Zelmer | ZSC1200X (37Z011) | User manual | Zelmer ZSC1200X (37Z011) User Manual

Zelmer ZSC1200X (37Z011) User Manual
1
2
ZSC1200X
ZSC1200X
PAROWAR
пароварка
/ steam cooker
PAROWAR
пароварка
/ steam cooker
Funkcjonalny parowar dla miłośników zdrowego odżywiania.
Функционнальная пароварка для сторонников здорового питания.
Functional steam cooker for the enthusiasts of healthy eating.
4
PL
1. Moc: 900 W 2. Funkcja oszczędzania energii
3. Aromatyzer na zioła i przyprawy 4. Duży
i czytelny wyświetlacz LCD w kolorze niebieskim
RU
1. Мощность: 900 Вт 2. Функция экономии
энергии 3. Ароматизатор для специй и приправ
4. Большой, четкий дисплей с синей подсветкой
CZ
1. Výkon: 900 W 2. Funkce pro úsporu energie
3. Aroma centrum - prostor na bylinky a koření
4. Velký čitelný displej LCD v modré barvě
BG
1. Мощност: 900 W 2. Функция за икономия на
енергия 3. Съд за билки и подправки 4. Голям
и изразителен LCD дисплей син цвят
SK
1. Výkon: 900 W 2. Funcia energetickej úspory
3. Rozptyľovač arómy na bylinky a korenie
4. Veľký a priehľadný LCD displej modrej farby
UA
1. Потужність: 900 Вт 2. Функція заощадження
електроенергії 3. Спеціальне відділення для
спецій та приправ 4. Великий жк дисплей
з синім підсвічуванням
HU
EN
1. Power: 900 W 2. Energy-saving mode 3. Herbs
and spices infuser 4. Large and clear LCD display
with blue backlight
37Z011-001_v02
RO
1. Teljesítmény: 900 W 2. Energiatakarékos
funkció 3. Aromásító gyógynövényekhez és
fűszerekhez 4. Nagy és jól olvasható kijelző,
kék színben
1. Putere: 900 W 2. Mod economisire energie
3. Aromatizator pentru plante şi condimente
4. Afişaj LCD cu dimensiune mare, de culoare
albastră
SC1200/37Z011
3
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
PAROWAR
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
PARNÍ HRNEC
SK NÁVOD NA OBSLUHU
PARNÝ HRNIEC
PÁROLÓ
УРЕД ЗА ГОТВЕНЕ НА ПАРА
45–51
UA ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ
11–16
LT
17–23
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
LV
24–29
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
ET
APARAT DE GĂTIT CU ABURI 30–36
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАРОВАРКА
www.zelmer.com
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
4–10
37–44
ПАРОВАРКА
52–58
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
GARŲ PUODAS
59–64
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
TVAIKA KATLS
65–70
KASUTUSJUHEND
AURUKEETJA
71–76
EN USER MANUAL
STEAM COOKER
77–82
www.zelmer.com
A
PL
7
6
3
8
1
9
4
10
16
11
15
12
14
2
5
Szanowni Klienci
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
dotyczącym bezpieczeństwa, tak aby podczas użytkowania
urządzenia zapobiec wypadkom i/lub uniknąć uszkodzenia
urządzenia. Instrukcję użytkowania radzimy zachować, aby
mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania urządzenia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przed rozpoczęciem użytkowania parowaru zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
13
B
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
1
5
9
2
6
10
3
7
11
12
C
1
2
3
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
4
8
4
●
● Zawsze umieszczaj urządzenie na
płaskiej, równej powierzchni.
● Odłączaj parowar od gniazdka elektrycznego, gdy nie jest on używany
oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
● Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli
przewód zasilający, obudowa lub
uchwyt są w sposób widoczny
uszkodzone. Oddaj wówczas urządzenie do punktu serwisowego.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub w specjalistycznym zakładzie
naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
4
●
●
●
●
●
●
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek radzimy zwrócić
się do specjalistycznego punktu serwisowego.
Przenosząc urządzenie zawierające
gorące produkty spożywcze, wodę
lub inne gorące płyny zachowaj
jak największą ostrożność. Unikaj
umieszczania rąk nad funkcjonującym parowarem.
Pokrywę podnoś i zdejmuj ostrożnie, aby uniknąć oparzenia. Woda
powinna ściekać do parowaru.
Nie dotykaj gorących powierzchni.
Do przenoszenia gorących materiałów
zawsze używaj rękawic kuchennych.
Nie trzymaj rąk, twarzy ani innych
części ciała nad urządzeniem podczas pracy, ponieważ wytwarza parę.
Pokrywę podnoś powoli. Do sprawdzenia stanu produktów używaj
narzędzi o długich uchwytach.
Nie włączaj parowaru w otoczeniu
palnych i/lub wybuchowych oparów.
Stosowanie akcesoriów nie zalecanych przez producenta urządzenia
może spowodować obrażenia ciała.
Urządzenie może być używane
przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat ale wyłącznie pod nadzorem
lub po wcześniejszym zrozumiałym
objaśnieniu możliwych zagrożeń
i poinstruowaniu dotyczącym bezpiecznego korzystania z urządzenia.
Czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych
nie powinny być wykonywane przez
dzieci, chyba że ukończyły 8 lat
i zapewni się nad nimi odpowiedni
37Z011-001_v02
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising