Zelmer | ZSB1100B (32Z010) | User manual | Zelmer ZSB1100B (32Z010) User Manual

Zelmer ZSB1100B (32Z010) User Manual
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
●● Przewód zasilający nie może zwisać nad brzegiem
stołu lub blatu ani dotykać gorącej powierzchni.
●● Nie napełniaj dzbanka wrzącymi płynami.
●● Trzymaj mikser kielichowy i przewód zasilający
z daleka od płyt grzewczych i palników.
●● Jeżeli jest to możliwe, to przechowuj mikser kielichowy
z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego i światła jarzeniowego.
●● Podczas przechowywania nigdy nie trzymaj pokrywy
założonej na dzbanku miksera. Przed użyciem zwilż
uszczelkę pokrywy wodą i załóż pokrywę na dzbanek
miksera.
●● Nie przepełniaj dzbanka. Jeżeli płyn dostanie się pod
zespół silnika, może zostać zassany do silnika, powodując jego uszkodzenie.
●● Nie napełniaj dzbanka powyżej oznaczenia 1250 ml –
jeżeli tak się stanie, to jego zawartość może spowodować podniesienie pokrywy przy uruchomieniu silnika.
●● Nie włączaj urządzenia na dłużej niż 3 minuty, czy to
pracy ciągłej czy też pulsacyjnej (funkcja „Pulse”,
funkcja „Ice Crush”), inaczej może on ulec przegrzaniu. Po 3 minutowej pracy, wyłącz urządzenie na przynajmniej 10 minut, pozwalając na ostygnięcie silnika.
●● Nie włączaj miksera kielichowego, kiedy jest pusty,
ponieważ może ulec przegrzaniu.
●● Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwach domowych położonych maksymalnie 2000 m nad poziomem morza.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
●● w sklepach, urzędach i innych podobnych miejscach pracy;
●● w gospodarstwach rolnych;
●● w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach
mieszkalnych;
●● w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
32Z010-001_v04
●● Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko,
które powinno z czasem ustąpić.
Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Mikser kielichowy posiada zabezpieczenie termiczne, które
wyłącza urządzenie w momencie przegrzania. W takim przypadku konieczne jest odłączenie urządzenia od źródła zasilania. Wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowego, następnie
odczekaj przynajmniej 10 minut, pozwalając na ostygnięcie
silnika. Po tym czasie można ponownie załączyć mikser kielichowy.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: 3 minuty.
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem: 10 minut.
Zakres prędkości: 1–14.
Poziom hałasu na biegu 14: 90 dB/A.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Nakładka pokrywy
Pokrywa
Dzbanek miksera
Lampka kontrolna
Przycisk „On”
Przycisk „Off”
Przycisk „Pulse”
Uchwyt
Pierścień blokujący
Noże
Uszczelka
Zespół silnika
Pokrętło regulatora prędkości
Przycisk „Ice Crush”
Stopka antypoślizgowa
Obsługa i działanie
B
PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY
Przed użyciem miksera kielichowego po raz pierwszy (lub
po jego przechowywaniu przez dłuższy okres czasu), wymyj
dzbanek miksera (3), pokrywę (2) i nakładkę pokrywy (1)
w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, dobrze
przepłucz i osusz. Trzymaj ręce z dala od noży (10) – są one
ostre.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1 Ustaw zespół silnika (12) na suchej, stabilnej, poziomej
powierzchni, w pobliżu gniazdka zasilającego i poza zasięgiem dzieci.
5
Poprowadź przewód zasilający tak, żeby nie zwisał ze stołu
lub blatu i nie mógł zostać przypadkowo pociągnięty lub
zaczepiony.
2 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka
sieci elektrycznej.
3 Ustaw dzbanek miksera (3) tak, żeby występy w dolnej
części dzbanka miksera (3) były dopasowane do występów
w górnej części zespołu silnika (12).
Uchwyt (8) dzbanka miksera (3) powinien znajdować się po prawej stronie urządzenia.
4 Włóż składniki do dzbanka miksera (3). Nie napełniaj
poza oznaczenie 1250 ml na dzbanku miksera (3). Jeżeli
tak się stanie, to jego zawartość może spowodować podniesienie pokrywy (2) przy uruchomieniu silnika.
5 Przed użyciem miksera kielichowego, załóż pokrywę (2)
na dzbanek miksera (3).
6 Obróć pokrywę (2) w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (pozycja „Lock”) do oporu w wycięciu w górnej części uchwytu (8). Upewnij się, czy pokrywa
(2) jest poprawnie włożona do dzbanka miksera (3) tzn.
czy występ na pokrywie (2) jest na równo z uchwytem (8),
w przeciwnym razie zdejmij ją i załóż jeszcze raz. Gdy
pokrywa zostanie założona poprawnie lampka kontrolna (4)
Prędkość
Prędkość 1 do 3
Prędkość 4 do 5
Prędkość 6 do 7
Prędkość 6 do 7
będzie świecić pulsacyjnie, co oznacza, iż urządzenie jest
gotowe do pracy.
Przed założeniem pokrywy (2) zwilż uszczelkę
pokrywy wodą.
Napęd urządzenia wyposażony jest w mikrowyłącznik, który umożliwia pracę urządzenia
dopiero po prawidłowym zamknięciu pokrywy
(2) na dzbanku miksera (3). W przeciwnym razie
silnik nie uruchomi się.
7 Nałóż nakładkę pokrywy (1) na otwór w pokrywie (2).
Podczas wkładania nakładki pokrywy (1) do otworu zgraj
wycięcia na nakładce pokrywy (1) ze strzałkami umieszczonymi na pokrywie (2) i przekręć ją w prawo lub lewo do oporu
w celu prawidłowego zamocowania.
Nie włączaj miksera kielichowego bez nakładki pokrywy (1),
szczególnie jeżeli mają być użyte stałe składniki. Mogą one
zostać wyrzucone przez otwór.
8 Naciśnij przycisk „On” (5). Lampka kontrolna (4) będzie
świecić stałym czerwonym światłem, co oznacza, iż urządzenie pracuje.
9 Obróć pokrętło regulatora prędkości (13) do wymaganej
pozycji prędkości:
Potrawa
Instrukcje i zalecenia
Mrożona pulpa owocowa.
Umieść kawałki mrożonej pulpy owocowej w dzbanku razem z zalecaną
ilością wody (maksymalnie 1250 ml). Miksuj przez kilka sekund. Nie miksuj
zbyt długo, aby uniknąć powstawania pęcherzyków.
Przygotowanie posiłków
błyskawicznych dla osób na diecie:
deserów, mleka w proszku itp.
Umieść wszystkie składniki w dzbanku. Uruchom urządzenie (10 do
15 sekund) do uzyskania jednorodnej konsystencji. W celu ograniczenia
tworzenia się pęcherzyków, użyj wpierw funkcji „Pulse".
Sos vinaigrette.
Rozpocznij od pokrojenia twardych składników i ziół, wpierw używając funkcji
„Pulse", następnie dodaj pozostałe składniki i mieszaj przy stałej prędkości
przez 15 do 20 sekund. Upewnij się, czy składniki przykrywają ostrza (około
250 ml), w celu uniknięcia rozpryskiwania.
Koktajle mleczne kawowe,
czekoladowe, waniliowe, itp.
Umieść wszystkie składniki w dzbanku. Najlepsze rezultaty są uzyskiwane
z 500 ml mleka. Nie przekraczaj 1000 ml mleka, ponieważ jego objętość
zwiększa się.
Bita śmietana.
W celu pełnego przykrycia noży i uniknięcia rozpryskiwania, użyj przynajmniej
250 ml śmietany.
Pasty i przyprawy do sałatek
z użyciem białego sera lub jogurtu.
Rozpocznij od grubego pokrojenia twardych składników i ziół, używając na
krótko funkcji „Pulse" i następnie dodaj ser lub jogurt.
Koktajle mleczne z owocami
(maliny, banany, mango, itp.).
Umieść wszystkie składniki w dzbanku. Dobre wyniki są uzyskiwane przy
użyciu 250 ml zimnego mleka. Ponieważ powoduje to zwiększenie objętości,
maksymalna ilość mleka to 1000 ml.
Cebula, szalotka, itp.
Pokrój je na ćwiartki i wpierw użyj na krótko funkcji „Pulse".
Maksymalna masa 300 g.
Orzechy włoskie, orzechy laskowe,
migdały.
Umieść orzechy w dzbanku. Wpierw użyj na krótko funkcji „Pulse”. Celem
zakończenia, przełącz na stałą prędkość, aby rozdrobić bardziej drobno.
Pokrój składniki na duże kawałki. Umieść je w dzbanku i użyj na krótko funkcji
Krakersy, ciasteczka, suchy chleb,
„Pulse". Celem uzyskania odpowiedniej konsystencji, na końcu włącz na kilka
tosty.
sekund ze stałą prędkością.
6
32Z010-001_v04
Prędkość
Prędkość 8 do 10
Potrawa
Instrukcje i zalecenia
Przecier z pomidorów i sosy.
Umieść wszystkie składniki w dzbanku (składniki płynne jako pierwsze).
Upewnij się, czy składniki przykrywają ostrza w celu ograniczenia
rozpryskiwania.
Puré z gotowanych warzyw
i jarzyn.
Włóż warzywa i jarzyny do gotowania. Jeżeli składniki są zbyt gęste,
wpierw użyj na krótko funkcji „Pulse". Nie jest zalecane stosowanie miksera
kielichowego do robienia puré z ziemniaków.
Nadzienie z warzyw i jarzyn.
Umieść wszystkie składniki w dzbanku (składniki płynne jako pierwsze).
Uruchom przez użycie na krótko funkcji „Pulse”, jeżeli mieszanina jest gęsta.
Parmezan i sery twarde.
Pokrój ser na duże kostki i rozdrabniaj do momentu uzyskania żądanej
konsystencji. Uruchom wpierw przez użycie funkcji „Pulse” dla każdego
grubego kawałka.
Gotowane kompoty z owoców
i sosy ze świeżych owoców.
Umieść wszystkie składniki w dzbanku. Upewnij się, że składniki pokrywają
ostrza, w celu ograniczenia rozpryskiwania.
Różne zupy.
Umieść wszystkie składniki (surowe lub gotowane) w dzbanku miksera nie
przekraczając 1250 ml. Mieszaj je przez około 1 minutę.
Koktajle ze świeżych owoców.
Obierz owoce i usuń pestki. Pokrój owoc na duże kawałki. Umieść wszystkie
składniki w dzbanku i rozdrabniaj około 1 minutę.
Prędkość 11 do 14
10 Funkcja „Pulse”
●● Naciśnięcie przycisku „Pulse” (7) spowoduje krótkotrwałą pracę urządzenia z maksymalną prędkością, niezależnie od ustawionej prędkości noży. Przycisk „Pulse”
(7) jest dociskany sprężyną. Kiedy przestaniemy go naciskać urządzenie przestanie pracować. Używaj przycisku
„Pulse” (7) dowolnie, ale pamiętaj, że działa on przy
maksymalnej prędkości, więc kontroluj to, co się dzieje
ze składnikami, jeżeli nie chcesz otrzymać papki.
●● Nie uruchamiaj urządzenia na dłużej niż 3 minuty, inaczej może on ulec przegrzaniu. Po 3 minutach, wyłącz
go na przynajmniej 10 minut, aby silnik ochłodził się.
●● Jeżeli potrzebujesz dodać składniki podczas pracy miksera kielichowego, obróć i podnieś nakładkę pokrywy
(1), wprowadź nowe składniki przez otwór, następnie
załóż z powrotem nakładkę pokrywy (1) i przekręć ją do
oporu w prawo lub lewo.
●● Upewnij się, że dodane składniki nie zwiększą objętości
w dzbanku powyżej oznaczenia 1250 ml na dzbanku
miksera (3).
11 Funkcja „Ice Crush” (kruszenie lodu)
●● Przed używaniem miksera kielichowego do kruszenia
lodu, upewnij się, że jest on czysty. W przeciwnym razie
umyj go starannie czystą wodą. Jakiekolwiek pozostałości środka myjącego mogą wpływać na smak pokruszonego lodu i spowodują utratę smaku napoju, do którego
zostanie on dodany.
●● W celu skruszenia lodu, używaj 6 do 10 kostek lodu
w danej chwili, a następnie dodaj 15 ml (1 łyżeczka)
świeżej zimnej wody.
●● Załóż pokrywę (2) wraz z nakładką (1) na urządzenie
i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara (pozycja „Lock”). Naciśnij przycisk „Ice Crush”
(14) 3 lub 4 krotnie z krótkimi przerwami pomiędzy naciśnięciami. Zbyt długi czas rozdrabniania spowoduje
zamianę lodu na płyn, zbyt krótki zaledwie pokruszy kra32Z010-001_v04
wędzie/naroża kostek lodu. Nie próbuj kruszyć lodu bez
dodawania wody do dzbanka.
12 Wciśnij przycisk „Off” (6), przed zdjęciem pokrywy (2)
z dzbanka miksera (3) lub zdjęciem dzbanka miksera (3)
z zespołu silnika (12); poczekaj aż noże (10) zatrzymają się.
Po zakończeniu pracy
●● Przytrzymaj zespół silnika (12) jedną ręką, chwyć uchwyt
(8) drugą ręką, następnie unieś dzbanek miksera (3) do
góry i zdejmij go z zespołu silnika (12).
●● Zdejmij pokrywę (2) z dzbanka miksera (3) przez przekręcenie jej zgodnie z ruchem wskazówek zegara (pozycja „Open”).
●● Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej jeżeli nie będzie
używane.
Czyszczenie i konserwacja
C
1 Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia od sieci.
Czyszczenie wykonaj tak szybko po użyciu, jak to jest możliwe, aby zapobiec osadzaniu się resztek wewnątrz dzbanka
miksera (3).
2 Do oczyszczenia dzbanka i noży zaleca się stosowanie automatycznego czyszczenia. Wlej około 1 litr wody
do dzbanka miksera (3) i uruchom urządzenie na około 30
sekund przy najniższej prędkości stosując się do powyższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Następnie
wylej wodę z dzbanka miksera (3), obróć go do góry nogami
i osusz.
3 W razie potrzeby wymyj dzbanek (3), pokrywę (2),
nakładkę pokrywy (1) i noże (10) w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Następnie przepłucz w czystej
bieżącej wodzie i wysusz. Wpierw zdemontuj zespół noży
(10) (patrz „Demontaż zespołu tnącego”).
7
●● Jeżeli pozostawiłeś dzbanek na dłużej bez czyszczenia
i do wnętrza dzbanka przywarły jakieś kawałki, użyj nylonowej szczotki.
●● Nie zalecamy wstawiania dzbanka miksera (3), noży
(10), pokrywy (2) i nakładki pokrywy (1) do zmywarki do
naczyń. Agresywne środki czyszczące stosowane w tym
urządzeniu mogą negatywnie oddziaływać na stan ich
powierzchni.
4 Przetrzyj zewnętrzną część zespołu silnika (12) wilgotną,
delikatną szmatką.
Nie wkładaj zespołu silnika (12) do wody lub
innego płynu.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
●● Do mycia zewnętrznej części zespołu silnika (12) nie
używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji,
mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć
naniesione informacyjne symbole graficzne.
●● Nie czyść przezroczystego dzbanka miksera (3) szorstkimi gąbkami lub ścierkami.
●● Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie elementy urządzenia.
DEMONTAŻ ZESPOŁU TNĄCEGO
●● Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia od
sieci elektrycznej.
●● Opróżnij dzbanek miksera (3) z zawartości.
●● Zdejmij pokrywę (2) z dzbanka miksera (3) przez prze-
kręcenie jej zgodnie z ruchem wskazówek zegara (pozycja „Open”).
●● Obróć dzbanek miksera (3) do góry nogami i postaw na
płaskiej, stabilnej powierzchni.
●● Przekręć pierścień blokujący (9) przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara. Wyjmij ostrożnie noże (10) wraz
z uszczelką (11).
Noże urządzenia są ostre. Obchodź się z nimi
ostrożnie.
MONTAŻ ZESPOŁU TNĄCEGO
●● Celem montażu obróć noże do góry nogami i umieść
kolejno uszczelkę (11) na kołnierzu otworu dzbanka
miksera (3) i noże (10) w otworze dzbanka miksera (3).
●● Nałóż pierścień blokujący (9) i przekręć go zgodnie
z ruchem wskazówek zegara do oporu, do zetknięcia
występu na pierścieniu blokującym z uchwytem (8).
Upewnij się, że pierścień blokujący jest dokręcony do
dzbanka miksera (3). Od tego zależy szczelność połączenia.
●● Po montażu, obróć dzbanek miksera (3) do góry nogami
i umieść na zespole silnika (12) tak, aby występy w dolnej części dzbanka miksera (3) były dopasowane do
występów w górnej części zespołu silnika (12).
Uchwyt (8) dzbanka miksera (3) powinien znajdować się po
prawej stronie urządzenia.
8
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
32Z010-001_v04
CZ
Vážení zákazníci,
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pozorně si, prosím, přečtěte tyto pokyny k užívání. Mimořádnou pozornost věnujte doporučením týkajícím se bezpečnosti, tak abyste při používání zařízení předešli úrazům
a/nebo poškození zařízení. Pokyny k používání si laskavě
uschovejte, abyste do nich mohli nahlédnout v průběhu pozdějšího používání zařízení.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s celým
obsahem návodu k použití.
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Nedodržením pokynů
ohrožujete své zdraví
●● Vždy pokládejte zařízení na plochý
rovný povrch.
●● Vždy odpojte spotřebič z napájecího
zdroje když se nachází bez dozoru,
a také před montáží, demontáží
a čištěním.
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí
kabel, kryt nebo držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy vysavačů může provádět
pouze odborný pracovník. Neodborně provedená oprava může být
příčinou vážných zranění a dokonce
ohrozit váš život. V případě jakýchkoliv pochybnosti o správné funkci
vysavače, doporučujeme obrátit se
na kterýkoliv záruční servis.
●● Dávejte pozor, aby se motorová
část zařízení nedostala do kontaktu
32Z010-001_v04
s vodou nebo jinou kapalinou; zařízení nepoužívejte v koupelně a na
volném prostranství.
●● Stiskněte tlačítko „Off” před sejmutím víka z nádoby a před sejmutím
nádoby z motorové části; počkejte
až se nože úplně zastaví.
●● Nepoužívejte stolní mixér bez
nástavce víka.
●● Nestrkejte do nádoby ruce, ani když
byla odpojena od motorové části za
účelem čištění, protože nože jsou
stále nebezpečné – velmi ostré.
●● Nevkládejte žádné další předměty
(lžička, lopatka apod.) do nádoby
během připojení stolního mixéru k síti.
●● Neumývejte nože přímo rukama.
●● Pro umývaní kovových částí,
zejména ostrých nožů, používejte
měkký kartáček.
●● Spotřebič by neměly používat děti.
Uchovávejte spotřebič a přívodní
šňůru mimo dosah dětí.
●● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo po
předchozím srozumitelném vyjasnění
možného rizika a poučení o bezpečném používání spotřebiče.
●● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete spotřebič poškodit
●● Spotřebič
vždy zapojte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky elektrického proudu
taháním za kabel.
9
●● Napájecí
kabel nesmí viset přes hranu stolu nebo
desky a ani se dotýkat horkého povrchu.
●● Nevlévejte do nádoby horké tekutiny.
●● Zachovávejte dostatečnou vzdálenost stolního mixéru
od sporáků, keramických desek a ohně.
●● Pokud je to možné, uložte stolní mixér v dostatečné
vzdálenosti od přímého slunečního světla a zářivky.
●● Během nepoužívání a uložení nikdy nezakrývejte
nádobu víkem. Před použitím navlhčete těsnění víka
vodou a potom vložte víko na nádobu mixéru.
●● Nádobu nepřeplňujte. Pokud se tekutina dostane do
motorové části, může být nasána do motoru a způsobit
jeho poškození.
●● Neplňte nádobu nad značku 1250 ml – pokud se tak
stane, může její obsah způsobit nadzvednutí víka při
spuštění motoru.
●● Nezapínejte zařízení na déle než 3 minuty, ani pro
stálou ani pro pulsní činnost (funkce „Pulse”, funkce
„Ice Crush”), jinak může dojít k přehřátí. Po 3 minutové činnosti vypněte zařízení na minimálně 10 minut
a nechejte motor vychládnout.
●● Nezapínejte stolní mixér, když je prázdný, protože
může dojít k přehřátí.
●● Spotřebič je určený výlučně k používání v domácnostech lokalizovaných maximálně 2000 m nad hladinou
moře.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným
účelům v takových místnostech jako jsou:
●● kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích
a jiných místech na pracovišti,
●● pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech,
●● agroturistických hospodářstvích,
●● penziony typu „bed and breakfast“.
V případě jeho používání pro komerční gastronomické
účely se mění záruční podmínky.
●● Při prvním použití zařízení může docházet k úniku
pachů. Jedná se o normální jev, který brzo vymizí.
Bezpečnostní pokyny
Stolní mixér je vybaven tepelnou pojistkou, která spotřebič
vypíná, pokud dojde k jeho přehřátí. V takovém případě je
nutné odpojit spotřebič od napájecího zdroje. Vytáhněte
vidlici ze síťové zásuvky a počkejte alespoň 10 minut, aby
mohl vychladnout motor. Po uplynutí této doby můžete stolní
mixér opět zapnout.
10
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku
výrobku.
Povolená doba nepřerušované činnosti: 3 minuty.
Délka přestávky před opětovným používáním: 10 minut.
Rozsah rychlostí: 1–14.
Hlučnost během provozu na 14. stupni: 90 dB/A.
Konstrukce zařízení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Nástavec víka
Víko
Nádoba mixéru
Kontrolka
Tlačítko „On”
Tlačítko „Off”
Tlačítko „Pulse”
Rukojeť
Blokující kroužek
Nože
Těsnění
Motorová část
Páčka regulátoru rychlosti
Tlačítko „Ice Crush”
Protismyková pojistka
Obsluha a činnost
B
PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ K ČINNOSTI
Před prvním použitím stolního mixéru (nebo po jeho déletrvající nečinnosti) vymyjte nádobu mixéru (3), víko (2) a nástavec víka (1) v teplé vodě se saponátem, dobře opláchněte
a osušte. Nedotýkejte se nožů (10), protože jsou ostré.
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
1 Postavte motorovou část (12) na suchou, stabilní, vodorovnou plochu, v blízkosti elektrické zásuvky a mimo dosah
dětí.
Dbejte, aby napájecí kabel nevisel ze stolu nebo desky
nemohl o něj někdo náhodně zavadit.
2 Zastrčte zástrčku do zásuvky elektrického proudu.
3 Postavte nádobu mixéru (3) tak, aby výstupky v dolní
části nádoby (3) zapadly do výstupků v horní části motorové
části (12).
Rukojeť (8) nádoby (3) se musí nacházet na
pravé straně zařízení.
4 Naplňte nádobu mixéru (3). Nepřekročte značku
1250 ml na nádobě mixéru (3). Pokud se tak stane, může
její obsah způsobit nadzvednutí víka (2) při spuštění motoru.
5 Před použitím stolního mixéru vložte víko (2) na nádobu
mixéru (3).
32Z010-001_v04
6 Otočte víkem (2) ve směru proti pohybu hodinových
ručiček (poloha „Lock”) na doraz ve výseku v horní části
rukojeti (8). Ujistěte se, zda je víko (2) správně vloženo na
nádobu mixéru (3), tzn. zda výstupek na víku (2) je přesně
s rukojetí (8), v opačném případě víko sejměte a vložte ještě
jednou. Pokud je víko vloženo správně, bude kontrolka (4)
blikat, což znamená, že zařízení je připraveno k činnosti.
Před vložením víka (2) navlhčete těsnění víka
vodou.
Pohon zařízení je vybavený mikrovypínačem,
který umožňuje činnost zařízení až po správném uzavření víka (2) na nádobě mixéru (3).
V opačném případě se motor nespustí.
Rychlost
Rychlost 1 až 3
Rychlost 4 až 5
Rychlost 6 až 7
Rychlost 8 až 10
Rychlost 11 až 14
32Z010-001_v04
7 Vložte nástavec víka (1) do otvoru ve víku (2). Během
vkládání nástavce víka (1) do otvoru nastavte výseky na
nástavci víka (1) se šipkami umístěnými na víku (2) a otočte
jím vpravo nebo vlevo na doraz za účelem správného upevnění.
Nezapínejte stolní mixér bez nástavce víka (1), zejména
pokud mají být použity pevné potraviny. Mohou být vyhozeny
otvorem ven.
8 Stiskněte tlačítko „On” (5). Kontrolka (4) bude svítit
nepřerušovaným červeným světlem, což znamená, že zařízení je v činnosti.
9 Otočte páčkou regulátoru rychlosti (13) do požadované
polohy rychlosti:
Pokrm
Pokyny a doporučení
Mražená ovocná dřeň.
Vložte kousky mražené ovocné dřeně do nádoby společně s doporučeným množství
vody (maximálně 1250 ml). Mixujte po dobu několik sekund. Nemixujte velmi dlouho,
abyste se vyhnuli vzniku bublinek.
Příprava rychlých jídel pro
osoby na dietě: moučníky,
sušené mléko apod.
Vložte všechny potraviny do nádoby. Spusťte zařízení (10 až 15 sekund),
než získáte homogenní konzistenci.
Za účelem omezení vzniku bublinek použijte nejprve funkci „Pulse".
Omáčka vinaigrette.
Začněte nakrájením tvrdých potravin a bylinek, nejprve použijte funkci „Pulse", poté
přidejte ostatní potraviny a mixujte při konstantní rychlosti po dobu 15 až 20 sekund.
Ujistěte se, zda potraviny zakrývají nože (cca 250 ml), abyste zabránili rozstřikování.
Koktaily mléčné, kávové,
čokoládové, vanilkové, apod.
Vložte všechny potraviny do nádoby. Nejlepší výsledky získáte z 500 ml mléka.
Nepřekračujte 1000 ml mléka, protože se jeho objem zvětší.
Šlehačka
Pro zakrytí nožů a zabránění rozstřikování použijte minimálně 250 ml smetany.
Krémy a přísady do salátů
s tvarohem nebo jogurtem.
Začněte hrubým nakrájením tvrdých potravin a bylinek, nejprve použijte funkci
„Pulse", poté přidejte tvaroh nebo jogurt.
Koktaily mléčné s ovocem
(maliny, banány, mango, apod.).
Vložte všechny potraviny do nádoby. Dobré výsledky dosáhnete při použití 250 ml
studeného mléka. Protože mléko zvětšuje při mixování objem, použijte maximálně
1000 ml mléka.
Cibule, šalotka, apod.
Nakrájejte je na čtvrtky a nejprve použijte krátce funkci „Pulse".
Maximální hmotnost 300 g.
Vlašské ořechy, lískové ořechy,
mandle.
Vložte ořechy do nádoby. Nejprve použijte krátce funkci „Pulse". Pro ukončení
přepněte na konstantní rychlost, abyste ořechy rozdrtili nadrobno.
Krekry, cukroví, suchý chléb,
topinky.
Nakrájejte potraviny na velké kousky. Vložte je do nádoby a použijte krátce funkci
„Pulse". Pro získání příslušné konzistence zapněte na závěr na několik sekund
konstantní rychlost.
Rajčatový protlak a omáčky.
Vložte všechny potraviny do nádoby (tekutiny jako první). Ujistěte se, zda potraviny
zakrývají nože, abyste zabránili rozstřikování.
Pyré z vařené zeleniny.
Vložte vařenou zeleninu. Pokud je příliš hustá, nejprve použijte krátce funkci
„Pulse". Nedoporučuje se používat stolní mixér pro přípravu bramborového pyré.
Nádivka ze zeleniny.
Vložte všechny potraviny do nádoby (tekutiny jako první). Spusťte krátce funkci
„Pulse”, pokud je směs hustá.
Parmezán a tvrdé sýry.
Nakrájejte sýr na velké kostky a rozmělňujte do získání požadované konzistence.
Nejprve spusťte funkci „Pulse” pro každý velký kousek.
Vařené kompoty z ovoce
a omáčky z čerstvého ovoce.
Vložte všechny potraviny do nádoby. Ujistěte se, zda potraviny zakrývají nože,
abyste zabránili rozstřikování.
Různé polévky.
Vložte všechny potraviny (syrové i vařené) do nádoby a dbejte, abyste nepřekročili
značku 1250 ml. Mixujte cca 1 minutu.
Koktejly z čerstvého ovoce.
Oberte ovoce a odstraňte jádra a kostky. Nakrájejte ovoce na velké kousky. Vložte
všechny potraviny do nádoby a rozmělňujte po dobu cca 1 minuty.
11
10 Funkce „Pulse”
●● Stisknutí tlačítka „Pulse” (7) způsobí krátkodobou činnost zařízení s maximální rychlostí, nezávisle na nastavené rychlosti nožů. Tlačítko „Pulse” (7) je přitlačováno
pružinou. Když tlačítko přestanete stlačovat, zařízení
přestane pracovat. Tlačítko „Pulse” (7) používejte libovolně, ale nezapomeňte, že pracuje s maximální rychlostí, proto kontrolujte, co se děje s potravinami, pokud
nechcete dostat kaši.
●● Nezapínejte zařízení na déle než 3 minuty, jinak může
dojít k přehřátí. Po tříminutové činnosti vypněte zařízení
na minimálně 10 minut a nechejte motor vychládnout.
●● Pokud potřebujete přidat potraviny během činnosti stolního mixéru, otočte a nadzvedněte nástavec víka (1), přidejte otvorem nové potraviny a poté vložte zpět nástavec
víka (1) a otočte jím na doraz vpravo nebo vlevo.
●● Ujistěte se, že přidané potraviny nezvětšují objem
v nádobě a nepřekračují značku 1250 ml na nádobě
mixéru (3).
11 Funkce „Ice Crush” (příprava ledové tříště)
●● Před použitím stolního mixéru na přípravu ledové tříště
se ujistěte, že je čistý. V opačném případě jej umyjte
čistou vodou. Jakékoliv zbytky saponátu mohou ovlivnit chuť ledové tříště a způsobí ztrátu chutě nápoje, do
něhož je ledová tříšť určena.
●● Pro přípravu ledové tříště použijte 6 až 10 kostek ledu
a následně přidejte 15 ml (1 lžička) čerstvé studené
vody.
●● Vložte víko (2) spolu s nástavcem (1) na zařízení
a otočte jím proti směru hodinových ručiček (poloha
„Lock”). Stiskněte tlačítko „Ice Crush” (14) 3x nebo
4x s krátkými přestávkami mezi stlačením. Příliš dlouhá
doba drcení změní led na kapalinu, velmi krátká sotva
oláme hrany kostek ledu. Nezkoušejte drtit led bez přidávání vody do nádoby.
12 Stiskněte tlačítko „Off” (6) před sejmutím víka (2)
z nádoby mixéru (3) nebo před sejmutím nádoby mixéru (3)
z motorové části (12); počkejte až se nože (10) zastaví.
(3) a zapněte zařízení na cca 30 sekund při nejnižší rychlosti
při dodržení výše uvedených pokynů týkajících se bezpečnosti. Následně vylijte vodu z nádoby mixéru (3), otočte ji
dnem vzhůru a osušte.
3 V případě potřeby vymyjte nádobu (3), víko (2), nástavec
víka (1) a nože (10) v teplé vodě se saponátem. Následně
opláchněte v čisté tekoucí vodě a vysušte. Nejprve odmontujte sada nožů (10) (viz „Demontáž sekacího kompletu”).
●● Pokud po práci necháte nádobu déle bez umytí a dovnitř
nádoby se přilepily kousky, použijte nylonový kartáček.
●● Nedoporučujeme pro mytí nádoby mixéru (3), nožů (10),
víka (2) a nástavce víka (1) používat myčku na nádobí.
Agresivní čisticí prostředky používané pro čištění tohoto
zařízení mohou negativně působit na jeho povrch.
4 Utřete vnější část motorové části (12) vlhkým jemným
hadříkem.
Dávejte pozor, aby se motorová část (12) nedostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou.
●● Pro mytí vnější části motorové části (12) nepoužívejte
agresivní čisticí prostředky ve formě emulze, mléka,
krému apod. Mohly by mimo jiné odstranit informační
grafické symboly.
●● Nečistěte průhlednou nádobu mixéru (3) drsnými houbami nebo drátěnkami.
●● Po umytí důkladně vysušte všechny součásti zařízení.
DEMONTÁŽ SEKACÍHO KOMPLETU
●● Odpojte napájecí kabel zařízení z elektrické sítě.
●● Vyprázdněte nádobu mixéru (3).
●● Sejměte víko (2) z nádoby mixéru (3) přetočením ve
směru hodinových ručiček (poloha „Open”).
●● Otočte nádobu mixéru (3) dnem vzhůru a postavte ji na
rovnou, stabilní plochu.
●● Otočte blokujícím kroužkem proti směru hodinových ručiček. Vyjměte opatrně nože spolu s těsněním.
Nože zařízení jsou ostré. Zacházejte s nimi opatrně.
Po zakončení práce
●● Přidržte motorovou část (12) jednou rukou, chyťte rukojeť (8) druhou rukou, následně zvedněte nádobu mixéru
(3) vzhůru a sejměte ji z motorové části (12).
●● Sejměte víko (2) z nádoby mixéru (3) přetočením ve
směru hodinových ručiček (poloha „Open”).
●● Odpojte zařízení od elektrické sítě, pokud nebude dále
používáno.
Čištění a údržba
C
1 Před zahájením čištění odpojte napájecí kabel zařízení
od sítě.
Čištění proveďte ihned po použití, abyste se neusazovaly
zbytky na nádobě mixéru (3).
2 Při čištění nádoby a nožů doporučuje se používání automatického čištění. Nalijte cca 1 litr vody do nádoby mixéru
12
MONTÁŽ SEKACÍHO KOMPLETU
●● Pro
montáž otočte nože vzhůru nohami a vložte
postupně těsnění na otvor nádoby mixéru (3) a nože do
otvoru nádoby mixéru (3).
●● Vložte blokující kroužek a otočte jím na doraz ve směru
hodinových ručiček, až se spojí výstupek na blokujícím
kroužku s rukojetí (8). Ujistěte se, že blokující kroužek
je dotáhnutý k nádobě mixéru (3). Na tom záleží těsnost
spojení.
●● Po montáži otočte nádobu mixéru (3) vzhůru dnem
a vložte ji na motorovou část (12) tak, aby výstupky
v dolní části nádoby mixéru (3) zapadly do výstupků
v horní části motorové části (12).
Rukojeť (8) nádoby (3) se musí nacházet na pravé straně
zařízení.
32Z010-001_v04
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
32Z010-001_v04
13
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte pokynom týkajúcim sa bezpečnosti, tak aby ste sa počas používania zariadenia vyhli
nehodám a/alebo unikli poškodeniu zariadenia. Návod na
používanie si zachovajte, aby ste ho mohli využiť pri neskoršom používaní zariadenia.
Pokyny týkajúce sa bezpečnosti
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
NEBEZPEČENSTVO! /
VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete
dodržiavať, môžete zapríčiniť
poranenie osôb
●● Zariadenie vždy umiestňujte na plochom, rovnom povrchu.
●● Spotrebič odpojte od zdroja napätia
vždy v prípadoch, ak je ponechané
bez dozoru dosplej osoby, pred jeho
montážou, demontážou alebo čistením.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú
napájací kábel, kryt alebo rukoväť
viditeľným spôsobom poškodené.
V takom prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Opravy zariadenia môže prevádzať
len vyškolený personál. Nesprávne
prevedená oprava môže spôsobiť
vážne ohrozenia užívateľa. V prípade výskytu porúch je potrebné
14
obrátiť sa na špecializované servisné stredisko.
●● Neklaďte motor do vody alebo inej
tekutiny, nepoužívajte v kúpeľni ani
na voľnom priestranstve.
●● Stlačte tlačidlo „Off” pred zložením
pokrývky z nádoby a pred odložením
nádoby z motora; počkajte chvíľu,
kým nože prestanú úplne pracovať.
●● Nepoužívajte stolový mixér bez
pokrývky.
●● Do nádoby nedávajte ruky, ani vtedy
ak je pripravený na čistenie, pretože
nože sú nebezpečné – veľmi ostré.
●● Ak je stolový mixér pripojený do
napájania, neklaďte do nádoby
žiadne iné predmety (lyžičku, varechu atď.).
●● Nože neumývajte priamo rukou.
●● Na umývanie kovových častí, najmä
ostrých nožov používajte mäkkú
kefku.
●● Spotrebič by nemali používať deti.
Spotrebič a jeho napäťový kábel
skladujte mimo dosahu detí.
●● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne
pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení
s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
●● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
32Z010-001_v04
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky zdroja elektrického napätia (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahajúc za
kábel.
●● Napájací kábel nemôže visieť nad brehom stola alebo
dosky a nemôže sa dotýkať horúceho povrchu.
●● Nenapĺňajte nádobu horúcimi tekutinami.
●● Stolový mixér a napájací kábel držte zďaleka od ohrievacích dosiek a sporáku.
●● Ak to je možné uschovávajte stolový mixér z ďaleka od
priameho slnečného žiarenia a svetla žiarivky.
●● Počas uschovávania pokrývky nedržte nikdy na
nádobe mixéra. Pred použitím navlhčite tesnenie krytu
vodou a založte kryt na nádobu mixéra.
●● Neprepĺňajte nádobu. Ak sa tekutina dostane pod
motor, môže presiaknuť do motora, čo môže spôsobiť
poškodenie.
●● Nenapĺňajte nádobu vyššie ako 1250 ml – ak sa tak
stane, vtedy jej obsah môže spôsobiť zdvihnutie krytu
pri spustení motoru.
●● Nezapínajte zariadenie na dlhšie ako 3 minúty, nezávisle od stálej alebo pulzujúcej práce (funkcia „Pulse”,
funkcia „Ice Crush”), pretože sa môže prehriať.
Po 3 minútovej práci, vypnite zariadenie minimálne na
10 minút, aby sa motor ochladil.
●● Nezapínajte stolový mixér, ak je prázdny, pretože sa
môže prehriať.
●● Zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti do nadmorskej výšky maximálne 2000 metrov
nad morom.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu zariadenia
●● Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na
účely v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
●● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných pracovných priestoroch,
●● pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach,
●● v agroturistických zariadeniach,
●● v penziónoch „bed and breakfast“.
V prípade využívania na gastronomické ciele, podmienky záruky sa menia.
32Z010-001_v04
●● Pri prvom spustení zariadenia môže z neho vychádzať pach. Tento naturálny jav by mal v priebehu času
ustúpiť.
Odporúčania týkajúce sa bezpečnosti
Stolný mixér má tepelnú poistku, ktorá zariadenie vypne, ak
sa prehreje. V takom prípade je potrebné zariadenie odpojiť
od zdroja elektrického napätia. Vytiahnite elektrickú zástrčku
zo zásuvky, následne počkajte aspoň 10 minút. Počkajte,
kým motor vychladne. Po tomto čase môžete stolný mixér
znovu zapnúť.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Prípustný čas nepretržitej práce: 3 minúty.
Čas na prestávku pred ďalším používaním: 10 minút.
Rozsah rýchlosti: 1–14.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je
90 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Konštrukcia zariadenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Kryt
Pokrývka
Nádoba mixéra
Kontrolka
Tlačidlo „On”
Tlačidlo „Off”
Tlačidlo „Pulse”
Držiak
Blokujúci prsteň
Nože
Tesnenie
Súprava motora
Regulátor rýchlosti
Tlačidlo „Ice Crush”
Protišmyková stopka
Obsluha a fungovanie
B
PRÍPRAVA ZARIADENIA NA PRÁCU
Pred prvým použitím stolového mixéra (alebo po jeho dlhodobom uschovávaní), umyjte nádobu mixéra (3), pokrývku
(2) a kryt (1) v teplej vode s dodatkom čistiaceho prostriedku,
dobre opláchnite a vysušte. Ruky držte čo najďalej od nožov
(10) – sú ostré.
INŠTRUKCIA POUŽÍVANIA
1 Postavte motor (12) na suchom, stabilnom, vodorovnom
povrchu, v blízkosti napájacej zásuvky a mimo dosahu detí.
Napájací kábel veďte tak, aby nevisel zo stolu ani z dosky
a nemohol byť náhodne potiahnutý alebo zachytený.
15
2 Zástrčku napájacieho kábla pripojte do elektrickej zásuvky.
3 Nádobu mixéra (3) postavte tak, aby výstupky v dolnej
časti nádoby mixéra (3) boli dopasované do výstupkov v hornej časti motora (12).
Držiak (8) nádoby mixéra (3) by sa mal nachádzať na pravej strane zariadenia.
4 Do nádoby mixéra (3) vložte suroviny. Nenapĺňajte viac
ako 1250 ml na nádobe mixéra. Ak sa tak stane, vtedy
obsah nádoby môže spôsobiť, zdvihnutie pokrývky (2) pri
zapnutí motora.
5 Pred použitím stolového mixéra, použite pokrývku (2) na
nádobu mixéra (3).
6 Otočte pokrývku (2) v protismere hodinových ručičiek
(pozícia „Lock”) až do konca výseku v hornej časti držiaka
(8). Ubezpečte sa, či pokrývka (2) je správne položená na
nádobe mixéra (3), tzn. či výseky na pokrývke (2) sú na
úrovni s držiakom (8), v opačnom prípade zdvihnite a naložte
ešte raz. Keď pokrývka bude správne položená, kontrolka
(4) bude pulzovať, čo znamená, že zariadenie je pripravené
na prácu.
Rýchlosť
Rýchlosť 1 do 3
Rýchlosť 4 do 5
Rýchlosť 6 do 7
Rýchlosť 8 do 10
16
Pred uložením pokrývky (2) navlhčite tesnenie
pokrývky vodou.
Pohon zariadenia je vybavený mikrovypínačom, ktorý umožňuje prácu zariadenia až po
správnom uzatvorení pokrývky (2) na nádobe
mixéra (3). V opačnom prípade sa motor nezapne.
7 Naložte kryt pokrývky (1) na otvor v pokrývke (2). Počas
nakladania krytu (1) do otvoru umiestnite výseky na kryte
pokrývky (1) v súlade so šípkami umiestnenými na pokrývke
(2) a otočte ho v pravo alebo v ľavo, až kým nebude správne
pripevnený.
Nevypínajte stolový mixér bez krytu (1), hlavne ak majú byť
použité sláte suroviny. Môžu byť vyhodené cez otvor.
8 Stlačte tlačidlo „On” (5). Kontrolka (4) bude svietiť na
červeno, čo znamená, že zariadenie pracuje.
9 Obráťte regulátor rýchlosti (13) do požadovanej pozície
rchlosti:
Potraviny
Inštrukcie a odporúčania
Mrazená ovocná zmes.
Kúsky mrazenej ovocnej zmesi umiestnite v nádobe spolu s odporúčaným
množstvom vody (maximálne 1250 ml). Mixujte niekoľko sekúnd. Nemixujte príliš
dlho, aby Vám nevznikli bublinky.
Príprava rýchleho občerstvenia
Všetky suroviny vložte do nádoby. Zapnite zariadenie (10–15 sekúnd), aby ste získali
pre osoby s diétou: dezerty,
jednorodnú konzistenciu. Aby sa Vám nevytvárali bubliny, použite funkciu „Pulse“.
práškové mlieko atď.
Omáčka vinaigrette.
Začnite od tvrdých nakrájaných surovín a korenín, najprv použite funkciu „Pulse“,
následne dodajte zvyšné suroviny a miešajte pri stálej rýchlosti 15–20 sekúnd.
Ubezpečte sa, či suroviny prikrývajú ostrie (okolo 250 ml), aby ste sa vyhli striekaniu.
Mliečne kávové, čokoládové,
vanilkové koktaily atď.
Všetky suroviny vložte do nádoby. Najlepšie výsledky získate pri 500 ml mlieka.
Neprekračujte 1000 ml mlieka, pretože jeho obsah sa zvýši.
Šľahačka.
Aby ste sa vyhli striekaniu a aby nože boli úplne priktyré, použite minimálne 250 ml
smotany.
Pomazánky a zmes do šalátu
s dodatkom tvarohu a jogurtu.
Začnite od hrubých, nakrájaných, tvrdých surovín a korenín, krátko nastavte funkciu
„Pulse“ a následne dodajte syr alebo jogurt.
Mliečny koktejl s ovocím
(maliny, banány, mango atď.).
Všetky suroviny vložte do nádoby. Dobré výsledky získate s použitím 250 ml studeného
mlieka. Maximálne množstvo mlieka je 1000 ml, pretože jeho objem sa zvyšuje.
Cibuľa, šalotka atď.
Nakrájajte na štvrťky a na krátko použite najprv funkciu „Pulse“.
Maximálna masa 300 g.
Orechy, lieskové orechy,
mandle.
Orechy umiestnite v nádobe. Najprv na krátko nastavte funkciu „Pulse”. Za účelom
ukončenia, prepnite na stálu rýchlosť, aby ste orechy posekali na drobno.
Krekersy, zákusky, suchý
chlieb, toasty.
Suroviny nakrájajte na veľké kusy. Vložte do nádoby a na krátko nastavte funkciu
„Pulse“. Za účelom získania vhodnej konzistencie, na niekoľko sekúnd zapnite na
stálu rýchlosť.
Paradajkový pretlak a omáčky.
Všetky suroviny vložte do nádoby (tekuté ako prvé). Ubezpečte sa, či suroviny
prikrývajú ostrie, aby sa zabránilo striekaniu.
Pyré z varenej zeleniny.
Zeleninu vložte na varenie. Ak sú suroviny príliš husté, krátko použite najprv funkciu
„Pulse“. Neodporúča sa používanie stolového mixéra na robenie pyré zo zemiakov.
Zeleninová plnka.
Všetky suroviny vložte do nádoby (tekuté ako prvé). Zapnite krátko funkciu „Pulse”,
ak je zmes hustá.
32Z010-001_v04
Rýchlosť
Rýchlosť 8 do 10
Rýchlosť 11
do 14
Potraviny
Inštrukcie a odporúčania
Parmezán a tvrdé syry.
Syr nakrájajte na veľké kocky a mixujte, kým nezískate požadovanú konzistenciu.
Na začiatok použite funkciu „Pulse” pre každý hrubý kúsok.
Varené ovocné kompóty
a omáčky z čerstvého ovocia.
Všetky suroviny vložte do nádoby. Ubezpečte sa, že suroviny prikrývajú ostrie, aby
ste zabránili striekaniu.
Rôzne polievky.
Všetky suroviny vložte do nádoby (surové alebo varené) mixéra, nepresahujúc
1250 ml. Mixujte okolo 1 minúty.
Koktejly z čerstvého ovocia.
Očistite ovocie a odstráňte jadierka. Ovocie nakrájajte na veľké kusy. Všetky suroviny
vložte do nádoby a mixujte okolo 1 minúty.
10 Funkcia „Pulse”
Po ukončení práce
●● Stlačenie tlačidla „Pulse” (7) spôsobí krátkodobú prácu ●● Jednou rukou pridržte súpravu motora (12), druhou rukou
zariadenia s maximálnou rýchlosťou, nezávisle od nastavenej rýchlosti nožov. Tlačidlo „Pulse” (7) je dotlačené
pružinou. Ak prestanete na neho tlačiť, zariadenie prestane pracovať. Tlačidlo „Pulse” (7) používajte ľubovoľne, ale pamätajte, že funguje pri maximálnej rýchlosti,
takže kontrolujte to, čo sa deje so surovinami, ak nechcete mať kašu.
●● Zariadenie nezapínajte na dlhšie ako 3 minúty, pretože
sa môže prehriať. Po 3 minútach ho aspoň na 10 minút
vypnite, aby sa motor ochladil.
●● Ak potrebujete dodať suroviny počas práce stolového
mixéra, otočte a zdvihnite kryt (1), vložte nové suroviny
cez otvor, následne vložte kryt (1) a otočte ho až do
konca v pravo alebo v ľavo.
●● Ubezpečte sa, že dodané suroviny nezvýšia obsah
v nádobe, ktoré bude presahovať označenie 1250 ml na
nádobe mixéra (3).
11 Funkcia „Ice Crush” (mixovanie ľadu)
●● Pred použitím stolového mixéra na mixovanie ľadu, sa
ubezpečte, či je čistý. V opačnom prípade ho starostlivo
umyte čistou vodou. Akékoľvek pozostatky čistiaceho
prostriedku môžu mať vplyv na chuť mixovaného ľadu
a spôsobia stratu chuti nápoju, do ktorého bude dodaný.
●● Za účelom zmixovania ľadu používajte 6 až 10 kociek
ľadu na raz a následne dodajte 15 ml (1 lyžička) čerstvej
studenej vody.
●● Vložte pokrývku (2) spolu s krytom (1) na zariadenie
a obráťte v protismere hodinových ručičiek (pozícia
„Lock”). Stlačte tlačidlo „Ice Crush” (14) 3 alebo 4 krát
s krátkymi prestávkami medzi stlačením. Príliš dlhý čas
mixovania môže spôsobiť, že ľad sa zmení na tekutinu, príliš krátky čas môže iba trochu zmixovať okraje
kociek ľadu. Neskúšajte mixovať ľad bez dodania vody
do nádoby.
12 Stlačte tlačidlo „Off” (6), pred odložením pokrývky (2)
z nádoby mixéra (3) alebo odložením nádoby mixéra (3)
z celku motora (12); počkajte kým sa nože (10) zastavia.
32Z010-001_v04
chyťte držiak (8), následne zdvihnite nádobu mixéra (3)
hore a odložte ju zo súpravy motora (12).
●● Zdvihnite pokrývku (2) z nádoby mixéra (3) pomocou
otočenia v smere hodinových ručičiek (pozícia „Open”).
●● Zariadenie odpojte z elektrickej siete, ak už nebude používané.
Čistenie a údržba
C
1 Pred čistením odpojte napájací kábel zariadenia zo siete.
Po použití zariadenie čo najrýchlejšie vyčistite, aby ste
zabránili zaschnutiu zvyškou vo vnútri nádoby mixéra (3).
2 Na čistenie nádoby mixéra a nožov odporúča sa používanie automatického čistenia. Vlejte okolo 1 liter vody do
nádoby mixéra (3) a na 30 sekún zapnite zariadenie s použitím najmenšej rýchlosti, využívajúc vyššie uvedené pokyny
týkajúce sa bezpečnosti. Následne vodu z nádoby mixéra (3)
vylejte, obráťte ju hore nohami a vysušte.
3 V prípade potreby umyjte nádobu (3), pokrývky (2), kryt
(1) a nože (10) v teplej vode s dodatkom čistiaceho prostriedku. Následne opláchnite v čistej tečúcej vode a vysušte.
Najprv odmontujte súpravu nožov (10) (pozri „Demontáž
rezacej súpravy”).
●● Ak ste nechali nádobu dlhšiu dobu nevyčistenú a do jej
vnútra prischli nejaké kúsky, použite nylónovú kefku.
●● Neodporúčame vkladanie nádoby mixéra (3), nožov
(10), pokrývky (2) a krytu (1) do umývačky riadu. Silné
čistiace prostriedky používané v tomto ziaradení môžu
negatívne pôsobiť na stav ich povrchu.
4 Vonkajšiu časť súpravy motora pretrite (12) vlhkou jemnou handričkou.
Súpravu motora (12) neklaďte do vody alebo
inej tekutiny.
●● Na umývanie vonkajšej časti súpravy motora (12) nepoužívajte silné detergenty také ako emulzie, mliečka, krémy
atď. Okrem iného môžu odstrániť nanesené informačné
grafické symboly.
●● Nečistite priehľadnú nádobu mixéra (3) drsnými hubkami
alebo handričkami.
●● Po umytí vysušte dôkladne všetky elementy zariadenia.
17
DEMONTÁŽ REZACEJ SÚPRAVY
●● Odpojte napájací kábel zariadenia z elektrickej siete.
●● Vyprázdnite obsah nádoby mixéra (3).
●● Zdvihnite pokrývku (2) z nádoby mixéra (3) otočením
v smere hodinových ručičiek (pozícia „Open”).
●● Obráťte nádobu mixéra (3) hore nohami a postavte na
plochom, stabilnom povrchu.
●● Otočte blokujúci prsteň v protismere hodinových ručičiek. Nože spolu s tesnením opatrne vyberte.
Nože zariadenia sú ostré. Zaobchádzajte s nimi
opatrne.
MONTÁŽ REZACEJ SÚPRAVY
●● Za účelom montáže obráťte nože hore nohami a umiestnite ich na goliery otvoru nádoby mixéra (3) a nože
v otvore nádoby mixéra (3).
●● Vložte blokujúci prsteň a otočte ho v smere hodinových
ručičiek až do konca, kým sa výstupky na bokujúcom
prsteni nestretnú s držiakom (8). Ubezpečte sa, že blokujúci prsteň je pripevnený k nádobe mixéra (3). Od toho
závisí tesnosť spojenia.
●● Po montáži obráťte nádobu mixéra (3) hore nohami
a umiestnite na celku motora (12) tak, aby výstupky
v dolnej časti nádoby mixéra (3) boli dopasované do
výstupkov v hornej časti celku motora (12).
Držiak (8) nádoby mixéra (3) by sa mal nachádzať na pravej
strane zariadenia.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
18
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
32Z010-001_v04
HU
Tisztelet Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi használati utasítást.
Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak,
a készülék használata alatt előfoldulható balesetek és/vagy
a készülék sérülésének elkerülése érdekében. A használati
utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági utasítások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása
sérüléshez vezethet
●● A készüléket mindig sík, eggyező
felületre helyezze.
●● Mindig csatlakoztassa le a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összerakás, szétszedés vagy
tisztítás előtt.
●● Ne indítsa be a készüléket, ha
a hálózati csatlakozó kábele, a külső
burkolata vagy a fogantyúja szemmel láthatólag sérült. Ilyen esetben
vigye el a készüléket a szervízbe.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén
hívja a szakszervíz dolgozóját.
●● Az elektromotort tartalmazó részt ne
merítse vízbe vagy más folyadékba,
ne használja fürdőszobában valamint a szabad levegőn.
32Z010-001_v04
●● Nyomja meg az „Off” kapcsológombot, mielőtt leveszi a fedelet a kancsóról és leteszi a kancsót az elektromotort tartalmazó részről, várja
meg, míg a kések megállnak.
●● Ne használja a kelyhes mixert
a fedél teteje nélkül.
●● Ne tegye kezét a kancsóba, akkor
se, ha leszerelte tisztításhoz, mert
a kések veszélyesek – nagyon élesek.
●● A kelyhes mixer konnektorhoz való
csatlakoztása alatt na tegyen a kancsóba más tárgyat (pl.: kanál, stb.).
●● Ne mossa közvetlenül kézzel
a késeket.
●● A fémalkatrészek, főleg az éles kések
tisztításához enyhe kefét használjon.
●● Gyermekek a készüléket nem használhatják. Tartsa a készüléket a hálózati kábellel gyermekektől elzárva.
●● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
●● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
FIGYELEM!
Be nem tartása a vagyontárgy
sérülésével járhat
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● Ne húzza ki a villás csatlakozót a vezetéknél fogva
a konnektorból.
19
●● A hálózati kábel ne függjön az asztallap szélén, és ne
érjen a forró felülethez.
●● Forró folyadékot ne öntsön a kancsóba.
●● A kelyhes mixert és a hálózati kábelt tárolja távol a tűzhelylaptól és a gázégőtől.
●● Ammenyiben lehetséges, ne tegye ki a kelyhes mixert
közvetlen napsugárzásnak és fénycsővilágításnak.
●● A készülék tárolása alatt a fedél ne legyen rajta
a mixer kancsóján. A készülék használata előtt nedvesítse meg a fedél tömítőgyűrűjét és tegye fel a fedelet
a mixer kancsójára.
●● A kancsót ne töltse túl. Ammenyiben a folyadék az
elektromotort tartalmazó rész alá kerül, beszívódhat
a motorba és annak sérülését okozhatja.
●● Ne töltse a kancsót a 1250 ml jelzősáv felé, különben
a tartalma felemeli a fedelet a motor beindítása alatt.
●● Ne használja a készüléket egyszerre 3-percnél hos�szabb ideig, akár a folyamatos akár a pulzáló működése alatt (a „Pulse” funkció, az „Ice Crush” funkció),
különben túlhevül. A készüléket 3-perces használat
után kapcsolja ki legalább 10-percre, hogy kellő mértékben lehülhessen.
●● Ne kapcsolja be a kelyhes mixert üresen, mert túlhevülhet.
●● A készülék csakis háztartásbeli használatra alkalmas
maximálisan 2000 méteres tengerszint feletti magasságban.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és
a használatára vonatkozó
információk
●● A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken történő felhasználásra készült, mint például:
●● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és
egyéb munkahelyeken,
●● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei
által történő igénybevételre,
●● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
●● „bed and breakfast” típusú panziókban.
A készülék vendéglátóiparban való használata esetén,
a garancia feltételei változnak.
●● A készülékből az első beindításakor kellemetlen szagok távozhatnak. Ez természetes jelenség, ami egy
bizonyos idő után valószínűleg megszűnik.
Biztonsági előírások
A kelyhes mixer túlmelegedést gátló biztonsági kapcsolóval
van ellátva, mely a készülék túlhevülése esetén kikapcsolja
azt. Ilyen esetben a készüléket áramtalanítani kell. Húzza
ki a készülék dugóját a hálózati konnektorból, majd várjon
legalább 10 percet, hogy a készülék motorja kihűljön. Ezután
a kelyhes mixer újra elindítható.
20
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a készülék névleges adattáblázata
tartalmazza.
Megengedett folyamatos működési idő: 3 perc.
Az ismételt beindítás előtti várakozási idő: 10 perc.
Sebességtartomány: 1–14.
Zajszint a 14. sebességfokozaton: 90 dB/A.
A készülék szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
A fedél teteje
Fedél
A mixer kancsója
Jelzőlámpa
„On” kapcsológomb
„Off” kapcsológomb
„Pulse” kapcsológomb
Fogantyú
Zárógyűrű
Kések
Tömítőgyűrű
A motort tartalmazó rész
A sebességet szabályozó gomb
„Ice Crush” kapcsológomb
Csúszáselleni láb
A készülék kezelése és működése
B
A KÉSZÜLÉK ÜZEMBEHELYEZÉSE ELŐTTI ELŐKÉSZÜLETEK
A kelyhes mixert az első használat előtt (vagy a hosszantartó
tárolása után), mosogassa el a mixer kancsóját (3), fedelét
(2) és a fedél tetejét (1) meleg, mosószeres vízben, alaposan öblítse ki és szárítsa meg. Tartsa a kezét távol a késektől (10) – mert élesek.
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
1 A motort tartalmazó részt (12) helyezze konnektor közelébe, száraz, szilárd, vízszintes felületre, ne engedjen gyermekeket a készülék közelébe.
A hálózati kábelt úgy vezesse el, hogy ne függjön az asztallap szélén, és senki se húzhassa le és ne akadhasson bele
véletlenül.
2 Csatlakoztassa a hálózati villás csatlakozót a konnektorba.
3 Helyezze fel a mixer kancsóját (3) úgy, hogy a mixer kancsója alsórészén található kiugrók (3) illeszkedjenek össze
a motort tartalmazó rész felsőrészén található kiugrókkal (12).
A mixer kancsójának (3) fogantyújának (8)
a készülék jobb oldalán kell lennie.
4 Tegye be az összetevőket a mixer kancsójába (3).
32Z010-001_v04
Ne töltse a mixer kancsóját a 1250 ml jelzősáv felé (3).
Különben a tartalma felemelheti a fedelet (2) a motor beindítása alatt.
5 A kelyhes mixer használata előtt tegye fel a fedelet (2)
a mixer kancsójára (3).
6 Fordítsa el a fedelet (2) az óramutató járásával ellenkező irányban („Lock” állás) a fogantyú felsőrészén található
vájat ütközéséig (8). Ellenőrizze, hogy a fedél (2) helyesen
került-e a mixer kancsójára (3) azaz, hogy a fedélen található kiugró (2) eggyező állásban található-e a fogantyúval
(8), különben vegye azt le és újra tegye fel. Ammenyiben
a fedél helyesen van felszerelve, a jelzőlámpa (4) pulzálva
fog villogni, ami azt jelenti, hogy a készülék használatra
kész.
A fedél felszerelése előtt (2) nedvesítse meg
a fedél tömítőgyűrűjét.
Sebesség
1 – 3 sebesség
4 – 5 sebesség
6 – 7 sebesség
8 – 10 sebesség
32Z010-001_v04
A készülék hajtóműve mikro-kikapcsolóval is
rendelkezik, mely a készülék működését a fedél
(2) a mixer kancsóján (3) való megfelelő felszerelése után teszi lehetővé. Különben a motort
nem lehet beindítani.
7 Tegye fel a fedél tetejét (1) a fedél nyílására (2). A fedél
tetejének (1) a nyílásra való felszerelése során illessze
össze a fedél tetején található vájatokat (1) a fedélen található iránymutatókkal (2) és fordítsa el jobbra vagy balra
ütközésig, a megfelelő rögzítés érdekében.
Ne kapcsolja be a kelyhes mixert a fedél teteje nélkül (1),
főleg, ha szilárd összetevőket kíván használni. Azok kieshetnek a nyíláson.
8 Nyomja meg az „On” gombot (5). A jelzőlámpa (4) folyamatos, piros színnel világít, ami azt jelenti, hogy a készülék
működik.
9 Fordítsa el a sebességet szabályozó gombot (13)
a megfelelő sebességi állásig:
Ételfajta
Utasítások és javaslatok
Fagyasztott gyümölcsvelő.
Tegye be a fagyasztott gyümölcsvelő darabjait a kancsóba a víz megfelelő
mennyiségével együtt (max 1250 ml). Néhány másodpercigmixelje. Ne mixelje
sokáig, nehogy buborékok keletkezzenek.
Gyors étel diétázóknak:
desszertek, tejpor, stb.
Tegye be az összes összetevőt a kancsóba. Indítsa be a készüléket (10–15
másodpercre) egységes sűrűségig. A buborékok keletkezésének korlátozása
érdekében, használja először is a „Pulse” funkciót.
Vinaigrette szósz.
Először darabolja fel a szilárd összetevőket és a gyógynövényeket, a „Pulse”
funkció használatával, azután adja hozzá a többi összetevőt és 15–20 másodperc
alatt, állandó sebességgel mixelje. Ellenőrizze, hogy az összetevők takarják-e
a késeket (kb. 250 ml), a szétfröccsenés elkerülése érdekében.
Tejes, kávés, csokoládés,
vaniliás koktélok, stb.
Tegye be az összes összetevőt a kancsóba. A legjobb eredményt a tej 500 ml-éből
lehet elérni. A tej 1000 ml-énél többet ne tegyen, mert a terjedelme bővül.
Tejszínhab.
Használjon legelább 250 ml tejszínt a kések teljes takarásának és a szétfröccsenés
elkerülése érdekében.
Túrós és joghurtos pépek és
salátaöntetek.
Kezdje el a szilárd összetevők és gyógynövények vastag darabolásától a „Pulse”
funkció rövid használatával, utána adjon hozzá sajtot vagy joghurtot.
Tejes koktélok gyümölccsel
(málna, banán, mangó, stb.).
Tegye be az összes összetevőt a kancsóba. Jó eredményeket 250 ml-es lehűlt tej
használatával lehet elérni. Mivel ez a terjedelem bővülését okozza, a tej maximális
mennyisége: 1000 ml.
Hagyma, fokhagyma, stb.
Azokat negyedekre darabolja szét és először is a „Pulse” funkciót használja
röviden. Maximális tömeg: 300 g.
Dió, mogyoró, mandula.
Tegye be azokat a kancsóba. Először is a „Pulse” funkciót használja röviden. Utána
állandó sebességre törekedjen, az apró darabok szétdarabolása érdekében.
Sós keksz, teasütemény,
szárított kenyér, toast.
Az összetevőket nagyobb darabokra darabolja fel. Tegye be a kancsóba és
a „Pulse” funkciót használja röviden. Állandó sebességre törekedjen a végén,
a megfelelő sűrűség elérése érdekében.
Paradicsompüré és szószok.
Tegye be az összes összetevőt a kancsóba (elsőnek folyadékot). Ellenőrizze, hogy
az összetevők takarják-e a késeket, a szétfröccsenés elkerülése érdekében.
Főtt zöldségpüré.
Főzze meg a zöldségeket. Ammenyiben az összetevők túl sűrűk, először is
a „Pulse” funkciót használja röviden. A kelyhes mixer használata burgonyapürének
készítésének nem ajánlatos.
Zöldségtöltelék.
Tegye be az összes összetevőt a kancsóba (elsőnek a folyadékot). Ammenyiben az
összetétel sűrű, a „Pulse” funkciót használja röviden.
21
Sebesség
8 – 10 sebesség
11 – 14 sebesség
Ételfajta
Utasítások és javaslatok
Parmezán és szilárd sajtók.
A sajtot nagy kockákra darabolja fel és mixelje a megfelelő sűrűség eléréséig.
Először is a „Pulse” funkciót használja röviden minden vastagabb darabhoz.
Főtt gyümölcskompót és friss
gyümölcsszósz.
Tegye be az összes összetevőt a kancsóba. Ellenőrizze, hogy az összetevők
takarják-e a késeket, a szétfröccsenés elkerülése érdekében.
Kölönböző levesek.
Tegye be az összes összetevőt (mind a frisset mind a főttet) a mixer kancsójába,
a 1250 ml-es jelsávig. Kb. 1 percig mixeljen.
Friss gyümölcskoktél.
A gyümölcsöt hámozza meg, távolítsa el magokat. A gyümölcsöt nagy darabokra
darabolja fel. Tegye be az összes összetevőt a kancsóba és kb. 1 percigmixelje.
10 A „Pulse” funkció
nyomógomb (7) megnyomása a készülék
rövid ideig tartó, maximális sebességű működését
eredményezi, a kések beállított sebességétől függetlenül. A „Pulse” nyomógombot (7) egy rugó szorítja.
Ammenyiben azt nem nyomjuk meg, nem működik.
A „Pulse” (7) nyomógombot szabadon használja, ne
felejtse el, hogy az maximális sebességgel működik,
ezért ellenőrizze, hogy mi történik az összetevőkkel,
ammenyiben nem kíván pépet készíteni.
●● Ne használja a készüléket a 3-percnél hosszabb ideig,
különben túlhevül. A készülék 3-perces használata után
kapcsolja ki legalább 10-percre, hogy a motor kihűljön.
●● Ammenyiben a kelyhes mixer működése közben további
összetevőket kíván hozzáadni, fordítsa el és vegye le
a fedél tetejét (1), tegye be az új összetevőket a nyíláson, utána tegye a helyére a fedél tetejét (1) fordítsa el
jobbra vagy balra ütközésig.
●● Ellenőrizze, hogy a hozzáadott összetevők a kancsó
megengedett beltartalmát nem lépik túl: az 1250 ml-es
jelzősáv felett (3).
11 Az „Ice Crush” (jégkocka-törés) funkció
●● A kelyhes mixer a jégkocka-törésre való használata
előtt ellenőrizze, hogy tiszta-e. Egyébként alaposan
mosogassa el tiszta vízben. A mosószer maradéka befolyásolhatja a tört jég ízét és az ital ízének – amelybe
a jégkockákot tesszük – romlását okozhatja.
●● A jégkocka-törés céljából egyszerre 6-10 darab jégkockát használjon, utána adjon hozzá 15 ml (1 kanálnyi)
friss, lehűlt vízet.
●● Tegye rá a fedelet (2) a tetejével együtt (1) a készülékre
és fordítsa el az óramutató járásával ellenkező irányba
(a „Lock” állás). Nyomja meg az „Ice Crush” nyomógombot (14) 3-szor vagy 4-szer a megnyomások közötti
rövid szünetekkel. A túl hosszú idejű darabolás azt
okozza, hogy a jég folyadékká válik, túl rövid idejű pedig
a jégkocka széleinek törését okozza. Ne törjön jégkockákat víz hozzáadása nélkül.
12 Nyomja be az „Off” nyomógombot (6) mielőtt leszereli
a fedelet (2) a mixer kancsójáról (3) vagy leszereli a mixer
kancsóját (3) a motort tartalmazó részről (12); várja meg míg
a kések (10) megállnak.
●● A „Pulse”
Használat után
●● Tartsa
a motort tartalmazó részt (12) egyik kezében,
fogja meg a fogantyút (8) másik kezével, utána emelje
fel a mixer kancsóját (3) és szerelje azt le a motort tartalmazó részéről (12).
●● Vegye le a fedelet (2) a mixer kancsójáról (3) annak az
óramutató járásával megegyező irányba történő elfordításával (az „Open” állás).
●● Amennyiben a készüléket nem fogja használni, húzza ki
a villás csatlakozót a konnektorból.
A készülék tisztítása és karbantartása
C
1 készülék tisztítása előtt húzza ki a villás csatlakozót
a konnektorból.
Használat után minél hamarabb végezze el a készülék
tiszítását, hogy elkerülje a maradékok letapadását a kancsó
belsejében (3).
2 A kancsó és a kések tisztítása az automatikus tisztítás
használata ajánlatos. Öntsön kb. 1 liter vízet a mixer kancsójába (3) és indítsa be a készüléket kb. 30 másodpercre
a legalacsonyabb sebességnél, az alábbi, biztonságra
vonatkozó útmutatók betartásával. Utána öntse ki a vízet
a mixer kancsójából (3), fordítsa azt lefelé és szárítsa meg.
3 Szükség esetén mossa ki a kancsót (3), a fedelet (2),
a fedél tetejét (1) és a késeket (10) meleg, mosogatószeres
vízben. Utána öblítse ki tiszta, folyóvízzelés szárítsa meg.
Először szerelje le a kések együttesét (10) (lásd: „A vágó
együttes szétszerelése”).
●● Ammenyiben hosszabb időre hagyta a kancsót tisztítás
nélkül, és a belsejéhez maradékok tapadtak, használjon
egy nylonkefét.
●● Nem ajánljuk, hogy a mixer kancsóját (3), a késeket (10),
a fedelet (2) és a fedél tetejét (1) mosogatógépbe tegye.
A benne használandó agresszív mosogatószerek negatív befolyással lehetnek a felület állapotára.
4 A motort tartalmazó rész külsőrészét (12) nedves, enyhe
ruhával törölje le.
Ne tegye be a motort tartalmazó részt (12) vízbe
vagy egyéb folyadékba.
●● A motort tartalmazó rész külső részének (12) tisztításához ne használjon agresszív detergenseket, mint emulzió, tisztítótej, kenőcs stb. Többek között leltüntethetik
a tajékoztató írásjeleket.
22
32Z010-001_v04
●● A mixer átlátszó kancsóját (3) érdes szivacs vagy ruha
használatával ne tisztítsa.
●● Mosás után alaposan száritsa meg a készülék összes
elemét.
A VÁGÓ EGYÜTTES SZÉTSZERELÉSE
●● Húzza ki a villás csatlakozót a konnektorból.
●● Ürítse ki a mixer kancsójából (3) a benne összegyűlteket.
●● Vegye le a fedelet (2) a mixer kancsójáról (3) annak az
óramutató járásával megegyező irányba történő elfordításával (az „Open” állás).
●● A mixer kancsóját (3) fordítsa le és helyezze egy sík, szilárd felületre.
●● Fordítsa el a zárógyűrűt az óramutató járásával ellenkező irányba. Óvatosan vegye ki a késeket és a tömítőgyűrűt.
A készülék kései élesek óvatosan kezelje azokat.
A VÁGÓ EGYÜTTES ÖSSZESZERELÉSE
●● Összeszerelés céljából fordítsa a késeket lefelé és egymás után tegye rá a tömítőgyűrűt a mixer kancsójának
a nyílása nyakára (3) és helyezze a késeket a mixer kancsójának a nyílásába (3).
●● Tegye rá a zárógyűrűt és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig, a zárógyűrűn található
kiugrónak és a fogantyúnak összeilleszkedéséig (8).
Ellenőrizze, hogy a zárógyűrű oda van csavarva a mixer
kancsójához (3). Ettől függ a rögzítés szorossága.
●● Az összeszerelés után fordítsa fel a mixer kancsóját (3)
és helyezze a motort tartalmazó részre (12), úgy, hogy
a mixer kancsójának alsórészén (3) található kiugrók
eggyező állásban legyenek a motort tartalmazó rész felsőrészén található kiugrókkal (12).
A mixer kancsójának (3) fogantyújának (8) a készülék jobb
oldalán kell lennie.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és elektronikus
használt készülékekrõl szóló (waste electrical and electronic
equipment – WEEE) európai irányelveknek megfelelően van
jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt
készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes
módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
32Z010-001_v04
23
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa, astfel încât să evitaţi accidentele în timpul utilizării şi distrugerea aparatului. Vă sfătuim să păstraţi aceste
instrucţiuni, pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul
utilizării aparatului.
Indicaţii privind siguranţa
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la
leziuni
●● Aşezaţi mereu aparatul pe o suprafaţă stabilă, plată şi fără denivelări.
●● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
●● Nu porniţi aparatul dacă cablul de
alimentare, carcasa sau mânerul
sunt defecte în mod vizibil. În acest
caz trimiteţi aparatul la servis pentru
reparaţii.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile executate în mod necorespunzător pot reprezenta un real
pericol pentru utilizator. In cazul în
care apar defecţiuni, adresaţi-vă
unui punct specializat de servis.
24
●● Nu introduceţi unitatea motor în apă
sau în alt lichid; nu folosiţi aparatul în
baie sau în spaţiu deschis.
●● Apăsaţi butonul „Off” înainte de
a scoate capacul vasului sau înainte de a scoate vasul din ansamblul
motor; aşteptaţi până când cuţitele
se opresc complet din mişcare.
●● Nu folosiţi blenderul stativ fără
a monta capacul.
●● Nu introduceţi mâinile în vas nici
chiar atunci când aţi scos vasul pentru a-l curăţa, deoarece cuţitele sunt
periculoase – foarte ascuţite.
●● Nu introduceţi nici un obiect (linguriţă, spatulă ş.a) în vas cât timp blenderul stativ este conectat la reţeaua
electrică.
●● Nu spălaţi cuţitele direct cu mâna.
●● Pentru a spăla părţile metalice, mai
ales cuţitele ascuţite, folosiţi o periuţă moale.
●● Dispozitivul nu trebuie să fie folosit
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare cu
curent electric într-un loc care nu se
găseşte la îndemâna copiilor.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
32Z010-001_v04
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce
la deteriorarea bunurilor
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Nu lăsaţi cablul de alimentare să atârne pe marginea
mesei sau a blatului, nici să atingă suprafeţe fierbinţi.
●● Nu scoateţi ştecărul din priză trăgând de cablul de alimentare.
●● Nu umpleţi vasul cu lichide fierbinţi.
●● Ţineţi blanderul stativ şi cablul de alimentare departe
de plite şi de arzătoare.
●● Pe cât posibil, păstraţi blenderul stativ departe acţiunea directă a razelor solare şi de lumina de neon.
●● Când strângeţi blenderul, nu lăsaţi capacul montat la
vasul său.
●● Nu umpleţi în mod excesiv vasul. Dacă lichidul curge
peste unitatea motor, poate să fie absorbit de aceasta
şi să producă deteriorarea sa.
●● Nu umpleţi vasul peste semnul care indică 1250 ml;
dacă este umplut peste acest nivel, atunci conţinutul
său poate să producă ridicarea capacului în timpul utilizării aparatului.
●● Nu folosiţi aparatul mai mult de 3 minute, indiferent
dacă este vorba de funcţionarea în regim pulsatoriu
(funcţia „Pulse”, funcţia „Ice Crush”), altfel aparatul
se poate supraîncălzi. După trei minute de utilizare,
închideţi aparatul pentru cel puţin 10 minute, lăsând
motorul să se răcească.
●● Nu puneţi blenderul stativ în funcţiune când este gol,
deoarece se poate supraîncălzi.
●● Aparatul este destinat doar pentru uz în gospodării
situate la altitudinea maximă de 2000 m peste nivelul
mării.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicaţii cu privire modul la utilizare
●● Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în
locuri de genul:
●● bucătărie anexă pentru personal în magazine, birouri şi alte medii de lucru,
●● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit,
●● gospodării agroturistice,
●● pensionate tip „bed and breakfast”.
În cazul utilizării sale în scopuri gastronomice, condiţiile garanţiei se schimbă.
●● La prima utilizare, aparatul poate emana mirosuri. Este
un fenomen normal care ar trebui să dispară cu timpul.
32Z010-001_v04
Indicaţii referitoare la siguranţă
Blenderul este dotat cu protecţie termică datorită căreia aparatul se opreşte în cazul în care s-a supraîncălzit. În acest
caz este necesar să decuplaţi aparatul de la sursa de alimentare. Scoateţi ştecherul din priza de reţea, apoi aşteptaţi cel puţin 10 minute astfel încât motorul să se răcească.
După această durată puteţi porni din nou blenderul.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta de specificaţii tehnice a produsului.
Timpul permis de utilizare neîntreruptă: 3 minute.
Durata pauzei înainte de utilizarea următoare: 10 minute.
Viteze cuprinse între: 1–14.
Nivelul zgomotului la viteza 14: 90 dB/A.
Structura aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Dopul capacului
Capac
Vasul blenderului
Bec de control
Buton „On”
Buton „Off”
Buton „Pulse”
Mâner
Colier de blocare
Cuţite
Garnitură
Unitatea motor
Potenţiometru de reglare a vitezei
Buton „Ice Crush”
Talpă antialunecare
Întreţinere şi funcţionare
B
PREGĂTIREA APARATULUI PENTRU UTILIZARE
Înainte de prima utilizare a blenderului stativ (sau după ce
a fost strâns, neutilizat mult timp), spălaţi vasul blenderului
(3), capacul (2) şi dopul capacului (1) cu apă caldă şi detergent pentru vase, clătiţi bine şi lăsaţi să se usuce. Aveţi grijă
să nu atingeţi cuţitele (10), sunt foarte ascuţite.
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
1 Aşezaţi unitatea motor (12) pe o suprafaţă uscată, stabilă, orizontală, aproape de priza de alimentare cu energie
electrică şi unde să nu fie la îndemâna copiilor.
Aşezaţi cablul de alimentare astfel încât să nu atârne peste
marginea mesei sau a blatului şi să nu poată fi, în mod accidental, agăţat sau tras.
2 Introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza electrică.
25
3 Aşezaţi vasul blenderului (3), astfel încât profilul din
partea de jos a vasului blenderului (3) să se potrivească în
profilul din partea de sus a unităţii motor (12).
Mânerul (8) vasului blenderului (3) trebuie să se
afle pe partea dreaptă a aparatului.
4 Introduceţi ingredientele în vasul mixerului (3). Nu
umpleţi dincolo de semnul 1250 ml de pe vasul mixerului
(3). Dacă se întâmplă acest lucru, conţinutul său poate provoca ridicarea capacului (2) când se porneşte motorul.
5 Înainte de utilizarea blenderului stativ, montaţi capacul
(2) la vasul mixerului (3).
6 Rotiţi capacul (2) în sens invers mişcării acelor de ceasornic (poziţia „Lock”) până simţiţi rezistenţă, în profilul din
partea de sus a mânerului (8). Asiguraţi-vă că aţi montat bine
capacul (2) la vasul blenderului (3), adică profilul capacului
este pe aceeaşi linie cu mânerul (8); în caz contrar, scoateţi-l
şi montaţi-l încă o dată. Când capacul a fost montat corect,
becul de control (4) va începe să clipească, indicând că aparatul este gata de utilizare.
Viteză
Viteze: de la 1 la 3
Viteze: 4 şi 5
Viteze: 6 şi 7
26
Înainte de montarea capacului (2), umeziţi garnitura capacului cu apă.
Unitatea motor a aparatului este prevăzută cu
un microîntrerupător care permite punerea în
funcţiune a aparatului abia după închiderea
corectă a capacului (2) pe vasul blenderului (3).
În caz contrar, motorul aparatului nu porneşte.
7 Montaţi dopul capacului (1) în orificiul capacului (2).
În timp ce montaţi dopul capacului (1) în orificiu, potriviţi
fanta din dopul capacului (1) în funcţie de săgeţile de pe
capac (2) şi rotiţi la dreapta sau la stânga până simţiţi rezistenţă, pentru a o fixa bine.
Nu puneţi în funcţiune blenderul stativ fără dopul capacului
(1), mai ales dacă vor fi fi folosite produse solide. Pot fi aruncate prin orificiul capacului.
8 Apăsaţi butonul „On” (5). Becul de control (4) va lumina
continuu, în culoarea roşie, ceea ce indică faptul că aparatul
este în funcţiune.
9 Rotiţi potenţiometrul de reglare a vitezei (13) până la
semnul vitezei cerute:
Preparat
Instrucţii şi recomandări
Pulpă de fructe congelată.
Puneţi bucăţile de pulpă de fructe congelate în vas, împreună cu o cantitate
recomandabilă de apă (maximum 1250 ml). Nu mixaţi prea mult, pentru a
împiedica apariţia bulelor.
Pregătirea băuturilor rapide
pentru persoanele care ţin dietă:
deserturi, lapte praf etc.
Puneţi toate componentele în vas. Folosiţi aparatul (10 până la 15 secunde),
până se obţine o consistenţă compactă. Pentru a limita producerea de bule,
folosiţi mai întâi funcţia „Pulse”.
Sos vinaigrette.
Începeţi prin a tăia produsele solide şi verdeaţa, folosind funcţia „Pulse”, pe urmă
adăugaţi celelalte ingrediente şi amestecaţi la viteza continuă timp de 15-2- de
secunde. Asiguraţi-vă că ingredientele acoperă cuţitele, pentru a evita stropirea.
Coctail cu lapte şi cafea, de
ciocolată, de vanilie ş.a.
Aşezaţi toate ingredientele în vas. Cele mai bune rezultate se obţin folosind 500 ml
de lapte. Nu depăţiţi 1000 de ml de lapte, deoarece volumul său se măreşte.
Frişcă.
Pentru a acoperi complet cuţitele şi a evita stropirea, folosiţi cel puţin 250 ml de
smântână.
Paste şi preparate pentru salate,
în care se folosesc brânză albă
sau iaurt.
Începeţi prin a tăia produsele solide, folosind pentru puţin timp funcţia „Pulse”,
pe urmă adăugaţi brânză sau iaurt.
Coctailuri de lapte cu fructe (fragi,
banane, mango etc.).
Puneţi toate ingredienetele în vas. Se obţin rezultate foarte bune dacă se
folosesc 250 ml de lapte rece. Pentru se produce creşterea laptelui în volum,
cantitatea maximă de lapte ce poate fi folosită este 1000 ml.
Ceapă, şarlotă itp.
Tăiaţi în patru şi mai întâi folosiţi pentru puţin timp funcţia „Pulse”. Masa maximă
este de 300 g.
Nuci, alune de pădure, migdale.
Puneţi nucile (fructele uscate) în vas. Mai întâi folosiţi pentru puţin timp funcţia
„Pulse”. Pentru a termina prepararea, treceţi la viteza continuă, pentru a măcina
produsele mai fin.
Krakers, prăjiturele, pâine uscată,
toast-uri.
Trăiaţi produsele în bucăţi mari. Aşezaţi-le în vas şi folosiţi pentru scurt timp
funcţia „Pulse”. Pentru a obţine consistenţa corespunzătoare, spre final, treceţi
pentru câteva secunde la viteza constantă.
32Z010-001_v04
Viteză
Viteză: de la 8
la 10
Viteză: de la 11
la 14
Preparat
Instrucţii şi recomandări
Pastă de tomate şi sosuri.
Puneţi toate produsele în vas (produsele lichide puneţi-le primele). Asiguraţi-vă
că produsele acoperă cuţitele, pentru a evita stropirea.
Piuré din legume şi verdeţuri
fierte.
Puneţi la fiert legumele şi verdeţurile. Dacă produsele sunt prea consistente,
folosiţi mai întâi, pentru scurt timp, funcţia „Pulse”. Nu este recomandat să
folosiţi blenderul stativ pentru a prepara piure de cartofi.
Pastă de legume şi fructe.
Aşezaţi toate produsele în vas (cele lichide le puneţi mai întâi). Folosiţi funcţia
„Pulse” dacă amestecul este prea gros.
Parmezan i sery twarde.
Tăiaţi brânza în bucăţi mari şi mixaţi până se obţine consistenţa dorită. Folosiţi
mai întâi funcţia „Pulse” pentru fiecare bucată mai mare.
Compot de fructe şi sosuri din
fructe proaspete.
Puneţi produsele în vas. Asiguraţi-vă că produsele acoperă cuţitele, pentru
a evita stropirea.
Diferite supe.
Puneţi toate produsele (proaspete sau fierte) în vasul blenderului şi nu depăţiţi
1250 ml. Amestecaţi-le circa 1 minut.
Coctailuri de fructe.
Curăţaţi fructele şi scoateţi sâmburii. Tăiaţi fructele în bucăţi mari. Puneţi
produsele în vas şi mărunţiţi circa 1 minut.
10 Funcţia „Pulse”
●● Apăsarea butonului „Pulse” (7) determină funcţionarea
aparatului pe timp scurt, la viteza maximă, fără a depinde
de viteza cuţitelor. Butonul „Pulse” (7) este apăsat de un
resort. Când nu mai este apăsat, aparatul se opreşte.
Folosiţi butonul „Pulse” (7) când doriţi, dar reţineţi că
funcţionează la viteza maximă, aşa încât controlaţi acest
lucru, dacă nu doriţi să opţineţi o pastă.
●● Nu folosiţi aparatul mai mult de trei minute, altfel se poate
suraîncălzi. După 3 minute, închideţi aparatul cel puţin
pentru 10 minute, pentru ca motorul să se răcească.
●● Dacă trebuie să adăugaţi produse în timp ce blenderul
funcţionează, rotiţi şi ridicaţi dopul capacului (1), introduceţi noi produse prin dechizătură, pe urmă fixaţi la loc
dopul capacului (1) şi rotiţi-l până simţiţi rezistenţă, la
dreapta sau la stânga.
●● Asiguraţi-vă că prosuseledin vas nu depăşesc în volum
marcajul 1250 ml de pe vasul blenderului (3).
11 Funcţia „Ice Crush” (fărâmiţare a gheţii)
●● Înainte de a folosi blenderul pentru fărâmiţarea gheţii,
asiguraţi-vă că este curat. Dacă este nevoie, spălaţi-l
bine cu apă curată. Orice resuri de substanţă de curăţat
pot să aibă influenţă asupra gustului gheţii sfărâmate şi
al băuturii în care aceasta este pusă.
●● Pentru sfărâmiţarea gheţii, folosiţi de la 6 până la 10
cuburi de gheaţă, al un moment dat, pe urmă adăugaţi
15 ml (o linguriţă) de apă rece.
●● Montaţi capacul (2) împreună cu dopul (1) la aparat şi
răsuciţi în sens invers mişcării acelor de ceasornic (poziţia „Lock”). Apăsaţi butonul „Ice Crush” (14) de 3 sau
4 ori, cu pauze scurte între apăsări. Un timp prea mare
de fărâmiţare produce transformarea gheţii în lichid,
dacă timpul e prea scurt, abia dacă sunt fărâmiţate
marginile cuburilor de gheaţă. Nu încercaţi să fărâmiţaţi
gheaţă fără să adăugaţi apă în vas.
12 Apăsaţi butonul „Off” (6), înainte de a scoate capacul (2)
vasului blenderului (3) sau vasul blenderului (3) de pe unitatea motor (12); aşteptaţi până cuţitele (10) se opresc.
32Z010-001_v04
După încheierea utilizării
●● Ţineţi unitatea motor (12) cu o mână, apucaţi mânerul (8)
cu cea de a doua, pe urmă tragaeţi vasul blederului (3) în
sus şi scoateţi-l de pe unitatea motor (12).
●● Scoateţi capacul (2) de la vasul blenderului (3) rotindu-l
în sensul mişcării acelor de ceasornic (poziţia „Open”).
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică dacă nu va mai
fi utilizat.
Curăţare şi păstrare
C
1 Înainte de a începe curăţarea scoateţi cablul de alimentare din priza reţelei electrice.
Efectuaţi curăţarea aparatului după utilizare cât mai repede
e posibil, pentru a împiedica depunerile de resturi în interiorul vasului blenderului (3).
2 Pentru curăţarea vasului şi a cuţitelor se recomandă
folosirea curăţării automate. Turnaţi circa 1 l de apă în vasul
blenderului (3) şi puneţi aparatul în funcţiune în jur de 30 de
secunde la cea mai mică viteză, ţinând cont de indicaţiile de
mai devreme privind siguranţa. Goliţi pe urmă vasul blenderului (3), întoarceţi-l cu gura în jos şi lăsaţi-l să se usuce.
3 Dacă este necesar, spălaţi vasul blenderului (3), capacul
(2), dopul capacului (1) şi cuţitele (10) în apă caldă cu detergent pentru vase. Pe urmă clătiţi sub jet de apă şi lăsaţi să
se usuce. Mai întâi demontaţi ansamblul de cuţite (10) (a se
vedea „Demontarea ansamblului de tăiere”).
●● Acă aţi lăsat vasul mult timp fără să-l curăţaţi şi în interiorul său s-au lipit bucăţi, folosiţi o perie de nylon.
●● Nu vă recomandăm să puneţi vasul blenderului (3), cuţitele (10),capacul (2) şi dopul capacului (1) în maşina de
spălat vase. Substanţele agresive de curăţare folosite în
această maşină pot acţiona negativ asupra stării suprafeţelor.
4 Curăţaţi suprafaţa exterioară a unităţii motor (12) cu
o cârpă delicată, uşoară.
27
Nu introduceţi unitatea motor (12) în apă sau în
alt lichid.
●● Pentru spălarea părţii exterioare a unităţii motor (12) nu
utilizaţi detergenţi agresivi sub formă de emulsiii, lichide,
paste ş.a. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice de informare înscrise pe ele.
●● Nu curăţaţi vasul transparent al blenderului (3) cu bureţi
şi cârpe aspre.
●● După spălare, lăsaţi să se usuce bine toate elementele
aparatului.
DEMONTAREA ANSAMBLULUI DE TĂIERE
●● Deuplaţi cablul de alimentare de la priza electrică.
●● Goliţi vasul blenderului (3) de conţinut.
●● desfaceţi capacul (2) de pe vasul blenderului (3) prin
rotirea sa în sensul mişcării acelor de ceasornic (poziţia
„Open”).
●● Întoarceţi vasul blenderului (3) cu gura în jos pe o suprafaţă plată, stabilă.
●● Desfaceţi colierul, rotind în sens invers mişcării acelor de
ceasornic. Scoateţi cu grijă cuţitele o dată cu garnitura.
Cuţitele aparatului sunt ascuţite. Manevraţi-le
cu atenţie.
MONTAREA ANSAMBLULUI DE TĂIERE
●● Pentru a le monta, întoarceţi cuţitele cu partea superioară în jos, pe urmă montaţi garnitura la colierul vasului
blenderului (3) şi cuţitele în orificiul vasului blenderului (3).
●● Fixaţi colierul de blocare şi roriţi-l în sensul acelor de
ceasornic, până la intrarea profilului în colierul de blocare
de pe mâner (8). Asiguraţi-vă că colierul de blocare este
înşurubat pe vasul blenderului (3). De aceasta depinde
dacă îmbinarea este perfectă sau nu.
●● Dupămontare, întoarceţi vasul blenderului (3) cu gura în
jos şi puenţi-l pe unitatea motor (12), astfel încât profilul
de pe partea înferioară a vasului blenderului (3) să se
potrivească la partea de sus a unităţii motor (12).
Mânerul (8) va­sului blenderului (3) trebuie să se afle pe partea dreaptă a aparatului.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil nici scump. În acest scop: cutia de
carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
28
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
32Z010-001_v04
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей
инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности.
Просим сохранить инструкцию, чтобы ею можно было
пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
Перед началом использования прибора ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Несоблюдение грозит
увечьями
●● Ставьте блендер всегда только
на стабильную, ровную и плоскую
поверхность.
●● Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается
без присмотра, а также перед монтажом, демонтажем или его чисткой.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод,
корпус или ручка имеют видимые
повреждения. В таких случаях
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать
серьезную угрозу для пользова32Z010-001_v04
теля. В случае появления неполадок рекомендуем обратиться
в специализированный сервисный
пункт.
●● Не погружайте прибор в воду или
другие жидкости; не пользуйтесь
прибором в ванной комнате и на
открытом воздухе.
●● Перед тем, как снять крышку с кувшина или кувшин с основания,
нажмите на кнопку «Off»; подождите, пока ножи не перестанут
вращаться.
●● Используйте блендер только
с закрытой крышкой.
●● Будьте осторожны! Во избежание
порезов не прикасайтесь к острым
ножам блендера голыми руками
даже в том случае, если кувшин
блендера снят для очистки.
●● Не помещайте в кувшин блендера
металлические предметы (ложки,
лопатки и т.п.) во время работы
блендера.
●● Не мойте ножи блендера голыми
руками.
●● Для мытья металлических деталей, а особенно для мытья ножей,
используйте мягкую щеточку.
●● Устройство не должно использоваться детьми. Храните устройство с кабелем в месте недоступном для детей.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями, а также не
имеющие опыта работы с устройством, при условии, что они будут
это делать исключительно под
присмотром либо после предва29
рительного понятного объяснения
возможных угроз и инструктажа по
безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит
повреждением имущества
●● Прибор всегда подключайте к розетке электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на щитке
прибора.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
●● Следите за тем, чтобы сетевой шнур не соприкасался с какой-либо горячей поверхностью, а также
не свисал с края стола или рабочей поверхности,
на которой установлен электроприбор.
●● Не наполняйте кувшин горячими ингредиентами.
●● Не ставьте блендер рядом с обогревательными
приборами, открытым огнем или вблизи кухонной
плиты. Убедитесь, что питающий провод блендера
не соприкасается с какой-либо горячей или острой
поверхностью.
●● По мере возможности предохраняйте блендер от
попадания прямых солнечных лучей и близкого
расположения галогеновых ламп.
●● Перед тем, как поместить блендер на хранение,
снимите крышку с кувшина блендера. Прежде чем
закрыть крышку, увлажните уплотнительную прокладку крышки водой.
●● Не наполняйте кувшин блендера выше максимальной отметки. Следите за тем, чтобы внутрь корпуса
с приводом не попала вода, в противном случае
можно повредить двигатель.
●● Не наполняйте кувшин свыше отметки 1250 мл
– если так случится, содержимое кувшина может
приподнять крышку при включении блендера.
●● Время непрерывной работы прибора не должно
превышать 3 минуты, независимо от режима
работы – непрерывного или импульсного (функция
«Pulse», функция «Ice Crush»), в противном случае двигатель может перегреться. Интервал между
включениями должен составлять, по крайней мере,
10 минут, чтобы дать двигателю остыть.
●● Не включайте блендер с пустым кувшином, т.к. это
может привести к перегреву прибора.
●● Устройство предназначено исключительно для
использования в домохозяйствах, расположенных
на высоте максимум 2000 м над уровнем моря.
30
УКАЗАНИЕ
Информация о продукте
и указания, касающиеся
эксплуатации
●● Устройство предназначено для бытового использования и аналогичного применения в таких местах,
как:
●● кухни для персонала в магазинах, офисах и другой рабочей среде,
●● гостями в гостиницах, мотелях и других жилых
объектах,
●● агротуристических хозяйствах,
●● пансионатах типа «bed and breakfast».
В случае использования блендера в профессиональном гастрономическом бизнесе условия гарантия изменяются.
●● При первом включении прибора может появиться
запах. Это нормальное явление, которое должно со
временем исчезнуть.
Рекомендации по безопасности
Стаканный миксер оснащен температурной защитой,
которая выключает устройство в момент его перегревания. В этом случае необходимо отключить устройства от
источника питания. Выньте вилку из розетки, затем подождите не менее 10 минут, чтобы остыл двигатель. После
этого миксер можно вновь включить.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Допустимое время непрерывной работы: 3 минуты.
Интервал между очередными включениями: 10 минут.
Диапазон скоростей: 1–14.
Уровень шума на 14 скорости: 90 dB/A.
Устройство блендера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Защитная накладка
Крышка
Кувшин блендера
Индикатор
Кнопка «On»
Кнопка «Off»
Кнопка «Pulse»
Ручка
Блокировочное кольцо
Ножи
Уплотнительная прокладка
32Z010-001_v04
12
13
14
15
Корпус привода
Переключатель скорости
Кнопка «Ice Crush»
Противоскользящие ножки
Принцип действия и обслуживание
B
ПОДГОТОВКА БЛЕНДЕРА К РАБОТЕ
Перед первым включением блендера (или после его
длительного хранения) тщательно промойте кувшин
(3), крышку (2) и защитную накладку (1) теплой водой
с добавлением средства для мытья посуды, ополосните и просушите. Будьте осторожны – не прикасайтесь
голыми руками к остым ножам блендера (10).
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1 Поставьте корпус с приводом (12) вблизи сетевой розетки на твердой, чистой и сухой поверхности,
в месте, недоступном для детей.
Не допускайте, чтобы питающий подсоединительный
провод свешивался с края стола или рабочей поверхности, на которой установлен электроприбор.
2 Вложите вилку питающего провода в розетку.
3 Установите кувшин блендера (3) на корпус привода
таким образом, чтобы выступы в нижней части кувшина (3)
совпали с выступами в верхней части корпуса привода (12).
Ручка кувшина (3) должна находиться
с правой стороны прибора.
4 Поместите продукты в кувшин блендера (3). Не
наполняйте кувшин (3) выше отметки 1250 мл. Если
так случится, содержимое кувшина может приподнять
крышку (2) при включении блендера.
5 Закройте кувшин блендера (3) крышкой (2).
Скорость
Скорость 1 до 3
Скорость 4 до 5
32Z010-001_v04
6 Поверните крышку (2) в направлении против часовой
стрелки (положение «Lock») до упора в пазу в верхней
части ручки (8). Убедитесь, что крышка (2) правильно
вставлена в кувшин блендера (3), т.е., что выступ
в крышке (2) совпадает с ручкой (8), в противном случае
крышку необходимо снять и установить еще раз. Если
крышка установлена правильно, индикатор (4) начнет
светиться пульсирующим светом, сигнализируя готовность прибора к работе.
Прежде чем закрыть крышку (2), увлажните уплотнительную прокладку крышки
водой.
Привод прибора оснащен микровыключателем, который блокирует включение
блендера в случае неправильной установки
крышки (2) на кувшин блендера (3). Если
крышка установлена неправильно – двигатель не включится.
7 Вставьте защитную накладку (1) в отверстие
в крышке (2) таким образом, чтобы углубление в защитной накладке (1) совпало со стрелками на крышке (2),
и для правильной фиксации поверните ее вправо или
влево до упора.
Запрещается включать блендер без защитной накладки
(1), особенно, если будут использоваться твердые ингредиенты, которые могут быть выброшены через отверстие.
8 Нажмите на кнопку «On» (5). Индикатор (4) будет
светиться непрерывным красным светом, сигнализируя
о том, что прибор работает.
9 Поверните переключатель скорости (13) на необходимую скорость:
Блюдо
Инструкции и рекомендации
Пюре из замороженных
фруктов.
Поместите в кувшин кусочки замороженных фруктов вместе
с рекомендованным количеством воды (макс. 1250 мл). Смешивайте
несколько минут. Не смешивайте слишком долго, чтобы не образовались
воздушные пузырьки.
Быстрое приготовление
пищи для тех, кто на диете:
десертов, сухого молока
и т.п.
Поместите в кувшин все ингредиенты. Включите блендер (10 до 15 секунд)
до получения однородной консистенции. Чтобы ограничить появление
воздушных пузырьков, сначала включите импульсный режим «Pulse».
Соус винегрет.
Начните с измельчения твердых ингредиентов и зелени, используя
импульсный режим «Pulse» и только затем добавьте остальные ингредиенты
и смешивайте с постоянной скоростью в течение 15-20 секунд. Чтобы
избежать разбрызгивания, убедитесь, что ингредиенты прикрывают ножи
(ок. 250 мл).
Кофейные, шоколадные,
ванильные молочные
коктейли и т.п.
Поместите в кувшин все ингредиенты. Наилучшие коктейли получаются из
500 мл молока. Не берите более 1000 мл молока, т.к. в процессе смешивания
его объем увеличится.
Взбитые сливки.
Чтобы избежать разбрызгивания и полностью прикрыть ножи блендера,
используйте, как минимум 250 мл сливок.
31
Скорость
Блюдо
Инструкции и рекомендации
Пасты и приправы к салатам
на базе творога и йогурта.
Начните с измельчения твердых ингредиентов и зелени, используя
импульсный режим «Pulse» и только затем добавьте творог и йогурт.
Молочные фруктовые
коктейли (малина, бананы,
манго и т.п.).
Поместите в кувшин все ингредиенты. Наилучшие коктейли получаются
из 250 мl холодного молока. Поскольку в процессе приготовления объем
коктейля увеличивается, максимальное количество молока – это 1000 мл.
Лук, зеленый лук и т.п.
Порежьте ингредиенты на кусочки и сначала включите на несколько секунд
импульсный режим «Pulse». Максимальное количество ингредиентов 300 г.
Грецкие орехи, фундук,
миндаль.
Поместите орехи в кувшин и сначала включите на несколько секунд
импульсный режим «Pulse». Затем переключите на постоянную скорость,
чтобы более измельчить орехи.
Kрекеры, печенье, черствый
хлеб, тосты.
Порежьте ингредиенты на крупные кусочки. Поместите в кувшин и включите на
несколько секунд импульсный режим «Pulse». Для получения необходимой консистенции в конце переключите на несколько секунд на постоянную скорость.
Томатная паста и соусы.
Поместите в кувшин все ингредиенты (в первую очередь закладывайте
жидкие ингредиенты). Чтобы избежать разбрызгивания, убедитесь, что
ингредиенты прикрывают ножи.
Фруктовое и овощное пюре.
Сварите овощи и фрукты. Если ингредиенты слишком густые, сначала
включите на несколько секунд импульсный режим «Pulse». Не рекомендуется
использовать блендер для приготовления картофельного пюре.
Овощная и фруктовая
начинка.
Поместите в кувшин все ингредиенты (в первую очередь закладывайте
жидкие ингредиенты). Если смесь слишком густая, включите на несколько
секунд импульсный режим «Pulse».
Пармезан и другие твердые
сыры.
Порежьте сыр крупными кубиками и измельчайте до момента получения
необходимой консистенции. Каждый крупный кусок измельчайте сначала
в импульсном режиме «Pulse».
Компоты из фруктов и соусы
из свежих фруктов.
Поместите в кувшин все ингредиенты. Чтобы избежать разбрызгивания,
убедитесь, что ингредиенты прикрывают ножи.
Различные супы.
Поместите в кувшин все ингредиенты (свежие или вареные), не превышая
отметки 1250 мл. Смешивайте ок. 1 минуты.
Kоктейли из свежих фруктов.
Очищенные от кожицы и косточек фрукты порежьте на крупные кусочки.
Поместите в кувшин все ингредиенты и измельчайте ок. 1 минуты.
Скорость 6 до 7
Скорость 8 до 10
Скорость 11 до 14
10 Функция «Pulse»
11 Функция «Ice Crush» (колка льда)
использованием блендера для колки льда
убедитесь, что кувшин блендера чистый. В противном случае тщательно промойте его чистой водой.
Какие-либо остатки моющего средства могут изменить вкус измельчаемого льда и в результате вкус
напитка, в который будет добавляться лед.
●● При колке льда закладывайте в кувшин одновременно не более 6-10 кубиков льда и добавьте 15 мл
(1 ч. ложку) холодной воды.
●● Установите на прибор крышку (2) вместе с защитной накладкой (1) и поверните в направлении против часовой стрелки (положение «Lock»). Нажмите
3-4 раза на кнопку «Ice Crush» (14) с небольшими
перерывами. При слишком длительном измельчении
лед превратится в жидкость, при слишком коротком
измельчении кубики льда не упеют расколоться. Не
пытайтесь измельчать лед без добавления в кувшин
воды.
12 Перед тем, как снять крышку (2) с кувшина блендера (3) или кувшин блендера (3) с корпуса привода (12)
нажмите на кнопку «Off» (6); подождите, пока ножи (10)
полностью остановятся.
●● При нажатии на кнопку «Pulse» (7) прибор некоторое ●● Перед
время работает с максимальной скоростью, независимо от ранее установленной скорости ножей.
Кнопка «Pulse» (7) прижимается пружиной. Когда
прекращаем нажимать на кнопку, прибор прекращает
работать. Кнопку «Pulse» (7) можно включать в любой
момент работы прибора, но при этом следует помнить о том, что в импульсном режиме прибор работает на максимальной скорости, поэтому необходимо
контролировать содержимое блендера, чтобы не
допустить до чрезмерного измельчения продуктов.
●● Во время использования блендера не включайте
прибор более чем на 3 минуты, в противном случае
он может перегреться. После 3 минут непрерывного
пользования отключите прибор и дайте двигателю
остыть в течение, как минимум, 10 минут.
●● Во время работы добавляйте ингредиенты в кувшин
блендера через отверстие в крышке, после этого
установите на место защитную накладку (1) и поверните до упора вправо или влево.
●● Убедитесь, что добавленные ингредиенты не увеличат своего объема и не превысят отметки 1250 мл на
кувшине блендера (3).
32
32Z010-001_v04
ДЕМОНТАЖ РЕЖУЩЕГО БЛОКА
Окончание работы
●● Отсоедините блендер от питающей сети.
●● Придержите корпус с приводом (12) одной рукой, вто- ●● Опорожните кувшин блендера (3) от содержимого.
рой рукой возьмитесь за ручку (8) и снимите кувшин
●● Снимите крышку (2) с кувшина блендера (3), повораблендера (3) с корпуса привода (12).
чивая ее в направлении по часовой стрелке (положе●● Снимите крышку (2) с кувшина блендера (3), поворание «Open»).
чивая ее в направлении по часовой стрелке (положе●● Переверните кувшин блендера (3) вверх дном
ние «Open»).
поставьте на плоской стабильной поверхности.
●● Всегда отсоединяйте прибор от сети, если Вы им не ●● иПоверните
блокировочное кольцо против часовой
пользуетесь, или перед очисткой.
Очистка и консервация
C
1 Перед очисткой и консервацией блендера необходимо обязательно вынуть вилку из розетки.
Сразу же после использования промойте кувшин блендера (3), чтобы остатки продуктов не засохли внутри
кувшина.
2 Для очистки кувшина и ножей рекомендуется автоматическая очистка. Налейте в кувшин блендера (3)
около 1 литра воды и включите прибор на ок. 30 секунд
на самой низкой скорости. Соблюдайте при этом указания по эксплуатации. Затем слейте воду из кувшина (3),
переверните его вверх дном и осушите.
3 В случае надобности промойте кувшин (3), крышку
(2), защитную накладку (1) и ножи (10) в теплой воде
с добавлением жидкости для мытья посуды. Затем
необходимо тщательно ополоснуть в/у детали блендера
чистой водой и осушить. В первую очередь необходимо
демонтировать ножи (10) (см. «Демонтаж режущего
блока»).
●● Для очистки кувшина блендера от присохших остатков продуктов воспользуйтесь мягкой нейлоновой
щеткой.
●● Не мойте кувшин блендера (3), ножи (10), крышку (2)
и защитную накладку (1) в посудомоечных машинах.
Агрессивные моющие средства, которые используются для мытья в этих бытовых устройствах, могут
отрицательно подействовать на в/у элементы.
4 Корпус привода (12) блендера рекомендуется протирать влажной тряпочкой с добавлением жидкости для
мытья посуды.
Не погружайте корпус привода (12) в воду
или другие жидкости.
●● Не рекомендуется использовать для мытья корпуса
(12) агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть надписи: графические
символы, деления, предупреждающие знаки и т.п.
●● Не рекомендуется мыть прозрачный кувшин блендера (3) с помощью металлических мочалок или
острых тряпочек.
●● Чистые детали необходимо тщательно осушить.
32Z010-001_v04
стрелки. Аккуратно извлеките ножи вместе с уплотнительной прокладкой.
Будьте осторожны. Ножи блендера очень
острые.
MOНТАЖ РЕЖУЩЕГО БЛОКА
●● Для
того, чтобы собрать режущий блок, переверните ножи вверх ногами и сначала вложите уплотнительную прокладку во фланец отверстия в кувшине
блендера (3), а затем установите ножи в отверстие
кувшина блендера (3).
●● Установите блокировочное кольцо на место и поверните по часовой стрелке до упора, пока выступ на
блокировочном кольце не совпадет с ручкой (8). Убедитесь, что блокировочное кольцо плотно завинчено
на кувшине блендера (3). Oт этого зависит герметичность соединения.
●● Установите собранный кувшин блендера (3) на приводе (12) таким образом, чтобы выступы в нижней
части кувшина (3) совпали с выступами в верхней
части корпуса двигателя (12).
Ручка кувшина (3) должна находиться с правой стороны
прибора.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
33
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност, така че по време на използване на уреда
да избегнете нещастните случаи и/или повредата на
уреда. Препоръчително е да запазите инструкцията за
употреба, за да можете да я ползвате и по време на понататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
Преди да започнете използването на уреда, прочетете внимателно съдържанието на цялата
инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до
наранявания
●● Винаги поставяйте уреда върху
гладка, равна повърхност.
●● Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, корпусът или дръжката са видимо повредени. В такъв
случай занесете уреда в сервиза.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените
поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви
съветваме да се обърнете към
специализиран сервиз.
34
●● Не слагайте модула на двигателя
във вода или друга течност; не
използвайте уреда в банята или
на открито.
●● Натиснете бутона „Off”, преди да
свалите капака от каната и преди
да свалите каната от модула на
двигателя; изчакайте ножовете
окончателно да спрат.
●● Не използвайте шейкър каната,
без да сте поставили капачето на
капака.
●● Не пъхайте ръцете си в каната,
дори когато е свалена за почистване, тъй като ножовете са много
остри и представляват опасност.
●● Не пъхайте никакви други предмети (лъжички, шпатули и др.)
в каната, когато уредът е включен
в захранването.
●● Не мийте ножовете с ръце.
●● За миене на металните части, особено на острите ножове използвайте мека четка.
●● Устройството не трябва да се
използва от деца. Съхранявайте
уреда и захранващия кабел на
място недостъпно за деца.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
32Z010-001_v04
ВНИМАНИЕ!
Неспазването води до
материални щети
●● Винаги включвайте уреда към контакт на електрическата мрежа (само променлив ток) с напрежение
съгласно с данните намиращи се в табелката на
уреда.
●● Не изваждайте щепсела от ел. контакта с дърпане
за кабела.
●● Захранващият кабел не бива да виси над ръба
на масата или плота или да се допира до горещи
повърхности.
●● Не наливайте в каната врели течности.
●● Шейкър каната и захранващият й кабел трябва да
се намират далеч от нагревателни плотове и котлони.
●● Ако е възможно, съхранявайте шейкър каната
далеч от пряка слънчева светлина и флуоресцентна светлина.
●● По време на съхраняване капакът не бива да бъде
поставен на каната на уреда. Преди използване
навлажнете уплътнителя на капака с вода и поставете капака на каната на уреда.
●● Не препълвайте каната. Ако под модула на двигателя попадне течност, тя може да се всмуче в двигателя и да доведе до повредата му.
●● Не пълнете каната над обозначението 1250 мл
– ако направите това, съдържанието й може да
предизвика повдигане на капака при включване на
двигателя.
●● Не включвайте уреда за повече от 3 минути,
независимо от режима на работа – непрекъсната
или пулсираща (функция „Pulse”, функция „Ice
Crush”), в противен случай той може да прегрее.
След 3 минути работа изключете уреда за поне 10
минути, за да може двигателят да изстине.
●● Не включвайте шейкър каната, когато е празна, тъй
като може да прегрее.
●● Уредът е предназначен само за ползване в домакинствата, разположени максимално на 2000 м
надморска височина.
УКАЗАНИЕ
Информации за продукта и указания касаещи използването му
●● Уредът
е предназначен за домашна употреба
и подобно приложение на места като:
●● в кухни за персонал в магазини, офиси и други
работни среди,
●● от гости на хотели, мотели и други жилищни
обекти,
32Z010-001_v04
●● агро-туристически стопанства,
●● пансион тип „bed and breakfast“.
В случай че се използва в заведение за хранене,
гаранционните условия се променят.
●● При първоначалното задвижване на съоръжението
могат да се появят миризми. Това е естествено
явление, което ще изчезне с времето.
Препоръки относно безопасност
Чашковият смесител има термична защита, която
изключва уреда в момент на прегряването. В такъв случай е необходимо да отключите устройството от източника на захранването. Извадете щепсела от мрежовото
гнездо, след това изчакайте най-малко 10 минути, като
позволите двигателят да изстине. След това можете
повторно да включите чашковия смесител.
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Допустимо време на непрекъсната работа: 3 минути.
Почивка преди повторно използване: 10 минути.
Интервал на скоростта: 1-14.
Ниво на шума на трета скорост: 90 dB/A.
Устройство на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Капаче на капака
Капак
Кана
Контролна лампа
Бутон „On”
Бутон „Off”
Бутон „Pulse”
Дръжка
Блокиращ пръстен
Ножове
Уплътнител
Модул на двигателя
Регулатор на скоростта
Бутон „Ice Crush”
Застопоряваща подставка
Употреба и работа
B
ПОДГОТОВКА НА УРЕДА ЗА РАБОТА
Преди използване на шейкър каната за първи път
(или след съхраняването й по-продължително време)
измийте каната (3), капака (2) и капачето на капака (1)
с топла вода с препарат за миене на съдове, изплакнете
ги добре и ги подсушете. Пазете ръцете си от ножовете
(10) – те са остри.
35
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
1 Поставете модула на двигателя (12) върху суха, стабилна, хоризонтална повърхност близо до захранващ
контакт и на място, до което нямат достъп деца.
Прекарайте захранващия кабел така, че да не виси от
масата или плота и да не може случайно да го дръпнете
или закачите.
2 Включете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт.
3 Поставете каната (3) така, че издатините в долната
й част да паснат към издатините в горната част на
модула на двигателя (12).
Дръжката (8) на каната (3) трябва да се
намира от дясната страна на уреда.
4 Сложете съставките в каната на уреда (3). Не я пълнете над обозначението 1250 мл на каната (3). Ако
направите това, съдържанието й може да предизвика
повдигане на капака (2) при включване на двигателя.
5 Преди използване на шейкър каната, поставете
капака (2) на каната на уреда (3).
6 Завъртете капака (2) по посока обратна на часовниковата стрелка (положение „Lock”) докрай в изреза на
горната част на дръжката (8). Уверете се, че капакът (2)
е правилно поставен в каната на уреда (3) т.е. че издатината в капака (2) е изравнена с дръжката (8), в противен случай я свалете и я поставете още веднъж. Когато
Скорост
Скорост 1 до 3
Скорост 4 до 5
Скорост 6 до 7
36
капакът е поставен правилно, контролната лампа (4) ще
свети с пулсираща светлина, което означава, че уредът
е готов за работа.
Преди да поставите капака (2) навлажнете
уплътнителя на капака с вода.
Двигателят на уреда има микропревключвател, който дава възможност за пускане на уреда едва след правилното затваряне на капака (2) на каната на уреда (3).
В противен случай двигателят няма да се
задейства.
7 Поставете капачето на капака (1) в отвора на капака
(2). По време на слагане на капачето на капака (1)
в отвора изрезите в капачето на капака (1) трябва да
съвпаднат със стрелките, намиращи се на капака (2);
завъртете го надясно или наляво докрай с цел правилното му прикрепване.
Не включвайте шейкър каната без капачето на капака
(1), особено ако имате намерение да използвате твърди
съставки. Те могат да изхвърчат от отвора.
8 Натиснете бутона „On” (5). Контролната лампа (4) ще
свети с постоянна червена светлина, което означава, че
уредът работи.
9 Завъртете регулатора на скоростта (13) на желаното
положение на скоростта.
Продукт
Упътвания и препоръки
Замразена плодова пулпа.
Сложете парчетата замразена плодова пулпа в каната и налейте
препоръчителното количество вода (максимум 1250 мл). Разбивайте няколко
секунди. Не разбивайте прекалено дълго, за да избегнете образуването на
мехурчета.
Приготвяне на бързи храни Сложете всички съставки в каната. Пуснете уреда (за 10 до 15 секунди), докато
за диетично хранене:
не получите хомогенна конзистенция. За да ограничите образуването на
десерти, мляко на прах и др.
мехурчета, използвайте първо функцията „Pulse”.
Сос винегрет.
Започнете от нарязване на твърдите съставки и подправките, като използвате
функцията „Pulse”, а след това добавете останалите съставки и разбивайте
при постоянна скорост в продължение на 15 до 20 секунди. Уверете се, че
съставките покриват ножовете (около 250 мл), за да избегнете пръскането.
Млечни коктейли – с кафе,
шоколадови, ванилови и др.
Сложете всички съставки в каната. Най-добри резултати се получават с 500 мл
мляко. Не надвишавайте количеството 1000 мл мляко, тъй като неговият обем
се увеличава.
Бита сметана.
За да бъдат изцяло покрити ножовете и да избегнете разпръскването,
използвайте поне 250 мл сметана.
Пасти и сосове за салати
с извара или кисело мляко.
Започнете от нарязването на едро на твърдите съставки и подправките, като
използвате за кратко функцията „Pulse”, а след това добавете изварата или
киселото мляко.
Млечни коктейли с плодове
(малини, банани, манго
и др.).
Сложете всички съставки в каната. Добри резултати се получават при
използване на 250 мл студено мляко. Тъй като млякото увеличава обема си,
максималното количество мляко е 1000 мл.
32Z010-001_v04
Скорост
Скорост 6 до 7
Скорост 8 до 10
Скорост 11 до 14
Продукт
Упътвания и препоръки
Лук, лук шалот и др.
Нарежете ги на четвъртини и първо използвайте за кратко функцията „Pulse”.
Максимална маса – 300 г.
Орехи, лешници, бадеми.
Сложете ядките в каната. Първо използвайте за кратко функцията „Pulse”.
За да довършите, превключете на постоянна скорост с цел по-ситно
раздробяване.
Солени бисквити, бисквити,
сух хляб, препечени
филийки.
Нарежете съставките на големи парчета. Сложете ги в каната и първо
използвайте за кратко функцията „Pulse”. За получаване на подходяща
конзистенция, включете накрая за няколко секунди на постоянна скорост.
Доматено пюре и сосове.
Сложете всички съставки в каната (първо течните съставки). Уверете се,
че съставките покриват ножовете, за да ограничите пръскането.
Пюре от варени зеленчуци.
Сложете зеленчуците да се сварят. Ако съставките са прекалено гъсти, първо
използвайте за кратко функцията „Pulse”. Не се препоръчва използването на
шейкър каната за приготвяне на пюре от картофи.
Плънка от зеленчуци.
Сложете всички съставки в каната (първо течните съставки). Включете за
кратко функцията „Pulse”, ако сместа е гъста.
Пармезан и кашкавал.
Нарежете продуктите на големи парчета и ги раздробявайте, докато не
получите желаната конзистенция. Включете първо функцията „Pulse” за всяко
голямо парче.
Компоти от плодове
и нектари от пресни плодове.
Сложете всички съставки в каната. Уверете се, че съставките покриват
ножовете, за да ограничите пръскането.
Различни супи.
Сложете всички съставки (сурови или варени) в каната на миксера, без да
надвишавате 1250 мл. Разбивайте около 1 минута.
Коктейли от пресни плодове.
Обелете плодовете и махнете семките им. Нарежете плодовете на големи
парчета. Сложете всички съставки в каната и разбивайте около 1 минута.
10 Функция „Pulse”
●● Натискането на бутона „Pulse” (7) води до краткотрайна работа на уреда с максимална скорост, независимо от настроената скорост на ножовете. Бутонът
„Pulse” (7) се натиска с пружина. Когато престанете
да го натискате, уредът престава да работи. Използвайте бутона „Pulse” (7), когато искате, но не забравяйте, че той работи при максимална скорост, така
че проверявайте какво става със съставките, ако не
искате да се получи каша.
●● Не включвайте уреда за повече от 3 минути, в противен случай той може да прегрее. След 3 минути го
изключете поне за 10 минути, за да изстине двигателят му.
●● Ако е необходимо да добавите съставки по време на
работа на шейкър каната, завъртете и повдигнете
капачето на капака (1), сложете новите съставки
през отвора, а след това поставете обратно капачето на капака (1) и го завъртете докрай надясно или
наляво.
●● Уверете се, че добавените съставки не увеличават
вместимостта на продуктите в каната над обозначението 1250 мл на каната (3).
11 Функция „Ice Crush” (разбиване на лед)
●● Преди да използвате шейкър каната за разбиване на
лед, уверете се, че тя е чиста. Ако не е, внимателно
я измийте с чиста вода. Остатъците от миещ препарат могат да повлияят на вкуса на разбития лед и да
32Z010-001_v04
доведат до загуба на вкуса на напитката, към който
той е добавен.
●● За да разбиете лед, използвайте от 6 до 10 кубчета лед наведнъж, а след това добавете 15 мл
(1 лъжичка) прясна студена вода.
●● Поставете капака (2) заедно с капачето му (1) на
уреда и го завъртете по посока обратна на часовниковата стрелка (положение „Lock”). Натиснете бутона
„Ice Crush” (14) 3 или 4 пъти с кратки прекъсвания
между натисканията. Прекалено продължителното
разбиване води до превръщане на леда в течност,
при прекалено краткото ще се разбият само ръбовете на кубчетата лед. Не се опитвайте да разбивате
лед без добавяне на вода в каната.
12 Натиснете бутона „Off” (6), преди да свалите капака
(2) от каната на уреда (3) или да свалите каната на уреда
(3) от модула на двигателя (12); изчакайте ножовете (10)
да спрат.
След приключване на работа
●● Придръжте
модула на двигателя (12) с едната си
ръка, хванете дръжката (8) с другата си ръка, а след
това повдигнете каната на уреда (3) нагоре и я свалете от модула на двигателя (12).
●● Свалете капака (2) от каната на уреда (3), като го
завъртите по посока на часовниковата стрелка (положение „Open”).
●● Изключете уреда от електричеството, ако няма да го
използвате.
37
Почистване и поддръжка
C
1 Преди започване на почистването изключете захранващия кабел на уреда от мрежата.
Почистете го възможно най-бързо след използването
му, за да избегнете залепването на остатъците вътре
в каната на уреда (3).
2 За почистване на каната и ножовете препоръчва се
използването на автоматичното почистване. Налейте
около 1 литър вода в каната на уреда (3) и включете
уреда за около 30 секунди при най-ниската скорост, като
спазвате горепосочените препоръки за безопасност.
След това излейте водата от каната на уреда (3), обърнете го обратно и го изсушете.
3 В случай на необходимост измийте каната (3), капака
(2), капачето на капака (1) и ножовете (10) с топла вода
с препарат за миене на съдове. След това ги изплакнете
с чиста течаща вода и ги подсушете. Първо свалете
модула на ножовете (10) (виж „Демонтаж на режещия
модул”).
●● Ако сте оставили каната за по-дълго непочистена
и във вътрешността на каната са засъхнали парчета
храна, използвайте пластмасова четка.
●● Не се препоръчва миенето на каната на уреда (3),
ножовете (10), капака (2) и капачето на капака (1)
в съдомиялна машина. Агресивните миещи препарати, използвани в нея, могат негативно да повлияят
на състоянието на техните повърхности.
4 Изтрийте външната част на модула на двигателя (12)
с влажна, мека кърпа.
Не слагайте модула на двигателя (12) във
вода или друга течност.
МОНТАЖ НА РЕЖЕЩИЯ МОДУЛ
●● За
да монтирате ножовете, обърнете ги обратно
и поставете първо уплътнителя на фланеца на
отвора на каната (3), а след това ножовете в отвора
на каната (3).
●● Поставете блокиращия пръстен и го завъртете по
посока на часовниковата стрелка докрай, така че
издатината на блокиращия пръстен да съвпадне
с дръжката (8). Уверете се, че блокиращият пръстен
е завъртян плътно към каната на уреда (3). От това
зависи плътността на съединяването.
●● След монтиране обърнете каната на уреда (3) обратно и я поставете върху модула на двигателя (12)
така, че издатините в долната част на каната (3) да
паснат към издатините в горната част на модула на
двигателя (12).
Дръжката (8) на каната (3) трябва да се намира от дясната страна на уреда.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете
в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!
●● За миене на външната част на модула на двигателя
(12) не използвайте агресивни миещи препарати –
емулсии, млека, пасти и др. Те могат да отстранят
нанесените графични информационни символи.
●● Не почиствайте прозрачната кана на уреда (3)
с абразивни гъби или кърпи.
●● След измиване внимателно изсушете всички части
на уреда.
ДЕМОНТАЖ НА РЕЖЕЩИЯ МОДУЛ
●● Изключете захранващия кабел на уреда от ел. мрежата.
●● Изпразнете каната на уреда (3) от съдържанието й.
●● Свалете капака (2) от каната на уреда (3), като го
завъртите по посока на часовниковата стрелка (положение „Open”).
●● Обърнете каната на уреда (3) обратно и я поставете
върху равна, стабилна повърхност.
●● Завъртете блокиращия пръстен по посока обратна
на часовниковата стрелка. Свалете внимателно
ножовете заедно с уплътнителя.
Ножовете на уреда са остри. Внимавайте
да не се порежете.
38
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
32Z010-001_v04
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу потрібно звернути на вказівки
з безпеки для попередження випадків і/або пошкодження
обладнання під час користування. Інструкцію просимо
зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час
користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Перед початком використання приладу ознайомтеся із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Установлюйте кавоварку на плоскій, рівній поверхні.
●● Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
●● Не запускайте обладнання, якщо
живильний кабель, корпус або
ручка мають помітні пошкодження.
У такому випадку здайте обладнання у сервісний центр.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт пристрою можуть здійснювати виключно кваліфіковані
спеціалісти. Неправильний ремонт
може створювати особливу небезпеку для користувача. У випадку
появи недоліків у роботі пристрою
зверніться у спеціалізований сервісний центр.
32Z010-001_v04
●● Не покладайте блок двигуна
у воду чи іншу рідину; не користуйтесь ним у ванній кімнаті і на вільному повітрі.
●● Натисніть кнопку «Off» перед зніманням кришки із чаши і перед
зніманням чаши з блоку двигуна;
зачекайте до повного зупинення
ножей.
●● Не користуйтесь міксером з чашею
без установлення накладки кришки.
●● Не покладайте руки у чашу, навіть
коли він був знятий для очищення,
тому що надалі ножі небезпечні –
дуже гострі.
●● Не покладайте інші речі (ложечки,
лопатки та ін.) у чашу під час підключення міксера з чашею до
мережі живлення.
●● Не мийте ножі безпосередньо
рукою.
●● Для миття металевих частин, особливо гострих ножів вживайте
м’яку щітку.
●● Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте пристрій
з кабелем у місці недоступному
для дітей.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
39
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Завжди підключайте прилад до гнізда електроме-
режі (виключно змінного струму) із напругою, що відповідає вказаній на інформаційному щитку приладу.
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Кабель живлення не може звисати над краєм столу
або робочої поверхні, а також не може доторкатися
до гарячих поверхонь.
●● Не наповнюйте чашу киплячою рідиною.
●● Зберігайте міксер і кабель живлення далеко від
нагрівних плит чи пальників.
●● Якщ це можливо, зберігайте міксер з чашею далеко
від безпосереднього впливу сонячних променів
і люмінесцентного світла.
●● Під час зберігання не тримайте кришку, встановлену на чаші міксера. Перед користуванням зволожіть прокладку кришки водою йі установіть кришку
на чашу міксера.
●● Не переповнюйте чашу. У разі попадання рідини під
блок двигуна, двигун може її увіссати, що приведе
до його пошкодження.
●● Не наповнюйте чашу вище позначення 1250 мл –
якщо це станеться, тоді його вміст може привести
до піднесення кришки під час запуску двигуна.
●● Не включайте обладнання більш як на 3 хвилини,
безперервної, чи пульсаційної праці (функція
«Pulse», функція «Ice Crush»), інакше воно може
перегрітися. Через 3 хвилини роботи, виключіть
обладнання на не менш як 10 хвилин, залишаючи
його для охолодження двигуна.
●● Не включайте міксер з чашею якщо він порожній,
тому що він може перегрітися.
●● Пристрій призначено виключно для використання
у домогосподарствах, розташованих на висоті,
не більшій ніж 2000 м над рівнем моря.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт
і вказівки щодо експуатації
●● Пристрій
призначений для побутового використання і аналогічного застосування в таких місцях, як:
●● кухні для персоналу в магазинах, офісах та
іншому робочому середовищі,
●● гості в готелях, мотелях та інших житлових
об’єктах,
●● агротуристичні господарства,
●● пансіонати типу «bed and breakfast».
У разі його використання для цілей бізнесу загального харчування, умови гарантії змінюються.
40
●● При першому запуску обладнання можуь виходити
запахи. Це нормальне явище, яке з часом повинно
відступити.
Вказівки з техніки безпеки
Блендер обладнаний термічним запобіжником, котрий
вимикає пристрій у момент перегрівання. У такому
випадку необхідно відключити пристрій від джерела живлення. Витягніть штепсельну вилку з розетки електромережі, потім почекайте принаймні 10 хвилин, дозволяючи
двигуну охолонути. Після закінчення цього часу блендер
можна знову ввімкнути.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Допустимий час безперервної праці: 3 хвилини.
Тривалість перерви перед повторним використанням:
10 хвилин.
Діапазон швидкості: 1-14.
Рівень шуму у робочому режимі 14: 90 dB/A.
A
Складові частини обладнання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Накладка кришки
Кришка
Чаша міксера
Контрольна лампочка
Кнопка «On»
Кнопка «Off»
Кнопка «Pulse»
Ручка
Блокуюче кільце
Ножі
Прокладка
Блок двигуна
Регулятор швидкості
Кнопка «Ice Crush»
Стопа проти ковзання
B
Обслуговування і дія
ПІДГОТОВЛЕННЯ МІКСЕРА ДО ПРАЦІ
Перед використанням міксера з чашею перший раз (або
після його зберігання протягом довготривалого часу),
вимийте чашу міксера (3), кришку (2) i накладку кришки
(1) у теплій воді з доданням засобу для миття посуду,
старанно прополоскайте й осушіть. Тримайте руки
далеко від ножів (10) – вони гострі.
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
1 Установіть блок двигуна (12) на сухій, стабільній,
горизонтальній поверхні, поблизу живильної розетки
і поза доступом дітей.
32Z010-001_v04
Проведіть кабель живлення так, щоб не звисав за край
столу або робочої дошки i для попередження випадкового потягнення чи зачеплення.
2 Підключіть вилку кабелю живлення до розетки електромережі.
3 Установіть чашу міксера (3) таким чином, щоб
виступи у нижній частині чаши міксера (3) були пристосовані до виступів у верхній частині блоку двигуна (12).
Ручка (8) чаши міксера (3) повинна знаходитися з правого боку обладнання
4 Покладіть компоненти у чашу міксера (3). Не наповнюйте за позначення 1250 мл чашу міксера (3). Якщо
це станеться, її вміст може привести до піднесення
кришки (2) під час запуску двигуна.
5 Перед використанням міксера з чашею, установіть
кришку (2) на чашу міксера (3).
6 Поверніть кришку (2) у напрямку противному до
руху годинникових стрілок (положення «Lock») до упору
у вирізі у верхній частині ручки (8). Упевніться, чи кришка
(2) правильно встановлена у чашу міксера (3) тобто, чи
виступ на кришці (2) знаходиться нарівні з ручкою (8),
у противному разі зніміть її і встановіть ще раз. Після
правильного встановлення кришки контрольна лампочка
Швидкість
Швидкість 6 до 7
32Z010-001_v04
Перед встановлення кришки (2) зволожіть
прокладку кришки водою.
Привід обладнання оснащений мікровимикачем, що уможливлює працю обладнання
щойно після правильного закриття кришки
(2) на чаші міксера (3). У противному разі
двигун не запуститься.
7 Установіть накладку кришки (1) на отвір у кришці (2).
Під час встановлення накладки кришки (1) в отвір припасуйте вирізи на накладці кришки (1) до стрілок, розміщених на кришці (2) i поверніть її вправо або вліво до упору
для правильного кріплення.
Не включайте міксер з чашею без накладки кришки (1),
особливо якщо будуть використані тверді компоненти.
Вони можуть викидатися через отвір.
8 Натисніть кнопку «On» (5). Контрольна лампочка (4)
буде світитися безперервним червоним світлом, що вказує на робочий режим обладнання.
9 Поверніть регулятор швидкості (13) у потрібне положення швидкості:
Страва
Вказівки та рекомендації
Заморожена фруктова
пульпа.
Помістіть шматки замороженої фруктової пульпи у чаші разом з рекомендованою
кількістю води (не більш 1250 мл). Змішуйте протягом декількох хвилин Не
змішуйте надто довго для попередження утворення пузирів.
Приготування блискавичних
страв для осіб з дієтою:
Швидкість 1 до 3 десертів, сухого молока та ін.
Швидкість 4 до 5
(4) буде світитися пульсаційно, що вказує на готовність
обладнання до праці.
Помістіть усі компоненти у чаші. Запустіть обладнання (10 до 15 секунд)
до отримання однорідної консистенції. Для обмеження утворення пузирів,
застосовуйте зпочатку функцію «Pulse».
Соус – вінегрет.
Почніть з порізання твердих компонентів i зілля, зпочатку застосовуючи
функцію «Pulse», потім додайте інші компоненти і змішуйте при постійній
швидкості протягом 15 до 20 секунд. Упевніться, чи компоненти прикривають
леза (близько 250 мл), для попередження розбризкування.
Молочні кавові, шоколадні,
ванільні коктейлі та ін.
Помістіть усі компоненти у чаші. Найкращі результати досягаються із 500 мл
молока. Рекомендується не перевищувати 1000 мл молока, тому що його об’єм
збільшується.
Взбита сметана.
Для повного прикриття ножів i попередження розбризкування, вжийте не менш
як 250 мл сметани.
Пасти і приправи для салатів
з застосуванням творогу або
йогурту.
Почніть з товстого порізання твердих компонентів і зілля, застосовуючи на
короткий час функцію «Pulse» i потім додайте сир або йогурт.
Молочні коктейлі із фруктами
(малини, банани, манго
та ін.).
Помістіть усі компоненти у чаші. Добрі результати досягаються при
застосуванні 250 мл холодного молока. Враховуючи факт збільшення об’єму,
максимальна кількість молока складає 1000 мл.
Цибуля – шалот та ін.
Поріжте на чверті i зпочатку застосовуйте на короткий час функцію «Pulse».
Максимальна маса 300 г.
Волоські горіхи, лісні горіхи,
мигдалі.
Помістіть горіхи у чаші. Зпочатку застосовуйте на короткий час функцію
«Pulse». Для закінчення, переключіть на безперервну швидкість для
роздрібнення на більш дрібні шматки.
Крекери, тістечка, сухий хліб,
тости.
Поріжте компоненти на великі шматки. Помістіть їх у чаші i застосовуйте на
короткий час функцію «Pulse». Для отримання відповідної консистенції, в кінці
включіть на декілька секунд із постійною швидкістю.
41
Швидкість
Швидкість
8 до 10
Швидкість
11 до 14
Страва
Вказівки та рекомендації
Томатний концентрат і соуси.
Помістіть усі компоненти у чаші (вперше рідкі компоненти). Упевніться,
чи компоненти прикривають леза для обмеження розбризкування.
Пюре з варених овочів.
Покладіть овочі для варки. Якщо компоненти надто густі, зпочатку застосовуйте
на короткий час функцію «Pulse». Не рекомендується вживати міксер з чашею
для приготування картопляного пюре.
Овочева начинка.
Помістіть усі компоненти у чаші (вперше рідкі компоненти). Запустіть
застосовуючи на короткий час функцію «Pulse», якщо суміш густа.
Пармезан і тверді сири.
Поріжте сир на великі кубики i роздрібніть до моменту отримання потрібної
консистенції. Запустіть зпочатку шляхом застосування функції «Pulse» для
кожного товстого шматка.
Варені компоти із фруктів
i соуси зі свіжих фруктів.
Помістіть усі компоненти у чаші. Упевніться, чи компоненти прикривають леза
для обмеження розбризкування.
Різні супи.
Помістіть усі компоненти (сирі або варені) у чаші міксера, не перевищаючи
1250 мл. Змішуйте їх протягом близько 1 хвилини.
Коктейлі зі свіжих фруктів.
Очистіть фрукти і виберіть кісточки. Поріжте фрукти на великі шматки.
Помістіть усі компоненти у чашу i роздрібнюйте близько 1 хвилини.
10 Функція «Pulse»
кнопки «Pulse» (7) приведе до короткотривалої роботи обладнання із максимальною
швидкістю, незалежно від встановленої швидкості
ножів. Кнопка «Pulse» (7) притискається пружиною.
Якщо перестанемо її натискати обладнання припиняється. Вживайте кнопку «Pulse» (7) довільно, але
пам’ятайте, що вона діє при максимальній швидкості,
тому потрібно контролювати компоненти, якщо не
хочете отримати кашицю.
●● Не запускайте обладнання на більш як 3 хвилини,
інакше воно може перегрітися. Через 3 хвилини,
виключіть його не менш як на 10 хвилин для охолодження двигуна.
●● Якщо вам потрібно додати компоненти під час роботи
міксера з чашею, поверніть і піднесіть накладку
кришки (1), покладіть нові компоненти через отвір,
потім установіть назад накладку кришки (1) i поверніть до упору вправо або вліво.
●● Упевніться, що додані компоненти не приведуть до
збільшення об’єму у чаші вище позначення 1250 мл
на чаші міксера (3).
11 Функція «Ice Crush» (колка льоду)
●● Перед використанням міксера з чашею для колки
льоду, упевніться, що він чистий. У противному
разі умийте його старанно чистою водою.Будь-які
залишки миючого засобу можуть впливати на смак
роздрібненого льоду i приведуть до втрати смаку
напою, до якого він буде доданий.
●● Для роздрібнення льоду, вживайте 6 до 10 кубиків льоду у даний момент, a потім додайте 15 мл
(1 ложечку) свіжої холодної води.
●● Установіть кришку (2) разом з накладкою (1) на
обладнанні і поверніть у напрямку, противному до
руху годинникових стрілок (положення «Lock»).
Натисніть кнопку «Ice Crush» (14) 3 або 4 кратно
з короткими перервами між натисненням. Надто
●● Натиснення
42
довгий час роздрібнення приведе до заміни льоду на
рідину, надто короткий ледве покришить краї/ребра
кубиків льоду. Не пробуйте кришити лід без додання
воду у чашу.
12 Натисніть кнопку «Off» (6), перед зніманням кришки
(2) з чаши міксера (3) або зніманням чаши міксера (3)
з блоку двигуна (12); зачекайте до зупинення ножів (10).
Після закінчення праці
●● Притримайте блок двигуна (12) одною рукою, схопіть
ручку (8) другою рукою, далі піднесіть чашу міксера
(3) уверх і зніміть її з блоку двигуна (12).
●● Зніміть кришку (2) з чаши міксера (3) шляхом її повернення згідно з рухом годинникових стрілок (положення «Open»).
●● Відключіть обладнання від електромережі, якщо не
користуєтесь ним.
Очищення і зберігання
C
1 Перед початком очищення відключіть кабель живлення від мережі.
Очищення виконуйте так швидко після використання, як
це можливо, для попередження осідання залишків усередині чаши міксера (3).
2 Для очищення чаши і ножів рекомендується застосовувати автоматичне очищення. Влийте близько
1 літр води у чашу міксера (3) i запустіть обладнання на
близько 30 секунд при найнижчій швидкості, дотримуючись вищевказаних вказівок з безпеки. Далі вилийте воду
з чаши міксера (3), поверніть уверх ногами й осушіть.
3 За необхідністю, вимийте чашу (3), кришку (2),
накладку кришки (1) i ножі (10) у теплій воді з доданням
засобу для миття посуду. Прополоскайте у чистій проточній воді й осушіть. Зпочатку виконайте демонтаж блоку
ножів (10) (подивись «Демонтаж ріжучого блоку»).
32Z010-001_v04
●● Якщо ви залишили чашу на довготривалий час без
її очищення, а усередині чаши є присохлі залишки
продуктів, потрібно скористатися нейлоновою щіткою.
●● Не рекомендуємо мити чашу міксера (3), ножі (10),
кришку (2) i накладку кришки (1) у посудомийній
машині. Агресивні очищувальні засоби, що застосовуються у цьому обладнанні можуть негативно впливати на стан їхньої поверхні.
4 Протріть зовнішню частину блоку двигуна (12) зволоженою, делікатною ганчіркою.
Не покладайте блок двигуна (12) у воду або
іншу рідину.
●● Для
миття зовнішньої частини блоку двигуна (12)
не використовуйте агресивні миючі засоби у вигляді
емульсії, молочка, пасти та ін. Вони можуть між ін.
усунути нанесені інформаційні графічні символи.
●● Не очищуйте прозору чашу міксера (3) шорсткими
губками або ганчірками.
●● Після очищення, старанно осушіть усі елементи
обладнання.
ДЕМОНТАЖ РІЖУЧОГО БЛОКУ
●● Відключіть кабель живлення від електромережі.
●● Спорожніть чашу міксера (3) від вмісту.
●● Зніміть кришку (2) з чаши міксера (3) шляхом її повернення згідно з рухом годинникових стрілок (положення «Open»).
●● Поверніть чашу міксера (3) уверх ногами і встановіть
на плоскій, стабільній поверхні.
●● Поверніть блокуюче кільце противно до руху годинникових стрілок. Вийміть обережно ножі разом з прокладкою.
Ножі є дуже гострі. Користуйтесь ними
дуже обережно.
МОНТАЖ РІЖУЧОГО БЛОКУ
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
●● Для монтажу поверніть ножі уверх ногами i встано-
віть прокладку на фланець отвору чаши міксера (3),
а потім ножі в отвір чаши міксера (3).
●● Установіть бокуюче кільце і пригвинтіть його згідно
з рухом годинникових стрілок до упору, до зіткнення
виступу на бокуючому кільці з ручкою (8). Упевніться,
що блокуюче кільце щільно закріплене до чаши міксера (3). Від цього залежить щільність з’єднання.
●● Після монтажу, поверніть чашу міксера (3) уверх
ногами i помістіть на блоку двигуна (12) так, щоб
виступи у нижній частині чаши міксера (3) були припасовані до виступів у верхній частині блоку двигуна (12).
Ручка (8) чаши міксера (3) повинна знаходитися з правого боку обладнання.
32Z010-001_v04
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
43
EN
Dear Customers,
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
Please read these instructions carefully. Pay your special
attention to important safety instructions, in order to avoid
accidents during operation and/or avoid damage of the
appliance. Keep this Instruction for future reference.
Important safety instructions
Please read the entire user manual before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Always place the appliance on flat,
plain surface.
●● Always disconnect the appliance
from the supply if it is left
unattended and before assembling,
disassembling or clearing.
●● Do not operate the appliance if the
cord, the housing or the handle is
visibly damaged. In such a case, return
the appliance to a service center.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance should be repaired by
trained staff only. Improper repair can
result in serious hazard for a user.
In case of defects we recommend
you to contact qualified service desk.
●● Do not immerse motor housing in
water or any other liquid; do not use
it in bathroom and outdoors.
●● Press “Off” button, before you
remove the lid of the jug and remove
the jug from the motor housing, wait
until the blades stop completely.
●● Do not use stand blender without
feeder opening stopper.
44
●● Do not put your hands inside the jug,
even if it is removed for cleaning, as
the cutting blades are still dangerous
– very sharp.
●● Do not put any objects (spoon, etc.)
into the jug, when the blender is
connected to power supply.
●● Do not wash the cutting blades
directly with hand.
●● Use the soft brush for washing metal
parts, especially the sharp blades.
●● This appliance shall not be used by
children. Keep the appliance and its
cord out of reach of children.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
WARNING!
Risk of property damage
●● Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating
plate.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● The supplying cord shall not be hanged over the edge
of the table or board, nor touch any hot surface.
●● Do not fill the jug in with boiling liquids.
●● Keep the stand blender and supplying cord away from
hot surfaces and burners.
●● If it is possible, store the stand blender away from
direct sun radiation and glow-like light.
●● Never store with lid closed on the blender jug. Damp
the lid gasket with water before usage, and insert the
lid on the jug.
●● Do not overflow the jug. In case the liquid gets under
the motor housing, it can be vacuumed into the motor,
causing its damage.
32Z010-001_v04
●● Do not fill the jug over 1250 ml mark – in such case, the
content of the jug can lift the lid when the motor starts up.
●● It can be operated not longer than 3 minutes, without
interruption in constant or pulsating mode (“Pulse” and
“Ice Crush” features), otherwise it can get overheated.
After 3 minutes of operation, switch off the appliance
for at least 10 minutes, and let the motor cool down.
●● Do not operate when the jug is empty, as it can get
overheated.
●● The appliance is designed for use only in households
located up to 2000 m above sea level.
TIP
Safety recommendations
The stand blender has thermal protection, which turns off
the device at the moment of overheating. In this case, it is
necessary to disconnect the device from the power source.
Remove the plug from the contact, then wait at least 10
minutes, allowing the motor to cool down. After this time, you
can re-attach the stand blender.
Technical parameters
You can find the appliance technical data on the name plate.
Admissible time of non-stop operation: 3 minutes.
An interval between repeated operations: 10 minutes.
Speed range: 1-14.
Noise level at gear 14: 90 dB/A.
Feeder opening stopper
Lid
Blender jug
Control light
“On” switch
32Z010-001_v04
B
PREPARATION FOR OPERATION
●● This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
●● staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments;
●● farm houses;
●● by clients in hotels, motels and other residential
environments;
●● bed and breakfast type environments.
In case it is used for gastronomic business purposes,
warranty terms and conditions change.
●● During first start-up the appliances can emit some
odours. It is a normal phenomenon, which should be
over after a time.
1
2
3
4
5
“Off” switch
“Pulse” switch
Handle
Blocking ring
Blades
Gasket
Motor housing
Speed control knob
“Ice Crush” button
Anti-slip flange
Handling and operation
Product information and tips
for use
Appliance elements
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Before first usage (or after long storage) wash the jug (3),
lid (2) and feeder opening stopper (1) in hot water with
washing-up liquid, rinse and dry well. Keep your hands away
from cutting blades (10) – they are sharp.
OPERATION MANUAL
1 Place the motor housing (12) on dry, firm, and horizontal
surface, near mains supply outlet and out of the reach of
children.
Arrange the supplying cord so that it does not hang from
the table or board and it can not be pulled or dragged by
accident.
2 Connect the plug into the mains supply outlet.
3 Place the jug (3) so, that the protrusions at the bottom
part of the jug (3) were fitted with the protrusions in top part
of motor housing (12).
The handle (8) of the blender jug (3) shall be
placed on the right side of the appliance.
4 Put the ingredients into the jug (3). Do not fill in over
1250 ml marked on the blender jug (3). In such case, the
content of the jug can lift the lid (2) when the motor starts up.
5 Insert the lid (2) on the jug (3) before you use the stand
blender.
6 Turn the lid (2) counter-clockwise (“Lock” position) until
it stops in the cut in the top part of the handle (8). Make sure,
that the lid (2) is properly inserted in blender jug (3) it means
that the protrusion at the lid (2) is aligned with the handle
(8), otherwise remove it and assemble once again. When
the lid is properly assembled, the control light (4) shall glow
pulsating which means that the appliance is ready for use.
Before you insert the lid (2) moisture the lid
gasket with water.
The motor driver is equipped with microswitch, which enables the appliance operation
only when the lid (2) is properly closed on the
blender jug (3). Otherwise the motor shall not
start up.
45
7 Insert the feeder opening stopper (1) on the feeder
opening of the lid (2). Adjust the cuts on the stopper (1) with
the arrow on the lid (2) while inserting the stopper (1) and
turn it right or left until it runs in order to assemble it properly.
Do not start the stand blender without the feeder opening
stopper (1), especially, when you use solid ingredients. They
can be thrown out of the opening.
Speed
Speed 1 to 3
Speed 4 to 5
Speed 6 to 7
Speed 8 to 10
Dish
Instructions and recommendations
Frozen fruit pulp.
Place frozen fruit pulp inside the jug, with recommended amount of water (maximum
1250 ml). Mix for some seconds. Do not mix too long, in order to avoid appearing
air bulbs.
Preparing instant meals for
people on diet: desserts,
powdered milk, etc..
Place all ingredients in the jug. Operate the appliance (10 to 15 seconds) until you
obtain homogenous consistence. At first operate with “Pulse” function in order to
prevent appearing air bulbs.
Vinaigrette sauce.
Start from cutting thick ingredients and herbs, operating short with “Pulse” function
and then add remaining ingredients and mix with constant speed for 15 to 20
seconds. Make sure the blades are covered with the ingredients, to avoid splashing.
Milk shake with coffee,
chocolate, vanilla, etc.
Place all ingredients in the jug. You can achieve the best results with 500 ml of milk.
As they shall cause increasing of capacity, do not exceed 1000 ml of milk.
Whipped cream.
In order to fully cover the blades to avoid splashing use at least 250 ml of cream.
Pastes and spices for salads
with quark or yoghurt.
Start from cutting thick ingredients and herbs, operating short with “Pulse” function
and then add quark or yoghurt.
Milk shake with fruits
(raspberries, bananas, mango,
etc.).
Place all ingredients inside the jug. You can achieve good results with 250 ml of
cold milk. As it shall cause increasing of capacity, the maximum amount of milk is
1000 ml.
Onion, shallot, etc.
Cut them into fourths and at first operate short with “Pulse” function.
Maximum weight 300 g.
Walnuts, hazel-nuts, almonds.
Place the nuts inside the jug. At first operate short with “Pulse” function. In order to
finish, switch to constant speed, to make them finer.
Water biscuits, cookies, dry
bread, toasts.
Cut the ingredients into big pieces. Place them in the jug and at first operate short
with “Pulse” function, then switch for some seconds constant speed.
Tomato paste or sauce.
Place all the ingredients inside the jug (at first liquid ingredients). Make sure the
blades are covered with the ingredients, to avoid splashing.
Boiled vegetable puree.
Insert the vegetables for cooking. In case the ingredients are too thick, at first
operate short with “Pulse” function. It is not recommended to use the jug blender to
prepare potato puree.
Vegetable stuffing.
Put all the ingredients into the jug (at first liquid ingredients). Operate short using
“Pulse” function, if the mixture is too thick.
Parmesan and hard cheese.
Cut cheese in big cubes and grind it up to the moment you achieve desired
consistence. At first operate using “Pulse” function for each trick piece.
Compote boiled of fresh fruit
and sauce made of fresh fruit.
Place all ingredients inside the jug. Make sure the blades are covered with the
ingredients, to avoid splashing.
Different soups.
Place all ingredients (raw or boiled) inside the jug, without exceeding 1250 ml.
Mix approximately 1 minute.
Fresh fruit shake
Peal the fruit and remove the Stones. Slice the fruit into big pieces. Put all
ingredients into the jug and mix approximately 1 minute.
Speed 11 to 14
46
8 Press “On” button (5). Control light (4) shall permanently
glow with red light, which means that the appliance is in
operation.
9 Turn the speed control knob (13) into required position:
32Z010-001_v04
10 “Pulse” function
●● Pressing “Pulse” (7) button shall cause short operation
with maximum speed, disregarding set blades speed.
“Pulse” (7) button is pressed with a spring. When we
stop pressing it, the appliance shall stop the operation.
Use “Pulse” (7) as you like, but remember, that it works
with maximum speed, so you have to control what is
going on with the ingredients, unless you want to achieve
a pulp.
●● Do not operate longer than 3 minutes, otherwise it can
get overheated. After 3 minutes, switch it off for at least
10 minutes, so that the engine cools down.
●● If you need to add some new ingredients during blender
operation, turn and lift feeder opening stopper (1), feed
the ingredients into the opening, then replace the stopper
again (1) and turn it left or right until it runs.
●● Make sure, that the ingredients you add, shall not
increase the capacity inside the jug exceeding 1250 ml
marking on the jug (3).
11 “Ice Crush” function
●● Check if the stand blender is clean, before you use it for
crushing ice. Otherwise wash it thoroughly with clean
water. Any residues of washing agent can influence the
taste of crushed ice and shall cause that the drink we
add the ice to, shall loose its taste.
●● In case you want to crush ice, use 6 to 10 ice cubes
in given time, and then add 15 ml (1 spoon) fresh cold
water.
●● Insert the lid (2) including feeder opening stopper (1)
on the appliance and turn it counter clockwise (“Lock”
position). Press the “Ice Crush” (14) button 3 or 4 times,
with short intervals between pressing. Too long crushing
time makes the ice become water; too short time shall
crush the edges/corners of the ice cubes only. Do not try
to crush the ice without adding some water into the jug.
12 Press “Off” (6) button, before you remove the lid (2) from
the jug (3) or remove the jug (3) from the motor housing (12);
wait until the cutting blades (10) stop.
●● Hold the motor housing (12) with one hand, catch the
handle (8) with the latter hand, then lift the jug (3) up and
remove it from the motor housing (12).
●● Remove the lid (2) from the jug (3) turning it clockwise
(“Open” position).
●● Unplug the appliance from the mains supply outlet when
it is not in use.
C
1 Unplug from the mains supply outlet before cleaning.
Clean after operation as soon as possible, to prevent the
pulp accumulation inside the jug (3).
2 To clean the jug and the blades it is recommended to
apply self-cleaning function. Pour about 1 litre of water into
the jug (3) and start up the appliance for approximately 30
32Z010-001_v04
Do not immerse the motor housing (12) in
water or other liquid.
●● Do
not clean the outside of the housing (12) with
aggressive detergents such as emulsion milk or pastes,
etc. They can remove information graphic symbols.
●● Do not clean the transparent jug (3) with harsh sponges
or clothes.
●● After washing dry thoroughly all the parts of the
appliance.
CUTTING UNIT DISASSEMBLING
●● Unplug from the mains supply outlet.
●● Empty the jug (3).
●● Remove the lid (2) from the jug (3) turning it clockwise
(“Open” position).
●● Turn the jug (3) upside down and place the appliance on
flat, plain surface.
the blocking ring counter clockwise. Remove
carefully with a gasket.
●● Turn
The cutting blades are sharp. Handle them
carefully.
CUTTING UNIT ASSEMBLING
After operation
Cleaning and maintenance
seconds at lowest speed applying safety instructions. Then
empty the jug (3), turn it upside down and dry it.
3 If necessary, clean the jug (3), lid (2), feeder opening
stopper (1) and blades (10) in warm water with wash-up liquid. Then rinse it under clean running water and dry. At first
disassemble cutting unit (10) (see “Cutting unit disassembling”).
●● If you left the jug for longer time without cleaning and
some particles glued to the jug inner, use nylon brush.
●● We do not recommend cleaning the jug (3), blades (10),
lid (2) and feeder opening stopper (1) in dish washer.
Aggressive cleaning agents applied in such device can
influence negative the surface conditions.
4 Clean the outsider of the motor housing (12) with damp,
gentle cloth.
●● Turn the blades upside down in order to assemble them
and insert at first the gasket at the jug opening flange (3)
and blades inside the jug (3).
●● Insert blocking ring and turn it clockwise until it runs,
when the protrusion on blocking ring gets to the handle
(8). Make sure that the blocking ring is screwed to the jug
(3). It influences the tightness of the connection.
●● After assembling, turn the jug (3) upside down and place
it on the motor housing (12) so, that the protrusions in
bottom part of the jug (3) are fitted with the protrusions
top part of the motor housing (12).
The handle (8) of the blender jug (3) shall be placed on the
right side of the appliance.
47
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
48
32Z010-001_v04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising