Zelmer ZSH18100 (SH1810) User Manual

Zelmer ZSH18100 (SH1810) User Manual
SH1810
GOLARKA ELEKTRYCZNA/ELEKTRICKÝ HOLICÍ STROJEK/
ELEKTRICKÝ HOLIACI STROJČEK/VILLANYBOROTVA/MAŞINĂ DE
RAS ELECTRICĂ/ЭЛЕКТРОБРИТВА/ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАШИНКА ЗА
БРЪСНЕНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА БРИТВА/ELECTRIC SHAVER
GENTLE • RELIABLE • SECURE
ON/OFF
C
LO
K
FULL
EMPTY
3 blades
Multiway
foil screen
Flexible
floating head 2D
Short
charge time
PL ZASILANIE SIECIOWO-AKUMULATOROWE
PL OSTRZA „SHARP EDGED BLADES”
CZ SÍŤOVÉ A BATERIOVÉ NAPÁJENÍ
CZ ČEPELE „SHARP EDGED BLADES”
SK NAPÁJANIE Z ELEKTRICKEJ SIETE AJ Z AKUMULÁTORA
SK ČEPELE „SHARP EDGED BLADES”
HU AKKUMULÁTOROS ÉS HÁLÓZATI ENERGIAELLÁTÁS
HU „SHARP EDGED BLADES” PENGÉK
RO ALIMENTARE LA REŢEA-ACUMULATOR
RO LAME „SHARP EDGED BLADES”
RU СЕТЕВО-АККУМУЛЯТОРНОЕ ПИТАНИЕ
RU ЛЕЗВИЯ „SHARP EDGED BLADES”
BG МРЕЖОВО-АКУМУЛАТОРНО ЗАХРАНВАНЕ
BG НОЖЧЕТА „SHARP EDGED BLADES”
UA АКУМУЛЯТОРНО-МЕРЕЖЕВЕ ЖИВЛЕННЯ
UA НОЖІ „SHARP EDGED BLADES”
EN MAINS AND BATTERY OPERATED
EN „SHARP EDGED BLADES”
PL CZAS PRACY BEZPRZEWODOWEJ – 35 MINUT
PL MOŻLIWOŚĆ MYCIA POD WODĄ
CZ BEZŠŇŮROVÉ POUŽITÍ – 35 MINUT
CZ MOŽNOST MYTÍ VE VODĚ
SK POUŽITIE BEZ PRÍVODNÉHO KÁBLA – 35 MINÚT
SK MOŽNOSŤ UMYTIA VO VODE
HU CSATLAKOZÁSMENTES KÉSZENLÉT – 35 PERC
HU FOLYÓVÍZBEN MOSHATÓ
RO DURATĂ DE FUNCŢIONARE FĂRĂ CABLU – 35 MINUTE
RO POATE FI SPĂLAT SUB APĂ
RU ВРЕМЯ БЕСПРОВОДНОЙ РАБОТЫ – 35 МИНУТ
RU ВОЗМОЖНОСТЬ МЫТЬЯ ПОД ВОДОЙ
BG ВРЕМЕ НА БЕЗКАБЕЛНА РАБОТА – 35 MИНУТИ
BG ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МИЕНЕ ПОД ВОДА
UA ЧАС БЕЗПРОВІДНОЇ РОБОТИ – 35 ХВ.
UA ЧИЩЕННЯ ПІД СТРУМОМ ВОДИ
EN CORDLESS MODE – 35 MINUTES
EN WASHABLE UNDER RUNNING WATER
SH1810-005_v01
PL
●
●
●
●
●
●
●
●
●
SH1810-005_v01
3
Česky
Русский
●
Nie używaj urządzenia jeśli zauważysz, że golarka lub zasilacz są uszkodzone.
W takim przypadku oddaj golarkę do punktu serwisowego. Nie próbuj naprawiać
urządzenia samodzielnie.
Jeśli przewód lub wtyczka zasilacza są uszkodzone bądź wtyczka jest luźna
w gniazdku elektrycznym, nie ładuj urządzenia oraz nie zasilaj go z sieci.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. W razie
wystąpienia usterek należy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego
ZELMER.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się sprzętem.
Odłączaj zasilacz od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest on używany oraz przed
rozpoczęciem czyszczenia golarki.
Nie wyciągaj zasilacza z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
Nie używaj golarki podczas kąpieli.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia i zasilacza w wodzie lub innych cieczach.
Nie podłączaj oraz nie odłączaj zasilacza od źródła zasilania mokrymi rękami.
Do pracy z zasilaniem sieciowym, używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz
z urządzeniem.
Български
●
Українська
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
English
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Română
Magyar
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym
użyciem golarki, proszę obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami
użytkowania i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Slovenčina
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania
Polski
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Polski
●● Zasilacz podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 100-240 V. W przeciwnym
razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
●● Nie uszkadzaj, nie wyginaj, nie rozciągaj, nie wykręcaj oraz nie supłaj przewodu zasi-
Česky
●●
Slovenčina
●●
●●
lacza. Nie stawiaj na przewodzie ciężkich przedmiotów oraz nie rozkładaj go pomiędzy
takimi przedmiotami. Uszkodzony przewód grozi pożarem lub porażeniem prądem.
Przed przystąpieniem do golenia sprawdź, czy folia lub blok ostrzy nie jest uszkodzony, gdyż uszkodzona folia lub ostrza mogą podrapać twarz.
Nie dotykaj wewnętrznych elementów bloku ostrzy, ponieważ jego brzegi są ostre.
Golarka jest przeznaczona wyłącznie do golenia zarostu twarzy i nie jest przeznaczona do golenia innych części ciała (np. głowy). Stosowanie urządzenia niezgodnie
z przeznaczeniem grozi obrażeniami skóry i może doprowadzić do zmniejszenia
trwałości folii.
Magyar
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ mogłoby to doprowadzić do niebezpiecznego
wzrostu temperatury wewnątrz zasilacza.
Română
●● Urządzenie jest przeznaczone jedynie do golenia i przycinania włosów naturalnych.
●●
Русский
●●
Български
●●
●●
●●
Українська
●●
●●
English
●●
●●
4
Musi być stosowane wyłącznie do włosów ludzkich – nie stosuj do włosów sztucznych lub zwierzęcych.
Po naładowaniu akumulatora lub zakończeniu używania golarki z zasilaniem sieciowym, odłącz zasilacz.
Nie naciskaj zbyt mocno na folię tnącą, ponieważ może to doprowadzić do jej pęknięcia, a w konsekwencji do obrażeń skóry.
Nie wykorzystuj zasilacza golarki do ładowania innych urządzeń elektrycznych.
Przed myciem golarki pod bieżącą wodą odłącz ją od zasilacza!
Nie ładuj golarki oraz nie używaj jej podłączonej do źródła sieciowego jeśli temperatura pomieszczenia wynosi poniżej zera lub przekracza 40°C. Nie ładuj golarki
w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu
elementów grzejnych (takich jak grzejnik).
Nie ładuj golarki oraz nie używaj jej podłączonej do źródła sieciowego w miejscu
wilgotnym lub gdzie narażona jest na ochlapanie wodą.
Nie przechowuj golarki w wilgotnym miejscu gdzie może być narażona na ochlapanie
wodą, jak również w miejscach gdzie panuje wysoka temperatura.
Aby wyczyścić korpus golarki, przetrzyj go ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem
delikatnego środka myjącego. Do czyszczenia nie używaj rozcieńczalników ani benzyny, ponieważ mogą zniszczyć elementy korpusu golarki wykonane z tworzywa.
Nie zostawiaj golarki bez nadzoru podczas ładowania.
SH1810-005_v01
akumulatorowo.
●● Przed goleniem odtłuść skórę twarzy, tak aby zarost nie przyklejał się do folii tnącej
Symbol kranu oznacza, że golarka może być czyszczona pod bieżącą wodą,
jednak tylko i wyłącznie po odłączeniu od zasilania sieciowego.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Zasilacz zbudowany jest w II klasie izolacji, nie wymaga uziemienia
.
Golarka ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.zelmer.pl.
Akumulator: ogniwo 2 x Ni-MH, 650 mAh. Standardowy czas ładowania: 60 minut. Zakres
temperatury pracy: 0-40°C.
SH1810-005_v01
5
Български
Русский
Upewnij się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
Українська
●●
English
●●
i nie powodował ocierania się o niego ostrzy. Jeśli folia jest zabrudzona, przed przystąpieniem do golenia należy ją wyczyścić (np. chusteczką higieniczną).
Podczas czyszczenia golarki, zwróć uwagę by nie nałożyć na ostrza i folię zbyt dużej
ilości olejku. Użycie zbyt dużej ilości olejku do ostrzy spowoduje zabrudzenie folii
tnącej. Przed przystąpieniem do golenia należy folię wyczyścić z nadmiaru olejku
(np. chusteczką higieniczną).
Slovenčina
nie gwarancji.
●● Golarka może być używana zarówno, jako urządzenie zasilane z sieci, jak i zasilane
Magyar
●● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
●● Golarkę najlepiej jest ładować przy temperaturze otoczenia między 15°C a 35°C.
●● Używanie golarki do celów niezgodnych z przeznaczeniem spowoduje unieważnie-
Română
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
Česky
Polski
WSKAZÓWKA
Polski
Budowa i elementy golarki
Akcesoria
Pędzelek
Česky
Osłona
głowicy
Zasilacz
Slovenčina
Trymer
centralny
Folia tnąca
Zespół folii tnącej
Magyar
Blok ostrzy
Etui
Głowica wibrująca
Ramka
zespołu folii
tnącej
Română
Przycisk do
zdejmowania
zespołu folii tnącej
Olejek do ostrzy
Wnęka na
ścięty zarost
Русский
Blokada włączenia
Widok od spodu
Български
Gniazdo zasilania
golarki
Українська
Widok od tyłu
Korpus
Przycisk ON/OFF
(włącz/wyłącz)
Wskaźnik stanu
naładowania
akumulatora
Głowica
goląca
Blokada włączenia
Ostrze trymera
English
Suwak trymera
Pozycja oblokowania
6
Pozycja zablokowania
SH1810-005_v01
Polski
Obsługa i działanie golarki
ŁADOWANIE GOLARKI
Czym jest „efekt pamięci”?
Jeśli akumulator Ni-MH zastosowany w golarce jest regularnie ładowany przed jego całkowitym rozładowaniem, spada jego pojemność. Zmniejsza się tym samym liczba możliwych
cykli golenia przed rozładowaniem golarki.
Co zrobić gdy wystąpi „efekt pamięci”?
Jeśli pełne naładowanie akumulatora pozwala na mniejszą niż wcześniej liczbę cykli golenia przed rozładowaniem golarki, należy całkowicie rozładować golarkę i ładować akumulator przez około 8 godzin. Powtórzenie tej czynności 2-3 razy pozwoli na odzyskanie pełnej
sprawności akumulatora. Jeśli „efekt pamięci” będzie się utrzymywał, konieczna może być
wymiana akumulatora na nowy. Należy skontaktować się ze sprzedawcą golarki.
Trwałość akumulatora
●● Trwałość akumulatora wynosi około 4 lat, przy ładowaniu raz na tydzień. Trwałość
●●
będzie jednak krótsza, jeśli akumulator będzie ładowany częściej. Trwałość zależy
również od warunków użytkowania.
Gdy ładowanie akumulatora przez godzinę wystarcza na 2-3 cykle golenia, oznacza
to że akumulator będzie wkrótce wymagał wymiany na nowy. W tym celu należy
skontaktować się ze sprzedawcą golarki. Jeśli golarka nie była używana przez ponad
6 miesięcy, własności akumulatora pogorszą się wskutek samoczynnego rozładowania. Aby temu zapobiec zaleca się ładowanie nieużywanej golarki przynajmniej raz na
6 miesięcy.
SH1810-005_v01
7
Magyar
Română
Aby uniknąć „efektu pamięci”, należy naładować golarkę dopiero po jej całkowitym rozładowaniu.
Русский
Informacje dotyczące „efektu pamięci” akumulatora
Български
Golarkę należy naładować gdy wskaźnik stanu naładowania akumulatora
zaświeci się na czerwono.
Українська
Przed pierwszym użyciem lub jeśli golarka nie była używana przez dłuższy czas, ładuj akumulator przez 8 godzin (do pełnego naładowania). Podczas kolejnego ładowania wystarczy
około 60 minut aby całkowicie naładować golarkę.
English
Aktywacja akumulatora
Slovenčina
Česky
Do ładowania golarki stosuj wyłącznie dołączony do niej zasilacz.
Polski
Procedura ładowania
1 Upewnij się, że golarka jest wyłączona.
Źródło zasilania
100-240 V AC
Aby wyłączyć urządzenie wciśnij przycisk ON/
OFF (włącz/wyłącz). Nałóż osłonę głowicy.
Česky
Akumulator nie może być ładowany jeśli golarka jest włączona.
Przycisk
ON/OFF
(włącz/
wyłącz)
Slovenčina
Jeśli blokada jest w pozycji
zablokowania, przestaw w pozycję odblokowania.
2 Włóż końcówkę przewodu zasilacza do gniazda na spodzie golarki.
Magyar
Aby uniknąć awarii, przed włożeniem końcówki przewodu zasilacza upewnij się, że gniazdo w golarce jest suche.
3 Podłącz wtyczkę zasilacza do odpowiedniego źródła zasilania (patrz tabliczka znamionowa na zasilaczu).
Română
– Po ok. 60 minutach golarka jest w pełni naładowana.
– Proces ładowania może być zakończony szybciej niż w 60 minut jeśli
akumulator nie jest w pełni rozładowany oraz działa zabezpieczenie przed
przeładowaniem.
Русский
4 Po naładowaniu odłącz zasilacz od źródła zasilania.
Odłączając nie ciągnij za przewód, ponieważ może to uszkodzić zasilacz.
Odłącz trzymając za zasilacz.
Български
Przy w pełni naładowanym akumulatorze golarka może pracować przez
ok. 35 minut.
Українська
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
●● Podczas ładowania:
English
Kontrolki migają a następnie zapalają się po kolei z dołu do góry
informując o poziomie naładowania akumulatora.
Po pełnym naładowaniu:
Wszystkie kontrolki migają.
Podczas golenia:
Kontrolki gasną po kolei wraz ze zmniejszającym się stanem naładowania akumulatora Po wyczerpaniu akumulatora zapala się dioda „Empty”.
●●
●●
8
Kontrolki wskaźnika
naładowania
akumulatora
SH1810-005_v01
Używając golarki podłączonej do zasilania sieciowego nie stosuj mydła ani
pianki do golenia.
Poziom energii zmagazynowanej w akumulatorze spada nawet podczas
używania golarki podłączonej do zasilania sieciowego. Raz na trzy tygodnie akumulator należy naładować.
Jeśli folia tnąca jest zdeformowana lub
uszkodzona wymień ją na nową (patrz
WYMIANA FOLII TNĄCEJ / BLOKU
OSTRZY). W przeciwnym razie istnieje
ryzyko skaleczenia skóry twarzy.
1 Ściągnij osłonę głowicy , przestaw blokadę włączenia
w pozycję odblokowania i włącz golarkę naciskając przycisk ON/OFF (włącz/wyłącz).
SH1810-005_v01
Osłona
Polski
Українська
EKSPLOATACJA
Slovenčina
Česky
Nie należy używać golarki podłączonej do zasilania sieciowego w wilgotnym miejscu (np. w łazience).
Magyar
Po zakończeniu używania, golarkę należy wyłączyć. Następnie odłącz zasilacz i wyjmij końcówkę przewodu zasilacza z gniazda na spodzie golarki.
Română
Jeśli bezpośrednio po podłączeniu zasilacza do źródła zasialnia, golarka
po włączeniu nie działa, oznacza to że akumulator jest całkowicie rozładowany. Należy w takiej sytuacji wyłączyć golarkę, odłożyć ją na 1 minutę
w celu podładowania akumulatora i włączyć golarkę ponownie.
Русский
Sprawdź, czy golarka jest wyłączona. Włóż do gniazdka na spodzie golarki końcówkę przewodu zasilacza i dociśnij do końca. Podłącz wtyczkę zasilacza do źródła zasilania. Włącz
golarkę.
Български
UŻYWANIE GOLARKI PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA SIECIOWEGO
Przycisk
ON/OFF
(włącz/wyłącz)
9
English
– Aby zapobiec ewentualnym awariom, przed ładowaniem golarki upewnij
się, że wtyczka i gniazdko elektryczne nie są uszkodzone.
– Podczas ładowania, z korpusu golarki lub zasilacza może dobiegać nieznaczny szmer i mogą się one delikatnie nagrzewać. Jest to normalne zjawisko i nie stanowi to wady golarki ani zasilacza.
Polski
2 Przyciśnij delikatnie folię tnącą do skóry pod kątem
prostym, naciągnij skórę i przesuń golarkę delikatnie
w górę pod włos.
Česky
●● Podczas golenia nie przyciskaj folii tnącej zbyt mocno
Slovenčina
●●
Magyar
do skóry by nie stępić zbyt szybko lub nie uszkodzić
folii.
Aby ogolić wrażliwe części, takie jak broda, naciągnij
skórę ręką i przesuń golarkę w górę. Aby ogolić szyję,
unieś brodę by naciągnąć skórę.
3 Aby użyć trymera przesuń w górę suwak trymera.
Ostrze trymera wibruje razem z ostrzem golarki.
Română
Suwak
trymera
Русский
4 Aby wyrównać baki, przystaw delikatnie trymer do
skóry pod kątem prostym i ostrożnie przesuń ostrze
w dół.
Български
5 Po użyciu, wyłącz golarkę i wyczyść ją pędzelkiem (patrz „CZYSZCZENIE PĘDZELKIEM”). Po wyczyszczeniu, nałóż osłonę głowicy.
Українська
Zawsze wyłączaj golarkę, nawet jeśli wskaźnik stanu naładowania akumulatora wskazuje rozładowanie akumulatora i golarka przestała działać.
English
Golarka może być wykorzystywana do golenia z użyciem mydła lub pianki
do golenia tylko w przypadku, gdy nie jest podpięta do zasilania sieciowego. Po każdorazowym goleniu z użyciem mydła lub pianki należy wymyć
elementy golarki (patrz „MYCIE POD BIEŻĄCĄ WODĄ”).
10
SH1810-005_v01
Przed czyszczeniem i przystąpieniem do czynności konserwacyjnych
odłącz przewód zasilacza od golarki.
Česky
MYCIE POD BIEŻĄCĄ WODĄ
Polski
Czyszczenie i konserwacja golarki
2 Włącz golarkę i wymyj ostrza w zimnej lub chłodnej wodzie. Po wymyciu, wyłącz golarkę i wytrzyj ostrza
(np. ręcznikiem).
4 Zamocuj w uprzednio zajmowanym miejscu zespół folii tnącej, uważając by nie dotykać folii tnącej.
Українська
5 Nałóż olejek do ostrzy na folie tnące i trymer.
Kropla olejku
na każdą folię
i trymer
Używaj olejku dostarczonego wraz z golarką.
English
6 Włącz golarkę na około 10 sekund, a następnie wytrzyj
pozostałość olejku z folii tnącej (np. chusteczką).
Przed wytarciem pozostałości olejku z folii
wyłącz golarkę.
SH1810-005_v01
Български
Русский
3 Odstaw golarkę w przewiewne miejsce by wyschła.
Română
Magyar
Slovenčina
1 Wyłącz golarkę. Naciśnij jednocześnie przyciski do
zdejmowania zespołu folii tnącej, znajdujące się po obu
stronach golarki i zdejmij zespół folii.
11
Polski
Olejek przeznaczony jest wyłącznie do celów eksploatacyjnych/konserwacyjnych. Nie spożywać. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechować w ciemnym miejscu.
Česky
CZYSZCZENIE PĘDZELKIEM
Slovenčina
1 Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że golarka jest wyłączona. Naciśnij
jednocześnie przyciski do zdejmowania zespołu folii tnącej, znajdujące się po obu stronach
golarki i zdejmij folię.
Magyar
Przycisk do
zdejmowania
zespołu folii
tnącej
Przycisk do
zdejmowania
zespołu folii
tnącej
2 Wyczyść pędzelkiem wnętrze zespołu folii tnącej, blok ostrzy oraz korpus golarki.
Română
Aby wyjąć blok ostrzy należy pociągnąć go w górę.
Русский
Ostrza są ostre i mogą być przyczyną zranienia. Zachowaj szczególną
ostrożność podczas wyjmowania i wkładania bloku ostrzy.
Български
Folia tnąca
Blok ostrzy
Korpus
Українська
3 Po wyczyszczeniu zamontuj prawidłowo blok
ostrzy. Następnie zamontuj zespół folii tnącej, uważając by nie dotknąć folii.
English
Niska jakość golenia i niepokojący
dźwięk mogą świadczyć o nieprawidłowo
zamontowanym zespole folii tnącej.
Nie zdejmuj folii tnącej z zespołu folii.
12
SH1810-005_v01
Polski
Ostrze trymera
Sprawdź czy ostrze trymera nie porusza
się podczas czyszczenia.
Folia tnąca i blok ostrzy są elementami eksploatacyjnymi. Dla komfortowego i dokładnego
golenia zaleca się wymianę zestawu folii tnącej i bloku ostrzy przynajmniej raz w roku.
Korzystanie ze zużytych ostrzy lub folii, oprócz mało precyzyjnego golenia może doprowadzić do ich uszkodzenia i skaleczenia skóry. W celu wymiany należy skontaktować się ze
sprzedawcą golarki.
Powyższy czas między kolejnymi wymianami folii tnącej i bloku ostrzy
jest czasem orientacyjnym. Ich stopień zużycia zależy w dużej mierze
od warunków eksploatacji. Jeśli folia tnąca i blok ostrzy nie zapewniają
dokładnego golenia lub jeśli są uszkodzone lub zdeformowane należy je
niezwłocznie wymienić na nowe.
Przed wymianą folii tnącej i bloku ostrzy upewnij się, że golarka jest wyłączona.
Български
Blok ostrzy
Українська
Zespół folii tnącej
Русский
Rekomendujemy używanie wyłącznie oryginalnych zamienników firmy Zelmer.
Zestaw zamienników nr SH1810111.
Zespół folii tnącej
1 Przyciśnij jednocześnie przyciski do zdejmowa-
English
nia zespołu folii tnącej, znajdujące się po obu stronach
golarki i zdejmij zespół folii.
2 Nałóż we właściwy sposób nowy zespół folii tnącej
(kliknięcie sygnalizuje prawidłowe nałożenie).
SH1810-005_v01
Magyar
WYMIANA FOLII TNĄCEJ / BLOKU OSTRZY
Slovenčina
Česky
5 Nasmaruj folię tnącą olejkiem do ostrzy.
Română
4 Przed przystąpieniem do czyszczenia ostrza trymera wyłącz golarkę.
13
Polski
Blok ostrzy
1 Zdejmij zespół folii tnącej (rys. 1).
2 Chwyć palcami z boku każdy z dwóch bloków
rys. 1
rys. 2
ostrzy i pociągnij go do góry (rys. 2).
Česky
3 Nałóż i dociśnij do głowicy wibrującej nowy blok
ostrzy.
Slovenčina
Upewnij się, że zamontowane zostały oba ostrza. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń lub awarii (golarka może też wydawać niepokojący
dźwięk).
4 Zamontuj poprawnie zespół folii tnącej.
Magyar
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Română
Русский
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego,
tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla
środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Български
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
Українська
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów: http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa: [email protected]
●● wykaz punktów serwisowych: http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis):
801 005 500
22 20 55 259
English
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
14
SH1810-005_v01
CZ
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
SH1810-005_v01
15
Česky
Русский
vém případě odneste holící strojek do servisu. Nepokoušejte se opravit strojek sami.
přívodní šňůra nebo zástrčka poškozená, nebo je-li zástrčka v elektrické
zásuvce uvolněná, nanabíjejte strojek ani ho nenapájejte ze sítě.
Opravy na přístroji může provádět pouze vyškolený personál. V případě poruchy
kontaktujte autorizovaný servis Zelmer.
Přístroj není určen k tomu, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu
k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Věnujte pozornost tomu, aby si děti s přístrojem nehrály.
Odpojte napájecí zdroj z elektrické zásuvky vždy, kdy holící strojek nepoužíváte
a před každým jeho čištěním.
Neodpojujte napájecí zdroj z elektrické zásuvky tažením za přívodní šňůru.
Nepoužívejte holící strojek během koupele.
Nikdy neponořujte strojek a napájecí zdroj do vody ani do jiných tekutin.
Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí zdroj ze zásuvky mokrýma rukama.
Při provozu se síťovým napájením používejte výhradně napájecí zdroj a přívodní
šňůru, jež jsou součástí přístroje.
Napájecí zdroj připojujte výhradně do sítě se střídavým proudem 100-240 V. V opačném případě může vzniknout požár a riziko úrazu elektrickým proudem.
●● Je-li
Български
●● Nepoužívejte spotřebič, jsou-li holící strojek nebo napájecí zdroj poškozené. V tako-
Українська
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
English
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Română
Magyar
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečí. Před prvním použitím holícího
strojku, se důkladně seznamte s návodem k použití a se všemi bezpečnostními
pokyny.
Slovenčina
Bezpečnostní pokyny a správné použití
Polski
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům
týkajících se bezpečnosti. Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít
i během pozdějšího používání přístroje.
Polski
●● Nepoškozujte, neohýbejte, neroztahujte, nesvíjejte a neuzlujte přívodní šňůru napá●●
Česky
●●
●●
Slovenčina
jecího zdroje. Nestavte na šňůře těžké předměty a nepokládejte ji mezi takovými
předměty. Poškozená přívodní šňůra může způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Před holením zkontrolujte, zda nejsou holící planžety nebo soustava holících planžet
poškozeny, jelikož poškozené planžety nebo hlava mohou poranit tvář.
Nedotýkejte se vnitřních elementů břitového bloku, jelikož jsou jeho okraje ostré.
Holící strojek je určený výhradně pro holení tváře a není určený pro holení jiných
částí těla (např. hlavy). Použití strojku, které není v souladu s jeho určením, může
způsobit poranění kůže a může snížit trvanlivost holící planžety.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů můžete výrobek poškodit
Magyar
●● Nepřikrývejte napájecí zdroj, mohlo by dojít k nebezpečnému zvýšení teploty uvnitř
napájecího zdroje.
●● Strojek je určen výhradně pro holení a zastřihování přírodních vlasů. Musí být použí-
Română
vaný výhradně na lidské vlasy – nepoužívejte na umělé vlasy a na zvířecí srst.
●● Po nabití akumulátoru nebo ukončení používání holícího strojku se síťovým napájením, odpojte napájecí zdroj.
●● Netlačte příliš silně na holící planžetu, protože by mohlo dojít k jejímu prasknutí
a následně k poranění pokožky.
Русский
●● Nepoužívejte napájecí zdroj holícího strojku k nabíjení jiných přístrojů.
●● Před umytím holícího strojku pod tekoucí vodou, jej odpojte od napájecího zdroje!
●● Nenabíjejte holící strojek a nepoužívejte jej připojený do sítě, je-li teplota prostředí
Български
●●
Українська
●●
●●
●●
nižší než 0°C nebo je vyšší než 40°C. Nenabíjejte holící strojek v místě, které je
přímo vystaveno slunečnímu záření a poblíž tepelných zdrojů (např. radiátor).
Nenabíjejte holící strojek a nepoužívejte ho připojený do síťového napájení ve vlhkém prostředí a v místech, kde je vystaven kontaktu s vodou.
Neuchovávejte holící strojek ve vlhkém místě, kde je vystaven kontaktu s vodou a ve
vysokých teplotách.
Pro vyčištění těla holícího strojku, jej otřete vlhkým hadříkem s malým množstvím
šetrného čistícího prostředku. K čištění nepoužívejte ředidla ani benzín, jelikož
mohou zničit elementy těla strojku, vyrobené z umělé hmoty.
Neponechávejte holící strojek bez dohledu během nabíjení.
English
16
SH1810-005_v01
záruku.
●● Holící strojek může být napájený jak přímo ze sítě, tak i akumulátorem.
●● Před holením odmastěte pokožku obličeje tak, aby se vousy nelepily k holící plan-
●●
Română
●●
žetě a břity se o něj něotíraly. Je-li planžeta znečištěná, před z holením je nutné ji
nejdříve vyčistit (např. papírovým kapesníkem).
Při čištění holícího strojku dbejte na to, abyste neaplikovali příliš velké množství oleje
na holící hlavu. Příliš velké množství oleje způsobí znečištění holících planžet. Před
holením holící hlavu vyčistěte (např. papírovým kapesníkem).
Symbol vodovodního kohoutku označuje, že holící strojek může být čištěný
pod tekoucí vodou, avšak výhradně po předchozím odpojení z elektrické
zásuvky.
Slovenčina
●● Přístroj je určen výhradně k domácímu použití.
●● Holící strojek doporučujeme nabíjet při okolní teplotě mezi 15°C a 35°C.
●● Používáním holícího strojku neshodně s jeho určením, ztratíte možnost uplatnit
Magyar
Informace o výrobku a pokyny k použití
Česky
Polski
UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že jsou vám výše uvedené pokyny srozumitelné.
Български
Українська
English
Adaptér je vyrobený ve II izolační třídě a nevyžaduje uzemnění
.
Holící strojek ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič splňuje požadavky NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 z hlediska spotřeby
elektrické energie.
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
–– Elektrický přístroj nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou CE.
Akumulátor: článek 2 x Ni-MH, 650 mAh. Standardní doba nabíjení: 60 minut. Rozsah teploty práce: 0-40°C.
Русский
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
SH1810-005_v01
17
Polski
Popis a příslušenství holícího strojku
Příslušens
Štěteček
Kryt hlavy
Česky
Napájecí zdroj
Slovenčina
Zastřihovač
ústřední
Holící planžeta
Soustava holících
planžet
Magyar
Břitový blok
Pouzdro
Vibrační hlava
Rám soustavy
holících
planžet
Română
Olej na břity
Tlačítko pro
odstranění
soustavy holících
planžet
Prostor na
oholené vousy
Русский
Pohled zespoda
Български
Napájecí zásuvka
strojku
Українська
Pohle zezadu
Pojistka proti
zapnutí
Vypínač ON/OFF
(zapni/vypni)
Tělo
Indikátor
stavu nabití
akumulátoru
Blokáda zapnutí
Holící
hlava
Břity zastřihovače
English
Jezdec zastřihovače
Poloha odblokování
18
Poloha zablokování
SH1810-005_v01
Aby nedošlo k „efektu paměti”, nabíjejte holící strojek teprve až když se akumulátor zcela
vybije.
Co je „efekt paměti”?
Jestliže je akumulátor Ni-MH, který je použitý do holícího strojku, pravidelně nabíjený před
jeho úplným vybitím, klesá jeho obsah. Snižuje se tak množství možného holení před vybitím holícího strojku.
Co dělat když nastane „efekt paměti”?
Jestliže úplné nabití akumulátoru umožňuje nižší množství holení než dříve před vybitím
holícího strojku, nechte holící strojek zcela vybít a nabíjejte akumulátor cca 8 hodin. Opakování této činnosti 2-3 krát, dosáhnete úplné kapacity akumulátoru. Jestliže „efekt paměti”
bude trvat i nadále, bude nutné vyměnit akumulátor na nový. Kontaktujte se s prodejcem
holícího strojku.
Životnost akumulátoru
●● Životnost akumulátoru je přibližne 4 roky, při nabíjení jednou týdně. Životnost bude
●●
však kratší, jestliže bude akumulátor nabíjený častěji. Životnost mimo jiné závisí také
na podmínkách používání.
Když nabíjení akumulátoru po dobu jedné hodiny stačí pouze na 2-3 holení, znamená to, že akumulátor bude nutné v brzké době vyměnit na nový. Za tímto účelem
kontaktujte prodejce holícího strojku. Jestliže nebyl holící strojek používaný déle než
6 měsíců, vlastnosti akumulátoru se zhorší díky samostatnému vybití. Aby k tomu
nedošlo, doporučujeme nabíjet holící strojek minimálně jednou za 6 měsíců.
SH1810-005_v01
19
Slovenčina
Magyar
Informace o „efektu paměti” akumulátoru
Română
Holící strojek nabíjejte vždy, když svítí indikátor stavu nabití aukumulátoru
červeně.
Русский
Před prvním použitím nebo v případě, že holící strojek nebyl delší dobu používán, nabíjejte
akumulátor po dobu 8 hodin (do úplného nabití). Během dalšího nabití stačí cca 60 minut,
aby se holící strojek zcela nabil.
Български
Aktivace akumulátoru
Українська
K nabíjení strojku používejte výhradně napájecí zdroj, jež je součástí
strojku.
English
NABITÍ HOLÍCÍHO STROJKU
Česky
Polski
Obsluha a použití holícího strojku
Polski
Procedura nabíjení
1 Ujistěte se, že je holící strojek vypnutý.
Napájecí zdroj
100-240 V AC
Pro vypnutí strojku stiskněte tlačítko ON/OFF
(zapni/vypni). Nasaďte kryt hlavy.
Česky
Akumulátor nenabíjejte, když je
holící strojek zapnutý.
Vypínač
ON/OFF
(zapni/vypni)
Slovenčina
Jestliže je blokáda v uzamčené
poloze, přestavte ji do polohy
odblokování.
2 Vložte koncovku přívodní šňůry napájecího zdroje do zásuvky zespod holícího strojku.
Magyar
Aby nedošlo k poruše, ujistěte se před vložením koncovky přívodní šňůry
napájecího zdroje, že je zásuvka ve strojku suchá.
3 Zapojte zástrčku napájecího zdroje do vhodné elektrické zásuvky (viz. typový štítek na
napájecím zdroji).
Română
– Po cca 60 minutách je holící strojek zcela nabitý.
– Jestliže akumulátor není zcela vybitý a funguje zabezpečení před přetížením, může být proces nabíjení ukončen i dříve než za 60 minut.
4 Po nabití strojku odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.
Русский
Neodpojujte napájecí zdroj ze zásuvky tažením za přívodní šňůru, jelikož
můžete napájecí zdroj poškodit. Při odpojování uchopte za napájecí zdroj.
Български
Při zcela nabitém akumulátoru může být holící strojek v provozu cca 35
minut.
Indikátor stavu nabití akumulátoru
Українська
●● Během nabíjení:
English
Kontrolky blikají a následně se rozsvěcují postupně zezdola nahoru
v závislosti na úrovni nabití akumulátoru.
Po úplném nabití:
Všechny kontrolky blikají.
Během holení:
Kontrolky hasnou postupně v závislosti na snižování úrovně nabití
akumulátoru. Po vybití akumulátoru se rozsvítí dioda „Empty”.
●●
●●
20
Kontrolky indikátoru
nabití akumulátoru
SH1810-005_v01
Nepoužívejte holící strojek zapojený do síťového napájení ve vlhkém prostředí (např. v koupelně).
Používáte-li holící strojek připojený do síťového napájení, nepoužívejte
mýdlo ani holící pěnu.
Úroveň shromážděné energie v akumulátoru klesá, i když používáte holící
strojek připojený do síťového napájení. Jednou za tři týdny doporučujeme
akumulátor nabít.
Jestliže je holící planžeta zdeformovaná
nebo poškozená, vyměňte ji na novou (viz
VÝMĚNA HOLÍCÍ PLANŽETY/BŘITOVÉHO
BLOKU). V opačném případě se můžete
poranit.
1 Sejměte kryt hlavy, přesuňte pojistku proti zapnutí do
polohy odblokování a zapněte holící strojek stisknutím
tlačítka ON/OFF (zapni/vypni).
SH1810-005_v01
Kryt
Polski
Česky
Slovenčina
Українська
PROVOZ
Magyar
Po ukončení holení strojek vypněte. Následně odpojte napájecí zdroj
a vyjměte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky na spodu holícího strojku.
Română
Jestliže po připojení napájecího zdroje do zástrčky strojek nefunguje, znamená to, že je akumulátor zcela vybitý. V takové situaci vypněte a odložte
ho na cca 1 minutu za účelem dobití akumulátoru a opět holící strojek
zapněte.
Русский
Zkontrolujte, zda je holící strojek vypnutý. Vložte do zásuvky na spodu strojku koncovku
přívodní šňůry a dotiskněte. Připojte zástrčku napájecího zdroje do zástrčky. Zapněte holící
strojek.
Български
POUŽITÍ HOLÍCÍHO STROJKU PŘIPOJENÉHO DO SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ
Vypínač
ON/OFF
(zapni/vypni)
21
English
– Chcete-li zabránit případným nehodám, ujistěte se před nabíjením holícího strojku, že nejsou zástrčka ani elektrická zásuvka poškozené.
– Během nabíjení může být ze strojku nebo z napájecího zdroje slyšet malý
šelest a mohou se mírně nahřát. Není to závada holícího strojku ani napájecího zdroje.
Polski
2 Přitlačte lehce holící planžetu kolmo k pokožce,
napněte kůži a přesuňte holící strojek lehce směrem
nahoru proti vousům.
Česky
●● Během
Slovenčina
●●
Magyar
holení netlačte holící planžety příliš silně
k pokožce, aby nedošlo k otupení nebo poškození
planžety.
Za účelem oholení citlivých míst, jako je brada, natáhněte pokožku rukou a posunujte strojek nahoru. Pro
oholení šíje zvedněte bradu, aby se kůže natáhla.
3 Pro použití zastřihovače přesuňte nahoru jezdec
zastřihovače. Břity zastřihovače vibrují spolu s břity holícího strojku.
Română
Jezdec
zastřihovače
4 Pro zastřižení kotlet přiložte zastřihovač kolmo
k pokožce a opatrně přesuňtě břity směrem dolů.
Русский
Български
5 Po použití vypněte holící strojek a vyčistěte ho štětečkem (viz. ČIŠTĚNÍ ŠTĚTEČKEM”). Po vyčištění nasaďte kryt hlavy.
Українська
Vždy vypínejte holící strojek, i tehdy znázorňuje-li kontrolka nabití akumulátoru vybití akumulátoru a holící strojek se vybil a nefunguje.
English
Holící strojek může být používán k holení s pěnou nebo mýdlem pouze
v případě, kdy není zapojený na síťového napájení. Po každém holení
s použitím mýdla nebo pěny vždy umyjte elementy holícího strojku
(viz. MYTÍ POD TEKOUCÍ VODOU”).
22
SH1810-005_v01
Před čištěním a údržbou odpojte přívodní šňůru napájecího zdroje od holícího strojku.
Česky
MYTÍ POD TEKOUCÍ VODOU
Polski
Čištění a údržba holícího strojku
2 Zapněte holící strojek a umyjte břity ve studené nebo
chladné vodě. Po umytí vypněte holící strojek a vytřete
břity (např. ručníkem).
5 Aplikujte olej na břity na holící planžety a zastřiho-
vač.
Kapka oleje na
každou planžetu
a zastřihovač
Používejte olej dodaný spolu s holícím
strojkem.
English
6 Zapněte holící strojek na cca 10 sekund a následně
otřete zbytek oleje z holící planžety (např. kapesníkem).
Před otřením zbytku oleje z planžety,
vypněte holící strojek.
SH1810-005_v01
Українська
4 Upevněte na původním místě holící planžetu a dejte pozor,
abyste se nedotýkali planžety.
Български
Русский
3 Postavte holící strojek na vzdušné místo a nechte
ho vyschnout.
Română
Magyar
Slovenčina
1 Vypněte holící strojek. Stiskněte současně tlačítko
pro odstranění holící planžety, jež se nachází po obou
stranách holícího strojku a odstraňte holící planžetu.
23
Polski
Olej je určený výhradně k provozním/konzervačním účelům. Nekonzumujte. Vyhýbejte se kontaktu s očima a pokožkou. Skladovat v místě nedostupném dětem. Zabezpečit před přímým slunečním zářením. Skladovat na
temném místě.
Česky
ČIŠTĚNÍ ŠTĚTEČKEM
Slovenčina
1 Před čištěním se ujistěte, že je holící strojek vypnutý. Stiskněte současně tlačítka pro
odstranění holící planžety, jež se nachází po obou stranách holícího strojku a odstraňte
holící planžetu.
Magyar
Tlačítko pro
odstranění
holící planžety
Tlačítko pro
odstranění
holící planžety
2 Vyčistěte štětečkem vnitřek holící planžety, břitový blok a tělo strojku.
Română
Pro odstranění břitového bloku ho vytáhněte směrem nahoru.
Русский
Břity jsou ostré a mohou způsobit zranění. Dbejte zvýšené opatrnosti
během odstraňování a vkládání břitového bloku.
Български
Holící planžeta
Břitový blok
Tělo strojku
Українська
3 Po vyčištění nasaďte správně břitový blok.
Následně nasaďte holící planžetu tak, abyste se nedotýkali planžety.
English
Nízká kvalita holení a zvláštní zvuk,
mohou být způsobeny špatně nasazenou
holící planžetou.
Neodstraňujte holící planžetu ze soustavy
holících planžet.
24
SH1810-005_v01
Polski
Břity
zastřihovače
Zkontrolujte, zda se břit zastřihovače
během čištění nepohybuje.
Holící planžeta a břitový blok jsou provozními díly. Pro pohodlné a důkladné holení, doporučujeme výměnu holící planžety a břitového bloku minimálně jednou ročně. Použitím opotřebených břitů nebo planžet, kromě neprecizního holení, může dojít také k jejich poškození
a následně se můžete poranit.
Doba mezi jednotlivými výměnami holící planžety a bloku je pouze orientační. Jejich stupeň spotřeby záleží ve velké míře na podmínkách provozu.
Nezajištuje-li holící planžeta a břitový blok důkladné oholení, nebo jsou-li
poškozené nebo zdeformované, je nutné je vyměnit na nové.
Před výměnou holící planžety a břitového bloku se ujistěte, že je holící
strojek vypnutý.
Русский
Doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly firmy Zelmer.
Souprava náhradních dílů č. SH1810111.
Magyar
VÝMĚNA HOLÍCÍ PLANŽETY/BŘITOVÉHO BLOKU
Slovenčina
Česky
5 Namažte holící planžetu olejem na břity.
Română
4 Než začnete čistit břity zastřihovače, vypněte holící
strojek.
Břitový blok
Български
Holící planžeta
Українська
Holící planžety
1 Stiskněte zároveň tlačítka pro sejmutí holící planžety, jež se nachází po obou stranách holícího strojku
a sejměte holící planžety.
SH1810-005_v01
English
2 Nasaďte správně novou holící planžetu (cvaknutí signalizuje správné nasazení).
25
Polski
Břitový blok
1 Sejměte holící planžetu (obr. 1).
2 Uchopte prsty po stranách břitový blok a vytáh-
obr. 1
obr. 2
něte ho směrem nahoru (obr. 2).
Česky
3 Nasaďte a přitlačte k vibrační hlavě nový břitový blok.
Slovenčina
Ujistěte se, že byly nasazeny oba břity. V opačném případě hrozí riziko
úrazu nebo může dojít k nehodě (holící strojek může vydávat znepokojující
zvuk).
4 Nasaďte správně holící planžetu.
Ekologicky vhodná likvidace
Magyar
Română
Русский
Български
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti elektrický spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu
určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen
z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě
jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Akumulátory obsahují látky negativně olivňující životní prostředí. Nelikvidujte je spolu
s jiným komunálním odpadem, ale odneste je do sběrných míst určených k těmto účelům.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému
ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Українська
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER –
viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
English
Výrobce/dovozce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze.
Výrobce/dovozce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením
nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
26
SH1810-005_v01
SK
Česky
Magyar
Tieto informácie sa týkajú ochrany Vášho zdravia a Vašej bezpečnosti. Pred prvým
použitím holiaceho strojčeka by ste sa mali povinne oboznámiť so všetkými bezpečnostnými pravidlami a pokynmi pre používanie.
Slovenčina
Bezpečnostné pravidlá a pokyny správneho používania spotrebiča
Polski
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania výrobku.
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
SH1810-005_v01
27
Русский
●●
Български
●●
Українська
●●
žívajte ich. Odovzdajte holiaci strojček do najbližšieho servisného strediska. Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami.
Ak sieťový kábel alebo adaptér boli poškodené alebo adaptér sa nedá pevne zasunúť
do zásuvky elektrickej siete, nikdy spotrebič nenabíjajte ani ho nezapájajte do siete.
Opravu spotrebiča môže vykonať iba kvalifikovaný pracovník. V prípade, ak sa na
spotrebiči vyskytne porucha, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad
alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
Adaptér zo zásuvky elektrickej siete vytiahnite, ak spotrebič práve nepoužívate alebo
pred čistením holiaceho strojčeka.
Adaptér zo zásuvky elektrickej siete nevyťahujte potiahnutím za sieťový kábel.
Holiaci strojček nepoužívajte pri kúpeli.
Nikdy neponárajte spotrebič alebo jeho adaptér do vody alebo inej tekutiny.
Adaptér nezasúvajte ani ho nevyberajte zo zásuvky elektrickej siete mokrými rukami.
Pri práci so sieťovým adaptérom používajte iba adaptér, ktorý bol pribalený k spotrebiču.
English
●● V prípade, ak zistíte, že holiaci strojček alebo sieťový adaptér sú poškodené, nepou-
Română
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete zapríčiniť poranenie osôb
Polski
●● Sieťový adaptér zapájajte do siete so striedavým prúdom 100-240 V. V opačnom
prípade ste vystavený riziku poranenia prúdom alebo vzniku požiaru.
●● Nikdy nepoškodzujte, neohýbajte, nenaťahujte, nerozťahujte, nepretáčajte ani nesťa-
Česky
●●
Slovenčina
●●
●●
hujte sieťový kábel. Sieťový kábel nezaťažujte ťažkými predmetmi ani ho neumiestňujte v blízkosti takýchto predmetov. Poškodený sieťový kábel môže spôsobiť požiar
alebo poranenie elektrickým prúdom.
Ešte pred holením skontrolujte, či holiaca planžeta alebo sústava čepelí nie sú
poškodené, poškodená planžeta alebo čepeľ by Vám totiž mohla poraniť Vašu tvár.
Nedotýkajte sa vnútorných súčastí sústavy čepelí, ich okraje sú veľmi ostré.
Holiaci strojček je určený iba na oholenie ochlpenia tváre a nie je určený na oholenie
iných častí tela (napr. hlavy). Používaním spotrebiča na iné, ako predpísané účely, si
môžete spôsobiť poranenie pokožky a môže dôjsť k rýchlemu opotrebovaniu planžety.
Magyar
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku
Română
Русский
Български
●● Sieťový adaptér nikdy neprikrývajte, mohlo by dôjsť nadmernému nárastu teploty
v jeho vnútri.
●● Spotrebič je určený iba na holenie a skracovanie prirodzeného ochlpenia. Používajte ho
iba pri úprave ľudských vlasov – nesmie sa používať na umelé alebo zvieracie vlasy.
●● Po nabití akumulátora alebo po použití holiaceho strojčeka pripojeného priamo
k elektrickej sieti, sieťový adaptér vytiahnite.
●● Netlačte príliš silno na holiacu planžetu, mohlo by dôjsť k jej prasknutiu a následne
k poraneniu Vašej pokožky.
●● Sieťový adaptér nepoužívajte na nabíjanie iných elektrických spotrebičov.
●● Predtým, než začnete holiaci strojček umývať pod tečúcou vodou, vytiahnite sieťový
kábel zo zásuvky!
●● Holiaci strojček nenabíjajte, ani ho nepoužívajte napájaný priamo z elektrickej siete,
Українська
English
●●
●●
●●
●●
28
v prípade, ak izbová teplota klesne pod nulu alebo je vyššia ako 40°C. Holiaci strojček nenabíjate v priestoroch, ktoré sú vystavené priamemu pôsobeniu slnečných
lúčov alebo v blízkosti telies emitujúcich tepelnú energiu (ako je napr. rýchlovarná
kanvica).
Nenabíjajte holiaci strojček ani ho nepoužívajte, ak je zapojený do elektrickej siete vo
vlhkom prostredí alebo tam, kde hrozí riziko jeho kontaktu s vodou.
Holiaci strojček neskladujte vo vlhkom prostredí alebo tam, kde môže dôjsť k styku
s vodou, ako aj v priestoroch s vysokou teplotou.
Teleso holiaceho strojčeka vyčistite pomocou vo vode navlhčenej utierky s pridaním
jemného čistiaceho prostriedku. Na čistenie nepoužívajte riedidlá ani benzín, ktoré
by mohli zničiť umelohmotné komponenty telesa holiaceho strojčeka.
Počas nabíjania holiaci strojček nenechávajte mimo Vášho dozoru.
SH1810-005_v01
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu zariadenia
●● Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
●● Ideálna teplota pre nabíjanie holiaceho strojčeka sa pohybuje od 15°C do 35°C.
●● V prípade, ak holiaci strojček použijete na iné účely, zanikne Vám platnosť záruky.
●● Holiaci strojček môžete používať ako spotrebič napájaný priamo z elektrickej siete
Česky
Polski
POKYNY
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Adaptér je konštruovaný v II. triede izolácie, nevyžaduje si pripojenie do zásuvky s uzemnením
.
Holiaci strojček ZELMER spĺňa požiadavky záväzných noriem.
Zariadenie spĺňa požiadavky Nariadenia komisie (WE) č. 1275/2008 o požiadavkách týkajúcich sa europrojektu.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
–– Nízkonapäťový elektrický prístroj (LVD) – 2006/95/EC.
–– Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) – 2004/108/EC.
Produkt je na výrobnom štítku označený značkou CE.
Akumulátor: článok 2 x Ni-MH, 650 mAh. Štandardná doba nabíjania: 60 minút. Predpísaná
teplota pri nabíjaní: 0-40°C.
SH1810-005_v01
29
Magyar
Română
Русский
Je dôležité, aby ste vyššie uvedeným pokynom porozumeli správne.
Български
Tento symbol znázorňuje, že holiaci strojček môžete čistiť pod prúdom tečúcej vody.
Українська
●●
English
●●
planžetu a nedošlo k otieraniu jeho čepelí. V prípade, ak je planžeta znečistená,
pred tým ako použijete holiaci strojček, vyčistite ju (napríklad pomocou hygienickej
vreckovky).
Pri čistení holiaceho strojčeka dbajte na to, aby ste na holiacu hlavicu neaplikovali
nadmerné množstvo mazacieho oleja. V prípade nadmernej aplikácie mazacieho
oleja, môže dôjsť k znečisteniu holiacich planžiet. Pred tým, ako sa začnete holiť je
potrebné, aby ste hlavicu vyčistili (napr. hygienickou vreckovkou).
Slovenčina
alebo z akumulátora.
●● Pred holením si odmastite svoju tvár tak, aby sa Vaše chĺpky neprilepovali na holiacu
Polski
Zloženie a komponenty holiaceho strojčeka
Príslušenstvo
Štetec
Česky
Ochranný
kryt hlavice
Napájanie
Slovenčina
Stredový
zastrihávač
Planžeta holiaceho
strojčeka
Sústava holiacich
planžiet
Magyar
Holiaci blok
Obal
Vibračná hlavica
Română
Zásobník
sústavy
holiacich
planžiet
Olej na čepele
Tlačidlo na
snímanie planžety
Zachytávač
oholených
chlpov
Русский
Blokovanie spínača
Spínač ON/OFF
(zapni/vypni)
Pohľad zdola
Български
Zásuvka pre sieťový
adaptér
Українська
Pohľad zozadu
Teleso strojčeka
Indikátor
stavu nabitia
akumulátora
Holiaca
hlavica
Ochrana pred nechceným zapnutím
Čepeľ zastrihávača
English
Vysúvanie
zastrihávača
Poloha odblokované
30
Poloha zablokované
SH1810-005_v01
Polski
Obsluha a funkcie holiaceho strojčeka
NABÍJANIE HOLIACEHO STROJČEKA
Čo je „pamäťový efekt”?
V prípade, ak akumulátor Ni-MH holiaceho strojčeka nabíjate pravidelne, ešte pred jeho
úplným vybitím, znižujete jeho kapacitu a výkon. Znižuje sa tak počet vykonávaných holení
pred vybitím akumulátora holiaceho strojčeka.
Čo spraviť v prípade, ak nastane „pamäťový efekt”?
V prípade, ak úplne nabitý akumulátor Vám umožňuje vykonať menej holení ako predtým na jedno nabitie, je potrebné, aby ste holiaci strojček úplne vybili a nabíjali akumulátor po dobu približne 8 hodín. Po zopakovaní tejto činnosti 2 až 3 krát, akumulátor získa
späť svoju pôvodnú maximálnu kapacitu. Ak „pamäťový efekt” bude aj naďalej pretrvávať,
je potrebné vymeniť starý akumulátor za nový. Pri jeho kúpe sa obráťte na predávajúceho.
Životnosť akumulátora
●● Životnosť akumulátora je približne 4 roky, pri nabíjaní raz za týždeň. Životnosť sa môže
●●
znížiť v prípade, ak akumulátor budete nabíjať častejšie. Životnosť závisí rovnako od
spôsobu používania spotrebiča.
Ak nabitie akumulátora, v trvaní jednej hodiny, vystačí na 2-3 oholenia, znamená to,
že akumulátor budete musieť vymeniť za nový. Pri výmene akumulátora sa poraďte
s Vašim predávajúcim. V prípade, ak holiaci strojček ste nepoužívali viac ako 6 mesiacov, kapacita akumulátora sa zhorší z dôvodu samovoľného vybitia akumulátora. Aby
ste sa vyhli tomuto nežiaducemu efektu, odporúčame nabiť nepoužívaný holiaci strojček aspoň raz v priebehu 6 mesiacov.
SH1810-005_v01
31
Magyar
Română
Aby ste sa vyhli „pamäťovému efektu”, holiaci strojček nabíjajte až po úplnom vybití jeho
akumulátora.
Русский
Informácie o „pamäťovom efekte” akumulátora
Български
Holiaci strojček je potrebné nabiť vždy, ak indikátor stavu nabitia akumulátora svieti na červeno.
Українська
Pred prvým použitím alebo v prípade, ak holiaci strojček nebol používaný po dlhšiu dobu,
je potrebné, aby ste akumulátor nabíjali po dobu približne 8 hodín (do úplného nabitia).
Pri nasledujúcich nabíjaniach, pre úplné nabitie holiaceho strojčeka, bude postačovať 60
minút.
English
Aktivácia akumulátora
Slovenčina
Česky
Na nabíjanie holiaceho strojčeka používajte iba pribalený sieťový kábel.
Polski
Postup pri nabíjaní
1 Uistite sa, či je holiaci strojček vypnutý. Spot-
Zdroj napätia
100-240 V AC
Spínač
ON/OFF
(zapni/
vypni)
rebič vypnite stlačením spínača ON/OFF (zapni/
vypni). Nasaďte kryt na hlavicu.
Česky
Akumulátor sa nesmie nabíjať v prípade, ak je holiaci strojček zapnutý.
Slovenčina
Ak je ochranné tlačidlo v polohe
zablokované, presuňte ho do odblokovanej polohy.
2 Zasuňte koncovku kábla do zásuvky pre sieťový adaptér na spodnej strane.
Magyar
Aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom, pred tým než zasuniete koncovku kábla, uistite sa, že zásuvka strojčeka je suchá.
3 Sieťový adaptér zasuňte do elektrickej zásuvky s vhodným napätím (pozri výrobný štítok na adaptéri).
Română
– Po približne 60 minútach je holiaci strojček úplne nabitý.
– Proces nabíjania môže trvať aj menej ako 60 minúť, ak nedošlo k úplnému vybitiu akumulátora a bola aktivovaná ochrana proti prebitiu akumulátora.
Русский
4 Po nabití spotrebiča, sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
Pri vyťahovaní sieťového adaptéra neťahajte za kábel – adaptér by ste
mohli poškodiť. Pri vyťahovaní držte adaptér.
Български
Holiaci strojček s úplne nabitým akumulátorom môže pracovať po dobu
približne 35 minút.
Indikátor stavu nabitia akumulátora
Українська
●● Počas nabíjania:
English
Svetelné indikátory blikajú a postupne sa rozsvecujú v smere zdola
nahor, čo indikuje úroveň nabitia akumulátora.
Po nabití akumulátora:
Všetky indikátory blikajú.
Počas holenia:
Svetelné indikátory hasínajú postupne spolu so znižujúcim sa napätím
akumulátora. Po vybití akumulátora sa rozsvieti svetelná dióda „Empty”.
●●
●●
32
Svetelné indikátory
stavu nabitia
akumulátora
SH1810-005_v01
Holiaci strojček napájaný priamo zo siete nepoužívajte vo vlhkých priestoroch (napr. v kúpeľni).
Pri holení s holiacim strojčekom napájaným priamo zo siete nepoužívajte
mydlo ani penu na holenie.
Akumulovaná energia akumulátora sa stráca aj počas používania holiaceho strojčeka pripojeného k elektrickej sieti. Je potrebné, aby ste aspoň
raz v priebehu troch týždňov akumulátor nabili.
V prípade, ak došlo k deformácii alebo
poškodeniu holiacej planžety, vymeňte ju
za novú (pozri VÝMENA HOLIACEJ PLANŽETY / BLOKU ČEPELÍ). V opačnom prípade riskujete poranenie pokožky na tvári.
1 Odoberte ochranný kryt hlavice, presuňte ochranné
tlačidlo do odblokovanej polohy a zapnite holiaci strojček
stlačením spínača ON/OFF (zapni/vypni).
SH1810-005_v01
Ochranný kryt
Polski
Česky
Slovenčina
Українська
POSTUP PRI POUŽÍVANÍ
Magyar
Po použití, holiaci strojček vypnite. Vytiahnite aj adaptér a koncovku adaptéra zo zásuvky na spodnej strane holiaceho strojčeka.
Română
V prípade, ak bezprostredne po pripojení do elektrickej siete sa holiaci
strojček nezapne, znamená to, že akumulátor je úplne vybitý. V takomto
prípade je potrebné holiaci strojček vypnúť, počkať približne 1 minútu, aby
sa akumulátor čiastočne dobil a holiaci strojček opäť zapnite.
Русский
Skontrolujte, či je holiaci strojček vypnutý. Do zásuvky na spodnej strane holiaceho strojčeka zasuňte koncovku sieťového adaptéra a dobre ju zatlačte. Sieťový adaptér vložte do
zásuvky elektrickej siete. Zapnite holiaci strojček.
Български
POUŽITIE HOLIACEHO STROJČEKA NAPÁJANÉHO ZO SIETE
Spínač
ON/OFF
(zapni/vypni)
33
English
– Aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom, pred tým než pristúpite k nabíjaniu, uistite sa, že adaptér a elektrická zásuvka nie sú poškodené.
– Pri nabíjaní, z telesa holiaceho strojčeka alebo jeho adaptéra, môžete
počuť slabé bzučanie a môžu sa nepatrne zohriať. Ide o normálny jav,
ktorý nie je nedostatkom holiaceho strojčeka ani adaptéra.
Polski
2 Holiacu planžetu jemne pritlačte k Vašej pokožke
pod priamym uhlom, natiahnite pokožku a holiaci strojček
opatrne posúvajte smerom nahor, proti rastu chĺpkov.
Česky
●● Počas holenia nepritláčajte planžetu holiaceho stroj-
Slovenčina
●●
čeka príliš silno k pokožke, aby nedošlo k predčasnému otupeniu alebo poškodeniu planžety.
Pri holení jemných častí tváre, takých ako sú brada,
natiahnite pokožku rukou a holiaci strojček posúvajte
smerom nahor. Pri holení krku zdvihnite bradu tak,
aby ste pokožku natiahli.
Magyar
3 Ak chcete použiť zastrihávač, presuňte smerom
nahor vysúvacie tlačidlo zastrihávača. Čepeľ zastrihávača vibruje spolu s čepeľou holiaceho strojčeka.
Română
Vysúvanie
zastrihávača
Русский
4 Pri zarovnávaní koncov kotliet, opatrne priložte
zastrihávač k pokožke pod priamym uhlom a zastrihávač
presuňte smerom nadol.
Български
5 Po použití holiaceho strojčeka ho vypnite a vyčistite pomocou štetca (pozri „ČISTENIE
ŠTETCOM”). Po vyčistení, na hlavicu nasaďte ochranný kryt.
Українська
Holiaci strojček vypnite vždy, a to aj v prípade, ak svetelný indikátor indikuje stav vybitého akumulátora a holiaci strojček prestáva pracovať.
English
Holiaci strojček môžete použiť pri holení s aplikáciou mydla alebo peny
na holenie iba v prípade, ak nie je pripojený k elektrickej sieti. Po oholení
s použitím mydla alebo peny na holenie je potrebné jednotlivé časti strojčeka umyť (pozri „ČISTENIE POD PRÚDOM TEČÚCEJ VODY”).
34
SH1810-005_v01
Pred čistením a pred tým než pristúpite k údržbe holiaceho strojčeka, nezabudnite sieťový adaptér z elektrickej siete vytiahnuť.
Česky
UMÝVANIE POD TEČÚCOU VODOU
Polski
Čistenie a údržba holiaceho strojčeka
4 Sústavu holiacich čepelí nasaďte na predošlé miesto tak, aby
ste sa nedotkli holiacej planžety.
5 Aplikujte olej na čepele planžety a zastrihávača.
Kvapka oleja na
každú planžetu
a zastrihávač
Українська
Používajte olej, ktorý je súčasťou balenia
holilaceho strojčeka.
English
6 Zapnite holiaci strojček po dobu približne 10 sekúnd
a následne utrite zvyšok oleja z holiacej planžety (napr.
pomocou hygienickej vreckovky).
Pred tým, než utriete zvyšok oleja holiaci
strojček vypnite.
SH1810-005_v01
Български
Русский
3 Holiaci strojček odložte na dobre vetrané miesto, aby
vyschol.
Română
2 Zapnite holiaci strojček a opláchnite holiace čepele
v studenej alebo vlažnej vode. Po opláchnutí vypnite
holiaci strojček a čepele utrite (napr. ručníkom).
Magyar
Slovenčina
1 Vypnite holiaci strojček. Stlačte súčasne tlačidlá pre
uvoľnenie sústavy holiacich planžiet, ktoré sú umiestnené po obidvoch stranách holiaceho strojčeka a sústavu
holiacich planžiet vytiahnite.
35
Polski
Olej je určený výlučne na prevádzkové/konzervačné účely. Nekonzumujte.
Vyhnite kontaktu s pokožkou alebo očami. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Chráňte chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte na tmavom mieste.
Česky
ČISTENIE ŠTETCOM
Slovenčina
1 Pred tým, ako pristúpite k čisteniu spotrebiča, uistite sa, či je holiaci strojček vypnutý.
Stlačte súčasne tlačidlá pre uvoľnenie sústavy holiacich planžiet, ktoré sú umiestnené po
obidvoch stranách holiaceho strojčeka a sústavu holiacich planžiet vytiahnite.
Magyar
Tlačidlo pre
uvoľnenie
sústavy holiacich
planžiet
Tlačidlo pre
uvoľnenie
sústavy holiacich
planžiet
2 Štetcom vyčistite vnútornú časť sústavy holiacich planžiet, blok čepelí a teleso strojčeka.
Română
Blok čepelí vyberiete potiahnutím smerom nahor.
Русский
Holiace čepele sú veľmi ostré a môžu spôsobiť úraz. Dbajte na zachovanie
osobitnej ostražitosti pri vyberaní alebo zakladaní bloku čepelí.
Български
Holiaca planžeta
Blok čepelí
Teleso
Українська
3 Po vyčistení, blok čepelí nasaďte na pôvodné
miesto. Ďalej nasaďte sústavu holiacich čepelí tak, aby
ste sa nedotkli holiacich planžiet.
English
Zhoršený výsledok oholenia alebo vydávanie netypického zvuku môžu svedčiť
o nesprávne založenej sústave holiacich
planžiet.
Nevyberajte planžety zo sústavy planžiet.
36
SH1810-005_v01
Polski
Čepeľ
zastrihávača
Skontrolujte, či sa čepeľ zastrihávača
počas čistenia nepohybuje.
Holiaca planžeta spolu s blokom čepelí patria medzi spotrebné materiály. Pre jemnejšie
a dokonalejšie oholenie odporúčame vymieňať sústavu holiacich planžiet a blok čepelí
aspoň raz ročne. Používanie opotrebovaných holiacich planžiet a bloku čepelí, okrem slabého oholenia tváre, môže viesť k ich poškodeniu, následne aj k poraneniu tváre.
Vyššie uvedená doba výmeny holiacej planžety a bloku čepelí má iba
orientačný charakter. Miera opotrebovania holiacej planžety a bloku čepelí
vo veľkej miere závisí od spôsobu ich používania. V prípade, ak holiaca
planžeta a blok čepelí neprinášajú očakávané výsledky alebo ak došlo
k ich deformácii, mali by ste ich bezodkladne vymeniť.
Pred výmenou holiacej planžety a bloku čepelí sa uistite, či je holiaci strojček vypnutý.
Български
Blok čepelí
Українська
Sústava holiacich
planžiet
Русский
Odporúčame používať výlučne originálne náhradné diely od spoločnosti Zelmer.
Sada náhradných dielov č. SH1810111.
Sústava holiacich planžiet
1 Stlačte súčasne tlačidlá pre uvoľnenie sústavy holiacich planžiet, ktoré sú umiestnené po obidvoch stranách
holiaceho strojčeka a sústavu holiacich planžiet vytiahnite.
English
2 Nasaďte na pôvodné miesto novú sústavu holiacich
planžiet (kliknutie signalizuje správne založenie).
SH1810-005_v01
Magyar
VÝMENA HOLIACEJ PLANŽETY / BLOKU ČEPELÍ
Slovenčina
Česky
5 Holiacu planžetu potrite olejom.
Română
4 Pred čistením čepele zastrihávača holiaci strojček
vypnite.
37
Polski
Blok čepelí
1 Vyberte sústavu holiacich planžiet (obr. 1).
2 Prstami uchopte boky bloku čepelí a vytiahnite
obr. 1
obr. 2
ho smerom nahor (obr. 2).
Česky
3 Nasaďte a zatlačte na vibrujúcu hlavicu nový
blok čepelí.
Slovenčina
Presvedčte sa, či ste nasadili obidve čepele. V opačnom prípade sa vystavujete riziku poranenia alebo poškodenia spotrebiča (holiaci strojček môže
tiež vydávať neštandardný zvuk).
4 Sústavu holiacich planžiet nasaďte na pôvodné miesto.
Ekologicky vhodná likvidácia
Magyar
Română
Русский
Български
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zúžitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Batérie obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie.
Nesmú sa vyhadzovať do komunálneho koša spolu s iným odpadom. Batériu odovzdajte
na miesto určené pre zber druhotných surovín.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Українська
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
English
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho
oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
38
SH1810-005_v01
HU
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
SH1810-005_v01
39
Česky
Русский
●●
sérült. Ebben az esetben adja a borotvát szervizbe. Ne próbálja önállóan javítani
a készüléket.
Ha a tápegység vezetéke vagy a hálózati kábel sérült, illetve a hálózati kábel lazán
van az elektromos dugaszolóaljzatban, ne töltse a készüléket, és ne üzemeltesse
hálózatról.
A készüléket kizárólag szakember javíthatja. Meghibásodás esetén, forduljon speciális ZELMER szervizhez.
A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy
a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan
utasítást adtak.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
Amikor nem használja a készüléket, vagy tisztítani akarja azt, húzza ki a tápegységet az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
Ne húzza ki a hálózati kábelt a hálózati dugaszolóaljzatból a kábelnél fogva.
Ne használja a borotvát fürdés közben.
Soha ne merítse a készüléket és a tápegységet vízbe vagy más folyadékba.
Ne csatlakoztassa készüléket a tápegységhez, és ne válassza le nedves kézzel.
Hálózati tápegységgel történő üzemeléshez kizárólag a készülékkel szállított kábelt
és tápegységet használja.
Български
●● Ne használja a készüléket, ha azt veszi észre, hogy a borotva vagy a tápegység
Українська
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
English
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Română
Magyar
A jelen információk az Ön egészségére és biztonságára vonatkoznak. A borotva
első használata előtt kötelezően meg kell ismerkedni a teljes használati útmutatóval, és a biztonsági ajánlásokkal.
Slovenčina
A biztonságra és a helyes használatra vonatkozó tanácsok
Polski
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Polski
●● A tápegységet kizárólag 100-240 V-os váltóáramú hálózatra csatlakoztassa. Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy áramütés veszélye.
●● Ne sértse meg, ne hajlítsa meg, ne húzza szét, ne csavarja meg és ne törje meg
Česky
●●
Slovenčina
●●
●●
a tápegység kábelét. Ne tegyen a vezetékre nehéz tárgyakat, és ne fektesse ilyen
tárgyak közé. A sérült vezeték tüzet vagy áramütést okozhat.
Mielőtt elkezd borotválkozni, ellenőrizze, hogy a fólia vagy a kések blokkja nincs -e
megsérülve, mivel a sérült fólia vagy penge megsérthetik az arcot.
Ne érjen a kések blokkjának belső elemeihez, mivel annak peremei élesek.
A borotva kizárólag az arc szörzetének borotválásához készült, nem való más testrészek (pl. a fej) borotválásához. A készülék nem rendeltetésszerű használata a bőr
sérülését okozhatja, és csökkentheti a fólia élettartamát.
FIGYELEM!
Magyar
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy sérülésével járhat
●● Ne lépje túl a tápfeszültséget, mivel az a hőmérséklet veszélyes emelkedéséhez
vezethet a tápegység belsejében.
Română
●● A készülék csak a természetes szőrzet borotválására és természetes haj vágására
●●
Русский
●●
Български
●●
●●
●●
●●
Українська
●●
English
●●
●●
40
készült. Csak emberi hajhoz használható – ne használja műhajhoz vagy állati szőrzethez.
Miután az akkumulátor feltöltődött, vagy a borotva hálózati töltővel történő használatának befejezése után, húzza ki a tápegységet.
Ne fejtsen ki túl nagy nyomást a vágófóliára, mivel attól elszakadhat, és ennek következtében megsérülhet a bőre.
Ne használja a borotva tápegységét más elektromos berendezés töltéséhez.
Mielőtt folyóvíz alatt elmossa a borotvát, csatlakoztassa le a tápegységről.
Ne töltse a borotvát, és ne használja a hálózatra csatlakoztatva, ha a helyiség hőmérséklete nulla fok alatt van, vagy meghaladja a 40°C-ot. Ne töltse a borotvát olyan
helyen, ahol közvetlen napsugárzás éri, vagy fűtőtestek (pl. radiátor) közelében.
Ne töltse a borotvát, és ne használja a hálózatra csatlakoztatva nedves helyen, vagy
olyanon, ahol ki van téve a víz ráfröccsenésének.
Ne töltse a borotvát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá, vagy ahol magas hőmérséklet uralkodik.
A borotva testének tisztításához törölje át enyhe tisztítószer tartalmazzó vízzel megnedvesített törlőruhával. A tisztításhoz ne használjon oldószereket, sem benzint,
mivel ezek tönkretehetik a borotva testének műanyagból készült elemeit.
Töltés közben ne hagyja a borotvát felügyelet nélkül.
SH1810-005_v01
Műszaki adatok
English
A műszaki adatok a termék adattábláján találhatók.
A tápegység II. szigetelési osztály szerint készült, nem igényel földelést
.
A ZELMER borotva megfelel a hatályos szabványok követelményeinek.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK SZ. RENDELETÉNEK az
ekoprojektre vonatkozó követelményeknek.
A berendezés megfelel a következő direktíváknak:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán.
Akkumulátor: cella 2 x Ni-MH, 650 mAh. Standard töltési idő: 60 perc. Üzemi hőmérsékleti
tartomány: 0-40°C.
Русский
Română
Győződjön meg róla, hogy a fenti utasításokat megértették.
Български
●●
Українська
●●
fóliához és a kések ne dörzsölődjenek rajta. Ha a fólia szennyezett, mielőtt elkezd
borotválkozni, meg kell tisztítani (pl. egy papírzsebkendővel).
A borotva tisztításakor ügyeljen rá, hogy ne tegyen a fóliára és a késekre túl sok
olajat. Ha túl sok olajat használ a késekhez, az a vágófólia beszennyeződéséhez
vezet. Mielőtt elkezd borotválkozni, meg kell tisztítani a fóliát a felesleges olajtól
(pl. egy papír zsebkendővel).
A csap jel azt jelenti, hogy a borotva vízsugár alatt tisztítható, de kizárólag
akkor, ha le van választva a hálózatról.
Slovenčina
●● A készülék kizárólag otthoni használatra készült.
●● A borotvát legjobb 15°C és 35°C közötti hőmérsékleten tölteni.
●● A borotva rendeltetéstől eltérő használata esetén a garancia érvényét veszíti.
●● A borotvát hálózatról és akkumulátorról egyaránt lehet használni.
●● Borotválkozás előtt zsírtalanítsa az arcát úgy, hogy a szőrzet ne ragadjon a vágó
Magyar
Tájékoztatás a termékről és a használatára vonatkozó információk
Česky
Polski
ÚTMUTATÁS
SH1810-005_v01
41
Polski
A borotva felépítése és elemei
Tartozékok
Ecset
Česky
A fej
védőburkolata
Tápegység
Slovenčina
Központi
trimmer
Vágófólia
Vágófólia egység
Magyar
Kések blokkja
Tok
Vibrofej
A vágófólia
egység
kerete
Română
Olaj a késhez
A vágófólia egység
levételére szolgáló
gomb
Bemélyedés
a levágott
szőrzetnek
Русский
Bekapcsolás retesz
Test
ON/OFF (ki/be)
kapcsoló
Alulnézet
Български
A borotva töltésének
csatlakozója
Українська
Hátulnézet
Borotváló
fej
Az akkumulátor
töltöttségének
kijelzője
Bekapcsolás retesz
A trimmer éle
English
A trimmer
kapcsolója
Kireteszelési helyzet
42
Reteszelési helyzet
SH1810-005_v01
Polski
A borotva kezelése és működése
A BOROTVA TÖLTÉSE
Mi az az „emlékező effektus”?
Ha a borotvában használt Ni-MH akkumulátort rendszeresen töltik, mielőtt teljesen kimerülne, csökken a kapacitása. Ezzel csökken a lehetséges borotválkozások száma a borotva
kimerülése előtt.
Mi lehet tenni, ha fellép az „emlékező effektus”?
Ha az akkumulátor teljes feltöltése a korábbinál kevesebb borotválkozást tesz lehetővé
a borotva kimerülése előtt, teljesen le kell meríteni a borotvát, majd 8 órán keresztül tölteni
kell az akkumulátort. Ennek a műveletnek a 2-3-szori ismétlése lehetővé teszi az akkumulátor teljes kapacitásának visszanyerését. Ha az „emlékező effektus” továbbra is fennáll,
szükségessé válhat az akkumulátor cseréje. Kapcsolatba kell lépni a borotva eladójával.
Az akkumulátor élettartama
●● Az akkumulátor élettartama körülbelül 4 év, heti egyszeri feltöltésnél. Az élettartam
●●
azonban rövidebb lesz, ha az akkumulátort gyakrabban töltik. Az élettartam a használat körülményeitől is függ.
Ha az akkumulátor egy órai töltése csak 2-3 borotválkozásra elegendő, az azt jelenti,
hogy az akkumulátort hamarosan ki kell cserélni egy újra. Ehhez fel kell venni a kapcsolatot a borotva eladójával. Ha a borotvát több mint 6 hónapja nem használták, az
akkumulátor önmagától is kimerül. Hogy ezt el lehessen kerülni, a nem használt borotvát legalább 6 havonta egyszer fel kell tölteni.
SH1810-005_v01
43
Magyar
Română
Az emlékező effektus” elkerülése érdekében csak akkor töltse az akkumulátort, ha teljesen
kimerült.
Русский
Tudnivalók az akkumulátor „emlékező effektusáról”
Български
A borotvát akkor kell tölteni, ha a töltöttség ellenőrző lámpája elkezd pirosan világítani.
Українська
Az első használatbavétel előtt, vagy ha a borotvát hosszabb ideig nem használták, töltse
az akkumulátort 8 órán keresztül (a teljes feltöltésig). A soron következő feltöltéskor elég
60 perc ahhoz, hogy a borotva teljesen fel legyen töltve.
English
Az akkumulátor üzembe helyezése
Slovenčina
Česky
A borotva töltéséhez kizárólag a hozzá mellékelt tápegységet használja.
Polski
A feltöltés menete
1 Győződjön meg róla, hogy a borotva ki
100-240 V AC
áramforrás
ON/OFF
(ki/be)
kapcsoló
van kapcsolva. A készülék kikapcsoláshoz
nyomja meg az ON/OFF (ki/be) kapcsolót.
Tegye fel a fejre a védőburkolatot.
Česky
Az akkumulátort nem lehet tölteni,
ha a borotva be van kapcsolva.
Slovenčina
Ha retesz bezárt helyzetben van,
állítsa kioldott helyzetbe.
2 Dugja be a tápegység vezetékének végét a borotva alján lévő foglalatba.
Magyar
Balesetek elkerülése érdekében, a csatlakozó kábel végének bedugása
előtt győződjön meg róla, hogy a dugaszolóaljzat a borotvában száraz.
3 Csatlakoztassa a tápegység dugaszát a megfelelő áramforrásba (lásd az adattáblát
a tápegységen).
Română
– Kb. 60 perc után a borotva teljesen fel van töltve.
– A feltöltést 60 percnél hamarabb is befejeződhet, ha az akkumulátor nincs
teljesen kimerülve, valamint működésbe lép a túltöltés elleni védelem.
4 Amikor az akkumulátor feltöltődött, húzza ki a tápegységet az áramforrásból.
Русский
Amikor kihúzza, ne a vezetéknél fogja, mivel ez elronthatja a tápegységet.
A tápegységet fogva húzza ki azt.
Български
Teljesen feltöltött akkumulátorral a hajvágó gép kb. 50 percig tud üzemelni.
Az akkumulátor töltöttségének kijelzője
Українська
●● Töltéskor:
English
Az ellenőrző lámpák villognak, majd sorban kigyulladnak, alulról felfelé, mutatva az akkumulátor töltöttségi szintjét.
A teljes feltöltődés után:
Az összes ellenőrző lámpa villog.
Borotválkozás közben:
Az ellenőrző lámpák sorban kialszanak, ahogy csökken az akkumulátor töltöttsége. Az akkumulátor kimerülésekor kigyullad az „Empty”
dióda.
●●
●●
44
Az akkumulátor
töltöttségének
ellenőrző lámpái
SH1810-005_v01
A használat befejezése után a borotvát ki kell kapcsolni. Majd húzza ki a tápegységet, és húzza ki a tápegység vezetékét a töltő dugaszolóaljzatból.
Ne használja a hálózatra csatlakoztatott hajvágó gépet nedves helyen
(pl. fürdőszobában).
A borotvát a hálózatra csatlakoztatva üzemeltetve, ne használjon szappant
vagy habot a borotválkozáshoz.
Az akkumulátorban tárolt energia szintje még a hálózatra csatlakoztatva
használt hajvágó gépben is csökken. Az akkumulátort három hetente egyszer fel kell tölteni.
1 Húzza le a fej védőburkolatát, állítsa a bekapcsolás
reteszt kioldott helyzetbe, és kapcsolja be a borotvát
megnyomva az ON/OFF (ki/be) kapcsolót.
SH1810-005_v01
Védőburkolat
Polski
Česky
Slovenčina
Українська
Ha a vágófólia el van deformálódva vagy
sérült, cserélje ki egy újra (Lásd A VÁGÓFÓLIA / KÉSBLOKK CSERÉJE). Ellenkező
esetben fennáll a veszélye, hogy megsérül
az arcbőre.
English
HASZNÁLAT
Magyar
Ha közvetlenül a tápegység áramforrásra csatlakoztatása után a borotva
a bekapcsolásakor nem működik, az azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen le van merülve. Ilyen esetben ki kell kapcsolni a borotvát, félre kell tenni
1 percre, hogy az akkumulátor egy kicsit töltődjön, és újra be kell kapcsolni.
Română
Ellenőrizze, hogy a borotva ki van-e kapcsolva. Dugja be a töltő dugaszolóaljzatba a tápegység kábelének a végét, és teljesen nyomja be. Csatlakoztassa a tápegység dugaszát
az áramforrásba. Kapcsolja be a borotvát.
Русский
A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATOTT BOROTVA GÉP HASZNÁLATA
Български
– Esetleges balesetek elkerülése érdekében, a borotva töltése előtt győződjön meg róla, hogy a tápegység dugasza és az elektromos dugaszolóaljzat ép.
– Töltés közben előfordulhat, hogy a borotva testéből vagy a tápegységből
halk zúgás hallható, és enyhén felmelegszik. Ez nem jelenti sem a borotva,
sem a tápegység hibáját.
ON/OFF
(ki/be)
kapcsoló
45
Polski
2 Nyomja finoman a vágó fóliát merőlegesen a bőréhez, feszítse meg a bőrét, és húzza a borotvát finoman
a szőrzettel ellentétes irányban.
Česky
●● Borotválkozás közben ne nyomja a fóliát túl erősen
Slovenčina
●●
a bőrre, hogy ne tompuljon el túl hamar, vagy hogy
ne sértse meg a fóliát.
Az érzékeny helyek, mint az áll, borotválásánál
feszítse meg kézzel a bőrt, és tolja borotvát felfelé.
A nyak borotválásánál emelje fel az állát, és feszítse
meg a bőrt.
Magyar
3 A trimmer használatához tolja fel a trimmer kapcsolóját. A trimmer éle együtt oszcillál a borotva élével.
Română
A trimmer
kapcsolója
Русский
4 A hosszú szőrzet kiigazításához tegye finoman
a trimmert merőlegesen a bőrére, és óvatosan tolja az élt
lefelé.
Български
5 Használat után kapcsolja ki a borotvát, és tisztítsa meg az ecsettel (lásd „TISZTÍTÁS
ECSETTEL”). Tisztítás után tegye fel a fej védőburkolatát.
Українська
Mindig kapcsolja ki a borotvát, még akkor is, ha az akkumulátor töltöttségének jelzése azt mutatja, hogy az akkumulátor kimerült, és a borotva
leállt.
English
A borotvát csak abban az esetben lehet használni borotvaszappannal vagy
borotvahabbal történő borotválkozáshoz, ha nincs a hálózati tápegységre
kötve. Minden alkalommal, amikor szappannal vagy habbal borotválkozik,
meg kell mosni a borotva alkatrészeit (lásd „TISZTÍTÁS VÍZSUGÁR ALATT”).
46
SH1810-005_v01
Tisztítás és a karbantartás megkezdése előtt húzza ki a tápegység csatlakozó vezetékét a borotvából.
Česky
TISZTÍTÁS VÍZSUGÁR ALATT
4 Helyezze vissza az előző helyére a vágófólia egységet,
vigyázva, hogy ne érjen a fóliához.
Egy csepp olaj
mindegyik fóliára
és a trimmerre.
English
6 Kapcsolja be a borotvát kb. 10 másodpercre, majd
törölje le az olaj maradékát a vágó fóliáról (pl. zsebkendővel).
Mielőtt letörli a maradék olajat a fóliáról,
kapcsolja ki a borotvát.
SH1810-005_v01
Română
Українська
A borotvával együtt szállított olajat használja.
Русский
3 Tegye félre a borotvát egy szellős helyre, hogy kiszáradjon.
Български
2 Kapcsolja be a borotvát, és mossa meg hideg vagy
langyos vízben a kés egységet. Elmosás után kapcsolja ki
a borotvát, és törölje meg a kést (pl. egy törölközővel).
Magyar
Slovenčina
1 Kapcsolja ki a borotvát. Nyomja meg egyszerre
a borotva két oldalán lévő gombot, amivel le lehet venni
a fólia egységet, és vegye azt le.
5 Tegyen a késhez való olajból a vágófóliákra és
a trimmerre.
Polski
A borotva tisztítása és karbantartása
47
Polski
Kizárólag az üzemeltetéshez/karbantartáshoz használható olaj. Ne nyelje
le. Kerülje, hogy a szembe vagy bőrre kerüljön! Gyermekektől elzárva tartandó. Védeni kell a napfény közvetlen hatásától. Sötét helyen tárolandó.
TISZTÍTÁS ECSETTEL
Česky
1 Mielőtt elkezdi a tisztítást az ecsettel, győződjön meg róla, hogy a borotva ki van kapcsolva. Nyomja meg egyszerre a borotva két oldalán lévő gombot, amivel le lehet venni
a fólia egységet, és vegye azt le.
Slovenčina
Magyar
A vágófólia
egység
levételére
szolgáló gomb
A vágófólia
egység
levételére
szolgáló gomb
2 Tisztítsa ki a kefével a vágófólia egység belsejét, a kések blokkját, valamint a borotva
testét.
Română
Ahhoz, hogy ki tudja venni a kések blokkját, felfelé kell húznia.
Русский
A kések élesek, megsebesíthetik. Legyen különösen óvatos, amikor kiveszi
és beteszi a kések blokkját.
Български
Vágófólia
Kések blokkja
Test
Українська
3 Tisztítás után megfelelően helyezze vissza a kések
blokkját. Majd szerelje vissza a vágó fóliát, ügyelve
arra, hogy ne érjen a fóliához.
A gyenge minőségű borotválás, és a nyugtalanító hang arról tanuskodhatnak, hogy
a vágófólia rosszul van visszaszerelve.
English
Ne vegye le a vágófóliákat a fólia egységről.
48
SH1810-005_v01
A trimmer éle
Polski
4 Mielőtt megkezdi a trimmer élének tisztítását kapcsolja ki a borotvát.
Ellenőrizze, hogy a trimmer kései nem
mozognak tisztítás közben.
Česky
5 Olajozza meg a késekhez való olajjal a fóliát.
A vágófólia és a kések blokkjának cseréje előtt győződjön meg róla, hogy
a borotva ki van kapcsolva.
Русский
Azt ajánljuk, hogy kizárólag Zelmer cserealkatrészeket használjon. SH1810111 sz.
cserealkatrész készlet.
Magyar
A fólia és a kések blokkjának egymást követő cseréi között eltelő idő orientációs idő. Ennek mértéke nagyban függ a használat körülményeitől.
Ha a vágófólia és a kések blokkja nem biztosítják az alapos borotválást,
vagy sérültek, illetve deformáltak, azonnal ki kell cserélni őket egy újra.
Română
A vágófólia és a kések blokkja elhasználódó elemek. A kényelmes és alapos borotválkozáshoz ajánlatos legalább évente egyszer kicserélni a vágófólia egységet és a kések
blokkját. Ha a kés vagy vágófólia használt, az a nem kellően alapos borotváláson kívül
azok sérüléséhez, ennek következtében pedig a bőr sebesüléséhez vezethet.
Slovenčina
A VÁGÓFÓLIA / KÉSEK BLOKKJÁNAK CSERÉJE
Kések blokkja
Български
Vágófólia egység
Українська
Vágófólia egység
1 Nyomja meg egyszerre mindkét gombot, ami a vágófólia egység levételére szolgál a borotva két oldalán, és
vegye le a fólia egységet.
SH1810-005_v01
English
2 Tegyen fel megfelelő módon egy új vágófólia egységet (a kattanás azt jelzi, hogy jól van feltéve).
49
Polski
Kések blokkja
1 Vegye le a vágófólia egységet (1. ábra).
2 Fogja meg az ujjaival a kések blokkját kétoldalt,
1. ábra
2. ábra
és húzza felfelé (2. ábra).
3 Helyezzen be a vibrofejbe egy új késblokkot.
Česky
Slovenčina
Győződjön meg róla, hogy mindkét kés fel lett szerelve. Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy meghibásodás veszélye (a borotva nyugtalanító
hangot adhat ki).
4 Helyezzen be új vágófólia egységet.
Magyar
Ökológia – Óvjuk a környezetet
Română
Minden üzemeltető hozzájárulhat a környezet védelméhez. Ez nem nehéz,
és nem is túl költséges. A karton csomagolást adja be papírgyűjtőbe,
a műanyag (PE) zsákot pedig dobja műanyaggyűjtő konténerbe.
Az akkumulátorok a természetes környezetre ártalmas anyagokat tartalmaznak. Nem szabad más háztartási hulladékokkal kidobni, hanem újrahasznosítással foglalkozó helyen kell leadni.
A tönkrement készüléket adja le megfelelő megsemmisítő ponton, mivel a berendezésben
lévő veszélyes összetevők károsak lehetnek a környezetre.
Русский
Ne dobja ki a berendezést kommunális hulladékkal együtt!
Български
Українська
English
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli
megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
50
SH1810-005_v01
RO
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
SH1810-005_v01
51
Česky
Русский
●●
alimentare sunt defecte. În acest caz duceţi aparatul de ras la un punct de service.
Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul personal.
În cazul în care cablul sau ştecherul alimentatorului sunt defecte sau ştecherul este
lejer în priza electrică, nu încărcaţi dispozitivul şi nu îl alimentaţi de la reţeaua de
alimentare cu curent electric.
Dispozitivul poate fi reparat numai de către persoane calificate. În cazul în care aţi
observat defecţiuni luaţi legătura cu centru de service de specialitate ZELMER.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost instruite în această privinţă
de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
Deconectaţi alimentatorul de la priza reţelei electrice atunci când acesta nu este folosit sau atunci când doriţi să îl curăţaţi.
Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu curent electric trăgând de cablu.
Nu folosiţi dispozitivul atunci când faceţi baie.
Niciodată nu scufundaţi aparatul şi alimentatorul în apă sau alte lichide.
Nu conectaţi şi nu deconectaţi alimentatorul de la sursa de alimentare cu curent electric atunci când aveţi mâinile umede.
Atunci când aveţi de a face cu alimentarea de la reţeaua de alimentare cu curent electric, folosiţi numai alimentatorul şi cablul care sunt livrate împreună cu dispozitivul.
Български
●● Nu folosiţi dispozitivul în cazul în care veţi observa că aparatul de ras sau cablul de
Українська
Ne respectarea poate conduce la leziuni
English
PERICOL! / AVERTIZARE!
Română
Magyar
Înainte de prima folosire aaparatului de ras, vă rugăm să citiţi neapărat toate
instricţiunile de utilizareşi toate indicaţiile cu privire la siguranţă.
Slovenčina
Indicaţii cu privire la siguranţa şi utilizarea corespunzătoare
Polski
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de
produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare,
pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare a aparatului.
Polski
●● Alimentatorul poate fi conectat numai la reţeaua electrică cu curent alternativ
100-240 V. În caz contrar există riscul de incendiu sau electrocutare.
●● Nu deterioraţi, nu îndoiţi, nu întindeţi, nu răsuciţi şi nu faceţi noduri pe cablul de ali-
Česky
Slovenčina
●●
●●
●●
mentare. Nu puneţi pe cablul de alimentare obiecte grele şi nici nu se recomandă
întinderea acestuia printre astfel de obiecte. Defectarea cablului de alimentare poate
conduce la incendii sau electrocutare.
Înainte de a începe rasul verificaţi dacă folia sau blocul de lame nu este defect,
deoarece folia sau lamele deteriorate pot conduce la rănirea feţei.
Nu atingeţi elementele interne ale blocului de lame deoarece marginile acestuia sunt
ascuţite.
Aparatul de ras este destinat numai pentru raderea bărbii şi nu este destinată pentru
raderea altor părţi ale corpului (de ex. a capului). Folosirea dispozitivului în neconformitate cu destinaţia acestuia poate conduce la rănirea pielii şi, de asemenea, poate
conduce la slăbirea durabilităţii foliei.
Magyar
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea bunurilor
Română
Русский
Български
●● Nu acoperiţi alimentatorul, deoarece acest lucru ar putea conduce la o creştere periculoasă a temperaturii în interiorul alimentatorului.
●● Dispozitivul este destinat numai pentru bărbierit şi scurtarea părului natural. Trebuie
folosit numai pentru părul uman – nu folosiţi pentru părul artificial şi părul de animale.
●● După încărcarea acumulatorului sau după ce nu mai folosiţi aparatul de ras cu încărcare direct de la reţeaua de alimentare cu curent electric, deconectaţi alimentatorul.
●● Nu apăsaţi prea tare folia de tăiere deoarece prin apăsare puteţi cauza crăparea
acesteia şi rănirea pielii.
●● Nu folosiţi alimentatorul aparatului de ras pentru încărcarea altor dispozitive electrice.
●● Înainte de spălarea aparatului de ras sub un jet de apă deconectaţi-l de la alimentator.
●● Nu încărcaţi aparatul de ras şi nu îl folosiţi conectat la reţeaua de alimentare cu curent
Українська
●●
●●
●●
English
●●
52
electric în cazul în care temperatura din încăpere este sub 0 grade sau depăşeşte
40°C. Nu încărcaţi aparatul de ras acolo unde acesta r putea fi supus la acţiunea directă
a razelor solare sau în apropierea elementelor de încălzire (aşa cum ar fi caloriferul).
Nu încărcaţi aparatul de ras şi nu îl folosiţi racordat la sursa de alimentare de la
reţeaua de alimentare cu curent electric în locuri cu umezeală sau acolo unde este
expus la umezirea cu apă.
Nu depozitaţi aparatul de ras în locuri umede unde acesta poate fi expus la udare şi
nici în locurile unde există temperatură înaltă.
Pentru a curăţa corpul aparatului de ras ştergeţi-l cu ajutorul unei cârpe umezite cu
apă cu adaos de detergent de curăţare delicat. Pentru curăţare nu folosiţi diluanţi şi
nici benzină, deoarece aceste substanţe pot deteriora elementele corpului aparatului
de ras care sunt fabricate din material sintetic.
Nu lăsaţi aparatul de ras fără supraveghere atunci când acesta este încărcat.
SH1810-005_v01
Informaţii despre produs şi indicatii cu privire la modul de utilizare
●● Dispozitivul este prevăzut numai pentru uz casnic.
●● Se recomandă încărcarea aparatului de ras atunci când temperatura mediului ambiant este cuprinsă între 15°C şi 35°C.
●● Folosirea aparatului de ras în alte scopuri decât cele în conformitate cu destinaţia
Česky
Polski
INDICAŢIE
Fisa de date
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Alimentatorul este construit în clasa a doua de izolaţie şi nu necesită împământare
.
Aparatul de ras ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI (WE) NR 1275/2008 în ceea
ce priveşte cerinţele cu privire la eco-proiect.
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produs marcat cu simbolul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
Acumulatorul: element 2 x Ni-MH, 650 mAh. Timpul standard de încărcare: 60 minute.
Intervalul temperaturilor de funcţionare: 0-40°C.
SH1810-005_v01
53
Magyar
Български
Русский
Asiguraţi-vă că, indicaţiile de mai sus au fost înţelese.
Українська
●●
English
●●
lipească de folia de tăiere şi să nu cauzeze frecarea lamelor de firele de păr ale bărbii. În cazul în care folia este murdară, înainte de a începe bărbieritul aceasta trebuie
curăţată (de ex. cu un şerveţel igienic).
În timpul curăţării aparatului de ras trebuie să fiţi atenţi ca pe folie şi pe lame să nu
aplicaţi o cantitate prea mare de ulei. În cazul în care aţi aplicat prea mult ulei pe
lame veţi cauza murdărirea foliei de tăiere. Înainte de a începe bărbieritul trebuie să
curăţaţi folia de surplus de ulei (de ex. cu un şerveţel de hârtie).
Simbolul robinetului înseamnă că, aparatul de ras poate fi spălat sub jet de
apă, dar numai atunci când este deconectat de la reţeaua de alimentare cu
curent electric.
Română
curent electric cât şi ca dispozitiv alimentat de la acumulator.
●● Înainte de începerea raderii degresaţi pielea feţei astfel încât firele de păr să nu se
Slovenčina
acestuia poate cauza pierderea garanţiei.
●● Aparatul de ras poate fi folosit ca dispozitiv alimentat de la reţeaua de alimentare cu
Polski
Construcţia şi elementele aparatului de ras
Accesorii
Pensulă
Česky
Element
protector cap
Alimentator
Slovenčina
Trymer
central
Folie de tăiere
Ansamblu folie de
tăiere
Magyar
Bloc cu lame
Etui
Cap cu vibraţii
Ramă
ansamblu
folie de tăiere
Română
Buton scoatere
ansamblu folie de
tăiere
Lubrifiant pentru lame
Loc depozitare
păr ras
Русский
Blocada de pornire
Corp
Butonul ON/OFF
(pornit/oprit)
Vedere de jos
Български
Priza de alimentare
a aparatului de ras
Українська
Vedere din spate
Indicatorul nivelului
de încărcare
a acumulatorului
Cap ras
Blocada de pornire
Lame trymer
English
Fermoar trymer
Poziţia de deblocare
54
Poziţia de blocare
SH1810-005_v01
Polski
Deservirea şi funcţionarea aparatului de ras
ÎNCĂRCAREA APARATULUI DE RAS
Ce este „efectul memoriei”
Dacă acumulatorul Ni-MH utilizat în aparatul de ras este încărcat regulat înainte de descărcarea totală, acest lucru va conduce la micşorarea capacităţii acestuia.
Ce trebuie făcut când apare „efectul memoriei”
Dacă încărcarea până la maximum a acumulatorului permite la un număr mai mic de cicluri
de ras decât au fost posibile înainte de descărcarea completă, atunci trebuie să descărcaţi
complet aparatul şi să încărcaţi acumulatorul în jur de 8 ore. Repetarea acestui pas de
2-3 ori va permite o regenerare completă a acumulatorului. Dacă „efectul memoriei” se va
menţine, trebuie să înlocuiţi acumulatorul cu unul nou. Trebuie să luaţi legătura cu vânzătorul aparatului de ras.
Durabilitatea acumulatorului
●● Durabilitatea acumulatorului este de aproximativ 4 ani în cazul în care este încărcat
●●
o dată pe săptămână. Durabilitatea se va scurta în cazul în care acesta va fi încărcat
mai des. Durabilitatea depinde, de asemenea, şi de condiţiile de utilizare.
În cazul în care o încărcare a acumulatorului este îndeajuns pentru 2-3 cilcluri de bărbierit înseamnă că, în curând acesta va trebui înlocuit cu unul nou. În acest scop trebuie să luaţi legătura cu vânzătorul aparatului de ras. În cazul în care aparatul de ras
nu a fost folosit timp de 6 luni de zile, proprietăţile acumulatorului se înrăutăţesc datorită auto-descărcării. Pentru a preveni acest lucru se recomandă încărcarea aparatului
de ras care nu este folosit, cel puţin o dată la 6 luni de zile.
SH1810-005_v01
55
Magyar
Română
Pentru a evita „efectul memoriei”, acumulatorul aparatului de ras trebuie încărcat după ce
s-a descărcat până la minimum.
Русский
Informaţii referitoare la „efectul memoriei” acumulatorului
Български
Aparatul de ras trebuie încărcat atunci când indicatorul nivelului de încărcare se aprinde în roşu.
Українська
Înainte de prima utilizare sau dacă aparatul de ras nu a fost utilizat o durată mai lungă de
timp, încărcaţi acumulatorul în jur de 8 ore (până la încărcarea completă). Pentru următoarea încărcare sunt de ajuns 60 minute pentru a încărca aparatul de ras până la maximum.
English
Activare acumulator
Slovenčina
Česky
Pentru încărcarea aparatului de ras folosiţi numai încărcătorul anexat.
Polski
Procedura de încărcare
Sursa de alimentare
1 Asiguraţi-vă că aparatul de ras este oprit. Pen- 100-240 V AC
tru a opri dispozitivul apăsaţi butonul ON/ OFF (pornit/oprit). Fixaţi elementul protector al capului.
Česky
Acumulatorul nu poate fi încărcat
atunci când aparatul de ras este pornit.
Butonul
ON/OFF
(pornit/
oprit)
În cazul în care blocada este în poziţia
blocat, mutaţi-o în poziţia deblocat.
Slovenčina
2 Introduceţi capătul cablului de alimentare în
priza din partea de jos a aparatului de ras.
Magyar
3 Conectaţi ştecherul alimentatorului la sursa de alimentare corespunzătoare (vezi plăcuţa de fabricaţie a alimentatorului).
Pentru a evita apariţia avariilor, înainte de introducerea capătului cablului
de conectare asiguraţi-vă că priza din aparatul de ras este uscată.
Română
– După aprox. 60 de minute aparatul de ras este încărcat până la maximum.
– Procesul de încărcare poate lua sfârşit mai înainte de scurgerea a 60 de
minute în cazul în care acumulatorul nu a fost descărcat definitiv şi dacă
funcţionează siguranţa împotriva supraîncărcării.
Русский
4 După ce procesul de încărcare a luat sfârşit deconectaţi alimentatorul de la sursa de
alimentare cu curent electric.
Atunci când realizaţi deconectarea nu trageţi de cablu deoarece puteţi
defecta alimentatorul. Deconectaţi ţinând de alimentator.
Български
Atunci când acumulatorul este încărcat până la maximum aparatul de ras
poate funcţiona aprox. 35 de minute.
Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului
Українська
●● În timpul încărcării:
English
Diodele vor licări apoi se vor aprinde pe rând de jos în sus informând
despre nivelul de încărcare a acumulatorului.
După încărcarea completă:
Licăresc toate diodele.
Î timpul rasului:
Diodele se vor stinge pe rând o dată cu scăderea nivelului de
încărcare a acumulatorului După descărcarea acumulatorului se va
aprinde dioda „Empty”.
●●
●●
56
Diodele indicatorului
nivelului de încărcare
a acumulatorului
SH1810-005_v01
Nu se recomandă folosirea aparatului de ras conectat la sursa de alimentare cu curent electric în încăperi cu umezeală (de ex. În baie).
În cazul în care folosiţi aparatul de ras conectat la sursa de alimentare cu
curent electric nu folosiţi săpun de bărbierit şi nici spuma de bărbierit.
Nivelul de energie depozitat în acumulator scade chiar şi atunci când aparatul de ras este folosit conectat la reţeaua de alimentare cu curent electric. O dată la trei săptămâni acumulatorul trebuie încărcat.
EXPLOATARE
În cazul în care folia de tăiere este deformată
sau deteriorată trebuie să o înlocuiţi cu una
nouă (vezi SCHIMBAREA FOLIEI DE TĂIERE
ŞI A BLOCULUI CU LAME). În caz contrar
există pericolul de rănire a pielii.
1 Daţi la o parte elementul protector al. capului, mutaţi
blocada de pornire în poziţia de deblocare şi porniţi aparatul de ras prin apăsarea butonului ON/OFF (pornit/oprit).
SH1810-005_v01
Element
protector
Butonul
ON/OFF
(pornit/oprit)
57
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
După ce l-aţi folosit aparatul de ras trebuie oprit. Apoi deconectaţi alimentatorul şi scoateţi capătul cablului de alimentare a alimentatorului din partea de jos a aparatului de ras.
Русский
Dacă imediat după conectarea alimentatorului la sursa de alimentare, aparatul de ras nu funcţionează după pornire, înseamnă că acumulatorul este
descărcat. În această situaţie trebuie să opriţi aparatul de ras, să îl conectaţi la încărcare pentru 1 minut şi apoi trebuie să il porniţi din nou.
Български
Verificaţi dacă aparatul de ras este oprit. Introduceţi în priza din partea de jos a aparatului
de ras capătul cablului de alimentare şi apăsaţi-l până la capăt. Conectaţi ştecherul alimentatorului la sursa de alimentare cu curent electric. Porniţi aparatul de ras.
Українська
FOLOSIREA APARATULUI DE RAS CONECTAT LA REŢEAUA DE
ALIMENTARE CU CURENT ELECTRIC
English
– Pentru a evita apariţia avariilor înainte de a începe încărcarea aparatului
de ras asiguraţi-vă că ştecherul şi priza electrică nu sunt defecte.
– În timpul procesului de încărcare din corpul aparatului de ras sau a alimentatorului puteţi auzi zgomote nesemnificative şi acestea pot să se încălzească
uşor. Acest lucru este normal şi nu indică defectarea acestor dispozitive.
Polski
2 Apăsaţi delicat folia de tăiere pe piele sub unghi
drept, întindeţi pielea şi mişcaţi aparatul de ras în sus în
sens invers de creştere a părului.
Česky
●● Atunci când vă radeţi nu apăsaţi prea tare folia de
Slovenčina
●●
tăiere de piele pentru ca aceasta să nu se uzeze
prea repede şi nici să nu se deterioreze.
Pentru a rade locurile sensibile, aşa cum a r fi barba,
întindeţi pielea cu mâna şi mişcaţi aparatul de ras
în sus. Pentru a rade gâtul ridicaţi barba pentru
a întinde pielea.
Magyar
3 Pentru a folosi trymer-ul ridicaţi fermoarul acestuia în
sus. Lama trymer-ului vibrează împreună cu lama aparatului de ras.
Română
Fermoar
trymer
Русский
4 Pentru a rade perciunii apropiaţi delicat trimer-ul de
pielesub unghi drept şi mişcaţi lamele în jos.
Български
5 După folosire curăţaţi aparatul de ras cu ajutorul pensulei (vezi „CURĂŢAREA CU
AJUTORUL PENSULEI”) După ce l-aţi curăţat fixaţi elementul protector al capului.
Українська
Întotdeauna opriţi aparatul de ras, chiar şi atunci când indicatorul stării de
încărcare a acumulatorului indică descărcarea acumulatorului şi aparatul
de ras s-a oprit din funcţionare.
English
Aparatul de ras poate fi folosit pentru rasul cu săpun sau a spumei pentru ras numai atunci când nu este racordat la alimentarea prin portul USB.
După fiecare ras pentru care a fost folosit săpunul sau spuma trebuie să
spălaţi elementele aparatului de ras (vezi „SPĂLARE SUB JET DE APĂ”).
58
SH1810-005_v01
Înainte de a începe curăţarea şi activităţile de conservare deconectaţi
cablul de conectare de la aparatul de ras.
Česky
SPĂLAREA SUB JET DE APĂ
4 Fixaţi la loc ansamblul foliilor de tăiere, având grijă să nu atingeţi folia de tăiere.
English
6 Porniţi aparatul de ras pentru aprox. 10 secunde apoi
ştergeţi surplusul de ulei de pe folia de tăiere (de ex. cu
un şerveţel).
Înainte de a începe ştergerea surplusului de
ulei de pe folie opriţi aparatul de ras.
SH1810-005_v01
Română
Українська
Folosiţi lubrifiantul care este livrat împreună cu aparatul de ras.
O picătură de
ulei pe fiecare
folie şi trymer
Русский
3 Puneţi aparatul de ras într-un loc aerisit pentru ca
acesta să se usuce.
Български
2 Porniţi aparatul de ras şi spălaţi lamele în apă rece
sau călduţă. După spălare opriţi aparatul de ras şi ştergeţi
lamele ( de ex. cu prosopul).
Magyar
Slovenčina
1 Opriţi aparatul de ras. Apăsaţi concomitent butoanele
de scoatere a ansamblului de folii de tăiere care sunt
amplasate pe ambele părţi laterale ale aparatului de ras
şi daţi jos acest ansamblu de folii.
5 Aplicaţi uleiul pentru lame pe folia de tăiere şi trymer.
Polski
Curăţarea şi conservarea aparatului de ras
59
Polski
Lubrifiantul este destinat numai pentru scopuri de exploatare/întreţinere.
Nu este comestibil. Feriţi-vă de contactul cu ochii sau pielea. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor. A se feri de acţiunea directă a razelor solare. A se
păstra la loc umbrit.
Česky
CURĂŢARE CU PENSULA
Slovenčina
1 Înainte de a începe curăţarea asiguraţi-vă că aparatul de ras este oprit. Apăsaţi concomitent butoanele de scoatere a ansamblului de folii de tăiere care sunt amplasate pe
ambele părţi laterale ale aparatului de ras şi daţi jos acest ansamblu de folii.
Magyar
Butonul de
scoatere
a ansamblului
foliei de tăiere
Butonul de
scoatere
a ansamblului
foliei de tăiere
Română
2 Curăţaţi cu pensula interiorul ansamblului foliei de tăiere, blocul cu lame şi corpul aparatului de ras.
Pentru a scoate blocul cu lame trebuie să îl trageţi în sus.
Русский
Lamele sunt foarte ascuţite şi pot cauza răniri. Fiţi foarte atenţi atunci când
scoateţi şi puneţi la loc blocul cu lame.
Български
Folia tde tăiere
Bloc de lame
Corpul
Українська
3 După curăţare montaţi corespunzător blocul de
lame. Apoi montaţi ansamblul foliei de tăiere, având
grijă să nu atingeţi folia.
English
Calitatea proastă a rasului şi sunetul îngrijorător ne pot informa despre montarea
incorectă a ansamblului foliei de tăiere.
Nu daţi la o parte folia de tăiere de pe
ansamblul foliei.
60
SH1810-005_v01
Polski
Lama trymer-ului
Verificaţi dacă lama trymer-ului nu se
mişcă în timpul procesului de curăţare.
Timpul dintre perioada de schimbare a foliei de tăiere şi a lamelor este un
timp orientativ. Gradul de uzare a acestora depinde foarte mult de condiţiile de utilizare a acestora. În cazul în care folia de tăiere sau blocul de lame
nu asigură un ras exact sau dacă sunt defecte sau deteriorate trebuie să le
înlocuiţi neapărat cu unele noi.
Înainte de a începe înlocuirea foliei de tăiere şi a blocului cu lame cu unele
noi asiguraţi-vă că aparatul de ras este oprit.
Vă recomandăm să folosiţi numai piese de schimb originale ale companiei Zelmer.
Setul de piese de schimb nr SH1810111.
Bloc de lame
Български
Ansamblul foliei de
tăiere
Українська
Ansamblul foliei de tăiere
1 Apăsaţi concomitent butoanele de scoatere a ansamblului
de folii de tăiere care sunt amplasate pe ambele părţi laterale
ale aparatului de ras şi daţi jos acest ansamblu de folii.
English
2 Montaţi în mod corespunzător un nou ansamblu al. foliei de
tăiere (sunetul clic informează că ansamblul este fixat corect).
SH1810-005_v01
Magyar
Folia de tăiere şi blocul de lame sunt elemente de exploatare. Pentru un ras confortabil şi
exact se recomandă schimbarea setului de foliei de tăiere şi a blocului de lame cel puţin
o dată pe an. În cazul în care folosiţi lame şi folii uzate în afară de un ras inexact puteţi
cauza defectarea acestora ceea ce va conduce la rănirea pielii.
Română
SCHIMBAREA FOLIEI DE TĂIERE/BLOCULUI CU LAME
Slovenčina
Česky
5 Aplicaţi pe folia de tăiere uleiul pentru lame.
Русский
4 Înainte de a începe curăţarea lamei trymer-ului
opriţi aparatul de ras.
61
Polski
Blocul de lame
1 Daţi la o parte ansamblul foliei de tăiere (fig. 1).
2 Apucaţi cu degetele blocul de lame şi trageţi-l în
fig. 1
fig. 2
sus (fig. 2).
Česky
3 Montaţi şi apăsaţi în direcţia capului cu vibraţii
noul bloc cu lame.
Slovenčina
Asiguraţi-vă că, sunt montate ambele lame. În caz contrar poate apare riscul de rănire sau pot avea loc avarii.
4 Montaţi corect ansamblul foliei de tăiere.
Ecologia – Aveţi grijă de mediul înconjurător
Magyar
Română
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului. Nu este nici dificil,
nici prea scump. În acest scop: ambalajul de carton trimiteti-l la maculatura,
sacii de polietilenă (PE) aruncaţi-i în containerul pentru materiale plastice.
Acumulatoarele conţin substanţe dăunătoare pentru mediul natural. Acestea
nu trebuiesc aruncate împreună cu alte deşeuri casnice ci trebuiesc predate
la punctele de colectare a materialelor pentru reciclare.
Dispozitivul uzat predaţi-l la un punct de primire corespunzător, deoarece, componentele
periculoase, care se găsesc în dispozitiv pot reprezenta o ameninţare pentru mediu.
Nu aruncaţi dispozitivul împreună cu deşeurile menajere!
Русский
Български
Українська
English
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării
aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce
ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
62
SH1810-005_v01
RU
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
используйте прибор, если заметили, что электробритва или зарядное
устройство повреждены. В этом случае отдайте электробритву в сервисный
центр. Не пробуйте ремонтировать прибор самостоятельно.
Если кабель или вилка зарядного устройства повреждены или вилка свободно
двигается в гнезде электросети, не заряжайте прибор и не заряжайте его из
сети.
Ремонт прибора может выполнять только обученный персонал. В случае появления поломок следует обратиться в специализированный сервисный центр
ZELMER.
Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта
и навыков, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией
по эксплуатации прибора.
Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
Отключайте зарядное устроство прибора из электрической розетки, когда он не
используется, а также перед началом чистки электробритвы.
Не вытягивайте ззарядное устройство из электрического разъема, дергая за
кабель.
Не используйте электробритву во время купания.
SH1810-005_v01
63
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
●● Не
Русский
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности влечет за
собой угрозу здоровью
Български
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Українська
Эта информация касается Вашего здоровья и безопасности. Перед первым использованием электробритвы просим обязательно ознакомиться
со всеми инструкциями по эксплуатации, а также указаниями, касающимися безопасности.
English
Указания, касающиеся безопасности и правильной эксплуатации
Polski
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товаров Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары Zelmer. Они разработаны специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего использования.
Polski
●● Никогда не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
●● Не подключайте и не отключайте зарядное устройство от источника питания
мокрыми руками.
●● Для зарядки от сети используйте только зарядное устройство и кабель, полуČesky
ченные вместе с электробритвой.
●● Зарядное устройство подключайте исключительно к сети переменного тока
Slovenčina
●●
●●
Magyar
●●
●●
Română
100-240 В. В ином случае существует риск возникновения пожара или поражения током.
Не повреждайте, не выгибайте, не выкручивайте и не запутывайте кабель
зарядного устройства. Не ставьте на кабель тяжелые предметы и не раскладывайте его между такими предметами. Поврежденный кабель грозит возникновением пожара или поражением током.
Перед началом бритья проверьте, не повреждена ли сетка или система лезвий,
потому что поврежденная сетка или лезвия могут поранить лицо.
Не трогайте внутренних частей системы лезвий, так как их края острые.
Электробритва предназначена исключительно для бритья щетины на лице
и не предназначена для бритья других частей тела (напр. головы). Использование прибора не по назначению грозит повреждениями кожи и может привести
к ухудшению работоспособности режущей сетки.
ВНИМАНИЕ!
Русский
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности влечет за
собой порчу имущества
●● Не прикрывайте зарядное устройство, так как это может вызвать небезопасный
Български
рост температуры внутри зарядного устройства.
●● Прибор предназначен только для бритья и подстригания натуральных волос.
Українська
●●
●●
●●
English
●●
●●
64
Должен использоваться исключительно для человеческих волос – не используйте для искусственных волос или шерсти животных.
После зарядки аккумулятора или окончания использования электробритвы
с сетевой зарядкой отключите зарядное устройства.
Не нажимайте слишком сильно на сетку, так как это может привести к ранению
кожи.
Не используйте зарядное устройство электробритвы для зарядки других электроприборов.
Перед мытьем электробритвы под проточной водой отключите ее от зарядки.
Не заряжайте электробритву и не используйте ее подключенную к розетке,
если температура в помещении ниже нуля или превышает 40°C. Не заряжайте
SH1810-005_v01
Информация о продукте и указания по применению
●● Прибор предназначен исключительно для использования в домашних условиях.
●● Электробритву
●●
●●
●●
●●
●●
оптимально заряжать при температуре среды между 15°C
и 35°C.
Использование электробритвы в целях, не соответствующих ее назначению,
может привести к аннулированию гарантии.
Электробритва может быть использована как прибор, заряжаемый от сети, так
и заряжаемый от аккумулятора.
Если сетка загрязнена, перед началом бритья следует ее почистить (напр.
гигиенической салфеткой).
Во время чистки электробритвы не наносите на лезвия и сетку слишком много
масла. Использование слишком большого количества масла для лезвий приведет к загрязнению режущей пленки. Перед началом бритья следует очистить
сетку от избытка масла (напр. гигиенической салфеткой).
Символ крана означает, что электробритву можно чистить под проточной водой, однако только и исключительно после отключения от сетевого питания.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
УКАЗАНИЕ
Română
●●
Русский
●●
Български
●●
Українська
●●
электробритву в месте под непосредственным воздействием солнечных лучей
или вблизи от нагревательных элементов (таких как калорифер).
Не заряжайте электробритву и не используйте ее подключенной к источнику
питания в сети во влажных местах или там, где она может быть забрызгана
водой.
Не храните электробритву во влажном месте, где она может быть подвержена
обрызгиванию водой, а также в местах с высокой температурой.
Чтобы очистить корпус электробритвы, протрите его влажной тряпочкой
с добавлением деликатного моющего средства. Не используйте для очистки
разбавители и бензин, так как они могут повредить элементы корпуса электробритвы, сделанные из пластмассы.
Не оставляйте электробритву без присмотра во время зарядки.
English
Убедитесь, что выше указанные рекомендации были поняты.
SH1810-005_v01
65
Polski
Технические данные
Česky
Slovenčina
Технические параметры указаны на щитке прибора.
Сетевой адаптер обладает II классом изоляции и не требует заземления
.
Электробритва ZELMER соответствует требованиям действующих норм.
Прибор соответствует требованиям РЕГЛАМЕНТА КОМИССИИ (ЕС) № 1275/2008
в отношении требований к экологической конструкции.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– На низковольтное оборудование (LVD) – 2006/95/EC.
–– На электромагнитную совместимость (EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован символом CE на щитке.
Аккумулятор: огниво 2 x Ni-MH, 650 mAh. Стандартное время зарядки: 60 минут.
Границы температуры работы: 0-40°C.
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
66
SH1810-005_v01
Polski
Строение и элементы электробритвы
Аксессуары
Центральный
триммер
Система режущей
сетки
Система лезвий
Рамка
системы
режущей
сетки
Чехол
Вибрирующая
головка
Кнопка для
снятия режущей
сетки
Углубление
для
отрезанной
щетины
Масло для лезвий
Български
Указатель
состояния зарядки
аккумулятора
Українська
Разъем зарядки
электробритвы
Вид сзади
Корпус
Кнопка ON/OFF
(включение/
выключение)
Вид снизу
Русский
Блокировка
включения
Блокировка включения
Режущая
головка
Slovenčina
Режущая сетка
Magyar
Зарядное устройство
Česky
Защитная
крышечка
головки
Română
Кисточка
Лезвия триммера
Позиция разблокировки
SH1810-005_v01
English
Регулятор
триммера
Позиция блокировки
67
Обслуживание и работа электробритвы
Polski
ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОБРИТВЫ
Česky
Для зарядки электробритвы используйте исключительно приложенное к ней зарядное устройство.
Активизация аккумулятора
Slovenčina
Перед первым использованием или если электробритва не использовалась в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор в течение 8 часов (до полной
зарядки). Во время следующей зарядки достаточно около 60 минут, чтобы полностью
зарядить электробритву.
Электробритву следует зарядить, когда указатель состояния
зарядки аккумулятора засветится красным цветом.
Magyar
Информация касающаяся «эффекта памяти» аккумулятора
Чтобы избежать «эффекта памяти», следует зарядить электробритву только после
ее полной разрядки.
Română
Что такое «эффект памяти»?
Если аккумулятор Ni-MH, который используется в электробритве, заряжается перед
его полной разрядкой, падает его объем. Это приводит к уменьшению продолжительности работы электробритвы до полной разрядки аккумулятора.
Русский
Български
Что делать, если наступит «эффект памяти»?
Если при полном заряженном аккумуляторе уменьшается продложительность работы
электробритвы(меньше циклов бритья), следует разрядить аккумулятор до минимума, используя электробритву, и зарядить до полной зарядки (около 8 часов) для
предотвращения «эффекта памяти». Повторение этих действий 2-3 раза понемногу
позволит вернуть полную работоспособность аккумулятора. Если «эффект памяти»
будет удерживаться, необходима замена аккумулятора на новый. Следует обратится
к продавцу электробритвы.
Українська
Срок службы аккумулятора
●● Срок
●●
English
68
службы аккумулятора составляет около 4 лет, при зарядке один раз
в неделю. Но срок службы будет меньше, если аккумулятор будет заряжаться
чаще. Срок службы зависит от условий эксплуатации.
Если часового заряда аккумулятора хватает на 2-3 цикла бритья, это значит, что
вскоре необходимо будет заменить аккумулятор на новый. Для этого необходимо
связаться с продавцом электробритвы. Если электробритва не использовалась
больше 6 месяцев, свойства аккумулятора ухудшаются в результате самостоятельного разряжения. Чтобы предотвратить это, рекомендуется заряжать неиспользуемую электробритву хотя бы раз в 6 месяцев.
SH1810-005_v01
Кнопка
ON/OFF
(включение/
выключение)
3 Подключите вилку зарядного устройства к соответствующему источнику питания
(см. информационная таблица на зарядном устройстве).
– Для полной зарядки электробритвы потребуется примерно 60 минут.
– Процесс зарядки может быть окончен раньше, чем за 60 минут,
если аккумулятор не полностью разряжен, а также действует
защита перед перезарядкой.
4 После зарядки отключите зарядное устройство от источника питания.
Отключая, не тяните за кабель, потому что это может повредить
зарядное устройство. Отключите, держа за зарядное устройство.
При полностью заряженном аккумуляторе электробритва может
работать в течение около 35 минут.
Указатель состояния зарядки аккумулятора
Контрольные лампочки мигают, а потом загораются по очереди
снизу вверх, информируя об уровне зарядки аккумулятора.
После полной зарядки:
Все контрольные лампочки мигают.
Во время бритья:
Контрольные лампочки гаснут по очереди вместе с уменьшающимся состоянием зарядки После истощения аккумулятора светится лампочка диода „Empty”.
Українська
●● Во время зарядки:
●●
●●
SH1810-005_v01
Magyar
Чтобы избежать повреждений, перед установкой кабеля питания
убедитесь, что разъем элеткробритвы сухой.
Română
2 Вставьте кабель питания в разъем, находящийся в основании корпуса электробритвы.
Русский
Для активации бритвы включите режим разблокировки, передвинув
кнопку в соответствующую позицию.
Български
Аккумулятор не может
заряжаться, если электробритва включена.
Slovenčina
Česky
выключена. Чтобы выключить прибор,
нажмите кнопку ON/OFF (включение/
выключение). Установите защитную
крышечку головки.
Polski
Источник питания
100-240 V AC
Лампочки
индикатора зарядки
аккумулятора
69
English
Процедура зарядки
1 Убедитесь, что электробритва
Polski
Česky
– Чтобы предупредить возможные аварии, перед зарядкой электробритвы убедитесь, что вилка и электрическая розетка не повреждены.
– Во время зарядки из корпуса электробритвы или зарядного
устройства может выходить незначительное количество сажи
и они могут незначительно нагреваться. Это нормальное явление
и не является браком электробритвы или зарядного устройства.
Slovenčina
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ, ПОДКЛЮЧЕННОЙ К СЕТЕВОМУ ПИТАНИЮ
Убедитесь, что бритва выключена. Вставьте в разъем, находящийся в основании корпуса бритвы, конец кабеля зарядного устройства. Подключите зарядное устройство
к источнику питания. Включите бритву.
Magyar
Если сразу после подключения зарядного устройства к источнику
питания и включения электробритвы, она не работает, это означает, что аккумулятор полностью разряжен. В этой ситуации следует отключить электробритву на 1 минуту, чтобы подзарядить,
после чего включить повторно.
Română
После окончания бритья прибор следует выключить. Потом
отключите зарядное устройство и выньте конец кабеля зарядки
из разъема бритвы.
Русский
Не следует использовать зарядное устройство, подключенное
к сетевому питанию, во влажном месте (напр. ванной комнате).
Български
Используя электробритву, подключенную к сетевому питанию,
не используйте мыло или пенку для бритья.
Українська
Уровень энергии, накопленной в аккумуляторе, падает даже во
время использования электробритвы, подключенной к сетевому
питанию. Раз в два-три дня аккумулятор необходимо зарядить.
English
70
SH1810-005_v01
1 Снимите защитную крышечку головки, переставьте блокировку включения в позицию разблокировки и включите бритву, нажимая кнопку ON/OFF
(включение/выключение).
Polski
Защитная
крышечка
головки
Česky
Если режущая сетка деформирована
или повреждена, замените ее новой
(см. ЗАМЕНА РЕЖУЩЕЙ СЕТКИ / СИСТЕМЫЙ ЛЕЗВИЙ). В ином случае существует риск повреждения кожи лица.
Кнопка ON/OFF
(включение/
выключение)
Magyar
2 Аккуратно прижмите сетку к коже под прямым
углом, натяните кожу и аккуратно передвиньте электробритву вверх под волос.
Slovenčina
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
4 Чтобы выровнять бакенбарды, приставьте аккуратно триммер к коже под прямым углом и осторожно
переместите лезвия вниз.
5 После использования выключите электробритву и вычистите ее кисточкой
(см. «ЧИСТКА КИСТОЧКОЙ»). После очистки установите защитную крышечку головки.
SH1810-005_v01
Български
Регулятор
триммера
Українська
3 Чтобы использовать триммер, переместите вверх
регулятор триммера. Лезвия триммера работают вместе с лезвиями электробритвы.
Русский
сильно к коже, чтобы не затупить слишком быстро
и не повредить сетку.
Для бритья чувствительных участков кожи (например, подбородка), слегка натяните кожу и перемещайте электробритву вверх. Для бритья шеи,
приподнимите подбородок, чтобы натянуть кожу
для более удобного бритья.
71
English
●●
Română
●● Во время бритья не прижимайте сетку слишком
Polski
Всегда выключайте электробритву, даже если индикатор состояния заряда аккумулятора сигнализирует, что аккумулятор разряжен и электробритва перестала работать.
Česky
Электробритва может быть использована для бритья с использованием мыла или пенки для бритья только в случае, если она не
подключена к питанию в сети. После каждого бритья с использованием мыла или пенки следует вымыть части бритвы (см. „МЫТЬЕ
ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ”).
Slovenčina
Чистка и хранение электробритвы
Magyar
Перед началом чистки и хранением отключите зарядку от электробритвы.
МЫТЬЕ ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ
Română
1 Выключите электробритву. Нажмите одновременно кнопки для снятия системы режущей сетки,
которые находятся по обе стороны электробритвы,
и снимите систему сетки.
Русский
Български
2 Включите электробритву и вымойте лезвия в холодной или комнатной воде. После мытья выключите электробритву и вытрите лезвия (напр. полотенцем).
Українська
3 Отставьте электробритву в проветриваемом помещении, чтобы она высохла.
English
4 Установите в прежде занимаемом месте систему режущей сетки, стараясь не трогать режущую сетку.
72
SH1810-005_v01
Перед удалением остатков масла
с сетки выключите электробритву.
Масло предназначено только для нужд эксплуатации/сервисного
обслуживания. Не употреблять в пищу. Избегать контакта с глазами и кожей. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать
непосредственного воздействия солнечных лучей. Хранить в темном месте.
ЧИСТКА КИСТОЧКОЙ
Polski
Русский
1 Перед началом чистки убедитесь, что электробритва выключена. Нажмите одновременно кнопки для снятия системы режущей сетки, находящиеся по обе стороны
электробритвы.
Slovenčina
Česky
6 Включите электробритву примерно на 10 секунд,
а потом вытрите остатки масла с сетки (напр. салфеткой).
Magyar
Используйте масло, которое входит
в комплект поставки электробритвы.
Капля масла на
каждую сетку
и триммер
Română
5 Нанесите масло для лезвий на режущую сетку
и триммер.
2 Очистите кисточкой внутри системы режуще сетки, системы лезвий, а также корпус электробритвы.
Чтобы вынуть систему лезвий, следует потянуть ее вверх.
Лезвия острые и могут быть причиной ранений. Будьте особенно
внимательны во время снятия и установки системы лизвий.
SH1810-005_v01
73
Українська
Български
Кнопка для
снятия системы
режущей сетки
English
Кнопка для
снятия системы
режущей сетки
Polski
Режущая сетка
Система лезвий
Корпус
Česky
3 После чистки сложите правильно систему лезвий. Потом сложите систему режущей сетки, стараясь не дотрагиваться до сетки.
Slovenčina
Низкое качество бритья и нехарактерный звук могут свидетельствовать о неправильно установленной
системе режущей сетки.
Magyar
Не
снимайте
режущую
с системы сеток.
сетку
Острия триммера
Română
4 Перед началом чистки лезвий триммера выключите электробритву.
Убедитесь, что лезвия триммера
неподвижны во время чистки.
Русский
5 Нанесите масло для лезвий на режущую сетку.
ЗАМЕНА РЕЖУЩЕЙ СЕТКИ / СИСТЕМЫ ЛЕЗВИЙ
Български
Режущая сетка и система лезвий являются эксплуатационными элементами. Для
комфортного и тщательного бритья рекомендуется замена системы режущей сетки
и системы лезвий минимум раз в году. Дальнейшая эксплуатация использованных
системы режущей сетки и системы лезвий, кроме неточного бритья, может привести
к их повреждению, а также повреждениям кожи.
Українська
Время между заменой режущих головок указано ориентировочно.
Уровень их изношенности зависит в большей мере от условий эксплуатации. Если режущие головки не обеспечивают тщательного
бритья или, если они повреждены или деформированы, их следует
немедлено заменить новыми.
English
Перед заменой режущей сетки и системы лезвий убедитесь, что
электробритва выключена.
74
SH1810-005_v01
Система режущей
сетки
Система лезвий
системы режущей сетки, которые находятся по обе
стороны электробритвы и снимите систему сетки.
и потяните его вверх (рис. 2).
3 Установите и прижмите к вибрирующей
головке новый блок лезвий.
Убедитесь, что были установлены два лезвия. В ином случае существует риск травм или аварии (электробритва может также издавать нехарактерный звук).
English
Українська
4 Правильно установите систему режущей сетки.
Русский
Română
рис. 2
Български
рис. 1
Magyar
2 Установите правильно новую систему режущей
сетки (клик означает правильное положение).
Блок лезвий
1 Снимите систему сетки (рис. 1).
2 Возьмите пальцами сбоку за блок лезвий
Polski
Slovenčina
Система режущей сетки
1 Прижмите одновременно кнопки для снятия
Česky
Рекомендуем использование только оригинальных аксессуаров фирмы Zelmer.
Набор аксессуаров № SH1810111.
SH1810-005_v01
75
Polski
Экология – забота об окружающей среде
Česky
Slovenčina
Каждый пользователь может посодействовать охране окружающей среды. Забота об
окружающей среде несложна и не требует больших затрат. В связи с этим картонную
упаковку сдайте в пункт приема макулатуры, полиэтиленовые мешки следует выбросить в контейнер для пластмассовых отходов.
Аккумуляторы содержат вещества, оказывающие вредное воздействие
на окружающую среду. Их не следует выбрасывать вместе с другими
отходами домашнего хозяйства. Их следует сдать в пункт сборки вторичного сырья.
Отработанный прибор следует сдать в соответствующий пункт складирования, поскольку прибор содержит опасные компоненты, которые
представляют собой опасность для окружающей среды.
Не следует выбрасывать прибор вместе с отходами домашнего хозяйства!
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
Импортер/изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Импортер/изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое
время, без предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми,
эстетическими или другими причинами.
76
SH1810-005_v01
BG
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
SH1810-005_v01
77
Česky
Русский
●●
повредени. В този случай занесете уреда за ремонт в сервизен пункт. Не се
опитвайте да ремонтирате сами уреда.
Ако захранващият кабел или щепсела са повредени или щепсела в електрическия контакт е хлабав, не зареждайте устройството, и не го захранвайте от
електрическата мрежа.
Уреда може да бъде ремонтиран само от обучен персонал. В случай на възникване на повреда, моля да се обърнете към квалифициран сервизен представител на ZELMER.
Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица
без опит и познаване на уреда, освен ако това не става под наблюдение или
съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Изключете AC адаптера от електрическия контакт, когато не е в употреба
и преди почистване на самобръсначката.
Не изваждайте зарядното от контакта чрез издърпване за кабела.
Не използвайте самобръсначката по време на къпане.
Никога не потапяйте уреда и зарядното във вода или други течности.
Не включвайте и не изключвайте зарядното от захранването с мокри ръце.
За да работите с електрическата мрежа, използвайте само адаптера и кабела,
доставени с устройството.
Български
●● Не използвайте уреда, ако забележите, че самобръсначката или зарядното са
Українська
Неспазването може да доведе до наранявания
English
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Română
Magyar
Тази информация касае Вашето здраве и безопасност. Преди първа употреба на самобръсначката, Моля, прочетете всички инструкции за употреба и предпазни мерки за безопасност.
Slovenčina
Указания касаещи безопасността и правилната употреба
Polski
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да
можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Polski
●● Включете захранващия адаптер към захранване AC 100-240 V, в противен случай съществува риск от пожар или токов удар.
●● Не повреждайте, не огъвайте, не опъвайте, не завъртайте и не за връзвайте
Česky
Slovenčina
●●
●●
●●
кабела на зарядното. Не поставяйте тежки предмети върху кабела, и не поставяйте кабела между такива обекти. Повреждането на кабела може да доведе
до пожар или токов удар.
Преди бръснене уверете се дали фолиото или режещия блок не са повредени,
повредено фолио или остриета могат да наранят лицето Ви.
Не докосвайте вътрешността на ръбовете на блока, тъй като ръбовете са остри.
Самобръсначката е само за бръснене на лицето и не е предназначена за други
части на тялото (например глава). Използването на устройството по начин
не съответстващ на инструкцията може да доведе до нараняване на кожата
и може да доведе до намаляване на трайността на фолиото.
Magyar
ВНИМАНИЕ!
Неспазването може да доведе до материални щети
Română
●● Не покривайте AC адаптера, тъй като това може да доведе до опасно повишаване на температурата вътре в зарядното устройство.
●● Устройството е предназначено само за бръснене и подстригване на естествена
Русский
Български
●●
●●
●●
●●
●●
Українська
English
●●
●●
●●
●●
78
коса. Може да се използва само за човешка коса - не използвайте за изкуствена
коса или за животни.
След зареждане на батерията или завършване на работа на самобръсначката
с включено зарядно, изключете зарядното.
Не натискайте твърде силно на фолиото, тъй като това може да доведе до нейното напукване, и следователно да повреди на кожата.
Не използвайте зарядното на самобръсначката за зареждане на други електрически уреди.
Преди за измиете самобръсначката под течаща вода, изключете зарядното!
Не зареждайте самобръсначката и не я използвайте, свързана към електрическата мрежа, ако температурата в помещението е под нулата или по-висока
от 40° C. Не зареждайте самобръсначка на място изложено на пряка слънчева
светлина или близо до нагревателни елементи (като радиатор).
Не зареждайте самобръсначката нито я използвайте свързана с захранващата
мрежа във влажно място или място където може да бъде опръскана с вода.
Не съхранявайте самобръсначката във влажно място, където може да бъде
напръскана с вода, както и на места, където температурата е висока.
За да почистите корпуса на самобръсначката, избършете го с кърпа, напоена
с вода и мек почистващ препарат. Не използвайте почистващи разтвори или бензин, тъй като те могат да повредят частите на корпуса, изработени от пластмаса.
Не оставяйте без надзор самобръсначката, докато се зарежда.
SH1810-005_v01
Бъдете сигурни, че горе изредените съвети са добре разбрани.
Технически данни
Техническите спецификации се намират на табелката на уреда.
Зарядното е изработен с изолация клас II и не изисква заземяване
.
Самобръсначката ZELMER е в съответствие с приложимите стандарти.
Това устройство е съобразено с Регламента на Комисията (ЕО) № 1275/2008 касаещ
изискванията за еко-дизайн.
Това устройство е съобразено с изискванията на директивите:
–– Електрически уреди с ниско напрежение (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен с маркировка CE на табелката.
Батерия: връзка 2 x Ni-MH, 650 mAh. Стандартно време за зареждане: 60 минути.
Обхват на температура при работа: 0-40°C.
SH1810-005_v01
79
Slovenčina
Magyar
●●
Română
●●
прилепват към ножа фолио и да не доведат до остъргване на острието. Ако
фолиото е замърсено, почистете го (например с хартиена кърпичка).
При смазване на самобръсначката обърнете внимание да не се слага прекалено много масло върху острието и фолиото. Използването на прекалено
много масло причинява замърсяване на фолиото. Преди бръснене почистете
излишното масло на фолиото (например с хартиена кърпичка).
Символа на крана означава, че самобръсначката може да бъде изчиствана под течаща вода, но само и единствено след изключване от електрическата мрежа.
Русский
както и захранван от батерията.
●● Преди бръснене обезмазнете кожата на лицето си, така че космите да не се
Български
анулира гаранцията.
●● Самобръсначката може да бъде използвана както уред захранван от мрежата,
Українська
●● Устройството е предназначено само за домашна употреба.
●● Самобръсначка зареждайте при околна температура между 15°C и 35°C.
●● Използване на самобръсначката за цели, различни от предназначението и ще
English
Информация за продукта и насоки касаещи използването
Česky
Polski
СЪВЕТ
Polski
Строеж и части на самобръсначката
Аксесоари
Четка
Česky
Предпазител
на главата
Зарядно
Slovenčina
Центр.
тример
Фолио
Блок на фолио
Magyar
Блок остриета
Калъф
Вибрираща глава
Рамка на
блока фолио
Română
Масло за остриетата
Бутони за
сваляне на блока
фолио
Място за
обръснати
косъмца
Русский
Блокада на
включването
Гледка от долу
Бутон ON/OFF
(вкл./изкл.)
Корпус
Български
Українська
Индикатор
Гнездо за захранване
за ниво на
на уреда
зареждане на
батерия
Гледка отзад
Бръсн. глава
Блокада на включването
Острие на тримера
English
Превкл. тримера
Отблокирана
80
Заблокирана
SH1810-005_v01
За да избегнете „ефекта на паметта”, зареждайте самобръсначката след нейното
пълно изтощаване.
Какво е „ефектна памет”?
Ако Ni-MH батерията, използвана в самобръсначката редовно се зарежда преди да
е напълно изтощена, капацитетът на батерията намалява. По този начин се намалява броя на възможните разрядни цикли преди бръснене.
Какво да правим с „ефектна памет”?
Ако напълно заредената батерия дава възможност за по-малък брой цикли за бръснене от преди и самобръсначката се изтощава, трябва да изтощите изцяло самобръсначката и да презареждате батерията през около 8 часа. Повтарянето на тази
стъпка 2-3 пъти ще позволи възстановяването на пълния капацитет на батерията.
Ако “ефекта на паметта” продължава, може да се наложи да смените батерията
с нова. Моля, свържете се с продавача на самобръсначката.
Живот на батерията
●● Експлоатационния живот на батерията е 4 год. при зареждане веднъж в седми●●
цата. Батерията ще има по-кратък живот ако бъде по-често зареждана, нейната
издръжливост зависи и от начина на използване на уреда.
Ако зареждане на батерията за 1 час, позволява само 2-3 цикъла на бръснанене, това означава, че скоро ще трябва да смените батерията. За да направите
това, свържете се с продавача на самобръсначка. Ако уреда не е бил използван
в продължение на повече от 6 месеца, живота на батерията ще се влоши поради
саморазряд на батерията. За да се избегне това се препоръчва да се зарежда
самобръсначката най-малко веднъж на всеки 6 месеца.
SH1810-005_v01
81
Slovenčina
Magyar
Информация за „ефект на паметта” на батерията
Română
Самобръсначката трябва да бъде заредена, когато индикатора за
нивото на зареждане на батерията свети червено.
Русский
Преди първа употреба, или ако самобръсначката не е използвана през продължително време, зареждайте батерията 8 часа (до пълно зареждане). При следващо
зареждане стигат около 60 минути за пълно зареждане на батерията.
Български
Активиране на батерията
Українська
За зареждане на самобръсначката използвайте само приложеното
към нея зарядно.
English
ЗАРЕЖДАНЕ НА САМОБРЪСНАЧКАТА
Česky
Polski
Обслужване и действие на самобръсначката
Polski
Източник на захранПроцедура на зареждане
ване 100-240 V AC
1 Проверете дали самобръсначката е изклю-
чена. За да изключите уреда натиснете бутона
ON/OFF (включи/изключи). Сложете предпазителя на главата.
Бутон
ON/OFF
(вкл./изкл.)
Česky
Батерията не може да бъде
зареждана ако самобръсначката
е включена.
Slovenčina
Ако блокадата е включена, преместете на позиция от блокирана.
2 Включете кабела на зарядното в гнездото отдолу на самобръсначката.
Magyar
За да избегнете авария,преди да включите кабела проверете дали
гнездото в самобръсначката е сухо.
3 Включете щепсела на зарядното в съответния захранващ контакт (вижте табелката със спецификацията на зарядното).
Română
– След около 60 минути самобръсначката е напълно заредена.
– Процеса на зареждане може да бъде завършен по-рано от 60
минути, ако батерията не е напълно изтощена и действа блокадата пред презареждане.
Русский
4 След като се зареди изключете зарядното от източника на захранване.
Изключвайки не издърпвайте за кабела, това може да повреди
зарядното. Изключете държейки зарядното.
Български
С напълно заредена батерия уреда може да работи през около 35
минути.
Индикатор за ниво на зареждане на батерия
Українська
●● По време на зареждане:
English
Индикаторите мигат, след което светват подред отгоре надолу,
информирайки за нивото на заредената батерия.
След пълно зареждане:
Всички контролни лампи мигат.
По време на бръснене:
Индикаторите изгасват подред, заедно с намаляването на
нивото на заредената батерия След изтощаване на батерията
светва индикатора „Empty”.
●●
●●
82
Индикатори за
заредена батерия
SH1810-005_v01
Не използвайте самобръсначката свързана със захранването във
влажни места (например баня).
Използвайки самобръсначката свързана със захранването не
използвайте сапун нито пяна за бръснене.
Нивото на складираната енергия в батерията се намалява по време
на използването на самобръсначката свързана със захранващата
мрежа. Веднъж на три седмици заредете батерията.
УПОТРЕБА
Ако фолиото е деформирано или повредено сменете го с ново (вижте СМЯНА
НА ФОЛИОТО/БЛОКА С ОСТРИЕТА). В противен случай може да нараните кожата
на лицето си.
1 Свалете предпазителя на главата, от блокирайте
уреда и включете самобръсначката натискайки бутона
ON/OFF (включи/изключи).
SH1810-005_v01
Предпазител
Бутон ON/OFF
(вкл./изкл.)
83
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
След използване изключете самобръсначката. След това изключете зарядното и извадете щепсела на захранващия кабел от гнездото в самобръсначката.
Русский
Ако непосредствено след включването на зарядното към захранващата мрежа, самобръсначката не действа, това означава, че
батерията е изцяло изтощена. В този случай изключете самобръсначката, изчакайте около 1 минута за да се зареди батерията
и включете самобръсначката отново.
Български
Проверете дали уреда е изключен. Включете в гнездото на долу на уреда кабела на
зарядното и натиснете добре. Свържете щепсела на зарядното устройство в източника на захранване. Включете самобръсначката.
Українська
ИЗПОЛЗВАНЕ НА САМОБРЪСНАЧКАТА ВКЛЮЧЕНА СЪС ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
English
– За да предотвратите евентуални повреди, преди зареждането на
уреда, проверете да ли щепсела и контакта не са повредени.
– По време на зареждане от корпуса на самобръсначката или зарядното може да се чува слаб звук и те могат да са леко нагрени. Това
е нормално явление и не означава, че уреда е повреден.
Polski
2 Натиснете деликатно фолиото към кожата под
прав ъгъл, опънете кожата и преместете внимателно
самобръсначката нагоре срещу косъма.
Česky
●● По време на бръснене не натискайте фолиото
Slovenčina
●●
прекалено силно към кожата за да не повредите
фолиото.
За да обръснете чувствителни места, като напр.
брадичката, опънете кожата с ръка и прекарайте
самобръсначката нагоре. За да обръснете шията
повдигнете главата нагоре за да опънете кожата.
Magyar
3 За да използвате тримера, преместете нагоре
превключвателя на тримера. Острието на тример ще
вибрира заедно с острието на самобръсначката.
Română
Превкл.
тримера
Русский
4 За да изравните бакембардите, деликатно поставете тримера под прав ъгъл към кожата и преместете
острието надолу.
Български
5 След използване, изключете уреда и я изчистете с четката (вижте „ЧИСТЕНЕ
С ЧЕТКА”). След това сложете предпазителя на главата.
Українська
Винаги изключвайте самобръсначката, дори ако индикаторът на
батерията показва, че батерията е изтощена и уреда не работи.
English
Самобръсначката може да бъде използвана за бръснене със сапун
или пяна за бръснене, само когато не е включена към захранващата мрежа. След всяко бръснене при използване на пяна или сапун
измийте елементите на уреда (вижте „МИЕНЕ ПОД ТЕЧАЩА ВОДА”).
84
SH1810-005_v01
Преди чистене и действия по поддръжката изключете захранващия
кабел от самобръсначката.
Česky
МИЕНЕ ПОД ТЕЧАЩА ВОДА
Използвайте маслото, което е приложено
към самобръсначката.
Капка масло на
всяко фолио
и тример
Преди да изтриете остатъците от маслото от фолиото – изключете самобръсначката.
SH1810-005_v01
Română
English
6 Включете самобръсначката за около 10 секунди, след
което изтрийте остатъците от масло на фолиото (например
с кърпичка).
Русский
4 Монтирайте отново блока на фолиото, внимавайте да не
докосвате фолиото.
Български
3 Сложете уреда в проветриво място да изсъхне.
Українська
2 Измийте остриетата в студена или хладка вода.
След измиване изключете уреда и изтрийте остриетата
(например с кърпа).
Magyar
Slovenčina
1 Изключете уреда. Натиснете едновременно бутоните за сваляне на блока на фолиото, намиращи се
от двете страни на уреда, свалете блока на фолиото.
5 Сложете маслото за остриетата на фолиото и тримера.
Polski
Чистене и поддържане на самобръсначката
85
Polski
Маслото е предназначено единствено за цели на експлоатация/поддръжка. Не консумирайте. Да се избягва контакт с очите и кожата.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се предпазва от
действието на пряка слънчева светлина. Да се съхранява на тъмно
място.
Česky
ЧИСТЕНЕ С ЧЕТКАТА
Slovenčina
1 Преди да започнете чистенето проверете дали уреда и изключен. Натиснете
едновременно бутоните за сваляне на блока на фолиото, намиращи се от двете
страни на уреда и свалете блока на фолиото.
Magyar
Бутон за
сваляне на
блока на
фолиото
Бутон за
сваляне на
блока на
фолиото
Română
2 Изчистете с четката вътрешността на блока на фолиото, блока на остриетата
и корпуса на самобръсначката.
За да извадите блока на остриетата изтеглете го нагоре.
Русский
Остриетата са остри и могат да Ви наранят.Запазете особено
внимание по време на изваждане и слагане на блока на остриетата.
Български
Фолио
Блок на остриетата
Корпус
3 След изчистване монтирайте правилно блока
Українська
с остриетата. След това монтирайте фолиото, внимавайте да не докосвате фолиото.
English
Ниското качество на бръснене и звуци
по време на бръснене са показатели за
неправилно монтирано фолио.
Не сваляйте фолиото от блока.
86
SH1810-005_v01
Polski
Острие на тримера
Проверете дали острието на тримера не мърда по време на чистене.
Периода между поредната смяна на фолиото и блока с остриетата
е ориентировъчен. Степента на изхабяването им зависи до голяма
степен от условията на употреба. Ако фолиото и блока с остриетата не осигуряват достатъчно добро бръснене или ако са повредени или деформирани трябва веднага да бъдат сменени с нови.
Преди да смените фолиото и блока остриета проверете дали
самобръсначката е изключена.
Препоръчваме Ви използването само на оригинални резервни части на фирмата Zelmer. Комплект nr SH1810111.
Блок остриета
Български
Блок на фолио
Українська
Блок на фолиото
1 Натиснете едновременно бутоните за сваляне на
блока на фолиото, намиращи се от двете страни на
уреда и свалете блока на фолиото.
English
2 Монтирайте правилно новия блок на фолиото
(звук “клик” сигнализира правилното монтиране).
SH1810-005_v01
Magyar
Фолиото и блока с остриетата са сменяеми елементи. За точно и комфортно бръснене се препоръчва смяна на фолиото и остриетата поне веднъж в годината. Използването на изхабени остриета или фолио, освен лошото бръснене може да доведе до
повреда и в резултат нараняване на кожата.
Română
СМЯНА НА ФОЛИОТО/БЛОК ОСТРИЕТА
Slovenčina
Česky
5 Намажете фолиото с масло за остриетата.
Русский
4 Преди да започнете чистене на острието на
тримера, изключете уреда.
87
Polski
Блок остриета
1 Свалете блока на фолиото (фиг.1).
2 Хванете с пръсти отстрани блока с острие-
фиг. 1
фиг. 2
тата и изтеглете нагоре (фиг. 2).
Česky
3 Сложете и натиснете към главата новия блок
остриета.
Slovenčina
Уверете се, че са инсталирани двете остриета. В противен случай
съществува риск от нараняване или злополука (уреда може също да
издава обезпокоителен звук).
4 Монтирайте отново блока на фолиото.
Magyar
Екология – Да се погрижим за опазването на околната среда
Română
Русский
Всеки потребител може да помогне при опазването на околната среда. Това не
е нито трудно нито скъпо. За тази цел: предайте на вторични суровини картонената
опаковка, найлоновите пликчета от опаковката изхвърлете в коша за пластмасови
отпадъци (PE).
Акумулаторните батерии съдържат вещества вредни за околната
среда. Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, занесете ги
в пункта за приемане на вторични суровини.
Изхабеният уред предайте в пункта за събиране на вторични суровини,
понеже съдържа елементи опасни за околната среда.
Не изхвърляйте този уред заедно с битовите отпадъци!
Български
Українська
English
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани от
използване на устройството несъответно на предназначението му или от неправилна
експлоатация.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко
време без предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми, директиви или по конструкторски, търговски, естетически и други причини.
88
SH1810-005_v01
UA
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
використовуйте прилад, якщопомітили, що електробритва або зарядка
пошкоджені. В такому випадку віддайте електробритву до сервісного центру.
Не пробуйте ремонтувати прилад самостійно.
Якщо кабель або вилка зарядки пошкоджені або вилка вільно рухається у гнізді
електромережі, не заряджайте прилад і не заряджайте його від мережі.
Ремонт приладу може виконувати лише навчений персонал. У випадку появи
поломок слід звернутися у спеціалізований сервісний центр ZELMER.
Не дозволяйте користуватися приладом особам (у т.ч. дітям) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо
способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
Відключайте зарядку приоладу від електричного гнізда, коли він не використовується, а також передпочатком чистки електробритви.
Не витягайте зарядку із гнізда мережі, тягнути за кабель.
Не використовуйте електробритву під час купання.
Ніколи не занурюйте прилад і зарядку у воду або інші рідини.
Не підключайте і не відключайте зарядку від джерела живлення мокрими руками.
Для роботи із зарядкою від мережі використовуйте виключно зарядку і кабель,
отримані разом із приладом.
SH1810-005_v01
89
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
●● Не
Русский
Недотримання загрожує ураженнями
Български
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Українська
Ця інформація стосується Вашого здоров’я та безпеки. Перед першим
використання електробритви просимо обов’язково ознайомитися з усіма
інструкціями з есплуатації, а також вказівками, що стосуються безпеки.
English
Вказівки, що стосуються бзпеки і правильної експлуатації
Polski
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати
тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба
звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Polski
●● Зарядку підключайте виключно до мережі змінного струму 100-240 В. В іншому
випадку існує ризик виникнення пожежі або ураження струмом.
●● Не пошкоджуйте, не викручуйте і не заплутуйте кабель живлення зарядки. Не
Česky
●●
●●
●●
Slovenčina
ставте на кабель важких предметів і не розкладайте його між такими предметами.
Пошкоджений кабель загрожує виникненням пожежі або ураженням струмом.
Перед початком бриття перевірте, чи не пошкоджена плівка або система лез,
тому що пошкоджена плівка або леза можуть пошуодити шкіру обличчя.
Не торкайтесь внутрішніх частин системи лез, тому що краї гострі.
Електробритва призначена виключно для бриття щетини на обличчі і не призначена для бриття інших частин тіла (напр. голови). Використання приладу,
що не відповідає його призначенню, загрожує пошкодженнями шкіри і може призвести до зменшення працездатності плівки.
Magyar
УВАГА!
Недотримання загрожує пошкодженням майна
Română
●● Не накривайте зарядний пристрій, оскільки це може призвести до небезпечного
підвищення температури всередині зарядного пристрою.
●● Пристрій призначений тільки для гоління і обрізки натурального волосся. Він
Русский
Български
●●
●●
●●
●●
●●
Українська
English
●●
●●
●●
●●
90
повинен використовуватися тільки для людського волосся - не використовувати
для штучного волосся або волосся тварин.
Після зарядки акумулятора або завершення використання електробритви із
мережевою зарядкою відключіть зарядку.
Не натискайте занадто сильно на ріжучу плівку, оскільки це може призвести до
її тріщин і, отже, пошкодити шкіру.
Не використовуйте зарядний пристрій бритви для зарядки іншого електричного
обладнання.
Перед миттям електробритви під проточною водою відключіть її від зарядки!
Не заряджайте бритву і не використовуйте її підключеною до мережі електроживлення, якщо температура в приміщенні менше нуля або вище 40°C. Не
заряджайте бритву в місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів
або поблизу нагрівальних елементів (таких як радіатор).
Не заряджайте електробритву і не використовуйте її підключеною до джерела
живлення мережі у вологих місцях або там, де вона може бути захляпана водою.
Не зберігайте бритву у вологому місці, де він може зазнати впливу бризок води,
а також у місцях, де температура висока.
Для чищення корпуса бритви, протріть її тканиною, змоченою водою з м’яким
миючим засобом. Не використовуйте розчинники або бензин, оскільки вони
можуть пошкодити елементи корпусу бритви, зроблені з пластику.
Не залишайте бритву без нагляду під час зарядки.
SH1810-005_v01
●●
Переконайтеся, що вищенаведені інструкції зрозумілі.
Технічні параметри
Slovenčina
English
Технічні параметри вказані на інформаційному табло виробу.
Зарядка розроблена у II класі ізоляції і не вимагає заземлення
.
Бритва ZELMER відповідає вимогам діючих норм.
Прилад відповідає вимогам РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE) № 1275/2008 щодо
вимог, що стосуються екопроекту.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричні прилади низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісніть (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб позначено позначкою CE на інформаційному табло.
Акумулятор: огниво 2 x Ni-MH, 650 mAh. Стандартний час зарядки: 60 хвилин. Межі
температури роботи: 0-40°C.
Magyar
●●
плівки і не приводила тертя об неї лез. Якщо плівка забруднена, перед початком бриття слід її почистити (напр. ггієнічною хустинкою).
Під час чистки електробритви зверніть увагу, щоб не накласти на леза і плівку
занадто багато масла. Використання занадто великої кількості масла для лез
приведе до забруднення ріжучої плівки. Перед початком бриття слід очистити
плівку від надлишку масла (напр. гігієнічною хустинкою).
Символ крану означає, що електробритва може чиститися під проточною водою, одна клише і виключно після відключення від мережевого
живлення.
Română
а також як такий, що заряджається від акумулятора.
●● Перед бриттм обезжирте шкіру обличчя, так щоб щетина не клеїлась до ріжучої
Русский
може привести до анулювання гарантії.
●● Електробритва може бути використана як прилад, що заряджається від мережі,
Български
●● Прилад призначений виключно для використання у домашніх умовах.
●● Електробритву найкраще заряджати при температурі між 15°C і 35°C.
●● Використання електробюритви у цілях, що не відповідають її призначенню,
Українська
Інформація про продукт і вказівки, що стосуються експлуатації
Česky
Polski
ВКАЗІВКА
SH1810-005_v01
91
Polski
Конструкція та елементи бритви
Аксесуари
Пензлик
Česky
Захисна
кришечка
голівки
Зарядка
Slovenčina
Центральний
тример
Ріжуча плівка
Система ріжучої
плівки
Magyar
Система лез
Чохол
Вібруюча головка
Română
Рамка
системи
ріжучої
плівки
Мастило для лез
Кнопка для зняття
ріжучої плівки
Заглиблення
для відрізаної
щетини
Русский
Блокування
включення
Корпус
Кнопка ON/OFF
(включення/
виключення)
Вид знизу
Български
Гніздо зарядки
електробритви
Українська
Вид ззаду
Вказівник
стану заряду
акумулятора
Блокування включення
Ріжуча
голівка
Леза тримера
English
Регулятор тримера
Позиція розблокування
92
Позиція блокування
SH1810-005_v01
Щоб уникнути «ефґекту пам’яті», слід зарядити електробритву лише після повної
її розрядки.
Що таке «ефект пам’яті»?
Якщо акумулятор Ni-MH, який використовується в електробритві, заряджається перед
його повною розрядкою, падає його об’єм. Тим самим зменшується кількість можливих циклів бриття перед розрядкою електробритви.
Що робити, якщо настане «ефект пам’яті»?
Якщо повний заряд акумулятора дозволяє на меншу, ніж раніше, кількість циклів
бриття перед розрядкою електробритви, слід повністю розрядити електробритву
і заряджати акумулятор впродовж близько 8 годин. Повторення цих дій 2-3 рази
потрохи дозволить повернути повну працездатність акумулятора. Якщо «ефект
пам’яті» буде утримуватися, необхідна заміна акумулятора на новий. Слід звернутися
до продавця електробритви.
Термін служби акумуоятора
●● Термін служби акумулятора становить приблизно 4 роки, у випадку заряджання
●●
один раз на тиждень. Однак цей термін скоротиться, якщо акумулятор заряджатимуть частіше. Термін служби залежить також від умов експлуатації.
Якщо зарядки акумулятора протягом години вистачає для 2-3 циклів гоління, це
означає, що невдовзі слід буде замінити акумулятор. З цією метою слід звернутися до продавця бритви. Якщо бритва не використовується більше 6 місяців,
властивості акумулятора погіршаться внаслідок автоматичного розрядження.
Щоб запобігти цьому, рекомендується заряджати не використовувану бритву принаймні раз на 6 місяців.
SH1810-005_v01
93
Slovenčina
Magyar
Інформация, що стосується «ефекту пам’яті» акумулятора
Română
Бритву слід зарядити, коли вказівник стану заряду акумулятора
засвітиться червоним кольором.
Русский
Перед першим використанням або якщо електробритва не використовувалась впродовж тривалого часу, заряджайте акумулятор впродовж 8 годин (до повної зарядки).
Під час наступної зарядки достатньо близько 60 хвилин, щоб повністю зарядити електробритву.
Български
Активізація акумулятора
Українська
Для зарядки електробритви використовуйте виключно зарядку із
набору електробритви.
English
ЗАРЯДКА ЕЛЕКТРОБРИТВИ
Česky
Polski
Обслуговування і робота електробритви
Polski
Процедура зарядки
1 Переконайтеся, що
електробритва
виключена. Щоб виключити прилад, натисніть кнопку ON/ OFF (включення/виключення).
Накладіть захисну кришечку голівки.
Джерело живлення
100-240 В AC
Česky
Акумулятор не може заряджатися, якщо бритва включена.
Кнопка
ON/OFF
(включення/
виключення)
Slovenčina
Якщо блокування знаходиться
в позиції блокування, переставте
в позицію розблокування.
2 Вкладіть кінець кабеля зарядки у гніздо на дні електробритви.
Magyar
Щоб уникнути аварії, еред вкладенням кінця кабеля зарядки переконайтеся, що гінздо в електробритві сухе.
3 Підключіть вилку зарядки до відповідного джерела живлення (див. інформаційне
табло на зарядці).
Română
– Після близько 60 хвилин електробритва повністю заряджена.
– Процес зарядки може завершитися раніше, ніж за 60 хвилин, якщо
акумулятор не повністю розряджений, а також діє захист перед
перезарядкою.
Русский
4 Після зарядження відключіть зарядку від джерел живлення.
Відключаючи, не тягніть за кабель, не тому що це поже пошкодити
зарядку. Відключіть, тримаючи за зарядку.
Български
При повністю зарядженому акумуляторі електробритва може працювати впродовж близько 35 хвилин.
Вказівник стану заряду акумулятора
Українська
●● Під час зарядки:
English
Контрольні лампочки мигають, а потім засвічуються почергово
знизу вгору, інформуючи про рівень зарядки акумулятора.
Після повної зарядки:
Всі контрольні лампочки мигають.
Під час бриття:
Контрольні лампочки гаснуть почергово разом із станом заряду,
що зменшується. Після виснаження акумулятора засвітиться
лампочка діоду „Empty”.
●●
●●
94
Kонтролери
індикатора зарядки
акумулятора
SH1810-005_v01
Не слід використовувати зарядку, підключену до мережевого живлення у вологому місці (напр. ванній кімнаті).
Використовуючи електробритву, підключену до мережевого живлення, не використовуйте мило або піну для бриття.
Рівень енергії, накопиченої в акумуляторі, падає навіть під час використання електробритви, підключеної до мережевого живлення. Раз
на два-три дні акумулятор необхідно зарядити.
Якщо ріжуча плівка деформована або
пошкоджена, замініть її на нову (див.
ЗАМІНА РІЖУЧОЇ ПЛІВКИ / СИСТЕМИ
ЛЕЗ). В іншому випадку існує ризик
пошкодження шкіри обличчя.
1 Зніміть захисну кришечку голівки, переставте блокування включення в позицію розблокування і включіть бритву, натискаючи кнопку ON/OFF (включення/
виключення).
SH1810-005_v01
Захисна
кришечка
голівки
Polski
Česky
Slovenčina
Українська
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Magyar
Після завершення використання електробритву слід виключити.
Потім відключіть зарядку та вийміть кінець кабеля зарядки з гнізда
на дні електробритви.
Română
Якщо безпосередньо після підключення зарядки до джерела живлення
електробритва після включення не працює, це означає, що акумулятор повністю розряджений. Слід у такій ситуації відключити її на
1 хвилину з метою підзарядки і включити електробритву повторно.
Русский
Вкладіть у гніздо на дні бритви кінець кабеля зарядки й дотисніть до кінця. Під ключіть
вилку до джерела живлення. Включіть електробритву.
Български
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОБРИТВИ, ПІДКЛЮЧЕНОЇ ДО МЕРЕЖЕВОГО ЖИВЛЕННЯ
Кнопка ON/OFF
(включення/
виключення)
95
English
– Щоб попередити можливі аварії, перед зарядкою електроброитви
переконайтеся, що вилка і електричне гніздо не пошкоджені.
– Під час зарядки із корпусу електробритви може виходити незначна
кількість шміру і вони можуть незначно нагріватися. Це нормальнее
явище і не становить браку для електробритви або зарядки.
Polski
2 Легко притисніть ріжучу плівку до шкіри під прямим кутом, натягніть шкіру і акуратно пересуньте
бритву вгору проти росту волосся.
Česky
●● Під
Slovenčina
●●
Magyar
час бриття не притискайте плівку занадто
міцно до шкіри, щоб не затупити занадто рано і не
пошкодити плівку.
Щоб побрити чутливі ділянки, такі як борода,
натягніть шкіру угору. Щоб побрити шию, підніміть
бороду, щоб натягнути шкіру.
3 Щоб використати тример, перемістіть угору регулятор тримера. Леза тримера вібрирують разом із
лезами електробритви.
Română
Регулятор
тримера
Русский
4 Щоб вирівняти бакендарди, приставте акуратно
тример до шкіри під прямим кутом і обережно перемістіть леза вниз.
Български
5 Після використання виключіть електробритву і вичистіть її пензликом (див.
«ЧИСТКА ПЕНЗЛИКОМ»). Після очистки накладіть захисну кришечку голівки.
Українська
Завжди вимикайте бритву, навіть якщо індикатор стану зарядження акумулятора показу\ розрядження акумулятора і бритва
перестала діяти.
English
Електробритва може використовуватись для бриття із використання мила або пінки для бриття лише у випадку, якщо вона не підключена до живлення від мережі. Після кожного бриття із використання мила або пінки слід вимити частини електробритви После
(див. „МИТЯ ПІД ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ”).
96
SH1810-005_v01
Перед чисткою і початком дій по зберіганню відключіть кабель
зарядки від електробритви.
Česky
МИТТЯ ПІД ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ
Polski
Чистка і зберігання електробритви
2 Включіть електробритву і вимийте леза у холодній
або кінмтаної температури воді. Пілся миття виключіть
електробритву і витріть леза (напр. рушником).
5 Накладіть масло для лез на ріжучу плівку і тример.
Крапля
масла на
кожну плівку
і тример
Використовуйте мастило, що входить
у комплект поставки електробритви.
English
6 Включіть електробритву на близько 10 секунд, а потім
витріть залишки масла із плівки (напр. серветкою).
Перед витиранням залишків масла із
плівки виключіть електробритву.
SH1810-005_v01
Українська
4 Встановіть у попередньо займаному місці систему ріжучої
плівки, звертаючи увагу на те, щоб не торкатися ріжучої плівки.
Български
Русский
3 Відставте електробритву у приміщення, що провітрюється, щоб вона висохла.
Română
Magyar
Slovenčina
1 Виключіть електробритву. Натисніть одночасно
кнопки для зняття системи ріжучої плівки, які знаходяться по обидві сторонни електробритви, і зніміть
систему плівки.
97
Polski
Масло призначено тільки для цілей експлуатації/сервісного обслуговування. Не вживати в їжу. Уникати контакту з очима і шкірою. Зберігати у недоступному для дітей місці. Уникати безпосереднього
впливу сонячного проміння. Зберігати у темному місці.
Česky
ЧИСТКА ПЕНЗЛИКОМ
1 Перед початком чистки переконайтеся, що електробритва включена. Натисніть
одночасно кнопки для зняття системи ріжучої плівки, що знаходяться по обидві сторонни електробритви.
Slovenčina
Magyar
Кнопка для
зняття системи
ріжучої плівки
Кнопка для
зняття системи
ріжучої плівки
Română
2 Очистіть пензликом всередині системи ріжучої плівки, системи лез, а також корпус електробритви.
Щоб вийняти систему лез, слід потягнути її угору.
Русский
Леза гострі і можуть бути причиною поранень. Будьте особливо
обережні під час знімання і накладання системи лез.
Български
Ріжуча плівка
Система лез
Корпус
Українська
3 Після чистки складіть правильно систему лез.
Потім складіть систему ріжучої плівки, щоб не торкатися плівки.
English
Низька якість бриття и звуки, що
непокоять, можуть свідчити про
неправильно складену систему ріжучої плівки.
98
SH1810-005_v01
Леза тримера
Polski
Не знімайте ріжучу плівку із системи
плівок.
4 Перед початком чистки лез тримера віключіть
електробритву.
Česky
Перевірте, що леза тримера не рухаються під час чистки.
Перед заміною плівки і системи лез переконайтеся, що електробритва виключена.
Система лез
Українська
Система ріжучої
плівки
Български
Рекомендуємо використання лише оригінальних замінників фірми Zelmer. Набір
замінників № SH1810111.
Система ріжучої плівки
1 Притисніть одночасно кнопки для зняття системи
English
ріжучої плівки, які знаходяться по обидві сторонни
електробритви і зніміть систему плівки.
2 Накладіть правильно нову систему ріжучої плівки
(клік означает правильне накладання).
SH1810-005_v01
Magyar
Час між наступними замінами ріжучої плівки і системи лез є часом
для орієнтації. Їх рівень використання залежить великою мірою
від умов експлуатації. Якщо рідуча плівкаі блок лез не забезпечую
ретельного бриття або деформовані, їх слід негайно замінити на
нові.
Română
Ріжуча плівка і система лез є експлуатаційними елементами. Для комфортного
і ретельного бриття рекоменлдується заміна системи ріжучої плівки і системи лез раз
на рік. Використання використаних лез або плівки, окрім неточного бриття, може призвести до їх пошкодження, а внаслідок цього пошкоджень шкіри.
Русский
ЗАМІНА РІЖУЧОЇ ПЛІВКИ / СИСТЕМИ ЛЕЗ
Slovenčina
5 Намажте ріжучу плівку маслом для лез.
99
Polski
Блок лез
1 Зніміть систему ріжучої плівки (рис. 1).
2 Вхопіть пальцями збоку кожен з двох блоків
рис. 1
рис. 2
лез і потягніть цого вгору (рис. 2).
Česky
3 Накладіть і притисніть до вібруючої голівки
новий блок лез.
Slovenčina
Переконайтеся, що були складені два леза. В іншому випадку існує
ризик травм або аварії (електробритва може видавати звук, що непокоїть).
4 Правильно встановіть систему ріжучої плівки.
Magyar
Екологія – подбаймо про навколишнє середовище
Română
Русский
Кожен користувач може долучитися до охорони навколишнього середовища. Це не
важко і не дуже дороге. З цією метою: картонну упаковку передайте на макулатуру,
мішки з поліетилену (PE) викиньте до контейнера для пластику.
Акумулятори містять субстанції, шкідливі для навколишнього середовища. Їх не слід викидати разом з іншим побутовим сміттям, а віддати
до пункту збору вторинної сировини.
Використаний прилад віддайте у відповідний пункт зберігання, тому
що небезпечні складові, що знаходяться у ньому, можуть становити
загрозу для навколишнього середовища.
Не викидайте прилад разом із побутовим сміттям!
Български
Українська
English
100
SH1810-005_v01
відно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
Polski
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відпо-
●●
●●
SH1810-005_v01
101
English
Імпортер/виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені застосуванням
приладу не за призначенням або неправильною експлуатацією.
Імпортер/виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та
інших причин.
Українська
Български
Русский
Română
●●
повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів,
рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Slovenčina
тих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування
Magyar
всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у кри-
Česky
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
EN
Dear Customer!
Polski
Česky
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety
instructions. Keep this instruction manual for future reference.
Slovenčina
Operation and safety precautions
This information concerns your health and safety. You must read all the operation
and safety precautions before using your shaver for the first time.
Magyar
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Do not use the appliance if the shaver or AC adaptor is damaged. In such a case
Română
●●
Русский
●●
●●
Українська
●●
●●
●●
●●
●●
English
Български
●●
●●
●●
102
take your shaver to a local service centre for repair. Do not attempt to repair the
shaver on your own.
If the cord or plug of the AC adaptor is damaged, or if the plug is loose in the outlet,
do not recharge the shaver or use it with an AC power supply.
The shaver may be repaired by qualified personnel only. In case of any defects,
contact a local ZELMER service centre.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Unplug the AC adaptor from the outlet when the shaver is not in use and before
cleaning.
Do not pull the cord to unplug the shaver from the outlet.
Do not use the shaver in a bath or under a shower.
Do not immerse the shaver and AC adaptor in water or any other liquid.
Do not plug and unplug the mains cord from the outlet with wet hands.
When using the shaver on an AC power supply, use only the AC adaptor and cord
provided with the shaver.
Use the shaver only with a power supply of 100-240 V. Otherwise it may result in
a fire or an electric shock.
SH1810-005_v01
Polski
Slovenčina
WARNING!
Risk of property damage
●● Do not cover the AC adaptor, as it may cause the temperature inside the adaptor to
increase dangerously.
●● The shaver is intended for shaving and trimming natural hair only. It may be used
with human hair only. Do not use the shaver to shave or trim artificial or animal hair.
●● When finished using or charging the shaver, be sure to remove the AC adaptor from
the outlet.
●● Do not forcibly press against the outer foil, as this may break the foil to cause an
injury to your skin.
Magyar
●●
●●
Română
●●
heavy objects on the cord or put it between them. A broken cord will cause a fire or
an electric shock.
Before using the shaver, make sure that the foil or inner blade is not damaged,
as such foil or blade may scratch your face.
Do not touch the inner parts of the inner blade as its edges are very sharp.
Do not use the shaver on any other part of your body than your face (such as your
head). This may cause an injury to your skin, and will shorten the service life of the
outer foil.
Česky
●● Do not break, bend, stretch, twist or bundle the cord of the AC adaptor. Do not place
●●
●●
English
●●
Български
●●
temperature is below 0°C or over 40°C. Never recharge the shaver in direct sunlight
or near a heating element such as a heater.
Do not charge and use the shaver with an AC power supply in a humid place or in
a place where the AC adaptor is exposed to splashes of water.
Do not store the shaver in a humid place or where it may be exposed to splashes of
water, or in high temperatures.
To clean the body case of the shaver, wipe it with a cloth soaked with a diluted water
solution of a neutral detergent. Do not use thinners or benzine as they may damage
the plastic parts of the body case.
Do not leave the shaver unattended when charging.
Українська
appliances.
●● Before washing the shaver under running water, unplug it from the AC adaptor!
●● Do not recharge the shaver or use it with an AC power supply when the room
Русский
●● Do not use the AC adaptor included with the shaver to recharge other electric
SH1810-005_v01
103
Polski
Tip
Product information user instructions
Česky
●● The shaver is for household use only.
●● The shaver should be preferably charged at temperature between 15°C and 35°C.
●● Failure to use the shaver in accordance with its purpose will void the guarantee.
●● The shaver may be operated on AC power or rechargeable battery.
●● Before shaving, degrease the skin of your face to prevent hair sticking to the outer
Slovenčina
●●
Magyar
●●
foil and causing blades to rub against it. If the foil is dirty, clean it before shaving
(e.g. using a handkerchief).
When cleaning the shaver make sure that you do not apply too much oil on the blade
and foil. Too much oil will soil the outer foil. Before shaving, wipe the residual shaver
oil from the foil (e.g. using a handkerchief).
This symbol means that the shaver is washable, however only when
unplugged from the outlet.
Make sure that you understand the above tips.
Română
Technical specification
Русский
Български
Українська
Technical specifications are given on the nameplate.
The charging adaptor is a Class II electrical device and does not require grounding
.
The shaver meets the requirements of applicable standards.
This appliance complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on eco-design
requirements.
The appliance complies with the following directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro-Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the nameplate.
Battery: 2 x Ni-MH 650 mAh cell. Standard charging time: 60 minutes. Working temperature
range: 0-40°C.
English
104
SH1810-005_v01
Polski
Elements and accessories
Accessories
Brush
Česky
Cap
AC adaptor
Center
trimmer
Outer foil unit
Vibrator
Outer foil
frame
Outer foil unit
release button
Blade oil
Русский
Hair pocket
Safety lock
Battery level
indicator
Rear side
Български
Socket
Body case
Українська
Widok od spodu
ON/OFF button
Safety lock
Shaving head
Română
Magyar
Inner blade
Travel pouch
Slovenčina
Outer foil
Trimming blade
Unlocked
SH1810-005_v01
English
Trimming blade
button
Locked
105
Operation
Polski
CHARGING
Česky
For recharging the shaver use only the AC adaptor provided with the
shaver.
Battery activation
Slovenčina
When the shaver is first used after being purchased or being left unused for a long time,
be sure to recharge the shaver for 8 hours to the full capacity before use, to activate the
rechargeable battery. After that, approximately 60 minutes of recharging will fully recharge
the shaver.
Magyar
Charge the shaver when the battery level indicator lights up in red.
“Battery Memory Effect”
To avoid the “memory effect”, recharge the shaver only after the battery is completely empty.
Română
What is the “memory effect”?
Русский
If you have noticed the “memory effect”
If the Ni-MH battery in your shaver is repeatedly recharged before it runs out of energy, the
voltage drops more quickly to decrease the number of times you can use the shaver before
the battery runs down.
Български
If the full recharge allows less number of shaves before the battery is depleted, consume
the recharged energy completely, and then recharge the shaver for approximately 8 hours.
Repeating this procedure 2 to 3 times will restore the battery. If the “memory effect” persists,
the service life of the battery may have expired. Consult the retailer from whom your shaver
was purchased.
Battery life
Українська
●● The life of the battery is approximately 4 years when if it is recharged once a week.
●●
English
However, its life will be shortened if it is recharged more frequently, and it also varies
depending on the conditions of use.
If a 1-hour recharging permits only 2 to 3 shaves, the battery life is near its end. In that
case, contact the retailer from whom the shaver was purchased. If the shaver is left
unused for more than 6 months, the battery’s characteristics will deteriorate by selfdischarge. It is recommended, therefore, that the shaver be recharged at least once
every 6 months even if not in use.
106
SH1810-005_v01
Česky
ON/OFF
button
If the safety lock is locked,
unlock it.
2 Insert the socket plug of the AC adaptor into
the socket at the bottom of the shaver.
Before putting the plug of the AC adaptor into the socket of the shaver,
make sure that the socket is completely dry to prevent any possible
malfunction.
3 Insert the outlet plug of the AC adaptor into an appropriate outlet (see the rating plate
on the AC adaptor).
– The shaver is fully charged in approximately 60 minutes.
– Charging may be completed in less than 60 minutes if the battery is not
completely empty and the safety function works to prevent overcharge.
Slovenčina
The battery cannot be charged
when the shaver is on.
Magyar
press the ON/OFF button. Put on the head cap.
Polski
Power supply
100-240 V AC
Română
Charging
1 Make sure that the shaver is off. To turn it off
On a fully charged battery the shaver will operate for approx. 35 minutes.
Battery level indicator
The lights flash and then light up one by one from bottom to top
indicating the battery level.
After full charge:
All the lights flash.
While shaving:
The lights go out one by one as the battery level decreases. When
the battery is empty the “Empty” light comes on.
Українська
●● During charging:
SH1810-005_v01
English
●●
●●
Български
When unplugging the AC adaptor, do not pull the cord, as this may damage
the AC adaptor. Be sure to hold the plug to pull it out.
Русский
4 When charging is completed, unplug the AC adaptor from the outlet.
Battery level
indicator lights
107
Polski
– To prevent possible malfunctions, before charging make sure that the
plug and outlet are not damaged.
– While the shaver is charging, the shaver body or AC adaptor may emit
a slight noise and/or become slightly warm. This is not a defect.
Česky
USING THE SHAVER WITH AC POWER SUPPLY
Slovenčina
Check if the shaver is off. Insert the socket plug of the AC adaptor securely into the socket
at the bottom of the shaver. Insert the outlet plug of the AC adaptor into the outlet. Turn on
the shaver.
If the shaver will not operate by pressing the power switch immediately after
the plugs are inserted, the rechargeable battery is completely depleted. In
that case, turn off the shaver, put it away for 1 minute to charge the battery
and turn it on again.
Magyar
After use, be sure to turn off the shaver and then unplug the AC adaptor
from the outlet and the socket of the shaver.
Română
In a humid place, such as bathroom, do not use the shaver with an AC
power supply.
When using the shaver with an AC power supply, do not use soap or
shaving foam.
Русский
The energy stored in the rechargeable battery decreases even while the
shaver is used with an AC power supply. Recharge the shaver once every
three weeks.
Български
USE
Cap
Українська
If the outer foil is deformed or damaged,
replace it with a new one (see the
“REPLACEMENT OF OUTER FOIL / INNER
BLADE” section). Otherwise, it may scratch
your face.
English
1 Remove the cap, unlock the safety lock and turn on
the shaver by pressing the ON/OFF button.
108
ON/OFF
button
SH1810-005_v01
Česky
Polski
2 Bring the outer foil in gentle contact with the skin
at the right angle, stretch the skin and move the shaver
gently upwards against the grain.
●● While shaving, take care not to push the outer foil too
Slovenčina
Trimming
blade
button
Română
3 To use the trimming blade, slide the trimming
blade button upwards. The trimming blade vibrates
correspondingly with the inner blade.
Magyar
●●
strongly against the skin. Otherwise, the outer foil will
wear at a higher rate and become dull or damaged.
To shave delicate parts like the chin, pull up the
slack of the skin by hand, and stroke upwards. When
shaving the throat, lift the face upwards to thrust the
throat out to pull the slack upwards.
The shaver can be used to shave with soap or shaving foam only when
operated on the rechargeable battery and not on an AC power supply. After
every use with soap or shaving foam, be sure to wash the shaver in water
(see the “WASHING UNDER RUNNING WATER” section).
SH1810-005_v01
109
Українська
Even if the charging indicator indicates that the shaver is empty and the
shaver stops vibrating, never leave it with the power switch turned on.
English
5 After use, turn off the shaver and clean it with the accessory brush (see the “CLEANING
USING BRUSH” section). Be sure to put the cap on after cleaning.
Български
Русский
4 To cut sideburns, apply the trimming blade to the
skin lightly at a right angle, and move the shaver gently
downwards.
Polski
Cleaning and maintenance
Before any cleaning and/or maintenance activities, unplug the AC adaptor
from the shaver.
Česky
WASHING UNDER RUNNING WATER
Slovenčina
1 Turn off the shaver. Press the outer foil unit release
buttons on both sides of the shaver and remove the outer
foil unit.
Magyar
Română
2 Turn on the shaver and wash the blades in cold or
lukewarm water. After washing, turn off the shaver and dry
the blades (e.g. using a towel).
3 Place the shaver in an airy place to dry it.
Русский
4 Refit the outer foil unit, taking care not to touch the outer foil.
Български
5 Apply shaver oil to the outer foil and trimmer.
Українська
Use the blade oil provided with the electric
shaver.
One drop on
each foil and
trimmer
English
6 Turn on the shaver for approximately 10 seconds and
then wipe the residual oil from the outer foil (e.g. using
a handkerchief).
Turn off the shaver before wiping the
residual oil from the outer foil.
110
SH1810-005_v01
CLEANING WITH BRUSH
To remove the inner blade, simply pull it upwards.
The blades are sharp and may cut your fingers. Take special care when
removing and inserting the inner blade.
Outer foil
Inner blade
Body case
English
Poor shaving quality and abnormal sound
may indicate that the outer foil unit is
fitted incorrectly.
Do not remove the outer foil from the
outer foil unit.
SH1810-005_v01
Polski
Українська
3 After cleaning, fit correctly the inner blade. Next, fit
the outer foil unit, taking care not to touch the foil.
Русский
Română
2 Using the brush, clean the inside of the outer foil unit, the inner blade and the body
case of the shaver.
Magyar
Outer foil unit
release button
Български
Outer foil unit
release button
Slovenčina
1 Before cleaning make sure that the shaver is off. Press the outer foil unit release
buttons on both sides of the shaver and remove the outer foil unit.
Česky
Only for conservation purposes. Do not drink. Avoid contact with eses and
skin. Keep away from children. Keep away from direct sunlight. Keep in
dark storage.
111
Polski
4 Before cleaning the trimming blade, turn off the
shaver.
Trimming blade
Check that the trimming blade is not
moving when cleaning it.
Česky
5 Oil the outer foil.
REPLACEMENT OF OUTER FOIL / INNER BLADE
Slovenčina
The outer foil and the inner blade are consumables. In order to enjoy a comfortable clean
shave, it is recommended that the outer foil and the inner blade be replaced with new ones
in a set at least once a year. Use of foil and blade beyond their serviceable life may not
only result in poor shaving performance but also damage such foil and blade to scratch
your skin.
Magyar
The above replacement period of the outer foil and the inner blade serves
as a guideline only, and their serviceable lives vary greatly depending on
the condition of use of each user. If you find them unable to give a good
shave, damaged or deformed, replace them with new ones immediately.
Română
Before replacing the outer foil or inner blade, be sure to turn off the shaver.
Русский
We recommend using only original ZELMER spare parts. Spare parts set
no. SH1810111.
Български
Outer foil unit
Inner blade
Українська
Outer foil unit
1 Press the outer foil unit release buttons on both sides
of the shaver and remove the outer foil unit.
English
2 Fit correctly a new outer foil unit (a click sound will
indicate correct fitting).
112
SH1810-005_v01
fig. 1
fig. 2
Polski
Inner blade
1 Remove the outer foil unit (fig. 1).
2 Hold the sides of the inner blade with your fingers
and pull it upwards (fig. 2).
Ecology – protect the environment
Each user can contribute to protecting the environment. It is not difficult or too expensive.
For this purpose, dispose of the carton and plastic packaging materials into appropriate
waste paper and plastic (PE) recycling containers.
Batteries contain substances harmful to the environment. Do not dispose
the appliance in household waste. Bring the battery to an official recycling
centre.
At the end of its useful life, bring the appliance to an official waste collection
site, as some of its components may be hazardous to the environment.
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended
use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust
it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons,
without notifying in advance.
SH1810-005_v01
113
English
Українська
Български
Русский
Do not dispose of together with domestic waste!
Magyar
4 Fit the outer foil unit securely.
Română
Be sure to set both inner blades. Otherwise, abnormal noise, injury or
malfunction may result.
Slovenčina
Česky
3 Fit the new inner blade on the vibrator by pushing
it downwards.
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
SH1810-005_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
SH1810-005_v01
SH1810-005_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement