Zelmer | Solaris 5000.0 HP | User manual | Zelmer Solaris 5000.0 HP User Manual

Zelmer Solaris 5000.0 HP User Manual
TYPY ODKURZACZY 5000
Możliwość stosowania elektroszczotki
Turboszczotka
Elektroszcotka
Szczotka parkietowa „BNB”
20
+
+
–
–
–
5000.0***HP
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 szt. HEPA H13 Teleskopowa
+
+
+
+
+
–
–
+
5000.0***HT
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 szt. HEPA H13 Teleskopowa
+
+
+
+
+
+
–
+
5000.0***HQ
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 szt. HEPA H13 Teleskopowa
+
+
+
+
+
–
+
+
Ssawka mała
19
+
Ssawka szczelinowa
18
+
Ssawkoszczotka
17
+
Rura ssąca
16
SAFBAG 2 szt. HEPA H11 Teleskopowa
Filtr wylotowy
9
+
Worek/ilość
8
+
Czujnik zużycia filtra wylotowego
7
+
Typ
Zabezpieczenie przed brakiem worka
6
+
Parksystem „Auto-start”
5
+
Czujnik zapełnienia worka
4
+
Zawór bezpieczeństwa
3
–
Zdalna regulacja mocy
2
+
Gniazdo elektroszczotki
1
5000.0***SK
Regulacja mocy ssania
Szczotka mała
Opcja
wykonania
i wyposażenie
10
11
12
13
14
15
5000.3***HT
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 szt. HEPA H13 Teleskopowa
+
+
+
+
+
+
–
+
5000.3***HQ
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 szt. HEPA H13 Teleskopowa
+
+
+
+
+
–
+
+
Wszystkie akcesoria można nabyć w: punktach serwisowych, sklepach AGD, sklepie internetowym.
Elektrostatyka
Odkurzanie niektórych powierzchni w warunkach niskiej
wilgotności powietrza może doprowadzić do niewielkiego
naelektryzowania się urządzenia. Jest to zjawisko naturalne,
nie uszkadza urządzenia i nie jest jego wadą.
W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca się:
●● rozładowanie urządzenia poprzez częste dotykanie rurą
metalowych obiektów w pokoju,
●● zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniu,
●● stosowanie ogólnodostępnych środków antyelektrostatycznych.
Budowa urządzenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Pokrywa filtra wylotowego
Uchwyt
Wtyczka z przewodem przyłączeniowym
Zaczep do mocowania ssawkoszczotki
Odbiornik podczerwieni (typ 5000.3)
Przycisk zwiększenia mocy
Przycisk włącz/wyłącz
Przycisk zmniejszenia mocy
Wskaźnik poziomu mocy ssania
Wskaźnik zapełnienia worka
Suwak „Autorewers”
Przycisk zwijacza
Gniazdo elektroszczotki
5000-017_v02
A
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Wskaźnik zużycia filtra
Zaczep pokrywy przedniej
Pokrywa schowka na akcesoria
Nadajnik podczerwieni (typ 5000.3)
Przycisk trybu gotowości „STANDBY” (typ 5000.3)
Wąż ssący. Odkurzacz wyposażony jest tylko w jeden
wąż ssący (A lub B)
A Wąż ssący (typ 5000.0)
B Wąż ssący ze zdalną regulacją mocy (typ 5000.3)
Rura ssąca teleskopowa
Worek SAFBAG
Moduł worka SAFBAG (z zamontowanym workiem
SAFBAG)
Filtr wylotowy. Odkurzacz wyposażony jest tylko w jeden
filtr wylotowy (A lub B)
A Filtr wylotowy HEPA H13 (5000.0 HP, 5000.0 HT,
5000.0 HQ, 5000.3 HT, 5000.3 HQ) (zamontowany
w odkurzaczu)
B Filtr wylotowy HEPA H11 (5000.0 SK) (zamontowany
w odkurzaczu)
Pianka wygłuszająca (zamontowana w odkurzaczu)
Osłona filtra wlotowego (zamontowana w odkurzaczu)
Filtr wlotowy (zamontowany w odkurzaczu)
Szczotka mała
Ssawka szczelinowa
Ssawka mała
7
30 Szczotka parkietowa „BNB” (Brush Natural Bristle)
(5000.0 HP, 5000.0 HT, 5000.0 HQ, 5000.3 HT, 5000.3 HQ)
Służy do czyszczenia i polerowania twardych, wrażliwych
na porysowanie powierzchni, np. podłóg z drewna, paneli,
parkietu, marmuru, płytek, itp.
Delikatne i miękkie włosie pochodzenia naturalnego zapewnia maksymalną skuteczność odkurzania i chroni przed
porysowaniem czyszczonej powierzchni.
31 Turboszczotka (typ 5000.0 HT, 5000.3 HT)
32 Elektroszczotka (typ 5000.0 HQ, 5000.3 HQ)
33 Ssawkoszczotka. Odkurzacz wyposażony jest tylko
w jeden rodzaj ssawkoszczotki (A lub B)
A Ssawkoszczotka przełączalna
B Ssawkoszczotka z separatorem drobnych przedmiotów
Przygotowanie odkurzacza do użytku
B
1 Zakrzywioną końcówkę węża włóż w otwór odkurzacza
i lekko dociśnij. Charakterystyczny „click” świadczy o prawidłowo zamontowanym wężu.
2 Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą ssącą teleskopową. W tym celu naciśnij zatrzask „A” i wsuń rurę do uchwytu
węża tak, by zatrzask „A” zablokował się w otworze „B”.
3 Rurę ssącą teleskopową ustaw na żądaną długość przesuwając suwak zgodnie ze strzałką i wysuń/zsuń rurę.
4 Na drugim końcu rury ssącej zamontuj odpowiednią
ssawkę bądź szczotkę.
5 W ssawkoszczotce z separatorem drobnych przedmiotów możesz zamontować koszyk w celu zbierania drobnych
elementów. W tym celu zdejmij zaślepkę i włóż koszyk.
6 W celu odkurzania podłoży twardych – podłóg z drewna,
tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych itp., wysuń
szczotkę wciskając przełącznik na ssawkoszczotce zgodnie
z rysunkiem
.
7 Chwyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego (3) i wyciągnij go z odkurzacza.
Przy wyciąganiu przewodu przyłączeniowego
zwróć uwagę na żółtą opaskę sygnalizującą
koniec wyciąganego przewodu. Dalsze próby
(szarpanie) mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.
Odkurzacz posiada funkcję „Autorewers”, która umożliwia
automatyczne, samoczynne wciąganie przewodu przyłączeniowego bez konieczności stałego wciskania przycisku
zwijacza (12). By włączyć funkcję przesuń suwak „Autorewers” (11) w położenie AUTO.
8 Włóż wtyczkę przewodu do gniazda sieciowego.
Przed uruchomieniem odkurzacza upewnij się czy worek
SAFBAG jest zamontowany w komorze odkurzacza a także
czy filtr wlotowy i wylotowy HEPA jest zamontowany w odkurzaczu.
9 Uruchom odkurzacz naciskając przycisk „włącz/
wyłącz” (7).
8
10 Odkurzacz wyposażony jest w elektroniczny regulator
mocy, który w trakcie odkurzania umożliwia stopniową regulację mocy ssania odkurzacza. Regulacja mocy odbywa się
za pomocą przycisków zmiany mocy (6,8) odpowiednio
– zwiększenie mocy ssania lub – zmniejszenie mocy ssania. Ustawienie mocy ssania sygnalizowane jest świeceniem
odpowiedniej ilości diod.
Odkurzacz domyślnie uruchomi się w średnim zakresie
mocy. Na wskaźniku poziomu mocy ssania (9) zaświecą się
trzy diody.
Podczas odkurzania można dostosować moc ssania.
Polecane nastawy to:
Ustawienie 1 – odkurzanie firanek
Ustawienie 2 – odkurzanie tapicerki
Ustawienie 3 – moc ekonomiczna
Ustawienie 4 – odkurzanie dywanów
Ustawienie 5 – odkurzanie twardych podłóg i szczelin.
11 Odkurzacz typ 5000.3 dodatkowo posiada zdalną regulację mocy ssania umieszczoną w rękojeści węża ssącego.
Pozwala ona na zmianę mocy ssania, bez konieczności
schylania.
W celu skorzystania z tej funkcji otwórz schowek na baterie
w rękojeści węża ssącego i włóż 2 baterie 1,5 V typ AAA,
lub 2 akumulatory 1,2 V typ AAA.
Baterie wkładaj tak, aby biegun baterii oznaczony „+” był zawsze skierowany do zatrzasku
pojemnika oznaczonego symbolem „+”.
Stosuj baterie tylko odpowiedniej jakości. „Wylanie” się
baterii może spowodować uszkodzenie układu elektronicznego.
12 Zdalna regulacja mocy ssania odbywa się poprzez wciśnięcie na rękojeści węża odpowiedniego przycisku ( , ):
–– Aby zwiększyć moc ssania o jedno ustawienie, naciśnij
przycisk .
–– Aby zmniejszyć moc ssania o jedno ustawienie, naciśnij
przycisk .
13 Naciśnięcie przycisku
na rękojeści węża chwilowo
wyłącza odkurzacz, pozostawiając go w stanie gotowości
(STANDBY).
Aby kontynuować odkurzanie, naciśnij ponownie przycisk
trybu gotowości (18). Urządzenie zacznie działać z mocą
ssania, jaka została ustawiona przy ostatnim użyciu.
Aby układ zdalnego sterowania pracował prawidłowo, nadajnik i odbiornik podczerwieni
powinny się wzajemnie „widzieć”.
14 Odkurzacz wyposażony jest w schowek na akcesoria.
W celu otworzenia schowka pociągnij pokrywę schowka na
akcesoria (16) w górę.
15 Akcesoria można umieścić w uchwycie na akcesoria
znajdującym się w rączce węża ssącego. Są one w każdej
chwili dostępne do użycia.
16 Odkurzacz wyposażony jest w funkcję „Parksystem”.
Funkcja ta umożliwia chwilowe wyłączenie odkurzacza przy
5000-017_v02
użyciu haka mocującgo ssawkoszczotki, bez konieczności
użycia przycisku wyłącznika. W tym celu, w czasie pracy
odkurzacza włóż hak mocujący ssawkoszczotki w zaczep do
mocowania ssawkoszczotki (4). Nastąpi wówczas automatyczne wyłączenie odkurzacza.
Demontaż filtrów
Przed wymianą filtrów upewnij się że odkurzacz jest wyłączony i wtyczka przewodu przyłączeniowego jest wyciągnięta z gniazda sieci.
C
FILTR WLOTOWY
●● Zwolnij zaczep pokrywy przedniej (15) i otwórz ją.
●● Wyjmij z komory odkurzacza moduł worka SAFBAG.
1 Wysuń z prowadnic znajdujących się na tylnej ściance
komory odkurzacza osłonę filtra wlotowego z zamontowanym filtrem wlotowym.
2 Z osłony filtra wlotowego wyjmij filtr wlotowy.
3 Nowy filtr włóż do osłony filtra wlotowego (25) materiałową stroną w kierunku wnętrza osłony, zwracając uwagę,
aby krawędzie filtra dokładnie przylegały do osłony filtra.
4 Osłonę filtra wlotowego (25) z zamontowanym filtrem
wsuń do oporu w prowadnice na uprzednio zajmowane miejsce.
Uszkodzony filtr wlotowy wymieniaj zawsze na
nowy fabrycznie oryginalny.
●● Włóż
do komory odkurzacza moduł worka SAFBAG.
Zamknij pokrywę naciskając ją, aż do usłyszenia charakterystycznego „click”.
FILTR WYLOTOWY HEPA
D
Odkurzacze wyposażone są w filtr wylotowy klasy HEPA
(High Efficiency Particulate Air) H11, H13.
Są to filtry o wyjątkowo wysokiej zdolności filtracji, wykonane
ze specjalnych włókien, które są w stanie zatrzymać prawie wszystkie cząsteczki kurzu. Klasy H11 i H13 określają
przepuszczalność danego filtra: filtr H11 zatrzymuje 95,5%
cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona, a filtr H13 aż 99,95%
wszystkich zanieczyszczeń.
1 Filtr wylotowy HEPA należy wymienić gdy powierzchnia
filtra jest zabrudzona lub zaświeci się lampka wskaźnika
wymiany filtra wylotowego (14) (pulsujący kolor czerwony).
Równocześnie z zaświeceniem się wskaźnika wymiany filtra
wylotowego włącza się sygnalizacja dźwiękowa wymiany
filtra wylotowego tzw. „Buzer”, zmniejszy się również moc
ssania odkurzacza (ustawienie 1).
2 W celu wymiany filtra HEPA podnieś uchwyt odkurzacza. Następnie chwyć pokrywę filtra wylotowego (1) za dwa
wystające zaczepy, pociągnij mocno kciukami pokrywę filtra
wylotowego i podnieś ją do góry. Wysuń pokrywę filtra wylotowego z odkurzacza.
3 Wyjmij kasetę filtra HEPA, w miejsce zużytej – włóż
nową. Filtr HEPA zapewnia skuteczne użytkowanie odkurzacza przez około 1 rok.
5000-017_v02
4 Załóż pokrywę tak, aby dwa występy znajdujące się
w dolnej części pokrywy trafiły w otwory w korpusie odkurzacza, dociśnij pokrywę filtra, tak by tylne zaczepy zatrzasnęły
się na korpusie.
E
PIANKA WYGŁUSZAJĄCA
1 W celu wyczyszczenia pianki wygłuszającej (24) podnieś
uchwyt odkurzacza. Następnie chwyć pokrywę filtra wylotowego (1) za dwa wystające zaczepy, pociągnij mocno kciukami pokrywę filtra wylotowego (1) i podnieś ją do góry.
2 Wysuń pokrywę filtra wylotowego (1) z odkurzacza.
Odwróć ją a następnie wyciągnij z pokrywy piankę wygłuszającą (24).
3 Jeśli pianka wygłuszająca (24) zostanie zabrudzona,
istnieje możliwość przepłukania jej pod bieżącą wodą. Przed
ponownym montażem pamiętaj aby osuszyć w/w piankę.
Ze względów bezpieczeństwa niedopusz­czalne
jest zakładanie wilgotnej pianki wygłuszającej.
4 Włóż przepłukaną piankę wygłuszającą (24) w uprzednio
zajmowane miejsce. Załóż pokrywę tak, aby dwa występy
znajdujące się w dolnej części pokrywy trafiły w otwory w korpusie odkurzacza, dociśnij pokrywę filtra wylotowego (1), tak
by tylne zaczepy zatrzasnęły się na korpusie.
Demontaż/montaż worka SAFBAG
F
1 Odkurzacz wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa,
który znajduje się w komorze zbiornika kurzu (worka). Otwiera
się samoczynnie, gdy nastąpi całkowite zatkanie węża ssącego lub połączonych z nim elementów wyposażenia a także
w przypadku nadmiernego zapełnienia worka kurzem. Po
otwarciu zaworu słychać charakterystyczne „furgotanie”
w odkurzaczu. Otwarcie zaworu bezpieczeństwa spowoduje
zaświecenie się wskaźnika zapełnienia worka.
2 Zaświecenie się wskaźnika zapełnienia worka (10) (ssawka
lub szczotka jest uniesiona nad czyszczoną powierzchnią)
informuje, iż worek jest zapełniony i zachodzi konieczność
wymiany worka na nowy. Ponadto wskaźnik zapełnienia worka
kurzem może zadziałać w przypadku zatkania węża ssącego
lub połączonych z nim elementów wyposażenia.
3 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz (7).
Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
4 Naciśnij na dwa boczne przyciski znajdujące się na końcówce węża, następnie wyciągnij końcówkę węża z otworu
wlotowego odkurzacza.
5 Zwolnij zaczep pokrywy przedniej (15), otwórz ją.
6 Wyjmij z komory odkurzacza moduł worka SAFBAG (22).
7 Zamknij zakrywkę worka SAFBAG, by zasłonić otwór
zanieczyszczonego worka. Trzymając za płytkę worka, lekko
odegnij ją do góry i wysuń worek SAFBAG z prowadnic
uchwytu worka.
8 Włóż płytkę nowego worka pomiędzy prowadnice modułu
worka SAFBAG (22) i wsuń ją do oporu, rozłóż worek. Kierunek zakładania worka zaznaczony jest strzałką na worku.
9
●● Moduł
worka SAFBAG wraz z zamontowanym workiem (22) wsuń w prowadnice znajdujące się na ścianie
komory odkurzacza. Zamknij pokrywę naciskając ją, aż
do usłyszenia charakterystycznego „click” – uważaj by
nie przytrzasnąć worka.
Nie odkurzaj bez modułu worka SAFBAG. Brak
modułu worka SAFBAG uniemożliwia zatrzaśnięcie pokrywy górnej odkurzacza.
Odkurzacze Zelmer wyposażone są w worki SAFBAG
w ilości podanej w tabeli. Zaleca się wymianę worka, gdy
zauważysz, że:
a) zaświeci się wskaźnik zapełnienia worka,
b) zadziała zawór bezpieczeństwa,
c) odkurzacz znacznie słabiej odkurza,
d) worek jest zapełniony.
Wyposażenie specjalne
W punktach sprzedaży odkurzaczy można dokupić wyposażenie specjalne:
Elektroszczotka Zelmer (32)
Do odkurzaczy ZELMER może być stosowana tylko elektroszczotka produkcji ZELMER. Zastosowanie elektroszczotki innej firmy może spowodować uszkodzenie odkurzacza.
Elektroszczotka może być stosowana do wszystkich odkurzaczy ZELMER wyposażonych w gniazdo do jej podłączenia. Przy użytkowaniu elektroszczotki stosuj się do jej
instrukcji obsługi.
Elektroszczotka pomoże szczególnie przy czyszczeniu
zniszczonych dywanów. Przed odkurzaniem usuń z podłoża
większe elementy jak: resztki tkanin, papier, itp., aby zapobiec zablokowaniu wirującego elementu szczotki.
Turboszczotka Zelmer (31)
Może być stosowana z każdym typem odkurzacza ZELMER.
Służy do bardziej efektywnego odkurzania dywanów i wykładzin dywanowych. Przy użytkowaniu turboszczotki stosuj się
do jej instrukcji obsługi.
Stosowanie turboszczotki zdecydowanie zwiększa skuteczność usuwania zanieczyszczeń włóknistych, takich jak:
sierść, włosy, nici itp. Szczególnie przydatna jest w mieszkaniach, w których przebywają zwierzęta (kot, pies), gdy usuwanie sierści z dywanów i wykładzin jest bardzo uciążliwe.
Zakończenie pracy, czyszczenie
i konserwacja
G
1 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz (7).
2 Wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieci.
3 Zwiń przewód naciskając przycisk zwijacza (12). Przy tej
czynności przytrzymaj przewód, aby nie dopuścić do jego
splątania i uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza.
4 Rozłącz rurę teleskopową ze ssawką lub szczotką.
5 Rozłącz rurę teleskopową z wężem. W celu wyjęcia rury
10
z uchwytu węża naciśnij na zatrzask „A” i jednocześnie
pociągnij za rurę w kierunku strzałki.
6 Naciśnij na dwa boczne przyciski znajdujące się na końcówce węża, następnie wyciągnij końcówkę węża z otworu
wlotowego odkurzacza.
7 Odkurzacz można przechowywać w położeniu pionowym
lub poziomym w tym celu włóż hak mocujący ssawkoszczotki
w zaczep do mocowania ssawkoszczotki. Wąż może pozostać
zamocowany do odkurzacza, należy jednak zwrócić uwagę,
by nie był on mocno zgięty w czasie przechowywania.
8 Obudowę i komorę na worek w razie potrzeby przetrzyj
wilgotną szmatką (może być zwilżona środkiem do mycia
naczyń) wysusz lub wytrzyj do sucha.
Nie stosuj środków do szorowania, a także rozpuszczalników.
Przykładowe problemy podczas eksploatacji
odkurzacza
PROBLEM
CO ZROBIĆ
Słychać charakterystyczne
„furgotanie” odkurzacza
wskazujące na zadziałanie
zaworu bezpieczeństwa.
• Worek na kurz może być pełny –
wymień worek na nowy.
• Mimo, iż worek nie jest jeszcze
pełny, wymień go na nowy. W niesprzyjających warunkach drobny pył
mogł zatkać pory na powierzchni
worka.
• Rura ssąca, wąż lub nasadka jest
zablokowana – usuń przyczyny
zatkania.
Worek został uszkodzony.
Wymień worek i filtry.
Odkurzacz słabo odkurza.
Wymień worek i filtry, sprawdź rurę
ssącą, wąż i ssawkę – usuń przyczyny zatkania.
Zadziałał bezpiecznik insta- Sprawdź czy wraz z odkurzaczem nie
lacji elektrycznej.
są włączone inne urządzenia do tego
samego obwodu elektrycznego, jeżeli
zadziałanie bezpiecznika sieciowego
powtarza się, oddaj odkurzacz do
punktu serwisowego.
Odkurzacz nie pracuje, Oddaj odkurzacz do punktu serwisoobudowa jest uszkodzona wego.
lub uszkodzony jest przewód przyłączeniowy.
Zdalna regulacja mocy (typ • Baterie nie stykają się dostatecznie
5000.3) nie działa.
lub są nieprawidłowo włożone.
– Otwórz schowek na baterie znajdujący sie w rękojeści węża i wciśnij
baterie na miejsce. Upewnij się, że
bieguny - i + skierowane są w odpowiednią stronę.
• Baterie mogą być wyczerpane.
– Wymień baterie.
5000-017_v02
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Baterie zawierają substancje szkodliwe dla
środowiska naturalnego. Nie należy ich wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa
domowego, tylko oddać je do punktu zbiórki
surowców wtórnych. Przed wyrzuceniem lub
oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o wyjęciu baterii ze schowka na baterie (typ 5000.3).
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne
składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
5000-017_v02
11
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Zvláštní pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli používat
i v průběhu pozdějšího používání výrobku.
●● Nevysávejte bez prachového sáčku, filtrů nebo došlo-li
k poškození prachového sáčku.
zápalky, cigaretové nedopalky, rozžhavený popel. Vyvarujte se vysávání ostrých předmětů.
●● Kontrolujte sací hadici, trubice a sací hubice. Smetí
nacházející se uvnitř odstraňujte.
●● Nevysávejte drobné sypké látky jako je mouka, cement,
sádra, tonery tiskáren a kopírek apod.
●● K vysavačům vybaveným zásuvkou pro elektrokartáč
nepřipojujte jiná zařízení než pouze elektrokartáč firmy
ZELMER.
●● Nevysávejte
Bezpečnostní pokyny
Nebezpečí!/Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí úraz
●● Nezapínejte spotřebič, je-li napájecí kabel, kryt nebo
držák zjevně poškozen. V těchto případech odevzdejte
přístroj do servisu.
●● Je-li neodpojitelný napájecí kabel poškozen, musí být
vyměněn u výrobce, ve specializovaném servisu nebo
kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět pouze proškolený
personál. Neodborně provedena oprava může být pro
uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě vzniku
závad se obraťte na specializovaný servis.
●● Před čištěním přístroje, jeho montáži nebo demontáži, vytáhněte vždy zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky.
●● Před výměnou příslušenství nebo před manipulací
v blízkosti součástek pohybujících se během provozu vysavače je nutno spotřebič vypnout a odpojit od napájení.
●● Nepoužívejte vysavač k vysávání lidí nebo zvířat,
dbejte zejména na to, aby se sací hubice vysavače
nepřiblížila k očím nebo uším.
●● Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním omezením a osoby, jež nemají
žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat
spotřebič pouze pod dohledem, nebo po předchozím
poučení o možném riziku a seznámení s bezpečným
používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se
spotřebičem hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za předpokladu,
že budou pod přísným dohledem.
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Používejte
vysavač pouze v interiérech a pouze
k vysávání suchých povrchů. Koberce, které byly čištěny mokrou cestou, před vysáváním vysušte.
Technické údaje
Typ vysavače a jeho technické parametry jsou uvedeny na
výrobním štítku. Ochrana sítě 16 A.
Nezpůsobuje rušení rádiových a TV přijímačů.
Nevyžaduje uzemnění
.
Vysavače ZELMER splňují požadavky platných norem.
Přístroj je shodný s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Hladina hluku: 76 dB/A.
Výrobek je označen symbolem CE na typovém štítku.
Elektrostatika
Při vysávání některých povrchů v podmínkách nízké vlhkosti
vzduchu se přístroj může lehce nabít statickou elektřinou. Je
to normální jev, nepoškozuje zařízení a není to jeho vada.
Pro minimalizaci tohoto jevu se doporučuje:
●● vybíjet přístroj častým dotykem trubicí kovových předmětů v pokoji,
●● zvýšit vlhkost vzduchu v místnosti,
●● používat obecně dostupné prostředky proti statické elektřině.
Pozor!
Při nedodržení těchto zásad hrozí poškození
majetku
●● Připojte vysavač do elektrické sítě se střídavým prou-
dem 230 V chráněné síťovým jističem 16 A.
zástrčku ze síťové zásuvky tahem za
napájecí kabel.
●● Neprojíždějte vysavačem a kartáči přes napájecí šňůru
– může dojít k poškození izolace.
●● Nevytahujte
12
5000-017_v02
Hubice s kartáčem
Malá hubice
Štěrbinová hubice
Malý kartáč
Lze použít elektrokartáč
Turbokartáč
Elektrokartáč
Parketový kartáč BNB
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H11
Teleskopická
+
+
+
+
+
–
–
–
5000.0***HP
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H13 Teleskopická
+
+
+
+
+
–
–
+
5000.0***HT
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H13 Teleskopická
+
+
+
+
+
+
–
+
5000.0***HQ
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H13 Teleskopická
+
+
+
+
+
–
+
+
Filtr na výstupu
5
+
Typ
Sáček/počet
4
+
Čidlo zaplnění sáčku
3
–
Parksystem Auto-start
2
+
Pojistný ventil
1
5000.0***SK
Zásuvka elektrokartáče
Sací trubice
Čidlo opotřebení filtru na výstupu
Pojistka pro případ absence sáčku
Ovládání sacího výkonu
Provedení
a vybavení
Dálkové seřízení výkonu
TYPY VYSAVAČŮ 5000
5000.3***HT
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H13 Teleskopická
+
+
+
+
+
+
–
+
5000.3***HQ
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H13 Teleskopická
+
+
+
+
+
–
+
+
Konstrukce
A
Víko výstupního filtru
Držák
Zástrčka s napájecím kabelem
Úchytka pro připevnění hubice s kartáčem
Přijímač infračerveného záření (typ 5000.3)
Tlačítko pro zvýšení výkonu
Tlačítko zapni/vypni
Tlačítko pro snížení výkonu
Ukazatel úrovně sacího výkonu
Ukazatel naplnění sáčku
Přepínač „Samonavíjení“
Tlačítko navíjení
Zásuvka elektrokartáče
Ukazatel opotřebení filtru
Úchytka předního víka
Víka schránky na příslušenství
Vysílač infračerveného záření (typ 5000.3)
Tlačítko pohotovostního režimu „STANDBY” (typ 5000.3)
Sací hadice. Vysavač je vybaven pouze jednou sací
hadicí (A nebo B)
A Sací hadice (typ 5000.0)
B Sací hadice s dálkovým ovládáním výkonu (typ 5000.3)
20 Sací teleskopická trubice
21 Sáček SAFBAG
22 Modul sáčku SAFBAG (s namontovaným sáčkem
SAFBAG)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5000-017_v02
23 Výstupní filtr. Vysavač je vybaven pouze jedním výstupním filtrem (A nebo B)
A Výstupní filtr HEPA H13 (typ 5000.0 HP, 5000.0 HT,
5000.0 HQ, 5000.3 HT, 5000.3 HQ) (namontovaný
ve vysavači)
B Výstupní filtr HEPA H11 (typ 5000.0 SK) (namontovaný ve vysavači)
24 Protihluková pěna (instalovaná ve vysavači)
25 Kryt filtru na vstupu (namontovaný ve vysavači)
26 Vstupní filtr (namontovaný ve vysavači)
27 Malý kartáč
28 Štěrbinová hubice
29 Malá hubice
30 Parketový kartáč BNB (Brush Natural Bristle)
(typ 5000.0 HP, 5000.0 HT, 5000.0 HQ, 5000.3 HT,
5000.3 HQ).
Je určen k čištění a leštění tvrdých povrchů náchylných na
poškrábání, např. dřevěných podlah, podlahových panelů,
parket, mramoru, obložení apod. Jemné a měkké vlasce
přírodního původu zajišťují maximální účinnost vysávání
a chrání před poškrábáním čištěných povrchů.
31 Turbokartáč (typ 5000.0 ST, 5000.3 HT)
32 Elektrokartáč (typ 5000.0 HQ, 5000.3 HQ)
33 Hubice s kartáčem Vysavač je vybaven pouze jedním
druhem hubice s kartáčem (A nebo B)
A Hubice s kartáčem přepojitelná
B Hubice s kartáčem se separátorem drobných předmětů
13
Příprava vysavače k použití
B
1 Zakřivenou koncovku hadice vložte do otvoru vysavač
a lehce dotlačte. Typické zacvaknutí potvrzuje řádné nasazení hadice.
2 Druhý konec hadice (držák) připojte k teleskopické trubici. Pro tento účel zmáčkněte západku „A” a zasuňte trubici do úchytu hadice tak, aby se západka „A” zablokovala
v otvoru „B”.
3 Teleskopickou sací trubici nastavte na požadovanou
délku přesunutím šoupátka ve směru šipky a trubici vysuňte/
zasuňte.
4 Na druhém konci sací trubice namontujte příslušnou sací
hubici nebo kartáč.
5 U sací hubice se separátorem drobných předmětů
můžete namontovat košík pro odchytávání drobných předmětů. Pro tento účel odstraňte krytku a nasaďte košík.
6 Pro vysávání tvrdých podkladů – podlah dřevěných,
z umělých hmot, dlážděných apod. vysuňte kartáč zmáčknutím přepínače na hubici, jak je uvedeno na obrázku
.
7 Chyťte zástrčku napájecího kabelu (3) a vytáhněte ho
z vysavače.
Při vytahování napájecího kabelu věnujte
pozornost žlutému proužku signalizujícímu
konec vytahovaného kabelu. Další pokusy
(zatahování) mohou vést k jeho poškození.
Vysavač je vybaven funkcí „samonavíjení“, která dovoluje
automatické navinutí přívodní šňůry, aniž by bylo nutné neustále tisknout tlačítko navíjení (12). Tato funkce se zapíná
přesunutím přepínače „samonavíjení“ (11) do polohy AUTO.
8 Vložte zástrčku kabelu do síťové zásuvky.
Před spuštěním vysavače se ujistěte, zda sáček SAFBAG je
namontován v komoře vysavače a zda vstupní a výstupní filtr
HEPA jsou taktéž namontovány ve vysavači.
9 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (7).
10 Vysavač je vybaven elektronickým regulátorem výkonu,
který umožňuje postupné ovládání sacího výkonu. Ovládání
výkonu se prování pomoci tlačítek nastavení výkonu (6, 8)
– zvýšení sacího výkonu nebo
– snížení sacího
výkonu. Nastavení sacího výkonu je signalizováno rozsvícení příslušného počtu diod.
Vysavač začne pracovat ve výchozím nastavení se středním
výkonem. Na ukazateli úrovně výkonu (9) se rozsvítí tři diody.
V průběhu vysávání lze sací výkon upravovat. Doporučené
nastavení výkonu:
Poloha 1 – vysávání záclon
Poloha 2 – vysávání čalounění
Poloha 3 – ekonomický výkon
Poloha 4 – vysávání koberců
Poloha 5 – vysávání tvrdých podlah a škvír.
11 Vysavač typ 5000.3 je dodatečně vybaven dálkovým
ovládání sacího výkonu umístěným v rukojeti sací hadice.
Umožňuje měnit sací výkon bez nutnosti se sklánět.
14
Před použitím této funkce otevřete přihrádku pro baterie
v rukojeti sací hadice a vložte 2 baterie 1,5 V typ AAA nebo
2 nabíjecí baterie 1,2 V typ AAA.
Baterie vložte tak, aby pól baterií označený
„+”směřoval vždy k uzávěru schránky označenému znamínkem „+”.
Používejte pouze baterie odpovídající kvality. „Vytečení”
baterií může způsobit poškození elektroniky.
12 Dálkové ovládání sacího výkonu probíhá zmáčknutím
příslušného tlačítka na rukojeti hadice ( , ):
–– Pro zvýšení sacího výkonu na další polohu, zmáčkněte
tlačítko .
–– Pro snížení sacího výkonu o jednu polohu, zmáčkněte
tlačítko .
13 Zmáčknutí tlačítka
na rukojeti hadice způsobí přechodné vypnutí vysavače – vysavač zůstává v pohotovostním režimu (STANDBY).
Pro opětovné zapnutí vysávání zmáčkněte znovu tlačítko
pohotovostního režimu (18). Přístroj začne pracovat se
sacím výkonem nastaveným při posledním použití.
Pro správnou funkci dálkového ovládání je
potřeba, aby vysílač a přijímač infračerveného
záření byl v dohledu.
14 Ve vysavači je schránka na příslušenství. Schránku
můžete otevřít tak, že zatáhnete za víko schránky na příslušenství (16) nahoru.
15 Příslušenství lze umístit v držáku na příslušenství
nacházejícím se v rukojeti sací hadice. Takto je kdykoli
použitelné.
16 Vysavač je vybaven tzv. funkcí Parksystém. Tato funkce
umožňuje přechodné vypnutí vysavače při použití háku pro
uchopení sací hubice s kartáčem bez nutnosti použití tlačítka
hlavního vypínače. Pro použití této funkce v průběhu práce
vysavače vložte hák pro uchopení sací hubice s kartáčem do
úchytky pro sací hubice (4). Tímto dojde k automatickému
vypnutí vysavače.
Demontáž filtrů
Před výměnou filtrů se ujistěte, že vysavač je vypnutý
a zástrčka napájecího kabelu je vytažena se síťové zásuvky.
C
VSTUPNÍ FILTR
●● Uvolněte západku předního krytu (15) a otevřete jej.
●● Vyjměte z komory vysavače modul sáčku SAFBAG.
1 Z vodicích drážek na zadní stěně komory vysavače
vysuňte kryt filtru na vstupu s namontovaným filtrem.
2 Z krytu filtru na vstupu vyjměte filtr na vstupu.
3 Do mřížky přívodního filtru (25) vložte nový filtr látkovou stranou směrem ke krytu a dejte pozor, aby okraje filtry
přesně přiléhaly ke krytu filtru.
4 Kryt filtru na vstupu (25) zasuňte s filtrem na doraz do
vodicí drážky, kde byl umístěn.
5000-017_v02
Poškozený filtr na vstupu vyměňujte vždy na
nový stejného typu.
●● Do komory vysavače vložte modul sáčku SAFBAG. Uzavřete víko vysavače zatlačením, zazní typické zacvaknutí.
VÝSTUPNÍ FILTR HEPA
Vysavače jsou vybaveny výstupním filtrem třídy HEPA (High
Efficiency Particulate Air) H11, H13.
Jedná se o filtry s výjimečně vysokou filtrační schopností
vyrobené ze speciálních vláken, které jsou schopny zadržet
téměř všechny prachové částice. Třídy H11 a H13 uvádění
propustnost daného filtru: filtr H11 zadržuje 95,5% částic velikosti 0,3 mikronu, filtr H13 až 99,95% veškerých nečistot.
1 Výfukový filtr HEPA vyměňujte, když je povrch filtru znečištěn nebo začne červeně blikat kontrolka výměny výfukového filtru (14). Zároveň se s kontrolkou výměny výfukového
filtru zapne zvuková signalizace, bzučák, sníží se taktéž
výkon vysavače (nastavení 1).
2 Výměna filtru: zvedněte držadlo vysavače. Pak uchopte
kryt výfukového filtru (1) za dva vyčnívající úchyty, zatáhněte
silně palci za kryt výfukového filtru a zvedněte jej nahoru.
Vysuňte kryt výfukového filtru z vysavače.
3 Vytáhněte kazetu filtru HEPA a na místo použité vložte
novou. Filtr HEPA zajišťuje vysokou účinnost vysavače déle
než 1 rok.
4 Nasaďte víko filtru tak, aby dva výčnělky nacházející se
v dolní části víka zapadly do otvorů v těle vysavače, dotlačte
víko filtru tak, aby zadní úchytky slyšitelně zacvakly na těle
přístroje.
E
PROTIHLUKOVÁ PĚNA
1 Chcete-li vyčistit protihlukovou pěnu (24) zvedněte držadlo vysavače. Pak uchopte kryt výfukového filtru (1) za dva
vyčnívající úchyty, zatáhněte silně palci kryt výfukového filtru (1) a zvedněte jej nahoru.
2 Vysuňte kryt výfukového filtru (1) z vysavače. Obraťte jej
a pak z krytu vytáhněte protihlukovou pěnu (24).
3 Je-li protihluková pěna (24) znečištěna, je možné ji
propláchnout pod tekoucí vodou. Než pěnu opět vložíte do
vysavače, nechejte ji vyschnout.
Z bezpečnostních důvodů se nesmí do vysavače vkládat navlhlá protihluková pěna.
4 Vložte propláchnutou a vyschlou protihlukovou pěnu
(24) na původní místo. Nasaďte kryt tak, aby se dva
výstupky na dolní části krytu ocitly v otvorech v plášti vysavače, domáčkněte kryt výfukového filtru (1) tak, aby zadní
úchyty zacvakly.
Demontáž/montáž sáčku SAFBAG
F
1 Vysavač je vybaven bezpečnostní ventilem, který se
nachází v komoře prachového sáčku (nádoby). Otevírá se
samočinně po úplném ucpání sací hadice nebo k ní připojeného příslušenství a při nadměrném zaplnění prachového
sáčku. Po otevření ventilu je ve vysavači slyšitelné typické
5000-017_v02
„třepání“. Po otevření bezpečnostního ventilu se rozsvítí
ukazatel zaplnění sáčku.
2 Rozsvícení se ukazatel zaplnění sáčku (10) (sací hubice
nebo kartáč je zvednut na čištěnou plochou) signalizuje, že
sáček je zaplněn a je potřeba jej vyměnit za nový. Ukazatel
naplnění prachového sáčku může signalizovat také ucpání
sací hadice nebo připojeného příslušenství.
3 Vypněte vysavač zmáčknutím tlačítka zapni/vypni (7),
vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
4 Zmáčkněte dva boční tlačítka nacházející se na konci
hadice, poté vyjměte konec hadice z vstupního otvoru vysavače.
5 Uvolněte úchytku předního víka (15) a otevřete ji.
6 Vyjměte z komory vysavače modul sáčku SAFBAG (22).
7 Uzavřete sáček SAFBAG tak, aby otvor znečištěného
sáčku byl zakrytý. Ohněte lepenkovou část sáčku směrem
nahoru a vyjměte sáček z vodítek úchytu sáčku.
8 Vložte nový sáček do vodicích drážek modulu sáčku
SAFBAG (22) a zasuňte jej na doraz. Směr nasunování
sáčku je vyznačen na sáčku šipkou.
●● Modul sáčku SAFBAG s namontovaným sáčkem (22)
zasuňte do vodicích drážek nacházejících se na stěně
komory vysavače. Uzavřete víko vysavače zatlačením,
zazní typické zacvaknutí – dbejte, aby nedošlo k přiskřípnutí sáčku.
Bez modulu sáčku SAFBAG namontovaného
ve vysavače nevysávejte. Absence modulu
sáčku SAFBAG znemožňuje uzavření horního
víka vysavače.
Vysavače Zelmer jsou vybaveny prachovými sáčky SAFBAG
v počtu uvedeném v tabulce. Výměnu sáčku doporučujeme
v těchto případech:
a) rozsvítí se ukazatel zaplnění sáčku,
b) dojde k sepnutí bezpečnostního ventilu,
c) výkon vysavače se výrazně sníží,
d) prachový sáček je plný.
Speciální vybavení
V prodejnách vysavačů lze zakoupit níže uvedené speciální
vybavení:
Elektrokartáč Zelmer (32)
Pro vysavače ZELMER může být používán pouze elektrokartáč firmy ZELMER. Použití elektrokartáče jiné firmy může
způsobit poškození vysavače.
Elektrokartáč může být používán ve všech vysavačích
ZELMER vybavených zásuvkou k jeho připojení. Při používání elektrokartáče postupujte podle návodu k obsluze.
Elektrokartáč pomáhá zejména při čištění poškozených
koberců. Před zahájením vysávání odstraňte z podkladu
větší nečistoty, jako jsou zbytky tkanin, papír apod., aby
nedošlo k zablokování rotačního dílu kartáče.
Turbokartáč Zelmer (31)
Může být používán s každým typem vysavače ZELMER.
Je určen pro efektivnější vysávání koberců a kobercových
15
podlahových krytin. Při používání turbokartáče postupujte
podle návodu k obsluze.
Používání turbokartáče podstatně zvyšuje účinnost odstraňování vláknitých nečistot jako jsou srst, vlasy, nitě apod.
Je určen zejména pro byty, ve kterých pobývají zvířata (pes,
kočka), neboť odstraňování srsti z koberců a čalounění je
značně náročné.
Ukončení provozu, čištění a údržba
G
1 Zapněte vysavač zmáčknutím tlačítka „zapni/vypni” (7).
2 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové
zásuvky.
3 Stočte napájecí kabel zmáčknutím tlačítka navíjení (12).
Při tomto úkonu kabel přidržujte, aby nedošlo k jeho zauzlování a prudkému nárazu zástrčky do krytu vysavače.
4 Rozpojte teleskopickou trubici s hadicí nebo kartáčem.
5 Rozpojte teleskopickou trubici s hadicí. Pro vytažení trubice z držáku hadice zmáčkněte západku „A” a současně
zatáhněte za trubici ve směru šipky.
6 Zmáčkněte dva boční tlačítka nacházející se na konci
hadice, poté vyjměte konec hadice z vstupního otvoru vysavače.
7 Vysavač lze přechovávat ve svislé nebo vodorovné
poloze. Pro tento účet zasuňte záchytný háček sací hubice
s kartáčem do úchytky pro zavěšení sací hubice s kartáčem.
Hadice může zůstat připevněná k vysavači, avšak tak, aby
nebyla během uložení příliš zahnutá.
8 Kryt a komoru prachového sáčku v případě potřeby
otřete vlhkým hadříkem (může být zvlhčen přípravkem na
mytí nádobí), vysušte a vytřete dosucha.
Nepoužívejte abrazivní přípravky a rozpouštědla.
Možné problémy v průběhu používání
vysavače
PROBLÉM
POSTUP ŘEŠENÍ
Je slyšet typické „třepetání“ vysavače nasvědčující sepnutí bezpečnostního ventilu.
• Prachový sáček může být plný –
vyměňte prachový sáček.
• Ačkoli prachový sáček ještě není
zcela plný, vyměňte jej za nový.
V nepříznivých podmínkách mohl
drobný prach ucpat póry na ploše
sáčku.
• Sací trubice, hadice nebo násada je
ucpaná– odstraňte příčiny ucpání.
PROBLÉM
POSTUP ŘEŠENÍ
Vypadly pojistky.
Ověřte, zda spolu s vysavačem nejsou
do stejného obvodu elektrické instalace zapnuta jiná zařízení. V případě,
že se sepínání pojistek opakuje, předejte vysavač do servisu.
Vysavač nefunguje, je Odevzdejte vysavač k opravě do
poškozen kryt nebo napá- servisu.
jecí kabel.
Dálkové ovládání výkonu
(typ 5000.3) nefunguje.
• Baterie nemají dobrý kontakt nebo
jsou chybně vložené.
– Otevřete přihrádku na baterie
nacházející se v rukojeti hadice a
vložte baterie na místo. Ujistěte
se, že póly - a + jsou správně orientovány.
• Baterie mohou být vybité.
– Vyměňte baterie.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Baterie obsahují látky nebezpečné životnímu prostředí.
Nevyhazujte je spolu s ostatním opadem z domácnosti,
ale odevzdejte je na sběrném místě. Před likvidací nebo
odevzdáním přístroje na místě sběru druhotných surovin,
vyjměte baterie z přihrádky na baterie (typ 5000.3).
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Došlo k poškození pracho- Vyměňte sáček a filtry.
vého sáčku.
Vysavač vysává slabě
16
Vyměňte sáček a filtry, zkontrolujte
sací trubici, hadici a sací hubici –
odstraňte příčiny ucpání.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat aby vyhověl právním předpisům, normám, směrnicím
nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
5000-017_v02
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať aj počas
neskoršieho používania výrobku.
Bezpečnostné pokyny
Nebezpečenstvo! / Upozornenie!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete sa zraniť
●● Zariadenie sa nesmie zapínať, ak sú napájací kábel,
kryt alebo rukoväť viditeľným spôsobom poškodené.
V takom prípade odovzdajte zariadenie do servisu.
●● Ak sa stály napájací kábel poškodí, s cieľom predísť
nebezpečenstvu dajte ho vymeniť u výrobcu, v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou.
●● Spotrebič smú opravovať iba odborne spôsobilí zamestnanci. Nesprávne vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa. V prípade poruchy
odporúčame, aby ste sa obrátili na špecializovaný servis.
●● Pred čistením zariadenia, jeho montážou alebo
demontážou vždy odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
●● Pred výmenou výbavy a tiež pred priblížením sa
k pohyblivým častiam zariadenia počas jeho používania, zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrického napätia.
●● Nesmú sa vysávať ľudia ani zvieratá, dávajte pozor,
aby ste nepribližovali sacie nástavce k očiam a ušiam.
●● Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi ako
aj osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo
nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto
zariadenia, môžu vykonávať prácu so zariadením
pod dohľadom alebo po dôkladnom oboznámení sa
s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci
so zariadením. Zabráňte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Spotrebič môžu čistiť alebo konzervovať iba
deti vo veku viac ako osem rokov a iba v prítomnosti
zodpovednej osoby.
Pozor!
Ak nedodržíte tieto pokyny, môžete spôsobiť
škodu na majetku
●● Vysávač pripojte do elektrickej siete striedavého prúdu
●● Vysávač ani kefy nesmú prechádzať po napájacom
kábli, pretože sa týmto môže poškodiť izolácia vodiča.
●● Nevysávajte bez vrecka na prach, filtrov ani v prípade
ich poškodenia.
●● Dovnútra vysávača sa nesmú dostať: zápalky, ohorky
cigariet, tlejúci popol. Vyhýbajte sa vysávaniu ostrých
predmetov.
●● Kontrolujte saciu hadicu, trubice a nástavce – odstráňte
smeti, ktoré sa nachádzajú v ich vnútri.
●● Nesmie sa vysávať jemný prach, ako napr.: múka,
cement, sadra, tonery do tlačiarní a kopírok, a pod.
●● K vysávačom vybaveným zásuvkou elektrickej kefy
sa nesmú pripájať zariadenia iné ako elektrická kefa
značky ZELMER.
Pokyn
Informácia o výrobku a pokyny, ktoré sa týkajú
používania
●● Vysávač sa smie užívať iba vo vnútri miestností a iba
na vysávanie suchých povrchov. Koberce, ktoré boli
čistené namokro, sa musia pred vysávaním vysušiť.
Technické údaje
Typ vysávača a jeho technické parametre sú uvedené na
výrobnom štítku. Prúdový chránič 16 A.
Neruší príjem signálu RTV.
Nevyžaduje uzemnenie
.
Vysávače ZELMER vyhovujú požiadavkám platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami smerníc:
–– Nízkonapäťové elektrické zariadenia (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je max
76 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu
vzhl’adom na referenčný akustický výkon 1 pW.
Výrobok je označený značkou CE na výrobnom štítku.
Elektrostatika
Vysávanie niektorých povrchov v podmienkach nízkej vlhkosti vzduchu môže spôsobiť malé naelektrizovanie zariadenia. Je to normálny jav, ktorý nepoškodzuje zariadenie a nie
je jeho poruchou.
Za účelom minimalizovania tohto javu Vám odporúčame:
●● často sa dotýkajte rúrou kovových objektov v miestnosti
a tak odelektrizujete zariadenie,
●● zväčšite vlhkosť vzduchu v miestnosti,
●● používajte všeobecne prístupné antielektrostatické
prostriedky.
230 V, ktorá je zabezpečená poistkou 16 A.
●● Nevyťahujte zástrčku zo sieťovej zásuvky ťahaním za
napájací kábel.
5000-017_v02
17
Dvojpolohová hubica
Malá hubica
Štrbinová hubica
Malá kefa
Možnosť použiť elektrickú kefu
Turbokefa
Elektrická kefa
Kefa na parkety „BNB”
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H11
Teleskopická
+
+
+
+
+
–
–
–
5000.0***HP
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H13 Teleskopická
+
+
+
+
+
–
–
+
5000.0***HT
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H13 Teleskopická
+
+
+
+
+
+
–
+
5000.0***HQ
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H13 Teleskopická
+
+
+
+
+
–
+
+
5000.3***HT
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H13 Teleskopická
+
+
+
+
+
+
–
+
5000.3***HQ
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 ks
HEPA H13 Teleskopická
+
+
+
+
+
–
+
+
Konštrukcia zariadenia
A
Kryt výstupného filtra
Držiak
Zástrčka s napájacím káblom.
Úchytka na pripevnenie dvojpolohovej hubice.
Prijímač infračerveného žiarenia (typ 5000.3)
Tlačidlo zväčšenia výkonu
Tlačidlo zapni/vypni
Tlačidlo zníženia výkonu
Ukazovateľ úrovne sacieho výkonu
Indikátor naplnenia vrecka
Posuvný prepínač „Autoreverse“
Tlačidlo navijaka
Zásuvka elektrickej kefy
Ukazovateľ opotrebovania filtra
Zámka predného krytu
Kryt úložného priestoru na príslušenstvo
Vysielač infračerveného žiarenia (typ 5000.3)
Tlačidlo pohotovostného režimu „STANDBY“ (typ 5000.3)
Sacia hadica. Vysávač má len jednu saciu hadicu
(A alebo B)
A Sacia hadica (typ 5000.0)
B Sacia hadica s diaľkovým ovládaním výkonu
(typ 5000.3)
20 Teleskopická sacia trubica
21 Vrecko SAFBAG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
18
Výstupný filter
8
+
Typ
Vrecko/počet
7
+
Poistka prevádzky bez vrecka
6
+
Parksystém „Auto-štart”
5
+
Snímač naplnenia vrecka
4
+
Bezpečnostný ventil
3
–
Zásuvka elektrickej kefy
2
+
Regulácia sacieho výkonu
1
5000.0***SK
Diaľkové ovládanie výkonu
Sacia trubica
Prevedenie a vybavenie
Snímač opotrebovania výstupného filtra
TYPY VYSÁVAČOV 5000
22 Modul vrecka SAFBAG (s namontovaným vreckom
SAFBAG)
23 Výstupný filter. Vysávač má len jeden výstupný filter
(A alebo B)
A Výstupný filter HEPA H13 (typ 5000.0 HP, 5000.0 HT,
5000.0 HQ, 5000.3 HT, 5000.3 HQ) (namontovaný
vo vysávači)
B Výstupný filter HEPA H11 (typ 5000.0 SK) (namontovaný vo vysávači)
24 Tlmiaca pena (namontovaná vo vysávači)
25 Ochrana vstupného filtra (namontovaná na vysávači)
26 Vstupný filter (namontovaný vo vysávači)
27 Malá kefa
28 Štrbinová hubica
29 Malá hubica
30 Kefa na parkety „BNB“ (Brush Natural Bristle)
(typ 5000.0 HP, 5000.0 HT, 5000.0 HQ, 5000.3 HT,
5000.3 HQ)
Používa sa na čistenie a leštenie tvrdých povrchov náchylných na poškriabanie ako napr. drevené podlahy, podlahové
panely, parket, mramor, obkladačky a pod. Jemné a mäkké
prírodné vlasy zaručujú maximálnu účinnosť vysávania
a chránia pred poškriabaním čisteného povrchu.
31 Turbokefa (typ 5000.0 HT, 5000.3 HT)
32 Elektrická kefa (typ 5000.0 HQ, 5000.3 HQ)
33 Dvojpolohová hubica. Vysávač je vybavený iba jedným
druhom dvojpolohovej hubice (A alebo B)
A Dvojpolohová hubica
B Dvojpolohová hubica s filtrom na drobné predmety
5000-017_v02
Príprava vysávača na použitie
B
1 Zakrivenú koncovku hadice vložte do otvoru vysávača
a jemne ju pritlačte. Charakteristické cvaknutie znamená, že
hadica zapadla na správne miesto.
2 Druhý koniec hadice (rukoväť) spojte s teleskopickou sacou trubicou. Za týmto účelom stlačte zámku
„A“ a zasuňte trubicu do rukoväte hadice tak, aby zámka
„A“ zapadla do otvoru „B“.
3 Teleskopickú saciu trubicu nastavte na požadovanú dĺžku
presunutím posuvného prepínača podľa šípky a vysuňte/
vsuňte trubicu.
4 Na druhý koniec sacej trubice namontujte vhodnú hubicu
alebo kefu.
5 V dvojpolohovej hubici s filtrom na drobné predmety
môžete namontovať košík na zachytenie drobných predmetov. S týmto cieľom vyberte záslepku a vložte košík.
6 Pre vysávanie tvrdých povrchov – drevené podlahy,
umelé hmoty, keramické obkladačky ap., vysuňte kefu stlačením prepínača na hubici podľa obrázka
.
7 Uchopte zástrčku napájacieho kábla (3) a vytiahnite ho
z vysávača.
Pri vyťahovaní napájacieho kábla si všimnite
žlté označenie, ktoré znamená koniec odvíjaného kábla. Ďalšie pokusy (ťahanie) môžu priviesť k jeho poškodeniu.
Vysávač je vybavený funkciou „Autoreverse“, ktorá umožňuje automatické, samočinné vtiahnutie napájacieho kábla
bez potreby nepretržitého pridržiavania stlačeného tlačidla
navíjania (12). Pre zapnutie tejto funkcie posuňte prepínač
„Autoreverse“ (11) do polohy AUTO.
8 Vložte zástrčku do sieťovej zásuvky.
Pred zapnutím vysávača sa uistite, či je vrecko SAFBAG
namontované v komore vysávača a či je vstupný aj výstupný
filter HEPA namontovaný na správnom mieste.
9 Zapnite vysávač stlačením tlačidla „zapni/vypni“ (7).
10 Vysávač je vybavený elektronickým regulátorom výkonu,
ktorý počas vysávania umožňuje postupné nastavenie
výkonu vysávača. Regulácia výkonu je možná prostredníctvom tlačidiel zmeny výkonu (6, 8) primerane – zväčšenie
sacieho výkonu alebo
– zníženie sacieho výkonu. Nastavený sací výkon indikuje primeraný počet rozsvietených
diód.
Vysávač je výrobcom nastavený na zapnutie v strednom výkonovom rozsahu. Na ukazovateli úrovne sacieho
výkonu (9) sa rozsvietia tri diódy.
Počas vysávania môžete meniť sací výkon. Odporúčané
nastavenia:
Nastavenie 1 – vysávanie záclon
Nastavenie 2 – vysávanie čalúnenia
Nastavenie 3 – úsporný výkon
Nastavenie 4 – vysávanie kobercov
Nastavenie 5 – vysávanie tvrdých podláh a štrbín.
5000-017_v02
11 Vysávač typ 5000.3 má dodatočne diaľkové ovládanie
sacieho výkonu, ktoré sa nachádza na rukoväti sacej hadice.
Umožňuje nastaviť sací výkon bez potreby nakláňať sa.
Pre využitie tejto funkcie otvorte kryt priestoru na batérie
v rukoväti sacej hadice a vložte 2 batérie 1,5 V typ AAA,
alebo 2 akumulátory 1,2 V typ AAA.
Batérie vkladajte takým spôsobom, aby pól
batérie označený „+” bol vždy smerom k zámke
priestoru označenej symbolom „+”.
Používajte iba batérie vhodnej kvality. „Vyliatie sa“ batérie môže poškodiť elektronický obvod.
12 Diaľková regulácia sacieho výkonu je možná stlačením
vhodného tlačidla na rukovätí hadice ( , ):
–– Pre zvýšenie sacieho výkonu o jeden stupeň, stlačte
tlačidlo .
–– Pre zníženie sacieho výkonu o jeden stupeň, stlačte
tlačidlo .
13 Stlačenie tlačidla
na rukoväti hadice dočasne
vypína vysávač, ktorý sa prepne do pohotovostného režimu
(STANDBY).
Pre pokračovanie vo vysávaní opäť stlačte tlačidlo pohotovostného režimu (18). Spotrebič sa zapne so sacím výkonom, aký bol nastavený pri poslednom použití.
Pre správne fungovanie diaľkového ovládania
sa musia vysielač a prijímač infračerveného
žiarenia vzájomne „vidieť“.
14 Vysávač je vybavený úložným priestorom na príslušenstvo. Pre otvorenie priestoru potiahnite kryt priestoru na príslušenstvo (16) hore.
15 Príslušenstvo sa môže pripevniť na držiaku nachádzajúcom sa na rukoväti sacej hadice. Je v každej chvíli pripravené na použitie.
16 Vysávač je vybavený funkciou „Parksystém“: Táto funkcia umožňuje dočasne vypnúť vysávač s použitím háka
dvojpolohovej hubice bez potreby použitia tlačidla vypínača.
Za týmto účelom počas prevádzky vysávača vložte upevňujúci hák dvojpolohovej hubice do úchytky dvojpolohovej
hubice (4). Vysávač sa automaticky vypne.
Demontáž filtrov
Pred výmenou filtrov sa uistite, že je vysávač vypnutý a zástrčka
napájacieho kábla je vytiahnutá zo sieťovej zásuvky.
C
VSTUPNÝ FILTER
●● Uvoľnite zámku predného krytu (15), otvorte ho.
●● Vyberte z komory vysávača modul vrecka SAFBAG.
1 Z vodiacich líšt, ktoré sa nachádzajú na zadnej stene
komory vysávača, vysuňte ochranu vstupného filtra spolu
s namontovaným vstupným filtrom.
2 Z ochrany vstupného filtra vyberte vstupný filter.
3 Nový filter vložte do ochranného prvku vstupného
filtra (25) textilnou stranou smerom k vnútornej strane
19
ochranného prvku, dávajte si pozor, aby okraje filtra priliehali
k ochrannému prvku.
4 Ochranu vstupného filtra (25) s filtrom vsuňte na doraz
do vodiacich líšt na miesto, na ktorom sa prvok predtým
nachádzal.
Poškodený vstupný filter (25) vymieňajte vždy
za nový originálny filter výrobcu.
●● Vložte
do komory vysávača modul vrecka SAFBAG.
Zatvorte kryt stlačením, až kým nepočujete charakteristické cvaknutie.
VÝSTUPNÝ HEPA FILTER
D
Vysávače sú vybavené výstupným filtrom triedy HEPA (High
Efficiency Particulate Air) H11, H13.
Sú to mimoriadne účinné filtre vyrobené zo špeciálnych vlákien, ktoré sú schopné oddeliť skoro všetky častice prachu.
Triedy H11 a H13 určujú priepustnosť daného filtra: filter H11
zachytáva 95,5% častíc s veľkosťou 0,3 mikrometra, a filter
H13 až 99,95% všetkých nečistôt.
1 Výstupný HEPA filter treba vymeniť, ak je povrch filtra
znečistený alebo sa rozsvieti ukazovateľ výmeny výstupného
filtra (14) (blikajúca červená farba). Súčasne s rozsvietením
sa ukazovateľa výmeny výstupného filtra sa zapne zvuková
signalizácia výmeny výstupného filtra, tzv. „Buzzer” a zníži
sa aj sací výkon vysávača (nastavenie č. 1).
2 Pre výmenu HEPA filtra zdvihnite držiak vysávača.
Uchopte kryt výstupného filtra (1) za dva vyčnievajúce zámky,
silne potiahnite palcami kryt výstupného filtra a zdvihnite ho.
Vysuňte kryt výstupného filtra z vysávača.
3 Vyberte kazetu filtra HEPA, na miesto opotrebovanej
vložte novú, Filter HEPA zaručuje účinnú prevádzku vysávača po dobu cca. 1 roka.
4 Namontujte kryt filtra tak, aby sa dva vyčnievajúce zámky
v dolnej časti krytu našli v otvoroch v telese vysávača, pritlačte kryt filtra takým spôsobom, aby jeho zadné zámky
zapadli do telesa.
E
TLMIACA PENA
1 Pre vyčistenie tlmiacej peny (24) zdvihnite rukoväť vysávača. Potom uchopte kryt výstupného filtra (1) za dva vyčnievajúce zámky, silne potiahnite palcami kryt výstupného filtra (1) a zdvihnite ho hore.
2 Vysuňte kryt výstupného filtra (1) z vysávača. Otočte ho
a potom vytiahnite z krytu tlmiacu penu (24).
3 Ak sa tlmiaca pena (24) znečistí, existuje možnosť ju
opláchnuť pod tečúcou vodou. Pred opätovnou montážou
nezabudnite vysušiť túto penu.
S ohľadom na bezpečnostné podmienky je
neprípustné montovať vlhkú tlmiacu penu.
4 Vložte opláchnutú tlmiacu penu (24) na jej pôvodné
miesto. Namontujte kryt tak, aby sa dva vyčnievajúce zámky
v dolnej časti krytu našli v otvoroch v telese vysávača, pritlačte kryt výstupného filtra (1) takým spôsobom, aby jeho
zadné zámky zapadli do telesa.
20
Demontáž/montáž vrecka SAFBAG
F
1 Vysávač je vybavený bezpečnostným ventilom, ktorý sa
nachádza v komore nádoby na prach (vrecka). Otvára sa
samočinne, ak dôjde k úplnému zapchatiu sacej hadice alebo
pripojených nástavcov alebo v prípade nadmerného naplnenia vrecka prachom. Po otvorení ventilu je počuť vo vysávači
charakteristický „trepot“. Otvorenie sa bezpečnostného ventilu vyvolá rozsvietenie sa ukazovateľa naplnenia vrecka.
2 Rozsvietenie sa indikátora naplnenia vrecka (10) (hubica
alebo kefa je zdvihnutá nad čisteným povrchom) signalizuje,
že vrecko je plné a je potrebné vymeniť vrecko za nové. Indikátor naplnenia vrecka na prach sa môže okrem toho zapnúť
aj v prípade zapchatia sacej hadice alebo pripojeného príslušenstva.
3 Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (7).
Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
4 Stlačte dve bočné tlačidlá nachádzajúce sa na koncovke
hadice, potom vytiahnite koncovku hadice z otvoru prívodu
vzduchu vo vysávači.
5 Uvoľnite zámku predného krytu (15), otvorte ho.
6 Vyberte z komory vysávača modul vrecka SAFBAG (22).
7 Zavrite príklop vrecka SAFBAG pre zakrytie otvoru znečisteného vrecka. Držiac vrecko za vrchnú spevnenú časť
prehnite ju smerom hore a vytiahnite vrecko z drážok držadla
vrecka.
8 Vložte vrchnú časť nového vrecka do vodiacich líšt
modulu vrecka SAFBAG (22) a zasuňte ho na doraz. Smer
zasúvania vrecka je označený šípkou na vrecku.
●● Modul vrecka SAFBAG s namontovaným vreckom
vsuňte do vodiacich líšt, ktoré sa nachádzajú na stene
komory vysávača. Zatvorte kryt stlačením, až kým nepočujete charakteristické cvaknutie – dávajte si pozor, aby
ste nepritlačili vrecko.
Nesmie sa vysávať bez namontovaného vo
vysávači modulu vrecka SAFBAG. Ak chýba
modul vrecka SAFBAG, nie je možné zavrieť
horný kryt vysávača.
Vysávače Zelmer sú vybavené vreckami na prach SAFBAG
v počte uvedenom v tabuľke. Odporúčame vymeniť vrecko,
ak si všimnete, že:
a) ukazovateľ naplnenia vrecka sa rozsvieti,
b) bezpečnostný ventil sa zapne,
c) vysávač má značne nižší výkon,
d) prachové vrecko je plné.
Špeciálne príslušenstvo
V predajniach s vysávačmi je možné kúpiť špeciálne príslušenstvo:
Elektrická kefa Zelmer (32)
Spolu s vysávačmi značky ZELMER sa môže používať iba
elektrická kefa značky ZELMER. Použitie elektrickej kefy
iného výrobcu môže poškodiť vysávač.
Elektrickú kefu môžete používať so všetkými vysávačmi
značky ZELMER vybavenými zásuvkou na jej pripájanie.
5000-017_v02
Pri používaní elektrickej kefy postupujte v súlade s jej návodom na obsluhu.
Elektrická kefa Vám uľahčí vysávanie najmä zničených
kobercov. Pred vysávaním z podlahy odstráňte väčšie prvky,
ako napr.: pozostatky látok, papier a pod., čím predídete
zaseknutiu sa rotujúceho prvku kefy.
Turbokefa Zelmer (31)
Môže sa používať s každým typom vysávača ZELMER.
Je určená na efektívnejšie vysávanie kobercov a kobercových podlahových krytín. Pri používaní turbokefy postupujte
v súlade s jej návodom na obsluhu.
Používanie turbokefy podstatne zvyšuje účinnosť odstraňovania vláknitých nečistôt ako napr. srsť, vlasy, nite a pod.
Je určená najmä do bytov, kde sú zvieratá (mačka, pes)
a odstraňovanie srsti z kobercov a podlahových krytín je
veľmi náročné.
Ukončenie práce, čistenie a údržba
G
1 Vypnite vysávač stlačením tlačidla zapni/vypni (7).
2 Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
3 Naviňte napájací kábel stlačením tlačidla navijaka (12).
Pri tom pridržte kábel, čím predídete jeho zauzleniu a prudkému nárazu zástrčky do telesa vysávača.
4 Rozpojte teleskopickú trubicu s hubicou alebo kefou.
5 Rozpojte teleskopickú trubicu s hubicou. Pre vytiahnutie trubice z rukoväte hadice stlačte zámku „A“ a súčasne
potiahnite za trubicu v smere šípky.
6 Stlačte dve bočné tlačidlá nachádzajúce sa na koncovke
hadice, potom vytiahnite koncovku hadice z otvoru prívodu
vzduchu vo vysávači.
7 Vysávač môžete uchovávať v zvislej alebo vodorovnej
polohe, za týmto účelom vložte upevňovací hák dvojpolohovej
hubice do úchytky na upevnenie dvojpolohovej hubice. Hadicu
môžete ponechať pripevnenú k vysávaču, avšak dávajte
pozor, aby nebola pri uchovávaní príliš ohnutá.
8 Teleso a komoru na vrecko v prípade potreby utrite vlhkou prachovkou (môžete ju zvlhčiť prostriedkom na umývanie riadu), vysušte alebo utrite dosucha.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.
Niektoré problémy pri prevádzke vysávača
PROBLÉM
RIEŠENIE
Je počuť charakteristický
trepot vysávača signalizujúci zapnutie sa bezpečnostného ventilu
• Prachové vrecko môže byť plné –
vymeňte vrecko za nové.
• Aj keď vrecko nie je plné, vymeňte
ho za nové. V nevhodných podmienkach jemný prach mohol zapchať
póry na povrchu vrecka.
• Sacia trubica, hadica alebo hubica je
zapchatá – odstrániť príčinu zapchatia.
Došlo k poškodeniu pra- Vymeňte vrecko a filtre.
chového vrecka
5000-017_v02
PROBLÉM
RIEŠENIE
Vysávač slabo vysáva
Vymeňte vrecko a filtre, skontrolujte
saciu trubicu, hadicu a hubicu –
odstráňte príčiny zapchatia.
Vypla sa poistka elektrickej Skontrolujte, či v tom istom obvode nie
inštalácie
sú spolu s vysávačom zapnuté iné spotrebiče, ak sa vypínanie poistky opakuje,
odovzdajte vysávač do servisu.
Vysávač nefunguje, poško- Odovzdajte vysávač do servisu.
dené je teleso alebo napájací kábel
Diaľková regulácia výkonu • Batérie nemajú kontakt alebo boli
(typ 5000.3) nefunguje
nesprávne vložené.
– Otvorte úložný priestor na batérie,
ktorý sa nachádza v rukoväti hadice
a vložte batérie na správne miesto.
Uistite sa, že sú póly - a + umiestnené správne.
• Batérie môžu byť vybité.
– Vymeňte batérie.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace
prostriedky elektrospotrebičov ZELMER sú
recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené
na nové zhodnotenie. Kartónový obal odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte
do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Ne­
smú sa vyhadzovať z iným odpadom z domácnosti, odo­
vzdajte ich do zberne surovín. Pred vyhodením alebo odo­
vzdaním spotrebiča do zberne surovín pamätajte, aby ste
vybrali batérie z priestoru na batérie (typ 5000.3).
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom
na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie),
prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo
výsledku použitia zariadenia v rozpore s jeho určením alebo vo
výsledku nesprávnej obsluhy.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
21
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük figyelmesen olvassák el az alábbi használati utasítást. Különös figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a termék
későbbi használata során is rendelkezésre álljon.
Biztonsági előírások
Veszély! / Vigyázat!
A biztonsági előírások be nem tartása
sérülésekhez vezet
●● Ne indítsa be a készüléket, ha a hálózati csatlakozó
kábele, a külső burkolata vagy a fogantyúja szemmel
láthatólag sérült. Ilyen esetben vigye el a készüléket
a szervízbe.
●● Amennyiben a hálózati csatlakozó kábel sérül meg,
annak javítását, a balesetek elkerülése végett bízza
a gyártóra, a márkaszervízre vagy szakemberre.
●● A készülék javítását kizárólag csak arra kiképzett
szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● A készülék tisztítása, össze- vagy szétszerelése
előtt a hálózati csatlakozó dugót mindig húzza ki
a konnektorból.
●● Üzemeltetés közben, valamelyik funkciós tartozéka
csere vagy mozgatható tartozékhoz közeledés
előtt, ajánlatos kikapcsolni és áramtalanitani.
●● A porszívóval nem szabad személyeket, állatokat porszívózni, és különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
a szívófej ne kerüljön szem vagy fül közelébe.
●● Nyolc év feletti gyermekek, pszichikai, érzékszervi
vagy értelmi képességeikben korlátozott személyek,
valamint azok, akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismerettel, a berendezést kizárólag felügyelettel, vagy a lehetséges veszélyek és a használat módjának előzetes ismertetése után használhatják azt. Nem
szabad megengedni, hogy a gyermekek játszanak
a berendezéssel. Nyolc év feletti gyermekek, megfelelő felügyelet mellett, tisztíthatják és karbantarthatják
a berendezést.
Vigyázat!
Ha nem tartja be az előírásokat veszélynek
teszi ki a tulajdonát
●● A porszívót a 230 V feszültségű váltóáramú, 16 A-es
●● A porszívóval vagy a kefés szívófejjel kerülje a hálózati
kábellel való érintkezést, mivel az a kábel szigetelésének a sérülését okozhatja.
●● Porzsák és szűrőbetétek nélkül valamint azok sérülése
esetén ne használja a készüléket.
●● A porszívóval nem szabad felszívni: gyufát, cigarettacsikket, forró hamut. Ne szívjon fel hegyes tárgyakat.
●● Ellenőrizze a szívótömlőt, a csöveket és a szívófejeket
- a bennük található szemetet távolítsa el.
●● Ne porszívózzon aprószemcsés porokat, mint: liszt,
cement, gipsz, nyomtatók és fénymásolók tónerei, stb.
●● Az elektromos kefe csatlakozó aljzatával felszerelt
porszívókhoz kizérólag csak a ZELMER által gyártott
elektromos kefe kapcsolható.
Javaslat
Információk a a termékről és felhasználási
javaslatok
●● A porszívó csak belső helyiségek és kizárólag száraz
felületek porszívózására használható. A nedvesen
tisztított szőnyegeket porszívózás előtt hagyja megszáradni.
Műszaki adatok
A porszívó típusa és műszaki paraméterei a névleges adattáblázaton vannak feltüntetve. A hálózati biztosíték 16 A.
Nem okoz RTV vételi zavarokat.
Földelést nem igényel
.
A ZELMER porszívók az érvényes szabványoknak megfelelnek.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
Zajszint: LWA = 76 dB/A.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
Elektrosztatika
Bizonyos felületek porszívózása alacsony páratartalom
esetén kismértékű elektromos töltés kialakulását okozhatja
a készülékben. Ez természetes jelenség, mely nem jelent
hibát és nem veszélyezteti a készülék működését.
E jelenség kialakulásának megelőzése céljából, javasoljuk
hogy:
●● érintse a készülék fém csövét a szobában található fém
tárgyakhoz,
●● növeljük a helység páratartalmát,
●● használjon antielektrosztatikus szereket.
biztosítékkal rendelkező hálózatra csatlakoztassa.
●● Ne húzza ki a dugót a vezetéknél fogva a konnektorból.
22
5000-017_v02
Kis kefe
Elektromos kefe alkalmazásának
a lehetősége
Turbókefe
Elektromos kefe
„BNB” parketta kefe
19
20
+
–
–
–
+
SAFBAG 2 db HEPA H13 Teleszkópos +
+
+
+
+
–
–
+
+
SAFBAG 2 db HEPA H13 Teleszkópos +
+
+
+
+
+
–
+
+
SAFBAG 2 db HEPA H13 Teleszkópos +
+
+
+
+
–
+
+
+
SAFBAG 2 db HEPA H13 Teleszkópos +
+
+
+
+
+
–
+
+
SAFBAG 2 db HEPA H13 Teleszkópos +
+
+
+
+
–
+
+
5
6
7
8
9
+
+
+
+
+
5000.0***HP
+
–
+
+
+
+
+
5000.0***HT
+
–
+
+
+
+
+
5000.0***HQ
+
–
+
+
+
+
+
5000.3***HT
+
+
+
+
+
+
+
5000.3***HQ
+
+
+
+
+
+
+
A készülék szerkezeti felépítése
Szívókefe
18
+
4
+
Kis szívófej
17
+
3
–
Szívócső
16
+
2
+
Kimeneti szűrőbetét
15
SAFBAG 2 db HEPA H11 Teleszkópos +
1
5000.0***SK
Porzsák/Mennyiség
Résszívó
A kimeneti szűrőbetét szennyezettségi
érzékelője
A porzsák megtelését jelző mutató
Biztonsági szelep
Parksystem „Auto-start”
A zsák hiánya estére való bebiztosítás
Típus
Az elektromos kefe csatlakozó aljzata
A szívóerő szabályozása
A kivitelezés
és felszereltség
szerinti
változat
A szívóerő távszabályozása
AZ 5000 PORSZÍVÓ TÍPUSOK
10
11
12
13
14
A
A kimeneti szűrő fedele
Fogantyú
Hálózati csatlakozó kábel és dugasz
A szívókefe akasztó kampója
Infravörös vevő (5000.3 típus)
Teljesítménynövelés gombja
Be-/Ki kapcsológomb
Teljesítménycsökkentés gombja
Szívóerő kijelzője
A porzsák telítettségét mutató kijelző
„Autorewers“ tolattyú
Kábelbehúzó gomb
Az elektromos kefe csatlakozó aljzata
A szűrő szennyezettségi mutatója
Az elülső fedél kapcsa
Tartozék-rekesz fedele
Infravörös adó (5000.3 típus)
A készenléti mód „STANDBY” gombja (5000.3 típus)
Szívógégecső. Porszívóhoz egy szívógégecső tartozik
(A vagy B)
A Szívótömlő (5000.0 típus)
B Szívótömlő
a
szívóerő
távszabályozójával
(5000.3 típus)
20 Teleszkópos szívócső
21 SAFBAG porzsák
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5000-017_v02
22 SAFBAG porzsák-modul (beszerelt SAFBAG porzsákkal)
23 Kimeneti szűrő. Porszívó egy kimeneti szűrővel van
ellátva (A vagy B)
A HEPA H13 kimeneti szűrő (5000.0 HP, 5000.0 HT,
5000.0 HQ, 5000.3 HT, 5000.3 HQ típus) (a porszívóba szerelve)
B HEPA H11 kimeneti szűrő (5000.0 SK típus) (a porszívóba szerelve)
24 Akusztikus hab (a porszívóba beszerelt)
25 A bemeneti szűrő rácsa (a porszívóba szerelve)
26 Bemeneti szűrő (a porszívóba szerelve)
27 Kis kefe
28 Résszívó
29 Kis szívófej
30 „BNB” (Brush Natural Bristle) parketta kefe (5000.0 HP,
5000.0 HT, 5000.0 HQ, 5000.3 HT, 5000.3 HQ típus).
A kemény, karcolásra érzékeny felületek tisztítására és polírozására szolgál, mint pl. fapadlók, laminált padló, parketta,
márvány, járólapos padló, stb. A kefe természetes eredetű
finom és puha szőre a porszívózás maximális eredményességét biztosítja és a tisztított felületet megóvja a karcolásoktól.
21 Turbókefe (5000.0 HT, 5000.3 HT típus)
32 Elektromos kefe (5000.0 HQ, 5000.3 HQ típus)
33 Szívókefe. A porszívó csak egy fajta (A vagy B) szívókefével van felszerelve
A Átállítható szívókefe
B Az apró tárgyak elkülönítőjével felszerelt szívókefe
23
A porszívó használata előtti előkészületek
B
1 A tömlő hajlított végét helyezze be a porszívó nyílásába
és könnyedén nyomja be. A jellegzetes „kattanás” a tömlő
helyes rögzítését jelzi.
2 A tömlő másik végét (fogantyú) kapcsolja össze a teleszkópos szívócsővel. Ebből a célból az „A” kattanó zárat
nyomja meg és csúsztassa be a csövet a tömlő fogantyújába
úgy, hogy az „A” zár a „B” nyílásban rögzítve maradjon.
3 A teleszkópos szívócsövet állítsa be a megfelelő hos�szúságra a tolókapcsolót a nyílnak megfelelően mozgatva és
húzza ki/tolja be a csövet.
4 A szívócső másik végére helyezze fel a megfelelő szívófejet vagy kefét.
5 Az apró tárgyak elkülönítőjével felszerelt szívókefére az
apró szemetek összegyűjtésére szolgáló kiskosár szerelhető. Ebből a célból vegye le a záródugaszt és helyezze be
a kiskosarat.
6 A fából, műanyagból, kerámia-lapokból stb. készült
kemény felületű padlók porszívózása céljából tolja ki a kefét
a szívófejen található gomb
benyomásával, amint azt
a mellékelt ábra mutatja.
7 Fogja meg a hálózati csatlakozó kábel dugóját (3) és
húzza ki a kábelt a porszívóból.
A hálózati kábel kihúzásakor figyeljen a kábelen található sárga jelre, ami azt jelenti, hogy
közeledik a kábel vége. A további próbálkozások (rángatás) a kábel sérülését okozhatják.
A porszívó „Autorewers“ funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a bekötő kábel automatikus, önálló összetekerését, anélkül, hogy a kábel összetekerő gombot (12) folyamatosan nyomnánk. A funkció bekapcsolása érdekében az
„Autorewers“ tolattyút (11) AUTO helyzetbe állítsa.
8 Csatlakoztassa a hálózati dugót a konnektorhoz.
A porszívó beindítása előtt ellenőrizze, hogy a SAFBAG porzsák be van-e téve a porzsák-tartóba valamint a be- és kimeneti HEPA szűrőbetétek be vannak-e szerelve a porszívóba.
9 Indítsa be a porszívót a „Be-/Ki kapcsológombot” (7)
megnyomva.
10 A porszívó a szívóteljesítmény elektronikus szabályozójával van felszerelve, ami a porszívózás alatt lehetővé
teszi a készülék szívóteljesítményének a fokozatos szabályozását. A szívóteljesítmény szabályozása a megfelelő teljesítmény-szabályozó gombok (6, 8) segítségével történik
– a szívóteljesítmény növelésének
vagy csökkentésének
a gombjával. A szívóteljesítmény beállítását a megfelelő
számú diódák felgyulladása jelzi.
A porszívó alapbeállítása a közepes teljesítmény-fokozat.
A szívóerő kijelzőjén (9) három dióda gyullad fel.
A porszívózás alatt a szívóerő szabályozható. A javasolt
beállítási módok:
1. fokozat – függönyök porszívózása
2. fokozat – kárpitozott bútorok porszívózása
3. fokozat – takarékos szívóteljesítmény
24
4. fokozat – szőnyegek porszívózása
5. fokozat – kemény felületű padlók és rések porszívózása.
11 Az 5000.3 típusú porszívó ezen felül még a szívóerőnek
a szívótömlő markolatában található távszabályozójával is
rendelkezik. Ez lehetővé teszi a szívóerő hajolás nélküli szabályozását.
Ha ezt a funkciót kívánja használni, nyissa ki a szívótömlő
markolatában lévő elemtartót és tegyen be 2 darab AAA
típusú 1,5 V-os, vagy 2 darab 1,2 V-os AAA típusú újratölthető elemet.
Az elemeket úgy helyezze be, hogy az elem „+”
pólusa mindig az elemtartón feltüntetett „+” jel
felé legyen.
Csak jó minőségű elemeket használjon. Az elemek „kiömlése” az elektronikus rendszer sérülését okozhatja.
12 A szívóerő távirányítású szabályozása a tömlő markolatán
található megfelelő gomb ( , ) benyomásával történik:
–– A szívóerő egy fokozattal való növelése céljából nyomja
meg a gombot.
–– A szívóerő egy fokozattal való csökkentése céljából
nyomja meg a gombot.
13 A tömlő markolatán lévő
gomb megnyomása a porszívó pillanatnyi kikapcsolását okozza, azt a készenléti
üzemmódba (STANDBY) állítva.
A porszívózás folytatása céljából nyomja meg ismét
a készenléti mód gombját (18). A készülék olyan szívóteljesítménnyel kezd működni, amilyenre a legutolsó használatakor volt beállítva.
A távirányítás rendszerének helyes működése
céljából az infravörös adó-vevő készülékeknek
egymást „látniuk” kell.
14 A porszívó egy tartozék-rekesszel van felszerelve.
A rekesz nyitása céljából tolja el a tolókapcsolót (16) felfelé.
15 A tartozékokat a szívótömlő markolatában található
akasztóra is fel lehet helyezni. A tartozékok ilyenkor mindig
kéznél lehetnek.
16 A porszívó a „Parksystem” funkciójával is rendelkezik.
Ez a funkció lehetővé teszi a porszívónak pillanatnyi kikapcsolását a szívókefe rögzítő kampójának a segítségével,
a kapcsológomb benyomását mellőzve. A porszívó működése közben e célból helyezze be a szívókefe kampóját
a porszívón található szívókefe-akasztóba (4). Ekkor a porszívó automatikusan leáll.
A szűrők kivétele
A szűrőbetétek cseréje előtt ellenőrizze, hogy a porszívó
ki van-e kapcsolva és a hálózati csatlakozó dugó ki van-e
húzva a konnektorból.
C
BEMENETI SZŰRŐ
●● Engedje ki az elülső fedelet rögzíő kapcsot (15) és
nyissa ki a fedelet.
●● A porszívó belsejéből vegye ki a SAFBAG porzsák-modult.
5000-017_v02
1 A bemeneti szűrő rácsát a bemeneti szűrővel együtt
csúsztassa ki a porszívó belső falának a hátsó részén található csúszósínekből.
2 A bemeneti szűrő rácsából vegye ki a bemeneti szűrőt.
3 Tegye be az új szűrőt a szűrő burkolatába (25) textil
oldalával befelé, ügyelve arra, hogy a szűrő szélei a szűrő
burkolatához pontosan illeszkedjenek.
4 A bemeneti szűrőbetét rácsát (25) a szűrőbetéttel együtt
csúsztassa be ütközésig a csúszósínbe a korábbi helyére.
A sérült bemeneti szűrőbetétet mindig eredeti
új, gyári készítésű szűrőbetétre cserélje ki.
●● A
porszívó belsejébe tegye be a SAFBAG porzsákmodult. Zárja be a fedelet, megnyomva azt, egészen
addig, amíg jellegzetes „kattanást” nem hall – ügyeljen
arra, hogy ne csípje be a zsákot.
HEPA KIMENETI SZŰRŐ
D
A porszívók HEPA (High Efficiency Particulate Air) H11, H13
típusú kimeneti szűrőkkel vannak felszerelve.
Ezek olyan magas szűrési képességgel rendelkező, különleges rostokból kialakított szűrők, amelyek képesek majdnem
az összes porszem kiszűrésére. A H11 és H13 szám az adott
szűrő áteresztőképességét határozza meg: a H11 szűrő
a 0,3 mikron méretű részecskék 95,5%-át, a H13 az összes
szennyeződés 99,95%-át szűri ki.
1 A HEPA kimeneti szűrőt abban az esetben kell kicserélni,
ha a szűrő felülete látható módon szennyezett, vagy a kimeneti szűrő cseréjét jelző mutató (14) felgyullad (pulzáló piros
színű fény). Ugyanakkor működésbe lép a kimeneti szűrőcsere hangjelzése is, az ún. „Buzer”, a porszívó szívóteljesítménye pedig lecsökken („1” állás).
2 A HEPA szűrő cseréje céljából emeld fel a porszívó fogót.
Fogd meg a kimeneti szűrő fedelét (1) a két kiálló fülnél,
erősen nyomd meg hüvelykujjal és emeld felfelé a kimeneti
szűrő fedelét. Told ki a szűrő fedelét a porszívóból.
3 Vegye ki a HEPA szűrő kazettáját, az elhasználódott szűrő helyére tegyen be egy újat. A HEPA szűrőbetét
kb. 1 évig hatékonyan felhasználható.
4 A szűrő fedelét tegye rá úgy, hogy a fedél alsó részénél
lévő két kiálló rész beilleszkedjen a porszívó testében található nyílásokba, nyomja be a szűrő fedelét úgy, hogy annak
hátsó kapcsai a készüléken bekattanjanak.
E
AKUSZTIKUS HAB
1 Az akusztikus hab cseréje céljából emeld fel a porszívó
fogót (24). Fogd meg a kimeneti szűrő fedelét (1) a két kiálló
fülnél, erősen nyomd meg hüvelykujjal és emeld felfelé
a kimeneti szűrő fedelét (1).
2 Told ki a szűrő fedelét (1) a porszívóból. Fordítsa meg és
húzza ki az akusztikus habot (24) a szűrő fedeléből.
3 Ha az akusztikus hab (24) nagyon szennyezett, öblíthető
és folyó víz alatt moshatól. Az újbóli behelyezése előtt ne
felejtse el őt megszárítani.
4 Az akusztikus habot (24) kitisztítása után helyezze vis�sza a helyére. A fedelet helyezze be úgy, hogy a fedél alján
lévő két kiálló rész a porszívó testében található nyílásokba
kerüljön, zárja be a kimeneti sűrő fedelét (1), megnyomva
azt úgy, hogy a hátsó kapcsai a készülék testébe bekattanjanak.
A SAFBAG porzsák kivétele/behelyezése
F
1 A porszívó biztonsági szeleppel van felszerelve, ami
a portartályban (porzsák-tartó) található. A szelep önműködően kinyílik, ha a szívócső vagy a hozzá kapcsolt tartozékok teljesen eldugulnak, vagy a porzsák túltelik. A szelep
kinyílásakor a porszívó belsejéből jellegzetes „suhogás” hallatszik. A biztonsági szelep kinyílásakor felgyullad a porzsák
telítettségét jelző mutató.
2 A porzsák telítettségét mutató kijelző (10) felgyulladása,
(abban az esetben, ha a szívófejet vagy a szívókefét a tisztított felületről felemeli), azt jelzi, hogy a porzsák megtelt
és azt újra kell cserélni. A porzsák megtelését jelző mutató
akkor is működésbe léphet, ha a szívótömlő vagy a hozzá
kapcsolt tartozékok eldugultak.
3 Kapcsolja ki a porszívót a Be-/Ki kapcsológombot (7)
megnyomva. Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
4 Nyomja meg a tömlő végén található két oldalsó gombot,
majd húzza ki a tömlő végét a porszívó bemeneti nyílásából.
5 Az elülső fedél (15) kapcsát lazítsa meg, majd nyissa fel.
6 A porszívó belsejéből vegye ki a SAFBAG porzsákmodult (22).
7 Csukd be a SAFBAG zsák fedelét, hogy a szennyezett
zsák nyílását eltakard. Zsák lapjánál fogva, hajlítsd fel és
tedd be a zsákfogó megvezetőjébe.
8 Az új zsák lemezét helyezze be a SAFBAG porzsákmodul (22) csúszósínébe és tolja be ütközésig. A zsák behelyezésének az irányát a porzsákon feltüntetett nyíl jelzi.
●● A SAFBAG porzsák-modult a behelyezett porzsákkal
együtt csúsztassa be a porszívó belső falán található
csúszósínbe. Zárja be a fedelet, megnyomva azt, egészen addig, amíg jellegzetes „kattanást” nem hall –
ügyeljen arra, hogy ne csípje be a zsákot.
A SAFBAG porzsák-modul nélkül ne használja
a készüléket. A SAFBAG porzsák-modul hiánya
nem teszi lehetővé a porszívó felső fedelének
a bezáródását.
A Zelmer porszívók a táblázatban megadott mennyiségű
SAFBAG porzsákokkal vannak ellátva. A porzsák cseréjére
akkor van szükség, ha:
a) a porzsák telítettségét mutató kijelző világítani kezd,
b) a biztonsági szelep működésbe lép,
c) a porszívó sokkal gyengébb erővel működik,
d) a porzsák megtelt.
Biztonsági okokból nedves akusztikus hab
elhelyezése nem megengedett.
5000-017_v02
25
Különleges tartozékok
A porszívók eladásával foglalkozó boltokban az alábbi különleges tartozékokat lehet megvásárolni:
Zelmer Elektromos kefe (32)
A ZELMER porszívókhoz csak a ZELMER által gyártott elektromos kefe használható. Más cég által gyártott elektromos
kefe használata a porszívó sérülését okozhatja.
Ez az elektromos kefe a ZELMER által gyártott összes porszívóhoz alkalmazható, amelyek a rákapcsoláshoz szükséges
csatlakozó aljzattal rendelkeznek. Az elektromos kefe használata során tartsa be a használati utasításában leírtakat.
Az elektromos kefe különös segítséget nyújt az erősen igénybevett szőnyegek tisztításakor. A porszívózás megkezdése
előtt, a forgórész leállásának az elkerülése céljából, távolítsa
el a tisztítandó felületről az összes darabos anyagot, mint:
szövet- vagy papírdarabok stb.
Zelmer Turbókefe (31)
Az összes típusú ZELMER porszívóval használható. A szőnyegek és szőnyegpadlók hatékonyabb porszívózására
szolgál. A turbókefe használata során tartsa be a használati
utasításában leírtakat.
A turbókefe használata jelentősen megnöveli a rostszálas
szennyeződések, mint pl.: szőr, hajszálak, cérna stb., eltávolításának az eredményességét. Különösen hasznos olyan
lakásokban, ahol háziállatok (macska, kutya) vannak, mivel
a szőr eltávolítása a szőnyegekből és szőnyegpadlókból
igen körülményes.
A porszívózás befejezése után, tisztítás
és karbantartás
G
1 Kapcsolja ki a porszívót a Be-/Ki kapcsológombot (7)
megnyomva.
2 Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
3 Tekerje fel a hálózati kábelt a kábelbehúzó gomb (12)
megnyomásával. Ennél a műveletnél tartsa kézben a kábelt,
hogy annak összegabalyodását vagy a dugónak a készülék
falához történő hozzáütődését meggátolja.
4 Vegye le a teleszkópos csőről a szívófejet vagy kefét.
5 Kapcsolja szét a teleszkópos csövet és a tömlőt. A cső
kivétele céljából a tömlő markolatából nyomja meg az „A”
kattanó zárat és egyidejűleg húzza a csövet a nyíl irányába.
6 Nyomja meg a tömlő végén található két oldalsó gombot,
majd húzza ki a tömlő végét a porszívó bemeneti nyílásából.
7 A porszívó függőleges és vízszintes helyzetben tárolható,
e célból helyezze be a szívókefe kampóját a porszívón található szívókefe-akasztóba. A tömlő a készülékhez kapcsolva
maradhat, azonban figyelmet kell fordítani arra, hogy a tárolás
alatt ne legyen túlságosan megtörve.
8 A porzsák kamráját és a porszívó külső borítását szükség
esetén törölje le nedves ruhával (mosogatószerrel is be lehet
nedvesíteni), hagyja megszáradni vagy törölje szárazra.
Ne használjon súroló- vagy oldószereket.
26
A porszívó használata során esetlegesen
előforduló hibák
PROBLÉMA
MIT KELL TENNI
A porszívó belsejéből a
biztonsági szelep működésbe lépésére utaló jellegzetes „suhogás” hallatszik.
• A porzsák megtelhetett – cserélje ki
a porzsákot újra.
• Annak ellenére, hogy a porzsák
még nincs megtelve, cserélje ki újra.
Kedvezőtlen feltételek mellett az
aprószemcsés por elzárhatta a zsák
felszínén található pórusokat.
• A szívócső, tömlő vagy tartozék
el van dugulva – szüntesse meg az
eldugulás okát.
A porzsák megsérült.
Cserélje ki a porzsákot és a szűrőket.
A porszívó szívóteljesítmé- Cserélje ki a porzsákot és a szűrőket,
nye csökken.
ellenőrizze a szívócsövet, tömlőt és
a szívófejet – szüntesse meg az eldugulás okát.
Az elektromos biztosíték Ellenőrizze, hogy a porszívóval együtt
működésbe lépett.
ugyanarra az áramkörre nincs-e más
berendezés kapcsolva,amennyiben
a biztosíték ismét működésbe lép,
a porszívót vigye el a szervízbe.
Az elektromos biztosíték A porszívót vigye el a szervízbe.
működésbe lépett
A porszívó nem működik,
a külső borítása vagy
a hálózati kábel sérült.
A szívóerő távszabályo- • Az elemek érintkezése nem megfezása (5000.3 típus) nem lelő vagy rosszul lettek betéve.
működik.
– Nyissa ki a tömlő markolatában
lévő elemtartót és nyomja be erősen
az elemeket a helyükre. Ellenőrizze,
hogy a - / + pólusok a megfelelő
irányban legyenek.
• Az elemek kimerülhettek.
– Cserélje ki az elemeket.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
Minden felhasználó hozzájárulhat a környezet védelméhez.
Az nem nehéz és nem túl költséges. Ebből a célból:
A karton csomagolást adja le a hulladékgyűjtő helyre. A polietilén (PE) zsákot dobja be a műanyag gyűjtő konténerbe.
Az elemek a környezetre káros anyagokat tartalmaznak.
Nem szabad őket más háztartási hulladékkal együtt kidobni,
hanem le kell őket adni a gyűjtőhelyükön. A készülék kidobása vagy a hulladékgyűjtő helyen való
leadása előtt ne felejtse kivenni az elemtartóból az elemeket (5000.3 típus).
Az elhasználódott készüléket a megfelelő gyűjtőhelyen adja le, mivel a készülékben a környezetre veszélyes anyagok találhatók.
A készülék nem dobható ki háztartási hulladékkal együtt!!!
A gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő
felhasználásából eredő esetleges károkért.
A gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz,
szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy a konstrukciós,
kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
5000-017_v02
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni. O atenţie
deosebită trebuie acordată indicaţiilor privind siguranţa folosirii aparatului. Vă sfătuim să păstraţi instrucţiunile de utilizare, pentru a le putea folosi şi mai târziu, în cursul utilizării
ulterioare a aparatului.
Indicaţii privind siguranţă
Pericol! / Atenţionare!
Nerespectarea regulilor poate provoca răni
●● Nu puneţi în funcţiune aparatul dacă cablul de alimen-
tare este deteriorat sau dacă observaţi deteriorări ale
carcasei. Într-o astfel de situaţie aduceţi aparatul la un
atelier de reparaţii.
●● Dacă cablul de alimentare nedetaşabil este defect,
trebuie înlocuit la servisul producătorului, într-un atelier
de reparaţii specializat sau de către o persoană calificată, pentru a evita orice pericol.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile făcute incorect pot pune în
pericol viaţa utilizatorului. În cazul unui defect, vă recomandăm să vă adresaţi servisului specializat al firmei.
●● Decuplaţi aparatul de la reţeaua electrică înainte
de a trece la montarea, demontarea sau curăţarea
aparatului.
●● Înainte de a shimba accesoriile sau de a vă apropia
de părţile în mişcare în timpul utilizării trebuie să
opriţi aparatul şi să-l scoateţi din priză.
●● Nu folosiţi aspiratorul de praf pe oameni sau animale
şi aveţi o deosebită grijă să nu apropiaţi niplurile de
aspirare de ochi sau de urechi.
●● Copiii care au depăşit vârsta de opt ani, persoanele cu
capacităţi psihice, senzoriale sau mentale limitate cât
şi persoanele fără experienţă şi competenţe relevante
pot utiliza acest dispozitiv numai sub supraveghere
sau după ce le-au fost explicate pericolele utilizării greşite şi după ce au fost instruite cu privire la utilizarea în
siguranţă a echipamentelor. Nu lăsaţi copiii să se joace
cu dispozitivul. Se permite ca dispozitivul să fie curăţat
şi întreţinut de către copii care au depăşit vârsta de opt
ani, cu condiţia că aceştia vor fi supravegheaţi.
Atenţie!
Nerespectarea poate provoca pagube materiale
●● Conectaţi
aspiratorul la reţeaua electrică de curent
alternativ de 230 V, prevăzută cu contact de protecţie
pentru reţeaua 16 A.
●● Nu scoateţi ştecherul din priză trăgând de cablul de
alimentare.
5000-017_v02
●● Nu
treceţi cu aspiratorul sau cu periile de aspirare
peste cablul de alimentare; riscaţi să deterioraţi stratul
izolator al cablului.
●● Nu folosiţi aspiratorul fără sac, fără filtre sau în cazul
deteriorării lor.
●● Aveţi grijă să nu intre în aspirator: chibrituri, mucuri de
ţigară, scrum încins. Evitaţi aspirarea obiectelor ascuţite.
●● Verificaţi furtunul, tuburile şi accesoriile – înlăturaţi
deşeurile care se găsesc înăuntru.
●● Nu utilizaţi aspiratorul de praf pentru a aspira pulberi,
precum: făină, ciment, gips, toner pentru imprimante şi
copiatoare ş.a.m.d.
●● La aparatele dotate cu priză pentru peria electrică nu
conectaţi alte accesorii decât peria electrică a firmei
ZELMER.
Indicaţii
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare
la utilizarea acestuia
●● Folosiţi
aparatul numai în încăperi şi numai pentru
aspirarea suprafeţelor uscate. Covoarele curăţate la
umed trebuie uscate înainte de aspirare.
Date tehnice
Tipul aspiratorului şi parametrii lui tehnici sunt înscrişi pe plăcuţă de fabricaţie. Siguranţa reţelei 16 A. Nu provoacă deranjamente în recepţia aparatelor electrocasnice şi electrice.
Nu cere legare la pământ
.
Aspiratoarele ZELMER îndeplinesc cerinţele normelor în
vigoare.
Aparatul respectă cerinţele directivelor:
–– Aparat electric de joasă tensiune (LVD)– 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Zgomotul produs de aparat: 76 dB/A.
Produsul are înscris însemnul CE pe plăcuţă de fabricaţie.
Electrostatică
Atunci când aspiraţi suprafeţe aflate in incaperi unde umiditatea aerului este scăzută aparatul se poate electriza.
Acest fenomen este normal, nu deteriorează aspiratorul şi
nu reprezită un defect al aparatului.
Pentru a reduce acest fenomen vă recomandăm să:
●● descărcaţi sarcina electrică a aparatului atingând des cu
ţeava obiectele metalice din cameră,
●● măriţi umiditatea aerului din cameră,
●● să folosiţi substanţe anti-electrostatice disponibile pe
piaţă.
27
Accesoriu de aspirare-perie
Accesoriu de aspirare mic
Accesoriu de aspirare îngust
Perie mică
Posibilitatea de a utiliza peria electrică
Perie turbo
Perie electrică
Perie„BNB”
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+
SAFBAG 2 buc. HEPA H11
Telescopic
+
+
+
+
+
–
–
–
5000.0***HP
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 buc. HEPA H13
Telescopic
+
+
+
+
+
–
–
+
5000.0***HT
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 buc. HEPA H13
Telescopic
+
+
+
+
+
+
–
+
5000.0***HQ
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 buc. HEPA H13
Telescopic
+
+
+
+
+
–
+
+
5000.3***HT
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 buc. HEPA H13
Telescopic
+
+
+
+
+
+
–
+
5000.3***HQ
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 buc. HEPA H13
Telescopic
+
+
+
+
+
–
+
+
Construcţia aparatului
Filtru de evacuare
8
+
Tip
Sac/nr. bucăţi
7
+
Siguranţă contra lipsei de sac
6
+
Parksistem „Auto-start”
5
+
Indicator de umplere sac
4
+
Supapă de siguranţă
3
–
Priză pentru peria electrică
2
+
Putere reglabilă de distanţă
1
5000.0***SK
Putere de aspirare reglabilă
ţeavă de aspirare
Opţiune de
executare
şi accesorii
Indicator de uzare a filtrului de evacuare
TIPURI DE ASPIRATOARE 5000
10
11
A
Capacul filtrului de evacuare
Mâner
Ştecher cu cablu de alimentare
Buton de fixare a periei de aspirare
Receptor infraroşu (tip 5000.3)
Buton pentru mărirea puterii
Buton de pornire/oprire
Buton pentru reducerea puterii
Indicatorul nivelului de putere de aspirare
Indicator de umplere sac
Glisor „Autorewers“
Butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului
Priză pentru peria electrică
Indicator de uzare a filtrului
Buton de fixare a capacului din faţă
Capacul compartimentului pentru accesorii
Transmiţător de infraroşu (tip 5000.3)
Buton modul „STANDBY” (tip 5000.3)
Furtun de aspirare. Aspiratorul este dotat doar cu un singur tip de furtun de aspirare (A sau B)
A Furtun de aspirare (tip 5000.0)
B Furtun de aspirare cu reglarea puterii de (tip 5000.3)
20 Tub telescopic de aspirare
21 Sac SAFBAG
22 Modulul pentru săculeţ SAFBAG (cu săculeţ SAFBAG
montat)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
28
23 Filtru de evacuare. Aspiratorul este dotat numai cu un
singur filtru de evacuare (A sau B)
A Filtru de evacuare HEPA H13 (tip 5000.0 HP,
5000.0 HT, 5000.0 HQ, 5000.3 HT, 5000.3 HQ)
(montat în aparat)
B Filtru de evacuare HEPA H11 (tip 5000.0 SK) (montat
în aparat)
24 Spumă izolatoare fonic (montată în aspirator)
25 Apărătoarea filtrului de aspirare (montată în aspirator)
26 Filtru de evacuare (montat în aparat)
27 Perie mică
28 Accesoriu de aspirare îngust
29 Accesoriu de aspirare mic
30 Perie „BNB” (Brush Natural Bristle) (tip 5000.0 HP,
5000.0 HT, 5000.0 HQ, 5000.3 HT, 5000.3 HQ)
Aceasta serveşte la curăţarea şi lustruirea suprafeţelor dure,
uşor de zgâriat, precum: podele din lemn, parchet, marmură,
gresie, pereţii, plăci din piatră naturală etc. Firele moi şi delicate de origine naturală ale acestei perii asigură eficacitatea maximă de curăţare şi protejează suprafaţa aspirată de
zgârieturi.
31 Perie turbo (tip 5000.0 HT, 5000.3 HT)
32 Perie electrică (tip 5000.0 HQ, 5000.3 HQ)
33 Accesoriu de aspirare-perie. Aparatul de aspirare este
dotat numai cu un tip de accesoriu de aspirare-perie
(A sau B)
A Accesoriu de aspirare-perie comutatoare
B Accesoriu de aspirare-perie comutatoare cu separator de obiecte mici
5000-017_v02
Pregătirea aspiratorului înainte
de folosire
B
1 Introduceţi capătul îndoit al furtunului în orificiul aspiratorului şi apăsaţi uşor. Dacă veţi auzi un „click” caracteristic,
înseamnă că furtunul este fixat corect.
2 Celălalt capăt al furtunului (mânerul) se asamblează cu
tubul telescopic de aspirare. Apăsaţi butonul „A” şi introduceţi
ţeava în mânerul furtunului în aşa fel încât butonul „A” să se
blocheze în orificiul „B”.
3 Se stabileşte lungimea dorită a ţevii de aspirare telescopice deplasând glisorul în direcţia arătată de săgeţi şi deplasând ţevile în acelaşi timp.
4 La celălalt capăt al tubului de aspirare montaţi accesoriul
de aspirare sau peria corespunzătoare.
5 În accesoriu de aspirare-perie cu separator de obiecte
mici puteţi să montaţi un coşuleţ pentru adunarea obiectelor
mici. În acest scop scoateţi capacul şi introduceţi coşuleţul.
6 Pentru aspirarea suprafeţelor tari – podele din lemn, din
materiale plastice, gresie ş.a.m.d., scoateţi peria în afară
apăsând butonul de pe accesoriu de aspirare, aşa cum este
indicat
.
7 Prindeţi ştecherul cablului de alimentare (3) şi trageţi-l
din aspirator.
Când scoateţi cablul de alimentare ţineţi cont
de banda galbenă care semnalează terminarea
cablului derulat. Nu mai trageţi de cablu fiindcă
se poate deteriora.
Aspiratorul posedă funcţia „Autorevers“, care permite desfăşurarea automată, de la sine a cablului de alimentare, fără
necesitatea de a apăsa încontinuu butonul de desfăşurare
(12). Pentru a porni funcţia, deplasaţi glisorul „Autorevers“
(11) în poziţia AUTO.
8 Introduceţi ştecherul în priza de reţeaua electrică.
Înainte de a porni aspiratorul, asiguraţi-vă că sacul SAFBAG
este fixat în compartimentul aspiratorului şi că filtrul de intrare
şi evacuare HEPA este montat în aparat.
9 Puneţi aspiratorul în funcţiune apăsând butonul
„pornire/oprire” (7).
10 Aspiratorul este dotat cu regulatorul electronic al puterii care, în timpul aspirării, face posibilă reglarea treptată
a puterii de aspirare. Reglarea puterii se face cu ajutorul
butoanelor pentru schimbarea puterii (6, 8) respectiv
–
mărirea puterii de aspirare sau
– reducerea puterii de
aspirare. Setarea puterii de aspirare este semnalizată cu
aprinderea unui număr corespunzător de diode.
Aspiratorul porneşte cu nivelul mediu al puterii. Pe indicatorul nivelului de aspirare (9) se vor aprinde trei diode.
Puteţi regla puterea aspirării conform recomandărilor următoare:
Setare 1 – aspirarea perdelelor
Setare 2 – aspirarea tapiţeriei
Setare 3 – puterea economică
Setare 4 – aspirarea covoarelor
Setare 5 – aspirarea podelelor dure şi a fisurilor.
5000-017_v02
11 Aspiratorul tip 5000.3 este dotat în plus cu reglarea
puterii de aspirare la distanţă, care se găseşte pe mânerul
furtunului de aspirare. Aceasta permite schimbarea puterii de
aspirare fără a vă apleca.
Pentru a beneficia de această funcţie, deschideţi compartimentul pentru baterii de pe mânerul furtunului şi introduceţi
2 baterii 1,5 V tip AAA sau 2 baterii reîncărcabile 1,2 V tip
AAA.
Bateriile trebuie introduse cu simbolul „+”
direcţionat întotdeauna către butonul de închidere, marcat cu simbolul „+”.
Folosiţi numai baterii de calitate corespunzătoare.
Vărsarea lichidului din baterie poate cauza deteriorarea
sistemului electronic.
12 Reglarea de la distanţă a puterii de aspirare se face prin
apăsarea butonului de pe mâner ( , ):
–– Pentru a mări puterea de aspirare cu o treaptă, apăsaţi
butonul .
–– Pentru a reduce puterea de aspirare cu o treaptă, apăsaţi
butonul .
13 Apăsarea butonului
de pe mânerul furtunului opreşte
momentan aspiratorul lăsându-l în modul STANDBY.
Pentru a continua aspirarea trebuie să apăsaţi încă o dată
acelaşi buton (18). Aparatul va reîncepe să funcţioneze cu
acelaşi putere de aspirare, setată la ultima folosire.
Sistemul de control la distanţă va funcţiona
corect dacă receptorul şi trimiţătorul de infraroşu se vor ”vedea” reciproc.
14 Aspiratorul este prevăzut cu un compartiment pentru
accesorii. Pentru a deschide compartimentul (16), trageţi în
sus capacul său.
15 Accesoriile se pot plasa în mânerul special care se
află pe furtunul de aspirare. Atunci sunt accesibile în orice
moment.
16 Aspiratorul este dotat cu funcţia de „Parksistem”; aceasta
facilitează oprirea temporară a aspiratorului cu ajutorul cârligului de pe accesoriul de aspirare-periere, fără să fie necesară
folosirea butonului deconectorului. În acest scop, în timpul
funcţionării aspiratorului trebuie să introduceţi cârligul respectiv în zona (4) corpului. Atunci aspiratorul se va opri automat.
Demontarea filtrelor
Înaintea schimbării filtrelor, asiguraţi-vă că aspiratorul este
oprit şi că ştecherul cu cablul de alimentare este deconectat.
C
FILTRU DE INTRARE
●● Desfaceţi clemele de prindere a măştii din partea din
faţă (15) şi deschideţi-o.
●● Scoateţi din compartimentul aspiratorului modulul săculeţului SAFBAG.
1 Scoateţi din elementele de ghidare aflate pe peretele din
spate al compartimentului aspiratorului apărătoarea filtrului
de aspirare împreună cu filtrul de aspirare.
29
2 Soateţi filtrul de aspirare din apărătoarea sa.
3 Introduceţi noul filtru în apărătoarea filtrului de aspirare (25)
cu partea din material spre interiorul apărătorii, fiind atent(ă) ca
marginile filtrului să se potrivească bine în apărătoarea sa.
4 Împingeţi în elementele de ghidare în locul ocupat anterior, până simţiţi rezistenţă, apărătoarea filtrului de aspirare
(25) împreună cu filtrul.
Înlocuiţi întotdeauna filtrul de aspirare deteriorat cu unul nou, original.
●● Introduceţi modulul săculeţului SAFBAG în compartimentul aspiratorului. Închideţi capacul aspiratorului, apăsând
până veţi auzi un clinchet caracteristic. Aveţi grijă să nu
prindeţi sacul.
FILTRU DE EVACUARE HEPA
D
Aspiratoarele sunt dotate cu filtrul de evacuare clasa HEPA
(High Efficiency Particulate Air) H11, H13.
Acestea sunt filtre de înaltă capacitate de filtrare, fabricate
din fibre speciale, care sunt în stare să oprească aproape
toate particulele de praf. Clasele H11 şi H13 determină permeabilitatea filtrului: filtrul H11 opreşte 95,5% de particule de
0,3 microni, iar filtrul H13 chiar 99,95% de impurităţile.
1 Filtrul de evacuare HEPA trebuie schimbat atunci când
suprafaţa sa este murdară şi se aprinde beculeţul indicatorului
pentru schimbarea filtrului de evacuare (14) (culoare roşie pulsatorie) Odată cu aprinderea indicatorului schimbării filtrului de
evacuare se activează semnalizarea sonoră pentru schimbarea filtrului de evacuare, aşa numitul „Buzer”, micşorându-se
de asemenea puterea de aspirare a aspiratorului (reglarea 1).
2 Pentru a schimba filtrul HEPA ridicaţi mânerul aspiratorului. Pe urmă, prindeţi capacul filtrului de evacuare (1) ce cele
două cleme ridicate, împingeţi puternic apărătoarea filtrului
de evacuare şi trageţi-l în sus. Scoateţi apărătoarea filtrului
de evacuare din aspirator.
3 Scoateţi filtrul HEPA, în locul celui uzat puneţi unul nou.
Filtrul HEPA asigură o întrebuinţare eficace timp de circa
1 an.
4 Aşezaţi capacul filtrului astfel încât cele două ieşituri
aflate în partea de jos a capacului să intre în orificiile de pe
corpul aspiratorului, presaţi capacul filtrului pentru ca dispozitivele de închidere din spate să se închidă pe corp.
E
SPUMA PENTRU IZOLARE FONICĂ
1 Pentru a curăţa spuma pentru izolare fonică (24) ridicaţi
mânerul aspiratorului. Pe urmă prindeţi capacul filtrului de
evacuare (1) de cele două cleme ridicate, împingeţi puternic
capacul filtrului de evacuare (1) şi trageţi-l în sus.
2 Scoateţi apărătoarea filtrului de evacuare (1) din aspirator. Răsturnaţi-o şi, în continuare, scoateţi spuma pentru
izolare fonică (24).
3 Dacă spuma pentru izolare fonică (24) s-a murdărit,
există posibilitatea de a o spăla sub jet de apă. Înainte de
a monta la loc spuma pentru izolare fonică, reţineţi faptul că
aceasta trebuie să fie uscată.
30
����������������������������������������������
Din raţiuni de siguranţă, nu este permisă montarea spumei pentru izolare fonică atunci când
este umedă.
4 Introduceţi spuma pentru izolare fonică (24) la loc. Montaţi
apărătoarea astfel încât cele două profile aflate pe partea de
jos a capacului să intre în orificiile din corpul aspiratorului, apăsaţi apărătoarea filtrului de evacuare (1) astfel încât clemele din
partea de jos să se fixeze cu un click în corpul aspiratorului.
Demontarea/montarea sacului SAFBAG
F
1 Aspiratorul este dotat cu supapa de siguranţă care se
găseşte în camera recipientului pentru praf (sac). Se deschide automat când are loc astuparea totală a furtunului
de aspirare sau a elementelor dotării conectate cu acesta,
eventual când sacul este umplut excesiv de praf. După
deschiderea supapei în aspirator se aude un „freamăt”
caracteristic. Deschiderea supapei de siguranţă cauzează
aprinderea indicatorului de umplere a sacului.
2 Aprinderea indicatorului de umplere a sacului (10) (accesoriul de aspirare sau peria este ridicată deasupra suprafeţei
curăţate) informează că sacul este plin şi că trebuie schimbat. În plus indicatorul umplerii sacului se poate aprinde şi în
cazul astupării furtunului sau accesoriilor conectate.
3 Opriţi aspiratorul cu butonul oprire/pornire (7). Deconectaţi aspiratorul din priză.
4 Apăsaţi cele două butoane laterale care se află la capătul
furtunului şi scoateţi-l din orificiul de intrare al aspiratorului.
5 Slăbiţi locaşul carcasei de faţă (15), şi deschideţi-o.
6 Scoateţi din compartimentul aspiratorului modulul săculeţului SAFBAG (22).
7 Închideţi clapeta sacului SAFBAG, pentru a acoperi orificiul sacului murdărit. Ţinând de placa sacului aplecaţi-o uşor
în sus şi apoi scoateţi sacul din ghidajele mânerului de sac.
8 Introduceţi plăcuţa noului săculeţ între elementele de ghidare ale modulului săculeţului (22) şi împingeţi până simţiţi că
opune rezistenţă. Direcţia amplasării sacului este marcată cu
săgeată pe sac.
●● Introduceţi modulul SAFBAG împreună cu săculeţul
montat în elementele de ghidare ce se găsesc pe peretele aspiratorului. Închideţi capacul aspiratorului, apăsând până veţi auzi un clinchet caracteristic. Aveţi grijă
să nu prindeţi sacul.
Nu aspiraţi fără ca modulul săculeţului SAFBAG
să fie montat în aspirator. Când modulul lipseşte, capacul din partea de sus a aspiratorului
nu poate fi închis.
Aspiratoarele Zelmer sunt dotate cu sacii SAFBAG în cantităţi prezentate în tabel. Se recomandă înlocuirea sacului
când observaţi că:
a) se aprinde indicatorul de umplere a sacului,
b) acţionează supapa de siguranţă,
c) aspiratorul funcţionează mult mai slab,
d) sacul este umplut.
5000-017_v02
Dotare specială
În punctele de comercializare a aspiratoarelor pot fi cumpărate accesorii care fac parte din dotarea specială:
Peria electrică Zelmer (32)
La aspiratoarele ZELMER poate fi întrebuinţată numai peria
electrică de producţie ZELMER. Folosirea accesoriilor de la
alt producător poate duce la avarierea aspiratorului.
Peria electrică poate fi folosită la toate aspiratoarele ZELMER
dotate cu priza specială de conectare a acesteia. Utilizând
peria electrică trebuie să respectaţi instrucţiunile de folosire.
Peria electrică vă va ajuta mai ales la curăţirea unor covoare
uzate. Înainte de aspirare trebuie să fie eliminate elementele
mai mari, precum: petece de materiale, hârtie, etc., pentru
a se evita blocarea elementului rotativ.
Perie turbo (31)
Aceasta poate fi folosită cu orice tip de aspirator ZELMER.
Serveşte la aspirarea mai eficace a covoarelor şi a mochetelor. Utilizând peria turbo trebuie să respectaţi instrucţiunile
de folosire a acesteia.
Întrebuinţarea periei turbo şi a celei electrice măreşte considerabil eficacitatea de înlăturare a impurităţilor fibroase,
precum: fire de blană, fire de păr, aţe etc. Aceste perii sunt
folositoare mai ales în apartamente unde se află şi animale
(pisici, câini), deoarece înlăturarea firelor de blană de pe
covoare şi mochete este foarte anevoioasă.
Încheierea utilizării, curăţare
şi conservare
G
1 Opriţi aspiratorul cu ajutorul butonului pornire/oprire (7).
2 Scoateţi ştecherul din priză.
3 Înfăşuraţi cablul apăsând butonul dispozitivului de înfăşurare a cablului (12). Ţineţi cablul, astfel încât să nu se
ajungă la încâlcirea acestuia, iar ştecherul să nu lovească
brusc de carcasa aspiratorului.
4 Dezmembraţi ţeava telescopică de accesorii.
5 Dezmembraţi ţeava telescopică de furtun. Pentru
a scoate ţeava din mânerul furtunului apăsaţi butonul „A”
trăgând în acelaşi timp de ţeavă în direcţia arătată de
săgeată.
6 Apăsaţi cele două butoane de pe capătul furtunului iar
apoi scoateţi furtunul din orificiu.
7 Aspiratorul poate fi depozitat în poziţie verticală sau orizontală; pentru aceasta introduceţi cârligul de fixare al accesoriului perie de aspirare în clema de prindere a accesoriului
perie de aspirare. Furtunul poate rămâne fixat de aspirator,
însă trebuie să aveţi grijă ca acesta să nu fie îndoit puternic în
timpul depozitării.
8 Carcasa şi rezervorul pentru sacul de praf pot fi, în caz
de nevoie, şterse cu o cârpă umedă (poate fi îmbibată cu
detergent pentru vase), iar apoi uscate sau şterse.
Nu folosiţi detergent pentru frecare şi nici diluanţi.
5000-017_v02
Problemele care pot apărea în timpul
exploatării aspiratorului
PROBLEMA
CUM PROCEDAŢI
Se aude un ”fâşâit” caracteristic al aspiratorului care
semnalizează acţionarea
supapei de siguranţă.
• Sacul poate fi plin – schimbaţi-l.
• Chiar dacă sacul nu este încă
plin, schimbaţi-l deoarece în condiţii
nefavorabile pulberea fină poate să
înfunde porii de pe suprafaţa sacului
şi să micşoreze considerabil puterea
de aspirare a aspiratorului.
• Ţeava de aspirare, furtunul sau
accesoriul este astupat - înlăturaţi
cauza astupării
Sacul de praf este dete- Înlocuiţi sacul şi filtrele.
riorat.
Aspiratorul aspiră prost.
Înlocuiţi sacul şi filtrele, verificaţi ţevile
de aspirare, furtunul şi accesoriile,
înlăturaţi cauza astupării.
A fost acţionată siguranţa Verificaţi dacă împreună cu aspiratorul
instalaţiei electrice.
nu sunt conectate alte utilaje la acelaşi
circuit electric, dacă acţionarea siguranţei de reţea se repetă, duceţi aspiratorul la un service.
Aspiratorul nu funcţio- Duceţi aspiratorul la un service.
nează, carcasa sau conductorul de racordare sunt
deteriorate.
Reglarea puterii la dis- • Bateriile nu se ating de ajuns sau
tanţă nu funcţionează (tip sunt introduse greşit.
5000.3).
– Deschideţi compartimentul pentru
baterii de pe mânerul furtunului şi
apăsaţi bateriile ca să intre la loc.
Asiguraţi-vă că polurile - şi + sunt
poziţionate cum trebuie.
• Bateriile pot fi epuizate.
– Schimbaţi bateriile.
Ecologie – Să avem grijă de mediu
înconjurător
Fiecare utilizator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil, nici prea costisitor.
În acest scop:
Ambalajele din carton trebuie să fie predate la
un centru de colectare a maculaturii. Sacii din
polietilenă (PE) trebuie să fie aruncaţi într-un
container pentru obiecte din mase plastice.
Bateriile conţin substanţă dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu le aruncaţi împreună cu deşeurile comunale. Predaţi-le la un centru de colectare. Înainte de a arunca aparatul
sau înainte de a-l preda la un centru de colectare trebuie să
scoateţi bateriile din compartiment (tip 5000.3).
Utilajul uzat trebuie să fie depozitat într-un punct corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase
care se află în utilaj pot constitui un pericol pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aspiratorul împreună cu deşeurile comunale!!!
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele daune cauzate
de o întrebuinţare necorespunzătoare sau de nerespectarea regulilor
de întrebuinţare.
Producătorul are dreptul să modifice produsul în orice moment, fără
a anunţa în prealabil, în scopul adaptării lui la noile ordonanţe, norme, directive sau din motive de construcţie, comerciale, estetice sau alte motive.
31
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
Опасность! / Внимание!
Несоблюдение правил грозит травмами
●● Не включайте прибор, если питающий подсоеди-
нительный провод или корпус имеют видимые
повреждения. В таком случае отдайте прибор
в пункт сервисного обслуживания.
●● Если питающий провод будет поврежден, то, чтобы
избежать аварийных ситуаций, его замену необходимо поручить специалистам.
●● Ремонт прибора могут выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу
для пользователя. В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный
сервисный пункт.
●● Перед очисткой пылесоса, его сборкой и разборкой убедитесь, что прибор отключен от сети.
●● Перед заменой оснащения или приближения
к движущимся частям следует выключить
устройство и отключить его от питания.
●● Не пылесосьте пылесосом людей и животных,
в особенности, не прикладывайте всасывающие
насадки к глазам или ушам.
●● Дети старше 8 лет, люди с ограниченными психическими, физическими и интеллектуальными
способностями, а также не имеющие соответствующего опыта и знаний могут пользоваться прибором
только под присмотром взрослых или после ознакомления с указаниями по безопасной эксплуатации. Не позволяйте детям играть с прибором. Дети
старше 8 лет могут производить очистку пылесоса
только под присмотром взрослых.
Внимание!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Подключайте пылесос только к сети переменного
тока 230 V, защищенной предохранителем 16 A.
●● Не вынимайте вилку из розетки, вытягивая ее за
провод.
32
●● Запрещается
наезжать пылесосом на питающий
провод или прижимать его щеткой, т.к. это может
привести к повреждению изоляции провода.
●● Не пылесосьте без пылесборника, фильтров или
с поврежденным пылесборником.
●● Не допускайте до всасывания пылесосом спичек,
окурков, горячего пепла. Избегайте всасывания
острых предметов.
●● Проверяйте всасывающий шланг, трубы и насадки
– очищайте их от находящихся внутри них засоров.
●● Не используйте пылесос для всасывания муки,
цемента, гипсового порошка, тонера для принтеров
и копиров или других мелких частиц.
●● В пылесосах, имеющих гнездо для подключения
электрощетки, не подключайте других приборов,
кроме электрощетки фирмы ZELMER.
Советы
Информация о изделии и рекомендации по
его применению
●● Используйте
пылесос только для уборки внутри
помещений и только для удаления пыли с сухих
поверхностей. Ковры после мокрой очистки перед
уборкой пылесосом необходимо высушить.
Техническая характеристика
Tип пылесоса и технические параметра пылесоса указаны на заводском щитке. Сетевой предохранитель 16 A.
Не вызывает помех при приеме телевизионных программ.
Не требует заземления
.
Пылесосы ZELMER отвечают требованиям действующих
норм.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Директива по низковольтному оборудованию (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Уровень шума: 76 дБ/A.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
Электростатичность
Уборка пылесосом некоторых поверхностей в условиях
низкой влажности воздуха может вызвать незначительную наэлектризованность устройства. Это естественное
явление, оно не повреждает устройство и не является
его дефектом.
Для минимизирования этого явления рекомендуется:
●● разрядить устройство путём многократного касания
трубой металлических объектов в комнате,
●● увеличить влажность воздуха в помещении,
●● использовать общедоступные антиэлектростатические средства.
5000-017_v02
Универсальная щетка пол/ковер
Малая насадка
Щелевая насадка
Мягкая щетка
Возможность подключения электрощетки
Tурбощетка
Электрощетка
Щетка для паркета BNB
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+
SAFBAG 2 шт. HEPA H11
телескоп.
+
+
+
+
+
–
–
–
5000.0***HP
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт. HEPA H13
телескоп.
+
+
+
+
+
–
–
+
Выходной фильтр
8
+
Пылесборник / Кол-во
7
+
Защита от работы без пылесборника
6
+
Показатель замены выходного фильтра
5
+
Функция «Парксистем»
4
+
Показатель заполнения пылесборника
3
–
Гнездо для электрощетки
2
+
Прдохранительный клапан
1
5000.0***SK
Tип
Реггулирование мощности всасывания
Всасывающая труба
Опции
исполненения
и оснащения
Дистанционное регулирование мощности
TИПЫ ПЫЛЕСОСОВ 5000
10
11
5000.0***HT
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт. HEPA H13
телескоп.
+
+
+
+
+
+
–
+
5000.0***HQ
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт. HEPA H13
телескоп.
+
+
+
+
+
–
+
+
5000.3***HT
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт. HEPA H13
телескоп.
+
+
+
+
+
+
–
+
5000.3***HQ
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт. HEPA H13
телескоп.
+
+
+
+
+
–
+
+
Устройство и оснащение пылесоса
A
Крышка выходного фильтра
Ручка для переноса
Питающий провод с вилкой
Зацеп для крепления универсальной щетки пол/ковер
Приемник инфракрасного сигнала (тип 5000.3)
Кнопка увеличения мощности всасывания
Кнопка включить/выключить
Кнопка уменьшения мощности всасывания
Показатель уровня мощности всасывания
Показатель заполнения пылесборника
Регулятор „Autorewers“
Кнопка сматывания электропровода
Гнездо для электрощетки
Показатель замены фильтра
Зацеп передней крышки
Крышка отделения для аксессуаров
Передатчик инфракрасного сигнала (тип 5000.3)
Кнопка режима готовности «STANDBY» (тип 5000.3)
Всасывающий шланг. Пылесос оснащён только
одним видом всасывающего шланга (A или B)
A Всасывающий шланг (тип 5000.0)
B Всасывающий шланг с дистанционным регулированием мощности (тип 5000.3)
20 Телескопическая всасывающая труба
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5000-017_v02
21 Пылесборник SAFBAG
22 Модуль пылесборника SAFBAG (с пылесборником
SAFBAG)
23 Выпускной фильтр. Пылесос оснащён только одним
видом выпускного фильтра (A или B)
A Выходной фильтр HEPA H13 (тип 5000.0 HP,
5000.0 HT, 5000.0 HQ, 5000.3 HT, 5000.3 HQ)
(встроенный в пылесос)
B Выходной фильтр HEPA H11 (тип 5000.0 SK)
(встроенный в пылесос)
24 Звукоизолирующая пенка (установленная в пылесосе)
25 Корпус входного фильтра (встроенный в пылесос)
26 Входной фильтр (встроенный в пылесос)
27 Мягкая щетка
28 Щелевая насадка
29 Малая насадка
30 Щетка для паркета BNB (Brush Natural Bristle)
(тип 5000.0 HP, 5000.0 HT, 5000.0 HQ, 5000.3 HT,
5000.3 HQ).
Предназначена для очистки и полирования твердых
поверхностей, которые легко поцарапать, напр.: деревянных полов, панелей, паркета, мрамора, плиток, стен,
напольных покрытий из твердого атурального материала
и т.п. Тонкий и мягкий натуральный ворс обеспечивает
максимальную эффективность пылеудаления и предохраняет очищаемую поверхность от царапин.
31 Tурбощетука (тип 5000.0 HT, 5000.3 HT)
32 Электрощетка (тип 5000.0 HQ, 5000.3 HQ)
33
33 Универсальная щетка пол/ковер. Пылесос комплектуется только одним типом универсальной щетки
(A или B)
A Универсальная щетка пол/ковер с переключателем
B Универсальная щетка с фильтром для задержки
мелких предметов
Подготовка пылесоса к работе
B
1 Изогнутый наконечник шланга вложите в отверстие
в пылесосе и слегка нажмите, пока не услышите характерный щелчок.
2 Второй конец шланга (рукоятку) соедините с всасывающей телескопической трубой. С этой целью нажмите
на кнопку «A» и вставьте трубу в рукоятку шланга таким
образом, чтобы кнопка «A» заблокировалась в отверстии «B».
3 Зафиксируйте длину телескопической трубы в необходимом рабочем положении, нажимая на кнопку регулирования и передвигая трубу в направлении, указанном
стрелками.
4 На другой конец всасывающей трубы наденьте нужную щетку или насадку.
5 Для задержки мелких предметов в щетке можно
установить специальный фильтр. Для этого снимите
накладку фильтра и вложите фильтр.
6 Для очистки твердых поверхностей – деревянных
и пластиковых полов, керамических плиток и т.п. - наиболее пригодна универсальная щетка с выдвинутым
ворсом
.
7 Придерживая за вилку, выньте питающий электропровод (3) из пылесоса.
Не извлекайте провод дальше желтой
отметки, которая сигнализирует конец
разматываемого провода, а также не дергайте за провод - это может привести
к его повреждению.
Пылесос имеет функцию «Автореверс», которая позволяет автоматически сматывать питающий провод без
необходимости непрерывного нажатия кнопки сматывания питающего провода (12). Для того, чтобы включить
функцию, передвиньте регулятор «Автореверс» (11)
в положение AUTO.
8 Вложите вилку электропровода в розетку.
Перед включением пылесоса убедитесь, что в камере
пылесоса находится пылесборник SAFBAG, а также, что
в пылесосе установлены входной и выходной фильтры
HEPA.
9 Включите пылесос, нажимая на кнопку включить/
выключить (7).
10 Пылесос оснащен электронным регулятором мощности, который позволяет плавно регулировать мощность всасывания пылесоса. Регулирование мощности
осуществляется с помощью кнопок регулирования мощности всасывания (6, 8) соответственно – увеличение
34
мощности всасывания или
– уменьшения мощности
всасывания. Изменение мощности, с которой работает
пылесос, сигнализируется свечением соответствующих
диодных индикаторов на корпусе пылесоса.
При запуске пылесоса мощность всасывания по умолчанию устанавливается на средний уровень. Загорятся три
индикатора мощности (9) показателя уровня мощности
всасыания.
Во время уборки можно регулировать мощность всасывания. Рекомендуемые режимы:
1 режим – для тюлевых занавесок
2 режим – для обивки мягкой мебели
3 режим – экономический режим
4 режим – для ковров
5 режим – для твердых поверхностей и щелей.
11 Пылесос тип 5000.3 дополнительно имеет функцию
дистанционного управления мощностью всасывания
с рукоятки шланга. Это позволяет его владельцу с легкостью менять мощность всасывания, не наклоняясь к корпусу пылесоса.
Чтобы воспользоваться этой функцией, вложите в отсек
в ручке всасывающего шланга 2 батарейки 1,5V тип AAA
или 2 aккумулятора 1,2V тип AAA.
Батарейки необходимо вложить таким
образом, чтобы полюс «+» батарейки был
всегда направлен в сторону символа «+» на
крышке отсека для батареек.
Рекомендуем использовать только батарейки высокого качества. Вылившийся из батарейки электролит
может повредить электронную систему.
12 Дистанционное управление мощностью всасывания
осуществляется путем нажатия на соответствующую
кнопку на рукоятке шланга ( , ):
–– Чтобы увеличить мощность всасывания на один уровень, нажмите на кнопку .
–– Чтобы уменьшить мощность всасывания на один
уровень, нажмите на кнопку .
13 Нажатием на кнопку
на ручке всасывающего
шланга пылесос временно выключается и переводится
в состояние готовности (STANDBY).
Для того, чтобы продолжить уборку, еще раз нажмите на
кнопку режима готовности (18). Прибор начнет работать
с мощностью всасывания, которая была установлена во
время последней уборки.
Чтобы система дистанционного управления функционировала правильно, между
передатчиком и приемником инфракрасных сигналов не должно быть преград.
14 Пылесос оснащен отделением для аксессуаров. Для
того, чтобы открыть отделение для аксессуаров, потяните его крышку (16) вверх.
15 На всасывающей телескопической трубе имеется
удобный специальный держатель для крепления аксессуаров, что позволяет всегда иметь их под рукой.
5000-017_v02
16 Пылесос имеет функцию «Парксистем», которая
позволяет временно выключать пылесос с помощью
держателя универсальной щетки пол/ковер без необходимости нажатия кнопки выключателя. С этой целью во
время работы пылесоса необходимо вложить держатель
универсальной щетки в зацеп для крепления щетки (4).
Произойдет автоматическое выключение пылесоса.
Замена фильтров
Прежде чем приступить к замене фильтров, убедитесь,
что пылесос выключен, а вилка питающего электропровода вынута из розетки.
C
ВХОДНОЙ ФИЛЬТР
●● Отцепите захват крышки в передней части (15)
и откройте ее.
●● Извлеките из камеры пылесоса модуль пылесборника SAFBAG.
1 Извлеките корпус входного фильтра вместе с находящимся внутри входным фильтром из направляющих
на задней стенке камеры пылесоса.
2 Извлеките входной фильтр из корпуса.
3 Новый фильтр вложите в крышку входного фильтра (25) тканевой стороной к внутренней части крышки,
обращая внимание, чтобы края фильтра тщательно прилегали к крышке фильтра.
4 Корпус входного фильтра (25) вместе с находящимся
внутри фильтром вставьте до упора в направляющие, на
прежнее место.
Входной фильтр заменяйте оригинальным, новым всегда в случае, если он имеет
повреждения.
●● Вложите
модуль пылесборника SAFBAG в камеру
пылесоса. Закройте крышку пылесоса, нажимая,
пока не услышите характерный щелчок – обращайте
внимание на то, чтобы не защемить пылесборник.
D
ВЫХОДНОЙ ФИЛЬТР HEPA
Пылесосы оснащены выходным фильтром класса HEPA
(High Efficiency Particulate Air) H11, H13.
Фильтры HEPA характеризуются исключительно высокой степенью фильтрации, изготовлены из специальных
волокон, которые в состоянии улавливать практически
все частицы пыли. Классы H11 и H13 указывают на проницаемость данного фильтра: фильтр H11 задерживает
95,5% частиц размером 0,3 микрона, а фильтр H13 до
99,95% всех загрязнений.
1 Выходной фильтр HEPA следует заменить, когда
поверхность фильтра загрязнена или засветится лампочка индикатора замены выходного фильтра (14) (пульсирующий красный цвет). Одновременно с зажжением
индикатора замены выходного фильтра включается
звуковая сигнализация замены выходного фильтра, так
называемый «Бузер», уменьшается также сила засасывания пылесоса (установка 1).
5000-017_v02
2 С целью замены фильтра HEPA поднимите крышку
пылесоса. Затем возьмите крышку выходного фильтра (1) за два выступающих зацепа, сильно потяните
большими пальцами крышку выходного фильтра и поднимите ее вверх. Выдвиньте крышку выходного фильтра
из пылесоса.
3 Извлеките отработанную кассету фильтра HEPA
и замените новой. Фильтр HEPA обеспечивает эффективную работу пылесоса в течение 1 года.
4 Вставьте крышку таким образом, чтобы два зацепа
в нижней части крышки попали в отверстия в корпусе
пылесоса, и прижмите крышку фильтра так, чтобы
задние зацепы защелкнулись на корпусе пылесоса.
E
ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПЕНКА
1 С целью очистки звукоизолирующей пенки (24) поднимите ручку пылесоса. Затем возьмите крышку выходного фильтра (1) за два выступающих зацепа, сильно
потяните большими пальцами крышку выходного фильтра (1) и поднимите ее вверх.
2 Выдвиньте крышку выходного фильтра (1) из пылесоса. Поверните ее, а затем вытяните из крышки звукоизолирующую пенку (24).
3 Если звукоизолирующая пенка (24) будет загрязнена,
существует возможность прополоскать ее под текущей
водой. Перед очередным монтажом помните, чтобы
осушить вышеупомянутую пенку.
Категорически запрещается использовать
влажную звукоизолирующую пенку.
4 Вложите промытую звукоизолирующую пенку (24)
на предыдущее место. Установите крышку так, чтобы
защелки в нижней части крышки попали в отверстия
в корпусе пылесоса. Нажмите на крышку выходного
фильтра (1) так, чтобы ее защелки защелкнулись на корпусе.
Замена пылесборника SAFBAG
F
1 Пылесос имеет предохранительный клапан, который
находится в камере пылесборника (мешка) и открывается автоматически в случае, когда полностью засоряется всасывающий шланг или подсоединенные к нему
элементы оснащения, а также в случае чрезмерного
заполнения пылесборника пылью. При открывании
клапана слышится характерное «урчание» пылесоса.
Открытие предохранительного клапана вызывает свечение показателя заполнения пылесборника.
2 Если показатель заполнения пылесборника (10) светится, когда насадка или щетка подняты над очищаемой
поверхностью, это означает, что необходимо опорожнить
пылесборник. Показатель заполнения пылесборника
пылью может сработать также в случае засорения всасывающего шланга или другого элемента оснащения.
3 Выключите пылесос, нажимая на кнопку включить
выключить (7). Выньте вилку питающего электропровода
из розетки.
35
4 Нажмите на две кнопки, расположенные с боков наконечника шланга, и выньте шланг из отверстия в корпусе
пылесоса.
5 Освободите зацеп передней крышки (15) и откройте
крышку.
6 Извлеките из камеры пылесоса модуль пылесборника SAFBAG (22).
7 Закройте заслонку пылесборника SAFBAG, чтобы
заслонить отверстие загрязненного пылесборника.
Придерживая рамку пылесборника отклоните ее вверх
и извлеките пылесборник из направляющих.
8 Вложите рамку нового пылесборника в направляющие в модуле пылесборника SAFBAG (22) до упора.
установки пылесборника обозначено стрелкой на пылесборнике.
●● Mодуль пылесборника SAFBAG вместе с вложенным
пылесборником вставьте в направляющие планки
на стенке камеры пылесоса. Закройте крышку пылесоса, нажимая, пока не услышите характерный щелчок – обращайте внимание на то, чтобы не защемить
пылесборник.
Не пылесосьте без модуля пылесборника
SAFBAG. Нельзя вложить наконечник гибкого шланга в отверстие в крышке, если
отсутствует пылесборник SAFBAG.
Пылесосы Zelmer оснащены пылесборниками SAFBAG
в количестве, указанном в таблице. Замена пылесборника обязательна в случае, если заметите, что:
a) показатель заполнения пылесборника начнет светиться красным цветом,
b) сработает предохранительный клапан,
c) пылесос начнет пылесосить слабее,
d) пылесборник заполнен.
Специальное оснащение
В тех торговых пунктах, где продаются пылесосы, можно
дополнительно приобрести специальное оснащение:
Электрощетка Zelmer (32)
В пылесосах ZELMER могут использоваться только электрощетки производства фирмы ZELMER. Использование
электрощеток другого производителя может привести
к повреждению пылесоса.
Электрощетки могут использоваться во всех пылесосах
ZELMER, в которых имеется гнездо для их подсоединения. В случае использования электрощетки необходимо
соблюдать инструкцию по ее обслуживанию.
Электрощетка особенно пригодна для очистки вытертых ковров. Перед удалением пыли соберите с ковра
крупный мусор: обрывки тканей, бумаги и т.п. для того,
чтобы не допустить до заблокирования вращающегося
элемента.
Tурбощетка Zelmer (31)
Mожет использоваться с каждом типом пылесосов
ZELMER. Предназначена для более эффективной
36
очистки ковров и ковролина. В случае использования
турбощетки необходимо соблюдать инструкцию по ее
обслуживанию.
Использование турбощетки значительно повышает
эффективность очистки от волокнистых загрязнений,
таких как: волосы, шерсть животных, нитки и т.п. Щетки
особенно пригодны для очистки помещений, в которых
пребывают животные (собаки, кошки), т.к. очень трудно
собрать шерсть с ковров или ковролина.
Окончание уборки, очистка
и консервация пылесоса
G
1 Выключите пылесос кнопкой включить/выключить (7).
2 Выньте вилку питающего электропровода из розетки.
3 Нажмите на кнопку сматывания электропровода (12)
и смотайте питающий провод. Выполняя эту операцию
необходимо следить за тем, чтобы провод не спутался
и чтобы вилка не ударилась резко о корпус пылесоса.
4 Отсоедините насадку или щетку от всасывающей
трубы и шланга.
5 Отсоедините трубу от рукоятки шланга. Для этой
цели одновременно нажмите на кнопку А и передвиньте
трубу в направлении, указанном стрелкой.
6 Нажмите на две кнопки, расположенные с боков наконечника шланга, и выньте шланг из отверстия в корпусе
пылесоса.
7 Пылесос можно хранить в вертикальном или горизонтальном положении. Для этого вложите зацеп, который
имеется на универсальной щетке, в специальное гнездо
для крепления универсальной щетки. Шланг может быть
закреплен на пылесосе, однако необходимо следить за
тем, чтобы во время хранения он не был сильно согнут.
8 В случае надобности корпус и камеру для пылесборника
протрите влажной тряпочкой (может быть увлажнена средством для мытья посуды), просушите или вытрите насухо.
Запрещается использовать абразивные
чистящие средства, а также растворители.
Некоторые проблемы, появляющиеся
в ходе уборки пылесосом
ПРОБЛЕМА
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Слышится характерное
«урчание» пылесоса,
указывающее на срабатывание предохранительного клапана.
• Проверить и заменить пылесборник.
• При очистке от мелкой пыли
пылесборник может быть заполнен,
хотя показатель заполнения пылесборника этого не сигнализирует.
В данном случае необходимо также
опорожнить пылесборник от скопившегося мусора.
• Проверьте всасывающие трубы,
шланг и насадку – устраните причину
засорения.
5000-017_v02
ПРОБЛЕМА
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
Поврежден пылесбор- Замените пылесборник и фильтры.
ник или фильтры.
Пылесос слабо пыле- Замените пылесборник и фильтры,
сосит.
проверьте всасывающие трубы,
шланг и насадку – устраните причину
засорения.
Сработал предохрани- Убедитесь, что вместе с пылесосом
тель электросети.
в ту же самую электрическую цепь
не включены другие приборы, если
предохранитель будет срабатывать
вновь, обратитесь в пункт сервисного
обслуживания.
Пылесос не работает, Отдайте пылесос в ремонт в пункт
поврежден корпус или сервисного обслуживания.
питающий провод.
Дистанционное управ- • Неправильно вложены батареи или
ление не функциони- отсутствие стыка.
рует или работает нена- – Oткройте отсек для батарей на
дежно (тип 5000.3).
рукоятке шланга и вложите батареи
на место. Убедитесьв правильности
направления полюсов - i +.
• Разряжены батареи.
– Замените батареи.
Экология – забота о окружающей среде
Kаждый пользователь может внести свой вклад в охрану
окружающей среды. Это не требует особенных усилий.
С этой целью:
Картонные упаковки сдавайте в макулатуру.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбрасывайте в контейнер,
предназначенный для пластика.
Запрещается выбрасывать использованные батарейки
в обычный смешанный мусор (токсичные тяжелые
металлы). Их следует сдавать в специализированные
пункты сбора отработанных батареек и акккумуляторов.
Перед утилизацией старого электробытового прибора
выньте из него батарейки (тип 5000.3).
Непригодный прибор отдайте в соответствующий пункт по утилизации, т.к. содержащиеся в приборе вредные компоненты
могут создавать угрозу для окружающей
среды.
Не выбрасывайте прибор вместе с коммунальными отходами!!!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также
по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
5000-017_v02
37
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност
Опасност!/Предупреждение!
Опасност от телесни повреди вследствие на
неспазването
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел, кор-
пусът или дръжката са видимо повредени. В такъв
случай занесете уреда в сервиза.
●● Ако неотделимият захранващ кабел се повреди,
той трябва да бъде сменен у производителя, в специализиран сервиз или от квалифициран специалист, за да се избегне евентуална опасност.
●● Уредът може да се поправя само от обучени специалисти. Неправилно извършените поправки могат
да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност Ви съветваме да се
обърнете към специализиран сервиз на.
●● Преди почистване, сглобяване или разглобяване на уреда винаги изваждайте захранващия
кабел от електрическия контакт.
●● Преди замяна на оборудването или доближаване до частите, движещи се по време на
употреба, следва да изключите уреда и да го
отключите от захранването.
●● Не почиствайте с прахосмукачката хора и животни,
а особено внимавайте да не приближите смукателните приставки до очите и ушите.
●● Деца над осемгодишна възраст, лица с ограничени
умствени, сетивни или физически способности
и лица без опит и нужните знания могат да използват
уреда само под надзора или след по-ранно обяснение на възможните рискове и опасности и инструкция
за безопасна употреба на уреда. Не позволявайте на
деца да си играят с уреда. Деца над осемгодишна
възраст могат да почистват или извършват действия
по поддръжка на устройството само под надзор.
Внимание!
Опасност от имуществени вреди вследствие
на неспазването
●● Включете прахосмукачката към ел. мрежа с променлив ток 230 V с мрежов предпазител 16 A.
38
●● Не изваждайте щепсела от контакта с дърпане за
кабела.
прекарвайте прахосмукачката и приставките
й през захранващия кабел, тъй като по този начин
може да повредите изолацията на кабела.
●● Не почиствайте без торбичката, филтрите или
в случай че са повредени.
●● Не използвайте прахосмукачката за всмукване на:
клечки кибрит, фасове, гореща пепел. Избягвайте
да събирате с прахосмукачката остри предмети.
●● Проверете смукателния маркуч, тръбите и приставките - отстранете намиращите се в тях отпадъци.
●● Не почиствайте фин прах като напр. брашно,
цимент, гипс, тонер за принтер и ксерокс и др.
●● Към прахосмукачките с контакт за електрическа
четка не бива да се включват други уреди освен
електрическата четка на фирма ZELMER.
●● Не
Указание
Информация за продукт и указания относно
ползването му
●● Използвайте прахосмукачката само вътре в помещенията и само за почистване на сухи повърхности. Килимите след мокро почистване трябва да се
изсушат преди използване на прахосмукачката.
Технически данни
Типът прахосмукачка и нейните технически параметри
са дадени на информационната табелка. Предпазител
на мрежата 16 А. Не предизвиква смущения в радиои телевизионния сигнал.
Не се нуждае от заземяване
.
Прахосмукачките ZELMER отговарят на изискванията на
действащите стандарти.
Уредът отговаря на изискванията на директивите:
–– Нисковолтови съоръжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/EC.
Ниво на шум: 76 dB/A.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
Електростатика
При почистване с прахосмукачката на някои повърхности
в помещения с ниска влажност на въздуха, това може
да доведе до незначително наелектризиране на устройството. Това е естествено явление, не поврежда устройството и не е негов дефект.
За минимизация на това явление се препоръчва:
●● разреждане на устройството чрез докосване с тръбата до метални обекти в стаята,
●● повишаване на влажността на въздуха в помещението,
●● употребяване на общодостъпни антиелектростатически средства.
5000-017_v02
Смукателна четка
Малка смукателна приставка
Приставка за фуги
Малка четка
Възможност за използване на ел. четка
Турбочетка
Електрическа четка
Четка за паркет „BNB”
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+
SAFBAG 2 бр. HEPA H11
Телескопична
+
+
+
+
+
–
–
–
5000.0***HP
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 бр. HEPA H13
Телескопична
+
+
+
+
+
–
–
+
Изходящ филтър
8
+
Торбичка / брой
7
+
Сензор за изхабяване на изходящия
филтър
6
+
Сензор за запълване на торбичката
5
+
Система за защита в случай на липсваща торбичка
4
+
Предпазен клапан
3
–
Система за паркиране “Автостарт”
2
+
Гнездо на електрическата четка
1
5000.0***SK
Тип
Регулиране на всмукателната мощност
Смукателна тръба
Опция на
изпълнение
и принадлежности
Дистанционно регулиране на мощността
ТИПОВЕ ПРАХОСМУКАЧКИ 5000
10
11
5000.0***HT
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 бр. HEPA H13
Телескопична
+
+
+
+
+
+
–
+
5000.0***HQ
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 бр. HEPA H13
Телескопична
+
+
+
+
+
–
+
+
5000.3***HT
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 бр. HEPA H13
Телескопична
+
+
+
+
+
+
–
+
5000.3***HQ
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 бр. HEPA H13
Телескопична
+
+
+
+
+
–
+
+
Устройство на уреда
A
Капак на изходящия филтър
Дръжка
Щепсел със захранващ кабел
Прикрепващ елемент за смукателната четка
Приемник на инфрачервени лъчи (тип 5000.3)
Бутон за увеличаване на мощността
Бутон включване/изключване
Бутон за намаляване на мощността
Индикатор на нивото на смукателната мощност
Индикатор за запълване на торбичката
Регулатор на автоматичното прибиране на кабела
Бутон за прибиране на кабела
Гнездо на електрическата четка
Индикатор за изхабяване на филтъра
Прикрепващ елемент на предния капак
Капак на мястото за принадлежности
Предавател на инфрачервени лъчи (тип 5000.3)
Бутон на режима за готовност „STANDBY” (тип 5000.3)
Смукателен маркуч. Прахосмукачката е снабдена
само с един смукателен маркуч (А или B)
A Смукателен маркуч (тип 5000.0)
B Смукателен маркуч с дистанционно регулиране
на мощността (тип 5000.3)
20 Телескопична смукателна тръба
21 Торбичка SAFBAG
22 Модул на торбичката SAFBAG (с монтирана торбичка
SAFBAG)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5000-017_v02
23 Изходящ филтър. Прахосмукачката е снабдена само
с един изходящ филтър (A или B)
A Изходящ филтър HEPA H13 (тип 5000.0 HP,
5000.0 HT, 5000.0 HQ, 5000.3 HT, 5000.3 HQ) (монтиран в прахосмукачката)
B Изходящ филтър HEPA H11 (тип 5000.0 SK)
(монтиран в прахосмукачката)
24 Заглушаваща пяна (монтирана в прахосмукачката)
25 Предпазен елемент на входящия филтър (монтиран
в прахосмукачката)
26 Входящ филтър (монтиран в прахосмукачката)
27 Малка четка
28 Приставка за фуги
29 Малка смукателна приставка
30 Четка за паркет “BNB” (“Brush Natural Bristle”)
(тип 5000.0 HP, 5000.0 HT, 5000.0 HQ, 5000.3 HT,
5000.3 HQ)
Служи за почистване и полиране на твърди, чувствителни на надраскване повърхности, напр. дървени
подове, панели, паркет, мрамор, плочки, стени и др.
Фината и мека четка от естествен косъм осигурява максимална ефективност на почистване и предпазва от
надраскване почистваната повърхност.
31 Турбочетка (тип 5000.0 HT, 5000.3 HT)
32 Електрическа четка (тип 5000.0 HQ, 5000.3 HQ)
33 Смукателна четка. Прахосмукачката е снабдена само
с един вид смукателна четка (А или B)
A Смукателна четка с превключване
B Смукателна четка със сепаратор за дребни предмети
39
Подготовка на прахосмукачката за
използване
B
1 Пъхнете накрайника на маркуча в отвора на прахосмукачката и леко го натиснете. Щракването означава,
че маркучът е правилно монтиран.
2 Съединете другия край на маркуча (дръжката)
с телескопичната смукателна тръба. За тази цел натиснете затварящия механизъм „A” и пъхнете тръбата
в дръжката на маркуча така, че затварящият механизъм
„A” да щракне в отвора „B”.
3 Настройте телескопичната смукателна тръба
на желаната дължина, като преместите регулатора
съгласно стрелката и издърпате/ вкарате тръбата.
4 На другия край на смукателната тръба монтирайте
съответната смукателна приставка или четка.
5 На смукателната четка със сепаратор за дребни
предмети можете да монтирате кошче с цел събиране на
малки предмети. За тази цел свалете капачето и поставете кошчето.
6 За почистване на твърди подове - дървени подове,
изкуствени материали, керамични плочки и др., извадете
четката с натискане на превключвателя на смукателната
четка съгласно рисунката
.
7 Хванете щепсела на захранващия кабел (3) и го
издърпайте от прахосмукачката.
При издърпване на захранващия кабел обърнете внимание на жълтата черта, с която
е отбелязан краят на кабела. Опитите
кабелът да бъде издърпан по-нататък
могат да доведат до повреждането му.
Прахосмукачката има функция за автоматично прибиране на кабела, която дава възможност захранващият
кабел да се прибере сам автоматично, без да е необходимо непрекъснато да се натиска бутонът за прибиране
на кабела (12). За да включите функцията, преместете
регулатора на автоматичното прибиране на кабела (11)
на положение AUTO.
8 Пъхнете щепсела на кабела в електрически контакт.
Преди да пуснете прахосмукачката, се уверете дали торбичката SAFBAG е поставена вътре в прахосмукачката,
а също дали входящият и изходящият HEPA филтър
е монтиран в прахосмукачката.
9 Пуснете прахосмукачката с натискане на бутона
„включване/изключване” (7).
10 Прахосмукачката има електронен регулатор на мощността, който дава възможност за плавно регулиране на
мощността на прахосмукачката по време на почистване.
Регулирането на мощността става с помощта на бутоните
за смяна на мощността (6, 8) съответно – увеличаване
на смукателната мощност или – намаляване на смукателната мощност. Настройката на смукателната мощност
се сигнализира със светене на съответния брой диоди.
Прахосмукачката ще се включи по подразбиране при
средно ниво на мощност. На индикатора на нивото на
мощността (9) ще светнат три диода.
40
По време на почистване смукателната мощност може да
се настрои. Препоръчителните настройки са следните:
Настройка 1 - почистване на пердета
Настройка 2 - почистване на тапицерия
Настройка 3 - икономична мощност
Настройка 4 - почистване на килими
Настройка 5 - почистване на твърди подове и фуги.
11 Прахосмукачката тип 5000.3 притежава допълнително дистанционно регулиране на смукателната мощност, разположено в дръжката на смукателния маркуч.
То дава възможност за промяна на смукателната мощност без навеждане.
За да използвате тази функция, отворете мястото на
батериите в дръжката на смукателния маркуч и поставете
2 батерии 1,5 V тип AAA, или 2 акумулатори 1,2 V тип AAA.
Сложете батериите така, че полюсът
на батериите, отбелязан с “+”, да бъде
винаги по посока на капачето на мястото,
обозначено с “+”.
Използвайте само батерии с подходящо качество.
Изтичането на батериите може да доведе до повреда
на електронната система.
12 Дистанционното регулиране на мощността става
с натискане на дръжката на маркуча на съответния бутон
( , ):
–– За да увеличите смукателната мощност с една степен, натиснете бутона .
–– За да намалите смукателната мощност с една степен, натиснете бутона .
13 С натискане на бутона
на дръжката на маркуча
прахосмукачката се изключва временно, като остава
в състояние на готовност (STANDBY).
За да продължите почистването, натиснете отново
бутона на режима на готовност (18). Устройството
започва да работи със смукателната мощност, настроена при последното използване.
За да може системата за дистанционно
управление да работи правилно, предавателят и приемникът на инфрачервени
лъчи трябва да се “виждат” един друг.
14 Прахосмукачката има място за прибиране на принадлежностите. За да го отворите, вдигнете нагоре капака
на мястото за прибиране на принадлежностите (16).
15 Принадлежностите могат да се поставят на мястото
за прикрепване на принадлежности, намиращо се на
дръжката на смукателния маркуч. Така те ще бъдат под
ръка във всеки момент.
16 Прахосмукачката има функция “Система за паркиране”. Тази функция дава възможност за временно
изключване на прахосмукачката с помощта на окачването на смукателната четка, без да е необходимо да
се използва превключвателят. За тази цел по време на
работа на прахосмукачката пъхнете прикрепващия елемент на смукателната четка в гнездото на корпуса (4).
Следва автоматично изключване на прахосмукачката.
5000-017_v02
Демонтаж на филтрите
Преди смяната на филтрите се уверете, че прахосмукачката е изключена и щепселът на захранващия кабел
е изваден от електрическия контакт.
C
ВХОДЯЩ ФИЛТЪР
●● Освободете механизма за прикрепване на предния
капак (15) и го отворете.
●● Извадете от вътрешността на прахосмукачката
модула на торбичката SAFBAG.
1 Извадете от улеите намиращия се на задната стена
във вътрешността на прахосмукачката предпазен елемент на входящия филтър с монтирания входящ филтър.
2 Свалете входящия филтър от предпазния елемент
на входящия филтър.
3 Поставете новия филтър в предпазния елемент
на входящия филтър (25) с платнената страна откъм
вътрешността на предпазния елемент, като внимавате
ръбовете на филтъра точно да прилягат към предпазния
елемент на филтъра.
4 Пъхнете предпазния елемент на входящия филтър (25) с филтъра докрай в улеите на предишното му
място.
Повредения входящ филтър сменяйте
винаги с нов фабричен оригинален филтър.
●● Сложете
във вътрешността на прахосмукачката
модула на торбичката SAFBAG. Затворете капака
с натискане – ще чуете характерно щракване, внимавайте да не защипете торбичката.
ИЗХОДЯЩ ФИЛТЪР HEPA
D
Прахосмукачките са снабдени с изходящ филтър клас
HEPA (High Efficiency Particulate Air) H11, H13.
Това са филтри с изключително висока филтрационна
способност, изработени от специални влакна, които са
в състояние да задържат почти всички частици прах.
Класите H11 и H13 определят пропускливостта на дадения филтър: филтърът H11 задържа 95,5% от частиците
с големина 0,3 микрона, а филтърът H13 дори 99,95% от
всички отпадъци.
1 Изходящият HEPA филтър трябва да се смени, когато
повърхността на филтъра се замърси или светне лампата на индикатора за смяна на изходящия филтър (14)
(пулсиращ червен цвят). Едновременно със светването
на индикатора за смяна на изходящия филтър светва
звуковата сигнализация за смяна на изходящия филтър,
т.нар. „Buzzer” (сигнализатор), намалява също смукателната мощност на прахосмукачката (настройка 1).
2 За да смените HEPA филтъра, вдигнете дръжката
на прахосмукачката. След това хванете капака на изходящия филтър (1) за двата издадени прикрепващи елемента, дръпнете силно с палци капака на изходящия
филтър и го вдигнете нагоре. Издърпайте капака на
изходящия филтър от прахосмукачката.
3 Извадете касетата на HEPA филтъра, на мястото на
захабената поставете нова. HEPA филтърът осигурява
5000-017_v02
ефективно използване на прахосмукачката за около
1 година.
4 Поставете капака така, че двете издатини, намиращи
се в долната част на капака, да съвпаднат с отворите
в корпуса на прахосмукачката, натиснете капака на филтъра така, че задните прикрепващи елементи да щракнат
на корпуса.
E
ЗАГЛУШАВАЩА ПЯНА
1 За почистване на заглушаващата пяна (24) вдигнете
дръжката на прахосмукачката. След това хванете капака
на изходящия филтър (1) за двата издадени прикрепващи елемента, дръпнете силно с палци капака на изходящия филтър (1) и го вдигнете нагоре.
2 Издърпайте капака на изходящия филтър (1) от
прахосмукачката. Обърнете го, а след това извадете от
капака заглушаващата пяна (24).
3 Ако заглушаващата пяна (24) се замърси, има
възможност тя да се изплакне с течаща вода. Преди да
поставите пяната обратно не забравяйте да я изсушите.
От гледна точка на безопасността е недопустимо поставянето на заглушаващата
пяна, ако тя е влажна.
4 Поставете изплакнатата заглушаваща пяна (24) на
предишното й място. Поставете капака така, че двете
издатини, намиращи се в долната част на капака, да
попаднат в отворите в корпуса на прахосмукачката, натиснете капака на изходящия филтър (1) така, че задните
прикрепващи елементи да щракнат в корпуса.
Демонтаж/монтаж на торбичката
SAFBAG
F
1 Прахосмукачката има предпазен клапан, който се
намира във вътрешността на контейнера за прах (торбичката). Задейства се автоматично, ако настъпи пълно
запушване на смукателния маркуч или съединените
с него принадлежности или прекомерно запълване на
торбичката с прах. След отваряне на клапана се чува
характерно “пърпорене” в прахосмукачката. Отварянето
на предпазния клапан води до светване на индикатора
за запълване на торбичката.
2 Светването на индикатора за запълване на торбичката (10) (смукателната приставка или четка е вдигната
над почистваната повърхност) означава, че е торбичката е запълнена и е необходимо тя да се смени с нова.
Освен това индикаторът за запълване на торбичката
с прах може да се задейства в случай на запушване на
смукателния маркуч или съединените с него принадлежности.
3 Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (7). Извадете щепсела на захранващия кабел от ел. контакта.
4 Натиснете двата странични бутона, намиращи се
отстрани на накрайника на маркуча, след това извадете
накрайника на маркуча от входящия отвор на прахосмукачката.
41
5 Освободете механизма за прикрепване на предния
капак (15), отворете го.
6 Извадете от вътрешността на прахосмукачката
модула на торбичката SAFBAG (22).
7 Затворете капака на торбата SAFBAG, за да затворите отвора на торбата с боклуците. Като държите пластината на торбата, завъртете я нагоре и издърпайте торбата от фиксатора на торбата в указаната посока.
8 Поставете пластината на новата торбичка в улеите
на модула на торбичката SAFBAG (22) и я пъхнете
докрай. Посоката на поставяне на торбичката е отбелязана със стрелка на торбичката.
●● Пъхнете модула на торбичката SAFBAG заедно
с монтираната торбичка в улеите, намиращи се на
стената на вътрешността на прахосмукачката. Затворете капака с натискане – ще чуете характерно щракване, внимавайте да не защипете торбичката.
Не почиствайте, ако в прахосмукачката не
е монтиран модулът на торбичка SAFBAG.
При липса на модула на торбичката
SAFBAG затварянето на горния капак на
прахосмукачката е невъзможно.
Прахосмукачките Zelmer са снабдени с торбички SAFBAG
- виж броя, даден в таблицата. Препоръчва се торбичката да се смени, ако забележите, че:
а) светне индикаторът за запълване на торбичката,
б) предпазният клапан се задейства,
в) прахосмукачката почиства по-слабо,
г) торбичката е запълнена.
Специални принадлежности
В магазините за продажба на прахосмукачки можете да
се снабдите със специални принадлежности:
Електрическа четка Zelmer (32)
С прахосмукачките ZELMER може да се използва само
електрическата четка, произведена от ZELMER. Прилагането на електрическа четка на друга фирма може да
доведе до повреда на прахосмукачката.
Електрическата четка може да се прилага за всички прахосмукачки ZELMER, които имат гнездо за включването
й. При използване на електрическата четка спазвайте
нейната инструкция за употреба.
Електрическата четка е особено подходяща за почистване на захабени килими. Преди почистване отстранете
от пода по-големите отпадъци като напр.: парчета плат,
хартии и др., за да избегнете блокирането на въртящия
елемент на четката.
Турбочетка Zelmer (31)
Може да се използва с всеки тип прахосмукачка ZELMER.
Служи за по-ефективно почистване на килими и мокети.
При използване на турбочетката спазвайте нейната
инструкция за употреба.
Използването на турбочетката значително увеличава
ефективността на отстраняване на влакнести отпадъци
като напр. козина, косми, конци и др. Тя е особено под-
42
ходяща за жилища, в които има животни (котки, кучета),
чиято козина трудно се отстранява от килимите и мокетите.
Приключване на работа, почистване
и поддръжка
G
1 Изключете прахосмукачката с натискане на бутона
включване/изключване (7).
2 Извадете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.
3 Приберете захранващия кабел с натискане на бутона
за прибиране на кабела (12). При тези действия придържайте кабела, за да не се стигне до заплитането му
и внезапното удряне на щепсела в корпуса на прахосмукачката.
4 Отделете телескопичната тръба от смукателната
приставка или четка.
5 Отделете телескопичната тръба от маркуча. За да
извадите тръбата от дръжката на маркуча, натиснете
затварящия механизъм „A” и същевременно дръпнете
тръбата по посока на стрелката.
6 Натиснете двата странични бутона, намиращи се
отстрани на накрайника на маркуча, след това извадете
накрайника на маркуча от входящия отвор на прахосмукачката.
7 Прахосмукачката може да се съхранява във вертикално или хоризонтално положение; за тази цел пъхнете
издатината на смукателната четка в прикрепващия елемент за смукателната четка. Маркучът може да остане
монтиран в прахосмукачката, обаче внимавайте да не
е силно прегънат по време на съхранение.
8 В случай на необходимост изтрийте корпуса и резервоара за торбичката с мокра кърпа (можете да използвате препарат за миене на съдове) и ги подсушете.
Не използвайте абразивни средства или
разтворители.
Примерни проблеми по време на
използване на прахосмукачката
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Чува се характерно
“пърпорене” на прахосмукачката, което означава, че се е задействал
предпазният
клапан.
• Торбичката за прах може да е пълна
– сменете торбичката с нова.
• Въпреки, че торбичката още не
е пълна, сменете я с нова. При
неблагоприятни условия фин прах
може да е запушил порите на повърхността на торбичката.
• Смукателната тръба, маркучът или
приставката е запушена – отстранете
причината за запушването.
Торбичката е повре- Сменете торбичката и филтрите.
дена.
5000-017_v02
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Прахосмукачката
почиства слабо
Сменете торбичката и филтрите,
проверете смукателната тръба, маркуча и приставката – отстранете причината за запушването.
Задействал е предпа- Проверете дали заедно с прахосмузителят на ел. инста- качката не са включени други уреди
лацията
към същата електрическа верига, ако
задействането на предпазителя на ел.
инсталацията се повтаря, предайте
прахосмукачката в сервиза.
Прахосмукачката не Занесете прахосмукачката в сервиз.
работи, корпусът или
захранващият кабел са
повредени
Дистанционното регу- • Батериите нямат добър контакт или
лиране на мощността са неправилно поставени.
(тип 5000.3) не работи
- Отворете мястото на батериите,
намиращо се в дръжката на маркуча
и натиснете батериите на мястото
им. Уверете се, че полюсите - и + се
намират в правилната посока.
• Батериите може да са изчерпани.
- Сменете батериите.
Екология – грижа за околната среда
Всеки потребител може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно нито скъпо. За тази цел:
Картонените опаковки предайте за вторични суровини.
Полиетиленовите пликове (ПЕ) изхвърлете
в контейнера за пластмаса.
Батериите съдържат вещества, вредни за околната
среда. Те не бива да се изхвърлят заедно с останалите
домакински отпадъци, а трябва да се предадат в пункт
за събиране на вторични суровини. Преди изхвърлянето
или предаването на уреда в пункт за събиране на вторични суровини, не забравяйте да извадите батериите от
мястото им (тип 5000.3).
Изхабения уред предайте в съответния пункт за събиране на уреди, тъй като намиращите се в уреда опасни
съставни части могат да представляват опасност за
околната среда.
Не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци!!!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
5000-017_v02
43
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію просимо зберегти, щоб за необхідністю
скористатися нею під час користування у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Небезпека! / Попередження!
Недотримання загрожує травмами
●● Не
запускайте обладнання, якщо живильний
кабель, корпус або ручка мають помітні пошкодження. У такому випадку здайте обладнання
у сервісний центр.
●● Якщо невід’ємний живильний кабель буде пошкоджений, він підлягає заміні виробником або спеціалізованим сервісним центром, чи кваліфікованою
особою для попередження небезпеки.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим персоналом. Неправильно проведений
ремонт може привести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися до спеціалізованого
сервісного центру.
●● Перед очищенням обладнання, його монтажом
або демонтажом вийміть приєднувальний провід з розетки.
●● Перед заміною елементів або при контакті з частинами, які перебувають у русі під час експлуатації, слід вимкнути прилад та відключити його
від електромережі.
●● Не очищувати пилососом людей та тварин, а особливо будьте обережними і не наближайте наконечників до очей та вух.
●● Діти старше 8 років, особи з обмеженими психічними, сенсорними або ментальними можливостями,
а також особи, що не мають відповідного досвіду та
знань, можуть використовувати прилад виключно
під наглядом або після попереднього пояснення
можливих загроз та інструктажу з безпечного використання приладу. Не можна дозволяти дітям гратись із приладом. Дозволяється очистка приладу та
виконання дій по зберіганню дітьми старше 8 років
за умови відповідного нагляду.
Увага!
Недотримання загрожує пошкодженням
майна
●● Пилосос підключайте до мережі перемінного струму
●● Не витягайте вилку з розетки тримаючи за провід.
●● Забороняється переїжджати пилососом та всмокту-
вальними щітками через мережний кабель, це може
привести до пошкодження ізоляції проводу.
●● Не збирайте пил без мішка і фільтрів та у випадку
їхнього пошкодження.
●● Забороняється збирати пилососом: сірники, недокурки сигарет, розжарену золу. Уникайте збору
гострих предметів.
●● Перевіряйте всмоктувальний шланг, труби і всмоктувальні насадки – видаліть сміття, що в них знаходиться.
●● Не збирайте пилососом дрібний пил як: мука,
цемент, гіпс, тонери принтерів і ксероксів та ін.
●● Забороняється підключати до пилососів, оснащених гніздом електрощітки інше, ніж електрощітка
обладнання Фірми ZELMER.
Вказівка
Інформація про продукт та вказівки щодо
користування
●● Користуйтесь
пилососом тільки усередині приміщень і тільки для очищування сухих поверхонь.
Килими, що очищуються в мокрому виді необхідно
осушити.
Технічні дані
Тип пилососу та його технічні параметри вказані на
щитку. Захист мережі 16 A.
Не приводить до завад у прийомі RTV.
Не вимагає заземління
.
Пилососи ZELMER виконують вимоги діючих стандартів.
Прилад відповідає вимогам директив:
–– Електрообладнання низької напруги (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Рівень шуму: 76 дБ/A.
Продукт позначен знаком CE на щитку.
Електростатичність
Прибирання пилососом деяких поверхонь в умовах низької вологості повітря може викликати незначну наелектризованістьпристрою. Це природне явище, воно не
пошкоджує пристрій та не являється його дефектом.
Для мінімізації цього явища рекомендується:
●● розрядити пристрій шляхом багаторазового торкання
трубою металевих об‘єктів у кімнаті,
●● підвищення вологості повітря в приміщенні,
●● використання загальнодоступних антиелектростатичних засобів.
230 V, захищеної мережним запобіжником 16 A.
44
5000-017_v02
ТИПИ ПИЛОСОСІВ 5000
Щітка мала
Можливість застосування електрощітки
Турбощітка
Електрощітка
Щітка паркетна „BNB”
18
19
20
+
+
+
–
–
–
5000.0***HP
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт. HEPA H13 Телескопічна
+
+
+
+
+
–
–
+
Всмоктувальна щітка
17
+
Всмоктувальна насадка мала
16
+
Всмоктувальна труба
15
SAFBAG 2 шт. HEPA H11 Телескопічна
Вихідний фільтр.
9
+
Мішок /кількість
8
+
Датчик зносу вихідного фільтра
7
+
Датчик заповнення мішка
6
+
Захист за відсутності мішка
5
+
Клапан безпеки.
4
+
Парксистема „Auto-start”
3
–
Гніздо електрощітки.
2
+
Регулятор сили всмоктування
1
5000.0***SK
Тип
дистанційне регулювання потужності
Щілинна насадка
Опція виготовлення
й оснащенні
10
11
12
13
14
5000.0***HT
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт. HEPA H13 Телескопічна
+
+
+
+
+
+
–
+
5000.0***HQ
+
–
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт. HEPA H13 Телескопічна
+
+
+
+
+
–
+
+
5000.3***HT
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт. HEPA H13 Телескопічна
+
+
+
+
+
+
–
+
5000.3***HQ
+
+
+
+
+
+
+
+
SAFBAG 2 шт. HEPA H13 Телескопічна
+
+
+
+
+
–
+
+
Складові частини обладнання
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
A
Кришка вихідного фільтра
Ручка
Вилка з приєднувальним кабелем
Зачіп для кріплення всмоктувальної щітки
Приймач інфрачервоного випромінювання (тип 5000.3)
Кнопка збільшення потужності
Кнопка включіть/виключіть
Кнопка зменшення потужності
Індикатор рівня сили всмоктування
Індикатор наповнення пилозбірника
Золотник „Автореверс”
Кнопка змотувача
Гніздо електрощітки.
Показник зносу фільтра
Зачіп передньої кришки
Кришка сховища для аксесуарів.
Передавач
інфрачервоного
випромінювання
(тип 5000.3)
Кнопка режиму готовності „STANDBY” (тип 5000.3)
Шланг всмоктування. Пилосос обладнаний тільки
одним шлангом для всмоктування пилу (А або В)
A Всмоктувальний шланг (тип 5000.0)
B Всмоктувальний шланг із дистанційним регулюванням сили всмоктування (тип 5000.3)
Всмоктувальна труба телескопічна
Мішок SAFBAG
Модуль мішка SAFBAG (зі встановленим мішком
SAFBAG)
5000-017_v02
23 Фільтр тонкої очистки. Пилосос обладнаний тільки
одним фільтром тонкої очистки (А або В)
A Вихідний фільтр HEPA H13 (тип 5000.0 HP,
5000.0 HT, 5000.0 HQ, 5000.3 HT, 5000.3 HQ)
(встановлений у пилососі)
B Вихідний фільтр HEPA H11 (тип 5000.0 SK) (встановлений у пилососі)
24 Заглушаюча пінка (встановлена у пилососі)
25 Захист вхідного фільтра (встановлений у пилососі)
26 Вхідний фільтр (встановлений у пилососі)
27 Щітка мала
28 Щілинна насадка
29 Всмоктувальна насадка мала
30 Паркетна щітка „BNB” (Brush Natural Bristle)
(тип 5000.0 HP, 5000.0 HT, 5000.0 HQ, 5000.3 HT,
5000.3 HQ)
Служить для очищування і полірування твердих, чутливих до утворення подряпин поверхонь, напр. підлог
з деревини, панелів, паркету, мармуру, плиток та ін. Делікатне і м’яке волосся натурального походження забезпечує максимальну ефективність збору пилу і захищає від
утврення подряпин на поверхні, що прибирається.
31 Турбощітка (тип 5000.0 HT, 5000.3 HT)
32 Електрощітка (тип 5000.0 HQ, 5000.3 HQ)
33 Всмоктувальна щітка Пилосос оснащений тільки
одним видом всмоктувальної щітки (A або B)
A Всмоктувальна щітка, що переключається
B Всмоктувальна щітка із сепаратором дрібних
предметів
45
Підготовлення пилососу до праці
B
1 Закривлений наконечник шланга установіть в отвір
пилососу і легко дотисніть. Характерний звук „click” свідчить про правильне встановлення шланга.
2 Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą ssącą Другий наконечник шланга (держатель) з’єднайте з телескопічною трубою. З цією метою натисніть заскочку „A”
i всуньте трубу в держатель щланга так, щоб заскочка
„A” заблокувалась в отворі „B”.
3 Всмоктувальну телескопічну трубу встановіть на
потрібну довжину, пересуваючи золотник згідно зі стрілкою і висуньте/зсуньте трубу.
4 На другому кінці всмоктувальної труби встановіть відповідну всмоктувальну насадку або щітку.
5 У всмоктувальну щітку с сепаратором дрібних предметів можна також установити корзину для збирання
дрібних елементів. З цією метою зніміть заглушку
і вставте корзину.
6 Для очищування твердих основ – підлог з деревини,
пластмаси, керамічних плиток та ін., висуньте щітку,
натискаючи перемикач на всмоктувальній щітці згідно
з рисунком
.
7 Схопіть вилку приєднувального кабелю (3) i витягніть
його із пилососу.
При витягуванні приєднувального кабелю
зверніть увагу на жовтий бандаж, що сигналізує кінець кабелю, що відмотується.
Подальші намагання (шарпання) можуть
привести до його пошкодження.
Пилосос оснащений функцією „Автореверс”, що надає
можливість автоматично втягувати приєднувальний
кабель без необхідності притримування натиснутої
кнопки змотувача (12). Щоб включити функцію пересуньте золотник „Автореверс” (11) у положення AUTO.
8 Уставте вилку кабелю до мережної розетки.
Перед запуском пилососу упевніться, чи мішок SAFBAG
встановлений у камері пилососу, а також чи вхідний
і вихідний фільтри HEPA встановлені у пилососі.
9 Запустіть пилосос, натискаючи кнопку „включіть/
виключіть” (7).
10 Пилосос оснащений електронним регулятором
потужності, що під час прибирання надає можливість
ступеневого регулювання сили всмоктування пилососу.
Регулювання сили всмоктування відбувається за допомогою кнопок зміни сили (6,8) відповідно – збільшення
сили всмоктування або
– зменшення сили всмоктування. Встановлення сили всмоктування сигналізується
свіченням відповідної кількості діодів.
Пилосос запуститься у середньому діапазоні сили всмоктування. На індикаторі рівня сили всмоктування (9) запаляться три діоди.
Під час прибирання можна пристосувати силу всмоктування. Рекомендовані настроювання це:
46
Настроювання 1 – прибирання занавісок
Настроювання 2 – прибирання оббивки меблів
Настроювання 3 – економічна потужність
Настроювання 4 – прибирання килимів
Настроювання 5 – прибирання твердих підлог та щілин.
11 Пилосос тип 5000.3 додатково має функцію дистанційного регулювання сили всмоктування, розміщену
у рукоятці всмоктувального шланга. Вона дозволяє змінювати силу всмоктування, без необхідності схиляння.
Щоб скористатися цією функцією відкрийте сховище для
батарей у рукоятці всмоктувального шланга і вставте
2 батареї 1,5 V тип AAA, або 2 акумулятори 1,2 V typ
AAA.
Батареї покладайте так, щоб полюс батареї, позначений „+” завжди був направлений у заскочку ємності, позначеної символом „+”.
Застосовуйте батареї тільки відповідної якості.
„Виливання” батареї може привести до пошкодження
електронної ситсеми.
12 Дистанційне регулювання сили всмоктування відбувається шляхом натиснення на рукоятці шланга відповідної кнопки ( , ):
–– Для збільшення сили всмоктування на одне настроювання, натисніть кнопку .
–– Для зменшення сили всмоктування на одне настроювання, натисніть кнопку .
13 Натиснення кнопки
на рукоятці шланга виключає
пилосос тимчасово, залишаючи його у стані готовності
(STANDBY).
Для продовження процесу прибирання, натисніть поторно
кнопку режиму готовності (18). Обладнання почне працювати із силою всмоктування, яка була встановлена під
час останнього користування.
Щоб система дистанційного управління
работала правильно, передавач и приймач
інфрачервоного випромінювання повинні
„бачити” один одного.
14 Пилосос оснащений сховищем для аксесуарів. Для
відкриття сховища потягніть кришку сховища для аксесуарів (16) уверх.
15 Аксесуари можна помістити у держателі для аксесуарів, що знаходиться у ручці всмоктувального шланга.
Вони у будь-який момент доступні для використання.
16 Пилосос оснащений функцією „Parksystem”. Ця функція надає можливість тимчасово виключити пилосос при
використанні кріпильного гака всмоктувальной щітки,
без необхідності скористатися кнопкою вимикача. З цією
метою під час роботи пилососу вставте кріпильний гак
всмоктувальної щітки у зачіп для кріплення всмоктувальної щітки (4). Тоді відбудеться автоматичне вимикання
пилососу.
5000-017_v02
E
Демонтаж фільтрів
Перед заміною фільтрів упевніться, що пилосос виключений i вилка приєднувального шнура витягнена з розетки.
C
ВХІДНИЙ ФІЛЬТР
●● Звільніть зачіп передньої кришки (15) і відкрийте її.
●● Вийміть з камери пилососу модуль пилозбірника
SAFBAG.
1 Висуньте з направляючих, що знаходяться на задній
стінці камери пилососу захист вхідного фільтра зі встановленим вхідним фільтром.
2 Із захисту вхідного фільтра вийміть вхідний фільтр.
3 Новий фільтр встановіть у захист вхідного фільтра (25)
тканиною усередину захисту, звертаючи увагу на те, щоб
краї фільтра старанно прилягали до захисту фільтра.
4 Захист вхідного фільтра (25) з фільтром всуньте до
упору у направляючі в попереднє місце.
Пошкоджений вхідний фільтр замінюйте
завжди новими оригінальним фільтром
виробника.
●● Встановіть у камеру пилососу модуль мішка SAFBAG.
Закрийте кришку натискаючи її, до відчутного характерного звуку „click” – зверніть увагу, щоб не притиснути мішок.
ВИХІДНИЙ ФІЛЬТР HEPA
D
Пилососи оснащені вихідним фільтром класу HEPA (High
Efficiency Particulate Air) H11, H13.
Це фільтри з винятково високою здатністю фільтрації,
виготовлені зі спеціальних волокон, що можуть затримати
майже всі часточки пилу. Клас H11 i H13 визначають проникність даного фільтра: фільтр H11 затримує 95,5% часточок розміром 0,3 мікрона, a фільтр H13 навіть 99,95%
будь-якого забруднення.
1 Вихідний фільтр HEPA потрібно замінити якщо
поверхня фільтра забруднена або запалиться лампочка
показника заміни вихідного фільтра (14) (пульсуючий
червоний колір). Одночасно із запаленням показника
заміни вихідного фільтра включається звукова сигналізація заміни вихідного фільтра, так зв. „Buzer”, зменшиться
також сила всмоктування пилососу (настроювання 1).
2 Для заміни фільтра HEPA піднесіть тримач пилососу.
Далі схопіть кришку вихідного фільтра (1) за два вистаючі зачепи, потягніть сильно великими пальцями кришку
вихідного фільтра і піднесіть її уверх. Висуньте кришку
вихідного фільтра з пилососу.
3 Вийміть касету фільтра HEPA – установіть нову
у місце зношеної. Фільтр HEPA зебезпечує ефективне
користування пилососу протягом близько 1 року.
4 Установіть кришку таким способом, щоб два виступи,
що знаходяться у нижній частині кришки були вставлені
в отвори у корпусі пилососу, притисніть кришку фільтра
так, щоб задні зачепи захлопнулися на корпусі.
5000-017_v02
ЗАГЛУШАЮЧА ПІНКА
1 Для очищення заглушаючої пінки (24) піднесіть тримач
пилососу. Далі схопіть кришку вихідного фільтра (1) за два
виступаючі зачепи, потягніть сильно великими пальцями
кришку вихідного фільтра (1) i піднесіть її уверх.
2 Висуньте кришку вихідного фільтра (1) з пилососу.
Поверніть її а потім витягніть з кришки заглушаючу
пінку (24).
3 Якщо заглушаюча пінка (24) буде забруднена, існує
можливість прополоскати її під проточною водою. Перед
повторним встановленням пам’ятайте, щоб осушити
вищевказану пінку.
Ураховуючи безпеку, не допускається
встановлювати вологу заглушаючу пінку.
4 Встановіть прополоскану заглушаючу пінку (24)
у попереднє місце. Установіть кришку таким способом, щоб два виступи, що знаходяться у нижній частині
кришки були вставлені в отвори у корпусі пилососу,
притисніть кришку вихідного фільтра (1), так, щоб задні
зачепи захлопнулися на корпусі.
Демонтаж /монтаж мішка SAFBAG
F
1 Пилосос оснащений запобіжним клапаном, що знаходиться у камері ємності для пилу (мішка). Відкривається
автоматично, у разі повної закупорки всмоктувального
шланга або з’єднаних з ним елементів оснащення та надмірного заповнення мішка пилом. Після відкриття клапана чути характерне „тремтіння” у пилососі. Відкриття
клапана безпеки приведе до засвічення показника заповнення мішка.
2 Засвічення індикатора заповнення мішка (10) (всмоктувальна насадка або щітка піднесені над поверхнею,
що прибирається) інформує, що мішок переповнений
і є необхідність замінити його новим. Крім цього індикатор заповнення пилозбірника може задіяти у випадку
закупорки всмоктувального шланга або з’єднаних з ним
елементів оснащення.
3 Виключіть пилосос, натискаючи кнопку „включіть/
виключіть” (7). Вийміть вилку приєднувального проводу
з розетки.
4 Натисніть дві бічні кнопки, що знаходяться на наконечнику шланга, витягніть наконечник шланга із вхідного
отвору пилососу.
5 Звільніть зачіп передньої кришки (15), відкрийте її.
6 Вийміть з камери пилососу модуль пилозбірника
SAFBAG (22).
7 Закрийте заслінку мішка „SAFBAG”, щоб закрити
отвір брудного мішка. Тримаючи за планку мішка, підніміть її догори і витягніть мішок з напрямних тримача.
8 Установіть пластинку нового мішка між направляючі
модулю мішка SAFBAG (22) i всуньте її до упору. Напрямок
встановлення мішка встановлюється стрілкою на мішку.
●● Модуль мішка SAFBAG разом зі встановленим мішком всуньте у направляючі, що знаходяться на стіні
47
камери пилососу. Закрийте кришку натискаючи її, до
відчутного характерного звуку „click” – зверніть увагу,
щоб не притиснути мішок.
Не прибирайте без встановленого у пилососі модулю мішка SAFBAG. Відсутність
модулю мішка SAFBAG робить неможливим
защемлення верхньої кришки пилососу.
Пилососи Zelmer оснащені мішками SAFBAG кількістю,
вказаною у таблиці. Рекомендується проводити заміну
мішка, якщо виявиться:
a) запалиться показник перезаповнення мішка,
б) задіє запобіжний клапан,
в) пилосос надто малоефективно збирає пил,
г) мішок переповнений.
Спеціальне оснащення
У пунктах продажу пилососів можна додатково придбати
спеціальне оснащення:
Електрощітка Zelmer (32)
Для пилососів ZELMER можна використовувати тільки
електрощітку фірми ZELMER. Користуваня елетрощіткою
іншої фірми може привести до пошкодження пилососу.
Електрощітка може використовуватися для будь-якого
пилососу ZELMER оснащеного гніздом для її підключення. При користуванні електрощіткою необхідно дотримуватися інструкції з її обслуговування.
Електрощітка придатана особливо для прибирання зношених килимів. Перед прибиранням усуньте з основи більші
елементи як: залишки тканин, папір та ін., для попередження заблокування обертального елементу щітки.
Турбощітка Zelmer (31)
Може застосовуватися з кожним типом пилососу
ZELMER. Служить до більш ефективного збирання пилу
з килимів та килимових покриттів. При користуванні
турбощіткою необхідно дотримуватися цієї інструкції
з обслуговування.
Користування турбощіткою рішуче збільшує ефективність
усування волокнистих забруднень, т.е.: шерсть, волосся,
нитки та ін. Особливо придатна у приміщеннях, де перебувають домашні тварини (кіт, пес), якщо усування шерсті з килимів та покриттів дуже тяжке.
Закінчення роботи, очищення
та консервація
G
1 Виключіть пилосос, натискаючи кнопку „включіть/
виключіть” (7).
2 Вийміть вилку приєднувального проводу з розетки.
3 Змотайте приєднувальний кабель, натискаючи
кнопку змотувача (12). При виконанні цієї дії притримайте
кабель, щоб попередити його сплутання та раптове вдарення вилки в корпус пилососу.
4 Роз’єднайте телескопічну трубу із всмоктувальною
насадкою або щіткою.
48
5 Роз’єднайте телескопічну трубу зі шлангом. Для
вийняття труби з держателя шланга натисніть заскочку
„A” i одночасно потягніть за трубу у напрямку стрілки.
6 Натисніть дві бічні кнопки, що знаходяться на наконечнику шланга, витягніть наконечник шланга із вхідного
отвору пилососу.
7 Пилосос можна зберігати у вертикальному або горизонтальному положенні, з цією метою встановіть кріпильний гак всмоктувальної насадки – щітки у зачіп для
кріплення всмоктувальної насадки щітки. Шланг може
залишитися закріпленим до пилососу, але необхідно
звернути увагу, чи він не є надто сильно загнутий під час
його зберігання.
8 Корпус і камеру для мішка за необхідністю, слід протерти зволоженою ганчіркою (можна зволожити засобом
для миття посуди) осушити або витерти досуха.
Не застосовувати засоби для шурування,
a також розчинники.
Прикладові проблеми під час експлуатації
пилососу
ПРОБЛЕМА
ЩО ЗРОБИТИ, ЯКЩО
Чути характерне „тремтіння” пилососу, вказуюче на задіяння клапану безпеки.
• Можливе переповнення пилозбірника – замініть мішок новим.
Хоча мішо ще не переповнений,
замініть його новим. У несприятливих умовах дрібний пил міг закупорити пори на поверхні мішка.
• Всмоктувальна труба, шланг або
насадка закупорені – видалити причину закупорки.
Мішок пошкоджений.
Замініть мішок і фільтри.
Спостерігається неста- Замініть мішок та фільтри, перевірте
ранне збирання пилу всмоктувальну трубу, шланг і всмокпилососом.
тувальну насадку – видаліть причину
закупорки.
Задіяв запобіжник елек- Необхідно перевірити чи разом
тросистеми.
з пилососом не працює інше обладнання, що підключене до цього
ж самого електричного ланцюга, якщо
задіяння запобіжника повторяється,
здайте пилосос до сервісного центру.
Пилосос не працює, Здайте пилосос у сервісний центр.
корпус пошкоджений
або пошкоджений приєднувальний кабель.
Дистанційне
регулю- • Батареї не контактуюються достатвання (тип 5000.3) не ньо або встановлені неправильно.
працює.
– Відкрийте сховище для батарей,
що знаходиться у рукоятці шланга
і втисніть батареї у місце для батарей. Упевніться, що полюси - i +
направлені у відповідний бік.
• Можливе відпрацювання батарей.
- Замініть батареї.
5000-017_v02
Екологія - дбаймо про навколишнє
середовище
Кожен користувач може дбати про охорону
навколишнього природного середовища. Це
не є трудним, ні надто коштовним. З цією
метою:
Картонне упакування здайте в макулатуру.
Поліетиленові мішки (PE) кинути в контейнер для пластиків.
Батареї містять шкідливі для природного середовища
речовини. Не викидайте їх разом з іншими побутовими
відходами, здайте їх до пункту збору вторинної сировини.
Перед тим як викинути або здати обладнання до пункту
вторинної сировини, потрібно пам’ятати про вийняття
батарей зі сховища для батарей (тип 5000.3).
Відпрацьоване обладнання здайте у відповідний пункт
складування, тому що небезпечні компоненти, що містяться в обладнанні можуть складати шкідливу дію для
середовища.
Не викидайте разом з комунальними відходами!!!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских
приміщеннях при температурі +5°С – +40°С. Умови
зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ 15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
5000-017_v02
49
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
Please read this instruction manual carefully. Pay special
attention to important safety instructions. Keep this User’s
Guide for future reference.
Important safety instructions
Danger! / Warning!
Health hazard
●● Do not operate the appliance if the cord, the housing or
the handle is visibly damaged. In such a case, return
the appliance to a service center.
●● If the supply cord is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, a service agent or a qualified person
in order to avoid a hazard.
●● The appliance can only be repaired by qualified service
personnel. Improper servicing may cause a serious
hazard to the user. In case of defects please contact
a qualified service center.
●● Always unplug the appliance before cleaning,
assembling or dismantling.
●● Turn off the device and unplug it from an outlet
before replacing the equipment or approaching
moving parts during use.
●● Do not use the vacuum cleaner to clean people or
animals, pay special attention to keep the nozzles
away from eyes and ears.
●● This appliance can be used by children aged from
8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience
and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe
way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they
are aged from 8 years and above and supervised.
Caution!
●● Do not pick up: matches, cigarette butts, hot ash. Avoid
picking up sharp objects.
●● Check the suction hose, the tubes and the nozzles –
remove the dirt from the inside.
not vacuum fine dust such as: flour, cement,
gypsum, toners for printers and copy machines etc.
●● Attach only the ZELMER electrobrush to vacuum
cleaners equipped with the electrobrush socket.
●● Do
Suggestion
Information on the product and suggestions
for its use
●● Operate
the appliance only in indoor spaces and
vacuum only dry surfaces. Before vacuuming dry the
carpets that were wet cleaned.
Technical parameters
The type of the vacuum cleaner and the technical parameters
are indicated on the rating label. Mains protection 16A.
Does not cause interferences with audio/video devices.
Does not require grounding
.
ZELMER vacuum cleaners meet the requirements of the
applicable norms.
The appliance is in conformity with the requirements of the
directives:
–– Low voltage appliance (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
Noise level: 76 dB/A.
The appliance was marked by a CE sign on the rating label.
Static electricity
In the process of vacuuming of some surfaces in areas of
low air humidity the device may become electrically charged.
It is a natural phenomenon – it does not damage the device,
and it is not considered to be a fault.
In order to minimize the phenomenon, we recommend you to:
●● discharge the device by touching metal items in the room
with the pipe,
●● increase air humidity in the room,
●● use widely available antistatic agents.
Not observance can result in damage to
possessions
●● Connect the vacuum cleaner only to a 230 V mains
supply equipped with a 16 A fuse.
●● Do not unplug by pulling on cord.
●● Do not run the vacuum cleaner or the brushes over the
cord, it may cause damage to the cord insulation.
●● Do not vacuum without the dust bag and the filters or if
they are damaged.
50
5000-017_v02
VACUUM CLEANER 5000 TYPES
Dust bag / amount
Outlet filter
Suction tube
Combination brush
Small nozzle
Crevice nozzle
Small brush
Possibility to use the electro-brush
Turbo brush
Electro-brush
Parquet brush “BNB”
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
+
+
+ SAFBAG 2 pieces HEPA H11 Telescopic +
+
+
+
+
–
–
–
5000.0***HP
+
–
+
+
+
+
+
+ SAFBAG 2 pieces HEPA H13 Telescopic +
+
+
+
+
–
–
+
5000.0***HT
+
–
+
+
+
+
+
+ SAFBAG 2 pieces HEPA H13 Telescopic +
+
+
+
+
+
–
+
5000.0***HQ
+
–
+
+
+
+
+
+ SAFBAG 2 pieces HEPA H13 Telescopic +
+
+
+
+
–
+
+
5000.3***HT
+
+
+
+
+
+
+
+ SAFBAG 2 pieces HEPA H13 Telescopic +
+
+
+
+
+
–
+
5000.3***HQ
+
+
+
+
+
+
+
+ SAFBAG 2 pieces HEPA H13 Telescopic +
+
+
+
+
–
+
+
No bag protection
6
+
Dust bag full sensor
5
+
Safety valve
4
+
Parksystem „Auto-start”
3
–
Electrobrush socket
2
+
Remote power control
1
5000.0***SK
Adjustable suction power
Outlet filter wear sensor
Workmanship
and
equipment
option
Type
Appliance elements
A
Outlet filter cover
Handle
Plug and cord
Combination brush fastening
Infrared receiver (type 5000.3)
Power increase button
ON/OFF button
Power decrease button
Suction power level indicator
Dust bag full indicator
Cord rewind knob „Autorevers“
Cord rewind button
Electrobrush socket
Filter wear indicator
Front cover fastening
Accessory compartment cover
Infrared transmitter (type 5000.3)
STANDBY mode button (type 5000.3)
Suction hose. The vacuum cleaner is equipped with one
suction hose (A or B)
A Suction hose (type 5000.0)
B Suction hose with remote power control (type 5000.3)
20 Telescopic suction tube
21 SAFBAG dust bag
22 SAFBAG dust bag module (with the installed SAFBAG
dust bag)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5000-017_v02
23 Outlet filter. The vacuum cleaner is equipped with only
one outlet filter (A or B)
A Outlet filter HEPA H13 (type 5000.0 HP, 5000.0 HT,
5000.0 HQ, 5000.3 HT, 5000.3 HQ) (installed in the
vacuum cleaner)
B Outlet filter HEPA H11 (type 5000.0 SK) (installed in
the vacuum cleaner)
24 Acoustic foam (built in the vacuum cleaner)
25 Inlet filter casing (installed in the vacuum cleaner)
26 Inlet filter (installed in the vacuum cleaner)
27 Small brush
28 Crevice nozzle
29 Small nozzle
30 Parquet brush “BNB” (type 5000.0 HP, 5000.0 HT,
5000.0 HQ, 5000.3 HT, 5000.3 HQ)
Is used to clean and polish hard, scratch sensitive surfaces
such as wooden floors, floor panels, parquet, marble, tiles, etc.
Delicate and soft natural bristles ensure maximum vacuum
effectiveness and protects against scratching the cleaned
surface.
21 Turbobrush (type 5000.0 HT, 5000.3 HT)
32 Electrobrush (type 5000.0 HQ, 5000.3 HQ)
33 Combination brush. The vacuum cleaner is equipped
with only one type of combination brush (A or B)
A Switchable combination brush
B Combination brush with a small item separator
51
Preparing the vacuum cleaner for
operation
B
1 Insert the curved hose end in the opening of the vacuum
cleaner and gently press. A characteristic click indicates that
the hose has been properly installed.
2 Connect the other end of the hose (handle) with the
telescopic suction tube. In order to do so press the locking
device “A” and slide the tube into the hose handle so that
the locking device “A” is blocked in opening “B”.
3 Adjust the length of the telescopic suction tube by sliding
the slider according to the arrow and pull out/ pull the tube
together.
4 Assemble the appropriate nozzle or brush to the other
end of the suction tube.
5 You may assemble a basket for picking up small objects
in the combination brush with the small item separator. In
order to do so remove the blank cover and insert the basket.
6 To clean hard surfaces – wooden floors, plastic floors,
ceramic tiles etc. pull out the brush by pressing the switch on
the combination brush according to the figure
.
7 Grab the plug (3) and pull the cord out of the vacuum
cleaner.
While puling out the cord pay attention to the
yellow stripe which signals the end of the cord.
Further attempts (pulling on cord) may result in
damaging the cord.
The vacuum cleaner is equipped with an „Autorevers“
function, which provides automatic cord rewinding without
necessity of constant pressing the cord rewind knob (12).
In order to start up the function, move the „Autorevers” (11)
knob to position AUTO.
8 Plug in the appliance.
Before operation make sure that the SAFBAG bag is installed
in the vacuum cleaner chamber and that inlet filter and the
HEPA outlet filter is installed in the appliance.
9 Switch on the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (7).
10 The vacuum cleaner is equipped with an electronic power
control which allows to gradually adjust the vacuum cleaner
suction power during operation. To adjust the suction power
use the power adjustment buttons (6,8) –
– to increase
the suction power or
– to decrease the suction power.
The suction power setting is indicated by the appropriate
number of lit diodes.
The vacuum cleaner will by default begin operation at the
medium power range. 3 diodes will light on the suction power
level indicator (9).
The suction power may be adjusted during operation.
The recommended settings are:
Setting 1 – vacuuming curtains
Setting 2 – vacuuming upholstery
Setting 3 – cost-effective power
52
Setting 4 – vacuuming carpets
Setting 5 – vacuuming hard floors and crevices.
11 The vacuum cleaner type 5000.3 is additionally equipped
with remote suction power control located in the suction hose
handle. It allows to change the suction power without the
necessity to bend down.
In order to use this function, open the battery compartment
in the suction hose handle and insert two1.5V AAA type
batteries or two chargeable 1.2 V AAA type batteries.
Insert the batteries so that the battery pole
market “+” is always directed towards the lock
of the compartment marked with “+”.
Use only high quality batteries. Battery leakage may
cause damage to the electronic system.
12 To use the remote control of the suction power press the
appropriate button on the hose handle ( , ):
–– To increase the suction power by one setting press the
button.
–– To decrease the suction power by one setting press the
button.
13 Press the
button on the hose handle to temporarily
switch off the appliance and to operate in the STANDBY
mode.
To continue vacuuming press the STANDBY button (18) once
again. The appliance will start operating with the previously
set suction power.
The infrared transmitter and receiver have to
“see” each other in order for the remote control
system to work properly.
14 The vacuum cleaner is equipped with accessories
compartment. In order to open the compartment pull up the
cover of the accessories compartment (16).
15 The accessories may be attached to the accessory
holder in the suction hose handle. This way they will be
available for use at any time.
16 The vacuum cleaner is equipped with the “Parksystem”
function. This function allows to temporarily switch off the
vacuum cleaner using the fastening hook of the combination
brush without the necessity to use the on/off button. In order
to do so, during operation insert the fastening hook of the
combination brush in the combination brush fastening (4).
The vacuum cleaner will automatically switch off.
Filter disassembly
Before changing the filters make sure that the vacuum cleaner
is switched off and unplugged from the mains supply.
C
INLET FILTER
●● Release the fastener of the front cover (15) and open it.
●● Remove the SAFBAG dust bag module from the vacuum
cleaner chamber.
1 Slide the inlet filter casing with the installed inlet filter from
the tracks on the back side of the vacuum cleaner chamber.
5000-017_v02
2 Remove the inlet filter from the inlet filter casing.
3 Insert a new filter into the inlet filter casing (25) with the
fabric side directed towards the casing inner, take care that
the filter edges exactly adhere to the filter casing.
4 Slide the inlet filter casing (25) together with the filter in
the tracks until stop to the previous position.
Always replace a damaged inlet filter with
a brand new, original one.
●● Insert
the SAFBAG dust bag module to the vacuum
cleaner chamber. Close the cover by pressing it until you
hear a characteristic click – pay attention not to trap the
dust bag.
HEPA OUTLET FILTER
D
The vacuum cleaners are equipped with a HEPA (High
Efficiency Particulate Air) H11, H13 outlet filter.
The filters have a high filtration capacity; they are made of
special fibers which are able to retain almost all dust particles.
The H11 and H13 classes determine the permeability of
a given filter: H11 filter retains 95.5% of particles with the
size of 0.3 micron and H13 filter retains as much as 99.95%
of all pollutants.
1 The HEPA outlet filter shall be replaced, when the filter
surface is dirty or the outlet filter exchange indicator light is
on (14) (pulsating red colour). The sound alarm for the outlet
filter exchange, so-called “Buzzer”, is on simultaneously with
the outlet filter exchange indicator light, also the vacuum
cleaner suction power is reduced (setting 1).
2 In order to exchange HEPA filter lift the vacuum cleaner
handle. Next, catch two protruding fasteners of the outlet
filter cover (1) pull strong the outlet filter cover with your
thumbs and lift it up. Slide the outlet filter cover out of the
vacuum cleaner.
3 Remove the HEPA filter case and replace it with a new
one. The HEPA filter ensures an effective operation of the
vacuum cleaner for about 1 year.
4 Insert the cover so that the two protrusions in the lower
part of the cover are inserted in the openings of the vacuum
cleaner body, press the filter cover so that the rear fastenings
snap shot on the body.
E
ACOUSTIC FOAM
1 In order to clean the acoustic foam (24) lift the vacuum
cleaner handle. Next, catch two protruding fasteners of the
outlet filter cover (1) pull strong the outlet filter cover (1) with
your thumbs and lift it up.
2 Slide the outlet filter cover (1) out of the vacuum cleaner.
Turn it and then remove the acoustic foam (24) out of the cover.
3 Has the acoustic foam (24) got dirty; it is possible to
rinse it under running water. Remember to dry the foam well
before reassembling.
It is absolutely not allowed to assemble not
completely dry acoustic foam in respect of
safety reasons.
5000-017_v02
4 Insert the rinsed acoustic foam (24) into previous
position. Insert the cover, so that the two protrusions located
in the bottom part of the cover, are directed into the holes in
the vacuum cleaner casing, press the outlet filter cover (1),
so that the hind fasteners get locked in the casing.
SAFBAG dust bag disassembly/assembly
F
1 The vacuum cleaner is equipped with a safety valve
which is located in the dust container (bag) chamber.
It opens automatically when the suction hose or the elements
attached to the suction hose are completely clogged or when
the dust bag is overfilled with dust. After the opening of the
valve a characteristic "fluttering" in the vacuum cleaner will
be heard. The opening of the safety valve will result in the
lighting of the dust bag full indicator.
2 When the dust bag full indicator (10) lights (with the
nozzle or the brush lifted above the cleaned surface) it means
that the bag is full and needs to be replaced. In addition the
dust bag full indicator may activate if the suction hose or the
elements attached to the suction hose are clogged.
3 Switch off the vacuum cleaner by pressing the on/off
button (7) and unplug the appliance.
4 Press the two side buttons on the end of the hose and
remove the hose end from the inlet opening of the vacuum
cleaner.
5 Release the front cover fastening (15) and open the
cover.
6 Remove the SAFBAG dust bag module from the vacuum
cleaner chamber (22).
7 Shut the SAFBAG bag cover in order to cover the hole of
the soiled bag. While holding the bag plate, bend it upwards
and pull the bag out of the bag catch, guides.
8 Insert the plate of the new dust bag in the tracks of the
SAFBAG dust bag module (22) and slide it until stop. The
direction for inserting the dust bag is indicated by the arrow
on the bag.
●● Slide the SAFBAG dust bag module together with the
installed bag in the tracks located on the side of the
vacuum cleaner chamber. Close the cover by pressing it
until you hear a characteristic click – pay attention not to
trap the dust bag.
Do not vacuum without the SAFBAG dust bag
module installed in the appliance. The lack of
the SAFBAG dust bag module prevents from
locking the upper cover of the appliance.
ZELMER vacuum cleaners are equipped with SAFBAG dust
bags in the amount indicated in the table. It is recommended
to replace the dust bag if:
a) the dust bag full indicator lights up,
b) the safety valve activates,
c) the vacuum cleaner operates poorly,
d) the dust bag is full.
53
Special accessories
The following special accessories may be purchased in retail
outlets:
Zelmer electrobrush (32)
Only the electrobrush manufactured by ZELMER may be
used with ZELMER vacuum cleaners. Using other brands of
electrobrushes may cause damage to the vacuum cleaner.
The electrobrush may be used with all ZELMER vacuum
cleaners equipped with the appropriate electrobrush
socket. While using the electrobrush follow the instruction
manual.
The electrobrush is especially helpful in cleaning worn out
carpets. Before vacuuming remove all larger elements from
the floor such as: remains of cloth, paper etc. in order to
prevent blocking of the whirling element of the brush.
Zelmer turbobrush (31)
May be used with all types of ZELMER vacuum cleaners.
Is used for an effective vacuuming of carpets and fitted
carpets. While using the turbobrush follow the instruction
manual.
The use of the turbobrush decidedly increases the
effectiveness of removing fibrous dirt such as: animal hair,
hair, threads etc. It is practically useful in households with
pets (cats, dogs), where removing the animal hair from the
carpets and floorings is very onerous.
End of operation cleaning
and maintenance
G
1 Switch off the vacuum cleaner by pressing the “on/off”
button (7).
2 Unplug the appliance.
3 Wind the cord by pressing the cord rewind button (12).
While doing this hold the cord to make sure it is not tangled
and the plug does not hit the vacuum cleaner housing.
4 Disconnect the telescopic tube from the nozzle or brush.
5 Disconnect the telescopic tube from the hose. In order to
remove the tube from the hose handle press the “A” locking
device and pull the tube in the direction of the arrow.
6 Press the two side buttons on the end of the hose and
remove the hose end from the inlet opening of the vacuum
cleaner.
7 The vacuum cleaner may be stored vertically or
horizontally. In order to do so, insert the fastening hook of
the combination brush to the combination brush fastener.
The hose may be attached to the vacuum cleaner, however
you have to make sure that it is not excessively bent during
storing.
8 If necessary wipe the housing and the dust bag container
with a damp cloth (it may be soaked with dishwashing liquid)
and dry it or wipe until dry.
Do not use abrasive detergents or solvents.
54
Examples of problems while operating the
vacuum cleaner
PROBLEM
ACTION
A characteristic “fluttering”
of the vacuum cleaner is
heard which indicates the
opening of the safety
valve.
• The dust bag may be full – replace
the dust bag.
• Replace the dust bag even if it is not
full yet. In unfavorable conditions, fine
dust might have clogged the pores on
the surface of the dust bag.
• The suction tube, the hose or the
attachment is blocked – remove the
cause of the clogging.
The dust bag is damaged.
Remove the dust bag and the filters.
The suction power of the Replace the dust bag and the filters,
vacuum cleaner is weak.
check the suction tube, the hose and
the nozzle - remove the cause of the
clogging.
The electrical installation Check if other appliances are not
fuse went out.
plugged to the same electrical circuit
as the vacuum cleaner. If the fuse
goes out repeatedly, return the vacuum
cleaner to a service point.
The vacuum cleaner does Return the vacuum cleaner to
not operate; the housing or a service point.
the cord is damaged.
The remote power control • The batteries do not sufficiently
(type 5000.3) does not connect or are incorrectly inserted.
work.
- Open the battery compartment
in the hose handle and press the
batteries into place. Make sure
that the poles – and + are directed
properly.
• The batteries may be dead
- Replace the batteries
Ecology – Environmental protection
Each user can contribute to protect the environment. It is
neither difficult nor expensive. In order to do so:
Return cardboard packages to recycling points.
Throw polyethylene (PE) bags into appropriate containers.
Batteries contain substances harmful to the
natural environment. Do not throw them away
with other household waste. Return used
batteries to recycling points. Before disposing
of or returning the appliance to a recycling
point make sure to remove the batteries from
the battery compartment (type 5000.3).
Return a worn out appliance to an appropriate collecting
point as the components of the appliance may pose a threat
to the environment.
Do not dispose of with household waste!!!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his right to modify the product any time
in order to adjust it to the regulations, norms, directives or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons without notifying in
advance.
5000-017_v02
A
PL
CZ
1
instrukcja
użytkowania
user
manual
SK
HU
RO
RU
BG
2
Solaris
Solaris
UA
EN
18
3
6
8
17
Odkurzacz
Vacuum cleaner
Odkurzacz
Vacuum cleaner
4
PL
9
CZ
SK
10
8
11
HU
RO
7
RU
12
BG
UA
6
EN
13
Wariant kolorystyczny Colour variant
5
16
14
15
PL
CZ
SK
HU
19
RO
21
A
RU
B
20
BG
22
www.goldenservice.zelmer.com
PL
UA
HU
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ODKURZACZ
EN
Typ 5000
5000-017_v02
CZ
PORSZÍVÓK
RO
VYSAVAČ
SK
RU
NÁVOD NA OBSLUHU
Typ 5000
Тип 5000
22–26
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Tip 5000
UA
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Tип 5000
5000.0 HT
5000.0 HQ
5000.3 HT
5000.3 HQ
A
32–37
23
38–43
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
Тип 5000
EN
B
24
44–49
VACUUM CLEANER
25
50–54
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
26
33
B
28
29
USER MANUAL
Type 5000
A
27
ПИЛОСОС
27–31
ПЫЛЕСОС
17–21
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ПРАХОСМУКАЧКА
ASPIRATORUL
12–16
VYSÁVAČ
www.zelmer.pl
www.zelmer.com
5000 Típus
6–11
NÁVOD K POUŽITÍ
Typ 5000
BG
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
30
31
32
B
PL
D
A
1
2
B
3
4
1
2
3
4
E
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję prosimy zachować, aby można było
korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania
wyrobu.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
1
5
6
7
8
2
3
4
F
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●
●
1
9
10
11
2
3
4
12
●
●
●
5
6
7
8
G
13
14
15
●
●
16
1
2
3
4
C
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający,
obudowa lub uchwyt są w sposób widoczny uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się
do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Przed czyszczeniem urządzenia, jego montażem
lub demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do
części poruszających się podczas użytkowania,
należy wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
Nie odkurzaj odkurzaczem ludzi ani zwierząt, a szczególnie uważaj, aby nie przybliżać końcówek ssących
do oczu i uszu.
Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub
mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia
wyłącznie pod nadzorem lub po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie
należy pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego
nadzoru.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●
●
●
●
●
●
●
●
Odkurzacz podłącz do sieci prądu przemiennego 230 V,
zabezpieczonej bezpiecznikiem sieciowym 16 A.
Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód.
Nie przejeżdżaj odkurzaczem oraz szczotkami ssącymi
przez przewód zasilający, gdyż grozi to uszkodzeniem
izolacji przewodu.
Nie odkurzaj bez worka, filtrów oraz w przypadku ich
uszkodzenia.
Nie wciągaj do odkurzacza: zapałek, niedopałków
papierosów, rozżarzonego popiołu. Unikaj zbierania
ostrych przedmiotów.
Sprawdzaj wąż ssący, rury i ssawki – znajdujące się
wewnątrz nich śmieci usuń.
Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, gips,
tonery drukarek i kserokopiarek, itp.
Do odkurzaczy wyposażonych w gniazdko elektroszczotki nie podłączaj innych urządzeń niż elektroszczotka Firmy ZELMER.
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
●
Odkurzacza używaj jedynie wewnątrz pomieszczeń
i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany
wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Dane techniczne
Typ odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane są
na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A.
Nie powoduje zakłóceń w odbiorze RTV.
Nie wymaga uziemienia
.
Odkurzacze ZELMER spełniają wymagania obowiązujących
norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Poziom mocy akustycznej: 76 dB/A.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
1
2
3
4
5
A
6
7
8
6
5000-017_v02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising