Zelmer | ZGE1000X (GE1000) | User manual | Zelmer ZGE1000X (GE1000) User Manual

Zelmer ZGE1000X (GE1000) User Manual
1
2
ZGE1000X
ZGE1000X
GRILL ELEKTRYCZNY
электрический гриль
/ electric grill
GRILL ELEKTRYCZNY
электрический гриль
/ electric grill
Urządzenie ułatwiające bezproblemowe i szybkie grillowanie.
Оборудование позволяющее легко
и быстро готовить на гриле.
4
Makes grilling quick and problem-free.
PL
1. Regulacja temperatury 2. Płaska i żebrowana
powierzchnia płyty grzewczej 3. Powłoka
zapobiegająca przywieraniu 4. Tacka na ociekający
tłuszcz
RU
1. Регулировка температуры 2. Плоская
и ребристая поверхность нагревательной плиты
3. Антипригарное покрытие 4. Поддон для
стекающего жира
CZ
1. Nastavení teploty 2. Hladký a žebrovaný povrch
varné desky 3. Nepřilnavý povrch 4. Tác pro
odkapávání tuku
BG
SK
1. Nastavenie teploty 2. Hladký a rebrovaný povrch
varnej dosky 3. Nepriľnavý povlak 4. Tácka na
odkvapkávanie tuku
1. Регулиране на температурата 2. Гладка
и грил повърхност на нагревателната плоча
3. Незалепващо покритие 4. Тавичка за
събиране на мазнина
UA
1. Регулювання температури 2. Пласка та
ребриста поверхня 3. Антипригарне покриття
4. Лоток для жиру
HU
EN
1. Temperature control 2. Flat and ribbed grilling
surface 3. Non-stick coating 4. Tray for dripping fat
1. Regularea temperaturii 2. Suprafaţă de încălzire
plată şi ondulată 3. Strat care nu permite lipirea
alimentelor 4. Tavă pentru grăsimea care se scurge
GE1000-002_v04
RO
1. Hőmérséklet-szabályozás 2. Sík és hullámos
grillező felület 3. Tapadásmentes bevonat
4. Zsírgyűjtő tálca
Zelmer Pro Sp. z o.o.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
GE1000
3
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
GRILL ELEKTRYCZNY
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
4–7
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ELEKTRICKÝ GRIL
SK NÁVOD NA OBSLUHU
ELEKTRICKÝ GRIL
23–26
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
8–10
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ГРИЛ
27–30
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
11–14
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ELEKTROMOS GRILL
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ
ЕЛЕКТРИЧНИЙ ГРІЛЬ
31–34
EN USER MANUAL
15–18
ELECTRIC GRILL
35–37
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
GRATAR ELECTRIC
www.zelmer.com
19–22
www.zelmer.com
A
PL
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji
obsługi. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby
można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego
użytkowania wyrobu.
6
3
9
9
4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania urządzenia
5
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
2
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
8
B
4
2
5
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
7
1
1
Szanowny Kliencie!
3
6
● Przewód zasilający i przedłużacz
nie może mieć kontaktu z wodą ani
z innymi płynami.
● Nie uruchamiaj urządzenia, w przypadku stwierdzenia uszkodzenia
przewodu zasilającego oraz gdy obudowa, termostat lub ruszt są w sposób widoczny uszkodzone. Przed
każdym uruchomieniem należy
sprawdzać wizualnie urządzenie.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego.
4
● Urządzenie stawiaj tylko na suchej,
płaskiej, stabilnej i żaroodpornej
powierzchni.
● Nie dotykaj wtyczki i regulatora temperatury, gdy masz mokre ręce.
● Nie dotykaj gorących powierzchni.
● Temperatura dostępnych powierzchni
może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
● W przypadku potrzeby przenoszenia
grilla wcześniej wyłącz go. Po ostygnięciu przenieś za uchwyty żaroodporne używając rękawic kuchennych, ponieważ uchwyty mogą być
nadal gorące. Zachowaj szczególną
ostrożność!
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
● Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
poniżej 8 roku życia.
● Odczekaj aż urządzenie wystygnie
przed czyszczeniem oraz demontażem.
● Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym zawsze wymontuj
termostat przed zanurzeniem urządzenia w wodzie.
● Nie zanurzaj czujnika temperatury,
przewodu zasilania ani wtyczki
w wodzie ani w żadnym innym płynie.
GE1000-002_v04
During first usage, the preserving materials
shall be burnt which can cause short emission
of unpleasant smell at the initial stage of
grilling.
It is not allowed to move the hot appliance
during operation! At first switch off and wait
until it cools down. Move with heat-resistant
handles only.
Operation guidelines
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
It is recommended to wipe the surface with edible oil
before grilling products in order to improve the nonsticking properties.
The grids (4) are perfect for preparing meat, fish and
poultry. The fat and juice flows though the grids spaces
down to the grease drip tray which provides preparation
of healthy and low-fat meals.
The grilling plate (5) is perfect for preparing eggs, ham,
tomatoes, onion, etc. It is also excellent for keeping the
dishes warm.
The 3–4 level is recommended In order to obtain uniform
grilling.
Heat the grids before putting the products on.
When preparing tender dishes (i.e. fish) after applying
spices you can wrap it with aluminium foil.
Soft pieces of meat are the best for grilling.
You can marinate meat in advance, to make it more
tender.
Use special tongs or spatula for turning products on grill,
it is not allowed to use pointer forks.
Do not turn the grilled products to often. In case they get
brown on both sides, finish grilling at lower temperature.
Thanks to it the products shall not get dry and they shall
be uniformly grilled.
In case the products are not instantly consumed, you can
keep them warm with 1 level setting.
Thermostat
●
On no account allow the water get inside the thermostat!
Do not clean under running water and do not immerse!
Clean the thermostat with damp cloth only.
Heating plate, grill base
●
●
●
Clean the heating plate or the protection with wet wipe or
wash it under running water.
It is forbidden to use caustic cleaning agents, scourers
with scouring agents, wire wool, etc., as they can
damage non-stick surface.
Remove severe dirt with damp cloth. Use a soft bottle
brush for cleaning the grids.
Glass cover, grease drip tray
●
You can clean the glass cover and the drip tray with wet
wipe as well as under running water or in a dishwasher.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural environment.
It is neither difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the dangerous
elements of this appliance, which can be hazardous for
natural environment.
Do not dispose into the domestic waste disposal!
It is not allowed to cut the products on the grill,
in order to prevent the damages of non- stick
layer.
After operation
●
●
Set the thermostat in “0” position in order to switch off
the appliance.
Always disconnect form mains after usage. Let the
appliance cool down before disassembling and
cleaning.
Cleaning and maintenance
●
●
Wash and wipe thoroughly all parts before storage.
Make sure that the plug and heating plate are dry
before connecting the thermostat to the heating plate.
If necessary, wipe thoroughly with dry cloth and leave for
drying for a while.
GE1000-002_v04
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
37
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising