Zelmer | ZSH14910 | User manual | Zelmer ZSH14910 User Manual

Zelmer ZSH14910 User Manual
ZSH14910
GOLARKA ELEKTRYCZNA/ELEKTRICKÝ HOLICÍ STROJEK/
ELEKTRICKÝ HOLIACI STROJČEK/VILLANYBOROTVA/MAŞINĂ DE
RAS ELECTRICĂ/ЭЛЕКТРОБРИТВА/ЕЛЕКТРИЧЕСКА МАШИНКА ЗА
БРЪСНЕНЕ/ЕЛЕКТРИЧНА БРИТВА/ELECTRIC SHAVER
GENTLE • RELIABLE • SECURE
SH1491
CHARGE
Comfort Flex
System
Triple shaving
head system
Washable
Power
supply battery
PL KRÓTKI CZAS ŁADOWANIA – 1 H
CZ KRÁTKÁ DOBA NABÍJENÍ – 1 H
)8//
SK KRÁTKA DOBA NABÍJANIA – 1 H
HU RÖVID TÖLTÉSI IDŐ – 1 H
RO TIMP SCURT DE ÎNCĂRCARE – 1 H
PL WSKAŹNIK ŁADOWANIA
CZ UKAZATEL NABÍJENÍ
SK UKAZOVATEĽ NABÍJANIA
(037<
HU TÖLTÉSI SZINT JELZŐ
RO INDICATOR ÎNCĂRCARE
RU КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ – 1 Ч.
RU УКАЗАТЕЛЬ ЗАРЯДКИ
BG КРАТКО ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ – 1 Ч.
BG ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
UA ШВИДКА ЗАРЯДКА – 1 ГОД.
UA ІНДИКАТОР ЗАРЯДКИ
EN SHORT CHARGING TIME – 1 H
EN CHARGE INDICATOR
PL CZAS PRACY BEZPRZEWODOWEJ – 50 MINUT
PL TRYMER
CZ BEZŠŇŮROVÉ POUŽITÍ – 50 MINUT
CZ ZASTŘIHOVAČ
SK POUŽITIE BEZ PRÍVODNÉHO KÁBLA – 50 MINÚT
SK HOLIACI STROJČEK
HU CSATLAKOZÁSMENTES KÉSZENLÉT – 50 PERC
HU TRIMMER
RO DURATĂ DE FUNCŢIONARE FĂRĂ CABLU – 50 MINUTE
RO TRIMMER
RU ВРЕМЯ БЕСПРОВОДНОЙ РАБОТЫ – 50 МИНУТ
RU ТРИММЕР
BG ВРЕМЕ НА БЕЗКАБЕЛНА РАБОТА – 50 MИНУТИ
BG ТРИМЕР
UA ЧАС БЕЗПРОВІДНОЇ РОБОТИ – 50 ХВ.
UA ТРИМЕР
EN CORDLESS MODE – 50 MINUTES
EN TRIMMER
ZSH14910-001_v02
PL
Česky
Polski
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby można
było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Niniejsze informacje dotyczą Twojego zdrowia i bezpieczeństwa. Przed pierwszym
użyciem golarki, proszę obowiązkowo zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami
użytkowania i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
ZSH14910-001_v02
3
Русский
Български
Українська
●● Nie używaj urządzenia jeśli zauważysz, że golarka
lub zasilacz są uszkodzone. W takim przypadku
oddaj golarkę do punktu serwisowego. Nie próbuj
naprawiać urządzenia samodzielnie.
●● Jeśli przewód lub wtyczka zasilacza są uszkodzone lub jeśli wtyczka jest uszkodzona bądź luźna
w gniazdku elektrycznym, nie ładuj urządzenia oraz
nie zasilaj go z sieci.
●● Naprawa urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. W razie wystąpienia usterek
należy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci
w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby
English
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
Română
Magyar
NIEBEZPIECZEŃSTWO! / OSTRZEŻENIE!
Slovenčina
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i właściwego użytkowania
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
●● Odłączaj zasilacz od gniazdka elektrycznego, gdy nie
jest on używany oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
●● Nie wyciągaj zasilacza z gniazdka sieciowego pociągając za przewód.
●● Nie używaj golarki podczas kąpieli.
●● Nigdy nie zanurzaj urządzenia i zasilacza w wodzie
lub innych cieczach.
●● Nie podłączaj oraz nie odłączaj zasilacza od źródła
zasilania mokrymi rękami.
●● Przewód zasilający podłączaj jedynie do sieci prądu
przemiennego 220-240 V (50 Hz). W przeciwnym
razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
●● Nie uszkadzaj, nie wyginaj, nie rozciągaj, nie wykręcaj oraz nie supłaj przewodu zasilacza. Nie stawiaj
na przewodzie ciężkich przedmiotów oraz nie rozkładaj go pomiędzy takimi przedmiotami. Uszkodzony
przewód grozi pożarem lub porażeniem prądem.
●● Przed przystąpieniem do golenia sprawdź, czy folie
głowic tnących lub zespół głowic nie są uszkodzone,
gdyż uszkodzona folie lub głowice mogą zranić twarz.
4
ZSH14910-001_v02
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Musi być stosowane wyłącznie do włosów ludzkich – nie stosuj do włosów sztucznych lub zwierzęcych.
Po naładowaniu akumulatora lub zakończeniu używania golarki z zasilaniem sieciowym, odłącz zasilacz.
Nie naciskaj zbyt mocno na głowice tnące, ponieważ może to doprowadzić do ich
pęknięcia i obrażeń skóry.
Nie wykorzystuj zasilacza golarki do zasilania innych urządzeń elektrycznych.
Przed myciem golarki pod bieżącą wodą odłącz ją od zasilacza.
Nie ładuj akumulatora golarki oraz nie używaj jej podłączonej do źródła sieciowego
jeśli temperatura w pomieszczeniu wynosi poniżej zera lub przekracza 40°C. Nie
ładuj golarki w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
lub w pobliżu elementów grzejnych (takich jak grzejnik).
Nie ładuj golarki oraz nie używaj jej podłączonej do źródła sieciowego w miejscu
wilgotnym lub gdzie narażona jest na ochlapanie wodą.
Nie przechowuj golarki w wilgotnym miejscu gdzie może być narażona na ochlapanie
wodą, jak również w miejscach gdzie panuje wysoka temperatura.
Aby wyczyścić korpus golarki, przetrzyj go ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem
neutralnego środka myjącego. Do czyszczenia nie używaj rozcieńczalników ani benzyny, ponieważ mogą zniszczyć elementy korpusu golarki.
Nie zostawiaj golarki bez nadzoru podczas ładowania.
ZSH14910-001_v02
5
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
wzrostu temperatury w jego wnętrzu.
●● Urządzenie jest przeznaczone jedynie do golenia i przycinania włosów naturalnych.
Русский
●● Nie przykrywaj zasilacza, ponieważ mogłoby to doprowadzić do niebezpiecznego
Български
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
Українська
UWAGA!
English
●● Nie dotykaj wewnętrznych elementów bloku ostrzy,
ponieważ jego brzegi są ostre.
●● Golarka jest przeznaczona wyłącznie do golenia
zarostu twarzy i nie jest przeznaczona do golenia
innych części ciała (np. głowy). Stosowanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem grozi obrażeniami
skóry i może i doprowadzi do zmniejszenia trwałości
głowic tnących.
Polski
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
Česky
Slovenčina
●● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
●● Golarkę najlepiej jest ładować przy temperaturze otoczenia między 15°C a 35°C.
●● Używanie golarki niezgodnie z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.
●● Golarka może być używana, jako urządzenie zasilane z sieci, jak i akumulatorowo.
●● Przed goleniem odtłuść skórę twarzy, tak aby zarost nie przyklejał się do folii tnącej
●●
Magyar
●●
i nie powodował ocierania się o niego ostrzy. Jeśli folia jest zabrudzona, przed przystąpieniem do golenia należy ją wyczyścić (np. chusteczką higieniczną).
Podczas czyszczenia golarki, zwróć uwagę by nie nałożyć na głowice tnące zbyt
dużej ilości olejku. Użycie zbyt dużej ilości olejku spowoduje zabrudzenie folii głowic
tnących. Przed przystąpieniem do golenia należy głowice wyczyścić (np. chusteczką
higieniczną). Używaj olejku dostępnego w sprzedaży (np. olejku do maszyn do szycia).
Română
Symbol kranu oznacza, że golarka może być czyszczona pod bieżącą wodą,
jednak tylko i wyłącznie po odłączeniu od zasilania sieciowego.
Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie
elektrycznym urządzenia róźnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie
różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do
specjalisty elektryka.
Русский
Upewnij się, że powyższe wskazówki zostały zrozumiane.
Dane techniczne
Български
Українська
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 1275/2008
w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Akumulator: ogniwo 2 x Ni-MH, 800 mAh. Standardowy czas ładowania: 1 godzina.
Zakres temperatury pracy: 0-40°C.
English
6
ZSH14910-001_v02
Polski
Budowa i wyposażenie golarki
a
A
12
b
Česky
1
4
Slovenčina
3
2
B
5
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
11
4 Pokrętło zwalniania ramki głowic
tnących
Български
Przycisk ON/OFF (włącz/wyłącz)
Wskaźnik ładowania akumulatora
Trymer
Suwak trymera
Українська
B Ruchoma ramka głowic tnących
7
8
9
10
11
12
13
Gniazdo zasilania golarki
Zasilacz
Pędzelek do czyszczenia
English
1 Osłona głowic
2 Zespół głowic tnących
3 System ruchomych głowic tnących
A a Folia głowicy tnącej
b Ostrze tnące
5 Pojemnik na ścięty zarost
6 Przycisk zwalniania zespołu głowic
tnących
ZSH14910-001_v02
7
Polski
Obsługa i działanie golarki
ŁADOWANIE GOLARKI
Česky
Do ładowania golarki stosuj wyłącznie dołączony do niej zasilacz.
Aktywacja akumulatora
Slovenčina
Przed pierwszym użyciem po zakupie lub jeśli golarka nie była używana przez dłuższy
czas, ładuj akumulator przez 12 godzin (do pełnego naładowania).
Nie pozostawiaj golarki włączonej do zasilania na dłużej niż 24 godziny.
Magyar
Podczas kolejnego ładowania wystarczy około 1 godziny, aby całkowicie naładować
golarkę.
Ładowanie urządzenia sygnalizowane jest świeceniem się na czerwono
wskaźnika ładowania akumulatora (8).
Română
Informacje dotyczące „efektu pamięci” akumulatora
Aby uniknąć „efektu pamięci”, należy naładować golarkę dopiero po jej całkowitym rozładowaniu.
Русский
Czym jest „efekt pamięci”?
Български
Co zrobić gdy wystąpi „efekt pamięci”?
Jeśli akumulator Ni-MH zastosowany w golarce jest regularnie ładowany przed jego całkowitym rozładowaniem, spada jego pojemność. Zmniejsza się tym samym liczba możliwych
cykli golenia przed rozładowaniem golarki.
Українська
Jeśli pełne naładowanie akumulatora pozwala na mniejszą niż wcześniej liczbę cykli golenia przed rozładowaniem golarki, należy całkowicie rozładować golarkę i naładować akumulator przez około 12 godzin. Powtórzenie tej czynności 2-3 razy pozwoli na odzyskanie
pełnej sprawności akumulatora. Jeśli „efekt pamięci” będzie się utrzymywał, konieczna
może być wymiana akumulatora na nowy. Należy skontaktować się ze sprzedawcą golarki.
Procedura ładowania
1 Upewnij się, że golarka jest wyłączona. Aby wyłączyć urządzenie naciśnij przycisk
English
ON/OFF (włącz/wyłącz). Nałóż osłonę głowicy (1).
Akumulator nie może być ładowany jeśli golarka jest włączona.
8
ZSH14910-001_v02
Polski
2 Włóż końcówkę przewodu zasilacza do
gniazda zasilania golarki (11) na spodzie
golarki.
– Aby zapobiec ewentualnym awariom, przed ładowaniem golarki upewnij
się, że wtyczka zasilacza i gniazdko elektryczne nie są uszkodzone.
– Podczas ładowania, z korpusu golarki lub zasilacza może dobiegać nieznaczny szmer i mogą się one nieznacznie nagrzewać. Nie stanowi to wady
golarki ani zasilacza.
Przy w pełni naładowanym akumulatorze golarka może pracować przez
ok. 50 minut.
UŻYWANIE GOLARKI PODŁĄCZONEJ DO ZASILANIA SIECIOWEGO
Sprawdź, czy golarka jest wyłączona. Włóż do gniazdka na spodzie golarki końcówkę przewodu zasilacza i dociśnij do końca. Podłącz wtyczkę zasilacza do źródła zasilania. Włącz
golarkę.
Jeśli bezpośrednio po podłączeniu zasilacza do źródła zasialnia, golarka
po włączeniu nie działa, oznacza to że akumulator jest całkowicie rozładowany. Należy w takiej sytuacji wyłączyć golarkę, odłożyć ją na 1 minutę
w celu podładowania akumulatora i włączyć golarkę ponownie.
Po zakończeniu używania, golarkę należy wyłączyć. Następnie odłącz zasilacz i wyjmij końcówkę przewodu zasilacza z gniazda na spodzie golarki.
ZSH14910-001_v02
9
Magyar
Română
Odłączając przewód przyłączeniowy nie ciągnij za przewód. Odłącz trzymając za wtyczkę.
Русский
4 Po naładowaniu urządzenia, odłącz zasilacz od źródła zasilania.
Български
– Po ok. 1 godzinie golarka jest w pełni naładowana.
– Podczas ładowania świeci się wskaźnik ładowania akumulatora informujący o ładowaniu w toku.
Українська
English
3 Podłącz wtyczkę zasilacza do odpowiedniego źródła zasilania (patrz tabliczka
znamionowa na zasilaczu).
Slovenčina
Česky
Aby uniknąć awarii, przed
włożeniem końcówki przewodu zasilacza upewnij się, że
gniazdo w golarce jest suche.
Polski
Nie należy używać golarki podłączonej do zasilania sieciowego w wilgotnym miejscu (np. w łazience).
Używając golarki podłączonej do zasilania sieciowego nie stosuj mydła ani
pianki do golenia.
Česky
Poziom energii zmagazynowanej w akumulatorze spada nawet podczas
używania golarki podłączonej do zasilania sieciowego. Raz na trzy tygodnie akumulator należy naładować.
Slovenčina
EKSPLOATACJA
Magyar
Jeśli głowice są zdeformowane lub uszkodzone wymień je na nowe (patrz
WYMIANA GŁOWIC TNĄCYCH). W przeciwnym razie istnieje ryzyko skaleczenia skóry twarzy.
1 Ściągnij osłonę głowicy i włącz golarkę naciskając przycisk ON/OFF (włącz/wyłącz).
2 Przyciśnij delikatnie głowice tnące do skóry pod kątem prostym, naciągnij skórę i prze-
Română
suń golarkę delikatnie w górę pod włos.
●● Podczas
Русский
●●
golenia nie przyciskaj głowic
tnących zbyt mocno do skóry by nie
uszkodzić lub stępić za szybko ostrzy.
Aby ogolić wrażliwe części, takie jak
broda, naciągnij skórę ręką i przesuń
golarkę w górę. Aby ogolić szyję, unieś
brodę by naciągnąć skórę.
Български
3 Aby użyć trymera przesuń w dół suwak
trymera. Ostrze trymera wibruje razem
z ostrzem golarki.
Українська
4 Aby wyrównać baki, przystaw delikatnie trymer do skóry pod kątem prostym i ostrożnie
przesuń ostrze w dół.
English
5 Po użyciu, wyłącz i wyczyść golarkę (patrz „Czyszczenie i konserwacja golarki”).
Po wyczyszczeniu, nałóż osłonę głowic (1).
Zawsze należy wyłączyć golarkę, nawet jeśli akumulator jest rozładowany
i golarka przestanie działać.
10
ZSH14910-001_v02
CZYSZCZENIE PĘDZELKIEM / MYCIE POD BIEŻĄCĄ WODĄ
1 Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że golarka jest wyłączona. Naciśnij
przycisk zwalniania zespołu głowic tnących (6) i odchyl do tyłu zespół głowic tnących (2).
3 Aby dokładnie wyczyścić system ruchomych głowic tnących należy wymontować głowice tnące. W tym celu postępuj według poniższych wskazówek:
●● Odchyl do tyłu zespół głowic tnących (2).
●● Pokrętło zwalniania ramki głowic tnących (4) obróć przeciwnie do ruchu wskazówek
Polski
English
Українська
Български
zegara.
Русский
Română
Magyar
2 Opróżnij pojemnik na ścięty zarost (5). Wyczyść pędzelkiem lub wodą system ruchomych głowic tnących, trymer oraz korpus golarki.
Česky
Przed przystąpieniem do czyszczenia i czynności konserwacyjnych odłącz
zasilacz od golarki.
Slovenčina
Czyszczenie i konserwacja golarki
ZSH14910-001_v02
11
●● Wyjmij ruchomą ramkę głowic tnących (B) a następnie folie głowic tnących (a) wraz
Polski
z ostrzami tnącymi (b) z zespołu głowic tnących (2).
Česky
Slovenčina
●● Aby wymontować ostrze tnące (b) z folii głowicy tnącej (a), złap ostrze po bokach
i pociągnij delikatnie do góry (patrz rysunek poniżej).
Magyar
Română
Русский
Wszystkie elementy czyść delikatnie, ich nie uszkodzić.
Български
4 Po wyczyszczeniu zamontuj wszystkie elementy w odwrotnej kolejności niż
podczas demontażu.
Українська
Podczas montażu głowic tnących (A)
w zespole głowic tnących (2) ułóż je
w taki sposób, aby wgłębienia znajdujące
się na foliach głowic tnących (a) objęły
żeberka znajdujące się na zespole głowic
tnących (2).
English
12
ZSH14910-001_v02
Głowice tnące są elementami eksploatacyjnymi. Dla komfortowego i dokładnego golenia
zaleca się wymianę zestawu głowic tnących przynajmniej raz w roku. Korzystanie ze zużytych głowic tnących, oprócz mało precyzyjnego golenia może doprowadzić do ich uszkodzenia i skaleczenia skóry.
Powyższy czas między kolejnymi wymianami głowic tnących jest czasem
orientacyjnym. Ich stopień zużycia zależy w dużej mierze od warunków
eksploatacji. Jeśli głowice tnące nie zapewniają dokładnego golenia lub
jeśli są uszkodzone lub zdeformowane należy je niezwłocznie wymienić.
Przed wymianą elementów eksploatacyjnych upewnij się, że golarka jest
wyłączona.
4 Wyjmij folie głowic tnących (a) wraz z ostrzami tnącymi (b) z zespołu głowic
tnących (2).
5 Na miejsce zużytych głowic tnących, zamontuj nowe.
6 Zamontuj wszystkie elementy w odwrotnej kolejności niż podczas demontażu.
ZSH14910-001_v02
13
Українська
zegara i wyjmij ruchomą ramkę głowic tnących (B).
English
Aby wymienić komplet głowic tnących postępuj według poniższych
wskazówek:
1 Naciśnij przycisk zwalniania zespołu głowic tnących (6).
2 Odchyl do tyłu zespół głowic tnących (2).
3 Pokrętło zwalniania ramki głowic tnących (4) obróć przeciwnie do ruchu wskazówek
Български
Русский
Rekomendujemy używanie wyłącznie oryginalnych zamienników firmy Zelmer.
Zestaw zamienników nr SH0090111.
Magyar
WYMIANA GŁOWIC TNĄCYCH
Română
Sprawdź czy ostrze trymera nie porusza się podczas czyszczenia.
Slovenčina
Česky
5 Przed przystąpieniem do czyszczenia ostrza trymera wyłącz golarkę. Ostrza trymera
czyść pędzelkiem wzdłuż jego ostrzy, nie w poprzek.
Polski
Niska jakość golenia i niepokojący dźwięk mogą świadczyć o nieprawidłowo zamontowanych elementach systemu ruchomych głowic tnących.
Polski
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Česky
Slovenčina
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego.
Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego,
tylko oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla
środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
14
ZSH14910-001_v02
CZ
ZSH14910-001_v02
15
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
●● Nepoužívejte spotřebič, jsou-li holící strojek nebo
napájecí zdroj poškozené. V takovém případě
odneste holící strojek do servisu. Nepokoušejte se
opravit strojek sami.
●● Je-li přívodní šňůra nebo zástrčka poškozená, nebo
je-li zástrčka v elektrické zásuvce uvolněná, nanabíjejte strojek ani ho nenapájejte ze sítě.
●● Opravy na přístroji může provádět pouze vyškolený
personál. V případě poruchy kontaktujte autorizovaný
servis Zelmer.
●● Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let,
osoby s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající náležité zkušenosti a znalosti
pouze tehdy, bude-li jim zajištěn náležitý dohled nebo
budou poučeny o bezpečném používání přístroje
Русский
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
Български
NEBEZPEČÍ! / VAROVÁNÍ!
Українська
Tyto informace se týkají vašeho zdraví a bezpečí. Před prvním použitím holícího
strojku, se důkladně seznamte s návodem k použití a se všemi bezpečnostními
pokyny.
English
Bezpečnostní pokyny a správné použití
Polski
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků Vám doporučujeme použí­vat pouze originální příslušenství Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům
týkajících se bezpečnosti. Návod k obsluze si, prosím, uschovejte, abyste jej mohli použít
i během pozdějšího používání přístroje.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
a budou informovány o možném riziku. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem hrály. Čistit a provádět
údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod
dohledem.
●● Odpojte napájecí zdroj z elektrické zásuvky vždy,
kdy holící strojek nepoužíváte a před každým jeho
čištěním.
●● Neodpojujte napájecí zdroj z elektrické zásuvky tažením za přívodní šňůru.
●● Nepoužívejte holící strojek během koupele.
●● Nikdy neponořujte strojek a napájecí zdroj do vody
ani do jiných tekutin.
●● Nepřipojujte ani neodpojujte napájecí zdroj ze
zásuvky mokrýma rukama.
●● Napájecí zdroj připojujte výhradně do sítě se střídavým proudem 100-240 V. V opačném případě může
vzniknout požár a riziko úrazu elektrickým proudem.
●● Nepoškozujte, neohýbejte, neroztahujte, nesvíjejte a neuzlujte přívodní šňůru napájecího zdroje.
Nestavte na šňůře těžké předměty a nepokládejte ji
mezi takovými předměty. Poškozená přívodní šňůra
může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
●● Před holením zkontrolujte, zda nejsou holící planžety
nebo soustava holících planžet poškozeny, jelikož
poškozené planžety nebo hlava mohou poranit tvář.
●● Nedotýkejte se vnitřních elementů břitového bloku,
jelikož jsou jeho okraje ostré.
16
ZSH14910-001_v02
Nedodržením těchto pokynů můžete výrobek
poškodit
●● Nepřikrývejte napájecí zdroj, mohlo by dojít k nebezpečnému zvýšení teploty uvnitř
napájecího zdroje.
●● Strojek je určen výhradně pro holení a zastřihování přírodních vlasů. Musí být použí-
Polski
Magyar
Slovenčina
POZOR!
Česky
●● Holící strojek je určený výhradně pro holení tváře
a není určený pro holení jiných částí těla (např.
hlavy). Použití strojku, které není v souladu s jeho
určením, může způsobit poranění kůže a může snížit
trvanlivost holících hlav.
●●
●●
●●
Русский
English
●●
nižší než 0°C nebo je vyšší než 40°C. Nenabíjejte holící strojek v místě, které je
přímo vystaveno slunečnímu záření a poblíž tepelných zdrojů (např. radiátor).
Nenabíjejte holící strojek a nepoužívejte ho připojený do síťového napájení ve vlhkém prostředí a v místech, kde je vystaven kontaktu s vodou.
Neuchovávejte holící strojek ve vlhkém místě, kde je vystaven kontaktu s vodou a ve
vysokých teplotách.
Pro vyčištění těla holícího strojku, jej otřete vlhkým hadříkem s malým množstvím
šetrného čistícího prostředku. K čištění nepoužívejte ředidla ani benzín, jelikož
mohou zničit elementy těla strojku, vyrobené z umělé hmoty.
Neponechávejte holící strojek bez dohledu během nabíjení.
Български
pokožky.
●● Nepoužívejte napájecí zdroj holícího strojku k napájení jiných elektrických přístrojů
●● Odpojte holící strojek od napájecího zdroje před jeho mytím pod tekoucí vodou.
●● Nenabíjejte holící strojek a nepoužívejte jej připojený do sítě, je-li teplota prostředí
Українська
jením, odpojte napájecí zdroj.
●● Netlačte příliš silně na holící hlavy, jelikož může dojít k jejich prasknutí a poranění
Română
vaný výhradně na lidské vlasy – nepoužívejte na umělé vlasy a na zvířecí srst.
●● Po nabití akumulátoru nebo po ukončení práce s holícím strojkem se síťovým napá-
ZSH14910-001_v02
17
Polski
UPOZORNĚNÍ
Informace o výrobku a pokyny k použití
Česky
Slovenčina
●● Přístroj je určen výhradně k domácímu použití.
●● Holící strojek doporučujeme nabíjet při okolní teplotě mezi 15°C a 35°C.
●● Používáním holícího strojku neshodně s jeho určením, ztratíte možnost uplatnit záruku.
●● Holící strojek může být napájený jak přímo ze sítě, tak i akumulátorem.
●● Před holením odmastěte pokožku obličeje tak, aby se vousy nelepily k holící plan●●
Magyar
●●
Română
žetě a břity se o něj něotíraly. Je-li planžeta znečištěná, před z holením je nutné ji
nejdříve vyčistit (např. papírovým kapesníkem).
Při čištění holícího strojku dbejte na to, abyste neaplikovali příliš velké množství oleje
na holící hlavu. Příliš velké množství oleje způsobí znečištění holících planžet. Před
holením hlavu vyčistěte (např. papírovým kapesníkem). Používejte olej dostupný
v prodeji (např. olej do šicích strojů).
Symbol vodovodního kohoutku označuje, že holící strojek může být čištěný
pod tekoucí vodou, avšak výhradně po předchozím odpojení z elektrické
zásuvky.
K zajištění doplňující ochrany, doporučujeme do elektrického obvodu instalovat
proudový chránič (RCD) s jmenovitým proudem nepřesahujícím 30 mA. Za účelem
instalace se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.
Русский
Ujistěte se, že jsou vám výše uvedené pokyny srozumitelné.
Technické údaje
Български
Українська
Technické parametry jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
Spotřebič splňuje požadavky NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 z hlediska spotřeby
elektrické energie.
Akumulátor: článek 2 x Ni-MH, 800 mAh. Standardní doba nabíjení: 1 hodina. Rozsah teploty práce: 0-40°C.
English
18
ZSH14910-001_v02
Polski
Popis a příslušenství holícího strojku
a
A
12
b
Česky
1
4
Slovenčina
3
2
B
5
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
hlav
Tlačítko ON/OFF (zapni/vypni)
Kontrolka nabíjení akumulátoru
Zastřihovač
Jezdec zastřihovače
Українська
7
8
9
10
11
12
13
Zásuvka napájení holícího strojku
Napájecí zdroj
Čistící štěteček
English
1 Kryt hlav
2 Systém holících hlav
3 Systém pohyblivých holících hlav
A a Holící planžeta
b Holící břity
B Pohyblivý rám holících hlav
4 Otočný knoflík uvolňující rám holících
Български
11
5 Prostor na oholené vousy
6 Tlačítko pro uvolnění systému holících
hlav
ZSH14910-001_v02
19
Obsluha a použití holícího strojku
Polski
NABITÍ HOLÍCÍHO STROJKU
Česky
K nabíjení strojku používejte výhradně napájecí zdroj, jež je součástí
strojku.
Aktivace akumulátoru
Slovenčina
Před prvním použitím nebo v případě, že holící strojek nebyl delší dobu používán, nabíjejte
akumulátor po dobu 12 hodin (do úplného nabití).
Nenechávejte holící strojek zapojený do zásuvky na delší dobu než 24
hodin.
Magyar
Při dalším nabíjení, stačí cca 1 hodina pro úplné nabití holícího strojku.
Nabíjení strojku je signalizováno červenou kontrolkou nabíjení akumulátoru (8).
Română
Informace o „efektu paměti” akumulátoru
Aby nedošlo k „efektu paměti”, nabíjejte holící strojek teprve až když se akumulátor zcela
vybije.
Co je „efekt paměti”?
Русский
Jestliže je akumulátor Ni-MH, který je použitý do holícího strojku, pravidelně nabíjený před
jeho úplným vybitím, klesá jeho obsah. Snižuje se tak množství možného holení před vybitím holícího strojku.
Български
Co dělat když nastane „efekt paměti”?
Українська
Jestliže úplné nabití akumulátoru umožňuje nižší množství holení než dříve před vybitím
holícího strojku, nechte holící strojek zcela vybít a nabíjejte akumulátor cca 12 hodin. Opakování této činnosti 2-3 krát, dosáhnete úplné capacity akumulátoru. Jestliže „efekt paměti”
bude trvat i nadále, bude nutné vyměnit akumulátor na nový. Kontaktujte se s prodejcem
holícího strojku.
Procedura nabíjení
1 Ujistěte se, že je holící strojek vypnutý. Za účelem vypnutí přístroje stiskněte tlačítko
ON/ OFF (zapni/vypni). Nasaďte kryt hlavy (1).
English
Akumulátor nenabíjejte, když je holící strojek zapnutý.
20
ZSH14910-001_v02
Polski
2 Vlože koncovku přívodní šňůry napájecího zdroje do zásuvky napájení holícího
strojku (11) na jeho spodní straně.
– Chcete-li zabránit případným nehodám, ujistěte se před nabíjením holícího strojku, že nejsou zástrčka ani elektrická zásuvka poškozené.
– Během nabíjení může být ze strojku nebo z napájecího zdroje slyšet malý
šelest a mohou se mírně nahřát. Není to závada holícího strojku ani napájecího zdroje.
Při zcela nabitém akumulátoru může být holící strojek v provozu cca 50
minut.
POUŽITÍ HOLÍCÍHO STROJKU PŘIPOJENÉHO DO SÍŤOVÉHO NAPÁJENÍ
Zkontrolujte, zda je holící strojek vypnutý. Vložte do zásuvky na spodu strojku koncovku
přívodní šňůry a dotiskněte. Připojte zástrčku napájecího zdroje do zástrčky. Zapněte holící
strojek.
Jestliže po připojení napájecího zdroje do zástrčky strojek nefunguje, znamená to, že je akumulátor zcela vybitý. V takové situaci vypněte a odložte
ho na cca 1 minutu za účelem dobití akumulátoru a opět holící strojek
zapněte.
Po ukončení holení strojek vypněte. Následně odpojte napájecí zdroj
a vyjměte zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky na spodu holícího strojku.
ZSH14910-001_v02
21
Magyar
Română
Při odpojování přívodní šňůry netáhněte za šňůru. Odpojte ji uchopením za
zástrčku.
Русский
4 Po nabití strojku odpojte napájecí zdroj ze zásuvky.
Български
– Po cca 1 hodině je holící strojek zcela nabitý.
– Během nabíjení svítí indikátor nabíjení akumulátoru, informující o nabíjení strojku.
Українська
English
3 Zapojte zástrčku napájecího zdroje do
vhodné elektrické zásuvky (viz. typový štítek na napájecím zdroji).
Slovenčina
Česky
Aby nedošlo k poruše, ujistěte
se před vložením koncovky přívodní šňůry napájecího zdroje,
že je zásuvka ve strojku suchá.
Polski
Nepoužívejte holící strojek zapojený do síťového napájení ve vlhkém prostředí (např. v koupelně).
Používáte-li holící strojek připojený do síťového napájení, nepoužívejte
mýdlo ani holící pěnu.
Česky
Úroveň shromážděné energie v akumulátoru klesá, i když používáte holící
strojek připojený do síťového napájení. Jednou za tři týdny doporučujeme
akumulátor nabít.
Slovenčina
PROVOZ
Magyar
Jestliže jsou hlavy zdeformované nebo poškozené, vyměňte je na nové
(viz. VÝMĚNA HOLÍCÍCH HLAV). V opačném případě hrozí riziko poranění
pokožky tváře.
1 Odstraňte kryt hlavy a zapněte holící strojek stisknutím tlačítka ON/OFF (zapni/vypni).
2 Přitlačte lehce holící hlavy kolmo k pokožce, natáhněte kůži a přesuňte holící strojek
Română
jemně směrem nahoru proti vousům.
●● Během holení nepřitlačujte holící hlavy
Русский
●●
příliš silně k pokožce, abyste nepoškodili
nebo příliš rychle neotupili břity.
Za účelem oholení citlivých míst, jako je
brada, natáhněte pokožku rukou a posunujte strojek nahoru. Pro oholení šíje
zvedněte bradu, aby se kůže natáhla.
Български
3 Pro použití zastřihovače, přesuňte
jezdec zasřihovače dolů. Břity zstřihovače
vibrují spolu s břity strojku.
Українська
4 Pro zastřižení kotlet přiložte zastřihovač kolmo k pokožce a opatrně přesuňtě břity
směrem dolů.
English
5 Po použití vypněte a vyčistěte holící strojek (viz. „Čištění a údržba holícího strojku”).
Po vyčištění nasaďte kryt hlavy (1).
Vždy vypínejte holící strojek, i tehdy znázorňuje-li kontrolka nabití akumulátoru vybití akumulátoru a holící strojek se vybil a nefunguje.
22
ZSH14910-001_v02
ČIŠTĚNÍ ŠTĚTEČKEM/ MYTÍ POD TEKOUCÍ VODOU
1 Před čištěním se ujistěte, že je holící strojek vypnutý. Stiskněte tlačítko uvolňující systém holících hlav (6) a odkloňte dozadu systém holících hlav (2).
English
Українська
Български
●● Odkloňte dozadu systém holících hlav (2).
●● Otočný knoflík uvolňující rám holících hlav (4) otočte proti směru hodinových ručiček.
Русский
3 Pro důkladné vyčištění systému pohyblivých hlav je nutné vymontovat holící hlavy.
Za tímto účelem postupujte shodně s níže uvedenými pokyny:
Română
Magyar
2 Vyprázdněte prostor na oholené vousy (5). Vyčistěte štětečkem systém pohyblivých
hlav, zastřihovač a tělo holícího strojku.
Slovenčina
Před čištěním a údržbou odpojte od holícího strojku napájecí zdroj.
Česky
Polski
Čištění a údržba holícího strojku
ZSH14910-001_v02
23
●● Vyjměte rám holících hlav (B). Vyjměte fólie holicích hlav (a) společně s čepelemi (b)
Polski
z jednotky holicích hlav (2).
Česky
Slovenčina
●● Abyste vytáhli čepel (c) z fólie holicí hlavy (b), uchopte čepel za boky a lehce potáhněte nahoru (viz obr. níže).
Magyar
Română
Русский
Všechny elementy čistěte šetrně, abyste je nepoškodili.
Български
4 Po vyčištění nasaďte zpět všechny
elementy v opačném pořadí než při
demontáži.
Українська
Při vkládání holicích hlav (A) do jednotky
holicích hlav (2) je uložte tak, aby prohloubení fólií holicích hlav (a) zakryly drážky
jednotky holicích hlav (2).
English
24
ZSH14910-001_v02
Holící hlavy jsou provozními elementy. Pro komfortní a důkladné holení doporučujeme
výměnu soupravy holících hlav minimálně jednou ročně. Používání opotřebených holících
hlav, kromě málo precizního holení, mohou vést k poškození a poranění kůže.
Výše uvedená doba mezi jednotlivými výměnami holících hlav je pouze
orientační. Jejich stupeň opotřebení záleží ve velké míře na podmínkách
provozu. Jestliže holící hlavy nezajišťují důkladné oholení, nebo jestli jsou
poškozené, případně zdeformované, musí být bezodkladně vyměněny.
Před výměnou provozních elementů se ujistěte, že je holící strojek
vypnutý.
Українська
Pro výměnu kompletu holících hlav postupujte podle níže uvedených
pokynů:
1 Stiskněte tlačítko pro uvolnění jednotky holicích hlav (6).
2 Odkloňte dozadu systém holících hlav (2).
3 Otočný knoflík pro uvolnění rámu holících hlav otočte proti směru hodinových ručiček
Български
Русский
Doporučujeme používat výhradně originální náhradní díly firmy Zelmer.
Souprava náhradních dílů č. SH0090111.
Magyar
VÝMĚNA HOLÍCÍCH HLAV
Română
Zkontrolujte, zda se břit zastřihovače během čištění nepohybuje.
Slovenčina
Česky
5 Před zahájením čištění břitů zastřihovače vypněte holící strojek. Břity zastřihovače čistěte štětečkem podél jeho břitů, ne napříč.
Polski
Nizká kvalita holení a znepokojující zvuk mohou znamenat špatně nasazené elementy systému pohyblivých holících hlav.
a vyjměte pohyblivý rám holících hlav (B).
ZSH14910-001_v02
English
4 Vyjměte fólie holicích hlav (a) společně s čepelemi (b) z jednotky holicích hlav (2).
5 Místo použitých holícíh hlav nasaďte nové.
6 Nasaďte všechny elementy v opačném pořadí než při demontáži.
25
Polski
Ekologicky vhodná likvidace
Česky
Slovenčina
Magyar
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti elektrický spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu
určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen
z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě
jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší
obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Akumulátory obsahují látky negativně olivňující životní prostředí. Nelikvidujte je spolu s jiným komunálním odpadem, ale odneste je do sběrných míst určených
k těmto účelům.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Română
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Русский
Български
Українська
English
Výrobce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje, za použití přístroje v rozporu z jeho
určením nebo v rozporu z návodem k obsluze.
Výrobce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn přístroje kdykoliv, bez předchozího
upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo
z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
26
ZSH14910-001_v02
SK
ZSH14910-001_v02
27
Česky
Русский
Български
●● V prípade, ak zistíte, že holiaci strojček alebo sieťový
adaptér sú poškodené, nepoužívajte ich. Odovzdajte
holiaci strojček do najbližšieho servisného strediska.
Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami.
●● Ak sieťový kábel alebo adaptér boli poškodené alebo
adaptér sa nedá pevne zasunúť do zásuvky elektrickej siete, nikdy spotrebič nenabíjajte ani ho nezapájajte do siete.
●● Opravu spotrebiča môže vykonať iba kvalifikovaný pracovník. V prípade, ak sa na spotrebiči vyskytne porucha,
obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti ZELMER.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti vo veku viac
ako 8 rokov alebo osoby s obmedzenými fyzickými
Українська
Ak tieto pokyny nebudete dodržiavať, môžete
zapríčiniť poranenie osôb
English
NEBEZPEČENSTVO! / VAROVANIE!
Română
Magyar
Tieto informácie sa týkajú ochrany Vášho zdravia a Vašej bezpečnosti. Pred prvým
použitím holiaceho strojčeka by ste sa mali povinne oboznámiť so všetkými bezpečnostnými pravidlami a pokynmi pre používanie.
Slovenčina
Bezpečnostné pravidlá a pokyny správneho používania spotrebiča
Polski
Vážení Klienti!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás medzi používateľmi výrobkov
Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používat´ len originálne príslušenstvo Zelmer. Príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu. Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas neskoršieho používania výrobku.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré
nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia,
iba v prípade, ak sú pod stálym dozorom a po ich
predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených rizikách. Deti by sa so spotrebičom nemali hrať. Čistenie a údržbu spotrebiča by
nemali vykonávať deti bez dozoru.
●● Adaptér zo zásuvky elektrickej siete vytiahnite, ak
spotrebič práve nepoužívate alebo pred čistením
holiaceho strojčeka.
●● Adaptér zo zásuvky elektrickej siete nevyťahujte
potiahnutím za sieťový kábel.
●● Holiaci strojček nepoužívajte pri kúpeli.
●● Nikdy neponárajte spotrebič alebo jeho adaptér do
vody alebo inej tekutiny.
●● Adaptér nezasúvajte ani ho nevyberajte zo zásuvky
elektrickej siete mokrými rukami.
●● Sieťový adaptér zapájajte do siete so striedavým prúdom 100-240 V. V opačnom prípade ste vystavený
riziku poranenia prúdom alebo vzniku požiaru.
●● Nikdy nepoškodzujte, neohýbajte, nenaťahujte,
nerozťahujte, nepretáčajte ani nesťahujte sieťový
kábel. Sieťový kábel nezaťažujte ťažkými predmetmi
ani ho neumiestňujte v blízkosti takýchto predmetov.
Poškodený sieťový kábel môže spôsobiť požiar alebo
poranenie elektrickým prúdom.
●● Pred tým, než sa začnete holiť skontrolujte, či náhodou nedošlo k poškodeniu planžety holiaceho stroj28
ZSH14910-001_v02
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
ho iba pri úprave ľudských vlasov – nesmie sa používať na umelé alebo zvieracie
vlasy.
Po nabití akumulátora alebo po ukončení práce s holiacim strojčekom napájaným
z priamo elektrickej siete, sieťový adaptér zo zásuvky vytiahnite.
Netlačte príliš silno na holiacu planžetu, mohlo by dôjsť k jej prasknutiu a následne
k poraneniu Vašej pokožky.
Sieťový adaptér nepoužívajte na nabíjanie iných elektrických spotrebičov.
Pred umývaním holiaceho strojčeka pod tečúcou vodou ho odpojte od zdroja napätia.
Holiaci strojček nenabíjajte, ani ho nepoužívajte napájaný priamo z elektrickej siete, v
prípade, ak izbová teplota klesne pod nulu alebo je vyššia ako 40°C. Holiaci strojček
nenabíjate v priestoroch, ktoré sú vystavené priamemu pôsobeniu slnečných lúčov
alebo v blízkosti telies emitujúcich tepelnú energiu (ako je napr. rýchlovarná kanvica).
Holiaci strojček nenabíjajte ani ho nepoužívajte v prípade, ak by mal byť pripojený
k elektrickej sieti vo vlkom prostredí alebo kde hrozí riziko kontaktu s vodou.
Holiaci strojček neskladujte vo vlhkom prostredí alebo tam, kde môže dôjsť k styku
s vodou, ako aj v priestoroch s vysokou teplotou.
ZSH14910-001_v02
29
Polski
Česky
Slovenčina
Русский
v jeho vnútri.
●● Spotrebič je určený iba na holenie a skracovanie prirodzeného ochlpenia. Používajte
Български
●● Sieťový adaptér nikdy neprikrývajte, mohlo by dôjsť nadmernému nárastu teploty
Українська
Pri nedodržiavaní týchto zásad hrozí
nebezpečenstvo poškodenia majetku
English
POZOR!
Română
Magyar
čeka alebo sústavy planžiet, ktoré by mohli poraniť
Vašu tvár.
●● Nedotýkajte sa vnútorných súčastí sústavy čepelí, ich
okraje sú veľmi ostré.
●● Holiaci strojček je určený na holenie ochlpenia tváre
a nie je určený na holenie iných častí tela (napr.
hlavy). V prípade, ak holiaci strojček použijete na
iných miestach tela, môžete si poraniť Vašu pokožku
alebo môžete oslabiť trvácnosť holiacej hlavice.
Polski
●● Teleso holiaceho strojčeka vyčistite pomocou vo vode navlhčenej utierky s pridaním
●●
jemného čistiaceho prostriedku. Na čistenie nepoužívajte riedidlá ani benzín, ktoré
by mohli zničiť umelohmotné komponenty telesa holiaceho strojčeka.
Počas nabíjania holiaci strojček nenechávajte mimo Vášho dozoru.
Česky
POKYNY
Slovenčina
Informácie o výrobku a pokyny pre obsluhu
zariadenia
Magyar
●● Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
●● Ideálna teplota pre nabíjanie holiaceho strojčeka sa pohybuje od 15°C do 35°C.
●● V prípade, ak holiaci strojček použijete na iné účely, zanikne Vám platnosť záruky.
●● Holiaci strojček môžete používať, ako spotrebič napájaný priamo z elektrickej siete
alebo z akumulátora.
●● Pred holením si odmastite svoju tvár tak, aby sa Vaše chĺpky neprilepovali na holiacu
Română
●●
Русский
●●
planžetu a nedošlo k otieraniu jeho čepelí. V prípade, ak je planžeta znečistená,
pred tým ako použijete holiaci strojček, vyčistite ju (napríklad pomocou hygienickej
vreckovky).
Pri čistení holiaceho strojčeka dbajte na to, aby ste na holiacu hlavicu neaplikovali prílišné množstvo mazacieho oleja. V prípade nadmernej aplikácie mazacieho
oleja, môže dôjsť k znečisteniu holiacich planžiet. Pred tým, ako sa začnete holiť, je
potrebné, aby ste hlavicu vyčistili (napr. hygienickou vreckovkou). Používajte bežne
dostupné mazacie oleje (napr. mazací olej pre šijacie stroje).
Tento symbol znázorňuje, že holiaci strojček môžete čistiť pod prúdom tečúcej vody.
Български
Pre zvýšenú ochranu spotrebiča, odporúčame v elektrickom okruhu použiť prúdový chránič (RCD) s menovitou hodnotou prúdu, ktorá neprevyšuje 30 mA. Odporúčame Vám poradiť sa s Vašim elektrikárom.
Українська
Je dôležité, aby ste vyššie uvedeným pokynom porozumeli správne.
Technické údaje
English
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku výrobku.
Zariadenie spĺňa požiadavky Nariadenia komisie (WE) č. 1275/2008 o požiadavkách týkajúcich sa europrojektu.
Akumulátor: článok 2 x Ni-MH, 800 mAh. Štandardná doba nabíjania: 1 hodina. Predpísaná
teplota pri nabíjaní: 0-40°C.
30
ZSH14910-001_v02
Polski
Zloženie a komponenty holiaceho strojčeka
a
A
12
b
Česky
1
4
Slovenčina
3
2
B
5
6
9
Magyar
7
8
Română
10
Русский
13
4 Uvoľňovač zásobníka holiacich hlavíc
5 Zberač chĺpkov
6 Uvoľňovač sústavy holiacich hlavíc
ZSH14910-001_v02
Tlačidlo ON/OFF (zapni/vypni)
Indikátor nabíjania akumulátora
Zastrihávač
Українська
B Pohyblivý zásobník holiacich hlavíc
7
8
9
10
11
12
13
Vysúvanie zastrihávača
Zásuvka pre sieťový adaptér
Napájanie
Štetec na čistenie
English
1 Ochranný kryt hlavice
2 Sústava holiacich hlavíc
3 Systém pohyblivých holiacich hlavíc
A a Planžeta holiacej hlavice
b Holiaca čepeľ
Български
11
31
Obsluha a funkcie holiaceho strojčeka
Polski
NABÍJANIE HOLIACEHO STROJČEKA
Na nabíjanie holiaceho strojčeka používajte iba pribalený sieťový kábel.
Česky
Aktivácia akumulátora
Slovenčina
Pred prvým použitím alebo v prípade, ak holiaci strojček nebol používaný po dlhšiu dobu, je
potrebné, aby ste akumulátor nabíjali po dobu približne 12 hodín (do úplného nabitia).
Holiaci strojček nesmie byť pripojený k elektrickej sieti dlhšie ako 24
hodín.
Magyar
Každé nasledujúce nabíjanie bude trvať približne 1 hodinu, čo postačí na úplne nabitie
holiaceho strojčeka.
Dobíjanie spotrebiča je signalizované červeným signálom svetelného indikátora dobíjania akumulátora (8).
Română
Informácie o „pamäťovom efekte” akumulátora
Aby ste sa vyhli „pamäťovému efektu”, holiaci strojček nabíjajte až po úplnom vybití jeho
akumulátora.
Русский
Čo je „pamäťový efekt”?
V prípade, ak akumulátor Ni-MH holiaceho strojčeka nabíjate pravidelne, ešte pred jeho
úplným vybitím, znižujete jeho kapacitu a výkon. Znižuje sa tak počet vykonávaných holení
pred vybitím akumulátora holiaceho strojčeka.
Български
Čo spraviť v prípade, ak nastane „pamäťový efekt”?
Українська
V prípade, ak úplne nabitý akumulátor Vám umožňuje vykonať menej holení ako predtým
na jedno nabitie, je potrebné, aby ste holiaci strojček úplne vybili a nabíjali akumulátor
po dobu približne 12 hodín. Po zopakovaní tejto činnosti 2 až 3 krát, akumulátor získa
späť svoju pôvodnú maximálnu kapacitu. Ak „pamäťový efekt” bude aj naďalej pretrvávať,
je potrebné vymeniť starý akumulátor za nový. Pri jeho kúpe sa obráťte na predávajúceho.
Postup pri nabíjaní
1 Uistite sa, že holiaci strojček je vypnutý. Spotrebič vypnete stlačením spínača ON/ OFF
English
(zapni/vypni). Naložte ochranný kryt hlavice (1).
Akumulátor sa nesmie nabíjať v prípade, ak je holiaci strojček zapnutý.
32
ZSH14910-001_v02
Polski
2 Koncovku sieťového adaptéra vložte do
zásuvky pre sieťový adaptér (11) na spodnej strane holiaceho strojčeka.
– Po uplynutí približne 1 hodiny, je holiaci strojček úplne nabitý.
– O prebiehajúcom nabíjaní, počas nabíjania, Vás bude informovať svietiaci svetelný indikátor.
4 Po nabití spotrebiča, sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
Magyar
3 Sieťový adaptér zasuňte do elektrickej
zásuvky s vhodným napätím (pozri výrobný
štítok na adaptéri).
Slovenčina
Česky
Aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom, pred tým než zasuniete koncovku kábla, uistite sa,
že zásuvka strojčeka je suchá.
Skontrolujte, či je holiaci strojček vypnutý. Do zásuvky na spodnej strane holiaceho strojčeka zasuňte koncovku sieťového adaptéra a dobre ju zatlačte. Sieťový adaptér vložte do
zásuvky elektrickej siete. Zapnite holiaci strojček.
V prípade, ak bezprostredne po pripojení do elektrickej siete sa holiaci
strojček nezapne, znamená to, že akumulátor je úplne vybitý. V takomto
prípade je potrebné holiaci strojček vypnúť, počkať približne 1 minútu, aby
sa akumulátor čiastočne dobil a holiaci strojček opäť zapnite.
Po použití, holiaci strojček vypnite. Vytiahnite aj adaptér a koncovku adaptéra zo zásuvky na spodnej strane holiaceho strojčeka.
ZSH14910-001_v02
33
Русский
Български
POUŽITIE HOLIACEHO STROJČEKA NAPÁJANÉHO ZO SIETE
Українська
Holiaci strojček s úplne nabitým akumulátorom môže pracovať po dobu
približne 50 minút.
English
– Aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom, pred tým než pristúpite k nabíjaniu, uistite sa, že adaptér a elektrická zásuvka nie sú poškodené.
– Pri nabíjaní, z telesa holiaceho strojčeka alebo jeho adaptéra, môžete
počuť slabé bzučanie a môžu sa nepatrne zohriať. Ide o normálny jav,
ktorý nie je nedostatkom holiaceho strojčeka ani adaptéra.
Română
Pri vyťahovaní sieťového kábla neťahajte za kábel, ale za zástrčku.
Polski
Holiaci strojček napájaný priamo zo siete nepoužívajte vo vlhkých priestoroch (napr. v kúpeľni).
Pri holení s holiacim strojčekom napájaným priamo zo siete nepoužívajte
mydlo ani penu na holenie.
Česky
Akumulovaná energia akumulátora sa stráca aj počas používania holiaceho strojčeka pripojeného k elektrickej sieti. Je potrebné, aby ste aspoň
raz v priebehu troch týždňov akumulátor nabili.
Slovenčina
POSTUP PRI POUŽÍVANÍ
Magyar
Deformované alebo poškodené hlavice vymeňte za nové (pozri VÝMENA
HOLIACICH HLAVÍC). V opačnom prípade sa vystavujete riziku poranenia
tváre.
1 Odoberte kryt hlavice a zapnite holiaci strojček spínačom ON/OFF (zapni/vypni).
2 Priložte opatrne holiacu hlavicu k pokožke v priamom uhle, natiahnite pokožku a presú-
Română
vajte holiaci strojček smerom nahor proti rastu chĺpkov.
●● Pri
Русский
●●
Български
holení netlačte príliš silno holiacu
hlavicu k pokožke, aby ste nepoškodili
alebo neotupili príliš rýchlo čepele.
Pri holení jemných častí tváre, takých
ako sú brada, natiahnite pokožku rukou
a holiaci strojček posúvajte smerom
nahor. Pri holení krku zdvihnite bradu
tak, aby ste pokožku natiahli.
Українська
3 Ak chcete použiť zastrihávač, presuňte
smerom nahor vysúvacie tlačidlo zastrihávača. Čepeľ zastrihávača vibruje spolu
s čepeľou holiaceho strojčeka.
4 Pri zarovnávaní koncov kotliet, opatrne priložte zastrihávač k pokožke pod priamym
uhlom a zastrihávač presuňte smerom nadol.
English
5 Po použití, holiaci strojček vypnite a vyčistite ho (pozri „Čistenie a údržba holiaceho
strojčeka”). Po vyčistení nasaďte kryt hlavice (1).
Holiaci strojček vypnite vždy, a to aj v prípade, ak svetelný indikátor indikuje stav vybitého akumulátora a holiaci strojček prestáva pracovať.
34
ZSH14910-001_v02
1 Pred čistením sa uistite, že holiaci strojček je vypnutý. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie
sústavy holiacich hlavíc (6) a odchýľte sústavu holiacich hlavíc k zadnej časti (2).
●● Sklopte smerom dozadu sústavu holiacich hlavíc (2).
●● Uvoľňovač zásobníka holiacich hlavíc (4) otočte proti
smeru chodu hodinových
English
Українська
Български
ručičiek.
Русский
3 Pre dôkladnejšie očistenie systému pohyblivých holiacich hlavíc je potrebné holiace
hlavice vybrať. Riaďte sa nasledujúcimi pokynmi:
Română
Magyar
2 Vyprázdnite zberač chĺpkov (5). Pomocou štetca vyčistite systém pohyblivých holiacich
hlavíc, zastrihávač a teleso holiaceho strojčeka.
Česky
ČISTENIE POMOCOU ŠTETCA / UMÝVANIE POD TEČÚCOU VODOU
Slovenčina
Pred tým než holiaci strojček začnete čistiť alebo pristúpite k jeho údržbe,
sieťový adaptér vytiahnite z elektrickej siete.
Polski
Čistenie a údržba holiaceho strojčeka
ZSH14910-001_v02
35
●● Zo sústavy holiacich hlavíc (2) vyberte zásobník holiacich hlavíc (B), ochranné kryty
Polski
hlavíc (a) spolu s holiacimi čepeľami (b).
Česky
Slovenčina
●● Ak chcete vybrať holiacu čepeľ (c) z planžety holiacej hlavice (b), uchopte čepeľ z boč-
Magyar
ných strán a jemne potiahnite hore (pozri nasledujúcich obrázok).
Română
Русский
Všetky súčasti spotrebiča čistite opatrne, aby ste ich nepoškodili.
Български
4 Po vyčistení, všetky súčasti spotrebiča
zložte v opačnom poradí ako pri rozoberaní.
Українська
Pri vkladaní holiacich hlavíc (A) do sústavy
holiacich hlavíc (2) uložte ich tak, aby
drážky nachádzajúce sa na krytoch holiacich hlavíc (a) zapadli do jazýčkov na
sústave holiacich hlavíc (2).
English
36
ZSH14910-001_v02
5 Pred tým, ako pristúpite k čisteniu zastrihávača, holiaci strojček vypnite. Čepele zastrihávača vyčistite pomocou štetca, pozdĺž jeho čepelí, nie kolmo.
Vyššie uvedená doba výmeny holiacich hlavíc má iba orientačný charakter.
Miera opotrebovania hlavíc vo veľkej miere závisí od spôsobu ich používania. V prípade, ak holiace hlavice neprinášajú očakávané výsledky alebo ak
došlo k ich deformácii, mali by ste ich bezodkladne vymeniť.
Pred výmenou opotrebovaných súčastí sa uistite, či je holiaci strojček
vypnutý.
4 Zo sústavy holiacich hlavíc (2) vyberte ochranné kryty hlavíc (a) spolu s holiacimi čepeľami (b).
5 Na miesto opotrebovaných holiacich hlavíc, umiestnite nové.
6 Všetky súčasti spotrebiča nasaďte naspäť v opačnom poradí ako pri rozoberaní.
ZSH14910-001_v02
37
Українська
a vytiahnite uvoľnený zásobník holiacich hlavíc (B).
English
Pri výmene sady holiacich hlavíc postupujte podľa nižšie uvedených
pokynov:
1 Stlačte tlačidlo uvoľňovača holiacich hlavíc (6).
2 Sklopte smerom dozadu sústavu holiacich hlavíc (2).
3 Uvoľňovač zásobníka holiacich hlavíc otočte v protismere chodu hodinových ručičiek
Български
Русский
Odporúčame používať výlučne originálne náhradné diely od spoločnosti Zelmer.
Sada náhradných dielov č. SH0090111.
Magyar
Holiace hlavice patria medzi spotrebné materiály. Pre jemnejšie a dokonalejšie holenie
odporúčame vymieňať holiace hlavice aspoň raz ročne. Používanie opotrebovaných hlavíc,
okrem menej kvalitného oholenia tváre, môže viesť k jej poškodeniu.
Română
VÝMENA HOLIACICH HLACVÍC
Slovenčina
Česky
Skontrolujte, či sa čepeľ zastrihávača počas čistenia nepohybuje.
Polski
Zhoršený výsledok holenia alebo vydávanie netypického zvuku môžu
svedčiť o nesprávne zloženom systéme pohyblivých holiacich hlavíc.
Polski
Ekologicky vhodná likvidácia
Česky
Slovenčina
Magyar
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové
zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zúžitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa
po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak
bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte.
Batérie obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie.
Nesmú sa vyhadzovať do komunálneho koša spolu s iným odpadom. Batériu odovzdajte
na miesto určené pre zber druhotných surovín.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava je
zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Română
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Русский
Български
Українська
English
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore
s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za
účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
38
ZSH14910-001_v02
HU
ZSH14910-001_v02
39
Česky
Русский
Български
●● Ne használja a készüléket, ha azt veszi észre, hogy
a borotva vagy a tápegység sérült. Ebben az esetben
adja a borotvát szervizbe. Ne próbálja önállóan javítani a készüléket.
●● Ha a tápegység vezetéke vagy a hálózati kábel
sérült, illetve a hálózati kábel lazán van az elektromos dugaszolóaljzatban, ne töltse a készüléket, és
ne üzemeltesse hálózatról.
●● A készüléket kizárólag szakember javíthatja. Meghibásodás esetén, forduljon speciális ZELMER szervizhez.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek,
valamint fizikai, értelmi képességeikben korlátozott,
illetve a készüléket és annak használatát nem ismerő
személyek csak akkor használhatják, ha biztosított
a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon
Українська
Figyelmen kívül hagyása sérüléshez vezethet
English
VESZÉLY! / FIGYELMEZTETÉS!
Română
Magyar
A jelen információk az Ön egészségére és biztonságára vonatkoznak. A borotva
első használata előtt kötelezően meg kell ismerkedni a teljes használati útmutatóval, és a biztonsági ajánlásokkal.
Slovenčina
A biztonságra és a helyes használatra vonatkozó tanácsok
Polski
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a készülék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
történő használatára vonatkozó, és a vele járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak a berendezéssel. A berendezést felügyelet nélkül
ne tisztítsák és ne tartsák karban gyerekek.
●● Amikor nem használja a készüléket, vagy tisztítani
akarja azt, húzza ki a tápegységet az elektromos
hálózat dugaszolóaljzatából.
●● Ne húzza ki a hálózati kábelt a hálózati dugaszolóaljzatból a kábelnél fogva.
●● Ne használja a borotvát fürdés közben.
●● Soha ne merítse a készüléket és a tápegységet vízbe
vagy más folyadékba.
●● Ne csatlakoztassa készüléket a tápegységhez, és ne
válassza le nedves kézzel.
●● A hálózati kábelt kizárólag 220-240 V (50 Hz) paraméterű, váltóáramú hálózatra csatlakoztassa. Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy áramütés veszélye.
●● Ne sértse meg, ne hajlítsa meg, ne húzza szét, ne
csavarja meg és ne törje meg a tápegység kábelét.
Ne tegyen a vezetékre nehéz tárgyakat, és ne fektesse ilyen tárgyak közé. A sérült vezeték tüzet vagy
áramütést okozhat.
●● Mielőtt elkezd borotválkozni, ellenőrizze, hogy a vágófej fóliái vagy a fej egység nem nem sérült-e, mivel
a sérült fólia vagy fej sebesülést okozhatnak az arcon.
●● Ne érjen a kések blokkjának belső elemeihez, mivel
annak peremei élesek.
40
ZSH14910-001_v02
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
ZSH14910-001_v02
41
Polski
Română
●●
Русский
●●
készült. Csak emberi hajhoz használható – ne használja műhajhoz vagy állati szőrzethez.
Miután az akkumulátor feltöltődött, vagy a borotva hálózati töltővel történő használatának befejezése után, húzza ki a tápegységet.
Ne fejtsen ki túl nagy nyomást a vágófejre, mivel elszakadhat, és ennek következtében megsérülhet a bőre.
Ne használja a borotva tápegységét más elektromos berendezés töltéséhez.
Mielőtt folyóvíz alatt elmossa a borotvát, csatlakoztassa le a tápegységről.
Ne töltse a borotvát, és ne használja a hálózatra csatlakoztatva, ha a helyiség
hőmérséklete nulla fok alatt van, vagy meghaladja a 40°C-ot. Ne töltse a borotvát
olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzás éri, vagy fűtőtestek (pl. radiátor) közelében.
Ne töltse a borotvát, és ne használja a hálózatra csatlakoztatva nedves helyen, vagy
olyanon, ahol ki van téve a víz ráfröccsenésének.
Ne töltse a borotvát olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá, vagy ahol magas hőmérséklet uralkodik.
A borotva testének tisztításához törölje át enyhe tisztítószer tartalmazzó vízzel megnedvesített törlőruhával. A tisztításhoz ne használjon oldószereket, sem benzint,
mivel ezek tönkretehetik a borotva testének műanyagból készült elemeit.
Töltés közben ne hagyja a borotvát felügyelet nélkül.
Български
vezethet a tápegység belsejében.
●● A készülék csak a természetes szőrzet borotválására és természetes haj vágására
Українська
●● Ne lépje túl a tápfeszültséget, mivel az a hőmérséklet veszélyes emelkedéséhez
English
Figyelmen kívül hagyása a vagyontárgy
sérülésével járhat
Magyar
Slovenčina
FIGYELEM!
Česky
●● A borotva kizárólag az arc szőrzetének borotválásához készült, nem való más testrészek (pl. a fej)
borotválásához. A készülék nem rendeltetésszerű
használata a bőr sérülését okozhatja, és csökkentheti a vágófejek élettartamát.
Polski
ÚTMUTATÁS
Tájékoztatás a termékről és a használatára
vonatkozó információk
Česky
Slovenčina
●● A készülék kizárólag otthoni használatra készült.
●● A borotvát legjobb 15°C és 35°C közötti hőmérsékleten tölteni.
●● A borotva rendeltetéstől eltérő használata esetén a garancia érvényét veszíti.
●● A borotvát hálózatról és akkumulátorról egyaránt lehet használni.
●● Borotválkozás előtt zsírtalanítsa az arcát úgy, hogy a szőrzet ne ragadjon a vágó
●●
Magyar
●●
fóliához és a kések ne dörzsölődjenek rajta. Ha a fólia szennyezett, mielőtt elkezd
borotválkozni, meg kell tisztítani (pl. egy papírzsebkendővel).
A borotva tisztításakor ügyeljen rá, hogy ne tegyen a fóliára és a késekre túl sok
olajat. Ha túl sok olajat használ, az a vágófejek fóliájának beszennyeződéséhez
vezet. Mielőtt elkezd borotválkozni, meg kell tisztítani a fejet (pl. egy papír zsebkendővel). Használjon boltban kapható olajat (pl. varrógép olajat).
Română
A csap jel azt jelenti, hogy a borotva vízsugár alatt tisztítható, de kizárólag
akkor, ha le van választva a hálózatról.
Plusz védelem érdekében ajánlott az elektromos áramkörbe 30 mA-t nem meghaladó névleges túláramra méretezett túláram-védőkapcsolót (RDC) beépíteni.
Ezt szakképzett villanyszerelőre kell bízni.
Русский
Győződjön meg róla, hogy a fenti utasításokat megértették.
Български
Műszaki adatok
Українська
A műszaki adatok a termék adattábláján találhatók.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK SZ. RENDELETÉNEK az
ekoprojektre vonatkozó követelményeknek.
Akkumulátor: cella 2 x Ni-MH, 800 mAh. Standard töltési idő: 1 óra. Üzemi hőmérsékleti
tartomány: 0-40°C.
English
42
ZSH14910-001_v02
Polski
A borotva felépítése és elemei
a
A
12
b
Česky
1
4
Slovenčina
3
2
B
5
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
4 A vágófejek keretét kiengedő
forgatógomb
ON/OFF (ki/be) kapcsoló
Az akkumulátor töltésjelzője
Trimmer
Trimmer kapcsolója
Українська
B A vágófejek mozgó kerete
7
8
9
10
11
12
13
A borotva töltőjének csatlakozója
Tápegység
Tisztító ecset
English
1 A fej védőburkolata
2 Vágófejek egysége
3 Mozgó vágófej-rendszer
A a Vágófej fólia
b Vágóélek
Български
11
5 Tartály a levágott szőrzetre
6 A vágófej-egységet felszabadító
nyomógomb
ZSH14910-001_v02
43
A borotva kezelése és működése
Polski
A BOROTVA TÖLTÉSE
Česky
A borotva töltéséhez kizárólag a hozzá mellékelt tápegységet használja.
Az akkumulátor üzembe helyezése
Slovenčina
Az első használatbavétel előtt, vagy ha a borotvát hosszabb ideig nem használták, töltse
az akkumulátort 12 órán keresztül (a teljes feltöltésig).
A borotva nem lehet 24 óránál hosszabb ideig az dugaszolóaljzatra csatlakoztatva.
Magyar
A soron következő feltöltéskor elég körülbelül 1 óra ahhoz, hogy a borotva teljesen fel
legyen töltve.
A készülék töltését az akkumulátortöltés vörösen égő ellenőrző lámpája
jelzi (8).
Română
Tudnivalók az akkumulátor „emlékező effektusáról”
Az emlékező effektus” elkerülése érdekében csak akkor töltse az akkumulátort, ha teljesen
kimerült.
Русский
Mi az az „emlékező effektus”?
Ha a borotvában használt Ni-MH akkumulátort rendszeresen töltik, mielőtt teljesen kimerülne, csökken a kapacitása. Ezzel csökken a lehetséges borotválkozások száma a borotva
kimerülése előtt.
Български
Mi lehet tenni, ha fellép az „emlékező effektus”?
Українська
Ha az akkumulátor teljes feltöltése a korábbinál kevesebb borotválkozást tesz lehetővé
a borotva kimerülése előtt, teljesen le kell meríteni a borotvát, majd 12 órán keresztül tölteni
kell az akkumulátort. Ennek a műveletnek a 2-3-szori ismétlése lehetővé teszi az akkumulátor teljes kapacitásának visszanyerését. Ha az „emlékező effektus” továbbra is fennáll, szükségessé válhat az akkumulátor újra cserélése. Kapcsolatba kell lépni a borotva eladójával.
A feltöltés menete
1 Győződjön meg róla, hogy a borotva ki van kapcsolva. A készülék kikapcsolásához
English
nyomja meg az ON/OFF (be-/kikapcsoló) gombot. Tegye fel a fej védőburkolatát (1).
Az akkumulátort nem lehet tölteni, ha a borotva be van kapcsolva.
44
ZSH14910-001_v02
Polski
2 Dugja be a tápegység vezetékének
végét a borotva alján lévő foglalatba (11).
4 Amikor az akkumulátor feltöltődött, húzza ki a tápegységet az áramforrásból.
A tápkábel kihúzásakor ne húzza azt a vezetéknél fogva. A dugasznál fogva
húzza ki.
– Hogy el lehessen kerülni az esetleges baleseteket, a borotva töltése előtt
győződjön meg róla, hogy a tápegység dugasza és az elektromos dugaszolóaljzat ép.
– Töltés közben előfordulhat, hogy a borotva testéből vagy a tápegységből
halk zúgás hallható, és enyhén felmelegszik. Ez nem jelenti sem a borotva,
sem a tápegység hibáját.
Magyar
– Kb. 1 óra után a borotva teljesen fel van töltve.
– Töltés közben világít a töltés ellenőrző lámpája, tájékoztatva, hogy tart
a töltés.
Română
Русский
3 Csatlakoztassa a tápegység dugaszát
a megfelelő áramforrásba (lásd az adattáblát
a tápegységen).
Slovenčina
Česky
Balesetek elkerülése érdekében, a csatlakozó kábel végének bedugása előtt győződjön
meg róla, hogy a dugaszolóaljzat a borotvában száraz.
Ha közvetlenül a tápegység áramforrásra csatlakoztatása után a borotva
a bekapcsolásakor nem működik, az azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen le van merülve. Ilyen esetben ki kell kapcsolni a borotvát, félre kell tenni
1 percre, hogy az akkumulátor egy kicsit töltődjön, és újra be kell kapcsolni.
A használat befejezése után a borotvát ki kell kapcsolni. Majd húzza ki a tápegységet, és húzza ki a tápegység vezetékét a töltő dugaszolóaljzatból.
ZSH14910-001_v02
45
Українська
Ellenőrizze, hogy a borotva ki van-e kapcsolva. Dugja be a töltő dugaszolóaljzatba a tápegység kábelének a végét, és teljesen nyomja be. Csatlakoztassa a tápegység dugaszát
az áramforrásba. Kapcsolja be a borotvát.
English
A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATOTT BOROTVA GÉP HASZNÁLATA
Български
Teljesen feltöltött akkumulátorral a hajvágó gép kb. 50 percig tud üzemelni.
Polski
Ne használja a hálózatra csatlakoztatott hajvágó gépet nedves helyen
(pl. fürdőszobában).
A borotvát a hálózatra csatlakoztatva üzemeltetve, ne használjon szappant
vagy habot a borotválkozáshoz.
Česky
Az akkumulátorban tárolt energia szintje még a hálózatra csatlakoztatva
használt hajvágó gépben is csökken. Az akkumulátort három hetente egyszer fel kell tölteni.
Slovenčina
HASZNÁLAT
Magyar
Ha a fejek deformálódtak vagy sérültek, cserélje ki őket újra (lásd A VÁGÓFEJEK CSERÉJE). Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy megsérül az
arcbőre.
1 Húzza le a fej védőburkolatát, és kapcsolja be a borotvát megnyomva az ON/OFF
(ki/be) kapcsolót.
Română
2 Nyomja finoman a vágófóliát merőlegesen a bőréhez, feszítse meg a bőrét, és tolja
a borotvát finoman a szőrzettel ellentétes irányban.
●● Borotválkozás közben ne nyomja a fóliát
Русский
Български
Українська
túl erősen a bőrre, hogy ne sértse az
éleket, vagy azok ne tompuljanak el túl
hamar.
Az érzékeny helyek, mint az áll, borotválásánál feszítse meg kézzel a bőrt, és
tolja borotvát felfelé. A nyak borotválásánál emelje fel az állát, és feszítse meg
a bőrt.
3 A trimmer használatához tolja el lefelé
a trimmer kapcsolóját. A trimmer kései
a borotva élével együtt rezegnek.
●●
4 A hosszú szőrzet kiigazításához tegye finoman a trimmert merőlegesen a bőrére,
és óvatosan tolja az élt lefelé.
English
5 Használat után kapcsolja ki a borotvát, és tisztítsa meg az ecsettel (lásd „A borotva
tisztítása és karbantartása”). Tisztítás után tegye fel a fej védőburkolatát (1).
Mindig meg kell tisztítani a borotvát, még akkor is, ha azért állt le, mert az
akkumulátor lemerült.
46
ZSH14910-001_v02
TISZTÍTÁS ECSETTEL / TISZTÍTÁS VÍZSUGÁR ALATT
1 Mielőtt elkezdi a tisztítást az ecsettel, győződjön meg róla, hogy a borotva ki van
kapcsolva. Nyomja meg a vágófej egységet kiengedő nyomógombot (6), és hajtsa hátra
a vágófej egységet (2).
●● Hajtsa hátra a vágófej egységet (2).
●● A vágófejek keretét kioldó forgatógombot (4) forgassa el az óramutató járásával ellen-
Polski
English
Українська
Български
kező irányban.
Русский
3 Hogy alaposan ki lehessen tisztítani a mozgó vágófej-rendszert, ki kell szerelni a vágófejet. Ehhez járjon el a következő módon:
Română
Magyar
2 Ürítse ki a levágott szőrzetre szolgáló tartályt (5). Tisztítsa ki az ecsettel a mozgó vágófej-rendszert, a trimmert és a borotva testét.
Česky
Tisztítás és a karbantartás megkezdése előtt húzza ki a tápkábelt
a borotvából.
Slovenčina
A borotva tisztítása és karbantartása
ZSH14910-001_v02
47
●● Vegye ki a vágófejek mozgó keretét (B). Vegye ki a vágófej fóliákat (a) a vágóélekkel
Polski
együtt (b) a vágófej egységből (2).
Česky
Slovenčina
●● Hogy ki tudja venni a vágóélt (c) a vágófej fóliájából (b), ragadja meg a vágóélt oldalról,
s óvatosan húzza felfele (mint azt az alábbi rajz mutatja).
Magyar
Română
Русский
Minden alkatrészt óvatosan tisztítson meg, hogy meg ne sérüljenek.
Български
4 Tisztítás után az alkatrészeket a szétszedéshez képest fordított sorrendben
össze kell rakni.
Українська
Amikor beszereli a vágóélt (A) a vágófej
egységbe (2) állítsa be úgy, hogy a vágófej fóliájában található bemélyedések
(a) illjenek a vágófej egységen található
bordákba (2).
English
48
ZSH14910-001_v02
5 Mielőtt megkezdi a trimmer élének tisztítását kapcsolja ki a borotvát. A trimmer élét az
ecsettel tisztítsa az él hossza mentén, ne keresztben.
A fejek egymást követő cseréi között eltelő idő orientációs idő. A kopásuk
mértéke nagyban függ a használat körülményeitől. Ha a vágófejek nem biztosítják az alapos borotválást, vagy sérültek, illetve deformáltak, azonnal ki
kell cserélni őket egy újra.
A kopó alkatrészek cseréje előtt győződjön meg róla, hogy a borotva ki van
kapcsolva.
irányban, és vegye ki a vágófejek mozgó keretét (B).
ZSH14910-001_v02
English
4 Vegye ki a vágófej fóliákat (a) a vágóélekkel együtt (b) a vágófej egységből (2).
5 Az elhasznált vágófejek helyére tegyen be újat.
6 Szereljen be minden alkatrészt a kiszereléssel ellentétes sorrendben.
Українська
A komplett vágófej kicseréléséhez járjon el az alábbiak szerint:
1 Nyomja meg a vágófej egységet kiengedő gombot (6).
2 Hajtsa hátra a vágófej egységet (2).
3 A vágófejek keretét kioldó forgatógombot forgassa el az óramutató járásával ellenkező
Български
Русский
Azt ajánljuk, hogy kizárólag Zelmer cserealkatrészeket használjon. SH0090111 sz.
cserealkatrész készlet.
Magyar
A vágófejek elhasználódó elemek. A kényelmes és alapos borotválkozáshoz ajánlatos legalább évente egyszer kicserélni a vágófej-egységet. Ha a vágófejeket kopottak, az a nem
kellően alapos borotváláson kívül azok sérüléséhez, és a bőr sebesüléséhez vezethet.
Română
VÁGÓFEJEK CSERÉJE
Slovenčina
Česky
Ellenőrizze, hogy a trimmer kései nem mozognak tisztítás közben.
Polski
A gyenge minőségű borotválás és a nyugtalanító hang arról tanúskodhatnak, hogy a mozgó vágófej-egység elemei rosszul van visszaszerelve.
49
Polski
Ökológia – Óvjuk a környezetet
Česky
Slovenčina
Minden üzemeltető hozzájárulhat a környezet védelméhez. Ez nem nehéz,
és nem is túl költséges. A karton csomagolást adja be papírgyűjtőbe,
a műanyag (PE) zsákot pedig dobja műanyaggyűjtő konténerbe.
Az akkumulátorok a természetes környezetre ártalmas anyagokat tartalmaznak. Nem szabad más háztartási hulladékokkal kidobni, hanem újrahasznosítással foglalkozó helyen kell leadni.
A tönkrement készüléket adja le megfelelő megsemmisítő ponton, mivel a berendezésben
lévő veszélyes összetevők károsak lehetnek a környezetre.
Ne dobja ki a berendezést kommunális hulladékkal együtt!
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy
a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
50
ZSH14910-001_v02
RO
Înainte de prima folosire aaparatului de ras, vă rugăm să citiţi neapărat toate
instricţiunile de utilizareşi toate indicaţiile cu privire la siguranţă.
ZSH14910-001_v02
51
Česky
Русский
Български
Українська
●● Nu folosiţi dispozitivul în cazul în care veţi observa că
aparatul de ras sau cablul de alimentare sunt defecte.
În acest caz duceţi aparatul de ras la un punct de service. Nu încercaţi să reparaţi dispozitivul personal.
●● În cazul în care cablul sau ştecherul alimentatorului
sunt defecte sau ştecherul este lejer în priza electrică, nu încărcaţi dispozitivul şi nu îl alimentaţi de la
reţeaua de alimentare cu curent electric.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de către persoane
calificate. În cazul în care aţi observat defecţiuni luaţi
legătura cu centru de service de specialitate ZELMER.
●● Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de
cel puţin 8 ani şi de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de persoane fără experienţă şi care nu cunosc echipamentul, în cazul în care
li se asigură supraveghere sau instructajul de utilizare
English
Ne respectarea poate conduce la leziuni
Română
Magyar
PERICOL! / AVERTIZARE!
Slovenčina
Indicaţii cu privire la siguranţa şi utilizarea corespunzătoare
Polski
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bun-venit în rândul utilizatorilor de
produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer. Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare,
pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării ulterioare a aparatului.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg pericolele care pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace
cu aparatul. Copiii nu trebuie să curăţe sau să întreţină
echipamentul atunci când nu sunt supravegheaţi.
●● Deconectaţi alimentatorul de la priza reţelei electrice
atunci când acesta nu este folosit sau atunci când
doriţi să îl curăţaţi.
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare
cu curent electric trăgând de cablu.
●● Nu folosiţi dispozitivul atunci când faceţi baie.
●● Niciodată nu scufundaţi aparatul şi alimentatorul în
apă sau alte lichide.
●● Nu conectaţi şi nu deconectaţi alimentatorul de la
sursa de alimentare cu curent electric atunci când
aveţi mâinile umede.
●● Cablul de alimentare trebuie conectat numai la
reţeaua cu curent alternativ 220-240 V (50 Hz). În caz
contrar există riscul de incendiu sau electrocutare.
●● Nu deterioraţi, nu îndoiţi, nu întindeţi, nu răsuciţi şi nu
faceţi noduri pe cablul de alimentare. Nu puneţi pe
cablul de alimentare obiecte grele şi nici nu se recomandă întinderea acestuia printre astfel de obiecte.
Defectarea cablului de alimentare poate conduce la
incendii sau electrocutare.
●● Înainte de a începe rasul verificaţi dacă folia sau blocul de lame nu este defect, deoarece folia sau lamele
deteriorate pot conduce la rănirea feţei.
●● Nu atingeţi elementele interne ale blocului de lame
deoarece marginile acestuia sunt ascuţite.
52
ZSH14910-001_v02
rul alimentării de la reţea, deconectaţi alimentatorul.
●● Nu apăsaţi prea tare pe capetele de tăiere, deoarece puteţi conduce lacrăparea
acestora şi rănirea pileii.
●● Nu folosiţi alimentatorul aparatului de ras pentru încărcarea altor dispozitive electrice.
●● Înainte de spălarea aparatului de ras sub un jet de apă deconectaţi-l de la alimentator.
●● Nu încărcaţi aparatul de ras şi nu îl folosiţi conectat la reţeaua de alimentare cu
●●
●●
●●
●●
curent electric în cazul în care temperatura din încăpere este sub 0 grade sau depăşeşte 40°C. Nu încărcaţi aparatul de ras acolo unde acesta r putea fi supus la acţiunea directă a razelor solare sau în apropierea elementelor de încălzire (aşa cum ar
fi caloriferul).
Nu încărcaţi aparatul de ras şi nici nu o folosiţi în locuri cu umezeală sau acolo unde
acesta ar putea fi expus la udarea cu apă.
Nu depozitaţi aparatul de ras în locuri umede unde acesta poate fi expus la udare şi
nici în locurile unde există temperatură înaltă.
Pentru a curăţa corpul aparatului de ras ştergeţi-l cu ajutorul unei cârpe umezite cu
apă cu adaos de detergent de curăţare delicat. Pentru curăţare nu folosiţi diluanţi şi
nici benzină, deoarece aceste substanţe pot deteriora elementele corpului aparatului
de ras care sunt fabricate din material sintetic.
Nu lăsaţi aparatul de ras fără supraveghere atunci când acesta este încărcat.
ZSH14910-001_v02
53
Polski
Česky
Română
folosit numai pentru părul uman – nu folosiţi pentru părul artificial şi părul de animale.
●● După încărcarea acumulatorului sau după ce nu mai folosiţi aparatul de ras cu ajuto-
Русский
culoasă a temperaturii în interiorul alimentatorului.
●● Dispozitivul este destinat numai pentru bărbierit şi scurtarea părului natural. Trebuie
Български
●● Nu acoperiţi alimentatorul, deoarece acest lucru ar putea conduce la o creştere peri-
Українська
Ne-respectarea poate conduce la deteriorarea
bunurilor
English
ATENŢIE!
Magyar
Slovenčina
●● Aparatul de ras este destinat numai pentru raderea
bărbii şi nu este destinată pentru raderea altor părţi
ale corpului (de ex. a capului). Folosirea dispozitivului
în neconformitate cu destinaţia acestuia poate conduce la rănirea pielii şi, de asemenea, poate conduce
la slăbirea durabilităţii foliei.
Polski
INDICAŢIE
Informaţii despre produs şi indicatii cu privire la
modul de utilizare
Česky
●● Dispozitivul este prevăzut numai pentru uz casnic.
●● Se recomandă încărcarea aparatului de ras atunci când temperatura mediului ambiant este cuprinsă între 15°C şi 35°C.
Slovenčina
●● Folosirea aparatului de ras în alte scopuri decât cele în conformitate cu destinaţia
acestuia poate cauza pierderea garanţiei.
●● Aparatul de ras poate fi folosit ca dispozitiv alimentat cu ajutorul acumulatorului.
●● Înainte de începerea raderii degresaţi pielea feţei astfel încât firele de păr să nu se
Magyar
●●
Română
●●
Русский
lipească de folia de tăiere şi să nu cauzeze frecarea lamelor de firele de păr ale bărbii. În cazul în care folia este murdară, înainte de a începe bărbieritul aceasta trebuie
curăţată (de ex. cu un şerveţel igienic).
În timpul curăţării aparatului de ras trebuie să fiţi atenţi ca pe capetele de tăiere să nu
aplicaţi o cantitate prea mare de ulei. Folosirea unei cantităţi prea mari de ulei poate
conduce la murdărirea capetelor de tăiere. Înainte de a începe bărbieritul trebuie
să curăţaţi capetele de tăiere de surplusul de ulei ( de ex. cu un şerveţel de hârtie).
Folosiţi uleiul care este disponibil la vânzare ( de ex. uleiul pentru maşinile de cusut).
Simbolul robinetului înseamnă că, aparatul de ras poate fi spălat sub jet de
apă, dar numai atunci când este deconectat de la reţeaua de alimentare cu
curent electric.
Български
Pentru a asigura o protecţie suplimentară se recomandă instalarea pe circuitul
electric a unui dispozitiv, rezidual (RCD) cu puterea nominală diferenţială care nu
va depăşi 30 mA. În acest scop trebuie să luaţi legătura cu un electrician specializat.
Asiguraţi-vă că, indicaţiile de mai sus au fost înţelese.
Українська
Fisa de date
English
Parametrii tehnici sunt trecuţi pe plăcuţa de fabricaţie a produsului.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI (WE) NR 1275/2008 în ceea
ce priveşte cerinţele cu privire la eco-proiect.
Acumulatorul: element 2 x Ni-MH, 800 mAh. Timpul standard de încărcare: 1 oră. Intervalul
temperaturilor de funcţionare: 0-40°C.
54
ZSH14910-001_v02
Polski
Construcţia şi componentele aparatului de ras
a
A
12
b
Česky
1
B
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
11
B Ramă mobilă capete tăiere
4 Buton eliberare ramă capete tăiere
5 Recipient pentru păr tăiat
6 Buton eliberare ansamblu capete
7 Butonul ON/OFF (pornit/oprit)
8 Indicatorul nivelului de încărcare
a acumulatorului
9
10
11
12
13
Trymer
Fermoar trymer
Priza de alimentare a aparatului de ras
Alimentator
Pensulă pentru curăţare
English
1 Element protector capete
2 Ansamblu capete de tăiere
3 Sistem capete tăiere mobile
A a Folia cap tăiere
b Lamă tăiere
tăiere
ZSH14910-001_v02
Български
5
Українська
4
Slovenčina
3
2
55
Deservirea şi funcţionarea aparatului de ras
Polski
ÎNCĂRCAREA APARATULUI DE RAS
Česky
Pentru încărcarea aparatului de ras folosiţi numai încărcătorul anexat.
Activare acumulator
Slovenčina
Înainte de prima utilizare sau dacă aparatul de ras nu a fost utilizat o durată mai lungă de
timp, încărcaţi acumulatorul în jur de 12 ore (până la încărcarea completă).
Nu lăsaţi aparatul de ras conectat la sursa de alimentare pentru o prioadă
de timp mai lungă de 24 de ore.
Magyar
În timpul următoare încărcări ajunge numai 1 oră pentru ca aparatul de ras să fie încărcat
până la maximum.
Nivelul de încărcare a dispozitivului este semnalizat prin iluminarea în roşu
a indicatorui de încărcare a acumulatorului (8).
Română
Informaţii referitoare la „efectul memoriei” acumulatorului
Pentru a evita „efectul memoriei”, acumulatorul aparatului de ras trebuie încărcat după ce
s-a descărcat până la minimum.
Русский
Ce este „efectul memoriei”
Dacă acumulatorul Ni-MH utilizat în aparatul de ras este încărcat regulat înainte de descărcarea totală, acest lucru va conduce la micşorarea capacităţii acestuia.
Български
Ce trebuie făcut când apare „efectul memoriei”
Українська
Dacă încărcarea până la maximum a acumulatorului permite la un număr mai mic de cicluri
de ras decât au fost posibile înainte de descărcarea completă, atunci trebuie să descărcaţi
complet aparatul şi să încărcaţi acumulatorul în jur de 12 ore. Repetarea acestui pas de
2-3 ori va permite o regenerare completă a acumulatorului. Dacă „efectul memoriei” se va
menţine, trebuie să înlocuiţi acumulatorul cu unul nou. Trebuie să luaţi legătura cu vânzătorul aparatului de ras.
Procedura de încărcare
1 Asiguraţi-vă că aparatul de ras este oprit. Pentru a opri dispozitivul apăsaţi întrerupăto-
English
rul ON/OFF (pornit/oprit) Fixaţi elementul protector al capului (1).
Acumulatorul nu poate fi încărcat atunci când aparatul de ras este pornit.
56
ZSH14910-001_v02
Atunci când realizaţi deconectarea nu trageţi de cablu deoarece puteţi
defecta alimentatorul. Deconectaţi ţinând de alimentator.
– Pentru a evita apariţia avariilor înainte de a începe încărcarea aparatului
de ras asiguraţi-vă că ştecherul şi priza electrică nu sunt defecte.
– În timpul procesului de încărcare din corpul aparatului de ras sau a alimentatorului puteţi auzi zgomote nesemnificative şi acestea pot să se încălzească
uşor. Acest lucru este normal şi nu indică defectarea acestor dispozitive.
Atunci când acumulatorul este încărcat până la maximum aparatul de ras
poate funcţiona aprox. 50 de minute.
FOLOSIREA APARATULUI DE RAS CONECTAT LA REŢEAUA DE
ALIMENTARE CU CURENT ELECTRIC
Česky
Dacă imediat după conectarea alimentatorului la sursa de alimentare, aparatul de ras nu funcţionează după pornire, înseamnă că acumulatorul este
descărcat. În această situaţie trebuie să opriţi aparatul de ras, să îl conectaţi la încărcare pentru 1 minut şi apoi trebuie să il porniţi din nou.
Українська
După ce l-aţi folosit aparatul de ras trebuie oprit. Apoi deconectaţi alimentatorul şi scoateţi capătul cablului de alimentare a alimentatorului din partea de jos a aparatului de ras.
English
Verificaţi dacă aparatul de ras este oprit. Introduceţi în priza din partea de jos a aparatului
de ras capătul cablului de alimentare şi apăsaţi-l până la capăt. Conectaţi ştecherul alimentatorului la sursa de alimentare cu curent electric. Porniţi aparatul de ras.
Slovenčina
4 După ce procesul de încărcare a luat sfârşit deconectaţi alimentatorul de la sursa de
alimentare cu curent electric.
Magyar
– După aproximativ 1 oră aparatul de ras este încărcat până la maximum.
– În timpul procesului de încărcare va fi aprinsă dioda care va semnaliza
acest lucru.
Română
Русский
3 Conectaţi ştecherul alimentatorului la sursa de alimentare corespunzătoare (vezi plăcuţa de fabricaţie a alimentatorului).
Български
Pentru a evita apariţia avariilor, înainte de introducerea capătului cablului
de conectare asiguraţi-vă că priza din aparatul de ras este uscată.
Polski
2 Introduceţi capătul cablului de alimentare în priza (11) din partea de jos a aparatului de
ras.
ZSH14910-001_v02
57
Polski
Nu se recomandă folosirea aparatului de ras conectat la sursa
de alimentare cu curent electric
în încăperi cu umezeală (de ex. În
baie).
Česky
Slovenčina
În cazul în care folosiţi aparatul de
ras conectat la sursa de alimentare
cu curent electric nu folosiţi săpun
de bărbierit şi nici spuma de bărbierit.
Magyar
Nivelul de energie depozitat în acumulator scade chiar şi atunci când aparatul de ras este folosit conectat la reţeaua de alimentare cu curent electric. O dată la trei săptămâni acumulatorul trebuie încărcat.
EXPLOATARE
Română
În cazul în care capetele de tăiere este deformate sau deteriorate trebuie
să o înlocuiţi cu unele noi (vezi SCHIMBAREA CAPETELOR DE TĂIERE).
În caz contrar există pericolul de rănire a pielii.
1 Daţi la o parte elementul protector al capului şi porniţi aparatul de ras apăsând pe
butonul ON/OFF (pornit/oprit).
Русский
2 Apăsaţi delicat capetele de tăiere pe piele sub unghi drept, întindeţi pielea şi mişcaţi
aparatul de ras în sus în sens invers de creştere a părului.
●● În timpul raderii nu apăsaţi prea tare cape-
Български
●●
Українська
tele de tăiere de piele pentru a nu defecta
sau uza prea repede lamele.
Pentru a rade locurile sensibile, aşa cum a
r fi barba, întindeţi pielea cu mâna şi mişcaţi aparatul de ras în sus. Pentru a rade
gâtul ridicaţi barba pentru a întinde pielea.
3 Pentru a folosi trymer-ul mutaţi în jos fermoarul acestuia. Lama trymer-ului vibrează
împreună cu lama aparatului de ras.
English
58
ZSH14910-001_v02
Curăţarea şi conservarea aparatului de ras
Înainte de a începe curăţarea şi activităţile de conservare deconectaţi alimentatorul de la aparatul de ras.
CURĂŢARE CUPENSULA/SPĂLARE SUN JET DE APĂ
1 Înainte de a începe curăţarea asiguraţi-vă că aparatul de ras este oprit. Apăsaţi butonul
de eliberare a ansamblului capetelor de tăiere (6) şi înclinaţi către spate ansamblul capetelor de tăiere (2).
●● Înclinaţi către spate ansamblul capetelor de tăiere (2).
●● Butonul de eliberare a ramei capetelor de tăiere (4) rotiţi-l în sens invers mişcării acelor
Polski
Česky
English
de ceasornic.
Українська
3 Pentru a curăţa cu exactitate sistemul capetelor de tăiere mobile trebuie să demontaţi
capetele de tăiere. În acest scop trebuie să procedaţi după cum urmează:
Български
Русский
2 Curăţaţi recipientul de părul ras (5). Curăţaţi cu ajutorul pensulei sistemul capetelor de
tăiere mobile, trymer-ul şi corpul aparatului de ras.
Slovenčina
Întotdeauna opriţi aparatul de ras chiar şi în cazul în care ledurile nivelului
de încărcare a acumulatorului indică descărcarea acestuia şi aparatul de
ras se opreşte din funcţionare.
Magyar
5 După folosire opriţi şi curăţaţi aparatul de ras (vezi „Curăţarea şi conservarea aparatului de ras”). După ce l-aţi curăţat fixaţi elementul protector al capului (1).
Română
4 Pentru a rade perciunii apropiaţi delicat trimer-ul de pielesub unghi drept şi mişcaţi
lamele în jos.
ZSH14910-001_v02
59
Polski
Česky
Slovenčina
●● Scoateţi rama mobilă a capetelor de tăiere (B), scoateţi folia capetelor de tăiere (a)
împreună cu lamele de tăiere (b) din ansamblul capetelor de tăiere (2).
Magyar
Română
Русский
●● Pentru a demonta lama de tăiere (c) de pe folia capului de tăiere (b), prindeţi lama de
părţile laterale şi trageţi delicat în sus (vezi ilustraţia de mai jos).
Български
Українська
English
Toate elementele trebuiesc curăţate delicat pentru a nu le deteriora.
60
ZSH14910-001_v02
Polski
4 După curăţare montaţi la loc toate elementele în ordinea inversă în care au fost
demontate.
Verificaţi dacă lama trymer-ului nu se mişcă în timpul procesului de curăţare.
ÎNLOCUIRE CAPETE TĂIERE
Timpul dintre perioada de schimbare a capetelor de tăiere este un timp orientativ. Gradul de uzare a acestora depinde foarte mult de condiţiile de utilizare a
acestora. În cazul în care capetele de tăiere nu asigură un ras exact sau dacă
sunt defecte sau deteriorate trebuie să le înlocuiţi neapărat cu unele noi.
ZSH14910-001_v02
61
Română
English
Українська
Capetele de tăiere sunt elemente de exploatare. Pentru un ras confortabil şi exact se recomandă schimbarea setului capetelor de tăiere cel puţin o dată pe an. În cazul în care folosiţi
capete de tăiere uzate în afară de un ras inexact puteţi cauza defectarea acestora ceea ce
va conduce la rănirea pielii.
Русский
5 Înainte de a începe procesul de curăţare a lamei trymer-ului opriţi aparatul de ras.
Lamele trymer-ului trebuiesc curăţate cu ajutorul pensulei, de-a lungul lamelor acestuia, nu
de-a latul lor.
Български
Calitatea proastă a rasului şi sunetul îngrijorător ne pot informa despre
montarea incorectă a ansamblului foliei de tăiere.
Magyar
Slovenčina
Česky
În timpul montajului capetelor de tăiere (A)
pe ansamblul capetelor de tăiere (2) amplasaţi-le astfel încât adânciturile care se află
pe foliile capetelor de tăiere (a) să acopere
spiţele care sunt amplasate pe ansamblul
capetelor de tăiere (2).
Polski
Înainte de înlocuirea elementelor de exploatare asiguraţi-vă că, aparatul de
ras este oprit.
Vă recomandăm să folosiţi numai piese de schimb originale ale companiei Zelmer.
Setul de piese de schimb nr SH0090111.
Česky
Slovenčina
Pentru a înlocui setul de capete de tăiere cu unul nou procedaţi în felul
următor:
1 Apăsaţi butonul de eliberare a ansamblului capetelor de tăiere (6).
2 Înclinaţi către spate ansamblul capetelor de tăiere (2).
3 Butonul de eliberare a ramei capetelor de tăiere rotiţi-l în sens invers mişcării acelor de
ceasornic şi scoateţi rama mobilă a capetelor de tăiere (B).
4 Scoateţi folia capetelor de tăiere (a) împreună cu lamele de tăiere (b) din ansamblul
capetelor de tăiere (2).
Magyar
5 În locul capetelor de tăiere uzate folosiţi unele noi.
6 După curăţare montaţi la loc toate elementele în ordinea inversă în care au fost
demontate.
Română
Ecologia – Aveţi grijă de mediul înconjurător
Русский
Български
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului. Nu este nici dificil,
nici prea scump. În acest scop: ambalajul de carton trimiteti-l la maculatura,
sacii de polietilenă (PE) aruncaţi-i în containerul pentru materiale plastice.
Acumulatoarele conţin substanţe dăunătoare pentru mediul natural. Acestea
nu trebuiesc aruncate împreună cu alte deşeuri casnice ci trebuiesc predate
la punctele de colectare a materialelor pentru reciclare.
Dispozitivul uzat predaţi-l la un punct de primire corespunzător, deoarece, componentele
periculoase, care se găsesc în dispozitiv pot reprezenta o ameninţare pentru mediu.
Nu aruncaţi dispozitivul împreună cu deşeurile menajere!
Українська
English
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în
neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
62
ZSH14910-001_v02
RU
●● Не используйте прибор, если заметили, что электробритва или зарядное устройство повреждены.
В этом случае отдайте электробритву в сервисный центр. Не пробуйте ремонтировать прибор
самостоятельно.
●● Если кабель или вилка зарядного устройства
повреждены или вилка свободно двигается
в гнезде электросети, не заряжайте прибор и не
заряжайте его из сети.
●● Ремонт прибора может выполнять только обученный персонал. В случае появления поломок следует обратиться в специализированный сервисный центр ZELMER.
ZSH14910-001_v02
63
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Несоблюдение нижеследующих мер предосторожности влечет за собой угрозу здоровью
Български
ОПАСНОСТЬ! / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Українська
Эта информация касается Вашего здоровья и безопасности. Перед первым использованием электробритвы просим обязательно ознакомиться
со всеми инструкциями по эксплуатации, а также указаниями, касающимися безопасности.
English
Указания, касающиеся безопасности и правильной эксплуатации
Polski
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товаров Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары Zelmer. Они разработаны специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего использования.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
●● Данный прибор может использоваться детьми
в возрасте с 8 лет и лицами с ограниченными
физическими и умственными способностями,
лицами без опыта работы с прибором, если будет
осуществляться контроль или проведен инструктаж по эксплуатации прибора и связанными
с этим угрозами. Запрещается детям играть с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора детьми без присмотра взрослых.
●● Отключайте зарядное устройство прибора из
электрической розетки, когда он не используется,
а также перед началом чистки электробритвы.
●● Не вытягивайте зарядное устройство из гнезда
сети, дергая за кабель.
●● Не используйте электробритву во время купания.
●● Никогда не погружайте прибор и зарядное устройство в воду или другие жидкости.
●● Не подключайте и не отключайте зарядное устройство от источника питания мокрыми руками.
●● Кабель питания подключайте только к сети переменного тока 220-240 В (50 Гц). В ином случае существует
риск возникновения пожара или поражения током.
●● Не повреждайте, не выгибайте, не выкручивайте и не
запутывайте кабель зарядки. Не ставьте на кабель
тяжелые предметы и не раскладывайте его между
такими предметами. Поврежденный кабель грозит
возникновением пожара или поражением током.
●● Перед началом бритья проверьте, что сетки режущих головок или система головок не повреждены,
64
ZSH14910-001_v02
●●
●●
ZSH14910-001_v02
65
Polski
Česky
Slovenčina
Русский
●●
●●
●●
●●
●●
Должен использоваться исключительно для человеческих волос – не используйте для искусственных волос или шерсти животных.
После зарядки аккумулятора или завершения использования электробритвы
с зарядкой от сети отключите зарядное устройство.
Не прижимайте слишком сильно режущие головки во время бритья, так как это
может привести к ранению кожи.
Не используйте зарядное устройство электробритвы для зарядки других электроприборов.
Перед мытьем электробритвы под проточной водой отключите ее от зарядки.
Не заряжайте электробритву и не используйте ее, подключенную к розетке,
если температура в помещении ниже нуля или превышает 40°C. Не заряжайте
электробритву в месте под непосредственным воздействием солнечных лучей
или вблизи от нагревательных элементов (таких как калорифер).
Не заряжайте электробритву, а также не используйте ее подключенной к источнику питания в сети во влажном месте или там, где она может быть забрызгана.
Не храните электробритву во влажном месте, где она может быть подвержена
обрызгиванию водой, а также в местах с высокой температурой.
Български
●● Не прикрывайте зарядное устройство, так как это может вызвать небезопасный
рост температуры внутри зарядного устройства.
●● Прибор предназначен только для бритья и подстригания натуральных волос.
Українська
Несоблюдение нижеследующих мер
предосторожности влечет за собой
повреждение имущества
English
ВНИМАНИЕ!
Română
Magyar
потому что поврежденная сетка или головки могут
поранить лицо.
●● Не трогайте внутренних частей системы лезвий,
так как их края острые.
●● Электробритва предназначена исключительно
для бритья щетины на лице и не предназначена
для бритья других частей тела (напр. головы).
Использование прибора не по назначению грозит
повреждениями кожи и может привести к ухудшению работоспособности режущих головок.
Polski
●● Чтобы очистить корпус электробритвы, протрите его влажной тряпочкой с добав●●
лением нейтрального моющего средства. Не используйте для очистки разбавители и бензин, так как они могут повредить элементы корпуса электробритвы.
Не оставляйте электробритву без присмотра во время зарядки.
Česky
УКАЗАНИЕ
Slovenčina
Информация о продукте и указания по
применению
Magyar
Română
●● Прибор предназначен исключительно для использования в домашних условиях.
●● Электробритву оптимально заряжать при температуре среды между 15°C и 35°C.
●● Электробритва может использоваться исключительно как прибор, заряжаемый
от аккумулятора.
●● Электробритва может использоваться как прибор, заряжаемый от сети, а также
от аккумулятора.
●● Если сетка загрязнена, перед началом бритья следует ее почистить (напр. гигиенической салфеткой).
●● Во время чистки электробритвы не наносите на режущие головки слишком
Русский
●●
много масла. Использование слишком большого количества масла приведет
к загрязнению сетки режущих головок. Перед началом бритья следует головки
очистить (напр. гигиенической салфеткой). Используйте масло, доступное
в продаже (напр. масло для швейных машинок).
Символ крана означает, что электробритву можно чистить под проточной водой, однако только и исключительно после отключения от сетевого питания.
Български
Для обеспечения дополнительной защиты, рекомендуется установление
в электропроводке прибора переменного тока (RCD) с перепадом тока, не
превышающим 30 мA. По этому вопросу следует обратиться к специалисту-электрику.
Українська
Убедитесь, что выше указанные рекомендации были правильно поняты.
Технические данные
English
Технические параметры указаны на щитке прибора.
Прибор соответствует требованиям РЕГЛАМЕНТА КОМИССИИ (ЕС) № 1275/2008
в отношении требований к экологической конструкции.
Аккумулятор: огниво 2 x Ni-MH, 800 mAh. Стандартное время зарядки: 1 час. Границы
температуры работы: 0-40°C.
66
ZSH14910-001_v02
Polski
Строение и оснащение электробритвы
a
A
12
b
Česky
1
4
Slovenčina
3
2
B
5
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
11
a Пленка режущей головки
b Режущие лезвия
B Движущаяся рамка режущих
головок
4 Регулятор освобождения режущих
головок
5 Контейнер для срезанных волосков
6 Кнопка освобождения режущих
головок
ZSH14910-001_v02
Български
A
чить)
8
9
10
11
12
13
Индикатор заряда аккумулятора
Триммер
Регулятор триммера
Українська
головок
7 Кнопка ON/OFF (включить/выклю-
Разъем зарядки электробритвы
Зарядное устройство
Кисточка для чистки
English
1 Защитная крышечка головки
2 Система режущих головок
3 Система движущихся режущих
67
Polski
Обслуживание и работа электробритвы
ЗАРЯДКА ЭЛЕКТРОБРИТВЫ
Česky
Для зарядки электробритвы используйте исключительно приложенное к ней зарядное устройство.
Активизация аккумулятора
Slovenčina
Перед первым использованием или если электробритва не использовалась в течение
длительного времени, заряжайте аккумулятор в течение 12 часов (до полной зарядки).
Не оставляйте электробритву включенной для зарядки более, чем
24 часа.
Magyar
Во время следующей зарядки достаточно около 1 часа, чтобы полностью зарядить
электробритву.
Когда прибор заряжается, индикатор заряда аккумулятора светится красным (8).
Română
Информация касающаяся «эффекта памяти» аккумулятора
Чтобы избежать «эффекта памяти», следует зарядить электробритву только после
ее полной разрядки.
Русский
Что такое «эффект памяти»?
Если аккумулятор Ni-MH, который используется в электробритве, заряжается перед
его полной разрядкой, падает его объем. Это приводит к уменьшению продолжительности работы электробритвы до полной разрядки аккумулятора.
Български
Українська
Что делать, если наступит «эффект памяти»?
Если при полном заряженном аккумуляторе уменьшается продложительность
работы электробритвы (меньше циклов бритья), следует разрядить аккумулятор до
минимума, используя электробритву, и зарядить до полной зарядки (около 12 часов)
для предотвращения «эффекта памяти». Повторение этих действий 2-3 раза понемногу позволит вернуть полную работоспособность аккумулятора. Если «эффект
памяти» будет удерживаться, необходима замена аккумулятора на новый. Следует
обратится к продавцу электробритвы.
Процедура зарядки
1 Убедитесь, что электробритва выключена. Чтобы отключить прибор, нажмите
English
кнопку ON/OFF (включение/выключение). Установите защитную крышечку головки (1).
Аккумулятор не может заряжаться, если электробритва включена.
68
ZSH14910-001_v02
Polski
2 Вставьте кабель питания в разъем (11), находящийся в основании корпуса электробритвы.
– Чтобы предупредить возможные аварии, перед зарядкой электробритвы убедитесь, что вилка зарядного устройства и электрическая розетка не повреждены.
– Во время зарядки из корпуса электробритвы или зарядного
устройства может выходить незначительное количество сажи
и они могут незначительно нагреваться. Это не является браком
электробритвы или зарядного устройства.
При полностью заряженном аккумуляторе электробритва может
работать примерно в течение 50 минут.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБРИТВЫ, ПОДКЛЮЧЕННОЙ К СЕТЕВОМУ ПИТАНИЮ
Убедитесь, что бритва выключена. Вставьте в разъем, находящийся в основании корпуса бритвы, конец кабеля зарядного устройства. Подключите зарядное устройство
к источнику питания. Включите бритву.
Если сразу после подключения зарядного устройства к источнику
питания и включения электробритвы, она не работает, это означает, что аккумулятор полностью разряжен. В этой ситуации следует отключить электробритву на 1 минуту, чтобы подзарядить,
после чего включить повторно.
ZSH14910-001_v02
69
Magyar
Română
Отключая, не тяните кабель. Отключите, держа за вилку.
Русский
4 После зарядки прибора отключите зарядное устройство от источника питания.
Български
– Для полной зарядки электробритвы потребуется примерно 1 час.
– Во время зарядки светится контрольный индикатор зарядки
аккумлятора, информируя о процессе зарядки.
Українська
English
3 Подключите вилку зарядного устройства к соответствующему источнику питания
(см. информационная таблица на зарядном
устройстве).
Slovenčina
Česky
Чтобы избежать повреждений,
перед установкой кабеля питания убедитесь, что разъем элеткробритвы сухой.
Polski
После окончания бритья прибор следует выключить. Потом
отключите зарядное устройство и выньте конец кабеля зарядки
из разъема бритвы.
Česky
Не следует использовать зарядное устройство, подключенное
к сетевому питанию во влажном месте (напр. ванной комнате).
Используя электробритву, подключенную к сетевому питанию, не
используйте мыло или пенку для бритья.
Slovenčina
Уровень энергии, накопленной в аккумуляторе, падает даже во
время использования электробритвы, подключенной к сетевому
питанию. Раз в два-три дня аккумулятор необходимо зарядить.
Magyar
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Если головки деформированы или повреждены, замените их новыми
(см. ЗАМЕНА РЕЖУЩИХ ГОЛОВОК), В ином случае существует риск
повреждения кожи лица.
Română
1 Снимите защитную крышечку головки и вложите электробритву, нажимая кнопку
ON/OFF (включение/выключение).
2 Нажмите слегка на режущие головки к коже под прямым углом, натяните кожу
и переместите электробритву слегка вверх под волосы.
Русский
●● Во
Български
Українська
English
время бритья не прижимайте
режущие головки слишком сильно
к коже, чтобы не повредить или затупить слишком быстро лезвия.
Для бритья чувствительных участков
кожи (например, подбородка), слегка
натяните кожу и перемещайте электробритву вверх. Для бритья шеи, приподнимите подбородок, чтобы натянуть кожу для более удобного бритья.
3 Чтобы использовать триммер передвиньте вниз переключатель триммера.
Лезвия триммера работают вместе с лезвиями электробритвы.
4 Чтобы выровнять бакенбарды, приставьте аккуратно триммер к коже под прямым
углом и осторожно переместите лезвия вниз.
5 После использования выключите и вычистите электробритву (см. «Чистка и хранение электробритвы»). После чистки установите защитную крышечку головки (1).
●●
70
ZSH14910-001_v02
Polski
Следует всегда выключать электробритву, даже если аккумулятор разряжен или электробритва перестала работать.
Перед началом чистки и хранения отключите зарядку от электробритвы.
Česky
Чистка и хранение электробритвы
1 Перед началом чистки убедитесь, что электробритва выключена. Нажмите
кнопку освобождения системы режущих головок (6) и отодвиньте назад систем режущих головок (2).
3 Чтобы тщательно очистить систему движущихся режущих головок, следует
демонтировать режущие головки. Для этого придерживайтесь следующих инструкций:
●● Отодвиньте назад систему режущих головок (2).
●● Регулятор освобождения рамки режущих головок (4) поверните против часовой
English
Українська
Български
стрелки.
Русский
Română
Magyar
2 Освободите контейнер для срезанных волосков (5). Очистите кисточкой систему
движущихся режущих головок, триммер и корпус электробритвы.
Slovenčina
ЧИСТКА КИСТОЧКОЙ / МЫТЬЕ ПОД ПРОТОЧНОЙ ВОДОЙ
ZSH14910-001_v02
71
●● Выньте движущуюся рамку режущих головок (B). Извлеките сетку режущих голоPolski
вок (a) вместе с режущими лезвиями (b) из системы режущих головок (2).
Česky
Slovenčina
●● Для того чтобы извлечь режущие лезвия (c) из сетки режущей головки (b), возьмите лезвия с двух сторон и осторожно потяните вверх (см. рисунок ниже).
Magyar
Română
Русский
Все части электробритвы необходимо чистить аккуратно, чтобы
не повредить их.
Български
4 После очистки соберите все части,
выполняя действия в обратном порядке.
Українська
При установке режущих головок (A)
в системе режущих головок (2) разместить их таким образом, чтобы углубления, находящиеся на сетках режущих
головок (a), покрыли пазы, находящиеся
в системе режущих головок (2).
English
72
ZSH14910-001_v02
Polski
Низкое качество бритья и нехарактерный звук могут свидетельствовать о неправильно собранных частях системы движущихся
режущих головок.
Рекомендуем использование только оригинальных аксессуары фирмы Zelmer.
Набор аксессуаров № SH0090111.
Чтобы заменить комплект режущих головок, действуйте согласно
нижеизложенных указаний:
1 Нажмите кнопку освобождения режущих головок (6).
2 Отодвиньте назад систему режущих головок (2).
3 Регулятор освобождения рамки режущих головок поверните против часовой
стрелки и выньте движущуюся рамку режущих головок (B).
4 Извлеките сетку режущих головок (a) вместе с режущими лезвиями (b) из
системы режущих головок (2).
5 На место использованных режущих головок вмонтируйте новые.
6 Соберите все части в обратном порядке, чем во время демонтажа.
ZSH14910-001_v02
73
Magyar
Română
Перед заменой эксплуатационных частей убедитесь, что электробритва выключена.
Русский
Время между заменой режущих головок указано ориентировочно.
Уровень их изношенности зависит в большей мере от условий эксплуатации. Если режущие головки не обеспечивают тщательного
бритья или, если они повреждены или деформированы, их следует
немедлено заменить новыми.
Български
Режущие головки являются эксплуатационными частями. Для комфортного тщательного бритья рекомендуется замена системы режущих головок раз в год. Дальнейшая
эксплуатация использованных режущих головок, кроме неточного бритья, может привести к их повреждению, а также повреждениям кожи.
Українська
ЗАМЕНА РЕЖУЩИХ ГОЛОВОК
English
Проверьте, что лезвия триммера неподвижны во время чистки.
Slovenčina
Česky
5 Перед началом чистки лезвий триммера выключите электробритву. Лезвия триммера очищайте кисточкой вдоль края, а не поперек.
Polski
Экология – забота об окружающей среде
Česky
Slovenčina
Каждый пользователь может посодействовать охране окружающей
среды. Забота об окружающей среде несложна и не требует больших
затрат. В связи с этим картонную упаковку сдайте в пункт приема макулатуры, полиэтиленовые мешки следует выбросить в контейнер для
пластмассовых отходов.
Аккумуляторы содержат вещества, оказывающие вредное воздействие
на окружающую среду. Их не следует выбрасывать вместе с другими отходами
домашнего хозяйства. Их следует сдать в пункт сборки вторичного сырья.
Отработанный прибор следует сдать в соответствующий пункт складирования,
поскольку прибор содержит опасные компоненты, которые представляют собой опасность для окружающей среды.
Не следует выбрасывать прибор вместе с отходами домашнего хозяйства!
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
Изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое время, без
предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими
нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.
74
ZSH14910-001_v02
BG
ZSH14910-001_v02
75
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
●● Не използвайте уреда, ако забележите, че самобръсначката или зарядното са повредени. В този
случай занесете уреда за ремонт в сервизен пункт.
Не се опитвайте да ремонтирате сами уреда.
●● Ако кабела или щепсела на зарядното са повредени или ако щепсела е повреден и разхлабен
в контакта, не зареждайте уреда и не го захранвайте от мрежата.
●● Уреда може да бъде ремонтиран само от обучен
персонал. В случай на възникване на повреда,
моля да се обърнете към квалифициран сервизен
представител на ZELMER.
●● Това оборудване може да се използва от деца на
възраст от 8 години и от лица с намалена физическа или психическа способност, и хора с липса
Русский
Неспазването може да доведе до наранявания
Български
ОПАСНОСТ! / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Українська
Тази информация касае Вашето здраве и безопасност. Преди първа употреба на самобръсначката, Моля, прочетете всички инструкции за употреба и предпазни мерки за безопасност.
English
Указания касаещи безопасността и правилната употреба
Polski
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме да използвате само оригинални аксесоари от фирмата Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба, за да
можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
на опит и познания за използване на уреда, ако
са под надзор или са им преказани инструкций за
използване на оборудването по безопасен начин.
Децата не трябва да си играят с уреда. Не се разрешава извършване на чистене и действия по
поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● Изключете AC адаптера от електрическия контакт, когато не е в употреба и преди почистване
на самобръсначката.
●● Не изваждайте зарядното от контакта чрез
издърпване за кабела.
●● Не използвайте самобръсначката по време на къпане.
●● Никога не потапяйте уреда и зарядното във вода
или други течности.
●● Не включвайте и не изключвайте зарядното от
захранването с мокри ръце.
●● Захранващия кабел свързвайте единствено към
мрежа на променлив ток 220-240 V (50 Hz). В противен случай съществува риск от пожар или токов удар.
●● Не повреждайте, не огъвайте, не опъвайте, не
завъртайте и не за връзвайте кабела на зарядното. Не поставяйте тежки предмети върху
кабела, и не поставяйте кабела между такива
обекти. Повреждането на кабела може да доведе
до пожар или токов удар.
●● Преди бръснене уверете се дали фолиото на
бръснещите глави или блока на главите не са
повредени, повредено фолио или бръснещи
глави могат да наранят лицето Ви.
76
ZSH14910-001_v02
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
коса. Може да се използва само за човешка коса - не използвайте за изкуствена
коса или за животни.
След зареждане на батерията или след използване на самобръсначката със
зарядното, изключете зарядното устройство.
Не натискайте прекалено силно бръснещите глави, може това да доведе до
спукването им или наранявания на кожата.
Не използвайте зарядното на самобръсначката за зареждане на други електрически уреди.
Преди миене на самобръсначката под течаща вода изключете я от зарядното.
Не зареждайте самобръсначката и не я използвайте, свързана към електрическата мрежа, ако температурата в помещението е под нулата или по-висока
от 40° C. Не зареждайте самобръсначка на място изложено на пряка слънчева
светлина или близо до нагревателни елементи (като радиатор).
Не зареждайте самобръсначката и не я използвайте свързана с източника на
захранване във влажни места или там където има опасност от напръскване с вода.
Не съхранявайте самобръсначката във влажно място, където може да бъде
напръскана с вода, както и на места, където температурата е висока.
ZSH14910-001_v02
77
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
●● Не покривайте AC адаптера, тъй като това може да доведе до опасно повишаване на температурата вътре в зарядното устройство.
●● Устройството е предназначено само за бръснене и подстригване на естествена
Български
Неспазването може да доведе до материални
щети
Українська
ВНИМАНИЕ!
English
●● Не докосвайте вътрешността на ръбовете на
блока, тъй като ръбовете са остри.
●● Самобръсначката е предназначена само за бръснене на лицето и не е предназначена за други
части на тялото (например глава). Използването
на устройството по начин не съответстващ на
инструкцията може да доведе до нараняване на
кожата и може да доведе до намаляване на трайността на бръснещите глави.
Polski
●● За да почистите корпуса на самобръсначката, избършете го с кърпа, напоена
●●
с вода и мек почистващ препарат. Не използвайте почистващи разтвори или бензин, тъй като те могат да повредят частите на корпуса, изработени от пластмаса.
Не оставяйте без надзор самобръсначката, докато се зарежда.
Česky
СЪВЕТ
Slovenčina
Информация за продукта и насоки касаещи
използването
Magyar
●● Устройството е предназначено само за домашна употреба.
●● Самобръсначка зареждайте при околна температура между 15°C и 35°C.
●● Използване на самобръсначката за цели, различни от предназначението и ще
анулира гаранцията.
●● Самобръсначката може да бъде използвана като уред захранван от електрическата мрежа както и от батерията.
●● Преди бръснене обезмазнете кожата на лицето си, така че космите да не се
Română
●●
Русский
●●
Български
прилепват към ножа фолио и да не доведат до остъргване на острието. Ако
фолиото е замърсено, почистете го (например с хартиена кърпичка).
При смазване на самобръсначката обърнете внимание да не се слага прекалено много масло върху острието и фолиото. Използването на прекалено
много масло причинява замърсяване на фолиото на бръснещите глави. Преди
бръснене почистете излишното масло на главите (например с хартиена кърпичка). Използвайте маслото което се продава в търговската мрежа (напр.
масло за шевни машини).
Символа на крана означава, че самобръсначката може да бъде изчиствана под течаща вода, но само и единствено след изключване от електрическата мрежа.
За допълнителна защита, е препоръчително да инсталирате в мрежата
устройство (RCD) с номинален ток, не превишаващ 30 mA. В тази връзка,
моля, свържете се с квалифициран електротехник.
Українська
Бъдете сигурни, че горе изредените съвети са добре разбрани.
Технически данни
English
Техническите спецификации се намират на табелката на уреда.
Това устройство е съобразено с Регламента на Комисията (ЕО) № 1275/2008 касаещ
изискванията за еко-дизайн.
Батерия: връзка 2 x Ni-MH, 800 mAh. Стандартно време за зареждане: 1 час. Обхват
на температура при работа: 0-40°C.
78
ZSH14910-001_v02
Polski
Строеж и оборудване на самобръсначката
a
A
12
b
Česky
1
4
Slovenčina
3
2
B
5
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
11
B Движеща се рамка на главите
4 Бутон за освобождаване на рамката
на реж. глави
Бутон ON/OFF (вкл./изкл.)
Български
7
8
9
10
11
12
13
Индикатор за заредена батерия
Тример
Бутон на тримера
Українська
1 Предпазител на главите
2 Блок на бръснещи глави
3 Система движещи се бръсн.глави
A a Фолио
b Острие режещо
Гнездо за захранване на уреда
Зарядно
Четка за чистене
English
5 Съд за обръснати косми
6 Бутон за освобождаване на блока
на бръснещите глави
ZSH14910-001_v02
79
Polski
Обслужване и действие на самобръсначката
ЗАРЕЖДАНЕ НА САМОБРЪСНАЧКАТА
Česky
За зареждане на самобръсначката използвайте само приложеното
към нея зарядно.
Активиране на батерията
Slovenčina
Преди първа употреба, или ако самобръсначката не е използвана през продължително време, зареждайте батерията 12 часа (до пълно зареждане).
Не оставяйте самобръсначката да се зарежда по-дълго от 24 часа.
Magyar
По време на всяко следващо зареждане стига около 1 час за да заредите изцяло
самобръсначката.
Зареждането на уреда е сигнализирано от индикатора за зареждане
на батерията, който свети с червена светлина (8).
Română
Информация за „ефект на паметта” на батерията
За да избегнете „ефекта на паметта”, зареждайте самобръсначката след нейното
пълно изтощаване.
Русский
Какво е „ефектна памет”?
Ако Ni-MH батерията, използвана в самобръсначката редовно се зарежда преди да
е напълно изтощена, капацитетът на батерията намалява. По този начин се намалява броя на възможните разрядни цикли преди бръснене.
Български
Какво да правим с „ефектна памет”?
Українська
Ако напълно заредената батерия дава възможност за по-малък брой цикли за бръснене от преди и самобръсначката се изтощава, трябва да изтощите изцяло самобръсначката и да презареждате батерията през около 12 часа. Повтарянето на тази
стъпка 2-3 пъти ще позволи възстановяването на пълния капацитет на батерията.
Ако “ефекта на паметта” продължава, може да се наложи да смените батерията
с нова. Моля, свържете се с продавача на самобръсначката.
Процедура на зареждане
1 Проверете дали самобръсначката е изключена. За да изключите уреда нати-
English
снете бутона ON/OFF (включи/изключи). Сложете предпазителя на главата (1).
Батерията не може да бъде зареждана ако самобръсначката е включена.
80
ZSH14910-001_v02
Polski
2 Включете захранващия кабел в гнездото за захранване на самобръсначката
(11) на долу на уреда.
С напълно заредена батерия уреда може да работи около 50
минути.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА САМОБРЪСНАЧКАТА ВКЛЮЧЕНА СЪС ЗАРЯДНОТО УСТРОЙСТВО
Проверете дали уреда е изключен. Включете в гнездото на долу на уреда кабела на
зарядното и натиснете добре. Свържете щепсела на зарядното устройство в източника на захранване. Включете самобръсначката.
Ако непосредствено след включването на зарядното към захранващата мрежа, самобръсначката не действа, това означава, че
батерията е изцяло изтощена. В този случай изключете самобръсначката, изчакайте около 1 минута за да се зареди батерията
и включете самобръсначката отново.
ZSH14910-001_v02
81
Magyar
Română
– За да предотвратите евентуални повреди, преди зареждането
на уреда, проверете дали щепсела и електрическия контакт не са
повредени.
– По време на зареждане от корпуса на самобръсначката или зарядното може да се чува слаб звук и те могат да са леко нагрени. Това
е нормално явление и не означава, че те са повредени.
Русский
Изключвайки захранващия кабел не издърпвайте за кабела. Изключете го, държейки щепсела.
Български
4 След като уреда се зареди, изключете зарядното от източника на захранване.
Українська
– След около 1 час самобръсначката е напълно заредена.
– По време на зареждане свети индикатор за зареждане на батерията, информиращ, че зареждането продължава.
English
3 Включете щепсела на зарядното в съответния захранващ контакт (вижте табелката
със спецификацията на зарядното).
Slovenčina
Česky
За да избегнете авария, преди
да включите кабела проверете дали гнездото в самобръсначката е сухо.
Polski
След използване изключете самобръсначката. След това изключете зарядното и извадете щепсела на захранващия кабел от гнездото в самобръсначката.
Česky
Не използвайте самобръсначката свързана със захранването във
влажни места (например баня).
Използвайки самобръсначката свързана със захранването не
използвайте сапун нито пяна за бръснене.
Slovenčina
Нивото на складираната енергия в батерията се намалява по време
на използването на самобръсначката свързана със захранващата
мрежа. Веднъж на три седмици заредете батерията.
Magyar
УПОТРЕБА
Ако главите са деформирани или повредени сменете ги с нови
(вижте СМЯНА НА БРЪСНЕЩИТЕ ГЛАВИ). В противен случай има
опасност от нараняване на кожата на лицето.
Română
1 Свалете предпазителите на главите и включете самобръсначката натискайки
бутона ON/OFF (включи/изключи).
2 Натиснете деликатно бръснещите глави до кожата под прав ъгъл, опънете
кожата и премествайте самобръсначката деликатно нагоре срещу косъма.
Русский
●● По
Български
Українська
време на бръснене не натискайте
силно бръснещите глави към кожата за
да не повредите или изтъпите прекалено
бързо остриетата.
За да обръснете чувствителни места, като
напр. брадичката, опънете кожата с ръка
и прекарайте самобръсначката нагоре. За
да обръснете шията повдигнете главата
нагоре за да опънете кожата.
3 За да използвате тримера преместете
бутона на тримера надолу. Острието на тример ще вибрира заедно с острието на самобръсначката.
●●
English
4 За да изравните бакембардите, деликатно поставете тримера под прав ъгъл към
кожата и преместете острието надолу.
5 След използване, изключете и изчистете самобръсначката (вижте „Чистене и поддръжка на самобръсначката”). След изчистване, сложете предпазителя на главата (1).
82
ZSH14910-001_v02
Polski
Винаги изключвайте самобръсначката, eдори ако батерията
е изтощена и самобръсначката не работи.
1 Преди да започнете чистенето, проверете дали самобръсначката е изключена.
Натиснете бутона освобождаващ блока на главите (6) и натиснете назад блока на
бръснещите глави (2).
3 За да изчистите добре блока на движещите се глави демонтирайте бръснещите
глави. За тази цел постъпвайте както е описано по-долу:
глави (4) завъртете
English
Українська
в посока обратна на движението на часовниковите стрелки.
Български
●● Натиснете назад блока на бръснещите глави (2).
●● Бутона за освобождаване на рамката на бръснещите
Русский
Română
2 Изпразнете съда с обръснатите косми (5). Изчистете с четката системата на движещите се глави, тримера и корпуса на самобръсначката.
Slovenčina
ЧИСТЕНЕ С ЧЕТКА / МИЕНЕ ПОД ТЕЧАЩА ВОДА
Magyar
Преди да започнете чистене и действия по поддръжка изключете
зарядното от самобръсначката.
Česky
Чистене и поддържане на самобръсначката
ZSH14910-001_v02
83
●● Извадете движещата рамка на главите (B). Извадете фолиото на бръснещите
Polski
глави (a) заедно с режещите остриета (b) от блока на бръснещите глави (2).
Česky
Slovenčina
●● За да демонтирате режещото острие (c) от фолиото на бръснещата глава (b),
Magyar
хванете острието отстрани и внимателно го издърпайте нагоре (вижте фигурата
по-долу).
Română
Русский
Всички елементи чистете внимателно, за да не ги повредите.
Български
4 След изчистването монтирайте
всички елементи по обратен ред на
демонтирането.
Українська
При монтажа на бръснещите глави (A)
в блока на бръснещите глави (2) трябва
да ги поставите по такъв начин, че
вдлъбнатините на фолиото на бръснещите глави (a) да обхванат ребърцата,
които се намират върху блока на бръснещите глави (2).
English
84
ZSH14910-001_v02
Polski
Ниското качество на бръснене и звуци по време на бръснене са
показатели за неправилно монтирани елементи на блока на движещите се бръснещи глави.
Препоръчваме Ви използването само на оригинални резервни части на фирмата Zelmer. Комплект nr SH0090111.
За да смените комплекта на бръснещите глави постъпвайте според
указанията по долу:
1 Натиснете бутона за освобождаване на блока на бръснещите глави (6).
2 Натиснете назад блока на бръснещите глави (2).
3 Бутона за освобождаване на рамките на главите завъртете по посока противна
на часовниковата стрелка и извадете движещата се рамка на бръснещите глави (B).
4 Извадете фолиото на бръснещите глави (a) заедно с режещите остриета (b) от
блока на бръснещите глави (2).
5 На мястото на изхабената глава, монтирайте нова.
6 Монтирайте всички елементи по обратен ред на демонтирането.
ZSH14910-001_v02
85
Slovenčina
Magyar
Română
Преди да смените елементите проверете дали самобръсначката
е изключена.
Русский
Периода между поредната смяна на бръснещите глави е ориентировъчен. Степента на изхабяването им зависи до голяма степен
от условията на употреба. Ако бръснещите глави не осигуряват
достатъчно добро бръснене или ако са повредени или деформирани
трябва веднага да бъдат сменени с нови.
Български
Режещите глави са експлоатационни елементи. За точно и комфортно бръснене
се препоръчва смяна на бръснещите глави поне веднъж в годината. Използването
на изхабени бръснещи глави, освен лошото бръснене може да доведе до повреда
и в резултат нараняване на кожата.
Українська
СМЯНА НА БРЪСНЕЩИТЕ ГЛАВИ
English
Проверете дали острието на тримера не мърда по време на
чистене.
Česky
5 Преди а започнете чистенето на острието на тримера изключете самобръсначката. Острието на тримера изчистете с четката по дължината на острието.
Polski
Екология – Да се погрижим за опазването на околната среда
Česky
Slovenčina
Всеки потребител може да помогне при опазването на околната среда.
Това не е нито трудно нито скъпо. За тази цел: предайте на вторични
суровини картонената опаковка, найлоновите пликчета от опаковката
изхвърлете в коша за пластмасови отпадъци (PE).
Акумулаторните батерии съдържат вещества вредни за околната
среда. Не ги изхвърляйте заедно с битовите отпадъци, занесете ги
в пункта за приемане на вторични суровини.
Изхабеният уред предайте в пункта за събиране на вторични суровини, понеже
съдържа елементи опасни за околната среда.
Не изхвърляйте този уред заедно с битовите отпадъци!
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
Производителят не отговаря за евентуални щети, предизвикани от използване на
устройството несъответно на предназначението му или от неправилна експлоатация.
Производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко време без
предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми,
директиви или по конструкторски, търговски, естетически и други причини.
86
ZSH14910-001_v02
UA
ZSH14910-001_v02
87
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
●● Не використовуйте прилад, якщопомітили, що
електробритва або зарядка пошкоджені. В такому
випадку віддайте електробритву до сервісного центру. Не пробуйте ремонтувати прилад самостійно.
●● Якщо шнур живлення або штепсель зарядного пристрою пошкоджені, або якщо штепсель пошкоджений
або вільно рухається в електричній розетці, не заряджайте пристрій, і не підключайте його до мережі.
●● Ремонт приладу може виконувати лише навчений
персонал. У випадку появи поломок слід звернутися у спеціалізований сервісний центр ZELMER.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми
у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними
та розумовими здібностями, особами без досвіду
Русский
Недотримання загрожує ураженнями
Български
НЕБЕЗПЕКА! / ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Українська
Ця інформація стосується Вашого здоров’я та безпеки. Перед першим
використання електробритви просимо обов’язково ознайомитися з усіма
інструкціями з есплуатації, а також вказівками, що стосуються безпеки.
English
Вказівки, що стосуються бзпеки і правильної експлуатації
Polski
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати
тільки оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба
звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
роботи з приладом, якщо буде здійснюватись
контроль або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними із цим загрозами.
Не дозволяти дітям гратися з приладом. Не допускати проведення чищення та консервації приладу
дітьми без нагляду дорослих.
●● Відключайте зарядку приоладу від електричного
гнізда, коли він не використовується, а також
передпочатком чистки електробритви.
●● Не витягайте зарядку із гнізда мережі, тягнути за
кабель.
●● Не використовуйте електробритву під час купання.
●● Ніколи не занурюйте прилад і зарядку у воду або
інші рідини.
●● Не підключайте і не відключайте зарядку від джерела живлення мокрими руками.
●● Кабель живлення підключайте лише до мереж
змінного струму 220-240 В (50 Гц). В іншому
випадку існує ризик виникнення пожежі або ураження струмом.
●● Не пошкоджуйте, не вигинайте, не викручуйте і не
заплутуйте кабель зарядки. Не ставте на кабель
важкі предмети і не розкладайте його між такими
предметами. Пошкоджений кабель загрожує
виникненням пожежі або ураженням струмом.
●● Перед початком бриття перевірте, що плівки ріжучих голівок або система голівок не пошкоджені,
тому що пошкоджена плівка або голівки можуть
поранити обличчя.
88
ZSH14910-001_v02
●●
●●
●●
●●
ZSH14910-001_v02
89
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
●●
●●
●●
●●
●●
повинен використовуватися тільки для людського волосся - не використовувати
для штучного волосся або волосся тварин.
Після зарядки акумулятора або завершення використання електробритви
зарядкою від мережі відключіть зарядку.
Не натискайте занадто сильно на ріжучу плівку, оскільки це може призвести до
її тріщин і, отже, пошкодити шкіру.
Не використовуйте зарядний пристрій бритви для зарядки іншого електричного
обладнання.
Перед миттям електробритви під проточною водою відключіть її від зарядки.
електроживлення, якщо температура в приміщенні менше нуля або вище 40°C.
Не заряджайте бритву і не використовуйте її підключеною до мережі заряджайте бритву в місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів або
поблизу нагрівальних елементів (таких як радіатор).
Не заряджайте едектробритву, а також не використовуйте її підключеною до джерела живлення в мережі у вологому місці або там, де вона може бути захляпана.
Не зберігайте бритву у вологому місці, де він може зазнати впливу бризок води,
а також у місцях, де температура висока.
Для чищення корпуса бритви, протріть її тканиною, змоченою водою з м’яким
миючим засобом. Не використовуйте розчинники або бензин, оскільки вони
можуть пошкодити елементи корпусу бритви, зроблені з пластику.
Не залишайте бритву без нагляду під час зарядки.
Русский
●● Не накривайте зарядний пристрій, оскільки це може призвести до небезпечного
підвищення температури всередині зарядного пристрою.
●● Пристрій призначений тільки для гоління і обрізки натурального волосся. Він
Български
Недотримання загрожує пошкодженням майна
Українська
УВАГА!
English
●● Не торкайтесь внутрішніх частин системи лез,
тому що краї гострі.
●● Електробритва призначена виключно для бриття
щетини на обличчі і не призначена для бриття
інших частин тіла (напр. головы). Використання
приладу, що не відповідає його призначенню,
загрожує пошкодженнями шкіри і може призвести
до зменшення працездатності ріжучих голівок.
Polski
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт і вказівки,
що стосуються експлуатації
Česky
●● Прилад призначений виключно для використання у домашніх умовах.
●● Електробритву найкраще заряджати при температурі між 15°C і 35°C.
●● Використання бритви невідповідно до призначення приведе до втрати гарантії.
Slovenčina
●● Електробритва може використовуватися у якості приладу, що заряджається як
від мережі, так і від акумулятора.
●● Перед бриттм обезжирте шкіру обличчя, так щоб щетина не клеїлась до ріжучої
Magyar
●●
Română
●●
Русский
плівки і не приводила тертя об неї лез. Якщо плівка забруднена, перед початком бриття слід її почистити (напр. ггієнічною хустинкою).
Під час чистки електробритви зверніть увагу, щоб не накласти занадто велику
кількість масла. Використання занадто великої кількості масла призведе до
забруднення плівки ріжучих голівок. Перед початком бриття слід голівки очистити (напр. гігієнічною хустинкою). Використовуйте масло, доступнее у продажу
(напр. масло для швейних машинок).
Символ крану означає, що електробритва може чиститися під проточною водою, одна клише і виключно після відключення від мережевого
живлення.
Български
Для забезпечення додаткового захисту рекомендується встановлення
в електромережі приладу змінного струму (RCD) із перепадом струму, що
не перевищує 30 мA. По цьому питанню слід звернутися до спеціалістаелектрика.
Переконайтеся, що вищенаведені інструкції зрозумілі.
Українська
Технічні параметри
English
Технічні параметри вказані на інформаційному табло виробу.
Прилад відповідає вимогам РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE) № 1275/2008 щодо
вимог, що стосуються екопроекту.
Акумулятор: огниво 2 x Ni-MH, 800 mAh. Стандартний час зарядки: 1 година. Межі
температури роботи: 0-40°C.
90
ZSH14910-001_v02
Polski
Конструкція та обладнання бритви
a
A
12
b
Česky
1
B
5
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
11
голівок
7 Кнопка ON/OFF (включення/виключення)
Індикатор зарядки акумулятора
Тример
Українська
8
9
10
11
12
13
Регулятор тримера
Гніздо зарядки електробритви
Зарядка
Пензлик для чистки
English
1 Захисна кришечка голівки
2 Система ріжучих голівок
3 Система рухомих ріжучих голівок
A a Плівка ріжучої голівки
b Ріжучі леза
B Рухома рамка ріжучих голівок
4 Регулятор вивільнення ріжучих
5 Контейнер для зрізаних волосків
6 Кнопка освобождения режущих
головок
ZSH14910-001_v02
Български
4
Slovenčina
3
2
91
Обслуговування і робота електробритви
Polski
ЗАРЯДКА ЕЛЕКТРОБРИТВИ
Česky
Для зарядки електробритви використовуйте виключно зарядку із
набору електробритви.
Активізація акумулятора
Slovenčina
Перед першим використанням або якщо електробритва не використовувалась впродовж тривалого часу, заряджайте акумулятор впродовж 12 годин (до повної зарядки).
Не залишайте електробритву включенною на довше, ніж 24 години.
Magyar
Під час наступної зарядки достатньо біля 1 години, щоб повністю зарядити електробритву.
Під час зарядки пристрою індикатор зарядки акумулятора світиться червоним кольором (8).
Română
Інформация, що стосується «ефекту пам’яті» акумулятора
Щоб уникнути «ефґекту пам’яті», слід зарядити електробритву лише після повної
її розрядки.
Русский
Що таке «ефект пам’яті»?
Якщо акумулятор Ni-MH, який використовується в електробритві, заряджається перед
його повною розрядкою, падає його об’єм. Тим самим зменшується кількість можливих циклів бриття перед розрядкою електробритви.
Български
Українська
Що робити, якщо настане «ефект пам’яті»?
Якщо повний заряд акумулятора дозволяє на меншу, ніж раніше, кількість циклів
бриття перед розрядкою електробритви, слід повністю розрядити електробритву
і заряджати акумулятор впродовж близько 12 годин. Повторення цих дій 2-3 рази
потрохи дозволить повернути повну працездатність акумулятора. Якщо «ефект
пам’яті» буде утримуватися, необхідна заміна акумулятора на новий. Слід звернутися
до продавця електробритви.
Процедура зарядки
1 Переконайтеся, що електробритва виключена. Щоб відключити прилад, натисніть
English
кнопку ON/OFF (включення/виключення). Накладіть захисну кришечку голівки (1).
Акумулятор не може заряджатися, якщо бритва включена.
92
ZSH14910-001_v02
Polski
2 Вкладіть кінцівку кабеля зарядки в гніздо
зарядки електробритви (11) на дні електробритви.
При повністю зарядженому акумуляторі електробритва може працювати впродовж близько 50 хвилин.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОБРИТВИ, ПІДКЛЮЧЕНОЇ ДО МЕРЕЖЕВОГО ЖИВЛЕННЯ
Вкладіть у гніздо на дні бритви кінець кабеля зарядки й дотисніть до кінця. Під ключіть
вилку до джерела живлення. Включіть електробритву.
Якщо безпосередньо після підключення зарядки до джерела живлення
електробритва після включення не працює, це означає, що акумулятор повністю розряджений. Слід у такій ситуації відключити її на
1 хвилину з метою підзарядки і включити електробритву повторно.
Після завершення використання електробритву слід виключити.
Потім відключіть зарядку та вийміть кінець кабеля зарядки з гнізда
на дні електробритви.
ZSH14910-001_v02
93
Magyar
Română
– Щоб попередити можливі аварії, перед зарядкою електробритви
переконайтеся, що вилка зарядки та електричне гніздо не пошкоджені.
– Під час зарядки з корпусу електробритви може виходити незначна
кількість шміру і вони можуть незначно нагріватися. Це не становить браку електробритви або зарядки.
Русский
Відмикаючи кабель з’єднання не тягніть за кабель. Відімкніть, тримаючи за штепсель.
Български
4 Після зарядки приладу відключіть зарядку від джерела живлення.
Українська
– Після близько 1 години електробритва повністю заряджена.
– Під час зарядки світиться вказівник зарядки акумулятора, що
інформує про хід зарядки.
English
3 Підключіть вилку зарядки до відповідного
джерела живлення (див. інформаційне табло на
зарядці).
Slovenčina
Česky
Щоб уникнути аварії, еред вкладенням кінця кабеля зарядки переконайтеся, що гінздо в електробритві сухе.
Polski
Не слід використовувати зарядку, підключену до мережевого живлення у вологому місці (напр. ванній кімнаті).
Використовуючи електробритву, підключену до мережевого живлення, не використовуйте мило або піну для бриття.
Česky
Рівень енергії, накопиченої в акумуляторі, падає навіть під час використання електробритви, підключеної до мережевого живлення. Раз
на два-три дні акумулятор необхідно зарядити.
Slovenčina
ЕКСПЛУАТАЦІЯ
Magyar
Якщо голлівки деформовані або пошкоджені, замініть їх на нові (див.
ЗАМІНА РІЖУЧИХ ГОЛІВОК). В іншому випадку існує ризик пошкодження шкіри обличчя.
1 Зніміть захисну кришечку голівки і включіть електробритву, натискаючи кнопку
ON/OFF (включення/виключення).
Română
2 Натискаючи злегка на ріжучі голівки до шкіри під прямим кутом, натягніть шкіру
і перемістіть електробритву злегка угору під волосся.
●● Під час бриття не притискайте ріжучі
Русский
●●
Български
голівки занадто міцно до шкіри,
щоб не пошкодити або не затупити
занадто рано леза.
Щоб побрити чутливі ділянки, такі як
борода, натягніть шкіру угору. Щоб
побрити шию, підніміть бороду, щоб
натягнути шкіру.
Українська
3 Щоб використати тример, пересуньте
вниз повзунок тримера. Леза тримера
вібрирують разом із лезами електробритви.
4 Щоб вирівняти бакендарди, приставте акуратно тример до шкіри під прямим
кутом і обережно перемістіть леза вниз.
English
5 Після використання виключіть і вичистіть електробритву (див. «Чистка і зберігання електробритви»). Після чистки накладіть захисну кришечку голівки (1).
Завжди слід виключити електробритву, навіть якщо акумулятор
розряджений, і електробритва перестане працювати.
94
ZSH14910-001_v02
ЧИСТКА КІСТОЧКОЮ / МИТТЯ ПІД ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ
1 Перед початком чистки переконайтеся, що електробритва виключена. Натисніть
кнопку вмвільнення системи ріжучих голівок (6) і відсуньте назад систему ріжучих
голівок (2).
●● Відсуньте назад систему ріжучих голівок (2).
●● Регулятор вивільнення рамки ріжучих голівок
(4) оберніть у протилежному
Polski
English
Українська
Български
напрямку до руху годинникових стрілок.
Русский
3 Щоб ретельно очистити систему рухомих ріжучих голівок, слід демонтувати ріжучі
голівки. З цією метою дійте згідно поданих нижче інструкцій:
Română
Magyar
2 Вивільніть контейнер для зрізаних волосків (5). Очистіть пензликом систему рухомих ріжучих голівок, тример і корпус електробритви.
Česky
Перед початком чистки та дій по зберіганню відключіть зарядку від
електробритви.
Slovenčina
Чистка і зберігання електробритви
ZSH14910-001_v02
95
●● вийміть рамку ріжучих голівок (B). Вийміть плівку ріжучих головок (a) разом з ріжуPolski
чими лезами (b) з системи ріжучих головок (2).
Česky
Slovenčina
●● Для того щоб витягти ріжучі леза (c) з плівки ріжучої головки (b), візьміть леза
Magyar
з двох сторін і обережно потягніть вгору (див. малюнок нижче).
Română
Русский
Всі частини чистіть лагідно, щоб не пошкодити їх .
Български
4 Після очистки зберіть усі частини
у зворотньому порядку, ніж під час
демонтажу.
Українська
При установці ріжучих головок (A) в системі ріжучих головок (2) розмістити їх
таким чином, щоб поглиблення, що знаходяться на плівках ріжучих головок (a),
покрили пази, що знаходяться в системі
ріжучих головок (2).
English
96
ZSH14910-001_v02
Рекомендуємо використання лише оригінальних замінників фірми Zelmer. Набір
замінників № SH0090111.
Щоб замінити комплект ріжучих голівок, дійте відповідно поданих
нижче вказівок:
1 Натисніть кнопку звільнення ріжучих головок (6).
2 Відсуньте назад систему ріжучих голівок (2).
3 Регулятор вивільнення рамки ріжучих голівок оберніть у протилежному напрямку
до руху гожинникових стрілок і вйміть рухову рамку ріжучих голівок (B).
4 Вийміть плівку ріжучих головок (a) разом з ріжучими лезами (b) з системи ріжучих
головок (2).
5 На місце використаних ріжучих голівок вмонтуйте нові.
6 Зберіть усі частини у зворотньому порядку, ніж під час демонтажу.
ZSH14910-001_v02
97
Magyar
Română
Перед заміною експлуатаційних частин переконайтеся, що електробритва виключена.
Русский
Це час між наступними замінами ріжучих голівок є часом для орієнтації. Рівень їх використання залежить великою мірою від умов
експлуатації. Якщо ріжучі голівки не забезпечують ретельного
бриття або деформовані, слід їх негайно замінити.
Български
Ріжучі голівки є експлуатаційними частинами. Для комфортного ретельного бриття
рекомендується заміна системи ріжучих голівок раз на рік. Використання зношених
ріжучих голівок, окрім недочного бриття, може привести до їх пошкодження, а також
пошкодження шкіри обличчя.
Українська
ЗАМІНА РІЖУЧИХ ГОЛІВОК
English
Перевірте, що леза тримера не рухаються під час чистки.
Slovenčina
Česky
5 Перед початком чистки лез тримера виключіть електробритву. Леза тримера очищайте пензликом вздовж його лез, а не впоперек.
Polski
Низька якість бриття і звук, що непокоїть, можуть свідчити про
неправильно зібрані частини системи рухомих ріжучих голівок.
Polski
Екологія – подбаймо про навколишнє середовище
Česky
Slovenčina
Кожен користувач може долучитися до охорони навколишнього середовища. Це не важко і не дуже дороге. З цією метою: картонну упаковку
передайте на макулатуру, мішки з поліетилену (PE) викиньте до контейнера для пластику.
Акумулятори містять субстанції, шкідливі для навколишнього середовища. Їх не слід викидати разом з іншим побутовим сміттям, а віддати
до пункту збору вторинної сировини.
Використаний прилад віддайте у відповідний пункт зберігання, тому що небезпечні
складові, що знаходяться у ньому, можуть становити загрозу для навколишнього
середовища.
Не викидайте прилад разом із побутовим сміттям!
Magyar
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма видами транспорту відповідно до вимог та правил які діють на конкретному виді транспорту.
Română
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів
всередині тарнспорного засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування
Русский
●●
Български
●●
●●
повинні відповідати ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування ящикових піддонів.
Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів,
рядів) у транспортних засобах зазначені на упаковці.
Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
Умови складування виробів зазначені у технічних умовах.
Українська
English
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, cпричинені застосуванням приладу не за
призначенням або неправильною експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без попереднього повідомлення,
змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших
причин.
98
ZSH14910-001_v02
EN
This information concerns your health and safety. You must read all the operation
and safety precautions before using your shaver for the first time.
ZSH14910-001_v02
99
Česky
Русский
Български
Українська
●● Do not use the appliance if the shaver or AC adaptor
is damaged. In such a case take your shaver to
a local service centre for repair. Do not attempt to
repair the shaver on your own.
●● If the cord or plug of the AC adaptor is damaged, or
if the plug is damaged or loose in the outlet, do not
recharge the shaver or use it with an AC power supply.
●● The shaver may be repaired by qualified personnel
only. In case of any defects, contact a local ZELMER
service centre.
●● This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards
English
Risk of injury
Română
Magyar
DANGER! / WARNING!
Slovenčina
Operation and safety precautions
Polski
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special attention to important safety
instructions. Keep this instruction manual for future reference.
Polski
Česky
Slovenčina
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
involved. Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● Unplug the AC adaptor from the outlet when the
shaver is not in use and before cleaning.
●● Do not pull the cord to unplug the shaver from the
outlet.
●● Do not use the shaver in a bath or under a shower.
●● Do not immerse the shaver and AC adaptor in water
or any other liquid.
●● Do not plug and unplug the mains cord from the outlet
with wet hands.
●● Use the shaver only with a power supply of 220240 V (50 Hz). Otherwise it may result in a fire or an
electric shock.
●● Do not break, bend, stretch, twist or bundle the mains
cord. Do not place heavy objects on the cord or put
it between them. A broken cord will cause a fire or an
electric shock.
●● Before using the shaver, make sure that the foil or
inner blade is not damaged, as such foil or blade may
scratch your face.
●● Do not touch the inner parts of the inner blade as its
edges are very sharp.
●● Do not use the shaver on any other part of your body
than your face (such as your head). This may cause
an injury to your skin, and will shorten the service life
of the outer foil.
100
ZSH14910-001_v02
Polski
WARNING!
Risk of property damage
with human hair only. Do not use the shaver to shave or trim artificial or animal hair.
●● When finished using or charging the shaver, be sure to remove the AC adaptor from
the outlet.
●● Do not forcibly press against the outer foil, as this may break the foil to cause an
injury to your skin.
●● Do not use the AC adaptor included with the shaver to recharge other electric
Slovenčina
increase dangerously.
●● The shaver is intended for shaving and trimming natural hair only. It may be used
Česky
●● Do not cover the AC adaptor, as it may cause the temperature inside the adaptor to
●●
TIP
Product information user instructions
●● The shaver is for household use only.
●● The shaver should be preferably charged at temperature between 15°C and 35°C.
●● Failure to use the shaver in accordance with its purpose will void the guarantee.
●● The shaver may be operated on AC power or rechargeable battery.
●● Before shaving, degrease the skin of your face to prevent hair sticking to the outer
foil and causing blades to rub against it. If the foil is dirty, clean it before shaving
(e.g. using a handkerchief).
ZSH14910-001_v02
Română
Български
●●
101
Українська
●●
English
●●
temperature is below 0°C or over 40°C. Never recharge the shaver in direct sunlight
or near a heating element such as a heater.
Do not charge and use the shaver with an AC power supply in a humid place or in
a place where the AC adaptor is exposed to splashes of water.
Do not store the shaver in a humid place or where it may be exposed to splashes of
water, or in high temperatures.
To clean the body case of the shaver, wipe it with a cloth soaked with a diluted water
solution of a neutral detergent. Do not use thinners or benzine as they may damage
the plastic parts of the body case.
Do not leave the shaver unattended when charging.
Русский
socket of the shaver.
●● Do not recharge the shaver or use it with an AC power supply when the room
Magyar
appliances.
●● Before washing the shaver under running water, unplug the AC adaptor from the
Polski
●● When cleaning the shaver make sure that you do not apply too much oil on the
●●
Česky
shaving heads. Too much oil will soil the foil of the shaving heads. Before shaving,
wipe the residual shaver oil from the shaving heads (e.g. using a handkerchief). Use
oil available in stores (e.g. oil for sewing machines).
This symbol means that the shaver is washable, however only when
unplugged from the outlet.
For ensuring additional protection, it is recommended to install in the electrical
wiring a residual-current device with a rated residual current not exceeding 30 mA.
For this purpose contact a qualified electrician.
Slovenčina
Make sure that you understand the above tips.
Magyar
Technical specification
Română
Technical specifications are given on the nameplate.
This appliance complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on eco-design
requirements.
Battery: 2 x Ni-MH 800 mAh cell. Standard charging time: 1 hour. Working temperature
range: 0-40°C.
Русский
Български
Українська
English
102
ZSH14910-001_v02
Polski
Elements and accessories
a
A
12
b
Česky
1
4
Slovenčina
3
2
B
5
Magyar
6
7
9
8
Română
10
Русский
13
ZSH14910-001_v02
ON/OFF button
Charging indicator
Trimmer
Українська
7
8
9
10
11
12
13
Trimmer slide
Socket
AC adaptor
Brush
English
1 Cap
2 Shaving unit
3 Shaving heads
A a Foil
b Cutter
B Retaining frame
4 Retaining frame release knob
5 Hair pocket
6 Shaving unit release button
Български
11
103
Operation
Polski
CHARGING
Česky
For recharging the shaver use only the AC adaptor provided with the
shaver.
Battery activation
Slovenčina
When the shaver is first used after being purchased or being left unused for a long time,
be sure to recharge the shaver for 12 hours to the full capacity before use, to activate the
rechargeable battery.
Do not leave the shaver plugged in for more than 24 hours.
Magyar
After that, approximately 1 hour of charging will fully charge the shaver.
Charging is indicated by the charging indicator (8) lit in red.
Română
“Battery Memory Effect”
To avoid the “memory effect”, recharge the shaver only after the battery is completely empty.
What is the “memory effect”?
Русский
If the Ni-MH battery in your shaver is repeatedly recharged before it runs out of energy, the
voltage drops more quickly to decrease the number of times you can use the shaver before
the battery runs down.
Български
If you have noticed the “memory effect”
Українська
If the full recharge allows less number of shaves before the battery is depleted, consume
the recharged energy completely, and then recharge the shaver for approximately 12 hours.
Repeating this procedure 2 to 3 times will restore the battery. If the “memory effect” persists,
the service life of the battery may have expired. Consult the retailer from whom your shaver
was purchased.
Charging
1 Make sure that the shaver is off. To turn it off press the ON/OFF button. Put the cap on
the shaver head (1).
English
The battery cannot be charged when the shaver is on.
104
ZSH14910-001_v02
Polski
2 Insert the socket plug of the AC adaptor into
the socket (11) at the bottom of the shaver.
On a fully charged battery the shaver will operate for approx. 50 minutes.
USING THE SHAVER WITH AC POWER SUPPLY
Check if the shaver is off. Insert the socket plug of the AC adaptor securely into the socket
at the bottom of the shaver. Insert the outlet plug of the AC adaptor into the outlet. Turn on
the shaver.
If the shaver will not operate by pressing the power switch immediately
after the plugs are inserted, the rechargeable battery is completely
depleted. In that case, turn off the shaver, put it away for 1 minute to
charge the battery and turn it on again.
After use, be sure to turn off the shaver and then unplug the AC adaptor
from the outlet and the socket of the shaver.
ZSH14910-001_v02
105
Magyar
Română
– To prevent possible malfunctions, before charging make sure that the
plug and outlet are not damaged.
– While the shaver is charging, the shaver body or AC adaptor may emit
a slight noise and/or become slightly warm. This is not a defect.
Русский
When unplugging the mains cord, do not pull the cord. Be sure to hold the
plug to pull it out.
Български
4 When charging is completed, unplug the AC adaptor from the outlet.
Українська
– The shaver is fully charged in approximately 60 minutes.
– During charging, the charge indicator flashes to indicate that charging is
in process.
English
3 Insert the outlet plug of the AC adaptor into
an appropriate outlet (see the rating plate on the
AC adaptor).
Slovenčina
Česky
Before putting the plug of the
AC adaptor into the socket of the
shaver, make sure that the socket
is completely dry to prevent any
possible malfunction.
Polski
In a humid place, such as bathroom, do not use the shaver with an AC
power supply.
When using the shaver with an AC power supply, do not use soap or
shaving foam.
Česky
The energy stored in the rechargeable battery decreases even while the
shaver is used with an AC power supply. Recharge the shaver once every
three weeks.
Slovenčina
USE
Magyar
If the shaving heads are deformed or damaged, replace them with new
ones (see the “REPLACEMENT OF SHAVING HEADS” section). Otherwise,
the shaving heads may scratch your face.
1 Remove the cap and turn on the shaver by pressing the ON/OFF button.
2 Bring the shaving heads in gentle contact with the skin at the right angle, stretch the
Română
skin and move the shaver gently upwards against the grain.
●● While shaving, take care not to push the
Русский
●●
Български
shaving heads too strongly against the
skin. Otherwise, the shaving heads will
wear at a higher rate and become dull.
To shave delicate parts like the chin,
pull up the slack of the skin by hand,
and stroke upwards. When shaving the
throat, lift the face upwards to thrust the
throat out to pull the slack upwards.
Українська
3 To use the trimming blade, slide the
trimming blade button downwards. The
trimming blade vibrates correspondingly with
the inner blade.
4 To cut sideburns, apply the trimming blade to the skin lightly at a right angle, and move
the shaver gently downwards.
English
5 After use, turn off and clean the shaver (see the “Cleaning and maintenance”
section). Be sure to put on the cap (1) after cleaning.
Even if the charging indicator indicates that the shaver is empty and the
shaver stops vibrating, never leave it with the power switch turned on.
106
ZSH14910-001_v02
CLEANING USING BRUSH / WASHING UNDER RUNNING WATER
1 Before cleaning, make sure that the shaver is off. Press the shaving unit release button
(6) and tilt back the shaving unit (2).
3 In order to carefully clean the shaving unit, remove the shaving heads. For this purpose
follow the instructions below:
Polski
English
Українська
Български
Русский
●● Tilt back the shaving unit (2).
●● Turn the retaining frame release knob (4) counter clockwise.
Română
Magyar
2 Empty the hair pocket (5). Using the brush, clean the shaving unit, the trimmer and the
body case of the shaver.
Česky
Before any cleaning and/or maintenance activities, unplug the AC adaptor
from the shaver.
Slovenčina
Cleaning and maintenance
ZSH14910-001_v02
107
●● Remove the retaining frame (B), then remove the shaving head foil (a) together with
Polski
shaving blades (b) from the shaving head unit (2).
Česky
Slovenčina
●● To remove the cutter (b) from the foil (a), hold the cutter on its side and gently pull it
Magyar
upwards (see the picture below).
Română
Русский
All parts should be cleaned gently to avoid any possible damage.
Български
4 After cleaning, refit all the parts in the
reverse order.
Українська
When fitting shaving heads (A) in the
shaving head unit (2) place them in such
a way that the recesses in the shaving
head foil (a) cover the ribs in the shaving
head unit (2).
English
108
ZSH14910-001_v02
REPLACEMENT OF SHAVING HEADS
The shaving heads are consumables. In order to enjoy a comfortable clean shave, it is
recommended that the shaving heads be replaced with new ones in a set at least once
a year. Use of shaving heads beyond its serviceable life may not only result in poor shaving
performance but also damage such heads to scratch your skin.
How to replace the shaving heads:
1 Press the shaving head unit (6) release button.
2 Tilt back the shaving unit (2).
3 Turn the retaining frame release knob counter clockwise and remove the retaining
frame (B).
4 Remove the shaving head foil (a) together with shaving blades (b) from the shaving
head unit (2).
ZSH14910-001_v02
English
5 Replace the shaving heads with new ones.
6 Refit all the parts in the reverse order.
Български
We recommend using only original ZELMER spare parts. Spare parts set
no. SH0090111.
Українська
Before replacing the shaving heads, be sure to turn off the shaver.
Русский
Română
The above replacement period of shaving heads serves as a guideline only,
and their serviceable lives vary greatly depending on the condition of use
of each user. If you find them unable to give a good shave, damaged or
deformed, replace them with new ones immediately.
Magyar
Check that the trimming blade is not moving when cleaning it.
Slovenčina
Česky
5 Before cleaning the trimmer, turn off the shaver. Clean the trimmer blades using the
brush (sweep the brush along the blades and not across them).
Polski
Poor shaving quality and abnormal sound may indicate that the shaving
unit elements are fitted incorrectly.
109
Ecology – protect the environment
Polski
Česky
Slovenčina
Each user can contribute to protecting the environment. It is not difficult or
too expensive. For this purpose, dispose of the carton and plastic packaging
materials into appropriate waste paper and plastic (PE) recycling containers.
Batteries contain substances harmful to the environment. Do not dispose
the appliance in household waste. Bring the battery to an official recycling
centre.
At the end of its useful life, bring the appliance to an official waste collection site, as some
of its components may be hazardous to the environment.
Do not dispose of together with domestic waste!
Magyar
Română
Русский
Български
Українська
English
The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or
improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law
regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
110
ZSH14910-001_v02
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
ZSH14910-001_v02
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
ZSH14910-001_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising