Zelmer | ZCM2150X (Maestro 13Z012) | User manual | Zelmer ZCM2150X (Maestro 13Z012) User Manual

Zelmer ZCM2150X (Maestro 13Z012) User Manual
1
2
ZCM2150X
ZCM2150X
EKSPRES DO KAWY
кофеварка эспрессо
/ coffee maker
EKSPRES DO KAWY
кофеварка эспрессо
/ coffee maker
1
Stylowy wygląd i solidne wykonanie.
Стильный дизайн и прочная конструкция.
Stylish design and solid workmanship.
4
1. Ciśnienie pompy 15 Bar 2. Tryb energooszczędny
3. Pojemność zbiornika na wodę 2,1 L 4. Wysoka
moc: 1050 W
RU
1. Давление насоса 15 бар 2. Режим экономии
энергии 3. Резервуар для воды объемом 2,1 Л
4. Высокая мощность: 1050 Вт
CZ
1. Tlak čerpadla 15 Bar 2. Úsporný režim
3. Objem nádržky na vodu 2,1 L 4. Vysoký výkon:
1050 W
BG
1. Налягане на помпата 15 Bar 2. Режим за
спестяване на енергия 3. Вместимост на водния
резервоар 2,1 L 4. Висока мощност: 1050 W
SK
1. Tlak čerpadla 15 Bar 2. Úsporný režim
3. Objem nádoby na vodu 2,1 L 4. Vysoký výkon:
1050 W
UA
1. Тиск 15 бар 2. Режим економії енергії 3. Ємність
резервуара для води 2,1 Л 4. Висока потужність:
1050 Вт
HU
1. Szivattyú nyomás: 15 Bar 2. Energiatakarékos
üzemmód 3. 2,1 L-es víztartály 4. Teljesítmény:
1050 W
EN
1. 15 Bar pump pressure 2. Energy-saving
mode 3. 2,1 L water tank 4. High power:
1050 W
RO
1. Presiune pompă 15 Bari 2. Trib de economisire
a energiei 3. Capacitatea recipientului pentru apă
2,1 L 4. Putere mare: 1050 W
GW13-023_v07
PL
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
CM2150/13Z012
3
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
EKSPRES DO KAWY
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6–16
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
KÁVOVAR ESPRESSO
КАФЕМАШИНА
73–84
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
27–37
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ
61–72
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
17–26
SK NÁVOD NA OBSLUHU
KÁVOVAR ESPRESSO
КОФЕВАРКА ЭСПРЕССО
КАВОВАРКА ЕСПРЕССО
85–96
EN USER MANUAL
38–48
COFFEE MAKER
97–106
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
EXPRESOR PENTRU CAFEA 49–60
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
2
PL
4
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy
wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane
specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić
wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi
prosimy zachować, aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
●
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS
UŻYTKOWANIA EKSPRESU DO KAWY
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
5
3
6
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Nie używaj urządzenia elektrycznego
z
widocznymi
uszkodzeniami, uszkodzonym
przewodem zasilającym, po
upadku urządzenia lub uszkodzenia go w inny sposób.
Jeżeli zachodzi przypuszczenie, że urządzenie jest
uszkodzone to sprawdzenia,
naprawy, regulacji urządzenia
może dokonać jedynie przeszkolony personel autoryzowanego punktu serwisowego.
● Jeżeli przewód zasilający
nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u wytwórcy lub
u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może
dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo
6
●
●
●
●
●
wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się
do specjalistycznego punktu
serwisowego.
Nigdy nie usuwaj uchwytu sitka
podczas parzenia kawy ani też
podczas pobierania wrzątku,
ponieważ urządzenie znajduje
się pod ciśnieniem. Usunięcie
uchwytu sitka podczas tych
czynności może doprowadzić
do poparzenia lub zranienia.
Dysza pary staje się bardzo
gorąca podczas spieniania
mleka i przepływu wody. Może
to spowodować oparzenia
wźprzypadku kontaktu, dlatego też należy unikać jakiegokolwiek
bezpośredniego
kontaktu z dyszą pary.
Zawsze przed czyszczeniem
ekspresu do kawy a także
w razie pojawienia się problemów podczas procesu zaparzania kawy, wyłącz ekspres
i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
Nie umieszczaj rąk bezpośrednio pod strumieniem pary, gorącej wody lub nalewanej kawy,
ponieważ może to prowadzić
do oparzenia lub zranienia.
Temperatura
dostępnych
powierzchni może być wyższa
gdy sprzęt pracuje.
Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat ale wyłącznie pod
nadzorem lub po wcześniejdzym zrozumiałym objaśnieniu
GW13-023_v07
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising