Zelmer Elf 2 ZVC162YF (323.5 EF) User Manual

Zelmer Elf 2 ZVC162YF (323.5 EF) User Manual
A
PL
CZ
instrukcja
użytkowania
user
manual
SK
HU
RO
RU
1
Elf 2
BG
Odkurzacz
Vacuum cleaner
Elf 2
UA
EN
2
Odkurzacz
Vacuum cleaner
PL
3
CZ
SK
HU
8
RO
RU
5
BG
6
UA
EN
Wariant kolorystyczny Colour variant
4
7
PL
CZ
8
9
SK
HU
RO
RU
13
BG
www.goldenservice.zelmer.com
UA
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
EN
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ODKURZACZ
Typ 323
ASPIRATORUL
6–9
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
ПЫЛЕСОС
10–12
323-002
VYSÁVAČ
13–16
Тип 323
28–31
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
PORSZÍVÓK
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
24–27
ПРАХОСМУКАЧКА
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
323 Típus
Tип 323
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
SK NÁVOD NA OBSLUHU
Typ 323
20–23
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
VYSAVAČ
Typ 323
Tip 323
ПИЛОСОС
17–19
Тип 323
32–35
LT
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
DULKIŲ SIURBLYS
Tipas 323
15
22
10
323.5 EF
323.0 EF
14
323.0 EK
16
36–38
17
LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
PUTEKĻU SŪCĒJS
Tips 323
39–41
11
ET KASUTUSJUHEND
TOLMUIMEJA
Tüüp 323
42–44
EN USER MANUAL
VACUUM CLEANER
Type 323
45–47
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
12
19
18
21
20
B
PL
D
●
Szanowni Klienci!
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było
korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
1
2
3
4
1
2
3
4
●
●
●
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
●
E
5
6
7
8
1
9
2
3
4
10
5
6
7
Odkurzacz podłącz do sieci prądu przemiennego 230 V,
zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16 A.
● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający,
obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone.
Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może
spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
● Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi
przez przewód zasilający, gdyż grozi to uszkodzeniem
izolacji przewodu.
● Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem lub
demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
●
●
●
●
●
Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposażenia lub
przed zbliżeniem do części będących w ruchu podczas użytkowania.
Nie odkurzaj bez worka, filtrów oraz w przypadku ich
uszkodzenia.
Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących do
oczu i uszu.
Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków papierosów, rozżarzonego popiołu. Unikaj zbierania ostrych
przedmiotów.
Sprawdzaj wąż ssący, rury i ssawki – znajdujące się
wewnątrz nich śmieci usuń.
Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips,
tonery drukarek i kserokopiarek, itp.
Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń
i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany
wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją
użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
8
4
7
8
9
10
11
12
13
14
Segmentowa
+
+
+
+
–
–
–
323.0 EF
+
+
+
Worek papierowy 2 szt.
Mikrofiltr
Segmentowa
+
+
+
+
+
–
–
323.0 EK
+
+
+
Worek papierowy 2 szt.
Mikrofiltr
Teleskopowa
+
+
+
+
+
–
–
Wszystkie akcesoria można nabyć w: punktach serwisowych, sklepach AGD, sklepie internetowym.
5
6
5
6
7
8
6
Szczotka mała
6
Mikrofiltr
Ssawka mała
5
Worek papierowy 2 szt.
Ssawkoszczotka
4
+
Rura ssąca
3
+
Filtr wylotowy
2
–
Worek/ilość
1
323.5 EF
Szczotka parkietowa „BNB”
3
Turboszczotka
2
Możliwość stosowania turboszczotki
1
Ssawka szczelinowa
4
Zabezpieczenie przed brakiem worka
3
Wskaźnik zapełnienia worka
2
Regulacja mocy ssania
1
Opcja wykonania i wyposażenie:
Typ
F
ATTENTION! Do not vacuum without bag. In case if
there is no bag in the vacuum cleaner, the front cover
of the vacuum cleaner cannot be locked.
Zelmer vacuum cleaners are equipped with dust bags in the
quantity given in the Chart. It is recommended to change the
dust bag, if you notice that:
a) orange field covers the bag repletion indicator,
b) the vacuum cleaner operates poorly,
c) the dust bag is full.
Special accessories
4 Disconnect the suction tube from the suction nozzle or
brush.
5 Disconnect the suction tube from the hose.
6 Pull the end of the hose out of the inlet opening of the
vacuum cleaner.
7 The vacuum cleaner may be stored in a vertical position
– just place the fastening hook of the combination brush
into the fastening of the combination brush. The hose may
be connected to the vacuum cleaner. Yet it is necessary to
make sure it is not bent to hard during storing time.
8 If necessary wipe the housing and the dust bag container
with a damp cloth (it may be soaked with dishwashing liquid)
and dry it or wipe until dry.
Do not use abrasive detergents or solvents.
Examples of problems while operating the
vacuum cleaner
The following special accessories may be purchased in retail
outlets:
PROBLEM
ACTION
Parquet brush “BNB” (20)
Is used to clean and polish hard, scratch sensitive surfaces
such as wooden floors, floor panels, parquet, marble, tiles, etc.
Delicate and soft natural bristles ensure maximum vacuum
effectiveness and protects against scratching the cleaned
surface.
The dust bag is damaged.
Remove the dust bag and the filters.
The suction power of the Replace the dust bag and the filters,
vacuum cleaner is weak.
check the suction tube, the hose and
the nozzle - remove the cause of the
clogging.
Zelmer turbobrush (21)
May be used with all types of ZELMER vacuum cleaners.
Is used for an effective vacuuming of carpets and fitted carpets.
While using the turbobrush follow the instruction manual.
The use of the turbobrush decidedly increases the
effectiveness of removing fibrous dirt such as: animal hair,
hair, threads etc. It is practically useful in households with
pets (cats, dogs), where removing the animal hair from the
carpets and floorings is very onerous.
TYPY ODKURZACZY 323
C
7 Insert the new bag plate between handle slide and
insert it to the handle ending. Then spread the dust bag in
the whole chamber. The direction of dust bag mounting is
indicated by arrow on a bag plate or on a bag.
8 Close the cover until you hear the characteristic clicking
sound – be careful not to catch the bag.
SAFBAG Dust Bag (22)
We, as the ZELMER company, recommend using new
generation dust bags: S A F B A G – SPACE ACTION
FILTRATION BAG.
Their technical – economical values 3-4 times exceed
traditional paper bags, which anyway can still be used.
This bag was made of special multilayer porous material.
In comparison to traditional paper bag it has radically better
economical and technical parameters and approximately
3 times longer period from bag application to its exchange;
therefore the vacuum cleaner becomes cheaper in operation.
End of operation cleaning
and maintenance
The electrical installation Check if other appliances are not
fuse went out.
plugged to the same electrical circuit
as the vacuum cleaner. If the fuse
goes out repeatedly, return the vacuum
cleaner to a service point.
The vacuum cleaner does Return the vacuum cleaner to
not operate; the housing or a service point.
the cord is damaged.
Ecology – Environmental protection
Each user can contribute to protect the environment. It is
neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate
containers.
Return a worn out appliance to an appropriate
collecting point as the components of
the appliance may pose a threat to the
environment.
Do not dispose of with household waste!!!
F
1 Switch off the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (4).
2 Unplug the appliance.
3 Wind the cord by pressing the cord rewind button (7).
While doing this hold the cord to make sure it is not tangled
and the plug does not hit the vacuum cleaner housing.
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
47
Przygotowanie odkurzacza do użytku
Dane techniczne
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są
na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
Nie wymaga uziemienia
.
Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Poziom mocy akustycznej: 78 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Budowa urządzenia
A
Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
Pokrywa filtra wylotowego
Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
Przycisk włącz/wyłącz
Pokrętło regulacji mocy ssania (typ 323.0)
Wskaźnik zapełnienia worka
Przycisk zwijacza
Uchwyt
Zaczep pokrywy przedniej
Wąż ssący
Filtr wlotowy (zamontowany w odkurzaczu)
Filtr wylotowy „Mikrofiltr” (zamontowany w odkurzaczu)
Rura ssąca teleskopowa (typ 323.0 EK)
Rury ssące segmentowe (typ 323.5 EF, 323.0 EF)
Worek papierowy (2 szt.)
Szczotka mała
Ssawka mała
Ssawka szczelinowa
Ssawkoszczotka przełączalna
Szczotka parkietowa „BNB” (Brush Natural Bristle)
(wyposażenie specjalne – do kupienia w punktach sprzedaży odkurzaczy)
21 Turboszczotka (wyposażenie specjalne – do kupienia
w punktach sprzedaży odkurzaczy)
22 Worek SAFBAG (wyposażenie specjalne – do kupienia
w punktach sprzedaży odkurzaczy)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
B
1 Końcówkę węża włóż w otwór odkurzacza i lekko dociśnij.
2 Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą ssącą.
3 Złącz ze sobą dwa segmenty rury ssącej.
4 W przypadku rury ssącej teleskopowej ustaw żądaną
długość rury przesuwając suwak zgodnie ze strzałką i wysuń/
wsuń rurę.
5 Na drugim końcu rury ssącej zamontuj odpowiednią
ssawkę bądź szczotkę.
6 W ssawkoszczotce przełączalnej w celu odkurzania podłoży twardych – podłóg z drewna, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp., wysuń szczotkę wciskając przełącznik
na ssawkoszczotce zgodnie z rysunkiem
.
7 Chwyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego (3) i wyciągnij go z odkurzacza.
UWAGA! Przy wyciąganiu przewodu przyłączeniowego
zwróć uwagę na żółtą opaskę sygnalizującą koniec
wyciąganego przewodu. Dalsze próby (szarpanie)
mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.
8 Włóż wtyczkę przewodu do gniazda sieciowego.
Przed uruchomieniem odkurzacza upewnij się czy worek jest
zamontowany w komorze odkurzacza a także czy filtr wlotowy i wylotowy jest zamontowany w odkurzaczu.
9 Uruchom odkurzacz naciskając przycisk „włącz/
wyłącz” (4).
10 Odkurzacz wyposażony jest w regulator mocy ssania,
który umożliwia płynną regulację mocy odkurzacza. Regulacja mocy odbywa się za pomocą pokrętła. Obrócenie pokrętła zgodnie z jego oznaczeniem (max lub min) spowoduje
zwiększenie mocy ssania lub jej zmniejszenie (typ 323.0).
Demontaż filtrów
Przed wymianą filtrów upewnij się że odkurzacz jest wyłączony i wtyczka przewodu przyłączeniowego jest wyciągnięta z gniazda sieci.
C
FILTR WLOTOWY
1 Zwolnij zaczep pokrywy przedniej (9), otwórz ją.
2 Z komory odkurzacza wysuń worek (patrz punkt E).
3 Z korpusu wysuń filtr wlotowy (11).
4 Załóż nowy filtr zwracając uwagę, aby cały filtr został
wsunięty w gniazdko.
5 Do komory odkurzacza wsuń worek (patrz punkt E).
6 Zamknij pokrywę przednią odkurzacza.
UWAGA! Uszkodzony filtr wlotowy wymieniaj zawsze
na nowy fabrycznie oryginalny.
FILTR WYLOTOWY „MIKROFILTR”
D
1 Naciśnij blokadę w pokrywie filtra wylotowego i otwórz ją.
2 Wyjmij zużyty filtr wylotowy.
7
3 Załóż nowy filtr zwracając uwagę, aby był dokładnie ułożony na swoim miejscu.
4 Zamknij pokrywę filtra wylotowego – blokada pokrywy filtra powinna się zatrzasnąć. Charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanej pokrywie filtra wylotowego.
UWAGA! Uszkodzony filtr wylotowy wymieniaj zawsze
na nowy fabrycznie oryginalny.
Demontaż/montaż worka
E
1 Całkowite przysłonięcie wskaźnika zapełnienia worka
przysłoną koloru pomarańczowego kiedy ssawka lub
szczotka jest uniesiona nad czyszczoną powierzchnią informuje, że zachodzi konieczność wymiany worka. Wskaźnik
zapełnienia worka kurzem może zadziałać w przypadku
zapchania węża ssącego lub połączonych z nim elementów
wyposażenia.
2 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz (4).
3 Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
4 Wyciągnij końcówkę węża z otworu wlotowego odkurzacza.
5 Zwolnij zaczep pokrywy przedniej (9), otwórz ją.
6 Trzymając za płytkę worka lekko wysuń ją z uchwytu
worka.
7 Włóż płytkę nowego worka pomiędzy prowadnice
uchwytu i wsuń ją do końca uchwytu, rozłóż worek w całej
komorze worka. Kierunek zakładania worka zaznaczony jest
strzałką na płytce worka lub na worku.
8 Zamknij pokrywę naciskając ją, aż do usłyszenia charakterystycznego „click” – uważaj by nie przytrzasnąć worka.
UWAGA! Nie odkurzaj bez zamontowanego worka.
Brak worka uniemożliwia zatrzaśnięcie pokrywy przedniej odkurzacza.
Odkurzacze Zelmer wyposażone są w worki w ilości podanej
w tabeli. Zaleca się wymianę worka, gdy zauważysz, że:
a) pomarańczowe pole przesłoni wskaźnik zapełnienia worka,
b) odkurzacz znacznie słabiej odkurza,
c) worek jest zapełniony.
Wyposażenie specjalne
W punktach sprzedaży odkurzaczy można dokupić wyposażenie specjalne:
Szczotka parkietowa „BNB” (Brush Natural Bristle) (20)
Służy do czyszczenia i polerowania twardych, wrażliwych na
porysowanie powierzchni, np. podłóg z drewna, paneli, parkietu, marmuru, płytek, itp.
Delikatne i miękkie włosie pochodzenia naturalnego zapewnia maksymalną skuteczność odkurzania i chroni przed
porysowaniem czyszczonej powierzchni.
Turboszczotka Zelmer (21)
Może być stosowana z każdym typem odkurzacza ZELMER.
Służy do bardziej efektywnego odkurzania dywanów i wykła-
8
dzin dywanowych. Przy użytkowaniu turboszczotki stosuj się
do jej instrukcji obsługi.
Stosowanie turboszczotki zdecydowanie zwiększa skuteczność usuwania zanieczyszczeń włóknistych, takich jak:
sierść, włosy, nici itp. Szczególnie przydatna jest w mieszkaniach, w których przebywają zwierzęta (kot, pies), gdy usuwanie sierści z dywanów i wykładzin jest bardzo uciążliwe.
Worek SAFBAG (22)
Firma ZELMER zaleca używanie worków nowej generacji: S A F B A G – SPACE ACTION FILTRATION BAG.
Ich walory techniczno-ekonomiczne przewyższają 3–4
razy tradycyjne worki papierowe, które nadal mogą być
stosowane.
Worek ten, wykonany został ze specjalnego wielowarstwowego porowatego materiału. W porównaniu z tradycyjnym
workiem papierowym charakteryzuje się on zdecydowanie
lepszymi parametrami ekonomicznymi i technicznymi a okres
od założenia do wymiany worka zwiększa się średnio 3 krotnie, przez co odkurzacz staje się tańszy w eksploatacji.
Zakończenie pracy, czyszczenie
i konserwacja
F
1 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz (4).
2 Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego
z gniazdka sieci.
3 Zwiń przewód naciskając przycisk zwijacza (7). Przy tej
czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do jego
splątania i uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza.
4 Rozłącz rurę ssącą ze ssawką lub szczotką.
5 Rozłącz rurę ssącą z wężem.
6 Wyciągnij końcówkę węża z otworu wlotowego odkurzacza.
7 Odkurzacz można przechowywać w położeniu pionowym,
w tym celu włóż hak mocujący ssawkoszczotki w zaczep do
mocowania ssawkoszczotki. Wąż może pozostać zamocowany do odkurzacza, należy jednak zwrócić uwagę, by nie
był on mocno zgięty w czasie przechowywania.
8 Obudowę i komorę na worek w razie potrzeby przetrzyj
wilgotną szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia
naczyń) wysusz lub wytrzyj do sucha.
Nie stosuj środków do szorowania, a także rozpuszczalników.
Przykładowe problemy podczas eksploatacji
odkurzacza
PROBLEM
CO ZROBIĆ
Worek został uszkodzony.
Wymień worek i filtry.
Odkurzacz słabo odkurza.
Wymień worek i filtry, sprawdź rurę
ssącą, wąż i ssawkę – usuń przyczyny zatkania.
Zadziałał bezpiecznik insta- Sprawdź czy wraz z odkurzaczem nie
lacji elektrycznej.
są włączone inne urządzenia do tego
samego obwodu elektrycznego, jeżeli
zadziałanie bezpiecznika sieciowego
powtarza się, oddaj odkurzacz do
punktu serwisowego.
Odkurzacz nie pracuje, Oddaj odkurzacz do punktu serwisoobudowa jest uszkodzona wego.
lub uszkodzony jest przewód przyłączeniowy.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera
na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
Importer ZELMER S.A.
Zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów:
–– w punktach serwisowych,
–– sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.:
–– wyroby/akcesoria – sklep internetowy:
www.zelmer.pl, e-mail: [email protected]
–– części zamienne:
tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47
2. Zelmer S.A. – Sprawy handlowe:
tel. (017) 865-81-02, e-mail: [email protected]
3. Zelmer S.A. – Biuro reklamacji:
tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04
e-mail: [email protected]
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
9
CZ
●● Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí nebo zvířat, dbejte
zejména na to, aby se sací hubice vysavače nepřiblížila
k očím nebo uším.
●● Nevysávejte zápalky, cigaretové nedopalky, rozžhavený
popel. Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů.
●● Kontrolujte sací hadici, trubice a sací hubice. Nečistoty
nacházející se uvnitř odstraňujte.
●● Nevysávejte drobné sypké látky jako je mouka, cement,
sádra, tonery tiskáren, kopírek apod.
●● Používejte vysavač pouze v interiérech a pouze k vysávání suchých povrchů. Koberce, které byly čištěny mokrou cestou, před vysáváním vysušte.
●● Přístroj není určen, aby jej obsluhovaly děti nebo osoby
s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými
schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností
a znalostí práce s přístrojem, nepoužívají-li jej pod dohledem nebo podle návodu k použití poskytnutému osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
●● Dbejte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
Vážení zákazníci!
Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli používat
i v průběhu pozdějšího používání výrobku.
Bezpečnostní pokyny
●● Připojte vysavač do elektrické sítě se střídavým proudem
230 V chráněné síťovým jističem 16 A.
●● Nevytahujte zástrčku ze síťové zásuvky tahem za napájecí kabel.
●● Nezapínejte
spotřebič, je-li napájecí kabel, kryt nebo
držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn u výrobce, ve specializovaném servisu nebo
kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
Opravy přístroje může provádět pouze proškolený personál. Neodborně provedená oprava může být pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku závad
se obraťte na specializovaný servis.
●● Nepřejíždějte vysavačem a kartáči přes napájecí šňůru –
může dojít k poškození izolace.
●● Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži, vytáhněte vždy zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky.
●● Vypněte přístroj před výměnou vybavení nebo než se
přiblížíte k dílům, které jsou během provozu přístroje
v pohybu.
●● Nevysávejte bez prachového sáčku, filtrů nebo došlo-li
k poškození prachového sáčku.
Technické údaje
Typ vysavače a jeho technické parametry jsou uvedeny na
výrobním štítku. Ochrana sítě 16 A.
Nezpůsobuje rušení rádiových a TV přijímačů.
Nevyžaduje uzemnění
.
Vysavače ZELMER splňují požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Hladina hluku: 78 dB/A.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
10
Provedení a vybavení:
Typ
Ovládání sacího výkonu
Ukazatel zaplnění sáčku
Pojistka pro případ nevložení sáčku
Sáček/počet
Výstupní filtr
Sací trubice
Hubice s kartáčem
Malá hubice
Štěrbinová hubice
Malý kartáč
Lze použít elektrokartáč
Turbokartáč
Parketový kartáč BNB
TYPY VYSAVAČŮ 323
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
323.5 EF
–
+
+
Papírový sáček 2 ks
Mikrofiltr
Dělená
+
+
+
+
–
–
–
323.0 EF
+
+
+
Papírový sáček 2 ks
Mikrofiltr
Dělená
+
+
+
+
+
–
–
323.0 EK
+
+
+
Papírový sáček 2 ks
Mikrofiltr
Teleskopická
+
+
+
+
+
–
–
Konstrukce
A
Úchytka pro připevnění hubice s kartáčem
Víko výstupního filtru
Zástrčka s napájecím kabelem
Tlačítko zapni/vypni
Otočný knoflík nastavení sacího výkonu (typ 323.0)
Ukazatel naplnění sáčku
Tlačítko navíjení
Držák
Úchytka předního víka
Sací hadice
Vstupní filtr (namontovaný ve vysavači)
Výstupní filtr „Mikrofiltr“ (namontovaný ve vysavači)
Sací teleskopická trubice (typ 323.0 EK)
Části sací trubice (typ 323.5 EF, 323.0 EF)
Papírový sáček (2 ks)
Malý kartáč
Malá hubice
Štěrbinová hubice
Přepojitelná hubice s kartáčem
Parketový kartáč BNB (Brush Natural Bristle) (speciální
vybavení – k zakoupení v prodejnách s vysavači)
21 Turbokartáč (speciální vybavení – k zakoupení v prodejnách s vysavači)
22 Sáček SAFBAG (speciální vybavení – k zakoupení v prodejnách s vysavači)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Příprava vysavače k použití
B
1 Nástavec sací hadice zasuňte do otvoru ve vysavači
a mírně zatlačte.
2 Druhý konec hadice (rukojeť) spojte se sací trubicí.
3 Spojte obě části sací trubice.
4 V případě teleskopické sací trubice nastavte požadovanou délku trubice posunutím jezdce ve směru šipky a vysunutím/zasunutím trubice.
5 Na druhém konci sací trubice namontujte příslušnou sací
hubici nebo kartáč.
6 Pro vysávání tvrdých podkladů – dřevěných, umělohmotných, dlážděných aj. podlah vysuňte kartáč zmáčknutím přepínače na hubici, jak je uvedeno na obrázku
.
7 Uchopte vidlici napájecího kabelu (3) a vytáhněte jej
z vysavače.
UPOZORNĚNÍ! Při vytahování napájecího kabelu
věnujte pozornost žlutému proužku signalizujícímu
konec vytahovaného kabelu. Další pokusy (tahání)
mohou vést k jeho poškození.
8 Vložte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.
Před zapnutím vysavače se ujistěte, zda je sáček SAFBAG
namontován v komoře vysavače a zda vstupní a výstupní filtr
jsou taktéž namontovány ve vysavači.
9 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (4).
10 Vysavač je vybaven regulátorem sacího výkonu, který
umožňuje plynulé ovládání výkonu vysavače. Regulace
výkonu se provádí pomocí otočného knoflíku. Otočením
otočného knoflíku v souladu s označením (max. nebo min.)
dojde ke zvýšení nebo zmenšení sacího výkonu (typ 323.0).
Demontáž filtrů
Před výměnou filtrů se ujistěte, zda je vysavač vypnutý
a zástrčka napájecího kabelu je vytažena se síťové zásuvky.
C
VSTUPNÍ FILTR
1 Uvolněte zámek předního víka (9) a otevřete je.
2 Z komory vysavače vysuňte sáček (viz bod E).
3 Z pláště vysuňte vstupní filtr (11).
4 Vložte nový filtr a přitom dbejte na to, aby byl filtr do přihrádky zasunut celý.
5 Do komory vysavače zasuňte sáček (viz bod E).
6 Zavřete přední víko vysavače.
UPOZORNĚNÍ! Poškozený vstupní filtr je nutno nahradit vždy novým, originálním filtrem.
VÝSTUPNÍ FILTR „MIKROFILTR“
D
1 Stiskněte zámek víka výstupního filtru a otevřete je.
2 Vyjměte starý výstupní filtr.
3 Vložte nový filtr a přitom dbejte na to, aby byl správně
uložen na svém místě.
4 Zavřete víko výstupního filtru – zámek víka filtru musí
zaklapnout. Správnou montáž víka výstupního filtru potvrdí
typické „cvaknutí.
UPOZORNĚNÍ! Poškozený výstupní filtr je nutno
nahradit vždy novým, originálním filtrem.
Demontáž/montáž sáčku
E
1 Úplné zakrytí ukazatele zaplnění sáčku oranžovou clonou v okamžiku, kdy je sací hubice nebo kartáč zvednutá
nad čištěným povrchem, oznamuje, že je nutno vyměnit
sáček. Ukazatel zaplnění sáčku prachem se může aktivovat
také v případě ucpání sací hadice nebo s ní spojených součástí vybavení.
2 Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (4).
3 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
4 Vytáhněte nástavec hadice ze vstupního otvoru vysavače.
5 Uvolněte úchytku předního víka (9) a otevřete ji.
6 Uchopte destičku sáčku a lehce ji vysuňte z držáku.
7 Destičku nového sáčku vložte mezi vodicí lišty držáku
a zasuňte ji až do konce, sáček rozprostřete v celé komoře
sáčku. Směr vkládání sáčku je označen šipkou na destičce
sáčku nebo přímo na sáčku.
8 Zavřete víko tak, že je zatlačíte, dokud neuslyšíte typické
„cvaknutí“. Pozor, abyste nepřimáčkli sáček.
11
POZOR! Nevysávejte bez nainstalovaného sáčku. Bez
sáčku nelze zaklapnout přední víko vysavače.
Vysavače Zelmer jsou vybaveny sáčky v počtu uvedeném
v tabulce. Výměnu sáčku doporučujeme v těchto případech:
a) oranžové pole zakryje ukazatel zaplnění sáčku,
b) výkon vysavače se výrazně sníží,
c) prachový sáček je plný.
Speciální vybavení
V prodejnách vysavačů lze zakoupit níže uvedené speciální
vybavení:
Parketový kartáč BNB (Brush Natural Bristle) (20)
Je určen k čištění a leštění tvrdých povrchů citlivých na
poškrábání, např. dřevěných podlah, podlahových panelů,
parket, mramoru, obložení apod.
Jemné a měkké štětiny přírodního původu zajišťují maximální účinnost vysávání a chrání čištěné povrchy před
poškrábáním.
Turbokartáč Zelmer (21)
Může se používat s každým typem vysavače ZELMER.
Je určen pro efektivnější vysávání koberců a kobercových
podlahových krytin. Při používání turbokartáče postupujte
podle návodu k obsluze.
Používání turbokartáče podstatně zvyšuje účinnost odstraňování vláknitých nečistot jako jsou srst, vlasy, nitě apod.
Je určen zejména pro byty, ve kterých pobývají zvířata (pes,
kočka), neboť odstraňování srsti z koberců a čalounění je
značně náročné.
Sáček SAFBAG (22)
Firma ZELMER doporučuje používání sáčků nové generace: S A F B A G – SPACE ACTION FILTRATION BAG.
Jejich technické a ekonomické přednosti převyšují 3-4
krát tradiční papírové sáčky, které je možno používat
i nadále.
Tento sáček byl vyroben ze speciálního vícevrstvého pórovitého materiálu. Ve srovnání s klasickým papírovým sáčkem
se vyznačuje mnohem lepšími ekonomickými a technickými
parametry. Doba mezi vložením a výměnou sáčku se prodlužuje v průměru trojnásobně, což znamená, že provoz vysavače je lacinější.
Příprava vysavače k použití
F
1 Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (4).
2 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
3 Stočte napájecí kabel zmáčknutím tlačítka navíjení (7).
Při tomto úkonu kabel přidržujte, aby nedošlo k jeho zauzlování a prudkému nárazu zástrčky do krytu vysavače.
4 Rozpojte sací trubici a hubici nebo kartáč.
5 Rozpojte sací trubici a hadici.
6 Vytáhněte nástavec hadice z vstupního otvoru vysavače.
7 Vysavač lze skladovat ve vodorovné poloze. Pro tento
účel zasuňte záchytný háček sací hubice s kartáčem do
úchytky pro její upevnění. Hadice může zůstat připevněná
12
k vysavači, avšak je třeba dbát na to, aby se během skladování příliš neohýbala.
8 Kryt a komoru prachového sáčku v případě potřeby
otřete vlhkým hadříkem (může být navlhčen přípravkem na
mytí nádobí), vysušte a vytřete dosucha.
Nepoužívejte abrazivní přípravky a rozpouštědla.
Možné problémy v průběhu používání vysavače
PROBLÉM
POSTUP ŘEŠENÍ
Došlo k poškození pracho- Vyměňte sáček a filtry.
vého sáčku.
Vysavač vysává slabě.
Vyměňte sáček a filtry, zkontrolujte
sací trubici, hadici a sací hubici –
odstraňte příčiny ucpání.
Vypadly pojistky.
Ověřte, zda spolu s vysavačem nejsou
do stejného obvodu elektrické instalace zapnuta jiná zařízení. V případě,
že se vypadnutí pojistek opakuje, odevzdejte vysavač do servisu.
Vysavač nefunguje, je Odevzdejte vysavač k opravě do
poškozen kryt nebo napá- servisu.
jecí kabel.
Ekologie – péče o životní prostředí
Obalový materiál nevyhazujte do běžného odpadu. Obaly
a obalové prostředky elektrospotřebičů Twist jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru.
Polyetylenový sáček (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do
sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního
odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je
zapojena do kolektivního systému ekologické
likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s.
Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy spotřebičů doručených
osobně nebo zaslaných poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
SK
●● Nesmú sa vysávať ľudia ani zvieratá, dávajte pozor, aby
ste nepribližovali sacie nástavce k očiam a ušiam.
Vážení zákazníci!
●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať: zápalky, ohorky
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
cigariet, tlejúci popol. Vyhýbajte sa vysávaniu ostrých
predmetov.
●● Kontrolujte saciu hadicu, trubice a nástavce – odstráňte
smeti, ktoré sa nachádzajú v ich vnútri.
●● Nesmie sa vysávať jemný prach, ako napr.: múka,
cement, sadra, tonery do tlačiarní a kopírok, a pod.
●● Vysávač sa smie užívať iba vo vnútri miestností a iba na
vysávanie suchých povrchov. Koberce, ktoré boli čistené
namokro, sa musia pred vysávaním vysušiť.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností
a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo ich nepoučila o použivani spotrebiča.
●● Dávajte si pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom.
Bezpečnostné pokyny
●● Vysávač pripojte do elektrickej siete striedavého prúdu
230 V, ktorá je zabezpečená poistkou 16 A.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
napájací kábel.
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel, kryt
alebo rukoväť viditeľným spôsobom poškodené. V takom
prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
Ak sa stály napájací kábel poškodí, s cieľom predísť
nebezpečenstvu dajte ho vymeniť u výrobcu, v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou.
Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí
zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť
príčinou vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade
poruchy odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Vysávač ani kefy nesmú prechádzať po napájacom kábli,
pretože sa týmto môže poškodiť izolácia vodiča.
●● Pred čistením zariadenia, jeho montážou alebo
demontážou vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej
zásuvky.
●● Vypnite zariadenie pred výmenou príslušenstva
alebo pred približovaním sa k častiam, ktoré sa
počas prevádzky pohybujú.
●● Nevysávajte bez vrecka na prach, filtrov ani v prípade
ich poškodenia.
Technické údaje
Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené na
výrobnom štítku. Prúdový chránič 16 A.
Neruší príjem signálu RTV.
Nevyžaduje uzemnenie
.
Vysávače ZELMER vyhovujú požiadavkám platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
78 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobok je označený značkou CE na výrobnom štítku.
Štrbinová hubica
Malá kefa
Možnosť použiť elektrickú kefu
Turbokefa
Kefa na parkety „BNB”
8
9
10
11
12
13
14
+
+
+
+
–
–
–
323.0 EF
+
+
+
Papierové vrecko 2 kusy
Mikrofilter
Segmentová
+
+
+
+
+
–
–
323.0 EK
+
+
+
Papierové vrecko 2 kusy
Mikrofilter
Teleskopická
+
+
+
+
+
–
–
Dvojpolohová hubica
7
Segmentová
Sacia trubica
6
Mikrofilter
Výstupný filter
5
Papierové vrecko 2 kusy
Vrecko/počet
4
+
Poistka prevádzky bez vrecka
3
+
Ukazovateľ naplnenia vrecka
2
–
Regulácia sacieho výkonu
1
323.5 EF
Prevedenie a vybavenie:
Typ
Malá hubica
TYPY VYSÁVAČOV 323
13
Konštrukcia zariadenia
A
Úchytka na pripevnenie dvojpolohovej hubice.
Kryt výstupného filtra
Zástrčka s napájacím káblom.
Tlačidlo zapni/vypni
Regulátor sacej sily (typ 323.0)
Ukazovateľ naplnenia vrecka
Tlačidlo navijaka
Držiak
Zámok predného krytu
Sacia hadica
Vstupný filter (namontovaný vo vysávači)
Výstupný filter „Mikrofilter“ (namontovaný vo vysávači)
Teleskopická sacia trubica (typ 323.0 EK)
Segmentové sacie trubice (typ 323.5 EF, 323.0 EF)
Papierové vrecko (2 kusy)
Malá kefa
Malá hubica
Štrbinová hubica
Dvojpolohová hubica
Kefa na parkety „BNB“ (Brush Natural Bristle) (špeciálna
výbava – turbokefu môžete kúpiť v predajných miestach
vysávačov)
21 Turbokefa (špeciálna výbava – turbokefu môžete kúpiť
v predajných miestach vysávačov)
22 Vrecko SAFBAG (špeciálna výbava – turbokefu môžete
kúpiť v predajných miestach vysávačov)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Príprava vysávača na použitie
B
1 Koncovku sacej hadice vložte do otvoru vysávača
a ľahko dotlačte.
2 Spojte druhý koniec hadice (držiak) a saciu rúru.
3 Spojte navzájom dve časti sacej trubice.
4 Nastavte požadovanú dĺžku sacej teleskopovej trubice.
Presuňte posuvné tlačidlo v smere šípky a vysuňte/vsuňte
rúru.
5 Na druhý koniec sacej trubice namontujte vhodnú hubicu
alebo kefu.
6 Pre vysávanie tvrdých povrchov – drevené podlahy,
umelé hmoty, keramické obkladačky ap., vysuňte kefu stlačením prepínača na hubici podľa obrázka
.
7 Chyťte zástrčku napájacieho kábla (3) a vytiahnite napájací kábel z vysávača.
POZOR! Pri vyťahovaní napájacieho kábla si všimnite žlté označenie, ktoré znamená koniec odvíjaného
kábla. Ďalšie pokusy (ťahanie) môžu priviesť k poškodeniu kábla.
14
8 Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.
Pred zapnutím vysávača sa uistite, či je vrecko SAFBAG
namontované v komore vysávača a či je vstupný aj výstupný
filter namontovaný na správnom mieste.
9 Zapnite vysávač stlačením tlačidla „zapni/vypni“ (4).
10 Vysávač má regulátor nasávacej sily, ktorý umožňuje plynulú reguláciu nasávacej sily vysávača. Regulácia nasávacej
sily sa uskutočňuje pomocou regulátora. Otočenie regulátora
v súlade s jeho označením (max alebo min) zapríčiní zväčšenie nasávacej sily alebo jej zmenšenie (typ 323.0).
Demontáž filtrov
Pred výmenou filtrov sa uistite, že vysávač je vypnutý
a zástrčka napájacieho kábla je vytiahnutá zo sieťovej
zásuvky.
C
SACÍ FILTER
1 Uvoľnite hák predného krytu (9) a kryt otvorte.
2 Z komory vysávača vysuňte vrecko (pozri bod E).
3 Z korpusu vysuňte vstupný filter (11).
4 Vložte nový filter. Dávajte pozor, aby ste celý filter vsunuli do zásuvky.
5 Vložte vrecko do komory vysávača (pozri bod E).
6 Zatvorte predný kryt vysávača.
POZOR! Poškodený sací filter vymeňte vždy za nový
originálny filter od výrobcu vysávača.
VÝSTUPNÝ FILTER „MIKROFILTR”
D
1 Stlačte blokádu v kryte výstupného filtra a otvorte ju.
2 Vyberte použitý výstupný filter.
3 Založte nový filter. Dávajte pozor, aby ste filter uložili
presne na svojom mieste.
4 Zatvorte kryt výstupného filtra – blokáda krytu filtra sa
musí zabuchnúť. Charakteristické „kliknutie“ znamená, že
ste kryt výstupného filtra zamontovali správne.
POZOR! Poškodený výstupný filter vymeňte vždy za
nový originálny výstupný filter od výrobcu.
Demontáž / montáž vrecka
E
1 Ak hubica alebo kefka sú zdvihnuté nad čistený povrch
a ukazovateľ naplnenia vrecka sa úplne prekryje clonou
pomarančovej farby, vymeňte vrecko. Ukazovateľ naplnenia
vrecka prachom sa môže ukázať aj v prípade, ak sa sacia
hadica alebo s ňou spojené prvky výbavy upchajú.
2 Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (4).
3 Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej
zásuvky.
4 Vytiahnite koncovku hadice zo vstupného otvoru vysávača.
5 Uvoľnite zámku predného krytu (9), otvorte ho.
6 Držte za hornú časť vrecka a ľahko vysuňte hornú časť
vrecka z držiaka.
7 Vložte hornú časť nového vrecka medzi koľajničky
držiaka a zasuňte ju do konca držiaka. Rozložte vrecko
v celej komore. Smer zakladania vrecka je označený šípkou
na hornej časti vrecka alebo na samotnom vrecku.
8 Zatvorte kryt. Stlačte kryt až do momentu, keď budete
počuť charakteristické kliknutie. Dávajte pozor, aby ste
vrecko nepritlačili.
POZOR! Nevysávajte bez zamontovaného vrecka.
Ak vrecko nie je vložené, nemôžete zabuchnúť predný
kryt vysávača.
Vysávače Zelmer sa predávajú s vreckami. Počet vreciek je
uvedený v tabuľke. Odporúča sa vymeniť vrecko, ak spozorujete, že:
a) pomarančové pole clony prekryje ukazovateľ naplnenia
vrecka,
b) vysávač má značne nižší výkon,
c) prachové vrecko je plné.
Špeciálne príslušenstvo
V predajniach s vysávačmi je možné kúpiť špeciálne príslušenstvo:
Kefa na parkety „BNB“ (Brush Natural Bristle) (20)
Používa sa na čistenie a leštenie tvrdých povrchov náchylných na poškriabanie ako napr. drevené podlahy, podlahové
panely, parket, mramor, obkladačky a pod. Jemné a mäkké
prírodné vlasy zaručujú maximálnu účinnosť vysávania
a chránia pred poškriabaním čisteného povrchu.
Turbokefa Zelmer (21)
Môže sa používať s každým typom vysávača ZELMER. Je
určená na efektívnejšie vysávanie kobercov a kobercových
podlahových krytín. Pri používaní turbokefy postupujte
v súlade s jej návodom na obsluhu.
Používanie turbokefy podstatne zvyšuje účinnosť odstraňovania vláknitých nečistôt ako napr. srsť, vlasy, nite a pod.
Je určená najmä do bytov, kde sú zvieratá (mačka, pes).
Odstraňovanie srsti z kobercov a podlahových krytín je veľmi
náročné.
Ukončenie práce, čistenie a údržba
F
1 Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (4).
2 Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej
zásuvky.
3 Naviňte napájací kábel stlačením tlačidla navijaka (7).
Pridržte pritom kábel. Predídete tak zauzleniu kábla a prudkému nárazu zástrčky do telesa vysávača.
4 Rozpojte saciu rúru a štrbinový nástavec (kefu).
5 Rozpojte saciu rúru a hadicu.
6 Vytiahnite koncovku hadice zo vstupného otvoru vysávača.
7 Vysávač môžete skladovať vo vodorovnej polohe. Vložte
pripevňujúci hák sacej kefy do háku, ktorý slúži na pripevnenie sacej kefy. Hadica môže zostať pripevnená k vysávaču.
Dávajte však pozor, aby hadica počas skladovania nebola
veľmi skrútená.
8 Teleso a komoru na vrecko v prípade potreby utrite vlhkou prachovkou. Prachovku môžete zvlhčiť prostriedkom na
umývanie riadu. Teleso a komoru na vrecko vysušte alebo
utrite dosucha
Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.
Niektoré problémy pri prevádzke vysávača
PROBLÉM
RIEŠENIE
Došlo k poškodeniu pra- Vymeňte vrecko a filtre.
chového vrecka
Vysávač slabo vysáva
Vymeňte vrecko a filtre, skontrolujte
saciu trubicu, hadicu a hubicu –
odstráňte príčiny zapchatia.
Vypla sa poistka elektrickej Skontrolujte, či v tom istom obvode
inštalácie
nie sú spolu s vysávačom zapnuté iné
spotrebiče, ak sa vypínanie poistky
opakuje, odovzdajte vysávač do servisu.
Vysávač nefunguje, poško- Odovzdajte vysávač do servisu.
dené je teleso alebo napájací kábel
Vrecko SAFBAG (22)
Firma ZELMER odporúča používanie vreciek novej generácie: S A F B A G – SPACE ACTION FILTRATION BAG.
Technicko-ekonomické vlastnosti nových vreciek prevyšujú 3-4 násobne tradičné papierové vrecká. Môžete
však ďalej používať aj tradičné papierové vrecká.
Vrecko novej generácie bolo vyrobené zo špeciálneho viacvrstvového pórovatého materiálu. V porovnaní s tradičným
papierovým vreckom sa charakterizuje rozhodne lepšími
ekonomickými a technickými parametrami a časové obdobie od založenia do výmeny vrecka sa zväčší priemerne
3 násobne. V dôsledku toho sa vysávač stáva lacnejší v používaní.
15
Ekológia – Chráňme životné prostredie
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie.
Kartónový obal odovzdajte do zberne starého
papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD,
PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
použitie. Batérie obsahujú látky škodlivé pre
životné prostredie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie
(odrezanie). Prístroj tak bude nepoužiteľný. Informujte sa
láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte. Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu
výrobku. Spoločnosť ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojená
do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy
ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov vykonávajú odborníci v servisných
strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené
osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo
vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
16
HU
●● A porszívóval nem szabad személyeket, állatokat porszí-
Tisztelt Vásárlók!
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
●● A porszívót a 230 V feszültségű váltóáramú, 16 A-es biztosítékkal rendelkező hálózatra csatlakoztassa.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
●● Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati csatlakozó
kábele, a külső burkolata vagy a fogantyúja szemmel
láthatólag sérült. Ilyen esetben vigye el a készüléket
a szervízbe.
Amennyiben a hálózati csatlakozókábel sérül meg,
annak javítását, a balesetek elkerülése végett bízza
a gyártóra, a márkaszervízre vagy szakemberre.
A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás
esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A porszívóval vagy a kefés szívófejjel kerülje a hálózati
kábellel való érintkezést, mivel az a kábel szigetelésének
sérülését okozhatja.
●● A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése előtt
a hálózati csatlakozódugót mindig húzza ki a konnektorból.
●● A tartozék cseréje előtt, vagy mielőtt a használat közben mozgásban lévő részekhez közelítene, kapcsolja
ki a készüléket.
●● Porzsák és szűrőbetétek nélkül, valamint azok sérülése
esetén, ne használja a készüléket.
vózni, és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a szívófej ne kerüljön szem vagy fül közelébe.
●● A porszívóval nem szabad felszívni: gyufát, cigarettacsikket, forró hamut. Ne szívjon fel hegyes tárgyakat.
●● Ellenőrizze a szívótömlőt, a csöveket és a szívófejeket a bennük található szemetet távolítsa el.
●● Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt,
cement, gipsz, nyomtatók és fénymásolók tonerei, stb.
●● A porszívó csak belső helyiségek és kizárólag száraz
felületek porszívózására használható. A nedvesen tisztított szőnyegeket porszívózás előtt hagyja megszáradni.
●● Az alábbi készülék nem használható fizikai, szellemi,
vagy érzékfogyatékos emberek (ezen belül gyermekek),
vagy tapasztalatlan, a készülék működését nem ismerő
személyek által kivéve, ha a készülék működtetése
tapasztalt, hozzáértő személy jelenlétében történik, aki
felel a fentebb leírtak biztonságáért.
●● Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
Műszaki adatok
A porszívó típusa és műszaki paraméterei a névleges adattáblázaton vannak feltüntetve. A hálózati biztosíték 16 A.
Nem okoz RTV vételi zavarokat.
Földelést nem igényel
.
A ZELMER porszívók az érvényes szabványoknak megfelelnek.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
Zajszint: 78 dB/A.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
Kis szívófej
Résszívó
Kis kefe
Elektromos kefe alkalmazásának a
lehetősége
„BNB” parketta kefe
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Papírzsák 2 db.
Mikrofilter
Szelvényezett
+
+
+
+
–
–
–
323.0 EF
+
+
+
Papírzsák 2 db.
Mikrofilter
Szelvényezett
+
+
+
+
+
–
–
323.0 EK
+
+
+
Papírzsák 2 db.
Mikrofilter
Teleszkópos
+
+
+
+
+
–
–
Szívócső
4
+
Szívócső
3
+
Kimeneti szűrőbetét
2
–
Porzsák/Mennyiség
1
323.5 EF
A szívóerő szabályozása
Szívókefe
A zsák hiánya estére való bebiztosítás
A porzsák telítettségét mutató kijelző
A kivitelezés és felszereltség szerinti
változat:
Típus
AZ 323 PORSZÍVÓ TÍPUSOK
17
A készülék szerkezeti felépítése
A
A szívókefeakasztó kampója
A kimeneti szűrő fedele
Hálózati csatlakozó kábel és dugasz
Be-/Ki kapcsológomb
Szívóerőt szabályozó gomb (323.0 típus)
A porzsák telítettség mutató kijelző
Kábelbehúzó gomb
Fogantyú
Az elülső fedél kapcsa
Szívótömlő
Bemeneti szűrő (a porszívóba szerelve)
Kimeneti szűrő „Mikrofilter” (a porszívóba szerelve)
Teleszkópos szívócső (323.0 EK típus)
Szelvényezett szívócső (323.5 EF, 323.0 EF típus)
Papírzsák (2 db)
Kis kefe
Kis szívófej
Résszívó
Átállítható szívókefe
„BNB” (Brush Natural Bristle) parketta kefe (speciális felszerelés – megvásárolható a porszívó forgalmazójánál)
21 Turbókefe (speciális felszerelés – megvásárolható a porszívó forgalmazójánál)
22 SAFBAG porzsák (speciális felszerelés – megvásárolható a porszívó forgalmazójánál)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A porszívó használata előtti előkészületek
B
1 Helyezze a szívótömlő végét a porszívó megfelelő nyílásába és nyomja azt könnyedén a helyére.
2 A tömlő másik végét (fogantyút) csatlakoztassa a szívócsőre.
3 Kapcsolja össze a szívócső két szelvényét.
4 Teleszkópos szívócső esetében, állítsa be a megfelelő
hoszúságot a tolóbeállító szegítségével, kihúzva/beljebb
tolva a csövet.
5 A szívócső másik végére helyezze fel a megfelelő szívófejet vagy kefét.
6 A fából, műanyagból, kerámialapokból stb. készült,
kemény felületű padlók porszívózása céljából tolja ki a kefét
a szívófejen található gomb benyomásával, amint azt a mellékelt ábra mutatja
.
7 Fogja meg az elektromos csatlakozót (3) és húzza ki
a kábelt a porszívóból.
FIGYELEM! A hálózati kábel kihúzásakor figyeljen
a kábelen található sárga jelre, ami azt jelenti, hogy
közeledik a kábel vége. A további próbálkozások (rángatás) a kábel sérülését okozhatják.
8 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
18
A porszívó beindítása előtt ellenőrizze, hogy a SAFBAG porzsák be van-e téve a porzsáktartóba, valamint a be- és kimeneti szűrőbetétek be vannak-e szerelve a porszívóba.
9 Indítsa be a porszívót a „Be-/Ki kapcsológombot” (4)
megnyomva.
10 A porszívó szívóerő szabályozó gombbal van ellátva,
mely a porszívó teljesítményének folyamatos szabályozását
teszi lehetővé. A teljesítményszabályozás a tekerőkapcsoló
(gomb) segítségével történik. A gomb megfelelő irányba történő elfogatásával (max. vagy min.) szabályozható a teljesítmény (323.0 típus).
A szűrők kivétele
A szűrőbetétek cseréje előtt ellenőrizze, hogy a porszívó
ki van-e kapcsolva és a hálózati csatlakozó dugó ki van-e
húzva a konnektorból.
C
BEMENETI SZŰRŐ
1 Akassza ki az elülső fedő kapcsát (9) és nyissa ki.
2 Vegye ki a porszívó kamrájából a porzsákot (lásd E pont).
3 A porszívótestből tolja ki a bemeneti szűrőt (11).
4 Helyezze be az új szűrőt figyelve, hogy az megfelelően
a helyére csússzon.
5 Helyezzen új porzsákot a porszívó kamrájába. (lásd
E pont).
6 Csukja le a porszívó elülső fedelét.
FIGYELEM! A sérült szűrőt minden esetben cserélje
gyárilag újra.
KIMENETI SZŰRŐ „MIKROFILTER”
D
1 Nyomja meg az elülső fedél zárját és nyissa ki azt.
2 Vegye ki a használt kimeneti szűrőt.
3 Helyezze be az új szűrőt, figyelve, hogy az pontosan
visszakerüljön a helyére.
4 Csukja le a kimeneti szűrő fedelét – a szűrő zárja
a helyére kell, hogy ugorjon. Jellegzetes kattanás jelzi, hogy
a kimeneti szűrő zárja a helyére ugrott.
FIGYELEM! A sérült kimeneti szűrőt minden esetben
cserélje le gyárilag újra.
A zsák ki- és beszerelése
E
1 A porzsák telítettségét mutató kijelző teljes kitöltése
narancsszínnel, a szívófej, vagy kefe felmelésekor jelzi,
hogy szükségessé vált a porzsák cseréje. A porzsák telítettségét mutató kijelző akkor is jelez, ha a szívócső, vagy más
vele kapcsolataban álló tartozék eltömítődik.
2 Kapcsolja ki a porszívót a Be-/Ki kapcsológombot (4)
megnyomva.
3 Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
4 Húzza ki a szívótömlő végét a porszívó bementi nyílásából.
5 Az elülső fedél (9) kapcsát lazítsa meg, majd nyissa fel.
6 A porzsákot a lapjánál fogva, könnyedén húzza ki a tartójából.
7 Helyezze az új zsák lapját a tartófogantyú vezetősínjébe
majd nyissa azt ki a teljesen a kamra belsején.
8 Csukja le a fedelét míg meg nem hallja a jellegzetes kattanó hangot - vigyázzon, hogy ne csípje be a zsákot.
FIGYELEM! Ne porszívózzon porzsák nélkül. Porzsák
hiányában a porszívó elülső fedelét nem lehet lecsukni.
A Zelmer porszívók a táblázatban megadott mennyiségű
porzsákkal vannak ellátva. A porzsák cseréjére akkor van
szükség, ha:
a) narancsszínűvé válik a porzsák telítettségét mutató kijelző,
b) a porszívó sokkal kisebb teljesítménnyel működik,
c) a porzsák megtelt.
Különleges tartozékok
A porszívók eladásával foglalkozó boltokban az alábbi különleges tartozékokat lehet megvásárolni:
„BNB” (Brush Natural Bristle) parketta kefe (20)
A kemény, karcolásra érzékeny felületek tisztítására és polírozására szolgál, mint pl. fapadlók, laminált padló, parketta,
márvány, járólapos padló, stb. A kefe természetes eredetű
finom és puha szőre a porszívózás maximális eredményességét biztosítja és a tisztított felületet megóvja a karcolásoktól.
Zelmer Turbókefe (21)
Az összes típusú ZELMER porszívóval használható. A szőnyegek és szőnyegpadlók hatékonyabb porszívózására
szolgál. A turbókefe használata során tartsa be a használati
utasításában leírtakat.
A turbókefe használata jelentősen megnöveli a rostszálas
szennyeződések, mint pl.: szőr, hajszálak, cérna stb., eltávolításának az eredményességét. Különösen hasznos olyan
lakásokban, ahol háziállatok (macska, kutya) vannak, mivel
a szőr eltávolítása a szőnyegekből és szőnyegpadlókból
igen körülményes.
SAFBAG porzsák (22)
A ZELMER cég többek között a következő új generációs
porszákok: S A F B A G – SPACE ACTION FILTRATION
BAG használatát javasolja.
Technikai-gazdasági értékük 3-4-szer jobb, mint a hagyományos papírzsákoké, melyek szintén alkalmazhatók.
Ez a zsák speciális, többrétegű, porózus anyagból készült.
a hagyományos porzsákokkal összehasonlítva lényegesen
jobb gazdaságossági és technikai paraméterekkel rendelkezik és átlagosan 3-szor hosszabb az élettartama, így a porszívó használatát gazdaságosabbá teszi.
A porszívózás befejezése után, tisztítás
és karbantartás
F
1 Kapcsolja ki a porszívót a Be-/Ki kapcsológombot (4)
megnyomva.
2 Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
3 Tekerje fel a hálózati kábelt a kábelbehúzó gomb (7)
megnyomásával. Ennél a műveletnél tartsa kézben a kábelt,
hogy megakadályozza annak összegabalyodását vagy
a dugó hozzáütődését a készülék falához.
4 Kapcsolj le a szívócsőről a szívófejet vagy kefét.
5 Kapcsolja le a szívótömlőről a szívócsövet.
6 Húzza ki a szívótömlő végét a porszívó bemeneti
nyilásából.
7 A porszívó álló helyzetben tárolható e célből akassza
a szívókefe kampóját a szívókefe tartójába. A szívótömlőt
a porszóvór szerelve lehet hagyni, de figyeljen, hogy az ne
legyen túlzottan megtörve a tárolás alatt.
8 A porzsák kamráját és a porszívó külső borítását szükség
esetén törölje le nedves ruhával (mosogatószerrel is be lehet
nedvesíteni), hagyja megszáradni vagy törölje szárazra.
Ne használjon súroló- vagy oldószereket.
A porszívó használata során esetlegesen
előforduló hibák
PROBLÉMA
MIT KELL TENNI
A porzsák megsérült.
Cserélje ki a porzsákot és a szűrőket.
A porszívó szívóteljesítmé- Cserélje ki a porzsákot és a szűrőnye csökken.
ket, ellenőrizze a szívócsövet, tömlőt
és a szívófejet – szüntesse meg az
dugulás okát.
Kiment a biztosíték.
Ellenőrizze, hogy a porszívóval együtt
ugyanarra az áramkörre nincs-e más
berendezés kapcsolva, amennyiben a
biztosíték ismét működésbe lép, vigye
szervízbe a porszívót.
A porszívó nem működik, Vigye szervízbe a porszívót.
a külső borítása vagy
a hálózati kábel sérült.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Ez nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le hulladékgyűjtő helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyaggyűjtő konténerbe.
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok találhatók.
A készülék nem dobható ki háztartási hulladékkal
együtt!!!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
19
RO
●● Nu folosiţi aspiratorul fără sac, fără filtre sau în cazul
deteriorării lor.
Stimaţi Clienţi!
●● Nu aspiraţi oamenii sau
animalele şi aveţi o deosebită
grijă să nu apropiaţi niplurile de aspirare de ochi sau de
urechi.
●● Aveţi grijă să nu intre în aspirator: chibrituri, mucuri de
ţigară, scrum încins. Evitaţi aspirarea obiectelor ascuţite.
●● Verificaţi furtunul de aspirare, tuburile şi accesoriile de
aspirare– înlăturaţi deşeurile care se găsesc înăuntru.
●● Nu utilizaţi aspiratorul de praf pentru a aspira pulberi,
precum: făină, ciment, gips, toner pentru imprimante şi
copiatoare etc.
●● Folosiţi aparatul numai în interiro şi numai pentru aspirarea suprafeţelor uscate. Covoarele curăţate la umed
trebuie uscate înainte de aspirare.
●● Aparatul nu este destinat utilizării de către persoanele
(inclusiv copii) cu facultăţi fizice, psihice sau senzitive
restrânse, sau de persoanele care nu au experienţă în folosirea aparatului sau nu ştiu să-l utilizeze, cu excepţia situaţiei când utilizarea aparatului de aceste persoane se face
sub supravegherea sau conform instrucţiunilor de folosire
obţinute de la persoane care răspund de siguranţa lor.
●● Nu lăsaţi copiii să se joace cu acest aparat.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţa
●● Conectaţi aspiratorul la reţeaua electrică de curent alter-
nativ de 230 V, prevăzută cu contact de protecţie pentru
reţeaua 16 A.
●● Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablul de alimentare.
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau dacă observaţi deteriorări ale
carcasei. Într-o astfel de situaţie ..duceţi aparatul la un
atelier de reparaţii.
Dacă cablul de alimentare al maşinii se va defecta, va
trebui să fie înlocuit cu un cablu nou la producător sau
la un punct de servis specializat sau de către personal
calificat pentru a evita situaţii periculoase.
Repararea aparatului poate fi efectuată doar de către
personalul instruit. Repararea efectuată în mod necorespunzător poate fi cauza unor pericole serioase pentru
utilizator. În cazul când apar defectele sugerăm să vă
adresaţi unui punct de service.
●● Nu treceţi cu aspiratorul sau cu periile de aspirare peste
cablul de alimentare; riscaţi să deterioraţi stratul izolator
al cablului.
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică înainte de
a trece la montarea, demontarea sau curăţarea aparatului.
●● Opriţi aparatul înainte de a trece la schimbarea accesoriilor sau înainte de a apropia aparatul de piese
care se mişcă.
Date tehnice
Tipul aspiratorului şi parametrii lui tehnici sunt înscrişi pe plăcuţă de fabricaţie. Siguranţa reţelei 16 A. Nu provoacă deranjamente în recepţia aparatelor electrocasnice şi electrice.
Nu cere legare la pământ
.
Aspiratoarele ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în
vigoare.
Aparatul respectă cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Zgomotul produs de aparat: 78 dB/A.
Produsul are înscris însemnul CE pe plăcuţă de fabricaţie.
Accesoriu de aspirare îngust
Perie mică
Posibilitatea utilizării periei electrice
Perie Turbo
Perie oentru parchet „BNB”
8
9
10
11
12
13
14
+
+
+
+
–
–
–
323.0 EF
+
+
+
Sac de hârtie 2 bucăţi
Microfiltru
Segmentat
+
+
+
+
+
–
–
323.0 EK
+
+
+
Sac de hârtie 2 bucăţi
Microfiltru
Telescopic
+
+
+
+
+
–
–
20
Accesoriu de aspirare cu perie
7
Segmentat
Ţeavă aspirare
6
Microfiltru
Filtru evacuare
5
Sac de hârtie 2 bucăţi
Sac/nr. bucăţi
4
+
Siguranţă contra lipsei de sac
3
+
Indicator de umplere al sacului
2
–
Putere de aspirare reglabilă
1
323.5 EF
Opţiune de executare şi accesorii:
Tip
Accesoriu de aspirare mic
TIPURI DE ASPIRATOARE 323
Construcţia aparatului
A
Buton de fixare a periei de aspirare
Capacul filtrului de evacuare
Ştecher cu cablu de alimenta re
Buton de pornire/oprire
Cursor pentru reglarea puterii de aspirare (tip 323.0)
Indicator de umplere a sacului
Butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului
Mâner
Buton de fixare a capacului din faţă
Furtun de aspirare
Filtru de evacuare (montat în aparat)
Filtru evacuare „Microfiltru” (montat în aparat)
Tub telescopic de aspirare (tip 323.0 EK)
Tuburi de aspirare segmentate (tip 323.5 EF, 323.0 EF)
Sac de hârtie (2 bucăţi)
Perie mică
Accesoriu de aspirare mic
Accesoriu de aspirare îngust
Accesoriu de aspirare-perie comutatoare
Perie „BNB” (Brush Natural Bristle) (echipament special
– se cumpără la punctele de desfacere aspiratoare)
21 Perie turbo (echipament special – se cumpără la punctele de desfacere aspiratoare)
22 Sac SAFBAG (echipament special – se cumpără la
punctele de desfacere aspiratoare)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pregătirea aspiratorului înainte
de folosire
B
1 Puneţi capătul furtunului de aspirare în orificiul aspiratorului şi apăsaţi-l uşor.
2 Conectaţi celălalt capăt al furtunului (mânerul) cu ţeava
de aspirare.
3 Uniţi cele două segmente ale ţevii de aspirare.
4 În cazul ţevilor telescopice, reglaţi lungimea dorită deblocând butonul şi culisând ţeava de aspirare înainte sau înapoi.
5 La celălalt capăt al tubului de aspirare montaţi accesoriul
de aspirare sau peria corespunzătoare.
6 Pentru aspirarea suprafeţelor tari – podele din lemn, din
materiale plastice, gresie etc, scoateţi peria în afară apăsând
butonul de pe accesoriu de aspirare, aşa cum este indicat
.
7 Apucaţi ştecherul cablului de alimentare (3) şi derulaţi-l
din aspirator.
ATENŢIE! Când scoateţi cablul de alimentare ţineţi
cont de banda galbenă care semnalează terminarea
cablului derulat. Nu mai trageţi de cablu fiindcă se
poate deteriora.
8 Introduceţi ştecherul în priza de reţeaua electrică.
Înainte de a porni aspiratorul, asiguraţi-vă că sacul SAFBAG
este fixat în compartimentul aspiratorului şi că filtrul de intrare
şi evacuare este montat în aparat.
9 Puneţi aspiratorul în funcţiune apăsând butonul „pornire/
oprire” (4).
10 Aspiratorul este echipat într-un regulator electric al puterii, care vă asigură o reglare fluentă a puterii de aspirare.
Reglarea puterii de aspirare o realizaţi cu ajutorul cursorului.
Mişcarea cursorului în conformitate cu indicatoarele (max
sau min) va duce la mărirea sau micşorarea puterii de aspirare (tip 323.0).
Demontarea filtrelor
Înaintea schimbării filtrelor, asiguraţi-vă că aspiratorul este
oprit şi că ştecherul cu cablul de alimentare este deconectat.
C
FILTRUL DE ADMISIE
1 Eliberaţi cârligele capacului din faţă (9) şi deschideţi-l.
2 Scoateţi din compartimentul aspiratorului modulul săculeţului (vezi punctul E).
3 Scoateţi filtrul de intrare din corp (11).
4 Introduceti noul filtru asigurându-vă că marginile filtrului
aderă bine la carcasa filtrului.
5 Introduceţi săculeţul SAFBAG în compartimentul aspiratorului. (vezi punctul E).
6 Închideţi capacul din faţă al aspiratorului.
ATENŢIE! Odată defectat, filtrul de admisie trebuie
înlocuit numai cu un alt filtru original.
FILTRU DE EVACUARE „MICROFILTRU”
D
1 Apăsaţi blocajul de pe capacul filtrului de evacuare şi
deschideţi-l.
2 Scoateţi filtrul de evacuare uzat.
3 Introduceţi noul filtru astfel încât să se găsească la
locul lui.
4 Puneţi la loc capacul filtrului de evacuare – blocajul
capacului se va închide. Veţi auzi un clinchet caracteristic –
înseamnă că capacul filtrului de evacuare a fost fixat în mod
corect.
ATENŢIE! Odată defectat, filtrul de evacuare trebuie
înlocuit numai cu un alt filtru original.
Demontarea/montarea sacului
E
1 Dacă indicatorul de umplere al sacului va deveni pe
toată suprafaţa roşu, atunci când aveţi peria cu furtunul de
aspirare deasupra suprafeţei aspirate, înseamnă că trebuie
să schimbaţi sacul aspiratorului. Indicatorul de umplere al
sacului se va activa în cazul în care furtunul de aspirare sau
elementele conectate cu el se vor astupa.
2 Opriţi aspiratorul cu butonul oprire/pornire (4).
21
3 Deconectaţi aspiratorul din priză.
4 Scoateţi capătul furtunului din orificiul de intrare al aspiratorului.
5 Slăbiţi locaşul carcasei de faţă (9), şi deschideţi-o.
6 Ţinând de plăcuţa de carton a sacului uzat scoateţi plăcuţa din mâner.
7 Introduceţi plăcuţa de carton a noului sac cu ieşitura spre
mâner, în aşa fel încât plăcuţa să se prindă de grilaj, iar sacul
să ocupe tot compartimentul aspiratorului. Direcţia în care se
montează sacul este indicată cu săgeţi pe sac.
8 Închideţi capacul, apăsând până ce se aude un “clic”
caracteristic şi având grijă co nu ciupiţi sacul.
ATENŢIE! Nu aspiraţi fără să aveţi săculeţ pentru praf
montat. Lipsa săculeţului nu permite închiderea capacului superior al aspiratorului.
Aspiratoarele Zelmer sunt dotate cu saci în cantităţi prezentate în tabel. Se recomandă înlocuirea sacului când observaţi că:
a) pe indicatorul de umplere al sacului se va arăta culoarea
portocalie,
b) aspiratorul funcţionează mult mai slab,
c) sacul este umplut.
Dotare specială
În punctele de comercializare a aspiratoarelor pot fi cumpărate accesorii care fac parte din dotarea specială:
Perie „BNB” (Brush Natural Bristle) (20)
Aceasta serveşte la curăţarea şi lustruirea suprafeţelor dure,
uşor de zgâriat, precum: podele din lemn, parchet, marmură,
gresie, pereţii, plăci din piatră naturală etc. Firele moi şi delicate de origine naturală ale acestei perii asigură eficacitatea maximă de curăţare şi protejează suprafaţa aspirată de
zgârieturi.
Perie turbo (21)
Aceasta poate fi folosită cu orice tip de aspirator ZELMER.
Serveşte la aspirarea mai eficace a covoarelor şi a mochetelor. Utilizând peria turbo trebuie să respectaţi instrucţiunile
de folosire a acesteia.
Întrebuinţarea periei turbo şi a celei electrice măreşte considerabil eficacitatea de înlăturare a impurităţilor fibroase,
precum: fire de blană, fire de păr, aţe etc. Aceste perii sunt
folositoare mai ales în apartamente unde se află şi animale
(pisici, câini), deoarece înlăturarea firelor de blană de pe
covoare şi mochete este foarte anevoioasă.
Sacul SAFBAG (22)
Firma ZELMER recomandă întrebuinţarea sacilor de
nouă generaţie: S A F B A G – SPACE ACTION FILTRATION BAG.
Parametrii lor tehnici şi economici depăşesc de 3-4 ori
sacii de hârtie tradiţionali, care pot fii întrebuinţaţi în
continuare.
Acest sac a fost efectuat dintr-un material poros, compus din
mai multe straturi. În comparaţie cu un sac de hârtie tradiţio-
22
nal, acest nou sac se caracterizează cu parametri ekonomici
şi tehnici mult mai buni iar timpul de întrebuinţare din clipa
aplicării unui nou sac până la schimbarea lui se va lungi de
3 ori, în acest fel aspiratorul va fii mai ieftin în întrebuinţare.
Încheierea utilizării, curăţare
şi conservare
F
1 Opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (4).
2 Scoateţi ştecherul din priză.
3 Înfăşuraţi cablul apăsând butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului (7). Ţineţi cablul, astfel încât să nu se ajungă
la încâlcirea acestuia, iar ştecherul să nu lovească brusc de
carcasa aspiratorului.
4 Decuplaţi ţeava de aspirare de doză sau de perie.
5 Decuplaţi ţeava de aspirare de furtun.
6 Scoateţi capătul furtunului din orificiul de intrare al aspiratorului.
7 Aspiratorul poate fi păstrat în poziţie orizontală, în acest
scop plasaţi cârligul de fixare al periei de aspirare în locaşul
de fixare al periei de aspirare. Furtunul poate rămâne fixat în
aspirator, trebuie totuşi avut grijă ca să nu se flexeze prea
puternic pe timpul stocării.
8 Carcasa şi rezervorul pentru sacul de praf pot fi, în caz
de nevoie, şterse cu o cârpă umedă (poate fi îmbibată cu
detergent pentru vase), iar apoi uscate sau şterse.
Nu folosiţi detergent pentru frecare şi nici diluanţi.
Problemele care pot apărea în timpul
exploatării aspiratorului
PROBLEMA
CUM PROCEDAŢI
Sacul de praf este deterio- Înlocuiţi sacul şi filtrele.
rat.
Aspiratorul aspiră prost.
Înlocuiţi sacul şi filtrele, verificaţi ţevile
de aspirare, furtunul şi accesoriile,
înlăturaţi cauza astupării.
A fost acţionată siguranţa Verificaţi dacă împreună cu aspiratorul
instalaţiei electrice.
nu sunt conectate alte utilaje la acelaşi
circuit electric, dacă acţionarea siguranţei de reţea se repetă, duceţi aspiratorul la un service.
Aspiratorul nu funcţio- Duceţi aspiratorul la un service.
nează, carcasa sau conductorul de racordare sunt
deteriorate.
Ecologie – Să avem grijă de mediu înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la
un centru de colectare a maculaturii.
Sacii din polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un container pentru obiecte din mase
plastice.
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aspiratorul împreună cu deşeurile comunale!!!
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
23
RU
●● Перед чисткой пылесоса, его сборкой и разбор-
Уважаемые Пользователи!
кой убедитесь, что устройство отключено от
электросети.
●● Всегда выключайте устройство перед сменой
оснащения и не дотрагивайтесь к вращающимся
элементам во время работы.
●● Не пылесосьте без пылесборника, фильтров или
с повреждённым пылесборником.
●● Не пылесосьте пылесосом людей и животных, в особенности, не прикладывайте всасывающие насадки
к глазам или ушам.
●● Не допускайте всасывания пылесосом спичек, окурков, горячего пепла. Избегайте всасывания острых
предметов.
●● Проверяйте всасывающий шланг, трубы и насадки –
очищайте их от находящегося внутри них мусора.
●● Не используйте пылесос для всасывания мелкой
пыли, такой как: муки, цемента, гипсового порошка,
тонера для принтеров и копировальных машин или
других мелких частиц.
●● Используйте пылесос только для уборки внутри
помещений и только для удаления пыли с сухих
поверхностей. Ковры после мокрой чистки перед
уборкой пылесосом необходимо высушить.
●● Настоящее устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченной
физической, чувствительной или психической способностью или лицами, не обладающими опытом
и знанием оборудования, разве что это происходит
под контролем или под руководством пользователя
оборудования, переданному лицами, отвечающими
за их безопасность.
●● Не оставляйте включенное в сеть устройство без
присмотра. Не разрешайте детям пользоваться
и играть устройством.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
●● Подключайте
пылесос только к сети переменного
тока 230 В, защищённой сетевым предохранителем
16 A.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая её за
провод.
●● Не включайте прибор, если соединительный провод
питания или корпус имеют видимые повреждения.
В таком случае отдайте прибор в пункт сервисного
обслуживания.
Если неотделяемый кабель питания будет повреждён, то его следует заменить у производителя
или в специальной ремонтной мастерской, или
замену должно провести квалифицированное лицо
во избежание возникновения опасности.
Ремонт устройства может проводить исключительно специально обученный персонал. Неправильно проведённый ремонт может стать причиной серьёзной опасности для пользователя.
В случае возникновения неисправностей советуем
обратиться в специализированный сервисный
пункт.
●● Запрещается наезжать пылесосом на кабель питания
или прижимать его щёткой, т.к. это может привести
к повреждению изоляции кабеля.
Щелевая насадка
Мягкая щётка
Возможность подключения электрощётки
Турбощётка
Щётка для паркета BNB
11
12
13
14
+
+
–
–
–
323.0 EF
+
+
+
Бумажный мешок 2 шт. Микрофильтр Сегментная
+
+
+
+
+
–
–
323.0 EK
+
+
+
Бумажный мешок 2 шт. Микрофильтр
+
+
+
+
+
–
–
24
5
6
7
телескоп.
Универсальная щётка пол/ковер
10
+
Всасывающая труба
9
+
Выпускной фильтр
8
Бумажный мешок 2 шт. Микрофильтр Сегментная
Пылесборник / Кол-во
4
+
Защита от работы без пылесборника
3
+
Индикатор заполнения мешка
2
–
Регулирование мощности всасывания
1
323.5 EF
Опции исполнения и оснащения:
Тип
Малая насадка
ТИПЫ ПЫЛЕСОСОВ 323
Подготовка пылесоса к работе
Техническая характеристика
Тип пылесоса и технические параметра пылесоса указаны на информационной табличке спецификации изделия. Сетевой предохранитель 16 A. Не создаёт помех
при приёме радио- и телевизионных сигналов.
Не требует заземления
.
Пылесосы ZELMER отвечают требованиям действующих
норм.
Прибор соответствует требованиям директив:
–– Электрическое устройство низкого напряжения (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Электромагнитная совместимость (EMC) (EMC)
– 2004/108/EC.
Уровень шума: 78 дБ/A.
Устройство обозначено знаком CE на информационной
табличке спецификации.
Устройство и оснащение пылесоса
A
1 Держатель для крепления универсальной щётки пол/
ковёр
2 Крышка выпускного фильтра
3 Кабель питания с вилкой
4 Кнопка включить/выключить
5 Ручка регулировки мощности всасывания (тип 323.0)
6 Индикатор заполнения мешка
7 Кнопка сматывания электрокабеля
8 Ручка для переноса
9 Захват передней крышки
10 Всасывающий шланг
11 Впускной фильтр (встроенный в пылесос)
12 Выпускной фильтр „Микрофильтр” (встроенный
в пылесос)
13 Телескопическая всасывающая труба (тип 323.0 EK)
14 Сегментные всасывающие трубы (тип 323.5 EF,
323.0 EF)
15 Бумажный мешок (2 шт.)
16 Мягкая щётка
17 Малая насадка
18 Щелевая насадка
19 Универсальная щётка пол/ковер с переключателем
20 Щётка для паркета BNB (Brush Natural Bristle) (специальное оснащение – можно купить в точках по продажи пылесосов)
21 Турбощётка (специальное оснащение – можно купить
в точках по продажи пылесосов)
22 Мешок SAFBAG (специальное оснащение – можно
купить в точках по продажи пылесосов)
B
1 Наконечник всасывающего шланга вставьте в отверстие пылесоса и слегка нажмите.
2 Второй конец всасывающего шланга (рукоятку) соедините с всасывающей трубой.
3 Соедините между собою две сегмента всасывающей
трубы.
4 В случае телескопической всасывающей трубы установите нужную длину, нажимая на кнопку регулирования
и передвигая трубу в направлении, указанном стрелками, всуньте/высуньте трубу.
5 На другой конец всасывающей трубы наденьте нужную щётку или насадку.
6 Для чистки твёрдых поверхностей – деревянных и пластиковых полов, керамических плиток и т.п. - наиболее пригодна универсальная щётка с выдвинутым ворсом
.
7 Возьмите вилку присоединительного кабеля (3)
и вытяните его из пылесоса.
ВНИМАНИЕ! Не извлекайте кабель дальше жёлтой
отметки, которая сигнализирует конец разматываемого кабеля, а также не дёргайте за кабель
- это может привести к его повреждению.
8 Вставьте вилку электрокабеля в розетку.
Перед включением пылесоса убедитесь, что в камере
пылесоса находится пылесборник SAFBAG, а также, что
в пылесосе установлены впускной и выпускной фильтры.
9 Включите пылесос, нажимая на кнопку включить/
выключить (4).
10 Пылесос оборудован регулятором мощности всасывания, который предоставляет возможность плавной регулировки мощности пылесоса. Регулировка мощности происходит при помощи ручки. Поворачивание ручки согласно
её обозначению (max или min) приведёт к увеличению
мощности всасывания или её уменьшению (тип 323.0).
Замена фильтров
Прежде, чем приступить к замене фильтров, убедитесь,
что пылесос выключен, а вилка кабеля питания вынута
из розетки.
C
ВПУСКНОЙ ФИЛЬТР
1 Освободите захват передней крышки (9) и откройте её.
2 Из камеры пылесоса высуньте мешок (смотрите
пункт E).
3 Высуньте из корпуса выпускной фильтр (11).
4 Установите новый фильтр, обращая внимание на то,
чтобы фильтр полностью был засунут в гнездо.
5 Вставьте мешок в камеру пылесоса (смотрите пункт E).
6 Закройте переднюю крышку пылесоса.
ВНИМАНИЕ! Повреждённый впускной фильтр следует всегда заменять на новый оригинальный
заводской.
25
ВЫПУСКНОЙ ФИЛЬТР „МИКРОФИЛЬТР”
D
1 Нажмите на блокаду в крышке выпускного фильтра
и откройте её.
2 Выньте использованный выпускной фильтр.
3 Установите новый фильтр, обращая внимание на то,
чтобы точно установить его на своё место.
4 Закройте крышку выпускного фильтра – блокада
крышки фильтра должна защёлкнуться. Характерный
щелчок свидетельствует о том, что крышка выпускного
фильтра установлена правильно.
ВНИМАНИЕ! Повреждённый выпускной фильтр
следует всегда заменять новым оригинальным
заводским.
Замена пылесборника
E
1 Если индикатор заполнения мешка прикрыт заслонкой оранжевого цвета в то время, когда всасывающая
насадка или щётка поднята над очищаемой поверхностью, то это информирует о том, что возникла необходимость замены мешка. Индикатор наполнения мешка
пылью может сработать в случае засорения всасывающего шланга или соединённых с ним элементов оборудования.
2 Выключите пылесос, нажимая на кнопку включить/
выключить (4).
3 Выньте вилку электрокабеля питания из розетки.
4 Выньте наконечник шланга из впускного отверстия
пылесоса.
5 Освободите захват передней крышки (9) и откройте
крышку.
6 Держась за пластинку мешка, легко высуньте её из
захвата мешка.
7 Вставьте пластинку нового мешка между направляющими захвата и всуньте её до конца захвата, расправьте
мешок по всей камере мешка. Направление установки
мешка указано стрелкой на пластинке мешка или на
мешке.
8 Закройте крышку, нажимая на неё, пока не услышите
характерный щелчок – обращайте внимание на то, чтобы
не защемить мешок.
ВНИМАНИЕ! Не пылесосьте без установленного
мешка. Отсутствие мешка сделает невозможным закрывание передней крышки пылесоса.
Пылесосы „Zelmer” оборудованы мешками в количестве,
указанном в таблице. Рекомендуется заменить мешок,
если Вы заметили, что:
a) оранжевое поле прикроет индикатор заполнения
мешка,
b) пылесос начнёт пылесосить слабее,
c) пылесборник заполнен.
26
Специальное оснащение
В тех торговых пунктах, где продаются пылесосы, можно
дополнительно приобрести специальное оснащение:
Щётка для паркета BNB (Brush Natural Bristle) (20)
Предназначена для чистки и полирования твёрдых
поверхностей, которые легко поцарапать, напр.: деревянных полов, панелей, паркета, мрамора, плиток, стен,
напольных покрытий из твёрдого натурального материала и т.п. Тонкий и мягкий натуральный ворс обеспечивает максимальную эффективность пылеудаления
и предохраняет очищаемую поверхность от царапин.
Турбощётка Zelmer (21)
Может использоваться с каждом типом пылесосов
ZELMER. Предназначена для более эффективной чистки
ковров и ковролина. В случае использования турбощётки
необходимо соблюдать инструкцию по ее обслуживанию.
Использование турбощётки значительно повышает
эффективность очистки от волокнистых загрязнений,
таких как: волосы, шерсть животных, нитки и т.п. Щётки
особенно пригодны для очистки помещений, в которых
пребывают животные (собаки, кошки), т.к. очень трудно
собрать шерсть с ковров или ковролина.
Мешок SAFBAG (22)
Компания „ZELMER” рекомендует использование
мешков нового поколения: S A F B A G – SPACE
ACTION FILTRATION BAG.
Их технико-экономические качества превышают
в 3-4 раза традиционные бумажные мешки, которые
по-прежнему можно использовать.
Этот мешок изготовлен из специального многослойного
пористого материала. В сравнении с традиционным
бумажным мешком он характеризуется значительно
лучшими экономическими и техническими параметрами,
а период с момента установки до замены мешка увеличивается, в среднем, в 3 раза, вследствие чего пылесос
становится дешевле в эксплуатации.
Окончание уборки, чистка и уход за
пылесосом
F
1 Выключите пылесос кнопкой включить/выключить (4).
2 Выньте вилку электрокабеля питания из розетки.
3 Нажмите на кнопку сматывания электрокабеля (7)
и смотайте кабель питания. Выполняя эту операцию,
необходимо следить за тем, чтобы кабель не запутался
и чтобы вилка не ударилась резко о корпус пылесоса.
4 Отсоедините всасывающую трубу от насадки или
щётки.
5 Рассоедините всасывающую трубу и шланг.
6 Выньте наконечник шланга из впускного отверстия
пылесоса.
7 Пылесос можно хранить в вертикальном положении.
Для этого вложите держатель, который имеется на универсальной щётке-насадке, в специальное гнездо для
крепления универсальной щётки-насадки. Шланг может
быть закреплён на пылесосе, однако необходимо следить за тем, чтобы во время хранения он не был сильно
согнут.
8 В случае надобности корпус и камеру для пылесборника протрите влажной тряпочкой (может быть увлажнена средством для мытья посуды), просушите или
вытрите насухо.
Запрещается использовать абразивные чистящие средства, а также растворители.
Некоторые проблемы, появляющиеся
в ходе уборки пылесосом
ПРОБЛЕМА
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Повреждён пылесборник Замените пылесборник и фильтры.
или фильтры.
Пылесос слабо пыле- Замените пылесборник и фильтры,
сосит.
проверьте всасывающие трубы,
шланг и насадку – устраните причину засорения.
Сработал предохрани- Убедитесь, что вместе с пылесосом
тель электросети.
в ту же самую электрическую цепь
не включены другие приборы, если
предохранитель будет срабатывать
вновь, обратитесь в пункт сервисного обслуживания.
Пылесос не работает, Отдайте пылесос в ремонт в пункт
повреждён корпус или сервисного обслуживания.
кабель питания.
Экология – забота об окружающей среде
Каждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты
могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования
пылесоса не по назначению или неправильного обращения
с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
27
BG
●● Изключете уреда, преди да смените приставките
Уважаеми клиенти!
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
●● Включете прахосмукачката към ел. мрежа с променлив ток 230 V с мрежов предпазител 16 A.
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, кор-
пусът или дръжката са видимо повредени. В такъв
случай занесете уреда в сервиза.
Ако неотделимият захранващ кабел се повреди,
той трябва да бъде сменен у производителя,
в специализиран сервиз или от квалифициран специалист, за да се избегне евентуална опасност.
Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на.
●● Не прекарвайте прахосмукачката и приставките
й през захранващия кабел, тъй като по този начин
може да повредите изолацията на кабела.
●● Преди почистване, сглобяване или разглобяване
на уреда винаги изваждайте захранващия кабел
от електрическия контакт.
или преди да докоснете частите, които се движат
по време на работа.
●● Не почиствайте без торбичката, филтрите или в случай че те са повредени.
●● Не почиствайте с прахосмукачката хора и животни,
а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.
●● Не използвайте прахосмукачката за всмукване на:
клечки кибрит, фасове, гореща пепел. Избягвайте да
събирате с прахосмукачката остри предмети.
●● Проверете смукателния маркуч, тръбите и приставките - отстранете намиращите се в тях отпадъци.
●● Не почиствайте фин прах като напр. брашно, цимент,
гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
●● Използвайте прахосмукачката само вътре в помещенията и само за почистване на сухи повърхности.
Килимите след мокро почистване трябва да се изсушат преди използване на прахосмукачката.
●● Този уред не е предназначен за използване от лица
(в това число деца) с ограничени физически, сетивни
или психически възможности, както и от лица без
опит и познаване на уреда, освен ако това не става
под наблюдение или съгласно инструкцията за употреба на уреда, предадена от лицата, отговорни за
тяхната безопасност.
●● Обърнете внимание децата да не си играят с уреда.
Малка смукателна приставка
Приставка за фуги
Малка четка
Възможност за използване на турбочетка
Турбочетка
Четка за паркет „BNB”
9
10
11
12
13
14
+
+
+
+
–
–
–
323.0 EF
+
+
+
Хартиена торбичка 2 бр. Микрофилтър
Сегментна
+
+
+
+
+
–
–
323.0 EK
+
+
+
Хартиена торбичка 2 бр. Микрофилтър Телескопична
+
+
+
+
+
–
–
6
Смукателна четка
8
Сегментна
5
Смукателна тръба
7
Хартиена торбичка 2 бр. Микрофилтър
Изходящ филтър
4
+
Торбичка / брой
3
+
Показател за запълване на торбичката
2
–
Регулиране на смукателната мощност
1
323.5 EF
Опция на изпълнение и принадлежности:
Тип
28
Система за защита в случай на липсваща
торбичка
ТИПОВЕ ПРАХОСМУКАЧКИ 323
Технически данни
Тип прахосмукачка и нейните технически параметри са
посочени върху информационната табелка. Предпазител на мрежата 16 А. Не предизвиква смущения в радиои телевизионния сигнал.
Не се нуждае от заземяване
.
Прахосмукачките ZELMER отговарят на изискванията на
действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Ниво на шум: 78 dB/A.
Уредът е обозначен със знак CE върху информационната табелка.
Устройство на уреда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
Прикрепващ елемент за смукателната четка
Капак на изходящия филтър
Щепсел със захранващ кабел
Бутон включване/изключване
Върток за регулация на смукателната мощност
(тип 323.0)
Показател за запълване на торбичката
Бутон за прибиране на кабела
Дръжка
Прикрепващ елемент на предния капак
Смукателен маркуч
Входящ филтър (монтиран в прахосмукачката)
Изходящ филтър „Микрофилтър” (монтиран в прахосмукачката)
Телескопична смукателна тръба (тип 323.0 EK)
Сегментни смукателни тръби (тип 323.5 EF, 323.0 EF)
Хартиена торбичка (2 бр.)
Малка четка
Малка смукателна приставка
Приставка за фуги
Смукателна четка с превключване
Четка за паркет “BNB” (“Brush Natural Bristle”) (специално оборудване – достъпно на местата за продажба
на прахосмукачки)
Турбочетка (специално оборудване – достъпно на
местата за продажба на прахосмукачки)
Торбичка SAFBAG (специално оборудване – достъпно на местата за продажба на прахосмукачки)
Подготовка на прахосмукачката за
използване
B
1 Сложете накрайник на смукателния маркуч в отвор
на прахосмукачката и леко притиснете.
2 Втория край на маркуч (дръжката) съединете със
смукателната тръба.
3 Съединете двата сегмента на смукателната тръба.
4 При телескопичната смукателна тръба поставете
желаемата дължина на тръбата, като премествате плъзгача съгласно стрелката и изтеглете/пъхнете тръбата..
5 На другия край на смукателната тръба монтирайте
съответната смукателна приставка или четка.
6 За почистване на твърди подове - дървени подове,
изкуствени материали, керамични плочки и др., извадете
четката с натискане на превключвателя на смукателната
четка съгласно рисунката
.
7 Хванете щепсела на присъединителния кабел (3)
и го изтеглете от прахосмукачката.
ВНИМАНИЕ! При издърпване на захранващия кабел
обърнете внимание на жълтата черта, с която
е отбелязан краят на кабела. Опитите кабелът
да бъде издърпан по-нататък могат да доведат
до повреждането му.
8 Пъхнете щепсела на кабела в електрически контакт.
Преди да задвижите прахосмукачката, уверете се дали
торбичката SAFBAG е поставена вътре в прахосмукачката, а също дали входящият и изходящият филтър
е монтиран в прахосмукачката.
9 Задвижете прахосмукачката с натискане на бутона
„включване/изключване” (4).
10 Прахосмукачката е снабдена с регулатор на смукателната мощност, който създава възможност от плавно
регулиране на мощност на прахосмукачката. Регулиране
на мощността се състои с помощта на въртока. Завъртане на въртока съгласно обозначението му (макс или
мин) ще предизвика увеличение или намаление на смукателната мощност (тип 323.0).
Демонтаж на филтрите
Преди смяна на филтрите уверете се, че прахосмукачката е изключена и щепселът на захранващия кабел
е изваден от електрическия контакт.
C
ВХОДЯЩ ФИЛТЪР
1 Uvolněte zámek předního víka (9) a otevřete je.
2 Изтеглете торбичката от камера на прахосмукачката
(виж точка Е).
3 Изтеглете от корпуса входящия филтър (11).
4 Сложете нов филтър, като обръщате внимание
целият филтър да е пъхнат в гнездото.
5 Пъхнете торбичката в камера на прахосмукачката
(виж точка Е).
29
6 Затворете предния капак на прахосмукачката.
Специални асесоари
ВНИМАНИЕ! Повредения входящ филтър сменявайте винаги с нов, фабрично оригинален.
В магазините за продажба на прахосмукачки можете да
се снабдите със специални асесоари:
D
Четка за паркет “BNB” (“Brush Natural Bristle”) (20)
Служи за почистване и полиране на твърди, чувствителни към надраскване повърхности, напр. дървени
подове, панели, паркет, мрамор, плочки, стени и др.
Фината и мека четка от естествен косъм осигурява максимална ефективност на почистване и предпазва от
надраскване почистваната повърхност.
ИЗХОДЯЩ ФИЛТЪР „МИКРОФИЛТЪР”
1 Натиснете блокировка в капака на изходящия филтър и я отворете.
2 Извадете изразходвания изходящ филтър.
3 Сложете нов филтър, като обръщате внимание да е
сложен точно на мястото му.
4 Затворете капак на изходящия филтър – блокировката на капак на филтъра следва да се заключи. Характерното «клик» свидетелствува за правилно монтиран
капак на изходящия филтър.
ВНИМАНИЕ! Повредения изходящ филтър сменявайте винаги с нов, фабрично оригинален.
Демонтаж/монтаж на торбичката
E
1 Пълно прикриване на показателя за запълване на торбичката с прикритие в портокален цвят, когато четката или
смукателната четка е вдигната над почистваната повърхност, информира, че необходимо е сменяване на торбичката. Показателят за запълване на торбичката с прах
може да задейства при запушване на смукателния маркуч
или на съединените с него елементи на оборудването.
2 Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (4).
3 Извадете щепсела на захранващия кабел от ел. контакт.
4 Изтеглете накрайник на маркуча от входящия отвор
на прахосмукачката.
5 Освободете механизма за прикрепване на предния
капак (9), отворете го.
6 Като държите плочка на торбичката, изтеглете я леко
от държателя на торбичката.
7 Сложете плочка на новата торбичка между направляващи на държателя и я пъхнете до края на държателя,
разгърнете торбичката в цялата камера за торбичката.
Посока за слагане на торбичката е отбелязана със стрелка
върху плочка на торбичката или върху самата торбичка.
8 Затворете капака, като го натискате, докато чуете характерното «клик» - внимавайте да не прищипнете торбичката.
ВНИМАНИЕ! Не почиствайте без монтирана торбичка. Липса на торбичката прави заключване на
предния капак на прахосмукачката невъзможно.
Прахосмукачките Zelmer са снабдени с торбички в посоченото в таблицата количество. Препоръчва се сменяване на торбичката, ако забележите, че:
а) портокаловото поле ще прикрие показателя за запълване на торбичката,
б) прахосмукачката почиства по-слабо,
в) торбичката е запълнена.
30
Турбочетка Zelmer (21)
Може да се използва с всеки тип прахосмукачка ZELMER.
Служи за по-ефективно почистване на килими и мокети.
При използване на турбочетката спазвайте нейната
инструкция за употреба.
Използването на турбочетката значително увеличава
ефективността на отстраняване на влакнести отпадъци
като напр. козина, косми, конци и др. Тя е особено подходяща за жилища, в които има животни (котки, кучета),
чиято козина трудно се отстранява от килимите и мокетите.
Торбичката SAFBAG (22)
Фирма ZELMER препоръчва използване на торбичките от нова генерация: S A F B A G – SPACE ACTION
FILTRATION BAG.
Техните техническо-икономическите преимущества
превишават 3 – 4 пъти традиционните хартиени торбички, които могат по-нататък да се използват.
Тази торбичка е изработена от специален многослоен
порест материал. В сравнение с традиционната хартиена торбичка тя се характеризира с решително по-добри
икономически и технически параметри, а периодът
от слагане до сменяване на торбичката се удължава
средно 3 пъти, с което прахосмукачката става по-евтина
в експлоатация.
Приключване на работа, почистване
и поддръжка
F
1 Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (4).
2 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
3 Приберете захранващия кабел с натискане на бутона
за прибиране на кабела (7). При тези действия придържайте кабела, за да не се стигне до заплитането му
и внезапното удряне на щепсела в корпуса на прахосмукачката.
4 Разединете смукателната тръба и смукателната
четка.
5 Разединете смукателната тръба и маркуча.
6 Изтеглете накрайник на маркуча от входния отвор на
прахосмукачката.
7 Прахосмукачката може да се съхранява в хоризонтално положение. За целта сложете закрепващата кука
на смукателната четка в куката за закрепване на смукателната четка. Маркучът може да остане прикрепен към
прахосмукачката, обаче следва да обърнете внимание
да не е силно сгънат при съхраняването.
8 В случай на необходимост изтрийте корпуса и резервоара за торбичката с мокра кърпа (можете да използвате препарат за миене на съдове) и ги подсушете.
Не използвайте абразивни средства или разтворители.
Примерни проблеми по време на
използване на прахосмукачката
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Торбичката е повредена.
Сменете торбичката и филтрите.
Прахосмукачката почиства Сменете торбичката и филтрите,
слабо.
проверете смукателната тръба,
маркуча и приставката – отстранете причината за запушването.
Задействал е предпазите- Проверете дали заедно с прахолят на ел. инсталация.
смукачката не са включени други
уреди към същата електрическа
верига, ако задействането на
предпазителя на ел. инсталация
се повтаря, предадете прахосмукачката в сервиза.
Прахосмукачката
не Занесете прахосмукачката в серработи, корпусът или виз.
захранващият кабел са
повредени.
Екология – грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за опазването на
околната среда. Това не е трудно нито скъпо. За тази
цел:
Картонените опаковки предадете за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете в контейнера
за пластмаса.
Изхабения уред предадете в съответния
пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни съставни части
могат да представляват опасност за околната среда.
Не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци!!!
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
31
UA
●● Вимкніть пристрій перед заміною оснащення або
Шановні Клієнти!
перед наближенням до частин, що рухаються під
час користування.
●● Не збирайте пил без мішка і фільтрів та у випадку
їхнього пошкодження.
●● Забороняється пилососити людей та тварин, а особливо будьте обережними і не наближайте насадок
до очей та вух.
●● Забороняється збирати пилососом: сірники, недопалки сигарет, гарячий попіл. Уникайте прибирання
гострих предметів.
●● Періодично перевіряйте всмоктувальний шланг,
труби і всмоктувальні насадки – усувайте сміття, що
в них знаходиться.
●● Не збирайте пилососом дрібний пил, такий як: мука,
цемент, гіпс, тонери принтерів і копіювальний апаратів та ін.
●● Користуйтесь пилососом виключно всередині приміщень і тільки для чищення сухих поверхонь. Перед
тим, як пилососити килими, які пройшли мокру чистку,
їх слід висушити.
●● Даний пристрій не призначений для використання
особами (в тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими або психічними можливостями, або
особами, що не мають досвіду користування чи не
знайомі з таким пристроєм, якщо тільки це не відбувається під наглядом або відповідно до інструкції
з експлуатації пристрою, переданої особами, які відповідають за їх безпеку.
●● Не допускайте, щоб діти гралися пристроєм.
Просимо уважно прочитати цю інструкцію з експлуатації.
Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки.
Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки щодо техніки безпеки
●● Пилосос
підключайте до мережі змінного струму
230 В, захищеної мережним запобіжником 16 A.
●● Не витягайте вилку з розетки, тягнучи за провід.
●● Не вмикайте пристрій, якщо кабель живлення, корпус або ручка мають помітні пошкодження. У такому
випадку здайте обладнання у сервісний центр.
Якщо невід‘єднувальний кабель живлення буде
пошкоджено, то його слід замінити у виробника чи
спеціалізованій ремонтній майстерні або за допомогою кваліфікованої особи з метою уникнення
небезпеки.
Ремонти пристрою може проводити тільки спеціально навчений персонал. Неправильно виконаний
ремонт може призвести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення поломок радимо звернутися до спеціалізованого сервісного пункту.
●● Забороняється переїжджати пилососом та всмоктувальними щітками через кабель живлення, оскільки
це може привести до пошкодження ізоляції кабелю.
●● Перед чищенням обладнання, його монтажем або
демонтажем витягніть приєднувальний кабель
з розетки.
Щілинна насадка
Щітка мала
Можливість застосування електрощітки
Турбощітка
Щітка паркетна „BNB”
10
11
12
13
14
+
+
+
–
–
–
323.0 EF
+
+
+
Паперовий мішок 2 шт. Мікрофільтр
Сегментна
+
+
+
+
+
–
–
323.0 EK
+
+
+
Паперовий мішок 2 шт. Мікрофільтр
Телескопічна
+
+
+
+
+
–
–
32
6
Всмоктувальна щітка
9
+
5
Всмоктувальна труба
8
Сегментна
Випускний фільтр.
7
Паперовий мішок 2 шт. Мікрофільтр
Мішок /кількість
4
+
Захист від праці при відсутності мішка
3
+
Індикатор заповнення мішка
2
–
Регулятор сили всмоктування
1
323.5 EF
Опція виготовлення й оснащення
Тип
Всмоктувальна насадка мала
ТИПИ ПИЛОСОСІВ 323
Підготовлення пилососу до роботи
Технічні дані
Тип пилососу та його технічні параметри вказані на
інформаційній табличці специфікації виробу. Мережний
запобіжник 16 A.
Не спричиняє перешкод у прийомі радіо-і телевізійного
сигналу.
Не вимагає заземлення
.
Пилососи ZELMER відповідають вимогам діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Рівень шуму: 78 дБ/A.
Виріб позначений знаком CE на інформаційній табличці
специфікації.
Складові частини обладнання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
Зачіп для кріплення всмоктувальної щітки
Кришка випускного фільтра
Вилка з приєднувальним кабелем
Кнопка вмикання/вимикання
Ручка регулювання сили всмоктування (тип 323.0)
Індикатор заповнення мішка
Кнопка змотувача
Ручка
Зачіп передньої кришки
Всмоктувальний шланг
Впускний фільтр (встановлений у пилососі)
Випускний фільтр „Мікрофільтр” (встановлений у пилососі)
Всмоктувальна труба телескопічна (тип 323.0 EK)
Всмоктувальні труби сегментні (тип 323.5 EF, 323.0 EF)
Паперовий мішок (2 шт.)
Щітка мала
Всмоктувальна насадка мала
Щілинна насадка
Всмоктувальна щітка, що переключається
Паркетна щітка „BNB” (Brush Natural Bristle) (спеціальне оснащення – можна купити у пунктах продажу
пилососів)
Турбощітка (Brush Natural Bristle) (спеціальне оснащення – можна купити у пунктах продажу пилососів)
Мішок SAFBAG (спеціальне оснащення – можна
купити у пунктах продажу пилососів)
B
1 Наконечник всмоктувального шланга вставте в отвір
пилососа і легко дотисніть.
2 Другий кінець всмоктувального шланга (держатель)
з’єднайте зі всмоктувальною трубою.
3 З‘єднайте один з одним два сегменті всмоктувальної
труби.
4 У випадку телескопічної всмоктувальної труби встановіть потрібну довжину, пересуваючи золотник згідно зі
стрілкою і висуваючи/засуваючи трубу.
5 На другий кінець всмоктувальної труби надіньте відповідну всмоктувальну насадку або щітку.
6 Для чищення твердих поверхонь – дерев‘яних підлог, пластмаси, керамічних плиток та ін. висуньте щітку,
натискаючи перемикач на всмоктувальній щітці згідно
з малюнком
.
7 Візьміться за вилку приєднувального кабелю (3)
і витягніть його з пилососа.
УВАГА! При витягуванні приєднувального кабелю
зверніть увагу на жовту смужку, що позначає
кінець кабелю, який відмотується. Подальші
намагання (шарпання) можуть привести до його
пошкодження.
8 Вставте вилку кабелю у розетку електромережі.
Перед ввімкненням пилососу перевірте, чи мішок
SAFBAG встановлений у камері пилососу, а також чи
впускний і випускний фільтри встановлені у пилососі.
9 Увімкніть пилосос, натискаючи на кнопку „вмикання/
вимикання” (4).
10 Пилосос обладнаний регулятором потужності всмоктування, котрий дає можливість плавно регулювати
потужність пилососа. Регулювання потужності відбувається за допомогою ручки. Повертання ручки згідно
з його позначенням (max або min) приведе до збільшення
потужності всмоктування або її зменшення (тип 323.0).
Демонтаж фільтрів
Перед заміною фільтрів упевніться, що пилосос вимкнений i вилка приєднувального кабелю витягнена з розетки.
C
ВПУСКНИЙ ФІЛЬТР
1 Звільніть затискач передньої кришки (9) та відкрийте її.
2 З камери пилососа висуньте мішок (дивіться пункт E).
3 З корпусу висуньте впускний фільтр (11).
4 Установіть новий фільтр, звертаючи увагу на те, щоб
фільтр повністю був вставлений у гніздо.
5 Засуньте мішок у камеру пилососа (дивіться пункт E).
6 Закрийте передню кришку пилососа.
УВАГА! Пошкоджений впускний фільтр завжди слід
замінювати на новий оригінальний від виробника.
33
ВИПУСКНИЙ ФІЛЬТР „МІКРОФІЛЬТР”
D
1 Натисніть на блокаду в кришці випускного фільтра та
відкрийте її.
2 Витягніть використаний випускний фільтр.
3 Установіть новий фільтр, звертаючи увагу на те, щоб
він був точно розміщений на своєму місці.
4 Закрийте кришку випускного фільтра – блокада
кришки фільтра повинна захлопнутися. Характерний
звук „клік” свідчить про те, що кришка випускного фільтра
встановлена правильно.
УВАГА! Пошкоджений випускний фільтр завжди
слід замінювати на новий оригінальний від виробника.
Демонтаж/монтаж мішка
E
1 Якщо індикатор заповнення мішка повністю прикритий
заслінкою оранжевого кольору тоді, коли всмоктувальна
насадка або щітка підняті над поверхнею, що чиститься,
то це інформує про необхідність заміни мішка. Індикатор
заповнення мішка пилом може спрацювати у випадку
затикання всмоктувального шлангу або з‘єднаних з ним
елементів оснащення.
2 Вимкніть пилосос, натискаючи на кнопку „вмикання/
вимикання” (4).
3 Витягніть вилку приєднувального кабелю з розетки.
4 Витягніть наконечник шланга з впускного отвору
пилососа.
5 Звільніть затискач передньої кришки (9), відкрийте її.
6 Тримаючи за пластинку мішка, легко висуньте її із
затискача мішка.
7 Вставте пластинку нового мішка між направляючі
затискача і всуньте її до кінця затискача, розправте
мішок на всю камеру мішка. Напрямок установки мішка
позначений стрілкою на пластинці мішка або на мішку.
8 Закрийте кришку, натискаючи на неї до моменту, коли
пролунає характерний звук „клік” – зверніть увагу, щоб не
притиснути мішок.
УВАГА! Не пилососьте без установленого мішка.
Відсутність мішка робить неможливим закривання передньої кришки пилососа.
Пилососи „Zelmer” обладнані мішками в кількості, вказаній у таблиці. Рекомендується заміняти мішок у випадках,
коли Ви помітите, що:
a) оранжеве поле прикриє індикатор заповнення мішка,
б) пилосос надто малоефективно збирає пил,
в) мішок переповнений.
34
Спеціальне обладнання
У пунктах продажу пилососів можна додатково придбати
спеціальне обладнання:
Паркетна щітка „BNB” (Brush Natural Bristle) (20)
Призначена для чищення і полірування твердих, чутливих до утворення подряпин поверхонь, напр. дерев‘яних
підлог, панелей, паркету, мармуру, плиток та ін. Делікатне і м’яке волосся натурального походження забезпечує максимальну ефективність збору пилу і захищає від
утворення подряпин на поверхні, що прибирається.
Турбощітка Zelmer (21)
Може застосовуватися з кожним типом пилососу
ZELMER. Призначена для більш ефективного збирання
пилу з килимів та килимових покриттів. При користуванні
турбощіткою необхідно дотримуватися цієї інструкції
з експлуатації.
Користування турбощіткою значно збільшує ефективність усування волокнистих забруднень, тобто: шерсть,
волосся, нитки та ін. Особливо придатна у приміщеннях,
де перебувають домашні тварини (кіт, пес), якщо усування шерсті з килимів та покриттів дуже тяжке.
Мішок SAFBAG (22)
Фірма „ZELMER” рекомендує використовувати
мішки нового покоління: S A F B A G – SPACE ACTION
FILTRATION BAG.
Їх техніко-економічні якості перевищують у 3-4 рази
традиційні паперові мішки, котрі і надалі можна використовувати.
Цей мішок виготовлений із спеціального багатошарового
пористого матеріалу. У порівнянні з традиційним паперовим мішком він характеризується значно кращими економічними і технічними параметрами, а період від установки
до заміни мішка збільшується, у середньому, в 3 рази, унаслідок чого пилосос стає дешевшим в експлуатації.
Закінчення роботи, чищення та догляд
F
1 Вимкніть пилосос, натискаючи на кнопку „вмикання/
вимикання” (4).
2 Витягніть вилку приєднувального кабелю з розетки.
3 Змотайте приєднувальний кабель, натискаючи на
кнопку змотувача (7). При виконанні цієї дії притримайте
кабель, щоб запобігти його заплутуванню та раптовому
удару вилки в корпус пилососа.
4 Від‘єднайте всмоктувальну трубу від насадки або
щітки.
5 Роз‘єднайте всмоктувальну трубу і шланг.
6 Витягніть наконечник шланга з впускного отвору
пилососа.
7 Пилосос можна зберігати у горизонтальному положенні, з цією метою встановіть кріпильний гак всмоктувальної насадки – щітки у зачіп для кріплення всмоктувальної насадки – щітки. Шланг може залишитися
прикріпленим до пилососа, але необхідно звернути увагу,
чи він не надто сильно зігнутий під час зберігання.
8 Корпус і камеру для мішка при необхідності слід протерти зволоженою ганчіркою (можна зволожити засобом
для миття посуду), висушити або витерти насухо.
Не застосовувати засоби для шурування, a також розчинники.
Приклади проблем під час експлуатації
пилососу
ПРОБЛЕМА
ЩО ЗРОБИТИ, ЯКЩО
Мішок пошкоджений.
Замініть мішок і фільтри.
Спостерігається нена- Замініть мішок та фільтри, перележне збирання пилу вірте всмоктувальну трубу, шланг
пилососом.
і всмоктувальну насадку – усуньте
причину закупорки.
Спрацював запобіжник Необхідно перевірити чи разом
електросистеми.
з пилососом не працює інше обладнання, що підключене до цього
ж самого електричного ланцюга,
якщо спрацювання запобіжника
повторюється, віддайте пилосос
у сервісний центр.
Пилосос не працює, кор- Віддайте
пус пошкоджений або центр.
пошкоджений приєднувальний кабель.
пилосос
у
сервісний
Екологія – дбаймо про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону навколишнього природного середовища. Це не важко, ані надто
дорого.
З цією метою:
Картонне упакування здайте на макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) викиньте в контейнер для пластика.
Відпрацьований пристрій здайте у відповідний пункт складування, тому що небезпечні
компоненти, які містяться в пристрої, можуть
шкідливо діяти на навколишнє середовище.
Не викидайте разом з комунальними відходами!!!
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та
іншими причинами.
35
LT
●● Dulkių siurbliu nesiurbkite dulkių nuo žmonių bei gyvūnų,
Gerbiamieji klientai!
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į saugumo nurodymus.
Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad prireikus galėtumėte
ja pasinaudoti ir tolesnės gaminio eksploatacijos metu.
Dulkių siurblio naudojimo ir saugumo
instrukcijos
Naudodamiesi elektriniu prietaisu, visuomet laikykitės žemiau
išvardintų pagrindinių saugumo reikalavimų:
●● Įjunkite dulkių siurblį į 230 V kintamosios srovės tinklo
lizdą saugomą 16 A saugikliu.
●● Netraukite kištuko iš lizdo, tempdami už laido.
●● Nejunkite įrenginio, jei sugadintas maitinimo laidas, siurblio paviršius ar rankena. Tuomet prietaisą atiduokite į
serviso centrą.
Jeigu neatjungiamas elektros maitinimo laidas yra sugadintas, saugumo sumetimais jį pakeisti gali tik gamintojas, specializuotas servisas arba kvalifikuotas asmuo.
Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas.
Netinkamai atlikti taisymo darbai gali kelti pavojų naudotojui. Atsiradus gedimams, kreipkitės į specializuotą
firmos servisą.
●● Nevažinėkite dulkių siurbliu bei valymo šepetėliais per
prijungiamąjį laidą, nes tai gali sugadinti laido izoliaciją.
●● Visuomet prieš dulkių siurblio valymą, montavimą,
arba demontavimą ištraukite laido kištuką iš elektros lizdo.
●● Prieš keisdami dulkių siurblio įrangos dalis arba
prieš prisiartindami prie prietaiso darbo metu judančių elementų, prietaisą išjunkite.
●● Prietaiso nenaudokite be dulkių maišelio, filtrų arba jeigu
šios dalys yra sugadintos.
ypač stebėkite, kad siurblio antgalis nepriartėtų prie akių
ir ausų.
●● Į dulkių siurblį neįsiurbkite degtukų, cigarečių nuorūkų, įkaitintų pelenų. Stenkitės dulkių siurbliu nerinkti aštrių daiktų.
●● Tikrinkite siurblio žarną, vamzdžius ir antgalius, šalinkite
jų viduje esančias šiukšles.
●● Nesiurbkite labai smulkių dulkių, tokių kaip: miltai,
cementas, gipsas, spausdintuvų bei kopijavimo mašinų
dažai ir pan.
●● Dulkių siurblį naudokite tik patalpų viduje ir tik sausų
paviršių siurbimui. Drėgnu būdu valytą kilimą būtina prieš
siurbimą išdžiovinti.
●● Prietaisas neskirtas naudoti vaikams ar asmenims su
ribotais fiziniais, protiniais ar jutiminiais gebėjimais bei
neturintiems pakankamų žinių ar patirties, nebent juos
kas nors prižiūri arba jie elgiasi pagal asmens, atsakingo
už jų saugumą, nurodymus.
●● Stebėkite, kad vaikai nežaistu su prietaisu.
Techniniai duomenys
Techniniai duomenys pateikti ant informacinės lentelės esančios prie įrenginio. Elektros tinklas saugomas16A saugikliu.
Nesukelia RTV prietaisų darbo sutrikimų.
Nereikalauja įžeminimo
.
ZELMER dulkių siurbliai atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Gaminys atitinka šių direktyvų reikalavimus:
–– Žemos įtampos elektros prietaisai (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Prietaiso triukšmingumo lygis: 78 dB/A.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas prietaiso informacinėje lentelėje.
Siauras antgalis
Mažas šepetys
Galimybė naudoti elektros šepetį
Turbo šepetys
„BNB“ šepetys parketui
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Mikrofiltras
Segmentinis
+
+
+
+
–
–
–
323.0 EF
+
+
+
Popierinis maišelis 2 vnt.
Mikrofiltras
Segmentinis
+
+
+
+
+
–
–
323.0 EK
+
+
+
Popierinis maišelis 2 vnt.
Mikrofiltras
Teleskopinis
+
+
+
+
+
–
–
Siurbiantis šepetys
5
Popierinis maišelis 2 vnt.
Įsiurbimo vamzdis
4
+
Išpučiamojo oro filtras
3
+
Maišelis /skaičius
2
–
Maišelio pripildymo rodiklis
Mažas antgalis
Apsauga, neleidžianti siurbliui dirbti be
maišelio
1
323.5 EF
Gaminys ir įranga: modelis
36
Siurbimo galingumo reguliavimas
DULKIŲ SIURBLIŲ MODELIAI 323
Įrenginio sandara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
Kabliukas siurbiančiam šepečiui tvirtinti
Išpučiamojo oro filtro dangtis
Jungiamasis laidas su kištuku
Jungiklis įjungti/išjungti
Ratukas siurbimo galingumui nustatyti (modelis 323.0)
Maišelio pripildymo rodiklis
Automatiškai suvyniojamo laido mygtukas
Rankena
Priekinio dangčio kabliukas
Siurbimo žarna
Išpučiamojo oro filtras (esantis dulkių siurblyje)
„Mikrofiltras“ išpučiamojo oro filtras (esantis dulkių siurblyje)
Teleskopinis siurbimo vamzdis (modelis 323.0 EK)
Segmentinis siurbimo vamzdis (modelis 323.5 EF,
323.0 EF)
Popierinis maišelis (2 vnt.)
Mažas šepetys
Mažas antgalis
Siauras antgalis
Prijungiamas siurbiantis šepetys
„BNB“ (Brush Natural Bristle) šepetys skirtas parketui
valyti (speciali įranga, kurią galite įsigyti Siurblių pardavimo punkte)
Prijungiamas siurbiantis šepetys (speciali įranga, kurią
galite įsigyti Siurblių pardavimo punkte)
SAFBAG maišelis (speciali įranga, kurią galite įsigyti
Siurblių pardavimo punkte)
Dulkių siurblio paruošimas darbui
B
1 Įstatykite įsiurbimo žarnos galą į dulkių siurblio angą ir
lengvai paspauskite.
2 Kitą žarnos galą (rankeną) sujunkite su siurbimo vamzdžiu.
3 Sujunkite tarpusavyje du įsiurbimo vamzdžio segmentus.
4 Jeigu dirbate su teleskopiniu vamzdžiu, nuspauskite ant
jo esantį reguliatorių-fiksatorių nupieštos rodyklės kryptimi ir
ištraukite/įtraukite vamzdį.
5 Pasirinktą antgalį sujunkite su kitu teleskopinio vamzdžio
galu.
6 Norint valyti kietą pagrindą – medienos grindis, plastmasę,
keramikos plyteles, ir pan. ištraukite šepetį, spaudžiant jungiklį ant siurbiančiojo šepečio pagal pateiktą piešinį
.
7 Paimkite jungiamojo laido kištuką (3) ir ištraukite jį iš dulkių siurblio.
DĖMESIO! Traukiant suvyniojamą laidą atkreipkite
dėmesį į geltoną juostelę, pranešančią, jog laidas tuoj
baigsis. Bandant jį traukti toliau, galite sugadinti laidą.
8 Įdėkite jungiamojo laido kištuką į elektros tinklo lizdą.
Prieš įjungiant dulkių siurblį įsitikinkite, ar siurblio kameroje
įdėtas SAFBAG maišelis bei įstatyti į siurblį įpučiamojo ir
išpučiamojo oro filtrai.
9 Spaudžiant mygtuką „įjungti/išjungti“ įjunkite dulkių siurblį (4).
10 Siurblys turi galingumo reguliatorių, kuris leidžia paslankiai keisti siurbimo galią. Siurbimo galingumas nustatomas
ratuku. Sukant ratuką pagal kryptį nurodytą ant prietaiso
(max arba min), galime padidinti ar sumažinti siurbimo galingumą (modelis 323.0).
Išėmimas
Prieš keičiant filtrus įsitikinkite, kad dulkių siurblys išjungtas ir
jungiamojo laido kištukas ištrauktas iš elektros tinklo.
C
ĮPUČIAMOJO ORO FILTRAS
1 Atkabinkite priekinio dangčio kabliuką (9), atidarykite
dangtį.
2 Iš dulkių siurblio kameros išimkite maišelį (žr. punktas E).
3 Išimkite įpučiamojo oro filtrą (11).
4 Įdėkite naują filtrą taip, kad jis visas įeitų į lizdą.
5 Į dulkių siurblio kamerą įdėkite maišelį (žr. punktas E).
6 Uždarykite priekinį dulkių siurblio dangtį.
DĖMESIO! Sugedęs įeinančiojo oro filtras privalo būti
visuomet keičiamas nauju, originaliu filtru.
IŠPUČIAMOJO ORO FILTRAS „MIKROFILTR“
D
1 Nuspauskite išpučiamojo oro filtro dangtyje esančią blokadą ir atverkite dangtį.
2 Išimkite susidėvėjusį išpučiamojo oro filtrą.
3 Įdėkite naują filtrą taip, kad jis tiksliai įeitų į savo vietą.
4 Užverkite išpučiamojo oro filtro dangtį – filtro dangčio
blokada privalo užsidaryti. Jeigu išpučiamojo oro filtro dangtis teisingai uždarytas, girdimas budingas spragtelėjimas.
DĖMESIO! Sugedęs išeinančiojo oro filtras privalo būti
visuomet keičiamas nauju, originaliu filtru.
Maišelio išėmimas/įdėjimas
E
1 Kai maišelio pripildymo rodiklis pilnai pridengiamas oranžine uždanga, kada siurbimo antgalis, ar šepetys yra pakeltas virš siurbiamo paviršiaus, tai reiškia, jog reikia pakeisti
maišelį. Pripildymo rodiklis gali suveikti, kada užsikemša
siurbimo žarna, ar kitos su ja sujungtos siurbimo įrangos
dalys.
2 Išjunkite siurblį, spaudžiant mygtuką įjungti/išjungti (4).
3 Ištraukite jungiamojo laido kištuką iš elektros lizdo.
4 Siurbimo žarnos galą išimkite iš dulkių siurblio įėjimo
angos.
5 Atitraukite siurblio viršutinio dangčio kabliuką (9) ir atverkite jį.
37
6 Prilaikant maišelio plokštelę lengvai ištraukite ją iš maišelio laikiklio.
7 Naujo maišelio plokštelę įdėkite į griovelius ir stumkite kartu su dangteliu iki talpyklos galo, siurblio kameroje
išskleiskite dulkių maišelį. Maišelio įdėjimo kryptis nurodyta
rodykle ant maišelio.
8 Uždarykite siurblio viršutinį dangtį,spaudžiant jį, kol užgirsite
savotišką trakštelėjimą, žiūrėdami, kad neprispausti maišelio.
DĖMESIO! Be įdėto dulkių maišelio nesiurbkite. Jeigu
nėra maišelio, negalima uždaryti dulkių siurblio priekinio dangčio.
Prie Zelmer siurblio pridėtas lentelėje nurodytas maišelių kiekis. Maišelį keiskite, kai pastebėsite, kad:
a) oranžinė uždanga pridengs maišelio pripildymo rodiklį,
b) dulkių siurblys prastai siurbia,
c) pripildytas maišelis.
Speciali įranga
mygtuką (7). Atliekant šį veiksmą, laidą prilaikykite, kad jis
nesusipainiotų, ar kištukas nedaužtų į dulkių siurblio korpusą.
4 Nuimkite nuo siurbimo vamzdžio antgalį, ar šepetį.
5 Nuo siurbimo vamzdžio atskirkite siurbimo žarną.
6 Ištraukite siurbimo žarnos galą iš dulkių siurblio įėjimo
angos.
7 Dulkių siurblį galima laikyti vertikalioje arba horizontalioje
padėtyje, tuo tikslu įdėkite siurbiančiojo šepečio tvirtinantį
kabliuką prie tvirtinimo užkabos. Siurbimo žarna gali būti
pritvirtinta prie dulkių siurblio, tačiau atkreipkite dėmesį, kad
laikymo metu žarna nebūtų per stipriai sulenkta.
8 Esant reikalui, dulkių siurblio išorę ir dulkių maišelio
kamerą iššluostykite drėgnu rankšluostėliu (jis gali būti sudrėkintas indu plovikliu), išdžiovinkite, arba sausai nušluostykite.
Nenaudokite priemonių šveitimui, ar tirpiklio.
Dulkių siurblio naudojimo metu atsiradusių
problemų priežasčių pavyzdžiai
Siurblių pardavimo punkte galite įsigyti specialią įrangą:
PROBLEMA
„BNB“ (Brush Natural Bristle) šepetys skirtas parketui
valyti (20)
Jis skirtas kieto, lengvai įbrėžiamo paviršiaus, pvz. medinių,
laminuotų grindų, parketo, marmuro, plytelių valymui ir blizginimui.
Natūralios kilmės švelnūs šeriai užtikrina puikią valymo
kokybę ir saugo valomą paviršių nuo įbrėžimų.
Sugadintas dulkių maiše- Pakeiskite dulkių maišelį ir filtrus.
lis.
Zelmer turbo šepetį (21)
Jis gali būti naudojamas su įvairiu ZELMER dulkių siurblio
modeliu. Šis šepetys skirtas kilimų bei kiliminė dangos valymui. Naudojant turbo šepetį, laikykitės nurodymų pateiktų jo
instrukcijoje.
Turbo šepečio naudojimas žymiai pagerina pluoštinių nešvarumų, tokių kaip šeriai, plaukai, siūlai ir pan., šalinimą. Jis ypač
tinka butams, kuriuose laikomi gyvūnai (katės, šunys), kadangi
šerių valymas iš kilimų ir kiliminių dangų yra labai sunkus.
SAFBAG maišelis (22)
ZELMER įmonė rekomenduoja naudoti naujos kartos maišelius: S A F B A G – SPACE ACTION FILTRATION BAG.
Jų techniniai-ekonominiai privalumai 3-4 kartus viršija
tradicinių popierinių maišelių savybes, nors pastarieji
toliau gali būti naudojami.
Šis maišelis yra pagamintas iš specialios daugiasluoksnės
medžiagos su poromis. Lyginant su tradiciniu popieriniu maišeliu, jis turi žymiai geresnes ekonomines ir technines savybes,
laikas nuo uždėjimo iki pakeitimo maišelio vidutiniškai pailgėja
3 kartus, todėl dulkių siurblio naudojimas tampa pigesnis.
Darbo baigimas, valymas ir priežiūra
F
1 Išjunkite dulkių siurblį spaudžiant mygtuką įjungti/
išjungti (4).
2 Ištraukite jungiamojo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
3 Susukite prijungiamąjį laidą, paspausdami laido vyniojimo
38
Dulkių
dirba.
siurblys
Suveikė elektros
saugiklis.
KĄ DARYTI
prastai Pakeiskite dulkių maišelį ir filtrus, patikrinkite siurbimo žarną, vamzdį, bei
antgalį – pašalinkite kliūtį.
tinklo Patikrinkite, ar kartu su dulkių siurbliu
į tą pačią elektros grandį nėra įjungti
kiti prietaisai, jeigu elektros instaliacijos
saugiklio reakcija pasikartoja, atiduokite dulkių siurblį į servisą.
Dulkių siurblys neveikia, Atiduokite dulkių siurblį į servisą.
pažeistas jo korpusas arba
prijungimo laidas.
Ekologija – rūpinkimės aplinka
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkosaugos. Tai
nėra nei sunku nei pernelyg brangu. Tuo tikslu:
Kartono pakuotes perduok į makulatūros surinkimo punktą.
Polietileno maišelius (PE) įmesk į plastmasėms
skirtą konteinerį.
Susinaudojusį prietaisą perduok į atitinkamą
atliekų surinkimo punktą, kadangi esančios
prietaise pavojingos sudedamosios dalys gali
sukelti grėsmę aplinkai.
Neišmesk kartu su komunalinėmis atliekomis!!!
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl
gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio
charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip
pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis,
prekybos ir kitomis sąlygomis.
LV
●● Nesūciet ar putekļusūcēju cilvēkus vai dzīvniekus, pievērsiet īpašu uzmanību, lai netuvinātu sūkšanas uzgaļus
acīm un ausīm.
●● Nesūciet ar putekļusūcēju: sērkociņus, izsmēķus, kvēlošus pelnus. Izvairieties no asu priekšmetu sūkšanas.
●● Pārbaudiet sūkšanas šļūteni, caurules un uzgaļus - attīriet tās no gružiem.
●● Nesūciet sīkus putekļus kā: milti, cements, sodrēji, ģipsis, kopētāju vai printeru toneru pulveri un līdz.:
●● Putekļusūcēju lietojiet tikai telpu iekšpusē un tikai sausu
virsmu sūkšanai. Pēc paklāju mitrās tīrīšanas, tie jānosusina pirms sūkšanas.
●● Šo ierīci nevar izmantot personas (arī bērni) ar fiziskiem,
maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu
pieredzi un zināšanām, ja tie ir atstāti bez uzraudzības
vai nelieto ierīci pēc instrukcijas, kas jāpadod par viņu
drošību atbildīgai personai.
●● Jāpievērš uzmanība, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.
Cienījamie Pircēji!
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pievērsiet drošības norādījumiem. Lietošanas
instrukciju lūdzam saglabāt, lai vajadzības gadījumā varētu
ieskatīties tajā arī turpmāk.
Drošības norādījumi
●● Putekļusūcēju pieslēdziet pie 230 V mainīgas strāvas
padeves ar strāvas drošinātāju 16 A.
●● Neizņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas
velkot aiz vada.
●● Neieslēdziet ierīci, ja barošanas vadam, apakšdaļai vai
rokturim ir redzami bojājumi. Tādā gadījumā nododiet
ierīci uz servisa punktu.
Ja barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām
situācijām, tas jānomaina ražotājam, servisa pārstāvim
vai kvalificētiem speciālistiem.
Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. Nepareizs remonts var izraisīt nopietnas briesmas lietotājam.
Ja ierīcei ir kāds defekts kontaktējiet ar specializēto servisa punktu.
●● Nepārbrauciet ar putekļusūcēju vai sūkšanas birstēm pār
elektrības vadu, jo tas var sabojāt vada izolāciju.
●● Pirms ierīces tīrīšanas, salikšanas un izjaukšanas
vienmēr atvienojiet elektrības vadu no elektrotīkla
kontaktligzdas.
●● Izslēdziet ierīci pirms aprīkojuma maiņas vai tuvoties
elementiem kustībā, lietošanas laikā.
●● Nesūciet bez maisiņa, filtriem un ja tiem ir bojājumi.
Tehniskie dati
Putekļusūcēja tips un tā tehniskie parametri ir norādīti datu
plāksnītē. Elektrotīkla drošinātājs 16 A.
Netraucē radio un televīzijas uztveršanu.
Nepieprasa iezemējuma
.
ZELMER putekļusūcēji atbilst spēkā esošo normu prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
–– Elektriska zemsprieguma ierīce (LVD) - 2006/95/EC.
–– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Akustiskās jaudas līmenis: 78 dB/A.
Produkts atzīmēts ar CE zīmi datu plāksnītē.
Spraugu uzgalis
Mazā birste
Iespēja lietot elektrobirsti
Turbobirste
Parketa birste "BNB"
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
+
Papīra maisiņš 2 gab.
Mikrofiltrs
Segmenta
+
+
+
+
–
–
–
323.0 EF
+
+
+
Papīra maisiņš 2 gab.
Mikrofiltrs
Segmenta
+
+
+
+
+
–
–
323.0 EK
+
+
+
Papīra maisiņš 2 gab.
Mikrofiltrs
Teleskopiska
+
+
+
+
+
–
–
Sūkšanas birste
3
+
Sūkšanas caurule
2
–
Izejas filtrs
1
323.5 EF
Maisiņš/daudzums
Mazais uzgalis
Aizsardzība ja maisiņš nav ielikts
Maisiņa piepildīšanas norāde
Sūkšanas jaudas regulēšana
Uzbūves tips un aprīkojums:
Tips
PUTEKĻUSŪCĒJI TIPI 323
39
Ierīces uzbūve
A
Saspraude sūkšanas birstes ierīkošanai
Izejas filtra vāks
Kontaktdakša ar elektrības vadu
Poga ieslēgt/izslēgt
Sūkšanas jaudas regulēšanas ciparripa (tips 323.0)
Maisiņa piepildīšanas norāde
Satīšanas mehānisma poga
Rokturis
Priekšpuses vāka saspraude
Sūkšanas šļūtene
Ieejas filtrs (samontēts putekļusūcējā)
Izejas filtrs “Mikrofiltrs” (samontēts putekļusūcējā)
Teleskopiska sūkšanas caurule (tips 323.0 EK)
Segmenta sūkšanas caurules (tips 323.5 EF, 323.0 EF)
Papīra maisiņš (2 gab.)
Mazā birste
Mazais uzgalis
Spraugu uzgalis
Pārslēdzamā sūkšanas birste
Parketa birste “BNB” (Brush Natural Bristle) (speciāls
aprīkojums - pieejams putekļusūcēju pārdošanas punktos)
21 Turbobirst (speciāls aprīkojums - pieejams putekļusūcēju
pārdošanas punktos)
22 Maisiņš SAFBAG (speciāls aprīkojums - pieejams putekļusūcēju pārdošanas punktos)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Putekļusūcēja sagatavošana lietošanai
B
1 Šļūtenes galotni ielieciet putekļusūcēja atverē un mazliet
piespiediet.
2 Otro šļūtenes galu (rokturis) savienojiet ar sūkšanas
cauruli.
3 Savienojiet divus sūkšanas caurules segmentus.
4 Teleskopisku sūkšanas cauruli uzstādiet izvēlētā caurules garumā pārbīdot slēdzēju pēc bultiņas un izvelciet/ievelciet cauruli.
5 Otro sūkšanas caurules galu savienojiet ar piemērotu
uzgali vai birsti.
6 Lai sūktu cietas virsmas - koka grīdas, plastmasas materiālus, keramiskās flīzes un līdz., izvelciet birsti nospiežot
pārslēdzi sūkšanas birstē pēc zīmējuma
.
7 Satveriet elektrības vada kontaktdakšu (3) un izņemiet to
no putekļusūcēja.
UZMANĪBU! Izvelkot vadu pievērsiet uzmanību dzeltenai lentei uz vada, kas signalizē, ka tuvinās vada
gals. Tālāki mēģinājumi (raušana) var novest līdz tā
bojāšanai.
40
8 Ielieciet vada kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.
Pirms putekļusūcēja ieslēgšanas pārliecinieties, ka maisiņš
SAFBAG ir samontēts putekļusūcēja kamerā un vai ieejas
un izejas filtrs ir samontēts putekļusūcējā.
9 Ieslēdziet putekļusūcēju nospiežot pogu ”ieslēgt/
izslēgt” (4).
10 Putekļusūcējs ir aprīkots ar sūkšanas jaudas regulatoru,
kas dod iespēju brīvi regulēt putekļusūcēja jaudu. Jauda tiek
regulējama ar ciparripu. Pagriežot ciparripu pēc tās zīmēm
(max vai min) sūkšanas jauda tiek palielināta vai samazināta
(tips 323.0).
Filtru noņemšana
Pirms filtru maiņas pārliecinieties ka putekļusūcējs ir ieslēgts
un elektrības vada kontaktdakša ir izņemta no elektrotīkla
kontaktligzdas.
C
IEEJAS FILTRS
1 Palaidiet priekšpuses vāka saspraudi (9), atveriet to.
2 No putekļusūcēja kameras izvelciet maisiņu (skaties
punkts E).
3 No korpusa izvelciet ieejas filtru (11).
4 Uzvelciet jaunu filtru pievēršot uzmanību, lai ievilktu visu
filtru ligzdā.
5 Putekļusūcēja kamerā ievelciet maisiņu (skaties punkts E).
6 Aizveriet putekļusūcēja priekšpuses vāciņu.
UZMANĪBU! Sabojātu ieejas filtru vienmēr nomainiet
jaunam un oriģinālam.
IZEJAS FILTRS „MIKROFILTRS“
D
1 Nospiediet blokādi izejas filtra vākā un atveriet to.
2 Izņemiet nolietotu izejas filtru.
3 Uzvelciet jaunu filtru pievēršot uzmanību, lai to precīzi
novietotu savā vietā.
4 Aizveriet izejas filtra vāku – filtra vāka blokādei jāaizbloķējas. Raksturīgs „klikšķis“ apliecina par to, ka izejas filtra
vāks tika pareizi ierīkots.
UZMANĪBU! Sabojātu izejas filtru vienmēr nomainiet
oriģinālam.
Maisiņa noņemšana/montāža
E
1 Gadījumā, kad maisiņa piepildīšanas norāde ir pilnīgi
apklāta ar oranžas krāsas aizsegu ja uzgalis vai birste ir
pacelta virs tīrāmas virsmas, maisiņš jānomaina. Putekļu
maisiņa piepildīšanas norāde var ieslēgties gadījumā, kad
sūkšanas šļūtene vai tai pievienoti aprīkojuma elementi ir
aizsērējuši.
2 Izslēdziet putekļusūcēju nospiežot pogu ”ieslēgt/
izslēgt” (4).
3 Atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla.
4 Izņemiet šļūtenes galotni no putekļusūcēja ieejas atveres.
5 Palaidiet priekšpuses vāka saspraudi (9), atveriet to.
6 Turot maisiņa plāksnīti mazliet izvelciet to no maisiņa
ietvara.
7 Ievietojiet jauna maisiņa plāksnīti starp ietvara sliecēm
un ievelciet to līdz ietvara galam, sakārtojiet maisiņu visā
maisiņa kamerā. Maisiņa uzvilkšanas virziens ir apzīmēts ar
bultiņu maisiņa plāksnītē vai maisiņā.
8 Aizveriet vāciņu nospiežot to, līdz atskanēs raksturīgs
“klikšķis” - esiet uzmanīgi, lai nesaspiestu maisiņu.
UZMANĪBU! Nesūciet bez ierīkota maisiņa. Ja maisiņš
nav ielikts, nav iespējams aizbloķēt putekļusūcēja
priekšpuses vāku.
Zelmer putekļusūcēji ir aprīkoti ar maisiņiem daudzumā norādīta tabulā. Ieteicams nomainīt maisiņu, kad pamanīsit, ka:
a) oranžas krāsas josla ir apklāta ar maisiņa piepildīšanas
norādi,
b) putekļusūcējs sāks vāji sūkt,
c) maisiņš ir piepildīts.
Speciāls aprīkojums
Putekļu sūcēju iepirkšanas punktos var iepirkt speciālu aprīkojumu:
Parketa birste “BNB” (Brush Natural Bristle) (20)
Ar to var tīrīt un spodrināt cietas, skrambu jūtīgas virsmas,
piem. koka grīdas, paneļi parkets, marmors, flīzes un līdz.
Birstes dabiski un delikāti sari nodrošina maksimālu sūkšanas efektīvumu un saudzē no skrambām tīrāmā virsmā.
Turbobirste Zelmer (21)
Var lietot ar jebkādu ZELMER putekļusūcēja tipu. Ar to var
vairāk efektīvi sūkt paklājus un grīdsegas. Lietojot turbobirsti
vienmēr jāievēro instrukcijas norādījumi.
Lietojot turbobirsti var vairāk efektīvi saņemt šķiedras, piem.:
spalva, mati, degli un līdz. Tās ir īpaši noderīgas dzīvokļos
kur ir dzīvnieki (kāķis, suns), kad spalvas savākšana no
paklājiem un grīdsegām ir ļoti traucējoša.
SAFBAG maisiņš (22)
Uzņēmums ZELMER ieteic lietot jaunās paaudzes maisiņus: S A F B A G – SPACE ACTION FILTRATION BAG.
To tehniskās un ekonomiskās vērtības 3-4 reizes pārkāpj
tradicionālus papīra maisiņus, ko vēl arvien var lietot.
Tas maisiņš ir izdarīts no speciāla daudzslāņu lobīta materiāla. Salīdzinot ar tradicionālu papīra maisiņu tiem ir raksturīgi labāki ekonomiskie un tehniskie parametri, taču laikmets
no maisiņa uzvilkšanas līdz maiņai tiek pagarināts vidēji
3 reizes, līdz ar ko putekļusūcēja ekspluatācija kļūst lētāka.
Darba pabeigšana, tīrīšana un
konservācija
4 Atvienojiet sūkšanas cauruli no uzgaļa vai birstes.
5 Atvienojiet sūkšanas cauruli no šļūtenes.
6 Izņemiet šļūtenes galotni no putekļusūcēja ieejas atveres.
7 Putekļusūcēju var saglabāt vertikāli; ar šo mērķi ielieciet
sūkšanas birstes piestiprināšanas āķi sūkšanas birstes stiprināšanas saspraudē. Šļūtene var palikt pievienota putekļusūcējam, tomēr jāpievērš uzmanība, lai tā nebūtu pārāk
salocīta glabāšanas laikā.
8 Vajadzības gadījumā putekļusūcēja apakšdaļu un maisiņa kameru noslaukiet ar mitru drānu (var būt ar trauku
mazgāšanas līdzekli), nosausiniet vai noslaukiet to lai būtu
sausas.
Nelietojiet nekādus agresīvus mazgāšanas līdzekļus un šķīdinātājus.
Problēmu piemēri lietojot putekļusūcēju
PROBLĒMA
KO DARĪT
Maisiņš ir sabojāts.
Nomainiet maisiņu un filtrus.
Putekļusūcējs vāji sūc.
Nomainiet maisiņu un filtrus, pārbaudiet sūkšanas cauruli, šļūteni
un uzgali - likvidējiet aizbloķēšanas
iemeslu.
Ieslēdzās elektriskās ķēdes Pārbaudiet vai citas ierīces nav piedrošinātājs.
slēgtas pie tā paša elektrotīkla, ja
elektrotīkla drošinātājs pārāk bieži
ieslēdzas, nododiet putekļusūcēju uz
servisa punktu.
Putekļusūcējs nedarbojas, Nododiet putekļusūcēju uz servisa
apakšdaļa ir bojāta vai punktu.
elektrības vads ir bojāts:
Ekoloģija – gādāšana par vidi
Katrs lietotājs var ienest savu ieguldījumu vides aizsardzībā.
Tas nepieprasa
īpašas pūles. Ar šo mērķi:
Kartona iepakojumus nododiet makulatūrā.
Polietilēna maisus (PE) metiet ārā konteinerā,
kurš ir domāts priekš plastikāta.
Nevajadzīgu aparātu atdodiet attiecīgajā utilizācijas punktā, jo saturošie aparātā kaitīgie
komponenti var radīt draudus apkārtējai videi.
Nemetiet ārā ierīci kopā ar komunāliem atkritumiem!!!
F
1 Izslēdziet putekļusūcēju nospiežot pogu ieslēgt/izslēgt (4).
2 Atvienojiet elektrības vada kontaktdakšu no elektrotīkla.
3 Satiniet vadu nospiežot satīšanas mehānisma pogu (7).
To darot, pieturiet vadu, lai tas nesapītos un lai neiesistu ar
kontaktdakšu putekļusūcēja korpusu.
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas
nodarīts izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Importētājs/ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās
normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu, kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
41
ET
●● Ärge imege tolmuimejaga inimesi ega loomi, ja olge eriti
ettevaatlik, et mitte lasta imevat otsa silmade ja kõrvade
lähedale.
●● Ärge imege tolmuimejasse: tikke, suitsukonisid, hõõguvat tuhka. Vältige teravate esemete sisseimemist.
●● Kontrollige voolikut, torusid ja otsikuid – nende sees leiduv praht eemaldage.
●● Ärge imege peent pulbrilist materjali, nagu: jahu, tsement,
kips, printerite ja koopiamasinate tahmakasseti sisu jne.
●● Kasutage tolmuimejat ainult siseruumides ja ainult kuivade pindade puhastamiseks. Märgpuhastuse läbinud
vaibad kuivatage enne tolmuimejaga puhastamist.
●● Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsilise
või vaimse puudega isikutele (kaasa arvatud lapsed),
või isikutele, kellel ei ole kogemust või teadmisi seadme
kohta, välja arvatud juhul, kui see toimub nende ohutuse
eest vastutava isiku järelvalvel või kooskõlas tema antud
juhistega.
●● Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
Austatud kliendid!
Palume lugege alljärgnev kasutusjuhend hoolikalt läbi. Pöörake erilist tähelepanu ohutusnõuannetele. Hoidke juhend
alles, et seda saaks ka hiljem toote kasutamise käigus kasutada.
Ohutusnõuanded
●● Ühendage tolmuimeja 16 A võrkukaitsega kaitstud 230 V
vahelduvvooluvõrku.
●● Ärge tõmmake pistikut pesast välja juhtmest sikutades.
●● Ärge lülitage seadet tööle, kui toitejuhe, korpus või käe-
pide on nähtavalt vigastatud. Sellisel juhul viige seade
parandusse.
Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see ohu vältimiseks
vahetada välja tootja poolt või volitatud hooldekeskuses
või spetsialisti poolt.
Vigastatud toodet võib parandada ainult kvalifitseeritud
isik. Valesti teostatud parandus võib põhjustada kasutajale tõsist ohtu. Vigastuste korral pöörduge spetsiaalsesse teeninduskeskusesse.
●● Ärge sõitke tolmuimeja või puhastusharjadega üle toitejuhtme, see võib vigastada juhtme isolatsiooni.
●● Enne seadme puhastamist, lahtimonteerimist või
kokkupanekut võtke alati ühendusjuhtme pistik vooluvõrgu pesast välja.
●● Eemaldage seade elektrivõrgust enne lisavarustuse
vahetamist või enne seadme töötamise ajal liikuvatele osadele lähenemist.
●● Ärge võtke tolmu ilma tolmukotita, filtriteta ja juhul, kui
need on vigastatud.
Tehnilised andmed
Tolmuimeja mudel ja tehnilised andmed on toodud andmesildil. 16 A võrgukaitse.
Ei põhjusta häireid raadio- ja TV-lainete vastuvõtmisel.
Ei vaja maandamist
.
ZELMERi tolmuimeja vastab nõutavatele normidele.
Seade on kooskõlas direktiivide nõuetega:
–– Madalapingeline elektriseade (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Helivõimsuse tase: 78 dB/A.
Toode on märgistatud CE tähisega andmesildil.
Piluotsik
Väike hari
Elektriharja kasutamise võimalus
Turbohari
Parketihari "BNB"
8
9
10
11
12
13
14
+
+
+
+
–
–
–
323.0 EF
+
+
+
2 paberist tolmukotti
Mikrofilter
Tavaline
+
+
+
+
+
–
–
323.0 EK
+
+
+
2 paberist tolmukotti
Mikrofilter
Teleskoop
+
+
+
+
+
–
–
42
Hariotsik
7
Tavaline
Toru
6
Mikrofilter
Õhufilter
5
2 paberist tolmukotti
Tolmukotid/kogus
4
+
Tolmukoti puudumise kaitse
3
+
Tolmukoti täitumise indikaator
2
–
Imemisvõimsuse reguleerimine
1
323.5 EF
Välimus ja varustus:
Mudel
Väike otsik
TOLMUIMEJA MUDEL 323
Seadme ehitus
A
Hariotsiku kinnitushaak
Mootorifiltri kaan
Pistik koos ühendusjuhtmega
Sisse/välja nupp
Imemisjõu reguleerimisketas (mudel 323.0)
Tolmukoti täitumise indikaator
Kerimisnupp
Sang
Esikaane kinnitusnupp
Voolik
Tarvikute peidiku kaan
Õhufilter „Mikrofilter” (tolmuimejas sissemonteeritud)
Teleskooptoru (mudelid 323.0 EK)
Tavalised torud (mudel 323.5 EF, 323.0 EF)
Paberist tolmukott (2 tk)
Väike hari
Väike otsik
Piluotsik
Vahetatav hariotsik
Parketihari “BNB” (Brush Natural Bristle) (spetsiaalne
lisavarustus, võib osta tolmuimejaid müüvatest poodidest)
21 Turbohari (spetsiaalne lisavarustus, võib osta tolmuimejaid
müüvatest poodidest)
22 SAFBAG tolmukott (spetsiaalne lisavarustus, võib osta
tolmuimejaid müüvatest poodidest)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tolmuimeja kasutamiseks
ettevalmistamine
B
1 Asetage vooliku ots tolmuimejas olevasse avavusse ja
vajutage kergelt.
2 Vooliku teise otsa (käepide) ühendage teleskooptoru.
3 Ühendage kaks toru teineteisega.
4 Teleskooptoru puhul reguleerige toru pikkus, lükates liugurit torul vastavalt noolele ning lükake toru sisse/tõmmake
välja.
5 Toru teise otsa asetage vastav otsik või hari.
6 Kõvade põrandate - puitpõrand, kunstmaterjalist põrandakatted, keraamilised plaadid jne - tolmust puhastamiseks
lükake hari välja, vajutades hariotsikul olevat nuppu vastavalt joonisele.
.
7 Võtke ühendusjuhtme pistik (3) ja tõmmake see tolmuimejast välja.
TÄHELEPANU! Ühendusjuhtme väljatõmbamisel pöörake tähelepanu kollasele ribale, mis märgib väljatõmmatava juhtme lõppu. Edasised katsed (äkiline rebimine) võivad viia selle vigastamiseni.
8 Asetage ühendusjuhtme pistik vooluvõrgu pistikupessa.
Enne tolmuimeja käivitamist veenduge, kas SAFBAG tolmukott on tolmuimejas, samuti kas õhufilter ja mootorifilter on
tolmuimejasse paigaldatud.
9 Käivitage tolmuimeja, vajutades nupule “sisse/välja” (4).
10 Tolmuimejal on imemisjõu regulaator, mis võimaldab
sujuvalt reguleerida tolmuimeja imemisjõudu. Imemisjõu
reguleerimine toimub ketasnupu abil. Ketasnupu keeramisel
vastavalt märgistusele (max või min) imemisjõud suureneb
või väheneb (mudel 323.0).
Filtrite eemaldamine
Enne filtrite eemaldamist veenuge, et tolmuimeja on välja
lülitatud ja ühendusjuhtme pistik on vooluvõrgu pistikupesast
välja võetud.
C
MOOTORIFILTER
1 Vabastage esikülje kaane kinnitushaak (9) ja avage see.
2 Eemaldage tolmukott tolmukoti pesast (vt punkt E).
3 Lükake mootorifilter korpusest välja (11).
4 Asetage uus filter, pöörates tähelepanu, et terve filter
oleks lükatud pessa.
5 Lükake tolmukott tolmuimeja tolmukoti pessa (vt punkt E).
6 Sulgege tolmuimeja esikaan.
TÄHELEPANU! Vigastatud mootorifilter vahetage alati
uue originaalfiltri vastu.
ÕHUFILTER “MIKROFILTER”
D
1 Vajutage õhufiltri kaane lukule ja avage see.
2 Võtke kasutatud mootorifilter välja.
3 Pange uus filter sisse, pöörates tähelepanu, et see oleks
asetatud täpselt omale kohale.
4 Sulgege õhufiltri kaan, filtri kaane lukk peab tegema
klõpsatuse. Iseloomulik “klõps” annab tunnistust õhufiltri
kaane õigest paigaldamisest.
TÄHELEPANU! Vigastatud õhufilter vahetage alati uue
originaalfiltri vastu.
Tolmukoti paigaldamine/eemaldamine
E
1 Tolmukoti täitumise indikaatori värvi muutumine oranžiks,
kui otsik või hari on puhastatava pinna kohal informeerib, et
tolmukott tuleb ära vahetada. Tolmukoti täitumise indikaator
võib näidata tolmukoti täitumist juhul, kui voolik või sellega
ühendatud tarvikud on ummistunud.
2 Lülitage tolmuimeja välja, vajutades nupule “sisse/
välja” (4).
3 Tõmmake ühendusjuhtme pistik seinakontaktist välja.
4 Tõmmake vooliku ots tolmuimeja imemisavast välja.
5 Vabastage esikülje kaane kinnitushaak (9) ja avage see.
6 Hoides tolmukoti plaadist, lükake see tolmukoti hoidjast
välja.
43
7 Asetage uue tolmukoti plaat tolmukoti hoidja soontesse
ja lükake kuni hoidja lõpuni, tõmmake kott kogu tolmukoti
pesa ulatuses laiali. Tolmukoti sissepanemise suund on märgitud noolega koti esiosale või kotile.
8 Sulgege kaan sellele vajutades, kuni kuulete iseloomulikku “klõpsu” - pange tähele, et ei pigistaks tolmukotti kaane
vahele.
TÄHELEPANU! Ärge võtke tolmu ilma tolmukotita.
Tolmkoti puudumine ei võimalda tolmuimeja esiküljel
olevat kaant sulgeda.
Zelmeri tolmuimejad on varustatud tabelis toodud arvu tolmukottidega. Tolmukott tuleb vahetada, kui märkate, et:
a) tolmukoti täitumise indikaator on oranži värvi,
b) tolmuimeja imeb märgatavalt kehvemini,
c) tolmukott on täis.
Erivarustus
Tolmuimejaid müüvatest kauplustest võite osta erivarustust:
Parketihari “BNB” (Brush Natural Bristle) (20)
Kasutatakse kõvade, kergesti kriimustatavate pindade
puhastamiseks ja poleerimiseks, näiteks puitpõrandad, laminaatparkett, parkett, marmor, keraamilised plaadid jne.
Peened ja pehmed naturaalse päritoluga harjased tagavad
puhastamise maksimaalse efektiivsuse ja kaitsevad puhastatavat pinda kriimustamise eest.
Zelmeri turbohari (21)
Võib kasutada iga Zelmeri tolmuimeja mudeliga. On mõeldud vaipade efektiivsemaks puhastamiseks. Turboharja
kasutamisel järgige selle kasutusjuhendit.
Turboharja kasutamine suurendab fibroosse mustuse eemaldamise tõhusust, näiteks: karvad, juuksed, niidid jne. Eriti
tasub see enda ära korterites, kus elavad loomad (kass, koer)
ning kus karvade eemaldamine vaipadelt on raskendatud.
SAFBAG tolmukott (22)
ZELMER soovitab kasutada uue generatsiooni tolmukotte: S A F B A G – SPACE ACTION FILTRATION BAG.
Nende tehnilis-ökonoomilised eelised ületavad 3-4 korda
paberkottide omi, mida võib samuti kasutada.
Need kotid on tehtud spetsiaalsest mitmekihilisest poorsest
materjalist. Võrreldes tavalise paberist tolmukotiga, iseloomustavad SAFBAG tolmukotti paremad ökonoomilised
omadused ning aeg tolmukoti vahetamisest järgmise vahetamiseni suureneb keskmiselt 3 korda, tänu millele muutub
tolmuimeja kasutamine odavamaks.
Töö lõpetamine, puhastamine
ja hooldamine
Tolmuimeja kasutamisel esinevad probleemid
PROBLEEM
MIDA TEHA
Tolmukott on vigastatud.
Vahetage tolmukott ja filtrid.
Tolmuimeja imeb halvasti.
Vahetage tolmukott ja filtrid, kontrollige toru, voolikut ja otsikut - eemaldage ummistuse põhjus.
Elektrivõrgu kaitsekork lüli- Kontrollige, kas koos tolmuimejaga
tus välja.
pole samasse vooluringi ühendatud
teisi seadmeid. Kui korkide väljalülitumine kordub, viige tolmuimeja
parandusse.
Tolmuimeja ei tööta, kor- Viige tolmuimeja parandusse.
pus või ühendusjuhe on
vigastatud.
Kaitseme keskkonda
Iga kasutaja võib kaasa aidata keskkonnakaitsele. See ei ole
raske ega kulukas. Selleks:
Anna papist pakendid makulatuuri. Polüetüleenist (PE) kotid viska plastikmaterjalide konteinerisse.
Anna kasutatud seade üle vastavasse ladustamiskohta, kuna seadmes olevad ohtlikud elemendid võivad kahjustada keskkonda.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!!!
F
1 Lülitage tolmuimeja välja, vajutades nupule “sisse/
välja” (4).
2 Tõmmake ühendusjuhtme pistik seinakontaktist välja.
3 Kerige ühendusjuhe kokku, vajutades sissekerimisnupule (7). Selle toimingu ajal hoidke juhtmest kinni, et mitte
lasta sel sassi minna ning vastu tolmuimeja korpust lennata.
44
4 Eemaldage toru küljest otsik või hari.
5 Eemaldage toru vooliku küljest.
6 Tõmmake imemisvooliku ots tolmuimeja imemisavast
välja.
7 Tolmuimejat võib hoida püstiasendis. Selleks pange
harja kinnitushaak harja kinnitusklambri külge. Vooliku võib
tolmuimeja küljest eemaldada, kuid pöörake tähelepanu sellele, et hoidmise ajaks ei painutaks te seda tugevalt kokku.
8 Korpust ja vajadusel tolmukoti pesa võib pühkida niiske
lapiga (võib olla niisutatud nõudepesuvahendiga) ja kuivatada või lapiga kuivaks pühkida.
Ärge kasutage küürimisvahendeid ega lahusteid.
Importija/tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on
põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Importija/tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja
sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele, normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus,
kaubandus, esteetika jm).
EN
●● Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid
picking up sharp objects.
Dear Customers!
●● Check the suction hose, the tubes and the nozzles –
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
remove the dirt from the inside.
●● Do not vacuum fine dust such as: flour, cement, gypsum,
toners for printers and copy machines etc.
●● Operate the appliance only in indoor spaces and vacuum
Important safety instructions
only dry surfaces. Before vacuuming dry the carpets that
were wet cleaned.
●● This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning the use of the appliance by a person
responsible for their safety.
●● Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
●● Connect
the vacuum cleaner only to a 230 V mains
supply equipped with a 16 A fuse.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● Do not operate the appliance if the cord, the housing or
the handle is visibly damaged. In such a case, return the
appliance to a service center.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, a service agent or a qualified person
in order to avoid a hazard.
The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the
cord, it may cause damage to the cord insulation.
●● Always unplug the appliance before cleaning,
assembling or dismantling.
●● Switch off the appliance before changing attachments
or before contact with movable parts.
●● Do not vacuum without the dust bag and the filters or if
they are damaged.
●● Do not use the vacuum cleaner to clean people or
animals, pay special attention to keep the nozzles away
from eyes and ears.
Technical parameters
The type of the vacuum cleaner and the technical parameters
are indicated on the rating label. Mains protection 16 A.
Does not cause interferences with audio/video devices.
Does not require grounding
.
ZELMER vacuum cleaners meet the requirements of the
applicable norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Noise level: 78 dB/A.
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
Dust bag / amount
Outlet filter
Suction tube
Combination brush
Small nozzle
Crevice nozzle
4
5
6
7
8
9
10
323.5 EF
–
+
+
Paper bag 2 items
Microfilter
Segmented
+
+
+
323.0 EF
+
+
+
Paper bag 2 items
Microfilter
Segmented
+
+
+
323.0 EK
+
+
+
Paper bag 2 items
Microfilter
Telescopic
+
+
+
Parquet brush “BNB”
No bag protection
3
Turbo brush
Bag loading indicator
2
Possibility to use the electro-brush
Adjustable suction power
1
Small brush
Workmanship and equipment option:
Type
VACUUM CLEANER 323 TYPES
11
12
13
14
+
–
–
–
+
+
–
–
+
+
–
–
45
Appliance elements
A
Combination brush fastening
Outlet filter cover
Plug and cord
ON/OFF button
Suction adjustment knob (323.0 type)
Bag repletion indicator
Cord rewind button
Handle
Front cover fastening
Suction hose
Inlet filter (installed in the vacuum cleaner)
“Microfilter” outlet filter (installed in the vacuum cleaner)
Telescopic suction tube (type 323.0 EK)
Segmented suction tubes (type 323.5 EF, 323.0 EF)
Paper bag (2 items)
Small brush
Small nozzle
Crevice nozzle
Switchable combination brush
Parquet brush “BNB” (additional equipment – may be
bought in retail centers)
21 Turbobrush (additional equipment – may be bought in
retail centers)
22 SAFBAG dust bag (additional equipment – may be
bought in retail centers)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Preparing the vacuum cleaner
for operation
B
1 Pull the end of the suction hose into the opening and
press lightly.
2 Attach the other end of the hose (the handle) to the
suction tube.
3 Join both segments of the suction tube together.
4 In case of the telescopic suction tube adjust the
necessary tube length by moving the slider according to the
slide in/slide out direction arrow.
5 Assemble the appropriate nozzle or brush to the other
end of the suction tube.
6 To clean hard surfaces – wooden floors, plastic floors,
ceramic tiles etc. pull out the brush by pressing the switch on
the combination brush according to the figure
.
7 Pull the plug and cord (3) out of the vacuum cleaner.
ATTENTION! While pulling out the cord, pay attention
to the yellow stripe which signals the end of the
cord. Further attempts (pulling on cord) may result in
damaging the cord.
8 Plug in the appliance.
46
Before operation make sure that the SAFBAG bag is installed
in the vacuum cleaner chamber and that inlet filter and the
outlet filter is installed in the appliance.
9 Switch on the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (4).
10 The vacuum cleaner is equipped with suction adjustment
knob, which allows smooth regulation of the vacuum cleaner
power. Power is regulated with the use of the knob. If you
turn the knob (in the direction of max or min sign), you
will increase or decrease suction power depending on the
direction (323.0 type).
Filter disassembly
Before changing the filters make sure that the vacuum cleaner
is switched off and unplugged from the mains supply.
C
INLET FILTER
1 Release the catch of front cover (9) and open it.
2 Pull the bag out of the chamber (see p. E).
3 Remove the inlet filter (11) out of the housing.
4 Put a new filter paying attention to insert it entirely into
the outlet.
5 Insert a bag into the vacuum cleaner chamber (see p. E).
6 Close the front cover of the vacuum cleaner.
ATTENTION! The damaged inlet filter should be replaced
with a new, genuine manufactured product only.
“MICROFILTER” OUTLET FILTER
D
1 Push the outlet filter cover blockade and open it.
2 Take out worn-out outlet filter.
3 Put a new filter paying attention to insert it precisely in its
place.
4 Close the outlet filter cover - the outlet filter cover
blockade should slam. Characteristic “click” means that the
outlet filter cover is correctly mounted.
ATTENTION! Always replace a damaged inlet filter only
with a brand new one.
Dust bag disassembly/assembly
E
1 If the bag repletion indicator is entirely covered by
orange diaphragm whereas suction tube or brush is lifted
over refined surface, it means that you have to change a dust
bag. The bag repletion indicator may start as the result of
clogging of suction hose or other elements connected with it.
2 Switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off
button (4).
3 Unplug the appliance.
4 Pull the end of the hose out of the inlet opening of the
vacuum cleaner.
5 Release the front cover fastening (9) and open the cover.
6 Holding the dust bag plate, slightly pull it out of the bag
handle.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement