Zelmer | ZSH23100 (SH2310) | User manual | Zelmer ZSH23100 (SH2310) User Manual

Zelmer ZSH23100 (SH2310) User Manual
SH2310
GOLARKA ELEKTRYCZNA/ELEKTRICKÝ HOLICÍ STROJEK/
ELEKTRICKÝ HOLIACI STROJČEK/VILLANYBOROTVA/MAŞINĂ DE
RAS ELECTRICĂ/ЭЛЕКТРОБРИТВА/ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАШИНКА ЗА
БРЪСНЕНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА БРИТВА/ELECTRIC SHAVER
GENTLE • RELIABLE • SECURE
ON/OFF
FULL
EMPTY
4 blades
Multiway
foil screen
Flexible
floating head 3D
Washable
Power
supply battery
PL OSTRZA „SHARP EDGED BLADES”
PL KRÓTKI CZAS ŁADOWANIA – 1 H
CZ ČEPELE „SHARP EDGED BLADES”
CZ KRÁTKÁ DOBA NABÍJENÍ – 1 H
SK OSTRÁ „SHARP EDGED BLADES”
SK KRÁTKY ČAS NABÍJANIA – 1 H
HU „SHARP EDGED BLADES” ÉLEK
HU RÖVID TÖLTÉSI IDŐ – 1 H
RO LAME „SHARP EDGED BLADES”
RO TIMP SCURT DE ÎNCĂRCARE – 1 H
RU ЛЕЗВИЯ „SHARP EDGED BLADES”
RU КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ – 1 Ч.
BG НОЖЧЕТА „SHARP EDGED BLADES”
BG КРАТКО ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ – 1 Ч.
UA НОЖІ „SHARP EDGED BLADES”
UA ШВИДКА ЗАРЯДКА – 1 ГОД.
EN „SHARP EDGED BLADES”
EN SHORT CHARGING TIME – 1 H
PL CZAS PRACY BEZPRZEWODOWEJ – 30 MINUT
CZ BEZŠŇŮROVÉ POUŽITÍ – 30 MINUT
SK ČAS PRÁCE BEZ PRÍVODNÉHO KÁBLA – 30 MINÚT
HU CSATLAKOZÁSMENTES KÉSZENLÉT – 30 PERC
RO DURATĂ DE FUNCŢIONARE FĂRĂ CABLU – 30 MINUTE
PL BLOKADA GŁOWICY
Head lock
/2&.
CZ BLOKÁDA HLAVY
SK BLOKÁDA HLAVICE
HU A FEJ BLOKÁDJA
RO BLOCADĂ CAP
RU ВРЕМЯ БЕСПРОВОДНОЙ РАБОТЫ – 30 МИНУТ
RU БЛОКИРОВКА ГОЛОВЫ
BG ВРЕМЕ НА БЕЗКАБЕЛНА РАБОТА – 30 MИНУТИ
BG БЛОКИРАНЕ НА ГЛАВАТА
UA ЧАС БЕЗПРОВІДНОЇ РОБОТИ – 30 ХВ.
UA БЛОКАДА ГОЛІВКИ
EN CORDLESS MODE – 30 MINUTES
EN HEAD LOCK
SH2310-005_v01
PL
Česky
Polski
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
SH2310-005_v01
3
Русский
●
Nie używaj urządzenia jeśli zauważysz, że golarka lub zasilacz są uszkodzone.
W takim przypadku oddaj golarkę do punktu serwisowego. Nie próbuj naprawiać
urządzenia samodzielnie.
Jeśli przewód lub wtyczka zasilacza są uszkodzone bądź wtyczka jest luźna
w gniazdku elektrycznym, nie ładuj urządzenia oraz nie zasilaj go z sieci.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. W razie
wystąpienia usterek należy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego
ZELMER.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające
za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, by nie bawiły się sprzętem.
Odłączaj zasilacz od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest on używany oraz przed
rozpoczęciem czyszczenia golarki.
Nie wyciągaj zasilacza z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
Nie używaj golarki podczas kąpieli.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia i zasilacza w wodzie lub innych cieczach.
Nie podłączaj oraz nie odłączaj zasilacza od źródła zasilania mokrymi rękami.
Do pracy z zasilaniem sieciowym, używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego wraz
z urządzeniem.
Български
●
Українська
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
English
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Română
Magyar
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym
użyciem golarki, proszę obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami
użytkowania i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Slovenčina
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania
Polski
●● Zasilacz podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 100-240 V. W przeciwnym
razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
●● Nie uszkadzaj, nie wyginaj, nie rozciągaj, nie wykręcaj oraz nie supłaj przewodu
Česky
●●
Slovenčina
●●
●●
zasilacza. Nie stawiaj na przewodzie ciężkich przedmiotów oraz nie rozkładaj go
pomiędzy takimi przedmiotami. Uszkodzony przewód grozi pożarem lub porażeniem
prądem.
Przed przystąpieniem do golenia sprawdź, czy folia lub blok ostrzy nie jest uszkodzony, gdyż uszkodzona folia lub ostrza mogą zranić twarz.
Nie dotykaj wewnętrznych elementów bloku ostrzy, ponieważ jego brzegi są ostre.
Golarka jest przeznaczona wyłącznie do golenia zarostu twarzy i nie jest przeznaczona
do golenia innych części ciała (np. głowy). Stosowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem grozi obrażeniami skóry i może doprowadzić do zmniejszenia trwałości folii.
Magyar
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ mogłoby to doprowadzić do niebezpiecznego
Română
wzrostu temperatury wewnątrz zasilacza.
●● Urządzenie jest przeznaczone jedynie do golenia i przycinania włosów naturalnych.
Русский
●●
●●
Български
●●
●●
●●
Українська
●●
●●
English
●●
●●
4
Musi być stosowane wyłącznie do włosów ludzkich – nie stosuj do włosów sztucznych lub zwierzęcych.
Po naładowaniu akumulatora lub zakończeniu używania golarki z zasilaniem sieciowym, odłącz zasilacz.
Nie naciskaj zbyt mocno na folię tnącą, ponieważ może to doprowadzić do jej pęknięcia, a w konsekwencji do obrażeń skóry.
Nie wykorzystuj zasilacza golarki do ładowania innych urządzeń elektrycznych.
Przed myciem golarki pod bieżącą wodą odłącz ją od zasilacza!
Nie ładuj golarki oraz nie używaj jej podłączonej do źródła sieciowego jeśli temperatura pomieszczenia wynosi poniżej zera lub przekracza 40°C. Nie ładuj golarki
w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu
elementów grzejnych (takich jak grzejnik).
Nie ładuj golarki oraz nie używaj jej podłączonej do źródła sieciowego w miejscu
wilgotnym lub gdzie narażona jest na ochlapanie wodą.
Nie przechowuj golarki w wilgotnym miejscu gdzie może być narażona na ochlapanie
wodą, jak również w miejscach gdzie panuje wysoka temperatura.
Aby wyczyścić korpus golarki, przetrzyj go ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem
delikatnego środka myjącego. Do czyszczenia nie używaj rozcieńczalników ani benzyny, ponieważ mogą zniszczyć elementy korpusu golarki wykonane z tworzywa.
Nie zostawiaj golarki bez nadzoru podczas ładowania.
SH2310-005_v01
akumulatorowo.
●● Przed goleniem odtłuść skórę twarzy, tak aby zarost nie przyklejał się do folii tnącej
Symbol kranu oznacza, że golarka może być czyszczona pod bieżącą wodą,
jednak tylko i wyłącznie po odłączeniu od zasilania sieciowego.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Zasilacz zbudowany jest w II klasie izolacji, nie wymaga uziemienia
.
Golarka ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej. Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie www.zelmer.pl.
Akumulator: ogniwo 2 x Ni-MH, 730 mAh. Standardowy czas ładowania: 60 minut. Zakres
temperatury pracy: 0-40°C.
SH2310-005_v01
5
Български
Русский
Upewnij się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
Українська
●●
English
●●
i nie powodował ocierania się o niego ostrzy. Jeśli folia jest zabrudzona, przed przystąpieniem do golenia należy ją wyczyścić (np. chusteczką higieniczną).
Podczas czyszczenia golarki, zwróć uwagę by nie nałożyć na ostrza i folię zbyt dużej
ilości olejku. Użycie zbyt dużej ilości olejku do ostrzy spowoduje zabrudzenie folii
tnącej. Przed przystąpieniem do golenia należy folię wyczyścić z nadmiaru olejku
(np. chusteczką higieniczną).
Slovenčina
nie gwarancji.
●● Golarka może być używana zarówno, jako urządzenie zasilane z sieci, jak i zasilane
Magyar
●● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
●● Golarkę najlepiej jest ładować przy temperaturze otoczenia między 15°C a 35°C.
●● Używanie golarki do celów niezgodnych z przeznaczeniem spowoduje unieważnie-
Română
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
Česky
Polski
WSKAZÓWKA
Polski
Budowa i elementy golarki
Akcesoria
Pędzelek
Česky
Osłona
głowicy
Zasilacz
Folia tnąca
Slovenčina
Trymer centralny
Zespół folii tnącej
Magyar
Blok ostrzy
Ramka
zespołu folii
tnącej
Română
Etui
Русский
Olejek do ostrzy
Głowica wibrująca
Przycisk do
zdejmowania
zespołu folii tnącej
Wnęka na
ścięty zarost
Przycisk
blokowania głowicy
golącej
Korpus
Български
Przycisk ON/OFF
(włącz/wyłącz)
Widok od tyłu
Українська
Głowica
goląca
Wskaźnik stanu
naładowania
akumulatora
Widok od spodu
Ostrze trymera
Suwak trymera
English
Gniazdo zasilania golarki
6
SH2310-005_v01
Polski
Obsługa i działanie golarki
ŁADOWANIE GOLARKI
Czym jest „efekt pamięci”?
Jeśli akumulator Ni-MH zastosowany w golarce jest regularnie ładowany przed jego całkowitym rozładowaniem, spada jego pojemność. Zmniejsza się tym samym liczba możliwych
cykli golenia przed rozładowaniem golarki.
Co zrobić gdy wystąpi „efekt pamięci”?
Jeśli pełne naładowanie akumulatora pozwala na mniejszą niż wcześniej liczbę cykli golenia przed rozładowaniem golarki, należy całkowicie rozładować golarkę i ładować akumulator przez około 8 godzin. Powtórzenie tej czynności 2-3 razy pozwoli na odzyskanie pełnej
sprawności akumulatora. Jeśli „efekt pamięci” będzie się utrzymywał, konieczna może być
wymiana akumulatora na nowy. Należy skontaktować się ze sprzedawcą golarki.
Trwałość akumulatora
●● Trwałość akumulatora wynosi około 4 lat, przy ładowaniu raz na tydzień. Trwałość
●●
będzie jednak krótsza, jeśli akumulator będzie ładowany częściej. Trwałość zależy
również od warunków użytkowania.
Gdy ładowanie akumulatora przez godzinę wystarcza na 2-3 cykle golenia, oznacza
to że akumulator będzie wkrótce wymagał wymiany na nowy. W tym celu należy
skontaktować się ze sprzedawcą golarki. Jeśli golarka nie była używana przez ponad
6 miesięcy, własności akumulatora pogorszą się wskutek samoczynnego rozładowania. Aby temu zapobiec zaleca się ładowanie nieużywanej golarki przynajmniej raz na
6 miesięcy.
SH2310-005_v01
7
Magyar
Română
Aby uniknąć „efektu pamięci”, należy naładować golarkę dopiero po jej całkowitym rozładowaniu.
Русский
Informacje dotyczące „efektu pamięci” akumulatora
Български
Golarkę należy naładować gdy wskaźnik stanu naładowania akumulatora
zaświeci się na czerwono.
Українська
Przed pierwszym użyciem lub jeśli golarka nie była używana przez dłuższy czas, ładuj akumulator przez 8 godzin (do pełnego naładowania). Podczas kolejnego ładowania wystarczy
około 60 minut aby całkowicie naładować golarkę.
English
Aktywacja akumulatora
Slovenčina
Česky
Do ładowania golarki stosuj wyłącznie dołączony do niej zasilacz.
Polski
Procedura ładowania
1 Upewnij się, że golarka jest wyłączona.
Česky
Aby wyłączyć urządzenie wciśnij przycisk
ON/OFF (włącz/wyłącz). Zablokuj głowicę
golącą (patrz BLOKOWANIE GŁOWICY
GOLĄCEJ) i nałóż osłonę głowicy.
Źródło zasilania
100-240 V AC
Przycisk
blokowania
głowicy golącej
Przycisk ON/OFF
(włącz/wyłącz)
Akumulator nie może być
ładowany jeśli golarka jest
włączona.
Slovenčina
2 Włóż końcówkę przewodu zasilacza
do gniazda na spodzie golarki.
Magyar
3 Podłącz wtyczkę zasilacza do odpowiedniego źródła zasilania (patrz tabliczka znamionowa na zasilaczu).
Aby uniknąć awarii, przed włożeniem końcówki przewodu zasilacza upewnij się, że gniazdo w golarce jest suche.
Română
– Po ok. 60 minutach golarka jest w pełni naładowana.
– Proces ładowania może być zakończony szybciej niż w 60 minut jeśli
akumulator nie jest w pełni rozładowany oraz działa zabezpieczenie przed
przeładowaniem.
4 Po naładowaniu odłącz zasilacz od źródła zasilania.
Русский
Odłączając zasilacz nie ciągnij za przewód, ponieważ może to uszkodzić
zasilacz. Odłącz trzymając za zasilacz.
Български
Przy w pełni naładowanym akumulatorze golarka może pracować przez
ok. 30 minut.
Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
Українська
●● Podczas ładowania:
FULL
English
Kontrolki migają a następnie zapalają się po kolei
z dołu do góry informując o poziomie naładowania
akumulatora.
EMPTY
Po pełnym naładowaniu:
Kontrolki wskaźnika
Wszystkie kontrolki migają.
naładowania akumulatora
Podczas golenia:
Kontrolki gasną po kolei wraz ze zmniejszającym się stanem naładowania akumulatora
Po wyczerpaniu akumulatora zapala się dioda „Empty”.
●●
●●
8
SH2310-005_v01
Nie należy używać golarki podłączonej do zasilania sieciowego w wilgotnym miejscu (np. w łazience).
Używając golarki podłączonej do zasilania sieciowego nie stosuj mydła ani
pianki do golenia.
Poziom energii zmagazynowanej w akumulatorze spada nawet podczas
używania golarki podłączonej do zasilania sieciowego. Raz na trzy tygodnie akumulator należy naładować.
SH2310-005_v01
Centralna
pozycja głowicy
Polski
English
Głowica goląca posiada dwie płaszczyzny
ruchu, w tył i w przód oraz na boki.
Za pomocą przycisku zablkowania głowicy golącej można unieruchomić głowicę
w wybranej pozycji, w jednej płaszczyźnie.
Aby zablokować głowicę odchyl ją w wybraną
pozycję i przesuń przycisk blokowania głowicy golącej do pozycji „LOCK”.
Українська
BLOKOWANIE GŁOWICY GOLĄCEJ
Slovenčina
Česky
Po zakończeniu używania, golarkę należy wyłączyć. Następnie odłącz zasilacz i wyjmij końcówkę przewodu zasilacza z gniazda na spodzie golarki.
Magyar
Jeśli bezpośrednio po podłączeniu zasilacza do źródła zasialnia, golarka
po włączeniu nie działa, oznacza to że akumulator jest całkowicie rozładowany. Należy w takiej sytuacji wyłączyć golarkę, odłożyć ją na 1 minutę
w celu podładowania akumulatora i włączyć golarkę ponownie.
Română
Sprawdź, czy golarka jest wyłączona. Włóż do gniazdka na spodzie golarki końcówkę przewodu zasilacza i dociśnij do końca. Podłącz wtyczkę zasilacza do źródła zasilania. Włącz
golarkę.
Русский
UŻYWANIE GOLARKI PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA SIECIOWEGO
Български
– Aby zapobiec ewentualnym awariom, przed ładowaniem golarki upewnij
się, że wtyczka i gniazdko elektryczne nie są uszkodzone.
– Podczas ładowania, z korpusu golarki lub zasilacza może dobiegać nieznaczny szmer i mogą się one delikatnie nagrzewać. Jest to normalne zjawisko i nie stanowi to wady golarki ani zasilacza.
Przycisk blokowania
głowicy golącej
9
Polski
Głowica goląca może być zablokowana
w trzech pozycjach:
●● wychylona najbliżej frontu golarki,
●● wychylona najdalej do tyłu,
●● oraz w pozycji centralnej.
Česky
Głowica najbliżej
frontu
Głowica wychylona
do tyłu
Podczas ładowania golarki, upewnij się że golarka jest zablokowana.
Slovenčina
Pomimo blokady głowica goląca w dalszym ciągu będzie poruszała się na
boki, w innej płaszczyźnie.
EKSPLOATACJA
Magyar
Română
Jeśli folia tnąca jest zdeformowana lub
uszkodzona wymień ją na nową (patrz
WYMIANA FOLII TNĄCEJ / BLOKU
OSTRZY). W przeciwnym razie istnieje
ryzyko skaleczenia skóry twarzy.
1 Ściągnij osłonę głowicy i włącz golarkę naciskając
przycisk ON/OFF (włącz/wyłącz).
Osłona
Przycisk
ON/OFF
(włącz/wyłącz)
Русский
2 Przyciśnij delikatnie folię tnącą do skóry pod kątem
prostym, naciągnij skórę i przesuń golarkę delikatnie
w górę pod włos.
Български
●● Podczas
Українська
●●
golenia nie przyciskaj folii tnącej zbyt
mocno do skóry by nie stępić zbyt szybko lub nie
uszkodzić folii.
Aby ogolić wrażliwe części, takie jak broda, naciągnij skórę ręką i przesuń golarkę w górę. Aby ogolić szyję, unieś brodę by naciągnąć skórę.
English
3 Aby użyć trymera przesuń w górę suwak trymera.
Suwak
trymera
Ostrze trymera wibruje razem z ostrzem golarki.
10
SH2310-005_v01
Czyszczenie i konserwacja golarki
Przed czyszczeniem i przystąpieniem do czynności konserwacyjnych
odłącz przewód zasilacza od golarki.
Română
Magyar
Golarka może być wykorzystywana do golenia z użyciem mydła lub pianki
do goleniatylko w przypadku, gdy nie jest podpięta do zasilania sieciowego. Po każdorazowym goleniu z użyciem mydła lub pianki należy wymyć
elementy golarki (patrz „MYCIE POD BIEŻĄCĄ WODĄ”).
Slovenčina
Zawsze wyłączaj golarkę, nawet jeśli wskaźnik stanu naładowania akumulatora wskazuje rozładowanie akumulatora i golarka przestała działać.
Česky
Polski
4 Aby wyrównać baki, przystaw delikatnie trymer do
skóry pod kątem prostym i ostrożnie przesuń ostrze
w dół.
5 Po użyciu, wyłącz golarkę i wyczyść ją pędzelkiem
(patrz „CZYSZCZENIE PĘDZELKIEM”). Po wyczyszczeniu, nałóż osłonę głowicy.
MYCIE POD BIEŻĄCĄ WODĄ
SH2310-005_v01
11
English
2 Włącz golarkę i wymyj ostrza w zimnej lub chłodnej wodzie. Po wymyciu, wyłącz golarkę i wytrzyj ostrza
(np. ręcznikiem).
Українська
Български
Русский
1 Wyłącz golarkę. Naciśnij jednocześnie przyciski do
zdejmowania zespołu folii tnącej, znajdujące się po obu
stronach golarki i zdejmij zespół folii.
3 Odstaw golarkę w przewiewne miejsce by wyschła.
Polski
Česky
4 Zamocuj w uprzednio zajmowanym miejscu zespół folii tnącej, uważając by nie dotykać folii tnącej.
Slovenčina
5 Nałóż olejek do ostrzy na folie tnące i trymer.
Używaj olejku dostarczonego wraz z golarką.
Kropla olejku
na każdą folię
i trymer
Magyar
6 Włącz golarkę na około 10 sekund, a następnie wytrzyj
pozostałość olejku z folii tnącej (np. chusteczką).
Română
Przed wytarciem pozostałości olejku z folii
wyłącz golarkę.
Русский
Olejek przeznaczony jest wyłącznie do celów eksploatacyjnych/konserwacyjnych. Nie spożywać. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechować w ciemnym miejscu.
Български
CZYSZCZENIE PĘDZELKIEM
1 Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że golarka jest wyłączona. Naciśnij
jednocześnie przyciski do zdejmowania zespołu folii tnącej, znajdujące się po obu stronach
golarki i zdejmij folię.
Українська
English
Przycisk do
zdejmowania
zespołu folii
tnącej
12
Przycisk do
zdejmowania
zespołu folii
tnącej
SH2310-005_v01
Aby wyjąć blok ostrzy należy pociągnąć go w górę.
Magyar
Korpus
3 Po wyczyszczeniu zamontuj prawidłowo blok
ostrzy. Następnie zamontuj zespół folii tnącej, uważając by nie dotknąć folii.
Română
Niska jakość golenia i niepokojący
dźwięk mogą świadczyć o nieprawidłowo
zamontowanym zespole folii tnącej.
4 Przed przystąpieniem do czyszczenia ostrza try-
Русский
Nie zdejmuj folii tnącej z zespołu folii.
Ostrze trymera
Български
mera wyłącz golarkę.
Sprawdź czy ostrze trymera nie porusza
się podczas czyszczenia.
5 Nasmaruj folię tnącą olejkiem do ostrzy.
WYMIANA FOLII TNĄCEJ / BLOKU OSTRZY
Folia tnąca i blok ostrzy są elementami eksploatacyjnymi. Dla komfortowego i dokładnego
golenia zaleca się wymianę zestawu folii tnącej i bloku ostrzy przynajmniej raz w roku.
Korzystanie ze zużytych ostrzy lub folii, oprócz mało precyzyjnego golenia może doprowadzić do ich uszkodzenia i skaleczenia skóry. W celu wymiany należy skontaktować się ze
sprzedawcą golarki.
SH2310-005_v01
13
Українська
Blok ostrzy
English
Folia tnąca
Slovenčina
Ostrza są ostre i mogą być przyczyną zranienia. Zachowaj szczególną
ostrożność podczas wyjmowania i wkładania bloku ostrzy.
Česky
Polski
2 Wyczyść pędzelkiem wnętrze zespołu folii tnącej, blok ostrzy oraz korpus golarki.
Polski
Powyższy czas między kolejnymi wymianami folii tnącej i bloku ostrzy
jest czasem orientacyjnym. Ich stopień zużycia zależy w dużej mierze
od warunków eksploatacji. Jeśli folia tnąca i blok ostrzy nie zapewniają
dokładnego golenia lub jeśli są uszkodzone lub zdeformowane należy je
niezwłocznie wymienić na nowe.
Česky
Przed wymianą folii tnącej i bloku ostrzy upewnij się, że golarka jest wyłączona.
Slovenčina
Rekomendujemy używanie wyłącznie oryginalnych zamienników firmy Zelmer.
Zestaw zamienników nr SH2310111.
Blok ostrzy
Magyar
Zespół folii tnącej
Română
Zespół folii tnącej
1 Przyciśnij jednocześnie przyciski do zdejmowania zespołu folii tnącej, znajdujące się po obu stronach
golarki i zdejmij zespół folii.
Русский
2 Nałóż we właściwy sposób nowy zespół folii tnącej
(kliknięcie sygnalizuje prawidłowe nałożenie).
Български
Blok ostrzy
1 Zdejmij zespół folii tnącej (rys. 1).
2 Chwyć palcami z boku każdy z bloków ostrzy
rys. 1
rys. 2
i pociągnij go do góry (rys. 2).
Українська
3 Nałóż i dociśnij do głowicy wibrującej nowy blok
ostrzy.
English
Upewnij się, że zamontowane zostały wszystkie ostrza. W przeciwnym razie
istnieje ryzyko obrażeń lub awarii (golarka może też wydawać niepokojący
dźwięk).
4 Zamontuj poprawnie zespół folii tnącej.
14
SH2310-005_v01
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Polski
Česky
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego,
tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla
środowiska.
Slovenčina
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów: http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa: salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych: http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
SH2310-005_v01
15
English
Українська
Български
Русский
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis):
Română
DANE KONTAKTOWE:
Magyar
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
CZ
Vážení zákazníci!
Polski
Česky
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům
týkajících se bezpečnosti. Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít
i během pozdějšího používání přístroje.
Slovenčina
Bezpečnostní pokyny a správné použití
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečí. Před prvním použitím holícího
strojku, se důkladně seznamte s návodem k použití a se všemi bezpečnostními
pokyny.
Magyar
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
Română
●● Nepoužívejte spotřebič, jsou-li holící strojek nebo napájecí zdroj poškozené. V tako-
Русский
Български
Українська
English
vém případě odneste holící strojek do servisu. Nepokoušejte se opravit strojek sami.
přívodní šňůra nebo zástrčka poškozená, nebo je-li zástrčka v elektrické
zásuvce uvolněná, nanabíjejte strojek ani ho nenapájejte ze sítě.
Opravy na přístroji může provádět pouze vyškolený personál. V případě poruchy
kontaktujte autorizovaný servis Zelmer.
Přístroj není určen k tomu, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu
k obsluze poskytnutému osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Věnujte pozornost tomu, aby si děti s přístrojem nehrály.
Odpojte napájecí zdroj z elektrické zásuvky vždy, kdy holící strojek nepoužíváte
a před každým jeho čištěním.
Neodpojujte napájecí zdroj z elektrické zásuvky tažením za přívodní šňůru.
Nepoužívejte holící strojek během koupele.
Nikdy neponořujte strojek a napájecí zdroj do vody ani do jiných tekutin.
Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí zdroj ze zásuvky mokrýma rukama.
Při provozu se síťovým napájením používejte výhradně napájecí zdroj a přívodní
šňůru, jež jsou součástí přístroje.
Napájecí zdroj připojujte výhradně do sítě se střídavým proudem 100-240 V. V opačném případě může vzniknout požár a riziko úrazu elektrickým proudem.
●● Je-li
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
16
SH2310-005_v01
●●
●●
POZOR!
Polski
Česky
●●
jecího zdroje. Nestavte na šňůře těžké předměty a nepokládejte ji mezi takovými
předměty. Poškozená přívodní šňůra může způsobit požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Před holením zkontrolujte, zda nejsou holící planžety nebo soustava holících planžet
poškozeny, jelikož poškozené planžety nebo hlava mohou poranit tvář.
Nedotýkejte se vnitřních elementů břitového bloku, jelikož jsou jeho okraje ostré.
Holící strojek je určený výhradně pro holení tváře a není určený pro holení jiných
částí těla (např. hlavy). Použití strojku, které není v souladu s jeho určením, může
způsobit poranění kůže a může snížit trvanlivost holící planžety.
Slovenčina
●● Nepoškozujte, neohýbejte, neroztahujte, nesvíjejte a neuzlujte přívodní šňůru napá-
napájecího zdroje.
●● Strojek je určen výhradně pro holení a zastřihování přírodních vlasů. Musí být používaný výhradně na lidské vlasy – nepoužívejte na umělé vlasy a na zvířecí srst.
●● Po nabití akumulátoru nebo ukončení používání holícího strojku se síťovým napájením, odpojte napájecí zdroj.
●● Netlačte příliš silně na holící planžetu, protože by mohlo dojít k jejímu prasknutí
Română
●● Nepřikrývejte napájecí zdroj, mohlo by dojít k nebezpečnému zvýšení teploty uvnitř
Magyar
Nedodržením těchto pokynů můžete výrobek poškodit
●●
English
●●
Български
●●
Українська
●●
nižší než 0°C nebo je vyšší než 40°C. Nenabíjejte holící strojek v místě, které je
přímo vystaveno slunečnímu záření a poblíž tepelných zdrojů (např. radiátor).
Nenabíjejte holící strojek a nepoužívejte ho připojený do síťového napájení ve vlhkém prostředí a v místech, kde je vystaven kontaktu s vodou.
Neuchovávejte holící strojek ve vlhkém místě, kde je vystaven kontaktu s vodou a ve
vysokých teplotách.
Pro vyčištění těla holícího strojku, jej otřete vlhkým hadříkem s malým množstvím
šetrného čistícího prostředku. K čištění nepoužívejte ředidla ani benzín, jelikož
mohou zničit elementy těla strojku, vyrobené z umělé hmoty.
Neponechávejte holící strojek bez dohledu během nabíjení.
Русский
a následně k poranění pokožky.
●● Nepoužívejte napájecí zdroj holícího strojku k nabíjení jiných přístrojů.
●● Před umytím holícího strojku pod tekoucí vodou, jej odpojte od napájecího zdroje!
●● Nenabíjejte holící strojek a nepoužívejte jej připojený do sítě, je-li teplota prostředí
SH2310-005_v01
17
Polski
UPOZORNĚNÍ
Informace o výrobku a pokyny k použití
Česky
●● Přístroj je určen výhradně k domácímu použití.
●● Holící strojek doporučujeme nabíjet při okolní teplotě mezi 15°C a 35°C.
●● Používáním holícího strojku neshodně s jeho určením, ztratíte možnost uplatnit
záruku.
Slovenčina
●● Holící strojek může být napájený jak přímo ze sítě, tak i akumulátorem.
●● Před holením odmastěte pokožku obličeje tak, aby se vousy nelepily k holící plan●●
Magyar
●●
Română
žetě a břity se o něj něotíraly. Je-li planžeta znečištěná, před z holením je nutné ji
nejdříve vyčistit (např. papírovým kapesníkem).
Při čištění holícího strojku dbejte na to, abyste neaplikovali příliš velké množství oleje
na holící hlavu. Příliš velké množství oleje způsobí znečištění holících planžet. Před
holením holící hlavu vyčistěte (např. papírovým kapesníkem).
Symbol vodovodního kohoutku označuje, že holící strojek může být čištěný
pod tekoucí vodou, avšak výhradně po předchozím odpojení z elektrické
zásuvky.
Ujistěte se, že jsou vám výše uvedené pokyny srozumitelné.
Technické údaje
Русский
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
Български
Українська
Adaptér je vyrobený ve II izolační třídě a nevyžaduje uzemnění
.
Holící strojek ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič splňuje požadavky NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 z hlediska spotřeby
elektrické energie.
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
–– Elektrický přístroj nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou CE.
Akumulátor: článek 2 x Ni-MH, 730 mAh. Standardní doba nabíjení: 60 minut. Rozsah teploty práce: 0-40°C.
English
18
SH2310-005_v01
Polski
Popis a příslušenství holícího strojku
Příslušens
Napájecí zdroj
Česky
Kryt hlavy
Zastřihovač ústřední
Břitový blok
Rám
soustavy
holících
planžet
Pouzdro
Vibrační hlava
Tlačítko pro
odstranění soustavy
holících planžet
Prostor na
oholené
vousy
Olej na břity
Tlačítko blokování
holící hlavy
Tělo
Holící
hlava
Indikátor
stavu nabití
akumulátoru
Українська
Pohle zezadu
Български
Vypínač ON/OFF
(zapni/vypni)
Română
Magyar
Soustava holících
planžet
Slovenčina
Holící planžeta
Русский
Štěteček
Pohled zespoda
Břity zastřihovače
English
Jezdec zastřihovače
Napájecí zásuvka strojku
SH2310-005_v01
19
Obsluha a použití holícího strojku
Polski
NABITÍ HOLÍCÍHO STROJKU
Česky
K nabíjení strojku používejte výhradně napájecí zdroj, jež je součástí
strojku.
Aktivace akumulátoru
Slovenčina
Před prvním použitím nebo v případě, že holící strojek nebyl delší dobu používán, nabíjejte
akumulátor po dobu 8 hodin (do úplného nabití). Během dalšího nabití stačí cca 60 minut,
aby se holící strojek zcela nabil.
Holící strojek nabíjejte vždy, když svítí indikátor stavu nabití aukumulátoru
červeně.
Magyar
Informace o „efektu paměti” akumulátoru
Aby nedošlo k „efektu paměti”, nabíjejte holící strojek teprve až když se akumulátor zcela
vybije.
Română
Co je „efekt paměti”?
Русский
Co dělat, když nastane „efekt paměti”?
Jestliže je akumulátor Ni-MH, který je použitý do holícího strojku, pravidelně nabíjený před
jeho úplným vybitím, klesá jeho obsah. Snižuje se tak množství možného holení před vybitím holícího strojku.
Български
Jestliže úplné nabití akumulátoru umožňuje nižší množství holení než dříve před vybitím
holícího strojku, nechte holící strojek zcela vybít a nabíjejte akumulátor cca 10 hodin. Opakování této činnosti 2-3 krát, dosáhnete úplné kapacity akumulátoru. Jestliže „efekt paměti”
bude trvat i nadále, bude nutné vyměnit akumulátor na nový. Kontaktujte se s prodejcem
holícího strojku.
Životnost akumulátoru
Українська
●● Životnost akumulátoru je přibližne 4 roky, při nabíjení jednou týdně. Životnost bude
●●
English
20
však kratší, jestliže bude akumulátor nabíjený častěji. Životnost mimo jiné závisí také
na podmínkách používání.
Když nabíjení akumulátoru po dobu jedné hodiny stačí pouze na 2-3 holení, znamená to, že akumulátor bude nutné v brzké době vyměnit na nový. Za tímto účelem
kontaktujte prodejce holícího strojku. Jestliže nebyl holící strojek používaný déle než
6 měsíců, vlastnosti akumulátoru se zhorší díky samostatnému vybití. Aby k tomu
nedošlo, doporučujeme nabíjet holící strojek minimálně jednou za 6 měsíců.
SH2310-005_v01
3 Zapojte zástrčku napájecího zdroje do vhodné elektrické zásuvky (viz. typový štítek na
napájecím zdroji).
– Po cca 60 minutách je holící strojek zcela nabitý.
– Jestliže akumulátor není zcela vybitý a funguje zabezpečení před přetížením, může být proces nabíjení ukončen i dříve než za 60 minut.
4 Po nabití strojku odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.
Neodpojujte napájecí zdroj ze zásuvky tažením za přívodní šňůru, jelikož
můžete napájecí zdroj poškodit. Při odpojování uchopte za napájecí zdroj.
Při zcela nabitém akumulátoru může být holící strojek v provozu cca 30
minut.
Indikátor stavu nabití akumulátoru
●● Během nabíjení:
FULL
Kontrolky blikají a následně se rozsvěcují postupně
zezdola nahoru v závislosti na úrovni nabití akumuEMPTY
látoru.
Po úplném nabití:
Kontrolky indikátoru nabití
Všechny kontrolky blikají.
akumulátoru
Během holení:
Kontrolky hasnou postupně v závislosti na snižování úrovně nabití akumulátoru. Po vybití
akumulátoru se rozsvítí dioda „Empty”.
●●
●●
SH2310-005_v01
21
Polski
Česky
Slovenčina
Aby nedošlo k poruše, ujistěte se před vložením koncovky přívodní šňůry
napájecího zdroje, že je zásuvka ve strojku suchá.
Magyar
2 Vložte koncovku přívodní šňůry napájecího zdroje do zásuvky zespod holícího
strojku.
Română
Akumulátor nenabíjejte, když
je holící strojek zapnutý.
Русский
Vypínač ON/OFF
(zapni/vypni)
Български
Tlačítko
blokování
holící hlavyj
Українська
Pro vypnutí strojku stiskněte tlačítko
ON/OFF (zapni/vypni). Zablokujte holící
hlavu (viz BLOKOVÁNÍ HOLÍCÍ HLAVY)
a Nasaďte kryt hlavy.
Napájecí zdroj
100-240 V AC
English
Procedura nabíjení
1 Ujistěte se, že je holící strojek vypnutý.
Polski
– Chcete-li zabránit případným nehodám, ujistěte se před nabíjením holícího strojku, že nejsou zástrčka ani elektrická zásuvka poškozené.
– Během nabíjení může být ze strojku nebo z napájecího zdroje slyšet malý
šelest a mohou se mírně nahřát. Není to závada holícího strojku ani napájecího zdroje.
Česky
POUŽITÍ HOLÍCÍHO STROJKU PŘIPOJENÉHO DO SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ
Slovenčina
Zkontrolujte, zda je holící strojek vypnutý. Vložte do zásuvky na spodu strojku koncovku
přívodní šňůry a dotiskněte. Připojte zástrčku napájecího zdroje do zástrčky. Zapněte holící
strojek.
Magyar
Jestliže po připojení napájecího zdroje do zástrčky strojek nefunguje, znamená to, že je akumulátor zcela vybitý. V takové situaci vypněte a odložte
ho na cca 1 minutu za účelem dobití akumulátoru a opět holící strojek
zapněte.
Po ukončení holení strojek vypněte. Následně odpojte napájecí zdroj
a vyjměte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky na spodu holícího strojku.
Română
Nepoužívejte holící strojek zapojený do síťového napájení ve vlhkém prostředí (např. v koupelně).
Русский
Používáte-li holící strojek připojený do síťového napájení, nepoužívejte
mýdlo ani holící pěnu.
Български
Úroveň shromážděné energie v akumulátoru klesá, i když používáte holící
strojek připojený do síťového napájení. Jednou za tři týdny doporučujeme
akumulátor nabít.
BLOKOVÁNÍ HOLÍCÍ HLAVY
Українська
English
Holící hlava má dvě roviny pohybu, dopředu
a dozadu a do stran.
Pomocí tlačítka blokování holící hlavy,
můžete znehybnit holící hlavu v požadované
poloze, v jedné rovině.
Pro zablokování hlavy nakloňte hlavu do
požadované polohy a přesuňte tlačítko blokování holící hlavy do polohy „LOCK”.
22
Centální poloha
hlavy
Tlačítko blokování
holící hlavy
SH2310-005_v01
Polski
I přes blokádu se bude holící hlava i nadále pohybovat do stran, v jiné
rovině.
1 Odstraňte kryt hlavy a zapněte holící strojek stisknu-
tím tlačítka ON/OFF (zapni/vypni).
Kryt
Magyar
Jestliže je holící planžeta zdeformovaná
nebo poškozená, vyměňte ji na novou
(viz VÝMĚNA HOLÍCÍ PLANŽETY/BŘITOVÉHO BLOKU). V opačném případě se
můžete poranit.
Vypínač
ON/OFF
(zapni/vypni)
Български
2 Přitlačte lehce holící planžetu kolmo k pokožce,
napněte kůži a přesuňte holící strojek lehce směrem
nahoru proti vousům.
●●
3 Pro použití zastřihovače přesuňte nahoru jezdec
Українська
●● Během holení netlačte holící planžety příliš silně
k pokožce, aby nedošlo k otupení nebo poškození
planžety.
Za účelem oholení citlivých míst, jako je brada,
natáhněte pokožku rukou a posunujte strojek
nahoru. Pro oholení šíje zvedněte bradu, aby se
kůže natáhla.
Jezdec
zastřihovače
zastřihovače. Břity zastřihovače vibrují spolu s břity
holícího strojku.
SH2310-005_v01
Română
PROVOZ
Česky
Během nabíjení holícího strojku se ujistěte, že je holící strojek zablokovaný.
Slovenčina
Hlava nakloněná
dozadu
Русский
Hlava nakloněná
dopředu
23
English
Holící hlavu lze zablokovat ve třech různých
pozicích:
●● nakloněná směrem k přední straně holícího strojku,
●● nakloněná co nejvíce dozadu,
●● a v centrální poloze.
Polski
4 Pro zastřižení kotlet přiložte zastřihovač kolmo
k pokožce a opatrně přesuňtě břity směrem dolů.
5 Po použití vypněte holící strojek a vyčistěte ho štětečkem (viz. ČIŠTĚNÍ ŠTĚTEČKEM”). Po vyčištění nasaďte
kryt hlavy.
Česky
Vždy vypínejte holící strojek, i tehdy znázorňuje-li kontrolka nabití akumulátoru vybití akumulátoru a holící strojek se vybil a nefunguje.
Slovenčina
Holící strojek může být používán k holení s pěnou nebo mýdlem pouze
v případě, kdy není zapojený na síťového napájení. Po každém holení
s použitím mýdla nebo pěny vždy umyjte elementy holícího strojku (viz.
MYTÍ POD TEKOUCÍ VODOU”).
Magyar
Čištění a údržba holícího strojku
Română
Před čištěním a údržbou odpojte přívodní šňůru napájecího zdroje od holícího strojku.
MYTÍ POD TEKOUCÍ VODOU
Русский
1 Vypněte holící strojek. Stiskněte současně tlačítko
pro odstranění holící planžety, jež se nachází po obou
stranách holícího strojku a odstraňte holící planžetu.
Български
Українська
English
2 Zapněte holící strojek a umyjte břity ve studené
nebo chladné vodě. Po umytí vypněte holící strojek
a vytřete břity (např. ručníkem).
24
SH2310-005_v01
Magyar
Před otřením zbytku oleje z planžety,
vypněte holící strojek.
Olej je určený výhradně k provozním/konzervačním účelům. Nekonzumujte. Vyhýbejte se kontaktu s očima a pokožkou. Skladovat v místě nedostupném dětem. Zabezpečit před přímým slunečním zářením. Skladovat na
temném místě.
ČIŠTĚNÍ ŠTĚTEČKEM
Українська
1 Před čištěním se ujistěte, že je holící strojek vypnutý. Stiskněte současně tlačítka pro
odstranění holící planžety, jež se nachází po obou stranách holícího strojku a odstraňte
holící planžetu.
Română
6 Zapněte holící strojek na cca 10 sekund a následně
otřete zbytek oleje z holící planžety (např. kapesníkem).
Русский
Používejte olej dodaný spolu s holícím
strojkem.
Kapka oleje na
každou planžetu
a zastřihovač
Български
5 Aplikujte olejek na břity na holící planžety a zastřiho-
vač.
Slovenčina
4 Upevněte na původním místě holící planžetu a dejte pozor,
abyste se nedotýkali planžety.
Česky
Polski
3 Postavte holící strojek na vzdušné místo a nechte ho
vyschnout.
SH2310-005_v01
Tlačítko pro
odstranění
holící planžety
English
Tlačítko pro
odstranění
holící planžety
25
2 Vyčistěte štětečkem vnitřek holící planžety, břitový blok a tělo strojku.
Polski
Pro odstranění břitového bloku ho vytáhněte směrem nahoru.
Česky
Břity jsou ostré a mohou způsobit zranění. Dbejte zvýšené opatrnosti
během odstraňování a vkládání břitového bloku.
Slovenčina
Holící planžeta
Břitový blok
Tělo strojku
Magyar
3 Po vyčištění nasaďte správně břitový blok.
Následně nasaďte holící planžetu tak, abyste se nedotýkali planžety.
Română
Nízká kvalita holení a zvláštní zvuk,
mohou být způsobeny špatně nasazenou
holící planžetou.
Русский
Neodstraňujte holící planžetu ze soustavy
holících planžet.
4 Než začnete čistit břity zastřihovače, vypněte holící
Břity
zastřihovače
Български
strojek.
Zkontrolujte, zda se břit zastřihovače
během čištění nepohybuje.
Українська
5 Namažte holící planžetu olejem na břity.
VÝMĚNA HOLÍCÍ PLANŽETY/BŘITOVÉHO BLOKU
English
Holící planžeta a břitový blok jsou provozními díly. Pro pohodlné a důkladné holení, doporučujeme výměnu holící planžety a břitového bloku minimálně jednou ročně. Použitím opotřebených břitů nebo planžet, kromě neprecizního holení, může dojít také k jejich poškození
a následně se můžete poranit.
26
SH2310-005_v01
Před výměnou holící planžety a břitového bloku se ujistěte, že je holící
strojek vypnutý.
Polski
Břitový blok
Magyar
Holící planžeta
Slovenčina
Doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly firmy Zelmer.
Souprava náhradních dílů č. SH2310111.
Česky
Doba mezi jednotlivými výměnami holící planžety a bloku je pouze orientační. Jejich stupeň spotřeby záleží ve velké míře na podmínkách provozu.
Nezajištuje-li holící planžeta a břitový blok důkladné oholení, nebo jsou-li
poškozené nebo zdeformované, je nutné je vyměnit na nové.
Română
Holící planžety
1 Stiskněte zároveň tlačítka pro sejmutí holící planžety, jež se nachází po obou stranách holícího strojku
a sejměte holící planžety.
Български
obr. 2
něte ho směrem nahoru (obr. 2).
3 Nasaďte a přitlačte k vibrační hlavě nový břitový
blok.
Ujistěte se, že byly nasazeny oba břity. V opačném případě hrozí riziko
úrazu nebo může dojít k nehodě (holící strojek může vydávat znepokojující
zvuk).
4 Nasaďte správně holící planžetu.
SH2310-005_v01
27
Українська
obr. 1
English
Břitový blok
1 Sejměte holící planžetu (obr. 1).
2 Uchopte prsty po stranách břitový blok a vytáh-
Русский
2 Nasaďte správně novou holící planžetu (cvaknutí signalizuje správné nasazení).
Polski
Ekologicky vhodná likvidace
Česky
Slovenčina
Magyar
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti elektrický spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu
určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen
z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě
jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Akumulátory obsahují látky negativně olivňující životní prostředí. Nelikvidujte je spolu
s jiným komunálním odpadem, ale odneste je do sběrných míst určených k těmto účelům.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému
ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER –
viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Română
Русский
Български
Українська
English
Výrobce/dovozce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze.
Výrobce/dovozce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením
nebo z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
28
SH2310-005_v01
SK
Česky
Magyar
Tieto informácie sa týkajú ochrany Vášho zdravia a Vašej bezpečnosti. Pred prvým
použitím holiaceho strojčeka by ste sa mali povinne oboznámiť so všetkými bezpečnostnými pravidlami a pokynmi pre používanie.
Slovenčina
Bezpečnostné pravidlá a pokyny správneho používania spotrebiča
Polski
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania výrobku.
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
SH2310-005_v01
29
Русский
●●
Български
●●
Українська
●●
žívajte ich. Odovzdajte holiaci strojček do najbližšieho servisného strediska. Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami.
Ak sieťový kábel alebo adaptér boli poškodené alebo adaptér sa nedá pevne zasunúť
do zásuvky elektrickej siete, nikdy spotrebič nenabíjajte ani ho nezapájajte do siete.
Opravu spotrebiča môže vykonať iba kvalifikovaný pracovník. V prípade, ak sa na
spotrebiči vyskytne porucha, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad
alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so zariadením.
Adaptér zo zásuvky elektrickej siete vytiahnite, ak spotrebič práve nepoužívate alebo
pred čistením holiaceho strojčeka.
Adaptér zo zásuvky elektrickej siete nevyťahujte potiahnutím za sieťový kábel.
Holiaci strojček nepoužívajte pri kúpeli.
Nikdy neponárajte spotrebič alebo jeho adaptér do vody alebo inej tekutiny.
Adaptér nezasúvajte ani ho nevyberajte zo zásuvky elektrickej siete mokrými rukami.
Pri práci so sieťovým adaptérom používajte iba adaptér, ktorý bol pribalený k spotrebiču.
English
●● V prípade, ak zistíte, že holiaci strojček alebo sieťový adaptér sú poškodené, nepou-
Română
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete zapríčiniť poranenie osôb
Polski
●● Sieťový adaptér zapájajte do siete so striedavým prúdom 100-240 V. V opačnom
prípade ste vystavený riziku poranenia prúdom alebo vzniku požiaru.
●● Nikdy nepoškodzujte, neohýbajte, nenaťahujte, nerozťahujte, nepretáčajte ani nesťa-
Česky
●●
Slovenčina
●●
●●
hujte sieťový kábel. Sieťový kábel nezaťažujte ťažkými predmetmi ani ho neumiestňujte v blízkosti takýchto predmetov. Poškodený sieťový kábel môže spôsobiť požiar
alebo poranenie elektrickým prúdom.
Ešte pred holením skontrolujte, či holiaca planžeta alebo sústava čepelí nie sú
poškodené, poškodená planžeta alebo čepeľ by Vám totiž mohla poraniť Vašu tvár.
Nedotýkajte sa vnútorných súčastí sústavy čepelí, ich okraje sú veľmi ostré.
Holiaci strojček je určený iba na oholenie ochlpenia tváre a nie je určený na oholenie
iných častí tela (napr. hlavy). Používaním spotrebiča na iné, ako predpísané účely, si
môžete spôsobiť poranenie pokožky a môže dôjsť k rýchlemu opotrebovaniu planžety.
Magyar
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí nebezpečenstvo poškodenia majetku
Română
Русский
Български
●● Sieťový adaptér nikdy neprikrývajte, mohlo by dôjsť nadmernému nárastu teploty
v jeho vnútri.
●● Spotrebič je určený iba na holenie a skracovanie prirodzeného ochlpenia. Používajte ho
iba pri úprave ľudských vlasov – nesmie sa používať na umelé alebo zvieracie vlasy.
●● Po nabití akumulátora alebo po použití holiaceho strojčeka pripojeného priamo
k elektrickej sieti, sieťový adaptér vytiahnite.
●● Netlačte príliš silno na holiacu planžetu, mohlo by dôjsť k jej prasknutiu a následne
k poraneniu Vašej pokožky.
●● Sieťový adaptér nepoužívajte na nabíjanie iných elektrických spotrebičov.
●● Predtým, než začnete holiaci strojček umývať pod tečúcou vodou, vytiahnite sieťový
kábel zo zásuvky!
●● Holiaci strojček nenabíjajte, ani ho nepoužívajte napájaný priamo z elektrickej siete,
Українська
English
●●
●●
●●
●●
30
v prípade, ak izbová teplota klesne pod nulu alebo je vyššia ako 40°C. Holiaci strojček nenabíjate v priestoroch, ktoré sú vystavené priamemu pôsobeniu slnečných lúčov
alebo v blízkosti telies emitujúcich tepelnú energiu (ako je napr. rýchlovarná kanvica).
Nenabíjajte holiaci strojček ani ho nepoužívajte, ak je zapojený do elektrickej siete vo
vlhkom prostredí alebo tam, kde hrozí riziko jeho kontaktu s vodou.
Holiaci strojček neskladujte vo vlhkom prostredí alebo tam, kde môže dôjsť k styku
s vodou, ako aj v priestoroch s vysokou teplotou.
Teleso holiaceho strojčeka vyčistite pomocou vo vode navlhčenej utierky s pridaním
jemného čistiaceho prostriedku. Na čistenie nepoužívajte riedidlá ani benzín, ktoré
by mohli zničiť umelohmotné komponenty telesa holiaceho strojčeka.
Počas nabíjania holiaci strojček nenechávajte mimo Vášho dozoru.
SH2310-005_v01
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu zariadenia
●● Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
●● Ideálna teplota pre nabíjanie holiaceho strojčeka sa pohybuje od 15°C do 35°C.
●● V prípade, ak holiaci strojček použijete na iné účely, zanikne Vám platnosť záruky.
●● Holiaci strojček môžete používať ako spotrebič napájaný priamo z elektrickej siete
Česky
Polski
POKYNY
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Adaptér je konštruovaný v II. triede izolácie, nevyžaduje si pripojenie do zásuvky s uzemnením
.
Holiaci strojček ZELMER spĺňa požiadavky záväzných noriem.
Zariadenie spĺňa požiadavky Nariadenia komisie (WE) č. 1275/2008 o požiadavkách týkajúcich sa europrojektu.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám nasledovných smerníc:
–– Nízkonapäťový elektrický prístroj (LVD) – 2006/95/EC.
–– Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) – 2004/108/EC.
Produkt je na výrobnom štítku označený značkou CE.
Akumulátor: článok 2 x Ni-MH, 730 mAh. Štandardná doba nabíjania: 60 minút. Predpísaná
teplota pri nabíjaní: 0-40°C.
SH2310-005_v01
31
Magyar
Română
Русский
Je dôležité, aby ste vyššie uvedeným pokynom porozumeli správne.
Български
Tento symbol znázorňuje, že holiaci strojček môžete čistiť pod prúdom tečúcej vody.
Українська
●●
English
●●
planžetu a nedošlo k otieraniu jeho čepelí. V prípade, ak je planžeta znečistená,
pred tým ako použijete holiaci strojček, vyčistite ju (napríklad pomocou hygienickej
vreckovky).
Pri čistení holiaceho strojčeka dbajte na to, aby ste na holiacu hlavicu neaplikovali
nadmerné množstvo mazacieho oleja. V prípade nadmernej aplikácie mazacieho
oleja, môže dôjsť k znečisteniu holiacich planžiet. Pred tým, ako sa začnete holiť je
potrebné, aby ste hlavicu vyčistili (napr. hygienickou vreckovkou).
Slovenčina
alebo z akumulátora.
●● Pred holením si odmastite svoju tvár tak, aby sa Vaše chĺpky neprilepovali na holiacu
Polski
Zloženie a komponenty holiaceho strojčeka
Príslušenstvo
Štetec
Česky
Ochranný
kryt hlavice
Planžeta holiaceho
strojčeka
Napájanie
Slovenčina
Stredový zastrihávač
Sústava holiacich
planžiet
Magyar
Holiaci blok
Zásobník
sústavy
holiacich
planžiet
Română
Obal
Vibračná hlavica
Tlačidlo na
snímanie planžety
Zachytávač
oholených
chlpov
Русский
Olej na čepele
Blokovacie tlačidlo
holiacej hlavice
Teleso strojčeka
Български
Spínač ON/OFF
(zapni/vypni)
Pohľad zozadu
Українська
Holiaca
hlavica
Indikátor
stavu nabitia
akumulátora
Pohľad zdola
Čepeľ zastrihávača
Vysúvanie zastrihávača
English
Zásuvka pre sieťový
adaptér
32
SH2310-005_v01
Polski
Obsluha a funkcie holiaceho strojčeka
NABÍJANIE HOLIACEHO STROJČEKA
Čo je „pamäťový efekt”?
V prípade, ak akumulátor Ni-MH holiaceho strojčeka nabíjate pravidelne, ešte pred jeho
úplným vybitím, znižujete jeho kapacitu a výkon. Znižuje sa tak počet vykonávaných holení
pred vybitím akumulátora holiaceho strojčeka.
Čo spraviť v prípade, ak nastane „pamäťový efekt”?
V prípade, ak úplne nabitý akumulátor Vám umožňuje vykonať menej holení ako predtým na jedno nabitie, je potrebné, aby ste holiaci strojček úplne vybili a nabíjali akumulátor po dobu približne 8 hodín. Po zopakovaní tejto činnosti 2 až 3 krát, akumulátor získa
späť svoju pôvodnú maximálnu kapacitu. Ak „pamäťový efekt” bude aj naďalej pretrvávať,
je potrebné vymeniť starý akumulátor za nový. Pri jeho kúpe sa obráťte na predávajúceho.
Životnosť akumulátora
●● Životnosť akumulátora je približne 4 roky, pri nabíjaní raz za týždeň. Životnosť sa môže
●●
znížiť v prípade, ak akumulátor budete nabíjať častejšie. Životnosť závisí rovnako od
spôsobu používania spotrebiča.
Ak nabitie akumulátora, v trvaní jednej hodiny, vystačí na 2-3 oholenia, znamená to,
že akumulátor budete musieť vymeniť za nový. Pri výmene akumulátora sa poraďte
s Vašim predávajúcim. V prípade, ak holiaci strojček ste nepoužívali viac ako 6 mesiacov, kapacita akumulátora sa zhorší z dôvodu samovoľného vybitia akumulátora. Aby
ste sa vyhli tomuto nežiaducemu efektu, odporúčame nabiť nepoužívaný holiaci strojček aspoň raz v priebehu 6 mesiacov.
SH2310-005_v01
33
Magyar
Română
Aby ste sa vyhli „pamäťovému efektu”, holiaci strojček nabíjajte až po úplnom vybití jeho
akumulátora.
Русский
Informácie o „pamäťovom efekte” akumulátora
Български
Holiaci strojček je potrebné nabiť vždy, ak indikátor stavu nabitia akumulátora svieti na červeno.
Українська
Pred prvým použitím alebo v prípade, ak holiaci strojček nebol používaný po dlhšiu dobu,
je potrebné, aby ste akumulátor nabíjali po dobu približne 8 hodín (do úplného nabitia).
Pri nasledujúcich nabíjaniach, pre úplné nabitie holiaceho strojčeka, bude postačovať 60
minút.
English
Aktivácia akumulátora
Slovenčina
Česky
Na nabíjanie holiaceho strojčeka používajte iba pribalený sieťový kábel.
Polski
Postup pri nabíjaní
1 Uistite sa, či je holiaci strojček vyp-
Zdroj napätia
100-240 V AC
Česky
Blokovacie
tlačidlo holiacej
hlavice
Spínač ON/OFF
(zapni/vypni)
nutý. Spotrebič vypnite stlačením spínača
ON/OFF (zapni/vypni). Zablokujte holiacu
hlavicu (pozri BLOKOVANIE HOLIACEJ
HLAVICE) a nasaďte ochranný kryt hlavice.
Akumulátor sa nesmie nabíjať
v prípade, ak je holiaci strojček zapnutý.
Slovenčina
2 Zasuňte koncovku kábla do zásuvky
pre sieťový adaptér na spodnej strane.
Aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom, pred tým než zasuniete koncovku kábla, uistite sa, že zásuvka strojčeka je suchá.
Magyar
3 Sieťový adaptér zasuňte do elektrickej zásuvky s vhodným napätím (pozri výrobný štítok na adaptéri).
Română
– Po približne 60 minútach je holiaci strojček úplne nabitý.
– Proces nabíjania môže trvať aj menej ako 60 minúť, ak nedošlo k úplnému vybitiu akumulátora a bola aktivovaná ochrana proti prebitiu akumulátora.
4 Po nabití spotrebiča, sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
Русский
Pri vyťahovaní sieťového adaptéra neťahajte za kábel – adaptér by ste
mohli poškodiť. Pri vyťahovaní držte adaptér.
Български
Holiaci strojček s úplne nabitým akumulátorom môže pracovať po dobu
približne 30 minút.
Indikátor stavu nabitia akumulátora
Українська
●● Počas nabíjania:
FULL
English
Svetelné indikátory blikajú a postupne sa rozsvecujú
v smere zdola nahor, čo indikuje úroveň nabitia akumulátora.
EMPTY
Po nabití akumulátora:
Svetelné indikátory stavu
Všetky indikátory blikajú.
nabitia akumulátora
Počas holenia:
Svetelné indikátory hasínajú postupne spolu so znižujúcim sa napätím akumulátora.
Po vybití akumulátora sa rozsvieti svetelná dióda „Empty”.
●●
●●
34
SH2310-005_v01
Po použití, holiaci strojček vypnite. Vytiahnite aj adaptér a koncovku adaptéra zo zásuvky na spodnej strane holiaceho strojčeka.
Holiaci strojček napájaný priamo zo siete nepoužívajte vo vlhkých priestoroch (napr. v kúpeľni).
Pri holení s holiacim strojčekom napájaným priamo zo siete nepoužívajte
mydlo ani penu na holenie.
Akumulovaná energia akumulátora sa stráca aj počas používania holiaceho strojčeka pripojeného k elektrickej sieti. Je potrebné, aby ste aspoň
raz v priebehu troch týždňov akumulátor nabili.
SH2310-005_v01
Stredová
poloha hlavice
Polski
Česky
Slovenčina
English
Holiaca hlavica sa môže ohýbať v dvoch
smeroch, dozadu a dopredu a do strán.
Pomocou blokovacieho tlačidla holiacej
hlavice môžete hlavicu zablokovať vo Vami
zvolenej polohe, v jednej osi.
Hlavicu zablokujete jej odchýlením do požadovanej polohy a presunutím blokovacieho
tlačidla hlavice do polohy „LOCK”.
Українська
BLOKOVANIE HOLIACEJ HLAVICE
Magyar
V prípade, ak bezprostredne po pripojení do elektrickej siete sa holiaci
strojček nezapne, znamená to, že akumulátor je úplne vybitý. V takomto
prípade je potrebné holiaci strojček vypnúť, počkať približne 1 minútu, aby
sa akumulátor čiastočne dobil a holiaci strojček opäť zapnite.
Română
Skontrolujte, či je holiaci strojček vypnutý. Do zásuvky na spodnej strane holiaceho strojčeka zasuňte koncovku sieťového adaptéra a dobre ju zatlačte. Sieťový adaptér vložte do
zásuvky elektrickej siete. Zapnite holiaci strojček.
Русский
POUŽITIE HOLIACEHO STROJČEKA NAPÁJANÉHO ZO SIETE
Български
– Aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom, pred tým než pristúpite k nabíjaniu, uistite sa, že adaptér a elektrická zásuvka nie sú poškodené.
– Pri nabíjaní, z telesa holiaceho strojčeka alebo jeho adaptéra, môžete
počuť slabé bzučanie a môžu sa nepatrne zohriať. Ide o normálny jav,
ktorý nie je nedostatkom holiaceho strojčeka ani adaptéra.
Blokovacie tlačidlo
holiacej hlavice
35
Polski
Holiaca hlavica môže byť zablokovaná
v troch polohách:
●● najbližšie k čelu holiaceho strojčeka,
●● najďalej k zadnej časti,
●● v stredovej polohe.
Česky
Hlavica najbližšie
k čelu
Hlavica sklopená
dozadu
Pred nabíjaním akumulátora sa uistite, či je holiaci strojček zablokovaný.
Slovenčina
Hoci je holiaca hlavica zablokovaná, vychyľuje sa aj naďalej do strán v druhej osi.
POSTUP PRI POUŽÍVANÍ
Magyar
Română
V prípade, ak došlo k deformácii alebo
poškodeniu holiacej planžety, vymeňte ju za
novú (pozri VÝMENA HOLIACEJ PLANŽETY
/ BLOKU ČEPELÍ). V opačnom prípade riskujete poranenie pokožky na tvári.
1 Odoberte kryt hlavice a zapnite holiaci strojček spína-
čom ON/OFF (zapni/vypni).
Ochranný kryt
Spínač
ON/OFF
(zapni/vypni)
Русский
2 Holiacu planžetu jemne pritlačte k Vašej pokožke
pod priamym uhlom, natiahnite pokožku a holiaci strojček
opatrne posúvajte smerom nahor, proti rastu chĺpkov.
Български
●● Počas holenia nepritláčajte planžetu holiaceho stroj-
Українська
●●
čeka príliš silno k pokožke, aby nedošlo k predčasnému otupeniu alebo poškodeniu planžety.
Pri holení jemných častí tváre, takých ako sú
brada, natiahnite pokožku rukou a holiaci strojček
posúvajte smerom nahor. Pri holení krku zdvihnite
bradu tak, aby ste pokožku natiahli.
English
3 Ak chcete použiť zastrihávač, presuňte smerom
nahor vysúvacie tlačidlo zastrihávača. Čepeľ zastrihávača vibruje spolu s čepeľou holiaceho strojčeka.
36
Vysúvanie
zastrihávača
SH2310-005_v01
Čistenie a údržba holiaceho strojčeka
Pred čistením a pred tým než pristúpite k údržbe holiaceho strojčeka, nezabudnite sieťový adaptér z elektrickej siete vytiahnuť.
Română
Magyar
Holiaci strojček môžete použiť pri holení s aplikáciou mydla alebo peny
na holenie iba v prípade, ak nie je pripojený k elektrickej sieti. Po oholení
s použitím mydla alebo peny na holenie je potrebné jednotlivé časti strojčeka umyť (pozri „ČISTENIE POD PRÚDOM TEČÚCEJ VODY”).
Slovenčina
Holiaci strojček vypnite vždy, a to aj v prípade, ak svetelný indikátor indikuje stav vybitého akumulátora a holiaci strojček prestáva pracovať.
Česky
Polski
4 Pri zarovnávaní koncov kotliet, opatrne priložte
zastrihávač k pokožke pod priamym uhlom a zastrihávač
presuňte smerom nadol.
5 Po použití holiaceho strojčeka ho vypnite a vyčistite
pomocou štetca (pozri „ČISTENIE ŠTETCOM”). Po vyčistení, na hlavicu nasaďte ochranný kryt.
UMÝVANIE POD TEČÚCOU VODOU
SH2310-005_v01
37
English
2 Zapnite holiaci strojček a opláchnite holiace čepele
v studenej alebo vlažnej vode. Po opláchnutí vypnite
holiaci strojček a čepele utrite (napr. ručníkom).
Українська
Български
Русский
1 Vypnite holiaci strojček. Stlačte súčasne tlačidlá pre
uvoľnenie sústavy holiacich planžiet, ktoré sú umiestnené po obidvoch stranách holiaceho strojčeka a sústavu
holiacich planžiet vytiahnite.
Polski
3 Holiaci strojček odložte na dobre vetrané miesto, aby
vyschol.
Česky
4 Sústavu holiacich čepelí nasaďte na predošlé miesto tak, aby
ste sa nedotkli holiacej planžety.
Slovenčina
5 Aplikujte olej na čepele planžety a zastrihávača.
Používajte olej, ktorý je súčasťou balenia
holilaceho strojčeka.
Kvapka oleja na
každú planžetu
a zastrihávač
Magyar
6 Zapnite holiaci strojček po dobu približne 10 sekúnd
a následne utrite zvyšok oleja z holiacej planžety (napr.
pomocou hygienickej vreckovky).
Română
Pred tým, než utriete zvyšok oleja holiaci
strojček vypnite.
Русский
Olej je určený výlučne na prevádzkové/konzervačné účely. Nekonzumujte.
Vyhnite kontaktu s pokožkou alebo očami. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Chráňte chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte na tmavom mieste.
Български
ČISTENIE ŠTETCOM
1 Pred tým, ako pristúpite k čisteniu spotrebiča, uistite sa, či je holiaci strojček vypnutý.
Stlačte súčasne tlačidlá pre uvoľnenie sústavy holiacich planžiet, ktoré sú umiestnené po
obidvoch stranách holiaceho strojčeka a sústavu holiacich planžiet vytiahnite.
Українська
English
Tlačidlo pre
uvoľnenie
sústavy holiacich
planžiet
38
Tlačidlo pre
uvoľnenie
sústavy holiacich
planžiet
SH2310-005_v01
Blok čepelí vyberiete potiahnutím smerom nahor.
Teleso
Magyar
Blok čepelí
3 Po vyčistení, blok čepelí nasaďte na pôvodné
miesto. Ďalej nasaďte sústavu holiacich čepelí tak, aby
ste sa nedotkli holiacich planžiet.
Русский
Nevyberajte planžety zo sústavy planžiet.
Română
Zhoršený výsledok oholenia alebo vydávanie netypického zvuku môžu svedčiť
o nesprávne založenej sústave holiacich
planžiet.
Čepeľ
zastrihávača
Български
4 Pred čistením čepele zastrihávača holiaci strojček
vypnite.
Skontrolujte, či sa čepeľ zastrihávača
počas čistenia nepohybuje.
Українська
5 Holiacu planžetu potrite olejom.
VÝMENA HOLIACEJ PLANŽETY / BLOKU ČEPELÍ
Holiaca planžeta spolu s blokom čepelí patria medzi spotrebné materiály. Pre jemnejšie
a dokonalejšie oholenie odporúčame vymieňať sústavu holiacich planžiet a blok čepelí
aspoň raz ročne. Používanie opotrebovaných holiacich planžiet a bloku čepelí, okrem slabého oholenia tváre, môže viesť k ich poškodeniu, následne aj k poraneniu tváre.
SH2310-005_v01
39
English
Holiaca planžeta
Slovenčina
Holiace čepele sú veľmi ostré a môžu spôsobiť úraz. Dbajte na zachovanie
osobitnej ostražitosti pri vyberaní alebo zakladaní bloku čepelí.
Česky
Polski
2 Štetcom vyčistite vnútornú časť sústavy holiacich planžiet, blok čepelí a teleso strojčeka.
Polski
Vyššie uvedená doba výmeny holiacej planžety a bloku čepelí má iba
orientačný charakter. Miera opotrebovania holiacej planžety a bloku čepelí
vo veľkej miere závisí od spôsobu ich používania. V prípade, ak holiaca
planžeta a blok čepelí neprinášajú očakávané výsledky alebo ak došlo
k ich deformácii, mali by ste ich bezodkladne vymeniť.
Česky
Pred výmenou holiacej planžety a bloku čepelí sa uistite, či je holiaci strojček vypnutý.
Slovenčina
Odporúčame používať výlučne originálne náhradné diely od spoločnosti Zelmer.
Sada náhradných dielov č. SH2310111.
Magyar
Sústava holiacich
planžiet
Română
Sústava holiacich planžiet
1 Stlačte súčasne tlačidlá pre uvoľnenie sústavy holia-
Русский
2 Nasaďte na pôvodné miesto novú sústavu holiacich
planžiet (kliknutie signalizuje správne založenie).
Blok čepelí
cich planžiet, ktoré sú umiestnené po obidvoch stranách
holiaceho strojčeka a sústavu holiacich planžiet vytiahnite.
Български
Blok čepelí
1 Vyberte sústavu holiacich planžiet (obr. 1).
2 Prstami uchopte boky bloku čepelí a vytiahnite
obr. 1
obr. 2
ho smerom nahor (obr. 2).
Українська
3 Nasaďte a zatlačte na vibrujúcu hlavicu nový
blok čepelí.
English
Presvedčte sa, či ste nasadili obidve čepele. V opačnom prípade sa vystavujete riziku poranenia alebo poškodenia spotrebiča (holiaci strojček môže
tiež vydávať neštandardný zvuk).
4 Sústavu holiacich planžiet nasaďte na pôvodné miesto.
40
SH2310-005_v01
Polski
Česky
Slovenčina
Română
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho
oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
Українська
Български
Русский
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
English
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú
recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte
do zberne PE na opätovné zúžitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Batérie obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie.
Nesmú sa vyhadzovať do komunálneho koša spolu s iným odpadom. Batériu odovzdajte
na miesto určené pre zber druhotných surovín.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Magyar
Ekologicky vhodná likvidácia
SH2310-005_v01
41
HU
Tisztelt Vásárló!
Polski
Česky
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Slovenčina
A biztonságra és a helyes használatra vonatkozó tanácsok
A jelen információk az Ön egészségére és biztonságára vonatkoznak. A borotva
első használata előtt kötelezően meg kell ismerkedni a teljes használati útmutatóval, és a biztonsági ajánlásokkal.
Magyar
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
Română
●● Ne használja a készüléket, ha azt veszi észre, hogy a borotva vagy a tápegység
●●
Русский
●●
●●
Български
Українська
English
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
42
sérült. Ebben az esetben adja a borotvát szervizbe. Ne próbálja önállóan javítani
a készüléket.
Ha a tápegység vezetéke vagy a hálózati kábel sérült, illetve a hálózati kábel lazán
van az elektromos dugaszolóaljzatban, ne töltse a készüléket, és ne üzemeltesse
hálózatról.
A készüléket kizárólag szakember javíthatja. Meghibásodás esetén, forduljon speciális ZELMER szervizhez.
A készüléket mozgásukban korlátozott és csökkent mentális képességgel vagy
a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) nem használhatják, kivéve ha a felügyeletük biztosított, vagy a biztonságukért felelős személy által készülékhasználatra vonatkozóan
utasítást adtak.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
Amikor nem használja a készüléket, vagy tisztítani akarja azt, húzza ki a tápegységet az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
Ne húzza ki a hálózati kábelt a hálózati dugaszolóaljzatból a kábelnél fogva.
Ne használja a borotvát fürdés közben.
Soha ne merítse a készüléket és a tápegységet vízbe vagy más folyadékba.
Ne csatlakoztassa készüléket a tápegységhez, és ne válassza le nedves kézzel.
Hálózati tápegységgel történő üzemeléshez kizárólag a készülékkel szállított kábelt
és tápegységet használja.
SH2310-005_v01
●●
●●
●●
Polski
a tápegység kábelét. Ne tegyen a vezetékre nehéz tárgyakat, és ne fektesse ilyen
tárgyak közé. A sérült vezeték tüzet vagy áramütést okozhat.
Mielőtt elkezd borotválkozni, ellenőrizze, hogy a fólia vagy a kések blokkja nincs -e
megsérülve, mivel a sérült fólia vagy penge megsérthetik az arcot.
Ne érjen a kések blokkjának belső elemeihez, mivel annak peremei élesek.
A borotva kizárólag az arc szörzetének borotválásához készült, nem való más testrészek (pl. a fej) borotválásához. A készülék nem rendeltetésszerű használata a bőr
sérülését okozhatja, és csökkentheti a fólia élettartamát.
Česky
kező esetben fennáll a tűz vagy áramütés veszélye.
●● Ne sértse meg, ne hajlítsa meg, ne húzza szét, ne csavarja meg és ne törje meg
Slovenčina
●● A tápegységet kizárólag 100-240 V-os váltóáramú hálózatra csatlakoztassa. Ellen-
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy sérülésével járhat
●● Ne lépje túl a tápfeszültséget, mivel az a hőmérséklet veszélyes emelkedéséhez
Magyar
FIGYELEM!
●●
●●
●●
●●
SH2310-005_v01
43
Русский
Български
●●
●●
●●
Українська
●●
English
●●
készült. Csak emberi hajhoz használható – ne használja műhajhoz vagy állati szőrzethez.
Miután az akkumulátor feltöltődött, vagy a borotva hálózati töltővel történő használatának befejezése után, húzza ki a tápegységet.
Ne fejtsen ki túl nagy nyomást a vágófóliára, mivel attól elszakadhat, és ennek következtében megsérülhet a bőre.
Ne használja a borotva tápegységét más elektromos berendezés töltéséhez.
Mielőtt folyóvíz alatt elmossa a borotvát, csatlakoztassa le a tápegységről.
Ne töltse a borotvát, és ne használja a hálózatra csatlakoztatva, ha a helyiség hőmérséklete nulla fok alatt van, vagy meghaladja a 40°C-ot. Ne töltse a borotvát olyan
helyen, ahol közvetlen napsugárzás éri, vagy fűtőtestek (pl. radiátor) közelében.
Ne töltse a borotvát, és ne használja a hálózatra csatlakoztatva nedves helyen, vagy
olyanon, ahol ki van téve a víz ráfröccsenésének.
Ne töltse a borotvát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá, vagy ahol magas hőmérséklet uralkodik.
A borotva testének tisztításához törölje át enyhe tisztítószer tartalmazzó vízzel megnedvesített törlőruhával. A tisztításhoz ne használjon oldószereket, sem benzint,
mivel ezek tönkretehetik a borotva testének műanyagból készült elemeit.
Töltés közben ne hagyja a borotvát felügyelet nélkül.
Română
vezethet a tápegység belsejében.
●● A készülék csak a természetes szőrzet borotválására és természetes haj vágására
Polski
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és a használatára vonatkozó információk
Česky
●● A készülék kizárólag otthoni használatra készült.
●● A borotvát legjobb 15°C és 35°C közötti hőmérsékleten tölteni.
●● A borotva rendeltetéstől eltérő használata esetén a garancia érvényét veszíti.
●● A borotvát hálózatról és akkumulátorról egyaránt lehet használni.
●● Borotválkozás előtt zsírtalanítsa az arcát úgy, hogy a szőrzet ne ragadjon a vágó
Slovenčina
●●
Magyar
●●
fóliához és a kések ne dörzsölődjenek rajta. Ha a fólia szennyezett, mielőtt elkezd
borotválkozni, meg kell tisztítani (pl. egy papírzsebkendővel).
A borotva tisztításakor ügyeljen rá, hogy ne tegyen a fóliára és a késekre túl sok
olajat. Ha túl sok olajat használ a késekhez, az a vágófólia beszennyeződéséhez
vezet. Mielőtt elkezd borotválkozni, meg kell tisztítani a fóliát a felesleges olajtól
(pl. egy papír zsebkendővel).
A csap jel azt jelenti, hogy a borotva vízsugár alatt tisztítható, de kizárólag
akkor, ha le van választva a hálózatról.
Română
Győződjön meg róla, hogy a fenti utasításokat megértették.
Műszaki adatok
Русский
Български
Українська
A műszaki adatok a termék adattábláján találhatók.
A tápegység II. szigetelési osztály szerint készült, nem igényel földelést
.
A ZELMER borotva megfelel a hatályos szabványok követelményeinek.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK SZ. RENDELETÉNEK az
ekoprojektre vonatkozó követelményeknek.
A berendezés megfelel a következő direktíváknak:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A termék CE jelzéssel van jelölve az adattáblán.
Akkumulátor: cella 2 x Ni-MH, 730 mAh. Standard töltési idő: 60 perc. Üzemi hőmérsékleti
tartomány: 0-40°C.
English
44
SH2310-005_v01
Polski
A borotva felépítése és elemei
Tartozékok
Česky
A fej
védőburkolata
Tápegység
Központi trimmer
Magyar
Vágófólia egység
Kések blokkja
Vibrofej
A vágófólia egység
levételére szolgáló
gomb
Bemélyedés
a levágott
szőrzetnek
Olaj a késhez
A borotvafejet
blokkoló
nyomógomb
Русский
Tok
A vágófólia
egység
kerete
Test
Az akkumulátor
töltöttségének
kijelzője
Українська
Borotváló
fej
Български
ON/OFF (ki/be)
kapcsoló
Hátulnézet
Slovenčina
Vágófólia
Română
Ecset
Alulnézet
A trimmer éle
English
A trimmer kapcsolója
A borotva töltésének
csatlakozója
SH2310-005_v01
45
A borotva kezelése és működése
Polski
A BOROTVA TÖLTÉSE
Česky
A borotva töltéséhez kizárólag a hozzá mellékelt tápegységet használja.
Az akkumulátor üzembe helyezése
Slovenčina
Az első használatbavétel előtt, vagy ha a borotvát hosszabb ideig nem használták, töltse
az akkumulátort 8 órán keresztül (a teljes feltöltésig). A soron következő feltöltéskor elég
60 perc ahhoz, hogy a borotva teljesen fel legyen töltve.
A borotvát akkor kell tölteni, ha a töltöttség ellenőrző lámpája elkezd pirosan világítani.
Magyar
Tudnivalók az akkumulátor „emlékező effektusáról”
Az emlékező effektus” elkerülése érdekében csak akkor töltse az akkumulátort, ha teljesen
kimerült.
Română
Mi az az „emlékező effektus”?
Русский
Mi lehet tenni, ha fellép az „emlékező effektus”?
Ha a borotvában használt Ni-MH akkumulátort rendszeresen töltik, mielőtt teljesen kimerülne, csökken a kapacitása. Ezzel csökken a lehetséges borotválkozások száma a borotva
kimerülése előtt.
Български
Ha az akkumulátor teljes feltöltése a korábbinál kevesebb borotválkozást tesz lehetővé
a borotva kimerülése előtt, teljesen le kell meríteni a borotvát, majd 8 órán keresztül tölteni
kell az akkumulátort. Ennek a műveletnek a 2-3-szori ismétlése lehetővé teszi az akkumulátor teljes kapacitásának visszanyerését. Ha az „emlékező effektus” továbbra is fennáll,
szükségessé válhat az akkumulátor cseréje. Kapcsolatba kell lépni a borotva eladójával.
Az akkumulátor élettartama
Українська
●● Az akkumulátor élettartama körülbelül 4 év, heti egyszeri feltöltésnél. Az élettartam
●●
English
46
azonban rövidebb lesz, ha az akkumulátort gyakrabban töltik. Az élettartam a használat körülményeitől is függ.
Ha az akkumulátor egy órai töltése csak 2-3 borotválkozásra elegendő, az azt jelenti,
hogy az akkumulátort hamarosan ki kell cserélni egy újra. Ehhez fel kell venni a kapcsolatot a borotva eladójával. Ha a borotvát több mint 6 hónapja nem használták, az
akkumulátor önmagától is kimerül. Hogy ezt el lehessen kerülni, a nem használt borotvát legalább 6 havonta egyszer fel kell tölteni.
SH2310-005_v01
A borotvafejet
blokkoló
nyomógomb
ON/OFF (ki/be)
kapcsoló
Česky
van kapcsolva. A készülék kikapcsoláshoz
nyomja meg az ON/OFF (ki/be) kapcsolót
Reteszelje a borotvafejet (lásd A BOROTVAFEJ RETESZELÉSE) és tegye fel a fej
védőburkolatát.
2 Dugja be a tápegység vezetékének
végét a borotva alján lévő foglalatba.
Balesetek elkerülése érdekében, a csatlakozó kábel végének bedugása
előtt győződjön meg róla, hogy a dugaszolóaljzat a borotvában száraz.
3 Csatlakoztassa a tápegység dugaszát a megfelelő áramforrásba (lásd az adattáblát
a tápegységen).
– Kb. 60 perc után a borotva teljesen fel van töltve.
– A feltöltést 60 percnél hamarabb is befejeződhet, ha az akkumulátor nincs
teljesen kimerülve, valamint működésbe lép a túltöltés elleni védelem.
Magyar
Slovenčina
Az akkumulátort nem lehet
tölteni, ha a borotva be van
kapcsolva.
Polski
100-240 V AC
áramforrás
Română
A feltöltés menete
1 Győződjön meg róla, hogy a borotva ki
Teljesen feltöltött akkumulátorral a hajvágó gép kb. 30 percig tud üzemelni.
FULL
Az ellenőrző lámpák villognak, majd sorban kigyulladnak, alulról felfelé, mutatva az akkumulátor tölEMPTY
töttségi szintjét.
A teljes feltöltődés után:
Az akkumulátor töltöttségének
Az összes ellenőrző lámpa villog.
ellenőrző lámpái
Borotválkozás közben:
Az ellenőrző lámpák sorban kialszanak, ahogy csökken az akkumulátor töltöttsége.
Az akkumulátor kimerülésekor kigyullad az „Empty” dióda.
●●
●●
SH2310-005_v01
47
Українська
●● Töltéskor:
English
Az akkumulátor töltöttségének kijelzője
Български
Amikor kihúzza, ne a vezetéknél fogja, mivel ez elronthatja a tápegységet.
A tápegységet fogva húzza ki azt.
Русский
4 Amikor az akkumulátor feltöltődött, húzza ki a tápegységet az áramforrásból.
Polski
Česky
– Esetleges balesetek elkerülése érdekében, a borotva töltése előtt győződjön meg róla, hogy a tápegység dugasza és az elektromos dugaszolóaljzat ép.
– Töltés közben előfordulhat, hogy a borotva testéből vagy a tápegységből
halk zúgás hallható, és enyhén felmelegszik. Ez nem jelenti sem a borotva,
sem a tápegység hibáját.
A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATOTT BOROTVA GÉP HASZNÁLATA
Slovenčina
Ellenőrizze, hogy a borotva ki van-e kapcsolva. Dugja be a töltő dugaszolóaljzatba a tápegység kábelének a végét, és teljesen nyomja be. Csatlakoztassa a tápegység dugaszát
az áramforrásba. Kapcsolja be a borotvát.
Magyar
Ha közvetlenül a tápegység áramforrásra csatlakoztatása után a borotva
a bekapcsolásakor nem működik, az azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen le van merülve. Ilyen esetben ki kell kapcsolni a borotvát, félre kell tenni
1 percre, hogy az akkumulátor egy kicsit töltődjön, és újra be kell kapcsolni.
A használat befejezése után a borotvát ki kell kapcsolni. Majd húzza ki a tápegységet, és húzza ki a tápegység vezetékét a töltő dugaszolóaljzatból.
Română
Ne használja a hálózatra csatlakoztatott hajvágó gépet nedves helyen
(pl. fürdőszobában).
Русский
A borotvát a hálózatra csatlakoztatva üzemeltetve, ne használjon szappant
vagy habot a borotválkozáshoz.
Български
Az akkumulátorban tárolt energia szintje még a hálózatra csatlakoztatva
használt hajvágó gépben is csökken. Az akkumulátort három hetente egyszer fel kell tölteni.
Українська
A BOROTVAFEJET BLOKKOLÓ
NYOMÓGOMB
English
A borotvafej két síkban mozog, előre-hátra és
két oldalra.
A borotvafejet blokkoló gombbal a kiválasztott
helyzetben, egy síkban, mozdulatlanná lehet
tenni a fejet.
A fej reteszeléshez döntse azt meg a kiválasztott helyzetbe, és tolja át a borotvafejet blokkoló
gombot „LOCK” pozícióba.
48
A fej centrális
helyzete
A borotvafejet
blokkoló nyomógomb
SH2310-005_v01
Polski
Töltéskor győződjön meg róla, hogy a borotva reteszelve van.
Annak ellenére, hogy a fej rögzítve van, továbbra is mozog oldalsó irányban.
Ha a vágófólia el van deformálódva vagy
sérült, cserélje ki egy újra (Lásd A VÁGÓFÓLIA / KÉSBLOKK CSERÉJE). Ellenkező
esetben fennáll a veszélye, hogy megsérül
az arcbőre.
1 Húzza le a fej védőburkolatát, és kapcsolja be
a borotvát megnyomva az ON/OFF (ki/be) kapcsolót.
Védőburkolat
ON/OFF
(ki/be)
kapcsoló
Română
HASZNÁLAT
Български
2 Nyomja finoman a vágó fóliát merőlegesen a bőréhez, feszítse meg a bőrét, és húzza a borotvát finoman
a szőrzettel ellentétes irányban.
A trimmer
kapcsolója
English
●●
Українська
●● Borotválkozás közben ne nyomja a fóliát túl erősen a bőrre, hogy ne tompuljon el túl hamar, vagy
hogy ne sértse meg a fóliát.
Az érzékeny helyek, mint az áll, borotválásánál
feszítse meg kézzel a bőrt, és tolja borotvát felfelé. A nyak borotválásánál emelje fel az állát, és
feszítse meg a bőrt.
3 A trimmer használatához tolja fel a trimmer kapcsolóját. A trimmer éle együtt oszcillál a borotva élével.
SH2310-005_v01
Slovenčina
Česky
Hátradöntött fej
Magyar
A fej a lehető
legközelebb a fronthoz
Русский
A borotvafejet három pozícióban lehet rögzíteni:
●● a borotva eleje felé legjobban megdöntött
helyzetben,
●● a lehető legjobban hátradöntve,
●● valamint központi helyzetben.
49
Polski
Česky
4 A hosszú szőrzet kiigazításához tegye finoman
a trimmert merőlegesen a bőrére, és óvatosan tolja az élt
lefelé.
5 Használat után kapcsolja ki a borotvát, és tisztítsa
meg az ecsettel (lásd „TISZTÍTÁS ECSETTEL”). Tisztítás
után tegye fel a fej védőburkolatát.
Slovenčina
Mindig kapcsolja ki a borotvát, még akkor is, ha az akkumulátor
töltötségének jelzése azt mutatja, hogy az akkumulátor kimerült, és
a borotva leállt.
Magyar
A borotvát csak abban az esetben lehet használni borotvaszappannal vagy
borotvahabbal történő borotválkozáshoz, ha nincs a hálózati tápegységre
kötve. Minden alkalommal, amikor szappannal vagy habbal borotválkozik,
meg kell mosni a borotva alkatrészeit (lásd „TISZTÍTÁS VÍZSUGÁR ALATT”).
A borotva tisztítása és karbantartása
Română
Tisztítás és a karbantartás megkezdése előtt húzza ki a tápegység csatlakozó vezetékét a borotvából.
TISZTÍTÁS VÍZSUGÁR ALATT
Русский
1 Kapcsolja ki a borotvát. Nyomja meg egyszerre
a borotva két oldalán lévő gombot, amivel le lehet venni
a fólia egységet, és vegye azt le.
Български
Українська
English
2 Kapcsolja be a borotvát, és mossa meg hideg vagy
langyos vízben a kés egységet. Elmosás után kapcsolja
ki a borotvát, és törölje meg a kést (pl. egy törölközővel).
50
SH2310-005_v01
Magyar
Română
6 Kapcsolja be a borotvát kb. 10 másodpercre, majd
törölje le az olaj maradékát a vágó fóliáról (pl. zsebkendővel).
Mielőtt letörli a maradék olajat a fóliáról,
kapcsolja ki a borotvát.
Kizárólag az üzemeltetéshez/karbantartáshoz használható olaj. Ne nyelje
le. Kerülje, hogy a szembe vagy bőrre kerüljön! Gyermekektől elzárva tartandó. Védeni kell a napfény közvetlen hatásától. Sötét helyen tárolandó.
TISZTÍTÁS ECSETTEL
Українська
1 Mielőtt elkezdi a tisztítást az ecsettel, győződjön meg róla, hogy a borotva ki van kapcsolva. Nyomja meg egyszerre a borotva két oldalán lévő gombot, amivel le lehet venni
a fólia egységet, és vegye azt le.
Русский
A borotvával együtt szállított olajat használja.
Egy csepp olaj
mindegyik fóliára
és a trimmerre.
Български
5 Tegyen a késhez való olajból a vágófóliákra és
a trimmerre.
Slovenčina
4 Helyezze vissza az előző helyére a vágófólia egységet,
vigyázva, hogy ne érjen a fóliához.
Česky
Polski
3 Tegye félre a borotvát egy szellős helyre, hogy kiszáradjon.
SH2310-005_v01
A vágófólia
egység
levételére
szolgáló gomb
English
A vágófólia
egység
levételére
szolgáló gomb
51
Polski
2 Tisztítsa ki a kefével a vágófólia egység belsejét, a kések blokkját, valamint a borotva
testét.
Ahhoz, hogy ki tudja venni a kések blokkját, felfelé kell húznia.
Česky
A kések élesek, megsebesíthetik. Legyen különösen óvatos, amikor kiveszi
és beteszi a kések blokkját.
Slovenčina
Vágófólia
Kések blokkja
Test
Magyar
Română
3 Tisztítás után megfelelően helyezze vissza a kések
blokkját. Majd szerelje vissza a vágó fóliát, ügyelve
arra, hogy ne érjen a fóliához.
A gyenge minőségű borotválás, és a nyugtalanító hang arról tanuskodhatnak, hogy
a vágófólia rosszul van visszaszerelve.
Русский
Ne vegye le a vágófóliákat a fólia egységről.
Български
4 Mielőtt megkezdi a trimmer élének tisztítását kap-
A trimmer éle
csolja ki a borotvát.
Ellenőrizze, hogy a trimmer kései nem
mozognak tisztítás közben.
Українська
5 Olajozza meg a késekhez való olajjal a fóliát.
English
52
SH2310-005_v01
A vágófólia és a kések blokkjának cseréje előtt győződjön meg róla, hogy
a borotva ki van kapcsolva.
Azt ajánljuk, hogy kizárólag Zelmer cserealkatrészeket használjon. SH2310111 sz.
cserealkatrész készlet.
Русский
Vágófólia egység
1 Nyomja meg egyszerre mindkét gombot, ami a vágó-
2. ábra
Українська
1. ábra
és húzza felfelé (2. ábra).
3 Helyezzen be a vibrofejbe egy új késblokkot.
Győződjön meg róla, hogy mindkét kés fel lett szerelve. Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy meghibásodás veszélye (a borotva nyugtalanító
hangot adhat ki).
4 Helyezzen be új vágófólia egységet.
SH2310-005_v01
53
English
Kések blokkja
1 Vegye le a vágófólia egységet (1. ábra).
2 Fogja meg az ujjaival a kések blokkját kétoldalt,
Български
fólia egység levételére szolgál a borotva két oldalán, és
vegye le a fólia egységet.
2 Tegyen fel megfelelő módon egy új vágófólia egységet (a kattanás azt jelzi, hogy jól van feltéve).
Česky
Română
Kések blokkja
Vágófólia egység
Slovenčina
A fólia és a kések blokkjának egymást követő cseréi között eltelő idő orientációs idő. Ennek mértéke nagyban függ a használat körülményeitől.
Ha a vágófólia és a kések blokkja nem biztosítják az alapos borotválást,
vagy sérültek, illetve deformáltak, azonnal ki kell cserélni őket egy újra.
Magyar
A vágófólia és a kések blokkja elhasználódó elemek. A kényelmes és alapos borotválkozáshoz ajánlatos legalább évente egyszer kicserélni a vágófólia egységet és a kések
blokkját. Ha a kés vagy vágófólia használt, az a nem kellően alapos borotváláson kívül
azok sérüléséhez, ennek következtében pedig a bőr sebesüléséhez vezethet.
Polski
A VÁGÓFÓLIA / KÉSEK BLOKKJÁNAK CSERÉJE
Polski
Ökológia – Óvjuk a környezetet
Česky
Slovenčina
Minden üzemeltető hozzájárulhat a környezet védelméhez. Ez nem nehéz,
és nem is túl költséges. A karton csomagolást adja be papírgyűjtőbe,
a műanyag (PE) zsákot pedig dobja műanyaggyűjtő konténerbe.
Az akkumulátorok a természetes környezetre ártalmas anyagokat tartalmaznak. Nem szabad más háztartási hulladékokkal kidobni, hanem újrahasznosítással foglalkozó helyen kell leadni.
A tönkrement készüléket adja le megfelelő megsemmisítő ponton, mivel a berendezésben
lévő veszélyes összetevők károsak lehetnek a környezetre.
Ne dobja ki a berendezést kommunális hulladékkal együtt!
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli
megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
54
SH2310-005_v01
RO
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
SH2310-005_v01
55
Česky
Русский
●●
alimentare sunt defecte. În acest caz duceţi aparatul de ras la un punct de service.
Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul personal.
În cazul în care cablul sau ştecherul alimentatorului sunt defecte sau ştecherul este
lejer în priza electrică, nu încărcaţi dispozitivul şi nu îl alimentaţi de la reţeaua de
alimentare cu curent electric.
Dispozitivul poate fi reparat numai de către persoane calificate. În cazul în care aţi
observat defecţiuni luaţi legătura cu centru de service de specialitate ZELMER.
Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (printre care copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau de către persoanele care nu au experienţă sau nu ştiu să folosească aparatul, dacă nu au fost instruite în această privinţă
de către persoanele răspunzătoare de siguranţa lor.
Trebuie să supravegheaţi copiii, să nu se joace cu aparatul.
Deconectaţi alimentatorul de la priza reţelei electrice atunci când acesta nu este folosit sau atunci când doriţi să îl curăţaţi.
Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu curent electric trăgând de cablu.
Nu folosiţi dispozitivul atunci când faceţi baie.
Niciodată nu scufundaţi aparatul şi alimentatorul în apă sau alte lichide.
Nu conectaţi şi nu deconectaţi alimentatorul de la sursa de alimentare cu curent electric atunci când aveţi mâinile umede.
Atunci când aveţi de a face cu alimentarea de la reţeaua de alimentare cu curent electric, folosiţi numai alimentatorul şi cablul care sunt livrate împreună cu dispozitivul.
Български
●● Nu folosiţi dispozitivul în cazul în care veţi observa că aparatul de ras sau cablul de
Українська
Ne respectarea poate conduce la leziuni
English
PERICOL! / AVERTIZARE!
Română
Magyar
Înainte de prima folosire aaparatului de ras, vă rugăm să citiţi neapărat toate
instricţiunile de utilizareşi toate indicaţiile cu privire la siguranţă.
Slovenčina
Indicaţii cu privire la siguranţa şi utilizarea corespunzătoare
Polski
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de
produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare,
pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare a aparatului.
Polski
●● Alimentatorul poate fi conectat numai la reţeaua electrică cu curent alternativ
100-240 V. În caz contrar există riscul de incendiu sau electrocutare.
●● Nu deterioraţi, nu îndoiţi, nu întindeţi, nu răsuciţi şi nu faceţi noduri pe cablul de ali-
Česky
Slovenčina
●●
●●
●●
mentare. Nu puneţi pe cablul de alimentare obiecte grele şi nici nu se recomandă
întinderea acestuia printre astfel de obiecte. Defectarea cablului de alimentare poate
conduce la incendii sau electrocutare.
Înainte de a începe rasul verificaţi dacă folia sau blocul de lame nu este defect,
deoarece folia sau lamele deteriorate pot conduce la rănirea feţei.
Nu atingeţi elementele interne ale blocului de lame deoarece marginile acestuia sunt
ascuţite.
Aparatul de ras este destinat numai pentru raderea bărbii şi nu este destinată pentru
raderea altor părţi ale corpului (de ex. a capului). Folosirea dispozitivului în neconformitate cu destinaţia acestuia poate conduce la rănirea pielii şi, de asemenea, poate
conduce la slăbirea durabilităţii foliei.
Magyar
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea bunurilor
Română
Русский
Български
●● Nu acoperiţi alimentatorul, deoarece acest lucru ar putea conduce la o creştere periculoasă a temperaturii în interiorul alimentatorului.
●● Dispozitivul este destinat numai pentru bărbierit şi scurtarea părului natural. Trebuie
folosit numai pentru părul uman – nu folosiţi pentru părul artificial şi părul de animale.
●● După încărcarea acumulatorului sau după ce nu mai folosiţi aparatul de ras cu încărcare direct de la reţeaua de alimentare cu curent electric, deconectaţi alimentatorul.
●● Nu apăsaţi prea tare folia de tăiere deoarece prin apăsare puteţi cauza crăparea
acesteia şi rănirea pielii.
●● Nu folosiţi alimentatorul aparatului de ras pentru încărcarea altor dispozitive electrice.
●● Înainte de spălarea aparatului de ras sub un jet de apă deconectaţi-l de la alimentator.
●● Nu încărcaţi aparatul de ras şi nu îl folosiţi conectat la reţeaua de alimentare cu curent
Українська
●●
●●
●●
English
●●
56
electric în cazul în care temperatura din încăpere este sub 0 grade sau depăşeşte 40°C.
Nu încărcaţi aparatul de ras acolo unde acesta r putea fi supus la acţiunea directă
a razelor solare sau în apropierea elementelor de încălzire (aşa cum ar fi caloriferul).
Nu încărcaţi aparatul de ras şi nu îl folosiţi racordat la sursa de alimentare de la
reţeaua de alimentare cu curent electric în locuri cu umezeală sau acolo unde este
expus la umezirea cu apă.
Nu depozitaţi aparatul de ras în locuri umede unde acesta poate fi expus la udare şi
nici în locurile unde există temperatură înaltă.
Pentru a curăţa corpul aparatului de ras ştergeţi-l cu ajutorul unei cârpe umezite cu
apă cu adaos de detergent de curăţare delicat. Pentru curăţare nu folosiţi diluanţi şi
nici benzină, deoarece aceste substanţe pot deteriora elementele corpului aparatului
de ras care sunt fabricate din material sintetic.
Nu lăsaţi aparatul de ras fără supraveghere atunci când acesta este încărcat.
SH2310-005_v01
Informaţii despre produs şi indicatii cu privire la modul de utilizare
●● Dispozitivul este prevăzut numai pentru uz casnic.
●● Se recomandă încărcarea aparatului de ras atunci când temperatura mediului ambiant este cuprinsă între 15°C şi 35°C.
●● Folosirea aparatului de ras în alte scopuri decât cele în conformitate cu destinaţia
Česky
Polski
INDICAŢIE
Fisa de date
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Alimentatorul este construit în clasa a doua de izolaţie şi nu necesită împământare
.
Aparatul de ras ZELMER îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI (WE) NR 1275/2008 în ceea
ce priveşte cerinţele cu privire la eco-proiect.
Dispozitivul este în conformitate cu cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produs marcat cu simbolul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
Acumulatorul: element 2 x Ni-MH, 730 mAh. Timpul standard de încărcare: 60 minute.
Intervalul temperaturilor de funcţionare: 0-40°C.
SH2310-005_v01
57
Magyar
Български
Русский
Asiguraţi-vă că, indicaţiile de mai sus au fost înţelese.
Українська
●●
English
●●
lipească de folia de tăiere şi să nu cauzeze frecarea lamelor de firele de păr ale bărbii. În cazul în care folia este murdară, înainte de a începe bărbieritul aceasta trebuie
curăţată (de ex. cu un şerveţel igienic).
În timpul curăţării aparatului de ras trebuie să fiţi atenţi ca pe folie şi pe lame să nu
aplicaţi o cantitate prea mare de ulei. În cazul în care aţi aplicat prea mult ulei pe
lame veţi cauza murdărirea foliei de tăiere. Înainte de a începe bărbieritul trebuie să
curăţaţi folia de surplus de ulei (de ex. cu un şerveţel de hârtie).
Simbolul robinetului înseamnă că, aparatul de ras poate fi spălat sub jet de
apă, dar numai atunci când este deconectat de la reţeaua de alimentare cu
curent electric.
Română
curent electric cât şi ca dispozitiv alimentat de la acumulator.
●● Înainte de începerea raderii degresaţi pielea feţei astfel încât firele de păr să nu se
Slovenčina
acestuia poate cauza pierderea garanţiei.
●● Aparatul de ras poate fi folosit ca dispozitiv alimentat de la reţeaua de alimentare cu
Polski
Construcţia şi elementele aparatului de ras
Accesorii
Pensulă
Česky
Element
protector cap
Alimentator
Folie de tăiere
Slovenčina
Trymer central
Ansamblu folie de
tăiere
Magyar
Bloc cu lame
Ramă
ansamblu
folie de
tăiere
Etui
Cap cu vibraţii
Română
Buton scoatere
ansamblu folie de
tăiere
Loc
depozitare
păr ras
Русский
Lubrifiant pentru lame
Butonul de blocare
a capului de ras
Corp
Български
Butonul ON/OFF
(pornit/oprit)
Vedere din spate
Українська
Indicatorul nivelului
de încărcare
a acumulatorului
Cap ras
Vedere de jos
Lame trymer
Fermoar trymer
English
Priza de alimentare
a aparatului de ras
58
SH2310-005_v01
Polski
Deservirea şi funcţionarea aparatului de ras
ÎNCĂRCAREA APARATULUI DE RAS
Ce este „efectul memoriei”
Dacă acumulatorul Ni-MH utilizat în aparatul de ras este încărcat regulat înainte de descărcarea totală, acest lucru va conduce la micşorarea capacităţii acestuia.
Ce trebuie făcut când apare „efectul memoriei”
Dacă încărcarea până la maximum a acumulatorului permite la un număr mai mic de cicluri
de ras decât au fost posibile înainte de descărcarea completă, atunci trebuie să descărcaţi
complet aparatul şi să încărcaţi acumulatorul în jur de 8 ore. Repetarea acestui pas de
2-3 ori va permite o regenerare completă a acumulatorului. Dacă „efectul memoriei” se va
menţine, trebuie să înlocuiţi acumulatorul cu unul nou. Trebuie să luaţi legătura cu vânzătorul aparatului de ras.
Durabilitatea acumulatorului
●● Durabilitatea acumulatorului este de aproximativ 4 ani în cazul în care este încărcat
●●
o dată pe săptămână. Durabilitatea se va scurta în cazul în care acesta va fi încărcat
mai des. Durabilitatea depinde, de asemenea, şi de condiţiile de utilizare.
În cazul în care o încărcare a acumulatorului este îndeajuns pentru 2-3 cilcluri de bărbierit înseamnă că, în curând acesta va trebui înlocuit cu unul nou. În acest scop trebuie să luaţi legătura cu vânzătorul aparatului de ras. În cazul în care aparatul de ras
nu a fost folosit timp de 6 luni de zile, proprietăţile acumulatorului se înrăutăţesc datorită auto-descărcării. Pentru a preveni acest lucru se recomandă încărcarea aparatului
de ras care nu este folosit, cel puţin o dată la 6 luni de zile.
SH2310-005_v01
59
Magyar
Română
Pentru a evita „efectul memoriei”, acumulatorul aparatului de ras trebuie încărcat după ce
s-a descărcat până la minimum.
Русский
Informaţii referitoare la „efectul memoriei” acumulatorului
Български
Aparatul de ras trebuie încărcat atunci când indicatorul nivelului de încărcare se aprinde în roşu.
Українська
Înainte de prima utilizare sau dacă aparatul de ras nu a fost utilizat o durată mai lungă de
timp, încărcaţi acumulatorul în jur de 8 ore (până la încărcarea completă). Pentru următoarea încărcare sunt de ajuns 60 minute pentru a încărca aparatul de ras până la maximum.
English
Activare acumulator
Slovenčina
Česky
Pentru încărcarea aparatului de ras folosiţi numai încărcătorul anexat.
Polski
Procedura de încărcare
1 Asiguraţi-vă că aparatul de ras este
Sursa de alimentare
100-240 V AC
Česky
oprit. Pentru a opri dispozitivul apăsaţi butonul ON/ OFF (pornit/oprit). Fixaţi elementul
protector al capului. Blocaţi capul de ras
(vezi BLOCAREA CAPULUI DE RAS) şi
Fixaţi elementul protector al. capului.
Butonul de
blocare a
capului de ras
Butonul ON/OFF
(pornit/oprit)
Slovenčina
2 Introduceţi capătul cablului de alimentare în priza din partea de jos a aparatului de ras.
Magyar
3 Conectaţi ştecherul alimentatorului la sursa de alimentare corespunzătoare (vezi plăcuţa de fabricaţie a alimentatorului).
Română
Acumulatorul nu poate fi
încărcat atunci când aparatul
de ras este pornit.
– După aprox. 60 de minute aparatul de ras este încărcat până la maximum.
– Procesul de încărcare poate lua sfârşit mai înainte de scurgerea a 60 de
minute în cazul în care acumulatorul nu a fost descărcat definitiv şi dacă
funcţionează siguranţa împotriva supraîncărcării.
Pentru a evita apariţia avariilor, înainte de introducerea capătului cablului
de conectare asiguraţi-vă că priza din aparatul de ras este uscată.
Русский
4 După ce procesul de încărcare a luat sfârşit deconectaţi alimentatorul de la sursa de
alimentare cu curent electric.
Atunci când realizaţi deconectarea nu trageţi de cablu deoarece puteţi
defecta alimentatorul. Deconectaţi ţinând de alimentator.
Български
Atunci când acumulatorul este încărcat până la maximum aparatul de ras
poate funcţiona aprox. 30 de minute.
Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului
Українська
●● În timpul procesului de încărcare:
FULL
English
Diodele vor licări apoi se vor aprinde pe rând de jos în sus
informând despre nivelul de încărcare a acumulatorului.
EMPTY
După ce încărcarea a luat sfârşit:
Licăresc toate diodele.
Diodele indicatorului nivelului
de încărcare a acumulatorului
În timpul rasului:
Diodele se vor stinge pe rând o dată cu scăderea nivelului de încărcare a acumulatorului
După descărcarea acumulatorului se va aprinde dioda „Empty”.
●●
●●
60
SH2310-005_v01
După ce l-aţi folosit aparatul de ras trebuie oprit. Apoi deconectaţi alimentatorul şi scoateţi capătul cablului de alimentare a alimentatorului din partea de jos a aparatului de ras.
Nu se recomandă folosirea aparatului de ras conectat la sursa de alimentare cu curent electric în încăperi cu umezeală (de ex. În baie).
În cazul în care folosiţi aparatul de ras conectat la sursa de alimentare cu
curent electric nu folosiţi săpun de bărbierit şi nici spuma de bărbierit.
Nivelul de energie depozitat în acumulator scade chiar şi atunci când aparatul de ras este folosit conectat la reţeaua de alimentare cu curent electric. O dată la trei săptămâni acumulatorul trebuie încărcat.
SH2310-005_v01
Poziţia centrală
a capului
Polski
Česky
Slovenčina
English
Capul de ras posedă două planuri de mişcare, în spate şi în faţă şi pe lateral.
Cu ajutorul butonului de blocare a capului de
ras puteţi opri capul în orice poziţie, folosind
una dintre planuri.
Pentru a bloca capul înclinaţi-o într-o anumită
poziţie şi mişcaţi butonul de blocare a capului
de ras în poziţia „LOCK”.
Українська
BLOCAREA CAPULUI DE RAS
Magyar
Dacă imediat după conectarea alimentatorului la sursa de alimentare, aparatul de ras nu funcţionează după pornire, înseamnă că acumulatorul este
descărcat. În această situaţie trebuie să opriţi aparatul de ras, să îl conectaţi la încărcare pentru 1 minut şi apoi trebuie să il porniţi din nou.
Română
Verificaţi dacă aparatul de ras este oprit. Introduceţi în priza din partea de jos a aparatului
de ras capătul cablului de alimentare şi apăsaţi-l până la capăt. Conectaţi ştecherul alimentatorului la sursa de alimentare cu curent electric. Porniţi aparatul de ras.
Русский
FOLOSIREA APARATULUI DE RAS CONECTAT LA REŢEAUA DE
ALIMENTARE CU CURENT ELECTRIC
Български
– Pentru a evita apariţia avariilor înainte de a începe încărcarea aparatului
de ras asiguraţi-vă că ştecherul şi priza electrică nu sunt defecte.
– În timpul procesului de încărcare din corpul aparatului de ras sau a alimentatorului puteţi auzi zgomote nesemnificative şi acestea pot să se încălzească
uşor. Acest lucru este normal şi nu indică defectarea acestor dispozitive.
Butonul de blocare
a capului de ras
61
Polski
Česky
Capul de ras poate fi blocat în trei poziţii:
●● aplecat spre partea frontală a aparatului de ras,
●● aplecată spre partea din spate a acestuia,
●● şi în poziţia de centru.
Capul aplecat spre
partea frontală
Capul aplecat spre
spate
Atunci când încărcaţi aparatul de ras asiguraţi-vă că acesta este încărcat.
Slovenčina
Cu toate că există această blocadă capul de ras se va mişca în continuare
pe lateral, într-un alt plan.
Magyar
EXPLOATARE
Română
În cazul în care folia de tăiere este deformată
sau deteriorată trebuie să o înlocuiţi cu una
nouă (vezi SCHIMBAREA FOLIEI DE TĂIERE
ŞI A BLOCULUI CU LAME). În caz contrar
există pericolul de rănire a pielii.
1 Daţi la o parte elementul protector al. capului şi porniţi
aparatul de ras apăsând butonul ON/OFF (pornit/oprit).
Element
protector
Butonul
ON/OFF
(pornit/oprit)
Русский
2 Apăsaţi delicat folia de tăiere pe piele sub unghi
drept, întindeţi pielea şi mişcaţi aparatul de ras în sus în
sens invers de creştere a părului.
Български
●● Atunci când vă radeţi nu apăsaţi prea tare folia de
Українська
●●
tăiere de piele pentru ca aceasta să nu se uzeze
prea repede şi nici să nu se deterioreze.
Pentru a rade locurile sensibile, aşa cum a r fi
barba, întindeţi pielea cu mâna şi mişcaţi aparatul de ras în sus. Pentru a rade gâtul ridicaţi barba
pentru a întinde pielea.
English
Fermoar
trymer
3 Pentru a folosi trymer-ul ridicaţi fermoarul acestuia
în sus. Lama trymer-ului vibrează împreună cu lama
aparatului de ras.
62
SH2310-005_v01
Curăţarea şi conservarea aparatului de ras
Înainte de a începe curăţarea şi activităţile de conservare deconectaţi
cablul de conectare de la aparatul de ras.
Slovenčina
Русский
SPĂLAREA SUB JET DE APĂ
Magyar
Aparatul de ras poate fi folosit pentru rasul cu săpun sau a spumei pentru ras numai atunci când nu este racordat la alimentarea prin portul USB.
După fiecare ras pentru care a fost folosit săpunul sau spuma trebuie să
spălaţi elementele aparatului de ras (vezi „SPĂLARE SUB JET DE APĂ”).
Română
Întotdeauna opriţi aparatul de ras, chiar şi atunci când indicatorul stării de
încărcare a acumulatorului indică descărcarea acumulatorului şi aparatul
de ras s-a oprit din funcţionare.
Česky
Polski
4 Pentru a rade perciunii apropiaţi delicat trimer-ul de
pielesub unghi drept şi mişcaţi lamele în jos.
5 După folosire curăţaţi aparatul de ras cu ajutorul pensulei (vezi „CURĂŢAREA CU AJUTORUL PENSULEI”)
După ce l-aţi curăţat fixaţi elementul protector al capului.
2 Porniţi aparatul de ras şi spălaţi lamele în apă rece
sau călduţă. După spălare opriţi aparatul de ras şi ştergeţi lamele (de ex. cu prosopul).
SH2310-005_v01
63
English
Українська
Български
1 Opriţi aparatul de ras. Apăsaţi concomitent butoanele
de scoatere a ansamblului de folii de tăiere care sunt
amplasate pe ambele părţi laterale ale aparatului de ras
şi daţi jos acest ansamblu de folii.
Polski
3 Puneţi aparatul de ras într-un loc aerisit pentru ca
acesta să se usuce.
Česky
4 Fixaţi la loc ansamblul foliilor de tăiere, având grijă să nu atingeţi folia de tăiere.
Slovenčina
5 Aplicaţi uleiul pentru lame pe folia de tăiere şi trymer.
Folosiţi lubrifiantul care este livrat împreună cu aparatul de ras.
O picătură de
ulei pe fiecare
folie şi trymer
Magyar
6 Porniţi aparatul de ras pentru aprox. 10 secunde apoi
ştergeţi surplusul de ulei de pe folia de tăiere (de ex. cu
un şerveţel).
Română
Înainte de a începe ştergerea surplusului de
ulei de pe folie opriţi aparatul de ras.
Русский
Lubrifiantul este destinat numai pentru scopuri de exploatare/întreţinere.
Nu este comestibil. Feriţi-vă de contactul cu ochii sau pielea. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor. A se feri de acţiunea directă a razelor solare. A se
păstra la loc umbrit.
Български
CURĂŢARE CU PENSULA
1 Înainte de a începe curăţarea asiguraţi-vă că aparatul de ras este oprit. Apăsaţi concomitent butoanele de scoatere a ansamblului de folii de tăiere care sunt amplasate pe
ambele părţi laterale ale aparatului de ras şi daţi jos acest ansamblu de folii.
Українська
English
Butonul de
scoatere
a ansamblului
foliei de tăiere
64
Butonul de
scoatere
a ansamblului
foliei de tăiere
SH2310-005_v01
Corpul
Magyar
Bloc de lame
Română
3 După curăţare montaţi corespunzător blocul de
lame. Apoi montaţi ansamblul foliei de tăiere, având
grijă să nu atingeţi folia.
4 Înainte de a începe curăţarea lamei trymer-ului
Lama trymer-ului
Български
Nu daţi la o parte folia de tăiere de pe
ansamblul foliei.
Русский
Calitatea proastă a rasului şi sunetul îngrijorător ne pot informa despre montarea
incorectă a ansamblului foliei de tăiere.
opriţi aparatul de ras.
Українська
Verificaţi dacă lama trymer-ului nu se
mişcă în timpul procesului de curăţare.
5 Aplicaţi pe folia de tăiere uleiul pentru lame.
SCHIMBAREA FOLIEI DE TĂIERE/BLOCULUI CU LAME
Folia de tăiere şi blocul de lame sunt elemente de exploatare. Pentru un ras confortabil şi
exact se recomandă schimbarea setului de foliei de tăiere şi a blocului de lame cel puţin
o dată pe an. În cazul în care folosiţi lame şi folii uzate în afară de un ras inexact puteţi
cauza defectarea acestora ceea ce va conduce la rănirea pielii.
SH2310-005_v01
65
English
Folia tde tăiere
Slovenčina
Lamele sunt foarte ascuţite şi pot cauza răniri. Fiţi foarte atenţi atunci când
scoateţi şi puneţi la loc blocul cu lame.
Polski
Pentru a scoate blocul cu lame trebuie să îl trageţi în sus.
Česky
2 Curăţaţi cu pensula interiorul ansamblului foliei de tăiere, blocul cu lame şi corpul aparatului de ras.
Polski
Timpul dintre perioada de schimbare a foliei de tăiere şi a lamelor este un
timp orientativ. Gradul de uzare a acestora depinde foarte mult de condiţiile de utilizare a acestora. În cazul în care folia de tăiere sau blocul de lame
nu asigură un ras exact sau dacă sunt defecte sau deteriorate trebuie să le
înlocuiţi neapărat cu unele noi.
Česky
Înainte de a începe înlocuirea foliei de tăiere şi a blocului cu lame cu unele
noi asiguraţi-vă că aparatul de ras este oprit.
Slovenčina
Vă recomandăm să folosiţi numai piese de schimb originale ale companiei Zelmer.
Setul de piese de schimb nr SH2310111.
Magyar
Ansamblul foliei de
tăiere
Bloc de lame
Română
Ansamblul foliei de tăiere
1 Apăsaţi concomitent butoanele de scoatere a ansam-
Русский
blului de folii de tăiere care sunt amplasate pe ambele
părţi laterale ale aparatului de ras şi daţi jos acest ansamblu de folii.
2 Montaţi în mod corespunzător un nou ansamblu al.
foliei de tăiere (sunetul clic informează că ansamblul este
fixat corect).
Български
Blocul de lame
1 Daţi la o parte ansamblul foliei de tăiere (fig. 1).
2 Apucaţi cu degetele blocul de lame şi trageţi-l în
fig. 1
fig. 2
Українська
sus (fig. 2).
3 Montaţi şi apăsaţi în direcţia capului cu vibraţii
noul bloc cu lame.
English
Asiguraţi-vă că au fost montate toate lamelede tăiere. În caz contrar poate
apare riscul de rănire sau pot avea loc avarii.
4 Montaţi corect ansamblul foliei de tăiere.
66
SH2310-005_v01
SH2310-005_v01
67
Polski
English
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării
aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce
ţin de construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
Українська
Български
Русский
Română
Magyar
Nu aruncaţi dispozitivul împreună cu deşeurile menajere!
Česky
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului. Nu este nici dificil,
nici prea scump. În acest scop: ambalajul de carton trimiteti-l la maculatura,
sacii de polietilenă (PE) aruncaţi-i în containerul pentru materiale plastice.
Acumulatoarele conţin substanţe dăunătoare pentru mediul natural. Acestea
nu trebuiesc aruncate împreună cu alte deşeuri casnice ci trebuiesc predate
la punctele de colectare a materialelor pentru reciclare.
Dispozitivul uzat predaţi-l la un punct de primire corespunzător, deoarece, componentele
periculoase, care se găsesc în dispozitiv pot reprezenta o ameninţare pentru mediu.
Slovenčina
Ecologia – Aveţi grijă de mediul înconjurător
RU
Уважаемые Пользователи!
Polski
Česky
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товаров Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары Zelmer. Они разработаны специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего использования.
Slovenčina
Указания, касающиеся безопасности и правильной эксплуатации
Magyar
Эта информация касается Вашего здоровья и безопасности. Перед первым использованием электробритвы просим обязательно ознакомиться
со всеми инструкциями по эксплуатации, а также указаниями, касающимися безопасности.
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Română
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности влечет за
собой угрозу здоровью
●● Не
Русский
●●
Български
●●
●●
Українська
●●
●●
English
●●
●●
68
используйте прибор, если заметили, что электробритва или зарядное
устройство повреждены. В таком случае отдайте электробритву в сервисный
центр. Не пробуйте ремонтировать прибор самостоятельно.
Если кабель или вилка зарядного устройства повреждены или вилка свободно
двигается в гнезде электросети, не заряжайте прибор и не заряжайте его из
сети.
Ремонт прибора может выполнять только обученный персонал. В случае появления поломок следует обратиться в специализированный сервисный центр
ZELMER.
Не разрешайте пользоваться прибором детям и лицам с ограниченными физическими, мануальными и умственными возможностями, не имеющим опыта
и навыков, до тех пор, пока они не будут обучены и ознакомлены с инструкцией
по эксплуатации прибора.
Не позволяйте детям пользоваться или играть прибором.
Отключайте зарядное устройство прибор из электрической розетки, когда он не
используется, а также перед началом чистки электробритвы.
Не вытягивайте зарядное устройство из электрического разъема, дергая за
кабель.
Не используйте электробритву во время купания.
SH2310-005_v01
кости.
●● Не подключайте и не отключайте зарядное устройство от источника питания
мокрыми руками.
Polski
●● Никогда не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жид-
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности влечет за
собой порчу имущества
●● Не прикрывайте зарядное устройство, так как это может вызвать небезопасный
рост температуры внутри зарядного устройства.
●● Прибор предназначен только для бритья и подстригания натуральных волос.
●●
●●
●●
●●
●●
Должен использоваться исключительно для человеческих волос – не используйте для искусственных волос или шерсти животных.
После зарядки аккумулятора или окончания использования электробритвы
с сетевой зарядкой отключите зарядное устройство.
Не нажимайте слишком сильно на сетку, так как это может привести к ранению
кожи.
Не используйте зарядное устройство электробритвы для зарядки других электроприборов.
Перед мытьем электробритвы под проточной водой отключите ее от зарядки.
Не заряжайте электробритву и не используйте ее подключенную к розетке,
если температура в помещении ниже нуля или превышает 40°C. Не заряжайте
SH2310-005_v01
69
Slovenčina
Magyar
Română
ВНИМАНИЕ!
Русский
●●
●●
Български
●●
Українська
●●
100-240 В. В ином случае существует риск возникновения пожара или поражения током.
Не повреждайте, не выгибайте, не выкручивайте и не запутывайте кабель
зарядки. Не ставьте на кабель тяжелые предметы и не раскладывайте его
между такими предметами. Поврежденный кабель грозит возникновением
пожара или поражением током.
Перед началом бритья проверьте, не повреждена ли сетка или система лезвий,
потому что поврежденная сетка или лезвия могут поранить лицо.
Не трогайте внутренние части системы лезвий, так как их края острые.
Электробритва предназначена исключительно для бритья щетины на лице
и не предназначена для бритья других частей тела (напр. головы). Использование прибора не по назначению грозит повреждениями кожи и может привести
к ухудшению работоспособности режущей сетки.
English
ченные вместе с электробритвой.
●● Зарядное устройство подключайте исключительно к сети переменного тока
Česky
●● Для зарядки от сети используйте только зарядное устройство и кабель, полу-
Polski
●●
Česky
●●
●●
Slovenčina
●●
электробритву в месте под непосредственным воздействием солнечных лучей
или вблизи от нагревательных элементов (таких как калорифер).
Не заряжайте электробритву и не используйте ее подключенной к источнику
питания в сети во влажных местах или там, где она может быть забрызгана
водой.
Не храните электробритву во влажном месте, где она может быть подвержена
обрызгиванию водой, а также в местах с высокой температурой.
Чтобы очистить корпус электробритвы, протрите его влажной тряпочкой
с добавлением деликатного моющего средства. Не используйте для очистки
разбавители и бензин, так как они могут повредить элементы корпуса электробритвы, сделанные из пластмассы.
Не оставляйте электробритву без присмотра во время зарядки.
Magyar
УКАЗАНИЕ
Информация о продукте и указания по применению
●● Прибор предназначен исключительно для использования в домашних усло-
Română
виях.
●● Электробритву
●●
Русский
●●
●●
Български
●●
Українська
●●
оптимально заряжать при температуре среды между 15°C
и 35°C.
Использование электробритвы в целях, не соответствующих ее назначению,
может привести к аннулированию гарантии.
Электробритва может быть использована как прибор, заряжаемый от сети, так
и заряжаемый от аккумулятора.
Если сетка загрязнена, перед началом бритья следует ее почистить (напр.
гигиенической салфеткой).
Во время чистки электробритвы не наносите на лезвия и сетку слишком много
масла. Использование слишком большого количества масла для лезвий приведет к загрязнению режущей сетки. Перед началом бритья следует очистить
сетку от избытка масла (напр. гигиенической салфеткой).
Символ крана означает, что электробритва может чиститься под проточной водой, однако только и исключительно после отключения от
сетевого питания.
Убедитесь, что указанные выше рекомендации были поняты.
English
70
SH2310-005_v01
Polski
Česky
English
Українська
Български
Русский
Română
Magyar
Технические параметры указаны на щитке прибора.
Сетевой адаптер обладает II классом изоляции и не требует заземления
.
Электробритва ZELMER соответствует требованиям действующих норм.
Прибор соответствует требованиям РЕГЛАМЕНТА КОМИССИИ (ЕС) № 1275/2008
в отношении требований к экологической конструкции.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– На низковольтное оборудование (LVD) – 2006/95/EC.
–– На электромагнитную совместимость (EMC) – 2004/108/EC.
Прибор маркирован символом CE на щитке.
Аккумулятор: огниво 2 x Ni-MH, 730 mAh. Стандартное время зарядки: 60 минут.
Границы температуры работы: 0-40°C.
Slovenčina
Технические данные
SH2310-005_v01
71
Polski
Строение и элементы электробритвы
Аксессуары
Кисточка
Česky
Защитная
крышечка
головки
Зарядное устройство
Режущая сетка
Slovenčina
Центральный
триммер
Система режущей
сетки
Magyar
Система лезвий
Рамка
системы
режущей
сетки
Чехол
Română
Русский
Масло для лезвий
Вибрирующая
головка
Кнопка для
снятия режущей
сетки
Углубление
для
отрезанной
щетины
Кнопка
блокировки
бреющей головки
Корпус
Български
Кнопка ON/OFF
(включение/
выключение)
Вид сзади
Українська
Режущая
головка
Указатель
состояния
зарядки
аккумулятора
Вид снизу
Лезвия триммера
English
Регулятор
триммера
Gniazdoзарядки
zasilania golarki
Разъем
электробритвы
72
SH2310-005_v01
Чтобы избежать «эффекта памяти», следует зарядить электробритву только после
ее полной разрядки.
Что такое «эффект памяти»?
Если аккумулятор Ni-MH, который используется в электробритве, заряжается перед
его полной разрядкой, падает его объем. Это приводит к уменьшению продолжительности работы электробритвы до полной разрядки аккумулятора.
Что делать, если наступит «эффект памяти»?
Если при полном заряженном аккумуляторе уменьшается продложительность работы
электробритвы (меньше циклов бритья), следует разрядить аккумулятор до минимума, используя электробритву, и зарядить до полной зарядки (около 8 часов) для
предотвращения «эффекта памяти». Повторение этих действий 2-3 раза понемногу
позволит вернуть полную работоспособность аккумулятора. Если «эффект памяти»
будет удерживаться, необходима замена аккумулятора на новый. Следует обратится
к продавцу электробритвы.
Срок службы аккумулятора
●● Срок
●●
службы аккумулятора составляет около 4 лет, при зарядке один раз
в неделю. Но срок службы будет меньше, если аккумулятор будет заряжаться
чаще. Срок службы зависит от условий эксплуатации.
Если часового заряда аккумулятора хватает на 2-3 цикла бритья, это значит, что
вскоре необходимо будет заменить аккумулятор на новый. Для этого необходимо
связаться с продавцом электробритвы. Если электробритва не использовалась
больше 6 месяцев, свойства аккумулятора ухудшаются в результате самостоятельного разряжения. Чтобы предотвратить это, рекомендуется заряжать неиспользуемую электробритву хотя бы раз в 6 месяцев.
SH2310-005_v01
73
Slovenčina
Magyar
Информация касающаяся «эффекта памяти» аккумулятора
Română
Электробритву следует зарядить, когда указатель состояния
зарядки аккумулятора засветится красным цветом.
Русский
Перед первым использованием или если электробритва не использовалась в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор в течение 8 часов (до полной
зарядки). Во время следующей зарядки достаточно около 60 минут, чтобы полностью
зарядить электробритву.
Български
Активизация аккумулятора
Українська
Для зарядки электробритвы используйте исключительно приложенную к ней зарядное устройство.
English
ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОБРИТВЫ
Česky
Polski
Обслуживание и работа электробритвы
Polski
Процедура зарядки
1 Убедитесь, что электробритва
Источник питания
100-240 V AC
Česky
выключена. Чтобы выключить прибор,
нажмите кнопку ON/OFF (включение/
выключение). Заблокируйте бреющую
головку (см. БЛОКИРОВКА БРЕЮЩЕЙ
ГОЛОВКИ) и установите защиту головки.
Кнопка
блокировки
бреющей головки
Кнопка ON/OFF
(включение/
выключение)
Slovenčina
Аккумулятор не может
заряжаться, если электробритва включена.
2 Вставьте кабель питания в разъем, находящийся в основании корпуса электробритвы.
Magyar
Чтобы избежать повреждений, перед установкой кабеля питания
убедитесь, что разъем элеткробритвы сухой.
3 Подключите вилку зарядного устройства к соответствующему источнику питания
(см. информационная таблица на зарядном устройстве).
Română
– Для полной зарядки электробритвы потребуется примерно 60 минут.
– Процесс зарядки может быть окончен раньше, чем за 60 минут,
если аккумулятор не полностью разряжен, а также действует
защита перед перезарядкой.
Русский
4 После зарядки отключите зарядное устройство от источника питания.
Отключая, не тяните за кабель, потому что это может повредить
зарядное устройство. Отключите, держа за зарядное устройство.
Български
При полностью заряженном аккумуляторе электробритва может
работать примерно в течение 30 минут.
Указатель состояния зарядки аккумулятора
Українська
●● Во время зарядки:
FULL
English
Контрольные лампочки мигают, а потом загораются
по очереди снизу вверх, информируя об уровне
EMPTY
зарядки аккумулятора.
После полной зарядки:
Лампочки индикатора
Все контрольные лампочки мигают.
заряда аккумулятора
Во время бритья:
Контрольные лампочки гаснут по очереди вместе с уменьшающимся состоянием
зарядки После истощения аккумулятора светится лампочка диода „Empty”.
●●
●●
74
SH2310-005_v01
После окончания бритья прибор следует выключить. Потом
отключите зарядное устройство и выньте конец кабеля зарядки
из разъема бритвы.
Не следует использовать зарядное устройство, подключенное
к сетевому питанию, во влажном месте (напр. ванной комнате).
Используя электробритву, подключенную к сетевому питанию, не
используйте мыло или пенку для бритья.
Уровень энергии, накопленной в аккумуляторе, падает даже во
время использования электробритвы, подключенной к сетевому
питанию. Раз на два-три дня аккумулятор необходимо зарядить.
Бреющая головка имеет две плоскости движения, назад и вперед, а также в стороны.
С помощью кнопки блокировки бреющей
головки можно зафиксировать головку
в избранной позиции, в одной плоскости.
Чтобы заблокировать положение головки,
установите ее в выбранную позицию и переместите кнопку блокировки бреющей головки
в позицию „LOCK”.
SH2310-005_v01
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Українська
БЛОКИРОВКИ БРЕЮЩЕЙ ГОЛОВКИ
Română
Если сразу после подключения зарядного устройства к источнику
питания и включения электробритвы, она не работает, это означает, что аккумулятор полностью разряжен. В этой ситуации следует отключить электробритву на 1 минуту, чтобы подзарядить,
после чего включить повторно.
Русский
Убедитесь, что бритва выключена. Вставьте в разъем, находящийся в основании корпуса бритвы, конец кабеля зарядного устройства. Подключите зарядное устройство
к источнику питания. Включите бритву.
Български
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ, ПОДКЛЮЧЕННОЙ К СЕТЕВОМУ ПИТАНИЮ
Центральная
позиция
головки
Кнопка блокировки
бреющей головки
75
English
– Чтобы предупредить возможные аварии, перед зарядкой электробритвы убедитесь, что вилка и электрическая розетка не повреждены.
– Во время зарядки из корпуса электробритвы или зарядного
устройства может выходить незначительное количество сажи
и они могут незначительно нагреваться. Это нормальное явление
и не является браком электробритвы или зарядного устройства.
Polski
Česky
Бреющая головка может быть заблокирована в трех позициях:
●● повернутая поближе к фронтальной
части бритвы,
●● повернутая как можно ближе к тыльной
части,
●● а также в центральной позиции.
Головка как можно
ближе к фронтальной
части
Головка
повернутая
к тыльной части
Slovenčina
Во время зарядки электробритвы, убедитесь, что электробритва
заблокирована.
Несмотря на блокировку, бреющая головка и дальше будет двигаться в сторону, в другой плоскости.
Magyar
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Română
Если режущая сетка деформирована
или повреждена, замените ее новой (см.
ЗАМЕНА РЕЖУЩЕЙ СЕТКИ / СИСТЕМЫ
ЛЕЗВИЙ). В ином случае существует
риск повреждения кожи лица.
1 Снимите защитную крышечку головки и включите
Защитная
крышечка
головки
Кнопка ON/OFF
(включение/
выключение)
Русский
электробритву, нажимая кнопку ON/OFF (включение/
выключение).
2 Аккуратно прижмите сетку к коже под прямым
углом, натяните кожу и аккуратно передвиньте электробритву вверх под волос.
Български
●● Во время бритья не прижимайте сетку слиш-
Українська
English
ком сильно к коже, чтобы не затупить слишком
быстро и не повредить сетку.
Для бритья чувствительных участков кожи
(например, подбородка), слегка натяните кожу
и перемещайте электробритву вверх. Для
бритья шеи, приподнимите подбородок, чтобы
натянуть кожу для более удобного бритья.
3 Чтобы использовать триммер, переместите
вверх регулятор триммера. Лезвия триммера работают вместе с лезвиями электробритвы.
●●
76
Регулятор
триммера
SH2310-005_v01
Slovenčina
Электробритва может быть использована для бритья с использованием мыла или пенки для бритья только в случае, если она не
подключена к питанию в сети. После каждого бритья с использованием мыла или пенки следует вымыть части бритвы (см. „МЫТЬЕ
ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ”).
Magyar
Всегда выключайте электробритву, даже если индикатор заряда
аккумулятора сигнализирует о том, что аккумулятор разряжен,
и электробритва перестала работать.
Česky
Polski
4 Чтобы выровнять бакенбарды, приставьте аккуратно триммер к коже под прямым углом и осторожно
переместите лезвия вниз.
5 После использования выключите электробритву
и вычистите ее кисточкой (см. «ЧИСТКА КИСТОЧКОЙ»). После очистки установите защитную крышечку
головки.
Перед началом чистки и хранением отключите зарядку от электробритвы.
Русский
МЫТЬЕ ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ
Română
Чистка и хранение электробритвы
2 Включите электробритву и вымойте лезвия
в холодной или комнатной воде. После мытья
выключите электробритву и вытрите лезвия (напр.
полотенцем).
SH2310-005_v01
77
English
Українська
Български
1 Выключите электробритву. Нажмите одновременно кнопки для снятия системы режущей сетки,
которые находятся по обе стороны электробритвы,
и снимите систему сетки.
Polski
3 Отставьте электробритву в проветриваемом помещении, чтобы она высохла.
Česky
4 Установите в прежде занимаемом месте систему режущей сетки, стараясь не дотрагиваться до режущей сетки.
Slovenčina
5 Нанесите масло для лезвий на режущую сетку
и триммер.
Magyar
Используйте масло, которое входит в комплект поставки электробритвы.
Капля масла на
каждую сетку
и триммер
6 Включите электробритву примерно на 10 секунд,
а потом вытрите остатки масла с сетки (напр. салфеткой).
Română
Перед удалением остатков масла с сетки
выключите электробритву.
Русский
Масло предназначено только для нужд эксплуатации/сервисного
обслуживания. Не употреблять в пищу. Избегать контакта с глазами и кожей. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать
непосредственного воздействия солнечных лучей. Хранить в темном месте.
Български
ЧИСТКА КИСТОЧКОЙ
1 Перед началом чистки убедитесь, что электробритва выключена. Нажмите одновременно кнопки для снятия системы режущей сетки, находящиеся по обе стороны
электробритвы.
Українська
English
Кнопка для
снятия системы
режущей сетки
78
Кнопка для
снятия системы
режущей сетки
SH2310-005_v01
Корпус
Magyar
Система лезвий
Română
3 После чистки сложите правильно систему сетки.
Потом сложите систему режущей сетка, стараясь не
дотрагиваться до сетки.
Не
снимайте
режущую
с системы сетки.
сетку
Русский
Низкое качество бритья и нехарактерный звук могут свидетельствовать о неправильно сложенной
системе режущей сетки.
Лезвия триммера
Български
4 Перед началом чистки лезвий триммера выклю-
чите электробритву.
Українська
Убедитесь, что лезвия триммера
неподвижны во время чистки.
5 Нанесите масло для лезвий на режущую сетку.
ЗАМЕНА РЕЖУЩЕЙ СЕТКИ / СИСТЕМЫ ЛЕЗВИЙ
Режущая сетка и система лезвий являются эксплуатационными элементами. Для
комфортного и тщательного бритья рекомендуется замена системы режущей сетки
и системы лезвий минимум раз в год. Дальнейшая эксплуатация использованных
системы режущей сетки и системы лезвий, кроме неточного бритья, может привести
к их повреждению, а также повреждениям кожи.
SH2310-005_v01
79
English
Режущая сетка
Slovenčina
Лезвия острые и могут быть причиной ранений. Будьте особенно
внимательны во время снятия и установки системы лезвий.
Polski
Чтобы снять систему лезвий, аккуратно потяните ее вверх.
Česky
2 Очистите кисточкой внутри системы режущей сетки, системы лезвий, а также
корпус электробритвы.
Polski
Время между заменой режущей сетки и системы лезвий указано
ориентировочно. Уровень их изношенности зависит в большей
мере от условий эксплуатации. Если режущая сетка и блок лезвий
не обеспечивают тщательного бритья или, если они повреждены
или деформированы, их следует немедлено заменить новыми.
Česky
Перед заменой режущей сетки и системы лезвий убедитесь, что
электробритва выключена.
Slovenčina
Рекомендуем использование только оригинальных аксессуары фирмы Zelmer.
Набор аксессуары № SH2310111.
Magyar
Система режущей
сетки
Система лезвий
Română
Система режущей сетки
1 Прижмите одновременно кнопки для снятия
системы режущей сетки, которые находятся по обе
стороны электробритвы и снимите систему сетки.
Русский
2 Наложите правильно новую систему режущей
сетки (клик означает правильное положение).
Български
Блок лезвий
1 Снимите систему сетки (рис. 1).
2 Возьмите пальцами сбоку за блок лезвий
рис. 1
рис. 2
и потяните его вверх (рис. 2).
Українська
3 Установите и прижмите к вибрирующей
головке новый блок лезвий.
English
Убедитесь, что были установлены все лезвия. В ином случае существует риск травм или аварии (электробритва может также издавать нехарактерный звук).
4 Правильно установите систему режущей сетки.
80
SH2310-005_v01
SH2310-005_v01
81
Polski
English
Импортер/изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Импортер/изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое
время, без предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми,
эстетическими или другими причинами.
Українська
Български
Русский
Română
Magyar
Не следует выбрасывать прибор вместе с отходами домашнего хозяйства!
Česky
Каждый пользователь может посодействовать охране окружающей среды. Забота об
окружающей среде несложна и не требует больших затрат. В связи с этим картонную
упаковку сдайте в пункт приема макулатуры, полиэтиленовые мешки следует выбросить в контейнер для пластмассовых отходов.
Аккумуляторы содержат вещества, оказывающие вредное воздействие
на окружающую среду. Их не следует выбрасывать вместе с другими
отходами домашнего хозяйства. Их следует сдать в пункт сборки вторичного сырья.
Отработанный прибор следует сдать в соответствующий пункт складирования, поскольку прибор содержит опасные компоненты, которые
представляют собой опасность для окружающей среды.
Slovenčina
Экология – забота об окружающей среде
BG
Уважаеми Клиенти!
Polski
Česky
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да
можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Slovenčina
Указания касаещи безопасността и правилната употреба
Тази информация касае Вашето здраве и безопасност. Преди първа употреба на самобръсначката, Моля, прочетете всички инструкции за употреба и предпазни мерки за безопасност.
Magyar
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Неспазването може да доведе до наранявания
Română
●● Не използвайте уреда, ако забележите, че самобръсначката или зарядното са
●●
Русский
●●
Български
●●
Українська
English
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
82
повредени. В този случай занесете уреда за ремонт в сервизен пункт. Не се
опитвайте да ремонтирате сами уреда.
Ако захранващият кабел или щепсела са повредени или щепсела в електрическия контакт е хлабав, не зареждайте устройството, и не го захранвайте от
електрическата мрежа.
Уреда може да бъде ремонтиран само от обучен персонал. В случай на възникване на повреда, моля да се обърнете към квалифициран сервизен представител на ZELMER.
Този уред не е предназначен за използване от лица (в това число деца) с ограничени физически, сетивни или психически възможности, както и от лица
без опит и познаване на уреда, освен ако това не става под наблюдение или
съгласно с инструкцията за използване на уреда, предадена от лицата, отговорни за тяхната безопасност.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Изключете AC адаптера от електрическия контакт, когато не е в употреба
и преди почистване на самобръсначката.
Не изваждайте зарядното от контакта чрез издърпване за кабела.
Не използвайте самобръсначката по време на къпане.
Никога не потапяйте уреда и зарядното във вода или други течности.
Не включвайте и не изключвайте зарядното от захранването с мокри ръце.
За да работите с електрическата мрежа, използвайте само адаптера и кабела,
доставени с устройството.
SH2310-005_v01
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
коса. Може да се използва само за човешка коса - не използвайте за изкуствена
коса или за животни.
След зареждане на батерията или завършване на работа на самобръсначката
с включено зарядно, изключете зарядното.
Не натискайте твърде силно на фолиото, тъй като това може да доведе до нейното напукване, и следователно да нарани кожата.
Не използвайте зарядното на самобръсначката за зареждане на други електрически уреди.
Преди за измиете самобръсначката под течаща вода, изключете зарядното!
Не зареждайте самобръсначката и не я използвайте, свързана към електрическата мрежа, ако температурата в помещението е под нулата или по-висока
от 40° C. Не зареждайте самобръсначка на място изложено на пряка слънчева
светлина или близо до нагревателни елементи (като радиатор).
Не зареждайте самобръсначката нито я използвайте свързана с захранващата
мрежа във влажно място или място където може да бъде опръскана с вода.
Не съхранявайте самобръсначката във влажно място, където може да бъде
напръскана с вода, както и на места, където температурата е висока
За да почистите корпуса на самобръсначката, избършете го с кърпа, напоена
с вода и мек почистващ препарат. Не използвайте почистващи разтвори или бензин, тъй като те могат да повредят частите на корпуса, изработени от пластмаса.
Не оставяйте без надзор самобръсначката, докато се зарежда.
SH2310-005_v01
83
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
●● Не покривайте AC адаптера, тъй като това може да доведе до опасно повишаване на температурата вътре в зарядното устройство.
●● Устройството е предназначено само за бръснене и подстригване на естествена
Русский
Неспазването може да доведе до материални щети
Български
ВНИМАНИЕ!
Українська
●●
●●
●●
кабела на зарядното. Не поставяйте тежки предмети върху кабела, и не поставяйте кабела между такива обекти. Повреждането на кабела може да доведе
до пожар или токов удар.
Преди бръснене уверете се дали фолиото или режещия блок не са повредени,
повредено фолио или остриета могат да наранят лицето Ви.
Не докосвайте вътрешността на ръбовете на блока, тъй като ръбовете са остри.
Самобръсначката е само за бръснене на лицето и не е предназначена за други
части на тялото (например глава). Използването на устройството по начин
не съответстващ на инструкцията може да доведе до нараняване на кожата
и може да доведе до намаляване на трайността на фолиото.
English
●● Включете захранващия адаптер към захранване AC 100-240 V, в противен случай съществува риск от пожар или токов удар.
●● Не повреждайте, не огъвайте, не опъвайте, не завъртайте и не за връзвайте
Polski
СЪВЕТ
Информация за продукта и насоки касаещи използването
Česky
●● Устройството е предназначено само за домашна употреба.
●● Самобръсначка зареждайте при околна температура между 15°C и 35°C.
●● Използване на самобръсначката за цели, различни от предназначението и ще
анулира гаранцията.
●● Самобръсначката може да бъде използвана както уред захранван от мрежата,
Slovenčina
както и захранван от батерията.
●● Преди бръснене обезмазнете кожата на лицето си, така че космите да не се
●●
Magyar
●●
Română
прилепват към ножа фолио и да не доведат до остъргване на острието. Ако
фолиото е замърсено, почистете го (например с хартиена кърпичка).
При смазване на самобръсначката обърнете внимание да не се слага прекалено много масло върху острието и фолиото. Използването на прекалено
много масло причинява замърсяване на фолиото. Преди бръснене почистете
излишното масло на фолиото (например с хартиена кърпичка).
Символа на крана означава, че самобръсначката може да бъде изчиствана под течаща вода, но само и единствено след изключване от електрическата мрежа.
Бъдете сигурни, че горе изредените съвети са добре разбрани.
Русский
Технически данни
Български
Українська
Техническите спецификации се намират на табелката на уреда.
Зарядното е изработен с изолация клас II и не изисква заземяване
.
Самобръсначката ZELMER е в съответствие с приложимите стандарти.
Това устройство е съобразено с Регламента на Комисията (ЕО) № 1275/2008 касаещ
изискванията за еко-дизайн.
Това устройство е съобразено с изискванията на директивите:
–– Електрически уреди с ниско напрежение (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Уредът е обозначен с маркировка CE на табелката.
Батерия: връзка 2 x Ni-MH, 730 mAh. Стандартно време за зареждане: 60 минути.
Обхват на температура при работа: 0-40°C.
English
84
SH2310-005_v01
Polski
Строеж и части на самобръсначката
Аксесоари
Четка
Зарядно
Česky
Предпазител
на главата
Блок остриета
Рамка
на блока
фолио
Калъф
Масло за остриетата
Вибрираща глава
Бутони за
сваляне на блока
фолио
Бутон за
блокиране на
бръснещата глава
Място за
обръснати
косъмца
Корпус
Бръсн.
глава
Индикатор
за ниво на
зареждане на
батерия
Українська
Гледка отзад
Български
Бутон ON/OFF
(вкл./изкл.)
Română
Блок на фолио
Русский
Центр. тример
Magyar
Slovenčina
Фолио
Гледка от долу
Острие на тримера
Гнездо за захранване на уреда
SH2310-005_v01
85
English
Превкл. тримера
Обслужване и действие на самобръсначката
Polski
ЗАРЕЖДАНЕ НА САМОБРЪСНАЧКАТА
Česky
За зареждане на самобръсначката използвайте само приложеното
към нея зарядно.
Активиране на батерията
Slovenčina
Преди първа употреба, или ако самобръсначката не е използвана през продължително време, зареждайте батерията 8 часа (до пълно зареждане). При следващо
зареждане стигат около 60 минути за пълно зареждане на батерията.
Самобръсначката трябва да бъде заредена, когато индикатора за
нивото на зареждане на батерията свети червено.
Magyar
Информация за „ефект на паметта” на батерията
За да избегнете „ефекта на паметта”, зареждайте самобръсначката след нейното
пълно изтощаване.
Română
Какво е „ефектна памет”?
Ако Ni-MH батерията, използвана в самобръсначката редовно се зарежда преди да
е напълно изтощена, капацитетът на батерията намалява. По този начин се намалява броя на възможните разрядни цикли преди бръснене.
Русский
Какво да правим с „ефектна памет”?
Български
Ако напълно заредената батерия дава възможност за по-малък брой цикли за бръснене от преди и самобръсначката се изтощава, трябва да изтощите изцяло самобръсначката и да презареждате батерията през около 8 часа. Повтарянето на тази
стъпка 2-3 пъти ще позволи възстановяването на пълния капацитет на батерията.
Ако “ефекта на паметта” продължава, може да се наложи да смените батерията
с нова. Моля, свържете се с продавача на самобръсначката.
Живот на батерията
Українська
●● Експлоатационния живот на батерията е 4 год. при зареждане веднъж в седми●●
English
86
цата. Батерията ще има по-кратък живот ако бъде по-често зареждана, нейната
издръжливост зависи и от начина на използване на уреда.
Ако зареждане на батерията за 1 час, позволява само 2-3 цикъла на бръснанене,
това означава, че скоро ще трябва да смените батерията. За да направите това,
свържете се с продавача. Ако уреда не е бил използван в продължение на повече
от 6 месеца, живота на батерията ще се влоши поради саморазряд на батерията.
За да се избегне това се препоръчва да се зарежда самобръсначката най-малко
веднъж на всеки 6 месеца.
SH2310-005_v01
Батерията не може да бъде
зареждана ако самобръсначката е включена.
2 Включете кабела на зарядното в гнездото отдолу на самобръсначката.
За да избегнете авария,преди да включите кабела проверете дали
гнездото в самобръсначката е сухо.
3 Включете щепсела на зарядното в съответния захранващ контакт (вижте табелката със спецификацията на зарядното).
– След около 60 минути самобръсначката е напълно заредена.
– Процеса на зареждане може да бъде завършен по-рано от 60
минути, ако батерията не е напълно изтощена и действа блокадата пред презареждане.
Polski
Slovenčina
Česky
Бутон за
блокиране
на главата
Бутон ON/OFF
(вкл./изкл.)
Magyar
е изключена. За да изключите уреда натиснете бутона ON/OFF (включи/изключи).
Блокирайте бръснещата глава (вижте
БЛОКИРАНЕ НА БРЪСНЕЩАТА ГЛАВА).
Сложете предпазителя на главата.
Română
Източник на захранПроцедура на зареждане
ване 100-240 V AC
1 Проверете дали самобръсначката
С напълно заредена батерия уреда може да работи около 30
минути.
FULL
Индикаторите мигат, след което светват подред отгоре
надолу, информирайки за нивото на заредената батерия.
EMPTY
След пълно зареждане:
Индикатори за
Всички контролни лампи мигат.
заредена батерия
По време на бръснене:
Индикаторите изгасват подред, заедно с намаляването на нивото на заредената батерия
След изтощаване на батерията светва индикатора „Empty”.
●●
●●
SH2310-005_v01
87
Українська
●● По време на зареждане:
English
Индикатор за ниво на зареждане на батерия
Български
Изключвайки не издърпвайте за кабела, това може да повреди
зарядното. Изключете държейки зарядното.
Русский
4 След като се зареди изключете зарядното от източника на захранване.
Polski
– За да предотвратите евентуални повреди, преди зареждането на
уреда, проверете да ли щепсела и контакта не са повредени.
– По време на зареждане от корпуса на самобръсначката или зарядното може да се чува слаб звук и те могат да са леко нагрени. Това
е нормално явление и не означава, че уреда е повреден.
Česky
ИЗПОЛЗВАНЕ НА САМОБРЪСНАЧКАТА ВКЛЮЧЕНА СЪС ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
Slovenčina
Проверете дали уреда е изключен. Включете в гнездото на долу на уреда кабела на
зарядното и натиснете добре. Свържете щепсела на зарядното устройство в източника на захранване. Включете самобръсначката.
Magyar
Ако непосредствено след включването на зарядното към захранващата мрежа, самобръсначката не действа, това означава, че
батерията е изцяло изтощена. В този случай изключете самобръсначката, изчакайте около 1 минута за да се зареди батерията
и включете самобръсначката отново.
Română
След използване изключете самобръсначката. След това изключете зарядното и извадете щепсела на захранващия кабел от гнездото в самобръсначката.
Русский
Не използвайте самобръсначката свързана със захранването във
влажни места (например баня).
Използвайки самобръсначката свързана със захранването не
използвайте сапун нито пяна за бръснене.
Български
Нивото на складираната енергия в батерията се намалява по време
на използването на самобръсначката свързана със захранващата
мрежа. Веднъж на три седмици заредете батерията.
Українська
БЛОКИРАНЕ НА БРЪСНЕЩАТА ГЛАВА
English
Бръснещата глава има две равнини на движение, напред назад и на страни.
С помощта на бутона за блокиране на бръснещата глава може да се блокира главата в избраната позиция, в една равнина на движение.
За д блокирате главата, преместете я в желаната позиция и преместете бутона за блокиране на главата на позиция „LOCK”.
88
Централна
позиция на
главата
Бутон за блокиране
на главата
SH2310-005_v01
УПОТРЕБА
Ако фолиото е деформирано или повредено сменете го с ново (вижте СМЯНА
НА ФОЛИОТО/БЛОКА С ОСТРИЕТА). В противен случай може да нараните кожата
на лицето си.
1 Свалете предпазителя на главата и включете
Предпазител
Бутон ON/OFF
(вкл./изкл.)
самобръсначката натискайки бутона ON/OFF (включи/
изключи).
Български
2 Натиснете деликатно фолиото към кожата под
прав ъгъл, опънете кожата и преместете внимателно
самобръсначката нагоре срещу косъма.
Превкл.
тримера
English
●●
Українська
●● По време на бръснене не натискайте фолиото
прекалено силно към кожата за да не повредите
фолиото.
За да обръснете чувствителни места, като напр.
брадичката, опънете кожата с ръка и прекарайте самобръсначката нагоре. За да обръснете шията повдигнете главата нагоре за да
опънете кожата.
3 За да използвате тримера, преместете нагоре
превключвателя на тримера. Острието на тример
ще вибрира заедно с острието на самобръсначката.
SH2310-005_v01
Česky
Polski
Въпреки блокирането бръснещата глава ще се движи на страни,
в друга равнина на движение.
Slovenčina
По време на зареждане на самобръсначката, проверете да ли самобръсначката е блокирана.
Magyar
Глава максим.
назад
Română
Глава максим.
напред
Русский
Бръснещата глава може да бъде блокирана в три позиции:
●● наклонена най-близко до предната
част на самобръсначката,
●● наклонена максимално назад,
●● и в централна позиция.
89
Polski
Česky
4 За да изравните бакембардите, деликатно поставете тримера под прав ъгъл към кожата и преместете
острието надолу.
5 След използване, изключете уреда и я изчистете
с четката (вижте „ЧИСТЕНЕ С ЧЕТКА”). След това
сложете предпазителя на главата.
Винаги изключвайте самобръсначката, дори ако индикаторът на
батерията показва, че батерията е изтощена и уреда не работи.
Slovenčina
Самобръсначката може да бъде използвана за бръснене със сапун
или пяна за бръснене, само когато не е включена към захранващата мрежа. След всяко бръснене при използване на пяна или сапун
измийте елементите на уреда (вижте „МИЕНЕ ПОД ТЕЧАЩА ВОДА”).
Magyar
Чистене и поддържане на самобръсначката
Română
Преди чистене и действия по поддръжката изключете захранващия
кабел от самобръсначката.
МИЕНЕ ПОД ТЕЧАЩА ВОДА
Русский
1 Изключете уреда. Натиснете едновременно бутоните за сваляне на блока на фолиото, намиращи се
от двете страни на уреда, свалете блока на фолиото.
Български
Українська
English
2 Измийте остриетата в студена или хладка вода.
След измиване изключете уреда и изтрийте остриетата (например с кърпа).
90
SH2310-005_v01
Използвайте маслото, което е приложено към самобръсначката.
Преди да изтриете остатъците от маслото от фолиото – изключете самобръсначката.
Маслото е предназначено единствено за цели на експлоатация/поддръжка. Не консумирайте. Да се избягва контакт с очите и кожата.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се предпазва от
действието на пряка слънчева светлина. Да се съхранява на тъмно
място.
ЧИСТЕНЕ С ЧЕТКАТА
Українська
1 Преди да започнете чистенето проверете дали уреда и изключен. Натиснете
едновременно бутоните за сваляне на блока на фолиото, намиращи се от двете
страни на уреда и свалете блока на фолиото.
Română
Magyar
6 Включете самобръсначката за около 10 секунди,
след което изтрийте остатъците от масло на фолиото
(например с кърпичка).
Русский
и тримера.
Капка масло на
всяко фолио
и тример
Български
5 Сложете маслото за остриетата на фолиото
Slovenčina
4 Монтирайте отново блока на фолиото, внимавайте да не
докосвате фолиото.
Česky
Polski
3 Сложете уреда в проветриво място да изсъхне.
SH2310-005_v01
Бутон за
сваляне на
блока на
фолиото
English
Бутон за
сваляне на
блока на
фолиото
91
Polski
2 Изчистете с четката вътрешността на блока на фолиото, блока на остриетата
и корпуса на самобръсначката.
За да извадите блока на остриетата изтеглете го нагоре.
Česky
Остриетата са остри и могат да Ви наранят. Запазете особено
внимание по време на изваждане и слагане на блока на остриетата.
Slovenčina
Фолио
Блок на остриетата
Корпус
Magyar
Română
3 След изчистване монтирайте правилно блока
с остриетата. След това монтирайте фолиото, внимавайте да не докосвате фолиото.
Ниското качество на бръснене и звуци
по време на бръснене са показатели за
неправилно монтирано фолио.
Русский
Не сваляйте фолиото от блока.
Български
4 Преди да започнете чистене на острието на три-
Острие на тримера
мера, изключете уреда.
Проверете дали острието на тримера не мърда по време на чистене.
Українська
5 Намажете фолиото с масло за остриетата.
English
92
SH2310-005_v01
Препоръчваме Ви използването само на оригинални резервни части на фирмата Zelmer. Комплект SH2310111.
Блок остриета
Блок на фолио
фиг. 2
Українська
фиг. 1
тата и изтеглете нагоре (фиг. 2).
3 Сложете и натиснете към главата новия блок
остриета.
Проверете дали сте монтирали всички остриета. В противен случай съществува риск от нараняване или злополука (уреда може също
да издава обезпокоителен звук).
4 Монтирайте отново блока на фолиото.
SH2310-005_v01
93
English
Блок остриета
1 Свалете блока на фолиото (фиг.1).
2 Хванете с пръсти отстрани блока с острие-
Български
блока на фолиото, намиращи се от двете страни на
уреда и свалете блока на фолиото.
2 Монтирайте правилно новия блок на фолиото
(звук “клик” сигнализира правилното монтиране).
Česky
Русский
Блок на фолиото
1 Натиснете едновременно бутоните за сваляне на
Slovenčina
Преди да смените фолиото и блока остриета проверете дали самобръсначката е изключена.
Magyar
Периода между поредната смяна на фолиото и блока с остриетата
е ориентировъчен. Степента на изхабяването им зависи до голяма
степен от условията на употреба. Ако фолиото и блока с остриетата не осигуряват достатъчно добро бръснене или ако са повредени или деформирани трябва веднага да бъдат сменени с нови.
Română
Фолиото и блока с остриетата са сменяеми елементи. За точно и комфортно бръснене се препоръчва смяна на фолиото и остриетата поне веднъж в годината. Използването на изхабени остриета или фолио, освен лошото бръснене може да доведе до
повреда и в резултат нараняване на кожата.
Polski
СМЯНА НА ФОЛИОТО/БЛОК ОСТРИЕТА
Polski
Екология – Да се погрижим за опазването на околната среда
Česky
Slovenčina
Всеки потребител може да помогне при опазването на околната среда. Това не
е нито трудно нито скъпо. За тази цел: предайте на вторични суровини картонената
опаковка, найлоновите пликчета от опаковката изхвърлете в коша за пластмасови
отпадъци (PE).
Акумулаторните батерии съдържат вещества вредни за околната
среда. Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, занесете ги
в пункта за приемане на вторични суровини.
Изхабеният уред предайте в пункта за събиране на вторични суровини,
понеже съдържа елементи опасни за околната среда.
Не изхвърляйте този уред заедно с битовите отпадъци!
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани от
използване на устройството несъответно на предназначението му или от неправилна
експлоатация.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко
време без предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми, директиви или по конструкторски, търговски, естетически и други причини.
94
SH2310-005_v01
UA
Česky
Slovenčina
Ця інформація стосується Вашого здоров’я та безпеки. Перед першим
використання електробритви просимо обов’язково ознайомитися з усіма
інструкціями з есплуатації, а також вказівками, що стосуються безпеки.
Magyar
Вказівки, що стосуються бзпеки і правильної експлуатації
Polski
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати
тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба
звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
SH2310-005_v01
95
Русский
Български
●●
●●
●●
використовуйте прилад, якщопомітили, що електробритва або зарядка
пошкоджені. В такому випадку віддайте електробритву до сервісного центру.
Не пробуйте ремонтувати прилад самостійно.
Якщо кабель або вилка зарядки пошкоджені або вилка вільно рухається у гнізді
електромережі, не заряджайте прилад і не заряджайте його від мережі.
Ремонт приладу може виконувати лише навчений персонал. У випадку появи
поломок слід звернутися у спеціалізований сервісний центр ZELMER.
Не дозволяйте користуватися приладом особам (у т.ч. дітям) з обмеженими фізичними, чуттєвими або інтелектуальними здібностями, які не мають досвіду або знання, якщо вони не будуть під наглядом або доки вони не пройдуть навчання щодо
способу користування, яке ведеться особами відповідальними за їхню безпеку.
Не допускайте, щоб діти грали з приладом.
Відключайте зарядку приоладу від електричного гнізда, коли він не використовується, а також передпочатком чистки електробритви.
Не витягайте зарядку із гнізда мережі, тягнути за кабель.
Не використовуйте електробритву під час купання.
Ніколи не занурюйте прилад і зарядку у воду або інші рідини.
Не підключайте і не відключайте зарядку від джерела живлення мокрими руками.
Для роботи із зарядкою від мережі використовуйте виключно зарядку і кабель,
отримані разом із приладом.
Українська
●● Не
English
Недотримання загрожує ураженнями
Română
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Polski
●● Зарядку підключайте виключно до мережі змінного струму 100-240 В. В іншому
випадку існує ризик виникнення пожежі або ураження струмом.
●● Не пошкоджуйте, не викручуйте і не заплутуйте кабель живлення зарядки. Не
Česky
●●
Slovenčina
●●
●●
ставте на кабель важких предметів і не розкладайте його між такими предметами.
Пошкоджений кабель загрожує виникненням пожежі або ураженням струмом.
Перед початком бриття перевірте, чи не пошкоджена плівка або система лез,
тому що пошкоджена плівка або леза можуть пошуодити шкіру обличчя.
Не торкайтесь внутрішніх частин системи лез, тому що краї гострі.
Електробритва призначена виключно для бриття щетини на обличчі і не призначена для бриття інших частин тіла (напр. голови). Використання приладу,
що не відповідає його призначенню, загрожує пошкодженнями шкіри і може призвести до зменшення працездатності плівки.
Magyar
УВАГА!
Недотримання загрожує пошкодженням майна
Română
●● Не накривайте зарядний пристрій, оскільки це може призвести до небезпечного
підвищення температури всередині зарядного пристрою.
●● Пристрій призначений тільки для гоління і обрізки натурального волосся. Він
Русский
Български
●●
●●
●●
●●
●●
Українська
English
●●
●●
●●
●●
96
повинен використовуватися тільки для людського волосся - не використовувати
для штучного волосся або волосся тварин.
Після зарядки акумулятора або завершення використання електробритви із
мережевою зарядкою відключіть зарядку.
Не натискайте занадто сильно на ріжучу плівку, оскільки це може призвести до
її тріщин і, отже, пошкодити шкіру.
Не використовуйте зарядний пристрій бритви для зарядки іншого електричного
обладнання.
Перед миттям електробритви під проточною водою відключіть її від зарядки!
Не заряджайте бритву і не використовуйте її підключеною до мережі електроживлення, якщо температура в приміщенні менше нуля або вище 40°C.
Не заряджайте бритву в місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів або поблизу нагрівальних елементів (таких як радіатор).
Не заряджайте електробритву і не використовуйте її підключеною до джерела
живлення мережі у вологих місцях або там, де вона може бути захляпана водою.
Не зберігайте бритву у вологому місці, де він може зазнати впливу бризок води,
а також у місцях, де температура висока.
Для чищення корпуса бритви, протріть її тканиною, змоченою водою з м’яким
миючим засобом. Не використовуйте розчинники або бензин, оскільки вони
можуть пошкодити елементи корпусу бритви, зроблені з пластику.
Не залишайте бритву без нагляду під час зарядки.
SH2310-005_v01
●●
Переконайтеся, що вищенаведені інструкції зрозумілі.
Технічні параметри
Slovenčina
English
Технічні параметри вказані на інформаційному табло виробу.
Зарядка розроблена у II класі ізоляції і не вимагає заземлення
.
Бритва ZELMER відповідає вимогам діючих норм.
Прилад відповідає вимогам РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE) № 1275/2008 щодо
вимог, що стосуються екопроекту.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричні прилади низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісніть (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб позначено позначкою CE на інформаційному табло.
Акумулятор: огниво 2 x Ni-MH, 730 mAh. Стандартний час зарядки: 60 хвилин. Межі
температури роботи: 0-40°C.
Magyar
●●
плівки і не приводила тертя об неї лез. Якщо плівка забруднена, перед початком бриття слід її почистити (напр. ггієнічною хустинкою).
Під час чистки електробритви зверніть увагу, щоб не накласти на леза і плівку
занадто багато масла. Використання занадто великої кількості масла для лез
приведе до забруднення ріжучої плівки. Перед початком бриття слід очистити
плівку від надлишку масла (напр. гігієнічною хустинкою).
Символ крану означає, що електробритва може чиститися під проточною водою, одна клише і виключно після відключення від мережевого
живлення.
Română
а також як такий, що заряджається від акумулятора.
●● Перед бриттм обезжирте шкіру обличчя, так щоб щетина не клеїлась до ріжучої
Русский
може привести до анулювання гарантії.
●● Електробритва може бути використана як прилад, що заряджається від мережі,
Български
●● Прилад призначений виключно для використання у домашніх умовах.
●● Електробритву найкраще заряджати при температурі між 15°C і 35°C.
●● Використання електробюритви у цілях, що не відповідають її призначенню,
Українська
Інформація про продукт і вказівки, що стосуються експлуатації
Česky
Polski
ВКАЗІВКА
SH2310-005_v01
97
Polski
Конструкція та елементи бритви
Аксесуари
Пензлик
Česky
Захисна
кришечка
голівки
Зарядка
Ріжуча плівка
Slovenčina
Центральний
тример
Система ріжучої
плівки
Magyar
Система лез
Рамка
системи
ріжучої
плівки
Română
Чохол
Русский
Мастило для лез
Вібруюча головка
Кнопка для зняття
ріжучої плівки
Заглиблення
для
відрізаної
щетини
Кнопка
блокування
бриючої головки
Корпус
Български
Кнопка ON/OFF
(включення/
виключення)
Вид ззаду
Українська
Ріжуча
голівка
Вказівник
стану заряду
акумулятора
Вид знизу
Леза тримера
Регулятор тримера
English
Гніздо зарядки електробритви
98
SH2310-005_v01
Щоб уникнути «ефґекту пам’яті», слід зарядити електробритву лише після повної
її розрядки.
Що таке «ефект пам’яті»?
Якщо акумулятор Ni-MH, який використовується в електробритві, заряджається перед
його повною розрядкою, падає його об’єм. Тим самим зменшується кількість можливих циклів бриття перед розрядкою електробритви.
Що робити, якщо настане «ефект пам’яті»?
Якщо повний заряд акумулятора дозволяє на меншу, ніж раніше, кількість циклів
бриття перед розрядкою електробритви, слід повністю розрядити електробритву
і заряджати акумулятор впродовж близько 8 годин. Повторення цих дій 2-3 рази
потрохи дозволить повернути повну працездатність акумулятора. Якщо «ефект
пам’яті» буде утримуватися, необхідна заміна акумулятора на новий. Слід звернутися
до продавця електробритви.
Термін служби акумуоятора
●● Термін служби акумулятора становить приблизно 4 роки, у випадку заряджання
●●
один раз на тиждень. Однак цей термін скоротиться, якщо акумулятор заряджатимуть частіше. Термін служби залежить також від умов експлуатації.
Якщо зарядки акумулятора протягом години вистачає для 2-3 циклів гоління, це
означає, що невдовзі слід буде замінити акумулятор. З цією метою слід звернутися до продавця бритви. Якщо бритва не використовується більше 6 місяців,
властивості акумулятора погіршаться внаслідок автоматичного розрядження.
Щоб запобігти цьому, рекомендується заряджати не використовувану бритву принаймні раз на 6 місяців.
SH2310-005_v01
99
Slovenčina
Magyar
Інформация, що стосується «ефекту пам’яті» акумулятора
Română
Бритву слід зарядити, коли вказівник стану заряду акумулятора
засвітиться червоним кольором.
Русский
Перед першим використанням або якщо електробритва не використовувалась впродовж тривалого часу, заряджайте акумулятор впродовж 8 годин (до повної зарядки).
Під час наступної зарядки достатньо близько 60 хвилин, щоб повністю зарядити електробритву.
Български
Активізація акумулятора
Українська
Для зарядки електробритви використовуйте виключно зарядку із
набору електробритви.
English
ЗАРЯДКА ЕЛЕКТРОБРИТВИ
Česky
Polski
Обслуговування і робота електробритви
Polski
Джерело живлення
Процедура зарядки
100-240 В AC
1 Переконайтеся, що електробритва
Кнопка блокування
бриючої голівки
Кнопка ON/OFF
(включення/
виключення)
Česky
виключена. Щоб виключити прилад,
натисніть кнопку ON/ OFF (включення/
виключення). Заблокуйте бриючу
голівку (див. БЛОКУВАННЯ БРИЮЧОЇ
ГОЛІВКИ) і накладіть захист головки.
Slovenčina
Акумулятор не може заряджатися, якщо бритва
включена.
2 Вкладіть кінець кабеля зарядки у гніздо на дні електробритви.
Щоб уникнути аварії, еред вкладенням кінця кабеля зарядки переконайтеся, що гінздо в електробритві сухе.
Magyar
3 Підключіть вилку зарядки до відповідного джерела живлення (див. інформаційне
табло на зарядці).
Română
– Після близько 60 хвилин електробритва повністю заряджена.
– Процес зарядки може завершитися раніше, ніж за 60 хвилин, якщо
акумулятор не повністю розряджений, а також діє захист перед
перезарядкою.
4 Після зарядження відключіть зарядку від джерел живлення. .
Русский
Відключаючи, не тягніть за кабель, не тому що це поже пошкодити
зарядку. Відключіть, тримаючи за зарядку.
Български
При повністю зарядженому акумуляторі електробритва може працювати впродовж близько 30 хвилин.
Вказівник стану заряду акумулятора
Українська
●● Під час зарядки:
FULL
English
Контрольні лампочки мигають, а потім засвічуються почергово знизу вгору, інформуючи про
рівень зарядки акумулятора.
EMPTY
Після повної зарядки:
Контролери індикатора
Всі контрольні лампочки мигають.
зарядження акумулятора
Під час бриття:
Контрольні лампочки гаснуть почергово разом із станом заряду, що зменшується.
Після виснаження акумулятора засвітиться лампочка діоду „Empty”.
●●
●●
100
SH2310-005_v01
Не слід використовувати зарядку, підключену до мережевого живлення у вологому місці (напр. ванній кімнаті).
Використовуючи електробритву, підключену до мережевого живлення, не використовуйте мило або піну для бриття.
Рівень енергії, накопиченої в акумуляторі, падає навіть під час використання електробритви, підключеної до мережевого живлення. Раз
на два-три дні акумулятор необхідно зарядити.
Бриюча голівка має дві площини руху,
назад і вперед, а також сторони.
За допомогою кнопки блокування бриючої голівки можна знерухомити голівку
у вибраній позиції, в одній площині.
Щоб заблокувати голівку, поверніть її у
вибраній позиції й натисніть кнопку блокування бриючої голівки до позиції „LOCK”.
SH2310-005_v01
Polski
Česky
Slovenčina
Українська
БЛОКУВАННЯ БРИЮЧОЇ ГОЛІВКИ
Magyar
Після завершення використання електробритву слід виключити.
Потім відключіть зарядку та вийміть кінець кабеля зарядки з гнізда
на дні електробритви.
Română
Якщо безпосередньо після підключення зарядки до джерела живлення
електробритва після включення не працює, це означає, що акумулятор повністю розряджений. Слід у такій ситуації відключити її на
1 хвилину з метою підзарядки і включити електробритву повторно.
Русский
Вкладіть у гніздо на дні бритви кінець кабеля зарядки й дотисніть до кінця. Під ключіть
вилку до джерела живлення. Включіть електробритву.
Български
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОБРИТВИ, ПІДКЛЮЧЕНОЇ ДО МЕРЕЖЕВОГО ЖИВЛЕННЯ
Центральна
позиція голівки
Кнопка блокування
бриючої голівки
101
English
– Щоб попередити можливі аварії, перед зарядкою електроброитви
переконайтеся, що вилка і електричне гніздо не пошкоджені.
– Під час зарядки із корпусу електробритви може виходити незначна
кількість шміру і вони можуть незначно нагріватися. Це нормальнее
явище і не становить браку для електробритви або зарядки.
Polski
Česky
Бриюча голівка може бути заблокована
в трьох позиціях:
●● повернута якнайближче до фронтальної частини бритви,
●● повернута якомога ближче до тильної
частини,
●● а також в центральній позиції.
Голівка якомога
ближче до фронтальної частини
Голівка повернута
до тильної
частини
Slovenčina
Під час зарядки бритви переконайтеся, що електробритва заблокована.
Незважаючи на блокування, бриюча голівка буде обертатися
й надалі у сторонни, в іншій площині.
Magyar
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Română
Якщо ріжуча плівка деформована або
пошкоджена, замініть її на нову (див.
ЗАМІНА РІЖУЧОЇ ПЛІВКИ / СИСТЕМИ
ЛЕЗ). В іншому випадку існує ризик
пошкодження шкіри обличчя.
1 Зніміть захисну кришку голівки і включіть бритву,
натискаючи кнопку ON/OFF (включення/виключення).
Захисна
кришечка
голівки
Кнопка ON/OFF
(включення/
виключення)
Русский
2 Легко притисніть ріжучу плівку до шкіри під прямим кутом, натягніть шкіру і акуратно пересуньте
бритву вгору проти росту волосся.
Български
●● Під час бриття не притискайте плівку занадто
Українська
●●
міцно до шкіри, щоб не затупити занадто рано
і не пошкодити плівку.
Щоб побрити чутливі ділянки, такі як борода,
натягніть шкіру угору. Щоб побрити шию, підніміть бороду, щоб натягнути шкіру.
English
3 Щоб використати тример, перемістіть угору
регулятор тримера. Леза тримера вібрирують разом
із лезами електробритви.
102
Регулятор
тримера
SH2310-005_v01
Slovenčina
Електробритва може використовуватись для бриття із використання мила або пінки для бриття лише у випадку, якщо вона не підключена до живлення від мережі. Після кожного бриття із використання мила або пінки слід вимити частини електробритви. После
(див. „МИТЯ ПІД ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ”).
Magyar
Завжди вимиккййте бритву, навіть якщо індикатор зарядки акумулятора показує розрядження акумулятора і бритва перестала працювати.
Česky
Polski
4 Щоб вирівняти бакендарди, приставте акуратно
тример до шкіри під прямим кутом і обережно перемістіть леза вниз.
5 Після використання виключіть електробритву
і вичистіть її пензликом (див. «ЧИСТКА ПЕНЗЛИКОМ»). Після очистки накладіть захисну кришечку
голівки.
Перед чисткою і початком дій по зберіганню відключіть кабель
зарядки від електробритви.
Русский
МИТТЯ ПІД ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ
Română
Чистка і зберігання електробритви
2 Включіть електробритву і вимийте леза у холодній або кінмтаної температури воді. Пілся миття
виключіть електробритву і витріть леза (напр. рушником).
SH2310-005_v01
103
English
Українська
Български
1 Виключіть електробритву. Натисніть одночасно
кнопки для зняття системи ріжучої плівки, які знаходяться по обидві сторонни електробритви, і зніміть
систему плівки.
Polski
3 Відставте електробритву у приміщення, що провітрюється, щоб вона висохла.
Česky
4 Встановіть у попередньо займаному місці систему ріжучої
плівки, звертаючи увагу на те, щоб не торкатися ріжучої плівки.
Slovenčina
5 Накладіть масло для лез на ріжучу плівку і тример.
Magyar
Використовуйте мастило, що входить
у комплект поставки електробритви.
Крапля
масла на
кожну плівку
і тример
6 Включіть електробритву на близько 10 секунд, а потім
витріть залишки масла із плівки (напр. серветкою).
Română
Перед витиранням залишків масла із
плівки виключіть електробритву.
Русский
Масло призначено тільки для цілей експлуатації/сервісного обслуговування. Не вживати в їжу. Уникати контакту з очима і шкірою. Зберігати у недоступному для дітей місці. Уникати безпосереднього
впливу сонячного проміння. Зберігати у темному місці.
Български
ЧИСТКА ПЕНЗЛИКОМ
1 Перед початком чистки переконайтеся, що електробритва включена. Натисніть
одночасно кнопки для зняття системи ріжучої плівки, що знаходяться по обидві сторонни електробритви.
Українська
English
Кнопка для
зняття системи
ріжучої плівки
104
Кнопка для
зняття системи
ріжучої плівки
SH2310-005_v01
Система лез
Корпус
Magyar
Ріжуча плівка
Slovenčina
Леза гострі і можуть бути причиною поранень. Будьте особливо
обережні під час знімання і накладання системи лез.
Română
3 Після чистки складіть правильно систему лез.
Потім складіть систему ріжучої плівки, щоб не торкатися плівки.
Русский
Низька якість бриття и звуки, що
непокоять, можуть свідчити про
неправильно складену систему ріжучої плівки.
Не знімайте ріжучу плівку із системи
плівок.
Polski
Щоб вийняти систему лез, слід потягнути її угору.
Česky
2 Очистіть пензликом всередині системи ріжучої плівки, системи лез, а також корпус електробритви.
Леза тримера
Български
4 Перед початком чистки лез тримера віключіть
електробритву.
Українська
Перевірте, що леза тримера не рухаються під час чистки.
English
5 Намажте ріжучу плівку маслом для лез.
SH2310-005_v01
105
ЗАМІНА РІЖУЧОЇ ПЛІВКИ / СИСТЕМИ ЛЕЗ
Polski
Ріжуча плівка і система лез є експлуатаційними елементами. Для комфортного
і ретельного бриття рекоменлдується заміна системи ріжучої плівки і системи лез раз
на рік. Використання використаних лез або плівки, окрім неточного бриття, може призвести до їх пошкодження, а внаслідок цього пошкоджень шкіри.
Česky
Час між наступними замінами ріжучої плівки і системи лез є часом для
орієнтації. Їх рівень використання залежить великою мірою від умов
експлуатації. Якщо рідуча плівкаі блок лез не забезпечую ретельного
бриття або деформовані, їх слід негайно замінити на нові.
Slovenčina
Перед заміною плівки і системи лез переконайтеся, що електробритва виключена.
Magyar
Рекомендуємо використання лише оригінальних замінників фірми Zelmer. Набір
замінників № SH2310111.
Română
Система ріжучої
плівки
Система лез
Русский
Система ріжучої плівки
1 Притисніть одночасно кнопки для зняття системи
ріжучої плівки, які знаходяться по обидві сторонни
електробритви і зніміть систему плівки.
Български
2 Накладіть правильно нову систему ріжучої плівки
(клік означает правильне накладання).
Українська
Блок лез
1 Зніміть систему ріжучої плівки (рис. 1).
2 Вхопіть пальцями збоку кожен з двох блоків
рис. 1
рис. 2
лез і потягніть цого вгору (рис. 2).
3 Накладіть і притисніть до вібруючої голівки
новий блок лез.
English
Переконайтеся, що встановлені всі леза. В іншому випадку існує
ризик травм або аварії (електробритва може видавати звук, що
непокоїть).
4 Правильно встановіть систему ріжучої плівки.
106
SH2310-005_v01
Polski
Česky
Кожен користувач може долучитися до охорони навколишнього середовища. Це не
важко і не дуже дороге. З цією метою: картонну упаковку передайте на макулатуру,
мішки з поліетилену (PE) викиньте до контейнера для пластику.
Акумулятори містять субстанції, шкідливі для навколишнього середовища. Їх не слід викидати разом з іншим побутовим сміттям, а віддати
до пункту збору вторинної сировини.
Використаний прилад віддайте у відповідний пункт зберігання, тому
що небезпечні складові, що знаходяться у ньому, можуть становити
загрозу для навколишнього середовища.
Не викидайте прилад разом із побутовим сміттям!
Slovenčina
Екологія – подбаймо про навколишнє середовище
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
Magyar
Транспортування і зберігання
●●
Імпортер/виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені застосуванням
приладу не за призначенням або неправильною експлуатацією.
Імпортер/виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та
інших причин.
SH2310-005_v01
107
Русский
Български
●●
Українська
●●
повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів,
рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
English
тих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування
Română
всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у кри-
EN
Dear Customer!
Polski
Česky
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety
instructions. Keep this instruction manual for future reference.
Slovenčina
Operation and safety precautions
This information concerns your health and safety. You must read all the operation
and safety precautions before using your shaver for the first time.
Magyar
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Do not use the appliance if the shaver or AC adaptor is damaged. In such a case
Română
●●
Русский
●●
●●
Български
●●
●●
Українська
English
●●
●●
●●
●●
●●
●●
108
take your shaver to a local service centre for repair. Do not attempt to repair the
shaver on your own.
If the cord or plug of the AC adaptor is damaged, or if the plug is loose in the outlet,
do not recharge the shaver or use it with an AC power supply.
The shaver may be repaired by qualified personnel only. In case of any defects,
contact a local ZELMER service centre.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Unplug the AC adaptor from the outlet when the shaver is not in use and before
cleaning.
Do not pull the cord to unplug the shaver from the outlet.
Do not use the shaver in a bath or under a shower.
Do not immerse the shaver and AC adaptor in water or any other liquid.
Do not plug and unplug the mains cord from the outlet with wet hands.
When using the shaver on an AC power supply, use only the AC adaptor and cord
provided with the shaver.
Use the shaver only with a power supply of 100-240 V. Otherwise it may result in
a fire or an electric shock.
SH2310-005_v01
Polski
Slovenčina
●●
●●
WARNING!
Risk of property damage
●● Do not cover the AC adaptor, as it may cause the temperature inside the adaptor to
increase dangerously.
●● The shaver is intended for shaving and trimming natural hair only. It may be used
Magyar
●●
heavy objects on the cord or put it between them. A broken cord will cause a fire or
an electric shock.
Before using the shaver, make sure that the foil or inner blade is not damaged,
as such foil or blade may scratch your face.
Do not touch the inner parts of the inner blade as its edges are very sharp.
Do not use the shaver on any other part of your body than your face (such as your
head). This may cause an injury to your skin, and will shorten the service life of the
outer foil.
Česky
●● Do not break, bend, stretch, twist or bundle the cord of the AC adaptor. Do not place
●●
●●
●●
English
●●
temperature is below 0°C or over 40°C. Never recharge the shaver in direct sunlight
or near a heating element such as a heater.
Do not charge and use the shaver with an AC power supply in a humid place or in
a place where the AC adaptor is exposed to splashes of water.
Do not store the shaver in a humid place or where it may be exposed to splashes of
water, or in high temperatures.
To clean the body case of the shaver, wipe it with a cloth soaked with a diluted water
solution of a neutral detergent. Do not use thinners or benzine as they may damage
the plastic parts of the body case.
Do not leave the shaver unattended when charging.
Русский
appliances.
●● Before washing the shaver under running water, unplug it from the AC adaptor!
●● Do not recharge the shaver or use it with an AC power supply when the room
Български
injury to your skin.
●● Do not use the AC adaptor included with the shaver to recharge other electric
Українська
the outlet.
●● Do not forcibly press against the outer foil, as this may break the foil to cause an
Română
with human hair only. Do not use the shaver to shave or trim artificial or animal hair.
●● When finished using or charging the shaver, be sure to remove the AC adaptor from
SH2310-005_v01
109
Polski
Tip
Product information user instructions
Česky
●● The shaver is for household use only.
●● The shaver should be preferably charged at temperature between 15°C and 35°C.
●● Failure to use the shaver in accordance with its purpose will void the guarantee.
●● The shaver may be operated on AC power or rechargeable battery.
●● Before shaving, degrease the skin of your face to prevent hair sticking to the outer
Slovenčina
●●
Magyar
●●
foil and causing blades to rub against it. If the foil is dirty, clean it before shaving
(e.g. using a handkerchief).
When cleaning the shaver make sure that you do not apply too much oil on the blade
and foil. Too much oil will soil the outer foil. Before shaving, wipe the residual shaver
oil from the foil (e.g. using a handkerchief).
This symbol means that the shaver is washable, however only when
unplugged from the outlet.
Make sure that you understand the above tips.
Română
Technical specification
Русский
Български
Українська
Technical specifications are given on the nameplate.
The charging adaptor is a Class II electrical device and does not require grounding
.
The shaver meets the requirements of applicable standards.
This appliance complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on eco-design
requirements.
The appliance complies with the following directives:
–– Low Voltage Device (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro-Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the nameplate.
Battery: 2 x Ni-MH 730 mAh cell. Standard charging time: 60 minutes. Working temperature
range: 0-40°C.
English
110
SH2310-005_v01
Polski
Elements and accessories
Accessories
Brush
Česky
Cap
AC adaptor
Center trimmer
Inner blade
Blade oil
Vibrator
Outer foil
frame
Outer foil unit
release button
Shaving head lock
Hair pocket
Русский
Travel pouch
Body case
Български
ON/OFF button
Shaving head
Українська
Battery level
indicator
Rear side
Bottom view
Trimming blade
English
Trimming blade
button
Socket
SH2310-005_v01
Română
Magyar
Outer foil unit
Slovenčina
Outer foil
111
Operation
Polski
CHARGING
Česky
For recharging the shaver use only the AC adaptor provided with the
shaver.
Battery activation
Slovenčina
When the shaver is first used after being purchased or being left unused for a long time,
be sure to recharge the shaver for 8 hours to the full capacity before use, to activate the
rechargeable battery. After that, approximately 60 minutes of recharging will fully recharge
the shaver.
Magyar
Charge the shaver when the battery level indicator lights up in red.
“Battery Memory Effect”
To avoid the “memory effect”, recharge the shaver only after the battery is completely empty.
Română
What is the “memory effect”?
Русский
If you have noticed the “memory effect”
If the Ni-MH battery in your shaver is repeatedly recharged before it runs out of energy, the
voltage drops more quickly to decrease the number of times you can use the shaver before
the battery runs down.
Български
If the full recharge allows less number of shaves before the battery is depleted, consume
the recharged energy completely, and then recharge the shaver for approximately 8 hours.
Repeating this procedure 2 to 3 times will restore the battery. If the “memory effect” persists,
the service life of the battery may have expired. Consult the retailer from whom your shaver
was purchased.
Battery life
Українська
●● The life of the battery is approximately 4 years when if it is recharged once a week.
●●
English
However, its life will be shortened if it is recharged more frequently, and it also varies
depending on the conditions of use.
If a 1-hour recharging permits only 2 to 3 shaves, the battery life is near its end. In that
case, contact the retailer from whom the shaver was purchased. If the shaver is left
unused for more than 6 months, the battery’s characteristics will deteriorate by selfdischarge. It is recommended, therefore, that the shaver be recharged at least once
every 6 months even if not in use.
112
SH2310-005_v01
Shaving head
lock
turn it off press the ON/OFF button. Lock
the shaving head (see the “SHAVING
HEAD LOCK” section) and put on the cap.
ON/OFF button
3 Insert the outlet plug of the AC adaptor into an appropriate outlet (see the rating plate
on the AC adaptor).
– The shaver is fully charged in approximately 60 minutes.
– Charging may be completed in less than 60 minutes if the battery is not
completely empty and the safety function works to prevent overcharge.
4 When charging is completed, unplug the AC adaptor from the outlet.
When unplugging the AC adaptor, do not pull the cord, as this may damage
the AC adaptor. Be sure to hold the plug to pull it out.
Magyar
Before putting the plug of the AC adaptor into the socket of the shaver,
make sure that the socket is completely dry to prevent any possible
malfunction.
Română
2 Insert the socket plug of the AC
adaptor into the socket at the bottom of the
shaver.
Slovenčina
Česky
The battery cannot be charged
when the shaver is on.
Polski
Power supply
100-240 V AC
Русский
Charging
1 Make sure that the shaver is off. To
Български
On a fully charged battery the shaver will operate for approx. 30 minutes.
Battery level indicator
The lights flash and then light up one by one from
bottom to top indicating the battery level.
After full charge:
All the lights flash.
While shaving:
The lights go out one by one as the battery level
decreases. When the battery is empty the “Empty”
light comes on.
Українська
●● During charging:
FULL
●●
SH2310-005_v01
EMPTY
English
●●
Battery level indicator
lights
113
Polski
– To prevent possible malfunctions, before charging make sure that the
plug and outlet are not damaged.
– While the shaver is charging, the shaver body or AC adaptor may emit
a slight noise and/or become slightly warm. This is not a defect.
Česky
USING THE SHAVER WITH AC POWER SUPPLY
Slovenčina
Check if the shaver is off. Insert the socket plug of the AC adaptor securely into the socket
at the bottom of the shaver. Insert the outlet plug of the AC adaptor into the outlet. Turn on
the shaver.
If the shaver will not operate by pressing the power switch immediately
after the plugs are inserted, the rechargeable battery is completely
depleted. In that case, turn off the shaver, put it away for 1 minute to
charge the battery and turn it on again.
Magyar
After use, be sure to turn off the shaver and then unplug the AC adaptor
from the outlet and the socket of the shaver.
Română
In a humid place, such as bathroom, do not use the shaver with an AC
power supply.
When using the shaver with an AC power supply, do not use soap or
shaving foam.
Русский
The energy stored in the rechargeable battery decreases even while the
shaver is used with an AC power supply. Recharge the shaver once every
three weeks.
Български
SHAVING HEAD LOCK
Українська
English
The shaving head moves in two directions:
forwards/backwards and sideways.
You can immobilize the head in a selected
position on one plane using the shaving
head lock button.
To lock the shaving head, push it to the
selected position and set the shaving head
lock button in the “LOCK” position.
114
Head in central
position
Shaving head lock
button
SH2310-005_v01
Polski
Even though locked, the shaving head will still be moving sideways, i.e. in
another direction.
If the outer foil is deformed or damaged,
replace it with a new one (see the
“REPLACEMENT OF OUTER FOIL / INNER
BLADE” section). Otherwise, it may scratch
your face.
1 Remove the cap and turn on the shaver by pressing
Cap
Magyar
USE
ON/OFF
button
the ON/OFF button.
Български
2 Bring the outer foil in gentle contact with the skin
at the right angle, stretch the skin and move the shaver
gently upwards against the grain.
3 To use the trimming blade, slide the trimming
blade button upwards. The trimming blade vibrates
correspondingly with the inner blade.
SH2310-005_v01
Trimming
blade
button
English
●●
Українська
●● While shaving, take care not to push the outer foil
too strongly against the skin. Otherwise, the outer
foil will wear at a higher rate and become dull or
damaged.
To shave delicate parts like the chin, pull up the
slack of the skin by hand, and stroke upwards.
When shaving the throat, lift the face upwards to
thrust the throat out to pull the slack upwards.
Česky
When charging, make sure the shaver is locked.
Slovenčina
head leans to the
back
Română
head leans to the
front
Русский
The shaving head can be locked in three
positions:
●● head leans to the front;
●● head leans to the back;
●● central position.
115
Polski
4 To cut sideburns, apply the trimming blade to the
skin lightly at a right angle, and move the shaver gently
downwards.
Česky
5 After use, turn off the shaver and clean it with the
accessory brush (see the “CLEANING USING BRUSH”
section). Be sure to put the cap on after cleaning.
Even if the charging indicator indicates that the shaver is empty and the
shaver stops vibrating, never leave it with the power switch turned on.
Slovenčina
The shaver can be used to shave with soap or shaving foam only when
operated on the rechargeable battery and not on an AC power supply. After
every use with soap or shaving foam, be sure to wash the shaver in water
(see the “WASHING UNDER RUNNING WATER” section).
Magyar
Cleaning and maintenance
Română
Before any cleaning and/or maintenance activities, unplug the AC adaptor
from the shaver.
WASHING UNDER RUNNING WATER
Русский
1 Turn off the shaver. Press the outer foil unit release
buttons on both sides of the shaver and remove the outer
foil unit.
Български
Українська
English
2 Turn on the shaver and wash the blades in cold or
lukewarm water. After washing, turn off the shaver and
dry the blades (e.g. using a towel).
116
SH2310-005_v01
Magyar
One drop on
each foil and
trimmer
6 Turn on the shaver for approximately 10 seconds and
then wipe the residual oil from the outer foil (e.g. using
a handkerchief).
Română
Turn off the shaver before wiping the
residual oil from the outer foil.
Only for conservation purposes. Do not drink. Avoid contact with eses and
skin. Keep away from children. Keep away from direct sunlight. Keep in
dark storage.
CLEANING WITH BRUSH
Outer foil unit
release button
English
Outer foil unit
release button
Українська
1 Before cleaning make sure that the shaver is off. Press the outer foil unit release
buttons on both sides of the shaver and remove the outer foil unit.
Русский
Use the blade oil provided with the electric
shaver.
Български
5 Apply shaver oil to the outer foil and trimmer.
Slovenčina
4 Refit the outer foil unit, taking care not to touch the outer foil.
Česky
Polski
3 Place the shaver in an airy place to dry it.
SH2310-005_v01
117
Polski
2 Using the brush, clean the inside of the outer foil unit, the inner blade and the body
case of the shaver.
To remove the inner blade, simply pull it upwards.
Česky
The blades are sharp and may cut your fingers. Take special care when
removing and inserting the inner blade.
Slovenčina
Outer foil
Inner blade
Body case
Magyar
3 After cleaning, fit correctly the inner blade. Next, fit
the outer foil unit, taking care not to touch the foil.
Română
Poor shaving quality and abnormal sound
may indicate that the outer foil unit is
fitted incorrectly.
Русский
Do not remove the outer foil from the
outer foil unit.
Български
4 Before cleaning the trimming blade, turn off the
shaver.
Trimming blade
Check that the trimming blade is not
moving when cleaning it.
Українська
5 Oil the outer foil.
English
118
SH2310-005_v01
Before replacing the outer foil or inner blade, be sure to turn off the shaver.
Inner blade
Outer foil unit
Русский
Outer foil unit
1 Press the outer foil unit release buttons on both sides
of the shaver and remove the outer foil unit.
Українська
fig. 2
and pull it upwards (fig. 2).
3 Fit the new inner blade on the vibrator by pushing
it downwards.
Be sure to set all inner blades. Otherwise, abnormal noise, injury or
malfunction may result.
4 Fit the outer foil unit securely.
SH2310-005_v01
119
English
fig. 1
Български
2 Fit correctly a new outer foil unit (a click sound will
indicate correct fitting).
Inner blade
1 Remove the outer foil unit (fig. 1).
2 Hold the sides of the inner blade with your fingers
Česky
Română
We recommend using only original ZELMER spare parts. Spare parts set
no. SH2310111.
Slovenčina
The above replacement period of the outer foil and the inner blade serves
as a guideline only, and their serviceable lives vary greatly depending on
the condition of use of each user. If you find them unable to give a good
shave, damaged or deformed, replace them with new ones immediately.
Magyar
The outer foil and the inner blade are consumables. In order to enjoy a comfortable clean
shave, it is recommended that the outer foil and the inner blade be replaced with new ones
in a set at least once a year. Use of foil and blade beyond their serviceable life may not
only result in poor shaving performance but also damage such foil and blade to scratch
your skin.
Polski
REPLACEMENT OF OUTER FOIL / INNER BLADE
Polski
Ecology – protect the environment
Česky
Slovenčina
Each user can contribute to protecting the environment. It is not difficult or too expensive.
For this purpose, dispose of the carton and plastic packaging materials into appropriate
waste paper and plastic (PE) recycling containers.
Batteries contain substances harmful to the environment. Do not dispose
the appliance in household waste. Bring the battery to an official recycling
centre.
At the end of its useful life, bring the appliance to an official waste collection
site, as some of its components may be hazardous to the environment.
Do not dispose of together with domestic waste!
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended
use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust
it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons,
without notifying in advance.
120
SH2310-005_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
SH2310-005_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
SH2310-005_v01
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
SH2310-005_v01
SH2310-005_v01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising