Zelmer | ZSH11100 (SH1110) | User manual | Zelmer ZSH11100 (SH1110) User Manual

Zelmer ZSH11100 (SH1110) User Manual
ZSH11100
GOLARKA ELEKTRYCZNA/ELEKTRICKÝ HOLICÍ STROJEK/
ELEKTRICKÝ HOLIACI STROJČEK/VILLANYBOROTVA/MAŞINĂ DE
RAS ELECTRICĂ/ЭЛЕКТРОБРИТВА/ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАШИНКА ЗА
БРЪСНЕНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА БРИТВА/ELECTRIC SHAVER
GENTLE • RELIABLE • SECURE
ON
SH1110
CHARGE
Sharp
edged blades
2 blades
Washable
PL ZASILANIE AKUMULATOROWE
PL CZAS PRACY BEZPRZEWODOWEJ – 35 MINUT
CZ BATERIOVÉ NAPÁJENÍ
CZ BEZŠŇŮROVÉ POUŽITÍ – 35 MINUT
SK AKUMULÁTOROVÉ NABÍJANIE
SK POUŽITIE BEZ PRÍVODNÉHO KÁBLA – 35 MINÚT
HU AKKUMULÁTOROS TÖLTÉS
HU CSATLAKOZÁSMENTES KÉSZENLÉT – 35 PERC
RO ALIMENTARE CU ACUMULATOR
RO DURATĂ DE FUNCŢIONARE FĂRĂ CABLU – 35 MINUTE
RU АККУМУЛЯТОРНОЕ ПИТАНИЕ
RU ВРЕМЯ БЕСПРОВОДНОЙ РАБОТЫ – 35 МИНУТ
BG АКУМУЛАТОРНО ЗАХРАНВАНЕ
BG ВРЕМЕ НА БЕЗКАБЕЛНА РАБОТА – 35 MИНУТИ
UA АКУМУЛЯТОРНЕ ЖИВЛЕННЯ
UA ЧАС БЕЗПРОВІДНОЇ РОБОТИ – 35 ХВ.
EN BATTERY OPERATED
EN CORDLESS MODE – 35 MINUTES
PL CZAS ŁADOWANIA – 8 H
PL TRYMER
CZ DOBA NABÍJENÍ – 8 H
CZ ZASTŘIHOVAČ
SK DOBA NABÍJANIA – 8 H
SK HOLIACI STROJČEK
HU TÖLTÉSI IDŐ – 8 H
HU TRIMMER
RO TIMP ÎNCĂRCARE – 8 H
RO TRIMMER
RU ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ – 8 Ч.
RU ТРИММЕР
BG ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ – 8 Ч.
BG ТРИМЕР
UA ЧАС ЗАРЯДКИ – 8 ГОД.
UA ТРИМЕР
EN CHARGING TIME – 8 H
EN TRIMMER
SH1110-005_v03
PL
SH1110-005_v03
3
Česky
Русский
Български
● Nie używaj urządzenia jeśli zauważysz, że golarka
lub zasilacz są uszkodzone. W takim przypadku
oddaj golarkę do punktu serwisowego. Nie próbuj
naprawiać urządzenia samodzielnie.
● Jeśli przewód lub wtyczka zasilacza są uszkodzone
bądź wtyczka jest luźna w gniazdku elektrycznym,
nie ładuj urządzenia oraz nie zasilaj go z sieci.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. W razie wystąpienia usterek
należy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony
Українська
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
English
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Română
Magyar
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym
użyciem golarki, proszę obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami
użytkowania i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Slovenčina
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania
Polski
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie
i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
●● Odłączaj zasilacz od gniazdka elektrycznego, gdy nie
jest on używany oraz przed rozpoczęciem czyszczenia golarki.
●● Nie wyciągaj zasilacza z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
●● Nie używaj golarki podczas kąpieli.
●● Nigdy nie zanurzaj urządzenia i zasilacza w wodzie
lub innych cieczach.
●● Nie podłączaj oraz nie odłączaj zasilacza od źródła
zasilania mokrymi rękami.
●● Do pracy z zasilaniem sieciowym, używaj wyłącznie
zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.
●● Zasilacz podłączaj jedynie do sieci prądu przemiennego 100-240 V. W przeciwnym razie istnieje ryzyko
pożaru lub porażenia prądem.
●● Nie uszkadzaj, nie wyginaj, nie rozciągaj, nie wykręcaj oraz nie supłaj przewodu zasilacza. Nie stawiaj
na przewodzie ciężkich przedmiotów oraz nie rozkładaj go pomiędzy takimi przedmiotami. Uszkodzony
przewód grozi pożarem lub porażeniem prądem.
●● Przed przystąpieniem do golenia sprawdź, czy folia
lub blok ostrzy nie jest uszkodzony, gdyż uszkodzona
folia lub ostrza mogą zranić twarz.
4
SH1110-005_v03
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Musi być stosowane wyłącznie do włosów ludzkich – nie stosuj do włosów sztucznych lub zwierzęcych.
Po naładowaniu akumulatora odłącz zasilacz.
Nie naciskaj zbyt mocno na folię tnącą, ponieważ może to doprowadzić do jej pęknięcia, a w konsekwencji do obrażeń skóry.
Nie wykorzystuj zasilacza golarki do ładowania innych urządzeń elektrycznych.
Przed myciem golarki pod bieżącą wodą odłącz ją od zasilacza!
Nie ładuj golarki oraz nie używaj jej podłączonej do źródła sieciowego jeśli temperatura pomieszczenia wynosi poniżej zera lub przekracza 40°C. Nie ładuj golarki
w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w pobliżu
elementów grzejnych (takich jak grzejnik).
Nie ładuj golarki w miejscu wilgotnym lub gdzie narażona jest na ochlapanie wodą.
Nie przechowuj golarki w wilgotnym miejscu gdzie może być narażona na ochlapanie
wodą, jak również w miejscach gdzie panuje wysoka temperatura.
Aby wyczyścić korpus golarki, przetrzyj go ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem
delikatnego środka myjącego. Do czyszczenia nie używaj rozcieńczalników ani benzyny, ponieważ mogą zniszczyć elementy korpusu golarki wykonane z tworzywa.
Nie zostawiaj golarki bez nadzoru podczas ładowania.
SH1110-005_v03
5
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
wzrostu temperatury wewnątrz zasilacza.
●● Urządzenie jest przeznaczone jedynie do golenia i przycinania włosów naturalnych.
Русский
●● Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ mogłoby to doprowadzić do niebezpiecznego
Български
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
Українська
UWAGA!
English
●● Nie dotykaj wewnętrznych elementów bloku ostrzy,
ponieważ jego brzegi są ostre.
●● Golarka jest przeznaczona wyłącznie do golenia zarostu twarzy i nie jest przeznaczona do golenia innych
części ciała (np. głowy). Stosowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem grozi obrażeniami skóry
i może doprowadzić do zmniejszenia trwałości folii.
Polski
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
Česky
●● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
●● Golarkę najlepiej jest ładować przy temperaturze otoczenia między 15°C a 35°C.
●● Używanie golarki do celów niezgodnych z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.
Slovenčina
●● Golarka może być używana jako urządzenie zasilane akumulatorowo.
●● Przed goleniem odtłuść skórę twarzy, tak aby zarost nie przyklejał się do folii tnącej
Magyar
●●
Română
●●
i nie powodował ocierania się o niego ostrzy. Jeśli folia jest zabrudzona, przed przystąpieniem do golenia należy ją wyczyścić (np. chusteczką higieniczną).
Podczas czyszczenia golarki, zwróć uwagę by nie nałożyć na ostrza i folię zbyt dużej
ilości olejku. Użycie zbyt dużej ilości olejku do ostrzy spowoduje zabrudzenie folii
tnącej. Przed przystąpieniem do golenia należy folię wyczyścić z nadmiaru olejku
(np. chusteczką higieniczną).
Symbol kranu oznacza, że golarka może być czyszczona pod bieżącą wodą,
jednak tylko i wyłącznie po odłączeniu od zasilania sieciowego.
Upewnij się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
Русский
Dane techniczne
Български
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Akumulator: ogniwo 2 x Ni-MH, 650 mAh. Standardowy czas ładowania: 8 godzin.
Zakres temperatury pracy: 0-40°C.
Українська
English
6
SH1110-005_v03
Polski
Budowa i elementy golarki
Akcesoria
Osłona
głowicy
Česky
Pędzelek
Folia tnąca
Magyar
Zespół folii tnącej
Blok ostrzy
Ramka
zespołu folii
tnącej
Głowica wibrująca
Przycisk do
zdejmowania
zespołu folii tnącej
Olejek do ostrzy
Русский
Wnęka na
ścięty zarost
Kontrolka
ładowania
akumulatora
Widok od tyłu
Български
Przycisk
blokady
Przełącznik ON/OFF
(włącz/wyłącz)
Korpus
Українська
Głowica
goląca
Ostrze trymera
Română
Etui
Slovenčina
Zasilacz
Widok od spodu
Gniazdo zasilania golarki
SH1110-005_v03
7
English
Suwak trymera
Obsługa i działanie golarki
Polski
ŁADOWANIE GOLARKI
Česky
Do ładowania golarki stosuj wyłącznie dołączony do niej zasilacz.
Aktywacja akumulatora
Slovenčina
Przed pierwszym użyciem lub jeśli golarka nie była używana przez dłuższy czas, ładuj akumulator przez 16 godzin (do pełnego naładowania). Podczas kolejnego ładowania wystarczy około 8 godzin aby całkowicie naładować golarkę.
Golarkę należy naładować gdy kontrolka ładowania akumulatora zaświeci
się na czerwono.
Magyar
Informacje dotyczące „efektu pamięci” akumulatora
Aby uniknąć „efektu pamięci”, należy naładować golarkę dopiero po jej całkowitym rozładowaniu.
Română
Czym jest „efekt pamięci”?
Русский
Co zrobić gdy wystąpi „efekt pamięci”?
Jeśli akumulator Ni-MH zastosowany w golarce jest regularnie ładowany przed jego całkowitym rozładowaniem, spada jego pojemność. Zmniejsza się tym samym liczba możliwych
cykli golenia przed rozładowaniem golarki.
Български
Jeśli pełne naładowanie akumulatora pozwala na mniejszą niż wcześniej liczbę cykli golenia przed rozładowaniem golarki, należy całkowicie rozładować golarkę i ładować akumulator przez około 16 godzin. Powtórzenie tej czynności 2-3 razy pozwoli na odzyskanie pełnej
sprawności akumulatora. Jeśli „efekt pamięci” będzie się utrzymywał, konieczna może być
wymiana akumulatora na nowy. Należy skontaktować się ze sprzedawcą golarki.
Trwałość akumulatora
Українська
●● Trwałość akumulatora wynosi około 4 lat, przy ładowaniu raz na tydzień. Trwałość
●●
English
8
będzie jednak krótsza, jeśli akumulator będzie ładowany częściej. Trwałość zależy
również od warunków użytkowania.
Gdy ładowanie akumulatora przez godzinę wystarcza na 2-3 cykle golenia, oznacza
to że akumulator będzie wkrótce wymagał wymiany na nowy. W tym celu należy
skontaktować się ze sprzedawcą golarki. Jeśli golarka nie była używana przez ponad
6 miesięcy, własności akumulatora pogorszą się wskutek samoczynnego rozładowania. Aby temu zapobiec zaleca się ładowanie nieużywanej golarki przynajmniej raz na
6 miesięcy.
SH1110-005_v03
– Po ok. 8 godzinach golarka jest w pełni naładowana.
– Podczas ładowania świeci się kontrolka informująca o ładowaniu w toku.
4 Po naładowaniu odłącz zasilacz od źródła zasilania.
Odłączając nie ciągnij za przewód, ponieważ może to uszkodzić zasilacz.
Odłącz trzymając za zasilacz.
Przy w pełni naładowanym akumulatorze golarka może pracować przez
ok. 35 minut.
●● Podczas ładowania:
Kontrolka ładowania akumulatora świeci się na zielono.
Po pełnym naładowaniu:
Kontrolka przestanie świecić.
●●
Kontrolka naładowania
akumulatora
– Aby zapobiec ewentualnym awariom, przed ładowaniem golarki upewnij
się, że wtyczka i gniazdko elektryczne nie są uszkodzone.
– Podczas ładowania, z korpusu golarki lub zasilacza może dobiegać nieznaczny szmer i mogą się one delikatnie nagrzewać. Jest to normalne zjawisko i nie stanowi to wady golarki ani zasilacza.
SH1110-005_v03
Polski
Български
Kontrolka ładowania akumulatora
Română
3 Podłącz wtyczkę zasilacza do odpowiedniego źródła zasilania (patrz tabliczka znamionowa na zasilaczu).
Русский
Aby uniknąć awarii, przed włożeniem końcówki przewodu
zasilacza upewnij się, że gniazdo
w golarce jest suche.
Magyar
Slovenčina
2 Włóż końcówkę przewodu zasilacza do
gniazda na spodzie golarki.
9
Українська
Akumulator nie może być ładowany jeśli golarka jest włączona.
Przełącznik
ON/OFF
(włącz/
wyłącz)
English
Aby wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk
blokady i przesuń przełącznik ON/OFF (włącz/
wyłącz) w pozycję OFF. Nałóż osłonę głowicy.
Česky
Źródło zasilania
Procedura ładowania
1 Upewnij się, że golarka jest wyłączona. 100-240 V AC
EKSPLOATACJA
Polski
Golarka nie jest przystosowana do używania, gdy jest podłączona do zasilania sieciowego. Podłączenie do zasilania sieciowego służy jedynie do
ładowania akumulatora.
Česky
Jeśli folia tnąca jest zdeformowana lub uszkodzona wymień ją na nową
(patrz WYMIANA FOLII TNĄCEJ / BLOKU OSTRZY). W przeciwnym razie
istnieje ryzyko skaleczenia skóry twarzy.
Slovenčina
1 Ściągnij osłonę głowicy i włącz golarkę naciskając przycisk blokady i przesuwając przełącznik ON/OFF (włącz/
wyłącz) w pozycję ON.
Osłona
Magyar
Przycisk
blokady
Română
Przełącznik
ON/OFF
(włącz/wyłącz)
Русский
2 Przyciśnij delikatnie folię tnącą do skóry pod kątem
prostym, naciągnij skórę i przesuń golarkę delikatnie
w górę pod włos.
Български
●● Podczas
●●
Українська
golenia nie przyciskaj folii tnącej zbyt
mocno do skóry by nie stępić zbyt szybko lub nie
uszkodzić folii.
Aby ogolić wrażliwe części, takie jak broda, naciągnij skórę ręką i przesuń golarkę w górę. Aby ogolić
szyję, unieś brodę by naciągnąć skórę.
3 Aby użyć trymera przesuń w górę suwak trymera.
Ostrze trymera wibruje razem z ostrzem golarki.
English
Suwak
trymera
10
SH1110-005_v03
Czyszczenie i konserwacja golarki
Przed czyszczeniem i przystąpieniem do czynności konserwacyjnych
odłącz przewód zasilacza od golarki.
MYCIE POD BIEŻĄCĄ WODĄ
SH1110-005_v03
11
English
2 Włącz golarkę i wymyj ostrza w zimnej lub chłodnej wodzie. Po wymyciu, wyłącz golarkę i wytrzyj ostrza
(np. ręcznikiem).
Українська
Български
Русский
1 Wyłącz golarkę. Naciśnij jednocześnie przyciski do
zdejmowania zespołu folii tnącej, znajdujące się po obu
stronach golarki i zdejmij zespół folii.
Română
Magyar
Golarka może być wykorzystywana do golenia z użyciem mydła lub pianki
do golenia tylko w przypadku, gdy nie jest podpięta do zasilania sieciowego. Po każdorazowym goleniu z użyciem mydła lub pianki należy wymyć
elementy golarki (patrz „MYCIE POD BIEŻĄCĄ WODĄ”).
Slovenčina
Zawsze wyłączaj golarkę, nawet jeśli kontrolka ładowania akumulatora
wskazuje rozładowanie akumulatora i golarka przestała działać.
Česky
Polski
4 Aby wyrównać baki, przystaw delikatnie trymer do
skóry pod kątem prostym i ostrożnie przesuń ostrze
w dół.
5 Po użyciu, wyłącz golarkę i wyczyść ją pędzelkiem
(patrz „CZYSZCZENIE PĘDZELKIEM”). Po wyczyszczeniu, nałóż osłonę głowicy.
3 Odstaw golarkę w przewiewne miejsce by wyschła.
Polski
Česky
Slovenčina
4 Zamocuj w uprzednio zajmowanym miejscu zespół folii tnącej, uważając by nie dotykać folii tnącej.
5 Nałóż olejek do ostrzy na folie tnące i trymer.
Kropla olejku na
każdą folię i trymer
Magyar
Używaj olejku dostarczonego wraz z golarką.
Română
6 Włącz golarkę na około 10 sekund, a następnie
wytrzyj pozostałość olejku z folii tnącej (np. chusteczką).
Przed wytarciem pozostałości olejku z folii
wyłącz golarkę.
Русский
Olejek przeznaczony jest wyłącznie do celów eksploatacyjnych/konserwacyjnych. Nie spożywać. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechować w ciemnym miejscu.
Български
CZYSZCZENIE PĘDZELKIEM
Українська
1 Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że golarka jest wyłączona. Naciśnij
jednocześnie przyciski do zdejmowania zespołu folii tnącej, znajdujące się po obu stronach
golarki i zdejmij folię.
English
Przycisk do
zdejmowania
zespołu folii
tnącej
12
Przycisk do
zdejmowania
zespołu folii
tnącej
SH1110-005_v03
Aby wyjąć blok ostrzy należy pociągnąć go w górę.
Blok ostrzy
Korpus
Magyar
Folia tnąca
Slovenčina
Ostrza są ostre i mogą być przyczyną zranienia. Zachowaj szczególną
ostrożność podczas wyjmowania i wkładania bloku ostrzy.
3 Po wyczyszczeniu zamontuj prawidłowo blok
ostrzy. Następnie zamontuj zespół folii tnącej, uważając by nie dotknąć folii.
Română
Niska jakość golenia i niepokojący dźwięk
mogą świadczyć o nieprawidłowo zamontowanym zespole folii tnącej.
Русский
Nie zdejmuj folii tnącej z zespołu folii.
4 Przed przystąpieniem do czyszczenia ostrza try-
Česky
Polski
2 Wyczyść pędzelkiem wnętrze zespołu folii tnącej, blok ostrzy oraz korpus golarki.
Ostrze trymera
Български
mera wyłącz golarkę.
Sprawdź czy ostrze trymera nie porusza
się podczas czyszczenia.
English
Українська
5 Nasmaruj folię tnącą olejkiem do ostrzy.
SH1110-005_v03
13
WYMIANA FOLII TNĄCEJ / BLOKU OSTRZY
Polski
Folia tnąca i blok ostrzy są elementami eksploatacyjnymi. Dla komfortowego i dokładnego
golenia zaleca się wymianę zestawu folii tnącej i bloku ostrzy przynajmniej raz w roku.
Korzystanie ze zużytych ostrzy lub folii, oprócz mało precyzyjnego golenia może doprowadzić do ich uszkodzenia, a w konsekwencji do skaleczenia skóry.
Česky
Czas między kolejnymi wymianami folii tnącej i bloku ostrzy jest czasem
orientacyjnym. Ich stopień zużycia zależy w dużej mierze od warunków
eksploatacji. Jeśli folia tnąca i blok ostrzy nie zapewniają dokładnego
golenia lub jeśli są uszkodzone lub zdeformowane należy je niezwłocznie
wymienić na nowe.
Slovenčina
Przed wymianą folii tnącej i bloku ostrzy upewnij się, że golarka jest wyłączona.
Magyar
Rekomendujemy używanie wyłącznie oryginalnych zamienników firmy Zelmer.
Zestaw zamienników nr SH1110111.
Română
Zespół folii tnącej
Blok ostrzy
Русский
Zespół folii tnącej
1 Przyciśnij jednocześnie przyciski do zdejmowania zespołu folii tnącej, znajdujące się po obu stronach
golarki i zdejmij zespół folii.
Български
2 Nałóż we właściwy sposób nowy zespół folii tnącej
(kliknięcie sygnalizuje prawidłowe nałożenie).
Українська
Blok ostrzy
1 Zdejmij zespół folii tnącej (rys. 1).
2 Chwyć palcami z boku każdy z dwóch bloków
rys. 1
rys. 2
ostrzy i pociągnij go do góry (rys. 2).
3 Nałóż i dociśnij do głowicy wibrującej nowy
blok ostrzy.
English
Upewnij się, że zamontowane zostały oba ostrza. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń lub awarii (golarka może też wydawać niepokojący
dźwięk).
4 Zamontuj poprawnie zespół folii tnącej.
14
SH1110-005_v03
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
SH1110-005_v03
15
Polski
English
Українська
Български
Русский
Română
Magyar
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Česky
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego,
tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla
środowiska.
Slovenčina
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
CZ
Vážení zákazníci!
Polski
Česky
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům
týkajících se bezpečnosti. Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít
i během pozdějšího používání přístroje.
Slovenčina
Bezpečnostní pokyny a správné použití
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečí. Před prvním použitím holícího
strojku, se důkladně seznamte s návodem k použití a se všemi bezpečnostními
pokyny.
Magyar
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
Română
Русский
Български
Українська
English
●● Nepoužívejte spotřebič, jsou-li holící strojek nebo
napájecí zdroj poškozené. V takovém případě
odneste holící strojek do servisu. Nepokoušejte se
opravit strojek sami.
●● Je-li přívodní šňůra nebo zástrčka poškozená, nebo
je-li zástrčka v elektrické zásuvce uvolněná, nanabíjejte strojek ani ho nenapájejte ze sítě.
●● Opravy na přístroji může provádět pouze vyškolený
personál. V případě poruchy kontaktujte autorizovaný
servis Zelmer.
●● Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let,
osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající náležité zkušenosti a znalosti
pouze tehdy, bude-li jim zajištěn náležitý dohled nebo
budou poučeny o bezpečném používání přístroje
16
SH1110-005_v03
SH1110-005_v03
17
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
a budou informovány o možném riziku. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět
údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod
dohledem.
●● Odpojte napájecí zdroj z elektrické zásuvky vždy, kdy
holící strojek nepoužíváte a před každým jeho čištěním.
●● Neodpojujte napájecí zdroj z elektrické zásuvky tažením za přívodní šňůru.
●● Nepoužívejte holící strojek během koupele.
●● Nikdy neponořujte strojek a napájecí zdroj do vody
ani do jiných tekutin.
●● Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí zdroj ze
zásuvky mokrýma rukama.
●● Při provozu se síťovým napájením používejte
výhradně napájecí zdroj a přívodní šňůru, jež jsou
součástí přístroje.
●● Napájecí zdroj připojujte výhradně do sítě se střídavým proudem 100-240 V. V opačném případě může
vzniknout požár a riziko úrazu elektrickým proudem.
●● Nepoškozujte, neohýbejte, neroztahujte, nesvíjejte a neuzlujte přívodní šňůru napájecího zdroje.
Nestavte na šňůře těžké předměty a nepokládejte ji
mezi takovými předměty. Poškozená přívodní šňůra
může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
●● Před holením zkontrolujte, zda nejsou holící planžety
nebo soustava holících planžet poškozeny, jelikož
poškozené planžety nebo hlava mohou poranit tvář.
Polski
Česky
Slovenčina
●● Nedotýkejte se vnitřních elementů břitového bloku,
jelikož jsou jeho okraje ostré.
●● Holící strojek je určený výhradně pro holení tváře
a není určený pro holení jiných částí těla (např.
hlavy). Použití strojku, které není v souladu s jeho
určením, může způsobit poranění kůže a může snížit
trvanlivost holící planžety.
POZOR!
Magyar
Nedodržením těchto pokynů můžete výrobek
poškodit
●● Nepřikrývejte napájecí zdroj, mohlo by dojít k nebezpečnému zvýšení teploty uvnitř
Română
napájecího zdroje.
●● Strojek je určen výhradně pro holení a zastřihování přírodních vlasů. Musí být používaný výhradně na lidské vlasy – nepoužívejte na umělé vlasy a na zvířecí srst.
Русский
●● Po nabití akumulátoru odpojte napájecí zdroj.
●● Netlačte příliš silně na holící planžetu, protože by mohlo dojít k jejímu prasknutí
a následně k poranění pokožky.
Български
●● Nepoužívejte napájecí zdroj holícího strojku k nabíjení jiných přístrojů.
●● Před umytím holícího strojku pod tekoucí vodou, jej odpojte od napájecího zdroje!
●● Nenabíjejte holící strojek a nepoužívejte jej připojený do sítě, je-li teplota prostředí
●●
Українська
●●
●●
English
●●
18
nižší než 0°C nebo je vyšší než 40°C. Nenabíjejte holící strojek v místě, které je
přímo vystaveno slunečnímu záření a poblíž tepelných zdrojů (např. radiátor).
Nenabíjejte holící strojek ve vlhké místnosti ani v místě, kde je vystaven kontaktu
s vodou.
Neuchovávejte holící strojek ve vlhkém místě, kde je vystaven kontaktu s vodou a ve
vysokých teplotách.
Pro vyčištění těla holícího strojku, jej otřete vlhkým hadříkem s malým množstvím
šetrného čistícího prostředku. K čištění nepoužívejte ředidla ani benzín, jelikož
mohou zničit element těla strojku, vyrobené z umělé hmoty.
Neponechávejte holící strojek bez dohledu během nabíjení.
SH1110-005_v03
záruku.
●● Holící strojek může být napájený pouze akumulátorem.
●● Před holením odmastěte pokožku obličeje tak, aby se vousy nelepily k holící plan-
●●
Română
●●
žetě a břity se o něj něotíraly. Je-li planžeta znečištěná, před holením je nutné ji
nejdříve vyčistit (např. papírovým kapesníkem).
Při čištění holícího strojku dbejte na to, abyste neaplikovali příliš velké množství oleje
na holící hlavu. Příliš velké množství oleje způsobí znečištění holících planžet. Před
holením holící hlavu vyčistěte (např. papírovým kapesníkem).
Symbol vodovodního kohoutku označuje, že holící strojek může být čištěný
pod tekoucí vodou, avšak výhradně po předchozím odpojení z elektrické
zásuvky.
Slovenčina
●● Přístroj je určen výhradně k domácímu použití.
●● Holící strojek doporučujeme nabíjet při okolní teplotě mezi 15°C a 35°C.
●● Používáním holícího strojku neshodně s jeho určením, ztratíte možnost uplatnit
Magyar
Informace o výrobku a pokyny k použití
Česky
Polski
UPOZORNĚNÍ
Ujistěte se, že jsou vám výše uvedené pokyny srozumitelné.
Русский
Technické údaje
English
Українська
Български
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
Akumulátor: článek 2 x Ni-MH, 650 mAh. Standardní doba nabíjení: 8 hodin.
Rozsah teploty práce: 0-40°C.
SH1110-005_v03
19
Polski
Popis a příslušenství holícího strojku
Příslušens
Kryt hlavy
Štěteček
Česky
Napájecí zdroj
Slovenčina
Holící planžeta
Soustava holících
planžet
Magyar
Břitový blok
Pouzdro
Română
Rám soustavy
holících planžet
Olej na břity
Русский
Prostor na
oholené
vousy
Vibrační hlava
Tlačítko pro
odstranění
soustavy holících
planžet
Tlačítko
blokády
Български
Vypínač ON/OFF
(zapni/vypni)
Kontrolka
nabíjení
akumulátoru
Pohle zezadu
Tělo
Українська
Holící
hlava
Břity zastřihovače
Pohled zespoda
Jezdec zastřihovače
English
Napájecí zásuvka strojku
20
SH1110-005_v03
Aby nedošlo k „efektu paměti”, nabíjejte holící strojek teprve až když se akumulátor zcela
vybije.
Co je „efekt paměti”?
Jestliže je akumulátor Ni-MH, který je použitý do holícího strojku, pravidelně nabíjený před
jeho úplným vybitím, klesá jeho obsah. Snižuje se tak množství možného holení před vybitím holícího strojku.
Co dělat když nastane „efekt paměti”?
Jestliže úplné nabití akumulátoru umožňuje nižší množství holení než dříve před vybitím
holícího strojku, nechte holící strojek zcela vybít a nabíjejte akumulátor cca 16 hodin. Opakování této činnosti 2-3 krát, dosáhnete úplné capacity akumulátoru. Jestliže „efekt paměti”
bude trvat i nadále, bude nutné vyměnit akumulátor na nový. Kontaktujte se s prodejcem
holícího strojku.
Životnost akumulátoru
●● Životnost akumulátoru je přibližne 4 roky, při nabíjení jednou týdně. Životnost bude
●●
však kratší, jestliže bude akumulátor nabíjený častěji. Životnost mimo jiné závisí také
na podmínkách používání.
Když nabíjení akumulátoru po dobu jedné hodiny stačí pouze na 2-3 holení, znamená to, že akumulátor bude nutné v brzké době vyměnit za nový. Za tímto účelem
kontaktujte prodejce holícího strojku. Jestliže nebyl holící strojek používaný déle než
6 měsíců, vlastnosti akumulátoru se zhorší díky samostatnému vybití. Aby k tomu
nedošlo, doporučujeme nabíjet holící strojek minimálně jednou za 6 měsíců.
SH1110-005_v03
21
Slovenčina
Magyar
Informace o „efektu paměti” akumulátoru
Română
Holící strojek nabijte tehdy, kdy kontrolka nabíjení akumulátoru svítí červeně.
Русский
Před prvním použitím nebo v případě, že holící strojek nebyl delší dobu používán, nabíjejte
akumulátor po dobu 16 hodin (do úplného nabití). Během dalšího nabití stačí cca 8 hodin,
aby se holící strojek zcela nabil.
Български
Aktivace akumulátoru
Українська
K nabíjení strojku používejte výhradně napájecí zdroj, jež je součástí
strojku.
English
NABITÍ HOLÍCÍHO STROJKU
Česky
Polski
Obsluha a použití holícího strojku
Polski
Procedura nabíjení
1 Ujistěte se, že je holící strojek vypnutý. Pro
Napájecí zdroj
100-240 V AC
vypnutí strojku stiskněte tlačítko blokády a přesuňte vypínač ON/OFF (zapni/vypni) do polohy
OFF. Nasaďte kryt hlavy.
Vypínač
ON/OFF
(zapni/
vypni)
Česky
Akumulátor nenabíjejte, když je
holící strojek zapnutý.
Slovenčina
2 Vložte koncovku přívodní šňůry napájecího
zdroje do zásuvky zespod holícího strojku.
Aby nedošlo k poruše, ujistěte se
před vložením koncovky přívodní
šňůry napájecího zdroje, že je
zásuvka ve strojku suchá.
Magyar
3 Zapojte zástrčku napájecího zdroje do vhodné elektrické zásuvky (viz. typový štítek na
napájecím zdroji).
Română
– Po cca 8 hodinách je holící strojek zcela nabitý.
– Během nabíjení svítí kontrolka informující, že se strojek nabíjí.
4 Po nabití odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.
Neodpojujte napájecí zdroj ze zásuvky tažením za přívodní šňůru, jelikož
můžete napájecí zdroj poškodit. Při odpojování uchopte za napájecí zdroj.
Русский
Při zcela nabitém akumulátoru může být holící strojek v provozu cca 35
minut.
Български
Kontrolka nabíjení akumulátoru
●● Během nabíjení:
Українська
Kontrolka nabíjení akumulátoru svítí zeleně.
Po úplném nabití:
Kontrolka zhasne.
●●
English
22
Kontrolka nabití
akumulátoru
– Chcete-li zabránit případným nehodám, ujistěte se před nabíjením holícího strojku, že nejsou zástrčka ani elektrická zásuvka poškozené.
– Během nabíjení může být ze strojku nebo z napájecího zdroje slyšet malý
šelest a mohou se mírně nahřát. Není to závada holícího strojku ani napájecího zdroje.
SH1110-005_v03
Vypínač
ON/OFF
(zapni/vypni)
2 Přitlačte lehce holící planžetu kolmo k pokožce,
napněte kůži a přesuňte holící strojek lehce směrem
nahoru proti vousům.
●● Během
Jezdec
zastřihovače
SH1110-005_v03
Български
3 Pro použití zastřihovače přesuňte nahoru jezdec
zastřihovače. Břity zastřihovače vibrují spolu s břity holícího strojku.
23
Українська
●●
holení netlačte holící planžety příliš silně
k pokožce, aby nedošlo k otupení nebo poškození
planžety.
Za účelem oholení citlivých míst, jako je brada, natáhněte pokožku rukou a posunujte strojek nahoru. Pro
oholení šíje zvedněte bradu, aby se kůže natáhla.
Русский
Tlačítko
blokády
Română
Magyar
Kryt
English
1 Sejměte kryt hlavy a zapněte holící strojek stisknutím
blokády a přesunutím vypínače ON/OFF (zapni/vypni) do
polohy ON.
Slovenčina
Jestliže je holící planžeta zdeformovaná nebo poškozená, vyměňte ji na
novou (viz VÝMĚNA HOLÍCÍ PLANŽETY/BŘITOVÉHO BLOKU). V opačném
případě se můžete poranit.
Česky
Holící strojek nepoužívejte, když je zapojen do elektrické zásuvky. Zapojení
do elektrické sítě slouží pouze k nabíjení akumulátoru.
Polski
PROVOZ
Polski
4 Pro zastřižení kotlet přiložte zastřihovač kolmo
k pokožce a opatrně přesuňtě břity směrem dolů.
5 Po použití vypněte holící strojek a vyčistěte ho štětečkem (viz. ČIŠTĚNÍ ŠTĚTEČKEM”). Po vyčištění
nasaďte kryt hlavy.
Česky
Vždy vypínejte holící strojek, i tehdy znázorňuje-li kontrolka nabití akumulátoru vybití akumulátoru a holící strojek se vybil a nefunguje.
Slovenčina
Holící strojek může být používán k holení s pěnou nebo mýdlem pouze
v případě, kdy není zapojený na síťového napájení. Po každém holení
s použitím mýdla nebo pěny vždy umyjte elementy holícího strojku (viz.
MYTÍ POD TEKOUCÍ VODOU”).
Magyar
Čištění a údržba holícího strojku
Română
Před čištěním a údržbou odpojte přívodní šňůru napájecího zdroje od holícího strojku.
MYTÍ POD TEKOUCÍ VODOU
Русский
1 Vypněte holící strojek. Stiskněte současně tlačítko
pro odstranění holící planžety, jež se nachází po obou
stranách holícího strojku a odstraňte holící planžetu.
Български
Українська
English
2 Zapněte holící strojek a umyjte břity ve studené nebo
chladné vodě. Po umytí vypněte holící strojek a vytřete
břity (např. ručníkem).
24
SH1110-005_v03
4 Upevněte na původním místě holící planžetu a dejte pozor,
abyste se nedotýkali planžety.
Kapka oleje na
každou planžetu
a zastřihovač
Magyar
Používejte olej dodaný spolu s holícím
strojkem.
Olej je určený výhradně k provozním/konzervačním účelům. Nekonzumujte. Vyhýbejte se kontaktu s očima a pokožkou. Skladovat v místě nedostupném dětem. Zabezpečit před přímým slunečním zářením. Skladovat na
temném místě.
ČIŠTĚNÍ ŠTĚTEČKEM
Tlačítko pro
odstranění
holící planžety
SH1110-005_v03
English
1 Před čištěním se ujistěte, že je holící strojek vypnutý. Stiskněte současně tlačítka pro
odstranění holící planžety, jež se nachází po obou stranách holícího strojku a odstraňte
holící planžetu.
Български
Před otřením zbytku oleje z planžety,
vypněte holící strojek.
Русский
Română
6 Zapněte holící strojek na cca 10 sekund a následně
otřete zbytek oleje z holící planžety (např. kapesníkem).
Українська
5 Aplikujte olej na břity na holící planžety a zastřiho-
vač.
Slovenčina
Česky
Polski
3 Postavte holící strojek na vzdušné místo a nechte ho
vyschnout.
Tlačítko pro
odstranění
holící planžety
25
2 Vyčistěte štětečkem vnitřek holící planžety, břitový blok a tělo strojku.
Polski
Pro odstranění břitového bloku ho vytáhněte směrem nahoru.
Česky
Břity jsou ostré a mohou způsobit zranění. Dbejte zvýšené opatrnosti
během odstraňování a vkládání břitového bloku.
Slovenčina
Holící planžeta
Břitový blok
Tělo strojku
Magyar
3 Po vyčištění nasaďte správně břitový blok.
Následně nasaďte holící planžetu tak, abyste se nedotýkali planžety.
Română
Nízká kvalita holení a zvláštní zvuk,
mohou být způsobeny špatně nasazenou
holící planžetou.
Русский
Neodstraňujte holící planžetu ze soustavy
holících planžet.
4 Než začnete čistit břity zastřihovače, vypněte holící
Břity
zastřihovače
strojek.
Български
Zkontrolujte, zda se břit zastřihovače
během čištění nepohybuje.
5 Namažte holící planžetu olejem na břity.
Українська
English
26
SH1110-005_v03
Před výměnou holící planžety a břitového bloku se ujistěte, že je holící
strojek vypnutý.
Břitový blok
Română
Holící planžeta
Magyar
Doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly firmy Zelmer.
Souprava náhradních dílů č. SH1110111.
Česky
Doba mezi jednotlivými výměnami holící planžety a bloku je pouze orientační. Jejich stupeň spotřeby záleží ve velké míře na podmínkách provozu.
Nezajištuje-li holící planžeta a břitový blok důkladné oholení, nebo jsou-li
poškozené nebo zdeformované, je nutné je vyměnit za nové.
Slovenčina
Holící planžeta a břitový blok jsou provozními díly. Pro pohodlné a důkladné holení, doporučujeme výměnu holící planžety a břitového bloku minimálně jednou ročně. Použitím opotřebených břitů nebo planžet, kromě neprecizního holení, může dojít také k jejich poškození a následně se můžete poranit.
Polski
VÝMĚNA HOLÍCÍ PLANŽETY/BŘITOVÉHO BLOKU
Русский
Holící planžety
1 Stiskněte zároveň tlačítka pro sejmutí holící planžety, jež se nachází po obou stranách holícího strojku
a sejměte holící planžety.
obr. 2
Українська
obr. 1
a vytáhněte ho směrem nahoru (obr. 2).
3 Nasaďte a přitlačte k vibrační hlavě nový břitový blok.
Ujistěte se, že byly nasazeny oba břity. V opačném případě hrozí riziko úrazu
nebo může dojít k nehodě (holící strojek může vydávat znepokojující zvuk).
4 Nasaďte správně holící planžetu.
SH1110-005_v03
27
English
Břitový blok
1 Sejměte holící planžetu (obr. 1).
2 Uchopte prsty po stranách břitový blok
Български
2 Nasaďte správně novou holící planžetu (cvaknutí signalizuje správné nasazení).
Polski
Ekologicky vhodná likvidace
Česky
Slovenčina
Magyar
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti elektrický spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu
určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen
z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě
jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Akumulátory obsahují látky negativně olivňující životní prostředí. Nelikvidujte je spolu
s jiným komunálním odpadem, ale odneste je do sběrných míst určených k těmto účelům.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Română
Русский
Български
Українська
English
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho
určením nebo v rozporu z návodem k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez předchozího
upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo
z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
28
SH1110-005_v03
SK
SH1110-005_v03
29
Česky
Русский
Български
●● V prípade, ak zistíte, že holiaci strojček alebo sieťový
adaptér sú poškodené, nepoužívajte ich. Odovzdajte
holiaci strojček do najbližšieho servisného strediska.
Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami.
●● Ak sieťový kábel alebo adaptér boli poškodené alebo
adaptér sa nedá pevne zasunúť do zásuvky elektrickej siete, nikdy spotrebič nenabíjajte ani ho nezapájajte do siete.
●● Opravu spotrebiča môže vykonať iba kvalifikovaný pracovník. V prípade, ak sa na spotrebiči vyskytne porucha,
obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac
ako 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými
Українська
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
English
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
Română
Magyar
Tieto informácie sa týkajú ochrany Vášho zdravia a Vašej bezpečnosti. Pred prvým
použitím holiaceho strojčeka by ste sa mali povinne oboznámiť so všetkými bezpečnostnými pravidlami a pokynmi pre používanie.
Slovenčina
Bezpečnostné pravidlá a pokyny správneho používania spotrebiča
Polski
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania výrobku.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré
nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia,
iba v prípade, ak sú pod stálym dozorom a po ich
predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča by
nemali vykonávať deti bez dozoru.
●● Adaptér zo zásuvky elektrickej siete vytiahnite, ak
spotrebič práve nepoužívate alebo pred čistením
holiaceho strojčeka.
●● Adaptér zo zásuvky elektrickej siete nevyťahujte
potiahnutím za sieťový kábel.
●● Holiaci strojček nepoužívajte pri kúpeli.
●● Nikdy neponárajte spotrebič alebo jeho adaptér do
vody alebo inej tekutiny.
●● Adaptér nezasúvajte ani ho nevyberajte zo zásuvky
elektrickej siete mokrými rukami.
●● Pri práci so sieťovým adaptérom používajte iba adaptér, ktorý bol pribalený k spotrebiču.
●● Sieťový adaptér zapájajte do siete so striedavým prúdom 100-240 V. V opačnom prípade ste vystavený
riziku poranenia prúdom alebo vzniku požiaru.
●● Nikdy nepoškodzujte, neohýbajte, nenaťahujte,
nerozťahujte, nepretáčajte ani nesťahujte sieťový
kábel. Sieťový kábel nezaťažujte ťažkými predmetmi
ani ho neumiestňujte v blízkosti takýchto predmetov.
30
SH1110-005_v03
v jeho vnútri.
●● Spotrebič je určený iba na holenie a skracovanie prirodzeného ochlpenia. Používajte
●●
●●
●●
●●
ho iba pri úprave ľudských vlasov – nesmie sa používať na umelé alebo zvieracie
vlasy.
Po dobití akumulátora sieťový kábel zo zásuvky vytiahnite.
Netlačte príliš silno na holiacu planžetu, mohlo by dôjsť k jej prasknutiu a následne
k poraneniu Vašej pokožky.
Sieťový adaptér nepoužívajte na nabíjanie iných elektrických spotrebičov.
Predtým, než začnete holiaci strojček umývať pod tečúcou vodou, vytiahnite sieťový
kábel zo zásuvky!
SH1110-005_v03
31
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Українська
●● Sieťový adaptér nikdy neprikrývajte, mohlo by dôjsť nadmernému nárastu teploty
English
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí
nebezpečenstvo poškodenia majetku
Български
Русский
POZOR!
Română
Poškodený sieťový kábel môže spôsobiť požiar alebo
poranenie elektrickým prúdom.
●● Ešte pred holením skontrolujte, či holiaca planžeta
alebo sústava čepelí nie sú poškodené, poškodená
planžeta alebo čepeľ by Vám totiž mohla poraniť
Vašu tvár.
●● Nedotýkajte sa vnútorných súčastí sústavy čepelí, ich
okraje sú veľmi ostré.
●● Holiaci strojček je určený iba na oholenie ochlpenia
tváre a nie je určený na oholenie iných častí tela
(napr. hlavy). Používaním spotrebiča na iné, ako
predpísané účely, si môžete spôsobiť poranenie
pokožky a môže dôjsť k rýchlemu opotrebovaniu
planžety.
Polski
●● Holiaci strojček nenabíjajte, ani ho nepoužívajte napájaný priamo z elektrickej siete,
Česky
●●
●●
●●
Slovenčina
●●
v prípade, ak izbová teplota klesne pod nulu alebo je vyššia ako 40°C. Holiaci strojček nenabíjate v priestoroch, ktoré sú vystavené priamemu pôsobeniu slnečných lúčov
alebo v blízkosti telies emitujúcich tepelnú energiu (ako je napr. rýchlovarná kanvica).
Holiaci strojček nenabíjajte vo vlhkom prostredí alebo kde hrozí styk s vodou.
Holiaci strojček neskladujte vo vlhkom prostredí alebo tam, kde môže dôjsť k styku
s vodou, ako aj v priestoroch s vysokou teplotou.
Teleso holiaceho strojčeka vyčistite pomocou vo vode navlhčenej utierky s pridaním
jemného čistiaceho prostriedku. Na čistenie nepoužívajte riedidlá ani benzín, ktoré
by mohli zničiť umelohmotné komponenty telesa holiaceho strojčeka.
Počas nabíjania holiaci strojček nenechávajte mimo Vášho dozoru.
POKYNY
Magyar
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
zariadenia
Română
●● Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
●● Ideálna teplota pre nabíjanie holiaceho strojčeka sa pohybuje od 15°C do 35°C.
●● V prípade, ak holiaci strojček použijete na iné účely, zanikne Vám platnosť záruky.
●● Holiaci strojček môžete používať ako spotrebič napájaný akumulátorom.
●● Pred holením si odmastite svoju tvár tak, aby sa Vaše chĺpky neprilepovali na holiacu
Русский
●●
Български
●●
planžetu a nedošlo k otieraniu jeho čepelí. V prípade, ak je planžeta znečistená,
pred tým ako použijete holiaci strojček, vyčistite ju (napríklad pomocou hygienickej
vreckovky).
Pri čistení holiaceho strojčeka dbajte na to, aby ste na holiacu hlavicu neaplikovali
nadmerné množstvo mazacieho oleja. V prípade nadmernej aplikácie mazacieho
oleja, môže dôjsť k znečisteniu holiacich planžiet. Pred tým, ako sa začnete holiť je
potrebné, aby ste hlavicu vyčistili (napr. hygienickou vreckovkou).
Tento symbol znázorňuje, že holiaci strojček môžete čistiť pod prúdom tečúcej vody.
Українська
Je dôležité, aby ste vyššie uvedeným pokynom porozumeli správne.
Technické údaje
English
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Akumulátor: článok 2 x Ni-MH, 650 mAh. Štandardná doba nabíjania: 8 hodín. Predpísaná
teplota pri nabíjaní: 0-40°C.
32
SH1110-005_v03
Príslušenstvo
Polski
Zloženie a komponenty holiaceho strojčeka
Ochranný
kryt hlavice
Česky
Štetec
Planžeta holiaceho
strojčeka
Magyar
Sústava holiacich
planžiet
Holiaci blok
Olej na čepele
Zachytávač
oholených
chlpov
Vibračná hlavica
Tlačidlo na
snímanie planžety
Indikátor
nabíjania
akumulátora
Pohľad zozadu
Български
Blokovacie
tlačidlo
Spínač ON/OFF
(zapni/vypni)
Teleso strojčeka
Українська
Holiaca
hlavica
Čepeľ zastrihávača
Română
Zásobník sústavy
holiacich planžiet
Русский
Obal
Slovenčina
Napájanie
Pohľad zdola
Zásuvka pre sieťový adaptér
SH1110-005_v03
33
English
Vysúvanie zastrihávača
Obsluha a funkcie holiaceho strojčeka
Polski
NABÍJANIE HOLIACEHO STROJČEKA
Česky
Na nabíjanie holiaceho strojčeka používajte iba pribalený sieťový kábel.
Aktivácia akumulátora
Slovenčina
Pred prvým použitím alebo v prípade, ak holiaci strojček nebol používaný po dlhšiu dobu,
je potrebné, aby ste akumulátor nabíjali po dobu približne 16 hodín (do úplného nabitia). Pri
nasledujúcich nabíjaniach, pre úplné nabitie holiaceho strojčeka, bude postačovať 8 hodín.
Holiaci strojček je potrebné nabiť v prípade, ak svetelný indikátor stavu
batérií svieti na červeno.
Magyar
Informácie o „pamäťovom efekte” akumulátora
Aby ste sa vyhli „pamäťovému efektu”, holiaci strojček nabíjajte až po úplnom vybití jeho
akumulátora.
Română
Čo je „pamäťový efekt”?
Русский
Čo spraviť v prípade, ak nastane „pamäťový efekt”?
V prípade, ak akumulátor Ni-MH holiaceho strojčeka nabíjate pravidelne, ešte pred jeho
úplným vybitím, znižujete jeho kapacitu a výkon. Znižuje sa tak počet vykonávaných holení
pred vybitím akumulátora holiaceho strojčeka.
Български
V prípade, ak úplne nabitý akumulátor Vám umožňuje vykonať menej holení ako predtým
na jedno nabitie, je potrebné, aby ste holiaci strojček úplne vybili a nabíjali akumulátor po
dobu približne 16 hodín. Po zopakovaní tejto činnosti 2 až 3 krát, akumulátor získa späť
svoju pôvodnú maximálnu kapacitu. Ak „pamäťový efekt” bude aj naďalej pretrvávať, je
potrebné vymeniť starý akumulátor za nový. Pri jeho kúpe sa obráťte na predávajúceho.
Životnosť akumulátora
Українська
●● Životnosť akumulátora je približne 4 roky, pri nabíjaní raz za týždeň. Životnosť sa môže
●●
English
34
znížiť v prípade, ak akumulátor budete nabíjať častejšie. Životnosť závisí rovnako od
spôsobu používania spotrebiča.
Ak nabitie akumulátora, v trvaní jednej hodiny, vystačí na 2-3 oholenia, znamená to,
že akumulátor budete musieť vymeniť za nový. Pri výmene akumulátora sa poraďte
s Vašim predávajúcim. V prípade, ak holiaci strojček ste nepoužívali viac ako 6 mesiacov, kapacita akumulátora sa zhorší z dôvodu samovoľného vybitia akumulátora. Aby
ste sa vyhli tomuto nežiaducemu efektu, odporúčame nabiť nepoužívaný holiaci strojček aspoň raz v priebehu 6 mesiacov.
SH1110-005_v03
Spínač
ON/OFF
(zapni/
vypni)
Akumulátor nebudete môcť nabíjať, ak je strojček zapnutý.
– Po uplynutí približne 8 hodín je holiaci strojček celkom nabitý.
– Počas nabíjania svieti svetelný indikátor, ktorý informuje o procese nabíjania.
4 Po nabití akumulátora, sieťový adaptér odpojte od zdroja napätia.
Pri vyťahovaní sieťového adaptéra neťahajte za kábel – adaptér by ste
mohli poškodiť. Pri vyťahovaní držte adaptér.
Български
Holiaci strojček s úplne nabitým akumulátorom môže pracovať po dobu
približne 35 minút.
Indikátor nabíjania akumulátora
●● Počas nabíjania:
Indikátor nabíjania akumulátora svieti na zeleno.
Po nabití akumulátora:
Kontrolka zhasne.
●●
Indikátor stavu nabitého
akumulátora
– Aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom, pred tým než pristúpite k nabíjaniu, uistite sa, že adaptér a elektrická zásuvka nie sú poškodené.
– Pri nabíjaní, z telesa holiaceho strojčeka alebo adaptéra, môžete počuť
slabé bzučanie a môžu sa nepatrne zohriať. Ide o normálny jav, ktorý nie je
nedostatkom holiaceho strojčeka ani adaptéra.
SH1110-005_v03
35
Українська
Română
3 Sieťový adaptér zasuňte do elektrickej zásuvky s vhodným napätím (pozri výrobný štítok na adaptéri).
Русский
Aby ste sa vyhli riziku poranenia
prúdom, pred tým než zasuniete
koncovku kábla, uistite sa, že
zásuvka strojčeka je suchá.
Magyar
Slovenčina
2 Zasuňte koncovku kábla do zásuvky pre
sieťový adaptér na spodnej strane.
Polski
Vypnete ho stlačením blokovacieho tlačidla
a presunutím spínača ON/OFF (zapni/vypni)
do polohy OFF. Nasaďte kryt hlavice.
Česky
Zdroj napätia
100-240 V AC
English
Postup pri nabíjaní
1 Presvedčte sa, či je strojček vypnutý.
POSTUP PRI POUŽÍVANÍ
Polski
Holiaci strojček nie je prispôsobený na prácu, ak je zapojený do elektrickej
siete. Pripojenie k elektrickej sieti slúži len pre nabíjanie akumulátora.
Česky
V prípade, ak došlo k deformácii alebo poškodeniu holiacej planžety,
vymeňte ju za novú (pozri VÝMENA HOLIACEJ PLANŽETY / BLOKU
ČEPELÍ). V opačnom prípade riskujete poranenie pokožky na tvári.
Slovenčina
1 Odoberte ochranný kryt hlavice a zapnite holiaci strojček tak, že stlačíte blokovacie tlačidlo a presuniete spínač
ON/OFF (zapni/vypni) do polohy ON.
Ochranný
kryt
Magyar
Blokovacie
tlačidlo
Română
Spínač
ON/OFF
(zapni /vypni)
Русский
2 Holiacu planžetu jemne pritlačte k Vašej pokožke
pod priamym uhlom, natiahnite pokožku a holiaci strojček
opatrne posúvajte smerom nahor, proti rastu chĺpkov.
●● Počas holenia nepritláčajte planžetu holiaceho stroj-
Български
●●
Українська
čeka príliš silno k pokožke, aby nedošlo k predčasnému otupeniu alebo poškodeniu planžety.
Pri holení jemných častí tváre, takých ako sú brada,
natiahnite pokožku rukou a holiaci strojček posúvajte
smerom nahor. Pri holení krku zdvihnite bradu tak,
aby ste pokožku natiahli.
English
Vysúvacie
tlačidlo
zastrihávača
36
3 Ak chcete použiť zastrihávač, presuňte smerom
nahor vysúvacie tlačidlo zastrihávača. Čepeľ zastrihávača vibruje spolu s čepeľou holiaceho strojčeka.
SH1110-005_v03
Čistenie a údržba holiaceho strojčeka
Pred čistením a pred tým než pristúpite k údržbe holiaceho strojčeka, nezabudnite sieťový adaptér z elektrickej siete vytiahnuť.
UMÝVANIE POD TEČÚCOU VODOU
SH1110-005_v03
37
English
2 Zapnite holiaci strojček a opláchnite holiace čepele
v studenej alebo vlažnej vode. Po opláchnutí vypnite
holiaci strojček a čepele utrite (napr. ručníkom).
Українська
Български
Русский
1 Vypnite holiaci strojček. Stlačte súčasne tlačidlá pre
uvoľnenie sústavy holiacich planžiet, ktoré sú umiestnené po obidvoch stranách holiaceho strojčeka a sústavu
holiacich planžiet vytiahnite.
Română
Magyar
Holiaci strojček môžete použiť pri holení s aplikáciou mydla alebo peny
na holenie iba v prípade, ak nie je pripojený k elektrickej sieti. Po oholení
s použitím mydla alebo peny na holenie je potrebné jednotlivé časti strojčeka umyť (pozri „ČISTENIE POD PRÚDOM TEČÚCEJ VODY”).
Slovenčina
Holiaci strojček vypnite vždy, a to aj v prípade, ak svetelný indikátor indikuje stav vybitého akumulátora a holiaci strojček prestáva pracovať.
Česky
Polski
4 Pri zarovnávaní koncov kotliet, opatrne priložte
zastrihávač k pokožke pod priamym uhlom a zastrihávač
presuňte smerom nadol.
5 Po použití holiaceho strojčeka ho vypnite a vyčistite
pomocou štetca (pozri „ČISTENIE ŠTETCOM”). Po vyčistení, na hlavicu nasaďte ochranný kryt.
Polski
3 Holiaci strojček odložte na dobre vetrané miesto, aby
vyschol.
Česky
Slovenčina
4 Sústavu holiacich čepelí nasaďte na predošlé miesto tak, aby
ste sa nedotkli holiacej planžety.
5 Aplikujte olej na čepele planžety a zastrihávača.
Magyar
Používajte olej, ktorý je súčasťou balenia
holilaceho strojčeka.
Kvapka oleja na
každú planžetu
a zastrihávač
Română
6 Zapnite holiaci strojček po dobu približne 10 sekúnd
a následne utrite zvyšok oleja z holiacej planžety (napr.
pomocou hygienickej vreckovky).
Pred tým, než utriete zvyšok oleja holiaci
strojček vypnite.
Русский
Olej je určený výlučne na prevádzkové/konzervačné účely. Nekonzumujte.
Vyhnite kontaktu s pokožkou alebo očami. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Chráňte chráňte pred priamym slnečným žiarením. Uchovávajte na tmavom mieste.
Български
ČISTENIE ŠTETCOM
Українська
1 Pred tým, ako pristúpite k čisteniu spotrebiča, uistite sa, či je holiaci strojček vypnutý.
Stlačte súčasne tlačidlá pre uvoľnenie sústavy holiacich planžiet, ktoré sú umiestnené po
obidvoch stranách holiaceho strojčeka a sústavu holiacich planžiet vytiahnite.
English
Tlačidlo pre
uvoľnenie
sústavy holiacich
planžiet
38
Tlačidlo pre
uvoľnenie
sústavy holiacich
planžiet
SH1110-005_v03
Blok čepelí vyberiete potiahnutím smerom nahor.
Blok čepelí
Teleso
Magyar
Holiaca planžeta
Slovenčina
Holiace čepele sú veľmi ostré a môžu spôsobiť úraz. Dbajte na zachovanie
osobitnej ostražitosti pri vyberaní alebo zakladaní bloku čepelí.
3 Po vyčistení, blok čepelí nasaďte na pôvodné
miesto. Ďalej nasaďte sústavu holiacich čepelí tak, aby
ste sa nedotkli holiacich planžiet.
Русский
Română
Zhoršený výsledok oholenia alebo vydávanie netypického zvuku môžu svedčiť
o nesprávne založenej sústave holiacich
planžiet.
Nevyberajte planžety zo sústavy planžiet.
Česky
Polski
2 Štetcom vyčistite vnútornú časť sústavy holiacich planžiet, blok čepelí a teleso strojčeka.
Čepeľ
zastrihávača
Български
4 Pred čistením čepele zastrihávača holiaci strojček
vypnite.
Skontrolujte, či sa čepeľ zastrihávača
počas čistenia nepohybuje.
English
Українська
5 Holiacu planžetu potrite olejom.
SH1110-005_v03
39
VÝMENA HOLIACEJ PLANŽETY / BLOKU ČEPELÍ
Polski
Holiaca planžeta spolu s blokom čepelí patria medzi spotrebné materiály. Pre jemnejšie
a dokonalejšie oholenie odporúčame vymieňať sústavu holiacich planžiet a blok čepelí
aspoň raz ročne. Používanie opotrebovaných holiacich planžiet a bloku čepelí, okrem slabého oholenia tváre, môže viesť k ich poškodeniu, následne aj k poraneniu tváre.
Česky
Vyššie uvedená doba výmeny holiacej planžety a bloku čepelí má iba
orientačný charakter. Miera opotrebovania holiacej planžety a bloku čepelí
vo veľkej miere závisí od spôsobu ich používania. V prípade, ak holiaca
planžeta a blok čepelí neprinášajú očakávané výsledky alebo ak došlo
k ich deformácii, mali by ste ich bezodkladne vymeniť.
Slovenčina
Pred výmenou holiacej planžety a bloku čepelí sa uistite, či je holiaci strojček vypnutý.
Magyar
Odporúčame používať výlučne originálne náhradné diely od spoločnosti Zelmer.
Sada náhradných dielov č. SH1110111.
Română
Sústava holiacich
planžiet
Blok čepelí
Русский
Sústava holiacich planžiet
1 Stlačte súčasne tlačidlá pre uvoľnenie sústavy holiacich planžiet, ktoré sú umiestnené po obidvoch stranách
holiaceho strojčeka a sústavu holiacich planžiet vytiahnite.
Български
2 Nasaďte na pôvodné miesto novú sústavu holiacich
planžiet (kliknutie signalizuje správne založenie).
Українська
Blok čepelí
1 Vyberte sústavu holiacich planžiet (obr. 1).
2 Prstami uchopte boky bloku čepelí a vytiah-
obr. 1
obr. 2
nite ho smerom nahor (obr. 2).
3 Nasaďte a zatlačte na vibrujúcu hlavicu nový
blok čepelí.
English
Presvedčte sa, či ste nasadili obidve čepele. V opačnom prípade sa vystavujete riziku poranenia alebo poškodenia spotrebiča (holiaci strojček môže
tiež vydávať neštandardný zvuk).
4 Sústavu holiacich planžiet nasaďte na pôvodné miesto.
40
SH1110-005_v03
Polski
Česky
Slovenčina
Română
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s
jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za
účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
Українська
Български
Русский
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
English
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú
recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte
do zberne PE na opätovné zúžitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Batérie obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie.
Nesmú sa vyhadzovať do komunálneho koša spolu s iným odpadom. Batériu odovzdajte
na miesto určené pre zber druhotných surovín.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je
zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Magyar
Ekologicky vhodná likvidácia
SH1110-005_v03
41
HU
Tisztelt Vásárló!
Polski
Česky
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Slovenčina
A biztonságra és a helyes használatra vonatkozó tanácsok
A jelen információk az Ön egészségére és biztonságára vonatkoznak. A borotva
első használata előtt kötelezően meg kell ismerkedni a teljes használati útmutatóval, és a biztonsági ajánlásokkal.
Magyar
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
Română
Русский
Български
Українська
English
●● Ne használja a készüléket, ha azt veszi észre, hogy
a borotva vagy a tápegység sérült. Ebben az esetben
adja a borotvát szervizbe. Ne próbálja önállóan javítani a készüléket.
●● Ha a hálózati kábel sérült, vagy ha a dugasz sérült
illetve laza az elektromos dugaszolóaljzatban, ne
töltse a készüléket az elektromos dugaszolóaljzatban, és táplálja hálózatról.
●● A készüléket kizárólag szakember javíthatja. Meghibásodás esetén, forduljon speciális ZELMER szervizhez.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek,
valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott,
illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő
személyek csak akkor használhatják, ha biztosított
a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon
42
SH1110-005_v03
SH1110-005_v03
43
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
történő használatára vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezést felügyelet nélkül
ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.
●● Amikor nem használja a készüléket, vagy tisztítani
akarja azt, húzza ki a tápegységet az elektromos
hálózat dugaszolóaljzatából.
●● Ne húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból
a kábelnél fogva.
●● Ne használja a borotvát fürdés közben.
●● Soha ne merítse a készüléket és a tápegységet vízbe
vagy más folyadékba.
●● Ne csatlakoztassa készüléket a tápegységhez, és ne
válassza le nedves kézzel.
●● Hálózati tápegységgel történő üzemeléshez kizárólag a készülékkel szállított kábelt és tápegységet
használja.
●● A tápegységet kizárólag 100-240 V-os váltóáramú
hálózatra csatlakoztassa. Ellenkező esetben fennáll
a tűz vagy áramütés veszélye.
●● Ne sértse meg, ne hajlítsa meg, ne húzza szét, ne
csavarja meg és ne törje meg a hálózati kábelt. Ne
tegyen a vezetékre nehéz tárgyakat, és ne fektesse
ilyen tárgyak közé. A sérült vezeték tüzet vagy áramütést okozhat.
●● Mielőtt elkezd borotválkozni, ellenőrizze, hogy a fólia
vagy a kések blokkja nincs -e megsérülve, mivel
a sérült fólia vagy penge megsérthetik az arcot.
Polski
Česky
Slovenčina
●● Ne érjen a kések blokkjának belső elemeihez, mivel
annak peremei élesek.
●● A borotva kizárólag az arc szörzetének borotválásához készült, nem való más testrészek (pl. a fej) borotválásához. A készülék nem rendeltetésszerű használata a bőr sérülését okozhatja, és csökkentheti a fólia
élettartamát.
FIGYELEM!
Magyar
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy
sérülésével járhat
●● Ne lépje túl a tápfeszültséget, mivel az a hőmérséklet veszélyes emelkedéséhez
Română
vezethet a tápegység belsejében.
●● A készülék csak a természetes szőrzet borotválására és természetes haj vágására
Русский
●●
●●
Български
●●
●●
●●
Українська
●●
●●
●●
English
●●
44
készült. Csak emberi hajhoz használható – ne használja műhajhoz vagy állati szőrzethez.
Miután az akkumulátor feltöltődött, húzza ki a tápegységet, és a hálózati vezetéket.
Ne fejtsen ki túl nagy nyomást a vágófóliára, mivel attól elszakadhat, és ennek következtében megsérülhet a bőre.
Ne használja a borotva tápegységét más elektromos berendezés töltéséhez.
Mielőtt folyóvíz alatt elmossa a borotvát, csatlakoztassa le a tápegységről!
Ne töltse a borotvát, és ne használja a hálózatra csatlakoztatva, ha a helyiség
hőmérséklete nulla fok alatt van, vagy meghaladja a 40°C-ot. Ne töltse a borotvát
olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzás éri, vagy fűtőtestek (pl. radiátor) közelében.
Ne töltse a borotvát nedves helyen, vagy olyanon, ahol víz fröccsenhet rá.
Ne töltse a borotvát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá, vagy ahol magas hőmérséklet uralkodik.
A borotva testének tisztításához törölje át enyhe tisztítószer tartalmazzó vízzel megnedvesített törlőruhával. A tisztításhoz ne használjon oldószereket, sem benzint,
mivel ezek tönkretehetik a borotva testének műanyagból készült elemeit.
Töltés közben ne hagyja a borotvát felügyelet nélkül.
SH1110-005_v03
●●
Română
●●
fóliához és a kések ne dörzsölődjenek rajta. Ha a fólia szennyezett, mielőtt elkezd
borotválkozni, meg kell tisztítani (pl. egy papírzsebkendővel).
A borotva tisztításakor ügyeljen rá, hogy ne tegyen a fóliára és a késekre túl sok
olajat. Ha túl sok olajat használ a késekhez, az a vágófólia beszennyeződéséhez
vezet. Mielőtt elkezd borotválkozni, meg kell tisztítani a fóliát a felesleges olajtól
(pl. egy papír zsebkendővel).
A csap jel azt jelenti, hogy a borotva vízsugár alatt tisztítható, de kizárólag
akkor, ha le van választva a hálózatról.
Slovenčina
●● A készülék kizárólag otthoni használatra készült.
●● A borotvát legjobb 15°C és 35°C közötti hőmérsékleten tölteni.
●● A borotva rendeltetéstől eltérő használata esetén a garancia érvényét veszíti.
●● A borotvát kizárólag akkumulátorról lehet használni.
●● Borotválkozás előtt zsírtalanítsa az arcát úgy, hogy a szőrzet ne ragadjon a vágó
Magyar
Tájékoztatás a termékről és a használatára
vonatkozó információk
Česky
Polski
ÚTMUTATÁS
Győződjön meg róla, hogy a fenti utasításokat megértették.
Русский
Műszaki adatok
English
Українська
Български
A műszaki adatok a termék adattábláján találhatók.
Akkumulátor: cella 2 x Ni-MH, 650 mAh. Standard töltési idő: 8 óra.
Üzemi hőmérsékleti tartomány: 0-40°C.
SH1110-005_v03
45
Polski
A borotva felépítése és elemei
Tartozékok
A fej
védőburkolata
Ecset
Česky
Tápegység
Slovenčina
Vágófólia
Vágófólia egység
Magyar
Tok
Română
Olaj a késhez
Kések blokkja
A vágófólia
egység
kerete
Vibrofej
A vágófólia egység
levételére szolgáló
gomb
Русский
Bemélyedés
a levágott
szőrzetnek
A retesz
gombja
Български
ON/OFF (ki/be)
kapcsoló
Hátulnézet
Українська
Az akkumulátor
töltésének
ellenőrző
lámpája
Borotváló
fej
A trimmer éle
Test
Alulnézet
A trimmer kapcsolója
English
A borotva töltésének csatlakozója
46
SH1110-005_v03
Polski
A borotva kezelése és működése
A BOROTVA TÖLTÉSE
Mi az az „emlékező effektus”?
Ha a borotvában használt Ni-MH akkumulátort rendszeresen töltik, mielőtt teljesen
kimerülne, csökken a kapacitása. Ezzel csökken a lehetséges borotválkozások száma
a borotva kimerülése előtt.
Mi lehet tenni, ha fellép az „emlékező effektus”?
Ha az akkumulátor teljes feltöltése a korábbinál kevesebb borotválkozást tesz lehetővé
a borotva kimerülése előtt, teljesen le kell meríteni a borotvát, majd 16 órán keresztül
tölteni kell az akkumulátort. Ennek a műveletnek a 2-3-szori ismétlése lehetővé teszi az
akkumulátor teljes kapacitásának visszanyerését. Ha az „emlékező effektus” továbbra is
fennáll, szükségessé válhat az akkumulátor újra cseréje. Kapcsolatba kell lépni a borotva
eladójával.
Az akkumulátor élettartama
●● Az akkumulátor élettartama körülbelül 4 év, heti egyszeri feltöltésnél. Az élettartam
●●
azonban rövidebb lesz, ha az akkumulátort gyakrabban töltik. Az élettartam a használat körülményeitől is függ.
Ha az akkumulátor egy órai töltése csak 2-3 borotválkozásra elegendő, az azt jelenti,
hogy az akkumulátort hamarosan ki kell cserélni egy újra. Ehhez fel kell venni a kapcsolatot a borotva eladójával. Ha a borotvát több mint 6 hónapja nem használták, az
akkumulátor önmagától is kimerül. Hogy ezt el lehessen kerülni, a nem használt borotvát legalább 6 havonta egyszer fel kell tölteni.
SH1110-005_v03
47
Magyar
Română
Az emlékező effektus” elkerülése érdekében csak akkor töltse az akkumulátort, ha teljesen
kimerült.
Русский
Tudnivalók az akkumulátor „emlékező effektusáról”
Български
A borotvát akkor kell tölteni, ha a töltöttség ellenőrző lámpája elkezd pirosan világítani.
Українська
Az első használatbavétel előtt, vagy ha a borotvát hosszabb ideig nem használták, töltse
az akkumulátort 16 órán keresztül (a teljes feltöltésig). A soron következő feltöltéskor elég
8 óra ahhoz, hogy a borotva teljesen fel legyen töltve.
English
Az akkumulátor üzembe helyezése
Slovenčina
Česky
A borotva töltéséhez kizárólag a hozzá mellékelt tápegységet használja.
Polski
A feltöltés menete
1 Győződjön meg róla, hogy a borotva
100-240 V AC
áramforrás
ON/OFF
(ki/be)
kapcsoló
Česky
ki van kapcsolva. Ha ki akarja kapcsolni
a készüléket, nyomja meg a retesz gombját,
és tolja el az ON/OFF (ki/be) kapcsolót OFF
helyzetbe. Tegye fel a fejre a védőburkolatot.
Az akkumulátort nem lehet tölteni,
ha a borotva be van kapcsolva.
Slovenčina
2 Dugja be a tápegység vezetékének végét
a borotva alján lévő foglalatba.
Balesetek elkerülése érdekében, a csatlakozó kábel végének bedugása
előtt győződjön meg róla, hogy a dugaszolóaljzat a borotvában száraz.
Magyar
3 Csatlakoztassa a tápegység dugaszát a megfelelő áramforrásba (lásd az adattáblát
a tápegységen).
– Kb. 8 óra után a borotva teljesen fel van töltve.
– Töltés közben világít az ellenőrző lámpa, tájékoztatva, hogy tart a töltés.
Română
4 Amikor az akkumulátor feltöltődött, húzza ki a tápegységet az áramforrásból.
Amikor kihúzza ne a vezetéknél fogja, mivel ez elronthatja a tápegységet.
A tápegységet fogva húzza ki azt.
Русский
Teljesen feltöltött akkumulátorral a hajvágó gép kb. 35 percig tud üzemelni.
Български
Az akkumulátor töltésének ellenőrző lámpája
●● Töltéskor:
Українська
Az akkumulátor tőltésének ellenőrző lámpája zölden világít.
A teljes feltöltődés után:
Az ellenőrző lámpa kialszik.
●●
English
48
Az akkumulátor töltésének
ellenőrző lámpája
– Esetleges balesetek elkerülése érdekében, a borotva töltése előtt győződjön meg róla, hogy a dugasz és az elektromos dugaszolóaljzat ép.
– Töltés közben előfordulhat, hogy a borotva testéből vagy a tápegységből
halk zúgás hallható, és enyhén felmelegedhet. Ez normális jelenség, nem
jelenti sem a borotva, sem a tápegység hibáját.
SH1110-005_v03
Magyar
Védőburkolat
A retesz
gombja
2 Nyomja finoman a vágó fóliát merőlegesen a bőréhez, feszítse meg a bőrét, és húzza a borotvát finoman
a szőrzettel ellentétes irányban.
●● Borotválkozás közben ne nyomja a fóliát túl erősen
Български
●●
a bőrre, hogy ne tompuljon el túl hamar, vagy hogy
ne sértse meg a fóliát.
Az érzékeny helyek, mint az áll, borotválásánál
feszítse meg kézzel a bőrt, és tolja borotvát felfelé.
A nyak borotválásánál emelje fel az állát, és feszítse
meg a bőrt.
English
3 A trimmer használatához tolja fel a trimmer kapcsolóját. A trimmer éle együtt oszcillál a borotva élével.
A trimmer
kapcsolója
SH1110-005_v03
Русский
Română
ON/OFF
(ki/be)
kapcsoló
Українська
1 Húzza le a fej védőburkolatát, és kapcsolja be a borotvát, megnyomva a retesz gombját, és az ON/OFF (ki/be)
kapcsolót ON helyzetbe tolva.
Česky
Ha a vágófólia el van deformálódva vagy sérült, cserélje ki egy újra (Lásd
A VÁGÓFÓLIA / KÉSBLOKK CSERÉJE). Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy megsérül az arcbőre.
Slovenčina
A borotva nem arra készült, hogy akkor használják, amikor csatlakoztatva
van hálózati tápegységhez. A hálózati tápegységhez történő csatlakoztatás
kizárólag az akkumulátor töltésére szolgál.
Polski
HASZNÁLAT
49
Polski
Česky
4 A hosszú szőrzet kiigazításához tegye finoman
a trimmert merőlegesen a bőrére, és óvatosan tolja az élt
lefelé.
5 Használat után kapcsolja ki a borotvát, és tisztítsa
meg az ecsettel (lásd „TISZTÍTÁS ECSETTEL”). Tisztítás
után tegye fel a fej védőburkolatát.
Slovenčina
Mindig kapcsolja ki a borotvát, még akkor is, ha a töltöttséget jelző ellenőrző lámpák azt mutatják, hogy az akkumulátor teljesen le van merülve, és
a borotva leállt.
Magyar
A borotvát csak abban az esetben lehet használni borotvaszappannal vagy
borotvahabbal történő borotválkozáshoz, ha nincs a hálózati tápegységre
kötve. Minden alkalommal, amikor szappannal vagy habbal borotválkozik,
meg kell mosni a borotva alkatrészeit (lásd „TISZTÍTÁS VÍZSUGÁR ALATT”).
A borotva tisztítása és karbantartása
Română
Tisztítás és a karbantartás megkezdése előtt húzza ki a tápegység csatlakozó vezetékét a borotvából.
Русский
TISZTÍTÁS VÍZSUGÁR ALATT
1 Kapcsolja ki a borotvát. Nyomja meg egyszerre
a borotva két oldalán lévő gombot, amivel le lehet venni
a fólia egységet, és vegye azt le.
Български
Українська
English
2 Kapcsolja be a borotvát, és mossa meg hideg vagy
langyos vízben a kés egységet. Elmosás után kapcsolja ki
a borotvát, és törölje meg a kést (pl. egy törölközővel).
50
SH1110-005_v03
Mielőtt letörli a maradék olajat a fóliáról,
kapcsolja ki a borotvát.
Kizárólag az üzemeltetéshez/karbantartáshoz használható olaj. Ne nyelje
le. Kerülje, hogy a szembe vagy bőrre kerüljön! Gyermekektől elzárva tartandó. Védeni kell a napfény közvetlen hatásától. Sötét helyen tárolandó.
TISZTÍTÁS ECSETTEL
1 Mielőtt elkezdi a tisztítást az ecsettel, győződjön meg róla, hogy a borotva ki van kapcsolva. Nyomja meg egyszerre a borotva két oldalán lévő gombot, amivel le lehet venni
a fólia egységet, és vegye azt le.
SH1110-005_v03
A vágófólia
egység
levételére
szolgáló gomb
English
A vágófólia
egység
levételére
szolgáló gomb
Русский
Română
6 Kapcsolja be a borotvát kb. 10 másodpercre, majd
törölje le az olaj maradékát a vágó fóliáról (pl. zsebkendővel).
Български
A borotvával együtt szállított olajat használja.
Egy csepp olaj
mindegyik fóliára és
a trimmerre.
Українська
5 Tegyen a késhez való olajból a vágófóliákra és
a trimmerre.
Magyar
4 Helyezze vissza az előző helyére a vágófólia egységet,
vigyázva, hogy ne érjen a fóliához.
Slovenčina
Česky
Polski
3 Tegye félre a borotvát egy szellős helyre, hogy kiszáradjon.
51
Polski
2 Tisztítsa ki a kefével a vágófólia egység belsejét, a kések blokkját, valamint a borotva
testét.
Ahhoz, hogy ki tudja venni a kések blokkját, felfelé kell húznia.
Česky
A kések élesek, megsebesíthetik. Legyen különösen óvatos, amikor kiveszi
és beteszi a kések blokkját.
Slovenčina
Vágófólia
Kések blokkja
Test
Magyar
3 Tisztítás után megfelelően helyezze vissza a kések
blokkját. Majd szerelje vissza a vágó fóliát, ügyelve
arra, hogy ne érjen a fóliához.
Română
A gyenge minőségű borotválás, és a nyugtalanító hang arról tanuskodhatnak, hogy
a vágófólia rosszul van visszaszerelve.
Русский
Ne vegye le a vágófóliákat a fólia egységről.
4 Mielőtt megkezdi a trimmer élének tisztítását kap-
A trimmer éle
Български
csolja ki a borotvát.
Ellenőrizze, hogy a trimmer kései nem
mozognak tisztítás közben.
Українська
5 Olajozza meg a késekhez való olajjal a fóliát.
English
52
SH1110-005_v03
A vágófólia és a kések blokkjának cseréje előtt győződjön meg róla, hogy
a borotva ki van kapcsolva.
Azt ajánljuk, hogy kizárólag Zelmer cserealkatrészeket használjon. SH1110111 sz.
cserealkatrész készlet.
Česky
Kések blokkja
Română
Vágófólia egység
Slovenčina
A fólia és a kések blokkjának egymást követő cseréi között eltelő idő orientációs idő. Ennek mértéke nagyban függ a használat körülményeitől. Ha
a vágófólia és a kések blokkja nem biztosítják az alapos borotválást, vagy
sérültek, illetve deformáltak, azonnal ki kell cserélni őket egy újra.
Magyar
A vágófólia és a kések blokkja elhasználódó elemek. A kényelmes és alapos borotválkozáshoz ajánlatos legalább évente egyszer kicserélni a vágófólia egységet és a kések
blokkját. Ha a kés vagy vágófólia használt, az a nem kellően alapos borotváláson kívül
azok sérüléséhez, ennek következtében pedig a bőr sebesüléséhez vezethet.
Polski
A VÁGÓFÓLIA / KÉSEK BLOKKJÁNAK CSERÉJE
Русский
Vágófólia egység
1 Nyomja meg egyszerre mindkét gombot, ami a vágófólia egység levételére szolgál a borotva két oldalán, és
vegye le a fólia egységet.
2. ábra
Українська
1. ábra
dalt, és húzza felfelé (2. ábra).
3 Helyezzen be a vibrofejbe egy új késblokkot.
Győződjön meg róla, hogy mindkét kés fel lett szerelve. Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy meghibásodás veszélye (a borotva nyugtalanító
hangot adhat ki).
4 Helyezzen be új vágófólia egységet.
SH1110-005_v03
53
English
Kések blokkja
1 Vegye le a vágófólia egységet (1. ábra).
2 Fogja meg az ujjaival a kések blokkját kétol-
Български
2 Tegyen fel megfelelő módon egy új vágófólia egységet (a kattanás azt jelzi, hogy jól van feltéve).
Polski
Ökológia – Óvjuk a környezetet
Česky
Slovenčina
Minden üzemeltető hozzájárulhat a környezet védelméhez. Ez nem nehéz,
és nem is túl költséges. A karton csomagolást adja be papírgyűjtőbe,
a műanyag (PE) zsákot pedig dobja műanyaggyűjtő konténerbe.
Az akkumulátorok a természetes környezetre ártalmas anyagokat tartalmaznak. Nem szabad más háztartási hulladékokkal kidobni, hanem újrahasznosítással foglalkozó helyen kell leadni.
A tönkrement készüléket adja le megfelelő megsemmisítő ponton, mivel a berendezésben
lévő veszélyes összetevők károsak lehetnek a környezetre.
Ne dobja ki a berendezést kommunális hulladékkal együtt!
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a
használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
54
SH1110-005_v03
RO
SH1110-005_v03
55
Česky
Русский
Български
●● Nu folosiţi dispozitivul în cazul în care veţi observa că
aparatul de ras sau cablul de alimentare sunt defecte.
În acest caz duceţi aparatul de ras la un punct de service. Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul personal.
●● În cazul în care cablul sau ştecherul alimentatorului
sunt defecte sau ştecherul este lejer în priza electrică, nu încărcaţi dispozitivul şi nu îl alimentaţi de la
reţeaua de alimentare cu curent electric.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de către persoane
calificate. În cazul în care aţi observat defecţiuni luaţi
legătura cu centru de service de specialitate ZELMER.
●● Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta
de cel puţin 8 ani şi de către persoane cu abilităţi
fizice şi mentale reduse precum şi de persoane fără
experienţă şi care nu cunosc echipamentul, în cazul
Українська
Ne respectarea poate conduce la leziuni
English
PERICOL! / AVERTIZARE!
Română
Magyar
Înainte de prima folosire aaparatului de ras, vă rugăm să citiţi neapărat toate
instricţiunile de utilizareşi toate indicaţiile cu privire la siguranţă.
Slovenčina
Indicaţii cu privire la siguranţa şi utilizarea corespunzătoare
Polski
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de
produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare,
pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare a aparatului.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
în care li se asigură supraveghere sau instructajul
de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă
şi înţeleg pericolele care pot apărea. Nu permiteţi
copiilor să se joace cu aparatul. Copiii nu trebuie să
curăţe sau să întreţină echipamentul atunci când nu
sunt supravegheaţi.
●● Deconectaţi alimentatorul de la priza reţelei electrice
atunci când acesta nu este folosit sau atunci când
doriţi să îl curăţaţi.
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare
cu curent electric trăgând de cablu.
●● Nu folosiţi dispozitivul atunci când faceţi baie.
●● Niciodată nu scufundaţi aparatul şi alimentatorul în
apă sau alte lichide.
●● Nu conectaţi şi nu deconectaţi alimentatorul de la
sursa de alimentare cu curent electric atunci când
aveţi mâinile umede.
●● Atunci când aveţi de a face cu alimentarea de la
reţeaua de alimentare cu curent electric, folosiţi
numai alimentatorul şi cablul care sunt livrate împreună cu dispozitivul.
●● Alimentatorul poate fi conectat numai la reţeaua electrică cu curent alternativ 100-240 V. În caz contrar
există riscul de incendiu sau electrocutare.
●● Nu deterioraţi, nu îndoiţi, nu întindeţi, nu răsuciţi şi nu
faceţi noduri pe cablul de alimentare. Nu puneţi pe
cablul de alimentare obiecte grele şi nici nu se recomandă întinderea acestuia printre astfel de obiecte.
56
SH1110-005_v03
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
bunurilor
●● Nu acoperiţi alimentatorul, deoarece acest lucru ar putea conduce la o creştere periculoasă a temperaturii în interiorul alimentatorului.
●● Dispozitivul este destinat numai pentru bărbierit şi scurtarea părului natural. Trebuie
folosit numai pentru părul uman – nu folosiţi pentru părul artificial şi părul de animale.
●● După încărcarea acumulatorului deconectaţi alimentatorul şi cablul de conectare.
●● Nu apăsaţi prea tare folia de tăiere deoarece prin apăsare puteţi cauza crăparea
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
●● Nu folosiţi alimentatorul aparatului de ras pentru încărcarea altor dispozitive electrice.
●● Înainte de spălarea aparatului de ras sub un jet de apă deconectaţi-l de la alimentator.
●● Nu încărcaţi aparatul de ras şi nu îl folosiţi conectat la reţeaua de alimentare cu curent
Українська
●●
English
acesteia şi rănirea pielii.
Български
ATENŢIE!
Русский
Română
Defectarea cablului de alimentare poate conduce la
incendii sau electrocutare.
●● Înainte de a începe rasul verificaţi dacă folia sau blocul de lame nu este defect, deoarece folia sau lamele
deteriorate pot conduce la rănirea feţei.
●● Nu atingeţi elementele interne ale blocului de lame
deoarece marginile acestuia sunt ascuţite.
●● Aparatul de ras este destinat numai pentru raderea
bărbii şi nu este destinată pentru raderea altor părţi
ale corpului (de ex. a capului). Folosirea dispozitivului
în neconformitate cu destinaţia acestuia poate conduce la rănirea pielii şi, de asemenea, poate conduce
la slăbirea durabilităţii foliei.
electric în cazul în care temperatura din încăpere este sub 0 grade sau depăşeşte 40°C.
Nu încărcaţi aparatul de ras acolo unde acesta r putea fi supus la acţiunea directă a razelor solare sau în apropierea elementelor de încălzire (aşa cum ar fi caloriferul).
Nu încărcaţi aparatul de ras în locuri cu umezeală sau acolo unde acesta ar putea fi
expus la udarea cu apă.
SH1110-005_v03
57
Polski
●● Nu depozitaţi aparatul de ras în locuri umede unde acesta poate fi expus la udare şi
nici în locurile unde există temperatură înaltă.
●● Pentru a curăţa corpul aparatului de ras ştergeţi-l cu ajutorul unei cârpe umezite cu
Česky
●●
apă cu adaos de detergent de curăţare delicat. Pentru curăţare nu folosiţi diluanţi şi
nici benzină, deoarece aceste substanţe pot deteriora elementele corpului aparatului
de ras care sunt fabricate din material sintetic.
Nu lăsaţi aparatul de ras fără supraveghere atunci când acesta este încărcat.
Slovenčina
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicatii cu privire la
modul de utilizare
Magyar
●● Dispozitivul este prevăzut numai pentru uz casnic.
●● Se recomandă încărcarea aparatului de ras atunci când temperatura mediului ambiant este cuprinsă între 15°C şi 35°C.
●● Folosirea aparatului de ras în alte scopuri decât cele în conformitate cu destinaţia
Română
Русский
acestuia poate cauza pierderea garanţiei.
●● Aparatul de ras poate fi folosit ca dispozitiv alimentat cu ajutorul acumulatorului.
●● Înainte de începerea raderii degresaţi pielea feţei astfel încât firele de păr să nu se
●●
Български
●●
lipească de folia de tăiere şi să nu cauzeze frecarea lamelor de firele de păr ale bărbii. În cazul în care folia este murdară, înainte de a începe bărbieritul aceasta trebuie
curăţată (de ex. cu un şerveţel igienic).
În timpul curăţării aparatului de ras trebuie să fiţi atenţi ca pe folie şi pe lame să nu
aplicaţi o cantitate prea mare de ulei. În cazul în care aţi aplicat prea mult ulei pe
lame veţi cauza murdărirea foliei de tăiere. Înainte de a începe bărbieritul trebuie să
curăţaţi folia de surplus de ulei (de ex. cu un şerveţel de hârtie).
Simbolul robinetului înseamnă că, aparatul de ras poate fi spălat sub jet de
apă, dar numai atunci când este deconectat de la reţeaua de alimentare cu
curent electric.
Українська
Asiguraţi-vă că, indicaţiile de mai sus au fost înţelese.
Fisa de date
English
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Acumulatorul: element 2 x Ni-MH, 650 mAh. Timpul standard de încărcare: 8 ore.
Intervalul temperaturilor de funcţionare: 0-40°C.
58
SH1110-005_v03
Accesorii
Polski
Construcţia şi elementele aparatului de ras
Element
protector cap
Česky
Pensulă
Folie de tăiere
Magyar
Ansamblu folie de
tăiere
Bloc cu lame
Lubrifiant pentru lame
Loc depozitare
păr ras
Cap cu vibraţii
Buton scoatere
ansamblu folie de
tăiere
Vedere din spate
Corp
Українська
Dioda nivelului
de încărcare
acumulator
Български
Buton blocadă
Întrerupător ON/OFF
(pornit/oprit)
Cap ras
Lame trymer
Română
Ramă
ansamblu
folie de tăiere
Русский
Etui
Slovenčina
Alimentator
Vedere de jos
English
Fermoar trymer
Priza de alimentare a aparatului de ras
SH1110-005_v03
59
Deservirea şi funcţionarea aparatului de ras
Polski
ÎNCĂRCAREA APARATULUI DE RAS
Česky
Pentru încărcarea aparatului de ras folosiţi numai încărcătorul anexat.
Activare acumulator
Slovenčina
Înainte de prima utilizare sau dacă aparatul de ras nu a fost utilizat o durată mai lungă de
timp, încărcaţi acumulatorul în jur de 16 ore (până la încărcarea completă). Pentru următoarea încărcare sunt de ajuns 8 ore pentru a încărca aparatul de ras până la maximum.
Aparatul de ras trebuie încărcat atunci când dioda nivelului de încărcare
a acumulatorului începe să lumineze în roşu.
Magyar
Informaţii referitoare la „efectul memoriei” acumulatorului
Pentru a evita „efectul memoriei”, acumulatorul aparatului de ras trebuie încărcat după ce
s-a descărcat până la minimum.
Română
Ce este „efectul memoriei”
Dacă acumulatorul Ni-MH utilizat în aparatul de ras este încărcat regulat înainte de descărcarea totală, acest lucru va conduce la micşorarea capacităţii acestuia.
Русский
Ce trebuie făcut când apare „efectul memoriei”
Български
Dacă încărcarea până la maximum a acumulatorului permite la un număr mai mic de cicluri
de ras decât au fost posibile înainte de descărcarea completă, atunci trebuie să descărcaţi
complet aparatul şi să încărcaţi acumulatorul în jur de 16 ore. Repetarea acestui pas de
2-3 ori va permite o regenerare completă a acumulatorului. Dacă „efectul memoriei” se va
menţine, trebuie să înlocuiţi acumulatorul cu unul nou. Trebuie să luaţi legătura cu vânzătorul aparatului de ras.
Durabilitatea acumulatorului
Українська
●● Durabilitatea acumulatorului este de aproximativ 4 ani în cazul în care este încărcat
●●
English
60
o dată pe săptămână. Durabilitatea se va scurta în cazul în care acesta va fi încărcat
mai des. Durabilitatea depinde, de asemenea, şi de condiţiile de utilizare.
În cazul în care o încărcare a acumulatorului este îndeajuns pentru 2-3 cilcluri de bărbierit înseamnă că, în curând acesta va trebui înlocuit cu unul nou. În acest scop trebuie să luaţi legătura cu vânzătorul aparatului de ras. În cazul în care aparatul de ras
nu a fost folosit timp de 6 luni de zile, proprietăţile acumulatorului se înrăutăţesc datorită auto-descărcării. Pentru a preveni acest lucru se recomandă încărcarea aparatului
de ras care nu este folosit, cel puţin o dată la 6 luni de zile.
SH1110-005_v03
– După aproximativ 8 ore aparatul de ras este încărcat până la maximum.
– În timpul procesului de încărcare va fi aprinsă dioda care va semnaliza
acest lucru.
4 După ce procesul de încărcare a luat sfârşit deconectaţi alimentatorul de la sursa de
alimentare cu curent electric.
Atunci când realizaţi deconectarea nu trageţi de cablu deoarece puteţi
defecta alimentatorul. Deconectaţi ţinând de alimentator.
Atunci când acumulatorul este încărcat până la maximum aparatul de ras
poate funcţiona aprox. 35 de minute.
Dioda de încărcare a acumulatorului
●● În timpul procesului de încărcare:
Dioda de încărcare a cumulatorului luminează în verde.
După ce încărcarea a luat sfârşit:
Dioda nu mai luminează.
●●
Dioda nivelului de încărcare
a acumulatorului
– Pentru a evita apariţia avariilor înainte de a începe încărcarea aparatului
de ras asiguraţi-vă că ştecherul şi priza electrică nu sunt defecte.
SH1110-005_v03
61
Magyar
Română
3 Conectaţi ştecherul alimentatorului la sursa de alimentare corespunzătoare (vezi plăcuţa de fabricaţie a alimentatorului).
Русский
Pentru a evita apariţia avariilor, înainte de introducerea capătului cablului
de conectare asiguraţi-vă că priza din aparatul de ras este uscată.
Български
2 Introduceţi capătul cablului de alimentare
în priza din partea de jos a aparatului de ras.
Українська
Acumulatorul nu poate fi încărcat
atunci când aparatul de ras este
pornit.
Slovenčina
Česky
Întrerupător
ON/OFF
(pornit/oprit)
English
Pentru a opri dispozitivul apăsaţi butonul blocadei şi mişcaţi întrerupătorul ON/OFF (pornit/
oprit) în poziţia OFF. Fixaţi elementul protector
al capului.
Polski
Sursa de alimentare
Procedura de încărcare
100-240 V AC
1 Asiguraţi-vă că aparatul de ras este oprit.
Polski
– În timpul procesului de încărcare din corpul aparatului de ras sau a alimentatorului puteţi auzi zgomote nesemnificative şi acestea pot să se încălzească
uşor. Acest lucru este normal şi nu indică defectarea acestor dispozitive.
EXPLOATARE
Česky
Aparatul de ras nu este adaptat pentru a fi folosit atunci când este conectat
la reţeaua de alimentare de la portul USB. Racordarea la reţeaua de alimentare a portului USB poate fi folosită numai pentru încărcarea acumulatorului.
Slovenčina
În cazul în care folia de tăiere este deformată sau deteriorată trebuie să
o înlocuiţi cu una nouă (vezi SCHIMBAREA FOLIEI DE TĂIERE ŞI A BLOCULUI CU LAME). În caz contrar există pericolul de rănire a pielii.
Magyar
1 Daţi la o parte elementul protector al capului şi porniţi
aparatul de ras prin apăsarea blocadei şi mişcarea Întrerupătorului ON/OFF (pornit/oprit) în poziţia ON.
Element
protector
Română
Butonul
blocadei
Русский
Întrerupător
ON/OFF
(pornit/oprit)
Български
2 Apăsaţi delicat folia de tăiere pe piele sub unghi
drept, întindeţi pielea şi mişcaţi aparatul de ras în sus în
sens invers de creştere a părului.
●● Atunci când vă radeţi nu apăsaţi prea tare folia de tăiere
Українська
●●
de piele pentru ca aceasta să nu se uzeze prea repede şi
nici să nu se deterioreze.
Pentru a rade locurile sensibile, aşa cum a r fi barba,
întindeţi pielea cu mâna şi mişcaţi aparatul de ras în sus.
Pentru a rade gâtul ridicaţi barba pentru a întinde pielea.
English
Fermoar
trymer
62
3 Pentru a folosi trymer-ul ridicaţi fermoarul acestuia în
sus. Lama trymer-ului vibrează împreună cu lama aparatului de ras.
SH1110-005_v03
Curăţarea şi conservarea aparatului de ras
Înainte de a începe curăţarea şi activităţile de conservare deconectaţi
cablul de conectare de la aparatul de ras.
Slovenčina
Русский
SPĂLAREA SUB JET DE APĂ
Magyar
Aparatul de ras poate fi folosit pentru rasul cu săpun sau a spumei pentru ras numai atunci când nu este racordat la alimentarea prin portul USB.
După fiecare ras pentru care a fost folosit săpunul sau spuma trebuie să
spălaţi elementele aparatului de ras (vezi „SPĂLARE SUB JET DE APĂ”).
Română
Întotdeauna opriţi aparatul de ras chiar şi în cazul în care ledurile nivelului
de încărcare a acumulatorului indică descărcarea acestuia şi aparatul de
ras se opreşte din funcţionare.
Česky
Polski
4 Pentru a rade perciunii apropiaţi delicat trimer-ul de
pielesub unghi drept şi mişcaţi lamele în jos.
5 După folosire curăţaţi aparatul de ras cu ajutorul pensulei (vezi „CURĂŢAREA CU AJUTORUL PENSULEI”)
După ce l-aţi curăţat fixaţi elementul protector al capului.
2 Porniţi aparatul de ras şi spălaţi lamele în apă rece
sau călduţă. După spălare opriţi aparatul de ras şi ştergeţi
lamele (de ex. cu prosopul).
SH1110-005_v03
63
English
Українська
Български
1 Opriţi aparatul de ras. Apăsaţi concomitent butoanele
de scoatere a ansamblului de folii de tăiere care sunt
amplasate pe ambele părţi laterale ale aparatului de ras
şi daţi jos acest ansamblu de folii.
Polski
3 Puneţi aparatul de ras într-un loc aerisit pentru ca
acesta să se usuce.
Česky
Slovenčina
4 Fixaţi la loc ansamblul foliilor de tăiere, având grijă să nu atingeţi folia de tăiere.
5 Aplicaţi uleiul pentru lame pe folia de tăiere şi trymer.
Magyar
Folosiţi lubrifiantul care este livrat împreună cu aparatul de ras.
O picătură de ulei pe
fiecare folie şi trymer
Română
6 Porniţi aparatul de ras pentru aprox. 10 secunde apoi
ştergeţi surplusul de ulei de pe folia de tăiere (de ex. cu
un şerveţel).
Înainte de a începe ştergerea surplusului
de ulei de pe folie opriţi aparatul de ras.
Русский
Lubrifiantul este destinat numai pentru scopuri de exploatare/întreţinere.
Nu este comestibil. Feriţi-vă de contactul cu ochii sau pielea. A nu se lăsa
la îndemâna copiilor. A se feri de acţiunea directă a razelor solare. A se
păstra la loc umbrit.
Български
CURĂŢARE CU PENSULA
Українська
1 Înainte de a începe curăţarea asiguraţi-vă că aparatul de ras este oprit. Apăsaţi concomitent butoanele de scoatere a ansamblului de folii de tăiere care sunt amplasate pe
ambele părţi laterale ale aparatului de ras şi daţi jos acest ansamblu de folii.
English
Butonul de
scoatere
a ansamblului
foliei de tăiere
64
Butonul de
scoatere
a ansamblului
foliei de tăiere
SH1110-005_v03
Bloc de lame
Corpul
Magyar
Folia tde tăiere
Slovenčina
Lamele sunt foarte ascuţite şi pot cauza răniri. Fiţi foarte atenţi atunci când
scoateţi şi puneţi la loc blocul cu lame.
3 După curăţare montaţi corespunzător blocul de
lame. Apoi montaţi ansamblul foliei de tăiere, având
grijă să nu atingeţi folia.
Русский
4 Înainte de a începe curăţarea lamei trymer-ului
Română
Calitatea proastă a rasului şi sunetul îngrijorător ne pot informa despre montarea
incorectă a ansamblului foliei de tăiere.
Nu daţi la o parte folia de tăiere de pe
ansamblul foliei.
Polski
Pentru a scoate blocul cu lame trebuie să îl trageţi în sus.
Česky
2 Curăţaţi cu pensula interiorul ansamblului foliei de tăiere, blocul cu lame şi corpul aparatului de ras.
Lama trymer-ului
Български
opriţi aparatul de ras.
Verificaţi dacă lama trymer-ului nu se
mişcă în timpul procesului de curăţare.
English
Українська
5 Aplicaţi pe folia de tăiere uleiul pentru lame.
SH1110-005_v03
65
SCHIMBAREA FOLIEI DE TĂIERE/BLOCULUI CU LAME
Polski
Folia de tăiere şi blocul de lame sunt elemente de exploatare. Pentru un ras confortabil şi
exact se recomandă schimbarea setului de foliei de tăiere şi a blocului de lame cel puţin
o dată pe an. În cazul în care folosiţi lame şi folii uzate în afară de un ras inexact puteţi
cauza defectarea acestora ceea ce va conduce la rănirea pielii.
Česky
Timpul dintre perioada de schimbare a foliei de tăiere şi a lamelor este un
timp orientativ. Gradul de uzare a acestora depinde foarte mult de condiţiile de utilizare a acestora. În cazul în care folia de tăiere sau blocul de lame
nu asigură un ras exact sau dacă sunt defecte sau deteriorate trebuie să le
înlocuiţi neapărat cu unele noi.
Slovenčina
Înainte de a începe înlocuirea foliei de tăiere şi a blocului cu lame cu unele
noi asiguraţi-vă că aparatul de ras este oprit.
Magyar
Vă recomandăm să folosiţi numai piese de schimb originale ale companiei Zelmer.
Setul de piese de schimb nr SH1110111.
Română
Ansamblul foliei de
tăiere
Bloc de lame
Русский
Ansamblul foliei de tăiere
1 Apăsaţi concomitent butoanele de scoatere a ansamblului de folii de tăiere care sunt amplasate pe ambele părţi laterale ale aparatului de ras şi daţi jos acest ansamblu de folii.
Български
2 Montaţi în mod corespunzător un nou ansamblu al. foliei
de tăiere (sunetul clic informează că ansamblul este fixat
corect).
Українська
Blocul de lame
1 Daţi la o parte ansamblul foliei de tăiere (fig. 1).
2 Apucaţi cu degetele blocul de lame şi trageţi-l în
fig. 1
fig. 2
sus (fig. 2).
3 Montaţi şi apăsaţi în direcţia capului cu vibraţii
noul bloc cu lame.
English
Asiguraţi-vă că, sunt montate ambele lame. În caz contrar poate apare riscul de rănire sau pot avea loc avarii.
4 Montaţi corect ansamblul foliei de tăiere.
66
SH1110-005_v03
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în
neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
SH1110-005_v03
67
Polski
English
Українська
Български
Русский
Română
Magyar
Nu aruncaţi dispozitivul împreună cu deşeurile menajere!
Česky
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului. Nu este nici dificil,
nici prea scump. În acest scop: ambalajul de carton trimiteti-l la maculatura,
sacii de polietilenă (PE) aruncaţi-i în containerul pentru materiale plastice.
Acumulatoarele conţin substanţe dăunătoare pentru mediul natural. Acestea
nu trebuiesc aruncate împreună cu alte deşeuri casnice ci trebuiesc predate
la punctele de colectare a materialelor pentru reciclare.
Dispozitivul uzat predaţi-l la un punct de primire corespunzător, deoarece, componentele
periculoase, care se găsesc în dispozitiv pot reprezenta o ameninţare pentru mediu.
Slovenčina
Ecologia – Aveţi grijă de mediul înconjurător
RU
Уважаемые Пользователи!
Polski
Česky
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товаров Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары Zelmer. Они разработаны специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего использования.
Slovenčina
Указания, касающиеся безопасности и правильной эксплуатации
Magyar
Эта информация касается Вашего здоровья и безопасности. Перед первым использованием электробритвы просим обязательно ознакомиться
со всеми инструкциями по эксплуатации, а также указаниями, касающимися безопасности.
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Română
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности влечет за собой угрозу здоровью
Русский
Български
Українська
English
●● Не используйте прибор, если заметили, что электробритва или зарядное устройство повреждены. В этом
случае отдайте электробритву в сервисный центр. Не
пробуйте ремонтировать прибор самостоятельно.
●● Если кабель или вилка зарядного устройства повреждены или вилка свободно двигается в гнезде электросети, не заряжайте прибор и не заряжайте его из сети.
●● Ремонт прибора может выполнять только обученный персонал. В случае появления поломок следует обратиться в специализированный сервисный центр ZELMER.
●● Данный прибор может использоваться детьми
в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными
68
SH1110-005_v03
SH1110-005_v03
69
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
физическими и умственными способностями,
лицами без опыта работы с прибором, если будет
осуществляться контроль или проведен инструктаж по эксплуатации прибора и связанными
с этим угрозами. Запрещается детям играть с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора детьми без присмотра взрослых.
●● Отключайте зарядное устройство из электрической розетки, когда он не используется, а также
перед началом чистки электробритвы.
●● Не вытягивайте зарядное устройство из электрической розетки, дергая за кабель.
●● Не используйте электробритву во время купания.
●● Никогда не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
●● Не подключайте и не отключайте зарядное устройство от источника питания мокрыми руками.
●● Для зарядки от сети используйте только зарядное
устройство и кабель, полученные вместе с электробритвой.
●● Зарядное устройство подключайте исключительно к сети переменного тока 100-240 В. В ином
случае существует риск возникновения пожара
или поражения током.
●● Не повреждайте, не выкручивайте и не заматывайте кабель питания зарядки. Не ставьте на кабель
тяжелых предметов и не раскладывайте его между
такими предметами. Поврежденный кабель грозит
возникновением пожара или поражением током.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
●● Перед началом бритья проверьте, не повреждена
ли сетка или система лезвий, потому что поврежденная сетка или лезвия могут поранить лицо.
●● Не трогайте внутренние части системы лезвий,
так как их края острые.
●● Электробритва предназначена исключительно
для бритья щетины на лице и не предназначена
для бритья других частей тела (напр. головы).
Использование прибора не по назначению грозит
повреждениями кожи и может привести к ухудшению работоспособности режущей сетки.
ВНИМАНИЕ!
Română
Несоблюдение нижеследующих мер
предосторожности влечет за собой
повреждение имущества
Русский
●● Не прикрывайте зарядное устройство, так как это может вызвать небезопасный
рост температуры внутри зарядного устройства.
●● Прибор предназначен только для бритья и подстригания натуральных волос.
Български
Українська
●●
●●
●●
●●
●●
English
●●
70
Должен использоваться исключительно для человеческих волос – не используйте для искусственных волос или шерсти животных.
Зарядив аккумулятор, отключите зарядное устройство и кабель.
Не нажимайте слишком сильно на сетку, так как это может привести к ранению кожи.
Не используйте зарядное устройство электробритвы для зарядки других электроприборов.
Перед мытьем электробритвы под проточной водой отключите ее от зарядки.
Не заряжайте электробритву и не используйте ее подключенную к розетке,
если температура в помещении ниже нуля или превышает 40°C. Не заряжайте
электробритву в месте под непосредственным воздействием солнечных лучей
или вблизи нагревательных элементов (таких как калорифер).
Не заряжайте электробритву во влажном месте или там, где она может быть
забрызгана водой.
SH1110-005_v03
Slovenčina
УКАЗАНИЕ
Информация о продукте и указания по
применению
●● Прибор предназначен исключительно для использования в домашних условиях.
●● Оптимальная температура окружающей среды в момент зарядки электробритвы составляет от 15°С до 35°С.
Magyar
●●
Polski
обрызгиванию водой, а также в местах с высокой температурой.
почистить корпус электробритвы, протрите его влажной тряпочкой
с добавлением деликатного моющего средства. Не используйте для очистки
разбавители и бензин, так как они могут повредить элементы корпуса электробритвы, сделанные из пластмассы.
Не оставляйте электробритву без присмотра во время зарядки.
●● Чтобы
Česky
●● Не храните электробритву во влажном месте, где она может быть подвержена
Убедитесь, что выше указанные рекомендации были поняты.
Технические данные
Технические параметры указаны на щитке прибора.
Аккумулятор: огниво 2 x Ni-MH, 650 mAh. Стандартное время зарядки: 8 часов.
Границы температуры работы: 0-40°C.
SH1110-005_v03
71
Русский
Български
●●
лезвия и сетку слишком много масла. Использование слишком большого
количества масла для лезвий приведет к загрязнению режущей сетки. Перед
началом бритья следует очистить сетку от избытка масла (напр. гигиенической
салфеткой).
Символ крана означает, что электробритва может чиститься под проточной водой, однако только и исключительно после отключения от
сетевого питания.
Українська
енической салфеткой).
●● Во время чистки электробритвы обратите внимание, чтобы не нанести на
English
может привести к аннулированию гарантии.
●● Электробритва может работать от аккумуляторной батареи.
●● Если сетка загрязнена, перед началом бритья следует ее почистить (напр. гиги-
Română
●● Использование электробритвы в целях, не соответствующих ее назначению,
Polski
Строение и элементы электробритвы
Аксессуары
Защитная
крышечка
головки
Кисточка
Česky
Зарядное устройство
Slovenčina
Режущая сетка
Система режущей
сетки
Magyar
Система лезвий
Чехол
Română
Рамка
системы
режущей
сетки
Вибрирующая
головка
Кнопка для
снятия режущей
сетки
Масло для лезвий
Русский
Углубление
для срезанной
щетины
Кнопка
блокировки
Български
Переключатель ON/OFF
(включение/выключение)
Контрольная
лампочка
Вид сзади
заряда
Корпус
Українська
Режущая
головка
Лезвия триммера
Вид снизу
English
Регулятор
триммера
Разъем зарядки электробритвы
72
SH1110-005_v03
Чтобы избежать «эффекта памяти», следует зарядить электробритву только после
ее полной разрядки.
Что такое «эффект памяти»?
Если аккумулятор Ni-MH, который используется в электробритве, заряжается перед
его полной разрядкой, падает его объем. Это приводит к уменьшению продолжительности работы электробритвы до полной разрядки аккумулятора.
Что делать, если наступит «эффект памяти»?
Если при полном заряженном аккумуляторе уменьшается продложительность
работы электробритвы(меньше циклов бритья), следует разрядить аккумулятор до
минимума, используя электробритву, и зарядить до полной зарядки (около 16 часов)
для предотвращения «эффекта памяти». Повторение этих действий 2-3 раза понемногу позволит вернуть полную работоспособность аккумулятора. Если «эффект
памяти» будет удерживаться, необходима замена аккумулятора на новый. Следует
обратится к продавцу электробритвы.
Срок службы аккумулятора
●● Срок
●●
службы аккумулятора составляет около 4 лет, при зарядке один раз
в неделю. Но срок службы будет меньше, если аккумулятор будет заряжаться
чаще. Срок службы зависит от условий эксплуатации.
Если часового заряда аккумулятора хватает на 2-3 цикла бритья, это значит, что
вскоре необходимо будет заменить аккумулятор на новый. Для этого необходимо
связаться с продавцом электробритвы. Если электробритва не использовалась
больше 6 месяцев, свойства аккумулятора ухудшаются в результате самостоятельного разряжения. Чтобы предотвратить это, рекомендуется заряжать неиспользуемую электробритву хотя бы раз в 6 месяцев.
SH1110-005_v03
73
Slovenčina
Magyar
Информация касающаяся «эффекта памяти» аккумулятора
Română
Электробритву следует зарядить тогда, когда контрольная лампочка заряда аккумулятора засветится красным цветом.
Русский
Перед первым использованием или если электробритва не использовалась в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор в течение 16 часов (до полной
зарядки). Во время следующей зарядки достаточно около 8 часов, чтобы полностью
зарядить электробритву.
Български
Активизация аккумулятора
Українська
Для зарядки электробритвы используйте исключительно приложенное к ней зарядное устройство.
English
ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОБРИТВЫ
Česky
Polski
Обслуживание и работа электробритвы
Polski
Источник питания
Процедура зарядки
100-240 V AC
1 Убедитесь, что электробритва выклю-
Česky
чена. Чтобы выключить прибор, нажмите
кнопку блокировки и передвиньте переключатель ON/OFF (включение/выключение) в позицию OFF. Установите защитную крышечку головки.
Переключатель ON/OFF
(включение/
выключение)
Slovenčina
Аккумулятор не может
заряжаться, если электробритва включена.
2 Вставьте кабель питания в разъем,
находящийся в основании корпуса электробритвы.
Magyar
Чтобы избежать повреждений, перед установкой кабеля питания
убедитесь, что разъем элеткробритвы сухой.
3 Подключите вилку зарядного устройства к соответствующему источнику питания
(см. информационная таблица на зарядного устройства).
Română
– Примерно через 8 часов электробритва полностью заряжена.
– Во время зарядки светится контрольная лампочка, информирующая о процессе зарядки.
Русский
4 После зарядки отключите зарядное устройство от источника питания.
Отключая, не тяните за кабель, потому что это может повредить
зарядное устройство. Отключите, держа за зарядное устройство.
Български
При полностью заряженном аккумуляторе электробритва может
примерно в течение 35 минут.
Контрольная лампочка зарядки аккумулятора
Українська
●● Во время зарядки:
English
Контрольная лампочка зарядки аккумулятора
светится зеленым цветом.
После полной зарядки:
Контрольная лампочка перестанет светиться.
●●
Контрольная лампочка
зарядки аккумулятора
– Чтобы избежать повреждений, перед зарядкой электробритвы
убедитесь, что вилка и электрическая розетка не повреждены.
74
SH1110-005_v03
1 Снимите защитную крышечку головки и включите
электробритву, наживая кнопку блокировки и перемещая переключатель ON/OFF (включение/выключение)
в позицию ON.
Защитная
крышечка
головки
Кнопка
блокировки
2 Аккуратно прижмите сетку
к коже под прямым углом, натяните кожу и аккуратно передвиньте
электробритву вверх под волос.
Переключатель
ON/OFF
(включение/
выключение)
●● Во время бритья не прижимайте сетку слишком
Регулятор
триммера
SH1110-005_v03
Polski
Česky
Български
Українська
●●
сильно к коже, чтобы не затупить слишком быстро
и не повредить сетку.
Для бритья чувствительных участков кожи (например, подбородка), слегка натяните кожу и перемещайте электробритву вверх. Для бритья шеи,
приподнимите подбородок, чтобы натянуть кожу
для более удобного бритья.
Slovenčina
Если режущая сетка деформирована или повреждена, замените ее
новой (см. ЗАМЕНА РЕЖУЩЕЙ СЕТКИ / СИСТЕМЫ ЛЕЗВИЙ). В ином
случае существует риск повреждения кожи лица.
Magyar
Электробритва не приспособлена к использованию, когда она подключена к сетевому питанию. Подключение к сетевому питанию
служит только для зарядки аккумулятора.
Română
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Русский
– Во время зарядки из корпуса электробритвы или зарядного
устройства может выходить незначительное количество сажи
и они могут незначительно нагреваться. Это нормальное явление
и не является браком электробритвы или зарядного устройства.
3 Чтобы использовать триммер, переместите
вверх регулятор триммера. Лезвия триммера работают вместе с лезвиями электробритвы.
75
English
Polski
Česky
4 Чтобы выровнять бакенбарды, приставьте аккуратно триммер к коже под прямым углом и осторожно
переместите лезвия вниз.
5 После использования выключите электробритву
и вычистите ее кисточкой (см. «ЧИСТКА КИСТОЧКОЙ»). После очистки закройте защитной крышечкой
головки.
Slovenčina
Всегда выключайте электробритву, даже когда контрольная лампочка зарядки аккумулятора указывает на разрядку аккумулятора
и электробритва перестала работать.
Magyar
Электробритва может быть использована для бритья с использованием мыла или пенки для бритья только в случае, если она не
подключена к питанию в сети. После каждого бритья с использованием мыла или пенки следует вымыть части бритвы (см. „МЫТЬЕ
ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ”).
Чистка и хранение электробритвы
Română
Перед чисткой и хранением отключите кабель зарядки от электробритвы.
Русский
МЫТЬЕ ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ
Български
1 Выключите электробритву. Нажмите одновременно кнопки для снятия системы режущей сетки,
которые находятся по обе стороны электробритвы,
и снимите систему сетки.
Українська
English
2 Включите электробритву и вымойте лезвия
в холодной или комнатной воде. После мытья
выключите электробритву и вытрите лезвия (напр.
полотенцем).
76
SH1110-005_v03
Polski
проветриваемом
4 Установите на прежнее место систему режущей сетки, не
трогая режущую сетку руками.
Magyar
Перед удалением остатков масла
с сетки выключите электробритву.
Масло предназначено только для нужд эксплуатации/сервисного
обслуживания. Не употреблять в пищу. Избегать контакта с глазами и кожей. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать
непосредственного воздействия солнечных лучей. Хранить в темном месте.
ЧИСТКА КИСТОЧКОЙ
Кнопка для
снятия системы
режущей сетки
SH1110-005_v03
English
1 Перед началом чистки убедитесь, что электробритва выключена. Нажмите одновременно кнопки для снятия системы режущей сетки, находящиеся по обе стороны
электробритвы.
Русский
Română
6 Включите электробритву примерно на 10 секунд,
а потом вытрите остатки масла с сетки (напр. салфеткой).
Български
Используйте масло, которое входит
в комплект поставки электробритвы.
Капля масла на
каждую сетку
и триммер
Українська
5 Наложите масло для лезвий на режущую сетку
и триммер.
Slovenčina
Česky
3 Отставьте электробритву в
помещении, чтобы она высохла.
Кнопка для
снятия системы
режущей сетки
77
Polski
2 Очистите кисточкой внутри системы режущей сетки, системы лезвий, а также
корпус электробритвы.
Чтобы вынуть систему лезвий, следует потянуть ее вверх.
Česky
Лезвия острые и могут быть причиной ранений. Будьте особенно
внимательны во время снятия и установки системы лезвий.
Slovenčina
Режущая сетка
Система лезвий
Корпус
Magyar
3 После чистки сложите правильно систему лезвий. Потом сложите систему режущей сетка, стараясь не трогать сетку.
Română
Низкое качество бритья и беспокоящий звук могут свидетельствовать
о неправильно собранной системе
режущей сетки.
Русский
Не
снимайте
режущую
с системы сетку.
сетку
Български
4 Перед началом чистки лезвий триммера выключите электробритву.
Лезвия
триммера
Убедитесь, что лезвия триммера
неподвижны во время чистки.
Українська
5 Нанесите масло для лезвий на режущую сетку.
English
78
SH1110-005_v03
Перед заменой режущей сетки и системы лезвий убедитесь, что
электробритва выключена.
Система лезвий
Система режущей сетки
1 Прижмите одновременно кнопки для снятия
Български
системы режущей сетки, которые находятся по обе
стороны электробритвы и снимите систему сетки.
рис. 1
Українська
2 Установите правильно новую систему режущей
сетки (щелчок означает правильную установку).
Система лезвий
1 Снимите систему сетки (рис. 1).
2 Возьмите пальцами сбоку за систему лез-
рис. 2
English
вий и потяните ее вверх (рис. 2).
3 Установите и прижмите к вибрирующей
головке новую систему лезвий.
SH1110-005_v03
Česky
Русский
Система режущей
сетки
Română
Рекомендуем использование только оригинальных аксессуаров фирмы Zelmer.
Набор аксессуаров № SH1110111.
Slovenčina
Время между заменой режущей сетки и системы лизвий указано
ориентировочно. Уровень их изношенности зависит в большей
мере от условий эксплуатации. Если режущая сетка и система лезвий не обеспечивают тщательного бритья или если они повреждены или деформированы, их следует немедлено заменить новыми.
Magyar
Режущая сетка и система лезвий являются эксплуатационными элементами. Для
комфортного и тщательного бритья рекомендуется замена системы режущей сетки
и системы лезвий минимум раз в год. Дальнейшая эксплуатация использованных лезвий или сетки, кроме неточного бритья, может привести к их повреждению,
а в последствии - к повреждению кожи.
Polski
ЗАМЕНА РЕЖУЩЕЙ СЕТКИ / СИСТЕМЫ ЛЕЗВИЙ
79
Polski
Убедитесь, что были установлены два лезвия. В противном случае существует риск получения травм или повреждений (электробритва может также издавать нехарактерный звук).
4 Правильно установите систему режущей сетки.
Česky
Экология – забота об окружающей среде
Slovenčina
Magyar
Каждый пользователь может посодействовать охране окружающей среды. Забота об
окружающей среде несложна и не требует больших затрат. В связи с этим картонную
упаковку сдайте в пункт приема макулатуры, полиэтиленовые мешки следует выбросить в контейнер для пластмассовых отходов.
Аккумуляторы содержат вещества, оказывающие вредное воздействие
на окружающую среду. Их не следует выбрасывать вместе с другими
отходами домашнего хозяйства. Их следует сдать в пункт сборки вторичного сырья.
Отработанный прибор следует сдать в соответствующий пункт складирования, поскольку прибор содержит опасные компоненты, которые
представляют собой опасность для окружающей среды.
Română
Не следует выбрасывать прибор вместе с отходами домашнего хозяйства!
Русский
Български
Українська
English
Изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое время, без
предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими
нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.
80
SH1110-005_v03
BG
SH1110-005_v03
81
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
●● Не използвайте уреда, ако забележите, че самобръсначката или зарядното са повредени. В този
случай занесете уреда за ремонт в сервизен пункт.
Не се опитвайте да ремонтирате сами уреда.
●● Ако захранващият кабел или щепсела са повредени или щепсела в електрическия контакт е хлабав, не зареждайте устройството, и не го захранвайте от електрическата мрежа.
●● Уреда може да бъде ремонтиран само от обучен
персонал. В случай на възникване на повреда,
моля да се обърнете към квалифициран сервизен
представител на ZELMER.
●● Това оборудване може да се използва от деца на
възраст от 8 години и от лица с намалена физическа или психическа способност, и хора с липса
Русский
Неспазването може да доведе до наранявания
Български
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Українська
Тази информация касае Вашето здраве и безопасност. Преди първа употреба на самобръсначката, Моля, прочетете всички инструкции за употреба и предпазни мерки за безопасност.
English
Указания касаещи безопасността и правилната употреба
Polski
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да
можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
на опит и познания за използване на уреда, ако
са под надзор или са им преказани инструкций за
използване на оборудването по безопасен начин.
Децата не трябва да си играят с уреда. Не се разрешава извършване на чистене и действия по
поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Изключете AC адаптера от електрическия контакт, когато не е в употреба и преди почистване
на самобръсначката.
●● Не изваждайте зарядното от контакта чрез
издърпване за кабела.
●● Не използвайте самобръсначката по време на
къпане.
●● Никога не потапяйте уреда и зарядното във вода
или други течности.
●● Не включвайте и не изключвайте зарядното от
захранването с мокри ръце.
●● За да работите с електрическата мрежа, използвайте само адаптера и кабела, доставени
с устройството.
●● Включете захранващия адаптер към захранване
AC 100-240 V, в противен случай съществува риск
от пожар или токов удар.
●● Не повреждайте, не огъвайте, не опъвайте, не
завъртайте и не за връзвайте захранващия кабел.
Не поставяйте тежки предмети върху кабела, и не
поставяйте кабела между такива обекти. Повреж82
SH1110-005_v03
ване на температурата вътре в зарядното устройство.
●● Устройството е предназначено само за бръснене и подстригване на естествена
●●
●●
●●
●●
●●
коса. Може да се използва само за човешка коса - не използвайте за изкуствена
коса или за животни.
След зареждането на батерията изключете зарядното.
Не натискайте твърде силно на фолиото, тъй като това може да доведе до нейното напукване, и следователно да повреди на кожата.
Не използвайте зарядното на самобръсначката за зареждане на други електрически уреди.
Преди за измиете самобръсначката под течаща вода, изключете зарядното!
Не зареждайте самобръсначката и не я използвайте, свързана към електрическата мрежа, ако температурата в помещението е под нулата или по-висока
от 40° C. Не зареждайте самобръсначка на място изложено на пряка слънчева
светлина или близо до нагревателни елементи (като радиатор).
SH1110-005_v03
83
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
●● Не покривайте AC адаптера, тъй като това може да доведе до опасно повиша-
Български
Неспазването може да доведе до материални
щети
Українська
ВНИМАНИЕ!
English
дането на кабела може да доведе до пожар или
токов удар.
●● Преди бръснене уверете се дали фолиото или
режещия блок не са повредени, повредено фолио
или остриета могат да наранят лицето Ви.
●● Не докосвайте вътрешността на ръбовете на
блока, тъй като ръбовете са остри.
●● Самобръсначката е само за бръснене на лицето
и не е предназначена за други части на тялото
(например глава). Използването на устройството
по начин не съответстващ на инструкцията може
да доведе до нараняване на кожата и може да
доведе до намаляване на трайността на фолиото.
Polski
●● Не зареждайте самобръсначката във влажно място или където може да бъде
напръскана с вода.
●● Не съхранявайте самобръсначката във влажно място, където може да бъде
напръскана с вода, както и на места, където температурата е висока.
●● За да почистите корпуса на самобръсначката, избършете го с кърпа, напоена
Česky
●●
с вода и мек почистващ препарат. Не използвайте почистващи разтвори или бензин, тъй като те могат да повредят частите на корпуса, изработени от пластмаса.
Не оставяйте без надзор самобръсначката, докато се зарежда.
Slovenčina
СЪВЕТ
Magyar
Информация за продукта и насоки касаещи
използването
Română
●● Устройството е предназначено само за домашна употреба.
●● Самобръсначка зареждайте при околна температура между 15°C и 35°C.
●● Използване на самобръсначката за цели, различни от предназначението и ще
анулира гаранцията.
●● Самобръсначката може да бъде използвана като уред захранван от батерията.
●● Преди бръснене обезмазнете кожата на лицето си, така че космите да не се
Русский
●●
Български
●●
прилепват към ножа фолио и да не доведат до остъргване на острието. Ако
фолиото е замърсено, почистете го (например с хартиена кърпичка).
При смазване на самобръсначката обърнете внимание да не се слага прекалено много масло върху острието и фолиото. Използването на прекалено
много масло причинява замърсяване на фолиото. Преди бръснене почистете
излишното масло на фолиото (например с хартиена кърпичка).
Символа на крана означава, че самобръсначката може да бъде изчиствана под течаща вода, но само и единствено след изключване от електрическата мрежа.
Українська
Бъдете сигурни, че горе изредените съвети са добре разбрани.
Технически данни
English
Техническите спецификации се намират на табелката на уреда.
Батерия: връзка 2 x Ni-MH, 650 mAh. Стандартно време за зареждане: 8 часа. Обхват
на температура при работа: 0-40°C.
84
SH1110-005_v03
Аксесоари
Polski
Строеж и части на самобръсначката
Предпазител
на главата
Česky
Четка
Блок на фолио
Блок остриета
Рамка на
блока фолио
Масло за остриетата
Вибрираща глава
Бутони за
сваляне на блока
фолио
Български
Гледка отзад
Индикат. за
заредена
батерия
Корпус
Українська
Превключвател
ON/OFF (вкл./изкл.)
Русский
Място за
обръснати
косъмца
Бутон блокада
Бръсн. глава
Острие на тримера
Română
Калъф
Magyar
Фолио
Slovenčina
Зарядно
Гледка от долу
English
Превкл. тримера
Гнездо за захранване на уреда
SH1110-005_v03
85
Обслужване и действие на самобръсначката
Polski
ЗАРЕЖДАНЕ НА САМОБРЪСНАЧКАТА
Česky
За зареждане на самобръсначката използвайте само приложеното
към нея зарядно.
Активиране на батерията
Slovenčina
Преди първа употреба, или ако самобръсначката не е използвана през продължително време, зареждайте батерията 16 часа (до пълно зареждане). При следващо
зареждане стигат около 8 часа за пълно зареждане на батерията.
Самобръсначката трябва да бъде зареждана когато индикатора за
заредена батерия свети с червена светлина.
Magyar
Информация за „ефект на паметта” на батерията
За да избегнете „ефекта на паметта”, зареждайте самобръсначката след нейното
пълно изтощаване.
Română
Какво е „ефектна памет”?
Ако Ni-MH батерията, използвана в самобръсначката редовно се зарежда преди да
е напълно изтощена, капацитетът на батерията намалява. По този начин се намалява броя на възможните разрядни цикли преди бръснене.
Русский
Какво да правим с „ефектна памет”?
Български
Ако напълно заредената батерия дава възможност за по-малък брой цикли за бръснене от преди и самобръсначката се изтощава, трябва да изтощите изцяло самобръсначката и да презареждате батерията през около 16 часа. Повтарянето на тази
стъпка 2-3 пъти ще позволи възстановяването на пълния капацитет на батерията.
Ако “ефекта на паметта” продължава, може да се наложи да смените батерията
с нова. Моля, свържете се с продавача на самобръсначката.
Живот на батерията
Українська
●● Експлоатационния живот на батерията е 4 год. при зареждане веднъж в седми●●
English
86
цата. Батерията ще има по-кратък живот ако бъде по-често зареждана, нейната
издръжливост зависи и от начина на използване на уреда.
Ако зареждане на батерията за 1 час, позволява само 2-3 цикъла на бръснанене, това означава, че скоро ще трябва да смените батерията. За да направите
това, свържете се с продавача на самобръсначка. Ако уреда не е бил използван
в продължение на повече от 6 месеца, живота на батерията ще се влоши поради
саморазряд на батерията. За да се избегне това се препоръчва да се зарежда
самобръсначката най-малко веднъж на всеки 6 месеца.
SH1110-005_v03
За да изключите уреда натиснете бутона
блокада и преместете превключвателя
ON/OFF (вкл./изключи) на позиция OFF.
Сложете предпазителя на главата.
3 Включете щепсела на зарядното в съответния захранващ контакт (вижте табелката със спецификацията на зарядното).
– След около 8 часа уреда е напълно зареден.
– По време на зареждане свети индикатор, информиращ, че зареждането протича.
4 След като се зареди изключете зарядното от източника на захранване.
Изключвайки не издърпвайте за кабела, това може да повреди
зарядното. Изключете държейки зарядното.
Magyar
За да избегнете авария, преди да включите кабела проверете дали
гнездото в самобръсначката е сухо.
Română
2 Включете кабела на зарядното в гнездото отдолу на самобръсначката.
Русский
Батерията не може да бъде
зареждана ако уреда е включен.
Slovenčina
Česky
Превкл.
ON/OFF
(вкл./изкл.)
Polski
Източник на захранПроцедура на зареждане
ване 100-240 V AC
1 Проверете дали уреда е изключен.
●● По време на зареждане:
Индикатора за заредена батерия ще свети зелено.
След пълно зареждане:
Индикатора не свети.
●●
Индикатор заредена батерия
– За да предотвратите евентуални повреди, преди зареждането на
уреда, проверете да ли щепсела и контакта не са повредени.
– По време на зареждане от корпуса на самобръсначката или зарядното може да се чува слаб звук и те могат да са леко нагрени. Това
е нормално явление и не означава, че уреда е повреден.
SH1110-005_v03
87
English
Индикатор за заредена батерия
Українська
Български
С напълно заредена батерия уреда може да работи около 35 минути.
УПОТРЕБА
Polski
Самобръсначката не е пригодена за използване, когато е свързана
към захранващата мрежа. Включването към захранващата мрежа
служи само за зареждане на батерията.
Česky
Ако фолиото е деформирано или повредено сменете го с ново
(вижте СМЯНА НА ФОЛИОТО/БЛОКА С ОСТРИЕТА). В противен случай може да нараните кожата на лицето си.
Slovenčina
1 Свалете предпазителя на главата и включете
самобръсначката натискайки бутона блокада и премествайки превключвателя ON/OFF (вкл./изключи) на
позиция ON.
Предпазител
Magyar
Бутон
блокада
Română
Превкл.
ON/OFF
(вкл./изкл.)
Русский
2 Натиснете деликатно фолиото към кожата под
прав ъгъл, опънете кожата и преместете внимателно
самобръсначката нагоре срещу косъма.
Български
●● По време на бръснене не натискайте фолиото
●●
Українська
прекалено силно към кожата за да не повредите
фолиото.
За да обръснете чувствителни места, като напр.
брадичката, опънете кожата с ръка и прекарайте
самобръсначката нагоре. За да обръснете шията
повдигнете главата нагоре за да опънете кожата.
English
Превкл.
тримера
88
3 За да използвате тримера, преместете нагоре
превключвателя на тримера. Острието на тример ще
вибрира заедно с острието на самобръсначката.
SH1110-005_v03
Чистене и поддържане на самобръсначката
Преди чистене и действия по поддръжката изключете захранващия кабел от самобръсначката.
Slovenčina
Magyar
Самобръсначката може да бъде използвана за бръснене със сапун
или пяна за бръснене, само когато не е включена към захранващата мрежа. След всяко бръснене при използване на пяна или сапун
измийте елементите на уреда (вижте „МИЕНЕ ПОД ТЕЧАЩА ВОДА”).
Română
Винаги изключвайте самобръсначката, дори когато индикатора
на батериите показват изтощени батерии и самобръсначката не
работи.
Česky
Polski
4 За да изравните бакембарди, деликатно поставете тримера под прав ъгъл към кожата и преместете
острието надолу.
5 След използване, изключете уреда и я изчистете
с четката (вижте „ЧИСТЕНЕ С ЧЕТКА”). След това
сложете предпазителя на главата.
МИЕНЕ ПОД ТЕЧАЩА ВОДА
SH1110-005_v03
89
English
2 Измийте остриетата в студена или хладка вода.
След измиване изключете уреда и изтрийте остриетата (например с кърпа).
Українська
Български
Русский
1 Изключете уреда. Натиснете едновременно бутоните за сваляне на блока на фолиото, намиращи се
от двете страни на уреда, свалете блока на фолиото.
3 Сложете уреда в проветриво място да изсъхне.
Polski
Česky
4 Монтирайте отново блока на фолиото, внимавайте да не
докосвате фолиото.
Slovenčina
5 Сложете маслото за остриетата на фолиото
и тримера.
Magyar
Използвайте маслото, което е приложено към самобръсначката.
Капка масло на
всяко фолио
и тример
6 Включете самобръсначката за около 10 секунди,
след което изтрийте остатъците от масло на фолиото (например с кърпичка).
Română
Преди да изтриете остатъците от
маслото от фолиото – изключете
самобръсначката.
Русский
Маслото е предназначено единствено за цели на експлоатация/поддръжка. Не консумирайте. Да се избягва контакт с очите и кожата.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да се предпазва от
действието на пряка слънчева светлина. Да се съхранява на тъмно
място.
Български
ЧИСТЕНЕ С ЧЕТКАТА
Українська
1 Преди да започнете чистенето проверете дали уреда и изключен. Натиснете
едновременно бутоните за сваляне на блока на фолиото, намиращи се от двете
страни на уреда и свалете блока на фолиото.
English
Бутон за
сваляне на
блока на
фолиото
90
Бутон за
сваляне на
блока на
фолиото
SH1110-005_v03
Slovenčina
Остриетата са остри и могат да Ви наранят.Запазете особено
внимание по време на изваждане и слагане на блока на остриетата.
Polski
За да извадите блока на остриетата изтеглете го нагоре.
Česky
2 Изчистете с четката вътрешността на блока на фолиото, блока на остриетата
и корпуса на самобръсначката.
Корпус
Magyar
Блок на остриетата
Română
3 След изчистване монтирайте правилно блока
с остриетата. След това монтирайте фолиото, внимавайте да не докосвате фолиото.
Ниското качество на бръснене и звуци
по време на бръснене са показатели за
неправилно монтирано фолио.
Не сваляйте фолиото от блока.
Острие на тримера
Български
4 Преди да започнете чистене на острието на тримера, изключете уреда.
Русский
Фолио
Проверете дали острието на тримера не мърда по време на чистене.
English
Українська
5 Намажете фолиото с масло за остриетата.
SH1110-005_v03
91
СМЯНА НА ФОЛИОТО/БЛОК ОСТРИЕТА
Polski
Фолиото и блока с остриетата са експлоатационни елементи. За точно и комфортно
бръснене се препоръчва смяна на фолиото и остриетата поне веднъж в годината.
Използването на изхабени остриета или фолио, освен лошото бръснене може да
доведе до повреда и в резултат нараняване на кожата.
Česky
Периода между поредната смяна на фолиото и блока с остриетата
е ориентировъчен. Степента на изхабяването им зависи до голяма
степен от условията на употреба. Ако фолиото и блока с остриетата не осигуряват достатъчно добро бръснене или ако са повредени или деформирани трябва веднага да бъдат сменени с нови.
Slovenčina
Преди да смените фолиото и блока остриета проверете дали
самобръсначката е изключена.
Magyar
Препоръчваме Ви използването само на оригинални резервни части на фирмата Zelmer. Комплект nr SH1110111.
Română
Блок на фолио
Блок остриета
Русский
Блок на фолиото
1 Натиснете едновременно бутоните за сваляне на
блока на фолиото, намиращи се от двете страни на
уреда и свалете блока на фолиото.
Български
2 Монтирайте правилно новия блок на фолиото
(звук “клик” сигнализира правилното монтиране).
Українська
Блок остриета
1 Свалете блока на фолиото (фиг.1).
2 Хванете с пръсти отстрани блока с острие-
фиг. 1
фиг. 2
тата и изтеглете нагоре (фиг. 2).
3 Сложете и натиснете към главата новия
блок остриета.
English
Уверете се, че са инсталирани двете остриета. В противен случай
съществува риск от нараняване или злополука (уреда може също да
издава обезпокоителен звук).
4 Монтирайте отново блока на фолиото.
92
SH1110-005_v03
Производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани от използване на
устройството несъответно на предназначението му или от неправилна експлоатация.
Производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко време без
предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми,
директиви или по конструкторски, търговски, естетически и други причини.
SH1110-005_v03
93
Polski
English
Українська
Български
Русский
Română
Magyar
Не изхвърляйте този уред заедно с битовите отпадъци!
Česky
Всеки потребител може да помогне при опазването на околната среда. Това не
е нито трудно нито скъпо. За тази цел: предайте на вторични суровини картонената
опаковка, найлоновите пликчета от опаковката изхвърлете в коша за пластмасови
отпадъци (PE).
Акумулаторните батерии съдържат вещества вредни за околната
среда. Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, занесете ги
в пункта за приемане на вторични суровини.
Изхабеният уред предайте в пункта за събиране на вторични суровини,
понеже съдържа елементи опасни за околната среда.
Slovenčina
Екология – Да се погрижим за опазването на околната среда
UA
Шановні Клієнти!
Polski
Česky
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати
тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба
звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Slovenčina
Вказівки, що стосуються бзпеки і правильної експлуатації
Magyar
Ця інформація стосується Вашого здоров’я та безпеки. Перед першим
використання електробритви просимо обов’язково ознайомитися з усіма
інструкціями з есплуатації, а також вказівками, що стосуються безпеки.
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Română
Недотримання загрожує ураженнями
Русский
Български
Українська
English
●● Не використовуйте прилад, якщопомітили, що
електробритва або зарядка пошкоджені. В такому
випадку віддайте електробритву до сервісного центру. Не пробуйте ремонтувати прилад самостійно.
●● Якщо кабель або вилка зарядки пошкоджені або
вилка вільно рухається у гнізді електромережі, не
заряджайте прилад і не заряджайте його від мережі.
●● Ремонт приладу може виконувати лише навчений
персонал. У випадку появи поломок слід звернутися у спеціалізований сервісний центр ZELMER.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми
у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду
роботи з приладом, якщо буде здійснюватись
94
SH1110-005_v03
SH1110-005_v03
95
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
контроль або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними із цим загрозами. Не
дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати проведення чищення та консервації приладу
дітьми без нагляду дорослих.
●● Відключайте зарядку приоладу від електричного
гнізда, коли він не використовується, а також
передпочатком чистки електробритви.
●● Не витягайте зарядку із гнізда мережі, тягнути за
кабель.
●● Не використовуйте електробритву під час купання.
●● Ніколи не занурюйте прилад і зарядку у воду або
інші рідини.
●● Не підключайте і не відключайте зарядку від джерела живлення мокрими руками.
●● Для роботи із зарядкою від мережі використовуйте виключно зарядку і кабель, отримані разом
із приладом.
●● Зарядку підключайте виключно до мережі змінного струму 100-240 В. В іншому випадку існує
ризик виникнення пожежі або ураження струмом.
●● Не пошкоджуйте, не викручуйте і не заплутуйте
кабель живлення зарядки. Не ставте на кабель
важких предметів і не розкладайте його між
такими предметами. Пошкоджений кабель загрожує виникненням пожежі або ураженням струмом.
●● Перед початком бриття перевірте, чи не пошкоджена плівка або система лез, тому що пошкоджена
плівка або леза можуть пошуодити шкіру обличчя.
Polski
Česky
Slovenčina
●● Не торкайтесь внутрішніх частин системи лез,
тому що краї гострі.
●● Електробритва призначена виключно для бриття
щетини на обличчі і не призначена для бриття
інших частин тіла (напр. голови). Використання
приладу, що не відповідає його призначенню,
загрожує пошкодженнями шкіри і може призвести
до зменшення працездатності плівки.
Magyar
УВАГА!
Недотримання загрожує пошкодженням майна
●● Не накривайте зарядний пристрій, оскільки це може призвести до небезпечного
Română
підвищення температури всередині зарядного пристрою.
●● Пристрій призначений тільки для гоління і обрізки натурального волосся. Він
Русский
●●
●●
●●
Български
●●
●●
Українська
●●
●●
English
●●
●●
96
повинен використовуватися тільки для людського волосся - не використовувати
для штучного волосся або волосся тварин.
Після зарядки акумулятора, від’єднайте зарядний пристрій.
Не натискайте занадто сильно на ріжучу плівку, оскільки це може призвести до
її тріщин і, отже, пошкодити шкіру.
Не використовуйте зарядний пристрій бритви для зарядки іншого електричного
обладнання.
Перед миттям електробритви під проточною водою відключіть її від зарядки!
Не заряджайте бритву і не використовуйте її підключеною до мережі електроживлення, якщо температура в приміщенні менше нуля або вище 40°C. Не
заряджайте бритву в місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів
або поблизу нагрівальних елементів (таких як радіатор).
Не заряджайте бритву у вологому місці або там, де вона може зазнати впливу
бризок води.
Не зберігайте бритву у вологому місці, де він може зазнати впливу бризок води,
а також у місцях, де температура висока.
Для чищення корпуса бритви, протріть її тканиною, змоченою водою з м’яким
миючим засобом. Не використовуйте розчинники або бензин, оскільки вони
можуть пошкодити елементи корпусу бритви, зроблені з пластику.
Не залишайте бритву без нагляду під час зарядки.
SH1110-005_v03
●●
●●
плівки і не приводила тертя об неї лез. Якщо плівка забруднена, перед початком бриття слід її почистити (напр. ггієнічною хустинкою).
Під час чистки електробритви зверніть увагу, щоб не накласти на леза і плівку
занадто багато масла. Використання занадто великої кількості масла для лез
приведе до забруднення ріжучої плівки. Перед початком бриття слід очистити
плівку від надлишку масла (напр. гігієнічною хустинкою).
Символ крану означає, що електробритва може чиститися під проточною водою, одна клише і виключно після відключення від мережевого
живлення.
Русский
Переконайтеся, що вищенаведені інструкції зрозумілі.
Slovenčina
може привести до анулювання гарантії.
●● Бритва може використовуватися як пристрій, що живиться від акумулятора.
●● Перед бриттм обезжирте шкіру обличчя, так щоб щетина не клеїлась до ріжучої
Magyar
●● Прилад призначений виключно для використання у домашніх умовах.
●● Електробритву найкраще заряджати при температурі між 15°C і 35°C.
●● Використання електробюритви у цілях, що не відповідають її призначенню,
Română
Інформація про продукт і вказівки,
що стосуються експлуатації
Česky
Polski
ВКАЗІВКА
Технічні параметри
English
Українська
Български
Технічні параметри вказані на інформаційному табло виробу.
Акумулятор: огниво 2 x Ni-MH, 650 mAh. Стандартний час зарядки: 8 годин.
Межі температури роботи: 0-40°C.
SH1110-005_v03
97
Polski
Конструкція та елементи бритви
Аксесуари
Захисна
кришечка
голівки
Пензлик
Česky
Зарядка
Slovenčina
Ріжуча плівка
Система ріжучої
плівки
Magyar
Система лез
Чохол
Română
Рамка
системи
ріжучої плівки
Мастило для лез
Русский
Български
Українська
Ріжуча
голівка
Кнопка для
зняття ріжучої
плівки
Заглиблення
для відрізаної
щетини
Кнопка
блокування
Перемикач ON/OFF
(включення/виключення)
Вид ззаду
Вібруюча головка
Контрольна
лампочка
заряду
акумулятора
Леза тримера
Корпус
Вид знизу
Регулятор тримера
English
Гніздо зарядки електробритви
98
SH1110-005_v03
Щоб уникнути «ефґекту пам’яті», слід зарядити електробритву лише після повної
її розрядки.
Що таке «ефект пам’яті»?
Якщо акумулятор Ni-MH, який використовується в електробритві, заряджається перед
його повною розрядкою, падає його об’єм. Тим самим зменшується кількість можливих циклів бриття перед розрядкою електробритви.
Що робити, якщо настане «ефект пам’яті»?
Якщо повний заряд акумулятора дозволяє на меншу, ніж раніше, кількість циклів
бриття перед розрядкою електробритви, слід повністю розрядити електробритву
і заряджати акумулятор впродовж близько 16 годин. Повторення цих дій 2-3 рази
потрохи дозволить повернути повну працездатність акумулятора. Якщо «ефект
пам’яті» буде утримуватися, необхідна заміна акумулятора на новий. Слід звернутися
до продавця електробритви.
Термін служби акумуоятора
●● Термін служби акумулятора становить приблизно 4 роки, у випадку заряджання
●●
один раз на тиждень. Однак цей термін скоротиться, якщо акумулятор заряджатимуть частіше. Термін служби залежить також від умов експлуатації.
Якщо зарядки акумулятора протягом години вистачає для 2-3 циклів гоління, це
означає, що невдовзі слід буде замінити акумулятор. З цією метою слід звернутися до продавця бритви. Якщо бритва не використовується більше 6 місяців,
властивості акумулятора погіршаться внаслідок автоматичного розрядження.
Щоб запобігти цьому, рекомендується заряджати не використовувану бритву принаймні раз на 6 місяців.
SH1110-005_v03
99
Slovenčina
Magyar
Інформация, що стосується «ефекту пам’яті» акумулятора
Română
Електробритву слід зарядити тоді, коли контрольна лампочка
заряду акумулятора засвітиться червоним кольором.
Русский
Перед першим використанням або якщо електробритва не використовувалась впродовж тривалого часу, заряджайте акумулятор впродовж 16 годин (до повної зарядки).
Під час наступної зарядки достатньо близько 8 годин, щоб повністю зарядити електробритву.
Български
Активізація акумулятора
Українська
Для зарядки електробритви використовуйте виключно зарядку із
набору електробритви.
English
ЗАРЯДКА ЕЛЕКТРОБРИТВИ
Česky
Polski
Обслуговування і робота електробритви
Polski
Процедура зарядки
1 Переконайтеся, Що електробритва
Джерело живлення
100-240 В AC
Česky
виключена. Щоб виключити прилад, натисніть кнопку блокування і перемістіть перемикач ON/OFF (включення/виключення)
в позицію OFF. Накладіть захисну кришечку голівки.
Перемикач
ON/OFF
(включення/
виключення)
Slovenčina
Акумулятор не може заряжатися, якщо електробритва
включена.
2 Вкладіть кінець кабеля зарядки у гніздо на дні електробритви.
Magyar
Щоб уникнути аварії, еред вкладенням кінця кабеля зарядки переконайтеся, що гінздо в електробритві сухе.
3 Підключіть вилку зарядки до відповідного джерела живлення (див. інформаційне
табло на зарядці).
Română
– Після близько 8 годин електробритва поінстю заряджена.
– Під час зарядки світиться контрольна лампочка, інформуючи про
хід процессу зарядки.
4 Після зарядження відключіть зарядку від джерел живлення.
Русский
Відключаючи, не тягніть за кабель, не тому що це поже пошкодити
зарядку. Відключіть, тримаючи за зарядку.
Български
При повністю зарядженому акумуляторі електробритва може працювати впродовж близько 35 хвилин.
Контрольна лампочка зарядки акумулятора
Українська
●● Під час зарядки:
Контрольна лампочка зарядки акумулятора світиться
зеленим кольором.
Після повної зарядки:
Контрольна лампочка перестане светитися.
●●
Контрольна лампочка заряду
акумулятора
English
– Щоб попередити можливі аварії, перед зарядкою електроброитви
переконайтеся, що вилка і електричне гніздо не пошкоджені.
100
SH1110-005_v03
– Під час зарядки із корпусу електробритви може виходити незначна
кількість шміру і вони можуть незначно нагріватися. Це нормальнее
явище і не становить браку для електробритви або зарядки.
Polski
Кнопка
блокування
Перемикач
ON/OFF
(включення/
виключення)
2 Легко притисніть ріжучу плівку до шкіри під прямим кутом, натягніть шкіру і акуратно пересуньте
бритву вгору проти росту волосся.
●● Під
Регулятор
тримера
SH1110-005_v03
Slovenčina
Magyar
Українська
●●
час бриття не притискайте плівку занадто
міцно до шкіри, щоб не затупити занадто рано і не
пошкодити плівку.
Щоб побрити чутливі ділянки, такі як борода,
натягніть шкіру угору. Щоб побрити шию, підніміть
бороду, щоб натягнути шкіру.
Română
Захисна
кришечка
голівки
3 Щоб використати тример, перемістіть угору
регулятор тримера. Леза тримера вібрирують
разом із лезами електробритви.
101
English
1 Зніміть захисну кришечку голівки і включіть електробритву, натискаючи кнопку блокування і пересуваючи перемикач ON/OFF (включення/виключення)
в позицію ON.
Русский
Якщо ріжуча плівка деформована або пошкоджена, замініть її на нову
(див. ЗАМІНА РІЖУЧОЇ ПЛІВКИ / СИСТЕМИ ЛЕЗ). В іншому випадку
існує ризик пошкодження шкіри обличчя.
Български
Електробритва не пристососвана до використання, коли вона
підключена до живлення від мережі. Підключення до живлення від
мережі служить лише для зарядки акумулятора.
Česky
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Polski
Česky
4 Щоб вирівняти бакендарди, приставте акуратно
тример до шкіри під прямим кутом і обережно перемістіть леза вниз.
5 Після використання виключіть електробритву
і вичистіть її пензликом (див. «ЧИСТКА ПЕНЗЛИКОМ»).
Після очистки накладіть захисну кришечку голівки.
Slovenčina
Завжди виключайте електробритву, навіть тоді, Ю коли контрольна лампочка зарядки акумулятора вказує на розрядження і перестала працювати.
Magyar
Електробритва може використовуватись для бриття із використання мила або пінки для бриття лише у випадку, якщо вона не підключена до живлення від мережі. Після кожного бриття із використання мила або пінки слід вимити частини електробритви После
(див. „МИТЯ ПІД ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ”).
Чистка і зберігання електробритви
Română
Перед чисткою і початком дій по зберіганню відключіть кабель
зарядки від електробритви.
Русский
МИТТЯ ПІД ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ
Български
1 Виключіть електробритву. Натисніть одночасно
кнопки для зняття системи ріжучої плівки, які знаходяться по обидві сторонни електробритви, і зніміть
систему плівки.
Українська
English
2 Включіть електробритву і вимийте леза у холодній
або кінмтаної температури воді. Пілся миття виключіть
електробритву і витріть леза (напр. рушником).
102
SH1110-005_v03
4 Встановіть у попередньо займаному місці систему ріжучої
плівки, звертаючи увагу на те, щоб не торкатися ріжучої плівки.
Magyar
Перед витиранням залишків масла із
плівки виключіть електробритву.
Масло призначено тільки для цілей експлуатації/сервісного обслуговування. Не вживати в їжу. Уникати контакту з очима і шкірою. Зберігати у недоступному для дітей місці. Уникати безпосереднього
впливу сонячного проміння. Зберігати у темному місці.
ЧИСТКА ПЕНЗЛИКОМ
Кнопка для
зняття системи
ріжучої плівки
SH1110-005_v03
English
1 Перед початком чистки переконайтеся, що електробритва включена. Натисніть
одночасно кнопки для зняття системи ріжучої плівки, що знаходяться по обидві сторонни електробритви.
Русский
Română
6 Включіть електробритву на близько 10 секунд,
а потім витріть залишки масла із плівки (напр. серветкою).
Български
Використовуйте мастило, що входить
у комплект поставки електробритви.
Крапля масла
на кожну плівку
і тример
Українська
5 Накладіть масло для лез на ріжучу плівку і тример.
Slovenčina
Česky
Polski
3 Відставте електробритву у приміщення, що провітрюється, щоб вона висохла.
Кнопка для
зняття системи
ріжучої плівки
103
Polski
2 Очистіть пензликом всередині системи ріжучої плівки, системи лез, а також корпус електробритви.
Щоб вийняти систему лез, слід потягнути її угору.
Česky
Леза гострі і можуть бути причиною поранень. Будьте особливо
обережні під час знімання і накладання системи лез.
Slovenčina
Ріжуча плівка
Система лез
Корпус
Magyar
3 Після чистки складіть правильно систему лез.
Потім складіть систему ріжучої плівки, щоб не торкатися плівки.
Română
Низька якість бриття и звуки, що
непокоять, можуть свідчити про
неправильно складену систему ріжучої плівки.
Русский
Не знімайте ріжучу плівку із системи
плівок.
Леза тримера
Български
4 Перед початком чистки лез тримера віключіть
електробритву.
Перевірте, що леза тримера не рухаються під час чистки.
Українська
5 Намажте ріжучу плівку маслом для лез.
English
104
SH1110-005_v03
Перед заміною плівки і системи лез переконайтеся, що електробритва виключена.
Рекомендуємо використання лише оригінальних замінників фірми Zelmer. Набір
замінників № SH1110111.
Система лез
ріжучої плівки, які знаходяться по обидві сторонни
електробритви і зніміть систему плівки.
2 Накладіть правильно нову систему ріжучої плівки
(клік означает правильне накладання).
Українська
рис. 2
лез і потягніть цого вгору (рис. 2).
3 Накладіть і притисніть до вібруючої голівки
новий блок лез.
Переконайтеся, що були складені два леза. В іншому випадку існує
ризик травм або аварії (електробритва може видавати звук, що непокоїть).
4 Правильно встановіть систему ріжучої плівки.
SH1110-005_v03
105
English
рис. 1
Български
Русский
Система ріжучої плівки
1 Притисніть одночасно кнопки для зняття системи
Блок лез
1 Зніміть систему ріжучої плівки (рис. 1).
2 Вхопіть пальцями збоку кожен з двох блоків
Česky
Română
Система ріжучої
плівки
Slovenčina
Час між наступними замінами ріжучої плівки і системи лез є часом для
орієнтації. Їх рівень використання залежить великою мірою від умов
експлуатації. Якщо рідуча плівкаі блок лез не забезпечую ретельного
бриття або деформовані, їх слід негайно замінити на нові.
Magyar
Ріжуча плівка і система лез є експлуатаційними елементами. Для комфортного
і ретельного бриття рекоменлдується заміна системи ріжучої плівки і системи лез раз
на рік. Використання використаних лез або плівки, окрім неточного бриття, може призвести до їх пошкодження, а внаслідок цього пошкоджень шкіри.
Polski
ЗАМІНА РІЖУЧОЇ ПЛІВКИ / СИСТЕМИ ЛЕЗ
Polski
Екологія – подбаймо про навколишнє середовище
Česky
Slovenčina
Кожен користувач може долучитися до охорони навколишнього середовища. Це не
важко і не дуже дороге. З цією метою: картонну упаковку передайте на макулатуру,
мішки з поліетилену (PE) викиньте до контейнера для пластику.
Акумулятори містять субстанції, шкідливі для навколишнього середовища. Їх не слід викидати разом з іншим побутовим сміттям, а віддати
до пункту збору вторинної сировини.
Використаний прилад віддайте у відповідний пункт зберігання, тому
що небезпечні складові, що знаходяться у ньому, можуть становити
загрозу для навколишнього середовища.
Не викидайте прилад разом із побутовим сміттям!
Транспортування і зберігання
Magyar
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
Română
●● Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування
Русский
●●
Български
●●
●●
повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів,
рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Українська
English
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені застосуванням приладу не за
призначенням або неправильною експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення,
змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним
актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
106
SH1110-005_v03
EN
This information concerns your health and safety. You must read all the operation
and safety precautions before using your shaver for the first time.
SH1110-005_v03
107
Česky
Русский
Български
Українська
●● Do not use the appliance if the shaver or AC adaptor
is damaged. In such a case take your shaver to
a local service centre for repair. Do not attempt to
repair the shaver on your own.
●● If the cord or plug of the AC adaptor is damaged, or
if the plug is loose in the outlet, do not recharge the
shaver or use it with an AC power supply.
●● The shaver may be repaired by qualified personnel
only. In case of any defects, contact a local ZELMER
service centre.
●● This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
English
Risk of injury
Română
Magyar
DANGER! / WARNING!
Slovenčina
Operation and safety precautions
Polski
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety
instructions. Keep this instruction manual for future reference.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● Unplug the AC adaptor from the outlet when the
shaver is not in use and before cleaning.
●● Do not pull the cord to unplug the shaver from the
outlet.
●● Do not use the shaver in a bath or under a shower.
●● Do not immerse the shaver and AC adaptor in water
or any other liquid.
●● Do not plug and unplug the mains cord from the outlet
with wet hands.
●● When using the shaver on an AC power supply,
use only the AC adaptor and cord provided with the
shaver.
●● Use the shaver only with a power supply of 100-240
V. Otherwise it may result in a fire or an electric shock.
●● Do not break, bend, stretch, twist or bundle the cord
of the AC adaptor. Do not place heavy objects on the
cord or put it between them. A broken cord will cause
a fire or an electric shock.
●● Before using the shaver, make sure that the foil or
inner blade is not damaged, as such foil or blade may
scratch your face.
●● Do not touch the inner parts of the inner blade as its
edges are very sharp.
108
SH1110-005_v03
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
TIP
●●
●●
●●
Product information user instructions
The shaver is for household use only.
The shaver should be preferably charged at temperature between 15°C and 35°C.
Failure to use the shaver in accordance with its purpose will void the guarantee.
SH1110-005_v03
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
●●
●●
Українська
●●
109
English
●●
Risk of property damage
Do not cover the AC adaptor, as it may cause the temperature inside the adaptor to
increase dangerously.
The shaver is intended for shaving and trimming natural hair only. It may be used
with human hair only. Do not use the shaver to shave or trim artificial or animal hair.
After recharging the battery, unplug the AC adaptor.
Do not forcibly press against the outer foil, as this may break the foil to cause an
injury to your skin.
Do not use the AC adaptor included with the shaver to recharge other electric
appliances.
Before washing the shaver under running water, unplug it from the AC adaptor!
Do not recharge the shaver or use it with an AC power supply when the room
temperature is below 0°C or over 40°C. Never recharge the shaver in direct sunlight
or near a heating element such as a heater.
Do not recharge the shaver in a humid place or where it is exposed to splashes of
water.
Do not store the shaver in a humid place or where it may be exposed to splashes of
water, or in high temperatures.
To clean the body case of the shaver, wipe it with a cloth soaked with a diluted water
solution of a neutral detergent. Do not use thinners or benzine as they may damage
the plastic parts of the body case.
Do not leave the shaver unattended when charging.
Русский
WARNING!
Български
●● Do not use the shaver on any other part of your body
than your face (such as your head). This may cause
an injury to your skin, and will shorten the service life
of the outer foil.
Polski
●● The shaver may be operated on rechargeable battery.
●● Before shaving, degrease the skin of your face to prevent hair sticking to the outer
●●
Česky
●●
foil and causing blades to rub against it. If the foil is dirty, clean it before shaving
(e.g. using a handkerchief).
When cleaning the shaver make sure that you do not apply too much oil on the blade
and foil. Too much oil will soil the outer foil. Before shaving, wipe the residual shaver
oil from the foil (e.g. using a handkerchief).
This symbol means that the shaver is washable, however only when
unplugged from the outlet.
Slovenčina
Make sure that you understand the above tips.
Magyar
Technical specification
Technical specifications are given on the nameplate.
Battery: 2 x Ni-MH 650 mAh cell. Standard charging time: 8 hours.
Working temperature range: 0-40°C.
Română
Русский
Български
Українська
English
110
SH1110-005_v03
Polski
Elements and accessories
Accessories
Cap
Česky
Brush
Outer foil
Magyar
Outer foil unit
Inner blade
Travel pouch
Outer foil unit
release button
Blade oil
Русский
Hair pocket
Body case
Українська
Rear side
Български
Lock button
Charging
indicator
Shaving head
Trimming blade
Bottom view
English
Trimming blade
button
Socket
SH1110-005_v03
Română
Vibrator
Outer foil
frame
ON/OFF switch
Slovenčina
AC adaptor
111
Operation
Polski
CHARGING
Česky
For recharging the shaver use only the AC adaptor provided with the
shaver.
Battery activation
Slovenčina
When the shaver is first used after being purchased or being left unused for a long time,
be sure to recharge the shaver for 16 hours to the full capacity before use, to activate the
rechargeable battery. After that, approximately 8 hours of recharging will fully recharge the
shaver.
Magyar
Charge the shaver when the charging indicator lights up in red.
“Battery Memory Effect”
To avoid the “memory effect”, recharge the shaver only after the battery is completely empty.
Română
What is the “memory effect”?
Русский
If you have noticed the “memory effect”
If the Ni-MH battery in your shaver is repeatedly recharged before it runs out of energy, the
voltage drops more quickly to decrease the number of times you can use the shaver before
the battery runs down.
Български
If the full recharge allows less number of shaves before the battery is depleted, consume
the recharged energy completely, and then recharge the shaver for approximately 16 hours.
Repeating this procedure 2 to 3 times will restore the battery. If the “memory effect” persists,
the service life of the battery may have expired. Consult the retailer from whom your shaver
was purchased.
Battery life
Українська
●● The life of the battery is approximately 4 years when if it is recharged once a week.
●●
English
However, its life will be shortened if it is recharged more frequently, and it also varies
depending on the conditions of use.
If a 1-hour recharging permits only 2 to 3 shaves, the battery life is near its end. In that
case, contact the retailer from whom the shaver was purchased. If the shaver is left
unused for more than 6 months, the battery’s characteristics will deteriorate by selfdischarge. It is recommended, therefore, that the shaver be recharged at least once
every 6 months even if not in use.
112
SH1110-005_v03
off press the lock button and slide the ON/OFF
switch to OFF. Put the cap on.
ON/OFF
switch
The battery cannot be charged
when the shaver is on.
4 When charging is completed, unplug the AC adaptor from the outlet.
When unplugging the AC adaptor, do not pull the cord, as this may damage
the AC adaptor. Be sure to hold the plug to pull it out.
On a fully charged battery the shaver will operate for approx. 35 minutes.
Charging indicator
The charging indicator will light up in green.
After full charge:
The indicator will come off.
Українська
●● During charging:
●●
Charging indicator
– To prevent possible malfunctions, before charging make sure that the
plug and outlet are not damaged.
– While the shaver is charging, the shaver body or AC adaptor may emit
a slight noise and/or become slightly warm. This is not a defect.
SH1110-005_v03
Română
– The shaver is fully charged in approximately 8 hours.
– During charging, the charge indicator is lit to indicate that charging is in
process.
Русский
3 Insert the outlet plug of the AC adaptor into an appropriate outlet (see the rating plate
on the AC adaptor).
Български
Before putting the plug of the AC
adaptor into the socket of the
shaver, make sure that the socket
is completely dry to prevent any
possible malfunction.
Magyar
Slovenčina
2 Insert the socket plug of the AC adaptor
into the socket at the bottom of the shaver.
Česky
Polski
Power supply
100-240 V AC
113
English
Charging
1 Make sure that the shaver is off. To turn it
USE
Polski
The shaver is not suitable for operation on AC power supply. The AC power
supply may only be used for charging the battery.
Česky
If the outer foil is deformed or damaged, replace it with a new one (see the
“REPLACEMENT OF OUTER FOIL / INNER BLADE” section). Otherwise,
it may scratch your face.
Slovenčina
1 Remove the cap and turn on the shaver by pressing the
lock button and sliding the ON/OFF switch to ON.
Cap
Magyar
Lock button
Română
ON/OFF
switch
Русский
2 Bring the outer foil in gentle contact with the skin
at the right angle, stretch the skin and move the shaver
gently upwards against the grain.
Български
●● While shaving, take care not to push the outer foil too
●●
Українська
strongly against the skin. Otherwise, the outer foil will
wear at a higher rate and become dull or damaged.
To shave delicate parts like the chin, pull up the
slack of the skin by hand, and stroke upwards. When
shaving the throat, lift the face upwards to thrust the
throat out to pull the slack upwards.
English
Trimming
blade
button
114
3 To use the trimming blade, slide the trimming
blade button upwards. The trimming blade vibrates
correspondingly with the inner blade.
SH1110-005_v03
Even if the charging indicator indicates that the shaver is empty and the
shaver stops vibrating, never leave it with the power switch turned on.
Cleaning and maintenance
Before any cleaning and/or maintenance activities, unplug the AC adaptor
from the shaver.
WASHING UNDER RUNNING WATER
SH1110-005_v03
115
English
2 Turn on the shaver and wash the blades in cold or
lukewarm water. After washing, turn off the shaver and dry
the blades (e.g. using a towel).
Українська
Български
Русский
1 Turn off the shaver. Press the outer foil unit release
buttons on both sides of the shaver and remove the outer
foil unit.
Română
Magyar
The shaver can be used to shave with soap or shaving foam only when
operated on the rechargeable battery and not on an AC power supply. After
every use with soap or shaving foam, be sure to wash the shaver in water
(see the “WASHING UNDER RUNNING WATER” section).
Slovenčina
5 After use, turn off the shaver and clean it with the
accessory brush (see the “CLEANING USING BRUSH”
section). Be sure to put the cap on after cleaning.
Česky
Polski
4 To cut sideburns, apply the trimming blade to the
skin lightly at a right angle, and move the shaver gently
downwards.
3 Place the shaver in an airy place to dry it.
Polski
Česky
Slovenčina
4 Refit the outer foil unit, taking care not to touch the outer foil.
5 Apply shaver oil to the outer foil and trimmer.
Magyar
Use the blade oil provided with the electric
shaver.
One drop on each
foil and trimmer
Română
6 Turn on the shaver for approximately 10 seconds and
then wipe the residual oil from the outer foil (e.g. using
a handkerchief).
Turn off the shaver before wiping the
residual oil from the outer foil.
Русский
Only for conservation purposes. Do not drink. Avoid contact with eses and
skin. Keep away from children. Keep away from direct sunlight. Keep in
dark storage.
Български
CLEANING WITH BRUSH
1 Before cleaning make sure that the shaver is off. Press the outer foil unit release
buttons on both sides of the shaver and remove the outer foil unit.
Українська
English
Outer foil unit
release button
116
Outer foil unit
release button
SH1110-005_v03
The blades are sharp and may cut your fingers. Take special care when
removing and inserting the inner blade.
Inner blade
Body case
3 After cleaning, fit correctly the inner blade. Next, fit
the outer foil unit, taking care not to touch the foil.
Română
Poor shaving quality and abnormal sound
may indicate that the outer foil unit is
fitted incorrectly.
Русский
Do not remove the outer foil from the
outer foil unit.
4 Before cleaning the trimming blade, turn off the
shaver.
Polski
Magyar
Outer foil
Česky
To remove the inner blade, simply pull it upwards.
Slovenčina
2 Using the brush, clean the inside of the outer foil unit, the inner blade and the body
case of the shaver.
Trimming blade
Български
Check that the trimming blade is not
moving when cleaning it.
English
Українська
5 Oil the outer foil.
SH1110-005_v03
117
REPLACEMENT OF OUTER FOIL / INNER BLADE
Polski
The outer foil and the inner blade are consumables. In order to enjoy a comfortable clean
shave, it is recommended that the outer foil and the inner blade be replaced with new ones
in a set at least once a year. Use of foil and blade beyond their serviceable life may not only
result in poor shaving performance but also damage such foil and blade to scratch your skin.
Česky
The above replacement period of the outer foil and the inner blade serves
as a guideline only, and their serviceable lives vary greatly depending on
the condition of use of each user. If you find them unable to give a good
shave, damaged or deformed, replace them with new ones immediately.
Slovenčina
Before replacing the outer foil or inner blade, be sure to turn off the shaver.
Magyar
We recommend using only original ZELMER spare parts. Spare parts set
no. SH1110111.
Română
Outer foil unit
Inner blade
Русский
Outer foil unit
1 Press the outer foil unit release buttons on both sides
of the shaver and remove the outer foil unit.
Български
2 Fit correctly a new outer foil unit (a click sound will
indicate correct fitting).
Українська
Inner blade
1 Remove the outer foil unit (fig. 1).
2 Hold the sides of the inner blade with your
fig. 1
fig. 2
fingers and pull it upwards (fig. 2).
3 Fit the new inner blade on the vibrator by
pushing it downwards.
English
Be sure to set both inner blades. Otherwise, abnormal noise, injury or
malfunction may result.
4 Fit the outer foil unit securely.
118
SH1110-005_v03
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or
improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
SH1110-005_v03
119
Polski
English
Українська
Български
Русский
Română
Magyar
Do not dispose of together with domestic waste!
Česky
Each user can contribute to protecting the environment. It is not difficult or too expensive.
For this purpose, dispose of the carton and plastic packaging materials into appropriate
waste paper and plastic (PE) recycling containers.
Batteries contain substances harmful to the environment. Do not dispose
the appliance in household waste. Bring the battery to an official recycling
centre.
At the end of its useful life, bring the appliance to an official waste collection
site, as some of its components may be hazardous to the environment.
Slovenčina
Ecology – protect the environment
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
SH1110-005_v03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising