Zelmer ZCK1274E User Manual

Zelmer ZCK1274E User Manual
1
3
2
ZCK1274E
ZCK1274C
ZCK1274A
ZCK1274E
ZCK1274C
ZCK1274A
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
Stylowy wygląd, unikalna kolorystyka,
solidne wykonanie.
4
Стильный дизайн, уникальная палитра
цветов, прочная конструкция.
PL
1. Obrotowa podstawa 2. Otwieranie pokrywy
przyciskiem 3. Podświetlany włącznik 4. Dostępny
w trzech kolorach
RU
1. Вращающаяся подставка 2. Открывание
крышки кнопкой 3. Выключатель с подсветкой
4. Три цвета корпуса
CZ
1. Otočný podstavec 2. Otevírání víka tlačítkem
3. Podsvícený vypínač 4. Dostupný ve třech barvách
BG
SK
1. Otočný podstavec 2. Otváranie veka pomocou
tlačidla 3. Podsvietený vypínač 4. Dostupný
v troch farbách
1. Въртяща се основа 2. Отваряне на капака
с бутон 3. Cветещ превключвател 4. Предлага
се в три цвята
UA
1. Forgatható alaprész 2. Fedél nyitása gombbal
3. Megvilágított kikapcsológomb 4. Három színben
kapható
1. Oбертальна основа 2. Відкривання кришки
кнопкою 3. Bимикач, що підсвічується 4. Три
кольори корпусу
EN
1. Rotating base 2. Lid release button 3. Illuminated
switch 4. Three colour versions available
HU
1. Bază rotativă 2. Deschiderea capacului
cu ajutorul butonului 3. Întrerupător iluminat
4. Disponibil în trei culor
CK1020-002_v03
RO
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
CK1274/CK1020
Stylish look, unique colours,
solid workmanship.
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
ELEKTRICKÁ VARNÁ KONVICE
EЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
4–6
7–9
SK NÁVOD NA OBSLUHU
LT
ELEKTRICKÁ VARNÁ KANVICA 10–12
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
LV
13–15
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FIERBĂTOR ELECTRIC
22–24
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ET
16–18
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
19–21
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
25–28
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
29–31
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS
32–34
KASUTUSJUHEND
ELEKTRITEEKANNUD
35–37
ZCK1274E
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
ZCK1274A
ZCK1274C
38–40
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
1
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa.Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
5
2
3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
7
8
6
4
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
9
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
B
1
5
2
6
3
7
4
8
C
1
2
Szanowni Klienci!
3
4
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
● Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Nie podłączaj wtyczki do gniazdka
sieci mokrymi rękami.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
4
● Nie dotykaj metalowego korpusu
czajnika podczas gotowania – do
przenoszenia używaj wyłącznie
uchwytu czajnika.
● Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni.
Powierzchnia urządzenia pozostaje
gorąca nawet po jego wyłączeniu.
● Nie przepełniaj czajnika ponad
poziom „max” – w czasie gotowania
wrząca woda może z niego wypryskiwać.
● Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki
przewodu przyłączeniowego.
● Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
● Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
● Nie należy otwierać pokrywki, jeżeli
woda wrze.
● Przed czyszczeniem urządzenia
zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiał e. Dzieci
poniżej 8 lat bez nadzoru osób dorosłych nie mogą czyścić lub wykonywać czynności konserwacyjnych
urządzenia. Urządzenie i przewód
zasilający należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłączCK1020-002_v03
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement