Zelmer ZCK1174M (CK1500) User manual

Zelmer ZCK1174M (CK1500) User manual
1
CK1500
CK1500
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
Funkcjonalny czajnik elektryczny
z obudową ze stali nierdzewnej.
Функциональный электрический чайник
с корпусом из нержавеющей стали.
Functional stainless steel electric kettle.
3
PL
1. Solidna obudowa ze stali nierdzewnej
2. Wyjmowany filtr zatrzymujący osady
3. Regulacja i podtrzymywanie temperatury wody
RU
1. Прочный корпус из нержавеющей стали
2. Съемный фильтр от накипи 3. Регулировка
и поддержание температуры воды
CZ
1. Plášť z nerezové oceli 2. Vyjímatelný filtr, který
zachycuje usazeniny 3. Nastavení a udržování
teploty vody
BG
SK
1. Robustný plášť z nerezovej ocele 2. Vyberateľný
filter zadržiavajúci usadeniny 3. Nastavenie
a udržiavanie teploty vody
1. Солиден корпус от неръждаема стомана
2. Изваждаем филтър, задържащ утайки
3. Регулиране и поддържане на температурата
на водата
HU
RO
1. Rozsdamentes acélból készült, erős ház
2. Kivehető üledékfogó szűrő 3. A víz
hőmérsékletének szabályozása és megtartása
EN
1. Міцний корпус із нержавіючої сталі 2. З’ємний
фільтр проти накипу 3. Регулювання та підтримка
температури води
1. Solid stainless steel housing 2. Removable antiscale filter 3. Temperature control and keep-warm
function
CK1500-001_v01
1. Carcasă solidă din inox 2. Filtru detaşabil pentru
reţinerea depunerilor 3. Reglarea şi menţinerea
temperaturii apei
UA
CK1500
2
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
LT
ELEKTRICKÁ VARNÁ KANVICA 12–15
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FIERBĂTOR ELECTRIC
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
28–31
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
ELEKTRICKÁ VARNÁ KONVICE 8–11
LV
16–19
ET
20–23
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
EЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
4–7
24–27
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
32–35
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
36–39
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS
40–43
KASUTUSJUHEND
ELEKTRITEEKANNUD
44–47
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
48–51
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
1
5
PL
6
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa.
Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
13
4
12
2
7
11
9
3
8
Szanowni Klienci!
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania czajnika
elektrycznego
10
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
B
NIEBEZPIECZEŃSTWO!/
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
1
2
3
4
● Zachowaj szczególną ostrożność podczas
●
●
5
6
7
8
●
●
9
10
11
12
C
1
2
3
●
4
4
pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód
zasilający jest uszkodzony lub obudowa
jest w sposób widoczny uszkodzona.
Nie podłączaj czajnika do nieuziemionego
źródła zasilania, gdyż może to spowodować porażenie prądem.
Nie podłączaj wtyczki do gniazdka sieci
mokrymi rękami.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny
ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo
przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek zwróć się
do specjalistycznego punktu serwisowego
ZELMER.
● Nie dotykaj metalowego korpusu czajnika
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
podczas gotowania – do przenoszenia
używaj wyłącznie uchwytu czajnika.
Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni.
Powierzchnia urządzenia pozostaje gorąca
nawet po jego wyłączeniu.
Nie przepełniaj czajnika ponad poziom
„MAX” – w czasie gotowania wrząca woda
może z niego wypryskiwać.
Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki przewodu przyłączeniowego.
Uważaj na wydobywającą się w czasie
gotowania parę.
Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
Nie należy otwierać pokrywki, jeżeli woda
wrze.
Przed czyszczeniem urządzenia zawsze
wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka
sieci.
Urządzenie może być używane przez
dzieci w wieku co najmniej 8 lat ale
wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym
zrozumiałym
objaśnieniu
możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania
z urządzenia. Czyszczenie urządzenia
oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły
8 lat i zapewni się nad nimi odpowiedni
nadzór. Urządzenie wraz z przewodem
przyłączeniowym należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej
8 roku życia.
Urządzenie może być używane przez
osoby o ograniczonej zdolności fizycznej,
czuciowej i psychicznej, lub nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu,
ale wyłącznie pod nadzorem lub po
wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania
z urządzenia.
Należy zapewnić, aby dzieci nie bawiły się
urządzeniem.
CK1500-001_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
WSKAZÓWKA
UWAGA!
Informacje o produkcie i wskazówki
dotyczące użytkowania
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem
mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
Urządzenie podłączaj wyłącznie do źródła zasilania
z uziemieniem. Jeżeli gniazdo nie posiada uziemienia,
skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie
zmieniaj wtyczki, ani nie używaj adapterów.
Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód zasilający nie może zwisać
nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej
powierzchni.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
Urządzenie powinno być użytkowane tylko wewnątrz
pomieszczeń.
Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego typu.
Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu się
wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary wodnej na zewnątrz czajnika.
Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej
w wodzie podczas napełniania lub mycia.
W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed
ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je
wysusz.
Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała
wówczas automatyczny wyłącznik.
Napełnionego czajnika nie należy przechylać do tyłu,
ponieważ woda może się wylać przez wylot pary. Jeżeli
tak się stanie, czajnik przed włączeniem należy wytrzeć.
Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego
układu zdalnej regulacji.
Przed podniesieniem z podstawy, czajnik należy zawsze
wyłączyć.
Nie wyjmuj wtyczki przewodu zasilającego z gniazda
podczas pracy urządzenia. Należy je najpierw wyłączyć.
Wnętrze urządzenia należy często czyścić w celu usunięcia kamienia. Należy pamiętać, że używanie zakamienionego czajnika może powodować usterki.
CK1500-001_v01
●
●
Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
● zaplecza kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy,
● przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach
mieszkalnych,
● gospodarstwa agroturystyczne,
● pensjonaty typu „bed and breakfast”.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
Nie używaj czajnika bez filtra.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Pojemność 1,7 litra.
Czajnik jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczką ze stykiem
ochronnym.
Czajnik ZELMER spełnia wymagania obowiązujących
norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
- Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) - 2006/95/EC.
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach
www.zelmer.pl.
Budowa czajnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
Dzióbek
Obudowa
Wskaźnik poziomu wody
Obrotowa podstawka zasilająca
Pokrywa czajnika
Przycisk otwierania pokrywki
Wyświetlacz LCD
gotowanie wody
utrzymywanie ciepła
czas gotowania wody
Przycisk wyboru programu gotowania
Przyciski ustawień
Przycisk włącz/wyłącz
Filtr antyosadowy
Schowek na przewód przyłączeniowy
Rączka
5
Przygotowanie czajnika do pracy
Przed pierwszym użyciem czajnika umyj
go wewnątrz (sposób mycia opisano w dalszej części instrukcji), napełnij wodą do
poziomu „MAX”, a następnie czterokrotnie
zagotuj wodę (każdorazowo świeżą porcję)
i ponownie umyj.
Obsługa i działanie czajnika
B
1 Pociągnij przycisk (6) zgodnie ze strzałką, otworzy się
pokrywka czajnika.
2 Umieść filtr (11) w czajniku – jeśli wcześniej został wyjęty.
3 Napełnij czajnik potrzebną ilością wody (poziom
widoczny jest na wskaźniku (3)).
Nie gotuj wody w ilości poniżej „MIN” lub
powyżej „MAX” poziomu na wskaźniku (3).
4 Zamknij pokrywkę (5).
5 Postaw czajnik na podstawce zasilającej (4). Włóż
wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci
z kołkiem ochronnym.
6 Włącz czajnik naciskając przycisk (10) – Podświetli się
kolorem niebieskim wyświetlacz LCD (7) i zacznie migać
ikonka
. Po pewnym czasie podświetlenie wyłącza się
(miga ikonka
). Urządzenie wyłączy się samoczynnie po
ugotowaniu wody.
7 Czajnik posiada trzy funkcje:
gotowanie wody , utrzymywanie ciepła
i czas gotowania wody . Wybrany tryb wyświetla się na wyświetlaczu LCD (7). Funkcję można zmienić za pomocą przycisku
wyboru programu gotowania (8). Podczas ustawiania, podświetla się wyświetlacz LCD na niebiesko, a ikona wybranej
funkcji wyświetla się na wyświetlaczu.
8 Ustawienia domyślne: gotowanie wody do 100°C, funkcja utrzymywania ciepła jest wyłączona.
Ustawiając parametry gotowania, temperaturę wody można
ustawić od 40°C do 100 °C; jedno naciśnięcie przycisku
zmienia temperaturę o 5°C. Ustawioną temperaturę można
zmienić naciskając przyciski ustawień (9). Wybrana temperatura wody jest widoczna na wyświetlaczu LCD.
9 Ustawiając program utrzymywania ciepła, temperaturę
wody można ustawić od 40°C do 90°C ,gdy wcześniej
została ustawiona temperatura gotowania wody na 100°C.
W przypadku gdy temperatura gotowania została ustawiona
np. na 50°C to temperaturę utrzymywania ciepła można
ustawić w zakresie od 40°C do 50°C; jedno naciśnięcie
przycisku zmienia temperaturę o 5°C. Ustawioną temperaturę można zmienić naciskając przyciski ustawień (9). Czas
utrzymywania ciepła to maksymalnie 60 minut. Aby wyłączyć
funkcję utrzymywania ciepła, należy ten parametr ustawić na
«00».
6
Czajnik przed włączeniem programu utrzymywania ciepła gotuje wodę do wcześniej ustawionej temperatury miga ikonka
, następnie
przełącza się do temperatury jaką ma utrzymywać, miga ikonka
.
10 Ustawiając czas gotowania wody, można go ustawić od
3 s do 6 s. Czas gotowania można zmienić naciskając przyciski ustawień (9).
Ustawienie to jest skuteczne wyłącznie, gdy
temperatura gotowania wody jest wyższa niż
95°C.
11 Po zakończeniu programowania ustawień, naciśnij przycisk (10). W trybie pracy, ikona funkcji pracy miga; wybrana
temperatura wody jest widoczna na wyświetlaczu LCD. Po
rozpoczęciu grzania, wewnątrz czajnika zapala się niebieska lampka. Ponowne naciśnięcie przycisku (10), powoduje
powrót do trybu ustawień.
12 Urządzenie wyłączy się samoczynnie po osiągnięciu
ustawionej temperatury wody. Kontrolka wyłączy się.
Podczas gotowania lub utrzymywania ciepła,
zdjęcie i ponowne umieszczenie czajnika na
podstawie powoduje skasowanie wszystkich
poprzednich ustawień. Urządzenie samoczynnie powróci do ustawień domyślnych (patrz
B 8 ). Aby użyć funkcji gotowania lub utrzymywania ciepła, należy ponownie ustawić
odpowiedni program.
Jeśli woda ostygnie, aby ponownie ją zagotować (lub podgrzać), należy ponownie włączyć
czajnik.
Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie
jest konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączeniowego z gniazdka zasilającego.
Zwróć uwagę, aby nie przekraczać maksymalnej pojemności czajnika podczas nalewania
wody.
W przypadku załączenia pustego czajnika
nastąpi automatyczne odłączenie napięcia przez
wyłącznik termiczny. W celu ponownego włączenia czajnika po ostygnięciu (ok. 15 min), zdejmij
go z podstawy, nalej wody, ponownie go tam
postaw i włącz czajnik naciskając przycisk (10).
Nie napełniaj gorącego czajnika zimną wodą lub
vice versa.
Unikaj dużych różnic temperatur podczas napełniania czajnika.
CK1500-001_v01
Czyszczenie i konserwacja
C
Czyść tylko zimny czajnik!
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
2 Wyjmij filtr (11) i wymyj go pod bieżącą wodą.
3 Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej
ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń.
W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych
i zewnętrznych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną w occie.
4 Czajnik wypłucz czystą wodą i złóż urządzenie wyłącznie
po całkowitym wysuszeniu wszystkich części.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Wewnątrz czajnika mogą występować różne
osady: rdzawo-podobne, mleczne, czarne,
które również mogą unosić się na wodzie.
Dzieje się tak w związku z obecnością minerałów naturalnie występujących w wodzie (wapń,
magnez, żelazo itp.). Odbarwienia te nie są spowodowane złą pracą urządzenia i nie stanowią
problemu w jego użytkowaniu. W przypadku
większego nagromadzenia osadów, należy je
usunąć według punktu „Rozpuszczanie kamienia”.
Rozpuszczanie kamienia
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie
czajnika, należy kamień usunąć. Do tego celu stosuje się
6-10 procentowy ocet lub kwasek cytrynowy.
● Otwórz pokrywę za pomocą przycisku (6).
● Wlej do czajnika 0,5 l octu lub dodaj do czajnika 40 g kwasku cytrynowego i dolej wody do poziomu „MAX”. Włącz
czajnik.
● Zagotuj tak przygotowany roztwór i pozostaw w czajniku
na około 30 minut.
● Wylej roztwór, a czajnik wypłucz czystą wodą.
● Wyjmij filtr (11) i wymyj pod bieżącą wodą, a następnie
włóż go w uprzednio zajmowane miejsce.
● Napełnij czajnik świeżą wodą, ponownie zagotuj,
a następnie wylej wodę.
● Jeśli w urządzeniu został jeszcze jakiś osad wytrzyj go
gąbką i przemyj wodą, gdy to nie pomaga powtórz cały
proces.
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Zaniechanie odkamieniania czajnika może spowodować jego uszkodzenie.
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
CK1500-001_v01
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které
bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití
uschovejte pro další případné použití.
Bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
NEBEZPEČÍ/VAROVÁNÍ!
Nedodržením pokynů ohrožujete své
zdraví
● Dbejte zvýšené opatrnosti při použití
konvice v přítomnosti dětí.
● Pokud je přívodní šňůra nebo konvice
poškozená, konvici nepoužívejte.
● Nezapojujte varnou konvici k neuzemněnému napájecímu zdroji, jelikož
může dojít k úrazu elektrickým proudem.
● Nepřipojujte zástrčku do zásuvky
mokrýma rukama.
● Pokud dojde k poškození neoddělitelné přívodní šňůry, musí jej vyměnit
výrobce, specializovaný servis nebo
jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo
k ohrožení.
● Opravy na přístroji může provádět
pouze proškolený perzonál. Neodborně provedená oprava může být
nebezpečná pro uživatele. V případě
poruchy se obraťte na autorizovaný
servis ZELMER.
● V průběhu vaření vody se nedotýkejte
kovových části konvice, při přenášení
uchopte konvici za rukojeť.
● Nedotýkejte se horkých ploch. Plocha
spotřebiče je horká i po jeho vypnutí.
● Nenaplňujte konvici vodou nad
značku „MAX“, v okamžiku varu může
48
horká voda vystříknout z konvice.
● Dbejte, aby nedošlo k namočení přívodní šňůry a zástrčky.
● Buďte opatrní na horkou párku, která
vychází z konvice v průběhu varu.
● Před čištěním nechte varnou konvici
vychladnout.
● Neotevírejte víko v okamžiku, kdy se
voda vaří.
● Před čištěním spotřebiče vždy
vyjměte přívodní kabel ze zásuvky
elektrické sítě.
● Spotřebič mohou používat děti starší
8 let výhradně pod dohledem, nebo po
předchozím srozumitelném vyjasnění
možného rizika a poučení o bezpečném používání spotřebiče. Čistit spotřebič a provádět jeho údržbu nesmí
děti mladší 8 let, starším dětem musí
být zajištěn náležitý dohled. Spotřebič
s přívodní šňůrou uchovávejte v místě
nedustupným dětem mladším 8 let.
● Spotřebič mohou používat osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající
zkušenosti a znalosti o spotřebiči,
ale výhradně pod dohledem nebo po
předchozím srozumitelném vyjasnění
možného rizika a poučení o bezpečném používání spotřebiče.
● Ujistěte se, že si děti se spotřebičem
nehrají.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů můžete
spotřebič poškodit
●
●
●
Spotřebič vždy zapojte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
Přístroj zapojujte výhradně do napájecího zdroje
s uzemněním. Není-li zásuvka uzemněna, kontaktujte
kvalifikovaného elektrikáře. Nevyměňujte zástrčku, ani
nepoužívejte adaptéry.
Konvici postavte vždy na pevnou, rovnou a plochou
podložku; přívodní kabel nesmí viset přes hranu stolu
nebo kuchyňské linky ani se dotýkat horkých povrchů.
CK1500-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
kabel.
Spotřebič musí být používán pouze uvnitř místností.
Konvici lze používat pouze s originálním napájecím
podstavcem, určeným k danému typu konvice.
Konvici používejte pouze k vaření vody.
Neotevírejte víko konvice bezprostředně po uvaření
vody, kapky sražené vodní páry by stekly mimo konvici.
Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich blízkosti.
Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici
ani podstavec do vody.
V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před
dalším použitím důkladně osušit.
Nezapínejte prázdnou konvici.
Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem – nefungovalo by automatické vypínání.
Naplněnou varnou konvici nenaklánějte dozadu, protože
se může vylít voda otvorem pro výstup páry. Jestliže se
tak stane, varnou konvici před zapnutím otřete.
K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty
a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze,
pasty, apod. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu
informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice,
označení, výstražné znaky atd.
Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Varnou konvici vždy nejdříve vypněte a teprve poté ji
nadzvedněte z podstavce.
Nevytahujte zástrčku přívodní šňůry z elektrické zásuvky
během provozu přístroje. V prvé řadě konvici vypněte.
Z přístroje je nutné často odstraňovat nánosy z vodního
kamene. Mějte na paměti, že používáním konvice s usazeným vodním kamenem může dojít k závadě přístroje.
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny k použití
●
●
Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným
účelům v takových místnostech jako jsou:
● kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích
a jiných místech na pracovišti,
● pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech,
● agroturistických hospodářstvích,
● penziony typu „bed and breakfast“.
Při jeho použítí k obchodním účelům, nebo v gastrono
mických zařízeních, se mění záruční podmínky.
Nepoužívejte konvici bez filtru.
CK1500-001_v01
Technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
přístroje.
Objem 1,7 l.
Varná konvice je přístroj I třídy, vybavená přívodní šňůrou
s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným kolíkem.
Konvice ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Výrobek vyhovuje požadavkům nařízení:
- Nízkonapěťový elektrický přístroj (LVD) – 2006/95/EC.
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
Popis konvice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
Výlevka
Plášť
Stupnice hladiny vody
Otočný napájecí podstavec
Víko konvice
Tlačítko pro otevírání víka
Displej LCD
var vody
udržování teploty
čas varu vody
Tlačítko volby programu varu
Tlačítka nastavení
Tlačítko zapni/vypni
Filtr proti usazeninám
Schránka na přívodní šňůru
Rukojeť
Příprava a použití varné konvice
Před prvním použitím varnou konvici uvnitř
umyjte (způsob mytí je popsán v další
části návodu), naplňte ji do úrovně „MAX”,
a následně čtyřikrát uveďte vodu do varu
(pokaždé čerstvou vodu) a opět umyjte.
Obsluha a provoz konvice
B
1 Stiskněte tlačítko (6) shodně s šipkou, víko konvice se
otevře.
2 Pokud jste vytáhli filtr (11), nasaďte jej zpět na své
místo.
3 Naplňte konvici požadovaným množstvím vody (hladina
je znázorněná na stupnici (3)).
Neuvádějte vodu do varu v množství pod hladinu „MIN” nebo nad „MAX” na stupnici (3).
59
4 Zavřete víko (5).
5 Postavte konvici na napájecí podstavec (4). Zasuňte
zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem.
6 Zapněte varnou konvici stisknutím tlačítka (10) – Displej
LCD (7) se modře podsvítí a začne blikat ikona
. Po
). Přístroj
určité době se podsvícení vypne (bliká ikona
se automaticky vypne po uvedení vody do varu.
7 Konvice je vybevena třemi funkcemi:
var vody
, udržování teploty
a čas varu vody .
Zvolená funkce je znázorněna na displeji LCD (7). Funkce
lze změnit pomocí tlačítka volby programu varu (8). Během
nastavení je displej LCD modře podsvícen a ikona zvolené
funkce je znázorněna na displeji.
8 Výchozí nastavení: var vody do 100°C, funkce udržování
teploty je vypnutá.
Při nastavení parametrů varu, lze teplotu vody nastavit
od 40°C do 100°C; jedno stisknutí tlačítka změní teplotu
o 5°C. Nastavenou teplotu lze změnit stisknutím tlačítek pro
nastavení (9). Zvolená teplota vody je znázorněná na displeji
LCD.
9 Při nastavení programu udržování teploty, lze teplotu
vody nastavit od 40°C do 90°C ,pokud byla dříve nastavená
teplota varu vody na 100°C. V případě, že byla teplota varu
vody nastavená např. na 50°C, lze teplotu udržování teploty
nastavit v rozmezí od 40°C do 50°C; jedno stisknutí tlačítka změní telotu o 5°C. Nastavenou teplotu lze změnit stisknutím tlačítek pro nastavení (9). Čas udržování teploty je
max. 60 minut. Pro vypnutí funkce udržování teploty, nastavte parametr na «00».
Varná konvice, před zapnutím programu udržování teploty, uvede vodu do varu na předem
, následně
nastavenou teplotu, bliká ikona
se přepne na teplotu jakou má udržet a bliká
ikonka
.
10 Čas varu vody lze nastavit od 3 s do 6 s. Čas varu vody
lze změnit stisknutím tlačítek nastavení (9).
Toto nastavení je účinné pouze tehdy, je-li
teplota varu vody vyšší než 95°C.
11 Po ukončení programování, stiskněte tlačítko (10). V provozním režimu ikona funkce bliká: zvolená teplota vody je
znázorněna na displeji LCD. Po zahájení ohřevu, se konvice
uvnitř modře podsvítí. Opětovným stisknutím tlačítka (10) se
vrátíte do režimu nastavení.
12 Přístroj se automaticky sám vypne po dosažení nastavené teploty vody. Kontrolka se vypne.
Během varu vody nebo během udržování
teploty, sejmutí a opětovné umístění varné
konvice na podstavci způsobí anulování
všech předchozích nastavení. Varná konvice
se automaticky vrátí k výchozímu nastavení
(viz. B 8 ). Pro využítí funkce varu nebo udržování teploty, ještě jednou nastavte požadovaný
program.
610
Jestli voda vychladne, za účelem opětovného
uvedení do varu (nebo ohřátí), opět zapněte
konvici.
Jestliže plánujete další použití konvice, není nutné vytahovat
zástrčku ze zásuvky.
Dejte pozor, abyste nepřesáhli maximální
objem kovice při nalévání vody.
V případě zapnutí prázdné konvice, dojde
k automatickému vypnutí konvice tepelnou
pojistkou. Pro opětovné zapnutí konvice po
vychladnutí (cca 15 min), ji sejměte z podstavce, nalejte vodu, postavte na podstavec
a zapněte konvici stisknutím tlačítka (10).
Nenaplňujte horkou konvici studenou vodou a
naopak.
Vyvarujte se velkých tepelných rozdílů při
naplňování varné konvice.
C
Čištění a údržba
Čistěte pouze zcela vychladlou konvici!
1 Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě.
2 Vyjměte filtr (11) a umyjte ho pod tekoucí vodou.
3 Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem na nádobí.
Vodní kámen na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete
hadříkem navlhčeným v octu.
4 Konvici propláchněte čistou vodu a sestavte přístroj
výhradně po předchozím úplném vysušení všech dílů.
Uvnitř konvice se mohou vyskytovat různé
nánosy: nánosy podobné rzi, mléčné a černé,
které mohou plavat na hladině vody. Příčinou
jsou minerály, které se přirozeně vyskytují
ve vodě (vápník, hořčík, železo atd.). Zabarvení není způsobeno špatnou prací přístroje
a nestanoví žádné zábrany v dalším používání
(6). V případě většího nahromazení nánosů, je
odstraňte podle bodu „Odstraňování vodního
kamene”.
Odstraňování vodního kamene
V případě výskytu vodního kamene na dně konvice, je nutné
ho odstranit. Za tímto účelem použijte 6-10 procentní ocet
nebo kyselinu citrónovou.
● Otevřete víko pomocí tlačítka (6).
● Nalejte do konvice 0,5 l octu nebo dodejte do konvice
40 g kyseliny citrónové a dolejte vodou do úrovně „MAX”.
Zapněte konvici.
CK1500-001_v01
●
●
●
●
●
Takto připravený roztok uveďte do varu a ponechte
v konvici cca 30 minut.
Vylejte roztok a vypláchněte konvici čistou vodou.
Vyjměte filtr (11), umyjte ho pod tekoucí vodou
a následně ho vložte na své místo.
Naplňte konvici čerstvou vodou, uveďte ji do varu
a následně vodu vylejte.
Jestliže v konvici zůstal ještě nános, otřete ho houbičkou
a umyjte vodou. Jestliže to nepomůže, celý proces opakujte ještě jednou.
Jestliže nebude z konvice ostraňován vodní
kámen, může dojít k jejímu poškození.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí,
přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu.
Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku.
ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy
Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER
– viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje,
za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn
přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizpůsobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z konstrukčních, obchodních, estetických a jiných důvodu.
CK1500-001_v01
117
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Za účelom získania čo najlepších výsledkov Vám odporúčame používať výlučne originálne doplnky k spotrebičom
spoločnosti Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne
pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Tento návod na použitie si uschovajte pre prípadnú potrebu
počas neskoršieho používania spotrebiča.
Bezpečnostné pokyny a odporúčania pre správne
používanie rýchlovarnej kanvice
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne
oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
NEBEZPEČENSTVO! /
VAROVANIE!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať,
môžete zapríčiniť poranenie osôb
● Zachovajte osobitnú pozornosť počas
práce s rýchlovarnou kanvicou v prítomnosti detí.
● Neuvádzajte spotrebič do činnosti
v prípade, že prívodový kábel alebo
plášť zariadenia sú viditeľne poškodené.
● Rýchlovarnú kanvicu nikdy nezapájajte
do zásuvky bez uzemnenia,mohlo by
dôjsť k poraneniu elektrickým prúdom.
● Zástrčku nezasúvajte do zásuvky mokrými rukami.
● V prípade, že prívodový kábel je poškodený, vymeňte ho priamo u výrobcu,
v špecializovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, čím sa
vyhnete riziku vzniku nebezpečenstva.
● Opravu zariadenia môžu vykonať
výlučne kvalifikované osoby. Chybne
vykonaná oprava zariadenia môže
predstavovať vážnu hrozbu pre jeho
používateľa. V prípade poruchy kontaktuje špecializované servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
● Nedotýkajte sa kovového korpusu
rýchlovarnej kanvice počas varenia –
412
kanvicu prenášajte iba za jej držiak.
● Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča. Povrch spotrebiča zostáva horúci
aj po jeho vypnutí.
● Do rýchlovarnej kanvice nelejte vodu
nad úroveň „MAX” – počas varenia sa
horúca voda môže z kanvice vyliať.
● Dbajte na to, aby sa do zástrčky prívodového kábla neodstala voda.
● Vyhnite sa kontaktu s vystupujúcou
parou zo spotrebiča počas varenia.
● Pred čistením, by kanvica mala byť
dostatočne chladná.
● Počas varenia vody, nikdy neodkrývajte horný uzáver.
● Pred čistením, nikdy nezabudnite
odpojiť prívodový kábel spotrebiča zo
zásuvky zdroja napätia.
● Spotrebič môžu používať deti vo veku
viac ako 8 rokov, ale výlučne pod stálym dozorom alebo po ich predošlom
starostlivom oboznámení s možnými
rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom.
Spotrebič nesmú čistiť alebo vykonávať jeho údržbu deti, je to dovolené
iba deťom, vo veku viac ako 8 rokov
a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
Spotrebič spolu s napäťovým káblom
prechovávajte v bezpečnej vzdialenosti
a mimo dosahu detí vo veku menej ako
8 rokov.
● Spotrebič môžu používať osoby
s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami,
alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne
skúsenosti alebo nie sú dostatočne
oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne pod stálym dozorom
alebo po ich predošlom starostlivom
oboznámení s možnými rizikami
a poučení o pravidlách bezpečnosti pri
práci so spotrebičom.
● Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
CK1500-001_v01
POZOR!
POKYNY
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí
nebezpečenstvo poškodenia majetku
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky zdroja elektrického napätia (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
Spotrebič zapájajte iba k zdroju napätia s ochranným
uzemnením.Ak zásuvka nie je vybavená uzemnením,
obráťte sana kvalifikovaného elektroinštalatéra. Nikdy
nevymieňajte zástrčku a nepoužívajte adaptér.
Rýchlovarnú kanvicu klaďte iba na stabilnom a rovnom
povrchu. Prívodový káble nesmie voľne visieť spoza
okraja pracovnej dosky a dotýkať sa horúcich povrchov.
Nevyťahujte zástrčku zo zásuvky zdroja energie potiahnutím za prívodový kábel.
Spotrebič sa môže používať iba vo vnútorných priestoroch.
Rýchlovarná kanvica sa môže používať iba spolu
s konzolou, ktorá je určená pre konkrétny typ spotrebiča.
Rýchlovarnú kanvicu používajte iba na varenie vody.
Veko kanvice neotvárajte bezprostredne po zovretí
vody – mohlo by dôjsť k úniku kondenzovanej vodnej
pary na povrch kanvice.
Rýchlovarnú kanvicu neumiestňujte na horúce plochy
alebo v ich blízkosti.
Pri plnení vody alebo počas umývania, neponárajte
rýchlovarnú kanvicu ani jej konzolu do vody.
V prípade vniknutia vody do vnútorných elektrických
komponentov alebo do konzoly, rýchlovarnú kanvicu
pred jej opätovným použitím dôkladne vysušte.
Neuvádzajte rýchlovarnú kanvicu do prevádzky v prípade, že v nej nie je voda
Rýchlovarnú kanvicu nepoužívajte v prípade, že jej
veko nie je zatvorené – v takomto prípade, automatický spínač nie je aktívny.
Naplnenú rýchlovarnú kanvicu nenachyľujte dozadu,
mohlo by dôjsť k vyliatiu vody cez vývod pary. Ak by
k tomu došlo, rýchlovarnú kanvicu pred zapnutím utrite.
Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe emulzií, tekutého piesku,
pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované
informačné grafické symboly, a pod.
Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými
časovými spínačmi alebo iným diaľkovým systém ovládania.
Kanvicu pred zodvihnutímz podstavca najprv vypnite.
Nevyťahujte zástrčku prívodového kábla zo zásuvky
počas činnosti spotrebiča.Spotrebič najprv vypnite.
Vnútro spotrebiča čistite pravidelne, aby ste z neho
odstránili vodný kameň. Používanie kanvice s usadeným vodným kameňom je príčinou porúch.
CK1500-001_v01
Informácie o výrobku a pokyny pre
obsluhu spotrebiča
●
●
Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na
účely v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných pracovných priestoroch,
● pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach,
● v agroturistických zariadeniach,
● v penziónoch „bed and breakfast“.
V prípade používania spotrebiča na podnikateľské
účely v rámci poskytovania stravovacích služieb,
záručné podmienky, v takomto prípade podliehajú
zmene.
Neuvádzajte rýchlovarnú kanvicu do činnosti bez aplikácie filtra.
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku
výrobku.
Objem 1,7 litra.
Rýchlovarná kanvica je spotrebič I triedy, je vybavená prívodovým káblom s ochranným vodičom a zástrčkou s ochranným kolíkom.
Rýchlovarná kanvica Zelmer spĺňa požiadavky platných
noriem.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
- Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
Zloženie rýchlovarnej kanvice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
Výlevka
Vonkajší plášť
Indikátor úrovne hladiny vody
Otáčaví stredový konektor
Veko rýchlovarnej kanvice
Tlačidlo pre otvorenie veka
LCD displej
varenie vodyudržiavanie
teploty
čas varenia vody
Tlačidlo pre výber programu varenia
Tlačidlá výberu
Tlačidlo zapni/vypni
Filter na usadeniny
Úložný priestor na prívodový kábel
Držiak
135
Uvedenie rýchlovarnej kanvice do prevádzky
Pred prvým použitím, kanvicu umyte z vnútra
(postup pri umývaní kanvice je uvedený
v ďalšej časti návodu), naplňte vodou po úroveň „MAX”,anásledne vodu nechajte štyrikrát
zovrieť (vždy čerstvú vodu)a opäť kanvicu
umyte.
Obsluha a prevádzka rýchlovarnej
kanvice
B
1 Potiahnite tlačidlo (6)v smere šípky, veko rýchlovarnej
kanvice sa otvorí.
2 Do rýchlovarnej kanvice umiestnite filter (11) – v prípade,
že ste ho pred tým vybrali.
3 Do rýchlovarnej kanvice nalejte požadované množstvo
vody (úroveň hladiny bude viditeľný na indikátore (3)).
Vodu neprevárajte, ak jej hladina je pod úrovňou „MIN”alebo nad úrovňou „MAX” (3).
4 Zatvorte veko (5).
5 Rýchlovarnú kanvicu položte na konzolu (4). Zasuňte
zástrčku prívodového kábla do zásuvky zdroja napätia, ktorý
je vybavený bezpečnostným kolíkom.
6 Rýchlovarnú kanvicu zapnite stlačením tlačidla (10)
–LCD displej (7) sa zasvieti na modro a indikátor
varenia začne blikať. Po uplynutí určitého času podsvietenie zhasne (indikátor
bude naďalej blikať). Spotrebič sa automaticky vypne po prevarení vody.
7 Rýchlovarná kanvica má tri funkcie:
prevarenie vody
, udržiavanie teploty
adĺžka vareniavody . Zvolená funkcia sa zobrazí na LDC displeji (7).
Funkcie môžete meniť pomocou tlačidla pre výber programu
varenia(8). Počas nastavovania LCD displej svieti na modro
a na displeji sa zobrazí ikonazvolenej funkcie.
8 Predvolené nastavenie:varenie vody do100°C, funkcia
udržiavanie teplty je vypnutá.
Pri nastavovaní parametrov pre varenie,požadovanú teplotu
vody možete nastaviť v rozpätí od 40°Cdo100°C; tlačením
tlačidla jedenkrát sa teplota zmení o5°C. Nastavenú teplotu
môžete zmeniť pomocou tlačidiel výberu (9). Nastavená
teplota sa zobrazí na LCD displeji.
9 Pri nastavovaní programu pre udržiavanie stálej teploty,požadovanú teplotu vody môžete nastaviť v rozpätí od
40°Cdo 90°C, v prípade, ak teplota pre varenie vody bola
pred tým nastavená na hodnotu 100°C. V prípade, ak teplota
pre varenie vody bola nastavená napríklad na hodnotu
50°C, hodnotu udržiavania stálej teploty môžete nastavovať
v rozpätí od 40°C do 50°C; stlačením tlačidla jedenkrát
sa teplota zmení o 5°C. Nastavenú teplotu môžete zmeniť
pomocou tlačidiel výberu (9). Maximálna doba pre udržiavanie stálej teploty je 60minút. Funkciu udržiavania stálej
teploty vypnete tak, že túto hodnotu nastavíte na «00».
614
Pred aktiváciou programu pre udržiavanie
teploty, kanvica zohreje vodu na vopred nastavenú teplotu, bliká indikátor
, potom sa
nastaví na teplotu, ktorú má udržiavať, bliká
indikátor
.
10 Pri nastavovaní doby varenia vody,môžete zvoliť hodnotu od 3do6sekúnd.Dobu varenia môžete zmeniť pomocou
tlačidiel výberu (9).
Toto nastavenie je účinné iba, ak teplota varenia vody je vyššia ako 95°C.
11 Poukončení nastavovania funkcií,stlačte tlačidlo (10).V
pracovnom režimeindikátor danej činnosti bliká;nastavená
teplota vody sa zobrazí na LCD displeji.Po začatí zohrievania vody, sa vo vnútri kanvice zasvieti modré svetlo.Opätovným stlačením tlačidla (10) sa vrátite späť do nastavení.
12 Spotrebič sa automaticky vypne po zohriatí vody na
nastavenú teplotu. Svetelný indikátor zhasne.
V prípade, ak počas varenia alebo udržiavania
stálej teploty vody, kanvicu odoberiete a opäť
postavíte na podstavec, dôjde k zrušeniu všetkých nastavení.Spotrebič automaticky nenastaví
predvolené nastavenia (pozri bod B 8 ).
Pre obnovenie funkcie varenia vody alebo udržiavania stálej teploty,musíte znovu nastaviť
požadovaný program.
V prípade, ak voda ochladne a vy ju chcete
opäť uviesť do varu(alebo zohriať),kanvicu
musíte opäť zapnúť.
Ak plánujete rýchlovarnú kanvicu použiť ešte raz, zástrčku
prívodového kábla nemusíte vyťahovať zo zásuvky zdroja
napätia.
Dbajte na to, aby ste počas plnenia vody
neprekročili maximálny prípustný objem kanvice.
V prípade zapojenia prázdnej rýchlovarnej kanvice, termostatický vypínač automaticky preruší
tok elektrickej energie. Po ochladení (okolo15min), pred opätovným zapnutím kanvice, kanvicu odoberte z podstavca,nalejtevodu,postavte
ju späť na podstavec a kanvicu zapnite pomocou tlačidla (10).Do horúcej kanvice nelejte studenú vodu alebo naopak.
Vyhnite sa vysokým rozdielom teploty pri plnení
kanvice vodou.
CK1500-001_v01
Čistenie a údržba
C
K čisteniu rýchlvarnej kanvice môžete pristúpiť
iba ak dostatočne vychladla!
1 Zástrčku prívodového kábla vytiahnite zo zásuvky zdroja
napätia.
2 Vytiahnite filter (11) a umyte ho pod tečúcou vodou.
3 Vonkajší povrch kanvice utrite mäkkou navlhčenou utierkou s malým množstvom čistiaceho prostriedku na umývanie
riadu.
Na odstránenie vodného kameňa z vnútorných stien kanvice
použite utierku namočenú v octe.
4 Kanvicu opláchnite čistou vodou aspotrebič zložte iba po
dôkladnom osušení všetkých jeho častí.
Vo vnútri rýchlovarnej kanvice sa môžu nazhromaždiť rôzne usadeniny: podobné hrdzi,
mliečne, čierne usadeniny, ktoré sa môžu
vyskytovať vo vode. Príčinou vzniku vodného kameňa je prítomnosť minerálov, ktoré
sa vo vode vyskytujú prirodzene (vápnik,
magnézium, železo a pod.). Tieto sfarbenia
nie sú spôsobené chybnou činnosťou spotrebiča a nepredstavujú riziko pri jeho používaní.
V prípade väčšieho nazhromaždenia usadenín, je potrebné ich odstrániť podľa pokynov
v bode „Odstraňovanie vodného kameňa”.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly
a baliace prostriedky elektrospotrebičov
ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali
byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový
obal odovzdajte do zberne starého papiera.
Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj
definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCHSERVISOV.
Odstraňovanie vodného kameňa
V prípade nazhromaždenia väčšieho množstva vodného
kameňa na dne rýchlovarnej kanvice, je potrebné vodný
kameň odstrániť. Na odstránenie vodného kameňa používame 6-10 percentný ocot alebo kyselinu citrónovú.
● Otvorte veko kanvice pomocou tlačidla (6).
● Do kanvice nalejte 0,5loctu alebo nasypte 40g kyseliny
citrónovej a doplnte vodou po úroveň„MAX”. Rýchlovarnú
kanvicu zapnite.
● Roztok prevarte a nechajte ho pôsobiť v kanvici po dobu
približne 30 minút.
● Vylejte roztok a vnútro kanvice opláchnite čistou vodou.
● Vyberte filter (11) a umyte ho pod tečúcou vodou.
Následne filter nasaďte na jeho pôvodné miesto.
● Do kanvice nalejte čistú vodu a prevarte ju. Túto vodu
vylejte.
● V prípade, ak v spotrebiči zostali ešte nejaké usadeniny, utrite ho pomocou špongie a opláchnite vodou. Ak
sa Vám usadeniny nepodarilo odstrániť, zopakujte celý
postup ešte raz.
Ponechanie vodného kameňa vo vnútri kanvice
môže spôsobiť jej poškodenie.
CK1500-001_v01
Dovozca/výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku
jeho nesprávneho používania.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na
výrobku bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných, obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
157
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Ezek kifejezetten ehhez
a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
Az elektromos vízforraló biztonságos és helyes
használatával kapcsolatos előírások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez
vezethet
● Gyermekek jelenlétében bánjon a vízforralóval rendkívül óvatosan.
● Tartózkodjon a vízforraló bekapcsolásától, amennyiben a hálózati kábel
sérült, vagy a szigetelés szemmel láthatóan meg lett rongálva.
● Ne csatlakoztassa a vízforralót földeletlen hálózatra, mivel ez áramütés
veszélyével járhat.
● Ne dugja a dugaszt nedves kézzel
a hálózati dugaszolóaljzatba.
● Ha a fixen bekötött tápkábel sérült,
a balesetek megelőzése céljából
a cserével a készülék gyártóját, szakszervizt vagy a szakembert kell megbízni.
● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti.
A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon
a ZELMER szervízéhez.
● Tartózkodjon a vízforraló fémtestének érintésétől főzés közben, ehelyett
használja a készülék fogantyúját.
416
● Ne érintse a felforrósodott felületeket.
A készülék felületei még a kikapcsolás
után is forrók maradnak.
● Nem szabad a tartályt a „MAX” felirat,
vagy a megjelölt maximális űrtartalom
fölé tölteni folyadékkal, hogy a forrásban levő víz ne fusson ki a tartályból.
● Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
dugója ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy bármi más folyadékkal.
● Ügyeljen a forralás közben felszálló
gőzökre.
● Tisztítás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
● Nem szabad levenni a fedelet, ha
a víz forr.
● A berendezés tisztítása előtt mindig
húzza ki a hálózati vezeték dugaszát
a hálózati dugaszolóaljzatból.
● A berendezést használhatják 8 évnél
idősebb gyermekek, de kizárólag
felügyelettel, vagy miután érthetően
kioktatták őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták nekik,
hogyan kell a készüléket biztonságosan használni. A készüléket gyermekek nem tisztíthatják, és nem tarthatják karban, kivéve, ha elmúltak
8 évesek, és megfelelő felügyelet
vannak. Az eszközt a hálózati kábelével együtt tartsa a 8 év alatti gyermekektől elzárva.
● A berendezést használhatják fizikai,
érzékelési és pszichikai képességeikben korlátozott személyek, vagy
olyanok akik nem ismerik a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele, de
kizárólag felügyelettel, vagy miután
érthetően kioktatták őket a lehetséges
veszélyekről, és elmagyarázták nekik,
hogyan kell a készüléket biztonságosan használni.
● Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek
ne játszanak a készülékkel.
CK1500-001_v01
FIGYELEM!
ÚTMUTATÁS
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy sérülésével járhat
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
A készüléket kizárólag földeléssel ellátott áramforrásra
csatlakoztassa. Ha a dugaszolóaljzat nincs földelve,
forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ne cserélje ki
a dugaszt, és ne használjon adaptert.
Helyezze a vízforralót stabil, lapos, egyenletes felületre; a csatlakozókábel nem lóghat le az asztalról,
vagy a konyhai munkalapról, és nem érhet forró felülethez.
Ne húzza ki a csatlakozó dugót a konnektorból
a kábelnél fogva.
A berendezést csak beltérben szabad használni.
A vízforralót csak az adott típushoz tartozó aljzattal
szabad működtetni.
A készüléket kizárólag vízforralásra szabad használni.
Tartózkodjon a fedél kinyitásától közvetlenül a víz
felforrását követően – a kicsapódó vízgőz lefolyhat
a készülék külsején.
Ne állítsa a készüléket forró tárgyakra, vagy azok
közelébe.
A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás közben tilos vízbe tenni.
A belső elektromos részek és az aljzat elöntése
esetén, újra bekapcsolás előtt alaposan szárítsa
ki a készüléket.
Ne használja a készüléket víz nélkül.
Ne használja a készüléket nyitott fedéllel, az automata
megszakító nem fog működni.
A megtöltött vízforralót ne döntse hátra, mivel ilyenkor
a víz kifolyhat a gőz kilépő nyílásán. Ha így történik,
a vízforralót szárazra kell törölni, mielőtt bekapcsolja.
Ne használjon a készülék lemosására erős, emulzió,
tej, paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket.
Ezek többek között letörölhetik a tájékoztató grafikai
jeleket, mint pld. a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető
jelzéseket, és ehhez hasonlókat.
A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert használni.
Mielőtt felemeli a talpat, a vízforralót mindig ki kell kapcsolni.
Ne húzza ki a hálózati kábel dugaszát a dugaszolóaljzatból, amikor a készülék üzemben van. Előbb ki kell
kapcsolni.
A készülék belsejét gyakran kell tisztítani a vízkő eltávolítása érdekében. Emlékezni kell rá, hogy vízköves vízforraló használata meghibásodást okozhat.
CK1500-001_v01
Tájékoztatás a termékről és a használatára vonatkozó információk
●
●
A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken történő felhasználásra készült, mint például:
● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és
egyéb munkahelyeken,
● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei
által történő igénybevételre,
● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
● „bed and breakfast” típusú panziókban.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia fel
tételei módosulnak.
Ne használja a készüléket szűrő nélkül.
Műszaki adatok
A műszaki paraméterek a termék adattábláján olvashatók.
Névleges űrtartalom: 1,7 l.
A vízforraló I. védelmi osztályú berendezés, el van látva
védő érrel és védő érintkezős dugasszal.
A berendezés megfelel a vonatkozó magyar és európai biztonsági szabványoknak.
A ZELMER vízforraló megfelel a következő direktíváknak:
- Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) - 2006/95/EC.
- Elektromágneses kompatibilitás (EMC) - 2004/108/EC.
A termék adattábláján CE jelöléssel lett ellátva.
Vízforraló építése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Csőr
Ház
Vízszínt jelző
Forgó, áramellátó alátét
A vízforraló fedele
Fedőnyitó gomb
LCD kijelző
vízforralás
melegen tartás
vízforralás ideje
Vízforralási program kiválasztó gombja
Beállító gomb
Kapcsoló gomb
Lerakodás ellenes vízszűrő
Tápkábel-tartó
Fogantyú
A
175
A készülék előkészítése, bekapcsolása és
működése
A vízforraló első használata előtt mosd ki belülről (hogy hogyan kell kimosni, az az útmutató
további részében található), töltse fel „MAX”
szintig, majd négyszer forralja fel a vizet (minden alkalommal frisset), és újra mossa el.
Vízforraló működése és kezelése
B
1 Húzza meg a (6) gombot a nyíl irányában, – vízforraló
fedője kinyílik.
2 Helyezze bele a szűrőt (11) a készülékbe – amennyiben
előtte el lett távolítva.
3 Töltse fel a készülék tartályát a kívánt vízmennyiséggel.
(A vízszint magassága a skálán látható (3)).
Ne forraljon a (3) kijelzőn látható „MIN” szintnél
kevesebb, vagy a „MAX” szintnél több vizet.
4 Zárja le a felelet (5).
5 Helyezze rá a tartályt a készülék alapzatára (4). Csatlakoztassa a kábel dugóját a biztonsági dugóval felszerelt
konnektorhoz.
6 A (10) gomb megnyomásával kapcsolja be a vízforralót
– Kék színnel kigyullad az LCD kijelző (7), és elkezd villogni
az ikon
. Egy idő után a háttérvilágítás kikapcsol (villog
az ikon
). A készülék a víz felforrása után önműködően
kikapcsol.
7 A vízforralónak három funkciója van:
vízforralás
, melegen tartás
és vízforralási idő
. A kiválasztott üzemmód megjelenik az - LCD kijelzőn (7).
A funkciót a forralási program kiválasztó gombjával (8) lehet
megváltoztatni. Beállításkor kéken kigyullad az LCD kijelző,
a kiválasztott funkció ikonja pedig megjelenik a kijelzőn.
8 Alap beállítás: vízforralás 100°C - ig, melegen tartási
funkció ki van kapcsolva.
A forralási paraméterek beállításakor a víz hőmérsékletét
40°C és 100°C között lehet beállítani; a gomb egyszeri
megnyomásával a hőmérséklet 5°C - kal változik. A beállított
hőmérsékletet a beállító gomb (9) megnyomásával lehet
változtatni. A kiválasztott vízhőmérséklet az LCD kijelzőn
látható.
9 A melegen tartási program beállításakor a víz hőmérsékletét 40°C és 90°C között lehet állítani, ha korábban
a vízforralás hőmérséklete 100°C-ra lett beállítva. Abban az
esetben, ha a forralás hőmérséklete pl. 50°C - ra lett beállítva, akkor a melegen tartási funkcióban a hőmérsékletet
40°C és 50°C közötti tartományban lehet állítani; egy gombnyomás 5°C - kal módosítja a beállítást. A beállított hőmérsékletet a beállító gombot (9) megnyomva lehet változtatni.
A melegen tartás ideje max. 60 perc. A melegen tartási funkciót a «00» beállításával kapcsolhatja ki.
618
A vízforraló a melegen tartási funkció kikapcsolása előtt felfőzi a vizet a beállított hőmérsékletre, az ikon villog
, majd átkapcsol arra
a hőmérsékletre, amit tartania kell, az ikon
villog
.
10 A víz forralási idejének beállításakor, azt 3 mp és
6 mp között lehet állítani. A forralási időt a (9) beállító gomb
megnyomásával lehet változtatni .
Ez a beállítás sikeresen kikapcsolja a készüléket, ha a forralt víz hőmérséklete magasabb,
mint 95°C
11 A beállítások programozásának befejezése után nyomja
meg a (10) gombot. Ebben az üzemmódban az üzemelés
ikonja villog; a kiválasztott vízhőmérséklet az LCD kijelzőn
látható. A forralás megkezdése után a vízforraló belsejében
kigyullad egy kéken világító lámpa. Ha újra megnyomja
a (10) gombot, visszatér a beállítási üzemmódba.
12 A készülék magától kikapcsol, amikor a víz hőmérséklete
eléri a beállított értéket. Az ellenőrző lámpa kialszik.
Ha forralás vagy melegen tartás közben leveszi a vízforralót a talpról, majd visszateszi, az
előző összes beállítás törlődik. A készülék
önműködően visszatér az alapértelmezett
beállításokhoz (lásd B 8 ). A forralási vagy
melegen tartási funkció használatához újra be
állítani a megfelelő programot.
Ha a víz kihűl, ahhoz, hogy újra fel lehessen
forralni (vagy felmelegíteni), újra be kell kapcsolni a vízforralót.
Tartós használat esetén a hálózati kábeldugóját nem szükséges kihúzni a konnektorból.
Ügyeljen rá, hogy ne töltse túl a vízforralót.
Üres készülék bekapcsolása esetén a biztonsági termosztát automatikusan megszakítja az
áramellátást. Hogy újra be tudja kapcsolni a vízforralót a kihűlés után (kb. 15 perc), le kell venni
a talpról, vizet kell bele önteni, majd vissza kell
tenni, és megnyomva a (10) gombot, be kell kapcsolni. Ne töltsön a forró vízforralóba hideg vizet
vagy fordítva.
Kerülje a nagy hőmérsékletkülönbségeket a vízforraló megtöltésekor.
CK1500-001_v01
Tisztítás és karbantartás
C
A tisztítást csak kihűlt készüléken szabad elvégezni!
1 Húzza ki a hálózati kábel dugóját a konnektorból.
2 Vegye ki a szűrőt (11) és folyóvízben mossa el.
3 Tisztítsa meg a készülék külső felületét mosogatószerbe
mártott puha ruhadarabbal.
Ecetbe mártott ruhadarabbal távolítsa el a készülék belső és
külső felületéről a leülepedett vízkövet.
4 Öblítse ki a készüléket tiszta vízzel és csak akkor rakja
össze, ha minden alkatrésze teljesen megszáradt.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre. A polietilén (PE) zsákot dobja
műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt
készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!
A teafőző belsejében különféle üledékek keletkezhetnek: rozsdához hasonló, tejes, fekete,
amelyek szintén felemelkedhetnek a víz felszínére. Ez a vízben előforduló ásványi anyagok
(mész, magnézium, vas stb.) miatt történik.
Ezeket az elszíneződéseket nem a berendezés
hibás működése okozza, és nem jelentenek
problémát a használatában. Nagyobb mennyiségű üledék felgyülemlése esetén azt a „Vízkőoldás” pontban leírtaknak megfelelően el kell
távolítani.
Vízkőoldás
A készülék alján képződött vízkövet el kell távolítani.
Erre a célra 6-10 százalékos ecetet vagy citromsavat lehet
használni.
● A (6) nyomógomb segítségével nyissa ki a fedelet.
● Öntsön a vízforralóba 0,5 l ecetet, vagy adjon a vízforralóba 40 g citromsavat, és töltse fel vízzel a „MAX” szintig.
Kapcsolja be a teafőzőt.
● Forralja fel az így elkészített oldatot, és hagyja a teafőzőben körülbelül 30 percre.
● Öntse ki az oldatot, és öblítse ki a teafőzőt tiszta vízzel.
● Vegye ki a szűrőt (11), és mossa el folyó víz alatt, majd
tegye vissza a teafőzőbe, az előző helyére.
● Töltse fel a teafőzőt friss vízzel, és újra forralja fel, majd
öntse ki a vizet.
● Ha a készülékben maradt még valamilyen üledék, törölje
ki egy szivaccsal, és öblítse át vízzel, és ha ez nem
segít, ismételje meg az egész eljárást.
A vízkő eltávolításának elmulasztása a készülék meghibásodásához vezethet.
Az Importőr/gyártó nem vállalja a felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
CK1500-001_v01
197
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales dispozitivul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale companiei
Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm
să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de compania
Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest
produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare. Trebuie să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor
privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni,
pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării
dispozitivului.
●
●
●
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea adecvată
a fierbătorului electric
●
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
●
PERICOL! / AVERTIZARE!
●
●
●
●
●
●
●
420
Ne respectarea poate conduce la leziuni
Fiţi deosebit de atenţi când folosiţi fierbătorul în preajma copiilor.
Nu puneţi în funcţiune fierbătorul electric dacă cablul de alimentare prezintă
defecţiuni sau dacă observaţi deteriorări ale carcasei sale.
Nu cuplaţi fierbătorul la o sursă de
curent neîmpământată deoarece acest
lucru poate duce la electrocutare.
Nu conectaţi ştecherul la priza de alimentare având mâinile umede.
Dacă cablul de alimentare al maşinii
se va defecta, va trebui să fie înlocuit
cu un cablu nou la producător sau la
un punct de service specializat sau de
către personal calificat pentru a evita
situaţii periculoase.
Reparaţiile dispozitivului pot fi efectuate numai de către personalul calificat.
Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune serios în pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care
intervin defecţiuni, adresaţi-vă punctului specializat de service.
Nu atingeţi carcasa metalică a dispozitivului în timp ce apa fierbe – folosiţi
●
●
●
●
numai mânerul fierbătorului pentru a-l
muta.
Nu atingeţi suprafeţele încălzite. Suprafaţa dispozitivului este fierbinte chair
şi după ce acesta a fost oprit.
Nu umpleţi fierbătorul peste nivelul
„MAX” marcat pe vas – în timpul fierberii, apa fierbinte poate depăşi marginile
vasului.
Fiţi atenţi să nu udaţi ştecherul cablului
de alimentare.
Fiţi atenţi la aburul care se degajă în
timpul fierberii.
Înainte de curăţare, fierbătorul trebuie
lăsat să se răcească complet.
Nu se recomandă ridicarea capacului
în momentul în care apa fierbe.
Înainte de a începe curăţarea dispozitivului, întotdeauna trebuie să scoateţi
cablul de alimentare din priză.
Dispozitivul poate fi folosit de către
copii care au împlinit cel puţin 8 ani dar
numai sub supraveghere sau după ce
în prealabil le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele care pot avea
loc şi instruirea acestora cu privire la
folosirea în siguranţă a dispozitivului.
Curăţarea şi conservarea dispozitivului nu trebuie realizată de către copii
cu excepţia cazului în care aceştia
au peste 8 ani şi sunt corespunzător
supravegheate. Dispozitivul împreună cu cablul de alimentare trebuiesc
depozitate într-un loc care nu se află la
îndemâna copiilor care nu au împlinit
vârsta de 8 ani.
Acest dispozitiv poate fi folosit de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi
mentale limitate şi de către persoanele
fără experienţă care nu cunosc dispozitivul, dar numai sub supraveghere
sau dacă înainte de folosire le-au fost
explicate în mod foarte clar pericolele
şi au fost instruite cu privire la modul
de folosire în siguranţă a dispozitivului.
CK1500-001_v01
● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa fel
încât copii să nu aibă posibilitatea de a
se juca cu acesta.
●
●
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea bunurilor
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
Cuplaţi aparatul doar la surse de alimentare cu împământare. În cazul în care priza nu este prevăzută cu
împământare luaţi legătura cu un electrician calificat.
Nu schimbaţi ştecherul şi nu folosiţi adaptori.
Întotdeauna aşezaţi fierbătorul pe o suprafaţă stabilă,
netedă şi plată; cablul de alimentare nu trebuie să
atârne peste marginea mesei sau a blatului şi nici să
atingă suprafaţa fierbinte.
Nu scoateţi ştecherul din priza electrică trăgând de
cablul de alimentare.
Dispozitivul poate fi folosit numai în interiorul încăperilor.
Fierbătorul electric poate fi folosit doar când este
cuplat la suportul de alimentare detaşabil prevăzut
pentru tipul respectiv de dispozitive.
Folosiţi fierbătorul electric numai pentru a fierbe apă.
Nu deschideţi capacul imediat după fierberea apei –
pot fi degajaţi vapori fierbinţi de apă.
Nu aşezaţi fierbătorul pe obiecte fierbinţi sau în apropierea acestora.
Nu scufundaţi în apă baza de alimentare şi nici fierbătorul, atunci când acestea sunt umplute sau spălate.
În cazul în care aţi turnat apă peste elementele electrice interne şi peste baza detaşabilă de alimentare,
uscaţi bine aceste elemente înainte de următoarea
punere în funcţiune a fierbătorului.
Nu puneţi în funcţiune fierbătorul fără apă.
Nu folosiţi fierbătorul cu capacul deschis – atunci nu
funcţionează întrerupătorul automat.
Nu înclinaţi spre spate fierbătorul plin deoarece apa se
poate scurge prin ofiriciul pentru aburi. În cazul în care
se întâmplă acest lucru trebuie să ştergeţi fierbătorul
înainte de pornire.
Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi, sub formă de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice
înscrise, precum standardele, marcajele, semnele de
avertizare ş.a.
Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
Înainte de a-l ridica de pe suport trebuie să opriţi mereu
fierbătorul.
CK1500-001_v01
Nu scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză
atunci când aparatul este în funcţiune. Trebuie să-l opriţi
mai întâi.
Curăţaţi des aparatul pentru a elimina depunerile de calcar. Utilizarea fierbătorului cu depuneri de calcar poate
duce la apariţia unor defecţiuni.
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicaţii cu
privire la utilizare
●
●
Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în
locuri de genul:
● bucătărie anexă pentru personal în magazine, birouri
şi alte medii de lucru,
● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit,
● gospodării agroturistice,
● pensionate tip „bed and breakfast”.
În cazul în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale
în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
Nu folosiţi fierbătorul fără filtru.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii
tehnice a produsului.
Capacitatea vasului – 1,7 l.
Fierbătorul este un aparat din clasa I, dotat cu cablu conector cu fir de protecţie şi ştecăr cu protecţie.
Fierbătorul electric ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
- Aparatură electrică de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
- Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
Construcţia fierbătorului electric
A
„Ciocul” vasului
Carcasă
Indicator pentru nivelul apei
Bază de alimentare detaşabilă
Capac fierbător
Buton pentru deschiderea capacului
Afişaj LCD
fierbere apă
menţinere căldură
durată fierbere apă
8 Buton selectare program de fierbere
9 Butoane setări
1
2
3
4
5
6
7
215
5 °C. Temperatura setată poate fi schimbată cu butoanele de
setare (9). Durata de menţinere a căldurii poate fi de maxim
60 de minute. Pentru a opri funcţia de menţinere a căldurii
trebuie să setaţi acest parametru la valoarea «00».
10 Buton pornit/oprit
11 Filtru împotriva depunerilor de calcar
12 Spaţiu pentru strângerea cablului de alimentare
13 Mâner
Pregătirea fierbătorului pentru utilizare
Înainte de prima utilizare a firbătorului trebuie
să-l spălaţi în interior (modul de spălare este
descris în continuarea instrucţiunilor), umpleţi
cu apă până la nivelul „MAX”, iar apoi fierbeţi
de patru ori apă (de fiecare dată o porţie proaspătă) şi spălaţi din nou.
Deservirea şi funcţionarea fierbătorului
B
1 Trageţi butonul (6) conform săgeţii, se deschide capacul
fierbătorului electric.
2 Aşezaţi filtrul (11) în fierbător – dacă a fost scos mai înainte.
3 Umpleţi fierbătorul cu cantitatea necesară de apă (nivelul
este vizibil pe indicator (3)).
Nu fierbeţi apă în cantitate sub nivelul „MIN”
sau peste „MAX” de pe indicator (3).
4 Închideţi capacul (5).
5 Aşezaţi fierbătorul pe baza detaşabilă de alimentare (4).
Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza reţelei
electrice prevăzute cu contact de protecţie.
6 Porniţi fierbătorul cu butonul (10) – Se aprinde culoarea
albastră pe afişajul LCD (7) şi începe să lumineze intermitent pictograma
. După un anumit interval luminatul se
opreşte (pictograma luminează intermitent
). Aparatul se
opreşte automat după ce apa se fierbe.
7 Fierbătorul are trei funcţii:
fierbere apă
, menţinere temperatură
şi durată de
fierbere a apei
. Modul selectat apare pe afişajul LCD
(7). Puteţi schimba funcţia cu butonul de selectare a programului de fierbere (8). Atunci când setaţi se aprinde afişajul
LCD cu albastru, iar pictograma funcţiei selectate se aprinde
pe afişaj.
8 Setările implicite: fierbere a apei la 100°C, funcţia de
menţinere a temperaturii este oprită.
Atunci când setaţi parametri de fierbere, temperatura apei
poate fi selectată între 40°C şi 100 °C; o apăsare a butonului schimbă temperatura cu 5 °C. Temperatura setată poate
fi schimbată cu butoanele de setare (9). Temperatura apei
apare pe afişajul LCD.
9 La programul de menţinere a căldurii, temperatura apei
poate fi setată între 40°C şi 90 °C, atunci când temperatura
de fierbere a fost setată la 100°C. În cazul în care temperatura de fierbere a fost setată de ex. la 50°C temperatura de
menţinere a căldurii poate fi setată în intervalul între 40°C
şi 50°C; o apăsare a butonului schimbă temperatura cu
622
Fierbătorul înainte de a porni programul de
menţinere a căldurii încălzeşte apa la la temperatura setată anterior pictograma
, se
aprinde, iar apoi se cuplează la temperatura pe
care trebuie să o menţină şi luminează intermitent pictograma
.
10 Atunci când setaţi durata de încălzire a apei puteţi alege
între 3 s şi 6 s. Durata de fierbere poate fi schimbată cu butonul de setare (9).
Setarea temperaturii are efect doar atunci când
temperatura de încălzire a apei depăşeşte
95°C.
11 După ce aţi terminat de programat setările apăsaţi butonul (10). În modul de operare, pictograma funcţiei de operare luminează intermitent; temperatura selectată a apei
este vizibilă pe afişajul LCD. După ce aţi începul să încălziţi,
în interiorul fierbătorului se aprinde becul albastru. Dacă
apăsaţi din nou butonul (10), reveniţi la modul de selectare
a setărilor.
12 Aparatul se opreşte automat după atingerea temperaturii
setate. Becul se stinge.
Atunci când încălziţi sau menţineţi temperatura, ridicarea şi amplasarea din nou a fierbătorului pe suport duce la ştergerea tuturor
setărilor anterioare. Aparatul nu revine automat
la setările implicite (vezi B 8 ). Pentru a folosi
funcţia de încălzire sau de menţinere a temperaturii trebuie să setaţi din nou programul corespunzător.
Atunci când apa se răceşte, pentru a o fierbe
din nou (sau încălzi), trebuie să porniţi din nou
fierbătorul.
Dacă intenţionaţi să folosiţi mai departe fierbătorul electric,
nu este necesară scoaterea ştecherului din priza electrică.
Aveţi grijă să nu depăşiţi volumul maxim al fierbătorului atunci când turnaţi apă.
În cazul în care a fost pus în funcţiune fierbătorul gol, va avea loc decuplarea automată
a tensiunii cu ajutorul întrerupătorului termic.
Pentru a porni din nou fierbătorul după răcire
(cca. 15 min), trebuie să-l ridicaţi de pe suport,
să turnaţi apă, să-l aşezaţi din nou acolo şi să-l
porniţi apăsând butonul (10). Nu umpleţi fierbătorul fierbinte cu apă rece sau vice versa.
Evitaţi diferenţele mari de temperatură atunci
când umpleţi fierbătorul.
CK1500-001_v01
Curăţarea şi conservarea dispozitivului
C
Curăţaţi fierbătorul numai când acesta este
rece!
1 Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză.
2 Scoateţi filtrul (11) şi spălaţi-l sub un jet de apă.
3 Curăţaţi suprafaţa interioară cu ajutorul unei cârpe moi,
muiate în oţet.
Pentru a îndepărta depunerile de pe suprafaţa interioară şi
cea exterioară a fierbătorului, ştergeţi-o cu o cârpă muiată
în oţet.
4 Clătiţi fierbătorul cu apă curată strângeţi aparatu doar
după ce toate piesele s-au uscat.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
În interiorul fierbătorului electric pot apare diferite depuneri: ruginii, lăptoase, negre care, de
asemenea, pot să plutească deasupra apei din
ceainic. Acest are loc datorită mineralelor care
sunt prezente în mod natural în apă (calciu,
magneziu, fier etc.). Aceste decolorări nu sunt
cauzate de funcţionarea necorespunzătoare
a adispozitivului şi nu reprezintă nici un fel de
probleme în utilizarea acestuia. În cazul unei
mai mari acumulări de depuneri, acestea trebuiesc îndepărtate în conformitate cu punctul
„Dizolvarea pietrei”.
Vízkőoldás
În cazul în care apar depuneri de calcar pe fundul fierbătorului, ele trebuie îndepărtate. În acest scop trebuie să folosiţi
oţet de 6-10 procente sau sare de lămâie.
● Deschideţi capacul cu ajutorul butonului (6).
● Turnaţi în fierbător 0,5 l oţet sau turnaţi în fierbător 40 g
de acid citric şi turnaţi apă până la nivelul „MAX”. Puneţi
fierbătorul electric în funcţiune.
● Fierbeţi soluţia astfel pregătită şi lăsaţi-o în fierbător pentru o perioadă de circa 30 de minute.
● După acest timp, vărsaţi soluţia şi clătiţi fierbătorul electric cu apă curată.
● Scoateţi filtrul (11) şi spălaţi-l sub un jet de apă curentă,
apoi introduceţi-l în locul de unde l-aţi scos.
● Umpleţi fierbătorul electric cu apă curată, fierbeţi-o, apoi
vărsaţi apa fiartă din fierbător.
● În cazul în care în aparat rămân depuneri ştergeţi-le cu
un burete şi spălaţi cu apă, atunci când acest lucru nu
are succes repetaţi procesul.
Ne-îndepărtarea depunerilor de calcar din fierbător poate conduce la deteriorarea acestuia.
CK1500-001_v01
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni
apărute ca urmare a utilizării dispozitivului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
237
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем нового пользователя товаром Zelmer.
Для достижения лучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Следует обратить особое внимание на указания по безопасности. Просим сохранить
инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе
дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по безопасности и правильной
эксплуатации электрического чайника
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по
эксплуатации.
Опасность! /
Предупреждение!
Несоблюдение нижеследующих
указаний угрожает повреждениями
● Соблюдайте особую осторожность
если во время работы прибора рядом находятся дети.
● Не включайте прибор, если провод
питания или корпус имеют видимые
повреждения.
● Не подключайте штепсель в розетку
электросети мокрыми руками.
● Не подключайте чайник к незаземленному источнику питания, поскольку это может привести к поражению электрическим током.
● В случае повреждения неотделяемого провода питания, провод должен заменяться производителем,
специализированным сервисным
центром либо квалифицированным
лицом во избежание возникновения
опасности.
● Ремонт прибора должен выполняться только квалифицированными
специалистами. Неправильно выполненный ремонт может создать
серьезную угрозу для пользовате24
CK1500-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ля. В случае неполадок обратитесь
в специализированный сервисный
пункт ZELMER.
Не прикасайтесь к металлическому
корпусу чайника во время кипячения
– для переноса прибора используйте исключительно ручку чайника.
Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Поверхность прибора
остается горячей даже после его
выключения.
Не заливайте воду выше отметки
„MAX” – если чайник переполнен, кипящая вода может перелиться через
край.
Обратите внимание, чтобы вода не
попала на вилку провода питания.
Избегайте контакта с горячим паром.
Перед oчисткой чайник должен полностью остыть.
Не следует открывать крышку, если
вода кипит.
Перед очисткой прибора всегда
выньте провод питания из розетки.
Устройством могут пользоваться
дети в возрасте от 8 лет при условии, что они будут это делать
исключительно под присмотром
либо после предварительного понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
Дети не должны чистить устройство
и выполнять другие действия по уходу за ним, если им не исполнилось
8 лет и они не находятся под надлежащим присмотром. Устройство с
проводом питания должно храниться в месте, недоступном для детей
младше 8 лет.
Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями, а также не имеющие
опыта работы с устройством, при усCK1500-001_v01
ловии, что они будут это делать исключительно под присмотром либо
после предварительного понятного
объяснения возможных угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
Внимание!
●
●
●
●
Несоблюдение нижеследующих указаний угрожает порчей имущества
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Прибор всегда подключайте к розетке электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на щитке
прибора.
Прибор можно подключать только к источнику питания с заземлением. Если розетка без заземления,
обратитесь к квалифицированному электрику. Нельзя заменять штепсель и использоватьадаптеры.
Всегда ставьте чайник на стабильную, ровную
и плоскую поверхность; провод питания не должен
висеть над краем стола или плиты или прикасаться
к горячей поверхности.
Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
Прибор должен быть использован исключительно
внутри помещений.
Чайник может использоваться только с приложенным основанием для электропитания, предназначенным для данного типа.
Используйте чайник только для кипячения воды.
Не открывайте крышку чайника непосредственно
после кипячения воды, чтобы не обжечься паром.
Не ставьте чайник на горячие поверхности или
вблизи них.
Не погружайте чайника и основания в воду во время мойки или наполнения.
В случае, если вода зальет внутренние электрические элементы или основание, перед следующим
включением чайника в сеть его необходимо тщательно осушить.
Не включайте чайник без воды.
Не применяйте чайник с открытой крышкой –автоматический выключатель не сработает.
Наполненный чайник нельзя наклонять назад, поскольку вода может проливаться сквозьотверстие
для выхода пара. Если такое произойдет, перед
включением чайник следует вытереть.
Не рекомендуется использовать для мойки корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть информационные
CK1500-001_v01
графические символы: шкалы, маркировку, предупреждающие знаки и т.п.
Прибор не предназначен для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
Перед тем, как снять чайник с подставки, его следует выключить.
Не вынимайте штепсель шнура питанияиз розетки
во время работы прибора. Чайник сначала нужно
выключить.
Прибор изнутри необходимо часто чистить, чтобы
удалить накипь. Следует помнить, что применение
чайника с накипью может повредить прибор.
Указания
Информация о продукте и указания по эксплуатации
●
●
Устройство предназначено для бытового использования и аналогичного применения в таких местах,
как:
● кухни для персонала в магазинах, офисах и другой рабочей среде,
● гостями в гостиницах, мотелях и других жилых
объектах,
● агротуристических хозяйствах,
● пансионатах типа „bed and breakfast”.
В случае использования прибора в профессио
нальном гастрономическом бизнесе, условия га
рантии изменяются.
Не применяйте чайник без фильтра.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Объем: 1,7 литра.
Чайник является приборомI класса, оснащенным шнуром питанияс защитной жилой и штепсельной вилкой
с защитным штырем.
Электрический чайник ZELMER отвечает требованиям
действующих стандартов.
Прибор отвечает требованиям директив:
– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95EC.
– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/95/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE, находящимся на щитке.
Устройство электрического чайника
A
1 Носик
2 Корпус
3 Указатель уровня воды
25
CK1500-001_v01
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
воды можно установить от 40°C до 100°C; одно нажатие
кнопки изменяет температуру на 5°C. Установленную
температуру можно изменить нажатием кнопки настроек (9). Избранная температура воды отображается на
индикаторе.
9 При настройке программы поддерживания тепла,
температуру воды можно установить от 40°C до 90 °C,
если предварительно была установлена температура
кипячения воды на 100°C. В случае если температура
кипячения была установлена, к примеру, на 50°C, то
температуру поддерживания тепла можно установить в
пределах от 40°C до 50°C; одно нажатие кнопки изменяет температуру на 5°C. Установленную температуру
можно изменить путем нажатия кнопки настроек (9).
Длительность поддерживания тепла составляет максимум60минут. Чтобы выключить функцию поддерживания
тепла,этот параметр следует установить на «00».
Вращающееся основание
Крышка чайника
Кнопка, открывающая крышку чайника
Жидкокристаллический индикатор
кипячение воды
поддержка тепла
длительность кипячения воды
Кнопка выбора программы кипячения
Кнопки настроек
Кнопкавкл./выкл.
Сетчатый фильтр для очистки воды
Отсек для провода питания
Ручка
Подготовка чайника к работе
Перед первым использованием чайника его нужно вымыть изнутри(способ
мытья описан в дальнейшей части
инструкции),наполнить водой до уровня
„MAX”, а затем четырежды вскипятить
воду(каждый раз свежую порцию) и снова
вымыть.
Принцип действия и обслуживание
чайника
B
1 Потяните кнопку (6) по указанию стрелки, крышка
чайника откроется.
2 Вставьте в чайник фильтр (11), если он был ранее
вынут.
3 Налейте в чайник необходимое количество воды, обращая внимание на указатель уровня воды (3)).
Не кипятите воду в количестве ниже уровня „MIN” или выше „MAX” (3).
4 Закройте крышку (5).
5 Поставьте чайник на основание (4). Вложите вилку
сетевого провода в розетку с заземлением.
6 Включите чайник путем нажатия кнопки (10) – Включится голубая подсветка индикатора (7) и начнет мигать
иконка. Через некоторое время подсветка выключается (мигает иконка). Прибор выключаетсясамостоятельно после закипания воды.
7 У чайника есть три функции:
кипячение воды , поддержка тепла
и время кипячения воды . Выбранный режим отображается на
индикаторе (7). Функцию можно изменить при помощи
кнопки выбора программы кипячения (8). Во время настройки жидкокристаллический индикатор подсвечивается голубым цветом, и горит иконка избранной функции.
8 Настройки по умолчанию:кипячение воды до100°C,
функция поддерживания тепла выключена.
При настройке параметров кипячения,температуру
26
CK1500-001_v01
Czajnik
przed
włączeniem
programu
utrzymywania ciepła gotuje wodę do wcześniej
ustawionej temperatury miga ikonka
,
następnie przełącza się do temperatury jaką ma
utrzymywać, miga ikonka
.
10 Длительность кипячения воды можно установить от3до6 с. Изменение выполняется путем нажатия кнопок
настройки (9).
Эта настройка эффективна исключительно, когда температура кипениявыше 95°C.
11 По окончании программирования настроекнажмите
кнопку (10). В режиме работы иконка рабочей функции
мигает; выбранная температура воды отображается на
индикаторе. После начала нагревания внутри чайника
загорается голубая лампочка. Путем повторного нажатия кнопки (10) можно вернуться в режим настроек.
12 Прибор выключится самостоятельнопосле достижения установленной температуры воды. Контрольная
лампочка погаснет
Во время кипячения или поддерживания
тепла,снятие и повторная установка чайника на основании приведет к сбросу всех
предыдущих настроек.Прибор самостоятельно вернется к настройкам по умолчанию (см. B 8 ). Чтобы воспользоваться
функцией кипячения или поддерживания
тепла,следует заново настроить соответствующую программу.
Если вода остынет – чтобы повторно ее
вскипятить (или подогреть), следует снова включить чайник.
Если собираетесь продолжать пользоваться чайником,
не обязательно вынимать вилку сетевого провода из розетки питающей сети.
Обратите внимание,что нельзя наливать
в чайник воды больше указанного максимального объема.
CK1500-001_v01
В случае включения пустого чайника
сработает термический выключатель
и отключит напряжение питания. С целью повторного включения чайника после
остывания (ок.15мин.), следует снять его
с основания, налить воды, снова установить его на основаниеи включить чайник,
нажав кнопку (10). Не заполняйте горячий
чайник холодной водой и наоборот.
Не допускайте значительных перепадов
температур во время наполнения чайника.
Очистка и консервация
C
Перед oчисткой дайте чайнику полностью
остыть!
1 Выньте вилку провода питания из розетки.
2 Снимите фильтр (11) и промойте его под струей
воды.
3 Наружные поверхности протирайте влажной тряпочкой со средством для мытья посуды.
С целью удаления осадка от воды с наружных и внутренних поверхностей чайника протрите их тряпочкой, увлажненной уксусом.
4 Прополощите чайник чистой водой и сложите прибор, предварительно тщательно высушив все части.
●
●
Наполните чайник свежей водой, повторно вскипятите, а потом вылейте воду.
Если в приборе остался еще какой - либо осадок,
протрите его губкой и промойте водой. Если это не
поможет – повторите весь процесс.
Несвоевременное удаление накипи может
привести к повреждению чайника.
Экология – забота о окружающей среде
Каждый пользователь может поспособствовать охране окружающей среды. Это
не является ни трудным, ни слишком
дорогостоящим.
С этой целью: картонную упаковку сдайте
на макулатуру, мешочки из полиэтилена
(PE) бросьте в контейнер для пластика, использованное
устройство отдайте в соот- ветствующий пункт сбора, поскольку нахо-дящиеся в устройстве опасные компоненты
могут быть угрозой для окружающей среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами!
Внутри чайника могут появляться разные
осадки: ржавоподобные, молочные, черные,
которые также могут подниматься на воде.
Это происходит в связи с наличием минералов, естественным образом выступающих
в воде (кальций, магний, железо и т.п.). Изменения цвета не вызваны плохой работой
прибора и не являются проблемой в его использовании. В случае большего нагромождения осадков следует их устранить согласно
с пунктом „Удаление накипи”.
Удаление накипи
Если на дне чайника появится известковый осадок, накипь нужно удалить. Для этого используется 6-10-процентный уксус или лимонная кислота.
● Откройте крышку с помощью кнопки (6).
● Налейте в чайник 0,5 луксуса или насыпьте в него 40г
лимонной кислоты, затем долейте воды до уровня
„MAX”. Включите чайник.
● Вскипятите приготовленный таким образом раствор
и оставьте в чайнике на около 30 минут.
● Вылейте раствор, а чайник прополощите чистой
водой.
● Выньте фильтр (11) и вымойте под проточной водой,
после чего вложите его в прежнее место.
CK1500-001_v01
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного
уведомления, с целью приведения в соответствие с нормами
закона, стандартами, директивами или из конструкционных,
коммерческих, эстетических и других соображений.
27
CK1500-001_v01
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продуктите Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за
да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното
използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за
употреба.
Опасност! / Предупреждение!
Неспазването води до наранявания
● Бъдете особено внимателни по време на работа с каната в присъствието на деца.
● Не включвайте каната, ако захранващият кабел е повреден или забележите повреда на корпуса.
● Не включвайте каната към контакт
без заземяване, това може да предизвика токов удар.
● Не включвайте щепсела в контакта
с мокри ръце.
● Ако постоянния захранващ кабел се
повреди, следва да бъде заменен от
производителя, в специализирано
ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне
всяка опасност.
● Уредът може да бъде ремонтиран
само от обучени специалисти. Неправилно извършените ремонти могат да причинят сериозна опасност
за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз.
● Не докосвайте металния корпус на
каната по време на варенето – при
28
CK1500-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
пренасяне използвайте изключително дръжката на каната.
Не докосвайте горещите повърхности. Корпуса на уреда е горещ дори
след неговото изключване.
Не препълвайте каната над нивото
„MAX” – по време на кипене врящата
вода може да пръска.
Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
Пазете се от излизащата по време
на кипене пара.
Преди почистване каната трябва изцяло да изстине.
Не отваряйте капака по време на варене на водата.
Преди да започнете чистенето на
уреда, винаги изваждайте щепсела
от захранващия контакт.
Устройството може да се използва от
деца на възраст от най-малко 8 години, но само под надзор или след като
по-рано са разбрали обясненията за
възможните рискове и указанията
и инструкциите за безопасно използване на уреда. Почистването на уреда и извършването на други действия по поддръжка, не трябва да се
извършват от деца, освен ако не са
завършили 8 години и имат осигурен
съответен надзор. Устройство заедно със захранващия кабел трябва да
се съхраняват на место недостъпно
за деца под 8-годишна възраст.
Устройството може да се използва от
лица с намалени физически, сетивни
или психически способно сти, или с
липса на опит и знания за уреда, но
само под надзор, или след като порано са разбрали обясненията за
възможните рискове и указанията
и инструкциите за безопасно използване на уреда.
Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
CK1500-001_v01
Внимание!
●
Неспазването води до материални
щети
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Винаги включвайте уреда към контакт на електрическата мрежа (само променлив ток) с напрежение съгласно с данните намиращи се в табелката на уреда.
Включвайте уреда само към източник на захранване със заземяване. Ако контакта няма заземяване,
свържете се с квалифициран електромонтьор. Не
сменяйте щепсела, и не използвайте разклонители.
Поставяйте каната винаги върху стабилна, равна
и плоска повърхност; захранващият кабел не може
да виси над край на масата или на плота нито да се
докосва до гореща повърхност.
Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
Уреда е предназначен за употреба в закрити
помещения.
Каната може да се употребява само с приложената
захранваща подставка, предназначена за дадения
тип.
Използвайте каната само за кипване на вода.
Не отваряйте капака веднага след кипване на водата – кондензираната водна пара може да изтече
извън каната.
Не слагайте каната върху горещи предмети или близо до тях.
Не потапяйте каната или захранващата й основа във
вода по време на напълване или миене.
В случай на заливане с вода на вътрешните електрически елементи, както и на захранващата основа,
преди да включите каната отново към електрическото захранване, добре я изсушете.
Не включвайте каната без вода.
Не използвайте каната с отворен капак – в такъв случай няма да се задейства автоматичният прекъсвач.
Напълнената кана не трябва да се накланя назад,
понеже водата може да изтече през отвора за излизане на парата. Ако се стигне до това, изтрийте
добре каната преди включване.
За миене на корпуса не използвайте прекалено силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти и др.
Те могат да отстранят нанесените информационни
символи като напр.: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.
Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционно управление.
Преди вдигане от основата, каната трябва да бъде
най-напред изключена.
Не изваждайте щепсела на захранващия кабел от
контакта по време на работа на уреда. Най-напред
го изключете.
CK1500-001_v01
Чистете често котления камък от вътрешността на
уреда. Използването на каната с котлен камък може
да доведе до повреди.
Указание
Информация за продукта и указания касаещи неговото използване
●
●
Уредът е предназначен за домашна употреба и подобно приложение на места като:
● в кухни за персонал в магазини, офиси и други работни среди,
● от гости на хотели, мотели и други жилищни
обекти,
● агро-туристически стопанства,
● пансион тип „bed and breakfast“.
В случай, че се използва в заведение за
обществено хранене, условията на гаранцията се
променят.
Не използвайте каната без филтър.
Технически данни
Техническите параметри се намират в информационната табелка на уреда.
Вместимост 1,7 литра.
Електрическата кана е уред класа I, снабдена с кабел
със защитна жица и щепсел със щифт за заземяване.
Каната ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
- За ниско напрежение (LVD) – 2006/95/EC.
- Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство на електрическата кана
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
Устие
Корпус
Индикатор за нивото на водата
Въртяща се захранваща основа
Капак на каната
Бутон за отваряне на капака
Дисплей LCD
Варене на вода
поддържане на топлина
време на варене на водата
Бутон за избор програма на варене
Бутони настройка
Бутон вкл./изкл
Филтър срещу утайки
29
CK1500-001_v01
меня температурата с 5 °C. Въведената темп. може да
се промени чрез натискане на бутоните за настройка (9).
Време на поддържане на темп. е максимално 60 минути.
За да изключите тази функция, настройте параметрите
и на «00».
12 Място за захранващия кабел
13 Дръжка
Подготовка на каната за работа
Преди първа употреба, измийте каната отвътре (метода на миене е описан
в тази инструкция), напълнете с вода до
«MAX» след това сварете четири пъти
водата (всеки път прясна вода) след това
измийте.
Употреба и работа на каната
B
1 Плъзнете бутона (6) по посока на стрелката, ще се
отвори капакът на каната.
2 Поставете филтъра (11) в каната – ако е бил изваден
преди това.
3 Напълнете каната с необходимото количество вода
(нивото се вижда на индикатора (3).
Не варете вода в количества по-малки от
нивото „MIN” или по-големи от нивото
„MAX” намиращи се на индикатора(3).
4 Затворете капака (5).
5 Поставете каната върху захранващата основа (4).
Включете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт със заземяване.
6 Включете каната натискайки бутона (10) – Дисплея
LCD ще се освети на синьо (7) и ще започне да мига иконата
. Cлед известно време светлината на дисплея
изгасва (мига
иконата). Уреда се изключва сам след
сваряване на водата.
7 Електрическата кана има 3 функции:
варене на вода
, поддържане на топлина
и време на варене на вода . Избрания режим се появява
на дисплея LCD (7). Функциите могат да бъдат сменени
с помощта на бутоните за избор на програма за варене
(8). По време на настройка се осветява дисплея LCD със
синя светлина, а иконата на избраната функция се появява на дисплея.
8 Настройките по подразбиране за готвене вода до
100°C, функцията за запазване на топлината е изключена.При настройка параметрите на варене, температурата на водата може да се настрои от 40°C до 100°C,
едно натискане на бутона променя температурата с 5°C.
Въведената температура може да се промени чрез натискане на бутоните за настройка (9). Избраната температура на водата се появява на дисплея LCD.
9 Използвайки програма за поддържане на темп. на водата може да се настрой от 40°C до 90°C, при настройка
на темп. на варене на водата на 100°C. Ако темп. на варене на водата е настроена на например 50°C то темп.
на поддържане на топлина може да се настрои в диапазон от 40°C до 50°C; едно натискане на бутона про-
30
CK1500-001_v01
Преди включване на програмата за поддържане на темп. каната загрява водата до
по-рано настроената темп. на варене мига
иконата , след това поддържа зададената
температура,мига иконата .
10 Настройката на времето на варене на водата е в диапазон от 3 s до 6 s. Времето на варене можете да смените с бутоните за настройка (9).
B Тази настройка е приложима само когато температурата на варене на водата
е по-висока от 95°C.
11 След завършване на настройките, натиснете бутона
(10). В режим на работа, иконата на функцията мига,
темп. на водата се появява на дисплея LCD. След започване на нагряването, вътре в каната светва синя лампа. Натискането отново на бутона (10), връща до режим
настройки.
12 Уреда се изключва сам след достигане на настроената темп. на водата. Контролната лампа се изключва.
По време на варене или поддържане на
темп., свалянето и поставянето на каната на основата води до ликвидиране на
всички настройки. Уреда автоматично се
връща към подразбиращи се настройки
(вижте B 8 ). За да използвате функцията варене или поддръжка, трябва отново
да настроите програмата.
Ако водата изстине, за да сварите
отново(или нагреете), включете отново
каната.
Ако ще използвате каната и занапред, не е необходимо
щепселът на захранващия кабел да се изважда от електрическия контакт.
Обърнете внимание да не преминавате
максималното ниво на каната при напълване с вода.
В случай, че включите каната когато
е празна, терморелето автоматично изключва захранването. За да включите отново каната след като изстине (около 15
мин), свалете я от основата, влейте вода,
сложете я на основата и включете каната
с бутона (10). Не вливайте студена вода до
горещата кана или vice versa (обратно).
Избягвайте големите разлики в темп. по
време на напълване на каната.
CK1500-001_v01
C
Почистване и поддръжка
Почиствайте
е студена!
каната
само
когато
1 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
2 Извадете филтъра (11) и го измийте под течаща
вода.
3 Външните повърхности чистете с помощта на мека
кърпа, навлажнена с препарат за миене на съдове. За да
отстраните котления камък от вътрешните и външните
стени на каната, изтрийте ги с кърпа, намокрена с оцет.
4 Изплакнете каната с чиста вода използвайте каната
само след като всички нейни елементи са изсъхнали.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда.
Това не е трудно, нито скъпо. За да го
постигнете:
изхвърлете
картонената
опаковка в контей-нер за рециклиране
на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!
Вътре в каната могат да се появят различни утайки: подобни на ръжда, млечни,
черни, които също могат да плуват във
водата. Това става във връзка с естественото съдържание на минерали във водата (калций, магнезий, желязо и др.). Тези
утайки не се появяват поради лошата
работа на уреда и не пречат при неговото
използване. Ако утайките се натрупат
в по-големи количества, премахнете ги
така като е описано в точка „Отстраняване на котлен камък”.
Отстраняване на котления камък
В случай, че се появи котлен камък на дъното на каната,
отстранете го. За тази цел се използва 6-10 процентов
оцет или лимонена киселина.
● Отворете капака с помощта на бутона (6).
● Влейте в каната 0,5 l оцет или сипете в каната 40 g
лимонена киселина, влейте вода до нивото „MAX”.
Включете уреда.
● Кипнете така приготвения разтвор и оставете в каната за около 30 минути.
● Излейте разтвора, а каната изплакнете с чиста вода.
● Извадете филтъра (11) и го измийте под течаща
вода, след което го сложете отново на неговото
място.
● Напълнете каната с прясна вода, сварете я и я
излейте.
● Ако в уреда е останал още котлен камък, изтрийте го
с гъба и изплакнете с вода, ако има нужда повторете
целия процес.
Ако котленият камък не бъде отстраняван от каната, това може да доведе до повредата и.
CK1500-001_v01
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, не съответстващ на неговото предназначение, или неправилната му
употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
31
CK1500-001_v01
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони розроблені спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з використання. Особливу увагу необхідно звернути на правила
безпеки. Збережіть будь ласка інструкцію, щоб у разі
необхідності скористатися нею підчас подальшого користування приладом.
Правила безпеки і відповідного
користування електричним чайником
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
Небезпека! /
Попередження!
Недотримання може призвести до
травмування
● Будьте особливо обережні під час
використання чайника в присутності
дітей.
● Не вмикайте обладнання, якщо
мережевий кабель або корпус
пошкоджені.
● Не підключайте чайник до незаземленого джерела живлення,оскільки
це може призвести до ураження
струмом.
● Не підключайте вилку в гніздо електромережі мокрими руками.
● Якщо буде пошкоджений стаціонарний кабель живлення, його повинен
замінити виробник або спеціалізована ремонтна майстерня, або кваліфікована особа з метою уникнення
виникнення небезпеки.
● Ремонт обладнання може виконуватися тільки кваліфікованим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може призвести до виникнення серйозної небезпеки для ко32
CK1500-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ристувача. У разі виявлення дефектів, треба звернутися за порадою до
спеціалізованого сервісного центру.
Підчас кипіння не торкайтесь металевого корпусу чайника – для переміщення використовуйте лише ручку
чайника.
Не торкайтеся нагрітих поверхонь.
Поверхня приладу залишається гарячою навіть після його виключення.
Не переповнюйте електричний
чайник понад рівень „MAX” – під
час кипіння чайника вода може
розбризкуватись.
Будьте уважні, щоб не намочити
вилку приєднувального кабелю.
Уникайте контакту з парою, що виходить під час кипіння.
Перед очищуванням, зачекайте до
повного охолодження чайника.
Не слід відкривати кришку підчас кипіння води.
Перед чисткою приладу завжди виймайте кабель живлення із гнізда
мережі.
Пристроєм можуть користуватися
діти віком від 8 років за умови, що
вони будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного використання пристрою. Діти
не повинні чистити пристрій та виконувати інші дії з догляду за ним,
якщо їм не виповнилося 8 років
і вони не перебувають під належним наглядом. Пристрій з проводом
живлення має зберігатися у місці,
недоступному для дітей, молодших
8 років.
Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними й психічними можливостями, а також ті,
хто має досвіду роботи із пристроCK1500-001_v01
єм, за умови, що вони будуть робити
це виключно під наглядом або після
попереднього зрозумілого пояснення можливих загроз та інструктажу з
безпечного використання пристрою.
● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
Увага!
●
●
●
●
Недотримання може призвести до
пошкодження майна
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Завжди підключайте прилад до гнізда електромережі (виключно змінного струму) із напругою, що відповідає вказаній на інформаційному щитку приладу.
Прилад слід підключати виключно до джерела живлення із заземленням.Якщо розетка без заземлення,
зверніться до кваліфікованого електрика. Не можна
замінювати вилку,ні використовувати адаптери.
Завжди ставте чайник на стабільній, рівній та пласкій поверхні; кабель живлення не може звисати над
краєм стола або кухонної стільниці, а також не може
торкатися до гарячої поверхні.
Не витягайте вилку з розетки, тримаючись за
кабель.
Прилад повинен використовуватись виключно всередині приміщень.
Електричний чайник можна використовувати тільки
разом з підставкою живлення, що входить у комплект, призначеною для даного типу.
Використовуйте чайник виключно для кип’ятіння
води.
Не відкривайте кришку безпосередньо після
кип’ятіння води – конденсована водяна пара може
стікати по зовнішній поверхні чайника і призвести до
опіків.
Не встановлюйте чайник на гарячі предмети та поблизу таких предметів.
Не занурюйте електричний чайник і підставку живлення у воду під час наповнення або миття.
У разі залиття водою внутрішніх електричних елементів, а також підставки живлення, перед повторним включенням електричного чайника до мережі
старанно їх висушіть.
Не вмикайте електричний чайник, у якому немає
води.
Не користуйтесь чайником з відкритою кришкою –
в такому випадку автоматичний вимикач не спрацює.
Повний чайник не можна перехиляти назад, оскільки
вода може розлитися крізь отвір для виходу пари.
Якщотаке станеться,чайник перед увімкненням слід
витерти.
Для миття корпусу не використовуйте агресивні миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та ін.
Вони можуть між ін. усунути наявні інформаційні гра-
CK1500-001_v01
фічні символи, тобто: шкалу, позначення, попереджувальні знаки та ін.
Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
Перед тим, як зняти чайник з підставки,його завжди
слід вимикати.
Не виймайте з розетки вилку шнура живлення під
час роботи приладу.Чайник спочатку слід вимкнути.
Прилад слід часто чистити зсередини, щоб усунути
накип.Потрібно пам’ятати,що використання чайника
з накипом може призвести до поломки приладу.
Вказівки
Інформація про продукт і вказівки
з експлуатації
●
●
Пристрій призначений для побутового використання
і аналогічного застосування в таких місцях, як:
● кухні для персоналу в магазинах, офісах та
іншому робочому середовищі,
● гості в готелях, мотелях та інших житлових
об’єктах,
● агротуристичні господарства,
● пансіонати типу „bed and breakfast”.
У випадку його використання для підприєм- ницької
діяльності у сфері громадського харчування, умови
гарантії змінюються.
Не використовуйте електричний чайник без встановленого фільтра.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Номінальний об’єм 1,7 л.
Чайник є приладомI класу,оснащеним шнуром живлення з захисною жилою та вилкою із захисним стержнем.
Електричний чайник ZELMER відповідає вимогам діючих
стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
Електрообладнання низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC
Продукт позначений знаком CE на щитку.
Складові частини електричного
чайника
1
2
3
4
5
6
Носик
Корпус
Індикатор рівня води
Підставка живлення, що обертається
Кришка чайника
Кнопка для відкриття кришки
A
33
CK1500-001_v01
температуру можна змінити, натискаючи кнопки налаштування (9). Обрана температура води відображається
на індикаторі.
9 При
налаштуванні
програми
підтримання
тепла,температуру води можна встановити від 40°C
до 90°C, якщо попередньо була встановлена температура кип’ятіння води 100°C. У випадку, якщо температура кип’ятіння води була встановлена, наприклад
на 50°C, то температуру підтримування тепла можна
встановити у діапазонівід 40°C до 50°C; одне натискання кнопки змінює температуру на 5°C. Встановлену
температуру можна змінити, натискаючи кнопки налаштувань (9). Максимальна тривалість підтримування
тепла складає60хвилин. Щоб увімкнути функцію
підтримуваннятепла,цей параметр слід встановити на
«00».
7 Рідкокристалічний індикатор
кип’ятіння води
підтримування теплатривалість
кип’ятіння води
8 Кнопка вибору програми кип’ятіння
9 Кнопки налаштувань
10 Кнопка вкл./викл
11 Фільтр проти осаду
12 Відсік для кабелю живлення
13 Ручка
Підготовка електричного чайника до
роботи
Перед першим використанням чайника помийте його зсередини(спосіб миття описано у подальшій частині інструкції),налийте
води до рівня „MAX”, а тоді чотири рази
закип’ятіть воду(кожного разу свіжу порцію) та знову вимийте.
Обслуговування і робота чайника
B
1 Потягніть кнопку (6) за стрілкою, відкриється кришка
чайника.
2 Установіть фільтр (11) в електричному чайнику –
якщо раніше він був вийнятий.
3 Наповніть чайник необхідною кількістю води (рівень
знаходиться на індикаторі (3)).
Не кип’ятіть воду в кількості нижче рівня
„MIN” або вищепозначки „MAX” (3).
4 Закрийте кришку (5).
5 Встановіть чайник на підставку живлення (4). Вставте
вилку кабелю живлення до розетки із заземленням.
6 Увімкніть чайник кнопкою (10) – І ндикатор (7)
засвітиться голубим кольоромта почне блимати іконка
. Через деякий час підсвітка вимикається (блимає
іконка
). Прилад вимикається самостійнопісля
кип’ятіння води.
7 Чайник має три функції:
кип’ятіння води
, підтримування теплаітривалість
кип’ятіння води . Обраний режим відображається
на індикаторі (7). Функцію можна змінити за допомогою
кнопки вибору програми кип’ятіння (8). Під часналаштування індикатор підсвічується голубим світлом,і горить
іконка обраної функції.
8 Налаштування за замовчуванням:кип’ятіння води
до100°C, функція утримування тепла вимкнена.
При налаштуванні параметрів кип’ятіння,температуру
води можна встановити від 40° Cдо 100°C; одне натискання кнопки змінює температуру на 5°C. Встановлену
34
CK1500-001_v01
Перед увімкненням програми підтримування тепла чайник кип’ятить воду до
попередньо встановленої температури,
блимає іконка
, тоді переходить до
температури,яку він має підтримувати,
блимає іконка
.
10 Тривалість кип’ятіння води можна встановити від
3до6с.Тривалість кип’ятіння змінюється за допомогою
кнопок налаштування (9).
Це налаштування ефективне лише
тоді,коли температура кип’ятіння води
вище 95°C.
11 Після завершення програмування налаштувань, натисніть кнопку (10). В режимі роботи іконка функції роботи блимає; обрана температура води відображається на
індикаторі. Після початку нагрівання всередині чайника
загорається голуба лампочка. Щоб повернутися у режим
налаштування, слід повторно н тиснути кнопку (10).
12 Після досягнення встановленої температури води,
прилад вимикається самостійно. Контрольна лампочка
гасне.
Зняття і повторне встановлення чайника на підставку під час кип’ятіння або
підтримування тепла призводить до
скасування всіх попередніх налаштувань.
Прилад автоматично повернеться до налаштувань за замовчуванням (див B 8 ).
Щоб скористатися функцією кип’ятіння чи
підтримування тепла, слід повторно налаштувати відповідну програму.
Якщо вода охолоне,для повторного її
кип’ятіння(або підігрівання),чайник слід
знову увімкнути.
Якщо передбачається подальша експлуатація чайника,
немає необхідності виймати вилку кабелю живлення
з розетки.
CK1500-001_v01
Зверніть увагу, що при наповнюванні чайника не слід перевищувати максимального
об’єму, вказаного відміткою.
●
У разі включення порожнього чайника відбувається автоматичне відключення напруги термічним вимикачем. Щоб знову ввімкнути чайник
після вистигання (бл.15хв.),слід зняти його
з підставки,налити води,поставити на підставкута увімкнути чайник кнопкою(10).Не
наливайте холодну воду у гарячий чайник
і навпаки.
●
Не допускайте значних перепадів температур під час наповнення чайника.
Очищення і зберігання
C
Очищувати тільки холодний чайник!
1 Вийміть вилку кабелю живлення з розетки.
2 Витягніть фільтр (11) та промийте його під проточною
водою.
3 Зовнішні поверхні очищуйте за допомогою м’якої ганчірки, зволоженої засобом для миття посуду.
Для видалення водяного осаду з внутрішніх та зовнішніх
стінок чайника, необхідно протерти їх ганчіркою, зволоженою оцтом.
4 Промити чайник чистою водою та скласти прилад, повністю висушивши всі його частини.
Всередині чайника можуть з’явитись різні
види осаду: іржавого, молочного або чорного кольору, які також можуть потрапляти у воду. Це відбувається у зв’язку із
наявністю мінералів, що природнім чином
виступають у воді (кальцій, магній, залізо
і т.п.). Такі плями не спричинені поганою
роботою приладу і не становлять перешкоди в його використанні. У випадку нагромадження великої кількості осаду, слід
усунути його згідно пункту „Видалення
накипу”.
●
Несвоєчасне видалення накипу може привести до пошкодження електричного
чайника.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовищешнє
Кожна людина може зробити свій внесок у справу охорони природи. Це зовсім не складно і не потребує витрат.
Для цього слід: здати картонну упаковку у пункт прийому
макулатури, а поліетиленові пакети викинути у контейнер
для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими
відходами!
Транспортування і зберігання
●
●
●
●
●
●
Видалення накипу
У випадку нагромадження вапняного осаду на дні чайника, необхідно видалити накип. З цією метою використовується 6-10-процентний оцет або лимонна кислота.
● Відкрийте кришку за допомогою кнопки (6).
● Налийте в чайник0,5лоцту, або насипте 40г лимонної
кислоти та налийте води до рівня „MAX”. Включіть
чайник.
● Закип’ятіть таким чином приготований розчин
і залишіть в чайнику на близько 30 хвилин.
● Вилийте розчин, а чайник промийте чистою водою.
CK1500-001_v01
Вийміть фільтр (11) і вимийте під проточною водою,
після чого вкладіть його на попереднє місце.
Наповніть чайник свіжою водою, знову закип’ятіть,
а потім вилийте воду.
Якщо у приладі ще залишився якийсь осад, протріть
його губкою та промийте водою.Якщо це не допомагає – повторіть увесь процес.
●
Транспорутвання
виробу
може
здійснюватись усіма видами транспорту
відповідно до вимог та правил які діють
на конкретному виді транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах
вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі застосування
ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення запакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
Умови складання виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання незгідно з його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник залишає за собою право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для
пристосування його до юридичних норм, стандартів, директив
або у зв’язку з конструкційними, комерційними, естетичним та
іншими причинами.
35
CK1500-001_v01
LT
Vážený zákazník!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti ir vadovautisi šia naudojimosi
instrukcija. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į darbo saugumo nurodymus. Išsaugokite naudojimosi instrukciją, kad
prireikus galėtumėte ja vadovautis gaminio tolimesniame
eksploatavime.
Elektrinio virdulio naudojimo ir saugumo
instrukcijos nuorodos
Prieš naudodamiesi įrengimu, prašome susipažinti su
sunaudojimosi instrukcijos sąlygomis.
PAVOJUS! / ĮSPĖJIMAI!
●
●
●
●
●
●
Saugumo sąlygų nesilaikymas gali
sukelti pažeidimus
●
● Būtina laikytis ypatingų atsargumo
priemonių, naudojantis prietaisu, kai
šalia yra vaikų.
● Nejunkite virdulio, jei maitinimo laidas
yra sugadintas ar jo izoliacija yra akivaizdžiai pažeista.
● Nepajunginėkite įrengimo prie neįžeminto įtampos tinklo – tai gali sukelti
elektros srovės nutrenkimu.
● Nejunkite elektros maitinimo laido kištuko į elektros lizdą šlapiomis rankomis.
● Sugedus instaliuotam maitinimo laidui, saugumo sumetimais jis turi būti
keičiamas gamintojo, specializuoto
serviso, arba kvalifikuoto specialisto,
siekiant išvengti galimo pavojaus.
● Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas. Dėl netinkamai
atliktų remonto darbų gali kilti pavojus
naudotojui. Pasireiškus gedimams,
prašome kreiptis į specializuotą ZELMER punktą.
● Virinimo metu nelieskite virdulio meta-
●
436
●
●
linio korpuso – norėdami perkelti virdulį į kitą vietą, laikykite jį už rankėlės.
Neliesti įkaitintų paviršių. Įrenginio
paviršius lieka karštas ir po jo išjungimo.
Nepripildykite vandens aukščiau
atžymos „MAX” arba virš pažymėtos
maksimalios talpos atžymos – užviręs
vanduo gali pradėti tikšti iš virdulio.
Dėmesio, saugokitės, kad nesušlapintumėte maitinimo laido kištuko.
Dėmesio, saugokitės, kad virimo metu
neižsiveržtų garai.
Prieš valant virdulys turi būti visiškai
atvėsęs.
Negalima atidarinėti dangtelio, jeigu
vanduo verda.
Prieš valant įrengimą visada reikia
išjungti elektros laidą iš elektros tiklo
lizdo.
Ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu
vecuma, bet tikai stingrā pieaugušo
uzraudzībā vai pēc iepriekšējiem
saprotamiem izskaidrojumiem par
iespējamām briesmām un norādēm
attiecībā uz drošu ierīces izmantošanu. Neļaut bērniem tīrīt ierīci un
veikt tās tehnisko apkopi bez pieaugušo uzraudzības, ja vien bērns nav
sasniedzis 8 gadu vecumu. Ierīci un
strāvas vadu uzglabāt bērniem nepieejamā vietā (ja bērns nav sasniedzis
8 gadu vecumu).
Ierīci drīkst izmantot personas ar taustes, fiziskiem un psihiskiem traucējumiem vai personas, kas nepārzin vai
kurām nav pieredzes vai zināšanu
par ierīces darbu, bet tikai stingrā
uzraudzībā vai pēc iepriekšējiem
saprotamiem izskaidrojumiem par
iespējamām briesmām un norādēm
attiecībā uz drošu ierīces izmantošanu.
Lūdzu, uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
CK1500-001_v01
CK1020-002_v01
DĖMESIO!
NURODYMAS
Darbo ir saugumo taisyklių nesilaikymas gali sukelti įrengimo gedimą!
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Įrengimą visada prijunkite prie elektros tinklo lizdo (keičiamo (AC) prie įtampos srovės, atitinkančios tik nurodytoje įrengimo lentelėje).
Įrengimą galima prijungti tik prie įtampos lizdo su įžeminimu. Jeigu įtampos lizdas neturi įžeminimo susisiekite
su kvalifikuotu elektriku. Nekeiskite kito, nenaudokite
adaptorių.
Virdulį visada statykite ant stabilaus, lygaus ir plokščio
paviršiaus; maitinimo laidas negali kaboti nusviręs nuo
stalo ar darbinio paviršiaus ar liestis prie karšto paviršiaus.
Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.
Įrengimas gali būti naudojamas tik patalpų viduje.
Virdulys turi būti eksploatuojamas tiktai su pridedamu
maitinimo pagrindu, kuris skirtas atitinkamam prietaiso
tipui.
Naudokite prietaisą tiktai vandeniui virti.
Neatidarykite dangtelio iš karto po vandens užvirimo –
garų kondensato lašai gali ištekėti ant virdulio išorinio
paviršiaus.
Nestatykite virdulio ant karštų paviršių ar arti jų.
Plovimo ar pildymo metu nemerkite virdulio ir maitinimo pagrindo į vandenį.
Sušlapus vidiniams elektriniams elementams ar maitinimo pagrindui, juos būtina visiškai išdžiovinti, iki bus
vėl galima naudotis virduliu.
Nejunkite virdulio, kai jame nėra vandens.
Nenaudokite virdulio su atidengtu dangteliu – tuomet
nesuveiks automatinis išjungiklis.
Pripildyto arbatinuko negalima palenkti atgal, kadangi
vanduo gali pradėti tekėti per angą, skirtą garų išmetimui. Jeigu taip atsitiko, arbatinuką prieš naudojimąsi
reikia nusausinti.
Korpuso valymui nenaudokite emulsijų, pienelių, pastų
ir pan. pavidalo agresyvių valiklių. Be to, jie gali panaikinti ant korpuso pavaizduotus grafinius simbolius:
padalas, ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir pan.
Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
Prieš pakeliant nuo pagrindo arbatinuką, įrengimas
visada turi būti išjungtas.
Neišiminėkite įtampos laido kištuko iš įtampos lizdo
įrengimo darbo metu. Reikia prieš tai jį išjungti.
Įrengimo vidų reikia dažnai valyti, kad galima būtų
išvengti akmens nuosėdų susidarymo. Reikia prisiminti,
kad naudojant užkalkėjusį arbatinuką \ galima sukelti
gedimus.
CK1500-001_v01
CK1020-002_v01
Informacija apie produktus ir naudojimosi instrukcija
●
●
Įrengimas skirtas naudotis tik namų sąlygomis bei
panašioms vietoms, tokioms kaip:
● parduotuvių, biurų, ir kitų darbo vietų personalui virtuvinėms reikmėms naudotis,
● viešbučių, motelių ir kitų gyvenamų objektų svečiams,
● agroturistinėse sodybose,
● pensionatų tipui „bed and breakfast”.
Vartojant jį gastronominio biznio tikslais, garantijos
sąlygos keičiasi.
Nenaudokite virdulio be filtro.
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo plokštelėje.
Nominalus tūris: 1,7 l.
Arbatinukas yra I klasės įrengimas, kuriame įmontuotas
įtampos laidas su apsaugos vielyte ir kištuku su apsauga.
Elektrinis virdulys ZELMER atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:
- Žemos įtampos prietaisai (LVD) – 2006/95/EC.
- Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas
ženklinimo plokštelėje.
Virdulio aprašymas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
Snapelis
Korpusas
Vandens lygio indikatorius
Sukamasis maitinimo pagrindas
Arbatinuko dangtelis
Dangtelio atvėrimo mygtukas
LCD apšvietėjas
Vanduo verda
šilumos laikymas
vandens virimo laikas
Virimo programos pasirinkimas
Nustatymo mygtukas
Įjungimo/išjungimo mygtukas
Nuosėdų filtras
Maitinimo laido vieta
Rankenėlė
375
Virdulio parengimas darbui
Prieš naudodami arbatinuką pirmą kartą
išplaukite jo vidų (valymo būdas yra aprašytas
tolimesnėje instrukcijos dalyje), pripildykite
vandenį iki „MAX” lygio, paskui keturis kartus
užvirinkite vandenį (kiekvieną kartą nauja porcija vandens) ir vėl išvalykite.
Virdulio aptarnavimas ir darbas
B
1 Pasukite mygtuką (6) atitinkamai pagal strėlytę, arbatinuko dangtelis atsidarys.
2 Įdėkite į virdulį filtrą (11) – jeigu prieš tai jis buvo išimtas.
3 Pripildykite virdulį reikiamu kiekiu vandens (vandens
lygis matomas skalėje (3)).
Nevirkite vandens, jeigu yra pripildytas žemiau
„MIN” arba aukščiau „MAX” lygio ant nuorodos
(3).
4 Uždarykite dangtelį (5).
5 Pastatykite virdulį ant maitinimo pagrindo (4). Įkiškite
laido kištuką į tinklo lizdą su apsauginiu žiedeliu.
6 Įjunkite arbatinuką, nuspaudžiant mygtuką (10) – Užsidegs mėlyna spalva apšvietėjas LCD (7) ir pradės mirgsėti
piktograma. Po kurio laiko apšvietimas išsijungia (mirgsi
piktograma). Vandeniui užvirus, įrengimas savarankiškai
išsijungs.
7 Arbatinukas turi tris funkcijas:
vandens virimo
, šilumos palaikymo
ir vandens
virimo laikas . Pasirinkta eiga matosi ant LCD apšvietėjo
(7). Funkcijas galima keisti paspaudus pasirinktos virimo programos mygtuką (8). Nustatymo metu, įsijungia apšvietėjas
LCD mėlynai, o piktograma pasirinktos funkcijos šviečiasi
ant apšvietėjo.
8 Nuspėjami nustatymai: vandens virimas iki 100°C, šilumos palaikymo funkcija yra išjungta.
Nustatant virimo parametrus, vandens temperatūra galima
nustatyti nuo 40°C iki 100°C; vienas mygtuko paspaudimas
pakeičia temperatūrą iki 5°C. Nustatytą temperatūrą galimą
keisti paspaudžiant nustatymų mygtuką (9). Pasirinkta vandens temperatūra yra ant apšvietėjo LCD.
9 Nustatant šilumos palaikymo programą, vandens
temperatūrą galima nustatyti nuo 40°C iki 90°C, kai anksčiau buvo nustatyta vandens virimo temperattūra 100°C.
Tuo atveju kai virimo temperatūra buvo nustatyta pav. 50°C ,
tai vandens šilumos temperatūrą galima nustatyti nuo 40°C
iki 50°C; vienas mygtuko nuspaudimas keičia temperatūrą
apie 5°C. Nustatyti temperatūrą galima keisti paspaudus
nustatymų mygtuką (9). Šilumos palaikymo maksimalus
laikas tai apie 60 minučių. Tam ,kad palaikyti šilumos palaikymo funkciją, reikia tą parametrą nustatyti «00».
638
Arbatinukas, prieš įjungiant šilumos palaikymo temperatūros programą, kaitina vandenį
iki anksčiau nustatytos temperatūros, mirgsint
piktogramai, paskui persijungia prie
temperatūros, kurią reikia palaikyti, mirgsint
piktogramai
.
10 Nustatant vandens virimo laiką, galima jį nustatyti nuo
3 s iki 6 s. Virimo laiką galima keisti nuspaudžiant parametrų
mygtuką (9).
Šis nustatymas yra efektyvus tik tada, kai
vandens virimo temperatūra aukštesnė negu
95°C.
11 Po programavimo nustatymo pabaigos, nuspauskite
mygtuką (10). Darbo eigoje, dabo funkcijos lemputė mirgsi;
pasirinkta vandens temperatūra yra matoma ant LCD
apšvietėjo. Prasidėjus kaitinimui, arbatinuko viduje užsidega
mėlyna lemputė. Pakartotinai nuspaudus mygtuką (10),
grįžtama prie pradinės nustatymų eigos.
12 Įrengimas išsijungia savarankiškai, pasiekus reikiamą
vandens temperatūrą. Kontrolinė lemputė užgesta.
Virimo metu arba šilumos palaikymo metu,
arbatinuko nuėmimas ir uždėjimas ant
pagrindo panaikina anksčiau nustatytus
parametrus. Įrengimas savaime negrįžta prie
ankstesnių nustatymų. (žiūrėti B 8 ). Tam, kad
galima būtų naudoti virimo funkciją arba šilumos palaikymo funkciją, reikia iš naujo nustatyti atitinkamą programą.
Jeigu vanduo ataušta, pakartotinam virimui (ar
pašildymui), reikia iš naujo įjungti arbatinuką.
Jeigu ketinate toliau naudotis virduliu, nebūtina ištraukti maitinimo laido kištuko iš lizdo.
Atkreipkite dėmesį, kad neperpyldyti maksimalios arbatinuko talpos vandens pripildymo
metu.
Įjungus tuščią virdulį, suveikia automatinis
temperatūrinis išjungiklis ir prietaisas automatiškai išsijungia. Norint iš naujo įjungti arbatinuką vandeniui ataušus (maždaug po 15 min),
reikia nuimti jį nuo pagrindo, pripilti vandens iš
naujo, pastatyti ant pagrindo, įjungti arbatinuką
paspaudus mygtuką (10). Nepripilkite karšto
vandens į šaltą arbatinuką arba vice versa.
Venkite didelių temperatūrų skirtumų arbatinuko
pripildymo vandeniu metu.
CK1500-001_v01
CK1020-002_v01
Valymas ir priežiūra
C
Valykite tiktai šaltą virdulį!
1 Ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
2 Išimkite filtrą (11) ir nuplaukite jį tekančiu vandeniu.
3 Išorinius paviršius valykite minkštu skudurėliu, sudrėkintu indų plovimo skysčiu.
Norėdami išvalyti vandens nuosėdas nuo vidinio ir išorinio
paviršių, patrinkite juos skudurėliu, suvilgytu acte.
4 Nuskalaukite virdulį švariu vandeniu ir sudėkite įrengimą
tik tuomet kai visos dalys bus visiškai sausos.
Ekologija: rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos. Tai nėra nei sudėtinga, nei per
brangu. Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą. Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms
skirtą konteinerį. Baigtą eksploatuoti virdulį
atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi
prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kenkti aplinkai.
Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis!
Arbatinuko viduje gali atsirasti įvairių nuosėdų:
panašios į rudis, pieno, juodos, kurios taip pat
gali buti ir vandenyje. Taip atsitinka dėl naturaliai esančių mineralų vandenyje (kalkės, geležis, magnis ir t.t.). Šios nosėdos atsiranda ne
dėl blogo įrenginio darbo, ir nedaro problemos
įrenginio naudojimui. Tuo atveju, kai atsiranda
daugiau nuosėdų, reikia jas pašalinti pagal instrukcijos punktą „Nuosėdų šalinimas”.
Nuosėdų šalinimas
Ant virdulio dugno atsiradus kalkių nuosėdų, susidariusius
akmenis reikia pašalinti. Šiam tikslui naudojamas 6-10 procentų actas arba citrinos rūgštis.
● Paspauskite mygtuką ir atidarykite dangtelį (6).
● Įpilkite į arbatinuką 0,5 l acto arba pridėkite 40 g citrinos
rūgšties ir įpilkite vandens iki „MAX” lygio. Įjunkite abatinuką.
● Užvirkite taip paruoštą tirpinį arbatinuke ir palikite jį taip
apie 30 minučių.
● Išpilkite tirpinį, o arbatinuką išplaukite švariu vandeniu.
● Išimkite filtrą (11) ir nuplaukite jį po tekančiu vandeniu,
o paskui įdėkite jį atgal į tą pačią vietą.
● Pripildykite arbatinuką švariu vandeniu, dar kartą užvirinkite ir išpilkite vandenį.
● Jei įrengime liks dar kokios nors nuosėdos, nuvalykite
jas sausa kempine ir nuskalaukite vandeniu. Tuo atveju
kai tai nepadės, pakartokite visą procesą iš naujo.
Nepašalinus kalkių nuosėdų, virdulys gali perkaisti ir sugęsti.
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl
gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio
charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip
pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis,
prekybos ir kitomis sąlygomis.
CK1500-001_v01
CK1020-002_v01
397
LV
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pievērsiet drošības norādījumiem. Lietošanas
instrukciju lūdzam saglabāt, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
Elektriskās tējkannas drošības un pareizas
lietošanas norādījumi
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas
instrukciju.
●
●
●
●
●
●
BĪSTAMI! / UZMANĪBU!
Neievērošanas gadījumā var rasties
veselības traucējumi
● Esiet uzmanīgi lietojot tējkannu bērnu
klātbūtnē.
● Nelietojiet ierīci, ja bojāts elektrības
vads, vai apakšdaļai ir redzami bojājumi.
● Elektrisko ierīci drīkst ieslēgt tikai iezemētā kontaktligzdā, pretējā gadījumā
draud elektriskās strāvas trieciens.
● Nedrīkst pieslēgt kontaktdakšu ar mitrām rokām.
● Ja barošanas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, specializētai apkopei
vai kvalificētai personai lai izvairītos no
bīstamām situācijām. Ierīces remontu
var veikt tikai kvalificēta apkope.
● Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. Nepareizs remonts var
būt kaitīgs lietotājam. Ja tējkannai ir
kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
● Nepieskarieties tējkannas metāla korpusam izmantošanas laikā – celiet tējkannu aiz tās roktura.
● Nepieskarieties pie karstām virsmām.
Tējkannas virsmas ir karstas arī pēc
ierīces izslēgšanas.
● Neiepildiet tējkannā ūdenī virs maksi440
●
●
mālā līmeņa norādes „MAX” – vārīšanas laikā ūdens var izlīt pa snīpi.
Uzmanieties, lai neievietotu kontaktdakšu uz šķidrumu.
Esiet uzmanīgi! No verdoša ūdens iet
kārsti tvaiki!
Pirms tīrīšanas, tējkannai jāatdziest.
Nedrīkst atvērt vāku ūdens vārīšanas
laikā.
Pirms ierīces tīrīšanas atslēdziet kontaktdakšu no ligzdas.
Ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu
vecuma, bet tikai stingrā pieaugušo
uzraudzībā vai pēc iepriekšējiem
saprotamiem izskaidrojumiem par
iespējamām briesmām un norādēm
attiecībā uz drošu ierīces izmantošanu. Neļaut bērniem tīrīt ierīci un
veikt tās tehnisko apkopi bez pieaugušo uzraudzības, ja vien bērns nav
sasniedzis 8 gadu vecumu. Ierīci un
strāvas vadu uzglabāt bērniem nepieejamā vietā (ja bērns nav sasniedzis 8
gadu vecumu).
Ierīci drīkst izmantot personas ar taustes, fiziskiem un psihiskiem traucējumiem vai personas, kas nepārzin vai
kurām nav pieredzes vai zināšanu par
ierīces darbu, bet tikai stingrā uzraudzībā vai pēc iepriekšējiem saprotamiem izskaidrojumiem par iespējamām briesmām un norādēm attiecībā
uz drošu ierīces izmantošanu.
Lūdzu, uzraugiet bērnus, lai pārliecinātos, ka tie nerotaļājas ar ierīci.
UZMANĪBU!
Neievērošanas gadījumā var izraisīt
kaitējumus Jūsu īpašumam
●
●
Ierīci drīkst pieslēgt tikai pie maiņstrāvas elektrības
tīkla ar spriegumu atbilstošu norādītam uz ierīces
nominālas tabuliņas.
Pieslēdziet ierīci tikai pie iezemēta enerģijas avota. Ja
kontaktligzda nav iezemēta, kontaktējieties ar kvalificētu elektriķi. Nekādā gadījumā nemainiet pats kontaktdakšu un nelietojiet adapteri.
CK1500-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Tējkanna jāuzstāda uz stabilas, līdzenas un plakanas
virsmas; elektrības vads nevar nokarāties pāri galda
vai darba virsmas malai, un pieskarties karstai virsmai.
Neizņemiet kontaktdakšu no rozetes velkot aiz vada.
Ierīce var būt lietota tikai telpu iekšā.
Tējkannu drīkst izmantot tikai kopā ar komplektā esošo
pamatni.
Lietojiet tējkannu tikai ūdens vārīšanai.
Neatveriet vāku tūlīt pēc ūdens uzvārīšanās – tvaiks
var plūst no tējkannas.
Nenovietojiet tējkannu uz karstiem priekšmetiem vai to
tuvumā.
Neiegrimsiet tējkannu vai tās pamatni ūdenī aizpildīšanas un tīrīšanas laikā.
Ja gadījumā iekšējie elektriskie elementi vai bāze
samirka pirms elektriskā tīklā ieslēgšanai rūpīgi izžāvējiet tos.
Neieslēdziet tējkannu bez ūdens.
Neizmantojiet tējkannu ar atvērtu vāku – tējkanna neizslēdzas automātiski.
Ja tējkanna ir piepildīta ar ūdeni, nesasveriet to, jo
ūdens var izlīt pa tvaiku izplūdes vietu. Ja ūdens ir izlijis,
noteikti noslaukiet ierīci sausu.
Tējkannas apakšdaļas tīrīšanai nekad nelietojiet nekādus agresīvus šķidrumus vai abrazīvu mazgāšanas
līdzekļus. Ar to jūs varat noplēst svarīgu informāciju no
tējkannas virsmas: skalu brīdinājuma zīmogus utt.
Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
Pirms tējkannas noņemšanas no pamatnes, noteikti to
izslēdziet.
Ja ierīce darbojas, neizņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas. Vispirms tējkanna ir jāizslēdz
Ierīces iekšpuse bieži ir jātīra, lai tajā nesakrājas
kaļķakmens nogulšņi. Ja ierīcē ir sakrājies kaļķakmens,
tā var sabojāties.
NORĀDĪJUMS
Informācija par produktu un lietošanas
pamācība
●
●
Ierīce ir paredzēta lietošanai mājas saimniecībā, vai
arī lietojama tādas vietās kā:
● veikala, biroja vai citu darba vietu virtuvēs,
● viesnīcās, citos dzīvojamos objektos,
● agrotūrisma saimniecībās,
● „bed and breakfast” veida pansjonātos.
Ja ierīce ir lietota gastronomijas biznesa mērķiem,
garantijas nosacījumi mainās.
Neizmantojiet tējkannu bez filtra.
CK1500-001_v01
Tehniskie dati
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
Tilpums: 1,7 l.
Tējkanna ir I klases ierīce, kam ir padeves vads ar drošinātāju un kontaktdakša ar drošinātāju.
ZELMER tējkanna atbilst spēkā esošo direktīvu prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
- Elektriska zemsprieguma ierīce (LVD) – 2006/95/EC.
- Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Produkts atzīmēts ar CE zīmi datu plāksnītē.
Tējkannas uzbūve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Snīpis
Apvalks
Ūdens līmeņa rādītājs
Piruetveida pamatne
Tējkannas vāks
Vāciņa atvēršanas poga
LCD ekrāns
ūdens vārīšana
siltuma uzturēšana
ūdens vārīšanas laiks
vārīšanās programmas izvēles slēdzis
Uzstādīšanas slēdzis
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
Filtrs pret nosēdumiem
Elektrības vada nodalījums
Rociņa
A
Tējkannas sagatavošana lietošanai
Pirms pirmās lietošanas reizes izmazgājiet tējkannu no iekšpuses (tējkannas mazgāšanas
veids ir aprakstīts turpmākajā lietošanas instrukcijas daļā), ielejiet ūdeni līdz „MAX” norādei, četras reizes uzvāriet ūdeni (katru reizi to
nomainot) un atkārtoti izmazgājiet tējkannu.
Tējkannas ieslēgšana un darbošanās
B
1 Pavelciet slēdzi (6) saskaņā ar bultas norādi, un tējkannas vāciņš atvērsies.
2 Novietojiet filtru (11) tējkannā – ja agrāk tika izņemts.
3 Ielejiet ūdeni līdz nepieciešamajām līmenim (līmenis ir
redzams rādītājā (3)).
Nevāriet ūdeni, ja tā tilpums ir mazāks par
„MIN” vai lielāks par „MAX” norādi (3).
4 Aizveriet vāciņu (5).
5 Uzstādiet tējkannu uz barošanas bāzes (4). Pieslēdziet
elektrības vada kontaktdakšu kontaktligzdai ar strāvas drošinātāju.
415
6 Ieslēdz tējkannu, nospiežot ieslēgšanas slēdzi (10) –
LCD ekrāns (7) iedegsies zilā krāsā un sāks mirgot
. Pēc
kāda laika ekrāns izslēgsies (mirgošana paliek
). Ierīce
pati izslēgsies, kad ūdens būs uzvārījies.
7 Tējkannai ir 3 funkcijas:
Ūdens vārīšana
, siltuma uzturēšana
un ūdens
vārīšanas laiks
. Vajadzīgā funkcija parādās uz LCD
ekrāna (7). Funkciju var mainīt ar vārīšanās programmas
izvēles slēdzi (8). Izvēloties programmu, LCD ekrāns iedegas zilā krāsā, funkcija parādās uz ekrāna.
8 Automātiskā uzstādīšana: ūdens vārīšana līdz 100°C,
siltuma uzturēšanas funkcija ir izslēgta.
Izvēloties vārīšanās parametrus, temperatūru var uzstādīt no
40°C līdz 100°C; nospiežot slēdzi vienu reizi, temperatūra
mainās par 5°C. Uzstādīto temperatūru var mainīt, nospiežot uzstādīšanas slēdžus (9). Uzstādītā ūdens temperatūra
parādās uz LCD ekrāna.
9 Izvēloties siltuma uzturēšanas programmu, temperatūru
var uzstadīt no 40°C līdz 90°C, ja iepriekš temperatūra ir
uzstādīta uz ūdens vārīšanos 100°C. Situācijā, ja vārīšanās
tepmeratūra ir uzstādīta piem., uz 50°C, siltuma uzturēsanas
programmu var uzstādīt no 40°C līdz 50°C; nospiežot
slēdzi vienu reizi, temperatūra mainās par 5°C. Uzstādīto
temperatūru var mainīt, nospiežot uzstādīšanas slēdžus
(9). Siltuma uzturēšanas laiks ir maksimāli 60 minūtes. Lai
izslēgtu siltuma uzturēšanas funkciju, uzslēdziet parametru
uz «00».
Tējkanna pirma siltuma uzturēšanas programmas ieslēgšanas vāra ūdeni līdz iepriekš
uzstādītai temperatūrai mirgo gaismiņa
, pēc
tam pārslēdzas uz temperatūru, kāda ir jāuztur,
mirgo gaismiņa
.
10 Uzstādot ūdens vārīšanās laiku, to var uzstādīt no 3 līdz
6 sekundēm. Ūdens vārīšanās laiku var pārslēgt, nospiežot
uzstādīšanas slēdžus (9).
Šī uzstādīšana darbojas situācijā, ja ūdens
vārīšanās temperatūra ir lielāka par 95°C.
11 Beidzot uzstādīšanas programēšanu, nospiediet slēdzi
(10). Ja ierīce ir ieslēgta, darba funkcijas gaismiņa mirgo;
izvēlētā ūdens temperatūra ir redzama uz LCD ekrāna.
Sākot tējkannai sildīt, tās iekšpusē iedegas sila gaisma.
Noslēdzot vēl vienu reizi slēdzi (10), var uzsākt atkal funkciju
uzstadīšanu.
12 Ierīce izslēdzas automātiski, ja tā ir sasniegusi uzstādīto
temperatūru. Kontrole izslēdzas.
Vārot ūdeni vai uzturot siltumu, noņemot
tējkannu no pamatnes vai to atliekot atpakaļ,
zūd visi iepriekš uzstādītie parametri. Ierīcei
tiek automātiski uzstādīti pamata parametri
(sk. B 8 ). Lai izmantotu ūdens vārīšanas vai
siltuma uzturēšanas funkciju, tā atbilstoši ir
jāuzstāda.
642
Ja ūdens atdziest, lai to uzvārītu (vai uzsildītu),
tējkanna atkārtoti ir jāieslēdz.
Ja paredzēta tālāka tējkannas lietošana, nevajag izņemt
elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Uzmanies, lai piepildot tējkannu ar ūdeni, tas
nepārsniedz maksimālo līmeni.
Ja tējkanna tiek ieslēgta, kad tā ir tukša, termiskais slēdzis automātiski to izslēgs. Lai ieslēgtu
tējkannu, kad tā ir atdzisusi (pēc 15 min.),
noņemiet to no pamatnes, piepildiet ar ūdeni,
uzlieciet uz pamatnes un ieslēdziet ierīci, piespiežot slēdzi (10). Nelejiet aukstu ūdeni karstā
tējkannā, kā arī karstu ūdeni aukstā tējkannā.
Izvairieties no lielām temperatūras atšķirībām,
piepildot tējkannu ar ūdeni.
Tīrīšana un konservācija
C
Valykite tiktai šaltą virdulį!
1 Atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla.
2 Noņemiet filtru (11) un izmazgājiet zem tekoša ūdens.
3 Ārējas virsmas mazgājiet ar mīkstu drānu, kas ir samitrināta ar trauku mazgāšanas līdzekli.
Lai likvidētu ūdens nosēdumus iekšējās un ārējās tējkannas
sienās, noslaukiet tos ar drānu samitrinātu ar etiķi.
4 Tējkannu izskalojiet ar tīru ūdeni un montējot ierīci,
visām sastāvdaļām ir jābūt pilnīgi sausām
Tējkannas iekšā var atrasties dažādi nogulsnējumi: rūsgani, piena-balti, melni, kuri var arī
peldēt pa ūdens virsu. Tas ir saistīts ar dabīgo
minerālvielu klātbūtni ūdenī (kalcijs, magnijs,
dzelzs u. tml.). Odbarwienia te nie są spowodowane złą pracą urządzenia i nie stanowią
problemu w jego użytkowaniu. Gadījumā, kad
nogulsnējumu ir pārāk daudz, likvidējiet to
saskaņā ar punktu „Katlakmens šķīdināšana”.
Katlakmens šķīdināšana
Ja tējkannas dibenā paradās kaļķu nosēdumi akmens jālikvidē. Lietojiet 6-10 procentu etiķi vai citronskābi.
● Atveriet vāciņu ar pogu (6).
● Ielejiet tējkannā 0,5 l etiķi vai ieber 40 g citronskābi un ielej
ūdeni līdz norādei „MAX”. Ieslēdziet tējkannu.
● Tā sagatavotu šķīdinājumu uzvāriet un atstājiet tējkannā
uz apm. 30 minūtēm.
● Izlejiet šķīdinājumu un noskalojiet tējkannu ar tīru ūdeni.
● Izņemiet filtru (11) un nomazgājiet zem tekoša ūdens.
Pēc tam ievietojiet filtru atpakaļ iepriekšējā vietā.
● Uzpildiet tējkannu ar tīru ūdeni, uzvāriet un izlejiet ūdeni.
CK1500-001_v01
●
Ja tējkannā ir palikuši nogulšņi, izskalo tos ar ūdeni. Ja
tas nepalīdz, atkārto tīrīšanas procesu vēlreiz.
Katlakmens noņemšanas nolaidība var novest
līdz tējkannas bojāšanai.
Ekoloģija – vides aizsardzība
Katrs lietotājs var palīdzēt saudzēt apkārtējo
vidi. Tas ir ne grūts un ne dārgs. Ar šo mērķi:
Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
Polietilēna maisus (PE) metiet ārā konteinerā,
kurš ir domāts priekš plastikāta. Nevajadzīgu
aparātu atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā, jo saturošie
aparātā kaitīgie komponenti var radīt draudus apkārtējai
videi.
Nemetiet ārā ierīci kopā ar komunāliem atkritumiem!
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas
nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās
normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
CK1500-001_v01
437
ET
Lugupeetud Kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada
ainult ettevõtte Zelmer originaalvaruosi. Need on projekteeritud spetsiaalselt selle toote tarvis.
Palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata ohutusnõuetele. Kasutusjuhend
palume toote edaspidiste kasutuste korraks säilitada.
Elektrilise veekeetja ohutust ja õiget
kasutamist käsitlevad juhtnöörid
Enne masina kasutamise alustamist tutvuge kogu
kasutusjuhendi sisuga.
●
●
●
●
●
●
OHT! / HOIATUS!
Eiramine võib põhjustada vigastusi
● Olge eriti ettevaatlikud veekeetjat laste
läheduses kasutades.
● Ärge käivitage seadet kui toitejuhe või
korpus on silmnähtavalt vigastatud.
● Ärge ühendage veekeetjat maandamata toiteallikaga, see võib põhjustada
elektrilöögi ohtu.
● Ärge sisestage pistikut võrgupessa
märgade kätega.
● Juhul, kui lahtiühendamatu toitejuhe
saab vigastada, tuleb see, riskide vältimiseks, tootja juures või spetsiaalses
parandusettevõttes
kvalifitseeritud
isiku poolt välja vahetada.
● Seadme parandamist võib teostada
ainult väljaõpetatud personal. Valesti
teostatud parandus võib olla kasutajale
tõsiseks ohuallikaks. Vigade ilmnemisel pöörduge ZELMER-i spetsialiseeritud teeninduspunkti.
● Ärge puutuge veekeetja metallkorpust
keetmise ajal - kandmiseks kasutage
ainult veekeetja käepidet.
● Ärge puutuge kuumutatud pindu.
Seadme pind püsib kuumana isegi
peale väljalülitamist.
● Ärge täitke veekeetjat üle taseme
444
●
●
„MAX” – keetmise ajal võib keev vesi
välja pritsida.
Jälgige, et ühendusjuhtme pistik märjaks ei saaks.
Olge ettevaatlik keetmise ajal eralduva
auru suhtes.
Enne puhastamist peab veekeetja
olema täiesti jahtunud.
Vee keemise ajal ei tohi kaant avada.
Enne masina puhastamist võtke ühendusjuhe alati võrgupesast välja.
Seadet võivad kasutada lapsed alates
8. eluaastast kuid ainult järelvalve all
või peale eelnevat, mõistetud, võimalike ohtude selgitust ja seadme ohutut
kasutamist käsitlevat, instrueerimist.
Seadme puhastamist ja hooldustöid ei
tohi lapsed teostada, seda võivad teha
ainult vanemad kui 8-aastased lapsed,
asjakohaselt tagatud järelvalve all.
Seadet koos ühendusjuhtmega tuleb
hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
Seadet võivad kasutada piiratud
füüsiliste, sensoorsete ja psüühiliste võimetega või seadmega töötamise kogemusi või teadmisi mitte
omavad inimesed, kuid ainult järelvalve all või peale eelnevat, mõistetud, võimalike ohtude selgitust
ja seadme ohutut kasutamist käsitlevat
instrueerimist.
Tuleb veenduda, et lapsed seadmega
ei mängiks.
TÄHELEPANU!
Eiramine võib põhjustada varalisi kahjusid
●
●
Ühendage seade alati vooluvõrgu (ainult vahelduvvool) pessa, mille pinge vastab seadme andmeplaadil
esitatule.
Ühendage seade ainult maandatud toiteallikaga. Kui
pesal maandus puudub võtke ühendust kvalifitseeritud
elektrikuga. Ärge vahetage pistikut ega kasutage adaptereid.
CK1500-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Asetage veekeetja alati stabiilsele, ühtlasele ja tasasele pinnale; toitejuhe ei või rippuda laua või tööpinna
ääre kohal ega puutuda kuumade pindade vastu.
Ärge tõmmake pistikut võrgupesast juhetpidi välja.
Seadet võib kasutada ainult siseruumides.
Veekeetjat võib kasutada ainult koos sellele seadmetüübile ette nähtud kaasasoleva toitealusega.
Kasutage veekeetjat ainult vee keetmiseks.
Ärge avage kaant vahetult peale vee keetmist - kondenseerunud veeaur võib voolata veekeetjast välja.
Ärge asetage veekeetjat kuumadele esemetele ja
nende lähedusse.
Ärge kastke veekeetjat ega toitealust, täitmise või
pesemise ajal, vette.
Väliste elektrielementide ja toitealuse veega ülevalamise korral tuleb veekeetja, enne järgmist vooluvõrku
ühendamist, hoolikalt kuivatada.
Ärge käivitage ilma veeta veekeetjat.
Ärge kasutage avatud kaanega veekeetjat - automaatne väljalülitus ei hakka tööle.
Täidetud veekeetjat ei tohi kallutada tahapoole, sest vesi
võib auruavast välja voolata. Juhul kui nii juhtub tuleb
veekeetja enne kasutamist kuivaks pühkida.
Korpuse pesemiseks ärge kasutage agressiivseid
pesuvahendeid emulsiooni, piima, pasta jms. kujul.
Need võivad muuhulgas eemaldada informatsioonilised graafilised sümbolid, nii nagu: alajaotused, märgistused, hoiatavad märgid, jms.
Seade ei ole ette nähtud tööks koos väliste aeglülitite
või eraldiasetseva reguleerimissüsteemiga.
Enne aluselt tõstmist tuleb veekeetja alati välja lülitada.
Ärge eemaldage toitejuhtme pistikut pesast seadme
töötamise ajal. See tuleb eelnevalt välja lülitada.
Seadme sisemust tuleb katlakivi kõrvaldamiseks sageli
puhastada. Tuleb meeles pidada, et katlakivi settega
veekeetja kasutamine võib põhjustada selle töös tõrkeid.
MÄRKUS
Informatsioon toote kohta ja kasutamist käsitlevad märkused
●
●
Seade on mõeldud koduseks ja samalaadseks kasutamiseks sellistes kohtades nagu:
● poodide, kontorite ja muude tööruumide kööginurkades,
● külaliste poolt hotellides, motellides ja teistes elamuobjektides,
● turismitaludes,
● “Bed and breakfast” tüüpi pansionaatides.
Selle kasutamisel gastronoomiliseks äritegevuseks
garantiitingimsed muutuvad.
Ärge kasutage veekeetjat ilma filtrita.
CK1500-001_v01
Tehnilised andmed
Tehnilised näitajad on esitatud toote andmeplaadil.
Maht 1,7 liitrit
Seade kuulub I klassi ja on varustatud turvasoonega ühendusjuhtme ning maandatud pistikuga.
Veekeetja ZELMER vastab kehtivate normide nõuetele.
Seade on kooskõlas järgmiste direktiivide nõuetega:
- Madalpinge elektriseade (LVD) – 2006/95/EC.
- Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on andmeplaadil märgistatud CE tähisega.
Veekeetja ehitus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
Tila
Korpus
Veetaseme näidik
Pöörlev toitealus
Veekeetja kaas
Kaane avamise nupp
LCD kuvar
vee keetmine
soojashoid
veekeetmise aeg
Keetmisprogrammi valiku nupp
Seadete nupud
Sisse/välja nupp
Filter
Ühendusjuhtme peidik
Käepide
Veekeetja tööks ettevalmistamine
Enne veekeetja esimest kasutust peske selle
sisemus (pesemine on kirjeldatud juhendi
edaspidises osas), täitke veega tasemeni
„MAX”, keetke seejärel neli korda läbi (iga kord
värske veega) ja peske uuesti.
Veekeetja kasutamine ja toimimine
B
1 Tõmmake nuppu (6) noolega näidatud suunas, avades
sellega veekeetja kaane.
2 Paigaldage veekeetjasse filter (11) – kui see on eelnevalt
välja võetud.
3 Täitke veekeetja vajaliku veekogusega (tase on nähtav
näidikul (3)).
Ärge keetke näidiku (3) märgist „MIN” väiksemat või märki „MAX” ületavat veekogust.
4 Sulgege kaas (5).
5 Asetage veekeetja toitealusele (4). Sisestage ühendusjuhtme pistik maandusega võrgupessa.
455
6 Lülitage veekeetja, nupule (10) vajutades, sisse – LCD
kuvari (7) taustvalgus helendab siniselt ja vilkuma hakkab
ikoonike
. Teatud aja möödudes, taustvalgus kustub (vilgub ikoonike
). Peale vee keema minekut lülitub seade
automaatselt välja.
7 Veekeetjal on kolm funktsiooni:
vee keetmine
, soojashoid
ja keetmise aeg . Valitud režiim kuvatakse LCD kuvaril (7). Funktsioone võib vahetada keetmisprogrammi valiku nupu (8) abil. Seadistamise
ajal helendab LCD kuvar sinise taustvalgusega ja valitud
funktsiooni ikoonike kuvatakse kuvarile.
8 Vaikimisi seaded: vee keetmine kuni 100°C, soojashoiu
funktsioon on välja lülitatud. Seadistades keetmise parameetreid võib veetemperatuure seada vahemikus 40°C kuni
100°C; üks nupuvajutus muudab temperatuuri 5°C võrra.
Määratud temperatuuri võib muuta vajutades seadete nuppudele (9). Valitud veetemperatuur on nähtav LCD kuvaril.
9 Seadistades soojashoiu programmi, võib veetemperatuuri seada vahemikus 40°C kuni 90 °C, kui veekeetmise
temperatuur on eelnevalt seatud temperatuurile 100°C.
Juhul kui keetmistemperatuuriks on seatud nt 50°C, tuleb
soojashoiu temperatuur seada vahemikku 40°C kuni 50°C;
üks nupuvajutus muudab temperatuuri 5°C võrra. Määratud
temperatuuri võib muuta vajutades seadete nuppudele (9).
Soojashoiu aeg on maksimaalselt 60 minutit. Soojashoiu
funktsiooni väljalülitamiseks tuleb see parameeter seadistada näidule «00».
Veekeetja keedab vee, enne soojashoiu programmi siselülitamist, eelnevalt määratud temperatuurini, vilgub ikoonike
, seejärel lülitub
ümber soojashoiu temperatuurile, vilgub ikoonike
.
10 Seadistades veekeetmise aega, võib selle seada vahemikku 3 s kuni 6 s. Keetmise aega võib muuta vajutades
seadete nuppudele (9).
See seadistus on täpne ainult siis, kui keetmistemperatuur on kõrgem kui 95°C.
11 Peale seadete programmeerimist vajutage nupule (10).
Töörežiimis tööfunktsiooni ikoon vilgub; valitud temperatuur
kuvatakse LCD kuvaril. Peale kuumutamise algust süttib
veekeetja sisemuses sinine tuli. Uuesti nupule (10) vajutamine tingib tagasipöördumise seadete režiimi. Seade lülitub
peale seatud temperatuurini jõudmist automaatselt välja.
Kontroll-lamp lülitub välja.
12 Seade lülitub peale määratud veetemperatuuri saavutamist automaatselt välja. Kontroll-lamp kustub.
Keetmise või soojashoiu ajal põhjustab veekeetja aluselt tõstmine ja tagasi asetamine
kõikide eelnevate seadete kustutamise. Seade
pöördub vaikimisi seadetesse tagasi automaatselt (vaata B 8 ). Keetmise või soojashoiu
funktsiooni kasutamiseks tuleb vastav programm uuesti seadistada.
646
Vee jahtumise korral tuleb selle uuesti keetmiseks (või soojendamiseks) veekeetja uuesti
sisse lülitada.
Veekeetja edasise kasutamise korral ei ole ühendusjuhtme
toitepesast eemaldamine tingimata vajalik.
Pöörake tähelepanu sellele, et veega täitmise
ajal ei ületataks veekeetja maksimaalset mahtu.
Tühja veekeetja ühendamise korral lülitab termolüliti pinge automaatselt välja. Veekeetja
uueks sisselülitamiseks, peale jahtumist
(umb 15 min), tuleb see aluselt eemaldada,
täita veega, asetada uuesti alusele ja lülitada,
nupule (10) vajutades, sisse. Ärge täitke kuuma
veekeetjat külma veega või vastupidi.
Veekeetjat täites vältige temperatuuride suuri
erinevusi.
C
Puhastamine ja hooldamine
Puhastage ainult jahtunud veekeetjat!
1 Võtke ühendusjuhtme pistik toitepesast välja.
2 Võtke välja filter (11) ja peske see voolava vee all.
3 Välispind puhastage pehme, nõudepesuvahendiga niisutatud lapiga.
Veesette eemaldamiseks veekeetja sise- ja välisseinalt pühkige need üle äädikaga niisutatud lapiga.
4 Loputage veekeetja puhta veega ja pange seade kokku
alles peale kõikide osade täielikku kuivamist.
Veekeetja sees võivad esineda erinevad, veega
kaasnevad setted: roostetaolised, piima, mustad. See toimib seoses looduslikult vees esinevate mineraalidega (kaltsium, magneesium,
raud jms.). Taolised värvimuutused ei ole
tingitud seadme väärast töötamisest ja ei ole
selle kasutamisel probleemiks. Setete suurema
kogunemise korral tuleb need eemaldada vastavalt punktile „Katlakivi lahustamine”.
Katlakivi lahustamine
Veekeetja põhjal ilmnev katlakivi tuleb eemaldada. Selleks
kasutatakse 6-10 protsendilist äädikat või sidrunhapet.
● Avage nupu (6) abil kaas.
● Kallake veekeetjasse 0,5 l äädikat või lisage sellesse 40g
sidrunihapet ja täike veega kuni tasemeni „MAX”. Lülitage
veekeetja sisse.
● Keetke sel viisil valmistatud lahus ja jätke umbes 30
minutiks seisma.
● Valage lahus välja ja loputage veekeetja puhta veega.
CK1500-001_v01
●
●
●
Eemaldage filter (11), peske voolava vee all ja paigaldage seejärel tagasi.
Täitke veekeetja värske veega, ajage see keema
ja valage vesi seejärel välja.
Kui seadmesse on ikka veel mingeid setteid jäänud pühkige see nuustikuga üle ja peske veega läbi, kui ka see
ei aita, tuleb kogu toimingut korrata.
Katlakivi eemaldamata jätmine võib põhjustada
seadme kahjustusi.
Ökoloogia – Hoolitseme looduskeskkonna eest
Iga kasutaja võib osaleda looduskeskkonna
kaitses. See ei ole ei raske ega kulukas. Selleks: viige papist pakend vanapaberi vastuvõttu, kilekotid (polüetüleen) visake plastjäätmete konteinerisse.
Kasutatud seade andke vastavasse utiliseerimise punkti,
sest selles sisalduvad ohtlikud komponendid võivad ohustada looduskeskkonda.
Ärge visake ära koos olmejäätmetega!
Maaletooja/tootja ei kanna vastutust seadme mittesihtotstarbelisest
kasutamisest või selle ebaõigest teenindamisest tulenevate võimalike
kahjustuste eest.
Maaletooja/tootja jätab endale seadme modifitseerimise õiguse
vabaltvalitud hetkel, ilma eelneva hoiatamiseta, kohandamaks seda
õiguslike ettekirjutustega, normidega, direktiividega või konstruktsioonilistel, kaubanduslikel, esteetilistel ja muudel eesmärkidel.
CK1500-001_v01
477
EN
Dear Customers,
Congratulations on your choice of Zelmer electric kettle, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best results, we recommend using only
original Zelmer accessories. They have been specially
designed for this product.
Please read this user manual carefully. Special attention
should be paid to the safety precautions. Please keep this
manual safe for future reference.
Safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
● Special attention should be kept when
using the kettle in the presence of children.
● Do not operate the kettle if the power
cord is damaged or if there is any visible damage to the kettle body.
● Do not plug the kettle to an ungrounded
outlet as this may cause an electric
shock.
● Do not plug the power cord with wet
hands.
● If the non-detachable power
cord is damaged, it should
be replaced by the manufacturer, an authorised service point
or a qualified person in order to avoid
any hazards.
● Only qualified staff may repair the
appliance. Improper repair may cause
a serious threat to the user. In case
of any defects, contact an authorised
ZELMER service point.
● Do not touch the metal body of the kettle when in use; move the kettle only
using the handle.
● Do not touch any hot surfaces of the
kettle. Surfaces remain hot even after
the device is switched off.
448
● Do not fill the kettle beyond the maximum fill indicator ”MAX” – water might
spatter out of the kettle.
● Be careful not to wet the plug of the
power cord.
● Steam coming out of the kettle when
the water is boiling may cause scalding.
● Allow the kettle to cool completely
before cleaning.
● Do not open the lid while the water is
boiling.
● Always remove the plug from the
mains before cleaning the kettle.
● This appliance can be used by children
aged from 8 years and above if they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and if they understand the
hazards involved. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and
supervised. Keep the appliance and its
cord out of reach of children aged less
than 8 years.
● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
● Children shall not play with the appliance.
WARNING!
Risk of property damage
●
●
Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating
plate.
Always plug the appliance to a grounded outlet. If an
outlet is not grounded, contact a qualified electrician. Do
not modify the plug and/or use any adapters.
CK1500-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Always place the kettle on a stable, smooth, flat surface; the power cord must not hang loosely off the
edge of a table (or any other work surface) or touch
a heated surface.
Do not remove the plug from the mains by pulling
by the cord.
This appliance is intended for indoor use only.
The kettle can only be operated with the original power
base (each base is type-specific).
Use the kettle for boiling water only.
Do not open the lid right after the water has boiled
– steam might condense and appear on the exterior
of the kettle.
Do not place the kettle on or near hot objects.
Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
If water gets into any electric elements inside the kettle
or onto the base, carefully dry these elements before
plugging the kettle to the mains.
Do not operate the kettle when empty.
Do not use the kettle with the lid open – the automatic
shut off will not work then.
Do not tilt the kettle back when it is filled with water,
as water may pour out through the steam outlet. If this
happens, dry the kettle thoroughly before switching it on
again.
Do not use any abrasive cleaning agents – such
as emulsions, creams, pastes, etc. – for cleaning the
kettle body. They might remove graphic information
symbols, such as scales, marks, warning signs, etc.
The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
Always switch off the kettle before lifting it off the base.
Do not unplug the kettle when it is in operation. Switch
off the kettle first.
The inside of the kettle should be cleaned regularly to
remove limescale. Limescale may cause malfunctions.
TIP
Product information and tips on use
●
●
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
● staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
● farm houses;
● by clients in hotels, motels and other residential
environments;
● bed and breakfast type environments.
In case it is used for food business purposes, the war
ranty conditions change.
Do not use the kettle without the filter.
CK1500-001_v01
Technical data
The technical parameters are given on the rating plate
of the product.
1.7 litre capacity.
The kettle is a class 1 appliance equipped with a power cord
with a protective conductor and a plug with an earthed pin.
The kettle meets the requirements of valid standards.
The appliance is compliant with the requirements of the following directives:
- Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
- Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is affixed with the CE mark on the rating plate.
Kettle elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
Spout
Kettle body
Water level indicator
360° swivel base
Lid
Lid release button
LCD display
boiling water
keep warm
boiling time
Boiling program selection button
Settings button
On/Off button
Filter
Ühendusjuhtme peidik
Handle
Preparing the kettle for operation
Before first use, wash the inside of the kettle
(follow the procedure described in the following sections), fill it with water to the „MAX”
level. Then boil water four times (use fresh
water each time) and clean the inside of the
kettle again.
Operating the kettle
B
1 Pull the lid release button (6) in the direction indicated by
the arrow. The kettle lid will open.
2 Place the filter (11) in the kettle (if it is not in place).
3 Fill the kettle with the desired amount of water (the level
is visible on the indicator (3)).
Do not boil water if the water level is below the
MIN or above the MAX indicator (3).
495
4 Close the lid (5).
5 Place the kettle on the base (4). Plug the kettle to
a socket provided with an earth pin.
6 Switch on the kettle by pushing button (10) – the LCD
display (7) will turn blue and the
icon will flash. After
icon will keep
some time the illumination will go out (the
flashing). The kettle will switch off automatically after boiling.
7 The kettle has three functions:
boiling water
, keep warm
and boiling time . The
selected mode is displayed on the LCD display (7). Functions can be changed using the boiling program selection
button (8). During boiling, the LCD display will turn blue, and
the icon of the selected function will appear on the display.
8 Default settings: boiling water to 100°C, the keep warm
function in on.
When setting boiling parameters, water temperature may
be adjusted from 40°C to 100°C (each time the button is
pressed the temperature changes by 5°C). The temperature
setting may be changed by pressing the settings buttons
(9). The selected boiling temperature is shown on the LCD
display.
9 When setting the keep warm temperature, water temperature may be set between 40°C and 90°C, if the previous
temperature setting was 100°C. If boiling temperature was
set for example to 50°C, the keep warm temperature may be
set from 40°C to 50°C (each time the button is pressed the
temperature changes by 5°C). The set temperature may be
changed by pressing the settings buttons (9). The maximum
duration of the keep warm function is 60 minutes. In order
to switch off the keep warm function, set this parameter to
«00».
When the keep warm function is on, the kettle
boils water to the preset temperature (the
icon flashes) and then switches to the preset
keep warm temperature (the
icon flashes).
10 When setting the water boiling time, it may be set from
3 to 6 seconds. The water boiling time may be changed by
pressing the settings buttons (9).
This setting is effective only when the water
boiling temperature exceeds 95°C.
11 When finished programming the settings, press button
(10). When in the operation mode, the operation function
icon flashes; the selected water temperature is shown on
the LCD display. When heating starts, a blue light comes on
inside the kettle. To go back to the settings mode, press button (10) button.
12 The appliance will switch off automatically after reaching
the set temperature. The light will go out.
650
During boiling or when the keep warm function
is on, if you lift the kettle off the base and put
it back on, all previous settings will be reset.
The appliance will automatically go back to
default settings (see B 8 ). To use the boiling
function or the keep warm function, select an
appropriate program again.
If water cools down, switch on the kettle again
to boil or heat water again.
If you plan to use the kettle again soon, it is not necessary
to remove the plug from the mains.
Make sure that the maximum kettle capacity is
not exceeded when the kettle is filled with water.
In the event that an empty kettle is switched on,
it will be switched off automatically by a thermal
device. In order to switch on the kettle again
after it cools down (approx. 15 minutes), lift it off
the base, fill with water, put the kettle back on
the base and switch on by pressing button (10).
Do not fill a hot kettle with cold water (and the
other way around).
When filling the kettle, avoid high temperature
differences.
Cleaning and maintenance
C
Always allow the kettle to cool down completely before cleaning!
1 Unplug the kettle from the mains.
2 Remove the filter (11) and rinse it under running water.
3 Clean the outside surfaces with a soft damp cloth
and washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a damp
cloth and vinegar.
4 Rinse the kettle with fresh water and assemble the appliance only after all parts have been dried thoroughly.
Various black-coloured, rusty, milky, etc.
deposits may form inside the kettle and float
on the water. This is caused by minerals occurring naturally in water (calcium, magnesium,
iron, etc.). Such discoloration is not caused by
faulty operation of the appliance and does not
affect its use. In case of substantial accumulation of mineral deposits, proceed as described
in the “Descaling” section.
CK1500-001_v01
Descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. For this purpose use 6-10% vinegar
or citric acid.
● Open the lid by pressing the lid release button (6).
● Pour in 0.5 l of vinegar (or add 40 g of citric acid) and fill
the kettle with water to the MAX level. Switch on the kettle.
● Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for
30 minutes.
● Empty the kettle and rinse it with fresh water.
● Remove the filter (11) and rinse it under running water.
Replace the filter.
● Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty
the kettle.
● Wipe any remaining limescale with a sponge and rinse
the inside of the kettle with water. Repeat the whole process in necessary.
The kettle should be descaled periodically
to avoid its possible damage.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive. In order to
do it: put the cardboard packing into recycling
paper container; put the polyethylene (PE)
bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance, which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!
The importer/manufacturer is not liable for any damages resulting
from improper use or handling of the appliance.
The importer/manufacturer reserves the right to modify the product
at any time and without prior notice in order to adjust it to valid law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic
or other reasons.
CK1500-001_v01
517
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement