Zelmer | ZSB0800S | User manual | Zelmer ZSB0800S User Manual

Zelmer ZSB0800S User Manual
1
2
ZSB0800L
ZSB0800S
ZSB0800L
ZSB0800S
MIKSER KIELICHOWY
блендер
/ stand blender
MIKSER KIELICHOWY
блендер
/ stand blender
Funkcjonalny, lekki i poręczny mikser kielichowy
do przygotowywania koktaili owocowych
3
Функциональный, легкий и удобный блендер для приготовления фруктовых коктейлей
4
PL
1. Duży dzbanek o pojemności 1,75 L 2. Nóż ze
stali szlachetnej 3. 2 prędkości i funkcja TURBO
4. Schowek na przewód
RU
1. Большой кувшин емкостью 1,75 л 2. Нож из
нержавеющей стали 3. 2 скорости и функция
TURBO 4. Отсек для хранения сетевого шнура
CZ
1. Velký objem 1,75 L 2. Nůž z nerezové oceli
3. 2 rychlosti a funkce TURBO 4. Schránka na kabel
BG
SK
1. Veľký džbán s objemom 1,75 l 2. Nôž z ušľachtilej
ocele 3. 2 rýchlosti a funkcia TURBO 4. Úložný
priestor na kábel
1. Голяма кана с вместимост 1,75 L 2. Нож от
благородна стомана 3. 2 скорости и функция
TURBO 4. Място з а прибиране на кабела
UA
1. Nagy 1,75 L térfogatú kancsó 2. Rozsdamentes
acélból készült kés 3. 2 sebességfokozatú TURBO
funkció 4. Tápkábel tároló
1. Великий дзбанок ємністю 1,75 л 2. Ніж
з нержавіючої сталі 3. 2 швидкості і функція
TURBO 4. Відсік для зберігання шнура живлення
EN
1. A large 1.75 l jug 2. Stainless steel blade
3. 2 speeds and TURBO mode 4. Power cord
storage compartment
HU
RO
ZSB0800-001_v01
1. Vas mare cu capacitate de 1,75 L 2. Cuţit din
oţel inoxidabil 3. cu 2 viteze şi funcţia TURBO 4.
Orificiu pentru a
scunderea cablului de alimentare
cu curent electric
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
SB0800
Functional, lightweight and portable jug blender
to prepare fruit smoothies
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MIKSER KIELICHOWY
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
8–11
STOLNÍ MIXÉR
SK NÁVOD NA OBSLUHU
STOLNÝ MIXÉR
4–7
12–15
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KELYHES MIXER
16–19
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
BLENDER STATIV
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
БЛЕНДЕР
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ШЕЙКЪР КАНА
24–27
28–31
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
БЛЕНДЕР
EN USER MANUAL
STAND BLENDER
32–35
36–39
LIME
SYMBIO
20–23
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
B
8
7
5
1
2
1
2
4
3
3
4
8
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
●
9
10
1
2
3
1
2
3
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
6
11
4
D
5
●
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
C
12
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
6
5
7
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
3
7
Szanowny Kliencie!
4
● Zawsze umieszczaj urządzenie na
płaskiej, równej powierzchni.
● Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający, obudowa lub
uchwyt są w sposób widoczny
uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
4
●
●
●
●
●
●
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego.
Nie wkładaj zespołu silnika do
wody lub innego płynu; nie używaj
w łazience oraz na wolnym powietrzu.
Nie używaj miksera kielichowego
bez nałożenia nakładki pokrywy.
Nie wkładaj rąk do dzbanka, nawet
kiedy został on zdjęty do czyszczenia, gdyż noże są wciąż niebezpieczne – bardzo ostre.
Nie wkładaj twardych przedmiotów
(łyżeczka, łopatka, itp.) do dzbanka
podczas podłączania miksera kielichowego do zasilania.
Nie myj noży bezpośrednio ręką.
Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączać sprzęt i odłączyć od
zasilania.
ZSB0800-001_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising