Zelmer | ZME 8051ED | User manual | Zelmer ZME 8051ED User Manual

Zelmer ZME 8051ED User Manual
PL
CZ
SK
HU
RO
RU
BG
UA
EN
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Piekarnik elektryczny do zabudowy Typ ZME8051EE; ZME8062EE; ZME8071EE; ZME8082EE; ZME8052EE;
ZME8051ED; ZME8061EE; ZME 8061ED; ZME8072EE; ZME8071ED; ZME8081EE; ZME8081ED
NÁVOD K POUŽITÍ
Vestavná elektrická trouba Typ ZME8051EE; ZME8062EE; ZME8071EE; ZME8082EE; ZME8052EE; ZME8051ED;
ZME8061EE; ZME 8061ED; ZME8072EE; ZME8071ED; ZME8081EE; ZME8081ED
2–7
8–12
NÁVOD NA OBSLUHU
Elektrická zabudovateľná rúra Typ ZME8051EE; ZME8062EE; ZME8071EE; ZME8082EE; ZME8052EE;
ZME8051ED; ZME8061EE; ZME 8061ED; ZME8072EE; ZME8071ED; ZME8081EE; ZME8081ED
13–18
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Beépíthető elektromos sütő Típus ZME8051EE; ZME8062EE; ZME8071EE; ZME8082EE; ZME8052EE;
ZME8051ED; ZME8061EE; ZME 8061ED; ZME8072EE; ZME8071ED; ZME8081EE; ZME8081ED
19–23
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Cuptor electric incorporabil Tip ZME8051EE; ZME8062EE; ZME8071EE; ZME8082EE; ZME8052EE; ZME8051ED;
ZME8061EE; ZME 8061ED; ZME8072EE; ZME8071ED; ZME8081EE; ZME8081ED
24–29
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Встраиваемый электрический духовой шкаф Модель: ZME8051EE; ZME8062EE; ZME8071EE; ZME8082EE;
ZME8052EE; ZME8051ED; ZME8061EE; ZME 8061ED; ZME8072EE; ZME8071ED; ZME8081EE; ZME8081ED
30–35
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
Електрическа фурна за вграждане Тип ZME8051EE; ZME8062EE; ZME8071EE; ZME8082EE; ZME8052EE;
ZME8051ED; ZME8061EE; ZME 8061ED; ZME8072EE; ZME8071ED; ZME8081EE; ZME8081ED
36–41
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
Електрична духовка для вбудовування Тип ZME8051EE; ZME8062EE; ZME8071EE; ZME8082EE; ZME8052EE;
ZME8051ED; ZME8061EE; ZME 8061ED; ZME8072EE; ZME8071ED; ZME8081EE; ZME8081ED
42–47
INSTRUCTION MANUAL
Built-in electric oven Type ZME8051EE; ZME8062EE; ZME8071EE; ZME8082EE; ZME8052EE; ZME8051ED;
ZME8061EE; ZME 8061ED; ZME8072EE; ZME8071ED; ZME8081EE; ZME8081ED
48–56
PL
●● Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci)
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa . ............................................................................2
Panel sterowania . ..............................................................................................................2
Dane techniczne . ...............................................................................................................3
Instalacja ............................................................................................................................3
Podłączenie do zasilania . ..................................................................................................4
Otwory wentylacyjne ..........................................................................................................4
Obsługa piekarnika . ...........................................................................................................4
Ustawianie zegara .........................................................................................................4
Ustawianie funkcji ..........................................................................................................4
Funkcja zapytania . ........................................................................................................4
Funkcja blokady przed dziećmi . ....................................................................................4
Funkcja przypominania . ................................................................................................4
Start/Pauza/Anulowanie funkcji .....................................................................................4
Funkcja oszczędzania energii . ......................................................................................4
Specyfikacja . .................................................................................................................4
Czyszczenie i konserwacja ................................................................................................5
Zewnętrzna powierzchnia drzwiczek .............................................................................5
Samooczyszczanie katalityczne ....................................................................................5
Wymiana żarówki wewnątrz piekarnika . ............................................................................5
Akcesoria . ..........................................................................................................................5
Tabele i wskazówki . ...........................................................................................................6
Ekologia – zadbajmy o środowisko ....................................................................................7
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
●● Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Zawiera ona ważne wskazówki jak zainstalować, użytkować i serwisować bezpiecznie piekarnik.
●● Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby zapewnić łatwy dostęp do niej
w przyszłości.
●● Urządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemien-
nego) wyposażonego w kołek ochronny o napięciu zgodnym z podanym na tabliczce
znamionowej urządzenia.
●● Nieprawidłowe podłączenie przewodu przyłączeniowego może spowodować ryzyko
wystąpienia porażenia prądem.
●● Po zainstalowaniu urządzenia, wtyczka powinna być łatwo dostępna.
●● Podczas pierwszego włączenia piekarnika może wydobywać się gryzący dym. Dzieje się tak, ponieważ pierwszy raz zostało podgrzane spoiwo paneli izolujących wokół
piekarnika.
Jest to zjawisko zupełnie normalne, jeśli pojawi się dym, należy zaczekać aż dym się
ulotni zanim włożysz potrawę do pieca.
●● Nie pozwól dzieciom podchodzić blisko piekarnika, gdy jest gorący, w szczególności,
gdy włączony jest grill.
●● Upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone zanim wymienisz żarówkę, by zapobiec
porażeniu prądem.
OSTRZEŻENIE: Części dostępne mogą stać się gorące. Nie należy dopuszczać
dzieci do piekarnika.
o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające
doświadczenia, lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za
ich bezpieczeństwo.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego.
●● Instalacja i naprawa piekarnika powinna być wykonana wyłącznie przez uprawnionego
instalatora zgodnie ze wskazówkami producenta.
●● Urządzenie jest zaprojektowane wyłącznie dla użytku domowego. Należy używać go
wyłącznie do przygotowania potraw, nigdy w innych celach.
●● Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
●● Nie używać szorstkich środków czyszczących lub ostrych metalowych przedmiotów do
czyszczenia szkła drzwiczek, gdyż mogą porysować powierzchnię, co może doprowadzić do popękania szkła.
●● Nie należy używać pary do czyszczenia.
●● Piekarnik może być używany wyłącznie w celu zgodnym z przeznaczeniem; można
go używać wyłącznie do przygotowywania potraw. Jakiekolwiek inne użycie, np. jako
forma ogrzewania, jest niewłaściwym użyciem piekarnika i dlatego jest niebezpieczne.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez
niewłaściwe lub nierozsądne korzystanie z piekarnika.
●● Nie ciągnij za przewód, aby wyjąć wtyczkę z gniazda.
●● Nie dotykaj piekarnika mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
●● Stosowanie nasadek, listwy lub przedłużaczy nie jest zalecane.
●● Czynności instalacyjne, konserwacyjne i inne dotyczące piekarnika można wykonywać, gdy urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej.
●● Podczas użytkowania sprzęt staje się gorący. Zaleca się zachowanie ostrożności, aby
unikać dotykania gorących elementów wewnątrz piekarnika.
●● Otwieraj ostrożnie drzwi piekarnika, aby uniknąć oparzenia się przez wydobywającą
się gorącą parę.
●● Jeśli przewód jest uszkodzony musi zostać natychmiast wymieniony. Podczas wymiany przewodu postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami. Usuń przewód zasilający
i zastąp go przewodem typu H05VVV-F lub H05V2V2-F.
Przewód musi wytrzymać zasilanie wymagane dla piekarnika. Wymiana przewodu
musi zostać wykonana przez technika o odpowiednich kwalifikacjach.
Przewód uziemiający (żółto-zielony) musi być o 10 mm dłuższy od przewodu zasilającego.
●● Przewodniki przewodów zasilających muszą mieć przekrój znamionowy nie mniejszy
niż 3 x 1,5 mm².
●● Jeśli nie stosujesz się do powyższych wskazówek, producent nie gwarantuje bezpieczeństwa piekarnika.
Urządzenie rozłączające należy zamontować na przewodach nieodłączalnych zgodnie
z regułami dotyczącymi przewodów.
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj się z treścią całej instrukcji.
Panel sterowania
Typ: ZME8051EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8051ED, ZME8081EE, ZME8081ED
FUNKCJA
ZEGAR
CZAS
STOP START
ZMNIEJSZ- / ZWIĘKSZ+
Typ: ZME8062EE, ZME8071EE, ZME8061EE, ZME8061ED, ZME8072EE, ZME8071ED
FUNKCJA
2
ZEGAR
CZAS
STOP START
ZMNIEJSZ- / ZWIĘKSZ+
Lampka: Najlepszy model wyposażony jest w dodatkową lampkę, wiec
możesz widzieć co dzieje się wewnątrz nie otwierając drzwiczek.
Rozmrażanie: Powietrze w temperaturze pokojowej zostaje wprawione
w ruch przez mocny nadmuch dzięki czemu krąży wokół potrawy. Jest to
łagodny sposób skracania czasu rozmrażania delikatnych potraw takich jak
ryba lub drób.
Termoobieg: Element w kształcie pierścienia wokół wentylatora stale
wytwarza gorące powietrze, które następnie jest rozprowadzane po wnętrzu piekarnika zapewniając stałą temperaturę. Jest to metoda efektywna
i oszczędna, szczególnie doskonała w przypadku pieczenia na kilku poziomach jednocześnie.
Grill i nawiew: Ciepło jest rozprowadzane przez element grilla i bezpośrednio dotyka powierzchni potrawy, w tym samym czasie wentylator rozprowadza gorące powietrze w piekarniku. Ta metoda pozwala zaoszczędzić 30-40% energii i uzyskać efekt równomiernej chrupkości. Idealna do
mięsa i drobiu by uzyskać efekt rożna.
Grillowanie całej powierzchni: element podczerwieni oraz górna grzałka
pracują równocześnie zapewniając grillowanie całej powierzchni oraz precyzyjną kontrolę temperatury.
Grillowanie na podczerwień: jedynie wewnętrzny element grilla włącza
się i wyłącza utrzymując temperaturę. Idealne w przypadku małych ilości
lub tylko środkowej powierzchni potrawy.
Pieczenie konwencjonalne: Górna i dolna grzałka pracują w tym samym
czasie zapewniając pieczenie metodą konwencjonalną. Dzięki naturalnemu przewodzeniu ciepłe powietrze przechodzi na środek piekarnika.
Grzanie z dołu: grzałka dolna zamontowana w dolnej części piekarnika
dostarcza bardziej skoncentrowane ciepło od spodu potrawy. Idealne do
podstawy pizzy by uzyskać chrupiący spód.
Dane techniczne
Typ
ZME8052EE
ZME8051ED
ZME8051EE
ZME8061EE
ZME8061ED
ZME8062EE
ZME8072EE
ZME8071ED
ZME8071EE
ZME8081EE
ZME8081ED
ZME8082EE
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.
Piekarnik jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną.
Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
Szyby (szt.)
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
Brytfanna
uniwersalna
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Panele
katalityczne
+
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
+
Prowadnice
teleskopowe
+
–
+
+
–
+
+
–
+
+
–
+
Wymiar [mm]
A
C
E
G
600+2
590+2
24+2
25+2
Wymiar [mm]
B
D
F
560+2
90
5
Instalacja
Wstaw piekarnik w przeznaczone dla niego miejsce w zabudowie kuchennej; można go
montować pod blatem lub w pionowej szafce. Zamocuj piekarnik w odpowiedniej pozycji
śrubami używając dwóch otworów mocujących na obudowie.
Aby zlokalizować otwory mocujące otwórz drzwiczki piekarnika i zajrzyj do środka. Aby
zapewnić odpowiednią wentylację, podczas montażu piekarnika należy zachować odpowiednie wymiary i odległości podane poniżej.
Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego technika. Producent nie
ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie wypadki i zniszczenia spowodowane niewłaściwym montażem.
UWAGA: Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku błędnej instalacji, niewłaściwego i błędnego użytkowania.
UWAGA: Aby piekarnik prawidłowo pracował konieczna jest właściwa obudowa.
Panele zabudowy obok piekarnika muszą być z materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur. Upewnij się, że klej użyty do szafek zrobionych z drewna
oklejanego może wytrzymać temperaturę 120ºC. Tworzywa sztuczne lub kleje, które
nie mogą wytrzymać takich temperatur będą topnieć i deformować szafkę. Zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa, gdy urządzenie jest zabudowane,
elementy elektryczne muszą być całkowicie zaizolowane. Wszystkie osłony muszą
być dobrze przymocowane, by nie dało się ich usunąć bez specjalnych narzędzi.
Usuń tył szafki lub wykonaj otwory pokazane na rysunkach instalacyjnych, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza wokół piekarnika. Z tyłu znajduje się przewód przyłączeniowy. Przed przyłączeniem do sieci należy sprawdzić czy napięcie
w sieci odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
3
Podłączenie do zasilania
Obsługa piekarnika
Przy piekarniku zainstaluj wyłącznik w miejscu łatwo dostępnym, odległość między stykami musi wynosić co najmniej 3 mm.
Przed podłączeniem przewodu przyłączeniowego do sieci elektrycznej sprawdź czy sieć
elektryczna ma wystarczającą moc w stosunku do maksymalnej mocy pobieranej przez
piekarnik, która jest podana na tabliczce znamionowej.
UWAGA: Podczas instalacji należy wziąć pod uwagę pozycję przewodu zasilającego. Należy unikać temperatury powyżej 50ºC w jakimkolwiek punkcie przewodu.
Piekarnik spełnia normy bezpieczeństwa ustalone przez organy regulacyjne.
Piekarnik jest bezpieczny w użyciu jedynie, jeśli został odpowiednio uziemiony
zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi odnośnie bezpieczeństwa przewodów. Musisz zapewnić właściwe uziemienie piekarnika. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia osób, zwierząt lub własności spowodowane nieprawidłowym uziemieniem piekarnika.
OSTRZEŻENIE: Napięcie i częstotliwość zostały określone na tabliczce znamionowej. Układ okablowania i przewodów musi wytrzymać maksymalną moc elektryczną wymaganą dla piekarnika. Określona jest ona na tabliczce znamionowej.
Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skorzystaj z usługi wykwalifikowanego specjalisty.
W celu podłączenia kabla:
1 Odkręć śruby przytrzymujące kabel i trzy śruby styków L-N2 Zamocuj kabelki pod główkami śrub.
USTAWIENIE ZEGARA
Gdy piekarnik zostaje podłączony do zasilania, początkowo wyświetla się „00:00”, alarm
wyda jednokrotny sygnał dźwiękowy i urządzenie przejdzie w stan oczekiwania.
1 Naciśnij przycisk
, zaczną świecić cyfry godzin.
2 Przekręć pokrętło
3 Naciśnij przycisk
, aby ustawić właściwą godzinę pomiędzy 0-23.
, zaczną świecić cyfry minut.
4 Przekręć pokrętło
, aby ustawić właściwe cyfry minut pomiędzy 0-59.
5 Naciśnij przycisk
, aby zakończyć ustawianie zegara. Zacznie świecić pulsacyjnie
„:” i wyświetli się godzina.
UWAGA: Zegar ma 24 godziny. Przy ustawianiu czasu gotowania poniżej sześćdziesięciu minut, najpierw ustaw dłuższy czas, a następnie przekręć pokrętło do
tyłu na czas jaki chcesz ustawić.
USTAWIENIE FUNKCJI
1 Przekręć pokrętło
wskaźnik.
, aby wybrać żądaną funkcję. Zaświeci się odpowiedni
2 Przekręć pokrętło
3 Naciśnij przycisk
, aby ustawić temperaturę.
, aby zatwierdzić rozpoczęcie pieczenia.
4 Jeśli pominiesz punkt 2, naciśnij przycisk
, aby potwierdzić bezpośrednio start
gotowania. Ustawienie czasu będzie automatyczne i wynosi 9 godzin zaś automatyczne
ustawienie temperatury zostanie wyświetlone na wyświetlaczu LED.
UWAGA:
1 Wartości progowe do ustawiania czasu pokrętłem kodującym są następujące:
0 - 0:30 min
: 1 minuta
0:30 min - 9 godzin : 5 minut
2 Wartość progowa ustawiania temperatury wynosi 5 stopni Celcjusza.
3 Przekręć pokrętło
, aby ustawić czas pieczenia, podczas pieczenia.
Następnie naciśnij przycisk
, aby rozpocząć gotowanie. Jeśli nie naciśniesz
w ciągu 3 sekund, piekarnik powróci do poprzedniego czasu i będzie kontynuować gotowanie.
4 Przekręć pokrętło
, aby wyregulować temperaturę podczas gotowania. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik.
Następnie naciśnij przycisk
, aby rozpocząć gotowanie. Jeśli nie naciśniesz
w ciągu 3 sekund, piekarnik powróci do poprzedniej temperatury i będzie
kontynuować pieczenie.
FUNKCJA ZAPYTANIA
1 Zapytanie o godzinę:
a) W trybie gotowania naciśnij przycisk
, aby zapytać o aktualną godzinę.
b) Gdy zegar został nastawiony, naciśnij przycisk
gotowania.
2 Zapytanie o przypominanie o czasie:
Otwory wentylacyjne
Otwory wentylacyjne
W trybie gotowania naciśnij przycisk
pominającego.
, aby zapytać o pozostały czas
, aby zapytać o czas pozostały do alarmu przy-
FUNKCJA BLOKADY PRZED DZIEĆMI
Blokada: W trybie oczekiwania naciskaj przyciski
i
równocześnie przez 3 sekundy. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy oznaczający rozpoczęcie blokady przed dziećmi
i zaświeci się wskaźnik
.
Anulowanie blokady: W trybie blokady naciskaj
i
równocześnie przez 3 sekundy. Usłyszysz długi sygnał dźwiękowy oznaczający zwolnienie blokady.
FUNKCJA PRZYPOMINANIA
1 W trybie oczekiwania naciśnij przycisk
, zacznie świecić pulsacyjnie cyfra godziny.
2 Przekręć pokrętło
, aby ustawić cyfry godzin, wprowadzany czas powinien
wynosić pomiędzy 0-9.
UWAGA: Wentylator pracuje nadal do 15 minut od zakończenia pracy piekarnika.
4
3 Naciśnij przycisk
, zaczną świecić pulsacyjnie cyfry minuty.
4 Przekręć pokrętło
wynosić pomiędzy 0-59.
SAMOOCZYSZCZANIE KATALITYCZNE
(ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE)
, aby ustawić cyfry minut, wprowadzany czas powinien
Panel katalityczny
5 Naciśnij przycisk
, aby zakończyć ustawianie zegara. Zacznie świecić pulsacyjnie „:” i wyświetli się godzina.
START/PAUZA/ANULOWANIE FUNKCJI
1 Jeżeli został ustawiony czas gotowania, naciśnij przycisk
wanie. Jeśli gotowanie zostało przerwane, naciśnij przycisk
2 Podczas procesu pieczenia naciśnij przycisk
3 Naciśnij przycisk
, aby rozpocząć goto, aby je kontynuować.
, aby przerwać pieczenie.
dwukrotnie, aby anulować pieczenie. FUNKCJA OSZCZĘDZANIA ENERGII
1 W trybie oczekiwania naciśnij przycisk
przez 3 sekundy, wyświetlacz LED wyłączy się i przejdzie w tryb oszczędzania energii. 2 Jeśli w trybie oczekiwania nie będzie żadnych działań przez 10 minut, wyświetlacz
LED wyłączy się i przejdzie w tryb oszczędzania energii.
3 W trybie oszczędzania energii naciśnij jakikolwiek przycisk lub przekręć pokrętło kodujące, aby wyjść z trybu oszczędzania energii.
SPECYFIKACJA
1 Na początku, po przekręceniu pokrętła usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy.
2 Gdy ustawiony został programator pieczenia, a w ciągu 5 minut nie naciśnięto przycisk
, zostanie wyświetlona aktualna godzina. Ustawienie zostanie anulowane.
3 Sygnał dźwiękowy słychać po skutecznym naciśnięciu. Po nieskutecznym naciśnięciu
nie będzie odpowiedzi.
4 Sygnał dźwiękowy zabrzmi pięć razy by przypomnieć, że pieczenie jest zakończone.
Czyszczenie i konserwacja
ZEWNĘTRZNA POWIERZCHNIA PIEKARNIKA
Przetrzyj piekarnik wodą z odrobiną płynu do mycia naczyń. Wysusz miękką szmatką.
Substancje żrące lub ścierne są nieodpowiednie. Jeśli jakiekolwiek tego typu substancje
wejdą w kontakt z frontem piekarnika należy natychmiast zmyć je z użyciem wody.
UWAGA: Nieznaczne różnice w kolorze frontu urządzenia są spowodowane użyciem różnych materiałów, takich jak szkło, plastik i metal.
Urządzenia z frontami ze stali nierdzewnej – Zawsze natychmiast usuwaj plamy spowodowane przez kamień, tłuszcz, mąkę lub białko jaja.
Używaj produktów do pielęgnacji stali nierdzewnej. Przed zastosowaniem środka na całej
powierzchni, wypróbuj go najpierw na niewielkiej, mało widocznej powierzchni.
Urządzenia z frontami z aluminium – Używaj łagodnego detergentu do mycia szyb.
Przetrzyj powierzchnię miękką szmatką do mycia okien lub szmatką z mikrofibry, poziomymi ruchami bez naciskania. Agresywne produkty czyszczące, drapiące gąbki i szorstkie
szmatki nie są odpowiednie.
OSTRZEŻENIE: W przypadku czyszczenia urządzenie musi być wyłączone i zimne. Ze względów bezpieczeństwa nie czyścimy urządzenia parą lub sprzętem pod
wysokim ciśnieniem. Agresywne produkty czyszczące, drapiące gąbki i szorstkie
szmatki nie są odpowiednie.
UWAGA: Nie używaj żadnych, myjek trących, ostrych skrobaków lub środków
ściernych.
●● Nigdy nie używaj pary lub sprejów pod wysokim ciśnieniem do czyszczenia urządze-
Boczne ścianki piekarnika mogą być wyposażone w panele katalityczne.
Piekarnik typ ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE są wyposażone
w panele katalityczne. Panel oczyszcza się sam podczas pracy piekarnika.
Zaleca się w regularnych odstępach czasu nagrzewać piekarnik bez potraw wewnątrz
w celu wykonania procesu samooczyszczania.
1 Wyjmij z piekarnika wszystkie elementy boczne.
2 Użyj cieplej wody i płynu do mycia naczyń, aby umyć dno piekarnika i wysuszyć je.
3 Użyj funkcji konwencjonalnego nagrzewania
. Nastaw piekarnik na temperaturę
250°C. Wyłącz piekarnik po 45 minutach.
4 Usuń miękką wilgotną gąbką pozostałe zanieczyszczenia po wystygnięciu piekarnika.
UWAGA: Nie używaj środka czyszczącego piekarniki do paneli katalitycznych piekarnika. Może on zniszczyć panel.
Jeżeli emalia trochę utraci kolor nie wpłynie to na jej właściwości samoczyszczące.
CZYSZCZENIE DRZWICZEK PIEKARNIKA
W celu wygodnego dostępu podczas mycia wnętrza piekarnika można wyjąć drzwi piekarnika.
1 Otwórz drzwiczki, aby znalazły się w pozycji poziomej.
2 Przesuń uchwyt zawiasu po obu stronach do pozycji
całkowicie otwartej.
3 Trzymaj drzwiczki pod kątem 60 stopni, chwyć je
obiema rękami i wyciągnij je z zawiasów ku sobie.
Jeśli wyciągając drzwiczki sięgniesz do zawiasu istnieje
ryzyko skaleczenia.
Instalując drzwiczki piekarnika:
1 Wstaw zawiasy w odpowiednie otwory po obu stroUchwyty
nach i przechyl drzwiczki w dół. Gdy drzwiczki znajdą się
w odpowiedniej pozycji odsłonią się elementy zawiasu.
2 Zamknij uchwyt zawiasu.
3 Zamknij drzwiczki piekarnika.
Wymiana żarówki wewnątrz piekarnika
Aby wymienić żarówkę w piekarniku odłącz go od zasilania
i jeśli to konieczne, poczekaj, aż piekarnik ostygnie. Odkręć
klosz, a następnie żarówkę.
Wymień ją na identyczną (230 V – 25 W), która może wytrzymać bardzo wysokie temperatury (300°C).
nia.
●● Nigdy nie używaj środków ściernych, drucianki lub ostrych przedmiotów do czyszczenia szklanych drzwiczek piekarnika.
●● Powierzchnie ze stali nierdzewnej lub emaliowane czyścić ciepłą wodą z mydłem lub
odpowiednim markowym produktem. Nie zaleca się stosowania środków ściernych do
czyszczenia, ponieważ mogą zniszczyć powierzchnię i zepsuć wygląd piekarnika. To
bardzo ważne by czyścić piekarnik po każdym użyciu. Roztopiony tłuszcz odkłada się
na ściankach piekarnika podczas gotowania. Następnym razem po użyciu piekarnika
ten tłuszcz może spowodować nieprzyjemny zapach lub może nawet wpłynąć na efekt
gotowania. Do czyszczenia używaj gorącej wody i detergentu, dokładnie wypłucz.
●● Do czyszczenia rusztu ze stali nierdzewnej używaj detergentów i metalowych myjek,
Np. metalowych zmywaków z detergentem. Powierzchnie szklane, takie jak wierzch,
drzwiczki piekarnika oraz drzwiczki komory grzejnej muszą być czyszczone w czasie,
gdy są zimne. Uszkodzenia powstałe z powodu nie stosowania się do powyższych
zasad nie podlegają gwarancji.
Akcesoria
Półki-Ruszt
Wkładka do stawiania patelni na grilla,
naczyń, blach na ciasta lub elementów
do opiekania lub grillowania.
Wspornik półek
Wsporniki z szynami na półki po prawej i lewej
stronie piekarnika mogą być wyjmowane w celu
czyszczenia ścian bocznych.
5
Brytfanna uniwersalna
Do gotowania dużych ilości potraw takich jak torty z lejącym ciastem, ciasta, zamrożone potrawy,
itp., lub do zbierania tłuszczu/sosu z mięsa.
Prowadnice teleskopowe
(ZME8051EE, ZME8062EE, ZME8071EE,
ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8061EE,
ZME8072EE, ZME8081EE)
Tabele i wskazówki
Potrawa
Pozycja półki
Ciastka
Metoda gotowania
Temp. [°C]
Czas [min.]
3
160
20-30
Biszkopt
2
160
25-35
Szarlotka
2
190
50-70
Szarlotka
1+3
190
50-70
Ciastka
3
160
20-30
Ciastka
1+3
160
20-30
Chleb (kromki)*
4
240
1-3
Burgery**
4
240
10-20
7-17
* podgrzewanie 10 min. ** podgrzewanie 5 min., 1 strona 10-20 min., 2 strona 7-17 min.
Odniesienie do EN 60350
Potrawa
Waga
Pozycja półki
Herbatniki
–
3
Ciasto
–
Rolada biszkoptowa
Temp [°C]
Czas [min.]
Naczynie
1 strona
2 strona
180
15-25
–
Blacha do pieczenia
2
170
23-35
–
Blacha do pieczenia
–
3
200
10-18
–
Blacha do pieczenia
Herbatniki
–
1+3
180
15-30
–
Blacha do pieczenia
Kiełbaski
400 g
4
240
5-10
3-6
Ruszt
Tosty
4 porcje
4
240
4-7
–
Ruszt
Tosty
9 porcji
4
240
4-7
–
Ruszt
Wołowina
1000 g
2
210
10-20
5-15
Ruszt*
Wieprzowina
1000 g
2
190
19-29
11-21
Ruszt
Kurczak
1300 g
2
180
35-45
15-25
Naczynie ceramiczne
+Ruszt
Burgery
1000 g
4
240
10-20
5-10
Ruszt*
Filety wieprzowe
1000 g
4
240
15-25
10-20
Ruszt*
Kiełbaski
400 g
4
240
4-8
3-5
Ruszt
Filety wołowe
1000 g
4
240
10-20
5-15
Ruszt*
* Wstaw brytfannę uniwersalną na poziom 1
6
Metoda gotowania
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani
zbyt kosztowne.
W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę.
Worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego punktu składowania, gdyż
znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!!!
●● Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci!
●● Proszę udać się do punktu recyklingu w celu usunięcia opakowania lub urządzenia.
Należy odciąć kabel zasilający i zniszczyć urządzenie zamykające drzwiczki.
●● Opakowanie kartonowe jest produkowane z papieru z recyklingu powinno zostać oddane do miejsca zbiórki makulatury do recyklingu.
●● Zapewniając, że ten produkt został prawidłowo usunięty, pomagacie Państwo zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wystąpić
w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami tego produktu.
●● W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z miejscowym urzędem lub firmą zajmującą się wywożeniem
śmieci.
Importer: ZELMER S.A. – Polska
Zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów:
–– w punktach serwisowych,
–– sklep internetowy – jak poniżej.
Telefony:
1. Salon Sprzedaży Wysyłkowej Zelmer S.A.:
–– wyroby/akcesoria – sklep internetowy:
www.zelmer.pl, e-mail: salon@zelmer.pl
–– części zamienne:
tel. (017) 865-86-05, fax (017) 865-82-47
2. Zelmer S.A. – Sprawy handlowe:
tel. (017) 865-81-02
e-mail: sprzedaz@zelmer.pl
3. Zelmer S.A. – Biuro reklamacji:
tel. (017) 865-82-88, (017) 865-85-04
e-mail: reklamacje@zelmer.pl
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia
niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego
powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
7
CZ
Obsah
Bezpečnostní pokyny..........................................................................................................8
Ovládací panel ...................................................................................................................8
Technické údaje . ................................................................................................................9
Instalace..............................................................................................................................9
Zapojení do elektrické sítě ...............................................................................................10
Větrací otvory ...................................................................................................................10
Obsluha trouby .................................................................................................................10
Nastavení hodin . .........................................................................................................10
Nastavení funkcí ..........................................................................................................10
Funkce dotazu .............................................................................................................10
Funkce dětské pojistky ................................................................................................10
Funkce připomenutí .....................................................................................................10
Start/Pauza/Anulování funkce ..................................................................................... 11
Funkce úspory energie ................................................................................................ 11
Specifikace .................................................................................................................. 11
Čištění a údržba ............................................................................................................... 11
Vnější povrch dvířek .................................................................................................... 11
Katalytické samočištění ............................................................................................... 11
Výměna žárovky v troubě . ............................................................................................... 11
Příslušenství . ................................................................................................................... 11
Tabulky a pokyny . ............................................................................................................12
Ekologie – pečujme o životní prostředí ............................................................................12
Bezpečnostní pokyny
●● Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci,
obsluhu a údržbu trouby.
●● Uschovejte tento návod na bezpečném místě, abyste k němu měli v budoucnu snadný
přístup.
●● Spotřebič zapojujte pouze do elektrické zásuvky (pouze střídavý proud) vybavené
ochranným kolíkem s napětím, které je shodné s napětím uvedeným na výrobním
štítku trouby.
●● Nesprávné zapojení napájecího kabelu může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem.
●● Po instalaci spotřebiče musí být vidlice snadno přístupná.
●● Během prvního použití trouby se může objevit dusivý kouř. Je tomu tak proto, že poprvé došlo k zahřátí pojiva izolačních panelů kolem trouby. Jde o naprosto normální jev.
Pokud se objeví kouř, je třeba počkat, až se kouř odvětrá, a teprve pak vložit potravinu
do trouby.
●● Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k troubě, pokud je horká, zejména ne v době,
kdy je zapnutý gril.
●● Před výměnou žárovky se ujistěte, že zařízení je vypnuté, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
VÝSTRAHA: Venkovní části trouby se mohou zahřívat. Nepouštějte děti blízko
k troubě.
●● Tento spotřebič není určen k tomu, aby jej obsluhovaly osoby (včetně dětí) se sní-
ženou pohybovou schopností, se sníženým smyslovým vnímáním nebo nedostatečnou duševní způsobilostí, dále osoby, které nemají zkušenosti s obsluhou takových
spotřebičů. Tyto osoby jej mohou obsluhovat pouze pod dohledem nebo v souladu
s návodem na obsluhu spotřebiče, který jim byl předán osobami zodpovědnými za
jejich bezpečnost.
Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, je nutno nechat jej vyměnit u výrobce
nebo ve specializované opravně, případně jej může opravit kvalifikovaná osoba, jinak může dojít k ohrožení zdraví a života.
Opravy zařízení může provádět pouze vyškolený personál. Nesprávně provedená
oprava může představovat pro uživatele vážné riziko. V případě závady se obraťte
na specializovaný servis.
●● Instalaci a opravy trouby musí provádět výhradně oprávněný technik v souladu s pokyny výrobce.
●● Spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Používejte jej pouze k přípravě jídla,
nikdy k jiným účelům.
●● Dbejte na to, aby si se spotřebičem nehrály děti.
●● K čištění skla dvířek nepoužívejte drsné čistící prostředky ani ostré kovové předměty,
protože mohou poškrábat povrch a to může způsobit popraskání skla.
●● K čištění nepoužívejte páru.
●● Troubu používejte pouze k účelu, pro který byla vyrobena; smí se používat pouze
k přípravě jídla. Jakékoli jiné použití, např. k vytápění místnosti, je v rozporu s účelem
použití a je proto nebezpečné. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo nerozumným používáním trouby.
●● Při vytahování vidlice ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
●● Nedotýkejte se trouby mokrýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
●● Nedoporučuje se používat nástavce, lišty ani prodlužovací kabely.
●● Veškeré instalační, údržbářské a jiné práce spojené s troubou je možno provádět, pokud je trouba odpojena od elektrické sítě.
●● Spotřebič se během používání zahřívá. Doporučujeme opatrnost, aby nedošlo ke kontaktu s rozpálenými částmi uvnitř trouby.
●● Dvířka trouby otevírejte opatrně, aby nedošlo k popálení unikající horkou párou.
●● Pokud došlo k poškození napájecího kabelu, je třeba jej ihned vyměnit. Při výměně
kabelu postupujte v souladu s následujícími pokyny. Odstraňte poškozený napájecí
kabel a nahraďte jej kabelem typu H05VVV-F nebo H05V2V2-F. Kabel musí být dimenzován pro příkon trouby. Výměnu kabelu musí provést technik s odpovídající kvalifikací. Zemnící vodič (žlutozelený) musí být o 10 mm delší než proudový vodič.
●● Vodiče napájecího kabelu musí mít jmenovitý průřez alespoň 3 x 1,5 mm2.
●● Pokud nebudou dodrženy tyto bezpečnostní pokyny, výrobce nezaručuje bezpečnost
trouby. Odpojovací zařízení je třeba instalovat na neodpojitelných vodičích v souladu
s platnými předpisy.
Před prvním použitím spotřebiče se seznamte s obsahem celého návodu.
Ovládací panel
Typ: ZME8051EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8051ED, ZME8081EE, ZME8081ED
FUNKCE
HODINY
ČAS
STOP START
SNÍŽIT-/ZVÝŠIT+
Typ: ZME8062EE, ZME8071EE, ZME8061EE, ZME8061ED, ZME8072EE, ZME8071ED
FUNKCE
8
HODINY
ČAS
STOP START
SNÍŽIT-/ZVÝŠIT+
Žárovka: Nejlepší model je vybaven dodatečnou žárovkou, takže můžete
vidět, co se děje v troubě bez otvírání dvířek.
Rozmrazování: Vzduch o pokojové teplotě je uveden do pohybu a proudí
kolem potraviny. Je to nenásilný způsob zkrácení doby rozmrazení jemných potravin, jako ryby nebo drůbež.
Horkovzdušný oběh: Prvek ve tvaru prstence kolem ventilátoru neustále
vytváří horký vzduch, který je pak vháněn dovnitř trouby a zaručuje stálou
teplotu. Je to efektivní a úsporná metoda, zvláště vhodná při pečení na
několika úrovních najednou.
Gril s ventilátorem: Teplo je rozváděno součástí grilu a přímo se dotýká
povrchu jídla, ve stejné době ventilátor vhání do trouby horký vzduch. Tato
metoda umožňuje úsporu 30-40% energie a dosažení efektu rovnoměrného propečení. Ideální pro maso a drůbež pro dosažení efektu rožně.
Grilování celého povrchu: infračervený článek a horní topné těleso pracují současně a zaručují grilování celého povrchu jídla a přesnou kontrolu
teploty.
Infračervený gril: pracuje pouze infračervený článek grilu, zapínáním
a vypínáním udržuje teplotu. Ideální pro ohřev malého množství jídla nebo
pouze střední části porce jídla.
Tradiční pečení: Horní a dolní topné těleso pracují současně a zaručují
pečení tradičním způsobem. Díky přirozené vodivosti teplý vzduch prochází středem trouby.
Dolní gril: dolní topné těleso vysílá více koncentrované teplo k dolní části
jídla. Ideální pro pizzu, chceme-li, aby pizza měla křupavý spodek.
Technické údaje
ZME8052EE
ZME8051ED
ZME8051EE
ZME8061EE
ZME8061ED
ZME8062EE
ZME8072EE
ZME8071ED
ZME8071EE
ZME8081EE
ZME8081ED
ZME8082EE
Technické parametry jsou uvedeny na výrobním štítku spotřebiče.
Trouba je zařízením I. třídy a je vybavena napájecím kabelem s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kolíkem.
Zařízení splňuje požadavky platných norem.
Zařízení je shodné s požadavky směrnic:
–– Elektrická nízkonapěťová zařízení (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek byl označen značkou CE na výrobním štítku.
Sklo (ks)
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
Univerzální
pekáč
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Katalytický
panel
+
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
+
Teleskopické
vodicí lišty
+
–
+
+
–
+
+
–
+
+
–
+
Typ
Rozměr [mm]
A
C
E
G
600+2
590+2
24+2
25+2
Rozměr [mm]
B
D
F
560+2
90
5
Instalace
Vložte troubu na plánované místo v kuchyňské lince; můžete ji instalovat pod desku linky
nebo ve svislé skříňce. Upevněte troubu ve správné poloze pomocí šroubů a dvou upevňovacích otvorů v plášti.
Pro nalezení upevňovacích otvorů otevřete dvířka trouby a nahlédněte dovnitř. Pro zajištění správného větrání je třeba při montáži trouby zachovat příslušné rozměry a vzdálenosti
uvedené níže.
Zařízení musí instalovat kvalifikovaný technik. Výrobce nezodpovídá za žádné úrazy
a škody způsobené špatnou montáží.
POZOR: Výrobce nezodpovídá za škody způsobené vadnou instalací, nesprávným
používáním a vadnou obsluhou.
POZOR: Aby trouba pracovala správně, musí mít správné obložení. Panely obložení kolem trouby musí být vyrobeny z materiálu odolného vůči působení vysokých
teplot. Ujistěte se, zda je lepidlo použité při výrobě skříněk z dýhovaného dřeva
schopno vydržet teplotu 120°C. Umělé hmoty a lepidla, která nemohou takovou
teplotu vydržet, se začnou tavit a budou deformovat skříňku. Podle platných bezpečnostních předpisů musí mít každé vestavěné zařízení dokonale izolované elektrické součásti. Všechny kryty musí být dobře připevněny, aby nebylo možno je
odstranit bez použití speciálního nářadí.
Odstraňte zadní stěnu skříňky nebo v ní udělejte otvory znázorněné na instalačních obrázcích tak, aby byl zaručen dostatečný přívod vzduchu do prostoru kolem
trouby. Vzadu se nachází napájecí kabel. Před zapojením do sítě se ujistěte, zda je
napětí v síti shodné s napětím uvedeným na výrobním štítku spotřebiče.
9
Zapojení do elektrické sítě
Obsluha trouby
Vedle trouby nainstalujte na snadno přístupném místě vypínač. Vzdálenost mezi kontakty
musí být alespoň 3 mm. Před zapojením napájecího kabelu do sítě se ujistěte, zda je
elektrické vedení dostatečně dimenzováno pro maximální příkon trouby, který je uvedený
na výrobním štítku.
NASTAVENÍ HODIN
POZOR: Během instalace je třeba mít na paměti polohu napájecího kabelu. Teplota na jakémkoli místě kabelu nesmí překročit 50°C. Trouba splňuje bezpečnostní
normy stanovené příslušnými orgány. Používání trouby je bezpečné pouze tehdy,
pokud byla správně uzemněna v souladu s platnými právními předpisy pro bezpečnost kabelů. Musíte zajistit správné uzemnění trouby. Výrobce nezodpovídá
za jakoukoli škodu na majetku nebo úraz osob a zvířat způsobené nesprávným
uzemněním trouby.
1 Stiskněte tlačítko
VÝSTRAHA: Napětí a kmitočet jsou uvedeny na výrobním štítku. Elektrické vedení
a vodiče musí vydržet maximální příkon trouby. Příkon je uveden na výrobním štítku. Pokud máte jakékoli pochybnosti, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.
5 Stisknutím tlačítka
se nastavený čas.
Pro připojení kabelu:
1 Odšroubujte šrouby přidržující kabel a tři šrouby kontaktů L-N2 Připevněte vodiče pod hlavičky šroubů.
Po připojení trouby k napájení se na hodinách zobrazí údaj „00:00“, zazní jeden zvukový
signál a zařízení přejde do pohotovostního režimu.
, rozsvítí se číslice hodin.
2 Ovládacím kolečkem
3 Stiskněte tlačítko
nastavte správnou hodinu v rozsahu 0-23.
, rozsvítí se číslice minut.
4 Ovládacím kolečkem
nastavte správnou minutu v rozsahu 0-59.
nastavení hodin ukončíte. Rozbliká se symbol „:“ a zobrazí
POZOR: Hodiny jsou ve formátu 24 hodin. Při nastavování doby vaření kratší než
60 minut nastavte nejdříve delší dobu a pak otočte kolečkem zpět na požadovanou dobu.
NASTAVENÍ FUNKCÍ
1 Ovládacím kolečkem
kontrolka.
vyberte požadovanou funkci. Rozsvítí se příslušná
2 Ovládacím kolečkem
3 Stisknutím tlačítka
nastavte teplotu.
potvrďte zahájení pečení.
4 Pokud vypustíte bod 2, stiskněte tlačítko
a přímo potvrďte zahájení pečení. Nastavení času proběhne automaticky a bude činit 9 hodin, automatické nastavení teploty se
zobrazí na LED displeji.
POZOR:
1 Krokové hodnoty při nastavení času ovládacím kolečkem jsou následující:
0 - 0:30 min
: 1 minuta
0:30 min - 9 hodin : 5 minut
2 Kroková hodnota při nastavování teploty činí 5°C.
3 Ovládacím kolečkem
můžete nastavit dobu pečení během pečení.
Pak stisknutím tlačítka
začněte pečení. Pokud nestisknete tlačítko
během 3 vteřin, trouba se vrátí k původnímu nastavení doby pečení a bude pokračovat v pečení.
4 Ovládacím kolečkem
můžete upravit teplotu během pečení. Rozsvítí
se příslušná kontrolka. Pak stisknutím tlačítka
začněte pečení. Pokud ne-
stisknete tlačítko
během 3 vteřin, trouba se vrátí k původnímu nastavení teploty a bude pokračovat v pečení.
FUNKCE DOTAZU
1 Dotaz na hodinu:
a) V módu vaření můžete stisknutím tlačítka
zjistit, kolik je hodin.
b) Pokud byly hodiny nastaveny, stisknutím tlačítka
ce vaření.
2 Dotaz na připomenutí času:
Větrací otvory
Větrací otvory
V módu vaření můžete stisknutím tlačítka
mínacího bzučáku.
zjistěte, kolik času zbývá do kon-
zjistit, kolik času zbývá do zaznění připo-
FUNKCE DĚTSKÉ POJISTKY
Pojistka: V pohotovostním módu stiskněte současně tlačítka
a
na dobu 3 vteřin. Zazní dlouhý zvukový signál, který signalizuje aktivaci dětské pojistky a současně se
rozsvítí symbol
.
Zrušení pojistky: V módu blokády stiskněte současně tlačítka
a
řin. Zazní dlouhý zvukový signál, který signalizuje zrušení pojistky.
na dobu 3 vte-
FUNKCE PŘIPOMENUTÍ
1 V pohotovostním módu stiskněte tlačítko
Pozor: Ventilátor pracuje ještě 15 minut po ukončení práce trouby.
2 Ovládacím kolečkem
nastavte číslice hodin, zadaná doba musí být v rozmezí 0-9.
3 Stiskněte tlačítko
, rozbliká se číselný údaj minut.
4 Ovládacím kolečkem
zí 0-59.
5 Stisknutím tlačítka
se nastavený čas.
10
rozbliká se číselný údaj hodin.
nastavte číslice minut, zadaná doba musí být v rozmeukončete nastavování hodin. Rozbliká se symbol „:“ a zobrazí
START/PAUZA/ANULOVÁNÍ FUNKCE
Katalytický panel
1 Pokud byla nastavena doba vaření, stisknutím tlačítka
bylo vaření přerušeno, stiskněte tlačítko
2 Během procesu pečení stisknutím tlačítka
začněte vaření. Pokud
pro pokračování.
přerušíte pečení.
3 Pečení je možno anulovat dvojnásobným stisknutím tlačítka
.
FUNKCE ÚSPORY ENERGIE
1 V pohotovostním módu stiskněte tlačítko
na dobu 3 vteřin. LED displej zhasne
a přejde do úsporného módu. 2 Pokud nebude v pohotovostním módu podniknuta žádná akce během 10 minut, LED
displej zhasne a přejde do úsporného módu.
3 Úsporný mód opustíte stisknutím jakékoliv tlačítka nebo otočením ovládacím kolečkem.
SPECIFIKACE
1 Na počátku po otočení kolečkem uslyšíte jeden zvukový signál.
2 Pokud jste nastavili programátor pečení a během 5 minut jste nestiskli tlačítko
,
zobrazí se aktuální čas. Nastavení bude zrušeno.
3 Zvukový signál je slyšitelný po funkčním stisknutí. Při nefunkčním stisknutí zvukový
signál nezazní.
4 Zvukový signál zazní pětkrát jako upozornění, že pečení je skončeno.
Čištění a údržba
VNĚJŠÍ POVRCH TROUBY
Otřete troubu hadříkem navlhčeným ve vodě s trochou přípravku na mytí nádobí. Vysušte
měkkým hadříkem. Žíravé a abrazivní látky jsou nevhodné. Pokud se jakákoli látka tohoto
druhu dostane do styku s předním panelem trouby, je třeba ji okamžitě umýt vodou.
POZOR: Minimální rozdíly v barvě předního panelu zařízení jsou způsobeny použitím různých materiálů, jako je sklo, umělá hmota a kov.
Spotřebiče s předním panelem z nerez oceli – Vždy ihned odstraňujte skvrny od vodního kamene, tuku, mouky nebo vaječného bílku. Používejte prostředky pro péči o nerezovou ocel. Před použitím prostředku na celé ploše jej nejdříve vyzkoušejte na malé
nenápadné ploše.
Spotřebiče s předním panelem z hliníku – Používejte mírný prostředek na mytí oken. Povrch otřete měkkým hadříkem na mytí oken nebo hadříkem z mikrofibry, vodorovnými pohyby bez přitlačování. Nevhodné jsou agresivní čistící výrobky, abrazivní houby a drsné utěrky.
ČIŠTĚNÍ DVÍŘEK TROUBY
Pro získání pohodlného přístupu během mytí vnitřku trouby lze odmontovat dvířka trouby.
1 Otevřete dvířka tak, aby byly ve vodorovné poloze.
2 Uveďte držák závěsu na obou stranách do úplně
otevřené polohy.
3 Nakloňte dvířka do úhlu 60 stupňů, uchopte je oběma rukama a vytáhněte je ze závěsů směrem k sobě.
Pokud se při vytahování dvířek dotýkáte závěsu, existuje riziko zranění.
Zpětná montáž dvířek trouby:
1 Vložte závěsy do příslušných otvorů na obou stranách a nakloňte dvířka směrem dolů. Jakmile se dvířka
ocitnou ve správné poloze, odhalí se prvky závěsu.
2 Uzavřete držák závěsu.
Držáky
3 Zavřete dvířka trouby.
Výměna žárovky v troubě
Pro výměnu žárovky nejdříve vypněte troubu, vytáhněte
vidlici ze zásuvky, a pokud je to nutné, počkejte, až trouba
vychladne. Odšroubujte stínidlo a pak žárovku.
Žárovku vyměňte za stejnou novou (230 V – 25 W), která je
schopna vydržet velmi vysoké teploty (300°C).
VÝSTRAHA: Spotřebič musí být během čištění vypnutý a studený. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno čistit spotřebič párou nebo vysokotlakými čistícími
přístroji. Nevhodné jsou agresivní čistící výrobky, abrazivní houby a drsné utěrky.
POZOR: Nepoužívejte žádné drsné mycí houby, škrabky ani jiné abrazivní prostředky.
●● K čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte páru ani sprej pod vysokým tlakem.
●● K čištění skleněných dvířek trouby nikdy nepoužívejte drsné prostředky, drátěnky ani
jiné ostré předměty.
●● Povrchy z nerezové oceli nebo smaltované povrchy čistěte teplou vodou s mýdlem nebo
vhodným značkovým přípravkem. Nedoporučuje se používání drsných čistících prostředků, protože mohou poškodit povrch a zkazit vzhled trouby. Velmi důležité je čistit troubu
po každém použití. Rozpuštěný tuk se během pečení usazuje na stěnách trouby. Při
příštím použití trouby může tento tuk způsobit nepříjemný zápach a může také ovlivnit
výsledek pečení. K čištění používejte horkou vodu a detergent, důkladně opláchněte.
●● K čištění roštu z nerezové oceli používejte detergenty a kovové mycí houby. Např.
kovové drátěnky s detergentem. Skleněné povrchy, jako je horní část, dvířka trouby
a dvířka topné komory je třeba čistit pouze, když jsou studené. Na poškození vzniklá
kvůli nedodržování výše uvedených pravidel se záruka nevztahuje.
KATALYTICKÉ SAMOČIŠTĚNÍ
(ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE)
Boční stěny trouby mohou být vybaveny katalytickými panely. Trouby typu ZME8062EE,
ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE jsou vybaveny katalytickými panely. Takový panel se čistí sám během práce trouby.
Doporučujeme v pravidelných intervalech ohřívat troubu bez jídla uvnitř za účelem provedení samoočištění.
1 Vyjměte z trouby všechny boční součásti.
2 Teplou vodou s přídavkem prostředku na mytí nádobí umyjte dno trouby a vysušte je.
3 Použijte funkci tradičního pečení
. Nastavte troubu na teplotu 250°C. Vypněte
troubu po uplynutí 45 minut.
4 Po vychladnutí trouby odstraňte měkkým vlhkým hadříkem zbývající nečistoty.
POZOR: Nepoužívejte čistící prostředek na mytí trouby k čištění katalytických panelů trouby. Mohlo by dojít k jejich zničení.
Příslušenství
Police - rošt
Vložka pro postavení grilovací pánve,
nádob, pečících plechů nebo jiných pomůcek pro opékání a grilování
Podpěra polic
Podpěry s kolejnicemi na police po pravé a levé
straně trouby je možno vyjmout za účelem čištění
bočních stěn.
Univerzální pekáč
Pro vaření většího množství jídla, jako dorty z tekutého těsta, moučníky, zmražené potraviny atd.
nebo k zachycování tuku/omáčky z masa.
Teleskopické vodicí lišty
(ZME8051EE, ZME8062EE, ZME8071EE,
ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8061EE,
ZME8072EE, ZME8081EE)
Pokud smalt ztratí trochu barvu, nemá to vliv na její samočistící vlastnosti.
11
Tabulky a pokyny
Potravina
Úroveň roštu
Moučníky
Metoda vaření
Teplota [°C]
Čas [min.]
3
160
20-30
Piškotové těsto
2
160
25-35
Jablečný koláč
2
190
50-70
Jablečný koláč
1+3
190
50-70
Moučníky
3
160
20-30
Moučníky
1+3
160
20-30
Chléb (krajíce)*
4
240
1-3
Burgery**
4
240
10-20
7-17
* ohřívání 10 min., ** ohřívání 5 min., 1. strana 10-20 min. 2. strana 7-17 min.
Podle EN 60350
Potravina
Hmotnost
Úroveň roštu
Sušenky
–
3
Koláč
–
Piškotová roláda
Metoda vaření
Teplota [°C]
Čas [min.]
Nádoba
1. strana
2. strana
180
15-25
–
Pečící plech
2
170
23-35
–
Pečící plech
–
3
200
10-18
–
Pečící plech
Sušenky
–
1+3
180
15-30
–
Pečící plech
Klobásy
400 g
4
240
5-10
3-6
Rošt
Tousty
4 porce
4
240
4-7
–
Rošt
Tousty
9 porcí
4
240
4-7
–
Rošt
Hovězí
1000 g
2
210
10-20
5-15
Rošt*
Vepřové
1000 g
2
190
19-29
11-21
Rošt
Kuře
1300 g
2
180
35-45
15-25
Keramická nádoba
+ rošt
Burgery
1000 g
4
240
10-20
5-10
Rošt*
Vepřové filé
1000 g
4
240
15-25
10-20
Rošt*
Klobásy
400 g
4
240
4-8
3-5
Rošt
Hovězí filé
1000 g
4
240
10-20
5-15
Rošt*
* Univerzální pekáč vložte do úrovně 1.
Ekologie – pečujme o životní prostředí
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Twist
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních
středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CZECH s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické
likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER –
viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
12
●● Obalové materiály mohou být nebezpečné dětem!
●● Obal a zařízení odevzdejte ve sběrně za účelem recyklace. Odstřihněte napájecí kabel a zničte zařízení uzávěru dvířek.
●● Kartónový obal se vyrábí z recyklovaného papíru a je třeba jej odevzdat
do sběrny k opětovné recyklaci.
●● Správnou likvidací tohoto výrobku pomáháte zabránit negativním dů-
sledkům pro životní prostředí a zdraví lidí, které by se mohly projevit
v případě nesprávného zacházení s odpadem tohoto výrobku.
●● Pro podrobné informace spojené s recyklací tohoto výrobku kontaktujte
prosím místní úřad nebo firmu, která se zabývá vývozem odpadu.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem
přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních, estetických nebo jiných důvodů.
SK
Obsah
Bezpečnostné pokyny ......................................................................................................13
Ovládací panel .................................................................................................................13
Technické údaje . ..............................................................................................................14
Inštalácia ..........................................................................................................................14
Pripojenie do elektrického napätia ...................................................................................15
Ventilačné otvory ..............................................................................................................15
Obsluha rúry . ...................................................................................................................15
Nastavenie času ..........................................................................................................15
Nastavenie funkcií .......................................................................................................15
Funkcia dopytovania . ..................................................................................................15
Funkcia blokády pred deťmi ........................................................................................15
Funkcia pripomínania ..................................................................................................15
Štart/Prestávka/Zrušenie funkcii ..................................................................................16
Funkcia úspory energie ...............................................................................................16
Špecifikácia . ................................................................................................................16
Čistenie a údržba .............................................................................................................16
Vonkajší povrch dvierok . .............................................................................................16
Katalické samočistenie ................................................................................................16
Výmena žiarovky vo vnútri rúry ........................................................................................16
Príslušenstvo . ..................................................................................................................16
Tabuľka a pokyny .............................................................................................................17
Ekológia – dbajme o životné prostredie ...........................................................................18
Bezpečnostné pokyny
●● Prečítajte si pozorne tento návod. Obsahuje dôležité pokyny ako bezpečne zainštalovať, používať a servisovať rúru.
●● Skladujte tento návode v bezpečnom mieste, aby ste mali k nemu ľahký prístup
v budúcnosti.
●● Zariadenie zapájajte vždy do zásuvky elektrickej siete (výlučne premenlivého prúdu),
ktorá má ochranný kolík s napätím. Napätie musí byť v súlade s napätím, ktoré je
uvedené na znamienkovej tabuľke (výrobnom štítku) zariadenia.
●● Nesprávne pripojenie elektrického pripájacieho kábla môže zapríčiniť úraz elektrickým
prúdom.
●● Zástrčka musí byť po zainštalovaní zariadenia ľahko prístupná.
●● Počas prvého zapnutia rúry môžete cítiť ťažko znesiteľný dym. Deje sa tak, pretože
prvý raz bol podhriaty spoj izolujúcich panelov okolo rúry.
Je to úplne normálny jav. Ak sa objaví dym, počkajte do momentu, keď dym znikne, až
potom vložte jedlo do rúry.
●● Nedovoľte deťom, aby prichádzali blízko k rúre, ak je horúca. Najmä vtedy nie, ak je
zapojený grill.
●● Skôr, než vymeníte žiarovku sa presvedčte, že zariadenie bolo vypnuté. Predídete tak
úrazu elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Prístupné časti sa môžu nahriať. Nedovoľte, aby sa deti približovali k rúre.
●● Spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnost’ami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokial’ im osoba zodpovedná za ich bezpečnost’ neposkytne dohl’ad alebo
ich nepoučila o použivani spotrebiča.
Ak sa elektrický neodpojiteľný kábel poškodí, musí ho vymeniť výrobca alebo špecializovaný opravárenský podnik alebo vykvalifikovaná osoba za účelom predídenia nebezpečenstvu.
Opravu zariadenia môže vykonávať len preškolený personál. Nesprávne vykonaná
oprava môže spôsobiť vážne nebezpečenstvo pre užívateľa. Ak sa objavia poruchy,
radíme Vám, skontaktujtete sa so špecializovaným servisným miestom.
●● Inštaláciu a opravu rúry musí vykonať výlučne oprávnený inštalátor v súlade s pokynmi výrobcu.
●● Zariadenie je navrhnuté výlučne pre domáce používanie. Používajte ho výlučne na
prípravu jedál, nikdy nie na iné účely.
●● Dávajte pozor na deti, aby sa nehrali so zariadením.
●● Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo ostré kovové predmety na čistenia skla
dvierok. Môžu porysovať povrch, čo môže viesť k popukaniu skla.
●● Nepoužívajte na čistenie paru.
●● Rúra môže byť používaná výlučne na účely, na ktoré bola určená. Môžete ju používať výlučne na prípravu jedál. Akékoľvek iné použitie, napr. ako forma ohrievania je
nevhodným použitím rúry a preto je nebezpečné. Výrobca nie je zodpovedný za akékoľvek škody zapríčinené nevhodným alebo nerozumným používaním rúry.
●● Ak chcete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, neťahajte za kábel.
●● Nedotýkajte sa rúry mokrými alebo vlhkými rukami alebo chodidlami.
●● Používanie nástavcov, líšt alebo predlžovačiek sa neodporúča.
●● Inštalačné, údržbárske a iné činnosti týkajúce sa rúry môžete vykonávať len ak je zariadenie odpojené od elektrickej siete.
●● Počas používania zariadenie sa zariadenia nahrieva. Odporúčame, zachovajte opatrnosť. Nedotýkajte sa horúcich prvkov vo vnútri rúry.
●● Otvárajte opatrne dvierka rúry. Predídete tak opareniam horúcou parou, ktorá sa dostáva von z rúry.
●● Ak je elektrický kábel poškodený, musí byť okamžite vymenený. Počas výmeny kábla
postupujte v súlade s nasledujúcim návodom. Odstráňte elektrický kábel a nahraďte
ho káblom typu H05VVV-F alebo H05V2V2-F.
Kábel musí vydržať požadované napätie pre rúru. Výmenu kábla musí vykonať technik
s príslušnými kvalifikáciami.
Uzemňujúci kábel ( žlto-zelený) musí byť o 10 mm dlhší od elektrického kábla.
●● Vodiče elektrických káblov musia mať znamienkový prierez minimálne 3 x 1,5 mm2.
●● Ak nebudete dodržiavať vyššie uvedené pokyny, výrobca nezaručuje bezpečenstvo
rúry.
Rozpájacie zariadenie zamontujte pomocou neodpojiteľných káblov v súlade s pravidlami, ktoré sa týkajú káblov.
Pred začatím použivania zariadenie sa oboznámte s obsahom celého návodu.
Ovládací panel
Typ: ZME8051EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8051ED, ZME8081EE, ZME8081ED
FUNKCIA
HODINY
ČAS
STOP START
ZMENŠITE - / ZVAČŠITE +
Typ: ZME8062EE, ZME8071EE, ZME8061EE, ZME8061ED, ZME8072EE, ZME8071ED
FUNKCIA
HODINY
ČAS
STOP START
ZMENŠITE - / ZVAČŠITE +
13
Kontrolka: Najlepší model má kontrolku, môžete teda vidieť, čo sa deje vo
vnútri bez otvárania dvierok.
Rozmrazovanie: Vzduch v izbovej teplote sa začne pohybovať prostredníctvom fúkania, vďaka čomu krúži okolo jedla. Je to mierny spôsob skrátenia času rozmrazovania jemných jedál ako napr. ryba alebo hydina.
Termoobeh: Prvok v tvare prsteňa okolo ventilátora stále vytvára horúci
vzduch, ktorý je následne rozvádzaný po vnútri rúry a zabezpečuje tak stálu teplotu. Je to efektívna a úsporná metóda, obzvlášť vynikajúca v prípade
pečenia na niekoľkých úrovniach zároveň.
Grill a vzduchová ventilácia: Teplo je rozvádzané pomocou prvku grila
a priamo sa dotýka povrchu jedla. V tom istom čase ventilátor rozvádza
horúci vzduch v rúru. Táto metóda dovoľuje usporiť 30-40% energie a získať efekt rovnomernej chrupkavosti. Je to ideálne k mäsu a hydine, aby ste
získlali efekt roštu.
Grilovanie celého povrchu: prvok podčerveni a horný ponorný varič pracujú zároveň. Zabezpečujú grilovanie celého povrchu a presnú kontrolu
teploty.
Grilovanie na podčerveni: zapína a vypína sa len vnútorný prvok grila
udržujúc tak teplotu. Je to ideálne v prípade malého množstva alebo len
pre strednú časť povrchu jedla.
Konvenčné pečenie: Horný a dolný ponorný varič pracujú v tom istom
čase. Zabezpečujú pečenie konvenčnou metódou. Vďaka prirodzenému
prenosu tepla teplý vzduch przechádza do stredu rúry.
Ohrievanie s dolu: ponorný varič zamontovaný v dolnej časti rúry dodáva
viac skoncentrované teplo od spodu jedla. Je to ideálne pre spodok pizzy,
aby ste získali chrupiacy spodok.
Technické údaje
ZME8052EE
ZME8051ED
ZME8051EE
ZME8061EE
ZME8061ED
ZME8062EE
ZME8072EE
ZME8071ED
ZME8071EE
ZME8081EE
ZME8081ED
ZME8082EE
Technické parametre sú úvedené v znamienkovej tabuľke výrobku.
Rúra je zariadením I triedy, ktoré má nasledovné vybavenie:
prípojný elektrický kábel s ochrannou žilou a zástrčkou s ochranným kontaktom.
Zariadenie spľňa požiadavky platných noriem.
Zariadenie je v súlade s požiadavkami direktív:
–– Elektrické nízkonapäťové zariadenie (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený znakom CE na znamienkovej tabuľke.
Sklá (ks)
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
Univerzálny
hlboký pekáč
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Katalitický
panel
+
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
+
Teleskopové
koľajničky
(vodiace lišty)
+
–
+
+
–
+
+
–
+
+
–
+
Typ
Inštalácia
Vložte rúru na určené miesto v kuchynskej linke. Môžete ju zamontovať pod blatom alebo
vo zvislej skrinke.
Zamontujte rúru do príslušnej polohy šrobami. Použite dva mocujúce otvory na kryte.
Ak chcete nájsť mocujúce otvory, otvorte dvierka rúry a pozrite sa dovnútra. Ak chcete
zabezpečiť vhodnú ventiláciu, podčas montáže rúry dodržujte príslušné rozmery a vzdialenosti uvedené nižšie.
Zariadenie musí zainštalovať vykvalifikovaný technik. Výrobca nezodpovedá za úrazy
a zničenia zapríčinené nevhodným montážom.
POZOR: Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku zlej inštalácie,
nesprávneho a zlého používania.
POZOR: Ak má rúra správne pracovať, potrebný je vhodný kryt. Panele kuchynskej linky vedľa rúra musia byť z materiálov, ktoré sú odporné na pôsobenie vysokých teplôt. Presvedčte sa, že lep použitý do drevených lepených skriniek môže
vydržať teplotu 120°C. Umelé hmoty alebo lepidlá, ktoré nemôžu vydržať takúto
teplotu, sa budú topiť a deformovať skrinku. V súlade s platnými bezpečnostnými
normami, ak je zariadenie vstavané, elektrické prvky musia byť celkom zaizolované. Všetky ochranné kryty musia byť dobre pripevnené, aby nemohli byť odstránené bez špeciálneho náradia.
Odstráňte zadnú časť skrinky alebo urobte otvory ukázané na inštalačných obrázkach, aby ste zabezpečili príslušný prietok vzduchu okolo rúry. Na zadnej strane
sa nachádza prípojný elektrický kábel. Pred pripojením do siete preverte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému v znamienkovej tabuľke zariadenia.
14
Rozmer [mm]
A
C
E
G
600+2
590+2
24+2
25+2
Rozmer [mm]
B
D
F
560+2
90
5
Pripojenie do elektrického prúdu
Obsluha rúry
Vypínač zainštalujte pri rúre na ľahko prístupným mieste. Vzdialenosť medzi kontaktmi
musí predstavovať aspoň 3 mm.
Pred pripojením prípojného elektrického kábla do elektrickej siete preverte, či elektrická
sieť má postačujúcu moc v pomere k maximálnej moci, ktorú odoberá rúra. Maximálna
moc, ktorú odoberá rúra, je uvedená v znamienkovej tabuľke.
POZOR: Počas inštalácie zoberte do úvahy polohu elektrického kábla. Predchádzajte teplotám viac než 50°C v akokoľvek bode kábla. Rúra spĺňa bezpečnostné
normy, ktoré určili regulačné orgány.
Rúra je bezpečná v používaní len vtedy, ak bola zodpovedajúco uzemnená v súlade s platnými právnymi požiadavkami ohľadne bezpečenstva káblov. Musíte
zabezpečiť vhodné uzemnenie rúry. Výrobca nezodpovedá za akékoľvek škody
alebo poranienia osôb, zvierat alebo vlastností zapríčinené nesprávnym uzemnením rúry.
UPOZORNENIE: Napätie a frekvencia boli určené v znamienkovej tabuľke. Systém
kabeláže a káblov musí vydržať maximálnu elektrickú moc (príkon) požadovanú
pre rúru. Moc je určená v znamienkovej tabuľke.
Ak máte akékoľvek pochybnosti, využite služby vykvalifikovaného špecialistu.
Za účelom pripojenia kábla:
1 Odkrúťte šroby, ktoré pridržiavajú kábel a tri šroby kontaktov L-N2 Zamocujte káble pod hlavičkami šrobov.
NASTAVENIE HODÍN
Keď rúra bude zapojená do elektrického prúdu, zobrazuje sa na začiatku „00:00”, poplach
vydá jeden zvukový signál a zariadenie prejde do stavu čakania.
1 Stlačte tlačítko
, začnú sa svietiť číslice hodín.
2 Pretočte otočné tlačítko
3 Stlačte tlačítko
, začnú sa svietiť číslice minút.
4 Pretočte otočné tlačítko
5 Stlačte tlačítko
a zobrazí sa hodina.
, aby ste nastavili správnu hodinu medzi 0-23.
, aby ste nastavili správne číslice minút medzi 0-59.
, aby ste ukončili nastavenie hodín. Začne svietiť pulzujúc „:”
POZOR: Hodiny zobrazujú 24 hodinový cyklus. Pri nastavení času varenia na menej ako šesťdesiat minúť, najskôr nastavte dlhší čas a následne pretočte otočné
tlačítko do zadu na čas, aký chcete nastaviť.
NASTAVENIE FUNKCII
1 Pretočte otočné tlačítko
príslušný ukazovateľ.
2 Pretočte otočné tlačítko
3 Stlačte tlačítko
, aby ste vybrali požadovanú funkcie. Zasvieti sa
, aby ste nastavili teplotu.
, aby ste potvrdili začiatok pečenia.
4 Ak preskočíte bod 2, stlačte tlačítko
,aby ste potvrdili priamo štart varenia. Nastavenie času bude automatické a predstavuje 9 hodín. Automatické nastavenie teploty bude
zobrazené na displeji LED.
POZOR:
1 Prahové hodnoty pre účely nastavenia času otočným kódujúcim tlačidlom sú
nasledujúce:
0:00 - 0:30 min
: 1 minúta
0:30 min - 9 hodín : 5 minút
2 Prahová hodnota nastavenia teploty predstavuje 5°Celsia.
3 Pretočte otočné tlačítko
, ak chcete nastaviť čas pečenia v priebehu
pečenia. Následne stlačte tlačítko
, aby ste začali varenie. Ak nestlačíte
v priebehu 3 sekúnd, rúra sa vráti k predchádzajúcemu času a bude pokračovať
vo varení.
4 Pretočte otočné tlačítko
, aby ste vyregulovali teplotu počas varenia.
Zasvieti sa príslušný ukazovateľ.
Následne stlačte tlačítko
, aby ste začali varenie. Ak nestlačíte
v priebehu 3 sekúnd, rúra sa vráti k predchádzajúcej teplote a bude pokračovať v pečení.
FUNKCIA DOPYTOVANIA
1 Dopytovanie o hodinu:
a) V režime varenia stlačte tlačítko
, ak sa chcete spýtať na aktuálnu hodinu.
b) Keď už boli hodiny nastavené, stlačte tlačítko
čas varenia.
2 Dopytovanie o pripomínaní o čase:
Ventilačné otvory
Ventilačné otvory
V režime varenia stlačte tlačítko
mínajúceho poplachu.
, aby ste sa spýtali na zostávajúci
, aby ste sa spýtali na čas, ktorý zostáva do pripo-
FUNKCIA BLOKÁDY PRED DEŤMI
Blokáda: V režime čakania stláčajte tlačítko
a
zároveň asi 3 sekundy. Budete
počuť dlhý zvukový signál, ktorý znamená začiatok blokády pred deťmi a zasvieti sa ukazovateľ k
.
Zrušenie blokády: V režime blokády stláčajte
a
zároveň asi 3 sekundy. Budete
počuť dlhý signál zvukový ktorý znamená uvoľnenie blokády.
FUNKCIA PRIPOMÍNANIA
1 V režime čakania stlačte tlačítko
, začnú sa pulzujúco svietiť číslice hodín.
2 Ak chcete nastaviť číslice hodín, pretočte otočné tlačítko
mal byť medzi 0-9.
POZOR: Po ukončení práce rúry, ventilátor naďalej pracuje do 15 minút.
3 Stlačte tlačítko
, Nastavený čas by
, a začnú sa svietiť pulzujúco číslice minút.
15
4 Ak chcete nastaviť číslice minút, pretočte otočné tlačítko
mal byť medzi 0-59.
. Nastavený čas by
KATALITICKÉ SAMOČISTENIE
(ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE)
Katalitický panel
5 Stlačte tlačítko
a skončíte tým nastavovanie hodín. Začne sa svietiť pulzujúco „:”
a zobrazí sa nastavená hodina.
ŠTART/PRESTÁVKA/ZRUŠENIE FUNKCIE
1 Ak ste už nastavili čas varenia a chcete začať variť, stlačte tlačítko
šili varenie a chcete pokračovať, stlačte tlačítko
.
2 Ak chcete počas procesu pečenia prerušiť pečenie, stlačte tlačítko
3 Stlačte tlačítko
. Ak ste preru-
.
dvakrát, ak chcete zrušiť pečenie.
FUNKCIA ÚSPORY ENERGIE
1 V režimie čakania stlačte tlačítko
na asi 3 sekundy, displej LED sa vypne a prejde do režimu úspory energie.
2 Ak v režime čakania nebudete vykonávať žiadne činnosti asi 10 minút, displej LED sa
vypne a prejde do režimu úspory energie.
3 V režime úspory energie stlačte akékoľvek tlačítko alebo pretočte otočné kódujúce
tlačítko, aby ste vyšli z režimu úspory energie.
ŠPECIFIKÁCIA
1 Na začiatku po przekrútení otočného tlačidla budete počuť jeden zvukový signál.
2 Keď bol už nastavený programátor pečenia a v priebehu 5 minút ste nestlačili tlačítko
, zobrazí sa aktuálna hodina. Nastavenie sa zruší.
3 Zvukový signál je počuť po účinnom stlačení. Po neúčinnom stlačení zariadenie neodpovie.
4 Zvukový signál zaznie päťkrát, aby pripomenul, že pečenie sa skončilo.
Čistenie a údržba
VONKAJŠÍ POVRCH RÚRY
Pretrite rúru vodou s trochou tekutiny na umývanie riadu. Vysušte mäkkou handričkou.
Žeravinové alebo šmirglujúce zložky nie sú vhodné. Ak akékoľvek zložky tohto typu sa
dotknú prednej časti rúry, umyte ich okamžite vodou.
POZOR: Neveľké farebné rozdiely na prednej časti zariadenia sú zapríčinené používaním rôznych materiálov ako napr. sklo, plasty a kov.
Zariadenia s prednými časťami z nehrdzavejúcej ocele – Vždy hneď odstraňujte škvrny zapríčinene kameňom, tukom, m1iekom alebo vaječným bielkom.
Používajte výrobky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele. Pred použitím prostriedku na celom povrchu, ho najskôr vyskúšajte na malom, málo viditeľnom povrchu.
Zariadenia s prednými časťami z aluminium – Ak zariadenie čistíte, musí byť vypnuté
a studené. Z bezpečnostného hľadiska nečistite zariadenie parou alebo prístrojom pod
vysokým tlakom. Agresívne čistiace výrobky, drápajúce špongie a drsné handričky nie sú
vhodné.
UPOZORNENIE: Ak zariadenie čistíte, musí byť vypnuté a studené. Z bezpečnostného hľadiska nečistite zariadenie parou alebo prístrojom pod vysokým tlakom.
Agresívne čistiace výrobky, drápajúce špongie a drsné handričky nie sú vhodné.
POZOR: Nepoužívajte žiadne trecie handričky, ostré škrabky alebo stieracie prostriedky.
●● Nikdy nepoužívajte paru alebo spreje pod vysokým napätím na čistenie zariadenia.
●● Nikdy nepoužívajte stieracie prostriedky, drôtenky alebo ostré predmety na čistenia
sklenených dvierok rúry.
●● Povrch z nehrdzavejúcej ocele alebo emailované povrchy čistite teplou vodou s mydlom alebo vhodným značkovým výrobkom. Neodporúčame používať stieracie prostriedky na čistenie, pretože môžu zničiť povrch a pokaziť výzor rúry. Je veľmi dôležité,
aby ste rúru čistili po každom použití. Roztopený tuk sa odkladá na stenách rúry počas varenia. Ak nabudúce použijeme rúru, tuk môže zapríčiniť nepríjemnú vôňu alebo
môže dokonca vplynúť na efekt varenia. Na čistenie používajte horúcu vodu a detergent. Zariadenie starostlivo umyte.
●● Na čistenie roštu z nehrdzavejúcej ocele používajte detergenty a drôtenky, napr. kovové dresy s detergentom. Sklenené povrchy ako napr. vrch, dvierka rúry a dvierka
vyhrievacej komory musia byť čistené v čase, keď sú studené. Na poškodenia, ktoré
vznikli v dôsledku nedodržiavania vyššie uvedených zásad, sa nevzťahuje záruka.
Bočné steny rúry môžu mať katalitické panele.
Rúry typu ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE majú katalitické panele.
Panel sa sám čistí počas práce rúry.
Odporúčame v pravidelných časových intervaloch zohrievať rúru bez jedál vo vnútri za
účelom vykonania procesu samočistenia.
1 Vyberte z rúry všetke bočné prvky.
2 Použite teplú vodu a tekutinu na umývnie riadu, aby ste umyli dno rúry a vysušte ho.
3 Použite funkciu konvenčného nahrievania
. Nastavte rúru na teplote 250°C.
Vypnite rúru po 45 minútach.
4 Odstráňte mäkkou vlhkou špongiou pozostatky zaniečistenia, keď rúra vychladne.
DOLEŽITÉ: Nepoužívajte čistiaci prostriedok do katalitických panelov. Čistiaci
prostriedok do katalitických panelov môže zničiť panel.
Ak email stratí trochu farbu, neovplyvní to jej samočistiace vlastnosti.
ČISTENIE DVIEROK RÚRY
Za účelom pohodlného prístupu počas umývania vnútra rúry môžete vybrať dvierka rúry.
1 Otvorte dvierka tak, aby sa nachádzali vo zvislej polohe.
2 Presuňte držiak závesu po oboch stranách do polohy celkom otvorenej.
3 Držte dvierka pod uhlom 60 stopni oboma rukami
a vytiahnite ich zo závesov smerom ku sebe.
Ak pri vyťahovaní dvierok vložíte prsty do závesu, existuje riziko poranenia sa.
Pri inštalácii dvierok rúry:
1 Postavte závesy do príslušných otvorov po oboch
stranách a prechýľte dvierka nadol.
Ak sa dvierka nájdu v príslušnej polohe, budete vidieť
prvky závesu.
2 Zatvorte držiak závesu.
3 Zatvorte dvierka rúry.
Výmena žiarovky vo vnútri rúry
Ak chcete vymeniť žiarovku v rúre, odpojte rúru od elektrickúho napätia a ak je to potrebné počkajte, pokiaľ rúra
vychladne. Odkrúťte tienidlo a následne žiarovku.
Vymeňte žiarovku na podobnú (230 V – 25 W), ktorá môže
vydržať veľmi vysoké teploty (300°C).
Príslušenstvo
Polička-Rošt
Vložka pre položenie panvice na gril,
riadu, plechov na cesto alebo prvkov
na opekanie alebo grilovanie.
Podpora poličiek
Podpory s koľajničkami na poličky po pravej a ľavej strane rúry môžete vyberať, ak chcete čistiť
bočné steny.
16
Držiaky
Univerzálny hlboký pekáč (hlboký kovový oválny hrniec, ktorý slúži na pečenie)
Na varenie veľkého množstva jedál ako napr. torty
s tečúcim zákuskom, zákuskov, zamrazených jedál atď. alebo na zbieranie tuku/omáčkiek z mäsa.
Teleskopové koľajničky (vodiace lišty)
(ZME8051EE, ZME8062EE, ZME8071EE,
ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8061EE,
ZME8072EE, ZME8081EE)
Tabuľky a pokyny
Jedlo
Poloha poličky
Zákusky
Metóda varenia
Teplota [°C]
Čas [min.]
3
160
20-30
Piškóta
2
160
25-35
Jablkový koláč
2
190
50-70
Jablkový koláč
1+3
190
50-70
Zákusky
3
160
20-30
Zákusky
1+3
160
20-30
Chlieb (krajec)*
4
240
1-3
Burgery**
4
240
10-20
7-17
* ohrievanie 10 min. ** ohrievanie 5 min., 1 strana 10-20 min., 2 strana 7-17 min.
Vzťah k EN 60350
Jedlo
Hmotnosť
Poloha poličky
Čajové kekse
–
3
Koláče
–
Piškótová roláda
Metóda varenia
Teplota [°C]
Čas [min.]
Riad
1 strana
2 strana
180
15-25
–
Plech na pečenie
2
170
23-35
–
Plech na pečenie
–
3
200
10-18
–
Plech na pečenie
Čajové kekse
–
1+3
180
15-30
–
Plech na pečenie
Klobásky
400 g
4
240
5-10
3-6
Rošt
Toasty
4 porcje
4
240
4-7
–
Rošt
Toasty
9 porcji
4
240
4-7
–
Rošt
Hovädzie mäso
1000 g
2
210
10-20
5-15
Rošt*
Prasacie mäso
1000 g
2
190
19-29
11-21
Rošt
Kura
1300 g
2
180
35-45
15-25
Keramický riad
+Rošt
Burgery
1000 g
4
240
10-20
5-10
Rošt*
Filety prasacie
1000 g
4
240
15-25
10-20
Rošt*
Klobásky
400 g
4
240
4-8
3-5
Rošt
Filety hovädzie
1000 g
4
240
10-20
5-15
Rošt*
* Vložte univerzálny hlboký pekáč (hlboký kovový oválny hrniec, ktorý slúži na pečenie) na úroveň 1.
17
Ekológia – dbajme o životné prostredie
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA s.r.o. je zapojená
do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
●● Obalové materiály môžu byť nebezpečné pre deti!
●● Prosím, choďte do recyklingového miesta, kde odstránia obal alebo zariadenia. Odstrihnite elektrický prípojný kábel a zničte zariadenie zamykajúce dvierka.
●● Kartónový obal je vyrábaný z recyklingového papieru. Musíte ho odovzdať na miesto
zberu starého papiera.
●● Zabezpečte správne odstránenie tohto výrobku. Pomáhate tak predchádzať negatív-
nym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ludí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávneho zaobchádzania s odpadmi tohto výrobku.
●● Ak chcete získať viac podrobné informácie týkajúce sa recyklingu tohto výrobku, prosíme, skontaktujte sa s miestnym úradom alebo firmou, ktorá sa zaoberá vývozom
smetí.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia
v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
18
HU
Tartalom
VIGYÁZAT: A hozzáférhető felületek forróak lehetnek. Ne engedjen gyermekeket
a sütő közelébe.
Biztonsági előírások .........................................................................................................19
Kezelőpanel . ....................................................................................................................19
Műszaki adatok ................................................................................................................20
Beszerelés . ......................................................................................................................20
Csatlakoztatás az energiahálózatba ................................................................................21
Szellőző nyílások . ............................................................................................................21
A sütő használat ...............................................................................................................21
Az óra beállítása ..........................................................................................................21
A funkciók beállítása ....................................................................................................21
Kérdés funkció .............................................................................................................21
Gyermekzár funkció . ...................................................................................................21
Emlékeztető funkció . ...................................................................................................21
Start/Szünet/Törlés funkció . ........................................................................................22
Energiatakarékossági funkciói .....................................................................................22
Specifikáció . ................................................................................................................22
Tisztítás és karbantartás ..................................................................................................22
Az ajtó külső felülete . ..................................................................................................22
Katalitikus öntisztítás ...................................................................................................22
A belső égő cseréje ..........................................................................................................22
Tartozékok ........................................................................................................................22
Táblázatok és javaslatok ..................................................................................................23
Ökológia – védjük a környezetet ......................................................................................23
●● Az alábbi készülék nem használható fizikai, szellemi, vagy érzékfogyatékos emberek
(ezen belül gyermekek) által, vagy tapasztalatlan, a készülék működését nem ismerő
személyek által, hacsak a készülék működtetése nem tapasztalt, hozzáértő személy
jelenlétében történik, aki felel a fentebb leírtak biztonságáért.
Abban az esetben, ha a csatlakozó kábel megsérül, azt csak a gyártónál, szakszervizben vagy szakember segítségével cseréltesse az esetleges veszélyek elkerülése
érdekében.
A készüléket csak szakember javíthatja. A nem megfelelő szerelés veszélyes lehet
a felhasználóra nézve. Hiba esetén, javasoljuk forduljon szakszervizhez
●● A sütőt kizárólag szakember végezze a gyártó utasításainak megfelelően.
●● A készülék kizárólag házi használatra készült. Semmilyen más célra, csak ételkészítésre használja.
●● Figyeljük arra, hogy gyerekek ne játszanak a készülékkel.
●● Ne használjon durva felületű tisztítószereket, vagy éles fém eszközöket az ajtóüveg
tisztításához, mert azok megsérthetik azt, ami az üveg megrepedéséhez vezethet.
●● Ne használjon párát a tisztításhoz.
●● A sütő kizárólag rendeltetésének megfelelően, étel készítésre használható. Minden
más fajta használat, pl.: melegítés, nem rendeltetésszerű és ezért veszélyes lehet.
●● A gyártó nem felel a sütő nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülésekért.
●● Ne csatlakozó kihúzásához, ne húzza magát a kábelt.
●● Ne érjen vizes, vagy nedves kézzel, vagy lábbal a sütőhöz.
●● Hosszabbító, vagy csatlakozóaljzatot módosító kiegészítők használata nem ajánlatos.
●● Beszerelést, tisztítást, karbantartási munkákat csak áramtalanított készülékkel végezzen. Működés közben a készülék felforrósodik. Vigyázzon, hogy ne érjen hozzá a készülék forró belsőfelületeihez. Óvatosan nyissa ki a sütő ajtaját, hogy elkerülje a forró
pára okozta égési sérüléseket.
Ha a csatlakozókábel megsérül, azonnal ki kell cserélni. Csere során kövesse a használati utasításban leírtakat. Távolítsa el csatlakozó kábelt és cserélje ki azt H05VVV-F
vagy H05V2V2-F jelűre. A kábelnak meg kell felelnie a sütők számára előírt paramétereknek. A kábelt megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy cserélje.
A földelő kábel 10 cm hosszabb kell hogy legyen csatlakozó kábelnél.
●● A csatlakozókábelnek min. 3 x 1,5 mm² kell hogy legyen az átmérője.
Ha nem tesz eleget a fentebb leírtaknak a gyártó nem garantálja a sütő biztonságos
működését. A megszakítót a csatlakozókábelen, a vezetékek számára elírt normáknak
megfelelően kell felszerelni.
Biztonsági előírások
●● Olvassa el figyelmesen a használati utasítást. Fontos javaslatokat tartalmaz a sütő
biztonságos beszerelésével, használatával és szervizelésével kapcsolatban.
●● Őrizze meg ezt a használati utasítást, hogy a jövőben is felhasználhassa.
●● A készüléket csak olyan csatlakozóaljzatba csatlakoztassa, mely megfelel a paramétertáblázatban leírtaknak.
●● A helytelenül szerelt csatlakozókábel áramütést okozhat.
●● Beszerelés utána csatlakozó könnyen elérhető helyen kell, hogy legyen.
●● Az első használat során fellépő csípős füst az izoláló anyag első felmelegítéséből
adódik. Ez természetes jelenség, várja meg míg a füst kiszellőzik, majd ezután megkezdheti a sütés.
●● Ne engedje, hogy gyermekek tartózkodjanak a forró sütő közelében, főleg, mikor
a grillsütő is be van kapcsolva.
●● Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva az égő kicserélése előtt,
hogy elkerülje az esetleges áramütés veszélyét.
Használat előtt olvassa el figyelmesen az egész használati utasítást.
Kezelőpanel
Típus: ZME8051EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8051ED, ZME8081EE, ZME8081ED
FUNKCIÓ
ÓRA
IDŐ
STOP START
CSÖKKENTÉS- / NÖVELÉS+
Típus: ZME8062EE, ZME8071EE, ZME8061EE, ZME8061ED, ZME8072EE, ZME8071ED
FUNKCIÓ
ÓRA
IDŐ
STOP START
CSÖKKENTÉS- / NÖVELÉS+
19
Lámpa: A legjobb modell egy külön lámpával is rendelkezik, mely segítségével láthatja mi történik a sütőben sütés közben az ajtó kinyitás nélkül is.
Olvasztás: Az étel körül szobahőmérsékletű levegő kerül erős
keringettetésre. Ezáltal olyan lágy ételek is kiolvaszthatók, mint a hal, vagy
a csirkehús.
Hőforgatás: A ventilátor körüli gyűrűs fűtőelemek termelte hőt keringetteti
a sütő, ezáltal állandó hőmérsékletet biztosítva. Ez egy hatásos és takarékos megoldás, kifejezetten előnyös több szinten történő sütés esetén.
Grill és hő befúvás: A termelt hő grillsütő elemén keresztül terjed és közvetlenül éri a sülő ételt, míg a ventilátor szétoszlatja a forró levegőt a sütő
belsejében. Ez a módszer lehetővé teszi, hogy 30-40% energia megtakarítás mellett egyöntetű ropogós felszín kapjunk. Ideális húsokhoz baromfihoz, tökéletes grill sütő effektus ad.
Teljes felületű grillezés: Infravörös elem, valamint a felső sütő elem segítségével az étel egész felszínét grillezi i precízen kontrolálja a hőmérsékletet.
Infravörös grillezés: csak a grillsütő középső eleme kapcsol be és ki,
pontosan tartva a hőmérsékletet. Ideális kis mennyiség esetén, vagy ha
csak az étel középső részét akarjuk grillezni.
Hagyományos sütés: Az alsó és a felső sütő elem dolgozik, így biztosítva
a hagyományos sütést. A természetes hővezetés a sütő közepére vezeti
a hőt.
Alulról melegítés: Csak az alsó sütő elem dolgozik, mely csak az étel alsó
részét melegíti. Ideális pizza tészta alap ropogósra sütéséhez.
Műszaki adatok
Típus
ZME8052EE
ZME8051ED
ZME8051EE
ZME8061EE
ZME8061ED
ZME8062EE
ZME8072EE
ZME8071ED
ZME8071EE
ZME8081EE
ZME8081ED
ZME8082EE
A műszaki adatok a termék paramétertábláján találhatók.
A sütő I. osztályú termék, mely tartalmazza a szükséges a csatlakozókábelt, a biztonsági
zsinórt és egy földelt csatlakozót.
A készülék megfelel a kötelező normáknak.
A készülék megfelel az aktuális direktíváknak.
–– A készülék alacsony feszültségű LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
Üvegtábla (db)
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
Univerzális
sütőlap
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Katalitikus
panel
+
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
+
Teleszkópos
polckihúzó
+
–
+
+
–
+
+
–
+
+
–
+
Beszerelés
Állítsa a sütőt a neki szánt helyre a konyhaszekrényben; szerelhető a függőleges állású
szekrény belsejében, vagy az elkészítő pult alatt. Rögzítse a sütőt a megfelelő pozícióba
csavarok segítségével a két rögzítő nyíláson.
A nyílásokhoz hozzáférni a sütő ajtajának kinyitásával lehet. Ahhoz, hogy biztosítsuk
a megfelelő szellőzést a beszerelés során vegyük figyelembe az alábbi méreteket.
A készüléket szerelje képzett szakember. A gyártó nem felel a helytelen szerelésből adódó
károkért.
FIGYELEM: A gyártó nem felel a helytelen szerelésből adódó károkért.
FIGYELEM: A sütő helyes működéséhez fontos a megfelelő burkolat. A sütő körül található burkoló elemek Magas hőmérséklettel szemben ellenállóak kell hogy
legyenek. Bizonyosodjon meg, hogy a szekrényhez használt ragasztó tűrőképessége eléri a 120°C. Az ilyen hőmérséklete nem tűrő, műanyagok, ragasztók elolvadnak és eldeformálják a szekrényt. A kötelező normáknak megfelelően, ha a készülék be van építve az elektromos elemeknek megfelelően izoláltnak kell lenniük.
Minden védőrétegnek megfelelően rögzítve kell lennie, hogy ne lehessen őket
speciális eszközök nélkül eltávolítani.
Távolítsa el a szekrény hátlapját vagy vágjon rájuk nyílást, hogy biztosítsa
a megfelelő szellőzést a sütő körül. Hátul található a csatlakozó nyílás. Üzembe
helyezés előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a paramétertáblán leírtaknak.
20
Méret [mm]
A
C
E
G
600+2
590+2
24+2
25+2
Méret [mm]
B
D
F
560+2
90
5
Csatlakoztatás az energiahálózatba
A sütő használata
A sütő mellett könnyen elérhető helyen szereljen fel egy megszakítót, az érintkezők között
minimum 3 mm kell hogy legyen a távolság. Ellenőrizze, hogy a hálózat megfelel-e a sütő
által, a paramétertáblán található maximálisan felvett áram mennyiség igényeinek.
FIGYELEM: A beszerelés s során vegye figyelembe a kábel elhelyezkedését. Kerülje az olyan helyeket, ahol a hőmérséklet meghaladja az 50°C. A sütő megfelel
a szabályozó szervezetek által meghatározott normáknak. A sütő csak azon esetben biztonságos, ha a földelése megfelel a kötelező csatlakozó kábeleket érintő
normáknak. Biztosítsa a készülék megfelelő földelését. A gyártó nem felel helytelen használatból adódó emberi, állati sérülésekét és vagyonbeli károkért, melyet
a helytelen földelés okozott.
VIGYÁZAT: A paramétertáblán találhatja a feszültség és áramerősség adatait. A kábeleknek ki kell bírniuk a sütő okozta maximális áramterhelést. Ezt a paramétertáblán találhatja.
Ha bármilyen kétsége merülne fel, kérje szakember tanácsát.
A kábel csatlakoztatása céljából:
1 Csavarja ki a kábelt tartó csavarokat és az érintkezők csavarjait L-N2 Rögzítse a csavarfejek alá a drótokat.
ÓRABEÁLLÍTÁS
Amikor a sütő üzembe helyezésre kerül, kezdetben „00:00” fog megjelenni a kijelzőn és
egyszeri hangjelzést fog hallani és a készülék várakozni fog.
1 Nyomja meg a
2 Tekerje el a 3 Nyomja meg a
4 Tekerje el a
5 Nyomja meg a
világítani kezd az óra.
, az órák számlálója elkezd világítani.
úgy, hogy az órát 0-23 közé állítsa.
, az percek számlálója elkezd világítani.
, úgy, hogy az perceket 0-59 közé állítsa.
, hogy befejezze az óra beállítását. Pulzálva világítani kezd „:”
FIGYELEM: Az óra 24 órás. 60 percnél rövidebb sütési idő esetén elébb tekerje túl
az időt, majd visszafele tekerve állítsa be a kívánt időt.
FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSOK
1 Tekerje el a
világítani kezd.
2 Tekerje el a
3 Nyomja meg a
, hogy kiválassza a megfelelő funkciót. A megfelelő visszajelző
, ahogy beállítsa a hőmérsékletet.
, hogy elfogadja a sütés megkezdését.
4 Ha kihagyja 2 pontot, nyomja meg a
, hogy elfogadja a sütés megkezdését. Ekkor az idő beállítása automatikus és 9 óra hosszan tart, a hőmérséklet a LED kijelzőn fog
megjelenni.
FIGYELEM:
1 Az beállítható idő határértékei a következők:
0 - 0:30 perc
: 1 perc
0:30 perc - 9 óra : 5 perc
2 A beállítható hőmérséklet határértéke 5 Celsius fok.
3 Tekerje el a
, hogy beállítsa a sütési időt, sütés közben. Majd nyomja
meg a
, hogy megkezdje a főzést. Ha nem nyomja
meg a 3 másodpercen
belül, akkor a sütő visszaáll az előzőleg beállított időtartamra és folytatja a sütést.
4 Tekerje el a
, hogy beállítsa a sütés hőmérsékletét a sütés alatt. Vilá-
gítani kezd a megfelelő visszajelző. Nyomja meg a
, hogy megkezdje a sütést.
Ha nem nyomja meg
3 másodpercen belül a sütő visszaáll az előzőleg beállított hőmérsékletre és folytatja a sütést.
KÉRDÉS FUNKCIÓ
1 Időre kérdezés:
a) Sütés közben nyomja meg a
Szellőző nyílások
Szellőző nyílások
, hogy megtudja a pontos időt.
b) Ha az óra be lett állítva nyomja meg a
a sütésből.
2 Emlékeztetőre kérdezés:
Sütés közben nyomja meg a
, hogy megtudja mennyi van még hátra
, hogy mennyi maradt még a jelzésig.
GYERMEKZÁR FUNKCIÓ
Gyermekzár: Várakozás módban nyomja meg a i
i
egyszerre 3 másodpercen
keresztül. Hosszantartó hangjelzést fog hallani, mely a gyermekzár bekacsolását jeleni,
valamint égni kezd
.
Gyermekzár feloldása: Gyermekzár alatt nyomja
i
meg egyszerre 3 másodpercen. Hosszantartó hangjelzést fog hallani, mely a gyermekzár kikacsolását jeleni.
EMLÉKEZTETŐ FUNKCIÓ
1 Várakozás módban nyomja meg a
2 Tekerje el a
FIGYELEM: A ventilátor a sütés befejezése után 15 percig még dolgozik.
3 Nyomja meg a
4 Tekerje el a
5 Nyomja meg a
nik az idő.
, pulzálni kezd az óra jelzés.
, hogy beállítsa az órát, a számok 0-9 között lehetnek.
, pulzálni kezd a perc jelzés.
, hogy beállítsa a perceket, ezek 0-59 között lehetnek.
, hogy befejezze az óra beállítását. Pulzálni fog a „:” és megjele-
21
START/SZÜNET/TÖRLÉS FUNKCIÓ
Katalitikus panel
1 Ha beállította a sütés időtartamát nyomja meg a
Ha a sütés megszakadt, nyomja meg a
2 Sütés közben nyomja meg a
3 Nyomja meg a
, hogy megkezdje a sütést.
, hogy folytatódjon.
, hogy megszakítsa a sütést.
kétszer és törlődik a sütés program.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI FUNKCIÓ
1 Várakozó módban nyomja meg a
3 másodpercen át, LED kijelző kialszik és
energiatakarékos módra.
2 Ha a várakozás módban 10 percen át semmi sem történik, a LED kijelző kialszik és
energiatakarékos módra.
3 A várakozás módban bármely gomb megnyomására a sütő kilép az energiatakarékos
módból.
SPECIFIKÁCIÓ
1 Kezdetben a tekerőkapcsoló mozgatásakor egy hangjelzés hallatszik.
2 Ha beállítja a sütés programot és 5 percen keresztül nem nyomja meg a
, az
aktuális idő jelenik meg. A beállítások törlődnek.
3 Megfelelően megnyomott gomb esetén hangjelzést fog hallani. Ha nem megfelelően
nyomja meg valamelyik gombot, nem fog hangot hallani.
4 A sütés befejezésekor 5 hangjelzést fog hallani.
Tisztítás és karbantartás
A SÜTŐ KÜLSŐ FELÜLETE
Törölje át a sütő felületét enyhén mosogatószeres, majd törölje szárazra.
Maró és súrolószert tartalmazó szerek nem megfelelőek. Ha bármikor ilyen jellegű szer
kerül a sütő előlapjára azonnal mossa le vízzel.
FIGYELEM: Az előlap színében jelentkező különbségek a felhasznált anyagok különbségéből adódik pl.: üveg, műanyag, fém.
Rozsdamentes acél előlapú – Mindig esetben azonnal törölje le a vízkő, zsír, liszt, tojásfehérje okozta foltokat.
Használjon rozsdamentes acélhoz javasolt szereket. Használat előbb próbálja ki egy kevésbé látható helyen.
Alumínium előlapú – Használjon lágy üvegmosószert. Törölje át a felületet puha üvegmosó ronggyal vagy mikroszálas kendővel, de ne dörzsölje. Agresszív tisztítószerek, durva szivacsok, rongyok nem megfelelőek.
A SÜTŐ AJTAJÁNAK TISZTÍTÁSA
Azért, hogy jobban hozzáférjen a sütő belsejéhez, a sütő ajtaja levehető.
1 Nyissa ki az ajtót egészen vízszintes helyzetig.
2 Tolja az ajtópánt karját teljesen nyitott pozícióba.
3 Tartsa az ajtót 60 fokos szögben, fogja meg két kézzel és húzza az ajtópántot önmaga felé.
Ha kihúzás közben az ajtópánthoz nyúl, megsérülhet.
Szerelje fel a sütő ajtaját:
1 Tegye az ajtópántot megfelelő pozícióba az ajtó két
oldalán, majd döntse le az ajtót.
Mikor a megfelelő pozícióba kerül az ajtó az ajtópánt
láthatóvá válik.
2 Zárja vissza az ajtópánt karját.
Kar
3 Csukja be a sütő ajtaját.
Belső égő cseréje
Ahhoz, hogy kicserélje a sütöben levő égőt, áramtalanítsa
a sütőt, majd várja meg míg az kihűl. Csavarja ki a lámpaburát, majd az égőt.
Cserélje ki ugyanolyan 300°C hőállóra (230 V – 25 W).
VIGYÁZAT: A tisztítás során a sütő legyen kikapcsolva és legyen kihűlve. Biztonsági okokból ne tisztítsa a készüléket párával, vagy magasnyomású eszközzel.
Agresszív tisztítószerek, durva szivacsok, rongyok szintén nem megfelelőek.
FIGYELEM: Ne használjon durva felületű szivacsokat, kendőket, vagy súrolóanyagokat.
●● Sose használjon párát, nagynyomású sprayeket a tisztításhoz.
●● Sose használjon súroló felületű anyagokat, éles tárgyakat a sütő üvegfelületének tisztításához.
Tartozékok
Grillrács
Betét, melyre grillsütő serpenyőt, süteményformát, vagy más grillhez valókat tehet.
●● A rozsdamentes acélfelületeket és porcelán felületeket tisztítsa meleg vízzel és szap-
pannal, vagy márkás erre a célra gyártott termékkel. Nem javasoljuk súrolójellegű
anyagok használatát, mert tönkretehetik a sütő felületét. Fontos, hogy minden használat után elmossa a sütőt, mert a zsír rakódik le sütés alatt sütő falára. A következő
használat során, az ilyen lerakódott zsír rossz szagokat okozhat és befolyásolhatja
a sütést. A tisztításhoz használjon forró vizet és mosogatószert, majd jól öblítse le.
●● A grillrács tisztításához használjon fémszálas szivacsot és mosogatószert. Az üvegfelületeket, mint az előlap, az ajtó, és a sütőkamra ajtaja, csak kihűlve tisztítsa. A fenti
utasításoknak nem megfelelő tisztításból adódó károkért a gyártó nem vállal garanciát.
KATALITIKUS ÖNTISZTÍTÓ
(ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE)
A sütő oldalfalai katalitikus öntisztítóval lehetnek felszerelve. A követező típusok ZME8062EE,
ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE rendelkeznek katalitikus panellel. A panel sütés
közben magától tisztul.
Javasoljuk a sütő felmelegítését, ételkészítés nélkül, hogy a meginduljon az öntisztulási
folyamat.
1 Vegye ki a sütőből az összes oldalelemet.
2 Használjon meleg vizet és mosogatószert, hogy megmossa majd szárítsa ki a sütő
belső felületét.
3 Használja a hagyományos sütés funkcióját,
. Állítsa a sütő hőfokát 250°C. Kapcsolja ki a sütőt 45 perc elteltével.
4 Törölje ki száraz ronggyal a sütőben maradt szennyeződéseket a száradás, valamint
a sütő kihűlése után.
FIGYELEM: Ne használjon tisztítószereket a katalitikus panel tisztításához. Tönkreteheti a panelt.
Ha a porcelán színe megváltozik, az nem jelenti a funkciója megromlását.
22
Polctartó
A síneken nyugvó polctartó kivehető, hogy a sütő
fala tisztítható legyen.
Univerzális sütőlap
Folyékony alapú tortalapok sütéséhez, fagyaszott
ételek sütéséhez, vagy húszsír gyűjtéséhez, stb.
Teleszkópos polckihúzó
(ZME8051EE, ZME8062EE, ZME8071EE,
ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8061EE,
ZME8072EE, ZME8081EE)
Táblázatok és útmutatás
Étel
Polc helyzete
Sütemény
Sütés
Hőmérséklet [°C]
Idő [min.]
3
160
20-30
Piskóta
2
160
25-35
Pite
2
190
50-70
Pite
1+3
190
50-70
Sütemény
3
160
20-30
Sütemény
1+3
160
20-30
Kenyér (szelet)*
4
240
1-3
Hamburger**
4
240
10-20
7-17
* melegítés 10 perc ** melegítés 5 perc., 1 oldal 10-20 perc, 2 oldal 7-17 perc.
Az EN 60350 szerint
Étel
Súly
Polc helyzete
Teasütemény
–
3
Sütemény
–
Piskóta tekercs
Sütés
Hőm. [°C]
Idő [min.]
Edény
1 oldal
2 oldal
180
15-25
–
Sütőlap
2
170
23-35
–
Sütőlap
–
3
200
10-18
–
Sütőlap
Teasütemény
–
1+3
180
15-30
–
Sütőlap
Kolbász
400 g
4
240
5-10
3-6
Grillrács
Pirított kenyér
4 porció
4
240
4-7
–
Grillrács
Pirított kenyér
9 porció
4
240
4-7
–
Grillrács
Marhahús
1000 g
2
210
10-20
5-15
Grillrács*
Disznóhús
1000 g
2
190
19-29
11-21
Grillrács
Csirke
1300 g
2
180
35-45
15-25
Kerámia edény
+ Grillrács
Hamburger
1000 g
4
240
10-20
5-10
Grillrács*
Marha szelet
1000 g
4
240
15-25
10-20
Grillrács*
Kolbász
400 g
4
240
4-8
3-5
Grillrács
Marha szelet
1000 g
4
240
10-20
5-15
Grillrács*
* tegye a sütőlapot az 1. szintre
Ökológia – védjük a természetet!
Minden felhasználó tehet a természet védelméért. Ez se nem nehéz, se nem költséges.
E célból a csomagolás kartondobozát adja át egy papírgyűjtő helynek.
A polietilén csomagolást (PE) dobja műanyag gyűjtőbe.
Az elhasznált készüléket adja át megfelelő hulladékgyűjtő helynek,
mivel a készülék a környezet számára veszélyes anyagokat tartalmaz
Ne dobja a készüléket kommunális hulladékgyűjtőbe!!!
●● A csomagoló anyagok gyermekek számára veszélyesek lehetnek!
●● Kérjük a csomagoló anyagokat és a készüléket megfelelő hulladék visszaforgató pontban adja le. Szerelje le a csatlakozó kábelt és az ajtózáró szerkezetet.
●● A csomagolópapír visszaforgatott (recycling) papírból készült és ezért azt hulladékvisszaforgató helyre adja le.
●● A készülék megfelelő helyre történő leadásával hozzájárul a környezetet
érő negatív hatások elkerüléséhez és egyben óvja az emberek egészségét, melyet a helytelen hulladékeltávolítás veszélyeztethet.
●● Ezen termék eltávolításához részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzatokhoz, vagy hulladékelszállítással foglalkozó céghez.
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából
vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori, előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására, vagy
a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
23
RO
●● Prezenta unitate nu poate fi utilizată de persoanele (copiii) cu dizabilităţi fizice, senzo-
Cuprins
Măsuri de siguranţă . ........................................................................................................24
Panou de comandă ..........................................................................................................24
Date tehnice .....................................................................................................................25
Instrucţiuni de instalare ....................................................................................................25
Conectarea la curent electric . ..........................................................................................26
Orificiile de ventilare .........................................................................................................26
Utilizarea cuptorului . ........................................................................................................26
Setarea ceasului ..........................................................................................................26
Setarea funcţiilor . ........................................................................................................26
Funcţia de întrebare . ...................................................................................................26
Funcţia de blocare pentru siguranţa copiilor . ..............................................................26
Funcţia de amintire ......................................................................................................26
Start/Pauză/Anularea funcţiilor ....................................................................................27
Funcţia de economisire a energiei . .............................................................................27
Specificaţii . ..................................................................................................................27
Curăţarea şi conservarea .................................................................................................27
Suprafaţa exterioară a uşii . .........................................................................................27
Autocurăţarea catalitică ...............................................................................................27
Schimbarea becului din interiorul cuptorului . ...................................................................27
Accesorii . .........................................................................................................................27
Tabeluri şi indicaţii ............................................................................................................28
Ecologie – ne pasă de mediul înconjurător ......................................................................29
Măsuri de siguranţă
●● Citiţi cu atenţie instrucţiunile de ma jos. Conţin indicaţii despre instalarea, utilizarea şi
îngrijirea cuptorului.
●● Păstraţi aceste instrucţiuni într-un loc sigur, pentru a putea fi accesate uşor în viitor.
●● Întotdeauna conectaţi unitatea la o priză a reţelei electrice (cu curent alternativ numai)
cu siguranţă, la o tensiune conformă cu cea descrisă pe foaia de date a unităţii.
●● Conectarea incorectă a cablului la curent electric poate provoca electrocutarea utilizatorului.
●● După instalarea unităţii, ştecherul trebuie să fie uşor accesibil.
●● În timpul primei încălziri a cuptorului, se poate degaja un fum gros. Acest lucru are loc
din cauza primei încălziri a materialului izolant al cuptorului.
În cazul apariţiei fumului, aşteptaţi degajarea acestuia înainte de a introduce mâncarea în cuptor.
●● Nu lăsaţi copiii să se apropie de cuptor, atunci când este fierbinte, dar mai ales atunci
când este pornit grill-ul.
●● Înainte de schimbarea becului din interiorul cuptorului asiguraţi-vă că unitatea a fost
deconectată din priză.
riale sau psihice sau de către persoanele fără experienţă sau cunoştinţe despre utilizarea cuptoarelor, cu excepţia cazului în care este prezentă o persoană cu experienţă
sau utilizarea se face conform instrucţiunilor persoanelor autorizate.
Dacă cablul de alimentare a fost deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător
sau de un servis de specialitate sau de o persoană calificată în acest sens pentru
a preveni orice fel de pericol.
Unitatea poate fi reparată numai de personal specializat. Repararea de către persoane necalificate poate duce la punerea în pericol a utilizatorului. În cazul apariţiei de
avarii, adresaţi-vă unui atelier specializat.
●● Instalarea şi repararea cuptorului poate fi făcută numai de un instalator autorizat conform instrucţiunilor producătorului.
●● Unitatea este destinată numai pentru uz casnic. Cuptorul poate fi folosit pentru prepararea mâncării, dar în niciun alt scop.
●● Copiii nu trebuie lăsaţi să se joace la unitate.
●● Nu utilizaţi mijloace de curăţare aspre sau obiecte din metal ascuţite pentru curăţarea
sticlei uşii. Acestea pot zgâria suprafaţa şi pot duce la crăparea sticlei.
●● Nu curăţaţi cu ajutorul aburilor.
●● Cuptorul poate fi utilizat numai în scopul în care a fost destinat, adică numai pentru
pregătirea mâcării. Orice alt scop, de exemplu pentru încălzire, este incorect şi periculos. Producătorul nu este responsabil pentru niciun fel de pagube produse din cauza
utilizării incorecte a cuptorului.
●● Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate ştecherul din priză.
●● Nu atingeţi cuptorul cu mâinile sau picioarele ude.
●● Nu se recomandă utilizarea duzelor, prelungitoarelor simple sau cu mai multe prize.
●● Instalarea cuptorului, conservarea şi alte activităţi pot fi realizate numai după deconectarea de la reţeaua electrică.
●● În timpul utilizării unitatea va deveni fierbinte. Se recomandă păstrarea atenţiei şi evitarea atingerii elementelor fierbinţi din interiorul cuptorului.
●● Deschideţi cu atenţie uşa cuptorului şi evitaţi aburul fierbinte, care poate opări.
Dacă cablul a fost avariat, trebuie schimbat imediat. Pentru schimbarea cablului urmaţi
următoarele instrucţiuni. Îndepărtaţi cablul de alimentare şi înlocuiţi-l cu un cablu de tip
H05VVV-F sau H05V2V2-F.
Cablul trebuie să suporte tensiunea necesară pentru cuptor. Schimbarea cablului trebuie făcută de un tehnician calificat.
Cablul de împământare (galben-verde) trebuie să fie cu 10 mm mai lung decât cablul
de alimentare.
●● Conductoarele cablurilor de alimentare trebuie să aibă diametrul de cel puţin
3 x 1,5 mm².
●● În cazul nerespectării indicaţiilor de mai sus, producătorul nu poate garanta siguranţa
cuptorului. Dispozitivul de deconectare trebuie montat pe cablurile nedetaşabile conform regulilor de utilizare a cablurilor.
Înainte de începerea utilizării unităţii citiţi cu atenţie instrucţiunile de mai sus.
ATENŢIE: Componentele accesibile pot deveni fierbinţi. Nu lăsaţi copiii să atingă
cuptorul.
Panou de comandă
Tip: ZME8051EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8051ED, ZME8081EE, ZME8081ED
FUNCŢIA
CEAS
TIMP
STOP START
MICŞORARE- / MĂRIRE+
Tip: ZME8062EE, ZME8071EE, ZME8061EE, ZME8061ED, ZME8072EE, ZME8071ED
FUNCŢIA
24
CEAS
TIMP
STOP START
MICŞORARE- / MĂRIRE+
Lampă: Cel mai bun model este dotat cu o lampă adiţională, datorită căreia puteţi să vedeţi ce se întâmplă în interior fără a deschide uşa.
Decongelare: Aerul la temperatura camerei este pus în mişcare de un
ventilator puternic, datorită căruia aerul circulă în jurul alimentelor. Aceasta
este o modalitate uşoară de a scurta timpul de decongelare a alimentelor
delicate cum ar fi peştele sau carnea de pasăre.
Încălzire circulară: Elementul în formă de inel din jurul ventilatorului, emite
constant aer fierbinte, care este distribuit în interiorul cuptorului asigurând
o temperatură constantă. Această metodă este efectivă şi economică mai
ales pentru coacerea pe mai multe niveluri simultan.
Grătar şi ventilator: Căldura este emisă prin elementele grillului şi intră în
contact direct cu suprafaţa alimentului. În acelaşi timp ventilatorul emite aer
cald în cuptor. Acestă metodă permite o economisire a energiei de 30-40%
şi un efect crocant uniform. Ideală pentru diferite tipuri de carne la grătar.
Grătar pentru toată suprafaţa: elementul infraroşu şi încălzitorul superior funcţionează simultan pentru a asigura coacerea pe toată suprafaţa
alimentului şi controlul exact al temperaturii.
Grătar cu infraroşu: numai elementul interior al grătarului se stinge şi se
aprinde pentru a menţine temperatura necesară. Ideal pentru alimente în
cantităţi mici sau pentru coacerea părţii din mijloc.
Coacere convenţională: Încălzitoarele de sus şi de jos funcţionează simultan asigurând o coacere convenţională. Datorită circulaţiei naturale,
aerul cald se adună în mijlocul cuptorului.
Încălzire de jos: Încălzitorul inferior montat în partea de jos a cuptorului
emite un jet concentrat de aer cald spre partea inferioară a alimentului.
Ideal pentru blaturi crocante de pizza.
Date tehnice
ZME8052EE
ZME8051ED
ZME8051EE
ZME8061EE
ZME8061ED
ZME8062EE
ZME8072EE
ZME8071ED
ZME8071EE
ZME8081EE
ZME8081ED
ZME8082EE
Parametri tehnici sunt prezentaţi pe fişa de date a produsului.
Cuptorul este un dispozitiv de clasă I, dotat cu un cablu de alimentare cu protecţie şi un
ştecher cu dispozitiv de siguranţă.
Dispozitivul îndeplineşte condiţiile impuse de normele în vigoare. Dispozitivul îndeplineşte
condiţiile impuse de directivele:
–– Dispozitive de joasă tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul are simbolul CE pe fişa produsului.
Sticle (buc.)
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
Tavă
universală
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Panou
catalitic
+
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
+
Ghidaje
pentru tăvi
+
–
+
+
–
+
+
–
+
+
–
+
Tip
Mărime [mm]
A
C
E
G
600+2
590+2
24+2
25+2
Mărime [mm]
B
D
F
560+2
90
5
Instrucţiuni de instalare
Introduceţi cuptorul în spaţiul din bucătărie amenajat cu acest scop. Cuptorul poate fi montat sub blat sau într-un dulap vertical. Montaţi cuptorul în poziţia corectă utilizând şuruburile şi orificiile pentru montare de pe carcasă.
Pentru a localiza orificiile de montare, deschideţi uşa cuptorului şi uitaţi-vă înăuntru. Pentru a asigura o ventilare corectă, în timpul montării păstraţi distanţele şi spaţiile specificate
mai jos.
Unitatea poate fi instalată numai de un tehnician autorizat. Producătorul nu îşi asumă
responsabilitatea pentru niciun accident sau pagubă rezultate în urma unei montări incorecte.
ATENŢIE: Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagubele rezultate
în urma instalării incorecte şi utilizării greşite a cuptorului.
ATENŢIE: Pentru ca cuptorul să funcţioneze corect, este necesară o carcasă corespunzătoare. Panourile carcasei trebuie să fie din material rezistent la acţiunea
temperaturilor ridicate. Asiguraţi-vă că substanţele de lipire a dulapurilor din lemn
pot rezista la temperaturi de 120°C. Materialele artificiale şi substanţele de lipire
nerezistente se pot topi şi deforma. Conform normelor de siguranţă, elementele
electrice ale dispozitivelor incorporate trebuie să fie izolate în totalitate. Toate izolaţiile trebuie să fie bine montate, astfel încât demontarea lor să fie posibilă numai
cu ustensile speciale.
Îndepărtaţi panoul din spate al dulapului sau tăiaţi orificiile de instalare conform
desenului, pentru a permite accesul aerului în jurul cuptorului. În spate se află
cablul de conectare. Înainte de conectarea la reţea, verificaţi dacă tensiunea este
conformă cu cea descrisă pe fişa produsului.
25
Conectarea la curent electric
Utilizarea cuptorului
Instalaţi lângă cuptor, într-un loc uşor accesibil, un întrerupător. Distanţa dintre contacte
trebuie să fie de cel puţin 3 mm.
Înainte de racordarea cablului la reţeaua electrică, verificaţi dacă puterea ei corespunde
puterii maxime necesare cuptorului. Această informaţie se află pe fişa produsului.
ATENŢIE: În timpul instalării trebuie luată în considerare poziţia cablului de racordare. Cablul nu poate suporta temperaturi mai mari de 50°C în niciun loc. Cuptorul
îndeplineşte normele de siguranţă stabilite de organele de control. Utilizarea cuptorului prezintă siguranţă numai dacă împământarea a fost făcută corect, conform
normelor legale de siguranţă a cablurilor în vigoare. Împământarea cuptorului
trebuie să fie corectă. Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciun
fel de pagube sau leziuni suportate de oameni, animale sau bunuri, care au fost
cauzate de o împământare incorectă a cuptorului.
ATENŢIE: Tensiunea şi frecvenţa au fost specificate pe fişa produsului. Cablurile şi tuburile trebuie să reziste la puterea electrică maximă necesară funcţionării
cuptorului. Aceasta poate fi găsită pe fişa produsului.
În caz de neclarităţi, apelaţi la ajutorul un specialist calificat.
Pentru conectarea cablului:
1 Demontaţi şuruburile, care susţin cablul şi cele trei şuruburi de conectare L-N2 Montaţi cablurile sub capurile şuruburilor.
SETAREA CEASULUI
După conectarea cuptorului la curent electric, ecranul va afişa la început „00:00”, iar alarma va emite un singur sunet şi unitatea va trece în stand-by.
1 Apăsaţi butonul
2 Rotiţi butonul
3 Apăsaţi butonul
4 Rotiţi butonul
, se vor aprinde cifrele orelor.
, pentru a seta ora corectă între 0-23.
, se vor aprinde cifrele minutelor.
, pentru a seta minutele corecte între 0-59.
5 Apăsaţi butonul
, pentru a termina setarea ceasului. Se va aprinde pulsatoriu „:”
şi se va afişa ora corectă.
ATENŢIE: Ceasul are 24 ore. La setarea ceasului de gătire la mai puţin de şaizeci
de minute, setaţi mai intâi un timp mai lung, după care daţi timpul înapoi pentru
a seta timpul dorit.
SETAREA FUNCŢIILOR
1 Rotiţi butonul
funcţiei.
2 Rotiţi butonul
3 Apăsaţi butonul
, pentru a alege funcţia dorită. Se va aprinde indicatorul
, pentru a seta temperatura dorită.
, pentru a confirma începerea coacerii.
4 Dacă uitaţi punctul 2, apăsaţi butonul
, pentru a confirma direct începerea gătirii.
Setarea timpului va fi automată şi va afişa 9 ore, iar temperatura va fi afişată în mod automat pe ecranul LED.
ATENŢIE:
1 Timpul poate fi setat prin rotirea butonului în modul următor:
0 - 0:30 min
: 1 minut
0:30 min - 9 ore : 5 minute
2 Valoarea pentru temperatură este de 5 grade Celsius.
3 Rotiţi butonul
, pentru a seta timpul de coacere, în timpul coacerii.
După care apăsaţi butonul
, pentru a începe gătirea. Dacă nu apăsaţi butonul
în decurs de 3 secunde, cuptorul va reveni la timpul setat precedent şi va
continua gătirea.
4 Rotiţi butonul
, pentru a seta temperatura în timpul gătirii. Se va
aprinde indicatorul corespunzător. După care apăsaţi butonul
, pentru a în-
cepe gătirea. Dacă nu apăsaţi butonul
în decurs de 3 secunde, cuptorul va
reveni la temperatura setată precedent şi va continua coacerea.
FUNCŢIA DE ÎNTREBARE
1 Întrebare despre oră:
a) În timpul gătirii apăsaţi butonul
Orificiile de ventilare
Orificiile de ventilare
, pentru a afla ora exactă.
b) În cazul în care ceasul a fost setat, apăsaţi butonul
de gătit.
2 Întrebare despre amintirea orei:
În timpul gătirii apăsaţi butonul
de amintire.
, pentru a afla timpul rămas
, pentru a afla timpul rămas până la pornirea alarmei
FUNCŢIA DE BLOCARE PENTRU SIGURANŢA COPIILOR
Blocaj: În timpul setării stand-by, apăsaţi simultan butoanele
şi
timp de 3 secunde. Veţi auzi un semnal sonor lung care semnalează pornirea blocajului pentru siguranţa copiilor. Se va aprinde indicatorul
.
Anularea blocajului: În timpul blocajului apăsaţi simultan butoanele
şi
timp de
3 secunde. Veţi auzi un semnal sonor lung care semnalează oorirea blocajului pentru siguranţa copiilor.
FUNCŢIA DE AMINTIRE
ATENŢIE: Ventilatorul funcţionează timp de 15 minute după oprirea cuptorului.
1 În timpul setării stand-by, apăsaţi butonul
2 Rotiţi butonul
0 şi 9.
3 Apăsaţi butonul
26
, se va aprinde pulsatoriu cifra orei.
, pentru a seta cifrele orelor. Timpul setat trebuie să fie între
, se vor aprinde pulsatoriu cifrele minutelor.
4 Rotiţi butonul
0 şi 59.
5 Apăsaţi butonul
şi se va afişa ora.
Panou catalitic
, pentru a seta cifrele minutelor. Timpul setat trebuie să fie între
, pentru a termina setarea ceasului. Se va aprinde pulsatoriu „:”
START/PAUZĂ/ANULAREA FUNCŢIILOR
1 Dacă a fost setat timpul de gătire, apăsaţi butonul
gătirea a fost întreruptă, apăsaţi butonul
pentru a continua.
2 În timpul procesului de coacere apăsaţi butonul
3 Apăsaţi butonul
, pentru a începe gătirea. Dacă
pentru a întrerupe coacerea.
de două ori, pentru a anula coacerea.
FUNCŢIA DE ECONOMISIRE A ENERGIEI
1 În timpul setării stand-by, apăsaţi butonul
timp de 3 secunde, ecranul LED se va
stinge şi va trece în setarea de economisire a energiei electrice.
2 Dacă în timpul setării stand-by nu va fi nicio activitate timp de 10 minute, ecranul LED
se va stinge şi va trece în setarea de economisire a energiei electrice.
3 În timpul setării de economisire a energiei electrice apăsaţi sau rotiţi orice buton pentru
ieşi din setarea de economisire a energiei electrice.
SPECIFICAŢII
1 La început, după rotirea butonului veţi auzi un singur semnal sonor.
2 Dacă aţi setat programul de coacere, dar nu aţi apăsat în decurs de 5 minute butonul
, pe ecran se va afişa ora actuală. Setarea va fi anulată.
3 După apăsarea butonului se va auzi un semnal sonor. Dacă butonul nu va fi apăsat
corect, nu se va auzi niciun sunet.
4 Semnalul sonor se va auzi de cinci ori pentru a aminti despre terminarea coacerii.
Curăţarea şi conservarea
SUPRAFAŢA EXTERIOARĂ A CUPTORULUI
Spălaţi cuptorul cu apă cu puţin detergent de vase. Ştergeţi cuptorul cu o lavetă moale.
Nu utilizaţi substanţe acide sau aspre. Dacă asemenea substanţe vor intra în contact cu
partea frontală a cuptorului, spălaţi-le cu multă apă.
ATENŢIE: Diferenţele minore de culoare pe partea frontală a cuptorului apar din
cauza utilizării mai multor tipuri de materiale, cum ar fi sticla, plasticul şi metalul.
Aparate cu fronturi din oţel inoxidabil – Îndepărtaţi imediat orice fel de pete şi urme de
piatră, grăsime, făină sau albuş de ou.
Utilizaţi produse pentru îngrijirea oţelului inoxidabil. Înainte de aplicarea produsului pe întreaga suprafaţă, încercaţi-l mai întâi pe o suprafaţă mică şi puţin vizibilă. Aparate cu fronturi din aluminiu – Utilizaţi un detergent delicat pentru spălarea geamurilor. Ştergeţi suprafaţa cu o lavetă moale pentru geamuri sau cu o lavetă din microfibre, cu
mişcări orizontale, fără a apăsa. Mijloacele de curăţare agresive, bureţii asprii şi lavetele
aspre nu pot fi utilizate pentru acest tip de suprafeţe.
3 Utilizaţi funcţia de încălzire convenţională
. Setaţi cuptorul la 250°C. Opriţi cuptorul după 45 de minute.
4 Îndepărtaţi cu o lavetă moale şi umedă impurităţile rămase după răcirea cuptorului.
ATENŢIE: Nu utilizaţi mijlocul de curăţare pentru cuptoare pentru spălarea panourilor catalice. Acesta poate distruge panourile.
Dacă emalia îşi va pierde puţin culoarea, aceasta nu va influenţa în niciun fel autocurăţarea.
CURĂŢAREA UŞII CUPTORULUI
Pentru un acces mai comod la interiorul cuptorului, uşa cuptorului poate fi scoasă.
1 Deschideţi uşa până ajunge în poziţie orizontală.
2 Mutaţi mânerele balamalei din ambele părţi până la
deschiderea completă.
3 Ţineţi uşa la un unghi de 60 grade cu ambele mâini
şi scoateţi-o din balamale.
Dacă în timpul scoaterii uşii atingeţi balamaua, există
pericolul de rănire.
Instalarea uşii cuptorului:
1 Introduceţi balamalele în locurile corespunzătoare
din ambele părţi şi aplecaţi uşa în jos. Când uşa va
Mânere
ajunge în poziţia corectă, vor deveni vizibile elementele
balamalelor.
2 Închideţi mânerele balamalelor.
3 Închideţi uşa cuptorului.
Schimbarea becului din interiorul cuptorului
Pentru a schimba becul din interiorul cuptorului, deconectaţi unitatea de la curent electric şi aşteptaţi până se răceşte. Desfaceţi cloşul şi scoateţi becul.
Schimbaţi becul cu unul identic (230 V – 25 W), care poate
să reziste la temperaturi foarte mari (300°C).
ATENŢIE: În timpul spălării dispozitivul trebuie să fie rece şi deconectat de la
curentul electric. Din motive de siguranţă nu utilizaţi pentru curăţare aburii sau
dispozitivele cu presiune. Produsele agresive de curăţare, bureţii şi lavetele aspre
nu pot fi folosite.
ATENŢIE: Nu utilizaţi niciun fel de lavete aspre sau mijloace de frecare.
●● Nu utilizaţi niciodată pentru curăţarea unităţii aburi sau pulverizatoare sub presiune.
●● Nu utilizaţi niciodată pentru curăţarea uşii din sticlă lavete aspre sau mijloace de frecare.
●● Suprafeţele din oţel inoxidabil sau emaliate pot fi spălate numai cu apă caldă cu puţin săpun sau cu un produs recomandat de producător. Nu se recomandă utilizarea
mijloacelor de frecare. Acestea pot zgâria suprafaţa, ceea ce va duce la stricarea aspectului plăcut al cuptorului. Cuptorul trebuie curăţat după fiecare utilizare. Grăsimea
topită se depune pe pereţii cuptorului. La următoarea utilizare această grăsime poate
emite un miros neplăcut şi poate chiar să influenţeze calitatea mâncării. Pentru curăţare utilizaţi apă fierbinte cu detergent, după care clătiţi bine.
●● Pentru curăţarea grătarului din oţel inoxidabil, utilizaţi detergenţi şi spălătoare din metal. Suprafeţele din sticlă, cum ar fi partea superioară, uşa cuptorului sau uşa camerei
de încălzire, trebuie curăţate atunci când sunt reci. Deteriorările produse din cauza
nerespectării regulilor de mai sus, nu sunt incluse în garanţie.
AUTOCURĂŢAREA CATALITICĂ
(ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE)
Pereţii laterali ai cuptorului pot fi dotaţi cu panouri catalitice.
Cuptoarele de tip ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE sunt dotate cu
panouri catalitice.
Panoul se curăţă singur în timpul funcţionării cuptorului. Se recomandă pornirea regulată
a cuptorului fără alimente înăuntru cu scopul de a permite unităţii să se autocureţe.
1 Scoateţi din cuptor toate elementele laterale.
2 Utilizaţi apă şi detergent de spălat vasele, pentru a spăla partea de jos a cuptorului şi
pentru a o usca.
Accesorii
Raft-Grătar
Suport pentru punerea tigăii pe grătar,
pentru vase, forme pentru prăjituri sau
elemente pentru coacere sau grătar.
Suport pentru raft
Suport pentru raft cu şine în partea dreaptă şi
stângă a cuptorului. Poate fi scos în timpul curăţării cuptorului.
Tavă universală
Pentru pregătirea alimentelor în cantităţi mari,
cum ar fi prăjiturile, alimentele congelate etc. sau
pentru adunarea grăsimii/sosurilor din carne.
Ghidaje pentru tăvi
(ZME8051EE, ZME8062EE, ZME8071EE,
ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8061EE,
ZME8072EE, ZME8081EE)
27
Tabeluri şi indicaţii
Fel de mâcare
Poziţia raftului
Prăjituri
Metoda de gătire
Temp. [°C]
Timp [min.]
3
160
20-30
Pişcot
2
160
25-35
Şarlotă
2
190
50-70
Şarlotă
1+3
190
50-70
Prăjituri
3
160
20-30
Prăjituri
1+3
160
20-30
Pâine (felii)*
4
240
1-3
Burger**
4
240
10-20
7-17
* încălzire 10 min. ** încălzire 5 min., o parte 10-20 min., a doua parte 7-17 min.
Datele se referă la EN 60350
Fel de mâcare
Greutate
Poziţia raftului
Biscuiţi
–
3
Chec
–
Ruladă din pişcot
Temp [°C]
Timp [min.]
Vas pentru gătit
1 parte
a 2-a parte
180
15-25
–
Tavă de coacere
2
170
23-35
–
Tavă de coacere
–
3
200
10-18
–
Tavă de coacere
Biscuiţi
–
1+3
180
15-30
–
Tavă de coacere
Cârnaţi
400 g
4
240
5-10
3-6
Grătar
Pâine tost
4 porţii
4
240
4-7
–
Grătar
Pâine tost
9 porţii
4
240
4-7
–
Grătar
Carne de vacă
1000 g
2
210
10-20
5-15
Grătar*
Carne de porc
1000 g
2
190
19-29
11-21
Grătar
Carne de pui
1300 g
2
180
35-45
15-25
Vas ceramic +Grătar
Burger
1000 g
4
240
10-20
5-10
Grătar*
Filet de porc
1000 g
4
240
15-25
10-20
Grătar*
Cârnaţi
400 g
4
240
4-8
3-5
Grătar
Filet de vacă
1000 g
4
240
10-20
5-15
Grătar*
* Introduceţi tava universală la nivelul 1.
28
Metoda de gătire
Ecologie – ne pasă de mediul înconjurător
Fiecare utilizator poate să contribuie la protejarea mediului înconjurător. Nu este nici
scump, nici dificil. În acest scop, duceţi la maculatură ambalajul de carton.
Sacii din polietilenă (PE) aruncaţi-i în contenerul pentru plastic.
Predaţi dispozitivul uzat la punctul de colectare. Substanţele periculoase pe
care le conţine pot fi un pericol pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi dispozitivul uzat la gunoi!!!
●● Materialele de ambalare pot fi periculoase pentru copii!
●● Duceţi ambalajul sau aparatul la un punct de reciclare. Tăiaţi cablul de
alimentare şi distrugeţi dispozitivul de închidere a uşii.
●● Ambalajul de carton este produs din hârtie provenită din reciclare şi trebuie dus la
locul de colectare al hârtiei.
●● Asigurându-vă că acest produs a fost predat spre reciclare, ajutaţi la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului şi asupra sănătăţii oamenilor, care ar putea apărea în cazul unei dispuneri incorecte.
●● Pentru informaţii mai detaliate despre reciclare, adresaţi-vă autorităţilor locale sau firmelor, care adună gunoiul.
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul în orice moment – fără o informare
prealabilă – în scopul adaptării la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
29
RU
●● Настоящее оборудование не предназначено для использования лицами (в том
Содержание
Указания по безопасности .............................................................................................30
Панель управления ........................................................................................................30
Технические характеристики .........................................................................................31
Установка ........................................................................................................................31
Подключение питания ....................................................................................................32
Вентиляционные отверстия . .........................................................................................32
Использование духовки .................................................................................................32
Установка часов .........................................................................................................32
Установка функций ....................................................................................................32
Функция вопроса ........................................................................................................32
Функция блокировки от детей ...................................................................................32
Функция напоминания ...............................................................................................32
Старт/Пауза/Аннулирование функуции ...................................................................33
Функция экономии энергии . ......................................................................................33
Спецификация . ..........................................................................................................33
Очистка и уход за духовкой ...........................................................................................33
Внешняя поверхность дверцы ..................................................................................33
Каталитическая самоочистка ....................................................................................33
Замена лампочки внутри духовки .................................................................................33
Аксессуары . ....................................................................................................................33
Таблицы и указания .......................................................................................................34
Экология – давайте позаботиться об окружающей природной среде .......................35
Указания по безопасности
●● Внимательно прочитайте настоящюю инструкцию. Она содержит важные указания по безопасной установке, использованию и сервисному обслуживанию духовки.
●● Храните инструкцию в безопасном месте, чтобы обеспечить легкий доступ к ней
в будущем.
●● Бытовой прибор подключайте всегда к розетке электрической сети (исключительно переменного тока) оснащенной защитным штырем, с напряжением в соответствии со щитком прибора.
●● Неправильное подключение присоединительного провода может вызвать риск
поражения электрическим током.
●● После установки бытового прибора вилка должна быть легко доступна.
●● При первом включении духовки может выходить едкий дым. Это происходит потому что в первый раз было разогрето вяжущее вещество изоляционных панелей вокруг духовки.
Это совершенно обыкновенное явление. Если возникнет дым, следует подождать пока он улетучится, прежде чем положить блюдо в духовку.
●● Не разрешайте детям подходить близко к духовке, когда она горяча, в частности,
когда включен гриль.
●● Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что прибор выключен,
прежде чем заменять лампочку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доступные части могут стать горячими. Не следует
допускать детей к духовке.
числе детьми) с ограниченной физической, чувствитвенной или психической способностью или лицами не обладающими опытом и знанием оборудования, разве
что это происходит под контролем или по руководству пользователя оборудования, переданному лицами отвечающими за их безопасность.
Если неподлежащий отделению питательный провод будет поврежден, его
следует заменить у производителя или на специальном ремонтном заводе,
или замену должно провести квалифицированное лицо, с целью избежания
угрозы.
Ремонт прибора может проводится исключительно обученным персоналом. Неправильно проведенный ремонт может стать причиной серьезной
угрозы для пользователя. В случае возникновения неисправностей советуем обратиться в спецальный сервисный пункт.
●● Установка и ремонт духовки должны быть проведены исключительно уполномоченным монтажником, согласно указаниям производителя.
●● Бытовой прибор спроектирован исключительно для домашнего пользования. Его
следует использовать единственно с целью приготовления пищи, никогда в других целях.
●● Следует обращать внимание на детей, чтобы не играли оборудованием.
●● Не использовать жестких средств для очистки или острых металлических предметов для очистки стекла дверцы, так как они могут исцарапать поверхность, что
может привести к образованию трещин на стекле.
●● Не следует применять пара для очистки.
●● Духовка может быть использована исключительно согласно предназначению; она
может использоваться исключительно с целью изготовления блюд. Любое использование например как вида отопления является неправильным использованием
духовки и поэтому опасно. Производитель не несет ответственности ни за какие
ущербы вызванные ненадлежащим или неразумным использованием духовки.
●● Не тяните за провод чтобы вынять вилку из розетки.
●● Не прикасайтесь к духовке мокрыми или влажными руками или ступнями.
●● Не советуется применять накладки, колодки или удлинители.
●● Установку, уход и другие действия с духовкой можно осуществлять, когда прибор
отключен от электрической сети.
●● При использовании бытовой прибор становится горячим. Советуется соблюдать
меры осторожности, чтобы избежать прикосновения к горячим элементам внутри духовки.
●● Осторожно открывайте дверцу духовки, чтобы избежать обжога выходящим жарким паром.
●● Если провод поврежден, его следует немедленно заменить. При замене провода
следуйте нижеуказанным руководствам. Уберите питательный провод и замените его проводом типа H05VVV-F или H05V2V2-F. Провод должен выдерживать
ток требуемый для духовки. Замена провода должна осуществляться техником
с надлежащей квалификацией. Заземляющий провод (желто-зеленый) должен
быть на 10мм длиннее питательного провода.
●● Проводники питательных проводов должны иметь номинальное сечение не менее чем 3 x 1,5 мм².
●● Если вы не соблюдаете вышеуказанных указаний, производитель не гарантирует безопасности духовки.
Отключительное устройство следует установить на неподлежащих отделению
проводах в соответствии с правилами, касаюшимися проводов.
Прежде чем начать использование бытового прибора ознакомьтесь с содержанием всей инструкции.
Панель управления
Модель: ZME8051EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8051ED, ZME8081EE, ZME8081ED
ФУНКЦИЯ
ЧАСЫ
ВРЕМЯ
СТОП СТАРТ
СНИЗИТЬ- / ПОВЫСИТЬ+
Модель: ZME8062EE, ZME8071EE, ZME8061EE, ZME8061ED, ZME8072EE, ZME8071ED
ФУНКЦИЯ
30
ЧАСЫ
ВРЕМЯ
СТОП СТАРТ
СНИЗИТЬ- / ПОВЫСИТЬ+
Лампочка: Наилучшая модель оснащена дополнительной лампочкой,
так что вы можете видеть что происходит внутри, не открывая дверцу.
Pазмораживание: Воздух при комнатной температуре приводится
в движение мощным надувом, благодаря чему он циркулирует вокруг
блюда. Это мягкий способ сокращения времени размораживания нежных блюд, таких как рыба или домашняя птица.
Уберите заднюю стенку шкафа или сделайте отверстия, указанные на рисунках об установке, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха
вокруг духовки. Сзади находится присоединительный провод. Прежде чем
подключить его к сети следует проверить, соответствует ли напряжение в сети напряжению, указанному на щитке прибора.
Тепловый цикл: Элемент в виде кольца вокруг вентилятора постоянно производит горячий воздух, который распространяется внутри
духовки обеспечивая постоянную температуру. Это эффективный
и экономный метод, особенно замечателен в случае выпечки одновременно на нескольких уровнях.
Гриль и надув: Тепло распространяется с помощью элемента гриля
и непосредственно прикасается к поверхности блюда, в то же время
вентилятор распространяет в духовке горячий воздух. Этот метод позволяет сэкономить 30-40% энергии и получить результат равномерно
хрустящего блюда. Идеальный для мяса и домашней птицы, чтобы
добиться эффекта гриля.
Гриль по всей поверхности: инфракрасный элемент и верхняя грелка работают одновременно, обеспечивая нагрев по всей поверхности
и точный контроль за температурой.
Гриль инфракрасный: единственно внутренний элемент гриля включается и выключается, поддерживая температуру. Идеально в случае
небольшого количества или только центральной поверхности блюда.
Традиционный нагрев: Верхняя и нижняя грелка работают одновременно, обеспечивая выпечку традиционным методом. Благодаря натуральной проводимости тепла воздух перемещается в центр духовки.
Подогрев снизу: нижняя грелка помещенная в нижней части духовки доставляет более сосредоточенное тепло с низу блюда. Идеально
для основы пиццы, чтобы получить хрустящий низ.
Технические характеристики
ZME8082EE
ZME8081ED
ZME8081EE
ZME8071EE
ZME8071ED
ZME8072EE
ZME8062EE
ZME8061ED
ZME8061EE
ZME8051EE
ZME8051ED
Модель
ZME8052EE
Технические характеристики указаны на щитке изделия.
Духовой шкаф является прибором первого класса, оснащенным присоединительным проводом с защитной жилой и вилкой с защитным стыком.
Данный бытовой прибор соответствует требованиям действующих норм.
Прибор соответствует требованиям директив:
–– Электрический прибор низкого напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Электромагнитная совместимость (EMC) – 2004/108/EC.
Изделие отмечено знаком CE на щитке.
Стекла (шт.)
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
Универсальный
противень
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Каталитическая
панель
+
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
+
Телескопические
направляющие
+
–
+
+
–
+
+
–
+
+
–
+
A
C
E
G
Измерение [мм]
600+2
590+2
24+2
25+2
B
D
F
Измерение [мм]
560+2
90
5
Установка
Вставьте духовку на предназначенное для нее место в кухонной мебели; ее можно
встраивать под столешницу или в вертикальный шкаф. Прикрепите духовку в надлежащем положении с помощью винтов, используя два отверстия крепления на корпусе.
Чтобы определить местонахождение отверстий крепления откройте дверцу духовки
и загляните внутрь. Для обеспечения соответствущей вентиляции при установке духовки следует соблюдать соответственные измерения и расстояния указанные ниже.
Прибор должен быть установлен квалифицированным техником. Производитель не
несет никакой ответственности ни за какие несчастные случаи и повреждения, вызванные неправильной установкой.
ВНИМАНИЕ: Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильной устоновкой, ненадлежащим и неправильным использованием.
Чтобы духовка работала правильно, необходима подходящая мебель. Панели мебели находящиеся рядом с духовкой должны быть из материалов
устойчивых к действию высоких температур. Убедитесь, что клеи, использованные в шкафчиках из облицованного дерева устойчивы к температуре до 120°C. Пластмассы или клеи не устойчивые к таким температурам будут плавиться и деформировать шкаф. Согласно действующим
нормам безопасности, когда прибор встроен, электрические элементы
должны быть полностью изолированы. Все оболочки должны быть хорошо прикреплены, так чтобы их нельзя было удалить без применения специальных инструментов.
31
Подключение питания
Использование духовки
При духовке установите выключатель в легко доступном месте, расстояние между
стыками должно составлять по меньшей мере 3 мм.
Прежде чем подключить присоединительный провод к электрической сети, проверьте, имеет ли электрическая сеть достаточную мощность по отношению к указанной
на щитке максимальной мощности получаемой духовкой.
ВНИМАНИЕ: Во время установки следует обратить внимание на расположение питательного провода. Следует избегать температуры выше
50°C в любой точке провода. Духовка соответствует требованиям норм
безопасности, определенных регулирующими органами. Духовка безопасна при использовании единственно тогда, когда она надлежаще заземленная, в соответствии с действующими требованиями закона по безопасности проводов. Вы должны обеспечить надлежащее заземление духовки.
Производитель не несет ответственности ни за какие ущербы или повреждения лиц, животных или имущества, вызванные неправильным заземлением духовки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Напряжение и частота указаны на щитке. Сеть кабелей и проводов должна выдерживать максимальную электрическую мощность, которой требует духовка. Мощность указана на щитке.
Если у вас есть какие либо сомнения, воспользуйтесь услугой квалифицированного специалиста.
С целью подключения кабеля:
1 Отвинтите болты, поддерживающие кабель и три болта стыков L-N2 Прикрепите кабели под головками болтов.
УСТАНОВКА ЧАСОВ
Когда духовка подключена к источнику питания, сначала появляется «00:00», прозвучит однократный звуковой сигнал и прибор перейдет в состояние ожидания.
1 Нажмите на кнопку
, начнут светить цифры часов.
2 Поверните регулятор
3 Нажмите на кнопку
, чтобы настроить соответственный час между 0-23.
, начнут светить цифры минут.
4 Поверните регулятор
между 0-59.
5 Нажмите на кнопку
вать «:» и появится час.
, чтобы настроить соответственные цифры минут
, чтобы завершить установку часов. Начнет пульсиро-
ВНИМАНИЕ: Часы имеют 24 часы. При установке времени приготовления
ниже шестидесяти минут, сначала установите время дольше и потом
переверните галочку назад чтобы задать желаемое время.
УСТАНОВКА ФУНКЦИЙ
1 Поверните регулятор
ответствующий индикатор.
, чтобы выбрать желаемую функцию. Засветит со-
2 Поверните регулятор
3 Нажмите на кнопку
, чтобы установить температуру.
, чтобы подтвердить начало выпечки.
4 Если вы пропустите пункт 2, нажмите на кнопку
, чтобы подтвердить начало
приготовления. Установка времени произойдет автоматически и будет составлять
9 часов, тогда как автоматическая установка температуры появится на дисплее LED.
ВНИМАНИЕ:
1 Пороговые величины для установки времени с помошью кодирующего
регулятора следующие:
0 - 0:30 мин
: 1 минута
0:30 мин - 9 часов : 5 минут
2 Пороговая величина настройки температуры составляет 5 градусов
Цельсия.
3 Поверните регулятор
чтобы установить время выпечки, во
время выпечки. Затем нажмите на кнопку
, чтобы начать приготов-
ление. Если не нажмете
в течение 3 секунд, духовка вернется к предыдущему времени и продолжит приготовление.
4 Поверните регулятор
, чтобы отрегулировать температуру
во время приготовления. Засветится соответственный индикатор. Затем нажмите на кнопку
, чтобы начать приготовление. Если не на-
жмете
в течение 3 секунд, духовка вернется к предыдущей температуре и продолжит приготовление.
ФУНКЦИЯ ВОПРОСА
Вентиляционные отверстия
Вентиляционные отверстия
1 Вопрос про время:
a) В режиме приготовления нажмите на кнопку
, чтобы проверить актуальное
время.
b) Когда часы настроены, нажмите на кнопку
, чтобы проверить оставшееся
время приготовления.
2 Вопрос о напоминании о оставшемся времени:
В режиме приготовления нажмите на кнопку
шееся до напоминающего сигнала.
, чтобы проверить время, остав-
ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ
Блокировка: В режиме ожидания нажимайте кнопки
и
одновременно в течение трех секунд. Вы услышите долгий звуковой сигнал, обозначающий начало
блокировки от детей и засветится индикатор
.
Аннулирование блокировки: В режиме блокировки нажимайте кнопки
и
одновременно в течение трех секунд. Вы услышите долгий звуковой сигнал, обозначающий отмену блокировки.
ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ НАПОМИНАНИЯ
1 В режиме ожидания нажмите на кнопку
Внимание: Вентилятор продолжает работать в течение 15 минут с момента завершения работы духовки.
32
2 Поверните регулятор
должно составлять между 0-9.
, начнет пульсировать цифра часа.
, чтобы установить цифры часов, заданное время
3 Нажмите на кнопку
КАТАЛИТИЧЕСКАЯ САМООЧИСТКА
(ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE)
, начнут пульсировать цифры минуты.
4 Поверните регулятор
, чтобы установить цифры минут, заданное время должно составлять между 0-59.
5 Нажмите на кнопку
вать «:» и появится час.
Каталитическая панель
, чтобы завершить настройку часов. Начнет пульсиро-
СТАРТ / ПАУЗА / АННУЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ
1 Если было задано время приготовления, нажмите на кнопку
, чтобы начать
готовить. Если приготовление было приостановлено, нажмите на кнопку
, чтобы
продолжить.
2 При процессе выпечки нажмите на кнопку
, чтобы приостановить выпечку.
3 Нажмите на кнопку
дважды, чтобы аннулировать выпечку.
ФУНКЦИА ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ
1 В режиме ожидания нажмите на кнопку
в течение 3 секунд, дисплей LED
выключится и перейдет в режим экономии энергии.
2 Если в режиме ожидания в течение 10 минут не будет никаких действий, дисплей
LED выключится и перейдет в режим экономии энергии.
3 В режиме экономии энергии нажмите на любую кнопку или поверните кодирующий регулятор, чтобы выйти из режима экономии энергии.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1 В начале, после поворота регулятора, вы услышите один звуковой сигнал.
2 Когда программатор выпечки был установлен, но в течение 5 минут не была нажата кнопка
, будет указано текущее время. Установка будет аннулирована.
3 Звуковой сигнал слышен после успешного нажатия. После безуспешного нажатия ответа не будет.
4 Звуковой сигнал прозвучит пять раз, чтобы напомнить, что выпечка завершена.
Очистка и уход за духовкой
ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДУХОВКИ
Протрите духовку водой с добавкой жидкости для мойки посуды. Осушите мякгой
тряпкой.
Едкие и абразивные вещества не подходят для мойки. Если какие либо вещества такого рода окажутся на лицевой поверхности духовки, их следует немедленно смыть
водой.
ВНИМАНИЕ: Небольшие различия цвета лицевой стороны бытового прибора вызваны применением разных материалов, таких как стекло, пластмасса и металл.
Приборы с лицевой стороной из нержавеющей стали – Всегда немедленно убирайте пятна вызванные минеральным осадком, жиром, мукой или яичным белком.
Используйте средства для ухода за нержавеющей сталью. Перед применением
средства на всей поверхности, проверьте его сначала, применяя на маленькой,
мало заметной поверхности.
Приборы с лицевой стороной из алюминия – Используйте нежный детергент для
мойки стекол. Протрите поверхность мягкой тряпкой для мойки окон или тряпкой из
микрофибры, горизонтальными движениями, без нажима. Агрессивные средства
для чистки, царапающие губки и жесткие тряпки не подходят для очистки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При очистке прибор должен быть выключен и холоден. Из соображений безопасности нельзя чистить прибор паром или оборудованием высокого давления. Агрессивные средства для чистки, царапающие губки и жесткие тряпки не подходят для очистки.
ВНИМАНИЕ: Не применяйте никаких трущих мочалок, острых скребков
или абразивных средств
Боковые стенки духовки могут быть оснащены каталитическими панелями. Модели
духовки ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE оснащены каталитическими панелями.
Панель очищается самостоятельно во время работы духовки.
Советуется через регулярные промежутки времени нагревать духовку без блюд внутри с целью проведения процесса самоочистки.
1 Уберите из духовки все боковые элементы.
2 Примените теплую воду и жидкость для посуды, чтобы помыть дно духовки
и осушить его.
3 Используйте функцию традиционного нагрева
. Установите температуру духовки на 250°C. Выключите духовку 45 минут спустя.
4 С помощью мягкой, влажной мочалки уберите оставшиеся загрязнения когда духовка остынет.
ВНИМАНИЕ: Не используйте средства для очистки духовки чтобы чистить каталитические панели духовки. Оно может повредить панель.
Если эмаль немножко потеряет цвет, это не повлияет на ее самоочистительные свойства.
ОЧИСТКА ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ
Чтобы получить удобный доступ во время мойки камеры духовки, дверцу духовки
можно убрать.
1 Откройте дверцу, чтобы она оказалась в горизонтальном положении.
2 Передвиньте рукоятку петли по обеим сторонам
в полностью открытое положение.
3 Держите дверцу под углом 60 градусов, схватите
ее обеими руками и потяните из петель на себя.
Если вынимая дверцу дотронешься до петель, может выступить риск нанесения себе ущерба.
Устанавливая дверцу духовки:
Рукоятки
1 Вставьте петли в соответствующие отверстия
по обеим сторонам и накрените вниз. Когда дверца
окажется в соответствующем положении, обнаружатся элементы петли.
2 Закройте рукоятку петли.
3 Закройте дверцу духовки.
Замена лампочки внутри духовки
Чтобы заменить лампочку в духовке отключите ее от источника питания, если это необходимо, подождите, пока
духовка остынет. Открутите колпак и затем лампочку.
Замените ее идентичной лампочкой (230 V – 25 W), выдерживающей очень высокие температуры (300°C).
●● Никогда не применяйте пара или спреев высокого давления для очистки бытового прибора.
●● Никогда не применяйте абразивных средств, мочалок из проволоки или острых
предметов для очистки стеклянной дверцы духовки.
●● Поверхности из нержавеющей стали или эмалированные чистить теплой водой
с мылом или соответственным фирменным средством. Не советуется применять абразивные вещества для чистки, так как они могут повредить поверхность
и испортить вид духовки. Очень важно, чтобы чистить духовку после каждого использования. Расплавленный жир накапливается на стенках духовки во врема
приготовления. На следующий раз после использования духовки этот жир может
вызвать неприятный запах или даже повлиять на результат приготовления. Для
чистки используйте горячую воду и детергент, тщательно выполоскайте.
●● Для очистки решетки из нержавеющей стали используйте детергенты и металлические мочалки, например мочалки с детергентом. Стеклянные поверхности,
такие как верх, дверца духовки а также дверца нагревательной камеры духовки
следует чистить когда они холодны. Повреждения, вызванные несоблюдением
вышеуказанных правил не подлежат гарантии.
Аксессуары
Полки-решетки
Вставка для помещения сковороды
для гриля, посуды, противней для
выпечки или элементов для запекания либо обработки на гриле.
Кронштейн для полок
Кронштейны с шинами для полок с правой и левой
стороны духовки могут сниматься с целью очистки
боковых стен.
33
Универсальный противень
Для приготовления больших блюд, таких как
торты со льющимся тестом, пирожные, замороженные блюда итп., или для собирания
жира/соуса из-под мяся.
Телескопические направляющие
(ZME8051EE, ZME8062EE, ZME8071EE,
ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8061EE,
ZME8072EE, ZME8081EE)
Таблицы и указания
Блюдо
Положение полки
Пирожные
Метод приготовления
Температура [°C]
Время [мин.]
3
160
20-30
Бисквит
2
160
25-35
Шарлотка
2
190
50-70
Шарлотка
1+3
190
50-70
Печенье
3
160
20-30
Печенье
1+3
160
20-30
Хлеб (ломтики)*
4
240
1-3
Бургеры**
4
240
10-20
7-17
* подогрев 10 мин. ** подогрев 5 мин., 1 сторона 10-20 мин., 2 сторона 7-17 мин.
Ссылка на EN 60350
Блюдо
Вес
Положение полки
Мелкое печенье
–
3
Пирожное
–
Бисквитный рулет
Темп. [°C]
Время [мин.]
Сосуд
1 сторона
2 сторона
180
15-25
–
Противень для
выпечки
2
170
23-35
–
Противень для
выпечки
–
3
200
10-18
–
Противень для
выпечки
Мелкое печенье
–
1+3
180
15-30
–
Противень для
выпечки
Колбаски
400 г
4
240
5-10
3-6
Решетка
Тосты
4 порции
4
240
4-7
–
Решетка
Тосты
9 порций
4
240
4-7
–
Решетка
Говядина
1000 г
2
210
10-20
5-15
Решетка*
Свинина
1000 г
2
190
19-29
11-21
Решетка
Ципленок
1300 г
2
180
35-45
15-25
Керами-ческий
сосуд+Решетка
Бургеры
1000 г
4
240
10-20
5-10
Решетка*
Свиное филе
1000 г
4
240
15-25
10-20
Решетка*
Колбаски
400 г
4
240
4-8
3-5
Решетка
Говяжье филе
1000 г
4
240
10-20
5-15
Решетка*
* Вставьте универсальный противень на 1. уровень
34
Метод
приготовления
Экология – давайте позаботиться об окружающей природной среде
Каждый пользователь может поспособствовать охране природной среды. Это несложно и не слишком дорого.
С этой целью:
Картонную упаковку передадите в пункт сбора макулатуры.
Полиэтиленовые мешки (PE) выбросьте в контейнер для пластмассовых отходов.
Использованный бытовой прибор передадите в соответствующий пункт
хранения, так как содержащиеся в приборе опасные компоненты могут
являться угрозой для окружающей природной среды.
Не выбрасывайте прибор вместо с бытовым мусором!!!
●● Упаковочные материалы могут являтсься опасными для детей.
●● Отправьтесь в пункт рециклинга с целью утилизации упаковки или прибора. Следует отрезать питательный кабель и уничтожить прибор закрывающий дверцу.
●● Картонная упаковка сделана из бумаги из рециклинга и должна быть передана
в пункт сбора макулатуры для рециклинга.
●● Обеспечивая правильную утилизацию изделия вы помогаете предотвращать от-
рицательное влияние на природную среду и здоровье людей, которое могло бы
возникнуть в случае неправильного обращения с отходами данного изделия.
●● Для получения более подробной информации по рециклингу данного изделия
обратитесь в местное учреждение или организацию, занимающуюся вывозом
мусора.
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный
в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент
без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных актов,
директив или введения конструкционных изменений, а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
35
BG
●● Настоящото устройство не е предназначено за ползване от лицата (включител-
Съдържание
Указания относно безопасност . ....................................................................................36
Контролен панел . ...........................................................................................................36
Технически данни ...........................................................................................................37
Инсталиране ...................................................................................................................37
Подключване към захранването ...................................................................................38
Вентилационни отвори . .................................................................................................38
Експлоатация на фурната . ............................................................................................38
Поставяне на часовника . ..........................................................................................38
Поставяне на функции ..............................................................................................38
Функция на запитване ...............................................................................................38
Функция на блокиране от деца .................................................................................38
Функция на припомняне ............................................................................................38
Старт/Пауза/Анулиране на функцията . ...................................................................39
Функция на спестяване на енергия ..........................................................................39
Спецификация . ..........................................................................................................39
Почистване и поддържане . ...........................................................................................39
Външна повърхност на вратата . ..............................................................................39
Каталитично самоочистване .....................................................................................39
Сменяване на лампичка вътре във фурната ...............................................................39
Асесоари..........................................................................................................................40
Таблици и указания ........................................................................................................40
Екология – пазете околната среда . ..............................................................................41
Указания относно безопасност
●● Прочетете внимателно настоящата инструкция. Тя съдържа важни указания, как
безопасно да инсталирате, употребявате и поддържате фурната.
●● Съхранявайте тази инструкция на сигурно място, за да осигурите лесен достъп
до нея за бъдещето.
●● Винаги подключвайте устройството към гнездо за електрическа мрежа (единствено за променлив ток), снабдено със защитен щифт и с напрежението, съответстващо на това върху табелка за технически данни на устройството.
●● Неправилно подключване на присъединителния кабел може да предизвика опасност от поражение от електрически ток.
●● След инсталиране на устройството щепселът следва да бъде лесно достъпен.
●● При първото включване на фурната може да излиза от нея парлив дим. Така
става затова, че за първи път се нагрява свързващият материал за изолационни
панели наоколо фурната.
Това е напълно нормално явление, ако се появи димът, следва да почакате да
се изпари преди да сложите ястието във фурната.
●● Не позволявайте децата да пребивават близо до фурната, когато тя е гореща,
особено когато грилът е включен.
●● Преди да смените лампичката, осигурете се дали устройството е изключено, за
да предотвратите поражение от ток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Достъпните части могат да станат горещи. Децата
не бива да се допускат до фурната.
но деца) с ограничени физически, чувствени или психически способности, или
от лицата без опит и познаване на устройството, освен ако това се състои под
надзор или съгласно инструкция за експлоатация на устройството, предадена от
лицата, отговарящи за тяхната безопасност.
Aко неотключаемият захранващ кабел се повреди, той следва да е заменен
от производителя, в специалистично ремонтно предприятие или от квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
Ремонти на устройството могат да се извършват изключително от квалифицирания персонал. Неправилно проведен ремонт може да предизвика
сериозна опасност за ползувателя. При появяване на дефекти препоръчваме да се обърнете в специалистичен сервизен пункт.
●● Инсталиране и ремонт на фурната следва да се извърши изключително от специалист с правомощия съгласно указания на производителя.
●● Устройството е проектирано изключително за домашна употреба. То следва да
се употребява единствено за приготвяне на ястия, никога за други цели.
●● Следва да обръщате внимание деца да не играят с устройството.
●● Не употребявайте грапави миещи средства или остри метални предмети за почистване на стъкло на вратата, тъй като те могат да издраскат повърхността,
което може да доведе до пукане на стъклото.
●● За почистване не използвайте пара.
●● Фурната може да се употребява изключително съгласно предназначението й; тя
може да се използва единствено за приготвяне на ястия. Каквато и да било друга
цел на използване, напр. като форма на отопление, съставя неправилна употреба
на фурната и затова е опасна. Производителят не носи отговорност за каквито и да
било щети, предизвикани от неправилно или неразумно използване на фурната.
●● Не дърпайте кабела, за да извадите щепсела от гнездото.
●● Не се докосвайте до фурната с мокри или влажни ръце или крака.
●● Не се препоръчва да употребявате наставки, рейки или удължители.
●● Действията по инсталиране, поддържане и други действия, отнасящи се до фурната, могат да се извършват когато устройството е отключено от електрическата
мрежа.
●● При използване устройството става горещо. Препоръчва се предпазливост, за
да избягвате докосване до горещите елементи вътре във фурната.
●● Предпазливо отваряйте врата на фурната, за да избегнете опарване от излизащата гореща пара.
●● Ако кабелът е повреден, той следва незабавно да се смени. При замяна на кабела постъпвайте съгласно следните инструкции. Отстранете захранващия кабел
и го заменете с кабел тип H05VVV-F или H05V2V2-F. Кабелът следва да издържи
изискуемото за фурната захранване. Сменяване на кабела следва да се извърши от технически работник със съответни квалификации.
Заземяващият (жълто-зелен) кабел следва да бъде с 10 мм по-дълъг от захранващия кабел.
●● Проводници на захранващите кабели следва да са с номинално сечение не помалко от 3 х 1,5 мм².
●● Ако не спазвате горепосочените указания, производителят не гарантира безопасност на фурната.
Прекъсващото устройство следва да е монтирано по неотключаемите кабели съгласно правилата относно кабели.
Преди да започнете да употребявате устройството, запознайте се със
съдържание на цялата инструкция.
Контролен панел
Тип ZME8051EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8051ED, ZME8081EE, ZME8081ED
ФУНКЦИЯ
ЧАСОВНИК
ВРЕМЕ
СТОП СТАРТ
НАМАЛ.-/УВЕЛИЧ.+
Тип ZME8062EE, ZME8071EE, ZME8061EE, ZME8061ED, ZME8072EE, ZME8071ED
ФУНКЦИЯ
36
ЧАСОВНИК
ВРЕМЕ
СТОП СТАРТ
НАМАЛ.-/УВЕЛИЧ.+
Лампичка: Най-добрият модел е снабден с допълнителна лампичка,
така че можете да виждате, какво става вътре, без да отваряте вратата.
Размразяване: Въздухът с околна температура се задвижва от силно
надуване, благодарение на което той циркулира около ястието. Това
е мек начин на съкратяване на време на размразяването на деликатни ястия, като риба или птиче месо.
Отстранете задната страна на шкафчето или направете показаните
в инсталационните чертежи отвори, за да осигурите съответно течение на въздух около фурната. Отзад се намира присъединителният кабел.
Преди присъединяване към мрежата следва да проверите дали мрежовото
напрежение съответства на напрежението, посочено върху табелката за
технически данни на устройството.
Термоциркулация: Пръстеновидният елемент около вентилатора
постоянно произвежда горещ въздух, който след това се разпределя вътре във фурната, като осигурява постоянна температура. Това
е ефективен и икономичен метод, особено пригоден при едновременно печене на няколко нива.
Грил и надуване: Топлината се разпределя от елемент на грила
и непосредствено допира до повърхност на ястието, а през същото
време вентилаторът разпределя във фурната горещ въздух. Този метод позволява да се спести 30 – 40% енергия и да се получи ефект
на равномерна хрупкавост. Идеална за месо и птица, за да получим
ефект на скара.
Грилиране на цялата повърхност: елементът на инфрачервено
излъчване и горната грейка действат едновременно, като осигуряват
грилиране на цялата повърхност и точен контрол на температурата.
Инфрачервено грилиране: само вътрешният елемент на грил се
включва и изключва, като поддържа температурата. Идеално при малки количества или само при повърхност по средата на ястието.
Обикновено печене: Горната и долната грейка действат едновременно,
като осигуряват печенето с конвенционален метод. Благодарение на естествено пропускане топъл въздух преминава към средата на фурната.
Отопление отдолу: долната грейка, монтирана в долната част на
фурната, доставя по-концентрирана топлина от долната страна на ястието. Идеално за кора на пицца, за да се получи хрупкава кората.
Технически данни
ZME8082EE
ZME8081ED
ZME8081EE
ZME8071EE
ZME8071ED
ZME8072EE
ZME8062EE
ZME8061ED
ZME8061EE
ZME8051EE
ZME8051ED
Тип
ZME8052EE
Техническите параметри са посочени в табелката за технически данни на изделието.
Фурна е устройство от I клас, снабдено с присъединителен кабел със защитна жила
и със щепсел със защитен контакт.
Устройството съответства на изисквания на действащите норми.
Устройството отговаря на изисквания на директивите:
–– Електрическо устройство за ниско напрежение (LVD) – 2006/95/ЕС.
–– Електромагнитна съвместимост (ЕМС) – 2004/108/ЕС.
Изделието е означено със знак СЕ върху табелката за технически данни.
Стъкла (бр.)
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
Brytfanna
uniwersalna
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Каталитични
панели
+
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
+
Prowadnice
teleskopowe
+
–
+
+
–
+
+
–
+
+
–
+
A
C
E
G
Размер [мм]
600+2
590+2
24+2
25+2
B
D
F
Размер [мм]
560+2
90
5
Инсталиране
Поставете фурната на предназначеното за нея място между кухненски мебели: тя може
да се монтира под плот или във вертикално шкафче. Закрепете фурната в съответно
положение с винтове, като използвате за закрепването двата отвора по корпуса.
За да намерите закрепващите отвори, отворете врата на фурната и погледнете вътре. За да осигурите съответна вентилация, при монтаж на фурната следва да се
спазват съответните долупосочени размери и разстояния.
Устройството следва да е инсталирано от квалифициран технически работник. Производителят не носи никаква отговорност за всякакви нещастни случаи и повреди,
предизвикани от неправилен монтаж.
ВНИМАНИЕ: Производителят не отговаря за щетите, възникнали в резултат на погрешно инсталиране, неправилна и погрешна употреба.
ВНИМАНИЕ: За да може фурната да работи правилно, е необходимо съответно застрояване. Панели за застрояване до фурната следва да бъдат
от материали, устойчиви към въздействие на висока температура. Осигурете се дали използваното за изпълнени от облепено дърво шкафчета
лепило може да издържи температура 120ºС. Пластмаси или лепила, които
не могат да издържат такава температура, ще се разтопяват и деформират шкафчето. Съгласно действащите норми за безопасност, когато
устройството е вградено, електрическите елементи следва да бъдат напълно изолирани. Всички видове защита следва да са добре закрепени, за
да не могат да бъдат отстранени без специални инструменти.
37
Подключване към захранването
До фурната инсталирайте изключвател на леснодостъпно място, разстояние между
контактите следва да съставя най-малко 3 мм.
Преди подключване на присъединителния кабел към електрическата мрежа проверете дали мрежата е с достатъчна мощност по отношение към максималната
разходвана от фурната мощност, която е посочена върху табелката за технически
данни.
ВНИМАНИЕ: При инсталиране следва да вземете пред вид положение на
захранващия кабел. Следва да избягвате температура над 50ºС на каквото и да е място по кабела. Фурната отговаря на нормите за безопасност,
определени от регулационни органи. Фурната е безопасна за употреба
само когато е съответно заземена съгласно действащите законови изисквания оносно безопасност на кабели. Следва да осигурите съответно
заземяване на фурната. Производителят не носи отговорност за каквито и да било щети или телесни повреди на хора, животни и предмети,
предизвикани от неправилно заземяване на фурната.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Напрежението и честотата са определени върху табелката за технически данни. Кабелната мрежа следва да издържи максималната изискуема за фурната електрическа мощност. Тя е определена
върху табелката за технически данни.
Ако имате каквито и да било съмнения, потърсете услуга на квалифициран специалист.
За подключване на кабела:
1 Отвийте винтовете, придържащи кабела и три винта за контакти L-N2 Закрепете кабелчета под глави на винтовете.
Експлоатация на фурната
ПОСТАВЯНЕ НА ЧАСОВНИКА
Когато фурната се подключва към захранването, в началото се показва «0:00», ще
се раздаде еднократен звуков сигнал и устройството ще премине към състояние на
очакването.
1 Натиснете копчето
, ще светнат цифрите за часове.
2 Завъртете въртока
3 Натиснете копчето
, за да поставите съответен час между 0–23.
, ще светнат цифрите за минути.
4 Завъртете въртока
ду 0–59.
, за да поставите съответни цифри за минути меж-
5 Натиснете копчето
, за да приключите поставяне на часовника. Ще започне
да пулсира «:» и ще се покаже времето.
ВНИМАНИЕ: Часовникът е с 24 часа. При поставяне на време за готвене
под шестдесет минути поставете най-напред по-дълго време, а след
това завъртете въртока назад за време, което искате да поставите.
ПОСТАВЯНЕ НА ФУНКЦИИ
1 Завъртете въртока
ответният показател.
, за да изберете желаемата функция. Ще светне съ-
2 Завъртете въртока
3 Натиснете копчето
, за да поставите температура.
, за да потвърдите започване на печенето.
4 Ако пропуснете точка 2, натиснете копчето
, за да потвърдите непосредствено старт на готвенето. Времето ще се постави автоматично и съставя 9 часа,
а автоматично поставената температура ще се вижда върху LED-дисплея.
ВНИМАНИЕ:
1 Прагови стойности за поставяне на времето с въртока за кодиране
са следните:
0 - 0:30 мин
: 1 минута
0:30 мин - 9 часа : 5 минути
2 Прагова стойност за поставяне на температурата съставя 5ºС.
3 Завъртете въртока
, за да поставите време за печене по
време на печенето. След това натиснете копчето
, за да започнете
готвенето. Ако не натиснете
в течение на 3 секунди, фурната ще се
върне към предходното време и ще продължава готвенето.
4 Завъртете въртока
, за да регулирате температура по време
на готвенето. Ще светне съответният показател. След това натиснете
копчето
, за да започнете готвенето. Ако не натиснете
в течение на 3 секунди, фурната ще се върне към предходната температура
и ще продължава печенето.
ФУНКЦИЯ НА ЗАПИТВАНЕ
Вентилационни отвори
Вентилационни отвори
1 Запитване за времето:
a) В режим на готвенето натиснете копчето
, за да запитате за актуално точно
време.
b) Ако часовникът е поставен, натиснете копчето
, за да запитате за оставащото
се време на готвенето.
2 Запитване за припомняне за времето:
В режим на готвенето натиснете копчето
ме до сигнал за припомняне.
, за да запитате за оставащото се вре-
ФУНКЦИЯ НА БЛОКИРАНЕ ОТ ДЕЦА
Блокиране: в режим на очакването натискайте копчетата
и
едновременно
в течение на 3 секунди. Ще чуете дълъг звуков сигнал, означаващ започване на блокирането от деца и ще светне показателят
.
Отменяване на блокировката: в режим на блокирането натискайте копчетата
и
едновременно в течение на 3 секунди. Ще чуете дълъг звуков сигнал, означаващ освобождаване от блокировката.
ФУНКЦИЯ НА ПРИПОМНЯНЕ
ВНИМАНИЕ: Вентилаторът продължава да работи до 15 минути след приключване на работа на фурната.
38
1 В режим на очакването натиснете копчето
за час.
, ще започне да пулсира цифрата
4 Завъртете въртока
, за да поставите цифрите за минути, програмираното време следва да съставя от 0 до 59.
фурната. При следващата употреба на фурната тази мазнина може да предизвика неприятна миризма или дори да повлияе върху ефект от готвенето. За почистване използвайте гореща вода и детергент, щателно изплакнете.
●● За почистване на скарата от неръждаема стомана използвайте детергенти и метални шабъри, напр. метални шабъри с детергент. Стъклени повърхности, като
горната страна, врата на фурната и врата на нагревателната камера следва да
се почистват, когато са студени. Повредите, възникнали от неспазване на горепосочените правила, не подлежат на гаранция.
5 Натиснете копчето
, за да приключите поставяне на часовника. Ще започне
да пулсира «:» и ще се покаже времето.
КАТАЛИТИЧНО САМООЧИСТВАНЕ
(ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE)
2 Завъртете въртока
, за да поставите цифрите за часове, програмираното време следва да съставя от 0 до 9.
3 Натиснете копчето
, ще започнат да пулсират цифрите за минути.
Каталитични панели
СТАРТ/ПАУЗА/АНУЛИРАНЕ НА ФУНКЦИЯТА
1 Ако е поставено време за готвенето, натиснете копчето
, за да започнете
готвенето. Ако готвенето беше прекъснато, натиснете копчето
, за да продължавате.
2 По време на процес на печенето натиснете копчето
, за да спрете печенето.
3 Натиснете копчето
два пъти, за да анулирате печенето.
ФУНКЦИЯ НА СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
1 В режим на очакването натиснете копчето
в течение на 3 секунди, LED-дисплеят ще се изключи и ще премине към режима на спестяване на енергия.
2 Ако в режим на очакването няма да има никакво действие в течение на 10 минути, LED-дисплеят ще се изключи и ще премине към режима на спестяване на
енергия.
3 В режима на спестяване на енергия натиснете каквото и да било копче или завъртете въртока за кодиране, за да напуснете режима на спестяване на енергия.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
1 В началото след завъртане на въртока ще чуете един звуков сигнал.
2 Ако е поставен програматорът за печене, а копчето
, не беше натиснато
в течение на 5 минути, ще се покаже актуалното време. Настройката ще бъде отменена.
3 Звуковият сигнал се чува след ефективно натискане. След неефективно натискане няма да има потърдение.
4 Звуковият сигнал ще се раздаде пет пъти, за да припомни, че печенето е приключило.
Почистване и поддържане
ВЪНШНА ПОВЪРХНОСТ НА ФУРНАТА
Протрете фурната с вода с малко миещо средство за съдове. Изсушете с меко парцалче.
Разяждащи или абразивни вещества са непригодни. Ако каквито и да било вещества
от този тип имат контакт с предната страна на фурната, следва незабавно да ги
измиете с използване на вода.
ВНИМАНИЕ: Незначителни разлики в цвят на предната страна на устройството са предизвикани от използване на различни материали, като
стъкло, пластмаса и метал.
Устройства с предната страна от неръждаема стомана – Винаги незабавно отстранявайте петна, причинени от камък, мазнина, брашно или белтък на яйца.
Употребявайте продукти за поддържане на неръждаема стомана. Преди употреба
на средството за цялата повърхност изпробвайте го най-напред за малка, слабо видима повърхност.
Устройства с предната страна от алуминий – Използвайте мек миещ детергент
за стъкло. Протрете повърхността с меко парцалче за почистване на прозорци или
с кърпичка от микрофибра с хоризонтални движения без притискане. Агресивни миещи средства, драскащи гъби и грапави кърпички са непригодни.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При почистване устройството трябва да е изключено и студено. С оглед на безопасност не почистваме устройството с
пара или с оборудване под високо налягане. Агресивни миещи средства,
драскащи гъби и грапави кърпички са непригодни.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте никакви драскащи гъби, остри шабъри или абразивни средства.
●● За почистване на устройството никога не употребявайте пара или спрей под високо налягане.
●● Никога не използвайте абразивни средства, телен шабър или остри предмети за
почистване на стъклена врата на фурната.
Cтраничните стени на фурната могат да бъдат снабдени с каталитични панели.
Фурната от тип ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE е снабдена с каталитични панели.
Панелът почиства се сам по време на работа на фурната.
Препоръчва се на равномерни интервали от време фурната да се нагрява без ястия
вътре, за да се осъществи процесът на самоочистване.
1 Извадете от фурната всички странични елементи.
2 Използвайте топла вода и миещо средство за съдове, за да измиете дъното на
фурната и да го изсушите.
3 Използвайте функция на конвенционално нагряване
. Поставете фурната за
температура 250°С. След 45 минути изключете фурната.
4 Отстранете с мека влажна гъба останалите замърсявания след изстиване на
фурната.
ВАЖНО: За каталични панели на фурната не употребявайте средства за
почистване на фурни. То може да разруши панела.
Ако емайлът загуби малко цвят, това не влияе върху неговите самоочистващи свойства
ПОЧИСТВАНЕ НА ВРАТА НА ФУРНАТА
За удобен достъп при миене на фурната отвътре вратата може да бъде извадена.
1 Отворете вратата така, че да се намери в хоризонтално положение.
2 Преместете дръжка на шарнира от двете страни
в напълно отворено положение.
3 Държете вратата под ъгъл 60 градуса, хванете я с двете ръце и изтеглете я от шарнирите към
себе си.
Ако при изваждане на вратата се докоснете до шарнира, има опасност от нараняване.
При инсталиране на врата на фурната:
1 Поставете шарнирите в съответни отвори от
двете страни и наведете вратата надолу. Когато
вратата се окаже в съответно положение, ще се
виждат елементи на шарнира.
2 Затворете дръжка на шарнира.
Дръжки
3 Затворете врата на фурната.
Сменяване на лампичка вътре във фурната
За да смените лампичка във фурната, отключете я от
захранването и ако е необходимо, почакайте фурната
да изстине. Отвийте тарелката, а след това лампичката.
Заменете я с идентична (230 В – 25 Вт), която може да
издържи много висока температура (300°С).
●● Повърхностите от неръждаема стомана или емайлирани почиствайте с топла
вода със сапун или съответен качествен продукт. Не се препоръчва да използвате за почистване абразивни средства, тъй като те могат да разрушат повърхността и да развалят външен вид на фурната. Много важно е да почиствате фурната
след всяка употреба. Разтопената мазнина се утаява при готвене по стените на
39
Универсална тава
За готвене на големи количества ястия, като
торти с полутечно тесто, сладкиши, замразени
ястия и др. или за събиране на мазнина/сос от
месото.
Асесоари
Полички – скара
Вложка за поставяне на тиган за грил,
на съдове, на тави за тесто или на
елементи за печене или грилиране.
Телескопични направляващи
(ZME8051EE, ZME8062EE, ZME8071EE,
ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8061EE,
ZME8072EE, ZME8081EE)
Конзола за поличките
Конзоли с шини за полиците от дясната и от
лявата страна на фурната могат да се изваждат за почистване на странични стени.
Таблици и указания
Ястие
Положение на поличката
Пасти
Метод на готвене
Темп. (°С)
Време (мин.)
3
160
20-30
Бисквит
2
160
25-35
Тесто с плодове
2
190
50-70
Тесто с плодове
1+3
190
50-70
Пасти
3
160
20-30
Пасти
1+3
160
20-30
Хляб (филии)*
4
240
1-3
Бургери**
4
240
10-20
7-17
* нагряване 10 мин. ** нагряване 5 мин., 1 страна 10 – 20 мин., 2 страна 7 – 17 мин.
Препращане към EN 60350
Ястие
Тегло
Положение на
поличката
Бисквити
–
3
Тесто
–
Бисквитно руло
Темп. [°C]
Време (мин.)
Съд
1 страна
2 страна
180
15-25
–
Тава
2
170
23-35
–
Тава
–
3
200
10-18
–
Тава
Бисквити
–
1+3
180
15-30
–
Тава
Кебапчета
400 г
4
240
5-10
3-6
Скара
Тостове
4 порции
4
240
4-7
–
Скара
Тостове
9 порции
4
240
4-7
–
Скара
Говеждо
1000 г
2
210
10-20
5-15
Скара*
Свинско
1000 г
2
190
19-29
11-21
Скара
Пилешко
1300 г
2
180
35-45
15-25
Керамичен съд
+Скара
Бургери
1000 г
4
240
10-20
5-10
Скара*
Свинско филе
1000 г
4
240
15-25
10-20
Скара*
Кебапчета
400 г
4
240
4-8
3-5
Скара
Говеждо филе
1000 г
4
240
10-20
5-15
Скара*
* Поставете универсалната тава на ниво 1.
40
Метод на готвене
Екология – пазете околната среда
Всеки потребител може да допринесе нещо за опазване на околната среда. Това не
е трудно нито много скъпо. За тази цел:
Картонни опаковки предадете за макулатура.
Полиетиленови (РЕ) торби хвърлете в контейнер за пластмаса.
Изразходваното устройство предадете в съответен пункт за складиране, тъй като намиращите се в устройството компоненти могат да съставят опасност за околната среда.
Не изхвърляйте устройството заедно с битови отпадъци!!!
●● Опаковъчните материали могат да бъдат опасни за деца!
●● За да отстраните опаковката или устройството, обърнете се към пункта за рециклинг. Отрежете захранващия кабел и унищожете устройство за затваряне на
вратата.
●● Картонната опаковка е произведена от хартия от рециклинг и следва да се предаде за рециклинг на мястото за събиране на макулатура.
●● Като осигурявате правилно отстраняване на този продукт, помагате да се предотвратят отрицателни за околната среда и човешкото здраве последици, които
биха могли да се появят при неправилно обръщение с отпадъци от този продукт.
●● За да получите по-подробна информация относно рециклинг на този продукт,
свържете се, моля, с локална администрация или с фирма, занимаваща се с извозване на смет.
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент,
без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти, директиви или по конструктивни, търговски, естетически и други причини.
41
UA
●● Даний пристрій не призначений для використання особами (в тому числі дітьми)
Зміст
Рекомендації щодо техніки безпеки ..............................................................................42
Панель управління .........................................................................................................42
Технічні дані ....................................................................................................................43
Монтаж ............................................................................................................................43
Підключення до джерела енергопостачання . ..............................................................44
Вентиляційні отвори .......................................................................................................44
Обслуговування духовки . ..............................................................................................44
Установлення годинника ...........................................................................................44
Установлення функцій ...............................................................................................44
Функція запитання . ....................................................................................................44
Функція блокади від дітей . ........................................................................................44
Функція нагадування . ................................................................................................44
Старт/Пауза/Анулювання функції . ...........................................................................44
Функція економії електроенергії . ..............................................................................44
Специфікація ..............................................................................................................44
Чищення та догляд .........................................................................................................45
Зовнішня поверхня дверцят . ....................................................................................45
Каталітична самоочистка ..........................................................................................45
Заміна лампочки всередині духовки .............................................................................45
Додатки . ..........................................................................................................................45
Таблиці та рекомендації . ...............................................................................................46
Екологія – піклуймося про навколишнє середовище ...................................................47
з обмеженими фізичними, чуттєвими або психічними можливостями, або особами, що не мають досвіду користування чи не знайомі з таким пристроєм, якщо
тільки це не відбувається під наглядом або відповідно до інструкції з експлуатації
пристрою, переданої особами, які відповідають за їх безпеку.
Якщо невід‘єднувальний кабель живлення буде пошкоджено, то його слід замінити у виробника чи спеціалізованій ремонтній майстерні або за допомогою кваліфікованої особи з метою уникнення небезпеки.
Ремонти пристрою може проводити тільки спеціально навчений персонал.
Неправильно виконаний ремонт може призвести до виникнення серйозної
небезпеки для користувача. У разі виявлення поломок радимо звернутися до
спеціалізованого сервісного пункту.
●● Монтаж і ремонт духовки повинен проводити виключно уповноважений спеціаліст по монтажу відповідно до рекомендацій виробника.
●● Пристрій запроектований виключно для домашнього користування. Слід його використовувати виключно для випічки страв, ніколи для інших цілей.
●● Необхідно звертати увагу на дітей, щоб вони не гралися пристроєм.
●● Не використовуйте шорсткі засоби для чищення або гострі металеві предмети
ного струму), обладнаної захисним штифтом, з напругою, яка відповідає вказаній
на інформаційній табличці специфікації пристрою.
●● Неправильне підключення приєднувального кабелю може призвести до ризику
виникнення ураження струмом.
●● Після монтажу пристрою штепсельна вилка повинна бути легко доступною.
●● Під час першого вмикання духовки може виходити їдкий дим. Відбувається так
тому, що перший раз нагрівається зв‘язуюча речовина ізоляційних панелей довкола духовки. Це цілком нормальне явище, якщо з‘явиться дим, то перш ніж
вкладати всередину духовки страву, потрібно зачекати, доки дим вивітриться.
●● Не дозволяйте дітям близько підходити до духовки, коли вона гаряча, особливо
якщо ввімкнений гриль.
●● Перед тим, як замінити лампочку, переконайтеся в тому, що пристрій вимкнений,
щоб запобігти ураженню струмом.
для чищення скла дверцят, оскільки вони можуть подряпати поверхню, що може
спричинити тріскання скла.
●● Не слід використовувати для чищення пару.
●● Духовка може використовуватися виключно з метою відповідно до призначення;
її можна використовувати тільки для випічки страв. Будь-яке інше використання,
наприклад, як форма обігрівання, являється невластивим використанням духовки і тому є небезпечним. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду,
заподіяну неналежним або нерозсудливим користуванням духовкою.
●● Не тягніть за кабель для того, щоб вийняти штепсельну вилку з розетки.
●● Не торкайтеся духовки мокрими чи вологими руками або ступнями.
●● Не рекомендується застосування насадок, контактних планок або продовжувачів.
●● Монтажні роботи, процедури по догляду та інші, що стосуються духовки, можна
виконувати тільки коли пристрій вимкнутий з електричної мережі.
●● Під час користування обладнання стає гарячим. Рекомендується поводитися
обережно, щоб уникнути торкання гарячих елементів всередині духовки.
●● Обережно відкривайте дверцята духовки, щоб запобігти одержанню опіків від гарячої пари, яка звідти виходить.
●● Якщо приєднувальний кабель пошкоджений, його слід негайно замінити. Під час
заміни кабелю поступайте згідно наступних інструкцій. Усуньте кабель живлення
і замініть його кабелем типу H05VVV-F або H05V2V2-F. Кабель повинен витримувати енергопостачання, необхідне для духовки. Заміна кабелю повинна бути
зроблена техніком з відповідною кваліфікацією. Заземлюючий провід (жовтозелений) повинен бути на 10 мм довший, ніж кабель живлення.
●● Провідники2 кабелів живлення повинні мати номінальний переріз не менший, ніж
3 x 1,5 мм .
●● Якщо Ви не будете дотримуватися вищевказаних рекомендацій, то виробник
не гарантує безпеки духовки. Розподілюючий пристрій слід замонтувати на
невід‘єднувальних кабелях згідно з правилами, що стосуються кабелів.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Доступні частини можуть нагріватися. Не слід підпускати дітей до духовки.
Перед початком користування пристроєм ознайомтеся зі змістом всієї інструкції
Рекомендації щодо техніки безпеки
●● Уважно прочитайте дану інструкцію. Вона містить важливі рекомендації про те, як
безпечно установити, використовувати та обслуговувати духовку.
●● Зберігайте цю інструкцію в безпечному місці, щоб у майбутньому гарантувати
швидкий доступ до неї.
●● Пристрій завжди підключайте до розетки електричної мережі (виключно перемін-
Панель управління
Тип: ZME8051EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8051ED, ZME8081EE, ZME8081ED
ФУНКЦІЯ
ГОДИННИК ЧАС
СТОП СТАРТ
ЗМЕНШИТИ- / ЗБІЛЬШИТИ+
Тип: ZME8062EE, ZME8071EE, ZME8061EE, ZME8061ED, ZME8072EE, ZME8071ED
ФУНКЦІЯ
42
ГОДИННИК ЧАС
СТОП СТАРТ
ЗМЕНШИТИ- / ЗБІЛЬШИТИ+
Лампочка: Найкраща модель обладнана додатковою лампочкою, тому
Ви можете бачити, що робиться всередині, не відкриваючи дверцят.
Розморожування: Повітря кімнатної температури приводиться у рух
за допомогою сильного наддуву, завдяки чому воно циркулює довкола
страви. Це м‘який спосіб скорочення часу розморожування ніжних продуктів, таких як риба чи птиця.
Усуньте задню частину шафки або зробіть отвори, як показано на монтажних малюнках, щоб забезпечити відповідну циркуляцію повітря довкола духовки. Ззаду знаходиться приєднувальний кабель. Перед підключенням його до мережі необхідно перевірити, чи напруга в мережі відповідає
напрузі, вказаній на інформаційній табличці специфікації пристрою.
Термообіг: Елемент у виді кільця довкола вентилятора постійно виробляє гаряче повітря, котре потім розподіляється по внутрішній частині
духовки, забезпечуючи постійну температуру. Це ефективний і економний метод, особливо досконалий у випадку запікання на декількох
рівнях одночасно.
Гриль та вентилятор: Тепло розподіляється елементом гриля та
безпосередньо торкається поверхні страви, у той же час вентилятор
розподіляє гаряче повітря в духовці. Цей метод дозволяє зекономити
30 - 40 % енергії та отримати ефект рівномірної хрусткості. Ідеальний
для м‘яса та птиці, щоб отримати ефект вертела.
Грилювання всієї поверхні: Інфрачервоний елемент та верхній нагрівач працюють одночасно, забезпечуючи грилювання всієї поверхні,
а також точний контроль температури.
Інфрачервоне грилювання: Тільки внутрішній елемент гриля вмикається та вимикається, підтримуючи температуру. Ідеальне у випадку
малої кількості або тільки центральної частини страви.
Звичайне запікання: Верхній та нижній нагрівачі працюють одночасно, забезпечуючи запікання звичайним способом. Завдяки природній
провідності тепле повітря переходить у центр духовки.
Нагрівання знизу: Нижній нагрівач, установлений у нижній частині духовки, подає дуже сильно сконцентроване тепло до нижньої частини
страви. Ідеальне для основи піци, щоб отримати хрусткий низ.
Технічні дані
ZME8052EE
ZME8051ED
ZME8051EE
ZME8061EE
ZME8061ED
ZME8062EE
ZME8072EE
ZME8071ED
ZME8071EE
ZME8081EE
ZME8081ED
ZME8082EE
Технічні параметри наведені на інформаційній табличці специфікації виробу.
Духовка являється пристроєм класу I, обладнаним приєднувальним кабелем з захисною жилою та вилкою з захисним штифтом.
Пристрій відповідає вимогам діючих норм.
Пристрій відповідає вимогам директив:
–– Електричний пристрій низької напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна сумісність (EMC) – 2004/108/EC.
Виріб позначений знаком CE на інформаційній табличці специфікації.
Скла (шт.)
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
Універсальна
бритванна (лоток)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Каталітична
панель
+
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
+
Телескопічні
напрямні
+
–
+
+
–
+
+
–
+
+
–
+
Тип
A
C
E
G
Розмір [мм]
600+2
590+2
24+2
25+2
B
D
F
Розмір [мм]
560+2
90
5
Монтаж
Вставте духовку в призначене для неї місце у забудованому кухонному наборі; можна її встановити під лядою або у вертикальній шафці. Прикріпіть духовку у відповідному положенні шурупами, використовуючи два монтажні отвори в корпусі. Щоб
знайти монтажні отвори, відкрийте дверцята духовки та зазирніть усередину. Для
забезпечення відповідної вентиляції під час монтажу духовки слід дотримуватися
відповідних розмірів та відстаней, що наведені нижче.
Пристрій повинен бути замонтований кваліфікованим техніком. Виробник не несе
жодної відповідальності за будь-які нещасні випадки та знищення, викликані неналежним монтажем.
УВАГА: Виробник не відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок неправильного монтажу, неналежного або помилкового використання.
УВАГА: Для того, щоб духовка правильно працювала, необхідний відповідний корпус. Панелі забудови довкола духовки повинні бути з матеріалів,
стійких до впливу високих температур. Переконайтеся в тому, що клей,
який використовувався до виготовлення шаф з обклеєного дерева, може
витримати температуру 120°C. Пластмаси або клеї, котрі не можуть витримати такої температури, будуть розтоплюватися і деформувати
шафку. Відповідно до діючих норм техніки безпеки, якщо пристрій вбудований, то електричні елементи повинні бути повністю ізольовані. Всі захисні панелі повинні бути добре закріплені, щоб неможливо було їх усунути
без спеціальних інструментів.
43
Підключення до джерела енергопостачання
Біля духовки встановіть у легко доступному місці вимикач, відстань між контактами
повинна становити не менше 3 мм. Перед підключенням приєднувального кабелю до
електромережі перевірте, чи електромережа має достатню потужність у співвідношенні до максимальної потужності споживання духовки, котра вказана на інформаційній табличці специфікації пристрою.
Обслуговування духовки
УСТАНОВЛЕННЯ ГОДИННИКА
Коли духовка підключення до джерела енергопостачання, спочатку з‘явиться
«00:00», сигнал тривоги видасть одноразовий звуковий сигнал і пристрій перейде
у стан очікування.
УВАГА: Під час монтажу слід враховувати положення кабелю живлення.
Необхідно уникати температури вище 50°С у будь-якій точці кабелю. Духовка відповідає нормам техніки безпеки, встановленим регулюючими органами. Духовка являється пристроєм, безпечним у користуванні, тільки
тоді, коли вона була належним чином заземлена відповідно до діючих нормативних вимог у сфері безпеки кабелів.
1 Натисніть на кнопку
, засвітяться цифри годин.
2 Покрутіть ручку
, щоб установити властиву годину між 0-23.
3 Натисніть на кнопку
,засвітяться цифри хвилин.
Ви повинні забезпечити належне заземлення духовки. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду або тілесні ушкодження осіб, тварин чи
власності, спричинені неправильним заземленням духовки.
4 Покрутіть ручку
, щоб установити властиві цифри хвилин між 0-59.
5 Натисніть на кнопку
, щоб закінчити установлення годинника
УВАГА: Годинник має 24 години. При установленні часу випічки менше, ніж
60 хвилин, слід спочатку встановити довший час, а потім покрутити ручку назад на час, який Ви хочете встановити.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Напруга та частота вказані на інформаційній табличці
специфікації пристрою. Система проведених кабелів та проводів повинна
витримати максимальну електричну потужність, яка потрібна для духовки. Ця потужність вказана на інформаційній табличці специфікації пристрою.
УСТАНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЙ
Якщо у Вас виникли будь-які сумніви, скористайтеся послугами кваліфікованого спеціаліста.
1 Покрутіть ручку
ний індикатор.
Для підключення кабелю:
1 Відкрутіть гвинти, які притримують кабелі, а також три гвинти контактів L - N2 Прикріпіть кабелі під головками гвинтів.
, щоб вибрати потрібну функцію. Засвітиться відповід-
2 Покрутіть ручку
, щоб установити температуру.
3 Натисніть на кнопку
, щоб затвердити початок запікання.
4 Якщо Ви пропустите пункт 2, то натисніть на кнопку
,щоб безпосередньо
підтвердити старт випічки. Установлення часу відбудеться автоматично і становитиме 9 годин, натомість установлена автоматично температура буде показана на дисплеї ЛЕД (LED)
УВАГА:
1 1.Значення кроку для установлення часу ручкою кодування наступні:
0 - 0:30 хв.
: 1 хвилина
0:30 хв. - 9 годин : 5 хвилин.
2 Значення кроку установки температури становить 5 градусів по Цельсію.
3 Покрутіть ручку
, щоб установити час запікання під час проце-
су випічки. Потім натисніть на
, кнопку щоб розпочати випічку. Якщо
Ви не натиснете на кнопку протягом 3 секунд, то духовка перейде до попереднього часу і буде
продовжувати випічку.
4 Покрутіть ручку
, щоб відрегулювати температуру під час
випічки. Засвітиться відповідний індикатор. Потім натисніть на кнопку
, щоб розпочати випічку. Якщо Ви не натиснете на кнопку
протягом 3 секунд, то духовка перейде до попередньої температури і буде
продовжувати випічку.
ФУНКЦІЯ ЗАПИТАННЯ
1 Запитання про час:
a) У режимі випічки натисніть на кнопку
, щоб запитати про актуальну годину.
б) Коли годинник вже установлений, то натисніть на кнопку
час випічки, який залишився.
2 Запитання про нагадування про час:
Вентиляційні отвори
Вентиляційні отвори
У режимі випічки натисніть на кнопку
тривожного сигналу нагадування.
, щоб запитати про
, щоб запитати про час, який залишився до
ФУНКЦІЯ БЛОКАДИ ВІД ДІТЕЙ
Блокада: У режимі очікування натисніть на кнопки
i
одночасно протягом
3 секунд. Ви почуєте довгий звуковий сигнал, котрий означає початок блокади від
дітей, а також засвітиться індикатор
.
Зняття блокади: У режимі блокади натисніть на
i
одночасно протягом 3 секунд. Ви почуєте довгий звуковий сигнал, котрий свідчить про зняття блокади.
ФУНКЦІЯ НАГАДУВАННЯ
УВАГА: Вентилятор продовжує працювати протягом 15 хвилин після
закінчення праці духовки.
44
1 У режимі очікування натисніть на кнопку
, почне пульсуюче світитися цифра години.
2 Покрутіть ручку
, щоб установити цифри годин, введений час повинен
становити значення між 0-9.
3 Натисніть на кнопку
КАТАЛІТИЧНА САМООЧИСТКА
(ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE)
, почнуть пульсуюче світитися цифри хвилин.
4 Покрутіть ручку
, щоб установити цифри хвилин, введений час повинен
становити значення між 0-59.
Каталітична панель
5 Натисніть на кнопку
, щоб закінчити установлення годинника. Почне пульсуюче світитися «:» і буде показана година.
СТАРТ / ПАУЗА / АНУЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ
1 Якщо було установлено час випічки, то натисніть на кнопку
випічку. Якщо випічку перервано, то натисніть на кнопку
2 Під час процесу запікання натисніть на кнопку
3 Натисніть на кнопку
, щоб розпочати
, щоб її продовжувати.
, щоб перервати запікання.
два рази, щоб відмінити запікання.
ФУНКЦІЯ ЕКОНОМІЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
1 У режимі очікування натисніть на кнопку
протягом 3 секунд, дисплей ЛЕД
(LED) вимкнеться і перейде у режим економії електроенергії.
2 Якщо у режимі очікування не буде ніяких дій протягом 10 хвилин, то дисплей LED
вимкнеться і перейде у режим економії електроенергії.
3 У режимі економії електроенергії натисніть на будь-яку кнопку або покрутіть кодуючу ручку, щоб вийти з режиму економії електроенергії.
СПЕЦИФІКАЦІЯ
Бокові стінки духовки можуть бути обладнані каталітичними панелями. Духовки типу
ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE обладнані каталітичними панелями. Панель очищається самостійно під час праці духовки. Рекомендується через
регулярні проміжки часу нагрівати духовку без страв всередині з метою виконання
процесу самоочищення.
1 Вийміть з духовки всі бічні елементи.
2 Користуйтеся теплою водою і рідиною для миття посуду, щоб помити духовку, та висушіть її.
3 Використайте функцію звичайного нагрівання
. Установіть духовку на температуру 50°C. Вимкніть духовку через 45 хвилин.
4 Усуньте м‘якою вологою губкою решту забруднення після охолодження духовки.
1 Спочатку, до повертання ручки Ви почуєте один звуковий сигнал.
2 Коли буде установлено програматор запікання, а протягом 5 хвилин не буде натис-
УВАГА: Не застосовуйте засіб для чищення духовок до каталітичних панелей духовки. Він може знищити панель.
нуто на кнопку
, то буде показана актуальна година. Установлення анулюється.
3 Звуковий сигнал пролунає після результативного натискання. Після нерезультативного натискання не буде відповіді.
4 Звуковий сигнал пролунає п‘ять разів для того, щоб нагадати, що запікання закінчилося.
Якщо емаль трохи втратить колір, то це не вплине на її властивості самоочистки.
Чищення та догляд
ЗОВНІШНЯ ПОВЕРХНЯ ДУХОВКИ
Протріть духовку водою з невеликою кількістю рідини для миття посуду. Висушіть
м‘якою ганчіркою. Їдкі або абразивні речовини недопустимі. Якщо будь-яка речовина такого типу ввійде в контакт з передньою частиною духовки, то потрібно негайно
її змити за допомогою води.
УВАГА: Незначні різниці в кольорі передньої частини пристрою зумовлені
використанням різних матеріалів, таких як скло, пластик і метал.
Прилади з передньою частиною з нержавіючої сталі – Завжди негайну усувайте
плями, викликані каменем, жиром, мукою або білком яйця. Використовуйте засоби
для догляду за нержавіючою сталлю. Перед застосуванням засобу на всій поверхні
випробуйте його спочатку на невеликій, малопомітній поверхні.
Прилади з передньою частиною з алюмінію – Застосовуйте лагідні миючі засоби
для миття віконного скла. Протріть поверхню м‘якою ганчіркою для миття вікон або
ганчіркою з мікрофібри горизонтальними рухами без натискання. Агресивні засоби
для чищення, дряпаючі губки та шорсткі ганчірки недопустимі.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Під час чищення пристрій повинен бути вимкнений і холодний. З огляду на безпеку не слід чистити пристрій парою або обладнанням під високим тиском. Агресивні засоби для чищення, дряпаючі губки та
шорсткі ганчірки недопустимі.
УВАГА: Не застосовуйте ніяких стираючих мийок, гострих дряпачок або
абразивних засобів.
ЧИЩЕННЯ ДВЕРЦЯТ ДУХОВКИ
З метою вигідного доступу під час миття духовки зсередини, можна вийняти дверцята духовки.
1 Відкрийте дверцята, щоб вони знаходилися у горизонтальній позиції.
2 Пересуньте захват завіси з обох сторін до повністю
відкритого положення.
3 Тримайте дверцята під кутом 60 градусів, візьміть їх
обома руками і витягніть з завіс на себе.
Якщо витягуючи дверцята Ви візьметеся за завіси, то
існує небезпека скалічення.
Установлюючи назад дверцята духовки:
Захвати
1 Вставте завіси у відповідні отвори з обох сторін
та нахиліть дверцята вниз. Коли дверцята опиняться
у відповідному положенні, то стануть помітними елементи завіси.
2 Закрийте захват завіси.
3 Закрийте дверцята духовки.
Заміна лампочки всередині духовки
Щоб замінити лампочку в духовці, відключіть духовку
від енергопостачання і, якщо це необхідно, почекайте,
аж поки вона охолоне. Відкрутіть ковпак, а потім лампочку.
Замініть її на ідентичну (230 В – 25 Вт), котра може витримати дуже високі температури (300°C).
●● Ніколи не використовуйте пару або спреї під високим тиском для чищення пристрою.
●● Ніколи не застосовуйте стираючі засоби, дротяні щітки або гострі предмети для
чищення скляних дверцят духовки.
●● Поверхні з нержавіючої сталі або емальовані поверхні слід чистити теплою во-
дою з милом або відповідним фірмовим засобом. Не рекомендується використовувати для чищення стираючі засоби, оскільки вони можуть знищити поверхню
та зіпсувати вигляд духовки. Дуже важливо чистити духовку після кожного користування. Розтоплений жир відкладається на стінках духовки під час випічки.
Наступним разом після користування духовкою цей жир може викликати неприємний запах або навіть може вплинути на результат випічки. Для чищення використовуйте гарячу воду та миючий засіб, ретельно сполосніть.
●● Для чищення решітки із нержавіючої сталі застосовуйте миючі засоби та металеві
мийки. Нп., металеві губки для миття з миючим засобом. Скляні поверхні, такі як
верх, дверцята духовки та дверцята нагріваючої камери необхідно чистити у той
час, коли вони холодні. Пошкодження, котрі виникли з приводу недотримання вищевказаних правил, не підлягають гарантії.
Додатки
Полиці - Решітка
Вкладка для ставлення сковорідки
на гриль, посуду, дека для тістечок
або елементів для запікання чи грилювання.
Стояк для полиць
Стояки з шинами для полиць з правої та лівої
сторони духовки можуть вийматися з метою
чищення бокових стінок.
45
Універсальна бритванна (лоток)
Для випічки великої кількості страв, таких як
торти з литим тістом, печиво, заморожені страви та ін., або для збирання жиру/соусу з м‘яса.
Телескопічні напрямні
(ZME8051EE, ZME8062EE, ZME8071EE,
ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8061EE,
ZME8072EE, ZME8081EE)
Таблиці та рекомендації
Страва
Положення полиці
Тістечка
Метод випічки
Температура [°C]
Час (хв.)
3
160
20-30
Бісквіт
2
160
25-35
Яблучний пиріг (шарлотка)
2
190
50-70
Яблучний пиріг (шарлотка)
1+3
190
50-70
Тістечка
3
160
20-30
Тістечка
1+3
160
20-30
Хліб (скибки)*
4
240
1-3
Бургери**
4
240
10-20
7-17
* підігрівання 10 хв. ** підігрівання 5 хв., 1 сторона 10 – 20 хв., 2 сторона 7 – 17 хв.
Згідно з EN 60350
Страва
Вага
Положення полиці
Печиво до чаю
–
3
Здобне тісто
–
Бісквітний рулет
Темп. [°C]
Час (хв.)
Посуд
1 сторона
2 сторона
180
15-25
–
Деко для випічки
2
170
23-35
–
Деко для випічки
–
3
200
10-18
–
Деко для випічки
Печиво до чаю
–
1+3
180
15-30
–
Деко для випічки
Ковбаски
400 г
4
240
5-10
3-6
Решітка
Тости
4 порції
4
240
4-7
–
Решітка
Тости
9 порцій
4
240
4-7
–
Решітка
Гов‘ядина
1000 г
2
210
10-20
5-15
Решітка*
Свинина
1000 г
2
190
19-29
11-21
Решітка
Курча
1300 г
2
180
35-45
15-25
Керамічний посуд
+ Решітка
Бургери
1000 г
4
240
10-20
5-10
Решітка*
Свиняче філе
1000 г
4
240
15-25
10-20
Решітка*
Ковбаски
400 г
4
240
4-8
3-5
Решітка
Гов‘яже філе
1000 г
4
240
10-20
5-15
Решітка*
* Вставте універсальну бритванна (лоток) на рівень 1
46
Метод випічки
Екологія – піклуймося про навколишнє середовище
Кожен користувач може посприяти охороні навколишнього середовища. Це не важко, ані надто дорого.
З цією метою:
–– Картонні упаковки здайте на макулатуру.
–– Мішки з поліетилену (PE) викиньте у контейнер для пластика.
–– Використаний пристрій віддайте у відповідний пункт для зберігання,
оскільки небезпечні компоненти, що знаходяться в пристрої, можуть
бути загрозою для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом з побутовим сміттям!!!
●● Матеріали упаковки можуть бути небезпечними для дітей!
●● Просимо звернутися в пункт збору вторинної сировини (рециклінгу) з метою зни-
щення упаковки або пристрою. Слід відрізати кабель живлення та знищити пристрій, котрий закриває дверцята.
●● Картонна упаковка виготовляється з паперу, отриманого в результаті рециклінгу,
і її необхідно здати у пункт збору макулатури для вторинної переробки (рециклінгу).
●● Гарантуючи факт, що цей товар був належним чином знищений, Ви допомагаєте запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища і здоров‘я
людей, які можуть виникнути у випадку неправильного поводження з відходами
цього товару.
●● Для отримання більш детальної інформації щодо рециклінгу цього товару, просимо сконтактуватися з відповідною місцевою службою або фірмою, котра займається вивезенням сміття.
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за його призначенням або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційним, тоговельним, естетичним та іншими причинами.
47
EN
●● The device is not suitable for use by people of limited physical, sensory and mental
Table of contents
Safety instructions ............................................................................................................48
Control panel ....................................................................................................................48
Technical data ..................................................................................................................49
Installation ........................................................................................................................49
Power supply . ..................................................................................................................50
Vents ................................................................................................................................50
Operating the oven . .........................................................................................................50
Setting the clock ..........................................................................................................50
Setting a function .........................................................................................................50
Query function .............................................................................................................50
Children safety function ...............................................................................................50
Reminder function . ......................................................................................................50
Starting/pausing/cancelling a function .........................................................................50
Energy saving function ................................................................................................50
Specifications . .............................................................................................................50
Cleaning and maintenance . .............................................................................................51
Outside surface . ..........................................................................................................51
Catalytic self-cleaning . ................................................................................................51
Changing the light bulb inside the oven ...........................................................................51
Accessories ......................................................................................................................51
Tables and guidelines . .....................................................................................................52
Ecology – keeping it green ...............................................................................................53
Safety instructions
●● Read the following instruction manual. It contains important guidelines how to safely
install, use and maintain the oven.
●● Keep the instruction manual in safety for future reference.
●● The device should only be plugged to a power supply
(alternating current only)
with safety pin, according to the voltage provided on the rating plate of the device.
●● Improper connection of the cord may result in an electric shock.
●● After installing the device, the plug should be in an easily accessible position.
●● When using the oven for the first time, there is a possibility
for an acrid smoke to come out of the device. This is a onetime reaction caused by heating of the binding agent used for insulation panels
around the oven.
It is nothing out of the ordinary – you should just wait until the smoke is gone before
you put any dish inside the oven.
●● Do not let any children to come near the oven when it is hot, and especially when the
grill function is on.
●● Make sure the device is off, before trying to exchange the light bulb to avoid
electrocution.
capabilities (including children), or people without any experience or knowledge about
the device, unless the use is guided or according to the instruction manual handed
over by the people responsible for their safety.
If the inseparable power cable is damaged, it should be replaced by the producer
or in a professional service center or by a qualified person in order to avoid any
danger.
Any repairs to the device may be done only by qualified personnel. An improper
repair may lead to serious hazards for the user. In case of any faults, we advise you
to contact a professional service center.
●● Installation and repairs of the oven may be done only by an entitled installer, and only
according to the instructions of the producer.
●● The device is designed for household use. It may be only used for preparing dishes,
any other purposes are forbidden.
●● Do not let children play with the device.
●● Do not use coarse cleaning agents or sharp metal tools to clean the glass door, as it
may result in scratches or even cracks.
●● Do not use steam for cleaning purposes.
●● The oven may only used according to its purpose – preparing dishes. Any other
use, e.g. for heating is wrong, and thus may be hazardous. The producer bears no
responsibility for any damages resulting from improper or careless use of the oven.
●● Do not pull the cable to take the plug out of the socket.
●● Do not touch the oven with wet or moistened hands or feet.
●● Using extension cables or other types of adapters is not recommended.
●● Any installation, maintenance and other works may only be carried out when the oven
is disconnected from the power supply.
●● During use the oven is hot. We advise caution when touching any elements inside the
oven, as they will be hot.
●● Open the door of the oven carefully, in order to avoid burning with hot steam coming
from the inside.
●● If the power cable is damaged, it has to be replaced immediately. During replacement
follow the instructions. Remove the power cable and replace it with a H05VVV-F
or H05V2V2-F cable. The cable should withstand the power supply needed for
the oven to work. The replacement may be only done by a qualified technician.
The grounding wire (yellow-green) should be 10 mm longer than the power cable.
●● Power cable conductors must have nominal section of minimum 3 x 1,5 mm2.
●● If you do not follow the guidelines above, the producer cannot guarantee you safety
when using the oven.
The disconnecting system should be installed on the inseparable cables in accordance
to regulations on cables.
Before using the device be sure to read the entire manual.
WARNING: Accessible elements may become hot. Do not let children play
anywhere near the oven.
Control panel
Type: ZME8051EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8051ED, ZME8081EE, ZME8081ED
FUNCTION
CLOCK
TIME
STOP START
DECREASE- / INCREASE+
Type: ZME8062EE, ZME8071EE, ZME8061EE, ZME8061ED, ZME8072EE, ZME8071ED
FUNCTION
48
CLOCK
TIME
STOP START
DECREASE- / INCREASE+
Light: the best model is equipped with an additional lamp, to let you see
what is going on inside without opening the doors.
Defrosting: air at room temperature will be set in motion through strong
blow-in circling around the dish. It is a delicate way to defrost dishes such
as fish or poultry.
Thermaflow: ring around the fan productes hot air which is
distributed throughout the oven providing fixed temperature. It
is an effective and economical method, especially efficient for
cooking dishes on several levels simultaneously.
Grill + airflow: Heat is distributed through the grill element to directly
touch the surface of a dish, and at the same time the hot air is distributed
throughout the oven. This method saves up 30-40% of energy, making
the dishes evenly crispy. Perfect for spit-roasted-like effect for meat and
poultry.
Full grill: the infrared element and the upper heater work simultaneously
providing grilling for the entire surface together with precise control of
temperature.
Infrared grill: only the inner element of the grill is turned on and off to keep
a steady temperature. Perfect for small amounts of food or middle surface
of a dish.
Traditional cooking: The upper and lower heater work at the same time
providing a traditional cooking technique. The natural conduction makes
the hot air travel to the center of the oven.
Bottom heating: the lower heater installed at the bottom of the oven
provides food with more concentrated heat starting at its bottom. Ideal for
baking a crispy pizza base.
Technical data
ZME8052EE
ZME8051ED
ZME8051EE
ZME8061EE
ZME8061ED
ZME8062EE
ZME8072EE
ZME8071ED
ZME8071EE
ZME8081EE
ZME8081ED
ZME8082EE
The technical parameters are given on the rating plate of our product.
The oven is an A-class device, equipped with a connection cable with a conductor and
a protective contact plug.
The dishwasher fulfills all the binding standards.
The dishwasher is designed in conformity with the directives:
–– The Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– The Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with the CE Marking on its rating plate.
Window
palnels pcs.)
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
Brytfanna
uniwersalna
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Catalytic
panel
+
–
–
–
–
+
+
–
–
–
–
+
Prowadnice
teleskopowe
+
–
+
+
–
+
+
–
+
+
–
+
Type
Measurement [mm]
A
C
E
G
600+2
590+2
24+2
25+2
Measurement [mm]
B
D
F
560+2
90
5
Installation
Place the oven in a spot right for it in the kitchen cupboards – under the table top or in a vertical
unit. Secure the oven in the proper position with bolts screwed through the two fastening
holes in the casing. To find the fastening holes open the oven door and look inside. For proper
airing, during the installation process follow the measurements and distances given below.
The device should be installed by a qualified technician. The producer does not bear any
responsibility for any accidents or damages caused by improper installation.
ATTENTION: The producer bears no responsibility for damages caused by faulty
installation, as well as improper or incorrect use.
ATTENTION: In order for the oven to work correctly, a specific casing is needed.
The unit panels must be made out of heat-resistant materials. Make sure that the
glue used in the units from plywood will withstand 120°C. Plastics or glues that
will not withstand such temperatures will melt and may deform the unit. According
to the binding safety standards, a built-in device must have all electrical elements
insulated. All screens must be fastened so that they cannot be removed without
special tools.
Remove the back of the unit and make the holes shown on installation figures
to provide the area around the oven with an adequate airflow. At the back of the
device you will find a connecting cable. Before connecting it to the power supply,
check if the voltage is consistent with the value given on the rating plate of the
product.
49
Power supply
Operating the oven
Install a circuit-breaker near the oven in an easily accessible place. The distance between
the contacts must be at least 3 mm. Before connecting the cable to the power supply,
check if the network has sufficient power in relation to the maximum power drawn by the
oven according to the data given on the rating plate.
ATTENTION: During the installation process bear in mind the position of the power
cable. Avoid temperature over 50°C at any part of the cable. The oven meets the
safety standards established by the governing bodies.
The oven is safe to use, only if it was properly grounded according to binding
legal requirements for cable safety. You are responsible for grounding the oven
properly. The producer bears no responsibility for damages or injuries of people,
animals or property caused by improper grounding of the oven.
WARNING: Voltage and frequency are given on the rating plate. Cable and wiring
system must withstand the maximum power required for the oven, given on the
rating plate.
If you have any doubts, call in a qualified expert.
In order to connect the cable:
1 Unscrew the bolts holding the cable and three bolts of L-N2 Fasten the cables under the bolt heads.
SETTING THE CLOCK
When the oven is plugged into the power source, you will see “00:00” on the display and
hear a single sound signal, after which the device will go into a standby mode.
1 Press the
button – you will see hours’ digits on the display.
2 Turn the
dial to set the right hour between 0-23.
3 Press the
button – you will see minutes’ digits on the display.
4 Turn the
dial to set the right minutes between 0-59.
5 Press the
will be set.
button to finish setting the clock. The “:” will start flashing and the clock
ATTENTION: The clock is in a 24 h mode. When setting cooking time below 60
minutes, set the longer time first, and then turn the dial backwards to the desired
time.
SETTING A FUNCTION
1 Turn the
turn on.
dial to select the desired function. You will see a proper indicator
2 Turn the
dial to set the temperature.
3 Press the
button to start the cooking process.
4 If you skip step 2, press the
button to confirm immediate start. Time will be set
automatically to 9 hours, and the automatic temperature will be given on the LED display.
ATTENTION:
1 Threshold values to set by the coding dial are the following:
0 - 0:30 min
: 1 minute
0:30 min - 9 hours : 5 minutes
2 The threshold value for temperature setting is 5 degrees Celsius.
3 Turn the
dial to set the time for cooking during the process. Next press
the
button to start cooking. If you press
within the next 3 seconds, the
oven will go back to its previous time set and will continue cooking.
4 Turn the
dial to adjust the temperature during cooking. A proper
indicator will turn on. Next press the
button to start cooking. If you do
not press
within the next 3 seconds, the oven will go back to its previous
temperature and continue cooking.
QUERY FUNCTION
1 Time query:
a) During cooking mode press the
b) If the clock was set, press the
2 Alarm query:
In cooking mode press the
button to see the current time.
button to ask for remaining cooking time.
button to ask for time left to the alarm.
CHILDREN SAFETY FUNCTION
Vents
Vents
Locking: In standby mode press the
+
buttons simultaneously for 3 seconds.
You will hear a long sound signal meaning the children safety lock is on – the following
indicator will be on:
.
Unlocking: In lock mode press the
+
buttons simultaneously for 3 seconds. You
will hear a long sound signal meaning the children safety lock is off.
REMINDER FUNCTION
1 In standby mode press the
2 Turn the
3 Press the
4 Turn the
ATTENTION: The fan works for 15 minutes after the oven has stopped working.
50
5 Press the
be set.
button – the hours’ digits will start flashing.
dial to set the hours digits – the time should be between 0 and 9.
button – the minutes digits will start flashing.
dial to set the minutes digits – the time should be between 0 and 59.
button to end clock setting. The “:” will start flashing and the clock will
STARTING/PAUSING/CANCELLING A FUNCTION
1 If the cooking time has been set, press the
has been interrupted, press the
button to continue.
2 During the cooking process press the
3 Press the
button to start cooking. If the cooking
button to pause.
button twice to cancel cooking.
ENERGY SAVING FUNCTION
1 In standby mode press the
button for 3 seconds – the LED display will turn off
and go into energy saving mode.
2 If there will no action performer in the standby mode, the LED display will turn off and
go into energy saving mode.
3 To leave the energy saving node all you have to do is push any button or turn the dial.
SPECIFICATIONS
1 Firstly you will hear a single sound signal after turning the dial.
2 If the cooking programmer is set, and within the next 5 minutes the
button is not
pressed, the current time will be displayed. The setting will be cancelled.
3 A sound signal is heard after a successful push of a button. After an unsuccessful push
there will be no answer.
4 A sound signal will be heard 5 times as a reminder that the cooking has ended.
Cleaning and maintenance
OUTSIDE SURFACE
Wipe the oven with water and a little of dishwashing liquid. Dry with a soft cloth.
Caustic and abrasive agents are not suitable. If any such substances meet the front of the
oven, they should be immediately washed off with water.
ATTENTION: Minor differences in the coloring of the oven front are caused by use
of different materials, such as plastics, glass and metal.
Ovens with stainless steel fronts – remove immediately any stains caused by stone, fat,
flower or egg white. Use stainless steel care agents. Before using an agent on the surface,
try it first on a smaller are that is not visible.
Ovens with aluminum fronts – use a mild windowpane detergent. Wipe the surface with
vertical moves, adding no pressure to the movement by using a windowpane or microfiber
cloth. Aggressive cleaning agents, coarse sponges and cloths are not suitable for the
task.
ATTENTION: In order to clean the oven, it should be turned off and cold. Due to
safety reasons it is not advisable to clean the oven with steam or by using high
pressure. Aggressive cleaning agents, coarse sponges and cloths are not suitable
for the task.
The side walls of the oven may be equipped with catalytic panels.
ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE ovens are equipped with catalytic
panels.
The panel cleans itself during the work of the oven.
It is advisable at regular intervals to heat up the oven with no dishes inside – this will result
in the process of self-cleaning.
1 Remove all side objects from the oven.
2 Use warm water and dishwashing fluid to clean the bottom of the oven. Dry it
afterwards.
3 Use the traditional cooking function
. Set the oven to 250°C. Turn off the oven
after 45 minutes.
4 After the oven is dry clean all the remaining stains by using a wet sponge.
ATTENTION: Do not use an oven cleaning agent to clean catalytic panels of the oven.
It may damage the panels.
Even if the color of enamel fades, this will in no way compromise the self-cleaning
properties of the panels.
CLEANING THE OVEN DOOR
To get a better access to the oven inside, you can take
the oven doors.
1 Open the door until horizontal position.
2 Move the hinges at the both sides to open position.
3 Holding the door at a 60-degree angle take it with both
hands, and pull out of the hinges.
If you touch the hinges when pulling out the door, you may
cut yourself.
To install the oven door:
1 Insert the hinges in the holes at both sides of the oven
and tilt the door down.
When the door will be in the proper position, you will see
the elements of hinges.
2 Close the handles.
Handles
3 Close the oven door.
Changing the light bulb inside the oven
In order to change the light bulb in the oven, unplug it
from the power supply, and wait for the oven to cool off, if
necessary. Unscrew the lampshade and then the light bulb.
Replace it with an identical one (230 V – 25 W) that may
withstand very high temperatures (300°C).
ATTENTION: Do not use any scrapers, coarse sponges or abrasive agents.
●● Never use steam or high-pressured sprays to clean the oven.
●● Never use abrasive agents, scourers or sharp objects to clean the oven door.
●● Stainless steel or enameled surfaces need to be cleaned with warm water with soap or
a special quality product. It is not advisable to use abrasive cleaning agents, as they
can damage the surface and the design of the oven. It is important to clean. The oven
after each use. Melted grease accumulates on the walls of the oven during cooking. It
may cause an unpleasant smell in the future or may even affect the dishes in the oven
Use hot water with detergent to clean the oven. Remember to rinse it thoroughly after
washing.
●● The stainless gridiron should be cleaned with detergents and metal scrapers. Glass
surfaces, such as the oven door and heating chamber may be cleaned only, if they
are cold. Any damages caused by negligence and ignoring the above rules are not
covered by the guarantee.
CATALYTIC SELF-CLEANING
(ZME8062EE, ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8072EE)
Catalytic panel
Accessories
Gridiron-shelves
A shelf for placing a grill pan, dishes,
baking tins and elements used for baking
or grilling.
Shelf bracket
A bracket with runners for right and left shelves
may be taken out to facilitate cleaning of side
walls of the oven.
All-purpose baking/roasting tin
For preparing larger amounts of food, such as
cakes, frozen dishes etc. or to collect grease/
gravy from meat.
Telescopic runners
(ZME8051EE, ZME8062EE, ZME8071EE,
ZME8082EE, ZME8052EE, ZME8061EE,
ZME8072EE, ZME8081EE)
51
Tables and guidelines
Food type
Shelf level
Cookies
Cooking method
Temp. [°C]
Time [min.]
3
160
20-30
Sponge cake
2
160
25-35
Apple pie
2
190
50-70
Apple pie
1+3
190
50-70
Cookies
3
160
20-30
Cookies
1+3
160
20-30
Bread (slices)*
4
240
1-3
Burgers**
4
240
10-20
7-17
* heated up for 10 min.** heated up for 5 min., 1st side 10-20 min., 2nd side 7-17 min.
Reference to EN 60350
Food type
Weight
Shelf level
Biscuits
–
3
Cake
–
Sponge
cake roll
Temp [°C]
Time [min.]
Dish
1nd side
2nd side
180
15-25
–
Baking tin
2
170
23-35
–
Baking tin
–
3
200
10-18
–
Baking tin
Biscuits
–
1+3
180
15-30
–
Baking tin
Sausages
400 g
4
240
5-10
3-6
Gridiron
Slices of
toast
4 portions
4
240
4-7
–
Gridiron
Slices of
toast
9 portions
4
240
4-7
–
Gridiron
Beef
1000 g
2
210
10-20
5-15
Gridiron*
Pork
1000 g
2
190
19-29
11-21
Gridiron
Poultry
1300 g
2
180
35-45
15-25
Ceramic dish
+Gridiron
Burgers
1000 g
4
240
10-20
5-10
Gridiron*
Pork fillets
1000 g
4
240
15-25
10-20
Gridiron*
Sausages
400 g
4
240
4-8
3-5
Gridiron
Beef fillets
1000 g
4
240
10-20
5-15
Gridiron*
* Put the all-purpose baking/roasting tin on level 1
52
Cooking method
Ecology – keeping it green
Everyone may contribute to saving the environment. It is neither hard nor expensive.
All you need to do is:
Hand over the cardboard box for recycling.
When throwing polyethylene (PE) bags out, make sure to use plastic waste
containers.
Hand over the used device to a waste disposal center, as it may contain
elements hazardous to the environment.
Do not throw out the device together with the rest of the waste!!!
●● Packaging materials may be hazardous for children!
●● Please visit a recycling point to dispose of the packaging or the device. The power
cable should be cut off and the door lock destroyed.
●● The cardboard box is produced from recycled paper and should be handed over for
recycling.
●● By making sure the product was properly removed, you help to prevent any negative
effects that may be hazardous to the environment or human health caused by
improper waste management of the product.
●● For further information on recycling of our product, please contact your local
government or waste disposal company.
The manufacturer/importer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use
or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to
law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
53
ME-003
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising