Zelmer | ZCP2100X (CP2100) | User manual | Zelmer ZCP2100X (CP2100) User Manual

Zelmer ZCP2100X (CP2100) User Manual
ZCP2100X
ZCP2100
WYCISKARKA
DO CYTRUSÓW
соковыжималка для
цитрусовых
/ electric citrus juicer
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
WYCISKARKA DO CYTRUSÓW 4–6
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
LIS NA CITRUSY
7–9
10–12
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
CITRUSPRÉS
13–15
22–24
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
СОКОВИЖИМАЛКА ДЛЯ
ЦИТРУСОВИХ
25–27
EN USER MANUAL
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
STORCĂTOR DE CITRICE
19–21
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
СОКОИЗСТИСКВАЧКА ЗА
ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
ODŠŤAVOVAČ
CITRUSOVÝCH PLODOV
СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ
ЦИТРУСОВЫХ
16–18
ELECTRIC CITRUS JUICER
28–30
ZCP2100X
WYCISKARKA
DO CYTRUSÓW
соковыжималка для
цитрусовых
/ electric citrus juicer
Wydajna wyciskarka
o niewielkich gabarytach.
Высокопроизводительный
компактный цитрус-пресс.
Efficient, compact electric
citrus juicer.
www.zelmer.com
A
B
5
4
1
2
3
4
f
3
2
e
D
a
1
c
d
5
1
b
2
3
C
1
2
3
4
1
2
3
4
E
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Charakterystyka urządzenia
Smakuj świeże soki, kiedy tylko masz ochotę.
CP2100 jest urządzeniem służącym do wyciskania soków
z owoców cytrusowych. Dzięki wyciskarce do cytrusów
Zelmer bez trudu otrzymasz świeży, pełen witamin sok
z pomarańczy, cytryn czy grapefruitów. Dwa stożki w różnych rozmiarach to optymalny wybór w zależności od wielkości owoców, dzięki czemu wyciśniesz sok do ostatniej kropli.
Wyciskarka do cytrusów Zelmer to nie tylko pyszny sok.
To także eleganckie urządzenie, które stanie się ozdobą
Twojej kuchni. Elegancka stalowa obudowa będzie pasowała do każdego wnętrza a praktyczna pokrywa przeciwkurzowa sprawi, że urządzenie będzie zawsze czyste i gotowe
do pracy. Schowek na stożki umożliwia łatwe ich przechowywanie.
Wszystkie części mające kontakt z przetwarzanymi surowcami wykonane są z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
CP2100 – czas na świeży, pyszny sok.
Zelmer – niezawodnie.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Nie podłączaj wtyczki do gniazdka
sieci mokrymi rękami.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
4
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączany ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego Zelmer.
● Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do części poruszających
się podczas użytkowania, należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
● Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
● Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat ale wyłącznie pod nadzorem
lub po wcześniejszym zrozumiałym
objaśnieniu możliwych zagrożeń
i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
Czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych
nie powinny być wykonywane przez
dzieci, chyba że ukończyły 8 lat
i zapewni się nad nimi odpowiedni
nadzór. Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci poniżej 8 roku życia.
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z urządzeniem
w obecności dzieci.
CP2100-002_v04
● Nie pozostawiaj włączonego do sieci
urządzenia bez dozoru.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nie przenoś urządzenia podczas pracy.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci gdy urządzenie
pracuje.
Urządzenie podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej
(jedynie prądu przemiennego), o napięciu zgodnym
z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Nie narażaj urządzenia na działanie temperatury
powyżej 60°C.
Nie stawiaj urządzenia na mokrej powierzchni.
Nie zanurzaj napędu urządzenia w wodzie, ani nie myj
go pod bieżącą wodą.
Stawiaj urządzenie zawsze na stabilnej, równej i płaskiej powierzchni; przewód przyłączeniowy nie może
zwisać poza krawędź powierzchni, na której stoi urządzenie.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwach domowych położonych maksymalnie 2000 m nad poziomem morza.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
CP2100-002_v04
●
●
Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past, itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacje symbole graficzne takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy 15 s.
Czas przerwy przed ponownym użytkowaniem
(po 10 cyklach) 35 min.
Hałas urządzenia (LWA) 68 dB(A).
Budowa urządzenia
A
1 Napęd wyciskarki
a Sprzęgło
b Schowek na element wyciskający
c Pokrywa schowka
d Przewód przyłączeniowy
2 Miska
e Dzióbek
3 Sitko
f Uchwyt sitka
4 Element wyciskający (mały i duży stożek)
5 Pokrywa
Element wyciskający składa się z dwóch części
(małego i dużego stożka). Duży stożek może
być wykorzystany tylko po założeniu na mały.
Przygotowanie wyciskarki do pracy
(demontaż)
B
Przed pierwszym użyciem rozmontuj wyciskarkę, umyj części mające kontakt z przetwarzanym produktem.
1 Wyciskarkę postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym, czystym i suchym podłożu.
2 Zdejmij pokrywę (5) i wyjmij miskę (2) wraz z sitkiem (3).
3 Rozłącz wyżej wymienione elementy.
4 Zdejmij pokrywę schowka (c) i wyjmij element wyciskający (4).
5 Rozłóż element wyciskający (4).
● Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu i pokrywy
schowka) dokładnie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń. Po dokładnym osuszeniu przystąp do montażu czystych elementów.
5
Nie myj zdemontowanych części w zmywarkach. Do mycia używaj wody o temp. nieprzekraczającej max. 60°C.
Przygotowanie wyciskarki do pracy
(montaż)
C
1 Włóż do wnętrza napędu (1) miskę (2) tak aby dzióbek
miski (e) znalazł się na środku wycięcia napędu (1) oraz aby
w 4 wgłębieniach na spodzie miski (2) znalazły się 4 występy
umieszczone na górnej powierzchni napędu (1).
2 Włóż do środka sitko (3) tak, aby uchwyt sitka (f) został
prawidłowo osadzony na misce (2).
3 Załóż na sito (3) element wyciskający (4) (w zależności
od wymiaru wyciskanych cytrusów skorzystaj z odpowiedniego rozmiaru stożka).
4 Wsuń szklankę bądź inny pojemnik pod dzióbek miski
(e) i ustaw go w dolnej pozycji.
Uruchomienie wyciskarki i praca z nią
D
1 Przygotuj odpowiednio owoce, przekrawając je na pół.
2 Włóż wtyczkę przewodu wyciskarki do gniazda sieci.
3 Nałóż owoc miąższem na element wyciskający (4) i dociśnij odpowiednią siłą, która spowoduje uruchomienie wyciskarki i rozpoczęcie procesu wyciskania.
Podczas dociskania owoców do stożka zachowaj ostrożność (obracające się sitko i stożek)
i zwróć szczególną uwagę na palce.
Po zakończeniu pracy
(wyciskaniu soku)
E
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
2 Ustaw dzióbek (e) w pozycji zamkniętej, zapobiegnie to
kapaniu soku na powierzchnie poza szklanką.
3 Wyjmij szklankę z sokiem.
● Przystąp do demontażu wyciskarki (patrz pkt. „Przygotowanie wyciskarki do pracy”).
4 Umyty i wysuszony element wyciskający (4) złóż w całość
i schowaj do schowka (b).
●
●
●
Elementy wyposażenia takie, jak: miska, sitko, element
wyciskający myj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do
mycia naczyń.
Po umyciu dokładnie wysusz wszystkie części.
Zmontuj wyciskarkę w sposób opisany wcześniej (patrz
pkt. „Przygotowanie wyciskarki do pracy”).
Co zrobić, gdy…
Wyciskarka nie pracuje:
1. Upewnij się czy wyciskarka jest podłączona do gniazdka
sieci.
2. Upewnij się czy wyciskarka jest prawidłowo zmontowana
w sposób opisany w instrukcji obsługi.
3. Oddaj wyciskarkę do punktu serwisowego.
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską
Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U.
z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest
zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący
zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne
jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie
tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego
konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania
takiego sprzętu.
Zasady konserwacji wyciskarki
●
●
Po każdorazowym użyciu wyciskarki należy ją dokładnie
umyć nie dopuszczając do zasychania soku.
Napęd czyść wilgotną ściereczką skropioną środkiem do
mycia naczyń. Następnie wytrzyj go do sucha.
W przypadku, gdy do wnętrza napędu dostanie
się woda lub sok należy przerwać pracę i oddać
urządzenie do kontroli w punkcie serwisowym.
6
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
CP2100-002_v04
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo
vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajících se bezpečnosti.
Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli
použít i během pozdějšího používání přístroje.
Charakteristika přístroje
Pochutnejte si na čerstvé šťávě vždy, když na ni máte chuť.
CP2100 je přístroj, jež slouží k lisování čertstvé šťávy z citrusových plodů. Díky lisu na citrusy Zelmer získáte bez obtíží
čerstvou a bohatou na vitamíny šťávu z pomerančů, citronů
a grapefruitů. Dva trny různé velikosti, přizpůsobené různým
velikostem ovoce, vám umožní vytisknout šťávů do poslední
kapky.
Lis na citrusy Zelmer, to není pouze výborná šťáva, to je také
elegantní přístroj, který se stane ozdobou vaší kuchyně. Elegantní nerezový přístroj se bude hodit do každého interiéru
a praktické víko proti prachu zajistí, že přístroj bude vždy
čistý a připravený k provozu. Úložný prostor na lisovací trny
umožňuje jejich snadné skladování.
Všechny části mající kontakt se zpracovávanými surovinami
jsou vyrobené z materiálů vhodných pro kontakt s potravinami.
CP2100 – čas na čerstvou, výbornou šťávu.
Zelmer – spolehlivě.
Bezpečnostní pokyny
Před prvním použitím přístroje se seznamte s obsahem celého návodu k použití.
NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ!
Nedodržením pokynů
ohrožujete své zdraví
● Nepřipojujte zástrčku do zásuvky
mokrýma rukama
● Nepoužívejte přístroj, jestliže napájecí kabel je poškozený nebo pokud
je viditelně poškozený přístroj.
● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit výrobce, specializovaný servis
nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby
nedošlo k ohrožení.
CP2100-002_v04
● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad se
obraťte na specializovaný servis.
● Před výměnou příslušenství nebo
před manipulací s elementy, jež jsou
během provozu pohyblivé, vypněte
přístroj a odpojte ho ze zásuvky.
● Vždy odpojte spotřebič z napájecího
zdroje když se nachází bez dozoru,
a také před montáží, demontáží
a čištěním.
● Spotřebič mohou používat děti
starší 8 let výhradně pod dohledem,
nebo po předchozím srozumitelném
vyjasnění možného rizika a poučení
o bezpečném používání spotřebiče.
Čistit spotřebič a provádět jeho
údržbu nesmí děti mladší 8 let, starším dětem musí být zajištěn náležitý
dohled. Spotřebič s přívodní šňůrou
uchovávejte v místě nedustupným
dětem mladším 8 let.
● Dbejte zvláštní opatrnosti během
používání přístroje v přítomnosti dětí.
● Neponechávejte přístroj připojený do
zásuvky bez dozoru.
● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo po
předchozím srozumitelném vyjasnění
možného rizika a poučení o bezpečném používání spotřebiče.
● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
7
4 Lisovací element (malý a velký trn)
5 Kryt
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete spotřebič poškodit
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nepřenášejte přístroj, kdy je v provozu.
Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením kabelu.
Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, kdy je zařízení v provozu.
Přístroj připojujte do elektrické sítě (pouze střídavý
proud) s napětím, které je v souladu s údaji uvedenými
na štítku umístěném na přístroji.
Nevystavujte přístroj teplotám vyšším než 60°C.
Nestavte tento přístroj na mokrém povrchu.
Neponořujte pohonnou jednotku do vody, ani ji nemyjte
pod tekoucí vodou.
Přístroj vždy používejte na stabilním, rovném a plochém povrchu; nenechávejte napájecí kabel viset přes
okraj stolu nebo pracovní desky na které stojí přístroj.
Spotřebič je určený výlučně k používání v domácnostech lokalizovaných maximálně 2000 m nad hladinou
moře.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●
●
●
Přístroj je určen k domácímu použití. V případě, že bude
používán v gastronomii, se budou lišit záruční podmínky.
Po ukončení práce s lisem vyjměte napájecí kabel ze
zásuvky.
K mytí těla lisu nepoužívejte agresivní čistící prostředky v podobě emulzí, mléčka, past atd. Mohou
mimo jiné odstranit z povchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné znaky
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedeny na výrobním štítku
Přípustná doba nepřetržité práce přístroje 15 s.
Doba přestávky před dalším použitím (po 10 cyklusech) 35 min.
Hlučnost přístroje (LWA) 68 dB(A).
Konstrukce přístroje
1 Pohonná jednotka lisu
a Spínač
b Úložný prostor na trny
c Víko úložného prostoru
d Napájecí kabel
2 Miska
e Hubice
3 Sítko
f Úchyt sítka
8
A
Lisovací element se skládá ze dvou částí
(malého a velkého trnu). Velký trn může být
použitý pouze nasazením na malý trn.
Příprava lisu k použití (demontáž)
B
Před prvním použitím demontujte a umyjte
všechny elementy, které mají kontakt s připravovaným produktem.
1 Lis postavte poblíž zásuvky na tvrdém, čistém a suchém
povchu.
2 Sejměte kryt (5) a vyjměte misku (2) včetně sítka (3).
3 Rozložte výše uvedené elementy.
4 Sejměte víko úschovného prostoru (c) a vyjměte lisující
element (4).
5 Rozeberte lisovací element (4).
● Demontované části (kromě pohonné jednotky a víka
úschovného prostoru) důkladně umyjte v teplé vodě
s přípravkem saponátu na nádobí. Po důkladném osušení můžete zpět složit čisté elementy.
Nemyjte jednotlivé části v myčce. K mytí
elementů používejte vodu o maximální teplotě 60°C.
Příprava lisu k použití (montáž)
C
1 Vložte do pohodnné jednotky (1) misku (2) tak, aby se
hubice misky (e) nacházela uprostřed výřezu pohonné jednoty (1) a aby do 4 výřezů na spodní části misky (2) zapadaly 4 výstupky umístěné na horním povchu pohonné jednotky (1).
2 Vložte dovnitř sítko (3) tak, aby byl úchyt sítka (f)
správně zasazený do misky (2).
3 Na sítko položte (3) lisovací element (4) (v závislosti na
velikosti lisovaných plodů použijte odpovídající velikost trnu).
4 Vložte sklenici nebo jinou nádobu pod hubici misky (e)
a ustavte ji ve spodní pozici.
Uvedení lisu do provozu a lisování
D
1 Citrusové plody překrojte příčně napůl.
2 Vložte zástrčku zařízení do zásuvky.
3 Půlku plodu položte rozkrojenou stranou na lisovací trn
(4) a přitlačte silou tak, 3 až uvedete přístroj do provozu.
Při tlačení citrusových plodů na trn dbejte zvýšené opatrnosti (rotující sítko a trn) a dávejte
pozor na prsty.
CP2100-002_v04
Po ukončení provozu (lisování)
E
1 Vyjměte kabel ze zásuvky.
2 Nastavte hubici (e) do uzavřené pozice, co zabrání
kapání šťávy na povrch mimo sklenici.
3 Vyjměte sklenici se šťávou.
● Demontujte lis na citrusy (v souladu s „Příprava lisu k
použití”).
4 Umytý a osušený lisovací element (4) celý složte a vložte
do úložného prostoru (b).
Zásady údržby lisu
●
●
Po každém použití lis na citrusy důkladně umyjte a nedopusťte, aby na zařízení zaschla šťáva.
Pohon jednotky čistěte vlhkým hadříkem s několika
kapkami saponátu na mytí nádobí. Následny důkladně
vysuště.
V případě, kdy se dovnitř pohonu dostane voda
nebo šťáva, okamžitě přeruště provoz přístroje
a předejte ho ke kontrole v autorizovaném servisu.
●
●
●
Jednotlivé díly, jako jsou: miska, sítko, lisovací element
myjte v teplé vodě se saponátem na mytí nádobí.
Po umytí důkladně osuště všechny části.
Sestavte lis výše uvedeným způsobem (bod „Příprava
lisu k provozu“).
Co dělat když...
Lis nefunguje:
1. Ujistěte se, zda je lis připojen do zásuvky.
2. Ujistěte se, zda je lis správně sestaven způsobem
popsaným v návodu k obsluze.
3. Odneste lis do autorizovaného servisu.
Likvidace
Likvidace musí být šetrná k životnímu prostředí. Toto zařízení je označeno v souladu
s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE – odpadní elektrické a elektronické
spotřebiče). Ustanovení směrnice definují zásady vrácení
a recyklace odpadních spotřebičů v souladu s předpisy platnými v EU. Informace o likvidaci spotřebiče poskytne specializovaná maloobchodní prodejna.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
CP2100-002_v04
9
SK
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte pre prípadne neskoršie použitie počas prevádzky spotrebiča.
●
Charakteristika zariadenia
Ochutnávaj čerstvé šťavy, kedykoľvek máš na to chuť.
CP2100 je zariadením slúžiacim na vytláčanie štiav z citrusových plodov. Vďaka odšťavovaču citrusových plodov
Zelmer ľahko získate čerstvú šťavu plnú vitamínov z pomarančov, citrónov alebo grepov. Dva kužele s rôznymi rozmermi predstavujú optimálnu voľbu v závislosti od veľkosti
ovocia, vďaka čomu vytlačíte šťavu do poslednej kvapky.
Odšťavovač citrusových plodov Zelmer nie je len výbornou
šťavou. Je to tiež elegantné zariadenie, ktoré sa stane ozdobou Tvojej kuchyne. Elegantný oceľový kryt sa vždy hodí do
každého interiéru a praktické veko proti prachu spôsobí, že
zariadenie bude vždy čisté a pripravené na prácu. Úložný
priestor na kužele Ti umožní ich jednoduché prechovávanie.
Všetky diely, ktoré majú kontakt so spracovávanými surovinami sú vyrobené z materiálov určených pre kontakt s potravinami.
●
●
●
CP2100 – čas na čerstvú, výbornú šťavu.
Zelmer – spoľahlivo.
Bezpečnostné pokyny
Pred začatím používania zariadenia so oboznámte
s obsahom celého návodu na obsluhu.
NEBEZPEČENSTVO! /
VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete
dodržiavať, môžete zapríčiniť
poranenie osôb
● Nezapájajte zástrčku do sieťovej
zásuvky mokrými rukami.
● Nespúšťajte zariadenie, pokiaľ je napájacie vedenie poškodené alebo kryt je
viditeľným spôsobom poškodený.
● Ak sa neodpojiteľný elektrický kábel
poškodí, musí ho vymeniť výrobca
10
●
●
●
alebo špecializovaný opravárenský
podnik alebo vykvalifikovaná osoba,
aby ste predišli nebezpečenstvu.
Spotrebič smú opravovať iba
odborne spôsobilí zamestnanci.
Nesprávne vykonaná oprava môže
byť príčinou vážneho ohrozenia
pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na
špecializovaný servis.
Pred výmenou vybavenia alebo priblížením k pohybujúcim sa častiam
počas používania je treba vypnúť
zariadenie a odpojiť ho z napájania.
Spotrebič odpojte od zdroja napätia
vždy v prípadoch, ak je ponechané
bez dozoru dosplej osoby, pred jeho
montážou, demontážou alebo čistením.
Spotrebič môžu používať deti vo veku
viac ako 8 rokov, ale výlučne pod stálym dozorom alebo po ich predošlom
starostlivom oboznámení s možnými
rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
Spotrebič nesmú čistiť alebo vykonávať jeho údržbu deti, je to dovolené
iba deťom, vo veku viac ako 8 rokov
a iba v prítomnosti zodpovednej
osoby. Spotrebič spolu s napäťovým
káblom prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti a mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
Zachovávajte zvláštnu opatrnosť
počas práce so zariadením v prítomnosti detí.
Zariadenie pripojené do siete nenechávajte bez dozoru.
Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú
CP2100-002_v04
dostatočne skúsenosti alebo nie sú
dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne
pod stálym dozorom alebo po ich
predošlom starostlivom oboznámení
s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Zariadenie počas práce neprenášajte.
Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za šnúru.
Zástrčku nevyťahujte zo sieťovej zásuvky, keď zariadenie ešte pracuje.
Zariadenie pripájajte do zásuvky elektrickej siete (len
striedavého prúdu) s napätím zhodným s uvedeným
na menovitej tabuľke zariadenia.
Zariadenia nevystavujte pôsobeniu teploty nad 60°C.
Zariadenie neklaďte na mokrej ploche.
Neponárajte pohonnú jednotku odšťavovača vo vode
ani ju neumývajte pod tečúcou vodou.
Zariadenie klaďte vždy na stabilnom, rovnom a plochom povrchu, pripájacie vedenie nemôže visieť mimo
okraj povrchu, na ktorom stojí zariadenie.
Zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti do nadmorskej výšky maximálne 2000 metrov
nad morom.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu zariadenia
●
●
●
●
Zariadenie je určené na domáce použitie.
V prípade jeho využívania na gastronomický obchod
sa záručné podmienky menia.
Po ukončení práce vytiahnite napájacie vedenie zo
sieťovej zásuvky.
Na umývanie krytu nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky vo forme emulzie, mlieka, pást a pod. Tiež
môžu okrem iného odstrániť vytlačené informácie, grafické symboly, akými sú: mierky, označenia, výstražné
značky a pod.
CP2100-002_v04
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na menovitej tabuľke
výrobku.
Povolený čas neprerušenej práce predstavuje 15 s.
Čas pracovnej prestávky pred opätovným používaním
(po 10 cykloch) predstavuje 35 min.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
68 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Stavba zariadenia
A
1 Pohon odšťavovača
a Spojka
b Úložný priestor na odšťavovaciu časť
c Kryt úložného priestoru
d Pripájacie vedenie
2 Miska
e Lievik
3 Sitko
f Držiak sitka
4 Odšťavovací diel (malý a veľký kužeľ)
5 Kryt
Odšťavovací diel sa skladá z dvoch častí
(malého a veľkého kužeľa). Veľký kužeľ môže
byť využívaný len po nasadení na malý kužeľ.
Príprava odšťavovača na prácu
(demontáž)
B
Pred prvým použitím rozmontujte odšťavovač,
umyte diely, ktoré majú kontakt so spracovávaným výrobkom.
1 Odšťavovač postavte v blízkosti sieťovej zásuvky na tvrdom, suchom a čistom podklade.
2 Snímte kryt (5) a vytiahnite misku (2) spolu so sitkom (3).
3 Rozpojte hore uvedené diely.
4 Snímte kryt úložného priestoru (c) a vytiahnite odšťavovací diel (4).
5 Rozložte odšťavovací diel (4).
● Demontované diely (z výnimkou pohonnej jednotky
a krytu úložného priestoru) dôkladne umyte v teplej vode
s dodatkom čistiace prostriedku na umývanie riadu.
Po dôkladnom osušení zahájte montáž čistých dielov.
Demontované diely neumývajte v umývačkách
riadu. Na umývanie používajte vodu s teplotou
neprevyšujúcou maximálne 60ºC.
11
Príprava odšťavovača na prácu
(montáž)
C
1 Do vnútra pohonnej jednotky (1) vložte misku (2) tak,
aby lievik misky (e) sa nachádzal v strede výrezu pohonnej
jednotky (1) a aby v 4 priehlbinách v dolnej časti misky (2)
sa nachádzali 4 výčnelky nachádzajúce sa v hornej časti
pohonnej jednotky (1).
2 Vložte do vnútra sitko (3) tak, aby držiak sitka (f) bol
správne umiestnený na miske (2).
3 Na sitko (3) nasaďte odšťavovací diel (4) v závislosti od
rozmeru odšťavovaných citrusových plodov použite vhodný
rozmer kužeľa).
4 Pohár alebo inú nádobu vsuňte pod lievik misky (e)
a postavte ho v dolnej polohe.
Spustenie odšťavovača a práca s ním
D
1 Vhodne pripravte ovocie tak, že ich prerežete na polovicu.
2 Vložte zástrčku vedenia odšťavovača do sieťovej zásuvky.
3 Nasaďte ovocie dužinatou stranou na odšťavovací diel
(4) a pritlačte ho vhodnou silou, ktorá spôsobí spustenie
odšťavovača a zahájenie procesu odšťavovania.
Počas pritláčania ovocia na kužeľ dodržujte
opatrnosť (otáčajúce sa sitko a kužeľ) a dávajte
si pozor na prsty.
Po ukončení práce (vytláčaní šťavy)
●
Namontujte odšťavovač skôr uvedeným spôsobom
(pozrite bod „Príprava odšťavovača na prácu“).
Čo urobiť, keď...
Odšťavovač nepracuje:
1. Uistite sa, či odšťavovač je pripojený do sieťovej zásuvky.
2. Uistite sa, či odšťavovač je správne zmontovaný spôsobom uvedeným v návode na obsluhu.
3. Odšťavovač odovzdajte do servisného strediska.
Likvidácia odpadu
Zariadenie sa má zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Toto zariadenie je označené v súlade so Smernicou EÚ
2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and
electronic equipment – WEEE – spotrebované
a opotrebované elektrické a elektronické zariadenia). Pokyny
uvedené v Smernici upravujú zásady vrátenia a recyklácie
spotrebovaných a opotrebovaných zariadení, podľa platných
predpisov a noriem EÚ. Obráťte sa na špecializovaný maloobchod, v ktorom vám udelia informácie o spôsobe likvidácie
odpadu platné v danom mieste.
E
1 Vytiahnite zástrčku napájacieho vedenia zo sieťovej
zásuvky.
2 Lievik (e) postavte do uzavretej polohy, bude to predchádzať kvapkaniu šťavy na plochu mimo pohár.
3 Vytiahnite pohár so šťavou.
● Zahájte demontáž odšťavovača (pozrite bod „Príprava
odšťavovača na prácu“).
4 Umytý a vysušený odšťavovací diel (4) zložte do celku
a schovajte do úložného priestoru (b).
Pravidlá údržby odšťavovača
●
●
Po každom použití odšťavovača je treba ho dôkladne
umyť a nedopustiť k zaschnutiu šťavy.
Pohonnú jednotku čistite vlhkou handričkou namočenou
v čistiacom prostriedku na umývanie riadu. Následne ho
utrite do sucha.
V prípade, že sa do vnútra pohonnej jednotky
dostane voda alebo šťava je treba prerušiť
prácu a odovzdať zariadenie na kontrolu v servisnom stredisku.
●
●
12
Diely vybavenia, takými ako sú: miska, sitko, odšťavovací diel umývajte v teplej vode umývajte v teplej vode
s dodatkom čistiace prostriedku na umývanie riadu.
Po umytí dôkladne osušte všetky diely.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
CP2100-002_v04
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A készülék jellemzői
Élvezze a friss gyümölcslevek ízét, amikor csak erre
kedve támad!
CP1200 citrus félék levének kifacsarására szolgál. A Zelmer
narancsfacsarónak köszönhetően, gond nélkül jut hozzá
vitaminnal teli narancs-, citrom- vagy grapefruit léhez. Két,
különböző méretű kúp, a gyümölcsök méretétől függően,
optimális választás, aminek köszönhetően az utolsó cseppig
ki tudja nyomni a levet.
A Zelmer narancsfacsaró nem kizárólag finom lé. Egyben
egy elegáns készülék is, amely a konyhájának díszévé válik.
Az elegáns, acél ház, illik minden belső térhez, a praktikus
fedél pedig miatt pedig a készülék mindig tiszta és üzemkész.
A kúpok számára készült tartó megkönnyíti a tárolásukat.
A feldolgozandó alapanyaggal érintkező részek olyan anyagból készültek, amelyek élelmiszerrel érintkezhetnek.
CP2100 – itt az idő a friss, finom gyümölcslére!
Zelmer – üzembiztosan.
Biztonsági figyelmeztetés
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a kezelési utasítást!
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása
sérüléshez vezethet
● Ne csatlakoztassa a dugaszt nedves
kézzel az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába.
● Ne helyezze üzembe a berendezést, ha a hálózati kábel sérült, vagy
a gép teste láthatóan sérült.
● Ha a tápkábel sérült, a cserét
a készülék gyártójának vagy a szakértőnek ajánljuk megbízni a veszedelem kikerülése céljából.
CP2100-002_v04
● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
● Tartozékcsere előtt, vagy ha a mozgó
alkatrészekhez közelít használat közben, ki kell kapcsolni a készüléket, és
áramtalanítani kell.
● Mindig csatlakoztassa le a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint összerakás, szétszedés vagy
tisztítás előtt.
● A berendezést használhatják 8 évnél
idősebb gyermekek, de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről,
és elmagyarázták nekik, hogyan kell
a készüléket biztonságosan használni. A készüléket gyermekek nem
tisztíthatják, és nem tarthatják karban, kivéve, ha elmúltak 8 évesek, és
megfelelő felügyelet vannak. Az eszközt a hálózati kábelével együtt tartsa
a 8 év alatti gyermekektől elzárva.
● Különösen óvatosan járjon el a gyümölcscentrifugával gyermekek jelenlétében.
● Ne hagyja a hálózatra csatlakoztatott berendezést felügyelet nélkül.
● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele,
de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik, hogyan kell a készüléket
biztonságosan használni.
● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
13
FIGYELEM!
Figyelmen kívül hagyása
a vagyontárgy sérülésével járhat
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Üzemelés közben ne hordozza a készüléket.
Ne húzza ki a dugvillát a hálózati dugaljból a kábelnél
fogva.
Ne húzza ki a dugvillát a hálózati dugaljból, amikor
a készülék üzemben van.
A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
Ne tegye ki a narancs facsarót 60°C-nál magasabb
hőmérsékletnek.
Ne állítsa a narancs facsarót nedves alapfelületre.
Ne merítse a narancs facsarót motorját víz alá, és ne
mosogassa folyóvízben.
Állítsa a berendezést stabil, egyenletes és lapos felületre; a csatlakozó vezeték nem lóghat túl a felület szélén, amelyen a berendezés áll.
A készülék csakis háztartásbeli használatra alkalmas
maximálisan 2000 méteres tengerszint feletti magasságban.
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és
a használatára vonatkozó
információk
●
●
●
A termék kizárólag otthoni használatra készült. Gasztronómiai felhasználása esetén változnak a garanciális
feltételek.
A munka befejezése után a hálózati kábelt a hálózati
dugaljból.
A burkolat mosogatásához ne használjon agresszív
tisztítószereket emulzió, tej, paszta, stb. formájában.
Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan információkat, mint: mércék, jelölések, figyelmeztető jelzések stb.
Műszaki adatok
A műszaki adatai a termék adattábláján találhatók.
Megengedett folyamatos üzemidő 15 mp.
A szünet hossza ismételt az üzembe helyezés előtt (10 ciklus után) 35 perc.
A berendezés zaja (LWA) 68 dB(A).
14
A berendezés felépítése
A
1 Narancsfacsaró hajtóműve
a Tengelykapcsoló
b Rekesz a facsaró elemek számára
c A rekesz fedele
d Hálózati kábel
2 Edény
e Csőr
3 Szita
f Szita fogantyúja
4 Lékinyomó elem (kicsi és nagy kúp)
5 Fedél
A kinyomó elem két részből áll (kicsi és nagy
kúpból). A nagy kúpot csak a kicsire feltéve
lehet használni.
A narancsfacsaró előkészítése
használatra (szétszerelés)
B
Első használatbavétel előtt szedje szét
a narancsfacsarót, és mossa el a feldolgozandó termékkel érintkező alkatrészeket.
1 A narancsfacsarót állítsa kemény, tiszta és száraz felületre.
2 Vegye le a fedelet (5), és vegye ki a tálat (2) a szitával
(3) együtt.
3 Szedje szét a fent említett alkatrészeket.
4 Vegye fel a fiók fedelét (c) és vegye ki a lékinyomó elemet (4).
5 Szedje szét a nyomó alkatrészt (4).
● A leszerelt részeket (a hajtómű és a fiók fedelének kivételével) alaposan mossa el meleg, mosogatószeres vízben. Miután alaposan megszárította őket, rakja össze.
Ne mosogassa a leszedett alkatrészeket mosogatógépekben. A mosogatáshoz max. 60°C-os
vizet használjon.
A narancsfacsaró előkészítése
használatra (összeszerelés)
C
1 Tegye be a hajtóműbe (1) a tálat (2) úgy, hogy a tál csőre
(e) a hajtómű kivágásában legyen (1), és a tál alján lévő
4 bemélyedésbe (2) kerüljön a hajtómű felső felületén található négy bütyök (1).
2 Tegye be a szitát (3) úgy, hogy a szita fogantyúja (f)
helyesen legyen beültetve a tálkába (2).
3 Tegye fel a szitára (3) a nyomó alkatrészt (4) (a facsarandó gyümölcsök méretétől függően használja a megfelelő
méretű kúpot).
4 Tegyen egy poharat vagy más edény a tál csőre alá (e),
és állítsa alsó helyzetbe.
CP2100-002_v04
A narancsfacsaró üzembe helyezése
és a munka megkezdése vele
D
1 Készítsen elő megfelelő gyümölcsöket és vágja félbe őket.
2 Dugja be a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatába.
3 Tegye a gyümölcsöt a facsaró elemre (4), és szorítsa
rá megfelelő erővel, ami beindítja a facsarót és megkezdi
a facsarás folyamatát.
A gyümölcsnek a kúpra szorításakor legyen
óvatos (forog a szita és a kúp), különösen
vigyázzon az ujjaira.
A lé kifacsarása után
Környezetbarát hulladékkezelés
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE) európai irányelveknek megfelelően
van jelölve. Ez az irányelv megszabja a használt készülékek visszavételének és értékesítésének kereteit az egész EU-ban érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról kérjük, tájékozódjon
szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
E
1 Húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
2 Állítsa a csőrt (e) zárt állásba, ezzel megelőzi, hogy a lé
a pohár mellé, a felületre csöpögjön.
3 Vegye ki a lét tartalmazó poharat.
● Szedje szét a facsarót (lásd „A narancsfacsaró előkészítése használatra” pontot).
4 Az elmosott és megszárított facsaró elemet (4) rakja
egybe, és tegye be a rekeszbe (b).
Tisztítás és karbantartás
●
●
A narancsfacsarót minden használat után alaposan el
kell mosni, nem szabad megengedni, hogy a lé rászáradjon.
A hajtóművet tisztítsa meg egy nedves, egy csepp mosogatószert tartalmazó ruhával. Majd törölje szárazra.
Ha a hajtómű belsejébe víz vagy gyümölcslé
kerülne, hagyja abba a munkát, és adja be szervizbe a készüléket ellenőrzésre.
●
●
●
A tálat, szűrőt, facsaró elemet alaposan mossa el meleg,
mosogatószeres vízben.
Elmosás után alaposan szárítson meg minden alkatrészt.
Rakja össze a fentebb leírt módon a narancsfacsarót
(lásd „A narancsfacsaró előkészítése használatra”
pontot).
Mit kell tenni, ha …
A narancsfacsaró nem üzemel:
1. Győződjön meg róla, hogy a narancsfacsaró csatlakoztatva van a hálózati dugaljba.
2. Győződjön meg róla, hogy a narancsfacsaró jól van összerakva, a kezelési utasításban leírtaknak megfelelően.
3. Adja a narancsfacsarót szervizbe.
CP2100-002_v04
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
15
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
●
Caracteristicile aparatului
Sucuri proaspete la dispoziţia dumneavoastră!
CP2100 este un aparat care slujeşte pentru extragerea sucului din citrice. Datorită storcătorului de citrice Zelmer puteţi
obţine cu uşurinţă sucuri de portocale, lămâie sau grapefruit
– întotdeauna proaspete şi pline de vitamine. Storcătorul
este dotat cu două conuri de dimensiuni diferite, care se pot
alege în funcţie de mărimea fructelor. Datorită acestui lucru
puteţi extrage sucul din fructe până la ultima picătură.
Storcătorul de citrice Zelmer nu echivalează numai cu un suc
delicios, ci şi cu un aparat elegant, care va decora bucătăria
dumneavoastră. Carcasa elegantă din oţel se potriveşte cu
interiorul oricărei încăperi, iar capacul practic care îl protejează de praf face ca aparatul să fie mereu curat şi gata de
utilizare. Compartimentul pentru conuri cu care este dotat
aparatul conferă o întreţinere uşoară a acestora.
Toate elementele storcătorului care intră în contact cu fructele sunt confecţionate din materiale destinate pentru alimente.
●
●
●
CP2100 – e timpul pentru un suc proaspăt, delicios.
Zelmer – siguranţă în exploatare.
Reguli de siguranţă
Înainte de exploatare, citiţi toate instrucţiunile de utilizare.
PERICOL! / AVERTIZARE!
Ne respectarea poate conduce la
leziuni
● Nu introduceţi ştecherul în priză cu
mâinile ude.
● Nu porniţi aparatul atunci când cablul
de alimentare este defect sau când
carcasa este evident deteriorată.
● Dacă cablul de alimentare al maşinii
se va defecta, va trebui să fie înlocuit
16
●
●
cu un cablu nou la producător sau la
un punct de servis specializat sau de
către personal calificat pentru a evita
situaţii periculoase.
Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui
defect, vă recomandăm să vă adresaţi
servisului specializat al firmei.
Opriţi aparatul şi scoateţi-l din priză
când doriţi să schimbaţi elementele
acestuia sau înainte de a atinge elementele mobile în timpul exploatării.
Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
Dispozitivul poate fi folosit de către
copii care au împlinit cel puţin 8 ani
dar numai sub supraveghere sau
după ce în prealabil le-au fost explicate în mod foarte clar pericolele
care pot avea loc şi instruirea acestora cu privire la folosirea în siguranţă a dispozitivului. Curăţarea şi
conservarea dispozitivului nu trebuie
realizată de către copii cu excepţia cazului în care aceştia au peste
8 ani şi sunt corespunzător supravegheate. Dispozitivul împreună cu
cablul de alimentare trebuiesc depozitate într-un loc care nu se află la
îndemâna copiilor care nu au împlinit
vârsta de 8 ani.
Folosiţi cu atenţie sporită aparatul
atunci când în apropiere se află copii.
Nu lăsaţi nesupravegheat aparatul
conectat la priza de curent electric.
CP2100-002_v04
● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce
la deteriorarea bunurilor
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nu mutaţi aparatul în timpul funcţionării.
Pentru a scoate ştecherul din priză nu trageţi de cablul
de alimentare.
Nu scoateţi ştecherul din priză în timpul funcţionării
storcătorului.
Conectaţi aparatul la reţeaua de curent electric alternativ care corespunde parametrilor aflaţi pe plăcuţa
informativă a storcătorului.
Nu expuneţi aparatul la o temperatură mai mare de 60°C.
Nu aşezaţi storcătorul pe suprafeţe ude.
Nu cufundaţi în apă şi nu spălaţi la robinet blocul motor
al aparatului.
Aşezaţi întotdeauna storcătorul pe o suprafaţă stabilă,
plană; cablul de alimentare trebuie să se afle şi el pe
suprafaţa pe care este aşezat aparatul.
Aparatul este destinat doar pentru uz în gospodării situate la altitudinea maximă de 2000 m peste nivelul mării.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi
indicaţii cu privire la utilizare
●
●
●
Aparatul este destinat numai pentru uz casnic. Condiţiile de garanţie se vor schimba în cazul în care storcătorul va fi folosit de ex. în afacerile gastronomice.
După utilizare scoateţi cablul de alimentare din priza
de curent electric.
Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi abrazivi,
ci diverse emulsii, paste etc. Mijloacele de curăţare
abrazive pot şterge, printre altele, unele informaţii, simboluri grafice, semne de avertizare etc.
CP2100-002_v04
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt marcaţi pe plăcuţa cu datele tehnice
a aparatului.
Timp maxim de exploatare fără pauză: 15 s.
Pauza necesară înainte de o nouă utilizare (după 10 cicluri):
35 min.
Zgomot emis de aparat: (LWA) 68 dB(A).
Elementele aparatului
A
1 Blocul motor al storcătorului
a Ax de antrenare
b Compartiment de stocare conuri
c Capacul compartimentului de stocare
d Cablu de alimentare
2 Recipient pentru pulpa fructului
e Orificiu de scurgere a sucului
3 Sită
f Inel de prindere
4 Element de stoarcere (con mic şi con mare)
5 Capac de protecţie
Elementul de stoarcere este compus din două
părţi: din conul mic şi cel mare. Conul mare se
poate utiliza numai atunci când este montat pe
conul mic.
Demontarea storcătorului de citrice
B
Înainte de prima utilizare a aparatului, demontaţi elementele lui componente şi spălaţi/curăţaţi acele părţi care intră în contact cu alimentele.
1 Aşezaţi storcătorul pe o suprafaţă tare, uscată şi curată,
în apropierea prizei de contact.
2 Scoateţi capacul de protecţie (5) şi recipientul pentru
pulpă (2) împreună cu sita (3).
3 Demontaţi elementele din punctul de mai sus.
4 Deschideţi capacul compartimentului de stocare (c) şi
scoateţi elementul de stoarcere (4).
5 Demontaţi elementul de stoarcere (4).
● Spălaţi cu apă caldă şi puţin săpun de vase părţile
demontate din aparat, cu excepţia blocului motor şi
a capacului compartimentului de stocare. Asamblaţi din
nou părţile componente ale aparatului după uscare.
Nu spălaţi părţile demontate în maşina de spălat vase. Pentru spălarea elementelor componente ale aparatului folosiţi apă caldă, care nu
depăşeşte temperatura de 60°C.
17
Montarea storcătorului de citrice
C
1 Aşezaţi în interiorul blocului motor (1) recipientul pentru
pulpă (2) în aşa fel încât orificiul de scurgere a sucului (e) să
se găsească în locul potrivit din blocul motor (1) şi astfel încât
în cele patru nişe din exteriorul recipientului pentru pulpă (2)
să intre cele patru proeminenţe aşezate pe blocul motor (1).
2 Introduceţi sita (3) astfel încât inelul de prindere al sitei
(f) să se fixeze bine în recipientul pentru pulpă (2).
3 Montaţi pe sită (3) elementul de stoarcere (4) (folosiţi
conul corespunzător în funcţie de mărimea fructelor).
4 Aşezaţi o sticlă sau un alt vas colector sub orificiul de
scurgere a sucului (e) şi fixaţi-l pe poziţia “deschis”.
Pornirea şi funcţionarea storcătorului
D
1 Pregătiţi mai întâi fructele tăindu-le în jumătate.
2 Introduceţi ştecherul în priza de curent electric.
3 Aşezaţi fructul cu partea cu pulpă pe elementul de stoarcere (4) şi apăsaţi astfel încât aparatul să pornească procesul de extragere a sucului.ia.
Apăsaţi fructele cu mare prudenţă, având grijă
să nu vă prindeţi degetele (sita şi conul se
învârtesc).
Operaţiuni efectuate după stoarcere
Ce puteţi face în cazul în care…
Storcătorul nu funcţionează:
1. Verificaţi dacă storcătorul este conectat la priza de
curent.
2. Verificaţi dacă elementele componente ale storcătorului
sunt montate corespunzător, conform instrucţiunilor.
3. Pentru reparaţii luaţi legătura cu un punct de service.
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric şi electronic uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu
privire la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul,
care va oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.
E
1 Scoateţi ştecherul din priză.
2 Fixaţi orificiul de scurgere a sucului (e) pe poziţia
„închis”, astfel încât să evitaţi scurgerea sucului în afara
vasului de colectare.
3 Scoateţi vasul de colectare de sub orificiul de scurgere
a sucului.
● Demontaţi acum storcătorul (vezi pct. „Demontarea
storcătorului de citrice”).
4 Plasaţi conul mic în conul mare (4) şi introduceţi-l în
compartimentul de stocare (b).
Reguli de întreţinere a storcătorului
●
●
Spălaţi meticulos aparatul după fiecare utilizare pentru
a împiedica uscarea sucului pe părţile lui componente.
Ştergeţi blocul motor cu o cârpă uşor înmuiată în apă cu
săpun de vase. Uscaţi ulterior întregul bloc motor.
Dacă în interiorul blocului motor a pătruns apa
sau sucul, opriţi aparatul şi verificaţi-l într-un
punct de service.
●
●
●
18
Elementele componente precum: vasul pentru pulpa
fructului, sita şi conurile, se pot spăla în apă caldă cu
puţin săpun de vase.
Ştergeţi toate elementele după ce au fost spălate.
Montaţi toate părţile componente ale aparatului conform
instrucţiunilor anterioare (vezi pct. „Montarea storcătorului de citrice”).
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
CP2100-002_v04
RU
Уважаемые Клиенты!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию по эксплуатации, чтобы вы могли
пользоваться ею в ходе использования прибора.
Характеристика прибора
Наслаждайтесь свежими соками, когда только есть
желание.
СЗ2100 является прибором, которое служит для выжимания соков из цитрусовых фруктов. Благодаря соковыжималке для цитрусовых Zelmer Вы без усилий получите
свежий, насыщенный витаминами сок из апельсина,
лимонов или грейпфрутов. Два конуса разного размера –
оптимальный выбор в зависимости от размера фруктов,
благодаря чему Вы выжмете сок до последней капли.
Соковыжималка для цитрусовых Zelmer – это не только
вкусный сок. Это также элегантный прибор, который
украсит Вашу кухню. Элегантный стальной корпус будет
подходить к каждому помещению, а практическое противопыльное покрытие позволит прибору всегда быть
чистым и готовым к работе. Контейнер для конусов сделает их содержание простым и удобным.
Все части, имеющие контакт с сырьём, изготовлены
материалов, предназначенных для контакта с продуктами питания.
СЗ2100 – время для свежего, вкусного сока.
Zelmer – надёжный.
Указания, касающиеся безопасности
Перед началом использования прибора ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несоблюдение грозит травмами
● Не подключайте вилку шнура
в гнездо электросети мокрыми
руками.
● Не включайте прибор, если повреждён шнур или видимо поврежден
корпус.
CP2100-002_v04
● Если будет повреждён неотделяемый кабель питания, то его должен заменить производитель или
специализированная ремонтная
мастерская либо квалифицированное лицо во избежание возникновения опасности.
● Ремонт устройства может проводить исключительно специально
обученный персонал. Неправильно
проведённый ремонт может стать
причиной серьёзной опасности для
пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем
обратиться в специализированный
сервисный пункт.
● Перед обменом запчастей или приближением к движущимся частям
во время использования необходимо выключить прибор и выключить из розетки.
● Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается без
присмотра, а также перед монтажом, демонтажем или его чисткой.
● Устройством могут пользоваться
дети в возрасте от 8 лет при условии, что они будут это делать
исключительно под присмотром
либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
Дети не должны чистить устройство и выполнять другие действия
по уходу за ним, если им не исполнилось 8 лет и они не находятся
под надлежащим присмотром.
Устройство с проводом питания
должно храниться в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
19
● Придерживаётесь особой осторожности во время работы с прибором в присутствии детей.
● Не оставляйте прибор включенным в электросеть без надзора.
● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит порчей
имущества
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Не переносите прибор во время работы.
Не выдергивайте вилку из гнезда электросети за
шнур.
Не выдергивайте вилку из электросети, когда прибор работает.
Прибор подключайте к гнезду электросети (только
з заземлением) с напряжением, соответствующим
надписи на информационной табличке прибора.
Не допускайте действия на прибор температуры
выше 60°С.
Не ставьте прибор на мокрой поверхности.
Не погружайте двигатель прибора в воду и не
мойте под проточной водой.
Ставьте прибор всегда на стабильной, ровной
и плоской поверхности, шнур не может свисать за
край поверхности, на которой стоит прибор.
Устройство предназначено исключительно для
использования в домохозяйствах, расположенных
на высоте максимум 2000 м над уровнем моря.
УКАЗАНИЯ
Информация о продукте
и указания по эксплуатации
●
●
●
Прибор предназначен для домашнего использования. В случае его использования с целью гастрономического бизнеса условия гарантии изменяются.
После окончания работы выньте вилку шнура из
гнезда электросети.
Во время мытья корпуса не используйте агрессивных
моющих средств, таких как эмульсии, молочко, пасты
и т.д. Они могут, между прочим, убрать нанесенную
информацию, такие графические символы, как:
метки, обозначения, знаки предупреждения и т.д.
Технические данные
Технические параметры представлены та информационной табличке продукта.
Допустимое время непрерывной работы 15 с.
Время перерыва перед повторным использованием
(после 10 циклов) 35 мин.
Шум прибора (LWA) 68 dB (A).
A
Общее описание
1 Блок двигателя соковыжималки
a Муфта
b Контейнер для выжимающих элементов
c Крышка контейнера
d Переключатель
2 Миска
e Носик
3 Фильтр
f Зажим фильтра
4 Выжимающий элемент (малый и большой конус)
5 Крышка
Выжимающий элемент состоит из двух
частей (малого и большого конусов). Большой конус может использоваться только
после наложения на малый.
Подготовка соковыжималки к работе
(демонтаж)
B
Перед первым использованием разберите
соковыжималку, промойте части, имеющие контакт с сырьем.
1 Соковыжималку поставьте вблизи гнезда электросети на твердой, чистой и сухой поверхности.
2 Снимите крышку (5) и выньте миску (2) вместе
с фильтром (3).
20
CP2100-002_v04
3 Разделите вышеупомянутые элементы.
4 Снимите крышку контейнера (в) и выньте выжимающий элемент (4).
5 Разложите выжимающий элемент (4).
● Демонтированные части (за исключением двигателя
и крышки контейнера) тщательно вымойте в теплой
воде с добавлением средства для мытья посуды.
После тщательной сушки приступите к монтажу
чистых элементов.
4 Вымытый и высушенный выжимающий элемент (4)
сложите в целое и спрячьте в контейнер (b).
Правила хранения соковыжималки
●
●
Не мойте демонтированных частей в мойках. Для мытья используйте воду с температурой, не превышающей 60°С.
Подготовка соковыжималки у работе
(монтаж)
C
1 Вложите вовнутрь блока двигателя (1) миску (2), так,
чтобы носик миски (e) находился посредине желобка
блока двигателя (1) и чтобы в 4 углублениях на дне
миски (2) находились 4 выступы, помещенные на верхней поверхности блока двигателя (1).
2 Вложите вовнутрь фильтр (3), так, чтобы зажим
фильтра (f) был правильно расположен на месте.
3 Поставьте на фильтр (3) выжимающий элемент (4)
(в зависимости от размера цитрусов используйте соответствующий размер конуса).
4 Вставьте стакан или другую емкость под носик миски
(e) и поставьте его в нижней позиции.
Включение соковыжималки
и работа с ней
D
1 Приготовьте соответствующие фрукты, разрезанные
напополам.
2 Вставьте вилку шнура соковыжималки в гнездо электросети.
3 Наложите фрукт мякотью на выжимающий элемент
(4) и дожмите соответствующей силой, которая приведет
к включению соковыжималки и начала процесса выжимания.
Во время выжимания фруктов до конуса
соблюдайте осторожность (вращающийся фильтр и конус) и обратите особенное внимание на пальцы.
После окончания работы
(выжимания сока)
В случае, если вовнутрь блока двигателя
попадет вода или сок, следует прервать
работу и отдать прибор на проверку
в сервисный центр.
●
●
●
Элементы оборудования, такие как: миска, выжимающий элемент мойте в теплой воде с добавлением
средства для мытья посуды.
После мытья тщательно высушите все части.
Смонтируйте соковыжималку согласно вышеизложенного описания (см. п. «Подготовка соковыжималки к работе»).
Что сделать, если…
Соковыжималка не работает:
1. Проверьте, подключена ли соковыжималка к гнезду
электросети.
2. Проверьте, правильно ли собрана соковыжималка
в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
3. Отдайте соковыжималку в сервисный центр.
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный
прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации
электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
E
1 Выньте вилку шнура из гнезда электросети.
2 Поставьте носик (e) в закрытую позицию, это предупредит капание сока на поверхность за стаканом.
3 Выньте стакан с соком.
● Приступите к демонтажу соковыжималки (см. п. «Подготовка соковыжималки к работе»).
CP2100-002_v04
После каждого использования соковыжималки следует ее тщательно вымыть, не допуская засыхания
сока.
Блок двигателя чистите влажной тряпочкой, смоченной средством для мытья посуды. Потом вытрите его
насухо.
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью приведения в соответствие с нормами закона, стандартами, директивами или из конструкционных, коммерческих,
эстетических и других соображений.
21
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Техническа характеристика на уреда
●
●
Пий свежи сокове по всяко време и винаги, когато
искаш.
CP2100 е уред, който е предназначен за изстискване
на сокове от цитрусови плодове. Благодарение на сокоизстисквачка за цитрусови плодове Zelmer без усилие
ще приготвите свежи и пълни с витамини сокове от
портокали, лимони и грейпфрути. Двата конуса с различни размери, които се използват според големината
на плода, осигуряват удобство и позволяват на пълно
изстискване на плодовия сок.
Изстисквачката за цитрусови плодове Zelmer не е само
уред за приготвяне на вкусни сокове. Освен това тя има
елегантен дизайн и може да се превърне в аксесоар за
вашата кухня. Елегантният метален корпус е подходящ
за всеки интериор, а практичния капак против прах предпазва уреда от замърсявания и той е винаги чист и готов
за употреба. Специалното чекмедже за конуси осигурява
лесното им съхранение.
Всички елементи, които при работа с уреда влизат в пряк
контакт с обработваните продукти са произведени от
материали, предназначени за пряк контакт с хранителни
продукти.
CP2100 – време е за свеж и вкусен сок.
Zelmer – марката на качествените продукти.
Инструкция за безопасно ползване
Моля, преди работа с уреда, прочетете цялото
упътване за неговата експлоатация.
ОПАСНОСТ! /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването води до
наранявания
● Не включвайте уреда към електрическата мрежа с мокри ръце.
● Не включвайте уреда, ако кабелът
22
●
●
●
или корпуса на уреда са видимо
повредени.
Ако неотключаемият захранващ
кабел се повреди, той следва да
е заменен при производителя,
в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано
лице, за да се избегне опасност.
Уредът може да се поправя само
от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за
потребителя. В случай на неизправност Ви съветваме да се обърнете
към специализиран сервиз на.
Преди смяна на конусите или
други аксесоари или преди контакт с движещи се части на уреда,
уредът трябва да се изключи,
а кабелът да се изключи от електрическата мрежа.
Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
Устройството може да се използва
от деца на възраст от най-малко
8 години, но само под надзор или
след като по-рано са разбрали
обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване
на уреда. Почистването на уреда
и извършването на други действия по поддръжка, не трябва да
се извършват от деца, освен ако
не са завършили 8 години и имат
осигурен
съответен
надзор.
Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на место недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
CP2100-002_v04
● Бъдете особено внимателни по
време на работа с уреда в присъствието на деца.
● Не оставяйте без надзор включения уред.
● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за
уреда, но само под надзор, или след
като по-рано са разбрали обясненията за възможните рискове и указанията и инструкциите за безопасно
използване на уреда.
● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
ВНИМАНИЕ!
Неспазването води до
материални щети
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Не пренасяй уреда, докато той работи.
Не издърпвайте щепсела от контакта чрез теглене
на кабела.
Не издърпвайте щепсела от контакта, докато уредът работи.
Включвайте уреда (само в източник на променлив
ток), след като сте се убедили, че напрежението на
ел.мрежа съответства на указаното на спецификационната табела върху уреда.
Уредът не трябва да се излага на температура повисока от 60°C.
Не поставяйте уреда върху мокра повърхност.
Не слагайте моторния блок на уреда във вода и не
го мийте под течаща вода.
Винаги поставяйте уреда върху стабилна, равна
и плоска повърхност; кабелът на уреда не трябва
да виси свободно през ръба на повърхността, на
която е поставен уреда.
Уредът е предназначен само за ползване в домакинствата, разположени максимално на 2000 м
надморска височина.
УКАЗАНИЕ
Iинформация за продукта
и указания касаещи неговото
използване
●
●
●
Уредът е предназначен за домашно ползване.
В случай на неговото използване в хранителновкусови предприятия и други гастрономически пунктове условията на гаранция се променят.
След завършване на работа с уреда, изключете го
от електрическата мрежа.
Не използвайте агресивни детергенти като емулсии, пасти, гелове и т.н. за миене на корпуса на
уреда. Те могат да изличат нанесените на уреда
графични информации и символи, напр. разделителни черти, обозначения, предупредителни
знаци и т.н.
Технически данни
Техническите параметри са обозначени върху регистрационните табели на продукта.
Допустим период на непрекъсната работа 15 сек.
Времеви интервал преди следваща употреба (след
10 цикъла) 35 мин.
Шум (LWA) 68 dB(A).
Описание на уреда
A
1 Моторен блок
a Съединител
b Чекмедже за конусите
c Капак на чекмеджето
d Проводник
2 Купичка
e Чучур
3 Сито
f Дръжка на ситото
4 Изстискващи елементи (малък и голям конус)
5 Капак
Изстискващите елементи се състоят от
две части (малък и голям конус). Големият
конус може да се употребява само след
като се постави върху малкия.
Подготовка за работа (разглобяване)
B
Преди първата употреба на уреда разглобете сокоизстисквачката и измийте
всички части, които влизат в пряк контакт
с обработваните хранителни продукти.
CP2100-002_v04
23
1 Поставете сокоизстисквачката близо до електрически контакт върху твърда, суха и чиста повърхност.
2 Махнете капака (5) и извадете купичката (2) заедно
със ситото (3).
3 Разглоби посочените по-горе елементи.
4 Махнете капака на чекмеджето (c) и извадете конусите (4).
5 Отделете конусите един от друг (4).
● Внимателно измийте разглобените елементи с топла
вода, в която е разтворено малко количество веро
(не мийте моторния блок и капака на чекмеджето).
След внимателното изсушаване на елементите,
пристъпете към тяхното сглобяване.
3 Вземете чашата или съда със сока.
● Пристъпете към разглобяване на сокоизстисквачката
(виж. точка „Подготовка за работа”).
4 Измитите и изсушени изстискващи елементи (4)
трябва да се съединят и да се поставят в чекмеджето (b).
Поддръжка и съхранение на уреда
●
●
В случай, че в моторния блок попадне вода
или сок, трябва да прекъснете работа, да
изключите уреда и да го занесете за проверка до един от оторизираните сервизни
центрове.
Не мийте разглобените части в съдомиялна машина. Използвайте вода, чиято
температура не превишава макс. 60°C.
Подготовка за работа (сглобяване)
C
1 Поставете във вътрешната част на моторния блок
(1) купичката (2) така, че чучурът й (e) да съвпадне
със съответния жлеб на моторния блок (1) и така, че
4-тирите вдлъбнатини от долната част на купичката (2)
да съвпаднат с четирите шипчета, намиращи се върху
горната повърхност на моторния блок (1).
2 Поставете ситото (3) така, че неговата дръжка (f) да
бъде правилно поставена върху купичката (2).
3 Върху ситото (3) поставете изстискващите елементи (4) (в зависимост от размерите на обработваните
цитрусови плодове използвайте подходящия за тяхното
изстискване конус).
4 Поставете под чучура на купичката (e) чаша или друг съд.
Включване на уреда
D
1 Предварително подгответе плодовете като ги нарежете наполовина.
2 Включете уреда към електрическата мрежа.
3 Поставете сърцевината на плода върху изстискващия елемент (4) и го притиснете с определената сила,
която ще предизвика включване на сокоизстисквачката
и начало на процеса на изстискване на сок.
Бъдете внимателни по време на притискане на плода към конуса (въртят се
конуса и ситото) и внимавайте да не нараните пръстите си.
Изключване на уреда
(изстискване на сок)
E
1 Изключете уреда от електрическата мрежа.
2 Поставете чучура (e) в затворена позиция, което
предотвратява капенето на сок върху повърхността, на
която е поставен уреда.
24
След всяко използване на сокоизстисквачката уредът трябва да се измие като не се оставя сока да
засъхне по стените му.
Моторният блок се почиства с влажна кърпа, на която
са нанесени няколко капки веро. След това го изсушете.
●
●
●
Частите на уреда, такива като: купичка, сито, конуси
трябва да се мият в топла вода с веро.
След измиване всички части трябва да се изсушат
внимателно.
Сглобете сокоизстисквачката по начина, описан погоре (виж. точка „Подготовка за работа”).
В случай на…
Ако сокоизстисквачката не работи:
1. Уверете се, че уредът е включен към електрическата
мрежа.
2. Уверете се, че уредът е правилно сглобен в съотвествие с упътването за сглобяване.
3. Дайте я за преглед в най-близкия оторизиран сервизен център.
Утилизация
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно
отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (waste electrical and electronic
equipment – WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат
правилата за връщане и рециклиране на използваното
оборудване в съответствие с действащите закони в ЕС.
Трябва да се обърнете към специализиран магазин на
дребно, който ще Ви информира за местата за утилизация.
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
CP2100-002_v04
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Характеристика приладу
Насолоджуйтесясвіжими соками, коли тільки забажаєте.
СP2100 є приладом, що служить для витискання соків із
цитрусових фруктів. Завдяки соковитискачеві для цитрусових Zelmer Ви без зусиль отримаєте свіжий, наповнений вітамінами сік із апельсину, лимонів та грейпфрутів.
Два конуси різного розміру – оптимальний вибір у залежності від розміру фруктів, завдяки чому Ви витиснете сік
до останньої краплі.
Соковитискач для цитрусових Zelmer – не лише смачний сік. Це також елегантний прилад, який прикрасить
Вашу кухню. Елегантний сталевий корпус пасуватиме
до кожного приміщення, а практичне покриття, що запобігає пилу, дозволить приладові завжди бути чистим та
готовим до роботи. Контейнер дляконусівзробитьїх зберігання простим та зручним.
Усі частини, що мають контакт із сировиною, виготовлені
із матеріалів, призначених для контакту із продуктами
харчування.
СP2100 – час для свіжого, смачного соку.
Zelmer – надійний.
Вказівки, що стосуються безпеки
Перед початком використання приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з використання.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
● Не підключайте вилку шнура у гніздо
електромережі мокрими руками.
● Не вмикайте прилад, якщо пошкоджений шнур або видимо пошкоджений корпус.
CP2100-002_v04
● Якщо
буде
пошкоджений
невід‘єднувальний кабель живлення, то його повинен замінити
виробник або спеціалізована
ремонтна майстерня чи кваліфікована особа з метою уникнення
виникнення небезпеки.
● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
● Перед обміном запчастин або
наближенням до рухомих частин
під час використання необхідно
виключити прилад та виключити із
електромережі.
● Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
● Пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років за умови, що
вони будуть робити це виключно
під наглядом або після попереднього зрозумілого пояснення
можливих загроз та інструктажу
з безпечного використання пристрою. Діти не повинні чистити
пристрій та виконувати інші дії
з догляду за ним, якщо їм не виповнилося 8 років і вони не перебувають під належним наглядом.
Пристрій з проводом живлення
має зберігатися у місці, недоступному для дітей, молодших 8 років.
25
● Дотримуйтесь особливої обережності під час роботи із приладом
у присутності дітей.
● Не залишайте прилад включеним
в електромережі без нагляду.
● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
УВАГА!
Недотримання загрожує
псуванням майна
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Не переносьте прилад під час роботи.
Не витягайте вилку із гнізда електромережі за шнур.
Не витягайте вилку із електромережі, коли прилад
працює.
Прилад підключайте до гнізда електромережі
(лише із заземленням) із напругою, що відповідає
написові на інформаційній табличці приладу.
Не піддавайте пристрій дії температур вище 60°С.
Не залишайте прилад на мокрій поверхні.
Не занурюйте двигун приладу у воду і не мийте під
проточною водою.
Ставте прилад завжди на стабільній, рівній та
пласкій поверхні, шнур не може звисати за край
поверхні, на якій розміщений прилад.
Пристрій призначено виключно для використання
у домогосподарствах, розташованих на висоті, не
більшій ніж 2000 м над рівнем моря.
ВКАЗІВКИ
Інформація про продукт
і вказівки по експлуатації
●
26
Прилад призначений для домашнього використання. У випадку його використання з комерційною
метою умови гарантії змінюються.
●
●
Після закінчення роботи вийміть вилку шнура із
гнізда електромережі.
Під час миття корпусу не використовуйте агресивні
миючі засоби, такі як емульсії, молочко, пасти
тощо. Вони можуть, між іншим, прибрати нанесену
інформацію, такі графічні символи, як: мітки, позначення, знаки попередження тощо.
Технічні дані
Технічні параметри представлені на інформаційній
табличці продукту.
Допустимий час безперервної роботи 15 с.
Час перерви перед повторним використанням (після
10 циклів) 35 хв.
Рівень шуму приладу (LWA) 68 dB (A).
A
Загальна характеристика
1 Блок двигуна соковитискача
a Муфта
b Контейнер для елементів витискання
c Кришка контейнера
d Перемикач
2 Миска
e Носик
3 Фільтр
f Затискач фільтру
4 Елемент витискання (малий і великий конус)
5 Кришка
Елемент витискання складається із двох
частин (малого та великого конусів). Великий конус може використовуватися лише
після накладення на малий.
Підготовка соковитискача до роботи
(демонтаж)
B
Перед першим використанням розкладіть
соковитискач, промийте частини, що
мають контакт із сировиною.
1 Соковитискач поставте поблизу гнізда електромережі
на твердій, чистій та сухій поверхні.
2 Зніміть кришку (5) і вийміть миску (2) разом із фільтром (3).
3 Розділіть згадані вище елементи.
4 Зніміть кришку контейнера (c) і вийміть елемент
витискання (4).
5 Розкладіть елемент витискання (4).
● Демонтовані частини (за винятком двигуна і кришки
контейнера) старанно вимийте у теплій воді із додаванням засобу для миття посуду. Після старанної
сушки приступіть до монтажу чистих елементів.
CP2100-002_v04
Не мийте демонтовані частини у мийках.
Для миття використовуйте воду з температурою, що не перевищує 60°С.
Підготовка соковитискача до роботи
(монтаж)
C
1 Вкладіть всередину блоку двигуна (1) миску (2), так,
щоб носик миски (e) знаходився посередні жолобка
блоку двигуна (1) і щоб у 4 заглибленнях на дні миски (2)
знаходились 4 виступи, розміщені на верхній поверхні
блоку двигуна (1).
2 Вкладіть всередину фільтр (3), так, щоб затискач
фільтру (f) був правильно розташований на місці.
3 Поставте на фільтр (3) елемент витискання (4)
(в залежності від розміру цитрусів використовуйте відповідний розмір конусу).
4 Підставте склянку або іншу ємність під носик миски
(e) і поставте його у нижній позиції.
Включення соковитискача і робота
з ним
D
1 Приготуйте відповідні фрукти, розрізані навпіл.
2 Вставте вилку шнура соковитискача у гніздо електромережі.
3 Покладіть фрукт м’якоттю на елемент витискання
(4) і дотисніть відповідною силою, яка приведе до включення соковитискача та початку процесу витискання.
Під час витискання фруктів до конусу
дотримуйтесь обережності (фільтр, що
обертається, та конус) та зверніть особливу увагу на пальці.
Після закінчення роботи
(витискання соку)
E
1 Витягніть вилку шнура із гнізда електромережі.
2 Поставте носик (e) у закриту позицію, це попередить
крапання соку на поверхню поза склянкою.
3 Вийміть склянку із соком.
● Приступіть до демонтажу соковитискача (див.
п. «Підготовка соковитискача до роботи»).
4 Вимитий та висушений елемент витискання (4) складіть в єдине ціле та сховайте в контейнер (b).
Правила зберігання соковитискача
●
●
Після кожного використання соковитискача його слід
старанно вимити, не допускаючи засихання соку.
Блок двигуна протріть вологою ганчіркою, зволоженою
засобом для миття посуду. Потім витріть його насухо.
У випадку, якщо всередину блоку двигуна
потрапить вода або сік, слід перервати
роботу і віддати прилад на перевірку сервісний центр.
CP2100-002_v04
●
●
●
Елементи обладнання, такі як: миска, елемент витискання мийте у теплій воді із додаванням засобу для
миття посуду.
Після миття старанно висушіть усі частини.
Складіть соковитискач згідно поданого вище опису
(див. п. «Підготовка соковитискача до роботи»).
Що робити, якщо…
Соковитискач не працює:
1. Перевірте, чи підключений соковитискач до гнізда
електромережі.
2. Перевірте, чи правильно зібраний соковитискач у відповідності до інструкції з використання.
3. Віддайте соковитискач у сервісний центр.
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
Транспортування і зберігання
●
●
●
●
●
●
●
Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість
переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник залишає за собою право модифікувати виріб у будьякий момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та
іншими причинами.
27
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this
instruction manual for future reference.
Appliance features
●
●
Taste fresh juices whenever you like.
CP2100 is an appliance designed for squeezing the juice out
of citrus fruits. Thanks to Zelmer citrus press you will easily
prepare orange, lemon or grapefruit juice which is fresh and
full of vitamins. The appliance comes with two different size
cones suitable for juicing various size of fruit.
The Zelmer citrus press is not only about the delicious juice.
It is also an elegant kitchen appliance you will be proud
of. An elegant steel housing will fit in every interior and
a practical dust cover will ensure the appliance is always
clean and ready to use. The cones can be easily stored in
the cone storage compartment.
All parts having contact with processed products are made of
food grade materials.
●
CP2100 – it’s time for fresh, delicious juice.
Zelmer – without fail.
Safety precautions
Before starting to use the appliance you should
become familiar with the whole content of this user
manual.
DANGER! / WARNING!
Health hazard
● Do not plug the appliance when your
hands are wet.
● Do not operate the appliance when
the power cord is damaged or the
housing shows visible damage.
● If the non-detachable part of the cord
is damaged, it should be replaced by
the producer or at a proper service
point or by a qualified person in
order to avoid any hazards.
● The appliance can only be repaired
by qualified service personnel.
28
●
●
●
●
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user. In case
of defects please contact a qualified
service center.
Turn the appliance off and unplug
it before replacing accessories or
approaching movable parts.
Always disconnect the appliance
from the supply if it is left
unattended and before assembling,
disassembling or clearing.
This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way
and if they understand the hazards
involved. Cleaning and user
maintenance shall not be made
by children unless they are older
than 8 and supervised. Keep the
appliance and its cord out of reach of
children aged less than 8 years.
Take special care when operating the
appliance in the presence of children.
Do not leave the plugged-in
appliance unattended.
Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance.
CP2100-002_v04
3 Strainer
f Strainer handle
4 Juicing component (small and large cone)
5 Cover
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Do not carry the appliance while in use.
Do not disconnect the plug from the socket by pulling
the power cord.
Do not disconnect the plug from the socket when the
appliance is in use.
Connect the appliance to the mains socket (alternating
current only) with the voltage conforming to that given
on the rating plate of the appliance.
Do not expose the appliance to temperatures above
60°C.
Do not place the appliance on a wet surface.
Do not immerse the appliance power base in water
and do not wash it under running water.
Always place the appliance on a stable, even and flat
surface; the power cord may not hang over the edge of
the surface on which the appliance is placed.
The appliance is designed for use only in households
located up to 2000 m above sea level.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●
●
●
The appliance is intended for domestic use. In case
of using it for commercial purposes the warranty
conditions will change.
Unplug the appliance after you finish using it.
Do not use abrasive cleaning agents in the form
of emulsions, creams, pastes, etc. for cleaning the
appliance housing. They may remove graphical
symbols, such as scales, markings, warning signs, etc.
Technical data
The technical parameters are given on the rating plate of the
product.
Maximum time of non-stop operation: 15 seconds.
An interval between repeated operation: 35 minutes (after
10 cycles).
Noise level (LWA): 68 dB(A).
Appliance structure
1 Juicer power base
a Clutch
b Accessories compartment
c Accessories compartment lid
d Power cord
2 Bowl
e Spout
CP2100-002_v04
A
The juicing component consists of two parts
(a small and large cone). The large cone can
only be used by placing it over the small one.
Preparing the juicer for operation
(disassembly)
B
Before the first use, disassemble the juicer
and wash all the parts having contact with the
processed product.
1 Place the juicer near a mains socket on a hard, clean
and dry surface.
2 Remove the cover (5) and take out the bowl (2) with the
strainer (3).
3 Disconnect the above-mentioned elements.
4 Remove the cone storage compartment cover (c) and
take out the juicing component (4).
5 Take the juicing component (4) apart.
● Wash the disassembled parts (except from the power
base and cone storage compartment cover) thoroughly
in warm water with an addition of washing-up liquid. After
drying them completely, start to assemble the cleaned
elements.
Do not wash the disassembled parts in
dishwashers. For washing, use water at the
temperature not exceeding max. 60°C.
Preparing the juicer for operation
(assembly)
C
1 Insert the bowl (2) into the power base (1) so that the
bowl spout (e) will fit in the middle of the slot of the power
base (1) and the four recesses in the bottom of the bowl
(2) will fit into the four protrusions on the top surface of the
power base (1).
2 Insert the strainer (3) so that the strainer handle (f) will
properly fit onto the bowl (2).
3 Place the juicing component (4) onto the strainer (3)
(use the proper size cone depending on the size of fruit to be
squeezed).
4 Slide a glass or other container under the bowl spout (e)
and set it in the lower position.
Starting and operating the juicer
D
1 Prepare the fruit, cutting them in half.
2 Insert the power cord plug of the juicer into the mains
socket.
29
3 Place the fruit with the pulp facing the juicing component
(4) and press it until the juicer starts the juicing process.
Exercise care while pressing the fruit onto
the cone (rotating strainer and cone) and pay
special attention to fingers.
After finishing the juicing operation
E
1 Take out the power cord plug from the mains socket.
2 Set the spout (e) in the closed position; this will prevent
the juice from dripping on the surface outside the glass.
3 Take out the glass with the juice.
● Start to disassemble the juicer (see section “Preparing
the juicer for operation”).
4 Put together the cleaned and dried juicing cones (4) and
place them in the storage compartment (b).
Cleaning and maintenance
●
●
Clean the juicer thoroughly after each use in order to
prevent the juice residue from drying up.
Clean the power base with a wet cloth sprinkled with
washing-up liquid.
In case of water or juice getting inside the
power base, unplug the juicer and have it
checked at the service centre.
●
●
●
Wash the juicer accessories, such as bowl, strainer and
juicing component, in warm water with an addition of
washing-up liquid.
After washing them up, dry all the parts thoroughly.
Assemble the juicer (see the section „Preparing the
juicer for operation”).
What to do when …
The juicer does not work:
1. Check to make sure that the juicer is connected to the
electric outlet.
2. Check to make sure that the juicer is properly assembled
as described in this user manual.
3. Have the juicer checked at the service centre.
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling of
used appliances as applicable throughout the EU. Please
ask your specialist retailer about current disposal facilities.
30
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
CP2100-002_v04
1
2
85 W
3
PL
1. Moc: 85 W 2. Stożki do małych i dużych owoców
3. Blokada kapania 4. Schowek na stożki
CZ
SK
4
RU
1. Výkon: 85 W 2. Lisovací trny na malé a velké
ovoce 3. Pojistka proti kapání 4. Úložný prostor
na trny
1. Мощность: 85 Вт 2. Конусные толкатели для
маленьких и крупных фруктов 3. Система
„капля-стоп” 4. Место для хранения толкателей
BG
1. Výkon: 85 W 2. Nástavce na lisovanie veľkých
a malých plodov 3. Systém proti kvapkaniu šťavy
4. Úložný priestor pre nástavce
1. Мощност: 85 W 2. Конуси за малки и големи
плодове 3. Блокада против капане 4. Кутия за
конусите
UA
1. Потужність: 85 Вт 2. Конусні насадки для
дрібних та великих фруктів 3. Захист від
прокапування через носик 4. Місце для
зберігання конусних насадок
EN
1. Power: 85 W 2. Extracting cones for small land
large size fruits 3. Anti-drip spout 4. Accessories
compartment
1. Teljesítmény: 85 W 2. Kiegészítő kúpok kis és
nagy gyümölcsökhöz 3. Cseppzáró automatika
4. Rekesz a kúpoknak
RO
1. Putere: 85 W 2. Accesorii conice pentru fructe
mici şi mari 3. Blocadă împotriva picurării 4. Lăcaş
pentru păstrarea accesoriilor conice
CP2100-002_v04
HU
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising