Zelmer | ZCK1176X (CK1004) | User manual | Zelmer ZCK1176X (CK1004) User Manual

Zelmer ZCK1176X (CK1004) User Manual
1
ZCK1176X
ZCK1176X
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
Funkcjonalny czajnik elektryczny z możliwością
regulacji temperatury wody dla różnych napojów
3
Functional electric kettle with water
temperature regulation function
for different types of drinks
PL
1. Wyświetlacz temperatury wody 2. Przycisk
otwierający pokrywę 3. Programator temperatury
wody
RU
1. Дисплей для отображения температуры воды
2. Кнопка для открывания крышки 3. Функция
«программирование температуры воды»
CZ
1. Displej teploty vody 2. Tlačítko otevírající víko
3. Tlačítko pro volbu teploty vody
BG
SK
1. Displej pre zobrazenie teploty vody 2. Tlačidlo
na otvorenie veka 3. Elektronické nastavenie
teploty vody
1. Дисплей за температура на водата 2. Бутон
за отваряне на капака 3. Програматор за
температура на водата
UA
1. Індикатор температури води 2. Кнопка, що
відкриває кришку 3. Регулювання температури
води
EN
1. Water temperature display 2. Cover release
button 3. Water temperature regulation knob
HU
RO
1. Vízhőmérséklet jelző 2. Fedélnyitó gomb
3. Vízhőmérséklet programozó
CK1004-001_v04
1. Display pentru indicarea temperaturii apei
2. Buton pentru deschiderea capacului
3. Programatorul temperaturii apei
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
CK1176/CK1004
2
Функциональный электрический чайник
с возможностью регулировки температуры
воды для разных напитков
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–7
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
FIERBĂTOR ELECTRIC
EЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
26–29
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
ELEKTRICKÁ VARNÁ KANVICA 11–14
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
22–25
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ELEKTRICKÁ VARNÁ KONVICE 8–10
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
15–17
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
30–33
34–36
18–21
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
1
1
2
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
5
4
11
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
12
10
Podczas używania urządzenia elektrycznego, zawsze przestrzegaj poniższych podstawowych wymogów bezpieczeństwa:
3
8
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
6
9
Szanowni Klienci!
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
7
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
B
1
5
2
6
3
7
4
8
C
1
2
3
4
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
● Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
4
● Nie dotykaj metalowego korpusu
czajnika podczas gotowania – do
przenoszenia używaj wyłącznie
uchwytu czajnika.
● Nie przepełniaj czajnika ponad
poziom „max” – w czasie gotowania
wrząca woda może z niego wypryskiwać.
● Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki
przewodu przyłączeniowego.
● Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
● Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
poniżej 8 lat bez nadzoru osób dorosłych nie mogą czyścić lub wykonywać czynności konserwacyjnych
urządzenia. Urządzenie i przewód
zasilający należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
CK1004-001_v04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising