Zelmer | ZSB1100B (32Z010) | User manual | Zelmer ZSB1100B (32Z010) User Manual

Zelmer ZSB1100B (32Z010) User Manual
1
2
ZSB1100B
ZSB1100B
MIKSER KIELICHOWY
блендер
/ stand blender
MIKSER KIELICHOWY
блендер
/ stand blender
Nowoczesny mikser kielichowy o dużej mocy
z wytrzymałym dzbankiem z hartowanego szkła.
Современный высокомощный блендер
с прочной чашей из закаленного стекла.
PL
1. Dzbanek z hartowanego szkła o poj. 1,25 L
- możliwość kruszenia lodu 2. Nóż ze stali szlachetnej
3. Funkcja Pulse i Ice Crush 4. Blokada uruchomienia
bez dzbanka
CZ
1. Nádoba z tvrzeného skla o obj. 1,25 L - možnost
drcení ledu 2. Nůž z nerezové oceli 3. Funkce Pulse
a Ice Crush 4. Pojistka před zapnutím bez nádoby
SK
HU
RU
1. Чаша из закаленного стекла объемом 1,25 Л
- возможность измельчения льда 2. Нож из
нержавеющей стали 3. Импульсный режим
(Pulse) и функция колки льда (Ice Crush)
4. Блокировка включения без чаши
BG
1. Кана от закалено стъкло с вместимост 1,25 Л
- има възможност за раздробяване на лед
2. Нож от неръждаема стомана 3. Функция Пулс
и трошене на лед 4. Блокада за стартиране без
каната
UA
1. Чаша із загартованого скла ємністю 1,25 Л
- можливість подрібнення льоду 2. Ніж з нержавіючої
сталі 3. Імпульсний режим (Pulse) та функція
подрібнення льоду (Ice Crush) 4. Блокування
ввімкнення без чаші
1. Edzett üvegből készült, 1,25 L-es kancsó jégdarálási lehetőség 2. Nemesacél kés 3. Pulse és
Ice Crush funkció 4. Kancsó nélküli beindítás elleni
retesz
1. Recipientul din sticlă călită are o capacitate de 1,25 L
- există posibilitatea de fărâmiţare gheaţă 2. Cuţit din
oţel inoxidabil 3. Funcţia Pulse şi Ice Crush 4. Blocada
de pornire atunci când nu este montat recipientul
High power modern stand blender
with resistant tempered glass jar.
EN
1. 1,25 L tempered glass jar with ice crushing function
2. Blades made of stainless steel 3. Pulse and Ice
Crush function 4. Safety lock
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
32Z010-001_v04
RO
1. Mixovacia nádoba z tvrdeného skla s objemom
1,25 L - s možnosťou drvenia ľadu 2. Čepeľ
z nehrdzavejúcej ocele 3. Funkcia Pulse a Ice Crush
4. Zabezpečenie pred spustením bez nádoby
4
ZSB1100
3
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MIKSER KIELICHOWY
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
KALICHOVÝ MIXÉR
SK NÁVOD NA OBSLUHU
STOLNÝ MIXÉR
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
KELYHES MIXER
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
BLENDER TIP
www.zelmer.com
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–8
БЛЕНДЕР
29–33
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
9–13
МИКСЕР КАНА
34–38
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
14–18
БЛЕНДЕР
39–43
EN USER MANUAL
19–23
STAND BLENDER
44–48
24–28
www.zelmer.com
A
PL
1
2
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
dotyczącym bezpieczeństwa, tak aby podczas użytkowania
urządzenia zapobiec wypadkom i/lub uniknąć uszkodzenia
urządzenia. Instrukcję użytkowania radzimy zachować, aby
można było z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania urządzenia.
9
8
10
3
Szanowni Klienci!
11
12
4
13
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
5
14
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
6
15
7
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
B
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
1
5
9
2
6
10
3
7
11
4
8
12
C
1
2
3
4
● Zawsze umieszczaj urządzenie na
płaskiej, równej powierzchni.
● Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający, obudowa lub
uchwyt są w sposób widoczny
uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego.
4
● Nie wkładaj zespołu silnika do
wody lub innego płynu; nie używaj
w łazience oraz na wolnym powietrzu.
● Naciśnij przycisk „Off” przed zdjęciem pokrywy z dzbanka i przed
zdjęciem dzbanka z zespołu silnika;
poczekaj aż noże całkowicie zatrzymają się.
● Nie używaj miksera kielichowego
bez nałożenia nakładki pokrywy.
● Nie wkładaj rąk do dzbanka, nawet
kiedy został on zdjęty do czyszczenia, gdyż noże są wciąż niebezpieczne – bardzo ostre.
● Nie wkładaj żadnych innych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.) do
dzbanka podczas podłączenia miksera kielichowego do zasilania.
● Nie myj noży bezpośrednio ręką.
● Do mycia metalowych części zwłaszcza ostrych noży używaj miękkiej
szczoteczki.
● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
32Z010-001_v04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising