Zelmer | ZCK1275X (CK1050) | User manual | Zelmer ZCK1275X (CK1050) User Manual

Zelmer ZCK1275X (CK1050) User Manual
1
2
ZCK1275X
ZCK1275X
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
Funkcjonalny i szybki czajnik elektryczny
z obudową ze stali nierdzewnej
Функциональный электрочайник для быстрого
кипячения с корпусом из нержавеющей стали
RU
1. Vyjímatelný filtr zadržující usazeniny 2. Otvírání
víka tlačítkem 3. Podsvícený vypínač 4. Prostor
pro kabel
1. Съемный фильтр, задерживающий частицы
накипи 2. Открытие крышки с помощью кнопки
3. Выключатель с подсветкой 4. Oтсек для
хранения сетевого шнура
BG
1. Odoberateľný filter na usadeniny 2. Otváranie
veka tlačidlom 3. Podsvietený vypínač 4. Úložný
priestor n
a napájací kábel
1. Свалящ се филтър за седименти 2. Отваряне
на капака с бутон 3. Осветен бутон за
включване 4. Mясто за прибиране на кабела
UA
1. Az üledékeket visszatartó, kivehető szűrő
2. A fedő megnyitása gombbal 3. Megvilágított
kapcsoló 4. Kábeltartó
1. З’ємний фільтр від накипу 2. Відкриття
кришки з а допомогою кнопки 3. Вимикач
з підсвіткою 4. Cховище для кабелю
EN
1. Removable limescale filter 2. Open lid
with a button 3. Illuminated switch 4. Cord
compartment
PL
1. Wyjmowany filtr zatrzymujący osady
2. Otwieranie pokrywy przyciskiem
3. Podświetlany włącznik 4. Schowek na przewód
CZ
SK
HU
RO
Fast and functional stainless steel electric kettle
4
CK1050-001_v05
1. Filtru detaşabil pentru reţinerea depunerilor
de calcar 2. Deschiderea capacului cu ajutorul
butonului 3. Comutator iluminat 4. Locaş pentru
cordonul de alimentare
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
CK1275/CK1050
3
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
ELEKTRICKÁ VARNÁ KONVICE
EЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
4–6
7–9
SK NÁVOD NA OBSLUHU
LT
ELEKTRICKÁ VARNÁ KANVICA 10–12
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
LV
13–15
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FIERBĂTOR ELECTRIC
22–24
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ET
16–18
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
www.zelmer.com
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
19–21
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
25–28
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
29–31
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS
32–34
KASUTUSJUHEND
ELEKTRITEEKANNUD
35–37
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
38–40
www.zelmer.com
A
PL
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
5
1
3
2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
7
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
8
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
6
4
9
4
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
B
1
5
2
6
3
7
4
8
C
1
2
Szanowni Klienci!
3
4
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
● Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Nie podłączaj wtyczki do gniazdka
sieci mokrymi rękami.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
4
● Nie dotykaj metalowego korpusu
czajnika podczas gotowania – do
przenoszenia używaj wyłącznie
uchwytu czajnika.
● Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni.
Powierzchnia urządzenia pozostaje
gorąca nawet po jego wyłączeniu.
● Nie przepełniaj czajnika ponad poziom
„max” – w czasie gotowania wrząca
woda może z niego wypryskiwać.
● Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki
przewodu przyłączeniowego.
● Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
● Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
● Nie należy otwierać pokrywki, jeżeli
woda wrze.
● Przed czyszczeniem urządzenia
zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
poniżej 8 lat bez nadzoru osób dorosłych nie mogą czyścić lub wykonywać czynności konserwacyjnych
urządzenia. Urządzenie i przewód
zasilający należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejCK1050-001_v05
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising