Zelmer ZCK0100W User Manual

Zelmer ZCK0100W User Manual
1
2
ZCK0100W
ZCK0100W
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
электрический чайник
/ electric kettle
0,5 L
Маленький и легкий чайник с интегрированным сетевым шнуром
− идеален для путешествий
4
Small and lightweight kettle with integrated cord − perfect for travel use
1. Pojemność 0,5 l 2. Płaski element grzejny
3. Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody
4. Wskaźnik poziomu wody
RU
1. Объем 0,5 л 2. Плоский нагревательный
элемент 3. Автоматическое отключение п
осле
закипания водыz 4. Индикатор уровня воды
CZ
1. Objem 0,5 l 2. Plochý topný článek
3. Automatické vypnutí po uvaření vody
4. Ukazatel hladiny vody
BG
1. Вместимост 0,5 l 2. Плосък нагревател
3. Автоматично изключване след кипване н
а водата
4. Индикатор з а ниво на водата
SK
1. Objem 0,5 l 2. Plochý vykurovací článok
3. Automatické vypnutie po uvarení vody
4. Ukazovateľ hladiny vody
UA
1. Об’єм 0,5 л 2. Плоский нагрівальний елемент
3. Автоматичне вимкнення після закипання води
4. Індикатор рівня води
HU
1. Űrtartalma 0,5 l 2. Lapos fűtőelem
3. Automatikus kikapcsolás a víz felforralását
követően 4. Vízszintjelző
EN
1. Capacity 0.5 l 2. Concealed heating element
3. Automatically turns off 4. Water gauge
RO
1. Capacitate 0,5 l 2. Element de încălzire plat
3. Oprire automată după fierberea apei
4. Indicatorul nivelului de apă
CK0100-001_v02
PL
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
ZCK0100
3
Mały, lekki ze zintegrowanym kablem − idealny w podróży
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CZAJNIK ELEKTRYCZNY
7–9
SK NÁVOD NA OBSLUHU
LT
ELEKTRICKÁ VARNÁ KANVICA 10–12
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS VÍZFORRALÓ
LV
13–15
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FIERBĂTOR ELECTRIC
ET
16–18
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК
www.zelmer.com
22–24
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ELEKTRICKÁ VARNÁ KONVICE
EЛЕКТРИЧЕСКА КАНА
4–6
19–21
ЕЛЕКТРОЧАЙНИК
25–28
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
ELEKTRINIAI VIRDULIAI
29–31
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
ELEKTRISKĀS TĒJKANNAS
32–34
KASUTUSJUHEND
ELEKTRITEEKANNUD
35–37
EN USER MANUAL
ELECTRIC KETTLE
38–40
www.zelmer.com
A
PL
5
10
7
2
4
6
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania czajnika elektrycznego
3
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
9
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
8
1
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
B
1
5
2
6
3
7
4
8
C
1
2
3
4
● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z czajnikiem w obecności dzieci.
● Nie uruchamiaj czajnika, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub
obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
● Nie podłączaj wtyczki do gniazdka
sieci mokrymi rękami.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
4
● Nie dotykaj korpusu czajnika podczas gotowania – do przenoszenia
używaj wyłącznie uchwytu czajnika.
● Nie dotykaj rozgrzanych powierzchni.
Powierzchnia urządzenia pozostaje
gorąca nawet po jego wyłączeniu.
● Nie przepełniaj czajnika ponad
poziom „max” – w czasie gotowania wrząca woda może z niego
wypryskiwać.
● Uważaj, aby nie zamoczyć wtyczki
przewodu przyłączeniowego.
● Uważaj na wydobywającą się w czasie gotowania parę.
● Przed czyszczeniem, czajnik powinien całkowicie ostygnąć.
● Nie należy otwierać pokrywki, jeżeli
woda wrze.
● Przed czyszczeniem urządzenia
zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie
użytkowania sprzętu w bezpieczny
sposób, tak aby związane z tym
zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
poniżej 8 lat bez nadzoru osób dorosłych nie mogą czyścić lub wykonywać czynności konserwacyjnych
urządzenia. Urządzenie i przewód
zasilający należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
w wieku poniżej 8 lat.
● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej,
lub nie mające doświadczenia lub
znajomości sprzętu, ale wyłącznie
pod nadzorem lub po wcześniejszym
CK0100-001_v02
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement