Zelmer | ZSH15910 | User manual | Zelmer ZSH15910 User Manual

Zelmer ZSH15910 User Manual
ZSH15910
GOLARKA ELEKTRYCZNA/ELEKTRICKÝ HOLICÍ STROJEK/
ELEKTRICKÝ HOLIACI STROJČEK/VILLANYBOROTVA/MAŞINĂ DE
RAS ELECTRICĂ/ЭЛЕКТРОБРИТВА/ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАШИНКА ЗА
БРЪСНЕНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА БРИТВА/ELECTRIC SHAVER
SH1591
GENTLE • RELIABLE • SECURE
Comfort Flex
System
Washable
Metalic coating
Short
charge time
LCD display
charging indicator
LCD
PL ZASILANIE SIECIOWO-AKUMULATOROWE
PL WSKAŹNIK ŁADOWANIA
CZ SÍŤOVÉ A BATERIOVÉ NAPÁJENÍ
CZ UKAZATEL NABÍJENÍ
SK NAPÁJANIE Z ELEKTRICKEJ SIETE AJ Z AKUMULÁTORA
SK UKAZOVATEĽ NABÍJANIA
HU AKKUMULÁTOROS ÉS HÁLÓZATI ENERGIAELLÁTÁS
HU TÖLTÉSI SZINT JELZŐ
RO ALIMENTARE LA REŢEA-ACUMULATOR
RO INDICATOR ÎNCĂRCARE
RU СЕТЕВО-АККУМУЛЯТОРНОЕ ПИТАНИЕ
RU УКАЗАТЕЛЬ ЗАРЯДКИ
BG МРЕЖОВО-АКУМУЛАТОРНО ЗАХРАНВАНЕ
BG ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
UA АКУМУЛЯТОРНО-МЕРЕЖЕВЕ ЖИВЛЕННЯ
UA ІНДИКАТОР ЗАРЯДКИ
EN MAINS AND BATTERY OPERATED
EN CHARGE INDICATOR
PL CZAS PRACY BEZPRZEWODOWEJ – 50 MINUT
PL TRYMER
CZ BEZŠŇŮROVÉ POUŽITÍ – 50 MINUT
CZ ZASTŘIHOVAČ
SK POUŽITIE BEZ PRÍVODNÉHO KÁBLA – 50 MINÚT
SK HOLIACI STROJČEK
HU CSATLAKOZÁSMENTES KÉSZENLÉT – 50 PERC
HU TRIMMER
RO DURATĂ DE FUNCŢIONARE FĂRĂ CABLU – 50 MINUTE
RO TRIMMER
RU ВРЕМЯ БЕСПРОВОДНОЙ РАБОТЫ – 50 МИНУТ
RU ТРИММЕР
BG ВРЕМЕ НА БЕЗКАБЕЛНА РАБОТА – 50 MИНУТИ
BG ТРИМЕР
UA ЧАС БЕЗПРОВІДНОЇ РОБОТИ – 50 ХВ.
UA ТРИМЕР
EN CORDLESS MODE – 50 MINUTES
EN TRIMMER
ZSH15910-001_v02
PL
Česky
Polski
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym
użyciem golarki, proszę obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami
użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
ZSH15910-001_v02
3
Русский
Български
Українська
● Nie używaj urządzenia jeśli zauważysz, że golarka
lub zasilacz są uszkodzone. W takim przypadku
oddaj golarkę do punktu serwisowego. Nie próbuj
naprawiać urządzenia samodzielnie.
● Jeśli przewód lub wtyczka zasilacza są uszkodzone lub jeśli wtyczka jest uszkodzona bądź luźna
w gniazdku elektrycznym, nie ładuj urządzenia oraz
nie zasilaj go z sieci.
● Naprawa urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. W razie wystąpienia usterek
należy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
English
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
Română
Magyar
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Slovenčina
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
●● Odłączaj zasilacz od gniazdka elektrycznego, gdy
nie jest on używany oraz przed rozpoczęciem
czyszczenia.
●● Nie wyciągaj zasilacza z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
●● Nie używaj golarki podczas kąpieli.
●● Nigdy nie zanurzaj urządzenia i zasilacza w wodzie
lub innych cieczach.
●● Nie podłączaj oraz nie odłączaj zasilacza od źródła
zasilania mokrymi rękami.
●● Przewód zasilający podłączaj jedynie do sieci prądu
przemiennego 220-240 V (50 Hz). W przeciwnym
razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
●● Nie uszkadzaj, nie wyginaj, nie rozciągaj, nie wykręcaj oraz nie supłaj przewodu zasilacza. Nie stawiaj
na przewodzie ciężkich przedmiotów oraz nie rozkładaj go pomiędzy takimi przedmiotami. Uszkodzony
przewód grozi pożarem lub porażeniem prądem.
●● Przed przystąpieniem do golenia sprawdź, czy folie
głowic tnących lub zespół głowic nie są uszkodzone,
gdyż uszkodzona folie lub głowice mogą zranić twarz.
4
ZSH15910-001_v02
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Musi być stosowane wyłącznie do włosów ludzkich – nie stosuj do włosów sztucznych lub zwierzęcych.
Po naładowaniu akumulatora lub zakończeniu używania golarki z zasilaniem sieciowym, odłącz zasilacz.
Nie naciskaj zbyt mocno na głowice tnące, ponieważ może to doprowadzić do ich
pęknięcia i obrażeń skóry.
Nie wykorzystuj zasilacza golarki do zasilania innych urządzeń elektrycznych.
Przed myciem golarki pod bieżącą wodą odłącz ją od zasilacza.
Nie ładuj akumulatora golarki oraz nie używaj jej podłączonej do źródła sieciowego
jeśli temperatura w pomieszczeniu wynosi poniżej zera lub przekracza 40°C. Nie
ładuj golarki w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
lub w pobliżu elementów grzejnych (takich jak grzejnik).
Nie ładuj golarki oraz nie używaj jej podłączonej do źródła sieciowego w miejscu
wilgotnym lub gdzie narażona jest na ochlapanie wodą.
Nie przechowuj golarki w wilgotnym miejscu gdzie może być narażona na ochlapanie
wodą, jak również w miejscach gdzie panuje wysoka temperatura.
Aby wyczyścić korpus golarki, przetrzyj go ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem
neutralnego środka myjącego. Do czyszczenia nie używaj rozcieńczalników ani benzyny, ponieważ mogą zniszczyć elementy korpusu golarki.
Nie zostawiaj golarki bez nadzoru podczas ładowania.
ZSH15910-001_v02
5
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
wzrostu temperatury w jego wnętrzu.
●● Urządzenie jest przeznaczone jedynie do golenia i przycinania włosów naturalnych.
Русский
●● Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ mogłoby to doprowadzić do niebezpiecznego
Български
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
Українська
UWAGA!
English
●● Nie dotykaj wewnętrznych elementów bloku ostrzy,
ponieważ jego brzegi są ostre.
●● Golarka jest przeznaczona wyłącznie do golenia
zarostu twarzy i nie jest przeznaczona do golenia
innych części ciała (np. głowy). Stosowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem grozi obrażeniami
skóry i może doprowadzi do zmniejszenia trwałości
głowic tnących.
Polski
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
Česky
Slovenčina
●● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
●● Golarkę najlepiej jest ładować przy temperaturze otoczenia między 15°C a 35°C.
●● Używanie golarki niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.
●● Golarka może być używana, jako urządzenie zasilane z sieci, jak i akumulatorowo.
●● Przed goleniem odtłuść skórę twarzy, tak aby zarost nie przyklejał się do folii tnącej
Magyar
Română
i nie powodował ocierania się o niego ostrzy. Jeśli folia jest zabrudzona, przed przystąpieniem do golenia należy ją wyczyścić (np. chusteczką higieniczną).
Podczas czyszczenia golarki, zwróć uwagę by nie nałożyć na głowice tnące zbyt
dużej ilości olejku. Użycie zbyt dużej ilości olejku spowoduje zabrudzenie folii głowic
tnących. Przed przystąpieniem do golenia należy głowice wyczyścić (np. chusteczką
higieniczną). Używaj olejku dostępnego w sprzedaży (np. olejku do maszyn do szycia).
Symbol kranu oznacza, że golarka może być czyszczona pod bieżącą wodą,
jednak tylko i wyłącznie po odłączeniu od zasilania sieciowego.
Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie
elektrycznym urządzenia róźnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie
różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do
specjalisty elektryka.
●●
●●
Русский
Upewnij się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
Dane techniczne
Български
Українська
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008
w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Akumulator: ogniwo 2 x Ni-MH, 800 mAh. Standardowy czas ładowania: 1 godzina.
Zakres temperatury pracy: 0-40°C.
English
6
ZSH15910-001_v02
a
A
12
b
Česky
1
Polski
Budowa i wyposażenie golarki
Slovenčina
3
4
2
B
5
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
B Ruchoma ramka głowic tnących
4 Pokrętło zwalniania ramki głowic
tnących
ładowania akumulatora
9
10
11
12
13
Trymer
Українська
b Ostrze tnące
7 Przycisk ON/OFF (włącz/wyłącz)
8 Graficzny i cyfrowy wskaźnik
Suwak trymera
Gniazdo zasilania golarki
Zasilacz
Pędzelek do czyszczenia
English
1 Osłona głowic
2 Zespół głowic tnących
3 System ruchomych głowic tnących
A a Folia głowicy tnącej
Български
11
5 Pojemnik na ścięty zarost
6 Przycisk zwalniania zespołu głowic
tnących
ZSH15910-001_v02
7
Obsługa i działanie golarki
Polski
ŁADOWANIE GOLARKI
Česky
Do ładowania golarki stosuj wyłącznie dołączony do niej zasilacz.
Aktywacja akumulatora
Slovenčina
Przed pierwszym użyciem po zakupie lub jeśli golarka nie była używana przez dłuższy
czas, ładuj akumulator przez 12 godzin (do pełnego naładowania).
Nie pozostawiaj golarki włączonej do zasilania na dłużej niż 24 godziny.
Magyar
Podczas kolejnego ładowania wystarczy około 1 godziny, aby całkowicie naładować
golarkę.
Ładowanie urządzenia sygnalizowane jest świeceniem się na czerwono
wskaźnika ładowania akumulatora (8).
Română
Informacje dotyczące „efektu pamięci” akumulatora
Aby uniknąć „efektu pamięci”, należy naładować golarkę dopiero po jej całkowitym rozładowaniu.
Русский
Czym jest „efekt pamięci”?
Jeśli akumulator Ni-MH zastosowany w golarce jest regularnie ładowany przed jego całkowitym rozładowaniem, spada jego pojemność. Zmniejsza się tym samym liczba możliwych
cykli golenia przed rozładowaniem golarki.
Български
Co zrobić gdy wystąpi „efekt pamięci”?
Українська
Jeśli pełne naładowanie akumulatora pozwala na mniejszą niż wcześniej liczbę cykli golenia
przed rozładowaniem golarki, należy całkowicie rozładować golarkę i naładować akumulator przez około 12 godzin. Powtórzenie tej czynności 2-3 razy pozwoli na odzyskanie pełnej
sprawności akumulatora. Jeśli „efekt pamięci” będzie się utrzymywał, konieczna może być
wymiana akumulatora na nowy. Należy skontaktować się ze sprzedawcą golarki.
Procedura ładowania
1 Upewnij się, że golarka jest wyłączona. Aby wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk
English
ON/OFF (włącz/wyłącz). Nałóż osłonę głowicy (1).
Akumulator nie może być ładowany jeśli golarka jest włączona.
8
ZSH15910-001_v02
Polski
2 Włóż końcówkę przewodu zasilacza do
gniazda zasilania golarki (11) na spodzie
golarki.
Česky
Aby uniknąć awarii, przed
włożeniem końcówki przewodu zasilacza upewnij się, że
gniazdo w golarce jest suche.
●● Niski stan naładowania akumulatora:
Jeśli procent nałądowania akumulatora spadnie poniżej 25%, 2 dolne segmenty wskaźnika
graficznego zaczną migać.
Podczas ładowania:
Segmenty wskaźnika graficznego migają kolejno z dołu do góry.
Wraz z postępem ładowania akumulatora zmienia się procent
naładowania oraz zapalają się na stałe koejne segmenty graficzne.
Po pełnym naładowaniu:
Procent naładowania wskazuje 100% oraz świecą się wszystkie
segmenty wskaźnika graficznego.
Podczas golenia:
2 najwyższe segmenty wskaźnika graficznego migają sygnalizując, że golarka pracuje.
●●
●●
●●
– Aby zapobiec ewentualnym awariom, przed ładowaniem golarki upewnij
się, że wtyczka zasilacza i gniazdko elektryczne nie są uszkodzone.
– Podczas ładowania, z korpusu golarki lub zasilacza może dobiegać nieznaczny szmer i mogą się one nieznacznie nagrzewać. Nie stanowi to wady
golarki ani zasilacza.
ZSH15910-001_v02
9
Română
Graficzny i cyfrowy wskaźnik ładownia akumulatora
Русский
Przy w pełni naładowanym akumulatorze golarka może pracować przez
ok. 50 minut.
Български
Odłączając przewód przyłączeniowy nie ciągnij za przewód. Odłącz trzymając za wtyczkę.
Українська
4 Po naładowaniu urządzenia, odłącz zasilacz od źródła zasilania.
English
Po ok. 1 godzinie golarka jest w pełni naładowana.
Magyar
Slovenčina
3 Podłącz wtyczkę zasilacza do odpowiedniego źródła zasilania (patrz tabliczka
znamionowa na zasilaczu).
UŻYWANIE GOLARKI PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA SIECIOWEGO
Polski
Sprawdź, czy golarka jest wyłączona. Włóż do gniazdka na spodzie golarki końcówkę przewodu zasilacza i dociśnij do końca. Podłącz wtyczkę zasilacza do źródła zasilania. Włącz
golarkę.
Česky
Jeśli bezpośrednio po podłączeniu zasilacza do źródła zasialnia, golarka
po włączeniu nie działa, oznacza to że akumulator jest całkowicie rozładowany. Należy w takiej sytuacji wyłączyć golarkę, odłożyć ją na 1 minutę
w celu podładowania akumulatora i włączyć golarkę ponownie.
Slovenčina
Po zakończeniu używania, golarkę należy wyłączyć. Następnie odłącz zasilacz i wyjmij końcówkę przewodu zasilacza z gniazda na spodzie golarki.
Magyar
Nie należy używać golarki podłączonej do zasilania sieciowego w wilgotnym miejscu (np. w łazience).
Używając golarki podłączonej do zasilania sieciowego nie stosuj mydła ani
pianki do golenia.
Română
Poziom energii zmagazynowanej w akumulatorze spada nawet podczas
używania golarki podłączonej do zasilania sieciowego. Raz na trzy tygodnie akumulator należy naładować.
Русский
EKSPLOATACJA
Български
Jeśli głowice są zdeformowane lub uszkodzone wymień je na nowe (patrz
WYMIANA GŁOWIC TNĄCYCH). W przeciwnym razie istnieje ryzyko skaleczenia skóry twarzy.
1 Ściągnij osłonę głowicy i włącz golarkę naciskając przycisk ON/OFF (włącz/wyłącz).
2 Przyciśnij delikatnie głowice tnące do skóry pod kątem prostym, naciągnij skórę i prze-
Українська
suń golarkę delikatnie w górę pod włos.
●● Podczas golenia nie przyciskaj głowic tną●●
English
10
cych zbyt mocno do skóry by nie uszkodzić
lub stępić za szybko ostrzy.
Aby ogolić wrażliwe części, takie jak broda,
naciągnij skórę ręką i przesuń golarkę
w górę. Aby ogolić szyję, unieś brodę by
naciągnąć skórę.
ZSH15910-001_v02
5 Po użyciu, wyłącz i wyczyść golarkę (patrz „Czyszczenie i konserwacja golarki”).
Po wyczyszczeniu, nałóż osłonę głowic (1).
Przed przystąpieniem do czyszczenia i czynności konserwacyjnych odłącz
zasilacz od golarki.
CZYSZCZENIE PĘDZELKIEM / MYCIE POD BIEŻĄCĄ WODĄ
1 Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że golarka jest wyłączona. Naciśnij
przycisk zwalniania zespołu głowic tnących (6) i odchyl do tyłu zespół głowic tnących (2).
3 Aby dokładnie wyczyścić system ruchomych głowic tnących należy wymontować głowice tnące. W tym celu postępuj według poniższych wskazówek:
●● Odchyl do tyłu zespół głowic tnących (2).
ZSH15910-001_v02
11
English
Українська
Български
2 Opróżnij pojemnik na ścięty zarost (5). Wyczyść pędzelkiem lub wodą system ruchomych głowic tnących, trymer oraz korpus golarki.
Русский
Czyszczenie i konserwacja golarki
Română
Magyar
Zawsze należy wyłączyć golarkę, nawet jeśli akumulator jest rozładowany
i golarka przestanie działać.
Slovenčina
4 Aby wyrównać baki, przystaw delikatnie trymer do skóry pod kątem prostym i ostrożnie
przesuń ostrze w dół.
Česky
Polski
3 Aby użyć trymera przesuń w dół suwak trymera. Ostrze trymera wibruje razem z ostrzem
golarki.
●● Pokrętło zwalniania ramki głowic tnących (4) obróć przeciwnie do ruchu wskazówek
Polski
zegara.
Česky
Slovenčina
Magyar
●● Wyjmij ruchomą ramkę głowic tnących (B) a następnie folie głowic tnących (a) wraz
z ostrzami tnącymi (b) z zespołu głowic tnących (2).
Română
Русский
Български
●● Aby wymontować ostrze tnące (c) z folii głowicy tnącej (a), złap ostrze po bokach
i pociągnij delikatnie do góry (patrz rysunek poniżej).
Українська
English
Wszystkie elementy czyść delikatnie, ich nie uszkodzić.
12
ZSH15910-001_v02
Polski
4 Po wyczyszczeniu zamontuj wszystkie
elementy w odwrotnej kolejności niż podczas
demontażu.
5 Przed przystąpieniem do czyszczenia ostrza trymera wyłącz golarkę. Ostrza trymera
czyść pędzelkiem wzdłuż jego ostrzy, nie w poprzek.
Powyższy czas między kolejnymi wymianami głowic tnących jest czasem
orientacyjnym. Ich stopień zużycia zależy w dużej mierze od warunków
eksploatacji. Jeśli głowice tnące nie zapewniają dokładnego golenia lub
jeśli są uszkodzone lub zdeformowane należy je niezwłocznie wymienić.
Przed wymianą elementów eksploatacyjnych upewnij się, że golarka jest
wyłączona.
English
Rekomendujemy używanie wyłącznie oryginalnych zamienników firmy Zelmer.
Zestaw zamienników nr SH0090111.
Български
Głowice tnące są elementami eksploatacyjnymi. Dla komfortowego i dokładnego golenia
zaleca się wymianę zestawu głowic tnących przynajmniej raz w roku. Korzystanie ze zużytych głowic tnących, oprócz mało precyzyjnego golenia może doprowadzić do ich uszkodzenia i skaleczenia skóry.
Українська
WYMIANA GŁOWIC TNĄCYCH
Русский
Română
Sprawdź czy ostrze trymera nie porusza się podczas czyszczenia.
Magyar
Niska jakość golenia i niepokojący dźwięk mogą świadczyć o nieprawidłowo zamontowanych elementach systemu ruchomych głowic tnących.
Slovenčina
Česky
Podczas montażu głowic tnących (A)
w zespole głowic tnących (2) ułóż je w taki sposób, aby wgłębienia znajdujące się na foliach
głowic tnących (a) objęły żeberka znajdujące
się na zespole głowic tnących (2).
ZSH15910-001_v02
13
Polski
Česky
Aby wymienić komplet głowic tnących postępuj według poniższych
wskazówek:
1 Naciśnij przycisk zwalniania zespołu głowic tnących (6).
2 Odchyl do tyłu zespół głowic tnących (2).
3 Pokrętło zwalniania ramki głowic tnących (4) obróć przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara i wyjmij ruchomą ramkę głowic tnących (B).
4 Wyjmij folie głowic tnących (a) wraz z ostrzami tnącymi (b) z zespołu głowic
tnących (2).
Slovenčina
5 Na miejsce zużytych głowic tnących, zamontuj nowe.
6 Zamontuj wszystkie elementy w odwrotnej kolejności niż podczas demontażu.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Magyar
Română
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego,
tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Русский
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Български
Українська
English
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
14
ZSH15910-001_v02
CZ
ZSH15910-001_v02
15
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
●● Nepoužívejte spotřebič, jsou-li holící strojek nebo
napájecí zdroj poškozené. V takovém případě
odneste holící strojek do servisu. Nepokoušejte se
opravit strojek sami.
●● Je-li přívodní šňůra nebo zástrčka poškozená, nebo
je-li zástrčka v elektrické zásuvce uvolněná, nanabíjejte strojek ani ho nenapájejte ze sítě.
●● Opravy na přístroji může provádět pouze vyškolený
personál. V případě poruchy kontaktujte autorizovaný
servis Zelmer.
●● Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let,
osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající náležité zkušenosti a znalosti
pouze tehdy, bude-li jim zajištěn náležitý dohled nebo
budou poučeny o bezpečném používání přístroje
Русский
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
Български
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Українська
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečí. Před prvním použitím holícího
strojku, se důkladně seznamte s návodem k použití a se všemi bezpečnostními
pokyny.
English
Bezpečnostní pokyny a správné použití
Polski
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům
týkajících se bezpečnosti. Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít
i během pozdějšího používání přístroje.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
a budou informovány o možném riziku. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět
údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod
dohledem.
●● Odpojte napájecí zdroj z elektrické zásuvky vždy, kdy
holící strojek nepoužíváte a před každým jeho čištěním.
●● Neodpojujte napájecí zdroj z elektrické zásuvky tažením za přívodní šňůru.
●● Nepoužívejte holící strojek během koupele.
●● Nikdy neponořujte strojek a napájecí zdroj do vody
ani do jiných tekutin.
●● Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí zdroj ze
zásuvky mokrýma rukama.
●● Napájecí zdroj připojujte výhradně do sítě se střídavým proudem 100-240 V. V opačném případě může
vzniknout požár a riziko úrazu elektrickým proudem.
●● Nepoškozujte, neohýbejte, neroztahujte, nesvíjejte a neuzlujte přívodní šňůru napájecího zdroje.
Nestavte na šňůře těžké předměty a nepokládejte ji
mezi takovými předměty. Poškozená přívodní šňůra
může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
●● Před holením zkontrolujte, zda nejsou holící planžety
nebo soustava holících planžet poškozeny, jelikož
poškozené planžety nebo hlava mohou poranit tvář.
●● Nedotýkejte se vnitřních elementů břitového bloku,
jelikož jsou jeho okraje ostré.
16
ZSH15910-001_v02
Nedodržením těchto pokynů můžete výrobek
poškodit
●● Nepřikrývejte napájecí zdroj, mohlo by dojít k nebezpečnému zvýšení teploty uvnitř
napájecího zdroje.
●● Strojek je určen výhradně pro holení a zastřihování přírodních vlasů. Musí být použí-
Polski
Magyar
Slovenčina
POZOR!
Česky
●● Holící strojek je určený výhradně pro holení tváře
a není určený pro holení jiných částí těla (např.
hlavy). Použití strojku, které není v souladu s jeho
určením, může způsobit poranění kůže a může snížit
trvanlivost holících hlav.
●●
●●
●●
Русский
English
●●
nižší než 0°C nebo je vyšší než 40°C. Nenabíjejte holící strojek v místě, které je
přímo vystaveno slunečnímu záření a poblíž tepelných zdrojů (např. radiátor).
Nenabíjejte holící strojek a nepoužívejte ho připojený do síťového napájení ve vlhkém prostředí a v místech, kde je vystaven kontaktu s vodou.
Neuchovávejte holící strojek ve vlhkém místě, kde je vystaven kontaktu s vodou a ve
vysokých teplotách.
Pro vyčištění těla holícího strojku, jej otřete vlhkým hadříkem s malým množstvím
šetrného čistícího prostředku. K čištění nepoužívejte ředidla ani benzín, jelikož
mohou zničit elementy těla strojku, vyrobené z umělé hmoty.
Neponechávejte holící strojek bez dohledu během nabíjení.
Български
pokožky.
●● Nepoužívejte napájecí zdroj holícího strojku k nabíjení jiných přístrojů.
●● Před umytím holícího strojku pod tekoucí vodou, jej odpojte od napájecího zdroje!
●● Nenabíjejte holící strojek a nepoužívejte jej připojený do sítě, je-li teplota prostředí
Українська
jením, odpojte napájecí zdroj.
●● Netlačte příliš silně na holící hlavy, jelikož může dojít k jejich prasknutí a poranění
Română
vaný výhradně na lidské vlasy – nepoužívejte na umělé vlasy a na zvířecí srst.
●● Po nabití akumulátoru nebo po ukončení práce s holícím strojkem se síťovým napá-
ZSH15910-001_v02
17
Polski
UPOZORNĚNÍ
Informace o výrobku a pokyny k použití
Česky
Slovenčina
●● Přístroj je určen výhradně k domácímu použití.
●● Holící strojek doporučujeme nabíjet při okolní teplotě mezi 15°C a 35°C.
●● Používáním holícího strojku neshodně s jeho určením, ztratíte možnost uplatnit záruku.
●● Holící strojek může být napájený jak přímo ze sítě, tak i akumulátorem.
●● Před holením odmastěte pokožku obličeje tak, aby se vousy nelepily k holící plan●●
Magyar
●●
Română
K zajištění doplňující ochrany, doporučujeme do elektrického obvodu instalovat
proudový chránič (RCD) s jmenovitým proudem nepřesahujícím 30 mA. Za účelem
instalace se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
Русский
žetě a břity se o něj něotíraly. Je-li planžeta znečištěná, před z holením je nutné ji
nejdříve vyčistit (např. papírovým kapesníkem).
Při čištění holícího strojku dbejte na to, abyste neaplikovali příliš velké množství oleje
na holící hlavu. Příliš velké množství oleje způsobí znečištění holících planžet. Před
holením hlavu vyčistěte (např. papírovým kapesníkem). Používejte olej dostupný
v prodeji (např. olej do šicích strojů).
Symbol vodovodního kohoutku označuje, že holící strojek může být čištěný
pod tekoucí vodou, avšak výhradně po předchozím odpojení z elektrické
zásuvky.
Ujistěte se, že jsou vám výše uvedené pokyny srozumitelné.
Technické údaje
Български
Українська
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
Spotřebič splňuje požadavky NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 z hlediska spotřeby
elektrické energie.
Akumulátor: článek 2 x Ni-MH, 800 mAh. Standardní doba nabíjení: 2 hodiny. Rozsah teploty práce: 0-40°C.
English
18
ZSH15910-001_v02
a
A
12
b
Česky
1
Polski
Popis a příslušenství holícího strojku
Slovenčina
3
B
5
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
11
4 Otočný knoflík uvolňující rám holících
hlav
akumulátoru
9
10
11
12
13
Zastřihovač
Українська
B Pohyblivý rám holících hlav
7 Tlačítko ON/OFF (zapni/vypni)
8 Grafický a číselný indikátor nabíjení
Jezdec zastřihovače
Zásuvka napájení holícího strojku
Napájecí zdroj
Čistící štěteček
English
1 Kryt hlav
2 Systém holících hlav
3 Systém pohyblivých holících hlav
A a Holící planžeta
b Holící břity
5 Prostor na oholené vousy
6 Tlačítko pro uvolnění systému holících
hlav
ZSH15910-001_v02
Български
4
2
19
Obsluha a použití holícího strojku
Polski
NABITÍ HOLÍCÍHO STROJKU
Česky
K nabíjení strojku používejte výhradně napájecí zdroj, jež je součástí
strojku.
Aktivace akumulátoru
Slovenčina
Před prvním použitím nebo v případě, že holící strojek nebyl delší dobu používán, nabíjejte
akumulátor po dobu 12 hodin (do úplného nabití).
Nenechávejte holící strojek zapojený do zásuvky na delší dobu než 24
hodin.
Magyar
Při dalším nabíjení, stačí cca 1 hodina pro úplné nabití holícího strojku.
Nabíjení strojku je signalizováno červenou kontrolkou nabíjení akumulátoru (8).
Română
Informace o „efektu paměti” akumulátoru
Aby nedošlo k „efektu paměti”, nabíjejte holící strojek teprve až když se akumulátor zcela
vybije.
Co je „efekt paměti”?
Русский
Jestliže je akumulátor Ni-MH, který je použitý do holícího strojku, pravidelně nabíjený před
jeho úplným vybitím, klesá jeho obsah. Snižuje se tak množství možného holení před vybitím holícího strojku.
Български
Co dělat když nastane „efekt paměti”?
Українська
Jestliže úplné nabití akumulátoru umožňuje nižší množství holení než dříve před vybitím
holícího strojku, nechte holící strojek zcela vybít a nabíjejte akumulátor cca 12 hodin. Opakování této činnosti 2-3 krát, dosáhnete úplné kapacity akumulátoru. Jestliže „efekt paměti”
bude trvat i nadále, bude nutné vyměnit akumulátor na nový. Kontaktujte se s prodejcem
holícího strojku.
Procedura nabíjení
1 Ujistěte se, že je holící strojek vypnutý. Za účelem vypnutí přístroje stiskněte tlačítko
ON/ OFF (zapni/vypni). Nasaďte kryt hlavy (1).
English
Akumulátor nenabíjejte, když je holící strojek zapnutý.
20
ZSH15910-001_v02
Polski
2 Vlože koncovku přívodní šňůry napájecího
zdroje do zásuvky napájení holícího strojku
(11) na jeho spodní části.
Česky
Aby nedošlo k poruše, ujistěte se
před vložením koncovky přívodní
šňůry napájecího zdroje, že je
zásuvka ve strojku suchá.
4 Po nabití strojku odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.
Při odpojování přívodní šňůry netáhněte za šňůru. Odpojte ji uchopením za
zástrčku.
Při zcela nabitém akumulátoru může být holící strojek v provozu cca 50
minut.
Română
Po cca 1 hodině je holící strojek zcela nabitý.
Magyar
Slovenčina
3 Zapojte zástrčku napájecího zdroje do
vhodné elektrické zásuvky (viz. typový štítek
na napájecím zdroji).
Grafický a číselný indikátor nabíjení akumulátoru
Русский
●● Nízká úroveň nabití akumulátoru:
Jestliže procento nabití akumulátoru klesne pod 25%, 2 dolní segmenty indikátoru začnou blikat.
Během nabíjení:
Segmenty grafického indikátoru blikají popořadě z dola nahoru.
Spolu s postupem nabití akumulátoru se mění procento nabití
a rozsvěcují se trvale jednotlivé grafické segmenty.
Po úplném nabití:
Procento nabití znázorňuje 100% a svítí všechny segmenty grafického idikátoru.
Během holení:
2 nejvyšší segmenty grafického indikátoru blikají, což signalizuje provoz strojku.
●●
– Chcete-li zabránit případným nehodám, ujistěte se před nabíjením holícího strojku, že nejsou zástrčka ani elektrická zásuvka poškozené.
– Během nabíjení může být ze strojku nebo z napájecího zdroje slyšet malý
šelest a mohou se mírně nahřát. Není to závada holícího strojku ani napájecího zdroje.
ZSH15910-001_v02
21
English
●●
Українська
Български
●●
POUŽITÍ HOLÍCÍHO STROJKU PŘIPOJENÉHO DO SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ
Polski
Zkontrolujte, zda je holící strojek vypnutý. Vložte do zásuvky na spodu strojku koncovku
přívodní šňůry a dotiskněte. Připojte zástrčku napájecího zdroje do zástrčky. Zapněte holící
strojek.
Česky
Jestliže po připojení napájecího zdroje do zástrčky strojek nefunguje, znamená to, že je akumulátor zcela vybitý. V takové situaci vypněte a odložte
ho na cca 1 minutu za účelem dobití akumulátoru a opět holící strojek
zapněte.
Slovenčina
Po ukončení holení strojek vypněte. Následně odpojte napájecí zdroj
a vyjměte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky na spodu holícího strojku.
Magyar
Nepoužívejte holící strojek zapojený do síťového napájení ve vlhkém prostředí (např. v koupelně).
Používáte-li holící strojek připojený do síťového napájení, nepoužívejte
mýdlo ani holící pěnu.
Română
Úroveň shromážděné energie v akumulátoru klesá, i když používáte holící
strojek připojený do síťového napájení. Jednou za tři týdny doporučujeme
akumulátor nabít.
Русский
PROVOZ
Български
Jestliže jsou hlavy zdeformované nebo poškozené, vyměňte je za nové
(viz. VÝMĚNA HOLÍCÍCH HLAV). V opačném případě hrozí riziko poranění
pokožky tváře.
1 Odstraňte kryt hlavy a zapněte holící strojek stisknutím tlačítka ON/OFF (zapni/vypni).
2 Přitlačte lehce holící hlavy kolmo k pokožce, natáhněte kůži a přesuňte holící strojek
Українська
jemně směrem nahoru proti vousům.
●● Během
●●
English
22
holení nepřitlačujte holící hlavy
příliš silně k pokožce, abyste nepoškodili
nebo příliš rychle neotupili břity.
Za účelem oholení citlivých míst, jako je
brada, natáhněte pokožku rukou a posunujte strojek nahoru. Pro oholení šíje zvedněte bradu, aby se kůže natáhla.
ZSH15910-001_v02
5 Po použití vypněte a vyčistěte holící strojek (viz. „Čištění a údržba holícího strojku”).
Po vyčištění nasaďte kryt hlavy (1).
Magyar
Vždy vypínejte holící strojek, i tehdy znázorňuje-li kontrolka nabití akumulátoru vybití akumulátoru a holící strojek se vybil a nefunguje.
Slovenčina
4 Pro zastřižení kotlet přiložte zastřihovač kolmo k pokožce a opatrně přesuňtě břity
směrem dolů.
Česky
Polski
3 Pro použití zastřihovače přesuňte jezdec
zastřihovače dolů. Břity zastřihovače vibrují
spolu s břity strojku.
Čištění a údržba holícího strojku
ČIŠTĚNÍ ŠTĚTEČKEM/ MYTÍ POD TEKOUCÍ VODOU
1 Před čištěním se ujistěte, že je holící strojek vypnutý. Stiskněte tlačítko uvolňující systém holících hlav (6) a odkloňte dozadu systém holících hlav (2).
3 Pro důkladné vyčištění systému pohyblivých hlav je nutné vymontovat holící hlavy.
Za tímto účelem postupujte shodně s níže uvedenými pokyny:
●● Odkloňte dozadu systém holících hlav (2).
ZSH15910-001_v02
23
English
Українська
Български
2 Vyprázdněte prostor na oholené vousy (5). Vyčistěte štětečkem systém pohyblivých
hlav, zastřihovač a tělo holícího strojku.
Русский
Română
Před čištěním a údržbou odpojte od holícího strojku napájecí zdroj.
●● Otočný knoflík uvolňující rám holících hlav (4) otočte proti směru hodinových ručiček.
Polski
Česky
Slovenčina
●● Vyjměte rám holících hlav (B). Vyjměte fólie holicích hlav (a) společně s čepelemi (b)
Magyar
z jednotky holicích hlav (2).
Română
Русский
●● Abyste vytáhli čepel (c) z fólie holicí hlavy (b), uchopte čepel za boky a lehce potáh-
Български
něte nahoru (viz obr. níže).
Українська
English
Všechny elementy čistěte šetrně, abyste je nepoškodili.
24
ZSH15910-001_v02
Polski
4 Po vyčištění nasaďte zpět všechny elementy v opačném pořadí než při demontáži.
5 Před zahájením čištění břitů zastřihovače vypněte holící strojek. Břity zastřihovače čistěte štětečkem podél jeho břitů, ne napříč.
Výše uvedená doba mezi jednotlivými výměnami holících hlav je pouze orientační. Jejich stupeň opotřebení záleží ve velké míře na podmínkách provozu. Jestliže holící hlavy nezajišťují důkladného oholení, nebo jestli jsou
poškozené, případně zdeformované, musí být bezodkladně vyměněny.
Před výměnou provozních elementů se ujistěte, že je holící strojek
vypnutý.
English
Doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly firmy Zelmer.
Souprava náhradních dílů č. SH0090111.
Български
Holící hlavy jsou provozními elementy. Pro komfortní a důkladné holení doporučujeme
výměnu soupravy holících hlav minimálně jednou ročně. Používání opotřebených holících
hlav, kromě málo precizního holení, mohou vést k poškození a poranění kůže.
Українська
VÝMĚNA HOLÍCÍCH HLAV
Русский
Română
Zkontrolujte, zda se břit zastřihovače během čištění nepohybuje.
Magyar
Nizká kvalita holení a znepokojující zvuk mohou znamenat špatně nasazené elementy systému pohyblivých holících hlav.
Slovenčina
Česky
Při vkládání holicích hlav (A) do jednotky holicích hlav (2) je uložte tak, aby prohloubení fólií
holicích hlav (a) zakryly drážky jednotky holicích
hlav (2).
ZSH15910-001_v02
25
Polski
Česky
Pro výměnu kompletu holících hlav postupujte podle níže uvedených
pokynů:
1 Stiskněte tlačítko pro uvolnění jednotky holicích hlav (6).
2 Odkloňte dozadu systém holících hlav (2).
3 Otočný knoflík pro uvolnění rámu holících hlav otočte proti směru hodinových ručiček
a vyjměte pohyblivý rám holících hlav (B).
Slovenčina
4 Vyjměte fólie holicích hlav (a) společně s čepelemi (b) z jednotky holicích hlav (2).
5 Místo použitých holícíh hlav nasaďte nové.
6 Nasaďte všechny elementy v opačném pořadí než při demontáži.
Ekologicky vhodná likvidace
Magyar
Română
Русский
Български
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny
k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého
papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE
k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti elektrický spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu
určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu,
doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak
bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke
kterému příslušíte.
Akumulátory obsahují látky negativně olivňující životní prostředí. Nelikvidujte je spolu
s jiným komunálním odpadem, ale odneste je do sběrných míst určených k těmto účelům.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Українська
English
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho
určením nebo v rozporu z návodem k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez předchozího
upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo
z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
26
ZSH15910-001_v02
SK
ZSH15910-001_v02
27
Česky
Русский
Български
●● V prípade, ak zistíte, že holiaci strojček alebo sieťový
adaptér sú poškodené, nepoužívajte ich. Odovzdajte
holiaci strojček do najbližšieho servisného strediska.
Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami.
●● Ak sieťový kábel alebo adaptér boli poškodené alebo
adaptér sa nedá pevne zasunúť do zásuvky elektrickej siete, nikdy spotrebič nenabíjajte ani ho nezapájajte do siete.
●● Opravu spotrebiča môže vykonať iba kvalifikovaný pracovník. V prípade, ak sa na spotrebiči vyskytne porucha,
obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac
ako 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými
Українська
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
English
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
Română
Magyar
Tieto informácie sa týkajú ochrany Vášho zdravia a Vašej bezpečnosti. Pred prvým
použitím holiaceho strojčeka by ste sa mali povinne oboznámiť so všetkými bezpečnostnými pravidlami a pokynmi pre používanie.
Slovenčina
Bezpečnostné pravidlá a pokyny správneho používania spotrebiča
Polski
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania výrobku.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré
nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia,
iba v prípade, ak sú pod stálym dozorom a po ich
predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča by
nemali vykonávať deti bez dozoru.
●● Adaptér zo zásuvky elektrickej siete vytiahnite, ak
spotrebič práve nepoužívate alebo pred čistením
holiaceho strojčeka.
●● Adaptér zo zásuvky elektrickej siete nevyťahujte
potiahnutím za sieťový kábel.
●● Holiaci strojček nepoužívajte pri kúpeli.
●● Nikdy neponárajte spotrebič alebo jeho adaptér do
vody alebo inej tekutiny.
●● Adaptér nezasúvajte ani ho nevyberajte zo zásuvky
elektrickej siete mokrými rukami.
●● Sieťový adaptér zapájajte do siete so striedavým prúdom 100-240 V. V opačnom prípade ste vystavený
riziku poranenia prúdom alebo vzniku požiaru.
●● Nikdy nepoškodzujte, neohýbajte, nenaťahujte,
nerozťahujte, nepretáčajte ani nesťahujte sieťový
kábel. Sieťový kábel nezaťažujte ťažkými predmetmi
ani ho neumiestňujte v blízkosti takýchto predmetov.
Poškodený sieťový kábel môže spôsobiť požiar alebo
poranenie elektrickým prúdom.
●● Pred tým, než sa začnete holiť skontrolujte, či náhodou nedošlo k poškodeniu planžety holiaceho stroj28
ZSH15910-001_v02
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí
nebezpečenstvo poškodenia majetku
●● Sieťový adaptér nikdy neprikrývajte, mohlo by dôjsť nadmernému nárastu teploty
v jeho vnútri.
Polski
Česky
Română
Magyar
POZOR!
Slovenčina
čeka alebo sústavy planžiet, ktoré by mohli poraniť
Vašu tvár.
●● Nedotýkajte sa vnútorných súčastí sústavy čepelí, ich
okraje sú veľmi ostré.
●● Holiaci strojček je určený na holenie ochlpenia tváre
a nie je určený na holenie iných častí tela (napr.
hlavy). V prípade, ak holiaci strojček použijete na
iných miestach tela, môžete si poraniť Vašu pokožku
alebo môžete oslabiť trvácnosť holiacej hlavice.
kábel zo zásuvky!
●● Holiaci strojček nenabíjajte, ani ho nepoužívajte napájaný priamo z elektrickej siete, v
●●
●●
prípade, ak izbová teplota klesne pod nulu alebo je vyššia ako 40°C. Holiaci strojček
nenabíjate v priestoroch, ktoré sú vystavené priamemu pôsobeniu slnečných lúčov
alebo v blízkosti telies emitujúcich tepelnú energiu (ako je napr. rýchlovarná kanvica).
Nenabíjajte holiaci strojček ani ho nepoužívajte, ak je zapojený do elektrickej siete vo
vlhkom prostredí alebo tam, kde hrozí riziko jeho kontaktu s vodou.
Holiaci strojček neskladujte vo vlhkom prostredí alebo tam, kde môže dôjsť k styku
s vodou, ako aj v priestoroch s vysokou teplotou.
ZSH15910-001_v02
29
Български
k poraneniu Vašej pokožky.
●● Sieťový adaptér nepoužívajte na nabíjanie iných elektrických spotrebičov.
●● Predtým, než začnete holiaci strojček umývať pod tečúcou vodou, vytiahnite sieťový
Українська
z priamo elektrickej siete, sieťový adaptér zo zásuvky vytiahnite.
●● Netlačte príliš silno na holiacu planžetu, mohlo by dôjsť k jej prasknutiu a následne
English
ho iba pri úprave ľudských vlasov – nesmie sa používať na umelé alebo zvieracie vlasy.
●● Po nabití akumulátora alebo po ukončení práce s holiacim strojčekom napájaným
Русский
●● Spotrebič je určený iba na holenie a skracovanie prirodzeného ochlpenia. Používajte
Polski
●● Teleso holiaceho strojčeka vyčistite pomocou vo vode navlhčenej utierky s pridaním
●●
jemného čistiaceho prostriedku. Na čistenie nepoužívajte riedidlá ani benzín, ktoré
by mohli zničiť umelohmotné komponenty telesa holiaceho strojčeka.
Počas nabíjania holiaci strojček nenechávajte mimo Vášho dozoru.
Česky
POKYNY
Slovenčina
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
zariadenia
Magyar
●● Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
●● Ideálna teplota pre nabíjanie holiaceho strojčeka sa pohybuje od 15°C do 35°C.
●● V prípade, ak holiaci strojček použijete na iné účely, zanikne Vám platnosť záruky.
●● Holiaci strojček môžete používať ako spotrebič napájaný priamo z elektrickej siete
alebo z akumulátora.
●● Pred holením si odmastite svoju tvár tak, aby sa Vaše chĺpky neprilepovali na holiacu
Română
●●
Русский
●●
planžetu a nedošlo k otieraniu jeho čepelí. V prípade, ak je planžeta znečistená,
pred tým ako použijete holiaci strojček, vyčistite ju (napríklad pomocou hygienickej
vreckovky).
Pri čistení holiaceho strojčeka dbajte na to, aby ste na holiacu hlavicu neaplikovali prílišné množstvo mazacieho oleja. V prípade nadmernej aplikácie mazacieho
oleja, môže dôjsť k znečisteniu holiacich planžiet. Pred tým, ako sa začnete holiť,
je potrebné, aby ste hlavicu vyčistili (napr. hygienickou vreckovkou). Používajte
bežne dostupné mazacie oleje (napr. mazací olej pre šijacie stroje).
Tento symbol znázorňuje, že holiaci strojček môžete čistiť pod prúdom tečúcej vody.
Български
Pre zvýšenú ochranu spotrebiča, odporúčame v elektrickom okruhu použiť prúdový chránič (RCD) s menovitou hodnotou prúdu, ktorá neprevyšuje 30 mA. Odporúčame Vám poradiť sa s Vašim elektrikárom.
Українська
Je dôležité, aby ste vyššie uvedeným pokynom porozumeli správne.
Technické údaje
English
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Zariadenie spĺňa požiadavky Nariadenia komisie (WE) č. 1275/2008 o požiadavkách týkajúcich sa europrojektu.
Akumulátor: článok 2 x Ni-MH, 800 mAh. Štandardná doba nabíjania: 1 hodina. Predpísaná
teplota pri nabíjaní: 0-40°C.
30
ZSH15910-001_v02
a
A
12
b
Česky
1
Polski
Zloženie a komponenty holiaceho strojčeka
Slovenčina
3
B
5
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
11
B Pohyblivý zásobník holiacich hlavíc
4 Uvoľňovač zásobníka holiacich hlavíc
5 Zberač chĺpkov
6 Uvoľňovač sústavy holiacich hlavíc
ZSH15910-001_v02
akumulátora
9
10
11
12
13
Zastrihávač
Українська
b Holiaca čepeľ
7 Tlačidlo ON/OFF (zapni/vypni)
8 Grafický a digitálny indikátor nabíjania
Vysúvanie zastrihávača
Zásuvka pre sieťový adaptér
Napájanie
Štetec na čistenie
English
1 Ochranný kryt hlavice
2 Sústava holiacich hlavíc
3 Systém pohyblivých holiacich hlavíc
A a Planžeta holiacej hlavice
Български
4
2
31
Polski
Obsluha a funkcie holiaceho strojčeka
NABÍJANIE HOLIACEHO STROJČEKA
Česky
Na nabíjanie holiaceho strojčeka používajte iba pribalený sieťový kábel.
Aktivácia akumulátora
Slovenčina
Pred prvým použitím alebo v prípade, ak holiaci strojček nebol používaný po dlhšiu dobu,
je potrebné, aby ste akumulátor nabíjali po dobu približne 12 hodín (do úplného nabitia).
Holiaci strojček nesmie byť pripojený k elektrickej sieti dlhšie ako 24
hodín.
Magyar
Každé nasledujúce nabíjanie bude trvať približne 1 hodinu, čo postačí na úplne nabitie
holiaceho strojčeka.
Dobíjanie spotrebiča je signalizované červeným signálom svetelného indikátora dobíjania akumulátora (8).
Română
Informácie o „pamäťovom efekte” akumulátora
Aby ste sa vyhli „pamäťovému efektu”, holiaci strojček nabíjajte až po úplnom vybití jeho
akumulátora.
Русский
Čo je „pamäťový efekt”?
Български
Čo spraviť v prípade, ak nastane „pamäťový efekt”?
V prípade, ak akumulátor Ni-MH holiaceho strojčeka nabíjate pravidelne, ešte pred jeho
úplným vybitím, znižujete jeho kapacitu a výkon. Znižuje sa tak počet vykonávaných holení
pred vybitím akumulátora holiaceho strojčeka.
Українська
V prípade, ak úplne nabitý akumulátor Vám umožňuje vykonať menej holení ako predtým
na jedno nabitie, je potrebné, aby ste holiaci strojček úplne vybili a nabíjali akumulátor
po dobu približne 12 hodín. Po zopakovaní tejto činnosti 2 až 3 krát, akumulátor získa
späť svoju pôvodnú maximálnu kapacitu. Ak „pamäťový efekt” bude aj naďalej pretrvávať,
je potrebné vymeniť starý akumulátor za nový. Pri jeho kúpe sa obráťte na predávajúceho.
Postup pri nabíjaní
1 Uistite sa, že holiaci strojček je vypnutý. Spotrebič vypnete stlačením spínača ON/ OFF
English
(zapni/vypni). Naložte ochranný kryt hlavice (1).
Akumulátor sa nesmie nabíjať v prípade, ak je holiaci strojček zapnutý.
32
ZSH15910-001_v02
Polski
2 Koncovku sieťového adaptéra vložte do
zásuvky pre sieťový adaptér (11) na spodnej strane holiaceho strojčeka.
Česky
Aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom, pred tým než zasuniete koncovku kábla, uistite sa,
že zásuvka strojčeka je suchá.
Slovenčina
3 Sieťový adaptér zasuňte do elektrickej
zásuvky s vhodným napätím (pozri výrobný
štítok na adaptéri).
Po uplynutí približne 1 hodiny, je holiaci strojček úplne nabitý.
V prípade, ak percento nabitia akumulátora klesne pod hodnotu 25%, 2 dolné segmenty
grafického indikátora začnú blikať.
Počas nabíjania:
Segmenty grafického indikátora sa postupne rozsvecujú smerom
zdola nahor. Počas nabíjania akumulátora sa mení percentuálna
hodnota stavu nabitia a rozsvecujú sa ďalšie grafické segmenty.
Po úplnom nabití:
Percentuálne vyjadrenie stavu nabitia sa rovná hodnote 100%
a svietia všetky segmenty grafického indikátora.
Počas holenia:
2 najvyššie segmenty grafického indikátora blikajú, čo informuje o práci holiaceho strojčeka.
●●
●●
●●
– Aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom, pred tým než pristúpite k nabíjaniu, uistite sa, že adaptér a elektrická zásuvka nie sú poškodené.
– Pri nabíjaní, z telesa holiaceho strojčeka alebo jeho adaptéra, môžete
počuť slabé bzučanie a môžu sa nepatrne zohriať. Ide o normálny jav,
ktorý nie je nedostatkom holiaceho strojčeka ani adaptéra.
ZSH15910-001_v02
33
Русский
●● Nízky stav nabitia akumulátora:
Български
Grafický a digitálny indikátor nabíjania akumulátora
Українська
Holiaci strojček s úplne nabitým akumulátorom môže pracovať po dobu
približne 50 minút.
English
Pri vyťahovaní sieťového kábla neťahajte za kábel, ale za zástrčku.
Română
Magyar
4 Po nabití spotrebiča, sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
POUŽITIE HOLIACEHO STROJČEKA NAPÁJANÉHO ZO SIETE
Polski
Skontrolujte, či je holiaci strojček vypnutý. Do zásuvky na spodnej strane holiaceho strojčeka zasuňte koncovku sieťového adaptéra a dobre ju zatlačte. Sieťový adaptér vložte do
zásuvky elektrickej siete. Zapnite holiaci strojček.
Česky
V prípade, ak bezprostredne po pripojení do elektrickej siete sa holiaci
strojček nezapne, znamená to, že akumulátor je úplne vybitý. V takomto
prípade je potrebné holiaci strojček vypnúť, počkať približne 1 minútu, aby
sa akumulátor čiastočne dobil a holiaci strojček opäť zapnite.
Slovenčina
Po použití, holiaci strojček vypnite. Vytiahnite aj adaptér a koncovku adaptéra zo zásuvky na spodnej strane holiaceho strojčeka.
Magyar
Holiaci strojček napájaný priamo zo siete nepoužívajte vo vlhkých priestoroch (napr. v kúpeľni).
Pri holení s holiacim strojčekom napájaným priamo zo siete nepoužívajte
mydlo ani penu na holenie.
Română
Akumulovaná energia akumulátora sa stráca aj počas používania holiaceho strojčeka pripojeného k elektrickej sieti. Je potrebné, aby ste aspoň
raz v priebehu troch týždňov akumulátor nabili.
Русский
POSTUP PRI POUŽÍVANÍ
Български
Deformované alebo poškodené hlavice vymeňte za nové (pozri VÝMENA
HOLIACICH HLAVÍC). V opačnom prípade sa vystavujete riziku poranenia
tváre.
1 Odoberte kryt hlavice a zapnite holiaci strojček spínačom ON/OFF (zapni/vypni).
2 Priložte opatrne holiacu hlavicu k pokožke v priamom uhle, natiahnite pokožku a presú-
Українська
vajte holiaci strojček smerom nahor proti rastu chĺpkov.
●● Pri holení netlačte príliš silno holiacu hla●●
English
34
vicu k pokožke, aby ste nepoškodili alebo
neotupili príliš rýchlo čepele.
Pri holení jemných častí tváre, takých
ako sú brada, natiahnite pokožku rukou
a holiaci strojček posúvajte smerom nahor.
Pri holení krku zdvihnite bradu tak, aby ste
pokožku natiahli.
ZSH15910-001_v02
5 Po použití, holiaci strojček vypnite a vyčistite ho (pozri „Čistenie a údržba holiaceho
strojčeka”). Po vyčistení nasaďte kryt hlavice (1).
Pred tým než holiaci strojček začnete čistiť alebo pristúpite k jeho údržbe,
sieťový adaptér vytiahnite z elektrickej siete.
ČISTENIE POMOCOU ŠTETCA / UMÝVANIE POD TEČÚCOU VODOU
1 Pred čistením sa uistite, že holiaci strojček je vypnutý. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie
sústavy holiacich hlavíc (6) a odchýľte sústavu holiacich hlavíc k zadnej časti (2).
3 Pre dôkladnejšie očistenie systému pohyblivých holiacich hlavíc je potrebné holiace
hlavice vybrať. Riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:
●● Sklopte smerom dozadu sústavu holiacich hlavíc (2).
ZSH15910-001_v02
35
English
Українська
Български
2 Vyprázdnite zberač chĺpkov (5). Pomocou štetca vyčistite systém pohyblivých holiacich
hlavíc, zastrihávač a teleso holiaceho strojčeka.
Русский
Čistenie a údržba holiaceho strojčeka
Română
Magyar
Holiaci strojček vypnite vždy, a to aj v prípade, ak svetelný indikátor indikuje stav vybitého akumulátora a holiaci strojček prestáva pracovať.
Slovenčina
4 Pri zarovnávaní koncov kotliet, opatrne priložte zastrihávač k pokožke pod priamym
uhlom a zastrihávač presuňte smerom nadol.
Česky
Polski
3 Ak chcete použiť zastrihávač, presuňte smerom nahor vysúvacie tlačidlo zastrihávača. Čepeľ
zastrihávača vibruje spolu s čepeľou holiaceho
strojčeka.
●● Uvoľňovač
Polski
ručičiek.
zásobníka holiacich hlavíc (4) otočte proti smeru chodu hodinových
Česky
Slovenčina
Magyar
●● Zo sústavy holiacich hlavíc (2) vyberte zásobník holiacich hlavíc (B), ochranné kryty
hlavíc (a) spolu s holiacimi čepeľami (b).
Română
Русский
Български
●● Ak chcete vybrať holiacu čepeľ (c) z planžety holiacej hlavice (b), uchopte čepeľ z bočných strán a jemne potiahnite hore (pozri nasledujúcich obrázok).
Українська
English
Všetky súčasti spotrebiča čistite opatrne, aby ste ich nepoškodili.
36
ZSH15910-001_v02
Polski
4 Po vyčistení, všetky súčasti spotrebiča
zložte v opačnom poradí ako pri rozoberaní.
5 Pred tým, ako pristúpite k čisteniu zastrihávača, holiaci strojček vypnite. Čepele zastrihávača vyčistite pomocou štetca, pozdĺž jeho čepelí, nie kolmo.
Vyššie uvedená doba výmeny holiacich hlavíc má iba orientačný charakter.
Miera opotrebovania hlavíc vo veľkej miere závisí od spôsobu ich používania. V prípade, ak holiace hlavice neprinášajú očakávané výsledky alebo ak
došlo k ich deformácii, mali by ste ich bezodkladne vymeniť.
Pred výmenou opotrebovaných súčastí sa uistite, či je holiaci strojček vypnutý.
English
Odporúčame používať výlučne originálne náhradné diely od spoločnosti Zelmer.
Sada náhradných dielov č. SH0090111.
Български
Holiace hlavice patria medzi spotrebné materiály. Pre jemnejšie a dokonalejšie holenie
odporúčame vymieňať holiace hlavice aspoň raz ročne. Používanie opotrebovaných hlavíc,
okrem menej kvalitného oholenia tváre, môže viesť k jej poškodeniu.
Українська
VÝMENA HOLIACICH HLACVÍC
Русский
Română
Skontrolujte, či sa čepeľ zastrihávača počas čistenia nepohybuje.
Magyar
Zhoršený výsledok holenia alebo vydávanie netypického zvuku môžu
svedčiť o nesprávne zloženom systéme pohyblivých holiacich hlavíc.
Slovenčina
Česky
Pri vkladaní holiacich hlavíc (A) do sústavy
holiacich hlavíc (2) uložte ich tak, aby drážky
nachádzajúce sa na krytoch holiacich hlavíc (a)
zapadli do jazýčkov na sústave holiacich hlavíc
(2).
ZSH15910-001_v02
37
Polski
Česky
Pri výmene sady holiacich hlavíc postupujte podľa nižšie uvedených
pokynov:
1 Stlačte tlačidlo uvoľňovača holiacich hlavíc (6).
2 Sklopte smerom dozadu sústavu holiacich hlavíc (2).
3 Uvoľňovač zásobníka holiacich hlavíc otočte v protismere chodu hodinových ručičiek
a vytiahnite uvoľnený zásobník holiacich hlavíc (B).
4 Zo sústavy holiacich hlavíc (2) vyberte ochranné kryty hlavíc (a) spolu s holiacimi čepeľami (b).
Slovenčina
5 Na miesto opotrebovaných holiacich hlavíc, umiestnite nové.
6 Všetky súčasti spotrebiča nasaďte naspäť v opačnom poradí ako pri rozoberaní.
Ekologicky vhodná likvidácia
Magyar
Română
Русский
Български
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové
zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zúžitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa
po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak
bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Batérie obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie.
Nesmú sa vyhadzovať do komunálneho koša spolu s iným odpadom. Batériu odovzdajte
na miesto určené pre zber druhotných surovín.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je
zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Українська
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
English
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore
s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za
účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
38
ZSH15910-001_v02
HU
ZSH15910-001_v02
39
Česky
Русский
Български
●● Ne használja a készüléket, ha azt veszi észre, hogy
a borotva vagy a tápegység sérült. Ebben az esetben
adja a borotvát szervizbe. Ne próbálja önállóan javítani a készüléket.
●● Ha a tápegység vezetéke vagy a hálózati kábel
sérült, illetve a hálózati kábel lazán van az elektromos dugaszolóaljzatban, ne töltse a készüléket, és
ne üzemeltesse hálózatról.
●● A készüléket kizárólag szakember javíthatja. Meghibásodás esetén, forduljon speciális ZELMER szervizhez.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek,
valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott,
illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő
személyek csak akkor használhatják, ha biztosított
a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon
Українська
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
English
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Română
Magyar
A jelen információk az Ön egészségére és biztonságára vonatkoznak. A borotva
első használata előtt kötelezően meg kell ismerkedni a teljes használati útmutatóval, és a biztonsági ajánlásokkal.
Slovenčina
A biztonságra és a helyes használatra vonatkozó tanácsok
Polski
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
történő használatára vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezést felügyelet nélkül
ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.
●● Amikor nem használja a készüléket, vagy tisztítani
akarja azt, húzza ki a tápegységet az elektromos
hálózat dugaszolóaljzatából.
●● Ne húzza ki a hálózati kábelt a hálózati dugaszolóaljzatból a kábelnél fogva.
●● Ne használja a borotvát fürdés közben.
●● Soha ne merítse a készüléket és a tápegységet vízbe
vagy más folyadékba.
●● Ne csatlakoztassa készüléket a tápegységhez, és ne
válassza le nedves kézzel.
●● A hálózati kábelt kizárólag 220-240 V (50 Hz) paraméterű, váltóáramú hálózatra csatlakoztassa. Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy áramütés veszélye.
●● Ne sértse meg, ne hajlítsa meg, ne húzza szét, ne
csavarja meg és ne törje meg a tápegység kábelét.
Ne tegyen a vezetékre nehéz tárgyakat, és ne fektesse ilyen tárgyak közé. A sérült vezeték tüzet vagy
áramütést okozhat.
●● Mielőtt elkezd borotválkozni, ellenőrizze, hogy a vágófej fóliái vagy a fej egység nem nem sérült-e, mivel
a sérült fólia vagy fej sebesülést okozhatnak az arcon.
●● Ne érjen a kések blokkjának belső elemeihez, mivel
annak peremei élesek.
40
ZSH15910-001_v02
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
ZSH15910-001_v02
41
Polski
Română
●●
Русский
●●
készült. Csak emberi hajhoz használható – ne használja műhajhoz vagy állati szőrzethez.
Miután az akkumulátor feltöltődött, vagy a borotva hálózati töltővel történő használatának befejezése után, húzza ki a tápegységet.
Ne fejtsen ki túl nagy nyomást a vágófejre, mivel elszakadhat, és ennek következtében megsérülhet a bőre.
Ne használja a borotva tápegységét más elektromos berendezés töltéséhez.
Mielőtt folyóvíz alatt elmossa a borotvát, csatlakoztassa le a tápegységről.
Ne töltse a borotvát, és ne használja a hálózatra csatlakoztatva, ha a helyiség
hőmérséklete nulla fok alatt van, vagy meghaladja a 40°C-ot. Ne töltse a borotvát
olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzás éri, vagy fűtőtestek (pl. radiátor) közelében.
Ne töltse a borotvát, és ne használja a hálózatra csatlakoztatva nedves helyen, vagy
olyanon, ahol ki van téve a víz ráfröccsenésének.
Ne töltse a borotvát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá, vagy ahol magas hőmérséklet uralkodik.
A borotva testének tisztításához törölje át enyhe tisztítószer tartalmazzó vízzel megnedvesített törlőruhával. A tisztításhoz ne használjon oldószereket, sem benzint,
mivel ezek tönkretehetik a borotva testének műanyagból készült elemeit.
Töltés közben ne hagyja a borotvát felügyelet nélkül.
Български
vezethet a tápegység belsejében.
●● A készülék csak a természetes szőrzet borotválására és természetes haj vágására
Українська
●● Ne lépje túl a tápfeszültséget, mivel az a hőmérséklet veszélyes emelkedéséhez
English
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy
sérülésével járhat
Magyar
Slovenčina
FIGYELEM!
Česky
●● A borotva kizárólag az arc szőrzetének borotválásához készült, nem való más testrészek (pl. a fej)
borotválásához. A készülék nem rendeltetésszerű
használata a bőr sérülését okozhatja, és csökkentheti a vágófejek élettartamát.
Polski
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és a használatára
vonatkozó információk
Česky
Slovenčina
●● A készülék kizárólag otthoni használatra készült.
●● A borotvát legjobb 15°C és 35°C közötti hőmérsékleten tölteni.
●● A borotva rendeltetéstől eltérő használata esetén a garancia érvényét veszíti.
●● A borotvát hálózatról és akkumulátorról egyaránt lehet használni.
●● Borotválkozás előtt zsírtalanítsa az arcát úgy, hogy a szőrzet ne ragadjon a vágó
●●
Magyar
●●
fóliához és a kések ne dörzsölődjenek rajta. Ha a fólia szennyezett, mielőtt elkezd
borotválkozni, meg kell tisztítani (pl. egy papírzsebkendővel).
A borotva tisztításakor ügyeljen rá, hogy ne tegyen a fóliára és a késekre túl sok
olajat. Ha túl sok olajat használ, az a vágófejek fóliájának beszennyeződéséhez
vezet. Mielőtt elkezd borotválkozni, meg kell tisztítani a fejet (pl. egy papír zsebkendővel). Használjon boltban kapható olajat (pl. varrógép olajat).
A csap jel azt jelenti, hogy a borotva vízsugár alatt tisztítható, de kizárólag
akkor, ha le van választva a hálózatról.
Română
Plusz védelem érdekében ajánlott az elektromos áramkörbe 30 mA-t nem meghaladó névleges túláramra méretezett túláram-védőkapcsolót (RDC) beépíteni.
Ezt szakképzett villanyszerelőre kell bízni.
Русский
Győződjön meg róla, hogy a fenti utasításokat megértették.
Műszaki adatok
Български
Українська
A műszaki adatok a termék adattábláján találhatók.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK SZ. RENDELETÉNEK az
ekoprojektre vonatkozó követelményeknek.
Akkumulátor: cella 2 x Ni-MH, 800 mAh. Standard töltési idő: 1 óra. Üzemi hőmérsékleti
tartomány: 0-40°C.
English
42
ZSH15910-001_v02
a
A
12
b
Česky
1
Polski
A borotva felépítése és elemei
Slovenčina
3
4
2
B
5
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
forgatógomb
7 ON/OFF (ki/be) kapcsoló
8 Az akkumulátor töltöttségének
grafikus és digitális kijelzése
Trimmer
Українська
9
10
11
12
13
Trimmer kapcsolója
A borotva töltőjének csatlakozója
Tápegység
Tisztító ecset
English
1 A fej védőburkolata
2 Vágófejek egysége
3 Mozgó vágófej-rendszer
A a Vágófej fólia
b Vágóélek
B A vágófejek mozgó kerete
4 A vágófejek keretét kiengedő
Български
11
5 Tartály a levágott szőrzetre
6 A vágófej-egységet felszabadító
nyomógomb
ZSH15910-001_v02
43
A borotva kezelése és működése
Polski
A BOROTVA TÖLTÉSE
Česky
A borotva töltéséhez kizárólag a hozzá mellékelt tápegységet használja.
Az akkumulátor üzembe helyezése
Slovenčina
Az első használatbavétel előtt, vagy ha a borotvát hosszabb ideig nem használták, töltse
az akkumulátort 12 órán keresztül (a teljes feltöltésig).
A borotva nem lehet 24 óránál hosszabb ideig az dugaszolóaljzatra csatlakoztatva.
Magyar
A soron következő feltöltéskor elég körülbelül 1 óra ahhoz, hogy a borotva teljesen fel
legyen töltve.
A készülék töltését az akkumulátortöltés vörösen égő ellenőrző lámpája
jelzi (8).
Română
Tudnivalók az akkumulátor „emlékező effektusáról”
Az emlékező effektus” elkerülése érdekében csak akkor töltse az akkumulátort, ha teljesen
kimerült.
Русский
Mi az az „emlékező effektus”?
Ha a borotvában használt Ni-MH akkumulátort rendszeresen töltik, mielőtt teljesen kimerülne, csökken a kapacitása. Ezzel csökken a lehetséges borotválkozások száma a borotva
kimerülése előtt.
Български
Mi lehet tenni, ha fellép az „emlékező effektus”?
Українська
Ha az akkumulátor teljes feltöltése a korábbinál kevesebb borotválkozást tesz lehetővé
a borotva kimerülése előtt, teljesen le kell meríteni a borotvát, majd 12 órán keresztül tölteni kell az akkumulátort. Ennek a műveletnek a 2-3-szori ismétlése lehetővé teszi az akkumulátor teljes kapacitásának visszanyerését. Ha az „emlékező effektus” továbbra is fennáll,
szükségessé válhat az akkumulátor cseréje. Kapcsolatba kell lépni a borotva eladójával.
A feltöltés menete
1 Győződjön meg róla, hogy a borotva ki van kapcsolva. A készülék kikapcsolásához
English
nyomja meg az ON/OFF (be/kikapcsoló) gombot. Tegye fel a fej védőburolatát (1).
Az akkumulátort nem lehet tölteni, ha a borotva be van kapcsolva.
44
ZSH15910-001_v02
Polski
2 Dugja be a tápegység vezetékének
végét a borotva alján lévő foglalatba (11).
Česky
Balesetek elkerülése érdekében,
a csatlakozó kábel végének
bedugása előtt győződjön meg
róla, hogy a dugaszolóaljzat
a borotvában száraz.
4 Amikor az akkumulátor feltöltődött, húzza ki a tápegységet az áramforrásból.
A tápkábel kihúzásakor ne húzza azt a vezetéknél fogva. A dugasznál fogva
húzza ki.
Teljesen feltöltött akkumulátorral a hajvágó gép kb. 50 percig tud üzemelni.
Română
Kb. 1 óra után a borotva teljesen fel van töltve.
Magyar
Slovenčina
3 Csatlakoztassa a tápegység dugaszát
a megfelelő áramforrásba (lásd az adattáblát
a tápegységen).
●●
●●
– Hogy el lehessen kerülni az esetleges baleseteket, a borotva töltése előtt
győződjön meg róla, hogy a tápegység dugasza és az elektromos dugaszolóaljzat ép.
ZSH15910-001_v02
45
Български
●●
Українська
Ha az akkumulátor töltöttségének szintje 25% alá esik, a grafikus kijelzés két alsó szegmense elkezd villogni.
Töltéskor:
A grafikus jelzés szegmensei egymás után villognak, alulról felfelé. Az akkumulátor töltöttségének előrehaladtával változik a töltöttség százalékos szintje, a sorban újabb grafikus
szegmensek kezdenek folyamatosan világítani.
A teljes feltöltődés után:
A töltöttség százalékos szintje 100%-ot mutat, és a grafikus kijelző
összes szegmense világít.
Borotválkozás közben:
A grafikus jelzés 2 legfelső szegmense világít, jelezve, hogy
a borotva dolgozik.
English
●● Alacsony az akkumulátor töltöttsége:
Русский
Az akkumulátor töltöttségének grafikus és digitális kijelzése
Polski
– Töltés közben előfordulhat, hogy a borotva testéből vagy a tápegységből
halk zúgás hallható, és enyhén felmelegszik. Ez nem jelenti sem a borotva,
sem a tápegység hibáját.
A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATOTT BOROTVA GÉP HASZNÁLATA
Česky
Ellenőrizze, hogy a borotva ki van-e kapcsolva. Dugja be a töltő dugaszolóaljzatba a tápegység kábelének a végét, és teljesen nyomja be. Csatlakoztassa a tápegység dugaszát
az áramforrásba. Kapcsolja be a borotvát.
Slovenčina
Ha közvetlenül a tápegység áramforrásra csatlakoztatása után a borotva
a bekapcsolásakor nem működik, az azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen le van merülve. Ilyen esetben ki kell kapcsolni a borotvát, félre kell tenni
1 percre, hogy az akkumulátor egy kicsit töltődjön, és újra be kell kapcsolni.
Magyar
A használat befejezése után a borotvát ki kell kapcsolni. Majd húzza ki a tápegységet, és húzza ki a tápegység vezetékét a töltő dugaszolóaljzatból.
Ne használja a hálózatra csatlakoztatott hajvágó gépet nedves helyen
(pl. fürdőszobában).
Română
A borotvát a hálózatra csatlakoztatva üzemeltetve, ne használjon szappant
vagy habot a borotválkozáshoz.
Русский
Az akkumulátorban tárolt energia szintje még a hálózatra csatlakoztatva
használt hajvágó gépben is csökken. Az akkumulátort három hetente egyszer fel kell tölteni.
Български
HASZNÁLAT
Ha a fejek deformálódtak vagy sérültek, cserélje ki őket újra (lásd A VÁGÓFEJEK CSERÉJE). Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy megsérül az
arcbőre.
Українська
1 Húzza le a fej védőburkolatát, és kapcsolja be a borotvát megnyomva az ON/OFF
(ki/be) kapcsolót.
2 Nyomja finoman a vágófóliát merőlegesen a bőréhez, feszítse meg a bőrét, és tolja
a borotvát finoman a szőrzettel ellentétes irányban.
English
46
ZSH15910-001_v02
●● Borotválkozás közben ne nyomja a fóliát
Polski
A borotva tisztítása és karbantartása
Tisztítás és a karbantartás megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt a borotvából.
TISZTÍTÁS ECSETTEL / TISZTÍTÁS VÍZSUGÁR ALATT
1 Mielőtt elkezdi a tisztítást az ecsettel, győződjön meg róla, hogy a borotva ki van
kapcsolva. Nyomja meg a vágófej egységet kiengedő nyomógombot (6), és hajtsa hátra
a vágófej egységet (2).
Magyar
English
2 Ürítse ki a levágott szőrzetre szolgáló tartályt (5). Tisztítsa ki az ecsettel a mozgó vágófej-rendszert, a trimmert és a borotva testét.
Slovenčina
Česky
Mindig meg kell tisztítani a borotvát, még akkor is, ha azért állt le, mert az
akkumulátor lemerült.
Română
5 Használat után kapcsolja ki a borotvát, és tisztítsa meg az ecsettel (lásd „A borotva
tisztítása és karbantartása”). Tisztítás után tegye fel a fej védőburkolatát (1).
Русский
4 A hosszú szőrzet kiigazításához tegye finoman a trimmert merőlegesen a bőrére,
és óvatosan tolja az élt lefelé.
Български
3 A trimmer használatához tolja el lefelé
a trimmer kapcsolóját. A trimmer kései a borotva
élével együtt rezegnek.
Українська
●●
túl erősen a bőrre, hogy ne sértse az éleket, vagy azok ne tompuljanak el túl hamar.
Az érzékeny helyek, mint az áll, borotválásánál feszítse meg kézzel a bőrt, és tolja
borotvát felfelé. A nyak borotválásánál
emelje fel az állát, és feszítse meg a bőrt.
ZSH15910-001_v02
47
Polski
Česky
Slovenčina
3 Hogy alaposan ki lehessen tisztítani a mozgó vágófej-rendszert, ki kell szerelni a vágófejet. Ehhez járjon el a következő módon:
●● Hajtsa hátra a vágófej egységet (2).
●● A vágófejek keretét kioldó forgatógombot (4) forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányban.
Magyar
Română
Русский
●● Vegye ki a vágófejek mozgó keretét (B). Vegye ki a vágófej fóliákat (a) a vágóélekkel
Български
együtt (b) a vágófej egységből (2).
Українська
English
48
ZSH15910-001_v02
●● Hogy ki tudja venni a vágóélt (c) a vágófej fóliájából (b), ragadja meg a vágóélt oldalról,
Česky
Polski
s óvatosan húzza felfele (mint azt az alábbi rajz mutatja).
Slovenčina
Minden alkatrészt óvatosan tisztítson meg, hogy meg ne sérüljenek.
4 Tisztítás után az alkatrészeket a szétszedéshez képest fordított sorrendben össze kell
rakni.
VÁGÓFEJEK CSERÉJE
A vágófejek elhasználódó elemek. A kényelmes és alapos borotválkozáshoz ajánlatos legalább évente egyszer kicserélni a vágófej-egységet. Ha a vágófejeket kopottak, az a nem
kellően alapos borotváláson kívül azok sérüléséhez, és a bőr sebesüléséhez vezethet.
A fejek egymást követő cseréi között eltelő idő orientációs idő. A kopásuk
mértéke nagyban függ a használat körülményeitől. Ha a vágófejek nem biztosítják az alapos borotválást, vagy sérültek, illetve deformáltak, azonnal ki
kell cserélni őket egy újra.
ZSH15910-001_v02
49
Български
Ellenőrizze, hogy a trimmer kései nem mozognak tisztítás közben.
Українська
5 Mielőtt megkezdi a trimmer élének tisztítását kapcsolja ki a borotvát. A trimmer élét az
ecsettel tisztítsa az él hossza mentén, ne keresztben.
English
A gyenge minőségű borotválás és a nyugtalanító hang arról tanúskodhatnak, hogy a mozgó vágófej-egység elemei rosszul van visszaszerelve.
Русский
Română
Magyar
Amikor beszereli a vágóélt (A) a vágófej egységbe (2) állítsa be úgy, hogy a vágófej fóliájában található bemélyedések (a) illjenek a vágófej
egységen található bordákba (2).
Polski
A kopó alkatrészek cseréje előtt győződjön meg róla, hogy a borotva ki van
kapcsolva.
Azt ajánljuk, hogy kizárólag Zelmer cserealkatrészeket használjon. SH0090111 sz.
cserealkatrész készlet.
Česky
Slovenčina
A komplett vágófej kicseréléséhez járjon el az alábbiak szerint:
1 Nyomja meg a vágófej egységet kiengedő gombot (6).
2 Hajtsa hátra a vágófej egységet (2).
3 A vágófejek keretét kioldó forgatógombot forgassa el az óramutató járásával ellenkező
Magyar
irányban, és vegye ki a vágófejek mozgó keretét (B).
Română
4 Vegye ki a vágófej fóliákat (a) a vágóélekkel együtt (b) a vágófej egységből (2).
5 Az elhasznált vágófejek helyére tegyen be újat.
6 Szereljen be minden alkatrészt a kiszereléssel ellentétes sorrendben.
Ökológia – Óvjuk a környezetet
Русский
Български
Minden üzemeltető hozzájárulhat a környezet védelméhez. Ez nem nehéz,
és nem is túl költséges. A karton csomagolást adja be papírgyűjtőbe,
a műanyag (PE) zsákot pedig dobja műanyaggyűjtő konténerbe.
Az akkumulátorok a természetes környezetre ártalmas anyagokat tartalmaznak. Nem szabad más háztartási hulladékokkal kidobni, hanem újrahasznosítással foglalkozó helyen kell leadni.
A tönkrement készüléket adja le megfelelő megsemmisítő ponton, mivel a berendezésben
lévő veszélyes összetevők károsak lehetnek a környezetre.
Ne dobja ki a berendezést kommunális hulladékkal együtt!
Українська
English
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy
a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
50
ZSH15910-001_v02
RO
Înainte de prima folosire aaparatului de ras, vă rugăm să citiţi neapărat toate
instricţiunile de utilizareşi toate indicaţiile cu privire la siguranţă.
ZSH15910-001_v02
51
Česky
Русский
Български
Українська
●● Nu folosiţi dispozitivul în cazul în care veţi observa că
aparatul de ras sau cablul de alimentare sunt defecte.
În acest caz duceţi aparatul de ras la un punct de service. Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul personal.
●● În cazul în care cablul sau ştecherul alimentatorului
sunt defecte sau ştecherul este lejer în priza electrică, nu încărcaţi dispozitivul şi nu îl alimentaţi de la
reţeaua de alimentare cu curent electric.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de către persoane
calificate. În cazul în care aţi observat defecţiuni luaţi
legătura cu centru de service de specialitate ZELMER.
●● Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de
cel puţin 8 ani şi de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de persoane fără experienţă şi care nu cunosc echipamentul, în cazul în care
li se asigură supraveghere sau instructajul de utilizare
English
Ne respectarea poate conduce la leziuni
Română
Magyar
PERICOL! / AVERTIZARE!
Slovenčina
Indicaţii cu privire la siguranţa şi utilizarea corespunzătoare
Polski
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de
produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare,
pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare a aparatului.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg pericolele care pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace
cu aparatul. Copiii nu trebuie să curăţe sau să întreţină
echipamentul atunci când nu sunt supravegheaţi.
●● Deconectaţi alimentatorul de la priza reţelei electrice
atunci când acesta nu este folosit sau atunci când
doriţi să îl curăţaţi.
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare
cu curent electric trăgând de cablu.
●● Nu folosiţi dispozitivul atunci când faceţi baie.
●● Niciodată nu scufundaţi aparatul şi alimentatorul în
apă sau alte lichide.
●● Nu conectaţi şi nu deconectaţi alimentatorul de la
sursa de alimentare cu curent electric atunci când
aveţi mâinile umede.
●● Cablul de alimentare trebuie conectat numai la
reţeaua cu curent alternativ 220-240 V (50 Hz). În caz
contrar există riscul de incendiu sau electrocutare.
●● Nu deterioraţi, nu îndoiţi, nu întindeţi, nu răsuciţi şi nu
faceţi noduri pe cablul de alimentare. Nu puneţi pe
cablul de alimentare obiecte grele şi nici nu se recomandă întinderea acestuia printre astfel de obiecte.
Defectarea cablului de alimentare poate conduce la
incendii sau electrocutare.
●● Înainte de a începe rasul verificaţi dacă folia sau blocul de lame nu este defect, deoarece folia sau lamele
deteriorate pot conduce la rănirea feţei.
●● Nu atingeţi elementele interne ale blocului de lame
deoarece marginile acestuia sunt ascuţite.
52
ZSH15910-001_v02
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
bunurilor
●● Nu acoperiţi alimentatorul, deoarece acest lucru ar putea conduce la o creştere periculoasă a temperaturii în interiorul alimentatorului.
●● Dispozitivul este destinat numai pentru bărbierit şi scurtarea părului natural. Trebuie
folosit numai pentru părul uman – nu folosiţi pentru părul artificial şi părul de animale.
●● După încărcarea acumulatorului sau după ce nu mai folosiţi aparatul de ras cu încărcare direct de la reţeaua de alimentare cu curent electric, deconectaţi alimentatorul.
●● Nu apăsaţi prea tare pe capetele de tăiere, deoarece puteţi conduce lacrăparea
Polski
Česky
Română
ATENŢIE!
Magyar
Slovenčina
●● Aparatul de ras este destinat numai pentru raderea
bărbii şi nu este destinată pentru raderea altor părţi
ale corpului (de ex. a capului). Folosirea dispozitivului
în neconformitate cu destinaţia acestuia poate conduce la rănirea pielii şi, de asemenea, poate conduce
la slăbirea durabilităţii foliei.
●●
●●
ZSH15910-001_v02
53
Български
Українська
●●
English
●●
curent electric în cazul în care temperatura din încăpere este sub 0 grade sau depăşeşte 40°C. Nu încărcaţi aparatul de ras acolo unde acesta r putea fi supus la acţiunea directă a razelor solare sau în apropierea elementelor de încălzire (aşa cum ar
fi caloriferul).
Nu încărcaţi aparatul de ras şi nu îl folosiţi racordat la sursa de alimentare de la
reţeaua de alimentare cu curent electric în locuri cu umezeală sau acolo unde este
expus la umezirea cu apă.
Nu depozitaţi aparatul de ras în locuri umede unde acesta poate fi expus la udare şi
nici în locurile unde există temperatură înaltă.
Pentru a curăţa corpul aparatului de ras ştergeţi-l cu ajutorul unei cârpe umezite cu
apă cu adaos de detergent de curăţare delicat. Pentru curăţare nu folosiţi diluanţi şi
nici benzină, deoarece aceste substanţe pot deteriora elementele corpului aparatului
de ras care sunt fabricate din material sintetic.
Nu lăsaţi aparatul de ras fără supraveghere atunci când acesta este încărcat.
Русский
acestora şi rănirea pileii.
●● Nu folosiţi alimentatorul aparatului de ras pentru încărcarea altor dispozitive electrice.
●● Înainte de spălarea aparatului de ras sub un jet de apă deconectaţi-l de la alimentator.
●● Nu încărcaţi aparatul de ras şi nu îl folosiţi conectat la reţeaua de alimentare cu
Polski
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicatii cu privire la
modul de utilizare
Česky
●● Dispozitivul este prevăzut numai pentru uz casnic.
●● Se recomandă încărcarea aparatului de ras atunci când temperatura mediului ambiant este cuprinsă între 15°C şi 35°C.
Slovenčina
●● Folosirea aparatului de ras în alte scopuri decât cele în conformitate cu destinaţia
acestuia poate cauza pierderea garanţiei.
●● Aparatul de ras poate fi folosit ca dispozitiv alimentat de la reţeaua de alimentare cu
curent electric cât şi ca dispozitiv alimentat de la acumulator.
●● Înainte de începerea raderii degresaţi pielea feţei astfel încât firele de păr să nu se
Magyar
Română
Русский
Български
lipească de folia de tăiere şi să nu cauzeze frecarea lamelor de firele de păr ale bărbii. În cazul în care folia este murdară, înainte de a începe bărbieritul aceasta trebuie
curăţată (de ex. cu un şerveţel igienic).
În timpul curăţării aparatului de ras trebuie să fiţi atenţi ca pe capetele de tăiere să nu
aplicaţi o cantitate prea mare de ulei. Folosirea unei cantităţi prea mari de ulei poate
conduce la murdărirea capetelor de tăiere. Înainte de a începe bărbieritul trebuie
să curăţaţi capetele de tăiere de surplusul de ulei ( de ex. cu un şerveţel de hârtie).
Folosiţi uleiul care este disponibil la vânzare ( de ex. uleiul pentru maşinile de cusut).
Simbolul robinetului înseamnă că, aparatul de ras poate fi spălat sub jet de
apă, dar numai atunci când este deconectat de la reţeaua de alimentare cu
curent electric.
Pentru a asigura o protecţie suplimentară se recomandă instalarea pe circuitul
electric a unui dispozitiv, rezidual (RCD) cu puterea nominală diferenţială care nu
va depăşi 30 mA. În acest scop trebuie să luaţi legătura cu un electrician specializat.
●●
●●
Asiguraţi-vă că, indicaţiile de mai sus au fost înţelese.
Українська
Fisa de date
English
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI (WE) NR 1275/2008 în ceea
ce priveşte cerinţele cu privire la eco-proiect.
Acumulatorul: element 2 x Ni-MH, 800 mAh. Timpul standard de încărcare: 1 oră. Intervalul
temperaturilor de funcţionare: 0-40°C.
54
ZSH15910-001_v02
a
A
12
b
Česky
1
Polski
Construcţia şi componentele aparatului de ras
Slovenčina
3
B
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
11
b Lamă tăiere
B Ramă mobilă capete tăiere
4 Buton eliberare ramă capete tăiere
5 Recipient pentru păr tăiat
6 Buton eliberare ansamblu capete
7 Butonul ON/OFF (pornit/oprit)
8 Indicatorul grafic şi digital al nivelului
de încărcare a acumulatorului
9
10
11
12
13
Trymer
Fermoar trymer
Priza de alimentare a aparatului de ras
Alimentator
Pensulă pentru curăţare
English
1 Element protector capete
2 Ansamblu capete de tăiere
3 Sistem capete tăiere mobile
A a Folia cap tăiere
tăiere
ZSH15910-001_v02
Български
5
Українська
4
2
55
Polski
Deservirea şi funcţionarea aparatului de ras
ÎNCĂRCAREA APARATULUI DE RAS
Česky
Pentru încărcarea aparatului de ras folosiţi numai încărcătorul anexat.
Activare acumulator
Slovenčina
Înainte de prima utilizare sau dacă aparatul de ras nu a fost utilizat o durată mai lungă de
timp, încărcaţi acumulatorul în jur de 12 ore (până la încărcarea completă).
Nu lăsaţi aparatul de ras conectat la sursa de alimentare pentru o prioadă
de timp mai lungă de 24 de ore.
Magyar
Pentru următoarea încărcare sunt de ajuns 1 oră pentru a încărca aparatul de ras până la
maximum.
Nivelul de încărcare a dispozitivului este semnalizat prin iluminarea în roşu
a indicatorui de încărcare a acumulatorului (8).
Română
Informaţii referitoare la „efectul memoriei” acumulatorului
Pentru a evita „efectul memoriei”, acumulatorul aparatului de ras trebuie încărcat după ce
s-a descărcat până la minimum.
Русский
Ce este „efectul memoriei”
Dacă acumulatorul Ni-MH utilizat în aparatul de ras este încărcat regulat înainte de descărcarea totală, acest lucru va conduce la micşorarea capacităţii acestuia.
Български
Ce trebuie făcut când apare „efectul memoriei”
Українська
Dacă încărcarea până la maximum a acumulatorului permite la un număr mai mic de cicluri
de ras decât au fost posibile înainte de descărcarea completă, atunci trebuie să descărcaţi
complet aparatul şi să încărcaţi acumulatorul în jur de 12 ore. Repetarea acestui pas de
2-3 ori va permite o regenerare completă a acumulatorului. Dacă „efectul memoriei” se va
menţine, trebuie să înlocuiţi acumulatorul cu unul nou. Trebuie să luaţi legătura cu vânzătorul aparatului de ras.
Procedura de încărcare
1 Asiguraţi-vă că aparatul de ras este oprit. Pentru a opri dispozitivul apăsaţi butonul
English
ON/ OFF (pornit/oprit). Fixaţi elementul protector al capului (1).
Acumulatorul nu poate fi încărcat atunci când aparatul de ras este pornit.
56
ZSH15910-001_v02
Polski
2 Introduceţi capătul cablului de alimentare în
priza (11) din partea de jos a aparatului de ras.
Česky
Pentru a evita apariţia avariilor,
înainte de introducerea capătului
cablului de conectare asiguraţi-vă
că priza din aparatul de ras este
uscată.
Indicatorul grafic şi digital al. nivelului de încărcare a acumulatorului
●● Nivelul scăzut de încărcare a acumulatorului:
În cazul în care procentul de încărcare a acumulatorului scade sub 25%, 2 cele două segmente inferioare ale indicatorului grafic vor începe să licărească.
În timpul procesului de încărcare:
Segmentele indicatorului grafic licăresc pe rând de jos în sus.
O dată cu încărcarea acumulatorului se schimbă procentul de
încărcare şi se aprind permanent următoarele segmente grafice.
După încărcarea până la maximum:
Procentul de încărcare indică 100% şi luminează toate segmentele
indicatorului grafic.
În timpul rasului:
2 cele mai de sus segmente ale indicatorului grafic licăresc semnalizând că, aparatul de
ras se află în stare de funcţionare.
●●
●●
●●
– Pentru a evita apariţia avariilor înainte de a începe încărcarea aparatului
de ras asiguraţi-vă că ştecherul şi priza electrică nu sunt defecte.
ZSH15910-001_v02
57
Română
Русский
Atunci când acumulatorul este încărcat până la maximum aparatul de ras
poate funcţiona aprox. 50 de minute.
Български
Atunci când realizaţi deconectarea nu trageţi de cablu deoarece puteţi
defecta alimentatorul. Deconectaţi ţinând de alimentator.
Українська
4 După ce procesul de încărcare a luat sfârşit deconectaţi alimentatorul de la sursa de
alimentare cu curent electric.
English
După aproximativ 1 oră aparatul de ras este încărcat până la maximum.
Magyar
Slovenčina
3 Conectaţi ştecherul alimentatorului la sursa
de alimentare corespunzătoare (vezi plăcuţa de
fabricaţie a alimentatorului).
Polski
– În timpul procesului de încărcare din corpul aparatului de ras sau a alimentatorului puteţi auzi zgomote nesemnificative şi acestea pot să se încălzească
uşor. Acest lucru este normal şi nu indică defectarea acestor dispozitive.
Česky
FOLOSIREA APARATULUI DE RAS CONECTAT LA REŢEAUA DE
ALIMENTARE CU CURENT ELECTRIC
Slovenčina
Verificaţi dacă aparatul de ras este oprit. Introduceţi în priza din partea de jos a aparatului
de ras capătul cablului de alimentare şi apăsaţi-l până la capăt. Conectaţi ştecherul alimentatorului la sursa de alimentare cu curent electric. Porniţi aparatul de ras.
Dacă imediat după conectarea alimentatorului la sursa de alimentare, aparatul de ras nu funcţionează după pornire, înseamnă că acumulatorul este
descărcat. În această situaţie trebuie să opriţi aparatul de ras, să îl conectaţi la încărcare pentru 1 minut şi apoi trebuie să il porniţi din nou.
Magyar
După ce l-aţi folosit aparatul de ras trebuie oprit. Apoi deconectaţi alimentatorul şi scoateţi capătul cablului de alimentare a alimentatorului din partea de jos a aparatului de ras.
Română
Nu se recomandă folosirea aparatului de ras conectat la sursa de alimentare cu curent electric în încăperi cu umezeală (de ex. În baie).
Русский
În cazul în care folosiţi aparatul de ras conectat la sursa de alimentare cu
curent electric nu folosiţi săpun de bărbierit şi nici spuma de bărbierit.
Български
Nivelul de energie depozitat în acumulator scade chiar şi atunci când aparatul de ras este folosit conectat la reţeaua de alimentare cu curent electric. O dată la trei săptămâni acumulatorul trebuie încărcat.
EXPLOATARE
Українська
În cazul în care capetele de tăiere este deformate sau deteriorate trebuie
să o înlocuiţi cu unele noi (vezi SCHIMBAREA CAPETELOR DE TĂIERE).
În caz contrar există pericolul de rănire a pielii.
English
1 Daţi la o parte elementul protector al. capului şi porniţi aparatul de ras apăsând butonul
ON/OFF (pornit/oprit).
2 Apăsaţi delicat capetele de tăiere pe piele sub unghi drept, întindeţi pielea şi mişcaţi
aparatul de ras în sus în sens invers de creştere a părului.
58
ZSH15910-001_v02
●● În timpul raderii nu apăsaţi prea tare capePolski
Curăţarea şi conservarea aparatului de ras
Înainte de a începe curăţarea şi activităţile de conservare deconectaţi alimentatorul de la aparatul de ras.
Slovenčina
Česky
Întotdeauna opriţi aparatul de ras chiar şi în cazul în care ledurile nivelului
de încărcare a acumulatorului indică descărcarea acestuia şi aparatul de
ras se opreşte din funcţionare.
Magyar
4 Pentru a rade perciunii apropiaţi delicat trimer-ul de pielesub unghi drept şi mişcaţi
lamele în jos.
5 După folosire opriţi şi curăţaţi aparatul de ras (vezi „Curăţarea şi conservarea aparatului de ras”). După ce l-aţi curăţat fixaţi elementul protector al capului (1).
Română
3 Pentru a folosi trymer-ul mutaţi în jos fermoarul acestuia. Lama trymer-ului vibrează împreună
cu lama aparatului de ras.
Русский
●●
tele de tăiere de piele pentru a nu defecta
sau uza prea repede lamele.
Pentru a rade locurile sensibile, aşa cum
a r fi barba, întindeţi pielea cu mâna şi mişcaţi aparatul de ras în sus. Pentru a rade
gâtul ridicaţi barba pentru a întinde pielea.
Українська
English
1 Înainte de a începe curăţarea asiguraţi-vă că aparatul de ras este oprit. Apăsaţi butonul
de eliberare a ansamblului capetelor de tăiere (6) şi înclinaţi către spate ansamblul capetelor de tăiere (2).
2 Curăţaţi recipientul de părul ras (5). Curăţaţi cu ajutorul pensulei sistemul capetelor de
tăiere mobile, trymer-ul şi corpul aparatului de ras.
Български
CURĂŢARE CUPENSULA/SPĂLARE SUN JET DE APĂ
ZSH15910-001_v02
59
Polski
3 Pentru a curăţa cu exactitate sistemul capetelor de tăiere mobile trebuie să demontaţi
capetele de tăiere. În acest scop trebuie să procedaţi după cum urmează:
●● Înclinaţi către spate ansamblul capetelor de tăiere (2).
●● Butonul de eliberare a ramei capetelor de tăiere (4) rotiţi-l în sens invers mişcării acelor
de ceasornic.
Česky
Slovenčina
Magyar
●● Scoateţi rama mobilă a capetelor de tăiere (B), scoateţi folia capetelor de tăiere (a)
împreună cu lamele de tăiere (b) din ansamblul capetelor de tăiere (2).
Română
Русский
Български
●● Pentru a demonta lama de tăiere (c) de pe folia capului de tăiere (b), prindeţi lama de
părţile laterale şi trageţi delicat în sus (vezi ilustraţia de mai jos).
Українська
English
Toate elementele trebuiesc curăţate delicat pentru a nu le deteriora.
60
ZSH15910-001_v02
Polski
4 După curăţare montaţi la loc toate elementele în ordinea inversă în care au fost
demontate.
Capetele de tăiere sunt elemente de exploatare. Pentru un ras confortabil şi exact se recomandă schimbarea setului capetelor de tăiere cel puţin o dată pe an. În cazul în care folosiţi
capete de tăiere uzate în afară de un ras inexact puteţi cauza defectarea acestora ceea ce
va conduce la rănirea pielii.
Timpul dintre perioada de schimbare a capetelor de tăiere este un timp
orientativ. Gradul de uzare a acestora depinde foarte mult de condiţiile de
utilizare a acestora. În cazul în care capetele de tăiere nu asigură un ras
exact sau dacă sunt defecte sau deteriorate trebuie să le înlocuiţi neapărat
cu unele noi.
Înainte de înlocuirea elementelor de exploatare asiguraţi-vă că, aparatul de
ras este oprit.
ZSH15910-001_v02
61
Română
Русский
ÎNLOCUIRE CAPETE TĂIERE
Български
Verificaţi dacă lama trymer-ului nu se mişcă în timpul procesului de curăţare.
Українська
5 Înainte de a începe procesul de curăţare a lamei trymer-ului opriţi aparatul de ras.
Lamele trymer-ului trebuiesc curăţate cu ajutorul pensulei, de-a lungul lamelor acestuia, nu
de-a latul lor.
English
Calitatea proastă a rasului şi sunetul îngrijorător ne pot informa despre
montarea incorectă a ansamblului foliei de tăiere.
Magyar
Slovenčina
Česky
În timpul montajului capetelor de tăiere (A)
pe ansamblul capetelor de tăiere (2) amplasaţi-le astfel încât adânciturile care se află
pe foliile capetelor de tăiere (a) să acopere
spiţele care sunt amplasate pe ansamblul
capetelor de tăiere (2).
Polski
Vă recomandăm să folosiţi numai piese de schimb originale ale companiei Zelmer.
Setul de piese de schimb nr SH0090111.
Česky
Slovenčina
Pentru a înlocui setul de capete de tăiere cu unul nou procedaţi în felul
următor:
1 Apăsaţi butonul de eliberare a ansamblului capetelor de tăiere (6).
2 Înclinaţi către spate ansamblul capetelor de tăiere (2).
3 Butonul de eliberare a ramei capetelor de tăiere rotiţi-l în sens invers mişcării acelor de
ceasornic şi scoateţi rama mobilă a capetelor de tăiere (B).
Magyar
4 Scoateţi folia capetelor de tăiere (a) împreună cu lamele de tăiere (b) din ansamblul
capetelor de tăiere (2).
5 În locul capetelor de tăiere uzate folosiţi unele noi.
6 După curăţare montaţi la loc toate elementele în ordinea inversă în care au fost
demontate.
Română
Ecologia – Aveţi grijă de mediul înconjurător
Русский
Български
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului. Nu este nici dificil,
nici prea scump. În acest scop: ambalajul de carton trimiteti-l la maculatura,
sacii de polietilenă (PE) aruncaţi-i în containerul pentru materiale plastice.
Acumulatoarele conţin substanţe dăunătoare pentru mediul natural. Acestea
nu trebuiesc aruncate împreună cu alte deşeuri casnice ci trebuiesc predate
la punctele de colectare a materialelor pentru reciclare.
Dispozitivul uzat predaţi-l la un punct de primire corespunzător, deoarece, componentele
periculoase, care se găsesc în dispozitiv pot reprezenta o ameninţare pentru mediu.
Nu aruncaţi dispozitivul împreună cu deşeurile menajere!
Українська
English
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în
neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
62
ZSH15910-001_v02
RU
●● Не используйте прибор, если заметили, что электробритва или зарядное устройство повреждены. В
этом случае отдайте электробритву в сервисный
центр. Не пробуйте ремонтировать прибор самостоятельно.
●● Если кабель или вилка зарядного устройства
повреждены или вилка свободно двигается
в гнезде электросети, не заряжайте прибор и не
заряжайте его из сети.
●● Ремонт прибора может выполнять только обученный персонал. В случае появления поломок следует обратиться в специализированный сервисный центр ZELMER.
ZSH15910-001_v02
63
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности влечет за собой угрозу здоровью
Български
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Українська
Эта информация касается Вашего здоровья и безопасности. Перед первым использованием электробритвы просим обязательно ознакомиться
со всеми инструкциями по эксплуатации, а также указаниями, касающимися безопасности.
English
Указания, касающиеся безопасности и правильной эксплуатации
Polski
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товаров Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары Zelmer. Они разработаны специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего использования.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
●● Данный прибор может использоваться детьми
в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными
физическими и умственными способностями,
лицами без опыта работы с прибором, если будет
осуществляться контроль или проведен инструктаж по эксплуатации прибора и связанными
с этим угрозами. Запрещается детям играть с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора детьми без присмотра взрослых.
●● Отключайте зарядное устройство прибора из
электрической розетки, когда он не используется,
а также перед началом чистки электробритвы.
●● Не вытягивайте зарядное устройство из электрической розетки, дергая за кабель.
●● Не используйте электробритву во время купания.
●● Никогда не погружайте прибор и зарядку в воду
или другие жидкости.
●● Не подключайте и не отключайте зарядное устройство от источника питания мокрыми руками.
●● Кабель питания подключайте только к сети переменного тока 220-240 В (50 Гц). В ином случае существует
риск возникновения пожара или поражения током.
●● Не повреждайте, не выгибайте, не выкручивайте и не
запутывайте кабель зарядки. Не ставьте на кабель
тяжелые предметы и не раскладывайте его между
такими предметами. Поврежденный кабель грозит
возникновением пожара или поражением током.
●● Перед началом бритья проверьте, что сетки режущих головок или система головок не повреждены,
64
ZSH15910-001_v02
●●
●●
ZSH15910-001_v02
65
Polski
Česky
Slovenčina
Русский
●●
●●
●●
●●
●●
Должен использоваться исключительно для человеческих волос – не используйте для искусственных волос или шерсти животных.
После зарядки аккумулятора или завершения использования электробритвы
с зарядным устройством от сети отключите зарядное устройство.
Не нажимайте слишком сильно на режущие головки, так как это может привести к ранению кожи.
Не используйте зарядное устройство электробритвы для зарядки других электроприборов.
Перед мытьем электробритвы под проточной водой отключите ее от зарядки.
Не заряжайте электробритву и не используйте ее подключенную к розетке,
если температура в помещении ниже нуля или превышает 40°C. Не заряжайте
электробритву в месте под непосредственным воздействием солнечных лучей
или вблизи от нагревательных элементов (таких как калорифер).
Не заряжайте электробритву и не используйте ее подключенной к источнику питания в сети во влажных местах или там, где она может быть забрызгана водой.
Не храните электробритву во влажном месте, где она может быть подвержена
обрызгиванию водой, а также в местах с высокой температурой.
Български
●● Не прикрывайте зарядное устройство, так как это может вызвать небезопасный
рост температуры внутри зарядного устройства.
●● Прибор предназначен только для бритья и подстригания натуральных волос.
Українська
Несоблюдение нижеследующих мер
предосторожности влечет за собой
повреждение имущества
English
ВНИМАНИЕ!
Română
Magyar
потому что поврежденная сетка или головки могут
поранить лицо.
●● Не трогайте внутренних частей системы лезвий,
так как их края острые.
●● Электробритва предназначена исключительно
для бритья щетины на лице и не предназначена
для бритья других частей тела (напр. головы).
Использование прибора не по назначению грозит
повреждениями кожи и может привести к ухудшению работоспособности режущих головок.
Polski
●● Чтобы очистить корпус электробритвы, протрите его влажной тряпочкой с добав●●
лением нейтрального моющего средства. Не используйте для очистки разбавители и бензин, так как они могут повредить элементы корпуса электробритвы.
Не оставляйте электробритву без присмотра во время зарядки.
Česky
УКАЗАНИЕ
Slovenčina
Информация о продукте и указания по
применению
●● Прибор предназначен исключительно для использования в домашних условиях.
●● Электробритву оптимально заряжать при температуре среды между 15°C и 35°C.
●● Электробритва может использоваться исключительно как прибор, заряжаемый
Magyar
от аккумулятора.
●● Электробритва может использоваться как прибор, заряжаемый от сети, а также
от аккумулятора.
●● Если пленка загрязнена, перед началом бритья следует ее почистить (напр.
гигиенической салфеткой).
Română
●● Во время чистки электробритвы не наносите на режущие головки слишком
Русский
●●
много масла. Использование слишком большого количества масла приведет
к загрязнению сетки режущих головок. Перед началом бритья следует головки
очистить (напр. гигиенической салфеткой). Используйте масло, доступное
в продаже (напр. масло для швейных машинок).
Символ крана означает, что электробритву можно чистить под проточной водой, однако только и исключительно после отключения от сетевого питания.
Български
Для обеспечения дополнительной защиты, рекомендуется установить
в электропроводке прибора переменного тока (RCD) с перепадом тока, не
превышающим 30 мA. По этому вопросу следует обратиться к специалисту-электрику.
Українська
Убедитесь, что выше указанные рекомендации были поняты.
Технические данные
English
Технические параметры указаны на щитке прибора.
Прибор соответствует требованиям РЕГЛАМЕНТА КОМИССИИ (ЕС) № 1275/2008
в отношении требований к экологической конструкции.
Аккумулятор: огниво 2 x Ni-MH, 800 mAh. Стандартное время зарядки: 1 час. Границы
температуры работы: 0-40°C.
66
ZSH15910-001_v02
a
A
12
b
Česky
1
Polski
Строение и оснащение электробритвы
B
5
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
11
a Сетка режущей головки
b Режущие лезвия
B Движущаяся рамка режущих
A
головок
4 Регулятор освобождения режущих
головок
чить)
8 Графический и цифровой указатель
9
10
11
12
13
заряда
Триммер
Регулятор триммера
Разъем зарядки электробритвы
Зарядное устройство
Кисточка для чистки
Українська
головок
7 Кнопка ON/OFF (включить/выклю-
English
1 Защитная крышечка головки
2 Система режущих головок
3 Система движущихся режущих
5 Контейнер для срезанных волосков
6 Кнопка освобождения режущих
головок
ZSH15910-001_v02
Български
4
2
Slovenčina
3
67
Polski
Обслуживание и работа электробритвы
ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОБРИТВЫ
Česky
Для зарядки электробритвы используйте исключительно приложенное к ней зарядное устройство.
Активизация аккумулятора
Slovenčina
Перед первым использованием или если электробритва не использовалась в течение длительного времени, заряжайте аккумулятор в течение 12 часов (до полной
зарядки).
Не оставляйте электробритву включенной для зарядки более, чем
24 часа.
Magyar
Во время следующей зарядки достаточно примерно 1 часа, чтобы полностью зарядить электробритву.
Когда прибор заряжается, индикатор заряда аккумулятора светится красным (8).
Română
Информация касающаяся «эффекта памяти» аккумулятора
Чтобы избежать «эффекта памяти», следует зарядить электробритву только после
ее полной разрядки.
Русский
Что такое «эффект памяти»?
Если аккумулятор Ni-MH, который используется в электробритве, заряжается перед
его полной разрядкой, падает его объем. Это приводит к уменьшению продолжительности работы электробритвы до полной разрядки аккумулятора.
Български
Українська
Что делать, если наступит «эффект памяти»?
Если при полном заряженном аккумуляторе уменьшается продложительность
работы электробритвы (меньше циклов бритья), следует разрядить аккумулятор до
минимума, используя электробритву, и зарядить до полной зарядки (около 12 часов)
для предотвращения «эффекта памяти». Повторение этих действий 2-3 раза понемногу позволит вернуть полную работоспособность аккумулятора. Если «эффект
памяти» будет удерживаться, необходима замена аккумулятора на новый. Следует
обратится к продавцу электробритвы.
Процедура зарядки
1 Убедитесь, что электробритва выключена. Чтобы отключить прибор, нажмите
English
кнопку ON/OFF (включение/выключение). Установите защитную крышечку головки (1).
Аккумулятор не может заряжаться, если электробритва включена.
68
ZSH15910-001_v02
Polski
2 Вставьте кабель питания в разъем (11), находящийся в основании корпуса электробритвы.
3 Подключите вилку зарядного устройства к соответствующему источнику питания
(см. информационная таблица на зарядке).
Для полной зарядки электробритвы потребуется примерно 1 час.
Slovenčina
Česky
Чтобы избежать повреждений,
перед установкой кабеля питания
убедитесь, что разъем элеткробритвы сухой.
Если процент заряда аккумулятора упадет ниже 25%, 2 нижних сегмента графического указателя начнут мигать.
Во время зарядки:
Сегменты графического указателя мигают по очереди снизу
наверх. Вместе с возрастанием заряда аккумулятора изменяется процент заряда и загораются на постоянной основе следующие графические сегменты.
После полной зарядки:
Процент заряда указывает 100% и светятся все сегменты графического указателя.
Во время бритья:
2 самых верхних сегмента графического указателя мигают, сигнализируя, что электробритва работает.
●●
●●
●●
– Чтобы предупредить возможные аварии, перед зарядкой электробритвы убедитесь, что вилка зарядного устройства и электрическая розетка не повреждены.
ZSH15910-001_v02
69
Русский
●● Низкое состояние заряда аккумулятора:
Български
Графический и цифровой указатель заряда аккумулятора
Українська
При полностью заряженном аккумуляторе электробритва может
работать примерно в течение 50 минут.
English
Отключая, не тяните за кабель. Отключите, держа за вилку.
Română
Magyar
4 После зарядки прибора отключите зарядное устройство от источника питания.
Polski
– Во время зарядки из корпуса электробритвы или зарядного
устройства может выходить незначительное количество сажи
и они могут незначительно нагреваться. Это не является браком
электробритвы или зарядного устройства.
Česky
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ, ПОДКЛЮЧЕННОЙ К СЕТЕВОМУ ПИТАНИЮ
Slovenčina
Убедитесь, что бритва выключена. Вставьте в разъем, находящийся в основании корпуса бритвы, конец кабеля зарядного устройства. Подключите зарядное устройство
к источнику питания. Включите бритву.
Magyar
Если сразу после подключения зарядного устройства к источнику
питания и включения электробритвы, она не работает, это означает, что аккумулятор полностью разряжен. В этой ситуации следует отключить электробритву на 1 минуту, чтобы подзарядить,
после чего включить повторно.
Română
После окончания бритья прибор следует выключить. Потом
отключите зарядное устройство и выньте конец кабеля зарядки
из разъема бритвы.
Не следует использовать зарядное устройство, подключенное
к сетевому питанию, во влажном месте (напр. ванной комнате).
Русский
Используя электробритву, подключенную к сетевому питанию, не
используйте мыло или пенку для бритья.
Български
Уровень энергии, накопленной в аккумуляторе, падает даже во
время использования электробритвы, подключенной к сетевому
питанию. Раз в два-три дня аккумулятор необходимо зарядить.
Українська
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Если головки деформированы или повреждены, замените их новыми
(см. ЗАМЕНА РЕЖУЩИХ ГОЛОВОК), В ином случае существует риск
повреждения кожи лица.
English
1 Снимите защитную крышечку головки и вложите электробритву, нажимая кнопку
ON/OFF (включение/выключение).
2 Нажмите слегка на режущие головки к коже под прямым углом, натяните кожу
и переместите электробритву слегка вверх под волосы.
70
ZSH15910-001_v02
●● Во время бритья не прижимайте режущие
Polski
головки слишком сильно к коже, чтобы не
повредить или затупить слишком быстро
лезвия.
Для бритья чувствительных участков кожи
(например, подбородка), слегка натяните кожу и перемещайте электробритву
вверх. Для бритья шеи, приподнимите
подбородок, чтобы натянуть кожу для
более удобного бритья.
3 Чтобы использовать триммер, передвиньте вниз переключатель триммера. Лезвия триммера работают вместе с лезвиями
электробритвы.
Перед началом чистки и хранения отключите зарядное устройство
от электробритвы.
ЧИСТКА КИСТОЧКОЙ / МЫТЬЕ ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ
1 Перед началом чистки убедитесь, что электробритва выключена. Нажмите кнопку
освобождения системы режущих головок (6) и отодвиньте назад систем режущих
головок (2).
Magyar
Română
English
2 Освободите контейнер для срезанных волосков (5). Очистите кисточкой систему
движущихся режущих головок, триммер и корпус электробритвы.
Русский
Чистка и хранение электробритвы
Български
Следует всегда выключать электробритву, даже если аккумулятор разряжен или электробритва перестала работать.
Українська
4 Чтобы выровнять бакенбарды, приставьте аккуратно триммер к коже под прямым
углом и осторожно переместите лезвия вниз.
5 После использования выключите и вычистите электробритву (см. «Чистка и хранение электробритвы»). После чистки установите защитную крышечку головки (1).
Slovenčina
Česky
●●
ZSH15910-001_v02
71
Polski
3 Чтобы тщательно очистить систему движущихся режущих головок, следует
демонтировать режущие головки. Для этого придерживайтесь следующих инструкций:
●● Отодвиньте назад систему режущих головок (2).
●● Регулятор освобождения рамки режущих головок (4) поверните против часовой
Česky
стрелки.
Slovenčina
Magyar
Română
●● Выньте движущуюся рамку режущих головок (B). Извлеките сетку режущих головок (a) вместе с режущими лезвиями (b) из системы режущих головок (2).
Русский
Български
Українська
●● Для того чтобы извлечь режущие лезвия (c) из сетки режущей головки (b), возьмите лезвия с двух сторон и осторожно потяните вверх (см. рисунок ниже).
English
72
ZSH15910-001_v02
4 После очистки соберите все части,
выполняя действия в обратном порядке.
5 Перед началом чистки лезвий триммера выключите электробритву. Лезвия триммера очищайте кисточкой вдоль края, а не поперек.
Română
Низкое качество бритья и нехарактерный звук могут свидетельствовать о неправильно собранных частях системы движущихся
режущих головок.
Magyar
Slovenčina
Česky
При установке режущих головок (A)
в системе режущих головок (2) разместить
их таким образом, чтобы углубления, находящиеся на сетках режущих головок (a),
покрыли пазы, находящиеся в системе режущих головок (2).
Polski
Все части электробритвы необходимо чистить аккуратно, чтобы
не повредить их.
Время между заменой режущих головок указано ориентировочно.
Уровень их изношенности зависит в большей мере от условий эксплуатации. Если режущие головки не обеспечивают тщательного
бритья или, если они повреждены или деформированы, их следует
немедлено заменить новыми.
Перед заменой эксплуатационных частей убедитесь, что электробритва выключена.
ZSH15910-001_v02
73
Українська
Режущие головки являются эксплуатационными частями. Для комфортного тщательного бритья рекомендуется замена системы режущих головок раз в год. Дальнейшая
эксплуатация использованных режущих головок, кроме неточного бритья, может привести к их повреждению, а также повреждениям кожи.
English
ЗАМЕНА РЕЖУЩИХ ГОЛОВОК
Български
Русский
Проверьте, что лезвия триммера неподвижны во время чистки.
Polski
Рекомендуем использование только оригинальных аксессуаров фирмы Zelmer.
Набор аксессуаров № SH0090111.
Česky
Slovenčina
Чтобы заменить комплект режущих головок, действуйте согласно
нижеизложенных указаний:
1 Нажмите кнопку освобождения режущих головок (6).
2 Отодвиньте назад систему режущих головок (2).
3 Регулятор освобождения рамки режущих головок поверните против часовой
стрелки и выньте движущуюся рамку режущих головок (B).
Magyar
4 Извлеките сетку режущих головок (a) вместе с режущими лезвиями (b) из
системы режущих головок (2).
5 На место использованных режущих головок вмонтируйте новые.
6 Соберите все части в обратном порядке, чем во время демонтажа.
Română
Экология – забота об окружающей среде
Русский
Български
Каждый пользователь может посодействовать охране окружающей
среды. Забота об окружающей среде несложна и не требует больших
затрат. В связи с этим картонную упаковку сдайте в пункт приема макулатуры, полиэтиленовые мешки следует выбросить в контейнер для
пластмассовых отходов.
Аккумуляторы содержат вещества, оказывающие вредное воздействие
на окружающую среду. Их не следует выбрасывать вместе с другими отходами
домашнего хозяйства. Их следует сдать в пункт сборки вторичного сырья.
Отработанный прибор следует сдать в соответствующий пункт складирования,
поскольку прибор содержит опасные компоненты, которые представляют собой опасность для окружающей среды.
Українська
Не следует выбрасывать прибор вместе с отходами домашнего хозяйства!
English
Изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое время, без
предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими
нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.
74
ZSH15910-001_v02
BG
ZSH15910-001_v02
75
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
●● Не използвайте уреда, ако забележите, че самобръсначката или зарядното са повредени. В този
случай занесете уреда за ремонт в сервизен пункт.
Не се опитвайте да ремонтирате сами уреда.
●● Ако кабела или щепсела на зарядното са повредени
или ако щепсела е повреден и разхлабен в контакта,
не зареждайте уреда и не го захранвайте от мрежата.
●● Уреда може да бъде ремонтиран само от обучен
персонал. В случай на възникване на повреда,
моля да се обърнете към квалифициран сервизен
представител на ZELMER.
●● Това оборудване може да се използва от деца на
възраст от 8 години и от лица с намалена физическа или психическа способност, и хора с липса
на опит и познания за използване на уреда, ако
Русский
Неспазването може да доведе до наранявания
Български
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Українська
Тази информация касае Вашето здраве и безопасност. Преди първа употреба на самобръсначката, Моля, прочетете всички инструкции за употреба и предпазни мерки за безопасност.
English
Указания касаещи безопасността и правилната употреба
Polski
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да
можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
са под надзор или са им преказани инструкций за
използване на оборудването по безопасен начин.
Децата не трябва да си играят с уреда. Не се разрешава извършване на чистене и действия по
поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Изключете AC адаптера от електрическия контакт, когато не е в употреба и преди почистване
на самобръсначката.
●● Не изваждайте зарядното от контакта чрез
издърпване за кабела.
●● Не използвайте самобръсначката по време на къпане.
●● Никога не потапяйте уреда и зарядното във вода
или други течности.
●● Не включвайте и не изключвайте зарядното от
захранването с мокри ръце.
●● Захранващия кабел свързвайте единствено към
мрежа на променлив ток 220-240 V (50 Hz). В противен случай съществува риск от пожар или токов удар.
●● Не повреждайте, не огъвайте, не опъвайте, не завъртайте и не за връзвайте кабела на зарядното. Не
поставяйте тежки предмети върху кабела, и не поставяйте кабела между такива обекти. Повреждането на
кабела може да доведе до пожар или токов удар.
●● Преди бръснене уверете се дали фолиото на
бръснещите глави или блока на главите не са
повредени, повредено фолио или бръснещи
глави могат да наранят лицето Ви.
●● Не докосвайте вътрешността на ръбовете на
блока, тъй като ръбовете са остри.
76
ZSH15910-001_v02
●●
●●
●●
●●
ZSH15910-001_v02
77
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
●●
●●
●●
●●
●●
коса. Може да се използва само за човешка коса - не използвайте за изкуствена
коса или за животни.
След зареждане на батерията или след използване на самобръсначката със
зарядното, изключете зарядното устройство.
Не натискайте прекалено силно бръснещите глави, може това да доведе до
спукването им или наранявания на кожата.
Не използвайте зарядното на самобръсначката за зареждане на други електрически уреди.
Преди миене на самобръсначката под течаща вода изключете я от зарядното.
Не зареждайте самобръсначката и не я използвайте, свързана към електрическата мрежа, ако температурата в помещението е под нулата или по-висока
от 40° C. Не зареждайте самобръсначка на място изложено на пряка слънчева
светлина или близо до нагревателни елементи (като радиатор).
Не зареждайте самобръсначката и не я използвайте свързана с източника на
захранване във влажни места или там където има опасност от напръскване с вода.
Не съхранявайте самобръсначката във влажно място, където може да бъде
напръскана с вода, както и на места, където температурата е висока.
За да почистите корпуса на самобръсначката, избършете го с кърпа, напоена
с вода и мек почистващ препарат. Не използвайте почистващи разтвори или бензин, тъй като те могат да повредят частите на корпуса, изработени от пластмаса.
Не оставяйте без надзор самобръсначката, докато се зарежда.
Русский
●● Не покривайте AC адаптера, тъй като това може да доведе до опасно повишаване на температурата вътре в зарядното устройство.
●● Устройството е предназначено само за бръснене и подстригване на естествена
Български
Неспазването може да доведе до материални
щети
Українська
ВНИМАНИЕ!
English
●● Самобръсначката е предназначена само за бръснене на лицето и не е предназначена за други
части на тялото (например глава). Използването
на устройството по начин не съответстващ на
инструкцията може да доведе до нараняване на
кожата и може да доведе до намаляване на трайността на бръснещите глави.
Polski
СЪВЕТ
Информация за продукта и насоки касаещи
използването
Česky
Slovenčina
●● Устройството е предназначено само за домашна употреба.
●● Самобръсначка зареждайте при околна температура между 15°C и 35°C.
●● Използване на самобръсначката за цели, различни от предназначението и ще
анулира гаранцията.
●● Самобръсначката може да бъде използвана като уред захранван от електрическата мрежа както и от батерията.
●● Преди бръснене обезмазнете кожата на лицето си, така че космите да не се
Magyar
●●
Română
●●
Русский
прилепват към ножа фолио и да не доведат до остъргване на острието. Ако
фолиото е замърсено, почистете го (например с хартиена кърпичка).
При смазване на самобръсначката обърнете внимание да не се слага прекалено много масло върху острието и фолиото. Използването на прекалено
много масло причинява замърсяване на фолиото на бръснещите глави. Преди
бръснене почистете излишното масло на главите (например с хартиена кърпичка). Използвайте маслото което се продава в търговската мрежа (напр.
масло за шевни машини).
Символа на крана означава, че самобръсначката може да бъде изчиствана под течаща вода, но само и единствено след изключване от електрическата мрежа.
За допълнителна защита, е препоръчително да инсталирате в мрежата
устройство (RCD) с номинален ток, не превишаващ 30 mA. В тази връзка,
моля, свържете се с квалифициран електротехник.
Български
Бъдете сигурни, че горе изредените съвети са добре разбрани.
Технически данни
Українська
Техническите спецификации се намират на табелката на уреда.
Това устройство е съобразено с Регламента на Комисията (ЕО) № 1275/2008 касаещ
изискванията за еко-дизайн.
Батерия: връзка 2 x Ni-MH, 800 mAh. Стандартно време за зареждане: 1 час. Обхват
на температура при работа: 0-40°C.
English
78
ZSH15910-001_v02
a
A
12
b
Česky
1
Polski
Строеж и оборудване на самобръсначката
Slovenčina
3
B
5
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
11
B Движеща се рамка на главите
4 Бутон за освобождаване на рамката
на реж. глави
заредена батер.
9
10
11
12
13
Тример
Українська
b Острие режещо
7 Бутон ON/OFF (вкл./изкл.)
8 Графически и цифров индикатор за
Бутон на тримера
Гнездо за захранване на уреда
Зарядно
Четка за чистене
English
1 Предпазител на главите
2 Блок на бръснещи глави
3 Система движещи се бръсн.глави
A a Фолио
5 Съд за обръснати косми
6 Бутон за освобождаване на блока
на бръснещите глави
ZSH15910-001_v02
Български
4
2
79
Polski
Обслужване и действие на самобръсначката
ЗАРЕЖДАНЕ НА САМОБРЪСНАЧКАТА
Česky
За зареждане на самобръсначката използвайте само приложеното
към нея зарядно.
Активиране на батерията
Slovenčina
Преди първа употреба, или ако самобръсначката не е използвана през продължително време, зареждайте батерията 12 часа (до пълно зареждане).
Не оставяйте самобръсначката да се зарежда по-дълго от 24 часа.
Magyar
По време на всяко следващо зареждане стига около 1 час за да заредите изцяло
самобръсначката.
Зареждането на уреда е сигнализирано от индикатора за зареждане
на батерията, който свети с червена светлина (8).
Română
Информация за „ефект на паметта” на батерията
За да избегнете „ефекта на паметта”, зареждайте самобръсначката след нейното
пълно изтощаване.
Русский
Какво е „ефектна памет”?
Ако Ni-MH батерията, използвана в самобръсначката редовно се зарежда преди да
е напълно изтощена, капацитетът на батерията намалява. По този начин се намалява броя на възможните разрядни цикли преди бръснене.
Български
Українська
Какво да правим с „ефектна памет”?
Ако напълно заредената батерия дава възможност за по-малък брой цикли за бръснене от преди и самобръсначката се изтощава, трябва да изтощите изцяло самобръсначката и да презареждате батерията през около 12 часа. Повтарянето на тази
стъпка 2-3 пъти ще позволи възстановяването на пълния капацитет на батерията.
Ако “ефекта на паметта” продължава, може да се наложи да смените батерията
с нова. Моля, свържете се с продавача на самобръсначката.
Процедура на зареждане
1 Проверете дали самобръсначката е изключена. За да изключите уреда нати-
English
снете бутона ON/OFF (включи/изключи). Сложете предпазителя на главата (1).
Батерията не може да бъде зареждана ако самобръсначката е включена.
80
ZSH15910-001_v02
Polski
2 Включете захранващия кабел в гнездото за захранване на самобръсначката
(11) на долу на уреда.
Česky
За да избегнете авария, преди
да включите кабела проверете дали гнездото в самобръсначката е сухо.
4 След като уреда се зареди, изключете зарядното от източника на захранване.
Изключвайки захранващия кабел не издърпвайте за кабела. Изключете го, държейки щепсела.
С напълно заредена батерия уреда може да работи около 50 минути.
Română
След около 1 час самобръсначката е напълно заредена.
Magyar
Slovenčina
3 Включете щепсела на зарядното в съответния захранващ контакт (вижте табелката
със спецификацията на зарядното).
●●
●●
– За да предотвратите евентуални повреди, преди зареждането
на уреда, проверете дали щепсела и електрическия контакт не са
повредени.
ZSH15910-001_v02
81
Български
●●
Українська
Ако процента на зареждане на батерията спадне под 25%, 2 долни сегменти на графическия индикатор започват да мигат.
По време на зареждане:
Сегментите на графическия индикатор мигат подред отдолу
на горе. По време на зареждането на батерията се променя
процента на заредената батерия и поредни сегменти на индикатора се запалват и светят през цялото време.
След пълно зареждане:
Процента на зареждане показва 100%, светят всички сегменти
на графическия индикатор.
По време на бръснене:
2 най-високи сегменти на индикатора мигат, информирайки, че самобръсначката
работи.
English
●● Ниско ниво на заредена батерия:
Русский
Графически и цифрови индикатори за зареждане на батерията
Polski
– По време на зареждане от корпуса на самобръсначката или зарядното може да се чува слаб звук и те могат да са леко нагрени. Това
е нормално явление и не означава, че те са повредени.
Česky
ИЗПОЛЗВАНЕ НА САМОБРЪСНАЧКАТА ВКЛЮЧЕНА СЪС ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
Slovenčina
Проверете дали уреда е изключен. Включете в гнездото на долу на уреда кабела на
зарядното и натиснете добре. Свържете щепсела на зарядното устройство в източника на захранване. Включете самобръсначката.
Magyar
Ако непосредствено след включването на зарядното към захранващата мрежа, самобръсначката не действа, това означава, че
батерията е изцяло изтощена. В този случай изключете самобръсначката, изчакайте около 1 минута за да се зареди батерията
и включете самобръсначката отново.
Română
След използване изключете самобръсначката. След това изключете зарядното и извадете щепсела на захранващия кабел от гнездото в самобръсначката.
Не използвайте самобръсначката свързана със захранването във
влажни места (например баня).
Русский
Използвайки самобръсначката свързана със захранването не
използвайте сапун нито пяна за бръснене.
Български
Нивото на складираната енергия в батерията се намалява по време
на използването на самобръсначката свързана със захранващата
мрежа. Веднъж на три седмици заредете батерията.
УПОТРЕБА
Українська
Ако главите са деформирани или повредени сменете ги с нови
(вижте СМЯНА НА БРЪСНЕЩИТЕ ГЛАВИ). В противен случай има
опасност от нараняване на кожата на лицето.
English
1 Свалете предпазителите на главите и включете самобръсначката натискайки
бутона ON/OFF (включи/изключи).
2 Натиснете деликатно бръснещите глави до кожата под прав ъгъл, опънете
кожата и премествайте самобръсначката деликатно нагоре срещу косъма.
82
ZSH15910-001_v02
●● По
Polski
Чистене и поддържане на самобръсначката
Преди да започнете чистене и действия по поддръжка изключете
зарядното от самобръсначката.
ЧИСТЕНЕ С ЧЕТКА / МИЕНЕ ПОД ТЕЧАЩА ВОДА
1 Преди да започнете чистенето, проверете дали самобръсначката е изключена.
Натиснете бутона освобождаващ блока на главите (6) и натиснете назад блока на
бръснещите глави (2).
Magyar
English
2 Изпразнете съда с обръснатите косми (5). Изчистете с четката системата на движещите се глави, тримера и корпуса на самобръсначката.
Slovenčina
Česky
Винаги изключвайте самобръсначката, eдори ако батерията
е изтощена и самобръсначката не работи.
Română
5 След използване, изключете и изчистете самобръсначката (вижте „Чистене
и поддръжка на самобръсначката”). След изчистване, сложете предпазителя на
главата (1).
Русский
4 За да изравните бакембардите, деликатно поставете тримера под прав ъгъл към
кожата и преместете острието надолу.
Български
3 За да използвате тримера преместете
бутона на тримера надолу. Острието на тример ще вибрира заедно с острието на самобръсначката.
Українська
●●
време на бръснене не натискайте
силно бръснещите глави към кожата за
да не повредите или изтъпите прекалено
бързо остриетата.
За да обръснете чувствителни места, като
напр. брадичката, опънете кожата с ръка
и прекарайте самобръсначката нагоре. За
да обръснете шията повдигнете главата
нагоре за да опънете кожата.
ZSH15910-001_v02
83
Polski
3 За да изчистите добре блока на движещите се глави демонтирайте бръснещите
глави. За тази цел постъпвайте както е описано по-долу:
●● Натиснете назад блока на бръснещите глави (2).
●● Бутона за освобождаване на рамката на бръснещите
в посока обратна на движението на часовниковите стрелки.
глави (4) завъртете
Česky
Slovenčina
Magyar
●● Извадете движещата рамка на главите (B). Извадете фолиото на бръснещите
Română
глави (a) заедно с режещите остриета (b) от блока на бръснещите глави (2).
Русский
Български
●● За да демонтирате режещото острие (c) от фолиото на бръснещата глава (b),
Українська
хванете острието отстрани и внимателно го издърпайте нагоре (вижте фигурата
по-долу).
English
84
ZSH15910-001_v02
Polski
Всички елементи чистете внимателно, за да не ги повредите.
Česky
4 След изчистването монтирайте
всички елементи по обратен ред на
демонтирането.
Проверете дали острието на тримера не мърда по време на чистене.
СМЯНА НА БРЪСНЕЩИТЕ ГЛАВИ
Română
Периода между поредната смяна на бръснещите глави е ориентировъчен. Степента на изхабяването им зависи до голяма степен
от условията на употреба. Ако бръснещите глави не осигуряват
достатъчно добро бръснене или ако са повредени или деформирани
трябва веднага да бъдат сменени с нови.
Українська
Преди да смените елементите проверете дали самобръсначката
е изключена.
English
Режещите глави са сменяеми елементи. За точно и комфортно бръснене се препоръчва смяна на бръснещите глави поне веднъж в годината. Използването на изхабени бръснещи глави, освен лошото бръснене може да доведе до повреда и в резултат нараняване на кожата.
Русский
5 Преди а започнете чистенето на острието на тримера изключете самобръсначката. Острието на тримера изчистете с четката по дължината на острието.
Български
Ниското качество на бръснене и звуци по време на бръснене са
показатели за неправилно монтирани елементи на блока на движещите се бръснещи глави.
Magyar
Slovenčina
При монтажа на бръснещите глави (A)
в блока на бръснещите глави (2) трябва
да ги поставите по такъв начин, че вдлъбнатините на фолиото на бръснещите
глави (a) да обхванат ребърцата, които
се намират върху блока на бръснещите
глави (2).
ZSH15910-001_v02
85
Polski
Препоръчваме Ви използването само на оригинални резервни части на фирмата Zelmer. Комплект nr SH0090111.
Česky
Slovenčina
За да смените комплекта на бръснещите глави постъпвайте според
указанията по долу:
1 Натиснете бутона за освобождаване на блока на бръснещите глави (6).
2 Натиснете назад блока на бръснещите глави (2).
3 Бутона за освобождаване на рамките на главите завъртете по посока противна
Magyar
на часовниковата стрелка и извадете движещата се рамка на бръснещите глави (B).
4 Извадете фолиото на бръснещите глави (a) заедно с режещите остриета (b) от
блока на бръснещите глави (2).
5 На мястото на изхабената глава, монтирайте нова.
6 Монтирайте всички елементи по обратен ред на демонтирането.
Română
Екология – Да се погрижим за опазването на околната среда
Русский
Български
Всеки потребител може да помогне при опазването на околната среда.
Това не е нито трудно нито скъпо. За тази цел: предайте на вторични
суровини картонената опаковка, найлоновите пликчета от опаковката
изхвърлете в коша за пластмасови отпадъци (PE).
Акумулаторните батерии съдържат вещества вредни за околната
среда. Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, занесете ги
в пункта за приемане на вторични суровини.
Изхабеният уред предайте в пункта за събиране на вторични суровини, понеже
съдържа елементи опасни за околната среда.
Не изхвърляйте този уред заедно с битовите отпадъци!
Українська
English
Производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани от използване на
устройството несъответно на предназначението му или от неправилна експлоатация.
Производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко време без
предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми,
директиви или по конструкторски, търговски, естетически и други причини.
86
ZSH15910-001_v02
UA
ZSH15910-001_v02
87
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
●● Не використовуйте прилад, якщопомітили, що
електробритва або зарядка пошкоджені. В такому
випадку віддайте електробритву до сервісного центру. Не пробуйте ремонтувати прилад самостійно.
●● Якщо кабель або штепсель зарядного пристрою
пошкоджені, або якщо штепсель пошкоджений чи
вільно рухається в електричній розетці, не заряджайте пристрій і не під’єднуйте його до мережі.
●● Ремонт приладу може виконувати лише навчений
персонал. У випадку появи поломок слід звернутися у спеціалізований сервісний центр ZELMER.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми
у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду
Русский
Недотримання загрожує ураженнями
Български
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Українська
Ця інформація стосується Вашого здоров’я та безпеки. Перед першим
використання електробритви просимо обов’язково ознайомитися з усіма
інструкціями з есплуатації, а також вказівками, що стосуються безпеки.
English
Вказівки, що стосуються бзпеки і правильної експлуатації
Polski
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати
тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба
звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
роботи з приладом, якщо буде здійснюватись
контроль або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними із цим загрозами.
Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати проведення чищення та консервації приладу
дітьми без нагляду дорослих.
●● Відключайте зарядку приоладу від електричного
гнізда, коли він не використовується, а також
передпочатком чистки електробритви.
●● Не витягайте зарядку із гнізда мережі, тягнути за
кабель.
●● Не використовуйте електробритву під час купання.
●● Ніколи не занурюйте прилад і зарядку у воду або
інші рідини.
●● Не підключайте і не відключайте зарядку від джерела живлення мокрими руками.
●● Кабель живлення підключайте лише до мереж
змінного струму 220-240 В (50 Гц). В іншому
випадку існує ризик виникнення пожежі або ураження струмом.
●● Не пошкоджуйте, не вигинайте, не викручуйте і не
заплутуйте кабель зарядки. Не ставте на кабель
важкі предмети і не розкладайте його між такими
предметами. Пошкоджений кабель загрожує
виникненням пожежі або ураженням струмом.
●● Перед початком бриття перевірте, що плівки ріжучих голівок або система голівок не пошкоджені,
тому що пошкоджена плівка або голівки можуть
поранити обличчя.
88
ZSH15910-001_v02
Недотримання загрожує пошкодженням майна
●● Не накривайте зарядний пристрій, оскільки це може призвести до небезпечного
Polski
Česky
Slovenčina
УВАГА!
Magyar
●● Не торкайтесь внутрішніх частин системи лез,
тому що краї гострі.
●● Електробритва призначена виключно для бриття
щетини на обличчі і не призначена для бриття
інших частин тіла (напр. головы). Використання
приладу, що не відповідає його призначенню,
загрожує пошкодженнями шкіри і може призвести
до зменшення працездатності ріжучих голівок.
●●
●●
●●
●●
●●
●●
ZSH15910-001_v02
89
Русский
Български
●●
Українська
●●
English
●●
повинен використовуватися тільки для людського волосся - не використовувати
для штучного волосся або волосся тварин.
Після зарядки акумулятора або завершення використання електробритви
зарядкою від мережі відключіть зарядку.
Не натискайте занадто сильно на ріжучу плівку, оскільки це може призвести до
її тріщин і, отже, пошкодити шкіру.
Не використовуйте зарядний пристрій бритви для зарядки іншого електричного
обладнання.
Перед миттям електробритви під проточною водою відключіть її від зарядки.
Не заряджайте бритву і не використовуйте її підключеною до мережі електроживлення, якщо температура в приміщенні менше нуля або вище 40°C.
Не заряджайте бритву в місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів або поблизу нагрівальних елементів (таких як радіатор).
Не заряджайте едектробритву, а також не використовуйте її підключеною до джерела живлення в мережі у вологому місці або там, де вона може бути захляпана.
Не зберігайте бритву у вологому місці, де він може зазнати впливу бризок води,
а також у місцях, де температура висока.
Для чищення корпуса бритви, протріть її тканиною, змоченою водою з м’яким
миючим засобом. Не використовуйте розчинники або бензин, оскільки вони
можуть пошкодити елементи корпусу бритви, зроблені з пластику.
Не залишайте бритву без нагляду під час зарядки.
Română
підвищення температури всередині зарядного пристрою.
●● Пристрій призначений тільки для гоління і обрізки натурального волосся. Він
Polski
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт і вказівки,
що стосуються експлуатації
Česky
Slovenčina
●● Прилад призначений виключно для використання у домашніх умовах.
●● Електробритву найкраще заряджати при температурі між 15°C і 35°C.
●● Використання бритви не за призначенням призводить до втрати гарантії.
●● Електробритва може використовуватися у якості приладу, що заряджається як
від мережі, так і від акумулятора.
●● Перед бриттм обезжирте шкіру обличчя, так щоб щетина не клеїлась до ріжучої
Magyar
●●
Română
●●
плівки і не приводила тертя об неї лез. Якщо плівка забруднена, перед початком бриття слід її почистити (напр. ггієнічною хустинкою).
Під час чистки електробритви зверніть увагу, щоб не накласти занадто велику
кількість масла. Використання занадто великої кількості масла призведе до
забруднення плівки ріжучих голівок. Перед початком бриття слід голівки очистити (напр. гігієнічною хустинкою). Використовуйте масло, доступнее у продажу
(напр. масло для швейних машинок).
Символ крану означає, що електробритва може чиститися під проточною водою, одна клише і виключно після відключення від мережевого
живлення.
Русский
Для забезпечення додаткового захисту рекомендується встановлення
в електромережі приладу змінного струму (RCD) із перепадом струму, що
не перевищує 30 мA. По цьому питанню слід звернутися до спеціалістаелектрика.
Български
Переконайтеся, що вищенаведені інструкції зрозумілі.
Технічні параметри
Українська
Технічні параметри вказані на інформаційному табло виробу.
Прилад відповідає вимогам РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE) № 1275/2008 щодо
вимог, що стосуються екопроекту.
Акумулятор: огниво 2 x Ni-MH, 800 mAh. Стандартний час зарядки: 1 година. Межі
температури роботи: 0-40°C.
English
90
ZSH15910-001_v02
a
A
12
b
Česky
1
Polski
Конструкція та обладнання бритви
Slovenčina
3
B
5
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
11
B Рухома рамка ріжучих голівок
4 Регулятор вивільнення ріжучих
голівок
5 Контейнер для зрізаних волосків
6 Кнопка освобождения режущих
чення)
8 Графічний і цифровий вказівник
заряду аккумулятора
9
10
11
12
13
Українська
b Ріжучі леза
7 Кнопка ON/OFF (включення/виклю-
Тример
Регулятор тримера
Гніздо зарядки електробритви
Зарядка
Пензлик для чистки
English
1 Захисна кришечка голівки
2 Система ріжучих голівок
3 Система рухомих ріжучих голівок
A a Плівка ріжучої голівки
головок
ZSH15910-001_v02
Български
4
2
91
Polski
Обслуговування і робота електробритви
ЗАРЯДКА ЕЛЕКТРОБРИТВИ
Česky
Для зарядки електробритви використовуйте виключно зарядку із
набору електробритви.
Активізація акумулятора
Slovenčina
Перед першим використанням або якщо електробритва не використовувалась впродовж тривалого часу, заряджайте акумулятор впродовж 12 годин (до повної зарядки).
Не залишайте електробритву включенною на довше, ніж 24 години.
Magyar
Під час наступної зарядки достатньо біля 1 години, щоб повністю зарядити електробритву.
Під час зарядки пристрою індикатор зарядки акумулятора світиться червоним кольором (8).
Română
Інформация, що стосується «ефекту пам’яті» акумулятора
Щоб уникнути «ефґекту пам’яті», слід зарядити електробритву лише після повної
її розрядки.
Русский
Що таке «ефект пам’яті»?
Якщо акумулятор Ni-MH, який використовується в електробритві, заряджається перед
його повною розрядкою, падає його об’єм. Тим самим зменшується кількість можливих циклів бриття перед розрядкою електробритви.
Български
Українська
Що робити, якщо настане «ефект пам’яті»?
Якщо повний заряд акумулятора дозволяє на меншу, ніж раніше, кількість циклів
бриття перед розрядкою електробритви, слід повністю розрядити електробритву
і заряджати акумулятор впродовж близько 12 годин. Повторення цих дій 2-3 рази
потрохи дозволить повернути повну працездатність акумулятора. Якщо «ефект
пам’яті» буде утримуватися, необхідна заміна акумулятора на новий. Слід звернутися
до продавця електробритви.
Процедура зарядки
1 Переконайтеся, що електробритва виключена. Щоб відключити прилад, натисніть
English
кнопку ON/OFF (включення/виключення). Накладіть захисну кришечку голівки (1).
Акумулятор не може заряджатися, якщо бритва включена.
92
ZSH15910-001_v02
Polski
2 Вкладіть кінцівку кабеля зарядки в гніздо
зарядки електробритви (11) на дні електробритви.
Česky
Щоб уникнути аварії, еред вкладенням кінця кабеля зарядки переконайтеся, що гінздо в електробритві сухе.
Slovenčina
3 Підключіть вилку зарядки до відповідного
джерела живлення (див. інформаційне табло на
зарядці).
Після близько 1 години електробритва повністю заряджена.
При повністю зарядженому акумуляторі електробритва може працювати впродовж близько 50 хвилин.
Графічний і цифровий вказівник заряду акумулятора
Română
Відмикаючи кабель з’єднання не тягніть за кабель. Відімкніть, тримаючи за штепсель.
Magyar
4 Після зарядки приладу відключіть зарядку від джерела живлення.
●●
– Щоб попередити можливі аварії, перед зарядкою електробритви
переконайтеся, що вилка зарядки та електричне гніздо не пошкоджені.
– Під час зарядки з корпусу електробритви може виходити незначна
кількість шміру і вони можуть незначно нагріватися. Це не становить браку електробритви або зарядки.
ZSH15910-001_v02
93
Български
●●
Українська
●●
English
Якщо відсоток заряду акумулятора впаде нижче 25%, 2 нижні сегменти графічного
вказівника почнуть мигати.
Під час зарядки:
Сегменти графічного вказівника мигують почергово знизу вгору. Разом із зростанням заряду акумулятора змінюється відсоток заряду і загоряються на постіній основі
наступні графічні сегменти.
Після повної зарядки:
Відсоток заряду вказує 100% і світяться усі сегменти графічного вказівника.
Під час бриття:
2 верхніх сегменти графічного вказівника мигають, сигналізуючи, що електробритва працює.
Русский
●● Низький стан заряду акумулятора:
Polski
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОБРИТВИ, ПІДКЛЮЧЕНОЇ ДО МЕРЕЖЕВОГО ЖИВЛЕННЯ
Вкладіть у гніздо на дні бритви кінець кабеля зарядки й дотисніть до кінця. Під ключіть
вилку до джерела живлення. Включіть електробритву.
Česky
Якщо безпосередньо після підключення зарядки до джерела живлення
електробритва після включення не працює, це означає, що акумулятор повністю розряджений. Слід у такій ситуації відключити її на
1 хвилину з метою підзарядки і включити електробритву повторно.
Slovenčina
Після завершення використання електробритву слід виключити.
Потім відключіть зарядку та вийміть кінець кабеля зарядки з гнізда
на дні електробритви.
Magyar
Не слід використовувати зарядку, підключену до мережевого живлення у вологому місці (напр. ванній кімнаті).
Використовуючи електробритву, підключену до мережевого живлення, не використовуйте мило або піну для бриття.
Română
Рівень енергії, накопиченої в акумуляторі, падає навіть під час використання електробритви, підключеної до мережевого живлення.
Раз на два-три дні акумулятор необхідно зарядити.
Русский
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Български
Якщо голлівки деформовані або пошкоджені, замініть їх на нові (див.
ЗАМІНА РІЖУЧИХ ГОЛІВОК). В іншому випадку існує ризик пошкодження шкіри обличчя.
1 Зніміть захисну кришечку голівки і включіть електробритву, натискаючи кнопку
ON/OFF (включення/виключення).
Українська
English
2 Натискаючи злегка на ріжучі голівки до шкіри під прямим кутом, натягніть шкіру
і перемістіть електробритву злегка угору під волосся.
Під час бриття не притискайте ріжучі
голівки занадто міцно до шкіри,
щоб не пошкодити або не затупити
занадто рано леза.
Щоб побрити чутливі ділянки, такі як
борода, натягніть шкіру угору. Щоб
побрити шию, підніміть бороду, щоб
натягнути шкіру.
●●
●●
94
ZSH15910-001_v02
5 Після використання виключіть і вичистіть електробритву (див. «Чистка і зберігання електробритви»). Після чистки накладіть захисну кришечку голівки (1).
ЧИСТКА КІСТОЧКОЮ / МИТТЯ ПІД ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ
1 Перед початком чистки переконайтеся, що електробритва виключена. Натисніть
кнопку вмвільнення системи ріжучих голівок (6) і відсуньте назад систему ріжучих
голівок (2).
3 Щоб ретельно очистити систему рухомих ріжучих голівок, слід демонтувати ріжучі
голівки. З цією метою дійте згідно поданих нижче інструкцій:
●● Відсуньте назад систему ріжучих голівок (2).
ZSH15910-001_v02
95
English
Українська
2 Вивільніть контейнер для зрізаних волосків (5). Очистіть пензликом систему рухомих ріжучих голівок, тример і корпус електробритви.
Русский
Перед початком чистки та дій по зберіганню відключіть зарядку від
електробритви.
Български
Чистка і зберігання електробритви
Română
Magyar
Завжди слід виключити електробритву, навіть якщо акумулятор
розряджений, і електробритва перестане працювати.
Slovenčina
4 Щоб вирівняти бакендарди, приставте акуратно тример до шкіри під прямим
кутом і обережно перемістіть леза вниз.
Česky
Polski
3 Для використання тримера пересуньте
вниз повзунок тримера. Леза тримера вібрирують разом із лезами електробритви.
Polski
●● Регулятор
вивільнення рамки ріжучих голівок (4) оберніть у протилежному
напрямку до руху годинникових стрілок.
Česky
Slovenčina
Magyar
●● вийміть рамку ріжучих голівок (B). Вийміть плівку ріжучих головок (a) разом з ріжучими лезами (b) з системи ріжучих головок (2).
Română
Русский
Български
●● Для того щоб витягти ріжучі леза (c) з плівки ріжучої головки (b), візьміть леза
з двох сторін і обережно потягніть вгору (див. малюнок нижче).
Українська
English
Всі частини чистіть лагідно, щоб не пошкодити їх.
96
ZSH15910-001_v02
Polski
4 Після очистки зберіть усі частини
у зворотньому порядку, ніж під час
демонтажу.
5 Перед початком чистки лез тримера виключіть електробритву. Леза тримера очищайте пензликом вздовж його лез, а не впоперек.
Це час між наступними замінами ріжучих голівок є часом для орієнтації. Рівень їх використання залежить великою мірою від умов
експлуатації. Якщо ріжучі голівки не забезпечують ретельного
бриття або деформовані, слід їх негайно замінити.
Перед заміною експлуатаційних частин переконайтеся, що електробритва виключена.
English
Рекомендуємо використання лише оригінальних замінників фірми Zelmer. Набір
замінників № SH0090111.
Български
Ріжучі голівки є експлуатаційними частинами. Для комфортного ретельного бриття
рекомендується заміна системи ріжучих голівок раз на рік. Використання зношених
ріжучих голівок, окрім недочного бриття, може привести до їх пошкодження, а також
пошкодження шкіри обличчя.
Українська
ЗАМІНА РІЖУЧИХ ГОЛІВОК
Русский
Română
Перевірте, що леза тримера не рухаються під час чистки.
Magyar
Низька якість бриття і звук, що непокоїть, можуть свідчити про
неправильно зібрані частини системи рухомих ріжучих голівок.
Slovenčina
Česky
При установці ріжучих головок (A) в системі ріжучих головок (2) розмістити їх
таким чином, щоб поглиблення, що знаходяться на плівках ріжучих головок (a),
покрили пази, що знаходяться в системі
ріжучих головок (2).
ZSH15910-001_v02
97
Polski
Česky
Щоб замінити комплект ріжучих голівок, дійте відповідно поданих
нижче вказівок:
1 Натисніть кнопку звільнення ріжучих головок (6).
2 Відсуньте назад систему ріжучих голівок (2).
3 Регулятор вивільнення рамки ріжучих голівок оберніть у протилежному напрямку
до руху гожинникових стрілок і вйміть рухову рамку ріжучих голівок (B).
4 Вийміть плівку ріжучих головок (a) разом з ріжучими лезами (b) з системи ріжучих
головок (2).
Slovenčina
5 На місце використаних ріжучих голівок вмонтуйте нові.
6 Зберіть усі частини у зворотньому порядку, ніж під час демонтажу.
Екологія – подбаймо про навколишнє середовище
Magyar
Română
Русский
Кожен користувач може долучитися до охорони навколишнього середовища. Це не важко і не дуже дороге. З цією метою: картонну упаковку
передайте на макулатуру, мішки з поліетилену (PE) викиньте до контейнера для пластику.
Акумулятори містять субстанції, шкідливі для навколишнього середовища. Їх не слід викидати разом з іншим побутовим сміттям, а віддати
до пункту збору вторинної сировини.
Використаний прилад віддайте у відповідний пункт зберігання, тому що небезпечні складові, що знаходяться у ньому, можуть становити загрозу для навколишнього середовища.
Не викидайте прилад разом із побутовим сміттям!
Транспортування і зберігання
Български
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
Українська
●● Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів,
English
рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
98
ZSH15910-001_v02
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
99
Українська
Български
ZSH15910-001_v02
English
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені застосуванням приладу не за
призначенням або неправильною експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення,
змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним
актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
EN
Dear Customer!
Polski
Česky
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety
instructions. Keep this instruction manual for future reference.
Slovenčina
Operation and safety precautions
This information concerns your health and safety. You must read all the operation
and safety precautions before using your shaver for the first time.
Magyar
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
Română
Русский
Български
Українська
English
●● Do not use the appliance if the shaver or AC adaptor
is damaged. In such a case take your shaver to
a local service centre for repair. Do not attempt to
repair the shaver on your own.
●● If the cord or plug of the AC adaptor is damaged, or
if the plug is damaged or loose in the outlet, do not
recharge the shaver or use it with an AC power supply.
●● The shaver may be repaired by qualified personnel
only. In case of any defects, contact a local ZELMER
service centre.
●● This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
100
ZSH15910-001_v02
ZSH15910-001_v02
101
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● Unplug the AC adaptor from the outlet when the
shaver is not in use and before cleaning.
●● Do not pull the cord to unplug the shaver from the
outlet.
●● Do not use the shaver in a bath or under a shower.
●● Do not immerse the shaver and AC adaptor in water
or any other liquid.
●● Do not plug and unplug the mains cord from the outlet
with wet hands.
●● Use the shaver only with a power supply of 220240 V (50 Hz). Otherwise it may result in a fire or an
electric shock.
●● Do not break, bend, stretch, twist or bundle the mains
cord. Do not place heavy objects on the cord or put
it between them. A broken cord will cause a fire or an
electric shock.
●● Before using the shaver, make sure that the foil or
inner blade is not damaged, as such foil or blade may
scratch your face.
●● Do not touch the inner parts of the inner blade as its
edges are very sharp.
●● Do not use the shaver on any other part of your body
than your face (such as your head). This may cause
an injury to your skin, and will shorten the service life
of the outer foil.
Polski
WARNING!
Risk of property damage
●● Do not cover the AC adaptor, as it may cause the temperature inside the adaptor to
Česky
increase dangerously.
●● The shaver is intended for shaving and trimming natural hair only. It may be used
with human hair only. Do not use the shaver to shave or trim artificial or animal hair.
Slovenčina
●● When finished using or charging the shaver, be sure to remove the AC adaptor from
the outlet.
●● Do not forcibly press against the outer foil, as this may break the foil to cause an
injury to your skin.
●● Do not use the AC adaptor included with the shaver to recharge other electric
appliances.
Magyar
●● Before washing the shaver under running water, unplug the AC adaptor from the
socket of the shaver.
●● Do not recharge the shaver or use it with an AC power supply when the room
Română
●●
●●
Русский
●●
Български
●●
temperature is below 0°C or over 40°C. Never recharge the shaver in direct sunlight
or near a heating element such as a heater.
Do not charge and use the shaver with an AC power supply in a humid place or in
a place where the AC adaptor is exposed to splashes of water.
Do not store the shaver in a humid place or where it may be exposed to splashes of
water, or in high temperatures.
To clean the body case of the shaver, wipe it with a cloth soaked with a diluted water
solution of a neutral detergent. Do not use thinners or benzine as they may damage
the plastic parts of the body case.
Do not leave the shaver unattended when charging.
TIP
Українська
Product information user instructions
English
●● The shaver is for household use only.
●● The shaver should be preferably charged at temperature between 15°C and 35°C.
●● Failure to use the shaver in accordance with its purpose will void the guarantee.
●● The shaver may be operated on AC power or rechargeable battery.
●● Before shaving, degrease the skin of your face to prevent hair sticking to the outer
foil and causing blades to rub against it. If the foil is dirty, clean it before shaving
(e.g. using a handkerchief).
102
ZSH15910-001_v02
Make sure that you understand the above tips.
Technical specification
Polski
English
Українська
Български
Русский
Technical specifications are given on the nameplate.
This appliance complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on eco-design
requirements.
Battery: 2 x Ni-MH 800 mAh cell. Standard charging time: 1 hour. Working temperature
range: 0-40°C.
Magyar
Slovenčina
For ensuring additional protection, it is recommended to install in the electrical
wiring a residual-current device with a rated residual current not exceeding 30 mA.
For this purpose contact a qualified electrician.
Română
●●
shaving heads. Too much oil will soil the foil of the shaving heads. Before shaving,
wipe the residual shaver oil from the shaving heads (e.g. using a handkerchief). Use
oil available in stores (e.g. oil for sewing machines).
This symbol means that the shaver is washable, however only when
unplugged from the outlet.
Česky
●● When cleaning the shaver make sure that you do not apply too much oil on the
ZSH15910-001_v02
103
Polski
Elements and accessories
1
a
A
12
Česky
b
3
Slovenčina
2
4
B
5
6
Magyar
7
9
10
Română
8
13
Русский
11
Български
Українська
English
1 Cap
2 Shaving unit
3 Shaving heads
A a Foil
b Cutter
B Retaining frame
4 Retaining frame release knob
5 Hair pocket
6 Shaving unit release button
104
7 ON/OFF button
8 Graphic and numeric charging
indicator
9
10
11
12
13
Trimmer
Trimmer slide
Socket
AC adaptor
Brush
ZSH15910-001_v02
For recharging the shaver use only the AC adaptor provided with the
shaver.
Battery activation
When the shaver is first used after being purchased or being left unused for a long time,
be sure to recharge the shaver for 12 hours to the full capacity before use, to activate the
rechargeable battery.
After that, approximately 1 hour of charging will fully charge the shaver.
Charging is indicated by the charging indicator (8) lit in red.
“Battery Memory Effect”
To avoid the “memory effect”, recharge the shaver only after the battery is completely empty.
Română
Magyar
Do not leave the shaver plugged in for more than 24 hours.
Slovenčina
CHARGING
Česky
Polski
Operation
If the full recharge allows less number of shaves before the battery is depleted, consume
the recharged energy completely, and then recharge the shaver for approximately 12 hours.
Repeating this procedure 2 to 3 times will restore the battery. If the “memory effect” persists,
the service life of the battery may have expired. Consult the retailer from whom your shaver
was purchased.
Charging
1 Make sure that the shaver is off. To turn it off press the ON/OFF button. Put the cap on
Български
If you have noticed the “memory effect”
Українська
If the Ni-MH battery in your shaver is repeatedly recharged before it runs out of energy, the
voltage drops more quickly to decrease the number of times you can use the shaver before
the battery runs down.
Русский
What is the “memory effect”?
English
the shaver head (1).
The battery cannot be charged when the shaver is on.
ZSH15910-001_v02
105
Polski
2 Insert the socket plug of the AC adaptor
into the socket (11) at the bottom of the shaver.
Česky
Before putting the plug of the
AC adaptor into the socket of the
shaver, make sure that the socket
is completely dry to prevent any
possible malfunction.
Slovenčina
3 Insert the outlet plug of the AC adaptor into
an appropriate outlet (see the rating plate on
the AC adaptor).
The shaver is fully charged in approximately 60 minutes.
Magyar
4 When charging is completed, unplug the AC adaptor from the outlet.
When unplugging the mains cord, do not pull the cord. Be sure to hold the
plug to pull it out.
Română
On a fully charged battery the shaver will operate for approx. 50 minutes.
Graphic and numeric charging indicator
Русский
●● Battery low:
Български
Українська
When the battery level falls below 25%, the two bottom segments
of the graphic indicator start flashing.
During charging:
The segments of the graphic indicator flash one by one from
bottom to top. As charging progresses, the battery level increases
and the graphic segments light up one by one.
After full charge:
The battery level shows 100% and all the lights of the graphic indicator are lit.
While shaving:
The two top segments of the graphic indicator flash to indicate that the shaver is in
operation.
●●
●●
●●
English
106
– To prevent possible malfunctions, before charging make sure that the
plug and outlet are not damaged.
– While the shaver is charging, the shaver body or AC adaptor may emit
a slight noise and/or become slightly warm. This is not a defect.
ZSH15910-001_v02
When using the shaver with an AC power supply, do not use soap or
shaving foam.
The energy stored in the rechargeable battery decreases even while the
shaver is used with an AC power supply. Recharge the shaver once every
three weeks.
USE
If the shaving heads are deformed or damaged, replace them with new
ones (see the “REPLACEMENT OF SHAVING HEADS” section). Otherwise,
the shaving heads may scratch your face.
1 Remove the cap and turn on the shaver by pressing the ON/OFF button.
2 Bring the shaving heads in gentle contact with the skin at the right angle, stretch the
skin and move the shaver gently upwards against the grain.
shaving heads too strongly against the
skin. Otherwise, the shaving heads will
wear at a higher rate and become dull.
To shave delicate parts like the chin, pull
up the slack of the skin by hand, and stroke
upwards. When shaving the throat, lift the
face upwards to thrust the throat out to pull
the slack upwards.
ZSH15910-001_v02
Česky
Slovenčina
English
●●
Українська
●● While shaving, take care not to push the
Magyar
In a humid place, such as bathroom, do not use the shaver with an AC
power supply.
Română
After use, be sure to turn off the shaver and then unplug the AC adaptor
from the outlet and the socket of the shaver.
Русский
If the shaver will not operate by pressing the power switch immediately
after the plugs are inserted, the rechargeable battery is completely
depleted. In that case, turn off the shaver, put it away for 1 minute to
charge the battery and turn it on again.
Български
Check if the shaver is off. Insert the socket plug of the AC adaptor securely into the socket
at the bottom of the shaver. Insert the outlet plug of the AC adaptor into the outlet. Turn on
the shaver.
Polski
USING THE SHAVER WITH AC POWER SUPPLY
107
Polski
3 To use the trimming blade, slide the trimming
blade button downwards. The trimming blade
vibrates correspondingly with the inner blade.
Česky
4 To cut sideburns, apply the trimming blade to the skin lightly at a right angle, and move
the shaver gently downwards.
Slovenčina
5 After use, turn off and clean the shaver (see the “Cleaning and maintenance” section).
Be sure to put on the cap (1) after cleaning.
Even if the charging indicator indicates that the shaver is empty and the
shaver stops vibrating, never leave it with the power switch turned on.
Magyar
Cleaning and maintenance
Română
Before any cleaning and/or maintenance activities, unplug the AC adaptor
from the shaver.
CLEANING USING BRUSH / WASHING UNDER RUNNING WATER
Русский
1 Before cleaning, make sure that the shaver is off. Press the shaving unit release button
(6) and tilt back the shaving unit (2).
2 Empty the hair pocket (5). Using the brush, clean the shaving unit, the trimmer and the
body case of the shaver.
Български
Українська
English
3 In order to carefully clean the shaving unit, remove the shaving heads. For this purpose
follow the instructions below:
●● Tilt back the shaving unit (2).
108
ZSH15910-001_v02
●● Remove the retaining frame (B), then remove the shaving head foil (a) together with
●● To remove the cutter (b) from the foil (a), hold the cutter on its side and gently pull it
English
Українська
upwards (see the picture below).
Български
Русский
Română
Magyar
shaving blades (b) from the shaving head unit (2).
Slovenčina
Česky
Polski
●● Turn the retaining frame release knob (4) counter clockwise.
All parts should be cleaned gently to avoid any possible damage.
ZSH15910-001_v02
109
Polski
4 After cleaning, refit all the parts in
the reverse order.
Česky
When fitting shaving heads (A) in the
shaving head unit (2) place them in such
a way that the recesses in the shaving
head foil (a) cover the ribs in the shaving
head unit (2).
Slovenčina
Poor shaving quality and abnormal sound may indicate that the shaving
unit elements are fitted incorrectly.
Magyar
5 Before cleaning the trimmer, turn off the shaver. Clean the trimmer blades using the
brush (sweep the brush along the blades and not across them).
Română
Check that the trimming blade is not moving when cleaning it.
REPLACEMENT OF SHAVING HEADS
Русский
The shaving heads are consumables. In order to enjoy a comfortable clean shave, it is
recommended that the shaving heads be replaced with new ones in a set at least once
a year. Use of shaving heads beyond its serviceable life may not only result in poor shaving
performance but also damage such heads to scratch your skin.
Български
The above replacement period of shaving heads serves as a guideline only,
and their serviceable lives vary greatly depending on the condition of use
of each user. If you find them unable to give a good shave, damaged or
deformed, replace them with new ones immediately.
Українська
Before replacing the shaving heads, be sure to turn off the shaver.
We recommend using only original ZELMER spare parts. Spare parts set
no. SH0090111.
English
110
ZSH15910-001_v02
Polski
How to replace the shaving heads:
1 Press the shaving head unit (6) release button.
2 Tilt back the shaving unit (2).
3 Turn the retaining frame release knob counter clockwise and remove the retaining
4 Remove the shaving head foil (a) together with shaving blades (b) from the shaving
head unit (2).
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or
improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
ZSH15910-001_v02
111
English
Українська
Български
Русский
Do not dispose of together with domestic waste!
Română
Ecology – protect the environment
Each user can contribute to protecting the environment. It is not difficult or
too expensive. For this purpose, dispose of the carton and plastic packaging
materials into appropriate waste paper and plastic (PE) recycling containers.
Batteries contain substances harmful to the environment. Do not dispose
the appliance in household waste. Bring the battery to an official recycling
centre.
At the end of its useful life, bring the appliance to an official waste collection site, as some
of its components may be hazardous to the environment.
Magyar
Slovenčina
5 Replace the shaving heads with new ones.
6 Refit all the parts in the reverse order.
Česky
frame (B).
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
ZSH15910-001_v02
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
ZSH15910-001_v02
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
ZSH15910-001_v02
ZSH15910-001_v02
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
ZSH15910-001_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising