool.
Be careful not to touch the blades — they are
very sharp.
●● Pour about 750 ml of water into a jug (10), and run the
appliance for about 10 seconds, setting the speed 4.
●● Pour water out of the jug (10), disassemble all parts
according to item B (remove the jug) and wash in warm
water with a little of washing-up liquid.
●● Rinse with clean running water and dry.
●● If you do not clean the jug for an extended period and
food residue stuck to its walls, use a nylon brush to
scrape it off.
●● It is not recommended to wash the blade unit (8), seal (9)
and the jug base (7), in a dishwasher. Aggressive cleaning agents may adversely affect the appliance surface.
●● Wipe the outside of the motor unit (1) with a damp, soft
cloth.
Never immerse the motor unit (1) in water or
any other liquid.
56
The manufacturer/importer shall not be liable for any damage resulting from unintended use or improper handling of the appliance.
The importer / manufacturer reserves the right to modify the product
at any time, without prior notice, in order to adapt it to the requirements of laws, standards, directives, or to improve its construction
due to commercial, aesthetic or other reasons.
SB2000-001_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising