Zelmer ZEH62U150 User Manual

Zelmer ZEH62U150 User Manual
Karta produktu zgodna z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI
(UE) NR 65/2014"
Marka: Zelmer
Identyfikator: ZEH62U150
Roczne zużycie energii: 91,3 kWh
Klasa efektywności energetycznej: E
Wydajność przepływu dynamicznego: 4,7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego: F
Sprawność oświetlenia: 2
Klasa sprawności oświetlenia: G
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń: 67,2 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: D
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach
użytkowania: 160,0 m³/h / 240 m³/h
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo: - m³/h
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i
maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania: 63 dB / 71 dB
Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i
turbo: - dB
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia: - W
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania: - W
Feb 23, 2015
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa
www.zelmer.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement