Zelmer ZCK1274E User Manual

Zelmer ZCK1274E User Manual
1
2
ZCK1274X
ZCK1274X
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
Funkcjonalny i szybki czajnik elektryczny
z obudową ze stali nierdzewnej.
Функциональный и быстронагревающий
электрочайник из нержавеющей стали.
Functional and fast electric kettle
with stainless steel housing.
4
PL
1. Obrotowa podstawa 2. Otwieranie pokrywy
przyciskiem 3. Wskaźnik poziomu wody 4. Podświetlany włącznik
RU
1. Вращающаяся подставка 2. Открывание
крышки кнопкой 3. Индикатор уровня воды 4. Выключатель с подсветкой
CZ
1. Otočný podstavec 2. Otevírání víka tlačítkem 3. Ukazatel hladiny vody 4. Podsvícený vypínač
BG
SK
1. Otočný podstavec 2. Otváranie veka pomocou
tlačidla 3. Indikátor úrovne vody 4. Podsvietený
vypínač
1. Въртяща се основа 2. Отваряне на капака
с бутон 3. Индикатор за нивото на водата 4. Cветещ превключвател
UA
1. Forgatható alaprész 2. Fedél nyitása
gombbal 3. Vízszint jelző 4. Megvilágított
kikapcsológomb
1. Oбертальна основа 2. Відкривання кришки
кнопкою 3. Індикатор рівня води 4. Bимикач,
що підсвічується
EN
1. Rotating base 2. Lid release button 3. Water
level indicator 4. Illuminated switch
HU
RO
CK1020-001_v04
1. Bază rotativă 2. Deschiderea capacului cu
ajutorul butonului 3. Indicatorul nivelului de apă 4. Întrerupător iluminat
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
CK1274/CK1020
3
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
7–9
SK NÁVOD NA OBSLUHU
LT
ELEKTRICKÁ VARNÁ KANVICA 10–12
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FIERBĂTOR ELECTRIC
LV
13–15
ET
16–18
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
22–24
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ELEKTRICKÁ VARNÁ KONVICE
EЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
4–6
19–21
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
25–28
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
29–31
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS
32–34
KASUTUSJUHEND
ELEKTRITEEKANNUD
35–37
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
38–40
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
5
1
3
2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
7
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
8
6
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
4
4
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
9
B
1
5
2
6
3
7
4
8
C
1
2
Szanowni Klienci!
3
4
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
● Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Nie podłączaj wtyczki do gniazdka
sieci mokrymi rękami.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
4
● Nie dotykaj metalowego korpusu
czajnika podczas gotowania – do
przenoszenia używaj wyłącznie
uchwytu czajnika.
● Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni.
Powierzchnia urządzenia pozostaje
gorąca nawet po jego wyłączeniu.
● Nie przepełniaj czajnika ponad
poziom „max” – w czasie gotowania wrząca woda może z niego
wypryskiwać.
● Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki
przewodu przyłączeniowego.
● Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
● Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
● Nie należy otwierać pokrywki, jeżeli
woda wrze.
● Przed czyszczeniem urządzenia
zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
poniżej 8 lat bez nadzoru osób dorosłych nie mogą czyścić lub wykonywać czynności konserwacyjnych
urządzenia. Urządzenie i przewód
zasilający należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłączCK1020-001_v04
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement