Zelmer | ZSB0800S | User manual | Zelmer ZSB0800S User Manual

Zelmer ZSB0800S User Manual
●● Należy wyłączyć urządzenie przed
zdjęciem pokrywy z dzbanka i przed
zdjęciem dzbanka z zespołu silnika;
należy zaczekać aż noże całkowicie
zatrzymają się.
●● Należy zachować ostrożność podczas manipulowania ostrzami tnącymi, podczas opróżniania i czyszczenia dzbanka miksera.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
●● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem
stołu lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
●● Nie napełniaj dzbanka wrzącymi płynami.
●● Temperatura składników użytych do miksowania nie
powinna przekraczać 60°C.
●● Trzymaj mikser kielichowy i przewód zasilający
z daleka od płyt grzewczych i palników.
●● Jeżeli jest to możliwe, to przechowuj mikser kielichowy
z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego i światła jarzeniowego.
●● Podczas przechowywania nigdy nie trzymaj pokrywy
założonej na dzbanku miksera.
●● Nie przepełniaj dzbanka. Jeżeli płyn dostanie się pod
zespół silnika, może zostać zassany do silnika, powodując jego uszkodzenie.
●● Nie napełniaj dzbanka powyżej oznaczenia 1500 ml.
●● Po 2 minutowej pracy zatrzymaj urządzenie na przynajmniej 10 min pozwalając na ochłodzenie silnika do
temperatury pokojowej.
●● Dla zapewnienia jak najdłuższej żywotności urządzenia zaleca się nie przekraczać 1 min ciągłej pracy
urządzenia. Po upływie tego czasu należy wyłączyć
urządzenie na przynajmniej 10 min pozwalając na
ochłodzenie silnika do temperatury pokojowej.
●● Nie włączaj miksera kielichowego, kiedy jest pusty,
ponieważ może ulec przegrzaniu.
●● Do mycia noży używaj miękkiej szczoteczki.
●● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku
wewnątrz pomieszczeń.
●● Urządzenie należy odłączać od źródła zasilania w czasie, gdy nie jest użytkowane.
●● Nie używaj urządzenia gdy ostrze jest uszkodzone.
ZSB0800-001_v01
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko,
które powinno z czasem ustąpić.
●● Mikser kielichowy jest przeznaczony do użytku domowego. W przypadku wykorzystywania go do celów
biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 2 minuty.
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 10 minut.
Maksymalny poziom hałasu: 90 dB/A.
Urządzenie nie wymaga podłączenia do gniazdka sieci
wyposażonego w kołek ochronny.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Nakładka pokrywy
Pokrywa
Dzbanek miksera
Uszczelka
Zespół noży
Zespół silnika
Pokrętło regulatora prędkości
Schowek na przewód
Obsługa i działanie
B
Przygotowanie urządzenia do pracy
Przed użyciem miksera kielichowego po raz pierwszy (lub
po jego przechowywaniu przez dłuższy okres czasu), wymyj
dokładnie wszystkie elementy urządzenia które mają bezpośredni kontakt z żywnością w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń, dobrze przepłucz i osusz. Trzymaj
ręce z dala od noży – są one ostre.
Instrukcja użytkowania
●● Ustaw zespół silnika (6) na suchej, stabilnej, poziomej
powierzchni, w pobliżu gniazdka zasilającego i poza
zasięgiem dzieci.
Poprowadź przewód zasilający tak, żeby nie
zwisał ze stołu lub blatu i nie mógł zostać przypadkowo pociągnięty lub zaczepiony.
1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka
sieci elektrycznej.
5
Upewnij się, że przed podłączeniem urządzenia
do zasilania, pokrętło regulatora prędkości (7)
ustawione jest w pozycji 0.
Prędkość
Przygotowywanie napojów z dodatkiem
twardych owoców/warzyw, np. z 600 g marchewki i 900 ml wody.
Przygotowywanie sosów.
Szatkowanie twardych owoców/warzyw.
Przygotowywanie posiłków dla dzieci.
Turbo
Krótkotrwała praca urządzenia z maksymalną prędkością.
2 Zamontuj dzbanek miksera (3) na zespole silnika, tak by
symbol
na zespole silnika (6) pokrywał się z zaznaczeniem na dzbanku.
3 Zablokuj dzbanek miksera (3) przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, by symbol
na zespole silnika (6) pokrywał się z zaznaczeniem
dzbanku.
na
Uchwyt dzbanka miksera (3) powinien znajdować się po prawej stronie urządzenia.
4 Włóż składniki do dzbanka miksera (3).
5 Nie napełniaj poza oznaczenie 1500 ml na dzbanku
miksera (3).
6 Przed użyciem miksera kielichowego, załóż pokrywę (2)
na dzbanek miksera (3).
7 Zablokuj pokrywę (2) na dzbanku miksera (3) przekręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż
do oporu.
8 Włóż nakładkę pokrywy (1) w otwór w pokrywie (2).
Nie włączaj miksera kielichowego bez nakładki
pokrywy (1), szczególnie jeżeli mają być użyte
stałe składniki. Mogą one zostać wyrzucone
przez otwór.
9 Włącz miksowanie poprzez obrócenie pokrętła regulatora prędkości (7) do odpowiedniej pozycji (turbo, 1, 2).
10 Przytrzymaj pokrywę za brzegi podczas pracy urządzenia.
Nie otwieraj pokrywy podczas pracy urządzenia!
11 Aby zatrzymać urządzenie przekręć pokrętło regulatora
prędkości do pozycji 0.
12 Funkcja turbo
Przekręcenie pokrętła do pozycji turbo spowoduje krótkotrwałą pracę urządzenia z maksymalną prędkością na czas
przytrzymania pokrętła.
Prędkość
Wyłączenie urządzenia.
1
Przygotowywanie napojów z dodatkiem
obranych, miękkich owoców/warzyw takich
jak brzoskwinie, kiwi itp.
1-2
6
Przykładowe użycie
0
Blendowanie zup.
Przygotowywanie koktajlów mlecznych.
Przykładowe użycie
2
Nie uruchamiaj urządzenia na dłużej niż
2 minuty, inaczej może ono ulec przegrzaniu.
Po upływie tego czasu wyłącz urządzenie na
przynajmniej 10 min pozwalając na ochłodzenie silnika do temperatury pokojowej.
Dla zapewnienia jak najdłuższej żywotności
urządzenia zaleca się nie przekraczać 1 min
ciągłej pracy urządzenia. Po upływie tego
czasu należy wyłączyć urządzenie na przynajmniej 10 minut pozwalając na ochłodzenie silnika do temperatury pokojowej.
●● Jeżeli
potrzebujesz dodać składniki podczas pracy
miksera kielichowego, podnieś nakładkę pokrywy (1),
wprowadź nowe składniki przez otwór, następnie załóż
z powrotem nakładkę pokrywy (1).
●● Upewnij się, że dodane składniki nie zwiększą objętości w dzbanku powyżej oznaczenia „MAX 1750 ml” na
dzbanku miksera (3).
Przygotowanie owoców i warzyw
●● Przed zastosowaniem umyj lub obierz owoce/warzywa
ze skórki.
●● Wyjmij pestki i ogryzki z owoców/ warzyw które je posiadają.
●● Potnij owoce/warzywa na kawałki, tak aby zmieściły się
przez otwór w pokrywie (2).
●● Nie używaj włóknistych owoców/warzyw np. rodzynek.
●● Owoce/warzywa powinny być jak najbardziej świeże.
●● Przygotowane napoje najlepiej spożyj zaraz po przygotowaniu. Do ich przechowywania użyj szklanego lub
ceramicznego pojemnika. Soki przechowuj w lodówce.
Po zakończeniu pracy
Aby zatrzymać urządzenie przekręć pokrętło regulatora
prędkości (7) do pozycji 0.
●● Przytrzymaj zespół silnika (6) jedną ręką, chwyć uchwyt
dzbanka drugą ręką i zdejmij go z zespołu silnika (6)
przekręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
●● Zdejmij pokrywę (2) z dzbanka miksera (3).
●● Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej jeżeli nie będzie
używane.
ZSB0800-001_v01
Montaż zespołu tnącego
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie wykonaj tak szybko po użyciu, jak
to jest możliwe, aby zapobiec osadzaniu się
resztek wewnątrz dzbanka miksera (3).
●● Wlej około 1000 ml wody do dzbanka miksera (3), przekręć pokrętło do pozycji turbo i przytrzymaj przez około
10 sekund.
●● Następnie wylej wodę z dzbanka miksera (3), obróć go
do góry nogami i osusz.
●● W razie potrzeby wymyj dzbanek (3), pokrywę (2),
nakładkę pokrywy (1) i zespół noży (5) w ciepłej wodzie
z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
Nie myj noży bezpośrednio rękoma. Noże są
bardzo ostre.
●● Następnie przepłucz w czystej bieżącej wodzie i wysusz.
●● Jeżeli pozostawiłeś dzbanek na dłużej bez czyszczenia
i do wnętrza dzbanka przywarły jakieś kawałki, użyj nylonowej szczotki.
●● Nie myj żadnej części urządzenia w zmywarce poza
uszczelką (4), dzbankiem miksera (3) (bez zespołu noży)
i nakładką pokrywy (1).
●● Przetrzyj zewnętrzną część zespołu silnika (6) wilgotną,
delikatną szmatką.
D
1 Załóż uszczelkę (4) na kołnierz zespołu noży (5).
2 Obróć dzbanek miksera (3) „do góry nogami” i postaw na
płaskiej, stabilnej powierzchni.
3 Włóż zespół noży (5) do otworu w spodzie dzbanka miksera (3).
4 Zablokuj zespół noży (5) przekręcając go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Nie wkładaj zespołu silnika (6) do wody lub
innego płynu.
●● Do
mycia zewnętrznej części zespołu silnika (6) nie
używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji,
mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć
naniesione informacyjne symbole graficzne.
●● Nie czyść przezroczystego dzbanka miksera (3) szorstkimi gąbkami lub ścierkami.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie elementy urządzenia.
Demontaż zespołu tnącego
C
1 Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia od
sieci elektrycznej.
●● Zdejmij dzbanek miksera (3) z zespołu silnika (6).
2 Zdejmij pokrywę (2) z dzbanka miksera (3).
3 Obróć dzbanek miksera (3) „do góry nogami” i postaw na
płaskiej, stabilnej powierzchni.
4 Jedną ręku przytrzymaj dzbanek miksera (3), a drugą
odkręć zespół noży (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara)
5 Wyjmij ostrożnie zespół noży (5) wraz z uszczelką (4).
Noże urządzenia są ostre. Obchodź się z nimi
ostrożnie.
ZSB0800-001_v01
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití
uschovejte pro další případné použití.
Pokyny pro bezpečné a řádné používání
přístroje
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené pokyny srozumitelné.
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s celým
obsahem návodu k použití.
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Nedodržením pokynů
ohrožujete své zdraví
●● Vždy pokládejte zařízení na plochý
rovný povrch.
●● Vždy odpojte spotřebič z napájecího
zdroje když se nachází bez dozoru,
a také před montáží, demontáží
a čištěním.
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí
kabel, kryt nebo držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy vysavačů může provádět
pouze odborný pracovník. Neodborně provedená oprava může být
příčinou vážných zranění a dokonce
ohrozit váš život. V případě jakýchkoliv pochybnosti o správné funkci
8
vysavače, doporučujeme obrátit se
na kterýkoliv záruční servis.
●● Dávejte pozor, aby se motorová
část zařízení nedostala do kontaktu
s vodou nebo jinou kapalinou; zařízení nepoužívejte v koupelně a na
volném prostranství.
●● Nepoužívejte stolní mixér bez
nástavce víka.
●● Nestrkejte do nádoby ruce, ani když
byla odpojena od motorové části za
účelem čištění, protože nože jsou
stále nebezpečné – velmi ostré.
●● Nevkládejte žádné další předměty
(lžička, lopatka apod.) do nádoby
během připojení stolního mixéru k síti.
●● Neumývejte nože přímo rukama.
●● Spotřebič by neměly používat děti.
Uchovávejte spotřebič a přívodní
šňůru mimo dosah dětí.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo
po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
●● Před výměnou nástro je nebo přiblížením k pohyblivým částem
během používání spotřebič vypněte
a odpojte od napájení.
●● Vypněte zařízení před sejmutím víka
z nádoby a před sejmutím nádoby
z motorové jednotky; počkejte, až se
nože úplně zastaví.
●● Buďte opatrní při manipulaci s řezným ostřím, při vyprazdňování a čištění mixovací nádoby.
ZSB0800-001_v01
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete spotřebič poškodit
●● Přístroj zapojujte vždy do elektrické zásuvky (pouze na
střídavý proud) s napětím, které odpovídá hodnotám
na výrobním štítku přístroje.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky elektrického proudu
taháním za kabel.
●● Napájecí kabel nesmí viset přes hranu stolu nebo
desky a ani se dotýkat horkého povrchu.
●● Nevlévejte do nádoby horké tekutiny.
●● Teplota surovin použitých k mixování by neměla překračovat 60°C.
●● Zachovávejte dostatečnou vzdálenost stolního mixéru
od sporáků, keramických desek a ohně.
●● Pokud je to možné, uložte stolní mixér v dostatečné
vzdálenosti od přímého slunečního světla a zářivky.
●● Během nepoužívání a uložení nikdy nezakrývejte
nádobu víkem.
●● Nádobu nepřeplňujte. Pokud se tekutina dostane do
motorové části, může být nasána do motoru a způsobit
jeho poškození.
●● Neplňte nádobu nad značku 1500 ml.
●● Po 2minutové práci zastavte zařízení alespoň na 10
min a nechte vychladnout motor na pokojovou teplotu.
●● Aby byla zajištěna co nejdelší životnost zařízení,
doporučuje se nepřekračovat 1 min nepřetržité práce
zařízení. Po uplynutí této doby vypněte zařízení na
alespoň 10 min a nechte ochladit motor na pokojovou
teplotu.
●● Nezapínejte stolní mixér, když je prázdný, protože
může dojít k přehřátí.
●● K mytí nožů používejte měkký kartáček.
●● Zařízení je určeno pouze pro domácí použití, do vnitřních prostor.
●● Pokud zařízení není používáno, odpojte jej od napájecího zdroje.
●● Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozeno ostří.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Stolní mixér je určený k domácímu používání. V případě jeho používání pro komerční gastronomické
účely se mění záruční podmínky.
●● Při prvním použití zařízení může docházet k úniku
pachů. Jedná se o normální jev, který brzo vymizí.
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku výrobku.
Povolená doba nepřerušované činnosti: 2 minuty.
Délka přestávky před opětovným používáním: 10 minut.
Maximální hlučnost: 90 dB/A.
Zařízení se může připojovat do zásuvky bez ochranného
kolíku.
A
Stavba spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
8
Krytka na víčko
Víčko
Nádoba mixéru
Těsnění
Blok nožů
Blok motoru
Ovládání rychlosti
Prostor pro kabel
B
Činnost a obsluha
Příprava spotřebiče k práci
Před prvním použitím kalichového mixéru (nebo po jeho
delší úschově) vyčistěte důkladně všechny díly zařízení,
které přicházejí do styku s potravinami, v teplé vodě s přídavkem mycího přípravku na nádobí, dobře opláchněte
a osušte. Mějte ruce v bezpečné vzdálenosti od nožů – jsou
velmi ostré.
Návod k použití
●● Umístěte jednotku motoru (6) na suché, stabilní, vodorovné ploše v blízkosti napájecí zásuvky a mimo dosah
dětí.
Veďte napájecí kabel tak, aby nevisel ze stolu
nebo linky a nemohl být náhodně zatažen nebo
zachycen.
1 Připojte zástrčku napájecího kabelu k elektrické síti.
Ujistěte se, že před připojením zařízení do
napájení je ovládací kolečko ovládače rychlosti
(7) umístěno v poloze 0.
2 Namontujte nádobu mixéru (3) na jednotce motoru tak,
aby se symbol
na jednotce motoru (6) kryl s označením
na nádobě.
3 Zablokujte nádobu mixéru (3) jejím otočením ve směru
hodinových ručiček tak, aby se symbol
motoru (6) kryl s označením na nádobě.
na jednotce
Držák nádoby mixéru (3) se má nacházej na
pravé straně přístroje.
4 Vložte suroviny do nádoby mixéru (3).
ZSB0800-001_v01
9
5 Nenaplňujte více než k označení 1500 ml na nádobě
mixéru (3).
6 Před použitím nasaďte víko (2) na nádobu mixéru (3).
7 Zablokujte víko (2) na nádobě mixéru (3) jejím otočením
ve směru hodinových ručiček až na doraz.
8 Vložte násadu víka (1) do otvoru ve víku (2).
Nezapínejte mixér bez násady víka (1), zejména
mají-li být použité hutné suroviny. Mohly by být
vymrštěné přes otvor.
9 Zapněte mixování otočením ovládací kolečko ovládače
rychlosti (7) do příslušné polohy (turbo, 1, 2).
10 Během práce zařízení přidržujte víko za okraje.
Neotevírejte víko během práce zařízení!
11 Pro zastavení přístroj otočte ovládacím kolečkem ovládače rychlosti do polohy 0.
12 Funkce turbo
Otočením ovládací kolečko do polohy turbo způsobuje krátkodobý provoz přístroj s maximální rychlostí po dobu přidržení ovládacího kolečka.
Rychlost
Příkladové použití
0
Vypnutí zařízení.
1
Příprava nápojů s přídavkem oloupaného,
měkkého ovoce nebo měkké zeleniny, jako
jsou broskve, kiwi atp.
1-2
Mixování polévek.
Příprava mléčných koktejlů.
nad úroveň „MAX 1750 ml“ na nádobě mixéru (3).
Příprava ovoce a zeleniny
●● Před použitím umyjte nebo oloupejte ovoce/zeleninu.
●● Vyjměte pecky a jádřince z ovoce/zeleniny, pokud
je
obsahují.
●● Ovoce/zeleninu nakrájejte na kousky, tak aby se vešly do
otvorů ve víku (2).
●● Nepoužívejte vláknité ovoce / vláknitou zeleninu, např.
rozinky.
●● Ovoce/zelenina by měly být co nejčerstvější.
●● Připravené nápoje nejlépe spotřebujte ihned po přípravě.
K jejich úschově použijte skleněnou nebo keramickou
nádobu. Šťávy uchovávejte v chladničce.
Po ukončení činnosti
Přístroj zastavíte tak, že ovládání otočíte (7) do polohy 0.
●● Jednou rukou přidržte blok motoru (6), druhou rukou
uchopte ucho nádoby a sejměte ji z motorové části (6)
tak, že ji otočíte proti směru pohybu hodinových ručiček.
●● Z nádoby mixéru (3) sejměte víčko (2).
●● Nebudete-li přístroj dále používat, vypojte jej z elektrické
sítě.
Čištění a údržba
Čištění proveďte ihned po použití, abyste se
neusazovaly zbytky na nádobě mixéru (3).
●● Nalijte asi 1000 ml vody do mixovací nádoby (3), otočte
knoflík do polohy turbo a přidržte asi 10 sekund.
●● Pak vodu z nádoby mixéru (3) vylijte, obraťte jej vzhůru
nohama a nechejte oschnout.
Příprava nápojů z tvrdého ovoce / tvrdé zeleniny, např. ze 600 g mrkve a 900 ml vody.
Příprava omáček.
Krájení tvrdého ovoce / tvrdé zeleniny.
Příprava dětské stravy.
●● Bude-li třeba, umyjte nádobu (3), víko (2), nástavec víka
Krátkodobá práce zařízení s maximální rychlostí.
●● Následně opláchněte v čisté tekoucí vodě a vysušte.
●● Pokud po práci necháte nádobu déle bez umytí a dovnitř
Nespouštějte zařízení déle než na 2 minuty
– mohlo byt dojít k jeho přehřátí. Po uplynutí
této doby vypněte zařízení alespoň na 10 min
a nechte ochladit motor na pokojovou teplotu.
●● Nemyjte žádný díl v myčce kromě těsnění (4), mixovací
2
Turbo
Aby byla zajištěna co nejdelší životnost zařízení, doporučuje se nepřekračovat 1 min
nepřetržité práce zařízení. Po uplynutí této
doby vypněte zařízení alespoň na 10 min
a nechte ochladit motor na pokojovou teplotu.
●● Potřebujete-li přidat suroviny v průběhu činnosti mixéru,
zvedněte násadu víka (1), vložte další suroviny otvorem,
následně vložte otvorem nové suroviny, poté nasaďte
násadu víka zpět (1).
10
●● Ujistěte se, že přidané složky nezvýší objem v nádobě
(1) a jednotku nožů (5) teplou vodou s přídavkem mycího
přípravku na nádobí.
Nože nemyjte přímo rukama. Nože jsou velmi
ostré.
nádoby se přilepily kousky, použijte nylonový kartáček.
nádoby (3) (bez jednotky nožů) a krytka na víčko (1).
●● Utřete vnější část motorové části (6) vlhkým jemným
hadříkem.
Dávejte pozor, aby se motorová část (6) nedostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.
●● Pro mytí vnější části motorové části (6) nepoužívejte
agresivní čisticí prostředky ve formě emulze, mléka,
krému apod. Mohly by mimo jiné odstranit informační
grafické symboly.
●● Nečistěte průhlednou nádobu mixéru (3) drsnými houbami nebo drátěnkami.
●● Po umytí důkladně vysušte všechny součásti zařízení.
ZSB0800-001_v01
Demontáž řezného ústrojí
C
1 Odpojte zástrčku napájecího kabelu od elektrické sítě.
●● Sejměte mixovací nádobu (3) z motorové jednotky (6).
2 Sundejte víko (2) z nádoby mixéru (3).
3 Obraťte nádobu mixéru (3) dnem vzhůru a umístěte na
vodorovné, stabilní ploše.
4 Jednou rukou přidržte nádobu mixéru (3), a druhou
odšroubujte jednotku nožů (ve směru hodinových ručiček).
5 Vyjměte opatrně jednotku nožů (5) spolu s těsněním (4).
Nože zařízení jsou ostré. Zacházejte s nimi opatrně.
Montáž řezného ústrojí
D
1 Nasaďte těsnění (4) na límec jednotky nožů (5).
2 Obraťte nádobu mixéru (3) dnem vzhůru a umístěte na
vodorovné, stabilní ploše.
3 Vložte jednotku nožů (5) do otvoru ve dně nádoby
mixéru (3).
4 Zajistěte jednotku nožů (5) jejím otočením proti směru
hodinových ručiček hodin až na doraz.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti elektrický spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud
má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje
se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
ZSB0800-001_v01
11
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Ak chcete
získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len
originálne príslušenstvo Zelmer.
Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
NEBEZPEČENSTVO! /
VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete
dodržiavať, môžete zapríčiniť
poranenie osôb
●● Zariadenie vždy umiestňujte na plochom, rovnom povrchu.
●● Spotrebič odpojte od zdroja napätia
vždy v prípadoch, ak je ponechané
bez dozoru dosplej osoby, pred jeho
montážou, demontážou alebo čistením.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú
napájací kábel, kryt alebo rukoväť
viditeľným spôsobom poškodené.
V takom prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
12
●● Opravy zariadenia môže prevádzať
len vyškolený personál. Nesprávne
prevedená oprava môže spôsobiť
vážne ohrozenia užívateľa. V prípade výskytu porúch je potrebné
obrátiť sa na špecializované servisné stredisko.
●● Neklaďte motor do vody alebo inej
tekutiny, nepoužívajte v kúpeľni ani
na voľnom priestranstve.
●● Nepoužívajte stolový mixér bez
pokrývky.
●● Do nádoby nedávajte ruky, ani vtedy
ak je pripravený na čistenie, pretože
nože sú nebezpečné – veľmi ostré.
●● Ak je stolový mixér pripojený do
napájania, neklaďte do nádoby
žiadne iné predmety (lyžičku, varechu atď.)
●● Nože neumývajte priamo rukou.
●● Spotrebič by nemali používať deti.
Spotrebič a jeho napäťový kábel
skladujte mimo dosahu detí.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne
pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení
s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
●● Pred výmenou príslušenstva alebo
pred priblížením sa k pohybujúcim
sa dielom počas prevádzky, zariadenie vypnite a odpojte od napájania.
ZSB0800-001_v01
●● Predtým, ako zložíte veko z džbánu
alebo ako zložíte džbán z motorovej
jednotky, vždy zariadenie najprv vypnite; počkajte, až kým sa nože úplne
nezastavia.
●● Počas vyprázdňovania a čistenia
džbánu mixéra, a pri manipulácii
s rezacími nožmi, zachovávajte
náležitú ostražitosť.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky zdroja elektrického napätia (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahajúc za
kábel.
●● Napájací kábel nemôže visieť nad brehom stola alebo
dosky a nemôže sa dotýkať horúceho povrchu.
●● Nenapĺňajte nádobu horúcimi tekutinami.
●● Teplota zložiek použitých pre mixovanie nemôže byť
väčšia ako 60°C.
●● Stolový mixér a napájací kábel držte zďaleka od ohrievacích dosiek a sporáku.
●● Ak to je možné uschovávajte stolový mixér z ďaleka od
priameho slnečného žiarenia a svetla žiarivky.
●● Počas uschovávania pokrývky nedržte nikdy na
nádobe mixéra.
●● Neprepĺňajte nádobu. Ak sa tekutina dostane pod
motor, môže presiaknuť do motora, čo môže spôsobiť
poškodenie.
●● Nenapĺňajte nádobu vyššie ako 1500 ml.
●● Ak je zariadenie neustále zapnuté 2 minúty, vypnite
ho a počkajte aspoň 10 minút, aby motor zariadenia
vychladol na izbovú teplotu.
●● Ak chcete predĺžiť životnosť vášho zariadenia, nenechávajte zariadenie neustále pracovať dlhšie ako 1 minútu.
Po tomto čase zariadenie vypnite a počkajte aspoň 10
minút, aby motor zariadenia vychladol na izbovú teplotu.
●● Nezapínajte stolový mixér, ak je prázdny, pretože sa
môže prehriať.
●● Nože umývajte mäkkou kefkou.
●● Zariadenie sa môže používať iba vo vnútri, nesmie sa
používať vonku.
●● Ak zariadenie práve nepoužívate, úplne ho odpojte od
el. napätia.
●● Ak sú nože poškodené, zariadenie v žiadnom prípade
nepoužívajte.
ZSB0800-001_v01
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu zariadenia
●● Stolový mixér je určený na domáce použitie. V prípade
využívania na gastronomické ciele, podmienky záruky
sa menia.
●● Pri prvom spustení zariadenia môže z neho vychádzať pach. Tento naturálny jav by mal v priebehu času
ustúpiť.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku.
Dovolený čas nepretržitej prevádzky: 2 minúty.
Prestávka pred opätovnou prevádzkou: 10 minút.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
90 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Zariadenie nemusí byť pripojené k sieťovej zásuvke
s ochranným kolíkom.
Konštrukcia spotrebiča
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Dávkovacia nádoba
Kryt
Nádoba mixéra
Tesnenie
Rezacie nástavce (nože)
Blok motoru
Regulátor rýchlosti
Úložný priestor pre šnúru
Obsluha a fungovanie
B
Príprava zariadenia na prevádzku
Pred prvým použitím stolového mixéra (alebo ak sa dlhšiu dobu nepoužíval), všetky časti zariadenia, ktoré sa
priamo stýkajú s potravinami, dôkladne umyte v teplej vode
s dodatkom prípravku na umývanie riadu, dobre vypláchnite
a osušte. Nepribližujte sa rukami k nožom – sú veľmi ostré.
Návod na obsluhu
●● Umiestnite pohon (6) na suchom, stabilnom, vodorovnom
povrchu, v blízkosti napájacej zásuvky a mimo dosahu detí.
Preveďte napájací vodič tak, aby nevisel cez
hranu stola alebo pracovnej dosky, aby ste ho
náhodou nezachytili a nepotiahli.
1 Vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že je pred pripojením spotrebiča
k napájaniu otočný prepínač rýchlosti (7)
nastavený do polohy 0.
13
2 Naložte mixovaciu nádobu (3) na pohon tak, aby sa symbol
na pohone (6) prekrýval s označením na nádobe.
3 Zaistite mixovaciu nádobu (3) jej otočením v smere hodinových ručičiek tak, aby sa symbol
val s označením na nádobe.
na pohone (6) prekrý-
Rukoväť mixovacej nádoby (3) sa musí nachádzať na pravej strane spotrebiča.
4 Vložte potraviny do mixovacej nádoby (3).
5 Nenapĺňajte nad označenie 1500 ml na mixovacej
nádobe (3).
6 Pred použitím stolného mixéra naložte kryt (2) na mixovaciu nádobu (3).
7 Zaistite kryt (2) na mixovacej nádobe (3) otočením
v smere hodinových ručičiek až na doraz.
8 Vložte nástavec krytu (1) do otvoru v kryte (2).
Stolný mixér sa nesmie používať bez nástavca
krytu (1), najmä v prípade, že budete spracovávať tuhé potraviny. Tieto môžu vyletieť otvorom.
9 Zapnite mixovanie otočením prepínača rýchlosti (7) do
požadovanej polohy (turbo, 1, 2).
10 Keď je zariadenie spustené držte okraje veka.
Keď je zariadenie spustené neotvárajte veko!
11 Pre zastavenie spotrebiča otočte prepínač rýchlosti do
polohy 0.
12 Funkcia turbo
Otočením prepínača do polohy turbo zapnete spotrebič
s maximálnou rýchlosťou po dobu pridržiavania prepínača.
Rýchlosť
Príklad použitia
0
Vypnutie zariadenia.
1
Príprava nápojov z obratého, mäkkého ovocia/zeleniny ako napr.: z broskýň, z kivi ap.
1-2
Mixovanie polievok.
Príprava mliečnych koktailov.
2
Príprava nápojov z tvrdého ovocia/zeleniny,
ako napr. z 600 g mrkvy a z 900 ml vody.
Príprava omáčok.
Drvenie tvrdého ovocia/zeleniny.
Príprava jedál pre malé deti.
Turbo
Krátke používanie zariadenia pri maximálnych otáčkach.
Spotrebič nezapínajte na dlhšie ako 2 minúty,
pretože sa môže prehriať. Po tomto čase zariadenie vypnite a počkajte aspoň 10 minút, aby
motor zariadenia vychladol na izbovú teplotu.
14
Ak chcete predĺžiť životnosť vášho zariadenia,
nenechávajte zariadenie neustále pracovať
dlhšie ako 1 minútu. Po tomto čase zariadenie
vypnite a počkajte aspoň 10 minút, aby motor
zariadenia vychladol na izbovú teplotu.
●● Ak potrebujete pridať nejaké potraviny počas prevádzky
stolného mixéra, zdvihnite nástavec krytu (1), pridajte nové suroviny cez otvor a opäť naložte nástavec
krytu (1).
●● Uistite sa, že pridané množstvo potravín nezväčší obsah
nádoby o viac ako je označené „MAX 1750 ml“ na mixovacej nádobe (3).
Príprava ovocia a zeleniny
●● Pred spracovaním ovocie/zeleninu najprv umyte a očiste
zo šupiek.
●● Vyberte kôstky a iné tvrdé časti ovocia/zeleniny.
●● Ovocie/zeleninu pokrájajte na kúsky tak, aby sa zmestili
do otvoru vo veku džbánu (2).
vláknité ovocie/zeleninu, napr. hrozienka.
●● Ovocie/zelenina by mali byť čo najčerstvejšie.
●● Pripravené nápoje spotrebujte čo najrýchlejšie po ich
príprave. Uchovávajte ich v sklenených alebo v keramických nádobách. Šťavu uchovávajte v chladničke.
●● Nespracovávajte
Po ukončení prevádzky
Aby sa zariadenie zastavilo je potrebné pootočiť regulátor
rýchlosti (7) do polohy 0.
●● Jednou rukou pridržte blok motora (6), druhou rukou
chyťte držiak nádoby a stiahnite ho z bloku motora (6)
potočením v smere pohybu hodinových ručičiek.
●● Stiahnite kryt (2) z nádoby mixéra (3).
●● Zariadenie odpojte od elektrickej siete ak už nebude
používané.
Čistenie a údržba
Po použití zariadenie čo najrýchlejšie vyčistite,
aby ste zabránili zaschnutiu zvyškou vo vnútri
nádoby mixéra (3).
●● Do džbánu mixéra (3) vlejte cca 1000 ml vody, prekrúťte
regulačný gombík do polohy turbo a nechajte pracovať
približne 10 sekúnd.
●● Následne vylejte vodu z džbána mixéra (3), obráťte ho
hornom časťou nadol a osušte.
●● Ak je to potrebné, džbán (3), veko (2), nakládku veka (1)
a súpravu nožov (5) umyte v teplej vode s dodatkom prípravku na umývanie riadu.
Nože neumývajte priamo rukami. Nože sú
veľmi ostré.
●● Následne opláchnite v čistej tečúcej vode a vysušte.
●● Ak ste nechali nádobu dlhšiu dobu nevyčistenú a do jej
vnútra prischli nejaké kúsky, použite nylónovú kefku.
ZSB0800-001_v01
●● Žiadnu
časť mixéra neumývajte v umývačke riadku,
okrem tesnenia (4), džbánu mixéra (3) (bez súpravy
nožov) a dávkovacia nádoba (1).
●● Vonkajšiu časť súpravy motora pretrite (6) vlhkou jemnou handričkou.
Súpravu motora (6) neklaďte do vody alebo inej
tekutiny.
●● Na umývanie vonkajšej časti súpravy motora (6) nepou-
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
žívajte silné detergenty také ako emulzie, mliečka, krémy
atď. Okrem iného môžu odstrániť nanesené informačné
grafické symboly.
●● Nečistite priehľadnú nádobu mixéra (3) drsnými hubkami
alebo handričkami.
●● Po umytí vysušte dôkladne všetky elementy zariadenia.
Demontáž rezacej sústavy
C
1 Odpojte zástrčku napájacieho kábla spotrebiča od sieťovej zásuvky.
●● Džbán mixéra (3) zložte z motorovej jednotky (6).
2 Snímte kryt (2) z mixovacej nádoby (3).
3 Otočte mixovaciu nádobu (3) „hore dnom” a položte na
rovný, stabilný povrch.
4 Jednou rukou pridržiavajte mixovaciu nádobu (3), a druhou otočte rezaciu sústavu (v smere hodinových ručičiek).
5 Opatrne vyberte sústavu nožov (5) spolu s tesnením (4).
Nože spotrebiča sú ostré. Buďte opatrní.
Montáž rezacej sústavy
D
1 Založte tesnenie (4) na prírubu sústavy nožov (5).
2 Otočte mixovaciu nádobu (3) „hore dnom” a položte na
rovný, stabilný povrch.
3 Vložte sústavu nožov (5) do otvoru v spodnej časti mixovacej nádoby (3).
4 Zaistite sústavu nožov (5) otočením proti smeru hodinových ručičiek až na doraz.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený
z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
ZSB0800-001_v01
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
15
HU
Tisztelt Vásárlónk!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és
köszöntjük a Zelmer termékek használói között.
A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy
kizárólag a Zelmer cég eredeti alkatrészeit használja.
Ezeket kifejezetten ehhez a termékhez tervezték. Kérjük,
olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. A használati
utasítást, kérjük, úgy őrizze meg, hogy a későbbi használat
közben is bele tudjon nézni.
A készülék használatára vonatkozó biztonsági
és kezelési utasítások
Győződjön meg róla, hogy az alábbi utasításokat megértették.
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása
sérüléshez vezethet
●● A készüléket mindig sík, eggyező
felületre helyezze.
●● Mindig csatlakoztassa le a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összerakás, szétszedés vagy
tisztítás előtt.
●● Ne indítsa be a készüléket, ha
a hálózati csatlakozó kábele, a külső
burkolata vagy a fogantyúja szemmel láthatólag sérült. Ilyen esetben
vigye el a készüléket a szervízbe.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén
hívja a szakszervíz dolgozóját.
16
●● Az elektromotort tartalmazó részt ne
merítse vízbe vagy más folyadékba,
ne használja fürdőszobában valamint a szabad levegőn.
●● Ne használja a kelyhes mixert
a fedél teteje nélkül.
●● Ne tegye kezét a kancsóba, akkor
se, ha leszerelte tisztításhoz, mert
a kések veszélyesek – nagyon élesek.
●● A kelyhes mixer konnektorhoz való
csatlakoztása alatt na tegyen a kancsóba más tárgyat (pl.: kanál, stb.).
●● Ne mossa közvetlenül kézzel a késeket.
●● Gyermekek a készüléket nem használhatják. Tartsa a készüléket a hálózati kábellel gyermekektől elzárva.
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
●● A tartozékok cseréje előtt vagy mielőtt a használat közben a mozgó
részekhez nyúlna, kapcsolja ki
a készüléket és húzza ki a hálózati
csatlakozó dugót a konnektorból.
●● Kapcsolja ki a készüléket mielőtt
levenné a kancsó fedelét valamint
mielőtt levenné a kancsót az alapgépről; várja meg, míg a kések leállnak.
●● Legyen különösen óvatos a késekkel
történő munkálatok közben, amikor
kiüríti valamint amikor tisztítja a turmixgép kancsóját.
ZSB0800-001_v01
FIGYELEM!
Be nem tartása a vagyontárgy
sérülésével járhat
●● A készüléket csak, annak a paraméter tábláján megadott feszültségnek megfelelő feszültségű csatlakozóba (kizárólag váltóáramú) csatlakoztassa.
●● Ne húzza ki a villás csatlakozót a vezetéknél fogva
a konnektorból.
●● A hálózati kábel ne függjön az asztallap szélén, és ne
érjen a forró felülethez.
●● Forró folyadékot ne öntsön a kancsóba.
●● A mixelt anyagok hőmérséklete ne legyen 60°C-nál
magasabb.
●● A kelyhes mixert és a hálózati kábelt tárolja távol a tűzhelylaptól és a gázégőtől.
●● Ammenyiben lehetséges, ne tegye ki a kelyhes mixert
közvetlen napsugárzásnak és fénycsővilágításnak.
●● A készülék tárolása alatt a fedél ne legyen rajta a mixer
kancsóján.
●● A kancsót ne töltse túl. Ammenyiben a folyadék az
elektromotort tartalmazó rész alá kerül, beszívódhat
a motorba és annak sérülését okozhatja.
●● Ne töltse a kancsót a 1500 ml jelzősáv felé.
●● 2 perces használatot követően állítsa le a készüléket
legalább 10 percre, hogy a meghajtó motor le tudjon
hűlni szobahőmérsékletre.
●● A készülék hosszabb élettartamának biztosítása érdekében ajánlatos nem túllépni az 1 perces folyamatos
használati időt. Ennek az időnek az elteltével kapcsolja
ki a készüléket legalább 10 percre, hogy a meghajtó
motor le tudjon hűlni szobahőmérsékletre.
●● Ne kapcsolja be a kelyhes mixert üresen, mert túlhevülhet.
●● A kések mosásához használjon puha ruhát.
●● A készüléket kizárólagosan beltéri, háztartásban történő használatra tervezték.
●● Amikor a készüléket nem használja, áramtalanítsa.
●● Ne használja a készüléket ha a kés megsérült.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és a használatára vonatkozó információk
●● A kelyhes mixer háztartásbeli használatra készült.
A készülék vendéglátóiparban való használata esetén,
a garancia feltételei változnak.
●● A készülékből az első beindításakor kellemetlen szagok távozhatnak. Ez természetes jelenség, ami egy
bizonyos idő után valószínűleg megszűnik.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
Megengedett folyamatos működési idő: 2 perc.
Az ismételt beindítás előtti várakozási idő: 10 perc.
Maximális zajszint: 90 dB/A.
A készülék áramhoz való csatlakoztatásakor nem kötelező
a földelt konnektor használata.
A
A készülék szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
Fedél kiegészítő tartozéka
Fedél
Mixelő kehely
Tömítés
Késes egység
Hajtómű-egység
Sebességszabályozó gomb
Kábeltartó rekesz
B
A készülék kezelése és működése
A készülék üzembehelyezése előtti előkészületek
A kelyhes turmixgép első használata előtt (illetve hosszabb
ideig tartó tárolást követően), mossa meg alaposan mosószeres meleg vízben a készülék összes tartozékát, melyek
érintkeznek az élelmiszerrel, alaposan öblítse ki és szárítsa
meg. Kezét tartsa távol a késektől – ezek nagyon élesek.
Használati utasítás
●● A hajtómű-egységet (6) állítsa száraz, stabil, vízszintes
felületre, hálózati konnektor közelébe úgy, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
A hálózati csatlakozó kábelt úgy helyezze
el, hogy az ne lógjon le az asztallapról vagy
a konyhabútorról, és azt nehogy valaki véletlenül meghúzhassa vagy megbotoljon benne.
1 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
Ellenőrizze, hogy a készüléknek a hálózati konnektorhoz való csatlakoztatása előtt a sebességszabályozó gomb (7) a 0 pozícióban legyen.
2 Szerelje fel a mixelő kelyhet (3) a hajtóműre úgy, hogy
a készülék hajtóművén (6) található
jel és a kelyhen lévő
jelzés fedjék egymást.
3 Blokkolja le a mixelő kelyhet (3) az óramutató járásával
megegyező irányba fordítva úgy, hogy a készülék hajtóművén (6) található
mást.
jel és a kelyhen lévő
jelzés fedjék egy-
A mixelő kehely (3) fogantyújának a készülék
jobb oldalán kell lennie.
ZSB0800-001_v01
17
4 Tegye be az anyagokat a mixelő kehelybe (3).
5 Ne töltsön be anyagokat a mixelő kehely (3)
1500 ml-es jelzésén felül.
6 A kelyhes mixer használata előtt helyezze fel a fedelet (2) a mixelő kehelyre (3).
7 Blokkolja le a fedelet (2) a mixelő kelyhen (3) az óramutató járásával megegyező irányba fordítva azt, egészen
ütközésig.
8 Tegye be a fedél kiegészítő tartozékát (1) a fedélen (2)
található nyílásba.
Ne indítsa be a kelyhes mixert a fedél kiegészítő tartozéka (1) nélkül, különösen akkor, ha
szilárd halmazállapotú anyagokat kíván feldolgozni. Azokat a készülék a nyíláson keresztül
kidobhatja.
9 Kapcsolja be a mixelő funkciót a sebességszabályozó
gomb (7) megfelelő pozícióba (turbo, 1, 2) való állításával.
10 A készülék használata közben tartsa a fedelet a pereménél fogva.
Ne nyissa ki a fedelet amikor a készülék működik!
11 A készülék leállítása céljából a sebességszabályozó
gombot fordítsa a 0 pozícióba.
12 Turbo funkció
A gombnak a turbo pozícióba való elfordítása a készülék
rövid ideig tartó, legnagyobb sebességfokozaton történő
működését eredményezi, egészen addig, míg a gombot
ebben a pozícióban tartja.
Sebesség
Használati példák
0
A készülék kikapcsolása.
1
Italok elkészítése, melyekbe hámozott,
puha gyümölcsök/zöldségek kerülnek, mint
pl. az őszibarack illetve kivi.
1-2
2
Levesek elkészítése.
Tejalapú koktélok elkészítése.
Italok elkészítése, melyekbe kemény gyümölcsök/zöldségek kerülnek, mint pl. 600 g
sárgarépa és 900 ml víz.
Mártások elkészítése.
Kemény gyümölcsök/zöldségek darabolása.
Gyerekételek elkészítése.
Turbo
A készülék rövid ideig tartó használata
maximális sebességgel.
Ne üzemeltesse a készüléket 2 percnél tovább,
mert az túlmelegedhet. Ennek az időnek az
elteltével kapcsolja ki a készüléket legalább 10
percre, hogy a meghajtó motor le tudjon hűlni
szobahőmérsékletre.
18
A készülék hosszabb élettartamának biztosítása érdekében ajánlatos nem túllépni az 1 perces használati időt. Ennek az időnek az elteltével ki kell kapcsolni a készüléket legalább 10
percre, hogy a meghajtó motor le tudjon hűlni
szobahőmérsékletre.
●● Ha a mixelő kehely működése közben valamilyen összetevőt kíván hozzáadni, emelje fel a fedél kiegészítő
tartozékát (1), a nyíláson keresztül adja hozzá az újabb
összetevőket, majd tegye vissza a fedél kiegészítő tartozékát (1).
●● Ellenőrizze, hogy a hozzáadott anyagok a mixelő kehelyben (3) ne haladják meg az „MAX 1750 ml”-es jelet.
Gyümölcsök és zöldségek elkészítése
●● Használat előtt mossa meg illetve hámozza meg a gyümölcsöket/zöldségeket.
●● Vegye ki a magokat és a magházakat azokból a gyümölcsökből/zöldségekből, ahol ilyenek találhatóak.
●● Vágja fel a gyümölcsöket/zöldségeket olyan darabokra,
amelyek elférnek a fedélen található nyílásban (2).
használjon rostszálas gyümölcsöket/zöldségeket,
mint pl. a mazsola.
●● A gyümölcsök/zöldségek minél frissebbek kell hogy
legyenek.
●● Az elkészített italokat ajánlatos rögtön az elkészítést követően elfogyasztani. Tárolásukhoz használjon üveg illetve
kerámia edényt. A gyümölcsleveket tárolja hűtőben.
●● Ne
Használat után
A készülék leállítása céljából a sebességszabályozó gombot
(7) fordítsa a 0 pozícióba.
●● Az egyik kezével fogja meg a hajtómű-egységet (6),
a másik kezével fogja meg a kehely fogantyúját és vegye
le a hajtóműről (6) az óramutató járásával ellenkező
irányba forgatva.
●● Vegye le a fedelet (2) a mixelő kehelyről (3).
●● Ha a készüléket már nem kívánja használni, húzza ki
a hálózati csatlakozó dugóját a konnektorból.
A készülék tisztítása és karbantartása
Használat után minél hamarabb végezze el
a készülék tiszítását, hogy elkerülje a maradékok letapadását a kancsó belsejében (3).
●● Töltsön kb. 1000 ml vizet a turmixgép kancsójába (3),
csavarja le a forgatógombot a turbo pozícióba és tartsa
benyomva kb. 10 másodpercig.
●● Ezután öntse ki a vizet a mixer kelyhéből (3), fordítsa fejjel lefelé és szárítsa meg.
●● Szükség esetén mossa meg a kancsót (3), a fedelet (2),
a fedél illesztékét (1) és a kés szettet (5) mosószeres
meleg vízben.
Ne mossa a kést közvetlenül kézzel. A kések
nagyon élesek.
ZSB0800-001_v01
●● Utána öblítse ki tiszta, folyóvízzelés szárítsa meg.
●● Ammenyiben hosszabb időre hagyta a kancsót tisztítás
nélkül, és a belsejéhez maradékok tapadtak, használjon
egy nylonkefét.
●● Ne mossa a készülék semelyik elemét sem mosogatógépben kivéve a tömítést (4), a turmixgép kancsóját (3)
(kések nélkül) és a fedél kiegészítő tartozéka (1).
●● A motort tartalmazó rész külsőrészét (6) nedves, enyhe
ruhával törölje le.
Ne tegye be a motort tartalmazó részt (6) vízbe
vagy egyéb folyadékba.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
●● A motort tartalmazó rész külső részének (6) tisztításához ne használjon agresszív detergenseket, mint emulzió, tisztítótej, kenőcs stb. Többek között leltüntethetik
a tajékoztató írásjeleket.
●● A mixer átlátszó kancsóját (3) érdes szivacs vagy ruha
használatával ne tisztítsa.
●● Mosás után alaposan száritsa meg a készülék összes
elemét.
A vágóegység kiszerelése
C
1 Húzza ki a készülék csatlakozó dugóját a konnektorból.
●● Vegye le a kancsót (3) az alapgépről (6).
2 Vegye le a fedelet (2) a mixelő kehelyről (3).
3 Fordítsa a mixelő kelyhet (3) „fejjel lefelé” és állítsa egy
lapos és stabil felületre.
4 Az egyik kezével fogja meg a mixer kelyhét (3), a másik
kezével pedig tekerje el a késes egységet (az óramutató
járásával megegyező irányba).
5 Vegye ki óvatosan a késes egységet (5) a tömítéssel (4)
együtt.
A készülék pengéi élesek. Óvatosan bánjon
velük.
A vágóegység összeszerelése
D
1 Helyezze fel a tömítést (4) a késes egység (5) peremrészére.
2 Fordítsa a mixelő kelyhet (3) „fejjel lefelé” és állítsa egy
lapos és stabil felületre.
3 Helyezze be a késes egységet (5) a mixelő kehely (3)
fenekén található nyílásba.
4 Blokkolja le a késes egységet (5) az óramutató járásával
ellenkező irányba fordítva azt, egészen ütközésig.
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
ZSB0800-001_v01
19
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru alegerea dispozitivului nostru şi vă urăm
bun găsit printre beneficiarii produselor Zelmer.
Pentru a putea obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi numai accesoriile originale ale companiei
Zelmer.
Acestea au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie această instrucţiune de utilizare.
O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor cu privire la
siguranţă. Vă sfătuim să păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare astfel încât să le puteţi folosi, de asemenea, în timpul
utilizării ulterioare a dispozitivului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
corespunzătoare a aparatului
Trebuie să vă asiguraţi că indicaţiile de mai jos au fost
corect înţelese.
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la
leziuni
●● Aşezaţi mereu aparatul pe o suprafaţă stabilă, plată şi fără denivelări.
●● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
●● Nu porniţi aparatul dacă cablul de
alimentare, carcasa sau mânerul
sunt defecte în mod vizibil. În acest
caz trimiteţi aparatul la servis pentru
reparaţii.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile executate în mod necorespunzător pot reprezenta un real
20
pericol pentru utilizator. In cazul în
care apar defecţiuni, adresaţi-vă
unui punct specializat de servis.
●● Nu introduceţi unitatea motor în apă
sau în alt lichid; nu folosiţi aparatul în
baie sau în spaţiu deschis.
●● Nu folosiţi blenderul stativ fără
a monta capacul.
●● Nu introduceţi mâinile în vas nici
chiar atunci când aţi scos vasul pentru a-l curăţa, deoarece cuţitele sunt
periculoase – foarte ascuţite.
●● Nu introduceţi nici un obiect (linguriţă, spatulă ş.a) în vas cât timp blenderul stativ este conectat la reţeaua
electrică.
●● Nu spălaţi cuţitele direct cu mâna.
●● Dispozitivul nu trebuie să fie folosit
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare cu
curent electric într-un loc care nu se
găseşte la îndemâna copiilor.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
●● Opriţi şi decuplaţi aparatul de la alimentare înainte de a schimba elementele de dotare sau înainte de
a vă apropia de piese în mişcare.
●● Opriţi dispozitivul înainte de a da la
o parte capacul de pe vas şi înainte
ZSB0800-001_v01
de a scoate vasul de pe ansamblul
motor; aşteptaţi până când lamele
cuţitului se opresc definitiv.
●● Aveţi grijă în timpul manipulării lamelor de tăiere, în timpul golirii şi curăţării vasul blenderului.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce
la deteriorarea bunurilor
●● Cuplaţi aparatul mereu la priza de reţea (coar curent
alternativ) cu tensiune conformă cu cea indicată pe
plăcuţa nominală a aparatului.
●● Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablul de alimentare.
●● Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne pe marginea
mesei sau a blatului, nici să atingă suprafeţe fierbinţi.
●● Nu umpleţi vasul cu lichide fierbinţi.
●● Temperatura produselor folosite pentru mixare nu
poate depăşi 60°C.
●● Ţineţi blanderul stativ şi cablul de alimentare departe
de plite şi de arzătoare.
●● Pe cât posibil, păstraţi blenderul stativ departe acţiunea directă a razelor solare şi de lumina de neon.
●● În timpul depozitării nu se recomandă amplasarea
capacului pe vasul de sticlă al blender-ului.
●● Nu umpleţi în mod excesiv vasul. Dacă lichidul curge
peste unitatea motor, poate să fie absorbit de aceasta
şi să producă deteriorarea sa.
●● Nu umpleţi vasul peste semnul care indică 1500 ml.
●● După 2 minute de funcţionare, opriţi dispozitivul pentru cel puţin 10 minute, permiţând motorului să se
răcească până la temperatura camerei.
●● Pentru a asigura cea mai lungă perioadă de funcţionare a dispozitivului este recomandat să nu se depăşească 1 min de funcţionare continuă. După acest
timp, opriţi dispozitivul pentru cel puţin 10 minute, permiţând motorului să se răcească până la temperatura
camerei.
●● Nu puneţi blenderul stativ în funcţiune când este gol,
deoarece se poate supraîncălzi.
●● Pentru spălarea cuţitelor folosiţi o perie moale.
●● Aparatul este destinat numai pentru uz casnic în interiorul încăperilor.
●● Atunci când nu este folosit, dispozitivul trebuie deconectat de la sursa de alimentare cu curent electric.
●● Nu folosiţi dispozitivul când lama este deteriorată.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi
indicaţii cu privire modul la
utilizare
●● Blenderul stativ este destinat numai utilizării casnice.
În cazul utilizării sale în scopuri gastronomice, condiţiile garanţiei se schimbă.
●● La prima utilizare, aparatul poate emana mirosuri. Este
un fenomen normal care ar trebui să dispară cu timpul.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta de specificaţii tehnice a produsului.
Timpul permis de utilizare neîntreruptă: 2 minute.
Durata pauzei înainte de utilizarea următoare: 10 minute.
Nivelul maxim al zgomotului: 90 dB/A.
Dispozitivul nu are nevoie de o conexiune la o priză cu împământare.
Structura aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Dopul capacului
Capac
Vasul blenderului
Garnitură
Cuţite
Unitatea motor
Potenţiometru de reglare a vitezei
Compartiment pentru cablul de alimentare
Întreținere și funcționare
B
Pregătirea aparatului pentru utilizare
Înainte de a utiliza mixerul pentru prima dată (sau după
depozitarea acestuia pentru o perioadă lungă de timp), trebuie spălate foarte bine toate elementele dispozitivului care
se află în contact direct cu produsele alimentare, în apă fierbinte cu detergent pentru vase, clătiţi şi uscaţi bine. Nu atingeţi cuţitele cu mâinile – acestea sunt foarte ascuţite.
Instrucţiuni de utilizare
●● Aşezaţi unitatea motor (6) pe o suprafaţă uscată, stabilă,
orizontală, aproape de priza de alimentare cu energie
electrică şi unde să nu fie la îndemâna copiilor.
Aşezaţi cablul de alimentare astfel încât să nu
atârne peste marginea mesei sau a blatului şi
să nu poată fi, în mod accidental, agăţat sau
tras.
1 Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza electrică.
ZSB0800-001_v01
21
Înainte de a conecta aparatul la reţeaua electrică asiguraţi-vă că potenţiometrul de reglare
a vitezei (7) este în poziţia 0.
2 Aşezaţi vasul mixerului (3) pe unitatea motor astfel încât
simbolul
de pe unitatea motor (6) să se potrivească cu
marcajul de pe vas.
3 Blocaţi vasul mixerului (3) rotindu-l în direcţia acelor de
ceasornic astfel încât simbolul de pe unitatea motor (6) să
se potrivească cu marcajul de pe vas.
Mânerul vasului mixerului (3) trebuie să se afle
pe partea dreaptă a aparatului.
4 Introduceţi ingredientele în vasul mixerului 0.
5 Nu umpleţi mai sus de semnul 1500 ml de pe vasul
mixerului (3).
6 Înainte de utilizarea mixerului stativ, montaţi capacul (2)
la vasul mixerului (3).
7 Blocaţi capacul (2) la vasul mixerului (3) rotindu-l în
direcţia acelor de ceasornic până ce simţiţi rezistenţă.
8 Montaţi dopul capacului (1) în orificiul capacului (2).
Nu puneţi în funcţiune mixerul stativ fără dopul
capacului (1), mai ales dacă vor fi folosite produse solide. Pot fi aruncate prin orificiul capacului.
9 Porniţi aparatul rotind potenţiometrul de reglare a vitezei
(7) până la semnul vitezei cerute (turbo, 1, 2).
10 Ţineţi capacul de margini în timpul funcţionării dispozitivului.
Nu deschideţi capacul în timpul funcţionării
dispozitivului!
11 Pentru a opri aparatul rotiţi potenţiometrul de reglare
a vitezei în poziţia 0.
12 Funcţia turbo
Rotirea potenţiometrului de reglare a vitezei în poziţia turbo
determină funcţionarea aparatului pe timp scurt, la viteza
maximă în timpul reţinerii potenţiometrului.
Viteza
Exemplu de utilizare
0
Oprirea dispozitivului.
1
Pregătirea băuturilor cu adaos de fructe/ legume
moi, decojite, cum ar fi piersici, kiwi, etc.
1-2
2
22
Blendarea supelor.
Pregătirea cocktail-urilor cu lapte.
Prepararea băuturilor din fructe / legume, tari
de exemplu.,. 600 g morcovi şi 900 ml de apă.
Pregătirea sosurilor.
Tocarea fructelor/legumelor tari.
Pregătirea mâncărurilor pentru copii.
Viteza
Exemplu de utilizare
Turbo
Funcţionarea scurtă a dispozitivului la puterea
maximală.
Nu folosiţi aparatul mai mult de 2 minute, altfel
se poate supraîncălzi. După scurgerea acestui
timp, opriţi aparatul pentru cel puţin 10 minute,
permiţând motorului să se răcească până la
temperatura camerei.
Pentru a asigura cea mai lungă perioadă de
funcţionare a dispozitivului este recomandat să
nu se depăşească 1 min de funcţionare continuă. După acest timp, opriţi dispozitivul pentru
cel puţin 10 minute, permiţând motorului să se
răcească până la temperatura camerei.
●● Dacă trebuie să adăugaţi produse în timp ce mixerul
stativ funcţionează, ridicaţi dopul capacului (1), introduceţi produsele noi prin orificiu, pe urmă fixaţi la loc dopul
capacului (1).
●● Asiguraţi-vă că produsele din vas nu depăşesc în volum
marcajul „MAX 1750 ml” de pe vasul mixerului (3).
Pregătirea fructelor şi legumelor
●● Înainte de folosire, fructele/legumele trebuie spălate sau
decojite.
●● Scoateţi seminţele şi cotoarele din fructele / legumele
care le au.
●● Tăiaţi fructele / legumele în bucăţi care vor încape prin
orificiul de pe capac (2).
●● Nu folosiţi fructe / legume fibroase, de ex. stafide.
●● Fructele / legumele trebuie să fie cât mai proaspete.
●● Băuturile pregătite este bine să fie consumate imediat
după pregătire. Pentru depozitarea acestora folosiţi un
recipient de sticlă sau unul din ceramică. Sucurile trebuie
ţinute în frigider.
După încheierea utilizării
Pentru a opri aparatul rotiţi potenţiometrul de reglare a vitezei (7) în poziţia 0.
●● Ţineţi unitatea motor (6) cu o mână, apucaţi mânerul cu
cealaltă, pe urmă scoateţi vasul blenderului de pe unitatea
motor (6) rotindu-l în sensul invers acelor de ceasornic.
●● Scoateţi capacul (2) de la vasul blenderului (3).
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică dacă nu va mai
fi utilizat.
Curăţare şi păstrare
Efectuaţi curăţarea aparatului după utilizare cât
mai repede e posibil, pentru a împiedica depunerile de resturi în interiorul vasului blenderului (3).
●● Turnaţi aproximativ 1000 ml de apă în vasul mixerului
(3), rotiţi butonul în poziţia turbo şi ţineţi pentru aproximativ 10 secunde.
ZSB0800-001_v01
●● Apoi goliţi vasul blenderului (3), întoarceţi-l cu gura în jos
şi lăsaţi-l să se usuce.
●● În caz de nevoie spălaţi vasul (3), capacul (2), piuliţa
capacului (1) şi ansamblul de cuţite (5) în apă caldă cu
adaos de detergent pentru vase.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
●● Pe urmă clătiţi sub jet de apă şi lăsaţi să se usuce.
●● Acă aţi lăsat vasul mult timp fără să-l curăţaţi şi în interio-
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de
carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
●● În maşina pentru spălat vase nu pot fi spălate nici un fel
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Cuţitele nu le spălaţi cu mâinile. Cuţitele sunt
foarte ascuţite.
rul său s-au lipit bucăţi, folosiţi o perie de nylon.
de componente ale dispozitivului în afara garniturii (4),
vasului mixerului (3) (fără ansamblul de cuţite) şi a dopul
capacului (1).
●● Curăţaţi suprafaţa exterioară a unităţii motor (6) cu
o cârpă delicată, uşoară.
Nu introduceţi unitatea motor (6) în apă sau în
alt lichid.
●● Pentru spălarea părţii exterioare a unităţii motor (6) nu
utilizaţi detergenţi agresivi sub formă de emulsiii, lichide,
paste ş.a. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice de informare înscrise pe ele.
●● Nu curăţaţi vasul transparent al blenderului (3) cu bureţi
şi cârpe aspre.
●● După spălare, lăsaţi să se usuce bine toate elementele
aparatului.
Demontarea ansamblului de tăiere
C
1 Decuplaţi cablul de alimentare de la priza electrică.
●● Daţi la o parte vasul mixerului (3) de pe ansamblul motorului (6).
2 Scoateţi capacul (2) de la vasul mixerului (3).
3 Întoarceţi vasul mixerului (3) cu gura în jos ţi aţezaţi-l pe
o suprafaţă plată, stabilă.
4 Ţineţi vasul mixerului cu o mână (3), iar cu cealaltă
mână, deţurubaţi cuţitele (în sensul mişcării acelor de ceasornic).
5 Scoateţi cu grijă cuţitele (5) o dată cu garnitura (4).
Cuţitele aparatului sunt ascuţite. Manevraţi-le
cu atenţie.
Montarea ansamblului de tăiere
D
1 Montaţi garnitura (4) la flanţa ansamblului de cuţite (5).
2 Întoarceţi vasul mixerului (3) cu gura în jos ţi aţezaţi-l pe
o suprafaţă plată, stabilă.
3 Introduceţi ansamblul de cuţite (5) în orificiul din partea
inferioară a vasului mixerului (3).
4 Blocaţi ansamblul de cuţite (5) rotindu-l în sensul invers
acelor de ceasornic până ce simţiţi rezistenţă.
ZSB0800-001_v01
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
23
RU
Уважаемые клиенты!
Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем
среди пользователей продуктов Zelmer.
С целью получения наилучших результатов рекомендуем использовать исключительно оригинальные аксессуары фирмы Zelmer.
Они специально разработаны для этого продукта. Просим внимательно прочитать эту инструкцию по эксплуатации. Особое внимание следует обратить на указания
по безопасности. Просим сохранить инструкцию по эксплуатации, чтобы Вы могли использовать ее также во
время дальнейшего использования.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Следует убедиться, что изложенные ниже указания поняты правильно.
Перед началом использования прибора ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Несоблюдение грозит
увечьями
●● Ставьте блендер всегда только
на стабильную, ровную и плоскую
поверхность.
●● Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается без
присмотра, а также перед монтажом, демонтажем или его чисткой.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод,
корпус или ручка имеют видимые
повреждения. В таких случаях
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
24
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Не погружайте прибор в воду или
другие жидкости; не пользуйтесь
прибором в ванной комнате и на
открытом воздухе.
●● Используйте блендер только
с закрытой крышкой.
●● Будьте осторожны! Во избежание
порезов не прикасайтесь к острым
ножам блендера голыми руками
даже в том случае, если кувшин
блендера снят для очистки.
●● Не помещайте в кувшин блендера
металлические предметы (ложки,
лопатки и т.п.) во время работы
блендера.
●● Не мойте ножи блендера голыми
руками.
●● Устройство не должно использоваться детьми. Храните устройство с кабелем в месте недоступном для детей.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
ZSB0800-001_v01
●● Всегда выключайте прибор и отсоединяйте его от сети перед сменой оснащения и не дотрагивайтесь до вращающихся элементов
во время работы.
●● Выключайте прибор перед тем,
как снять крышку с кувшина и кувшин с корпуса привода; дождитесь
полной остановки ножей.
●● Будьте осторожны при обращении
с острыми лезвиями во время опорожнения и чистки кувшина блендера.
●● Для
обеспечения максимального срока службы
прибора рекомендуется не превышать 1 мин.
непрерывной работы прибора. По истечению указанного времени необходимо выключить прибор
примерно на 10 мин., позволяя двигателю остыть
до комнатной температуры.
●● Не включайте блендер с пустым кувшином, т.к. это
может привести к перегреву прибора.
●● Для чистки ножей используйте мягкую щетку.
●● Прибор предназначен исключительно для применения внутри зданий.
●● В случае если прибор не используется, он должен
быть отключен от источника питания.
●● Не используйте прибор, если лезвия повреждены.
УКАЗАНИЕ
Информация о продукте
и указания, касающиеся
эксплуатации
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит
повреждением имущества
●● Всегда
подключайте прибор к розетке электрической сети (исключительно переменного тока)
с напряжением, соответствующим приведенному
на заводском щитке прибора.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Следите за тем, чтобы сетевой шнур не соприкасался с какой-либо горячей поверхностью, а также
не свисал с края стола или рабочей поверхности,
на которой установлен электроприбор.
●● Не наполняйте кувшин горячими ингредиентами.
●● Температура перерабатываемых продуктов не
должна превышать 60°C.
●● Не ставьте блендер рядом с обогревательными
приборами, открытым огнем или вблизи кухонной
плиты. Убедитесь, что питающий провод блендера
не соприкасается с какой-либо горячей или острой
поверхностью.
●● По мере возможности предохраняйте блендер от
попадания прямых солнечных лучей и близкого
расположения галогеновых ламп.
●● Перед тем, как поместить блендер на хранение,
снимите крышку с кувшина блендера.
●● Не наполняйте кувшин блендера выше максимальной отметки. Следите за тем, чтобы внутрь корпуса
с приводом не попала вода, в противном случае
можно повредить двигатель.
●● Не наполняйте кувшин свыше отметки 1500 ml.
●● После 2 минут работы выключите прибор примерно на 10 минут, позволяя двигателю остыть до
комнатной температуры.
ZSB0800-001_v01
●● Блендер предназначен исключительно для домашнего пользования. В случае использования блендера в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● При первом включении прибора может появиться
запах. Это нормальное явление, которое должно со
временем исчезнуть.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Допустимое время непрерывной работы: 2 минуты.
Интервал между очередными включениями: 10 минут.
Максимальный уровень шума: 90 dB/A.
Прибор необходимо подключать в сетевую розетку,
оснащенную защитным контактом.
Устройство блендера
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Защитная накладка
Крышка
Кувшин блендера
Уплотнение
Ножевой блок
Корпус привода
Переключатель скорости
Отсек для электропровода
25
Принцип действия и обслуживание
B
Подготовка блендера к работе
Перед тем, как использовать миксер впервые (или после
длительного его хранения), тщательно помойте все элементы прибора, имеющие непосредственный контакт
с пищей, в теплой воде с жидкостью для мытья посуды,
хорошо ополосните и высушите. Держите руки на расстоянии от ножей – они острые.
Инструкция по эксплуатации
●● Поставьте
корпус с приводом (6) вблизи сетевой
розетки на твердой, чистой и сухой поверхности,
в месте, недоступном для детей.
Не допускайте, чтобы питающий подсоединительный провод свешивался с края
стола или рабочей поверхности, на которой установлен электроприбор.
11 Для выключения прибора переведите переключатель скорости в положение 0.
12 Функция «turbo»
При установке переключателя скорости в положение
«turbo» прибор некоторое время работает с максимальной скоростью.
Скорость
Выключение прибора.
1
Приготовление напитков с очищенных
мягких фруктов/овощей, таких как абрикосы, киви и т.п.
1-2
2 Установите кувшин блендера (3) на корпус привода
таким образом, чтобы символ
на корпусе привода (6)
совпал со знаком на кувшине.
3 Заблокируйте кувшин блендера (3), поворачивая его
в направлении по часовой стрелке так, чтобы символ
на корпусе привода (6) совпал со знаком на кувшине.
Ручка кувшина блендера (3) должна находиться с правой стороны прибора.
4 Поместите продукты в кувшин блендера (3).
5 Не наполняйте кувшин (3) выше отметки 1500 мл.
6 Закройте кувшин блендера (3) крышкой (2).
7 Поверните крышку (2) кувшина блендера (3)
в направлении по часовой стрелке до упора.
8 Вставьте защитную накладку (1) в отверстие
в крышке (2).
Запрещается включать блендер без
защитной накладки (1), особенно, если
будут использоваться твердые ингредиенты, которые могут быть выброшены
через отверстие.
9 Для включения блендера установите переключатель
скорости (7) в нужное положение («turbo», 1, 2).
10 Придерживайте крышку за края во время работы
прибора.
Не открывайте крышку во время работы
прибора!
26
Приготовление супов.
Приготовление молочных коктейлей.
2
Приготовление напитков из твердых
фруктов/овощей, например, из 600 г моркови и 900 мл воды.
Приготовление соусов.
Нарезка твердых фруктов/овощей.
Приготовление детских блюд.
Turbo
Кратковременная работа прибора с максимальной скоростью.
1 Вложите вилку питающего провода в розетку.
Прежде чем подсоединить прибор к сети
убедитесь, что переключатель скорости
(7) установлен в положение 0.
Примеры использования
0
Не включайте прибор более чем на
2 минуты, в противном случае он может
перегреться. По истечению этого времени выключите прибор примерно на 10
минут, позволяя двигателю остыть до
комнатной температуры.
Для обеспечения максимального срока
службы прибора рекомендуется не превышать 1 мин. непрерывной работы прибора. По истечению указанного времени
необходимо выключить прибор примерно
на 10 мин., позволяя двигателю остыть
до комнатной температуры.
●● Во время работы добавляйте ингредиенты в кувшин
блендера через отверстие в крышке, после этого
установите на место защитную накладку (1).
●● Убедитесь, что добавленные ингредиенты не увеличат своего объема и не превысят отметки «MAX
1750 ml» на кувшине блендера (3).
Приготовление фруктов и овощей
●● Перед
использованием помойте или очистите
фрукты/овощи от кожуры.
●● Удалите имеющиеся семечки или косточки из фруктов/овощей.
●● Нарежьте фрукты/овощи такими кусочками, чтобы
поместились в отверстие крышки (2).
●● Не используйте волокнистые фрукты/овощи, например, изюм.
●● Фрукты/овощи должны быть по возможности свежие.
ZSB0800-001_v01
●● Приготовленные
напитки лучше всего потребить
сразу после приготовления. Хранить напитки в стеклянной или керамической посуде. Соки хранить
в холодильнике.
Окончание работы
Для остановки прибора переведите переключатель скорости (7) в положение 0.
●● Придержите корпус с приводом (6) одной рукой, второй рукой возьмитесь за ручку кувшина и снимите его
с корпуса привода (6), поворачивая в направлении
против часовой стрелки.
●● Снимите крышку (2) с кувшина блендера (3).
●● Всегда отсоединяйте прибор от сети, если Вы им не
пользуетесь, или перед очисткой.
Очистка и консервация
Сразу же после использования промойте
кувшин блендера (3), чтобы остатки продуктов не засохли внутри кувшина.
●● Налейте
в кувшин миксера (3) примерно 1000 мл
воды, поверните регулятор в позицию turbo и держите примерно 10 секунд.
●● Затем слейте воду из кувшина (3), переверните его
вверх дном и осушите.
●● При необходимости помойте кувшин (3), крышку (2),
защитную накладку (1) и ножевой блок (5) в теплой
воде с моющим средством.
Не мойте ножи непосредственно руками.
Ножи очень острые.
●● Затем необходимо тщательно ополоснуть в/у детали
блендера чистой водой и осушить.
●● Для очистки кувшина блендера от присохших остат-
ков продуктов воспользуйтесь мягкой нейлоновой
щеткой.
●● Не мойте части блендера в посудомоечной машине,
кроме уплотнителя (4), кувшина блендера (3) (без
ножевого блока) и защитная накладка (1).
●● Корпус привода (6) блендера рекомендуется протирать влажной тряпочкой с добавлением жидкости
для мытья посуды.
Демонтаж режущего блока
C
1 Отсоедините блендер от питающей сети.
●● Снимите кувшин миксера (3) с корпуса привода (6).
2 Снимите крышку (2) с кувшина блендера (3).
3 Переверните кувшин блендера (3) вверх дном
и поставьте на плоской стабильной поверхности.
4 Придержите кувшин блендера (3) одной рукой, второй рукой отвинтите режущий блок (в направлении по
часовой стрелке).
5 Аккуратно извлеките ножи (5) вместе с уплотнительной прокладкой (4).
Будьте осторожны. Ножи блендера очень
острые.
Mонтаж режущего блока
D
1 Вложите уплотнительную прокладку (4) во фланец
режущего блока (5).
2 Переверните кувшин блендера (3) вверх дном
и поставьте на плоской стабильной поверхности.
3 Установите ножи (5) в отверстие в дне кувшина блендера (3).
4 Заблокируйте ножи (5), поворачивая в направлении
против часовой стрелки до упора.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Не погружайте корпус привода (6) в воду
или другие жидкости.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
(6) агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не рекомендуется мыть прозрачный кувшин блендера (3) с помощью металлических мочалок или
острых тряпочек.
●● Чистые детали необходимо тщательно осушить.
ZSB0800-001_v01
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
27
BG
Уважаеми клиенти!
Да Ви е честит новият уред и добре дошли сред потребителите на уредите на фирма Zelmer.
За най-добри резултати при използването на уреда, препоръчваме Ви да използвате само оригинални аксесоари
на фирма Zelmer.
Те са проектирани специално за този продукт. Моля,
прочетете внимателно това ръководство за употреба.
Особено внимание следва да се обърне на съветите
за безопасност. Моля, запазете тази инструкция за употреба, така че да можете да я използвате по време на
по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване
Бъдете сигурни, че изредените по долу указания
са добре разбрани.
Преди да започнете използването на уреда, прочетете внимателно съдържанието на цялата
инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до
наранявания
●● Винаги поставяйте уреда върху
гладка, равна повърхност.
●● Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, корпусът или дръжката са видимо повредени. В такъв
случай занесете уреда в сервиза.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде поправян
само от обучени специалисти.
Неправилно извършените поправки
28
могат да причинят сериозна опасност за потребителя. В случай на
неизправност Ви съветваме да
се обърнете към специализиран
сервиз.
●● Не слагайте модула на двигателя
във вода или друга течност; не
използвайте уреда в банята или
на открито.
●● Не използвайте шейкър каната,
без да сте поставили капачето на
капака.
●● Не пъхайте ръцете си в каната,
дори когато е свалена за почистване, тъй като ножовете са много
остри и представляват опасност.
●● Не пъхайте никакви други предмети (лъжички, шпатули и др.)
в каната, когато уредът е включен
в захранването.
●● Не мийте ножовете с ръце.
●● Устройството не трябва да се
използва от деца. Съхранявайте
уреда и захранващия кабел на
място недостъпно за деца.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за
уреда, но само под надзор, или след
като по-рано са разбрали обясненията за възможните рискове и указанията и инструкциите за безопасно
използване на уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
●● Изключете и отстранете уреда от
захранващата го мрежа, когато
възнамерявате да смените оборудването или да се приближите
до части, които се движат по
време на ползването на уреда.
ZSB0800-001_v01
●● Изключете уреда преди да отворите капака на каната и преди да
снемете каната от модула на двигателя; изчакайте, докато ножовете спрат да се движат.
●● Запазете особено внимание
при манипулиране с режещите
остриета по време на изпразване
и почистване на каната на шейкъра.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването води до
материални щети
●● Винаги
подключвайте уреда към мрежово електрическо гнездо (изключително за променлив ток)
с напрежението, съответстващо на посоченото
върху табелката за технически данни на уреда.
●● Не изваждайте щепсела от ел. контакта с дърпане
за кабела.
●● Захранващият кабел не бива да виси над ръба
на масата или плота или да се допира до горещи
повърхности.
●● Не наливайте в каната врели течности.
●● Температурата на предвидените компоненти за
миксиране не трябва да превишава 60°C.
●● Шейкър каната и захранващият й кабел трябва да
се намират далеч от нагревателни плотове и котлони.
●● Ако е възможно, съхранявайте шейкър каната
далеч от пряка слънчева светлина и флуоресцентна светлина.
●● По време на съхраняване капакът не бива да бъде
поставен на каната на уреда.
●● Не препълвайте каната. Ако под модула на двигателя попадне течност, тя може да се всмуче в двигателя и да доведе до повредата му.
●● Не пълнете каната над обозначението 1500 мл.
●● След 2 минути работа спрете уреда най-малко
за 10 минути, като позволите на двигателя да се
охлади до стайна температура.
●● За осигуряване на възможно най-дълъг експлоатационен живот на уреда се препоръчва да не се превишава времето от 1 минута непрекъсната работа.
След изтичане на това време трябва да изключите
уреда най-малко за 10 минути, като позволите на
двигателя да се охлади до стайна температура.
●● Не включвайте шейкър каната, когато е празна, тъй
като може да прегрее.
●● За миене на ножовете използвайте мека четка.
ZSB0800-001_v01
●● Уредът е предназначен за използване само вътре
в помещенията.
●● По времето, когато уредът не се ползва, трябва да
го изключите от захранването.
●● Не използвайте уреда, ако острието е повредено.
УКАЗАНИЕ
Информации за продукта и указания касаещи използването му
●● Шейкър каната е предназначена само за домашно
използване. В случай че се използва в заведение
за хранене, гаранционните условия се променят.
●● При първоначалното задвижване на съоръжението
могат да се появят миризми. Това е естествено
явление, което ще изчезне с времето.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Допустимо време на непрекъсната работа: 2 минути.
Почивка преди повторно използване: 10 минути.
Максимално ниво на шум: 90 dB/A.
Устройството не изисква свързване към електрически
контакт със заземителна клема.
Устройство на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Капаче на капака
Капак
Кана на шейкъра
Уплътнител
Модул на ножовете
Модул на двигателя
Регулатор на скоростта
Място за съхраняване на кабела
Употреба и работа
B
Подготовка на уреда за работа
Преди да използвате миксера за първи път (или след
съхранение в продължение на дълъг период от време),
измийте добре в топла вода и препарат за миене на
съдове всички елементи на устройството, които са в пряк
контакт с храна, изплакнете добре и подсушете. Пазете
ръцете далеч от ножовете – те са остри.
Инструкция за употреба
●● Поставете модула на двигателя (6) върху суха, стабилна, хоризонтална повърхност близо до захранващ контакт и на място, до което нямат достъп деца.
29
Прекарайте захранващия кабел така, че да
не виси от масата или плота и да не може
случайно да го дръпнете или закачите.
1 Включете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
Преди включване на уреда към захранването проверете дали регулаторът на скоростта (7) е настроен на положение 0.
Скорост
1
Приготвяне на напитки с добавяне на
обелени, меки плодове/зеленчуци като
праскови, киви и др.
1-2
Приготвяне на напитки от твърди плодове/зеленчуци, например от 600 g моркови и 900 ml вода.
Приготвяне на сосове.
Нарязване на твърди плодове/зеленчуци.
Приготвяне на храна за деца.
Turbo
Краткотрайна работа на уреда с максимална скорост.
волът
на модула на двигателя (6) да съвпада с обозначението на каната.
Не включвайте уреда за повече от
2 минути, в противен случай той може
да прегрее. След изтичане на това време
изключете уреда за минимум 10 минути,
като позволите охлаждане на двигателя
до стайна температура.
Дръжката на каната на шейкъра (3) трябва
да се намира от дясната страна на уреда.
4 Сложете съставките в каната на шейкъра (3).
5 Не я пълнете над обозначението 1500 мл на
каната на шейкъра (3).
6 Преди използване на шейкър каната, поставете
капака (2) на каната на уреда (3).
7 Фиксирайте капака (2) на каната на шейкъра (3),
като го завъртите по посока на часовниковата стрелка
докрай.
8 Поставете капачето на капака (1) в отвора на
капака (2).
Не включвайте шейкър каната без капачето на капака (1), особено ако имате намерение да използвате твърди съставки. Те
могат да изхвърчат от отвора.
9 Включете шейкъра със завъртане на регулатора на
скоростта (7) на съответното положение (turbo, 1, 2).
10 По време на работа с уреда придържайте капака за
ръба.
Не отваряйте капака по време на работа
на уреда!
11 За да спрете уреда, завъртете регулатора на скоростта на положение 0.
12 Функция turbo
Със завъртане на регулатора на положение turbo уредът се включва за краткотрайна работа на максимална
скорост за времето на задържане на регулатора.
Скорост
Примерна употреба
0
Изключване на уреда.
30
Блендиране на супи.
Приготвяне на млечни коктейли.
2
2 Монтирайте каната на шейкъра (3) върху модула на
двигателя така, че символът
на модула на двигателя
(6) да съвпада с обозначението на каната.
3 Фиксирайте каната на шейкъра (3), като я завъртите
по посока съгласно часовниковата стрелка така, че сим-
Примерна употреба
За осигуряване на възможно най-дълъг
експлоатационен живот на уреда се препоръчва да не се превишава времето от
1 минута непрекъсната работа. След
изтичане на това време трябва да изключите уреда за минимум 10 минути, като
позволите охлаждане на двигателя до
стайна температура.
●● Ако
е необходимо да добавите съставки по време
на работата на шейкър каната, повдигнете капачето
на капака (1), сложете новите съставки през отвора,
а след това поставете обратно капачето на капака (1).
●● Уверете се, че добавените съставки не увеличават
вместимостта на продуктите в каната над обозначението „MAX 1750 ml“ на каната (3).
Приготвяне на плодове и зеленчуци
●● Преди
употреба измийте или обелете плодовете/
зеленчуците.
●● Извадете костилките и семенните гнезда от плодовете/зеленчуците, които имат такива.
●● Нарежете плодовете/зеленчуците на парчета така,
че да влязат свободно през отвора на капака (2).
●● Не използвайте влакнести плодове/зеленчуци например стафиди.
●● Плодовете/зеленчуците трябва да бъдат пресни.
●● Най-добре изпийте приготвената напитка веднага
след приготвянето. За съхраняване на соковете
използвайте стъклен или керамичен съд. Съхранявайте соковете в хладилника.
ZSB0800-001_v01
След приключване на работа
За да спрете уреда, завъртете регулатора на скоростта
(7) на положение 0.
●● Придържайте модула на двигателя (6) с едната си
ръка, хванете дръжката на каната с другата си ръка
и я свалете от модула на двигателя (6), като я завъртите по посока обратна на часовниковата стрелка.
●● Свалете капака (2) от каната на шейкъра (3).
●● Изключете уреда от електричеството, ако няма да го
използвате.
Почистване и поддръжка
2 Свалете капака (2) от каната на шейкъра (3).
3 Обърнете каната на шейкъра (3) с дъното нагоре и я
поставете върху равна, стабилна повърхност.
4 С едната си ръка придържайте каната на шейкъра (3), а с другата развъртете модула на ножовете
(по посока на часовниковата стрелка).
5 Внимателно извадете модула на ножовете (5) заедно
с уплътнителя (4).
Ножовете на уреда са остри. Внимавайте
да не се порежете.
Монтаж на режещия модул
Почистете го възможно най-бързо след
използването му, за да избегнете залепването на остатъците вътре в каната на
уреда (3).
●● Сипете около 1000 ml вода в каната (3), завъртете
бутона на позиция turbo и задръжте в продължение
на около 10 секунди.
●● След това излейте водата от каната на миксера (3),
обърнете го обратно и го изсушете.
●● При необходимост измийте каната (3), капака (2),
капачето на капака (1) и модула на ножовете (5)
с топла вода и препарат за миене на съдове.
Не мийте ножовете директно с ръце.
Ножовете са изключително остри.
●● След това ги изплакнете с чиста течаща вода и ги
подсушете.
сте оставили каната за по-дълго непочистена
и във вътрешността на каната са засъхнали парчета
храна, използвайте пластмасова четка.
●● Освен уплътнението (4), каната на шейкъра (3)
(без модула на ножовете) и капаче на капака (1) не
бива да миете никакви елементи на уреда в миялна
машина.
●● Изтрийте външната част на модула на двигателя (6)
с влажна, мека кърпа.
●● Ако
D
1 Поставете уплътнителя (4) на фланеца на модула на
ножовете (5).
2 Обърнете каната на шейкъра (3) с дъното нагоре и я
поставете върху равна, стабилна повърхност.
3 Поставете модула на ножовете (5) в отвора в дъното
на каната на шейкъра (3).
4 Фиксирайте модула на ножовете (5), като го завъртите докрай по посока обратна на часовниковата
стрелка.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Не слагайте модула на двигателя (6) във
вода или друга течност.
●● За
миене на външната част на модула на двигателя (6) не използвайте агресивни миещи препарати
– емулсии, млека, пасти и др. Те могат да отстранят
нанесените графични информационни символи.
●● Не почиствайте прозрачната кана на уреда (3)
с абразивни гъби или кърпи.
●● След измиване внимателно изсушете всички части
на уреда.
Демонтаж на режещия модул
C
1 Изключете щепсела на захранващия кабел на уреда
от електричеството.
●● Снемете каната на шейкъра (3) от модула на двигателя (6).
ZSB0800-001_v01
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
31
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого приладу та запрошуємо
до кола користувачів продуктів Zelmer.
З метою отримання якнайкращих результатів, рекомендуємо використовувати виключно оригінальні аксесуари
фірми Zelmer.
Вони спеціально розроблені для цього продукту. Просимо
уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації. Особливу
увагу слід звернути на вказівки із безпеки. Просимо зберегти інструкцію з експлуатації, щоб Ви могли використовувати її також під час подальшого використання.
Вказівки з безпеки і відповідного
використання
Слід переконатися, що наведені нижче вказівки
були зрозумілими.
Перед початком використання приладу ознайомтеся із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Установлюйте кавоварку на плоскій, рівній поверхні.
●● Відключайте міксер від розетки,
якщо не користуєтесь ним або
перед початком очищування.
●● Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт пристрою можуть здійснювати виключно кваліфіковані
спеціалісти. Неправильний ремонт
може створювати особливу небез32
пеку для користувача. У випадку
появи недоліків у роботі пристрою
зверніться у спеціалізований сервісний центр.
●● Не покладайте блок двигуна
у воду чи іншу рідину; не користуйтесь ним у ванній кімнаті і на вільному повітрі.
●● Не користуйтесь міксером з чашею
без установлення накладки кришки.
●● Не покладайте руки у чашу, навіть
коли він був знятий для очищення,
тому що надалі ножі небезпечні –
дуже гострі.
●● Не покладайте інші речі (ложечки,
лопатки та ін.) у чашу під час підключення міксера з чашею до
мережі живлення.
●● Не мийте ножі безпосередньо
рукою.
●● Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте пристрій
з кабелем у місці недоступному
для дітей.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
●● Перед заміною оснащення або
наближенням до частин, які рухаються під час користування, слід
виключати оснащення та відключити від джерела живлення.
ZSB0800-001_v01
●● Вимикайте прилад перед тим, як
зняти кришку зі дзбанка і дзбанок з блоку двигуна; дочекайтеся
повної зупинки ножів.
●● Будьте обережні при поводженні
з гострими лезами під час випорожнення та чистки дзбанку міксера.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Пристрій завжди підключайте до розетки електрич-
ної мережі (тільки перемінного струму) з напругою,
котра відповідає напрузі, вказаній на інформаційній
табличці специфікації пристрою.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Кабель живлення не може звисати над краєм столу
або робочої поверхні, а також не може доторкатися
до гарячих поверхонь.
●● Не наповнюйте чашу киплячою рідиною.
●● Температура компонентів, використаних для змішування не повинна перевищувати 60°C.
●● Зберігайте міксер і кабель живлення далеко від
нагрівних плит чи пальників.
●● Якщ це можливо, зберігайте міксер з чашею далеко
від безпосереднього впливу сонячних променів
і люмінесцентного світла.
●● Під час зберігання не тримайте кришку, встановлену на чаші міксера.
●● Не переповнюйте чашу. У разі попадання рідини під
блок двигуна, двигун може її увіссати, що приведе
до його пошкодження.
●● Не наповнюйте чашу вище позначення 1500 мл.
●● Після 2 хвилин роботи вимкніть прилад приблизно
на 10 хвилин, даючи можливість двигуну охолонути
до кімнатної температури.
●● Для забезпечення максимального терміну служби
приладу рекомендується не перевищувати 1 хв.
безперервної роботи приладу. Після завершення
зазначеного часу необхідно вимкнути прилад приблизно на 10 хв., даючи можливість двигуну охолонути до кімнатної температури.
●● Не включайте міксер з чашею якщо він порожній,
тому що він може перегрітися.
●● Для чищення ножів використовуйте м’яку щітку.
●● Прилад призначений виключно для застосування
всередині приміщень.
●● У разі якщо прилад не використовується, він повинен бути відключений від джерела живлення.
●● Не використовуйте прилад, якщо леза пошкоджені.
ZSB0800-001_v01
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт
і вказівки щодо експуатації
●● Міксер з чашею призначений для домашнього вико-
ристання. У разі його використання для цілей бізнесу
загального харчування, умови гарантії змінюються.
●● При першому запуску обладнання можуь виходити
запахи. Це нормальне явище, яке з часом повинно
відступити.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Допустимий час безперервної праці: 2 хвилини.
Тривалість перерви до повторного використання: 10 хвилин.
Максимальний рівень шуму: 90 dB/A.
Прилад необхідно підключати до розетки, оснащеної
захисним контактом.
Складові частини приладу
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Накладка кришки
Кришка
Дзбанок міксера
Прокладка
Блок ножів
Блок двигуна
Регулятор швидкості
Сховище для кабелю
Обслуговування та дія
B
Підготовлення міксера до праці
Перед тим, як використовувати міксер вперше (або після
тривалого його зберігання), ретельно помийте всі елементи приладу, що мають безпосередній контакт з їжею,
в теплій воді з рідиною для миття посуду, добре ополосніть та висушіть. Тримайте руки на відстані від ножів
- вони гострі.
Інструкція з користування
●● Установіть
блок двигуна (6) на сухій, стабільній,
горизонтальній поверхні, поблизу живильної розетки
і поза доступом дітей.
Проведіть кабель живлення так, щоб не
звисав за край столу або робочої дошки
i для попередження випадкового потягнення чи зачеплення.
1 Підключіть вилку кабелю живлення до розетки електромережі.
33
Упевніться, що перед підключенням обладнання до живлення, регулятор швидкості
(7) встановлений у положення 0.
Швидкість Приклади використання
2
Приготування напоїв з твердих фруктів/
овочів, наприклад, з 600 г моркви і 900 мл
води.
Приготування соусів.
Нарізка твердих фруктів/овочів.
Приготування дитячих страв.
Turbo
Короткотривала робота приладу з максимальною швидкістю.
2 Встановіть дзбанок міксера (3) на блок двигуна так,
щоб символ
на блоку двигуна (6) зівпадав із позначенням на дзбанку.
3 Заблокуйте дзбанок міксера (3) повертаючи його
у напрямку згідно з рухом годинникових стрілок так, щоб
символ
на блоку двигуна (6) зівпадав із позначенням
на дзбанку.
Тримач дзбанка міксера (3) повинен знаходитися з правого боку обладнання.
4 Покладіть компоненти у дзбанок міксера (3).
5 Не наповнюйте за позначення 1500 мл на дзбанку
міксера (3).
6 Перед використанням міксера з чашею, установіть
кришку (2) на дзбанок міксера (3).
7 Заблокуйте кришку (2) на дзбанку міксера (3) повертаючи її у напрямку згідно з рухом годинникових стрілок
до упору.
8 Установіть накладку кришки (1) на отвір у кришці (2).
Не включайте міксер з чашею без накладки
кришки (1), особливо якщо будуть використані тверді компоненти. Вони можуть
викидатися через отвір.
9 Включіть змішування шляхом повернення регулятора
швидкості (7) у відповідне положення (turbo, 1, 2).
10 Притримуйте кришку за краї під час роботи приладу.
Не відкривайте кришку під час роботи приладу!
11 Для припинення обладнання поверніть регулятор
швидкості у положення 0.
12 Функція turbo
Повернення регулятора у положення turbo приведе до
короткотривалої роботи обладнання з максимальною
швидкістю на час притримання регулятора.
Швидкість Приклади використання
0
Вимкнення приладу.
1
Приготування напоїв з очищених м’яких
фруктів/овочів, таких як абрикоси, ківі
і т.п.
1-2
34
Приготування супів.
Приготування молочних коктейлів.
Не запускайте обладнання на більш як
2 хвилини, інакше воно може перегрітися.
Після завершення цього часу вимкніть
прилад приблизно на 10 хвилин, даючи можливість двигуну охолонути до кімнатної
температури.
Для забезпечення максимального терміну
служби приладу рекомендується не перевищувати 1 хв. безперервної роботи приладу. Після завершення зазначеного часу
необхідно вимкнути прилад приблизно на
10 хв., дозволяючи двигуну охолонути до
кімнатної температури.
●● Якщо вам потрібно додати компоненти під час роботи
міксера з чашею, поверніть і піднесіть накладку
кришки (1), покладіть нові компоненти через отвір,
потім установіть назад накладку кришки (1).
●● Упевніться, що додані компоненти не приведуть до
збільшення об’єму у чаші вище позначення «MAX
1750 ml» на чаші міксера (3).
Приготування фруктів і овочів
●● Перед використанням помийте або очистіть фрукти/
овочі від шкірки.
з середини насіння або кісточки фруктів/
овочів.
●● Наріжте фрукти/овочі такими шматочками, щоб
помістилися в отвір кришки (2).
●● Не використовуйте волокнисті фрукти/овочі, наприклад, родзинки.
●● Фрукти/овочі повинні бути при можливості свіжі.
●● Приготовлені напої найкраще спожити відразу після
приготування. Зберігати напої в скляному або керамічному посуді. Соки зберігати в холодильнику.
●● Видаліть
Після закінчення праці
Для припинення роботи обладнання поверніть регулятор
швидкості (7) у положення 0.
●● Притримайте блок двигуна (6) одною рукою, схопіть
тримач дзбанка другою рукою i зніміть його з блоку
двигуна (6), повертаючи у напрямку протилежному
руху годинникових стрілок.
●● Зніміть кришку (2) з дзбанка міксера (3).
ZSB0800-001_v01
●● Відключіть обладнання від електромережі, якщо не
користуєтесь ним.
Очищення і зберігання
Очищення виконуйте так швидко після
використання, як це можливо, для попередження осідання залишків усередині чаши
міксера (3).
●● Налийте в дзбанок міксера (3) приблизно 1000 мл
води, поверніть регулятор в позицію turbo і тримайте
приблизно 10 секунд.
●● Потім вилийте воду з дзбанка міксера (3), поверніть
його ногами уверх i осушіть.
●● При необхідності помийте дзбанок (3), кришку (2),
накладку кришки (1) і ножовий блок (5) в теплій воді
з миючим засобом.
Не мийте ножі безпосередньо руками. Ножі
дуже гострі.
●● Прополоскайте у чистій проточній воді й осушіть.
●● Якщо ви залишили чашу на довготривалий час без
її очищення, а усередині чаши є присохлі залишки
продуктів, потрібно скористатися нейлоновою щіткою.
●● Не мийте частини міксера у посудомийній машині,
окрім прокладки (4), дзбанку міксера (3) (без ножового блоку) і накладка кришки (1).
●● Протріть зовнішню частину блоку двигуна (6) зволоженою, делікатною ганчіркою.
Не покладайте блок двигуна (6) у воду або
іншу рідину.
●● Для миття зовнішньої частини блоку двигуна (6) не
використовуйте агресивні миючі засоби у вигляді
емульсії, молочка, пасти та ін. Вони можуть між ін.
усунути нанесені інформаційні графічні символи.
●● Не очищуйте прозору чашу міксера (3) шорсткими
губками або ганчірками.
●● Після очищення, старанно осушіть усі елементи
обладнання.
Демонтаж ріжучого блоку
C
1 Відключіть вилку кабелю живлення від електромережі.
●● Зніміть дзбанок міксера (3) з корпусу приводу (6).
2 Зніміть кришку (2) з дзбанка міксера (3).
3 Поверніть дзбанок міксера (3) «уверх ногами» і встановіть на плоскій, стабільній поверхні.
4 Одною рукою притримайте дзбанок міксера (3),
a другою відгвинтіть блок ножей (у напрямку згідно з рукхом годинникових стрілок).
5 Вийміть обережно блок ножей (5) разом з прокладкою (4).
Ножі обладнання гострі. Користуйтесь
ними дуже обережно.
ZSB0800-001_v01
Монтаж ріжучого блоку
D
1 Встановіть прокладку (4) на фланець блоку ножей (5).
2 Поверніть дзбанок міксера (3) «уверх ногами» і встановіть на плоскій, стабільній поверхні.
3 Встановіть блок ножей (5) в отвір у днищі дзбанка міксера (3).
4 Заблокуйте блок ножей (5) повертаючи його у напрямку,
протилежному руху годинникових стрілок до упору.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
35
EN
Dear Customer,
Congratulations on your choice of our appliance and
welcome to the group of Zelmer product users.
In order to achieve the best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please, read these instructions carefully. Special attention
should be paid to safety information. Keep this manual so
that you can refer to it in the future.
Safety operation instructions
Make sure that you understand all of the information
below.
Please read the entire user manual before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Always place the appliance on flat,
plain surface.
●● Always unplug the appliance from
the electrical outlet when it is left
unattended and before assembling,
disassembling and cleaning.
●● Do not operate the appliance if the
cord, the housing or the handle is
visibly damaged. In such a case,
return the appliance to a service
center.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance should be repaired by
trained staff only. Improper repair can
result in serious hazard for a user.
In case of defects we recommend
you to contact qualified service desk.
●● Do not immerse motor housing in
water or any other liquid; do not use
it in bathroom and outdoors.
●● Do not use jug blender without
feeder opening stopper.
36
●● Do not put your hands inside the jug,
even if it is removed for cleaning, as
the cutting blades are still dangerous
– very sharp.
●● Do not put any objects (spoon, etc.)
into the jug, when the blender is
connected to power supply.
●● Do not wash the cutting blades
directly with hand.
●● This product is not intended for use by
children. Keep the appliance and the
power cable out of reach of children.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
●● Switch off and unplug the appliance
before you exchange the accessories
or approach the parts moving during
operation.
●● Turn off the appliance before
removing the lid from the jug and
before removing the jug from the
motor unit. Wait until the blades
come to a complete stop.
●● Exercise caution while handling
the cutting blades, emptying and
cleaning the blender jug.
WARNING!
Risk of property damage
●● The appliance may only be plugged to an electrical
socket (alternating current only) with a voltage in
conformity with the one given on the rating plate of the
appliance.
ZSB0800-001_v01
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● The supplying cord shall not be hanged over the edge
of the table or board, nor touch any hot surface.
●● Do not fill the jug in with boiling liquids.
●● The temperature of mixed ingredients should not
exceed 60°C.
●● Keep the jug blender and supplying cord away from
hot surfaces and burners.
●● If it is possible, store the jug blender away from direct
sun radiation and glow-like light.
●● Never store with lid closed on the blender jug.
●● Do not overflow the jug. In case the liquid gets under
the motor housing, it can be vacuumed into the motor,
causing its damage.
●● Do not fill the jug over 1500 ml mark.
●● After 2 minutes of continuous operation, stop the
appliance for at least 10 minutes, allowing it to cool to
room temperature.
●● To ensure the long appliance life it is recommended
to not exceed 1 min of continuous operation. After
this time, stop the appliance for at least 10 minutes,
allowing it to cool to room temperature.
●● Do not operate when the jug is empty, as it can get
overheated.
●● Use a soft brush to clean the cutting blades.
●● The appliance is intended for indoor household use
only.
●● The appliance should be unplugged from the power
source when not in use.
●● Do not use the appliance if the blade is damaged.
TIP
Product information and tips
for use
●● The jug blender is intended for domestic usage only.
In case it is used for gastronomic business purposes,
warranty terms and conditions change.
●● During first start-up the appliances can emit some
odours. It is a normal phenomenon, which should be
over after a time.
Technical specification
Technical parameters are indicated on the nameplate of the
product.
Admissible time of uninterrupted operation: 2 minutes.
Time of interval before next operation: 10 minutes.
Maximum noise level: 90 dB/A.
The appliance does not require to be connected to a wall
outlet with grounding prong.
ZSB0800-001_v01
The outline of the appliance
1
2
3
4
5
6
7
8
A
Lid overlay
Lid
Blender jug
Gasket
Blade unit
Motor unit
Speed control knob
Power cord compartment
Handling and operation
B
Preparation for operation
Before using you jug blender for the first time (or after
storage for a prolonged period of time), thoroughly wash all
the attachments that come into direct contact with food in
hot water with an addition od washing-up liquid, rinse and
dry well. Keep your hands away from the blades — they are
extremely sharp.
Instructions for use
●● Place the motor unit (6) on dry, firm, horizontal surface,
near the mains supply outlet and out of the children access.
Arrange the supplying cord so, that it does not
hang out of the table or counter to avoid risk of
being pulled or caught on.
1 Connect the plug to the mains supply outlet.
Before you connect the appliance to the power,
make sure that the speed control knob (7) is set
in 0 position.
2 Assemble the blender jug (3) on the motor unit, so that
the symbol
on the motor unit (6) is in line with mark on
the jug.
3 Lock the blender jug (3) rotating it in clockwise direction
so that the symbol
mark on the jug.
on the motor unit (6) is in line with
The handle of the blender jug (3) should be
located on the right side of the appliance.
4 Insert the ingredients into the jug (3).
5 Do not load over the 1500 ml mark on the jug (3).
6 Before you use the jug blender, insert the lid (2) on the
blender jug (3).
7 Lock the lid (2) on the blender jug (3) rotating it in
clockwise direction until it moves.
8 Insert the lid overlay (1) into the lid inlet (2).
Don’t start the jug blender without the lid
overlay (1), especially, when solid ingredients
shall be used. They can be ejected through the
lid inlet.
37
9 Switch on mixing turning the speed control knob (7) to
appropriate position (turbo, 1, 2).
10 Hold the lid down during operation.
Do not open the lid during operation!
11 In order to stop the appliance turn the speed control
knob to 0 position.
12 Turbo function
Turning the knob to turbo position shall cause a short
operation of the appliance with maximum speed, for the time
you hold the knob.
Speed
Examples of use
0
Turn off the appliance.
1
Prepare drinks with the addition of peeled,
soft fruits / vegetables such as peaches,
kiwi, etc.
1-2
2
Blend soups.
Prepare dairy cocktails.
Prepare beverages from hard fruits/
vegetables, e.g.,. 600 g carrots and 900 ml
of water.
Prepare sauces.
Shred hard fruits / vegetables.
Prepare meals for children.
Turbo
Intermittent operation at maximum speed.
Do not use it longer than 2 minutes, otherwise
it can get overheated. After this time, stop the
appliance for at least 10 minutes, allowing it to
cool to room temperature.
To ensure the long appliance life it is
recommended to not exceed 1 min of
continuous operation. After this time, stop the
appliance for at least 10 minutes, allowing it to
cool to room temperature.
●● When
you need to add some ingredients during
operation of the jug blender, lift the lid overlay (1), insert
new ingredients into the inlet, and replace the lid overlay
(1) again.
●● Make sure, that the ingredients you add, shall not
increase the volume of the ingredients over the “MAX
1750 ml” mark on the blender jug (3).
Prepare fruits and vegetables
●● Wash or peel fruits / vegetables.
●● Remove any fruit/vegetable seeds, stoned and cores.
●● Cut the fruits / vegetables into pieces to fit through the
lid opening (2).
●● Do not use fibrous fruits / vegetables, such as raisins.
●● Fruits / vegetables should be as fresh as possible.
38
●● Preferably
consume beverages immediately after
preparation. Use a glass or ceramic container to store
the beverages. Store juices in the refrigerator.
After operation
In order to stop the appliance, turn the speed control knob
(7) to position 0.
●● Hold the motor unit (6) with one hand, catch the jug
handle with the other hand and remove it out of the
motor unit (7) turning it counter-clockwise.
●● Remove the lid (2) out of the blender jug (3).
●● Unplug the appliance from the mains supply when not
in use.
Cleaning and maintenance
Clean after operation as soon as possible,
to prevent the pulp accumulation inside the
jug (3).
●● Pour about 1,000 ml of water into the jug (3), turn the
dial to the turbo position and hold for about 10 seconds.
empty the blender jug (3), turn it upside-down
and dry.
●● If necessary, wash the jug (3), lid (2), lid cup (1) blade
unit (5) in warm water with some washing-up liquid.
●● Then
Do not wash the cutting blades directly by
hand. The blades are very sharp.
●● Then rinse it under clean running water and dry.
●● If you left the jug for longer time without cleaning and
some particles glued to the jug inner, use nylon brush.
●● Except for seal (4), the jug (3) (excluding blade unit) and
the lid overlay (1) do not wash any part of the appliance
in a dishwasher.
●● Clean the outsider of the motor housing (6) with damp,
gentle cloth.
Do not immerse the motor housing (6) in water
or other liquid.
●● Do
not clean the outside of the housing (6) with
aggressive detergents such as emulsion milk or pastes,
etc. They can remove information graphic symbols.
●● Do not clean the transparent jug (3) with harsh sponges
or clothes.
●● After washing dry thoroughly all the parts of the appliance.
Disassembling of the cutting unit
C
1 Disconnect the plug of the supply cord from the mains
supply outlet.
●● Remove the jug (3) from the motor unit (6).
2 Remove the lid (2) from the blender jug (3).
3 Turn the blender jug (3) “upside down” and place it on
the flat, firm surface.
4 Hold the blender jug with one hand (3), and rotate the
blade unit (in clockwise direction).
ZSB0800-001_v01
5 Remove carefully the blade unit (5) including the
gasket (4).
The blades are sharp. Handle them carefully.
Assembling of the cutting unit
D
1 Assemble the gasket (4) on the blade unit flange (5).
2 Turn the blender jug (3) “upside down” and place it on
the flat, firm surface.
3 Insert the blade unit (5) into the inlet on the bottom of the
blender jug (3).
4 Lock the blade unit (5) rotating it counterclockwise until it
moves.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
ZSB0800-001_v01
39
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising