Zelmer | ZGE0990B (40Z011) | User manual | Zelmer ZGE0990B (40Z011) User Manual

Zelmer ZGE0990B (40Z011) User Manual
1
2
ZGE0990B
ZGE0990B
GRILL ELEKTRYCZNY
электрический гриль
/ electric grill
GRILL ELEKTRYCZNY
электрический гриль
/ electric grill
Ciesz się smakiem grillowanych potraw bez względu na pogodę.
Наслаждайтесь вкусом блюд, приготовленных на гриле,
несмотря на погоду.
4
Enjoy the taste of grilled food whatever the weather.
PL
1. Pokrywa z hartowanego szkła 2. Odłączany
przewód zasilający 3. Tacka na ociekający tłuszcz
4. Nienagrzewające się uchwyty
RU
1. Крышка из закаленного стекла
2. Отключаемый кабель питания 3. Поддон для
стекающего жира 4. Ненагревающиеся ручки
CZ
1. Poklop z tvrzeného skla 2. Odpojitelný napájecí
kabel 3. Tác pro odkapávání tuku 4. Nezahřívající
se úchyty
BG
1. Капак от закалено стъкло 2. Захранващ кабел,
който може да се разедини 3. Тавичка за събиране
на мазнина 4. Ненагряващи се ръкохватки
SK
1. Poklop z tvrdeného skla 2. Odpojiteľný napájací
kábel 3. Tácka na odkvapkávanie tuku
4. Nenahrievajúce sa držadlá
UA
1. Кришка із загартованого скла 2. Знімний шнур
живлення 3. Лоток на очікуваний жир 4. Ручки,
що не нагріваються
HU
RO
1. Edzett üveg fedél 2. Levehető tápkábel
3. Zsírgyűjtő tálca 4. Hőre nem melegedő fogantyúk
1. Hardened glass cover 2. Removable power
cable 3. Tray for dripping fat 4. Handles do not
heat up
40Z011-001_v04
1. Capac din sticlă călită 2. Cablu de alimentare
care poate fi deconectat 3. Tavă pentru grăsimea
care se scurge 4. Mânere care nu se încălzesc
EN
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
GE0990/40Z011
3
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
GRILL ELEKTRYCZNY
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–7
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ELEKTRICKÝ GRIL
SK NÁVOD NA OBSLUHU
ELEKTRICKÝ GRIL
23–26
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
8–10
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГРИЛ
27–30
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
11–14
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS GRILL
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ГРІЛЬ
31–34
EN USER MANUAL
15–18
ELECTRIC GRILL
35–37
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
GRATAR ELECTRIC
19–22
www.zelmer.com
PL
A
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji
obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby
można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego
użytkowania wyrobu.
4
V
IV
III
3
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania urządzenia
II
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
I
2
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
7
7
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
1
5
6
B
1
5
2
6
Szanowny Kliencie!
3
7
4
8
● Przewód zasilający i przedłużacz
nie może mieć kontaktu z wodą ani
z innymi płynami.
● Nie uruchamiaj urządzenia, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
przewodu zasilającego oraz gdy
obudowa, termostat lub ruszt są
w sposób widoczny uszkodzone.
Przed każdym uruchomieniem
należy sprawdzać wizualnie urządzenie.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego.
4
● Urządzenie stawiaj tylko na suchej,
płaskiej, stabilnej i żaroodpornej
powierzchni.
● Nie dotykaj wtyczki i regulatora temperatury, gdy masz mokre ręce.
● Temperatura dostępnych powierzchni
może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
Nie dotykaj powierzchni oznaczonej
symbolem
.
● W przypadku potrzeby przenoszenia
grilla wcześniej wyłącz go. Po ostygnięciu przenieś za uchwyty żaroodporne używając rękawic kuchennych, ponieważ uchwyty mogą być
nadal gorące. Zachowaj szczególną
ostrożność!
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
● Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
poniżej 8 roku życia.
● Odczekaj aż urządzenie wystygnie
przed czyszczeniem oraz demontażem.
● Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym zawsze wymontuj
termostat przed zanurzeniem urządzenia w wodzie.
40Z011-001_v04
Operation guidelines
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
It is recommended to wipe the surface with edible oil
before grilling products in order to improve the nonsticking properties.
The grids (3) are perfect for preparing meat, fish and
poultry. The fat and juice flows though the grids spaces
down to the grease drip tray which provides preparation
of healthy and low-fat meals.
The 3–4 level is recommended In order to obtain uniform
grilling.
Heat the grids before putting the products on.
When preparing tender dishes (i.e. fish) after applying
spices you can wrap it with aluminium foil.
Soft pieces of meat are the best for grilling.
You can marinate meat in advance, to make it more
tender.
Use special tongs or spatula for turning products on grill,
it is not allowed to use pointer forks.
Do not turn the grilled products to often. In case they get
brown on both sides, finish grilling at lower temperature.
Thanks to it the products shall not get dry and they shall
be uniformly grilled.
In case the products are not instantly consumed, you can
keep them warm with 1 level setting.
Base, grease drip tray, lid
●
Clean the base, the lid and grease drip tray with damp
cloth or under running water.
The appliance is not intended for being washed
in dishwashers!
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
It is not allowed to cut the products on the grill,
in order to prevent the damages of non- stick
layer.
After operation
●
●
Set the thermostat in “OFF” position in order to switch off
the appliance.
Always disconnect form mains after usage. Let the
appliance cool down before disassembling and
cleaning.
Cleaning and maintenance
●
●
Wash and wipe thoroughly all parts before storage.
Make sure that the plug and heating plate are dry
before connecting the thermostat to the heating plate.
If necessary, wipe thoroughly with dry cloth and leave for
drying for a while.
Thermostat
●
On no account allow the water get inside the thermostat!
Do not clean under running water and do not immerse!
Clean the thermostat with damp cloth only.
Heating plate
●
●
It is forbidden to use caustic cleaning agents, scourers
with scouring agents, wire wool, etc., as they can
damage non-stick surface.
Remove severe dirt with damp cloth. Use a soft bottle
brush for cleaning the grids.
40Z011-001_v04
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising