Zelmer | Puris ZVC026XX (VC1260) | User manual | Zelmer Puris ZVC026XX (VC1260) User Manual

Zelmer Puris ZVC026XX (VC1260) User Manual
takich jakie mogą powstać podczas używania farb olejnych, rozcieńczalników, niektórych substancji przeciw
molom lub w pomieszczeniach gdzie występuje łatwopalny pył.
●● Nie wlewaj płynów innych niż woda do zbiornika na
wodę, tj. perfum, odplamiaczy lub płynów zawierających alkohol, ponieważ mogą uszkodzić urządzenie.
●● Ciepło i siła wyrzutu pary może mieć wpływ na niektóre
czyszczone powierzchnie. Zawsze testuj działanie
urządzenia na niewielkim, mało widocznym obszarze,
aby upewnić się, że jest on niewrażliwy na działanie
mopa parowego.
●● Nie kieruj pary w stronę urządzeń zawierających elementy elektryczne, takich jak wnętrza piekarników.
●● Nigdy nie używaj mopa parowego na jedwabiu
lub welurze, bardzo cienkim tworzywie, niezabezpieczonych panelach podłogowych, laminatach,
twardych podłogach przemysłowych, sufitach,
powierzchniach tynkowanych, lakierach samochodowych, elektronice lub przedmiotach wykorzystujących elektryczność.
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Urządzenie
przeznaczone jest wyłącznie do użytku
domowego.
●● Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
●● Nie używaj mopa parowego w celach innych niż opisanych w niniejszej instrukcji.
●● Używaj mopa wyłącznie z akcesoriami będącymi na
wyposażeniu.
Dane techniczne
Typ mopa parowego oraz jego parametry techniczne podane
są na tabliczce znamionowej.
Mop parowy jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Poziom mocy akustycznej: max. 65 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Budowa urządzenia
A
Zaczepy do mocowania przewodu przyłączeniowego
Zaczep zbiornika na wodę
Zbiornik na wodę
Filtr zmiękczający wodę
Uchwyt pojemnika na odpadki
Pojemnik na odpadki
Elektroszczotka
Pedał zwalniający podkładkę
Przewód przyłączeniowy
Blokada drążka
Drążek z uchwytem
Przycisk emisji pary
Głowica czyszcząca
Ściereczka z mikrofibry do trudnych zabrudzeń (2 szt.)
Ściereczka do regularnego czyszczenia (2 szt.)
Podkładka czyszcząca
Przycisk
(włącz/wyłącz elektroszczotkę)
Diody sygnalizacyjne (HEAT – nagrzewanie, STEAM –
para, SWEEP – elektroszczotka)
19 Przełącznik HEAT (on – włącz, off – wyłącz)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Obsługa urządzenia
Urządzenie posiada dwie funkcje pracy do wyboru przez
użytkownika. Mop parowy wytwarza gorącą parę, która łatwo
usuwa zabrudzenia z twardych podłóg, dodatkowo mop
może służyć jako elektroszczotka do zgarniania (zamiatania)
twardych podłóg lub dywanów.
MONTAŻ DRĄŻKA Z UCHWYTEM
B
●● Wypakuj wszystkie elementy urządzenia z opakowania.
1 Dopasuj końcówkę drążka do gniazda w korpusie i włóż
na przeznaczone miejsce, aż do zablokowania.
2 Nadmiar przewodu przyłączeniowego nawiń na dolny
i górny zaczep do mocowania przewodu przyłączeniowego.
FUNKCJA ZGARNIANIA
D
1 Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania.
2 Wciśnij przycisk
, aby uruchomić elektroszczotkę.
Elektroszczotkę można używać na twardych
równych podłogach zarówno z zamontowaną
podkładką czyszczącą jak i bez niej.
Na dywanie z krótkim włosiem używaj elektroszczotki bez zamontowanej podkładki czyszczącej.
3 Po zakończonej pracy wyłącz elektroszczotkę wciskając
przycisk
.
VC1260-001_v01
7
4 Aby opróżnić pojemnik na odpadki, podnieś go za uchwyt
znajdujący się w górnej pokrywie.
5 Następnie naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się
z tyłu pojemnika, aby wyrzucić nagromadzone odpadki.
6 Opróżniony pojemnik na odpadki zamknij i umieść
w uprzednio zajmowanym miejscu. Charakterystyczny „klik”
świadczy o prawidłowo zamontowanym pojemniku.
Jeśli w trakcie pracy braknie wody w zbiorniku,
przesuń przełącznik HEAT w pozycję off i napełnij zbiornik na wodę (patrz punkty 4 i 5 ).
Ściereczkę z mikrofibry bardzo mokrą lub
brudną wymień na czystą i suchą.
Ściereczka z mikrofibry nagrzewa się podczas
użytkowania mopa parowego. Zachowaj ostrożność podczas jej wymiany.
Przed pracą z funkcją zgarniania upewnij się,
że pojemnik na odpadki jest zamontowany
w urządzeniu.
W celu dokładnego odkażenia fragmentu podłogi, pozwól urządzeniu nagrzać się przez
około minutę, a następnie krótkimi ruchami
czyść wybrane miejsce przez około 15 sekund.
Nie podnoś elektroszczotki z podłogi podczas
jej pracy.
FUNKCJA PARY
F
Aby korzystać z funkcji pary postępuj według poniższych
wskazówek.
1 Dopasuj i przytwierdź ściereczkę z mikrofibry do podkładki czyszczącej.
Zwróć uwagę, aby rzepy na podkładce i ściereczce dobrze pasowały do siebie.
2 Aby zamontować podkładkę czyszczącą w urządzeniu,
delikatnie opuść głowicę czyszczącą na podkładkę, tak
aby kółka głowicy trafiły we wcięcie w podkładce. Charakterystyczny „klik” świadczy o prawidłowo zamontowanej
podkładce. Aby zdemontować podkładkę czyszczącą, przytrzymaj stopą pedał zwalniający podkładkę i unieś głowicę
czyszczącą.
Nigdy nie używaj mopa z funkcją pary bez
zamontowanej podkładki ze ściereczką z mikrofibry.
3 Wyjmij zbiornik na wodę. W tym celu zwolnij zaczep
zbiornika na wodę i pociągnij zbiornik do siebie.
4 Odwróć zbiornik do góry dnem i odkręć nakrętkę. Napełnij zbiornik wodą, zakręć nakrętkę (upewnij się, że jest
dobrze dokręcona) i umieść zbiornik w uprzednio zajmowanym miejscu.
Nie używaj mopa parowego z funkcją pary bez
wody w zbiorniku.
●● Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania.
5 Przesuń przełącznik HEAT w pozycję on.
6 Urządzenie zacznie nagrzewać wodę. Dioda sygnalizacyjna HEAT zaświeci się.
Zaświecenie się diody sygnalizacyjnej STEAM
świadczy o gotowości urządzenia do pracy
z funkcją pary.
7 Aby rozpocząć pracę wciśnij i trzymaj przycisk emisji pary.
Puszczenie przycisku zatrzymuje emisję pary.
8
8 Po zakończonej pracy, przesuń przełącznik HEAT
w pozycję off i odczekaj, aż z głowicy czyszczącej przestanie
wydobywać się para.
9 Opróżnij zbiornik na wodę i odłącz urządzenie od źródła
zasilania.
Zakończenie pracy / Czyszczenie i konserwacja
ZAKOŃCZENIE PRACY
●● Po
zakończeniu pracy z funkcją pary upewnij się że
przełącznik HEAT znajduje się w pozycji off, następnie
odłącz urządzenie od źródła zasilania.
●● Wylej wodę pozostałą w zbiorniku.
●● Ściereczki z mikrofibry mogą być prane w pralce maksymalnie w 60°C.
Jeśli ściereczki są bardzo mocno zabrudzone
przed praniem namocz je w ciepłej wodzie
z dodatkiem detergentu lub odplamiacza.
●● Ściereczki wysusz dokładnie przed przechowywaniem.
WYMIANA FILTRA ZMIĘKCZAJĄCEGO WODĘ
C
Filtr zmiękczający wodę pomaga usunąć z wody minerały,
które mogą pogorszyć efektywność pracy mopa parowego.
Częstość wymiany filtra zależy od stopnia twardości wody
oraz od częstotliwości korzystania z urządzenia. Sugerujemy
wymianę filtra zmiękczającego wodę po ok. 6 miesiącach
użytkowania.
Stopień zużycia filtra może wpływać na efektywność pracy mopa parowego.
Przed przystąpieniem do wymiany filtra odłącz
urządzenie od źródła zasilania.
1 Wyjmij zbiornik na wodę (patrz „FUNKCJA PARY” pkt 3 ).
2 Pociągnij filtr do góry i wyjmij z urządzenia.
3 Na miejsce zużytego filtra włóż nowy i dociśnij, aby pewnie przylegał do korpusu urządzenia.
4 Umieść zbiornik na wodę w uprzednio zajmowanym
miejscu.
VC1260-001_v01
CZYSZCZENIE ELEKTROSZCZOTKI
G
W trakcie eksploatacji na wałku elektroszczotki
gromadzą się kawałki: nici, sznurków, włosy,
skrawki tkanin itp. Zmniejszają one skuteczność zgarniania, dlatego konieczne jest okresowe (co najmniej raz w miesiącu) czyszczenie
wałka elektroszczotki.
Przed czyszczeniem elektroszczotki odłącz
urządzenie od źródła zasilania.
Wałek szczotki jest elementem, który można wymontować
w celu dokładnego wyczyszczenia.
1 Przekręć blokadę wałka znajdującą się pod spodem głowicy czyszczącej, w pozycję
.
2 Wyjmij blokadę wałka i wałek z urządzenia.
3 Korzystając z nożyczek lub ostrego noża, ostrożnie
oczyść wałek elektroszczotki. Koszystając z nożyczek
i ostrego noża przetnij włosy lub nitki owinięte wokół wałka.
Uważaj, aby nie uszkodzić włosia oraz samego
wałka elektroszczotki.
4 Wyczyszczony wałek włóż w uprzednio zajmowane miejsce.
5 Włóż blokadę wałka i przekręć w pozycję . Wałek jest
zablokowany.
DEMONTAŻ UCHWYTU, PRZECHOWYWANIE
E
Aby ułatwić przechowywanie urządzenia w niskich szafkach
istnieje możliwość zdemontowania uchwytu.
1 Obróć górny zaczep do mocowania przewodu przyłączeniowego, tak aby był skierowany w dół.
2 Zsuń przewód przyłączeniowy z zaczepów.
3 Wciśnij blokadę drążka i wysuń drążek z uchytem do
góry.
Przykładowe problemy podczas eksploatacji mapa parowego
Problemy, które na pierwszy rzut oka wydają się poważne, można w łatwy sposób rozwiązać. Zanim skontaktujesz się z serwisem sprawdź tabelę poniżej, czy któryś z opisanych problemów nie pasuje do zauważonego problemu. Jeśli w dalszym
ciągu problem nie został rozwiązany skontaktuj się z infolinią lub z odpowiednim punktem serwisowym.
PROBLEM
MOŻLIWY POWÓD
ROZWIĄZANIE
Brak zasilania.
Urządzenie nie jest prawidłowo
podłączone do źródła zasilania lub nie
jest włączone.
Włóż wtyczkę do prawidłowego źródła
zasilania (patrz tabliczka znamionowa
znajdująca się na urządzeniu) i włącz
urządzenie.
Gniazdko zasilania jest uszkodzone.
Podłącz urządzenie do innego gniazda
zasilania.
Mała emisja pary lub jej brak podczas
pracy z funkcją pary.
Zbiornik na wodę jest pusty.
Napełnij zbiornik na wodę.
Dioda sygnalizacyjna HEAT świeci się
jednak przełącznik HEAT nie znajduje
się dokładnie w pozycji on.
Upewnij się, że przełącznik HEAT
znajduje się w pozycji on.
Wałek elektroszczotki nie obraca się.
Duże odpadki zablokowały wlot.
Usuń odpadki z wlotu.
Włosy, nici lub duże odpadki nagromadziły się na wałku i zablokowały jego
pracę.
Wyłącz i odłącz urządzenie od źródła
zasilania. Następnie oczyść wałek
z blokujących go elementów (patrz
CZYSZCZENIE ELEKTROSZCZOTKI)
Urządzenie w dalszym ciągu nie działa
poprawnie.
VC1260-001_v01
Skontaktuj się z serwisem.
9
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera
na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
10
VC1260-001_v01
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli používat
i v průběhu pozdějšího používání výrobku.
Bezpečnostní pokyny a správné použití
Před prvním použitím přístroje se důkladně seznamte
s obsahem celého návodu k použití.
Ujistěte se, že jsou vám níže uvedené instrukce srozumitelné.
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nezapínejte
spotřebič, jsou-li přívodní šňůra, plášť
nebo úchyt viditelně poškozené, odneste spotřebič do
servisu.
●● Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn u výrobce, ve specializovaném servisu nebo
kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči může výhradně proškolený personál. V případy výskytu závady se obraťte na
autorizovaný servis ZELMER.
●● Před čištěním spotřebiče, jeho montáží nebo demontáží, vždy vyjměte přívodní šňůru z elektrické zásuvky.
●● Spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby
s fyzickým, senzorickým a mentálním omezením
a osoby nemající zkušenosti a znalosti o spotřebiči, ale
výhradně pod dohledem nebo po předchozím srozumitelném vyjasnění možného rizika a poučení o bezpečném používání spotřebiče. Ujistěte se, že si děti se
spotřebičem nehrají. Čistit spotřebič a provádět jeho
údržbu je zakázáno dětem bez náležitého dohledu.
●● Nepoškozujte, neohýbejte, nevytahujte, nekruťte, ani
neuzlujte přívodní šňůru. Nestavte na přívodní šňůru
těžké předměty a nepokládejte ji mezi takovými předměty. Uchovávejte přívodní šňůru zdála od horkých
povrchů. Nepřejíždějte mopem přes přívodní šňůru.
Nepřenášejte a neposunujte parní mop tažením za přívodní šňůru. Poškozená přívodní šňůra může způsobit
požár nebo úraz elektrickým proudem.
●● Neponechávejte bez dozoru mop zapojený do elektrické zásuvky. Vždy odpojte mop z elektricé zásuvky,
když ho nepoužíváte a před jeho čištěním.
●● Před odpojením spotřebiče z elektrické zásuvky
nastavte všechny přepínače do polohy off – vypni.
Přívodní šňůru odpojte ze zásuvky přidržením za
zástrčku. Netáhněte za kabel.
VC1260-001_v01
●● Aby
nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nikdy
nemanipulujte spotřebičem mokrýma rukama a bez
obuvi. Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
●● Nikdy nemiřte páru proti osobám, zvířatům, rostlinám,
elektrickým vodičům a elektrickým zařízením.
●● Nepřibližujte vlasy, prsty, jiné části těla, a také volný
oděv k otvorům a pohyblivým dílům spotřebiče.
●● Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění schodů a prahů.
– Pozor pára!
Některé díly spotřebiče (spodek čistící hlavy, čistící
podložka, čistící utěrky) se mohou během provozu
nahřát. Nedotýkejte se horkých povrchů!
Nikdy nemiřte páru proti osobám, zvířatům ani rostlinám - riziko opaření!
Nepoužívejte spotřebič na oděv nacházející se na osobách a na zvířatech!
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Spotřebič
vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud), vybavené ochranným kolíkem
s napětím shodným s údaji na typovém štítku spotřebiče.
●● Nepoužívejte prodlužovací kabely bez ochranného
kolíku!
●● Nepoužívejte parní mop s funkcí páry bez vody
v nádržce. Po ukončení práce vylejte zbytek vody
z nádržky.
●● Nečistěte mopem:
●● nic co hoří nebo kouří (tj. cigarety, zápalky, horký
popel),
●● hořlavé nebo výbušné látky (tj. benzín nebo náplň
do zapalovačů) a v oblastech, kde se tyto látky
vyskytují,
●● toxické materiály, jako je chlór, bělidla nebo prostředky na čištění potrubí.
●● Nepoužívejte spotřebič v přímé blízkosti hořlavých,
výbušných a toxických výparů, které mohou vzniknout při používání olejových barev, ředidel, některých
přípravků proti molům a ani v místnostech, kde se
nachází hořlavý pyl.
●● Nenalévejte do nádržky na vodu jiné tekutiny než vodu,
např. parfémy, přípravky na odstranění skvrn nebo jiné
tekutiny obsahující alkohol, jelikož mohou poškodit
spotřebič.
●● Teplo a síla parního rázu může mít vliv na některé
čištěné povrchy. Vždy testujte působení spotřebiče na
nevelkém, málo viditelném místě, abyste se ujistili, že
čištěnou plochu parní mop nezničí.
●● Nemiřte páru proti spotřebičům, které obsahují elektrické elementy, jako je např. vnitřek trouby.
11
●● Nikdy nepoužívejte parní mop na hedvábí nebo na
samet, na velmi tenké umělé hmoty, nezabezpečené
plovoucí podlahy, lamináty, tvrdé průmyslové podlahy, stropy, omítnuté povrchy, automobilové laky,
elektroniku a na předměty využívajících elektriku.
Pokyny
●● Přístroj je určen výhradně k domácímu použití.
●● Používejte spotřebič v souladu s jeho určením.
●● Nepoužívejte parní mop k jiným účelům, než které jsou
popsány v tomto návodu k použití.
●● Používejte mop výhradně s příslušenstvím, které bylo
součástí vybavení.
Model parního mopu a jeho technické paramety jsou uvedeny na typovém šítku spotřebiče.
Parní mop je spotřebič I třídy, vybavený přívodní šňůrou
s ochranným vodičem a zástrčkou s ochranným kolíkem.
Zařízení splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Hladina hluku: max. 65 dB/A.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
A
Držáky pro upevnění přívodní šňůry
Úchyt nádržky na vodu
Nádržka na vodu
Filtr změkčující vodu
Úchyt nádoby na odpady
Nádoba na odpady
Elektrokartáč
Pedál uvolňující podložku
Přívodní šňůra
Blokáda tyče
Tyč s rukojetí
Tlačíko páry
Čistící hlavice
Utěrka z mikrovlákna na silné nečistoty (2 ks)
Utěrka na běžné čištění (2 ks)
Čistící podložka
Tlačítko
(zapni/vypni elektrokartáč)
Signalizační diody (HEAT – nahřívání, STEAM – pára,
SWEEP – elektrokartáč)
19 Přepínač HEAT (on – zapni, off – vypni)
12
●● Vyjměte všechny elementy spotřebiče z obalů.
B
1 Vložte konec tyče do otvoru těla mopu a nasuňte na
určené místo, dokud se nezablokuje.
2 Přebytečnou přívodní šňůru oviňte na dolním a horním
držáku na upevnění přívodní šňůry.
FUNKCE SHRNOVÁNÍ
1 Zapojte spotřebič do vhodné elektrické zásuvky.
2 Stiskněte tlačítko
pro zapnutí elektrokartáče.
Technické údaje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Spotřebič je vybaven dvěma funkcemi provozu dle volby uživatele. Parní mop vytváří horkou páru, která snadno odstraňuje nečistoty z tvrdých podlah, dále může mop sloužit jako
elektrokartáč ke shrnování (zametání) z tvrdých podlah nebo
koberců.
MONTÁŽ TYČE S RUKOJETÍ
Informace o výrobku a pokyny k použití
Popis spotřebiče
Použití spotřebiče
D
Elektrokartáč lze používat na tvrdé podlahy jak
s nasazenou čistící podložkou, tak i bez ní.
Na koberci s krátkým vlasem používejte elektrokartáč bez nasazené čistící podložky.
3 Po ukončení práce vypněte elektrokartáč stisknutím tlačítka
.
4 Pro vyprázdnění nádoby na odpady, ji nadzvedněte za
úchyt nacházející se v horním víku.
5 Následně stiskněte uvolňující tlačítko, které se nachází
na zadní straně nádoby a vyhoďte nahromaděné odpadky.
6 Vyprázdněnou nádoby na odpadky uzavřete a nasaďte
na původní místo. Charakteristické „klik” informuje o správném nasazení nádoby.
Před použitím funkce shrnování se ujistěte, že
je nádoba na odpadky nasazená do spotřebiče.
Nezvedejte elektrokartáč během práce z podlahy.
FUNKCE PÁRY
F
Pro využití funkce páry postupujte shodně s níže uvedenými
pokyny.
1 Nasaďte a upevněte utěrku z mikrovlákna na čistící podložku.
Dbejte na to, aby se suché zipy na podložce
a na utěrce pokrývaly.
2 Pro montáž čistící podložky na spotřebič, mírně odkloňte
čistící hlavici na podložku tak, aby kolečka v hlavici zapadly do
výřezů v podložce. Charakteristické „klik” informuje o správně
nasazené podložce. Pro demontáž čistící podložky, nohou
přidržte uvolňovací pedál a nadneste čistící hlavici.
Nikdy nepoužívejte mop s funkcí páry bez nasazené podložky s utěrkou z mikrovlákna.
VC1260-001_v01
3 Vyjměte zásobník na vodu. Za tímto účelem uvolněte
držák nádržky na vodu a vyjměte nádržku směrem k sobě.
4 Otočte nádržku vzhůru nohama a odšroubujte víčko.
Naplňte nádržku vodou, zašroubujte víčko (ujistěte se, že je
dobře zašroubované) a nasaďte nádržku na vodu na své
místo.
Nepoužívejte parní mop s funkcí páry bez vody
v nádržce.
●● Připojte spotřebič do vhodné elektrické zásuvky.
5 Přesuňte přepínač HEAT do polohy on.
6 Spotřebič začne zahřívat vodu. Signalizační dioda HEAT
se rozsvítí.
Rozsvícení signalizační diody STEAM informuje, že je přístroj připraven pro práci s funkcí
páry.
7 Pro zahájení práce stiskněte a přidržte tlačítko spouštěče páry.
Puštěním tlačítka se přeruší vypouštění páry.
VÝMĚNA FILTRU ZMĚKČUJÍCÍHO VODU
C
Filtr změkčující vodu napomáhá odstranit z vody minerály,
které mohou snížit efektivitu práce parního mopu. Frekvence
výměny filtru záleží na stupni tvrdosti vody a od frekvence
používání spotřebiče. Doporučujeme výměnu filtru změkčujícího vodu po cca 6 měsících používání.
Stupeň opotřebení filtru může mít vliv na efektivitu práce parního mopu.
Před výměnou filtru odpojte spotřebič z elektrické zásuvky.
1 Vyjměte nádržku na vodu (viz. „FUNKCE PÁRY” bod 3 ).
2 Vytáhněte filtr směrem nahoru ze spotřebiče.
3 Na místo opotřebeného filtru vložte nový a přitlačte ho
tak, aby přiléhal k tělu spotřebiče.
4 Nasaďte nádržku na vodu na původní místo.
ČIŠTĚNÍ ELEKTROKARTÁČE
G
Jestliže během práce dojde voda v nádržce,
přesuňte přepínač HEAT do polohy off a naplňte
nádržku na vodu (viz. body 4 a 5 ).
Během používání se na válečku elektrokartáče
hromadí: nitě, provázky, vlasy, odstřižky látek
atd., které snižují efektivitu zametání, proto je
nutné je pravidelně odstraňovat (minimiálně
jednou měsíčně) z válečku elektrokartáče.
Velmi mokrou nebo znečištěnou utěrku z mikrovlákna vyměňte na čistou a suchou.
Před čištěním elektrokartáče odpojte spotřebič
z elektrické zásuvky.
Utěrka z mikrovlákna se při používání parního
mopu nahřívá. Dbejte zvýšené opatrnosti při
její výměně.
Váleček elektrokartáče je element, který lze demontovat za
účelem důkladného vyčištění.
1 Otočte blokádu válečku nacházející se zespodu čistící
Za účelem důkladného vyčištění daného fragmentu podlahy, nechte spotřebič nahřát na cca
1 minutu a následně krátkými pohyby čistěte
vybrané místo cca 15 sekund.
hlavice do polohy
.
2 Vyjměte blokádu válečku a váleček ze spotřebiče.
3 Pomocí nůžek nebo ostrého nože, opatrně očistěte váleček elektrokartáče. Pomocí nůžek a ostrého nože přestřihněte vlasy nebo nitky navinuté kolem válečku.
8 Po ukončení práce přesuňte přepínač HEAT do polohy
off a počkejte, dokud z hlavice nezačne unikat pára.
9 Vyprázdněte nádržku na vodu a odpojte spotřebič z elektrické zásuvky.
Ukončení práce / Čištění a údržba
UKONČENÍ PRÁCE
●● Po ukončení práce s funkcí páry se ujistěte, že se přepínač HEAT nachází v poloze off, následně odpojte spotřebič z elektrické zásuvky.
●● Vylejte zbylou vodu z nádržky.
●● Utěrky z mikrovlákna můžete prát v pračce na max. teplotu 60°C.
Jsou-li utěrky silně znečištěny, namočte je před
praním do teplé vody se saponátem nebo přípravkem na skvrny.
Dbejte, abyste nepoškodili štětiny a samotný
váleček elektrokartáče.
4 Vyčištěný váleček nasaďte na původní místo.
5 Vložte blokádu válečku a otočte do polohy
je připevněný.
DEMONTÁŽ RUKOJETI, SKLADOVÁNÍ
. Váleček
E
Pro snadnější skladování spotřebiče v nízkých skříňkách,
je možné demontovat rukojeť.
1 Otočte horní držák na přívodní šňůru směrem dolů.
2 Odstraňte přívodní šňůru z držáků na šňůru.
3 Stiskněte blokádu tyče a vysuňte držák s rukojetí směrem nahoru.
●● Utěrky před uskladněním důkladně vysuště.
VC1260-001_v01
13
Příklady problémů, které se mohu vyskytnout při používání parního mopu
Problémy, které na první dojem mohou vypadat vážně, lze snadno vyřešit. Než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže znázorněnou tabulku, zda některý z problémů není podobný do vzniklého problému. Jestliže i nadále problém není vyřešen,
kontaktujte se prostřednictvím infolinie nebo s oprávněným servisem.
PROBLÉM
MOŽNÁ PŘÍČINA
ŘEŠENÍ
Není napájení.
Spotřebič není správně připojen do
elektrické zásuvky nebo není zapnutý.
Vložte do správné elektrické zásuvky
(viz. typový šítek, nacházející se na
spotřebiči) a zapněte spotřebič.
Elektrická zásuvka je poškozená.
Zapojte spotřebič do jiné elektrické
zásuvky.
Malé množství vypouštěné páry nebo
její absence při práci s funkcí páry.
Nádržka na vodu je prázdná.
Naplňte nádržku na vodu.
Váleček elektrokartáče se neotáčí.
Velké odpadky zablokovaly přívod.
Odstraňte odpadky z přívodu.
Vlasy, nitě a velké odpadky se
nahromadily na válečku a zablokovaly
jeho práci.
Vypněte a odpojte spotřebič z elektrické zásuvky. Následně odstraňtě
z válečku předměty, které ho blokují
(viz. ČIŠTĚNÍ ELEKTROKARTÁČE)
Signalizační dioda HEAT je rozsvícena, Ujistěte se, že přepínač HEAT se
avšak přepínač HEAT se nenachází
nachází v poloze on.
přesně v poloze on.
Spotřebič i nadále nefunguje.
Kontaktujte servis.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
14
Výrobce/dovozce nebere odpovědnost za nevhodné použití přístroje,
za použití přístroje v rozporu z jeho určením nebo v rozporu z návodem k obsluze.
Výrobce/dovozce si vyhrazuje právo na provádění inovačních změn
přístroje kdykoliv, bez předchozího upozornění, za účelem přizposobení přístroje požadavkům zákona, normám, nařízením nebo
z důvodu konstrukčních, obchodních, estetických a jiných.
VC1260-001_v01
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pravidlá a pokyny správneho
používania spotrebiča
Pred prvým použitím zariadenie si starostlivo prečítajte tento návod.
Je potrebné, aby ste správne porozumeli všetkým nižšie uvedeným pokynom.
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Spotrebič neuvádzajte do činnosti v prípade, ak napä-
ťový kábel alebo plášť spotrebiča sú viditeľne poškodené. V takomto prípade spotrebič odovzdajte do servisného strediska.
●● Ak sa stály napájací kábel poškodí, s cieľom predísť
nebezpečenstvu dajte ho vymeniť u výrobcu, v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou.
●● Opravu zariadenia môžu vykonávať výlučne kvalifikované osoby. V prípade poruchy spotrebiča kontaktujte špecializované servisné stredisko spoločnosti
ZELMER.
●● Pred čistením, montážou alebo demontážou, spotrebič
vždy odpojte z elektrického obvodu.
●● Spotrebič môžu používať deti a osoby s obmedzenými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, ale výlučne pod stálym dozorom
alebo po ich predošlom starostlivom oboznámení
s možnými rizikami a poučení o pravidlách bezpečnosti pri práci so spotrebičom. Dbajte na to, aby sa deti
so spotrebičom nehrali. Deti by spotrebič nemali čistiť
alebo vykonávať jeho údržbu bez dohľadu zodpovednej osoby.
●● Napäťový kábel nikdy neohýbajte, nenaťahujte, nepretáčajte, nesťahujte jeho ochranný obal, ani ho inak
nepoškodzujte. Napäťový kábel nezaťažujte ťažkými
predmetmi a neumiestňujte ho medzi tieto predmety.
Napäťový kábel neumiestňujte v tesnej blízkosti horúcich predmetov. Mopom sa nedotýkajte napäťového
kábla. Mop neprenášajte a nepresúvajte ťahaním za
napäťový kábel. Poškodený napäťový kábel môže
spôsobiť požiar alebo poranenie prúdom.
VC1260-001_v01
●● Mop, ktorý je pripojený k zdroju napätia nikdy nene-
chávajte bez dozoru. V prípade, ak mop nepoužívate
alebo ak ho chcete vyčistiť, nezabudnite ho najprv
odpojiť z elektrického obvodu.
●● Pred odpojením spotrebiča z elektrického obvodu
nastavte všetky spínače do polohy off – vypni. Napäťový kábel vytiahnite za zástrčku a nie ťahaním napäťového kábla.
●● Aby ste sa vyhli zásahu elektrickým prúdov, so spotrebičom nikdy nemanipulujte mokrými rukami alebo bez
obuvi. Spotrebič nikdy neponárajte do vody.
●● Vodnú paru nikdy nesmerujte smerom k ľuďom, zvieratám, rastlinám, napäťovým káblom alebo iným elektrospotrebičom.
●● Dbajte na to, aby vlasy, prsty, iné časti tela alebo voľné
oblečenie neprišlo do kontaktu s pohyblivými časťami
spotrebiča.
●● Zachovajte zvýšenú ostražitosť pri čistení schodov
alebo iných vyvýšených miest.
– Pozor para!
Niektoré časti spotrebiča (spodná časť čistiacej hlavice, čistiaca podložka, čistiace utierky) sa môžu
počas prevádzky spotrebiča nahrievať. Nedotýkajte sa
horúcich častí spotrebiča!
Unikajúcu paru nikdy nesmerujte k ľuďom, zvieratám
alebo rastlinám – hrozí nebezpečenstvo popálenia!
Spotrebič nepoužívajte na čistenie šatstva, do ktorého
sú oblečené osoby alebo zvieratá!
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Spotrebič zapájajte iba do zásuvky rozvodu elektrickej
energie (so striedavým prúdom) s napätím zhodným
s údajmi na typovom štítku spotrebiča a vybavenou
bezpečnostným kolíkom.
●● Nepoužívajte predlžovaciu šnúru bez ochranného
kolíka!
●● Nepoužívajte parný mop s funkciou pary, v prípade, ak
v nádržke na vodu nie je dostatočné množstvo vody.
Po ukončení práce so spotrebičom, z nádržky vylejte
nevyužitú vodu.
●● Mopom nevysávajte:
●● nič, čo horí alebo dymí (napr. horiace cigarety,
zápalky alebo horúci popol),
●● ľahko zápalné alebo výbušné látky (napr. benzín
alebo palivo do zapaľovačov) alebo v miestach, kde
sa takéto látky nachádzajú,
●● toxické látky, ako sú chlór, bielidlá alebo látky na
spriechodnenie odpadových rúr.
●● Spotrebič nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti
ľahko horľavých, výbušných alebo toxických výparov,
15
ktoré vznikajú pri používaní olejových farieb, riedidiel
a niektorých látok proti moľom alebo v priestoroch, kde
sa nachádza ľahko zápalný prach.
●● Do nádržky na vodu nenalievajte iné tekuté látky, iba
vodu, napr. parfém, odstraňovače škvŕn, alkohol, ktoré
by mohli spotrebič poškodiť.
●● Vysoká teplota a intenzita vodnej pary môžu mať negatívny vplyv na niektoré typy čistenej plochy. Pred použitím čistiaceho zariadenia, ho najprv vyskúšajte na
malom, málo viditeľnom mieste, aby ste sa presvedčili,
že parný mop nemá negatívny vplyv na jeho štruktúru.
●● Vodnú paru nikdy nesmerujte v smere zariadení,
v ktorých sú umiestnené elektronické súčiastky, ako je
napríklad kuchynský sporák.
●● Parný mop nikdy neaplikujte na látky, ako je hodváb alebo zamat alebo na iné veľmi tenké látky, na
podlahové krytiny bez ochrannej vrstvy, na laminátové podlahy, na tvrdé priemyselné podlahy,
stropy, na omietnuté plochy, automobilové laky,
na elektrické spotrebiče alebo iné predmety, ktoré
využívajú elektrickú energiu.
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
●● Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na tie, na
ktoré je určený.
●● Parný mop nepoužívajte na iné účely, než na tie, ktoré
sú uvedené v tomto návode na použitie.
●● Parný mop používajte iba s príslušenstvom, ktoré bolo
dodané spolu so spotrebičom.
Technické údaje
Typ parného mopu a jeho technické údaje sú uvedené na
výrobnom štítku spotrebiča.
Parný mop je spotrebičom I triedy, ktorý je vybavený napäťovým káblom s nulovým vodičom pre uzemnenie a bezpečnostnou zástrčkou.
Spotrebič vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
65 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobok je označený značkou CE na výrobnom štítku.
Súčasti spotrebiča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
A
Príchytky na prichytenie napäťového kábla
Príchytka na nádržku na vodu
Nádržka na vodu
Filter na zmäkčovanie vody
Držiak nádoby na odpad
Nádoba na odpad
Elektrická kefa
Tlačidlo pre uvoľnenie podložky
Napäťový kábel
Zaistenie tyče
Tyč s rukoväťou
Tlačidlo pre emisiu vodnej pary
Čistiaca hlavica
Utierka z mikrovlákien pre veľmi znečistené plochy
(2 ks.)
Utierka pre mierne znečistené plochy (2 ks.)
Čistiaca podložka
Spínač
(zapni/vypni elektrickú kefu)
Svetelné indikátory (HEAT – nahrievanie, STEAM – para,
SWEEP – elektrická kefa)
Spínač HEAT (on – zapni, off – vypni)
Obsluha spotrebiča
Spotrebič je vybavený dvomi voliteľnými funkciami. Parný
mop je schopný vytvárať horúcu paru, ktorá dokáže jednoducho odstrániť znečistenia z povrchu pevných podláh. Okrem
toho, parný mop je možné využiť ako elektrickú kefu, pomocou ktorej dokážete pozametať nečistoty z povrchu pevných
podláh alebo kobercov.
INŠTALÁCIA TYČE S RUKOVÄŤOU
B
FUNKCIA ZAMETANIA
D
●● Z balenia vybaľte všetky súčasti spotrebiča.
1 Koncovku tyče nasaďte do otvoru v telese spotrebiča,
na označené miesto, až kým sa nezablokuje.
2 Prebytočnú časť napäťového kábla naviňte na dolnú
a hornú príchytku na uchytenie napäťového kábla.
1 Spotrebič zapojte ku vhodnému zdroju napätia.
2 Stlačte spínač
, čím uvediete elektrickú kefu do činnosti.
Elektrickú kefu používajte na čistenie tvrdých
a rovných podlahách. Podľa potreby, môžete
využiť čistiacu podložku.
Na kobercoch s krátkym vlasom používajte
elektrickú kefu bez čistiacej podložky.
3 Po ukončení práce, elektrickú kefu vypnite stlačením spínača
.
16
VC1260-001_v01
4 Nádobu na odpadky vyprázdnite tak, že ju vytiahnete
smerom nahor za rukoväť, ktorá sa nachádza na vrchnej
strane veka.
5 Potom stlačte uvoľňovacie tlačidlo, ktoré je umiestnené
v zadnej strane nádoby. Vysypte obsah nádoby na odpadky.
6 Vyprázdnenú nádobu na odpadky zatvorte a zasuňte na
pôvodné miesto. Typické „kliknutie” Vás presvedčí o správnom nasadení zbernej nádoby.
Pred tým, než použijete funkciu zametanie,
presvedčte sa, či je zberná nádoba na odpadky
nasadená umiestnená v spotrebiči správne.
Elektrickú kefu počas čistenia nenadvihujte
nad podlahu.
FUNKCIA PARA
F
Pre funkciu pary postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
1 Na čistiacu podložku predne a starostlivo nasaďte utierku
z mikrovlákien.
Dbajte na to, aby suchý zips na podložke
a utierke do seba zapadli správne.
2 Čistiacu podložku nasadíte na spotrebič tak, že na podložku opatrne položíte čistiacu hlavicu a tak, aby kolieska
hlavice prešli cez vyrezané otvory na podložke. Typické
„kliknutie” Vás presvedčí o správnom nasadení čistiacej
podložky. Čistiacu podložku odoberiete tak, že chodidlom
stlačíte uvoľňovacie tlačidlo podložky a potiahnete čistiacu
hlavicu smerom nahor.
Parný mop nepoužívajte s funkciou pary bez
nasadenej čistiacej podložky spolu s utierkou
z mikrovlákien.
3 Vytiahnite nádržku na vodu. Uvoľnite príchytku nádržky
na vodu a nádržku vytiahnite smerom k sebe.
4 Otočte nádržku dnom nahor a odkrúťte uzáver. Nádržku
naplňte vodou, zakrúťte uzáver (presvedčte sa, či je uzáver
dostatočne zatvorený) a nádržku umiestnite na pôvodné
miesto.
Nepoužívajte parný mop s funkciou pary bez
dostatočného množstva vody v nádržke.
●● Spotrebič zapojte ku vhodnému zdroju napätia.
5 Spínač HEAT presuňte do polohy on.
6 Spotrebič začne nahrievať vodu. Svetelný indikátor funkcie HEAT sa zasvieti.
Zasvietený svetelný indikátor STEAM signalizuje pripravenosť spotrebiča k činnosti s funkciou pary.
7 Spotrebič uvediete do chodu tak, že stlačíte a pridržíte
stlačené tlačidlo pre emisiu vodnej pary.
Po uvoľnení tlačidla sa emisia pary preruší.
VC1260-001_v01
V prípade, ak počas práce spotrebujete celý
obsah vody v nádržke, premiestnite spínač
HEAT do polohy off a naplňte nádržku vodou
(pozri bod 4 a 5 ).
Veľmi mokrú alebo príliš špinavú utierku z mikrovlákien vymeňte za novú a čistú.
Utierka z mikrovlákien sa v priebehu používania parného mopu nahrieva. Pri jej výmene
preto zachovajte zvýšenú ostražitosť.
Pre dostatočne hygienické očistenie podlahy,
dovoľte, aby sa spotrebič dostatočne nahrial,
po dobu približne 1 minúty, a následne čistite
zvolené miesto krátkymi pohybmi po dobu približne 15 sekúnd.
8 Po ukončení práce, spínač HEAT presuňte do polohy off
a počkajte, kým z čistiacej hlavice prestane vychádzať para.
9 Vyprázdnite nádržku na vodu a odpojte spotrebič z elektrickej siete.
Ukončenie práce/Čistenie a údržba
UKONČENIE PRÁCE
●● Po ukončení práce s funkciou pary, sa uistite, či sa spínač HEAT nachádza v polohe off, následne spotrebič
odpojte z elektrickej siete.
●● Zvyšnú vodu z nádržky vylejte.
●● Utierky z mikrovlákien môžete prať v práčke pri maximálnej teplote 60°C.
V prípade, ak sú utierky príliš znečistené, pred
praním, ich namočte do teplej vody s čistiacim
prostriedkom alebo odškvrňovačom.
●● Pred tým, ako utierky znovu použijete, nezabudnite ich
dôkladne vysušiť.
VÝMENA FILTRA V ZMÄKČOVAČI VODY
C
Filter v zmäkčovači vody rozpúšťa minerály, ktoré sú prítomné vo vode a ktoré by mohli výrazne znížiť výkon parného
mopu. Interval medzi jednotlivými výmenami filtra závisí od
stupňa tvrdosti vody a intenzity používania spotrebiča. Filter
odporúčame vymieňať po uplynutí približne 6 mesiacov používania spotrebiča.
Stav opotrebovania filtra môže mať významný
vplyv na výkon parného mopu.
Pred tým, než pristúpite k výmene vodného filtra, spotrebič odpojte z elektrickej siete.
1 Vytiahnite nádržku na vodu (pozri „FUNKCIA PARY”
bod 3 ).
2 Vodný filter potiahnite smerom nahor a vyberte ho zo
spotrebiča.
17
3 Na miesto opotrebovaného filtra vložte nový a zatlačte
ho tak, aby dobre priliehal k telesu spotrebiča.
4 Nádržku na vodu zasuňte na pôvodné miesto.
ČISTENIE ELEKTRICKEJ KEFY
3 Nožnicami alebo ostrým nožom, opatrne vyčistite hriadeľ
elektrickej kefy. Pomocou nožníc alebo ostrého noža prerežte vlasy alebo nite ovinuté okolo hriadeľa.
G
Počas používania spotrebiča sa na hriadeli
elektrickej kefy zachytávajú kúsky: nití, šnúr,
vlasov, tkanín a pod. Tieto nečistoty znižujú
účinnosť vysávania, preto je potrebné hriadeľ
elektrickej kefy priebežne (aspoň raz za mesiac)
vyčistiť .
Pred tým, než pristúpite k čisteniu elektrickej
kefy, spotrebič odpojte z elektrickej siete.
Hriadeľ kefy je súčasť spotrebiča, ktorú je možné vybrať za
účelom jeho dôkladného očistenia.
1 Otočte zaistenie hriadeľa, ktoré je umiestnené v spodnej
časti čistiacej hlavice, do polohy
.
2 Vytiahnite zaistenie hriadeľa spolu s hriadeľom zo spotrebiča.
Dbajte pritom na to, aby ste nepoškodili štetiny
a samotný hriadeľ elektrickej kefy.
4 Očistený hriadeľ vložte na jeho pôvodné miesto.
5 Zaistenie hriadeľa vložte na pôvodné miesto a otočte ho
polohy
. Hriadeľ je zaistený.
DEMONTÁŽ DRŽIAKA, SKLADOVANIE
E
Pre jednoduchšie skladovanie v nižších odkladacích priestoroch, držiak mopu môžete demontovať.
1 Otočte príchytku na upevnenie napäťového kábla tak,
aby smerovala nadol.
2 Napäťový kábel vytiahnite z príchytiek.
3 Tlačte zaistenie tyče a vysuňte ju spolu s rukoväťou
smerom nahor.
Niekoľko názorných problémov spojených s prevádzkou parného mopu
Problémy, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť vážne, sa často dajú pomerne jednoducho odstrániť. Skôr, ako sa rozhodnete
obrátiť na servisné stredisko, overte si podľa nižšie uvedenej tabuľky, či niektorý z uvedených problémov nie je ten, ktorý sa
práve snažíte vyriešiť. Ak aj napriek nižšie uvedeným riešeniam, sa Vám nepodarí Váš problém odstrániť, kontaktujte výrobcu
cez infolinku alebo sa obráťte na niektoré zo servisných stredísk.
PROBLÉM
PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA
RIEŠENIE
Prerušený prívod elektrickej energie.
Spotrebič nie je správne zapojený do
elektrickej siete alebo nie je zapnutý.
Napäťový kábel zasuňte do vhodnej
elektrickej siete (porovnaj s technickými
údajmi na výrobnom štítku spotrebiča)
a zapnite spotrebič.
Zásuvka elektrickej siete je poškodená. Spotrebič zapojte do inej zásuvky
elektrickej siete.
Nedostatočné množstvo pary alebo
úplne chýbajúca para počas práce
s funkciou pary.
Nádržka na vodu je prázdna.
Nádržku na vodu naplňte vodou.
Svetelný indikátor HEAT je zasvietený,
ale spínač HEAT nie je umiestnený
presne v polohe on.
Presvedčte sa, či je spínač HEAT
v polohe on.
Hriadeľ elektrickej kefy sa neotáča.
Veľké odpadky zablokovali ústie kefy.
Odstráňte odpadky z ústia kefy.
Vlasy, nite alebo veľké odpadky sa
ovinuli okolo hriadeľa a bránia jeho
voľnému pohybu.
Vypnite a odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Z hriadeľa odstráňte všetky látky,
ktoré sú okolo neho ovinuté (pozri
ČISTENIE ELEKTRICKEJ KEFY).
Spotrebič aj napriek tomu nepracuje
správne.
18
Obráťte sa na servisné stredisko.
VC1260-001_v01
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou
obsluhou.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
VC1260-001_v01
19
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
A biztonságra és a helyes használatra
vonatkozó tanácsok
A berendezés használatbavétele előtt olvassa el a teljes kezelési útmutatót.
Meg kell győződni róla, hogy az alábbi útmutatásokat
megértették.
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati kábel, a ház
vagy a nyél látható módon sérült. Ilyenkor adja szervizbe a készüléket javításra.
●● Amennyiben a hálózati csatlakozó kábel sérül meg,
annak javítását, a balesetek elkerülése végett bízza
a gyártóra, a márkaszervízre vagy szakemberre.
●● A készüléket kizárólag szakember javíthatja. Meghibásodás esetén, forduljon speciális ZELMER szervizhez.
●● A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése előtt
mindig húzza ki a hálózati kábelt a hálózati dugaszolóaljzatból.
●● A berendezést használhatják 8 évnél idősebb gyermekek és fizikai, érzékelési és pszichikai képességeikben
korlátozott személyek, vagy olyanok akik nem ismerik
a készüléket, vagy nincs tapasztalatuk vele, de kizárólag felügyelettel, vagy miután érthetően kioktatták
őket a lehetséges veszélyekről, és elmagyarázták
nekik, hogyan kell a készüléket biztonságosan használni. Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel. A készüléket gyermekek megfelelő
felügyelet nélkül nem tisztíthatják, és nem tarthatják
karban.
●● Ne sértse meg, ne hajlítsa meg, ne húzza szét, ne
csavarja meg, és ne törje meg a hálózati kábelt. Ne
tegyen a vezetékre nehéz tárgyakat, és ne fektesse
ilyen tárgyak közé. Tartsa a hálózati kábelt távol forró
felületektől. Ne menjen keresztül a felmosóval a hálózati kábelen. Ne hordozza, és ne húzza a gőzfelmosót
a hálózati kábelnél fogva. A sérült kábel tüzet vagy
áramütést okozhat.
●● Ne hagyja a felmosót bedugva a hálózatba és felügyelet nélkül. Ha nem használja, vagy tisztítás előtt mindig
húzza ki az áramforrásból.
20
●● Mielőtt leválasztja a készüléket a hálózatról, mindig
állítson minden kapcsolót off, kikapcsolt helyzetbe.
A hálózati kábelt mindig a dugasznál, ne a kábelnél
fogva húzza ki.
●● Az elektromos áramütés elkerülése érdekében soha
ne kezelje a készüléket nedves kézzel, vagy mezítláb.
Soha ne merítse a készüléket vízbe.
●● Soha ne irányítsa a gőzt emberek, állatok, növények,
elektromos vezetékek vagy elektromos készülékek
irányába.
●● Ne közelítse meg a hajával, ujjával, más testrészével,
sem laza ruházattal a készülék nyílásait és forgó alkatrészeit.
●● Különösen legyen óvatos lépcsők és lépcsőfokok takarításakor.
– Figyelem gőz!
A készülék egyes részei (a takarítófej alja, a takarító
alátét, a törlőrongy) üzemelés közben felforrósodhat.
Ne érjen a forró felületekhez!
Soha ne irányítsa a gőz emberekre, állatokra, sem
növényekre - égési sérülések veszélye!
Ne használja a készüléket embereken vagy állatokon
lévő ruhákon!
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű, és földeléssel ellátott elektromos
hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● Ne használjon földeletlen csatlakozóval rendelkező
hosszabítót!
●● Ne használja a gőzfelmosót gőz funkcióval úgy, hogy
nincs víz a tartályban. A munka befejezése után öntse
ki a maradék vizet a tartályból.
●● Ne söpörjön fel a felmosóval:
●● semmit, ami ég vagy füstöl (azaz cigarettát, gyufát
vagy forró port),
●● gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokat
(azaz benzint vagy öngyújtóba való üzemanyagot),
vagy ne töröljön fel olyan területet, ahol ilyen anyagok voltak,
●● mérgező anyagokat, mint klór, fehérítők vagy lefolyótisztítók.
●● Ne használja a készüléket gyúlékony, robbanásveszélyes vagy mérgező gőzök közvetlen közelében, olyanoknál, amelyek például olajfestékek, hígítók, némelyik molyirtó használatakor keletkezhetnek, vagy olyan
helyiségekben, ahol gyúlékony por van.
●● A víztartályba ne öntsön vízen kívül más folyadékot, pl.
parfümöt, folttisztító vagy alkoholt, mivel kárt tehetnek
a készülékben.
VC1260-001_v01
●● A hő és a gőz kilépő ereje hatással lehetnek néme-
lyik tisztított felületre. Mindig tesztelje le a készülék
működését egy nem túl nagy, kevéssé látható területen, hogy megbizonyosodhasson róla, nem érzékeny
a gőzfelmosó hatására.
●● Ne irányítsa a gőzt elektromos alkatrészeket tartalmazó készülékekre, mint pl. sütők belsejébe.
●● Soha ne használja a gőzfelmosót selymen vagy
bársonyon, nagyon vékony műanyagon, levédetlen, laminált padlón, kemény ipari padlókon, men�nyezeteken, vakolt felületeken, autólakkal bevont
felületeken, elektronikán vagy elektromos árammal
működő tárgyakon.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● A készülék kizárólag otthoni használatra készült.
●● Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő
módon.
●● Ne használja a gőzfelmosót a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő célra.
●● A gőzfelmosót kizárólag a hozzá adott tartozékokkal
használja.
Műszaki adatok
A gőzfelmosó típusa és a műszaki paraméterei az adattáblán találhatók.
A gőzfelmosó I. szigetelési osztályú készülék, védő érrel
rendelkező vezetékkel és védőérintkezős dugasszal van
ellátva.
A készülék megfelel az hatályos szabványoknak.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
Akusztikus teljesítmény szintje: max. 65 dB/A.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van
ellátva.
A készülék felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
A hálózati kábel rögzítésére szolgáló kampók
A víztartály akasztója
Víztartály
Vízlágyító szűrő
Hulladékgyűjtő edény tartója
Hulladékgyűjtő edény
Elektromos kefe
A fedelet emelő pedál
Hálózati vezeték
Rúd retesze
VC1260-001_v01
A
Rúd a fogantyúval
Gőzkiengedő nyomógomb
Takarító fej
Mikroszálas padlótörlő kendő (2 db)
Törlőkendő a rendszeres takarításhoz (2 db)
Takarító alátét
Nyomógomb
(elektromos kefe be-/kikapcsolása)
Jelző dióda (HEAT - fűtés, STEAM - gőz, SWEEP - elektromos kefe)
19 HEAT kapcsoló (on - bekapcsolás, off - kikapcsolás)
11
12
13
14
15
16
17
18
A készülék kezelése
A készülék két, a felhasználó által választható gőzölési funkcióval rendelkezik. A gőzfelmosó forró gőzt állít elő, amely
könnyen eltávolítja a koszt a kemény padlózatról, ezen kívül
a felmosó szolgálhat elektromos kefeként kemény padlózat
vagy szőnyegek felkeféléséhez (söpréséhez).
A FOGANYTÚS RÚD ÖSSZESZERELÉSE
B
●● Pakolja ki a készülék minden alkatrészét a csomagolásból.
1 Igazítsa a rúd végét a testben található fészekhez,
és dugja be az erre szolgáló helyre, amíg nem rögzül.
2 A fölösleges hálózati vezetéket tekerje fel a kábel tárolására szolgáló alsó és felső kampóra.
SÖPRÉSI FUNKCIÓ
D
1 Csatlakoztassa a készüléket a megfelelő áramforrásba.
2 Az elektromos kefe beindításához nyomja be a
,
gombot.
Az elektromos kefét kemény, sima padlózaton
lehet használni felszerelt takarító alátéttel, és
anélkül is.
Rövid szálú szőnyegen takarító alátét nélkül
használja az elektromos kefét.
3 A munka befejezése után a
gomb megnyomásával
kapcsolja ki az elektromos kefét.
4 Hulladékgyűjtő edény kiürítéséhez emelje azt fel a felső
fedélben található fogantyúnál fogva.
5 Majd nyomja meg az edény hátsó oldalán található kioldó
gombot, hogy kidobja az összegyűlt hulladékot.
6 Zárja le a kiürített hulladékgyűjtő edényt, és helyezze
vissza oda, ahol korábban volt. A jellemző kattanás tanúskodik arról, hogy az edény jól a helyére került.
A söprés funkcióval történő munkavégzés előtt
győződjön meg róla, hogy a hulladékgyűjtő
edény rendben a helyére lett téve.
Üzemelés közben ne emelje fel a padlóról az
elektromos kefét.
21
GŐZÖLÉS FUNKCIÓ
F
A gőzölés funkció használatához tegye az alábbiakat.
1 Illessze fel, és rögzítse a mikroszálas törlőruhát a takarító alátétre.
Figyeljen arra, hogy az alátéten és a törlőruhán
található tépőzárak jól illeszkedjenek egymáshoz.
2 A takarító alátét felszereléséhez a készülékre egy kissé
engedje le a takarító alátét fejét, úgy hogy a fej bütykei beletaláljanak az alátét kivágásaiba. A jellemző kattanás tanúskodik arról, hogy az alátét jól a helyére került. A takarító alátét levételéhez fogja meg a talpával az alátétet kioldó pedált,
és emelje fel a takarító fejet.
Feltett mikroszálas törlőrongy nélkül soha ne
használja a gőz felmosót gőzölés funkcióval.
3 Vegye ki a víztartályt Ehhez engedje ki a víztartály kampóját, és húzza a tartályt maga felé.
4 Fordítsa fel a tartályt aljával felfelé, és csavarozza ki
a csavaranyát. Töltse meg a tartályt vízzel, csavarja vissza
az anyát (győződjön meg róla, hogy jól meg van húzva),
és helyezze vissza az előző helyére.
Ne használja a gőzfelmosót gőz funkcióval úgy,
hogy nincs víz a tartályban.
●● Csatlakoztassa a készüléket a megfelelő áramforrásba.
5 Tolja a HEAT kapcsolót on állásba.
6 A készülék elkezdi melegíteni a vizet. A HEAT jelzőlámpa
kigyullad.
A STEAM jelző dióda kigyulladása arról tanúskodik, hogy a készülék készen áll a gőzöléssel
történő üzemelésre.
7 A munka megkezdéséhez nyomja meg, és tartsa
benyomva a gőzölő gombot.
Ha elengedi a gombot, leáll a gőzölés.
Ha munka közben elfogy a víz a tartályból, tolja
a HEAT kapcsolót off állásba, és töltse fel a víztartályt (lásd a 4 és 5 pontokat).
A nagyon vizes vagy nagyon koszos mikroszálas
törlőkendőt cserélje ki egy tisztára és szárazra.
A mikroszálas törlőkendő felforrósodik
a gőzfelmosó használata közben. Legyen óvatos, amikor kicseréli.
A padlórész alapos fertőtlenítése érdekében
engedje a készüléket körülbelül egy percen
keresztül melegedni, majd rövid mozdulatokkal tisztítsa a kiválasztott helyen körülbelül 15
másodpercen keresztül.
22
8 A munka befejezése után tolja a HEAT kapcsolót off
állásba, és várja meg, amíg a takarító fejből már nem lép
ki gőz.
9 Ürítse ki a víztartályt, és csatlakoztassa le a készüléket
az áramforrásról.
A munka befejezése/Takarítás és karbantartás
A MUNKA BEFEJEZÉSE
●● A gőzöléssel történő munka befejezése után győződjön
meg róla, hogy a HEAT kapcsoló off állásban van, majd
húzza ki a készüléket az áramforrásból.
●● Öntse ki a maradék vizet a tartályból.
●● A mikroszálas törlőruha mosógépben mosható, maximum 60°C hőmérsékleten.
Ha a törlőruha nagyon szennyes, mosás előtt
áztassa be mosószeres vagy folttisztítót tartalmazó, meleg vízbe.
●● A törlőruhát alaposan szárítsa meg, mielőtt elteszi.
A VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ CSERÉJE
C
A vízlágyító szűrő segít a vízből eltávolítani az ásványi anyagokat, amelyek ronthatják a gőzfelmosó munkájának hatásfokát. A szűrő cseréjének gyakorisága a víz keménységétől
függ, valamint attól, milyen sűrűn használják a berendezést.
Azt ajánljuk, hogy a vízlágyító szűrőt 6 hónapnyi használat
után cserélje ki.
A szűrő elhasználtsága befolyással lehet a gőzfelmosó munkájának hatásosságára.
Mielőtt nekikezd a szűrő cseréjének, húzza ki
a készüléket az áramforrásból.
1 Vegye ki a víztartályt (lásd „GŐZŐLÉS FUNKCIÓ” 3
pont).
2 Húzza meg a szűrőt felfelé, és vegye ki a készülékből.
3 Az elhasználódott szűrő helyére tegye be egy újat, és
nyomja be, hogy biztosan feküdjön a készülék testén.
4 Helyezze vissza a víztartályt az előző helyére.
AZ ELEKTROMOS KEFE TISZTÍTÁSA
G
Használat közben az elektromos kefe tengelyén
cérna, spárga darabkák, hajszálak, anyagdarabkák stb. gyűlnek össze. Ez csökkenti a seprés hatékonyságát, ezért időnként (legalább
havonta egyszer) le kell tisztítani az elektromos
kefe tengelyét.
A tisztítás előtt húzza ki a készüléket az áramforrásból.
A kefe tengelyét ki lehet szerelni az alaposabb tisztítás érdekében.
VC1260-001_v01
1 Fordítsa el a tengelynek a takarító fej alatt található reteszét
állásba.
2 Vegye ki a tengely reteszét és a tengely a készülékből.
3 Egy ollóval vagy éles késsel óvatosan tisztítsa meg az
elektromos kefe tengelyét. Az ollóval vagy késel vágja el
a tengelyre feltekeredett hajszálakat és cérnákat.
Ügyeljen rá, hogy ne tegye kárt az elektromos
kefe szálaiban vagy magában a tengelyben.
4 A megtisztított tengely helyezze vissza az előző helyére.
5 Tegye be a tengely reteszét, és fordítsa el
A tengely rögzítve van.
állásba.
A FOGANTYÚ LESZERELÉSE, TÁROLÁSA
E
Hogy a készüléket könnyebben lehessen tárolni alacsony
szekrényekben, a fogantyút le lehet szerelni.
1 Fordítsa el a hálózati kábel tartójának felső kampóját,
úgy, hogy lefelé álljon.
2 Húzza le a hálózati kábelt a kampókról.
3 Nyomja be a reteszt a rúdba, és tolja ki a rudat nyéllel
felfelé.
A gőzfelmosó használata közben előfordulható problémák
Az első pillantásra komolynak tűnő problémákat könnyen el lehet hárítani. Mielőtt szervizhez fordul, ellenőrizze az alábbi
táblázatot, hogy az alább leírt problémák valamelyike nem illik-e a tapasztalt problémára. Ha a problémát továbbra sem lehet
megoldani, vegye fel a kapcsolatot az infóvonallal, vagy a megfelelő szervizzel.
PROBLÉMA
LEHETSÉGES OK
Nincs áram.
A készülék nincs megfelelően csatlaDugja be a dugaszt a megfelelő
koztatva az elektromos hálózatra, vagy áramforrásba (lásd a készüléken
nincs bekapcsolva.
található adattáblát), és kapcsolja be
a készüléket.
MEGOLDÁS
A hálózati dugaszolóaljzat elromlott.
Dugja a készüléket másik dugaszolóaljzatba.
A gőzölés funkció használatakor kevés
gőz jön ki, vagy egyáltalán nincs gőz.
A víztartály üres.
Töltse fel a víztartályt.
A HEAT jelződióda világít, azonban
a HEAT kapcsoló nincs pontosan on
állásban.
Győződjön meg róla, hogy a HEAT
kapcsoló on állásban van.
Az elektromos kefe nem forog.
Nagy hulladékok elzárták a belépő
nyílást.
Távolítsa el a hulladékokat a belépő
nyílásból.
A hajszálak, cérnák vagy nagy
hulladékok gyűltek fel a tengelyen,
és megakasztották.
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki az áramból. Majd tisztítsa meg
a tengelyt az blokkoló szennyeződésektől (lásd ELEKTROMOS KEFE
TISZTÍTÁSA).
A készülék továbbra sem működik
normálisan.
Forduljon szervizhez.
Környezetvédelem – óvjuk környezetünket
A karton csomagolást javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő konténerbe.
A hálózatból való kikapcsolás után a használt
készüléket szétszerelni, a műanyag alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
VC1260-001_v01
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
23
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii cu privire la siguranţa şi utilizarea
corespunzătoare
Înainte de a începe utilizarea dispozitivului citiţi cu
atenţie întregul manual de instrucţiuni de deservire.
Asiguraţi-vă că toate indicaţiile au fost foarte bine înţelese.
Pericol! / Atenţionare!
cablul de alimentare să fie întotdeauna departe de
suprafeţele fierbinţi. Nu treceţi cu mopul peste cablul
de alimentare cu curent electric. Nu mişcaţi şi nu
mutaţi mopul cu aburi dintr-un loc în altul trăgând de
cablul de alimentare cu curent electric. Cablul defect
poate conduce la incendiu sau electrocutare.
●● Nu lăsaţi mopul cu aburi conectat la sursa de alimentare cu curent electric şi fără supraveghere Întotdeauna
trebuie deconectat de la sursa de alimentare atunci
cînd nu este folosit sau înainte de curăţare
●● Înainte de deconectarea dispozitivului de la sursa de
alimentare cu curent electric setaţi toate comutatoarele
în poziţia off – oprit. Deconectaţi cablul de alimentare
ţinând de ştecher nu de cablu.
●● Pentru a evita electrocutarea, nu folosiţi dispozitivul cu
mâinile umede sau fără încălţăminte. Niciodată nu scufundaţi dispozitivul în apă.
●● Nu îndreptaţi niciodată aburii înspre oameni, animale,
plante, cabluri electrice sau dispozitive electrice.
●● Nu apropiaţi părul. degetele şi alte părţi ale corpului şi
nici îmbrăcămintea lejeră de orificiile şi piesele mobile
ale dispozitivului.
●● Aveţi grijă atunci când curăţaţi scările şi treptele.
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Nu puneţi în funcţiune dispozitivul, în cazul în care
cablul de alimentare este deteriorat sau în cazul în
care carcasa sau mânerul sunt vizibil deteriorate.
În acest caz dispozitivul trebuie transmis către un
punct de service.
●● Dacă cablul de alimentare nedetaşabil este defect,
trebuie înlocuit la un punct de service al producatorului, într-un atelier de reparaţii specializat sau de către
o persoană calificată, pentru a evita orice pericol.
●● Dispozitivul poate fi reparat numai de către personalul
calificat. În cazul în care veţi observa defecte ale dispozitivului vă recomandăm să luaţi legătura cu punctul
de service al companiei ZELMER.
●● Înainte de a începe curăţarea dispozitivului, montajul
sau demontajul acestuia, întotdeauna trebuie să-l deconectaţi de la sursa de alimentare cu curent electric.
●● Acest dispozitiv poate fi folosit de copii care au vârsta
de peste 8 ani şi persoane cu capacităţi fizice, senzoriale şi mentale limitate şi de către persoanele fără
experienţă care nu cunosc dispozitivul, dar numai sub
supraveghere sau dacă înainte de folosire le-au fost
explicate în mod foarte clar pericolele şi au fost instruite cu privire la modul de folosire în siguranţă a dispozitivului. Dispozitivul trebuie asigurat în aşa fel încât
copii să nu aibă posibilitatea de a se juca cu acesta.
Curăţarea şi conservarea dispozitivului nu trebuie realizată de către copii care nu sunt supravegheaţi corespunzător.
●● Nu deterioraţi, nu îndoiţi, nu întindeţi, nu răsuciţi şi
nu înnodaţi cablul de alimentare cu curent electric.
Nu amplasaţi pe cablul de alimentare obiecte grele şi
nu îl întindeţi printre astfel de obiecte. Aveţi grijă ca.
24
– Atenţie aburi!
Unele piese ale dispozitivului (partea de jos a capului
de curăţare, accesoriul de curăţare, cârpe de curăţare)
pot să se încălzească în timpul funcţionării. Nu atingeţi
suprafeţele fierbinţi!
Niciodată nu îndreptaţi aburii către oameni, animale
sau plante - există pericol de opărire!
Nu folosiţi dispozitivul pe îmbrăcămintea în care sunt
îmbrăcaţi oameni sau animalele!
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţe-
lei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului şi echipată în pin
protector.
●● Nu folosiţi prelungitoare fără contact de protecţie!
●● Nu folosiţi mopul cu aburi cu funcţia de producere
a aburilor fără apă în rezervor. După ce aţi terminat
folosirea dispozitivul vărsaţi din rezervor restul de apă.
●● Nu strângeţi cu ajutorul mopului:
●● nimic ce arde sau scoate fum (şi anume ţigări, chibrituri sau pulbere fierbinte),
●● substanţe uşor inflamabile sau explozive (şi anume
benzină sau combustibil pentru brichete) sau în
zonele unde pot exista astfel de substanţe
●● materiale toxice, cum ar fi clorul, înălbitoare sau mijloace pentru desfundarea conductelor.
VC1260-001_v01
●● Nu folosiţi dispozitivul în imediata vecinătate a vapori-
lor inflamabili, explozivi sau toxici, asemănători celora
care ar putea apărea atunci când utilizaţi vopselele de
ulei, diluanţi, anumite substanţe împotriva moliilor sau
în încăperile unde este prezent praful uşor inflamabil.
●● Nu turnaţi nici un alt fel de substanţe în afară de apă
în rezervorul pentru apă, şi anume parfumuri, înălbitori
sau substanţe cu conţinut de alcool, deoarece acestea
pot deteriora dispozitivul.
●● Căldura şi puterea de evacuare a aburilor pot avea
influenţă asupra unora dintre suprafeţele curăţate. Testaţi întotdeauna funcţionarea dispozitivului pe o suprafaţă mică, ascunsă pentru a vă asigura că aceasta este
insensibilă la acţiunea mopului cu aburi.
●● Nu îndreptaţi aburul spre echipamente care conţin
componente electrice, cum ar fi interiorul cuptorului.
●● Nu folosiţi niciodată mopul cu aburi pe mătase sau
catifea, material plastic foarte subţire, panouri pentru podea ne-protejate, laminate, podele industriale
solide, tavane, suprafeţe tencuite, lacuri auto, electronice sau obiecte care folosesc energia electrică.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Dispozitivul este prevăzut numai pentru uz casnic.
●● Nu folosiţi dispozitivul în alt scop decât acela pentru
care este destinat.
●● Nu folosiţi mopul cu aburi în alte scopuri decât cele
descrise în prezenta instrucţiune.
●● Folosiţi mopul numai împreună cu accesoriile care fac
parte din echipamentul acestuia.
Date tehnice
Tipul mopului cu aburi cât şi parametrii tehnici ai acestuia
sunt trecute pe tăbliţa de fabricaţie.
Mopul cu aburi este un dispozitiv din clasa I, echipat cu un
cablu de conectare cu conductor de protecţie şi ştecher cu
bolţ protector cu legătură la pământ.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele normelor în vigoare.
Aparatul respectă cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Nivelul puterii acustice: max. 65 dB/A.
Produsul are înscris însemnul CE pe plăcuţa de fabricaţie.
Construcţia dispozitivului
A
Ramificaţii pentru fixarea cablului de alimentare
Ramificaţie pentru rezervorul pentru apă
Rezervor pentru apă
Filtru pentru dedurizarea apei
Mânerul recipientului pentru deşeuri
Recipient pentru deşeuri
Electro - peria
Pedala de eliberare a accesoriului pentru curăţare
Cablul de conectare
Blocada tirantului
Tirant cu mâner
Buton emitere aburi
Cap curăţare
Cârpă din microfibră pentru murdăria dificilă (2 buc.)
Cârpă pentru curăţarea de zi cu z (2 buc.)
Accesoriu de curăţare
Buton
(pornire/oprire eletro-perie)
Diode de semnalizare (HEAT – încălzire, STEAM – aburi,
SWEEP – electro-perie)
19 Comutator HEAT (on – pornit, off – oprit)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Deservirea dispozitivului
Dispozitivul posedă două funcţii de lucru care pot fi alese de
beneficiar. Mopul cu aburi emite aburi fierbinţi care îndepărtează cu uşurinţă murdăria de pe podelele dure, şi suplimentar, mopul poate fi folosit ca electro-perie pentru strângerea
murdăriei (măturarea) de pe podelele dure şi covoare.
MONTAJUL TIRANTULUI CU MÂNER
●● Scoateţi din ambalaj toate elementele dispozitivului.
B
1 Fixaţi capătul tirantului în priza de pe corpul dispozitivului
şi introduceţi-l în locul prevăzut până în momentul în care
acesta se va bloca.
2 Surplusul de cablu de alimentare poate fi înfăşurat pe
ramificaţiile de sus şi de jos prevăzute pentru fixarea cablului
de alimentare.
FUNCŢIA DE STRÂNGERE
D
1 Conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare cu curent
electric corespunzătoare.
2 Apăsaţi butonul
, pentru a pune în funcţiune electroperia.
Electro-peria poate fi folosită pe suprafeţele
dure şi uniforme atât cu accesoriul de curăţare
montat cât şi fără acesta.
Pe covoarele cu păr scurt folosiţi electro-peria
fără accesoriul pentru curăţare montat.
VC1260-001_v01
25
3 După ce aţi terminat curăţarea opriţi electro-peria apăsând butonul
.
4 Pentru a goli recipientul pentru deşeuri trebuie să îl ridicaţi de mânerul care se află pe capacul superior.
5 Apoi apăsaţi butonul de eliberare care se află în spatele
recipientului, pentru a arunca deşeurile adunate.
6 Recipientul pentru deşeuri golit trebuie amplasat din nou
la locul ocupat anterior. Sunetul caracteristic „clic” înseamnă
că recipientul a fost montat corect.
Eliberarea butonului opreşte emiterea de aburi.
În cazul în care în timpul procesului de curăţare
în rezervor nu va mai fi apă, mutaţi comutatorul
HEAT în poziţia off şi umpleţi rezervorul cu apă
(vezi punctele 4 şi 5 ).
Înainte de a începe folosirea dispozitivului cu
funcţia de strângere, asiguraţi-vă că, recipientul pentru deşeuri este montat în dispozitiv.
Cărpa din microfibră care este umedă şu murdară trebuie înlocuită cu una curată şi uscată.
Nu ridicaţi electro-peria de pe podea în timpul
folosirii acesteia.
Cârpa din microfibră se încălzeşte atunci când
este folosit mopul cu aburi. Fiţi foarte atenţi
atunci când o înlocuiţi cu una nouă.
FUNCŢIA PENTRU ABURI
F
Pentru a folosi funcţia de emitere de aburi procedaţi în conformitate cu indicaţiile de mai jos.
1 Potriviţi şi fixaţi cârpa din microfibră pe accesoriul de
curăţare.
Aveţi grijă ca aricii de pe accesoriul de curăţare
şi cârpă să se potrivească.
2 Pentru a monta accesoriul de curăţare pe dispozitiv, trebuie să coborâţi delicat capul de curăţare pe accesoriu, astfel
încât roţile capului să fie amplasate în orificiul de pe accesoriu. Sunetul caracteristic „clic” înseamnă că accesoriul a fost
montat corect. Pentru a demonta accesoriul de curăţare,
apăsaţi cu laba piciorului pedala de eliberare a accesoriului
şi apoi trebuie să ridicaţi capul de curăţare.
Nu folosiţi niciodată mopul cu funcţia de emitere de aburi fără să montaţi accesoriul cu
cârpa din microfibră.
3 Scoateţi rezervorul pentru apă În acest scop eliberaţi
ramificaţia rezervorului pentru apă şi trageţi rezervorul
către Dvs.
4 Întoarceţi rezervorul cu susul în jos şi deşurubaţi piuliţa.
Umpleţi rezervorul cu apă, înşurubaţi la loc piuliţa (asiguraţivă că este bine înşurubată) şi amplasaţi rezervorul în locul
de unde l-aţi scos.
Nu folosiţi mopul cu aburi cu funcţia de producere a aburilor fără apă în rezervor.
●● Conectaţi dispozitivul la sursa de alimentare cu curent
electric corespunzătoare.
5 Mutaţi comutatorul HEAT în poziţia on.
6 Dispozitivul va începe să încălzească apa. Dioda de
semnalizare HEAT va începe să lumineze.
Aprinderea diodei de semnalizare STEAM ne
înştiinţează că, dispozitivul este gata de funcţionare cu funcţia de emitere de aburi.
26
7 Pentru a începe curăţarea apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru emitere de aburi.
Pentru a dezinfecta foarte bine un fragment
de podea, permiteţi ca dispozitivul să se încălzească timp de un minut şi apoi cu mişcări
scurte curăţaţi locul ales timp de aproximativ
15 secunde.
8 După ce aţi terminat mutaţi comutatorul HEAT în poziţia
off şi aşteptaţi până ce din capul de curăţare nu vor mai ieşi
aburi.
9 Goliţi rezervorul pentru apă şi deconectaţi dispozitivul de
la sursa de alimentare cu curent electric.
Sfârşitul folosirii/Curăţarea şi întreţinerea
SFÂRŞITUL FOLOSIRII
●● După ce aţi terminat curăţarea cu ajutorul funcţiei de
emitere de aburi, asiguraţi-vă că, comutatorul HEAT
se află în poziţia off, apoi deconectaţi dispozitivul de la
sursa de alimentare.
●● Vărsaţi restul de apă din rezervor.
●● Cârpele din microfibră pot fi spălate în maşina de spălat
rufe la maximum 60°C.
În cazul în care cârpele sunt foarte murdare,
înainte să le puneţi în maşina de spălat rufe
înmuiaţi-le în apă caldă cu adaos de detergent
sau înălbitor.
●● Înainte de a le pune le locul de depozitare, cârpele trebuiesc uscate foarte bine.
ÎNLOCUIREA FILTRULUI PENTRU
DEDURIZAREA APEI
C
Filtru de dedurizare a apei ajută la eliminarea mineralelor
din apă, care pot degrada eficienţa funcţionării mopului cu
aburi. Frecvenţa cu care este înlocuit filtrul vechi cu unul nou
depinde de duritatea apei şi frecvenţa de utilizare a dispozitivului. Vă sugerăm ca filtrul de dedurizare a apei să fie înlocuit cu unul nou după aprox. 6 luni de folosire.
VC1260-001_v01
Gradul de uzare a filtrului poate avea influenţă
asupra eficienţei mopului cu aburi.
Înainte de a înlocui filtrul deconectaţi dispozitivul de la sursa de alimentare.
1 Scoateţi rezervorul pentru apă (vezi „FUNCŢIA ABURI”
pct 3 ).
2 Trageţi de filtru în sus şi scoateţi-l din dispozitiv.
3 În locul filtrului uzat introduceţi un filtru nou şi apăsaţi-l
pentru ca acesta să adere foarte bine de corpul dispozitivului.
4 Puneţi la loc rezervorul pentru apă.
CURĂŢAREA ELECTRO-PERIEI
G
În timpul exploatării pe rola electro-periei se
acumulează: aţă, şireturi, păr, bucăţi de ţesături
etc. Acestea reduc eficacitatea de strângere, de
aceea este necesar ca periodic (cel puţin o dată
pe lună) să curăţaţi cilindrul electro-periei.
Înainte de a curăţa electro-peria deconectaţi
dispozitivul de la sursa de alimentare.
Cilindrul periei este unul dintre elementele care pot fi demontate în vederea unei curăţări cât mai exacte.
1 Rotiţi blocada cilindrului care se află sub capul de curăţare în poziţia
.
2 Scoateţi din dispozitiv blocada cilindrului şi cilindrul propriu-zis.
3 Cu ajutorul foarfecelor sau a unui cuţit ascuţit curăţaţi
rola electro-periei. Folosind foarfecele şi un cuţit ascuţit tăiaţi
firele de păr sau aţele care s-au strâns de jur împrejurul cilindrului.
Fiţi atenţi să nu deterioraţi părul şi nici rola propriu-zisă a electro-periei.
4 Cilindrul curăţat puneţi-l la loc..
5 Introduceţi la loc blocada cilindrului şi rotiţi-o până în
poziţia
. Cilindrul este blocat.
DEMONTAREA MÂNERULUI, DEPOZITAREA
E
Pentru a uşura depozitarea dispozitivului în dulapuri scunde
există posibilitatea de demontare a mânerului.
1 Rotiţi ramificaţia superioară de fixare a cablului de alimentare astfel încât acesta să fie direcţionat în jos.
2 Daţi la o parte cablul de alimentare de pe ramificaţii.
3 Apăsaţi blocada tijei şi scoateţi în afară tija cu mânerul în
sus.
Exemple de probleme care pot apărea în timpul folosirii mopului cu aburi
Problemele care par a fi foarte serioase pot fi de obicei soluţionate foarte simplu. Înainte de a lua legătura cu service-ul verificaţi în tabelul de mai jos dacă vreuna din problemele descrise nu corespunde problemei observate de Dvs. În cazul în care
problema nu va fi soluţionată, luaţi legătura cu infolinia sau cu un punct de service corespunzător.
PROBLEMA
CAUZA POSIBILĂ
SOLUŢIONARE
Lipsă de alimentare.
Dispozitivul nu este racordat corect la
sursa de alimentare cu curent electric
sau nu este pornit.
Introduceţi ştecherul în sursa de alimentare corespunzătoare (vezi tăbliţa
de fabricaţie de pe dispozitiv) şi porniţi
dispozitivul.
Priza de alimentare este defectă.
Conectaţi dispozitivul la altă priză de
alimentare.
Emitere mică de aburi sau lipsa
acesteia în timpul folosirii funcţiei
pentru aburi.
Rezervorul pentru apă este gol.
Umpleţi rezervorul pentru apă.
Dioda de semnalizare HEAT este
aprinsă, totuşi comutatorul HEAT nu
este amplasat exact în poziţia on.
Asiguraţi-vă că, comutatorul HEAT se
află în poziţia on.
Axul electro-periei nu se roteşte.
Deşeuri mari au blocat orificiul de
admisie.
Îndepărtaţi deşeurile din orificiul de
admisie.
Fire de păr, aţă sau deşeuri mari s-au
adunat pe ax şi au blocat funcţionarea
acestuia.
Opriţi dispozitivul şi deconectaţi-l de la
sursa de alimentare. Apoi curăţaţi axul
de elementele care îl blochează (vezi
CURĂŢAREA ELECTRO-PERIEI).
Cu toate acestea dispozitivul nu funcţionează corect.
VC1260-001_v01
Luaţi legătura cu service-ul.
27
Ecologie – Să avem grijă de mediu
înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la
un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase
plastice.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
28
VC1260-001_v01
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания, касающиеся безопасности
и правильной эксплуатации
Перед тем как приступить к эксплуатации оборудования, ознакомьтесь с содержанием настоящего руководства.
Следует убедиться, что Вы поняли нижеследующие указания.
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Не включайте прибор, если питающий провод, кор-
пус или держатель имеют видимые повреждения.
В этом случае изделие следует отдать в сервисный
центр.
●● Если питающий провод будет поврежден, то, чтобы
избежать аварийных ситуаций, его замену необходимо поручить специалистам.
●● Ремонт прибора может осуществляться только специально обученным персоналом. В случае возникновения неисправностей следует обратиться в специализированный сервисный центр ZELMER.
●● Перед очисткой изделия, его сборкой или разборкой обязательно необходимо вынуть питающий
провод из розетки.
●● Устройством могут пользоваться дети в возрасте от
8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными и психическими возможностями, а также
не имеющие опыта работы с устройством, при
условии, что они будут это делать исключительно
под присмотром либо после предварительного
понятного объяснения возможных угроз и инструктажа по безопасному пользованию устройством.
Необходимо проследить, чтобы дети не играли
с устройством. Дети не должны чистить устройство
и выполнять другие действия по уходу за ним без
надлежащего присмотра.
●● Не повреждайте, не заламывайте, не натягивайте,
не перекручивайте и не завязывайте в узел присоединительный провод. Не ставьте на провод тяжелые предметы и не зажимайте его между такими
VC1260-001_v01
предметами. Располагайте сетевой провод вдали
от горячих поверхностей. Не наезжайте шваброй
на присоединительный провод. Не переносите и не
передвигайте паровую швабру, держа ее за провод. Повреждение провода представляет пожарную опасность или может привести к поражению
электрическим током.
●● Не оставляйте швабру подключенной к источнику
питания без надзора. Всегда отключайте прибор от
сети питания, если он не используется или перед
его очисткой.
●● Перед отключением прибора от источника питания, установите все переключатели в позицию off
– выключить. Отключите присоединительный провод, удерживая его за штепсель, а не за шнур.
●● Во избежание поражения электрическим током,
запрещено брать прибор мокрыми руками либо
работать с ним без обуви. Запрещено погружать
прибор в воду.
●● Нельзя направлять пар в сторону людей, животных, растений, электропроводов или электрооборудования.
●● Не приближайте волосы, пальцы, другие части
тела, а также одежду свободного кроя к отверстиям
и подвижным частям прибора.
●● Соблюдайте особую осторожность во время
очистки лестниц и ступеней.
– Внимание пар!
Некоторые части оборудования (чистящая
насадка, чистящая подкладка, чистящие накладки)
могут нагреваться во время работы. Не прикасайтесь к горячим поверхностям!
Нельзя направлять пар на людей, животных или
на растения – риск возникновения ожога!
Нельзя применять прибор для чистки одежды,
которая одета на людях или животных!
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Прибор всегда подключайте к гнезду электросети
(только переменного тока) с напряжением, соответствующим поданному на информационном табло
прибора, а также оборудованного безопасным
кольцом.
●● Не пользуйтесь удлинителем без заземления!
●● Запрещено использовать паровую швабру с функцией очистки паром, если в резервуаре нет воды.
После завершения работы вылейте оставшуюся
воду из контейнера.
●● Не собирайте шваброй:
●● никакого горящего или тлеющего мусора (то есть
сигарет, спичек или горячую пыль),
29
●● легковоспламеняющиеся или взрывоопасные
вещества (такие как бензин или топливо для
зажигалок), также не используйте в зонах, где
находятся эти вещества,
●● токсичные материалы, такие как хлор, отбеливатели или средства для чистки труб.
●● Не используйте прибор в местах скопления легковоспламеняющихся, взрывоопасных или токсичных паров, которые могут образоваться во время
использования масляных красок, разбавителей,
некоторых средств против моли или в помещениях,
где есть легковоспламеняющаяся пыль.
●● Не наполняйте контейнер для воды никакими другими жидкостями, кроме воды, напр. духами, пятновыводителями или спиртосодержащими растворами, поскольку они могут повредить прибор.
●● Температура и напор струи пара может оказывать
воздействие на некоторые очищаемые поверхности. Всегда проверяйте действие прибора на
небольшом, незаметном участке поверхности,
чтобы убедиться, что он не чувствителен к воздействию паровой швабры.
●● Не направляйте пар в сторону оборудования,
содержащего электроэлементы, такие как внутренние части духовок.
●● Запрещено использовать паровую швабру
для очистки шелка или велюра, очень тонкого
материала, на незащищенных напольных панелях, ламинате, твердом промышленном полу,
потолках, оштукатуренных поверхностях, автомобильных лакокрасочных покрытиях, электронике или иных предметах, использующих
электричество.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
Технические характеристики
Тип паровой швабры и ее технические параметры указаны на заводской табличке.
Паровая швабра является оборудованием I класса,
оснащенным присоединительным проводом с защитной
жилой и штепселем с защитным контактом.
Прибор выполняет все требования действующих норм.
Прибор соответствует требованиям директив:
–– Электрическое устройство низкого напряжения (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Электромагнитная совместимость (EMC)
– 2004/108/EC.
Уровень акустической мощности: max. 65 dB/A.
Устройство обозначено знаком CE на информационной
табличке спецификации.
Конструкция прибора
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
зования в домашних условиях.
15
16
17
18
речащих описанным в настоящей инструкции.
швабру исключительно с аксессуарами, входящими в ее комплектацию.
19
●● Прибор предназначен исключительно для исполь●● Нельзя использовать прибор не по назначению.
●● Не используйте паровую швабру в целях, противо●● Используйте
A
Скобы для крепления присоединительного провода
Крепление контейнера для воды
Контейнер для воды
Фильтр, смягчающий воду
Держатель контейнера для мусора
Контейнер для мусора
Электрощетка
Рычаг отсоединения подкладки
Присоединительный провод
Блокировка штанги
Штанга с держателем
Кнопка подачи пара
Чистящая насадка
Накладка из микрофибры для сложных загрязнений
(2 шт.)
Накладка для обычной ежедневной очистки (2 шт.)
Чистящая подкладка
Кнопка
(включить/выключить электрощетку)
Сигнальные диоды (HEAT – нагрев, STEAM – пар,
SWEEP – электрощетка)
Переключатель HEAT (on – включить, off – выключить)
Эксплуатация прибора
Прибор имеет две рабочие функции на выбор пользователя. Пароочиститель генерирует горячий пар, который
легко удаляет загрязнения с твердых полов, кроме этого
швабра может использоваться как электрощетка для
сбора мусора с (заметания) твердых полов или ковров.
УСТАНОВКА ШТАНГИ С РУЧКОЙ
●● Распакуйте все элементы прибора.
B
1 Вставьте конец штанги в гнездо в корпусе и нажмите
до полной фиксации.
30
VC1260-001_v01
2 Оставшуюся длину присоединительного провода
намотайте на нижнюю и верхнюю скобу для крепления
присоединительного провода.
ФУНКЦИЯ СБОРА МУСОРА
D
1 Подключите прибор к соответствующей электросети.
2 Нажмите кнопку
, чтобы включить электрощетку.
Электрощетку можно использовать на
твердых ровных полах, как с установленной чистящей подкладкой, так и без нее.
На ковре с коротким ворсом используйте
электрощетку без чистящей подкладки.
3 После завершения работы выключите электрощетку,
нажав кнопку
.
4 Чтобы очистить контейнер для мусора, снимите его
при помощи ручки, расположенной в верхней крышке.
5 Затем нажмите кнопку разблокировки, расположенную сзади контейнера, чтобы выбросить собранный
мусор.
6 Пустой контейнер для мусора закройте и поместите
на прежнее место. Характерный щелчок свидетельствует
о правильно установленном контейнере.
Перед использованием функции сбора
мусора убедитесь, что в приборе установлен контейнер для мусора.
Не отрывайте электрощетку от пола во
время ее работы.
ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ ПАРОМ
F
Чтобы воспользоваться функцией очистки паром, следуйте следующим указаниям.
1 Приставьте и закрепите накладку из микрофибры
к чистящей подкладке.
Следите за тем, чтобы липучки на подкладке и накладке совпадали.
2 Чтобы установить чистящую подкладку в приборе,
аккуратно опустите чистящую насадку на подкладку,
чтобы колесики накладки попали в выемки в подкладке.
Характерный щелчок свидетельствует о правильно установленной подкладке. Чтобы снять чистящую подкладку,
удерживайте ногой педаль, отпускающую подкладку
и поднимите чистящую насадку.
Запрещено использовать швабру с функцией очистки паром без установленной
подкладки с накладкой из микрофибры.
3 Извлеките контейнер для воды. Для этого освободите
крепление контейнера для воды и потяните контейнер на
себя.
4 Переверните контейнер и открутите гайку. Наполните
VC1260-001_v01
контейнер водой, закрутите гайку (убедитесь, что гайка
хорошо затянута) и установите контейнер на место.
Нельзя использовать паровую швабру
с функцией очистки паром без воды в контейнере.
●● Подключите прибор к соответствующему источнику
питания.
5 Установите переключатель HEAT в положение on.
6 Прибор начнет нагревать воду. Загорится сигнальный светодиод HEAT.
Включение сигнального диода STEAM свидетельствует о готовности прибора
к работе с функцией очистки паром.
7 Чтобы начать работу, нажмите и удерживайте кнопку
подачи пара.
Отпускание кнопки останавливает подачу
пара.
Если в ходе работы окажется, что воды
в контейнере недостаточно, установите переключатель HEAT в положение
off и наполните контейнер для воды (смотреть пункты 4 и 5 ).
Слишком мокрую или грязную накладку из
микрофибры следует заменить чистой
и сухой.
Накладка из микрофибры нагревается
во время эксплуатации паровой швабры.
Соблюдайте осторожность во время ее
замены.
Для тщательной дезинфекции пола, дайте
прибору нагреться в течение примерно
минуты, затем короткими движениями
очистите нужное место в течение примерно 15 секунд.
8 После окончания работы установите переключатель
HEAT в положение off и подождите, пока с чистящей
насадки перестанет выходить пар.
9 Вылейте воду из контейнера для воды и отключите
прибор от источника питания.
Завершение работы / Очистка и уход
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
●● По окончании работы с функцией очистки паром убедитесь, что переключатель HEAT находится в положении off, затем отключите прибор от электросети.
●● Вылейте воду, оставшуюся в контейнере.
●● Накладки из микрофибры можно стирать в стиральной машине при температуре не более 60°C.
31
Если накладки очень сильно загрязнены,
перед стиркой их следует замочить
в теплой воде с добавлением моющего
средства или пятновыводителя.
поэтому обязательным является периодическая (не реже, чем раз в месяц) очистка
валика электрощетки.
Перед очисткой электрощетки отключите прибор от электросети.
●● Накладки необходимо тщательно высушить перед их
хранением.
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА, СМЯГЧАЮЩЕГО ВОДУ
C
Фильтр, смягчающий воду, помогает удалить из воды
минералы, которые могут снизить эффективность
работы паровой швабры. Частота замены фильтра зависит от степени жесткости воды и от частоты использования прибора. Мы рекомендуем заменять смягчающий
воду фильтр через каждые 6 месяцев эксплуатации.
Степень износа фильтра может влиять
на эффективность работы паровой швабры.
Валик щетки можно снять для более тщательной
очистки.
1 Поверните блокировку валика, расположенную снизу
чистящей насадки, в положение
.
2 Извлеките блокировку валика и валик из прибора.
3 Используя ножницы или острый нож, аккуратно очистите валик электрощетки. Используя ножницы и острый
нож, разрежьте волосы или нитки, намотавшиеся на
валик.
Следите, чтобы не повредить ворс и сам
валик электрощетки.
Перед началом замены фильтра, отключите прибор от электросети.
1 Извлеките контейнер для воды (смотреть „ФУНКЦИЯ
ОЧИСТКИ ПАРОМ” пункт 3 ).
2 Потяните фильтр вверх и извлеките его из прибора.
3 Вместо изношенного фильтра вставьте новый и прижмите так, чтобы он плотно прилегал к корпусу прибора.
4 Установите контейнер для воды на прежнее место.
ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОЩЕТКИ
G
Во время эксплуатации на валике электрощетки скапливается мусор: нитки,
шнурки, волосы, обрезки тканей и т.д. Они
снижают эффективность сбора мусора,
4 Очищенный валик вставьте на место.
5 Вставьте блокировку валика и установите в положение
. Валик зафиксирован.
ДЕМОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЯ, ХРАНЕНИЕ
E
Чтобы облегчить хранение прибора в низких шкафчиках,
предусмотрена возможность снятия держателя.
1 Поверните верхнее крепление для фиксации присоединительного провода, чтобы оно было направлено
вниз.
2 Снимите присоединительный провод с крючков.
3 Нажмите фиксатор штанги и выньте штангу с держателем, потянув вверх.
Возможные неисправности во время эксплуатации паровой швабры
Неисправности, которые на первый взгляд кажутся серьезными, можно легко решить. Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте, не подходит ли какая-либо из проблем описанных в таблице к обнаруженной неисправности. Если в дальнейшем проблема не будет решена согласно указаниям в таблице, обратитесь по инфолинии к консультанту или в соответствующий сервисный центр.
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Отсутствие сетевого напряжения.
Прибор неправильно подключен
к электросети или не включен.
Вставьте штепсель в соответствующий источник питания (смотреть
заводской щиток, расположенный на
приборе) и включите прибор.
Розетка повреждена.
Подключите прибор в другую
розетку.
Малая эмиссия пара или его отсутКонтейнер для воды пуст.
ствие во время работы с включенной
Сигнальный светодиод HEAT свефункцией очистки паром.
тится, однако переключатель HEAT
не находится точно в положении on.
32
Наполните контейнер для воды.
Убедитесь, что переключатель HEAT
находится в положении on.
VC1260-001_v01
ПРОБЛЕМА
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Валик электрощетки не вращается.
Крупные части мусора заблокировали вход.
Удалите мусор, перекрывающий
вход.
Волосы, нитки или крупный мусор
накопились на валике и заблокировали его работу.
Выключите и отключите прибор от
источника питания. Затем очистите
валик от заблокировавших его
элементов (смотреть ОЧИСТКА
ЭЛЕКТРОЩЕТКИ).
Прибор и далее работает неправильно.
Обратитесь в сервисный центр.
Экология – забота об окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
требует особенных усилий.
Для этого:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте
в контейнер, предназначенный для пластика.
Непригодный к эксплуатации пылесос отдавайте в соответствующий пункт утилизации, поскольку содержащиеся в приборе вредные компоненты могут создавать
угрозу для окружающей среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Импортер/изготовитель не несёт ответственности за возможный ущерб, причинённый эксплуатацией устройства не по
назначению или ненадлежащим обслуживанием.
Импортер/изготовитель оставляет за собой право модифицировать изделие в любое время, без предварительного уведомления, с целью приведения в соответствие с юридическими
нормами, нормами, директивами или в связи с конструкторскими, торговыми, эстетическими или другими причинами.
VC1260-001_v01
33
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Указания касаещи безопасността
и правилната употреба
Преди да започнете да използвате уреда, прочетете съдържанието на тази инструкция за
обслужване.
Уверете се дали добре сте разбрали съветите
описани по-долу.
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Не експлоатирайте уреда, ако захранващият кабел,
корпуса или дръжката са видимо повредени. Занесете уреда за ремонт в сервизен пункт.
●● Ако неотделимият захранващ кабел се повреди,
той трябва да бъде сменен у производителя, в специализиран сервиз или от квалифициран специалист, за да се избегне евентуална опасност.
●● Ремонта на уреда може да бъде извършван само
от обучен персонал. В случай на неизправност на
уреда, моля обърнете се към специализиран сервизен пункт на ZELMER .
●● Преди почистване, монтаж или демонтаж винаги
изваждайте щепсела на захранващия кабел от контакта.
●● Устройството може да се използва от деца на
възраст най-малко 8 години и лица с намалени
физически, сетивни или психически способности,
или с липса на опит и знания за уреда, но само
под надзор, или след като по-рано са разбрали
обясненията за възможните рискове и указанията
и инструкциите за безопасно използване на уреда.
Уверете се, че децата не си играят с уреда. Почистването на уреда и извършването на други действия
по поддръжка, не трябва да се извършват от деца
без осигурен съответен надзор.
●● Не увреждайте, не огъвайте, не опъвайте, не
завивайте и не усуквайте захранващия кабел.
Не поставяйте тежки предмети върху кабела и не
го развивайте между такива предмети. Пазете
захранващия кабел далеч от горещи повърхности.
34
Не преминавайте с парочистачката през захранващия кабел. Не премествайте и не издърпвайте
парочистачката теглейки за захранващия кабел.
Повреден захранващ кабел може да предизвика
пожар или токов удар.
●● Не оставяйте уреда свързан към източника на
захранване без надзор. Винаги изключвайте от
електрическата мрежа, когато уреда не се използва
или преди почистване.
●● Преди да изключите устройството от източника на
захранване, преместете всички бутони и превключватели в положение „off” - изключено. Изключете
захранващия кабел, като го държите за щепсела,
а не теглейки за кабела.
●● За да избегнете токов удар, никога не работете
с устройството с мокри ръце или с боси крака.
Никога не потапяйте уреда във вода.
●● Никога не насочвайте парата към хора, животни,
растения, електрически кабели или други електрически уреди.
●● Не приближавайте косата си, пръстите, други части
на тялото или широки дрехи към отворите и движещи се части на уреда.
●● Бъдете особено внимателни при почистване на
стълби и стъпала.
– Внимание пара!
Някои части на уреда (долната част на чистещата глава, почистващите кърпи, подложката
за почистване) може да се нагряват по време на
работа. Не докосвайте горещите повърхности!
Никога не насочвайте парата към хора, животни
или растения – има риск от изгаряне!
Не използвайте уреда върху дрехи, носени от
човек или животни!
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Уредът трябва винаги да бъде включен в контакт
(само променлив ток) оборудван със щифт за заземяване, съвместим с напрежението както е посочено върху табелката на устройството.
●● Не използвайте удължител без заземяване!
●● Не използвайте функцията пара на парочистачката
без вода в резервоара. Когато завършите работа
с уреда, изсипете водата останала в резервоара.
●● Не събирайте с мопа:
●● нищо, което гори или дими (т.е.: цигари, кибритени клечки или горещ прах),
●● запалими или експлозивни вещества (като бензин или газ за запалки) или в области, където
такива вещества са налице,
VC1260-001_v01
●● токсични материали, като хлор, избелващи препарати или препарати за прочистване на запушени тръби.
●● Не използвайте уреда в непосредствена близост
до запалими, експлозивни или токсични изпарения,
такива каквито могат да се появят при използване на
маслени бои, разредители, някои вещества против
молци или в помещения, където има горим прах.
●● Не вливайте течности, различни от вода в резервоара за вода, като парфюми, препарати за пране на
петна или други течности, които съдържат алкохол,
тъй като това може да повреди устройството.
●● Топлина и силата на струята на парата може да
влияе лошо на някои от почистваните повърхности. Винаги изпробвайте работата на уреда на
малък незабележим участък, за да се уверите, че
повърхността е нечувствителна към действието на
парочистачката.
●● Не насочвайте парата към оборудване, съдържащо електрически компоненти, като например във
вътрешността на фурната.
●● Никога не използвайте стийм мопа на коприна
или кадифе, много тънка пластмаса, не лакирани ламинати/паркети, дървени настилки,
твърди индустриални подове, тавани, измазани
повърхности, автомобилни лакове/бои, електроника или елементи, използващи електричество.
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Устройството е предназначено само за домашна
употреба.
използвайте устройството в не съответствие
с неговото предназначение.
●● Не използвайте стийм мопа за цели, различни от
тези, описани в това ръководство.
●● Използвайте стийм мопа само с аксесоарите, които
са приложени.
●● Не
Технически данни
Типа на парочистачката и нейните технически параметри
се намират в информационната табелка.
Парочистачката стийм моп е уред клас I, оборудвана
със захранващ кабел, който има заземителен проводник
и щепсел със щифт за заземяване.
Това устройство е съобразено с приложимите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC)
– 2004/108/EC.
Ниво на акустична мощност: макс. 65 dB/A.
Уредът е обозначен със знак CE върху информационната табелка.
VC1260-001_v01
Строеж на уреда
A
Скоби за закачване на захранващия кабел
Скоба за резервоара за вода
Резервоар за вода
Филтър омекотяващ водата
Дръжка на контейнера за отпадъци
Контейнер за отпадъци
Електрическа четка
Педал освобождаващ подложката
Свързващ кабел
Блокада на дръжката на мопа
Дръжка на мопа с дръжка за захващане
Бутон за емисия на парата
Чистеща глава
Микрофибърна кърпа за трудни петна (2 броя)
Кърпа за регулярно чистене (2 броя)
Чистеща подкладка
Бутон
(включи/изключи електрическата четка)
Сигнализиращи диоди (HEAT – нагряване, STEAM –
пара, SWEEP – електрическа четка)
19 Превключвател HEAT (on – включи, off – изключи)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Обслужване на уреда
Устройството има две функции за работа за избор от
потребителя. Стийм мопа произвежда гореща пара,
която лесно премахва замърсявания от твърди подове,
допълнително може да се използва като електрическа
четка за събиране на замърсявания (метене) на твърди
подови настилки или килими.
МОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА
B
●● Извадете всички елементи на уреда от опаковката.
1 Поставете накрайника на дръжката в жака на корпуса и го натиснете на предвиденото място, докато не
щракне.
2 Излишния захранващ кабел можете да навиете на
горната и долната монтажна скоба предназначени за
съхранение на кабела.
ФУНКЦИЯ СЪБИРАНЕ(МЕТЕНЕ)
D
1 Свържете уреда със съответния източник на захранване.
2 Натиснете бутона
, за да включите електрическата четка.
Електрическата четка може да бъде
използвана на твърди, равни подови
настилки както с монтираната чистеща
подложка, така и без нея.
35
На килими с къси косми използвайте електрическата четка без да монтирате чистещата подложка.
3 След завършване на работа изключете електрическата четка натискайки бутона
.
4 За да изпразните контейнера с отпадъци, извадете го
за дръжката намираща се в горния капак.
5 След това натиснете освобождаващия бутон, намиращ се на контейнера, за да изхвърлите събраните там
отпадъци.
6 Затворете изпразненият контейнер за отпадъци и го
сложете в мястото предназначено за него. Характерен
звук „клик” ще информира, че контейнера е правилно
монтиран.
Преди да започнете работа с функцията
събиране, проверете дали контейнера за
отпадъци е монтиран в уреда.
Не повдигайте електрическата четка
нагоре от пода по време на работа на
уреда.
ФУНКЦИЯ ПАРА
F
За да използвате функцията за пара, следвайте инструкциите по-долу.
1 Подравнете и закрепете микрофибърната кърпа към
почистващата подложка.
Моля, обърнете внимание, закрепващите
елементи на подложката и кърпата да са
добре приложени един към друг.
2 За да монтирате почистващата подложка в уреда, сложете деликатно чистещата глава на подложката, така че
колелата на главата да се наместят във вдлъбнатините
на подложката. Характерен звук „клик” ще информира, че
подложката е правилно монтирана. За да демонтирате
подложката за почистване, задръжте натиснат педала за
освобождаване и повдигнете чистещата глава.
Никога не използвайте стийм мопа с функцията пара без монтирана подкладка
с микрофибърната кърпа.
3 Извадете резервоара за вода. За тази цел освободете скобата на резервоара за вода и издърпайте резервоара към себе си.
4 Обърнете резервоара с дъното нагоре и отвъртете
капачката. Напълнете резервоара с вода, завийте капачката (проверете дали е добре завита) и сложете обратно
резервоара в мястото предназначено за него в уреда.
Никога не използвайте стийм мопа с функцията пара без вода в резервоара.
5 Преместете превключвателя HEAT в позиция on.
6 Уреда ще започне да загрява водата. Сигнализиращият диод HEAT ще светне.
Светването на сигнализиращия диод
STEAM информира че уреда е готов за
работа с функцията пара.
7 За да започнете работа, натиснете и задръжте
бутона за емисия на пара.
Освобождаването на бутона спира изпускането на пара.
Ако по време на работа водата в резервоара
за вода се изразходи, преместете превключвателя HEAT в позиция off и напълнете
резервоара за вада (вижте точка 4 и 5 ).
Ако микрофибърната кърпа е много мокра
или замърсена – сменете я с чиста и суха.
Микрофибърната кърпа се нагрява по
време на използване на стийм мопа.
Бъдете внимателни по време на смяна на
кърпата.
За цялостно обеззаразяване на някои
фрагменти на пода, оставете уреда да се
загрее за около минута, а след това с къси
движения почиствайте желаното място
през около 15 секунди.
8 След приключване на работата, плъзнете бутона
HEAT в позицията off и изчакайте докато от чистещата
глава спре да излиза пара.
9 Изпразнете водния резервоар и изключете устройството от източника на захранване.
Завършване на работа /
Чистене и поддържане
ЗАВЪРШВАНЕ НА РАБОТА С УРЕДА
●● След завършване на работа с уреда с функцията
пара, проверете дали превключвателя HEAT се
намира на позиция off, след което изключете уреда
от източника на захранване.
●● Излейте водата останала в резервоара.
●● Микрофибърните кърпи могат да бъдат изпрани
в перални машини при температура максимална 60°C.
Ако кърпите са много силно замърсени
преди пране, накиснете ги в топла вода
с прах за пране или препарат за пране на
петна.
добре кърпите преди да ги приберете за
●● Свържете уреда със съответния източник на захран- ●● Изсушете
съхранение.
ване.
36
VC1260-001_v01
СМЯНА НА ФИЛТЪРА ОМЕКОТЯВАЩ
ВОДАТА
C
Филтърът омекотяващ водата служи до премахване на
минералите от водата, които могат да понижат ефективността на стийм мопа. Честотата на смяната на филтъра
зависи от твърдостта на водата и честотата на използване
на устройството. Препоръчваме смяна на филтъра за
омекотяване на водата след около 6 месеца на ползване.
Степента на износване на филтъра може
да влияе на ефективността на работа на
стийм мопа.
Преди да започнете смяната на филтъра
изключете уреда от захранващата мрежа.
1 Извадете резервоара за вода (вижте „ФУНКЦИЯ
ПАРА” точка 3 ).
2 Изтеглете филтъра нагоре и го извадете от уреда.
3 На мястото на износеният филтър сложете нов
и натиснете, за да бъде плътно притиснат към стените
на корпуса на уреда.
4 Сложете отново резервоара за вода в мястото предназначено за него.
ЧИСТЕНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧЕТКА
G
По време на работа на валяка на електрическата четка се събират парчета: конци,
връзки, коса, тъкани и т.н. Те намаляват
ефективността на събирането на отпадъци, затова е необходимо периодично
(поне веднъж месечно) да настъпи почистване на валяка.
Преди чистене на електрическата четка
изключете уреда от захранващата мрежа.
Валякът на четката е елемент, който може да бъде
демонтиран с цел да бъде добре изчистен.
1 Завъртете блокадата на валяка, намираща се под
почистващата глава в позиция
.
2 Извадете блокадата на валяка и валяка от уреда.
3 Използвайте ножица или остър нож, внимателно
почистете валяка на електрическата четка. Използвайте
ножица или остър нож, нарежете косата или конците,
увити около валяка.
Внимавайте да не повредите космите на
валяка и самият валяк.
4 Изчистеният валяк сложете в мястото предназначено
за него.
5 Преместете блокадата на валяка на позиция
.
Валякът е блокиран.
ДЕМОНТИРАНЕ НА ДРЪЖКАТА,
СЪХРАНЕНИЕ
E
За да се улесни съхранението на устройството в ниски
долни шкафове има възможност за демонтиране на
дръжката.
1 Завъртете горната скоба за закрепване на захранващия кабел, така че да е насочена надолу.
2 Плъзнете захранващия кабел от скобите.
3 Натиснете блокадата на дръжката и изтеглете дръжката нагоре.
Примерни проблеми по време на експлоатиране на стийм мопа
Проблемите, които на пръв поглед могат да изглеждат сериозни, могат лесно да бъдат решени. Преди да се свържете
със сервизния представител, вижте таблицата по-долу, дали някой от проблемите, описани по-долу не отговаря на
Вашия проблема. Ако проблемът все още не е решен, свържете се с инфолинията или с подходящ сервизен център.
ПРОБЛЕМ
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Липса на захранване.
Уредът не е правилно свързан
със захранващата мрежа или не
е включен.
Включете щепсела в съответното
захранване (виж информационната
табелка на уреда) и включете
устройството.
Захранващия контакт е повреден.
Свържете уреда към друг захранващ
контакт.
Резервоара за вода е празен.
Напълнете резервоара с вода.
Малка струя на парата или липса на
пара по време на използването на
функцията пара.
VC1260-001_v01
Сигнализиращата диода HEAT свети, Проверете дали превключвателя
но превключвателя HEAT не се
HEAT се намира точно на позинамира точно на позиция on.
ция on.
37
ПРОБЛЕМ
ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
РЕШЕНИЕ
Валякът на електрическата четка не
се върти.
Големи замърсявания блокират
валяка.
Премахнете замърсяванията от
валяка.
Коси, конци или други големи
замърсявания се събират на валяка
и блокират неговата работа.
Изключете уреда с превключвателя
и от източника на захранване. След
това изчистете валяка от блокиращите го елементи (вижте ЧИСТЕНЕ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЧЕТКА).
Уредът все още не работи правилно.
Свържете се със сервизен пункт.
Екология – грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази
цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете
в контейнера за пластмаса.
Изхабения уред предайте в съответния
пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части
могат да представляват опасност за околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
щети, предизвикани от използване на устройството несъответно на предназначението му или от неправилна експлоатация.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира продукта по всяко време без предварително предупреждение с цел приспособяване към законови разпоредби, норми,
директиви или по конструкторски, търговски, естетически
и други причини.
38
VC1260-001_v01
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого приладу та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки, що стосуються бзпеки
і правильної експлуатації
Перед початком використання приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з використання.
Слід пересвідчитися, що усі подані нижче вказівки
зрозумілі.
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Не вмикайте прилад, якщо провід живлення, кор-
пус або ручка мають видимі пошкодження. У цьому
випадку слід звернутися до сервісного центру.
●● Якщо невід’ємний живильний кабель буде пошкоджений, він підлягає заміні виробником або спеціалізованим сервісним центром, чи кваліфікованою
особою для попередження небезпеки.
●● Ремонт приладу може здійснювати лише кваліфікований персонал. У разі виникнення несправностей
слід звернутися до спеціалізованого сервісного
центру ZELMER.
●● Перед очищенням приладу, його монтажем
або демонтажем приєднувальний провід слід
обов’язково відключити від розетки.
●● Пристроєм можуть користуватися діти віком від
8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними й психічними можливостями, а також ті, хто
має досвіду роботи із пристроєм, за умови, що вони
будуть робити це виключно під наглядом або після
попереднього зрозумілого пояснення можливих
загроз та інструктажу з безпечного використання
пристрою. Необхідно прослідкувати, щоб діти не
бавилися з пристроєм. Діти не повинні чистити пристрій та виконувати інші дії з догляду за ним без
належним наглядом.
●● Не ушкоджуйте, не переламуйте, не натягуйте, не
перекручуйте і не зв’язуйте у вузол приєднувальний провід. Не ставте на провід важкі предмети і не
затискайте його між ними. Провід повинен бути розташований подалі від гарячих поверхонь. Не наїжджайте шваброю на приєднувальний провід.
Не переносьте і не пересувайте швабру, тягнучи
VC1260-001_v01
її за провід. Пошкодження проводу є небезпечним
з точки зору пожежної безпеки та може привести до
ураження електричним струмом.
●● Не залишайте швабру підключеною до джерела
живлення і без нагляду. Завжди відключайте прилад від електромережі, якщо він не використовується або перед його очищенням.
●● Перед вимкненням приладу з електромережі, встановіть всі перемикачі в позицію off – вимкнути. Відключіть приєднувальний провід, утримуючи його за
штепсель, а не за шнур.
●● Щоб уникнути ураження електричним струмом,
заборонено працювати з приладом мокрими руками
або без взуття. Заборонено занурювати прилад
у воду.
●● Не можна направляти пару у бік людей, тварин,
рослин, електропроводів або електроустаткування.
●● Не наближайте волосся, пальці, інші частини тіла,
а також одяг вільного крою до отворів і рухомих
частин приладу.
●● Слід бути особливо обережним під час очищення
сходів і сходинок.
– Увага пара!
Деякі частини приладу (низ насадки для чищення,
підкладка для чищення, накладки для чищення)
можуть нагріватися під час роботи. Не торкайтеся до гарячих поверхонь! Не можна направляти
пару на людей, тварин або на рослини – ризик
виникнення опіків!
Не можна застосовувати прилад на одязі, одягненому на людях або тваринах!
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Прилад завжди підключайте до гнізда електроме-
режі (лишее змінного струму) із напругою, що відповідає поданій на інформаційному табло приладу,
а також оснащеного безпечним кільцем.
●● Не вживайте подовжувач без захисного болта!
●● Заборонено користуватися паровою шваброю
з активною функцією очищення парою без води
в резервуарі. Після завершення роботи вилийте
воду, що залишилася в контейнері.
●● Не збирайте шваброю:
●● нічого, що горить або тліє (тобто сигарети, сірники або гарячий пил),
●● легкозаймисті або вибухонебезпечні речовини
(такі як бензин або паливо для запальничок),
також не слід використовувати в зонах, де знаходяться ці речовини,
●● токсичні матеріали, такі як хлор, відбілювачі або
засоби для прочищення труб.
39
●● Не
використовуйте прилад в безпосередньому
оточенні легкозаймистих, вибухонебезпечних або
токсичних випарів, що можуть утворитися під час
використання масляних фарб, розчинників, деяких
засобів проти молі, або в приміщеннях, де є легкозаймистий пил.
●● Не заповнюйте контейнер для води жодними
іншими рідинами, окрім води, тобто парфумами,
засобами для виведення плям або рідинами, що
містять спирт, оскільки вони можуть пошкодити
прилад.
●● Температура і сила подачі пари може негативно
впливати на деякі поверхні, що очищаються.
Завжди перевіряйте дію приладу на невеликій,
непомітній ділянці підлоги, щоб переконатися, що
вона не чутлива до дії парової швабри.
●● Не направляйте пару в бік обладнання, що містить
електроелементи, такі як внутрішні частини духовок.
●● Заборонено використовувати парову швабру
для чищення шовку або велюру, дуже тонкого
матеріалу, на незахищених підлогових панелях,
ламінаті, твердій промисловій підлозі, стелях,
обштукатурених поверхнях, автомобільних
лакофарбових покриттях, електроніці або предметах, що використовують електрику.
Конструкція приладу
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
18
19
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
Скоби для кріплення приєднувального проводу
Кріплення контейнера для води
Контейнер для води
Фільтр для пом’якшення води
Ручка контейнера для сміття
Контейнер для сміття
Електрощітка
Педаль для звільнення підкладки
Приєднувальний провід
Блокування штанги
Штанга з тримачем
Кнопка подачі пари
Насадка для чищення
Накладка з мікрофібри для складних забруднень
(2 шт.)
Накладка для щоденного чищення (2 шт.)
Підкладка для чищення
Кнопка
(ввімкнути/вимкнути електрощітку)
Сигнальні діоди (HEAT – нагрів, STEAM – пара,
SWEEP – електрощітка)
Перемикач HEAT (on – ввімкнути, off – вимкнути)
Експлуатація приладу
ченням.
Прилад має дві функції роботи на вибір користувача.
Парова швабра утворює гарячу пару, яка легко видаляє
забруднення з підлог з твердим покриттям, додатково
швабра може використовуватися як електрощітка для
збору сміття (замітання) з підлог з твердим покриттям
або килимів.
заних в цій інструкції.
МОНТАЖ ШТАНГИ З РУЧКОЮ
●● Прилад призначений виключно для використання
у домашніх умовах.
●● Не можна використовувати прилад не за призна●● Не використовуйте парову швабру в цілях, не вка●● Використовуйте швабру виключно з аксесуарами,
що входять до її комплектації.
Технічні характеристики
Тип парової швабри і її технічні параметри наведені на
заводському щитку.
Парова швабра є прибором I класу, оснащеним приєднувальним приводом із захисною жилою і штепселем із
захисним контактом.
Прилад виконує усі вимоги діючих норм.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Рівеь акустичної потужності: max. 65 dB/A.
Виріб позначений знаком CE на інформаційній табличці
специфікації.
40
A
●● Розпакуйте всі елементи приладу.
B
1 Вставте кінець штанги в гніздо в корпусі і натисніть до
повної фіксації.
2 Зайву довжину приєднувального проводу намотайте
на нижню і верхню скобу для кріплення приєднувального
проводу.
ФУНКЦІЯ ЗБИРАННЯ СМІТТЯ
D
1 Підключіть прилад до електромережі.
2 Натисніть кнопку
, щоб ввімкнути електрощітку.
Електрощітку можна використовувати на
твердих рівних підлогах, як зі встановленою підкладкою для чищення, так і без неї.
На килимі з коротким ворсом використовуйте електрощітку без підкладки для
чищення.
VC1260-001_v01
3 Після завершення роботи відключіть електрощітку,
натиснувши кнопку
.
4 Щоб очистити контейнер для сміття, підніміть його за
ручку, розташовану у верхній кришці.
5 Потім натисніть кнопку розблокування, розташовану
ззаду контейнера, щоб викинути зібране сміття.
6 Порожній контейнер для сміття закрийте і встановіть
на місце. Характерний звук клацання свідчить про правильно встановлений контейнер.
Перед роботою з ввімкненою функцією збирання сміття переконайтеся, що контейнер для сміття встановлено у приладі.
Не відривайте електрощітку від підлоги
під час її роботи.
F
ФУНКЦІЯ ОЧИЩЕННЯ ПАРОЮ
Щоб скористатися функцією очищення парою, дотримуйтесь наступних вказівок.
1 З’єднайте і закріпіть накладку з мікрофібри з підкладкою для чищення.
Стежте, щоб липучки
і накладці співпадали.
на
підкладці
2 Щоб встановити підкладку для чищення в приладі,
обережно з’єднайте насадку для чищення з підкладкою,
щоб коліщатка насадки потрапили у виїмку в підкладці.
Характерний звук клацання свідчить про правильно встановлену підкладку. Щоб зняти підкладку для чищення,
утримуйте ногою педаль, що відпускає підкладку і підніміть насадку для чищення.
Заборонено використовувати швабру
з функцією очищення парою без встановленої підкладки з накладкою з мікрофібри.
3 Витягніть контейнер для води. Для цього звільніть
затискач контейнера для води і потягніть контейнер на
себе.
4 Переверніть контейнер і відкрутіть гайку. Наповніть
контейнер водою, закрутіть гайку (переконайтеся, що
вона добре затягнута) і поверніть контейнер на місце.
Не можна використовувати парову швабру
з функцією очищення парою без води в контейнері.
●● Підключіть прилад до відповідної електромережі.
5 Встановіть перемикач HEAT в положення on.
6 Прилад почне нагрівати воду. Сигнальний діод HEAT
ввімкнеться.
Ввімкнення сигнального діода STEAM свідчить про готовність приладу до роботи
з функцією очищення парою.
VC1260-001_v01
7 Щоб почати роботу, натисніть і утримуйте кнопку
подачі пари.
Відпускання кнопки зупиняє випуск пари.
Якщо в ході роботи виявиться, що води
в контейнері недостатньо, встановіть
перемикач HEAT в положення off і наповніть
контейнер для води (дивитися пункти
4 і 5 ).
Дуже мокру або брудну накладку з мікрофібри слід замінити чистою і сухою.
Під час експлуатації парової швабри
накладка з мікрофібри нагрівається.
Будьте обережні під час її заміни.
Для ретельної дезінфекції підлоги, дайте
приладу нагрітися протягом приблизно
однієї хвилини, потім короткими рухами
чистіть потрібне місце протягом близько
15 секунд.
8 Після завершення роботи встановіть перемикач HEAT
в положення off і почекайте, поки з насадки для чищення
перестане виходити пара.
9 Вилийте воду із контейнера для води і відключіть
прилад від електромережі.
Завершення роботи / Очищення та догляд
ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ
●● Після закінчення роботи з функцією очищення парою
переконайтеся, що перемикач HEAT знаходиться
в положенні off, потім відключіть прилад від електромережі.
●● Вилийте воду, що залишилася в контейнері.
●● Накладки з мікрофібри можна прати у пральній
машині при температурі не більше 60°c.
Якщо накладки дуже сильно забруднені,
перед пранням їх слід замочити в теплій
воді з додаванням миючого засобу або
засобу для виведення плям.
●● Накладки ретельно висушіть перед їх зберіганням.
ЗАМІНА ФІЛЬТРУ ДЛЯ ПОМ’ЯКШЕННЯ
ВОДИ
C
Фільтр для пом’якшення води допомагає видалити з води
мінерали, які можуть погіршити ефективність роботи
парової швабри. Частота заміни фільтру залежить від
жорсткості води і від частоти використання приладу. Ми
рекомендуємо замінювати фільтр для пом’якшення води
через кожних 6 місяців експлуатації.
41
Ступінь зношення фільтру може впливати
на ефективність роботи парової швабри.
Перед початком заміни фільтру, відключіть прилад від електромережі.
1 Зніміть контейнер для води (дивитися „ФУНКЦІЯ
ОЧИЩЕННЯ ПАРОЮ” пункт 3 ).
2 Потягніть фільтр вгору і витягніть з приладу.
3 Замість зношеного фільтру вставте новий і притисніть, щоб він щільно прилягав до корпусу приладу.
4 Встановіть контейнер для води на місце.
ОЧИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОЩІТКИ
G
Під час експлуатації на валику електрощітки збирається сміття: нитки, шнурки,
волосся, обрізки тканин і ін. Вони знижують ефективність збирання сміття,
тому обов’язковим є періодичне (не рідше,
ніж раз на місяць) очищення валика електрощітки.
Перед очищенням електрощітки відключіть прилад від електромережі.
Валик щітки можна зняти для більш ретельного очищення.
1 Поверніть блокування валика, розташоване знизу
насадки для чищення в положення
.
2 Витягніть блокування валика і валик з приладу.
3 Використовуючи ножиці або гострий ніж, акуратно
очистіть валик електрощітки. Використовуючи ножиці
і гострий ніж, обріжте волосся або нитки, накручені на
валик.
Стежте, щоб не пошкодити ворс і валик
електрощітки.
4 Вичищений валик вставте на місце.
5 Вставте блокування валика і встановіть в положення
. Валик зафіксовано.
ДЕМОНТАЖ ТРИМАЧА, ЗБЕРІГАННЯ
E
Щоб полегшити зберігання приладу в низьких шафах,
передбачено можливість зняття тримача.
1 Поверніть верхню скобу для кріплення приєднувального проводу таким чином, щоб вона була направлена
вниз.
2 Зніміть приєднувальний провід зі скоб.
3 Натисніть фіксатор штанги і вийміть штангу з ручкою,
потягнувши вгору.
Можливі проблеми під час експлуатації парової швабри
Проблеми, які на перший погляд здаються серйозними, можна легко вирішити. Перш ніж звернутися до сервісного
центру, перевірте в наступній таблиці, чи не підходить яка-небудь з описаних проблем до виявленої несправності.
Якщо проблему не буде вирішено згідно з вказівками в таблиці, зверніться по інфолінії до консультанта або до відповідного сервісного центру.
ПРОБЛЕМА
МОЖЛИВА ПРИЧИНА
Відсутність живлення.
Прилад неправильно підключено до Вставте штепсель у відповідне джеджерела живлення або не ввімкнено. рело живлення (дивитися заводський
щиток, розташований на приладі)
і ввімкніть прилад.
ВИРІШЕННЯ
Розетка живлення пошкоджена.
Підключіть прилад в іншу розетку.
Малий вихід пари або її відсутність
під час роботи з ввімкненою функцією очищення парою.
Контейнер для води порожній.
Наповніть контейнер для води.
Сигнальний діод HEAT горить, проте
перемикач HEAT не знаходиться
точно в положенні on.
Переконайтесь, що перемикач HEAT
знаходиться у положенні on.
Валик електрощітки не обертається.
Великі частини сміття заблокували
вхід.
Видаліть сміття з вхідного отвору.
Волосся, нитки або крупне сміття
намоталося на валик і заблокували
його роботу.
Вимкніть і відключите прилад від
джерела живлення. Потім очистіть
валик від елементів, що його
заблокували (дивитися ОЧИЩЕННЯ
ЕЛЕКТРОЩІТКИ).
Прилад і далі працює неправильно.
42
Зверніться до сервісного центру.
VC1260-001_v01
Екологія – дбаймо про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону
навколишнього природного середовища.
Це не важко, ні надто дорого. З цією метою:
Картонне упакування здайте на макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) викиньте в контейнер для пластиків.
Відпрацьований пристрій здайте у відповідний пункт
складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться в пристрої можуть створювати небезпеку для
середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі пошкодження,
cпричинені застосуванням приладу не за призначенням або
неправильною експлуатацією.
Імпортер/виробник залишає за собою право у будь-який момент,
без попереднього повідомлення, змінювати конструкцію приладу з метою забезпечення його відповідності нормативним
актам, стандартам, директивам, а також з конструкційних,
комерційних та інших причин.
VC1260-001_v01
43
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Operation and safety precautions
Before starting to use the appliance, become familiar
with the whole content of this user manual.
Make sure that you understand the instructions given
below.
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Do not turn on the unit if the cord, body or handle are
visibly damaged. Take the unit to your local service
centre.
●● If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, a service agent or a qualified person
in order to avoid a hazard.
●● The appliance can be repaired only by qualified
technicians. If failures appear, take the unit to
a specialist ZELMER service centre.
●● Before cleaning, assembling or disassembling, always
unplug the unit.
●● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children without
supervision.
●● Do not damage, bend, stretch, twist and tie the cord.
Do not place heavy objects on the cord or lay the cord
between such objects. Keep the cord away from heated
surfaces. Do not run the unit over the cord. Do not pull
or carry the unit by cord. A damaged cord poses risk of
fire or electric shock.
●● Do not leave the mop of the unit plugged in and without
supervision. Always unplug when not in use or before
cleaning.
●● Before unplugging the unit, turn off all controls. Unplug
the unit by holding it by the plug not the cord.
●● To avoid electric shock never operate the unit with
wet hands or without shoes. Never immerse the unit
in water.
44
●● Never direct steam towards people, animals plants,
electric wires or electric appliances.
●● Keep your hair, loose clothing, fingers or body parts
away from openings and moving parts of the unit.
●● Take special caution when cleaning stairs and steps.
– Warning – steam!
Some components of the unit (cleaning pad, cleaning
cloths, bottom of cleaning head) may become hot
when in operation. Do not touch any hot surfaces!
Never direct steam towards people, animals or plants
– risk of scalding!
Do not use the unit on clothes on people or animals!
Caution!
Not observance can result in damage to
possessions
●● Always
plug in the appliance to a mains outlet
(alternating current only) with the voltage corresponding
to that indicated on the appliance rating plate and
equipped with a grounding prong.
●● Do not use an extension power cord set without
grounding!
●● Do not use the unit with the steam function without any
water in the tank. When finished, pour the remaining
water out of the tank.
●● Do not pick up:
●● anything that is on fire or gives off smoke
(i.e. cigarettes, matches or hot ash);
●● flammable or explosive substances (i.e. petrol or
lighter fluid) or use in areas where such substances
are used;
●● toxic materials such as chlorine, bleaches or drain
cleaners.
●● Do not use the unit in direct surroundings of flammable,
explosive or toxic fumes, such as these that may be
given off when using oil paints, thinners, some mothproofing substances or in rooms where flammable dust
occurs.
●● Do not pour liquids other than water into the water
tank, i.e. perfumes, stain removers or liquids containing
alcohol, as this may damage the unit.
●● Heat and steam may affect some cleaned surfaces.
Always test the action of the unit on a small isolated
area to make sure that it is not sensitive to the action
of the steam mop.
●● Do not direct steam towards devices containing electric
components, such as the inside of ovens.
●● Never use the steam mop on silk or velour, very
thin material, unsecured floor panels, laminates,
hard industrial floors, ceilings, plastered surfaces,
car paints, electronics or items using electricity.
VC1260-001_v01
Operating the unit
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● The shaver is for household use only.
●● Do not use the unit inconsistently with its intended
use.
●● Do not use the steam mop for purposes other than
those described in this user manual.
●● Use the mop only with the provided accessories.
Technical data
The type and parameters of the steam mop are stated on its
rating plate.
The steam mop is a class I device, equipped with the
cord with a protective conductor and a plug with a ground
contact.
The appliance meets the requirements of the applicable
standards.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Noise level: max. 65 dB/A
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
Features
A
Cord wrap
Water tank hook
Water tank
Water softening filter
Waste container handle
Waste containers
Electrobrush
Pad release tab
Cord
Tube lock
Tube with handle
Trigger
Cleaning head
Microfiber cloths for persistent stains (2 cloths)
Regular cleaning cloths (2 cloths)
Cleaning pad
Electrobrush on/off button
Indicator lights (HEAT – heating, STEAM – steam,
SWEEP – electrobrush)
19 HEAT on/off switch
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
18
VC1260-001_v01
The unit has two steam functions that you can choose from.
The steam mop generates hot steam for easy removal of dirt
from hard floors, but may also be used as an electrobrush for
sweeping hard floors or carpets.
ASSEMBLING THE TUBE WITH THE HOLDER
●● Remove all the parts from the package.
B
1 Put the end of the tube into the steam mop base and
push the tube base together until it locks into place.
2 Wind the excess cord around the cord wraps.
SWEEP FUNCTION
1 Connect the unit to an appropriate outlet.
2 Press the
button to turn on the electrobrush.
D
The electrobrush may be used on hard level
floors both with or without the cleaning pad.
On short pile carpets, the electrobrush should
be used without the cleaning pad.
3 After use turn off the electrobrush by pressing the
button.
4 To empty the waste container, lift it by the holder located
in the upper lid.
5 Push the release button located on the back of the
container to remove the waste.
6 Close the emptied waste container and refit it until it
clicks into place.
Before using the sweep function make sure
that the waste container is fitted in the unit.
Do not lift the electrobrush from the floor when
in operation.
STEAM FUNCTION
F
To use the steam function, follow the instructions below.
1 Match and attach the micro-fibre cloth to the cleaning
pad.
Make sure that the velcros on the cleaning pad
and on the cloth fit well.
2 To fit the cleaning pad onto the unit, gently lower the
cleaning head onto the cleaning pad, so that head wheels
click into the notch in the cleaning pad. To detach the
cleaning pad, hold the pad release tab with your foot and lift
the cleaning head.
Never use the mop with the steam function
without the micro-fibre cloth attached.
3 Remove the water tank by releasing the hook of the
water tank and pulling the tank towards you.
45
4 Turn the water tank upside down and unscrew the cap.
Fill the tank with water, replace the cap (make sure that it is
screwed all the way in) and refit the tank.
Do not use the steam mop with the steam
function with no water in the tank.
●● Plug in the unit to an appropriate outlet.
5 Slide the HEAT switch to the ON position.
6 The unit will start heating water. The HEAT indicator light
will illuminate.
When the STEAM indicator light illuminates
the unit is ready for operation with the steam
function.
7 To start operation, press and hold the trigger.
The mop will stop steaming when you release
the trigger.
If the unit runs out of water during operation,
slide the HEAT switch to the OFF position and
refill the water tank (see sections 4 and 5 ).
When the micro-fibre cloth becomes very wet
or dirty, replace it with a clean and dry one.
The micro-fibre cloth becomes very hot when
using the steam mop. Use caution when
replacing.
In order to thoroughly sanitize an area of your
floor, wait 60 seconds for the unit to heat up,
then mop the selected area with a short forward
and backward motion for about 15 seconds.
8 After use, slide the HEAT switch to the OFF position and
wait until no steam is emitted from the cleaning head.
9 Empty the water tank and unplug the unit from the
outlet.
After use / Cleaning and maintenance
AFTER USE
●● When finished steam cleaning, make sure that the HEAT
switch is in the OFF position, then unplug the unit from
the outlet.
●● Pour out water from the water tank.
●● The micro-fibre cloths are machine washable (at max.
60°C).
If the cloths are very dirty, before washing soak
them in warm water with some detergent or
stain remover.
●● Thoroughly dry the cloths before storage.
46
REPLACING THE WATER SOFTENING FILTER
C
The water softening filter helps to remove minerals from water
which may impact the performance of your steam mop. How
often the filter should be replaced depends on how hard your
water is and how often you use the unit. We suggest that you
replace the water softening filter every 6 months or so.
The degree of filter contamination may impact
the performance of your steam mop.
Before replacing the filter, unplug the unit from
the outlet.
1 Remove the water tank (see the “STEAM FUNCTION”
section 3 ).
2 Pull the filter up and remove it from the unit.
3 Replace the used filter with a new one. Press the new
filter so that it touches the unit base closely.
4 Refit the water tank.
CLEANING THE ELECTROBRUSH
G
Over time pieces of threads, strings, hair,
fabrics, etc accumulate on the roller of the
electrobrush. They impact the sweeping
performance and therefore the roller should be
periodically cleaned (at least once monthly).
Before cleaning the electrobrush, unplug the
unit from the outlet.
The roller of the electrobrush may be removed for thorough
cleaning.
1 Turn the roller lock located at the bottom of the cleaning
head to the
position.
2 Remove the roller lock and the roller from the unit.
3 Using scissors or a sharp knife, carefully clean the roller
of the electrobrush. Using scissors or a sharp knife, cut hair
or threads rolled around the roller.
Be careful no to damage the bristle and the
roller of the electrobrush.
4 When cleaned, refit the roller.
5 Refit the roller lock and turn it to the
roller is now locked.
DISASSEMBLING THE HOLDER AND
STORING THE UNIT
position. The
E
The holder is detachable for easy storage of the unit in low
cabinets.
1 Twist the upper cord wrap downwards.
2 Unwind the cord from the wraps.
3 Press the tube lock and slide out the tube with the holder
upwards.
VC1260-001_v01
1
2
Puris
Puris
MOP PAROWY
Z ELEKTROSZCZOTKĄ
паровая швабра
с электрощеткой
/ steam mop
with electrobrush
MOP PAROWY
Z ELEKTROSZCZOTKĄ
паровая швабра
с электрощеткой
/ steam mop
with electrobrush
A
17
18
1
10
19
Wyjątkowo szybkie i łatwe mycie podłóg
3
4
7
12
Исключительно быстрое и легкое
мытье полов
For particularly fast and easy cleaning
of floors
1
11
13
1. Mop parowy – gorąca para łatwo usuwa wszelkie
zabrudzenia z twardych podłóg 2. Elektroszczotka – do
zamiatania twardych podłóg i dywanów 3. Filtr zmiękczający
wodę – zapobiega osadzaniu się kamienia 4. Specjalne
nakładki do regularnego sprzątania i trudnych zabrudzeń
CZ 1. Parní mop – horká pára snadno odstraňuje všechny
nečistoty z tvrdých podlah 2. Elektrokartáč – na zametání
tvrdých podlah a koberců 3. Filtr změkčující vodu –
předchází usazování vodního kamene 4. Speciální násady
na běžný úklid a silné nečistoty
SK 1. Parný mop – horúca para dokáže jednoduchým spôsobom
odstrániť nečistoty z tvrdých podláh 2. Elektrokefa –
pre zametanie tvrdých podláh a kobercov 3. Filter do
zmäkčovača vody – zabraňuje usadzovaniu vodného
kameňa 4. Špeciálne podložky pre bežné čistenie a pre
silno znečistené podlahy
szennyeződést a kemény padlókról 2. Elektrokefe – kemény
padlók és szőnyegek felsepréséhez 3. Vízlágyító szűrő
– megelőzi a vízkő lerakódását 4. Speciális előtét
a rendszeres takarításhoz és a makacs szennyeződésekhez
9
загрязнения с полов с твердым покрытием 2. Электрощетка
– для сбора мусора с полов с твердым покрытием и ковров
3. Фильтр для смягчения воды – предотвращает образование
налета 4. Специальные накладки для ежедневной уборки
и удаления сложных загрязнений
BG 1. Стийм моп – Горещата пара лесно премахва всички
замърсявания от твърди подове 2. Електро-четка за метене
на твърди подови настилки и килими 3. Филтър за
омекотяване на водата – предпазва от натрупване на котлен
камък 4. Специални приставки за редовно почистване
и трудни петна
UA 1. Парова швабра – гаряча пара легко видаляє всі
забруднення з підлог з твердим покриттям 2. Електрощітка
– для збирання сміття з підлог з твердим покриттям і килимів
3. Фільтр для пом’якшення води – запобігає утворенню
нальоту 4. Спеціальні накладки для щоденного прибирання
і видалення складних забруднень
EN 1. Steam mop – hot steam easily removes all dirt from hard
floors 2. Electrobrush – for sweeping hard floors and carpets
3. Water softening filter – prevents mineral deposits 4. Special
attachments for regular cleaning and persistent stains
RO 1. Mop cu aburi – aburii fierbinţi îndepărtează cu uşurinţă
orice fel de murdărie de pe podelele dure 2. Electro-perie –
pentru măturarea podelelor dure şi a covoarelor 3. Filtru
pentru dedurizarea apei – previne depunerea calcarului
4. Accesorii speciale pentru curăţenia de zi cu zi şi pentru
murdăria dificilă
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
MOP PAROWY Z ELEKTROSZCZOTKĄ
6–10
Typ VC1260
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
PARNÍ MOP S ELEKTROKARTÁČEM
11–14
Typ VC1260
SK NÁVOD NA OBSLUHU
PARNÝ MOP S ELEKTRICKOU KEFOU
15–19
Typ VC1260
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
GŐZFELMOSÓ ELEKTROMOS
KEFÉVEL VC1260 Típus
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРОВАЯ ШВАБРА С ЭЛЕКТРОЩЕТКОЙ
29–33
Typ VC1260
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
CТЙИМ МОП С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧЕТКА
34–38
Тип VC1260
3
1
WARIANT KOLORYSTYCZNY
цветовой вариант
/ colour variant
15
4
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
ПАРОВА ШВАБРА З ЕЛЕКТРОЩІТКОЮ
39–43
Тип VC1260
5
6
8
EN USER MANUAL
20–23
STEAM MOP WITH ELECTROBRUSH
44–47
Type VC1260
7
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
MOP CU ABURI CU ELECTRO-PERIE
24–28
Tip VC1260
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
14
2
VC1260-001_v01
HU 1. Gőzfelmosó – a forró gőz könnyenedén eltávolít minden
10
RU 1. Паровая швабра – горячий пар легко удаляет все
Puris
PL
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
8
16
B
1
2
PL
F
C
1
1
2
3
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było
korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
2
3
4
4
5
6
Upewnij się, że poniższe wskazówki zostały zrozumiane.
●
●
●
●
●
●
Nie przejeżdżaj mopem po przewodzie przyłączeniowym. Nie przenoś i nie przesuwaj mopa parowego
ciągnąc za przewód przyłączeniowy. Uszkodzony
przewód grozi pożarem lub porażeniem prądem.
Nie pozostawiaj mopa urządzenia podłączonego do
źródła zasilania i bez nadzoru. Zawsze odłączaj od
zasilania jeśli nie jest używany lub przed czyszczeniem.
Przed odłączeniem urządzenia od źródła zasilania
ustaw wszystkie przełączniki w pozycji off – wyłącz.
Odłącz przewód przyłączeniowy trzymając za wtyczkę,
a nie za przewód.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nigdy
nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami lub bez obuwia. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
Nigdy nie kieruj pary w stronę ludzi, zwierząt, roślin,
przewodów elektrycznych lub urządzeń elektrycznych.
Nie zbliżaj włosów, palców, innych części ciała, a także
luźnych ubrań do otworów i ruchomych części urządzenia.
Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia
schodów i stopni.
Trouble Shooting
Some problems may be easily removed on your own. Before you contact the service centre, see the table below for a possible
solution to your problem with the unit. If the problem persists, contact the info line or your local service centre.
PROBLEM
POSSIBLE REASON
SOLUTION
The appliance will not turn on.
The appliance is not correctly plugged
in to the outlet or is not turned on.
Insert the plug of the appliance into
an appropriate outlet (see the rating
plate on the appliance) and turn on the
appliance.
The outlet is damaged.
Plug the appliance into other outlet.
The appliance will not emit steam
(or steam emission is reduced) when
working with the steam function.
The water tank is empty.
Fill the water tank.
The roller of the electrobrush will not
roll.
Large obstacles have blocked the
nozzle.
Remove the obstacles from the nozzle.
Hair, threads or large obstacles had
been accumulated in the roller and
blocked its operation.
Turn off the appliance and unplug
it from the outlet. Then remove the
obstacles blocking the roller (see
the ELECTROBRUSH CLEANING
section).
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
D
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
7
1
2
8
9
●
3
●
G
●
●
4
5
6
1
2
3
E
●
1
2
3
4
5
6
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający,
obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. W razie wystąpienia usterek należy
zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego
ZELMER.
Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem lub
demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej i psychicznej, lub nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, ale wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym zrozumiałym objaśnieniu
możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. Należy zapewnić
aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czyszczenie
urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych nie powinny być wykonywane przez dzieci bez
odpowiedniego nadzoru.
Nie uszkadzaj, nie wyginaj, nie rozciągaj, nie wykręcaj
oraz nie supłaj przewodu przyłączeniowego. Nie stawiaj na przewodzie ciężkich przedmiotów oraz nie rozkładaj go pomiędzy takimi przedmiotami. Trzymaj przewód przyłączeniowy z dala od gorących powierzchni.
– Uwaga para!
Niektóre części urządzenia (spód głowicy czyszczącej,
podkładka czyszcząca, ściereczki czyszczące) mogą
się nagrzewać podczas pracy. Nie dotykaj gorących
powierzchni!
Nigdy nie kieruj pary na ludzi, zwierzęta ani na rośliny
– ryzyko popażenia!
Nie używaj urządzenia na ubraniach znajdujących się
na ludziach lub zwierzętach!
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia oraz wyposażonym w kołek ochronny.
Nie używaj przedłużacza bez bolca ochronnego!
Nie używaj mopa parowego z funkcją pary bez wody
w zbiorniku. Po zakończeniu pracy wylej pozostałą
w zbiorniku wodę.
Nie zgarniaj mopem:
● niczego co się pali lub dymi (tj. papierosów, zapałek
lub gorącego pyłu),
● łatwopalnych lub wybuchowych substancji (tj. benzyna lub paliwo do zapalniczek) lub w obszarach,
w których takie substancje występują,
● materiałów toksycznych takich jak chlor, wybielacze
lub środki do udrażniania rur.
Nie używaj urządzenia w bezpośrednim otoczeniu
oparów łatwopalnych, wybuchowych lub toksycznych,
VC1260-001_v01
The indicator light HEAT illuminates but Make sure that the HEAT switch is in
the HEAT switch is not put correctly in the ON position.
the ON position.
The appliance still will not operate
correctly.
Contact the service centre.
Ecology – Environmental protection
Each user can contribute to protect the
environment. It is neither difficult nor expensive.
In order to do so:
Return cardboard packages to recycling
points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate
containers.
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
VC1260-001_v01
47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising