Zelmer ZMM4248W User manual

Zelmer ZMM4248W User manual
ZMM42...
ZMM4200 series
MASZYNKA DO MIELENIA
meat mincer
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MASZYNKA DO MIELENIA
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
7–12
EN USER MANUAL
MEAT MINCER
32–37
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
13–18
МЯСОРУБКА
38–43
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
FLEISCHWOLF
МАШИНКА ЗА МЕЛЕНЕ
19–25
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
DISPOZITV PENTRU TOCAT 26–31
М’ЯСОРУБКА
44–49
ZMM42...
MASZYNKA DO MIELENIA
meat mincer
Multifunkcjonalna pomoc w każdej kuchni – tarcie, mielenie, krojenie i wyciskanie soku.
Multifunctional helper in every kitchen – grating, mincing, slicing and juicing.
www.zelmer.com
A
15
16
17
8
7
11
12
10
9
1
2
6
5
4
14
3
13
B
8
1
3
2
4
7
5
1
6
C
1
2
3
„click”
4
5
6
1
2
3
1
2
3
D
E
„click”
4
5
6
F
„click”
1
2
3
G
8
12
7
13
6
3
5
9
4
3
10
2
H
1
2
3
4
5
6
„click”
7
8
9
10
11
12
11
1
I
8
2
3
STOP
1
1
9
2
3
J
4
5
6
„click”
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
K
7
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Charakterystyka urządzenia
Szatkuj, miel, wyciskaj, ścieraj – Zelmer – jeden wybór
a tyle możliwości.
A gdyby tak jedno urządzenie potrafiło mielić mięso, szatkować, siekać warzywa, rozdrabniać orzechy, przecierać
owoce na pyszne dania dla dzieci czy domowe przetwory,
a nawet mielić zboża, nasiona, orzechy czy kawę? Dzięki
maszynkom Zelmer to wszystko jest w Twoim zasięgu.
Zelmer, niekwestionowany lider w kategorii maszynek,
prezentuje pełną gamę produktów ZMM42... To urządzenia, które poradzą sobie z każdym, nawet najtrudniejszym
zdaniem. Dzięki zaawansowanemu układowi chłodzenia
silnika, maszynka Zelmer bez wysiłku osiąga „wyjątkowo
dużą moc”, wartość motor blocked power wynosi aż 1900 W.
Dzięki doskonale przemyślanej konstrukcji, po odłączeniu
standardowej komory mielenia można, poprzez dołączenie odpowiedniego modułu, przeobrazić ją w szatkownicę,
wyciskarkę od owoców czy młynek żarnowy (wyposażenie zależne od modelu, dostępne również jako akcesoria).
Mając jedno urządzenie w domu, zachwycisz domowników
i gości gamą wykwintnych dań. Maszynka Zelmer idealnie
sprawdzi się na sezon owocowy: dzięki wyciskarce przygotujesz domowe soki, przeciery czy galaretki owocowe. Szatkownica pomoże ci przygotować warzywa na zupę, które
przechowane w zamrażarce, zachwycą letnim bukietem
smaków, gdy za oknem będzie zimno i szaro. Maszynka do
mielenia produktów spożywczych służy do użytku w gospodarstwie domowym.
Zelmer – Twój nieoceniony pomocnik w kuchni.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania maszynki
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
●● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączany ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać
jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia
dla użytkownika. W razie wystąpienia
usterek zwróć się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas pracy z maszynką w obecności dzieci.
●● Przed wymianą wyposażenia lub
zbliżaniem się do części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od
zasilania.
●● Zawsze odłączaj urządzenie od
zasilania gdy jest pozostawione bez
nadzoru, a także przed montażem,
demontażem lub czyszczeniem.
7
●● Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Przechowuj urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym poza zasięgiem dzieci.
●● Urządzenie może być używane
przez osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia
lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu
dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
●● Należy zapewnić, aby dzieci nie
bawiły się urządzeniem.
●● Urządzenie musi być używane tylko
z misą zasypową.
●● Urządzenie wolno używać tylko
w pomieszczeniach, w temperaturze
pokojowej i na wysokości nie większej niż 2000 m n.p.m.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieci pociągając za
przewód.
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie narażaj maszynki i wyposażenia na działanie temperatury powyżej 60°C. Możesz uszkodzić maszynkę.
●● Do popychania stosuj tylko popychacz. Używanie
innych przedmiotów grozi uszkodzeniem maszynki
i napędu.
●● Nie przeciążaj urządzenia nadmierną ilością produktu,
ani zbyt silnym jego popychaniem (popychaczem).
●● Dokładnie montuj zespół mielący, gdyż źle skręcony
zespół mielący powoduje niewłaściwą jakość mielenia, jak również może być przyczyną stępienia nożyka
i sitka. Stępiony nożyk i sitko wymień na nowe.
●● Podczas pracy maszynki nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych w obudowie. Maszynki nie stawiaj na miękkim podłożu.
8
●● Nie zanurzaj napędu maszynki w wodzie, ani nie myj
go pod bieżącą wodą.
●● Nie myj wyposażenia zamontowanego na napędzie.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one
między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki
ostrzegawcze, itp.
●● Przed użyciem umyć wszystkie akcesoria w wodzie
z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Starannie opłukać
i osuszyć.
●● Sitka i nożyk dwustronny powinny pozostać natłuszczone. Nasmarować je olejem jadalnym.
●● Nie uruchamiać pustego urządzenia, jeśli sitka nie
zostały natłuszczone.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie
jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.
●● Po zakończeniu pracy wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci. Schowaj przewód
lekko wysuwając go w otwór z którego jest wprowadzony, a wtyczkę przewodu włóż do schowka.
●● Gdy maszynka nie daje się uruchomić – oddaj ją do
serwisu.
●● Mięso przeznaczone do mielenia oddziel od kości,
ścięgien, chrząstek i żył.
●● Przed mieleniem większe produkty potnij na kawałki.
●● Nie miel suchego maku. Przed mieleniem mak musi
być wcześniej sparzony i namoczony – do kilkunastu
godzin.
●● Do mycia metalowych części używaj miękkiej szczoteczki.
●● Nie myj metalowych części w zmywarkach. Agresywne
środki czyszczące stosowane w tych urządzeniach
powodują ciemnienie w/w części. Myj je ręcznie, z użyciem tradycyjnych płynów do naczyń.
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy
10 minut
Czas przerwy przed ponownym użyciem
30 minut
Hałas urządzenia (LWA):
77 dB/A
MBP – Moc zablokowania silnika
1900 W
TYPY MASZYNEK ZELMER
Poniżej prezentowany jest asortyment wyposażenia maszynek do mielenia, których dotyczy niniejsza instrukcja.
VIB
ZMM4280*
ZMM4282*
Wyposażenie
Zespół mielący Nr 8
Szatkownica
Wyciskarka
Młynek żarnowy
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
○
●
○
○
○
○
●/dostępne 2 bębny
●
ZMM4288*
○
* wersja kolorystyczna, ● – podstawowe wyposażenie, ○ – dodatkowe wyposażenie do nabycia w sklepach
ZMM4283*
ZMM4248*
Opis urządzenia
A
Maszynka do mielenia produktów spożywczych składa się z:
1 Napędu maszynki – każdy napęd maszynki przystosowany jest do montażu każdego zespołu mielącego i szatkownicy produkcji ZELMER. W tylnej wnęce schowka
napędu znajdują się otwory wentylacyjne.
Zespołu mielącego, w którego skład wchodzi:
2 Komora mielenia
3 Ślimak z zamontowanym sprzęgłem
4 Nożyk dwustronny
5 Sitko z otworami 4 mm
6 Nakrętka
7 Miska
8 Popychacz
Wyposażenia, w którego skład wchodzi:
9 Sitko z otworami 8 mm
10 Sitko z otworami 2,7 mm (na wyposażeniu ZMM4288,
ZMM4248, ZMM4280)
11 Nasadka masarska
12 Wkładka dystansowa
13 Wyłącznik
14 Przycisk blokady
Mechaniczne zabezpieczenie silnika
A
15 Ślimak
16 Sprzęgło
17 Wkręt M5x20
Maszynka posiada mechaniczne zabezpieczenie, które
chroni silnik przed zniszczeniem – zęby sprzęgła napędowego ślimaka wyłamują się, gdy maszynka jest przeciążona
(np. gdy do środka dostały się kości).
Zniszczone sprzęgło wymień na nowe:
●● w ślimaku (3) ze zniszczonym sprzęgłem odkręć wkręt (17),
●● usuń uszkodzone sprzęgło (16),
●● załóż nowe sprzęgło (16) i dokręć je wkrętem (17).
Praca z zespołem mielącym
C
Do komory mielenia (2) włóż kolejno:
1 Ślimak (3) sprzęgłem (16) do środka.
2 Na trzpień ślimaka (3) nożyk (4).
3 Sitko (np. sitko z otworami 4 mm) tak, aby występ
komory wszedł w rowek na obwodzie sitka.
4 Dokręć wszystkie elementy zespołu mielącego – mocno
do oporu.
5 Załóż zmontowany zespół mielący, na napęd (1) i obróć
do pozycji, przy której usłyszysz „click” blokady.
6 Nałóż miskę (7) na komorę mielenia (2).
Przygotowanie maszynki do pracy
i jej uruchomienie
D
1 Napęd (1) postaw w pobliżu gniazdka sieci na twardym
podłożu tak, aby nie zasłaniać otworów wentylacyjnych
w obudowie.
●● Przed pierwszym użyciem maszynki umyj elementy
wyposażenia.
●● Zmontuj odpowiednie wyposażenie i dołącz do napędu.
2 Delikatnie rozwiń przewód przyłączeniowy, a następnie
włóż go do gniazda sieciowego.
3 Przyciskiem wyłącznika (13) uruchom maszynkę.
Praca z nasadką masarską
E
Do komory mielenia (2) włóż kolejno:
1 Ślimak (3) sprzęgłem (16) do środka.
2 Na trzpień ślimaka (3) wkładkę dystansową (12).
3 Nasadkę masarską (11).
4 Dokręć wszystkie elementy nakrętką (6) – mocno do oporu.
5 Załóż zmontowany zespół mielący, na napęd (1) i obróć
do pozycji, przy której usłyszysz „click” blokady.
6 Nałóż miskę (7) na komorę mielenia (2).
Przed nałożeniem kiełbaśnicy (osłonki z jelita) namocz ją
w ciepłej wodzie przez ok. 10 min.
9
●● Na
nasadkę masarską (11) nałóż mokrą kiełbaśnicę,
zwróć uwagę, aby nie zatkać otworów odpowietrzających w nasadce.
Masa mięsna, wypełniająca jelito nie może być
„zbyt rzadka”. Duża zawartość płynów może
spowodować ich wyciek i przedostawanie się
do wnętrza maszynki.
Szatkownica
B
E
Tarka do drobnych wiórek
Tarka do grubych wiórek (nie dostępna w ZMM4283)
Tarka do plastrów (nie dostępna w ZMM4283)
Tarka do przecierania
Zatrzask
Komora
Miska zasypowa
Popychacz
Szatkownica ma dwie tarki do rozdrabniania na drobne
i grube wiórki (sera żółtego, marchwi, selerów, gotowanych
buraków, itp.). Trzecia tarka służy do krojenia warzyw na plastry (ziemniaków, ogórków, cebuli, itp.). Czwarta tarka służy
do przecierania (ziemniaków, buraków, owoców itp.
1
2
3
4
5
6
7
8
PRACA Z SZATKOWNICĄ
F
1 Odchyl zatrzask (5) i włóż jedną z tarek sprzęgłem do
środka komory.
2 Zatrzaśnij zatrzask (5).
3 Połącz komorę szatkownicy (6) tak, jak komorę mielenia
maszynki.
●● Produkty duże pokrój wcześniej na kawałki, które bez
trudu włożysz do komory.
●● Nie rozdrabniaj miękkich owoców zawierających twarde
pestki.
●● Po zakończeniu pracy wyłącz maszynkę i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
●● Usuń drewnianą łyżką resztki produktów pozostałe
wewnątrz tarki lub w komorze.
Ostrza tarek nie wymagają regeneracji.
Wyciskarka do owoców
G
Wyciskarka jest wyposażeniem w niektórych typach maszynek do mielenia. Pozwala wyciskać sok z owoców takich, jak:
maliny, porzeczki, truskawki, agrest oraz dodatkowo z winogron i pomidorów. Owoce jagodowe takie, jak porzeczki
można wyciskać wraz z szypułkami. W wyciskarce nie można
stosować owoców z dużymi pestkami np. śliwy, wiśnie, itp.
bez ich wcześniejszego wydrylowania (usunięcia).
Elementy wyciskarki:
1 Komora wyciskarki
2 Ślimak
10
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Korpus
Nakrętka
Rynienka odprowadzająca sok
Śruba regulacyjna
Miska (z zespołu mielącego)
Popychacz (z zespołu mielącego)
Sitko – 2 szt.
Nr 1 – otwory mniejsze
Nr 2 – otwory większe
Pierścień uszczelniający duży na korpus (3)
Pierścień uszczelniający mały na ślimak (2)
Haczyk
Szczotka
Do popychania owoców używaj wyłącznie
popychacza (8).
PRZYGOTOWANIE DO PRACY I OBSŁUGA
WYCISKARKI
H
1 Upewnij się, że na korpusie (3) i ślimaku (2) są założone
pierścienie uszczelniające (10) i (11). W razie ich braku
koniecznie włóż je we głębienia tych elementów (korpusu
i ślimaka).
2 Do korpusu (3) włóż i dociśnij sitko (9) do oporu.
Do usunięcia sitka (9) z korpusu (3) bardzo
przydatne jest użycie haczyka (12). Haczyk
(12) krótszym końcem włóż w otwór sitka (9)
i pociągnij sitko (9) na zewnątrz.
3 Do komory wyciskarki (1) włóż ślimak (2).
4 Nałóż korpus z sitem na ślimak zwracając uwagę, aby
sitko było zwrócone ku dołowi, a rowek pozycjonujący trafił
na występ komory wyciskarki.
5 Tak ustawiony korpus przykręć nakrętką (4) do komory
wyciskarki (1).
6 Wkręć śrubę regulacyjną (6) w korpus (3).
7 Nasuń na niego rynienkę odprowadzająca sok (5) do
momentu zatrzaśnięcia na korpusie (3) – „click”.
8 Zmontowaną wyciskarkę zamocuj na napęd, postępując
identycznie jak w opisie komory mielącej.
9 Na gardziel zasypową nałóż miskę (7) i popychacz (8) –
od zespołu mielącego.
10 Pod otwór wylotowy rynienki (5) i śruby regulacyjnej (6)
ustaw odpowiednie naczynia na sok oraz wytłoczyny.
11 Włącz przewód przyłączeniowy maszynki do gniazdka
sieci.
12 Uruchom maszynkę przyciskiem wyłącznika (13), następnie dozuj odpowiednio owoce popychając popychaczem.
Aby proces wyciskania owoców przebiegał prawidłowo, nie wkręcaj zbyt głęboko śruby regulacyjnej w początkowej fazie pracy. Dopiero po
ocenie stopnia zawartości soku w wytłoczynach, skoryguj odpowiednio stopień wkręcenia
tak, aby uzyskać wystarczającą efektywność
i uniknąć zatkania wyciskarki.
●● W
trakcie wyciskania obserwuj suchość wytłoczyn.
Gdy robią się nadmiernie suche, wykręć śrubę (6), aby
uniknąć zatkania wyciskarki wytłoczynami.
Stopień wkręcenia śruby zależy od rodzaju
i gatunku przetwarzanych owoców, dla owoców soczystych i bardzo dojrzałych – śrubę
wkręć głębiej, a dla owoców mało soczystych
– śrubę wkręć nieco mniej.
Gdy regulacja śrubą nie zapewni dostatecznej
skuteczności wyciskania, można wytłoczyny
ponownie przepuścić przez wyciskarkę.
Zablokowanie wylotu komory (w śrubie regulacyjnej (3)) wytłoczynami z owoców o dużej
zawartości soku grozi zalaniem napędu
maszynki.
●● W
razie zablokowania wylotu komory wytłoczynami
wyłącz maszynkę. Zwróć szczególną uwagę na proces
wyciskania soku np. czy nie nastąpiło zatkanie otworów sita. Odłącz wyciskarkę od napędu (identycznie jak
w przypadku komory mielącej), rozmontuj wyciskarkę,
oczyść (wymyj) elementy wyciskarki. Do mycia, szczególnie sita, używaj dołączonej szczoteczki.
Młynek żarnowy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
Nakrętka
Nastawiak żaren
Korpus z pokrętłem
Żarno wewnętrzne
Żarno zewnętrzne
Ślimak
Komora młynka
Miska
Rowek korpusu musi trafić na występ komory młynka
OPIS URZĄDZENIA
Przystawka ta może być stosowana do mielenia zbóż, nasion
oleistych oraz suchych produktów spożywczych.
Młynek żarnowy pozwala na mielenie takich produktów jak:
pszenica, żyto, owies, ryż, kawa ziarnista, cukier, kasza gryczana, pieprz czarny ziarnisty, ziele angielskie, gorczyca,
orzechy włoskie, orzechy laskowe, suszone grzyby, migdały,
soja, siemię lniane, łuskane ziarna słonecznika itp.
Produktów oleistych nie miel na minimalnym
nastawieniu granulacji. Urządzenie do mielenia
może się zakleić lub zablokować.
Urządzenie nie nadaje się do mielenia produktów bardzo twardych np. suszony groszek,
kukurydza popcorn.
MONTAŻ MŁYNKA NA MASZYNCE
J
UŻYTKOWANIE I REGULACJA MŁYNKA
J
1 Gdy komora młynka (7) jest obrócona o kąt ok. 45°
w prawo, załóż zmontowany młynek na napęd poprzez
włożenie występów komory młynka (7) w wycięcia napędu,
a następnie obróć go w lewo do pozycji, przy której usłyszysz „klik” blokady. Oznacza to, że młynek został właściwie
zamontowany.
Przed pierwszym użyciem umyj (patrz „CZYSZCZENIE”)
i wysusz rozłożony na części młynek, a następnie zmiel ok.
50 g produktu (np. zboża) przy ustawieniu urządzenia na
mielenie ze średnim rozdrobnieniem. Zmielony produkt nie
nadaje się do dalszego wykorzystania, jest bowiem zanieczyszczony i należy go wyrzucić.
Maksymalny czas nieprzerwanej pracy młynka
wynosi 10 minut. Warunek ten jest powiązany
z maksymalnym czasem pracy maszynki, dla
której po 10 min pracy powinno nastąpić ok. 45
min. przerwy.
Urządzenie nie może pracować bez obciążenia.
Zawsze przed uruchomieniem napełnij je produktem.
2 Wsyp ziarna do miski (8).
3 Ustaw pokrętło korpusu (3) na grubsze mielenie.
4 Włącz silnik maszynki.
5 Zmielony produkt zacznie wysypywać się przez otwór.
6 W zależności od żądanego stopnia zmielenia lub użytych
ziaren, za pomocą pokrętła korpusu (3), wyreguluj nastawiak
żaren (2) tak, aby uzyskać produkt o odpowiedniej granulacji. Przekręcając go w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara uzyskasz produkt drobniej zmielony, a przy kręceniu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
– produkt grubiej zmielony.
Najdrobniejszy (minimalny) stopień zmielenia uzyskuje się
przy ustawieniu pokrętłem na linii 1, a największy (maksymalny) przy ustawieniu pokrętła na linii STOP. Patrz grafika
na korpusie (3) i nastawiaku żaren (2).
Zbyt mocne skręcenie lub wykręcenie pokrętła poza linię
STOP podczas pracy może spowodować uszkodzenie
urządzenia.
Zaleca się, aby podczas pracy młynka nastawiak żaren (2) ustawiony był pomiędzy linią 1,
a linią STOP.
Pamiętaj o dokładnym umyciu młynka przed
mieleniem różnych produktów. Pozwoli to uniknąć wzajemnego przenikania zapachów.
11
Dla bardziej miękkich zbóż takich jak owies czy
siemię lniane należy wybrać ustawienie gruboziarniste.
Nie zaglądaj do wnętrza komory podczas mielenia, gdyż wyskakujące czasem ziarna mogą Cię
zranić (np. w oko).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Młynek nie wymaga czyszczenia po każdym użyciu (jeśli
mielony jest jeden rodzaj produktu), ponieważ ślimak (6)
zapobiega zaleganiu pozostałości ziaren w młynku. Żarna
stalowe (4, 5) osusz ściereczką po umyciu, aby nie doszło
do ich korozji. W przypadku długotrwałego przechowywania
żaren, zakonserwuj je poprzez natłuszczenie (możesz w tym
celu użyć np. oleju jadalnego). Żaren nie należy zanurzać we
wrzącej wodzie. Części z tworzywa sztucznego (niezawierające grafiki) możesz myć w zmywarce (max. 60°C).
Po zakończeniu pracy
●● Wyłącz
K
Ekologiczna utylizacja
To urządzenie jest oznaczone zgodnie
z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz
polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r.
„O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz.
1688) symbolem przekreślonego kontenera
na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten,
po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany
łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go
prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne
punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji,
wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz
niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.
maszynkę i wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
1 Wyjmij popychacz i zdejmij miskę z komory mielenia.
2 Przesuń przycisk blokady, zespół mielący obróć w prawo
i zdejmij go.
3 Rozłóż elementy zespołu mielącego, komory z nasadką
masarską.
Schowaj przewód, jak również umyte i wysuszone części do
schowka.
4 Umieszczanie sitka we wnęce.
5 Chowanie przewodu przyłączeniowego.
6 Przechowywanie miski.
Czyszczenie i konserwacja
●● Napęd przetrzyj wilgotną szmatka zwilżoną płynem do
mycia naczyń.
●● Części z tworzywa myj w ciepłej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
metalowe myj w gorącej wodzie z dodatkiem
płynu do mycia naczyń.
●● Dokładnie wysusz umyte części.
●● Suche części komory mielenia lub szatkownicy zmontuj
w całość.
●● Przed użyciem umyć wszystkie akcesoria w wodzie
z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Starannie opłukać
i osuszyć.
●● Sitka i nożyk dwustronny powinny pozostać natłuszczone. Nasmarować je olejem jadalnym.
●● Części
12
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention
to important safety instructions. Keep this user manual for
future reference.
Appliance features
Shred, grind, squeeze, grate – Zelmer – one choice and
so many options.
If one appliance could mince meat, shred and slice nuts and
vegetables, sieve fruit to prepare delicious meals for babies
or seasonal preserves, and even grind grain, seeds, nuts or
coffee beans … Now, all this is within your reach thanks to
Zelmer mincers. Zelmer, an undisputed leader in the mincer
category, presents the full range of ZMM42... products.
These appliances can cope with each, even the most difficult
task. Owing to the unique motor cooling system, the Zelmer
mincer easily achieves “exceptionally large power”, with the
motor blocked power value amounting to 1900 W. Thanks to
its perfect design solutions, after disengaging the standard
mincer body and attaching a suitable module, the appliance
can be transformed into a shredder, fruit juicer or burr grinder
(model-dependent accessories, also available as options).
Having only one appliance in the kitchen, you will delight
the household members and guests with a range of refined
meals. The Zelmer mincer will prove to be ideal during the
fruit season: thanks to the fruit juicer you will prepare homemade juices, puree or fruit jellies. The shredder will help you
prepare vegetables for soup, which, after being stored in
a freezer, will delight you with the summer bouquet of tastes
when it is grey and cold outside your window. The foodstuff
mincer is intended for use in households.
Zelmer – Your invaluable helper in the kitchen.
Safety precautions and instructions for
proper use of the appliance
Before starting to use the appliance, become familiar
with the whole content of this user manual.
Make sure that you understand the instructions given
below.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Do not operate the appliance when
the power cord is damaged or the
housing shows visible damage.
●● If the non-detachable power cord
is damaged, it should be replaced
by the manufacturer or at specialist
service centre or by a qualified
person in order to avoid any hazards.
●● The appliance may only be repaired
by qualified service personnel.
Improper servicing may cause
a serious hazard to the user.
In case of defects contact ZELMER
specialist service centre.
●● Take special care when operating
the appliance in the presence of
children.
●● Turn off and unplug the appliance
before replacing accessories or
approaching its movable parts.
●● Always unplug the appliance from
the electrical outlet when it is left
unattended and before assembling,
disassembling and cleaning.
●● This product is not intended for use
by children. Keep the appliance
and the power cable out of reach of
children.
●● Appliances can be used by persons
with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they
have been given supervision or
instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
●● Children shall not play with the
appliance.
●● The appliance must only be used
with the feeder tray.
●● Only use the appliance indoors at
room temperature and up to 2000 m
above sea level.
13
WARNING!
HINT
Risk of property damage
●● Do not disconnect the plug from the socket by pulling
the power cord.
●● Always plug the appliance to the mains (AC only) with
voltage corresponding to that indicated on the rating
plate.
●● Do not expose the appliance to temperatures above
60°C. The appliance can be damaged.
●● Use the pusher only when pushing the food. Using
objects other than the pusher may cause damage to
the mincer and the motor.
●● Do not overload the appliance with too much product
or by pushing too hard with the pusher.
●● Carefully assemble the mincer unit, as the improper
assembly results in poor mincing quality and may
cause the knife and the screen to blunt. Replace the
blunt cutter or screen with the new ones.
●● Do not obstruct the ventilation openings in the housing
during operation.
●● Do not place the appliance on a soft surface.
●● Do not immerse the appliance drive unit in water and
do not wash it under running water.
●● Do not wash accessories when mounted on the
drive unit. Do not use abrasive cleaning agents such
as emulsions, creams, pastes, etc. for cleaning the
appliance housing. They may remove graphical
symbols, such as scales, markings, warning signs, etc.
●● Wash all accessories in warm water and washing up
liquid. Rinse and dry carefully.
●● The screens and double-side cutter must be kept
lubricated. Apply a little culinary oil to them before
using.
●● Do not run the appliance empty if the screen has not
been oiled.
Information on the product and
hints on its use
●● This appliance is intended for domestic use only.
●● Unplug the appliance after you finish using it. Put away
the cord, pushing it gently through the opening and
place the plug in the compartment.
●● If the appliance cannot be switched on, bring it to
a service centre.
●● Separate the meat to be minced from bones, sinews,
gristles and veins.
●● Cut large portions of the product into smaller pieces
before mincing.
●● Do not grind dry poppy seed. The poppy seed must
be scalded and soaked for dozen or so hours before
mincing.
●● Use a soft brush for cleaning the metal parts.
●● Do not wash the metal parts in dishwashers. Abrasive
detergents used in dishwashers may cause the metal
parts to become dark. Wash them manually using
traditional washing-up liquids.
Technical data
The technical parameters are given on the rating plate of the
product.
Maximum time of non-stop operation:
10 minutes
An interval between repeated operation:
30 minutes
Noise level (LWA):
77 dB(A)
MBP – Motor Blocked Power
1900 W
TYPES OF ZELMER MINCERS
The table below shows a range of accessories available for the mincers and covered by this user manual.
VIB
ZMM4280*
ZMM4282*
ZMM4283*
ZMM4248*
ZMM4288*
Accessories
Mincer unit No. 8
Shredder
Juicer
Burr grinder
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
○
●
○
○
○
○
*appliance colour, ● – basic accessories,
14
●/Two cutting drums available
●
○
○ – additional accessories available in shops
Appliance description
A
The foodstuff mincer consists of:
1 Drive unit – each drive unit is designed to work with each
mincing unit and shredder manufactured by ZELMER.
There are ventilation openings in the rear cavity of the
drive unit compartment.
Mincer unit consisting of:
2 Mincer body
3 Feed screw with attached coupling
4 Double-side cutter
5 Screen with 4 mm holes
6 Threaded ring
7 Tray
8 Pusher
Parts and accessories comprising:
9 Screen with 8 mm holes
10 Screen with 2.7 mm holes (comes with ZMM4288,
ZMM4248, ZMM4280
11 Sausage stuffing tube
12 Insert
13 Switch
14 Lock button
Mechanical safety device for the motor
A
15 Scroll
16 Coupling
17 Screw M5x20
The mincer is equipped with mechanical protection, which
secures the motor against damage – the teeth of the
scroll coupling will break when the mincer is overloaded
(e.g., when bones have entered inside the mincer body).
Replace the broken coupling with the new one:
●● unscrew the screw (17) in the scroll (3) with the broken
coupling,
●● remove the broken coupling (16),
●● fit the new coupling (16) and tighten it with the screw (17).
Working with the mincer unit
C
Insert the following parts into the mincer body (2):
1 Insert the scroll (3) with the coupling (16) facing inside.
2 Fit the knife (4) onto the pin of the scroll (3).
3 Place the screen (e.g. screen with 4 mm holes) over
the knife so that the protrusion in the mincer body will fit into
the groove in the circumference of the screen.
4 Tightly fit all the elements of the mincer unit.
5 Fit the assembled mincer unit onto the drive unit (1) and
turn it until you hear a click of the lock.
6 Place the tray (7) on the mincer body (2).
Preparing the mincer for operation
and starting the mincer
D
1 Place the drive unit (1) near the mains socket on a hard,
stable surface. Do not obstruct the ventilation openings in
the housing.
●● Wash all parts and accessories before the first use.
●● Assemble all the required parts and attach them to the
drive unit.
2 Carefully pull out the power cord, and then insert the
plug in the mains socket.
3 Start the mincer by means of the switch button (13).
Working with the sausage stuffing tube
E
Insert the following parts into the mincer body (2):
1 Insert the scroll (3) with the coupling (16) facing inside.
2 Fit the insert (12) onto the pin of the scroll (3).
3 Fit the sausage stuffing tube (11).
4 Tightly fit all the elements with the threaded ring (6).
5 Fit the assembled mincer unit onto the drive unit (1) and
turn it until you hear a click of the lock.
6 Place the tray (7) on the mincer body (2).
Before fitting the casing, soak it in warm water for about 10
minutes.
●● Fit the wet casing onto the sausage stuffing tube (11).
Make sure not to clog the ventilation openings in the tube.
The meat mass filling the casing cannot be
“too rare”. Large amount of fluids can cause
their leakage and penetration inside the mincer.
Shredder
B
1 Fine grating drum
2 Coarse grating drum (unavailable with ZMM4283)
3 Slicing drum (unavailable with ZMM4283)
4 Pulping drum
5 Locking tab
6 Body
7 Tray
8 Pusher
The shredder is equipped with two drums to grate into small
and bigger chips (cheese, carrot, celery, baked beetroots,
etc.). The third grating drum (slicing drum) is used to grate
vegetables (potatoes, onions, cucumbers, etc.). The fourth
grating drum (pulping drum) is used to grate fruit and
vegetables (potatoes, beetroots, etc.) into pulp.
WORKING WITH THE SHREDDER
F
1 Release the locking tab (5) and insert one of the grating
drums with the coupling facing the inside of the body.
2 Snap the locking tab (5).
3 Attach the shredder body (6) in the same way as the
mincer body.
15
●● Cut large products into smaller elements, which you can
be easily put into the shredder body.
●● Do not grate soft fruits containing hard stones.
●● When the work is finished turn off and unplug the
appliance.
●● Remove the food remaining in the shredder body or
inside the grating drum with a wooden spoon.
The blades of the drums do not require any
regeneration.
G
Juicer
The juicer is an accessory for some types of mincers. It allows
squeezing juice from fruits such as: raspberries, currants,
strawberries, gooseberry and additionally from grapes and
tomatoes. Berry fruits such as currants can be squeezed with
stalks. Fruits with large stones, such as plums, cherries etc.
can be squeezed in the appliance after removing the stones.
Parts of the juicer:
1 Chamber
2 Worm
3 Body
4 Nut
5 Juice channel
6 Adjusting screw
7 Bowl (from the mincer unit)
8 Pusher (from the mincer unit)
9 Screen – 2 pieces
No. 1 – smaller openings
No. 2 – larger openings
10 Large sealing ring for the body (3)
11 Small sealing ring for the worm (2)
12 Hook
13 Brush
In order for the juice squeezing process to run
properly do not screw the adjustment screw
too deeply in the initial operation phase. After
assessing the amount of juice in the processed
fruits, adjust the screw in order to obtain an
adequate effectiveness and to avoid clogging
the appliance.
●● Observe
the pomace dryness during squeezing. If it
is too dry, unscrew the adjusting screw (6), to avoid
clogging the appliance with the pomace.
The screw adjustment depends on the type of
processed fruits, in case of juicy and ripe fruits
adjust the screw deeper, and for fruits that
are not as juicy, the level of screw adjustment
should be lower.
If the screw adjustment does not provide an
adequate squeezing effectiveness, you can
process the pomace once again.
Use only the pusher to push fruits (8).
PREPARING THE JUICER FOR OPERATION
AND ITS OPERATION
H
1 Make sure that the sealing rings (10) and (11) are fitted
onto the body (3) and the worm (2). If not, insert them into
the sealing grooves in these elements (the body and the
worm).
2 Insert the screen (9) into the body (3) and press firmly
home.
In order to remove the sieve (9) out of the body
(3), it is helpful to use the hook (12). Put the
shorter end of the hook (12) into the hole of the
sieve (9), and pull the sieve (9) outside.
3 Insert the worm (2) into the chamber (1).
16
4 Insert the body with the screen onto the worm making
sure that the sieve faces downwards , and the positioning
slot fits into the protrusion in the chamber.
5 Screw on the nut (4) to attach the body to the chamber (1).
6 Screw the adjusting screw (6) into the body (3).
7 Slide the juice channel (5) over the adjusting screw until
it snaps on the body (3) – “click”.
8 Attach the assembled juicer to the drive unit in the same
way as the mincer body.
9 Insert the bowl (7) and the pusher (8) – from the mincer
unit – onto the feeding tube.
10 Place the appropriate dishes for the juice and pomace
under the outlet of the juice channel (5) and the adjusting
screw (6).
11 Plug in the appliance.
12 Turn the appliance on by means of the switch button,
and then feed the fruit, pushing with the pusher.
The clogging of the chamber outlet (in the
adjustment screw (3)) with the pomace of juicy
fruits can cause the flooding of the drive unit.
●● Unplug
the appliance if the chamber outlet becomes
clogged. Pay special attention on the juice squeezing
process, make sure the screen openings are not
clogged. Disconnect the juicer from the drive unit (as in
the case of the mincer body), dismantle the juicer, clean
(wash) the juicer elements. Use the included brush to
clean the appliance, especially the screen.
Burr grinder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
Nut
Burr regulator
Body with knob
Internal burr
External burr
Worm
Grinder chamber
Pan
The groove of the body must fit into the protrusion of the
grinder chamber
DEVICE DESCRIPTION
The device can be used for grinding such products as: food
grains, oily seeds and dry foodstuffs.
The burr grinder enables grinding such products as: wheat,
oat, rice, granular coffee, all-spice, charlock, walnuts,
hazelnuts dried mushrooms, almonds, soya, linseed,
buckwheat groats, peeled sunflower seeds, etc.
Do not grind the oily products by the minimal
granulation set up. Grinding device can be
glued or blocked.
The device is not dedicated for grinding very
hard products such as dried pea, maize.
THE INSTALLATION OF THE GRINDER ON
THE DEVICE
J
1 When the grinder chamber (7) is turned right by about
45°, fit the assembled grinder onto the drive unit by inserting
the protrusions of the grinder chamber (7) into the recesses
in the drive unit, and then turn it left until you hear a “click”
of the lock. It means that the grinder has been attached
correctly.
USAGE AND REGULATION OF THE GRINDER
J
Before the first use, wash (see “CLEANING”) and dry the
disassembled grinder, and then grind around 50 grams
of product (e.g. food grain) with the grinder set to medium
grinding. The ground product must not be used because it is
contaminated and must be thrown away.
Maximum time of non-stop operation of
the grinder is 10 minutes. This condition
corresponds to the maximum time of non-stop
operation of the mincer for which a 45- minute
break is required after 10 minutes of non-stop
operation.
The device must not be operated without load.
unloaded. Each time before staring the device,
fill it with the product.
2 Fill the pan (8) with grain.
3 Set the body handle (3) to coarse grinding.
4 Turn on the mincer motor.
5 The ground product will pour out through the opening.
6 Depending on the desired grinding level or the type of
grain, adjust the burr regulator (2) with the body handle in
order to obtain the product with the adequate granulation
level. By turning it clockwise you will obtain a finer ground
product, by turning it counter-clockwise – coarser ground
product.
The finest (minimum) grinding level is achieved by setting
the handle to line 1, and the coarsest (maximum) grinding
level by setting it to the STOP line. See the graphic on the
body (3) and burr regulator (2).
By attempting to twist or turn the handle beyond the STOP
line during the operation you can damage the device.
It is recommended that the burr regulator (2) is
set between line 1 and the STOP line during the
grinder operation.
Remember to wash the grinder thoroughly
before grinding different types of product.
It will prevent mixing of odours.
For soft grain such as oat or linseed it is
necessary to select the coarse-graining setting.
Do not look into the grinding chamber during
operation, as the grains which pop out
sometimes, can hurt you (e.g. your eye).
CLEANING AND MAINTENANCE
The grinder does not require cleaning after each operation
(if one type of product is ground only), because the worm (6)
prevents the grain residues from depositing in the grinder.
Dry the steel burrs (4, 5) using a soft cloth after cleaning to
prevent corrosion. In case of long-term storage, conserve
the burrs by greasing them (you can use edible oil). Do not
immerse the burr in boiling water. The plastic parts (without
the graphic) can be washed in the dishwasher (max. 60°C).
After the work has been finished
K
●● Turn off and unplug the appliance.
1 Remove the pusher and take out the tray from the mincer
body.
2 Press the lock button, turn the mincer unit right and
remove it.
3 Disassemble the elements of the mincer unit, sausage
stuffing tube.
Place the power cord as well as the cleaned and dried parts
in the storage compartment.
4 Place the screen in the recess.
5 Put away the power cord.
6 Store the tray.
17
Cleaning and maintenance
●● Clean the drive with a wet cloth, with an addition of
dishwashing liquid.
●● Wash the plastic parts in warm water, with addition of the
dishwashing liquid.
●● Wash the metal parts in hot water, with addition of the
dishwashing liquid.
●● Carefully dry the washed elements.
●● Assemble the dry parts of the mincer unit or the shredder.
●● Wash all accessories in warm water and washing up
liquid. Rinse and dry carefully.
screens and double-side cutter must be kept
lubricated. Apply a little culinary oil to them before using.
●● The
Disposal
Dispose of packaging in an environmentallyfriendly manner. This appliance is labelled
in accordance with European Directive
2012/19/EU concerning used electrical and
electronic appliances (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). The guideline
determines the framework for the return and recycling
of used appliances as applicable throughout the EU.
Please ask your specialist retailer about current disposal
facilities.
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper operation of the appliance.
The manufacturer reserves the right to modify the product at any time,
without prior notice, in order to adjust it to legal regulations, standards
and directives or due to constructional, commercial, aesthetic and
other reasons.
18
DE
Sehr geehrte Kunden!
Wir gratulieren Ihnen zur Wahl unseres Produktes und heißen Sie im Kreise der Benutzer von Zelmer Produkten willkommen.
Um das beste Ergebnis zu erzielen, sollten Sie nur das Originalzubehör der Firma Zelmer verwenden. Das Zubehör
wurde speziell für dieses Produkt entwickelt.
Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung aufmerksam
durch. Achten Sie dabei insbesondere auf die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung auf,
damit Sie im Laufe des späteren Gebrauchs auf sie zurückgreifen können.
Geräteeigenschaften
Hobeln, mahlen, auspressen, reiben – Zelmer – eine
Wahl, und so viele Möglichkeiten.
Was, wenn ein Gerät Fleisch mahlen, Gemüse hobeln und
zerkleinern, Nüsse zerhacken, Früchte für leckere Kindergerichte oder für Hauseingemachtes pürieren, und sogar
Getreide, Samen, Nüsse oder Kaffee mahlen könnte? Dank
den Zelmer-Küchengeräten haben Sie all diese Möglichkeiten. Zelmer, der unumstrittene führende Hersteller von
Haushaltsgeräten, präsentiert das komplette Sortiment seiner ZMM42... Produkte. Das sind Geräte, die alle Aufgaben,
selbst die schwierigsten meistern. Dank ihrem fortgeschrittenen Motorkühlsystem erreicht die Zelmer Küchenmaschine
mühelos „eine besonders große Kraft“, der Wert des motor
blocked power beträgt sogar 1900 W. Dank der perfekt
durchdachten Konstruktion kann man die Küchenmaschine
nach Entfernen der Standard-Zerkleinerungskammer und
durch Anschließen des jeweiligen Moduls in einen Gemüsehobel, eine Saftpresse oder eine Getreidemühle umwandeln (Ausstattung je nach Modell, auch als Zubehör verfügbar). Mit nur einem Küchengerät begeistern Sie Ihre Familie
und Gäste mit einer Vielfalt an vorzüglichen Gerichten. Die
Zelmer Küchenmaschine ist ideal für die Obstsaison: dank
ihrer Saftpresse erhalten Sie selbstgepresste Säfte, Mus und
Götterspeisen mit Fruchtgeschmack. Mit dem Gemüsehobel
können Sie Suppengemüse zubereiten, welches, im Gefrierschrank gelagert, auch dann mit seinem sommerlichen
Geschmack begeistert, wenn es draußen kalt und trüb ist.
Die Küchenmaschine zum Mahlen von Lebensmitteln dient
der Verwendung im Haushalt.
Zelmer – Ihr unbezahlbarer Küchenhelfer.
Hinweise für einen sicheren und richtigen
Gebrauch des Geräts
Lesen Sie vor dem Gebrauch der Maschine die
Gebrauchsanleitung vollständig durch.
Es muss sichergestellt sein, dass die nachfolgenden
Hinweise verstanden wurden.
GEFAHR! / WARNUNG!
Bei Nichtbeachtung der Hinweise
besteht Verletzungsgefahr
●● Das Gerät nicht in Betrieb nehmen,
wenn das Netzkabel beschädigt
oder das Gehäuse sichtbar beschädigt sind.
●● Sollte das nicht abtrennbare Netzkabel beschädigt werden, muss es vom
Hersteller, einer spezialisierten Reparaturwerkstatt oder von einer qualifizierten Person ausgetauscht werden,
um eine Gefährdung zu vermeiden.
●● Die Reparaturen dürfen nur durch
geschultes Personal durchgeführt
werden. Nicht ordnungsgemäß
durchgeführte Reparaturen können eine ernsthafte Gefahr für den
Benutzer darstellen. Wenden Sie
sich bei Defekten an einem autorisierten ZELMER Kundendienst.
●● Seien Sie bei der Anwesenheit von
Kindern bei der Arbeit besonders
vorsichtig.
●● Vor dem Wechsel von Zubehörteilen
oder in der Nähe von beweglichen
Elementen das Gerät ausschalten
und vom Netz trennen.
●● Bevor Sie das Gerät ohne Aufsicht
lassen, zusammensetzen, auseinandernehmen oder reinigen, muss es
von der Stromversorgung abgetrennt
werden.
19
●● Das Gerät darf nicht von Kindern
bedient werden. Bewahren Sie das
Gerät sowie das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
●● Das Gerät darf von Personen mit
körperlichen, sensorischen oder
psychischen Einschränkungen, oder
von Personen ohne Erfahrung oder
Kenntnis des Geräts ausschließlich dann verwendet werden, wenn
dies unter Aufsicht geschieht oder
wenn zuvor die möglichen Gefahren
erklärt wurden und eine Unterweisung in der sicheren Benutzung des
Geräts erfolgt ist.
●● Es muss sichergestellt werden, dass
Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
●● Das Gerät darf ausschließlich
zusammen mit der Vorratsschale
verwendet werden.
●● Das Gerät nur in Innenräumen bei
Raumtemperatur und bis zu 2000 m
über Meereshöhe verwenden.
ACHTUNG!
Eine Nichtbeachtung der
Hinweise kann zu Sachschäden
führen
●● Den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose
ziehen.
●● Das Gerät darf nur an eine (Wechselstrom-)Steckdose
mit einer Spannung angeschlossen werden, die der
auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.
●● Setzen Sie das Gerät und dessen Ausrüstung keinen
Temperaturen vom mehr als 60 °C aus. Dadurch kann
die Maschine beschädigt werden.
●● Verwenden Sie zum Stopfen ausschließlich den Stopfer. Bei Verwendung anderer Gegenstände können die
Maschine oder der Antrieb beschädigt werden.
●● Überlasten Sie das Gerät nicht durch eine zu große
Menge an zu verarbeitendem Produkt oder durch zu
starkes Drücken mit dem Stopfer.
●● Die Zerkleinerungseinheit muss richtig zusammengesetzt werden, da eine falsch zusammengesetzte
20
Zerkleinerungseinheit zu einer schlechten Zerkleinerungsqualität führt und zu einem Stumpfwerden
des Messerkopfs und der Lochscheiben führen kann.
Stumpfe Messerköpfe und Lochscheiben müssen
gegen neue ausgewechselt werden.
●● Während des Betriebs der Maschine dürfen die Belüftungsöffnungen im Gehäuse nicht verdeckt sein. Die
Maschine muss auf einem stabilen und festen Untergrund stehen.
●● Der Antrieb der Maschine darf nicht in Wasser getaucht
und nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden.
●● Die Ausrüstung darf nicht gewaschen werden, wenn
diese am Antrieb befestigt ist.
●● Für die Reinigung des Gehäuses keine starken Reinigungsmittel in Form von Emulsionen, Reinigungsmilch,
Pasten u.ä. verwenden. Die angebrachten Informationssymbole, wie Maßstäbe, Zeichen, Warnzeichen
u.ä. könnten u.a. beschädigt werden.
●● Vor Gebrauch alle Teile im Wasser mit etwas Waschmittel reinigen. Sorgfältig abspülen und trocknen lassen.
●● Die Lochscheiben und die doppelseitige Messerscheibe sollten gefettet bleiben. Mit Speiseöl einfetten.
●● Das leere Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn die
Lochscheiben nicht leicht eingefettet wurden.
HINWEIS
Angaben zum Produkt und
Gebrauchshinweise
●● Das
Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im
Haushalt und in ähnlichem Umfeld vorgesehen.
●● Nach Abschluss der Arbeit den Stecker aus der Steckdose ziehen. Verstauen Sie das Kabel, indem Sie es
vorsichtig in die Öffnung einführen, aus der es herausgeführt wird. Legen Sie den Stecker in das Fach.
●● Wenn sich die Maschine nicht einschalten lässt, geben
Sie sie bitte an einen Kundendienst.
●● Das zu zerkleinernde Fleisch muss frei von Knochen,
Sehnen, Knorpeln usw. sein.
●● Vor dem Zerkleinern müssen größere Stücke in kleinere Stücke geschnitten werden.
●● Es darf kein trockener Mohn zerkleinert werden. Vor
dem mahlen muss der Mohn abgebrüht und mehrere
Stunden eingeweicht werden.
●● Für die Reinigung der Metallteile eine weiche Bürste
verwenden.
●● Reinigen Sie die Metallteile nicht in der Spülmaschine.
Die in diesen Geräten verwendeten aggressiven Reinigungsmittel bewirken ein dunkel werden der oben
genannten Teile. Reinigen Sie diese Teile von Hand
mit herkömmlichen Geschirrspülmittel.
ZELMER MASCHINENTYPEN
Weiter unten ist das Ausstattungssortiment der Fleischwolf-Geräte dargestellt, für welche die vorliegende Anleitung gilt.
VIB
Ausstattung
Zerkleinerungseinheit Nr. 8
Gemüsehobel
Saftpresse
Getreidemühle
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
○
●
○
○
○
○
ZMM4280*
ZMM4282*
ZMM4283*
ZMM4248*
ZMM4288*
* Farbausführung, ● – Basiszubehör,
●/2 Trommeln im Set enthalten
●
○
○ – zusätzliches, im Laden erwerbbares Zubehör
Technische Daten
Mechanischer Motorschutz
Die technischen Daten sind auf dem Typenschild des Produkts angegeben.
Zulässige Dauerbetriebszeit
10 Minuten
Dauer der Unterbrechung vor erneutem Einschalten
30 Minuten
Geräuschpegel des Geräts (LWA):
77 dB/A
MBP – Kraft zur Motorblockade
1900 W
Gerätebeschreibung
A
Die Maschine zur Zerkleinerung von Lebensmitteln setzt sich
wie folgt zusammen:
1 Geräteantrieb – jeder Antrieb der Küchenmaschine ist an
die Montage aller Zerkleinerungseinheiten und Gemüsehobel der Firma ZELMER angepasst. In der hinteren
Nische des Antriebsgehäuses befinden sich die Lüftungsöffnungen.
Die Zerkleinerungseinheit setzt sich wie folgt zusammen:
2 Zerkleinerungskammer
3 Förderschnecke mit montierter Kupplung
4 Doppelseitige Messerscheibe
5 Lochscheibe mit 4 mm Öffnungsdurchmesser
6 Befestigungsring
7 Schale
8 Stopfer
Ausstattung, bestehend aus:
9 Lochscheibe mit 8 mm Öffnungsdurchmesser
10 Lochscheibe mit 2,7 mm Öffnungsdurchmesser (Als Ausstattung von ZMM4288, ZMM4248, ZMM4280)
11 Wurstaufsatz
12 Abstandhalter
13 Aus-Schalter
14 Entriegelungstaste
A
15 Förderschnecke
16 Kupplung
17 Schraube M5x20
Die Maschine verfügt über einen mechanischen Motorschutz, der den Motor vor Beschädigungen schützen soll.
Die Zähne der Antriebskupplung brechen bei einer Überlastung der Maschine (z. B. wenn beim Zerkleinern Knochen in
die Zerkleinerungskammer gelangt sind).
Die zerstörte Kupplung kann gegen eine neue ausgewechselt werden:
●● An der Förderschnecke (3) mit der zerstörten Kupplung
die Schraube (17) herausschrauben,
●● Die zerstörte Kupplung (16) entfernen,
●● Eine neue Kupplung aufsetzen (16) und mit der
Schraube (17) befestigen.
Bedienung der Zerkleinerungseinheit
C
In die Zerkleinerungskammer (2) nacheinander folgendes
einsetzen:
1 Schnecke (3) mit der Kupplung (16) nach innen.
2 Auf den Vierkantstift (3) der Förderschnecke das Messer
(4) aufsetzen.
3 Die Lochscheibe (z. B. Lochscheibe mit 4 mm Öffnungsdurchmesser) so einsetzen, dass der Vorsprung in
der Kammer in die Nut am Umfang der Lochscheibe greift.
4 Alle Elemente der Zerkleinerungseinheit ordentlich bis
ein deutlicher Widerstand zu spüren ist festziehen.
5 Die zusammengesetzte Zerkleinerungseinheit auf den
Antrieb (1) aufsetzen und soweit drehen, bis das „Klick” der
Verriegelung zu hören ist.
6 Die Schale (7) auf die Zerkleinerungskammer (2) aufsetzen.
21
Vorbereitung der Maschine für den
Betrieb und Inbetriebnahme
D
1 Stellen Sie den Antrieb (1) in der Nähe einer Steckdose
auf einem festen, stabilen Untergrund so auf, dass die Belüftungsöffnungen nicht verdeckt werden.
●● Waschen Sie vor dem ersten Gebrauch der Maschine
die Elemente der Ausrüstung gründlich.
●● Setzen Sie die gewünschte Ausrüstung zusammen und
schließen Sie sie an den Antrieb an.
2 Das Anschlusskabel langsam entrollen und anschließend in die Steckdose stecken.
3 Die Küchenmaschine mithilfe des An-Schalters (13) einschalten.
Arbeiten mit dem Wurstaufsatz
E
In die Zerkleinerungskammer (2) nacheinander folgendes
einsetzen:
1 Schnecke (3) mit der Kupplung (16) in die Mitte.
2 Auf den Vierkantstift der Förderschnecke (3) den
Abstandhalter (12) aufsetzen.
3 Wurstaufsatz (11).
4 Alle Elemente der Zerkleinerungseinheit mit dem Befestigungsring (6) ordentlich bis ein deutlicher Widerstand zu
spüren ist festziehen.
5 Die zusammengesetzte Zerkleinerungseinheit auf den
Antrieb (1) aufsetzen und soweit drehen, bis das „Klick” der
Verriegelung zu hören ist.
6 Die Schale (7) auf die Zerkleinerungskammer (2) aufsetzen.
Vor dem Aufziehen des Darms muss dieser circa 10 Minuten
in warmem Wasser eingeweicht werden.
●● Die nasse Wursthaut auf dem Wurstsaufsatz (11) anbringen, und darauf achten, dass die Lüftungsöffnungen im
Aufsatz nicht verstopfen.
Die Fleischmasse, mit der der Darm gefüllt
wird, darf nicht zu „dünn“ sein. Ein zu hoher
Flüssigkeitsgehalt kann dazu führen, dass die
Flüssigkeit ins Innere der Maschine gelangt.
Gemüsehobel
B
E
Raspeltrommel fein
Raspeltrommel grob (Bei ZMM4283 im Set nicht enthalten)
Schneidetrommel (Bei ZMM4283 im Set nicht enthalten)
Reibetrommel
Verschluss
Kammer
Vorratsschale
Stopfer
Der Gemüsehobel hat zwei Reiben für das Zerkleinern in
feine und dicke Raspeln (gelber Käse, Karotten, Sellerie,
1
2
3
4
5
6
7
8
22
gekochte Rüben, u.ä. ). Die dritte Reibe dient zum Schneiden von Gemüse in Scheiben (Kartoffeln, Gurken, Zwiebeln, u.ä.). Die vierte Reibe dient zum Pürieren (Kartoffeln,
Rüben, Obst u.ä.).
ARBEITEN MIT DEM GEMÜSEHOBEL
F
1 Den Verschluss (5) öffnen und eine der Trommeln mit
der Kupplung zuerst in die Kammer einlegen.
2 Den Verschluss (5) schließen.
3 Die Kammer des Gemüsehobels (6) so anschließen, wie
die Zerkleinerungskammer.
●● Große Stücken vorher in Stücke schneiden, sodass sie
problemlos in die Kammer eingeführt werden können.
●● Zerkleinern Sie keine weichen Früchte mit harten Kernen.
●● Nach Beendigung der Arbeit die Maschine ausschalten
und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
●● Mit einem Holzlöffel die in der Trommel oder der Kammer zurückgebliebenen Reste entfernen.
Die Schneiden der Trommeln müssen nicht
geschärft werden.
Saftpresse
G
Die Saftpresse gehört zur Ausstattung bestimmter Fleischwolftypen. Mit der Saftpresse kann der Saft aus Obst wie
Himbeeren, Johannisbeeren, Erdbeere, Stachelbeeren
sowie aus Weintrauben und Tomaten ausgepresst werden.
Beerenfrüchte wie Johannisbeeren können zusammen mit
den Stilen ausgepresst werden. Vor dem Auspressen von
Obst mit großen Kernen wie z. B. Pflaumen, Kirschen usw.
müssen diese Früchte entkernt werden.
Elemente der Saftpresse:
1 Saftpressenkammer
2 Förderschnecke
3 Gehäuse
4 Befestigungsring
5 Saftablaufrinne
6 Einstellschraube
7 Schale (aus der Zerkleinerungseinheit)
8 Stopfer (aus der Zerkleinerungseinheit)
9 Siebe 2 Stck.
Nr. 1 mit kleineren Öffnungen
Nr. 2 – mit größeren Öffnungen
10 Großer Dichtungsring für das Gehäuse (3)
11 Kleiner Dichtungsring für die Förderschnecke (2)
12 Haken
13 Bürste
Zum Hineindrücken der Früchte darf nur der
Stopfer (8) verwendet werden.
VORBEREITUNG UND BEDIENUNG DER
SAFTPRESSE
H
Wie weit die Schraube hineingedreht werden
muss, hängt von der Art der verarbeiteten
Früchte ab. Bei saftigen /sehr reifen Früchten
muss die Schraube tiefer hineingeschraubt
werden und für weniger safthaltige Früchte
die Schraube ein bisschen weniger tief hineinschrauben.
1 Vergewissern Sie sich, dass am Gehäuse (3) und an der
Förderschnecke (2) die Dichtungsringe (10) und (11) eingelegt sind. Falls dies nicht der Fall ist, müssen sie unbedingt
in die Vertiefungen dieser Elemente (Förderschneckengehäuse) eingelegt werden.
2 In das Gehäuse (3) das Sieb (9) einlegen und bis zum
Anschlag festdrücken.
Wenn mithilfe der Einstellschraube kein befriedigendes Ergebnis erreicht wird, können die Obstrückstände noch einmal ausgepresst werden.
Zum Herausnehmen des Siebes (9) aus dem
Gehäuse (3) dient der Haken (12). Den Haken
(12) mit dem kürzeren Ende in eine Öffnung des
Siebes (9) einführen und das Sieb (9) herausziehen,
3 In die Saftpressenkammer (1) die Förderschnecke (2)
einsetzen.
4 Setzen Sie das Gehäuse mit dem Sieb auf die Förderschnecke, wobei darauf zu achten ist, dass das Sieb nach
unten zeigt und die Positionierungsnut auf den Vorsprung in
der Saftpressenkammer ausgerichtet ist.
5 Das derart ausgerichtete Gehäuse mit dem Befestigungsring (4) an der Saftpressenkammer (1) festschrauben.
6 Die Einstellschraube (6) in das Gehäuse (3) einschrauben.
7 Die Saftablaufrinne (5) auf das Gehäuse (3) schieben,
bis es mit einem Klickgeräusch einrastet.
8 Die zusammengebaute Saftpresse genauso wie in der
Anleitung für die Zerkleinerungskammer beschrieben am
Antrieb montieren.
9 Die Schale (7) an der Einfüllöffnung befestigen und den
Stopfer (8) aus der Zerkleinerungseinheit einsetzen.
10 Stellen Sie unter die Abflussöffnung der Rinne (5) und
die Einstellschraube (6) geeignete Gefäße für den Saft und
die Obstrückstände.
11 Schließen Sie das Netzkabel an die Steckdose an.
12 Schalten Sie die Maschine mit dem Schalter (13), ein
und dosieren Sie anschließend die Früchte mithilfe des
Stopfers.
Damit das Auspressen der Früchte richtig
ablaufen kann, darf die Einstellschraube zu
Beginn nicht zu tief hineingeschraubt werden.
Beurteilen Sie zuerst den Saftgehalt in den
Obstrückständen und korrigieren Sie die Einstellung entsprechend, um eine optimale Effektivität zu erreichen und das Verstopfen des Siebes zu verhindern.
●● Während des Auspressens muss die Feuchtigkeit der
Obstrückstände beobachtet werden. Wenn die Rückstände zu trocken werden, muss die Schraube (6) herausgedreht werden, um ein Verstopfen der Saftpresse
zu vermeiden.
Wenn der Ablauf aus der Kammer (in der Einstellschraube (3) mit Rückständen von Früchten mit hohem Saftgehalt verstopft wird, kann
es dazu kommen, dass der Saft ins Innere des
Antriebs gelangt.
●● Wenn der Ablauf aus der Kammer mit Obstrückständen
verstopft ist, muss die Maschine ausgeschaltet werden.
Beobachten Sie den Prozess des Auspressens und achten Sie z. B. darauf, dass die Öffnungen des Siebs nicht
verstopft sind. Entfernen Sie die Saftpresse genauso
vom Antrieb wie die Zerkleinerungskammer, zerlegen
Sie die Saftpresse und reinigen (waschen) Sie die Elemente der Saftpresse. Verwenden Sie zum Reinigen,
insbesondere des Siebs; die mitgelieferte Bürste.
Getreidemühle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
Befestigungsring
Korngrößeneinsteller
Gehäuse mit Drehknopf
Innerer Mahleinsatz
Äußerer Mahleinsatz
Förderschnecke
Mahlkammer
Schale
Der Vorsprung der Mahlkammer muss sich in der Nut
des Gehäuses befinden.
GERÄTEBESCHREIBUNG
Dieser Vorsatz kann zum Mahlen von Getreide, ölhaltigen
Samen und trockenen Lebensmitteln verwendet werden.
Die Mühle kann zum Mahlen solcher Produkte wie Weizen,
Roggen, Hafer, Reis, Kaffeebohnen, Zucker, Buchweizen,
Pfefferkörnern, Piment, Senfkörner, Walnüsse, Haselnüsse,
getrocknete Pilze, Mandeln, Soja, Leinsamen Sonnenblumenkernen usw. verwendet werden.
Ölhaltige Produkte dürfen nicht in der kleinsten
Korngrößeneinstellung gemahlen werden. Die
Mühle kann verkleben oder sich blockieren.
Die Mühle eignet sich nicht zum Mahlen von
sehr harten Produkten wie z. B. getrockneten
Erbsen, Mais oder Popcorn.
23
ANBAU DER MÜHLE AN DER MASCHINE
J
Für weicheres Getreide wie Hafer oder Leinsamen muss eine gröbere Einstellung gewählt
werden.
1 Die Mahlkammer (7) in einem Winkel von 45° nach
rechts gedreht festhalten und die zusammengesetzte Mühle
so auf den Antrieb setzen, dass die Vorsprünge der Mühle
(7) in die Aussparungen im Antrieb greifen und anschließend
nach links drehen bis das „Klicken“ der Verriegelung zu
hören ist. Dies bedeutet, dass die Mühle richtig befestigt ist.
BEDIENUNG UND EINSTELLUNG DER MÜHLE
J
Vor der ersten Benutzung muss die Mühle gereinigt (siehe
„REINIGUNG“) und die in ihre Einzelteile zerlegte Mühle
getrocknet werden. Mahlen Sie anschließend ca. 50 g Produkt (z. B. Getreide) bei mittlerem Zerkleinerungsgrad. Das
gemahlene Produkt eignet sich durch seine Verunreinigung
nicht für eine weitere Verwendung und muss weggeworfen
werden.
Der maximale Dauerbetrieb der Mühle beträgt
10 Minuten. Diese Bedingung steht mit der
maximalen Betriebsdauer der Maschine in
Verbindung, auf die nach einem Betrieb von
10 Minuten eine Pause von 45 Minuten folgen
sollte.
Das Gerät darf nicht ohne Belastung betrieben
werden. Bevor die Mühle eingeschaltet wird,
muss sie mit Produkt gefüllt werden.
2 Schütten Sie die Körner in die Schale (8).
3 Stellen Sie den Drehregler am Gehäuse (3) auf gröberes
Mahlen ein.
4 Schalte Sie die Maschine ein.
5 Das gemahlene Produkt beginnt an der Öffnung auszutreten.
6 Je nach gewünschtem Mahlgrad oder verwendeten
Körnern kann mithilfe des Drehreglers am Gehäuse (3) der
Korngrößeneinsteller (2) so eingestellt werden, dass ein
Produkt mit dem gewünschten Körnung erreicht wird. Durch
Drehen im Uhrzeigersinn erhalten Sie ein feiner gemahlenes, und durch Drehen im entgegengesetzten Uhrzeigersinn
ein gröber gemahlenes Produkt.
Das feinste Mahlgut erhalten Sie, wenn der Drehregler auf
die Linie 1 zeigt und das grobste bei einer Einstellung des
Drehreglers auf die Linie STOP. Siehe Aufdruck auf dem
Gehäuse (3) und am Korngrößeneinsteller (2).
Ein zu starkes Hineindrehen oder Herausdrehen über
die Linie STOP während des Betriebs kann die Maschine
beschädigen.
Es wird empfohlen, dass während des Betriebs
der Mühle der Korngrößeneinsteller (2) zwischen die Linie 1 und die Linie STOP eingestellt wird.
Vergessen Sie nicht, vor dem Mahlen verschiedener Produkte die Mühle gründlich zu reinigen. Dadurch wird der Übergang von Gerüchen
vermieden.
24
Während des Mahlens nicht in die Maschine
gucken, da durch herausspringende Körner
Verletzungen (z. B. am Auge) hervorgerufen
werden können.
REINIGUNG UND PFLEGE
Die Mühle muss nicht nach jedem Gebrauch gereinigt werden (wenn Produkt von der gleichen Sorte gemahlen wird),
da die Förderschnecke (6) die Ablagerung von Kornrückständen in der Mühle verhindert. Die beiden Mahleinsätze
aus Stahl (4, 5) nach dem Waschen mit einem Tuch abtrocknen, um die Entstehung von Rost zu vermeiden. Wenn die
Mahleinsätze für längere Zeit nicht genutzt werden sollen,
können sie durch einfetten konserviert werden (dafür kann
Speiseöl verwendet werden). Die Mahleinsätze dürfen nicht
in kochendes Wasser getaucht werden. Kunststoffteile
(ohne Aufdruck) können in der Spülmaschine (bei max.
60 °C) gereinigt werden.
Nach Beendigung der Arbeit
K
●● Schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Stec-
ker aus der Steckdose.
1 Den Stopfer herausnehmen und die Schale von der Zerkleinerungskammer abnehmen.
2 Die Entriegelungstaste betätigen, die Zerkleinerungseinheit nach rechts drehen und abnehmen.
3 Die Elemente der Zerkleinerungseinheit und der Kammer mit dem Wurstaufsatz auseinandernehmen.
Das Anschlusskabel sowie die gereinigten und getrockneten
Elemente im Fach verstauen.
4 Anbringen des Siebs in der Nische.
5 Verstauen des Anschlusskabels.
6 Aufbewahrung der Schale.
Reinigung und Pflege
●● Wichen Sie den Antrieb mit einem mit Geschirrspülmittel
befeuchtetem Tuch ab.
●● Metallteile in heißem Wasser mit Geschirrspülmittel reinigen.
●● Metallteile in heißem Wasser mit Geschirrspülmittel reinigen.
gewaschenen Teile müssen gründlich getrocknet
werden.
●● Die trockenen Teile der Zerkleinerungskammer oder des
Gemüsehobels zusammensetzen.
●● Vor Gebrauch alle Teile im Wasser mit etwas Waschmittel reinigen. Sorgfältig abspülen und trocknen lassen.
●● Die Lochscheiben und die doppelseitige Messerscheibe
sollten gefettet bleiben. Mit Speiseöl einfetten.
●● Die
Entsorgung
Entsorgen Sie die Verpackung um weltgerecht.
Dieses Gerät ist ent sprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektround
Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EUweit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.
Über aktuelle Entsorgungswege bitte beim Fachhändler
informieren.
Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch einen
bestimmungswidrigen Gebrauch oder durch eine nicht sachgerechte
Bedienung des Gerätes entstanden sind.
Der Hersteller behält sich vor, jederzeit Änderungen ohne vorherige Ankündigung zwecks Anpassung an die geltenden Rechtsvorschriften, Normen und Richtlinien oder aus konstruktionsbedingten,
geschäftlichen, ästhetischen oder anderen Gründen vorzunehmen.
25
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Trăsături caracterisitce ale dispozitivului
Mărunţeşte, toacă, stoarce, pisează – Zelmer – o alegere
şi atât de multe posibilităţi.
Credeţi că este posibil ca un singur dispozitiv să poată toca
carnea, să taie felii, să mărunţească legumele, să macine
diferite nuci şi alune, să transforme fructele în paste gustoase pentru copii sau să pregătească legumele şi fructele
pentru iarnă, să macine cereale, seminţe, nuci şi alune sau
cafea? Datorită tocătoarelor Zelmer toate aceste funcţii
sunt la îndemâna D-voastră. Zelmer, lider de necontestat în
categoria tocătoarelor, prezintă întreaga gamă de produse
ZMM42... Acestea sunt dispozitive care vor face faţă chiar
şi celor mai dificile sarcini. Datorită sistemului avansat de
răcire a motorului, tocătorul Zelmer poate atinge fără efort
“o putere extrem de mare”, valoarea motor blocked power
este de 1900 W. Datorită construcţiei bine gândite după ce
este detaşată camera de tocare standard puteţi, prin racordarea modulului corespunzător, să îl transformaţi în dispozitiv de tăiat felii, storcător fructe sau dispozitiv pentru măcinat
(echipament suplimentar anexat în funcţie de model, disponibil, de asemenea, ca accesorii). Având numai un dispozitiv
în casă, îi veţi surprinde pe membrii familiei şi pe musafiri cu
gama mâncărurilor gustoase. Dispozitivul Zelmer este ideală
pentru sezonul fructifer: datorită storcătorului de fructe puteţi
pregăti sucuri, pireuri de fructe şi jeleuri de fructe. Dispozitivul pentru tăiat felii vă va ajuta să pregătiţi legumele pentru
supă, care păstrate în congelator, vă vor încânta cu aroma
legumelor de vară, atunci când afară va fi frig şi mohorât.
Maşina de tocat pentru diferitele produse alimentare este
prevăzută pentru uz casnic.
Zelmer – Ajutorul D-voastră de nepreţuit din bucătărie.
26
Indicaţii cu privire la siguranţa şi utilizarea
corespunzătoare a maşinii
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
Asiguraţi-vă că toate indicaţiile au fost foarte bine înţelese.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Ne-respectarea regulilor poate
provoca răni
●● Nu porniţi dispozitivul dacă, conductorul de alimentare este deteriorat
sau carcasa este deteriorată în mod
vizibil.
●● În cazul în care cablul de alimentare ne-decuplabil, este deteriorat,
acesta trebuie înlocuit la producător
sau într-un atelier de reparaţii specializat de către o persoană calificată,
cu scopul de a evita pericolul.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de
către persoane special şcolarizate în
acest domeniu. Reparaţia care este
realizată incorect poate cauza un
pericol serios pentru utilizator.
●● În cazul în care aţi observat defecţiuni luaţi legătura cu punctul de service specializat ZELMER.
●● Păstraţi o deosebită prudenţă atunci
când folosiţi dispozitivul în prezenţa
copiilor.
●● Înainte de a înlocui echipamentul sau
înainte de a vă apropia de piesele
care sunt în mişcare în timpul utilizării, dispozitivul trebuie oprit şi, de asemenea, trebuie decuplat de la sursa
de alimentare cu curent electric.
●● Întotdeauna deconectaţi dispozitivul
de la reţeaua de alimentare cu curent
electric atunci când acesta este lăsat
fără supraveghere, sau înainte de
montarea acestuia, demontare sau
curăţare.
●● Dispozitivul nu trebuie să fie folosit
de către copii. Depozitaţi dispozitivul
împreună cu cablul de alimentare cu
curent electric într-un loc care nu se
găseşte la îndemâna copiilor.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de
persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către
persoanele fără experienţă care nu
cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de
folosire le-au fost explicate în mod
foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în
siguranţă a dispozitivului.
●● Dispozitivul trebuie asigurat în aşa
fel încât copii să nu aibă posibilitatea
de a se juca cu acesta.
●● Dispozitivul poate fi folosit numai
împreună cu recipientul de umplere
conductor.
●● Folosiţi aparatul numai în spaţii interioare, la temperatura camerei şi la
o altitudine de până la 2000 m deasupra nivelului mării.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate provoca
pagube materiale
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu
curent electric trăgând de cablu.
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţe-
lei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
●● Nu supuneţi dispozitivul şi echipamentul acestuia la
acţiunea unei temperaturi mai mari de 60°C. Puteţi
deteriora dispozitivul.
●● Pentru împingerea produselor folosiţi numai accesoriul
de împingere. Folosirea altor obiecte pentru împingerea produselor poate cauza deteriorarea dispozitivului
şi a sistemului de propulsie.
●● Nu supraîncărcaţi dispozitivul cu o cantitate excesivă
de produse şi nici prin împingerea prea puternică
a produselor (cu ajutorul accesoriului de împingere).
●● Montaţi cu exactitate ansamblul de tocare, deoarece
atunci când acesta este montat incorect poate conduce la o tocare de calitate proastă, şi, de asemenea,
poate fi cauza deteriorării cuţitului şi a sitei. În cazul
în care cuţitul de tocare şi sita s-au deteriorat acestea
trebuiesc imediat înlocuite cu unele noi.
●● În cazul în care dispozitivul este în stare de funcţionare nu acoperiţi orificiile de aerisire de pe carcasă. În
timpul funcţionării dispozitivul nu trebuie amplasat pe
o suprafaţă moale.
●● Sistemul de propulsie a dispozitivului nu trebuie scufundat în apă şi nici spălat sub jet de apă.
●● Nu spălaţi piesele care fac parte din sistemul de propulsie.
●● Pentru curăţarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi sub forma unor emulsii, loţiuni, paste etc. Acestea
pot printre altele, să conducă la eliminarea simbolurilor
informative grafice, cum ar fi: gradaţii, indicaţii, semne
de avertizare, etc.
●● Înainte de utilizare spălaţi toate acesorile în apă cu
adăugând detergent pentru spălarea vaselor. A se
spăla şi a se usca.
●● Sitele şi cuţitul faţă-verso trebui să fie lubrifiate. Lubrifiaţi cu ulei comestibil.
●● A nu se porni apartul gol, dacă sitele nu au fost lubrifiate.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Acest
aparat este rezervat în exclusivitate uzului
menajer şi domeniului casnic.
●● După ce utilizarea dispozitivul aluat sfârşit scoateţi
ştecherul conductorului de racordare din priza reţelei
cu curent electric. Ascundeţi cablul prin introducerea
delicată a acestuia în orificiul special prevăzut, iar ştecherul cablului introduceţi-l în locul special pregătit.
●● În cazul în care dispozitivul nu porneşte – transmiteţi-l
către service.
●● Carnea destinată pentru tocare trebuie separată de
oase tendoane, cartilaje şi vene.
●● Înainte de a începe tocarea bucăţile mai mari de produse tăiaţi-le în bucăţi mai mici.
●● Nu treceţi prin maşina de tocat mac uscat. Înainte de
tocare macul trebuie să fie opărit şi înmuiat – chiar şi
peste douăsprezece ore.
●● Pentru curăţarea pieselor metalice folosiţi o periuţă
moale.
●● Nu spălaţi piesele metalice în maşinile de spălat vase.
Detergenţii agresivi folosiţi în timpul funcţionării unor astfel de dispozitive pot cauza schimbarea culorii pieselor
sus menţionate. Spălaţi aceste piese manual cu ajutorul
detergenţilor tradiţionali folosiţi pentru spălarea vaselor.
27
TIPURILE DE MAŞINI DE TOCAT ZELMER
Mai jos este prezentat asortimentul de accesorii ale maşinilor de tocat despre care este această instrucţiune de folosire.
VIB
Echipament
Ansamblu de tocare Nr 8
Grătare: aspru, fin, feliere
Storcător
Maşină tocat cereale
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
○
●
○
○
○
○
ZMM4280*
ZMM4282*
ZMM4283*
ZMM4248*
ZMM4288*
* versiunea coloristică, ● – accesorii de bază,
●/disponibile 2 tambure
●
○
○ – accesorii suplimentare pe care le puteţi cumpăra în magazine
Informaţii tehnice
Parametri tehnici sunt evidenţiaţi pe tăbliţa caracteristică
a produsului.
Perioada de lucru neîntreruptă
10 minut
Perioada de pauză înainte de următoarea folosire 30 minut
Zgomotul aparatului (LWA):
77 dB/A
MBP – Protecţie blocare motor
1900 W
Descrierea dispozitivului
A
Maşina de tocat produsele alimentare se compune din:
1 Sistemul de propulsie – fiecare sistem de propulsie este
adaptat pentru montarea fiecărui ansamblu de tocare şi
răzuire al mărcii ZELMER. În spatele aparatului, în compartimentul unităţii de motor se găsesc orificiile de ventilare.
Ansamblul de tocare, care se compune din:
2 Dispozitivul pentru tocare
3 Melcul cu ambreiaj
4 Cuţit cu două tăişuri
5 Sita cu orificii 4 mm
6 Brăţara
7 Vasul
8 Împingătorul
Echipamentul, care se compune din:
9 Sita cu orificii de 8 mm
10 Sită cu orificii de 2,7 mm (echipată ZMM4288, ZMM4248,
ZMM4280
11 Accesoriu umplere cârnaţi
12 Element de distanţare
13 Întrerupător
14 Butonul blocadei
Sistem mecanic de siguranţă
al motorului
15 Spirală
16 Cremalieră
17 Şurub M5x20
28
A
Maşina de tocat are o asigurare mecanică care fereşte motorul să nu se strice – ambreiajul melcului se rupe atunci când
maşina este prea încărcată (de ex. înăuntru se află o bucată
de os).
Ambreiajul stricat trebuie schimbat cu unul nou:
●● în melc (3) împreună cu ambreiajul defect deşurubaţi
şurubul (17),
●● şi demontaţi ambreiajul defect (16),
●● înlocuiţi-l cu un ambreiaj nou (16) şi înşurubaţi la loc
şurubul (17).
Folosirea ansamblului de tocat
C
În camera de tocat (2) introduceţi pe rând:
1 Melcul (3) cu ambreiajul (16) spre interior.
2 Pe axul melcului (3) cuţitul (4).
3 Sita (de ex. sita cu orificii 4 mm) astfel încât proeminenţa camerei să intre în şanţul care se află pe circumferinţa
sitei.
4 Înşurubaţi toate elementele ansamblului de tocat – tare
şi până la capăt.
5 Introduceţi ansamblul de tocat pe sistemul de propulsie
(1) şi rotiţi-l până în poziţia în care veţi auzi „click”-ul blocadei.
6 Montaţi vasul (7) pe camera de tocat (2).
Pregătirea dispozitivului pentru
funcţionare şi pornirea acestuia
D
1 Sistemul de propulsie (1) trebuie amplasat în apropierea
prizei reţelei cu curent electric pe o suprafaţă dură, astfel
încât să nu fie acoperite orificiile de aerisire din carcasă.
●● Înainte de prima folosire a dispozitivului spălaţi elementele echipamentului.
●● Montaţi între ele elementele echipamentului corespunzător şi acest ansamblu alăturaţi-l sistemului de propulsie.
2 Derulaţi cu atenţie cablul de racordare şi apoi introduceţi-l în priza de alimentare cu curent electric.
3 Cu ajutorul butonului întrerupătorului (13) porniţi dispozitivul.
Folosirea accesoriului umplere cârnaţi
E
În camera de tocat (2) introduceţi pe rând:
1 Melcul (3) cu ambreiajul (16) spre interior.
2 Pe axul melcului (3) element de distanţare (12).
3 Accesoriu umplere cârnaţi (11).
4 Înşurubaţi toate elementele cu ajutorul piuliţei (6) – tare
şi până la maxim.
5 Montaţi ansamblul de tocat pe sistemul de propulsie (1)
şi rotiţi-l până în poziţia în care veţi auzi „click”-ul blocadei.
6 Montaţi vasul (7) pe camera de tocat (2).
Înainte de a pune intestinul (membrana) înmuiaţi-l în apă
caldă cca. 10 min.
●● Pe accesoriul de umplere cârnaţi (11) puneţi intestinul
umed, fiţi atenţi să nu acoperiţi orificiile de aerisire de pe
accesoriul respectiv.
Masa de carne care va umple pieliţa nu poate fi
„prea lichidă”. Conţinutul prea mare de lichide
poate produce scurgeri şi lichidul poate ajunge
în interiorul maşinii.
Răzătoare
B
1 Cilindrul pentru bucăţi fine
2 Cilindrul pentru bucăţi mai mari (nu este echipată în
ZMM4283)
3 Cilindrul pentru feliere (nu este echipată în ZMM4283)
4 Cilindrul pentru răzuire
5 Element de închidere
6 Compartiment
7 Vas de umplere
8 Dispozitiv de presare
Maşina are două răzătoare care răzuiesc în fulgi mărunţi
şi groşi (caşcaval, morcovi, ţelină, sfeclă fiartă etc). A treia
răzătoare serveşte la tăierea legumelor în felii (cartofi, castraveţi, ceapă etc.). A patra răzătoare serveşte la răzuirea
foarte măruntă (cartofi, sfeclă, fructe etc.).
ÎNTREBUINŢAREA RĂZĂTOAREI
F
1 Mişcaţi dispozitivul de blocare (5) şi introduceţi unul din
grătarele pentru radere cu ambreiajul către mijlocul camrei.
2 Închideţi dispozitivul de blocare (5).
3 Cuplaţi camera dispozitivului (6) idem cu camera dispozitivului de tocat.
●● Produsele mai mari taie-le mai întâi în bucăţi mai mici
astfel încât să încapă în dispozitivul pentru răzuit.
●● Nu răzui fructele moi care au sâmburii tari.
●● După terminarea lucrului, deconectează cablul din priză.
●● Cu o lingură de lemn îndepărtează resturile care au
rămas în răzătoare sau în dispozitiv.
Tăişurile răzătoarelor nu necesită regenerare.
Storcător de fructe
G
Storcătorul pentru fructe este un accesoriu pentru unele
tipuri de maşini de măcinat. Permite stoarcerea sucului din
fructe precum: fragii, afinele, căpşunile, agrişele şi, în plus,
din struguri şi roşii. Fructele precum afinele pot fi stoarse
împreună cu codiţele lor. Nu pot fi stoarse în acest storcător
fructele cu sâmburi mari, cum ar fi prunele, vişinele ş.a., fără
ca, în prealabil, să fi scos sâmburii.
Elementele storcătorului de fructe:
1 Compartimentul storcătorului de fructe
2 Tăietorul spiralat
3 Corpul storcătorului
4 Capacul pentru înşurubare
5 Jgheabul pentru scurgerea sucului
6 Şurubul de reglare
7 Vasul (cu ansamblul de măcinare)
8 Dispozitivul pe presare (cu ansamblul de măcinare)
9 Sitele – 2 buc.
Nr 1 – orificii mai mici
Nr 2 – orificii mai mari
10 Inelul mare care fixează ermetic la corpul storcătorului (3)
11 Inelul mic care fixează ermetic la tăietorul spiralat (2)
12 Cârligul
13 Peria
Pentru presarea fructelor folosiţi numai dispozitivul de presare (8).
PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE ŞI ÎNTREŢINEREA STORCĂTORULUI PENTRU FRUCTE
H
1 Asiguraţi-vă că pe corp (3) şi pe melc (2) sunt amplasate
inelele de etanşare (10) şi (11). În cazul în care acestea lipsesc, trebuie neapărat să le introduceţi în şanţurile acestor
elemente (corpul şi melcul).
2 În corp (3) introduceţi şi apăsaţi sita (9) până la maxim.
Pentru a scoate sita (9) din carcasă (3) este
foarte util să folosiţi cârligul (12). Introduceţi
cârligul (12) cu capătul mai scurt în orificiul din
sită (9) şi trageţi sita (9) spre exterior.
3 În camera storcătorului (1) introduceţi melcul (2).
4 Puneţi corpul cu sită pe melc asigurându-vă că sita este
îndreptată în jos, iar şanţul de poziţionare a intrat pe proeminenţa camerei storcătorului.
5 Corpul astfel amplasat prindeţi-l cu ajutorul piuliţei (4) de
camera storcătorului (1).
6 Înşurubaţi şurubul de reglare (6) în corp (3).
7 Amplasaţi jgheabul de scurgere a sucului (5) pe corp şi
aşteptaţi până ce pe veţi auzi (3) – „click”.
8 Storcătorul gata montat trebuie amplasat pe sistemul de
propulsie, idem cu descrierea camerei de tocat.
29
9 Pe gâtul de umplere puneţi vasul (7) şi accesoriul de
împingere (8) – de la ansamblul de tocat
10 Sub orificiul de ieşire a jgheabului (5) şi a şurubului de
reglare (6) amplasaţi vasele corespunzătoare pentru suc şi
pulpă.
11 Introduceţi cablul de racordare a dispozitivului în priza
reţelei de alimentare cu curent electric.
12 Porniţi dispozitivul cu ajutorul butonului întrerupătorului
(13), şi apoi introduceţi pe rând fructele folosind accesoriul
pentru împingere.
Pentru ca procesul de stoarcere a fructelor să
se desfăşoare în mod corespunzător, nu strângeţi prea tare şurubul de reglare în faza de început. Abia după ce aţi evaluat cantitatea de suc
din pasta rezultată în urma stoarcerii fructelor,
ajustaţi în mod corespunzător gradul de strângere, pentru a obţine o eficienţă mulţumitoare şi
a evita înfundarea storcătorului de fructe.
●● În timpul stoarcerii sucului, observaţi cât lichid conţine
pasta de legume/fructe. Dacă observaţi că aceasta
e prea uscată, răsuciţi şurubul (6), pentru a evita înfundarea storcătorului de fructe/ legume cu resturi.
Gradul de strângere a şurubului de reglare
depinde de tipul, de soiul de fructe de prelucrat; pentru fructele foarte coapte şi zemoase
– strângeţi mai tare şurubul de reglare; pentru
fructele puţin zemoase – strângeţi şurubul de
reglare ceva mai puţin.
Atunci când strângerea şurubului de reglare nu
asigură eficienţa stoarcerii sucului, puteţi trece
încă o dată pasta rezultată prin storcătorul de
fructe.
Blocarea orificiului de scurgere (în şurubul de
reglare (3)) cu pasta de fructe cu un conţinut
mare de suc poate conduce la scurgerea sucului în unitatea-motor a maşinii.
●● Dacă orificiul de scurgere a compartimentului se blo-
chează cu pasta de fructe, trebuie să opriţi maşina. Fiţi
deosebit de atent(ă) în timpul procesului de stoarcere
a sucului din fructe, verificaţi dacă nu s-au înfundat orificiile sitei. Storcătorul de fructe se scoate de la maşină (se
procedează ca în cazul compartimentului de măcinare),
se demontează; se curăţă (spală) elementele sale.
Râşniţa pentru măcinat cereale
1
2
3
4
5
6
30
Brăţară
Regulatorul râşniţei
Mânerul cu rotitor
Râşniţa interioară
Râşniţa exterioară
Melcul
I
7 Dispozitivul râşniţei
8 Vasul
9 Marginea zimţată a mânerului trebuie să se compună cu
marginea zimţată a dispozitivului pentru tocare
DESCRIEREA DISPOZITIVULUI
Acest accesoriu poate fi întrebuinţat pentru a măcina cereale, seminţe uleioase şi produse alimentare uscate.
Râşniţa poate fi întrebuinţată pentru a toca produse cum ar
fi: grâu, secară, ovăz, orez, boabe de cafea, zahăr, arpacaş,
hrişcă, boabe de piper negru, cuişoare englezeşti, muştar,
nuci, alune, ciuperci uscate, migdale, soia, in, seminţe de
floarea soarelui etc.
Nu măcinaţi produsele uleioase folosind gradul
minim de granulare. Râşniţa se poate în acest
fel înfunda sau bloca.
Nu întrebuinţaţi dispozitivul pentru a măcina
produse foarte tari cum ar fi mazăre uscată,
porumb popcorn.
MONTAREA RÂŞNIŢEI PE MAŞINA DE TOCAT
J
ÎNTREBUINŢAREA ŞI REGLAREA RÂŞNIŢEI
J
1 la dreapta, fixaţi râşniţa deja montată în sistemul de propulsie introducând marginea zimţată a dispozitivului râşniţei
(7) în marginea zimţată a sistemului de propulsie, iar apoi
rotiţi spre stânga până veţi auzi sunetul de blocare „clic”.
În acest fel veţi fi siguri că râşniţa a fost montată corect.
Înainte de prima întrebuinţare spălaţi (vezi „CURĂŢEREA”)
şi lăsaţi la uscat toate elementele râşniţei, iar apoi tocaţi
aproximativ 50 g produs (de ex. grâu) fixând dispozitivul de
tocare la gradul mediu de granulaj. Produsul tocat nu poate fi
întrebuinţat deoarece este contaminat şi trebuie aruncat.
Timpul maxim de funcţionare a dispozitivului
de măcinat este de 10 minute. Această condiţie
este strâns legată de timpul maximal de funcţionare a dispozitivului, pentru care după 10
minute de funcţionare trebuie să aibă o pauză
de 45 de min.
Dispozitivul nu trebuie să funcţioneze neîncărcat Întotdeauna înainte de pornire trebuie încărcat cu produsul care va fi supus prelucrării.
2 Introduceţi boabele în vas (8).
3 Setaţi butonul corpului (3) la poziţia unei măcinări mai
groase.
4 Porniţi motorul dispozitivului.
5 Produsul măcinat va începe să iasă prin orificiu.
6 În funcţie de gradul de măcinare dorit sau produsul măcinat, cu ajutorul mânerului cu rotitor (3), fixaţi regulatorul râşniţei (2) astfel încât să obţineţi granulajul dorit. Rotindu-l în
direcţia acelor de ceasornic veţi obţine un produsul măcinat
mai fin, iar dacă rotiţi în sens invers acelor de ceasornic veţi
obţine un produsul măcinat mai gros.
Cel mai fin grad de măcinare (minimal) îl veţi obţine fixând
mânerul cu rotitor pe linia 1, iar cel ma gros (maximal) îl veţi
obţine fixând mânerul cu rotitor pe linia STOP. Vedeţi semnele de pe mânerul cu rotitor (3) şi regulatorul râşniţei (2).
Dacă în timpul întrebuinţării veţi roti mânerul cu rotitor
prea tare peste linia STOP dispozitivul se poate defecta.
Este indicat ca în timpul întrebuinţării dispozitivului regulatorul râşniţei (2) să fie fixat între
linia 1 şi linia STOP.
Ţineţi minte să spălaţi exact râşniţa înainte să
măcinaţi produse diferite. În acest fel veţi evita
ca produsele măcinate să îşi impregneze mirosul.
Pentru cereale mai moi cum ar fi ovăzul sau
inul trebuie să alegeţi configuraţia pentru granulaj gros.
Nu priviţi în interiorul camerei în timpul măcinării. Boabele care sar din când în când pot să
vă rănească (de ex. în ochi).
CURĂŢAREA ŞI CONSERVAREA
●● Porţiunile din metal spală-le în apă fierbinte cu adaos de
detergent de spălat vase.
●● Elementele spălate trebuie bine uscate.
●● Montează părţile uscate ale dispozitivului de tocat sau
răzuit.
●● Înainte de utilizare spălaţi toate acesorile în apă cu adă-
ugând detergent pentru spălarea vaselor. A se spăla şi
a se usca.
●● Sitele şi cuţitul faţă-verso trebui să fie lubrifiate. Lubrifiaţi
cu ulei comestibil.
Reciclare
Reciclarea trebuie realizată într-un mod ecologic. Acest dispozitiv este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/EU cu
privire la echipamentul electric şi electronic
uzat (waste electrical and electronic equipment – WEEE – echipament electric şi electronic uzat). Indicaţiile cuprinse în Directivă cuprind reguli cu
privire la returnări şi reciclarea echipamentului uzat în conformitate cu legislaţia în vigoare în UE. Trebuie luată legătura cu magazinul de specialitate de vânzare cu amănuntul,
care va oferi informaţii despre locurile unde acest echipament poate fi reciclat.
Râşniţa nu necesită să fie curăţată după fiecare întrebuinţare (dacă măcinaţi acelaşi fel de produs), deoarece melcul
(6) împiedică ca resturile produselor să rămână în râşniţă.
După spălare, uscaţi râşniţele din oţel (4, 5) cu o cârpă, ca
să nu corodeze. Dacă nu veţi folosi râşniţele mai mult timp,
conservaţi-le prin ungere (de exemplu cu ulei). Nu scufundaţi
râşniţele în apa clocotită. Părţile din material din plastic (care
nu posedă semne indicatoare) le puteţi spăla în maşina de
spălat vase (max 60°C).
După terminarea întrebuinţării
●● Opriţi
K
dispozitivul şi scoateţi cablul de racordare la
reţeaua de alimentare cu curent electric.
1 Scoateţi accesoriul de împingere şi daţi la o parte vasul
camerei de tocare.
2 Mutaţi butonul blocadei, ansamblul de tocare trebuie rotit
spre dreapta şi apoi trebuie dat jos.
3 Demontaţi elementele ansamblului de tocare, camerei
cu accesoriul pentru umplere cârnaţi.
Introduceţi cablul şi toate piesele spălate şi uscate în spaţiul
de depozitare prevăzut.
4 Plasarea sitei în locul corespunzător.
5 Depozitarea cablului de racordare.
6 Depozitarea vasului.
Curăţarea şi conservarea
●● Sistemul de propulsie ştergeţi-l cu o cârpă umedă, înmuiată într-un detergent de spălat vase.
●● Porţiunile din materiale plastice spală-le cu apă călduţă
cu un adaos de detergent de spălat vase.
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de ne-respectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
un anunţ prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
31
BG
Уважаеми Клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Характеристика на уреда
Режи, мели, изстисквай, смачквай – Zelmer – един
избор – а толкова много възможности.
Какво бихте казали, ако едно устройство е в състояние
да смила месо, реже зеленчуци, смила ядки, разтрива
плодове на вкусно пюре за малките деца и дори смила
зърно, семена, ядки или кафе? Благодарение на машинката Zelmer всичко това е във Вашия обсег. Zelmer,
безспорен лидер в категорията машинки, представя
ZMM42... пълна гама от продукти. Това е устройство,
което може да се справи с всичко, дори с най-трудните
задания. Благодарение на усъвършенстваната система
за охлаждане на двигателя, машинката Zelmer без усилие постига „много голяма мощност”, стойността motor
blocked power (Върхова мощност) достига 1900 W.
Благодарение на добре обмислената конструкция,
след изключването на стандартната камера за мелене,
можете, чрез поставяне на подходящи модули, да
я трансформирате в резачка, сокоизстисквачка или мелница (в зависимост от модела и включените аксесоари).
С едно устройство в дома, можете да възхитите членовете на семейството си или гостите с разнообразна
гама от ястия. Машинката Zelmer идеално отговаря на
нуждите Ви в летния сезон: благодарение на сокоизстисквачката ще приготвите пресни сокове, пюрета или
желета. Резачката ще ви помогне да подготвите зеленчуци за супа, които, съхранявани във фризера, ще възхитят с разнообразния си аромат и вкус, когато на вън
е студено и сиво. Машинката за мелене на хранителни
продукти е предназначена за използване в къщи.
Zelmer – Вашият безценен помощник в кухнята.
32
Съвети за безопасност и правилно
използване на уреда
Преди да започнете да използвате уреда, прочетете съдържанието на тази инструкция за
обслужване.
Уверете се дали добре сте разбрали съветите
описани по-долу.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Не използвайте това устройство,
ако захранващия кабел е повреден или на корпуса има някакви
видими повреди.
●● Ако захранващия кабел се
повреди, то трябва да бъде заменен от производителя или в специализиран сервиз, или ремонтиран от квалифицирано лице, за да
се избегне опасност.
●● Ремонтите на уреда могат да се
провеждат само от обучен персонал. Неправилно извършени
ремонти могат да доведат до сериозна опасност за потребителя.
●● В случай на неизправност, обърнете се към специализиран сервиз
на Zelmer.
●● Бъдете особено внимателни при
работа с машинката в присъствието на деца.
●● Преди да сменяте оборудване или
да се приближите към движещи се
части на уреда, изключете уреда
и извадете щепсела от контакта.
●● Винаги изключвайте уреда от електрозахранването, когато е оставен
без надзор и преди монтиране,
демонтиране или почистване.
●● Устройството не трябва да се
използва от деца. Съхранявайте
уреда и захранващия кабел на
място недостъпно за деца.
●● Устройството може да се използва
от лица с намалени физически,
сетивни или психически способности, или с липса на опит и знания за уреда, но само под надзор,
или след като по-рано са разбрали обясненията за възможните
рискове и указанията и инструкциите за безопасно използване на
уреда.
●● Уверете се, че децата не си играят
с уреда.
●● Уредът трябва да се използва
само с купата за зареждане.
●● Уредът може да се използва само
вътре в помещенията при стайна
температура и на височина не
надвишаваща 2000 метра над
морското равнище.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Не изваждайте щепсела от контакта чрез издърпване за захранващия кабел.
●● Винаги включвайте уреда към контакт на електри-
ческата мрежа (само променлив ток) с напрежение
съгласно с данните намиращи се в табелката на
уреда.
●● Не излагайте уреда и оборудването на температура над 60°C. По този начин можете да увредите
уреда.
●● За натискане използвайте само буталото. Използването на други предмети може да предизвика
повреда на уреда или мотора.
●● Не претоварвайте уреда с обилно количество продукти за мелене, не натискайте твърде силно буталото (тласкача).
●● Внимателно монтирайте комплекта за мелене,
затова защото лошо монтирано оборудване за
мелене може да доведе до лошо качество на
мелене или също може да предизвика притъпяване
на острието и ситото. Тъпите ножче и сито сменете
с нови.
●● По време на работа на машинката за мелене не
блокирайте вентилационните отвори в корпуса.
Не поставяйте машинката на меки повърхности.
●● Не слагайте мотора на уреда във вода нито не го
мийте под течаща вода.
●● Не мийте оборудването, монтирано на мотора.
●● За почистване на корпуса не използвайте агресивни препарати под формата на емулсии, лосиони, кремове и т.н. Те могат да премахнат маркираните информационни символи и графики, като
деления, указания, знаци за предупреждение и т.н.
●● Преди използване всички аксесоари трябва да
се измият с вода и препарат за миене на съдове.
Трябва да бъдат старателно изплакнати и подсушени.
●● Решетките и ножа с две остриета трябва да останат омаслени. Намажете ги с олио за хранителни
цели.
●● Не включвайте празния уред, ако решетките не са
омаслени.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта и указания относно ползването му
●● Този уред е предназначен само за битова употреба
в домашни условия.
приключите да работите, извадете щепсела на захранващия кабел от контакта. Поставете
кабела в уреда като го плъзгате по-малко в отвора,
от който се извежда, а щепсела поставете в предвиденото за това място.
●● Когато машинката не може да бъде задействана дайте я за ремонт в сервиз.
●● Месото предназначено за мелене, отделете от костите, сухожилията и хрущялите.
●● Преди смилане на голямо количество продукти,
нарежете ги на парчета.
●● Не мелете сух мак. Преди смилане на макови
семена, залейте ги с вряла вода и оставете във
водата повече от десет часа.
●● За почистване на металните части, използвайте
мека четка.
●● Не мийте металните части в съдомиялна машина.
Агресивните почистващи препарати, използвани
в тези устройства предизвикват потъмняване на
тези части. Измийте ги ръчно, използвайки традиционни миещи течности.
●● Когато
33
ТИПОВЕ МЕЛАЧКИ ZELMER
По-долу е представен асортимент на оборудване на мелачките, до които се отнася настоящата инструкция.
VIB
Оборудване
Комплект за мелене Nr 8
Резачка
Сокоизстисквачка
Машинка за мелене
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
○
●
○
○
○
○
ZMM4280*
ZMM4282*
●/достъпни са 2 барабана
●
ZMM4288*
○
* цветова версия, ● – основни принадлежности, ○ – допълнително оборудване, което можете да докупите в магазин
ZMM4283*
ZMM4248*
Технически данни
Техническите параметри са посочени върху табелката за
технически данни.
Допустимо време на непрекъсната работа:
10 минути
Време на пауза преди повторно използване: 30 минути
Hивo на шyм (LWA):
77 dB/A
MBP – Мощност блокираща двигателя
1900 W
Описание на устройството
A
Мелячката за хранителни стоки се състои от:
1 Задвижване на мелачка – всяко задвижване на
мелачката е приспособено за монтаж на всеки мелящ
агрегат и на резачка, произведена от ZELMER. В задната вдлъбнатина на мястото за прибиране на части
на двигателя е намират вентилационни отвори.
Мелящ агрегат, който се състои от:
2 Камера за мелене
3 Червяк с монтиран съединител
4 Двустранно ножче
5 Сито с отвори 4 мм
6 Гайка
7 Тарелка
8 Тласкач
Оборудване, което се състои от:
9 Сито с отвори 8 мм
10 Сито с отвори 2,7 mm (включенo в оборудването на
ZMM4288, ZMM4248, ZMM4280
11 Приставка за колбаси
12 Лагер
13 Изключвател
14 Бутон за блокада
Mexaничнa защитa нa мотора
15 Шнек
16 Съединител
17 Винт M5x20
34
A
Мелачката има механична защита, която предпазва двигателя от унищожаване – зъбите на задвижващия съединител на червяка се чупят, когато мелачката е претоварена (напр. когато вътре попаднат кости).
Повреденият съединител заменете с нов:
●● В червяка (3) с повредения съединител отвъртете
винта (17),
●● Премахнете повредения съединител (16),
●● Сложете новият съединител (16) и фиксирайте
с винта (17).
Работа с комплекта за мелене
C
В камерата за мелене (2) въведете последователно:
1 Червяк (3) със съединител (16) навътре.
2 На шнека червяка (3) нож (4).
3 Сито (например сито с отвори 4 мм), така че елемента на камерата да влезе в жлеба на обиколката на
ситото.
4 Затегнете всички елементи на комплекта за мелене –
силно, до голямо съпротивление.
5 Поставете сглобения комплект за мелене на диска
(1) и завъртете на позицията, на която ще чуете „клик” на
блокадата.
6 Поставете купата (7) при камерата за мелене (2).
Приготвяне на машинката за работа
и нейното пускане в действие
D
1 Уреда (1) поставете в близост до захранващия контакт, на твърда повърхност, така че да не се запушват
вентилационните отвори в корпуса.
●● Преди първата употреба на уреда, измийте елементите на оборудването.
●● Монтирайте подходящото оборудване и присъединете към устройството.
2 Внимателно изтеглете захранващия кабел, след това
включете щепсела в контакта.
3 Натиснете бутона за включване (13), и включете уреда.
Работа с приставката за колбаси
E
Към камерата за мелене (2) поставете по ред:
1 Червяк (3) със съединител (16) към вътрешността.
2 На шнека (3) вмъкнете лагера (12).
3 Приставка за колбаси (11).
4 Затегнете всички елементи с гайката (6) – до силно
съпротивление.
5 Сложете така монтирания комплект за мелене на
задвижващата основа (1) и завъртете на позицията на
която ще чуете „клик” („click”) блокада.
6 Поставете купата (7) при камерата за смилане (2).
Преди да сложите обвивките на колбасите (червата),
накиснете ги в топла вода за около 10 минути.
●● На Приставка за колбаси (11) поставете мокрите
черва, внимавайте да не запушвате вентилационните отвори на приставката.
Масата от месо, с която напълвате червото, не може да е много „рядка“. Голямо
съдържание на течности може да предизвика изтичане и проникване на такива
навътре в мелячката.
Резачка
B
Ренде за ситни стърготини
Ренде за eдри стърготини (недостъпна в ZMM4283)
Ренде за peзeни (недостъпна в ZMM4283)
Ренде за пасиранe
Пpикpепващ меxaнизъм
Камера
Кyпa за подaвaне
Бутало
Резачката има две стъргала за раздробяване на дребни
и едри стърготини (на кашкавал, морков, кервиз, варено
цвекло и др). Третото стъргало служи за рязане на
зеленчуци (картофи, краставици, лук и др) на колелца.
Четвъртото стъргало служи за претриване (на картофи,
цвекло, плодове и др).
1
2
3
4
5
6
7
8
PАБОТА С РЕЗАЧКА
F
1 Завъртете заключаващия механизъм (5) и поставете
едно от рендетата със съединителя към центъра на
камерата.
2 Затворете прикрепващия механизъм (5).
3 Свържете камерата за рязане (6), по същия начин
както комплекта за смилане.
●● Големи продукти нарежете предварително на парчета, които без затруднение ще сложите в камерата.
●● Не раздробявайте меки плодове, съдържащи твърди
костилки.
●● След приключване на работата изключете мелячката
и извадете захранващия кабел от мрежовото гнездо.
●● Отстранете с дървена лъжица остатъци от продуктa,
останали вътре в стъргалото или в камерата.
Остриетата на стъргалата не изискват
регенерация.
Сокоизстисквачка за плодове
G
Сокоизстисквачката е приставка към някои типове месомелачки. Дава възможност за изстискване на сок от
плодове като: малини, касис, ягоди, цариградско грозде
и освен това от грозде и домати. Семчестите плодове
като например касис могат да се изстискват заедно
с дръжките. В сокоизстисквачката не бива да се използват плодове с големи костилки, напр. сливи, вишни и др.
без предварителното им изваждане (отстраняване).
Елементи на сокоизстисквачката:
1 Камера на сокоизстисквачката
2 Шнек
3 Корпус
4 Гайка
5 Улей за изтичане на сока
6 Регулационен болт
7 Купа за подаване (от мелещия механизъм)
8 Бутало (от мелещия механизъм)
9 Цедка – 2 бр.
№ 1 – по-малки отвори
№ 2 – по-големи отвори
10 Голям уплътняващ пръстен на корпуса (3)
11 Малък уплътняващ пръстен на шнека (2)
12 Кукичка
13 Четка
За натъпкване на плодовете използвайте
само буталото (8).
ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И УПОТРЕБА
НА СОКОИЗСТИСКВАЧКАТА
H
1 Уверете се, че на корпуса (3) и червяка (2) са сложени уплътняващите пръстени (10) и (11). В случи на
тяхното отсъствие задължително ги сложете във вдлъбнатините на тези елементи (корпуса и червяка).
2 На корпуса (3) сложете и натиснете цедката (9),
докато не почувствате съпротивление.
За премахване на ситото (9) от корпуса (3)
много пригодна е употреба на кукичката
(12). Сложете кукичката (12) с по-къс край
в отвор на ситото (9) и дръпнете ситото
(9) навън.
3 В камерата на сокоизстисквачката (1) поставете
шнека (2).
35
4 Поставете корпуса с цедката на шнека, обърнете
внимание цедката да е насочен надолу а прикрепващата
бразда да е на съответното място на корпуса на сокоизстисквачката.
5 При така поставения корпус, затегнете винта (4) към
камерата на сокоизстисквачката (1).
6 Затегнете регулиращия болт (6) в корпуса (3).
7 Поставете на него улея за изтичане на сок (5), докато
не щракне на корпуса (3) – „клик”.
8 Сглобената сокоизстисквачка поставете на устройството, по същият начин, както при слагането на камерата за смилане.
9 При отвора за подаване поставете купата (7) и буталото (8) – от комплекта за смилане.
10 на изхода на улея за изтичане на сок (5) и регулиращия болт (6) поставете подходящите съдове за сок
и отпадъци.
11 Включете захранващия кабел към контакта на
захранващата мрежа.
12 Включете уреда с помощта на бутона за включване
(13), след което дозирайте съответните плодове, натискайки с буталото.
За да може процесът на изстискване на
плодовете да протича правилно, не навивайте прекалено дълбоко регулационния
болт в началния етап на работа. Едва
след като прецените съдържанието на сок
в отпадъците, коригирайте съответно
степента на навиване така, че да постигнете достатъчно добра ефективност
и да избегнете запушването на сокоизстисквачката.
●● По време на изстискване на сока наблюдавайте сте-
пента на влажност на отпадъците. Ако станат прекалено сухи, разхлабете болта (6), за да избегнете
запушването на сокоизстисквачката с отпадъци.
Степента на затягане на болта зависи
от вида и качеството на преработваните
плодове, ако плодовете са сочни и добре
узрели, затегнете болта по-дълбоко, а ако
плодовете имат малко сок, затегнете
болта по-малко.
Ако регулирането с помощта на болта не
осигури достатъчно ефективно изстискване, можете отново да прекарате отпадъците през сокоизстисквачката.
Блокирането на изходящия отвор на камерата (в регулационния болт (3)) с отпадъци от плодове с голямо съдържание на
сок има опасност от проникване на течност в двигателя на машинката.
36
●● В случай на блокиране на изхода на камерата с отпа-
дъци машинката трябва да се изключи. Обърнете
особено внимание на процеса на изстискване на
сок, напр. дали не са запушени отворите на цедката.
Изключете сокоизстисквачката от двигателя (както
при камерата за мелене), разглобете сокоизстисквачката, изчистете (измийте) елементите на сокоизстисквачката. За миене, особено на цедката, използвайте четката в комплекта.
Мелничка с хромел
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
Гайка
Регулатор за хромели
Корпус с върток
Вътрешен хромел
Външен хромел
Червяк
Камера на мелничката
Тарелка
Улей на корпуса следва да попадне в издатината на
камера на мелничката
OПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО
Тази приставка може да се използва за мелене на зърнени храни, семена на маслени растения и на сухи хранителни продукти.
Мелничка с хромел позволява мелене на такива продукти като: жито, ръж, овес, ориз, кафе на зърна, захар,
семена на елда, чер пипер на зърна, карамфил, горчица, орехи, лешници, сушени гъби, бадеми, соя, ленени
семена, белени слънчогледови семена и др.
Не мелете маслените продукти при минимално поставена зърнистост. Устройството за мелене може да се слепи или
блокира.
Устройството не е пригодно за мелене на
много твърди продукти, напр: сушен грах,
царевица, пуканки.
MOНТАЖ НА МЕЛНИЧКА В МАШИНАТА
J
УПОТРЕБА И РЕГУЛАЦИЯ НА МЕЛНИЧКАТА
J
1 Когато камерата на мелничката (7) е обърната с ъгъл
ок. 45° надясно, сложете монтираната мелничка върху
задвижващия възел, като сложите издатините на камерата на мелничката (7) в прорезите на задвижващия
възел, a след това я обърнете наляво до положение, при
което ще чуете едно „клик“ на блокировката. Това означава, че мелничката е монтирана правилно.
Преди първа употреба измийте (виж „ПОЧИСТВАНЕ“)
и изсушете разглобената мелничка, а след това смелете
ок. 50 г продукт (напр. зърно) при поставяне на устройството за мелене на средно раздробяване. Мляният продукт не е пригоден за по-нататъшна употреба, тъй като
той е замърсен и следва да се изхвърли.
Максималното време на непрекъсната
работа на мелницата е 10 минути. Това
състояние е свързано с максималното
работно време на машинката, за която
след 10 минути работа трябва да се
извършва около 45 минути почивка.
Уредът не може да работи празен. Винаги
преди да го включите го напълнете с продукти.
2 Сипете зърната на тарелката (8).
3 Настройте бутона на корпуса (3) на грубо мелене.
4 Включете мотора на машинката.
5 Смленият продукт ще започне да излиза през отвора.
6 В зависимост от желателната степен на смилане или
от употребените зърна регулирайте с помощта на върток
на корпуса (3) регулатор за хромели (2) така, че да получите продукт със съответна зърнистост. Като го завъртите по посока на часовниковата стрелка, ще получите
по-дребно млян продукт, а при въртене по посока срещу
часовниковата стрелка – по-едро млян продукт.
Най-дребната (минимална) степен на смилане се получава при поставяне на въртока до линия 1, а най-едрата
(максимална) при поставяне на въртока до линия STOP.
Виж графика върху корпуса (3) и регулатора за хромели (2).
Много силно завъртане или отвинтване на въртока
извън линия STOP по време на работа може да предизвика повреда на устройството.
Препоръчва се по време на работа на мелничката регулатор на хромелите (2) да
е поставен между линия 1 и линия STOP.
Помнете щателно да измиете мелничката
преди да мелете различни продукти. Това
ще позволи да избегнете взаимно проникване на миризми.
За по-меки зърна, като овес или лен, следва
да изберете регулация за по-едро смилане.
Не поглеждайте във вътрешността по
време на мелене, тъй като зърната кафе
могат понякога да изскочат и да предизвикат нараняване (напр. на очите).
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
Мелничката не изисква почистване след всяка употреба (ако се меле един и същи вид продукт), тъй като
червякът (6) предотвратява залягане на остатъци от
зърна в мелничката. Подсушете стоманените мелещи
елементи (4, 5) с кърпа след измиването им, за да не
корозират. В случай че мелещите елементи ще бъдат
дълго съхранявани, намажете ги с мазнина (можете да
използвате за тази цел напр. олио). Мелещите елементи
не бива да се потапят във вряща вода. Частите от пластмаса (несъдържащи графика) можете да миете.
След приключване на работа
K
●● Изключете уреда и извадете щепсела на захранва-
щия кабел от контакта.
1 Премахнете буталото и свалете купата от камерата
за смилане.
2 Плъзнете бутона за освобождаване, завъртете на
дясно комплекта за мелене и го свалете.
3 Разглобете елементите на комплекта за мелене,
камерата с накладката за колбаси.
Приберете кабела, както и измитите и изсушени части
в местата предвидени за тях.
4 Поставете цедката във вътрешността.
5 Навийте кабела.
6 Съхранете купите.
Почистване и поддръжка
●● Претрийте двигателя с влажна кърпа с препарат за
миене на съдове.
●● Пластмасовите части мийте с топла вода с препарат
за миене на съдове или съгласно обозначенията –
в съдомиялна машина.
●● Металните елементи мийте с гореща вода с препарат за миене на съдове.
●● Внимателно изсушете измитите части.
●● Сглобете сухите части на камерата за мелене или
машинката за рязане.
●● Преди използване всички аксесоари трябва да се
измият с вода и препарат за миене на съдове. Трябва
да бъдат старателно изплакнати и подсушени.
●● Решетките и ножа с две остриета трябва да останат
омаслени. Намажете ги с олио за хранителни цели.
Утилизация
Утилизацията трябва да се извърши по
екологосъобразен начин. Това устройство
е етикетирано в съответствие с Европейската директива 2012/19/EС относно
отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (waste electrical and electronic
equipment – WEEE – отпадъци от електрическо и електронно оборудване). Насоките в Директивата съдържат
правилата за връщане и рециклиране на използваното
оборудване в съответствие с действащите закони в ЕС.
Трябва да се обърнете към специализиран магазин
на дребно, който ще Ви информира за местата за утилизация.
Производителят не носи отговорност за каквито и да
е повреди, които са резултат от неволна или неправилна употреба.
Производителят си запазва правото да видоизменя продукта по всяко време, за да отговори на законовите регулации,
норми, директиви или поради конструктивни, търговски,
естетически или други основания, без да съобщава за това
предварително.
37
RU
Уважаемые Клиенты!
Поздравляем Вас с выбором нашего изделия и приветствуем среди пользователей продуктов Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно прочитать настоящее руководство
по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Просим сохранить Руководство, чтобы Вы могли пользоваться им
в ходе дальнейшей эксплуатации техники.
Характеристика оборудования
Шинкуйте, перемалывайте, выжимайте, перетирайте
– Zelmer – один выбор, а столько возможностей.
А если бы одно устройство могло перемалывать мясо,
шинковать, резать овощи, размельчать орехи, тереть
фрукты на вкусные блюда для детей или домашние консервы, а также молоть зерно, семена, орехи или зерна
кофе? Благодаря мясорубкам Zelmer все это к Вашим
услугам в одном приборе. Zelmer, неоспоримый лидер
в категории мясорубок, предлагает многофункциональный прибор ZMM42... Это прибор, который справится
с любой, даже самой трудной, задачей. Благодаря
высокотехнологичной системе охлаждения двигателя,
мясорубка Zelmer без труда достигает «особенно высокой мощности», значение мощность при блокировке
мотора составляет даже 1900 W. Благодаря великолепно продуманной конструкции, после отключения
стандартной камеры перемалывания путем добавления
соответствующего модуля можно изменить ее на шинковку, соковыжималку для фруктов или жерновую мельницу (оборудование зависит от типа, доступно также
в качестве аксессуаров). Имея только одно устройство
дома, Вы сможете удивить семью и гостей множеством
изысканных блюд. Мясорубка Zelmer идеально справится во время сезона сбора фруктов: благодаря соковыжималке Вы подготовите домашние соки, пюре или
фруктовые желе. Шинковка поможет Вам приготовить
овощи для супа, которые можно хранить в морозилке,
они восхитят летним вкусом в то время, когда за окном
будет холодно и пасмурно. Мясорубка для продовольственных продуктов служит для использования в домашнем хозяйстве.
Zelmer – Ваш бесценный помощник на кухне.
38
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации мясорубки
Перед тем как приступить к эксплуатации оборудования, ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
Следует убедиться, что Вы поняли нижеследующие указания.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Не запускайте оборудование, если
кабель питания поврежден или
видны повреждения корпуса.
●● Если кабель питания будет
поврежден, его необходимо заменить у производителя или в специальном сервисном центре
либо квалифицированным лицом,
чтобы избежать опасности.
●● Ремонт оборудования может осуществлять только квалифицированный персонал. Неправильный
ремонт может вызвать серьезную
угрозу для пользователя. В случае
возникновения неполадок обратитесь в специализированный сервисный центр ZELMER.
●● Соблюдайте особую осторожность
во время работы в присутствии
детей.
●● Перед заменой оборудования
или приближением к движущимся
деталям во время использования
необходимо выключить прибор
и отключить от питания.
●● Всегда отключайте устройство от
электросети, когда оно остается
без присмотра, а также перед
монтажом, демонтажем или его
чисткой.
●● Устройство не должно использоваться детьми. Храните устройство с кабелем в месте недоступном для детей.
●● Устройством могут пользоваться
лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими
возможностями, а также не имеющие опыта работы с устройством,
при условии, что они будут это
делать исключительно под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных
угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
●● Необходимо проследить, чтобы
дети не играли с устройством.
●● Оборудование можно использовать только с миской (чашей) для
загрузки.
●● Используйте прибор только внутри помещений при комнатной
температуре на высоте не выше
2000 м над уровнем моря.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит
повреждением имущества
●● Нельзя тянуть за кабель, чтобы отсоединить вилку
питания от электросети.
●● Прибор всегда подключайте к розетке электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на щитке
прибора.
●● Нельзя подвергать мясорубку и оборудование действию температуры свыше 60°C. Иначе Вы можете
повредить мясорубку.
●● Для проталкивания используйте только толкатель.
Применение других предметов может привести
к повреждению мясорубки и кабеля.
●● Не перегружайте прибор чрезмерным количеством
продукта или слишком сильным его проталкиванием (толкателем).
●● Тщательно смонтируйте агрегат рубки, иначе
это приведет к несоответствующему качеству
перемалывания, а также может стать причиной
притупления ножа и сита. Тупой нож и сито нужно
заменить на новые.
●● Во время работы мясорубки нельзя прикрывать
вентиляционные отверстия в корпусе. Мясорубку
нельзя устанавливать на мягкой основе.
●● Не погружайте привод мясорубки в воду, не мойте
его под проточной водой.
●● Не мойте оборудование, установленное на приводе.
●● Для мытья корпуса не используйте агрессивные
моющие средства типа эмульсии, молочка, пасты
и др. Они могут удалить нанесенные информационные графические символы, как например, деления, обозначения, знаки предупреждения и др.
●● Перед использованием вымойте все аксессуары
в воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
Тщательно промойте и просушите.
●● Ситечка и двусторонний нож должны оставаться
смазанными. Смажьте их пищевым маслом.
●● Не включайте устройство пустым, если ситечка не
были смазаны.
СОВЕТЫ
Информация о продукте
и советы по эксплуатации
●● Этот прибор предназначен только для домашнего
использования и в бытовых условиях.
●● После окончания работы выньте штепсель кабеля
питания из электросети. Спрячьте кабель, слегка
всовывая его в отверстие, из которого он выходит,
а штепсель кабеля вложите в отсек.
●● Если не невозможно запустить мясорубку – сдайте
ее в сервис.
●● Мясо, предназначенное для перемалывания, необходимо отделить от костей, сухожилий, хрящей
и жил.
●● Перед перемалыванием крупные продукты необходимо порезать на куски.
●● Нельзя перемалывать сухой мак. Перед тем, как
перемалывать мак, его нужно заранее пропарить
и размочить – за несколько часов.
●● Для мытья металлических частей используйте мягкую щеточку.
●● Не мойте металлические части в посудомоечных
машинах. Агрессивные средства для чистки, оборудования, приводят к потемнению выше перечисленных частей. Мойте их вручную, используя для
этого традиционные жидкости для посуды.
Технические характеристики
Технические параметры указаны на щитке изделия.
Допустимое время непрерывной работы
10 минут
Время перед повторным использованием
30 минут
Уровень шума (LWA):
77 db/A
MBP – Блокирующая мощность двигателя
1900 Вт
39
ТИПЫ МЯСОРУБОК ZELMER
Ниже представлен ассортимент оборудования мясорубок, к которым имеет отношение настоящее руководство.
VIB
Оснащение
Узел перемалывания № 8
Шинковка
Соковыжималка
Жерновая мельница
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
○
●
○
○
○
○
ZMM4280*
ZMM4282*
ZMM4283*
ZMM4248*
ZMM4288*
* вариант цвета, ● – основное оборудование,
Описание мясорубки
●/в наличии 2 барабаны
●
○
○ – дополнительное оборудование, которое можно купить в магазинах
A
Мясорубка для перемалывания продовольственных продуктов состоит из:
1 Привода мясорубки – каждый привод мясорубки приспособлен к монтажу любого узла перемалывания
и шинковки производства ZELMER. В задней части
корпуса привода находятся вентиляционные отверстия.
Узла перемалывания, в состав которого входят:
2 Камера перемалывания
3 Шнек с установленным редуктором
4 Двусторонний ножик
5 Сито с отверстиями 4 мм
6 Гайка
7 Рабочая чаша (Миска)
8 Толкатель
Оборудования, в состав которого входят:
9 Сито с отверстиями 8 мм
10 Сито с отверстиями 2,7 мм (для моделей ZMM4288,
ZMM4248, ZMM4280)
11 Насадка для приготовления колбас
12 Дистанционный вкладыш
13 Выключатель
14 Кнопка блокировки
Механическая защита двигателя
A
15 Шнек
16 Редуктор
17 Болт M5x20
Мясорубка имеет механическую защиту, которая предохраняет двигатель от повреждения – зубцы приводной
муфты шнека выламываются, если мясорубка перегружена (например, когда в середину попали кости).
Сломанную муфту необходимо заменить новой:
●● в шнеке (3) с поврежденной муфтой открутите
болт (17),
●● удалите поврежденную муфту (16),
40
●● установите
новую муфту (16) и докручивайте ее
с помощью болта (17).
Работа с системой перемалывания
C
В камеру перемалывания (2) вставьте по очереди:
1 Шнек (3) редуктором (16) вовнутрь.
2 На стержень шнека (3) ножик (4).
3 Сито (напр., сито с отверстиями 4 мм) таким образом, чтобы выступ камеры попал в вырез на окружности
сита.
4 Докручиваете все элементы системы перемалывания – крепко до момента сопротивления.
5 Установите смонтированную систему перемалывания на привод (1) и обратите в позицию, когда услышите
«клик» блокировки.
6 Установите рабочую чашу (7) на камеру перемалывания (2).
Подготовка мясорубки к работе
и запуск
D
1 Привод (1) установите недалеко от розетки элекросети на твердой основе таким образом, чтобы не
закрыть вентиляционные отверстия в корпусе.
●● Перед первым использованием мясорубки промойте
части оборудования.
●● Смонтируйте соответствующее оборудование и присоедините к приводу.
2 Аккуратно размотайте соединительный кабель,
а затем вставьте его в розетку сети.
3 Кнопкой выключателя (13) запустите мясорубку.
Работа с насадкой для приготовления
колбас
E
В камеру перемалывания (2) вставьте по очереди:
1 Шнек (3) редуктором (16) вовнутрь.
2 На стрежень шнека (3) дистанционный вкладыш (12).
3 Насадку для приготовления колбас (11).
4 Докрутите все элементы гайкой (6) – крепко до
момента сопротивления.
5 Установите смонтированную систему перемалывания на привод (1) и поверните до момента «клика» блокировки.
6 Установите рабочую чашу (7) на камеру перемалывания (2).
Перед тем, как наложить оболочку для колбас (из кишки),
намочите ее в теплой воде около 10 мин.
●● На насадку для приготовления колбасы (11) установите влажную оболочку для колбасы, обратите внимание, чтобы не засорить вентиляционные отверстия в насадке.
Мясная масса, заполняющая оболочку для
колбасы (кишку), не может быть «слишком
жидкой». Большое содержание жидкости
может привести к вытеканию и попаданию внутрь мясорубки.
Шинковка
B
1 Мелкая терка
2 Крупная терка (не подходит для модели ZMM4283)
3 Терка для ломтиков (не подходит для модели
ZMM4283)
4 Терка для натирания
5 Держатель
6 Головка
7 Лоток для загрузки продуктов
8 Толкатель
Шинковка имеет две терки для размельчения на мелкую
и крупную стружку (голландского сыра, морковки, сельдерея, вареной свеклы и др.). Третья терка предназначена для резки овощей на кружки (ломтики) (картофеля,
огурцов, лука и др.). Четвертая терка предназначена для
натирания (картофеля, свеклы, фруктов и др.
РАБОТА С ШИНКОВКОЙ
F
1 Отклоните держатель (5) и вставьте одну из терок
редуктором в середину камеры.
2 Захлопните держатель (5).
3 Присоедините камеру шинковки (6) аналогично
камере перемалывания мясорубки.
●● Большие продукты предварительно разрежьте на
куски, которые свободно поместятся в камеру.
●● Не размельчайте мягкие фрукты с твердыми косточками.
●● После окончания работы выключите мясорубку
и выньте присоединительный кабель из розетки
электросети.
●● Удалите деревянной ложкой остатки продуктов, которые накопились внутри терки или в камере.
Лезвия терок не требуют заточки.
Соковыжималка
G
Соковыжималка прилагается в качестве дополнительного оборудования к некоторым типам мясорубок. Соковыжималка дает возможность выжимать сок из таких
фруктов, ягод и овощей, как малина, смородина, клубника, крыжовник, а также из винограда и помидоров. Сок
из ягод, например, из смородины, можно выжимать вместе с черенками. В соковыжималке нельзя выжимать сок
из фруктов с крупными косточками, например, из слив,
вишни и т.п. Косточки нужно предварительно удалить.
Элементы соковыжималки:
1 Головка соковыжималки
2 Шнек
3 Корпус
4 Крепежное кольцо
5 Лоточек для слива сока
6 Регулировочный болт
7 Лоток для загрузки продукта (от мясорубки)
8 Толкатель (от мясорубки)
9 Сита – 2 шт.
№1 – мелкие отверстия
№ 2 - крупные отверстия
10 Уплотнительная прокладка большая для корпуса (3)
11 Уплотнительная прокладка маленькая для шнека (2)
12 Крючок
13 Щеточка
Для проталкивания фруктов
используйте толкатель (8).
ПОДГОТОВКА СОКОВЫЖИМАЛКИ
К РАБОТЕ И ЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
всегда
H
1 Убедитесь, что на корпусе (3) и в шнеке (2) установлены уплотняющие прокладки (10) и (11). В случае их
отсутствия обязательно вставьте их в углубления для
этих элементов (корпуса и шнека).
2 В корпус (3) вставьте сито и прижмите (9) до момента
сопротивления.
3 В камеру соковыжималки (1) вставьте шнек (2).
Для удаления сита (9) из корпуса (3) очень
удобно использовать крючок (12). Вставьте
короткий конец крючка (12) в отверстие
сита (9) и потяните сито (9) наружу.
4 Установите корпус с ситом, следя за тем, чтобы сито
было обращено вниз, а вырез попал в выступ камеры
соковыжималки.
5 Корпус, установленный таким образом, докручивайте
с помощью крепежного кольца (4) к камере соковыжималки (1).
6 Вкрутите регулировочный болт (6) в корпус (3).
41
7 Поместите на него лоточек для слива сока (5) до
момента звука клика на корпусе (3) – «клик».
8 Смонтированную соковыжималку установите на
привод аналогичным способом, как в описании камеры
перемалывания.
9 На отверстие загрузки установите лоток для загрузки
продукта (7) и толкатель (8) – от системы перемалывания.
10 Под отверстие лотка для слива сока (5) и регулировочного болта (6) установите соответствующие емкости
для сока и мякоти.
11 Вставьте кабель питания мясорубки в розетку электросети.
12 Запустите мясорубку с помощью кнопки выключателя (13), а затем соответственно дозируйте количество
фруктов с помощью толкателя.
Для правильного прохождения процесса
выжимания фруктов нельзя закручивать
регулировочный болт слишком глубоко
на начальном этапе работы. Только после
оценки степени содержания мякоти в соке
можно отрегулировать степень вкручивания таким образом, чтобы получить
достаточную эффективность и избежать закупоривания соковыжималки.
●● Во
время выжимания следите за консистенцией
мякоти. Когда она слишком сухая, открутите болт
(6), чтобы избежать закупоривания соковыжималки
мякотью.
Степень вкручивания болта зависит от
вида и типа перерабатываемых фруктов:
для сочных и зрелых фруктов болт необходимо вкручивать поглубже, для малосочных фруктов – болт вкручивать меньше.
Если с помощью регулировочного болта
не будет достигнута необходимая эффективность выжимания, мякоть следует
еще раз пропустить через соковыжималку.
Закупоривание отверстия камер (в регулировочном болте (3)) мякотью с большим
содержанием сока может приводить к тому,
что сок попадет в привод мясорубки.
●● В случае скопления мякоти в головке соковыжималки
необходимо выключить мясорубку. В процессе выжимания сока обращайте особое внимание на то, чтобы
не допустить засорения мякотью отверстий сита.
Если это произойдет, отключите соковыжималку от
сети (идентично, как в случае мясорубки), разберите
соковыжималку и промойте (очистите) ее части. Для
мытья, особенно ситечка, рекомендуется использовать приложенную в комплект щеточку.
42
Жерновая мельница
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
Гайка
Регулятор степени помола
Корпус с регулировочной ручкой
Внутренний жернов
Внешний жернов
Шнек
Камера мельницы
Рабочая чаша
Канавка корпуса должна попасть на выступ камеры
мельницы
ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА
Эта насадка может быть использована для перемалывания зерна, семян маслянистых культур, а также сухих
продуктов питания.
Жерновая мельница позволяет молоть такие продукты,
как пшеница, рожь, овес, рис, зерна кофе, сахар, гречневая крупа, черный перец, душистый (гвоздичный) перец,
горчица, грецкие орехи, лесные орехи, сушеные грибы,
миндаль, соя, семена льна, чищеные семечки подсолнуха и др.
Маслянистые продукты нельзя молоть на
минимальной установке гранулирования.
Устройство для перемалывания может
засориться или заблокироваться.
Устройство непригодно для перемалывания очень твёрдых продуктов, как, например, сушеного горошка, кукурузы -попкорн.
УСТАНОВКА МЕЛЬНИЦЫ НА МЯСОРУБКЕ
J
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА
МЕЛЬНИЦЫ
J
Когда камера мельницы (7) повёрнута под углом ок. 45°
вправо, наденьте смонтированную мельницу на привод, вставив выступы камеры мельницы (7) в вырезы
привода, а затем поверните ее влево до позиции, при
которой услышите «клик» блокировки. Это означает, что
Мельница установлена правильно.
Перед первым использованием помойте (смотрите
«ЧИСТКА») и высушите разобранную на части мельницу, а затем смелите ок. 50 г продукта (например,
зерна) при установке устройства на перемалывание со
средним режимом размельчения. Перемолотый продукт
непригоден к дальнейшему использованию, поскольку он
загрязнён и следует его выбросить.
Максимальное
время
беспрерывной
работы мельницы составляет 10 минут.
Это условие связано с максимальным временем работы мясорубки, а именно – после
10 минут работы должно быть около 45
минут перерыва.
Оборудование не может работать без
нагрузки, Всегда перед запуском загрузите
его продуктом.
2 Всыпьте зерна в чашу (8).
3 Установите рычаг корпуса (3) на крупный помол.
4 Запустите двигатель мясорубки.
5 Перемолотый продукт станет высыпаться через
отверстие.
6 В зависимости от требуемой степени помола или
использованных зерен, с помощью регулировочной
ручки корпуса (3) отрегулируйте регулятор степени
помола (2) так, чтобы получить продукт с соответствующей грануляцией. Покрутив регулировочную ручку по
направлению часовой стрелки, Вы получите (2) продукт
мелкого помола, а покрутив по направлению против
часовой стрелки, - продукт грубого помола.
Наиболее мелкая (минимальная) степень помола получается при установке регулировочной ручки на линии
1, а наиболее крупная (максимальная) – при установке
регулировочной ручки на линии STOP. Смотрите графические обозначения на корпусе (3) и на регуляторе степени помола (2).
Слишком сильное закручивание или откручивание
регулировочной ручки за линию STOP во время
работы может привести к повреждению устройства.
Рекомендуется, чтобы во время работы
мельницы регулятор степени помола (2)
был установлен между линией 1 и линией
STOP.
Помните о тщательной мойке мельницы
перед перемалыванием разных продуктов.
Это позволит избежать проникновения
запахов разных продуктов.
Для более мягких зерновых культур, таких
как овес или семена льна, следует выбрать
установку грубозернистого помола.
Запрещается заглядывать в камеру мельницы во время процесса помола кофе,
поскольку зерна выскакивают время от
времени и могут Вас поранить (напр., глаз).
ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
Мельница не требует чистки после каждого использования (если мелется один вид продукта), поскольку шнек
(6) предотвращает накапливание остатков зерен в мельнице. После промывки стальные жернова (4, 5) нужно
протереть тряпочкой, чтобы не допустить появления коррозии и в случае длительного хранения рекомендуется
смазать их растительным маслом. Нельзя погружать
жернова в кипящую воду. Части из пластмассы (на которых нет графических обозначений) можно мыть
в посудомоечной машине (макс. 60°C).
После окончания работы
K
●● Выключите мясорубку и выньте кабель из розетки
питания.
1 Выньте толкатель и снимите чашу из камеры перемалывания.
2 Передвиньте кнопку блокировки, поверните узел
перемалывания вправо и снимите его.
3 Разберите элементы узла перемалывания, камеры
с насадкой для приготовления колбас, спрячьте кабель,
а также чистые и сухие элементы в отсек.
4 Поместите сито в нишу.
5 Спрячьте кабель питания.
6 Спрячьте миску.
Чистка и хранение
●● Корпус привода мясорубки рекомендуется протирать
влажной тряпочкой с добавлением жидкости для
мытья посуды.
●● Пластмассовые части мойте в теплой воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Металлические элементы мойте в горячей воде
с добавлением жидкости для мытья посуды.
●● Тщательно осушить чистые детали.
●● Смонтируйте высохшие элементы рабочей головки
или шинковки.
●● Перед использованием вымойте все аксессуары
в воде с добавлением жидкости для мытья посуды.
Тщательно промойте и просушите.
●● Ситечка и двусторонний нож должны оставаться смазанными. Смажьте их пищевым маслом.
Утилизация
Утилизируйте упаковку с использованием
экологически безопасных методов. Данный
прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации
электрических и электронных приборов
(waste electrical and electronic equipment –
WEEE). Данные нормы определяют действующие на
территории Евросоюза правила возврата и утилизации
старых приборов. Информацию об актуальных возможностях утилизации Вы можете получить в магазине,
в котором Вы приобрели прибор.
Изготовитель не несет ответственность за возможный
ущерб, причиненный в результате использования устройства
не по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
устройства в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
43
UA
Шановні клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
З метою отримання найкращих результатів рекомендуємо використовувати лише оригінальні аксесуари компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з використання. Особливу увагу слід звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею у майбутньому.
Характеристика приладу
Ріж, перемелюй, витискай, розтирай – Zelmer – один
продукт, а стільки можливостей.
А якщо б один прилад міг перемелювати м’ясо, шинкувати, нарізати овочі, подрібнювати горіхи, перетирати
фрукти на смачні страви для дітей чи домашні консерви, і навіть перемелювати злаки, насіння, горіхи чи
каву? Завдяки пристроям Zelmer усе це у Твоїх силах.
Zelmer, безперечний лідер у категорії приладів, представляє повну гаму продуктів ZMM42... Це прилади, що
справляться з кожним, навіть найскладнішим завданням. Завдяки високорозвиненій системі охолодження
двигуна м’ясорубка Zelmer без труднощів досягає «особливо високої потужності», величина motor blocked power
становить аж 1900 W. Завдяки досконало продуманій
конструкції після відключення стандартної камери рубки
можна через підключення відповідного модуля змінити
її у шатківницю, соковитискач для фруктів чи жорнову
млинок (комплектація в залежності від моделі, доступні
також у якості аксесуарів). Маючи один прилад удома,
Ви здивуєте домашніх та гостей гамою вишуканих страв.
Машина Zelmer ідеально виправдає себе у фруктовий
сезон: завдяки соковитискачеві Ви приготуєте домашні
соки, пюре або фруктові желе. Шатківниця допоможе
Вам приготувати овочі на супи, які, заморожені у холодильнику, захоплять літнім букетом смаків у час, коли за
вікном буде холодно й похмуро. М’ясорубка служить для
вживання у домашніх умовах.
Zelmer – Ваш безцінний помічник на кухні.
44
Вказівки з безпеки та відповідного
використання м’ясорубки
Перед початком використання приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з використання.
Слід пересвідчитися, що усі подані нижче вказівки
зрозумілі.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Не вмикайте прилад, якщо кабель
живлення пошкоджений або корпус видимо пошкоджений.
●● Якщо кабель живлення буде
пошкоджений, він повинен бути
замінений у виробника або в спеціалізованому сервісному центрі
чи кваліфікованим працівником
з метою уникнення загрози.
●● Ремонт приладу може бути виконаний виключно кваліфікованим
персоналом. Неправильно виконаний ремонт може спричинити
серйозну загрозу для користувача.
У випадку появи несправностей
зверніться до спеціалізованого
сервісного центру ZELMER.
●● Дотримуйтесь особливої уваги під
час роботи з м’ясорубкою у присутності дітей.
●● Перед заміною обладнання або
наближенням до рухомих частин
під час використання слід виключити прилад та відключити від
живлення.
●● Завжди відключайте пристрій від
електромережі, коли він залишається без нагляду, а також перед
монтажем, демонтажем або його
чищенням.
●● Пристрій не повинен використовуватися дітьми. Зберігайте пристрій
з кабелем у місці недоступному
для дітей.
●● Пристроєм можуть особи з обмеженими фізичними, сенсорними
й психічними можливостями,
а також ті, хто має досвіду роботи
із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під
наглядом або після попереднього
зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного
використання пристрою.
●● Необхідно прослідкувати, щоб діти
не бавилися з пристроєм.
●● Прилад повинен використовуватись лише із засипною чашою.
●● Використовуйте прилад лише всередині приміщень при кімнатній
температурі на висоті не вище
2000 м над рівнем моря.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Не витягайте вилки з гнізда електромережі, смикаючи за кабель.
●● Завжди підключайте прилад до гнізда електромережі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає вказаній на інформаційному щитку приладу.
●● Не піддавайте м’ясорубку і обладнання впливові
температури понад 60°C. Це може пошкодити
м’ясорубку.
●● Для проштовхування використовуйте лише штовхач. Використання інших предметів загрожує
пошкодженням м’ясорубки і двигуна.
●● Не перевантажуйте прилад надмірною кількістю
продукту або занадто сильним його проштовхуванням (штовхачем).
●● Старанно монтуйте частину, призначену для перемелювання, оскільки, погано зібрана, вона спричиняє невідповідну якість перемелювання і може бути
причиною затуплення ножа і сита. Затуплені ніж
і сито замініть на нові.
●● Під час роботи машини не затуляйте вентиляцій-
них отворів у корпусі. Не ставте машину на м’які
поверхні.
●● Не занурюйте привод машини у воду і не мийте під
проточною водою.
●● Не мийте обладнання, змонтованого на приводі.
●● Для миття корпусу не використовуйте агресивних
миючих засобів у вигляді емульсій, молочка, паст
тощо. Вони можуть, між іншим, усунути нанесені
інформаційні графічні символи, такі як: поділки,
позначення, знаки застереження і т.д.
●● Перед використанням вимийте усі аксесуари у воді
з додаванням рідини для миття посуду. Старанно
промийте і висушіть.
●● Ситечка і двосторонній ножик повинні залишатися
змащеними. Змасьтіть їх харчовою олією.
●● Не вмикайте пристрій порожнім, якщо сита не були
змащені.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо використання
●● Цей
прилад призначений тільки для побутового
використання.
●● Після закінчення роботи вийміть вилку кабелю живлення з розетки електромережі. Сховайте кабель,
легко втискаючи його в отвір, з якого він був витягнутий, а вилку гнізда покладіть до сховища.
●● Якщо машину не вдається включити – віддайте до
сервісного центру.
●● М’ясо, призначене для перемелювання, відділіть
від кісток, сухожиль, хрящів та жил.
●● Перед перемелюванням більші продукти подрібніть
на частини.
●● Не перемелюйте сухий мак. Перед перемелюванням він повинен бути завчасно пропарений і розмочений.
●● Для миття металевих частин використовуйте м’які
щіточки.
●● Не мийте металеві частини у посудомийній машині.
Агресивні засоби, що використовуються в цих приладах, спричиняють потемніння вищезгаданих частин. Мийте їх вручну, із використанням традиційних
засобів для миття посуду.
Технічні параметри
Технічні параметри наведені на номінальній панелі продукту.
Допустимий час безперервної роботи
10 хвилин
Тривалість перерви перед повторним
використанням
30 хвилин
Шум обладнання (LWA):
77 дБ/A
MBP – Блокуюча потужність двигуна
1900 Вт
45
МОДЕЛІ М’ЯСОРУБОК ZELMER
Нижче наведений асортимент оснащення м’ясорубок, котрих стосується дана інструкція.
VIB
ZMM4280*
ZMM4282*
ZMM4283*
ZMM4248*
ZMM4288*
Оснащення
Агрегат для рубки № 8
Шатківниця
Соковитискач
Жорнова машина
●
●
●
●
●
●
○
●
●
●
○
○
●
○
○
○
○
* варіант кольору, ● – базове оснащення,
Опис пристрою
●/у наявності 2 барабани
●
○
○ – додаткове оснащення з можливістю купівлі в магазинах
A
М’ясорубка складається з:
1 Приводу м’ясорубки – кожен привод пристосований
до монтажу кожного агрегату для рубки і шатківниці
виробництва ZELMER. У задній ніші сховища приводу
знаходяться вентиляційні отвори.
Агрегату для рубки, до складу якого входять:
2 Камера рубки
3 Гвинт із змонтованою муфтою
4 Двосторонній ніж
5 Сито із отворами 4 мм
6 Гайка
7 Чаша
8 Штовхач
Оснащення, до складу якого входить:
9 Сито з отворами 8 мм
10 Сито з отворами 2,7 мм (для моделей ZMM4288,
ZMM4248, ZMM4280)
11 Насадка для наповнення ковбас
12 Дистанційна прокладка
13 Вимикач
14 Кнопка блокування
Механічний захист двигуна
A
15 Шнек
16 Муфта
17 Гвинт M5x20
М’ясорубка має механічне забезпечення, яке захищає
двигун від знищення – зубці приводної муфти виламуються, коли м’ясорубка перевантажена (напр., коли всередину потрапили кістки).
Знищену муфту слід замінити на нову:
●● у шнекові (3) із знищеною муфтою відкрутіть гвинт (17),
●● витягніть пошкоджену муфту (16),
●● вкладіть нову муфту (16) і докрутіть її гвинтом (17).
46
Робота з агрегатом для рубки
C
До камери рубки (2) вкладіть почергово:
1 Шнек (3) муфтою (16) досередини.
2 На стержень шнека (3) ножик (4).
3 Сито (напр. сито із отворами 4 мм) так, щоб виступ
камери увійшов у заглиблення на периметрі сита.
4 Докрутіть всі елементи агрегату для рубки – міцно до
упору.
5 Вкладіть змонтований агрегат для рубки на привід (1)
і поверніть до позиції, при якій почуєте клацання блокування.
6 Вкладіть чашу (7) в камеру для рубки (2).
Приготування м’ясорубки
до роботи та її включення
D
1 Привід (1) поставте поблизу розетки електромережі
на твердій основі таким чином, щоб не закривати вентиляційних отворів у корпусі.
●● Перед першим використанням м’ясорубки вимийте
елементи оснащення.
●● Змонтуйте відповідне оснащення і з’єднайте із приводом.
2 Акуратно відкрийте кабель живлення, а потім підключіть до гнізда електромережі.
3 Натиском на вимикач (13) включіть м’ясорубку.
Робота із насадкою
для наповнення ковбас
E
До камери для рубки (2) вкладіть почергово:
1 Шнек (3) муфтою (16) досередини.
2 На стержень шнека (3) дистанційну прокладку (12).
3 Насадку для наповнення ковбас (11).
4 Докрутіть усі елементи гвинтом (6) – міцно до упору.
5 Вкладіть змонтований агрегат для рубки на привід (1)
і поверніть до позиції, при якій почуєте клацання блокування.
6 Вкладіть миску (7) в камеру для рубки (2).
Перед наповненням кишки намочіть її у теплій воді протягом 10 хв.
●● На насадку для наповнення ковбас (11) встановіть
мокру кишку, зверніть увагу, щоб не закрити вентиляційні отвори насадки.
М’ясна маса, що наповнює кишку, може
бути «занадто рідкою». Якщо рідини забагато, вона може витікати і потрапити
всередину м’ясорубки.
Шатківниця
B
Дрібна терка
Звичайна терка (не підходить для моделі ZMM4283)
Шатківниця (не підходить для моделі ZMM4283)
Терка для натирання
Защипка
Камера
Завантажувальна чаша
Штовхач
Шатківниця має дві терки для подрібнення на дрібну
і звичайну стружку (сиру, моркви, селери, варених буряків і т.д.). Третя терка призначена для нарізання овочів
пластами (картопля, огірки, цибуля і т.д.). Четверта терка
призначена для натирання (картопля, буряки, фрукти
тощо).
1
2
3
4
5
6
7
8
РОБОТА З ШАТКІВНИЦЕЮ
F
1 Відхиліть тримач (5) і покладіть одну із терок муфтою
до середини камери.
2 Захлопніть тримач (5).
3 З’єднайте камеру шатківниці (6) так, як камеру для
рубки м’ясорубки.
●● Великі продукти слід спочатку порізати на менші
шматки, які можна легко покласти в камеру.
●● Не подрібнюйте м’які фрукти, які мають тверді кісточки.
●● Після закінчення роботи виключіть м’ясорубку і витягніть кабель живлення з розетки електромережі.
●● Дерев’яною ложкою слід усунути рештки продуктів,
що залишилися всередині терки або камери.
Вістря терок не потребують відновлення.
Соковитискач
G
Соковитискач є оснащенням декотрих моделей кухонних комбайнів. Він дозволяє витискати сік із фруктів,
напр.: малини, смородини, полуниці, аґрусу та додатково
винограду і помідорів. Ягідні фрукти, тобто смородину,
можна витискати разом із квітконіжками. У соковитискачі
не можна застосовувати фрукти з великими кісточками,
напр. сливи, вишні та ін. без їхнього попереднього очищення (усунення).
Частини соковитискача:
1 Камера соковитискача
2 Шнек
3 Корпус
4 Гвинт
5 Желоб для відведення соку
6 Регулюючий болт
7 Чаша (з блоку роздрібнювання)
8 Штовхач ( з блоку роздрібнювання)
9 Сито – 2 шт.
№ 1 – отвори менші
№ 2 – отвори більші
10 Ущільнююче кільце велике на корпус (3)
11 Ущільнююче кільце мале на шнек (2)
12 Гачок
13 Щіточка
Для проштовхування фруктів користуйтесь тільки штовхачем (8).
ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СОКОВИТИСКАЧА
H
1 Переконайтеся, що на корпусі (3) і шнекові (2) вкладені ущільнюючі кільця (10) i (11). У випадку їх відсутності
обов’язково вкладіть їх у заглиблення цих частин (корпусу та шнеку).
2 У корпус (3) вставте та дотисніть сито (9) до упору.
Для усунення сита (9) з корпусу (3) доцільно
скористатися гачком (12). Гачок (12)
коротшим кінцем вставте в отвір сита (9)
і витягніть сито назовні.
3 До камери соковитискача (1) вкладіть шнек (2).
4 Накладіть корпус із ситом на шнек, звертаючи увагу,
щоб сито було розвернуте донизу, а рівець позиціонування потрапив на виступ камери соковитискача.
5 Таким чином виставлений корпус закрутіть гвинтом
(4) до камери соковитискача (1).
6 Вкрутіть регуляційний болт (6) в корпус (3).
7 Накладіть на нього желоб для відведення соку (5) до
моменту фіксації на корпусі (3) – «клацання».
8 Змонтований соковитискач закріпіть на привід, діючи
так само, як в описі камери для рубки.
9 На отвір для засипання вкладіть чашу (7) і штовхач
(8) – від агрегату для рубки.
10 Під вихідний отвір желоба (5) і регуляційного болта
(6) поставте відповідні ємності для соку, а також м’якоті.
11 Вкладіть кабель живлення до розетки електромережі.
12 Включіть соковитискач кнопкою вимикача (13), потім
дозуйте відповідно фрукти проштовхуючи їх штовхачем.
47
Щоб процес витискання фруктів проходив
правильно, надто глибоке загвинчування
регулюючого болту не допускається
у початковій фазі роботи. Щойно після
оцінки ступеня вмісту соку у м’якоті,
скоректуйте відповідно ступінь загвинчування, щоб отримати достатню ефективність і уникнути закупорення соковитискача.
●● Під час витискання спостерігайте за сухістю м’якоті.
Якщо вона надмірно суха, вигвинтіть болт (6) для
попередження закупорення соковитискача м’якотю.
Ступінь загвинчування болта залежить від
виду і сорту фруктів, що переробляються,
для соковитих і дуже зрілих – закрутіть
болт більш глибоко, а для малосоковитих
фруктів – закрутіть болт дещо менше.
Якщо регулювання болтом не забезпечить достатньої ефективності витискання, м’якоть можна повторно піддати дії
витискача.
Закупорка виходу камери (у регулюючому
болті (3)) м’якотю із фруктів з великим
вмістом соку несе ризик залиття приводу
соковитискача.
●● У
разі закупорки виходу камери м’якотю потрібно
виключити соковитискач. Зверніть особливу увагу
на процес витискання соку, напр., чи не відбулась
закупорка отворів сита. Відключіть соковитискач
від приводу (ідентично, як у випадку змішувальної
камери), виконайте демонтаж соковитискача, очистіть (вимийте) частини соковитискача. Для миття,
особливо сита, необхідно застосовувати щітку, що
додається.
Млинок
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I
Гвинт
Задатчик жорен
Корпус з регулювальною ручкою
Внутрішнє жорно
Зовнішнє жорно
Шнек
Камера млинка
Чаша
Рівчак корпусу повинен потрапити на виступ камери
млинка
ОПИС ПРИСТРОЮ
Цей агрегат може бути використаний для перемелювання
зерна, насіння масляних культур, а також сухих продуктів
харчування.
48
Млинок дозволяє перемелювати такі продукти, як пшениця, жито, овес, рис, зерна кави, цукор, гречана крупа,
чорний перець, духмяний (гвоздичний) перець, гірчиця,
грецькі горіхи, лісові горіхи, сушені гриби, мигдаль, соя,
насіння льону, лущене насіння соняшника та ін.
Маслянисті продукти не перемелюйте на
мінімальній установці гранулювання. Пристрій для перемелювання може заклеїтися
або заблокуватися.
Пристрій непридатний для перемелювання
дуже твердих продуктів, як наприклад,
сушеного гороху, кукурудзи – попкорну.
МОНТАЖ МЛИНКА НА М’ЯСОРУБЦІ
J
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
МЛИНКА
J
1 Коли камера млинка (7) повернута під кутом біля
45° направо, закріпіть змонтований млинок на привод,
вставивши виступи камери млинку (7) у вирізи приводу,
а потім поверніть його наліво до положення, при якому
почуєте клацання блокування. Це означає, що млинок
змонтована правильно.
Перед першим використанням помийте (див.
«ЧИЩЕННЯ») та висушіть розібраний на частини млинок, після слід перемолоти біля 50 г продукту (наприклад,
зерна) при установці пристрою на перемелювання із
середнім роздрібненням. Змелений продукт непридатний
до подальшого споживання, оскільки він забруднений
і його слід викинути.
Максимальний час безперервної роботи
млинка становить 10 хвилин. Ця умова
пов’язана із максимальним часом роботи
млинка, для якого після 10 хвилин роботи
повинно настати біля 45 хвилин перерви.
Пристрій не може працювати без навантаження. Завжди перед включенням наповніть її продуктом.
2 Насипте зерна до чаши (8).
3 Поставте регулювальну ручку корпусу (3) на більш
грубе перемелювання.
4 Включіть двигун машини.
2 Перемелений продукт почне висипатися через отвір.
6 У залежності від потрібного ступеня помолу або
використаного зерна за допомогою регулювальної ручки
корпусу (3), відрегулюйте задатчик жорен (2) так, щоб
отримати продукт з відповідною грануляцією. Покрутивши регулювальною ручкою у напрямку за рухом
годинникової стрілки, Ви отримаєте продукт дрібного
помолу, а покрутивши у напрямку проти руху годинникової стрілки, - продукт грубого помолу.
Найбільш дрібний (мінімальний) ступінь помолу отримується при встановленні регулювальної ручки на лінії 1,
а найбільш грубий (максимальний) при встановленні
регулювальної ручки на лінії STOP. Див. графічне позначення на корпусі (3) та задатчику жорен (2).
Занадто сильне закручування чи відкручування регулювальної ручки за лінію STOP під час роботи може
призвести до пошкодження пристрою.
Рекомендується, щоб під час роботи
млинка задатчик жорен (2) був встановлений між лінією 1 та лінією STOP.
Пам’ятайте про ретельне миття жорнової машини перед перемелюванням різних
продуктів. Це дозволить уникнути взаємного проникнення запахів.
Для більш м’яких зернових культур, таких
як овес або насіння льону, слід вибрати
установку грубозернистого помолу.
Не зазирайте усередину камери під час
перемелювання, оскільки зерна, що іноді
вискакують, можуть Вас поранити (напр.,
в око).
ЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
Млинок не потребує чищення після кожного використання (якщо перемелюється один вид продукту), оскільки
шнек (6) запобігає заляганню залишків зерен у машині.
Сталеві жорна (4, 5) осушіть ганчіркою після миття, щоб
не допустити їхньої корозії. У випадку довготривалого
зберігання жорен забезпечте їхнє зберігання шляхом
змащування (з цією метою можете застосувати напр.
продовольче масло). Не занурюйте жорна у киплячу
воду. Частини з пластмаси (на яких немає графічних
позначень) можна мити у посудомийці (макс. 60°C).
Після закінчення роботи
K
●● Виключіть машинку і витягніть кабель живлення з розетки електромережі.
1 Вийміть штовхач та зніміть чашу з камери для рубки.
2 Перемістіть кнопку блокування, млинок поверніть
направо і зніміть його.
3 Розкладіть частини млинка, камери з насадкою для
наповнення ковбас. Заховайте кабель, як і помиті та
висушені частини до сховища.
4 Розміщення сита у контейнері.
5 Складання кабелю живлення.
6 Зберігання чаши.
Чищення і зберігання
●● Привод
протерти вологою ганчіркою, зволоженою
рідиною для миття посуду.
●● Частини із пластмаси мити в теплій воді з додаванням рідини для миття посуду.
●● Металеві частини мити в гарячій воді з додаванням
рідини для миття посуду.
●● Старанно висушити вимиті частини.
●● Змонтувати сухі частини камери рубки або шатківниці.
●● Перед використанням вимийте усі аксесуари у воді
з додаванням рідини для миття посуду. Старанно
промийте і висушіть.
●● Ситечка і двосторонній ножик повинні залишатися
змащеними. Змасьтіть їх харчовою олією.
Утилізація
Цей прилад маркіровано згідно положень
європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що
були у використанні (waste electrical and
electronic equipment – WEEE). Директивою
визначаються можливості, які є дійсними
у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та
утилізації бувших у використанні приладів. Про актуальні
можливості для видалення можна дізнатися в спеціалізованому магазині.
Транспортування і зберігання
●● Транспортування виробу може здійснюватися усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил, які
діють для конкретного виду транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунута можливість переміщення виробів всередині транспортного
засобу.
●● Під час транспортування залізничним транспортом
перевезення повинно здійснюватися у критих вагонах
або контейнерах дрібними повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663 або ГОСТ 19848 – у разі застосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми розміщення упакованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися в опалюваних складських
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні відповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі пошкодження, спричинені
застосуванням приладу не за призначенням або неправильною
експлуатацією.
Виробник залишає за собою право у будь-який момент, без
попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу
з метою забезпечення його відповідності нормативним актам,
стандартам, директивам, а також з конструкційних, комерційних та інших причин.
49
PL
1
2
3
4
1. Szatkownica w komplecie z tarkami na cienkie, grube wiórka,
krojenie w plasterki i przecieranie ziemniaków 2. Wyciskarka do
miękkich owoców i warzyw – domowe przetwory 3. Młynek
żarnowy – proste mielenie ziarenek kawy, zbóż 4. Nasadka
masarska. Możliwość mycia w zmywarce
EN 1. Shredder attachments with barrels in the set for cutting into thin
or thick chips, and slicing or grating potatoes 2. Juicer for soft
fruits and vegetables – homemade preserves 3. Seed grinder
– easy grinding of coffee beans, cereals 4. Sausage attachment.
Dishwasher safe
DE 1. Gemüseschneider im Set mit Aufsätzen zum groben und feinen
Raspeln, Schneiden in feine Scheiben sowie Reiben von Kartoffeln
2. Presse für weiches Obst und Gemüse – für Eingemachtes
3. Kegelmühle – einfaches Mahlen von Kaffee und Getrieide
4. Wurst-Aufsatz. Geschirrspülgeeignet
RO 1. Dispozitiv cu 4 cilindri pentru radere / feliere 2. Storcător pentru
roșii și fructe moi – pentru conserve preparate in casă 3. Moara
pentru cereale sau boabe de cafea 4. Accesoriu pentru umplut
cârnați, lavabil în maşina de spălat vase
BG 1. Комплект приставки за финно и едро рендосване, рязане на
картофи за чипс 2. Изстисквачка за меки плодове и зеленчуци –
домашно приготвени пюрета 3. Мелачка за зърна – лесно смилане
на кафе на зърна, зърнени култури 4. Приставка за пълнене на
колбаси. Възможност за миене в съдомиялна машина
RU 1. Шинковка комплектуется терками для тонкой, крупной шинковки,
нарезки ломтиками, а
также мелкой теркой для картофеля
2. Соковыжималка для мягких фруктов и овощей –
домашние
заготовки 3. Жерновая мельница – простой помол кофейных зерен,
зерна 4. Насадка для набивки колбас. Возможность мытья
в посудомоечной машине
UA 1. Шатківниця комплектується терками для тонкого, крупного
шаткування, нарізання скибочками, а також натирання картоплі
2. Соковижималка для м’яких фруктів та овочів –
домашні заготівки
3. Жорновий млинок – просте перемелювання зерен кави, зерна
4. Насадка для набивання ковбас. Можливість миття у посудомийній
машині
Zelmer dba o środowisko. Ta instrukcja użytkowania została wydrukowana na papierze pochodzącym w 100% z recyklingu.
Компания «Zelmer» заботится об окружающей среде. Данная инструкция напечатана на бумаге, которая на 100% состоит
из материалов вторичной переработки.
Zelmer takes care of the environment. This user manual has been printed on 100% recycled paper.
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa, POLAND
www.zelmer.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement