Zelmer | ZCK0275S | User manual | Zelmer ZCK0275S User Manual

Zelmer ZCK0275S User Manual
1
2
ZCK0275I
ZCK0275L
ZCK0275S
ZCK0275I
ZCK0275L
ZCK0275S
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
Funkcjonalny czajnik elektryczny
z dwustronnym wskaźnikiem wody.
3
Функциональный электрический чайник
с двусторонним индикатором уровня воды.
PL
1. Obrotowa podstawa 2. Wyjmowalny i zmywalny
filtr antywapniowy 3. Wspomagane otwieranie
pokrywy
RU
1. Вращающаяся подставка 2. Съемный
моющийся фильтр с защитой от накипи
3. Конпка для открывания крышки чайника
CZ
1. Otočný podstavec 2. Vyjímatelný a umývatelný
odvápňovací filtr 3. Tlumené otevírání víka
BG
SK
1. Otočný podstavec 2. Vyberateľný a umývateľný
proti vápenný filter 3. Podporované otváranie
veka
1. Въртяща се основа 2. Изваждаем и измиваем
антикалциев филтър 3. Улеснено отваряне на
капака
UA
1. Oбертальна основа 2. З’ємний та миючий
фільтр від накипу 3. Легке відкривання кришки
EN
1. Rotating base 2. Removable and washable
anti-calc filter 3. Cover release button
HU
1. Forgatható alaprész 2. Kivehető, mosható
vízkő elleni szűrő 3. Fedélnyitás rásegítés
RO
1. Bază rotativă 2. Filtru anticalcar lavabil detasabil
3. Buton pentru deschiderea capacului
CKE850-002_v04
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
CK0275/CKE850
Practical electric kettle
with double-sided water level indicator.
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
7–9
SK NÁVOD NA OBSLUHU
LT
ELEKTRICKÁ VARNÁ KANVICA 10–12
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FIERBĂTOR ELECTRIC
LV
13–15
ET
16–18
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
22–24
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ELEKTRICKÁ VARNÁ KONVICE
EЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
4–6
19–21
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
25–27
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
28–30
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS
31–33
KASUTUSJUHEND
ELEKTRITEEKANNUD
34–36
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
ZCK0275S
ZCK0275I
ZCK0275L
37–39
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
1
5
3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
7
2
6
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
8
4
4
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
9
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
B
1
5
2
6
3
7
4
8
C
1
2
Szanowni Klienci!
3
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
● Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Nie dotykaj korpusu czajnika podczas gotowania – do przenoszenia
używaj wyłącznie uchwytu czajnika.
● Nie przepełniaj czajnika ponad
poziom „max” – w czasie gotowania
wrząca woda może z niego wypryskiwać.
● Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki
przewodu przyłączeniowego.
● Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
● Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
poniżej 8 lat bez nadzoru osób dorosłych nie mogą czyścić lub wykonywać czynności konserwacyjnych
urządzenia. Urządzenie i przewód
zasilający należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
4
4
CKE850-002_v04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising