Zelmer ZCK1171X (17Z012) User Manual

Zelmer ZCK1171X (17Z012) User Manual
1
ZCK1171X
ZCK1171X
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
Funkcjonalny czajnik elektryczny
z obudową ze stali nierdzewnej.
3
Functional stainless steel electric kettle.
1. Wyjmowany filtr zatrzymujący osady 2. Wskaźnik
poziomu wody 3. Schowek na przewód
RU
1. Съемный фильтры от накипи 2. Индикатор
уровня воды 3. Отсек для хранения шнура
CZ
1. Vyjímatelný filtr, který zachycuje usazeniny
2. Ukazatel hladiny vody 3. Schránka na přívodní
šňůru
BG
1. Изваждаем филтър, задържащ утайки
2. Индикатор за нивото на водата 3. Бокс за
съхранение на кабела
SK
1. Vyberateľný filter zadržiavajúci usadeniny
2. Indikátor úrovne vody 3. Odkladací priestor pre
prívodový kábel
UA
1. З’ємний фільтр проти осаду 2. Індикатор
рівня води 3. Відсік для кабелю
1. Kivehető üledékfogó szűrő 2. Vízszint jelző
3. Rekesz a kábel számára
EN
HU
1. Removable anti-scale filter 2. Water level
indicator 3. Cord storage
RO
1. Filtru detaşabil pentru reţinerea depunerilor
2. Indicatorul nivelului de apă 3. Compartiment
pentru depozitarea cablului de alimentare
17Z012-001_v03
PL
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
CK1171/17Z012
2
Функциональный электрический чайник
с корпусом из нержавеющей стали.
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
ELEKTRICKÁ VARNÁ KONVICE
EЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
4–6
7–9
SK NÁVOD NA OBSLUHU
LT
ELEKTRICKÁ VARNÁ KANVICA 10–12
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FIERBĂTOR ELECTRIC
23–25
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
LV
13–15
ET
16–18
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
19–22
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
26–29
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
30–32
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS
33–35
KASUTUSJUHEND
ELEKTRITEEKANNUD
36–38
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
39–41
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
A
PL
4
5
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
5
3
6
4
2
7
11
14
12
1
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
Podczas używania urządzenia elektrycznego, zawsze przestrzegaj poniższych podstawowych wymogów bezpieczeństwa:
8
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
13
9
Szanowni Klienci!
10
NIEBEZPIECZEŃSTWO!/
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
B
1
5
2
6
3
7
4
8
C
1
2
3
4
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
● Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód
zasilający jest uszkodzony lub obudowa
jest w sposób widoczny uszkodzona.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
4
● Nie dotykaj metalowego korpusu
czajnika podczas gotowania –
do przenoszenia używaj wyłącznie
uchwytu czajnika.
● Nie przepełniaj czajnika ponad
poziom „max” – w czasie gotowania
wrząca woda może z niego wypryskiwać.
● Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki
przewodu przyłączeniowego.
● Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
● Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
poniżej 8 lat bez nadzoru osób dorosłych nie mogą czyścić lub wykonywać czynności konserwacyjnych
urządzenia. Urządzenie i przewód
zasilający należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
17Z012-001_v03
7 Turn the kettle on by pressing the lever (9) – the indicator
light will come on.
8 The kettle switches off automatically when the water
has reached the boiling point, the lever switch returns to its
starting position – the light comes off.
If further use of the kettle is anticipated, it is not necessary
to remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
Be careful not to fill up with water beyond the
nominal capacity when pouring water into the
kettle.
In the event that an empty kettle is switched
on, it will be switched off automatically by
a thermal device.
To switch on the kettle after it has cooled down
(about 15 min), remove it from the base, fill with
water, replace on the base and switch on by
pressing the switch (9). The cooling down of
the kettle can be accelerated by pouring cold
water into the kettle.
Cleaning and maintenance
C
Always clean a cold kettle!
●
●
●
●
●
Bring the mixture to boil and allow the kettle to stand for
30 minutes.
Empty the kettle and rinse it with fresh water.
Remove the filter (13) and rinse it under running water.
Replace the filter.
Fill the kettle with fresh water, boil the water and empty
the kettle.
If sediment is still visible in the kettle, remove it with
a sponge and rinse the kettle again. If unsuccessful,
repeat the descaling process.
Negligence in descaling the kettle may results
in its damage.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
1 Remove the plug of the connecting cord from the power
socket.
2 Take out the filter (13).
3 Clean the outside surfaces with a soft cloth moistened
with washing-up liquid.
In order to remove the build-up of hard water film from the
outside and inside walls of the kettle, wipe them with a cloth
moistened with vineger.
4 Rinse the kettle with fresh water.
Various black-coloured, rusty, milky, etc.
deposits may form inside the kettle and float on
the water. This is caused by minerals occurring
naturally in water (calcium, magnesium, iron,
etc.). Such discoloration is not caused by faulty
operation of the appliance and does not affect
its use. In case of substantial accumulation of
mineral deposits, proceed as described in the
“Descaling” section.
Descaling
In the event that scale builds up on the bottom of the kettle,
it needs to be removed. For this purpose use 6-10% vinegar
or citric acid.
● Open the lid (5).
● Add 0.5 l of vinegar or 40 g of citric acid and fill the
kettle with water up to the maximum level. Switch on the
kettle.
17Z012-001_v03
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
41
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement