Zelmer | Solaris Twix 5500.0 HQ | User manual | Zelmer Solaris Twix 5500.0 HQ User Manual

Zelmer Solaris Twix 5500.0  HQ User Manual
8
9
10
5500.0***HT +
–
+
+
+
+
+
+
Szczotka parkietowa „BNB”
7
Turboszczotka
6
Elektroszcotka
Czujnik zużycia filtra wylotowego
Pojemnik
„CYKLON”
17
18
19
20
21
+
SAFBAG HEPA H13 Teleskopowa +
2 szt.
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
Ssawkoszczotka
Ssawka mała
Ssawka szczelinowa
11
Rura ssąca
Worek
„SAFBAG”
Zbiornik kurzu
Filtr wylotowy
1
Szczotka mała
Zabezpieczenie przed brakiem modułu
worka SAFBAG/pojemnika kurzu „CYKLON”
5
Typ
Możliwość stosowania elektroszczotki
Czujnik zapełnienia worka SAFBAG/
pojemnika kurzu „CYKLON”
4
Zawór bezpieczeństwa
3
Parksystem „Auto-start”
Zdalna regulacja mocy
2
Gniazdo elektroszczotki
Opcja
wykonania
i wyposażenie
Regulacja mocy ssania
TYPY ODKURZACZY 5500
12
13
14
15
16
5500.0***HQ +
–
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Teleskopowa +
2 szt.
5500.3***HT +
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Teleskopowa +
2 szt.
+
+
+
+
+
–
+
+
SAFBAG HEPA H13 Teleskopowa +
2 szt.
+
+
+
+
–
+
+
5500.3***HQ +
+
+
+
+
+
+
+
Wszystkie akcesoria można nabyć w: punktach serwisowych, sklepach AGD, sklepie internetowym.
Budowa urządzenia
A
Pokrywa filtra wylotowego
Uchwyt
Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
Odbiornik podczerwieni (typ 5500.3)
Przycisk zwiększenia mocy
Przycisk włącz/wyłącz
Przycisk zmniejszenia mocy
Wskaźnik poziomu mocy ssania
Wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika kurzu „CYKLON”
Suwak „Autorewers”
Przycisk zwijacza
Gniazdo elektroszczotki
Wskaźnik zużycia filtra wylotowego
Zaczep pokrywy przedniej
Pokrywa schowka na akcesoria
Nadajnik podczerwieni (typ 5500.3)
Przycisk trybu gotowości „STANDBY” (typ 5500.3)
Wąż ssący. Odkurzacz wyposażony jest tylko w jeden
wąż ssący (A lub B)
A Wąż ssący (typ 5500.0)
B Wąż ssący ze zdalną regulacją mocy (typ 5500.3)
20 Rura ssąca teleskopowa
21 Filtr podstawowy HEPA (zamontowany w odkurzaczu)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5500-003_v02
22 Siatka ochronna filtra podstawowego (zamontowana
w odkurzaczu)
23 Pojemnik kurzu „CYKLON”
24 Worek SAFBAG
25 Moduł worka SAFBAG (z zamontowanym workiem
SAFBAG)
26 Filtr wylotowy HEPA H13 (zamontowany w odkurzaczu)
27 Pianka wygłuszająca (zamontowana w odkurzaczu)
28 Osłona filtra wlotowego (zamontowana w odkurzaczu)
29 Filtr wlotowy (zamontowany w odkurzaczu)
30 Szczotka mała
31 Ssawka szczelinowa
32 Ssawka mała
33 Szczotka parkietowa „BNB”
Służy do czyszczenia i polerowania twardych, wrażliwych
na porysowanie powierzchni, np. podłóg z drewna, paneli,
parkietu, marmuru, płytek, itp.
Delikatne i miękkie włosie pochodzenia naturalnego zapewnia maksymalną skuteczność odkurzania i chroni przed
porysowaniem czyszczonej powierzchni.
34 Turboszczotka (typ 5500.0 HT, 5500.3 HT)
35 Elektroszczotka (typ 5500.0 HQ, 5500.3 HQ)
36 Ssawkoszczotka. Odkurzacz wyposażony jest tylko
w jeden rodzaj ssawkoszczotki (A lub B)
A Ssawkoszczotka przełączalna
B Ssawkoszczotka z separatorem drobnych przedmiotów
7
Przygotowanie odkurzacza do użytku
B
Odkurzacz Solaris Twix posiada dwa alternatywne moduły
zbierania kurzu, do wyboru przez użytkownika:
–– Bezworkowy pojemnik kurzu „CYKLON” z filtrem HEPA
– gdzie kurz poddany jest „odwirowaniu” i odkłada się
w zbiorniku.
–– Moduł worka SAFBAG – kurz zostaje gromadzony w jednorazowym worku o wysokich walorach filtracyjnych.
1 Zakrzywioną końcówkę węża włóż w otwór odkurzacza
i lekko dociśnij. Charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanym wężu.
2 Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą ssącą
teleskopową. W tym celu naciśnij zatrzask „A” i wsuń
rurę do uchwytu węża tak, by zatrzask „A” zablokował się
w otworze „B”.
3 Rurę ssącą teleskopową ustaw na żądaną długość przesuwając suwak zgodnie ze strzałką i wysuń/zsuń rurę.
4 Na drugim końcu rury ssącej zamontuj odpowiednią
ssawkę bądź szczotkę.
5 W ssawkoszczotce z separatorem drobnych przedmiotów możesz zamontować koszyk w celu zbierania drobnych
elementów. W tym celu zdejmij zaślepkę i włóż koszyk.
6 W celu odkurzania podłoży twardych – podłóg z drewna,
tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp., wysuń
szczotkę wciskając przełącznik na ssawkoszczotce zgodnie
z rysunkiem
.
7 Chwyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego (3) i wyciągnij go z odkurzacza.
Przy wyciąganiu przewodu przyłączeniowego
zwróć uwagę na żółtą opaskę sygnalizującą
koniec wyciąganego przewodu. Dalsze próby
(szarpanie) mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.
Odkurzacz posiada funkcję „Autorewers”, która umożliwia
automatyczne, samoczynne wciąganie przewodu przyłączeniowego bez konieczności stałego wciskania przycisku
zwijacza (12). By włączyć funkcję przesuń suwak „Autorewers” (11) w położenie AUTO.
8 Włóż wtyczkę przewodu do gniazda sieciowego.
Przed uruchomieniem odkurzacza upewnij się czy moduł
worka SAFBAG lub pojemnik kurzu „CYKLON” jest zamontowany w komorze odkurzacza a także czy wszystkie filtry są
zamontowane w odkurzaczu.
9 Uruchom odkurzacz naciskając przycisk „włącz/
wyłącz” (7).
10 Odkurzacz wyposażony jest w elektroniczny regulator
mocy, który w trakcie odkurzania umożliwia stopniową regulację mocy ssania odkurzacza. Regulacja mocy odbywa się
za pomocą przycisków zmiany mocy (6,8) odpowiednio
– zwiększenie mocy ssania lub – zmniejszenie mocy ssania. Ustawienie mocy ssania sygnalizowane jest świeceniem
odpowiedniej ilości diod.
Odkurzacz domyślnie uruchomi się w średnim zakresie
mocy. Na wskaźniku poziomu mocy ssania (9) zaświecą się
trzy diody.
8
Podczas odkurzania można dostosować moc ssania.
Polecane nastawy to:
Ustawienie 1 – odkurzanie firanek
Ustawienie 2 – odkurzanie tapicerki
Ustawienie 3 – moc ekonomiczna
Ustawienie 4 – odkurzanie dywanów
Ustawienie 5 – odkurzanie twardych podłóg i szczelin.
11 Odkurzacz typ 5500.3 dodatkowo posiada zdalną regulację mocy ssania umieszczoną w rękojeści węża ssącego.
Pozwala ona na zmianę mocy ssania, bez konieczności
schylania.
W celu skorzystania z tej funkcji otwórz schowek na baterie
w rękojeści węża ssącego i włóż 2 baterie 1,5 V typ AAA,
lub 2 akumulatory 1,2 V typ AAA.
Baterie wkładaj tak, aby biegun baterii oznaczony „+” był zawsze skierowany do zatrzasku
pojemnika oznaczonego symbolem „+”.
Stosuj baterie tylko odpowiedniej jakości. „Wylanie” się
baterii może spowodować uszkodzenie układu elektronicznego.
12 Zdalna regulacja mocy ssania odbywa się poprzez wciśnięcie na rękojeści węża odpowiedniego przycisku ( , ):
–– Aby zwiększyć moc ssania o jedno ustawienie, naciśnij
przycisk .
–– Aby zmniejszyć moc ssania o jedno ustawienie, naciśnij
przycisk .
13 Naciśnięcie przycisku
na rękojeści węża chwilowo
wyłącza odkurzacz, pozostawiając go w stanie gotowości
(STANDBY).
Aby kontynuować odkurzanie, naciśnij ponownie przycisk
trybu gotowości (18). Urządzenie zacznie działać z mocą
ssania, jaka została ustawiona przy ostatnim użyciu.
Aby układ zdalnego sterowania pracował prawidłowo, nadajnik i odbiornik podczerwieni
powinny się wzajemnie „widzieć”.
14 Odkurzacz wyposażony jest w schowek na akcesoria.
W celu otworzenia schowka pociągnij pokrywę schowka na
akcesoria (16) w górę.
15 Akcesoria można umieścić w uchwycie na akcesoria
znajdującym się w rączce węża ssącego. Są one w każdej
chwili dostępne do użycia.
16 Odkurzacz wyposażony jest w funkcję „Parksystem”.
Funkcja ta umożliwia chwilowe wyłączenie odkurzacza przy
użyciu haka mocującgo ssawkoszczotki, bez konieczności
użycia przycisku wyłącznika. W tym celu, w czasie pracy
odkurzacza włóż hak mocujący ssawkoszczotki w zaczep do
mocowania ssawkoszczotki (4). Nastąpi wówczas automatyczne wyłączenie odkurzacza.
5500-003_v02
●● Pojemnik
Demontaż filtrów
Odkurzacz ten posiada wkład filtracyjny z filtracją cyklonową
umożliwiający odkurzanie bez użycia tradycyjnego worka.
Cechą charakterystyczną filtra cyklonowego jest wykorzystanie zjawiska zawirowania strugi powietrza do oddzielania zanieczyszczeń stałych. Separacja zanieczyszczeń
następuje w części zbiornika o przekroju kołowym, w którym
wirujące powietrze odrzuca zanieczyszczenia na ściankę
zbiornika, a następnie przez otwór do sąsiedniej komory
zbiornika. Oczyszczone wstępnie powietrze jest kierowane
na stożkowy filtr HEPA zatrzymujący najdrobniejsze frakcje
kurzu. Filtr HEPA posiada osłonę siatkową ograniczającą
osadzanie się zanieczyszczeń na powierzchni czynnej filtra,
przez co zwiększa się żywotność samego filtra HEPA.
Filtr podstawowy HEPA (High Efficiency Particulate Air) klasy
H zmywalny znajduje się na wyjściu zbiornika filtra cyklonowego. W filtrze HEPA zmywalnym zastosowany został
specjalny materiał filtracyjny, który pozwala na płukanie filtra
pod bieżącą wodą po jego zabrudzeniu i ponowne użycie.
Na wylocie odkurzacza znajduje się filtr wylotowy HEPA
klasy H13 (niezmywalny).
Są to filtry o wyjątkowo wysokiej zdolności filtracji, wykonane
ze specjalnych włókien, które są w stanie zatrzymać prawie
wszystkie cząsteczki kurzu. Klasa H i H13 określa skuteczność filtracji danego filtra. Filtr HEPA H zatrzymuje 95,5%
cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona, a filtr H13 aż 99,95%.
Przed wymianą filtrów upewnij się że odkurzacz
jest wyłączony i wtyczka przewodu przyłączeniowego jest wyciągnięta z gniazda sieci.
C
FILTR PODSTAWOWY HEPA
Okresowo konieczne jest oczyszczenie filtra podstawowego
HEPA z drobnych frakcji kurzu.
Zdemontuj pojemnik kurzu „CYKLON” i opróżnij go zgodnie
z pkt (H).
1 Przekręć filtr podstawowy HEPA (21) w kierunku
UNLOCK i wyjmij go w kierunku do siebie.
2 Zdejmij siatkę ochronną filtra podstawowego (22).
●● Siatkę oczyść, wymyj i dokładnie wysusz. W przypadku
uszkodzenia siatki wymień ją na nową.
Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne
jest zakładanie wilgotnej siatki ochronnej.
●● Wyczyść plisy filtra podstawowego HEPA (21). Filtr
można myć w pod bieżącą wodą. Filtr dokładnie osusz.
W przypadku uszkodzenia plisy filtra należy bezwzględnie wymienić go na nowy.
Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne
jest zakładanie wilgotnego lub uszkodzonego
filtra podstawowego HEPA (21).
3 Po wyczyszczeniu i wysuszeniu siatki i filtra HEPA załóż
siatkę ochronną na filtr HEPA, cały zespół włóż do pojemnika
kurzu „CYKLON”.
4 Naciśnij przycisk blokady i przekręć filtr podstawowy
HEPA w kierunku LOCK.
5500-003_v02
kurzu „CYKLON” wraz z zamontowanym
filtrem podstawowym HEPA włóż do komory odkurzacza i zamknij pokrywę naciskając ją, aż do usłyszenia
charakterystycznego „click” zgodnie z pkt (H).
D
FILTR WYLOTOWY HEPA 13
Odkurzacze wyposażone są w filtr wylotowy klasy HEPA
(High Efficiency Particulate Air) H13.
1 Filtr wylotowy HEPA 13 należy wymienić gdy powierzchnia filtra jest zabrudzona lub zaświeci się lampka wskaźnika
wymiany filtra wylotowego (14) (pulsujący kolor czerwony).
Równocześnie z zaświeceniem się wskaźnika wymiany filtra
wylotowego włącza się sygnalizacja dźwiękowa wymiany
filtra wylotowego tzw. „Buzer”, zmniejszy się również moc
ssania odkurzacza (ustawienie 1).
2 W celu wymiany filtra HEPA 13 podnieś uchwyt odkurzacza. Następnie chwyć pokrywę filtra wylotowego (1) za dwa
wystające zaczepy, pociągnij mocno kciukami pokrywę filtra
wylotowego i podnieś ją do góry. Wysuń pokrywę filtra wylotowego z odkurzacza.
3 Wyjmij kasetę filtra HEPA 13, w miejsce zużytej – włóż
nową. Filtr HEPA 13 zapewnia skuteczne użytkowanie odkurzacza przez około 1 rok.
4 Załóż pokrywę tak, aby dwa występy znajdujące się
w dolnej części pokrywy trafiły w otwory w korpusie odkurzacza, dociśnij pokrywę filtra, tak by tylne zaczepy zatrzasnęły
się na korpusie.
E
FILTR WLOTOWY
●● Zwolnij zaczep pokrywy przedniej (15) i otwórz ją.
●● Wyjmij z komory odkurzacza moduł worka SAFBAG/
pojemnik kurzu „CYKLON”.
1 Wysuń z prowadnic znajdujących się na tylnej ściance
komory odkurzacza osłonę filtra wlotowego z zamontowanym filtrem wlotowym.
2 Z osłony filtra wlotowego wyjmij filtr wlotowy.
3 Nowy filtr włóż do osłony filtra wlotowego (28), zwracając
uwagę, aby krawędzie filtra dokładnie przylegały do osłony
filtra.
4 Osłonę filtra wlotowego (28) z zamontowanym filtrem
wsuń do oporu w prowadnice na uprzednio zajmowane miejsce.
Uszkodzony filtr wlotowy wymieniaj zawsze na
nowy fabrycznie oryginalny.
●● Włóż
do komory odkurzacza moduł worka SAFBAG/
pojemnik kurzu „CYKLON”. Zamknij pokrywę naciskając
ją, aż do usłyszenia charakterystycznego „click”.
F
PIANKA WYGŁUSZAJĄCA
1 W celu wyczyszczenia pianki wygłuszającej (27) podnieś
uchwyt odkurzacza. Następnie chwyć pokrywę filtra wylotowego (1) za dwa wystające zaczepy, pociągnij mocno kciukami pokrywę filtra wylotowego (1) i podnieś ją do góry.
2 Wysuń pokrywę filtra wylotowego (1) z odkurzacza.
Odwróć ją a następnie wyciągnij z pokrywy piankę wygłuszającą (27).
9
3 Jeśli pianka wygłuszająca (27) zostanie zabrudzona,
istnieje możliwość przepłukania jej pod bieżącą wodą. Przed
ponownym montażem pamiętaj aby osuszyć w/w piankę.
Ze względów bezpieczeństwa niedopusz­czalne
jest zakładanie wilgotnej pianki wygłuszającej.
4 Włóż przepłukaną piankę wygłuszającą (27) w uprzednio
zajmowane miejsce. Załóż pokrywę tak, aby dwa występy
znajdujące się w dolnej części pokrywy trafiły w otwory
w korpusie odkurzacza, dociśnij pokrywę filtra wylotowego (1), tak by tylne zaczepy zatrzasnęły się na korpusie.
Demontaż/montaż worka SAFBAG
G
1 Odkurzacz wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa,
który znajduje się w komorze zbiornika kurzu (worka).
Otwiera się samoczynnie, gdy nastąpi całkowite zatkanie
węża ssącego lub połączonych z nim elementów wyposażenia a także w przypadku nadmiernego zapełnienia
worka SAFBAG/pojemnika kurzu „CYKLON”. Po otwarciu
zaworu słychać charakterystyczne „furgotanie” w odkurzaczu. Otwarcie zaworu bezpieczeństwa spowoduje zaświecenie się wskaźnika zapełnienia worka /pojemnika kurzu
„CYKLON”.
2 Zaświecenie się wskaźnika zapełnienia worka/pojemnika kurzu „CYKLON” (10) (ssawka lub szczotka jest uniesiona nad czyszczoną powierzchnią) informuje, iż worek
jest zapełniony i zachodzi konieczność wymiany worka na
nowy. Ponadto wskaźnik zapełnienia worka/pojemnika kurzu
„CYKLON” może zadziałać w przypadku zatkania węża
ssącego lub połączonych z nim elementów wyposażenia.
3 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz (7).
Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
4 Naciśnij na dwa boczne przyciski znajdujące się na końcówce węża, następnie wyciągnij końcówkę węża z otworu
wlotowego odkurzacza.
5 Zwolnij zaczep pokrywy przedniej (15), otwórz ją.
6 Wyjmij z komory odkurzacza moduł worka SAFBAG (25).
7 Zamknij zakrywkę worka SAFBAG, by zasłonić otwór
zanieczyszczonego worka. Trzymając za płytkę worka, lekko
odegnij ją do góry i wysuń worek SAFBAG z prowadnic
uchwytu worka.
8 Włóż płytkę nowego worka pomiędzy prowadnice modułu
worka SAFBAG (25) i wsuń ją do oporu, rozłóż worek. Kierunek zakładania worka zaznaczony jest strzałką na worku.
●● Moduł worka SAFBAG wraz z zamontowanym workiem (25) wsuń w prowadnice znajdujące się na ścianie
komory odkurzacza. Zamknij pokrywę naciskając ją,
aż do usłyszenia charakterystycznego „click” – uważaj
by nie przytrzasnąć worka.
Nie odkurzaj bez zamontowanego w odkurzaczu modułu worka SAFBAG/pojemnika kurzu
„CYKLON”. Brak modułu worka SAFBAG/
pojemnika kurzu „CYKLON” uniemożliwia
zatrzaśnięcie pokrywy górnej odkurzacza.
10
Odkurzacze Zelmer wyposażone są w worki SAFBAG
w ilości podanej w tabeli. Zaleca się wymianę worka, gdy
zauważysz, że:
a) zaświeci się wskaźnik zapełnienia worka,
b) zadziała zawór bezpieczeństwa,
c) odkurzacz znacznie słabiej odkurza,
d) worek jest zapełniony.
Demontaż/montaż pojemnika kurzu
„CYKLON”
H
Odkurzacz wyposażony jest w wyjmowany pojemnik kurzu
„CYKLON”, w którym gromadzą się zanieczyszczenia. Po zapełnieniu pojemnika kurzu „CYKLON” należy go opróżnić.
●● Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/
wyłącz (7). Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka sieci.
●● Naciśnij dwa boczne przyciski znajdujące się na
końcówce węża i wyjmij końcówkę węża z otworu wlotowego odkurzacza.
●● Zwolnij zaczep pokrywy przedniej (15) i otwórz ją.
1 Wyjmij z komory odkurzacza pojemnik kurzu „CYKLON”.
2 Odchyl zaczepy na pokrywie pojemnika kurzu „CYKLON”
i otwórz go, aż do zablokowania w położeniu krańcowym
(słychać charakterystyczny „click”). Opróżnij zbiornik
z nagromadzonych w nim śmieci.
Po tej czynności sprawdź filtr podstawowy HEPA
i w razie potrzeby wyczyść go lub wymień.
3 Zamknij pokrywę pojemnika kurzu „CYKLON”, mocno dociśnij zatrzaski aż do usłyszenia charakterystycznego „click”.
Pojemnik musi być dokładnie zamknięty.
W przeciwnym razie kurz będzie przedostawał
się do komory odkurzacza i spadnie siła ssania.
4 Pusty pojemnik kurzu „CYKLON” włóż do komory odkurzacza.
●● Zamknij pokrywę naciskając ją, aż do usłyszenia charakterystycznego „click”.
Wyposażenie specjalne
W punktach sprzedaży odkurzaczy można dokupić wyposażenie specjalne:
Elektroszczotka Zelmer (35)
Do odkurzaczy ZELMER może być stosowana tylko elektroszczotka produkcji ZELMER. Zastosowanie elektroszczotki
innej firmy może spowodować uszkodzenie odkurzacza.
Elektroszczotka może być stosowana do wszystkich odkurzaczy ZELMER wyposażonych w gniazdo do jej podłączenia. Przy użytkowaniu elektroszczotki stosuj się do jej
instrukcji obsługi.
Elektroszczotka pomoże szczególnie przy czyszczeniu
zniszczonych dywanów. Przed odkurzaniem usuń z podłoża
większe elementy jak: resztki tkanin, papier, itp., aby zapobiec zablokowaniu wirującego elementu szczotki.
5500-003_v02
Turboszczotka Zelmer (34)
Może być stosowana z każdym typem odkurzacza ZELMER.
Służy do bardziej efektywnego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych. Przy użytkowaniu turboszczotki stosuj się
do jej instrukcji obsługi.
Stosowanie turboszczotki zdecydowanie zwiększa skuteczność usuwania zanieczyszczeń włóknistych, takich jak:
sierść, włosy, nici itp. Szczególnie przydatna jest w mieszkaniach, w których przebywają zwierzęta (kot, pies), gdy usuwanie sierści z dywanów i wykładzin jest bardzo uciążliwe.
Zakończenie pracy, czyszczenie
i konserwacja
I
●● Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz (7).
●● Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
1 Zwiń przewód naciskając przycisk zwijacza (12). Przy tej
czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do jego
splątania i uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza.
●● Rozłącz rurę teleskopową ze ssawką lub szczotką.
2 Rozłącz rurę teleskopową z wężem. W celu wyjęcia rury
z uchwytu węża naciśnij na zatrzask „A” i jednocześnie
pociągnij za rurę w kierunku strzałki.
3 Naciśnij na dwa boczne przyciski znajdujące się na końcówce węża, następnie wyciągnij końcówkę węża z otworu
wlotowego odkurzacza.
4 Odkurzacz można przechowywać w położeniu pionowym
lub poziomym w tym celu włóż hak mocujący ssawkoszczotki
w zaczep do mocowania ssawkoszczotki. Wąż może pozostać
zamocowany do odkurzacza, należy jednak zwrócić uwagę, by
nie był on mocno zgięty w czasie przechowywania.
●● Obudowę i komorę na worek w razie potrzeby przetrzyj
wilgotną szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia
naczyń) wysusz lub wytrzyj do sucha.
Nie stosuj środków do szorowania, a także rozpuszczalników.
Przykładowe problemy podczas eksploatacji
odkurzacza
PROBLEM
CO ZROBIĆ
Słychać charakterystyczne
„furgotanie” odkurzacza
wskazujące na zadziałanie
zaworu bezpieczeństwa.
• Worek na kurz może być pełny –
wymień worek na nowy.
• Mimo, iż worek nie jest jeszcze pełny,
wymień go na nowy. W niesprzyjających warunkach drobny pył mogł
zatkać pory na powierzchni worka.
• Rura ssąca, wąż lub nasadka jest
zablokowana – usuń przyczyny
zatkania.
Worek został uszkodzony.
Wymień worek i filtry.
Odkurzacz słabo odkurza.
Wymień worek i filtry, sprawdź rurę
ssącą, wąż i ssawkę – usuń przyczyny zatkania.
5500-003_v02
PROBLEM
CO ZROBIĆ
Zadziałał bezpiecznik insta- Sprawdź czy wraz z odkurzaczem nie
lacji elektrycznej.
są włączone inne urządzenia do tego
samego obwodu elektrycznego, jeżeli
zadziałanie bezpiecznika sieciowego
powtarza się, oddaj odkurzacz do
punktu serwisowego.
Odkurzacz nie pracuje, Oddaj odkurzacz do punktu serwisoobudowa jest uszkodzona wego.
lub uszkodzony jest przewód przyłączeniowy.
Zdalna regulacja mocy (typ • Baterie nie stykają się dostatecznie
5500.3) nie działa.
lub są nieprawidłowo włożone.
– Otwórz schowek na baterie znajdujący sie w rękojeści węża i wciśnij
baterie na miejsce. Upewnij się, że
bieguny - i + skierowane są w odpowiednią stronę.
• Baterie mogą być wyczerpane.
– Wymień baterie.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla
środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa
domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub
oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na baterie (typ 5500.3).
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
11
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli používat
i v průběhu pozdějšího používání výrobku.
Bezpečnostní pokyny
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí kabel, kryt nebo
držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
●● Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn u výrobce, ve specializovaném servisu nebo
kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
personál. Neodborně provedena oprava může být pro
uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku
závad se obraťte na specializovaný servis.
●● Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži, vytáhněte vždy zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky.
●● Před výměnou příslušenství nebo před manipulací
v blízkosti součástek pohybujících se během provozu vysavače je nutno spotřebič vypnout a odpojit od napájení.
●● Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí nebo zvířat,
dbejte zejména na to, aby se sací hubice vysavače
nepřiblížila k očím nebo uším.
●● Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním omezením a osoby, jež nemají
žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat
spotřebič pouze pod dohledem, nebo po předchozím
poučení o možném riziku a seznámení s bezpečným
používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se
spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu,
že budou pod přísným dohledem.
●● Nevysávejte
bez modulu sáčku SAFBAG/prachové
nádoby CYKLON, filtrů nebo v případě poškození
těchto dílů.
●● Nevysávejte zápalky, cigaretové nedopalky, rozžhavený popel. Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů.
●● Kontrolujte sací hadici, trubice a sací hubice. Smetí
nacházející se uvnitř odstraňujte.
●● Nevysávejte drobné sypké látky jako je mouka, cement,
sádra, tonery tiskáren a kopírek apod.
●● K vysavačům vybaveným zásuvkou pro elektrokartáč
nepřipojujte jiná zařízení než pouze elektrokartáč firmy
ZELMER.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Používejte
vysavač pouze v interiérech a pouze
k vysávání suchých povrchů. Koberce, které byly čištěny mokrou cestou, před vysáváním vysušte.
Technické údaje
Typ vysavače a jeho technické parametry jsou uvedeny na
výrobním štítku. Ochrana sítě 16 A.
Nezpůsobuje rušení rádiových a TV přijímačů.
Nevyžaduje uzemnění
.
Vysavače ZELMER splňují požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Hladina hluku: 76 dB/A.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Elektrostatika
Při vysávání některých povrchů v podmínkách nízké vlhkosti
vzduchu se přístroj může lehce nabít statickou elektřinou. Je
to normální jev, nepoškozuje zařízení a není to jeho vada.
Pro minimalizaci tohoto jevu se doporučuje:
●● vybíjet přístroj častým dotykem trubicí kovových předmětů v pokoji,
●● zvýšit vlhkost vzduchu v místnosti,
●● používat obecně dostupné prostředky proti statické elektřině.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Připojte vysavač do elektrické sítě se střídavým prou-
dem 230 V chráněné síťovým jističem 16 A.
zástrčku ze síťové zásuvky tahem za
napájecí kabel.
●● Neprojíždějte vysavačem a kartáči přes napájecí šňůru
– může dojít k poškození izolace.
●● Nevytahujte
12
5500-003_v02
Turbokartáč
Elektrokartáč
Parketový kartáč BNB
10
17
18
19
20
21
+
SAFBAG HEPA H13 Teleskopická +
2 ks
+
+
+
+
+
–
+
5500.0***HQ +
–
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Teleskopická +
2 ks
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
Sáček SAFBAG
11
Malá hubice
9
+
Štěrbinová hubice
8
+
Hubice s kartáčem
7
+
Sací trubice
6
+
1
Výstupní filtr
5
+
Typ
Nádoba CYKLON
4
+
Bezpečnostní ventil
3
–
Parksystém Auto-start
2
5500.0***HT +
Zásuvka elektrokartáče
Malý kartáč
Prachová
nádoba
Lze použít elektrokartáč
Čidlo opotřebení filtru na výstupu
Ochrana proti nepoužití modulu sáčku
SAFBAG/prachové nádoby CYKLON
Ovládání sacího výkonu
Dálkové seřízení výkonu
Provedení
a vybavení
Ukazatel zaplnění sáčku SAFBAG/prachové
nádoby „CYKLON”
TYPY VYSAVAČŮ 5500
12
13
14
15
16
5500.3***HT +
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Teleskopická +
2 ks
5500.3***HQ +
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Teleskopická +
2 ks
Konstrukce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
Víko výstupního filtru
Držák
Zástrčka s napájecím kabelem
Úchytka pro připevnění hubice s kartáčem
Přijímač infračerveného záření (typ 5500.3)
Tlačítko pro zvýšení výkonu
Tlačítko zapni/vypni
Tlačítko pro snížení výkonu
Ukazatel úrovně sacího výkonu
Ukazatel zaplnění sáčku SAFBAG/prachové nádoby
CYKLON
Přepínač „Samonavíjení“
Tlačítko navíjení
Zásuvka elektrokartáče
Ukazatel opotřebení výstupního filtru
Úchytka předního víka
Víka schránky na příslušenství
Vysílač infračerveného záření (typ 5500.3)
Tlačítko pohotovostního režimu „STANDBY” (typ 5500.3)
Sací hadice. Vysavač je vybaven pouze jednou sací
hadicí (A nebo B)
A Sací hadice (typ 5500.0)
B Sací hadice s dálkovým ovládáním výkonu (typ 5500.3)
Sací teleskopická trubice
5500-003_v02
21 Základní filtr HEPA 12 (namontovaný ve vysavači)
22 Ochranná mřížka základního filtru (namontovaná ve
vysavači)
23 Prachová nádoba CYKLON
24 Sáček SAFBAG
25 Modul sáčku SAFBAG (s namontovaným sáčkem
SAFBAG)
26 Výstupní filtr HEPA H13 (namontovaný ve vysavači)
27 Akustická pěna (instalovaná ve vysavači)
28 Kryt filtru na vstupu (namontovaný ve vysavači)
29 Vstupní filtr (namontovaný ve vysavači)
30 Malý kartáč
31 Štěrbinová hubice
32 Malá hubice
33 Parketový kartáč BNB (Brush Natural Bristle)
Je určen k čištění a leštění tvrdých povrchů citlivých na
poškrábání, např. dřevěných podlah, podlahových panelů,
parket, mramoru, obložení apod. Jemné a měkké štětiny
přírodního původu zajišťují maximální účinnost vysávání
a chrání čištěné povrchy před poškrábáním.
34 Turbokartáč (typ 5500.0 ST, 5500.3 HT)
35 Elektrokartáč (typ 5500.0 HQ, 5500.3 HQ)
36 Hubice s kartáčem. Vysavač je vybaven pouze jedním
druhem hubice s kartáčem (A nebo B)
A Hubice s kartáčem přepojitelná
B Hubice s kartáčem se separátorem drobných předmětů
13
Příprava vysavače k použití
B
Vysavač Solaris Twix je vybaven dvěma alternativními
moduly shromažďování prachu, ze kterých si uživatel může
vybrat:
–– Prachovou nádobu CYKLON bez sáčku s filtrem HEPA,
kde je prach odstřeďován a ukládán v nádobě.
–– Modul sáčku SAFBAG, kde je prach shromažďován
v prachovém sáčku na jedno použití s vysokými filtračními vlastnostmi.
1 Zakřivenou koncovku hadice vložte do sacího otvoru
vysavače a lehce přitlačte. Typické zacvaknutí potvrzuje
řádné nasazení hadice.
2 Druhý konec hadice (držák) připojte k teleskopické trubici. Pro tento účel zmáčkněte západku „A” a zasuňte trubici do úchytu hadice tak, aby se západka „A” zablokovala
v otvoru „B”.
3 Teleskopickou sací trubici nastavte na požadovanou
délku přesunutím šoupátka ve směru šipky a trubici vysuňte/
zasuňte.
4 Na druhém konci sací trubice namontujte příslušnou sací
hubici nebo kartáč.
5 U sací hubice se separátorem drobných předmětů
můžete namontovat košík na zachycování drobných předmětů. Pro tento účel odstraňte krytku a nasaďte košík.
6 Pro vysávání tvrdých podkladů – dřevěných, umělohmotných, dlážděných aj. podlah vysuňte kartáč zmáčknutím přepínače na hubici, jak je uvedeno na obrázku
.
7 Uchopte zástrčku napájecího kabelu (3) a vytáhněte jej
z vysavače.
Při vytahování napájecího kabelu věnujte
pozornost žlutému proužku signalizujícímu
konec vytahovaného kabelu. Další pokusy
(tahání) mohou vést k jeho poškození.
Vysavač je vybaven funkcí „samonavíjení“, která dovoluje
automatické navinutí přívodní šňůry, aniž by bylo nutné neustále tisknout tlačítko navíjení (12). Tato funkce se zapíná
přesunutím přepínače „samonavíjení“ (11) do polohy AUTO.
8 Vložte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.
Před zapnutím vysavače se ujistěte zda je modul sáčku
SAFBAG nebo prachové nádoby CYKLON namontován
v komoře vysavače a také, zda jsou ve vysavači namontovány všechny filtry.
9 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (7).
10 Vysavač je vybaven elektronickým regulátorem výkonu,
který umožňuje plynulé ovládání sacího výkonu. Ovládání
výkonu se provádí pomoci tlačítek nastavení výkonu (6,8)
– zvýšení sacího výkonu nebo
– snížení sacího výkonu.
Nastavení sacího výkonu je signalizováno rozsvícením příslušného počtu diod.
Vysavač začne pracovat ve výchozím nastavení na střední
výkon. Na ukazateli úrovně výkonu (9) se rozsvítí tři diody.
V průběhu vysávání lze sací výkon upravovat. Doporučené
nastavení výkonu:
14
Poloha 1 – vysávání záclon
Poloha 2 – vysávání čalounění
Poloha 3 – ekonomický výkon
Poloha 4 – vysávání koberců
Poloha 5 – vysávání tvrdých podlah a štěrbin.
11 Vysavač typu 5500.3 je dodatečně vybaven dálkovým
ovládáním sacího výkonu umístěným v rukojeti sací hadice.
Umožňuje měnit sací výkon bez ohýbání.
Před použitím této funkce otevřete přihrádku na baterie
v rukojeti sací hadice a vložte 2 baterie 1,5 V typu AAA nebo
2 akumulátory 1,2 V typu AAA.
Baterie vložte tak, aby pól označený „+” směřoval vždy k uzávěru schránky označenému
znamínkem „+”.
Používejte pouze baterie odpovídající kvality. „Vytečení”
baterií může způsobit poškození elektroniky.
12 Dálkové ovládání sacího výkonu probíhá zmáčknutím
příslušného tlačítka na rukojeti hadice ( , ):
–– Pro zvýšení sacího výkonu o další polohu, zmáčkněte
tlačítko .
–– Pro snížení sacího výkonu o jednu polohu, zmáčkněte
tlačítko .
13 Zmáčknutí tlačítka
na rukojeti hadice způsobí přechodné vypnutí vysavače – vysavač zůstává v pohotovostním režimu (STANDBY).
Pro opětovné zapnutí vysávání zmáčkněte znovu tlačítko
pohotovostního režimu (18). Přístroj začne pracovat na sací
výkon nastavený při posledním použití.
Pro správnou funkci dálkového ovládání je
potřeba, aby byl vysílač a přijímač infračerveného záření na dohled.
14 Ve vysavači je schránka na příslušenství. Schránku
můžete otevřít tak, že zatáhnete za víko schránky na příslušenství (16) nahoru.
15 Příslušenství lze umístit v držáku na příslušenství nacházejícím se v rukojeti sací hadice. Takto je kdykoli použitelné.
16 Vysavač je vybaven tzv. funkcí Parksystém. Tato funkce
umožňuje přechodné vypnutí vysavače pomocí háku pro
uchopení sací hubice s kartáčem bez nutnosti použití tlačítka
hlavního vypínače. Pro použití této funkce v průběhu práce
vysavače vložte hák pro uchopení sací hubice s kartáčem
do úchytky na sací hubici (4). Tímto dojde k automatickému
vypnutí vysavače.
Demontáž filtrů
Tento vysavač je vybaven filtrační vložkou s cyklonovou filtrací umožňující vysávání bez použití tradičního prachového
sáčku. Typickou vlastností cyklonového filtru je využití jevu
zvíření proudu vzduchu k oddělení pevných nečistot. K separaci nečistot dochází v části nádrže s kruhovým průřezem,
kde rotující vzduch odmršťuje nečistoty na stěnu nádrže
a dále otvorem do sousední komory nádrže. Předčištěný
vzduch je pak směřován na kuželovitý filtr HEPA, který zadr5500-003_v02
žuje nejmenší frakce prachu. Filtr HEPA je chráněn sítkem,
které omezuje usazování nečistot na aktivním povrchu filtru,
čímž se prodlužuje životnost filtru HEPA.
Základní omyvatelný filtr HEPA (High Efficiency Particulate
Air) třídy H se nachází na výstupu z nádrže cyklonového filtru. Při výrobě omyvatelného filtru HEPA byl použit speciální
filtrační materiál, který umožňuje propláchnutí znečištěného
filtru pod tekoucí vodou a jeho opakované použití.
Na výstupu vysavače se nachází výstupní filtr HEPA třídy
H13 (neomyvatelný).
Jde o filtry s výjimečně vysokou filtrační schopností vyrobené ze speciálních vláken, které jsou schopny zadržet
téměř všechny částice prachu. Třídy H a H13 označují účinnost filtrace daného filtru. Filtr HEPA H zadržuje 95,5% částic
větších než 0,3 mikronu, filtr H13 až 99,95%.
Před výměnou filtrů se ujistěte, že vysavač je
vypnutý a zástrčka napájecího kabelu je vytažena se síťové zásuvky.
C
ZÁKLADNÍ FILTR HEPA
Je nezbytné pravidelně provádět čištění základního filtru
HEPA z drobných prachových frakcí.
Odmontujte prachovou nádobu „CYKLON” a vyprázdněte ji
podle bodu (H).
1 Otočte základní filtr HEPA (21) ve směru UNLOCK
a vytáhněte ho směrem k sobě.
2 Sundejte ochrannou síťku základního filtru (22).
●● Vyčistěte síťku, umyjte ji a důkladně vysušte. V případě
poškození síťku vyměňte.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno používat vlhkou ochrannou síťku.
●● Vyčistěte záhyby základního filtru HEPA (21). Filtr lze
mýt pod tekoucí vodou. Filtr důkladně vysušte. V případě
poškození záhybu filtru je nutno filtr bezpodmínečně
vyměnit.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno
používat vlhký nebo poškozený základní filtr
HEPA (21).
3 Po vyčištění a vysušení síťky a filtru HEPA nasaďte
na filtr HEPA ochrannou síťku a celek vložte do prachové
nádoby „CYKLON”.
4 Stiskněte tlačítko zámku a otočte základní filtr HEPA ve
směru LOCK.
●● Prachovou nádobu „CYKLON” s vloženým základním
filtrem HEPA vložte do komory vysavače, zavřete víko
a přitlačte ho, dokud neuslyšíte typické cvaknutí podle
bodu (H).
D
VÝSTUPNÍ FILTR HEPA 13
Vysavače jsou vybaveny výstupním filtrem třídy HEPA (High
Efficiency Particulate Air) H13.
1 Výstupní filtr HEPA 13 je nutno vyměnit, pokud je povrch
filtru znečištěn nebo pokud se rozsvítí kontrolka ukazatele
5500-003_v02
výměny výstupního filtru (14) (blikající červená kontrolka).
Současně s rozsvícením ukazatele výměny výstupního filtru
se zapne zvuková signalizace výměny výstupního filtru, tzv.
„Buzer”, sníží se také sací výkon vysavače (poloha 1).
2 Pro výměnu filtru HEPA 13 zvedněte držák vysavače
směrem nahoru. Pak uchopte víko výstupního filtru (1) za
dvě vyčnívající úchytky, zatáhněte silně oběma palci za víko
výstupního filtru a zvedněte jej nahoru. Vysuňte víko výstupního filtru z vysavače.
3 Vyjměte kazetu filtru HEPA 13 a místo použité vložte
novou. Filtr HEPA 13 zaručuje výkonnou práci vysavače po
dobu 1 roku.
4 Nasaďte víko tak, aby oba výstupky nacházející se
v dolní části víka zapadly do otvorů v plášti vysavače, přitlačte víko filtru tak, aby zadní výstupky zapadly do pláště.
E
VSTUPNÍ FILTR
●● Uvolněte zámek předního víka (15) a otevřete je.
●● Vyjměte z komory komory vysavače modul sáčku
SAFBAG a prachové nádoby „CYKLON”.
1 Z vodicích lišt, které se nacházejí na zadní stěně komory
vysavače, vysuňte chránič vstupního filtru s připevněným
vstupním filtrem.
2 Z chrániče vstupního filtru vyjměte vstupní filtr.
3 Do chrániče vstupního filtru vložte nový filtr (28), přitom
dbejte na to, aby hrany filtru přesně přiléhaly k chrániči filtru.
4 Chránič vstupního filtru (28) s nainstalovaným filtrem
zasuňte až na doraz do vodicích lišt na jeho místo.
Poškozený vstupní filtr je nutno nahradit vždy
novým, originálním filtrem.
●● Do
komory vysavače vložte modul sáčku SAFBAG
a prachové nádoby „CYKLON”. Zavřete víko a přitlačte
ho, dokud neuslyšíte typické cvaknutí.
F
AKUSTICKÁ PĚNA
1 Pro vyčištění akustické pěny (27) zvedněte držák vysavače. Pak uchopte víko výstupního filtru (1) za dva výstupky,
zatáhněte silně oběma palci za víko výstupního filtru (1)
a zvedněte jej nahoru.
2 Vysuňte víko výstupního filtru (1) z vysavače. Otočte jej
a vytáhněte z víka akustickou pěnu (27).
3 Pokud je akustická pěna (27) znečištěna, můžete ji
propláchnout pod tekoucí vodou. Před opětovnou montáží
nezapomeňte pěnu dobře vysušit.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno používat vlhkou akustickou pěnu.
4 Vložte umytou akustickou pěnu (27) zpět na své místo.
Nasaďte víko tak, aby oba výstupky v dolní části víka zapadly
do otvorů v plášti vysavače, přitlačte víko výstupního filtru (1)
tak, aby zadní výstupky zapadly do pláště.
15
Demontáž/montáž sáčku SAFBAG
G
1 Vysavač je vybaven bezpečnostním ventilem, který se
nachází v komoře prachové nádoby (sáčku). Otevírá se
automaticky, pokud dojde k úplnému ucpání sací hadice
nebo k ní připojených prvků vybavení, a také v případě
nadměrného zaplnění sáčku SAFBAG/prachové nádoby
„CYKLON”. Po otevření ventilu je ve vysavači slyšet typické
„třepetání”. Po otevření bezpečnostního ventilu se rozsvítí
ukazatel zaplnění sáčku/prachové nádoby „CYKLON”.
2 Rozsvícení ukazatele zaplnění sáčku/prachové nádoby
„CYKLON” (10) (sací hubice nebo kartáč je zvednutá nad
čištěným povrchem) oznamuje, že sáček je plný a je nutno
jej vyměnit za nový. Ukazatel zaplnění sáčku/prachové
nádoby „CYKLON” se může rozsvítit také v případě ucpání
sací hadice nebo k ní připojených prvků vybavení.
3 Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (7),
vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
4 Zmáčkněte dvé boční tlačítka nacházející se na konci
hadice, pak vyjměte konec hadice z vstupního otvoru vysavače.
5 Uvolněte úchytku předního víka (15) a otevřete ji.
6 Vyjměte z komory vysavače modul sáčku SAFBAG (25).
7 Uzavřete sáček SAFBAG tak, aby otvor znečištěného
sáčku byl zakrytý. Ohněte lepenkovou část sáčku směrem
nahoru a vyjměte sáček z vodítek úchytu sáčku.
8 Vložte nový sáček do vodicích drážek modulu sáčku
SAFBAG (25) a zasuňte jej na doraz. Směr nasunování
sáčku je na sáčku označen šipkou.
●● Modul sáčku SAFBAG s namontovaným sáčkem (25)
zasuňte do vodicích drážek nacházejících se na stěně
komory vysavače. Uzavřete víko vysavače zatlačením,
ozve se typické zacvaknutí – dbejte, aby nedošlo k přiskřípnutí sáčku.
Nevysávejte bez nainstalovaného modulu
sáčku SAFBAG/prachové nádoby „CYKLON”.
Bez modulu sáčku SAFBAG/prachové nádoby
„CYKLON” není také možné uzavřít horní víko
vysavače.
Vysavače Zelmer jsou vybaveny prachovými sáčky SAFBAG
v počtu uvedeném v tabulce. Výměnu sáčku doporučujeme
v těchto případech:
a) rozsvítí se ukazatel zaplnění sáčku,
b) dojde k sepnutí bezpečnostního ventilu,
c) výkon vysavače se výrazně sníží,
d) prachový sáček je plný.
Demontáž/montáž prachové nádoby
„CYKLON”
H
Vysavač je vybaven vyprázdnitelnou prachovou nádobou
„CYKLON”, kde se hromadí nečistoty. Po zaplnění prachové
nádoby „CYKLON” je třeba ji vyprázdnit.
●● Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (7).
Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
16
●● Stiskněte
dvě postranní tlačítka na konci hadice
a vyjměte konec hadice z vstupního otvoru vysavače.
●● Uvolněte úchytku předního víka (15) a otevřete je.
1 Vyjměte z komory vysavače prachovou nádobou
„CYKLON”.
2 Odkloňte úchytky na víku prachové nádoby „CYKLON”
a otevřete ji, až se zablokuje v krajní poloze (ozve se typické
cvaknutí). Odstraňte z nádoby nahromaděné nečistoty.
Po provedení tohoto úkonu zkontrolujte
základní filtr HEPA a v případě potřeby jej
vyčistěte nebo vyměňte.
3 Zavřete víko prachové nádoby „CYKLON”, silně přitlačte
západky, dokud neuslyšíte typické cvaknutí.
Nádoba musí být dobře uzavřená. V opačném
případě bude prach pronikat do komory vysavače a sníží se sací síla.
4 Prázdnou prachovou nádobou „CYKLON” vložte do
komory vysavače.
●● Zavřete víko a přitlačte ho, dokud neuslyšíte typické
cvaknutí.
Speciální vybavení
V prodejnách vysavačů lze zakoupit níže uvedené speciální
vybavení:
Elektrokartáč Zelmer (35)
Vysavače ZELMER mohou pracovat pouze s elektrokartáči
firmy ZELMER. Použití elektrokartáče jiné firmy může způsobit poškození vysavače.
Elektrokartáč může být používán ve všech vysavačích
ZELMER vybavených zásuvkou k jeho připojení. Při používání elektrokartáče postupujte podle návodu k obsluze.
Elektrokartáč pomáhá zejména při čištění poškozených
koberců. Před zahájením vysávání odstraňte z podkladu
větší nečistoty, jako jsou zbytky tkanin, papír apod., aby
nedošlo k zablokování rotačního dílu kartáče.
Turbokartáč Zelmer (34)
Může být používán s každým typem vysavače ZELMER.
Je určen pro efektivnější vysávání koberců a kobercových
podlahových krytin. Při používání turbokartáče postupujte
podle návodu k obsluze.
Používání turbokartáče podstatně zvyšuje účinnost odstraňování vláknitých nečistot jako jsou srst, vlasy, nitě apod.
Je určen zejména pro byty, ve kterých pobývají zvířata (pes,
kočka), neboť odstraňování srsti z koberců a čalounění je
značně náročné.
Ukončení provozu, čištění a údržba
I
●● Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (7).
●● Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové
zásuvky.
1 Stočte napájecí kabel zmáčknutím tlačítka navíjení (12).
5500-003_v02
Při tomto úkonu kabel přidržujte, aby nedošlo k jeho zauzlování a prudkému nárazu zástrčky do krytu vysavače.
●● Rozpojte teleskopickou trubici s hadicí nebo kartáčem.
2 Rozpojte teleskopickou trubici s hadicí. Pro vytažení trubice z držáku hadice zmáčkněte západku „A” a současně
zatáhněte za trubici ve směru šipky.
3 Zmáčkněte dvě boční tlačítka nacházející se na konci
hadice, poté vyjměte konec hadice z vstupního otvoru vysavače.
4 Vysavač lze přechovávat ve svislé nebo vodorovné
poloze. Pro tento účel zasuňte záchytný háček sací hubice
s kartáčem do úchytky pro zavěšení sací hubice s kartáčem.
Hadice může zůstat připevněná k vysavači, avšak tak, aby
se během uložení příliš neohýbala.
●● Kryt a komoru prachového sáčku v případě potřeby
otřete vlhkým hadříkem (může být navlhčen přípravkem
na mytí nádobí), vysušte a vytřete dosucha.
Nepoužívejte abrazivní přípravky a rozpouštědla.
Možné problémy v průběhu používání vysavače
PROBLÉM
POSTUP ŘEŠENÍ
Je slyšet typické „třepetání“ vysavače, které
svědčí o sepnutí bezpečnostního ventilu.
• Prachový sáček může být plný –
vyměňte prachový sáček.
• Ačkoli prachový sáček ještě není zcela
plný, vyměňte jej za nový. Za nepříznivých podmínek mohl drobný prach
ucpat póry na ploše sáčku.
• Sací trubice, hadice nebo násada je
ucpaná – odstraňte příčiny ucpání.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál nevyhazujte do běžného odpadu. Obaly
a obalové prostředky elektrospotřebičů ZELMER jsou
recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému
zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého
papíru. Polyetylenový sáček (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu
prostředí. Nevyhazujte je spolu s ostatním
opadem z domácnosti, ale odevzdejte je na
sběrném místě. Před likvidací nebo odevzdáním přístroje ve sběrně druhotných surovin, vyjměte baterie z přihrádky na baterie
(typ 5500.3).
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Došlo k poškození pra- Vyměňte sáček a filtry.
chového sáčku.
Vysavač vysává slabě.
Vyměňte sáček a filtry, zkontrolujte sací
trubici, hadici a sací hubici – odstraňte
příčiny ucpání.
Vypadly pojistky.
Ověřte, zda spolu s vysavačem nejsou
do stejného obvodu elektrické instalace
zapnuta jiná zařízení. V případě, že se
vypadnutí pojistek opakuje, odevzdejte
vysavač do servisu.
Vysavač
nefunguje, Odevzdejte vysavač k opravě do serje poškozen kryt nebo visu.
napájecí kabel.
Dálkové ovládání výkonu
(typ 5500.3) nefunguje.
5500-003_v02
• Baterie nemají dobrý kontakt nebo
jsou špatně vložené.
– Otevřete přihrádku na baterie nacházející se v rukojeti hadice a vložte baterie na místo. Ujistěte se, zda jsou póly
- a + správně orientovány.
• Baterie mohou být vybité.
– Vyměňte baterie.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravit tak, aby vyhověl právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných
důvodů.
17
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel,
kryt alebo rukoväť viditeľným spôsobom poškodené.
V takom prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
●● Ak sa stály napájací kábel poškodí, s cieľom predísť
nebezpečenstvu dajte ho vymeniť u výrobcu, v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí
zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť
príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade
poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Pred čistením zariadenia, jeho montážou alebo
demontážou vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
●● Pred výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa
k pohyblivým častiam zariadenia počas jeho používania, zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického napätia.
●● Nesmú sa vysávať ľudia ani zvieratá, dávajte pozor,
aby ste nepribližovali sacie nástavce k očiam a ušiam.
●● Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi ako
aj osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo
nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto
zariadenia, môžu vykonávať prácu so zariadením
pod dohľadom alebo po dôkladnom oboznámení sa
s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci
so zariadením. Zabráňte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Spotrebič môžu čistiť alebo konzervovať iba
deti vo veku viac ako osem rokov a iba v prítomnosti
zodpovednej osoby.
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Vysávač pripojte do elektrickej siete striedavého prúdu
230 V, ktorá je zabezpečená poistkou 16 A.
●● Vysávač ani kefy nesmú prechádzať po napájacom
kábli, pretože sa týmto môže poškodiť izolácia vodiča.
sa vysávať bez namontovaného modulu
vrecka SAFBAG/ nádoby na prach „CYKLÓN“, filtrov
a v prípade ich poškodenia.
●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať: zápalky, ohorky
cigariet, tlejúci popol. Vyhýbajte sa vysávaniu ostrých
predmetov.
●● Kontrolujte saciu hadicu, trubice a nástavce – odstráňte
smeti, ktoré sa nachádzajú v ich vnútri.
●● Nesmie sa vysávať jemný prach, ako napr.: múka,
cement, sadra, tonery do tlačiarní a kopírok, a pod.
●● K vysávačom vybaveným zásuvkou elektrickej kefy
sa nesmú pripájať zariadenia iné ako elektrická kefa
značky ZELMER.
●● Nesmie
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Vysávač sa smie užívať iba vo vnútri miestností a iba
na vysávanie suchých povrchov. Koberce, ktoré boli
čistené namokro, sa musia pred vysávaním vysušiť.
Technické údaje
Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené na
výrobnom štítku. Prúdový chránič 16 A.
Neruší príjem signálu RTV.
Nevyžaduje uzemnenie
.
Vysávače ZELMER vyhovujú požiadavkám platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
76 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobok je označený značkou CE na výrobnom štítku.
Elektrostatika
Vysávanie niektorých povrchov v podmienkach nízkej vlhkosti vzduchu môže spôsobiť malé naelektrizovanie zariadenia. Je to normálny jav, ktorý nepoškodzuje zariadenie a nie
je jeho poruchou.
Za účelom minimalizovania tohto javu Vám odporúčame:
●● často sa dotýkajte rúrou kovových objektov v miestnosti
a tak odelektrizujete zariadenie,
●● zväčšite vlhkosť vzduchu v miestnosti,
●● používajte všeobecne prístupné antielektrostatické
prostriedky.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
napájací kábel.
18
5500-003_v02
+
+
+
Kefa na parkety „BNB”
+
Turbokefa
+
Elektrická kefa
+
Malá kefa
–
Možnosť použiť elektrickú kefu
5500.0***HT +
17
18
19
20
21
+
SAFBAG HEPA H13 Teleskopická +
2 ks
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
10
11
Malá hubica
9
Štrbinová hubica
8
Dvojpolohová hubica
7
Sacia trubica
6
Výstupný filter
1
Vrecko SAFBAG
Snímač opotrebovania výstupného filtra
5
Typ
Nádoba
na prach
Nádoba „CYKLON“
Poistka proti chýbajúcemu modulu vrecka
SAFBAG/ nádoby na prach „CYKLÓN“
4
Snímač naplnenia vrecka SAFBAG/nádoby
na prach ”CYKLON”
3
Bezpečnostný ventil
Zásuvka elektrickej kefy
2
Parksystém „Auto-štart”
Regulácia sacieho výkonu
Prevedenie
a vybavenie
Diaľkové ovládanie výkonu
TYPY VYSÁVAČOV 5500
12
13
14
15
16
5500.0***HQ +
–
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Teleskopická +
2 ks
5500.3***HT +
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Teleskopická +
2 ks
+
+
+
+
+
–
+
+
SAFBAG HEPA H13 Teleskopická +
2 ks
+
+
+
+
–
+
+
5500.3***HQ +
+
+
+
Konštrukcia zariadenia
+
+
+
+
A
Kryt výstupného filtra
Držiak
Zástrčka s napájacím káblom.
Úchytka na pripevnenie dvojpolohovej hubice.
Prijímač infračerveného žiarenia (typ 5500.3)
Tlačidlo zväčšenia výkonu
Tlačidlo zapni/vypni
Tlačidlo zníženia výkonu
Ukazovateľ úrovne sacieho výkonu
Ukazovateľ naplnenia vrecka/nádoby na prach „CYKLÓN“
Posuvný prepínač „Autoreverse“
Tlačidlo navijaka
Zásuvka elektrickej kefy
Ukazovateľ spotreby vyfúkového filtra
Zámka predného krytu
Kryt úložného priestoru na príslušenstvo
Vysielač infračerveného žiarenia (typ 5500.3)
Tlačidlo pohotovostného režimu „STANDBY“ (typ 5500.3)
Sacia hadica. Vysávač má len jednu saciu hadicu
(A alebo B)
A Sacia hadica (typ 5500.0)
B Sacia hadica s diaľkovým ovládaním výkonu
(typ 5500.3)
20 Teleskopická sacia trubica
21 Základný filter HEPA (namontovaná na vysávači)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5500-003_v02
22 Ochranná mriežka základného filtra (namontovaná na
vysávači)
23 Nádoba na prach „CYKLÓN”
24 Vrecko SAFBAG
25 Modul vrecka SAFBAG (s namontovaným vreckom
SAFBAG)
26 Výstupný filter HEPA H13 (namontovaný vo vysávači)
27 Tlmiaca pena (namontovaná vo vysávači)
28 Ochrana vstupného filtra (namontovaná na vysávači)
29 Vstupný filter (namontovaný vo vysávači)
30 Malá kefa
31 Štrbinová hubica
32 Malá hubica
33 Kefa na parkety „BNB“ (Brush Natural Bristle)
Používa sa na čistenie a leštenie tvrdých povrchov náchylných na poškriabanie ako napr. drevené podlahy, podlahové
panely, parket, mramor, obkladačky a pod. Jemné a mäkké
prírodné vlasy zaručujú maximálnu účinnosť vysávania
a chránia pred poškriabaním čisteného povrchu.
34 Turbokefa (typ 5500.0 HT, 5500.3 HT)
35 Elektrická kefa (typ 5500.0 HQ, 5500.3 HQ)
36 Dvojpolohová hubica. Vysávač je vybavený iba jedným
druhom dvojpolohovej hubice (A alebo B)
A Dvojpolohová hubica
B Dvojpolohová hubica s filtrom na drobné predmety
19
Príprava vysávača na použitie
B
Vysávač Solaris Twix je vybavený dvomi alternatívnymi
modulmi zhromažďovania prachu, ktoré si môže užívateľ
zvoliť:
–– Bezvrecková nádoba na prach „CYKLÓN“ s HEPA filtrom
– kde je prach odstreďovaný a usadzuje sa v nádobe.
–– Modul s vreckom SAFBAG – prach sa zhromažďuje
v jednorázovom vrecku, ktoré sa vyznačuje vysokým
filtračným účinkom.
1 Zakrivenú koncovku hadice vložte do otvoru vysávača
a jemne ju pritlačte. Charakteristické cvaknutie znamená, že
hadica zapadla na správne miesto.
2 Druhý koniec hadice (rukoväť) spojte s teleskopickou sacou trubicou. Za týmto účelom stlačte zámku „A“
a zasuňte trubicu do rukoväte hadice tak, aby zámka „A“
zapadla do otvoru „B“.
3 Teleskopickú saciu trubicu nastavte na požadovanú dĺžku
presunutím posuvného prepínača podľa šípky a vysuňte/
vsuňte trubicu.
4 Na druhý koniec sacej trubice namontujte vhodnú hubicu
alebo kefu.
5 V dvojpolohovej hubici s filtrom na drobné predmety
môžete namontovať košík na zachytenie drobných predmetov. S týmto cieľom vyberte záslepku a vložte košík.
6 Pre vysávanie tvrdých povrchov – drevené podlahy,
umelé hmoty, keramické obkladačky ap., vysuňte kefu stlačením prepínača na hubici podľa obrázka
.
7 Uchopte zástrčku napájacieho kábla (3) a vytiahnite ho
z vysávača.
Pri vyťahovaní napájacieho kábla si všimnite
žlté označenie, ktoré znamená koniec odvíjaného kábla. Ďalšie pokusy (ťahanie) môžu priviesť k jeho poškodeniu.
Vysávač je vybavený funkciou „Autoreverse“, ktorá umožňuje automatické, samočinné vtiahnutie napájacieho kábla
bez potreby nepretržitého pridržiavania stlačeného tlačidla
navíjania (12). Pre zapnutie tejto funkcie posuňte prepínač
„Autoreverse“ (11) do polohy AUTO.
8 Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.
Pred zapnutím vysávača sa presvedčte, či v komore vysávača je zamontovaný modul vrecka SAFBAG alebo nádoba
na prach „CYKLON”. Presvedčte sa tiež, či vo vysávači sú
zamontované všetky filtre.
9 Zapnite vysávač stlačením tlačidla „zapni/vypni“ (7).
10 Vysávač je vybavený elektronickým regulátorom výkonu,
ktorý počas vysávania umožňuje postupné nastavenie výkonu
vysávača. Regulácia výkonu je možná prostredníctvom tlačidiel zmeny výkonu (6, 8) primerane
– zväčšenie sacieho
výkonu alebo
– zníženie sacieho výkonu. Nastavený sací
výkon indikuje primeraný počet rozsvietených diód.
Vysávač je výrobcom nastavený na zapnutie v strednom výkonovom rozsahu. Na ukazovateli úrovne sacieho
výkonu (9) sa rozsvietia tri diódy.
20
Počas vysávania môžete meniť sací výkon. Odporúčané
nastavenia:
Nastavenie 1 – vysávanie záclon
Nastavenie 2 – vysávanie čalúnenia
Nastavenie 3 – úsporný výkon
Nastavenie 4 – vysávanie kobercov
Nastavenie 5 – vysávanie tvrdých podláh a štrbín.
11 Vysávač typ 5500.3 má dodatočne diaľkové ovládanie
sacieho výkonu, ktoré sa nachádza na rukoväti sacej hadice.
Umožňuje nastaviť sací výkon bez potreby nakláňať sa.
Pre využitie tejto funkcie otvorte kryt priestoru na batérie
v rukoväti sacej hadice a vložte 2 batérie 1,5 V typ AAA,
alebo 2 akumulátory 1,2 V typ AAA.
Batérie vkladajte takým spôsobom, aby pól
batérie označený „+” bol vždy smerom k zámke
priestoru označenej symbolom „+”.
Používajte iba batérie vhodnej kvality. „Vyliatie sa“ batérie môže poškodiť elektronický obvod.
12 Diaľková regulácia sacieho výkonu je možná stlačením
vhodného tlačidla na rukovätí hadice ( , ):
–– Pre zvýšenie sacieho výkonu o jeden stupeň, stlačte
tlačidlo .
–– Pre zníženie sacieho výkonu o jeden stupeň, stlačte
tlačidlo .
13 Stlačenie tlačidla
na rukoväti hadice dočasne
vypína vysávač, ktorý sa prepne do pohotovostného režimu
(STANDBY).
Pre pokračovanie vo vysávaní opäť stlačte tlačidlo pohotovostného režimu (18). Spotrebič sa zapne so sacím výkonom, aký bol nastavený pri poslednom použití.
Pre správne fungovanie diaľkového ovládania
sa musia vysielač a prijímač infračerveného
žiarenia vzájomne „vidieť“.
14 Vysávač je vybavený úložným priestorom na príslušenstvo. Pre otvorenie priestoru potiahnite kryt priestoru na príslušenstvo (16) hore.
15 Príslušenstvo sa môže pripevniť na držiaku nachádzajúcom sa na rukoväti sacej hadice. Je v každej chvíli pripravené na použitie.
16 Vysávač je vybavený funkciou „Parksystém“: Táto funkcia umožňuje dočasne vypnúť vysávač s použitím háka
dvojpolohovej hubice bez potreby použitia tlačidla vypínača.
Za týmto účelom počas prevádzky vysávača vložte upevňujúci hák dvojpolohovej hubice do úchytky dvojpolohovej
hubice (4). Vysávač sa automaticky vypne.
Demontáž filtrov
Vysávač má filtračnú vložku s cyklónovou filtráciou, ktorá
umožňuje vysávanie bez použitia tradičného vrecka. Typickou vlastnosťou cyklónového filtra je využitie javu vzdušného
víru za účelom oddelenia pevných nečistôt. Oddelenie špiny
sa uskutočňuje v tej časti nádoby, ktorá má kolesový prierez.
Víriaci vzduch odhadzuje špinu na stenu nádoby a následne
5500-003_v02
cez otvor do susednej komory nádoby. Predbežne očistený
vzduch je nasmerovaný na kužeľový filter HEPA, ktorý zadržuje najjemnejšie čiastočky prachu. Filter HEPA má ochranu
vo forme sieťky, ktorá obmedzuje usadzovanie sa špiny
na povrchu aktívneho filtra. Sieťka tým zväčšuje životnosť
samotného filtra HEPA.
Základný umývateľný filter HEPA (High Efficiency Particulate Air) triedy H sa nachádza pri výstupe (výfuku) nádoby
cyklónového filtra. V umývateľnom filtre HEPA bol použitý
špeciálny filtračný materiál, ktorý umožňuje vypláchnuť filter
pod tečúcou vodou, ak sa filter zašpiní a opätovne ho použiť. Pri výfuku vysávača sa nachádza výstupný filter HEPA
triedy H13 (neumývateľný). Filtre HEPA triedy H13 sú filtrami
s výnimočne vysokou filtračnou schopnosťou vyrobenými zo
špeciálnych vlákien, ktoré sú schopné zadržať takmer všetky
čiastočky prachu. Trieda H a H13 určuje účinnosť filtrácie
daného filtra. Filter HEPA H zadržuje 95,5% čiastočiek prachu s veľkosťou 0,3 mikrona a filter H13 až 99,95% čiastočiek prachu s veľkosťou 0,3 mikrona.
Pred výmenou filtrov sa uistite, že je vysávač
vypnutý a zástrčka napájacieho kábla je vytiahnutá zo sieťovej zásuvky.
C
ZÁKLADNÝ FILTER HEPA
Pravidelne čistite základný filter HEPA z drobných čiastočiek
prachu.
Zdemontujte nádoba na prach „CYKLON” a vyprázdnite ju
v súlade s bodom (H).
1 Pretočte základný filter HEPA (21) v smere UNLOCK
a vyberte ho smerom k sebe.
2 Vyberte ochrannú sieťku základného filtra (22).
●● Sieťku očistite, umyte a starostlivo vysušte. Ak sa sieťka
poškodila, vymeňte ju za novú.
Z bezpečnostných dôvodov je neprípustné
zakładať vlhkú ochrannú sieťku.
●● Vyčistite
zahnutia základného filtra HEPA (21). Filter
môžete umývať pod tečúcou vodou. Filter starostlivo
vysušte. Ak sa zahnutia filtra poškodili, bezpodmienečne
vymeňte filter za nový.
Z bezpečnostných dôvodov je neprípustné
zakładať vlhký alebo poškodený základný filter
HEPA (21).
3 Po vyčistení a vysušení sieťky a filtra HEPA založte na
filter HEPA ochrannú sieťku. Celý komplet vložte do nádoby
na prach „CYKLON”.
4 Stlačte tlačidlo blokády a pretočte základný filter HEPA
v smere LOCK.
Nádobu na prach „CYKLON” spolu so zamontovaným
základným filtrom HEPA vložte do komory vysávača
a zamknite kryt stáčajúc ho až budete počuť charakteristické
kliknutie v súlade s bodom (H).
D
VÝSTUPNÝ FILTER HEPA 13
Vysávače majú výstupný filter triedy HEPA (High Efficiency
Particulate Air) H13.
1 Výstupný Filter HEPA 13 vymeňte, ak povrch filtra je
zašpinený alebo sa zasvieti kontrolka ukazovateľa výmeny
výstupného filtra (14) (blikajúca červená farba). Spolu so
zasvietením sa ukazovateľa výmeny výstupneho filtra zapína
sa zvuková signalizácia výmeny výstupneho filtra tzw.
„Buzer”. Zároveň sa aj zmenší sacia sila vysávača (nastavenie 1).
2 Ak chcete vymeniť filter HEPA 13, zdvihnite držiak
vysávača. Následne chyťte kryt výstupneho filtra (1) za dva
vyčnievajúce háky, potiahnite silno prstami kryt výstupného
filtra a podneste ho smerom hore. Vysuňte kryt výstupného
filtra z vysávača.
3 Vyberte kazetu filtra HEPA 13. Namiesto použitej kazety
vložte novú. Filter HEPA 13 zabezpečuje účinné používanie
vysávača približne 1 rok.
4 Založte kryt. Dva vyčnievajúce prvky, ktoré sa nachádzajú v dolnej časti krytu, musia trafiť do otvorov v telese
vysávača. Stlačte kryt filtra. Zadné háky sa musia na telese
zabuchnúť.
E
SACÍ FILTER
●● Uvoľnite hák predného krytu (15) a kryt otvorte.
●● Vyberte z komory vysávača modul vrecka SAFBAG/
nádobu na prach „CYKLON”.
1 Vysuňte ochranu sacieho filtra so zamontovaným sacím
filtrom z kolajničiek, ktoré sa nachádzajú na zadnej stene
komory vysávača.
2 Z ochrany sacieho filtra vyberte sací filter.
3 Nový filter vložte do ochrany sacieho filtra (28). Dávajte
pozor, aby okraje filtra starostlivo priliehali do ochrany filtra.
4 Ochranu sacieho filtra (28) so zamontovaným filtrom
vsuňte do kolajničiek až do konca na miesto, kde boli predtým.
Poškodený sací filter vymeňte vždy za nový
originálny filter od výrobcu vysávača.
●● Vložte
do komory vysávača modul vrecka SAFBAG/
nádobu na prach „CYKLON”. Zatvorte kryt stláčajúc ho
až budete počuť charakteristické kliknutie.
F
TESNIACA (VYTIŠUJÚCA) PENA
1 Ak chcete vyčistiť tesniaciu penu (27) zdvihnite držiak
vysávača. Následne chyťte kryt výstupnego filtra (1) za dva
vyčnievajúce háky. Potiahnite kryt výstupného filtra silno prstami a podneste ho smerom hore.
2 Vysuňte kryt výstupného filtra (1) z vysávača. Otočte kryt
a potom z krytu vytiahnite tesniacu penu (27).
3 Ak sa tesniaca pena (27) zašpinila, môžete ju prepláchnuť pod tečúcou vodou. Hore uvedenú penu pred opätovným
montážom vysušte.
Z bezpečnostných dôvodov je neprípustné
zakladať vlhkú tesniacu penu.
5500-003_v02
21
4 Vložte prepláchnutú tesniacu penu (27) na miesto, kde
bola predtým. Založte kryt. Dva vyčnievajúce prvky, ktoré
sa nachádzajú v dolnej časti krytu, musia trafiť do otvorov
v telese vysávača. Stlačte kryt výstupneho filtra (1). Zadné
háky sa musia na telese zabuchnúť.
Demontáž/montáž vrecka SAFBAG
G
1 Vysávač má bezpečnostný ventil, ktorý sa nachádza
v komore nádoby na prach (komore nádoby na vrecko). Bezpečnostný ventil sa otvára automaticky, keď dôjde k úplnému
zapchaniu nasávacej hadice alebo prvkov výbavy, ktoré sú
s hadicou spojené. Bezpečnostný ventil sa otváre tiež v prípade, ak sa vrecko SAFBAG/nádoba na prach „CYKLON”
nadmerne zaplnenia. Po otvorení ventilu budete počuť charakteristický „trepot” vo vysávači. Ak otvoríte bezpečnostný
ventil, zasvieti sa ukazovateľ naplnenia vrecka/nádoby na
prach „CYKLON”.
2 Svietiaci ukazovateľ naplnenia vrecka/nádoby na prach
„CYKLON” (10) (hubica alebo kefka je zdvihnutá nad čisteným povrchom) informuje, že vrecko je naplnené a je
potrebné vymeniť vrecko za nové. Okrem toho sa ukazovateľ naplnenia vrecka/nádoby na prach „CYKLON” môže rozsvietiť, ak sa zapchá nasávacia hadica alebo prvky výbavy,
ktoré sú s hadicou spojené.
3 Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (7).
Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
4 Stlačte dve bočné tlačidlá nachádzajúce sa na koncovke
hadice, potom vytiahnite koncovku hadice z otvoru prívodu
vzduchu vo vysávači.
5 Uvoľnite zámku predného krytu (15), otvorte ho.
6 Vyberte z komory vysávača modul vrecka SAFBAG (25).
7 Zavrite príklop vrecka SAFBAG pre zakrytie otvoru znečisteného vrecka. Držiac vrecko za vrchnú spevnenú časť
prehnite ju smerom hore a vytiahnite vrecko z drážok držadla
vrecka.
8 Vložte vrchnú časť nového vrecka do vodiacich líšt
modulu vrecka SAFBAG (25) a zasuňte ho na doraz. Smer
zasúvania vrecka je označený šípkou na vrecku.
●● Modul vrecka SAFBAG s namontovaným vreckom
vsuňte do vodiacich líšt, ktoré sa nachádzajú na stene
komory vysávača. Zatvorte kryt stlačením, až kým nepočujete charakteristické cvaknutie – dávajte si pozor, aby
ste nepritlačili vrecko.
Nevysávajte, ak nemáte vo vysávači zamontovaný modul vrecka SAFBAG/nádobu na prach
„CYKLON”. To znemožňuje zacvaknúť horný
kryt vysávača.
Vysávače Zelmer sú vybavené vreckami na prach SAFBAG
v počte uvedenom v tabuľke. Odporúčame vymeniť vrecko,
ak si všimnete, že:
a) ukazovateľ naplnenia vrecka sa rozsvieti,
b) bezpečnostný ventil sa zapne,
c) vysávač má značne nižší výkon,
d) prachové vrecko je plné.
22
Demontáž/montáž nádoby na prach
„CYKLON”
H
Vysávač má vyberateľnú nádoba na prach „CYKLON”, v ktorej sa hromadí špina. Nádobu na prach „CYKLON” musíte po
naplnení špinou vyprázdniť.
●● Vypnite vysávač stláčajúc tlačidlo zapni/vypni (7). Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla z elektrickej zásuvky.
●● Stlačte dve vedlajšie tlačidla, ktoré sa nachádzajú na
koncovke hadice. Vyberte koncovku hadice z nasávacieho otvoru vysávača.
●● Uvoľnite hák predného krytu (15) a kryt otvorte.
1 Vyberte z komory vysávača nádobu na prach
„CYKLON”.
2 Odsuňte háky na kryte nádoby na prach „CYKLON” až
do zablokovania v koncovej polohe. Budete počuť charakteristické kliknutie. Kryt otvorte. Vyprázdnite nádobu z nahromadených smetí.
Po tejto činnosti preverte základný filter HEPA
a ak je to potrebné, vyčistite ho alebo vymeňte.
3 Zatvorte kryt nádoby na prach „CYKLON”. Silno stlačte
úpony až budete počuť charakteristické kliknutie.
Nádoba musi być starostlivo zatvorená.
V opačnom prípade sa prach bude dostávať do
komory vysávača a spadne sacou siłou.
4 Vložte prázdnu nádobu na prach „CYKLON” do komory
vysávača.
●● Zatvorte kryt. Stlačte kryt až budete počuť charakteristické kliknutie.
Špeciálne príslušenstvo
V predajniach s vysávačmi je možné kúpiť špeciálne príslušenstvo:
Elektrická kefa Zelmer (35)
Spolu s vysávačmi značky ZELMER sa môže používať iba
elektrická kefa značky ZELMER. Použitie elektrickej kefy
iného výrobcu môže poškodiť vysávač.
Elektrickú kefu môžete používať so všetkými vysávačmi
značky ZELMER vybavenými zásuvkou na jej pripájanie.
Pri používaní elektrickej kefy postupujte v súlade s jej návodom na obsluhu.
Elektrická kefa Vám uľahčí vysávanie najmä zničených
kobercov. Pred vysávaním z podlahy odstráňte väčšie prvky,
ako napr.: pozostatky látok, papier a pod., čím predídete
zaseknutiu sa rotujúceho prvku kefy.
Turbokefa Zelmer (34)
Môže sa používať s každým typom vysávača ZELMER.
Je určená na efektívnejšie vysávanie kobercov a kobercových podlahových krytín. Pri používaní turbokefy postupujte
v súlade s jej návodom na obsluhu.
Používanie turbokefy podstatne zvyšuje účinnosť odstraňovania vláknitých nečistôt ako napr. srsť, vlasy, nite a pod.
5500-003_v02
Je určená najmä do bytov, kde sú zvieratá (mačka, pes)
a odstraňovanie srsti z kobercov a podlahových krytín je
veľmi náročné.
Ukončenie práce, čistenie a údržba
I
●● Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (7).
●● Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej
zásuvky.
1 Naviňte napájací kábel stlačením tlačidla navijaka (12).
Pri tom pridržte kábel, čím predídete jeho zauzleniu a prudkému nárazu zástrčky do telesa vysávača.
●● Rozpojte teleskopickú trubicu s hubicou alebo kefou.
2 Rozpojte teleskopickú trubicu s hubicou. Pre vytiahnutie trubice z rukoväte hadice stlačte zámku „A“ a súčasne
potiahnite za trubicu v smere šípky.
3 Stlačte dve bočné tlačidlá nachádzajúce sa na koncovke
hadice, potom vytiahnite koncovku hadice z otvoru prívodu
vzduchu vo vysávači.
4 Vysávač môžete uchovávať v zvislej alebo vodorovnej
polohe, za týmto účelom vložte upevňovací hák dvojpolohovej hubice do úchytky na upevnenie dvojpolohovej hubice.
Hadicu môžete ponechať pripevnenú k vysávaču, avšak
dávajte pozor, aby nebola pri uchovávaní príliš ohnutá.
●● Teleso a komoru na vrecko v prípade potreby utrite vlhkou prachovkou (môžete ju zvlhčiť prostriedkom na umývanie riadu), vysušte alebo utrite dosucha.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.
Niektoré problémy pri prevádzke vysávača
PROBLÉM
RIEŠENIE
Je počuť charakteristický
trepot vysávača signalizujúci zapnutie sa bezpečnostného ventilu.
• Prachové vrecko môže byť plné –
vymeňte vrecko za nové.
• Aj keď vrecko nie je plné, vymeňte
ho za nové. V nevhodných podmienkach jemný prach mohol zapchať
póry na povrchu vrecka.
• Sacia trubica, hadica alebo hubica
je zapchatá – odstrániť príčinu
zapchatia.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Diaľková regulácia výkonu • Batérie nemajú kontakt alebo boli
(typ 5500.3) nefunguje.
nesprávne vložené.
– Otvorte úložný priestor na batérie,
ktorý sa nachádza v rukoväti hadice
a vložte batérie na správne miesto.
Uistite sa, že sú póly - a + umiestnené správne.
• Batérie môžu byť vybité.
– Vymeňte batérie.
Ekológia – Chráňme životné prostredie
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
použitie. Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Batérie sa nesmú vyhadzovať spolu s iným odpadom
z domácnosti. Odovzdajte ich do zberne surovín. Pred
vyhodením alebo odovzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste vybrali batérie z priestoru na batérie
(typ 5500.3).
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj
definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie). Prístroj tak bude nepoužiteľný. Informujte sa láskavo
na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému stredisku patríte. Tento elektrospotrebič nepatrí
do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva
na ekologickú likvidáciu výrobku. Spoločnosť
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do
systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov.
Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov vykonávajú odborníci v servisných
strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené
osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Došlo k poškodeniu pra- Vymeňte vrecko a filtre.
chového vrecka.
Vysávač slabo vysáva.
Vymeňte vrecko a filtre, skontrolujte
saciu trubicu, hadicu a hubicu –
odstráňte príčiny zapchatia.
Vypla sa poistka elektrickej Skontrolujte, či v tom istom obvode
inštalácie.
nie sú spolu s vysávačom zapnuté iné
spotrebiče, ak sa vypínanie poistky
opakuje, odovzdajte vysávač do servisu.
Vysávač nefunguje, poško- Odovzdajte vysávač do servisu.
dené je teleso alebo napájací kábel.
5500-003_v02
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody, ktoré vzniknú
v dôsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
v dôsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
23
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati csatlakozó
kábele, a külső burkolata vagy a fogantyúja szemmel
láthatólag sérült. Ilyen esetben vigye el a készüléket
a szervízbe.
●● Amennyiben a hálózati csatlakozó kábel sérül meg,
annak javítását, a balesetek elkerülése végett bízza
a gyártóra, a márkaszervízre vagy szakemberre.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése
előtt a hálózati csatlakozó dugót mindig húzza ki
a konnektorból.
●● Üzemeltetés közben, valamelyik funkciós tartozéka
csere vagy mozgatható tartozékhoz közeledés
előtt, ajánlatos kikapcsolni és áramtalanitani.
●● A porszívóval nem szabad személyeket, állatokat porszívózni, és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
a szívófej ne kerüljön szem vagy fül közelébe.
●● Nyolc év feletti gyermekek, pszichikai, érzékszervi
vagy értelmi képességeikben korlátozott személyek,
valamint azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismerettel, a berendezést kizárólag felügyelettel, vagy a lehetséges veszélyek és a használat módjának előzetes ismertetése után használhatják azt. Nem
szabad megengedni, hogy a gyermekek játszanak
a berendezéssel. Nyolc év feletti gyermekek, megfelelő felügyelet mellett, tisztíthatják és karbantarthatják
a berendezést.
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● A porszívót a 230 V feszültségű váltóáramú, 16 A-es
biztosítékkal rendelkező hálózatra csatlakoztassa.
●● A porszívóval vagy a kefés szívófejjel kerülje a hálózati
kábellel való érintkezést, mivel az a kábel szigetelésének a sérülését okozhatja.
●● A SAFBAG porzsák-modul/ „CYKLON” porgyűjtő tartály, a szűrőbetétek nélkül, valamint azok sérülése
esetén ne használja a készüléket.
●● A porszívóval nem szabad felszívni: gyufát, cigarettacsikket, forró hamut. Ne szívjon fel hegyes tárgyakat.
●● Ellenőrizze a szívótömlőt, a csöveket és a szívófejeket
- a bennük található szemetet távolítsa el.
●● Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt,
cement, gipsz, nyomtatók és fénymásolók tónerei, stb.
●● Az elektromos kefe csatlakozó aljzatával felszerelt
porszívókhoz kizérólag csak a ZELMER által gyártott
elektromos kefe kapcsolható.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● A porszívó csak belső helyiségek és kizárólag száraz
felületek porszívózására használható. A nedvesen
tisztított szőnyegeket porszívózás előtt hagyja megszáradni.
Műszaki adatok
A porszívó típusa és műszaki paraméterei a névleges adattáblázaton vannak feltüntetve. A hálózati biztosíték 16 A.
Nem okoz RTV vételi zavarokat.
Földelést nem igényel
.
A ZELMER porszívók az érvényes szabványoknak megfelelnek.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
Zajszint: LWA = 76 dB/A.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
Elektrosztatika
Bizonyos felületek porszívózása alacsony páratartalom
esetén kismértékű elektromos töltés kialakulását okozhatja
a készülékben. Ez természetes jelenség, mely nem jelent
hibát és nem veszélyezteti a készülék működését.
E jelenség kialakulásának megelőzése céljából, javasoljuk
hogy:
●● érintse a készülék fém csövét a szobában található fém
tárgyakhoz,
●● növeljük a helység páratartalmát,
●● használjon antielektrosztatikus szereket.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
24
5500-003_v02
Kis kefe
Elektromos kefe alkalmazásának a lehetősége
Turbókefe
Elektromos kefe
„BNB” parketta kefe
6
7
8
9
10
16
17
18
19
20
21
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Teleszkópos +
2 db.
+
+
+
+
+
–
+
5500.0***HQ
+
–
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Teleszkópos +
2 db
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
Szívókefe
Kis szívófej
11
Szívócső
„SAFBAG”
porzsák
„CYKLON”
tartály
Porgyűjtő tartály
Kimeneti szűrőbetét
Típus
SAFBAG porzsák/”CYKLON” porgyűjtő tartály
telítettségének érzékelője
5
+
Biztonsági szelep
4
+
Parksystem „Auto-start”
3
–
Az elektromos kefe csatlakozó aljzata
2
+
A szívóerő szabályozása
1
5500.0***HT
A szívóerő távszabályozása
Résszívó
A kimeneti szűrőbetét szennyezettségi érzékelője
A kivitelezés
és felszereltség
szerinti
változat
A SAFBAG porzsák-modul/„CYKLON” porgyűjtő
tartály hiányával szembeni védelem
AZ 5500 PORSZÍVÓ TÍPUSOK
12
13
14
15
5500.3***HT
+
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Teleszkópos +
2 db
5500.3***HQ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Teleszkópos +
2 db
A készülék szerkezeti felépítése
A
A kimeneti szűrő fedele
Fogantyú
Hálózati csatlakozó kábel és dugasz
A szívókefe akasztó kampója
Infravörös vevő (5500.3 típus)
Teljesítménynövelés gombja
Be-/Ki kapcsológomb
Teljesítménycsökkentés gombja
Szívóerő kijelzője
A porzsák telítettségét mutató kijelző
„Autorewers“ tolattyú
Kábelbehúzó gomb
Az elektromos kefe csatlakozó aljzata
A szűrő szennyezettségi mutatója
Az elülső fedél kapcsa
Tartozék-rekesz fedele
Infravörös adó (5500.3 típus)
A készenléti mód „STANDBY” gombja (5500.3 típus)
Szívógégecső. Porszívóhoz egy szívógégecső tartozik
(A vagy B)
A Szívótömlő (5500.0 típus)
B Szívótömlő a szívóerő távszabályozójával (5500.3 típus)
20 Teleszkópos szívócső
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5500-003_v02
HEPA alapszűrő (a porszívóba szerelve)
Az alapszűrő védőhálója (a porszívóba szerelve)
„CYKLON” porgyűjtő tartály
SAFBAG porzsák
SAFBAG porzsák-modul (beszerelt SAFBAG porzsákkal)
HEPA H13 kimeneti szűrő (a porszívóba szerelve)
Akusztikus hab (a porszívóba beszerelt)
A bemeneti szűrő rácsa (a porszívóba szerelve)
Bemeneti szűrő (a porszívóba szerelve)
Kis kefe
Résszívó
Kis szívófej
„BNB” (Brush Natural Bristle) parketta kefe
A kemény, karcolásra érzékeny felületek tisztítására és polírozására szolgál, mint pl. fapadlók, laminált padló, parketta,
márvány, járólapos padló, stb. A kefe természetes eredetű
finom és puha szőre a porszívózás maximális eredményességét biztosítja és a tisztított felületet megóvja a karcolásoktól.
34 Turbókefe (5500.0 HT, 5500.3 HT típus)
35 Elektromos kefe (5500.0 HQ, 5500.3 HQ típus)
36 Szívókefe. A porszívó csak egy fajta (A vagy B)
szívókefével van felszerelve
A Átállítható szívókefe
B Az apró tárgyak elkülönítőjével felszerelt szívókefe
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
25
A porszívó használata előtti előkészületek
B
A Solaris Twix porszívó a felhasználó által kiválasztható két
alternatív porgyűjtő modullal rendelkezik:
–– A porzsák nélküli HEPA szűrős „CYKLON” porgyűjtő tartály – ahol a por „centrifugálása” történik, aminek következtében a por a tartályban lerakódik.
–– SAFBAG porzsák-modul – a por a magas szűrőképességű egyszer használatos porzsákban gyűlik össze.
1 A tömlő hajlított végét helyezze be a porszívó nyílásába
és könnyedén nyomja be. A jellegzetes „kattanás” a tömlő
helyes rögzítését jelzi.
2 A tömlő másik végét (fogantyú) kapcsolja össze a teleszkópos szívócsővel. Ebből a célból az „A” kattanó zárat
nyomja meg és csúsztassa be a csövet a tömlő fogantyújába
úgy, hogy az „A” zár a „B” nyílásban rögzítve maradjon.
3 A teleszkópos szívócsövet állítsa be a megfelelő hos�szúságra a tolókapcsolót a nyílnak megfelelően mozgatva és
húzza ki/tolja be a csövet.
4 A szívócső másik végére helyezze fel a megfelelő szívófejet vagy kefét.
5 Az apró tárgyak elkülönítőjével felszerelt szívókefére az
apró szemetek összegyűjtésére szolgáló kiskosár szerelhető. Ebből a célból vegye le a záródugaszt és helyezze be
a kiskosarat.
6 A fából, műanyagból, kerámia-lapokból stb. készült
kemény felületű padlók porszívózása céljából tolja ki a kefét
a szívófejen található gomb
benyomásával, amint azt
a mellékelt ábra mutatja.
7 Fogja meg a hálózati csatlakozó kábel dugóját (3) és
húzza ki a kábelt a porszívóból.
A hálózati kábel kihúzásakor figyeljen a kábelen található sárga jelre, ami azt jelenti, hogy
közeledik a kábel vége. A további próbálkozások (rángatás) a kábel sérülését okozhatják.
A porszívó „Autorewers“ funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a bekötő kábel automatikus, önálló összetekerését, anélkül, hogy a kábel összetekerő gombot (12) folyamatosan nyomnánk. A funkció bekapcsolása érdekében az
„Autorewers“ tolattyút (11) AUTO helyzetbe állítsa.
8 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
Mielőtt beindítja a porszívót ellenőrizze, hogy a SAFBAG
porzsák-modul, vagy a CYKLON porgyűjtő tartály a neki kijelölt helyen van-e, valamint minden szűrő be van-e szerelve
a porszívóba.
9 Indítsa be a porszívót a „Be-/Ki kapcsológombot” (7)
megnyomva.
10 A porszívó a szívóteljesítmény elektronikus szabályozójával van felszerelve, ami a porszívózás alatt lehetővé
teszi a készülék szívóteljesítményének a fokozatos szabályozását. A szívóteljesítmény szabályozása a megfelelő teljesítmény-szabályozó gombok (6, 8) segítségével történik –
a szívóteljesítmény növelésének
– vagy csökkentésének
– a gombjával. A szívóteljesítmény beállítását a megfelelő számú diódák felgyulladása jelzi.
26
A porszívó alapbeállítása a közepes teljesítmény-fokozat.
A szívóerő kijelzőjén (9) három dióda gyullad fel.
A porszívózás alatt a szívóerő szabályozható. A javasolt
beállítási módok:
1. fokozat – függönyök porszívózása
2. fokozat – kárpitozott bútorok porszívózása
3. fokozat – takarékos szívóteljesítmény
4. fokozat – szőnyegek porszívózása
5. fokozat – kemény felületű padlók és rések porszívózása.
11 Az 5500.3 típusú porszívó ezen felül még a szívóerőnek
a szívótömlő markolatában található távszabályozójával is
rendelkezik. Ez lehetővé teszi a szívóerő hajolás nélküli szabályozását.
Ha ezt a funkciót kívánja használni, nyissa ki a szívótömlő
markolatában lévő elemtartót és tegyen be 2 darab AAA
típusú 1,5 V-os, vagy 2 darab 1,2 V-os AAA típusú újratölthető elemet.
Az elemeket úgy helyezze be, hogy az elem „+”
pólusa mindig az elemtartón feltüntetett „+” jel
felé legyen.
Csak jó minőségű elemeket használjon. Az elemek
„kiömlése” az elektronikus rendszer sérülését okozhatja.
12 A szívóerő távirányítású szabályozása a tömlő markolatán
található megfelelő gomb ( , ) benyomásával történik:
–– A szívóerő egy fokozattal való növelése céljából nyomja
meg a gombot.
–– A szívóerő egy fokozattal való csökkentése céljából
nyomja meg a gombot.
13 A tömlő markolatán lévő
gomb megnyomása a porszívó pillanatnyi kikapcsolását okozza, azt a készenléti
üzemmódba (STANDBY) állítva.
A porszívózás folytatása céljából nyomja meg ismét
a készenléti mód gombját (18). A készülék olyan szívóteljesítménnyel kezd működni, amilyenre a legutolsó használatakor volt beállítva.
A távirányítás rendszerének helyes működése
céljából az infravörös adó-vevő készülékeknek
egymást „látniuk” kell.
14 A porszívó egy tartozék-rekesszel van felszerelve.
A rekesz nyitása céljából tolja el a tolókapcsolót (16) felfelé.
15 A tartozékokat a szívótömlő markolatában található
akasztóra is fel lehet helyezni. A tartozékok ilyenkor mindig
kéznél lehetnek.
16 A porszívó a „Parksystem” funkciójával is rendelkezik.
Ez a funkció lehetővé teszi a porszívónak pillanatnyi kikapcsolását a szívókefe rögzítő kampójának a segítségével,
a kapcsológomb benyomását mellőzve. A porszívó működése közben e célból helyezze be a szívókefe kampóját
a porszívón található szívókefe-akasztóba (4). Ekkor a porszívó automatikusan leáll.
5500-003_v02
D
A szűrők kivétele
Ez a porszívó ciklonszűrős szűrőbetéttel rendelkezik, mely
lehetővé teszi a hagyományos porzsák használata nélküli
porszívózást. A ciklonszűrő a légörvény során keletkező
légoszlop effektusát használja ki, mely során a szennyeződések kiválnak a légoszlopból. A szennyeződések a kör
átmérőjő tartályban válnak ki, melyben azokat az örvénylő
levegő a falhoz nyomja, majd a nyíláson keresztül a tartályba
préseli. Az elsődleges tisztításon átesett beszívott levegőt
a kúpos HEPA szűrő a legapróbb porrészecskéktől megtisztítja. A HEPA szűrőt egy hálóval borított burkolat védi, mely
csökkenti a szennyeződések leüllepedését a szűrőn, így
hosszabbítva meg annak élettartamát.
Az osztalyú HEPA (High Efficiency Particulate Air) H mosható alapszűrő a ciklonszűrő tartályának kimeneti nyilásánál
található. A mosható HEPA szűrőben egy speciális anyagú
szűrő található, melyről a felgyülemlett szennyeződés folyó
vízzel lemosható, így újrafelhasználható téve a szűrőt.
A porszívó kimeneti nyílásánál egy HEPA 13-as osztályú
(nem mosható) szűrő található.
Ezek igen nagy teljesítményű szűrők, melyek speciális
szálakból készültek és szinte bármilyen szennyeződést
kiszűrnek. A H és a 13-as szám a szűrő teljesítményét jelzik.
A H szűrő a 0,3 mikron átmérőjű szennyeződések 95,5%,
míg a 13-as ezek 99,95% szűri ki.
A szűrőbetétek cseréje előtt ellenőrizze, hogy
a porszívó ki van-e kapcsolva és a hálózati csatlakozó dugó ki van-e húzva a konnektorból.
C
HEPA ALAPSZŰRŐ
Időnként szükségessé válik a HEPA alapszűrő megtisztítása
a lerakódott szennyeződésektől.
Szerelje le a „CYKLON” portartályt a (H) pontnak megfelelően.
1 Csavarja el a HEPA (21) szűrőt az UNLOCK irányába és
húzza le magafelé.
2 Vegye le az alapszűrő védőhálóját (22).
●● Tisztítsa és szárítsa meg a hálót. Amennyiben megsérült, cserélje ki egy újra.
Biztonsági okokból tilos a még nedves háló
visszaszerelése.
●● Tisztítsa meg a HEPA alapszűrő fodrait. (21). A szűrő
folyó vízben mosható. Szárítsa meg a szűrőt. Amennyiben a fodrok megsérültek, cserélje ki őket újra.
Biztonsági okokból tilos még nedvesen, vagy
sérülten visszaszerelni a HEPA alapszűrőt (21).
3 Tisztítás és szárítás után tegye fel a HEPA szűrő védőhálóját és helyezze vissza az egészet a „CYKLON” portartályba.
4 Nyomja be a zárópöcköt és fordítsa a HEPA alapszűrőt
LOCK irányba.
●● A „CYKLON” portartály a visszaszerelt HEPA alapszűrővel együtt tegye vissza a porszívó tartályába, nyomja le
annak fedelét, míg meg nem hallja a jellegzetes kattanást a (H) pontban leírtaknak megfelelően.
5500-003_v02
A HEPA 13-AS KIMENETI SZŰRŐ
A porszívó HEPA 13-es (High Efficiency Particulate Air)
H13-as kimeneti szűrővel van felszerelve.
1 A HEPA 13-es kimeneti szűrőt, annak szennyeződése,
vagy a kimeneti szűrő cseréjét jelző fény kigyulladása után
ki kell cserélni (14) (villogó piros lámpa). A jelzőfény kigyulladásával egyidejűleg hangjelzés is hallható, megszólal az ún.
„Buzer”, és csökken a porszívó szívóereje (1 beállítás).
2 A HEPA 13-es szűrő cseréjéhez, emelje meg a porsszívó
fogantyúját. Ez után fogja meg a kimeneti szűrő fedelét (1)
a két kiálló pöcöknél, húzza hüvelykujjal erősen és emelje
azt fel. Húzza ki a porszívó kimeneti szűrőjének fedelét.
3 Vegye ki a HEPA 13-es szűrő kazettáját és cserélje ki
a használtat egy újra. A HEPA 13-es szűrő kb. 1 évnyi porszívózást tesz lehetővé.
4 Tegye vissza a fedőt úgy, hogy az annak az alsó részen
található két pöcök a porszívó test két nyílásába kerüljön, majd
nyomja le a burkolatot úgy, hogy a pöckök a helyükre ugorjanak.
E
BEMENETI SZŰRŐ
●● Akassza ki az elülső fedő kapcsát (15) és nyissa ki.
●● Vegye ki a porszívó tartályából a SAFBAG porzsákmodult/„CYKLON” portartályt.
1 Húzza ki a porszívó tartályánák hátsó részéből található
vezetősínekről a bemeneti szűrő fedelét, a hozzátartozó szűrővel együtt.
2 Vegye le a bemeneti szűrő fedelét a bemeneti szűrőt.
3 Tegye be az új szűrőt a szűrő burkolatába (28), ügyelve
arra, hogy a szűrő szélei a szűrő burkolatához pontosan
illeszkedjenek.
4 A bemeneti szűrő fedelét (28) a beszerelt szűrővel együtt
tolja a vezetősínre majd tolja azt a helyére.
A sérült szűrőt minden esetben cserélje gyárilag újra.
●● Tegye a porszívó tartályába a SAFBAG porzsák-modult/
„CYKLON” portartályt. Nyomja le annak fedelét, míg meg
nem hallja a jellegzetes kattanást.
F
AKUSZTIKUS HAB
1 Az akusztikus hab tisztítása érdekében (27) emelje meg
a porszívó fogantyúját. Ezután fogja meg a kimenteti szűrő
fedelétlatát (1) a két kilógó fogantyúnál, húzza meg hüvelykujjal a kimeneti szűrő fedelét (1) és emelje azt fel.
2 Húzza ki a kimeneti szűrő fedelét (1) a porszívóból.
Fordítsa meg, majd húzza ki az akusztikus habot (27).
3 Ha az akusztikus hab (27) elszennyeződött, akkor az
folyó vízyel leöblíthető. Beszerelés előtt szárítsa meg a fent
említett habot.
���������������������������������������������
Biztonsági okokból tilos még nedvesen visszaszerelni az akusztikus habot.
4 Tegye az akusztikus habot (27) a helyére. Helyezze a burkolatot vissza úgy, hogy a burkolat alján található két pöcök a
porszívótesten található nyílásba kerüljön és nyomja le a kimeneti szűrő fedelét (1) úgy, hogy a pöckök a helyükre ugorjanak.
27
A SAFBAG porzsák kivétele/behelyezése
G
1 A porszívó biztonsági szeleppel rendelkezik, mely a portartályban (porzsák) található. Automatikusan kinyílik, ha
a szívótömlő vagy a vele kapcsolatban álló elemek bármelyike eltömődik, valamint ha a SAFBAG zsák/ „CYKLON”
portartály túlságosan feltöltődik. A biztonsági szelep kinyílása után jellgzetes kelepelés hallható a porszívóban. A biztonsági szelep kinyílása egyeben a „CYKLON” portartály/
zsák telítettségét jelző fény kigyulladását is okozza.
2 A „CYKLON” portartály/zsák telítettségét jelző fény kigyulladása (10) (a szívófej, vagy a kefe a tisztított felület felé
emelkedik) jelzi, hogy a zsák tele van és azt újra kell cserélni.
Ezenfelül a CYKLON” portartály/zsák telítettségét jelző fény
minden olyan esetben is kigyullad, ha a szívótömlő, vagy
azzal kapcsolatban álló, bármelyik elem eltömődik.
3 Kapcsolja ki a porszívót a Be-/Ki kapcsológombot (7)
megnyomva. Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
4 Nyomja meg a tömlő végén található két oldalsó gombot,
majd húzza ki a tömlő végét a porszívó bemeneti nyílásából.
5 Az elülső fedél (15) kapcsát lazítsa meg, majd nyissa fel.
6 A porszívó belsejéből vegye ki a SAFBAG porzsákmodult (25).
7 Csukd be a SAFBAG zsák fedelét, hogy a szennyezett
zsák nyílását eltakard. Zsák lapjánál fogva, hajlítsd fel és
tedd be a zsákfogó megvezetőjébe.
8 Az új zsák lemezét helyezze be a SAFBAG porzsákmodul (25) csúszósínébe és tolja be ütközésig. A zsák behelyezésének az irányát a porzsákon feltüntetett nyíl jelzi.
●● A SAFBAG porzsák-modult a behelyezett porzsákkal
együtt csúsztassa be a porszívó belső falán található
csúszósínbe. Zárja be a fedelet, megnyomva azt, egészen addig, amíg jellegzetes „kattanást” nem hall –
ügyeljen arra, hogy ne csípje be a zsákot.
Ne porszívozzon, ha nincs beszerelve a porszívóba a SAFBAG porzsák-modul/„CYKLON”
portartály. Ezek hiánya megakadályozza a porszívó felső fedelének lecsukását.
A Zelmer porszívók a táblázatban megadott mennyiségű
SAFBAG porzsákokkal vannak ellátva. A porzsák cseréjére
akkor van szükség, ha:
a) a porzsák telítettségét mutató kijelző világítani kezd,
b) a biztonsági szelep működésbe lép,
c) a porszívó sokkal gyengébb erővel működik,
d) a porzsák megtelt.
A „CYKLON” portartály fel- és leszerelése
H
A porszívó kivehető „CYKLON” portartállyal van felszerelve,
mely a felhalmozódott szennyeződést raktározza. Mikor
a „CYKLON” portartály megtelik, ki kell azt cserélni.
●● Kapcsolja ki a porszívót a Be/Ki kapcsolóval (7). Húzza
ki a csatlkaozókábelt a konnektorból.
●● Nyomja meg a cső végén található két gombot és vegye
ki a csövet a porszívó bemeneti nyílásából.
●● Engedje ki a felső fedél akasztóját (15) és nyissa ki azt.
28
1 Vegye ki a a porszívóból a „CYKLON” portartályt.
2 Húzza teljesen félre a „CYKLON” portartály beakasztóját
(a jellegzetes „kattanásig”). Ürítse ki a felgyülemlett szemetet.
Ezután ellenőrizze a HEPA alapszűrőt és szükség esetén tisztítsa ki, vagy cserélje ki.
3 Csukja le a „CYKLON” portartályt, nyomja le erősen
a beakasztókallantyúkat, míg meg nem hallja a jellegzetes
„klikket”.
A tartályt megfelelően le kell zárni, különben
por kerülhet a porszívó tartályába és csökken
a szívóerő.
4 Helyezze az üres „CYKLON” portartályt a porszívó kamrájába.
●● Nyomja le a fedelet, míg meg nem hallja a jellegzetes
„kattanást”.
Különleges tartozékok
A porszívók eladásával foglalkozó boltokban az alábbi különleges tartozékokat lehet megvásárolni:
Zelmer Elektromos kefe (35)
A ZELMER porszívókhoz csak a ZELMER által gyártott elektromos kefe használható. Más cég által gyártott elektromos
kefe használata a porszívó sérülését okozhatja.
Ez az elektromos kefe a ZELMER által gyártott összes porszívóhoz alkalmazható, amelyek a rákapcsoláshoz szükséges
csatlakozó aljzattal rendelkeznek. Az elektromos kefe használata során tartsa be a használati utasításában leírtakat.
Az elektromos kefe különös segítséget nyújt az erősen igénybevett szőnyegek tisztításakor. A porszívózás megkezdése
előtt, a forgórész leállásának az elkerülése céljából, távolítsa
el a tisztítandó felületről az összes darabos anyagot, mint:
szövet- vagy papírdarabok stb.
Zelmer Turbókefe (34)
Az összes típusú ZELMER porszívóval használható. A szőnyegek és szőnyegpadlók hatékonyabb porszívózására
szolgál. A turbókefe használata során tartsa be a használati
utasításában leírtakat.
A turbókefe használata jelentősen megnöveli a rostszálas
szennyeződések, mint pl.: szőr, hajszálak, cérna stb., eltávolításának az eredményességét. Különösen hasznos olyan
lakásokban, ahol háziállatok (macska, kutya) vannak, mivel
a szőr eltávolítása a szőnyegekből és szőnyegpadlókból
igen körülményes.
A porszívózás befejezése után, tisztítás
és karbantartás
I
●● Kapcsolja ki a porszívót a Be-/Ki kapcsológombot (7)
megnyomva.
●● Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
1 Tekerje fel a hálózati kábelt a kábelbehúzó gomb (12)
megnyomásával. Ennél a műveletnél tartsa kézben a kábelt,
hogy annak összegabalyodását vagy a dugónak a készülék
falához történő hozzáütődését meggátolja.
5500-003_v02
●● Vegye le a teleszkópos csőről a szívófejet vagy kefét.
2 Kapcsolja szét a teleszkópos csövet és a tömlőt. A cső
kivétele céljából a tömlő markolatából nyomja meg az „A”
kattanó zárat és egyidejűleg húzza a csövet a nyíl irányába.
3 Nyomja meg a tömlő végén található két oldalsó gombot,
majd húzza ki a tömlő végét a porszívó bemeneti nyílásából.
4 A porszívó függőleges és vízszintes helyzetben tárolható, e célból helyezze be a szívókefe kampóját a porszívón
található szívókefe-akasztóba. A tömlő a készülékhez kapcsolva maradhat, azonban figyelmet kell fordítani arra, hogy
a tárolás alatt ne legyen túlságosan megtörve.
●● A porzsák kamráját és a porszívó külső borítását szükség esetén törölje le nedves ruhával (mosogatószerrel is
be lehet nedvesíteni), hagyja megszáradni vagy törölje
szárazra.
Ne használjon súroló- vagy oldószereket.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet
védelméhez. Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag
gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak.
Nem szabad őket más háztartási hulladékkal együtt kidobni,
hanem le kell őket adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása vagy a hulladékgyűjtő helyen való leadása előtt ne
felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket (5500.3 típus).
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja
le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok
találhatók.
A készülék nem dobható ki háztartási hulladékkal
együtt!!!
A porszívó használata során esetlegesen
előforduló hibák
PROBLÉMA
MIT KELL TENNI
A porszívó belsejéből
a biztonsági szelep működésbe lépésére utaló jellegzetes „suhogás” hallatszik.
• A porzsák megtelhetett – cserélje ki
a porzsákot újra.
• Annak ellenére, hogy a porzsák
még nincs megtelve, cserélje ki újra.
Kedvezőtlen feltételek mellett az
aprószemcsés por elzárhatta a zsák
felszínén található pórusokat.
• A szívócső, tömlő vagy tartozék
el van dugulva – szüntesse meg az
eldugulás okát.
A porzsák megsérült.
Cserélje ki a porzsákot és a szűrőket.
A porszívó szívóteljesítmé- Cserélje ki a porzsákot és a szűrőket,
nye csökken.
ellenőrizze a szívócsövet, tömlőt és
a szívófejet – szüntesse meg az eldugulás okát.
Az elektromos biztosíték Ellenőrizze, hogy a porszívóval együtt
működésbe lépett.
ugyanarra az áramkörre nincs-e más
berendezés kapcsolva,amennyiben
a biztosíték ismét működésbe lép,
a porszívót vigye el a szervízbe.
Az elektromos biztosíték A porszívót vigye el a szervízbe.
működésbe lépett
A porszívó nem működik,
a külső borítása vagy
a hálózati kábel sérült.
A szívóerő távszabályo- • Az elemek érintkezése nem megfezása (5500.3 típus) nem lelő vagy rosszul lettek betéve.
működik.
– Nyissa ki a tömlő markolatában
lévő elemtartót és nyomja be erősen
az elemeket a helyükre. Ellenőrizze,
hogy a - / + pólusok a megfelelő
irányban legyenek.
• Az elemek kimerülhettek.
– Cserélje ki az elemeket.
5500-003_v02
A gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő
felhasználásából eredő esetleges károkért.
A gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
29
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţă
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă cablul de alimen-
tare este deteriorat sau dacă observaţi deteriorări ale
carcasei. Într-o astfel de situaţie aduceţi aparatul la un
atelier de reparaţii.
●● Dacă cablul de alimentare nedetaşabil este defect,
trebuie înlocuit la servisul producătorului, într-un atelier
de reparaţii specializat sau de către o persoană calificată, pentru a evita orice pericol.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către
personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot
pune în pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect,
vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al
firmei.
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică înainte
de a trece la montarea, demontarea sau curăţarea
aparatului.
●● Înainte de a shimba accesoriile sau de a vă apropia
de părţile în mişcare în timpul utilizării trebuie să
opriţi aparatul şi să-l scoateţi din priză.
●● Nu folosiţi aspiratorul de praf pe oameni sau animale
şi aveţi o deosebită grijă să nu apropiaţi niplurile de
aspirare de ochi sau de urechi.
●● Copiii care au depăşit vârsta de opt ani, persoanele cu
capacităţi psihice, senzoriale sau mentale limitate cât
şi persoanele fără experienţă şi competenţe relevante
pot utiliza acest dispozitiv numai sub supraveghere
sau după ce le-au fost explicate pericolele utilizării greşite şi după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă a echipamentelor. Nu lăsaţi copiii să se joace
cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat
şi întreţinut de către copii care au depăşit vârsta de opt
ani, cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi.
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Conectaţi
aspiratorul la reţeaua electrică de curent
alternativ de 230 V, prevăzută cu contact de protecţie
pentru reţeaua 16 A.
30
●● Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablul de
alimentare.
treceţi cu aspiratorul sau cu periile de aspirare
peste cablul de alimentare; riscaţi să deterioraţi stratul
izolator al cablului.
●● Nu aspiraţi fără ca modulul săculeţului SAFBAG/recipientul pentru praf „CYKLON”, filtrele să fie montate sau
în cazul deteriorării lor.
●● Aveţi grijă să nu intre în aspirator: chibrituri, mucuri de
ţigară, scrum încins. Evitaţi aspirarea obiectelor ascuţite.
●● Verificaţi furtunul, tuburile şi accesoriile – înlăturaţi
deşeurile care se găsesc înăuntru.
●● Nu utilizaţi aspiratorul de praf pentru a aspira pulberi,
precum: făină, ciment, gips, toner pentru imprimante şi
copiatoare ş.a.m.d.
●● La aparatele dotate cu priză pentru peria electrică nu
conectaţi alte accesorii decât peria electrică a firmei
ZELMER.
●● Nu
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Folosiţi
aparatul numai în încăperi şi numai pentru
aspirarea suprafeţelor uscate. Covoarele curăţate la
umed trebuie uscate înainte de aspirare.
Date tehnice
Tipul aspiratorului şi parametrii lui tehnici sunt înscrişi pe plăcuţă de fabricaţie. Siguranţa reţelei 16 A. Nu provoacă deranjamente în recepţia aparatelor electrocasnice şi electrice.
Nu cere legare la pământ
.
Aspiratoarele ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în
vigoare.
Aparatul respectă cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Zgomotul produs de aparat: 76 dB/A.
Produsul are înscris însemnul CE pe plăcuţă de fabricaţie.
Electrostatică
Atunci când aspiraţi suprafeţe aflate in incaperi unde umiditatea aerului este scăzută aparatul se poate electriza.
Acest fenomen este normal, nu deteriorează aspiratorul şi
nu reprezită un defect al aparatului.
Pentru a reduce acest fenomen vă recomandăm să:
●● descărcaţi sarcina electrică a aparatului atingând des cu
ţeava obiectele metalice din cameră,
●● măriţi umiditatea aerului din cameră,
●● să folosiţi substanţe anti-electrostatice disponibile pe
piaţă.
5500-003_v02
+
+
+
18
19
20
21
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
–
+
+
11
Accesoriu de aspirare mic
17
SAFBAG HEPA H13 Telescopic
buc.
10
Accesoriu de aspirare îngust
Perie „BNB”
+
Perie turbo
+
Perie electrică
+
9
Perie mică
–
8
Posibilitatea de a utiliza peria electrică
5500.0***HT +
7
Accesoriu de aspirare-perie
6
Ţeavă de aspirare
5
Filtru de evacuare
4
Săculeţ „SAFBAG”
3
Recipient
pentru praf
Recipient „CYKLON”
Supapă de siguranţă
Parksistem „Auto-start”
1
Indicator de uzare a filtrului de evacuare
Priză pentru peria electrică
2
Tip
Senzor umplere sac SAFBAG/recipient de
praf „CYKLON”
Element de siguranţă împotriva folosirii
aspiratorului fără modulul săculeţului
SAFBAG/recipientul pentru praf „CYKLON”
Putere reglabilă de distanţă
Opţiune de
executare
şi accesorii
Putere de aspirare reglabilă
TIPURI DE ASPIRATOARE 5500
12
13
14
15
16
5500.0***HQ +
–
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Telescopic
buc.
5500.3***HT +
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Telescopic
buc.
+
+
+
+
+
+
–
+
+
SAFBAG HEPA H13 Telescopic
buc.
+
+
+
+
+
–
+
+
5500.3***HQ +
+
+
+
Construcţia aparatului
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
+
+
+
+
A
Capacul filtrului de evacuare
Mâner
Ştecher cu cablu de alimentare
Buton de fixare a periei de aspirare
Receptor infraroşu (tip 5500.3)
Buton pentru mărirea puterii
Buton de pornire/oprire
Buton pentru reducerea puterii
Indicatorul nivelului de putere de aspirare
Semnalizatorul de umplere a sacului/a recipientului de
praf „CYKLON”
Glisor „Autorewers“
Butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului
Priză pentru peria electrică
Semnalizatorul de uzură a filtrului de evacuare
Buton de fixare a capacului din faţă
Capacul compartimentului pentru accesorii
Transmiţător de infraroşu (tip 5500.3)
Buton modul „STANDBY” (tip 5500.3)
Furtun de aspirare. Aspiratorul este dotat doar cu un singur tip de furtun de aspirare (A sau B)
A Furtun de aspirare (tip 5500.0)
B Furtun de aspirare cu reglarea puterii de (tip 5500.3)
Tub telescopic de aspirare
Filtrul de bază HEPA (montată în aspirator)
5500-003_v02
Plasă de protecţie a filtrului de bază (montată în aspirator)
Recipientul pentru praf „CYKLON”
Sac SAFBAG
Modulul pentru săculeţ SAFBAG (cu săculeţ SAFBAG
montat)
26 Filtru de evacuare HEPA H13 (montat în aparat)
27 Spumă de antifonare (montată în aspirator)
28 Apărătoarea filtrului de aspirare (montată în aspirator)
29 Filtru de evacuare (montat în aparat)
30 Perie mică
31 Accesoriu de aspirare îngust
32 Accesoriu de aspirare mic
33 Perie „BNB” (Brush Natural Bristle)
Aceasta serveşte la curăţarea şi lustruirea suprafeţelor dure,
uşor de zgâriat, precum: podele din lemn, parchet, marmură,
gresie, pereţii, plăci din piatră naturală etc. Firele moi şi delicate de origine naturală ale acestei perii asigură eficacitatea maximă de curăţare şi protejează suprafaţa aspirată de
zgârieturi.
34 Perie turbo (tip 5500.0 HT, 5500.3 HT)
35 Perie electrică (tip 5500.0 HQ, 5500.3 HQ)
36 Accesoriu de aspirare-perie. Aparatul de aspirare este
dotat numai cu un tip de accesoriu de aspirare-perie
(A sau B)
A Accesoriu de aspirare-perie comutatoare
B Accesoriu de aspirare-perie comutatoare cu separator de obiecte mici
22
23
24
25
31
Pregătirea aspiratorului înainte
de folosire
B
Aspiratorul Solaris Twix posedă două module alternative de
strângere a prafului, la alegerea utilizatorului:
–– Recipient pentru praf fără săculeţ „CYKLON” cu filtru
HEPA – în care praful se depune pe pereţii recipientului
în timpul aspirării.
–– Modulul cu săculeţ SAFBAG – praful este strâns într-un
săculeţ de unică folosinţă cu randament înalt de filtrare.
1 Introduceţi capătul îndoit al furtunului în orificiul aspiratorului şi apăsaţi uşor. Dacă veţi auzi un „click” caracteristic,
înseamnă că furtunul este fixat corect.
2 Celălalt capăt al furtunului (mânerul) se asamblează cu
tubul telescopic de aspirare. Apăsaţi butonul „A” şi introduceţi ţeava în mânerul furtunului în aşa fel încât butonul „A”
să se blocheze în orificiul „B”.
3 Se stabileşte lungimea dorită a ţevii de aspirare telescopice deplasând glisorul în direcţia arătată de săgeţi şi deplasând ţevile în acelaşi timp.
4 La celălalt capăt al tubului de aspirare montaţi accesoriul
de aspirare sau peria corespunzătoare.
5 În accesoriu de aspirare-perie cu separator de obiecte
mici puteţi să montaţi un coşuleţ pentru adunarea obiectelor
mici. În acest scop scoateţi capacul şi introduceţi coşuleţul.
6 Pentru aspirarea suprafeţelor tari – podele din lemn, din
materiale plastice, gresie ş.a.m.d., scoateţi peria în afară
apăsând butonul de pe accesoriu de aspirare, aşa cum este
indicat
.
7 Prindeţi ştecherul cablului de alimentare (3) şi trageţi-l
din aspirator.
Când scoateţi cablul de alimentare ţineţi cont
de banda galbenă care semnalează terminarea
cablului derulat. Nu mai trageţi de cablu fiindcă
se poate deteriora.
Aspiratorul posedă funcţia „Autorevers“, care permite desfăşurarea automată, de la sine a cablului de alimentare,
fără necesitatea de a apăsa încontinuu butonul de desfăşurare (12). Pentru a porni funcţia, deplasaţi glisorul „Autorevers“ (11) în poziţia AUTO.
8 Introduceţi ştecherul în priza de reţeaua electrică.
Înainte de punerea în funcţiune a aspiratorului, asiguraţi-vă că modulul sacului SAFBAG sau recipientul de praf
„CYKLON” este instalat în bena aspiratorului şi că toate
filtrele sunt instalate în locurile corespunzătoare.
9 Puneţi aspiratorul în funcţiune apăsând butonul „pornire/
oprire” (7).
10 Aspiratorul este dotat cu regulatorul electronic al puterii care, în timpul aspirării, face posibilă reglarea treptată
a puterii de aspirare. Reglarea puterii se face cu ajutorul
butoanelor pentru schimbarea puterii (6,8) respectiv
–
mărirea puterii de aspirare sau
– reducerea puterii de
aspirare. Setarea puterii de aspirare este semnalizată cu
aprinderea unui număr corespunzător de diode.
32
Aspiratorul porneşte cu nivelul mediu al puterii. Pe indicatorul nivelului de aspirare (9) se vor aprinde trei diode.
Puteţi regla puterea aspirării conform recomandărilor următoare:
Setare 1 – aspirarea perdelelor
Setare 2 – aspirarea tapiţeriei
Setare 3 – puterea economică
Setare 4 – aspirarea covoarelor
Setare 5 – aspirarea podelelor dure şi a fisurilor.
11 Aspiratorul tip 5500.3 este dotat în plus cu reglarea
puterii de aspirare la distanţă, care se găseşte pe mânerul
furtunului de aspirare. Aceasta permite schimbarea puterii de
aspirare fără a vă apleca.
Pentru a beneficia de această funcţie, deschideţi compartimentul pentru baterii de pe mânerul furtunului şi introduceţi 2 baterii 1,5 V tip AAA sau 2 baterii reîncărcabile 1,2 V
tip AAA.
Bateriile trebuie introduse cu simbolul „+”
direcţionat întotdeauna către butonul de închidere, marcat cu simbolul „+”.
Folosiţi numai baterii de calitate corespunzătoare.
Vărsarea lichidului din baterie poate cauza deteriorarea
sistemului electronic.
12 Reglarea de la distanţă a puterii de aspirare se face prin
apăsarea butonului de pe mâner ( , ):
–– Pentru a mări puterea de aspirare cu o treaptă, apăsaţi
butonul .
–– Pentru a reduce puterea de aspirare cu o treaptă, apăsaţi butonul .
13 Apăsarea butonului
de pe mânerul furtunului opreşte
momentan aspiratorul lăsându-l în modul STANDBY.
Pentru a continua aspirarea trebuie să apăsaţi încă o dată
acelaşi buton (18). Aparatul va reîncepe să funcţioneze cu
acelaşi putere de aspirare, setată la ultima folosire.
Sistemul de control la distanţă va funcţiona
corect dacă receptorul şi trimiţătorul de infraroşu se vor ”vedea” reciproc.
14 Aspiratorul este prevăzut cu un compartiment pentru
accesorii. Pentru a deschide compartimentul (16), trageţi în
sus capacul său.
15 Accesoriile se pot plasa în mânerul special care se
află pe furtunul de aspirare. Atunci sunt accesibile în orice
moment.
16 Aspiratorul este dotat cu funcţia de „Parksistem”; aceasta
facilitează oprirea temporară a aspiratorului cu ajutorul cârligului de pe accesoriul de aspirare-periere, fără să fie necesară folosirea butonului deconectorului. În acest scop, în
timpul funcţionării aspiratorului trebuie să introduceţi cârligul
respectiv în zona (4) corpului. Atunci aspiratorul se va opri
automat.
5500-003_v02
Demontarea filtrelor
Aspiratorul este dotat cu o doză de filtrare tip ciclon, care
permite aspirarea fără utilizarea sacilor de praf tradiţionali.
Modulul de tip ciclon funcţionează graţie vârtejului care
apare în jetul de aer aspirat, care este folosit pentru separarea impurităţilor solide. Separarea impurităţilor are loc întro porţiune cu secţiune circulară a recipientului. În această
porţiune, jetul de aer sub formă de vârtej aruncă impurităţile
pe peretele recipientului, apoi le împinge printr-un orificiu în
spaţiul adiacent recipientului. Aerul astfel curăţat preliminar
este dirijat spre un filtru conic HEPA, care opreşte cele mai
fine particole de praf. Filtrul HEPA este dotat cu o manta din
plasă, care previne depunerea de impurităţi pe suprafaţa sa
activă, ceea ce prelungeşte durata sa de utilizare.
Filtrul de bază HEPA (High Efficiency Particulate Air) de
clasă H, este lavabil, şi se găseşte la orificiul de evacuare al
recipientului filtrului de tip ciclon. Filtrul lavabil HEPA conţine
un material filtrant special, care - după murdărire - permite
clătirea acestuia cu apă curentă şi reutilizarea sa.
La ieşirea jetului de aer din aspirator se află un filtru de evacuare HEPA clasa H13 (nelavabil).
Acest tip de filtre au un randament extrem de ridicat, sunt
executate din fibre speciale, care pot opri aproape orice fel
de particole de praf. Clasele H şi H13 definesc randamentul
de filtrare al unui filtru dat. Filtrul HEPA H opreşte 95,5% din
particolele de 0,3 microni, iar filtrul H13 – chiar 99,95%.
Înaintea schimbării filtrelor, asiguraţi-vă că
aspiratorul este oprit şi că ştecherul cu cablul
de alimentare este deconectat.
C
FILTRUL DE BAZĂ HEPA
Din timp în timp, este necesară curăţarea filtrului de bază
HEPA de particolele fine de praf.
Demontaţi recipientul de praf „CYKLON” şi goliţi-l, conform
punctului (H).
1 Rotiţi filtrul de bază HEPA (21) în direcţia marcată cu
inscripţia UNLOCK şi extrageţi-l, trăgându-l spre dumneavoastră.
2 Demontaţi plasa de protecţie a filtrului de bază (22).
●● Curăţaţi plasa, spălaţi-o şi uscaţi-o bine. În cazul în care
plasa este deteriorată, înlocuiţi-o cu una nouă.
Din motive de siguranţă, se interzice instalarea
plasei de protecţie dacă este umedă.
4 Apăsaţi butonul de blocare şi rotiţi filtrul de bază HEPA
în direcţia indicată prin inscripţia LOCK.
●● Introduceţi recipientul de praf „CYKLON” împreună cu filtrul de bază HEPA în bena aspiratorului şi închideţi capacul, apăsându-l până ce se aude un „clic” caracteristic,
ca în punctul (H).
D
FILTRUL DE EVACUARE HEPA 13
Aspiratorul este echipat cu un filtru de evacuare HEPA (High
Efficiency Particulate Air) clasa H13.
1 Filtrul de evacuare HEPA 13 trebuie schimbat atunci
când suprafaţa sa devine murdară sau când se aprinde semnalizatorul de schimbare filtru ieşire (14) (lumină roşie clipitoare). Simultan cu aprinderea semnalizatorului de schimbare filtru ieşire, se cuplează de asemenea un semnal sonor
de schimbare filtru ieşire, (cu sunet de „buzzer”); în acelaşi
timp se reduce forţa de aspirare (la poziţia 1).
2 Pentru a schimba filtrul HEPA 13, ridicaţi mânerul aspiratorului. Apoi, apucând capacul filtrului de evacuare (1)
de cele două ieşinduri, trageţi puternic cu degetele mari de
capacul filtrului de evacuare şi ridicaţi-l. Scoateţi capacul filtrului de evacuare din aspirator.
3 Scoateţi caseta filtrului HEPA 13 şi instalaţi una nouă în
locul celei uzate. Filtrul HEPA 13 asigură utilizarea cu randament bun a aspiratorului timp de circa un an.
4 Instalaţi capacul filtrului în aşa fel, încât ambele ieşinduri
care se găsesc în partea de jos a capacului să intre în locaşurile din corpul aspiratorului; apăsaţi capacul filtrului până
când cârligele din spate fac „clic” pe corp.
E
FILTRUL DE ADMISIE
●● Eliberaţi cârligele capacului din faţă (15) şi deschideţi-l.
●● Extrageţi modulul sacului SAFBAG/recipientul de praf
„CYKLON” din bena aspiratorului.
1 Extrageţi carcasa filtrului de admisie, împreună cu filtrul
montat, glisându-l până iese din ghidajele de pe peretele din
spate al calei aspiratorului.
2 Scoateţi filtrul de admisie din carcasa sa.
3 Introduceţi noul filtru în apărătoarea filtrului de evacuare (28), fiind atent(ă) ca marginile filtrului să se potrivească
exact în apărătoare.
4 Glisaţi carcasa filtrului de admisie (28) cu filtrul instalat,
până la refuz, în ghidajele din care aţi extras-o.
Odată defectat, filtrul de admisie trebuie înlocuit numai cu un alt filtru original.
●● Curăţaţi pliurile filtrului de bază HEPA (21). Filtrul poate ●● Introduceţi modulul sacului SAFBAG/recipientul de praf
fi spălat sub apă curentă. Uscaţi bine filtrul. În caz că se
deteriorează pliurile, filtrul trebuie înlocuit neaparat cu
unul nou.
Din motive de siguranţă, este interzisă instalrea
filtrului HEPA dacă acesta este umed sau deteriorat (21).
3 După curăţarea şi uscarea plasei şi a filtrului HEPA,
instalaţi plasa de protecţie pe filtrul HEPA şi instalaţi întregul
ansamblu în recipientul de praf „CYKLON”.
5500-003_v02
„CYKLON” în bena aspiratorului. Închideţi capacul, apăsând până ce se aude un „clic” caracteristic.
F
BURETE DE ANTIFONARE
1 Pentru a curăţa stratul de antifonare (27) ridicaţi mânerul aspiratorului. Apoi, apucând capacul filtrului de ieşire (1)
de cele două ieşinduri, trageţi puternic cu degetele mari de
capacul filtrului de ieşire (1) şi ridicaţi-l.
2 Scoateţi capacul filtrului de ieşire (1) din aspirator. Întoarceţi-l şi apoi scoateţi buretele de antifonare din capac (27).
33
3 Dacă buretele de antifonare (27) este murdar, acesta
poate fi clătit în apă curentă. Nu uitaţi să uscaţi bine acest
burete de antifonare înainte de a-l re-instala în aspirator.
Din motive de siguranţă, se interzice instalarea
buretelui de antifonare dacă acesta este umed.
4 Introduceţi buretele de antifonare curat (27) în locul său.
Instalaţi capacul filtrului în aşa fel, încât ambele ieşinduri care
se găsesc în partea de jos a capacului să intre în locaşurile
din corpul aspiratorului; apăsaţi capacul filtrului de ieşire (1)
până când cârligele din spate fac „clic” pe corp.
Demontarea/montarea sacului SAFBAG
G
1 Aspiratorul este dotat cu o supapă de siguranţă, plasată
în interiorul recipientului de praf (al sacului). Această supapă
se deschide automat atunci când are loc astuparea furtunului de aspirare sau a elementelor conectate la acesta, sau
atunci când sacul SAFBAG/recipientul de prafy „CYKLON”
este umplut excesiv. După deschiderea supapei de siguranţă
se aude un sunet caracteristic, ca un „fâlfâit” din aspirator.
Deschiderea supapei de siguranţă cauzează aprinderea
indicatorului de umplere a sacului/a recipientului de praf
„CYKLON”.
2 Aprinderea indicatorului de umplere a sacului/a recipientului de praf „CYKLON” (10) (cu peria sau ţeava ridicată deasupra suprafeţei curăţate) semnalizează faptul că sacul este
plin şi trebuie schimbat cu unul nou. În plus, indicatorul de
umplere al sacului/recipientului de praf „CYKLON” poate să
intre în funcţiune şi în cazul astupării furtunului de aspirare
sau a elementelor legate de acesta.
3 Opriţi aspiratorul cu butonul oprire/pornire (7). Deconectaţi aspiratorul din priză.
4 Apăsaţi cele două butoane laterale care se află la capătul
furtunului şi scoateţi-l din orificiul de intrare al aspiratorului.
5 Slăbiţi locaşul carcasei de faţă (15), şi deschideţi-o.
6 Scoateţi din compartimentul aspiratorului modulul săculeţului SAFBAG (25).
7 Închideţi clapeta sacului SAFBAG, pentru a acoperi orificiul sacului murdărit. Ţinând de placa sacului aplecaţi-o uşor
în sus şi apoi scoateţi sacul din ghidajele mânerului de sac.
8 Introduceţi plăcuţa noului săculeţ între elementele de
ghidare ale modulului săculeţului (25) şi împingeţi până
simţiţi că opune rezistenţă. Direcţia amplasării sacului este
marcată cu săgeată pe sac.
●● Introduceţi modulul SAFBAG împreună cu săculeţul
montat în elementele de ghidare ce se găsesc pe peretele aspiratorului. Închideţi capacul aspiratorului, apăsând până veţi auzi un clinchet caracteristic. Aveţi grijă
să nu prindeţi sacul.
Nu folosiţi aspiratorul dacă acesta nu are instalat modulul sacului SAFBAG sau recipientul
pentru praf „CYKLON”. Dacă modulul sacului
SAFBAG/ recipientul de praf „CYKLON” lipseşte, nu poate fi închis capacul de sus al aspiratorului.
34
Aspiratoarele Zelmer sunt dotate cu sacii SAFBAG în cantităţi
prezentate în tabel. Se recomandă înlocuirea sacului când
observaţi că:
a) se aprinde indicatorul de umplere a sacului,
b) acţionează supapa de siguranţă,
c) aspiratorul funcţionează mult mai slab,
d) sacul este umplut.
Demontarea/montarea recipientului
de praf „CYKLON”
H
Aspiratorul este echipat cu un recipient de praf mobil de tip
„CYKLON”, în care se acumulează impurităţile. După umplerea recipientului de praf „CYKLON”, acesta trebuie golit.
●● Debranşaţi aspiratorul apăsând întrerupătorul (7). Scoateţi ştecherul cordonului de alimentaer din priza de
curent.
●● Apăsaţi pe cele două butoane laterale care se găsesc la
capătul furtunului şi scoateţi terminaţia acestuia din orificiul de admisie al aspiratorului.
●● Eliberaţi cârligele capacului din faţă (15) şi deschideţi-l.
1 Extrageţi recipientul de praf „CYKLON” din bena aspiratorului.
2 Desfaceţi cârligele de pe capacul recipientului de praf
„CYKLON” şi deschideţi-l, până când se blochează în poziţia
extremă, (se aude un „clic” caracteristic). Goliţi recipientul de
impurităţile care s-au adunat.
După aceea, verificaţi filtrul de bază HEPA şi,
în caz de nevoie, curăţaţi-l sau schimbaţi-l cu
unul nou.
3 Închideţi capacul recipientului de praf „CYKLON”,
apăsaţi-l puternic, până auziţi un sunet de „clic” caracteristic.
Recipientul trebuie să fie bine închis. În caz
contrar, praful va trece în bena aspiratorului şi
va scade puterea de aspirare.
4 Introduceţi recipientul de praf (golit) „CYKLON” în bena
aspiratorulul.
●● Închideţi capacul, apăsând până ce se aude un sunet de
„clic” caracteristic.
Dotare specială
În punctele de comercializare a aspiratoarelor pot fi cumpărate accesorii care fac parte din dotarea specială:
Peria electrică Zelmer (35)
La aspiratoarele ZELMER poate fi întrebuinţată numai peria
electrică de producţie ZELMER. Folosirea accesoriilor de la
alt producător poate duce la avarierea aspiratorului.
Peria electrică poate fi folosită la toate aspiratoarele ZELMER
dotate cu priza specială de conectare a acesteia. Utilizând
peria electrică trebuie să respectaţi instrucţiunile de folosire.
Peria electrică vă va ajuta mai ales la curăţirea unor covoare
uzate. Înainte de aspirare trebuie să fie eliminate elementele
mai mari, precum: petece de materiale, hârtie, etc., pentru
a se evita blocarea elementului rotativ.
5500-003_v02
Perie turbo (34)
Aceasta poate fi folosită cu orice tip de aspirator ZELMER.
Serveşte la aspirarea mai eficace a covoarelor şi a mochetelor. Utilizând peria turbo trebuie să respectaţi instrucţiunile
de folosire a acesteia.
Întrebuinţarea periei turbo şi a celei electrice măreşte considerabil eficacitatea de înlăturare a impurităţilor fibroase,
precum: fire de blană, fire de păr, aţe etc. Aceste perii sunt
folositoare mai ales în apartamente unde se află şi animale
(pisici, câini), deoarece înlăturarea firelor de blană de pe
covoare şi mochete este foarte anevoioasă.
Încheierea utilizării, curăţare
şi conservare
I
●● Opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (7).
●● Scoateţi ştecherul din priză.
1 Înfăşuraţi cablul apăsând butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului (12). Ţineţi cablul, astfel încât să nu se
ajungă la încâlcirea acestuia, iar ştecherul să nu lovească
brusc de carcasa aspiratorului.
●● Dezmembraţi ţeava telescopică de accesorii.
2 Dezmembraţi ţeava telescopică de furtun. Pentru a scoate
ţeava din mânerul furtunului apăsaţi butonul „A” trăgând în
acelaşi timp de ţeavă în direcţia arătată de săgeată.
3 Apăsaţi cele două butoane de pe capătul furtunului iar
apoi scoateţi furtunul din orificiu.
4 Aspiratorul poate fi depozitat în poziţie verticală sau orizontală; pentru aceasta introduceţi cârligul de fixare al accesoriului perie de aspirare în clema de prindere a accesoriului
perie de aspirare. Furtunul poate rămâne fixat de aspirator,
însă trebuie să aveţi grijă ca acesta să nu fie îndoit puternic
în timpul depozitării.
●● Carcasa şi rezervorul pentru sacul de praf pot fi, în caz
de nevoie, şterse cu o cârpă umedă (poate fi îmbibată cu
detergent pentru vase), iar apoi uscate sau şterse.
Nu folosiţi detergent pentru frecare şi nici diluanţi.
Problemele care pot apărea în timpul
exploatării aspiratorului
PROBLEMA
CUM PROCEDAŢI
Se aude un ”fâşâit” caracteristic al aspiratorului care
semnalizează acţionarea
supapei de siguranţă.
• Sacul poate fi plin – schimbaţi-l.
• Chiar dacă sacul nu este încă
plin, schimbaţi-l deoarece în condiţii
nefavorabile pulberea fină poate să
înfunde porii de pe suprafaţa sacului
şi să micşoreze considerabil puterea
de aspirare a aspiratorului.
• Ţeava de aspirare, furtunul sau
accesoriul este astupat - înlăturaţi
cauza astupării
Sacul de praf este dete- Înlocuiţi sacul şi filtrele.
riorat.
5500-003_v02
PROBLEMA
CUM PROCEDAŢI
Aspiratorul aspiră prost.
Înlocuiţi sacul şi filtrele, verificaţi ţevile
de aspirare, furtunul şi accesoriile,
înlăturaţi cauza astupării.
A fost acţionată siguranţa Verificaţi dacă împreună cu aspiratorul
instalaţiei electrice.
nu sunt conectate alte utilaje la acelaşi
circuit electric, dacă acţionarea siguranţei de reţea se repetă, duceţi aspiratorul la un service.
Aspiratorul nu funcţio- Duceţi aspiratorul la un service.
nează, carcasa sau conductorul de racordare sunt
deteriorate.
Reglarea puterii la dis- • Bateriile nu se ating de ajuns sau
tanţă nu funcţionează sunt introduse greşit.
(tip 5500.3).
– Deschideţi compartimentul pentru
baterii de pe mânerul furtunului şi
apăsaţi bateriile ca să intre la loc.
Asiguraţi-vă că polurile - şi + sunt
poziţionate cum trebuie.
• Bateriile pot fi epuizate.
– Schimbaţi bateriile.
Ecologie – Să avem grijă de mediu înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la un centru de
colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru
mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună
cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru
de colectare. Înainte de a arunca aparatul sau
înainte de a-l preda la un centru de colectare
trebuie să scoateţi bateriile din compartiment
(tip 5500.3).
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aspiratorul împreună cu deşeurile comunale!!!
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
a anunţa în prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme,
directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte
motive.
35
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Не включайте прибор, если питающий подсоеди-
нительный провод или корпус имеют видимые
повреждения. В таком случае отдайте прибор
в пункт сервисного обслуживания.
●● Если питающий провод будет поврежден, то, чтобы
избежать аварийных ситуаций, его замену необходимо поручить специалистам.
●● Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Перед очисткой пылесоса, его сборкой и разборкой убедитесь, что прибор отключен от сети.
●● Перед заменой оснащения или приближения
к движущимся частям следует выключить
устройство и отключить его от питания.
●● Не пылесосьте пылесосом людей и животных,
в особенности, не прикладывайте всасывающие
насадки к глазам или ушам.
●● Дети старше 8 лет, люди с ограниченными психическими, физическими и интеллектуальными
способностями, а также не имеющие соответствующего опыта и знаний могут пользоваться прибором
только под присмотром взрослых или после ознакомления с указаниями по безопасной эксплуатации. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети
старше 8 лет могут производить очистку пылесоса
только под присмотром взрослых.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Подключайте пылесос только к сети переменного
тока 230 V, защищенной предохранителем 16 A.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
36
●● Запрещается
наезжать пылесосом на питающий
провод или прижимать его щеткой, т.к. это может
привести к повреждению изоляции провода.
●● Не пылесосьте без модуля пылесборника SAFBAG/
пылесборника «CYKLON», фильтров или в случае
их повреждения.
●● Не допускайте до всасывания пылесосом спичек,
окурков, горячего пепла. Избегайте всасывания
острых предметов.
●● Проверяйте всасывающий шланг, трубы и насадки
– очищайте их от находящихся внутри них засоров.
●● Не используйте пылесос для всасывания муки,
цемента, гипсового порошка, тонера для принтеров
и копиров или других мелких частиц.
●● В пылесосах, имеющих гнездо для подключения
электрощетки, не подключайте других приборов,
кроме электрощетки фирмы ZELMER.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Используйте
пылесос только для уборки внутри
помещений и только для удаления пыли с сухих
поверхностей. Ковры после мокрой очистки перед
уборкой пылесосом необходимо высушить.
Техническая характеристика
Tип пылесоса и технические параметра пылесоса указаны на информационной табличке спецификации изделия. Сетевой предохранитель 16 A. Не создаёт помех
при приёме радио- и телевизионных сигналов.
Не требует заземления
.
Пылесосы ZELMER отвечают требованиям действующих
норм.
Прибор соответствует требованиям директив:
–– Электрическое устройство низкого напряжения (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Уровень шума: 76 дБ/A.
Устройство обозначено знаком CE на информационной
табличке спецификации.
Электростатичность
Уборка пылесосом некоторых поверхностей в условиях
низкой влажности воздуха может вызвать незначительную наэлектризованность устройства. Это естественное
явление, оно не повреждает устройство и не является
его дефектом.
Для минимизирования этого явления рекомендуется:
●● разрядить устройство путём многократного касания
трубой металлических объектов в комнате,
●● увеличить влажность воздуха в помещении,
●● использовать общедоступные антиэлектростатические средства.
5500-003_v02
+
+
+
19
20
21
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
Малая насадка
18
Щелевая насадка
Щётка для паркета BNB
+
Турбощётка
+
Электрощётка
+
17
SAFBAG HEPA H13 телескоп. +
2 шт.
Универсальная щётка пол/ковер
9
Всасывающая труба
8
Выпускной фильтр
7
10
Мешок SAFBAG
Индикатор замены выпускного фильтра
6
12
13
14
15
16
Пылесборник
Пылесборник
«CYKLON»
Защита от включения без модуля
пылесборника SAFBAG/фильтрационного
вкладыша «CYKLON».
5
Мягкая щётка
–
4
Возможность подключения электрощётки
5500.0***HT +
Индикатор заполнения мешка SAFBAG/
пылесборника „CYKLON”
3
Функция «Парксистем»
2
Гнездо для электрощётки
1
Предохранительный клапан
Тип
Регулирование мощности всасывания
Опции
исполненения
и оснащения
Дистанционное регулирование мощности
ТИПЫ ПЫЛЕСОСОВ 5500
11
5500.0***HQ +
–
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 телескоп. +
2 шт.
5500.3***HT +
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 телескоп. +
2 шт.
+
+
+
+
+
–
+
+
SAFBAG HEPA H13 телескоп. +
2 шт.
+
+
+
+
–
+
+
5500.3***HQ +
+
+
+
+
+
+
Устройство и оснащение пылесоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+
A
Крышка выпускного фильтра
Ручка для переноса
Кабель питания с вилкой
Держатель для крепления универсальной щётки пол/
ковёр
Приёмник инфракрасного сигнала (тип 5500.3)
Кнопка увеличения мощности всасывания
Кнопка включить/выключить
Кнопка уменьшения мощности всасывания
Индикатор уровня мощности всасывания
Индикатор заполнения мешка/пылесборника „CYKLON”
Регулятор „Автореверс“
Кнопка сматывания электрокабеля
Гнездо для электрощётки
Индикатор износа выпускного фильтра
Захват передней крышки
Крышка отделения для аксессуаров
Передатчик инфракрасного сигнала (тип 5500.3)
Кнопка режима готовности «STANDBY» (тип 5500.3)
Всасывающий шланг. Пылесос оснащён только
одним видом всасывающего шланга (A или B)
A Всасывающий шланг (тип 5500.0)
B Всасывающий шланг с дистанционным регулированием мощности (тип 5500.3)
Телескопическая всасывающая труба
5500-003_v02
21 Главный фильтр HEPA (встроенный в пылесос)
22 Защитная сетка главного фильтра (встроенный
в пылесос)
23 Модуль пылесборника «CYKLON»
24 Мешок SAFBAG
25 Модуль мешка SAFBAG (с мешком SAFBAG)
26 Выпускной фильтр HEPA H13 (встроенный в пылесос)
27 Звукоизолирующая пенка (установленная в пылесосе)
28 Корпус впускного фильтра (встроенный в пылесос)
29 Впускной фильтр (встроенный в пылесос)
30 Мягкая щётка
31 Щелевая насадка
32 Малая насадка
33 Щётка для паркета BNB (Brush Natural Bristle)
Предназначена для чистки и полирования твёрдых
поверхностей, которые легко поцарапать, напр.: деревянных полов, панелей, паркета, мрамора, плиток, стен,
напольных покрытий из твёрдого натурального материала и т.п. Тонкий и мягкий натуральный ворс обеспечивает максимальную эффективность пылеудаления
и предохраняет очищаемую поверхность от царапин.
34 Турбощётка (тип 5500.0 HT, 5500.3 HT)
35 Электрощётка (тип 5500.0 HQ, 5500.3 HQ)
36 Универсальная щётка пол/ковер. Пылесос комплектуется только одним типом универсальной щётки
(A или B)
A Универсальная щётка пол/ковер с переключателем
B Универсальная щётка с фильтром для задержки
мелких предметов
37
Подготовка пылесоса к работе
B
Пылесос Solaris Twix имеет два альтернативных модуля
для сбора пыли, по Вашему усмотрению:
–– Пылесборник «CYKLON» (без мешка для сбора
пыли) с фильтром HEPA – где под действием центробежной силы большая часть пыли и мусора оседает
в пластиковом пылесборнике.
–– Модуль с мешком SAFBAG – пыль скапливается
в одноразовом пылесборнике, способном задерживать даже самые мелкие частицы пыли.
1 Изогнутый наконечник шланга вложите в отверстие
в пылесосе и слегка нажмите, пока не услышите характерный щелчок.
2 Второй конец шланга (рукоятку) соедините с всасывающей телескопической трубой. С этой целью нажмите
на кнопку «A» и вставьте трубу в рукоятку шланга таким
образом, чтобы кнопка «A» заблокировалась в отверстии «B».
3 Зафиксируйте длину телескопической трубы в необходимом рабочем положении, нажимая на кнопку регулирования и передвигая трубу в направлении, указанном
стрелками.
4 На другой конец всасывающей трубы наденьте нужную щётку или насадку.
5 Для задержки мелких предметов в щётке можно
установить специальный фильтр. Для этого снимите
накладку фильтра и вложите фильтр.
6 Для чистки твёрдых поверхностей – деревянных
и пластиковых полов, керамических плиток и т.п. – наиболее пригодна универсальная щётка с выдвинутым
ворсом
.
7 Придерживая за вилку, выньте электрокабель питания (3) из пылесоса.
Не извлекайте кабель дальше жёлтой
отметки, которая сигнализирует конец
разматываемого кабеля, а также не дёргайте за кабель – это может привести
к его повреждению.
Пылесос имеет функцию «Автореверс», которая позволяет автоматически сматывать кабель питания без необходимости непрерывного нажатия кнопки сматывания
кабеля питания (12). Для того чтобы включить функцию,
передвиньте регулятор «Автореверс» (11) в положение
AUTO.
8 Вставьте вилку электрокабеля в розетку.
Перед включением пылесоса проверьте, установлены ли
в камере пылесоса модуль мешка SAFBAG или пылесборник „CYKLON”, а также все ли фильтры установлены
в пылесосе.
9 Включите пылесос, нажимая на кнопку включить/
выключить (7).
10 Пылесос оснащён электронным регулятором мощности, который позволяет плавно регулировать мощность всасывания пылесоса. Регулирование мощности
38
осуществляется с помощью кнопок регулирования мощности всасывания (6, 8) соответственно – увеличение
мощности всасывания или
– уменьшения мощности
всасывания. Изменение мощности, с которой работает
пылесос, сигнализируется свечением соответствующих
диодных индикаторов на корпусе пылесоса.
При включении пылесоса мощность всасывания по
умолчанию устанавливается на средний уровень. Засветятся три индикатора мощности (9) показателя уровня
мощности всасывания.
Во время уборки можно регулировать мощность всасывания. Рекомендуемые режимы:
1 режим – для тюлевых занавесок
2 режим – для обивки мягкой мебели
3 режим – экономный режим
4 режим – для ковров
5 режим – для твердых поверхностей и щелей.
11 Пылесос тип 5500.3 дополнительно имеет функцию
дистанционного управления мощностью всасывания
с рукоятки шланга. Это позволяет его владельцу с лёгкостью менять мощность всасывания, не наклоняясь к корпусу пылесоса.
Чтобы воспользоваться этой функцией, вложите в отсек
в ручке всасывающего шланга 2 батарейки 1,5 В тип AAA
или 2 аккумулятора 1,2 В тип AAA.
Батарейки необходимо вложить таким
образом, чтобы полюс «+» батарейки был
всегда направлен в сторону символа «+» на
крышке отсека для батареек.
Рекомендуем использовать только батарейки высокого качества. Вылившийся из батарейки электролит
может повредить электронную систему.
12 Дистанционное управление мощностью всасывания
осуществляется путем нажатия на соответствующую
кнопку на рукоятке шланга ( , ):
–– Чтобы увеличить мощность всасывания на один уровень, нажмите на кнопку .
–– Чтобы уменьшить мощность всасывания на один
уровень, нажмите на кнопку .
13 Нажатием на кнопку
на ручке всасывающего
шланга пылесос временно выключается и переводится
в состояние готовности (STANDBY).
Для того чтобы продолжить уборку, ещё раз нажмите на
кнопку режима готовности (18). Устройство начнёт работать с мощностью всасывания, которая была установлена во время последней уборки.
Чтобы система дистанционного управления функционировала правильно, между
передатчиком и приёмником инфракрасных сигналов не должно быть преград.
14 Пылесос оснащён отделением для аксессуаров.
Для того чтобы открыть отделение для аксессуаров,
потяните его крышку (16) вверх.
15 На всасывающей телескопической трубе имеется
5500-003_v02
удобный специальный держатель для крепления аксессуаров, что позволяет всегда иметь их под рукой.
16 Пылесос имеет функцию «Парксистем», которая
позволяет временно выключать пылесос с помощью держателя универсальной щётки пол/ковер без необходимости нажатия кнопки выключателя. С этой целью во время
работы пылесоса необходимо вложить держатель универсальной щетки в держатель для крепления щётки (4).
Произойдет автоматическое выключение пылесоса.
Замена фильтров
Этот пылесос оборудован фильтрационным вкладышем
с циклонной фильтрацией, что предоставляет возможность пылесосить без применения традиционного мешка.
Характерной особенностью циклонного фильтра является
использование явления завихрения воздушного потока для
отделения твёрдого загрязнения. Сепарация загрязнения
происходит в части контейнера с кругообразным сечением,
в котором кружащийся воздух отбрасывает загрязнения на
стенки контейнера, а затем через отверстие – в соседнюю
камеру контейнера. Предварительно очищенный воздух
направляется на конусный фильтр HEPA, задерживающий наиболее мелкие частички пыли. Фильтр HEPA имеет
защитную сетку, ограничивающую оседание загрязнения
на рабочей поверхности фильтра, тем самым увеличивая
жизнеспособность самого фильтра HEPA.
Главный фильтр HEPA (High Efficiency Particulate Air)
класса H, моющийся, расположен на выходе контейнера циклонного фильтра. В моющемся фильтре HEPA
использован специальный фильтрующий материал,
который позволяет мыть фильтр под проточной водой
после его загрязнения и повторно его использовать.
На выходе пылесоса расположен выпускной фильтр
HEPA класса H13 (которого нельзя мыть).
Это фильтры с исключительно высокой фильтрационной
способностью, изготовленные из специальных волокон,
которые в состоянии задержать почти все частички
пыли. Класс H и H13 определяет эффективность фильтрации данного фильтра. Фильтр HEPA задерживает
95,5% частичек размером 0,3 микрона, а фильтр H13 –
даже 99,95%.
Прежде, чем приступить к замене фильтров, убедитесь, что пылесос выключен,
а вилка кабеля питания вынута из розетки.
C
ОСНОВНОЙ ФИЛЬТР HEPA
Необходимо периодически чистить основной фильтр
HEPA от мелких частичек пыли.
Демонтируйте пылесборник „CYKLON” и опорожните его
согласно пункту (H).
1 Поверните основной фильтр HEPA (21) в направлении UNLOCK и выньте его в направлении на себя.
2 Снимите защитную сетку основного фильтра (22).
●● Сетку почистите, вымойте и тщательно высушите.
В случае повреждения сетки следует её заменить на
новую.
5500-003_v02
С точки зрения безопасности недопустимо
устанавливать влажную защитную сетку.
●● Почистите
складки основного фильтра HEPA (21).
Фильтр можно мыть под проточной водой. Тщательно
высушите фильтр. В случае повреждения складок
фильтра следует безусловно его заменить на новый.
С точки зрения безопасности недопустимо
устанавливать влажный или повреждённый основной фильтр HEPA (21).
3 После очистки и сушки сетки и фильтра HEPA установите защитную сетку на фильтр HEPA, весь модуль
вставьте в пылесборник „CYKLON”.
4 Нажмите на кнопку блокады и поверните основной
фильтр HEPA в направлении LOCK.
●● Пылесборник „CYKLON” вместе с установленным
основным фильтром HEPA вставьте в камеру пылесоса и закройте крышку, нажимая на неё, пока не прозвучит характерный звук „клик” согласно пункту (H).
D
ВЫПУСКНОЙ ФИЛЬТР HEPA 13
Пылесос оборудован выпускным фильтром класса HEPA
(High Efficiency Particulate Air) H13.
1 Выпускной фильтр HEPA 13 следует заменить в случае, если поверхность фильтра загрязнена или засветится лампочка индикатора замены выпускного фильтра (14) (пульсирующий красный цвет). Одновременно
с включением индикатора замены выпускного фильтра
включится звуковая сигнализация замены выпускного
фильтра, т.н. „Ревун”, а также снизится мощность всасывания пылесоса (установка 1).
2 Для замены фильтра HEPA 13 следует поднять ручку
пылесоса. Затем взяться за крышку выпускного фильтра (1) за два выступающие захваты, сильно потяните
большими пальцами крышку выпускного фильтра и поднимите её вверх. Выдвиньте крышку выпускного фильтра из пылесоса.
3 Выньте кассету фильтра HEPA 13, вместо использованной – вставьте новую. Фильтр HEPA 13 обеспечивает
эффективную эксплуатацию пылесоса в течение около
1 года.
4 Установите крышку так, чтобы два выступа, расположенные в нижней части крышки, попали в отверстия
в корпусе, прижмите крышку фильтра таким образом,
чтобы задние захваты защёлкнулись на корпусе.
E
ВПУСКНОЙ ФИЛЬТР
●● Освободите захват передней крышки (15)
и откройте её.
●● Выньте из камеры пылесоса модуль мешка SAFBAG/
пылесборника „CYKLON”.
1 Выдвиньте из направляющих, расположенных на
задней стенке камеры пылесоса, защитный корпус впускного фильтра с установленным впускным фильтром.
2 Из защитного корпуса впускного фильтра выньте
впускной фильтр.
39
3 Новый фильтр вложите в крышку входного фильтра (28), обращая внимание, чтобы края фильтра тщательно прилегали к крышке фильтра.
4 Защитный корпус впускного фильтра (28) с установленным фильтром вставьте до упора в направляющие
на предыдущее место.
Повреждённый впускной фильтр следует
всегда заменять на новый оригинальный
заводской.
●● Вставьте в камеру пылесоса модуль мешка SAFBAG/
пылесборника „CYKLON”. Закройте крышку, нажимая
на неё, пока не прозвучит характерный звук „клик”.
F
ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПЕНКА
1 Чтобы почистить звукоизолирующую пенку (27), поднимите ручку пылесоса. Затем возьмитесь за крышку
выпускного фильтра (1) за два выступающие захваты,
сильно потяните большими пальцами крышку выпускного фильтра (1) и поднимите её вверх.
2 Выдвиньте крышку выпускного фильтра (1) из пылесоса. Переверните её, а затем выньте из крышки звукоизолирующую пенку (27).
3 Если звукоизолирующая пенка (27) будет загрязнена,
можно её промыть под проточной водой. Перед
повторной установкой следует помнить о том, чтобы
высушить указанную выше пенку.
С точки зрения безопасности недопустимо устанавливать влажную звукоизолирующую пенку.
4 Вставьте промытую звукоизолирующую пенку (27)
на её прежнее место. Установите крышку так, чтобы
два выступа, расположенные в нижней части крышки,
попали в отверстия в корпусе, прижмите крышку выпускного фильтра (1) таким образом, чтобы задние захваты
защёлкнулись на корпусе.
Замена пылесборника SAFBAG
G
1 Пылесос оборудован предохранительным клапаном,
который расположен в камере пылесборника (мешка).
Он автоматически открывается, когда произойдёт полное
затыкание всасывающего шланга или соединённых с ним
элементов оборудования, а также в случае чрезмерного
переполнения мешка SAFBAG/пылесборника „CYKLON”.
После открывания клапана прозвучит характерное „урчание” в пылесосе. Открытие предохранительного клапана
приведёт к включению индикатора наполнения мешка/
пылесборника „CYKLON”.
2 Включение индикатора заполнения мешка/пылесборника „CYKLON” (10) (всасывающая насадка или щётка
поднята над очищаемой поверхностью) информирует
о том, что мешок переполнен и возникла необходимость
замены мешка на новый. Кроме того, индикатор заполнения мешка/пылесборника „CYKLON” может сработать
в случае затыкания всасывающего шланга или соединённых с ним элементов оснащения.
40
3 Выключите пылесос, нажимая на кнопку включить/
выключить (7). Выньте вилку электрокабеля питания из
розетки.
4 Нажмите на две кнопки, расположенные с боков наконечника шланга, и выньте шланг из отверстия в корпусе
пылесоса.
5 Освободите захват передней крышки (15) и откройте
крышку.
6 Извлеките из камеры пылесоса модуль пылесборника SAFBAG (25).
7 Закройте заслонку пылесборника SAFBAG, чтобы
заслонить отверстие загрязнённого пылесборника.
Придерживая рамку пылесборника, отклоните её вверх
и извлеките пылесборник из направляющих.
8 Вложите рамку нового пылесборника в направляющие
в модуле пылесборника SAFBAG (25) до упора. Установки
пылесборника обозначено стрелкой на пылесборнике.
●● Модуль пылесборника SAFBAG вместе с вложенным
пылесборником вставьте в направляющие планки
на стенке камеры пылесоса. Закройте крышку пылесоса, нажимая, пока не услышите характерный щелчок – обращайте внимание на то, чтобы не защемить
пылесборник.
Не пылесосьте без установленного
в пылесосе модуля мешка SAFBAG/пылесборника „CYKLON”. Отсутствие модуля
мешка SAFBAG/пылесборника „CYKLON”
делает невозможным захлопывание верхней крышки пылесоса.
Пылесосы Zelmer оснащены пылесборниками SAFBAG
в количестве, указанном в таблице. Замена пылесборника
обязательна в случае, если заметите, что:
a) индикатор заполнения пылесборника начнёт светиться
красным цветом,
b) сработает предохранительный клапан,
c) пылесос начнёт пылесосить слабее,
d) пылесборник заполнен.
Демонтаж/монтаж пылесборника
„CYKLON”
H
Пылесос оборудован съёмным пылесборником „CYKLON”,
в котором накапливаются загрязнения. После заполнения
пылесборника „CYKLON” его следует опорожнить.
●● Выключите пылесос, нажимая на кнопку включения/
выключения (7). Вытяните вилку присоединительного
кабеля из розетки электросети.
●● Нажмите на две боковые кнопки, расположенные на
конце шланга, и выньте наконечник шланга из впускного отверстия пылесоса.
●● Освободите захват передней крышки (15) и откройте её.
1 Выньте из камеры пылесоса пылесборник „CYKLON”.
2 Отогните захваты на крышке пылесборника „CYKLON”
и откройте его, пока он не заблокируется в конечном
положении (прозвучит характерный звук „клик”). Опорожните контейнер от накопленного в нём мусора.
5500-003_v02
После этого действия проверьте основной фильтр HEPA и в случае необходимости почистите его или замените.
3 Закройте крышку пылесборника „CYKLON”, сильно
прижмите защёлки, пока не прозвучит характерный звук
„клик”.
Контейнер должен быть плотно закрыт.
Иначе пыль будет попадать в камеру
пылесоса, и снизится мощность всасывания.
4 Пустой пылесборник „CYKLON” вставьте в камеру
пылесоса.
●● Закройте крышку, нажимая на неё, пока не прозвучит
характерный звук „клик”.
Специальное оснащение
В тех торговых пунктах, где продаются пылесосы, можно
дополнительно приобрести специальное оснащение:
Электрощётка Zelmer (35)
В пылесосах ZELMER могут использоваться только электрощётки производства фирмы ZELMER. Использование
электрощёток другого производителя может привести
к повреждению пылесоса.
Электрощётки могут использоваться во всех пылесосах
ZELMER, в которых имеется гнездо для их подсоединения. В случае использования электрощётки необходимо
соблюдать инструкцию по ее обслуживанию.
Электрощётка особенно пригодна для чистки вытертых
ковров. Перед удалением пыли соберите с ковра крупный мусор: обрывки тканей, бумаги и т.п. для того, чтобы
не допустить блокировки вращающегося элемента.
Турбощётка Zelmer (34)
Может использоваться с каждом типом пылесосов
ZELMER. Предназначена для более эффективной чистки
ковров и ковролина. В случае использования турбощётки
необходимо соблюдать инструкцию по ее обслуживанию.
Использование турбощётки значительно повышает
эффективность очистки от волокнистых загрязнений,
таких как: волосы, шерсть животных, нитки и т.п. Щётки
особенно пригодны для очистки помещений, в которых
пребывают животные (собаки, кошки), т.к. очень трудно
собрать шерсть с ковров или ковролина.
Окончание уборки, чистка и уход за
пылесосом
I
●● Выключите пылесос кнопкой включить/выключить (7).
●● Выньте вилку электрокабеля питания из розетки.
1 Нажмите на кнопку сматывания электрокабеля (12)
и смотайте кабель питания. Выполняя эту операцию,
необходимо следить за тем, чтобы кабель не запутался
и чтобы вилка не ударилась резко о корпус пылесоса.
●● Отсоедините насадку или щётку от всасывающей
трубы и шланга.
5500-003_v02
2 Отсоедините трубу от рукоятки шланга. Для этой
цели одновременно нажмите на кнопку А и передвиньте
трубу в направлении, указанном стрелкой.
3 Нажмите на две кнопки, расположенные с боков наконечника шланга, и выньте шланг из отверстия в корпусе
пылесоса.
4 Пылесос можно хранить в вертикальном или горизонтальном положении. Для этого вложите держатель,
который имеется на универсальной щетке, в специальное
гнездо для крепления универсальной щетки. Шланг может
быть закреплен на пылесосе, однако необходимо следить
за тем, чтобы во время хранения он не был сильно согнут.
●● В случае надобности корпус и камеру для пылесборника протрите влажной тряпочкой (может быть
увлажнена средством для мытья посуды), просушите
или вытрите насухо.
Запрещается использовать абразивные
чистящие средства, а также растворители.
Некоторые проблемы, появляющиеся
в ходе уборки пылесосом
ПРОБЛЕМА
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Пылесос слабо пыле- Замените пылесборник и фильтры,
сосит.
проверьте всасывающие трубы,
шланг и насадку – устраните причину засорения.
Повреждён пылесборник Замените пылесборник и фильтры.
или фильтры.
Слышится характерное
«урчание»
пылесоса,
указывающее на срабатывание
предохранительного клапана.
• Проверить и заменить пылесборник.
• При очистке от мелкой пыли
пылесборник может быть заполнен, хотя показатель заполнения
пылесборника этого не сигнализирует. В данном случае необходимо
также опорожнить пылесборник от
скопившегося мусора.
• Проверьте всасывающие трубы,
шланг и насадку – устраните причину засорения.
Сработал предохрани- Убедитесь, что вместе с пылесосом
тель электросети.
в ту же самую электрическую цепь
не включены другие приборы, если
предохранитель будет срабатывать
вновь, обратитесь в пункт сервисного обслуживания.
Пылесос не работает, Отдайте пылесос в ремонт в пункт
повреждён корпус или сервисного обслуживания.
кабель питания.
Дистанционное управле- • Неправильно вложены батареи
ние не функционирует или отсутствие контакта.
или работает ненадёжно – Откройте отсек для батарей на
(тип 5500.3).
рукоятке шланга и вложите батареи
на место. Убедитесь в правильности направления полюсов - и +.
• Разряжены батареи.
– Замените батареи.
41
Экология – забота об окружающей среде
Каждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки
в обычный смешанный мусор (токсичные тяжелые
металлы). Их следует сдавать в специализированные
пункты сбора отработанных батареек и аккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора выньте из него батарейки (тип
5500.3).
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты
могут создавать угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
42
5500-003_v02
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, кор-
пусът или дръжката са видимо повредени. В такъв
случай занесете уреда в сервиза.
●● Ако неотделимият захранващ кабел се повреди,
той трябва да бъде сменен у производителя, в специализиран сервиз или от квалифициран специалист, за да се избегне евентуална опасност.
●● Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на.
●● Преди почистване, сглобяване или разглобяване на уреда винаги изваждайте захранващия
кабел от електрическия контакт.
●● Преди замяна на оборудването или доближаване до частите, движещи се по време на
употреба, следва да изключите уреда и да го
отключите от захранването.
●● Не почиствайте с прахосмукачката хора и животни,
а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.
●● Деца над осемгодишна възраст, лица с ограничени
умствени, сетивни или физически способности
и лица без опит и нужните знания могат да използват уреда само под надзора или след по-ранно
обяснение на възможните рискове и опасности
и инструкция за безопасна употреба на уреда. Не
позволявайте на деца да си играят с уреда. Деца
над осемгодишна възраст могат да почистват или
извършват действия по поддръжка на устройството
само под надзор.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Включете прахосмукачката към ел. мрежа с променлив ток 230 V с мрежов предпазител 16 A.
5500-003_v02
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
прекарвайте прахосмукачката и приставките
й през захранващия кабел, тъй като по този начин
може да повредите изолацията на кабела.
●● Не почиствайте, ако не са поставени модулът на
торбичка SAFBAG/контейнерът за прах “ЦИКЛОН”,
филтрите или ако те са повредени.
●● Не използвайте прахосмукачката за всмукване на:
клечки кибрит, фасове, гореща пепел. Избягвайте
да събирате с прахосмукачката остри предмети.
●● Проверете смукателния маркуч, тръбите и приставките - отстранете намиращите се в тях отпадъци.
●● Не почиствайте фин прах като напр. брашно,
цимент, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
●● Към прахосмукачките с контакт за електрическа
четка не бива да се включват други уреди освен
електрическата четка на фирма ZELMER.
●● Не
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Използвайте прахосмукачката само вътре в помещенията и само за почистване на сухи повърхности. Килимите след мокро почистване трябва да се
изсушат преди използване на прахосмукачката.
Технически данни
Типът прахосмукачка и нейните технически параметри
са дадени на информационната табелка. Предпазител
на мрежата 16 А. Не предизвиква смущения в радиои телевизионния сигнал.
Не се нуждае от заземяване
.
Прахосмукачките ZELMER отговарят на изискванията на
действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Ниво на шум: 76 dB/A.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Електростатика
При почистване с прахосмукачката на някои повърхности
в помещения с ниска влажност на въздуха, това може
да доведе до незначително наелектризиране на устройството. Това е естествено явление, не поврежда устройството и не е негов дефект.
За минимизация на това явление се препоръчва:
●● разреждане на устройството чрез докосване с тръбата до метални обекти в стаята,
●● повишаване на влажността на въздуха в помещението,
●● употребяване на общодостъпни антиелектростатически средства.
43
9
10
+
+
+
+
+
+
Четка за паркет „BNB”
Контейнер “ЦИКЛОН”
8
Турбочетка
Сензор за изхабяване на изходящия филтър
7
Електрическа четка
Защита от липсата на модула на торбичката
SAFBAG / контейнера за прах “ЦИКЛОН”
6
Малка четка
–
5
Възможност за използване на ел. четка
+
Индикатор за запълване на торбичката
SAFBAG/контейнер за прах «ЦИКЛОН»
16
17
18
19
20
21
+
SAFBAG HEPA H13 Телескопична +
2 бр.
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
Смукателна тръба
Смукателна четка
Малка смукателна приставка
11
Изходящ филтър
Контейнер за
прах
Торбичка SAFBAG
4
Предпазен клапан
3
Приставка за фуги
5500.0***HT
2
Система за паркиране “Автостарт”
1
Гнездо на електрическата четка
Тип
Регулиране на всмукателната мощност
Опция на
изпълнение
и принадлежности
Дистанционно регулиране на мощността
ТИПОВЕ ПРАХОСМУКАЧКИ 5500
12
13
14
15
5500.0***HQ
+
–
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Телескопична +
2 бр.
5500.3***HT
+
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Телескопична +
2 бр.
+
+
+
+
+
–
+
+
SAFBAG HEPA H13 Телескопична +
2 бр.
+
+
+
+
–
+
+
5500.3***HQ
+
+
+
Устройство на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
44
+
+
+
+
+
A
Капак на изходящия филтър
Дръжка
Щепсел със захранващ кабел
Прикрепващ елемент за смукателната четка
Приемник на инфрачервени лъчи (тип 5500.3)
Бутон за увеличаване на мощността
Бутон включване/изключване
Бутон за намаляване на мощността
Индикатор на нивото на смукателната мощност
Показател за напълване на торбичката/контейнера
за прах «ЦИКЛОН»
Регулатор на автоматичното прибиране на кабела
Бутон за прибиране на кабела
Гнездо на електрическата четка
Показател за износване на изходящия филтър
Прикрепващ елемент на предния капак
Капак на мястото за принадлежности
Предавател на инфрачервени лъчи (тип 5500.3)
Бутон на режима за готовност „STANDBY” (тип 5500.3)
Смукателен маркуч. Прахосмукачката е снабдена
само с един смукателен маркуч (А или B)
A Смукателен маркуч (тип 5500.0)
B Смукателен маркуч с дистанционно регулиране
на мощността (тип 5500.3)
Телескопична смукателна тръба
21 Основен филтър HEPA (монтиран в прахосмукачката)
22 Предпазна мрежа на основния филтър (монтиран
в прахосмукачката)
23 Контейнер за прах “ЦИКЛОН”
24 Торбичка SAFBAG
25 Модул на торбичката SAFBAG (с монтирана торбичка
SAFBAG)
26 Изходящ филтър HEPA H13 (монтиран в прахосмукачката)
27 Заглушаваща пяна (монтирана в прахосмукачката)
28 Предпазен елемент на входящия филтър (монтиран
в прахосмукачката)
29 Входящ филтър (монтиран в прахосмукачката)
30 Малка четка
31 Приставка за фуги
32 Малка смукателна приставка
33 Четка за паркет “BNB” (“Brush Natural Bristle”)
Служи за почистване и полиране на твърди, чувствителни на надраскване повърхности, напр. дървени
подове, панели, паркет, мрамор, плочки, стени и др.
Фината и мека четка от естествен косъм осигурява максимална ефективност на почистване и предпазва от
надраскване почистваната повърхност.
34 Турбочетка (тип 5500.0 HT, 5500.3 HT)
35 Електрическа четка (тип 5500.0 HQ, 5500.3 HQ)
36 Смукателна четка. Прахосмукачката е снабдена само
с един вид смукателна четка (А или B)
A Смукателна четка с превключване
B Смукателна четка със сепаратор за дребни предмети
5500-003_v02
Подготовка на прахосмукачката за
използване
B
Прахосмукачката Solaris Twix има два алтернативни
модула за събиране на прах, по избор на потребителя:
–– Контейнер за прах “ЦИКЛОН” без торбичка с HEPA
филтър – прахът се върти и се събира в контейнера.
–– Модул с торбичка “SAFBAG” – прахът се събира
в торбичка за еднократна употреба с голяма филтрираща способност.
1 Пъхнете накрайника на маркуча в отвора на прахосмукачката и леко го натиснете. Щракването означава,
че маркучът е правилно монтиран.
2 Съединете другия край на маркуча (дръжката)
с телескопичната смукателна тръба. За тази цел натиснете затварящия механизъм „A” и пъхнете тръбата
в дръжката на маркуча така, че затварящият механизъм
„A” да щракне в отвора „B”.
3 Настройте телескопичната смукателна тръба
на желаната дължина, като преместите регулатора
съгласно стрелката и издърпате/ вкарате тръбата.
4 На другия край на смукателната тръба монтирайте
съответната смукателна приставка или четка.
5 На смукателната четка със сепаратор за дребни
предмети можете да монтирате кошче с цел събиране на
малки предмети. За тази цел свалете капачето и поставете кошчето.
6 За почистване на твърди подове – дървени подове,
изкуствени материали, керамични плочки и др., извадете
четката с натискане на превключвателя на смукателната
четка съгласно рисунката
.
7 Хванете щепсела на захранващия кабел (3) и го
издърпайте от прахосмукачката.
При издърпване на захранващия кабел обърнете внимание на жълтата черта, с която
е отбелязан краят на кабела. Опитите
кабелът да бъде издърпан по-нататък
могат да доведат до повреждането му.
Прахосмукачката има функция за автоматично прибиране на кабела, която дава възможност захранващият
кабел да се прибере сам автоматично, без да е необходимо непрекъснато да се натиска бутонът за прибиране
на кабела (12). За да включите функцията, преместете
регулатора на автоматичното прибиране на кабела (11)
на положение AUTO.
8 Пъхнете щепсела на кабела в електрически контакт.
Преди да задвижите прахосмукачката, осигурете се дали
модул на торбичката SAFBAG или контейнерът за прах
«ЦИКЛОН» е монтиран в камера на прахосмукачката,
а също така дали всичките филтри са монтирани в прахосмукачката.
9 Пуснете прахосмукачката с натискане на бутона
„включване/изключване” (7).
10 Прахосмукачката има електронен регулатор на мощността, който дава възможност за плавно регулиране на
5500-003_v02
мощността на прахосмукачката по време на почистване.
Регулирането на мощността става с помощта на бутоните за смяна на мощността (6,8) съответно
– увеличаване на смукателната мощност или
– намаляване
на смукателната мощност. Настройката на смукателната
мощност се сигнализира със светене на съответния брой
диоди.
Прахосмукачката ще се включи по подразбиране при
средно ниво на мощност. На индикатора на нивото на
мощността (9) ще светнат три диода.
По време на почистване смукателната мощност може да
се настрои. Препоръчителните настройки са следните:
Настройка 1 - почистване на пердета
Настройка 2 - почистване на тапицерия
Настройка 3 - икономична мощност
Настройка 4 - почистване на килими
Настройка 5 - почистване на твърди подове и фуги.
11 Прахосмукачката тип 5500.3 притежава допълнително дистанционно регулиране на смукателната мощност, разположено в дръжката на смукателния маркуч.
То дава възможност за промяна на смукателната мощност без навеждане.
За да използвате тази функция, отворете мястото на
батериите в дръжката на смукателния маркуч и поставете 2 батерии 1,5 V тип AAA, или 2 акумулатори
1,2 V тип AAA.
Сложете батериите така, че полюсът
на батериите, отбелязан с “+”, да бъде
винаги по посока на капачето на мястото,
обозначено с “+”.
Използвайте само батерии с подходящо качество.
Изтичането на батериите може да доведе до повреда
на електронната система.
12 Дистанционното регулиране на мощността става
с натискане на дръжката на маркуча на съответния бутон
( , ):
–– За да увеличите смукателната мощност с една степен, натиснете бутона .
–– За да намалите смукателната мощност с една степен, натиснете бутона .
13 С натискане на бутона
на дръжката на маркуча
прахосмукачката се изключва временно, като остава
в състояние на готовност (STANDBY).
За да продължите почистването, натиснете отново
бутона на режима на готовност (18). Устройството
започва да работи със смукателната мощност, настроена при последното използване.
За да може системата за дистанционно
управление да работи правилно, предавателят и приемникът на инфрачервени
лъчи трябва да се “виждат” един друг.
14 Прахосмукачката има място за прибиране на принадлежностите. За да го отворите, вдигнете нагоре капака
на мястото за прибиране на принадлежностите (16).
45
15 Принадлежностите могат да се поставят на мястото
за прикрепване на принадлежности, намиращо се на
дръжката на смукателния маркуч. Така те ще бъдат под
ръка във всеки момент.
16 Прахосмукачката има функция “Система за паркиране”. Тази функция дава възможност за временно
изключване на прахосмукачката с помощта на окачването на смукателната четка, без да е необходимо да
се използва превключвателят. За тази цел по време на
работа на прахосмукачката пъхнете прикрепващия елемент на смукателната четка в гнездото на корпуса (4).
Следва автоматично изключване на прахосмукачката.
Демонтаж на филтрите
Тази прахосмукачка има филтрационен елемент
с циклонно филтриране, което създава възможност от
всмукване на прах без употреба на традиционна торбичка. Характерното свойство на циклонен филтър
е използване на явление на завихряне на въздушната
струя за отделяне на твърди замърсявания. Сепарация
на замърсяванията има място в част на контейнера
с кръгово сечение, в която завихреният въздух отхвърля
замърсяванията на стена на контейнера, а след това
чрез отвор в съседната камера на контейнера. Предварително очистеният въздух се насочва към конусния
филтър HEPA, който задържа най-фините фракции от
прах. Филтърът HEPA има мрежово покритие, ограничаващо утаяване на замърсяванията върху активната
повърхност на филтъра, с което се увеличава трайност
на самия филтър HEPA.
Основният филтър HEPA (High Efficiency Particulate Air)
от клас H, пригоден за миене, се намира при изход на
контейнера на циклонния филтър. В пригодния за миене
филтър HEPA е употребен специален филтрационен
материал, който позволява филтърът след замърсяването му да се изплаква под течаща вода и да се употребява повторно.
При изход на прахосмукачката се намира изходящ филтър HEPA от клас H13 (непригоден за миене).
Това са филтри с изключително висока филтрационна
способност, изработени от специални влакна, които са
в състояние да задържат почти всички частици от прах.
Клас H и H13 определя филтрационната ефективност на
дадения филтър. Филтърът HEPA H задържа 95,5% частици с размер 0,3 микрона, а филтърът H13 дори 99,95%.
Преди смяната на филтрите се уверете,
че прахосмукачката е изключена и щепселът на захранващия кабел е изваден от
електрическия контакт.
C
ОСНОВНИЯТ ФИЛТЪР HEPA
От време на време е необходимо да очистите основния
филтър HEPA от фините фракции от прах.
Демонтирайте контейнера за прах «ЦИКЛОН» и го
изпразнете съгласно точка (H).
1 Завъртете основния филтър HEPA (21) в посока към
UNLOCK и го извадете в посока към себе си.
46
2 Свалете защитна мрежа от основния филтър (22).
●● Очистете мрежата, измийте я и щателно изсушете.
В случай на повреда на мрежата сменете я с нова.
По съображения на безопасност е недопустимо да слагате защитната мрежа влажна.
●● Изчистете
гънки на основния филтър HEPA (21).
Можете да миете филтъра под течаща вода.
Щателно изсушете филтъра. При повреда на гънка
на филтъра следва непременно да го смените с нов.
По съображения на безопасност е недопустимо да слагате основния филтър HEPA
влажен или повреден (21).
3 След очистване и изсушаване на мрежата и на филтъра
HEPA сложете защитната мрежа върху филтъра HEPA, сложете целия комплекс в контейнера за прах «ЦИКЛОН».
4 Натиснете копчето за блокиране и завъртете основния филтър HEPA в посока към LOCK.
●● Сложете контейнера за прах «ЦИКЛОН»заедно с монтирания основен филтър HEPA в камера на прахосмукачката и затворете капака, като го натискате, докато
чуете едно характерно «клик» съгласно точка (H).
D
ИЗХОДЯЩИЯТ ФИЛТЪР HEPA 13
Прахосмукачките са снабдени с изходящ филтър от клас
HEPA (High Efficiency Particulate Air) H13.
1 Изходящият филтър HEPA 13 следва да се замени,
когато повърхност на филтъра е замърсена или ще светне лампичка на показателя за замяна на изходящия
филтър (14) (пулсиращ червен цвят). Едновременно със
светване на показателя за замяна на изходящия филтър
включва се звукова сигнализация за замяна на изходящия
филтър, т.нар. «Бузер», а също така ще се намали смукателната мощност на прахосмукачката (регулация 1).
2 За да смените филтъра HEPA 13, вдигнете дръжка на
прахосмукачката. След това хванете двете изпъкващи
куки на капака на изходящия филтър (1), дръпнете силно
с палците капак на изходящия филтър и го вдигнете
нагоре. Изтеглете капак на изходящия филтър от прахосмукачката.
3 Извадете касета на филтъра HEPA 13, сложете нова
на място на изразходваната. Филтърът HEPA 13 осигурява ефективно ползване на прахосмукачката в течение
на около 1 година.
4 Сложете капака така, че двете намиращи се в долната
част на капака куки да попаднат в отворите в корпус на
прахосмукачката, притиснете капак на филтъра така, че
задните куки да се захлопнат върху корпуса.
E
ВХОДЯЩ ФИЛТЪР
●● Освободете кука на предния капак (15) и го отворете.
●● Извадете от камера на прахосмукачката модул на
торбичката SAFBAG/контейнер за прах «ЦИКЛОН».
1 Изтеглете от намиращите се върху задната стена на
камера на прахосмукачката направляващи защита на
входящия филтър с монтирания входящ филтър.
5500-003_v02
2 Извадете входящия филтър от защита на входящия
филтър.
3 Поставете новия филтър в предпазния елемент на
входящия филтър (28), като внимавате ръбовете на
филтъра точно да прилягат към предпазния елемент на
филтъра.
4 Сложете защита на входящия филтър (28) с монтирания филтър до съпротивление в направляващите на
предишното им място.
Повредения входящ филтър сменявайте
винаги с нов, фабрично оригинален.
●● Сложете
в камера на прахосмукачката модул на
торбичката SAFBAG/контейнер за прах «ЦИКЛОН».
Затворете капака, като го натискате, докато чуете
едно характерно «клик».
F
ЗАГЛУШАВАЩА ПЯНА
1 За да изчистите заглушаващата пяна (27) вдигнете
дръжка на прахосмукачката. След това хванете двете
изпъкващи куки на капака на изходящия филтър (1),
дръпнете силно с палците капак на изходящия филтър (1) и го вдигнете нагоре.
2 Изтеглете капак на изходящия филтър (1) от прахосмукачката. Обърнете го, а след това изтеглете заглушаващата пяна от капака (27).
3 Ако заглушаващата пяна (27) се замърси, същества
възможност от изплакване на пяната под течаща
вода. Преди повторния монтаж помнете да изсушите
гореспоменатата пяна.
По съображения на безопасност е недопустимо да слагате заглушаващата пяна
влажна.
4 Сложете изплакнатата заглушаваща пяна (27) на
предишното й място. Сложете капака така, че двете
намиращи се в долната част на капака куки да попаднат в отворите в корпус на прахосмукачката, притиснете
капак на изходящия филтър (1) така, че задните куки да
се захлопнат върху корпуса.
Демонтаж/монтаж на торбичката
SAFBAG
G
1 Прахосмукачката е снабдена с предпазен клапан,
който се намира в камера на контейнера за прах (на торбичката). Той се отваря автоматично при пълното запушване на смукателния маркуч или на съединените с него
елементи на оборудване, а също така при препълване на
торбичката SAFBAG/на контейнера за прах «ЦИКЛОН».
След отваряне на клапана се чува характерно «гърмене»
в прахосмукачката. Отваряне на предпазния клапан ще
предизвика светване на показателя за запълване на торбичката/на контейнера за прах «ЦИКЛОН».
2 Светване на показателя за запълване на торбичката/
на контейнера за прах «ЦИКЛОН» (10) (смукачка или
четка е вдигната над почистваната повърхност) инфор5500-003_v02
мира, че торбичката е напълнена и има необходимост
от замяна на торбичката с нова. Освен това показателят за запълване на торбичката/на контейнера за прах
«ЦИКЛОН» може да задейства при запушване на смукателния маркуч или на съединените с него елементи на
оборудване.
3 Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (7). Извадете щепсела на захранващия кабел от ел. контакта.
4 Натиснете двата странични бутона, намиращи се
отстрани на накрайника на маркуча, след това извадете
накрайника на маркуча от входящия отвор на прахосмукачката.
5 Освободете механизма за прикрепване на предния
капак (15), отворете го.
6 Извадете от вътрешността на прахосмукачката
модула на торбичката SAFBAG (25).
7 Затворете капака на торбата SAFBAG, за да затворите отвора на торбата с боклуците. Като държите пластината на торбата, завъртете я нагоре и издърпайте торбата от фиксатора на торбата в указаната посока.
8 Поставете пластината на новата торбичка в улеите
на модула на торбичката SAFBAG (25) и я пъхнете
докрай. Посоката на поставяне на торбичката е отбелязана със стрелка на торбичката.
●● Пъхнете модула на торбичката SAFBAG заедно
с монтираната торбичка в улеите, намиращи се на
стената на вътрешността на прахосмукачката. Затворете капака с натискане – ще чуете характерно щракване, внимавайте да не защипете торбичката.
Не ползвайте прахосмукачката без монтиран в нея модул на торбичката SAFBAG/
контейнер за прах «ЦИКЛОН». Отсътствие на модул на торбичката SAFBAG/на
контейнера за прах «ЦИКЛОН» прави захлопване на горния капак на прахосмукачката
невъзможно.
Прахосмукачките Zelmer са снабдени с торбички
SAFBAG - виж броя, даден в таблицата. Препоръчва се
торбичката да се смени, ако забележите, че:
а) светне индикаторът за запълване на торбичката,
б) предпазният клапан се задейства,
в) прахосмукачката почиства по-слабо,
г) торбичката е запълнена.
Демонтаж/монтаж на контейнера
за прах «ЦИКЛОН»
H
Прахосмукачката е снабдена с изваждаемия контейнер
за прах «ЦИКЛОН», в който се натрупват замърсяванията. След запълване на контейнера за прах “ЦИКЛОН”
той трябва да се изпразни.
●● Изключете прахосмукачката, като натискате копчето
включено/изключено (7). Изтеглете щепсел на присъединителния кабел от мрежовото гнездо.
●● Натиснете две странични копчета, намиращи се
47
върху накрайник на маркуча и извадете накрайник на
маркуча от входящ отвор на прахосмукачката.
●● Освободете кука на предния капак (15) и го отворете.
1 Извадете от камера на прахосмукачката контейнер
за прах «ЦИКЛОН».
2 Отклонете куките върху капак на контейнера за прах
«ЦИКЛОН» и го отворете до блокиране в крайното положение (чува се характерното «клик»). Изпразнете контейнера от натрупаната в него смет.
След това действие проверете основния филтър HEPA и при необходимост го
изчистете или заменете.
3 Затворете капак на контейнера за прах «ЦИКЛОН»,
притиснете силно езичета, докато чуете характерното
«клик».
Контейнерът трябва да бъде плътно
затворен. В обратен случай прахта ще
прониква в камера на прахосмукачката
и смукателната мощност ще се намали.
4 Сложете празния контейнер за прах «ЦИКЛОН»
в камера на прахосмукачката.
●● Затворете капака, като го натискате, докато чуете
характерното «клик».
Специални принадлежности
В магазините за продажба на прахосмукачки можете да
се снабдите със специални принадлежности:
Електрическа четка Zelmer (35)
С прахосмукачките ZELMER може да се използва само
електрическата четка, произведена от ZELMER. Прилагането на електрическа четка на друга фирма може да
доведе до повреда на прахосмукачката.
Електрическата четка може да се прилага за всички
прахосмукачки ZELMER, които имат гнездо за включването й. При използване на електрическата четка спазвайте нейната инструкция за употреба.
Електрическата четка е особено подходяща за почистване на захабени килими. Преди почистване отстранете
от пода по-големите отпадъци като напр.: парчета плат,
хартии и др., за да избегнете блокирането на въртящия
елемент на четката.
Турбочетка Zelmer (34)
Може да се използва с всеки тип прахосмукачка ZELMER.
Служи за по-ефективно почистване на килими и мокети.
При използване на турбочетката спазвайте нейната
инструкция за употреба.
Използването на турбочетката значително увеличава
ефективността на отстраняване на влакнести отпадъци
като напр. козина, косми, конци и др. Тя е особено подходяща за жилища, в които има животни (котки, кучета),
чиято козина трудно се отстранява от килимите и мокетите.
48
Приключване на работа, почистване
и поддръжка
I
●● Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (7).
●● Извадете щепсела на захранващия кабел от елек-
трическия контакт.
1 Приберете захранващия кабел с натискане на бутона
за прибиране на кабела (12). При тези действия придържайте кабела, за да не се стигне до заплитането му
и внезапното удряне на щепсела в корпуса на прахосмукачката.
●● Отделете телескопичната тръба от смукателната
приставка или четка.
2 Отделете телескопичната тръба от маркуча. За да
извадите тръбата от дръжката на маркуча, натиснете
затварящия механизъм „A” и същевременно дръпнете
тръбата по посока на стрелката.
3 Натиснете двата странични бутона, намиращи се
отстрани на накрайника на маркуча, след това извадете
накрайника на маркуча от входящия отвор на прахосмукачката.
4 Прахосмукачката може да се съхранява във вертикално или хоризонтално положение; за тази цел пъхнете
издатината на смукателната четка в прикрепващия елемент за смукателната четка. Маркучът може да остане
монтиран в прахосмукачката, обаче внимавайте да не
е силно прегънат по време на съхранение.
●● В случай на необходимост изтрийте корпуса и резервоара за торбичката с мокра кърпа (можете да използвате препарат за миене на съдове) и ги подсушете.
Не използвайте абразивни средства или
разтворители.
Примерни проблеми по време на
използване на прахосмукачката
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Чува се характерно “пърпорене” на прахосмукачката, което означава, че
се е задействал предпазният клапан.
• Торбичката за прах може да
е пълна – сменете торбичката
с нова.
• Въпреки, че торбичката още не
е пълна, сменете я с нова. При
неблагоприятни условия фин прах
може да е запушил порите на
повърхността на торбичката.
• Смукателната тръба, маркучът
или приставката е запушена –
отстранете причината за запушването.
Торбичката е повредена. Сменете торбичката и филтрите.
Прахосмукачката
почиства слабо.
Сменете торбичката и филтрите,
проверете смукателната тръба,
маркуча и приставката – отстранете причината за запушването.
5500-003_v02
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Задействал е предпазите- Проверете дали заедно с прахолят на ел. инсталацията. смукачката не са включени други
уреди към същата електрическа
верига, ако задействането на предпазителя на ел. инсталацията се
повтаря, предайте прахосмукачката
в сервиза.
Прахосмукачката
не Занесете прахосмукачката в серработи, корпусът или виз.
захранващият кабел са
повредени.
Дистанционното
регу- • Батериите нямат добър контакт
лиране на мощността или са неправилно поставени.
(тип 5500.3) не работи.
- Отворете мястото на батериите, намиращо се в дръжката на
маркуча и натиснете батериите
на мястото им. Уверете се, че
полюсите - и + се намират в правилната посока.
• Батериите може да са изчерпани.
- Сменете батериите.
Екология – грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо.
За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера
за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната
среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите
домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт
за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето
или предаването на уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от
мястото им (тип 5500.3).
Изхабения уред предайте в съответния
пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части
могат да представляват опасност за околната среда.
Не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци!!!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
5500-003_v02
49
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Не
запускайте обладнання, якщо живильний
кабель, корпус або ручка мають помітні пошкодження. У такому випадку здайте обладнання
у сервісний центр.
●● Якщо невід’ємний живильний кабель буде пошкоджений, він підлягає заміні виробником або спеціалізованим сервісним центром, чи кваліфікованою
особою для попередження небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися до спеціалізованого
сервісного центру.
●● Перед очищенням обладнання, його монтажом
або демонтажом вийміть приєднувальний провід з розетки.
●● Перед заміною елементів або при контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації, слід вимкнути прилад та відключити його
від електромережі.
●● Не очищувати пилососом людей та тварин, а особливо будьте обережними і не наближайте наконечників до очей та вух.
●● Діти старше 8 років, особи з обмеженими психічними, сенсорними або ментальними можливостями,
а також особи, що не мають відповідного досвіду та
знань, можуть використовувати прилад виключно
під наглядом або після попереднього пояснення
можливих загроз та інструктажу з безпечного використання приладу. Не можна дозволяти дітям гратись із приладом. Дозволяється очистка приладу та
виконання дій по зберіганню дітьми старше 8 років
за умови відповідного нагляду.
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Пилосос підключайте до мережі перемінного струму
230 V, захищеної мережним запобіжником 16 A.
50
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Забороняється переїжджати пилососом та всмокту-
вальними щітками через мережний кабель, це може
привести до пошкодження ізоляції проводу.
●● Не збирайте пил без встановленого модулю мішка
SAFBAG/пилозбірника „CYKLON”, фільтрів та
у випадку їхнього пошкодження.
●● Забороняється збирати пилососом: сірники, недокурки сигарет, розжарену золу. Уникайте збору
гострих предметів.
●● Перевіряйте всмоктувальний шланг, труби і всмоктувальні насадки – видаліть сміття, що в них знаходиться.
●● Не збирайте пилососом дрібний пил як: мука,
цемент, гіпс, тонери принтерів і ксероксів та ін.
●● Забороняється підключати до пилососів, оснащених гніздом електрощітки інше, ніж електрощітка
обладнання Фірми ZELMER.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Користуйтесь
пилососом тільки усередині приміщень і тільки для очищування сухих поверхонь.
Килими, що очищуються в мокрому виді необхідно
осушити.
Технічні дані
Тип пилососу та його технічні параметри вказані на
інформаційній табличці специфікації виробу. Мережний
запобіжник 16 A.
Не спричиняє перешкод у прийомі радіо-і телевізійного
сигналу.
Не вимагає заземлення
.
Пилососи ZELMER відповідають вимогам діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій
низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Рівень шуму: 76 дБ/A.
Виріб позначений знаком CE на інформаційній табличці
специфікації.
Електростатичність
Прибирання пилососом деяких поверхонь в умовах низької вологості повітря може викликати незначну наелектризованістьпристрою. Це природне явище, воно не
пошкоджує пристрій та не являється його дефектом.
Для мінімізації цього явища рекомендується:
●● розрядити пристрій шляхом багаторазового торкання
трубою металевих об‘єктів у кімнаті,
●● підвищення вологості повітря в приміщенні,
●● використання загальнодоступних антиелектростатичних засобів.
5500-003_v02
ТИПИ ПИЛОСОСІВ 5500
Щілинна насадка
Щітка мала
Можливість застосування електрощітки
Турбощітка
Електрощітка
Щітка паркетна „BNB”
16
17
18
19
20
21
+
SAFBAG HEPA H13 Телескопічна +
шт.
+
+
+
+
+
–
+
5500.0***HQ
+
–
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Телескопічна +
шт.
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
–
+
+
Мішок SAFBAG
11
Всмоктувальна щітка
10
Всмоктувальна насадка мала
9
+
Всмоктувальна труба
8
+
Пилозбірник
Випускний фільтр
Датчик зносу випускного фільтра
7
+
Захист за відсутності модулю мішка
SAFBAG/пилозбірника „CYKLON”
6
+
Датчик заповнення мішка SAFBAG/
пилозбірника „CYKLON”
5
+
Запобіжний клапан.
4
+
Система зупинки „Auto-start”
3
–
Гніздо електрощітки.
2
+
Регулятор сили всмоктування
1
5500.0***HT
Тип
дистанційне регулювання потужності
Пилозбірник
„CYKLON”
Опція виготовлення
й оснащення
12
13
14
15
5500.3***HT
+
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Телескопічна +
шт.
5500.3***HQ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Телескопічна +
шт.
Складові частини обладнання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
A
Кришка випускного фільтра
Ручка
Вилка з приєднувальним кабелем
Зачіп для кріплення всмоктувальної щітки
Приймач інфрачервоного випромінювання (тип 5500.3)
Кнопка збільшення потужності
Кнопка вмикання/вимикання
Кнопка зменшення потужності
Індикатор рівня сили всмоктування
Індикатор наповнення мішка/пилозбірника „CYKLON”
Клапан „Автореверс”
Кнопка змотувача
Гніздо електрощітки.
Індикатор зносу випускного фільтра.
Зачіп передньої кришки
Кришка сховища для аксесуарів.
Передавач
інфрачервоного
випромінювання
(тип 5500.3)
Кнопка режиму готовності „STANDBY” (тип 5500.3)
Шланг всмоктування. Пилосос обладнаний тільки
одним шлангом для всмоктування пилу (А або В)
A Всмоктувальний шланг (тип 5500.0)
B Всмоктувальний шланг із дистанційним регулюванням сили всмоктування (тип 5500.3)
Всмоктувальна труба телескопічна
Основний фільтр HEPA (встановлений у пилососі)
5500-003_v02
22 Захисна сітка основного фільтра (встановлений
у пилососі)
23 Фільтруючий модуль „CYKLON”
24 Мішок SAFBAG
25 Модуль мішка SAFBAG (зі встановленим мішком
SAFBAG)
26 Випускний фільтр HEPA H13 (встановлений у пилососі)
27 Звукоізолююча пінка (встановлена у пилососі)
28 Захист впускного фільтра (встановлений у пилососі)
29 Впускний фільтр (встановлений у пилососі)
30 Щітка мала
31 Щілинна насадка
32 Всмоктувальна насадка мала
33 Паркетна щітка „BNB” (Brush Natural Bristle)
Призначена для чищення і полірування твердих, чутливих до утворення подряпин поверхонь, напр. дерев‘яних
підлог, панелей, паркету, мармуру, плиток та ін. Делікатне і м’яке волосся натурального походження забезпечує максимальну ефективність збору пилу і захищає від
утворення подряпин на поверхні, що прибирається.
34 Турбощітка (тип 5500.0 HT, 5500.3 HT)
35 Електрощітка (тип 5500.0 HQ, 5500.3 HQ)
36 Всмоктувальна щітка. Пилосос обладнаний тільки
одним видом всмоктувальної щітки (A або B)
A Всмоктувальна щітка, що переключається
B Всмоктувальна щітка із сепаратором дрібних
предметів
51
Підготовлення пилососу до роботи
B
Пилосос Solaris Twix має два альтернативні модулі збирання пилу, на вибір для користувача:
–– Фільтруючий модуль „CYKLON” з фільтром HEPА
– де пил піддається “центрифугуванню” i осідає
у пилозбірнику.
–– Модуль мішка SAFBAG – пил нагромаджується
в одноразовому мішку з високими фільтруючими
властивостями.
1 Зігнутий наконечник шланга вставте в отвір пилососа
і легко дотисніть. Характерний звук „клік” свідчить про
правильне встановлення шланга.
2 Другий кінець шланга (держатель) з’єднайте з телескопічною трубою. З цією метою натисніть затискач „A”
i всуньте трубу в держатель шланга так, щоб затискач
„A” заблокувався в отворі „B”.
3 Всмоктувальну телескопічну трубу встановіть на
потрібну довжину, пересуваючи золотник згідно зі стрілкою і васуваючи/засуваючи трубу.
4 На другий кінець всмоктувальної труби надіньте відповідну всмоктувальну насадку або щітку.
5 У всмоктувальну щітку с сепаратором дрібних предметів можна також установити корзину для збирання
дрібних елементів. З цією метою зніміть заглушку
і вставте корзину.
6 Для чищення твердих поверхонь – дерев‘яних підлог, пластмаси, керамічних плиток та ін. висуньте щітку,
натискаючи перемикач на всмоктувальній щітці згідно
з малюнком
.
7 Візьміть вилку приєднувального кабелю (3) i витягніть
його із пилососу.
При витягуванні приєднувального кабелю
зверніть увагу на жовту смужку, що позначає кінець кабелю, який відмотується.
Подальші намагання (шарпання) можуть
привести до його пошкодження.
Пилосос обладнаний функцією „Автореверс”, що надає
можливість автоматично втягувати приєднувальний
кабель без необхідності притримування натиснутої
кнопки змотувача (12). Щоб ввімкнути функцію, пересуньте кнопку „Автореверс” (11) у положення AUTO.
8 Вставте вилку кабелю у розетку електромережі.
Перед ввімкненням пилососа перевірте, чи модуль
мішка SAFBAG або пилозбірник „CYKLON” установлений
в камері пилососа, а також чи в пилососі установлені всі
необхідні фільтри.
9 Увімкніть пилосос, натискаючи на кнопку „вмикання/
вимикання” (7).
10 Пилосос обладнаний електронним регулятором
потужності, що під час прибирання надає можливість
ступеневого регулювання сили всмоктування пилососа.
Регулювання сили всмоктування відбувається за допомогою кнопок зміни сили (6, 8) відповідно
– збільшення
52
сили всмоктування або
– зменшення сили всмоктування. Встановлення сили всмоктування сигналізується
світлом відповідної кількості діодів.
Пилосос увімкнеться в середньому діапазоні сили всмоктування. На індикаторі рівня сили всмоктування (9) засвітяться три діоди.
Під час прибирання можна пристосувати силу всмоктування. Рекомендовані режими це:
Режим 1 – прибирання занавісок
Режим 2 – прибирання оббивки меблів
Режим 3 – економна потужність
Режим 4 – прибирання килимів
Режим 5 – прибирання твердих підлог та щілин.
11 Пилосос тип 5500.3 додатково має функцію дистанційного регулювання сили всмоктування, розміщену
у ручці всмоктувального шланга. Вона дозволяє змінювати силу всмоктування без необхідності схиляння.
Щоб скористатися цією функцією, відкрийте сховище для
батарей у ручці всмоктувального шланга і вставте 2 батареї 1,5 В тип AAA, або 2 акумулятори 1,2 В тип AAA.
Батареї вкладайте так, щоб полюс батареї, позначений „+” завжди був направлений у заскочку ємності, позначеної символом „+”.
Застосовуйте батареї тільки відповідної якості.
„Виливання” батареї може привести до пошкодження
електронної системи.
12 Дистанційне регулювання сили всмоктування відбувається шляхом натиснення на рукоятці шланга відповідної кнопки ( , ):
–– Для збільшення сили всмоктування на одну установку, натисніть на кнопку .
–– Для зменшення сили всмоктування на одну установку, натисніть на кнопку .
13 Натиснення на кнопку
на ручці шланга виключає
пилосос тимчасово, залишаючи його у стані готовності
(STANDBY).
Для продовження процесу прибирання, натисніть
повторно на кнопку режиму готовності (18). Пристрій
почне працювати із силою всмоктування, яка була встановлена під час останнього користування.
Щоб система дистанційного управління
працювала правильно, передавач и приймач
інфрачервоного випромінювання повинні
„бачити” один одного.
14 Пилосос обладнаний сховищем для аксесуарів. Щоб
відкрити сховище, потягніть кришку сховища для аксесуарів (16) вверх.
15 Аксесуари можна помістити у держателі для аксесуарів, що знаходиться у ручці всмоктувального шланга.
Вони у будь-який момент доступні для використання.
16 Пилосос оснащений функцією „Parksystem”. Ця функція надає можливість тимчасово вимкнути пилосос при
використанні кріпильного гака всмоктувальної щітки,
5500-003_v02
без необхідності використання кнопки вимикача. З цією
метою під час роботи пилососа вставте кріпильний гак
всмоктувальної щітки у зачіп для кріплення всмоктувальної щітки (4). Тоді відбудеться автоматичне вимикання
пилососа.
Демонтаж фільтрів
Даний пилосос обладнаний фільтруючим модулем
з циклонним фільтрування, що дає можливість пилососити без використання традиційного мішка. Характерною
особливістю циклонного фільтра є використання явища
крутіння струменя повітря до моменту відділення твердого забруднення. Сепарація забруднення відбувається
у частині контейнера з круглим перерізом, у котрому
повітря, що крутиться, відкидає забруднення на стінки
контейнера, а потім через отвір – у сусідню камеру контейнера. Попередньо очищене повітря направляється на
конусний фільтр HEPA, який затримує найдрібніші частинки пилюки. Фільтр HEPA обладнаний захисною сіткою,
котра обмежує осідання забруднення на робочій поверхні
фільтру, тим самим збільшується життєздатність самого
фільтру HEPA.
Основний фільтр HEPA (High Efficiency Particulate Air)
класу H, який можна мити, знаходиться на виході контейнера циклонного фільтра. У фільтрі HEPA, який можна
мити, застосовано спеціальний фільтруючий матеріал,
котрий дозволяє промивати фільтр під проточною водою
після його забруднення та повторно використовувати.
На виході пилососа знаходиться випускний фільтр HEPA
класу H13 (якого не можна мити).
Це фільтри з винятково високою фільтруючою здатністю,
що виготовлені з волокон, котрі здатні затримати майже всі
частинки пилюки. Клас H і H13 визначає ефективність фільтрування даного фільтру. Фільтр HEPA H затримує 95,5%
частинок розміром 0,3 мікрона, а фільтр H13 – аж 99,95%.
Перед заміною фільтрів упевніться, що
пилосос вимкнений i вилка приєднувального кабеля витягнена з розетки.
C
ОСНОВНИЙ ФІЛЬТР HEPA
Необхідно періодично чистити основний фільтр HEPA від
дрібних частинок пилюки.
Демонтуйте пилозбірник „CYKLON” і випорожніть його
відповідно до пункту (H).
1 Повернуть основний фільтр HEPA (21) у напрямку
UNLOCK та витягніть його у напрямку до себе.
2 Зніміть захисну сітку основного фільтра (22).
●● Сітку почистіть, помийте та ретельно висушіть.
У випадку пошкодження сітки замініть її на нову.
З огляду на безпеку недопустимо вкладати
вологу захисну сітку.
●● Почистіть
складки основного фільтра HEPA (21).
Фільтр можна мити під проточною водою. Ретельно
висушіть фільтр. У випадку пошкодження складок
фільтра необхідно безумовно замінити його на новий.
5500-003_v02
З огляду на безпеку недопустимо вкладати вологий або пошкоджений основний
фільтр HEPA (21).
3 Після очищення і сушіння сітки та фільтру HEPA одягніть захисну сітку на фільтр HEPA, весь комплект вкладіть у пилозбірник „CYKLON”.
4 Натисніть на кнопку блокади та повернуть основний
фільтр HEPA у напрямку LOCK.
●● Пилозбірник „CYKLON” разом з установленим основним фільтром HEPA вставте у камеру пилососа та
закрийте кришку, натискаючи до моменту, коли пролунає характерний звук „клік” згідно з пунктом (H).
D
ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР HEPA 13
Пилососи обладнані випускним фільтром класу HEPA
(High Efficiency Particulate Air) H13.
1 Випускний фільтр HEPA 13 необхідно замінити, коли
поверхня фільтра забруднена або коли засвітиться лампочка індикатора заміни випускного фільтра (14) (пульсуючий червоний колір). Одночасно зі світінням індикатора заміни випускного фільтра ввімкнеться звукова
сигналізація заміни випускного фільтра, т.зв. „Ревун”,
а також зменшиться потужність усмоктування пилососа
(установка 1).
2 Щоб замінити фільтр HEPA 13, підніміть ручку пилососа. Потім візьміться за кришку випускного фільтра (1)
за два виступаючі затискачі, сильно потягніть великими
пальцями кришку випускного фільтра та підніміть її вгору.
Витягніть кришку вихідного фільтра з пилососа.
3 Витягніть касету фільтра HEPA 13, замість використаної - вставте нову. Фільтр HEPA 13 забезпечує ефективне
використання пилососа протягом приблизно 1 року.
4 Закрийте кришку так, щоб два виступи, котрі знаходяться в нижній частині кришки, потрапили в отвори на
корпусі пилососа, притисніть кришку фільтра так, щоб
задні затискачі закрилися на корпусі.
E
ВПУСКНИЙ ФІЛЬТР
●● Звільніть затискач передньої кришки (15) та відкрийте її.
●● Витягніть з камери пилососа модуль мішка SAFBAG/
пилозбірника „CYKLON”.
1 Витягніть з направляючих, що знаходяться на задній
стінці камери пилососа, захисний корпус впускного фільтра із встановленим впускним фільтром.
2 Із захисного корпусу впускного фільтра витягніть
впускний фільтр.
3 Новий фільтр встановіть у захист вхідного фільтра (28), звертаючи увагу на те, щоб краї фільтра старанно прилягали до захисту фільтра.
4 Захисний корпус впускного фільтра (28) із установленим фільтром вставте до упора в направляючі на попереднє місце.
Пошкоджений впускний фільтр завжди
слід замінювати на новий оригінальний від
виробника.
53
●● Вставте у камеру пилососа модуль мішка SAFBAG/
пилозбірника „CYKLON”. Закрийте кришку, натискаючи на неї до моменту, коли пролунає характерний
звук „клік”.
F
ЗВУКОІЗОЛЮЮЧА ПІНКА
1 Щоб почистити звукоізолюючу пінку (27), підніміть
ручку пилососа. Потім візьміться за кришку випускного
фільтра (1) за два виступаючі затискачі, сильно потягніть
великими пальцями кришку випускного фільтра (1) і підніміть її вгору.
2 Висуньте кришку випускного фільтра (1) з пилососа.
Переверніть її, а далі витягніть з кришки звукоізолюючу
пінку (27).
3 Якщо звукоізолююча пінка (27) забрудниться,
її можна промити під проточною водою. Перед повторною
установкою слід пам‘ятати, щоб висушити вказану вище
пінку.
З огляду на безпеку недопустимо вкладати
вологу звукоізолюючу пінку.
4 Вставте промиту звукоізолюючу пінку (27) на її попереднє місце. Закрийте кришку так, щоб два виступи, котрі
знаходяться в нижній частині кришки, потрапили в отвори
на корпусі пилососа, притисніть кришку випускного фільтра (1) так, щоб задні затискачі закрилися на корпусі.
Демонтаж /монтаж мішка SAFBAG
G
1 Пилосос обладнаний запобіжним клапаном, котрий
знаходиться в камері пилозбірника (мішка). Він відкривається автоматично, коли буде повністю забитий усмоктуючий шланг або поєднані з ним елементи обладнання,
а також у випадку надмірного заповнення мішка SAFBAG/
пилозбірника „CYKLON”. Після відкриття клапана у пилососі чути характерне „буркотіння”. Відкриття запобіжного
клапана викличе увімкнення лампочки індикатора заповнення мішка/пилозбірника „CYKLON”.
2 Увімкнення лампочки індикатора заповнення мішка/
пилозбірника „CYKLON” (10) (насадка-всмоктувач або
щітка піднята над поверхнею, котра чиститься) інформує
про те, що мішок заповнений і необхідно замінити його на
новий. Крім того, індикатор заповнення мішка/пилозбірника
„CYKLON” може спрацювати у випадку затикання всмоктуючого шлангу або поєднаних з ним елементів обладнання.
3 Вимкніть пилосос, натискаючи на кнопку „вмикання/
вимикання” (7). Витягніть вилку приєднувального кабелю
з розетки.
4 Натисніть на дві бічні кнопки, що знаходяться на
наконечнику шланга, витягніть наконечник шланга із
впускного отвору пилососа.
5 Звільніть затискач передньої кришки (15), відкрийте її.
6 Витягніть з камери пилососа модуль пилозбірника
SAFBAG (25).
7 Закрийте заслінку мішка „SAFBAG”, щоб закрити
отвір брудного мішка. Тримаючи за планку мішка, підніміть її догори і витягніть мішок з направляючих тримача.
54
8 Установіть пластинку нового мішка між направляючі модулю мішка SAFBAG (25) i всуньте її до упору.
Напрямок встановлення мішка визначається стрілкою на
мішку.
●● Модуль мішка SAFBAG разом зі встановленим мішком всуньте у направляючі, що знаходяться на стіні
камери пилососа. Закрийте кришку, натискаючи на
неї до моменту, коли пролунає характерний звук
„клік” – зверніть увагу, щоб не притиснути мішок.
Не пилососьте без установленого в пилососі модуля мішка SAFBAG/пилозбірника
„CYKLON”. Відсутність модуля мішка
SAFBAG/пилозбірника „CYKLON” унеможливить закривання верхньої кришки пилососа.
Пилососи Zelmer обладнані мішками SAFBAG в кількості,
вказаній у таблиці. Рекомендується проводити заміну
мішка, якщо:
a) засвітиться індикатор переповнення мішка,
б) спрацює запобіжний клапан,
в) пилосос надто малоефективно збирає пил,
г) мішок переповнений.
Демонтаж/монтаж пилозбірника
„CYKLON”
H
Пилосос обладнаний зйомним пилозбірником „CYKLON”,
у котрому накопичується бруд. Після заповнення пилозбірника „CYKLON” його слід випорожнити.
●● Вимкніть пилосос, натискаючи на кнопку вмикання/
вимикання (7). Витягніть вилку приєднувального проводу з розетки електромережі.
●● Натисніть на дві бічні кнопки, котрі знаходяться на
наконечнику шланга, і витягніть наконечник шланга
з впускного отвору пилососа.
●● Звільніть затискач передньої кришки (15) та відкрийте її.
1 Витягніть з камери пилососа модуль пилозбірника
„CYKLON”.
2 Відхиліть затискачі на кришці пилозбірника „CYKLON”
та відкрийте його, доки він не заблокується у крайньому
положенні (пролунає характерний звук „клік”). Випорожніть пилозбірник від нагромадженого в ньому сміття.
Після цих дій перевірте основний фільтр
HEPA і у разі необхідності почистіть його
або замініть.
3 Закрийте кришку пилозбірника „CYKLON”, сильно
притисніть затискачі, доки не пролунає характерний звук
„клік”.
Пилозбірник слід добре закрити. У протилежному випадку пил буде потрапляти
в камеру пилососа і знизиться сила всмоктування.
5500-003_v02
4 Порожній пилозбірник „CYKLON” вставте в камеру
пилососа.
●● Закрийте кришку, притискаючи, аж доки не пролунає
характерний звук „клік”.
Спеціальне обладнання
У пунктах продажу пилососів можна додатково придбати
спеціальне обладнання:
Електрощітка Zelmer (35)
Для пилососів ZELMER можна використовувати тільки
електрощітку фірми ZELMER. Користування електрощіткою іншої фірми може привести до пошкодження пилососу.
Електрощітка може використовуватися для будь-якого
пилососу ZELMER, обладнаного гніздом для її підключення. При користуванні електрощіткою необхідно дотримуватися інструкції з її обслуговування.
Електрощітка особливо придатна для прибирання зношених килимів. Перед прибиранням усуньте з поверхні
великі елементи, такі як: залишки тканин, папір та ін. для
запобігання заблокуванню обертального елементу щітки.
Турбощітка Zelmer (34)
Може застосовуватися з кожним типом пилососу
ZELMER. Призначена для більш ефективного збирання
пилу з килимів та килимових покриттів. При користуванні
турбощіткою необхідно дотримуватися цієї інструкції
з експлуатації.
Користування турбощіткою значно збільшує ефективність усування волокнистих забруднень, тобто: шерсть,
волосся, нитки та ін. Особливо придатна у приміщеннях,
де перебувають домашні тварини (кіт, пес), якщо усування шерсті з килимів та покриттів дуже тяжке.
Закінчення роботи, чищення та догляд
I
●● Вимкніть пилосос, натискаючи на кнопку „вмикання/
вимикання” (7).
●● Витягніть вилку приєднувального кабелю з розетки.
1 Змотайте приєднувальний кабель, натискаючи на
кнопку змотувача (12). При виконанні цієї дії притримайте
кабель, щоб запобігти його заплутуванню та раптовеому
удару вилки в корпус пилососа.
●● Від’єднайте телескопічну трубу від всмоктувальної
насадки або щітки.
2 Від’єднайте телескопічну трубу від шлангу. Для
виймання труби з держателя шланга натисніть на кнопку
„A” i одночасно потягніть за трубу у напрямку стрілки.
3 Натисніть на дві бічні кнопки, що знаходяться на
наконечнику шланга, витягніть наконечник шланга із
впускного отвору пилососа.
4 Пилосос можна зберігати у вертикальному або горизонтальному положенні, з цією метою встановіть кріпильний гак всмоктувальної насадки – щітки у зачіп для
кріплення всмоктувальної насадки щітки. Шланг може
залишитися закріпленим до пилососу, але необхідно
5500-003_v02
звернути увагу, чи він не надто сильно зігнутий під час
його зберігання.
●● Корпус і камеру для мішка при необхідності слід
протерти зволоженою ганчіркою (можна зволожити
засобом для миття посуду), висушити або витерти
насухо.
Не застосовувати засоби для шурування,
a також розчинники.
Приклади проблем під час експлуатації
пилососу
ПРОБЛЕМА
ЩО ЗРОБИТИ, ЯКЩО
Чути характерне „тремтіння” пилососу, яке вказує на спрацювання
запобіжного клапану.
• Можливе переповнення пилозбірника – замініть мішок на новий.
• Хоча мішок ще не переповнений,
замініть його на новий. У несприятливих умовах дрібний пил міг закупорити пори на поверхні мішка.
• Всмоктувальна труба, шланг або
насадка закупорені – усуньте причину закупорки.
Мішок пошкоджений.
Замініть мішок і фільтри.
Спостерігається нена- Замініть мішок та фільтри, перележне збирання пилу вірте всмоктувальну трубу, шланг
пилососом.
і всмоктувальну насадку – усуньте
причину закупорки.
Спрацював запобіжник Необхідно перевірити чи разом
електросистеми.
з пилососом не працює інше обладнання, що підключене до цього
ж самого електричного ланцюга,
якщо спрацювання запобіжника
повторюється, віддайте пилосос
у сервісний центр.
Пилосос не працює, кор- Віддайте
пус пошкоджений або центр.
пошкоджений приєднувальний кабель.
пилосос
у
сервісний
Дистанційне
регулю- • Батареї не мають належного
вання (тип 5500.3) не контакту або встановлені непрапрацює.
вильно.
– Відкрийте сховище для батарей,
що знаходиться у ручці шлангу
і втисніть батареї у місце для батарей. Перевірте, чи що полюси - i +
направлені у відповідний бік.
• Можливий знос батарей.
– Замініть батареї.
55
Екологія – дбаймо про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону
навколишнього природного середовища. Це
не важко, ані надто дорого.
З цією метою:
Картонне упакування здайте на макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) викиньте в контейнер для пластика.
Батареї містять шкідливі для природного середовища
речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими
відходами, здайте їх у пункт збору вторинної сировини.
Перед тим, як викинути або здати пристрій у пункт вторинної сировини, потрібно пам’ятати про вийняття батарей зі сховища для батарей (тип 5500.3).
Відпрацьований пристрій здайте у відповідний пункт
складування, тому що небезпечні компоненти, які містяться в пристрої, можуть шкідливо діяти на навколишнє
середовище.
Не викидайте разом з комунальними відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування
до правових положень, стандартів, директив або у зв’язку
з конструкційним, торговельним, естетичним та іншими причинами.
56
5500-003_v02
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Important safety instructions
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Do not operate the appliance if the cord, the housing or
the handle is visibly damaged. In such a case, return
the appliance to a service center.
●● If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, a service agent or a qualified person
in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Always unplug the appliance before cleaning,
assembling or dismantling.
●● Turn off the device and unplug it from an outlet
before replacing the equipment or approaching
moving parts during use.
●● Do not use the vacuum cleaner to clean people or
animals, pay special attention to keep the nozzles
away from eyes and ears.
●● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they
are aged from 8 years and above and supervised.
Caution!
●● Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid
picking up sharp objects.
●● Check the suction hose, the tubes and the nozzles –
remove the dirt from the inside.
not vacuum fine dust such as: flour, cement,
gypsum, toners for printers and copy machines etc.
●● Attach only the ZELMER electrobrush to vacuum
cleaners equipped with the electrobrush socket.
●● Do
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● Operate
the appliance only in indoor spaces and
vacuum only dry surfaces. Before vacuuming dry the
carpets that were wet cleaned.
Technical parameters
The type of the vacuum cleaner and the technical parameters
are indicated on the rating label. Mains protection 16 A.
Does not cause interferences with audio/video devices.
Does not require grounding
.
ZELMER vacuum cleaners meet the requirements of the
applicable norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Noise level: 76 dB/A.
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
Static electricity
In the process of vacuuming of some surfaces in areas of
low air humidity the device may become electrically charged.
It is a natural phenomenon – it does not damage the device,
and it is not considered to be a fault.
In order to minimize the phenomenon, we recommend you to:
●● discharge the device by touching metal items in the room
with the pipe,
●● increase air humidity in the room,
●● use widely available antistatic agents.
Not observance can result in damage to
possessions
●● Connect the vacuum cleaner only to a 230 V mains
supply equipped with a 16 A fuse.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the
cord, it may cause damage to the cord insulation.
●● Do not vacuum without the SAFBAG dust bag module/
the “CYKLON” dust container and the filters or if they
are damaged.
5500-003_v02
57
+
+
+
+
Parquet brush “BNB”
+
Turbo brush
+
Electro-brush
–
Small brush
+
Possibility to use the electro-brush
5500.0***HT
17
18
19
20
21
+
SAFBAG HEPA H13 Telescopic
2 pieces
+
+
+
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
–
+
+
Small nozzle
9
Crevice nozzle
8
Combination brush
7
Suction tube
6
Outlet filter
1
12
13
14
15
16
„SAFBAG”
dust bag
Outlet filter wear sensor
5
Type
Dust
compartment
„CYKLON”
compartment
No SAFBAG dust bag module /
“CYKLON” dust container protection
4
SAFBAG bag full sensor/”CYKLON”
dust container
3
Safety valve
Electrobrush socket
2
Parksystem „Auto-start”
Remote power control
Workmanship
and
equipment
option
Adjustable suction power
VACUUM CLEANER 5500 TYPES
10
11
5500.0***HQ
+
–
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Telescopic
2 pieces
5500.3***HT
+
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Telescopic
2 pieces
+
+
+
+
+
+
–
+
5500.3***HQ
+
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG HEPA H13 Telescopic
2 pieces
+
+
+
+
+
–
+
+
Appliance elements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
58
A
Outlet filter cover
Handle
Plug and cord
Combination brush fastening
Infrared receiver (type 5500.3)
Power increase button
ON/OFF button
Power decrease button
Suction power level indicator
Filling indicator device for dust bag/dust container
„CYKLON”
Cord rewind knob „Autorevers“
Cord rewind button
Electrobrush socket
Outlet filter wear indicator
Front cover fastening
Accessory compartment cover
Infrared transmitter (type 5500.3)
STANDBY mode button (type 5500.3)
Suction hose. The vacuum cleaner is equipped with one
suction hose (A or B)
A Suction hose (type 5500.0)
B Suction hose with remote power control (type 5500.3)
Telescopic suction tube
Basic HEPA filter (installed in the vacuum cleaner)
Basic filter protective mesh (installed in the vacuum
cleaner)
“CYKLON” dust container
SAFBAG dust bag
25 SAFBAG dust bag module (with the installed SAFBAG
dust bag)
26 Outlet filter HEPA H13 (installed in the vacuum cleaner)
27 Acoustic foam (built in the vacuum cleaner)
28 Inlet filter casing (installed in the vacuum cleaner)
29 Inlet filter (installed in the vacuum cleaner)
30 Small brush
31 Crevice nozzle
32 Small nozzle
33 Parquet brush “BNB”
Is used to clean and polish hard, scratch sensitive surfaces
such as wooden floors, floor panels, parquet, marble, tiles, etc.
Delicate and soft natural bristles ensure maximum vacuum
effectiveness and protects against scratching the cleaned
surface.
34 Turbobrush (type 5500.0 HT, 5500.3 HT)
35 Electrobrush (type 5500.0 HQ, 5500.3 HQ)
36 Combination brush. The vacuum cleaner is equipped
with only one type of combination brush (A or B)
A Switchable combination brush
B Combination brush with a small item separator
Preparing the vacuum cleaner for
operation
B
The Solaris Twix vacuum cleaner has two alternative dust
collecting modules which can be selected by the user:
–– The bagless “CYKLON” dust container with the HEPA
filter – where the dust is “whirled” and deposited in the
container.
–– The SAFBAG dust bag module – the dust is accumulated
in a disposable bag with high filtration quality.
5500-003_v02
1 Insert the curved hose end in the opening of the vacuum
cleaner and gently press. A characteristic click indicates that
the hose has been properly installed.
2 Connect the other end of the hose (handle) with the
telescopic suction tube. In order to do so press the locking
device “A” and slide the tube into the hose handle so that
the locking device “A” is blocked in opening “B”.
3 Adjust the length of the telescopic suction tube by sliding
the slider according to the arrow and pull out/ pull the tube
together.
4 Assemble the appropriate nozzle or brush to the other
end of the suction tube.
5 You may assemble a basket for picking up small objects
in the combination brush with the small item separator.
In order to do so remove the blank cover and insert the
basket.
6 To clean hard surfaces – wooden floors, plastic floors,
ceramic tiles etc. pull out the brush by pressing the switch on
the combination brush according to the figure
.
7 Grab the plug (3) and pull the cord out of the vacuum
cleaner.
While puling out the cord pay attention to the
yellow stripe which signals the end of the cord.
Further attempts (pulling on cord) may result in
damaging the cord.
The vacuum cleaner is equipped with an „Autorevers“
function, which provides automatic cord rewinding without
necessity of constant pressing the cord rewind knob (12).
In order to start up the function, move the „Autorevers” (11)
knob to position AUTO.
8 Plug in the appliance.
Before launching the vacuum cleaner make sure whether the
SAFBAG bag module or „CYKLON” dust container has been
installed in chamber of vacuum cleaner. Make also sure
whether all filters have been installed in vacuum cleaner.
9 Switch on the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (7).
10 The vacuum cleaner is equipped with an electronic power
control which allows to gradually adjust the vacuum cleaner
suction power during operation. To adjust the suction power
use the power adjustment buttons (6,8)
– to increase the
suction power or
– to decrease the suction power. The
suction power setting is indicated by the appropriate number
of lit diodes.
The vacuum cleaner will by default begin operation at the
medium power range. 3 diodes will light on the suction power
level indicator (9).
The suction power may be adjusted during operation.
The recommended settings are:
Setting 1 – vacuuming curtains
Setting 2 – vacuuming upholstery
Setting 3 – cost-effective power
Setting 4 – vacuuming carpets
Setting 5 – vacuuming hard floors and crevices.
5500-003_v02
11 The vacuum cleaner type 5500.3 is additionally equipped
with remote suction power control located in the suction hose
handle. It allows to change the suction power without the
necessity to bend down.
In order to use this function, open the battery compartment
in the suction hose handle and insert two 1.5 V AAA type
batteries or two chargeable 1.2 V AAA type batteries.
Insert the batteries so that the battery pole
marked market“+” is always directed towards
the lock of the compartment marked with “+”.
Use only high quality batteries. Battery leakage may
cause damage to the electronic system.
12 To use the remote control of the suction power press the
appropriate button on the hose handle ( , ):
–– To increase the suction power by one setting press the
button .
–– To decrease the suction power by one setting press the
button .
13 Press the
button on the hose handle to temporarily
switch off the appliance and to operate in the STANDBY
mode.
To continue vacuuming press the STANDBY button (18) once
again. The appliance will start operating with the previously
set suction power.
The infrared transmitter and receiver have to
“see” each other in order for the remote control
system to work properly.
14 The vacuum cleaner is equipped with accessories
compartment. In order to open the compartment pull up the
cover of the accessories compartment (16).
15 The accessories may be attached to the accessory
holder in the suction hose handle. This way they will be
available for use at any time.
16 The vacuum cleaner is equipped with the “Parksystem”
function. This function allows to temporarily switch off the
vacuum cleaner using the fastening hook of the combination
brush without the necessity to use the on/off button. In order
to do so, during operation insert the fastening hook of the
combination brush in the combination brush fastening (4).
The vacuum cleaner will automatically switch off.
Filter disassembly
This vacuum cleaner is equipped with a filter attachment with
cyclonic filtration that allows the vacuum cleaning without
conventional dust bag. The characteristic feature of cyclonic
filter is that occurrence of air-stream rotation is applied to
separation of solid pollutants. The separation of pollutants
is performed inside the part of circular section container,
in which the rotating air rejects the pollutants towards
container’s wall and then the pollutants are being removed
to neighboring container chamber through the outlet. The
initially cleaned air is directed towards cone shaped filter
HEPA, which holds the smallest dust fractions. The filter
59
HEPA is equipped with grid cover reducing pollutants
sedimentation on the filter’s active surface, wherethrough the
life time of HEPA filter can be extended.
The basic filter HEPA (High Efficiency Particulate Air) class
H washable is located at the outlet of cyclone filter container.
In the HEPA washable filter there was a special filtering stuff
applied, this stuff allows to wash the dirty filter with running
water and then the filter can be reused.
At the vacuum cleaner outlet there is an exhaust filter HEPA
class H13 (non-washable) installed.
These filters have extremely high filtering capability, they
are made of special fibers that can stop almost all dust
molecules. The H and H13 class defines the filtering
capability of given filter. The HEPA H filter stops 95,5% of
0,3 micron size molecules, and the H13 filter can stop even
99,95% of molecules.
Before changing the filters make sure that the
vacuum cleaner is switched off and unplugged
from the mains supply.
C
HEPA BASIC FILTER
It is necessary to clean periodically the basic filter HEPA to
remove small dust fractions.
Disassemble the dust container „CYKLON” and empty it
according to point (H).
1 Turn the basic filter HEPA (21) towards position UNLOCK
and remove it towards yourself.
2 Remove the basic filter protective grid (22).
●● Clean the grid, wash it and dry it accurately. In case of
grid damages replace it with a new one.
Due to safety reasons it is disallowed to put the
wet protective grid.
●● Clean the creases of basic filter HEPA (21). Filter can
be washed with running water. Dry the filter accurately.
In case of filter crease damage one should replace the
filter absolutely with a new one.
Due to safety reasons putting neither the wet
nor damaged basic filter HEPA (21) is allowed.
3 When the grid and HEPA filter are cleaned and dried, put
the protective grid onto HEPA filter, then the complete set put
into dust container „CYKLON”.
4 Press the lock button and turn HEPA basic filter towards
LOCK position.
●● Put the dust container „CYKLON” together with installed
basic filter HEPA into the chamber of vacuum cleaner
and then close the cover until you hear the characteristic
sound („click”) according to point (H).
D
HEPA 13 OUTLET FILTER
The vacuum cleaners are equipped with outlet filter HEPA
class (High Efficiency Particulate Air) H13.
1 The outlet filter HEPA 13 should be replaced when the
filter’s surface is dirty, or in case when the outlet filter’s
replace indicator lamp (14) is turned on (pulsating red
60
light). Simultaneously with turning on the light of outlet
filter’s replace indicator, the sound signalling of outlet filter’s
replacement is also turned on (so called „Buzzer”), and the
suction power of vacuum cleaner will be reduced (setting 1).
2 In order to replace HEPA 13 filter, lift up the handle of
vacuum cleaner. Then hold the cover of outlet filter (1) at
two outstanding catches, pull strongly the outlet filter’s cover
using your thumbs, and lift it upwards. Put out the outlet
filter’s cover from the vacuum cleaner.
3 Take out the cassette of HEPA 13 filter, replace the waste
cassette with a new one. The HEPA 13 filter makes possible
the efficient usage of vacuum cleaner for ca. 1 year.
4 Put the cover on in following manner: two ledges located
in the lower part of cover should hit the gaps in the casing
of vacuum cleaner, tighten the cover of filter until the back
catches snap on the casing.
E
INLET FILTER
●● Release the catch of front cover (15) and open it.
●● Take out the bag module SAFBAG/dust container
„CYKLON” from chamber of vacuum cleaner.
1 Put out the cover of inlet filter together with installed inlet
filter from the guide rails located on back wall of vacuum
cleaner chamber.
2 Take out the inlet filter from the inlet filter cover.
3 Put the new filter into inlet filter cover (28). Pay attention
whether the edges of filter cling closely to the cover of filter.
4 The cover of inlet filter (28) together with installed filter
press home into guide rails to the previous location.
The damaged inlet filter should be replaced with
a new, genuine manufactured product only.
●● Put the bag module SAFBAG/dust container “CYKLON”
into the chamber of vacuum cleaner. Close the cover
by pressing it until you hear the characteristic sound
(„click”).
F
NOISE DAMPENING FOAM
1 In order to clean the noise dampening foam (27) lift up
the handle of vacuum cleaner. Then hold the cover of outlet
filter (1) at two outstanding catches, pull strongly the outlet
filter’s cover (1) using your thumbs and lift it upwards.
2 Put out the cover of outlet filter (1) from the vacuum
cleaner. Turn it round and next put out the noise dampening
foam (27) from the cover.
3 In case the noise dampening foam (27) is dirty, there
is an opportunity to wash it with the running water. Before
re-installing remember to dry the foam.
Due to safety reasons it is disallowed to put the
wet noise dampening foam.
4 Put the washed out noise dampening foam (27) into its
previous location. Put the cover on in following manner: two
ledges located in the lower part of cover should hit the gaps
in the casing of vacuum cleaner, tighten the cover of outlet
filter (1) until the back catches snap on the casing.
5500-003_v02
SAFBAG dust bag disassembly/assembly
G
1 The vacuum cleaner is equipped with safety valve located
in chamber of dust container (bag). It opens automatically in
case the total stopping of suction hose or total stopping of
equipment elements connected thereto happened, it opens
also in case the overfill of SAFBAG bag/dust container
„CYKLON” happened. One can hear characteristic „whirr”
sound inside the vacuum cleaner after opening the valve.
Opening the safety valve will cause turning on the lamp of
dust bag full indicator of dust bag/dust container „CYKLON”.
2 The light on dust bag/dust container „CYKLON” (10)
full indicator (the sucker or the brush is upraised over the
cleaned surface) informs, that the bag is full and should be
therefore replaced with new one. Moreover, the dust bag/
dust container „CYKLON” full indicator may operate in case
of suction hose stopping or in case of stopping of equipment
elements connected thereto.
3 Switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off
button (7) and unplug the appliance.
4 Press the two side buttons on the end of the hose and
remove the hose end from the inlet opening of the vacuum
cleaner.
5 Release the front cover fastening (15) and open the
cover.
6 Remove the SAFBAG dust bag module from the vacuum
cleaner chamber (25).
7 Shut the SAFBAG bag cover in order to cover the hole of
the soiled bag. While holding the bag plate, bend it upwards
and pull the bag out of the bag catch, guides.
8 Insert the plate of the new dust bag in the tracks of the
SAFBAG dust bag module (25) and slide it until stop. The
direction for inserting the dust bag is indicated by the arrow
on the bag.
●● Slide the SAFBAG dust bag module together with the
installed bag in the tracks located on the side of the
vacuum cleaner chamber. Close the cover by pressing it
until you hear a characteristic click – pay attention not to
trap the dust bag.
Do not vacuum without SAFBAG bag module/
dust container „CYKLON” installed in the
vacuum cleaner. The lack of SAFBAG bag
module/dust container „CYKLON” disables
slamming the upper cover of the vacuum
cleaner.
ZELMER vacuum cleaners are equipped with SAFBAG dust
bags in the amount indicated in the table. It is recommended
to replace the dust bag if:
a) the dust bag full indicator lights up,
b) the safety valve activates,
c) the vacuum cleaner operates poorly,
d) the dust bag is full.
5500-003_v02
Dust container „CYKLON” disassembly/
assembly
H
The vacuum cleaner is equipped with removable dust
container „CYKLON” for collection of impurities. The dust
container „CYKLON” should be emptied when full.
●● Turn off the vacuum cleaner by pressing the on/off switch (7).
Remove the connecting plug from power socket.
●● Press two side buttons placed on the end of hose, and
remove the hose end from the inlet of vacuum cleaner.
●● Release the front cover catch (15) and open it.
1 Put out the dust container „CYKLON” from the chamber
of vacuum cleaner.
2 Deflect the catches on the cover of dust container
„CYKLON” and open it until locked in the final position
(one can hear a characteristic “click”). Remove all collected
garbage from container.
When the above operation is completed, check
the basic filter HEPA and clean or replace it if
necessary.
3 Close the cover of dust container „CYKLON”, tighten the
lock strongly until you hear the characteristic sound („click”).
The container must be accurately closed.
Otherwise the dust will move to chamber of
vacuum cleaner, and the suction power will
decrease.
4 Put the empty dust container „CYKLON” into the chamber
of vacuum cleaner.
●● Close the cover by pressing it until you hear the
characteristic „click” sound.
Special accessories
The following special accessories may be purchased in retail
outlets:
Zelmer electrobrush (35)
Only the electrobrush manufactured by ZELMER may be
used with ZELMER vacuum cleaners. Using other brands of
electrobrushes may cause damage to the vacuum cleaner.
The electrobrush may be used with all ZELMER vacuum
cleaners equipped with the appropriate electrobrush socket.
While using the electrobrush follow the instruction manual.
The electrobrush is especially helpful in cleaning worn out
carpets. Before vacuuming remove all larger elements from
the floor such as: remains of cloth, paper etc. in order to
prevent blocking of the whirling element of the brush.
Zelmer turbobrush (34)
May be used with all types of ZELMER vacuum cleaners. Is
used for an effective vacuuming of carpets and fitted carpets.
While using the turbobrush follow the instruction manual.
The use of the turbobrush decidedly increases the
effectiveness of removing fibrous dirt such as: animal hair,
hair, threads etc. It is practically useful in households with
pets (cats, dogs), where removing the animal hair from the
carpets and floorings is very onerous.
61
End of operation cleaning
and maintenance
I
●● Switch off the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (7).
●● Unplug the appliance.
1 Wind the cord by pressing the cord rewind button (12).
While doing this hold the cord to make sure it is not tangled
and the plug does not hit the vacuum cleaner housing.
●● Disconnect the telescopic tube from the nozzle or brush.
2 Disconnect the telescopic tube from the hose. In order to
remove the tube from the hose handle press the “A” locking
device and pull the tube in the direction of the arrow.
3 Press the two side buttons on the end of the hose and
remove the hose end from the inlet opening of the vacuum
cleaner.
4 The vacuum cleaner may be stored vertically or
horizontally. In order to do so, insert the fastening hook of
the combination brush to the combination brush fastener.
The hose may be attached to the vacuum cleaner, however
you have to make sure that it is not excessively bent during
storing.
●● If necessary wipe the housing and the dust bag container
with a damp cloth (it may be soaked with dishwashing
liquid) and dry it or wipe until dry.
Do not use abrasive detergents or solvents.
PROBLEM
ACTION
The remote power control • The batteries do not sufficiently
(type 5500.3) does not connect or are incorrectly inserted.
work.
– Open the battery compartment
in the hose handle and press the
batteries into place. Make sure
that the poles – and + are directed
properly.
• The batteries may be dead
– Replace the batteries
Ecology – Environmental protection
Each user can contribute to protect the environment. It is
neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the
natural environment. Do not throw them away
with other household waste. Return used
batteries to recycling points. Before disposing
of or returning the appliance to a recycling
point make sure to remove the batteries from
the battery compartment (type 5500.3).
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose of with household waste!!!
Examples of problems while operating the
vacuum cleaner
PROBLEM
ACTION
A characteristic “fluttering”
of the vacuum cleaner is
heard which indicates the
opening of the safety
valve.
• The dust bag may be full – replace
the dust bag.
• Replace the dust bag even if it is not
full yet. In unfavorable conditions, fine
dust might have clogged the pores on
the surface of the dust bag.
• The suction tube, the hose or the
attachment is blocked – remove the
cause of the clogging.
The dust bag is damaged.
Remove the dust bag and the filters.
The suction power of the Replace the dust bag and the filters,
vacuum cleaner is weak.
check the suction tube, the hose and
the nozzle - remove the cause of the
clogging.
The electrical installation Check if other appliances are not
fuse went out.
plugged to the same electrical circuit
as the vacuum cleaner. If the fuse
goes out repeatedly, return the vacuum
cleaner to a service point.
The vacuum cleaner does Return the vacuum cleaner to
not operate; the housing or a service point.
the cord is damaged.
62
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his right to modify the product any time
in order to adjust it to the regulations, norms, directives or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons without notifying in
advance.
5500-003_v02
A
PL
CZ
1
instrukcja
użytkowania
user
manual
SK
HU
RO
RU
BG
2
Solaris Twix
EN
3
Odkurzacz
Vacuum cleaner
8
17
Odkurzacz
Vacuum cleaner
Solaris Twix
UA
6
18
4
PL
9
CZ
SK
10
8
11
HU
RO
7
RU
12
BG
UA
6
EN
16
13
Wariant kolorystyczny Colour variant
5
15
14
PL
CZ
SK
21
HU
RO
22
A
RU
BG
19
www.goldenservice.zelmer.com
PL
UA
HU
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODKURZACZ
EN
Typ 5500
5500-003_v02
CZ
PORSZÍVÓK
RO
VYSAVAČ
SK
12–17
RU
NÁVOD NA OBSLUHU
Typ 5500
Тип 5500
24–29
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Tip 5500
UA
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Tип 5500
5500.0 HT
5500.0 HQ
5500.3 HT
25
A
20
5500.3 HQ
36–42
26
43–49
27
31
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
Тип 5500
EN
B
32
34
50–56
USER MANUAL
VACUUM CLEANER
Type 5500
36
30
ПИЛОСОС
30–35
ПЫЛЕСОС
18–23
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
24
B
ПРАХОСМУКАЧКА
ASPIRATORUL
VYSÁVAČ
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
5500 Típus
6–11
NÁVOD K POUŽITÍ
Typ 5500
BG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
23
28
57–62
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
29
33
35
B
PL
E
A
1
2
B
3
4
1
2
3
4
F
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było korzystać
z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
●
●
●
●
●
●
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
5
6
7
8
1
2
3
4
G
●
●
●
9
10
11
12
1
2
3
4
●
●
13
14
15
16
C
5
6
7
8
●
H
1
2
3
4
D
●
1
2
3
4
I
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający,
obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone.
Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem
lub demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do
części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących
do oczu i uszu.
Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub
mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie należy
pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Dozwolone
jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku
życia, pod warunkiem odpowiedniego nadzoru.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
1
2
3
4
1
2
A
3
4
●
6
Odkurzacz podłącz do sieci prądu przemiennego 230 V,
zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16 A.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi
przez przewód zasilający, gdyż grozi to uszkodzeniem
izolacji przewodu.
Nie odkurzaj bez zamontowanego modułu worka
SAFBAG, pojemnika kurzu „CYKLON”, filtrów oraz
w przypadku ich uszkodzenia.
Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków
papierosów, rozżarzonego popiołu. Unikaj zbierania
ostrych przedmiotów.
Sprawdzaj wąż ssący, rury i ssawki – znajdujące się
wewnątrz nich śmieci usuń.
Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips,
tonery drukarek i kserokopiarek, itp.
Do odkurzaczy wyposażonych w gniazdko elektroszczotki nie podłączaj innych urządzeń niż elektroszczotka Firmy ZELMER.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
Notes
Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń
i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany
wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Dane techniczne
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są
na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
Nie wymaga uziemienia
.
Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Poziom mocy akustycznej: 76 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Elektrostatyka
Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
● rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
metalowych obiektów w pokoju,
● zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
● stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrostatycznych.
5500-003_v02
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising