Zelmer | ZCK0272W | User manual | Zelmer ZCK0272W User Manual

Zelmer ZCK0272W User Manual
1
2
ZCK0272W
ZCK0272W
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
Świeża sportowa stylistyka
Обновленный спортивный стиль
Original sports styling
PL
1. Obrotowa podstawa z płaskim elementem grzejnym
2. Dwustronny wskaźnik poziomu wody 3. Wyjmowany
filtr antywapienny 4. Trójstopniowe zabezpieczenie
czajnika przed przegrzaniem
CZ
1. Otáčecí základna s plochým výhřevným elementem
2. Dvojstranný ukazatel hladiny vody 3. Vyjímaný
anti-vápníkový filtr 4. Trojstupňové zabezpečení
čajníku před přehřátím
SK
HU
1. Lapos fűtőelemes forgó állvány 2. Kétoldalas
vízszintjelző 3. Kivehető vízkő elleni szűrő 4. A kanna
háromfokozatú védelme túlmelegedés ellen
1. Suport rotativ cu element de încălzire plat
2. Indicator nivel de apă pe ambele părţi 3. Filtru
anticalcar detaşabil 4. Protecţie triplă a ceainicului
împotriva supraîncălzirii
RU
1. Вращающееся основание с плоским
нагревательным элементом 2. Двусторонняя
шкала-индикатор уровня воды 3. Съемный фильтр
против накипи 4. Трехуровневая защита чайника
от перегрева
BG
1. Въртяща се основа с плосък нагревателен
елемент 2. Двустранен индикатор за нивото на
водата 3. Изваждащ се антиваровиков филтър
4. Тристепенна защита на каната срещу прегряване
UA
EN
1. Обертова підставка з плоским нагрівальним
елементом 2. Двостороння шкала-індикатор
рівня води 3. Знімний фільтр затримання осаду
4. Трирівневий захист чайника від перегріву
1. Swivel base with flat heating element 2. Water level
indicator on both sides 3. Removable anti-scale filter
4. Triple kettle overheating protection
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
CK0272-001_v01
RO
1. Otáčacia základňa s plochým výhrevným elementom
2. Dvojstranný ukazovateľ hladiny vody 3. Vyberateľný
odvápňovací filter 4. Trojstupňové zabezpečenie
čajníka pred prehriatím
4
ZCK0272
3
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ELEKTRICKÁ VARNÁ KONVICE
SK NÁVOD NA OBSLUHU
LT
ELEKTRICKÁ VARNÁ KANVICA 10–12
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FIERBĂTOR ELECTRIC
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
22–24
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
7–9
LV
13–15
ET
16–18
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
www.zelmer.com
EЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
4–6
19–21
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
25–28
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
29–31
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS
32–34
KASUTUSJUHEND
ELEKTRITEEKANNUD
35–37
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
38–40
www.zelmer.com
A
PL
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
5
1
Szanowni Klienci!
8
2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
7
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
3
6
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
9
4
4
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
B
1
5
2
6
3
7
4
8
C
1
2
3
4
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
● Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Nie podłączaj wtyczki do gniazdka
sieci mokrymi rękami.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
4
● Nie dotykaj korpusu czajnika podczas
gotowania – do przenoszenia używaj
wyłącznie uchwytu czajnika.
● Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni.
Powierzchnia urządzenia pozostaje
gorąca nawet po jego wyłączeniu.
● Nie przepełniaj czajnika ponad poziom
„max” – w czasie gotowania wrząca
woda może z niego wypryskiwać.
● Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki
przewodu przyłączeniowego.
● Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
● Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
● Nie należy otwierać pokrywki, jeżeli
woda wrze.
● Przed czyszczeniem urządzenia
zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
poniżej 8 lat bez nadzoru osób dorosłych nie mogą czyścić lub wykonywać czynności konserwacyjnych
urządzenia. Urządzenie i przewód
zasilający należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
● Urządzenie może być używane przez
osoby o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej i psychicznej,
lub nie mające doświadczenia lub
znajomości sprzętu, ale wyłącznie
pod nadzorem lub po wcześniejszym
zrozumiałym objaśnieniu możliwych
CK0272-001_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising