Zelmer ZSM1001S (26Z010) User manual

Zelmer ZSM1001S (26Z010) User manual
ZSM1001S
ZSM1002S
ZSM1001
OPIEKACZ DO KANAPEK
сандвич-тостер
/ sandwich maker
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
OPIEKACZ DO KANAPEK
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
SENDVIČOVAČ
SK NÁVOD NA OBSLUHU
SENDVIČOVAČ
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
SZENDVICSSÜTŐ
6–9
10–13
14–17
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
PRĂJITOR PENTRU
SANDVIŞURI
18–21
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
САНДВИЧ-ТОСТЕР
УPEД ЗA CAНДВИЧИ
2–5
22–25
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
26–29
ТOCTEP ДЛЯ БУТЕРБРОДІВ
30–33
LT
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
SUMUŠTINIŲ KEPTUVAS
34–37
LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
SVIESTMAIZES TOSTERS
38–41
ET
KASUTAMISJUHEND
VÕILEIVAGRILL
42–45
EN USER MANUAL
SANDWICH MAKER
46–49
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji opiekacza kanapek.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
●● Używaj urządzenie na stabilnej
i suchej powierzchni.
●● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający jest uszkodzony
lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa,
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. Może także
skutkować unieważnieniem gwarancji. W razie wystąpienia uszkodzenia
radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Nie dotykaj gorących powierzchni
urządzenia, uważaj na parę która
może wydobywać się z urządzenia
podczas pracy. Niebezpieczeństwo
oparzenia!
2
●● Nigdy nie zanurzaj żadnej części
opiekacza lub przewodu zasilającego i wtyczki w wodzie lub innym
płynie w celu uniknięcia porażenia
prądem elektrycznym.
●● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób
i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się
sprzętem. Czyszczenie urządzenia
oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły 8 lat i zapewni się nad nimi
odpowiedni nadzór.
●● Urządzenie wraz z przewodem przyłączeniowym należy przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci
poniżej 8 roku życia.
●● Kiedy opiekacz do kanapek nie jest
używany lub przed rozpoczęciem jego
czyszczenia, wyciągnij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
i poczekaj, aż urządzenie wystygnie.
●● Nie przykrywaj i nie wkładaj do
opiekacza opakowań z folii metalowych lub innych materiałów, grozi to
porażeniem prądem lub powstaniem
pożaru.
●● Temperatura dostępnych powierzchni
może być wyższa gdy sprzęt pracuje.
Nie dotykaj powierzchni oznaczonej
symbolem
.
GW26-007_v09
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu
zgodnym z podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka pociągając za przewód, nie przesuwaj urządzenia ciągnąc za przewód
przyłączeniowy.
●● Nie przeciągaj przewodu przyłączeniowego przez
ostre krawędzie oraz nie narażaj go na zgniecenie.
●● Nigdy nie pozwalaj, aby przewód zwisał przez krawędź
stołu lub blatu, dotykał gorących powierzchni lub był
pozwijany.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Podczas używania nie pozostawiaj urządzenia bez
dozoru, ponieważ pieczywo może się zapalić.
●● Do wyjmowania produktów używaj najlepiej drewnianych, nieostrych przyborów kuchennych. Przedmioty
wykonane z metalu takie jak nóż, widelec, itp. mogą
uszkodzić płyty grzejne.
●● Nigdy nie umieszczaj urządzenia na lub blisko palnika
gazowego lub elektrycznego lub tam, gdzie mogłoby
się ono zetknąć z gorącym piekarnikiem lub kuchenką
mikrofalową.
●● Nigdy nie przykrywaj urządzenia gdy jest podłączone
do prądu lub jest gorące.
●● Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku
w gospodarstwach domowych położonych maksymalnie 2000 m nad poziomem morza.
kane kanapki przed przywarciem do powierzchni grzejnej.
Połączenie elementów metalowych z częściami z tworzyw
sztucznych stanowi o ciekawym wyglądzie zewnętrznym
opiekacza. Na opiekaczu znajdują się dwie lampki kontrolne,
które sygnalizują:
–– czerwona – podłączenie urządzenia do sieci,
–– zielona – gotowość urządzenia do zapiekania.
Budowa opiekacza kanapek
1
2
3
4
5
6
7
Lampka koloru czerwonego
Lampka koloru zielonego
Korpus górny
Korpus dolny
Zaczep
Płyta grzejna dolna
Płyta grzejna górna
7
6
Typ 26Z010
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku
domowego, wewnątrz pomieszczeń.
3
1
Typ 26Z011
5
2
4
Dane techniczne
3
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
1
Charakterystyka urządzenia
Opiekacz kanapek umożliwia szybkie przygotowywanie
ciepłych kanapek z nadzieniem. W opiekaczu można zapiekać jedną lub dwie kanapki z pieczywa tostowego. Płyty
grzejne opiekacza podzielone są na cztery trójkątne obszary
i pokryte są specjalną warstwą, która zabezpiecza zapieGW26-007_v09
2
4
5
3
Obsługa i działanie opiekacza kanapek
Przed pierwszym użyciem opiekacza należy:
●● wyjąć go z opakowania,
●● sprawdzić czy napięcie podane na urządzeniu odpowiada napięciu w sieci,
●● wyczyścić urządzenie, przecierając jego zewnętrzne
i wewnętrzne powierzchnie lekko wilgotną ściereczką lub
papierowym ręcznikiem,
●● włączyć go na około 15 minut, celem usunięcia wszelkich pozostałości pochodzących z procesu produkcyjnego. Następnie wyłączyć opiekacz i pozostawić do
całkowitego ostygnięcia.
W trakcie dalszego użytkowania opiekacza należy:
●● postawić go na suchej, płaskiej powierzchni blisko
gniazdka sieciowego,
●● włożyć wtyczkę przewodu przyłączeniowego do
gniazdka sieciowego (zaświeci się wówczas lampka
czerwona),
●● odczekać do chwili zaświecenia lampki koloru zielonego
(trwa to około 3–4 minut), co oznacza, że płyty grzejne
osiągnęły temperaturę pozwalającą na zapiekanie
w opiekaczu kanapek,
●● otworzyć opiekacz,
●● położyć kromkę pieczywa tostowego, o grubości około
1 cm stroną posmarowaną masłem lub innym tłuszczem,
na płycie grzejnej dolnej opiekacza,
●● nałożyć na położoną kromkę dodatki,
●● przykryć dodatki drugą kromką chleba stroną posmarowaną do góry,
●● ostrożnie zamknąć opiekacz; w przypadku trudności
z zamknięciem opiekacza, należy usunąć nadmiar
dodatków; opiekacz nie może zamykać się z trudnością,
gdyż może to spowodować jego uszkodzenie,
●● po
upływie kilku minut (czas zapiekania zależy od
przepisu wg, którego przygotowywane są kanapki i od
upodobań użytkownika) otworzyć opiekacz i wyjąć
zapiekaną kanapkę. Przy wyjmowaniu kanapki z opiekacza należy uważać:
●● aby nie oparzyć się (płyty grzejne opiekacza są
gorące),
●● aby nie uszkodzić warstwy płyt grzejnych – należy
posługiwać się sztućcami drewnianymi lub z tworzyw
sztucznych, odpornych na wysoką temperaturę,
●● po zakończeniu zapiekania, wyłączyć opiekacz poprzez
wyciągnięcie wtyczki przewodu przyłączeniowego
z gniazdka.
Przy spożywaniu kanapek bezpośrednio po
zakończeniu opiekania należy uważać, aby
nie poparzyć się, gdyż kanapki, nadzienie, czy
dodatki mogą być gorące.
Czyszczenie i konserwacja opiekacza
●● Opiekacz kanapek nie wymaga szczególnej konserwacji.
●● Opiekacz należy utrzymywać i przechowywać w czystości, gdyż ma on kontakt z żywnością.
rozpoczęciem czyszczenia opiekacza należy
wyjąć wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
i poczekać do całkowitego ostygnięcia urządzenia.
●● Najpierw przetrzeć opiekacz miękką i lekko wilgotną
szmatką, a następnie wytrzeć go do sucha miękką, czystą ściereczką.
●● Nie stosować środków czyszczących mogących porysować lub uszkodzić powierzchnie zewnętrzne i warstwę
płyt grzejnych.
●● Przed każdorazowym użyciem opiekacza należy usunąć
z płyt grzejnych nagromadzone okruszki i resztki.
●● Przed
Przykładowe przepisy kulinarne
ROGALIKI JABŁKOWE (1 porcja)
1 łyżka stołowa dżemu jabłkowego,
1 łyżeczka cukru pudru,
1 łyżeczki cynamonu,
2 kromki chleba tostowego.
Włożyć kromkę chleba tostowego, stroną posmarowaną masłem do dołu, do opiekacza. Rozprowadzić na
kromce 1 płaską łyżkę dżemu. Posypać cukrem i cynamonem. Przykryć kromką chleba stroną posmarowaną
masłem do góry. Zamknąć opiekacz i opiekać przez
około 5 minut. Przy spożywaniu kanapki należy uważać, aby nadzienie nie było zbyt gorące, gdyż można się
poparzyć.
4
PRZEKĄSKI BANANOWE (2 porcje)
1 łyżeczka cukru pudru,
1 obrany banan,
4 kromki chleba tostowego.
Włożyć dwie kromki chleba tostowego, stronami posmarowanymi masłem do dołu, do opiekacza. Przekroić
banan poprzecznie na pół i położyć połówki na kromkach. Posypać cukrem. Przykryć kromką chleba stroną
posmarowaną masłem do góry. Zamknąć opiekacz
i opiekać przez około 5 minut. Podawać do spożycia po
ostygnięciu nadzienia.
GW26-007_v09
GRZANKA WALIJSKA Z SEREM (1 porcja)
1 łyżeczka ostrej musztardy,
1–2 plasterki sera żółtego,
2 kromki chleba tostowego.
Włożyć kromkę chleba tostowego, stroną posmarowaną
masłem do dołu, do opiekacza. Położyć na kromce
chleba ser. Posmarować ser musztardą. Przykryć
kromką chleba stroną posmarowaną masłem do góry.
Zamknąć opiekacz i opiekać przez około 5 minut. Nie
spożywać zbyt gorącej kanapki.
PRZEKĄSKA Z BOCZKIEM I POMIDORAMI (1 porcja)
2 plasterki boczku,
1 pokrojony pomidor,
1 łyżeczka posiekanej naci pietruszki,
2 kromki chleba tostowego.
Przysmażyć boczek na patelni. Usunąć skórkę i pokroić
boczek na kawałki. Połączyć boczek, pomidor i pietruszkę.
Namoczyć kromkę chleba w tłuszczu z boczku i włożyć
ją do opiekacza, stroną namoczoną do dołu. Nałożyć
na kromkę farsz. Przykryć kromką chleba stroną namoczoną w tłuszczu z boczku do góry. Zamknąć opiekacz
i opiekać przez około 5 minut. Podawać do spożycia po
ostygnięciu nadzienia.
JAJECZNICA (1 porcja)
1 jajko,
1 łyżka stołowa mleka,
1 łyżeczka posiekanej naci pietruszki lub szczypiorku,
1 łyżeczka masła lub margaryny,
2 kromki chleba tostowego,
Sól i pieprz.
Połączyć jajo, mleko, pietruszkę, sól i pieprz. Roztopić
masło i dodać do niego przygotowaną mieszaninę, mieszać do ścięcia jajka.
Włożyć kromkę chleba tostowego, stroną posmarowaną masłem do dołu, do opiekacza. Rozprowadzić
na kromce chleba jajecznicę. Przykryć kromką chleba
stroną posmarowaną masłem do góry. Zamknąć opiekacz i opiekać przez około 5 minut. Podawać do spożycia po ostygnięciu nadzienia.
KURCZAK INDIAŃSKI (4 porcje)
1 szklanka posiekanego kurczaka,
4 łyżki przyprawy pomidorowej lub chili,
1 łyżeczka startej cebuli,
1 łyżeczka sosu gatunku Worcestershire,
1 łyżeczka przyprawy curry w proszku,
1 łyżka stołowa masła,
8 kromek chleba tostowego.
Roztopić masło w patelni i dodać wszystkie składniki.
Smażyć przez 2–3 minuty na średnim ogniu.
Włożyć kromkę chleba tostowego, stroną posmarowaną
masłem do dołu, do opiekacza. Rozprowadzić na kromce
chleba 2–3 łyżki stołowe przygotowanego nadzienia.
Przykryć kromką chleba stroną posmarowaną masłem
do góry. Zamknąć opiekacz i opiekać przez około
5 minut. Podawać do spożycia po ostygnięciu nadzienia.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do
ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne,
ani zbyt kosztowne. W tym celu: opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki
z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na
plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane
zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub
niewłaściwą jego obsługą.
Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili,
bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych,
handlowych, estetycznych i innych.
GW26-007_v09
5
CZ
Vážení zákazníci
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze. Zvláštní
pozornost věnujte pokynům týkajícím se bezpečnosti. Návod
k obsluze si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít
i v průběhu používání přístroje.
Pokyny týkající se bezpečnosti
Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod
k použití.
NEBEZPEČÍ!/VAROVÁNÍ!
Nedodržením těchto pokynů
ohrožujete své zdraví
●● Spotřebič používejte na stabilním
a suchém povrchu.
●● Přístroj nepoužívejte pokud napájecí
kabel nebo kryt je zjevně poškozen.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Opravy přístroje může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte
na specializovaný servis.
●● Nedotýkejte se horkých ploch spotřebiče a dejte pozor na páru, která
může při provozu ze spotřebiče unikat. Nebezpečí opaření!
●● Nikdy neponořujte žádné díly sendvičovače a přívodní šňůru se zástrčkou do vody, ani do jiných tekutin.
Zabráníte tak úrazu elektrickým
proudem.
●● Tento spotřebič mohou používat děti
starší 8 let, osoby s fyzickým, sen6
zorickým a mentálním omezením
a osoby nemající náležité zkušenosti
a znalosti pouze tehdy, bude-li jim
zajištěn náležitý dohled nebo budou
poučeny o bezpečném používání přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte dětem, aby si
se spotřebičem hrály. Čistit spotřebič
a provádět jeho údržbu nesmí děti
mladší 8 let, starším dětem musí být
zajištěn náležitý dohled.
●● Spotřebič s přívodní šňůrou uchovávejte v místě nedostupným dětem
mladším 8 let.
●● Když sendvičovač nepoužíváte,
nebo před jeho čištěním, vyjměte
zástrčku přívodní šňůry ze zásuvky
a počkejte, dokud spotřebič nevychladne.
●● Nepřikrývejte a nevkládejte přístroj
do balení z kovových fólií nebo
jiných materiálů z důvodu rizika
zasažení elektrických proudem nebo
vzniku požáru.
●● Teplota dostupných ploch může být
během provozu vyšší. Nedotýkejte se
ploch označených symbolem
.
POZOR!
Nedodržením těchto pokynů
můžete přístroj poškodit
●● Spotřebič
vždy zapojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavý proud) s napětím shodným s údaji na
typovém štítku spotřebiče.
●● Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tažením za přívodní
šňůru, nemanipulujte spotřebičem tažením za přívodní
šňůru.
●● Nenatahujte přívodní šňůru přes ostré hrany a dejte
pozor, aby se nikde nepřiskřípla.
●● Nikdy nedovolte, aby přívodní šňůra visela přes okraj
stolu nebo pracovní desky, aby se dotýkala horkých
ploch, anebo byla zkroucená.
GW26-007_v09
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Během používání neponechávejte spotřebič bez
dohledu, protože se pečivo může zapálit.
●● Pro vyjmutí produktů používejte dřevěné a neostré
kuchyňské náčiní. Předměty vyrobené z kovu, jako je
např. nůž, vidlička, atd. mohou poškodit pečící plochy.
●● Nikdy neumísťujte spotřebič na nebo blízko plynových
a elektrických hořáku a tam, kde by mohl mít kontakt
s horkou troubou nebo mikrovlnnou troubou.
●● Nikdy nepřikrývejte spotřebič když je připojený do sítě,
nebo je horký.
●● Spotřebič je určený výlučně k používání v domácnostech lokalizovaných maximálně 2000 m nad hladinou
moře.
7
6
Typ 26Z010
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Přístroj je určen výhradně pro domácí použití v interiérech.
3
1
Typ 26Z011
5
2
4
Technické údaje
3
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku
výrobku.
1
Charakteristika přístroje
Přístroj umožňuje rychlou přípravu teplých, plněných sendvičů. V sendvičovači lze zapékat jeden nebo dva sendviče
z toustového pečiva. Ohřívané plochy přístroje jsou rozděleny na čtyři trojúhelníkové plochy a pokryté teflonovou vrstvou chránicí sendviče před přichycením k ohřívanému povrchu. Kombinace kovových prvků a plastových dílů vytváří
zajímavý vzhled přístroje. Na přístroji se nacházejí dvě kontrolky, které signalizují:
–– červená – připojení zařízení k síti,
–– zelená – připravenost zařízení k zapékání.
Konstrukce
1
2
3
4
5
6
7
Červená signalizační kontrolka
Zelená signalizační kontrolka
Horní díl krytu
Dolní díl krytu
Úchytka
Dolní ohřívaná plocha
Horní ohřívaná plocha
GW26-007_v09
2
4
5
Funkce a obsluha
Před prvním použitím přístroje postupujte takto:
●● vyjměte přístroj z balení,
●● ověřte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá napětí
v síti,
●● čistěte přístroj tak, že jeho vnější i vnitřní plochy přetřete
lehce hadříkem nebo papírovým ručníkem,
●● přístroj zapněte po dobu asi 15 minut za účelem odstranění všech zbytků pocházejících z výrobního procesu,
poté přístroj vypněte a ponechte zcela vychladnout.
V průběhu dalšího používání přístroje:
●● postavte přístroj na suché, rovné ploše v blízkosti síťové
zásuvky,
●● vložte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky
(rozsvítí se tehdy červená signalizační kontrolka),
●● vyčkejte dokud se nerozsvítí zelená kontrolka (během
3–4 minut) signalizující, že ohřívané plochy dosáhly teplotu umožňující zapékání,
●● otevřete kryt přístroje,
7
●● položte krajíc toustového pečiva tloušťky asi 1 cm na
dolní ohřívanou plochu přístroje stranou potřenou máslem nebo jiným tukem,
●● naložte na toust doplňky,
●● přikryjte doplňky druhým toustem, potřenou stranou
nahoru,
●● přístroj opatrně uzavřete; v případě obtíží s uzavřením
přístroje odstraňte nadbytečné množství doplňků; přístroj se nemůže zavírat s obtížemi, neboť by mohlo dojít
k jeho poškození,
●● po uplynutí několika minut (doba zapékání závisí na
receptu podle něhož jsou sendviče připravovány a na
preferencích uživatele) otevřete přístroj a vyjměte zapečený sendvič. Při vytahování sendviče z přístroje dbejte:
●● aby nedošlo k popálení (ohřívané plochy přístroje
jsou horké),
●● aby nedošlo k poškození teflonové vrstvy ohřívaných
ploch, používejte dřevěné nebo plastové příbory
odolné proti působení vysokých teplot,
●● po skončení zapékání byl přístroj vypnut vytažením
zástrčky ze síťové zásuvky.
Při konzumaci sendvičů ihned po skončení
zapékání dbejte, aby nedošlo k popálení, neboť
sendviče, náplň nebo doplňky mohou být
horké.
Čištění a údržba
●● Přístroj nevyžaduje provádění zvláštní údržby.
●● Přístroj udržujte a přechovávejte čistý, neboť přichází do
styku s potravinami.
●● Před čištěním vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze
sítě a vyčkejte dokud přístroj nevychladne.
●● Přístroj vytřete nejprve měkkým a mírně vlhkým hadříkem a poté jej vytřete nasucho měkkou, čistou utěrkou.
čisticí přípravky, které by mohly přístroj
poškrábat nebo poškodit vnější povrchy a teflonovou
vrstvu ohřívaných ploch.
●● Před každým použitím přístroje odstraňte z ohřívaných
ploch nahromaděné drobky a zbytky.
●● Nepoužívejte
Recepty
8
JABLEČNÉ ROHLÍČKY (1 porce)
1 polévková lžíce jablečného džemu,
1 lžička cukru moučky,
1 žička skořice,
2 tousty.
Vložte tousty stranou potřenou máslem do přístroje
směrem dolů. Rozetřete na toustu 1 lžíci džemu. Posypte cukrem a skořicí. Přikryjte toustem potřenou stranou
nahoru. Zavřete přístroj a opékejte po dobu asi 5 minut.
Při konzumaci sendviče dávejte pozor, aby nádivka
nebyla příliš horká a nedošlo k popálení.
BANÁNOVÁ POCHOUTKA (2 porce)
1 lžička cukru moučky,
1 oloupaný banán,
4 tousty.
Vložte do přístroje dva tousty s máslem potřenou stranou
směrem dolů. Překrojte banán napříč na půl a položte
poloviny na tousty. Posypte cukrem. Přikryjte toustem
potřenou stranou nahoru. Zavřete přístroj a opékejte po
dobu asi 5 minut. Podávejte po vychladnutí nádivky.
WELŠSKÁ TOPINKA SE SÝREM (1 porce)
1 lžička ostré hořčice,
1-2 plátky tvrdého sýra,
2 tousty.
Vložte toust stranou potřenou máslem do přístroje směrem dolů. Vložte na toust sýr. Pomažte sýr hořčicí. Přikryjte toustem potřenou stranou nahoru. Zavřete přístroj
a opékejte po dobu asi 5 minut. Nekonzumujte sendvič
pokud je ještě příliš horký.
POCHOUTKA S BŮČKEM A RAJČATY (1 porce)
2 plátky bůčku,
1 nakrájené rajče,
1 lžička nakrájené petrželové natě,
2 tousty.
Bůček osmažte na pánvi. Okrájejte kůži a pokrájejte
bůček na kousky. Smíchejte bůček, rajčata a petržel.
Namočte toust v tuku z bůčku a vložte jej do sendvičovače namočenou stranou dolů. Naložte na toust nádivku.
Přikryjte toustem nahoru stranou namočenou v tuku
z bůčku. Zavřete přístroj a opékejte po dobu asi 5 minut.
Podávejte po vychladnutí nádivky.
GW26-007_v09
SMAŽENICE (1 porce)
1 vejce,
1 polévková lžíce mléka,
1 lžička nakrájené petrželové natě nebo pažitky,
1 lžička másla nebo margarínu,
2 tousty,
Sůl a pepř.
Rozmíchejte vejce, mléko, petržel, sůl a pepř. Zpěňte
máslo a smíchejte je s připravenou směsí, míchejte
dokud se vajíčko nesrazí.
Vložte toust stranou potřenou máslem do přístroje směrem dolů. Potřete toust smaženicí. Přikryjte toustem
potřenou stranou nahoru. Zavřete přístroj a opékejte po
dobu asi 5 minut. Podávejte po vychladnutí nádivky.
INDIÁNSKÉ KUŘE (4 porce)
1 sklenice nakrájeného kuřete,
4 lžíce rajčatového koření nebo chili,
1 lžička nasekané cibule,
1 lžička worchestrerové omáčky,
1 lžička koření curry v prášku,
1 polévková lžíce másla,
8 toustů.
Zpěňte máslo na pánvi a přidejte všechny suroviny.
Smažte 2–3 minuty na středním plameni.
Vložte toust stranou potřenou máslem do přístroje
směrem dolů. Potřete toust 2–3 polévkovými lžícemi
připravené nádivky. Přikryjte toustem potřenou stranou
nahoru. Zavřete přístroj a opékejte po dobu asi 5 minut.
Podávejte po vychladnutí nádivky.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte.
Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
ZELMER jsou recyklovatelné, a zásadně
by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren
PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. BSH domácí
spotřebiče s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více
na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené
nebo zaslané poštou provádí servisní střediska značky
ZELMER – viz. www.zelmer.cz.
Výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
GW26-007_v09
9
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Prosíme, pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu.
Mimoriadnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu si uchovajte, aby ste si ho mohli prečítať
aj počas neskoršieho používania sendvičovača.
Bezpečnostné pokyny
Pred začatím práce so spotrebičom sa podrobne oboznámte s obsahom tohto návodu na použitie.
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIA!
Ak ich nebudete dodržiavať,
môže dôjsť k poraneniu osôb
●● Spotrebič používajte na stabilnom
a suchom povrchu.
●● Nepoužívajte zariadenie, ak sú
napájací kábel alebo teleso viditeľným spôsobom poškodené.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy sa obráťte na
špecializovaný servis.
●● Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča a zachovajte dostatočný odstup
od unikajúcej pary, ktorá počas činnosti spotrebiča môže vzniknúť.
Nebezpečenstvo popálenia!
●● Nikdy neponárajte žiadne súčasti
hriankovača, jeho napäťový kábel
alebo zástrčku do vody alebo inej
10
tekutiny, čím sa vyhnete zásahu
elektrickým prúdom.
●● Tento spotrebič môžu používať aj
deti vo veku viac ako 8 rokov alebo
osoby s obmedzenými fyzickými
alebo mentálnymi schopnosťami
alebo osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním
tohto zariadenia, iba v prípade, ak
sú pod stálym dozorom a po ich predošlom poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a s tým spojených
rizikách. Deti by sa so spotrebičom
nemali hrať. Spotrebič nesmú čistiť
alebo vykonávať jeho údržbu deti, je
to dovolené iba deťom, vo veku viac
ako 8 rokov a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
●● Spotrebič spolu s napäťovým káblom prechovávajte v bezpečnej
vzdialenosti a mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
●● V prípade, ak sendvičovač nepoužívate alebo pred jeho čistením,
zástrčku napäťového kábla vytiahnite zo elektrickej zásuvky a počkajte, kým spotreby vychladne.
●● Sendvičovač neprikrývajte a nevkladajte do obalov z alobalu alebo iných
materiálov: nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom alebo vzniku
požiaru.
●● Teplota dostupných častí spotrebiča môže byť počas jeho používania vyššia. Nedotýkajte sa povrchu,
ktorý je označený symbolom
.
GW26-007_v09
POZOR!
Pri nedodržiavaní týchto
zásad hrozí nebezpečenstvo
poškodenia majetku
●● Spotrebič zapájajte iba do zásuvky zdroja napätia (iba
so striedavým prúdom) s napätím, ktoré je uvedené na
výrobnom štítku spotrebiča.
●● Zástrčku z elektrickej zásuvky nikdy nevyťahujte
potiahnutím za napäťový kábel, spotrebič nepresúvajte
potiahnutím za napäťový kábel.
●● Napäťový kábel by nemal prechádzať cez ostré okraje
a nemal by byť zaťažený inými predmetmi.
●● Napäťový kábel nesmie voľne visieť z okraja stola
alebo kuchynskej pracovnej dosky, nesmie sa dotýkať
žiadnych horúcich častí a nesmie byť stočený.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
●● Počas používania, spotrebič nenechávajte bez dozoru,
pripravované pečivo by sa mohlo totiž vznietiť.
●● Pri vyberaní pripravovaných pokrmov používajte drevený,
nie ostrý, kuchynský riad. Kovové predmety také, ako sú
nôž, vidlička a iné, by mohli poškodiť zapekacie platne.
●● Spotrebič neumiestňujte v blízkosti plynového alebo
elektrického sporáka alebo tak, kde by mohol prísť do
styku s horúcim povrchom kuchynského sporáka alebo
mikrovlnej rúry.
●● Spotrebič neprikrývajte v prípade, ak je pripojený
k zdroju elektrického napätia alebo ak je horúci.
●● Zariadenie je určené výhradne na použitie v domácnosti do nadmorskej výšky maximálne 2000 metrov
nad morom.
POKYNY
Informácie o výrobku a pokyny
pre obsluhu
dvičovači sa nachádzajú dve signalizačné kontrolky:
–– červená – pripojenie zariadenia k sieti,
–– zelená – zariadenie je pripravené na opekanie.
Konštrukcia
1
2
3
4
5
6
7
Červená kontrolka
Zelená kontrolka
Horná časť telesa
Dolná časť telesa
Zámka
Dolná ohrievacia platnička
Horná ohrievacia platnička
7
6
Typ 26Z010
3
1
Typ 26Z011
5
●● Zariadenie je určené na použitie iba v domácnostiach,
v interiéroch.
Charakteristika zariadenia
Sendvičovač umožňuje rýchle pripravenie teplých obložených chlebíčkov. V sendvičovači je možné opekať jeden
alebo dva sendviče z hriankového chleba. Ohrievacie platničky sendvičovača sú rozdelené do štyroch trojuholníkov
a majú teflónový povrch, ktorý zamedzuje prilepovaniu sa
sendviča k ohrievacím platničkám. Spojenie kovových prvkov a plastov tvorí zaujímavý dizajn sendvičovača. Na senGW26-007_v09
4
3
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
2
1
2
4
5
Obsluha a fungovanie sendvičovača
Pred prvým použitím sendvičovača:
●● vyberte z obalu,
●● skontrolujte, či údaje uvedené na zariadení zodpovedajú
sieťovému napätiu,
●● očistite zariadenie – utrite ho zvonka a zvnútra jemne
navlhčenou prachovkou alebo papierovým uterákom,
11
●● zapnite
ho na cca. 15 minút pre odstránenie všetkých znečistení z výroby, potom vypnite sendvičovač
a nechajte ho úplne vychladnúť.
Počas ďalšieho používania sendvičovača:
●● umiestnite ho na suchom, rovnom povrchu blízko napájacej zásuvky,
●● vložte zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky
(rozsvieti sa červená kontrolka),
●● počkajte, kým sa nerozsvieti zelená kontrolka (po cca.
3–4 minútach), čo znamená, že dosky dosiahli teplotu,
ktorá umožňuje opekať sendviče v sendvičovači,
●● otvorte sendvičovač,
●● krajec hriankového pečiva hrúbky cca. 1 cm uložte na
dolnej ohrievacej platničke sendvičovača, strana, ktorú
ste natreli maslom alebo iným tukom sa musí dotýkať
ohrievacej platničky,
●● na takto uložený krajec položte obloženie,
●● obloženie prikryte druhým krajcom, strana s maslom sa
má nachádzať smerom hore,
●● opatrne zatvorte sendvičovač; v prípade problémov pri
zatváraní sendvičovača, odstráňte nadmerné obloženie;
sendvičovač sa nesmie zatvárať ťažko, pretože sa takto
môže poškodiť,
●● po niekoľkých minútach (doba opekania závisí od
receptu, podľa ktorého sa pripravujú sendviče, a od
používateľa) otvorte sendvičovač a vyberte sendvič.
Pri vyberaní sendviča zo sendvičovača dávajte pozor:
●● aby ste sa nepopálili (ohrievacie platničky sú horúce),
●● aby ste nepoškodili teflónový povrch ohrievacích
platničiek – používajte drevený alebo plastový príbor
odolný voči vysokej teplote,
●● po ukončení opekania vypnite sendvičovač: vytiahnite
zástrčku napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky.
pri požívaní sendvičov hneď po opekaní si
dávajte pozor, aby ste sa nepopálili, sendviče
a obloženie môžu byť horúce.
Čistenie a údržba sendvičovača
●● Sendvičovač si nevyžaduje špeciálnu údržbu.
●● Sendvičovač udržiavajte a uchovávajte čistý, pretože prichádza do styku s potravinami.
●● Pred začatím čistenia sendvičovača vytiahnite zástrčku
napájacieho kábla zo zásuvky a nechajte sendvičovač
úplne vychladnúť.
●● Najprv ho utrite mäkkou navlhčenou prachovkou a potom
utrite dosucha mäkkou čistou prachovkou.
●● Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, ktoré môžu
poškriabať alebo poškodiť vonkajšie povrchy a teflónovú
vrstvu ohrievacích platničiek.
●● Pred každým použitím sendvičovača odstráňte z ohrievacích platničiek omrvinky a zvyšky.
Vybrané recepty
12
JABLKOVÉ ROŽKY (1 porcia)
1 lyžica jablkového džemu,
1 lyžička práškového cukru,
1 lyžičky škorice,
2 krajce hriankového chleba.
Vložte krajec hriankového chleba do sendvičovača,
strana natretá maslom smerom dole. Natrite krajec
1 lyžicou džemu. Oprášte cukrom a škoricou. Prikryte
druhým krajcom, strana s maslom sa má nachádzať
smerom hore. Zamknite sendvičovač a opekajte cca.
5 minút. Počas jedenia sendviča si dávajte pozor, aby
ste sa nepopálili, pretože plnka môže byť veľmi horúca.
BANÁNOVÁ POCHÚŤKA (2 porcie)
1 lyžička práškového cukru,
1 banán bez šupky,
4 krajce hriankového chleba.
Vložte dva krajce hriankového chleba do sendvičovača
(strana natretá maslom smerom dole). Rozrežte banán
napol, polovičky uložte na chlieb. Oprášte cukrom. Prikryte krajcom chleba (strana s maslom sa má nachádzať
smerom hore). Zamknite sendvičovač a opekajte cca.
5 minút. Podávajte po vychladnutí plnky.
WALESKÁ HRIANKA SO SYROM (1 porcia)
1 lyžička ostrej horčice,
1–2 plátky tvrdého syra,
2 krajce hriankového chleba.
Vložte krajec hriankového chleba do sendvičovača,
strana natretá maslom smerom dole. Na krajec chleba
položte plátok syra. Natrite syr horčicou. Prikryte krajcom chleba (strana s maslom sa má nachádzať smerom
hore). Zamknite sendvičovač a opekajte cca. 5 minút.
Príliš horúci sendvič sa nesmie jesť.
POCHÚŤKA S BÔČIKOM A PARADAJKAMI (1 porcia)
2 plátky bôčika,
1 pokrájaná paradajka,
1 lyžička nakrájanej nadrobno petržlenovej vňate,
2 krajce hriankového chleba.
Na panvici vypražte bôčik. Odrežte kožu a nakrájajte
bôčik na kúsky. Vymiešajte bôčik, paradajky a petržlenovú vňať.
Krajec chleba namočte v tuku z bôčika a položte ho do
sendvičovača (strana s tukom smerom dole). Na krajci
chleba položte plnku. Prikryte druhým krajcom (strana
namočená v tuku smerom hore). Zamknite sendvičovač
a opekajte cca. 5 minút. Podávajte po vychladnutí plnky.
GW26-007_v09
PRAŽENICA (1 porcia)
1 vajce,
1 lyžica mlieka,
1 lyžička nakrájanej nadrobno petržlenovej vňate
alebo pažítky,
1 lyžička masla alebo margarínu,
2 krajce hriankového chleba,
Soľ a čierne korenie.
Vymiešajte vajce, mlieko, petržlen, soľ a čierne korenie.
Rozpustite maslo a pridajte pripravenú zmes, miešajte,
až kým sa vajce nezrazí.
Vložte krajec hriankového chleba do sendvičovača,
strana natretá maslom smerom dole. Krajec natrite praženicou. Prikryte krajcom chleba (strana s maslom sa
má nachádzať smerom hore). Zamknite sendvičovač
a opekajte cca. 5 minút. Podávajte po vychladnutí plnky.
INDIÁNSKE KURČA (4 porcie)
1 pohár nadrobno posekaného kuracieho mäsa,
4 lyžice paradajkovej alebo čili omáčky,
1 lyžička strúhanej cibule,
1 lyžička omáčky typu Worcestershire,
1 lyžička korenia karí,
1 lyžica masla,
8 krajcov hriankového chleba.
Rozpustite maslo na panvici a pridajte všetky zložky.
Vyprážajte 2–3 minúty na miernom ohni.
Vložte krajec hriankového chleba do sendvičovača,
strana natretá maslom smerom dole. Chlieb natrite
2–3 lyžicami pripravenej plnky. Prikryte druhým krajcom, strana s maslom sa má nachádzať smerom hore.
Zamknite sendvičovač a opekajte cca. 5 minút. Podávajte po vychladnutí plnky.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne
vyradený z prevádzky, doporučuje sa po
odpojení prívodnej šnúry od elektrickej
siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj
tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava
je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská značky ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
Výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
Výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez
predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
GW26-007_v09
13
HU
Tisztelt Vásárlók!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
Kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Különös
figyelmet kell szentelni a biztonsági előírásoknak. A használati utasítást kérjük megőrizni, hogy a szendvicssütő későbbi
használata során is rendelkezésre álljon.
A szendvicssütő biztonságos használatára
vonatkozó utasítások
A berendezés használatbavétele előtt, kérjük, olvassa
el a teljes kezelési utasítást.
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● A készüléket stabil és száraz felületen használja.
●● Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozó kábele vagy a külső
burkolata szemmel láthatólag sérült.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett szakember végezheti. A helytelenül elvégzett javítás
a használó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén forduljon a szakszervízhez.
●● Ne érjen a készülék forró felületeihez, ügyeljen a gőzre, ami üzem
közben kiléphet a készülékből. Égési
sérülés veszélye!
●● Az elektromos áramütések elkerülése érdekében soha ne merítse
a szendvicssütő semmilyen részét
vagy a hálózati kábelt a dugasszal
vízbe vagy más folyadékba.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött
gyermekek, valamint fizikai, értelmi
14
képességeikben korlátozott, illetve
a készüléket és annak használatát
nem ismerő személyek csak akkor
használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő használatára
vonatkozó, és a vele járó veszélyekre
vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem
játszhatnak a berendezéssel. A készüléket gyermekek nem tisztíthatják,
és nem tarthatják karban, kivéve, ha
elmúltak 8 évesek, és megfelelő felügyelet vannak.
●● Az eszközt a hálózati kábelével
együtt tartsa a 8 év alatti gyermekektől elzárva.
●● Amikor a szendvicssütőt nem használja, vagy mielőtt elkezdi tisztítani,
húzza ki a hálózati kábel dugaszát
a dugaszolóaljzatból, és várja meg,
amíg a készülék kihűl.
●● Ne tegyen a szendvicssütőre vagy
a belsejébe alufóliát vagy más csomagolóanyagot, mivel az áramütést
vagy tüzet okozhat.
●● A hozzáférhető felületek hőmérséklete magasabb lehet, ha a berendezés
üzemel. Ne érjen a
felületekhez.
jellel jelölt
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● A készüléket kizárólag a berendezés adattábláján feltüntetett feszültségű elektromos hálózatra csatlakoztassa (kizárólag váltóáramúra).
●● Ne húzza ki a dugaszt a hálózati dugaszolóaljzatból
a kábelnél fogva, ne mozgassa a készüléket a hálózati
kábelnél fogva.
●● Ne húzza át a hálózati kábelt éles peremeken, és ne
engedje, hogy megtörjön.
●● Soha ne engedje, hogy a kábel az asztal vagy a munkalap szélén keresztül lógjon, forró felületekhez érjen,
vagy fel legyen tekeredve.
GW26-007_v09
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● Használat közben ne hagyja a készüléket felügyelet
nélkül, mivel a szendvics kigyulladhat.
●● A kész termék kivételéhez leginkább tompa, fából
készült eszközöket használjon. A fémből készült eszközök, mint kés, villa stb. kárt tehetnek a sütőlapban.
●● Soha ne használja a készüléket gázégőn vagy elektromos főzőlapon vagy annak közelében, illetve ott, ahol
a készülék forró sütővel vagy mikrohullámú sütővel
érintkezhet.
●● Soha ne takarja le a készüléket, amikor rá van kötve
az áramra vagy forró.
●● A készülék csakis háztartásbeli használatra alkalmas
maximálisan 2000 méteres tengerszint feletti magasságban.
7
6
26Z010 Típus
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A készülék kizárólag háztartásbeli, helyiségekben tör-
3
1
26Z011 Típus
5
2
4
ténő használatra készült.
Műszaki adatok
3
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A készülék jellemzői
A szendvicssütő lehetővé teszi a melegszendvicsek
gyors elkészítését. A szendvicssütőben egy vagy két
toastkenyérből készült szendvicset lehet sütni. A szendvicssütő sütőlapjai négy darab háromszögalakú részre vannak
felosztva és különleges tapadásmentes bevonattal rendelkeznek. A fémből készült elemeknek a műanyag részekkel
való összekapcsolása a szendvicssütőnek érdekes külsőt
biztosít. A szendvicssütőn két működésjelző lámpa található,
amelyek az alábbiakat jelzik:
–– piros – a készüléknek a hálózathoz való csatlakoztatása,
–– zöld – a készülék sütésre kész állapota.
A szendvicssütő szerkezeti felépítése
1
2
3
4
5
6
7
Piros jelzőlámpa
Zöld jelzőlámpa
Felső rész
Alsó rész
Zárómechanizmus
Alsó sütőlap
Felső sütőlap
GW26-007_v09
1
2
4
5
A szendvicssütő kezelése és működése
A szendvicssütő első használata előtt:
●● vegye ki a csomagolásából,
●● ellenőrizze, hogy a készüléken feltüntetett feszültség
értéke megfelel-e a hálózati feszültségnek,
●● tisztítsa meg a készüléket a külső és belső felületeit enyhén nedves ruhával vagy papírtörülközővel letörölve,
●● kapcsolja be kb. 15 percre, hogy a gyártási folyamatból
származó anyagmaradványokat eltávolítsa. Ezután kapcsolja ki a készüléket és hagyja teljesen kihűlni.
A szendvicssütő további használata során:
●● tegye száraz, lapos felületre, a konnektorhoz közel,
●● dugja be a csatlakozó dugót a konnektorba (ekkor felgyullad a piros lámpa),
●● várja meg, míg a zöld lámpa felgyullad (ez kb. 3–4 percig
tart), ami azt jelenti, hogy a sütőlapok elérték a szendvics készítéséhez szükséges hőmérsékletet,
●● nyissa ki a szendvicssütőt,
15
●● tegyen egy szelet kb. 1 cm vastagságú toastkenyeret,
a vajjal vagy más zsíradékkal megkent oldalával a szendvicssütő alsó sütőlapjára,
●● a behelyezett kenyérszeletre helyezze rá a többi anyagot,
●● a szendvicsen lévő anyagokra helyezze rá a másik szelet kenyeret, a bekent oldalával felfelé,
●● óvatosan zárja be a szendvicssütőt; abban az esetben,
ha a készülék bezárása nehézségekbe ütközne, a túlzott
mennyiségű anyagok egy részét távolítsa el; a szendvicssütő bezárása nem lehet nehézkes, mivel az a sérülését okozhatja,
●● néhány perc elteltével (a sütési idő az adott szendvics
elkészítési receptjétől vagy az egyéni ízlésektől függ)
nyissa ki a szendvicssütőt és vegye ki a kész szendvicset. A szendvics kivételekor ügyeljen, hogy:
●● ne égesse meg magát (a készülék sütőlapjai forrók),
●● ne sértse meg a sütőlapok bevonatát – használjon
fából vagy műanyagból készült, a magas hőnek ellenálló konyhai eszközöket,
●● a sütés befejezése után kapcsolja ki a készüléket,
a hálózati csatlakozó dugóját kihúzva a konnektorból.
A szendvicsek fogyasztásakor közvetlenül az
elkészítésük után vigyázzon arra, nehogy megégesse magát, mivel a szendvicsek, a bennük
lévő töltelékek és anyagok forróak lehetnek.
A szendvicssütő tisztítása és karbantartása
●● A szendvicssütő különleges karbantartást nem igényel.
●● A szendvicssütőt tisztán kell tartani és tárolásakor is meg
kell őrizni a tisztaságot, mivel a készülék élelmiszerrel
érintkezik.
●● A szendvicssütő tisztítása előtt a hálózati csatlakozó
dugóját húzza ki a konnektorból és várja meg, míg
a készülék teljesen kihűl.
●● Először törölje le a szendvicssütőt puha és enyhén benedvesített ruhával, majd törölje szárazra puha, tiszta ruhával.
●● Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek a készülék külsejét vagy a sütőlapok bevonatát megkarcolhatják
vagy azokon sérülést okozhatnak.
●● A szendvicssütő minden egyes használata előtt a sütőlapokról távolítsa el az ott felgyülemlett morzsákat és
ételmaradékokat.
Ajánlott ételreceptek
16
ALMÁS TOAST (1 adag)
1 evőkanál almadzsem,
1 kiskanál porcukor,
1 kiskanál fahéj,
2 szelet toastkenyér.
Tegye be a toastkenyér-szeletet a vajjal bekent oldalával
lefelé a szendvicssütőbe. A kenyérszeletet kenje meg
az egy lapos evőkanálnyi dzsemmel. Szórja meg cukorral és fahéjjal. Tegye rá a másik, a felső oldalán vajjal
megkent kenyérszeletet. Zárja be a szendvicssütőt és
süsse a szendvicset kb. 5 percen keresztül. A szendvics
fogyasztása során ügyeljen arra, hogy a szendvics tölteléke ne legyen túl forró, mert az égési sérülést okozhat.
BANÁNOS FALAT (2 adag)
1 kiskanál porcukor,
1 meghámozott banán,
4 szelet toastkenyér.
Tegyen be a szendvicssütőbe két szelet toastkenyeret
a vajjal bekent oldalukkal lefelé. A banánt vágja ketté
hosszában és a félbevágott darabokat helyezze
a kenyérszeletekre. Szórja rá a porcukrot. Tegye rájuk
a másik, a felső oldalukon vajjal megkent kenyérszeleteket. Zárja be a szendvicssütőt és süsse a szendvicseket kb. 5 percen keresztül. Csak a töltelék kihűlése után
tálalja.
WALESI SAJTOS PÍRÍTÓS (1 adag)
1 kiskanál erős mustár,
1–2 szelet sajt,
2 szelet toastkenyér.
Tegye be a toastkenyér-szeletet a vajjal bekent oldalával
lefelé a szendvicssütőbe. A kenyérszeletre tegye rá a sajtot. A sajtszeletet kenje be mustárral. Tegye rá a másik,
a felső oldalán vajjal megkent kenyérszeletet. Zárja be
a szendvicssütőt és süsse a szendvicset kb. 5 percen
keresztül. A szendvicset ne fogyassza túl forrón.
BACONÖS-PARADICSOMOS FALAT (1 adag)
2 szelet bacon,
1 darabokra vágott paradicsom,
1 kiskanál összevágott petrezselyemzöld,
2 szelet toastkenyér.
A bacont pírítsa meg a serpenyőn. Távolítsa el a bőrét
és a bacont vágja darabokra. Keverje össze a bacon- és
paradicsomdarabkákat valamint a petrezselyemzöldjét.
A kenyérszeletet egyik felével tegye be a bacon zsírjába, majd helyezze be szendvicssütőbe, a zsíros felével
lefelé. A kenyérszeletre tegye rá a tölteléket. Tegye rá
a másik kenyérszeletet, a bacon zsírjába áztatott felével
felfelé. Zárja be a szendvicssütőt és süsse a szendvicset
kb. 5 percen keresztül. Csak a töltelék kihűlése után
tálalja.
GW26-007_v09
TOJÁSRÁNTOTTA (1 adag)
1 tojás,
1 evőkanál tej,
1 kiskanál összevágott petrezselyemzöld vagy zöldhagyma,
1 kiskanál vaj vagy margarin,
2 szelet toastkenyér,
Só és bors.
Keverje össze a tojást, tejet, petrezselymet, sót és borsot. Olvassza fel a vajat és adja hozzá az összekevert
anyagokat, majd keverje egészen addig míg a tojás
megkocsonyásodik.
Tegye be a toastkenyér-szeletet a vajjal bekent oldalával
lefelé a szendvicssütőbe. Kenje szét rajta a tojásrántottát. Tegye rá a másik, a felső oldalán vajjal megkent
kenyérszeletet. Zárja be a szendvicssütőt és süsse
a szendvicset kb. 5 percen keresztül. Csak a töltelék
kihűlése után tálalja.
CSIRKE INDIÁN MÓDRA (4 adag)
1 pohárnyi apróra vágott csirkehúsdarabok,
4 evőkanál paradicsomos fűszer vagy chilli
1 kiskanál reszelt hagyma,
1 kiskanál Worcestershire szósz,
1 kiskanál curry fűszerkeverék,
1 evőkanál vaj,
8 szelet toastkenyér.
Olvassza meg a vajat a serpenyőn és adja hozzá a többi
hozzávalót. Kb. 2–3 percig süsse közepes tűzön.
Tegye be a toastkenyér-szeletet a vajjal bekent oldalával
lefelé a szendvicssütőbe. A kenyérszeleten kenje szét az
elkészített 2–3 evőkanálnyi tölteléket. Tegye rá a másik,
a felső oldalán vajjal megkent kenyérszeletet. Zárja be
a szendvicssütőt és süsse a szendvicset kb. 5 percen
keresztül. Csak a töltelék kihűlése után tálalja.
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A készülék a 2012/19/EK, az elektromos és
elektronikus használt készülékekrõl szóló
(waste electrical and electronic equipment
– WEEE) európai irányelveknek megfelelően van jelölve. Ez az irányelv megszabja
a használt készülékek visszavételének és
értékesítésének kereteit az egész EU-ban
érvényes módon. Az aktuális ártalmatlanítási útmutatásokról
kérjük, tájékozódjon szakkereskedőjénél vagy a helyi önkormányzatnál.
Az gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól
eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes
bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő
módosítására.
GW26-007_v09
17
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni de utilizare. O atenţie
deosebită se cuvine să acordaţi indicaţiilor privind siguranţa.
Păstraţi instrucţiunile de utilizare pentru a le putea folosi şi
mai târziu, în timpul utilizării ulterioare a prăjitorului pentru
sandvişuri.
Indicaţii privind siguranţa
Înainte de a începe folosirea dispozitivului luaţi la
cunoştinţă cuprinsul întregii instrucţiuni de deservire.
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Ne-respectarea regulilor poate
provoca răni
●● Folosiţi dispozitivul pe o suprafaţă
stabilă şui uscată.
●● Nu folosiţi aparatul dacă observaţi
deteriorări ale cablului de alimentare
sau ale carcasei sale.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Reparaţiile aparatului trebuie efectuate numai de către personalul calificat. Reparaţiile executate în mod
necorespunzător pot reprezenta un
real pericol pentru utilizator. In cazul
în care apar defecţiuni, adresaţi-vă
unui punct specializat de servis.
●● Nu atingeţi suprafeţele fierbinţi ale dispozitivului, fiţi atenţi la aburii care sunt
emanaţi de dispozitiv în timpul funcţionării acestuia. Pericol de opărire!
●● Nu scufundaţi nici una dintre piesele
aparatului pentru sandviciuri nici
cablul de alimentare cu curent electric şi nici ştecherul în apă sau alte
lichide pentru a evita electrocutarea.
18
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care
nu cunosc echipamentul, în cazul
în care li se asigură supraveghere
sau instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă
şi înţeleg pericolele care pot apărea.
Nu permiteţi copiilor să se joace cu
aparatul. Curăţarea şi conservarea
dispozitivului nu trebuie realizată
de către copii cu excepţia cazului în
care aceştia au peste 8 ani şi sunt
corespunzător supravegheate.
●● Dispozitivul împreună cu cablul de alimentare trebuiesc depozitate într-un
loc care nu se află la îndemâna copiilor care nu au împlinit vârsta de 8 ani.
●● Atunci când aparatul pentru sandviciuri nu este folosit sau înainte de
a începe curăţarea acestuia, scoateţi
din priză ştecherul cablului de alimentare cu curent electric şi aşteptaţi până ce dispozitivul se răceşte.
●● Nu acoperiţi şi nu aşezaţi în prăjitorul
pentru sandvişuri ambalaje din folii
metalice sau alte materiale; există
pericolul de electrocutare sau de
provocare de incendii.
●● Temperatura suprafeţelor disponibile
poate fi mai mare atunci când aparatul
este în funcţiune. Nu atingeţi suprafeţele marcate cu simbolul
.
ATENŢIE!
Ne-respectarea poate provoca
pagube materiale
●● Dispozitivul trebuie conectat întotdeauna la priza reţelei electrice (numai cea cu curent alternativ) cu tensiune care este în conformitate cu cea menţionată pe
plăcuţa de fabricaţie a dispozitivului.
GW26-007_v09
●● Nu scoateţi ştecherul din priza reţelei de alimentare cu
curent electric trăgând de cablu, nu mutaţi dispozitivul
dintr-un loc în altul trăgând de cablul de alimentare.
●● Nu treceţi cablul de alimentare cu curent electric peste
muchii ascuţite şi aveţi grijă ca acesta să nu fie presat.
●● Niciodată nu permiteţi ca, cablul de alimentare să
atârne peste muchia mesei sau a blatului, să atingă
suprafeţe fierbinţi sau să fie răsucit.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● În timpul folosirii nu lăsaţi dispozitivul fără supraveghere deoarece pâinea poate să se aprindă.
●● Pentru scoaterea produselor folosiţi numai accesorii de
bucătărie din lemn care nu sunt ascuţite. Obiectele din
metal aşa cum ar fi cuţitul, furculiţa etc., pot deteriora
plitele de prăjit.
●● Niciodată nu amplasaţi dispozitivul deasupra sau în
apropierea zonei de gătit a aragazului pe gaz sau
a celui electric sau acolo unde acesta ar putea să
atingă cuptorul fierbinte sau cuptorul cu microunde.
●● Nu acoperiţi niciodată dispozitivul atunci când acesta
este conectat la reţeaua de alimentare cu curent electric sau atunci când acesta este fierbinte.
●● Aparatul este destinat doar pentru uz în gospodării situate la altitudinea maximă de 2000 m peste nivelul mării.
Structura prăjitorului pentru sandvişuri
1
2
3
4
5
6
7
Beculeţ de culoare roşie
Beculeţ de culoare verde
Partea de deasupra
Partea de jos
Închizător
Placă de înfierbântare inferioară
Placă de înfierbântare superioară
7
6
Tip 26Z010
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi indicaţii referitoare la utilizarea acestuia
●● Aparatul este destinat numai utilizării casnice, în inte-
3
1
Tip 26Z011
5
2
4
riorul încăperilor.
3
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Caracteristicile aparatului
Prăjitorul pentru sandvişuri permite prepararea rapidă a unor
sandvişuri calde, cu un conţinut divers. În prăjitor pot fi prăjite unul sau două sandvişuri sau două sandvişuri cu toasturi.
Plăcile care se înfierbântă sunt compartimentate în trei spaţii
triunghiulare şi acoperite cu un strat special, care împiedică
sandvişurile prăjite să se lipească de suprafaţa care se
înfierbântă. Combinarea elementelor metalice cu cele din
materiale plastic contribuie la aspectul plăcut, interesant
al prăjitorului pentru sandvişuri. Pe prăjitor sunt amplasate
două beculeţe de control care indică:
–– Cel de culoare roşie – conectarea aparatului la reţeaua
electrică,
–– Cel de culoare verde – faptul că aparatul este gata pentru
a prăji produsele.
GW26-007_v09
1
2
4
5
Utilizarea şi funcţionarea prăjitorului pentru
sandvişuri
Înainte de prima utilizare a prăjitorului trebuie să:
●● scoateţi aparatul din ambalaj,
●● verificaţi dacă tensiunea înscrisă pe aparat corespunde
celei din reţea,
●● curăţaţi aparatul, să ştergeţi suprafeţele interioare şi cele
interioare cu o cârpă uşor umezită sau cu un prosop de
hârtie,
●● conectaţi prăjitorul circa 15 minute la reţeaua electrică,
pentru a elimina toate elementele impure rămase din
procesul de producţie. Pe urmă scoateţi prăjitorul din
priză şi lăsaţi-l până se răceşte complet.
19
În timpul folosirii prăjitorului pentru sandvişuri, trebuie:
●● să-l aşezaţi pe o suprafaţă plată, uscată, aproape de o
priză a reţelei electrice,
●● să introduceţi ştecărul cablului de alimentare în priza
reţelei electrice (se aprinde atunci beculeţul roşu),
●● să aşteptaţi până se aprinde beculeţul de culoare verde
(durează circa 3–4 minute), ceea ce semnifică faptul că
plăcile de înfierbântare au atins temperatura care permite prăjirea sandvişurilor în prăjitor,
●● să deschideţi prăjitorul pentru sandvişuri,
●● să aşezaţi feliile de toast, cu o grosime de cca 1 cm, cu
partea unsă cu unt sau cu altă grăsime pe placa inferioară de înfierbântare a prăjitorului,
●● aşezaţi produsele cu care vreţi să preparaţi sandvişurile
pe aceste felii,
●● aşezaţi peste aceste produse cea de a doua felie de
pâine, cu partea unsă cu unt sau altă grăsime în sus,
●● închideţi cu grijă prăjitorul pentru sandvişuri; în cazul în
care observaţi că se închide greu, mai scoateţi din produsele cu care doriţi să preparaţi sandvişurile; nu este
bine ca prăjitorul să se închidă în mod forţat, deoarece
acest lucru poare provoca deteriorarea sa,
●● după trecerea câtorva minute (timpul de prăjire depinde
de reţeta după care sunt pregătite sandvişurile şi de
preferinţele utilizatorului), deschideţi prăjitorul şi scoateţi
sandvişul prăjit. Când scoateţi sandvişurile din prăjitor,
trebuie să aveţi grijă:
●● să nu vă frigeţi (plăcile de înfierbântare sunt fierbinţi),
●● să nu deterioraţi stratul protector de pe plăcile de
înfierbântare – trebuie să folosiţi ustensile de lemn
sau de mase plastice rezistente la temperaturi înalte,
●● după încheierea prăjirii, deconectaţi prăjitorul scoţând
ştecărul cablului de alimentare din priza electrică.
Aveţi grijă să nu vă frigeţi când consumaţi
sandvişurile imediat după prăjirea lor, deoarece
acestea (atât feliile de pâine cât şi produsele cu
care le-aţi preparat) pot fi fierbinţi.
Curăţarea şi păstrarea prăjitorului pentru
sandvişuri
●● Prăjitorul nu necesită condiţii speciale de păstrare.
●● Prăjitorul trebuie păstrat curat, deoarece intră în contact
cu produsele alimentare.
de a începe curăţarea prăjitorului, trebuie să
scoateţi ştecărul din priza electrică îi să aşteptaţi până la
răcirea completă a aparatului.
●● Mai întâi ştergeţi prăjitorul pentru sandvişuri cu o cârpă
moale, uşor umezită, pe urmă cu una moale, uscată şi
curată.
●● Nu folosiţi substanţe de curăţare care pot zgâria sau deteriora suprafaţele externe şi cele ale plăcilor de înfierbântare.
●● Înainte de fiecare utilizare a prăjitorului, trebuie să îndepărtaţi de pe plăcile de înfierbântare firimiturile şi resturile adunate.
●● Înainte
Exemple de reţete culinare
„CORN”CU MERE (o porţie)
O lingură de gem de mere,
O liguriţă de zahăr pudră,
O linguriţă de scorţişoară,
Două felii de toast.
Introduceţi felia de toast în prăjitor cu partea unsă cu
unt în jos, spre placă. Întindeţi pe felie o lingură de gem.
Presăraţi zahărul pudră şi scorţişoara. Puneţi deasupra o altă felie de toast cu partea unsă cu unt în sus.
Închideţi prăjitorul şi lăsaţi să se prăjească totul timpo de
5 minute. Trebuie să aveţi grijă la consumare, să nu fie
umplutura prea fierbinte şi să vă frigeţi.
20
GUSTARE CU BANANE (2 porţii)
1 linguriţă de zahăr pudră,
1 banană decojită,
4 felii de toast.
Introduceţi două felii de toast în prăjitor, cu părţile unse
cu unt în jos, spre placă. Tăiaţi banana în jumătate pe
lung şi aşezaţi jumătăţile pe feliile de toast. Presăraţi cu
zahăr pudră. Puneţi deasupra o altă felie de toast cu partea unsă cu unt în sus. Închideţi prăjitorul şi lăsaţi totul să
se prăjească timp de 5 minute. Consumaţi după ce s-a
răcit umplutura.
GW26-007_v09
TOAST CU BRÂNZĂ ŞI MUŞTAR (o porţie)
O linguriţă de muştar iute,
1–2 felii de brânză galbenă,
Două felii de toast.
Introduceţi o felie de toast cu partea unsă cu unt în
jos, în prăjitor. Aşezaţi pe felia de pâine brânza. Ungeţi
brânza cu muştar. Puneţi deasupra o felie de pâine cu
partea unsă cu unt în sus. Închideţi prăjitorul şi lăsaţi să
se prăjească 5 minute. Nu consumaţi sandvişurile când
sunt prea fierbinţi.
GUSTARE CU ŞUNCĂ ŞI ROŞII (o porţie)
2 felii de şuncă,
O roşie tăiată felii,
O linguriţă de pătrunjel tăiat,
Două felii de toast.
Prăjiţi şunca în tigaie. Scoateţi pielea şi tăiaţi şunca în
felii. Adăugaţi la şuncă feliile de roşie şi pătrunjelul.
Întingeţi felia de pâine în grăsimea de la şuncă şi introduceţi-o în prăjitor, cu partea unsă în jos, spre placă.
Aşezaţi compoziţia pe felia de toast. Puneţi deasupra
o felie de pâine trecută prin grăsime, cu partea unsă în
sus. Închideţi prăjitorul şi lăsaţi să se prăjească circa
5 minute. Consumaţi după ce s-a răcit umplutura.
SCROB (o porţie)
Un ou,
O lingură de lapte,
O lingurită de pătrunjel tocat sau de ceapă verde,
O linguriţă de unt sau de margarină,
Două felii de toast,
Sare şi piper.
Amestecaţi oul, laptele, pătrunjelul, sarea şi piperul.
Topiţi untul şi adăugaţi la el compoziţia pregătită, amestecaţi până oul se găteşte.
Introduceţi o felie de toast în prăjitor, cu partea unsă cu
unt în jos, spre placă. Întindeţi pe felia de toast scrobul.
Puneţi deasupra o altă felie de pâine cu partea unsă cu
unt în sus. Închideţi prăjitorul şi lăsaţi să se prăjească
circa 5 minute. Consumaţi după ce compoziţia s-a răcit.
PUI INDIAN (4 porţii)
Un pahar de pui tăiat subţire,
4 linguri de sos de roşii sau chili,
1 linguriţă de ceapă tocată,
1 linguriţă de sos de tip Worcestershire,
1 linguriţă de curry praf,
1 lingură de unt,
8 felii de toast.
Topiţi untul în tigaie şi adăugaţi toate ingredientele. Prăjiţi
timp de 2–3 minute la foc mediu.
Introduceţi felia de toast în prăjitor cu partea unsă cu unt
în sus. Închideţi prăjitorul şi prăjiţi timp de circa 5 minute.
Consumaţi după ce compoziţia s-a răcit.
Ecologia – Ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu
este nici dificil nici scump. În acest scop:
cutia de carton duceţi-o la maculatură,
pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în
container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare corespunzător deaorece componentele periculoase
care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul
înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca
urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca
urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice
moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de construcţie,
de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
GW26-007_v09
21
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации
Перед вводом прибора в эксплуатацию ознакомьтесь с содержанием всей инструкции по эксплуатации.
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Используйте устройство на устойчивой и сухой поверхности.
●● Не включайте прибор, если питающий подсоединительный провод или корпус имеют видимые
повреждения.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Не прикасайтесь к горячей поверхности устройства, остерегайтесь
пара, который может вырваться
из устройства во время работы.
Опасность получения ожога!
22
●● Во избежание поражения электротоком не погружайте никакой
части тостера или кабеля питания
в воду или другую жидкость.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть
с прибором. Дети не должны
чистить устройство и выполнять
другие действия по уходу за ним,
если им не исполнилось 8 лет
и они не находятся под надлежащим присмотром.
●● Устройство с кабелем питания
должно храниться в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
●● Когда тостер не используется,
либо перед его очисткой, выньте
вилку провода питания из розетки
и подождите, пока устройство
остынет.
●● Не накрывайте тосте р и не кладите в него фольгу, посуду и другие предметы, так как они могут
стать причиной пожара или поражения электрическим током.
●● Температура открытых поверхностей может быть более высокой,
когда оборудование работает.
Не прикасайтесь к поверхности,
обозначенной символом
.
GW26-007_v09
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение грозит
повреждением имущества
●● Всегда подключайте прибор к гнезду электрической
сети (исключительно переменного тока) с напряжением, соответствующим для данного прибора.
●● Не вынимайте вилки из гнезда за кабель, а также
не перемещайте таким образом устройство.
●● Не протягивайте кабеля питания через острые края
и не сминайте его.
●● Не допускайте, чтобы кабель питания свисал со
стола или рабочей поверхности, касался горячих
предметов или был скручен.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Во время использования не оставляйте устройство без
присмотра, потому что может произойти возгорание.
●● Для выемки продуктов лучше всего использовать
деревянную кухонную утварь без острых краев.
Такие металлические предметы, как нож, вилка
и т.п. могут повредить нагревательные поверхности.
●● Не ставьте устройство на или рядом с газовой или
электрической конфоркой либо там, где оно может
контактировать с горячей духовкой или микроволновой печью.
●● Не накрывайте устройство, когда оно подключено
к сети или горячее.
●● Устройство предназначено исключительно для
использования в домохозяйствах, расположенных
на высоте максимум 2000 м над уровнем моря.
–– красный – подсоединение прибора к сети,
–– зеленый – готовность прибора к работе.
Устройство сэндвич – тостера
1
2
3
4
5
6
7
Индикатор красного цвета
Индикатор зеленого цвета
Верхний корпус
Нижний корпус
Зажим-блокировка
Нижняя нагревательная пластина
Верхняя нагревательная пластина
7
6
Tип 26Z010
3
СОВЕТЫ
Информация о продукте
и советы по эксплуатации
1
Tип 26Z011
5
2
4
●● Сэндвич-тостер предназначен исключительно для
домашнего пользования, внутри помещений.
3
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
1
2
4
5
Описание прибора
Сэндвич-тостер предназначен для быстрого приготовления горячих сэндвичей (бутербродов) с начинкой. Можно
приготовить один или сразу два сэндвича. Нагревательные пластины тостера для 4-х треугольных бутербродов
покрыты антипригарным тефлоновым покрытием. Сочетание металлических и пластиковых элементов придает
прибору интересный внешний вид. На корпусе сэндвичтостера имеются два светоиндикатора, которые сигнализируют:
GW26-007_v09
Принцип действия и обслуживание
сэндвич-тостера
Перед первым включением сэндвич-тостера:
●● аккуратно выньте тостер из упаковки,
●● убедитесь, что напряжение питания, указанное на
маркировке, соответствует напряжению электросети,
23
●● протрите наружные и внутренние поверхности прибора влажной тряпочкой или бумажным полотенцем,
●● включите прибор на ок. 15 минут, чтобы очистить
от отстатков производственного процесса. Затем
выключите прибор и дайте ему полностью остыть.
В ходе дальнейшей эксплуатации сэндвич-тостера:
●● поставьте прибор вблизи сетевой розетки на твердой, чистой и сухой поверхности,
●● вложите вилку сетевого питающего провода в сетевую розетку (загорится индикатор красного цвета),
●● подождите, пока загорится индикатор зеленого цвета
(ок. 3–4 минут), это указывает на то, что нагревательные пластинны разогрелись до температуры, которая позволяет на запекание в тостере сэндвичей,
●● положите на нижнюю нагревательную пластину
тостера ломтик хлеба толщиной ок. 1 см, смазанный
маслом или другим жиром,
●● положите на хлеб начинку,
●● накройте вторым ломтиком, намазанной стороной
вверх,
●● аккуратно закройте тостер. В случае, если возникнут трудности с закрытием тостера, снимите часть
начинки. Тостер не может закрываться с трудом.
Поскольку это может привести к его повреждению,
●● через несколько минут (в зависимости от рецепта
бутерброда и Вашего вкуса) откройте тостер
и выньте запеченный сэндвич. Будьте осторожны:
●● не притрагивайтесь к горячим нагревательным
пластинам,
●● чтобы
не повредить тефлоновое покрытие
нагревательных пластин, пользуйтесь деревянными или пластиковыми принадлежностями,
стойкими к высокой температуре,
●● закончив запекание, выньте вилку питающего электропровода из розетки.
Если вы хотите подать бутерброды
сразу же после запекания, будьте осторожны и не обожгитесь, поскольку бутерброды, начинка и другие ингредиенты
могут быть горячие.
Очистка и консервация
●● Сэндвич-тостер не требует особой консервации.
●● Сэндвич-тостер необходимо содержать и хранить
в чистоте, поскольку он предназначен для приготовления пищи.
●● Перед очисткой всегда отсоединяйте тостер от сети
и дайте ему полностью остыть.
●● Протирайте корпус тостера сначала мягкой, слегка
влажной тряпочкой, а затем чистой, сухой тряпочкой.
●● Не рекомендуется использовать чистящие средства,
которые могут поцарапать или повредить наружную
поверхность корпуса и антипригарное тефлоновое
покрытие нагревательных пластин.
●● Перед каждым включением прибора необходимо очистить его от скопившихся крошек и остатков сэндвичей.
Рецепты
ЯБЛОЧНЫЕ РОГАЛИКИ (1 порция)
1 ст. ложка яблочного джема,
1 ч. ложка сахарной пудры,
1 ч. ложка корицы,
2 ломтика хлеба для тостов.
Положить ломтик хлеба (намазанной стороной вниз)
в сэндвич-тостер. Намазать джемом, посыпать сахаром и корицей. Накрыть вторым ломтиком хлеба
(намазанной стороной вверх). Закрыть тостер и запекать ок. 5 минут. Будьте осторожны. Не обожгитесь
горячей начинкой.
24
БАНАНОВАЯ ЗАКУСКА (2 порции)
1 ч. ложка сахарной пудры,
1 очищенный банан,
4 ломтика хлеба для тостов.
Положить 2 ломтика хлеба (намазанной стороной
вниз) в сэндвич-тостер. Разрезать банан на две
части и положить половинки на ломтики. Посыпать
сахаром. Накрыть вторым ломтиком хлеба (намазанной стороной вверх). Закрыть тостер и запекать
ок. 5 минут. Подавать, когда начинка остынет.
GW26-007_v09
ВАЛИЙСКИЕ ГРЕНКИ С СЫРОМ (1 порция)
1 ч. ложка острой горчицы,
1–2 ломтика сыра,
2 ломтика хлеба для тостов.
Положить ломтик хлеба (намазанной стороной вниз)
в сэндвич-тостер. Положить на хлеб сыр. Смазать
сыр горчицей. Накрыть вторым ломтиком хлеба
(намазанной стороной вверх). Закрыть тостер и запекать ок. 5 минут. Будьте осторожны. Не обожгитесь
горячим бутербродом.
ЗАКУСКА С ГРУДИНКОЙ И ПОМИДОРАМИ (1 порция)
2 ломтика грудинки,
1 нарезанный помидор,
1 ч. ложка зелени петрушки,
2 ломтика хлеба для тостов.
Обжарить грудинку на сковороде. Снять кожу и мелко
порезать. Смешать грудинку, помидор и петрушку.
Окунуть ломтик хлеба в жир, оставшийся от обжаривания грудинки, и положить в тостер, смазанной
стороной вниз. Положить на хлеб начинку. Накрыть
вторым ломтиком хлеба, смазанным жиром, вытопленным из грудинки (намазанной стороной вверх).
Закрыть тостер и запекать ок. 5 минут. Подавать
после того, как начинка остынет.
ЯИЧНИЦА (1 порция)
1 яйцо,
1 ст. ложка молока,
1 ч. ложка зелени петрушки или зеленого лука,
1 ч. ложка масла или маргарина,
2 ломтика хлеба для тостов,
соль, перец по вкусу.
Смешать яйцо, молоко, петрушку, соль и перец.
Растопить масло и вливать приготовленную смесь,
постоянно помешивая, пока яйцо не сгустеет.
Положить ломтик хлеба (намазанной стороной
вниз) в сэндвич-тостер. Положить на хлеб яичницу.
Накрыть вторым ломтиком хлеба (намазанной стороной вверх). Закрыть тостер и запекать ок. 5 минут.
Подавать после того, как начинка остынет.
ЦЫПЛЕНОК ПО-ИНДЕЙСКИ (4 порции)
1 стакан порезанного мяса цыпленка,
4 ст. ложки чили или томатной приправы,
1 ч. ложка тортого лука,
1 ч. ложка соуса Worcestershire (или подобного),
1 ч. ложка приправы curry,
1 ст. ложка масла,
8 ломтиков хлеба для тостов.
Растопить масло на сковороде, положить все ингредиенты и жарить 2–3 минуты на среднем огне.
Положить ломтик хлеба (намазанной стороной вниз)
в сэндвич-тостер. Положить на хлеб 2–3 ст. ложки
приготовленной начинки. Накрыть вторым ломтиком
хлеба (намазанной стороной вверх). Закрыть тостер
и запекать ок. 5 минут. Подавать после того, как
начинка остынет.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать
свой вклад в охрану окружающей среды.
Это не трудно и не дорого. С этой
целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE)
выкиньте в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте устройство вместе с бытовыми отходами!
Изготовитель не несет ответственности за возможный
ущерб, причиненный в результате использования прибора не
по назначению или неправильного обращения с ним.
Изготовитель сохраняет за собой право на модификацию
прибора в любой момент без предварительного уведомления,
с целью приведения в соответствие с нормами закона, стандартами, директивами или из конструкционных, коммерческих,
эстетических и других соображений.
GW26-007_v09
25
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда за сандвичи.
Препоръки за безопасност
Преди да започнете да използвате уреда, запознайте се със съдържанието на цялата инструкция за употреба.
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Използвайте уреда върху стабилна и суха повърхност.
●● Не включвайте уреда, ако захранващият кабел е повреден или
забележите повреда на корпуса.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените
поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз.
●● Не докосвайте горещите повърхности на устройството, внимавайте на парата, която може да
излезе от машината по време на
работа. Опасност от изгаряне!
●● Не потапяйте никоя от частите на
сандвич машината или захран26
ващия кабел и щепсела във
вода или друга течност, за да се
избегне токов удар.
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Почистването на
уреда и извършването на други
действия по поддръжка, не трябва
да се извършват от деца, освен
ако не са завършили 8 години
и имат осигурен съответен надзор.
●● Устройство заедно със захранващия кабел трябва да се съхраняват на место недостъпно за деца
под 8-годишна възраст.
●● Когато сандвич машината не
е в употреба или преди почистване,
извадете щепсела на захранващия
кабел от контакта и изчакайте,
докато устройството изстине.
●● Не покривайте и не слагайте
в уреда за сандвичи опаковки от
метално фолио или други материали, това може да доведе до токов
удар или пожар.
●● Температурата на достъпните
повърхности може да бъде повисока, когато уреда работи.
Не докосвайте повърхността означена със символа
.
GW26-007_v09
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени вреди
вследствие на неспазването
●● Уредът трябва винаги да бъде включен в контакт
(само променлив ток) съвместим с напрежението
както е посочено върху табелката на устройството.
●● Не изваждайте щепсела от контакта дърпайки за
кабела, не премествайте уреда чрез издърпване за
захранващия кабел.
●● Не издърпвайте захранващия кабел над остри
ръбове и не го сгъвайте или притискайте.
●● Не позволявайте кабела да виси над ръба на
масата или плота, да се допира до горещи повърхности или да бъде навит.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Когато използвате уреда, не го оставяйте без надзор, защото хлябът може да се запали.
●● За да извадите продуктите използвате най-добре
дървени, не остри кухненски прибори. Предмети,
изработени от метал, като например нож, вилица
и т.н. могат да повредят нагряващите се плочи.
●● Никога не поставяйте уреда върху или в близост
до газ горелка или електрически котлон, или там,
където може да влезе в контакт с гореща фурна
или микровълнова печка.
●● Никога не покривайте устройството, когато е включено или е горещо.
●● Уредът е предназначен само за ползване в домакинствата, разположени максимално на 2000 м
надморска височина.
–– червената – включване на уреда към захранването,
–– зелената – готовност на уреда за работа.
Конструкция на уреда за сандвичи
1
2
3
4
5
6
7
Червена контролна лампа
Зелена контролна лампа
Горен корпус
Долен корпус
Елемент за затваряне
Долна нагревателна плоча
Горна нагревателна плоча
7
6
Tип 26Z010
3
УКАЗАНИЕ
Информация за продукта и указания относно ползването му
1
Tип 26Z011
5
2
4
●● Уредът е предназначен само за домашно използване, в затворени помещения.
3
Технически данни
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Характеристика на уреда
Уредът за сандвичи дава възможност за бързо приготвяне на топли сандвичи с плънка. В уреда за сандвичи
могат да се препекат един или два сандвича от хляб
за тостер. Нагревателните плочи на уреда за сандвичи
са разделени на четири триъгълника и имат специална
повърхност, която предпазва сандвичите от залепване
към нагревателната плоча. Съчетанието на метални
елементи с пластмасови части прави уреда за сандвичи
интересен на външен вид. На уреда за сандвичи има две
контролни лампи, които сигнализират съответно:
GW26-007_v09
1
2
4
5
Употреба и работа на уреда за сандвичи
Преди първото използване на уреда за сандвичи:
●● извадете го от опаковката,
●● проверете дали напрежението, дадено на уреда,
отговаря на напрежението на мрежата,
●● почистете уреда, като претриете неговите външни
и вътрешни повърхности с леко влажна кърпа или
хартиена кърпа,
27
●● включете
го за около 15 минути, за да отстраните
всички остатъци от производствения процес. След
това изключете уреда и го оставете да изстине изцяло.
При по-нататъшното използване на уреда за сандвичи направете следното:
●● поставете го върху суха, равна повърхност близо до
електрически контакт,
●● пъхнете щепсела на захранващия кабел в електрическия контакт (тогава ще светне червената контролна
лампа),
●● изчакайте да светне зелената контролна лампа (това
трае около 3-4 минути), което означава, че нагревателните плочи са достигнали температура, подходяща за препичане в уреда за сандвичи,
●● отворете уреда,
●● сложете една филия хляб за тостер с дебелина
около 1 см със страната, намазана с масло или
друга мазнина откъм долната нагревателна плоча на
уреда,
●● сложете върху филията плънката,
●● покрийте плънката с другата филия с намазаната
й страна нагоре,
●● внимателно затворете уреда; в случай че уредът се
затваря трудно, трябва да се отстрани излишната
плънка; уредът не бива да се затваря с усилие, тъй
като това може да доведе до повредата му,
●● след няколко минути (времето на препичане зависи
от рецептата, по която се приготвят сандвичите и от
предпочитанията на потребителя) отворете уреда
и извадете препечения сандвич. При изваждане на
сандвича от уреда внимавайте:
●● да не се изгорите (нагревателните плочи на уреда
са горещи),
●● да не повредите повърхността на нагревателните
плочи – използвайте дървени или пластмасови
прибори, устойчиви на висока температура,
●● след приключване на препичането изключете уреда,
като извадите щепсела на захранващия кабел от контакта.
При консумиране на сандвичите веднага
след приключване на печенето внимавайте да не се изгорите, тъй като сандвичите, плънката или добавките може да се
горещи.
Почистване и поддръжка на уреда за
сандвичи
●● Уредът за сандвичи не изисква особена поддръжка.
●● Уредът за сандвичи трябва да се поддържа и съхранява чист, тъй като има контакт с хранителни продукти.
●● Преди да започнете почистването на уреда за сандвичи, извадете щепсела на захранващия кабел от
контакта и изчакайте уредът изцяло да изстине.
●● Първо претрийте уреда за сандвичи с мека, леко
влажна кърпа, а след това го изтрийте със суха,
мека, чиста кърпа.
●● Не използвайте почистващи препарати, които могат
да надраскат или повредят външните повърхности
и повърхността на нагревателните плочи.
●● Преди всяко използване на уреда за сандвичи
е необходимо да отстраните от нагревателните
плочи събралите се трохи и остатъци.
Примерни кулинарни рецепти
ЯБЪЛКОВ СЛАДКИШ (1 порция)
1 супена лъжица ябълков мармалад,
1 лъжица пудра захар,
1 лъжичка канела,
2 филии хляб за тостер.
Сложете филия хляб за тостер със страната, намазана с масло надолу към уреда. Намажете филията
с 1 равна лъжица мармалад. Посипете със захар
и канела. Покрийте я с другата филия с намазаната
й с масло страна нагоре. Затворете уреда и печете
около 5 минути. При консумиране на филиите внимавайте плънката да не е прекалено гореща, тъй като
можете да се изгорите.
28
БАНАНОВИ ХАПКИ (2 порции)
1 лъжица пудра захар,
1 обелен банан,
4 филии хляб за тостер.
Сложете две филии хляб за тостер със страните,
намазани с масло надолу към уреда. Разрежете
банана надлъжно на половина и сложете половинките на филиите. Посипете със захар. Покрийте
я с другата филия с намазаната й с масло страна
нагоре. Затворете уреда и печете около 5 минути.
Сервирайте, след като плънката изстине.
GW26-007_v09
УЕЛСКИ САНДВИЧ СЪС СИРЕНЕ (1 порция)
1 лъжица люта горчица,
1–2 тънки резена кашкавал,
2 филии хляб за тостер.
Сложете филия хляб за тостер със страната, намазана с масло надолу към уреда. Сложете върху
филията кашкавал. Намажете кашкавала със горчица. Покрийте я с другата филия с намазаната
й с масло страна нагоре. Затворете уреда и печете
около 5 минути. Не яжте сандвича, ако е прекалено
горещ.
ХАПКИ С БЕКОН И ДОМАТИ (1 порция)
2 резена бекон,
1 нарязан домат,
1 лъжичка нарязан магданоз,
2 филии хляб за тостер.
Запържете бекона в тиган. Махнете кожата и нарежете бекона на парченца. Смесете бекона, доматите
и магданоза.
Натопете филия хляб в мазнината от бекона и я сложете със страната, натопена в мазнината, надолу.
Сложете върху филията плънка. Покрийте я с филия
с натопената в мазнината от бекона страна нагоре.
Затворете уреда и печете около 5 минути. Сервирайте, след като плънката изстине.
БЪРКАНИ ЯЙЦА (1 порция)
1 яйце,
1 супена лъжица мляко,
1 лъжичка нарязан магданоз или див чесън,
1 лъжица масло или маргарин,
2 филии хляб за тостер,
Сол и пипер.
Разбъркайте яйцето, млякото, магданоза, солта
и пипера. Разтопете маслото и налейте в него приготвената смес, бъркайте, докато яйцето не се пресече.
Сложете филия хляб за тостер със страната, намазана с масло надолу към уреда. Намажете филията с бърканите яйца. Покрийте я с другата филия
с намазаната й с масло страна нагоре. Затворете
уреда и печете около 5 минути. Сервирайте, след
като плънката изстине.
ПИЛЕ ПО ИНДИАНСКИ (4 порции)
1 чаша нарязано пиле,
4 лъжици домати на прах или чили,
1 лъжица рендосан лук,
1 лъжица сос от типа Уорчестър,
1 лъжица къри на прах,
1 супена лъжица масло,
8 лъжици хляб за тостер.
Разтопете маслото в тиган и добавете всички съставки. Пържете 2–3 минути на среден огън.
Сложете филия хляб за тостер със страната, намазана с масло надолу към уреда. Намажете на филията хляб 2–3 супени лъжици от приготвената плънка.
Покрийте я с другата филия с намазаната й с масло
страна нагоре. Затворете уреда и печете около
5 минути. Сервирайте, след като плънката изстине.
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете: изхвърлете картонената опаковка
в контейнер за рециклиране на хартиени
отпадъци; полиетиленовите пликове
изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на
неговото предназначение, или неправилната му употреба.
Производителят си запазва правото да модифицира уреда във
всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по
конструктивни, търговски, естетически и други причини.
GW26-007_v09
29
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Просимо старанно прочитати цю інструкцію з обслуговування. Особливу увагу треба звернути на вказівки з безпеки. Інструкцію з користування просимо зберегти, щоб
за необхідністю скористатися нею під час користування
тостером у майбутньому.
Вказівки з безпеки
Перед початком експлуатації приладу ознайомтесь із змістом усієї інструкції з експлуатації.
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання загрожує
травмами
●● Використовуйте пристрій на стійкій
і сухій поверхні.
●● Не користуйтесь обладнанням,
якщо живильний провід або корпус
помітно пошкоджені.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● Ремонт обладнання може виконуватися тільки підготовленим
персоналом. Неправильно проведений ремонт може привести до
виникнення серйозної небезпеки
для користувача. У разі виявлення
дефектів, треба звернутися за
порадою до спеціалізованого сервісного центру.
●● Не торкайтеся гарячої поверхні
пристрою, стережіться пари, яка
може вирватися з пристрою під
час роботи. Небезпека отримання
опіку!
30
●● Щоб уникнути ураження електрострумом не занурюйте жодної
частини тостера або проводу живлення у воду або іншу рідину.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними та
розумовими здібностями, особами
без досвіду роботи з приладом,
якщо буде здійснюватись контроль
або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними
із цим загрозами. Не дозволяти
дітям гратися з приладом. Діти не
повинні чистити пристрій та виконувати інші дії з догляду за ним,
якщо їм не виповнилося 8 років
і вони не перебувають під належним наглядом.
●● Пристрій з проводом живлення
має зберігатися у місці, недоступному для дітей, молодших 8 років.
●● Коли тостер не використовується, або перед його очищенням,
вийміть вилку проводу живлення
з розетки й почекайте, поки пристрій охолоне.
●● Не прикривайте і не покладайте
у тостер упакування з металевої
плівки або інших матералів, це
несе ризик ураження електричним
струмом або пожежі.
●● Температура відкритих поверхонь
може бути вищою, коли обладнання
працює. Не торкайтеся поверхні,
позначеної символом
.
GW26-007_v09
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Прилад
завжди підключайте до гнізда електричної
мережі (виключно змінного струму) із напругою, що
відповідає поданій на інформаційному табло приладу.
●● Не виймайте вилки з гнізда за провід, а також не
переміщуйте таким чином пристрій.
●● Не простягайте провід живлення через гострі краї
і не здавлюйте його.
●● Не допускайте, щоб провід звисав зі столу або
робочої поверхні, торкався гарячих предметів або
був скручений.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Під час використання не залишайте пристрій без
нагляду, тому що може статися загоряння.
●● Для виїмки продуктів краще всього використовувати дерев’яне кухонне начиння без гострих країв.
Такі металеві предмети, як ніж, вилка і т.п. можуть
пошкодити нагрівальні поверхні.
●● Не ставте пристрій на або поруч з газовою або електричною конфоркою або там, де він може контактувати з гарячою духовкою або мікрохвильовою піччю.
●● Не накривайте пристрій, коли він підключений до
мережі або гарячий.
●● Пристрій призначено виключно для використання
у домогосподарствах, розташованих на висоті, не
більшій ніж 2000 м над рівнем моря.
Складові частини тостера
1
2
3
4
5
6
7
Лампочка червоного кольору
Лампочка зеленого кольору
Верхній корпус
Нижній корпус
Зачіпка
Нагрівна плита нижня
Нагрівна плита верхня
7
6
Tип 26Z010
3
1
Tип 26Z011
5
2
4
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо використання
3
●● Обладнання призначене виключно для домашнього
1
використання, усередині приміщень.
Технічні дані
Технічні параметри вказані на щитку продукту.
Характеристика обладнання
Тостер для бутербродів надає можливість швидко обжарити бутерброди з начинокю. У тостері можна обжарювати один або два бутерброди із спеціального хліба для
тостів. Нагрівні плити тостера розділені на чотири трикутні зони з тефлоновим покриттям, що захищає обжарені бутерброди від пригорання до нагрівної поверхні.
Поєднання металевих елементів з пластмасовими частинами надає цікавий зовнішній вигляд тостера. На тостері
встановлені дві контрольні лампочки, що сигналізують:
–– червона – підключення обладнання до мережі,
–– зелена – готовність обладнання до обжарення.
GW26-007_v09
2
4
5
Обслуговування i робота тостера для
бутербродів
Перед першим запуском тостера, необхідно:
●● вийняти його з упакування,
●● перевірити чи напруга, вказана на тостері відповідає
значенню напруги у мережі,
●● очистити обладнання, протираючи його зовнішні та
внутрішні поверхні легко зволоженою ганчіркою або
пареровим рушником.
●● включити його на близько 15 хвилин для видалення
будь-яких рештків, що походять з виробничого процесу. Потім виключити тостер і залишити його до
повного охолодження.
31
Під час подальшого користування тостреом, потрібно:
●● установити його на сухій, плоскій поверхні поблизу
розетки,
●● уставте вилку приєднувального кабелю до розетки
(тоді запалиться червона лампочка),
●● зачекайте до моменту запалення лампочки зеленого кольору (це продовжується бл. 3–4 хвилин), що
позначає, що нагрівні плити досягли температуру,
яка дозволяє обжарювати у тостері бутерброди,
●● відкрити тостер,
●● покласти шматок хліба для тостів товщиною близько
1 см стороною, змазаною маслом або іншим жиром,
на нижню нагрівну плиту тостера,
●● покласти на шматок хліба добавки,
●● прикрити добавки другим шматком хліба змазаною
стороною уверх,
●● обережно закрити тостер; y разі проблем з закриттям
тостера, необхідно усунути надмір добавок; hе може
бути проблем з закриттям тостера, це може привести
до його пошкодження,
●● через декілька хвилин (час обжарювання залежить
від рецептури, за якою готують бутерброди і від
уподобань користувача) відкрити тостер і вийняти
бутерброди. При вийманні бутербродів з тостера,
необхідно:
●● не допускати опіків (нагрівні плити тостера є гарячим),
●● не допускати пошкодження тефлонового шару
нагрівних плит – користуйтесь дерев’яними або
пластиковими столовими приборами, стійкими до
високої температури,
●● після обжарювання, виключіть тостер шляхом витягування вилки живильного кабелю з розетки.
При споживанні бутербродів безпосередньо після закінчення обжарювання,
будьте обережними, не дрпускайте опіків,
тому що бутерброди, начинка чи добавки
можуть бути гарячими.
Очищення і зберігання тостера
●● Тостер для бутербродів не вимагає детальної консервації.
●● Тостер належить зберігати у чистоті, тому що він має
контакт з харчовими продуктами.
очищуванням тостера необхідно витягнути
вилку приєднувального кабелю з розетки і зачекати
до повного охолодження обладнання.
●● Зпочатку протерти тостер м’якою і легко зволоженою
ганчіркою, a потім витерти досуха м’якою, чистою
ганчіркою.
●● Не застосовувати миючі засоби, що можуть привести
до утворення подряпин або пошкодження зовнішніх
поверхонь та тефлонове покриття нагрівних плит.
●● Перед кожним використанням тостера, усуньте
з нагрівних плит нагромаджені рештки і крихітки.
●● Перед
Прикладові кулінарні рецептури
ЯБЛУЧНІ РОГАЛИКИ (1 порція)
1 столова ложка яблучного джему,
1 ложечка цукру – пудри,
1 ложечка кориці,
2 шматки хліба для тостів.
Покласти у тостер шматок хліба для тостів стороною,
змазаною маслом униз. Розвести на шматку хліба
1 плоску ложечку джему. Посипати цукром – пудрою
і корицею. Прикрити другим шматком хліба, стороною
змазаною маслом уверх. Закрити тостер і обжарювати близько 5 хвилин. При споживанні будьте обережними для попередження опіків, начинка і бутерброд можуть бути ще гарячими.
32
БАНАНОВІ ЗАКУСКИ (2 порції)
1 ложечка цукру – пудри,
1 очищений банан,
4 шматки хліба для тостів.
Покласти у тостер два шматки хліба для тостів сторонами, змазаними маслом униз. Розрізати банан впоперек на половину і покласти половинки на шматки
хліба. Посипати цукром. Прикрити другим шматком
хліба, стороною змазаною маслом уверх. Закрити
тостер і обжарювати близько 5 хвилин. Споживати
після охолодження начинки.
GW26-007_v09
ВАЛЛІЙСЬКА ГРІНКА З СИРОМ (1 порція)
1 ложечка гострої гірчиці,
1–2 шматки жовтого сира,
2 шматки хліба для тостів.
Покласти у тостер шматок хліба для тостів стороною,
змазаною маслом униз. На шматок хліба покласти
сир. Сир змазати гірчицею. Прикрити другим шматком хліба, стороною змазаною маслом уверх.
Закрити тостер і обжарювати близько 5 хвилин. Не
споживати надто гарячого бутерброду.
ЗАКУСКА З ГРУДИНКОЮ ТА ПОМІДОРАМИ (1 порція)
2 шматки грудинки,
1 порізаний помідор,
1 ложечка порізаного листя петрушки,
2 шматки хліба для тостів.
Присмажити грудинку на сковороді. Усунути шкірку
i порізати грудинку на шматки. Змішати разом грудинку, помідор і листя петрушки.
Змочити шматок хліба у жирі від грудинки i покласти
його в тостер, змоченою стороною униз. На шматок
хліба нанести фарш, Прикрити шматком хліба, стороною змоченою у жирі від грудинки уверх. Закрити тостер і обжарювати близько 5 хвилин. Споживати після
охолодження начинки.
ЯЄЧНЯ (1 порція)
1 яйце,
1 столова ложка молока,
1 ложечка порізаного листя петрушки або зеленої
цибулі,
1 ложечка масла або маргарина,
2 шматки хліба для тостів,
Сіль і перець.
Змішати яйце, молоко, листя петрушки, сіль та
перець. Розплавити масло і додати до нього приготовлену суміш, змішувати до зсідання яйця.
Покласти у тостер шматок хліба для тостів стороною,
змазаною маслом униз. На шматку хліба розвести
яєчню. Прикрити другим шматком хліба, стороною
змазаною маслом уверх. Закрити тостер і обжарювати близько 5 хвилин. Споживати після охолодження начинки.
ІНДІАНСЬКЕ КУРЧА (4 порції)
1 склянка порізаного курчати,
4 ложки томатної приправи або чілі,
1 ложечка тертої цибулі,
1 ложечка соусу Worcestershire,
1 ложечка сухої приправи карі (curry),
1 столова ложка масла,
8 шматків хліба для тостів.
Розплавити масло у сковороді і додати усі компоненти. Смажити протягом 2–3 хвилин на середньому
вогні.
Покласти у тостер шматок хліба для тостів стороною,
змазаною маслом униз. На шматку хліба розвети
2–3 столові ложки приготовленої начинки. Прикрити
другим шматком хліба, стороною змазаною маслом
уверх. Закрити тостер і обжарювати близько 5 хвилин. Споживати після охолодження начинки.
Екологія – Давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт
прийому макулатури, а поліетиленові
пакети викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
GW26-007_v09
●● Під
час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок
використання обладнання не за його призначенням або його
неналежного обслуговування.
Виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який
момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до
правових положень, стандартів, директив або у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та іншими причинами.
33
LT
Gerbiamieji Klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Prašome atidžiai perskaityti šią aptarnavimo instrukciją. Ypatingą dėmesį reikia skirti saugos nurodymams. Vartojimo instrukciją prašome išsaugoti, kad galetumėt ja pasinaudoti taip
pat vėlesnio sumuštinių keptuvo eksploatavimo metu.
Darbo saugos nurodymai
Prieš naudodamiesi įrengimu, prašome susipažinti su
sunaudojimosi instrukcijos pilnu turiniu.
PAVOJUS! /ISPĖJIMAS!
Nesilaikymas gali sukelti
pažeidimus
●● Prietaisą naudoti ant tvirto ir sauso
pagrindo.
●● Nevartok įrenginio, jeigu maitinimo
laidas yra pažeistas arba jeigu korpuse yra matomi sužalojimai.
●● Jeigu neatjungtas įtampos laidas
buvo sugadintas, tai šiuo atveju jis
turi būti pakeistas gamintojo bei serviso punkto darbuotojo, arba kvalifikuoto asmens tam, kad galima būtų
išvengti pavojaus.
●● Prietaiso remontą gali atlikti tik apmokytas personalas, siekiant išvengti
pavojaus. Dėl netinkamai atliktų
remonto darbų gali kilti pavojus naudotojui. Pasireiškus gedimams, reikia
kreiptis į specializuotą servisą.
●● Neliesti karštų prietaiso paviršių, būti
atsargiam, nes iš veikiančio prietaiso
gali veržtis karšti garai. Galima nusiplikyti!
●● Elektros smūgiui išvengti nekišti
prietaiso ar maitinimo laido ir kištuko
į vandenį ar kitus skysčius.
●● Šį prietaisą gali naudoti vaikai,
kuriems yra bent 8 metai, ir silpnesnių fizinių, protinių gebėjimų
34
bei neturintys patirties ir prietaiso
neišmanantys asmenys, jeigu užtikrinama jų priežiūra arba jiems buvo
paaiškinta, kaip saugiai naudoti prietaisą ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Neleisti vaikams žaisti
prietaisu. Prietaiso negali valyti ir jo
priežiūros atlikti vaikai, nebent jiems
yra sukakę 8 metai ir jie yra tinkamai
prižiūrimi.
●● Įrengimą, kartu su prijungimo kabeliu, būtina laikyti vietoje, nepasiekiamoje vaikams, jaunesniems nei
8 metai.
●● Jeigu sumuštinių keptuvas nėra vartojamas arba ruošiamasi jį valyti,
būtina ištraukti prijungiamojo laido
kištuką iš elektros tinklo rozetės ir
palaukti kol jis atauš.
●● Neapdeng keptuvo bei nedėk į jo
vidų metalinių folijų pakuočių arba
kitokių medžiagų, tai gresia elektros
smūgiu arba gaisru.
●● Įjungto prietaiso atvirų paviršių temperatūra gali būti aukštesnė. Neliesti paviršiaus, paženklinto simboliu
.
DĖMESIO!
Nesilaikymas gali sukelti turto
sugadinimą
●● Prietaisą būtina prijungti prie elektros tinklo lizdo (tik
kintamosios srovės), kurio įtampa atitinka gamyklinėje
lentelėje nurodytą vertę.
●● Atjungiant kištuką nuo elektros tinklo rozetės netrauk
už laido. Netraukiok keptuvo tempdamas jį už maitinimo laido.
●● Saugok maitinimo laidą nuo aštrių briaunų ir nestatyk
jo į sugniaužimo pavojų.
●● Neleisti, kad laidas kabėtų nuo stalo ar stalviršio
krašto, liestųsi su karštais paviršiais ar būtų sulankstytas.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
GW26-007_v09
●● Nepalikti įjungto prietaiso be priežiūros, nes duona gali
užsidegti.
●● Produktams išimti geriausia naudoti medinius, neaštrius virtuvės įrankius. Iš metalo pagaminti įrankiai,
pvz., peiliai, šakutės ir pan., gali pažeisti kaitinamąsias
plokšteles.
●● Nedėti prietaiso ant dujinių ar elektrinių degiklių, arti jų
arba ten, kur galėtų liestis su įkaitusia orkaite ar mikrobangų krosnele.
●● Neuždengti į srovę įjungto ar karšto prietaiso.
●● Įrenginys skirtas naudoti tik buities ūkyje iki 2000 m
virš jūros lygio.
7
6
Tipas 26Z010
NURODYMAS
Informacija apie produktą ir
naudojimo nurodymai
3
●● Prietaisas yra skirtas vartoti vien tik naminiame ūkyje.
Techniniai duomenys
1
Tipas 26Z011
5
2
4
Techniniai parametrai yra pateikti gaminio nominalių duomenų skydelyje.
3
Gaminio charakteristika
Sumuštinių keptuvas leidžia greit paruošti šiltus sumuštinius
su įdaru. Keptuve galima kepti vieną arba du tostinės duonos
pagrindu paruoštus sumuštinius. Keptuvo kaitrinės plokštės
yra padalytos į keturis trikampės formos sektorius padengtus
specialiu sluoksniu, kurio dėka kepami sumuštiniai neprilimpa prie kaitrinio paviršiaus. Atitinkamas metalinių ir plastmasinių gaminio elementų sujungimas suteikia sumuštinių
keptuvui malonią išorinę išvaizdą. Keptuvo viršutinėje dalyje
yra dvi kontrolinės lemputės, kurios signalizuoja:
–– raudona – gaminio prijungimą prie elektros tinklo,
–– žalia – keptuvo parengties kepimui būklę.
Sumuštinių keptuvo konstrukcija
1
2
3
4
5
6
7
Raudonos spalvos lemputė
Žalios spalvos lemputė
Viršutinis korpusas
Apatinis korpusas
Fiksatorius
Apatinė kaitrinė plokštė
Viršutinė kaitrinė plokštė
GW26-007_v09
1
2
4
5
Sumuštinių keptuvo aptarnavimas ir
funkcionavimas
Prieš pirmąjį keptuvo panaudojimą reikia:
●● išimti jį iš pakuotės,
●● patikrinti ar pateikta gaminio duomenų skydelyje įtampa
atitinka elektros tinklo įtampą.
●● nuvalyti įrenginį, tuo tikslu nušluostant jo išorinius ir vidinius paviršius lengvai vandeniu sudrėkinta šluoste arba
popieriniu rankšluosčiu,
●● įjungti keptuvą maždaug 15 minučių laiko trukmei, kad
pašalinti bet kokias gamybinio proceso kilmės liekanas.
Po to išjungti keptuvą ir palikti jį, kad visiškai atauštų.
Tolesnio keptuvo vartojimo tikslu reikia:
●● pastatyti jį ant sauso, plokščio paviršiaus, arti prie elektros tinklo rozetės,
●● įkišti prijungiamojo laido kištuką į elektros tinklo rozetę
(to pasekmėje užsižiebs raudona lemputė),
●● palaukti kol užsižiebs žalia lemputė (tai užima apie 3-4
minutes), o tai reiškia, kad kaitrinės plokštės pasiekė
temperatūrą leidžiančią kepti keptuvėje sumuštinius,
●● atidaryti keptuvą,
35
●● padėti
maždaug 1 cm storio tostinės duonos riekę
sviestu arba kitokių riebalų sluoksniu pateptu paviršium
ant apatinės kaitrinės keptuvo plokštės,
●● uždėti ant padėtos riekės priedus,
●● uždengti priedus antra iš viršaus patepta sviestu arba
kitokiais riebalais tostinės duonos rieke,
●● atsargiai uždaryti keptuvą; jeigu keptuvą uždaryti sunku,
reikia pašalinti priedų perteklių; keptuvas turi užsidarinėti
lengvai, priešingu atveju yra galimas jo sužalojimas,
●● kelioms minutėms praėjus (kepimo laikas priklauso
nuo receptūros pagal kurią sumuštiniai yra ruošiami ir
nuo vartotojo pomėgių), keptuvą reikia atidaryti ir išimti
apkeptą sumuštinį. Išimant sumuštinį iš keptuvo daryti tai
ytin atsargiai:
●● kad nenusiplikyti (kaitrinės keptuvo plokštės yra labai
karštos),
●● kad nepažeisti kaitrinių plokščių paviršiaus dangos
sluoksnio – reikia vartoti medinę arba plastmasinę,
atsparią aukštai temperatūrai, mentelę,
●● užbaigus kepimą išjungti keptuvą, tuo tikslu ištraukiant
prijungiamojo laido kištuką iš elektros tinklo rozetės.
Vaišinantis sumuštiniais betarpiškai po jų
išėmimo iš keptuvo yra būtinas atsargumas –
sumuštinis, įdaras arba priedai gali būti labai
karšti ir galima nusiplikyti.
Keptuvo valymas ir konservavimas
●● Sumuštinių
keptuvas nereikalauja ypatingo konservavimo.
●● Keptuvą reikia laikyti švaroje, kadangi turi kontaktą su
maistu.
●● Prieš pradedant keptuvą valyti, reikia ištraukti prijungiamojo laido kištuką iš elektros tinklo rozetės ir palaukti kol
įrenginys visiškai atauš.
●● Visų pirma pertrinti keptuvą minkštu ir lengvai sudrėkintu
skudurėliu, o po to nusausinti jį sausa, minkšta ir švaria
šluoste.
●● Nevartoti valymo priemonių, kurios gali suraižyti arba
pažeisti išorinius įrenginio paviršius ir kaitrinių plokščių
dangos sluoksnį.
●● Prieš kiekvieną keptuvo panaudojimą reikia nuo kaitrinių
plokščių paviršiaus pašalinti susikaupusius trupinėlius ir
maisto likučius.
Pavyzdiniai kulinariniai receptai
36
OBUOLINIAI RIESTAINIAI (1 porcija)
1 šaukštas obuolių džemo,
1 šaukštelis cukraus pudros,
1 šaukštelis cinamono,
2 riekės tostinės duonos.
Įdėti į keptuvą tostinės duonos riekę sviestu patepta puse
nukreipta į apačią. Paskleisti riekės paviršiuje 1 plokščiai
(be kaupo) pripildytą džemo šaukštą. Apiberti cukrum ir
cinamonu. Uždengti duonos rieke sviestu patepta puse
nukreipta į viršų. Uždaryti keptuvą ir kepti per maždaug
5 minutes. Vaišinantis sumuštiniu žiūrėti, kad įdaras
nebūtų pernelyg karštas, kadangi galima nusiplikyti.
UŽKANDIS IŠ BANANŲ (2 porcijos)
1 šaukštelis cukraus pudros,
1 nuluptas bananas,
4 riekės tostinės duonos.
Įdėti į keptuvą dvi tostinės duonos riekes sviestu pateptomis pusėmis nukreiptomis į apačią. Perpjauti bananą
skersai per pus ir padėti pusiukes ant riekių. Apiberti
cukrum. Uždengti duonos riekėmis sviestu pateptomis
pusėmis nukreiptomis į viršų. Uždaryti keptuvą ir kepti
per maždaug 5 minutes. Ataušus įdarui galima vaišintis.
VALŲ SKREBUTIS SU SŪRIU (1 porcija)
1 šaukštelis aštrių garstyčių,
1-2 riekelės geltono sūrio,
2 riekės tostinės duonos.
Įdėti į keptuvą tostinės duonos riekę sviestu patepta
puse nukreipta į apačią. Padėti ant duonos sūrio riekelę.
Patepti sūrį garstyčiomis. Uždengti duonos rieke sviestu
patepta puse nukreipta į viršų. Uždaryti keptuvą ir kepti
per maždaug 5 minutes. Vaišintis, kai sumuštinis nebus
pernelyg karštas.
UŽKANDIS SU ŠONINE IR POMIDORAIS (1 porcija)
2 riekelės šoninės,
1 supjaustytas pomidoras,
1 šaukštelis sukapotų petražolių lapelių,
2 riekės tostinės duonos.
Šoninę apkepti keptuvėje. Pašalinti odelę ir supjaustyti
šoninę į gabaliukus. Sumaišyti šoninę, pomidorus ir
petražoles.
Pamirkyti duonos riekę šoninės riebaluose ir padėti
į keptuvą pamirkyta puse nukreipta į apačią. Padėti ant
riekės paruoštą įdarą. Uždengti duonos rieke šoninės
riebaluose pamirkyta puse nukreipta į viršų. Uždaryti
keptuvą ir kepti per maždaug 5 minutes. Vaišintis sumuštiniu įdarui ataušus.
GW26-007_v09
KIAUŠINIENĖ (1 porcija)
1 kiaušinis
1 šaukštas pieno,
1 šaukštelis sukapotų petražolių lapelių arba laiškinių
svogūnų,
1 šaukštelis sviesto arba margarino,
2 riekės tostinės duonos.
Druska ir pipirai.
Sumaišyti kiaušinį su pienu, petražolėmis, druska ir pipirais. Paruoštą mišinį įdėti į sulydytą sviestą ir maišyti kol
kiaušinienė pradės tirštėti.
Įdėti į keptuvą tostinės duonos riekę sviestu patepta
puse nukreipta į apačią. Kiaušinienę paskleisti ant riekės
paviršiaus. Uždengti duonos rieke sviestu patepta puse
nukreipta į viršų. Uždaryti keptuvą ir kepti per maždaug
5 minutes. Vaišintis sumuštiniu įdarui ataušus.
INDĖNŲ VIŠČIUKAS (4 porcijos)
1 stiklinė sukapotos vištienos,
4 šaukštai pomidorų arba čili prieskonių,
1 šaukštelis sutrintų svogūnų,
1 šaukštelis Worcestershire rūšies padažo,
1 šaukštelis curry prieskonių miltelių,
1 šaukštas sviesto,
8 riekės tostinės duonos.
Sulydyti sviestą keptuvėje ir įdėti visus komponentus.
Kepti per 2-3 minutes ant vidutiniškos ugnies.
Įdėti į keptuvą tostinės duonos riekę sviestu patepta
puse nukreipta į apačią. Paskleisti riekės paviršiuje 2-3
šaukštus paruošto įdaro. Uždengti duonos rieke sviestu
patepta puse nukreipta į viršų. Uždaryti keptuvą ir kepti
per maždaug 5 minutes. Vaišintis sumuštiniu įdarui ataušus.
Ekologija – rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie
aplinkosaugos. Tai nėra nei sunku nei pernelyg brangu. Tuo tikslu: kartoninę pakuotę
perduok i makulatūros surinkimo punktą,
polietileno (PE) maišelius įmesk į plastmasių kaupimo konteinerį.
Susidėvėjusį gaminį perduok į atitinkamą
atliekų surinkimo punktą, kadangi esantys gaminyje pavojingi
komponentai gali sukelti pavojų aplinkai.
Neišmeskite kartu su komunalinėmis atliekomis!
Gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo
keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip pat dėl
priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis, prekybos
ir kitomis sąlygomis.
GW26-007_v09
37
LV
Cienījamie Klienti!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam rūpīgi salasīt mūsu lietošanas instrukciju. Sevišķi
uzmanīgi ievērojiet drošības noteikumus. Lūdzam saglabāt
lietošanas instrukciju, lai Jūs varētu to lietot arī vēlākās lietošanas laikā.
Norādījumi par drošību
Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas
instrukciju.
BRIESMAS! / BRĪDINĀJUMS!
Neievērošana var izraisīt
ievainojumus
●● Lietojiet ierīci tikai uz sausas un stabilas virsmas.
●● Nedrīkst lietot ierīci, kad elektrības
vads ir bojāts vai redzami bojāts ierīces korpuss.
●● Gadījumā, ja neatvienojamais barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no
bīstamības, tas ir jānomaina ražotājam, servisa parstāvim vai kvalificētiem speciālistiem.
●● Ierīces remontu var veikt tikai kvalificēta apkope. Nepareizs remonts var
izraisīt nopietnas briesmas lietotājam.
Ja ierīcei ir kāds defekts kontaktējiet
ar specializēto servisa punktu.
●● Nepieskarieties ierīces karstajām
virsmām. Uzmanieties no karstā
tvaika, ka izdalās ierīces darba laikā.
Apdeguma draudi!
●● Nekad neiegremdējiet ierīci, tās daļas
vai strāvas padeves vadu un kontaktdakšu ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
Tas var draudēt ar strāvas triecienu.
●● Iekārtu drīkst izmantot bērni, kas
sasnieguši 8 gadu vecumu. Iekārta
nav paredzēta izmantošanai perso38
nām ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem, kā arī ar maņu orgānu
mazspēju. Personām ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, iekārtas izmantošana pieļaujama vienīgi tai gadījumā, ja tie atrodas par
viņu drošību atbildīgas personas
uzraudzībā vai ir saņēmuši no šīs
personas norādījumus par iekārtas
drošu izmantošanu. Bērni nedrīkst
rotaļāties ar iekārtu. Ierīces tīrīšanu
un uzglabāšanas darbības nedrīkst
veikt bērni, kas nav sasnieguši
8 gadu vecumu un neatrodas pieaugušo personu uzraudzībā.
●● Ierīci un strāvas vadu uzglabāt bērniem nepieejamā vietā (ja bērns nav
sasniedzis 8 gadu vecumu).
●● Kad ierīce nav lietota vai pirms tīrīšanas uzsākšanas atslēgt elektrības
vada kontaktdakšu un pagaidīt līdz
ierīces atdzišanai.
●● Nedrīkst apsegt ierīci un novietot tā
iepakojumus no metāla folijas vai no
citiem materiāliem, tas var būt par
elektrošoka vai ugunsgrēka iemeslu.
●● Pieejamo virsmu temperatūra var
būt augstāka,kad ierīce ir ieslēgta.
Nepieskarieties virsmām, kas atzīmētas ar simbolu
.
UZMANĪBU!
Neievērošana var izraisīt
bojājumus īpašumam
●● Ierīce jāpieslēdz elektrotīkla kontaktligzdai (tikai maiņstrāvas), kuras spriegums atbilst datu plāksnītē norādītai vērtībai.
●● Nedrīkst atslēgt kontaktdakšu no ligzdas, vilkšot ar
vadu. Nedrīkst vilkt ierīci ar elektrības vadu.
●● Nedrīkst vilkt elektrības vadu uz asām malām un to
saspiest.
GW26-007_v09
●● Neļaujiet strāvas padeves vadam nokarāties pāri galda
vai darba virsmas malai, pieskarties ierīces karstajām
virsmām vai sapīties.
●● Ierīce nav paredzēta darbam ar ārējiem laika izslēdzējiem vai atšķirīgu tālvadības regulācijas sistēmu.
●● Lietošanas laikā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, jo
maizītes var piedegt.
●● Apcepto produktu izņemšanai izmantojiet neasus virtuves piederumus no koka. Virtuves piederumi, kas
izgatavoti no metāla, piem., dakšiņas u.tml. var sabojāt
ierīces sildelementus.
●● Nenovietojiet ierīci uz vai līdzās gāzes vai elektriskajam deglim, vai arī vietā, kur tas varētu saskarties ar
ierīces karsto virsmu vai mikroviļņu krāsni.
●● Nekad nepārsedziet ierīci, ja tā ir pieslēgta strāvas
padevei vai ir karsta.
●● Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībās, kas
atrodas maksimāli 2000 m virs jūras līmeņa.
7
6
Tips 26Z010
3
NORĀDĪJUMS
Informācija par produktu un
lietošanas norādījumi
1
Tips 26Z011
5
2
4
●● Ierīce ir paredzēta tikai mājsaimniecības lietošanai.
3
Tehniskās informācijas
Tehniskie parametri ir uzrādīti uz nominālās tabuliņas.
Ierīces raksturojums
Sviestmaizes tosters atļauj ātri sagatavot siltas sviestmaizes
ar pildījumu. Ierīcē var apcept vienu vai divas sviestmaizes
no tosta maizes. Ierīces sildīšanas plātnītes ir sadalītas uz
četriem trīsstūru rajoniem, apsegtas ar speciālo slāni, kurš
sargā ceptas sviestmaizes no pielipšanas pie sildīšanas virsmas. Metāla elementu savienojums ar plastmasas elementiem dod ierīcei interesantu ārējo izskatu. Uz tostera atrodas
divas kontroles lampiņas, kuras signalizē:
●● sarkana - ierīces pieslēgšanu pie elektroapgādes,
●● zaļa - ierīces gatavību cepšanai.
Sviestmaizes tostera konstrukcija
1
2
3
4
5
6
7
Sarkana lampiņa
Zaļa lampiņa
Augšējais korpuss
Apakšējais korpuss
Āķis
Apakšēja sildīšanas plātnīte
Augšēja sildīšanas plātnīte
GW26-007_v09
1
2
4
5
Sviestmaizes tostera apkalpošana un darbība
Pirms pirmās ierīces iedarbināšanas:
●● noņemt to no iepakojuma,
●● pārbaudīt, vai spriegums norādīts uz ierīces, atbilst elektrības tīkla spriegumam,
●● notīrīt ierīci no ārpuses un iekšā ar viegli miklu lupatu vai
papīra dvieli,
●● ieslēgt ierīci uz apm. 15 minūtēm, lai pilnīgi likvidēt visas
atliekas pēc ražošanas procesa. Pēc tam izslēgt ierīci un
atstāt līdz pilnīgai atdzišanai.
Tālākās lietošanas laikā:
●● uzstādīt ierīci uz sausas, plakanas virsmas pie elektrības
ligzdas,
●● pieslēgt elektrības vada kontaktdakšu pie ligzdas (sarkana lampiņa uzliesmos),
●● pagaidīt līdz zaļās lampiņas uzliesmošanai (3-4 minūtes), kas nozīme, ka sildīšanas plātnītes sasniedza temperatūru, kura atļauj apcept sviestmaizes ierīcē,
●● atvērt tosteru,
39
●● novietot
tosta maizes šķēli, ar biezumu apm. 1 cm,
ar sviestu vai citu tauku, uz tostera sildīšanas plātnītes,
●● uzlikt uz šķēles piedevu,
●● apsegt piedevas ar otro šķēli, ar sviestu vai tauku uz
augšu,
●● uzmanīgi slēgt tosteri; gadījumā, kad ir grūti slēgt ierīci,
noņemt piedevu pārmēru; tosters nevar grūti slēgties,
jo tas var ierosināt bojājumus,
●● pēc dažādām minūtēm (cepšanas laiks ir atkarīgs no
receptes, saskaņā ar kuru sviestmaizes ir sagatavotas, un no lietotāja prasībām) atvērt tosteru un noņemt
sviestmaizi. Noņemšot sviestmaizi, esiet uzmanīgi:
●● lai neapdedzināties (sildīšanas plātnītes ir ļoti karstas),
●● lai nebojāt sildīšanas plātnītes virsmu - lietojiet koka
vai plastmasas instrumentus, izturīgus pret augstām
temperatūrām,
●● pēc cepšanas pabeigšanas izslēgt ierīci, atslēgšot elektrības vadu no elektroapgādes.
Sviestmaizes ēšanas laikā tieši pēc cepšanas
- esiet ļoti uzmanīgi, jo sviestmaizes pildījums
vai piedevas var būt karsti.
Ierīces tīrīšana un konservācija
●● Sviestmaizes tosteru nav vajadzīgi sevišķi konservēt.
●● Turēt un glabāt tosteru tīrumā, jo tas kontaktēs ar pārtikas produktiem.
●● Pirms tostera tīrīšanas atslēgt elektrības vada kontakt-
dakšu no ligzdas un pagaidīt līdz ierīces pilnīgai atdzišanai.
●● Pirmkārt ierīci notīrīt ar mīkstu un viegli miklu lupatu, pēc
tam nosusināt ar mīkstu, tīru lupatu.
●● Nelietot tīrīšanas līdzekļus, kuri var ieskrāpēt vai bojāt
ārēju virsmu un sildīšanas plātnes virsmu.
●● Pirms katrās ierīces lietošanas izvākt no sildīšanas plātnes drupatas un atliekas.
Parauga kulinārijas receptes
ĀBOLU RADZIŅI (1 porcija)
1 karote ābolu džema
1 tējkarote cukura pūdera,
1 tējkarote kanēļa,
2 tosta maizes šķēles.
Novietot tosta maizes šķēli, ar sviestu uz apakšu, tosterā.
Uz šķēles izsmērēt 1 plakanu džema karoti. Apbērt ar
cukuru un kanēli. Segt ar maizes šķēles, ar sviestu uz
augšu. Slēgt tosteru un cept apm. 5 minūtes. Ēšanas laikā
esiet uzmanīgi, jo pildījums var būt ļoti karsts.
BANĀNU UZKOŽAMIE (2 porcijas)
1 tējkarote cukura pūdera,
1 nomizots banāns,
4 tosta maizes šķēles.
Novietot divas tosta maizes šķēles, ar sviestu uz apakšu,
tosterā. Pārgriezt banānu šķērsām uz pusēm, uzlikt puses
uz šķēlēm. Apbērt ar cukuru. Segt ar maizes šķēles, ar
sviestu uz augšu. Slēgt tosteru un cept apm. 5 minūtes.
Pasniegt pēc pildījuma atdzīšanas.
VELSIEŠU TOSTS AR SIERU (1 porcija)
1 tējkarote asas sinepes,
1-2 siera šķēles,
2 tosta maizes šķēles.
Novietot tosta maizes šķēli, ar sviestu uz apakšu, tosterā.
Uz maizes uzlikt sieru. Izsmērēt sinepes. Segt ar maizes
šķēles, ar sviestu uz augšu. Slēgt tosteru un cept apm.
5 minūtes. Neēst pārāk karsto sviestmaizi.
UZKOŽAMIE AR ŽĀVĒTS KRŪTS UN TOMĀTIEM
(1 porcija)
2 krūts šķēles,
1 griezts tomāts,
1 tējkarote grieztas pētersīļa lapas
2 tosta maizes šķēles.
Apcept žāvēts krūts uz pannas. Atgriezt mizu un pagriezt
krūts uz gabaliņiem. Samaisīt krūts, tomātu un pētersīļa
lapas.
Maizes šķēli iemērkt krūts taukos un novietot tosterā,
ar iemērkto pusi uz apakšu. Uzlikt pildījumu. Segt ar sviestmaizi, ar iemērkto pusi uz augšu. Slēgt tosteru un cept apm.
5 minūtes. Pasniegt pēc pildījuma atdzīšanas.
40
GW26-007_v09
CEPTAS OLAS (1 porcija)
1 ola,
1 karote piena,
1 tējkarote grieztas pētersīļa lapas vai maurloka,
1 tējkarote sviesta vai margarīna,
2 tosta maizes šķēles,
Sāls un piparkrūms.
Samaisīt olu, pienu, pētersīli, sāli un piparkrūmu. Izkausēt
sviestu un pieliet samaisījumā, samaisīt līdz olas sabiezināšanai.
Novietot tosta maizes šķēli, ar sviestu uz apakšu, tosterā.
Izsmērēt ceptas olas uz maizes šķēles. Segt ar maizes
šķēles, ar sviestu uz augšu. Slēgt tosteru un cept apm.
5 minūtes. Pasniegt pēc pildījuma atdzīšanas.
INDIĀŅU CĀLĒNS (4 porcijas)
1 glāze griezta cālēna,
4 karotes tomātu garšvielas vai čili,
1 tējkarote rīvēta sīpola,
1 tējkarote Worcestershire mērces,
1 tējkarote karija pulvera,
1 karote sviesta,
8 tosta maizes šķēles.
Izkausēt sviestu pannā un pievienot visu sastāvdaļu. Cept
2-3 minūtes uz vidējas uguns.
Novietot tosta maizes šķēli, ar sviestu uz apakšu, tosterā.
Izsmērēt uz maizes šķēles 2-3 karotes sagatavota pildījuma. Segt ar maizes šķēles, ar sviestu uz augšu. Slēgt
tosteru un cept apm. 5 minūtes. Pasniegt pēc pildījuma
atdzīšanas.
Ekoloģija – Gādāšana par vidi
Katrs lietotājs var palīdzēt pasargāt vidi.
Tas nav grūti un dārgi. Lai to darīt: kartona
iepakojumu nodod makulatūrai, polietilēna
(PE) maisu izmest uz konteinera plastmasas savākšanai.
Izlietotu daļu atdod attiecīgā glabāšanas
punktā, jo ierīcē esošie bīstami elementi
var būt par draudu videi.
Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos!
Ražotājs nenes atbildību par iespējamo zaudējumu, kas nodarīts
izmantojot ierīci ne pēc nozīmes vai arī pie nepareizas ierīces ekspluatācijas.
Ražotājs saglabā savas tiesības ierīces modifikācijai jebkurā
momentā, bez iepriekšējā paziņojuma, ar mērķi ievērot tiesiskās normas, normatīvus aktus, direktīvas vai konstruktīvu izmaiņu ievešanu,
kā arī pēc komerciāliem, estētiskiem un citiem iemesliem.
GW26-007_v09
41
ET
Austatud Kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati
originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud
spetsiaalselt selle toote jaoks.
Palume järgnev kasutusjuhend tähelepanelikult läbi lugeda.
Palume pöörata erilist tähelepanu pöörake ohutusjuhistele.
Palume kasutusjuhend alles hoida, et võiksite seda kasutada
ka seadme hilisema kasutamise käigus.
Ohutusjuhised
Enne masina kasutamise alustamist tutvu kogu kasutusjuhendi sisuga.
OHTLIK! / HOIATUS!
Eiramine põhjustab vigastusi
●● Kasutage seadet stabiilsel ja kuival
pinnal.
●● Ära kasuta seadet, kui toitejuhe või
korpus on nähtavalt kahjustatud.
●● Juhul, kui lahtiühendamatu toitejuhe
saab vigastada, tuleb see, riskide
vältimiseks, tootja juures või teenindusettevõttes kvalifitseeritud isiku
poolt välja vahetada.
●● Seadet võib remontida ainult vastava
väljakoolitusega personel. Ebaõieti
tehtud parandustööd võivad põhjustada tõsist hädaohtu kasutajale. Võivad põhjustada ka garantii tühistamise.
Tööhäirete tekkel pöörduge vastava
ZELMERi teeninduspunkti poole.
●● Ärge puudutage seadme pealispinda, pöörake tähelepanu aurule,
mis võib seadest väljuda töö ajal.
Põletusvigastuste oht!
●● Ärge kunagi pange rösteri elemente
või selle toitejuhet ja pistikut vette või
teise vedelikku, et vältida elektrilööki.
●● Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning samuti
füüsilise ja vaimse või puudega ini42
mesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui nende üle on
järelvalve ja kui nende turvalisuse
eest vastutav isik on neid juhendanud ning näidanud seadme kasutamisega kaasnevaid ohte. Lapsed
ei tohiks seadmega mängida. Seadet tohivad puhastada jahooldada
lapsed juhul, kui nad on vähemalt
8-aastased ja neile kindlustatakse
vastav järelvalve.
●● Seadet koos ühendusjuhtmega tuleb
hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
●● Kui te ei kasuta seadet või ka enne
selle puhastamist, võtke toitejuhtme
pistik vooluvõrgust ja oodake, kuni
seade on jahtunud.
●● Ärge katke ega pange võileivagrilli
metallfooliumist pakendeid või muid
materiale, kuna nad võivad põhjustada elektrilööki või tulekahjut.
●● Seadme pindade temperatuur võib
olla kõrgem, kui seade töötab. Ärge
puudutage sümboliga tähistatud pindasid
.
TÄHELEPANU!
Eiramine põhjustab seadme
kahjustamist
●● Ühendage seade alati vooluvõrku (ainult vahelduvvooluvõrku), mis vastab seadme infotabelil toodud andmetele.
●● Ära võta pistikut kontaktist toitejuhtmest tõmmates. Ära
tõsta võileivagrilli toitejuhtmest.
tõmba toitejuhet üle teravate äärte ega pigista
seda kokku.
●● Vältige toitejuhtme rippumist üle laua või tööplaadi
ääre ja selle kokkupuudet kuumade pindadega ning
juhtme keedrumist.
●● Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
●● Ärge jätke kasutamise ajal seadet järelevalveta, kuna
leib võib kõrbema minna.
●● Ära
GW26-007_v09
●● Toiduainete
väljavõtmiseks kasuta puidust, tõmbi
otsaga köögiriistu. Metallist esemed nagu näiteks
nuga, kahvel jms. võivad kütteplaate kahjustada.
●● Ärge paigutage seadet kunagi gaasi- või elektripõleti
lähedusse või kohta, kus see võiks kokku puutuda
kuuma ahju või mikrolaineahjuga.
●● Ärge katke seadet kunagi kinni, kui see on ühendatud
toitevõrku või kui see on kuum.
●● Seade on mõeldud kasutamiseks üksnes kodumajapidamistes, mille asukoht on maksimaalselt 2000 m
merepinnast.
7
6
Tüüp 26Z010
JUHISED
Info toote kohta ja
kasutusjuhised
●● Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed paiknevad toote andmesildil.
3
1
Tüüp 26Z011
5
2
4
Seadme iseloomustus
Võileivagrill võimaldab kiiret täidisega võileibade valmistamist. Võileivagrillil võib grillida ühe või kaks röstileivast
võileiba. Võileivagrilli kütteplaadid on jaotatud neljaks komnurkseks osaks ja on kaetud spetsiaalse kihiga, mis väldib
grillitud võileibade kinnitumist kütteplaadi külge. Metallelementide ja tehismaterjali kombinatsioon annab võileivagrillile
huvitava välimuse. Kütteplaadil on kaks kontrolllampi mis
signaliseerivad:
–– punane – seadme ühendamist vooluvõrku,
–– roheline – seadme valmisolekut grillimiseks.
Võileivagrilli ehitus
1
2
3
4
5
6
7
Punane lamp
Roheline lamp
Ülemine korpus
Alumnie korpus
Kinnitus
Alumine kütteplaat
Ülemine kütteplaat
GW26-007_v09
3
1
2
4
5
Võileivagrilli kasutamine ja töö
Enne esimest kasutamist tuleb:
●● võtta võileivagrill pakendist,
●● kontrollida, kas seadmel antud pinge vastab vooluvõrgu
omale,
●● seade puhastada, pühkides seda väljast– ja seestpoolt
kergelt niisutatud lapiga või paberrätikuga,
●● lülitada seade sisse umbes 15 minutiks, et eemaldada
kõik tootmisprotsessi jäägid. Seejärel lülitage seade
välja ja jätke see jahtuma.
Võileivagrilli edasise kasutamise käigus tuleb:
●● paigutada see kuivale, tasasele pinnale võrgukontakti
lähedusse,
●● panna toitejuhtme pistik võrgukontakti (hakkab põlema
punane lamp),
●● oodata, kuni hakkab põlema roheline lamp (mis kestab
umbes 3–4 minutit), mis tähendab, et kütteplaatide temperatuur võimaldab võileibade grillimist,
●● avada võileivagrill,
●● panna umbes 1 cm paksusega röstileiva viil, mis on määritud võiga või muu rasvaga, võileivagrilli alumisele plaadile,
43
●● lisada viilule lisandid,
●● katta lisandid teise leivaviiluga,
rasvainega määritud
poolega ülespoole,
võileivagrill ettevaatlikult kinni; juhul, kui tekib
raskusi võileivagrilli sulgemisega, tuleb eemaldada liigne
hulk lisandeid; võileivagrill ei peaks sulguma raskelt,
kuna see võib põhjustada seadme kahjustumise,
●● pärast mõne minuti möödumist (grillimiseks vajalik aeg
sõltub võileibade valmistamise retseptist ja kasutaja
eelistustest) tuleb võileivagrill avada ja grillitud võileib
sellest välja võtta. Võileibade väljavõtmisel tuleb pöörata
tähelepanu, et:
●● mitte end põletada (võileivagrilli kütteplaadid on kuumad),
●● mitte kahjustada kütteplaate – kasutage puidust või
tehismaterjalidest köögiriistu, mis on vastupidavad
kõrge temperatuuri suhtes,
●● pärast grillimise lõpetamist tuleb võileivagrill välja lülitada, eemaldades toitejuhtme pistiku kontaktist.
●● panna
Äsja grillitud võileibu süües olge ettevaatlikud,
et end mitte põletada, kuna võileivad ja nende
lisandid võivad olla kuumad.
Võileivagrilli puhastamine ja hooldus
●● Võileivagrill ei vaja erilist hooldust.
●● Võileivagrilli tuleb hoida ja säilitada puhtana, kuna ta
puutub kokku toiduainetega.
võileivagrilli puhastamist tuleb võtta toitejuhtme
pistik kontaktist ja oodata, kuni seade on täielikult jahtunud.
●● Kõigepealt tuleb seadet puhastada pehme ja niiske
lapiga, seejärel kuivatada pehme, puhta lapiga.
●● Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis võivad kriimustada või kahjustada välispinda või kütteplaate.
●● Enne iga kasutamist tuleb kütteplaatidelt eemaldada
sinna kogunenud toidujäägid ja puru.
●● Enne
Toiduretseptide näiteid
ÕUNASARVED (1 portsjon)
1 spl. õunamoosi,
1 tl. tuhksuhkrut,
1 tl. kaneeli,
2 röstileiva viilu.
Pange röstileiva viil, võiga määritud poolega allapoole,
võileivagrilli. Määrige viilule 1 spl. õunamoosi. Puistake
sellele suhkur ja kaneel. Katke see leivaviiluga, võiga
määritud poolega ülespoole. Sulgege võileivagrill ja grillige
umbes 5 minutit. Leiba süües pöörake tähelepanu, et täidis
ei oleks liiga kuum, et mitte end põletada.
BANAANISNÄKID (2 portsjonit)
1 tl. tuhksuhkrut,
1 kooritud banaan,
4 röstileiva viilu.
Pange kaks röstileiva viilu, võiga määritud pooltega allapoole, võileivagrilli. Lõigake banaan pikki pooleks ja asetage banaanipoolikud viiludele. Puistake sellele suhkur.
Katke see leivaviiluga, võiga määritud poolega ülespoole.
Sulgege võileivagrill ja grillige umbes 5 minutit. Serveerige
pärast täidise jahtumist.
WALES’I TOOST JUUSTUGA (1 portsjon)
1 tl. teravat sinepit,
1–2 juustuviilu,
2 röstileiva viilu.
Pange röstileiva viil, võiga määritud poolega allapoole, võileivagrilli. Lisage leivaviilule juust. Määrige see sinepiga.
Katke leivaviiluga, võiga määritud poolega ülespoole. Sulgege võileivagrill ja grillige umbes 5 minutit. Ärge serveerige liiga kuuma võileiba.
SUUPISTED PEEKONI JA TOMATITEGA (1 portsjon)
2 peekoniviilu,
1 tükeldatud tomat,
1 tl. hakitud petersellerivarsi,
2 röstileiva viilu.
Praadige peekonit kergelt pannil. Eemaldage nahk ja lõigake viilud tükkideks. Lisage peekonitükkidele tomat ja
petersell.
Kastke leivaviil peekonirasva ja pange see võileivagrilli,
määritud poolega allapoole. Lisage leivaviilule täidis.
Katke teise leivaviiluga, peekonirasva kastetud poolega
ülespoole. Sulgege võileivagrill ja grillige umbes 5 minutit.
Serveerige pärast täidise jahtumist.
44
GW26-007_v09
OMLETT (1 portsjon)
1 muna,
1 spl. piima,
1 tl. hakitud peterselli või murulauku,
1 tl. võif või margariini,
2 röstileiva viilu,
Sool ja pipar.
Segage munad, piim, petersell, sool ja pipar. Sulatage või
ja lisage see segule, segades kuni muna hüübimiseni.
Pange röstileiva viil, võiga määritud poolega allapoole,
võileivagrilli. Lisage sellele omlett. Katke see leivaviiluga,
võiga määritud poolega ülespoole. Sulgege võileivagrill
ja grillige umbes 5 minutit. Serveerige pärast täidise jahtumist.
INDIAANI KANA (4 portsjonit)
1 klaas tükeldatud kanaliha,
4 tl. tomatimaitseainet või tšillit,
1 tl. riivitud sibulat,
1 tl. Worcestershire tüüpi kastet,
1 tl. karripulbrit,
1 spl. võid,
8 röstileiva viilu.
Sulatage või pannil ja lisage kõik elemendid. Praadige 2–3
minutit keskmisel tulel.
Pange röstileiva viil, võiga määritud poolega allapoole,
võileivagrilli. Lisage viilule 2–3 spl. eelnevalt valmistatud
täidist. Katke see leivaviiluga, võiga määritud poolega
ülespoole. Sulgege võileivagrill ja grillige umbes 5 minutit.
Serveerige pärast täidise jahtumist.
Kaitseme keskkonda
Iga kasutaja võib kaasa aidata keskkonnakaitsele. See ei ole raske ega kulukas.
Selleks:
Andke papist pakendid makulatuuri. Polüetüleenist (PE) kotid visake plastikmaterjalide konteinerisse.
Andke kasutatud seade üle vastavasse
ladustamiskohta, kuna seadmes olevad ohtlikud elemendid
võivad kahjustada keskkonda.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!
Tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud
toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja sellest
eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele,
normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus, kaubandus,
esteetika jm).
GW26-007_v09
45
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
We urge that you read this user’s manual carefully. Special
attention needs to be paid to the safety precautions. Please
save this manual so it can be referred to in your future use of
the sandwich maker.
Safety precautions
Read this entire manual carefully before using the
appliance.
DANGER! / WARNING!
Risk of injury
●● Always use the appliance on a dry
and stable work surface.
●● Do not use the appliance if the power
cord is damaged or the sandwich
maker case is visibly damaged.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The appliance can be repaired
by qualified staff only. Incorrectly
performed repair may cause serious
hazard to the user. In case of any
defects, it is advised to return the
appliance to an authorised service
facility.
●● Do not touch hot surfaces. Handle
with care as the appliance may
generate hot steam when operating.
Risk of burns!
●● Never immerse the sandwich maker
(or any part of it), supply cord and/
or plug in water or any other liquid to
avoid the risk of electric shock.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
46
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Children shall not play with the
appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children unless they are older than
8 and supervised.
●● Keep the appliance and its cord out of
reach of children less than 8 years.
●● When not in use and/or before
cleaning, unplug the appliance from
the socket and allow it to cool down.
●● Do not cover the sandwich maker with
or put into it packaging made of metal
foil or other materials, as it involves
a risk of electric shock or fire.
●● The temperature of accessible surfaces
may be high when the appliance is
operating. Do not touch the surface
marked with the symbol
.
WARNING!
Risk of property damage
●● The appliance must be plugged only to an alternating
current socket with power corresponding to the power
stated on the name plate of the appliance.
●● Never unplug or move the appliance by pulling the
supply cord.
●● Do not drag the supply cord over sharp edges. Do not
let it bend.
●● Never let the supply cord hang over sharp edges of
a table or worktop. Do not let it touch hot surfaces or
be knotted.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
●● Never leave the appliance unattended when in use as
bread may burn.
●● It is best to remove toasted bread with wooden, dulledged utensils. Metallic objects such as knives, forks,
etc. may damage cooking plates.
GW26-007_v09
Type 26Z010
●● Never place the appliance on or near gas or electric
cookers or in places where it might touch a hot oven
or microwave.
●● Never cover the appliance when it is hot or connected
to the mains supply.
●● The appliance is designed for use only in households
located up to 2000 m above sea level.
3
1
HINT
Information on the product and
hints on its use
Type 26Z011
5
●● The appliance is intended solely for household use,
1
Technical data
Characteristics of the appliance
The structure of the sandwich maker
Red light
Green light
Upper body
Lower body
Fastener
Lower heating plate
Upper heating plate
7
6
GW26-007_v09
2
4
5
Operation and functioning of the maker
A maker enables a quick preparation of warm es with filling.
One or two slices of toasting bread can be toasted at a time.
The heating plates of the sandwich maker are divided into
four triangular spaces and are covered with a teflon coating
which prevents the sandwiches toasted from adhering to the
heating plate. Connecting metal elements with parts made
of plastics creates an interesting exterior of the sandwich
maker. There are two control lights on the sandwich maker
which signal as follows:
–– red – power on,
–– green – ready to toast.
1
2
3
4
5
6
7
4
3
indoors.
The technical parameters are given on the data plate of the
product.
2
Before using the sandwich maker for the first time:
●● remove all packaging,
●● check that the voltage specified on the appliance is
compliant with the mains voltage,
●● clean the appliance by wiping its outside and inside
surfaces with a damp cloth o paper towel,
●● turn it on for 15 minutes so as to remove all residue from
the manufacturing process; next switch the sandwich
maker off and allow it to cool.
In further operation of the sandwich maker:
●● place it on a dry, flat surface near a mains socket,
●● insert the plug of the connecting cord into the mains
socket (the red control lamp will come on),
●● please wait until the green control lamp comes on
(it takes about 3–4 minutes) which means that the
heating plates have reached the appropriate temperature
for preparing sandwiches,
●● open the sandwich maker,
●● take an about 1 cm thick, buttered (or smeared with
another type of fat) slice of toasting bread and place
it buttered side down on the lower heating plate of the
sandwich maker,
●● place filling on the slice of bread,
●● cover the filling with another slice of bread, buttered
side up,
●● carefully close the sandwich maker; in case it is difficult
to close the sandwich maker, remove excess filling; the
sandwich maker should not close with difficulty as it may
cause damage to it,
●● after a few minutes (toasting time depends on the type of
recipe or user’s preferences), open the sandwich maker
and take out the toasted; when taking the out of the
sandwich maker, be careful not to:
47
●● burn yourself (the heating plates of the sandwich
maker are hot),
●● damage the teflon coating on the heating plates
– use wooden or plastic cutlery resistant to high
temperatures,
●● when the toasting is finished, turn the sandwich maker
off by unplugging the plug of the connecting cord from
the socket.
When consuming es immediately after they
have been toasted, be careful not to burn
yourself, as the es or the filling may be hot.
Cleaning and maintenance of the sandwich
maker
●● The
sandwich maker does not require special
maintenance.
●● The sandwich maker should be kept and stored clean, as
it has contact with food.
●● Before you start cleaning the sandwich maker, remove
the plug of the connecting cord from the socket and allow
the appliance to cool down completely.
●● First, wipe the sandwich maker with a soft damp cloth,
and next dry it up with a soft clean cloth.
●● Do not use any detergents which might scratch or
damage the external surfaces or the teflon coating of the
heating plates.
●● Remove all the accumulated crumbs and leftovers from
the heating plates of the sandwich maker before every
use.
Sample recipes
48
APPLE CROISSANTS (1 serving)
1 tbs apple jam,
1 tsp icing sugar,
1 tbs cinnamon,
2 slices toasting bread.
Place a slice of toasting bread in the sandwich maker,
buttered side down. Spread 1 flat tablespoon of jam
on the toast. Sprinkle with sugar and cinnamon. Cover
with a slice of bread, placing it buttered side up. Close
the sandwich maker and toast for about 5 minutes.
Be careful when consuming the so as to avoid getting
burnt as the filling might be too hot.
BANANA SNACKS (2 servings)
1 tsp icing sugar,
1 peeled banana,
4 slices toasting bread.
Place two slices of toasting bread, buttered side down,
in the sandwich maker. Slice the banana in half down its
length and place the halves on the bread slices. Sprinkle
with sugar. Cover with a slice of bread, buttered side up.
Close the sandwich maker and toast for about 5 minutes.
Serve when the filling has cooled down.
WELSH CHEESE TOASTIE (1 serving)
1 tsp hot mustard,
1–2 slices cheese,
2 slices toasting bread.
Place a slice of toasting bread, buttered side down, in
the sandwich maker. Place cheese on the slice of bread.
Spread the cheese with mustard. Cover with a slice of
bread, buttered side up. Close the sandwich maker and
toast for about 5 minutes. Do not consume a very hot.
BACON AND TOMATO SNACK (1 serving)
2 rashers bacon,
1 sliced tomato,
1 tsp chopped parsley,
2 slices toasting bread.
Fry the bacon on a frying pan. Remove the skin and
chop the bacon into small pieces. Mix the bacon, tomato
and parsley together.
Soak the slice of bread in the fat from the bacon and
place in the sandwich maker, soaked side down. Put the
filling on the slice of bread. Cover with a slice of bread,
the bacon fat soaked side up. Close the sandwich maker
and toast for about 5 minutes. Serve when the filling has
cooled down.
GW26-007_v09
SCRAMBLED EGGS (1 serving)
1 egg,
1 tbs milk,
1 tsp chopped parsley or chives,
1tsp butter or margarine,
2 slices toasting bread,
Salt and pepper.
Mix the egg, milk, parsley, salt and pepper. Melt the
butter and add the mixture prepared before, mix until the
egg sets.
Place a slice of toasting bread in the sandwich maker,
buttered side down. Spread the scrambled egg on the
slice of bread. Cover with a slice of bread, buttered
side up. Close the sandwich maker and toast for about
5 minutes. Serve when the filling has cooled down.
INDIAN CHICKEN (4 servings)
1 cup chopped chicken,
4 tbs tomato powder or chili powder,
1 tsp grated onion,
1 tsp Worcestershire sauce,
1 tsp curry powder,
1 tbs butter,
8 slices toasting bread.
Melt the butter on a frying pan and add all the ingredients.
Fry for about 2–3 minutes over medium heat.
Place a slice of toasting bread in the sandwich maker,
buttered side down. Spread 2–3 tablespoons of the filling
prepared before on the slice of bread. Cover with a slice
of bread, buttered side up. Close the sandwich maker
and toast for about 5 minutes. Serve when the filling has
cooled down.
Ecology – Environment protection
Each user can protect the natural
environment. It is neither difficult nor
expensive.
In order to do it: put the cardboard packing
into recycling paper container; put the
polyethylene (PE) bags into container for
plastic.
When worn out, dispose the appliance to particular disposal
centre, because of the dangerous elements of this appliance,
which can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The manufacturer does not accept any liability for any damages
resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer reserves his rights to modify the product any time
in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to
construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in
advance.
GW26-007_v09
49
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
GW26-007_v09
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
GW26-007_v09
1
2
3
4
PL
1. Nienagrzewający się uchwyt 2. Lampki kontrolne
sygnalizujące podłączenie urządzenia do sieci
3. Antypoślizgowe nóżki 4. Schowek na przewód
CZ
1. Termoizolační madlo 2. Kontrolky signalizující
připojení spotřebiče k síti 3. Protiskluzové
podložky 4. Prostor pro kabel
SK
HU
RO
1. Nezohrievajúci sa držiak 2. Kontrolky
signalizujúce pripojenie spotrebiča k sieti
3. Protišmykové nožičky 4. úložný priestor na
napájací kábel
1. Hőszigetelt fogantyú 2. Jelzőfények jelzik,
hogy a készülék áramhoz van csatlakoztatva
3. Csúszásgátló lábak 4. Kábeltartó
RU
1. Ненагревающаяся ручка 2. Контрольные
лампочки, сигнализирующие подключение
устройства к сети 3. Противоскользящие ножки
4. Отсек для хранения сетевого шнура
BG
1. Ненагряваща се дръжка 2. Индикаторни
лампи, сигнализиращи включването на уреда
към захранващата мрежа 3. Застопоряващи
крачета 4. Mясто за прибиране на кабела
UA
1. Ручка, що не нагрівається 2. Індикатори
нагріву 3. Антиковзні ніжки 4. Зручне зберігання
кабелю
EN
1. Cool handle 2. Power indicator lights
3. Anti-skidding feet 4. Cord compartment
1. Mânerul nu se încălzeşte 2. Diode de control
care semnalizează conectarea aparatului la
reţeaua de alimentare cu curent electric
3. Picioare antiderapante 4. Locaş pentru
cordonul de alimentare
Zelmer S.A.
ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, POLAND
www.zelmer.com
GW26-007_v09
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement