Zelmer | Pluser ZVC262SP (VC3050.0 SP) | User manual | Zelmer Pluser ZVC262SP (VC3050.0 SP) User Manual

Zelmer Pluser ZVC262SP (VC3050.0 SP) User Manual
Elektrostatyka
Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
●● rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
metalowych obiektów w pokoju,
●● zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
●● stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrostatycznych.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
Pokrywa filtra wylotowego
Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
Przycisk zwijacza
Pokrętło regulacji mocy ssania
Wskaźnik zapełnienia pojemnika kurzu „CYKLON”
Przycisk włącz/wyłącz
Zaczep pojemnika kurzu „CYKLON”
Uchwyt
Wąż ssący
Rura ssąca teleskopowa z hakiem mocującym
Filtr wylotowy (zamontowany w odkurzaczu)
Ramka filtra wylotowego (zamontowana w odkurzaczu)
Filtr podstawowy HEPA (zamontowany w odkurzaczu)
Filtr piankowy (zamontowany w odkurzaczu)
Pojemnik kurzu „CYKLON” (stanowiący wyjmowany
segment odkurzacza)
Stożek filtra wlotowego (zamontowany w odkurzaczu)
Ssawkoszczotka przełączalna
Ssawka szczelinowa
Szczotka mała
Ssawka mała
Szczotka parkietowa „BNB” (Brush Natural Bristle)
(wyposażenie specjalne – do kupienia w punktach sprzedaży odkurzaczy)
Przygotowanie odkurzacza do użytku
B
1 Naciśnij przycisk znajdujący się na końcówce węża ssącego.
2 Końcówkę węża ssącego włóż do otworu odkurzacza.
Charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanym wężu.
3 Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą ssącą teleskopową.
4 Rurę ssącą teleskopową ustaw na żądaną długość przesuwając suwak zgodnie ze strzałką i wysuń/zsuń rurę.
VC3050-001_v02
5 Na drugim końcu rury ssącej zamontuj odpowiednią
ssawkę bądź szczotkę.
6 W ssawkoszczotce przełączalnej w celu odkurzania podłoży twardych – podłóg z drewna, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp., wysuń szczotkę wciskając przełącznik
na ssawkoszczotce zgodnie z rysunkiem
.
7 Chwyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego (3) i wyciągnij go z odkurzacza.
Przy wyciąganiu przewodu przyłączeniowego
zwróć uwagę na żółtą opaskę sygnalizującą
koniec wyciąganego przewodu. Dalsze próby
(szarpanie) mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.
8 Włóż wtyczkę przewodu do gniazda sieciowego.
Przed uruchomieniem odkurzacza upewnij się czy pojemnik
kurzu „CYKLON” jest zamontowany w komorze odkurzacza a także czy filtr wlotowy i wylotowy jest zamontowany
w odkurzaczu.
9 Uruchom odkurzacz naciskając przycisk „włącz/
wyłącz” (7).
10 Odkurzacz wyposażony jest w regulator mocy ssania,
który umożliwia płynną regulację mocy odkurzacza. Regulacja mocy odbywa się za pomocą pokrętła.
11 Obrócenie pokrętła zgodnie z jego oznaczeniem spowoduje zwiększenie mocy ssania lub jej zmniejszenie.
Demontaż filtrów
Przed wymianą filtrów upewnij się że odkurzacz jest wyłączony i wtyczka przewodu przyłączeniowego jest wyciągnięta z gniazda sieci.
C
STOŻEK FILTRA WLOTOWEGO
Okresowo konieczne jest oczyszczenie stożka filtra wlotowego.
1 Zdemontuj pojemnik kurzu „CYKLON” i opróżnij go zgodnie z pkt (F).
2 Zwolnij zatrzask filtra podstawowego HEPA (14) i wyjmij
filtr podstawowy HEPA z pojemnika kurzu „CYKLON”.
3 Naciśnij przycisk znajdujący się na pojemniku kurzu
„CYKLON” i otwórz dno pojemnika.
4 Przekręć stożek filtra wlotowego (17) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
5 Wyciągnij stożek filtra wlotowego z pojemnika kurzu
„CYKLON”.
6 Jeśli stożek filtra wlotowego (17) zostanie zabrudzony,
istnieje możliwość przepłukania stożka filtra wlotowego (17)
pod bieżącą wodą. Przed ponownym montażem pamiętaj,
aby osuszyć w/w stożek.
Zwróć uwagę na uszczelkę znajdującą się na
spodzie kołnierza stożka. Nie zgub jej.
7 Nowy/przepłukany stożek filtra wlotowego włóż
w gniazdo stożka, tak aby dwa występy znajdujące się na
kołnierzu znalazły się pod zatrzaskiem w korpusie zbiornika.
7
8 Stożek mocno dociśnij i przekręć do oporu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Charakterystyczny
„click” świadczy o prawidłowo zamontowanym stożku.
9 Zatrzaśnij dno pojemnika kurzu „CYKLON”.
10 Załóż filtr podstawowy HEPA (14) zwróć uwagę aby dwa
występy znajdujące się w dolnej części filtra podstawowego
HEPA (14) trafiły w otwory w zbiorniku kurzu.
11 Pojemnik kurzu „CYKLON” włóż do komory odkurzacza.
Charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanym pojemniku.
D
FILTR PODSTAWOWY HEPA I FILTR PIANKOWY
Okresowo konieczne jest oczyszczenie filtra podstawowego
HEPA z drobnych frakcji kurzu.
Zdemontuj pojemnik kurzu „CYKLON” i opróżnij go zgodnie
z pkt. (F).
1 Zwolnij zatrzask filtra podstawowego HEPA (14) i wyjmij
filtr podstawowy HEPA z pojemnika kurzu „CYKLON”.
2 Wyjmij filtr piankowy (15). Jeśli filtr piankowy (15) zostanie zabrudzony, istnieje możliwość przepłukania pod bieżącą
wodą. Przed ponownym montażem pamiętaj, aby osuszyć
w/w filtr.
Główną funkcją filtra piankowego (15) jest ochrona filtra podstawowego HEPA (14) przed nadmiernym zabrudzeniem.
Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne
jest zakładanie wilgotnego lub uszkodzonego
filtra piankowego (15).
●● Wyczyść plisy filtra podstawowego HEPA (14), w przy-
padku uszkodzenia plisy filtra należy bezwzględnie
wymienić go na nowy. Jeśli filtr podstawowy HEPA (14)
zostanie zabrudzony, istnieje również możliwość przepłukania filtra (14) pod bieżącą wodą. Przed ponownym
montażem pamiętaj, aby osuszyć w/w filtr.
Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne
jest zakładanie wilgotnego lub uszkodzonego
filtra podstawowego HEPA (14).
●● Włóż filtr piankowy w uprzednio zajmowane miejsce.
3 Nowy/przepłukany filtr podstawowy HEPA (14) włóż do
pojemnika kurzu w uprzednio zajmowane miejsce, zwróć
uwagę aby dwa występy znajdujące się w dolnej części filtra
podstawowego HEPA (14) trafiły w otwory w zbiorniku kurzu.
Charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanym filtrze.
4 Pojemnik kurzu „CYKLON” wraz z zamontowanym filtrem podstawowym HEPA (14) włóż do komory odkurzacza.
Charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanym pojemniku.
E
FILTR WYLOTOWY
1 W celu wymiany filtra wylotowego (12) podnieś uchwyt
odkurzacza, następnie naciśnij zaczepy w pokrywie filtra
wylotowego i wysuń pokrywę filtra wylotowego z odkurzacza.
2 Wyjmij z odkurzacza ramkę filtra wylotowego z zamontowanym filtrem wylotowym.
8
3 Z zaczepów ramki zdejmij filtr wylotowy.
Jeśli filtr wylotowy (12) zostanie zabrudzony, istnieje możliwość przepłukania filtra (12) pod bieżącą wodą. Przed
ponownym montażem pamiętaj, aby osuszyć w/w filtr.
Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne
jest zakładanie wilgotnego filtra wylotowego.
4 Nowy/przepłukany filtr załóż starannie na wszystkie
zaczepy ramki.
●● Załóż pokrywę tak, aby dwa występy znajdujące się
w dolnej części pokrywy trafiły w otwory w korpusie
odkurzacza, dociśnij pokrywę filtra, tak by tylne zaczepy
zatrzasnęły się na korpusie. Charakterystyczny „click”
świadczy o prawidłowo zamontowanej pokrywie.
Uszkodzony filtr wylotowy wymieniaj zawsze
na nowy fabrycznie oryginalny.
Demontaż/montaż pojemnika kurzu
„CYKLON”
F
Odkurzacz wyposażony jest w wyjmowany pojemnik kurzu
„CYKLON” (stanowiący wyjmowany segment odkurzacza),
w którym gromadzą się zanieczyszczenia. Po zapełnieniu
pojemnika kurzu „CYKLON” należy go opróżnić.
1 Odkurzacz wyposażony jest we wskaźnik zapełnienia
pojemnika kurzu „CYKLON” (6), jego zaświecenie się w trakcie pracy (ssawka lub szczotka jest uniesiona nad czyszczoną powierzchnią) informuje, iż zachodzi konieczność
opróżnienia pojemnika kurzu „CYKLON”. Wskaźnik zapełnienia pojemnika kurzu „CYKLON” (6) może zadziałać również w przypadku zapchania węża ssącego lub połączonych
z nim elementów wyposażenia.
2 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz (7).
3 Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
4 Naciśnij przycisk znajdujący się na końcówce węża,
następnie wyjmij końcówkę węża z otworu wlotowego odkurzacza.
5 Naciśnij zaczep pojemnika kurzu „CYKLON” (8) i wyjmij
pojemnik kurzu „CYKLON” (16) z odkurzacza.
6 Pojemnik kurzu „CYKLON” przenieś nad kosz na
śmieci. Naciśnij przycisk znajdujący się na pojemniku kurzu
„CYKLON”, dno pojemnika otworzy się a jego zawartość
wypadnie do kosza.
7 Po opróżnieniu pojemnika zatrzaśnij dno.
Pojemnik musi być dokładnie zamknięty.
W przeciwnym razie kurz będzie przedostawał
się do komory odkurzacza i spadnie siła ssania.
8 Opróżniony pojemnik kurzu „CYKLON” włóż do odkurzacza. Charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo
zamontowanym pojemniku.
Opróżnienie pojemnika kurzu „CYKLON” jest konieczne, gdy
zauważysz, że:
VC3050-001_v02
a) zaświeci się wskaźnik zapełnienia pojemnika kurzu
„CYKLON”,
b) odkurzacz znacznie słabiej odkurza,
c) pojemnik kurzu „CYKLON” jest zapełniony.
Wyposażenie specjalne
W punktach sprzedaży odkurzaczy można dokupić wyposażenie specjalne:
Szczotka parkietowa „BNB” (Brush Natural Bristle) (22)
Służy do czyszczenia i polerowania twardych, wrażliwych na
porysowanie powierzchni, np. podłóg z drewna, paneli, parkietu, marmuru, płytek, itp.
Delikatne i miękkie włosie pochodzenia naturalnego zapewnia maksymalną skuteczność odkurzania i chroni przed
porysowaniem czyszczonej powierzchni.
Zakończenie pracy, czyszczenie
i konserwacja
G
1 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz (7).
2 Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
3 Zwiń przewód naciskając przycisk zwijacza (4). Przy tej
czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do jego
splątania i uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza.
4 Rozłącz rurę ssącą teleskopową ze ssawką lub
szczotką.
5 Rozłącz rurę ssącą teleskopową z wężem.
6 Naciśnij przycisk znajdujący się na końcówce węża,
następnie wyjmij końcówkę węża z otworu wlotowego odkurzacza.
7 Odkurzacz można przechowywać w położeniu pionowym
lub poziomym. Wąż może pozostać zamocowany do odkurzacza, należy jednak zwrócić uwagę, by nie był on mocno
zgięty w czasie przechowywania.
Przechowywanie poziome:
–– włóż hak mocujący ssawkoszczotki w zaczep do mocowania ssawkoszczotki umieszczony z tyłu odkurzacza
obok wyjścia przewodu przyłączeniowego.
Przechowywanie pionowe:
–– na rurę teleskopową nałóż ssawkoszczotkę,
–– włóż hak mocujący znajdujący się na rurze teleskopowej
w zaczep do mocowania ssawkoszczotki znajdujący się
na spodzie odkurzacza obok kółka przedniego.
8 Obudowę i komorę odkurzacza w razie potrzeby przetrzyj
wilgotną szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia
naczyń) wysusz lub wytrzyj do sucha.
Przykładowe problemy podczas eksploatacji
odkurzacza
PROBLEM
CO ZROBIĆ
Odkurzacz wyłączył się • Wyłącz odkurzacz, wyjmij wtyczkę
w czasie pracy – zadziałał przewodu z gniazdka sieci i odczekaj
bezpiecznik termiczny.
ok. 40 minut do ponownego załączenia.
• Wyjmij, opróżnij i wyczyść pojemnik
kurzu „CYKLON”, wyczyść stożek filtra wlotowego i filtr wlotowy HEPA.
Do czasu ostudzenia odku- • Sprawdź i oczyść akcesoria: wąż
rzacza nie zakładaj pojem- ssący, rury, ssawki i szczotki.
nika kurzu „CYKLON”.
• Zmontuj ponownie odkurzacz i uruchom go.
• Jeżeli zadziałanie bezpiecznika termicznego powtarza się zbyt często,
lub jeśli po ochłodzeniu odkurzacza
nie można go włączyć ponownie,
oddaj odkurzacz do punktu serwisowego.
Odkurzacz słabo odkurza.
Opróżnij i wyczyść pojemnik kurzu
„CYKLON”, wymień filtry, sprawdź
rurę ssącą, wąż i ssawkę – usuń przyczyny zatkania.
Zadziałał
bezpiecznik Sprawdź czy wraz z odkurzaczem nie
instalacji elektrycznej.
są włączone inne urządzenia do tego
samego obwodu elektrycznego, jeżeli
zadziałanie bezpiecznika sieciowego
powtarza się, oddaj odkurzacz do
punktu serwisowego.
Odkurzacz nie pracuje, Oddaj odkurzacz do punktu serwisoobudowa jest uszkodzona wego.
lub uszkodzony jest przewód przyłączeniowy.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera
na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Nie stosuj środków do szorowania, a także rozpuszczalników.
VC3050-001_v02
9
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
10
VC3050-001_v02
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli používat
i v průběhu pozdějšího používání výrobku.
Bezpečnostní pokyny
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí kabel, kryt nebo
držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
●● Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn u výrobce, ve specializovaném servisu nebo
kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
personál. Neodborně provedená oprava může být pro
uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku
závad se obraťte na specializovaný servis.
●● Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži,
vytáhněte vždy zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
●● Před výměnou příslušenství nebo před manipulací
v blízkosti součástek pohybujících se během provozu
vysavače je nutno spotřebič vypnout a odpojit od napájení.
●● Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí nebo zvířat,
dbejte zejména na to, aby se sací hubice vysavače
nepřiblížila k očím nebo uším.
●● Nevysávejte tekutiny ani vlhkou nečistotu.
●● Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním omezením a osoby, jež nemají
žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat
spotřebič pouze pod dohledem, nebo po předchozím
poučení o možném riziku a seznámení s bezpečným
používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se
spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu,
že budou pod přísným dohledem.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Připojte vysavač do elektrické sítě se střídavým prou-
●● Nepřejíždějte vysavačem a kartáči přes napájecí šňůru
– může dojít k poškození izolace.
●● Nevysávejte bez nasazených filtrů nebo pokud jsou
poškozeny.
●● Nevysávejte
zápalky, cigaretové nedopalky, rozžhavený popel. Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů.
●● Kontrolujte sací hadici, trubice a sací hubice. Nečistoty
nacházející se uvnitř odstraňujte.
●● Nevysávejte drobné sypké látky jako je mouka, cement,
sádra, tonery tiskáren, kopírek apod.
●● Je nepřípustné zakrývání větracích otvorů v horní části
krytu vysavače během vysávání. Dochází tak k ucpání
výstupních otvorů v krytu výstupního filtru. Horký
vzduch, který nemůže unikat, může způsobit přehřátí
motoru a jeho poruchu, nebo způsobit deformaci součástek z plastů.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Vysavač je určen pouze k domácímu použití.
●● Používejte vysavač pouze v interiérech a
pouze
k vysávání suchých povrchů. Koberce, které byly čištěny mokrou cestou, před vysáváním vysušte.
Technické údaje
Typ vysavače a jeho technické parametry jsou uvedeny na
výrobním štítku. Ochrana sítě 16 A.
Nezpůsobuje rušení rádiových a TV přijímačů.
Nevyžaduje uzemnění
.
Vysavače ZELMER splňují požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Hladina hluku: 85 dB/A.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Elektrostatika
Při vysávání některých povrchů v podmínkách nízké vlhkosti
vzduchu se přístroj může lehce nabít statickou elektřinou. Je
to normální jev, nepoškozuje zařízení a není to jeho vada.
Pro minimalizaci tohoto jevu se doporučuje:
●● vybíjet přístroj častým dotykem trubicí kovových předmětů v pokoji,
●● zvýšit vlhkost vzduchu v místnosti,
●● používat obecně dostupné prostředky proti statické elektřině.
dem 220-240 V chráněné síťovým jističem 16 A.
zástrčku ze síťové zásuvky tahem za
napájecí kabel.
●● Nevytahujte
VC3050-001_v02
11
Konstrukce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
Kryt výstupního filtru
Úchytka pro připevnění hubice s kartáčem
Zástrčka s napájecím kabelem
Tlačítko navíjení
Kolečko regulace síly sání
Ukazatel naplnění prachové nádoby „CYKLON”
Tlačítko zapni/vypni
Držák prachové nádoby „CYKLON”
Držák
Sací hadice
Teleskopická sací trubice se záchytným háčkem
Výstupní filtr (namontován na vysavač)
Rám výstupního filtru (namontován na vysavač)
Základní filtr HEPA (namontovaný ve vysavači)
Pěnový filtr (namontovaný ve vysavači)
Prachová nádoba CYKLON (tvoří vyjímatelný segment
vysavače)
kužel výstupního filtru (namontován na vysavač)
Přepojitelná hubice s kartáčem
Štěrbinová hubice
Malý kartáč
Malá hubice
Parketový kartáč BNB (Brush Natural Bristle) (speciální
vybavení – k zakoupení v prodejnách s vysavači)
Příprava vysavače k použití
B
1 Stiskněte postranní tlačítko na nástavci sací hadice.
2 Nástavec sací hadice vložte do otvoru ve vysavači.
Správnou montáž hadice potvrdí typické „cvaknutí“.
3 Druhý konec hadice (rukojeť) spojte se sací trubicí.
4 Teleskopickou sací trubici nastavte na požadovanou délku
posunutím šoupátka ve směru šipky a trubici vysuňte/zasuňte.
5 Na druhém konci sací trubice namontujte příslušnou sací
hubici nebo kartáč.
6 Pro vysávání tvrdých podkladů – dřevěných, umělohmotných, dlážděných aj. podlah vysuňte kartáč zmáčknutím přepínače na hubici, jak je uvedeno na obrázku
.
7 Uchopte vidlici napájecího kabelu (3) a vytáhněte jej
z vysavače.
Při vytahování napájecího kabelu věnujte
pozornost žlutému proužku signalizujícímu
konec vytahovaného kabelu. Další pokusy
(tahání) mohou vést k jeho poškození.
8 Vložte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.
Před zapnutím vysavače ujistěte se, jestli pracová nádoba
„CYKLON“ je namontována v komoře vysavače, a jestli
vstupní a výstupní filtr jsou namontovány na vysavač.
12
9 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (7).
10 Vysavač je vybaven regulátorem síly sání, který umožňuje plynulou regulaci síly vysavače. Regulace síly se provádí pomocí regulačního kolečka.
11 Otočení kolečka podle označení zvýší nebo sníží sílu
sání.
Demontáž filtrů
Před výměnou filtrů se ujistěte, zda je vysavač vypnutý
a zástrčka napájecího kabelu je vytažena se síťové zásuvky.
C
KUŽEL VSTUPNÍHO FILTRU
V pravidelných časových úsecích je nutné očistit kužel vstupního filtru.
1 Demontujte pracovou nádobu „CYKLON“ a vyprázdněte
ji podle bodu (F).
2 Uvolněte zástrčku základního filtru HEPA (14) a vyjměte
základní filtr HEPA z prachové nádoby „CYKLON“.
3 Stiskněte tlačítko na prachové nádobě „CYKLON“ a otevřete dno nádoby.
4 Otočte kužel vstupního filtru (17) směrem otáčení ručiček na hodinách.
5 Vytáhněte kužel vstupního filtru z prachové nádoby
„CYKLON“.
6 Jestliže kužel vstupního filtru (17) bude zašpiněný, je
možné propláchnout kužel vstupního filtru (17) pod tekoucí
vodou. Před opětovnou montáží vysušte výše popsaný kužel.
Dejte pozor na těsnění nacházející se na
spodku manžety kužele. Neztraťte jej.
7 Nový/propláchnutý kužel vstupního filtru vložte do
zásuvky kužele tak, aby dva výstupky nacházející se na
manžetě byly umístěny pod zástrčkou v tělese nádoby.
8 Pevně dotlačte kužel a otočte do okamžiku kdy narazíte
na odpor směrem proti otáčení hodinových ručiček. Typický
zvuk „click“ znamená, že jste správně provedli montáž kužele.
9 Zavřete dno prachové nádoby „CYKLON“.
10 Vložte základní filtr HEPA (14), dejte pozor, aby dva
výstupky nacházející se ve spodní části základního filtru
HEPA (14) se dostaly do otvorů v prachové nádobě.
11 Vložte prachovou nádobu „CYKLON“ do komory vysavače. Typický „click“ znamená, že jste správně namontovali
nádobu.
D
ZÁKLADNÍ HEPA FILTR A PĚNOVÝ FILTR
Základní filtr HEPA je nutno pravidelně čistit a zbavovat jej
drobných prachových částic.
Odmontujte prachovou nádobu „CYKLON“ a vyprázdněte ji
podle bodu (F).
1 Uvolněte zástrčku základního filtru HEPA (14) a vyjměte
základní filtr HEPA z prachové nádoby „CYKLON“.
2 Vyjměte pěnový filtr (15). Pokud dojde k znečištění pěnového filtru (15), je nutno jej propláchnout pod tekoucí vodou.
Před opětovným vložením nezapomeňte pěnový filtr vysušit.
VC3050-001_v02
Hlavní funkcí pěnového filtru (15) je ochrana základního filtru
HEPA (14) před přílišným znečištěním.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno vkládat vlhký nebo poškozený pěnový filtr (15).
●● Vyčistěte
záhyby základního filtru HEPA (14), pokud
došlo k poškození záhybů, je nutno filtr bezpodmínečně
vyměnit za nový. Pokud dojde k znečištění základního
filtru HEPA (14), je možno jej také propláchnout pod
tekoucí vodou. Před opětovným vložením nezapomeňte
základní filtr vyčistit.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno
vkládat vlhký nebo poškozený základní filtr
HEPA (14).
●● Vložte pěnový filtr na jeho místo.
3 Nový/propláchnutý základní filtr HEPA (14) vložte do
prachové nádoby na předchozí místo, dejte pozor, aby dva
výstupky nacházejí se ve spodní části základního filtru HEPA
(14) se dostaly do otvorů v prachové nádobě. Typický „click“
znamená, že filtr byl správně namontován.
4 Prachovou nádobu „CYKLON“ spolu s namontovaným
základním filtrem HEPA (14) vložtedo komory vysavače.
Typický „click“ znamená, že nádoba byla správně namontována.
E
VÝSTUPNÍ FILTR
1 Pro výměnu výstupního filtru (12) zvedněte držák
vysavače, pak stiskněte úchyty na krytu výstupního filtru
a vysuňte kryt výstupního filtru z vysavače.
2 Z vysavače vyjměte rám výstupního filtru s namontovaným výstupním filtrem.
3 Sejměte výstupní filtr z úchytů rámu.
Pokud dojde k znečištění výstupního filtru (12), je možno jej
propláchnout pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží
nezapomeňte filtr důkladně vysušit.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno vkládat vlhký výstupní filtr.
4 Nový/propláchnutý filtr vložte pečlivě do všech úchytů
rámu.
●● Zamotujte kryt takovým způsobem, aby dva výstupky
nacházející se ve spodní části krytu se dostaly do otvorů
v tělese vysavače, dotlačte kryt filtru tak, aby se zadní
úchyty zavřely na tělese. Typický „click“ znamená, že
kryt byl správně namontován.
Poškozený výstupní filtr je nutno nahradit vždy
novým, originálním filtrem.
VC3050-001_v02
Demontáž/montáž prachové
nádoby CYKLON
F
Vysavač je vybaven odnímatelnou prachovou nádobou
CYKLON (tvořící vyjímatelný segment vysavače), ve které
se shromažďují nečistoty. Po naplnění prachové nádoby
CYKLON je tuto nutno vyprázdnit.
1 Vysavač je vybaven ukazatelem naplnění prachové
nádoby „CYKLON“ (6), jeho rozsvícení za chodu (sací
hadice nebo kartáč je zvednutý nad čištěným povrchem)
informuje, že je nutné vyprázdnit prachovou nádobu
„CYKLON“. Ukazatel naplnění prachové nádoby „CYKLON“
(6) může zafungovat i v případě ucpání sací hadice nebo
jiných prvků vybavení.
2 Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (7).
3 Vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
4 Stiskněte postranní tlačítko na nástavci hadice a vyjměte
nástavec hadice ze vstupního otvoru vysavače.
5 Stiskněte úchyt prachové nádoby „CYKLON“ (8)
a vyjměte prachovou nádobu „CYKLON“ (16) z vysavače.
6 Odneste prachovou nádobu „CYKLON“ nad koš na
odpadky. Stiskněte tlačítko nacházející se na prachové
nádobě „CYKLON“, dno nádoby se otevře a její obsah
vypadne do koše.
7 Po vyprázdnění nádoby zavřete dno.
Nádoba musí byt těsně uzavřená. V opačném
případě se prach bude dostávat do komory
vysavače a sací síla se sníží.
8 Vyprázdněnou prachovou nádobu „CYKLON“ vložte do
vysavače. Typický „click“ znamená, že nádoba byla správně
namontována.
Vyprázdnění prachové nádoby „CYKLON“ je nutné v případě
když pozorujete:
a) rozsvítí se ukazatel naplnění prachové nádoby
„CYKLON“,
b) výkon vysavače se výrazně sníží,
c) prachová nádoba „CYKLON“ je zaplněná.
Speciální vybavení
V prodejnách vysavačů lze zakoupit níže uvedené speciální
vybavení:
Parketový kartáč BNB (Brush Natural Bristle) (22)
Je určen k čištění a leštění tvrdých povrchů citlivých na
poškrábání, např. dřevěných podlah, podlahových panelů,
parket, mramoru, obložení apod.
Jemné a měkké štětiny přírodního původu zajišťují maximální účinnost vysávání a chrání čištěné povrchy před
poškrábáním.
13
Příprava vysavače k použití
G
1 Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (7).
2 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové
zásuvky.
3 Stočte napájecí kabel zmáčknutím tlačítka navíjení (4).
Při tomto úkonu kabel přidržujte, aby nedošlo k jeho zauzlování a prudkému nárazu zástrčky do krytu vysavače.
4 Rozpojte teleskopickou trubici s hadicí nebo kartáčem.
5 Rozpojte teleskopickou trubici s hadicí.
6 Stiskněte postranní tlačítko na nástavci hadice a vyjměte
nástavec hadice ze vstupního otvoru vysavače.
7 Vysavač lze skladovat ve vodorovné poloze. Pro tento
účel zasuňte záchytný háček sací hubice s kartáčem do
úchytky pro její upevnění. Hadice může zůstat připevněná
k vysavači, avšak je třeba dbát na to, aby se během skladování příliš neohýbala.
Skladování ve vodorovné poloze:
–– zasuňte záchytný háček sací hubice s kartáčem do
úchytky pro její upevnění, umístěné v zadní části vysavače vedle otvoru pro napájecí šňůru.
Skladování ve svislé poloze:
–– na teleskopickou trubici nasaďte sací hubici s kartáčem,
–– zasuňte záchytný háček na teleskopické trubici do
úchytky pro upevnění sací hubice s kartáčem, která
se nachází ve spodní části vysavače vedle předního
kolečka.
8 Kryt a komoru vysavače v případě potřeby otřete vlhkým
hadříkem (může být navlhčený přípravkem na mytí nádobí)
vysušte a vytřete dosucha.
Nepoužívejte abrazivní přípravky a rozpouštědla.
Možné problémy v průběhu používání
vysavače
PROBLÉM
Řešení
Vysavač špatně vysává.
Vyprázdněte a vyčistěte prachovou
nádobu „CYKLON“, vyměňte filtry,
zkontrolujte sací hadici, sací prvky –
odstraňte příčiny ucpání.
Vypadly pojistky.
Ověřte, zda spolu s vysavačem nejsou
do stejného obvodu elektrické instalace zapnuta jiná zařízení. V případě,
že se vypadnutí pojistek opakuje, odevzdejte vysavač do servisu.
Vysavač nefunguje, je Odevzdejte vysavač k opravě do
poškozen kryt nebo napá- servisu.
jecí kabel.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Řešení
Vysavač se vypnul za • Vypněte vysavač, vyjměte zástrčku
chodu
–
zafungoval elektrického vedení ze síťové zásuvky
tepelný jistič.
a počkejte asi 40 minut do opětovného zapnutí.
• Vyjměte, vyprázdněte a vyčistěte
prachovou nádobu „CYKLON“, vyčistěte kužel vstupního filtru a vstupní
filtr HEPA.
Do doby ochlazení vysa- • Zkontrolujte a vyčistěte vybavení:
vače nevkládejte prachové sací hadice, trubky, sací prvky a kartáče.
nádoby „CYKLON“.
• Opětovně namontujte vysavač
a zapněte jej.
• Když zafungování tepelného jističe
se opakuje příliš často nebo když po
ochlazení vysavače není možné jej
opětovně zapnout, odevzdejte vysavač do servisu.
14
PROBLÉM
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
VC3050-001_v02
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel,
kryt alebo rukoväť viditeľným spôsobom poškodené.
V takom prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
●● Ak sa stály napájací kábel poškodí, s cieľom predísť
nebezpečenstvu dajte ho vymeniť u výrobcu, v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí
zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť
príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade
poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Pred čistením zariadenia, jeho montážou alebo demontážou vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
●● Pred výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa
k pohyblivým častiam zariadenia počas jeho používania,
zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického napätia.
●● Nesmú sa vysávať ľudia ani zvieratá, dávajte pozor,
aby ste nepribližovali sacie nástavce k očiam a ušiam.
●● Nevysávajte tekutiny a vlhkú špinu.
●● Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi ako
aj osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo
nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto
zariadenia, môžu vykonávať prácu so zariadením
pod dohľadom alebo po dôkladnom oboznámení sa
s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci
so zariadením. Zabráňte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Spotrebič môžu čistiť alebo konzervovať iba
deti vo veku viac ako osem rokov a iba v prítomnosti
zodpovednej osoby.
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Vysávač pripojte do elektrickej siete striedavého prúdu
220-240 V, ktorá je zabezpečená poistkou 16 A.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
napájací kábel.
VC3050-001_v02
●● Vysávač ani kefy nesmú prechádzať po napájacom
kábli, pretože sa týmto môže poškodiť izolácia vodiča.
●● Nevysávajte, ak vo vysávači nie sú zamontované filtre
alebo ak filtre sú poškodené.
●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať: zápalky, ohorky
cigariet, tlejúci popol. Vyhýbajte sa vysávaniu ostrých
predmetov.
●● Kontrolujte saciu hadicu, trubice a nástavce – odstráňte
smeti, ktoré sa nachádzajú v ich vnútri.
●● Nesmie sa vysávať jemný prach, ako napr.: múka,
cement, sadra, tonery do tlačiarní a kopírok, a pod.
●● Je neprípustné, aby ste počas vysávania prekrývali
ventilačné otvory, ktoré sú na vrchu vysávača. Upchajú
sa tak výstupné otvory v ochrannom kryte výstupného
filtra. Ak ohriaty vzduch nemá výstup z vysávača, môže
zapríčiniť prehriatie motora, poškodenie motora alebo
deformácie umelohmotných častí.
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
jeho používania
●● Vysávač je určený len na domáce použitie.
●● Vysávač sa smie užívať iba vo vnútri miestností a iba
na vysávanie suchých povrchov. Koberce, ktoré boli
čistené namokro, sa musia pred vysávaním vysušiť.
Technické údaje
Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené na
výrobnom štítku. Prúdový chránič 16 A.
Neruší príjem signálu RTV.
Nevyžaduje uzemnenie
.
Vysávače ZELMER vyhovujú požiadavkám platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
– 2004/108/EC.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
85 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobok je označený značkou CE na výrobnom štítku.
Elektrostatika
Vysávanie niektorých povrchov v podmienkach nízkej vlhkosti vzduchu môže spôsobiť malé naelektrizovanie zariadenia. Je to normálny jav, ktorý nepoškodzuje zariadenie a nie
je jeho poruchou.
Za účelom minimalizovania tohto javu Vám odporúčame:
●● často sa dotýkajte rúrou kovových objektov v miestnosti
a tak odelektrizujete zariadenie,
●● zväčšite vlhkosť vzduchu v miestnosti,
●● používajte všeobecne prístupné antielektrostatické
prostriedky.
15
Konštrukcia zariadenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
Kryt výstupného filtra
Úchytka na pripevnenie dvojpolohovej hubice.
Zástrčka s napájacím káblom.
Tlačidlo navijaka
Regulátor sacej sily
Ukazovateľ naplnenia prachovej nádoby „CYKLON”
Tlačidlo zapni/vypni
Hák prachovej nádoby „CYKLON”
Držiak
Sacia hadica
Sacia teleskopová rúra s pripevňujúcim hákom
Výstupný filter (zamontovaný vo vysávači)
Rám výstupného filtra (zamontovaný vo vysávači)
Základný filter HEPA (namontovaný na vysávači)
Penový filter (namontovaný vo vysávači)
Nádoba na prach „CYKLÓN” (je to vyberateľná časť
vysávača)
Kužeľ vstupného filtra (zamontovaný vo vysávači)
Dvojpolohová hubica
Štrbinová hubica
Malá kefa
Malá hubica
Kefa na parkety „BNB“ (Brush Natural Bristle) (špeciálna
výbava – môžete kúpiť v predajných miestach vysávačov)
Príprava vysávača na použitie
B
1 Stlačte bočné tlačidlo, ktoré sa nachádza na koncovke
sacej hadice.
2 Koncovku sacej hadice vložte do otvoru vysávača. Charakteristické „kliknutie“ je znamením, že hadica bola správne
zamontovaná.
3 Spojte druhý koniec hadice (držiak) a saciu rúru.
4 Teleskopickú saciu trubicu nastavte na požadovanú dĺžku
presunutím posuvného prepínača podľa šípky a vysuňte/
vsuňte trubicu.
5 Na druhý koniec sacej trubice namontujte vhodnú hubicu
alebo kefu.
6 Pre vysávanie tvrdých povrchov – drevené podlahy,
umelé hmoty, keramické obkladačky a pod. vysuňte kefu
stlačením prepínača na hubici podľa obrázka
.
7 Chyťte zástrčku napájacieho kábla (3) a vytiahnite napájací kábel z vysávača.
Pri vyťahovaní napájacieho kábla si všimnite
žlté označenie, ktoré znamená koniec odvíjaného kábla. Ďalšie pokusy (ťahanie) môžu priviesť k poškodeniu kábla.
16
8 Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.
Pred zapnutím vysávača sa presvedčte, či prachová nádoba
„CYKLON“ je vložená v komore vysávača. Presvedčte sa
tiež, či vo vysávači sú vložené vstupný a výstupný filter.
9 Zapnite vysávač stlačením tlačidla „zapni/vypni“ (7).
10 Vysávač má regulátor sacej sily, ktorý umožňuje plynulú reguláciu sily vysávania. Regulácia sily sa uskutočňuje
pomocou regulátora.
11 Otočenie regulátora v súlade s jeho označením (max
alebo min) zapríčiní zväčšenie alebo zmenšenie sacej sily.
Demontáž filtrov
Pred výmenou filtrov sa uistite, že vysávač je vypnutý
a zástrčka napájacieho kábla je vytiahnutá zo sieťovej
zásuvky.
C
KUŽEĽ VSTUPNÉHO FILTRA
Kužeľ vstupného filtra pravidelne čistite.
1 Rozoberte prachovú nádoby „CYKLON“. Vyprázdnite ju
v súlade s bodom (F).
2 Uvoľnite hák základného filtra HEPA (14). Vyberte
základný filter HEPA z prachovej nádoby „CYKLON“.
3 Stlačte tlačidlo, ktoré sa nachádza na prachovej nádobe
„CYKLON“. Otvorte dno nádoby.
4 Pretočte kužeľ vstupného filtra (17) v smere pohybu hodinových ručičiek.
5 Vytiahnite kužeľ vstupného filtra z prachovej nádoby
„CYKLON“.
6 Ak sa kužeľ vstupného filtra (17) zašpiní, prepláchnite ho
pod tečúcou vodou. Pred opätovnou montážou kužeľ vysušte.
Dávajte pozor na tesnenie, ktoré sa nachádza
na spodku hrdla kužeľa. Tesnenie nestraťte.
7 Nový/prepláchnutý kužeľ vstupného filtra vložte späť na
pôvodné miesto. Dva výstupy, ktoré sa nachádzajú na hrdle,
musia zapadnúť pod hák v korpuse nádoby.
8 Kužeľ silno stlačte. Pretočte ho proti smeru pohybu hodinových ručičiek, až budete cítiť odpor. Charakteristické „kliknutie“ znamená, že ste kužeľ vložili správne.
9 Zatvorte dno prachovej nádoby „CYKLON“.
10 Založte základný filter HEPA (14). Dávajte pozor, aby dva
výstupy, ktoré sa nachádzajú v dolnej časti základného filtra
HEPA (14) zapadli do otvorov v prachovej nádobe.
11 Prachovú nádobu „CYKLON“ vložte do komory vysávača.
Charakteristické „kliknutie“ znamená, že ste nádobu vložili
správne.
D
ZÁKLADNÝ FILTER A PENOVÝ FILTER
Je potrebné, aby ste základný filter HEPA pravidelne čistili
z drobných čiastok prachu.
Rozoberte nádobu na prach „CYKLON“ a vyprázdnite ju
v súlade s bodom (F).
1 Uvoľnite hák základného filtra HEPA (14). Vyberte
základný filter HEPA z prachovej nádoby „CYKLON“.
VC3050-001_v02
2 Vyberte penový filter (15). Ak sa penový filter (15)
zašpiní, prepláchnite ho pod tečúcou vodou. Pred opätovným vložením filter vysušte.
Hlavná funkcia penového filtra (15) je ochrana základného
filtra HEPA (14) pred nadmerným zašpinením.
Z bezpečnostných dôvodov je neprípustné vkladať vlhký alebo poškodený penový filter (15).
●● Očistite poskladanú časť základného filtra HEPA (14).
Ak je poskladanú časť filtra poškodená, bezpodmienečne
ju vymeňte za novú poskladanú časť. Ak sa základný
filter HEPA (14) zašpiní, prepláchnite ho pod tečúcou
vodou. Pred opätovným vložením filter vysušte.
Z bezpečnostných dôvodov je neprípustné
vkladať vlhký alebo poškodený základný filter
HEPA (14).
●● Vložte penový filter na pôvodné miesto.
3 Nový/prepláchnutý základný filter HEPA (14) vložte späť
na pôvodné miesto. Dva výstupy, ktoré sa nachádzajú v dolnej časti základného filtra HEPA (14), musia zapadnúť do
otvorov prachovej nádobe. Charakteristické „kliknutie“ znamená, že ste filter vložili správne.
4 Prachovú nádobu „CYKLON“ spolu so zamontovaným
základným filtrom HEPA (14) vložte do komory vysávača.
Charakteristické „kliknutie“ znamená, že ste nádobu vložili
správne.
E
VÝSTUPNÝ FILTER
1 Ak chcete vymeniť výstupný filter (12), zdvihnite držiak
vysávača. Následne stlačte háky v kryte výstupného filtra
a vysuňte kryt výstupného filtra z vysávača.
2 Vyberte z vysávača rám výstupného filtra spolu so
zamontovaným výstupným filtrom.
3 Stiahnite výstupný filter z hákov rámu.
Ak sa výstupný filter (12) zašpiní, prepláchnite ho (12) pod
tečúcou vodou. Pred opätovnou montážou vyššie uvedený
filter osušte.
Z bezpečnostných dôvodov je neprípustné
zakladať vlhký vstupný filter.
4 Nový/prepláchnutý filter opatrne založte na všetky háky
rámu.
●● Založte kryt. Dva výstupy, ktoré sa nachádzajú v dolnej
časti krytu, musia zapadnúť do otvorov v korpuse vysávača. Stlačte kryt filtra, tak aby sa zadné háky zabuchli
na korpuse. Charakteristické „kliknutie“ znamená, že ste
kryt vložili správne.
Poškodený výstupný filter vymeňte vždy za
nový originálny výstupný filter od výrobcu.
VC3050-001_v02
Demontáž/montáž nádoby na
prach „CYKLÓN“
F
Vysávač je vybavený vyberateľnou nádobou na prach
„CYKLÓN“ (je to vyberateľná časť vysávača), v ktorej
sa zhromažďujú nečistoty. Po naplnení nádoby na prach
„CYKLÓN“ ju treba vyprázdniť.
1 Vysávač má ukazovateľ naplnenia prachovej nádoby
„CYKLON“ (6). Ak sa ukazovateľ naplnenia prachovej
nádoby „CYKLON“ počas práce zasvieti (hubica alebo kefka
je podnesená nad čistený povrch) vyprázdnite prachovú
nádoby „CYKLON“. Ukazovateľ naplnenia prachovej nádoby
„CYKLON“ (6) sa môže zasvietiť aj vtedy, ak sa upchá sacia
hadica alebo s ňou spojené prvky príslušenstva.
2 Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (7).
3 Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej
zásuvky.
4 Stlačte bočné tlačidlo, ktoré sa nachádza na koncovke
sacej hadice. Následne vyberte koncovku hadice zo vstupného otvoru vysávača.
5 Stlačte hák prachovej nádoby „CYKLON“ (8). Vyberte
prachovú nádobu „CYKLON“ (16) z vysávača.
6 Prachovú nádobu „CYKLON“ preneste nad kôš na smeti.
Stlačte tlačidlo, ktoré sa nachádza na prachovej nádobe
„CYKLON“. Dno nádoby sa otvorí a jej obsah vypadne do
koša.
7 Po vyprázdnení nádoby zabuchnite dno.
Nádoba musí byť dôkladne uzatvorená. V opačnom prípade bude prach unikať do komory
vysávača a poklesne sací výkon.
8 Vyprázdnenú prachovú nádobu „CYKLON“ vložte späť
do vysávača. Charakteristické „kliknutie“ znamená, že ste
nádobu vložili správne.
Prachovú nádobu „CYKLON“ vyprázdnite, ak spozorujete, že:
a) sa svieti ukazovateľ naplnenia prachovej nádoby
„CYKLON“,
b) vysávač má značne nižší výkon,
c) prachová nádoba „CYKLON“ je naplnená.
Špeciálne príslušenstvo
V predajniach s vysávačmi je možné kúpiť špeciálne príslušenstvo:
Kefa na parkety „BNB“ (Brush Natural Bristle) (22)
Používa sa na čistenie a leštenie tvrdých povrchov náchylných na poškriabanie ako napr. drevené podlahy, podlahové
panely, parket, mramor, obkladačky a pod.
Jemné a mäkké prírodné vlasy zaručujú maximálnu účinnosť
vysávania a chránia pred poškriabaním čisteného povrchu.
17
Ukončenie práce, čistenie a údržba
G
1 Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (7).
2 Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej
zásuvky.
3 Naviňte napájací kábel stlačením tlačidla navijaka (4).
Pridržte pritom kábel. Predídete tak zauzleniu kábla a prudkému nárazu zástrčky do telesa vysávača.
4 Rozpojte teleskopickú trubicu s hubicou alebo kefou.
5 Rozpojte teleskopovú trubicu a hadicu.
6 Stlačte bočné tlačidlo, ktoré sa nachádza na koncovke
hadice. Následne vyberte koncovku hadice zo vstupného
otvoru vysávača.
7 Vysávač môžete skladovať vo vodorovnej polohe. Vložte
pripevňujúci hák sacej kefy do háku, ktorý slúži na pripevnenie sacej kefy. Hadica môže zostať pripevnená k vysávaču.
Dávajte však pozor, aby hadica počas skladovania nebola
veľmi skrútená.
Vodorovné skladovanie:
–– založte pripevňujúci hák sacej kefky do háčika pripevnenia sacej kefky. Háčik pripevnenia sacej kefky je
umiestnený zozadu vysávača vedľa výstupu pripájacieho
kábla.
Zvislé skladovanie:
–– založte saciu kefku na teleskopovú rúru,
–– založte pripevňujúci hák, ktorý sa nachádza na teleskopovej rúre, do háčika pripevnenia sacej kefky. Háčik pripevnenia sacej kefky je umiestnený na spodku vysávača
vedľa predného kolieska.
8 Ak je to potrebné, kryt a nádobu vysávača pretrite vlhkou
handričkou (handrička môže byť namočená do prostriedku
na umývanie riadu). Osušte alebo vytrite na sucho.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.
Niektoré problémy pri prevádzke vysávača
PROBLÉM
RIEŠENIE
Vysávač sa vypol počas • Vypnite vysávač, vyberte elekpráce – zapla sa teplotná trickú zástrčku z elektrickej zásuvky
poistka.
a počkajte asi 40 minút. Opätovne
zapnite vysávač.
• Vyberte, vyprázdnite a vyčistite prachovú nádobu „CYKLON“. Vyčistite
kužeľ vstupného filtra a vstupný filter
HEPA.
Nezakladajte
prachovú • Preverte a očistite príslušenstvo:
nádobu „CYKLON“, pokiaľ saciu hadicu, rúry, hubice a kefky.
vysávač nevychladne.
• Opätovne zložte vysávač a zapnite
ho.
• Ak sa teplotná poistka zapína príliš
často alebo ak po vychladnutí vysávača ho nemôžete znovu zapnúť,
odovzdajte vysávač do servisu.
18
PROBLÉM
RIEŠENIE
Vysávač vysáva slabo.
Vyprázdnite a vyčistite prachovú
nádobu „CYKLON“. Vymeňte filtre,
preverte saciu rúru, hadicu a hubicu
– odstráňte príčinu upchania.
Vypla sa poistka elektrickej Skontrolujte, či v tom istom obvode
inštalácie.
nie sú spolu s vysávačom zapnuté iné
spotrebiče, ak sa vypínanie poistky
opakuje, odovzdajte vysávač do servisu.
Vysávač nefunguje, poško- Odovzdajte vysávač do servisu.
dené je teleso alebo napájací kábel.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
VC3050-001_v02
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatás elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati csatlakozó
kábele, a külső burkolata vagy a fogantyúja szemmel
láthatólag sérült. Ilyen esetben vigye el a készüléket
a szervizbe.
●● Amennyiben a hálózati csatlakozókábel sérül meg,
annak javítását, a balesetek elkerülése végett bízza
a gyártóra, a márkaszervizre vagy szakemberre.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervizhez.
●● A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése előtt
a hálózati csatlakozódugót mindig húzza ki a konnektorból.
●● Üzemeltetés közben, valamelyik funkciós tartozéka
csere vagy mozgatható tartozékhoz közeledés előtt,
ajánlatos kikapcsolni és áramtalanitani.
●● A porszívóval nem szabad személyeket, állatokat porszívózni, és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
a szívófej ne kerüljön szem vagy fül közelébe.
●● Ne porszívozzon fel folyadékot és nedves szennyeződéseket.
●● Nyolc év feletti gyermekek, pszichikai, érzékszervi
vagy értelmi képességeikben korlátozott személyek,
valamint azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismerettel, a berendezést kizárólag felügyelettel, vagy a lehetséges veszélyek és a használat módjának előzetes ismertetése után használhatják azt. Nem
szabad megengedni, hogy a gyermekek játszanak
a berendezéssel. Nyolc év feletti gyermekek, megfelelő felügyelet mellett, tisztíthatják és karbantarthatják
a berendezést.
VC3050-001_v02
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● A
porszívót a 220-240 V feszültségű váltóáramú,
16 A-es biztosítékkal rendelkező hálózatra csatlakoztassa.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
●● A porszívóval vagy a kefés szívófejjel kerülje a hálózati
kábellel való érintkezést, mivel az a kábel szigetelésének sérülését okozhatja.
●● Ne porszívozzon, ha a szűrők bármelyike sérült, vagy
hiányzik.
●● A porszívóval nem szabad felszívni: gyufát, cigarettacsikket, forró hamut. Ne szívjon fel hegyes tárgyakat.
●● Ellenőrizze a szívótömlőt, a csöveket és a szívófejeket
- a bennük található szemetet távolítsa el.
●● Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt,
cement, gipsz, nyomtatók és fénymásolók tonerei, stb.
●● Nem megengedett a szellőzőnyílások lefedése a porszívó test felső részén, annak működése közben. Ilyen
esetben a kimeneti szűrő burkolati nyílásai kerülnek
lefedésre. A felmelegedett levegő így nem tud kijutni
a készülékből és ez a motor túlhevülését okozhatja,
mely tönkreteheti a motort és deformálhatja a műanyag
elemeket.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● A porszívó csak házi használatra való.
●● A porszívó csak belső helyiségek és kizárólag száraz
felületek porszívózására használható. A nedvesen
tisztított szőnyegeket porszívózás előtt hagyja megszáradni.
Műszaki adatok
A porszívó típusa és műszaki paraméterei a névleges adattáblázaton vannak feltüntetve. A hálózati biztosíték 16 A.
Nem okoz RTV vételi zavarokat.
Földelést nem igényel
.
A ZELMER porszívók az érvényes szabványoknak megfelelnek.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
Zajszint: LWA = 85 dB/A.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
19
Elektrosztatika
Bizonyos felületek porszívózása alacsony páratartalom
esetén kismértékű elektromos töltés kialakulását okozhatja
a készülékben. Ez természetes jelenség, mely nem jelent
hibát és nem veszélyezteti a készülék működését.
E jelenség kialakulásának megelőzése céljából, javasoljuk
hogy:
●● érintse a készülék fém csövét a szobában található fém
tárgyakhoz,
●● növeljük a helység páratartalmát,
●● használjon antielektrosztatikus szereket.
A készülék szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
A kimeneti szűrő fedele.
A szívókefe akasztó kampója
Hálózati csatlakozó kábel és dugasz
Kábelbehúzó gomb
Teljesítményszabályozó gomb
A „CYKLON” porgyűjtő tartály telítettségét mutató kijelző
Be-/Ki kapcsológomb
A „CYKLON” porgyűjtő tartály beakasztója
Fogantyú
Szívótömlő
Teleszkópos szívócső akasztókampóval
Kimeneti szűrő (a porszívóba építve)
Kimeneti szűrő kerete (a porszívóba építve)
HEPA alapszűrő (a porszívóba szerelve)
Beépített habszivacs szűrő
„CYKLON” porgyűjtő tartály (a porszívóból kivehető darab)
A bemeneti szűrő csúcsa (a porszívóba építve)
Átállítható szívókefe
Résszívó
Kis kefe
Kis szívófej
„BNB” (Brush Natural Bristle) parketta kefe (speciális felszerelés – megvásárolható a porszívó forgalmazójánál)
A porszívó használata előtti előkészületek
B
1 Nyomja be a szívócső végén található oldalsó gombot.
2 Helyezze a szívócső végét a porszívó nyílásába. Jellegzetes kattanás jelzi a szívócső helyes felszerelését.
3 A tömlő másik végét (fogantyút) csatlakoztassa a szívócsőre.
4 A teleszkópos szívócsövet állítsa be a megfelelő hosszúságra, a tolókapcsolót a nyílnak megfelelően mozgatva és
húzza ki/tolja be a csövet.
5 A szívócső másik végére helyezze fel a megfelelő szívófejet vagy kefét.
20
6 A fából, műanyagból, kerámialapokból stb. készült,
kemény felületű padlók porszívózása céljából tolja ki a kefét
a szívófejen található gomb benyomásával, amint azt a mellékelt ábra mutatja
.
7 Fogja meg az elektromos csatlakozót (3) és húzza ki
a kábelt a porszívóból.
A hálózati kábel kihúzásakor figyeljen a kábelen található sárga jelre, ami azt jelenti, hogy
közeledik a kábel vége. A további próbálkozások (rángatás) a kábel sérülését okozhatják.
8 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
A porszívó bekapcsolása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy
a „CYKLON“ porgyűjtő tartály be van-e szerelve a porszívó
kamrájába, valamint a bemeneti és a kimeneti szűrő szintén
a helyén van-e.
9 Indítsa be a porszívót a „Be-/Ki kapcsológombot” (7)
megnyomva.
10 A porszívó teljesítményszabályozóval van felszerelve,
mely lehetővé teszi a porszívó teljesítményének folyamatos
szabályozását.
11 Tekerje a gombot a jelnek megfelelően, így szabályozhatja a porszívó teljesítményét.
A szűrők kivétele
A szűrőbetétek cseréje előtt ellenőrizze, hogy a porszívó
ki van-e kapcsolva és a hálózati csatlakozó dugó ki van-e
húzva a konnektorból.
C
A BEMENETI SZŰRŐ CSÚCSA
Időnként fontos a bemeneti szűrő csúcsának kitisztítása.
1 Szerelje le a „CYKLON“ porgyűjtő tartályt és ürítse ki az
(F) pontban leírtak szerint.
2 Nyissa ki az alap HEPA szűrő zárját (14) és vegye ki az
alap HEPA szűrőt a „CYKLON“ porgyűjtő tartályból.
3 Nyomja meg a „CYKLON“ porgyűjtő tartályon található
rögzítőkapcsot és nyissa ki a tartály alját.
4 Tekerje a bemeneti szűrő csúcsát (17) az óramutató
járásával megfelelő irányba.
5 Húzza ki a bementi szűrő csúcsát a „CYKLON“ porgyűjtő
tartályból.
6 Ha a bemeneti szűrő csúcsa (17) szennyeződik, akkor
az (17) folyóvízben kimosható. Beszerelés előtt figyeljen
arra, hogy az teljesen megszáradjon.
Figyeljen, hogy a tömítőgyűrű, mely a szűrőcsúcs alatt található, ne vesszen el.
7 Az új/kiöblített bementi szűrő csúcsát helyezze a szűrőtartóba úgy, hogy a tömítőn található rögzítőkapcsok a tartályon található zárrésbe illeszkedjenek.
8 Nyomja erősen a helyére a csúcsot és csavarja azt akadásig az óramutató járásával ellenkező irányba. Jellegzetes
kattanás jelzi, hogy a csúcs helyére ugrott.
9 Pattintsa a helyére a „CYKLON“ porgyűjtő tartályt.
VC3050-001_v02
10 Tegye a helyére az alap HEPA szűrőt (14) odafigyelve,
hogy az alap HEPA szűrő alján található két rögzítőkapocs
a portartály zárrésébe illeszkedjen.
11 Tegye a „CYKLON“ porgyűjtő tartályt a porszívó kamrájába. Jellegzetes kattanás jelzi a helyes beszerelést.
D
ALAP HEPA SZŰRŐ ÉS HABSZIVACS SZŰRŐ
Időnként tisztitsa meg HEPA szűrős készülékének szűrőjét
a szennyeződésektől.
Távolitsa el a „CYKLON“ portartályt és üritse ki a (F) pontnak
megfelelően.
1 Nyissa ki az alap HEPA szűrőt (14) és vegye ki azt
a „CYKLON“ porgyűjtő tartályból.
2 Távolítsa el a habszivacs szűrőt (15). Amennyíben
szennyezettnek látja (15), ugy öblitse le folyó víz alatt. Vis�szahelyezés előtt száritsa meg a szűrőt.
A habszivacs szűrő (15) feladata, hogy megóvja a HEPA (14)
szűrőt a nagyobb szennyeződésektől.
Kerülje a sérült vagy nedves habszivacs szűrő
használatát (15).
●● Rendszeresen tartsa karban HEPA (14) szűrőjét. A sérült
szűrőt cserélje ki újra. Amennyíben HEPA (14) szűrője
beszennyeződne, úgy takaritsa le folyó víz alatt. Mielőtt
a szűrőt vissza helyezné bizonyosodjon meg arról, hogy
az teljesen megszáradt.
Biztonsági okok miatt tilos a nedves vagy
sérült HEPA szűrőt (14) a porszivó készülékbe
visszahelyezni.
●● Helyezze vissza a habszivacs szűrőt a helyére.
3 Az új/kiöblített alap HEPA szűrőt (14) tegye a porgyűjtő
tartályban előzőleg elfoglalt helyére, figyelve, hogy az alap
HEPA szűrő (14) alján található két rögzítőkapocs a porgyűjtő tartály zárrésébe illeszkedjen. Jellegzetes kattanás
jelzi a szűrő helyes beszerelését.
4 A „CYKLON“ porgyűjtő tartályt a helyére szerelt alap
HEPA szűrővel (14) együtt, tegye a porszívó kamrájába. Jellegzetes kattanás jelzi a tartály helyes beszerelését.
E
KIMENETI SZŰRŐ
1 A kimeneti szűrő (12) cseréjéhez emelje fel a porszívó
fogantyúját, majd nyomja be a kimeneti szűrő zárját és tolja ki
a kimeneti szűrő fedelét a porszívóból.
2 Vegye ki a kimeneti szűrő keretét a beszerelt szűrővel
a porszívóból.
3 A keret beakasztójáról vegye le a kimeneti szűrőt.
Ha a kimeneti szűrő (12) szennyezett, folyó vízben ki lehet
azt (12) öblíteni. Újbóli beszerelés előtt szárítsa meg a fent
említett szűrőt.
●● Illessze a szűrő fedelét úgy, hogy az annak alján található két rögzítőkapocs a porszívó zárrésébe illeszkedjen, nyomja be a szűrő fedelét úgy, hogy a hátsó
rögzítőkapcsok a porszívó testen levő zárrésben ugorjanak. Jellegzetes kattanás jelzi a fedél helyes beszerelését.
A sérült kimeneti szűrőt minden esetben cserélje le gyárilag újra.
A „CYKLON” porgyűjtő tartály szét-/
összeszerelése
F
A porszívó kiszerelhető „CYKLON” porgyűjtő tartállyal rendelkezik (a porszívó kivehető részét képezi), mely összegyűjti a szennyeződéseket. A „CYKLON” porgyűjtő tartályt,
ha megtelik, ki kell üríteni.
1 A porszívó a „CYKLON“ porgyűjtő tartály (6) telítettségét mutató kijelzővel van felszerelve, melynek felvillanása
munka közben (miközben a szívófejet, vagy kefét felemeljük
a tisztítandó felület fölött) jelzi, hogy a „CYKLON“ porgyűjtő
tartályt (6) ki kell üríteni. A telítettség mutató kijelző akkor is
működésbe lép, ha a eltömítődik a szívócső, a szívótömlő
vagy annak bármely tartozéka.
2 Kapcsolja ki a porszívót a Be-/Ki kapcsológombot (7)
megnyomva.
3 Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
4 Nyomja meg a szívócső végén található oldalsó gombot,
majd vegye ki a cső végét a porszívó nyílásából.
5 Nyomja meg a „CYKLON“ porgyűjtő tartály (8) zárját és
vegye ki a „CYKLON“ porgyűjtő tartályt (16) a porszívóból.
6 A „CYKLON“ porgyűjtőtartályt tartsa a szemetes fölé.
Nyomja meg a „CYKLON“ porgyűjtő tartályon található zárat
és annak tartalma a szemetesbe esik.
7 A tartály kiürítése után csukja be a tartály alját.
A tartályt szorosan be kell zárni. Ellenkező
esetben a por a porszívó kamrájába jut és a szívóerő csökkenni fog.
8 A kiürített „CYKLON“ porgűjtő tartályt tegye vissza a porszívóba. Jellegzetes kattanás jelzi a tartály helyes beszerelését.
A „CYKLON“ porgyűjtő tartályt ki kell üríteni, ha észreveszi,
hogy:
a) világítani kezd „CYKLON“ porgyűjtő tartály telítettségét
mutató kijelző,
b) a porszívó sokkal gyengébb erővel működik,
c) megtelik „CYKLON“ porgyűjtő tartály.
Biztonsági okokból nem szabad nedvesen vis�szatenni a kimeneti szűrőt.
4 Az új/kiöblített szűrőt helyezze pontosan a keret beakasztójára.
VC3050-001_v02
21
Különleges tartozékok
A porszívók eladásával foglalkozó boltokban az alábbi különleges tartozékokat lehet megvásárolni:
„BNB” (Brush Natural Bristle) parketta kefe (22)
A kemény, karcolásra érzékeny felületek tisztítására és polírozására szolgál, mint pl. fapadlók, laminált padló, parketta,
márvány, járólapos padló, stb.
A kefe természetes eredetű finom és puha szőre a porszívózás maximális eredményességét biztosítja és a tisztított
felületet megóvja a karcolásoktól.
A porszívózás befejezése után, tisztítás
és karbantartás
G
1 Kapcsolja ki a porszívót a Be-/Ki kapcsológombot (7)
megnyomva.
2 Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
3 Tekerje fel a hálózati kábelt a kábelbehúzó gomb (4)
megnyomásával. Ennél a műveletnél tartsa kézben a kábelt,
hogy megakadályozza annak összegabalyodását vagy
a dugó hozzáütődését a készülék falához.
4 Vegye le a teleszkópos csőről a szívófejet vagy a kefét.
5 Teleszkópos csőről vegye le a gégecső.
6 Nyomja meg a szívócső végén található oldalsó gombot,
majd vegye ki a cső végét a porszívó nyílásából.
7 A porszívó álló helyzetben tárolható e célből akassza
a szívókefe kampóját a szívókefe tartójába. A szívótömlőt
a porszivóról szerelve lehet hagyni, de figyeljen, hogy az ne
legyen túlzottan megtörve a tárolás alatt.
Vízszintes tárolás:
–– Tegye a szívókefe kampóját a szívókefe beakasztójába,
a porszívó hátoldalán, a csatlakozó kábel mellett.
Függőleges tárolás:
–– Tegye a szívókefét a teleszkópos csőre.
–– Tegye a teleszkópos cső kampóját a szívókefe beakasztójába, a porszívó alfelén, az elülső gyűrű mellett.
8 Porszivó burkolatot és a tartályt szükség esetén törölje
át nedves ruhával (lehet mosogató szerrel benedvesitett
ruhával) és szárits vagy töröld szárazra.
Ne használjon súroló- vagy oldószereket.
A porszívó használata során esetlegesen
előforduló hibák
PROBLÉMA
MIT KELL TENNI
A porszívó kikapcsol
munka közben – működésbe lépett a hőmérsékletszabályozó biztosítéka.
• Kapcsolja ki a porszívót, húzza ki
a konnektorból, várjon kb. 40 percet
mielőtt újra bekapcsolja.
• Vegye ki, tisztítsa ki a „CYKLON“
porgyűjtő tartályt, a bemeneti szűrőcsúcsot és a bementi alap HEPA
szűrőt.
Amíg a porszívó ki nem • Ellenőrizze és a tisztítsa ki az alkathűl, ne szerelje fel a részeket: a szívócsővet, a szívótöm„CYKLON“ porgyűjtő tar- lőt, a szívófejeket és a kefét.
tályt.
• Szerelje össze a porszívót és kapcsolja be.
• Ha a hőmérsékletszabályozó biztosítókapcsolója gyakran leállítja a porszívót, vagy ha a porszívó kihülése
után sem tudja azt bekapcsolni, vigye
a porszívót szervizbe.
A porszívó gyengén szív.
Ürítse ki és tisztítsa ki a „CYKLON“
porgyűjtő tartályt, cserélje ki a szűrőket, ellenőrizze szívócsövet és a szívófejet – szüntesse meg a dugulást.
Kiment a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a porszívóval együtt
ugyanarra az áramkörre nincs-e más
berendezés kapcsolva, amennyiben
a biztosíték ismét működésbe lép,
vigye szervízbe a porszívót .
A porszívó nem működik, Vigye szervízbe a porszívót .
a külső borítása vagy
a hálózati kábel sérült.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Ez nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyaggyűjtő konténerbe.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok találhatók.
A készülék nem dobható ki háztartási hulladékkal
együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
22
VC3050-001_v02
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţă
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă cablul de alimen-
tare este deteriorat sau dacă observaţi deteriorări ale
carcasei. Într-o astfel de situaţie ..duceţi aparatul la un
atelier de reparaţii.
●● Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
●● Repararea aparatului poate fi efectuată doar de către
personalul instruit. Repararea efectuată în mod necorespunzător poate fi cauza unor pericole serioase pentru utilizator. În cazul când apar defectele sugerăm să
vă adresaţi unui punct de service.
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică înainte de
a trece la montarea, demontarea sau curăţarea aparatului.
●● Înainte de a shimba accesoriile sau de a vă apropia
de părţile în mişcare în timpul utilizării trebuie să opriţi
aparatul şi să-l scoateţi din priză.
●● Nu aspiraţi oamenii sau animalele şi aveţi o deosebită
grijă să nu apropiaţi niplurile de aspirare de ochi sau
de urechi.
●● Nu aspiraţi cu aparatul nici un lichid sau mizerie
umedă.
●● Copiii care au depăşit vârsta de opt ani, persoanele cu
capacităţi psihice, senzoriale sau mentale limitate cât
şi persoanele fără experienţă şi competenţe relevante
pot utiliza acest dispozitiv numai sub supraveghere
sau după ce le-au fost explicate pericolele utilizării greşite şi după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă a echipamentelor. Nu lăsaţi copiii să se joace
cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat
şi întreţinut de către copii care au depăşit vârsta de opt
ani, cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi.
VC3050-001_v02
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Conectaţi
aspiratorul la reţeaua electrică de curent
alternativ de 220-240 V, prevăzută cu contact de protecţie pentru reţeaua 16 A.
●● Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablul de
alimentare.
●● Nu treceţi cu aspiratorul sau cu periile de aspirare
peste cablul de alimentare; riscaţi să deterioraţi stratul
izolator al cablului.
●● Nu aspiraţi în cazul în care filtrele nu sunt montate în
aspirator sau sunt deteriorate.
●● Aveţi grijă să nu intre în aspirator: chibrituri, mucuri de
ţigară, scrum încins. Evitaţi aspirarea obiectelor ascuţite.
●● Verificaţi furtunul de aspirare, tuburile şi accesoriile de
aspirare– înlăturaţi deşeurile care se găsesc înăuntru.
●● Nu utilizaţi aspiratorul de praf pentru a aspira pulberi,
precum: făină, ciment, gips, toner pentru imprimante şi
copiatoare etc
●● Nu este permis să acoperiţi orificiile de ventilare care
se află pe carcasa superioară a aspiratorului în timp ce
aspiraţi. În acest fel puteţi bloca orificiile de evacuare
din filtrul de evacuare. Aerul cald nu va avea pe unde
să iasă şi poate duce la încălzirea motorului, care se
poate strica sau poate duce la deformarea elementelor
din materiale sintetice.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Aspiratorul este destinat pentru a fi întrebuinţat în scop
casnic.
●● Folosiţi aparatul numai în interiro şi numai pentru aspi-
rarea suprafeţelor uscate. Covoarele curăţate la umed
trebuie uscate înainte de aspirare.
Date tehnice
Tipul aspiratorului şi parametrii lui tehnici sunt înscrişi pe plăcuţă de fabricaţie. Siguranţa reţelei 16 A. Nu provoacă deranjamente în recepţia aparatelor electrocasnice şi electrice.
Nu cere legare la pământ
.
Aspiratoarele ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în
vigoare.
Aparatul respectă cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Zgomotul produs de aparat: 85 dB/A.
Produsul are înscris însemnul CE pe plăcuţă de fabricaţie.
23
Electrostatică
Atunci când aspiraţi suprafeţe aflate in incaperi unde umiditatea aerului este scăzută aparatul se poate electriza.
Acest fenomen este normal, nu deteriorează aspiratorul şi
nu reprezită un defect al aparatului.
Pentru a reduce acest fenomen vă recomandăm să:
●● descărcaţi sarcina electrică a aparatului atingând des cu
ţeava obiectele metalice din cameră,
●● măriţi umiditatea aerului din cameră,
●● să folosiţi substanţe anti-electrostatice disponibile pe piaţă.
Construcţia aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
Capacul filtrului de evacuare
Buton de fixare a periei de aspirare
Ştecher cu cablu de alimenta re
Butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului
Butonul de reglare al puterii de aspirare
Indicele de umplere al sacului „CYKLON”
Buton de pornire/oprire
Cârligul recipientului „CYKLON”
Mâner
Furtun de aspirare
Tub telescopic de aspirare cu cârlig pentru fixare
Filtru evacuare (montat în aspirator)
Ramă filtru evacuare (montată în aspirator)
Filtrul de bază HEPA (montată în aspirator)
Filtru spumă (montat în aspirator)
Recipientul pentru praf „CYKLON” (care constituie un
elemente demontabil al aspiratorului)
Conul filtrului de evacuare (montat în aspirator)
Accesoriu de aspirare-perie comutatoare
Accesoriu de aspirare îngust
Perie mică
Accesoriu de aspirare mic
Perie „BNB” (Brush Natural Bristle) (echipament special
– se cumpără la punctele de desfacere aspiratoare)
Pregătirea aspiratorului înainte
de folosire
B
1 Apăsaţi butonul lateral care se află la capătul furtunului
de aspirare.
2 Capătul furtunului de aspirare trebuie introdus în orificiul
aspiratorului. Veţi auzi un clinchet ceea ce înseamnă că furtunul este montat în mod corect.
3 Conectaţi celălalt capăt al furtunului (mânerul) cu ţeava
de aspirare.
4 Se stabileşte lungimea dorită a ţevii de aspirare telescopice deplasând glisorul în direcţia arătată de săgeţi şi deplasând ţevile în acelaşi timp.
24
5 La celălalt capăt al tubului de aspirare montaţi accesoriul
de aspirare sau peria corespunzătoare.
6 Pentru aspirarea suprafeţelor tari – podele din lemn, din
materiale plastice, gresie etc, scoateţi peria în afară apăsând
butonul de pe accesoriu de aspirare, aşa cum este indicat
.
7 Apucaţi ştecherul cablului de alimentare (3) şi derulaţi-l
din aspirator.
ATENŢIE! Când scoateţi cablul de alimentare
ţineţi cont de banda galbenă care semnalează
terminarea cablului derulat. Nu mai trageţi de
cablu fiindcă se poate deteriora.
8 Introduceţi ştecherul în priza de reţeaua electrică.
Înainte de punerea în funcţiune a aspiratorului, asiguraţi-vă
că recipientul de praf „CYKLON” este instalat în bena aspiratorului şi că toate filtrele sunt instalate în locurile corespunzătoare.
9 Puneţi aspiratorul în funcţiune apăsând butonul „pornire/
oprire” (7).
10 Aspiratorul este dotat cu un dispozitiv electronic pentru
reglarea în mod continuu a puterii de aspirare. Reglarea
puterii se efectuează cu ajutorul unui potenţiometru.
11 Rotirea butonului în direcţiile marcate corespunzător
determină creşterea, respectiv scăderea puterii de aspirare.
Demontarea filtrelor
Înaintea schimbării filtrelor, asiguraţi-vă că aspiratorul este
oprit şi că ştecherul cu cablul de alimentare este deconectat.
C
CONUL FILTRULUI DE ADMISIE
Periodic, este necesară curăţarea conului filtrului de admisie.
1 Demontaţi recipientul de praf „CYKLON” şi goliţi-l, conform punctului (F).
2 Eliberaţi cârligul filtrului de bază HEPA (14) şi scoateţi
filtrul HEPA din recipientul de praf „CYKLON“.
3 Apăsaţi butonul care se găseşte pe recipientul de praf
„CYKLON” şi deschideţi recipientul.
4 Rotiţi conul filtrului de admisie (17) în direcţia acelor ceasornicului.
5 Scoateţi conul filtrului din recipientul de praf „CYKLON”.
6 Dacă conul filtrului de admisie (17) este murdar, acesta
poate fi clătit în apă curentă. Nu uitaţi să uscaţi bine acest
con înainte de a-l re-instala în aspirator.
Atenţie la garnitura care se găseşte sub gulerul
conului. Nu o pierdeţi.
7 Conul nou/spălat se reinstalează în locaşul conului, astfel încât cele două ieşinduri care se găsesc pe guler să se
găsească sub cârligul din carcasa recipientului.
8 Conul trebuie apăsat puternic şi rotit până la refuz în
direcţia opusă acelor de ceasornic. Un sunet caracteristic de
“clic” indică închiderea corectă a conului.
VC3050-001_v02
9 Închideţi fundul recipientului de praf „CYKLON”.
10 Montaţi filtrul de bază HEPA (14) şi aveţi grijă ca cele
două ieşinduri care se găsesc în partea de jos a filtrului de
bază HEPA (14) să ajungă în orificiile din rezervorul de praf.
11 Introduceţi recipientul de praf „CYKLON” în bena aspiratorului. Un sunet caracteristic de “clic” indică închiderea
corectă a recipientului.
E
FILTRUL DE BAZĂ HEPA ŞI FILTRUL SPUMĂ
Periodic este necesar să curăţaţi filtrul de bază HEPA din
resturile de praf.
Demontaţi recipientul pentru praf „CYKLON” şi goliţi-l în conformitate cu punctul (F).
1 Eliberaţi cârligul filtrului de bază HEPA (14) şi scoateţi
filtrul HEPA din recipientul de praf „CYKLON“.
2 Scoateţi filtrul spumă (15). Dacă filtrul spumă (15) se va
murdării, puteţi spăla filtrul spumă sub apă curentă. Înainte
să montaţi filtrul la loc ţineţi minte că trebuie să fie uscat.
Funcţia principală a filtrului spumă (15) este protecţia filtrului
de bază HEPA (14) împotriva murdării.
Din motive de siguranţă nu este admis să intrebuinţaţi filtrul spumă (15) când este încă umed
sau deteriorat.
●● Curăţaţi plisurile filtrului de bază HEPA (14), în cazul în
care plisurile filtrului sunt deteriorate schimbaţi filtrul cu
unul nou. Dacă filtrul de bază HEPA (14) se va murdării, puteţi spăla filtrul spumă sub apă curentă. Înainte să
montaţi filtrul la loc ţineţi minte că trebuie să fie uscat.
Din motive de siguranţă nu este admis să intrebuinţaţi filtrul de bază HEPA (14) când este încă
umed sau deteriorat.
●● Introduceţi filtrul spumă la locul lui.
3 Filtrul HEPA nou/spălat (14) trebuie introdus în recipientul
de praf la locul pe care l-a ocupat precedent, având grijă ca
cele două ieşinduri care se găsesc pe partea de jos a filtrului
de bază HEPA (14) să ajungă în orificiile din recipientul de
praf. Un sunet caracteristic de “clic” indică montarea corectă
a filtrului.
4 Introduceţi recipientul de praf „CYKLON” împreună cu filtrul de bază HEPA (14) în bena aspiratorului. Un sunet caracteristic de “clic” indică închiderea corectă a recipientului.
D
FILTRUL DE EVACUARE
1 Pentru a schimba filtrul de evacuare (12) ridicaţi mânerul
aspiratorului, apoi apăsaţi cârligele din capacul filtrului de
evacuare şi scoateţi capacul filtrului de evacuare din aspirator.
2 Scoateţi rama filtrului de evacuare din aspirator cu filtrul
de evacuare montat.
3 Scoateţi filtrul de evacuare din ramă.
Dacă filtrul de evacuare (12) se va murdării, există posibilitatea să clătiţi filtrul sub apă curentă. Înainte să montaţi filtrul la
loc aveţi grijă ca filtrul să fie bine uscat.
VC3050-001_v02
Din motive de sigurantă nu este admis să intebuintati filtrul de evacuare (12) când este încă
umed.
4 Puneţi cu grijă filtrul nou/spălat în ramă, folosind toate
cârligele.
●● Instalaţi capacul în aşa fel, încât ambele ieşinduri care se
găsesc în partea de jos a capacului să intre în locaşurile
din corpul aspiratorului; apăsaţi capacul filtrului până când
cârligele din spate fac „clic” pe corp. Un sunet caracteristic de “clic” indică închiderea corectă a capacului.
Odată defectat, filtrul de evacuare trebuie înlocuit numai cu un alt filtru original.
Montarea/demontarea recipientului
pentru praf „CYKLON”
F
Aspiratorul este echipat cu un recipient de praf demontabil de
tip “CYKLON” (care constituie un element demontabil al aspiratorului), în care se acumulează impurităţile. După umplerea
recipientului de praf „CYKLON”, acesta trebuie golit.
1 Aspiratorul este echipat cu un indice de umplere a recipientului de praf „CYKLON“ (6), aprinderea acestuia în timpul lucrului (cu doza sau peria ridicată deasupra suprafeţei
curăţate) semnealează faptul că trebuie golit recipientul de
praf „CYKLON“. Indicele de umplere a recipientului de praf
„CYKLON” (6) poate să funcţioneze şi atunci când furtunul de aspirare sau unul din elementele conectate la el se
astupă.
2 Opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (7).
3 Scoateţi ştecherul din priză.
4 Apăsaţi butonul lateral care se află la capătul furtunului
de aspirare, apoi scoateti capatul furtunului din orificiul de
aspirare al aspiratorului.
5 Apăsaţi cârligul recipientului „CYKLON” (8) şi scoateţi
recipientul de praf „CYKLON” (16) din aspirator.
6 Aduceţi recipientul de praf „CYKLON” deasupra unui
container de gunoi. Apăsaţi butonul care se găseşte pe recipientul de praf „CYKLON” şi fundul acestuia se va deschide,
iar praful va cădea în containerul de gunoi.
7 După golire închideţi recipientul.
Recipientul trebuie să fie bine închis. În caz
contrar, praful se va împrăştia în compartimentul aspiratorului şi va scădea puterea de aspirare.
8 Introduceţi recipientul de praf „CYKLON” în bena aspiratorului. Un sunet caracteristic de “clic” indică închiderea
corectă a recipientului.
Golirea recipientului de praf „CYKLON” este necesară atunci
când observaţi că:
a) se aprinde indicatorului de umplere a recipientului de praf
„CYKLON”,
b) aspiratorul funcţionează mult mai slab,
c) recipientul de praf „CYKLON” este plin.
25
Dotare specială
În punctele de comercializare a aspiratoarelor pot fi cumpărate accesorii care fac parte din dotarea specială:
Perie „BNB” (Brush Natural Bristle) (22)
Aceasta serveşte la curăţarea şi lustruirea suprafeţelor dure,
uşor de zgâriat, precum: podele din lemn, parchet, marmură,
gresie, pereţii, plăci din piatră naturală etc.
Firele moi şi delicate de origine naturală ale acestei perii asigură eficacitatea maximă de curăţare şi protejează suprafaţa
aspirată de zgârieturi.
Încheierea utilizării, curăţare
şi conservare
G
1 Opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (7).
2 Scoateţi ştecherul din priză.
3 Înfăşuraţi cablul apăsând butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului (4). Ţineţi cablul, astfel încât să nu se ajungă
la încâlcirea acestuia, iar ştecherul să nu lovească brusc de
carcasa aspiratorului.
4 Dezmembraţi ţeava telescopică de accesorii.
5 Desfaceţi tubul telescopic de aspirare cu furtunul.
6 Apăsaţi butonul lateral care se află la capătul furtunului
de aspirare, apoi scoateti capatul furtunului din orificiul de
aspirare al aspiratorului.
7 Aspiratorul poate fi păstrat în poziţie orizontală, în acest
scop plasaţi cârligul de fixare al periei de aspirare în locaşul
de fixare al periei de aspirare. Furtunul poate rămâne fixat în
aspirator, trebuie totuşi avut grijă ca să nu se flexeze prea
puternic pe timpul stocării.
Păstrarea orizontală:
–– Introduceţi cârligul de fixare al periei de aspirare în locaşul de fixare al periei de aspirare care se află în spatele
aspiratorului lângă cablul de alimentare.
Păstrarea verticală:
–– la capătul tubului telescopic introduceţi peria de aspirare,
–– Introduceţi cârligul de fixare care sa află pe tubul telescopic în locaşul de fixare al periei de aspirare care se afla
sub aspirator lângă roata din faţă.
8 În caz de necesitate puteţi şterge carcasa şi recipientul
aspiratorului cu o cârpă umedă (puteţi adăuga detergent
pentru spalat vase) şi apoi ştergeţi cu o cârpă uscată.
Nu folosiţi detergent pentru frecare şi nici diluanţi.
Problemele care pot apărea în timpul
exploatării aspiratorului
PROBLEMA
CUM PROCEDAŢI
Aspiratorul s-a stins în tim- • Debranşaţi aspiratorul scoţând fişa
pul lucrului – a funcţionat din priză şi aşteptaţi aprox 40 minute
siguranţa termică
până la punerea în funcţiune.
• Scoateţi, goliţi şi curăţaţi recipientul „CYKLNO”, curăţaţi conul filtrului
de evacuare şi a filtrului de admisie
HEPA.
Nu reinstalaţi recipientul de • Verificaţi şi curăţaţi accesoriile:
praf „CYKLON” înainte ca furtunul de aspirare, ţevile, dozele şi
periile.
aparatul să se răcească.
• Re-montaţi aspiratorul şi puneţi-l în
funcţiune.
• Dacă siguranţa termică deccuplează aparatul prea des sau dacă
după ce aparatul se răceşte el numai
poate fi pornit din nou, adresaţi-vă
unui punct de service.
Aspiratorul trage slab.
Goliţi şi curăţaţi recipientul de praf
„CYKLON”, schimbaţi filtrele, verificaţi
furtunul de aspirare şi doza, eliminaţi
motivul astupării.
A fost acţionată siguranţa Verificaţi dacă împreună cu aspiratorul
instalaţiei electrice.
nu sunt conectate alte utilaje la acelaşi
circuit electric, dacă acţionarea siguranţei de reţea se repetă, duceţi aspiratorul la un service.
Aspiratorul nu funcţio- Duceţi aspiratorul la un service.
nează, carcasa sau conductorul de racordare sunt
deteriorate.
Ecologie – Să avem grijă de mediu înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la
un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase
plastice.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aspiratorul împreună cu deşeurile comunale!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
26
VC3050-001_v02
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары
Zelmer. Они спроектированы специально для этого продукта.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо обратить на правила техники безопасности. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.
Указания по технике безопасности
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил техники безопасности может привести к травмам
●● Не включайте прибор, если соединительный про-
вод питания или корпус имеют видимые повреждения. В таком случае отдайте прибор в пункт сервисного обслуживания.
●● Если неотделяемый кабель питания будет повреждён, то его следует заменить у производителя или
в специальной ремонтной мастерской, или замену
должно провести квалифицированное лицо во
избежание возникновения опасности.
●● Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной
серьёзной опасности для пользователя. В случае
возникновения неисправностей советуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Перед чисткой пылесоса, его сборкой и разборкой
убедитесь, что устройство отключено от электросети.
●● Перед заменой оснащения или приближения к движущимся частям следует выключить устройство
и отключить его от питания.
●● Не пылесосьте пылесосом людей и животных,
в особенности, не прикладывайте всасывающие
насадки к глазам или ушам.
●● Не втягивайте пылесосом никаких жидкостей или
влажных загрязнений.
●● Дети старше 8 лет, люди с ограниченными психическими, физическими и интеллектуальными
способностями, а также не имеющие соответствующего опыта и знаний могут пользоваться прибором
только под присмотром взрослых или после ознакомления с указаниями по безопасной эксплуатации. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети
старше 8 лет могут производить очистку пылесоса
только под присмотром взрослых.
VC3050-001_v02
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба имуществу
●● Подключайте пылесос только к сети переменного
тока 220-240 В, защищённой сетевым предохранителем 16 A.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая её за
провод.
●● Запрещается наезжать пылесосом на кабель питания или прижимать его щёткой, т.к. это может привести к повреждению изоляции кабеля.
●● Не очищайте без монтированных в пылесосе фильтров или в случае их повреждения.
●● Не допускайте всасывания пылесосом спичек,
окурков, горячего пепла. Избегайте всасывания
острых предметов.
●● Проверяйте всасывающий шланг, трубы и насадки
– очищайте их от находящегося внутри них мусора.
●● Не используйте пылесос для всасывания мелкой
пыли, такой как: муки, цемента, гипсового порошка,
тонера для принтеров и копировальных машин или
других мелких частиц.
●● Запрещается прикрывать вентиляционные отверстия в верхней части пылесоса во время уборки.
В результате этого затыкаются выпускные отверстия в крышке выпускного фильтра. Нагретый воздух, не имея возможности выхода, может привести
к перегреву мотора, вызывая его аварию, или стать
причиной деформирования частей из пластмассы.
Советы
Информация о приборе и указания по эксплуатации
●● Пылесос
предназначен только для домашнего
использования.
●● Используйте пылесос только для уборки внутри
помещений и только для удаления пыли с сухих
поверхностей. Ковры после мокрой чистки перед
уборкой пылесосом необходимо высушить.
27
Техническая характеристика
Тип пылесоса и технические параметра пылесоса указаны на информационной табличке спецификации изделия. Сетевой предохранитель 16 A. Не создаёт помех
при приёме радио- и телевизионных сигналов.
Не требует заземления
.
Пылесосы ZELMER отвечают требованиям действующих
норм.
Прибор соответствует требованиям директив:
–– Электрическое устройство низкого напряжения (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Уровень шума: 85 дБ/A.
Устройство обозначено знаком CE на информационной
табличке спецификации.
Электростатика
Уборка пылесосом некоторых поверхностей в условиях
низкой влажности воздуха может вызвать незначительную наэлектризованность устройства. Это естественное
явление, оно не повреждает устройство и не является
его дефектом.
Для минимизирования этого явления рекомендуется:
●● разрядить устройство путём многократного касания
трубой металлических объектов в комнате,
●● увеличить влажность воздуха в помещении,
●● использовать общедоступные антистатические средства.
Устройство и оснащение пылесоса
A
1 Крышка выпускного фильтра
2 Держатель для крепления универсальной щётки пол/
ковёр
3 Кабель питания с вилкой
4 Кнопка сматывания электрокабеля
5 Ручка регулировки мощности всасывания
6 Индикатор заполнения пылесборника «CYKLON»
7 Кнопка включить/выключить
8 Защёлка пылесборника «CYKLON»
9 Ручка для переноса
10 Всасывающий шланг
11 Всасывающая телескопическая труба с держателем
для крепления
12 Выпускной фильтр (установлен в пылесосе)
13 Рамка выпускного фильтра (установлена в пылесосе)
14 Главный фильтр HEPA (установлен в пылесос)
15 Фильтр из полиуретановой пенки (установлен в пылесосе)
16 Пылесборник «CYKLON» (который является съёмным сегментом пылесоса)
28
17
18
19
20
21
22
Конус впускного фильтра (установлен в пылесосе)
Универсальная щётка пол/ковер с переключателем
Щелевая насадка
Мягкая щётка
Малая насадка
Щётка для паркета BNB (Brush Natural Bristle)
(специальное оснащение – можно купить в точках по
продажи пылесосов)
Подготовка пылесоса к работе
B
1 Нажмите на боковую кнопку, расположенную на наконечнике всасывающего шланга.
2 Наконечник всасывающего шланга вставьте в отверстие пылесоса. Характерный щелчок свидетельствует
о правильной установке шланга.
3 Второй конец всасывающего шланга (рукоятку) соедините с всасывающей трубой.
4 Зафиксируйте длину телескопической трубы в необходимом рабочем положении, нажимая на кнопку регулирования и передвигая трубу в направлении, указанном
стрелками.
5 На другой конец всасывающей трубы наденьте нужную щётку или насадку.
6 Для чистки твёрдых поверхностей – деревянных
и пластиковых полов, керамических плиток и т.п. - наиболее пригодна универсальная щётка с выдвинутым
ворсом
.
7 Возьмите вилку присоединительного кабеля (3)
и вытяните его из пылесоса.
Не извлекайте кабель дальше жёлтой
отметки, которая сигнализирует конец
разматываемого кабеля, а также не дёргайте за кабель - это может привести
к его повреждению.
8 Вставьте вилку электрокабеля в розетку. Перед
пуском пылесоса убедитесь в том, что пылесборник
«CYKLON» установлен в камере пылесоса, а также что
впускной и выпускной фильтры установлены в пылесосе.
9 Включите пылесос, нажимая на кнопку включить/
выключить (7).
10 Пылесос оснащён регулятором мощности всасывания, который позволяет плавно регулировать мощность
всасывания пылесоса. Регулирование мощности осуществляется с помощью ручки.
11 Поворот ручки согласно обозначению приведёт к увеличению мощности всасывания или её уменьшению.
VC3050-001_v02
Замена фильтров
Прежде чем приступить к замене фильтров, убедитесь,
что пылесос выключен, а вилка питающего электропровода вынута из розетки.
C
КОНУС ВПУСКНОГО ФИЛЬТРА
Необходимо периодически чистить конус впускного
фильтра.
1 Демонтируйте пылесборник «CYKLON» и опорожните его согласно пункту (F).
2 Освободите защёлку основного фильтра HEPA
(14) и выньте основной фильтр HEPA из пылесборника
«CYKLON».
3 Нажмите на кнопку, которая расположена на пылесборнике «CYKLON», и откройте дно пылесборника.
4 Поверните конус впускного фильтра (17) в направлении согласно движению часовый стрелок.
5 Выньте конус впускного фильтра из пылесборника
«CYKLON».
6 Если конус впускного фильтра (17) загрязнится,
можно промыть конус впускного фильтра (17) под проточной водой. Перед повторной установкой следует помнить о том, чтобы высушить вышеуказанный конус.
Обратите внимание на прокладку, которая находится в нижней части манжета
конуса. Не потеряйте её.
7 Новый/промытый конус впускного фильтра вставьте
в гнездо конуса так, чтобы два выступа, которые расположены на манжете, оказались под защёлкой в корпусе
пылесборника.
8 Конус сильно прижмите и поверните до упора
в направлении, противоположном движению часовых
стрелок. Характерный щелчок свидетельствует о том,
что конус установлен правильно.
9 Защёлкните дно «CYKLON».
10 Установите основной фильтр HEPA (14), обратите
внимание на то, чтобы два выступа, которые расположены в нижней части основного фильтра HEPA (14),
попали в отверстия в пылесборнике.
11 Пылесборник «CYKLON» вставьте в камеру пылесоса. Характерный щелчок свидетельствует о том, что
пылесборник установлен правильно.
ОСНОВНОЙ ФИЛЬТР HEPA И ФИЛЬТР
ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНКИ
Необходимо периодически очищать основной фильтр
HEPA от мелких частичек пыли. Демонтируйте пылесборник «CYKLON» и опорожните его согласно пункту (F).
1 Освободите защёлку основного фильтра HEPA
(14) и выньте основной фильтр HEPA из пылесборника
«CYKLON».
2 Выньте фильтр из полиуретановой пенки (15). Если
фильтр из полиуретановой пенки (15) загрязнится, то
можно фильтр из полиуретановой пенки промыть под
D
VC3050-001_v02
проточной водой. Перед повторной установкой следует
помнить о том, чтобы высушить вышеуказанный фильтр.
Главная функция фильтра из полиуретановой пенки (15)
– это защита основного фильтра HEPA (14) от чрезмерного загрязнения.
С точки зрения безопасности недопустимо
устанавливать влажный или повреждённый фильтр из полиуретановой пенки (15).
●● Почистите
складки основного фильтра HEPA (14),
в случае повреждения складок фильтра следует
безусловно заменить его на новый. Если основной
фильтр HEPA (14) загрязнится, то его можно промыть
под проточной водой. Перед повторной установкой
следует помнить о том, чтобы высушить вышеуказанный фильтр.
С точки зрения безопасности недопустимо
устанавливать влажный или повреждённый основной фильтр HEPA (14).
●● Вставьте
фильтр из полиуретановой пенки на его
прежнее место.
3 Новый/промытый основной фильтр HEPA (14)
вставьте в пылесборник на прежнее место. Обратите
внимание на то, чтобы два выступы, которые расположены в нижней части основного фильтра HEPA (14)
попали в отверстия в корпусе пылесборника. Характерный щелчок свидетельствует о правильно установленном фильтре.
4 Пылесборник «CYKLON» вместе с установленным
основным фильтром HEPA (14) вставьте в камеру пылесоса. Характерный щелчок свидетельствует о правильно
установленном пылесборнике.
E
ВЫПУСКНОЙ ФИЛЬТР
1 Для того, чтобы заменить выпускной фильтр (12),
поднимите ручку пылесоса, затем нажмите на защёлки
в крышке выпускного фильтра и высуньте крышку
выпускного фильтра из пылесоса.
2 Выньте из пылесоса рамку выпускного фильтра вместе с установленным выпускным фильтром.
3 Из защёлок рамки снимите выпускной фильтр.
Если выпускной фильтр (12) загрязнится, существует
возможность промывания фильтра (12) под проточной
водой. Перед повторной установкой следует помнить,
чтобы высушить вышеуказанный фильтр.
В связи с требованиями техники безопасности запрещается установка влажного
выпускного фильтра.
4 Новый/промытый фильтр старательно установите на
все защёлки рамки.
●● Наденьте крышку так, чтобы два выступы, которые расположены в нижней части крышки, попали
в отверстия в корпусе пылесоса, прижмите крышку
фильтра так, чтобы задние защёлки захлопнулись
на корпусе. Характерный щелчок свидетельствует
о правильно установленной крышке.
29
Повреждённый выпускной фильтр следует
всегда заменять новым оригинальным
заводским.
Замена пылесборника «CYKLON»
F
Пылесос оснащён съёмным пылесборником «CYKLON»
(являющимся съёмным сегментом пылесоса), в котором
накапливаются загрязнения. После заполнения пылесборника «CYKLON» его следует опорожнить.
1 Пылесос оснащён индикатором заполнения пылесборника «CYKLON» (6), его загорание во время работы
(всасывающая насадка или щётка подняты над очищаемой поверхностью) свидетельствует о том, что возникла
необходимость опорожнения пылесборника «CYKLON».
Индикатор заполнения пылесборника «CYKLON» (6)
может сработать также в случае засорения всасывающего шланга или соединённых с ним элементов оснащения.
2 Выключите пылесос кнопкой включить/выключить (7).
3 Выньте вилку электрокабеля питания из розетки.
4 Нажмите на боковую кнопку, расположенную на наконечнике шланга, затем выньте наконечник шланга из
впускного отверстия пылесоса.
5 Нажмите на защёлку пылесборника «CYKLON» (8)
и выньте пылесборник «CYKLON» (16) из пылесоса.
6 Пылесборник «CYKLON» перенесите над корзиной
для мусора. Нажмите на кнопку, которая находится на
пылесборнике «CYKLON», дно пылесборника откроется,
а его содержимое выпадет в корзину.
7 По опорожнению пылесборника защёлкните дно.
Пылесборник должен быть плотно
закрыт. В противном случае пыль может
засасываться в камеру пылесоса, что
может привести к уменьшению мощности
всасывания.
8 Пустой пылесборник «CYKLON» вставьте в пылесос.
Характерный щелчок свидетельствует о правильно установленном пылесборнике.
Следует немедленно опорожнить пылесборник
«CYKLON», если Вы заметите, что:
a) загорится индикатор заполнения пылесборника
«CYKLON»,
b) пылесос начнет пылесосить слабее,
c) пылесборник «CYKLON» заполнен.
Специальное оснащение
В тех торговых пунктах, где продаются пылесосы, можно
дополнительно приобрести специальное оснащение:
Щётка для паркета BNB (Brush Natural Bristle) (22)
Предназначена для чистки и полирования твёрдых
поверхностей, которые легко поцарапать, напр.: деревянных полов, панелей, паркета, мрамора, плиток, стен,
напольных покрытий из твёрдого натурального материала и т.п. Тонкий и мягкий натуральный ворс обеспечивает максимальную эффективность пылеудаления
и предохраняет очищаемую поверхность от царапин.
Окончание уборки, чистка и уход за
пылесосом
G
1 Выключите пылесос кнопкой включить/выключить (7).
2 Выньте вилку электрокабеля питания из розетки.
3 Нажмите на кнопку сматывания электрокабеля (4)
и смотайте кабель питания. Выполняя эту операцию,
необходимо следить за тем, чтобы кабель не запутался
и чтобы вилка не ударилась резко о корпус пылесоса.
4 Отсоедините насадку или щётку от всасывающей
трубы и шланга.
5 Отсоедините телескопическую трубу от шланга.
6 Нажмите на боковую кнопку, расположенную на наконечнике шланга, затем выньте наконечник шланга из
впускного отверстия пылесоса.
7 Пылесос можно хранить в вертикальном положении.
Для этого вложите держатель, который имеется на универсальной щётке-насадке, в специальное гнездо для крепления универсальной щётки-насадки. Шланг может быть
закреплён на пылесосе, однако необходимо следить за
тем, чтобы во время хранения он не был сильно согнут.
Горизонтальное хранение:
–– вставьте держатель универсальной щётки-насадки
в специальное гнездо для крепления универсальной щётки-насадки в задней части пылесоса рядом
с выходным отверстием присоединительного кабеля.
Вертикальное хранение:
–– на телескопическую трубу наденьте универсальную
щётку-насадку,
–– вставьте держатель для крепления, расположенный
на телескопической трубе в специальное гнездо для
крепления универсальной щётки-насадки, которое
находится в нижней части пылесоса рядом с передним колесом.
8 В случае необходимости корпус и камеру для
пылесборника протрите влажной тряпочкой (может быть
увлажнена средством для мытья посуды), просушите
или вытрите насухо.
Запрещается использовать абразивные
чистящие средства, а также растворители.
30
VC3050-001_v02
Некоторые проблемы, появляющиеся
в ходе уборки пылесосом
ПРОБЛЕМА
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Пылесос выключился во время
работы – сработал термический
предохранитель.
• Выключите пылесос, выньте вилку присоединительного кабеля из розетки электросети и подождите около 40 минут перед
повторным включением.
• Выньте, опорожните и почистите пылесборник «CYKLON», почистите конус впускного фильтра и впускной фильтр HEPA.
• Проверьте и почистите аксессуары: всасывающий шланг, трубы, всасывающие
насадки и щётки.
• Повторно соберите пылесос и включите
его.
• Если срабатывание термического предохранителя повторяется слишком часто, или
если после остывания пылесоса невозможно его снова включить, следует отдать
пылесос в пункт сервисного обслуживания.
До
момента,
пока пылесос не
остынет, нельзя
устанавливать
пылесборник
«CYKLON».
Пылесос слабо Опорожните и почистите пылесборник
пылесосит.
«CYKLON», замените фильтры, проверьте
всасывающую трубу, шланг и насадку – удалите причины засорения.
Сработал предо- Убедитесь, что вместе с пылесосом в ту
хранитель элек- же самую электрическую цепь не вклютросети.
чены другие приборы, если предохранитель будет срабатывать вновь, обратитесь
в пункт сервисного обслуживания.
Пылесос не рабо- Отдайте пылесос в ремонт в пункт сервистает,
повреж- ного обслуживания.
дён корпус или
кабель питания.
Экология – забота об окружающей среде
Каждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты
могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
VC3050-001_v02
31
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, кор-
пусът или дръжката са видимо повредени. В такъв
случай занесете уреда в сервиза.
●● Ако неотделимият захранващ кабел се повреди,
той трябва да бъде сменен у производителя, в специализиран сервиз или от квалифициран специалист, за да се избегне евентуална опасност.
●● Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на.
●● Преди почистване, сглобяване или разглобяване
на уреда винаги изваждайте захранващия кабел от
електрическия контакт.
●● Преди замяна на оборудването или доближаване
до частите, движещи се по време на употреба,
следва да изключите уреда и да го отключите от
захранването.
●● Не почиствайте с прахосмукачката хора и животни,
а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.
●● Не всмуквайте с прахосмукачката никакви течности
или влажни замърсявания.
●● Деца над осемгодишна възраст, лица с ограничени
умствени, сетивни или физически способности
и лица без опит и нужните знания могат да използват уреда само под надзора или след по-ранно
обяснение на възможните рискове и опасности
и инструкция за безопасна употреба на уреда. Не
позволявайте на деца да си играят с уреда. Деца
над осемгодишна възраст могат да почистват или
извършват действия по поддръжка на устройството
само под надзор.
32
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Включете прахосмукачката към ел. мрежа с променлив ток 220-240 V с мрежов предпазител 16 A.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
прекарвайте прахосмукачката и приставките
й през захранващия кабел, тъй като по този начин
може да повредите изолацията на кабела.
●● Не почиствайте без монтирани в прахосмукачката
филтри или в случай че са повредени.
●● Не използвайте прахосмукачката за всмукване на:
клечки кибрит, фасове, гореща пепел. Избягвайте
да събирате с прахосмукачката остри предмети.
●● Проверете смукателния маркуч, тръбите и приставките - отстранете намиращите се в тях отпадъци.
●● Не почиствайте фин прах като напр. брашно,
цимент, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
●● Недопустимо е по време на почистването да прикривате вентилационните отвори в горната страна
на корпуса на прахосмукачката. По този начин се
запушват изходните отвори в защита на изходящия
филтър. Нагретият въздух, като няма изход, може
да доведе до прегряване на двигателя, с което да
предизвика авария, или да причини деформация
на пластмасовите части.
●● Не
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Прахосмукачката
е предназначена само за
домашна употреба.
●● Използвайте прахосмукачката само вътре в помещенията и само за почистване на сухи повърхности. Килимите след мокро почистване трябва да се
изсушат преди използване на прахосмукачката.
Технически данни
Тип прахосмукачка и нейните технически параметри са
посочени върху информационната табелка. Предпазител на мрежата 16 А. Не предизвиква смущения в радиои телевизионния сигнал.
Не се нуждае от заземяване
.
Прахосмукачките ZELMER отговарят на изискванията на
действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Ниво на шум: 85 dB/A.
Уредът е обозначен със знак CE върху информационната табелка.
VC3050-001_v02
Електростатика
При почистване с прахосмукачката на някои повърхности
в помещения с ниска влажност на въздуха, това може
да доведе до незначително наелектризиране на устройството. Това е естествено явление, не поврежда устройството и не е негов дефект.
За минимизация на това явление се препоръчва:
●● разреждане на устройството чрез докосване с тръбата до метални обекти в стаята,
●● повишаване на влажността на въздуха в помещението,
●● употребяване на общодостъпни антиелектростатически средства.
Устройство на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
Капак на изходящия филтър
Прикрепващ елемент за смукателната четка
Щепсел със захранващ кабел
Бутон за прибиране на кабела
Върток за регулация на смукателната мощност
Показател за запълване на резервоара за прах
«ЦИКЛОН»
Бутон включване/изключване
Кука на резервоара за прах «ЦИКЛОН»
Дръжка
Смукателен маркуч
Телескопична смукателна тръба с кука за закрепване
Изходящ филтър (монтиран в прахосмукачката)
Рамка на изходящия филтър (монтирана в прахосмукачката)
Основен филтър HEPA (монтиран в прахосмукачката)
Пянов филтър (монтиран в прахосмукачката)
Контейнер за прах «ЦИКЛОН» (съставящ изтегляем
сегмент на прахосмукачката)
Конус на изходящия филтър (монтиран в прахосмукачката)
Смукателна четка с превключване
Приставка за фуги
Малка четка
Малка смукателна приставка
Четка за паркет “BNB” (“Brush Natural Bristle”) (специално оборудване – достъпно на местата за продажба
на прахосмукачки)
VC3050-001_v02
Подготовка на прахосмукачката
за използване
B
1 Натиснете страничното копче, намиращо се върху
накрайник на смукателния маркуч.
2 Накрайник на смукателния маркуч сложете в отвор
на прахосмукачката. Характерното «клик» свидетелства
за правилно монтиране на маркуча.
3 Втория край на маркуч (дръжката) съединете със
смукателната тръба.
4 Настройте телескопичната смукателна тръба
на желаната дължина, като преместите регулатора
съгласно стрелката и издърпате/вкарате тръбата.
5 На другия край на смукателната тръба монтирайте
съответната смукателна приставка или четка.
6 За почистване на твърди подове - дървени подове,
изкуствени материали, керамични плочки и др., извадете
четката с натискане на превключвателя на смукателната
четка съгласно рисунката
.
7 Хванете щепсела на присъединителния кабел (3)
и го изтеглете от прахосмукачката.
При издърпване на захранващия кабел обърнете внимание на жълтата черта, с която
е отбелязан краят на кабела. Опитите
кабелът да бъде издърпан по-нататък
могат да доведат до повреждането му.
8 Пъхнете щепсела на кабела в електрически контакт.
Преди да включите прахосмукачката, осигурете се, дали
резервоарът за прах «ЦИКЛОН» е монтиран в камера на
прахосмукачката, а също така дали входящият и изходящият филтър са монтирани в прахосмукачката.
9 Задвижете прахосмукачката с натискане на бутона
„включване/изключване” (7).
10 Прахосмукачката е снабдена с регулатор на смукателната мощност, който създава възможност за плавна
регулация на мощност на прахосмукачката. Регулация
на мощността става с помощта на върток.
11 Завъртане на въртока съгласно означението му ще
предизвика увеличение или намаление на смукателната
мощност.
Демонтаж на филтрите
Преди смяна на филтрите уверете се, че прахосмукачката е изключена и щепселът на захранващия кабел
е изваден от електрическия контакт.
C
КОНУС НА ВХОДЯЩИЯ ФИЛТЪР
Необходимо е периодично почистване на конуса на входящия филтър.
1 Демонтирайте резервоара за прах «ЦИКЛОН» и го
опразнете съгласно точка (F).
2 Освободете езичето на основния филтър HEPA (14)
и извадете основния филтър HEPA от резервоара за
прах «ЦИКЛОН».
33
3 Натиснете копчето, намиращо се върху резервоара
за прах «ЦИКЛОН» и отворете дъно на резервоара.
4 Завъртете конуса на входящия филтър (17) в посока
на часовниковата стрелка.
5 Изтеглете конуса на входящия филтър от резервоара
за прах «ЦИКЛОН».
6 Ако конусът на входящия филтър (17) се замърси,
същества възможност за изплакване на конуса на входящия филтър (17) под течаща вода. Преди повторен
монтаж помнете да изсушите горепосочения конус.
Обърнете внимание на уплътнението,
намиращо се от долната страна на фланец на конуса. Не го изгубете.
7 Новия/изплакнатия конус на входящия филтър сложете в гнездо на конуса така, че двете намиращи се
върху фланеца издатини да се окажат под езичето в корпус на прахосмукачката.
8 Притиснете силно конуса и го завъртете до съпротивление в посока срещу часовниковата стрелка. Характерното «клик» свидетелства за правилно монтиране на
конуса.
9 Заключете дъно на резервоара за прах «ЦИКЛОН».
10 Сложете основния филтър HEPA (14). Обърнете
внимание двете намиращи се в долната част на основния филтър HEPA (14) издатини да попаднат в отвори
в резервоара за прах.
11 Сложете резервоара за прах «ЦИКЛОН» в камера на
прахосмукачката. Характерното «клик» свидетелства за
правилно монтиране на резервоара.
D
ОСНОВЕН ФИЛТЪР HEPA И ПЯНОВ ФИЛТЪР
Необходимо е периодично почистване на основния филтър HEPA от дребните фракции на прах.
Демонтирайте резервоара за прах «ЦИКЛОН» и го
изпразнете съгласно точка (F).
1 Освободете езичето на основния филтър HEPA (14)
и извадете основния филтър HEPA от резервоара за
прах «ЦИКЛОН».
2 Извадете пяновия филтър (15). Ако пяновият филтър
(15) е замърсен, същества възможност за изплакване на
пяновия филтър под течаща вода. Преди повторен монтаж помнете да изсушите горепосочения филтър.
Основната функция на пяновия филтър (15) е защита на
основния филтър HEPA (14) от излишно замърсяване.
По съображения на безопасност недопустимо е да се слага пяновия филтър (15)
влажен или повреден.
●● Очистете
гънките на основния филтър HEPA (14),
в случай на повреда на гънка на филтъра следва
безусловно да го смените с нов. Ако основният
филтър HEPA (14) е замърсен, също така същества
възможност за изплакване на филтъра под течаща
вода. Преди повторен монтаж помнете да изсушите
горепосочения филтър.
34
По съображения на безопасност недопустимо е да се слага основния филтър HEPA
(14) влажен или повреден.
●● Поставете пяновия филтър на предишното му място.
3 Новия/изплакнатия основен филтър HEPA (14) сложете в резервоара за прах на предишното му място,
обърнете внимание двете намиращи се в долната част
на основния филтър HEPA (14) издатини да попаднат
в отвори в резервоара за прах. Характерното «клик» свидетелства за правилно монтиране на филтъра.
4 Сложете резервоара за прах «ЦИКЛОН» заедно
с монтирания основен филтър HEPA (14) в камера на
прахосмукачката. Характерното «клик» свидетелства за
правилно монтиране на резервоара.
E
ИЗХОДЯЩ ФИЛТЪР
1 За сменяване на изходящия филтър (12) вдигнете
дръжка на прахосмукачката, след това притиснете
куките в капака на изходящия филтър и изтеглете капака
на изходящия филтър от прахосмукачката.
2 Извадете от прахосмукачката рамка на изходящия
филтър с монтиран изходящ филтър.
3 Свалете изходящия филтър от куките на рамката.
Ако изходящият филтър (12) се замърси, има възможност от изплакване на филтъра (12) под течаща вода.
Преди повторен монтаж помнете да изсушите гореспоменатия филтър.
По съображения на безопасност недопустимо е да се слага изходящия филтър влажен.
4 Новия/изплакнатия филтър сложете щателно върху
всички куки на рамката.
●● Сложете капака така, че двете намиращи се
в долната част на капака издатини да попаднат
в отвори в корпуса на прахосмукачката, притиснете
капака на филтъра така, че задните куки да се заключат върху корпуса. Характерното «клик» свидетелства за правилно монтиране на капака.
Повредения изходящ филтър сменявайте
винаги с нов, фабрично оригинален.
Демонтаж/монтаж на контейнера
за прах “ЦИКЛОН”
F
Прахосмукачката е снабдена с изтегляем резервоар за
прах «ЦИКЛОН» (съставящ изтегляем сегмент на прахосмукачката), в който се трупат замърсявания. След
запълване на резервоара за прах «ЦИКЛОН» той следва
да се опразни.
1 Прахосмукачката е снабдена с показателя за запълване на резервоара за прах «ЦИКЛОН» (6), когато той
светне по време на работа (смукателната четка е вдигната над почистваната повърхност), това означава, че
има необходимост от опразване на резервоара за прах
VC3050-001_v02
„ЦИКЛОН». Показателят за запълване на резервоара за
прах «ЦИКЛОН» (6) може също да задейства при запушване на смукателния маркуч или на съединени с него
елементи на оборудването.
2 Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (7).
3 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
4 Натиснете страничното копче, намиращо се върху
накрайник на маркуча, след това извадете накрайник на
маркуча от входящия отвор на прахосмукачката.
5 Натиснете куката на резервоара за прах «ЦИКЛОН»
(8) и извадете резервоара за прах «ЦИКЛОН» (16) от
прахосмукачката.
6 Пренесете резервоара за прах «ЦИКЛОН» над кофа
за отпадъци. Натиснете копчето, намиращо се върху
резервоара за прах «ЦИКЛОН», дъното на резервоара
ще се отвори, а съдържанието му ще падне в кофата.
7 След опразване на резервоара заключете дъното.
Контейнерът трябва да бъде плътно
затворен. В противен случай прахът ще
попадне във вътрешността на прахосмукачката и ще намалее всмукателната
мощност.
8 Опразнения резервоар за прах «ЦИКЛОН» сложете
в прахосмукачката. Характерното «клик» свидетелства
за правилно монтиране на резервоара.
Опразване на резервоара за прах «ЦИКЛОН» е необходимо, когато забележите, че:
а) ще светне показателят за запълване на резервоара
за прах «ЦИКЛОН»,
b) прахосмукачката почиства по-слабо,
c) резервоарът за прах «ЦИКЛОН» е запълнен.
Специални асесоари
В магазините за продажба на прахосмукачки можете да
се снабдите със специални асесоари:
Четка за паркет “BNB” (“Brush Natural Bristle”) (22)
Служи за почистване и полиране на твърди, чувствителни към надраскване повърхности, напр. дървени
подове, панели, паркет, мрамор, плочки, стени и др.
Фината и мека четка от естествен косъм осигурява максимална ефективност на почистване и предпазва от
надраскване почистваната повърхност.
Приключване на работа, почистване
и поддръжка
G
1 Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (7).
2 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
3 Приберете захранващия кабел с натискане на бутона
за прибиране на кабела (4). При тези действия придърVC3050-001_v02
жайте кабела, за да не се стигне до заплитането му
и внезапното удряне на щепсела в корпуса на прахосмукачката.
4 Отделете телескопичната тръба от смукателната
приставка или четка.
5 Разединете телескопичната тръба и маркуча.
6 Натиснете страничното копче, намиращо се върху
накрайник на маркуча, след това извадете накрайник на
маркуча от входящия отвор на прахосмукачката.
7 Прахосмукачката може да се съхранява в хоризонтално положение. За целта сложете закрепващата кука
на смукателната четка в куката за закрепване на смукателната четка. Маркучът може да остане прикрепен към
прахосмукачката, обаче следва да обърнете внимание
да не е силно сгънат при съхраняването.
Хоризонтално съхраняване:
–– сложете закрепващата кука на смукателната четка
в куката за закрепване на смукателната четка,
поместена на задната страна на прахосмукачката до
изхода на присъединителния кабел.
Вертикално съхраняване:
–– сложете смукателната четка върху телескопичната
тръба,
–– сложете намиращата се по телескопичната тръба
закрепваща кука в куката за закрепване на смукателната четка, намираща се на долната страна на прахосмукачката до предното колело.
8 Корпуса и камерата на прахосмукачката протрийте
при необходимост с влажна кърпичка (може да
е навлажнена с миещо средство за съдове), изсушете
или изтрийте насухо.
Не използвайте абразивни средства или
разтворители.
Примерни проблеми по време
на използване на прахосмукачката
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Прахосмукачката
се е изключила по
време на работата
– задействал е термичен предпазител.
• Изключете прахосмукачката, извадете
щепсел на кабела от мрежовото гнездо
и изчакайте ок. 40 минути до повторно
включване.
• Извадете, опразнете и изчистете
резервоара за прах «ЦИКЛОН», изчистете конуса на входящия филтър и входящия филтър HEPA.
• Проверете и очистете асесоарите:
смукателния маркуч, тръбите, смукачките и четките.
• Повторно монтирайте прахосмукачката и я включете.
• Ако задействане на термичния предпазител се повтаря много често или ако
след охлаждане прахосмукачката не
може да се включи повторно, предадете
прахосмукачката в сервизен пункт.
До изстиване на
прахосмукачката
не слагайте резервоара за прах
«ЦИКЛОН».
35
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Прахосмукачката Опразнете и изчистете резервоара за
слабо почиства.
прах «ЦИКЛОН», сменете филтрите,
проверете смукателната тръба, маркуча и четката – отстранете причини за
запушването.
Задействал е пред- Проверете дали заедно с прахосмукачпазителят на ел. ката не са включени други уреди към
инсталация.
същата електрическа верига, ако задействането на предпазителя на ел. инсталация се повтаря, предадете прахосмукачката в сервиза.
Прахосмукачката Занесете прахосмукачката в сервиз.
не работи, корпусът
или захранващият
кабел са повредени.
Екология – грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази
цел:
Картонените опаковки предадете за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера
за пластмаса.
Изхабения уред предадете в съответния
пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части
могат да представляват опасност за околната среда.
Не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
36
VC3050-001_v02
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарами Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з користування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб при необхідності
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Не вмикайте пристрій, якщо кабель живлення, кор-
пус або ручка мають помітні пошкодження. У такому
випадку здайте обладнання у сервісний центр.
●● Якщо невід‘єднувальний кабель живлення буде
пошкоджено, то його слід замінити у виробника чи
спеціалізованій ремонтній майстерні або за допомогою кваліфікованої особи з метою уникнення
небезпеки.
●● Ремонти пристрою може проводити тільки спеціально навчений персонал. Неправильно виконаний
ремонт може призвести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення поломок радимо звернутися до спеціалізованого сервісного пункту.
●● Перед чищенням обладнання, його монтажем або
демонтажем витягніть приєднувальний кабель
з розетки.
●● Перед заміною елементів або при контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації,
слід вимкнути прилад та відключити його від електромережі.
●● Забороняється пилососити людей та тварин, а особливо будьте обережними і не наближайте насадок
до очей та вух.
●● Не всмоктуйте у пилосос ніяку рідину та вологе
забруднення.
●● Діти старше 8 років, особи з обмеженими психічними, сенсорними або ментальними можливостями,
а також особи, що не мають відповідного досвіду та
знань, можуть використовувати прилад виключно
під наглядом або після попереднього пояснення
можливих загроз та інструктажу з безпечного використання приладу. Не можна дозволяти дітям гратись із приладом. Дозволяється очистка приладу та
виконання дій по зберіганню дітьми старше 8 років
за умови відповідного нагляду.
VC3050-001_v02
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Пилосос
підключайте до мережі змінного струму
220-240 В, захищеної мережним запобіжником 16 A.
●● Не витягайте вилку з розетки, тягнучи за провід.
●● Забороняється переїжджати пилососом та всмоктувальними щітками через кабель живлення, оскільки
це може привести до пошкодження ізоляції кабелю.
●● Не прибирайте без встановлених у пилососі фільтрів та у випадку їх пошкодження.
●● Забороняється збирати пилососом: сірники, недопалки сигарет, гарячий попіл. Уникайте прибирання
гострих предметів.
●● Періодично перевіряйте всмоктувальний шланг,
труби і всмоктувальні насадки – усувайте сміття,
що в них знаходиться.
●● Не збирайте пилососом дрібний пил, такий як: мука,
цемент, гіпс, тонери принтерів і копіювальний апаратів та ін.
●● Забороняється прикривати вентиляційні отвори
у верхній частині корпусу пилососа під час прибирання. У результаті цього забиваються випускні
отвори в корпусі випускного фільтра. Нагріте повітря, не маючи виходу, може призвести до перегрівання мотора, спричиняючи його аварію, або до
деформування частин із пластмаси.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Пилосос
призначений виключно для домашнього
використання.
●● Користуйтесь пилососом виключно всередині приміщень і тільки для чищення сухих поверхонь.
Перед тим, як пилососити килими, які пройшли
мокру чистку, їх слід висушити.
Технічні дані
Тип пилососу та його технічні параметри вказані на
інформаційній табличці специфікації виробу. Мережний запобіжник 16 A. Не спричиняє перешкод у прийомі
радіо-і телевізійного сигналу.
Не вимагає заземлення
.
Пилососи ZELMER відповідають вимогам діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Рівень шуму: 85 дБ/A.
Виріб позначений знаком CE на інформаційній табличці
специфікації.
37
Електростатичність
Прибирання пилососом деяких поверхонь в умовах низької вологості повітря може викликати незначну наелектризованістьпристрою. Це природне явище, воно не
пошкоджує пристрій та не являється його дефектом.
Для мінімізації цього явища рекомендується:
●● розрядити пристрій шляхом багаторазового торкання
трубою металевих об‘єктів у кімнаті,
●● підвищити вологості повітря в приміщенні,
●● використати загальнодоступні антиелектростатичні
засоби.
Складові частини обладнання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
Кришка випускного фільтра
Зачіп для кріплення всмоктувальної щітки
Вилка з приєднувальним кабелем
Кнопка змотувача
Ручка регулювання потужності всмоктування
Індикатор заповнення пилозбірника „CYKLON”
Кнопка вмикання/вимикання
Зачіп пилозбірника „CYKLON”
Ручка
Всмоктувальний шланг
Телескопічна всмоктувальна труба з кріпильним
гаком
Випускний фільтр (встановлений в пилососі)
Рамка випускного фільтра (встановлена в пилососі)
Основний фільтр HEPA (встановлений у пилососі)
Фільтр із поліуретанової пінки (встановлений у пилососі)
Пилозбірник „CYKLON” (являється сегментом пилососа, що виймається)
Конус впускного фільтра (встановлений у пилососі)
Всмоктувальна щітка, що переключається
Щілинна насадка
Щітка мала
Всмоктувальна насадка мала
Паркетна щітка „BNB” (Brush Natural Bristle) (спеціальне оснащення – можна купити у пунктах продажу
пилососів)
Підготовлення пилососу до праці
B
1 Натисніть на бічну кнопку, котра знаходиться на наконечнику всмоктувального шлангу.
2 Наконечник всмоктувального шлангу вставте в отвір
пилососа. Характерний звук „клік” свідчить про те, що
шланг установлений правильно.
3 Другий кінець всмоктувального шланга (держатель)
з’єднайте зі всмоктувальною трубою.
38
4 Всмоктувальну телескопічну трубу встановіть на
потрібну довжину, пересуваючи золотник згідно зі стрілкою і висуваючи/засуваючи трубу.
5 На другий кінець всмоктувальної труби надіньте відповідну всмоктувальну насадку або щітку.
6 Для чищення твердих поверхонь – дерев‘яних підлог, пластмаси, керамічних плиток та ін. висуньте щітку,
натискаючи перемикач на всмоктувальній щітці згідно
з малюнком
.
7 Візьміться за вилку приєднувального кабелю (3)
і витягніть його з пилососа.
При витягуванні приєднувального кабелю
зверніть увагу на жовту смужку, що позначає кінець кабелю, який відмотується.
Подальші намагання (шарпання) можуть
привести до його пошкодження.
8 Вставте вилку кабелю у мережну розетку. Перед
запуском пилососа впевніться, чи пилозбірник „CYKLON”
встановлений у камері пилососа, а також чи впускний
і випускний фільтри встановлені у пилососі.
9 Увімкніть пилосос, натискаючи на кнопку „вмикання/
вимикання” (7).
10 Пилосос обладнаний регулятором потужності всмоктування, котрий дає можливість плавно регулювати
потужність всмоктування пилососа. Регулювання потужності відбувається за допомогою ручки.
11 Повертання ручки відповідно до позначення приведе
до збільшення потужності всмоктування або її зменшення.
Демонтаж фільтрів
Перед заміною фільтрів упевніться, що пилосос вимкнений i вилка приєднувального кабелю витягнена з розетки.
C
КОНУС ВПУСКНОГО ФІЛЬТРА
Необхідно періодично чистити конус впускного фільтра.
1 Демонтуйте пилозбірник „CYKLON“ та випорожніть
його згідно з пунктом (F).
2 Звільніть затискач основного фільтра HEPA (14)
та витягніть основний фільтр HEPA із пилозбірника
„CYKLON“.
3 Натисніть на кнопку, котра знаходиться на пилозбірнику „CYKLON“, та відкрийте дно пилозбірника.
4 Поверніть конус впускного фільтра (17) у напрямку за
рухом годинникових стрілок.
5 Витягніть конус випускного фільтра із пилозбірника
„CYKLON“.
6 Якщо конус впускного фільтра (17) забрудниться, то
можна промити конус впускного фільтра (17) під проточною водою. Перед повторним монтажем слід пам‘ятати
про те, щоб висушити вищевказаний конус.
VC3050-001_v02
Зверніть увагу на прокладку, що знаходиться у нижній частині манжету конуса.
Не загубіть її.
7 Новий/промитий конус впускного фільтра вставте
у гніздо конуса так, щоб два виступи, котрі знаходяться на
манжеті, опинилися під защіпкою в корпусі пилозбірника.
8 Конус сильно притисніть та поверніть до упору
в напрямку, протилежному до руху годинникових стрілок.
Характерний звук „клік” свідчить про правильне встановлення конуса.
9 Захлопніть дно пилозбірника „CYKLON“.
10 Установіть основний фільтр HEPA (14), зверніть увагу
на те, щоб два виступи, котрі знаходяться в нижній частині основного фільтра HEPA (14), потрапили в отвори
у пилозбірнику.
11 Пилозбірник „CYKLON“ вставте в камеру пилососа.
Характерний звук „клік” свідчить про правильне встановлення пилозбірника.
ОСНОВНИЙ ФІЛЬТР HEPA ТА ФІЛЬТР
ІЗ ПОЛІУРЕТАНОВОЇ ПІНКИ
Необхідно періодично чистити основний фільтр HEPA
від дрібних частинок пилу. Демонтуйте пилозбірник
„CYKLON“ та випорожніть його відповідно до пункту (F).
1 Звільніть затискач основного фільтра HEPA (14)
та витягніть основний фільтр HEPA із пилозбірника
„CYKLON“.
2 Витягніть фільтр із поліуретанової пінки (15). Якщо
фільтр із поліуретанової пінки (15) забрудниться, то
можна промити фільтр із поліуретанової пінки під проточною водою. Перед повторним монтажем слід пам‘ятати
про те, щоб висушити вищевказаний фільтр.
Головна функція фільтра із поліуретанової пінки (15) –
це захист основного фільтра HEPA (14) від надмірного
забруднення.
D
З огляду на безпеку недопустимо вкладати
вологий або пошкоджений фільтр із поліуретанової пінки (15).
●● Почистіть
складки основного фільтра HEPA (14),
у випадку пошкодження складок фільтра необхідно
безумовно замінити його на новий. Якщо основний
фільтр HEPA (14) забрудниться, його також можна
промити під проточною водою. Перед повторним
монтажем слід пам‘ятати про те, щоб висушити
вищевказаний фільтр.
З огляду на безпеку недопустимо вкладати вологий або пошкоджений основний
фільтр HEPA (14).
●● Вставте фільтр із поліуретанової пінки в його попереднє місце.
3 Новий/промитий основний фільтр HEPA (14) вставте
у пилозбірник на попереднє місце, зверніть увагу на
те, щоб два виступи, котрі знаходяться в нижній часVC3050-001_v02
тині основного фільтра HEPA (14), потрапили в отвори
у пилозбірнику. Характерний звук „клік” свідчить про правильне встановлення фільтра.
4 Пилозбірник „CYKLON” разом з установленим основним фільтром HEPA (14) вставте у камеру пилососа.
Характерний звук „клік” свідчить про правильне встановлення пилозбірника.
E
ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР
1 Для того, щоб замінити випускний фільтр (12), підніміть ручку пилососа, потім натисніть на зачепи в кришці
випускного фільтра та висуньте кришку випускного фільтра із пилососа.
2 Витягніть із пилососа рамку випускного фільтра
разом зі встановленим випускним фільтром.
3 Із зачепів рамки зніміть випускний фільтр.
Якщо випускний фільтр (12) забрудниться, існує можливість промивання фільтра (12) під проточною водою.
Перед повторною установкою слід пам‘ятати про те, щоб
висушити вищевказаний фільтр.
З огляду на техніку безпеки забороняється
установлювання вологого випускного
фільтра.
4 Новий/промитий фільтр старанно установіть на всі
зачепи рамки.
●● Надіньте кришку так, щоб два виступи, котрі знаходяться в нижній частині кришки, потрапили в отвори у
корпусі пилососа, притисніть кришку фільтра так, щоб
задні зачепи захлопнулися на корпусі. Характерний звук
„клік” свідчить про правильне встановлення кришки.
Пошкоджений випускний фільтр завжди
слід замінювати на новий оригінальний від
виробника.
Демонтаж/монтаж пилозбірника
„CYKLON”
F
Пилосос обладнаний зйомним пилозбірником „CYKLON”
(котрий становить сегмент пилососа, що виймається),
у якому нагромаджуються забруднення. Після заповнення пилозбірника „CYKLON” його слід випорожнити.
1 Пилосос оснащений індикатором заповнення пилозбірника „CYKLON“ (6), його загоряння під час праці
(всмоктувальна насадка або щітка підняті над поверхнею, що чиститься) повідомляє про те, що виникла необхідність випорожнення пилозбірника „CYKLON“. Індикатор заповнення пилозбірника „CYKLON“ (6) може також
спрацювати у випадку, коли заб‘ється всмоктувальний
шланг або з‘єднані з ним елементи оснащення.
2 Вимкніть пилосос, натискаючи на кнопку „вмикання/
вимикання” (7).
3 Витягніть вилку приєднувального кабелю з розетки.
4 Натисніть на бокову кнопку, котра знаходиться на
наконечнику шланга, потім витягніть наконечник шланга
з впускного отвору пилососа.
39
5 Натисніть на защіпку пилозбірника „CYKLON“ (8) та
витягніть пилозбірник „CYKLON“ (16) із пилососа.
6 Пилозбірник „CYKLON“ перенесіть над кошик для
сміття. Натисніть на кнопку, котра знаходиться на пилозбірнику „CYKLON“, дно пилозбірника відкриється, а його
вміст випаде в кошик.
7 Після випорожнення пилозбірника захлопніть дно.
Пилозбірник повинен бути старанно закритий. У протилежному випадку пил буде
потрапляти в камеру пилососа і знизиться
сила всмоктування.
8 Випорожнений пилозбірник „CYKLON“ вставте в пилосос. Характерний звук „клік” свідчить про правильне встановлення пилозбірника.
Пилозбірник „CYKLON“ необхідно негайно випорожнити,
якщо Ви помітите, що:
a) засвітився індикатор заповнення пилозбірника
„CYKLON“,
b) пилосос надто малоефективно збирає пил,
c) пилозбірник „CYKLON“ заповнений.
Спеціальне обладнання
У пунктах продажу пилососів можна додатково придбати
спеціальне обладнання:
Паркетна щітка „BNB” (Brush Natural Bristle) (22)
Призначена для чищення і полірування твердих, чутливих до утворення подряпин поверхонь, напр. дерев‘яних
підлог, панелей, паркету, мармуру, плиток та ін.
Делікатне і м’яке волосся натурального походження забезпечує максимальну ефективність збору пилу і захищає від
утворення подряпин на поверхні, що прибирається.
Закінчення роботи, чищення
та догляд
G
1 Вимкніть пилосос, натискаючи на кнопку „вмикання/
вимикання” (7).
2 Витягніть вилку приєднувального кабелю з розетки.
3 Змотайте приєднувальний кабель, натискаючи на
кнопку змотувача (4). При виконанні цієї дії притримайте
кабель, щоб запобігти його заплутуванню та раптовому
удару вилки в корпус пилососа.
4 Від’єднайте телескопічну трубу від всмоктувальної
насадки або щітки.
5 Від’єднайте телескопічну трубу від шланга.
6 Натисніть на бокову кнопку, котра знаходиться на
наконечнику шланга, потім витягніть наконечник шланга
з впускного отвору пилососа.
7 Пилосос можна зберігати у горизонтальному положенні, з цією метою встановіть кріпильний гак всмоктувальної насадки – щітки у зачіп для кріплення всмоктувальної насадки - щітки. Шланг може залишитися
прикріпленим до пилососа, але необхідно звернути увагу,
чи він не надто сильно зігнутий під час зберігання.
40
Горизонтальне зберігання:
–– вставте кріпильний гак насадки – щітки у зачіп для кріплення насадки – щітки, котрий знаходиться у задній
частині пилососа поряд з вихідним отвором приєднувального кабелю.
Вертикальне зберігання:
–– на телескопічну трубу надіньте насадку - щітку,
–– вставте кріпильний гак, що знаходиться на телескопічній трубі, у зачіп для кріплення насадки – щітки,
котрий знаходиться у нижній частині пилососа поряд
з переднім колесом.
8 Корпус і камеру для мішка при необхідності слід
протерти зволоженою ганчіркою (можна зволожити
засобом для миття посуду), висушити або витерти
насухо.
Не застосовувати засоби для шурування,
a також розчинники.
Приклади проблем під час експлуатації
пилососу
ПРОБЛЕМА
ЩО ЗРОБИТИ, ЯКЩО
Пилосос вимкнувся
під час праці –
спрацював термічний запобіжник.
• Вимкніть пилосос, витягніть вилку приєднувального кабелю із розетки електромережі та почекайте біля 40 хвилин
перед повторним включенням.
• Витягніть, випорожніть та почистіть
пилозбірник „CYKLON“, почистіть конус
впускного фільтра та впускний фільтр
Доки пилосос не HEPA.
охолоне не встав- • Перевірте та почистіть додатки: всмокляйте пилозбірник тувальний шланг, трубки, всмоктувальні
„CYKLON“.
насадки і щітки.
• Повторно складіть пилосос та увімкніть
його.
• Якщо спрацювання термічного запобіжника повторюється занадто часто,
або якщо після охолодження пилососа
його неможливо повторно увімкнути,
слід віддати пилосос у пункт сервісного
обслуговування.
Пилосос
слабо Випорожніть та почистіть пилозбірник
пилососить.
„CYKLON“, замініть фільтри, перевірте
всмоктувальну трубу, шланг і насадку –
усуньте причини затикання.
Спрацював запо- Необхідно перевірити, чи разом з пилобіжник електросис- сосом не працює інше обладнання, що
теми.
підключене до цього ж самого електричного ланцюга, якщо спрацювання запобіжника повторюється, віддайте пилосос
у сервісний центр.
Пилосос не працює, Віддайте пилосос у сервісний центр.
корпус пошкоджений або пошкоджений приєднувальний кабель.
VC3050-001_v02
Екологія – дбаймо про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону
навколишнього природного середовища. Це
не важко, ані надто дорого.
З цією метою:
Картонне упакування здайте на макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) викиньте в контейнер для пластика.
Відпрацьований пристрій здайте у відповідний пункт
складування, тому що небезпечні компоненти, які містяться в пристрої, можуть шкідливо діяти на навколишнє
середовище.
Не викидайте разом з комунальними відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та
іншими причинами.
VC3050-001_v02
41
LT
Gerbiami klientai,
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią aptarnavimo instrukciją. Ypatingą dėmesį reikia skirti nurodymams susijusiems su darbo
saugumu. Vartojimo instrukciją prašome išsaugoti, kad galėtumėt ja pasinaudoti taip pat vėlesnio naudojimo metu.
Nurodymai darbo saugos klausimais
Pavojus! /Ispėjimas!
Nesilaikymas gali sukelti pažeidimus
●● Nejunkite
įrenginio, jei sugadintas maitinimo laidas,
siurblio paviršius ar rankena. Tuomet prietaisą atiduokite į serviso centrą.
●● Jeigu neatjungiamas elektros maitinimo laidas yra
sugadintas, saugumo sumetimais jį pakeisti gali tik
gamintojas, specializuotas servisas arba kvalifikuotas
asmuo.
●● Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas.
Netinkamai atlikti taisymo darbai gali kelti pavojų naudotojui. Atsiradus gedimams, kreipkitės į specializuotą
firmos servisą.
●● Visuomet prieš dulkių siurblio valymą, montavimą, arba
demontavimą ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo.
●● Prieš pakeičiant įrangą arba artinantis prie judančių
dalių naudojimo metu reikia išjungti prietaisą ir atjungti
nuo maitinimo tinklo.
●● Dulkių siurbliu nesiurbkite dulkių nuo žmonių bei
gyvūnų, ypač stebėkite, kad siurblio antgalis nepriartėtų prie akių ir ausų.
●● Nesiurbkite jokių skysčių ar drėgnų nešvarumų.
●● Vaikai virš aštuonerių metų, asmenys su ribotais psichiniais, protiniais ar mąstymo sugebėjimais, o taip
pat asmenys, neturintys atitinkamos patirties ir žinių,
gali naudotis įrengimais tik kitų asmenų priežiūroje,
arba po ankstesnių paaiškinimų apie galimus pavojus
ir išklausius instrukciją dėl saugaus įrengimo naudojimosi. Negalima leisti vaikams žaisti su įrengimu.
Galima leisti vaikams, virš aštuonerių metų, įrengimą
valyti arba vykdyti konservavimo darbus su sąlyga, kad
bus suaugusiųjų priežiūroje.
Dėmesio!
Nesilaikymas gali sukelti turto sugadinimą
●● Įjunkite dulkių siurblį į 220-240 V kintamosios srovės
tinklo lizdą saugomą 16 A saugikliu.
●● Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.
●● Nevažinėkite dulkių siurbliu bei valymo šepetėliais per
●● Nesiurbkite be siurblyje įmontuotų filtrų ar jiems sugedus.
●● Į dulkių siurblį neįsiurbkite degtukų, cigarečių nuorūkų,
įkaitintų pelenų. Stenkitės dulkių siurbliu nerinkti aštrių
daiktų.
●● Tikrinkite siurblio žarną, vamzdžius ir antgalius, šalinkite jų viduje esančias šiukšles.
●● Nesiurbkite labai smulkių dulkių, tokių kaip: miltai,
cementas, gipsas, spausdintuvų bei kopijavimo mašinų
dažai ir pan.
●● Dulkių siurblio darbo metu ventiliacinės angos negali
buti pridengtos. Neturintis kur pasišalinti įkaitęs oras
gali perkaitinti siurblio variklį ir sugadinti prietaisą, arba
deformuoti prietaiso plastmasinius elementus.
Nurodymas
Informacija apie produktą ir naudojimo
nurodymai
●● Dulkių siurblys skirtas naudoti naminėje buityje.
●● Dulkių siurblį naudokite tik patalpų viduje ir tik sausų
paviršių siurbimui. Drėgnu būdu valytą kilimą būtina
prieš siurbimą išdžiovinti.
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys pateikti ant informacinės lentelės esančios prie įrenginio. Elektros tinklas saugomas16 A saugikliu.
Nesukelia RTV prietaisų darbo sutrikimų.
Nereikalauja įžeminimo
.
ZELMER dulkių siurbliai atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Gaminys atitinka šių direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos elektros prietaisai (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Prietaiso triukšmingumo lygis: 85 dB/A.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas prietaiso informacinėje lentelėje.
Elektrostatika
Tam tikrų paviršių siurbliavimas, kai oro drėgmės santykispatalpoje yra mažas, gali sukelti nedidelį prietaiso elektrizavimo
reiškinį. Tai natūralus reiškinys, nekenkiantis prietaisui bei
nebylojantis apie jo broką.
Siekiant sumažinti šį reiškinį rekomenduojama:
●● iškrauti prietaisą dažnai prietaiso vamzdžiu liečiant kambaryje esančius metalinius daiktus,
●● padidinti oro drėgnumą patalpoje,
●● naudoti tam skirtas buitines priemones apsaugojančias
nuo elektrostatinio krūvio kaupimosi.
prijungiamąjį laidą, nes tai gali sugadinti laido izoliaciją.
42
VC3050-001_v02
Įrenginio sandara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
Oro ištraukimo filtro dangtis
Kabliukas siurbiančiam šepečiui tvirtinti
Jungiamasis laidas su kištuku
Automatiškai suvyniojamo laido mygtukas
Siurbimo galingumo valdymo rankena
Dulkių talpyklos „CYKLON” užpildymo rodyklė
Jungiklis įjungti/išjungti
Dulkių talpyklos „CYKLON” laikiklis
Rankena
Siurbimo žarna
Teleskopinis siurbimo vamzdis su tvirtinimo kabliuku
Oro ištraukimo filtras (įmontuotas siurblyje)
Oro ištraukimo filtro rėmeliai (įmontuoti siurblyje)
Pagrindinis filtras HEPA (įstatytas dulkių siurblyje)
Putų filtras (įstatytas dulkių siurblyje)
„CYKLON“ dulkių talpykla (išmontuotinas siurblio
segmentas)
Oro ištraukimo filtro kūgelis (įmontuotas siurblyje)
Prijungiamas siurbiantis šepetys
Siauras antgalis
Mažas šepetys
Mažas antgalis
„BNB“ (Brush Natural Bristle) šepetys skirtas parketui
valyti (speciali įranga, kurią galite įsigyti Siurblių pardavimo punkte)
Dulkių siurblio paruošimas darbui
B
1 Paspauskite ant siurblio žarnos antgalio esantį šoninį
mygtuką.
2 Įdėkite žarnos antgalį į siurblio angą. Savotiškas „click“
garsas patvirtins, kad žarna atitinkamai įmontuota siurblyje.
3 Kitą žarnos galą (rankeną) sujunkite su siurbimo vamzdžiu.
4 Pasirinkite pageidaujamą teleskopinio siurbimo vamzdžio ilgį, nustatydami jį pagal rodyklę.
5 Pasirinktą antgalį sujunkite su kitu teleskopinio vamzdžio
galu.
6 Norint valyti kietą pagrindą – medienos grindis, plastmasę, keramikos plyteles, ir pan. ištraukite šepetį, spaudžiant jungiklį ant siurbiančiojo šepečio pagal pateiktą piešinį
.
7 Paimkite jungiamojo laido kištuką (3) ir ištraukite jį iš dulkių siurblio.
Traukiant suvyniojamą laidą atkreipkite dėmesį
į geltoną juostelę, pranešančią, jog laidas tuoj
baigsis. Bandant jį traukti toliau, galite sugadinti laidą.
VC3050-001_v02
8 Įdėkite jungiamojo laido kištuką į elektros tinklo lizdą.
Prieš įjungiant siurblį įsitikinkite, ar dulkių surinkimo talpykla
„CYKLON“ yra įmontuota siurblio kameroje, o taip pat ar siurblyje yra įdėtas oro įtraukimo ir ištraukimo filtras.
9 Spaudžiant mygtuką „įjungti/išjungti“ įjunkite dulkių siurblį (7).
10 Siurblys yra aprūpintas siurbimo galingumo valdymo
rankena, kuri suteikia galimybę sklandžiai reguliuoti siurbimo
galingumą. Galingumas reguliuojamas rankenos pagalba.
11 Pasukant rankeną nurodyta kryptimi padidinsite arba
sumažinsite siurbimo galingumą.
Išėmimas
Prieš keičiant filtrus įsitikinkite, kad dulkių siurblys išjungtas ir
jungiamojo laido kištukas ištrauktas iš elektros tinklo.
C
ORO ĮTRAUKIMO FILTRO KŪGELIS
Periodiškai būtina valyti oro įtraukimo filtro kūgelį.
1 Išmontuokite „CYKLON“ dulkių talpyklą ir išvalykite ją
kaip nurodyta (F) punkte.
2 Paleiskite pagrindinio filtro HEPA (14) spyruoklinę spynelę ir išimkite pagrindinį filtrą HEPA iš „CYKLON“ dulkių
talpyklos.
3 Paspauskite ant „CYKLON“ dulkių talpyklos esantį mygtuką ir atidarykite talpyklos dugną.
4 Persukite oro įtraukimo filtro kūgelį (17) laikrodžio rodyklių judėjimo kryptimi.
5 Ištraukite oro įtraukimo filtro kūgelį iš „CYKLON“ dulkių
talpyklos.
6 Jeigu oro įtraukimo filtro kūgelis (17) bus supurvintas
galima oro įtraukimo filtro kūgelį (17) perplauti švariu vandeniu. Prieš įmontuojant oro įtraukimo filtro kūgelį į vietą nepamirškite jo nusausinti.
Atkreipkite dėmesį į tarpinę, kuri yra kūgelio
apačioje. Nepameskite jos.
7 Naują/perplautą oro įtraukimo filtro kūgelį įmontuokite
į kūgelio lizdą taip, kad du ant flanšo esantys iškišuliai atsirastų po talpyklos korpuse esančiomis spyruoklinėmis spynelėmis.
8 Kūgelį stipriai prispauskite ir pasukite iki galo priešinga
laikrodžio rodyklių judėjimo kryptiki. Savotiškas „click“ garsas
patvirtins, kad kūgelis yra atitinkamai įmontuotas.
9 Uždarykite „CYKLON“ dulkių talpyklą.
10 Uždėkite pagrindinį oro filtrą HEPA (14) atkreipkite
dėmesį, kad du ant pagrindinio filtro HEPA (14) apatinės
dalies esantys iškišuliai patektų į dulkių talpyklos skylutes.
11 Įdėkite „CYKLON“ dulkių talpyklą į siurblio kamerą. Savotiškas „click“ garsas patvirtins, kad talpykla yra atitinkamai
įmontuota.
43
D
PAGRINDINIS FILTRAS HEPA IR PUTŲ FILTRAS
Retkarčiais bũtina pagrindinį filtrą HEPA išvalyti ir pašalinti
smulkias dulkes. Išimkite „CYKLON“ dulkių talpyklą, išvalykite ją pgl. nuorodas (F).
1 Paleiskite pagrindinio filtro HEPA (14) spyruoklinę spynelę ir išimkite pagrindinį filtrą HEPA iš „CYKLON“ dulkių
talpyklos.
2 Išimkite putų filtrą (15). Jeigu putų filtras (15) nešvarus,
galite jį praplauti po tekančiu vandeniu. Filtrą gerai išdžiovinkite prieš įdėjimą į siurblį.
Pagrindinis putų filtro (15) vaidmuo yra saugoti HEPA filtrą
nuo pernelyg didelio užterštumo.
DĖMESIO! Dėl saugumo užtikrinimo niekada nedėkite
drėgno, arba pažeisto putų filtro (15).
●● Išvalykite pagrindinio filtro HEPA (14) klostes, jeigu jos
pažeistos, filtrą būtinai pakeiskite nauju. Jeigu pagrindinis filtras HEPA (14) nešvarus, galite jį praplauti po
tekančiu vandeniu. Filtrą gerai išdžiovinkite prieš įdedant
į siurblį.
DĖMESIO! Dėl saugumo užtikrinimo negalima dėti drėgno, arba pažeisto pagrindinio filtro HEPA (14).
●● Putų filtrą įstatykite į jo viet.
3 Naują/perplautą pagrindinį filtrą HEPA (14) įdėkite anksčiau užimamą vietą dulkių talpykloje, atkreipkite dėmesį, kad
ant pagrindinio filtro HEPA (14) apatinėje dalyje esantys du
iškišuliai atsirastų talpyklos korpuse esančiose skylutėse.
Savotiškas „click“ garsas patvirtins, kad filtras yra atitinkamai
įmontuotas.
4 „CYKLON“ dulkių talpyklą kartu su įmontuotu pagrindiniu
filtru HEPA (14) įdėkite į siurblio kamerą. Savotiškas „click“
garsas patvirtins, kad talpykla yra atitinkamai įmontuota.
DĖMESIO! Sužalotą oro ištraukimo filtrą visuomet iškeiskite originalia detale iš gamintojo.
„CYKLON“ dulkių talpyklos
įdėjimas/išėmimas
F
Siurblys aprūpintas išmontuojama „CYKLON” dulkių talpykla (priskiriama prie išimamų siurblio segmentų), kurioje
kaupiami nešvarumai. Užpildžius „CYKLON” dulkių talpyklą
reikia ją ištuštinti.
1 Siurblys aprūpintas „CYKLON” (6) dulkių talpyklos užpildymo indikatoriumi, j užsidegimas siurbimo metu (kai surenkamasis antgalis arba šepetėliai randasi ties valomu paviršiumi) informuoja, kad atsirado reikalas ištuštinti „CYKLON”
dulkių talpyklą. „CYKLON” (6) dulkių talpyklos užpildymo
indikatorius gali užsidegti taipogi siurblio žarnos arba prijungtų prie jos elementų užsikimšimo atveju.
2 Išjunkite dulkių siurblį spaudžiant mygtuką įjungti/
išjungti (7).
3 Ištraukite jungiamojo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
4 Paspauskite žarnos gale esantį šoninį mygtuką, po to
nuimkite žarnos antgalį iš siurblio oro įtraukimo angos.
5 Paspauskite „CYKLON” (8) dulkių talpyklos spyruoklinę
spynelę ir išimkite „CYKLON“ (16) dulkių talpyklą iš siurblio.
6 Atsineškite „CYKLON” dulkių talpyklą virš šiukšliadėžės.
Paspauskite ant „CYKLON” dulkių talpyklos esantį mygtuką,
talpyklos dugnas atsidarys, o jos turinys iškris į šiukšliadėžę.
7 Po talpyklos ištuštinimo uždarykite ją.
Talpykla privalo būti atidžiai uždaryta. Priešingu atveju dulkės pateks į siurblio kamerą ir
siurbimo galingumas pablogės.
ORO IŠTRAUKIMO FILTRAS
1 Norint iškeisti oro ištraukimo filtrą (12) pakelkite siurblio
rankeną, paspauskite ir atidarykite oro ištraukimo filtro dangtį
ir ištraukite filtro dangtį iš siurblio.
2 Išimkite iš siurblio oro ištraukimo filtro rėmelius su įmontuotu filtru.
3 Iš rėmelių išimkite oro ištraukimo filtrą.
Jeigu oro ištraukimo filtras (12) yra užterštas, yra galimybė
perplauti filtrą (12) švariame vandenyje. Prieš grąžinant filtrą
š vietą atsiminkite anksčiau nusausinti filtrą.
8 Ištuštintą „CYKLON” dulkių talpyklą įdėkite atgal į siurblį.
Savotiškas „click“ garsas patvirtins, kad talpykla yra atitinkamai įmontuota siurblyje.
„CYKLON” dulkių talpyklos ištuštinimas yra būtinas, kai
pastebėsite, kad:
a) užsidegs „CYKLON” dulkių talpyklos užpildymo indikatorius,
b) dulkių siurblys prastai siurbia,
c) „CYKLON” dulkių talpykla yra užpildyta.
DĖMESIO! Dėl saugumo užtikrinimo neleistinas yra drėgno oro ištraukimo filtro montavimas siurblyje.
Siurblių pardavimo punkte galite įsigyti specialią įrangą:
E
4 Naują/išvalytą filtrą kruopščiai įmontuokite į visus tvirtinimo elementus.
●● Uždėkite dangtį taip, kad ant dangčio apatinėje dalyje
esantys du iškišuliai atsirastų siurblio korpuse esančiose
skylutėse, prispaudžiant filtro dangti taip, kad galinės
spyruoklinės spynelės užstrigtų korpuse. Savotiškas
„click“ garsas patvirtins, kad dangtis yra atitinkamai
įmontuotas.
44
Speciali įranga
„BNB“ (Brush Natural Bristle) šepetys skirtas parketui
valyti (22)
Jis skirtas kieto, lengvai įbrėžiamo paviršiaus, pvz. medinių,
laminuotų grindų, parketo, marmuro, plytelių valymui ir blizginimui.
Natūralios kilmės švelnūs šeriai užtikrina puikią valymo
kokybę ir saugo valomą paviršių nuo įbrėžimų.
VC3050-001_v02
Darbo baigimas, valymas ir priežiūra
G
1 Išjunkite dulkių siurblį spaudžiant mygtuką įjungti/
išjungti (7).
2 Ištraukite jungiamojo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
3 Susukite prijungiamąjį laidą, paspausdami laido vyniojimo mygtuką (4). Atliekant šį veiksmą, laidą prilaikykite, kad
jis nesusipainiotų, ar kištukas nedaužtų į dulkių siurblio korpusą.
4 Nuimkite nuo siurbimo vamzdžio antgalį, ar šepetį.
5 Nuo siurbimo vamzdžio atskirkite siurbimo žarną.
6 Paspauskite žarnos gale esantį šoninį mygtuką, po to
nuimkite žarnos antgalį iš siurblio oro įtraukimo angos.
7 Dulkių siurblį galima laikyti vertikalioje arba horizontalioje
padėtyje, tuo tikslu įdėkite siurbiančiojo šepečio tvirtinantį
kabliuką prie tvirtinimo užkabos. Siurbimo žarna gali būti
pritvirtinta prie dulkių siurblio, tačiau atkreipkite dėmesį, kad
laikymo metu žarna nebūtų per stipriai sulenkta.
Horizontalus laikymas:
–– Įdėkite rankeną esančią siurbimo šepečio užpakalinėje
dalyje į rankenos laikiklį esantį siurblio apačioje netoli
laido.
Vertikalus laikymas:
–– ant teleskopinio vamzdžio uždėkite siurbiantį šepetį,
–– įdėkite įrangos rankenos apatinę dalį į rankenos laikiklį,
esantį siurblio apačioje šalia priekinio ratuko.
8 Esant reikalui siurblio gaubtą ir kamerą pervalykite
drėgnu skudurėliu (gali būti sudrėkintas skysčiu indams
plauti) išsausinkite arba išvalykite sausu skudurėliu.
PROBLEMA
KĄ DARYTI
Siurblys silpnai siurblia.
Ištuštinkite ir išvalykite „CYKLON“
dulkių talpyklą, iškeiskite filtrus, patikrinkite žarną, vamzdžius, surinkimo
antgalius – pašalinkite užsikimšimo
priežastį.
Suveikė elektros
saugiklis.
tinklo Patikrinkite, ar kartu su dulkių siurbliu
į tą pačią elektros grandį nėra įjungti
kiti prietaisai, jeigu elektros instaliacijos
saugiklio reakcija pasikartoja, atiduokite dulkių siurblį į servisą.
Dulkių siurblys neveikia, Atiduokite dulkių siurblį į servisą.
pažeistas jo korpusas arba
prijungimo laidas.
Ekologija – rūpinkimės aplinka
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkosaugos. Tai nėra nei sunku nei pernelyg
brangu. Tuo tikslu:
Kartono pakuotes perduok į makulatūros surinkimo punktą.
Polietileno maišelius (PE) įmesk į plastmasėms skirtą konteinerį.
Susinaudojusį prietaisą perduok į atitinkamą atliekų surinkimo punktą, kadangi esančios prietaise pavojingos sudedamosios dalys gali sukelti grėsmę aplinkai.
Neišmesk kartu su komunalinėmis atliekomis!!!
Nenaudokite priemonių šveitimui, ar tirpiklio.
Dulkių siurblio naudojimo metu atsiradusių
problemų priežasčių pavyzdžiai
PROBLEMA
KĄ DARYTI
Siurblys išsijungė darbo • Išjunkite siurblį, ištraukite elektros
metu – suveikė terminis laido kištuką iš rozetės ir atlaukite
saugiklis.
apie 40 minučių iki pakartotino siurblio įjungimo.
• Išimkite, ištuštinkite ir išvalykite
„CYKLON“ duklių talpyklą, išvalykite
oro įtraukimo filtro ir HEPA oro ištraukimo filtrą.
Iki siurblio atvėsimo nedė- • Patikrinkite ir išvalykite siurblio
kite „CYKLON“ dulkių komponentus: žarną, vamzdžius,
talpyklos.
surinkimo antgalius, šepetėlius.
• Surinkite siurblį atgal ir įjunkite jį.
• Jeigu siurblio terminis saugiklis
suveikia pernelyg dažnai, arba jeigu
po siurblio atvėsinimo negalima jo
įjungti, priduokite įrenginį į servisavimo punktą.
VC3050-001_v02
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl
gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio
charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip
pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis,
prekybos ir kitomis sąlygomis.
45
LV
Cienījamie Pircēji,
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam rūpīgi salasīt mūsu lietošanas instrukciju. Sevišķi
uzmanīgi ievērojiet drošības noteikumus. Lūdzam saglabāt
lietošanas instrukciju, lai Jūs varētu to lietot arī vēlākās lietošanas laikā.
Drošības norādījumi
Briesmas! / Brīdinājums!
Neievērošana var izraisīt ievainojumus
●● Neieslēdziet ierīci, ja barošanas vadam, apakšdaļai vai
rokturim ir redzami bojājumi. Tādā gadījumā nododiet
ierīci uz servisa punktu.
●● Ja barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām
situācijām, tas jānomaina ražotājam, servisa pārstāvim
vai kvalificētiem speciālistiem.
●● Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope.
Nepareizs remonts var izraisīt nopietnas briesmas
lietotājam. Ja ierīcei ir kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
●● Pirms ierīces tīrīšanas, salikšanas un izjaukšanas
vienmēr atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla kontaktligzdas.
●● Pirms mainot aprīkojumu vai tuvoties pie kustošām
daļām lietošanas laikā, jāizslēdz ierīce un jāatvieno no
elektrotīkla.
●● Nesūciet ar putekļusūcēju cilvēkus vai dzīvniekus, pievērsiet īpašu uzmanību, lai netuvinātu sūkšanas uzgaļus acīm un ausīm.
●● Nedrīkst sūkt ar putekļusūcēju nekādus šķidrumus un
mitrus netīrumus.
●● Bērniem no astoņu gadu vecuma, personām ar ierobežotām garīgām un fiziskām spējām, kā arī personām ar
maņas orgānu traucējumiem, personām bez attiecīgas
pieredzes un kompetences ierīces lietošanas jomā,
ierīci atļauts izmantot tikai otras personas uzraudzībā
vai arī pēc iepriekšējas iepazīšanās ar ierīces lietošanas instrukciju. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
Bērniem no astoņu gadu vecuma ir atļauta ierīces tīrīšana un apkope pieaugušo personu uzraudzībā.
Uzmanību!
Neievērošana var izraisīt bojājumus īpašumam
●● Nesūciet ja putekļusūcēja nav iemontēti filtri un ja tie
ir bojāti.
●● Nesūciet ar putekļusūcēju: sērkociņus, izsmēķus, kvēlošus pelnus. Izvairieties no asu priekšmetu sūkšanas.
sūkšanas šļūteni, caurules un uzgaļus attīriet tās no gružiem.
●● Nesūciet sīkus putekļus kā: milti, cements, sodrēji, ģipsis, kopētāju vai printeru toneru pulveri un līdz.
●● Nekad neapklājiet putekļusūcēja ventilācijas atveres
sūkšanas laikā. Ja sasildīts gaiss nevar iziet, dzinējs
var pārkarsēt un izraisīt atteici vai plastmasas elementu deformēšanu.
●● Pārbaudiet
Norādījums
Informācija par produktu un lietošanas
norādījumi
●● Putekļusūcējs ir paredzēts tikai lietošanai mājsaimnie-
cības apstākļos.
lietojiet tikai telpu iekšpusē un tikai
sausu virsmu sūkšanai. Pēc paklāju mitrās tīrīšanas,
tie jānosusina pirms sūkšanas.
●● Putekļusūcēju
Tehniskie dati
Putekļusūcēja tips un tā tehniskie parametri ir norādīti datu
plāksnītē. Elektrotīkla drošinātājs 16 A.
Netraucē radio un televīzijas uztveršanu.
Nepieprasa iezemējuma
.
ZELMER putekļusūcēji atbilst spēkā esošo normu prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
–– Elektriska zemsprieguma ierīce (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Akustiskās jaudas līmenis: 85 dB/A.
Produkts atzīmēts ar CE zīmi datu plāksnītē.
Elektrostatika
Uz kādām virsmām putekļu sūcēja lietošana zema gaisa mitruma apstākļos var izraisīt nelielu ierīces elektrizēšanos. Tā
ir normāla parādība, nerada ierīces bojājumus un nav uzskatāma par vainu.
Lai samazinātu šīs parādības sekas ieteicams:
●● izlādēt ierīci bieži pieskaroties ar cauruli istabā esošiem
metāla objektiem,
●● palielināt gaisa mitrumu istabā,
●● lietot plaši pieejamus elektrostatikas aizsardzības līdzekļus.
●● Putekļusūcēju pieslēdziet pie 220-240 V mainīgas strāvas padeves ar strāvas drošinātāju 16 A.
●● Neizņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas
velkot aiz vada.
●● Nepārbrauciet ar putekļusūcēju vai sūkšanas birstēm
pār elektrības vadu, jo tas var sabojāt vada izolāciju.
46
VC3050-001_v02
Ierīces uzbūve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
Izejas filtra vāks
Saspraude sūkšanas birstes ierīkošanai
Kontaktdakša ar elektrības vadu
Satīšanas mehānisma poga
Sūkšanas jaudas regulēšanas ciparripa
Putekļu konteinera „CYKLON” piepildīšanas norāde
Poga ieslēgt/izslēgt
Putekļu konteinera „CYKLON” saspraude
Rokturis
Sūkšanas šļūtene
Teleskopiskā sūkšanas caurule ar stiprināšanas āķi
Izejas filtrs (ierīkots putekļusūcējā)
Izejas filtra rāmis (ierīkots putekļusūcējā)
Pamata filtrs HEPA (ierīkots putekļusūcējā)
Putas filtrs (ierīkots putekļusūcējā)
Putekļu konteiners „CYKLON“ (noņemams putekļusūcēja
bloks)
Ieejas filtra konuss (ierīkots putekļusūcējā)
Pārslēdzamā sūkšanas birste
Spraugu uzgalis
Mazā birste
Mazais uzgalis
Parketa birste “BNB” (Brush Natural Bristle) (speciāls aprīkojums - pieejams putekļusūcēju pārdošanas punktos)
Putekļusūcēja sagatavošana lietošanai
B
1 Paspiediet mala pogu, kas atrodas sūkšanas šļūtenes
uzgalī.
2 Sūkšanas šļūtenes uzgali ievietojiet putekļusūcēja
atverē. Raksturīgs klikšķis apliecina, ka šļūtene ir pareizi
samontēta.
3 Otro šļūtenes galu (rokturis) savienojiet ar sūkšanas cauruli.
4 Teleskopisko sūkšanas cauruli uzstādiet izvēlētā garumā
pārbīdot slēdzēju pēc bultiņas un izvelciet/ievelciet cauruli.
5 Otro sūkšanas caurules galu savienojiet ar piemērotu
uzgali vai birsti.
6 Lai sūktu cietas virsmas - koka grīdas, plastmasas materiālus, keramiskās flīzes un līdz., izvelciet birsti nospiežot
pārslēdzi sūkšanas birstē pēc zīmējuma
.
7 Satveriet elektrības vada kontaktdakšu (3) un izņemiet to
no putekļusūcēja.
Izvelkot vadu pievērsiet uzmanību dzeltenai
lentei uz vada, kas signalizē, ka tuvinās vada
gals. Tālāki mēģinājumi (raušana) var novest
līdz tā bojāšanai.
VC3050-001_v02
8 Ielieciet vada kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.
Pirms ieslēgt putekļusūcēju pārliecinieties, ka putekļu konteiners „CYKLON“ ir samontēts putekļusūcēja kamerā un ar
ieejas un izejas filtrs ir samontēts putekļusūcējā.
9 Ieslēdziet putekļusūcēju nospiežot pogu ”ieslēgt/
izslēgt” (7).
10 Putekļusūcējs ir aprīkots ar sūkšanas jaudas regulatoru,
kas dod iespēju brīvi regulēt putekļusūcēja jaudu. Jauda tiek
regulējama ar ciparripu.
11 Pagriežot ciparripu pēc tās zīmēm sūkšanas jauda tiek
palielināta vai samazināta.
Filtru noņemšana
Pirms filtru maiņas pārliecinieties ka putekļusūcējs ir ieslēgts
un elektrības vada kontaktdakša ir izņemta no elektrotīkla
kontaktligzdas.
C
IEEJAS FILTRA KONUSS
Ieteicams periodiski tīrīt ieejas filtra konusu.
1 Noņemiet putekļu konteineru „CYKLON“ un iztukšojiet to
pēc pkt. (F).
2 Palaidiet pamata filtra HEPA sprādzi (14) un izņemiet
pamata filtru HEPA no putekļu konteinera „CYKLON“.
3 Paspiediet pogu, kas atrodas putekļu konteinerā
„CYKLON“ un atveriet konteinera dibenu.
4 Pagrieziet ieejas filtra konusu (17) pēc pulksteņa rādītāja
virziena.
5 Izņemiet ieejas filtra konusu no putekļu konteinera
„CYKLON“.
6 Ja ieejas filtra konuss (17) tika notraipīts, ir iespēja izskalot ieejas filtra konusu (17) zem tekoša ūdens. Pirms atkārtotas montāžas atcerieties, lai nosusinātu iepriekšminētu
konusu.
Pievērsiet uzmanību uz paplāksni, kas atrodas
konusa atloka apakšdaļā. Nepazaudējiet to.
7 Jaunu/izskalotu ieejas filtra konusu ievietojiet konusa
ligzdā tā, lai dīvi izvirzījumi uz atloka atrastos zem sprādzes,
konteinera korpusā.
8 Stipri piespiediet konusu un pagrieziet līdz maksimumam
pret pulksteņa rādītāja virzienu. Raksturīgs klikšķis apliecina,
ka konuss tika pareizi samontēts.
9 Aizveriet putekļu konteinera „CYKLON“ dibenu.
10 Ierīkojiet pamata filtru HEPA (14) pievērsiet uzmanību,
lai divi izvirzījumi pamata filtra HEPA (14) apakšdaļā atrastos
putekļu konteinera atverēs.
11 Putekļu konteineru „CYKLON“ ievietojiet putekļusūcēja
kamerā. Raksturīgs klikšķis apliecina, ka konteiners tika
pareizi samontēts.
47
D
PAMATA FILTRS HEPA UN PUTAS FILTRS
Pamata filtrs HEPAperiodiski jāattīra no sīkiem putekļa daļiņām.
Noņemiet putekļu konteineru „CYKLON“ un iztukšojiet to pēc
pkt. (F).
1 Palaidiet pamata filtra HEPA sprādzi (14) un izņemiet
pamata filtru HEPA no putekļu konteinera „CYKLON“.
2 Izņemiet putas filtru (15). Ja putas filtrs (15) ir notraipīts
ir iespēja izskalot putas filtru zem tekoša ūdens. Pirms atkārtoti ierīkot atcerieties, lai nosusinātu šo filtru.
Putas filtrs (15) ir vispirms paredzēts pamata filtra HEPA (14)
aizsargāšanai no pārmērīgiem netīrumiem.
Drošības dēļ, nedrīkst uzvilkt mitru vai sabojātu
putas filtru (15).
●● Iztīriet pamata filtra HEPA (14) šķiedras, ja filtra šķiedras
ir saplīsušas noteikti jānomaina tas jaunam. Ja pamata
filtrs HEPA (14) ir notraipīts ir iespēja izskalot filtru zem
tekoša ūdens. Pirms atkārtoti ierīkot atcerieties, lai nosusinātu šo filtru.
Drošības dēļ, nedrīkst uzvilkt mitru vai sabojātu
HEPA filtru (14).
●● Ievietojiet putas filtru savā vietā.
3 Jaunu/izskalotu pamata filtru HEPA (14) ievietojiet
putekļu konteinerā savā vietā, pievērsiet uzmanību, lai
divi izvirzījumi pamata filtra HEPA (14) apakšdaļā atrastos
putekļu konteinera atverēs. Raksturīgs klikšķis apliecina, ka
filtrs tika pareizi samontēts.
4 Putekļu konteineru „CYKLON“ kopā ar samontētu pamata
filtru HEPA (14) ievietojiet putekļusūcēja kamerā. Raksturīgs
klikšķis apliecina, ka konteiners tika pareizi samontēts.
E
IZEJAS FILTRS
1 Lai nomainītu izejas filtru (12) paceliet putekļusūcēja
ietvaru, pēc tam paspiediet saspraudes izejas filtra vākā, un
izvelciet izejas filtra vāku no putekļusūcēja.
2 No putekļusūcēja izņemiet izejas filtra rāmi ar samontētu
izejas filtru.
3 Izņemiet izejas filtru no rāmja saspraudēm.
Ja izejas filtrs (12) tika notraipīts, ir iespēja izskalot filtru (12)
zem tekoša ūdens. Pirms atkārtotas montāžas atcerieties, lai
nosusinātu iepriekšminētu filtru.
Drošības apsvērumu dēļ, nedrīkst uzvilkt mitru
izejas filtru.
4 Jaunu/izskalotu filtru rūpīgi ierīkojiet visās rāmja saspraudēs.
●● Uzvelciet vāku tā, lai divi izvirzījumi vāka apakšdaļā
atrastos putekļusūcēja korpusā, piespiediet filtra vāku tā,
lai mugurpuses saspraudes sabloķētos korpusā. Raksturīgs klikšķis apliecina, ka vāks tika pareizi samontēts.
Putekļu konteinera „CYKLON“
Noņemšana/montāža
F
Putekļusūcējs ir aprīkots ar noņemamu putekļu konteineru
„CYKLON” (noņemams putekļusūcēja bloks), kur tiek vākti
netīrumi. Ja putekļu konteiners „CYKLON” ir piepildīts, tas
jāiztukšo.
1 Putekļusūcējs ir aprīkots ar putekļu konteinera
„CYKLON“ piepildīšanas norādi (6), ja tas iedegsies lietošanas laikā (sūkšanas uzgalis vai birste pacelta virs tīrāmas
virsmas) tas nozīmē, ka vajag iztukšot putekļu konteineru
„CYKLON“. Putekļu konteinera „CYKLON“ piepildīšanas
norāde (6) var ieslēgties arī ja sūkšanas šļūtene vai tai pievienoti aprīkojuma elementi ir aizsērējuši.
2 Izslēdziet putekļusūcēju nospiežot pogu ieslēgt/
izslēgt (7).
3 Atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla.
4 Paspiediet mala pogu, kas atrodas šļūtenes uzgalī, pēc
tam izņemiet šļūtenes uzgali no putekļusūcēja ieejas atveres.
5 Paspiediet putekļu konteinera „CYKLON“ (8) saspraudi
un izņemiet putekļu konteineru „CYKLON“ (16) no putekļusūcēja.
6 Putekļu konteineru „CYKLON“ paceliet virs atkritnes. Paspiediet pogu, kas atrodas uz putekļu konteinera
„CYKLON“, konteinera dibens atvērsies un tā saturs izkritis
atkritnē.
7 Pēc konteinera iztukšošanas, aizveriet dibenu.
Konteiners precīzi jāaizver. Pretējā gadījumā
putekļi ienāks putekļusūcēja kamerā un sūkšanas jauda būs samazināta.
8 Iztukšotu putekļu konteineru „CYKLON“ ievietojiet putekļusūcējā. Raksturīgs klikšķis apliecina, ka konteiners tika
pareizi samontēts.
Putekļu konteiners „CYKLON“ jāiztukšo gadījumā, kad
pamanīsit ka:
a) putekļu konteinera „CYKLON“ piepildīšanas norāde iededzas,
b) putekļusūcējs sāks vāji sūkt,
c) putekļu konteiners „CYKLON“ ir piepildīts.
Speciāls aprīkojums
Putekļu sūcēju iepirkšanas punktos var iepirkt speciālu aprīkojumu:
Parketa birste “BNB” (Brush Natural Bristle) (22)
Ar to var tīrīt un spodrināt cietas, skrambu jūtīgas virsmas,
piem. koka grīdas, paneļi parkets, marmors, flīzes un līdz.
Birstes dabiski un delikāti sari nodrošina maksimālu sūkšanas efektīvumu un saudzē no skrambām tīrāmā virsmā.
Sabojātu izejas filtru vienmēr nomainiet jaunam
un oriģinālam.
48
VC3050-001_v02
Darba pabeigšana, tīrīšana
un konservācija
G
1 Izslēdziet putekļusūcēju nospiežot pogu ieslēgt/
izslēgt (7).
2 Atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla.
3 Satiniet vadu nospiežot satīšanas mehānisma pogu (4).
To darot, pieturiet vadu, lai tas nesapītos un lai neiesistu ar
kontaktdakšu putekļusūcēja korpusu.
4 Atvienojiet teleskopisko cauruli no sūkšanas uzgaļa vai
birstes.
5 Atvienojiet teleskopisko cauruli no šļūtenes.
6 Paspiediet mala pogu, kas atrodas šļūtenes uzgalī, pēc
tam izņemiet šļūtenes uzgali no putekļusūcēja ieejas atveres.
7 Putekļusūcēju var saglabāt vertikāli vai horizontāli. Šļūtene var palikt pievienota putekļusūcējam, tomēr jāpievērš
uzmanība, lai tā nebūtu pārāk salocīta glabāšanas laikā.
Glabāšana horizontāli:
–– Ievietojiet ietvaru, kas ir novietots sūkšanas birstes
mugurpusē, ietvara ligzdā, kas ir novietota putekļusūcēja
mugurpusē pie elektrības vada ieejas.
Glabāšana vertikāli:
–– uzvelciet sūkšanas birsti uz teleskopisko cauruli,
–– ievietojiet aprīkojuma ietvara apakšdaļu ietvara ligzdā,
kas ir novietota putekļusūcēja apakšā pie priekšpuses
ratiņa.
8 Vajadzības gadījumā noslaukiet putekļusūcēja
korpusu un kameru ar samitrinātu drānu (var būt ar trauku
mazgāšanas līdzekli) nosusiniet vai noslaukiet to lai būtu
sausas.
PROBLĒMA
KO DARĪT
Putekļusūcējs nesūc.
Iztukšojiet un iztīriet putekļu konteineru „CYKLON”, nomainiet filtrus,
pārbaudiet sūkšanas cauruli, šļūteni
un uzgali – likvidējiet aizbloķēšanas
iemeslu.
Ieslēdzās elektriskās ķēdes Pārbaudiet vai citas ierīces nav piedrošinātājs.
slēgtas pie tā paša elektrotīkla, ja
elektrotīkla drošinātājs pārāk bieži
ieslēdzas, nododiet putekļusūcēju uz
servisa punktu.
Putekļusūcējs nedarbojas, Nododiet putekļusūcēju uz servisa
apakšdaļa ir bojāta vai punktu.
elektrības vads ir bojāts:
Ekoloģija – gādāšana par vidi
Katrs lietotājs var ienest savu ieguldījumu vides aizsardzībā.
Tas nepieprasa
īpašas pūles. Ar šo mērķi:
Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
Polietilēna maisus (PE) metiet ārā konteinerā,
kurš ir domāts priekš plastikāta.
Nevajadzīgu aparātu atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā, jo saturošie aparātā kaitīgie
komponenti var radīt draudus apkārtējai videi.
Nemetiet ārā ierīci kopā ar komunāliem atkritumiem!!!
Nelietojiet nekādus agresīvus mazgāšanas
līdzekļus un šķīdinātājus.
Problēmu piemēri lietojot putekļusūcēju
PROBLĒMA
KO DARĪT
Putekļusūcējs izslēdzās • Izslēdziet putekļusūcēju, izņemiet
lietošanas laikā – ieslēdzās elektrības vada kontaktdakšu no kontermiskais drošinātājs.
taktligzdas un pagaidiet ap. 40 minūtes līdz atkārtoti ieslēgt.
• Izņemiet, iztukšojiet un iztīriet
putekļu konteineru „CYKLON“, iztīriet
ieejas filtra konusu un ieejas filtru
HEPA.
Neierīkojiet putekļu kon- • Pārbaudiet un attīriet aksesuārus:
teineru „CYKLON” līdz sūkšanas šļūteni, uzgaļus un birstes.
tam, kad putekļusūcējs • Salieciet putekļusūcēju un ieslēatdzisīs.
dziet to.
• Ja termiskais drošinātājs ieslēdzas
pārāk bieži, vai ja atdzisusi putekļusūcēju nevar ieslēgt, atdodiet putekļusūcēju servisa punktā.
VC3050-001_v02
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas
nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās
normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
49
ET
Austatud kliendid,
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati
originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud
spetsiaalselt selle toote jaoks.
Palume käesolev juhend tähelepanelikult läbi lugeda. Erilist
tähelepanu tuleb pöörata ohutu kasutamise tingimustele.
Palume kasutusjuhend alles hoida, et võiksite seda lugeda
ka edasise kasutamise käigus.
Ohutuseeskirjad
Ohtlik! / Hoiatus!
Eiramine põhjustab vigastusi
●● Ärge
lülitage seadet tööle, kui toitejuhe, korpus või
käepide on nähtavalt vigastatud. Sellisel juhul viige
seade parandusse.
●● Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vältimiseks
vahetada välja tootja poolt või volitatud hooldekeskuses või spetsialisti poolt.
●● Vigastatud toodet võib parandada ainult kvalifitseeritud
isik. Valesti teostatud parandus võib põhjustada kasutajale tõsist ohtu. Vigastuste korral pöörduge spetsiaalsesse teeninduskeskusesse.
●● Enne seadme puhastamist, lahtimonteerimist või kokkupanekut võtke alati ühendusjuhtme pistik vooluvõrgu
pesast välja.
●● Enne tarvikute vahetamist või liikuvatele esemetele
lähenemist tolmu imemise ajal tuleb seade välja lülitada ning elektrivõrgust lahti ühendada.
●● Ärge imege tolmuimejaga inimesi ega loomi, ja olge
eriti ettevaatlik, et mitte lasta imevat otsa silmade ja
kõrvade lähedale.
●● Ärge tõmmake tolmuimejasse mingeid vedelikke ega
niisket mustust.
●● Kaheksandast eluaastast vanemad lapsed, piiratud
psüühiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud, kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, võivat seadet kasutada ainult järelvalve all
või peale eelnevat võimalike ohtude tutvustamist ja
seadme turvalist kasutamist käsitlevat instrueerimist.
Lastel ei tohi lubada seadmega mängida. Seadme
puhastamine ja hooldavate toimingute teostamine on
kaheksandast eluaastast vanemate laste poolt, kohase
järelvalve all, lubatud.
Tähelepanu!
Eiramine põhjustab seadme kahjustamist
●● Ühendage
tolmuimeja 16 A võrkukaitsega kaitstud
220-240 V vahelduvvooluvõrku.
●● Ärge tõmmake pistikut pesast välja juhtmest sikutades.
50
●● Ärge sõitke tolmuimeja või puhastusharjadega üle toitejuhtme, see võib vigastada juhtme isolatsiooni.
●● Ärge võtke tolmu, kui tolmuimejasse pole filtreid paigaldatud ning juhul, kui need on kahjustatud.
●● Ärge imege tolmuimejasse: tikke, suitsukonisid, hõõguvat tuhka. Vältige teravate esemete sisseimemist.
●● Kontrollige voolikut, torusid ja otsikuid – nende sees
leiduv praht eemaldage.
●● Ärge imege peent pulbrilist materjali, nagu: jahu, tsement, kips, printerite ja koopiamasinate tahmakasseti
sisu jne.
●● Tolmu võtmise ajal on lubamatu tolmuimeja ventilatsiooniavade kinni katmine. Kuumenenud õhul puudub
väljapääs, mis võib põhjustada mootori ülekuumenemise. See põhjustab rikke või plastikust osade deformeerumise.
Juhised
Info toote kohta ja kasutusjuhised
●● Tolmuimeja on mõeldud kasutamiseks ainult kodustes
tingimustes.
●● Kasutage tolmuimejat ainult siseruumides ja ainult kuivade pindade puhastamiseks. Märgpuhastuse läbinud
vaibad kuivatage enne tolmuimejaga puhastamist.
Tehnilised andmed
Tolmuimeja mudel ja tehnilised andmed on toodud andmesildil. 16 A võrgukaitse.
Ei põhjusta häireid raadio- ja TV-lainete vastuvõtmisel.
Ei vaja maandamist
.
ZELMERi tolmuimeja vastab nõutavatele normidele.
Seade on kooskõlas direktiivide nõuetega:
–– Madalapingeline elektriseade (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Helivõimsuse tase: 85 dB/A.
Toode on märgistatud CE tähisega andmesildil.
Staatiline elekter
Tolmu võtmine mõnedelt pindadelt tingimustes, kus õhuniiskus on madal, võib tekitada vähest staatilist elektrit. See
on loomulik nähtus, see ei kahjusta seadet ega ole seadme
puudus.
Staatilise elektri vähendamiseks soovitame:
●● maandage seadet puudutades tihti toluimeja toruga ruumis leiduvaid metallist esemeid,
●● suurendage õhuniiskust ruumis,
●● kasutage saadavalolevaid staatilise elektri vähendamise
vahendeid.
VC3050-001_v02
Seadme ehitus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
Mootorifiltri kaan
Hariotsiku kinnitushaak
Pistik koos ühendusjuhtmega
Kerimisnupp
Imemisjõu reguleerimisketas
„CYKLON” tolmumahuti täitumise indikaator
Sisse/välja nupp
„CYKLON” tolmumahuti kinnitushaak
Sang
Voolik
Kinnitushaagiga teleskooptoru
Mootorifilter (tolmuimejas sissemonteeritud)
Mootorifiltri raam (tolmuimejas sissemonteeritud)
HEPA põhifilter (tolmuimejas sissemonteeritud)
Vahtkummist filter (tolmuimejas sissemonteeritud)
„CYKLON“ tolmumahuti (tolmuimejast eemaldatav element)
Õhufiltri koonus (tolmuimejas sissemonteeritud)
Vahetatav hariotsik
Piluotsik
Väike hari
Väike otsik
Parketihari “BNB” (Brush Natural Bristle) (spetsiaalne
lisavarustus, võib osta tolmuimejaid müüvatest poodidest)
Tolmuimeja kasutamiseks
ettevalmistamine
B
1 Vajutage vooliku lõpus olevale külgmisele nupule.
2 Asetage vooliku ots tolmuimeja sisseimemisavasse. Iseloomulik „klõps“ viitab vooliku õigele paigaldamisele.
3 Vooliku teise otsa (käepide) ühendage teleskooptoru.
4 Reguleerige teleskooptoru soovitud pikkusele lükates liugurit vastavalt noolele ning tõmmake toru välja/lükake sisse.
5 Toru teise otsa asetage vastav otsik või hari.
6 Kõvade põrandate - puitpõrand, kunstmaterjalist põrandakatted, keraamilised plaadid jne - tolmust puhastamiseks
lükake hari välja, vajutades hariotsikul olevat nuppu vastavalt joonisele
.
7 Võtke ühendusjuhtme pistik (3) ja tõmmake see tolmuimejast välja.
Ühendusjuhtme väljatõmbamisel pöörake tähelepanu kollasele ribale, mis märgib väljatõmmatava juhtme lõppu. Edasised katsed (äkiline
rebimine) võivad viia selle vigastamiseni.
8 Asetage ühendusjuhtme pistik vooluvõrgu pistikupessa.
VC3050-001_v02
Enne tolmuimeja sisselülitamist veenduge, et „CYKLON“
tolmumahuti ning samuti õhufilter ja mootorifilter on tolmuimejasse paigaldatud.
9 Käivitage tolmuimeja, vajutades nupule “sisse/välja” (7).
10 Tolmuimejal on imemisjõu regulaator, mis võimaldab
tolmuimeja imemisjõudu sujuvalt reguleerida. Imemisjõudu
saab reguleerida reguleerimisketta abil.
11 Reguleerimisketta keeramisel vastavalt märgistusele
imemisjõud kas suureneb või väheneb.
Filtrite eemaldamine
Enne filtrite eemaldamist veenuge, et tolmuimeja on välja
lülitatud ja ühendusjuhtme pistik on vooluvõrgu pistikupesast
välja võetud.
C
ÕHUFILTRI KOONUS
Õhufiltri koonuse puhastamine aeg-ajalt on tingimata vajalik.
1 Eemaldage „CYKLON“ tolmumahuti ja tühjendage see
vastavalt punktile (F).
2 Vabastage HEPA põhifiltri (14) kinnitushaak ja eemaldage HEPA põhifilter „CYKLON“ tolmumahutist.
3 Vajutage „CYKLON“ tolmumahutil olevale nupule ja
avage mahuti põhi.
4 Keerake õhufiltri koonust (17) kellaosuti liikumise suunas.
5 Tõmmake õhufiltri koonus „CYKLON“ tolmumahutist
välja.
6 Kui õhufiltri koonus (17) saab mustaks, on võimalik õhufiltri koonus (17) loputada voolava vee all puhtaks. Enne
tagasi monteerimist pidage meeles koonus kuivatada.
Pöörake tähelepanu koonuse krae põhjas olevale tihendile. Ärge kaotage seda ära.
7 Asetage uus/läbiloputatud õhufiltri koonus koonuse
pessa nii, et kaks krael olevat eendit satuksid mahuti korpusel oleva nupu alla.
8 Suruge koonust tugevalt ja keerake lõpuni kellaousti
liikumisele vastupidises suunas. Iseloomulik „klõps“ viitab
koonuse õigele paigaldamisele.
9 Sulgege „CYKLON“ tolmumahuti põhi.
10 Paigaldage HEPA põhifilter (14) ja pöörake tähelepanu,
et HEPA põhifiltri (14) alumises osas olevad kaks eendit
satuksid tolmumahutis olevatesse avadesse.
11 Asetage „CYKLON“ tolmumahuti tolmuimeja tolmumahuti pessa. Iseloomulik „klõps“ viitab tolmumahuti õigele paigaldamisele.
D
HEPA PÕHIFILTER JA VAHTKUMMIST FILTER
Tingimata on vajalik HEPA põhifiltri puhastamine peentest
tolmuosakestest.
Eemaldage „CYKLON“ tolmumahuti ja tühjendage vastavalt
punktile (F).
1 Vabastage HEPA põhifiltri (14) nupp ja eemaldage HEPA
põhifilter „CYKLON“ tolmumahutist.
51
2 Eemaldage vahtkummist filter (15). Kui vahtkummist filter
(15) on määrdunud, võib seda loputada voolava vee all.
Enne tagasi monteerimist pidage meeles see kuivatada.
Vahtkummist filtri (15) peamine ülesanne on kaitsta HEPA
põhifiltrit (14) liigse määdrumise eest.
Turvalisuse kaalutlustel on lubamatu niiske
või vigastatud vahtkummist filtri (15) paigaldamine.
●● Puhastage HEPA põhifiltri (14) voldid, filtri voltide vigas-
tuste korral tuleb see tingimata vahetada uue vastu. Kui
HEPA põhifilter (14) on määrdunud, võib seda loputada
voolava vee all. Enne tagasi monteerimist pidage meeles
filter kuivatada.
Turvalisuse kaalutlustel on lubamatu niiske või
vigastatud HEPA põhifiltri (14) paigaldamine.
●● Asetage vahtkummist filter endisele kohale.
3 Asetage/uus läbiloputatud HEPA põhifilter (14) tolmumahutisse endisele kohale, pöörates tähelepanu, et kaks HEPA
põhifiltri (14) alumises osas olevat eendit satuksid tolmumahutis olevatesse avavustesse. Iseloomulik „klõps“ viitab filtri
õigele paigaldamisele.
4 Asetage tolmumahuti koos paigaldatud HEPA põhifiltriga (14) tolmuimeja tolmumahuti pessa. Iseloomulik „klõps“
viitab tolmumahuti õigele paigaldamisele.
E
MOOTORIFILTER
1 Mootorifiltri (12) vahetamiseks tõstke tolmuimeja sang
üles, vajutage mootorifiltri kaanel olevatele kinnitushaakidele
ja lükake mootorifiltri kaan tolmuimejast välja.
2 Eemaldage tolmuimejast mootorifiltri raam koos kinnitatud mootorifiltriga.
3 Võtke mootorifilter haakide küljest lahti.
Kui mootorifilter (12) saab mustaks, on võimalik loputada
filter (12) voolava vee all puhtaks. Enne tagasi monteerimist
pidage meeles filter kuivatada.
Turvalisuse kaalutlustel on lubamatu niiske
mootorifiltri paigaldamine.
4 Asetage uus/läbiloputatud filter hoolikalt kõikide raamil
olevate haakide külge.
●● Asetage kaas tagasi nii, et kaks filtri alumises osas
olevat haaki satuksid tolmuimeja kopruses olevatesse
avavustesse, vajutage filtri kaanele, nii et haagid korpusel lukustuksid. Iseloomulik „klõps“ viitab kaane õigele
paigaldamisele.
Vigastatud mootorifilter vahetage alati uue originaalfiltri vastu.
52
„CYKLON“ tolmumahti eemaldamine/
paigaldamine
F
Tolmuimejal on „CYKLON” tolmumahuti (tolmuimejast eemaldatav element), kuhu koguneb tolm. „CYKLON” tolmumahuti
täitumise indikaatori süttimisel tuleb see tühjendada.
1 Tolmuimejal on „CYKLON“ tolmumahuti (6) täitumise
indikaator, selle põlema süttimisel töötamise ajal (otsik või
hari on puhastatava pinna kohal) viitab, et „CYKLON“ tolmumahuti tuleb tingimata tühjendada. „CYKLON“ tolmumahuti
(6) täitumise indikaator võib põlema süttida ka juhul, kui voolik või sellega ühendatud lisavarustus on ummistunud.
2 Lülitage tolmuimeja välja, vajutades nupule “sisse/
välja” (7).
3 Tõmmake ühendusjuhtme pistik seinakontaktist välja.
4 Vajutage vooliku otsas olevale külgmisele nupule,
eemladge vooliku ots tolmuimeja sisseimemisavast.
5 Vajutage „CYKLON“ tolmumahuti (8) kinnitushaagile ja
eemaldage „CYKLON“ tolmumahuti (16) tolmuimejast.
6 Viige „CYKLON“ tolmumahuti prügikasti kohale. Vajutage
„CYKLON“ tolmumahutil olevale nupule, mahuti põhi avaneb
ja selle sisu kukub prügikasti.
7 Pärast mahuti tühjendamist sulgege põhi.
Mahuti peab olema korralikult suletud. Vastasel
juhul satub tolm tolmuimeja tolmukoti pessa
ning imemisjõud väheneb.
8 Asetage tühjendatud „CYKLON“ tolmumahuti tolmuimejasse. Iseloomulik „klõps“ viitab mahuti õigele paigaldamisele.
„CYKLON“ tolmumahuti tühjendamine on tingimata vajalik, kui:
a) põlema süttib „CYKLON“ tolmumahuti täitumise indikaator,
b) tolmuimeja imeb märgatavalt kehvemini,
c) „CYKLON“ tolmumahuti on täis.
Erivarustus
Tolmuimejaid müüvatest kauplustest võite osta erivarustust:
Parketihari “BNB” (Brush Natural Bristle) (22)
Kasutatakse kõvade, kergesti kriimustatavate pindade
puhastamiseks ja poleerimiseks, näiteks puitpõrandad, laminaatparkett, parkett, marmor, keraamilised plaadid jne.
Peened ja pehmed naturaalse päritoluga harjased tagavad
puhastamise maksimaalse efektiivsuse ja kaitsevad puhastatavat pinda kriimustamise eest.
Töö lõpetamine, puhastamine
ja hooldamine
G
1 Lülitage tolmuimeja välja, vajutades nupule “sisse/
välja” (7).
2 Tõmmake ühendusjuhtme pistik seinakontaktist välja.
3 Kerige ühendusjuhe kokku, vajutades sissekerimisnupule (4). Selle toimingu ajal hoidke juhtmest kinni, et mitte
lasta sel sassi minna ning vastu tolmuimeja korpust lennata.
VC3050-001_v02
4 Eemaldage teleskooptoru otsast otsik või hari.
5 Eemaldage voolik teleskooptoru otsast.
6 Vajutage vooliku lõpus olevale külgmisele nupule ja
eemaldage vooliku ots tolmuimeja sisseimemisavast.
7 Tolmuimejat võib hoida püstiasendis või pikali asendis.
Vooliku võib tolmuimeja küljest eemaldada, kuid pöörake
tähelepanu sellele, et ei painutaks seda tugevalt kokku.
Hoidmine pikali asendis:
–– asetage hariotsiku tagumises osas olev haak tolmuimeja
taga, ühendusjuhtme kõrval asuvasse pesasse.
Hoidmine püstiasendis:
–– pange teleskooptoru otsa hariotsik,
–– asetage lisavarustuse sanga alumine osa tolmuimeja all
asuvasse esimese ratta kõrval olevasse pesasse.
8 Tolmuimeja korpust ja tolmukoti pesa võib
vajadusel pühkida niiske lapiga (võib olla niisutatud
nõudepesuvahendiga), kuivatada või pühkida kuivaks.
Kaitseme keskkonda
Iga kasutaja võib kaasa aidata keskkonnakaitsele. See ei ole
raske ega kulukas. Selleks:
Andke papist pakendid makulatuuri. Polüetüleenist (PE) kotid viska plastikmaterjalide
konteinerisse.
Andke kasutatud seade üle vastavasse ladustamiskohta, kuna seadmes olevad ohtlikud
elemendid võivad kahjustada keskkonda.
Ärge viska seadet välja olmejäätmetega!!!
Ärge kasutage küürimisvahendeid ega lahusteid.
Tolmuimeja kasutamisel esinevad probleemid
PROBLEEM
MIDA TEHA
Tolmuimeja lülitus sellega • Lülitage tolmuimeja välja, eemaltöötamise ajal välja – sisse dage ühendusjuhtme pistik voolulülitus termokaitse.
võrgu pistikupesast ja oodake 40
minutit enne uuesti sisse lülitamist.
• Eemaldage, tühjendage ja puhastage „CYKLON“ tolmumahuti, puhastage õhufiltri koonus ja HEPA õhufilter.
Kuni tolmuimeja täieliku • Kontrollige ja puhastage lisavarusmahajahutmiseni
ärge tus: voolik, torud, otsikud ja harjad.
pange „CYKLON“ tolmu- • Pange tolmuimeja kokku ja lülitage
mahutit tolmuimejasse.
uuesti sisse.
• Kui termokaitse lülitub sisse liiga
tihti või kui pärast tolmuimeja mahajahtumist ei saa tolmuimejat uuesti
sisse lülitada, viige tolmuimeja parandusse.
Tolmuimeja tõmbab nõr- Tühjendage ja puhastage „CYKLON“
galt.
tolmumahuti, vahetage filtrid, kontrollige torusid, voolikut ja otsikuid –
eemaldage ummistuse põhjustajad.
Elektrivõrgu kaitsekork lüli- Kontrollige, kas koos tolmuimejaga
tus välja.
pole samasse vooluringi ühendatud
teisi seadmeid. Kui korkide väljalülitumine kordub, viige tolmuimeja
parandusse.
Tolmuimeja ei tööta, kor- Viige tolmuimeja parandusse.
pus või ühendusjuhe on
vigastatud.
VC3050-001_v02
Importija/tootja ei vastuta toote selle mitteotstarbekohasest kasutamisest või ebaõigest hooldusest põhjustatud kahjude eest.
Importija/tootja jätab endale õiguse muuta toodet mistahes ajal sellest eelnevalt teavitamata, eesmärgiga kohandada toodet vastavalt
õiguseeskirjadele, standarditele ja direktiividele või konstruktsioonilistel, kaubanduslikel, esteetilistel ja muudel põhjustel.
53
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Important safety instructions
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Do not operate the appliance if the cord, the housing or
the handle is visibly damaged. In such a case, return
the appliance to a service center.
●● If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, a service agent or a qualified person
in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Always unplug the appliance before cleaning,
assembling or dismantling.
●● Turn off the device and unplug it from an outlet before
replacing the equipment or approaching moving parts
during use.
●● Do not use the vacuum cleaner to clean people or
animals, pay special attention to keep the nozzles
away from eyes and ears.
●● Do not use the vacuum cleaner to clean liquids or other
damp dirt.
●● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they
are aged from 8 years and above and supervised.
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Connect
the vacuum cleaner only to a 220-240 V
mains supply equipped with a 16 A fuse.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the
cord, it may cause damage to the cord insulation.
54
●● Do
not use the vacuum cleaner without the filters
installed in the vacuum cleaner or if the filters are
damaged.
●● Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid
picking up sharp objects.
●● Check the suction hose, the tubes and the nozzles –
remove the dirt from the inside.
●● Do not vacuum fine dust such as: flour, cement,
gypsum, toners for printers and copy machines etc.
●● Do not under no circumstances ever cover the air holes
on the upper part of the housing during vacuuming.
In this way you cover the escape holes in the outlet
filter cover. The accumulation of hot air may lead to
engine overheating, and consequently its failure or
deformation of plastic parts.
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● The vacuum cleaner is for household use only.
●● Operate the appliance only in indoor spaces
and
vacuum only dry surfaces. Before vacuuming dry the
carpets that were wet cleaned.
Technical parameters
The type of the vacuum cleaner and the technical parameters
are indicated on the rating label. Mains protection 16 A.
Does not cause interferences with audio/video devices.
Does not require grounding
.
ZELMER vacuum cleaners meet the requirements of the
applicable norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Noise level: 85 dB/A.
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
Static electricity
In the process of vacuuming of some surfaces in areas of
low air humidity the device may become electrically charged.
It is a natural phenomenon – it does not damage the device,
and it is not considered to be a fault.
In order to minimize the phenomenon, we recommend you to:
●● discharge the device by touching metal items in the room
with the pipe,
●● increase air humidity in the room,
●● use widely available antistatic agents.
VC3050-001_v02
Appliance elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
Outlet filter cover
Combination brush fastening
Plug and cord
Cord rewind button
Suction power regulation control
CYKLON dust container full indicator
ON/OFF button
CYKLON dust container fastening
Handle
Suction hose
Telescopic suction tube with a fastening hook
Outlet filter (installed in the vacuum cleaner)
Outlet filter frame (installed in the vacuum cleaner)
Basic HEPA filter (installed in the vacuum cleaner)
Foam filter (installed in the vacuum cleaner)
“CYKLON” dust container (part of the removable segment
of the vacuum cleaner)
Inlet filter cone (installed in the vacuum cleaner)
Switchable combination brush
Crevice nozzle
Small brush
Small nozzle
Parquet brush “BNB” (additional equipment – may be
bought in retail centers)
Preparing the vacuum cleaner
for operation
B
1 Press the side button on the end of the suction hose.
2 Place the end of the suction hose in the vacuum cleaner.
You should hear a distinctive click, if you do it right.
3 Attach the other end of the hose (the handle) to the
suction tube.
4 Adjust the length of the telescopic suction tube by sliding
the slider according to the arrow and pull out/ pull the tube
together.
5 Assemble the proper nozzle or brush to the other end of
the suction tube.
6 To clean hard surfaces – wooden floors, plastic floors,
ceramic tiles etc. pull out the brush by pressing the switch on
the combination brush according to the figure
.
7 Pull the plug and cord (3) out of the vacuum cleaner.
While pulling out the cord, pay attention to the
yellow stripe which signals the end of the cord.
Further attempts (pulling on cord) may result in
damaging the cord.
8 Plug in the appliance.
VC3050-001_v02
Before turning the vacuum cleaner on, check whether the
CYKLON dust container is installed in the chamber of the
vacuum cleaner, and whether the inlet and outlet filters are
installed in the vacuum cleaner.
9 Switch on the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (7).
10 The vacuum cleaner is equipped with a suction power
regulation control. The power is controlled by means of
a knob.
11 Turning the knob according to the label increases or
respectively decreases the suction power.
Filter disassembly
Before changing the filters make sure that the vacuum cleaner
is switched off and unplugged from the mains supply.
C
INLET FILTER CONE
It is necessary to clean the inlet filter cone from time to time.
1 Remove the CYKLON dust container and empty it
according to paragraph (F).
2 Release the fastening of the HEPA basic filter (14) and
remove it from the CYKLON dust container.
3 Press the button situated on the CYKLON dust container
and open the bottom of the container.
4 Turn the inlet filter cone (17) clockwise.
5 Remove the inlet filter cone from the CYKLON dust
container.
6 If the inlet filter cone (17) is dirty, it may be rinsed
with running water. Remember to dry the cone before its
reinstallation.
Pay attention to the gasket placed on the
bottom of the cone collar. Do not lose it.
7 Place a new/rinsed inlet filter cone into the socket in
such a way that the two protrusions placed on the collar are
situated under the fastening in the body of the container.
8 The cone should be pressed tightly and turned to the
limit counterclockwise. A characteristic click notifies about a
proper installation.
9 Snap the bottom of the CYKLON dust container.
10 Place the HEPA basic filter (14). Pay attention so that the
two protrusions on the bottom part of the HEPA basic filter
(14) find their way into the holes of the dust container.
11 Place the CYKLON dust container in the chamber of the
vacuum cleaner. A characteristic click notifies about a proper
installation.
D
BASIC HEPA FILTER & FOAM FILTER
It is necessary to clean the basic HEPA filter from time to
time, as it is contaminated with dust.
Uninstall the CYKLON dust container and empty it according
to paragraph (F).
1 Release the fastening of the HEPA basic filter (14) and
remove it from the CYKLON dust container.
55
2 Remove the foam filter (15). If the foam filter (15) is dirty,
it may be washed with running water. Remember to dry it off
before reinstalling the filter.
The main function of the foam filter (15) is protecting the
basic HEPA filter (14) from excessive dirt.
Due to safety reasons it is forbidden to install a
wet or damaged foam filter (15).
●● Clean the pleads of the basic HEPA filter (14), if any of
them are damaged, the filter definitely must be replaced.
If the basic HEPA filter (14) is dirty, it may be washed with
running water. Remember to dry it off before reinstalling
the filter.
Due to safety reasons it is forbidden to install a
wet or damaged basic HEPA filter (14).
●● Place the foam filter back into its place.
3 Put the new/rinsed HEPA basic filter (14) back in its place
– pay attention to put the two protrusions in the bottom part
of the HEPA basic filter (14) in the holes of the dust container.
A characteristic click notifies about a proper installation.
4 Place the CYKLON dust container with the installed
basic HEPA filter (14) in the chamber of the vacuum cleaner.
A characteristic click notifies about a proper installation.
E
OUTLET FILTER
1 In order to replace the outlet filter (12) pick up the
vacuum cleaner handle, then press the fastenings on the
cover of the outlet filter and slide out the cover out of the
vacuum cleaner.
2 Remove the outlet filter frame out of the vacuum
cleaner.
3 Remove the outlet filter out of the frame fastenings.
If the outlet filter (12) is dirty, it may be rinsed with running
water. Remember to dry the filter, before its reinstallation.
Due to safety reasons, it is vital never to install
a damp outlet filter.
4 Carefully put the new/rinsed filter onto all frame
fastenings.
●● Place the cover in such a way that the two protrusions
situated in the bottom part of the cover find their way into
the holes in the body of the vacuum cleaner, and then
press the filter cover to snap the fastenings on the body.
A characteristic click notifies about a proper installation.
Always replace a damaged inlet filter only with
a brand new one.
56
Disassembly/assembly of the “CYKLON”
dust container
F
The vacuum cleaner is equipped with a removable CYKLON
dust container (a removable segment of the vacuum cleaner)
gathering all pollutants. When the CYKLON dust container is
full, it needs to be emptied.
1 The vacuum cleaner is equipped with a CYKLON dust
container full indicator (6). When the CYKLON dust container
full indicator (6) lights during operation (with the nozzle or
the brush lifted above the cleaned surface) it means that
the container is full and needs to be emptied. In addition the
CYKLON dust container full indicator (6) may activate if the
suction hose or the elements attached to the suction hose
are clogged.
2 Switch off the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (7).
3 Unplug the appliance.
4 Press the side button on the end of the hose, and then
remove the end of the hose from the inlet hole of the vacuum
cleaner.
5 Press the fastening of the CYKLON dust container
(8) and remove the CYKLON dust container (16) from the
vacuum cleaner.
6 Place the CYKLON dust container over a waste bin.
Press the button on the CYKLON dust container and its
contents will fall out into the bin.
7 After emptying the container, snap its bottom shut.
The container must be tightly closed.
Otherwise the dust might enter the vacuum
cleaner chamber and the suction power will be
reduced.
8 Place the emptied CYKLON dust container into the
vacuum cleaner. A characteristic click notifies about a proper
installation.
Emptying the CYKLON dust container is necessary, when:
a) the CYKLON dust container full indicator light is on,
b) the vacuum cleaner operates poorly,
c) the CYKLON dust container is full.
Special accessories
The following special accessories may be purchased in retail
outlets:
Parquet brush “BNB” (22)
Is used to clean and polish hard, scratch sensitive surfaces
such as wooden floors, floor panels, parquet, marble, tiles,
etc.
Delicate and soft natural bristles ensure maximum vacuum
effectiveness and protects against scratching the cleaned
surface.
VC3050-001_v02
End of operation cleaning
and maintenance
G
1 Switch off the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (7).
2 Unplug the appliance.
3 Wind the cord by pressing the cord rewind button (4).
While doing this hold the cord to make sure it is not tangled
and the plug does not hit the vacuum cleaner housing.
4 Disconnect the telescopic tube from the nozzle or brush.
5 Disconnect the telescopic tube from the hose.
6 Press the side button on the end of the hose, then
remove the end of the hose from the inlet hole of the vacuum
cleaner.
7 The vacuum cleaner may be stored in a vertical position
– just place the fastening hook of the combination brush
into the fastening of the combination brush. The hose may
be connected to the vacuum cleaner. Yet it is necessary to
make sure it is not bent to hard during storing time.
Horizontal storage:
–– place the fastening hook of the combination brush into
its fastening placed at the back of the vacuum cleaner,
near the cord exit.
Vertical storage:
–– place the combination brush on the telescopic tube,
–– place the fastening hook on the telescopic tube into the
fastening of the combination brush placed on the bottom
of the vacuum cleaner, near the front wheel.
8 Clean the housing and the chamber of the vacuum
cleaner with a wet cloth (it may be wet with washing agent),
the dry them or wipe them dry.
PROBLEM
ACTION
The vacuum cleaner works Remove, empty and clean the
poorly.
CYKLON dust container, replace
filters, check the suction hose, tube
and the nozzle – remove the cause
of clogging.
The electrical installation Check if other appliances are not
fuse went out.
plugged to the same electrical circuit
as the vacuum cleaner. If the fuse
goes out repeatedly, return the vacuum
cleaner to a service point.
The vacuum cleaner does Return the vacuum cleaner to
not operate; the housing or a service point.
the cord is damaged.
Ecology – Environmental protection
Each user can contribute to protect the
environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do so:
Return cardboard packages to recycling
points.
Throw polyethylene (PE) bags into proper
containers.
Return a worn out appliance to a proper collecting point as
the components of the appliance may pose a threat to the
environment.
Do not dispose of with household waste!!!
Do not use abrasive detergents or solvents.
Examples of problems while operating the
vacuum cleaner
PROBLEM
ACTION
The vacuum cleaner has
turned off during operation
– thermal fuse was
activated.
• Turn off the vacuum cleaner, unplug
it and wait ca. 40n minutes before
turning it on again.
• Remove, empty and clean the
CYKLON dust container, as well as
the inlet filter cone and the HEPA inlet
filter.
Do not install the CYKLON • Check and clean accessories:
dust container until the suction hose, tubes, nozzles and
vacuum cleaner cools off. brushes.
• Reassembly all the parts and turn
the vacuum cleaner on.
• If the thermal fuse is activated too
often or the vacuum cleaner will not
turn on after cooling, the vacuum
cleaner should be repaired by
a professional in a service center.
VC3050-001_v02
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
57
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
A
PL
CZ
instrukcja
użytkowania
user
manual
SK
HU
RO
RU
Pluser
BG
EN
1
Odkurzacz
Vacuum cleaner
Pluser
UA
2
Odkurzacz
Vacuum cleaner
PL
CZ
SK
8
3
HU
9
RO
RU
8
BG
UA
EN
Wariant kolorystyczny Colour variant
4
PL
7
CZ
5
SK
6
HU
RO
16
RU
17
BG
www.goldenservice.zelmer.com
UA
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
EN
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ODKURZACZ
Typ VC3050
ASPIRATORUL
6–10
VC3050-001_v02
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ПЫЛЕСОС
11–14
VYSÁVAČ
Тип VC3050
32–36
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
PORSZÍVÓK
VC3050 Típus
27–31
ПРАХОСМУКАЧКА
15–18
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
Tип VC3050
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
SK NÁVOD NA OBSLUHU
Typ VC3050
23–26
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
VYSAVAČ
Typ VC3050
Tip VC3050
ПИЛОСОС
19–22
Тип VC3050
37–41
LT
10
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
DULKIŲ SIURBLYS
Tipas VC3050
42–45
11
VC3050.0SK
18
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
22
PUTEKĻU SŪCĒJS
Tips VC3050
46–49
12
ET KASUTUSJUHEND
TOLMUIMEJA
Tüüp VC3050
19
50–53
EN USER MANUAL
14
VACUUM CLEANER
Type VC3050
13
54–57
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
15
20
21
B
PL
D
1
2
3
4
1
2
3
4
E
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było
korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
5
6
7
8
1
2
3
4
F
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
10
9
●
11
1
2
3
4
C
●
●
1
2
3
5
4
6
7
8
G
●
●
●
5
6
9
7
10
8
11
1
5
2
6
3
7
4
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający,
obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem lub
demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do
części poruszających się podczas użytkowania, należy
wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących
do oczu i uszu.
Nie wciągaj do odkurzacza żadnych płynów i wilgotnych zanieczyszczeń.
Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub
mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie
należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego
nadzoru.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
Odkurzacz podłącz do sieci prądu przemiennego
220-240 V, zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym
16 A.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi
przez przewód zasilający, gdyż grozi to uszkodzeniem
izolacji przewodu.
Nie odkurzaj bez zamontowanych w odkurzaczu filtrów
oraz w przypadku ich uszkodzenia.
Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków
papierosów, rozżarzonego popiołu. Unikaj zbierania
ostrych przedmiotów.
Sprawdzaj wąż ssący, rury i ssawki – znajdujące się
wewnątrz nich śmieci usuń.
Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips,
tonery drukarek i kserokopiarek, itp.
Niedopuszczalne jest zasłanianie otworów wentylacyjnych odkurzacza w czasie odkurzania. Nagrzane
powietrze nie mając ujścia, może doprowadzić do
przegrzania silnika, powodując awarię, lub spowodować deformacje części z tworzyw sztucznych.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
●
Odkurzacz przeznaczony jest tylko do użytku domowego.
Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń
i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany
wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Dane techniczne
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są
na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
Nie wymaga uziemienia
.
Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Poziom mocy akustycznej: 85 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
8
6
Notes
VC3050-001_v02
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising