Zelmer ZCK1178B (CK1178) User Manual

Zelmer ZCK1178B (CK1178) User Manual
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem
mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elek-
trycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Urządzenie podłączaj wyłącznie do źródła zasilania
z uziemieniem. Jeżeli gniazdko nie posiada uziemienia,
skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. Nie
zmieniaj wtyczki, ani nie używaj adapterów.
●● Czajnik bardzo szybko gotuje wodę i pobiera około
10 A prądu z instalacji elektrycznej. Sprawdź, czy zastosowane bezpieczniki sieci, przystosowane są do takiego
poboru prądu. W czasie gotowania wody odłącz inne
urządzenia z tego obwodu.
●● Stawiaj czajnik zawsze na stabilnej, równej i płaskiej
powierzchni; przewód przyłączeniowy nie może zwisać nad brzegiem stołu lub blatu ani dotykać gorącej
powierzchni.
●● Nie wyciągaj wtyczki przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci pociągając za przewód.
●● Urządzenie powinno być użytkowane tylko wewnątrz
pomieszczeń.
●● Czajnik może być eksploatowany tylko z załączoną podstawką zasilającą, przeznaczoną dla danego modelu.
●● Używaj czajnika tylko do gotowania wody.
●● Nie otwieraj pokrywki bezpośrednio po zagotowaniu się
wody – może nastąpić spływanie skroplonej pary wodnej na zewnątrz czajnika.
●● Nie stawiaj czajnika na gorących przedmiotach i w ich
pobliżu.
●● Nie zanurzaj czajnika ani podstawki zasilającej
w wodzie podczas napełniania lub mycia.
●● W przypadku zalania wodą wewnętrznych elementów
elektrycznych, jak również podstawki zasilającej, przed
ponownym włączeniem czajnika do sieci dokładnie je
wysusz.
●● Nie uruchamiaj czajnika bez wody.
●● Nie używaj czajnika z otwartą pokrywką – nie zadziała
wówczas automatyczny wyłącznik.
●● Napełnionego czajnika nie przechylaj do tyłu, ponieważ
woda może się wylać przez wylot pary. Jeżeli tak się stanie, wytrzyj czajnik przed włączeniem.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego
układu zdalnej regulacji.
●● Zawsze wyłączaj czajnik przed podniesieniem z podstawki.
ZCK1178B-001_v01
●● Nie
wyjmuj wtyczki przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci podczas pracy urządzenia. Najpierw
wyłącz urządzenie.
●● Wnętrze urządzenia należy często czyścić w celu usunięcia kamienia. Należy pamiętać, że używanie zakamienionego czajnika może powodować usterki.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki
dotyczące użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnego zastosowania w miejscach takich jak:
●● zaplecza kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy,
●● przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach
mieszkalnych,
●● gospodarstwa agroturystyczne,
●● pensjonaty typu „bed and breakfast”.
W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
●● Nie używaj czajnika bez zamontowanego filtra antyosadowego.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Pojemność 1,6 litra.
Czajnik jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczką ze stykiem
ochronnym.
Czajnik ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
- Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych
granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
- Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.zelmer.pl.
Budowa czajnika
1
2
3
4
5
6
7
A
Dzióbek
Obudowa
Wskaźnik poziomu wody
Obrotowa podstawka zasilająca
Pokrywka czajnika
Przycisk otwierania pokrywki
Panel z dotykowym sterowaniem
a) wskaźnik z funkcją wyboru temperatury
b) przycisk
- utrzymywanie ciepła
c) przycisk
- włącz/wyłącz
5
8 Filtr antyosadowy
9 Schowek na przewód przyłączeniowy
10 Rączka
Nie jest możliwe włączenie czajnika gdy temperatura wody jest wyższa od temperatury ustawionej na wskaźniku z funkcją wyboru temperatury.
Przygotowanie czajnika do pracy
Utrzymywanie ciepła
Przed pierwszym użyciem umyj wnętrze
czajnika (patrz punkt C ), napełnij wodą do
poziomu „max”, a następnie czterokrotnie
zagotuj wodę (każdorazowo świeżą porcję)
i ponownie umyj.
Obsługa i działanie czajnika
B
1 Naciśnij przycisk (6) zgodnie ze strzałką, aby otworzyć
pokrywkę (5) czajnika.
2 Umieść filtr antyosadowy (8) w czajniku – jeśli wcześniej
został wyjęty.
3 Napełnij czajnik potrzebną ilością wody (poziom
widoczny jest na wskaźniku poziomu wody (3)).
Zwróć uwagę, aby nie przekraczać maksymalnej pojemności czajnika „max” podczas nalewania wody.
4 Zamknij pokrywkę (5).
5 Postaw czajnik na obrotowej podstawce zasilającej (4).
Włóż wtyczkę przewodu przyłączeniowego do gniazdka sieci
wyposażonego w kołek ochronny. Po podłączeniu do zasilania usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy informujący,
iż urządzenie jest gotowe do pracy. Podświetli się na chwilę
wskaźnik z funkcją wyboru temperatury i przyciski na panelu
sterowania
(7).
6 Włącz czajnik naciskając przycisk (7c) – rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, podświetli się kolorem czerwonym przycisk (7c), zacznie migać kolorem niebieskim zadana temperatura na wskaźniku z funkcją wyboru temperatury (7a).
Nie uruchamiaj czajnika jeśli ilość wody
w zbiorniku nie przekracza „min” lub przekracza
poziom „max” na wskaźniku poziomu wody (3).
Domyślnie ustawione jest gotowanie wody do
100°C. Funkcja utrzymywania ciepła jest wyłączona.
7 Podczas gotowania, wskaźnik z funkcją wyboru temperatury (7a) będzie pokazywał aktualną temperaturę wody.
Urządzenie wyłączy się samoczynnie po zagotowaniu wody
wydając przy tym trzykrotny sygnał dźwiękowy. Wskaźnik
z funkcją wyboru temperatury (7a) będzie jeszcze przez
2 min. pokazywał aktualną temperaturę wody, a następnie
zgaśnie.
Podgrzewanie / Gotowanie
8 Temperaturę wody można ustawić od 40°C do 100 °C
co 10°C. Temperaturę ustaw poprzez dotknięcie palcem pod
wybraną temperaturą na wskaźniku z funkcją wyboru temperatury (7a). Włącz czajnik naciskając przycisk
(7c).
6
9 Temperaturę utrzymywania ciepła można ustawić od
40°C do 100°C. Temperaturę utrzymywania ciepła, ustaw
poprzez dotknięcie palcem pod wybraną temperaturą na
wskaźniku z funkcją wyboru temperatury (7a).
10 Następnie włącz utrzymywanie ciepła naciskając przycisk
(7b). Temperaturę można zmieniać w trakcie włączonej funkcji podtrzymywania ciepła. Czas utrzymywania
ciepła to maksymalnie 2 godziny.
W przypadku gdy w czajniku znajduje się woda
o temperaturze wyższej niż zadana do podtrzymywania, musi upłynąć jakiś czas, aż temperatura obniży się do wymaganej wartości poniżej
której czajnik automatycznie zacznie ją podgrzewać.
Jeśli przewidywana jest dalsza eksploatacja czajnika, nie jest konieczne wyjmowanie wtyczki przewodu przyłączeniowego
z gniazdka zasilającego.
Jeśli woda ostygnie, aby ją zagotować (lub
podgrzać), ponownie włącz czajnik. Ustawienia temperatury są zapamiętane tak długo jak
długo urządzenie podłączone jest do gniazdka
sieci elektrycznej.
Czajnik posiada zabezpieczenie termiczne.
W przypadku załączenia pustego czajnika
nastąpi automatyczne odłączenie napięcia
przez wyłącznik termiczny. W celu ponownego
włączenia czajnika po ostygnięciu (ok. 15 min),
zdejmij go z podstawy, nalej wody, ponownie
postaw na podstawie i włącz czajnik naciskając przycisk
(7c). Nie napełniaj rozgrzanego czajnika zimną wodą, odczekaj aż ostygnie.
Unikaj dużych różnic temperatur podczas napełniania czajnika.
Czyszczenie i konserwacja
C
Przed czyszczeniem upewnij się, że czajnik nie
jest gorący.
1 Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
zasilającego.
2 Wyjmij filtr antyosadowy (8) i wymyj go pod bieżącą
wodą.
3 Zewnętrzne powierzchnie czyść przy pomocy miękkiej
ściereczki zwilżonej płynem do mycia naczyń.
ZCK1178B-001_v01
W celu usunięcia osadu wodnego z wewnętrznych
i zewnętrznych ścianek czajnika, przetrzyj je ściereczką zwilżoną w occie.
4 Czajnik wypłucz czystą wodą. Przed złożeniem urządzenia wysusz wszystkie elementy.
Na wewnętrznych ściankach czajnika gromadzą się różne osady, które również mogą
unosić się na wodzie. Dzieje się tak w związku
z obecnością minerałów naturalnie występujących w wodzie (wapń, magnez, żelazo itp.).
Odbarwienia te nie są spowodowane złą pracą
urządzenia i nie stanowią problemu w jego
użytkowaniu. W przypadku większego nagromadzenia osadów, należy je usunąć. Patrz
punkt „Rozpuszczanie kamienia”.
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Rozpuszczanie kamienia
W przypadku pojawienia się osadu wapiennego na dnie
czajnika, należy go usunąć. Do tego celu stosuje się 6-10
procentowy ocet lub kwasek cytrynowy.
●● Otwórz pokrywkę za pomocą przycisku otwierania
pokrywki (6).
●● Wlej do czajnika 0,5 l octu lub dodaj do czajnika 40 g kwasku cytrynowego i dolej wody do poziomu „max”. Włącz
czajnik.
●● Zagotuj tak przygotowany roztwór i pozostaw w czajniku
na około 30 minut.
●● Wylej roztwór, a czajnik wypłucz czystą wodą.
●● Wyjmij filtr antyosadowy (8) i wymyj pod bieżącą wodą,
a następnie włóż go w uprzednio zajmowane miejsce.
●● Napełnij czajnik świeżą wodą, ponownie zagotuj,
a następnie wylej wodę.
●● Jeśli w urządzeniu został jeszcze jakiś osad wytrzyj go
gąbką i przemyj wodą, gdy to nie pomoże powtórz cały
proces.
Zaniechanie odkamieniania czajnika może spowodować jego uszkodzenie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
ZCK1178B-001_v01
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
7
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme
používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které
bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní
pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití
uschovejte pro další případné použití.
bezpečnostní podmínky a pokyny pro správné
použití varné konvice
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
NebezpeČÍ/VaroVÁNÍ!
Nedodržením pokynů ohrožujete své
zdraví
● Dbejte zvýšené opatrnosti při použití
konvice v přítomnosti dětí.
● Pokud je přívodní šňůra nebo konvice
poškozená, konvici nepoužívejte.
● Nezapojujte varnou konvici k neuzemněnému napájecímu zdroji, jelikož
může dojít k úrazu elektrickým proudem.
● Nezapojujte zástrčku přívodní šňůry
do elektrické zásuvky mokrýma
rukama.
● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit
u výrobce, ve specializovaném servisu odborným personálem nebo kvalifikovanou osobou. Vyvarujete se tak
nebezpečí úrazu.
● Opravy na přístroji může provádět
pouze proškolený perzonál. Neodborně provedená oprava může být
nebezpečná pro uživatele. V případě
poruchy se obraťte na autorizovaný
servis ZELMER.
● V průběhu vaření vody se nedotýkejte
kovových části konvice, při přenášení
uchopte konvici za rukojeť.
● Nedotýkejte se horkých ploch. Plocha
spotřebiče je horká i po jeho vypnutí.
48
● Nenaplňujte konvici vodou nad
značku „max“, v okamžiku varu může
horká voda vystříknout z konvice.
● Dbejte, aby nedošlo k namočení přívodní šňůry a zástrčky.
● Buďte opatrní na horkou párku, která
vychází z konvice v průběhu varu.
● Před čištěním nechte varnou konvici
vychladnout.
● Neotvírejte víko rychlovarné konvice,
je-li voda uvedena do varu.
● Před čištěním spotřebiče vždy vyjměte zástrčku přívodní šňůry z elektrické zásuvky.
● Nikdy neponechávejte spotřebič, který
je v provozu, bez dozoru.
● Tento spotřebič mohou používat děti
starší 8 let, osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby
nemající náležité zkušenosti a znalosti pouze tehdy, bude-li jim zajištěn
náležitý dohled nebo budou poučeny
o bezpečném používání přístroje
a budou informovány o možném
riziku. Nedovolte dětem, aby si se
spotřebičem hrály. Čistit a provádět
údržbu na spotřebiči mohou provádět
děti pouze pod dohledem.
pozor!
Nedodržením těchto pokynů můžete
spotřebič poškodit
●
●
●
●
Spotřebič vždy zapojte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
Přístroj zapojujte výhradně do napájecího zdroje
s uzemněním. Není-li zásuvka uzemněna, kontaktujte
kvalifikovaného elektrikáře. Nevyměňujte zástrčku, ani
nepoužívejte adaptéry.
Rychlovarná konvice velmi rychle uvádí vodu do varu
a odebírá cca 10 A proudu z elektrické instalace. Zkontrolujte, zda jsou pojistky použité v síti přizpůsobeny
k takovému odběru proudu. Během vaření vody odpojte
jiné spotřebiče z tohoto obvodu.
Rychlovarnou konvici postavte vždy na stabilním,
rovném a plochém povrchu; přívodní šňůra nemůže
viset přes hranu stolu, pracovní desky a nesmí být
v kontaktu s horkými plochami.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Nevytahujte zástrčku z elektrické zásuvky tažením za
přívodní šňůru.
Spotřebič musí být používán pouze uvnitř místností.
Rychlovarná konvice může být používaná pouze
s dodaným napájecím podstavcem, který je určený pro
daný model.
Konvici používejte pouze k vaření vody.
Neotvírejte víko bezprostředně po uvaření vody z rychlovarné konvice může unikat zkapalněná vodní
pára.
Nepokládejte konvici na horké povrchy ani v jejich blízkosti.
Při naplňování vodou nebo při mytí neponořujte konvici
ani podstavec do vody.
V případě, že došlo k vniknutí vody do elektrické části
konvice nebo do podstavce, je nutné tyto části před
dalším použitím důkladně osušit.
Nezapínejte prázdnou konvici.
Nepoužívejte konvici s otevřeným víkem - nebude fungovat automatický vypínač.
Naplněnou varnou konvici nenaklánějte dozadu, protože
se voda může vylít otvorem na odvod páry. Pokud se tak
stane, před zapnutím konvici otřete.
K mytí konvice nepoužívejte agresivní detergenty
a čisticí přípravky obsahující písek, např. emulze,
pasty, apod. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu
informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice,
označení, výstražné znaky atd.
Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Vždy vypínejte konvici před nadzvednutím z podstavce.
Nevytahujte zástrčku přívodní šňůry během provozu
spotřebiče. Spotřebič vždy nejprve vypněte.
Z přístroje je nutné často odstraňovat nánosy z vodního
kamene. Mějte na paměti, že používáním konvice s usazeným vodním kamenem může dojít k závadě přístroje.
pokYNY
●
●
Informace o výrobku a pokyny k použití
Spotřebič je určen k domácímu použití a k podobným účelům v takových místnostech jako jsou:
● kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích
a jiných místech na pracovišti,
● pro hosty v hotelech, motelech a obytných objektech,
● agroturistických hospodářstvích,
● penziony typu „bed and breakfast“.
Při jeho použítí k obchodním účelům, nebo v gastrono
mických zařízeních, se mění záruční podmínky.
Nepoužívejte konvici bez filtru.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
technické údaje
Technické údaje jsou uvedené na výrobním štítku každého
přístroje.
Objem 1,6 l.
Varná konvice je přístroj I třídy, vybavená přívodní šňůrou
s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným kolíkem.
Konvice ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Výrobek vyhovuje požadavkům nařízení:
- Elektrické zařízení určené k použití v určených mezích
napětí (LVD) – 2006/95/EC.
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen značkou CE na typovém štítku.
popis konvice
A
Výlevka
Plášť
Stupnice hladiny vody
Otočný napájecí podstavec
Víko konvice
Tlačítko pro otevírání víka
Panel s dotykovým ovládáním
a) indikátor s funkcí volby teploty
b) tlačítko
- udržování teploty
c) tlačítko
- zapni/vypni
8 Filtr proti usazeninám
9 Schránka na přívodní šňůru
10 Rukojeť
1
2
3
4
5
6
7
příprava a použití varné konvice
Před prvním použitím umyjte vnitřní část
konvice (viz. bod C ), naplňte vodou do úrovně „max” a následně čtyřikrát uveďte vodu
do varu (pokaždé nalejte novou vodu) a opět
umyjte.
obsluha a provoz konvice
B
1 Stiskněte tlačítko (6) shodně se šipkou pro otevření víka
(5) konvice.
2 Vložte filtr proti usazeninám (8) do konvice - jestliže byl
dříve odstraněn.
3 Naplňte konvici požadovaným množstvím vody (hladina
je znázorněna na ukazateli vody (3)).
Při nalévání vody dejte pozor, abyste nepřekročili maximální objem rychlovarné konvice
„max”.
4 Zavřete víko (5).
5 Postavte konvici na otočném napájecím podstavci (4).
Vložte zástrčku přívodní šňůry do elektrické zásuvky vybavené ochranným kolíkem. Po zapojení do napájení zazní
zvukový signál, který vás informuje, že je spotřebič připra-
59
ven k provozu. Na chvíli se podsvítí indikátor s funkcí volby
teploty a tlačítka na ovládacím panelu
(7).
6 Zapněte rychlovarnou konvici stisknutím tlačítka
(7c)
– zazní zvukový signál, podsvítí se červeně tlačítko
(7c),
začne blikat modře zadaná teplota na indikátoru s funkcí
volby teploty (7a).
Nezapínejte rychlovarnou konvici, pokud množství vody v nádržce nepřesahuje „min” nebo
přesahuje hladinu „max” na ukazateli hladiny
vody (3).
Výchozí nastavení je nastaveno na var vody do
100°C. Funkce udržování tepla je vypnutá
7 Během varu, indikátor s funkcí volby teploty (7a) bude
znázorňovat aktuální teplotu vody. Spotřebič se sám vypne
po uvedení vody do varu a zazní tři zvukové signály. Indikátor s funkcí volby teploty (7a) bude ještě cca 2 min. znázorňovat aktuální teplotu vody a následně zhasne.
Ohřev / Var
8 Teplotu vody lze nastavit od 40°C do 100 °C co 10°C.
Teplotu nastavte dotykem prstu pod vybranou tepletou na
indikátoru s funkcí volby teploty (7a). Zapněte rychlovarnou
konvici stisknutím tlačítka
(7c).
Nelze zapnout rychlovarnou konvici, kdy je
teplota vody vyšší než teplota nastavená na
indikátoru s funkcí volby teploty.
Udržování teploty
9 Teplotu udržování tepla lze nastavit od 40°C do 100°C.
Teplotu udržování tepla nastavte dotykem prstu pod vybranou teplotou na indikátoru s funkcí volby teploty (7a).
10 Následně zapněte udržování teploty stisknutím tlačítka
(7b). Teplotu lze změnit během zapnuté funkce udržování
teploty. Maximální čas udržování teploty jsou 2 hodiny.
V případě, že se v konvici nachází voda
o teplotě vyšší než je teplota zadaná pro udržování, musí uplynout určitá doba, dokud se
teplota nesníží do požadované hodnoty pod
kterou ji konvice začne automaticky ohřívat.
Jestliže je plánován další provoz konvice, není
nutné vyjmout zástrčku přívodní šňůry z elektrické zásuvky.
Jestliže voda vychladne, pro její další uvedení
do varu (nebo ohřev), opět zapněte konvici.
Nastavení teploty jsou zapamatováno tak dlouho, dokud je spotřebič zapojen do elektrické
zásuvky.
610
Rychlovarná konvice je vybavena tepelnou
pojistkou. V případě zapnutí prázdné konvice
nastane automatické odpojení napětí tepelnou pojistkou . Za účelem opětovného zapnutí
konvice po vychladnutí (cca 15 min), sejměte
konvici z podstavce, nalejte do ní vodu a
opět postavte na podstavci a zapněte konvici
(7c). Nenaplňujte horstisknutím tlačítka
kou konvici studenou vodou, počkejte až
vychladne.
Vyvarujte se velkých teplotních rozdílů při
naplňování konvice.
C
Čištění a údržba
Čistěte pouze zcela vychladlou konvici!
1 Před čištěním odpojte konvici z elektrické sítě.
2 Vyjměte filtr (8) a umyjte ho pod tekoucí vodou.
3 Vnější plochy čistěte vlhkým hadříkem a mycím prostředkem na nádobí.
Vodní kámen na vnitřních i vnějších stěnách konvice otřete
hadříkem navlhčeným v octu.
4 Konvici vypláchněte čistou vodou. Před úschovou spotřebiče osušte všechny elementy.
Na vnitřních stěnách rychlovarné konvice se
hromadí různé nánosy, které mohou plavat
na hladině vody. Je to důsledkem přítomnosti minerálů přirozeně se vyskytujících ve
vodě (vápník, hořčík, železo atd.) Zabarvení
neznamenají poškození přístroje a nestanoví
problém při jeho používání. V případě většího
nahromadění nánosů je nutné je odstranit. Viz.
bod „Rozpouštění vodního kamene”.
odstraňování vodního kamene
V případě výskytu vodního kamene na dně konvice, je nutné
ho odstranit. Za tímto účelem použijte 6-10 procentní ocet
nebo kyselinu citrónovou.
● Otevřete víko pomocí tlačítka (6).
● Nalejte do konvice 0,5 l octu nebo dodejte do konvice
40 g kyseliny citrónové a dolejte vodou do úrovně „MAX”.
Zapněte konvici.
● Takto připravený roztok uveďte do varu a ponechte
v konvici cca 30 minut.
● Vylejte roztok a vypláchněte konvici čistou vodou.
● Vyjměte filtr (8), umyjte ho pod tekoucí vodou
a následně ho vložte na své místo.
● Naplňte konvici čerstvou vodou, uveďte ji do varu
a následně vodu vylejte.
● Jestliže ve spotřebiči zůstaly ještě zbytky nánosů, otřete
je houbičkou a umyjte vodou. Jestliže to nepomůže, celý
proces opakujte.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
Jestliže nebude z konvice ostraňován vodní
kámen, může dojít k jejímu poškození.
ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí,
přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu.
Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku.
ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy
Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER
– viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje,
za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn
přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizpůsobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo z konstrukčních, obchodních, estetických a jiných důvodu.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
117
SK
Vážený zákazník!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Za účelom získania čo najlepších výsledkov Vám odporúčame používať výlučne originálne doplnky k spotrebičom
spoločnosti Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne
pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Tento návod na použitie si uschovajte pre prípadnú potrebu
počas neskoršieho používania spotrebiča.
bezpečnostné pokyny a odporúčania pre správne
používanie rýchlovarnej kanvice
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne
oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
NebezpeČeNstVo! /
VaroVaNie!
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať,
môžete zapríčiniť poranenie osôb
● Zachovajte osobitnú pozornosť počas
práce s rýchlovarnou kanvicou v prítomnosti detí.
● Neuvádzajte spotrebič do činnosti
v prípade, že prívodový kábel alebo
plášť zariadenia sú viditeľne poškodené.
● Rýchlovarnú kanvicu nikdy nezapájajte
do zásuvky bez uzemnenia,mohlo by
dôjsť k poraneniu elektrickým prúdom.
● Zástrčku napájacieho kábla nikdy
nezasúvajte do zásuvky elektrickej
siete mokrými rukami.
● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla, je
potrebné ho vymeniť priamo u výrobcu,
v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby ste
sa vyhli riziku poranenia prúdom.
● Opravu zariadenia môžu vykonať
výlučne kvalifikované osoby. Chybne
vykonaná oprava zariadenia môže
predstavovať vážnu hrozbu pre jeho
používateľa. V prípade poruchy kontaktuje špecializované servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
412
● Nedotýkajte sa kovového korpusu
rýchlovarnej kanvice počas varenia –
kanvicu prenášajte iba za jej držiak.
● Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča. Povrch spotrebiča zostáva horúci
aj po jeho vypnutí.
● Do rýchlovarnej kanvice nelejte vodu
nad úroveň „max” – počas varenia sa
horúca voda môže z kanvice vyliať.
● Dbajte na to, aby sa do zástrčky prívodového kábla neodstala voda.
● Vyhnite sa kontaktu s vystupujúcou
parou zo spotrebiča počas varenia.
● Pred čistením, by kanvica mala byť
dostatočne chladná.
● Veko rýchlovarnej kanvice neotvárajte,
ak voda vrie.
● Pred čistením zariadenia, nezabudnite
najprv vytiahnuť napájací kábel spotrebiča zo zásuvky zdroja napätia.
● Pri práci so spotrebičom ho nikdy
nenechávajte bez Vášho dozoru.
● Tento spotrebič môžu používať aj deti
vo veku viac ako 8 rokov alebo osoby
s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby,
ktoré nemajú dostatočne skúsenosti
alebo nie sú dostatočne oboznámené
s používaním tohto zariadenia, iba
v prípade, ak sú pod stálym dozorom
a po ich predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu
spotrebiča by nemali vykonávať deti
bez dozoru.
pozor!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí
nebezpečenstvo poškodenia majetku
●
●
Dbajte na to, aby spotrebič bol pripojený výlučne do
zásuvky zdroja elektrického napätia (iba so striedavým
prúdom) s napätím, ktoré vyhovuje hodnotám uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
Spotrebič zapájajte iba k zdroju napätia s ochranným
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
uzemnením.Ak zásuvka nie je vybavená uzemnením,
obráťte sana kvalifikovaného elektroinštalatéra. Nikdy
nevymieňajte zástrčku a nepoužívajte adaptér.
Rýchlovarná kanvica dokáže uviesť vodu do varu veľmi
rýchlo, pričom spotrebuje približne 10 A elektrického
prúdu. Skontrolujte, či inštalované bezpečnostné ističe
sú prispôsobené na odber takého množstva elektrického prúdu. Pri zohrievaní vody vypnite ostatné spotrebič z rovnakého elektrického obvodu.
Rýchlovarnú kanvicu nezabudnite umiestniť na stabilný
a rovný povrch. Napájací kábel by nemal voľne visieť
spoza okraja pracovnej dosky a nemal by sa dotýkať
horúcich povrchov.
Zástrčku napájacieho kábla nevyťahujte z elektrickej
zásuvky potiahnutím za kábel.
Spotrebič sa môže používať iba vo vnútorných priestoroch.
Rýchlovarná kanvica sa môže používať iba spolu s konzolou, ktorá je určená pre konkrétny typ spotrebiča.
Rýchlovarnú kanvicu používajte iba na varenie vody.
Veko kanvice neotvárajte bezprostredne po zovretí vody
– mohlo by dôjsť k úniku kondenzovanej vodnej pary na
povrch kanvice.
Rýchlovarnú kanvicu neumiestňujte na horúce plochy
alebo v ich blízkosti.
Pri plnení vody alebo počas umývania, neponárajte
rýchlovarnú kanvicu ani jej konzolu do vody.
V prípade vniknutia vody do vnútorných elektrických
komponentov alebo do konzoly, rýchlovarnú kanvicu
pred jej opätovným použitím dôkladne vysušte.
Neuvádzajte rýchlovarnú kanvicu do prevádzky v prípade, že v nej nie je voda
Rýchlovarnú kanvicu nepoužívajte v prípade, ak jej
veko nie je zatvorené – v takomto prípade, automatický
spínač nebude aktívny.
Rýchlovarnú kanvicu nenakláňajte smerom dozadu,
mohlo by dôjsť k vyliatiu vody cez otvor, ktorý je určený
na vývod vodnej pary. V prípade, ak by došlo k rozliatiu
vody, kanvicu pred jej opätovným použitím najprv utrite.
Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe emulzií, tekutého piesku,
pást a pod., môžu okrem iného odstrániť aplikované
informačné grafické symboly, a pod.
Zariadenie sa nesmie používať spolu s externými časovými spínačmi alebo iným diaľkovým systém ovládania.
Pred zodvihnutím kanvice z napájacej konzoly kanvicu
najprv vypnite.
Zástrčku napájacieho kábla nevyťahujte z elektrickej
zásuvky počas činnosti zariadenia. Zariadenie najprv
vypnite.
Vnútro spotrebiča čistite pravidelne, aby ste z neho
odstránili vodný kameň. Používanie kanvice s usadeným vodným kameňom je príčinou porúch.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
pokYNY
●
●
Informácie o výrobku a pokyny pre
obsluhu spotrebiča
Zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na
účely v podobných zariadeniach, ako sú napríklad:
● kuchynky pre zmestnancov v predajniach, kanceláriach a v iných pracovných priestoroch,
● pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach,
● v agroturistických zariadeniach,
● v penziónoch „bed and breakfast“.
V prípade používania spotrebiča na podnikateľské
účely v rámci poskytovania stravovacích služieb,
záručné podmienky, v takomto prípade podliehajú
zmene.
Neuvádzajte rýchlovarnú kanvicu do činnosti bez aplikácie filtra.
technické údaje
Technické parametre sú uvedené na typovom štítku
výrobku.
Objem 1,6 litra.
Rýchlovarná kanvica je spotrebič I triedy, je vybavená prívodovým káblom s ochranným vodičom a zástrčkou s ochranným kolíkom.
Rýchlovarná kanvica Zelmer spĺňa požiadavky platných
noriem.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
- Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD) – 2006/95/EC.
- Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený značkou CE na štítku výrobku.
zloženie rýchlovarnej kanvice
A
Výlevka
Vonkajší plášť
Indikátor úrovne hladiny vody
Otáčaví stredový konektor
Veko rýchlovarnej kanvice
Tlačidlo pre otvorenie veka
Dotykový ovládací panel
a) indikátor s funkciou nastavenia teploty
b) tlačidlo
- udržiavanie teploty
c) tlačidlo
- zapni/vypni
8 Filter na usadeniny
9 Úložný priestor na prívodový kábel
10 Držiak
1
2
3
4
5
6
7
135
Uvedenie rýchlovarnej kanvice do prevádzky
Pred prvým použitím, rýchlovarnú kanvicu najprv umyte z vnútra (pozri bod C ), do kanvice
nalejte vodu po úroveň „max”, a následne vodu
uveďte štyrikrát do varu (použite vždy čerstvú
vodu) a znovu kanvicu umyte.
obsluha a prevádzka rýchlovarnej
kanvice
B
1 Stlačte tlačidlo (6) v smere šípky, veko kanvice (5) sa
otvorí.
2 Do rýchlovarnej kanvice umiestnite vodný filter (8)
– v prípade, ak ste ho z nej predtým vybrali.
3 Do rýchlovarnej kanvice nalejte požadované množstvo
vody (úroveň hladiny bude viditeľná na indikátore (3)).
Počas nalievania vody do kanvice dbajte na
to, aby ste neprekročili jej maximálny objem
„max”.
4 Zatvorte veko (5).
5 Rýchlovarnú kanvicu umiestnite na napájaciu konzolu
(4). Zástrčku spotrebiča zasuňte do zásuvky elektrickej
siete s bezpečnostným kolíkom. Po pripojení spotrebiča
k elektrickej sieti zaznie krátky zvukový signál, ktorý Vás
bude informovať o tom, že zariadenie je pripravené k prevádzke. Na krátky okamih sa zasvieti indikátor s funkciou
nastavenia teploty a tlačidlá ovládacieho panelu
(7).
6 Stlačením tlačidla
(7c) – zapnite rýchlovarnú kanvicu
– zaznie zvukový signál, tlačidlo
(7c), bude svietiť načerveno, na indikátore s funkciou nastavenia teploty (7a) bude
namodro blikať nastavená teplota.
Rýchlovarnú kanvicu nezapínajte, ak množstvo
vody v nádobe je pod úrovňou „min” alebo je
nad úrovňou „max”, ktoré sú znázornené na
indikátore množstva vody (3).
Predvolená teplota varenia vody je 100°C.
Funkcia udržiavania stálej teploty je v predvolených nastaveniach deaktivovaná
7 Pri uvádzaní vody do varu sa na indikátore s funkciou
nastavenia teploty (7a) zobrazí aktuálna teplota vody. Po
zovretí vody sa zariadenie vypne automaticky, pričom zaznie
trikrát za sebou zvukový signál. Indikátor s funkciou nastavenia teploty (7a) bude zobrazovať po dobu nasledujúcich
2 min. aktuálnu teplotu, následne sa vypne.
Zohrievanie / Zovretie
8 Požadovanú teplotu vody môžete nastaviť v rozmedzí od
40°C do 100 °C po 10°C. Teplotu nastavte stlačením požadovanej teploty na indikátore s funkciou nastavenia teploty
(7a). Kanvicu uveďte do činnosti stlačením tlačidla
(7c).
614
Kanvicu nebudete môcť zapnúť v prípade, ak
teplota vody je vyššia ako je teplota, ktorú ste
nastavili na indikátore s funkciou nastavenia
teploty.
Udržiavanie stálej teploty
9 Teplotu udržiavania stálej teploty môžete nastaviť v rozmedzí od 40°C do 100°C. Teplotu udržiavania stálej teploty
nastavte stlačením požadovanej teploty na indikátore s funkciou nastavenia teploty (7a).
10 Funkciu udržiavania stálej teploty aktivujte stlačením tlačidla
(7b). Teplotu môžete meniť aj počas aktivovanej
funkcie udržiavania stálej teploty. Maximálna doba udržiavania stálej teploty je 2 hodiny.
V prípade, ak sa v rýchlovarnej kanvici
nachádza voda s vyššou teplotou ako je
teplota, ktorú ste nastavili ako hodnotu pre
udržiavanie stálej teploty vody, je potrebné,
aby uplynula určitá doba, kým teplota vody
nedosiahne nižšiu hodnotu, pri ktorej kanvica
automaticky začne vodu zohrievať.
Ak plánujete rýchlovarnú kanvicu použiť ešte
raz, zástrčku prívodového kábla nemusíte vyťahovať zo zásuvky zdroja napätia.
V prípade, ak voda v kanvici vychladne a Vy ju
chcete znovu prevariť (alebo zohriať), kanvicu
opäť zapnite. Hodnota nastavenej teploty
zostane uložená v pamäti spotrebiča po dobu,
počas ktorej bude zariadenie pripojené k elektrickej sieti.
Rýchlovarná kanvica je vybavená bezpečnostným prvkom proti prehriatiu. V prípade
zapojenia prázdnej rýchlovarnej kanvice,
termostatický vypínač automaticky preruší
tok elektrickej energie. Pre opätovné použitie kanvice je potrebné počkať, kým kanvica
vychladne (približne 15 min.), odobrať ju z konzoly, naliať do nej vodu, znovu ju postaviť na
konzolu a zapnúť ju stlačením tlačidla
(7c).
Do rozohriatej kanvice nelejte studenú vodu,
počkajte, kým kanvica vychladne.
Pri plnení kanvice vodou sa vyhnite príliš vysokým teplotným rozdielom.
Čistenie a údržba
C
K čisteniu rýchlvarnej kanvice môžete pristúpiť
iba ak dostatočne vychladla!
1 Zástrčku prívodového kábla vytiahnite zo zásuvky zdroja
napätia.
2 Vytiahnite filter (8) a umyte ho pod tečúcou vodou.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
3 Vonkajší povrch kanvice utrite mäkkou navlhčenou utierkou s malým množstvom čistiaceho prostriedku na umývanie
riadu.
Na odstránenie vodného kameňa z vnútorných stien kanvice
použite utierku namočenú v octe.
4 Kanvicu opláchnite čistou vodou. Pred odložením zariadenia dobre osušte všetky jeho časti.
Na vnútorných stenách kanvice sa môžu
usádzať rôzne usadeniny, ktoré sa môžu takisto vznášať na vodnej hladine. Tieto usadeniny vznikajú z minerálov, ktoré sa vo vode
vyskytujú prirodzene (ako sú napr. vápnik,
magnézium, železo a pod.). Sfarbenie nie je
spôsobené vadou spotrebiča a nepredstavuje
riziko pri jeho používaní. V prípade väčšieho
množstva usadenín je potrebné, aby ste ich
odstránili. Pozri bod „Odstraňovanie vodného
kameňa”.
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCHSERVISOV.
odstraňovanie vodného kameňa
V prípade nazhromaždenia väčšieho množstva vodného
kameňa na dne rýchlovarnej kanvice, je potrebné vodný
kameň odstrániť. Na odstránenie vodného kameňa používame 6-10 percentný ocot alebo kyselinu citrónovú.
● Otvorte veko kanvice pomocou tlačidla (6).
● Do kanvice nalejte 0,5loctu alebo nasypte 40g kyseliny
citrónovej a doplnte vodou po úroveň„MAX”. Rýchlovarnú
kanvicu zapnite.
● Roztok prevarte a nechajte ho pôsobiť v kanvici po dobu
približne 30 minút.
● Vylejte roztok a vnútro kanvice opláchnite čistou vodou.
● Vyberte filter (8) a umyte ho pod tečúcou vodou.
Následne filter nasaďte na jeho pôvodné miesto.
● Do kanvice nalejte čistú vodu a prevarte ju. Túto vodu
vylejte.
● V prípade, aj v kanvici ešte zostali nejaké usadeniny,
vytrite ju pomocou špongie a opláchnite vodou. Ak sa
Vám usadeniny nepodarilo odstrániť, zopakujte celý
postup ešte raz.
Ponechanie vodného kameňa vo vnútri kanvice
môže spôsobiť jej poškodenie.
ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly
a baliace prostriedky elektrospotrebičov
ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali
byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový
obal odovzdajte do zberne starého papiera.
Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj
definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
Dovozca/výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím zariadenia, ktoré sa nezhoduje s jeho určením alebo v dôsledku
jeho nesprávneho používania.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo vykonať kedykoľvek zmeny na
výrobku bez predchádzajúceho upovedomenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, nariadeniam alebo z konštrukčných, obchodných, estetických dôvodov a iných dôvodov.
157
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk, hogy a mi készülékünket választotta, és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Ezek kifejezetten ehhez
a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
az elektromos vízforraló biztonságos és helyes
használatával kapcsolatos előírások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VeszÉLY! / FigYeLMeztetÉs!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez
vezethet
● Gyermekek jelenlétében bánjon a vízforralóval rendkívül óvatosan.
● Tartózkodjon a vízforraló bekapcsolásától, amennyiben a hálózati kábel
sérült, vagy a szigetelés szemmel láthatóan meg lett rongálva.
● Ne csatlakoztassa a vízforralót földeletlen hálózatra, mivel ez áramütés
veszélyével járhat.
● Ne dugja a dugaszt nedves kézzel
a hálózati dugaszolóaljzatba.
● Ha a fixen beépített hálózati vezeték
megsérül, azt - a veszélyhelyzet elkerülése érdekében - a gyártónál vagy
szakszervizben, illetve egy szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti.
A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon
a ZELMER szervízéhez.
● Tartózkodjon a vízforraló fémtestének érintésétől főzés közben, ehelyett
használja a készülék fogantyúját.
● Ne érintse a felforrósodott felületeket.
A készülék felületei még a kikapcsolás
után is forrók maradnak.
● Nem szabad a tartályt a „max” felirat,
vagy a megjelölt maximális űrtartalom
fölé tölteni folyadékkal, hogy a forrásban levő víz ne fusson ki a tartályból.
● Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel
dugója ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy bármi más folyadékkal.
● Ügyeljen a forralás közben felszálló
gőzökre.
● Tisztítás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
● Nem szabad kinyitni a vízforraló fedelét, ha a víz forr.
● A berendezés tisztítása előtt mindig
húzza ki a hálózati vezetéket a hálózati
dugaszolóaljzatból.
● Soha ne hagyja a bekapcsolt
készüléket felügyelet nélkül!
● A készüléket legalább 8 évet betöltött
gyermekek, valamint fizikai, értelmi
képességeikben korlátozott, illetve
a készüléket és annak használatát nem
ismerő személyek csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy
a berendezés biztonságos módon történő használatára vonatkozó, és a vele
járó veszélyekre vonatkozó kioktatás.
A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezést felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne tartsák karban
gyerekek.
FigYeLeM!
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy sérülésével járhat
●
●
●
416
A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
A készüléket kizárólag földeléssel ellátott áramforrásra
csatlakoztassa. Ha a dugaszolóaljzat nincs földelve,
forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Ne cserélje ki
a dugaszt, és ne használjon adaptert.
A vízforraló nagyon gyorsan felforralja a vizet, és körülZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
belül 10 A áramot vesz fel az elektromos hálózatból.
Győződjön meg róla, hogy a hálózaton alkalmazott
biztosíték megfelel az áramfelvételnek A víz forralása
idejére kapcsolja ki az ezen az áramkörön lévő többi
berendezést.
A vízforralót mindig stabil, egyenletes és sima aljzatra
állítsa a hálózati kábel nem lóghat az asztal vagy
a konyhai munkalap pereme felett, és nem érhet forró
felülethez.
Ne húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból
a kábelnél fogva.
A berendezést csak beltérben szabad használni.
A vízforraló kizárólag a mellékelt, ehhez a modellhez
készült, áramellátó talppal üzemeltethető.
A készüléket kizárólag vízforralásra szabad használni.
Ne nyissa ki a fedelet közvetlenül a víz felforrása után a lecsapódó vízpára lefolyhat a vízforraló külső oldalán.
Ne állítsa a készüléket forró tárgyakra, vagy azok
közelébe.
A készüléket és az aljzatot feltöltés vagy lemosás közben tilos vízbe tenni.
A belső elektromos részek és az aljzat elöntése
esetén, újra bekapcsolás előtt alaposan szárítsa
ki a készüléket.
Ne használja a készüléket víz nélkül.
Ne használja a vízforralót nyitott fedéllel - ekkor nem
működik az automata kikapcsoló.
A megtöltött vízforralót ne döntse hátra, mivel ilyenkor
a víz kifolyhat a gőz kilépő nyílásán. Ha így történik,
a vízforralót szárazra kell törölni, mielőtt bekapcsolja.
Ne használjon a készülék lemosására erős, emulzió,
tej, paszta alakjában forgalmazott, tisztítószereket.
Ezek többek között letörölhetik a tájékoztató grafikai
jeleket, mint pld. a skálákat, jelöléseket, figyelmeztető
jelzéseket, és ehhez hasonlókat.
A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert használni.
Soha ne kapcsolja a vízforralót azelőtt, hogy felemeli
a talpról.
Ne húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból, amikor a készülék működik. Előbb kapcsolja ki
a készüléket.
A készülék belsejét gyakran kell tisztítani a vízkő eltávolítása érdekében. Emlékezni kell rá, hogy vízköves vízforraló használata meghibásodást okozhat.
ÚtMUtatÁs
Tájékoztatás a termékről és a használatára vonatkozó információk
●
A berendezés otthoni és ehhez hasonló helyeken történő felhasználásra készült, mint például:
● személyzeti konyhák boltokban, irodákban és
egyéb munkahelyeken,
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
●
● hotelek, motelek és más szálláshelyek vendégei
által történő igénybevételre,
● falusi vendéglátási szálláshelyeken,
● „bed and breakfast” típusú panziókban.
A vendéglátóipari felhasználása esetén a garancia fel
tételei módosulnak.
Ne használja a készüléket szűrő nélkül.
Műszaki adatok
A műszaki paraméterek a termék adattábláján olvashatók.
Névleges űrtartalom: 1,6 l.
A vízforraló I. védelmi osztályú berendezés, el van látva
védő érrel és védő érintkezős dugasszal.
A berendezés megfelel a vonatkozó magyar és európai biztonsági szabványoknak.
A ZELMER vízforraló megfelel a következő direktíváknak:
- Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések (LVD) - 2006/95/EC
- Elektromágneses kompatibilitás (EMC) - 2004/108/EC.
A termék adattábláján CE jelöléssel lett ellátva.
Vízforraló építése
A
Csőr
Ház
Vízszínt jelző
Forgó, áramellátó alátét
A vízforraló fedele
Fedőnyitó gomb
Érintőképernyős vezérlőpanel
a) a hőfok kiválasztásának mutatója
b) hőtartás nyomógombja
c) be-/kikapcsoló nyomógomb
8 Lerakodás ellenes vízszűrő
9 Tápkábel-tartó
10 Fogantyú
1
2
3
4
5
6
7
a készülék előkészítése, bekapcsolása és
működése
Az első használat előtt mossa ki a vízforraló belsejét (ls. C pontot), töltse meg vízzel
a „max” szintig, majd négyszer forralja fel
a vizet (minden alkalommal friss adagot), és
újra mossa ki.
a vízforraló használata
B
1 A vízforraló fedelének (5) kinyitásához nyomja meg
a gombot (6) a nyíl irányában.
2 Helyezze az üledékmentesítő szűrőt (8) a vízforralóba.
ha korábban kivették.
175
3 Töltse meg a vízforralót a szükséges mennyiségű vízzel
(a szint a vízszintjelzőn (3) látható).
Ügyeljen rá, hogy a víz betöltésekor ne lépje túl
a vízforraló „max” űrtartalmát.
4 Zárja be a fedelet (5).
5 Állítsa a vízforralót az áramot betápláló talpra (4). Dugja
be a hálózati kábel dugaszát egy védőérintkezővel ellátott
hálózati dugaszolóaljzatba. A tápfeszültség bekapcsolásakor
egy egyszeri hangjelzést hall, ami arról tájékoztat, hogy a
készülék üzemkész. Egy pillanatra felvillan a hőfok-választási funkció kijelzője és a vezérlőpanel
(7). nyomógombjai.
6 A nyomógomb
(7c) megnyomásával kapcsolja be
a vízforralót – megszólal egy hangjelzés, vörös fénnyel
kigyullad a nyomógomb
(7c), kék fénnyel elkezd villogni
a kívánt hőmérséklet a hőfok-választási funkció kijelzőjén
(7a).
Ne indítsa be a vízforralót, ha a tartályban a víz
szintje nem haladja meg „min” szintet, vagy túllépi a „max” szintet a vízszintjelzőn (3).
Alapértelmezetten a víz forrási hőmérséklete,
100°C van beállítva. A hőtartási funkció ki van
kapcsolva.
7 Forralás közben a hőfok-választási funkció kijelzője
(7a) a víz aktuális hőmérsékletét mutatja. A készülék a víz
felforrása után önműködően kikapcsol, eközben háromszoros hangjelzést adva. A hőfok-választási funkció (7a) még 2
percig mutatja a víz aktuális hőmérsékletét, majd kikapcsol.
Melegítés / Forralás
8 A víz hőmérsékletét 40°C és 100 °C fok között lehet
beállítani 10°C-onként. A hőmérsékletet a kívánt hőfok ujjal
történő megérintésével állíthatja be a hőfok-választási funkció kijelzőjén (7a). A nyomógomb
(7c) megnyomásával
kapcsolja be a vízforralót.
Ne lehet bekapcsolni a vízforralót, ha a víz
hőmérséklete magasabb a hőfok-választási
funkció kijelzőjén beállítottnál.
Hőmérséklettartás
9 A hőfoktartást 40°C és 100°C között lehet beállítani.
A hőmérsékletet a kívánt hőfok ujjal történő megérintésével
állíthatja be a hőfok-választási funkció kijelzőjén (7a).
10 Majd a nyomógomb
(7b). megnyomásával állítsa be
a hőfok tartását. A hőmérsékletet lehet változtatni, ha be van
kapcsolva a hőfok tartásának funkciója. A hőfok tartásának
maximális ideje 2 óra.
Abban az esetben, ha a vízforralóban lévő víz
hőmérséklete magasabb, mint a tartani kívánt
hőmérséklet, el kell telnie egy bizonyos időnek,
amíg a víz hőmérséklete a kívánt hőmérséklet
alá csökken, és a vízforraló automatikusan
elkezdi melegíteni a vizet.
618
Ha a vízforralót tovább kívánják használni, nem
kell feltétlenül kihúzni a hálózati kábel dugaszát a hálózati dugaszolóaljzatból.
Ha a víz kihűl, az ismételt felforralásához (vagy
felmelegítéséhez), újra be kell kapcsolni a vízforralót. A beállított hőmérsékletet a készülék
mindaddig megjegyzi, amíg a készülék de van
dugva a hálózati dugaszolóaljzatba.
A vízforraló rendelkezik hővédelemmel. Ha
a vízforralót üresen kapcsolja be, a hőbiztosíték automatikusan kikapcsolja a tápfeszültséget. Ha újra be akarja kapcsolni a vízforralót,
amikor kihűlt (kb. 15 perc után), vegye le a talpról, töltsön bele vizet, újra állítsa a talpra, és
a gomb
(7c) megnyomásával kapcsolja be.
A forró vízforralóba ne töltsön hideg vizet, várja
meg, amíg kihűl.
Kerülje a nagy hőmérsékletkülönbséget a vízforraló feltöltésénél.
tisztítás és karbantartás
C
A tisztítást csak kihűlt készüléken szabad elvégezni!
1 Húzza ki a hálózati kábel dugóját a konnektorból.
2 Vegye ki a szűrőt (8) és folyóvízben mossa el.
3 Tisztítsa meg a készülék külső felületét mosogatószerbe
mártott puha ruhadarabbal.
Ecetbe mártott ruhadarabbal távolítsa el a készülék belső és
külső felületéről a leülepedett vízkövet.
4 A vízforralót tiszta vízzel öblítse ki. Mielőtt összerakja
a készüléket, szárítsa meg az összes alkatrészét.
A vízforraló belső falán különféle üledékek
rakódnak le. amelyek szintén felúszhatnak a víz
felszínére. Ez a vízben természetesen jelen levő
ásványi anyagok (mész, magnézium, vas stb.)
következtében történik így. Ezeket az elszíneződéseket nem a készülék hibás működése
okozza, és nem okoznak problémát a használatában. Ha nagyobb mennyiségű üledék gyűlik
össze, el kell azt távolítani. Lásd a „Vízkő feloldása” pontot.
Vízkőoldás
A készülék alján képződött vízkövet el kell távolítani.
Erre a célra 6-10 százalékos ecetet vagy citromsavat lehet
használni.
● A (6) nyomógomb segítségével nyissa ki a fedelet.
● Öntsön a vízforralóba 0,5 l ecetet, vagy adjon a vízforralóba 40 g citromsavat, és töltse fel vízzel a „max” szintig.
Kapcsolja be a teafőzőt.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
●
●
●
●
●
Forralja fel az így elkészített oldatot, és hagyja a teafőzőben körülbelül 30 percre.
Öntse ki az oldatot, és öblítse ki a teafőzőt tiszta vízzel.
Vegye ki a szűrőt (8), és mossa el folyó víz alatt, majd
tegye vissza a teafőzőbe, az előző helyére.
Töltse fel a teafőzőt friss vízzel, és újra forralja fel, majd
öntse ki a vizet.
Ha még marad valami üledék a készülékben, törölje ki
egy szivaccsal, és mossa át vízzel, ha pedig ez nem
segít, ismételje meg az egész eljárást.
A vízkő eltávolításának elmulasztása a készülék meghibásodásához vezethet.
környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő helyre. A polietilén (PE) zsákot dobja
műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt
készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!
Az Importőr/gyártó nem vállalja a felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
197
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales dispozitivul nostru şi vă urăm
bun-venit în rândul utilizatorilor de produse ale companiei
Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm
să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de compania
Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest
produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare. Trebuie să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor
privind siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni,
pentru a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării
dispozitivului.
indicaţii privind siguranţa și folosirea adecvată
a fierbătorului electric
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
pericoL! / aVertizare!
●
●
●
●
●
●
●
420
Ne respectarea poate conduce la leziuni
Fiţi deosebit de atenţi când folosiţi fierbătorul în preajma copiilor.
Nu puneţi în funcţiune fierbătorul electric dacă cablul de alimentare prezintă
defecţiuni sau dacă observaţi deteriorări ale carcasei sale.
Nu cuplaţi fierbătorul la o sursă de
curent neîmpământată deoarece acest
lucru poate duce la electrocutare.
Nu cuplaţi ştecherul cablului de alimentare la priză atunci când aveţi mâinile
ude.
În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
Reparaţiile dispozitivului pot fi efectuate numai de către personalul calificat.
Reparaţiile efectuate în mod necorespunzător pot pune serios în pericol viaţa utilizatorului. În cazul în care
intervin defecţiuni, adresaţi-vă punctului specializat de service.
Nu atingeţi carcasa metalică a dispo-
●
●
●
●
●
●
●
●
●
zitivului în timp ce apa fierbe – folosiţi
numai mânerul fierbătorului pentru a-l
muta.
Nu atingeţi suprafeţele încălzite. Suprafaţa dispozitivului este fierbinte chair
şi după ce acesta a fost oprit.
Nu umpleţi fierbătorul peste nivelul
„max” marcat pe vas – în timpul fierberii, apa fierbinte poate depăşi marginile
vasului.
Fiţi atenţi să nu udaţi ştecherul cablului
de alimentare.
Fiţi atenţi la aburul care se degajă în
timpul fierberii.
Înainte de curăţare, fierbătorul trebuie
lăsat să se răcească complet.
Nu deschideţi capacul fierbătorului
atunci când apa clocoteşte.
Scoateţi cablul de alimentare din priză
de fiecare dată înainte de a curăţa aparatul.
Nu lăsaţi niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este în funcţiune.
Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice şi
mentale reduse precum şi de persoane
fără experienţă şi care nu cunosc echipamentul, în cazul în care li se asigură supraveghere sau instructajul de
utilizare a echipamentului în condiţii
de siguranţă şi înţeleg pericolele care
pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se
joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să
curăţe sau să întreţină echipamentul
atunci când nu sunt supravegheaţi.
ateNŢie!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea bunurilor
●
Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei
electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune
care este în conformitate cu cea menţionată pe plăcuţa
de fabricaţie a dispozitivului.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Cuplaţi aparatul doar la surse de alimentare cu împământare. În cazul în care priza nu este prevăzută cu
împământare luaţi legătura cu un electrician calificat.
Nu schimbaţi ştecherul şi nu folosiţi adaptori.
Fierbătorul fierbe foarte repede apa şi consumă aproximativ 10 A de curent de la instalaţia electrică. Verificaţi dacă siguranţele folosite la reţea sunt adaptate la
un asemenea consum de curent. Atunci când gătiţi apă
decuplaţi alte aparate din acelaşi circuit.
Lăsaţi fierbătorul mereu pe o suprafaţă stabilă, netedă
şi plată; cablul de alimentare nu trebuie să fie atârnat
peste marginea mesei sau blatului şi nu atingeţi suprafeţele fierbinţi.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate ştecherul din priză.
Dispozitivul poate fi folosit numai în interiorul încăperilor.
Fierbătorul poate fi exploatat doar cu suportul de alimentare din dotare, care este prevăzut pentru modelul
respectiv.
Folosiţi fierbătorul electric numai pentru a fierbe apă.
Nu deschideţi capacul imediat după ce s-a fiert apa – se
poate ca vaporii condensaţi să se verse în afara fierbătorului.
Nu aşezaţi fierbătorul pe obiecte fierbinţi sau în apropierea acestora.
Nu scufundaţi în apă baza de alimentare şi nici fierbătorul, atunci când acestea sunt umplute sau spălate.
În cazul în care aţi turnat apă peste elementele electrice
interne şi peste baza detaşabilă de alimentare, uscaţi
bine aceste elemente înainte de următoarea punere în
funcţiune a fierbătorului.
Nu puneţi în funcţiune fierbătorul fără apă.
Nu folosiţi fierbătorul cu capacul deschis – comutatorul
automat nu porneşte atunci.
Nu înclinaţi în spate fierbătorul umplut, deoarece apa se
poate scurge prin orificiul pentru aburi. Dacă se întâmplă
acest lucru trebuie să ştergeţi fierbătorul înainte de a-l
porni.
Pentru spălarea carcasei, nu folosiţi detergenţi agresivi,
sub formă de emulsie, lichide, paste ş.a. Acestea pot, printre altele, să şteargă simbolurile grafice înscrise, precum
standardele, marcajele, semnele de avertizare ş.a.
Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
Opriţi fierbătorul înainde de a-l ridica de pe suport.
Nu scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză
atunci când aparatul este în funcţiune. Opriţi aparatul
înainte de a face acest lucru.
Curăţaţi des aparatul pentru a elimina depunerile de calcar. Utilizarea fierbătorului cu depuneri de calcar poate
duce la apariţia unor defecţiuni.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
iNDicaŢie
Informaţii despre produs și indicaţii cu
privire la utilizare
●
●
Aparatul este destinat pentru uz casnic şi uz similar în
locuri de genul:
● bucătărie anexă pentru personal în magazine, birouri şi alte medii de lucru,
● oaspeţi în hoteluri, moteluri şi alte clădiri de locuit,
● gospodării agroturistice,
● pensionate tip „bed and breakfast”.
În cazul în care este întrebuinţat cu scopuri comerciale
în gastronomie, condiţiile de garanţie se schimbă.
Nu folosiţi fierbătorul fără filtru.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii
tehnice a produsului.
Capacitatea vasului – 1,6 l.
Fierbătorul este un aparat din clasa I, dotat cu cablu conector cu fir de protecţie şi ştecăr cu protecţie.
Fierbătorul electric ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
- Echipament electric destinat pentru utilizare în limite stabilite
de tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
- Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul poartă inscripţia CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
construcţia fierbătorului electric
A
„Ciocul” vasului
Carcasă
Indicator pentru nivelul apei
Bază de alimentare detaşabilă
Capac fierbător
Buton pentru deschiderea capacului
Panou cu control tactil
a) indicator cu funcţia de selectare a temperaturii
b) buton
- menţinere a căldurii
c) buton
- pornit/oprit
8 Filtru împotriva depunerilor de calcar
9 Spaţiu pentru strângerea cablului de alimentare
10 Mâner
1
2
3
4
5
6
7
215
Menţinerea căldurii
pregătirea fierbătorului pentru utilizare
Înainte de prima utilizare spălaţi interiorul
fierbătorului (vezi punctul C ), umpleţi cu
apă până la nivelul „max”, iar apoi fierbeţi de
patru ori apă (de fiecare dată apă proaspătă) şi
spălaţi din nou.
Deservirea și funcţionarea fierbătorului
B
1 Apăsaţi butonul (6) conform săgeţii, pentru a deschide
capacul (5) fierbătorului.
2 Amplasaţi filtrul anticalcar (8) în fierbător – dacă l-aţi scos
în prealabil.
3 Umpleţi fierbătorul cu cantitatea necesară de apă (nivelul
este vizibil pe indicatorul nivelului de apă (3)).
Aveţi grijă să nu depăşiţi volumul maxim al fierbătorului „max” atunci când turnaţi apă.
4 Închideţi capacul (5).
5 Lăsaţi fierbătorul pe suportul rotativ de alimentare (4).
Introduceţi ştecherul cablului de alimentare în priza dotată cu
bolţ de protecţie. După ce cuplaţi la sursa de alimentare veţi
auzi un singur semnal acustic care vă informează că aparatul poate fi utilizat. Pentru puţin timp se aprinde indicatorul cu
funcţia de selectare a temperaturii şi butoanele de pe panoul
de control
(7).
6 Apăsaţi butonul (7c) – pentru a porni fierbătorul – veţi
auzi un semnal acustic, butonul
(7c), va avea culoarea
roşie, iar temperatura setată va fi va avea culoarea albastră
şi se va aprinde pe indicatorul cu funcţia de selectare a temperaturii (7a).
Nu porniţi fierbătorul în cazul în care cantitatea
de apă din rezervor nu depăşeşte „min” sau
depăşeşte nivelul „max” pe indicatorul nivelului
de apă (3).
Temperatura implicită de gătire a apei este
setată la 100°C. Funcţia de menţinere a căldurii
este oprită.
7 În timpul fierberii, indicatorul de selectare a temperaturii
(7a) va arăta temperatura actuală a apei. Aparatul se opreşte
automat după fierberea apei, emiţând trei semnale acustice.
Indicatorul cu funcţia de selectare a temperaturii (7a) va
indica timp de 2 min. temperatura actuală a apei, iar apoi
se stinge.
Încălzire / Fierbere
8 Temperatura apei poate fi setată între 40°C şi 100 °C
la câte 10°C. Pentru a seta temperatura atingeţi cu degetul
temperatura dorită pe indicatorul cu funcţia de selectare a
temperaturii (7a). Porniţi fierbătorul apăsând butonul (7c).
Nu puteţi porni fierbătorul atunci când te temperatura apei este mai mare decât temperatura
setată pe indicatorul cu funcţia de selectare
a temperaturii.
622
9 Temperatura de menţinere a căldurii poate fi setată între
40°C şi 100°C. Temperatura de menţinere a căldurii poate fi
setată apăsând cu degetul temperatura selectată pe afişajul
cu funcţia de selectare a temperaturii (7a).
10 Apoi porniţi menţinerea căldurii apăsând butonul
(7b). Temperatura poate fi schimbată atunci când funcţia de
menţinere a căldurii este pornită. Durata maximă de menţinere a căldurii este de maxim 2 ore.
În cazul în care în fierbător se află apă cu
o temperatură mai mare decât cea selectată
pentru menţinere, trebuie să treacă un anumit
interval până ce temperatura scade sub valoarea stabilită după care fierbătorul începe automat să o încălzească.
În cazul în care consideraţi că veţi utiliza în
continuare aparatul nu este necesar să scoateţi
ştecherul cablului de alimentare din priză.
Atunci când apa se răceşte, pentru a o fierbe
(sau încălzi), trebuie să porniţi din nou fierbătorul. Setările temperaturii sunt memorate tot
timpul când aparatul este cuplat la priza reţelei
electrice.
Fierbătorul are protecţie termică. În cazul în
care porniţi fierbătorul gol, acesta se va opri
automat prin decuplarea tensiunii electrice
datorită comutatorului termic. Pentru a porni
din nou fierbătorul după răcirea acestuia (cca.
15 min), ridicaţi-l de pe suport, turnaţi apă,
aşezaţi-l din nou pe suport şi porniţi fierbătorul
apăsând butonul
(7c). Nu umpleţi fierbătorul încălzit cu apă rece, aşteptaţi până ce se
răceşte.
Evitaţi diferenţele mari de temperatură atunci
când umpleţi fierbătorul.
curăţarea și conservarea dispozitivului
C
Curăţaţi fierbătorul numai când acesta este
rece!
1 Scoateţi ştecherul cablului de alimentare din priză.
2 Scoateţi filtrul (8) şi spălaţi-l sub un jet de apă.
3 Curăţaţi suprafaţa interioară cu ajutorul unei cârpe moi,
muiate în oţet.
Pentru a îndepărta depunerile de pe suprafaţa interioară şi
cea exterioară a fierbătorului, ştergeţi-o cu o cârpă muiată
în oţet.
4 Clătiţi fierbătorul cu apă curată. Înainte de a strânge aparatul ştergeţi toate piesele.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
Pe pereţii interiori ai fierbătorului se strâng
diferite depuneri care se pot, de asemenea,
să se ridice pe apă. Acest lucru este datorat
prezenţei mineralelor naturale din apă (calciu,
magneziu, fer etc.). Decolorările nu sunt cauzate de funcţionarea rea a aparatului şi nu constituie o problemă pentru funcţionarea acestuia. În cazul depunerilor mai mari de calcar,
trebuie să le îndepărtaţi. Vezi punctul „Dizolvarea calcarului”.
Vízkőoldás
În cazul în care apar depuneri de calcar pe fundul fierbătorului, ele trebuie îndepărtate. În acest scop trebuie să folosiţi
oţet de 6-10 procente sau sare de lămâie.
● Deschideţi capacul cu ajutorul butonului (6).
● Turnaţi în fierbător 0,5 l oţet sau turnaţi în fierbător 40 g
de acid citric şi turnaţi apă până la nivelul „max”. Puneţi
fierbătorul electric în funcţiune.
● Fierbeţi soluţia astfel pregătită şi lăsaţi-o în fierbător pentru o perioadă de circa 30 de minute.
● După acest timp, vărsaţi soluţia şi clătiţi fierbătorul electric cu apă curată.
● Scoateţi filtrul (8) şi spălaţi-l sub un jet de apă curentă,
apoi introduceţi-l în locul de unde l-aţi scos.
● Umpleţi fierbătorul electric cu apă curată, fierbeţi-o, apoi
vărsaţi apa fiartă din fierbător.
● În cazul în care în aparat au rămas depuneri trebuie să le
ştergeţi cu buretele şi să spălaţi cu apă, iar atunci când
acest lucru nu este suficient repetaţi acest proces.
Ne-îndepărtarea depunerilor de calcar din fierbător poate conduce la deteriorarea acestuia.
környezetvédelem – óvjuk környezetünket
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este
nici dificil, nici scump. În acest scop: cutia
de carton duceţi-o la maculatură, pungile din
polietilen (PE) aruncaţi-le în container pentru
plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în
aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni
apărute ca urmare a utilizării dispozitivului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
237
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем с выбором нашего прибора и приветствуем нового пользователя товаром Zelmer.
Для достижения лучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Следует обратить особое внимание на указания по безопасности. Просим сохранить
инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе
дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по безопасности и правильной
эксплуатации электрического чайника
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по
эксплуатации.
Опасность! /
Предупреждение!
Несоблюдение нижеследующих
указаний угрожает повреждениями
● Соблюдайте особую осторожность
если во время работы прибора рядом находятся дети.
● Не включайте прибор, если провод
питания или корпус имеют видимые
повреждения.
● Не подключайте штепсель в розетку
электросети мокрыми руками.
● Не включайте штепсель кабеля питания в розетку мокрыми руками.
● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует заменить у производителя или у работника сервисной службы или квалифицированным лицом, чтобы избежать
возможных угроз.
● Ремонт прибора должен выполняться только квалифицированными
специалистами. Неправильно выполненный ремонт может создать
серьезную угрозу для пользователя. В случае неполадок обратитесь
в специализированный сервисный
пункт ZELMER.
24
CK1178-001_v01
● Не прикасайтесь к металлическому
корпусу чайника во время кипячения
– для переноса прибора используйте исключительно ручку чайника.
● Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Поверхность прибора
остается горячей даже после его
выключения.
● Не заливайте воду выше отметки
„max” – если чайник переполнен, кипящая вода может перелиться через
край.
● Обратите внимание, чтобы вода не
попала на вилку провода питания.
● Избегайте контакта с горячим паром.
● Перед oчисткой чайник должен полностью остыть.
● Не открывайте крышку чайника,
если вода кипит.
● Перед очисткой устройства всегда
вынимайте штепсель кабеля питания из розетки.
● Никогда не оставляйте устройство
без присмотра во время работы
● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы с прибором, если будет осуществляться
контроль или проведен инструктаж
по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается
детям играть с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора детьми без присмотра
взрослых.
ZCK1178B-001_v01
Внимание!
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Несоблюдение нижеследующих указаний угрожает порчей имущества
●
Прибор всегда подключайте к розетке электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на щитке
прибора.
Прибор можно подключать только к источнику питания с заземлением. Если розетка без заземления,
обратитесь к квалифицированному электрику. Нельзя заменять штепсель и использоватьадаптеры.
Чайник очень быстро нагревает воду и потребляет
около 10 А из электросети. Проверьте, используются
ли предохранители, подходящие для такой мощности. Во время нагрева воды отключите другие
устройства из этой цепи.
Всегда устанавливайте чайник на стабильной, ровной и плоской поверхности; кабель питания не должен свисать над краем стола или столешницы, а также не должен касаться горячей поверхности.
Не выключайте штепсель кабеля подключения из
сети, потянув за провод.
Прибор должен быть использован исключительно
внутри помещений.
Чайник может эксплуатироваться только с прилагаемой подставкой, предназначенной для данной
модели.
Используйте чайник только для кипячения воды.
Не открывайте крышку сразу после закипания воды
- может произойти вытекание конденсированного водяного пара наружу чайника.
Не ставьте чайник на горячие поверхности или
вблизи них.
Не погружайте чайника и основания в воду во время мойки или наполнения.
В случае, если вода зальет внутренние электрические элементы или основание, перед следующим
включением чайника в сеть его необходимо тщательно осушить.
Не включайте чайник без воды.
Не используйте чайник с открытой крышкой - в этом
случае не сработает автоматический выключатель.
Не наклоняйте полный чайник назад, так как вода
может вылиться через отверстия для пара. В этом
случае вытрите чайник, перед тем как включать.
Не рекомендуется использовать для мойки корпуса
агрессивные детергенты в виде молочка, пасты,
эмульсии и т.п., которые могут поцарапать очищаемую поверхность и стереть информационные
графические символы: шкалы, маркировку, предупреждающие знаки и т.п.
Прибор не предназначен для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или отдельной системы дистанционного управления.
●
ZCK1178B-001_v01
Всегда выключайте чайник перед тем, как снять
с подставки.
Не выключайте штепсель кабеля питания из розетки
во время работы устройства. Сначала выключите
устройство.
Прибор изнутри необходимо часто чистить, чтобы
удалить накипь. Следует помнить, что применение
чайника с накипью может повредить прибор.
Указания
Информация о продукте и указания по эксплуатации
●
●
Устройство предназначено для бытового использования и аналогичного применения в таких местах,
как:
● кухни для персонала в магазинах, офисах и другой рабочей среде,
● гостями в гостиницах, мотелях и других жилых
объектах,
● агротуристических хозяйствах,
● пансионатах типа „bed and breakfast”.
В случае использования прибора в профессио
нальном гастрономическом бизнесе, условия га
рантии изменяются.
Не применяйте чайник без фильтра.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Объем: 1,6 литра.
Чайник является приборомI класса, оснащенным шнуром питанияс защитной жилой и штепсельной вилкой
с защитным штырем.
Электрический чайник ZELMER отвечает требованиям
действующих стандартов.
Прибор отвечает требованиям директив:
- Электрический прибор следует эксплуатировать при
определенных уровнях напряжения (LVD) - 2006/95/EC.
- Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/95/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE, находящимся на щитке.
Устройство электрического чайника
1
2
3
4
5
6
7
A
Носик
Корпус
Указатель уровня воды
Вращающееся основание
Крышка чайника
Кнопка, открывающая крышку чайника
Сенсорная панель управления
CK1178-001_v01
25
Подогрев / Кипячение
a) индикатор с функцией выбора температуры
b) кнопка
- поддержание тепла
c) кнопка
- включение/выключение
8 Сетчатый фильтр для очистки воды
9 Отсек для провода питания
10 Ручка
8 Можно установить температуру воды в пределах от
40°C до 100 °C с шагом в 10°C. Установите температуру,
касаясь пальцем выбранной температуры на индикаторе
с функцией выбора температуры (7a). Включите чайник
кнопкой
(7c).
Подготовка чайника к работе
Перед першим використанням, вимийте чайник зсередини (див. пункт C ),
наповніть водою до відмітки „макс.”,
а потім чотири рази закип’ятіть воду
(кожен раз свіжу порцію) і вимийте чайник
повторно.
Принцип действия и обслуживание
чайника
B
1 Нажмите кнопку (6) в направлении стрелки, чтобы открыть крышку (5) чайника.
2 Вставьте фильтр (8) в чайник - если он ранее
вынимался.
3 Налейте в чайник необходимое количество воды
(уровень виден на индикаторе уровня воды (3)).
Обратите внимание - не превышайте максимальный объем чайника „max” во время
наполнения чайника.
4 Закройте крышку (5).
5 Поставьте чайник на поворотную подставку (4).
Вставьте штепсель провода питания в розетку, оснащенную штырем заземления. После подключения питания
Вы услышите одиночный звуковой сигнал, подтверждающий, что устройство готово к работе. На мгновение
загорится индикатор выбора температуры и кнопки на
панели управления
(7).
6 Включите чайник кнопкой
(7c) – раздастся звуковой сигнал, загорится красным кнопка
(7c), синим
цветом загорится необходимая температура на индикаторе с функцией выбора температуры (7а).
Не включайте чайник, если количество
воды в резервуаре не превышает „min” или
превышает уровень „max” на индикаторе
уровня воды (3)).
По умолчанию установлен нагрев воды
до 100°C. Функция поддержания тепла
выключена.
7 Во время нагрева индикатор с функцией выбора температуры (7a) будет показывать текущую температуру
воды. Устройство выключится самостоятельно после закипания воды, когда раздастся тройной звуковой сигнал.
Индикатор с функцией выбора температуры (7a) еще
в течение 2 мин. будет показывать текущую температуру
воды, а затем погаснет.
26
CK1178-001_v01
Невозможно включить чайник, когда температура воды выше, чем температура,
установленная на индикаторе с функцией
выбора температуры.
Поддержание тепла
9 Температуру поддержания тепла можно установить
в диапазоне от 40°C до 100°C. Установите температуру
поддержания тепла, касаясь пальцем необходимой температуры на индикаторе с функцией выбора температуры (7a).
10 Затем включите поддержание тепла, нажав кнопку
(7b). Температуру можно менять, пока включена
функция поддержания тепла. Время поддержания теплане более 2 часов.
В случае, если в чайнике есть вода, температура который выше, чем температура,
заданная для поддержания, должно пройти
некоторое время, пока температура не
снизится до требуемого значения, ниже
которого чайник автоматически начнет
ее подогревать.
Если предусматривается дальнейшая
эксплуатация чайника, не обязательно
вынимать штепсель кабеля питания из
розетки.
Если вода остынет, чтобы ее вскипятить (или нагреть), снова включите
чайник. Настройки температуры запоминаются, пока устройство подключено
к электросети.
Чайник оснащен термической защитой.
В случае включения пустого чайника произойдет автоматическое отключение
напряжения термическим выключателем.
Чтобы снова включить чайник после
того, как он остынет (около 15 мин.), снимите его с подставки, залейте воду, снова
установите на подставку и включите чайник, нажав кнопку
(7c). Не заливайте холодную воду в горячий чайник, подождите,
пока он остынет.
Избегайте большого перепада температур
в процессе наполнения чайника.
ZCK1178B-001_v01
В случае включения пустого чайника
сработает термический выключатель
и отключит напряжение питания. С целью повторного включения чайника после
остывания (ок.15мин.), следует снять его
с основания, налить воды, снова установить его на основаниеи включить чайник,
нажав кнопку (10). Не заполняйте горячий
чайник холодной водой и наоборот.
Не допускайте значительных перепадов
температур во время наполнения чайника.
Очистка и консервация
C
Перед oчисткой дайте чайнику полностью
остыть!
1 Выньте вилку провода питания из розетки.
2 Снимите фильтр (8) и промойте его под струей воды.
3 Наружные поверхности протирайте влажной тряпочкой со средством для мытья посуды.
С целью удаления осадка от воды с наружных и внутренних поверхностей чайника протрите их тряпочкой, увлажненной уксусом.
4 Прополощите чайник чистой водой. Перед тем, как
собрать устройство, высушите все детали.
●
Если в устройстве остался налет, вытрите его губкой,
и промойте водой, если это не поможет - повторите
весь процесс.
Несвоевременное удаление накипи может
привести к повреждению чайника.
Экология – забота о окружающей среде
Каждый пользователь может поспособствовать охране окружающей среды. Это
не является ни трудным, ни слишком
дорогостоящим.
С этой целью: картонную упаковку сдайте
на макулатуру, мешочки из полиэтилена
(PE) бросьте в контейнер для пластика, использованное
устройство отдайте в соот- ветствующий пункт сбора, поскольку нахо-дящиеся в устройстве опасные компоненты
могут быть угрозой для окружающей среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами!
Не внутренних стенках чайника оседает
налет, который также может попадать
в воду. Это происходит в связи с наличием
в воде природных минералов (кальций, магний,
железо и т.п.). Изменения цвета не являются
сигналом неправильной работы устройства и не препятствуют его эксплуатации.
В случае скопления большого количества налета, удалите его. См. пункт „Растворение
налета”.
Удаление накипи
Если на дне чайника появится известковый осадок, накипь нужно удалить. Для этого используется 6-10-процентный уксус или лимонная кислота.
● Откройте крышку с помощью кнопки (6).
● Налейте в чайник 0,5 луксуса или насыпьте в него 40г
лимонной кислоты, затем долейте воды до уровня
„max”. Включите чайник.
● Вскипятите приготовленный таким образом раствор
и оставьте в чайнике на около 30 минут.
● Вылейте раствор, а чайник прополощите чистой
водой.
● Выньте фильтр (8) и вымойте под проточной водой,
после чего вложите его в прежнее место.
● Наполните чайник свежей водой, повторно вскипятите, а потом вылейте воду.
ZCK1178B-001_v01
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования прибора не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного
уведомления, с целью приведения в соответствие с нормами
закона, стандартами, директивами или из конструкционных,
коммерческих, эстетических и других соображений.
CK1178-001_v01
27
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продуктите Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за
да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното
използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване на електрическата кана
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за
употреба.
●
●
●
●
●
Опасност! / Предупреждение!
●
Неспазването води до наранявания
●
● Бъдете особено внимателни по време на работа с каната в присъствието на деца.
● Не включвайте каната, ако захранващият кабел е повреден или забележите повреда на корпуса.
● Не включвайте каната към контакт
без заземяване, това може да предизвика токов удар.
● Не свързвайте щепсела на захранващия кабел с електрически контакт
с мокри ръце.
● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или от
служител на оторизиран сервиз или
квалифицирано лице, за да се избегне всяка опасност.
● Уредът може да бъде ремонтиран
само от обучени специалисти. Неправилно извършените ремонти могат да причинят сериозна опасност
за потребителя. В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз.
● Не докосвайте металния корпус на
28
CK1178-001_v01
●
●
каната по време на варенето – при
пренасяне използвайте изключително дръжката на каната.
Не докосвайте горещите повърхности. Корпуса на уреда е горещ дори
след неговото изключване.
Не препълвайте каната над нивото
„max” – по време на кипене врящата
вода може да пръска.
Внимавайте да не намокрите щепсела на захранващия кабел.
Пазете се от излизащата по време
на кипене пара.
Преди почистване каната трябва изцяло да изстине.
Не отваряйте капака на каната, акозаври водата.
Преди почистване на уреда винаги
изключвайте щепсела на захранващия кабел от мрежовия контакт.
Никога не оставяйте уреда без наблюдение по време на работа
Това оборудване може да се използва от деца на възраст от 8 години
и от лица с намалена физическа
или психическа способност, и хора
с липса на опит и познания за използване на уреда, ако са под надзор или са им преказани инструкций
за използване на оборудването
по безопасен начин . Децата не
трябва да си играят с уреда. Не се
разрешава извършване на чистене
и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
Внимание!
●
●
Неспазването води до материални
щети
Винаги включвайте уреда към контакт на електрическата мрежа (само променлив ток) с напрежение съгласно с данните намиращи се в табелката на уреда.
Включвайте уреда само към източник на захранване със заземяване. Ако контакта няма заземяване,
свържете се с квалифициран електромонтьор. Не
сменяйте щепсела, и не използвайте разклонители.
ZCK1178B-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Електрическата кана много бързо сварява водата
и консумира около 10 А ток от захранващата мрежа. Проверете, дали предпазителите използвани
в мрежата са подходящи за такава консумация на
енергия. По време на варене на водата изключете
другите електрически уреди.
Поставяйте електрическата кана винаги върху стабилна, равна и гладка повърхност; свързващия кабел не може да виси на ръба на масата или плота,
или да докосва гореща повърхност.
Не изключвайте щепсела на захранващия кабел от
контакта на захранващата мрежа като дърпате за
кабела.
Уреда е предназначен за употреба в закрити
помещения.
Каната може да се използва само с приложената
захранваща основа, предназначена за определен
модел.
Използвайте каната само за кипване на вода.
Не отваряйте капака веднага след сваряване на
водата – това може да доведе до кондензиране на
водните пари извън каната.
Не слагайте каната върху горещи предмети или близо до тях.
Не потапяйте каната или захранващата й основа във
вода по време на напълване или миене.
В случай на заливане с вода на вътрешните електрически елементи, както и на захранващата основа,
преди да включите каната отново към електрическото захранване, добре я изсушете.
Не включвайте каната без вода.
Не използвайте каната с отворен капак - не се
включва тогава автоматичното изключване при варене на водата.
Напълнен чайник да не се накланя назад, защото
водата може да изтече през изпускателния отвор за
пара. Ако това се случи, избършете кана, преди да
я включите.
За миене на корпуса не използвайте прекалено силни миещи препарати - емулсии, млека, пасти и др.
Те могат да отстранят нанесените информационни
символи като напр.: скали, обозначения, предупредителни знаци и др.
Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционно управление.
Винаги изключвайте каната преди да я повдигнете
от основата.
Не изваждайте щепсела на захранващия кабел от
мрежовия контакт по време на работа на уреда. Найнапред изключете уреда.
Чистете често котления камък от вътрешността на
уреда. Използването на каната с котлен камък може
да доведе до повреди.
ZCK1178B-001_v01
Указание
Информация за продукта и указания касаещи неговото използване
●
●
Уредът е предназначен за домашна употреба и подобно приложение на места като:
● в кухни за персонал в магазини, офиси и други работни среди,
● от гости на хотели, мотели и други жилищни
обекти,
● агро-туристически стопанства,
● пансион тип „bed and breakfast“.
В случай, че се използва в заведение за
обществено хранене, условията на гаранцията се
променят.
Не използвайте каната без филтър.
Технически данни
Техническите параметри се намират в информационната табелка на уреда.
Вместимост 1,6 литра.
Електрическата кана е уред класа I, снабдена с кабел
със защитна жица и щепсел със щифт за заземяване.
Каната ZELMER отговаря на изискванията на действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
- Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници на напрежението (LVD)
- 2006/95/EC.
- Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Устройство на електрическата кана
A
Устие
Корпус
Индикатор за нивото на водата
Въртяща се захранваща основа
Капак на каната
Бутон за отваряне на капака
Панел със сензорно управление
a) индекс с функцията за избор на температура
b) бутон
- поддържане на топлината
c) бутон
- включване / изключване
8 Филтър срещу утайки
9 Място за захранващия кабел
10 Дръжка
1
2
3
4
5
6
7
CK1178-001_v01
29
Подготовка на каната за работа
Преди първа употреба, измийте каната
отвътре (вижте точка C ), напълнете
с вода до ниво „mакс” след което сварете
четири пъти вода (всеки път нова прясна
вода) и повторно измийте.
Обслужване и експлоатация каната
B
1 Натиснете бутона (6) съгласно със стрелката, за да
отворите капака ( 5 ) на каната.
2 Поставете анти-утаечния филтъра ( 8) в каната - ако
е бил отстранен по-рано.
3 Напълнете каната с необходимото количество вода
(нивото се вижда на индикатора за нивото на водата (3)).
Обърнете внимание да не се превишава
максималния капацитет на каната „маx”,
по време на вливане на водата.
4 Затворете капака (5).
5 Поставете чайника на въртящата се захранваща
база (4 ). Включете щепсела на захранващия кабел
в мрежовия контакт, съоръжен със заземяване. След
свързване към източника на захранване се чува единичен звуков сигнал показващ че устройството е готово за
използване. Светва за момент индикатора на функцията за избор на температурата и бутоните на панела за
управление
(7).
6 Включете каната с натискане на бутона
(7c) – ще
чуете звуков сигнал, светва с червена светлина бутона
(7c), ще започне да мига със синя светлина настроената температура на индикатора с функцията за избор
на температурата (7a).
Не включвайте каната ако количеството
вода в резервоара не надвишава „min” или
преминава нивото „max” на индикатора за
нивото на водата ( 3 ) .
По подразбиране е настроено варене на водата до 100 ° C. Функцията за поддържане
на топлина е изключена .
7 По време на варене, индикатора с функцията за избор на температурата (7а ) ще показва текущата температура на водата. Уреда се изключва автоматично,
когато водата заври, появява се троен звуков сигнал.
Индикатора с функцията за избор на температурата (7а )
в продължение на 2 минути ще показва текущата температура на водата, а след това изгасва.
Не е възможно включването на каната,
когато температура на водата в каната
е по-висока от зададената температура
на дисплея на функцията за избор на температурата .
Поддържане на топлината
9 Температурата при поддържане на топлина може
да се настрои от 40 ° С до 100 ° С. Температурата за
поддържане на топлина, задайте чрез докосване
с пръст на желаната температура на индикатора на
функцията за избор на температурата (7а ).
10 След това включете поддръжка на топлина натискайки бутона (7б). Температурата може да се променя по
време на активната функция за поддръжка на топлина.
Времето на поддръжка на топлина е максимум 2 часа.
В случаите когато в каната има вода
с температура по-висока от настроената
да се поддържа, това ще отнеме известно
време , докато температурата не спадне
под необходимата стойност за да може
каната автоматично да започне да се
нагрява.
Ако се предвижда по-нататъшно използване на каната, не е необходимо да се изважда щепсела на захранващия кабел от
мрежовия контакт
Ако водата се охлади , за да я сварите
(или затоплите) , включете каната отново. Настройките на температурите се
съхраняват, докато уреда е свързан към
контакта на захранващата мрежа.
Каната има термична защита. В случай
на включване на празна електрическа кана
ще настъпи автоматично изключване на
мощността от термичен превключвател.
С цел да се включи отново след като каната се охлади ( около 15 минути ) вдигнете
я от базата , напълнете с вода, отново поставете на основата и включете каната
с натискане на бутона
(7c). Не пълнете
горещата кана със студена вода , оставете я да се охлади.
Избягвайте големите разлики в температурата по време на пълнене на каната.
Затопляне / Варене
8 Температура на водата може да се настрои от 40 °
C до 100 ° C на всеки 10 ° С. Температурата се настройва чрез докосване с пръст на избраната температура на
дисплея на функцията за контрол на температурата (7а).
(7c).
Включете каната с натискане на бутона
30
CK1178-001_v01
ZCK1178B-001_v01
C
Почистване и поддръжка
Почиствайте
е студена!
каната
само
когато
1 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
2 Извадете филтъра (8) и го измийте под течаща вода.
3 Външните повърхности чистете с помощта на мека
кърпа, навлажнена с препарат за миене на съдове. За да
отстраните котления камък от вътрешните и външните
стени на каната, изтрийте ги с кърпа, намокрена с оцет.
4 Изплакнете каната с чиста вода. Преди свързване на
уреда изсушете всички елементи.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за опазването на околната среда.
Това не е трудно, нито скъпо. За да го
постигнете:
изхвърлете
картонената
опаковка в контей-нер за рециклиране
на хартиени отпадъци; полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте в кофи за битови отпадъци!
На вътрешните стени на чайника се утаяват различни утайки, които също могат
да плуват във водата. Това се дължи на
наличието на естествени минерали във
водата (калций, магнезий, желязо и др.)
Промяна на цвета не е причинена от лошата работа на уреда и не е проблем при
неговото използване. При по-голямо натрупване на утайки те трябва да се отстранят. Вижте точка „Премахване на
котлен камък”.
Отстраняване на котления камък
В случай, че се появи котлен камък на дъното на каната,
отстранете го. За тази цел се използва 6-10 процентов
оцет или лимонена киселина.
● Отворете капака с помощта на бутона (6).
● Влейте в каната 0,5 l оцет или сипете в каната 40 g
лимонена киселина, влейте вода до нивото „max”.
Включете уреда.
● Кипнете така приготвения разтвор и оставете в каната за около 30 минути.
● Излейте разтвора, а каната изплакнете с чиста вода.
● Извадете филтъра (8) и го измийте под течаща вода,
след което го сложете отново на неговото място.
● Напълнете каната с прясна вода, сварете я и я
излейте.
● Ако в каната има все още остатъци от утайки, избършете с гъба и изплакнете с вода, ако това не помогне, повторете целия процес.
Ако котленият камък не бъде отстраняван от каната, това може да доведе до повредата и.
ZCK1178B-001_v01
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, не съответстващ на неговото предназначение, или неправилната му
употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
CK1178-001_v01
31
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони розроблені спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з використання. Особливу увагу необхідно звернути на правила
безпеки. Збережіть будь ласка інструкцію, щоб у разі
необхідності скористатися нею підчас подальшого користування приладом.
Правила безпеки і відповідного
користування електричним чайником
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
Небезпека! /
Попередження!
Недотримання може призвести до
травмування
● Будьте особливо обережні під час
використання чайника в присутності
дітей.
● Не вмикайте обладнання, якщо
мережевий кабель або корпус
пошкоджені.
● Не підключайте чайник до незаземленого джерела живлення,оскільки
це може призвести до ураження
струмом.
● Не вмикайте штепсель кабелю живлення у розетку мокрими руками.
● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
● Ремонт обладнання може виконуватися тільки кваліфікованим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може призвести до
виникнення серйозної небезпеки
32
CK1178-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за порадою до спеціалізованого сервісного центру.
Підчас кипіння не торкайтесь металевого корпусу чайника – для переміщення використовуйте лише ручку чайника.
Не торкайтеся нагрітих поверхонь. Поверхня приладу залишається гарячою навіть після його
виключення.
Не переповнюйте електричний
чайник понад рівень „max” – під
час кипіння чайника вода може
розбризкуватись.
Будьте уважні, щоб не намочити
вилку приєднувального кабелю.
Уникайте контакту з парою, що виходить під час кипіння.
Перед очищуванням, зачекайте до
повного охолодження чайника.
Не відкривайте кришку чайника,
якщо вода кипить.
Перед очищенням пристрою завжди виймайте штепсель кабелю живлення з розетки.
Ніколи не залишайте пристрій без
нагляду під час роботи
Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами
з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, особами без досвіду роботи з приладом, якщо буде
здійснюватись контроль або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними із цим загрозами. Не дозволяти дітям гратися
з приладом. Не допускати проведення чищення та консервації приладу дітьми без нагляду дорослих.
ZCK1178B-001_v01
Увага!
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Недотримання може призвести до
пошкодження майна
Завжди підключайте прилад до гнізда електромережі (виключно змінного струму) із напругою, що відповідає вказаній на інформаційному щитку приладу.
Прилад слід підключати виключно до джерела живлення із заземленням.Якщо розетка без заземлення,
зверніться до кваліфікованого електрика. Не можна
замінювати вилку,ні використовувати адаптери.
Чайник дуже швидко нагріває воду і споживає біля
10 А з електромережі. Перевірте, чи запобіжники
у Вашій мережі підходять для такої потужності. Під
час нагрівання води вимикайте інші пристрої з цього
електричного ланцюга.
Завжди ставте чайник на стабільній, рівній і пласкій
поверхні; кабель живлення не повинен звисати на
краєм столу або стільниці, не повинен доторкатись
до гарячої поверхні.
Не вимикайте штепсель кабелю живлення з мережі,
потягнувши за провід.
Прилад повинен використовуватись виключно всередині приміщень.
Чайник можна використовувати виключно зі стандартною підставкою, що призначена для даної
моделі.
Використовуйте чайник виключно для кип’ятіння
води.
Не відкривайте кришку відразу після закипання води
- може відбутись витікання конденсованої водяної
пари назовні чайника.
Не встановлюйте чайник на гарячі предмети та поблизу таких предметів.
Не занурюйте електричний чайник і підставку живлення у воду під час наповнення або миття.
У разі залиття водою внутрішніх електричних елементів, а також підставки живлення, перед повторним включенням електричного чайника до мережі
старанно їх висушіть.
Не вмикайте електричний чайник, у якому немає
води.
Не використовуйте чайник з відкритою кришкою у цьому випадку не спрацює автоматичний вимикач.
Не нахиляйте повний чайник назад, тому що вода
може вилитись через отвори для пари. У такому випадку витріть чайник перед тим, як вмикати.
Для миття корпусу не використовуйте агресивні миючі засоби у вигляді емульсії, молочка, пасти та ін.
Вони можуть між ін. усунути наявні інформаційні графічні символи, тобто: шкалу, позначення, попереджувальні знаки та ін.
Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
Завжди вимикайте чайник перед тим, як зняти його
з підставки.
ZCK1178B-001_v01
●
●
Не вимикайте штепсель кабелю живлення з розетки під час роботи пристрою. Спочатку вимкніть
пристрій.
Прилад слід часто чистити зсередини, щоб усунути
накип.Потрібно пам’ятати,що використання чайника
з накипом може призвести до поломки приладу.
Вказівки
Інформація про продукт і вказівки
з експлуатації
●
●
Пристрій призначений для побутового використання
і аналогічного застосування в таких місцях, як:
● кухні для персоналу в магазинах, офісах та
іншому робочому середовищі,
● гості в готелях, мотелях та інших житлових
об’єктах,
● агротуристичні господарства,
● пансіонати типу „bed and breakfast”.
У випадку його використання для підприєм- ницької
діяльності у сфері громадського харчування, умови
гарантії змінюються.
Не використовуйте електричний чайник без встановленого фільтра.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Номінальний об’єм 1,6 л.
Чайник є приладомI класу,оснащеним шнуром живлення з захисною жилою та вилкою із захисним стержнем.
Електричний чайник ZELMER відповідає вимогам діючих
стандартів.
Обладнання відповідає вимогам директив:
- Електричний прилад слід експлуатувати при визначених рівнях напруги (LVD) – 2006/95/EC.
- Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC
Продукт позначений знаком CE на щитку.
Складові частини електричного
чайника
1
2
3
4
5
6
7
A
Носик
Корпус
Індикатор рівня води
Підставка живлення, що обертається
Кришка чайника
Кнопка для відкриття кришки
Сенсорна панель управління
a) індикатор з функцією вибору температури
b) кнопка
- утримування тепла
c) кнопка
- увімкнення/вимкнення
CK1178-001_v01
33
Підігрів / Кип’ятіння
8 Фільтр проти осаду
9 Відсік для кабелю живлення
10 Ручка
8 Можна встановити температуру води від 40°C до 100
°C з відступом у 10°C. Встановіть температуру, доторк
ючись пальцем до обраної температури на індикаторі
з функцією вибору температури (7a). Увімкніть чайник
кнопкою
(7c).
Підготовка електричного чайника до
роботи
Перед першим використанням, вимийC ),
те чайник зсередини (див. пункт
наповніть водою до відмітки „макс.”,
а потім чотири рази закип’ятіть воду
(кожен раз свіжу порцію) і вимийте чайник
повторно.
Обслуговування і робота чайника
B
1 Натисніть кнопку (6) згідно зі стрілкою, щоб відкрити
кришку (5) чайника.
2 Вставте фільтр (8) у чайник - якщо він виймався.
3 Налийте в чайник необхідну кількість води (рівень
видно на індикаторі рівня води (3)).
Зверніть увагу - не перевищуйте максимальний об’єм чайника „max” під час наповнення чайника.
4 Закрийте кришку (5).
5 Поставте чайник на оборотну підставку (4). Вставте
штепсель кабелю живлення в розетку, оснащену заземленням. Після підключення живлення Ви почуєте одинарний звуковий сигнал, що підтверджує, що пристрій
готовий до роботи. На мить загориться індикатор вибору
температури і кнопки на панелі управління
(7).
6 Увімкніть чайник кнопкою
(7c) – Ви почуєте звуковий сигнал, червоним загориться кнопка
(7c),
синім загориться необхідна температура на індикаторі
з функцією вибору температури (7а).
Не вмикайте чайник, якщо кількість води
в резервуарі не перевищує рівня „min” або
перевищує рівень „max” на індикаторі рівня
води (3)).
За замовчуванням встановлено нагрівання
води до 100°C. Функція підтримування тепла вимкнена.
7 Під час нагрівання індикатор з функцією вибору температури (7a) буде відображати актуальну температуру
води. Пристрій вимкнеться самостійно після закипання води, коли увімкнеться потрійний звуковий сигнал.
Індикатор з функцією вибору температури (7a) ще протягом 2 хв. буде відображати актуальну температуру,
а потім згасне.
34
CK1178-001_v01
Неможливо увімкнути чайник, коли температура води вища, ніж температура, встановлена на індикаторі з функцією вибору
температури.
Підтримування тепла
9 Температуру підтримування можна встановити в
діапазоні від 40°C до 100°C. Температуру підтримування
тепла встановіть, доторкнувшись пальцем до необхідної
температури на індикаторі з функцією вибору температури (7а).
10 Потім увімкніть підтримування тепла, натиснувши
кнопку
(7b). Температуру можна змінювати, поки
увімкнена функція підтримування тепла. Максимальний
час підтримування тепла 2 години.
У випадку, якщо у чайнику є вода, температура котрої вища, ніж температура, задана для підтримування, повинен сплинути
деякий час, поки температура не знизиться до необхідного значення, нижче за якечайник автоматично почне її підігрівати.
Якщо
передбачається
подальша
експлуатація чайника, не обов’язково
виймати штепсель кабелю живлення
з розетки.
Якщо вода охолоне, щоб скип’ятити її (або
нагріти), знову увімкніть чайник. Налаштування температури запам’ятовуються,
доки пристрій підключений до електричної
мережі.
Чайник оснащений термічним захистом.
Якщо буде увімкнено пустий чайник,
відбудеться автоматичне відключення
напруги за допомогою термічного вимикача. Щоб знову увімкнути чайник після
того, як він охолоне (бл. 15 хв.), зніміть
його з підставки, залийте воду, знову
встановіть на підставку і увімкніть чайник, натиснувши кнопку (7c). Не заливайте холодну воду у гарячий чайник, почекайте, поки він охолоне.
Уникайте великого перепаду температур у
процесінаповнення чайника.
ZCK1178B-001_v01
Очищення і зберігання
C
Очищувати тільки холодний чайник!
1 Вийміть вилку кабелю живлення з розетки.
2 Витягніть фільтр (8) та промийте його під проточною
водою.
3 Зовнішні поверхні очищуйте за допомогою м’якої ганчірки, зволоженої засобом для миття посуду.
Для видалення водяного осаду з внутрішніх та зовнішніх
стінок чайника, необхідно протерти їх ганчіркою, зволоженою оцтом.
4 Промийте чайник чистою водою. Перед тим, як
зібрати пристрій, висушіть всі деталі.
На внутрішніх стінках чайника осідають
різноманітні осади, які можуть міститись
у воді. Це відбувається у зв’язку
з наявністю природних мінералів у воді
(кальцій, магній, залізо і т.п.). Зміни кольору не є сигналом неправильної роботи чайника, і не є перепоною у його експлуатації.
У випадку накопичення великої кількості
осаду, видаліть його. Див. пункт „Розчинення осаду”.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовищешнє
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовими
відходами!
Транспортування і зберігання
●
●
●
●
Видалення накипу
У випадку нагромадження вапняного осаду на дні чайника, необхідно видалити накип. З цією метою використовується 6-10-процентний оцет або лимонна кислота.
● Відкрийте кришку за допомогою кнопки (6).
● Налийте в чайник0,5лоцту, або насипте 40г лимонної кислоти та налийте води до рівня „max”. Включіть
чайник.
● Закип’ятіть таким чином приготований розчин
і залишіть в чайнику на близько 30 хвилин.
● Вилийте розчин, а чайник промийте чистою водою.
● Вийміть фільтр (8) і вимийте під проточною водою,
після чого вкладіть його на попереднє місце.
● Наповніть чайник свіжою водою, знову закип’ятіть,
а потім вилийте воду.
● Якщо у пристрої залишився осад, протріть його губкою і промийте водою, якщо це не допоможе - повторіть увесь процес.
●
●
●
Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
Під час перевезення повинна бути усунена
можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного засобу.
Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
Під час транспортування виробів на пласких піддонах
вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі застосування
ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення запакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складських приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
Умови складання виробів зазначені у технічних
умовах.
Несвоєчасне видалення накипу може привести до пошкодження електричного
чайника.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання незгідно з його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник залишає за собою право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для
пристосування його до юридичних норм, стандартів, директив
або у зв’язку з конструкційними, комерційними, естетичним та
іншими причинами.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
35
LT
Vážený zákazník!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti ir vadovautisi šia naudojimosi
instrukcija. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į darbo saugumo nurodymus. Išsaugokite naudojimosi instrukciją, kad
prireikus galėtumėte ja vadovautis gaminio tolimesniame
eksploatavime.
elektrinio virdulio naudojimo ir saugumo
instrukcijos nuorodos
Prieš naudodamiesi įrengimu, prašome susipažinti su
sunaudojimosi instrukcijos sąlygomis.
paVoJUs! / ĮspĖJiMai!
Saugumo sąlygų nesilaikymas gali
sukelti pažeidimus
● Būtina laikytis ypatingų atsargumo
priemonių, naudojantis prietaisu, kai
šalia yra vaikų.
● Nejunkite virdulio, jei maitinimo laidas
yra sugadintas ar jo izoliacija yra akivaizdžiai pažeista.
● Nepajunginėkite įrengimo prie neįžeminto įtampos tinklo – tai gali sukelti
elektros srovės nutrenkimu.
● Neprijunginėkite jungiamojo laido
kištuko į įtampos lizdą drėgnomis rankomis.
● Jeigu neatjungtas įtampos laidas buvo
sugadintas, tai šiuo atveju jis turi būti
pakeistas gamintojo bei serviso punkto
darbuotojo, arba kvalifikuoto asmens
tam, kad galima būtų išvengti pavojaus.
● Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas. Dėl netinkamai
atliktų remonto darbų gali kilti pavojus
naudotojui. Pasireiškus gedimams,
prašome kreiptis į specializuotą ZELMER punktą.
436
● Virinimo metu nelieskite virdulio metalinio korpuso – norėdami perkelti virdulį į kitą vietą, laikykite jį už rankėlės.
● Neliesti įkaitintų paviršių. Įrenginio
paviršius lieka karštas ir po jo išjungimo.
● Nepripildykite vandens aukščiau
atžymos „max” arba virš pažymėtos
maksimalios talpos atžymos – užviręs
vanduo gali pradėti tikšti iš virdulio.
● Dėmesio, saugokitės, kad nesušlapintumėte maitinimo laido kištuko.
● Dėmesio, saugokitės, kad virimo metu
neižsiveržtų garai.
● Prieš valant virdulys turi būti visiškai
atvėsęs.
● Neatidarinėkite arbatinuko dangtelio
vandens virimo metu.
● Prieš įrengimo valymą visada reikia
išimti laido kištuką iš įtampos lizdo.
● Niekada nepalikite įrengimo be
priežiūros darbo metu.
● Šiuo įrengimu gali naudotis vaikai, ne
jaunesni kaip 8 metų ir asmenys su
fizine, protine negalia bei asmenys,
neturintys patirties, su sąlyga, kad yra
užtikrinta atitinkama priežiūra, pavojui
išvengti bei pravesta suprantama įrengimo naudojimosi bei saugumo instrukcja. Vaikai negali žaisti su įrengimu.
Vaikai negali vykdyti įrengimo valymo
bei preižiūros darbų be priežiūros.
DĖMesio!
Darbo ir saugumo taisyklių nesilaikymas gali sukelti įrengimo gedimą!
●
●
●
Įrengimą visada prijunkite prie elektros tinklo lizdo (keičiamo (AC) prie įtampos srovės, atitinkančios tik nurodytoje
įrengimo lentelėje).
Įrengimą galima prijungti tik prie įtampos lizdo su įžeminimu. Jeigu įtampos lizdas neturi įžeminimo susisiekite su
kvalifikuotu elektriku. Nekeiskite kito, nenaudokite adaptorių.
Arbatinukas labai greitai užverda vandenį ir ima apie
10 A energijos iš elektros instaliacijos. Patikrinkite ar
naudojami įtampos saugikliai yra pritaikyti tokios įtampos
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
srovės suvartojimui. Vandens virimo metu atjunkite kitus
įrengimus iš šios įtampos cirkuliacijos grandinės.
Visada laikykite arbatinuką ant stabilaus, lygaus ir plokščio
paviršiaus; įtampos laidas negali būti nukaręs nuo stalo ar
krašto viršaus.Taip pat negali liestis su įkaitintais paviršiais.
Neišjunginėkite jungiamojo laido kištuko iš įtampos tinklo,
traukdami jį už laido.
Įrengimas gali būti naudojamas tik patalpų viduje.
Arbatinukas gali būti eksploatuojamas tik kartu su įtampos
pagrindu, skirtu būtent šiam modeliui.
Naudokite prietaisą tiktai vandeniui virti.
Neatidarinėkite dangtelio betarpiškai po vandens užvirimo
– gali prasidėti vandens garų nulašėjimo procesas ant
arbatinuko korpuso.
Nestatykite virdulio ant karštų paviršių ar arti jų.
Plovimo ar pildymo metu nemerkite virdulio ir maitinimo
pagrindo į vandenį.
Sušlapus vidiniams elektriniams elementams ar maitinimo
pagrindui, juos būtina visiškai išdžiovinti, iki bus vėl galima
naudotis virduliu.
Nejunkite virdulio, kai jame nėra vandens.
Nenaudokite arbatinuko su atidarytu dangteliu – tuo metu
neveikia automatinis išjungėjas.
Pripildyto arbatinuko neverskite atgal, nes vanduo gali išsipilti per garų angą. Jeigu taip atsitiks, tuomet reikia nusausinti arbatinuką prieš pakartotiną įjungimą.
Korpuso valymui nenaudokite emulsijų, pienelių, pastų ir
pan. pavidalo agresyvių valiklių. Be to, jie gali panaikinti ant
korpuso pavaizduotus grafinius simbolius: padalas, ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir pan.
Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais arba
atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
Visada išjunkite arbatinuką prieš nuimdami jį nuo pagrindo.
Neišiminėkite jungiamojo laido kištuko iš įtampos lizdo
įrengimo darbo metu. Prieš tai išjunkite įrengimą.
Įrengimo vidų reikia dažnai valyti, kad galima būtų išvengti
akmens nuosėdų susidarymo. Reikia prisiminti, kad
naudojant užkalkėjusį arbatinuką \ galima sukelti gedimus.
NUroDYMas
●
●
Informacija apie produktus ir naudojimosi instrukcija
Įrengimas skirtas naudotis tik namų sąlygomis bei
panašioms vietoms, tokioms kaip:
● parduotuvių, biurų, ir kitų darbo vietų personalui virtuvinėms reikmėms naudotis,
● viešbučių, motelių ir kitų gyvenamų objektų svečiams,
● agroturistinėse sodybose,
● pensionatų tipui „bed and breakfast”.
Vartojant jį gastronominio biznio tikslais, garantijos
sąlygos keičiasi.
Nenaudokite virdulio be filtro.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo
plokštelėje.
Nominalus tūris: 1,6 l.
Arbatinukas yra I klasės įrengimas, kuriame įmontuotas
įtampos laidas su apsaugos vielyte ir kištuku su apsauga.
Elektrinis virdulys ZELMER atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:
- Elektros įrengimas yra skirtas naudotis tik atitinkamos
įtampos ribose (LVD) – 2006/95/EC.
- Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/
EC.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas
ženklinimo plokštelėje.
Virdulio aprašymas
A
Snapelis
Korpusas
Vandens lygio indikatorius
Sukamasis maitinimo pagrindas
Arbatinuko dangtelis
Dangtelio atvėrimo mygtukas
Sensorinio valdymo pultas
a) temperatūros pasirinkimo funkcijos rodiklis
b) šilumos laikymo mygtukas
c) įjungimo/išjungimo mygtukas
8 Nuosėdų filtras
9 Maitinimo laido vieta
10 Rankenėlė
1
2
3
4
5
6
7
Virdulio parengimas darbui
Enne esimest kasutust peske veekeetja sisemus (vaata joon C ), täitke see veega tasemeni
„max” ja ajage seejärel neli korda keema (iga
kord värske veega) ning peske uuesti.
Virdulio aptarnavimas ir darbas
B
1 Nuspauskite mygtuką (6) atitinkamai su laikrodžio rodykle tam, kad atidaryti arbatinuko dangtelį (5).
2 Įdėkite antinuosėdų filtrą (8) į arbatinuką – tuo atveju
jeigu prieš tai jis buvo išimtas.
3 Pripildykite arbatinuką reikiamu kiekiu vandens ( matomas gradacija ant vandens lygio žymeklio (3)).
Atkreipkite dėmesį į tai, kad neviršyti arbatinuko maksimalaus kiekio „max” vandens pripildymo metu.
375
4 Uždarykite dangtelį (5).
5 Padėkite arbatinuką ant įtampos apsisukamojo pagrindo
(4). Prijunkite jungiamojo laido kištuką į įtampos lizdą, turintį
apsaugos ratelį. Po prijungimo prie įtampos išgirsite garso
signalą, informuojantį, kad įrengimas yra paruoštas darbui.
Ant sensorinio valdymo pulto trumpam įsijungs temperatūros
pasirinkimo funkcijos rodiklis ir mygtukai
(7).
6 Įjunkite arbatinuką paspausdami (7c) mygtuką – pasigirs garso signalas, mygtukas užsidegs raudona spalva
(7c), pradės mirgsėti mėlyna spalva pasirinkta temperatūra
ant temperatūros pasirinkimo funkcijos rodiklio (7a).
Neįjunginėkite arbatinuko, jeigu vandens lygis
talpykloje yra mažesnis nei „min“ arba viršija
„max” lygį ant vandnes lygio ženklinimo (3).
Numatyta vandens virimo temperatūra yra
nustatyta iki 100°C. Vandens temperatūros išlaikymo funkcija yra išjungta.
7 Virimo metu, temperatūros pasirinkimo funkcijos rodiklis (7a) parodo tikrąją vandens temperatūrą. Kai vanduo
užverda įrengimas savaime išsijungia, pasigirs tris kartus
garso signalas. Vandens temperatūros pasirinkimo funkcijos
rodiklis (7a) dar 2 minutes parodys aktualią temperatūrą, o
vėliau užges.
Pašildymas/Virimas
8 Vandens temperatūrą galima nustatyti nuo 40°C iki 100
°C kas 10°C. Temperatūrą nustatykite piršto prisilietimu prie
norimos tempratūros ant temperatūros pasirinkimo funkcijos
žymeklio (7a). Norint įjungti arbatinuką nuspauskite
(7c)
mygtuką.
Jeigu vandens temperatūra arbatinuke yra
aukštenė negu nurodyta ant ant temperatūros
pasirinkimo funkcijos žymeklio tuomet arbatinuko įjungimas yra negalimas.
Šilumos išlaikymas
9 Šilumos išlaikymo temperatūrą galima nustatyti nuo
40°C iki 100°C. Šilumos išlaikymo temperatūrą nustatykite prisiliesdami pirštu prie reikiamos temperatūros ant
temperatūros pasirinkimo žymeklio (7a).
10 Vėliau įjunkite šilumos išlaikymo mygtuką
(7b).
Temperatūrą galima keisti šilumos palaikymo funkcijos darbo
metu. Maksimalus šilumos palaikymo laikas yra 2 valandos.
Tuo atveju kai arbatinuke randasi vanduo, kurio
temperatūra yra aukštesnė nei nurodyta šilumos palaikymui, reikia palaukti kol temperatūra
sumažės labiau negu reikiama, anksčiau nurodyta ir tada arbatinukas automatiškai pradės
šildyti vandenį.
Jeigu yra numatoma tolimesnė arbatinuko
ekspoatacija, nebūtina išimti laido kištuko iš
įtampos lizdo.
638
Jeigu vanduo ataušo, tam, kad jį užvirinti (arba
pašildyti) reikia iš naujo įjungti arbatinuką.
Temperatūros nustatymas yra taip ilgai išlaikomas atmintyje, kol įrengimas yra prijungtas
prie elektros tinklo.
Arbatinukas turi terminius saugiklius. Tuo
atveju kai tuščias arbatinukas bus įjungtas,
terminiai išjungėjai įvykdys automatinį įtampos
atjungimą. Tam, kad iš naujo įjungti atvėsusį
arbatinuką (maždaug po 15 min.) nuimkite
jį nuo pagrindo, įpylkite vandens ir iš naujo
pastatykite ant pagrindo, nuspauskite arbatinuko mygtuką
(7c). Nepilkite į įkaitusį arbatinuką šalto vandens, palaukite kol atauš.
Venkite didelių temperatūrų skirtumų pripildydami arbatinuką.
Valymas ir priežiūra
C
Valykite tiktai šaltą virdulį!
1 Ištraukite maitinimo laido kištuką iš tinklo lizdo.
2 Išimkite filtrą (8) ir nuplaukite jį tekančiu vandeniu.
3 Išorinius paviršius valykite minkštu skudurėliu, sudrėkintu indų plovimo skysčiu.
Norėdami išvalyti vandens nuosėdas nuo vidinio ir išorinio
paviršių, patrinkite juos skudurėliu, suvilgytu acte.
4 Nuskalaukite arbatinuką švariu vandeniu. Prieš
atidėdami įrengimą nusausinkite visus jo elementus.
Ant vidinių arbatinuko sienelių susikaupia
įvairios nuosėdos, kurios taip pat gali atsirasti
vandenyje. Taip darosi kadangi vandenyje randasi naturalios mineralinės medžiagos (kalkės,
magnis, geležis ir t.t.). Spalvos pasikeitimus
nesukelia įrengimo prastas darbas ir nesudaro problemos jo naudojimui. Tuo atveju kai
susikaups didesnis nuosėdų kiekis, reikia juos
pašalinti. Žiūrėkite punktą „Nuosėdų ištirpinimas”.
Nuosėdų šalinimas
Ant virdulio dugno atsiradus kalkių nuosėdų, susidariusius
akmenis reikia pašalinti. Šiam tikslui naudojamas 6-10 procentų actas arba citrinos rūgštis.
● Paspauskite mygtuką ir atidarykite dangtelį (6).
● Įpilkite į arbatinuką 0,5 l acto arba pridėkite 40 g citrinos
rūgšties ir įpilkite vandens iki „max” lygio. Įjunkite abatinuką.
● Užvirkite taip paruoštą tirpinį arbatinuke ir palikite jį taip
apie 30 minučių.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
●
●
●
●
Išpilkite tirpinį, o arbatinuką išplaukite švariu vandeniu.
Išimkite filtrą (8) ir nuplaukite jį po tekančiu vandeniu,
o paskui įdėkite jį atgal į tą pačią vietą.
Pripildykite arbatinuką švariu vandeniu, dar kartą užvirinkite ir išpilkite vandenį.
Jeigu įrengime ir toliau lieka kokios nors nuosėdos,
nušluostykite jas kempine ir nuplaukite vandeniu, jeigu
tai nepadės, pakartokite visą procesą iš naujo.
Nepašalinus kalkių nuosėdų, virdulys gali perkaisti ir sugęsti.
ekologija: rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos. Tai nėra nei sudėtinga, nei per
brangu. Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą. Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms
skirtą konteinerį. Baigtą eksploatuoti virdulį
atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi
prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kenkti aplinkai.
Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis!
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl
gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio
charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip
pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis,
prekybos ir kitomis sąlygomis.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
397
LV
Cienījamie Pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pievērsiet drošības norādījumiem. Lietošanas
instrukciju lūdzam saglabāt, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
elektriskās tējkannas drošības un pareizas
lietošanas norādījumi
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas
instrukciju.
bĪstaMi! / UzMaNĪbU!
Neievērošanas gadījumā var rasties
veselības traucējumi
● Esiet uzmanīgi lietojot tējkannu bērnu
klātbūtnē.
● Nelietojiet ierīci, ja bojāts elektrības
vads, vai apakšdaļai ir redzami bojājumi.
● Elektrisko ierīci drīkst ieslēgt tikai iezemētā kontaktligzdā, pretējā gadījumā
draud elektriskās strāvas trieciens.
● Nepieslēdziet strāvas padeves vada
kontaktdakšu pie kontaktligzdas ar
slapjām rokām.
● Gadījumā, ja neatvienojamais barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamības, tas ir jānomaina ražotājam,
servisa parstāvim vai kvalificētiem speciālistiem.
● Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. Nepareizs remonts var
būt kaitīgs lietotājam. Ja tējkannai ir
kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
● Nepieskarieties tējkannas metāla korpusam izmantošanas laikā – celiet tējkannu aiz tās roktura.
● Nepieskarieties pie karstām virsmām.
Tējkannas virsmas ir karstas arī pēc
ierīces izslēgšanas.
440
● Neiepildiet tējkannā ūdenī virs maksimālā līmeņa norādes „max” – vārīšanas laikā ūdens var izlīt pa snīpi.
● Uzmanieties, lai neievietotu kontaktdakšu uz šķidrumu.
● Esiet uzmanīgi! No verdoša ūdens iet
kārsti tvaiki!
● Pirms tīrīšanas, tējkannai jāatdziest.
● Neatveriet tējkannas vāku, ja ūdens vēl
vārās.
● Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet
strāvas padeves vadu no kontaktligzdas.
● Nekad neatstājiet ierīci darba laikā bez
uzraudzības.
● Šī ierīce nav paredzēta lietošanai
bērniem,kuri nav sasnieguśi 8 gadu
vecumu, personām ar fiziskiem, maņu
vai garīgiem traucējumiem, bez pieredzes un zināšanām, izņemot situāciju,
ja par viņu drošību atbildīgā persona
lietošanas laikā viņus uzrauga vai
saprotošā veidā izskaidro lietošanas
instrukciju. Jānodrošina, lai ar ierīci
nespēlējas bērni. Elektrisko ierīci
nedrīkst lietot un tīrīt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
UzMaNĪbU!
Neievērošanas gadījumā var izraisīt
kaitējumus Jūsu īpašumam
●
●
●
●
Ierīci vienmēr pieslēdziet maiņstrāvas elektrotīklam,
kura spriegums atbilst norādēm uz ierīces datu plāksnītes.
Ierīci pieslēdziet elektriskajai ķēdei ar zemējumu. Ja
kontaktligzda nav zemēta, sazinieties ar kvalificētu elektriķi. Nekādā gadījumā pats nemainiet kontaktdakšu un
neizmantojiet strāvas adapteri.
Tējkanna ļoti ātri uzvāra ūdeni un patērē aptuveni
10 A elektroinstalācijas strāvas. Pārbaudiet, vai izmantotie tīkla drošinātāji ir piemēroti šādam strāvas patēriņam. Ūdens vārīšanas laikā izslēdziet pārējās tīklam
pievienotās ierīces.
Vienmēr novietojiet tējkannu uz stabilas un līdzenas
virsmas; strāvas padeves vads nedrīkst nokarāties pāri
galda malai vai pieskarties ierīces karstajām virsmām.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Neatvienojiet kontaktdakšu no tīkla, velkot aiz strāvas
padeves vada.
Ierīce var būt lietota tikai telpu iekšā.
Elektrisko tējkannu drīkst izmantot tikai kopā ar tai paredzēto pamatni, kas piemērota attiecīgajam tējkannas
modelim.
Lietojiet tējkannu tikai ūdens vārīšanai.
Neatveriet tējkannas vāku tūlīt pēc ūdens uzvārīšanās.
Uzkrātais ūdens tvaiks var izkļūt tējkannas ārpusē.
Nenovietojiet tējkannu uz karstiem priekšmetiem vai to
tuvumā.
Neiegrimsiet tējkannu vai tās pamatni ūdenī aizpildīšanas un tīrīšanas laikā.
Ja gadījumā iekšējie elektriskie elementi vai bāze
samirka pirms elektriskā tīklā ieslēgšanai rūpīgi izžāvējiet tos.
Neieslēdziet tējkannu bez ūdens.
Neizmantojiet tējkannu ar atvērtu vāku, jo tādā gadījuma
nedarbosies automātiskais izslēgšanas slēdzis.
Nesasveriet piepildīto tējkannu uz aizmuguri, jo ūdens
var izlīt caur tvaika izvades atveri. Ja tā ir noticis, noslaukiet tējkannu pirms ieslēgšanas.
Tējkannas apakšdaļas tīrīšanai nekad nelietojiet nekādus agresīvus šķidrumus vai abrazīvu mazgāšanas
līdzekļus. Ar to jūs varat noplēst svarīgu informāciju no
tējkannas virsmas: skalu brīdinājuma zīmogus utt.
Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
Vienmēr izslēdziet elektrisko tējkannu pirms
noņemšanas no pamatnes.
Neatvienojiet strāvas padeves vada kontaktdakšu no
elektrotīkla ierīces darba laikā. Vispirms izslēdziet ierīci.
Ierīces iekšpuse bieži ir jātīra, lai tajā nesakrājas
kaļķakmens nogulšņi. Ja ierīcē ir sakrājies kaļķakmens,
tā var sabojāties.
NorĀDĪJUMs
Informācija par produktu un lietošanas
pamācība
●
●
Ierīce ir paredzēta lietošanai mājas saimniecībā, vai
arī lietojama tādas vietās kā:
● veikala, biroja vai citu darba vietu virtuvēs,
● viesnīcās, citos dzīvojamos objektos,
● agrotūrisma saimniecībās,
● „bed and breakfast” veida pansjonātos.
Ja ierīce ir lietota gastronomijas biznesa mērķiem,
garantijas nosacījumi mainās.
Neizmantojiet tējkannu bez filtra.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
tehniskie dati
Tehniskie dati ir norādīti produkta datu plāksnītē.
Tilpums: 1,6 l.
Tējkanna ir I klases ierīce, kam ir padeves vads ar drošinātāju un kontaktdakša ar drošinātāju.
ZELMER tējkanna atbilst spēkā esošo direktīvu prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
- Elektriskā ierīce ir paredzēta lietošanai atbilstošās sprieguma robežās (LVD) – 2006/95/EC.
- Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Produkts atzīmēts ar CE zīmi datu plāksnītē.
tējkannas uzbūve
A
Snīpis
Apvalks
Ūdens līmeņa rādītājs
Piruetveida pamatne
Tējkannas vāks
Vāciņa atvēršanas poga
Panelis ar skārienjutīgo vadību
a) rādītājs ar temperatūras izvēles režīmu
b) taustiņš
- siltuma saglabāšana
c) taustiņš
- ieslēgt/izslēgt
8 Filtrs pret nosēdumiem
9 Elektrības vada nodalījums
10 Rociņa
1
2
3
4
5
6
7
tējkannas sagatavošana lietošanai
Pirms pirmās lietošanas reizes izskalojiet
tējkannas iekšpusi (skat. punktu C ), piepildiet tējkannu ar ar ūdeni līdz „max” atzīmei
un četras reizes uzvāriet ūdeni un izskalojiet
tējkannu (katru reizi nomainot ūdeni pret tīru).
tējkannas ieslēgšana un darbošanās
B
1 Nospiediet taustiņu (6) saskaņā ar bultiņas virzienu, lai
atvērtu tējkannas vāku (5).
2 Ievietojiet tējkannā filtru pret kaļķakmens nogulsnēm (8),
ja iepriekš tas ir ticis izņemts.
3 Piepildiet tējkannu ar nepieciešamo ūdens daudzumu
(līmenis norādīts uz ūdens līmeņa atzīmes tējkannas sānos
(3)).
Pievērsiet uzmanību, lai piepildīšanas laikā
nepārsniegtu maksimālo ūdens līmeņa atzīmi
„max”.
4 Aiztaisiet tējkannas vāku (5).
5 Novietojiet tējkannu uz elektriskās pamatnes (4).
Pieslēdziet strāvas padeves vada kontaktdakšu
elektrotīklam, kas ir aprīkots ar aizsargdzīslu. Pēc
pieslēgšanas elektrotīklam izdzirdēsiet skaņas signālu, kas
informē par ierīces gatavību darbam. Uz mirkli tiks izga-
415
ismots rādītājs ar temperatūras izvēles režīmu un taustiņi uz
vadības paneļa
(7).
6 Ieslēdziet tējkannu, nospiežot taustiņu (7c)– atskanēs
skaņas signāls un taustiņš (7c), iedegsies sarkanā krāsā,
zilā krāsā mirgos iestatītais temperatūras režīms uz rādītājā
ar temperatūras izvēles režīmu (7a).
Neieslēdziet elektrisko tējkannu, ja ūdens daudzums rezervuārā nepārsniedz „min” ūdens
līmeņa atzīmi vai arī pārsniedz „max” ūdens
līmeņa atzīmi ūdens līmeņa rādītāja skalā (3).
Rūpnieciski ir iestatīta ūdens vārīšanās
temperatūra līdz 100°C. Siltuma saglabāšanas
funkcija ir izslēgta.
7 Vārīšanās laikā, rādītājs ar temperatūras izvēles režīmu
(7a) uzrādīs esošo ūdens temperatūru. Ierīce automātiski
izslēgsies pēc ūdens uzvārīšanās, par to informējot ar
trīskāršu skaņas signālu. Rādītājs ar temperatūras izvēles
režīmu (7a) vēl 2 minūtes uzrādīs esošo ūdens temperatūru,
bet pēc tam nodzisīs.
Uzsildīšana / Vārīšana
8 Ūdens temperatūras amplitūdu iespējams iestatīt no
40°C līdz 100 °C ik pa 10°C. Temperatūra tiek iestatīta, ar
pirkstu nospiežot izvēlēto temperatūras režīmu uz rādītāja
ar temperatūras izvēles režīmu (7a). Ieslēdziet elektrisko
(7c).
tējkannu, nospiežot taustiņu
Elektrisko tējkannu nav iespējams ieslēgt,
ja ūdens temperatūra ir augstāka, nekā
temperatūra, kas iestatīta rādītājā ar
temperatūras izvēles režīmu.
Siltuma saglabāšana
9 Siltuma saglabāšanas temperatūras amplitūdu
iespējams iestatīt no 40°C līdz 100°C. Siltuma saglabāšanas
temperatūra tiek iestatīta, ar pirkstu nospiežot izvēlēto
temperatūras režīmu uz rādītāja ar temperatūras izvēles
režīmu (7a).
10 Pēc tam ieslēdziet siltuma saglabāšanas funkciju,
nospiežot taustiņu
(7b). Temperatūru ir iespējams mainīt,
siltuma saglabāšanas funkcijai esot ieslēgtai. Maksimālais
siltuma saglabāšanas laiks ir 2 stundas.
Gadījumā, ja tējkannā atrodas ūdens, kura
temperatūra ir lielāka, nekā iestatītā siltuma
saglabāšanas temperatūra, jāpaiet laikam,
līdz temperatūra samazināsies līdz nepieciešamajai, zemāk par kuru elektriskā tējkanna
automātiski sāks sildīt ūdeni.
Ja elektriska tējkanna arī turpmāk tiks izmantota, elektrisko kontaktdakšu nav nepieciešams atvienot no strāvas padeves.
642
Ja ūdens ir atdzisis, lai to uzvārītu (vai
uzsildītu), atkārtoti ieslēdziet tējkannu.
Temperatūras iestatījumi tējkannas atmiņā
tiek saglabāti tik ilgi, cik ilgi ierīce ir pieslēgta
elektrotīklam.
Tējkanna ir aprīkota ar termisko aizsardzību.
Gadījumā, ja tiek ieslēgta tukša tējkanna,
termiskais izslēgšanas slēdzis automātiski
atslēgs spriegumu. Lai pēc atdzišanas atkārtoti
ieslēgtu tējkannu (apm., 15 min.), Noņemiet to
no pamatnes, piepildiet ar ūdeni, novietojiet uz
pamatnes un ieslēdziet tējkannu ar slēdzi
(7c). Nepiepildiet uzkarsušu tējkannu ar aukstu
ūdeni, ļaujiet tai atdzist.
Izvairieties no lielām temperatūras atšķirībām
tējkannas piepildīšanas laikā.
tīrīšana un konservācija
C
Valykite tiktai šaltą virdulį!
1 Atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla.
2 Noņemiet filtru (8) un izmazgājiet zem tekoša ūdens.
3 Ārējas virsmas mazgājiet ar mīkstu drānu, kas ir samitrināta ar trauku mazgāšanas līdzekli.
Lai likvidētu ūdens nosēdumus iekšējās un ārējās tējkannas
sienās, noslaukiet tos ar drānu samitrinātu ar etiķi.
4 Tējkannu izskalojiet ar tīru ūdeni. Pirms ierīces salikšanas, nožāvējiet visus elementus.
Uz tējkannas iekšējām sieniņām uzkrājas
dažādas nogulsnes, kas var uzpeldēt ūdens
augšpusē. Tas notiek ūdenī esošo dabīgo
minerālu rezultātā (kaļķis, magnijs, dzelzs,
u.tml.). Šīs nogulsnes neizraisa nepareiza
ierīces ekspluatācija, un tās nerada problēmas
tās izmantošanā. Ja ir uzkrājies lielāks
nogulšņu daudzums, tās ir ieteicams likvidēt.
Skatīt sadaļu „Kaļķakmens izšķīdināšana”.
katlakmens šķīdināšana
Ja tējkannas dibenā paradās kaļķu nosēdumi akmens jālikvidē. Lietojiet 6-10 procentu etiķi vai citronskābi.
● Atveriet vāciņu ar pogu (6).
● Ielejiet tējkannā 0,5 l etiķi vai ieber 40 g citronskābi un ielej
ūdeni līdz norādei „max”. Ieslēdziet tējkannu.
● Tā sagatavotu šķīdinājumu uzvāriet un atstājiet tējkannā
uz apm. 30 minūtēm.
● Izlejiet šķīdinājumu un noskalojiet tējkannu ar tīru ūdeni.
● Izņemiet filtru (8) un nomazgājiet zem tekoša ūdens. Pēc
tam ievietojiet filtru atpakaļ iepriekšējā vietā.
● Uzpildiet tējkannu ar tīru ūdeni, uzvāriet un izlejiet ūdeni.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
●
Ja pēc tīrīšanas ierīcē ir palikušas nogulšņu pēdas,
noņemiet tās ar sūkli un izskalojiet ar ūdeni. Ja tas nepalīdz, visu procesu ieteicams atkārtot.
Katlakmens noņemšanas nolaidība var novest
līdz tējkannas bojāšanai.
ekoloģija – vides aizsardzība
Katrs lietotājs var palīdzēt saudzēt apkārtējo
vidi. Tas ir ne grūts un ne dārgs. Ar šo mērķi:
Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
Polietilēna maisus (PE) metiet ārā konteinerā,
kurš ir domāts priekš plastikāta. Nevajadzīgu
aparātu atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā, jo saturošie
aparātā kaitīgie komponenti var radīt draudus apkārtējai
videi.
Nemetiet ārā ierīci kopā ar komunāliem atkritumiem!
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas
nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās
normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
437
ET
Lugupeetud Kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame kasutada
ainult ettevõtte Zelmer originaalvaruosi. Need on projekteeritud spetsiaalselt selle toote tarvis.
Palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata ohutusnõuetele. Kasutusjuhend
palume toote edaspidiste kasutuste korraks säilitada.
elektrilise veekeetja ohutust ja õiget
kasutamist käsitlevad juhtnöörid
Enne masina kasutamise alustamist tutvuge kogu
kasutusjuhendi sisuga.
oHt! / HoiatUs!
Eiramine võib põhjustada vigastusi
● Olge eriti ettevaatlikud veekeetjat laste
läheduses kasutades.
● Ärge käivitage seadet kui toitejuhe või
korpus on silmnähtavalt vigastatud.
● Ärge ühendage veekeetjat maandamata toiteallikaga, see võib põhjustada
elektrilöögi ohtu.
● Ärge sisestage ühendusjuhtme pistikut
võrgupessa märgade kätega.
● Juhul, kui lahtiühendamatu toitejuhe
saab vigastada, tuleb see, riskide vältimiseks, tootja juures või teenindusettevõttes kvalifitseeritud isiku poolt välja
vahetada.
● Seadme parandamist võib teostada
ainult väljaõpetatud personal. Valesti
teostatud parandus võib olla kasutajale
tõsiseks ohuallikaks. Vigade ilmnemisel pöörduge ZELMER-i spetsialiseeritud teeninduspunkti.
● Ärge puutuge veekeetja metallkorpust
keetmise ajal - kandmiseks kasutage
ainult veekeetja käepidet.
● Ärge puutuge kuumutatud pindu.
Seadme pind püsib kuumana isegi
peale väljalülitamist.
● Ärge täitke veekeetjat üle taseme
„max” – keetmise ajal võib keev vesi
444
välja pritsida.
● Jälgige, et ühendusjuhtme pistik märjaks ei saaks.
● Olge ettevaatlik keetmise ajal eralduva
auru suhtes.
● Enne puhastamist peab veekeetja
olema täiesti jahtunud.
● Ärge avage veekeetja kaant vee
keemise ajal.
● Enne seadme puhastamist võtke ühendusjuhe alati võrgupesast välja.
● Ärge iialgi jätke seadet töötamise ajal
järelvalveta.
● Käesolevat seadet võivad kasutada
vähemalt 8 aasta vanused lapsed ja
piiratud füüsiliste ning vaimsete võimetega inimesed ja isikud, kellel puuduvad seadmega töötamise kogemused ning sellekohased teadmised, kui
on tagatud järelvalve või läbi viidud
seadme turvalist kasutamist käsitlev
instruktaaž ja selgitatud sellega seotud ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega
mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma
asjakohase järelvalveta puhastada ega
hooldada.
tÄHeLepaNU!
Eiramine võib põhjustada varalisi kahjusid
●
●
●
●
●
●
Ühendage seade alati vooluvõrgu (ainult vahelduvvool) pessa, mille pinge vastab seadme andmeplaadil
esitatule.
Ühendage seade ainult maandatud toiteallikaga. Kui
pesal maandus puudub võtke ühendust kvalifitseeritud
elektrikuga. Ärge vahetage pistikut ega kasutage adaptereid.
Veekeetja keedab vee väga kiiresti ja tarbib umbes 10 A
elektrivoolu. Kontrollige, et kasutatavad võrgukaitsmed
on kohandatud sellise voolutarbimisega. Veekeetmise
ajal ühendage muud seadmed antud vooluringist lahti.
Asetage veekeetja alati stabiilsele, ühtlasele ja tasasele
pinnale; toitejuhe ei või rippuda laua või tööpinna ääre
kohal ega puutuda kuumade pindade vastu.
Ärge tõmmake pistikut võrgupesast juhetpidi välja.
Seadet võib kasutada ainult siseruumides.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Veekeetjat võib kasutada ainult koos sellele mudelile
ette nähtud kaasasoleva toitealusega.
Kasutage veekeetjat ainult vee keetmiseks.
Ärge avage kaant vahetult peale vee keetmist - kondenseerunud veeaur võib voolata veekeetjast välja.
Ärge asetage veekeetjat kuumadele esemetele ja
nende lähedusse.
Ärge kastke veekeetjat ega toitealust, täitmise või
pesemise ajal, vette.
Väliste elektrielementide ja toitealuse veega ülevalamise korral tuleb veekeetja, enne järgmist vooluvõrku
ühendamist, hoolikalt kuivatada.
Ärge käivitage ilma veeta veekeetjat.
Ärge kasutage avatud kaanega veekeetjat - automaatne
väljalülitus ei hakka tööle.
Ärge kallutage täidetud veekeetjat tahapoole, sest vesi
võib auruavause kaudu välja voolata. Sellisel juhul pühkige veekeetja enne sisselülitamist kuivaks.
Korpuse pesemiseks ärge kasutage agressiivseid
pesuvahendeid emulsiooni, piima, pasta jms. kujul.
Need võivad muuhulgas eemaldada informatsioonilised graafilised sümbolid, nii nagu: alajaotused, märgistused, hoiatavad märgid, jms.
Seade ei ole ette nähtud tööks koos väliste aeglülitite
või eraldiasetseva reguleerimissüsteemiga.
Lülitage veekeetja, enne aluselt tõstmist, alati välja.
Ärge tõmmake ühendusjuhtme pistikut võrgupesast
välja seadme töötamise ajal. Kõigepealt lülitage seade
välja.
Seadme sisemust tuleb katlakivi kõrvaldamiseks sageli
puhastada. Tuleb meeles pidada, et katlakivi settega
veekeetja kasutamine võib põhjustada selle töös tõrkeid.
MÄrkUs
Informatsioon toote kohta ja kasutamist käsitlevad märkused
●
●
Seade on mõeldud koduseks ja samalaadseks kasutamiseks sellistes kohtades nagu:
● poodide, kontorite ja muude tööruumide kööginurkades,
● külaliste poolt hotellides, motellides ja teistes elamuobjektides,
● turismitaludes,
● “Bed and breakfast” tüüpi pansionaatides.
Selle kasutamisel gastronoomiliseks äritegevuseks
garantiitingimsed muutuvad.
Ärge kasutage veekeetjat ilma filtrita.
tehnilised andmed
Tehnilised näitajad on esitatud toote andmeplaadil.
Maht 1,6 liitrit
Seade kuulub I klassi ja on varustatud turvasoonega
ühendusjuhtme ning maandatud pistikuga.
Veekeetja ZELMER vastab kehtivate normide nõuetele.
Seade on kooskõlas järgmiste direktiivide nõuetega:
- Elektriseade, ette nähtud kasutamiseks määratletud pingevahemikes (LVD) – 2006/95/EC.
- Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on andmeplaadil märgistatud CE tähisega.
Veekeetja ehitus
A
Tila
Korpus
Veetaseme näidik
Pöörlev toitealus
Veekeetja kaas
Kaane avamise nupp
Puutetundlik juhtpaneel
a) temperatuuri valiku funktsiooni näidik
b) nupp
- soojashoid
c) nupp
- sisse/väljalülitamine
8 Filter
9 Ühendusjuhtme peidik
10 Käepide
1
2
3
4
5
6
7
Veekeetja tööks ettevalmistamine
Prieš naudodami pirmą kartą išplaukite arbatinuką (žiūrėkite C punktą), pripildykite
vandeniu iki max lygio, paskui keturis kartus
užvirinkite (kiekvieną kartą naują vandens
porcija) ir pakartotinai nuplaukite.
Veekeetja kasutamine ja toimimine
B
1 Vajutage veekeetja kaane (5) avamiseks, noolekese
suunda järgides, nupule (6).
2 Paigaldage veekeetjasse settevastane filter (8) – kui
see on eelnevalt välja võetud.
3 Täitke veekeetja vajaliku veekogusega (tase on nähtav
veetaseme näidikul (3)).
Pöörake tähelepanu sellele, et veega täitmise
ajal ei ületataks veekeetja mahunäitu „max” .
4 Sulgege kaas (5).
5 Asetage veekeetja pöörlevale toitealusele (4).
Sisestage ühendusjuhtme pistik maandatud võrgupessa.
Peale toitega ühendamist kuulete te ühekordset helisiZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
455
gnaali, mis teavitab seadme tööks valmisolekust. Hetkeks
süttivad temperatuuri valiku funktsiooni näidik ja nupud juhtpaneelil
(7).
6 Lülitage veekeetja, nupule
(7c) – vajutades, sisse –
kõlab helisignaal, punase tulega süttib nupp
(7c), temperatuuri valiku funktsiooni näidikul (7a) hakkab sinise tulega
vilkuma soovitud temperatuur.
Ärge käivitage veekeetjat kui veekogus paagis
ei ületa vee taseme näidikul (3) taset „min” või
ületab taset „max”.
Vee keetmine on vaikimisi seadistatud kuni
temperatuurini 100°C. Soojashoiu funktsioon
on väljalülitatud.
7 Keetmise jooksul näitab temperatuuri valiku funktsiooni
näidik (7a) vee hetketemperatuuri. Seade lülitub vee keema
minemisel automaatselt välja, andes sellest märku kolmekordse helisignaaliga. Temperatuuri valiku funktsiooni näidik
(7a) näitab veel 2 minuti jooksul vee hetketemperatuuri ja
kustub seejärel.
Soojendamine / Keetmine
8 Veetemperatuuri võib 10°C kaupa seadistada 40°C kuni
100 °C. Seadistage temperatuur, puudutades temperatuuri
valiku funktsiooni näidikul (7a) valitud temperatuuri. Lülitage
veekeetja, nupule
(7c) vajutades, sisse.
Veekeetjat pole võimalik sisse lülitada kui vee
temperatuur on temperatuuri valiku funktsiooni
näidikul määratust kõrgem.
Soojashoid
9 Soojashoiu temperatuuri võib seadistada 40°C kuni
100°C. Seadistage temperatuur, puudutades temperatuuri
valiku funktsiooni näidikul (7a) valitud temperatuuri.
10 Seejärel lülitage soojashoid, nupule
(7b). vajutades,
sisse. Temperatuuri võib sisselülitatud soojashoiu funktsiooni
käigus muuta. Soojashoiu aeg on maksimaalselt 2 tundi.
Juhul kui vesi veekeetjas on kõrgema temperatuuriga kui soojashoiuks on seadistatud,
tuleb mõnda aega oodata, et veetemperatuur
langeks nõutud tasemele, millest madalamal
hakkab seade seda automaatselt soojendama.
Veekeetja edasise kasutamise korral ei ole
ühendusjuhtme toitepesast eemaldamine tingimata vajalik.
Vee jahtumise korral lülitage veekeetja, selle
keetmiseks (või soojendamiseks), uuesti sisse.
Temperatuuri seadistused püsivad mälus
senikaua kui seade on ühendatud vooluvõrgu
pessa.
646
Veekeetja on varustatud termokaitsmega. Tühja
veekeetja ühendamise korral lülitub pinge
termolüliti läbi automaatselt välja. Veekeetja
uueks sisselülitamiseks, peale jahtumist (umb.
15 min), eemaldage see aluselt, täitke veega,
asetage uuesti alusele ja lülitage, nupule
(7c) vajutades, sisse. Ärge täitke kuuma veekeetjat külma veega, oodake selle jahtumiseni.
Vältige veekeetja täitmise ajal suuri temperatuurierinevusi.
C
puhastamine ja hooldamine
Puhastage ainult jahtunud veekeetjat!
1 Võtke ühendusjuhtme pistik toitepesast välja.
2 Võtke välja filter (8) ja peske see voolava vee all.
3 Välispind puhastage pehme, nõudepesuvahendiga niisutatud lapiga.
Veesette eemaldamiseks veekeetja sise- ja välisseinalt pühkige need üle äädikaga niisutatud lapiga.
4 Loputada veekeetja puhta veega. Enne seadme kokkupanemist kuivatada kõik osad.
Veekeetja siseseintele võivad koguneda erinevad setted, mis võivad ka vette üle kanduda.
See toimub seoses looduslikult vees esinevate
mineraalidega (kaltsium, magneesium, raud
jms.). Taolised värvimuutused ei ole tingitud
seadme väärast töötamisest ja ei ole selle
kasutamisel probleemiks. Setete suurema
kogunemise korral tuleb need kõrvaldada.
Vaadake punkti „Katlakivi lahustamine”.
katlakivi lahustamine
Veekeetja põhjal ilmnev katlakivi tuleb eemaldada. Selleks
kasutatakse 6-10 protsendilist äädikat või sidrunhapet.
● Avage nupu (6) abil kaas.
● Kallake veekeetjasse 0,5 l äädikat või lisage sellesse 40g
sidrunihapet ja täike veega kuni tasemeni „max”. Lülitage
veekeetja sisse.
● Keetke sel viisil valmistatud lahus ja jätke umbes 30
minutiks seisma.
● Valage lahus välja ja loputage veekeetja puhta veega.
● Eemaldage filter (8), peske voolava vee all ja paigaldage
seejärel tagasi.
● Täitke veekeetja värske veega, ajage see keema
ja valage vesi seejärel välja.
● Kui seadmesse on ikka veel mingeid setteid jäänud pühkige see nuustikuga üle ja peske veega läbi, kui ka see
ei aita, korrake kogu toimingut.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
Katlakivi eemaldamata jätmine võib põhjustada
seadme kahjustusi.
Ökoloogia – Hoolitseme looduskeskkonna eest
Iga kasutaja võib osaleda looduskeskkonna
kaitses. See ei ole ei raske ega kulukas. Selleks: viige papist pakend vanapaberi vastuvõttu, kilekotid (polüetüleen) visake plastjäätmete konteinerisse.
Kasutatud seade andke vastavasse utiliseerimise punkti, sest selles sisalduvad ohtlikud komponendid
võivad ohustada looduskeskkonda.
Ärge visake ära koos olmejäätmetega!
Maaletooja/tootja ei kanna vastutust seadme mittesihtotstarbelisest
kasutamisest või selle ebaõigest teenindamisest tulenevate võimalike
kahjustuste eest.
Maaletooja/tootja jätab endale seadme modifitseerimise õiguse
vabaltvalitud hetkel, ilma eelneva hoiatamiseta, kohandamaks seda
õiguslike ettekirjutustega, normidega, direktiividega või konstruktsioonilistel, kaubanduslikel, esteetilistel ja muudel eesmärkidel.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
477
EN
Dear Customers,
Congratulations on your choice of Zelmer electric kettle, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best results, we recommend using only
original Zelmer accessories. They have been specially
designed for this product.
Please read this user manual carefully. Special attention
should be paid to the safety precautions. Please keep this
manual safe for future reference.
safety precautions and instructions on the
proper use of the electric kettle
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
DaNger! / WarNiNg!
Risk of injury
● Special attention should be kept when
using the kettle in the presence of children.
● Do not operate the kettle if the power
cord is damaged or if there is any visible damage to the kettle body.
● Do not plug the kettle to an ungrounded
outlet as this may cause an electric
shock.
● Do not insert the plug into a socket with
wet hands.
● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
● Only qualified staff may repair the
appliance. Improper repair may cause
a serious threat to the user. In case
of any defects, contact an authorised
ZELMER service point.
● Do not touch the metal body of the kettle when in use; move the kettle only
using the handle.
● Do not touch any hot surfaces of the
kettle. Surfaces remain hot even after
the device is switched off.
● Do not fill the kettle beyond the maximum fill indicator ”max” – water might
448
spatter out of the kettle.
● Be careful not to wet the plug of the
power cord.
● Steam coming out of the kettle when
the water is boiling may cause scalding.
● Allow the kettle to cool completely
before cleaning.
● Do not open the lid of the kettle when
water is boiling.
● Always remove the plug from its socket
before cleaning the device.
● Never leave the device unattended
when in use
● This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in
a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without supervision.
WarNiNg!
Risk of property damage
●
●
●
●
●
●
●
Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating
plate.
Always plug the appliance to a grounded outlet. If an
outlet is not grounded, contact a qualified electrician. Do
not modify the plug and/or use any adapters.
The kettle boils water very quickly and requires approx.
10 A of power. Ensure that the safety fuses in the electrical circuit are adapted to this requirement. When boiling
water, disconnect other devices from that circuit.
Always put the kettle on an even, level surface; the
power cord should never hang over the side of the table
or counter top, and should never touch any hot surface.
Do not remove the plug from its socket by pulling the
power cord.
This appliance is intended for indoor use only.
Only operate the kettle with the base suitable for a given
model.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Use the kettle for boiling water only.
Do not open the lid immediately after boiling water –
condensed steam can drip onto the exterior of the kettle.
Do not place the kettle on or near hot objects.
Do not immerse the kettle or the power base in water
when filling or washing the electric kettle.
If water gets into any electric elements inside the kettle
or onto the base, carefully dry these elements before
plugging the kettle to the mains.
Do not operate the kettle when empty.
Do not operate the kettle with its lid open – the safety
shut-off will not function.
Do not tilt the full kettle back, as water can escape
through the steam escape. If this happens, wipe the kettle dry prior to use.
Do not use any abrasive cleaning agents – such
as emulsions, creams, pastes, etc. – for cleaning the
kettle body. They might remove graphic information
symbols, such as scales, marks, warning signs, etc.
The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
Always turn the kettle off before lifting it from its base.
Do not remove the plug from its socket when the device
is in operation. Turn the device off first.
The inside of the kettle should be cleaned regularly to
remove limescale. Limescale may cause malfunctions.
tip
Product information and tips on use
●
●
This appliance is intended to be used in household and
similar applications such as:
● staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
● farm houses;
● by clients in hotels, motels and other residential
environments;
● bed and breakfast type environments.
In case it is used for food business purposes, the war
ranty conditions change.
Do not use the kettle without the filter.
technical data
The technical parameters are given on the rating plate
of the product.
1.6 litre capacity.
The kettle is a class 1 appliance equipped with a power cord
with a protective conductor and a plug with an earthed pin.
The kettle meets the requirements of valid standards.
The appliance is compliant with the requirements of the following directives:
- Electrical equipment designed for use within specific voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
- Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is affixed with the CE mark on the rating plate.
kettle elements
A
Spout
Kettle body
Water level indicator
360° swivel base
Lid
Lid release button
Touch-sensitive control panel
a) display with temperature selection function
b) button
- maintain temperature
c) button
- on/off
8 Filter
9 Supply cord compartment
10 Handle
1
2
3
4
5
6
7
preparing the kettle for operation
Before first use clean the inside of the
appliance (see point C ), fill with water until
the level reaches the „max” line and boil water
four times (change water each time), clean
again.
operating the kettle
B
1 Press the button (6) in the direction of the arrow to open
the lid (5) of the kettle.
2 Place the particle filter (8) in the kettle – if it was removed
earlier.
3 Fill the kettle with the desired amount of water (see the
water level indicator (3)).
Do not exceed the kettle’s maximum capacity
„max” when pouring in water.
4 Close the lid (5).
5 Place the kettle on its rotating base (4).
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
495
Insert the cable into a socket equipped with a safety ring.
After connecting the device to a power source, you will hear
an audio signal informing you that the device is ready for
use. The temperature display and control panel buttons will
light up for a moment
(7).
6 Turn the kettle on by pressing the button
(7c) – an
will glow red (7c),
audio signal will sound and the button
the temperature as set will flash blue (7a).
Do not activate the kettle if the amount of water
does not reach the „max” level on the water
level indicator (3).
The default water temperature setting is 100°C.
The maintain temperature function is deactivated.
7 When in use, the display with temperature selection function (7a) will show the current water temperature. The device
will automatically shut itself off when water has boiled, and
an audio signal will sound three times. The display with temperature selection function (7a) will continue showing the
current water temperature for 2 minutes, then go off.
Heating / boiling
8 Water temperature can be set from 40°C to 100 °C at
intervals of 10°C. Set the temperature by placing your finger
under the desired temperature on the display with temperature selection function (7a). Turn the kettle on by pressing
the button
(7c).
The kettle can not be turned on when the water
temperature is higher than the temperature
chosen via the temperature selection function.
Maintaining temperature
9 Temperatures between 40°C and 100°C can be maintained. Set the temperature to be maintained by placing your
finger under the desired temperature on the display with temperature selection function (7a).
10 Next, activate the maintain temperature function by pressing the button
(7b). The temperature can be adjusted
while the function is activated. Temperature can be maintained for up to 2 hours.
If the water in the kettle is hotter than the
temperature entered, some time must elapse
before the temperature drops to the level at
which the kettle will automatically begin to heat
it up.
If the kettle will continue to be used, it is not
necessary to remove the plug from its socket.
If the water cools, activate the kettle to heat or
boil it. Temperature settings are saved as long
as the device is connected to a power source.
650
The kettle is equipped with an overheating prevention function. If the kettle is turned on while
empty, it will automatically shut off. To use the
kettle again, allow it to cool down by waiting 15
minutes, then remove the kettle from its base,
pour in water and turn the kettle on by pressing
the button
(7c). Do not fill a hot kettle with
cold water, wait for it to cool.
Avoid large differences in temperatures when
filling the kettle.
cleaning and maintenance
C
Always allow the kettle to cool down completely before cleaning!
1 Unplug the kettle from the mains.
2 Remove the filter (8) and rinse it under running water.
3 Clean the outside surfaces with a soft damp cloth
and washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a damp
cloth and vinegar.
4 Rinse the kettle with clean water. Before putting the
device away, dry all of its parts.
Various deposits can form on the sides of the
kettle, and they can also get into the water. This
is because of the presence of minerals naturally occurring in water (calcium, magnesium,
iron, etc.). These discolourations are not the
result of malfunction and do not cause problems for using the device. If larger amounts
of deposits form, they should be removed (see
“Dissolving limescale deposits”).
Descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. For this purpose use 6-10% vinegar
or citric acid.
● Open the lid by pressing the lid release button (6).
● Pour in 0.5 l of vinegar (or add 40 g of citric acid) and fill
the kettle with water to the max level. Switch on the kettle.
● Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for
30 minutes.
● Empty the kettle and rinse it with fresh water.
● Remove the filter (8) and rinse it under running water.
Replace the filter.
● Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty
the kettle.
● If any deposits remain inside the device, wipe it with
a sponge and rinse with water; if this is not enough,
repeat the process from the beginning.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
The kettle should be descaled periodically
to avoid its possible damage.
ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive. In order to
do it: put the cardboard packing into recycling
paper container; put the polyethylene (PE)
bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal centre, because of the dangerous elements
of this appliance, which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!
The importer/manufacturer is not liable for any damages resulting
from improper use or handling of the appliance.
The importer/manufacturer reserves the right to modify the product
at any time and without prior notice in order to adjust it to valid law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic
or other reasons.
ZCK1178B-001_v01
CK1178-001_v01
517
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement