Zelmer ZCK0279W (CK0279) User Manual

Zelmer ZCK0279W (CK0279) User Manual
1
2
ZCK0279W
ZCK0279W
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
Praktyczny czajnik elektryczny z oryginalnym wzorem,
który ozdobi Twoją kuchnię.
Практичный электрический чайник оригинального
дизайна, который украсит Вашу кухню.
3
4
Practical electric kettle with an original design
which will decorate your kitchen.
1. Otwieranie pokrywy przyciskiem 2. Wyjmowany
filtr zatrzymujący osady 3. Obrotowa podstawa
4. Schowek na przewód
RU
1. Открывание крышки кнопкой 2. Съемный
фильтр от накипи 3. Вращающаяся подставка
4. Отсек для хранения шнура
CZ
1. Otevírání víka tlačítkem 2. Vyjímatelný filtr,
který zachycuje usazeniny 3. Otočný podstavec
4. Schránka na přívodní šňůru
BG
1. Отваряне на капака с бутон 2. Изваждаем
филтър, задържащ утайки 3. Въртяща се основа
4. Място за съхранение на кабела
SK
1. Otváranie veka pomocou tlačidla 2. Vyberateľný
filter zadržiavajúci usadeniny 3. Otočný podstavec
4. Odkladací priestor pre prívodový kábel
UA
1. Відкривання кришки кнопкою 2. З’ємний
фільтр проти накипу 3. Oбертальна основа
4. Відсік для кабелю
HU
1. Fedél nyitása gombbal 2. Kivehető üledékfogó
szűrő 3. Forgatható alaprész 4. Rekesz a kábel
számára
EN
1. Lid release button 2. Removable anti-scale filter
3. Rotating base 4. Cord storage
RO
1. Deschiderea capacului cu ajutorul butonului
2. Filtru detaşabil pentru reţinerea depunerilor
3. Bază rotativă 4. Compartiment pentru
depozitarea cablului de alimentare
CK0279-001_v03
PL
CK0279
360˚
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
7–9
SK NÁVOD NA OBSLUHU
LT
ELEKTRICKÁ VARNÁ KANVICA 10–12
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FIERBĂTOR ELECTRIC
LV
13–15
ET
16–18
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
www.zelmer.com
22–24
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ELEKTRICKÁ VARNÁ KONVICE
EЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
4–6
19–21
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
25–28
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
29–31
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS
32–34
KASUTUSJUHEND
ELEKTRITEEKANNUD
35–37
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
38–40
www.zelmer.com
A
PL
1
4
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
8
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
5
3
2
7
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
6
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
4
9
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
B
1
5
2
6
3
7
4
8
C
1
2
Szanowni Klienci!
3
4
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
● Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Nie podłączaj wtyczki do gniazdka
sieci mokrymi rękami.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
4
● Nie dotykaj korpusu czajnika podczas
gotowania – do przenoszenia używaj
wyłącznie uchwytu czajnika.
● Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni.
Powierzchnia urządzenia pozostaje
gorąca nawet po jego wyłączeniu.
● Nie przepełniaj czajnika ponad poziom
„max” – w czasie gotowania wrząca
woda może z niego wypryskiwać.
● Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki
przewodu przyłączeniowego.
● Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
● Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
● Nie należy otwierać pokrywki, jeżeli
woda wrze.
● Przed czyszczeniem urządzenia
zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
poniżej 8 lat bez nadzoru osób dorosłych nie mogą czyścić lub wykonywać czynności konserwacyjnych
urządzenia. Urządzenie i przewód
zasilający należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
● Urządzenie może być używane przez
osoby o ograniczonej zdolności
fizycznej, czuciowej i psychicznej,
lub nie mające doświadczenia lub
znajomości sprzętu, ale wyłącznie
pod nadzorem lub po wcześniejszym
zrozumiałym objaśnieniu możliwych
CK0279-001_v03
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement